Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

X

- rímska číslica 10.
- fyzikálna dĺžková jednotka rovná (1,002039 ± 0,000014).10-13 metra. Používa sa v atómovej fyzike a spektroskopii.
- USA; označenie v názve lietadiel - sú takto označené experimentálne stroje.
- zastaralé označenie pre rtg lúče.
fyzikálne označenie pre reaktanciu.

x

- neznáma veličina. Označenie vzniklo z písmen cs (cosa ( taliansky) - príčina).

X-3 Prospero

- Veľká Británia; družica vypustená raketou Black Arrow z kozmodrómu Woomera Missile Range. Predovšetkým technologická skúška aparatúry, po dobu jedného roku tiež registrovala dopady mikrometeoritov; štart: 28. 10. 1971; hmotnosť 66 kg; životnosť 150 rokov.

X-38

- USA
projekt kozmického záchranného člna, pozri CRV.

X-43A

- USA
supersonické lietadlo.
27. 3. 2004 prekonalo rýchlostný rekord a prekonalo sedemnásobnú rýchlosť zvuku (7 Mach). Lietadlo bolo vypustené v rámci programu Hyper - X. Cena programu je 240 miliónov amerických dolárov. Dĺžka lietadla 3,7 metra, rozpätie krídiel 1,5 metra, výška 0,6 metra, hmotnosť okolo 1. 260 kg. Dĺžka letu bola 30 km, po tom, čo do vzduchu bolo lietadlo vynesené špeciálnou raketou Pegas, ktorú do vzduchu vynieslo upravený bombardér B - 52. Vo výške 12.000 metrov bombardér uvoľnil raketu, ktorá potom X - 43A vyniesla do výšky 30.000 metrov. Voľný let trval 10 sekúnd. Lietadlo je poháňané prevratným motorom na spaľovanie vodíka a vzdušného kyslíka. Prvý pokus prebehol 2. júna 2001, ale pri pokuse vybuchla nosná raketa. Celkom boli postavené tri stroje X - 43A.

X-45A

- USA
prototyp lietadla Boeing, ktoré je riadené zo Zeme, ale bez ľudskej posádky. Jedná sa o bombardér. Prvé skúšky prebehli 19. 4. 2004 na Edwarsovej základni v Kalifornii.

X-55

- Irán
raketa s plochou dráhou letu.
Je schopná niesť konvenčnú i jadernú nálož. Dolet 2. 500 km. Dĺžka 6 m.

X-chromozóm
X-chromosoma

- heterochromozóm, ženský pohlavný hormón.

Xanadu

- Mongolsko
palác v juhomongolskom Šang-tu, ktorý nechal postaviť Kublaj-chán.

xant-
xanto-

- žltý, plavý.

xantát

- xantogenát
zlúčenina vznikajúca pôsobením sírouhlíka na celulózu napojenú lúhom.
- stroj na xantogenáciu celulózy.

xantelazma

- xantelasma
žltá škvrna v koži, najmä na viečkach (xantelasma palpebrarum).

xantén

- organická zlúčenina bohatá na dusík vznikajúca redukciou kyseliny močovej.

xanthinum

- xantin
katabolický produkt adenozinu (ďalej sa premieňa na kyselinu močovú).

xanthinuria

- xantinuria
zvýšené vylučovanie xyntinu v moči.

xanthoarkóma

- xanthosarcoma
zhubný nádor pojiva s prímesou xantomových buniek.

xanthodermia

- xantodermia
žltavé zafarbenie, najmä kože dlane a chodidiel pri nadbytku karoténu v potrave.

xanthofibroma

- xantofibrom
fibrom s prímsou xantomvých buniek.

xanthogranuloma gigantocellularekotva

- histiocytom
obrovskobunečný nádorový útvar zvyčajne v susedstve šľachových pošiev.

xanthogranulomatosis

- xantogranulomatóza
Handov-Schüllerov- Christianov syndróm
choroba charakteristická prolferáciou histiocytov s tvorbou xantogranulomov.

xanthochromaticus

- xantochromatický
žlto zafarbený.

xanthoma

- xantóm
papulózny nádorový útvar na koži, žlto, oranžovo až hnedo zfarbený, vyskytujúci sa najčastejši pri poruchách lipidovej premeny.

xanthopia

- xanthopsia
xantopia
xantopsia
porucha videnia, žlté videnie (napr. pri predávkovaní digitalisom).

xanthopsia

- xanthopia
xantopia
xantopsia
porucha videnia, žlté videnie (napr. pri predávkovaní digitalisom).

xanthosarcoma

- xantosarkóm
zhubný nádor pojiva s prímesou xantomových buniek.

xanthosis
xantóza

- reverzibilné žlté zafarbenie kože a slizníc z karoténových pigmentov.

xanthóza

- xantosis
reverzibilné žlté zafarbenie kože a slizníc z karoténových pigmentov.

xantipa

- zlá, hádavá žena.

Xantipa

- manželka Sokratova.
Neprávom označovaná ako typ hádavej ženy.

xantín
xanthinum

- katabolický produkt adenozinu (ďalej sa premieňa na kyselinu močovú).
- organická zlúčenina, jedna z purínových zásad, medziprodukt látkovej premeny nukleoproteidov.

xantínuria
xanthinuria

- zvýšené vylučovanie xyntínu v moči.

xanto-
xant-

- prvá časť zložených slov majúca význam gréckeho slova xantos - žltý, plavý.

xantocelulóza

- xantát celulózy.

xantodermia

- xanthodermia
žltavé zafarbenie, najmä kože dlane a chodidiel pri nadbytku karoténu v potrave.

xantofibróm

- xanthofibroma
fibrom s prímesou xantomvých buniek.

xantofor

- pigmentová bunka živočíchov obsahujúca žlté farbivo.

xantofyl

- v chémii žlté rastlinné farbivo obsiahnuté vo vaječnom žĺtku, jeden z karotenoidov.

xantofylit

- nerast zo skupiny krehkých sľúd.

xantogenácia celulózy

- premena celulózy na xantogenát.

xantogenát
xantát
xantogénan

- chemická zlúčenina vznikajúca z alkoholov a sírouhlíkov účinkom lúhu.

xantogenát celulózy

- ester kyseliny xantogénovej a celulózy, medziprodukt pri výrobe viskózových vláken.

xantogénan

- xantogenát.

xantogaranulóm

- nádorový útvar zložený z nadmerne veľkých buniek, obyčajne v susedstve šľachových pošiev.

xantochromatický
xantochromický
xantochrómny

- žlto zafarbený.

xantochrómia

- patologické žlté zafarbenie kože.

xantokon

- vzácny, obyčajne žltý jednoklonný nerast, sulfid obsahujúci arzén a striebro.

xantomatóza

- rozmnoženie xantómov.

xantonín

- rastlinný inhibítor - spomaľuje rast rastliny.

xantopia
xanthopia
xanthopsia
xantopsia

- porucha videnia, žlté videnie (napr. pri predávkovaní digitalisom).

xantoproteín

- žltá nerozpustná látka vznikajúca ohrievaním bielkovín s kyselinou dusičnou.

xantopsia

- xanthopia
xantopia
xanthopsia
porucha videnia, žlté videnie (napr. pri predávkovaní digitalisom).

xantorizmus

- v zoológii žlté, až oranžové zafarbenie spôsobené zmnožením buniek s pigmentmi obsahujúcimi lipochrom (napr. u karasa zlatého) alebo iné žlté pigmenty.

xantosarkóm

- zhubný nádor s prímesou xantómových buniek.

xantóm
xanthoma

- v medicíne žltavý nádorovitý útvar.

xantón

- heterocyklická zlúčenina vznikajúca účinkom činidiel, ktoré odnímajú vodu.

Xbox

- herná konzola od firmy Microsoft.

XC

- fyzikálne označenie pre kapacitnú reaktanciu.

Xe

- chemická značka prvku xenón.

Xena

- pozri 2003-UB313.

xenie

- v literatúre drobné básne, epigramy a aforizmy humorného obsahu.
- priamy vplyv otcovskej rastliny n niektoré znaky prejavujúce sa už na semene po opelení.

xeno-

- prvá časť zložených slov spájajúcich druhú s významom gréckeho slova xenos - cudzí, a to ako s jej predmetom (xenofóbia),
- ako s jej bližšou okolnosťou (xenobióza).

xenobiochémia

- vedný odbor zaoberajúci sa premenami organizmu cudzích látok za účasti pôsobenia biologických systémov.

xenobiotický
xenobioticus

- telu cudzí, majúci na organizmus často škodlivý účinok.

xenobioticus
xenobiotický

- telu cudzí, majúci na organizmus často škodlivý účinok.

xenobiotikum

- látka živým organizmom cudzia (liek, jed, priemyselná chemikália a pod.).

xenobióza

- v zoológii bývanie živočíšneho druhu v obydlí (hniezde) iného druhu.
- spolužitie dvoch druhov mravcov, z ktorých jeden je hosťom v mravenisku druhého.

xenoblast

- v geológii vyrastlica minerálu v metamorfovanej hornine, ktorá nie je obmedzená vlastnými kryštálovými plochami - väčší kryštál nápadne vynikajúci zo základnej hmoty vyvreliny.

xenoderma pigmentosumkotva

- kožné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku vrodenej poruchy génov, ktoré majú na starosti opravu dedičnej informácie u kozných buniek poškodených slnečným žiarením. Ľudia s touto dedičnou chorobou majú vysoko citlivú pleť a sú zvýšene náchlní ku vzniku kožných nádorov. Nemôžu sa zdržiavať na slnku a niekedy sa im hovorí mesačné deti.

xenodermia

- vrodená precitlivenosť kože voči slnečným lúčom, vysychanie kože.

xenodiagnostika

- nepriama metóda preukázateľnosti pôvodcu ochorenia človeka článkonožcom-prenášačom, cicajúcim krv.

xenoekia

- v ekológii náhodná prítomnosť organizmu v prostredí, v ktorom normálne nežije.

Xenofanés

- Grécko
* asi 560
† 470 pred Kristom
filozof.
Zakladateľ eleatskej školy.

xenofil
xenofilka

- kto má záľubu vo všetkom cudzom.

xenofilný

- nemajúci strach z cudzích ľudí.

xenofília

- prehnaná záľuba vo všetkom, čo je cudzie.

xenofontský
xenofontovský

- na spôsob anabázy Grékov opísanej historikom Xenofontom.

xenofób
xenofóbka

- odporca, nepriateľ všetkého cudzieho.

xenofóbia
xenophobia

- strach z cudzincov, odmietanie cudzincov. Odpor, nepriateľstvo ku všetkému cudziemu, strach pred ním, nedôvera k nemu.

Xenofón

- Grécko
* asi 430
† asi 354 pred Kristom
aj Xenofon.
Historik, aténsky veliteľ.
Žiak a priateľ Sokrata.

Spisy:
Kýrova výprava
Grécke dejiny
O Kýrovom vychovaní
Spomienky na Sokrata (Memprabilia)
O hospodárení
Anabasis (pozri anabáza).

xenogamia

- opelenie blizny peľom z kvetu iného indivídua.

xenogenes
xenogénny

- cudzieho pôvodu.

xenogénny
xenogenes

- cudzieho pôvodu.

xenoglosia

- schopnosť hovoriť v hypnotickom stave jazykom, ktorý sa hypnotizovaná osoba nikdy neučila.

xenokarp

- v botanike suchá časť oplodia (napr. u makovíc).

xenokarpia

- tvorba plodov rastlín opelením z kvetov iných jedincov toho istého druhu.

xenokracia

- vláda, nadvláda cudzincov.

xenolit

- v geológii cudzorodá hornina uprostred magmy.

xenomorfný

- v geológii majúci iný, cudzí tvar bez vlastného kryštálového tvaru.

xenoparazit

- v biológii cudzopasník vyskytujúci sa v hostiteľovi (človeku, zvierati), kde zvyčajne nebýva.

xenophobia
xenofóbia

- strach z cudzincov, odmietanie cudzincov. Odpor, nepriateľstvo ku všetkému cudziemu, strach pred ním, nedôvera k nemu.

Xenopulos, Grigoris

- Grécko
spisovateľ.
Prekladateľ Julesa Verna.

Xenopsylla cheopis

- blcha cudzopasiaca na krysách. Prenáša baktériu Pasteurella pestis - pôvodcu moru.

xenositus

- xenozit
zakrnutá časť (parazit) podvojnejného nesúmerného netvora.

xenotest

- metóda stanovenia stálosti farieb na svetle.
- ožarovací prístroj imitujúci denné svetlo pre stanovenie stálosti vyfarbenia látky.

xenotím

- nerast vzácnych zemín, fosforečnan ytritý, YPO4. Hromadí sa po zvetraní hornín ako ťažký nerast v tzv. monazitových pieskoch. Obsahuje 4% UO2 a 2,5% ThO2.

xenotransplantatio

- xenotransplantácia
transplantácia s prenesením transplantátu jedinca iného druhu alebo s použitím umelého transplantátu.

xenotransplantácia

- xenotransplantatio
transplantácia s prenesením transplantátu jedinca iného druhu alebo s použitím umelého transplantátu.

xenozit
xenositus

- zakrnutá časť (parazit) podvojnejného nesúmerného netvora.

xenón

- plynný prvok zo skupiny vzácnych (inertných) plynov, chemická značka Xe.
V atmosfére sa vyskytuje len v nepatrnom množstve.
Používa sa ako náplň do žiaroviek.
Objavený bol v roku 1898.

xerarchný

- vyvíjajúci sa v suchom prostredí, na suchom mieste.

xerasia
xerazia

- suchý, atrofický zápal nosnej sliznice.

xerazia
xerasia

- suchý, atrofický zápal nosnej sliznice.

xero-

- prvá časť zložených slov s významom suchý.

Xerocomus chrysenteron

- hríb žltomäsý, jedlá huba. Tenko mäsitý, zeleno - až žltošedý klobúk je často popukaný na políčka, pod ktorými presvitá červená, má 5 - 8 cm v priemere. Pomerne tenká noha je prehnutá.

xeroderma

- vrodená suchosť kože, kožné ochorenie prejavujúce sa pergamenovitým stenčením kože.

xeroderma pigmentosum

- pigmentózna xerodermia; dedičné kožné ochorenie z precitlivelosti na svetlo, vyznačené vznikom škvŕn s postupnou pigmentáciou, atrofiou, keratómmi a vznikom rôznych kožných nádorov.

xerodermia

- v medicíne vrodená suchosť kože.

xerofilný

- suchomilný.

xerofília

- suchomilnosť.

xeroform

- druh liečiv používaného na popáleniny a vredy.

xeroftalmia
xerophtalmia

- očné zmeny súvisiace s premenou epitelu spojivky v dlaždicový ty v miestach, kde sa normálne nachádza cylindrický epitel (prejav avitaminózy A).

xerofyt

- v botanike xerofilná, suchomilná rastlina, napr. sukulenty.

xerofytizmus

- suchomilnosť.

xerogél

- látka vznikajúca vysušením gélu, suchý gél.

xerograf

- prístroj na zhotovovanie kópií tlačovín xerografiou.

xerografia

- (z gréckeho xero - suchý). reprodukčná technika, ktorá k rozmnožovaniu predlôh využíva elektrostatické náboje. Na selénovú dosku v tme elektrostaticky kladne nabitou sa premieta predloha. Na osvetlených miestach sa selén stane elektricky vodivý, kladný náboj teda prejde do kovovej dosky tvoriacej podklad pod selénovou doskou a vybije sa. elektrostatický náboj ostane iba na neosvetlených miestach vrstvy selénu. Po doske sa potom rozptýli jemný asfaltový prášok alebo iné farbivo s nízkym bodom topenia, ktorého čiastočky boli predtým slabo nabité záporným elektrostatickým nábojom. Takto sa pigment uchytí iba na neosvetlených miestach. Na selénovú dosku sa položí papier nabitý kladným elektrostatickým nábojom, na ktorý priľne účinkom elektrostatických síl záporne nabitý pigmentový obraz a po zahriatí tepelným zdrojom sa vtaví do papiera. Získame trvanlivú a vernú kópiu predlohy. Xerografiu si v roku 1938 nechal patentovať Chester Carlson.

xerocházia

- otváranie plodov, najmä toboliek, za sucha a zatváranie za dažďa (najmä zvončekov a orchideí) Opak je hygrocházia.

xerocheilia

- nápadne suché pery.

xerokarp

- suché, tenké a pružné oplodie tvorené vrstvami sklerenchýmu, kolenchýmu alebo prozenchýmu (napr. makovice, struku).

xerokarpium

- suchá vrstva oplodia.

xerokleistogamia

- kleistogamia vyvolaná suchom, pri ktorej kvety zostávajú uzavreté v puku a sú opelené vlastným peľom.

xerokópia

- xeroxová kópia.

xerom

- zasychanie a olupovanie rohovinovej vrstvy kože.

xeromammographia
xeromammografia

- xerorádiografické vyšetrenie prsnej žľazy.

xeromorfia

- xeromorfizmus.

xeromorfizmus
xeromorfia

- prispôsobivosť rastlín (xerofytov) nedostatku vody a ich schopnosť rásť na suchých miestach.

xeromorfóza

- rastová forma rastlín al. tvarová odchýlka orgánov rastlín prispôsobená vplyvu suchého prostredia.

xerophtalmia

- xeroftalmia
očné zmeny súvisiace s premenou epitelu spojivky v dlaždicový ty v miestach, kde sa normálne nachádza cylindrický epitel (prejav avitaminózy A).

xeroradiographia

- xerorádiografia
metóda, kedy je röntenový nález zachytávaný na selénovú dosku, kde sa vytvára elektrostatické pole, z ktorej sa obraz potom môže fotograficky dokumentovať.

xerorádiografia

- xeroradiographia
metóda, kedy je röntenový nález zachytávaný na selénovú dosku, kde sa vytvára elektrostatické pole, z ktorej sa obraz potom môže fotograficky dokumentovať.

xerorendzina

- svetlosivý pôdny subtyp so silno vápnitým humóznym horizontom prechádzajúcim pozvoľna do karbonátového horizontu.

xerosalgia

- zvýšena bolestivosť a suchosť kože.

xerostómia

- v medicíne suchosť v ústach spôsobená nedostatočným vylučovaním slín.

xerotermný

- suchomilný a súčasne teplomilný (napr. rastliny).

xerotický

- suchomilný a teplomilný.

xerotropizmus

- zvinovanie listov niektorých rastlín za sucha tak, aby boli prieduchy chránené pred ďalšou stratou vody.

xerox

- xerografia.
- v golfovom slangu hráč, ktorý používa kópie značkových palíc.

xeroxovať

- rozmnožovať xeroxom.

xeróm

- zasychanie a olupovanie rohovej vrstvy kože.

xeróza

- v medicíne suchosť, chorobná suchosť kože alebo vysychanie slizníc.

Xerxes
Xerxés

- Perzia
* okolo 520
† 465 pred Kristom (zavraždený)
panovník.
486 - 465 pred Kristom: kráľ.
Otec Dáreios I. Veľký. Matka Atosa. Syn Artaxerxes I.
482 pred Kristom: vo vzbúrenom Babylone nechal so zemou zrovnať mestské hradby a roztaviť sochu Marduka.
480 pred Kristom: výprava proti Grécku. Po porážke v námornej bitke u Salamis odtiahol do Ázie. Zbytky vojska porazené v roku 479 pred Kristom.

xénia

- priamy vplyv otcovskej rastliny na určité znaky prejavujúce sa po opelení už na semene.
- krátka báseň, druh epigramu.
- v starovekom Ríme a Grécku dary hostiteľa hosťom na znak oddanosti.

xénium
xénia

- drobné básne, epigramy a aforizmy humorného, pochvalného al. výsmešného obsahu (podľa 13. knihy epigramov rím. básnika Martiala mienených ako sprievod k darčekom pre hostí); názov súboru posmešných básní a ironicky útočných epigramov napísaných Goethem a Schillerom proti literárnym odporcom.

Xibalba

- mayské podsvetie.
Prostredie smrti a hrôzy, ktorým musia prejsť všetci zomretí, aby sa dostali do miesta trvalého odpočinku. Xibalba mala 9 vrstiev, z ktorých každú strážil jeden Pán noci (boh podsvetia).

xifodynia
xiphodynia

- bolesť v oblasti mečovitého výbežka.

xifoides

- xiphoidný
mečovitý.

xifoidný

- mečovitý, zobákovitý.

xifoiditída
xiphoiditis

- zápal mečovitého výbežku.

xifokostálny
xiphocostalis

- týkajúci sa mečovitého výbežku a rebra.

xifos

- (grécky) meč.

Xichang

- Čína
kozmodróm.

xiphocostalis
xifokostálny

- týkajúci sa mečovitého výbežku a rebra.

xiphodynia
xifodynia

- bolesť v oblasti mečovitého výbežka.

xiphoides
xifoidný

- mečovitý.

xiphoiditis
xifoiditída

- zápal mečovitého výbežku.

xiphoidný
xifoides

- mečovitý.

xiphopaguskotva

- torakopagus
xifopagus
podvojný súmerný netvor, ktorého obe časti sú spojené v mieste mečovitého výbežku hrudnej kosti.

xiphosternalis

- týkajúci sa mečovitého výbežku hrudnej kosti.

- ksí.

XL

- fyzikálne označenie pre indukčnú reaktanciu.

XLR-87

- USA
dvojkomorový raketový motor spaľujúci oxid uhličitý a Aerozine 50 s ťahom 956 kN

XLR-91

- USA
jednokomorový raketový motor spaľujúci oxid uhličitý a Aerozine 50 s ťahom 445 kN.

XML
Extensible Markup Language

- systém pre webové dokumenty, umožňujúci vytváranie vlastných značiek pre popis štruktúry dokumentu.

XMM-Newton

- ESA
kozmické observatórium.

xoanon

- archaická kultovná soška božstva.

xu [su]

- dielčia jednotka vietnamskej meny.

XY

- skratka - zastupuje meno neznámej, nemenovanej osoby.

xylán

- hemicelulóza pentózanového typu vyskytujúca sa v drevnatých častiach rastlín, drevná guma.

xylenol

- jednomocný fenol rozpustný vo vode so silnými antiseptickými vlastnosťami, používaný prevažne na dezinfekciu.
- zložka kamenouhoľného i drevného dechtu.

xylém

- drevo.
- drevné bunky, ktoré v strome dopravujú vodu so živinami a minerálnymi látkami. Vytvárajú sa na vnútornej strane kambia.

xylén

- organická zlúčenina benzénovej rady obsiahnutá v kamenouhoľnom dechte, používaný ako rozpúšťadlo. Chemická surovina pre výrobu polysterových vlákien, napr. tesilu.

xylidín

- amín odvodený od xylénu, surovina pre výrobu farbív a liečiv.

xylit

- v geológii hnedé uhlie so zachovanou štruktúrou dreva.
- v biochémii alkoholický cukor (pentit) odvodený od xylózy, používaný na parenterálnu výživu.

xylitol

- xylit.

xylo-
xyl-

- prvá časť zložených slov s významom gréckeho slova xylon - drevo.

xylobióza

- spôsob výživy niektorých organizmov drevom.

xylofág

- živočích živiaci sa výhradne drevom (napr. larvy niektorých chrobákov a motýľov, v mori druh lastúrnika).

xylofágny

- živiaci sa drevom.

xylofonista
xylofonistka

- hráč na xylofóne.

xylofóbia

- xylophobia
chorobný strach pred stromami, lesom.

xylofotografia

- drevoryt, ktorého kresba bola prenesená na drevo fotograficky a potom vypracovaná rydlami.

xylofón

- bicí samoznejúci ladený hudobný nástroj, ktorý sa skladá zo štyroch radov doštičiek, z ktorých sa úderom vyvoláva zvuk.
Do Európy sa dostal v 15. storočí z Východu.

xylograf
xylografka

- drevorytec
rytec vyrývajúci podľa dodaných predlôh reprodukcie do dreva.

xylografia

- drevoryt
drevorytectvo
umelecký obraz urobený odtlačením negatívu vyrytého do dreva (tlač z výšky).
- grafické dielo odtlačené z drevorytu, drevorytina, drevoryt.

xylol

- technická zmes všetkých izomerických xylénov.

xylolit

- stavebná hmota zo Sorelovej horečnatej maltoviny, drevených pilín a farbív. Používa sa na podlahy, výrobu dlaždíc a podobne.

xylolitár

- slangovo odborník zhotovujúci xylolitové podlahy.

xylológ
xylologička

- odborník v xylológii.

xylológia

- odvetvie dendrológie zaoberajúce sa štúdiom štruktúrou dreva.

xylometer

- v lesníctve prístroj používaný k určovaniu kubického obsahu nepravidelne rasteného dreva (podľa množstva vody, ktoré toto drevo, ponorené do nádoby s vodou, vytlačí).

xylophobia

- xylofóbia
chorobný strach pred stromami, lesom.

xylotómia

- v botanike anatómia dreva, odbor zaoberajúci sa mikroskopicky zistiteľnými vlastnosťami dreva.

xylózakotva

- drevný cukor, polysacharid, pentóza (C5H10O5) obsiahnutá v niektorých rastlinných častiach (napr. steblách). Vyrába sa hydrolýzou dreva. Používa sa ako nekalorické sladidlo.
- xylosum, monosacharid, aldopeptóza.

xyrospazmus

- kŕč rúk, profesionálna choroba holičov.

xyster

- rašpľa.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional

© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz