Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

žaba
Salientia

- obojživelník bez chvosta so zadnými nohami prispôsobenými na skákanie.

žaba, japonská hnedá

- Rana japonica. Z jedincov - albínov bola profesorom biológie Masajuki Simudom geneticky vypestovaná žaba s priesvitnou kožou.

žaba, sklenená

- Centrolenella spinosa. Voľne žijúca žaba s priesvitnou kožou.

žabacina

- žabacie mäso.
- žabací zápach.

žabča

- malá žaba.
- prenesene nedospelé dievča.

žabec

- dieťa.
- dorastajúce dievča.
- dorastajúci chlapec.

žabiak

- žabí samec.

žabiar

- lovec žiab.

žabica

- plochý riečny kameň.
- zrnitý kremeň, kremenec.

žabina

- žabinec, žaburina.

žabinec

- žaburina.

žabka

- zdrobnelina ku žaba.
- zakrivený štepársky nôž.
- zápal jazyka alebo ústnej sliznice u detí.
- štipec na pripevnenie záclony do garníže.

Žabka, Boris

- ČR; * 11. 10. 1977; hokejista.

žabnička

- močiarna rastlina.

žabnička mnohokorenná
Spirodela polyrhiza

- močiarna rastlina.

žabník

- rastlina rastúca na mokradiach.

žabník kopijovitý
Alisma lanceolatum

- rastlina rastúca na mokradiach.

žabokreky
žabokrečiny

- ľudové pomenovanie nitkovitých zelených vodných (močiarnych) rias.

žabomyší

- smiešny, malicherný.

žabot

- krajková ozdoba šiat okolo krku.

žabó

- krajková ozdoba šiat okolo krku (v 18. stor. aj na mužskej košeli).

žaburina
žabinec

- povlak na stojatej vode utvorený vodnými riasami a žabími ikrami.
- stojatá voda, močiar.
- nitkovité zelené vodné (močiarne) riasy; žabokreky, žabokrečiny.

žaburinka
Lemna

- drobná močiarna rastlina plávajúca pri hladine.

žabykláč
žabikláč

- lacný vreckový nožík.

žací

- určený na žatie.

žajdlík

- česká dutá miera; 1 žajdlík = 0,484 litra (alebo 0,3543 l).
- stará dutá miera na tekutiny (obyčajne 0,34 l).
- plochá drevená nádoba.

žajdeľ

- zriedkavo žajdlík.
- nárečovo plochá drevená nádoba

žakár

- zložitá textilná väzba alebo vzor.
- tkací stroj na tkanie veľkých vzorov, stroj na vytváranie zložitých väzieb a vzorov (podľa francúzskeho vynálezcu J. M. Jacquarda).

žakér

- stredoveký potulný recitátor, spevák a hudobník.

žaket

- druh pánskeho spoločenského oblečenia, pánsky jednofarebný kabát s fazónou od pása dole ustupujúcou dozadu okrúhlo zastrihnutou.
- pánsky spoločenský oblek skladajúci sa z tohto kabáta, z tmavých pásikových nohavíc a svetlosivej vesty.
- dámsky kostýmový kabát.

žaketár
žaketárka

- krajčír špecializovaný na šitie žaketov.

žako

- papagáj šedý.

žalár

- väzenie.

žalárnik

- dozorca väzňov.

žalárovať

- väzniť.

žalm

- náboženská pieseň starohebrejského pôvodu; teskná pieseň alebo báseň.

žalmista
žalmistka

- autor žalmov.
- spevák žalmov.

žaloba

- obvinenie niekoho alebo uplatnenie práva, nároku pred súdom.
- sťažnosť, ponosa, žalovanie.

žalobaba

- žalobník.

žalobca
žalobkyňa

- podávateľ žaloby.

žalospev

- spev vyjadrujúci smútok.
- lyrická básnická skladba smútočného obsahu, elégia.

žaltár

- zbierka žalmov.
- žalmy, spev žalmov.
- stredoveký strunový brnkací nástroj, pôvodne sprevádzajúci spev žalmov, psaltérium.

žaltárnik

- v stredoveku spevák žalmov v kostole, psalterista.

žalúdok

- dutý svalový orgán v brušnej dutine, v ktorom sa potrava spracúva na kašu.

žalúdok, mať dobrý

- vydržať veľa (nespravodlivosti, zla, rizika ap.).

žalúdok, prázdny

- byť hladný.

žalúdok, suplikantský

- študentský, hladný.

žalúdok, vyčistiť niekomu
niekomu čistiť žalúdok

- hrešiť ho, vyhrešiť ho.

žaluď

- plod duba.
- koncová časť pohlavného údu.
- jedna zo štyroch farieb v kartách.

žalúzia

- roleta; uzatvárajúca stena z dielcov navzájom sa prekrývajúcich.

Žamboch, Miroslav

- ČR; * 13. 1. 1972; spisovateľ. Autor fantasy a science fiction.

žampiňón
šampiňón
žampión
pečiarka

- jedlá belavá huba s ružovými lupeňmi, často pestovaná umelo.

žandár

- aj žandarm; policajt, četník.
- v niektorých štátoch príslušník vnútornej bezpečnosti, v minulosti i u nás.

žandárčiť
žandárovať

- byť (niekde) žandárom.

žandárka

- žandárova žena.

žandárstvo

- žandári.
- zamestnanie, povolanie žandára.

žandárméria

- četníctvo, žandárstvo, žandári.

Žantovský, Michael

- ČR; * 3. 1. 1948 (Praha); psychológ, prekladateľ, novinár a politik. Študoval psychológiu v Prahe a v Kanade. 1973 - 1980: vo Výskumnom ústave psychiatrickom v Prahe sa zaoberal klinickou a sociálnou psychológiou. 1980 - 1989: prekladateľ a tlmočník z angličtiny.

žararaka

- juhoamerický jedovatý had rodu Bothrops, podobný štrkáčovi.

žaratok

- prúd.

žardiniérakotva
jardiniéra
jardiniére

- široká nádoba na kvetiny.

žargonizmus

- žargónový výraz, slovo alebo iný jazykový prvok zo žargónu.

žargón

- nespisovný, zvyčajne slangový hovor niektorých skupín obyvateľstva.
- nárečie alebo jazyk.
- istý spôsob hovorenia, prejavu.

žargónovitý

- podobajúci sa žargónu, obsahujúci prvky zo žargónu.

žarnov

- mlynský kameň.
- primitívny nástroj na mletie.
- zariadenie na čerpanie vody.

žarkať

- žiariť, horieť svietiť.

žarkavý

- žiarivý.

žart

- veselý výrok alebo skutok, vtip.

žaspé
jaspé

- textília zhotovená z priadzí spradených z dvoch rôznofarebných predpriadzí.

žatva

- kosenie a zber obilia.
- obdobie kosenia a zberu obilia.
- výsledok, súhrn istej činnosti.
- prehliadka výsledkov, súhrnu istej činnosti.

žatviar
žatviarka

- žatevný robotník.

Žába, Zbyněk

- ČR; 19. 6. 1917 - 15. 8. 1971; egyptológ. 1959: menovaný vysokoškolským profesorom egyptológie. 1960: poverený vedením Čekoslovenského egyptologického ústavu.

Žáček, Ludvík

- ČR; 26. 6. 1910 - 28. 4. 1990; zakladateľ dabingu. Od roku 1950 pracoval vo filmovom dabingu (režíroval na 250 celovečerných filmov). Jeden zo zakladateľov českej školy dabingu.

Žáček, Michal

- ČR; jazzový saxofonista.

žáner

- typ kompozičnej a významovej výstavby s princípmi spoločnými určitému okruhu umeleckých diel. V próze napr. román, poviedka, novela, anekdota, sentencia. V dráme hra celovečerná aktovka. Ďalšie rozlíšenie môže byť podľa témy alebo podľa kompozície a formy vôbec. Napriek množstvu žánrov niektoré diela sa do nich bezo zbytku aj tak nedajú zaradiť.
- výtvarné alebo literárne zobrazenie typických scén zo života rôznych vrstiev ľudu.

žánrista
žánristka

- maliar alebo spisovateľ žánrov.

Žáry, Štefan

- SR; 1918 - 25. 8. 2007 (Bratislava); spisovateľ. Manželka Hana Ponická. Dielo: 1941: Zvieratník (zbierka); 1944: Stigmatizovaný vek (zbierka); 1944: Pečať plných amfor (zbierka); 1946: Pavúk Pútnik; 1947: Apeninský vzduch; 1955: Dolu na juhu; 1972: Azúrová anabáza; 1979: Snímanie masiek; 1984: Zlatoústi rozprávači; 1988: Rande s básnikmi; 1996: Anekdotický slovník slovenských spisovateľov; 2001: Spanilej múzy osídla a vnady; 2004: Bratislavský chodec.

Žbirka, Miro

- SR; * 21. 10. 1952; spevák a skladateľ. Manželka Katarína. Dcéra Linda. Syn Dávid. Zakladateľ skupiny Modus. 1977: 1. mesto na bratislavskej Zlatej Lýre. 1982: 1. miesto na Zlatom Sláviku (ako prvý Slovák). Diskografia: Nemoderný chalan; 2005: Dúhy.

žblnk

- citoslovce napodobňuje zvuk vydávaný tečúcou vodou al. vznikajúci náhlym porušením hladiny tekutiny.

žbrnda

- zlý, nechutný, menejcenný, nehodnotný nápoj (niekedy i o jedle, najmä o polievke).

ždať

- v ruskom prostredí túžiť po niečom, chcieť niečo.

ždiarny

- (o vode) vyvierajúci zo skaly, zo žuly.

Žďárek, Ivo

- ČR; * 6. 11. 1960 (Trutnov), † 20. 9. 2008 (Islamabád, pri bombovom útoku na hotel, v ktorom býval); diplomat. Manželka Jana.
1985: Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, magisterské vzdelanie na fakulte medzinárodných vzťahov.
1986: pracovník odboru ázijských krajín Federálneho ministerstva zahraničných vecí Československa v Prahe.
1988: Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.
1988 - 2/1991: vicekonzul na čwskoslovenskom generálnom konzuláte v Šanghaji (ČĽR).
3/1991 - 1/1992: poverený vedením československého generálneho konzukátu v Šanghaji (ČĽR).
2/1992 - 12/1992: tretí tajomník československého veľvyslanectva.
1993: Standfordova univerzita, USA.
1993- 1994: zástupca riaditeľa odboru Ázie a Pacifiku na Ministerstve zahraničných vecí ČR v Prahe.
1/1995 - 9/1999: generálny konzul ČR v Šanghaji.
2000: Diplomatická akadémia Ministerstva zahraničných vecí ČR.
2/2000 - 6/2001: zástupca riaditeľa odboru kultúrnych vzťahov na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe.
7/2001 -2/2007: zástupca riaditeľa generálnej inšpekcie na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe.
10/2003: riaditeľ generálnej inšpekcie na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe.
2004 - 8/2008: veľvyslanec v Hanoji vo Vietname.
8/2008: veľvyslanec v Pakistane.

žeh

- spopolnenie mŕtveho (spôsob pohrebu).
- básnicky horúčava, páľava.

žehliar
žehliarka

- kto niečo žehlí, žehlič, hladič.

žehliareň

- dielňa, podnik, kde sa žehlí, hladiareň.

žehlička

- žehliarka, hladička .
- nástroj na žehlenie, hladička.

žehliť

- vyrovnávať textilné výrobky teplou žehličkou, hladiť.

žehnatba

- požehnanie.

žehnať

- udeľovať priazeň, požehnávať; dávať požehnanie viditeľným úkonom (obyčajne znakom kríža).
- blahorečiť, velebiť.

žehnať sa

- robiť na sebe znak kríža, prežehnávať sa.

žehra

- žaloba, ponosa, slovný prejav nespokojnosti.

žehrať
žehriť

- žalovať sa, sťažovať sa, prejavovať nespokojnosť hundraním, frflaním, šomrať.

želatinácia

- premena koloidného roztoku na rôsol, na gél.

želatína

- zmes bielkovín živočíšneho pôvodu, ktorá po namočení bobtná. S vodou vytvára gel tuhnúci po ochladení.

želatínovať

- robiť želatináciu.
- vybavovať vrstvou želatíny.

želatína

- glejovitá látka získaná vylúhovaním kostí a koží.

želatínovať

- robiť želatináciu.
- vybavovať vrstvou želatíny.

želatínovitý
želatinózny

- majúci vzhľad želatíny.

želenie

- žiaľ, smútok.

Želenský, Karel

- ČR; 25. 1. 1865 (Ostrovančice) - 30. 11. 1935 (Zbraslav); herec, režisér, dramatik a prekladateľ, vlastným menom Karel Drápal. 1896 - 1928: člen ND v Prahe.

železan

- soľ kyseliny železovej.

železá

- prenesene putá, okovy.

železiar

- robotník, pracovník pri výrobe, spracúvaní alebo inej úprave železa (napr. pri robení armatúry v staviteľstva).
- majiteľ železiarne alebo obchodník so železom.

železiareň

- továreň na výrobu surového železa.

železiarstvo

- železiarsky priemysel.
- obchod s výrobkami zo železa.

železina

- kusy železa, železné predmety, železivo.

železitan

- soľ kyseliny železitej.

železitý

- obsahujúci železo.
- v chémii obsahujúci trojmocné železo.

železivo

- kusy železa, železné predmety.

železnatý

- obsahujúci železo, železitý.
- v chémii obsahujúci dvojmocné železo.

železniak

- druh pôdnej konkrécie zo zlúčenín železa, hliníka a mangánu, ortštajn.

železnica

- dráha so smerovo viazaným pohybom vozidiel po koľaji alebo koľajnici.
- súhrn mechanizmov a činností spojených s koľajovou dopravou.

železnica, Kirovská

- bývalá Murmanská železnica. Spája Leningrad s Murmanskom. Bola vybudovaná v rokoch 1915 - 1916.

železnica, vicinálna

- miestna železnica, lokálna železnica.

železničiar

- pracovník na železnici.

železnorudný

- týkajúci sa železnej rudy.

železnák

- železnatý, liatinový hrniec.
- voz so železnými osami a okovaný železom.

železník

- obrnený jazdec vojska.
- obchodník so železom, železiar.
- druh liečivej rastliny.

Železný, Jan

- ČR; * 16. 6. 1966; atlét, oštepár. Olympijský víťaz a svetový rekordman. 1987: 3. miesto na MS. 1988: 2. miesto na OH. 1992: 1. miesto na OH. 1993: 1. miesto na MS. 1995: 1. miesto na MS. 1996: svetový rekord - 98,48 metra. 1996: 1. miesto na OH. 1999: 3. miesto na MS. 2000: 1. miesto na OH. 2001: 1. miesto na MS.

Železný, Oldřich

- ČR; † ?. 1. 2006; spisovateľ, filmový a televízny dramaturg. Dielo: 1971: Rozsudek (dobrodružný TV seriál); Jak utopit dr. Mráčka (dramaturgia).

Železný, Vladimír

- ČR; * 3. 3. 1945; žurnalista. 1989: hovorca Občanského fóra. 1993: zakladá prvú celoplošnú komerčnú TV v ČR, ktorej šéfoval 10 rokov. 2003: senátor; do 14. 5. 2003 generálny riaditeľ prvej komerčnej televíznej stanice v ČR, TV Nova; manželka Konstancia, rodená Záhorková (sobáš 2003).

železo

- šedý kovový chemický prvok, značka Fe (ferrum). Tvrdosť 5. Kujné, magnetizovateľné. Podáva sa pri chudokrvnosti z nedostatku železa, je potrebné najmä v tehotenstve. Je obsiahnuté napríklad v listovej zelenine a sušenom ovocí.

železobetón

- betón vystužený oceľovými vložkami, železový betón.

železodielňa

- železiareň.

železohlávka

- sorta hlávkovej kapusty alebo kelu.

železolejáreň

- zlieváreň.

železonosný

- obsahujúci, poskytujúci železo.

železoobrábací

- na obrábanie železa.

železoodenec

- bojovník, vojak v pancieri.

železovina

- kusy nespracovaného, nesformovaného železa.

želé

- rôsol.
- cukrovinky pripravené z ovocného rôsolu.
- rôsolovitý kozmetický prípravok.

želéovitý

- ktorý má ráz želé, rôsolu.

želiar
želiarka

- v kapitalizme príslušník vrstvy dedinskej chudoby nevlastniaci pôdu (často ani dom), nádenník, nájomca na veľkostatku.
- želiar je analógia predošlých názvov v maďarských urbároch. Želiar bol taký poddaný, ktorý mal menší grunt než 1/8 urb. role (poddanskej usadlosti). Želiar mohol byť zaopatrený domom (domkár, komorník) alebo bez domu (podludník).
- príslušník dedinskej chudoby, bíreš.

želiarstvo

- stav, postavenie želiara.
- (v dedinskom prostredí) bývanie v podnájme, v najatom byte, dome (o tom, kto nemal vlastný dom).

Želibská-Shejbalová, Jana

- SR; * 3. 5. 1941 (Olomouc); grafička. Otec J. Želibský. Matka Mária Želibská - Vančíková. 1965: absolvovala VŠ v Bratislave. Venuje sa voľnej grafike, ilustráciám a monumentálnej dekoratívnej tvorbe pre architektúru.

Želibská-Vančíková, Mária

- SR; 11. 10. 1913 (Bystřice pod Hostýnem - 12. 12. 1992 (Bratislava); grafička a ilustrátorka. Manžel Jan Želibský. Dcéra Jana Želibská - Shejbalová. 1931 - 1937: štúdium na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. 1937 - 1938: na AVU v Prahe. 1938 - 1939: v Paríži.

Želibský, Ján

- SR; 24. 11. 1907 (Jabloňové) - ?. 11. 1997 (Bratislava); maliar. Manželka Mária Želibská - Vančíková. Dcéra Jana Želibská - Shejbalová.

želírovací

- spôsobujúci, napomáhajúci želírovanie, rôsolovací.

želírovať

- stávať sa rôsolovitým, rôsolovatieť.
- robiť rôsolovitým.

žemľa

- biele pečivo polguľovitého tvaru.

žemľovka

- múčnik zo žemieľ, mlieka, vajec a pod..

ženantný
žinantný

- nepríjemný, trápny.

Ženatý, Ivan

- ČR; * 2. 2. 1962 (Lomnice nad Popelkou); huslista. 1987: absolvoval AMU.

ženeta

- drobná nočná africká a juhoeurópska šelma rodu Genetta, podobná mačke.

ženijný

- určený ku prevádzaniu terénnych úprav a k príprave objektov pre bojové účely.

ženilka

- úzky oblý pásik tkaniny, obyčajne s vlasom, používaný ako útok na tkanie kobercov, šatiek a pod..

ženista
ženistka

- príslušník ženijného vojska.

ženírovaný

- vedený do rozpakov, zahanbený.

ženírovať

- privádzať, priviesť do rozpakov, zahanbovať, zahanbiť.

Ženíšek, František

- ČR; 25. 5. 1849 - 5. 11. 1916; maliar a pedagóg. Autor portrétov (kňažná Anna Lobkowicz, kardinál Bedřich Schwarzenberg, pražský arcibiskup František de Paul gróf Schönborn - Bucheim), alegorických malieb a historických výjavov, výzdoby neorenesančných budov. Podieľal sa na výzdobe Národného divadla v Prahe (napr. opona - zhorela v roku 1881 pri požiari divadla; múzy na strope divadla). Dielo: 1884: Oldřich a Božena; okolo 1885: Česání ovoce; pred 1913: Při práci.

Ženská národná rada

- ČSR; orgán ženského hnutia v ČSR. Vznikol v roku 1923.

ženšen

- Panax ginseng; nazývaný koreň života. Používa sa na výrobu liečiv. Svojim tvarom pripomína ľudskú postavu.

ženština

- žena s negatívnymi morálnymi vlastnosťami.

žer

- v ovocinárstve požieranie rastlín hmyzom.
- pastva ošípaných na opadnutom žaludi alebo bukve.

žeriavkotva

- Grus; v zoológii rod veľkých vtákov z rodu krátkokrídlych. U nás vzácny.
- strojné zariadenie na dopravu bremien zavesených na lane alebo reťazi vo zvislom i vodorovnom smere. Podľa tvaru rozoznávame žeriav mostový, portálový, otočný, káblový, plávajúci, pojazdný, vežový, derik (so stožiarom zakotveným lanami).

Žeriav

- súhvezdie Južnej oblohy. U nás čiastočne pozorovateľné.

žeriav, kábelový

- lanový žeriav; oceľové nosné lano napäté medzi dvoma stožiarmi (vežami), medzi ktorými sa pohybuje visutá žeriavová mačka ťahaná lanom.

žeriav, stripovací

- slúžiaci na stripovanie.

Žerotin

- prameň vo Veľkých Losinách (ČR).

žertva

- obeť bohom, zvyčajne pohanským.
- obeť.

žertvovať

- obetovať.

žerucha

- poľná bylina so strapcovitými kvetmi pestovaná aj ako zelenina.

žerušnica
Cardamine

- lúčna vlhkomilná bylina s malými bielymi kvetmi.

žervé

- gervais.

žerzej

- jersey.

žetón

- hracia známka slúžiaca ako platidlo (v hre, na telefón a podobne).

žezlo

- krátka ozdobná palica ako odznak panovníckej moci, berla.

žgraňa

- nárečovo ústa.

žgrloš
žgrľo

- skupáň, lakomec.

žgrlošiť
žgriačiť
žgrliť

- prepiato sporiť.
- byť skúpy, lakomý.

žiabre

- dýchacie orgány vodných živočíchov.

žiabronôžka
Branchipus

- vodný kôrovec.

žiadanka

- formulár žiadosti (o vydanie niečoho).

žialo

- nárečovo žihadlo.

žiar

- vysoká teplota vyžarovaná zo žeravého zdroja, horúčava.

žiara

- svetlo vyžarované obyčajne žeravým predmetom.

žiara, južná

- polárna žiara pozorovaná na južnej pologuli.

žiara, polárnakotva

- Aurora borealis; pozri magnetosféra.

žiarenie

- šírenie, vyžarovanie energie zo zdroja; radiácia.

žiarenie alfa, rádioaktívne

- tok kladne nabitých atómových jadier (jadier hélia). Je málo prenikavé.

žiarenie beta

- žiarenie ß; tok záporných elektrónov. Je asi 100 x prenikavejšie, ako žiarenie alfa.

žiarenie, brzdné

- emitovanie fotónov pri interakcii vysokoenergetických častíc s atómami hmoty.

žiarenie, Čerenkovovo

- vzniká pri prelete častice látkou rýchlosťou väčšou, ako je rýchlosť svetla v danom prostredí (pomer rýchlosti svetla a indexu lomu prostredia). Je vyžarované v kuželi v smere pohybu častice, vrcholový uhol kužela závisí na rýchlosti častice.

žiarenie, gama

- Je asi 100 x prenikavejšie, ako žiarenie beta. Najenergetickejšie a najprenikavejšia zložka elektromagnetického žiarenia.

žiarenie, Hawkingovo

- žiarenie unkaúce z čiernej diery - náhodné častice.

žiarenie, infračervené

- elektromagnetické žiarenie v obore 780 nanometrov - 1 milimeter. Objavil ho v roku 1800 William Herschel.

žiarenie, ionizačné

- žiarenie s energiou dostatočnou ku ionizácii.

žiarenie, kozmickékotva

- kozmické lúče; energetické žiarenie dopadajúce na Zem z kozmického priestoru. Objavil ho v orku 1913 Victor Francis Hess.

žiarenie, kozmické mikrovlné

- žiarenie staré asi 380.000 rokov po veľkom tresku, kedy sa vesmír stal priehľadný pre optické žiarenie. Zistilo sa, že škvrny tohto žiarenia sú v najvzdialenejších okrajoch vesmíru slabšie (pri predpoklade rovnomerne sa rozpínajúceho vesmíru by žiarenie malo byť homogénne) a pravdepodobne pretiahnuté. Zostavenie mapy žiarenia sa nazýva Picardova topológia. V tomto modeli sa vesmír zakrivuje a má tvar lievika, je teda nerovnomerný. Žiarenie bolo podrobne mapované sondou WMAP. Pozorovania sondy priniesli výsledky, pomocou ktorých vedci stanovili vek vesmíru na 13,7 miliardy rokov (s chybou 2 %).

žiarenie, kozmické primárne

- tvoria ho protóny, častice ? a malá časť ťažších jadier. Priemernú energiu 1010 eV (maximálne 1015 až 1019 eV) získavajú urýchlením premennými elektromagnetickými poliami.

žiarenie, kozmické sekundárne

- žiarenie, ktoré vzniká interakciou primárneho kozmického žiarenia s atómami zemskej atmosféry. Jeho mäkkú zložku tvoria fotóny, elektróny, pozitróny, tvrdú zložku najmä mezóny µ z rozpadu mezónov ?.

žiarenie, rádioaktívne

- ionizujúce žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnom rozpade (lúče alfa, beta, gama).

žiarenie, reliktné

- pozostatok po žiarení, ktoré vzniklo spolu s našim vesmírom. Pochádza z doby, keď ešte neexistovali hviezdy ani galaxie. V priebehu rozpínania sa vesmíru toto žiarenie chladlo, čo znamená, že jeho vlnová dĺžka vzrástla tak, ako sa zväčšil vesmír. V dnešnej dobe ho je možné pozorovať ako mikrovlné žiarenie s teplotou iba 2,7 °K, teda asi - 270 °C.

žiarenie, rentgenové

- röntgneové žiarenie, rtg; elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 10 - 11 - 10 - 8 metra.

žiarenie, ultrafialové

- elektromagnetické žiarenie v obore pod 380 nanometrov, s vlnovou dĺžkou kratšou ako viditeľné svetlo, používané na vyvolávanie fotochemických postupov v živých i neživých systémoch.

žiarenie, Zeme

- dlhovlnné žiarenie, ktoré sústava Zem - atmosféra vyžaruje do kozmického priestoru. Intenzita vzrastá s teplotou systému.

žiarič

- zdroj žiarenia, teleso, látka vydávajúca žiarenie.

žiarič, selektívny

- vo fyzike žiarič, ktorého spektrálna emisivita v uvažovanom obore závisí od vlnovej dĺžky.

žiarivka

- výbojka, v ktorej sa ultrafialové žiarenie vznikajúce pôsobením elektrickej energie medzi dvoma elektródami v prostredí zmesi pár ortuti a argónu mení na viditeľné svetlo.

žiarivosť

- vlastnosť, že niečo žiari.
- schopnosť žiariť.
- vo fyzike počet lúmenov pripadajúcich na 1 cm2 svietiacej plochy.

žiarliť

- báť sa (chorobne) o priazeň, lásku milovanej osoby; spájať tento strach s odporom voči ľuďom alebo veciam blízkym tejto osobe.
- závidieť niekomu úspech, prednosť; nepriať, nežičiť niečo.

žiarnica

- rúrka, ktorou prechádzajú splodiny horenia (v parných strojoch a kotloch).

žiarobetón

- betón z kameniva stmeleného cementom, odolávajúci vysokým teplotám, žiaruvzdorný, ohňovzdorný betón.

žiaromer

- prístroj na meranie vysokých teplôt.
- pyrometer.

žiarovisko

- časť krematória, kde sa spaľuje mŕtvola.
- v archeológii miesto, kde sa spaľovali mŕtvoly.
- ohnisko, miesto, kde horel al. kde horí oheň.

žiarovka

- hruškovitá sklená banka s kovovým vláknom, ktorá sa elektrickým prúdom rozžeraví a svieti.

žiarupevný

- zachovávajúci pevnosť pri vysokej teplote.

žiaruvzdirnosť

- vlastnosť, že je nejaký materiál žiaruvzdorný.

žiaruvzdorný

- odolný proti žiaru.

žiarorys

- . najvyššie miesto parného kotla, ktoré môžu dosiahnuť ohňové plyny.

žibôtkať

- džavotať (o húsatách).

žibrienka

- žubrienka.

žibura

- nárečovo húsa alebo hus.
- volanie na húsatá alebo na husi.

žiburka

- nárečovo húsa alebo hus.

Žid
Židovka

- príslušník starovekého izraelského národa.

žid
židovka

- vyznávač náboženstva opierajúceho sa o Starý zákon a uznávajúceho jediného Boha, izraelita.

židák

- pejoratívne Žid.
- skupáň, lakomec.

Židek, Radoslav

- SR; * 15. 10. 1981 (Žilina); snowboardista. 2006: 2. miesto na ZOH v snowboardkrose.

židina

- v študentskom slangu hebrejčina.

Židlický, Marek

- ČR; * 3. 2. 1977 (Most); hokejista. Syn Adam. 2005: 1. miesto na MS.

židoboľševizmus

- znevažujúci názov pre ideológiu medzinárodného komunizmu (používaný najmä fašistami v druhej svetovej vojne).

židovčina

- židovský jazyk, hebrejčina.
- nejaká črta, nejaký znak, príznak charakteristický pre židov, židovina.
- zápach po židoch, židovina.

židovina

- nejaká črta, nejaký znak, príznak charakteristický pre židov, židovina.
- zápach po židoch, židovina.

židovňa

- mestská štvrť obývaná židmi (kedysi štvrť vyhradená pre židov), geto.
- židovská modlitebňa, škola ap.

židovstvo

- súhrn charakteristických vlastností židov (obyčajne z rasovej alebo náboženskej stránky).
- židia.

žieravina

- (tekutá) žieravá látka.

žieravý

- rozožierajúci, rozleptávajúci tkanivá, leptavý.
- mučivý, rozžierajúci (bolesť, zúžba).

Žigardy, Štefan

- ČR; * 25. 7. 1984; hokejový brankár.

Žigmun I. Starý

- Poľsko; 1. 1. 1467 (Krakov) - 1. 4. 1548 (Krakov); kráľ. Otec Kazimír IV. Jagellonský. Matka Alžbeta Habsburg. Brat Vladislav II.

žihadlo

- obranný a útočný orgán niektorého hmyzu na bodnutie a vstreknutie jedu.

žiháreň

- oddelenie v továrni na žíhanie materiálov alebo výrobkov.

žihľava

- pŕhľava, rastlina so žihavými chĺpkami spôsobujúcimi pri dotyku pálčivú bolesť.

žihľava dvojdomá
Urtica dioica

- liečivá rastlina. Je bohatá na vitamíny a železo. Čaj pomáha tlmiť alergie a astmu, užíva sa pri hnačke, nádche a tiež pri vnútornom krvácaní. Zlepšuje látkovú výmenu a zbavuje škodlivín. Vonkajšie použitie: popáleniny, opuchy, rezné rany. Stimuluje rast vlasov a pomáha pri kožných ochoreniach.

žihľavka

- alergické ochorenie prejavujúce sa vyrážkami na koži.

žihľavovina

- vlákna alebo tkanina zo žihľavy.

žihľavovité
Urticaceane

- rod rastlín.

žila

- cieva, ktorou prúdi krv do srdca pod nízkym tlakom. Chlopne v jej stenách bránia spätnému toku krvi. Okrem pľúcnych žíl vedie tmavú, odkysličenú krv, sfarbujúcu žily do modra.
- (pri rastlinách) zvonku badateľný cievny zväzok.
- vodič elektr. prúdu vo viacprameňovom kábli.
- v geológii trhlina v hornine vyplnená inou horninou (rudou).
- hovorovo samčí pohlavný úd, najmä býčí.
- korbáč, býkovec.

žila, horná dutá

- cieva odvádzajúca odkysličenú krv z paží a hornej časti tela.

žila, zlatá

- pozri hemoroidy.

Žilák, Ján

- SR; * 24. 7. 1928, † 24. 7. 2009
baletný tanečník a choreograf.
Od roku 1966 pôsobil ako sólista baletu Štátneho divadla (ŠD) Košice a od roku 1981 ako dramaturg baletu. Ako sólista stvárňoval postavy dramatické aj charakterové.
Bol známy ako veľký milovník, ale i znalec divadelného umenia, obzvlášť baletu a opery. Celý jeho umelecký život bol úzko spätý s košickým divadlom.

žiletka

- tenký ostrý kovový plát do holiaceho prístroja. Pomenovaná podľa amerického vynálezcu K. C. Gilletta.

Žilka, Václav

- ČR
* 19. 9. 1925 (Ostrava)
† 13-. 4. 2007 (Praha)
flautový virtuóz, hudobný pedagóg.
Manželka Olga.
Dcéra Veronika (herečka), Jarmila (speváčka).
Syn Štěpán (lekár).
Člen súboru Noneto (České noneto, 1952).
1963 - 1987:člen Symfonického orchestra Československého rozhlasu.
Vyučoval na konzervatóriu v Plzni, kde v roku 1973 založil súbor Collegium di flauti.

Kniha:
Veselé pískání - zdravé dýchání (o hre na zobcovú flautu ako forme pomoci pre astmatikov a alergikov).

žilkárka

- druh pílky na narezávanie žliabkov.

žilkovanie

- útvary v podobe žiliek, ktorými je niečo popretkávané.

žilkovať

- robiť, vytvárať na niečom žilky, útvary v podobe žiliek.

Žilková, Veronikakotva
Veronika Stropnická

- ČR; 16. 10. 1961; komička. Otec Václav. Matka Olga. Deti Agáta (Hanychová), Markéta (adoptovaná), Kordula (* 21. 9. 2005 23:48 SEČ; otec Martin Stropnický), Cyril, Jan (adoptovaný) a Vincent, Melichar (* 14. 5. 2007; otec Martin Stropnický).
19. 4 . 2008: sobáš s Martinom Stropnickým.

TV:
komediálny seriál TeleTele.

Filmografia:
Zapomenuté světlo (cena Českého leva za ženskú roľu).

žilkovitosť

- choroba tabaku, mramorovitosť, mozaika tabaku.

žilnatina

- súbor, sústava, sieť žiliek.
- v botanike sústava cievnych zväzkov na rastlinných listoch.

žilník

- v baníckom slangu bohato rozvetvená žila.

žily, kŕčové

- chorobné rozšírenie povrchových žíl (obyčajne na nohách).

žinantný (ženantný)

- nepríjemný, trápny.

žinčica

- prevarená syrovátka z ovčieho mlieka.

žindava

- lesná bylina rodu Sanicula s drobnučkými kvietkami v okolíkoch, mrkvovitá podhorská lesná rastlina.

žinenka

- podložka podobná matracu na tlmenie doskoku, na cvičenie na zemi ap.

žinka

- tenší povraz, šnúra.

žinýrovať sa

- ostýchať sa.

žirafa

- africký prežúvacý párnokopytník rodu Giraffa s dlhým krkom a škvrnitou srsťou.

žirant
žirantka

- kto prevádza cenný papier indosamentom, rubopisec, indosant.

žiratár
žiratárka

- ten, v ktorého prospech sa cenný papier prevádza indosamentom, rubopisník, indosatár.

žiro

- bezotovostná platba.
- prevod cenných papierov.

žirondista

- príslušník radikálnej politickej skupiny vo francúzskej revolúcii (1789).

Žiška z Trocnova, Jan

- ČR
* kolem 1360
†11. 10. 1424 (u Přibyslavi)
husitský vojenský vodca.
Od mladosti jednooký.

žitnačka

- jačmenica piesočná (vytrvalá tráva pripomínajúca vzhľadom obilniny).
- názov niektorých druhov jabĺk al. hrušiek dozrievajúcich v čase žatvy.

žitnárka

- druh hrušiek dozrievajúcich v čase žatvy.

žitné

- ražná pálenka, ražné, ražovica.

žitnica

- zásobáreň obilia.
- kraj, ktorý zásobuje obilím aj iné kraje.
- druh hrušiek alebo jabĺk dozrievajúcich v čase žatvy.
- ražná hubka.

Žitnik, Alexej

- Rusko; * 10. 10. 1972; hokejista.

žitnisko

- pole, na ktorom bola alebo je zasiata raž alebo pšenica.

žito

- základná obilnina pestovaná pre zrno na výrobu múky (v západnej polovici Slovenska pšenica, vo východnej polovici raž).
- zrno tejto obilniny.
- nárečovo raž.

Živa

- bohyňa Polabských Slovanov. Pravdepodobne súvisí s kultom plodnosti zeme.

živec

- zložitý kremičitan, ktorý je ako nerast najčastejšou zložkou hornín.

živel

- (zhubne pôsobiaci) prírodný jav, prírodná sila.
- okolnosti, činnosť, prostredie, ktoré niekomu, niečomu osobitne vyhovujú (voda je jeho živel).
- (rovnaká) skupina ľudskej spoločnosti (napr. mestský živel).
- jednotlivci výrazne pôsobiaci v spoločnosti (obyčajne záporne).

Živena

- bohyňa úrody v slovanskej mytológii.
- názov bývalého slovenského ženského spolku a jeho časopisu.

živica

- na vzduchu tuhnúca rastlinná šťava vytekajúca z (poranenej) kôry stromov.
- synteticky pripravená makromolekulová látka.

živica, akrylová

- akrylát.

živica, galbánová

- glejoživica z ázijského stromu galbaníka, ktorá sa používa vo voňavkárstve ako fixatér korenistej balzamovej vône, ďalej v medicíne a na prípravu tmelu.

živio

- prianie dlhého života a zdravia, zvyčajne pri prípitku.

Živkov, Todor

- Bulharsko; 1989: prezident.

živnostník
živnostníčka

- kto vykonáva alebo vlastní živnosť.

živnosť

- úradne povolená súkromná pravidelná zárobková činnosť (remeselnícka, obch. ap.); na nej založený malý podnik.
- zastaralo živobytie.
- zastaralo potrava, jedlo.

živnosť, radikovaná

- viazaná na nehnuteľnosť (napr. kominárstvo).

Živný, Ladislav Jan

- ČR
* 3. 1. 1872 (Újezd)
† 17. 3. 1949 (Praha)
bibliograf, pedagóg a publicista.
1918: zakladateľ Bibliografického ústavu v Prahe (Národná knižnica) a do roku 1925 jeho riaditeľom.
1919: iniciátor a spoluautor zákona o verejných knižniciach.

živočích, karpofágny

- živiaci sa plodmi a semenami rastlín.

živočích, lignikolný

- žijúci trvalo v dreve (napr. larvy niektorých tesárikov).

živočích, limikolný

- žijúce v bahne alebo na ňom.

živočích, limnofilný

- žijúci v sladkých vodách.

živočích, radicivorný

- živiaci sa podzemnými časťami rastlín (koreňmi, pakoreňmi a pod.).

živočích, sesilný

- majúci telo pripevnené na podklad, napr. na dno mora (koraly, machovky a i.).

živočích, terikolný

- viazaný na život v pôde (napr. larvy hmyzu, roztočov).

živočích, termitofilný

- žijúci v termitiskách spoločne s termitmi (napr. niektoré pavúky).

živočích, xenofóbny

- bylinožravý živočích živiaci sa výhradne rastlinami domáceho pôvodu.

živočích, zoofágny

- mäsožravec.

živočíchopis

- zoológia.

živoder

- zastaralo vydriduch, zdierač.

život

- živá hmota sa od neživej odlišuje: látkovou výmenou (napr. chemické procesy súvisiace napr. s výrobou energie, likvidáciou odpadu; rastom a vývojom; reagovnaím na podnety (napr. na svetlo, telotu); rozmnožovaním (pohlavným či nepohlavným).

životopis

- opis života, biografia.

životopisec

- autor životopisu.

životospráva

- spôsob usporiadania života (rozdelenie času, spôsob stravovania ap.).

živôtik

- zdrobnelina ku život.
- súčasť ženského oblečenia kryjúca hrudník.
- takáto časť ako súčiastka kroja.

živstvovať

- prevolávať niekomu na slávu, prevolávať "Nech žije" alebo "živio".

Žižka, Jan z Trocnova

- ČR; asi 1360 - 11. 10. 1424; husitský vojvodca. Autor vojenskej defenzívnej taktiky opierajúcej sa o vozovú hradbu. matka Jana; otec Gregor; 1. manželka Katarína; 2. manželka Katarína (obe zomreli).

Žižka, Michael

- ČR; * 23. 8. 1981; futbalista.

Žižka, Tomáš

- ČR; * 10. 10. 1979; hokejista.

Žídek, Ivo

- ČR; † 20. 5. 2003; operný spevák. 1989: riaditeľ Národného divadla v Prahe.

Žídková, Monika

- ČR; Miss Ezrópy z roku 1995, modelka. Manžel Petr Brzeska. Syn David (6/2005).

žíro

- prevod cenného papiera, najmä zmenky, písomným vyhlásením na jeho rube, rubopis, indosament.
- prevod peňažných súm bezhotovostným spôsobom na bankových účtoch.

Žlábek, Karel

- ČR; 8. 1. 1902 (Hrdlořezy) - 22. 5. 1983 (Brno); anatóm. 1945 - 1970: v Anatomickom ústave lekárskej fakulty v Brne. Zaoberal sa porovnávacou anatómiou svalov.

žlč

- žltozelený tekutý horký výlučok pečene. Vteká do tenkého čreva, kde pomáha rozkladať tuky.
- prenesene symbol hnevu, zlosti.
- symbol zloby, zlomyseľnosti, nenávisti.
- symbol trpkosti, utrpenia.

žlčnikár
žlčnikárka

- človek chorý na žlčník.

žlčník

- orgán niekt. stavovcov podobný vaku, v kt. sa zhromažďuje žlč.

žlčovod

- vývod, kanálik, ktorým sa odvádza žlč zo žlčníka do tenkého čreva.

žliabok

- zdrobnelina ku žľab.
- zárez, vyhĺbenina, ryha (na súčiastkach, nástrojoch ap.).

žliabkovací

- určený na žliabkovanie.

žliabkovač

- žliabkovací hoblík alebo iný žliabkovací nástroj, stroj.

žliabkovanie

- žliabky na niečom, často ako ozdoba.

žliabkovať

- robiť žliabky.

žliabkovitý

- majúci podobu žliabku
- so žliabkom.

žlna
Picus

- hôrny vták žltozelenej farby podobný ďatľovi.

žlna zelená
Picus viridis

- hôrny vták žltozelenej farby, datlovitý vták.

žltačka

- choroba pečene prejavujúca sa žltým sfarbením pokožky.
- vírusová choroba rastlín prejavujúca sa žltým sfarbením postihnutých orgánov.

žltačka, novorodenecká

- choroba novorodencov, ktorá je následkom zmien v zložení krvi. Po pôrode prichádza ku zníženiu vysokého počtu červených krviniek na bežný stav a červené krvné farbivo, ktoré sa pri tomto procese uvoľňuje a rozkladá na bilirubín, nestačí pečeň novorodenca spravidla spracovať.

žltačka, Weilova

- horúčkovité ochorenie spôsobované spirochetami rodu Leptospira.

žltáčik
Colias

- stredne veľký motýľ žltej farby.

žltenka

- v botanike zastaralo žltačka - vírusová choroba rastlín, prejavujúca sa žltnutím.

žltohlav
Trollius

- lúčna bylina so žltým guľovitým kvetom.

žltochvost
Phoenicurus

- sťahovavý vták s hrdzavohnedým chvostom.

žľab

- konštrukcia tvaru koryta na privádzanie alebo odvádzanie kvapalín alebo iného materiálu.
- koryto, válov na kŕmenie dobytka.
- podlhovastá priehlbeň.

žľabina

- úžľabina, peihlbeň.

žľaza

- živočíšny ústroj tvoriaci výlučky.

žľaza, byssova

- pozri byssovo vlákno.

žľaza, endokrinná

- žľaza s vnútornou sekréciou.

žľaza, Malpighiova

- žľaza v zadočku motýľov. Má funkciu obličiek u stavovcov.

žľaza, týmusovákotva
týmus
detská žľaza

- nachádza sa v prednej časti hrudníka na v úrovni krku. V tkanive týmusu dozrievajú T lymfocyty (alebo tiež T bunky).

žmarlika

- okrasný stromček rodu Cercis so zväzočkami ružových kvetov, u nás pestovaný v parkoch.

žmeň

- hrsť.
- prenesene malé množstvo, málo.

žmurka

- priehľadná pohyblivá blana na oku vtákov, plazov, obojživelníkov ap.
- malý oblôčik, priezor.

žnec
žnica

- žatevný robotník.

žnica

- žatevná robotníčka.
- žena, ktorá žne (trávu kosákom).

žobračenka
žobráčenka

- (v prvej ČSR) poukážka na podporu v nezamestnanosti.

žobrák
žobráčka

- kto sa živí žobraním.- veľmi chudobný človek, chudák, bedár.
- nadávka obyčajne chudobnému človeku.
- mrzák, kalika, chorľavý človek.

Žofčák, Igor

- SR
* 10. 4. 1983 (Michalovce)
futbalista, reprezentant.
2005 - 2006: Ružomberok (majster SR).
2008: Jablonec (hosťovanie).
2009: Sparta Praha.

žoch

- veľmi široké vrece.
- prenesene veľké množstvo.

žochovať

- plniť do žochov.

žokej
jockey

- profesionálny jazdec na koni.

žokejka

- čapica s veľkým štítkom.
- žokejská čiapka.

žold

- plat, odmena, najmä v armáde.
- vo cojenskom slangu služné vojakov základnej služby.
- mzda, odmena, obyčajne za nečestnú službu.

žoldnier

- člen platenej, najatej armády, nájomný vojak.

žolikár
žolikárka

- hráč žolíkov.

žolík

- Joker, Jolly Joker; karta zastupujúca všetky karty rôznych hodnôt. Zvyčajne s vyobrazením šaša.
- kartová hra.
- plnohodnotná náhrada niečoho.

žolíky

- kartová hra so žolíkmi, remy.

Žolobov, Vitalij Michajlovič

- ZSSR; * 18. 6. 1937 (Zburjevka); kozmonaut. Let na Sojuz 21. Pobyt na Saljut 5.

žongláž

- artistická disciplína založená na zručnej manipulácii s predmetmi.

žonglér
žonglérka

- artista prevádzajúci žongláž.
- stredoveký potulný spevák, hudobník a artista.
- človek, ktorý s niečím zachádza veľmi obratne (napr. futbalový žonglér).

žonglérstvo

- činnosť žongléra.
- žonglérsky kúsok.

žoržet

- hodvábna či vlnená jemná priesvitná tkanina s plátnovou väzbou.

Žotaka

- pozri Juscelino Kubitschek.

žoviálny

- bodrý, veselý, dobromaseľný.

žralok

- vodný dravec, paryba. Na rozdiel od rýb nemajú vzduchový vak, ktorý ryby používajú na nadnášanie, reguláciu hĺbky - žraloky to prevádzajú pomocou svojej pečene, ktorá môže dosiahnuť až 65% ich hmotnosti. Ich kostru tvoria chrupavky. Zuby, ktoré žralok stratí, mu dorastajú. Prvé žraloky sa objavili asi pred 100 miliónmi rokov. Lovia sa pre plutvy (gurmánska pochúťka) a pre vysoký obsah oleja v pečeni, ktorý sa spracováva na mydlo, v kozmetike, na rôzne liečivá a podobne.

žralok biely

- Carcharodon carcharias. Dosahuje dĺžku až 8 metrov. Pláva rýchlosťou 60 km/hod. Živí sa inými žralokmi, tuniakmi, morskými korytnačkami, delfínmi. Niekedy býva označovaný ako žralok ľudožravý. Útočí veľmi divoko.

žralok modravý

- Prionace glauca; nebezpečný pre človeka. Jeho spôsob lovu je charakteristický dlhým krúžením okolo koristi. Pri ulovení koristi sa zhromažďuje v húfoch a napáda všetko v dosahu. Samica rodí až 50 mláďat.

žralok obrovský

- Rhyndocon typus. Jeho dĺžka dosahuje až 18 metrov, hmotnosť 12 ton. Živí sa planktónom. Má asi 15.000 drobných zubov, pomocou ktorých filtruje vodu a získava planktón. Prvý exemplár bol ulovený v roku 1828 blízko Mysu Dobrej nádeje.

žralok tigrí

- pre človeka najnebezpečnejší žralok. Prevážne loví v noci. Za 10 rokov vymení asi 24.000 zubov.

žralok veľkoústy

- Megxchasma pelagios; Dosahuje dĺžku až 5,5 metra pri váhe okolo 800 kg. Bol objavený v roku 1976. Žije hlboko pod hladinou.

žralok veľký

- Cetorhinus maximus; dosahuje dĺžku až 10 metrov a hmotnosť okolo 6 ton.

žralok veľrybí

- vyskytuje sa v oblastiach s teplotou vody okolo 27 °C.

žrdkár

- ľahký atlét venujúci sa skoku o žrdi.

žreb

- lístok alebo iný predmet ako prostriedok na náhodné rozhodnutie niečoho, lós.
- poukážka, na ktorú možno v lotérii získať peňažnú alebo vecnú výhru, lós.
- cenný papier, na ktorý možno v lotérii získať peňažnú al. vecnú výhru.

žrebčinec

- chovný ústav, ktorý udržiava žrebce v dobrom stave a v pripúšťacom období ich prideľuje do obvodov.

žrebčín

- chovný ústav, v ktorom sa chovajú plemenné kobyly a k nim pripárované kmeňové žrebce plemenníky.

žrebec

- dospelý samec koňa ostatných členov z čeľade koňovitých.

žrebiareň

- chovný ústav na výchovu a výcvik plemenných žrebcov.

žrebica

- plemenná kobyla.

žrebiť sa

- rodiť mláďa (o kobyle).

žrebná

- (o kobyle alebo o oslici) oplodnená, ktorá má mať mláďa, ktorá sa má ožrebiť.

žrebnosť

- stav kobyly al. oslice od oplodnenia po porodenie mláďaťa.

žrebovací

- týkajúci sa žrebovania, určený na žrebovanie.

žrebovať

- rozhodovať o niečom žrebom.
- určovať v lotérii výhercov vyťahovaním očíslovaných lístkov z osudia.

žrec

- pohanský kňaz, najmä obetujúci a veštiaci kňaz u starých (pohanských) Slovanov.
- prenesene vynikajúca osobnosť v kultúrnej sfére, zanietený predstaviteľ.

žrenie

- bolesť v črevách, bolestivé ochorenie čriev.
- kolika.

žriedlo

- prírodný výskyt zdrojov vody, plynov (fumarola, mofeta, solfatára) a emanácií.

žubrienka

- larva obojživelníkov (najmä žiab).
- prenesene dieťa; dievčatko.

Žudel, Juraj

- SR; * 9. 1. 1929 (Zemianska Olča); historický geograf. 1956 - 1968: Štátny ústredný archív SSR v Bratislave. 1968: Geologický ústav SAV v Bratislave. . Zaoberá sa socio - ekonomickou a politickou geografiou.

žudro

- klenutý prístavok pred vchodom do stavania na Hanej alebo Slovácku (Morava, ČR).

žufanka

- malá žufaňa.

žufaňa

- naberačka.

žufka

- polievka, obyčajne vínová.

žugan

- výrastok, chalan.

žuchva

- vo veterinárstve okolie žuvacieho svalstva u zvierat.

Žukov, Georgij KonstantinovičGeorgij Konstantinovič Žukov

- ZSSR; 1. 12. 1896 - 18. 6. 1974; maršál (1943), politik. 1915: stáva sa vojakom. 1918: vstup do ČA. 1918 - 1920: účastník občianskej vojny. 1939: viedol úspešné boje s Japoncami na rieke Chalcyn-gol. 1941: náčelník generálneho štábu (do 30. 7. 1941). 1941 - 1942: účastník bitky o Moskvu. 1942 - 1944: prvý námestník ľudového komisára obrany ZSSR. 8. 5. 1945: prijíma v Berlíne nemeckú kapituláciu. 1957: minister obrany. Dielo: Spomienky a úvahy (Vospominaňja i rozmyšleňja).

Žukovskij, Vasilij Andrejevič

- Rusko; 1783 - 1852; romantický básnik a prekladateľ. Dielo: Ludmila; Gromoboj; Svetlana (všetko balady z dávneho stredoveku). Napísal vojenské básne z bojov Rusov proti Napoleonovi (1812).

žula

- veľmi tvrdá hornina používaná ako stavebný a kamenársky materiál, granit.

žumara nízka
Chamaerops humilis

- palma rastúca na Malte, v Španielsku i v severnej Afrike.

žumpa

- jama, nádrž na výkaly a tekutý odpad.
- prenesene niečo odporné, nečisté.
- vodná hlbočina, priehlbeň.

Žung

- Čína; severný kmeň podnikajúci v 12. - 3. storočí útoky na Čínu.

župa

- administratívny alebo územno správny celok.

župa, Abaujská

- bývalá župa na juhovýchodnom Slovensku so sídelným mestom Košice.

župa, Trenčianska
Trenčianska stolica

- jedna zo slovenských žúp v bývalom Rakúsko-Uhorsku.

župan

- domáci kabátik.
- titul označujúci kniežacích (kráľovských) úradníkov, správcov žúp.
- cestový obal niektorých múčnikov.

župica

- krátky súkenný kabát s klinmi na bokoch.

žurnalista
žurnalistka

- novinár.

žurnalistika

- povolanie, činnosť novinára, novinárstvo.
- teória a prax novinárskej činnosti ako vysokoškolské štúdium.
- denná tlač, noviny.

žurnalizmus

- spôsob vyjadrovania typický pre novinára (z umeleckého hľadiska často menejcenný, stereotypný, nevynachádzavý, ošúchaný ap.).
- jazykový prostriedok charakteristický pre žurnalistické, publicistické vyjadrovanie, publicizmus.

žurnál
journal

- denník, denný list; denná služba.
(ilustrovaný) časopis.
- vo filme (spravodajský) týždenník.
- v lekárskom slangu denná pohotovostná zdravotnícka služba.
- v administratíve (zastaralo) kniha pravidelných záznamov.

žuvačka

- žuvacia guma.

žúžú
žužu

- mäkké želatínové cukríky v podobe kociek.
- ozdobný prívesok.

Žůrek, Libor

- ČR; * 2. 11. 1979; futbalista.

Žvanija, Zurab

- Gruzia; † 1. 2. 2005; 2003 - 2005: predseda vlády.

Žváček, Dušan

- ČR; básnik, literárny vedec, rusista. 1952: maturita ba gymnáziu v Přerove. 1952 - 1957: štúdium ruštiny na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. 1969: titul PhDr. 1982: vedecká hodnosť CSc. 1957 - 1961: vyučoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Čáslavi. 1961 - 1965: vyučoval na pedagogickom inštitúte v Zlíne. Od roku 1965 pôsobil na katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 1992: docent. Prekladá z ruskej a slovenskj poézie.

žžonka

- nápoj z cukru a pálenky, ktorý sa na moment zapáli.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz