Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

-vorný

- v zloženinách druhá časť s významom žravý, živiaci sa.

v

- fyzikálne označenie pre rýchlosť (z latinského velocitas).

V

- chemická značka prvku vanád.
- vo fyzike značka jednotky elektrického napätia volt.
- rímska číslica 5.
- fyzikálna značka pre elektrický potenciál (?).
- v geometrii označenie pre objem.
- v kinematike označenie pre rýchlosť.

v. r.

- vlastnou rukou.

V-1

- Nemecko; raketová zbraň 7,75 m dlhá, rýchlosť 600 km/hod., dolet 200 km, nosnosť 1.000 kg trhaviny. Vyvíjal ju konštruktér von Braun.

V-2kotva

- Nemecko. Raketová zbraň, rýchlosť 5. 600 km/hod. , dolet 320 km, nosnosť 980 kg trhaviny. Vyvíjal ju konštruktér von Braun.

V1

- SR; atómová elektráreň v Jasovských Bohuniciach. Začala sa budovať v apríli 1972. Prvý blok začal vyrábať elektrinu v skúšobnej prevádzke koncom roka 1978, na jar 1980 sa k nemu pridal druhý reaktor. Hlavnú primárnu časť elektrárne tvorili najmä ruské dodávky. V oboch blokoch boli osadené ruské reaktory VVER typu V 230 s výkonom 440 megawattov (MW). Zariadenia sekundárneho okruhu, teda nejadrovú časť elektrárne, dodali podniky bývalého Československa.
Už počas výstavby V1 sa rozhodlo o budovaní elektrárne V2 v tej istej lokalite, pôvodná koncepcia sa však zmenila. Dôvodom bol celosvetový trend zvyšovania úrovne jadrovej bezpečnosti. Elektráreň V2 je zdokonaleným typom VVER 440 s reaktormi V 213, stavať sa začala v roku 1976. Výrazné rozdiely v porovnaní s V1 sa týkali najmä spôsobu riadenia prevádzky a vybavenia bezpečnostnými systémami. Dva bloky elektrárne V2 boli uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985.
Okrem atómových elektrární V1 a V2 je v Jaslovských Bohuniciach aj nefunkčná elektráreň A1, v ktorej v minulosti až do jej havárie prebiehal výskum a vývoj jadrového programu.
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia za začala rekonštrukcia elektrárne V1 s cieľom zvýšiť jej bezpečnosť. Modernizácia sa skončila v roku 2000 a elektráreň sa stala údajne najbezpečnejším zdrojom typu VVER 440/V 230.
Počas rokovaní o vstupe do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo, že elektráreň V1 odstaví. Druhý blok skončil výrobu na prelome rokov 2008 a 2009, prvý blok bol odpojený od siete na konci roka 2006. Odstavenie bohunických blokov finančne podporila aj EÚ.

V354 Cephei

- hviezda, červený obor vzdialený od Zeme 10.000 LY. Jej priemer presahuje priemer 1 miliardu km. Teplota povrchu 3. 100 °C. Jedna z najväčších hviezd Mliečnej dráhy.

V838

- hviezda v súhvezdí Jednorožca. Je obklopená hmlovinou, ktorá je v skutočnosti sériou svetelných ozvena pôvodne nepozorovateľných obálkach prachu o priemere niekoľko LY. Vzplanula v roku 2002.

VA

- značka pre voltampér.

VAB

- USA; Vertical Assembly Building; montážna budova na kozmodróme Eastern Test Range, severozápadne od VAB bola vybudovaná pristávacia dráha pre raketoplány v dĺžke 5,2 kilometrov.

vabank

- stávka o všetko, o celý vklad, hazard.
- odvážne, riskantné až hazardné počínanie.

Vaca, Karel

- ČR; 21. 7. 1919 (Prostějov) - 31. 3. 1989 (Praha); maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník.

vacat

- je prázdne, chýba
- prázdna, úmyselne nepotlačená stránka knihy, vakát.

vacatio legis
legisvakanciakotva

- doba medzi okamžikom platnosti a účinnosti právnej normy.

Vacek, Miloš

- ČR; 20. 6. 1928 - 5. 5. 1999; skladateľ. Zbormajster Armádneho umeleckého súboru. Opery: Jan Želivský, Bratr Žak, Romance pro křídlovku. Muzikály: Madam Sans - Gene. Filmová hudby: Král Šumavy.

Vacek, Miroslav

- ČR; generál, politik. Minister obrany.

Vacek, Zlatomír

- ČR; 22. 10. 1918 (Viedeň) - 3. 12. 1972 (Brno); herec. 1945: člen štátneho divadla v Brne. 1959 - 1963: divadlo ABC a Městské divadla pražské.

Vacková, Růžena

- ČR
* 23. 4. 1901 (Praha)
† 14. 12. 1982 (Praha)
univerzitná profesorka.
Brat Vladimír.
1920: maturita.
1930: končí vysokoškolské štúdia (Praha, Rím).
Vo februári 1945 zatknutá gestapom (za činnosť v odbojovej skupine Voláme č. 15).
1947: menovaná mimoriadnou profesorkou na Filozofickej fakulte UK v Prahe.
1950/1951: od zimného semestra mala zakázané prednášať.
1952: vo vykonštruovanom procese odsúdená v Brne na 22 rokov väzenia.
1968: po prepustení z väzenia (1967) sa počas Pražskej jari podieľa na založení K - 231.
1968: rehabilitovaná.
1970: rehabilitácia zrušená.
1977: signatárka Charty '77.

Dielo:
1940: Současné české herečky (súbor štúdií)
1948: Výtvarný projev v dramatickém umění (v roku 1948 po februári stiahnuté z predaja).

Vaculík, Lukáš

- ČR; * 6. 6. 1983; futbalista.

Vaculík, Ludvík

- ČR
* 23. 7. 1926 (Brumov)
spisovateľ.
Manželka Madla (rodená Komárková, psychologička).
1941 - 1946: Baťove závody.
1946: maturita.
1946 - 1950: štúdium na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe.
1948 - 1951: pracuje ako vychovávateľ na internáte.
1953 - 1955: redaktor vo vydavateľstve Rudé právo.
1959 - 1965: redaktor vysielania pre mládež Československého rozhlasu.
1965 - 1969: redaktor Literárnych novín, Literárnych listov a Listov (zakázané v roku 1969).
1968 - 1969: autor manifestu Dva tisíce slov.
1973: zakladá samizdatovú edíciu Petlice, v ktorej vydával zakázané knihy.
Signatár Charty '77.

Dielo:
1981: Český snář (kniha - denník)
1973: Morčata (hororová próza)
1981: Milí spolužáci
1993: Jak se dělá chlapec
1998: Nepaměti
2003: Loučení k panně
Stará postel
Chléb náš vezdejší
Polepšené piesničky
Sekyra (novela).

Vaculík, Ondřej

- ČR
* 12. 5. 1986 (Jilemnice)
skokan na lyžiach.
2006: 28. miesto v SP v Saporre.

Vaculka, Vladislav

- ČR
3. 1. 1914 (Jarošov)
27. 9. 1977 (Uherské Hradiště)
maliar, keramik, šperkár, autor tapisérií a metafyzických malieb.

Vacura, Zbyněk

- ČR
vzpierač.
2000: počas letu na OH v Sydney sa dozvedel o pozitívnom teste na anabolický steroid dehydroepiandrosterón.

vačnatcekotva

- Marsupialia
Metatheria
Didelphia
Rád, prípadne podtrieda cicavcov, ktorá zahŕňa veľké množstvo foriem prispôsobených rôznym životným podmienkam. Samice vačnatcov majú dvojitú vagínu a maternicu a zvyčajne dobre vyvinutý vak k výchove mláďat (samce vak nemajú), ktoré sa rodia ako polovičné embryá. Mláďatá sa sami dostanú do vaku a tam sa prichytia k mliečnym žľazám. V súčasnosti žije asi 230 druhov vačnatcov v Austrálii a v Južnej a Severnej Amerike. Pred 54,8 - 33,7 miliónmi rokmi sa v Južnej Amerike a Austrálii vyvíjajú početné formy vačnatcov. Pred 28,3 - 5,3 miliónmi rokov, po spojení Severnej a Južnej Ameriky vytláčajú vačnatce z Južnej Ameriky placentárne cicavce. Vymierajú v Európe a Severnej Amerike.

vačka

- v strojárenstve neokrúhly kotúč, ktorého otáčanie spôsobuje kývavý pohyb inej, jeho sa dotýkajúcej súčasti.

Vačkář, Dalibor C.

- ČR; * 1906; skladateľ filmovej hudby, symfonickej hudby, baletov. Otec Václav. V umeleckej tvorbe používal pseudonym Dalibor C. Faltys. Tvorba: Veronika (hra).

Vačkář, Václav

- ČR; * 1881, † 4. 2. 1954; skladateľ zábavnej hudby.
Syn Dalibor C.
Dielo:
Ľudová náuka o harmónii (spis).
Vzpomínka na Zbiroh (serenáda);
V zeleném háječku (valčík);
Sen lásky (valčík).

Vačkář, Vladimír

- ČR; * 6. 2. 1949; dráhový cyklista a cyklistický tréner.
Spolu s Miroslavom Vymazalom sa v roku 1973 stal majstrom sveta.

vada, chromatická

- farebná vada; vada šošovky spôsobená ôznou lámavosťou svetla rôznych vlnových dĺžok.

vada, otvorová

- sférická vada; vada šošovky, kedy krajné lúče pretínajú optickú osu inde ako lúče jej blízke. Prejavuje sa neostrosťou obrazu.

vada, sférická

- otvorová vada.

vademekum
vademékum
vádemékum
vademecum

- (latinsky vade mecum - poď so mnou); kniha vreckového formátu, prehľadná príručka alebo sprievodca po určitom úseku či vednom odbore.

Vadhana, Galyani

- Thajsko; 1923 (Londýn) - 2. 1. 2008 (Bangkok); princezná. Brat Pchúmipchón Adundét (kráľ).

vadimonium

- záväzok za splnenie cudzieho záväzku, rukojemníctvo.

vadium
vádium

- istota, záloha zložená ako záruka na splnenie určitého nároku (napr. pri dražbe).

Vadkerti - Gavorníková, Lýdia

- SR; 30. 3. 1932 (modra) - 22. 5. 1999 (Bratislava); poetka, prekladateľka. Pôvodným povolaním učiteľka. Dielo: Pohromnice; Totožnosť; Kolovrátok; Kameň a džbán; Piesočná pieseň; Víno; Trvanie; Hra na pár - nepár.

vadózny

- plytký, spodný, vsiaknutý do zemského povrchu, do podzemných vrstiev.

vadózum

- súbor vôd infiltrovaných zo zemského povrchu a vychádzajúcich po krátkom čase na povrch.

vafľa

- waffla; oplátka s plastickými štvorčekmi na povrchu.
- v textilnom priemysle väzba tvoriaca plastické kocôčky.

vafľovač

- prístroj na pečenie vafieľ.

vagabund
vagabundka

- tulák povaľač, vagus.

vagabundovať

- žiť, túlať sa ako vagabund.

Vaganó, Salvatore

- Taliansko; 1769 - 1821; tanečník a choreograf. Novátor baletu.

Vaganovová, Agrippina Jakovlevna

- Rusko; 1879 - 1951; balerína a pedagogička. Dielo: Základy klasického tanca.

vagant

- stredoveký potulný študent, goliard.

vagácie

- vakácie; prázdniny.

vagilný

- potulný, túlavý, kočovný. U zveri bez stááleho miesta výskytu.

vaginalizmus

- aj vaginizmus; náhle a bolestivé stiahnutie svalstva pošvy a okolia, ktoré znemožňuje uskutočniť pohlavný styk. Väčšinou má psychickú príčinu (zlé skúsenosti so sexom, pôrod a podobne).

vaginálny

- poševný.

vaginitída

- zápal pošvovej (vaginálnej) sliznice.

vaginizmus

- ženská pohlavná porucha spočívajúca v mimovoľnom kŕčovitom stiahnutí pošvy pri pokuse o súlož alebo pri vyšetrovaní, obyčajne psychicky podmienená.

vaginoperineorafia

- chirurgické zošitie trhliny pošvy (vagíny) a hrádze.

vaginoperineotómia

- chirurgické preťatie pošvy (vagíny) a priľahlej časti hrádze.

vaginoplastikakotva

- vaginálna plastika; chirurgická úprava poševného vchodu.

vaginorektálny

- týkajúci sa pošvy (vagíny) a konečníka (rekta), rektovaginálny.

vaginoskop

- prístroj na optické vyšetrovanie pošvy (vagíny).

vaginoskopia

- vyšetrovanie pošvy (vagíny) vaginoskopom.

vaginotómia

- chirurgické preťatie pošvy (vagíny).

vaginovezikálny

- týkajúci sa pošvy (vagíny) a močového mechúra.

vagína

- pošva, súčasť samičieho (ženského) pohlavného ústrojenstva.

vago-

- týkajúci sa vagu, bludného nervu.

vagotómia

- chirurgické preťatie bludného nervu.

vagotónia

- funkčná porucha vegetatívneho nervstva, zvýšená dráždivosť parasympatického nervstva, najmä bludného nervu.
- v medicíne nesprávne označenie pre poruchy riadiacich zariadení k udržaniu vegetatívnej rovnováhy človeka.

vagotropný

- pôsobiaci na blúdivý nerv (vagus).

vagónkotva

- koľajové vozidlo na prepravu nákladu alebo cestujúcich bez vlastného pohonu.

vagón, salónny

- prepychovo vybavený (najmä prv zaraďovaný do osobitného vlaku pri cestách významných osobností).

vagónka

- továreň na výrobu vagónov, vozňov.

vagónovať

- nakladať do vagónov.

vagus

- mozgový nerv vetviaci sa v rozsiahlej oblasti od hlavy až do brušnej dutiny, blúdivý nerv.
- tulák, bezdomovec, vagabund, povaľač.

Vaher, Ken - Marti

- Estónsko; 2005: minister spravodlivosti.

vahhábizmus

- puritánske sunnitské reformné hnutie za očistu islamu založené M. A. Wahhábom v polovici 18. stor., dodnes živé v Saudskej Arábii.

Vachek, Emil

- ČR; * 2. 2 1889; prozaik, dramatika novinár.
Spoluzakladateľ českej detektívky, autor rýdzo prvého českého detektíva Klubíčka.

vachta

- močiarna bylina rodu Menyanthes so strapcom bielych ozdobných kvetov.
- služba, stráž na lodi.

vachta trojlistá

- tzv. horká ďatelina.

Vaic, Ľubomír

- SR; * 6. 3. 1977; hokejista.

Vaidiš, Josef

- ČR; herec. 1. manželka Riana Vacková. Dcéra Nicole. Emigroval do Nemecka. Filmografia: Džusový román.

Vaidišová, Nicole

- ČR; 23. 4. 1989 (Norimberg, Nemecko); tenistka. Otec Josef Vaidiš (herec). Matka Riana Vacková (sestra tenistu Daniela Vacka; 2. manžel Aleš Kodat, tenisový tréner).

vaišja

- príslušník jedného zo štyroch stavov v staroindickej spoločnosti.

vajang

- wayang; druh orientálnej bábky ovládanej zospodu, javajka.

vajce

- oválna zárodočná bunka niektorých živočíchov (najmä vtákov) obsahujúca bielok a žĺtok.
- časť mužského alebo samčieho pohlavného ústroja cicavcov.

vajce, Kolumbovo

- prostý, jednoduchý problém vyžadujúci pri riešení iba vtip (podľa tradície sa Kolumbus prosto a jednoducho zhostil úlohy postaviť vajce na špičku tým, že ho naklepol) - vtipné riešenie zdanlivo ťažkej úlohy.

vajce, kukučkino

- cudzí, nevlastný prvok, neústrojná vec.

vajce, slepačie

- bežná potravina.

vajcový

- patriaci k vajcu, pochádzajúci z vajca.
- urobený z vajec, s vajcami.

vajda

- náčelník kočovných Cigánov (Rómov).

vajdelot

- kňaz pohanských Rusov.

vaječný

- patriaci k vajcu, pochádzajúci z vajca.
- urobený z vajec, s vajcami.

vajgela

- ozdobný ker rodu Weigela s tmavoružovými alebo bielymi kvetmi, pestovaný v parkoch (podľa nemeckého botanika Ch. E. Weigela).

vajíčko

- oválna zárodočná bunka živočíchov - ženská alebo samičia zárodočná pohlavná bunka.

vajíčko, amniotické

- vajíčko s tuhým obalom, ktorý zárodok chráni pred vonkajším prostredím.

vajíčko, mravčie

- kukla mravca.

vajíčko, pštrosie

- neoplodnené predstavuje najväčšiu samostatnú živočíšnu bunku.

vajíčko, telocitálne

- vaječná bunka s asymetricky uloženým žĺtkom pri dolnom (vegetatívnom) póle vajíčka.

vajíčko, zmrazené

- zmrazovanie ženských neoplodnených vajíčok je zo zmrazovacích reprodukčných techník technicky najnáročnejšie. Zmrazované vajíčka sa ukladajú do roztoku organickej nemrznúcej látky a cukrového roztoku, v ktorom sa formou osmózy odstráni z vajíčka voda. Vajíčko sa potom uloží do tekutého dusíka pri teplote - 160 °C.

vajíčkovod

- časť ženského alebo samičieho pohlavného ústroja.

vajšja
vaišja

- príslušník tretieho stavu (varny) v indickej kastovnej spoločnosti.

vak

- plátenný alebo kožený obal, vrece, prípadne s remeňmi, na nosenie predmetov.
- niečo, čo ho pripomína.

Vak, Tomáš

- ČR; * 10. 5. 1978; hokejista.

vakamolo

- pozri meke.

vakancia

- vo fyzike neobsadený mriežkový bod v kryštáli.

vakantný

- voľný, uprázdnený, neobsadený (pracovné miesto).
- neviazaný zmluvou, nezamestnaný, voľný (človek).

vakácie

- vagácie; prázdniny.

vakát

- prázdna, úmyselne nepotlačená stránka knihy, vacat.
- neobsadený úrad.

vakcinácia

- ochranné očkovanie.

vakvinovať

- vykon(áv)ať vakcináciu.

vakcína

- ochranná očkovacia látka pripravená z usmrtených alebo živých mikroorganizmov, určená na vyvolanie spoľahlivej špecifickej imunity proti antigénom pôvodcu choroby.

vakcína, BCG

- antituberkulotikum objavené v roku 1921.

vakcína, kaprinizovaná

- biologicky oslabený vírus moru dobytka používaný na očkovanie.

vakcína, Sabinova

- pozri poliovir.

vakcína, Salkova

- pozri poliovir.

vakcinácia

- pozri desenzibilizácia.

vakovať

- omietať.

vakovka

- omietka.

vakovlk, tasmánsky
Thylacinus cynocephalus

- tiger tasmánsky
najväčší dravý vačnatec. Dnes pravdepodobne vyhubený. Na bokoch a chrbte má priečne pruhy, preto ho prisťahovalci začali nazývať tasmánsky tiger. Odborne bol popísaný v roku 1808. Od roku 1938 chránený. Mal 46 zubov a dokázal tlamu otvoriť do uhla až 170 °. Samica nosila maximálne 4 mláďatá 3 mesiace v kosákovitom vaku na bruchu (v podstate kožný záhyb so vstupným otvorom obráteným dozadu), potom ich usádzala v pelechu, kde ich kojila. Vakovlk sa živil malými klokanmi, plazmi a hlodavcami. Dorastal do výšky asi 1 metra. Posledný vakovlk zahynul v roku 1936 (podľa iných prameňov v roku 1933 v hobardskej ZOO). V roku 1986 bol prehlásený za vyhynutého. Žil v Austrálii a Novej Guinei.

vakreácia

- pasterizácia smotany za zníženého tlaku (vákua).

vakuola

- dutina v baňke, váčok obalený membránou. Niektoré obsahujú živiny, ktoré rozkladajú pre použitie v bunke. V iných je odpad, s ktorým putujú ku okraju bunky, tam splynú s bunečnou memnránou a svojho obsahu sa zbavia.

vakuóm

- súbor vakuol v bunke.

val

- skratka pre mol chemických ekvivalentov.
- ochranný násyp, obyčajne umelý (hradný, mestský).
- vo vojenstve systém pevnostných objektov ako obranná línia.
- v archeológii viditeľná časť niekdajšieho opevnenia.
- útvar podobný násypu tvarom alebo funkciou.

val, Atlantickýkotva

- nemecké opevnenie počas 2. svetovej vojny na severozápadnom pobreží Francúzska proti spojeneckej invázii. Siahal od nórskeho Severného mysu až po španielske hranice. Začal sa budovať v auguste 1942. Nebolo účinné.

val, Hadrianov

- obranné opevnenie v Anglicku, ktoré nechal počas svojeje vlády postaviť rímsky cisár Hadrianus.

val, kremenný

- odolná kremenná žila či pásmo, ktoré sa týči v krajine po odnosení okolitých hornín ako hradba.

val, morénový

- nahromadenie horniny ľadovcom.

val, palebný

- delostrelecká podpora seči.

val, pieskový

- nahromadenie piesku v koryte riek, na dne mora a pod.

Vala, Jiří

- ČR; 27. 11. 1926 - 14. 11. 2003; herec. Do roku 1999 hral v Národnom divadle v Prahe. Filmografia: Sňatky z rozumu (TV seriál); Kráľ Šumavy.

valach

- pastier, najmä oviec (podľa karpatských Valachov, ktorých meno sa odvodzuje od podunajského keltského kmeňa Volkov).
- vykastrovaný samec koňa domáceho.

valaška

- pastierska palica.
- sekera s dlhým poriskom, ktorú používajú valasi.
- ovca s veľmi hrubou a dlhou vlnou, otužilá na chov v horských oblastiach, valašská ovca.

valašský

- týkajúci sa (moravských alebo rumunských) Valachov, (moravského alebo rumunského) Valašska.

valát

- kartová hra, pri ktorej jedna strana získa všetky zdvihy.

valba

- zošikmená trojuholníková alebo lichobežníková časť strechy na užšej strane domu (nahrádzajúca štíty).

valce

- zariadenie na cyklistický tréning na mieste.
- vo vojenstve zátaras zo stočeného ostnatého drôtu.

valcovací

- slúžiaci, určený na valcovanie.

valcovač

- robotník vo valcovni.

valcovať

- upravovať, urovnávať valcom (estu, antukové ihrisko).
- v hutníctve tvárniť (materiál) plynulým tlakom medzi valcami.
- drviť, rozdrvovať valcom.

valcovitý

- majúci tvar valca, valcový.
- pripomínajúci valec.

valcovňa

- závod alebo oddelenie hút, kde sa robí valcovanie.

valcovňa, bloková

- valcovňa, ktorá valcuje liate ingoty na tyčové polotovary (vývalky), ktoré sa potom ďalej valcujú.

valcový

- týkajúci sa valca.
- majúci tvar, podobu valca, valcovitý.
- vybavený valcami, zariadením na valcovanie.

valček

- zdrobnelina ku valec.
- v strojárstve valcovitá súčiastka obyčajne na zmenšenie trenia a odporu pri pohybe.

valček, maliarsky

- pomôcka na maľovanie vzorky na stenu.

valčekovať

- maľovať vzorku na stenu (maliarskym) valčekom.
- spevňovať povrchovú vrstvu obrobku tlakom oceľových valčekov.

valčík

- párový spoločenský tanec v trojštvrťovom takte.
- skladba v tomto rytme.

Valdemarsson, Knut IV.

- Dánsko; 1182 - 1202: kráľ.

valdénec
valdénka

- príslušník stredovekého kresťanského reformačného hnutia (podľa lyonského zakladateľa P. Valda).

valdénstvo

- hnutie, učenie valdéncov.

valdézski

- rád založený v 12. storočí Pierrom Valdom, pôvodne nazývaný Chudí z Lyonu. Svojim dedičstvom zabezpečil manželku a dve dcéry, zvyšok rozdal. Odmietali sa podriadiť cirkevnej autorite, riadili sa myšlienkami Matúšovho evanjelia - v cirkvi sú si všetci rovní. 1179: neúspešná žiadosť adresovaná k pápežovi o povolenie verejne kázať. 1215: lateránskym koncilom označení za kacírov, začalo ich systematické prenasledovanie (s rôznou intenzitou až do roku 1848).

valdhorn

- valdhorna; lesný roh.

Valdo, Pierre

- Francúzsko
12. storočie
obchodník.
Zakladateľ rádu valdézskych (Lyon).

Valdštejn

- ČR
meno šľachtického rodu.
Pochádza zo skomoleného nemeckého názvu hradu Lesný Kameň (Waldenstein) skomoleným počeštením Valdštejn.
Hrad bol založený v polovici 13. storočia.

Valdštejn, Albert Václav Eusebio

- ČR
* 14 . 9. 1583 (Heřmanice u Jaroměře)
† 25. 2. 1634 (Cheb)
vojak, vojvodca, s celým titulom Albertus Dei Gratia Dux Fridlandiae Sacrae Caesareae Colonellus Pragensis et Eiusdem Militae Generalis.
Manželka Lukrécia Neškovna z Landeku. 2. manželka Isabela Kateřina Harrach.
Na vrchole moci a slávy mu patrilo vyše 60 panstiev o rozlohe cez 70 štvorcových míľ, 57 zámkov a 9 miest.
Ferdinand II. mu na jeho žiadosť udelil titul knieža (vojvodca Meklenburský, Frýdlanský, Zaháňský a Hlohovský).
Naverboval a zaplatil (keď predtým sa obohatil na razení mincí pre kráľovstvo) pre cisára vojsko, bol cisársky generalissimus.
V roku 1630 na zjazde kniežat zosadený z postu generalissima - príčina, kedy sa obrátil proti Habsburgom.
Navrhol spojenectvo švédskemu kráľovi, ktorý ho ale odmietol. Opäť sa stáva veliteľom rakúskej armády (Švédi po dobyli Prahu, Sasi tiahli na Viedeň).
Po smrti kráľa Gustava Adolfa začal jednať s Francúzmi, Švédmi a Sasmi, ktorí mu ponúkli českú korunu, keď potiahne na Viedeň.
Cisár ho tajným patentom zbavuje velenia.
V Chebe ho zavraždil kapitán Deveroux.

Valdštejn, Hynek

- ČR
český šľachtic.
Počiatkom 14. storočia založil hrad Skály, ktorému sa neskôr začalo hovoriť Hrubá Skála (na rozlíšenie od neďalekej Malé Skály nad Jizerou).

vale (latinsky)

- buď zdravý, zbohom.

valec

- teleso ohraničené dvoma rovnobežnými kruhovými základňami a plášťom (valcovou plochou).
- predmet, (otáčavá) súčasť niečoho v tvare valca.
- v technickej praxi otáčavá súčasť stroja, zariadenie používané na valcovanie, na tvárnenie materiálu, lisovanie, drvenie, mletie a i.
- v strojárenstve pracovný priestor piestového stroja, v ktorom sa pohybuje piest.

valec, kefový

- brúsiaca pomôcka na čistenie liatiny.

valec písacieho stroja

- otáčavá súčasť na vedenie papiera.

valencia

- v lingvistike hodnota, platnosť, významnosť, schopnosť viazať sa sprvkami, jednotkami, slovami, schopnosť lexikálnej jednotky, obyčajne slovesa, viazať na seba určitý počet syntaktických pozícií.
- v chémii mocenstvo, schopnosť atómu alebo skupiny atómov viazať iné atómy alebo skupiny v určitých presne definovaných pomeroch.
- v ekológii intenzita i rozsah pôsobenia faktora na organizmus a šírka jeho optimálneho vplyvu.

valencia, sémantická

- v lingvistike intencia.

valenčný

- schopný viazať sa s niečim.

Valent, Štefan

- SR
† ?. 12. 2007
priekopník slovenského hokeja, tenista.
1930: prvý majster Slovenska (Skiklub Bratislava).
1931 - 1932: pričinil sa obnovenia hokeja v Nitre. V období medzi svetovými vojnami najlepší tenistra v Nitre.

Valenta, Aleš

- ČR
* 6. 2. 1973 (Šumperk)
akrobatický lyžiar.
Manželka Elen Černá. Syn Denis. Dcéra Amélie.
Ako prvý akrobat skočil trojné salto s piatimi vrutmi (ZOH 2002).
26. 2. 1993: prvý závod v Svetovom pohári (La Plagne).
2002: 1. miesto na ZOH.

Valenta, Edvard

- ČR;
* ?. 1. 1901 (Prostějov)
† 21. 8. 1978 (Praha)
spisovateľ, novinár.
1948 - 1949: väznený.

Dielo:
1956: Jdi za zeleným světlem (román);
Život samé psaní (autobiografická kniha);
Žít ještě jednou.

Valenta, Jiří

- ČR
* 14. 2. 1988
futbalista.

Valenta, Michal

- ČR
* 8. 6. 1977
futbalista.

Valenti, Jack

- USA
† 26. 4. 2007 (Los Angeles)
filmový lobista.
Zaviedol moderný systém kategorizácie filmov podľa ich prístupnosti pre rôzne vekové skupiny a previedol Hollywood z obdobia cenzúry do digitálnej éry. Bol špeciálnym asistentom a dôverníkom prezidenta Lyndona Johnsona. Z Bieleho domu ho v roku 1996 do Hollywoodu vylákali filmoví magnáti Lew Wasserman a Arthur Krim.

valentinit

- bezfarebný až žltohnedý kosoštvorcový nerast, oxid antimónu (podľa stredovekého alchymistu B. Valentina).

Valentino, Rodolfo

- USA
* 6. 5. 1895 (Castallaneta)
† 23. 8. 1926 (New York)
najslávnejší americký herec nemej éry, vlastným menom Rudolpho Alfonso Filibert Guglielmi di Valentino.
23. 12. 1913: príchod z Európy do New Yorku. Bol prvou neamerickou hviezdou, ktorá dobyla Hollywood. Po nástupe zvukového filmu odchádza.

Filmografia:
1918: A Society Sensation;
1919: Delicious Little Devil;
1919: Eyes of Youth;
1920: Passion's Playground;
1920: The Wonderfull Chance;
1920: Stolen Moments;
1921: Štyria príšerní jazdci z Apokalypsy (The Four Horsemen of the Apocalypse);
1921: The Conquering Power;
1921: Camille;
1921: The Sheik (Šejk);
1922: Moran of the Lady Letty;
1922: Beyond the Rocks;
1922: Krv a piesok (Blood and Sand);
1922: The Young Rajah;
1924: Monsieur Beaucaire;
1924: A Sainted Devil;
1925: Cobra.

Valentinus, Basilius

- Nemecko
16. - 17. storočie
erfurtský alchymista.
Pôvodne mních v kláštore sv. Petra v Erfurte. Mal na starosti kláštorné pivnice. Venoval sa chemickému bádaniu. V roku 1450 popísal výrobu antimónu (z francúzskeho anti-moine - proti mníchom [s jeho zlúčeninami robil pokusy na mníchoch v kláštore, konkrétne so soľou vínneho kameňa, ktorá mala dáviace účinky]). Je mu pripisovaný objav bizmutu v roku 1450.

Dielo:
1604 (1676?): Siegeswagen des Antimoniums (Triumfálny kočiar antimónu, Norimberk);
1618: Vom grossen Stein der alten Weisen (O veľkom kameni starých mudrcov);
1626: Basilii Testamentum ultimum (posledná vôľa s radom návodov, a to nielen chemických).

Valentín, svätý

- Rím
† 14. 2. 269 (popravený)
kresťanský mučeník, ktorý bol popravený za vlády cisára Claudia II., lebo porušil jeho zákaz manželstva (ženatí muži vraj zle bojovali) a ďalej tajne oddával. Zamiloval sa do dcéry svojho žalárnika a v deň popravy jej poslal lístok, kde sa zo svojej lásky vyznal. 14. 2. sa oslavuje ako deň zaľúbených. Patrón zamilovaných a patrón epileptikov.

valentínka

- prianie zasielané 14. 2. na sviatok sv. Valentína, sviatok zamilovaných. Prvá známa valentínka pochádza z 15. storočia (1415) od vojvodcu Karla Orleánskeho, ktorý ju poslal z anglického väzenia.

valentný

- platný, vážiaci sa.

Valentovič, Ivan

- SR; * 15. 4. 1954 (Trnava); politik, lekár. 1986 - 1992: odborný referent, vedúci oddelenia na MZ SR. 1992 - 1994: námestník riaditeľky Národnej poisťovne - Správy fondu nemocenského poistenia. 1994 - 1996: riditeľ sekcie poistenia Zdravotnej poisťovne - VŽP. 1997 - 1998: riditeľ Zdravotnej poisťovne - VŽP. 1998 - 2004: námestník generálneho riaditeľa Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo. Od roku 2004: riaditeľ Spoločnej zdravotnej poisťovne. 2006, 2007: minister zdravotníctva.

Valera, Juan

- Španielsko; 18. 10. 1824 (Cabra) - 18. 4. 1905 (Madrid); politik, spisovateľ, básnik, literárny kritik a románopisec. 1847 - 1895: v diplomatických službách.

valeriana

- valeriána; baldrián.

Valerianus

- Rím; politik. 257 259: cisár.

valeriána

- iečivá rastlina rodu Valeriana (podľa rímskej provincie Valeria).

Valerius Maximus

- Rím; historik. Dielo: Factorum ac dictorum mamorabilium libri IX. (Pamäte hodné činy a výroky v deviatich knihách).

valér

- valeur; odstupňovanie tónovej intenzity farby od jasnosti po sýtosť tmavých tónov.
- estetická hodnota v umení.

Valéry, Paul

- Francúzsko; * 30. 10. 1871, † 20. 7. 1945; básnik.

Dielo:
Pán Teste.

valgozita

- vbočenosť kĺbov, kostí.

valgózny

- odchyľujúci sa od normálnej priamej polohy dovnútra, vbočený, ohnutý do tvaru písmena X.

valhala
Valhalla

- v staroškandinávskej mytológii nebo, sídlo bohov, kde prebývajú duše padlých hrdinov.

Valhalla
Walhalla

- v staroškandinávskom bájosloví palác boha Odina, v ktorom vraj prebývali duše padlých bojovníkov.

valcha

- doska zo zvlneným povrchom na ručné pranie bielizne.
- zariadenie, stroj na valchovanie.

valchár
valchárka

- robotník pracujúci pri valchovaní.
- v kartárskom slangu kto hrá karty pre peniaze

valchovací

- slúžiaci na valchovanie.

valchovať

- prať na valche.
- v textilníctve upravovať textilné výrobky splstňovaním vlnených vláken.
- v kožiarenstve vyrábať usne vpravovaním tuku.

valibuk

- (podľa rozprávkovej postavy) silák.

validácia

- overenie, preverenie, kontrola výšky účtu.

validita

- platnosť.

validný

- platný, právoplatný.

valiznéria

- vodná rastlina rodu Vallisneria, mediteránneho pôvodu, pestovaná u nás v akváriách (podľa tal. prírodovedca A. Vallisneriho).

valín

- v biochémii jedna z nevyhnutných (esenciálnych) aminokyselín patriaca k základným zložkám bielkovín.

Valjan, Ján

- SR; lekárnik. 2006: prezident Slovenskej lekárnickej komory.

valkýra

- ozbrojené ženské démonické bytosti, pomocníčky germánskeho boha Odina (Wodana), ktoré privádzali do sídla bohov (Valhaly) hrdinov padlých v boji.

Valkýra

- Nemecko; 1944: operácia záložného vojska v Berlíne na potlačenie prípadného povstania nacistických otrokov po atentáte na Adolfa Hitlera 20. 7. 1944. Operácii velil šéf vojenského úradu generál Friedrich Olbricht. Keďže prvé správy hovorili o tom, že Hitler atentát prežil, odložil začiatok operácie na obed. Nakoniec operáciu spustil von Stauffenberg, organizátor atentátu. Prevrat sa skončil večer 18:28 po tom, čo rozhlas oznámil, že Hitler atentát prežil.

Valkýry

- v škandinávskej mytológii bohyne, veštkyne vojnového víťazstva, ktoré hostia padlých hrdinov vo vysnenom raji - Valhale.

Valles Marineris

- Mars. Obrovský systém kaňonov pokrývajúci 4. 500 kilometrov (od oblasti Noctis Labyrintus až k nížine Chryse Planitia), ktorý objavila sondy Mariner 9. Šírka kaňonov dosahuje okolo 100 kilometrov (niekedy až 400 - 600 km), hĺbka 5 - 6 kilometrov.

Valli, Alida

- Chorvátsko; * 31. 5. 1921 - ?. 4. 2006; herečka. Natočila vyše 120 filmov. Filmografia: Vášeň.

Valois, Filip VI.

- Francúzsko; 1293 - 1350; panovník. 1328 - 1350: kráľ. Prvý kráľ z rodu Valois.

Valois, Ján II. Dobrý

- Francúzsko; panovník. 1350 - 1364: kráľ. 1356: po bitke u Poitiers (storočná vojna) zajatý Angličanmi.

Valois, František II.kotva

- Francúzsko; 1544 - 1560; panovník. Matka Katarína Medici. Manželka Mária Stuart. 1559: kráľ.

Valois, Henrich II.kotva

- Francúzsko; panovník. Manželka Katarína Medici (fakticky stála v tieni manželovej milenky Diany de Poitiers). Syn František II. († 1560). Syn Karol IX. († 1574). Syn Henrich III.

Valois, Henrich III.kotva

- Poľsko; 1551 - 1589; panovník. Otec Henrich II. Matka Katarína Medici. 1573 - 1589: kráľ. Ním vymrel rod Valois po meči.

Valois, Karol IV. Sličný

- Francúzsko; 1294 - 1. 2. 1328; panovník.

Valois, Karol V. Múdry

- Francúzsko; 1364 - 1380: kráľ.

Valois, Karol VI.

- Francúzsko; * 3. 12. 1368 - 1422; panovník. Syn Karol VII. 1380 - 1422: kráľ.

Valois, Karol VII.

- Francúzsko; 1403 - 1461; panovník. Otec Karol VI. 1420: vydedený. 1422 - 1461: kráľ. Manželka Anna Anjou. V roku 1453 ukončil storočnú vojnu s Anglickom. Milenka Agnes Sorel (asi 1422 - 1426 - 11. 2. 1450; Francúzi ju prezývali Dame de Beauté - Pani Krásna. Kráľ jej daroval zámok Baeauté. S kráľom mala 3 dcéry). Ukončil Storočnú vojnu s Anglickom.

Valois, Karol VIII.

- Francúzsko; panovník. 1483 - 1498: kráľ.

Valois, Karol IX. Orleánsky

- Karol IX. Orleánsky.

Valois, Ľudovít XI.

- Francúzsko; 1423 - 1483; panovník. 1461 - 1483: kráľ. Dovŕšil územné zjednotenie Francúzska. 1465: potlačil odbojných feudálov.

Valois, Markéta

- Francúzsko; manželka Henricha IV. Navarského de Bourbon.

valor

- hodnota, cenný predmet.

Valor i Vives, Enric

- Valencia; 22. 8. 1911 - 13. 1. 200; rozprávač a filológ.

valorizácia

- zhodnocovanie, tvorba hodnôt.

valorizovať

- (u)robiť valorizáciu.

Valter, Karel

- ČR; 17. 2. 1909 - 2006; výtvarník. 1931: člen avntgardnej skupiny Linie. Počas 2. svetovej vojny za napomáhanie odboju väznený v Buchenwalde. 1959 - 1971: učil na ĽŠU v Tábore.

Valujev, Nikolaj

- Rusko; boxer.
2008: majster sveta ťažkej váhy WBA.

valuta

- hotovostné peniaze (bankovky, mince) cudzích štátv.
- termín splatnosti.

valutovať

- určovať, určiť valutu (účtu, účtovnej položky, pohľadávky, dlhu a pod.).

valvula

- útvar v niektorých rúrkovitých orgánoch, ktorý dovoľuje prietok tekutiny len jedným smerom, chlopňa.

valvuliformný

- podobný chlopni (valvule), chlopňovitý.

valvulitída

- zápal (srdcovej) chlopne, valvuly.

valvulotómia

- chirurgické preťatie zrastených srdcových chlopní (valvúl).

vamp

- žena - upír.
- zvodná, atraktívna žena.

vampirizmus

- v etnografii poverové predstavy o možnosti návratu mŕtveho ako vampíra škodiaceho ľuďom.

vampír

- netopier z príbuzenstva upírov, juhoamer. netopier rodu Vampyrus z príbuzenstva upírov, niektoré jeho druhy sa živia krvou cicavcov.
- vlkodlak.
- v mytológii duch zomretého, ktorý v noci vstáva z hrobu a vyciciava spiacim ľuďom krv, upír

Vampola, Petr

- ČR; * 21. 1. 1982; hokejista.

vampum

- (u severoamerických Indiánov) ozdoba (používaná aj ako platidlo) vo forme rôznofarebných mušličiek navliekaných ako koráliky na šnúru alebo prišívaných na opasok.

Van

- Turecko; najväčšie turecké jazero. Dĺžka 120 km, v najširšom mieste šírka 80 km, rozloha 3. 755 km². Najväčšia hĺbka nie je známa, zatiaľ (2005) bola nameraná 455 metrov.

van
vanovia

- rod, skupina škandinávskych bohov plodnosti, dažďa a moreplavby.

van Acker, Achille

- Belgicko
* 8. 4. 1898 (Bruggy)
† 9. 7. 1975 (Bruggy)
politik.
1945 - 1946: predseda vlády.
19554 - 1958: predseda vlády.
Hral dôležitú úlohu pri odszúpení Leopolda III.

van Agt, Andreas

- Holandsko; politik. Premiér.

van Arkel, Anton Eduard

- Holandsko; * 1903; fyzik.

van Artevelde, Jakob

- Holandsko; asi 1290 - 1645. V rokoch 1337 - 38 viedol boj gentských súkenníkov proti flanderskému grófovi. Zorganizoval spolok Flandier a Holandska, ktorý vstúpil po boku Anglicka do storočnej vojny so Francúzskom.

van Balkenend, Peter

- Holandsko; 2004: premiér.

van Beethoven, Ludwig

- Nemecko; * 17. 12. 1770 (Bonn), † 1827 (Viedeň); hudobný skladateľ.
1800: začína trpieť ušnou chorobou.
1819: ohluchol úplne.

Dielo:
III. Eroica (symfónia);
V. Osudová (symfónia);
IX. Óda na radosť (symfónia);
Fidelio (opera);
Koriolán (ouvertúra);
Leonora (ouvertúra);
Egmont (ouvertúra);
Kreutzerova hudba (husľová hudba);
Appassionata (klavírna hudba);
Stvorenie Promethea (balet);
Missa solemnis (balet);
1804 - 1805: Appassionata (klavírny koncert; opus 57.).

van Beinum, Eduard Alexander

- Holandsko; 3. 9. 1900 (Arnheim) - 11. 4. 1959 (Amsterdam); dirigent. 1931 - 1959 riadil orchester Concertgebouw v Amsterdame.

van Berquem, Ľudovítkotva

- Holandsko. V polovici 15. storočia objavil spôsob opracovania surového diamantu diamantovým práškom.

van Everdingen, Caesar Boetius

- Holandsko; okolo 1617 (Alkmaar) - 13. 10. 1678 (pochovaný; Alkmaar); maliar. Brat Allaert. Autor mytologických obrazov a alegorických výjavov, portrétov členov delostreleckých cechov.

van Campen, Jacob

- Holandsko; 2. 2. 1595 - 13. 9. 1657; architekt a maliar. d: radnica v Haarleme, Mauritshuis v Haagu, radnicu (neskôr kráľovský zámok) v Amsterodame, Nový kostol v Haarleme.

Van Ceulen, Ludolf

- Holandsko, 1540 - 1610; matematik. Je po ňom pomenované Ludolfovo číslo, pí (?). Vypočítal ho na 35 desatinných miest. Určil obsah kruhu.

van de Velde, Adriaen

- Holandsko; 30. 11. 1636 (Amsterdam) - 21. 1. 1672 (Amsterdam); maliar a grafik. Brat Willem. Autor marín (pohľadov na more) a krajín so zvieratami. Dielo: Štvanica na jeleňa.

Van den Berg, L.

- USA; astronaut. Let na STS-51 - B.

van den Berghe, Fritz

- Holandsko; 2. 4. 1883 (Gent) - 23. 9. 1939 (Gent); maliar. Od roku 1926 sa v jeho impresionistickom a expresionistickom štýle sa objavujú aj surrealistické prvky.

Van den Boeynants, Paul

- Belgicko; politik. 1978 - 1979: predseda prechodnej vlády.

van den Broek, Hans

- Holandsko; politik. Minister zahraničných vecí.

van den Broek, Johannes Hendrik

- Holandsko; 4. 10. 1898 (Rotterdam) - 6. 9. 1978 (Den Haag); architekt.

van den Kamp, P.

- Holandsko/USA; astronóm.

van der Neer, Aert

- Holandsko; asi 1603 - 1677; maliar. Predný predstaviteľ národného realistického krajinárstva.

van der Rohe, Ludwig Mies

- architekt; 1928: návrh vily Tugendhat v Brne (od roku 2001 kultúrna pamiatka chránená UNESCO).

van der Waals, Johannes Diderik

- Holandsko; 1837 - 1923; fyzik. Dokázal vzájomné priťahovanie molekúl (van der Waalsove sily) a objasnil prechod plynného skupenstva v kvapalné. Nobelova cena.

van der Waerden, Bartel

- Holandsko; 2. 2. 1903 (Amsterdam) - 12. 1. 1996 (Curych); matematik. Autor prác z algebry, štatistiky, teórie čísiel, teórie grúp a kvantovej mechaniky. Profesor v Groningene, Lipsku, Amsterdame a Curychu.

van der Weyden, Rogier

- Holandsko; asi 1400 - 1464; maliar. Pôsobil v Tournai a Bruseli. Maľoval náboženské obrazy a podobizne.

van Deyssel, Lodewijk

- Holandsko; 22. 9. 1864 (Amsterdam) - 26. 1. 1952 (Haarlem); spisovateľ. Autor impresionistických próz a literárnych štúdií.

van Doesburg, Theo

- Holandsko; 30. 8. 1883 (Ultrecht) - 7. 3. 1931 (Davos); maliar a architekt, vlastným menom Christian Emil Marie Küppers. Dospel k tzv. neoplasticizmu. V roku 1916 spolu s Oudem zakladá skupinu a časopis de Stijl. Mal veľký vplyv na Bauhaus.

van Dyck, Anthonis

- Holandsko
* 22. 3. 1599 (Antverpy)
† 1641
maliar.
Maľoval náboženské a historické obrazy.
Položil základy anglickej porteétnej tradície.
1632: hlavný dvorný maliar anglického kráľa Karla I.

Dielo:
výzdoba jezuitského kostola v Antverpách
Pieta
Tŕňová koruna.

van Dyck, Floris Claesz

- maliar; 1613: Zátišie (syry + ovocie).

van Eeden, Frederik

- Holandsko; 1860 - 1932; spisovateľ, lekár. Zakladateľ utopicko - sociálnej kolónie Walden u mesta Bussum. Dielo: Malý Janko.

van Eyck, Hubert

- Flámsko; okolo 1370 - 1426; maliar. Dielo: gentský oltár (spolupráca).

van Eyck, Jan

- Holandsko; asi 1390 - 1441; maliar. Je mu pripisovaný objav olejomaľby. Dielo: gentský oltár; Dvojportrét Arnolfiniho a jeho ženy (1434); Madina kanovníka van der Paele; Madona kancelára Rolina; Svadba kupca Arnolfiniho.

van Goes, Hugo

- Holandsko; asi 1440 - 1480; maliar.

van Gogh, Théo

- Holandsko; † 2. 11. 2004; filmový režisér. Réžia: Poddanosť (za tento film, v ktorom zobrazuje ponižujúce postavenie ženy v islame, ho zavraždil islamský fundamentalista - Mohamed Bouyeri, v roku 2005 odsúdený na doživotie).

van Gogh, Vincent

- Holandsko
* 1853
† 29. 7. 1890 (zastrelil sa)
maliar.
Počas života trpel duševnou chorobou, ktorá vyšla najavo, až keď v roku 1888 napadol britvou priateľa Paula Gaugina.

Tvorba:
Portrét doktora Gacheta;
Autoportrét bez fúzov;
Farníčka vychádzajúca z kostola v Nuenene;
Pohľad na more v Scheveningene;
1889: Východ Mesiaca;
1889: Hviezdna noc nad Saint-Rémy;
Slnečnice;
Portrét doktora Gacheta (jediný obraz predaný počs jeho života).

van Goyen, Jan

- Holandsko; 1596 - 1656; maliar. Jeden zo zakladateľov holandského realistického krajinárstva.

van Helmont, Johan Baptist

- Holandsko; 1577 - 1644; lekár a chemik. Je považovaný za objaviteľa vodíka (pri rozpúšťaní železa v kyseline sírovej), aj keď nepoznal, že sa jedná o prvok (domnieval sa, že je to metán; že to je prvok, poznal až Henry Cavendish). Ako prvý pripravil voľný chlór pri reakcii kuchynskej soli s lúčavkou kráľovskou.

Van Hoften, James D. A.

- USA; * 11. 6. 1944 (Fresno); astronaut. Let na STS-41 - C, STS-51 - I.

van Leeuwenhoek, Antony
Antoine van Leeuwenhoek

- Holandsko; 24. 10. 1632 - 1723; obchodník, amatérsky prírodovedec. Objavil pomocou vlastnoručne skonštruovaného mikroskopu baktérie, obeh krvi, prvoky, spermie. Zostrojil takmer 300 mikroskopov. Zakladateľ mikroskopie, mikrobiológie. 1680: člen Londýnskej kráľovskej spoločnosti.

van Leyden, Lucas

- Holandsko; 1494 - 1533; maliar, grafik a kresliar. Maliar náboženských, mystických a žánrových obrazov. Dielo: Posledný súd; Lót a jeho dcéry.

Van Middelkoop

- Holandsko; politik. 2008: minister obrany.

van Ostade, Adriaen

- Holandsko; 1610 - 1685; maliar a grafik. Brat Isaak. Autor žánrových scén z vidieckeho života.

van Ostade, Isaak

- Holandsko; 1610 - 1685; maliar a grafik. Brat Adriaen. Autor žánrových scén z vidieckeho života.

van Rijn, Rembrand

- Holandsko; 15. 7. 1606 (Leiden) - 4. 10. 1669; maliar. Priezvisko van Rijn podľa rieky Rýn, vedľa ktorej stál jeho rodný dom. Syn Titus (matka Saskia). Milenka Geertghe Dircx (ich vzťah skončil pred súdom). Milenka Hendrickje Stoffels († 1663). Dcéra Cornelia (matka Hendrickje Stoffels). 1656: vyhlásil osobný bankrot. Tvorba: 1626: Tobiáš a Anna; 1630: Jeremiáš trúchliaci nad skazou Jeruzalema; 1631: prorokyňa Anna; 1652: Autoportrét (autoportrétov namaľoval viac ako 80); 1632: Flora; 1638 - 40: Krajina s kamenným mostom; 1632: Anatómia dr. Tulpa; 1634: Sophonisba; 1635: Ganymedes unášaný orlom; okolo 1641: Nočná hliadka (výška 3,7 m, šírka 4,6 m); portrét starca (alebo rabína; pravdepodobne portrét J. A. Komenského); 1661: Prísaha Claudia Civila; 1662: Syndik (portrét); okolo 1666: Židovská nevesta; asi 1666 - 1669: Návrat strateného syna; Ležiaci lev (rytina); Portrét čítajúceho Tita (rytina); Starý pán s turbanom (rytina); Česanie mladej dámy.

van Rompuy, Herman

- Belgicko; politik.
28. 12. 2008: premiér.

van Rooyen, Ack

- Holandsko; * 1. 1. 1930; trubkár. Najvýznamnejší virtuóz na lesný roh na európskej jazzovej scéne.

van Ruisdael, Jacob

- Holandsko; 1628/9 - 1682; maliar, krajinár.

van Ruisdael, Salomon

- Holandsko; 1600 - 1670; maliar. Krajinár. Synovec Jacob.

van Schalkwyk, Marthinus

- JAR; 2001: predseda Novej národnej strany.

van Thieu, Nguyen

- Vietnam; politik. 1963: prezident.

Van Zant, Ronnie

- USA; † 20. 10. 1977 (letecké nešťastie); spevák Lynyrd Skynyrd.

van't Hoff, Jacob Henricus

- Holandsko; 1852 - 1911; chemik. Zakladateľ fyzikálnej chémie. Nobelova cena za objav zákonov chemických reakcií a osmotického tlaku v roztokoch.

vanadinit

- nerast, vanadičnan a chlorid olovnatý (Pb5(VO4)3Cl). Ruda vanádu.

Vanasafchidja, Čidčaj

- Thajsko; politik. 2006: vicepremiér.

vanád
vanádium

- chemický prvok. V roku 1830 ho objavil J. J. Berzelius. Ťažký strieborno lesklý kov. Používa sa ku zušľachťovaniu ocele.

Vancl, Jaroslav

- ČR; podnikateľ. Zakladateľ výroby stavebnice Merkúr (1920).

Vancouver, John

- Veľká Británia; 22. 6. 1757 - 10. 5. 1798; námorník a kartograf. Účastník plavieb Jamesa Cooka. V roku 1792 zmapoval západné pobrežie Kanady. V roku 1794 pobrežie Severnej a Južnej Ameriky.

Vančura, Bohumil

- ČR; 2. 5. 1894 (Dubá) - 6. 3. 1968 (Praha); evanjelický teológ, publicista a prekladateľ. 1919 - 1939: kazateľ Jednoty bratskej v Turnove, Železnom Brode a Prahe. 1939 - 1945: v exile v Londýne.

Vančura, Vladislav

Vladislav Vančura - ČR; 23. 6. 1891 (Háj u Opavy) - 1. 6. 1942 (Praha; popravený fašistami); prozaik. Pôvodným povolaním lekár. Prvý predseda Devětsilu. Napísal romány: 1932: Alchymista; 1923: Amazonský proud; 1923: Dlouhý, široký, bystrozraký; 1930: Hrdelní pře aneb Přísloví; 1931: Kubula a Kuba Kubikula; 1932: Luk královny Dorotky; 1935: Jezero Ukereve; Josefína; 1926: Rozmarné léto; 1931; Markéta Lazarová; 1928; Nemocná dívka; 1937: Občan don Quijote; 1939 - 1948: Obrazy z dějin národa českého (3 diely); 1924: Pekař Jan Marhoul; 1925: Pole orná a válečná; 1929: Poslední soud; 1938: Rodina Horvathova; 1932: Útěk do Budína; 1934: Konec starých časů; 1936: Tři řeky; 1927: Učitel a žák. Dielo: 1930: Hrdelní pře anebo přísloví (kniha porekadiel). Réžia: Před maturitou, Na sluneční straně, Marijka nevěrnice, Naši furianti.

vandal
vandalka

- surový ničiteľ, barbar.

vandalčina

- germánsky jazyk.

Vandali

- germánsky kmeň. Názov kmeňa je dodnes synonymom ničenia. V roku 409 spustošili dnešné Španielsko (dodnes je po nich pomenovaná Andalúzia - oblať v južnom Španielsku). V roku 429 vtrhli do severnej Afriky. Hlavným mestom učinili Kartágo, z ktorého v roku 455 napadli Rím a vyplienili ho.

vandalizmus

- betdôvodé ničenie, bezohľadné, barbarské rozbíjanie.

vandalizovať

- vandalsky ničiť, zničiť.

vandalský

- barbarský.

vandalstvo

- betdôvodé ničenie, bezohľadné, barbarské rozbíjanie.

vandeľ

- (pri hre na kolky) chybný hod, pri ktorom sa guľa dotkne mantinelu, pudel.

Vandenberg

- USA; letecká základňa susediaca s kozmodrómom Western Test Range; uskutočňovali sa tu cvičné štarty medzikontinentálnych rakiet.

Vandenberg, Philipp

- Nemecko; * 8. 5. 1941 (Wroclav); spisovateľ. Syn Saša. Autor vedeckých kníh, historických a detektívnych románov. Dielo: César a Kleopatra, Zelený Skarabeus, Pompejan, Purpurové tiene, Koperníkova kliatba, Akcia Farao, Piate evanjelium.

vander

- cestovanie, potulovanie sa.

Vandeurzen, Joe

- Belgicko; politik.
2008: minister spravodlivosti.
19. 12. 2008: rezignoval. Ten sa pre odchod z kabinetu rozhodol po správe belgického najvyššieho súdu - Kasačného súdu - ktorá obsahovala obvinenia, že vláda sa pokúšala ovplyvňovať súd, keď rozhodoval o záchrane a predaji banky Fortis zmietajúcej sa v problémoch (finančná kríza). Jeho rezignácia spôsobila demisiu vlády.

Vandross, Luther

- USA; 1. 7. 2005 (New York); soulový spevák. Albumy: 1981: Never Too Much (debut); 2003: Dance With My Father (cena Grammy).

vandrovať

- (kedysi) chodiť (najmä ako tovariš) na vandrovku, na skusy.
- cestovať, potulovať sa (prípadne aj turisticky).
- byť premiestňovaný, sťahovať sa sem-tam.

vandrovka

- niekdajšie cestovanie, najmä tovarišov, na skusy.
- cestovanie (prípadne aj turistické), potulovanie sa.

vandrovník
vandrovníčka

- niekdajší tovariš na vandrovke.
- tulák, žobrák.

Vanguard

- USA; trojstupňová nosná raketa, nosnosť 25 kg, používaná od 1957 - 9; 1. stupeň spaľoval kvapalný kyslík a kerosín, 2. stupeň kyselinu dusičnú a asymetrický dimetylhydrazin, 3. stupeň mal motor na tuhé pohonné hmoty.

Vanguard

- USA; družicový program v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roku. Pre problémy s raketou Vanguard bolo miesto plánovaných 11 družíc vypustené len tri.

Vanguard

- Veľká Británia; vojenská ponorka, nosič jadrových striel Trident.

Vanguard 1

- USA; technologická družica, boli na nej prvýkrát inštalované slnečné batérie. Zo zmien jej dráhy bol zistený hruškovitý tvar Zeme; štart: 17. 3. 1958; hmotnosť 2 kg; životnosť aktívna okolo 2.000 dní; pasívna 300 rokov.

Vanguard 2

- USA; meteorologická družica, ktorá skúšala fotočlánky pre meteorologické družice; štart: 17. 2. 1959; hmotnosť 10 kg; životnosť aktívna 17 dní; pasívna 200 rokov.

Vanguard 3

- USA; družica, ktorá merala magnetické pole, röntgenové žiarenie a dopady mikrometeoritov; štart: 18. 9. 1959; hmotnosť 23 kg; životnosť aktívna 84 dní; pasívna 300 rokov.

Vanhanen, Matti

- Fínsko; 2004: premiér.

Vaniak, Martin

- ČR; * 4. 10. 1970; futbalový brankár.

vanilka

- lianovitá tropická orchidea rodu Vanilla s tenkými a dlhými tobolkami.
- aromatické plody tejto rastliny používané ako korenie.
- zmes cukru s vanilínom, s vanilkou, vanilkový cukor.

vanilín

- aromatický aldehyd vyskytujúci sa vo vanilke.

Vaniš, Josef

- ČR
* 6. 1. 1927 (Vysoký Chlumec)
† 12. 2. 2009 (Praha)
kameraman.
1958 - 1989: pracoval v pražskom Barrandove.

Kamera:
1967: Dědeček, Kylián a já
1977: Tichý Američan v Praze
1979: Smrt stopařek
1984: Jak básníci přicházejí o iluze
1984: Lucie, postrach ulice
1984: Zase ta Lucie
1987: Dobří holubi se vracejí
1987: Jak básníkům chutná život
1989: Vážení přátelé, ano
1992: Kačenka a strašidla
1992: Kačenka a zase ta strašidla
1993: Konec básníků v Čechách
1994: Andělské oči
Pan Tau
Závrať
.

vanitas vanitatum

- marnosť nad marnosť.

vankomycín

- antibiotikum s baktericídnym účinkom používané na liečbu ťažkých stafylokokových infekcií.

vankúš

- mäkká podložka (pod hlavu), poduška.
- (hrubšia) vrstva nejakej látky.

Vannia

- kvádsky kráľ v 2. storočí. Jeho kráľovstvo bolo na brehu Moravy.

Vansová, Terézia

- SR
† 10. 10. 1942
spisovateľka.

Vantuch, Anton

- SR
* 1. 1. 1921
literárny historik a prekladateľ (Brušperk, ČR).
Zaoberal sa antickou literatúrou a stredovekým francúzskym písomníctvom.

Dielo:
1959: Poeta Saxo a epické spevy
1960: Homér a homérsky svet.

Vanuatu
Vanuatská republika
Vanuatu

- štátny útvar v Tichomorí. Rozloha 12.190 km2. Hlavné mesto Vila (na ostrove Efaté). 1980: vyhlásená nazávislosť.

Vanunu, Mordechaj

- Izrael; atómový fyzik; 1986: prezradil jadrové tajomstvo Izraela novinárovi Peterovi Hounamovi z londýnskeho nedeľníka The Sunday Times. Poskytol mu tajné materiály, nákresy a fotografie prísne stráženého jaderného zariadenia Dimona v Negevskej púšti. V roku 1986 ho z Londýna uniesla izraelská tajná služba (ešte pred zverejnením materiálov) Mossad do Izraela, kde bol odsúdený na 18 rokov väzenia za zradu. Odhalil tak svetu, že Izrael vlastní na 200 jaderných hlavíc.

VanZant, Ronnie

- USA; 1948 - 20. 10. 1977 (letecká katastrofa); hudobník. Člen skupiny Lynyrd Skynyrd.

vaňa

- veľká podlhovastá nádoba na kúpanie.
- nádoba ju pripomínajúca, najmä na technické účely.

Vaňaus, Josef Rudolf

- ČR; 1. 5. 1839 (Komárov) - 3. 1. 1910 (Praha); matematik. Jeden zo zakladateľov Jednoty českých matematiků. Dielo: 1860: Methoda nejmenších dvojmocí.

Vaněk, Ladislav

- ČR; 19. 6. 1906 - 5. 10. 1993; sokolský pracovník. Počas okupácie v čele sokolskej odbojovej organizácie Jindra, ktorá sa podieľala na atentáte na r. Heeydricha. 1942 - 1945: väznený. 1945 - 1948: na ministerstve školstva. Dielo: Jindra a Heydrich (memoáre).

Vaňková, Šárka

- ČR; * 30. 10. 1987 (Chrudim); speváčka. Účastníčka súťaže Česko hledá Superstar. Diskografia: Věřím náhodám. Filmografia: Panic je nanic.

vapiti

- wapiti.

vapotrón

- výkonová elektrónka s vonkajšou anódou a vodným chladením.

var

- fyzikálna značka pre jednotku var.

var.

- skratka pre varietu (latinsky varietas), odrodu, uvádzaná za druhovým menom.

Varadi, Adam

- ČR; * 30. 4. 1985; futbalista.

varaktor

- polovodičová vysokofrekvenčná dióda používaná na zosilňovače.

varan
Varanus

- jašter s dlhým krkom.

varan, komodský

- tzv. komodský drak; druh varana objavený v roku 1912 na Komodských ostrovoch.

varant

- záložný, skladový list na tovar uložený v skladišti.

vardajn

- (v stredoveku) zástupca mincmajstra zodpovedný za technickú prevádzku mincovne.

Vardhamám

- India; * asi 540 pred Kristom; zakladateľ Džinizmu, Máhávíra.

Varenius, Bernhardus

- Nemecko
* 1622
† 1650
geograf.

Dielo:
Geographia generalis (Všeobecný zemepis, Amsterdam 1650, prvé podanie vedeckej sústavy zemepisu).

Varhánek, Karel

- Rakúsko-Uhorsko
* 30. 1. 1829 (Polná)
† 1900 (Viedeň)
priemyselník.
Európsky priekopník výroby konzervovaných sardiniek.

vari

- druh lemura s hustou čiernobielou srsťou.

varia

- rôzne veci, rôznorodá zmes.

variabilita

- variabilnosť
premenlivosť, odchýlnosť od normálu alebo typu.

variabilita, klinálna

- premenlivosť organizmu spôsobená postupnou zmenou určitého znaku vnútri areálu druhu.

variabilita spoločenských javov

- v biológii vlastnosť príslušníkov toho istého druhu líšiť sa od ostatných individuálnymi odchýlkami (napr. veľkosťou, tvarom, sfarbením a i.).

variabilnosť

- variabilita
premenlivosť, odchýlnosť od normálu alebo typu.

variabilný

- premenlivý.

variačný

- striedavý, premenlivý.

variancia

- rozptyl náhodnej veličiny.

variant

- obmenená podoba, obmena.
- v lingvistike jeden z formálne odlišných, ale funkčne totožných jazykových prostriedkov.
- v lieratúre odchýlka textového záznamu prejavu od archetypu, textový variant.
- vo výtvarníctve neskoršia obmena originálu s určitými odchýlkami.
- v šachujeden zo spôsobov pokračovania hry od určitého ťahu, najmä v rámci otvorenia.

variant, kombinatórny

- podoba, ktorú nadobúda hláska v určitom zvukovom okolí (napr. n pred zadopodnebnými spoluhláskami).

varian pozičný, fonémy

- výslovnostná odchýlka fonémy, ktorá nie je významotvorná.

variant, textový

- odchýlka textového záznamu prejavu od archetypu.

variantakotva

- pozmenená podoba určitej témy, typu apod. , obmena. alofón; v jazykovede výslovnostná diferenciácia fonému, ktorá nie je významotvorná a ktorá vznikla okolím hlásky alebo inými vplyvmi (napr. slovenskému n odpovedajú dve hlásky - n ako v slove von,, η ako v slove vonku; v tomto slove sa n zmenilo v η pôsobením hlásky k).

varianta, optimálna

- najvýhodnejšie riešenie konkrétneho problému. Najúčinnejšie rozhodovanie predpokladá možnosť výberu s niekoľkých možných riešení.

variácia

- obmena, striedanie, premena, tvarová odchýlka.

variácia, denná

- obmena, striedanie.
- takmer pravidelná zmena geomagnetických elementov s periódou zodpovedajúcej trvaniu slnečného dňa.
- v hudbe forma spočívajúca v melodickej, harmonickej a rytmickej obmene danej témy.
- v geofyzike zmena priebehu určitej veličiny, napr. magnetického alebo tiažového poľa Zeme.
- v astronómii nerovnosť mesačného pohybu vznikajúca poruchami dráhy Mesiaca vplyvom slnečnej príťažlivosti.
- v genetike dedičná alebo získaná zmena tvaru alebo funkcie nespôsobujúca výraznejšie poruchy organizmu.
- v matematike skupina určitého počtu prvkov z daného väčšieho počtu, v ktorej záleží na poradí.
- v lingvistike hromadenie metafor označujúcich tú istú predstavu.

variátor

- nelineárny odpor, ktorého hodnota sa mení podľa veľkosti pretekajúceho prúdu, používaný najmä na reguláciu napätia.
- prevod s plynulou reguláciou obrátok.

varicela

- vírusové infekčné ochorenie, najmä detské, charakterizované svrbivými pľuzgierikmi na koži a slizniciach, ovčie kiahne.

varieta

- odchýlka, obmena, rúznotvarosť, odroda.
- v biológii taxonomická kategória nižšia ako druh, skr. var., pri kultúrnych rastlinách označovaná aj ako kultivar a sorta.

varieté

- produkcia zložená z artistických, hudobných, divadelných atanečných čísiel.
- zábavný podnik s takýmto programom.

varikap

- polovodičová, plošná, väčšinou kremíková dióda, používaná napr. v usmerňovacích zariadeniach.

varikografia

- zobrazenie kŕčových žíl (varixov) röntgenom po náplni kontrastnou látkou.

varikokéla

- rozšírenie a predĺženie žíl semenného povrazca.

varikond

- keramický kondenzátor využívajúci závislosť permitivity od priloženého elektrického poľa.

varikozita

- výskyt varixov, zhluk kŕčových žíl.

varikózny

- týkajúci sa varixov.

variokupler

- systém s otočnými cievkami na zmenu väzby obvodov.

variola

- vírusové infekčné ochorenie charakterizované tvorbou exantému, horúčkou a i., dnes potlačené povinným očkovaním, pravé kiahne.

varioloida

- mierna forma pravých kiahní (varioly) očkovaného jedinca.

variometer

- prístroj k určovaniu zmeny určitej fyzikálnej veličny.
- prístroj ku meraniu rýchlosti vertikálneho letu.

varioobjektív

- zoom; fotografický objektív s premennou ohniskovou vzdialenosťou.

variovať
varírovať

- prejavovať, prejaviť sa ako obmena (variácia, variant), byť premenlivý.
- obmieňať, obmeniť.

varióda

- polovodivá plošná stabilizačná dióda pre malé napätia.

varistor

- polovodičový prvok, ktorého voltampérová charakteristika je symetrická podľa počiatku.

varityper

- sádzací stroj na princípe písacieho stroja.

varix

- vakovito rozšírená žila, najmä na dolných končatinách, kŕčová žila.

Varga, Marián

- SR
* 29. 1. 1967 (Skalica)
hudobník.
Jej repertoár pozostávajúci prevažne z inštrumentálnych kompozícií zahŕňa okrem reinterpretácií tém z klasickej hudby (Haydn, Bartók, Stravinskij a iní) aj vlastné skladby s prvými náznakmi umeleckej postmoderny (Eufónia z albumu Konvergencie), ktorá je princípom jeho súčasnej tvorby.
Po zániku Collegia Musica (1979) ako jeden z prvých hudobníkov u nás sa začal venovať konceptu absolútnej improvizácie.

Diskografia:
VARGA MARIAN & MOYZESOVO KVARTETO
HOMMAGE A MARIAN VARGA
Solo in Concert
Collegium Musicum '97
Labutie piesne
Cestou k ... Stabil - Instabil
Všetko je inak
Stále tie dni
Divergencie
On a ona
Cyrano z predmestia
Continuo
Na II. programe sna
Marián Varga & Collegium Musicum
Collegium Musicum Live
Zelená pošta
Konvergencie
Collegium Musicum
Hommage à J.S.Bach / Ulica plná plášťov do dažďa
Zvoňte zvonky

Varga, Miroslav

- ČR
* 21. 9. 1960 (Žatec)
športový strelec.
1986: víťaz svetového pohára.
1988:olympijský víťaz v streľbe ľubovolnou malorážkou.
1989: 2. miesto v svetovom pohári.

1991: víťaz svetového pohára.

Vargas

- Brazília
politik.
1930 - 1946: prezident - diktátor.

Vargas, Fred

- Francúzsko
* 1957 (Paríž)
spisovateľka, vlastným menom Fréderique Audoun-Rouseau. Sestra - dvojča Jo (Joëlle).

Dielo:
1986: Hry lásky a smrti (hra)
2001: Uteč rýchlo, vráť sa neskoro (Pars vite et reviens tard)
1999: Muž naruby (L'Homme a l'envers)
Muž s modrými pruhmi
Neptúnov trojzubec
2000: Štyri rieky (kreslený seriál, Les Quatre fleuves)
2006: Dans les bois éternels (Vo večných lesoch, detektívka).

Vargas, Ramón

- Mexiko
operný spevák, tenor.
1986: prijatý do Viedenskej štátnej opery.
Manželka Amalia.
Syn Eduardo (1993 - 2000, zomrel na následky vrodenej mozgovej vady).

variola

- vírus pravých (čiernych) kiahní.
- ťažké ochorenie vírového pôvodu, ktoré sa často končí smrťou. V minulosti sa čírilo epidemicky. V roku 1796 objavil Angličan E. Jenner spôsob očkovania proti kiahňam, ktoré je dnes povinné.

variolizácia

- starý spôsob očkovania proti kiahňam sérom z ľudskej krvi.

Varjagovia

- pozri Normani.

Varlamov, Valentin

- ZSSR; kozmonaut; bol zaradený do prvej šestice kozmonautov, ktorí boli vôbec pripravení na kozmický let (včítane prvého kozmonauta, ktorý letel do vesmíru, Jurija Gagarina). Z výcviku bol vyradení po zranení chrbtice (skočil do vody po hlave na plytčinu).

varna

- základná trieda staroindickej spoločnosti (4 triedy: bráhmani, kňazi a učitelia, kšatrijovia, panovníci a bojovníci, vaišjovia, obchodníci a hospodári a šúdrovia, remeselníci a posluhovači ostatných varn), z ktorých sa neskôr vyvinuli kasty.

Varney, Reg

- Veľká Británia; ?. 11. 2008; komediálny herec.

Filmografia:
1961: The Rag Trade;
On The Buses (TV seriál);
Beggar My Neighbour;
Down the 'Gate.

. varoáza
varroáza

- parazitárne ochorenie dospelých včiel i včelieho plodu.

varotrón

- polovodičový generátor svetla.

varozita

- vybočenosť kĺbov, kostí.

varózny

- odchyľujúci sa od normálnej polohy von, vybočený.

varp

- soliflukciou (pôdotokom) premiestnená kamenistá balvanovitá sutina (pseudomoréna).

varroáza
varoáza

- parazitárne ochorenie dospelých včiel i včelieho plodu.

Varšavská zmluva

- pozri zmluva, Varšavská.

Varšo, Ján

- SR; diplomat. 2007: veľvyslanec na Cypre.

varta

- hliadka, stráž.
- stanovisko stráže.

varta, stratená

- odľahlé, zapadnuté miesto, samota.

vartovať

- dávať pozor na niekoho, niečo, strážiť.

Varuna

- objekt v Kuiperovom páse. Má asi polovičné rozmery ako Pluto, priemer 900 km. Planétka číslo 20.000.

Varužan, Daniel

- Arménsko
* 21. 4. 1884
† 24. 4. 1915
básnik.
Autor symbolistickej poézie.
Obeť genocídy v Turecku.

varva

- vrstvičky zo svetlých, piesčitejších (letných) nánosov a z tmavých, ílovitejších (zimných) nánosov.

varvitkotva

- dve čiastkové vrstvičky (varvy) vytvárajúce ročné rytmy, varvový íl, páskovaný íl.

varyto

- fiktívny hudobný strunový nástroj na spôsob harfy.

Vasa, Gustav I.

- Švédsko; 1496 - 1560; šľachtic. Zakladateľ dynastie Vasa. 1523: zvolený švédskym kráľom. 1527: do zeme uviedol protestantizmus.

Vasa, Gustav II. Adolf

- Švédsko; 1594 - 1632; 1611: kráľ. 1630: vpadol do Nemecka (tridsaťročná vojna).

Vasa, Žigmund

- Švédsko; 20. 6. 1566 (Gripsholm) - 30. 4. 1632 (Varšva); 1587 - 1632: poľský kráľ. 1592 - 1599: švédsky kráľ. Otec Ján III. Matka Katarína Jagellonská.

Vasilij

- Rusko; moskovské knieža. Otec Ivan Veľký. 1505 - 1533: moskovské knieža.

Vasilij III.kotva

- Rusko; † 1533; veľkoknieža Moskovské. Manželka Jelena († 1538). Syn Ivan Hrozný.

Vasiljkovič, Dragan

- Chorvátsko; vojnový zločinec srbského pôvodu, alias Kapitán Dragan. V Chorvátsku stíhaný za vojnové zločiny spáchané počas vojny v roku 1991 (v oblasti Krajina veliteľ srbských polovojenských jednotiek (prezývaných knindžovia) zodpovedných za mučenie a vraždenie civilistov. ). Zatknutý v januári 2006 v austrálskom Perthe.

Vasjutin, V. V.

- Rusko; kozmonaut. Let na Sojuz T - 14.

vaskularizácia

- prekrvovanie tkaniva cievami.

vaskulárny

- cievny.

vaskulitída

- zápal cievy.

vaskulózny

- cievnatý.

Vasmer, Max

- Nemecko; 28. 2. 1886 (Petrohrad) - 30. 11. 1962 (Berlín); jazykovedec a slavista ruského pôvodu. Profesor univerzity v Berlíne. Člen AV ZSSR. Zaoberal sa najmä slovanskou etymológiou. Dielo: 1950 - 1958: Etymologický slovník ruštiny (3 zväzky).

vasodilatácia

- rozširovanie a sťahovanie krvných ciev.

Vassilacchi, Antonio

- Taliansko; maliar. Dielo: Dobytie Tyru.

Vassilikos, Vassilis

- Grécko; * 1934; spisovateľ. Dielo: Z (politický román).

Vastitas Borealis

- Mars. Rozsiahla plošina na severnej pologuli.

Vaš, Karel

- ČR; prokurátor. V procese s Helidorom Píkom žiadal trest smrti.

Vašátko, Alois

- ČR; 25. 8. 1908 - 23. 6. 1942; letecký dôstojník. Od orku 1939 v exile. 1940: účastník bojov vo Francúzsku. 1941: veliteľ 312. československej perute vo Veľkej Británii. Zahynul v leteckom súboji.

Vašek, Petr

- ČR; * 9. 4. 1979; futbalový brankár.

Vašek, Vladimír

- ČR; občianske meno básnika Petra Bezruča.

vašeta

- farebná useň používaná v čalúnnictve.

Vašíček, Arnošt

- ČR; archeológ. Dielo: Egyptské záhady; Egyptské záhady 2; Turecké záhady; Mexické záhady; Strážce duší; Sedm záhad; Maska smrti.

Vašíček, Jiří

- ČR; 1933 - 1991; swingový a tanečný spevák. Manželka Míla Vašíčková (speváčka). Diskografia: Píseň o mušli.

Vaškovič, Lubomír

- ČR; * 2. 4. 1986; hokejista.

Vašut, Marek

- ČR; * 5. 5. 1960 (Praha); herec. Filmografia: 2004: Kameňák 2 (réžia: Zdeněk Troška); Pěsti ve tmě; Divoká srdce; Román pro ženy.

VAT
value added tax

- v ekonómii daň z pridanej hodnoty.

vat

- stará holandská a anglická jednotka objemu rozličnej platnosti (100 – 230 l).

vata

- vlákna, obyčajne bavlnené, niektoré zlisované do mäkkých tenkých vrstiev, slúžiace predovšetkým na obväzové účely.
- vec, látka pripomínajúca vatu.
- čo slúži ako (nehodnotná, nepodstatná) výplň (článku, prednášky, programu a pod.).

vata, buničitá

- obdobný materiál ako vata z čistých zlisovaných viskózových vláken.

vata, cukrová

- pochutina z vláken stuhnutého odstreďovaného cukru.

vata, krajčírska

- výplnkový materiál zo strapkaniny.

vata, sklená

- materiál na tepelnú a zvukovú izoláciu.

Vataces, Jan

- Byzancia; 1222 - 1254: cisár z obdobia Latinského cisárstva (1204 - 1261).

Vatanen, Ari

- Fínsko; automobilový pretekár; 4 x víťazstvo na Rallye Dakar.

vatelín

- teplá riedka pletenina užívana ako izolujúca vložka do kabátov.

vaterit

- veľmi vzácny hexagonálny nerast, uhličitan vápenatý (podľa nemeckého mineralóga H. Vatera).

vaterland

- nemecká vlasť, otčina.

Vatikán
Svätý stolec
Vatikánsky mestský štát

- sídlo pápeža, teokratická monarchia.
Rozloha 0,44 km2. Hlavné mesto Vatikán.
754 - 1870: cirkevný štát.
1377: v Ríme vzniká pápežská rezidencia.
1506: na pápežovu bezpečnosť dozerá švajčiarska garda (dodnes).
1860: cirkevný štát pri zjednocovaní Taliansky zredukovaný na Rím a okolie.
1870: zrušenie Pápežského štátu, začlenenie do Talianskeho kráľovstva.
11. 2. 1929 sa stal suverénnym teokratickým štátom (lateránske zmluvy medzi pápežom a Talianskom podpísané 11. 2. 1929, ratifikované 7. 6. 1929).
1978: po 456 rokoch sa prvým netalianskym pápežom stáva Ján Pavol II.

vaton

- vypchávka, výplň divadelného kostýmu.

vatovaný

- vyplnený vatou, vybavený vatovou vložkou a pod.

vatovať

- vatou (prípadne vatelínom) vypĺňať alebo podkladať.

vatovitý

- pripomínajúci vatu, podobný vate.

vatra

- veľký oheň (rozložený) v prírode.

Vattanasiritham, Pajbún

- Thajsko; politik. 2007: minister sociálneho rozvoja, vicepremiér pre sociálne záležitosti.

vatu

- menová jednotka Vanuatu.

Vauclair, Julien

- Švajčiarsko
* 2. 10. 1979
hokejista.

vaudeville

- satirická pieseň s prostou melódiou.
- veseloherný divadelný žáner so spevmi.

Vaughan, Williams Ralph

- Anglicko
* 12. 10. 1872 (Down Ampney)
† 26. 8. 1958 (Londýn)
skladateľ.
1920 - 1928: dirigent súboru Bach Choir.
Zberateľ anglických ľudových piesní.

Vaughn, Matthew

- filmový režisér.
Manželka Claudia Schiffer (modelka).

Vauquelin, Nicolas Louis

- Francúzsko
* 1763
† 1829
chemik.
1797: objav chrómu v neraste krokoit (nezávisle na M. H. Kraprothovi).
Profesor chémie na parížskej banskej škole.

Vavrečka, Hugo

- ČR
* 1880
† 1952
žurnalista, elektrotechnik.
1919 - 1932: rôzne funkcie v diplomatickej službe.
1932: riaditeľ v Baťovom závode v Zlíne.
1938: minister propagandy.
1948: odsúdený v zinscenovanom procese.
Dcéra Božena (manžel Václav Maria Havel).

Vavrinecová, Mirka

- SR
tenistka.
Manžel Roger Federer.
Dcéra Charlene Riva (* 23. 7. 2009), Myla Rose (* 23. 7. 2009).

vavrín

- juhoeurópsky vždyzelený ker rodu Laurus s tuhými listami, ktoré sa používajú po usušení ako korenie (bobkový list), a s drobnými guľatými plodmi.
- . veniec z vetvičiek vavrínu ušľachtilého udeľovaný už v antickom Grécku víťazom v boji, vo vojenských, športových, umeleckých stretnutiach.
- prenesene úspech, sláva.

Vavrík, Roman

- SR
* 7. 1. 1959
politik.
2005, 2006: poslanec NR SR.

Vavroušek, Josef

- ČR
* 9/1944
20. 3. 1995
ekológ, politik.
1968: expedícia na podporu nemocnice Alberta Schweitzera v Lambaréné.
1989 - 1995: minister životného prostredia.
Zahynul v lavíne vo Vysokých Tatrách spolu s dcérou Petrou.
Na Slovensko prišiel 17. marca a o tri dni jeho manželka oznámila polícii, že sa jej manžel s dcérou nevrátili z dovolenky. Josefa Vavrouška našli záchranári zasypaného v lavíne v západotatranskej doline Parichvost 26. marca. O takmer mesiac neskoršie, 21. apríla, objavili v nej aj telo jeho dcéry Petry.

vazal
vazalka

- závislá osoba; pozri léno.
- osoba, inštitúcia, najmä štát, od niekoho závislá, prinútená k poslušnosti.

vazalstvo

- vazalská poddanosť.

vazari

- v jude polovičný ipon.

vazektázia

- chorobné rozšírenie cievy.

vazektómia

- ide o nezvratný chirurgický zákrok, pri ktorom sa pretnú a podviažu semenovody. Jednoduchý zásah nemá vplyv na sexuálnu túžbu ani potenciu.

vazelína

- plastická zmes pevných a kvapalných uhľovodíkov, základ rôznych mastí.

vazo-
vaso-
vaz-
vas-

- prvá časť zložených slov majúca význam cieva, cievny.

vazodilatácia

- rozšírenie ciev.

vazodilatancium

- prostriedok rozširujúci cievy pôsobením na hladké svalstvo, cievne steny.

vazodilatátor

- prostriedok, nástroj vyvolávajúci rozšírenie cievy, ciev (vazodilatáciu).

vazokonstrikcia

- zúženie ciev.

vazokonstriktor

- nerv vyvolávajúci zúženie cievy, ciev (vazokonstrikciu).

vazoneuróza

- neuróza prejavujúca sa neprimeranou reakciou ciev (zvýšeným sťahom alebo rozšírením).

vazopresín

- hormón riadiaci hospodárenie organizmu s vodou.

vazoreceptor

- receptor v stenách ciev reagujúci napr. na zmeny tlaku, objemu alebo zloženia krvi.

vazotonikum

- prostriedok, liek upravujúci napätie ciev.

vazotónia

- napätie ciev.

vábnička

- nástroj k napodobneniu hlasu zvere k jej vábeniu.

Václav, Svatý
Svätý Václav

- Václav Přemysl.

Václavek, Bedřich

- ČR; 11. 1. 1897 - 5. 3. 1943 (Osvienčim); marxistický literárny kritik a publicista, literárny teoretik a historik, vydavateľ ľudovej poézie, organizátor kultúry ľavice, prekladateľ. Dielo: Česká literatúra XX. storočia; Tvorbou k realite.

Václavík, Antonín

- ČR; 12. 7. 1891 (Pozlovice) - 4. 12. 1959 (Brno); etnograf a múzejný pracovník. 1945: zakladateľ národopisného pracoviska na Masarykovej univerzite v Brne.

Václavík, Milan

- ČSSR; generál, politik. Minister obrany.

váčok

- v anatómii váčok semenný, vesicula seminatis, mužská pohlavná žľaza pod močovým mechúrom. Jej výlučok tvorí najväčšiu časť ejakulátu.

vádium
vadium

- istota, záloha zložená ako záruka na splnenie určitého nároku (napr. pri dražbe).

vádí

- vyschlé riečisko v suchých oblastiach, napĺňa sa len pri občasných dažďoch.

Vádžpéjí, Bihárí Atal

- India; 2001 - 4: premiér.

Vágner, Martin

- ČR; * 16. 3. 1984; hokejista.

vágnosť

- nejasnosť, neurčitosť.

vágny

- nejasný, nejednoznačný, neurčitý, nepresný.

Váh

- SR; ľavostranný prítok Dunaja. Najdlhšia slovenská rieka dlhá 433 km. Pramení ako Biely Váh vo Vysokých Tatrách.

váha

- vo fyzike skôr používaný termín pre hmotnosť, tiaž. V hovorovej reči sa používa i naďalej.

váha, bantamová

- váhová kategória rohovníkov do 54 kg, vzpieračov do 56 kg a zápasníkov do 57 kg. Názov je podľa skoršej podoby mena Bandungu, Bantam.

váha, centezimálna
centezimálka

- váha, na ktorej sa predmet vyvažuje závažím stokrát ľahším.

váha, konštantná

- disciplína freedivingu. Potápač pláva do hĺbky a späť len s pomocou plutiev. Rekord je 95 metrov (2004).

váha, molekulová

- pozri molekulová hmotnosť.

váha, variabilná

- disciplína freedivingu. Potápača do hĺbky zvezie akýsi zaťažený výťah, na hladinu sa musí dostať vlastnými silami. Rekord 122 metrov (2004).

váhy, analytické

- váhy slúžiace ku presnému meraniu hmotnosti s presnosťou na zlomky gramu.

váhy, Cavendishove

- zariadenie na stanovenie gravitačnej konštanty. Skladajú sa z dvoch malých guliek zavesených na beztorznom vlákne spojených vahadlom a zo dvoch väčších pevne fixovaných olovených gulí. Vzájomné priťahovanie malých a veľkých gulí vytvára točivý moment. Gravitačnú konštantu je možné určiť zo stočenia vlákna, na ktorom sú guľky zavesené.

váhy, Eötvösove torzné

- prístroj k meraniu niektorých charakteristík tiažového poľa (horizontálneho gradientu tiaže) a zakriveniu geoditu.

váhy, tarovacie

- lekárenské, rovnoramenné s citlivosťou až do 0,001 g.

váhy, torzné

- založené na krute (torzii) vlákna alebo pásky.

Vácha, Ladislav

- ČR
* 21. 3. 1899
† 1943 (umučený gestapom)
športový gymnasta.
1928: olympijský víťaz v cvičení na bradlách.

Váchal, Josef

- ČR; 1884 - 1969; výtvarník. Dielo: 1912: Ráj (farebný drevoryt); 1955 - 1959: Čarodějnice holešovické (kniha).

vákuomer

- vákuometer.

vákuometer
vákuomer

- tlakomer na meranie tlakov nižších ako atmosférický tlak.

vákuometer, kompresný

- prístroj na meranie nízkych tlakov.

vákuovanie

- vyčerpávanie plynu z uzavreného priestoru.

vákuovaný

- z ktorého je odstránený vzduch; upravený pomocou vákua.

vákuovať

- odvzdušňovať pomocou podtlaku.

vákuový

- vzduchoprázdny.

vákuum

- ideálne prázdny priestor. Reálne priestor s tlakom nižším ako atmosférickým, prázdnota. Má kladnú energiu, ktorej ekvivalentom je hmotnosť troch vodíkov jadier na m3.
- podľa moderných časticových teórií je vákuum fyzikálnym pojmom - priestor bez hmoty ale s energiou, ktorá může nadobúdať rôzne podoby (stavy).

vákuum, elektroslabé

- vákuum, v ktorom elektromagnetická a slabá interakcia sú rovnako silné a prejavujú sa ako jediné zjednotené sily. Elektróny majú nulovú hmotnosť a nedajú sa rozlíšiť od neutrín. Narážajú do seba rýchlosťou svetla a nie je možné, aby sa stali súčasťou atómov.

vákuum, politické

- situácia, za ktorej je pôsobenie mocenských síl nejako obmedzené, bezvládie.

vákuum veľkého zjednotenia

- vysoko symetrické vákuum, ktorého existencia je preukázaná iba hypoteticky. Neutrína, elektróny i kvárky sú vzájomne zameniteľné. Nesie obrovskú energiu (1019 kg/cm3).

Vála, David

- ČR; * 17. 4. 1978 (Hodkovice nad Mohelkou); zápasník.
2007: 2. miesto na ME vo váhe do 120 kg.

válí

- miestodržiteľ, správca provincie (vilayetu) v Osmanskej ríši.

válov

- žľab na kŕmenie ošípaných alebo na kŕmenie a napájanie dobytka.

Váňa, Josef

- ČR
* 20. 10. 1952
žokej a tréner.

Váňa, Karel

- ČR
* 29. 11. 1867 (Český Brod)
† 21. 5. 1951 (Praha)
herec.
1896 - 1928: člen ND.

Váňová, Magda

- ČR
autorka kriminálnych príbehov.

Dielo:
2003: Vražda opitej tanečnice.

vápenatenie žíl

- skleróza.

vápenec

- uhličitan vápenatý (CaCO3).

vápenec, kavernózny

- travertín.

vápenec, saturačný

- používaný pri saturácii.

vápnik

- dvojmocný chemický prvok, strieborno biely, veľmi mäkký kov; značka Ca (calcium). Atómové číslo 20, relatívna atómová hmotnosť 40,08, hustota 1,53 gcm-3. Prvýkrat bol pripravený v roku 1808 (Davy). Udržiava zdravé kosti a zuby. pomáha v prevencii proti osteoporóze, podporuje činnosť svalov. Jeho zdrojom je napríklad brokolica, zeler, hrášok, pór, lieskové oriešky.

vápno, chlórové

- CaCl(OCl); bieliaci a dezinfekčný prostriedok vyrábaný pôsobením chlóru na hasené vápno.

vápno, pálené

- oxid vápenatý (CaO). Vzniká pálením vápenca.

vársea

- krajinný typ tropického dažďového lesa v povodí Amazonu so skupinami savanovitých porastov periodicky zaplavovaných.

Vášáryová, Emília

- SR
* 18. 5. 1942 (Horná Štubňa)
herečka.
Manžel Milan Čorba (kostýmový výtvarník). Syn Tomáš.
1963: absolvovala štúdium herectva na VŠMU v Bratislave.
1964: členka činohry SND v Bratislave.
Profesorka herectva na VŠMU v Bratislave.

Filmografia:
1958: Dáždnik sv. Petra
1960: Na pochode sa vždy spieva
1962: Polnočná omša
1963: Až přijde kocour
Blázivá kronika
Námestie svätej Alžbety
Lidé z maringotek
Drak sa Vracia
Balada o siedmich obesených
Medená veža
Kto odchádza v daždi
Červené víno (TV film)
Prípad krásnej nerestnice (TV film)
Povstalecká história (TV film)
Alžbetin dvor (TV film)
Modré z neba
Orbis Pictus
2004: Horem pádem
1999: Pelíšky
Návrat ztraceného ráje
Čert ví proč
Kráska v nesnázích
Obsluhoval jsem anglického krále.

Vášáryová, Magdakotva

- SR
herečka, sociologička, politička, diplomatka.
Manžel Milan Lasica.
Od roku 1989 diplomatka, veľvyslankyňa v Rakúsku.
2000 - 2005: veľvyslankyňa v Poľsku.
2005: prvá námestkyňa na ministerstve zahraničných vecí.

Filmografia:
Postřižiny. Vášová, Marie

- ČR
herečka.

Filmografia:
Císařův pekař
Pekařův císař.

Vávra, Jan Hilbert

- ČR
* 9. 4. 1888 (Praha)
† 8. 1. 1950 (Praha)
operný spevák.
1920 - 1930: s prestávkami člen ND v Prahe.

Vávra, Otakar

- ČR
* 28. 2. 1911 (Hradec Králové)
režisér.
1. manželka Helena Zeltlová. Manželka Jitka Němcová.

Filmografia:

Světlo proniká tmou (1931)
Žijeme v Praze (1934)
Listopad (1935)
Velbloud uchem jehly (1936)
Panenství (1937)
Filozofská historie (1937)
Na 100 % (1938)
Cech panen kutnohorských (1938)
Dívka v modrém (1939)
Humoreska (1939)
Kouzelný dům (1939)
Maskovaná milenka (1939)
Pacientka doktora Hegela (1940)
Podvod s Rubensem (1940)
Pohádka máje (1940)
Turbína (1941)
Okouzlená (1942)
Přijdu hned (1942)
Šťastnou cestu (1943)
Rozina sebranec (1945)
Vlast vítá (1945)
Cesta k barikádám (1946)
Nezbedný bakalář (1946)
Krakatit (1947)
Předtucha (1947)
Láska (1949)
Němá barikáda (1949)
Nástup (1953)
Jan Hus (1954)
Jan Žižka (1955)
Proti všem (1957)
Občan Brych (1958)
První parta (1959)
Policejní hodina (1960)
Srpnová neděle (1960)
Noční host (1961)
Horoucí srdce (1962)
Zlatá reneta (1965)
Romance pro křídlovku (1966)
Třináctá komnata (1968)
Kladivo na čarodějnice (1969)
Dny zrady (1973)
Sokolovo (1974)
Osvobození Prahy (1976)
Příběh lásky a cti (1977)
Temné slunce (1980)
Putování Jana Ámose (1983)
Komediant (1984)
Oldřich a Božena (1985)
Evropa tančila valčík (1989)
Moje Praha (2003)
Hlava kance (videoklip, 2006).

Vávra, Karel

- ČR
* 18. 3. 1903
† 20. 6. 1973
husliar.
Od roku 1923 vedie vlastnú dielňu v Prahe, kde pracuje podľa vzorov Guameriho a Stradivariho.
Autor majstrovských husllí.
Čestné uznania z husliarských súťaží v rokoch 1949, 1954, 1962.

Vávrová, DanaDana Vávrová

- ČR
* 9. 8. 1968 (Praha)
† 5. 2. 2009 (Mníchov)
herečka, režisérka.
Manžel Joseph Vilsmaier (nemecký režisér). Sestra Hana (herečka, manžel Karel Heřmánek). Dcéra Josefina, Theresa, Janina.

Filmografia:
1976: Ať žijí duchové (Leontýnka, Cena detského diváka)
1978: Kulový blesk
1979: Brontosaurus
1984: My všichni školou poninní (TV seriál)
1984: Bambinot
1988: Pan Tau
Podzimní pás
2008: Zkáza lodi Gustloff.

Réžia:
2000: Hurá na medvěda;
2006: Poslední vlak.

váza

- ozdobná nádoba (vertikálnej stavby) z rozličného materiálu, kedysi používaná na úschovu a dopravu kvapalných a sypkých látok, neskôr aj dnes s dekoratívnou funkciou, hlavne na rezané kvety.

váza, sèvreská

- pochádzajúca z chýrečnej porcelánky v Sèvres, priemyselnom predmestí Paríža.

Vážny, Ľubomír

- SR; politik.
2006: minister dopravy.

Väänänen, Ossi

- Fínsko; * 18. 8. 1980; hokejista.

vädnutie

- fyziologický pokles napätia pletív rastlín pri zmenšenom príjme tekutín alebo zväčšení transpirácie.
- choroba rastlín spôsobená vírusmi, baktériami alebo hubami (u uhoriek, paradajok).

väzba

- spôsob spájania jednotlivých častí do celku, viazanie.
- v rádiotechnike prenos energie z jednej kmitajúcej sústavy do druhej.
- v lingvistike spôsob vyjadrenia syntaktickej závislosti (vetných členov ap.).
- pevný obal knihy.
- spojitosť, súvislosť, závislosť.
- obmedzenie osobnej slobody, väznenie.
- v textilnom priemysle vzájomné kríženie a spájanie nití a útku v tkanine.
- spôsob, akým sa prepletajú nite pri tkaní a pleteni.
- drevená konštrukcia držiaca plochu strechy.

väzba atómov (v molekule)

- sila spájajúca atómy v molekule zlúčeniny.

väzba, kinematická

- spojenie tuhých telies umožňujúce ich vzájomný pohyb nezávisle od síl a reakcií v spojoch a od ich pohybových stavov.

väzba, kovalentná

- atómová väzba molekúl, ktorá vznikla zdieľaním elektrónového páru (jednoduchá), dvoch párov (dvojná väzba) a troch párov (zňtrojná väzba).

väzba, semipolárna

- druh kovalentnej väzby, v ktorej elektróny na vytvorenie elektrónového páru poskytol iba jeden zo zúčastnených párov.

väzba, skleronomná

- väzbová podmienka explicitne nezávislá od času (opak je reonomná).

väzenie, na Pankráci

- ČR; Dostavané v roku 1889 (vtedy ešte stálo v poliach za Prahou). Nachádza sa v ňom pamätník sekyrárna.

Včelička, Géza (vlastným menom Antonín Eduard)

- ČR; 7. 5. 1901 (Praha) - 30. 12. 1966 (Praha); novinár, reportér, básnik a prozaik. Predný organizátor trampského hnutia. Dielo: 1932: Kavárna na hlavní třídě.

vdova, čierna

- pavúky snovačky. Niektoré z nich sú jedovaté.

Vdovjak, Ján

- SR; * 3. 1. 1928 (Javorina); rozhlasový dramatika dramaturg. 1950: rozhlasový redaktor. 1969: vedúci dramaturg dramatického vysielania Československého rozhlasu v Bratislave. Autor adaptácií a prekladov rozhlasových a divadelných hier a filmových scenárov.

Veach, Ch. L.

- USA; astronaut. Let na STS-39, STS-52.

Veblen, Oswald

- USA; 24. 6. 1880 - 10. 8. 1960; matematik. 1923 - 1924: prezident Americkej matematickej spoločnosti. Hlavné práce t zopológie a projektívnej i diferenciálnej geometrie. V USA je na jeho počesť udeľovaná Veblenova cena.

Vecelli, Tizianno

- Tizian.

vecko

- hovorovo WC, záchod.

Večeřa, Karel

- ČR; * 10. 11. 1978; futbalista.

Večeřová, Ivana

- ČR; * 30. 3. 1979; basketbalistka. Výška 195 cm.

veda, aplikovaná

- užitá veda; veda, ktorej výsledky a metódy sa používajú v rôznych odboroch praxe.

vedecko - fantastický

- pozri vedecko - fantastická literatúra.

vedecko - popularizačný

- týkajúci sa popularizácie vedy, vedeckých poznatkov.

vedecko-technický

- týkajúci sa vedy a techniky.

vedeta

- vo vojenstve predsunutá poľná stráž, obyčajne dvojčlenná.
- malá hliadková vojnová loď.

vedro

- stará dutá miera.
= 40 mázov = 56,589 l.

veduta

- zidealizované grafické zobrazenie priemyselného objektu v záhlaví faktúr, listových papierov a propagačných materiálov.
- pohľad alebo výtvarné vyjadrenie pohľadu na mesto, pohľad na krajinu alebo mesto v širšom zornom uhle a jeho výtvarné vyjadrenie, zvyčajne opisné, topograficky presné.

vedutista
vedutistka

- autor vedút.

vedžat

- Horovo oko.

Vedždžadživa, Abhisit

- Thajsko
politik.
2008: predseda vlády.

VEF

- Lotyšsko
závod na slaboprúdové spotrebiče v Rige.

Vefa, Abul

- * 940
† 998
arabský astronóm.
Objavil variácie v pohybe Mesiaca.

Vega

- hviezda v súhviezdí Lýra.

vega

- zvetraná nivná pôda s mullovým humóznym horizontom, ktorý ostro prechádza do okrovožltého až hnedého iluviálneho horizontu.

Vega, Suzanne

- USA; * 11. 7. 1959; speváčka a skladateľka.

vegán

- vegetarián, ktorý odmieta v svojej strave akékoľvek potraviny a produkty živočíšneho pôvodu.

vegánstvokotva

- veganstvo; spôsob stavovania s vylúčením konzumácie mäsa a všetkých produktov pochádzajúcich zo zvierat (dokonca i medu). Autorom termínu je Brit Donald Watson, bol zavedený v roku 1944.

vegetabilizmus

- výtvarný smer založený na motívoch a farbách odvodených z tvarov a farieb rastlín.

vegetabilný

- rastlinný.

vegetabílie

- produkty, potraviny rastlinného pôvodu.

vegetarianizmus

- teória a prax týkajúce sa prospešnosti potravín prevažne rastlinného pôvodu s vylúčením všetkého mäsa, niekedy motivované aj nábožensky.

vegetarián

- pythagorejci (podľa Pythagora) a ich nasledovníci a žiaci, ktorí dávali prednosť rastlinnej strave a prirodzenému spôsobu života.
- ľudia, ktorí praktikujú vegetariánstvo.

vegetariánstvo

- spôsob stravovania s vylúčením konzumácie mäsa, dávanie prednosti rastlinnej strave.

vegetatívny

- týkajúci sa všetkých životných funkcií s výnimkou pohlavného rozmnožovania a dráždivosti.

vegetácia

- súhrn rastlinných organizmov žijúcich spoločne na určitom území a dodávajúcich mu určitý ráz, rastlinstvo.
- obdobie rastu rastlín.
- všetky mikroorganizmy vyskytujúce sa v určitom orgáne, mikroflóra.
- opuchnutá nosohltanová mandľa.

vegetácia, adenoidná

- zdurená nosohltanová mandľa.

vegetácia, afroalpínska

- súbor rastlinných druhov v najvyšších pohoriach rovníkovej Afriky.

vegetka

- jedáleň pre vegetariánov, vegetariánska jedáleň.

vegetovať

- žiť, rásť.
- živoriť, biedne prežívať.

vehemencia
vehementnosť

- ráznosť, pádnosť.

vehiculum
vehikulum

- vo farmakológii prostredník, nositeľ, látka, ktorá uľahčuje vnikanie hlavnej účinnej látky do organizmu.
- látka riediacia alebo objemovo zväčšujúca liek pre jeho ľahšiu prípravu alebo podávanie.

vehikel

- vozidlo, zvyčajne zastaralé, nevalnej úrovne.
dopravný prostriedok, voz, vozidlo.

vehikulum

- vehiculum; prostredník, nositeľ.
- látka riediacia alebo objemovo zväčšujúca liek pre jeho ľahšiu prípravu alebo podávanie.

Vehviläinen, Simo

- Fínsko; * 24. 4. 1983; hokejový brankár.

vechsel
veksel

- zmena, striedanie, zmena (peňazí).
- šmelina.

Veidenbaums, Eduards

- Lotyšsko; 1867 - 1892; revolučný básnik.

Veis, Jaroslav

- ČR; * 19. 4. 1946; novinár. Redaktor časopisu Sedmička pionýrů. 1990: Lidové noviny. 1997: poradca politika Petra Pitharda.

Vejdělek, Jiří

- ČR; režisér. Filmografia: Účastníci zájezdu.

Vejmělková, Eva

- ČR
herečka.

Filmografia:
1987: Jak básníkům chutná život
Fontána pre Zuzanu.

Vejnarová, Zdenka

- ČR
* 22. 6. 1981 (Jilemnice)
biatlonistka.
2002: 23. miesto vo vytrvalostnom závode na ZOH.
2005: 7 miesto vo vytrvalostnom závode na SP v Hochfilzene.

Vejvanovský, Pavel Josef

- ČR
* asi 1640
† 22. 6. 1693
skladateľ.
Pôsobil v kapele olomouckého biskupa Karla Lichtenštejna-Castelkorna v Kroměříži.

Dielo:
Sonata venatoria.

vek

- časový úsek, doba, obyč. veľmi dlhá.
- určitá časť, istá doba ľudského (zvieracieho, rastlinného) života počítaná v rokoch, roky života.
- doba ľudského života, život.
- časový úsek niečím alebo niekým charakterizovaný, doba, obdobie, éra.
- v geológii časový úsek, v ktorom sa usadili vrstvy tvoriace stupeň, etáž niektorého geologického útvaru.
- zastaralo storočie.

vek, kainozoický

- posledná éra vo vývoji Zeme.

vek, kánonický

- vek určený kánonickým právom (kňaz od 25 rokov).

vek, zlatý

- (napr. umenia, ľudstva) doba vrcholného rozkvetu.

veksel

- vechsel
zmena, striedanie, zmena (peňazí).
- šmelina.

veksláctvo

- činnosť veksláka.

vekslák
veksláčka

- ten, kto sa zaoberá nekgálnym obchodom, najmä výmenou peňazí.

vekslovať

- nezákonne meniť, vymieňať, peniaze; obchodovať s pašovaným tovarom.
- živiť sa vekslovaním.

veksľa
vekseľ
vechsľa

- hovorovo zastaralo zmenka, cenný papier (so záväzkom zaplatiť veriteľovi určitú peňažnú sumu, dlh).

vektor

- veličina určená veľkosťou a smerom. Graficky sa znázorňuje úsečkou so šípkou (A alebo A), ktorej smer je smerom vektora a dĺžka veľkosť vektora. Je možné ho rozkladať do zložiek rovnobežných s osami súradníc.
- živočích prenášajúci pôvodcu infekčného ochorenia (napr. kliešť, voš, komár), prenášač.

vektor, kolineárny

- ležiaci v priamke, násobok jedného vektora.

vektor, komplanárny

- ležiaci v rovine lineárnej kombinácie dvoch vektorov.

vektograf

- vektokardiograf.

vektografia

- vektokardiografia.

vektokardiograf
vektograf

- prístroj znázorňujúci vektor časového priebehu bioelektrických potenciálov srdca na tienidle obrazovky, vektograf.

vektokardiografia
vektografia

- vyšetrovacia metóda zmien elektrickej srdcovej osi (vektokardiografom).

vektory, vírusové

- častice vírusov s opraveným genetickým materiálom. Ich úlohou je vpraviť opravené gény do geneticky poškodenej bunky.

Vela

- USA
program vojenských družíc na registráciu jaderných výbuchov. Hmotnosť 150 kg. Družice niesli 10 detektorov röntgenového a gama žiarenia.

Vela X-1

- zdroj rentgenového žiarenia v súhvezdí Plachta.

velarizáciakotva

- zmena hlásky spočívajúca v tom, že sa jej artikulácia presunie do oblasti zadného, mäkkého podnebia, vela, zmena mäkkej spoluhlásky na tvrdú.

velarizovať

- (u)robiť velarizáciu.

velarizovať sa

- podľahnúť, podliehať velarizácii.

Velat, Boris

- SR; * (Praha), † 8. 8. 2008, divadelný dirigent.
1946: korepetítor opery Štátneho divadla v Ostrave.
1953: dirigent Štátmeho divadla v Košiciach.
Skomponoval niekoľko scénických hudieb pre rôzne divadlá, písal články s opernou tematikou.

velato

- v hudbe tlmene.

velára

- zadopodnebná (mäkkopodnebná) spoluhláska.

Velázquez, Consuelo

- Mexiko; † 22. 1. 2005; hudobníčka. Hity: 1941: Bésame Mucho (Bozkávaj ma veľa).

Velázquez, Diego

- Španielsko; maliar. Dielo: 1656: Dvorné dámy.

Velcro
suchý zip

- USA; systém uchytenia predmetov, aby v bezváhovom stave nepoletovali, suchý zips. Systém bol vyvinutý v rámci kozmického projektu Apollo.
Princíp v roku 1941 objavil švajčiarsky technik George de Mestral.
- firma vyrábajúca túto tkaninu. Názov je zložený zo slov "vel" - velvet, samet a "cro" - z francúzskeho slova "crochet" - hák.

Veldhuis, Marleen

- Hoôandsko
plavkyňa, pôvodne vodná pólistka.
19. 4. 2009: svetový rekord na 50 m. voľným spôsobom (23,96 s) a 50 m motýlik (25,33 s).

Veleba, Pavel

- ČR; * 6. 10. 1976; futbalista.

Velek, Josef

- ČR; 30. 11. 1939 (Klínec) - 30. 4. 1990 (Egypt, zahynul v Červenom mori); spisovateľ a ekológ. Iniciátor akcií ku záchrane životného prostredia. 1974: dal podnet ku založeniu hnutia Brontosaurus.

Velen, Ladislav zo Žerotína

- ČR; 1579 - 1638; moravský šľachtic, vodca moravských stavov v českom stavovskom povstaní. Po porážke povstania emigroval.

Veles

- staroslovanský boh, ochranca stád a čiastočne i čarodejníkov.

velevekkotva

- India; indická časová jednotka, zodpovedá našim 4.320.000 rokom.

Velgos, Štefan

- SR; 28. 7. 1915 (Liptovský Hrádok) - 14. 10. 1990 (Bratislava); lekár, stomatochirurg. Jeden zo zakladateľov modernej stomatológie na Slovensku. Zaoberal sa klinickými a laboratórnymi príznakmi vyšetrenia závesného aparátu zubov.

veličina, termálna

- v meteorológii veličina vyjadrujúca rozdiel medzi vektormi vetra v dvoch hladinách atmosféry.

veliger

- larva morských mäkkýšov.

Velinský, Jaroslav

- ČR; * 18. 12. 1932 (Úsí nad Labem); muzikant, kapelník, spisovateľ. 1967: podieľal sa na vzniku festivalu trmapskej piesne - Porta. Autor mnohých zľudovelých trampských piesní.

Velinský, Stanislav

- ČR; 18. 10. 1899 (Přelouč) - 5. 11. 1991 (Oxford); pedagóg. Docent na Masarykovej univerzite a na UK. 1948: emigroval, žil v Nemecku, Kanade, USA a Anglicku. Zaoberal sa empirickým výskumom učenia a vyučovania.

velín
velínový papier

- jemný písací papier bez ryhovania a priesvitiek s hladkým priehľadom.

Velíšek, Josef

- ČR; 28. 7. 1896 (Klatovy) - 2. 2. 1947 (Brno); fyzik a fyzikálny chemik. 1929: profesor na VUT v Brne. Zaoberal sa výskumom hydratácie iónov, elektroosmózy, štruktúrou keramických diafragiem a turbulentného prúdenia.

velo-

- prvá časť zložených slov majúca význam velocipéd, velocipédový.

velocipéd

- bicykel. Pozri Karl Friedrich von Drais.

velocipedista
velocipedistka

- jazdec na bicykli (velocipéde), cyklista.

velociraptor

- malý mäsožravý druh dinosaura z obdobia pozdnej kriedy s dlhými pazúrmi. Najrýchlejší dinosaurus, pohyboval sa rýchlosťou až 60 km/hod. Jeho fosílne pozostatky sa našli v Mongolsku.

velodrom

- krytá dráha pre cyklistov.

veloplášť

- plášť na bicykel.

velorex

- dvojmiestny kapotovaný (impregnovanou textilnou karosériou) motocykel s volantom.

velter

- welter.

veltlín
veltlínske

- odroda viniča.
- biele víno z nej pripravené (pravdepodobne podľa horského údolia Valtellina v severnom Taliansku).

velum
vélum

- zadné mäkké podnebie.
- ľahký textilný horizontálny záves nad otvoreným architektnickým priestorom.
- štvorcová prikrývka kalicha, biely zdobený pláštik na viečku cibória, liturgická pokrývka ramien a rúk.
- tenký blanitý obal zakrývajúci mladé plodnice húb, plachtička.

velúr

- teľacia alebo hovädzia koža s jemným vlasom, chromitá useň vyfarbená a obrúsená na rube, používaná na obuv, odev a galantériu, semiš.
- vlnená tkanina s krátkym vlasom na líci.

velúršifón

- druh zamatu s prírodného alebo umeleho hodvábu.

velvet

- tkaný koberec s rezaným vlasom.
- bavknený samet.

Veľká aliancia

- aliancia Anglicka, Rakúska a ďalších mocností uzavretá po nástupe Filipa V. na španielsky trón z obáv francúzskych úmyslov (Filip V. bol vnukom francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV.).kotva

Veľká Británia
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Veľká Británia

- kráľovstvo na rovnomennom ostrove a pridružených ostrovoch. Rozloha 243.693 km2. Hlavné mesto Londýn.
43: rímska invázia.
asi 410: Britániu opúšťajú posledné rímske vojská.
1066: normandský zábor.
1215: kráľovská moc obmedzená Veľkou listinou slobôd.
1337 - 1453: storočná vojna.
1588: porážka šúpanielskeho loďstva (Armady).
1603: personálna únia Anglicka a Škótska.
1642 - 1651: občianska vojna. Karol I. popravený.
1660: obnova monarchie.
1688: revolúciou zosadený kráľ Jakub II.
1707: vznik Kráľovstva Veľká Británia (Spojené kráľovstvo) spojením Anglicka a Škótska.
1742: Zákon o práci v baniach zakazoval ženám a deťom prácu v podzemí.
1801: Írsko sa stáva súčasťou Spojeného kráľovstva.
1806: obsadenie Kapskej kolónie.
23. 8. 1833: v britských kolóniách bolo zrušené otroctvo.
1833: Zákon o práci v továrňach zakazoval prácu v textilkách deťom mladším ako 9 rokov.
1875: odhlasovaný Zákon o verejnom zdraví.
28. 12. 1821: Británia sa zmocňuje Zlatonosného pobrežia (dnes Ghana) a Gambie v západnej Afrike.
1826: anektovanie Donej Barmy a Ásám.
1882: na ochranu svojich záujmov obsadzuje Egypt v oblasti Suezského prieplavu.
1899 - 1902: definitívna porážka Búrov v búrskych vojnách.
1914 - 1918: 1. svetová vojna.
1918: k voľbám idú prvýkrát aj ženy (parlamentné voľby).
1952: previedla prvý pokusný výbuch jadrovej bomby.
1960: Spojené kráľovstvo sa stávas zakladajúcim členom Európskeho združenia voľného obchodu (ESVO).
1973: vstup do Európskeho spoločenstva.
1982: vojna o Falklandské ostrovy.
1991: previedla posledný pokusný výbuch jadrovej bomby.
1999: zriadeni škótskeho parlamentu a velšského zhromaždenia.13. 2. 2006: parlament schválil zavedenie biometrický preukazov totožnosti.
- ostrov v severnom Atlantiku. Rozloha 216.325 km². Pôvodne súčasť Európy, od ktorej ju oddeľuje Lamanšský prieliv.

Veľká Jasa

- písaný zákonník tradičných zákonov doplnený vlastnými výnosmi Čingischána.

Veľké Losiny

- ČR; obec v okrese Šumperk. Kúpele patria medzi najstaršie moravské kúpele o už od 16. storočia sú miestne studené a termálne sírne vody využívané ku liečebným účelom. Vďaka starostlivosti rodu Žerotínov, majiteľov losinského panstva, sa kúpele postupne rozrastali a v 17. storočí sa dokonca nazývali "kniežacími kúpeľmi". Pre pacientov sú otvorené vnútorné a vonkajšie bazény napájané prírodným minerálnym zdrojom sírovodíkovej vody - prameňom Žerotín.

veľkofilm

- (aj s reklamnou nadsádzkou) mimoriadne výpravný film s množstvom účinkujúcich a pod.

veľkoformátový

- majúci veľký formát (rozmer).
- vytvárajúci produkty veľkého formátu.

veľkokapacitný

- majúci veľkú kapacitu.

veľkoklub

- športový klub so silným finančným zázemím.

Veľkopoľský, Přemysl

- Poľsko; ? - 1296 (zavraždený);1295 - 1296: kráľ

veľkoprior

- predstavený správneho obvodu, územia (provincie) určitého rádu.

veľkopriorstvo

- úrad, obvod, sídlo veľkopriora.

veľkosť, absolútna hviezdna

- je definovaná ako hviezdna veľkosť, akú by hviezda mala v jednotnej vzdialenoszi 32,6 LY (10 parsekov).

veľkosť, hviezdna

- zdanlivá hviezdna veľkosť
veličina vyjadrujúca jasnosť hviezdy, ako sa javí zo Zeme (s veľkosťou hviezdy nemá nič spoločného). Jednotkou je magnitúda.
- absolútna hviezdna veľkosť
jasnosť, ktorú by mala hviezda, pokiaľ by sa nachádzala vo vzdialenosti 10 pc.
V prípade telies Slnečnej sústavy sa berie vzdialenosť 1 AU.

veľkovezír
veľvezír

- vysoký štátny hodnostár (pôvodne kalifov námestník, novšie minister) v niektorých islamských krajinách.

Veľký Mogul

- diamant. Bol nájdený okolo roku 1650 v Indii. Surový vážil asi 800 karátov. Kde sa nachádza, dnes nie je známe.

Veľký treskkotva

- kozmologická teória o vzniku Vesmíru: počiatočná fáza vývoja vesmíru, ktorý podľa teórií vznikol obrovskou explóziou singularity s nulovým rozmerom a nekonečnou hmotnosťou. Etapy vývoja: 10 - 43 sekúnd: Vzniká priestor a čas. Gravitácia, elektromagnetické a jaderné sily sú totožné. 10 - 35 sekúnd: Základné sily sa od seba oddeľujú. Energia vákua spôsobuje rozpínanie vesmíru. 10 - 6 sekúnd: Objavuje sa hmota v podobe elektrónov a kvarkov, z ktorých vzniknú protóny a neutróny. 3 minúty: protóny a neutróny tvoria atómové jadro. 300.000 rokov: elektróny sa viažu k jadrám a vytvárajú atómy. Vesmír je zatiaľ moc horúci, aby ním mohlo prechádzať svetlo. 100 miliónov rokov: začínajú žiariť prvé obrovské hviezdy. 1 miliarda rokov: formujú sa prvé galaxie. 8,5 miliardy rokov: vzniká Slnko a Zem. 9,5 miliardy rokov: na Zemi sa objavujú baktérie. 13,5 miliardy rokov: na Zemi je rozmanitý život. 13,8 miliardy rokov: objavujú sa dinosauri. 13,99975 miliardy rokov: objavuje sa človek súčasného typu. 14 miliárd rokov: súčasnosť.

veľmajster

- predstaviteľ niektorých cirkevných rytierskych rádov (templári, johaniti a i.).
- titul udeľovaný Medzinárodnou šachovou federáciou za postup do turnaja na majstrovstvách sveta v šachu alebo za postup do medzipásmového turnaja.

veľmlok čínsky

- Andrias davidianus; najväčší obojživekník. Najväčší známy exemplár meral 152 cm a vážil takmer 60 kg. Dožíva sa až 50 rokov.

veľmoc

- veľký, hospodársky, vojensky a politicky mocný štát.
- niečo, čo má veľkú moc, mocnosť, veličina.

veľmoc, koloniálna

- štát majúci mnoho kolónií.

veľmocenský

- vyplývajúci z veľkej poli. tickej moci, politicky vplyvný.

veľobor

- hviezda s absolútnou veľkosťou. Priemer až 20x väčší, ako je priemer Slnka.

veľobor, červený

- štádium vývoja hviezdy s hmotnosťou väčšou ako 1,4 hmotnosti Slnka, kedy už hviezda spaľuje vo svojom vnútri ťažšie prvky, vodík a hélium sú už spálené.

veľryba

- morský cicavec. Objavila sa pred 33,7, - 23,8 miliónmi rokov.

Veľryba
Cetus

- súhvezdie južnej oblohy.

veľryba grónska
Balaena mysticetus

- obrovský morský cicavec.

veľrybár

- lovec veľrýb.

veľrybárstvo

- lov veľrýb a ich spracovávanie, najmä pre potravinárstvo.

veľtucet

- početná jednotka, 12 tuctov, 144 kusov.

veľvezír
veľkovezír

- vysoký štátny hodnostár (pôvodne kalifov námestník, novšie minister) v niektorých islamských krajinách.

Vemeer, Johannes

- Holandsko; maliar. Obrazy: Mladá žena sediaca u spinetu (25 x 20 cm).

ven-
veno-

- zloženinách prvá časť s významom žila, žilový.

venaktázia

- chorobné rozšírenie žily.

venclovka

- puška v niekdajšej rakúskej armáde, z predovky upravená na zadovku (konštruktérom J. Wänzlom) po roku 1866.

vendčina

- benue-konžský (bantuský) jazyk, jeden z 11 úradných jazykov v Južnej Afrike (rozšírený predovšetkým v Severnej provincii) a používaný aj v južnom Zimbabwe.

vendeta
vendetta

- (v talianskom prostredí a na Korzike) krvná pomsta.

vendlovka
verndlovka

- puška v niekdajšej rakúskej armáde, zadovka (upravená konštruktérom J. Werndlom), ktorá nahradila venclovku.

venektázia

- chorobné rozšírenie žily (vény).

venepunkcia

- napichnutie žily a odber krvi injekčnou striekačkou.

Venera 1

- ZSSR; sonda vyslaná k Venuši; štart 12. 2. 1961 3:10 SEČ; hmotnosť 643,5 kg; Na parkovacej dráhe okolo Zeme (použitá po prvýkrát) vo výške 196 - 275 km bol pri prvom oblete Zeme zapálený posledný stupeň a sonde bola udelená rýchlosť o 661 m/s vyššia, ako je druhá kozmická rýchlosť. Sféru aktivity Zeme sonda opustila 14. 2. 1961 21:00 SEČ rýchlosťou asi 4 km/s a dostala sa na obežnú dráhu okolo Slnka (výška 106 - 151 miliónov km, sklon k ekliptike 0,5 °). Pre prerušenie spojenia sa neuskutočnila plánovaná korekcia dráhy. 19. 5. 1961 prelet okolo Venuše vo vzdialenosti 100.000 km.

Venera 2

- ZSSR; štart 12. 11. 1965 6:02 SEČ; hmotnosť 963 kg. Cieľom letu bolo fotografovanie v priebehu preletu nad osvetlenou časťou planéty vo vzdialenosti maximálne 40.000 km. 27. 2. 1966 sonda preletela okolo Venuše vo vzdialenosti 24.000 km.

Venera 3

- ZSSR; sonda vyslaná k Venuši. štart 16. 11. 1965 5:19 SEČ; hmotnosť 960 kg. Plánoval sa prvý prieskum atmosféry planéty (hermetické puzdro o priemere 90 cm malo vydržať vysoký tlak a teplotu). Korekcia dráhy 26. 12. 1965 16:04 SEČ vo vzdialenosti 12,9 milióna km od Zeme. 1. 3. 1966 7:56:26 SEČ dopad na povrch Venuše (ako prvé pozemské teleso). Spojenie sa nepodarilo nadviazať.

Venera 4

- ZSSR; štart 12. 6. 1967 3:40 SEČ, hmotnosť 1.106 kg, puzdro 383 kg. Korekcia dráhy 29. 6. 1967 vo vzdialenosti 12 miliónov km od Zeme. Spojenie začalo 18. 10. 1967 3:49 SEČ vo výške 45.000 km nad povrchom Venuše. Posledné povely odoslané k sonde v 5:25 SEČ, potom už pracovala automaticky. O 5:34 SEČ bola odporom atmosféry narušená orientácia sondy, oddelilo sa prístrojové puzdro a bolo prerušené spojenie. Puzdro vstúpilo do atmosféry rýchlosťou 10,7 km/s, ktorá bola aerodynamicky asi za 15 sekúnd znížená na 300 m/s (preťaženie cez 300 g). Po otvorení brzdiaceho padáka sa rýchlosť znížila asi na 10 m/s. Puzdro vysielalo po dobu 94 minút - prvé priame meranie z inej planéty.

Venera 5

- ZSSR; štart 5. 1. 1969 7:28 SEČ; hmotnosť 1.130 kg, puzdro 405 kg. V 8:47 SEČ zapálený posledný stupeň, ktorý horel 228 sec (prírastok rýchlosti 3,6 km/sec) a sonda bola navedená na medziplanetárnu dráhu. Korekcia dráhy 14. 3. 1969 (prírastok rýchlosti 9,2 m/sec). Vstup do atmosféry Venuše 16. 5. 1969 7:01 SEČ rýchlosťou 11,18 km/sec. Po aerodynamickom brzdení (preťaženie 450 g, pokles rýchlosti na 210 m/sec). Zostup na padáku trval 53 min. Podľa meraní teplota stúpala od 25 °C do 320 °C, tlak 0,05 - 2,7 MPa.

Venera 6

- ZSSR; štart 10. 1. 1969 6:52 SEČ; hmotnosť 1.130 kg, puzdro 405 kg. Korekcia dráhy 16. 3. 1969, rýchlosť sondy zvýšená o 37,4 m/sec (potrebná orientácia sondy bola prevedená podľa Slnka a Síria). Vstup do atmosféry 17. 5. 1969 7:03 SEČ. Puzdro vysielalo 51 minút. Namerané hodnoty teploty boli 25 - 320 °C; tlaku 0,05 - 2,7 MPa.

Venera 7

- ZSSR; sonda vyslaná k Venuši. štart 17. 8. 1970 6:38 SEČ; hmotnosť 1.180 kg, puzdro asi 500 kg. Prevedené dve korekcie dráhy (2. 10. 1970 a 17. 11. 1970) Vstup do atmosféry 15. 12. 1970 5:58:38 SEČ. V priebehu aerodynamického brzdenia preťaženie 350 g. Vo výške 60 km nad povrchom sa otvoril padák, zostup trval 35 min. O 6:34:10 SEČ mäkké pristátie na povrchu Venuše. Puzdro vysielalo 23 min. Tlak na povrchu 9,1±0,1 MPa, teplota 475 ± 20 °C.

Venera 8

- ZSSR; štart 27. 3. 1972 5:15 SEČ; hmotnosť 1.184 kg, puzdro 495 kg. Prevedená jedna korekcia dráhy 6. 4. 1972. 22. 7. 8:40 SEČ sa oddelilo puzdro a za 53 min vstúpilo do atmosféry rýchlosťou 11,6 km/sec. Po brzdení (4 sec, preťaženie 335 g) klesla rýchlosť na 200 m/sec. Zostup z výšky 55 km na padáku trval 56 min. Pristátie o 10:29 SEČ. Vysielanie z povrchu trvalo 50 min. Teplota 470 ± 8 °C, tlak 9,1 ± 0,2 MPa. Prevedené merania rýchlosti vetra v rôznych výškach, zmerané osvetlenie povrchu, zistený charakter povrchu (pripomína rozdrobenú žulu) pomocou gama - spektrometra.

Venera 9

- ZSSR; štart 8. 6. 1975 3:37 SEČ, hmotnosť 4.936 kg, puzdro 1.560 kg, priemer puzdra 2,4 m. Sonda 22. 10 okolo 4:00 SEČ navedená na dráhu prvej umelej družice Venuše (výška 15. 110 - 112. 200 km, perióda obehu 48:18 hod, sklon k rovníku planéty 34,17 °). Puzdro vstúpilo do atmosféry 22. 10. 4:58 SEČ rýchlosťou 10,7 km/sec, znížená na 250 m/sec (preťaženie asi 200 g). Na padákoch prevádzaný komplexný výskum atmosféry. V 5:16:23 SEČ sonda uvoľnená z padákov. Pristála rýchlosťou asi 7 - 8 m/sec o 6:13 SEČ. Tlak 8,8 MPa, teplota 485 °C.

Venera 10

- ZSSR; štart 14. 6. 1975 po 4:00 SEČ, hmotnosť 5.033 kg, puzdro 1.560 kg. Na medziplanetárnu dráhu navedená o 5:30 SEČ. Korekcie dráhy prevedené 21. 6. a 18. 10. 1975. Puzdro sa oddelilo 23. 10. , sonda 25. 10. 4:06 SEČ navedená na obežnú dráhu okolo Venuše (výška 1. 620 - 113. 900 km, perióda 49:23 hod, sklon 29,50 °). Vstup puzdra do atmosféry 25. 10. 5:02 SEČ, preťaženie pri brzdení 168 g. O 5:20 SEČ oddelenie padákového systému a o 6:17 SEČ pristátie na povrchu. Tlak 9,02 MPa, teplota 465 °C, rýchlosť vetra 0,8 - 1,3 m/sec. Vyslaný panoramatický snímok povrchu. V 7:22 puzdro bolo povelom zo Zeme vypnuté.

Venera 11

- ZSSR; štart 9. 9. 1978 4:36 SEČ, hmotnosť asi 4.700 kg, puzdro asi 1.600 kg. Korekcie dráhy prevedené 16. 9. a 17. 12. 1978. Oddelenie puzdra 23. 12. 1978. Vstup do atmosféry 25. 12. o 3:21:30 SEČ rýchlosťou 11,2 km/sec. Brzdenie 40 sec, pokles rýchlosti na 270 m/sec (preťaženie 150 g). Vo výške 65 km začal pracovať padákový systém. Merané parametre atmosféry hmotovým spektrometrom, plynovým chromatografom a registrované elektrické výboje. Dopad na povrch 4:24:43 SEČ na osvetlenej strane planéty (osvetlenie 30.000 luxov), teplota 446 °C, tlak 8,92 MPa. Sonda na povrchu pracovala 95 min.

Venera 12

- ZSSR; štart 14. 9. 1978 3:38 SEČ, hmotnosť asi 4.700 kg, puzdro asi 1.600 kg. Korekcie dráhy 21. 9. a 14. 21. 1978. Oddelenie puzdra 19. 12. 1978, vstup do atmosféry 21. 12. 1978 rýchlosťou 11,2 km/sec. Po aerodynamickom brzdení (preťaženie 170 g) rýchlosť 300 m/sec (výška 67 km). Vedecké merania začali vo výške 62 km, zostup na brzdiacom padáku trval 660 sekúnd, vo výške 40 km bol odpálený. Pristátie na povrchu o 4:30 SEČ na osvetlenej strane planéty (osvetlenie iba 3.000 luxov, teplota 460 °C, tlak 8,92 MPa). Aparatúra pracovala 110 minút.

venerabilis

- vysoko ctený, titulácia katolíckych duchovných, slávnostné oslovenie niektorých univerzitných činovníkov pri promócii.

Venerabilis, Beda

- 672 (674) - 735; mních a filozof. Spisy: De temporum ratione (popisuje delenie času: 1 hodina = 4 punkty, 1 punctus = 15 ostent, momentum = 1/40 hodiny = 90 sekúnd = 1,5 ostenta; 1 hodina = 60 ostent = 22. 200 atómov)

Venerabilis, Peter z Cluny

- Francúzsko; 1092/1094 (Montbossier) - 25. 12. 1156 (Cluny); benediktín, filozof, teológ a básnik; Petrus Venerabolis, Peter Ctihodný. 1122 - 1156: opát v Cluny,kde reorganizval kláštor. Oproti cisterciánom hájil miernejšiu asketickú prax.

venerabilis

- (latinsky) ctihodný, úctyhodný.

venerický

- týkajúci sa pohlavných chorôb, (o chorobe) pohlavný (podľa rímskej bohyne krásy a lásky Venuše, latinsky Venus Veneris).

venerik
venerička

- človek chorý na pohlavnú (venerickú) chorobu.

venerológ
venerologička

- odborník vo venerológii.

venerológia

- náuka o pohlavných chorobách, prevencii a ich liečení.

venesekcia

- otvorenie žily.

venetčina

- vymretý indoeurópsky jazyk používaný v staroveku na území dnešného severovýchodneho Talianska a v priľahlých oblastiach Slovinska a Rakúska.

Venetia

- rímska provincia na území talianskeho Fruigi.

Venetiaun, Runaldo

- Surinam; politik. Do roku 1996 prezident.

Venezianov, Alexej Gavrilovič

- Rusko; 7. 2. (18. 2. ) 1780 (Moskva) - 4. 12. (16. 12. ) 1847 (Safonkovo); maliar. Zakladateľ ruského žánrového maliarstva.

Venezuela
Venezuelská bolívarska republika
Venezuela

- republika v Strednej Amerike. Rozloha 912.050 km 2. Hlavné mesto Caracas. 1498: Krištof Kolumbus nárokuje územie pre Španielsko. 1811 -1821: po oslobodení Simónom Bolívarom súčasť Veľkej Kolumbie. 1829: plná nezávislosť. 1917: začiatok ťažby ropy. 1958: po vlne násilných protestov diktátor Marcos Perez Jiménez prchá. Obnovenie demokracie. 1976: znárodnenie 21 ropných spoločností. 1989: nepokoje vyprovokované rastom cien potravín (300 obetí). Uvalenie stanného práva. 1992: neúspech dvoch pokusov o vojenský puč. 1994 - 1995: hospodárska kríza. Pozastavenie občianskych práv. 13. 1. 2006 prijala novú štátnu vlajku.

Vengeance

- Veľká Británia; vojenská ponorka, nosič jadrových striel Trident.

veni, vidi, vici

- prišiel som, videl som, zvíťazil som. Výrok rímskeho cisára G. J. Caesara pred rímskym senátom, ktorým ohlásil rýchle víťazstvo nad pontským Farnakom v roku 47 pred Kristom.
- všeobecne označenie pre rýchle a ľahké víťazstvo.

venia docenti
venia legendi

- habilitáciou získané oprávnenie vyučovať (prednášať) na vysokej škole.

Venizelos, Eleutherios

- Grécko
* 1864
† 1936
politik.
Syn Sophokles.
1910 - 1915: premiér.
1917 - 1920: premiér.
1928 - 1932: premiér.
Bol odporca monarchie.
V roku 1935 emigroval po neúspešnom povstaní proti kráľovi.

venlok

- stratigrafický stupeň spodného silúru (podľa lokality Wenlock Edge vo Veľkej Británii).

veno

- (historicky) majetok, ktorý žena alebo jej rodina poskytuje mužovi ako pomoc na úhradu nákladov spojených s manželstvom. U nás ako právny inštitút zrušené.

veno-
ven-

- zloženinách prvá časť s významom žila, žilový.

venofarmakum

- liečivo ovplyvňujúce stenu periférnych žíl (vén), používané ako pomocné lieky pri liečbe zápalov žíl.

venografia

- röntgenové zobrazenie žíl (vén) po naplnení kontrastnou látkou.

venostáza

- hromadenie krvi v žilách (vénach).

venózny

- žilný, žilový.

Venter, John Craig

- USA; genetik. Jeden z prvých piatich ľudí, ktorých genóm bol prečítaný v rámci projektu Celera Genomics, ktorého bol generálnym riaditeľom. Projekt zahájil v roku 1999.

ventil

- uzatváracie alebo regulačné zariadenie, armatúra potrubia, záklopka.
- v elektrotechnike zariadenie, ktoré kladie prúdu jedného smeru mnohonásobne väčší odpor ako prúdu opačného smeru.
- náhle uvoľnenie psychického napätia, stresu, zlosti.

ventil, redukčný

- ventil slúžiaci na redukciu tlaku plynu alebo kvapalín, škrtiaci ventil, ventil, ktorým sa mení svetlosť potrubia.

ventilácia

- vetranie, výmena vzduchu, prísun čerstvého vzduchu. Zaistenie priaznivých teplotných pomerov a čistoty vzduchu v miestnostiach. Ventilácia môže byť prirodzená (oknami, dverami), nútená (pretlaková, podtlaková, odsávanie škodlivín).
- zariadenie na vetranie.
- vetracie krídlo okna.

ventilátor

- lopatkovitý stroj slúžiaci na dopravu vzduchu (plynov) pri malom stlačení.

ventilovať

- vetrať.
- objasňovať, otvorene prejednávať.

ventrálny

- predný.
- brušný.

ventriculus

- v anatómii žalúdok.
- komora, napríklad srdečná.

ventrikulárny

- týkajúci sa srdečnej alebo mozgovej komory,
- týkajúci sa žalúdka.

ventrikulografia

- röntgenové zobrazenie mozgových komôr po ich naplnení vzduchom.

ventriloquista
ventriloquistka

- bruchovravec.

ventrodorzálny

- ležiaci, položený v predozadnom smere, predozadný.

Ventura, František

- ČR; 13. 8. 1894 (Vysoké Mýto) - 1. 12. 1969 (Praha); jazdec na koni. 1924 - 1930: reprezentant v skokových súťažiach. 1928: víťaz na OH v skoku mohutnosti s koňom Eliot. Od roku 1936 rozhodca jazdeckých súťaží.

Ventura, Lino

- Taliansko; 14. 7. 1919 (Parma) - 22. 10. 1987 (St. Cloud); herec, vlastným menom Angello Borrini. Filmografia: 1954: Nešiahajte na prachy; 1958: Výťah na popravisko; 1969: Sicílsky klan; 1973: Doterný chlap.

venture

- kapitálové prostriedky dlhodobo investované, najmä do podnikov a odvetví, kde sa výnosnosť spája s rizikom.

Venturi, G. B.

- Taliansko; 1746 - 1822; fyzik. Objaviteľ Venturiho trubice.

Venus, Williams

- USA; * 17. 6. 1980; tenistka. 2000: 1. miesto na US Open, 1. miesto na Wimbledone (dvojhra i štvorhra). 1999: 1. miesto na Rolland Garros, 1. miesto na US Open.

Venuša

- starorímska bohyňa lásky, pôvodne záhrad.
- v babylonskej mytológii kráľovná vesmíru;
- planéta. Priemer planéty je 12. 104 kilometrov. Stredná vzdialenosť od Slnka je 108. 208. 930 kilometrov, najmenšia 107. 500.000 km, najväčšia 108.900.000 km. Hmotnosť 0,815 hmotnosti Zeme. Doba obehu okolo Slnka je 224,7 dňa. Povrch planéty je zahalený nepriehľadnou atmosférou. Radarovými pozorovaniami bol objasnený charakter skalnatého povrchu - 60% plochy zaberajú nižšie položené rovinaté oblasti so zvlnením maximálne do 1 kilometra, medzi ktorými ako ostrovy vystupujú vyvýšené bloky. Nižšie oblasti sú analógiou oceánskych paniev. Celý povrch je suchý, bez vody. Sonda Magellan mapovacím radarom na povrchu planéty objavila 16.000 sopiek (najvyššia Maat Mons s výškou 8,5 kilometra a s priemerom základne 450 kilometrov. ), 1.000 kráterov s priemerom do 275 kilometrov - sčasti impaktných, sčasti vulkanických. Tvar Venuše sa z planét Slnečnej sústavy najviac približuje guli - stredné rovníkové sploštenie je 1/96.000, pólové 1/110.000. Atmosféra: 97% oxid uhličitý, 1 - 3% dusíka s prímesou hélia, neónu, argónu, oxidu siričitého a 0,006% molekulárneho kyslíka (O2). Oblačnosť, ktorá zahaľuje povrch, sa vyskytuje v troch vrstvách: 56 - 70 kilometrov (teplota 13 °C), 49,5 - 56 kilometrov (dohľadnosť 1,5 km), 47,5 - 49,5 kilometrov (teplota 100 °C vo dne, v noci). Vo vrstvách oblačnosti sú kvapôčky síry a kyseliny sírovej, ktoré klesajú ku spodnej hranici oblačnosti, kde sa vplyvom vysokej teploty vyparujú a opäť stúpajú do oblačnosti. Od výšky 7 kilometrov sú vidieť útvary povrchu. Atmosféricky tlak na povrchu je 95 x vyšší, ako na povrchu Zeme, teplota 450 - 480 °C a dohľadnosť 3 kilometre, osvetlenia ako pri silne zatiahnutej zemskej oblohe. Tvar obežnej dráhy Venuše sa z planét Slnečnej sústavy najviac približuje kružnici. Venuša rotuje v opačnom zmysle, ako obieha okolo Slnka, preto je dĺžka dňa 116,75 pozemského dňa (doba rotácie 243,02 pozemských dní (vzhľadom ku hviezdám)). Krátery na Venuši sú pomenovávané podľa významných žien. Planéta nemá mesiace. V roku 1610 Galileo Galilei objavil fáze Venuše. 1761: Michail Lomonosov odhaľuje, že Venuša ma atmosféru. 1932: v atmosfére planéty je zistený oxid uhličitý. 1956: zisrené vasoké teploty na povrchu. 1961: štart prvej sondy k Venuši (Venera 1, neúspešná misia). 1962: americká sonda Mariner 1 zistila, že Venušá nemá magnetické pole. 1966: sovietska sonda Venera 3 dopadla na povrch planéty. 1967: sonda Venera 4 prevádza prvé priame merania v atmosfére Venuše.

venuša

- praveká kultová soška ako symbol ženstva a plodnosti (podľa rím. bohyne lásky a krásy Venuše).
- krásna žena.

Venuša, vestonická

- ČR; 11,5 cm vysoká soška ženy stará asi 25.000 - 30.000 rokov. Objavil ju Karel Absolon 13. 7. 1926.

Venuša, Willendorfská

- vznikla pred 25.000 rokmi a je jednou z najstarších známych sôch staršej doby kamennej.

venuše, paleolitické

- vyrezávané alebo modelované sošky žien s výraznými pohlavnými znakmi (napríklad Vestonická Venuša).

Vepor

- SR; horská skupina na Slovensku, 1. 277 metrov.

Vepřek, Michal

- ČR; * 17. 6. 1985; futbalista.

Vepřek-Šiška, Josef

- ČR; 22. 10. 1921 (Lipník nad Bečvou) - 11. 8. 1986 (Praha); anorganický chemik. Zaoberal sa homogénnou katalýzou a fotochémiou. Dielo: Oxidace molekulárním kyslíkem.

Vepsovia

- národnosť v Karelskej, Leningradskej a Vologodskej oblasti. Jazyk patrí medzi ugrofínske jazyky.

vera ikon

- veraikon; údajný odtlačok Kristovej tváre na plátenej šatke.

veraikon
vera ikon

- údajný odtlačok Kristovej tváre na plátenej šatke.
- v kresťanskom umení zobrazenie Kristovej tváre v podobe vychádzajúcej z krvavého odtlačku v rúšku.
- pôvodné, najstaršie zobrazenie svätcov.

veranda

- zastrešený prístavok domu.

veratridin

- alkaloid získavaný z kýchavice ( Veratrum sabadilla).

veratrín

- zmes tzv. veratrových alkaloidov získavaných z kýchavice ( Veratrum sabadilla), najmä cevadin a veratridin.

verba volant, scripta manet (latinsky)

- slová sú prchavé, napísané ostáva.

verbalista
verbalistka

- človek so sklonom k verbalizmu, k veľavravnosti.

verbalistický
verbalistný

- mnohovravný.

verbalistný
verbalistický

- mnohovravný.

verbalizácia

- v lingvistike prechod (transformácia) slova (tvaru) iného slovného druhu k slovesám (verbám), obyčajne na základe zmeny formy slova (napr. debna – debniť, pomalý – spomaliť).

verbalizmus

- strojená a často bezobsažná výrečnosť, spôsob vyjadrovania spočívajúci v prepiatom dôraze na slovný výraz, často bez hlbšieho obsahu, veľavravnosť, slovičkárenie.

verbalizovať

- prevádzať do slovnej formy, vyjadriť slovne, (z)meniť na verbum, podrobovať, podrobiť verbalizácii.

verbalizovať sa

- nadobúdať, nadobudnúť povahu verba, prechádzať, prejsť verbalizáciou.

verbálny

- slovný, ústny, slovami vyjadrený.
- týkajúci sa slovesa, od slovies tvorený, slovesný.

verbenakotva

- voňavý druh rastliny rodu Verbena, pestovaný v záhradách, železník.

verbež

- chátra, banda.

verbigerácia

- opakovanie toho istého slova, prípadne skupín slov, bez ohľadu na zmysel a na situáciu ako príznak duševných chorôb.

verbis expressis

- výslovne.
- (vyjadriť) výraznými slovami, výslovne, doslova, naplno.

verbista

- člen Spoločnosti slova Božieho (latinsky Societas Verbi Divini), ktorej cieľom bola misionárska práca a vedenie katolíckych škôl.

Verbíř, Pavel

- ČR; * 13. 11. 1972; futbalista.

verbonominálny

- majúci slovesnú a mennú časť, slovesno-menný.

verbovač

- kto verbuje.

verbovačka

- verbovanie.

verbovanie

- spôsob najímania brancov do vojska pred zavedením všeobecnej brannej povinnosti.

verbovať

- získavať niekoho slovami, presvedčovaním, sľubmi pre niečo.

Verböczy, Štefan z Vrbovca

- Uhorsko; asi 1468 - 1541; právnik. Autor základného diela uhorského feudálneho obyčajového práva (platilo v rokoch 1514 - 1852) nazvaného Opus Tripartitum Juris Consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae Pariumque Adnexarum(Trojdielne spracovanie obyčajového práva slávneho Uhorského kráľovstva a pripojených krajín).

verbum

- druh plnovýznamových, (v slovenčine) ohybných slov, ktoré vyjadrujú dej (činnosť, stav a zmenu stavu) a vo vete majú obyčajne platnosť prísudku, sloveso.

verbum finitum

- určitý tvar slovesný.

verbuma dicendi

- slovesá hovorenia (napr. odpovedať, povedať).

verbunk

- verbovanie.
- ľudový mužský tanec demonštrujúci silu a obratnosť, pôvodne stredoveký vojenský tanec.

vercajk
vercajg
verkcajg
verkcajk
vercajch

- náradie, náčinie.

Vercingetorix I.

- 52 pred Kristom: galský vojvodca. Pochádzal z kmeňa Avernov. Vzdal sa Caesarovi. Zomrel vo väzení.

verdelit

- zelená odroda turmalínu.

Verdi, Giuseppe

- Taliansko; 10. 10. 1813 - 27. 1. 1901 (Miláno); operný skladateľ.
1936: sobáš. V ranom veku mu zomreli obe deti, v roku 1940 i manželka.

Dielo:
Trubadúr; Aida (vznikla na objednávku egyptskej vlády pre príležitosť otvorenia Suezského prieplavu);
Nabucco (pieseň Leť, myšlienka, na zlatých krídlach sa stala neoficiálnou hymnou talianskeho boja za oslobodenie, vďaka čomu sa stal Verdi národným hrdinom);
Ernani;
Rigolleto;
Violetta (La Traviata);
Sicílske nešpory;
1867: Don Carlos (opera);
Othello;
Falstaff;
Rekviem (na počesť priateľa básnika a spisovateľa Alessandra Manzoniho);
Stabat Mater (cirkevná skladba);
Te Deum (cirkevná skladba);
Ave Maria (cirkevná skladba).

verdikt

- konečný výrok, rozhodnutie.

verdohemoglobín
verdoglobín

- medziprodukt pri premene krvného farbiva na žlčové (bilirubín).

Verdonk, Rita

- Holandsko; politička. 2006: ministerka pre integráciu a imigráciu, prezývaná Železná Rita.

verdúra

- druh tapisérie s rastlinnými motívmi, nástenný koberec obľúbený v 17. stor. vo Francúzsku, s kvetinovými, heraldickými alebo krajinnými motívmi.

Veres, János

- Maďarsko
politik.
2005, 2006: minister financií.

Veres, Péter

- Maďarsko
* 1897
† 1970
spisovateľ a publicista.

Dielo:
Tri pokolenia (románová trilógia).

Veresajev, Vikentij Vikenťjevič

- ZSSR
* 1867
1945
spisovateľ.
Vlastným menom Smidovič.
Vytvoril letopis ideového vývoja ruskej inteligencie.

Dielo:
Bez cesty
Na slepej koľaji
Sestry
Zápisky lekára
Zápisky z rusko-japonskej vojny.

Veress, Sándor

- Maďarsko
* 1. 2. 1907 (Koloszvár, dnes Kluž)
† 4. 3. 1992 (Bern)
skladateľ.
Od roku 1950 v Berne.

Vereš, Juraj

- SR
* (Turčianske Teplice)
† 19. 4. 2009
novinár, publicista.
1956: absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Začal pôsobiť na Katedre novinárstva FF UK.
1968: prepustený z FF UK a vylúčený zo Zväzu československých novinárov.
1990: šéfredaktor denníka Národná obroda (prvý nezávislý denník na Slovensku) (do roku 1995).
1996: pracoval ako voľný spolupracovník a redaktor slovenského vysielania rozhlasovej stanice Deutsche Welle v Kolíne nad Rýnom.

Vereščagin, Vasilij Vasiljevič

- Rusko
* 14. 10. (26. 10. ) 1842 (Ljubez)
† 13. 4. 1904 (Port Arthur, padol)
maliar.
Autor bitevných a dokumentárnych obrazov.

Verešová, AndreaAndrea Verešová

- SR
* 1980
modelka.
Manžel Daniel Violopich (sobáš v roku 2007). Dcéra Vanessa (* 2007).

verfén

- stratigrafický stupeň spodného triasu (podľa rakúskej obce Werfen).

Vergano, Aldo

- Taliansko/Francúzsko
* 27. 8. 1891 (Rím)
† 21. 9. 1957 (Rím)
režisér.
Filmografia:
Slnko zase vychádza (1946)
Čertov žľab (1949)
Osud za volantom (1953).

vergencia

- v geológii odchýlenie osovej roviny prevrátenej až ležatej vrásy od vertikálnej polohy.

Vergilius
Publius Vergilius Maro

- Rím
* 15. 10. 70 pred Kristom (Andes)
†21. 9. 19 pred Kristom (Brundisium, dnes Brindisi)
spisovateľ.

Dielo:
29 - 19 pred Kristom: Aeneis (epické rozprávanie o ceste trójskeho princa Aenea a jeho druhov a ich usadenie sa v Latii)
30 pred Kristom: Georgica (Spevy roľnícke)
37 pred Kristom: Bucolica (Spevy pastierske, aj Eklogae)
Catalepton (Drobnosti).

Verhoeven, Paul

- USA; režisér. Filmografia: Základný inštinkt (Basic instinct).

Verhofstadt, Guy

- Belgicko; politik. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007: premiér. 11. 6. 2007: vláda podala rezignáciu deň po tom, čo v parlamentných voľbách drvivo zvíťazili konzervatívci pod vedením kresťanských demokratov.

verchuška
верхушка

- z ruštiny; elita, politická špička.

verifikácia

- potvrdenie správnosti, pravosti.
- overovanie.

verifikátor

- kto robí, urobil verifikáciu, overovateľ.

verifikovateľný

- taký, ktorý môže byť verifikovaný, overiteľný.

verifikovať

- prevádzať verifikáciu, overovať správnosť, pravosť.

verista
veristka

- stúpenec verizmu.

verizmus

- taliansky prevážne literárny umelecký smer (z latinského veritas - pravda) z konca 19. storočia, čerpajúci námetovo z denného života a chápajúci tvorbu ako pravdivý obraz skutočnosti, uplatňujúci sa predovšetkým v literatúre a v hudbe, najmä v opere. Dôsledok realistických tendencií talianskeho romantizmu, zodpovedá francúzskemu realizmu a naturalizmu.

verk

- dielo, výtvor, stroj.
- nepotrebný, nefungujúci stroj.
- náradie, náčinie.

verkeľ

- prenosný hrací nástroj, obyčajne s kľukou.
- pejoratívne akýkoľvek starý stroj, nástroj.

verklikár
verklikárka

- kto hrá na verklíku.

verklík

- prenosný hrací nástroj, obyčajne s kľukou.

verkštat
verštat
verštať

- remeselnícka dielňa.

Verlaine, Paul

- Francúzsko; 30. 3. 1844 (Mety) - 8. 1. 1896 (Paríž); básnik. 1873: zastrelil priateľa A. Rimbauda, za čo bol v rokoch 1873 - 1875 väznený v Monse. Dielo: 1884: Art poétique (Umenie básnické).

Vermes

- rod červov.

vermicelli

- tenké talianske slíže.

vermiformný

- tvarom podobný červovi, červovitý.

vermifóbia

- chorobný strach pred červmi, pred črevnými parazitmi.

vermikulit

- odroda tmavých sľúd slúžiaca ako izolačná hmota a ako kamenivo na špeciálny betón.

vermút

- dezertné víno pripravené z prírodného vína pridaním výluhu z rozličných korení a iných prísad, event. alkoholu. Poznáme vermút červený a biely.

Vernadskij, Vladimir Ivanovič

- ZSSR; 1863 (Petrohrad) - 1945; mineralóg a kryštalograf. Zakladateľ biogeochémie. Dielo: O chemickom zložení živej hmoty v súvislosti s chémiou kôry zemskej.

Vernant, Jean - Pierre

- Francúzsko; 4. 1. 1914 (Provins) - 9. 1. 2007 (Paríž); filozof, helénista. Jean - Pierre Vernant sa okrem vedeckej práce po celý život angažoval v politike a vo verejnom živote. Počas druhej svetovej vojny stál ako plukovník Berthier na čele partizánskej skupiny. V roku 2001 založil fond Nenásilie XXI, o dva roky neskôr podpísal spoločne s nemeckým historikom Hansom Mommsenom, herečkou Hannelore Elsnerovou, spisovateľom Günterom Grassom, filozofom Jacquom Derridom a inými prominentmi výzvu proti vojne v Iraku. K hlavným Vernantovým dielam, ktoré boli preložené aj do iných jazykov, patrí Vznik gréckeho myslenia a Mýty a náboženstvo v starom Grécku, ktorá vyšla v roku 2004 aj v slovenčine v roku 2004 pod názvom Vesmír, bohovia, ľudia - najstaršie grécke mýty.

vernácia

- spôsob uloženia mladých lístkov v pupeni a kvetných lístkov v puku.

verndlovka
vendlovka

- puška v niekdajšej rakúskej armáde, zadovka (upravená konštruktérom J. Werndlom), ktorá nahradila venclovku.

Verne, Jules

- Francúzsko
* 8. 2. 1828 (Nantes)
† 24. 3. 1905 (Amiens)
spisovateľ.
Otec Pierre (sudca). Matka Sofia. Manželka Honorina Morel (sobáš v roku 1865). Syn Michel. Brat Paul (jeho syn Gaston Julesa Verna postrelil v pominutí zmyslov, po čom Verne ochrnul, strácal hybnosť a strácal zrak a sluch).
Autor 62 románov.
1892: obdržal rád Čestnej légie.

Bibliografia:
Zlomené steblá (hra, jednoaktovka)
1873: Cesta okolo sveta za 80 dní
Cesta do stredu Zeme
1869 - 1870: 20.000 míľ pod morom
1874: Tajuplný ostrov (pôvodne Strýčko Robinson)
1888: Dva roky prázdnin
Vynález skazy
1878: Pätnásťročný kapitán
1870: Do Mesiaca
1863: Päť týždňov v balóne
1867 - 1868: Deti kapitána Granta
Plávajúce mesto
1863: Paríž XX. storočia (vyšlo až v roku 1994)
1865: Zo Zeme na Mesiac
1879: Oceľové mesto
1886: Robur Dobyvateľ
1892: Tajomný hrad v Karpatách
1907: Dobrodružstvo výpravy Barsacovej
Na kométe
Pán sveta
Honba za meteorom (román doplnil jeho syn Michel).

verneovka
vernovka

- dobrodružný román vedecko-fantastického typu od francúzskeho spisovateľa Julesa Verna.

Verner, Pavel

- ČR
* 19. 5. 1947 (Rýmařov)
† 11. 3. 2009
publicista, spisovateľ, dramatik.
1965: maturita.
1965: dopisovateľ ČTK.1968: redaktor Hlasu severu (regionálna tlač).
1971: bol prinútený novinárske povolanie opustiť.
Do roku 1989 vystriedal rôzne zamestnania (robotník, stavbyvedúci, nočný strážnik), pričom diaľkovo študoval na Strednej škole stavebnej.
Od polovice 80. rokov 20. storočia diaľkovo študoval dramaturgiu a scenáristiku na FAMU, absolvoval v roku 1992.
1989: návrat k novinárčine (zástupce šéfredaktora Národních listů a časopisu Týden).
1989 - 1999: pracoval v tlačovom oddelení ministerstva zdravotníctva.
2000: komentátor denníka Právo.

Dielo:
Saracénsky čert (dramatický text)
Dranciáš (1989)
Pražské hyeny (1994).

Verner, Tomáš

- ČR; * 3. 6. 1986 (Písek); český krasokorčuliar. 2004: 10. miesto na ME. 2004: 19. miesto na MS. 2006: 10. miesto na ME. 2007: striebro z ME.

verniér

- odpočítavacia pomôcka pozorovaných stupníc, pomocné meradlo na určenie menších zlomkov dielikov hlavného meradla (podľa francúzskeho matematika P. Verniera), ktorého zvláštnym prípadom je nónius.

vernisáž

- slávnostne otvorenie výstavy.
- lakovanie obrazov.

Veronia amygdalina

- Tanzánia; strom mojso. Jeho listy a kôra sú jedovaté. Obsahuje látky s antibakteriálnymi, antiparazitickými a antirakovinovými účinkami.

veronika

- rastlina rodu Veronica s protistojnými listami a s drobnými modrými kvietkami.

Veronique

- Francúzsko; sondážna raketa. Štart 9. 4. 1968.

verpánok

- obuvnícky pracovný stolík.

verruca

- bradavica.

vers libre

- voľný verš (organizovaný len na základe autonómnosti členenia).

Versace, Gianni

- Taliansko; 2. 12. 1946 - 15. 7. 1997 (Miami); módny designér. Bol zastrelený pred svojou vilou na Miami Beach, keď ho zrejme zavraždil homosexuálny prostitút.

Versailleskotva

- Francúzsko; kráľovský zámok. Vznikol z loveckého zámku postaveného v rokoch 1610 - 1643. Začiatok prestavby počas vlády Ľudovíta XIV. de Bourbon. 1979: zaradený medzi pamiatky UNESCO.

verset

- verš.

verslibrizmus

- používanie voľného verša (vers libre) v básnickej tvorbe.

versológia

- literárno vedecký odbor zaoberajúci sa skúmaním verša.

versta

- stará ruská dĺžková miera, = 500 sažní = 1066,781 m.

Verstegan, Richard

- Veľká Británia
1605: previedol do angličtiny starú nemeckú povesť, ktorá sa stala základom pre dielo básnika Roberta Browninga Krysiar z Hamelnu.

versus

- verzus
proti.

verš

- rytmicky organizovaná jednotka básne, graficky vyznačovaná tým, že je na samostatnom riadku.
- veta al. odsek Biblie myšlienkovo uzavretý, verset.
- v poľovníctve časť slohy tetrovieho tokania.
- hovorovo úsek spánku (odspať si pár veršov).

verš, adónsky

- verš skladajúci sa z daktylu a trocheje, daktylský dimeter nazvaný podľa Adonisa (Adonis).

verš, akatalektický

- bez katalexie, s úplnou poslednou stopou. Opakom je verš katalektický.

verš, alkajský

- druh gréckeho alebo latinského verša nazvaný podľa gréckeho básnika Alkaia.

verš, asklepiadický
asklepiadský verš

- druh antického verša nazvaný podľa antického básnika Asklepiada.

verš, katalektický

- verš neúplný, v ktorom chýba jedna slabika, pozri akatalektický verš.

verš, sapfický

- klasické metrum antickej lyriky s normotvorným počtom slabík (podľa gréckej antickej poetky Sapfo zo 6. storočia pred n. l.).

verš, saturnský

- základný veršovaný útvar starej latinskej poézie (podľa rímskeho boha Saturna).

verš, sylabotonický

- verš založený na pravidelnom striedaní prízvučných a neprízvučných slabík zvyčajne v radoch s rovnakým slabičným rozsahom.

verš, tónický

- s ustáleným počtom iktov, ale s voľným počtom slabík v ľahkých dobách.

verš, voľný

- rytmickomelodické členenie poézie blížiace sa próze.

verše, leonínske

- verše skladajúce sa z rýmovaných hexametrov (podľa francúzskeho básnika Leona z 12. stor.).

vartatur

- v polygrafii korektúrne znamienko √ˉ vyznačujúce obrátene alebo naprieč ležiace písmeno.

verte

- znamienko ٪ najčastejšie na konci stránky, s významom obráť (list).

vertebra

- (medicína) stavec.

vertebrálny

- (medicína) stavcový.

vertep

- staré ukrajinské ľudové bábkové divadlo v podobe poschodového domčeka, s hlavnou postavou kozákom Záporožcom.

vertex

- miesto na oblohe, do ktorého smeruje hviezdny prúd.

verticilióza

- infekčná parazitická choroba cievného systému rastlín spôsobená hubami rodu Verticillium.

vertigofóbia

- chorobný strach zo závratu.

vertikál

- výšková kružnica.
- v matematike (v perspektíve) úbežnica zvislých rovín navzájom rovnobežných.
- v mineralógii vertikálna os.

vertikála

- zvislá priamka, zvislica.

vertikalizmus

- snaha pri uplatňovaní vertikálnej línie.

vertikálny

- zvislý, kolmý.

vertisol

- druh pôdy v oblastiach s periodickým presychaním pôdy, veľmi úrodná ťažká čierna tropická a subtropická pôda vznikajúca na minerálne bohatých substrátoch.

veruka

- výrastok na koži s drsným povrchom obyčajne vírusového pôvodu, bradavica.

verva

- veľmi silné zaujatie pre nejakú činnosť, nadšenie, zápal, elán.

vervný

- plný zaujatia (pre nejakú činnosť), nadšenia, zápalu, prejavujúci vervu.

verzatilka

- patentná ceruzka (podľa obchodnej zn. Versatil).

verzatilný

- menivý, menlivý.
- vrtkavý.

verzálka
verzála

- veľké písmeno abecedy tlačových písiem.
- v latinskom písme začiatočné majuskulné písmeno verša, majuskula.

verzia

- varianta, obmena, jedna z niekoľkých podôb textu, vylíčenia udalosti z vlastného hľadiska.
- rozchádzajúce sa správy o tej istej udalosti.
- účelový model určitého typu automobilu alebo lietadla.

verzifikácia

- prevedenie do veršov, zveršovanie.

verzológia

- odvetvie literárnej vedy, poetiky zaoberajúce sa skúmaním verša, teória verša.

verzus
versus

- vyjadruje vzťah protikladnosti, kontra, proti.

Vesalius, Andries

- lekár. 1536: usadil sa v Padove. 1543: uverejňuje prvé anatomické vyobrazenie človeka. Dielo: 1539 - 1543: Sedem kníh o stavbe ľudského tela (De humani corporis fabrica).

Veselá, Dagmar

- ČR; 1922 - ?. 12. 2007; herečka. Filmografia: 1947: Až se vrátiš.

Veselá, Jana

- ČR; * 31. 12. 1983; basketbalistka. Výška 193 cm.

Veselka, Josef

- ČR; * 7. 3. 1910 (Nové Město na Morave), † 2. 10. 1992 (Praha); zbormajster a hudobný pedagóg. 1931: založil a do roku 1979 viedol mužský spevácky zbor Moravan.

Veselovský, Zdeněk

- ČR; * 26. 8. 1928; zoológ. Zakladateľ českej etológie. Priamo sa zaslúžil o záchranu koňa Przewalského. Riaditeľ ZOO v Prahe.

Veselský, Jiří

- ČR; * 26. 7. 1933, † 18. 4. 2004; básnik; 1951 - 57: členstvo v KSČ; knihy: 1995: Dívenky jdou Brnem; 1996: Nezaručené pověsti; 1997: Mýtus organizmu; 1999: Transy; 2000: Všechny tvé dívčí nanicovatosti; 2003: Zpívající biochémie; 2003: Luna je za vlakem poslední nárazník.

Veselý, Aleš

- ČR; * 3. 2. 1935 (Čáslav); sochár, autor inštalácii a enviromentov. 1978 - 1982: člen rockovej skupiny Žabí hlen.

Veselý, Dáša

- ČR; vedec; objavil liečebné účinky huby Pythium origandrum.

Jan Veselý Veselý, Jan

- ČR; * 17. 6. 1923, † 10. 2. 2003; cyklista. 1949: Preteky mieru - 1. miesto. 1950: MS - 9. miesto. 1952: Preteky mieru - 2. miesto. 1955: Preteky mieru - 2. miesto. 27x majster republiky. Víťaz 16 etáp Pretekov mieru.

Veselý, Miloš

- ČR; * 6. 5. 1972 (Liberec); bobista. Syn Lukáš. 2004: 11. miesto na MS (štvorbob).

Veselý, Ondřej

- ČR; * 6. 12. 1977; hokejista.

Veselý, Václav

- ČR; * 6. 5. 1911 (Homberg, Nemecko); chemik a technológ. 1952: pôsobí na univerzite v Bratislave (od roku 1957 profesor). Zaoberá sa chémiou a technológiou ropy, najmä výskumom stárnutia a oxidácie uhľovodíkov olejových frakcií ropy.

veslovod

- strok; veslár sediaci na zadku pretekárskej lode a udávajúci rytmus a tempo.

Vesna

- staroslovanská bohyňa.

vesna

- jar.

Vespa orientalis

- druh osy žijúcej v Izraeli.

vesperale

- katolícka liturgická kniha obsahujúca nešporové texty s notáciou.

vesperálny

- viazaný na večerné obdobie.

Vespucci, Amerigo

- Amerigo De Vespucci.

Vesta

- planétka (č. 4) obiehajúca Slnko medzi Marsom a Jupiterom. Bola objavená v roku 1807 (Wilhelm Olbers). Rozmery 580 x 575 x 460 km. Druhý najväčší pbjekt v hlavnom páse asteroidov. Na južnej pologuli planétky sa nachádza kráter o priemere 450 km.

vesta

- horná súčasť mužského obleku, bez rukávov, vpredu zapínaná, nosená pod sakom.
- pletený krátky kabátik s rukávmi i bez rukávov.- čo pripomína túto časť odevu.

vestálka

- starorímska panenská kňažka, členka zboru šiestich kňažiek, ktoré sa starali o chrám bohyne domáceho kozuba Vesty a udržiavali posvätný oheň.
- cudné dievča.

vestfál

- stratigrafický stupeň vrchného karbónu v Európe (podľa nem. územia Vestfálsko).

vestibul
vestibula

- dvorana, vstupná hala, predsálie.
- vestibulum.

vestibulológia

- odbor zaoberajúci sa diagnostikou a liečením porúch rovnovážneho ústrojenstva.

vestibulum

- v medicíne predsieň, vchod.

vestička

- zdrobnelina od vesta.
- ozdobná výplň výstrihu dámskych šiat z odlišnej látky a obyčajne aj inej farby, vložka.

Vestonie, Alžběta Johana

- ČR; 2. 11. 1582 - 23. 11. 1612; básnička anglického pôvodu.

vešebta

- staroegyptská pohrebná figúrka, strážca zomrelých. Pochádzajú z 1. tisícročia pred Kristom.

Veškrnová, Dagmarkotva
Dagmar Havlová

- ČR
* 22. 3. 1953
herečka.
Sestra Eva. Manžel Radvít Novák (herec, rozvod v roku 1981). Manžel Václav Havel (sobáš 4. 1. 1997). Dcéra Nina (* 1976).
Po sobáši s prezidentom Václavom Havlom Havlová.
1975: členka Divadla Jiřího Wolkera.
1979: členka Divadla na Vinohradech.

Filmografia:
Holky z porcelánu (1974)
Když se slunci nedaří (seriál)
Život na zámku (seriál)
Bylo nás pět (seriál)
Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992)
Holka na zabití (1975)
Zítra to roztočíme, drahoušku (1976)
Já už budu hodný, dědečku(1978)
Tchán (1979)
30 prípadov majora Zemana (1975)
Nemocnica na okraji mesta (1977)
Dievča svetových parametrov (1979)
Trhák (1980)
Buldoci a třešně (1981)
Upír z Feratu (1982)
Komediant (1984)
Môj hriešny muž (1986)
Anděl svádí ďábla (1988)
(Návštevníci (1984, TV seriál)
Rozpaky kuchára Svätopluka (1984, TV seriál)
Zlá krv (1986, TV seriál)
Chobotnice z druhého patra (1986, TV seriál)
Cirkus Humberto (1988, TV seriál)
Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992)
Bylo nás pět (1994)
Keď sa slnku nedarí (1995)
Hriechy pre divákov detektívok (1995)
Život na zámku (1996).

veta, normatívna

- v logike normatívnych viet výraz vyjadrujúci príkaz či zákaz o ktorom, na rozdiel od výroku, nemá zmysel sa pýtať, či je pravdivý alebo nepravdivý.

veta, Pythagorova

- základná geometrická poučka. Znie: Súčet štvorcov nad kratšími stranami pravouhlého trojuholníka sa rovná štvorcu nad preponou (najdlhšou stranou).

veta, tangentová
tangensová veta

- vzťah medzi veľkosťami strán a, b, c a veľkosťami uhlov α, β, γ ľubovoľného trojuholníka.

veteraniáda

- súťaž veteránov.

veterán

- vyslúžilec, vyslúžený vojak, najmä vyslúžený účastník vojny.
- účastník súťaží najstaršej vekovej kategórie.
- automobil alebo iné motorové vozidlo staršie viac ako 30 rokov.

veteránista
veteránistka

- majiteľ historického motorového vozidla, zberateľ týchto vozidiel.

veterina

- veterinárstvo; zverolekárstvo.

veterinár
veterinárka

- veterinárny lekár, zverolekár.

veterinárny

- týkajúci sa zdravotnej starostlivosti o zvieratá, zverolekársky.

veterinárstvo

- veterina; zverolekárstvo.

Veteška, ViliamViliam Veteška

- SR
* 16. 8. 1953 (Púchov)
† 21. 4. 2009
právnik, politik.
Ukončil Strednú priemyselnú školu strojnícku v Dubnici nad Váhom, právo vyštudoval popri zamestnaní (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1987 rigorózne skúšky).
1974 - 1979: pracoval v Gumárňach 1. mája v Púchove.
1979 - 1983: riaditeľ hotela v Púchove.
1983 - 1987: obchodný námestník a poverený riaditeľ š. p. Reštaurácie v Považskej Bystrici.
1988 - 1991: prvý námestník generálneho riaditeľa CKM v Prahe.
1991: zakladá holdingovú spoločnosť Wili (hotelierstvo, služby, cestovný ruch a dopravu).
1995: zakladá leteckú spoločnosť FATRA AIR (1996: premenovaná na Slovenské Aerolínie), kde do roku 2002 pôsobil striedavo ako predseda predstavenstva alebo predseda dozornej rady.
2002: vstup do HZDS.
14. 6. 2003: podpredseda HZDS pre zahraničnú poitiku.
4. 6. 2005: zvolený za podpredsedu HZDS.
2002: zvolený za poslanca NR SR.
15. 10. 2002 - 2009: podpredseda parlamentu.
2006: člen Mandátového a imunitného výboru NR SR.

vetchozrakosť

- starecká ďalekozrakosť,presbyopia; zhoršenie zraku spôsobené stratou pružnosti oka po 40. roku života. Oko horšie zaostruje na krátke vzdialenosti. Vada sa napravuje okuliarami na čítanie.

Vetchý, Oldřich

- ČR; herec. Filmografia: 2002: Kožené slunce (TV).

veto

- zakazujem, prejav nesúhlasu, vznesenie námietky.
- právo učiniť neplatným nejaké uznesenie.
- (v 17. – 18. stor.) právo každého člena poľ. šľachtického snemu zmariť prijatie akéhokoľvek návrhu.
- v medzinárodnej organizácii, orgáne (napr. v Rade bezpečnosti OSN) právo stálych členov znemožniť záporným hlasom platnosť uznesenia.

veto, suspenzívne

- podľa ktorého zákon dočasne nadobúda platnosť.

vetovať

- uplatniť právo veta - zakazovať.

Vettel, Sebastien

- Nemecko; * 1987; automobilový pretekár. 2006: v seriáli F1 za stajňu BMW.

vety, Euklidove

- vzťahy, podľa ktorých v pravouhlom trojuholníku platí: a) obsah štvorca nad odvesnou sa rovná obsahu obdĺžnika, ktorého jedná strana prepone a druhá priľahlému úseku prepony (kolmica z protiľahlého vrcholu delí preponu na dva úseky); b) obsah štvorca nad výškou (spustenou na preponu) sa rovná obsahu obdĺžnika o stranách rovných úsekom prepony.

veterinárstvo

- zverolekárstvo, vedný odbor, ktorý sa zaoberá chránením a zlepšovaním zdravia zvierat.

Veverka, František

- ČR
* 13. 4. 1796 (Rybitví)
† 12. 2. 1849
kolár a roľník.
S bratancom Václavom vynašli ruchadlo (1827).

Veverka, Ludvík

- ČR
* 7. 3. 1892 (Kostelec nad Orlicí)
† 2. 2. 1947 (Praha)
herec.
1914 - 1929: divadlo Uránie, České ND v Brne, Městské divadlo na Vinohradech v Prahe.

Veverka, Václav

- ČR
* 3. 3. 1799 (Rybitví)
† 23. 2. 1849
kováč.
S bratancom Františkom vynašli ruchadlo (1827).

vexikológia

- vedecký odbor zaoberajúci sa vznikom, vývojom, popisom a výkladok zástav, vlajok.

vexillationes

- špeciálne rímske jednotka, ktorým velel Marcus Valerius Maximianus.

vexillum

- klasická rímska zástava štvorcového tvaru, najčastejšie červená.

vexiloid

- predchodca zástavy z iného materiálu ako textilu.

vexilológ
vexilologička

- odborník vo vexilológii.

vexilológia

- náuka o zástavach, vlajkách.

veziko-

- prvá časť zložených slov majúca význam mechúr, mechúrový.

vezikácia

- tvorenie pľuzgierov.

vezikokéla

- vyvrátenie, prietrž močového mechúra.

vezikotómia

- chirurgické otvorenie močového mechúra.

vezikoureterálny

- týkajúci sa močového mechúra a močovodu.

vezikouterinný

- týkajúci sa močového mechúra a maternice.

vezikula

- ohraničená dutina v pokožke alebo pod ňou, pľuzgier.

vezikuliformný

- podobný mechúriku, pľuzgieriku, mechúrikovitý, pľuzgierikovitý.

vezikulitída
spermatocystitída

- zápal semenných váčkov.

vezír

- vysoký štátny hodnostár v niektorých islamských krajinách.
- v Osmanskej ríši ministerský predseda.

vezírstvo

- úrad vezíra.

Vezuv

- Taliansko; sopka, 1. 281 m. n. m. 24. 8. 79: výbuch. Mestá Pompeje, Herkulaneum a Stabiae pochoval vulkanický popolček.

vezuvián

- štvorcový nerast, zásaditý kremičitan vápnika, hliníka a horčíka, často s obsahom železa (podľa pôvodného náleziska na tal. sopke Vezuv).

vezuvín

- hnedé zásadité azofarbivo (podľa tal. sopky Vezuv).

veža, babylonská

- podľa biblickej legendy veža, ktorá mala dosiahnuť nebesia.

veža, Eiffelova

- Francúzsko. V Paríži postavená kovová konštrukcia ku príležitosti svetovej výstavy.
12. 6. 1886 bola schválená jej výstavba.
28. 1. 1887 bol položený základný kameň veže.
30. 6. 1887 dokončené základy.
6. 5. 1889: slávnostne otvorená pri príležitosti Všeobecnej výstavy.
31. 5. 1889 bola stavba dokončená.
Na vrchol viedlo 1.710 schodov.
Výška 300,65 metra.
V roku 1957 bola zvýšená na 320,75 metra.
Do roku 1931 najvyššia stavba sveta.
Tri plošiny sú vo výškach 57,63 m, 115,73 m a 276,13 m.
Skladá sa z 18.000 dielov pospájaných 2.500.000 nitmi. Počas jasných dní je dohľadnosť z vrcholu veže 100 - 120 km. Svetlo reflektora na jej vrchole je viditeľné zo vzdialenosti 180 km. Pri rýchlosti vetra 180 km/h je rozkyv vrcholu veže 12 cm. Na vrchole bola inštalovaná meteorologická stanica, v roku 1904 anténa bezdrôtového telegrafu (1906: spojenie na vzdialenosť 3.000 km). V roku 1912 sa z veže vysielal svetový časový signál.

véba

- hrubšia ľanová alebo bavlnená tkanina v plátnovej väzbe užívaná ku výrobe posteľného prádla.

védánta

- v sanskrte zavŕšenie véd; staroindický náboženský a filozofický systém, smer staroindickej monistickej filozofie vychádzajúci z učenia upanišád.

véda

- súbor najstarších indických literárnych pamiatok náboženského obsahu, písaných sanskritom.

védčina
jazyk véd

- mŕtvy staroindický jazyk najstarších literárnych pamiatok, väčšinou náboženského obsahu, tzv. véd.

védy

- súbor ústne tradovaných staroindických literárnych pamiatok.
- indické, sanskrtom písané texty. Pochádzajú asi z doby 1500 - 1200 pred Kristom. Obsahujú 1028 chválospevov. Hinduistami považované za kánonické texty.

véna

- cieva vedúca krv smerom k srdcu, žila.

Věra

- ČR; pasívny sledovací systém pohyblivých vzdušných cieľov. Zachytáva a zameriava polohu zdroja elektromagnetického žiarenia, ktoré vydávajú niektoré rádiotechnické prostriedky umiestnené na lietadlách i lodiach. Je schopný odhaliť i neviditeľné stroje kategórie stealth. Navyše Věru nie je možné zasiahnuť raketami ničiacimi radary, pretože sama nevysiela rádiové vlny, ktoré by odhalili jej pozíciu.

VfR

- Nemecko; Spolok pre kozmonautiku (Verein für Raumschiffahrt); vznikol 5. 6. 1927

VHS
Video Home System

- záznamový systém videorekordérov umožňujúci upraviť záznam (strihom a pod.) a pripraviť ho na prehrávanie.

via

- cesta, ulica.
- v doprave v spojení s miestnym menom uvádza tranzitné miesto v údaji o dopravnej ceste.

Via Appia

- pozri Appius Caecus Claudius.

via dolorosa

- bolestná cesta, cesta utrpenia, krížová cesta.

via facti

- (doslovne cestou činu) vývojom veci, v skutočnosti.

Via Monumental

- Kuba; skvostná diaľničná výpadovka z Havany.

viacatómový

- zložený z niekoľkých atómov.

viacciferný

- majúci niekoľko cifier.

Viadana, Lodovico

- Taliansko; okolo 1560 (Viadana) - 2. 5. 1627 (Gualtieri); skladateľ. Ako prvý písal chrámové koncerty s generálbasom, madrigalou, kanzonetou a vokálnu chrámovu hudbu.

viadukt

- oblúkový most cez široké údolie alebo vodné toky.

viagraf

- prístroj na zameriavanie a zakresľovanie nerovností vozovky v pozdĺžnom profile cesty.

Vian, Boris Paul

- Francúzsko; * 10. 3. 1920, † 23. 6. 1959; spisovateľ, jazzový hudobník, šansoniér a herec, patafyzik. Ako spisovateľ používal aj pseudonym Vernon Sullivan. Zomrel na zlyhanie srdca v parížskom kine.
Dielo:
1946: Napľujem na vaše hroby;
1946: Pena dní;
Rozruch v Andénach;
Motolice a planktón;
U mŕtvych na farbe kože nezáleží;
Jeseň v Pekingu;
Zabite ošklivých;
Dievčatá nemajú poňatie;
Mravce;
Červená tráva.

Vianoce

- (pôvodne) kresťanské sviatky na pamiatku narodenia Krista, zavedené v 4. storočí namiesto pohanskej slávnosti zimného slnovratu, (dnes) spojené (aj bez náboženského obsahu) s darčekmi na Štedrý večer (24. 12.).

Viborada

- Švajčiarsko; 9. storočie (Švajčiarsko) - 2. 5. 926 (St. Gallen); pustovníčka inklúza (dobrovoľne uzavrená). Patrónka bibliofilov. Sviatok má 2. 5.

vibrafón

- samoznejúci ladný hudobný bicí nástroj.

vibramka

- špeciálna profilovaná podrážková guma (ktorú prvý raz použil taliansky horolezec Vitale Bramani).

vibrantakotva

- hláska vznikajúca chvením jazyka, kmitavá spoluhláska, vibračná spoluhláska.

vibrato

- v hudbe chvejivo.
- spôsob hry, najmä na sláčikových nástrojoch, alebo spevu s využitím prirodzeného vlnenia tónu.
- prirodzené kolísanie frekvencie a amplitúdy pri speve alebo hre na hudobný nástroj.

vibrácia

- chvenie, vibrovanie, kmitanie.

vibrátor

- zariadenie budiace chvenie, vibráciu, kmitanie, vibrujúce zariadenie.
- v elektrotechnike vibračný menič.

vibrio
vibrión
cholerae

- baktériav tvare rožteka, ktorá vyvoláva choleru. Baktériu objavil Talian Pacini v roku 1853.

vibro-

- prvá časť zložených slov majúca význam chvenie, kmitanie.

vibroflotácia

- zhutňovanie zeminy vibrovaním pri súčasnom pôsobení tlakovej vody.

vibrograf

- prístroj (vibrometer) zaznamenávajúci nameranú vibráciu (strojov, stavebných konštrukcií a i.).

vibrolis

- stroj na zhutňovanie betónovej zmesi tlakom pri súčasnej vibrácii, vibračný lis.

vibrometer

- prístroj na meranie vibrácie (strojov, stavebných konštrukcií a i.).

vibrotrón

- elektrónka na meranie vibrácií a zrýchlení.

vibrovanie

- chvenie, vibrácia, kmitanie.

vibrovanie betónovej zmesi

- jej zhutňovanie (znižovanie pórovitosti) pôsobením vibrácie (vibrolismi).

vibrovať

- chvieť sa, kmitať.

vice versa

- obrátene, naopak.

vice-

- prvá časť zložených slov majúca význam miesto niekoho, niečoho, zástupca, druhý v poradí.

viceadmirál

- miestoadmirál.

vicedirektor

- zástupca riaditeľa (direktora).

viceguvernér

- miestogevernér, zástupca guvernéra.

vicekancelár

- zástupca kancelára.

vicekonzul
vicekonzulka

- nižšia hodnosť ako konzul.

vicekráľ

- miestokráľ.

vicemajster
vicemajsterka

- druhý v poradí športovej (i inej) súťaže.

vicemiss

- druhá v poradí v súťaži krásy.

Vicena, FrantišekFrantišek Vicena

- ČR; 24. 6. 1933 - 15. 10. 1984; herec. 1955: ukončenie JAMU (herectvo). 1967: ukončil štúdiá na DAMU (dramaturgia). Flmografia: F. L. Věk; Muž na radnici; 30 případů majora Zemana.

vicepremiér
vicepremiérka

- miestopredseda vlády.

viceprezident
viceprezidentka

- zástupca prezidenta.

Vicenová, Milena

- ČR; politička, veterinárka. 2006: ministerka poľnohospodárstva (nestraníčka).

vicénium

- dvadsiate výročie, dvadsaťročie.

vicinála

- netypická plocha s veľmi zložitými symbolmi vyskytujúca sa na niektorých kryštáloch.

vicinálny

- miestny, lokálny.

viciózny

- chybný, hriešny, zlomyseľný.

vicišpán

- zástupca župana, podžupan.

Vickrey, William

- Kanada; 21. 6. 1914 - 11. 10. 1996; ekonóm, pôsobil v USA. Zaoberal sa teóriou informácie, problematikou tzv. asymetrických informácií pre ekonomické rozhodovanie. V roku 1996 Nobelova cena za zásadný prínos k teórii stimulov v podmienkach asymetrických informácií.

Vico, Giambattista (Giovanni, Batista)

- Taliansko; filozof a básnik. 23. 6. 1668 - 23. 1. 1744; Jeden z tvorcov novovekej filozofie dejín. Autor teórie historického kolobehu (Základy novej vedy o obecnom charaktere národov). Ľudská epocha prináša demokraciu, slobodu a prirodzenú spravodlivosť.

Victoriakotva

- Španielsko; loď, na ktorej Portugalec Fernão de Magalhães 10. 8. 1519 začal prvú plavbu okolo sveta. Victoria ako jediná absolvovala plavbu celú.

Victoria regina

- najväčšie tropické lekno pôvodom z Južnej Ameriky. Meno získalo po anglickej kráľovnej Viktórii. Rastlina sa vyznačuje obrovskými plávajúcimi listami, ktoré dosahujú až 2 metre. Okraje listov sa dvíhajú do výšky až 8 cm. Listy unesú až 20 kg. Kvety merajú 25 - 30 cm. Pri otvorení sú biele a sladko voňajú po ovocí. Po rozkvitnutí už na druhý deň vädnú, zružovejú a odkvitnú. Rastlinu v roku 1801 objavil na Rio Mamoré, prítoku Amazonky, český botanik a cestovateľ Tadeáš Haenke.

Victorious

- Veľká Británia; vojenská ponorka, nosič jadrových striel Trident.

vide

- pozri (v odkazujúcej platnosti).

Videl, Jorge

- Argentína; generál; 1976 - 83: predseda vlády, diktátor

videnie, binokulárne

- stereopsia, súčasné pozorovanie oboma očami, ktoré umožňuje vnímať priestorovo (stereoskopicky).

videnie, stereoskopické

- stereopsia.

videnie, skotopické

- na ktorom sa zúčastňujú iba tyčinky ako zmyslové bunky sietnice, tyčinkové, nočné.

videnie, trichromatické

- schopnosť zraku vnímať tri základné farby a ich kombinácie.

video

- videomagnetofón, videorekordér.
- vzťahujúci sa na video, videový.

video-

- prvá časť zložených slov súvisiaca s prenosom, záznamom a reprodukciou obrazu.

videoadaptér

- čipová karta slúžiaca na spracovanie obrazových (grafických) dát v počítači, grafická karta, videokarta.

videoamatér
videoamatérka

- kto sa zo záľuby venuje natáčaniu videonahrávok.

videoanalýza

- analýza, rozbor videozáznamu.

videoarchív

- archív videonahrávok, videozáznamov.

videoart

- používanie počítačov a videotechniky na vytváranie výtvarných diel.

vidoautomat

- automat na hranie videohier.
- prístroj, ktorý za poplatok premietne vybratú videosnímku.

videocentrum

- stredisko na výrobu vzdelávacích videových programov, na výučbu záujemcov o výrobu audiovizuálnych diel a pod.
- stanovište, pracovisko videorozhodcov na štadióne (pri hokejových zápasoch a i.).

videodáta

- vo výpočtovej technike obrazové dáta.

videodisk

- vo výpočtovej a oznamovacej technike nosič na digitálny záznam a prehrávanie počítačových, zvukových a najmä obrazových dát (napr. filmov) s veľkým objemom pamäte a vysokou kvalitou záznamu obrazu i zvuku, skratka DVD (Digital Versatile Disk, predtým Digital Video Disk).

videodistribúcia

- (obchodná) distribúcia videonahrávok.

videodistribútor
videodistribútorka

- (obchodný) distribútor videonahrávok.

videodokument

- snímka urobená videokamerou.

videodokumentácia

- záznam (dokumentácie) urobený videokamerou.

videoedícia

- vydanie audiovizuálneho diela na videokazete.

videoendoskop

- endoskop prepojený s videokamerou (a ďalšou videotechnikou).

videofilm

- film nahratý a distribuovaný na videokazetách.
- snímka urobená videokamerou.

videofón

- videotelefón.

videogastroskop

- astroskop prepojený s videokamerou (a ďalšou videotechnikou).

videografia

- súpis videonahrávok, videoklipov a pod.

videoherňa

- herňa vybavená televíznymi monitormi a zariadením na hranie videohier.

videohra

- počítačová hra hraná na špeciálnom prídavnom zariadení pripojenom k televíznemu monitoru.

videoinštalácia

- umelecké dielo kombinujúce premietanie obrazu s ďalšími výtvarnými technikami.

videokamera

- elektronická kamera spojená so zariadením pre magnetický záznam zvuku a obrazu.

videokarta

- čipová karta slúžiaca na spracovanie obrazových (grafických) dát v počítači, grafická karta, videoadaptér.

videokatalóg

- katalóg obsahujúci informácie v podobe videozáznamov.
- katalóg poskytujúci informácie o videoprodukcii.

videokaviareň

- kaviareň, kde sa dá sledovať premietanie videofilmov.

videokazeta

- kompaktná schránka s magnetickou páskou k magnetickému záznamu obrazu i zvuku.

videoklip

- krátky filmový a zvukový záznam umelecky spracovaný pomocou videotechniky.

videoklub

- klub s videozariadením.

videokonferencia

- telekomunikačná služba umožňujúca konferenčné jednanie na diaľku prenosom obrazu i zvuku.

videomagnetofón

- video, videorekordér, magnetoskop; zariadenie k záznamu a reprodukcii obrazu i zvuku elektromagnetickou cestou.

videonahrávač

- zariadenie na záznam obrazu a zvuku.

videonahrávka

- nahrávka (filmu, klipu, programu a pod.) na videokazete.

videoobrazovka

- obrazovka určená na premietanie videosnímok.

videopáska

- magnetická páska na magnetický záznam obrazového signálu, obrazová páska.

videopirát
videopirátka

- kto nelegálne zhotovuje a distribuuje kópie videonahrávok, najmä filmov na videokazetách.

videopirátstvo

- nelegálna výroba a distribúcia kópií videonahrávok, najmä filmov na videokazetách.

videopožičovňa

- požičovňa videonahrávok na videokazetách, najmä videofilmov.

videoprehrávač

- reprodukčný videomagnetofón.

videopremiéra

- premiéra videofilmu, videosnímky, uvedenie na trh.

videoprodukcia

- výroba, produkcia videosnímok, videofilmov a pod.

videoprogram

- program vytvorený pomocou videotechniky a zaznamenaný na videokazete.

videoprojekcia

- predvádzanie TV obrazu.

videoprojektor

- projektor na premietanie videosnímok.

videorekordér

- video, videomagnetofón, magnetoskop; zariadenie k záznamu a reprodukcii obrazu i zvuku elektromagnetickou cestou.

videorozhodca
videorozhodkyňa

- rozhodca, ktorý posudzuje sporné situácie zápasu za pomoci videozáznamu.

videosekvencia

- obrazový (a zvukový) počítačový súbor, napr. v rámci multimediálneho elektronicky spracovaného dokumentu.

videosignál

- obrazový signál.

videosnímka

- snímka (film, dokument a pod.) nakrútená videokamerou.

videotechnika

- odbor zaoberajúci sa snímaním, záznamom a reprodukciou TV obrazu, obrazová TV technika.

videotelefón

- videofón; komunikačný systém umožňujúci súčasný prenos obrazu i zvuku pri telefonickom spojení.

videotex

- viewdata; telematické služby umožňujúce zobrazenie textov a grafických informácií vyžiadaných účastnikom na jeho telefnickom účastnickom zariadení.

videotext

- prenos informácií z centra na obrazovku účastníka. Zahŕňa teletext a videotex.

videotéka

- zbierka videokaziet.

videotlačiareň

- zariadenie na okamžité vytlačenie fotografií z videokamery alebo počítača.

videotrón

- ýbojka s väčším množstvom samostatných svietiacich bodov.

videoučebňa

- učebňa, kde sa koná výučba pomocou videotechniky.

videový

- vzťahujúci sa na video.

videozáber

- záber snímaný videokamerou.

videozariadenie

- zariadenie slúžiace videotechnike.

videozáznam

- magnetický záznam televízneho signálu na jeho reprodukciu.
- nahrávka urobená videokamerou.

vidi

- poznámka, doložka, značka (prípadne s podpisom) vyjadrujúca, že príslušný text, spis bol prezretý, prípadne schválený - videl som, čítal som, súhlasím.

vidikon

- televízna snímacia elektrónka s pomalým lúčom.

vidimácia

- potvrdenie zhodnosti kópie s prvopisom, overenie opisu listiny.

vidimovať

- vidovať; overiť, potvrdiť správnosť, potvrdiť vzatie na vedomie.

Vidím, Jan

- ČR; 2003: predseda branného výboru snemovne ČR; člen ODS.

vidlička

- súčasť príboru (spolu s lyžicou a nožom). Prvýkrát sa objavila v roku 1589 na francúzskom kráľovskom dvore.

Vidlička, Vlastimil

- ČR; * 2. 7. 1981; futbalista.

vidlorožec americký

- Antilocapra americana; druh antilopy žijúci na území od juhu Kanady až po Mexiko. Obýva otvorené pláne. Dorastá do hmotnosti 60 kg a výšky (v kohútiku) niečo málo cez 1 meter.

vidmo

- SR
slangový výraz používaný vo Vysokých Tatrách pre meteorologický úkaz. Jedná sa o tieň vrhaný človekom na nižšie položený oblak, ktorý je veľký až 50 metrov.

Vidov dan

- pozri Kosovo pole.

vidovať

- vidimovať
overiť, potvrdiť správnosť, potvrdiť vzatie na vedomie.

viedenský

- týkajúci sa Viedne, hlavného mesta Rakúska.

Viehböck, F.

- Rakúsko; kozmonaut. Let na Sojuz TM-13.

Vieira, João Bernardo "Nino"

- Guinea Bissau
† 4. 3. 2009 (zavraždený)
politik, jeden z vedúcich činiteľov národno oslobodzovacieho boja bývalej Portugalskej Guineje ("Nino" je partizánsky prezývka).
1960: vstup do Africkej strany nezávislosti Guineje a Kapverdských ostrovov (Partido Africano da Indépendencia da Guiné e Cábo Verde - PAIGC).
1964: veliteľ južnej fronty.
1965: miestopredsda vojenskej rady PAIGC.
1967 - 1970: predstaviteľ politbyra PAIGC.
1971 - 1973: ako člen politbyra PAIGC zodpovedný za vojenské operácie na celom území Guineje-Bissau.
1980: predseda revolučnej rady.
1980 - 1999: prezident.
1999: nútený odchod z krajiny (zvrhnutý pučom).
2004: návrat do Guiney Bissau.
2005: prezident.
2008: 22. 11. 2008 bol na neho podniknutý atentát, ktorý prežil bez zranení.

viera

- obecné vyjadrenie postoja, ktorým sa vzťahujeme k niečomu, čo stojí mimo možnosť aktuálneho, nepochybného a plného overenia racionálnymi prostriedkami, a napriek tomu považovaného za pravdivé a skutočné.
- v užšom kresťanskom poňatí Bohom vyvolaný, avšak slobodný súhlas človeka s tým, čo Boh o sebe zdelil v dejinách spásy zavŕšených v Ježišovi Kristovi.

viera, formovaná

- v náboženskom poňatí akt obrátenia sa k Bohu.

viera, živá

- v náboženskom poňatí akt obrátenia sa k Bohu.

Vierni, DinaDina Vierni

- Francúzsko; * 1919 (Odesa, Ukrajina); † 18. 1. 2009; modelka. Ako model stála ku plastikám klasika moderného sochárstva Aristide Maillota.
1947: otvára Galériu Dina Vierny.

Viest, RudolfRudolf Viest

- SR
* 24. 9. 1890 (Revúca)
† 1944 alebo 1945 (nezáme)
generál.
Bojoval v 1. svetovej vojne ako vojak rakúsko-uhorskej a neskôr srbskej armády. Bol prijatý do československej armády a koncom augusta 1939 odišiel na fiktívnu služobnú cestu do Maďarska, z ktorej sa už nevrátil a cez Juhosláviu sa dostal do Francúzska. Neskôr, hoci ho Vojenský súd v Bratislave odsúdil na trest smrti za dezerciu, sa osobne podieľal na formovaní a organizovaní našich vojenských jednotiek vo Francúzsku a v Anglicku. Začiatok SNP ho zastihol v Moskve spolu s československou vládnou delegáciou. Po utvorení československej armády sa stal jej veliteľom. Na povstaleckom území sa snažil zastaviť postup nepriateľských jednotiek do vlasti. V novembri 1944 povstalecké jednotky zajali Nemci a odviedli ich najprv do Bratislavy, kde ho vypočúval vrchný veliteľ nemeckých okupačných jednotiek na Slovensku. I v týchto ťažkých situáciách sa bol statočný. Pri výsluchoch často opakoval, že verí v porážku fašizmu. Previezli ho do Berlína a odsúdili na trest smrti. Miesto jeho likvidácie doteraz nie je známe.

vietcong

- vietkong; juhovietnamská gerilová záškodnícká skupina.

Vieth, Gerhard Ulrich Anton

- Nemecko; 8. 1. 1763 (Hooksiel) - 12. 1. 1836 (Dessau); pedagóg. Jeden zo zakladateľov teórie telesnej výchovy.

Vietnam
Vietnamská socialistická republika

Vietnamská socialistická republika

- Ázia
štát v juhovýchodnej Ázii na západnom pobreží Tonkinského zálivu.
Rozloha 331.040 km2.
Hlavné mesto Hanoj.
111 pred Kristom: čínska nadvláda.
939: nezávislosť.
1859: Francúzsko začína kolonizovať Indočínu.
1858 - 1883: podmanený Francúzskom.
1940: nad Indočínou preberá kontrolu Japonsko.
1941 - 1945: okupácia Japonskom.
1954: po porážke Francúzska u Dien Bien Phu je Vietnam rozdelený na Severný a Južný pozdĺž 17. rovnobežky. Sever ovládajú komunisti.
1959: Sever začína infiltrovať Juh pozdĺž Ho Či Minovej cesty (zásobovacia cesta).
1962: v Južnom Vietname sa nachádza na 12.000 vojenských poradcov z USA.
1963: juhovietnamský prezident Ngo Dinh Diem zvrhnutý.
1964: začiatok amerického bombardovania Severného Vietnamu.
1965: marec; vylodenie sa prvých amerických jednotiek (Da Nang).
1967: vo Vietname je 500.000 amerických vojakov, protivojenské demonštrácie v USA.
1968: Severný Vietnam a Vietkong začínajú ofenzívu proti americkým silám na Juhu. Pri masakri v My Lai Američania zabijú na 400 civilistov. Bombardovanie Severného Vietnamu je zastavené.
1969: Prezident USA R. Nixon začína z Vietnamu sťahovať pozemné jednotky a prikazuje tajné bombardovanie Kambodže.
1973: prímerie. Odchod vojsk USA.
1975: obsadenie Južného Vietnamu Ho Či Minom, Saigon obsadený.
30. 4. 1975: zjednotenie Vietnamu.
1976: premenovanie na Vietnamskú socialistickú republiku.
1978 - 1979: útok na Červených Khmérov v Kambodži.
1979: čínske vojská vpadajú do pohraničia.
1989: stiahnutie vietnamských vojsk z Kambodže.
1995: nadviazanie diplomatických stykov s USA.

Vietnam, Južný
Vietnamská republika
Viet-Nam Cong-Hoa
Việt Nam Cộng Hòa

Vietnamská republika

- republika na juhovýchode Zadnej Indie u Juhočínskeho mora.
Rozloha 176. 890 km².
Hlavné mesto Saigon.
Do roku 1954 Vietnam.
1955: zosadený kráľ Bao-Dai, vyhlásená republika.
1960: založená Fronta národného oslobodenia Južného Vietnamu, začiatok občianskej vojny.
1963: vojenský prevrat.
Republika vyhlásená v roku 1969 Kongresom ľudových zástupcov Južného Vietnamu na území kontrolovaným Frontom národného oslobodenia.
1965 - 1975: vietnamská vojna.
2. 6. 1976 zlúčená s Vietnamskou demokratickou republikou, vznikla Vietnamská socialistická republika.

vietnamčina

- viet-muongský jazyk z austroázijskej jazykovej rodiny, úradný jazyk vo Vietname, menšinami používaný aj v Kambodži, Laose, Thajsku, USA, Austrálii, Kanade, vo Francúzsku.

vietor

- pohybujúci sa vzdušný prúd.
- prenesene o pojašenom, neserióznom človeku, pochábeľ, vetroplach.

vietor, boreálny

- severný vietor, vietor prichádzajúci od severu.

vietor, búrlivý

- vietor o rýchlosti 62 - 74 km/hod, láme vetve.

vietor, halný

- miestny teplý vietor vyskytujúci sa na poľskej strane Vysokých Tatier. Spôsobuje topenie snehu, lavíny a povodne.

vietor, katabatický

- vietor so zostupnou zložkou, napr. svahový, horský, ľadovcový, fén.

vietor, nový

- rušné, pohnuté revolučné časy.

vietor, revolučný

- prenesene rušné, pohnuté revolučné časy.

vietor, slnečný

- prúd častíc (protóny, neutróny), ktoré unikajú z povrchu Slnka rýchlosťou okolo 600 kms-1. slnečný vietor sa od Slnka šíri všetkými smermi.

vietor, vojnový

- ničivá vojna.

viewdata

- videotex
telematické služby umožňujúce zobrazenie textov a grafických informácií vyžiadaných účastnikom na jeho telefnickom účastnickom zariadení.

Viewegh, Michal

- ČR
* 31. 3. 1962
spisovateľ.
Manželka Veronika. Dcéra Bára (* 31. 3. 2005), Sára (* 2003).

Bibliografia:
1990: Názory na vraždu
1992: Báječná léta pod psa
1994: Výchova dívek v Čechách
1996: Účastníci zájezdu
Zapisovatelé otcovské lásky
Povídky o manželství a sexu
2001: Román pro ženy
2002: Báječná léta s Klausem
2003: Případ nevěrné Kláry
2004: Vybíjená.

vigilancia

- bdelosť, ostražitosť, stav bdelosti.

Vigilant

- Veľká Británia
vojenská ponorka, nosič jadrových striel Trident.

vigília

- (v starovekom Ríme) nočná hliadka.
- čas (štvrtina noci), keď hliadka konala službu.
- deň, večer, noc pred veľkými sviatkami, predvečer sviatku.
- katolícka pobožnosť pred sviatkami alebo pred pohrebom.

vigílie

- bohoslužba v predvečer sviatku.
- nočná hliadka.

Vigner, Miroslav

- ČR; 18. 12. 1920 (Mladá Boleslav) - 30. 11. 1982 (Hradec Králové); technik. 1947 - 1970: pracuje v automobilových závodoch v Mladej Boleslavi. 1970: profesor ČVUT v Prahe. Zaoberal sa obrábaním a technológiou strojnej výroby.

vigneta
vineta
vignette

- nálepka s údajmi (pôvodne na fľaše s vínom), etiketa.
- v odbornej knižnej terminológii drobná ozdoba, najmä na konci kapitol (pôvodne s námetom vínnej révy).

vigoň

- vlna americkej lamy vikune.
- priadza z vlneného odpadu a bavlny.

vigvam
wigwam

- obydlie severoamerických Indiánov, chata alebo stan kopulovitého tvaru, krytý brezovou kôrou. Nemýliť si s tepee.

vihára

- indická kláštorná stavba, prípadne ich súbor.

vichista

- člen alebo stúpenec francúzskej kolaborantskej vlády, ktorá po porážke Francúzska v roku 1940 sídlila v meste Vichy.

vika

- popínavá bôbovitá rastlina rodu Vicia so strapcami modrofialových alebo žltých kvetov, jej niektoré druhy sa pestujú ako krmovina, ľadník.

vikarianty

- v botanike a zoológii príbuzné taxóny s predpokladaným spoločným predkom, ale areálovo sa vylučujúce.

vikariácia

- zastupovanie.
- v biológii a zoológii vikarizácia, vikarizmus.
- v geológii jav, keď pri opakovaní tektonického otrasu prebiehajú pohyby najprv v jednej časti zlomu, druhý raz na inej, prekladanie vrásnenia z jednej časti do druhej, vikarovanie.

vikariát

- vikárstvo.
- úrad, funkcia vikára.
- cirkevný správny obvod tvorený niekoľkými farnosťami, časť diecézy, dekanát, vikárstvo.

vikarizácia

- v botanike a zoológii jav, keď jeden typ zastupuje druhý, pričom obidva majú spoločného predka, ale areálovo sa vylučujú.

vikarizmus

- v botanike a zoológii vikarizácia.

vikarizovať

- v botanike a zoológii prejavovať vikarizáciu.

vikarovať

- v geológii (o vráse, zlome) nenadväzovať na seba.

vikár

- zástupca cisára alebo kráľa v úrade.
- kňaz poverený správou niekoľkých farností.
- pomocník farára.
- predstavený správneho obvodu zloženého z určitého počtu farností.

vikár, kapitulný

- administrátor diecézy.
- duchovný, ktorý zastupuje ordinára v období uprázdneného biskupského stolca.

vikár, Kristov

- pápež.

vikárstvo

- vikariát.

vikier

- otvor (okno) v streche (na osvetľovanie, vetranie povaly a i.).

Viking

- účastník dobyvačných výprav podnikaných v 8. - 11. storočí zo Škandinávie.
- USA; sondy vyvinuté špeciálne pre uskutočnenie mäkkého pristátia na Marse a biologických a iných vedeckých meraní na jeho povrchu.skladajú sa z dvoch častí - družicovej a pristávacej. Družicová vychádza zo skúseností so sondami typu Mariner (hmotnosť 1.406 kg včítane pohonných hmôt v brzdiacom motore (2.325 kg), 4 slnečné panely s rozpätím 9,7 m). Ďalšiu výbavu tvoria 2 TV kamery s mechanickým riadkovaním a šiestimi farebnými filtrami. Pristávacia časť (hmotnosť 1.120 kg) je počas medziplanetárneho letu chránená biologickým krytom, po pristátí má 3 opery (ako v programe Surveyor). Energiu dodávajú dva rádioizotopové generátory, každý s výkonom 76 W. V každej časti sú dva autonómne počítače a vedecká aparatúra.

Viking 1

- USA; kozmická sonda vyslaná na Mars. Štart 20. 8. 1975 22:22 SEČ. Hmotnosť 3. 445 (štartovná, na Marse 605 kg). 14. 6. 1976 zahájené snímkovanie Marsu. 20. 7. 1976 13:12:07 SEČ mäkké pristátie na povrchu Marsu. 28. 7. 1976: po odobratí vzoriek povrchu Marsu tieto testuje v chemickom a fyzikálnom minilaboratóriu, či pôda neobsahuje živé mikroorganizmy. Tieto testy dopadli negatívne. Družicová časť prestala pracovať 7. 8. 1980 a na povrch Marsu dopadla v roku 1986.

Viking 2

- USA; kozmická sonda vyslaná k Marsu. Štart 9. 9. 1975 19:39 SEČ. Hmotnosť 3. 445 kg (štartovná, 605 kg na Marse). 3. 9. 1976 23:58 SEČ pristátie v oblasti Utopia. 28. 5. 1977 bola vypnutá biologická aparatúra, ostatné merania pokračovali až do 29. 3. 1980. 25. 7. 1978 9:02 zo Zeme bola vypnutá družicová časť.

Viking 4

- ESA
raketový motor na oxid dusičný a asymetrický dimetylhydrazin s ťahom 610 kN, resp. 720 kN.

Vikingovia

- zhruba v 8.- storočí prišli zo Škandinávie; výborní námorníci a obchodníci. Boli postrachom Európy. Prvý historicky doložený nájazd podnikli v roku 793 na kláštor v Lindisfarne v severnom Anglicku. Od 9. storočia mali v rukách značné územie Anglicka (tzv. Danelaw). OKolo roku 1000 v Newfounlande (dnešná Kanada) nakrátka zakladajú kolóniu neďaleko L'Ande aux Meadows.

vikinský

- týkajúci sa bojovníka, piráta zo severských germánskych kmeňov (najmä Vikingov a Normanov) podnikajúceho výpravy, nájazdy do cudzích krajín.

viklefizmus
viklefstvo

- učenie anglického náboženského reformátora Jána Viklefa (anglicky John Wycliffe), zavrhujúce pápežstvo, svetské panstvo cirkvi, niektoré sviatosti a i.

viklefovec

- stúpenec viklefizmu.

vikomt

- šľachtický titul hierarchicky postavený medzi grófom a barónom, používaný najmä vo Francúzsku a dodnes vo Veľkej Británii (viscount).

Viková, Jindra

- ČR
* 2. 2. 1946
keramička, sochárka a maliarka.
Autorka priestorových objektov s vnútorným dejom.

Dielo:
Staročeský dekameron (plastika).

Vikramanájaka, Ratnasiri

- Srí Lanka
politik.
2007, 2008: premiér.

vikslajvant

- voskované plátno.

viktimizácia

- miera postihnutia občanov všetkou trestnou činnosťou, aj tou, ktorá nie je hlásená.

viktimológia

- kriminologická disciplína zaoberajúca sa vzťahmi medzi páchateľom trestného činu a jeho obeťou.

Viktorenko, A. S.

- Rusko
kozmonaut.
Let na Sojuz TM-3, Sojuz TM-8, Sojuz TM-14, Sojuz TM-20.

viktorián
viktoriánka

- súčasník obdobia panovania brit. kráľovnej Viktórie, vyznačujúci sa životným štýlom tých čias.

viktoriánsky

- týkajúci sa obdobia panovania brit. kráľovnej Viktórie (1837 – 1901), obdobia najväčšieho rozkvetu britskej ríše; typický pre tú dobu.

Viktorin Kornek ze Všehrd
Cornelius

- ČR
* 1460 (Chrudim)
† 21. 9. 1520 (Praha)
právnik, humanista.
Autor právnej knihy zemského práva O právech, súdiech i o deskách země české knihy devatery (1508).

viktória

- vodná tropická leknovitá rastlina rodu Victoria s obrovskými listami a bielymi kvetmi, dnes pestovaná aj v skleníkoch (podľa brit. kráľovnej Viktórie).

viktuálie

- zastaralo potraviny.

vikuňa

- divoká lama.

vila

- samostatne stojaci zvyčajne rodinný obytný dom.
- starorímsky vidiecky dom.

Vila-Matas, Enrique

- Španielsko; * 1948; spisovateľ, kritik a mystifikátor. Dielo: 1985: Stručné dejiny prenosnej literatúry.

vilayet

- historická provincia v Osmanskej ríši (na čele s válím), ktorá sa delí na sandžaky.
- územno-správna jednotka v Alžírsku

Vilém, Jan, gróf Libštejnský z Kolovrat

- ČR; 1667 - 1668: pražský arcibiskup.

Vilhelmová, Tatiana

- ČR; * 13. 7. 1978; herečka. Manžel Pavel Čechák (filmár). Syn František (* 15. 11. 2005).

Vilhjalmsdottir, Ulma Birna

- Island. 2005: Miss Island. Miss World.

Viliam I.

- Nemecko; 22. 3. 1797 - 1888; cisár. Manželka Augusta.
1871 - 1888: nemecký cisár Druhej ríše. Ku moci sa dostal pomocou politických intríg Otto von Bismarcka.

Viliam II.

- Viliam II. Hohenzollern.

Viliam Dobyvateľ (Viliam Normandský)kotva

- Anglicko; 1027 - 1087; panovník. Otec Robert. Manželka Matilda. 28. 9. 1066: u Hastingu poráža anglického kráľa Harolda II. 1066 - 1098: druhý normandský kráľ Anglicka; syn Viliam Rúfus. 1066: víťazstvo v bitke u Hastingu nad Anglosasmi vedenými Haroldom II. (anglický kráľ).

Viliam Fridrich I.

- Holandsko
* 1772
† 1843
panovník.
1815: prvý panovník novovzniknutého Holandského kráěovstva (po porážke Napoleona).

Viliam Rúfus

- Anglicko; 1056 - 1100; panovník. 1098 - 1100: tretí normandský kráľ Anglicka. otec Viliam Dobyvateľ.

Viliam z Malmesbury

- Anglicko; 12. storočie; kronikár.

Vilibald

- Nemecko; 22. 10. 700 (Anglicko) - 7. 7. 787 (Eichstätt); biskup v Eichstätte.

vilikácia

- korunné, panovnícke majetky.

vilikus
vilik

- (v starovekom Ríme) otrok poverený dohľadom nad pánovým majetkom na spôsob šafára.
- (v stredoveku) správca kniežacieho majetku, zvaný aj vladár.

Vilím, Blažej

- ČR; 3. 2. 1909 (Praha) - 26. 9. 1976 (Londýn); sociálnodemokratický politik. 1935: tajomník Zväzu kovorobotníkov. 1938 - 1940: jeden z hlavných predstaviteľov mládežníckej odborovej organizácie Národnú hnutie pracujúcej mládeže.

vilka

- zdrobnelina od vila.

Villagranca, Blasius

- Taliansko; 1550: objavil spôsob dosiahnutia mrazu pridaním liadku alebo soli do snehu, vďaka čomu sa podarilo vyrobiť prvú zmrzlinu.

Villani, Matteo

- Florencia; kronikár. V roku 1346 popísal pôsobenie morovej epidémie v Európe.

Villazón, Rolando

- Mexiko, * 22. 2. 1972 (Mexico City); operný spevák - tenorista. 1983: začal navštevovať divadelnú akadémiu Espacios. 1992: zahájil štúdia na Národnej hudobnej akadémii. 1998: zúčastnil sa prestížneho študijného programu, ktorý pre mladých umelcov organizuje opera v San Franciscu. Prvýkrát vystúpil ako Alfréd v opere La Traviata. 1999: získal druhú cenu, Cenu publika a Cenu Zarzuela v súťaži Operalia. Debutoval v Európe (Janov). 2003: prvýkrát spieval v Metropolitnej opere v New Yorku. 2005: v prestížnej ankete nemeckého časopisu Opernwelt bol vyhlásený spevákom roka.

villegiatura

- vidiecka vila na letný pobyt.
- letný pobyt vo vidieckom sídle.

Villeneuve, Jacques

- Kanada; pilot F1 a spevák (po ukončení kariéry v F1). Sestra Melanie (autorka niektorých textov). Albumy: Súkromný raj.

Villeneuve, Gilles

- Kanada; † ?. 5. 1982; pilot F1. Zahynul pri GP v Zolderi (Belgicko).

Villeneuve, Jacques

- Kanada; * 9. 4. 1971; pilot F1.

Villon

- Francúzsko; † asi 1464; básnik. Autor balád.

vilózny

- ochlpený, zarastený vlasmi.

vimanas

- vo védách názov pre lietajúce stroje. Stroje ovládali bytosti podobné ľuďom, ktoré boli vyzbrojené mocnými zbraňami.

Viminal

- pahorok v Ríme.

vimpel

- malá predĺžená trojuholníková zástavka.

vimperk

- ozdobný trojuholníkový štít nad oknom alebo portáom gotického kostola.

vinaigrette

- korenená zálievka na šalát.

vincúr

- vinohradnícky alebo vinársky robotník.

vinčestrovka

- winchestrovka; puška opakovačka.

vindikácia

- uplatňovanie vlastníckeho práva na vydanie veci proti tomu, kto ju neprávom zadržiava.
- žaloba na vydanie neprávom zadržiavanej veci, reivindikácia.

vindikovať

- uplatňovať, uplatniť nárok na neprávom zadržiavanú vec.
- vykon(áv)ať vindikáciu.

vindra

- nepatrný peniaz.

vineta
vigneta
vignette

- nálepka s údajmi (pôvodne na fľaše s vínom), etiketa.
- v odbornej knižnej terminológii drobná ozdoba, najmä na konci kapitol (pôvodne s námetom vínnej révy).
- vo filatelii nálepka v podobe poštovej známky, ale bez výplatnej hodnoty.
- vo fotografii maska na zakrytie časti negatívu pri kopírovaní.

vinetácia

- odcloňovanie okrajových častí zorného poľa optických prístrojov.

vinidur

- plast, nemäkčený polyvinylchlorid.

vinkeľ

- slangovo uhol, obyčajne pravý uhol.

Vinklář, Jan

- ČR; * 14. 10. 1935; herec. Filmografia: 1978: Pod Jezevčí skálou.

Vinklář, Josef

- ČR; 10. 11. 1930 - 18. 9. 2007; herec. Nemá herecké vzdelanie (2 roky sa učil u Voskovca a Wericha). Manželka Ivanka Devátá. 1983: pôsobenie v ND v Prahe. Filmografia: Nemocnice na kraji města (TV seriál; dr. Cvach); Hříšní lidé města pražského (TV seriál).

vinkulácia

- obmedzenie dispozície s vkladnou knižkou alebo cenným papierom

vinkulovaný

- taký, ktorý je vinkulovaný, viazaný.

vinkulovať

- obmedzovať, obmedziť dispozičné právo buď z vlastnej vôle, al. nejakým právnym titulom, viazať.

Vinogradov, Alexander Pavlovič

- ZSSR; 1895 - 1975; geochemik.

Vinogradov, Pavel V.

- Rusko; kozmonaut. Let na Sojuz TM-26.

vinpocetin

- droga, derivát vincaminu, extraktu z brčálu. Rozširuje niektoré mozgové cievy, pričom krvný obeh v zbytku tela takmer neovplyvňuje, takže nespôsobuje nežiadúce zmeny erytrocytov.

Vinskij, Josip

- Ukrajina; politik. 2007: minister dopravy a telekomunikácií.

Vinson Massif

- najvyšší vrchol Antarktídy (4. 897 m. n. m. ).

vinš

- blahoprianie.

vinšovanie

- . prianie, blahoželanie, vinš.

vinšovať

- vyslovovať niekomu prianie (vinš), blahoželať.

vinterizácia

- spôsob čistenia voskovitých podielov z jedlých olejov, vymrazovanie.

Vintíř

- ČR; 955? - 9. 10. 1045; pustovník pobývajúci na dvore pražských kniežat.

vintovka

- (v rus. prostredí) opakovačka s ťahanou (vnútri ryhovanou) hlavňou.

vinyl

- radikál odvodený od etylénu odtrhnutím atómu vodíka.
- gramofónová platňa (z umelej hmoty na báze vinylu).

vinylacetát

- monomér, z ktorého polymerizáciou vzniká polyvinylacetát.

vinylalkohol

- nestála forma acetaldehydu, ktorej polymérnou formou je polyvinylalkohol.

vinylácia

- príprava vinylových zlúčenín adíciou acetylénu na zlúčeniny obsahujúce reaktívny vodíkový atóm.

vinylchloridkotva

- CH2=CHCl; bezfarebný plyn vyrábaný adíciou chlórovodíka na acetylén alebo 1,2 - dichlóretánu dehydrochloráciou (odštipením chlórovodíka). Ľahko polymerizuje na PVC.

violakotva

- sláčikový hudobný nástroj podobný husliam. ale o niečo väčší.
- fialka.

viola d'amour

- sláčikový nástroj majúci päť (šesť) až sedem strún a sedem až štrnásť rezonančných strún umiestnených pod hmatníkom (16. - 18. storočie), obľúbený v barokovej hudbe.

viola da bracco

- menší sláčikový hudobný nástroj držaný pri hre na ramene. Vznikol v 16. storočí. Predchodca dnešných huslí.

viola da gambakotva

- väčší sláčikový nástroj (15. - 18. storočie) držaný pri hre na kolene (podľa iných prameňov medzi kolenami). Predchodca dnešného violoncella.

violinista
violinistka

- huslista.

violista
violistka

- hráč na viole.

violína

- husle.

violka

- drobná bylina rodu Viola s modrými, fialovými alebo žltými súmernými kvietkam.

violka vonná

- fialka.

violka trojfarebná

- sirôtka.

violoncellistakotva

- hráč na violu.

violoncellokotva

- štvorstrunný tenorový sláčikový nástroj, menší ako kontrabas, držaný pri hre medzi kolenami a opierajúci sa bodcom o podlahu (od polovice 18. storočia nahradzuje violu da gamba).

violončelista
violončelistka

- hráč na violončele.

violončelo

- väčší strunový sláčikový nástroj, držaný pri hre medzi kolenami, o podlahu opretý bodcom, čelo.

viomycín

- antibiotikum s bakteriostatickým účinkom, najmä proti mykobaktériám.

VIP
Very Imoportant Person

- veľmi dôležitá osoba; prominent.

Viper

- pozri F-16.

virelai

- forma truvérskeho básnictva a spevu, obdobia lai.

virémia

- prítomnosť vírusov v krvi.

virgas

- hovorovo bitka za nejaký trest, výprask.

virgácia

- v geológii vetvovité, prípadne vejárovité rozbiehanie štruktúr, vrásových osí, chrbtov pohorí.

Virgil

- Írsko; biskup. Nechal v Salzburgu postaviť prvú katedrálu (dóm). Po požiari obnovená v roku 1628.

virginal

- strunný klávesový nástroj, predchodca klavíra, rozšírený v Anglicku v 16. – 18. storočí.

virginalista

- anglický skladateľ 16. – 17. storočia tvoriaci pre virginal, autor špecifickej klavírnej hudby.

Virginidy

- meteorický roj. Úplné označenie Virginidy. Začiatok aktivity 5. 3. , koniec aktivity 18. 4. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 34 km/s.

Virginidy

- meteorický roj. Úplné označenie ? Virginidy. Začiatok aktivity 27. 4. , maximum 5. 5. , koniec aktivity 8. 5. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 19 km/s.

Virginidy

- meteorický roj. Úplné označenie µ Virginidy. Začiatok aktivity 27. 4. , maximum 4. 5. , koniec aktivity 9. 5. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 23 km/s.

Virginidy

- meteorický roj. Úplné označenie ? Virginidy. Začiatok aktivity 1. 3. , koniec aktivity 19. 3. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 27 km/s.

virginita

- stav pohlavnej neporušenosti u dievčat, panenstvo.

Virgo

- skupina galaxií. Obsahuje asi 2.000 galaxií a dominuje v našej časti vesmíru. Vzdialenosť asi 60 miliónov svetelných rokov od Zeme.

virgo

- pohlavne neporušené dievča, panna.

Virgo-HI-21

- galaxia v súhvezdí Panny.

virgo intacta

- pohlavne nedoktnuté dievča.

virgulácia

- zatrhnutie položky háčikom (virguľou) pri revidovaní kníh, dokladov a pod.

virguľa

- prútik, ktorý prútkari používajú k vyhľadávaniu vody, nerastných ložísk alebo rôznych anomálií.
- znamienko v podobe háčika pri zrevidovanom údaji, položke.

Virchow, Rudolf

- Nemecko, patológ. V roku 1858 prišiel s myšlienkou, že všetky bunky ľudského tela vznikajú z bunky jedinej - oplodneného vajíčka, ktoré sa vyvinulo z buniek oboch rodičov.

viribus unitis (latinsky)

- spojenými silami, jednotne.

virilista

- nevolený člen určitého zboru s virilným hlasom.

virilita

- mužnosť, mužskosť, mužstvo.

virilizácia

- v biológii virilizmus.

virilizmuskotva
virilizácia


maskulinácia - vytvorenie druhotných mužských pohlavných znakov u žien.

virilný

- vyznačujúci muža (v plnej sile), mužský, mužný.

virión

- jednotlivá častica vírusu schopná napadnúť bunku a rozmnožovať sa v nej.

virogénny

- vírusového pôvodu, vyvolaný vírusmi.

viroid

- prenosná subvírusová jednotka.

virológ
virologička

- odborník vo virológii.

virológia

- náuka o vírusových chorobách.

virostatikum

- antivirotikum.

viróza

- infekčné ochorenie spôsobené vírusmi.

virtualita

- možnosť, schopnosť, potencionalita, vnútorná sila.

virtuálny

- zdanlivý, možný, potencionálny.
- neskutočný, v tento okamžik neexistujúci.
- sprostredkovaný pomocou internetu.
- poskytujúci služby prostredníctvom internetu.
- ľubovoľne, nekonečne malý.

virtuozita

- dokonalé ovládanie hry na hudobný nástroj, majstrovstvo, bravúra.
- vynikajúca zručnosť, majstrovstvo uplatňované v určitej činnosti, odbore.

virtuóz
virtuózka

- dokonalý hráč na hudobný nástroj.
- osoba dokonale ovládajúca svoj odbor, majster.

virtuózny

- týkajúci sa hudobného majstrovstva.
- dokonalý, majstrovský.

virulencia

- miera schopnosti vírusu vyvolať ochorenie. Čím viac ľudí vírus nakazí, tým väčšia je jeho virulencia.

virulentný

- s vysokou virulenciou.

virvar

- hluk, huk.
- zmätok.
- neporiadok.

viržinka

- jemná tenká cigara so slamkou uprostred (pôvodne z virgínskeho tabaku, podľa amerického štátu Virgínia).

vis-à-vis

- naprot (sedieť vis-à-vis).
- zoči-voči (vysvetliť si to vis-à-vis).

vis major
vis maior

- vyššia moc, neodvratná udalosť.

vis vitalis

- životná sila - názov Berzelia a jeho súčasníkov pre vysvetlenie chémie živej prírody, organickej chémie.

visceralgia

- útrobná bolesť spôsobená ochorením vnútorného orgánu alebo premietnutím odinakiaľ (napr. z chrbtice).

viscerálny

- týkajúci sa útrob, útrobných orgánov, útrobný.

viscerogénny

- útrobného pôvodu, majúci pôvod v útrobných orgánoch.

visceroptóza

- pokles brušných útrob, splanchnoptóza.

viska

- whiskey, whisky; silný alkoholický nápoj z jačmenného slad a z ďalších obilnín, najmä z kukurice.

viskača

- statný činčilový hlodavec rodu Lagostomus s cennou kožušinou, žijúci vo veľkých kolóniách na juhoamerických pampách.

viskozita

- odpor takutiny k deformácii, priľnavosť.

viskóza

- regenerovaná celulóza, surovina ku výrobe umelého hodvábu a celofánu.

viskozimeter

- prístroj na meranie viskozity.

viskózny

- prejavujúci väzkosť, viskozitu, väzký.

vistazmenka

- zmenka na videnie.

vistéria

- liana rodu Wisteria s bohatými strapcami modrých kvetov, u nás pestovaná ako popínavá rastlina (podľa amerického lekára C. Wistara).

vistéria čínska

- glycínia.

vistra

- obchodný názov umelého textilného vlákna z viskózy, používaného najmä v zdravotníctve.

Višna

- indické božstvo.

višňa peruánska

- physalis.

Višňovský, Ľubomír

- SR; * 11. 8. 1976 (Topoľčany), hokejista.

Višňovský, Tibor

- SR; * 20. 10. 1974; hokejista.

vitagén

- látka vitamínovej povahy zúčastňujúca sa na výstavbe tkanív a dodávke energie.

vitahum

- priemyselné hnojivo vyrábané z kanalizačných kalov a iných látok organického i anorganického pôvodu.

Vitalis, Ordericus

- Anglo - normandský dejepisec; dielo: 1123 - 1141: Cirkevné dejiny.

vitalista
vitalistka

- stúpenec (filozofického, literárneho) vitalizmu.

vitalistický

- týkajúci sa vitalizmu.

vitalita

- živosť, životnosť, životná spôsobilosť, energičnosť.
- v biológii schopnosť organizmov, ich populácií žiť a obnovovať život v meniacich sa podmienkach prostredia.

vitalizmus

- názor o existencii nehmotnej životnej sily, energie.
- literárny smer zameraný na prírodu a zmyslové prežitky, (po 1. svetovej vojne) smer v českej literatúre založený na radosti z prostej existencie, žitia a na oslave citového a zmyslového vyžitia.

vitamér

- látka s podobným alebo totožným vitamínovým účinkom.

vitaminácia
vitaminizácia

- obohacovanie potravín vitamínmi.

vitaminizácia
vitaminácia

- obohacovanie potravín vitamínmi.

vitaminológia

- náuka o vitamínoch.

vitaminoterapia

- vitamínová liečba.

vitaminózny

- obsahujúci vitamín, vitamíny.

vitamín

- organická zlúčenina, ktorá sa zúčastňuje (zväčša ako koenzýmy) metabolických pochodov v ľudskom organizme. Bez nich nemôžu dobre fungovať telesné orgány a systémy. Ľudské telo nedokáže väčšinu týchto látok syntetizovať a je preto závislé na ich prísune zvonka. Patria medzi mikroživiny a nemajú žiadnu energetickú hodnotu. Prvé vitamíny boli objavené na začiatku 20. storočia. Je známych 13 vitamínov: A, D, E, K, C, a 8 vitamínov B.

vitamín A

- retinol, karotén. Zlepšuje metabolizmus kože, stimuluje tvorbu elastínu a kolagénu (vlákna v koži zaisťujúce pružnosť a pevnosť), spevňuje a zvláčňuje kožu. Je životne dôležitý pre dobrý zrak.

vitamín B1

- tiamín; rozpustný vo vode; podporuje premenu energie, posiľuje srdce, ukľudňuje tráviace potiaže. Obsahuje ho cibuľa, špenát, pór, rebarbora, červená paprika, petržlen a iné.

vitamín B2

- riboflavín, niacín, kyselina pantotenová; rozpustný vo vode; hojí kožu a sliznice (riboflaívn), znižuje frekvenciu a závažnosť migrén, podporuje tvorbu pohlavných hormónov a posiľuje tráviacu sústavu (niacín). Je obsiahnutý napríklad v petržlene, špenáte, karfiole, ružičkovej kapuste, cesnaku.

vitamín B6

- pyridoxín, biotín, kyselina listová; rozpustný vo vode; podporuje tvorbu protilátok, tvorbu červených krviniek a zdravú kožu (pyridoxín); podporuje vylučovanie odpadných produktov a častí rozložených bielkovín (biotín).

vitamín B9

- kyselina listová. Dôležitý pre ženy, ovplyvňuje ich dispozíciu donosiť zdravé potomstvo.

vitamín B12

- vitamín rozpustný vo vode. Pomáha pri tvorbe červených krviniek, posiľuje nervový systém.

vitamín C

- kyselina L-askorbová; rozpustný vo vode; posiľuje imunitu, urýchľuje hojenie rán, je antioxidant, uľahčuje vstrebávanie železa, je potrebný ku tvorbe kolagénu. Jeho zdrojom je napríklad červená paprika, petržlen, čierne ríbezle, karfiol, jahody a pomaranče. Optimálna denná dávka je 200 - 500 mg denne. Prvý objavený vitamín (v roku 1947, Albert Szent - Györgyi von Nagyrapolt).

vitamín Dkotva

- vitamín, ktorý človek získava predovšetkým pobytom na slnku (až 80% dennej potreby). Zbytok môže dopĺňať v potrave (rybí tuk, pečeň, vajcia, mlieko). Má protirakovinové účinky v tom, že sa dokáže naviazať na onkogénny proteín.

vitamín D3kotva

- cholekalciferol. Vzniká v koži pôsobením slnečného žiarenia, ale až transportom do pečene a premenou v obličkách vzniká vlastná aktívna forma vitamínu D.

vitamín K1

- vitamín rozpustný v tukoch Produkuje v pečeni látky podporujúce zrážanlivosť krvi.

vitamín K2

- vitamín rozpustný v tukoch Produkuje v pečeni látky podporujúce zrážanlivosť krvi.

vitamíny, rozpustné v tukoch

- vitamíny A, D, E a K.

vitamíny, rozpustné vo vode

- vitamín C a osem vitamínov B.

vitarián
vitariánka

- vegetarián, ktorý sa živí iba surovou stravou rastlinného pôvodu.

vitálny

- týkajúci sa vitality.
- životný, živý, temperamentný.

Vitásek, František

- ČR; 7. 1. 180 (Velká Bystřice) - 19. 8. 1973 (Brno); geograf. 1924: prednáša na Masarykovej univerzite v Brne (so roku 1927 profesor). Člen korešpondent ČSAV.

vitelín

- jedna z bielkovín obsiahnutá vo vaječnom žĺtku.

vitiligo

- kožné ochorenie charakteristické bielymi škvrnami bez kožného farbiva, citlivými na slnečné žiarenie.

Vitorio Emanuel III.

- Taliansko; † 1947 (Egypt); panovník. Syn Umberto. 1944: právomoci predáva synovi. 1946: po vyhlásení republiky opúšťa Taliansko.

Vitovat

- Litva; ? - 1430 - ?: knieža.

vitrail

- vitraj; maľba na skle.
- okno alebo sklenená stena zložená z farebných plôch.

vitraj

- vitrail; maľba na skle.
- okno alebo sklenená stena zložená z farebných plôch.

vitrasil

- rozptylné a tepelne izolujúce sklo s vložkou zo sklených vláken medzi dvoma tabuľami.

vitráž

- sklo, okenná tabuľa.
- (chrámové) okno z farebných skiel spájaných olovenými pásmi.
- výtvarne upravená sklená doska ako deliaci architektonický prvok.
- malá upevnená záclonka (sčasti) zakrývajúca okennú al. dverovú tabuľu.

vitrifikácia

- metóda rýchleho zmrazovania biologických materiálov. Rýchlosť zmrazenia je 50 - 1.000 °C/min. Rýchle zmrazenie zabraňuje tvorbe vodných ľadových kryštálov, vzniká amorfný ľad vo forme skla.

vitriol

- žieravina; zvyčajne kyselina sírová.

vitrit

- zložka čierneho uhlia drevitého pôvodu.

vitrína

- zasklenná skriňa.

Vittori, Roberto

- Taliansko; kozmonaut. Let na Sojuz TM-34.

vivace

- živo.

vivacissimo

- veľmi živo.

Vivaldi, Antonio

- hudobný skladateľ. Opery: Montezuma; Orlando finto pazzo.

vivaristika

- chov teplomilných živočíchov.

vivat

- prevolanie slávy (nech žije!).

vivárium

- priestor upravený pre chov teplomilných živočíchov.

Vivékánda

- India; * 12. 1. 1863; filozof.

vivianit

- rozšírený jednoklonný nerast, vodnatý fosforečnan železa (podľa anglického mineralóga F. G. Viviana).

viviparia

- živorodosť, rodenie živých mláďat.
- klíčenie rastlín v semenách ešte na materskej rastline

viviparný

- živorodý.

vivisekcia

- pokusný operačný zákrok na zvierati bez znecitlivenia.

vivo

- v hudbe živo.

vizáž
visáž

- tvár, obličaj, vzhľad.

vizážista
vizážistka

- kto sa odborne stará o celkový vzhľad osoby (účes, líčenie, zladenie odevu a doplnkov a pod.).

vizigótčina
gótčina

- vymretý východogermánsky jazyk známy z Wulfilovho prekladu Biblie zo 4. stor. n. l.

Vizigóti

- germánsky kmeň. V roku 376 prekročili Dunaj a umožnili tak prístup mnohým ďalším kmeňom na rozsiahle rímske územia. V roku 410 vyplienili Rím. Založili vlastné kráľovstvo v dnešnom Francúzsku a Španielsku. Španielske územie držali až do roku 711, kedy ho dobyli Arabi.

vizionár
vizionárka

- snílok, blúznivec.

vizita

- kontrola, inšpekcia lekárov, prehliadka.
- zastaralo návšteva.
zastaralo kontrola, revízia, inšpekcia, vizitácia.

vizitácia

- pravidelná prehliadka duchovnej správy (predtým aj školy) konaná biskupom alebo vikárom.
- kontrola, revízia, inšpekcia.

vizitátor

- kto koná vizitáciu.

vizitka

- malý tuhý lístok s vytlačeným menom, prípadne adresou, používaný v spoločenskom styku, navštívenka.
- preukaz, obraz o niečom.

vizitovať
vizitírovať

- prezerať, prehliadať, vyšetrovať.
- vykonávať vizitáciu.
- vykonávať návštevu spojenú so zvedavou prehliadkou, obhliadkou.

vizír

- české pomenovanie pre najjednoduchšie zariadenie na pozorovanie nebeských telies. V podstate sa jedná o dva kamene, ktorých spojnica tvorí na obzore bod, v ktorom teleso v ten ktorý deň zapadá alebo vychádza.
- slangovo pomocný malý ďalekohľad na zameriavanie hlavného ďalekohľadu na príslušný predmet, hľadač.

vizírka

- vo fotografickom slangu zariadenie na kamere na vyhľadávanie predmetu a jeho umiestnenia na snímke, hľadáčik.
- zastaralo hovorovo zasklený otvor v dverách (bytu) umožňujúci pohľad von, priezor.

vizmut

- zastaralo bizmut.

vizovať
vizírovať

- približne (napr. pomocou ceruzky) na diaľku určovať, porovnávať dĺžky, výšky, uhly, proporcie.

vizualizácia

- nadobudnutie alebo dodanie vizuálnej povahy.

vizualizácia predstáv

- proces, počas ktorého oslepnutá osoba nadobúda zrakovú predstavu o priestorových útvaroch na základe akustických, hmatových a iných vnemov.

vizuálny

- súvisiaci so zrakovým vnímaním, zrakový.

vídium

- veľmi tvrdý materiál používaný na hrany rezacích nástrojov, vrtákov a pod.

Vích, Martin František

- ČR; * 1921; kňaz. 1949: začína vykonávať povolanie kňaza v Českých Budějoviciach. Komunistami odsúdený na 10 rokov ťažkého žalára. 2005: Řád T. G. Masaryka.

Vícha, Jiří

- ČR; * 7. 11. 1931; hádzanársky brankár. 2x 2. miesto a 2x 3. miesto na MS. 2x 1. miesto na ME. S klubom Dukla Praha 2x víťaz Pohára majstrov európskych krajín. 15x majster republiky (+ 7x ako tréner). 1972: reperezentačný tréner (2. miesto na LOH v Mníchove).

víchrica

- vietor o rýchlosti 75 - 117 km/hod., strháva zo striech škridle.

víchrica, mohutná

- vietor o rýchlosti 103 - 117 km/hod, pôsobí veľké škody v lesoch a na domoch.

víchrica, silná

- vietor o rýchlosti 89 - 102 km/hod, vyvracia stromy.

Víke-Freiberg, Vaira

- Lotyšsko; politička. 2005, 2006, 2007: prezidentka.

víkend
weekend

- doba pracovného voľna na konci týždňa, koniec týždňa, sobota a nedeľa.

víkendovať

- tráviť víkend.

víla

- ženská mytologická bytosť. Je popisovaná ako vysoká postava obdarená pôvabom. Sú líčené ako neviazaní a nebezpeční tvorovia. Stávajú sa aj manželkami smrteľníkov. Mužská podoba sa nazýva Elf.

vína

- indický hudobný nástroj podobný lutne.

víno

- nápoj z vylisovaných a vykvasených plodov, najčastejšie z hrozna.

víno, akostné

- na výrobu môžu byť použité hrozná z vinice pre akostné víno z jednej vinárskej oblasti. Výroba vína musí prebehnúť v oblasti, kde bolo hrozno obrané. Cukornatosť musí dosiahnuť minimálne 15 °NM.

víno akostné, odrodové

- víno vyrobené z vínnych hrozien, rmutu alebo muštu najviac troch odrôd, ktoré musia byť na zozname odrôd pre výrobu akostných vín.

víno akostné, známkové

- víno vyrobené zo zmesi hrozna, rmutu a muštu vyrobeného z vínnych hrozien obraných na vinici vhodnej pre akostné víno stanovenej oblasti alebo zmiešaním akostných vín.

víno, alkoholizované

- víno obsahujúce okrem alkoholu vzniknutého kvasením ešte pridaný alkohol.

víno, botritické

- druh vína, ktoré vzniká spracovaním hrozien napadnutých pliesňou Botrytis cinerea. Patrí k prírodným vínam so zvýšeným obsahom tzv. zbytkového cukru.

víno, dezertné

- víno s vysokým obsahom alkoholu a cukru.

víno, fádne

- chuťové vlastnosti vína zvýrazňuje obsah kyselín, ktoré mu dodávajú piteľnosť a sviežosť. Ak je kyselín nedostatok, namä v bielom víne, hovoríme o ňom, že je fádne.

víno, hutné

- víno pevnej štruktúry, dostatočného extraktu, vyrovnanej viskozity, výraznejšieho charakteru.

víno, kabinetné

- akostné víno s prívlastkom - kabinetné víno je kategória vín vzniknutých z muštov, ktoré dosiahli cukornatosť 19 - 21 °NM. Sú to ľahké, suché, príjemne piteľné vína.

víno, korenité

- odrodová vlastnosť niektorých vín, napr. tramínu.

víno, krátke

- víno, ktoré nemá žiadny "chvost" chuťový dojem okamžite vyprchá.

víno, ľadové

- rovnako ako ostatné vína s prívlastkom ho je možné vyrábať až po overení cukornatosti. Vyrába sa zo zmrznutých hrozien obraných pri teplote aspoň -7 °C a získaný mušt musí vykazovať aspoň 27 °NM cukornatosti. Hrozná pri lisovaní nesmú rozmrznúť - preto ostane časť vody nevylisovaná v hroznách vo forme ľadových kryštálov. Ľadové vína bývajú veľmi extraktívne, sladké a sú pomerne vzácne a preto drahé.

víno, mladé

- ešte celkom nevykvasené víno.

víno, nečisté

- víno s nepríjemnou pachuťou a vadnou vôňou, čo je zvyčajne dôsledok zlej prípravy vína alebo nesprávneho fľaškovania.

víno, octové

- pokazené víno, ktoré sa zmenilo na ocot.

víno, omšové

- víno, ktoré sa používa pri omšových obradoch.
- prenesene dobré, kvalitné víno.

víno, polosladké

- obsah zbytkového cukru vo víne je väčší ako najvyššia hodnota stanovená pre víno polosuché, ale dosahuje najviac 45 g na liter.

víno, polosuché

- víno so zbytkovým cukrom, ktorý je väčší ako najvyššia hodnota stanovená pre vína suché, ale nepresahuje 12 g v litri vína.

víno, predikátne

- kabinetné víno, pozdný zber, výber z hrozien, výber z bobulí, ľadové víno, slamové víno.

víno, sladké

- víno s najvyšším obsahom zbytkového neprekvaseného cukru (senzoricky i analyticky). Zvyčajne sa jedná o vína špeciálne, určené pre dlhú dobu zrenia. Obsah alkoholu je 7 - 11 %. Jedná sa o víno so zbytkovým cukrom najmenej 45 g na liter.

víno, slamové

- názov vína s prívlastkom, ktoré vzniklo z hrozien dosúšaných po dobu najmenej troch mesiacov po zbere na slame, alebo boli zavesené v dobre vetranom priestore. Tým sa odparí časť vody z bobulí a koncentruje sa obsah extraktívnych látok. Pre takúto výrobu sa musia hrozná nechať dobre dozrieť a nesmú byť poškodené. Väčšinou sa používajú hrozná bielych odrôd. Získaný mušt musí vykazovať najmenej 27 °NM cukornatosti. Slamové vína sú veľmi extraktívne, sladké a sú pomerne vzácne a drahé.

víno, stolné

- najnižšia kategória vína. Nesmie byť označené názvom odrody, oblasti, vinárskej obce, viničnej trate alebo iným zemepisným názvom. Vyrába sa z muštových odrôd (stolných i neregistrovaných). Obsahuje 7 - 11 % alkoholu.

víno, sudové

- víno, ktorého spotrebiteľský obal má väčší objem ako 2 litre.

víno, suché

- víno, ktoré prekvasilo na nízky obsah zbytkového cukru, ktorý smie obsahovať maximálne 4 g zbytkového cukru na liter alebo maximálne 9 g cukru v litri, pokiaľ rozdiel zbytkového cukru a celkového obsahu kyselín prepočítaný na kyselinu vínnu je 2 gramy alebo menej.

víno, šampanské

- jemné víno pôvodne z francúzskeho kraja Champagne.

víno, školené

- víno, ktorého zrenie a čistenie sa urýchľuje rozličnými zákrokmi.

víno, tiché

- všetky nešumivé vína bez oxidu uhličitého.

víno, tokajskékotva
tokaj

- víno pochádzajúce z maďarskej oblasti okolo mesta Tokaj; sladké silné víno.

víno, varené

- víno uvarené s cukrom a koreninami.

víno, vodové

- slabé víno, ktoré pôsobí nariedeným dojmom.

víno, zemské

- stolné víno. Cukornatosť hrozna musí byť minimálne 14 °NM. Na rozdiel od stolného vína môže byť označené názvom oblasti, ročníkom a odrodou.

vínokupec

- kto obchodoval s vínom, obchodník s vínom.

vínotéka

- zbierka vínnych produktov.
- predajňa takýchto produktov.

vínovica
brandy

- liehový nápoj z hroznovej šťavy.

vírnik

- autogyra.

vírus

- bielkovinová mikroskopická schránka, v ktorej je uložená genetická informácia (RNA alebo DNA). Dosahuje veľkosti 15 - 390 nanometrov. Nejedná sa o živé organizmy - vírusy nevykazujú žiadne známky života (tvoria hraničnú líniu medzi živou a neživou prírodou) až do momentu, kedy zaútočia na vhodného hostiteľa.
- skrytý program zavedený so zlým úmyslom do systému počítača bez vedomia užívateľa a s cieľom škodiť.
- skrytý program zavedený so zlým úmyslom do systému mobilného telefónu bez vedomia užívateľa a s cieľom škodiť.

vírus, fuťienský

- pomenovaný podľa čínskej provincie Fu-ťien; varianta vírusu vtáčej chrípky H5N1. Je iný, ako skoršie typy vírusu z Vietnamu a Hongkongu. Boli ním infikovaní i ľudia, ale nepreukázalo sa, že by bol prenosný z človeka na človeka. Objavený bol v októbri 2006.

vírus, chrípkový

- RNA vírus z "rodiny" Orthomyxoviridae. Obal vírusu tvorí bielkovina a vnútorná vrstva tukov. Vo vnútri je osem génov, ktoré sa neustále náhodne menia. Do bunky sa vírus dostáva prostredníctvom bielkoviny hemaglutinín. V bunke potom vírus vyrába neuraminidázu. Vírus sa ľahko šíri. Rozoznávame vírusy typu A (15 podtypov H ( hemaglutinin; z toho "ľudské" podtypy sú 1 - 3) a 9 podtypov N ( neuraminidáza)), B (jeden podtyp H a jeden podtyp N) a typu C, z ktorých vírus typu A môže spôsobiť epidémiu alebo pandémiu. Bol objavený v roku 1933 elektrónovým mikroskopom (meria okolo 1/10.000 mm).

vírus, chrípkový typu A

- v roku 1933 ho objavil Wilson Smith .

vírus, papilomový

- vírus zodpovedný za vznik rakoviny maternicového krčku.

Víšek, Jan

- ČR; * 12. 6. 1981; hokejista.

Vítečková, Eva

- ČR; * 26. 1. 1982; basketbalistka. Výška 190 cm.

Vítek, Zdeněk

- ČR; * 25. 7. 1977 (Vrchlabí); biatlonista. 2000: 1. miesto závodu SP v Amterselve. 2003: 3. miesto v šprinte na MS.

víťaz, absolútny

- ktorý dosiahol najlepšieho výkonu bez ohľadu na kategóriu.

vízia

- videnie do budúcnosti, schopnosť predvídať, predstavovať si niekoho, niečo; vôbec umelecká predstavivosť, predstava.
- vidina, prelud.
- plán rozvoja, koncepcia, budúce zameranie.

Vízner, Oldřich

- ČR; * 6. 5. 1947 (Praha); herec. 1969 - 1977: pôsobí v Kladne a Mladej Boleslavi. 1977 - 1998: Činoherný klub v Prahe. Filmografia: 1976: Léto s kovbojem; 1983: Sestřičky; 1994: Saturnin; Arabela (TV seriál); Cirkus Humberto (TV seriál); Saturnin (TV seriál); Bylo nás pět (TV seriál).

vízum

- povolenie zapisované do cestovného dokladu (pasu) a oprávňujúce ku vjazdu, výjazdu, prejazdu alebo pobytu na území príslušného štátu.

vízum, tranzitné
tranzitné povolenie

- povolenie na prejazd územím iného štátu.

vízus

- rozlišovacia schopnosť oka v rozličnom stupni presne a detailne zobrazovať okolitý svet na očnú sietnicu, ostrosť zraku.

vizúra

- v geodézii spojnica optického stredu objektívu a stredu nitkového kríža vedená na zameriavaný cieľ, zámera.

vklad, termínovaný

- v ekonomike na určitú dobu, obyčajne za výhodnejších podmienok (úrokovej sadzby), ktoré predčasným výberom vkladu zanikajú.

vkomponovať

- kompozične včleniť, vložiť, zasadiť, zakomponovať.

VKR

- vojenská kontrarozviedka.

Vlad V. "Narážač"

- Rumunsko; (alias Draculea, rumunsky syn diabla). Počas svojho panovania (1456 - 62) nechal na kôl naraziť 10.000 ľudí.

Vladikavkaz
(rusky) Владикавказ
(osetsky) Дзæуджыхъæу

- Osetia
hlavné mesto.
1931 - 1944: mesto malo meno Ordžonikidze.
1944 - 1954: mesto malo meno Dzaudžikau.
1954 - 1990: mesto malo meno Ordžonikidze.

Vladimir

- Rusko
kyjevské veľkoknieža.
988: vyslal poslov, aby sa zoznámili so židovským, moslimským a kresťanským náboženstvom - tento dátum sa prijíma sko počiatok ruskej histórie.

Vladislav, Jan
Ladislav Bambásek

- ČR
* 15. 1. 1923 (Hlohovec)
† 3. 3. 2009 (Praha)
básnik, prekladateľ.
Manželka Marie.
1938: návrat do Čiech.
1948: vylúčený zo štúdií.
1968: spoluzakladá Kruh nezávislých spisovatelů.
1969 - 1970: vedie revue Světová literatura.
1975: vedie a rediguje samizdatovú edíciu Kvart.
1981: odchod de exilu (Fracúzsko).
2003: návrat do Čiech.

Dielo:
Hořící šlověk (zničené v roku 1949)

vlajka

- zástava pripevnená na žrď tak, že sa dá vyťahovať a sťahovať.
- zástavka ako symbol nejakej skupiny, spoločenstva ap.

vlajka, československáčeskoslovenská zástava
československá zástava

- jún 1919: uznesenie, že národnými farbami Československa sa stávajú červená, biela a modrá.
4. 7.1919: heraldik Jaroslav Kursa určil: "Mezi červený a bílý pruh budiž vložen do jedné třetiny vlajky modrý klín, jako symbol Slovenska."
30. 3. 1920: modrý klin bol predĺžený do polovice vlajky.
1. 1. 1993: ýástava sa stáva štátnou zástavou Českej republiky po zániku spoločného štátu Čechov a Slovákov, Slvovensko má vlastnú zástavu.

vlajka, signálna

- signalizačná vlajka.

vlas

- rohovitý výrastok na hlave človeka. Je hrubý 42 - 95 mikrometrov, záleží na tom, kde vlas rastie. Najsilnejšie vlasy bývajú na temene. Ženy majú vlasy silnejšie ako muži. Na jednom centimetri štvorcovom rastie 180 - 320 vlasov. Priemerný počet vlasov na hlave u čiernych a hnedých vlasov je 80 - 100 tisíc, u blonďatých ľudí to býva až o tretinu viac, tiež tenších vlasov je viac. Životnosť vlasu je 2 - 4 roky. Zdravému človeku za deň vypadne 15 - 100 vlasov. Vlas za deň vyrastie 0,3 - 0,4 milimetra, teda zhruba 1 centimeter za mesiac.

vlas, Venušin

- adiant.

Vlasák, Tomáš

- ČR; * 1971 (Hradec Králové); výtvarník. 1985: nastúpil na strednú školu šperkársku v Trutnove. 1989: štúdio animovaného filmu Bratři v triku. 1995: v Taliansku spolupracoval na filme Blue Arrow. Dielo: Pakárna (animovaný seriál).

Vlasák, Tomáš

- ČR; * 1. 2. 1975; hokejista.

Vlasov, Andrej

- ZSSR
† 1946 (popravený)
generál.
Zbehol z ČA.
Počas 2. svetovej vojny velil fašistickým jednotkám v rámci nemeckej armády, ktoré boli zložení z bielogvardejcov.
Bol zajatý sovietskymi vojakmi a popravený.

vlasovec

- (v 2. svetovej vojne) príslušník Ruskej oslobodzovacej armády bojujúcej po boku nacistov (pod vedením generála A. A. Vlasova).

vlastel

- šľachta v stredovekom Chorvátsku, Bosne a Srbsku.
- v dalmátskych mestách príslušníci patricijskej oligarchie.

vlastnosti, koligatívne

- v chémii vlastnosti závislé od počtu molekúl látky.

vlasy, apollónske

- bohaté, zlaté vlasy.

vlaška

- plemeno nosnej sliepky talianskeho pôvodu, vhodné do polointenzívnych chovov.

vlašský

- týkajúci sa Vlách, Vlachov.
- zastaralo taliansky (podľa niekdajšieho označenia Talianska, Talianov).

vláda

- najvyšší orgán výkonnej moci. Zvyčajne je zložená z predsedu vlády (premiéra), miestopredsedov a ministrov.

vláda, koaličná

- vláda zložená zo zástupcov rozličných politických strán, ktoré sa medzi sebou dohodli.

vláda, viedenská

- (u nás pred r. 1918) rakúska vláda.

vlákna, kazeínové

- vlákna vyrábané z roztoku kazeínu zvlákňovaním za mokra.

vlákna, kolagénové

- ohybné, veľmi pevné vlákna väzivového tkaniva obsahujúce bielkovinu kolagén, glejotvorné.

vlákno

- nitkovitý materiál na výrobu priadze, celulózy ap.
- niečo tvarom podobné vláknu.

vlákno, agávové

- vlákno z niektorých druhov agáve pre výrobu kartáčov a špagátov.

vlákno, byssovo

- vlákno, pomocou ktorého sa mäkkýš slávka jedlá ( Mytilus edulis) užším koncom lastúry prichycuje k povrchu, na ktorom žije. Vlákno sa tvorí tuhnutím hustej kvapaliny, ktorá je vylučovaná byssovou žľazou. Týmto vláknom sa slávka bez problémov prilepí i na nepriľnavé povrchy, ako sú napríklad sklo alebo teflón. Vlákno sa skladá z morskej vody extrahovaného železa v spojení s bielkovinami.

vlákno nervové, aferentné

- dostredivé, centripetálne nervové vlákno.

vlákno, silikoalumíniové

- keramický materiál na výmurovku, ktorý sa dá ľubovoľne tvarovať.

VLCC

- Very Large Crude carrier - trieda tankerov s kapacitou medzi 200.000 - 320.000 ton ropy.

Vlček, Josef

- ČR; * 8. 1. 1951 (Praha); hudobný publicista. Redaktor v Pantone, časopise Melodie. Od roku 1990 redaktor Pop& Pop. Dielo: Rock (slovník, 3 diely).

Vlček, Miloslav

- ČR; politik (ČSSD). 2006: predseda snemovne.

Vlček, Oldřich

- ČR
* 21. 9. 1950 (Strakonice)
huslista.
1980 - 1990: člen Škvorovho kvarteta.
Umelecký vedúci súboru Virtuosi di Praga.

Vlček, Stanislav

- ČR, * 26. 2. 1975; futbalista.

Vlček, Tomáš

- ČR; * 9. 1. 1941 (České Budějovice); historik umenia. 1970 - 1977: člen undergroundovej skupiny Jiřího Koláře. 1969: v Ústave teórie a dejín umenia ČSAV (1990 - 1993: riaditeľ).

vlizelín

- tkanina použivaná ako výstuž, môže byť i zažehlovacia.

vlk

- Lupus; psovitá šelma.

vlk japonský

- vymretá psovitá šelma. Vymrel v roku 1905.

Vlk, Miloslav

Miloslav Vlk - ČR; * 17. 5. 1930 (alebo 1932; Líšnice); teológ. 1952: maturita, potm pracoval ako robotník v továrni Motor Union v Českých Budejoviciach. Vojenskú službu absolvoval v rokoch 1953 - 1955. V roku 1960 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej - obor arcívnictvo. Pracoval ako archivár v Okresnom arcíve v Třeboni. V roku 1964 odišiel študovať na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměříc. Na kňaza bol vysvätený 23. 6. 1968 v Českých Budejoviciach. 1971: pôsobí na farnosti Laziště. 1972: pôsobí na farnosti v Rožmitále pod Třemšínem. 1978: odňatý tzv. štátny súhlas k verejnému výkonu kňazskej služby. 1. 1. 1989: vrátený "štátny súhlas". 14. 2. 1990: menovaný českobudejovickým biskupom (biskupské svätenie 31. 3. 1990). 27. 3. 1991 sa stal pražským arcibiskupom a českým primasom. 1991 - 2000: predseda biskupskej konferencie (napred ČSFR, potom Českej biskupskej konferencie). 26. 11. 1994 bol pápežom vymenovaný za kardinála.

vlk texaský

- vymretá psovitá šelma. Vymrel v roku 1970.

Vlkolínec

- SR
dedina na úpätí Veľkej Fatry pod kopcom Sidorovo. Rezervácia ľudovej architektúry zapísaná v UNESCO ako kultúrne dedičstvo. Dedinu založili uhliari a drevorubači. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1376.

vlna

- oblúkovitý útvar vznikajúci na vodnej hladine, šíriaci sa z miesta rozruchu.
- niečo zvlnené, tvarom podobné vodnej vlne.
- presypy (piesku).
- súhrn dejov šíriacich sa (obyčajne periodicky) súvislým prostredím z nejakého počiatočného rozruchu.
- náhly výskyt niečoho, šíriaceho sa obyč. vo väčšom množstve, v rýchlych nárazoch (vlny horúčavy, vlny vetra).
- (básnicky) prudký, náhly príval citov, prudké, náhle citové vzplanutie (vlna citov).

vlna, angorská

- angora.

vlna, kašmírska

- jemná vlna získaná výčesom al. vytrhávaním z kozy kašmírskej, kašmír.

vlna, koherentná

- vlna (napr. svetelná) prichádzajúca do daného bodu so stálym fázovým rozdielom, takže dochádza k interferencii. Koherentné vlny získavame optickým rozdelením lúča na dva lúče alebo priamo v kvantových generátoroch (maser, laser).

vlna, rázová

- pozri aerodynamický tresk.

vlna, terénna

- mierna vyvýšenina v teréne.

vlnár

- kto sa zaoberá spracúvaním vlny.

vlnársky

- súvisiaci s produkciou alebo so spracúvaním vlny.

vlnárstvo

- odbor výroby zameraní na produkciu alebo spracúvanie vlny.

vlnenie, koherentné

- vlnenie majúce rovnakú frekvenciu, rovnaký smer kmitania a rovnakú fázu alebo rovnaký rozdiel fáz.

vlny, rádiové

- časť spektra elektromagnetického vlnenia používaná na prenos signálov.

vlny, ultrakrátke

- kmitočtové rádiokomunikačné pásmo v rozsahu 300 – 3.000 MHz, decimetrové vlny, skratka ukv, UKV, UHF.

vlog

- viedoblog.

vlogging

- osobné video uverejnené na internete.

VLT

- Chile
sústava štyroch osem metrových teleskopov na pozorovanie exoplanét.

vltavín

- polodrahokam patriaci medzi tektity, prírodné sklo. Je tvorený z 80 % oxidu kremičitého. Taví sa pri teplote 1. 250 - 1. 400 °C. Obsahuje iba tisíciny % vody - patrí medzi najsuchšie prírodniny na Zemi. Typická farba je zelená.

vlys

- v architektúre pozdĺžny plochý pás zdobený architektonickým členením, sochárskym reliéfom al. maľbou.
- (v antickej architektúre) stredný pás kladia medzi architrávom a rímsou.
- v stavebníctve obdĺžniková doštička z tvrdého dreva s drážkou, z ktorej sa zostavujú parketové dlážky, vlysok.

vlysok

- vlys.

vĺčik etiópsky
Canis simensis

- psovitá šelma.
Obýva výhradne etiópske hory s nadmorskou výškou okolo 3.600 metrov nad morom. Najviac z nich žije v národnom parku Bale.

Vm

- fyzikálna značka pre skalárna magnetický potenciál, skalárny magnetický potenciál (aj ?m).

vmanévrovať

- (koho, čo kam) manévrovaním dostať.

Vnouček, František

František Vnouček - ČR; 27. 12. 1903 - 24. 6. 1960; herec. 1930 - 1932: Osvobozenecké divadlo. Filmografia: Cesty do hlubin študákovy duše; Všude žijí lidé (1960); 105% alibi (1959); Májové hvězdy (1959); Poslušně hlásím (1957); Anna proletářka (1952); Vstanou noví bojovníci (1950); Krakatit (1948).

vnútrokoaličný

- ktorý je vnútri koalície, týkajúci sa vnútorných pomerov koalície.

vňať

- nadzemné orgány (napr. listy, stonky) rastlín.

voál
voile

- ľahká, vzdušná, priesvitná ľanová, bavlnená alebo hodvábna tkanina v plátnovej väzbe.

vobler

- zariadenie umožňujúce záznam kmitočtovej charakteristiky obvodu, rozmetávač.

voda

- priehľadná kvapalina vskytujúca sa v prírode v troch skupenstvách, slúžiaca ako základný nápoj a využívaná v technike i pri výrobe na najrozličnejšie účely.
- chemická zlúčenina vodíka a kyslíka v pomere 2:1 (značka H2O).
- prirodzený vodný tok (rieka, potok ap.) alebo vodná nádrž (rybník, jazero, more).
- obsah, objem vodného toku al. nádrže.
- vodná hladina.
- v názvoch nápojov, chemických roztokov, rozličných prípravkov, najmä kozmetických a pod.
- hovorovo šťava niektorých rastlín alebo plodov.
- hovorovo mok, tekutina v tele.

voda, bórová

- vodný roztok kyseliny boritej, používaný ako dezinfekčný prostriedok.

voda, brakická

- voda v ústi riek; zmiešaná sladká riečna voda so slanou vodou morskou, poloslaná voda.

voda, brezová

- tekutý kozmetický prípravok.

voda, destilovaná

- destiláciou zbavená rozpustených nerastných látok.

voda, chlórová

- nasýtený roztok plynného chlóru vo vode.

voda, kapilárna

- prúdiaca v pôdnych kapilárach.

voda, kolínska

- tekutý kozmetický prípravok, toaletná potreba z rozriedeného alkoholu a voňavky.

voda, komorová

- v anatómii mok, ktorým sú vyplnené očné dutiny.

voda, kryštalická

- pozri hydráty.

voda, lentokapilárna

- pohybujúca sa v pôde v najmenších póroch iba v plynnom stave, neprístupná rastlinám, tzv. ťažko pohyblivá voda.

voda, mäkká

- obsahujúca nepatrné množstvo rozpustených nerastných látok.

voda, minerálna

- liečivá voda s obsahom minerálov, obsahujúca väčšie množstvo minerálnych látok.

voda, morská

- obsahuje 37 - 38 gramov solí (Stredozemné more). Morská voda tvorí 97,5% zásob vody na Zemi.

voda, mŕtva

- majúca schopnosť "usmrcovať".

voda, mydlová

- roztok mydla vo vode.

voda, odpadová

- ktorá sa vypúšťa obyčajne z priemyselných podnikov alebo iných zariadení ako odpad po spracovaní ap.

voda, pitná

- zdravotne nezávadná.

voda, pleťová

- tekutý kozmetický prípravok.

voda, plodová

- v anatómii tekutina vyplňujúca vaječnú dutinu.

voda, poloslaná

- (brakická) obsahuje 6 - 7 gramov soli.

voda, povrchová

- vyskytujúca sa na zemskom povrchu (v podobe morí, riek, potokov, jazier ap.).

voda, priemyselná

- nie pitná.

voda, sadrová

- roztok sadrovca vo vode.

voda, salinická

- slaná minerálna voda.

voda, sladká

- pitná voda. Obsahuje menej ako 0,5 gramu kuchynskej (morskej) soli. Sladká voda tvorí len 2,5% zásob vody na Zemi. Z toho je 68,9% v polárnych či veľhorských ľadovcoch. , 30,8% tvoria podzemné vody a len 0,3% je v jazerách a riekach.

voda, slaná

- obsahujúca väčšie množstvo solí, morská voda.

voda, solfatárna

- postvulkánny vodný roztok s vysokou koncentráciou solí (napríklad železa); tieto vody sa ešte nezúčastnili kolobehu vody a preto sú silne nasýtené minerálmi.

voda, sódová
sódovka

- nápoj na priamu potrebu z pitnej vody nasýtenej oxidom uhličitým s pridaním sódy.

voda, spodná

- vyskytujúca sa pod zemským povrchom.

voda, svätená

- posvätená osobitným cirkevným obradom.

voda, trítiová

- aj trojnásobne ťažšia voda; voda, v ktorej atómy vodíka H sú nahradené izotopom vodíka 3H - tritiom. Vzorec T2O

voda, tvrdá

- obsahujúca mnoho rozpustených nerastných látok.

voda, ťažká

- oxid deutéria, D2O.

voda, ústna

- tekutý kozmetický prípravok.

voda, vápenná

- nasýtený roztok hydroxidu vápenatého vo vode.

voda, živá

- majúca schopnosť "oživovať".

Voderadský, Ján

- SR; diplomat. 2007: veľvyslanec v Grécku.

Vodička, Jindřich

- ČR; politik. 1992 - 1997: minister práce.

vodivosť, elektrická

- schopnosť prenášať elektrické náboje.

vodivosť, magnetická

- prevrátená hodnota magnetického odporu.

vodík, aktívny

- vodík prevedený z molekulárneho do atomárneho stavu.

vodka

- pálenka ruského pôvodu z obilnozemiakových zápar.

vodka, fínska

- Fínsko; vyrába sa zo špeciálnej odrody jačmeňa, na rozdiel od ostatných druhov vodky, ktoré sa vyrábajú zo zemiakov či kukurice.

Vodnik, Valentin

- Slovinsko; 3. 2. 1758 (Zgornja Šiška) - 8. 1. 1819 (Ljubljana); básnik, publicista a prekladateľ. Zakladateľ prvých slovinských novín a národno obrodeneckým obsahom ( Lublanske novice). Autor radu učebníc, prekladateľ vedeckých spisov.

Jan Vodňanský vodník

- rozprávková mužská bytosť žijúca vo vode.

Vodňanský, Jan

- ČR; * 19. 6. 1941 (Praha); básnik, pesničkár, textár. Dielo: Červené zvěrstva. Knížky pre deti: S úsměvem idiota; Jak mi dupou králíci; Generální úklid; Zpívající memoáry; Jak šlo povidlo na vandr.

vodoinštalácia

- zavádzanie rozvodu vody.
- inštalované vybavenie na rozvod vody, vodovodná inštalácia.

Vodseďálek, Aleš

- ČR; * 5. 3. 1985 (Jilemnice); lyžiar. 2005: 3. miesto v pretekoch družstiev združenárov, 2 x 12. miesto v individuálnych závodoch na MS juniorov.

Vodsloň, František

- ČR; 1958 - 1967: predseda českého olympijského výboru.

vody, cementové

- v geológii vodné roztoky, ktoré spôsobujú stmeľovanie sedimentov.

vody, odpadové

- súhrnný názov pre vody z domácnosti, z priemyselných prevádzok, z povrchov dvorov, ulíc a vozoviek a vody dažďovej.

vody, teritoriálne

- morské vody pri pobreží určitého štátu patriace k jeho zvrchovanému územiu.

vody, termálne

- minerálne alebo liečivé vody teplejšie ako 25 °C teplé.

Vogel, Hans-Jochen

- Nemecko; 3. 2. 1926 (Göttingen); politik (SPD). 1960 - 1972: vrchný starosta Mníchova. 1972 - 1974: spolkový minister územného plánovania, stavebníctva a výstavby miest. 1974 - 1981: spolkový minister spravodlivosti.

Vogel, Jaroslav

- ČR; 11. 11894 (Plzeň) - 2. 2. 1970 (Praha); dirigent. 1927 - 1943, 1947 - 1948: šéf opery v Ostrave. 1949 - 1959: dirigent opery ND v Prahe.

vogezit

- žilná vyvretá hornina zložená z ortoklasu, plagioklasu, amfibolu, pyroxénu (podľa francúzskeho pohoria Vogézy).

Vogézy

- Francúzsko; pohorie.

vogulčina
mansijčina

- ugrofínsky jazyk používaný pri rieke Ob na Sibíri (Rusko).

voice-band
voiceband

- hudobnému podaniu blízka recitácia komorným súborom.

voice-mail

- hlasová pošta.

voiceband

- voice-band; hudobnému podaniu blízka recitácia komorným súborom.

Voight, Angeline Jolie

- USA; * 1975; modelka. Otec Jon.

Voight, Jon

- USA; herec. Dcéra Angelina Jolie. Filmografia: 1977: Návrat domov (Oscar).

Voigt, Mikuláš Adaukt

- ČR; 14. 1. 1733 - 18. 10. 1787; buditeľ. Zakladateľ českej numizmatiky.

Voigtländer, F.

- Rakúsko; viedenský optik. Začal vyrábať zdokonalený trojšošovkový fotoobjektív bez súhlasu jeho vynálezcu - Jozefa Petzvala.

voile

- voál; ľahká, vzdušná, priesvitná ľanová, bavlnená alebo hodvábna tkanina v plátnovej väzbe.

VoIP

- Voice over Internet Protocol; protokol na prenos hlasu internetom. Prenos hlasového signálu prostredníctvom medzinárodnej infraštruktúry internetu. Využíva sa najmä na medzinárodné telefónne hovory, pri ktorých sa dosahuje výrazná nákladová úspora.

Voivod

- Kanada; metalová skupina; albumy: 1986: Rrröööaaarrrr.

Vojáček, Jan

- ČR; * 28. 12. 1981; futbalový brankár.

vojensko-historický

- týkajúci sa histórie, dejín vojenstva.

vojenskopolitický

- k vojenská politika.

vojensko-politický

- vojenský a politický.

Vojíř, Miloš

- ČR; * 1. 1. 1938 (Hradec Králové); fotograf. Venuje sa najmä umeleckému aktu, portrétu a aabstrakcii.

Vojíř, Zdeněk

Zdeněk Vojíř - ČR; 10. 6. 1937 - 20. 2. 2007; politik. 1996 - 2002: člen Senátu. 1996 - 1999: predseda senátorskeho klubu. 1998 - 2002: miestopredseda Senátu.

Vojkůvka, Libor

- ČR; maliar; dielo: Fajka mieru.

vojna, 1. novozélandská

- maorská vojna.

vojna, 2. novozélandská

- 1860 - 1870; vojna domorodých Maorov proti európskym osadníkom.

vojna, I. balkánska

- 1912 - 1913: vojna Balkánskeho zväzu proti Turecku. Turecko bolo porazené a takmer vytlačené z Balkánu.

vojna, I. britsko - afgánska

- 1838 - 1842: vyhral Afganistan.

vojna, I. čečensko-ruská

- 11. 12. 1994 - 1996. Zvíťazilo Čečensko.

vojna, I. púnska

- 264 - 241 pred Kristom. Rím zvíťazil nad Kartágom.

vojna, I. svetovákotva

- 28. 6. 1914 - 11. 11. 1918.
Vojna Ústredných mocností (Nemecko, Rakúsko - Uhorsko, Osmanská ríša a Bulharsko) proti spojencom - Dohode (Francúzsko, Rusko, Veľká Británia, Srbsko, Belgicko, Japonsko, Taliansko (od roku 1915), Portugalsko, Rumunsko, Grécko a USA (od roku 1917)).
Začala po Sarajevskom atentáte - Rakúsko-Uhorsko vyhlasuje vojnu Srbsku.
1. 8. 1914: Nemecko vyhlasuje vojnu Rusku.
3. 8. 1914: Nemecko vyhlasuje vojnu Francúzsku.
4. 8. 1914: Nemecko napáda Belgicko, Veľká Británia vyhlasuje vojnu Nemecku.
5. - 12. 9. 1914: nemecké vojská odrazené od Paríža (1. bitka na Marne).
15. 9. 1914: ťažká porážka Rusov u Mazurských jazier.
30. 10. 1914: britské vojská zastavujú postup Nemcov vo Fladnroch (1. bitka u Ypres).
19. 2. 1915: útok nemeckej vzducholode na Britániu, začala bitka u Gallipoli.
22. 4. 1915: pri meste Ypres Nemci použili chlór ako bojový plyn (2. bitka u Ypres).
25. 4. 1915: operácia v Dardanelách - spojenci sa vyloďujú na polostrove Gallipoli.
7. 5. 1915: nemecká ponorka potápa u írskeho pobrežia Lusitaniu.
23. 6. 1915: talianska ofenzífa proti Rakúsko-Uhorsku na rieke Isolza - minimálne postupy talianskej armády.
7. 12. 1915: obkľúčenie britských vojsk osmanskými Turkami u Kút al-Amary (Mezopotámia).
19. 12. 1915: spojenci evakuujú Dardanely.
21. 2. 1916: začala bitka u Verdunu (skončila 16. 12. 1916). O život prišlo 335.000 Nemcov a 350.000 Francúzov.
29. 4. 1916: kapitulácia britsko - indických vojsk u Kút al-Amary.
31. 5. 1916: pri Jutskom polostrove Británie vedie proti Nemcom najväčšiu námornú bitku I. svetovej vojny.
V júni 1916 Rusko zahajujo pod vedením Alexeja Brusilova ofenzívu a preráža rakúske frontové línie.
1. 7. 1916: začiatok bitky u Somme (skončila až 19. 11. 1916), vyžiadala si približne 630.000 spojeneckých a 650.000 nemeckých obetí.
8. 1. 1917: Nemecko začína ponorkovú vojnu.
6. 4. 1917: USA vyhlasujú Nemecku vojnu.
31. 7. 1917: britská ofenzíva u Passchendaele končí neúspechom.
6. - 7. 11. 1917: októbrová revolúcia v Rusku, Rusko končí účasť vo vojne a umožňuje tak presun nemeckých vojsk na západ.
20. 11. 1917: u Cambrai Británia nasadzuje prvýkrat tanky, ale Nemcom sa darí ofenzívu zastaviť.
3. 3. 1918: Rusko a Nemecko uzatvárajú Brestlitevský mier.
15. 7. 1918: v 2. bitke u Marny zastavujú spojenci poslednú významnú nemeckú ofenzívu.
4. 10. 1918: Nemecko žiada o prímerie.
24. 10. 1918: u Vittoria Venetta úplná porážka rakúskych armád na talianskej fronte.
11. 11. 1918: prímerie, ukončenie bojov na celej západnej fronte.
1921: výška vojnových reparácií, ktoré musí Nemecko zaplatiť, je stanovená na 269 miliárd mariek.

Vojnové straty:
Počet zmobilizovaných vojakovPočet padlýchPočet zranených
Spojenci
Rusko12.000.0001.700.0004.950.000
Francúzsko8.410.0001.357.0004.266.000
Taliansko5.615.000650.000947.000
Veľká Británia4.970.000743.0001.662.000
USA4.355.00048.000204.000
India1.440.00065.40069.000
Kanada995.00056.600149.700
Japonsko800.000300900
Rumunsko750.000335.000120.000
Srbsko700.00045.000133.000
Austrália420.60059.300152.100
Belgicko267.00013.00045.000
Grécko230.0005.00021.000
Južná Afrika136.0007.10012.000
Nový Zéland124.20016.70041.300
Portugalsko100.0007.00014.000
Čierna Hora50.0003.00010.000
kolónie21.000500800
Newfoundland11.9001.2002.300
Ústredné mocnosti
Nemecko11.000.0001.774.0004.126.000
Rakúsko - Uhorsko7.800.0001.200.0003.620.000
Turecko2.850.000325.000400.000
Bulharsko1.200.00087.500152.000

vojna, I. v Perzskom zálive

- 1991

vojna, II. balkánska

- Rozpory medzi víťazmi I. balkánskej vojny viedli v roku 1913 ku druhej vojne. Proti sebe stáli na jednej strane Bulharsko, na strane druhej Srbsko, Grécko, Čierna Hora, Rumunsko a Turecko. Bulharsko prehralo a musela vrátiť takmer všetky dobité územia.

vojna, II. občianska anglická

- 1648: Rozhodujúce porážky kráľovskej armády. Cromwell vstupuje do Londýna.

vojna, II. britsko - afgánska

- 1878 - 1880

vojna, II. čečensko-ruská

- 1999 - 16. 4. 2009
začala útokom Čečenska na Dagestan.
V roku 1999 zaviedol prezident Putin v Čečensku "zvláštny režim".
16. 4. 2009: Rusko ukončilo protiteroristické akcie na území Čečenska - ukončenie vojnového stavu.

vojna, II. púnska

- začala v roku 218 pred Kristom. Kartágo pod vedením Hannibala preniká do severného Talianska. V roku 202 Rimania definitívne porazili Hannibala u Zamy neďaleko Kartága - koniec II. púnskej vojny.

vojna, II. svetovákotva

- svetový konflikt, v ktorom na jednej strane stáli Nemecko, Taliansko a Japonsko a na druhej strane spojenecké armády v čele so ZSSR a USA.
Začala 1. 9. 1939 prepadom Poľska Nemeckom. Za začiatok vojny sa považuje čas 04:45, kedy zaútočil nemecký krížnik Schleswig-Holstein na Gdaňský Westerplatte.
17. 9. 1939: ZSSR útočí na Poľsko.
29. 9. 1939: kapitulácia Poľska.
7. 10.1939: prepadnutie Rumunska Nemeckom.
30. 11. 1939: napadnutie Fínska ZSSR.
9. 4. 1940: invázia nemeckých vojsk do Dánska a Nórska.
10. - 14. 5. 1940: Nemecko okupuje Dánsko, Nórsko, Holandsko, Belgicko a značnú časť Francúzska.
28. 5. - 4. 6. 1940: evakuácia 338.000 britských a francúzskych vojakov na Britské ostrovy.
23. 6. 1940: kapitulácia Francúzska.
10. 7. 1940: začína letecká bitva o Veľkú Britániu.
10. 12. 1940: Veľká Británia zahájila ofenzívu proti talianskym jednotkám v Egypte.
14. 2. 1941: nemecké jednotky Afrikakorps sa vyloďujú v Líbii.
17. 4. 1941: kapitulácia Juhoslávie.
27. 5. 1941: potopenie bitevnej lode Bismarck.
22. 6. 1941: prepadnutie ZSSR Nemeckom (operácia Barbarossa).
7. 12. 1941: útok Japonska na námornú základňu USA - Pearl Harbor. Vstup USA do vojny.
11. 1. 1942: Japonsko vyhlasuje vojnu Holandsku a napáda Holandskú Východnú Indiu. Dobyté Kuala Lumpur.
15. 2. 1942: kapituluje Singapúr (obsadený Japoncami).
27. 5. 1942: atentát na Heydricha.
5. 6. 1942: USA víťazia v bitve o súostrovie Midway - potápajú 4 japonské lietadlové lode.
?. 9. 1942: začína bitva o Stalingrad (11. 1. 1946: začiatok sovietskej ofenzívy, do 2. 2. 1943).
4. 11. 1942: Rommelove Afrika Korps porazené u al-Alamejnu v Egypte.
31. 1. 1943: viac ako 80.000 vojakov 6. nemeckej armády kapituluje u Stalingradu.
4. 7. 1943: začína najväčšia tanková bitva v dejinách - bitva u Kursku.
10. 7. 1943: vylodenie spojeneckých vojsk v Európe (Sicília).
8. 9. 1943: kapitulácia Talianska (Rím až 4. 6. 1944).
28. 11. 1943: teheránska konferencia.
6. 6. 1944: vylodenie spojencov v Normandii, otvorenie druhej fronty.
13. 6. 1944: Nemecko útočí na Veľkú Britániu raketami V1.
25. 8. 1944: kapitulácia nemeckého velenia v Paríži.
17. - 25. 10. 1944: Američania potápajú zbytok japonského loďstva u Leyte - najväčšia námorná bitka dejín.
20. 10. 1944: zahájené oslobodzovanie filipínskych ostrovov Američanmi.
16. 12. 1944: začína posledná veľká nemecká ofenzíva - bitva v Ardenách.
?. 1. 1945: Červená Armáda oslobodzuje koncentračný tábor Osvienčim.
4. 2. 1945: jaltská konferencia.
1. 4. 1945: vylodenie Američanov na Okinawe.
28. 4. 1945: popravený Benito Mussolini.
30. 4. 1945: Adolf Hitler pácha samovraždu.
8. 5. 1945: oslobodená celá stredná Morava.
8. - 9. 5. 1945: admirál Karl Donitz podpisuje nemeckú kapituláciu.
6. a 9. 8. 1945: atómový útok USA na Japonsko (Hirošima, Nagasaki).
14. 8. 1945: Japonsko bezpodmienečne kapituluje.
2. 9. 1945: na palube americkej lode Missouri podpisuje japonská delegácia kapituláciu - definitívny koniec II. svetovej vojny.

vojna, III. britsko - afgánska

- máj - august 1919; v auguste 1919 Veľká Británia uznáva nezávislosť Afganistanu.

vojna, III. púnska

- 149 - 146 pred Kristom. Rímske vojsko zrovnalo Kartágo so zemou. Grécko sa stáva rímskou provinciou.

vojna, afgánsko - sovietska

- 27. 12. 1979 - 15. 2. 1989. Pokus o vytvorenie socialistickej republiky v Afganistane.

vojna, alžírska za nezávislosť

- 1954 -1962; alžírska vojna s Francúzskom za nezávislosť; Francúzsku hrozí občianska vojna.

vojna, americko - mexická

- 1846 - 1848; USA získavájú Texas, Nové Mexiko a Kaliforniu.

vojna, anglická občianska

- 1642 - 1647. Začala po roľníckych nepokojoch v roku 1641 a úteku kráľa Karla I. v roku 1642.skončila vydaním Karla I. vydaním parlamentu. Armáda odmieta odzbrojenie.

vojna, anglo - americká

- označovaná ako 2. vojna za nezávislosť.

vojna, anglo - búrskakotva

- 1899 - 1902. Vojna Anglicka proti juhoafrickým búrskym republikám Transvaal a Oranžský slobodný štát o získanie novoobjavených nálezísk zlata a diamantov. Ukončená víťazstvom anglickej armády a anexiou juhoafrických republík (31. 5. 1902). V roku 1910 obe republiky boli začlenené ako provincie do novovytvoreného domínia Juhoafrická únia.

vojna, argentínsko - britská

- vojna o Falklandské (Malvínske) ostrovy v roku 1982. Argentína sa pokúsila ostrovy ležiace v jej blízkosti anektovať. Vyhrala Veľká Británia a obhájila svoju zvrchovanosť na ostrovoch.

vojna, bielej a červenej ruže

- Anglicko; 1455 - 1485.

vojna, biologická

- vojna vedená za použitia biologických bojových prostriedkov, ktoré vyvolávajú epidémie nákazlivých chorôb u obyvateľstva a nákazy zvierat a rastlinstva. Medzinárodným právom, najmä Ženevským protokolom o vojne chemickej a bakteriologickej z roku 1925 sú biologické zbrane zakázané. USA tento protokol neratifikovali.

vojna, bosenská

- 1992 - 1995. Zahynulo okolo 200.000 ľudí.

vojna, brazílsko - argentínska

- Ozbrojený konflikt vyhlásený 1. 12. 1825 Brazíliou na protest proti pripojeniu provincie Cisplatiny (Uruguay) k Argentíne. Generál C. M. de Alvear porazil 20. 2. 1827 brazílske vojsko u Ituazaingó. S pomocou britského sprostredkovania bola 27. 8. 1828 podpísaná mierová konvencia, ktorou sa obe strany zriekali cisplatinského územia. Tým bol zaistený vznik (1830) Uruguayské republiky.

vojna, britská občianska

- 1624 - ?: vojna medzi puritánmi a roayalistami.

vojna, búrsko - anglická

- 1899 - 1902; anglo - búrska vojna.

vojna, byzantsko - perzská

- 623 - 624 medzi Husravom II. a Herakliom I.

vojna, colná

- použitie zvýšených dovozných ciel, dodatočného zdanenia a rôznych obmedzení pri výmene tovaru niektorým štátom s iným štátom.

vojna, čečensko - dagestanská

- 1999: začiatok druhej čečensko - ruskej vojny.

vojna, červenej a bielej ruže

- spor o anglický trón medzi yorskou a lancasterskou líniou rodu Plantagenetov. Zvíťazila yorská línia - nástup Eduarda IV. na anglický trón v roku 1461.

vojna, čudná

- phoney war.

vojna, dánsko - švédska

- vojna v rokoch 1563 - 1570 o ovládnutie obchodu s Ruskom na Balte. Dánsko si udržalo právo slobodného obchodu.

vojna, dievčia

- povesť o vojne medzi mužmi a ženami (Kosmas, Dalimil).

vojna, francúzsko - alžírska

- 1954 - 1962.skončila sa Eviantskými dohodami.

vojna, Gruzie proti Južnej Osetii
víkendová vojna

- začala gruzínskym útokom 8. 8. 2008. Do konfliktu sa zapojilo aj Rusko (proti Gruzii).
9. 8. 2008 v Gruzii vyhlásený vojnový stav.
9. 8. 2008 sa do konfliktu zapojila i Abcházia.
10. 8. 2008 sa z časti územia Južnej Osetie stiahli gruzínske vojská, Gruzia ponúkla Rusku vyjednávanie..
11. 8. 2008: ruské bomardéry bombardovali ciele v celej Gruzii a pozemné jednotky prenikli do vnútrozemia.
12. 8. 2008: v severnej časti Abcházie zahájili ofenzívu jednotky Abcházie.
12. 8. 2008: ruský prezident Dmitrij Medvedev nariadil ukončenie vojenských operácií ruskej armáda v Gruzii. 15. 8 . 2008 Gruzia podpísala prímerie s Ruskom.

vojna, holandsko - španielska

- 1566/67 - 1648. Počas vojny holandskí námorníci napadali španielske a portugalské koloniálne dŕžavy.

vojna, imdžinská

- vojna medzi Japonskom a Kóreou v rokoch 1592 - 1598. Je zachytená v kronike Imdžin - noh. Za pomoci čínskej armády boli Japonci vyhnaní z Kóreje.

vojna, indonézsko - holandská

- 1945 - 1949; vojna za nezávislosť Indonézie. 1949: Holandsko dáva Indonézii samostatnosť, ale ponechalo si ostrov Ambon (do roku 1950) a Západný Irian (do roku 1963).

vojna, iracko-americká

- začala 20. 3. 2003 leteckými útokmi v ranných hodinách (irackého času) na Bagdad - na bunker, v ktorom sídlil iracký prezident Saddám Husajn. Hlavné boje trvali 44 dní. Zahynulo pri nej okolo 3 700 ľudí. Vojnu vyhrali USA. Vodca Iraku, Saddám Husajn bol neskôr zajatý. 9. 4. 2003 Američania obsadili Bagdad. 1. 5. 2003 vyhlásil George Bush boje v Afganistane za ukončené. Okupácia Iraku trvala do 28. 6. 2004, kedy moc bola opäť predaná do rúk Irackej vlády (dovtedy pod vládou dočasného správcu Paula Bremera).

vojna, iracko-iránska

- 22. 9. 1980 - 20. 8. 1988.
Označovaná pôvodne ako Vojna v perzskom zálive (v iráne aj ako Predpísaná vojna (جنگ تحمیلی)), neskôr ako Prvá vojna v Perzskom zálive.
Vojna začal po dlhotrvajúcich pohraničných konfliktoch.

vojna, iracko-kuvajtská

- august 1990 - 1991.

vojna, izraelsko-libanonská (Hizballáh)

- 12. 7. 2006 - 14. 8. 2006; konflikt prepukol 12. 7. 2006 po tom, čo Hizballáh uniesol z Izraela dvoch príslušníkov izraelskej armády. Konflikt skončil prímerím, keď bojujúce strany vypočuli požiadavok rezolúcie Rady bezpečnosti OSN. Bolo zabitých 117 izraelských vojakov.

vojna, Jom Kipur

- vojna Egypta a Sýrie proti Izraelu v roku 1973. Zvíťazil Izrael. Spory z Egyptom ukončila až mierová zmluva v Camp Davide v roku 1979.

vojna, kalmarská

- vojna medzi Dánskom a Švédskom v rokoch 1611 - 1613 o ovládnutie Severného mora.

vojna, kaperská

- pirátska vojna proti lodiam nepriateľskej mocnosti.

vojna, koaličná

- vojna vedená niekoľkými štátmi proti inému štátu.

vojna, kórejskákotva

- 1950 - 1953; prvý vojenský konflikt od konca II. svetovej vojny. Začala sa útokom severnej Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 25. 6. 1950 na Južnú Kóreu prekročením demarkačnej línie na 38. rovnobežke. 7. 10. 1950 USA vstúpili do Severnej Kóree prekročením 38. rovnobežky. 1951: na pomoc Severnek Kórei prichádza Čína. 1953: uzavretý mier. Obe časti oddelené demilitarizovanou zónou.

vojna, krymská

- 1853 - 1856: Veľká Británia, Francúzsko, Sardínske kráľovstvo a Turecko bojuje proti Rusku. Príčinou krymskej vojny bol spor o vplyv v upadajúcej Osmanskej ríši a na Balkáne. Zámienkou na jej vypuknutie bola požiadavka ruského cára, aby ho Turecko uznalo za ochrancu Božieho hrobu v Jeruzaleme a ortodoxných kresťanov žijúcich na území pod vládou sultána. Rozhodujúcou bitkou vojny bola obrana ruskej pevnosti Sevastopoľ, ktorá padla až po 349 dňoch. Porážka Ruska urýchlila buržoázne reformy v 60. rokoch 19. storočia.

vojna, liadková

- vojna medzi Chile na jednej strane a Bolíviou a Peru na druhej strane v rokoch 1871 - 1884 o ložiská liadku v Atacame. Chile získalo časť bolívijského územia a Bolívia bola odrezaná od mora.

vojna, livonská

- 1558 - 1583; vojna Ruska s livonským rádom, Poľskom a Švédskom o prístup k Baltu. V lete 1558 obsadili Rusi Narvu. Pod ich náporom sa livonský rád rozpadol v roku 1561. Jeho územie bolo rozdelené Poľsku, Švédsku a Dánsku. V roku 1563 obsadil Ivan IV. Polock. V 70. rokoch zahraničné i domáce potiaže oslabili Rusko (opričnina). Poliaci obsadili Polock a v roku 1581 obkľúčili Pskov. Švédi obsadili Narvu a takmer celé Pobaltie. V roku 1582 uzavreté prímerie medzi Ruskom a Poľskom, Rusko sa zrieklo Livonska a Polocku, dostalo späť územia obsadené Poľskom. V roku 1583 uzavreté prímerie medzi Ruskom a Švédskom. Rusko získalo prístup k Baltu v ústí Nevy, odstúpilo za to Švédsku 3 mestá.

vojna, lýbijsko - americká

- 1801 - 1805: začala vyhlásením tripoliského beja Jusúfa Karamaliho vojny USA, lebo tieto nechceli platiť poplatky za to, že lýbijskí piráti nebudú prepadávať lode USA; po spojeneckých útokoch USA a bejovho brata Hámida bol Tripolis porazený. Prvá vojna, v ktorej bojovali vojská USA na cudzom dobytom území.

vojna, maorská (1. novozélandská)

- vojna v rokoch 1843 - 1848 vyvolaná kolonizáciou Veľkou Britániou v roku 1840.

vojna, nemecká sedliacka

- 1524 - 1525; veľké sedliacko - plebejské povstanie proti feudálnemu poriadku a katolíckej cirkvi . Vzniklo v juhozápadnom Nemecku, kde pôsobil T. Müntzer. V roku 1525 zachvátilo juhozápadné, stredné a južné Nemecko. Vojská spojených ríšskych kniežat porazili roľníkov u Frankenhausenu v máji 1525.

vojna, o Gran Chaco

- 1935 - 5: Vojna medzi Paraguajom a Bolíviou. Paraguaj v nej získal dve tretiny spornej oblasti s rozlohou asi 250 - tisíc štvorcových kilometrov, bohatej na nerastné suroviny vrátane ropy. Práve pre ňu sa vojna občas interpretuje ako boj v zastúpení medzi americkým koncernom Standart Oil, podporujúcim Bolíviu a britským Royal Dutch Shell na strane Paraguaja.

vojna, občianska Libanonská

- 1975 - 1990.

vojna, občianska v Anglicku

- 1642 -1649; náboženský stret.

vojna, občianska v Írsku

- 1922 - 1923; vzniká z rozporu medzi prívržencami a odporcami britskej prítomnosti.

vojna, občianska v Rusku a zahraničná intervencia

- 1918 - 1920; obdobie ozbrojeného boja revolučných síl v sovietskom Rusku proti domácej i zahraničnej kontrarevolúcii po VOSR. Na jar 1918 sa vylodili anglické, francúzske, americké, talianske a japonské vojská na Ďalekom východe. V máji 1918 československé légie vystúpili v Čeľjabinsku proti sovietskej moci. Vzbury sa rozšírili do Povolžia a na Sibír. Nemci v rozpore brestlitovskou mierovou zmluvou vyslali vojská do Fínska a obsadili i územia na Done a Kryme. Eserské povstanie v Moskve. Na jeseň 1918 Červená armáda prechádza do protiútoku. Na juhu Ruska (Krym, Odesa) sa vylodili vojská Dohody. Od roku 1920 do roku 1922 Červená armáda oslobodila celé Rusko. Vo vojne zahynulo približne 13 miliónov ľudí.

vojna, občianska v Španielsku

- v roku 1936 zahájili nacionalisticky založené zložky armády povstania, ktoré viedol generál Francisco Franco (pomáhali mu Nemecko a Taliansko) - začiatok občianskej vojny. Republikánom do istej miery pomáhal Sovietsky zväz a medzinárodné dobrovoľnícke brigády (medzinárodné brigády">interbrigadisti), Francúzsko ani Veľká Británia neintervenovali. 1939: padol Madrid. Francisco Franko nastolil autoratívny režim. U moci ostal až do roku 1975.

vojna, občianska v USA
vojna Sever proti Juhu

- 12. 4. 1861 - 9. 4. 1865; vojna Sever proti Juhu - Spojené štáty americké proti Konfederácii amerických štátov, vojna medzi južnými a severnými štátmi USA, vyvrcholenie sporu o odstránenie otrokárstva (až 970.000 obetí).
Po prezidentských voľbách v roku 1860 (A. Lincoln) vyhlásená v roku 1861 v Montgomery (Alabama) Konfederácia južných otrokárskych štátov a útokom na Sever (12. 4. 1861 na Fort Summer) zahájená občianska vojna.
1862: Lincoln vydáva prehlásenie o oslobodení černošského obyvateľstva (22. 9. 1862 - Proklamácia o oslobodení otrokov). Zastavený nápor Juhu.
1964: padlo hlavné mesto Konfederácie Richmond.
9. 4. 1865: kapitulácia Južanských vojsk.
1865 - 1877: obdobie rekonštrukcie Juhu.
1877: odvolaná okupácia Juhu.

vojna, "obušková"

- povstanie fínskych roľníkov v rokoch 1596 - 1597.

vojna, pacifická

- liadková vojna.

vojna, palestínska

- 1948 - 1949; vojna medzi Izraelom a štátmi Ligy arabských štátov, ktoré usilovali o nové získanie Palestíny. Skončila neúspechom Arabov a prímerím. Vojnou Izrael podstatne rozšíril svoje územie stanovené rozhodnutím OSN z roku 1947. Počas vojny uprchlo z Izraela na 900.000 palestínskych Arabov.

vojna, palestínsko - izraelská

- šesťdenná vojna - 1967: Izrael obsadil Západný breh Jordánu a pásmo Gazy (patrila Egyptu) a Golanské výšiny.

vojna, peloponézska

- 431 - 404 pred Kristom; stretnutie medzi aténskym a peloponézskym spolkom o vplyv v Grécku a zahraničné trhy. Porážka Atén, obnovená hegemónia Sparty.

vojna, pozičná

- využívajúca dobré postavenie armády.

vojna, prusko - francúzska

- 1870 - 1871.

vojna, prusko - rakúska

- 1866; po jej skončení presadzoval Otto von Bismarck zjednotenie Nemecka, založil Severonemecký spolok.

vojna, rusko - čečenská

- začala v roku 1994.

vojna, rusko - japonská

- 1905 -1906; Rusko bolo porazené.

vojna, Ruží

- Anglicko; vojna medzi rodom Yorkov a Lancasterov v rokoch 1455 - 1485 o anglický trón.

vojna, sedemročná

- 1756 - 1763: Rakúsko, Francúzsko, Rusko, Sasko, Švédsko a Španielsko bojovalo proti Prusku, Veľkej Británii a Hannoversku. Francúzsko a Veľká Británia sa stretli v Severnej Amerike a v Indii. 1756: Prusko vtrhlo do Saska. 1759: Veľká Británia porazila Francúzsko v Európe i v zámorí. Prusi získali Sliezsko. Francúzske kanadské dŕžavy prešli do rúk Anglicka. Veľká Británia naviac ovládla Indiu a niekoľko ostrovov v Karibskom mori.

vojna, severná

- 1700 - 1721: vojna Ruska, Dánska a Poľska proti Švédom. 1700: švédsko poráža Rusov v bitke u Narvy. 1709: po vpáde Švédska do Ruska v bitke u Poltavy boli Švédi porazení. Rusko získalo prístup ku Baltu.

vojna, sleďová

- 1976; konflikt medzi Islandom a Veľkou Britániou o práva na rybolov.

vojna, sovietsko - fínska

- 30. 11. 1939 - 12. 3. 1940. Po uzavretí Molotov - Ribbentropovho paktu sa Fínsko vzoprelo sovietskej okupácii a po neúspešných diplomatických vyjednávaniach vtrhla Červená armáda 30. 11. 1939 do Fínska. 12. 3. 1940 Fínsko pred presilou ZSSR kapitulovalo.

vojna, stodenná

- vojna Libanonu proti Sýrii v roku 1978.

vojna, storočná

- 1337 - 1453. Vojna medzi Anglickom a Francúzskom vedená vo Francúzsku.

vojna, studená

- obdobie v rokoch 1948 - 1989. V podstate sa nejednalo o skutočnú vojnu, ale o obdobie pretekov v atómovom zbrojení medzi ZSSR a USA ako predstaviteľmi dvoch politických systémov (socializmus a kapitalizmus). Skončila rozpadom ZSSR v roku 1991.

vojna, Suezská

- vojenský útok Izraela, Veľkej Británie a Francúzska proti Egyptu v roku 1956.skončila v roku 1957 stiahnutím vojsk na líniu prímeria z roku 1949.

vojna, šesťdňová

- 5. 6. 1967 - 10. 6. 1967; tretia arabsko - izraelská vojna. Jej príčinou bola egyptská blokáda pre Izrael životne dôležitej Tiranskej úžiny, ale išlo v nej aj o prístup k vode, terorizmus palestínskeho hnutia Fatah i o veľkú svetovú politiku. Izrael zaútočil na Eygpt (v prvých dvoch hodinách mu zničil viac ako 180 lietadiel), Sýriou a Jordánskom. Po jej konci Izrael okupoval Golanské výšiny, Sinaj a Golanské výšiny.

vojna, španielsko - americká

- 1898; USA sa zmocňujú Kuby, Portorika, Guamu a Filipín.

vojna, špinavá
Dirty war

- Argentína
24. 3. 1976 - 1983.
Vojna začala vojenským pučom.

vojna, taliansko - etiópska, druhá

- 1935 - 1936. Skončila dobytím Addis Abeby a okupáciou celej Etiópie. V roku 1941 bola Etiópia oslobodená.

vojna, tichomorská

- 1879 - 1883; vojna medzi Chile a Peru. Chile má územné zisky.

vojna, totálna

- (pôvodne v nacistickej terminológii) vyhladzovacia vojna vedená všetkými ničiacimi prostriedkami na bojisku aj v zázemí proti civilnému obyvateľstvu až do úplného zničenia protivníka.

vojna, tridsaťročná

- 1618 - 1948.

vojna, v Gaze
operácia Liate olovo

- 27.12. 2008: zahájený útok Izraela na územie Gazy po neustálom bombardovaní židovského štátu palestínskymi radikálmi z pásma Gazy.
3. 1. 2009: vstup pozemných jednotiek Izraela do pásma Gazy.
8. 1. 2009: na územie Izraela dopadli rakety vypustené z Libanonu.
17. 1. 2009: Izrael schválil jednostranné prímerie. Hamas prehlásil, že v útokoch bude okračovať, kým Izrael neopustí pásmo Gazy.
18. 1. 2009: Hamas vyhlásil okamžité prímerie s požiadavkom, aby Izrael opustil Gazu.
20. 1. 2009: izraelské vojská sa kompletne stiahli z Gazy. Bolo zabitých na 1.300 Palestíncov (z toho 700 civilistov).

vojna, v Chorvátsku

- začala 4. 8. 1995. Chorvátsko dobylo Republiku Srbská krajina

vojna, v Indonézii, občianska

- skončila 25. 8. 2005 podpisom medzi vládou a povstalcami z provincie Aceh mierovej dohody v Helsinkách.

vojna, v Perzskom zálivekotva

- iracko - americká vojna. Odpoveď USA na obsadenie Kuvajtu Irakom. Trvala od 17. 1. 1991 do 28. 2. 1991.

vojna, v Ugande

- 1986 - 29. 8. 2006; partizánska vojna vedená Armádou Božieho odporu proti vláde.

vojna, vietnamsko - americká

- 1965 - 1975; vojna medzi USA a Vietnamom. 11. 8. 1972 odchádza armáda USA z Vietnamu.

vojna, Zimná

- Rusko - Fínska vojna od 30. 11. 1939 do 12. 3. 1940. Útok Ruska z 30. 11. 1939 bol odrazený. Úspešný bol až tretí útok v roku 1940. 12. 3. 1940 uzatvorená mierová zmluva, podľa ktorej Fínsko ZSSR prenecháva časť svojho územia.

vojna, žabomyšia

- smiešne malicherný spor.

vojna, zuluská

- v januári 1879 sa Veľká Británia pokúsila anektovať zuluské územia. Zuluovia sa postavili na odpor v čele s kráľom Ketčwajom. Podarilo s aim u Isandhlwany poraziť britskú kolónu 1.700 vojakov. Briti dosiahli víťazstvo až po novom ťažení v marci toho istého roku.

vojny, afgánske

- v rokoch 1838 - 1842, 1878 - 1880 a 1919 sa Veľká Británia pokúšala vojensky ovládnuť Afganistan a zabezpečiť si tak severozápadné hranice Britskej Indie. Od roku 1880 do roku 1919 Veľká Británia ovládala Chajbarský priesmyk a ovplyvňovala zahraničnú politiku Afganistanu.

vojny, anglicko - holandské

- 1652 - 1654, 1664 - 1667, 1672 - 1674. Vojny o prevahu v námornom obchode a o kolónie v Severnej Amerike. V prvej vojne Holanďania ovládli Lamanšský prieliv, ale Angličania uvalili blokádu na ich pobrežie a vynútili si mier. Po 2. vojne bolo Holandsko zbavené severoamerických kolónií.

vojny, anglo - búrske (juhoafrické vojny)

- v roku 1877 sa Veľká Británia pokúsila o anexiu búrskych republík, Zanedlho (1880 - 1881) sa rozhorela vojna, v ktorej zvíťazili Búri. Ďalšia vojna vypukla v rokoch 1899 - 1902. Navzdory počiatočnym porážkam si Briti nakoniec Južnú Afriku podmanili.

vojny, balkánske

- 1912 - 1913; Grécko víťazí nad Tureckom a Bulharskom.

vojny, britsko - ašantské

- Veľká Británia bojovala v rade vojen na Zlatonosnom pobreží (dnes Ghana). V roku 1897 sa jej podarilo rozvrátiť Ašanstskú ríšu, zmocniť sa jej územia a vytvoriť na ňom britský protektorát.

vojny, husitské

- 1419 - 1434. Začali po upálení Jána Husa.

vojny, juhoafrické

- anglo - búrske vojny.

vojny, karlistickékotva

- dve španielske občianske vojny (1833 - 1840, 1872 - 1876), ktoré vyvolali karlisti. V prvej vojne sa po smrti Ferdinanda VII. snažili uviesť na trón Dona Carlosa a obnoviť absolutistickú monarchiu. V 2. vojne po zvrhnutí Izabely II (1872) nastala buržoázna revolúcia. V roku 1875 boli definitívne porazení.

vojny, náboženské

- Francúzsko; náboženské rozbroje prebiehajúce v rokoch 1562 - 1598.

vojny, o dedičstvo rakúske

- o rakúske dedičstvo sa bojovalo na troch kontinentoch v šiestich štátoch. Dôsledkom boli trvalé zmeny v európskej politike. Karol VI. († 1740) zomrel bez mužského potomka a chcel, aby na trón nastúpila Mária Terézia, jej manžel, František Štefan Lotrinský by sa stal rímskonem,ckým cisárom. Proti Františkovi sa však postavilo Bavorsko, Prusko a Francúzsko. Španielsko neuznávalo nárok Márie Terézie na územia v Taliansku, Veľká Británia súperila s Francúzskom o územia v Indii a v Severnej Amerike.Rakúsko muselo prenechať Sliezsko Prusku a Španielsko získalo tri vojvodstvá v severnom Taliansku. 1743: rímskonemeckým cisárom sa stal Karol Albrech, Veľká Británia a Rakúsko v bitke u Dettingenu porazili Francúzsko, ale Francúzsko dobylo Madrás (1746). 1745: rímskonemeckým cisárom sa podľa plánu stal Franrišek )Stefan Lotirnský. Vojna skončila v roku 1748 - Prusko sa stalo veľmocou a medzi Veľkou Brutániou a Francúzskom prepukol zápas o kolónie.

vojny, o dedičstvo španielske

- 1701 - 1714; vojny medzi Francúzskom a Veľkou alianciou. Skončili Ultrechtským mierom.

vojny, ópiové

- čínsky protibritský odboj proti dovozu ópia (1839 - 1842, 1856 - 1858, 1859 - 1860), ktoré sa Briti snažili dopravovať bez cla. Briti si vynútili otvorenie čínskych prístavov, obchodné privilégiá a voľný dovoz ópia. Veľká Británia získala Hong Kong.

vojny, saské

- vojny, ktoré viedol franský kráľ Karol Veľký v rokoch 772 - 804. Franské vojská si podrobila značnú časť územia dnešného Nemecka a postúpili až k Labe. V rokoch 773 a 774 bolo rozvrátené langobardské kráľovstvo, čím sa otvorila cesta na Rím. V roku 788 Frankovia ukončili Bavorskú samostatnosť.

Vojta, Jaroslav

- ČR; 1888 (Kutná Hora) - 20. 4. 1970; herec. Pôvodným povolaním zlievač. 1919: po predchádzajúcej kočovnej kariére nastupuje do pražského Divadla na Vinohradech. 1925: pôsobí v Národnom divadle v Prahe.

Vojta, Alois

- ČR; 24. 6. 1863 - 17. 10. 1906; herec a režisér, vlastným menom Alois Jurný. Člen brnenského ND.

Vojtaššák, Ján

- SR; * 14. 11. 1877; rímskokatolícky biskup.

Vojtek, JozefJozef Vojtek

- ČR; * 21. 6. 1965; frontman skupiny Kabát. Manželka Libuše (rozvod v roku 2008).
Hráva v muzikáloch (Krysař, Hamlet).

Vojtěch, svatý

- zakladateľ Břevnovského kláštora. Bol vysvätený 14. 1. 993.

vojvoda (vojvodkyňa)

- najvyšší možný šľachtický titul v Rakúsko-Uhorsku pred rokom 1918.

vokabulár

- názov stredovekých slovníkov.
- zoznam, súpis, slovník

vokabulum
vokabul

- jednotlivé slovo pri učení sa cudziemu jazyku, slovíčko.

vokalický

- týkajúci sa spevu.
- týkajúci sa samohlásky.

vokalista

- spevák, zvyčajne chrámový.
- (kedysi) chlapec, ktorý za spievanie v chrámovom zbore bol kláštorom vydržiavaný na štúdiách.
- nositeľ hudobného hlasového prejavu.

vokalizácia

- zmena hlásky v samohlásku.
- vkladanie samohlásky medzi spoluhlásky alebo pripájanie samohlásky k spoluhláske.
- náležité tvorenie a vyslovovanie samohlások (vokálov) pri speve.

vokalizmus

- sústava samohlások.
- náuka o samohláskach.

vokalizovať

- vykon(áv)ať vokalizáciu.

vokalizovať sa

- podliehať, podľahnúť vokalizácii.

vokalíza

- dlhšia melódia, inštruktívna skladba pre hlasové cvičenie bez textu (tzv. solfeggio), spievaná iba na samohlásky.

vokatív

- pád, ktorým sa oslovuje, nezúčastnený na vetných vzťahoch a používaný prevažne pri názvoch a menách osôb, piaty pád.

vokál

- hláska prevažne s charakterom tónu, pri ktorej artikulácii sa priechod vzduchu hláskovým traktom uvoľňuje, samohláska.
- hudobný hlasový prejav.

vokálny

- týkajúci sa spevu.
- týkajúci sa samohlásky.

vokálový

- týkajúci sa spevu.
- týkajúci sa samohlásky.

vokáň

- diakritické znamienko; strieška nad o v hláske ô [uo].

vokodér

- zariadenie na zúženie pásma pri prenose reči.

Vokolek, Václav

- ČR; * 1. 1. 1947 (Děčín); básnik a prozaik. Autor diel parafrázujucích či parodujúcich klasické texty. Dielo: 1995: Triptych; 1996: Zříceninový mramor.

Vokolek, Vladimír

- ČR; 1. 1. 1913 (Pardubice) - 23. 7. 1988 (Ústí nad Labem); básnik, prozaik a esejista. Po roku 1948 mohol publikovať uba v exile.

Vokoun, Tomáš

- ČR; * 2. 7. 1976 (Karlovy Vary); hokejový brankár. Manželka Dagmar. Dcéra Adelle. 2005: 1. miesto na MS.

vol.

- volumen.

volant

- zariadenie slúžiace na riadenie automobilu a pod. obyčajne v tvare úplného kolesa.

volapük

- umelý jazyk (svetový jazyk) (vytvorený nemeckým kňazom J. M. Schleyerom v roku 1879).

Voláme č. 15

- ČR; počas 2. svetovej vojny odbojová skupina českých intelektuálov, ktorá odovzdala množstvo správ o vývoji zbrane V - 2. Pripravovala plány na obnovu ČSR po skončení 2. svetovej vojny.

volán
garnier

- skladaný alebo naberaný pásik látky ako ozdoba (šiat, záclon a pod.).

volárny

- obrátený k dlani, ležiaci na dlaňovej strane.

Volčenkov, Anton

- Rusko; * 25. 2. 1982; hokejista.

Vold, Jan Erik

- Nórsko; * 18. 10. 1939 (Oslo); Dielo: 1965: Medzi zrkadlom a zrkadlom (Mellom speil og speil).

Voldánová, Jolana

- ČR; moderátorka. Dcéra Kateřina (* 1. 4. 2005, otec Petr Císařovský).

volej

- úder, zahranie lopty pred jej dopadom na zem.

volejbal

- loptová hra. Hrajú proti sebe dve družstvá so šiestimi hráčmi. Loptu presúvajú pomocou úderov rúk cez sieť, ktorou sú od seba oddelené. Lopta sa smie odbíjať iba rukami a nesmie spadnúť na zem.

volejbal, antukový

- volejbal hraný na antukovom ihrisku. Družstvo sa skladá z 12 hráčov, aktívne však hrá iba 6 hráčov.

volejbal, plážový

- beachvolejbal; volejbal hraný na špeciálne upravenom ihrisku s piesčitým povrchom dvoma dvojčlennými družstvami.

volekbalista
volejbalistka

- hráč volejbalu.

Volek, Jan

- ČR; olomoucký biskup. Otec Václav II.

Voleník, Lubomír

- ČR; 1. 3. 1950 - 5. 6. 2003 (zomrel v priebehu služobnej cesty do Dánska); politik. 1990 - 1992: poslanec SĽ FZ ČSF. 2003: šéf Najvyššieho kontrolného úradu.

volens nolens

- či chceš, či nechceš, voľky-nevoľky, chtiac-nechtiac.

Volešák, Ladislav

- ČR; * 7. 4. 1984; futbalista.

Volf, František

- ČR; 7. 9. 1898 (Branna u Třeboně) - 3. 1. 1979 (Praha); ichtyológ a ichtyopatológ. Zakladateľ modernej ichtyopatológie v Československu. 1924: vybudoval Výskumný ústav rybársky a hydrobiologický vo Vodňanoch, ktorý do roku 1958 aj viedol.

Volfram ze Škvorce

- ČR; 1396 - 1402: pražský arcibiskup.

volframičitý

- obsahujúci volfrám v oxidačnom stupni IV.

volframit

- hnedočierny až čierny jednoklonný nerast kovového vzhľadu, volfráman železnatomangánatý, volfrámová ruda.

volfrám

- tvrdý, ťažko taviteľný kov odolný proti kyselinám, používaný na výrobu žeraviacich vláken do žiaroviek, elektrónok, ako prísada do rýchlorezných ocelí, značka W (v niektorých krajinách značka Tu).

volfráman

- soľ kyseliny volfrámovej.

volfrámovanie

- elektrolytické vylučovanie volfrámu z vodných roztokov al. roztavených solí.

volfrámový

- obsahujúci zlúčeniny volfrámu v oxidačnom stupni VI.

volga

- osobný automobil značky Volga (podľa rovnomennej ruskej rieky).

volič

- volička
kto sa zúčastňuje na voľbách, kto odovzdáva svoj hlas, kto volí.
- zariadenie v automatickej telefónnej ústredni, umožňujúce spojenie volajúceho účastníka s volaným.

volič, kanálový

- zariadenie televízneho prijímača zabezpečujúci príjem v rozdielnych televíznych kanáloch.

voliéra

- priestorná klietka pre vtákov.

Volk, I. P.

- Rusko; kozmonaut. Let na Sojuz T - 12.

volkaméria

- popínavý krík rodu Clerodendron s voňavými kvetmi, pestovaný u nás predtým ako izbová rastlina (podľa nemeckého botanika J. Ch. Volkamera).

Volkelt, Johannes (Immanuel)

- Nemecko; 21. 7. 1848 (Lipnik) - 8. 5. 1930 (Lipsko); filozof. Z nemeckého idealizmu dospel ku kritickej metafyzike. Dielo: System der Esthetik (Systém estetiky, 1905 - 14).

volkmen
walkman

- prenosný malý prehrávač magnetofónových kaziet, prípadne aj rádioprijímač so slúchadlami.

Volkoff, George

- 1939: J. R. Oppenheimer a George Volkoff predkladajú prvý model stavby neutrónovej hviezdy.

Volkov, A. A.

- Rusko; kozmonaut. Let na Sojuz T - 14, Sojuz TM-7, Sojuz TM-13.

Volkov, Vladislav Nikolajevič

- ZSSR; 23. 11. 1935 (Moskva) - 29. 6. 1971; kozmonaut. Let na Sojuz 7, Sojuz 11. Pobyt na Saljut 1. Zahynul pri návrate na Zem.

Volkova, Julia

- Rusko; členka dua TATU.

volkswagen

- automobil značky Volkswagen (vyrábaný nemeckou spoločnosťou Volkswagenwerk).

Volný, Ján

- SR; * 20. 10. 1953; komunálny politik.

Vologda

- Rusko; región asi 400 km severovýchodne od Moskvy.

volonté générale

- (v Rousseauovom učení) obecná vôľa.
- východisko teórie spoločenskej zmluvy, všeobecný záujem, na ktorom je založený základný zákon spoločnosti vytvorenej spoločnou zmluvou.

volontér

- dobrovoľný pracovníkk, funkcionár, ochotník.
- (predtým) nehonorovaný pracovník vykonávajúci dobrovoľne určitú prácu, najmä ako prípravu na zamestnanie, praktikant.

volt

- jednotka elektrického napätia [1 V]. Je to napätie medzi koncami vodiča, do ktorého stály prúd 1 ampéra dodáva výkon 1 wattu.

volta

- spoločenský párový tanec v trojdobovom takte obľúbený na začiatku 17. storočia.
- kartový trik založený na nenápadnom prehodení kariet v ruke.

Volta, Alessandro Giuseppe

- Taliansko; * 18. 2. 1745 - 1827; fyzik. 1799 - 1800: konštruuje prvú elektrickú batériu. Bola po ňom pomenovaná jednotka elektrického napätia.

Voltaire, François Marie Arouet

- Francúzsko; 21. 11. 1694 (Paríž) - 30. 5. 1778 (Paríž); spisovateľ a filozof. Dielo: Storočie Ľudovíta XIV.; Základy filozofie; Rozprava o znášanlivosti; 17559: Candide.

voltairán
voltairiánka
voltairovec

- stúpenec Voltaira, voltairizmu.

volta

- označenie pri opakovaní časti hudobnej skladby.
- starší talianský spoločenský tanec v trojdobom takte.

voltairizmus
voltairianizmus
voltairovstvo

- osvietenské protiklerikálne myslenie a pôsobenie nadväzujúce na Voltairove sarkasticky kritické názory a vystúpenia.

voltairián

- stúpenec Voltaira, voltairizmu, voltairovec.

voltairovec
voltairián

- stúpenec Voltaira, voltairizmu.

voltairovstvo

- voltairizmus.

voltameter

- prístroj na určovanie prechádzajúceho elektrického náboja meraním množstva plynov vylúčených elektrolýzou, coulombmeter.

voltampér

- jednotka elektrického výkonu. Je totožná s jednotkou watt.

voltampérmeter

- kombinovaný prístroj na meranie prúdu a napätia.

voltinizmus

- počet generácií určitého druhu živočícha v priebehu jedného roka.

voltižér
voltižérka

- kto robí voltíž.
- príslušník elitných jednotiek francúzskej ľahkej pechoty v 19. stor.
- kedysi aj korzický alebo alžírsky žandár.

voltíž

- akrobacia na napätom lane.
- náskok na neosedlaného koňa a akrobacia na ňom.

voltížovať

- robiť voltíž.

voltmeter

- prístroj na meranie elektrického napätia.

voltohmmeter

- kombinovaný prístroj na meranie elektrického napätia a odporu.

voltolizácia

- elektrické spracovanie minerálneho alebo organického oleja na zväčšenie jeho viskozity.

volumen

- skratka vol. ; rozsah, objem.
- svitok.
- zväzok (knihy).

volumetria

- odmerná analýza.

voluminometer

- prístroj na meranie objemu kvapalín alebo objemu malých telies pomocou kvapalín.

voluminózny

- majúci veľký objem, objemový.

voluntarista
voluntaristka

- kto koná v duchu voluntarizmu.
- stúpenec filozofického voluntarizmu.

voluntaristický

- k voluntarizmus, k voluntarista.

voluntarizmus

- zdôrazňovanie, preceňovanie významu vôle, vôľových prvkov, uplatňovanie individuálnej vôle i proti objektívnym okolnostiam a podmienkam.
- vo filozofii názor dávajúci prednosť vôli pred rozumom nielen v psychológii a etike (v opozícii voči intelektualizmu), ale aj v teológii a metafyzike.
- filozofický názor pokladajúci za základ všetkého bytia vôľu alebo len podriadenosť rozumu, vôli.

voluntarizmus, ekonomický

- forma subjektivizmu v riadení národného hospodárstva, ktorá sa prejavuje podceňovaním alebo neuznávaním objektívne existujúcich ekonomických zákonov.

volutín

- v biológii metachromatické zrná objavujúce sa v cytoplazme baktérií a kvasiniek najmä pri nedostatku niektorých živín.

volúmen

- objem, rozsah, úhrn.
- zväzok, diel knihy, spisu.
- papyrusový alebo pergamenový zvitok.

volúta

- dekoračný architektonický prvok vo tváre závitnice; špirála.

volvo

- osobný automobil značky Volvo.

volvulus

- stočenie čreva alebo okružia okolo črevnej osi, tzv. zauzlenie čriev.

Volynov, Boris Valentinovič

- ZSSR
* 18. 12. 1934 (Iekutsk)
kozmonaut.
Let na Sojuz 5 (veliteľ), Sojuz 21.
Pobyt na Saljut 5.

voľby

- istým ustáleným spôsobom (obyčajne hlasovaním) uskutočňovaný výber osôb, poverených nejakou spoločenskou skupinou vykonávať určitú funkciu.

voľby, komunálne

- voľby do miestnych samosprávnych orgánov.

Vomáčková, Soňa

- ČR; horolezkyňa. Ako prvá žena na svete vystúpila v roku 1999 na vrchol Lhoce (8. 516 metrov) bez kyslíkového prístroja.

vombat

- vačkatý cicavec rodu Phascolomys veľkosti jazveca, žijúci v Austrálii.

vomeronazálny

- týkajúci sa čeriesla a nosa, resp. nosovej kosti.

vomitívum

- prostriedok vyvolávajúci vracanie, dávidlo.

vomitórium

- schodišťová a chodbová sústava antického rímskeho divadla umožňujúca rýchle naplnenie a vyprázdnenie hľadiska.

vomitus

- zvracanie, vrhnutie, vyprázdnenie žalúdočného obsahu ústami.

von

- v nemeckých šľachtických tituloch uvádza predikát (prídomok), z.

von Aachen, Hans

- Nemecko
* 1552
† 4. 3. 1615
maliar.
Činný v Taliansku.
Od roku 1592 dvorný maliar Rudolfa II.
Predstaviteľ manýrizmu.
Autor portrétov, alegórií, mytologických, náboženských a žánrových scén.

Dielo:
Portrét dievčaťa
Nesenie kríža.

von Aehrenthal, Alois, barón Lexa

- Rakúsko-Uhorsko
* 27. 9. 1854 (Hrubá Skála)
† 17. 2. 1912 (Viedeň)
štátnik a diplomat.
1895 - 1899: vyslanec v Rumunsku.
1899 - 1906: veľvyslanec v Rusku.

von Amsberg, Claus Georg

- Holandsko
* 6. 9. 1926 (Dötzingen)
† 6. 10. 2002 (Amsterdam)
pôvodom Nemec
.Otec Claus, manželka Beatrix (zásnuby 28. 6. 1965, sobáš 10. 3. 1966), deti: Willem Alexander (1967), Johann Fris (1968), Constantijn (1969).

von Antropoff, A.

- Švajčiarsko
chemik.

von Arco-Valley, Anton

- Nemecko
* 5. 2. 1897 (St. Martin)
† 29. 6. 1945 (Salzburg)
gróf, nemecký dôstojník.
21. 2. 1919 zavraždil v Mníchove premiéra K. Eisnera, čo viedlo ku vyhláseniu Bavorskej republiky rad.

von Ardenne, Manfred

- Nemecko
* 1907
fyzik.
Dielo najme v odbore elektrónovej optiky.

von Arnim, Ludwig Achim

- Nemecko
* 1781
† 1831
romantický básnik.
Zbieral nemecké ľudové piesne.

von Aster, Ernst

- Nemecko
* 18. 2. 1880 (Berlín)
† 22. 10. 1948 (Stockholm)
filozof a historik.
Autor prác ku dejinám filozofie.

von Balthasar, Hans Urs

- Švajčiarsko
* 12. 8. 1905
† 26. 6. 1988
katolícky teológ, filozof.

von Bartels, Hans

- Švajčiarsko
* 24. 10. 1881 (Bazilej)
† 15. 4. 1955 (Riehen)
maliar a litograf.
Autor krajín, zátiší a portrétov vo výrazných farbách.

von Bartenstein, Johann Christian

- Rakúsko
* 23. 10. 1689/90 (Štrasburk)
† 6. 8. 1767 (Viedeň)
štátnik.
V štátnych službách od roku 1715.
1733: tajný štátny tajomník (faktický tvorca zahraničnej politiky).

von Basedow, K. A.

- pozri Basedow.

von Behring, Emil August

- Nemecko
* 15. 3. 1854 (Hansdorf)
† 31. 3. 1917 (Marburg)
bakteriológ.
24. 12. 1891 po prvýkrát aplikuje sérum proti záškrtu získané z krvi koní.
1901: Nobelova cena za medicínu za jeho práce zo séroterapie, najmä za jej využitie proti záškrtu.

von Behring, Emil

- Nemecko
biológ.
1967: objavil vírus Marburg.

von Bentheim-Bentheim, Wilhelm Belgicus

- Rakúsko
* 17. 4. 1782 (Burgsteinfurt)
† 12. 10. 1839 (Villafranca)
princ, generál.
1814: viedol a velil armáde proti Napoleonovi I.

von Bergen, K. A.

- Nemecko
† 1759
botanik.
Je po ňom pomenovaná bergenia.

von Beringe, Oskar

- Nemecko
dôstojník.
V roku 1902 v stredoafrických horách objavil horskú gorilu.

von Bernstoff, Albrecht

- Nemecko
* 1809
† 1873
diplomat, gróf.
Syn Johann Heinrich.
1861 - 1862: minister zahraničných vecí.

von Bernstorff, Andreas Peter

- Dánsko
* 28. 8. 1735 (Hannover)
† 21. 6. 1797 (Kodaň)
politik, gróf od roku 1767.
1772 - 1780: minister zahraničných vecí.
1784 - 1797: predseda vlády (1. minister).

von Bernstorff, Johan Heinrich

- Nemecko
* 14. 11. 1862 (Londýn)
† 6. 10. 1939 (Ženeva)
diplomat, gróf.
Otec Albrecht.
1908 - 1917: veľvyslanec vo Washingtone.

von Bertalanffy, Ludwig

- Rakúsko
* 1901
biológ.
Zakladateľ idealistického organicizmu.

von Bethmann-Hollweg, Theobald

- Nemecko
* 1856
† 1921
politik.
1909 - 1917: kancelár.

von Bismarck, Otto

- Prusko
knieža, štátnik a diplomat.
1862: pruský premiér a minister zahraničných vecí. Presadzoval politiku zjednotenia Nemecka pod pruským vedením.
Po porážke Rakúska v prusko-rakúskej vojne (1866) dosiahol vytvorenie Severonemeckého spolku bez účasti Rakúska a v čele s Pruskom.
Po víťaznej vyprovokovanej vojne s Francúzskom v roku 1870 vznikla Nemecká ríša, ktorej sa stal kanclérom.
1872 - 1879: kultúrny boj proti katolicizmu.
1878: zákonom zakázaná sociálno-demokratická strana.
1879: spolok s Rakúskom a s Talianskom (Trojspolok).
1884: 24. 4. vyhlasuje ríšsku ochranu nad územím juhozápadnej Afriky (Namíbie) - počiatok nemeckej koloniálnej ríše.
1887: zmluva s Ruskom, ktorou sa snažil izolovať Rusko od Európy.
1890: prepustený Viliamom II. z úradu (po zamietnutí jeho zákona proti socialistom Ríšskym snemom).

von Blomberg,

- Nemecko
generál.
1934: minister obrany.

von Bock, Fedor

- Nemecko
* 3. 12. 1880 (Küstrin)
† 5. 5. 1945 (Lensahn, padol)
poľný maršál.
1929: generálmajor.
1938: velil pri obsadzovaní Rakúska Nemeckom.

von Boeselanger, Philipp

- Nemecko
20. 7. 1944 priniesol do bunkra, v ktorom viedol poradu Adolf Hitler, bombu, ktorá mala Adolfa Hitlera zabiť. Atentát sa nepodaril, Hitler výbuch prežil.

von Brauchitsch, Walter

- Nemecko
* 4. 10. 1881 (Berlín)
† 18. 10. 1948 (Munsterlager, v britskom zajatí)
generál, poľný maršál.
1938: vrchný veliteľ pozemných vojsk.
1941: po nezhodách s Hitlerom zosadený.

von Braun, Vernher Magnus Maxmilian

- Nemecko
* 1912
† 1977
raketový konštruktér.
Skonštruoval nemecké raketové zbrane V-2. Od roku 1945 v USA.
Skonštruoval Saturn V.
Práca von Brauna o raketových motoroch v 30. rokoch vyústila do jeho vymenovania za technického riaditeľa raketového závodu v Peenemunde, kde počas 2. svetovej vojny vyvinul raketovú zbraň na kvapalné palivo V-2.
V rokoch 1942 až 1945 vyrobili viac než 5.000 striel typu V-2.
Po vojne von Braun pracoval v Novom Mexiku (USA).
Tu navrhol raketu Redstone (iba jednostupňová), ktorá v roku 1958 vyniesla na obežnú dráhu prvú americkú družicu Explorer 1 a v roku 1961 vyniesla Alana Sheparda na prvú suborbitálnu dráhu v projekte Mercury.
V roku 1960 von Braun prevzal vedenie v Marshall Space Flight Center v Alabame, kde vyvinul rakety Saturn, ktoré sa použili pri vyslaní človeka na Mesiac v programe Apollo.

von Breda, Carl Fredrick

- Švédsko; 16. 8. 1759 (Stockholm) - 1. 12. 1818 (Stockholm); maliar. Romantický portrétista.

von Brentano, Heinrich

- Nemecko; 1904 - 1964; politik. 1955 - 1961: minister zahraničných vecí NSR.

von Brockdorff-Rantzau, Ulrich Karl Christian

- Nemecko; 29. 5. 1869 (Schleswig) - 8. 9. 1928 (Berlín); politik a diplomat. 1912 - 1918: veľvyslanec v Dánsku. 1918: minister zahraničných vecí (rudý gróf).

von Bülow, Bernhard

- Nemecko; 1849 - 1929; knieža, diplomat a štátnik. 1900 - 1909: ríšsky kanclér.

von Caprivi, Leo

- Nemecko; politik. 1890 - 1894: kanclér

von Clausewitz, Karl

- Nemecko; 1780 - 1831; generál a vojenský teoretik. Definoval vojnu ako pokračovanie politiky inými, násilnými metódami. Dielo: O vojne.

von Cocceji, Samuel

- Prusko; 20. 10. 1679 (Heidelberg) - 4. 10. 1755 (Berlín); slobodný pán, právnik a štátnik. 1704: pôsobí v pruskom súdnictve. 1738: v čele pruského súdnictva (spolupracovník kráľa Friedricha II. ). 1747: veľký kancelár.

von der Vogelweide, Walther

- Nemecko; asi 1170 - 1230; jeden z najväčších minnesängerov svojej doby.

von Däniken, Erich

- Švajčiarsko; * 14. 4. 1935 (Zofinger); ufológ. Knihy: 1968: Spomienky na budúcnosť; Späť ku hviezdam; Siatie z vesmíru; Môj svet v obrazoch; Zjavenia; Dôkazy z piatich kontinentov; Veľká encyklopédia Ericha von Dänikena; Oči sfingy; Záhady starej Európy; Šok z bohov; Kočiare bohov (Chariots of the Gods); Deň, keď prišli bohovia; Všetci sme deťmi bohov; Keby hroby prehovorili; Stopy mimozemšťanov; Stopy z vesmíru; Súdny deň dávno nastal; Posolstvo večnosti; Bohovia boli astronauti; Prorok minulosti. Iná tvorba: Po stopách všemocných (25 dielny TV seriál); Mimozemšťania - vracajú sa? (film); Tajomstvo mayskej studne (román).

von Drais, Karl Friedrichkotva

- Nemecko; † 1851; vynálezca. 1817: vynález dreziny, velocipédu. Vynašiel stenografický stroj.

von Dreyse, Johann Nikolaus

- Nemecko; 20. 11. 1787 (Sömmerda) - 9. 12. 1867 (Sömmerda); technik. V roku 1827 vynašiel pušku s nabíjaním zozadu - ihlovku. V roku 1840 bola zavedená do pruskej armády.

von Droste-Hülshoff, Anette

- Nemecko; 1797 - 1848; autorka prírodnej lyriky, balad a prózy. Dielo: Židov bok.

von Ebner-Escheblach, Marie

- Nemecko; 13. 9. 1830 (zámok Zdislavice) - 12. 3. 1916 (Viedeň); prozaička. Rodáčka z Moravy. Autorka noviel a románov. Dielo: Krambambuli.

von Ehrenfels, Christian

- Rakúsko; 20. 6. 1859 (Rodaun; dnes část Viedne) - 7. 9. 1932 (Lichtenau); filozof a psychológ. Dielo: 1890: Otvarových kvalitách (Ä‚Ĺ›ber Gestaltqualitäten).

von Ehrenstrahl, David Klöker

- Švédsko
* 23. 9. 1628 (Hamburk)
† 23. 10. 1698 (Stockholm)
maliar, kresliar a historik umenia.
Od roku 1651 pôsobil vo Švédsku (1661: dvorný maliar). Portrétista.

von Eichendorff, Joseph

- Nemecko; 1788 - 1857; romantický básnik. Dielo: Zo života darmošľapa.

von Einem, Gottfried

- Rakúsko; * 1918; skladateľ. Dielo: Smrť Dantova (opera).

von Erlenbach, Elahiu

- Nemecko; dirigent.
1997: ako prvý sa stáva zahraničný šéfdirigent v Číne.

von Eschenbach, Ulrich

- prvý český minnesänger, ktorý vynikol najmä ako autor Alexandreidy; piesne o hrdinských činoch Přemysla Otakara II.

von Eschenbach, Wolfram

- Nemecko; básnik.

von Euler-Chelpin, Ulf

- Švédsko; 7. 2. 1905 (Stockholm) - 10. 3. 1983 (Stockholm); fyziológ. Otec Hans von Euler - Chelpin. Zaoberal sa výskumom v oblasti neurofyziológie. V roku 1946 preukázal transmiter noradrenalínu na synapsiách sympatiku. 1970: Nobelova cena za objav prenosu nervových vzruchov medzi jednotlivými neurónmi.

von Euler-Chelpin, Hans

- Švédsko; 1873 - 1964; chemik. Nositeľ Nobelovej ceny za výskumy enzýmov pri kvasení.

Von Faber, Lothar

- 1718 - 1869; významne prispel k zlepšeniu technológie výroby ceruziek.

von Fraunhofer, Joseph

- Nemecko; 1787 - 1826; fyzik. Objavil tmavé čiary v spektre Slnka - založil spektrálnu analýzu. Dokázal ohyb svetla.

von Gablenz, Ludwig

- Rakúsko; 13. 7. 1814 (Jena) - 28. 1. 1874 (Curych; samovražda); generál. 1850: podieľal sa na znovuobnovení Nemeckého spolku. 1854: generálmajor. 1854 - 1856: správca obsadeného Moldavska. 1866: víťaz bitky u Trutnova. 1905: exhumovaný a jeho pozostatky prevezené do Trutnova (tak si to prial v závete).

von Goethe, Johann Wolfgangkotva

- Nemecko; 28. 8. 1749 - 1832; básnik, dramatik. Bibliografia: Utrpenie mladého Wertnera; Cesta do Talianska (cestopis); Ifigénia na Tauride; Faust.

von Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel

- Nemecko; 1621/1622 - 1676; spisovateľ. Dielo: Simplicius Simplicissimus.

von Guericke, Ottokotva

- Nemecko; 1602 - 1682; fyzik. Jeden zo zakladateľov aerodynamiky. Dokázal existenciu tlaku vzduchu (magdeburské pologule; 1654).

von Habsburg, Otto

- Rakúsko; politik a publicista. Otec Karol I. (posledný rakúsky cisár). Matka Zita.

von Habsburg-Lothringen, Carl Ludwig, arcivojvoda

- Belgicko; 10. 3. 1918 - 13. 12. 2007; politik. Otec Karol I. (posledný rakúsky cisár). Matka Zita. Manželka Marie Astrid.

von Hindenburg, Paul

- Nemecko; 1947 - 1934; maršál. 1915: vrchný veliteľ nemeckej armády na východnej fronte (porazil Rusov v bitke u Tannenbergu). 1916 - 1919: náčelník generálneho štábu. 1925 - 1934: ríšsky prezident - v roku 1933 menoval Hitlera ríšskym kancelárom.

von Hoeff, Franz

- Rakúsko; 1882 - 1954; vedec. Od roku 1924 sa zaoberal možnosťou využitím rakiet k výskumu vesmíru. Navrhol (nezávisle) využitie gyroskopov ku stabilizácii a riadeniu rakiet.

von Hofmannstahl, Hugo

- Rakúsko; 1874 - 1929; básnik a dramatik. Libretista opier R. Straussa.

von Holbach, Paul Heinrich Dietrich

- Francúzsko; 1723 - 1789; filozof nemeckého pôvodu. Dielo: Systém prírody.

von Horváth, Ödön

- Rakúsko; 9. 12. 1901 (Rijeka) - 1. 6. 1938 (Paríž, samovražda); dramatik a prozaik. Autor populárnych sociálnokritických drám: Historky z Viedenského lesa, Viera, láska, nádej.

von Humboldt, Alexander

- Nemecko; 1769 (Berlín) - 6. 5. 1859; prírodovedec. 1779: zomiera otec. 1796: zomiera matka. 5. 6. 1799: začína výpravu do Ameriky spolu s botanikom Aimé Bonplandom na lodi Pizarro. Počas 5 rokov trvajúcej cesty si značil prakticky všetko, s čím sa stretol (výška stromov, vlhkosť ovzdušia, veľkosť zabitého krokodíla, aztécky kalendár . . . ). 1804: príchod do Európy. Popísal na 4. 500 druhov rastlinných druhov. Druhá výprava na objednávku ruského cára ho zaviedla na Ural (mal zhodnotiť platinové náleziská). Dielo: Pohľady na Kordillery a pamiatky domorodých národov Ameriky; Kosmos (4 diely + 5. diel posmrtne; súhrnné dielo).

von Humboldt, Wilhelm

- Nemecko; 22. 6. 1767 - 8. 4. 1835; vedec. Brat Alexander. 1810: spoluzakladateľ univerzity v Berlíne. Vypracoval filozofickú koncepciu jazyka rešpektujúceho svojbytnosť myslenia a kultúry jednotlivých národov.

von Chamisso, Adelbert

- Nemecko; 1781 - 1838; básnik francúzskeho pôvodu. Dielo: Podivuhodný príbeh Petra Schlemihla.

von Jawlensky, Alexej

- Rusko; 1864 - 1941; maliar a grafik. Od roku 1896 žil v Nemecku. Expresionista osobitého výrazu.

von Karajan, Herbertkotva

- Rakúsko; * 1908, † 1989; dirigent.1956 - 1962: pôsobí vo Viedenskej dvornej opere, kde dirigoval 168 vystúpení.

von Kármán, Theodor

- USA; 1881 - 1963; vedec maďarského pôvodu. Pracoval v odbore aerodynamiky a hydrodynamiky, prispel podstatnou mierou k rozpracovaniu teórie pohybu lietala a rakety v atmosféra. 1930 - 1949: riaditeľ leteckých laboratórií Kalifornského technologického inštitútu, kde sa zaslúžil o založenie JPL. Založil nový vedecký odbor - mygnetohydrodynamiku. V roku 1960 zvolený za prvého prezidenta IAA.

von Kleist, Heinrich

- Nemecko; 1777 - 1811 (samovražda); básnik. Dielo: Michael Kohlhaas (novela)Rozbitý džbán (dráma).

von Klinger, Friedrich Maxmilián

- Nemecko; 1752 - 1831; spisovateľ. Dielo: Búrka a vzdor.

von Kotzebue, August

- Nemecko; 1761 - 1819; básnik; bol špiónom a agentom ruskej cárskej vlády. Za to ho zavraždil študent Karl Ludwik Sand (1795 - 1820).

von Knobelsdorf, Georg Wenzaslaus

- Nemecko; 1699 - 1573; architekt, predstaviteľ rokoka. Dielo: Charlottenurg (Berlín); zámok Sanssouci (Potsdam).

von Krohnemann, Christian Wilhelm

- Švédsko; 1636 (Königsberg - dnes Kaliningrad) - 27. 4. 1686; alchymista. Popravený za krádeže striebra - to vydával ako výsledok transmutácie.

von Kunckel, Johann

- Nemecko; 1630 - 1703; alchymista.

von Laudon, Gideon Ernst

- Rakúsko; 1717 - 1790; poľný maršál. Veliteľ rakúskej armády v sedemročnej vojne proti pruskému kráľovi Friedrichovi Veľkému. Účastník bojov proti Turkom.

von Laue, Max Felix

- Nemecko; 1879 - 1960; fyzik. Študoval optiku, teóriu relativity a kvantovú teóriu. Objavil difrakciu rtg lúčov kryštalickou mriežkou (pozri lauegram). Nobelova cena.

Philipp Eduard Anton von Lenard von Lenard, Philipp Eduard Anton

- Nemecko; 7. 6. 1826 (Bratislava) - 20. 5. 1947 (Massehausen); fyzik. 1892: doktorát na univerzite v Heidelbergu. 1894: profesor na univerzite vo Vroclavi. 1898: profesor na univerzite v Kieli. 1900: vypracoval dynamickú teóriu telies. 1902: objavil zákonnitosť fotoelektrického efektu. 1905: Nobelova cena za výskum katódového žiarenia. Od roku 1919 viedol novozriadený rádiobiologický ústav v Heidelbergu. Definoval chovanie elektrónov v rôznych prostrediach a objavil ionizáciu plynov (tzv. Lenardov jav).

von Liebig, Justus

- Nemecko; 1803 - 1873; chemik. Vypracoval metódy pre kvantitatívne stanovenie organických zlúčenín (kolobeh organických zlúčenín v živej i neživej prírode). Ako prvý sa zaoberal myšlienkou používať umelé hnojivá - formuloval teóriu minerálnej výživy rastlín (minerálna teória), položil základy modernej agrochémie. Objavil bróm, ale predpokladal, že sa jedná o chlorid (objav je pripísaný A. J. Balardovi).

von Linde, Karl

- Nemecko; 1842 - 1934; chemik. V roku 1895 nezávisle na Williamovi Hampsonovi objavil metódu skvapalňovania vzduchu (podľa iných zdrojov si tento objav nechal v roku 1876 patentovať).

von Linné, Carlkotva

- Švédsko; 23. 5. 1707 - 10. 1. 1778; lekár, prírodovedec a botanik. Univerzitný profesor v Uppsale. Položil základy systematickej taxonómie a vytvoril pojem druh ako základ prirodzenej sústavy organizmov (1735). Charakterizoval všetky známe organizmy krátkym latinským popisom a pre druhy rastlín a živočíchov navrhol dvojslovné pomenovanie (nomenklatúra). Väčšina jeho názvov platí dodnes. Dielo: 1735: Systema naturae (Sústava prírody, prvé vydanie malo iba 15 strán); Genera plantarum (Rody rastlín); Materia medica; Philosophia botanica; Species plantarum (Druhy rastlín, v ktorom popísal 7. 300 druhov rastlín).

von Lüttwitz, Walter

- Nemecko; 1859 - 1942; generál. Jeden z organizátorov Kappovho puču.

von Manstein, Erich

- Nemecko; 24. 11. 1887 - 10. 6. 1973; poľný maršál.

von Marées, Hans

- Nemecko; 24. 12. 1837 - 5. 6. 1887; maliar. Činný v Taliansku. Dielo: Chlapci pod pomarančovníkom; Hesperidky; Únos Heleny.

von Menuhim, Yehudi

- USA; * 1916; husľový virtuóz.

von Menzel, Adolf

- Nemecko; 1815 - 1905; nemecký maliar a grafik. Známy grafickými cyklami, ktoré líčia život na dvore pruského kráľa Friedricha II.

von Mises, Ludwig

- Rakúsko; 29. 9. 1881 - 10. 10. 1973; ekonóm.

von Münchhausen

- Nemecko; * 12. 5. 1720; autor mnohých fantastických príbehov, Baron Prášil.

von Neumann, John

- USA; 1903 - 1957; matematik maďarského pôvodu. Zaoberal sa funkcionálnou analýzou, matematickou logikou a grupami, neskôr otázkami matematických strojov a teórie hier.

von Neumarkt, Johanneskotva

- ČR; asi 1310 - 1380; aj Johannes Noviforensis alebo Jan ze Středy; litomyšelský a olomoucký biskup. Vedúca postava protohumanizmu na dvore Karla IV. a jeho kancelár. Dielo: Cestovní breviář, misál.

von Neurath, Konstantin

- Nemecko; 1873 - 1956; politik a diplomat. 1932 - 1938: minister zahraničných vecí. 1939 - 1942: ríšsky protektor v Čechách a na Morave. Norimberským medzinárodným tribunálom odsúdený ako vojnový zločinec na 15 rokov väzenia. V roku 1954 prepustený.

von Ossietzky, Carl

- Nemecko; 1889 - 1938; novinár. Nobelova cena mieru. Predstaviteľ antifašistického krídla nemeckej buržoáznej demokracie. Vydavateľ Weltbühne. 1933: väznený v koncentračnom tábore.

von Papen, Franz

- Nemecko; 1879 - 1969; politik, vojnový zločinec. 1921 - 1932: poslanec pruského zemského snemu za pravicu strany Katolíckeho centra. 1932: kancelár. 1933: vicekanclér; Hitlerov námestník. 1939 - 1944: veľvyslanec v Turecku. 1946: postavený pred medzinárodný trestný vojenský tribunál v Norimberku, oslobodený. 1947: odsúdený denacifikačným súdom. 1949: oslobodený.

von Pirquet, Clemens

- Rakúsko; 1874 - 1929; lekár. Zakladateľ náuky o alergii a alergických stavoch. Objaviteľ kožnej diagnostickej skúšky na tbc (Pirquetova tuberkulínová skúška).

von Pocci, Franz

- Nemecko; 1807 - 1876; spisovateľ. autor bábkových hier a rozprávok, hudobník. Hrdinom jeho hier Gašparko Larifari.

von Preradovic, Paula

- Rakúsko; básnička. Autorka textu rakúskej hymny z roku 1947.

von Pufendorf, Samuel Freiherr

- Nemecko; * 8. 1. 1632; nemecký právnik a historik.

von Rauscher, Joseph Othmar

- Rakúsko; 6. 10. 1797 (Viedeň) - 24. 11. 1875 (Viedeň); cirkevný hodnostár a kardinál. 1832: riaditeľ Východnej akadémie vo Viedni.

von Rayski, Ferdinand

- Nemecko; 23. 10. 1806 (Pegan u Lipska) - 23. 10. 1890 (Drážďany); maliar. Autor portrétov, krajín a zvierat.

von Rennenkampff, Paul Edler

- Rusko
* 7. 4. 1854 (Estónsko)
† ?. 5. 1918 (Taganrok, zastrelený)
generál.
1914: ako generál nemeckej armády poratený u Mazurských jazier.
Boľševikmi odsúdený na smrť.

von Rezzori d'Arezzo, Gregor

- Ukrajina
* 13. 5. 1914 (Černovcy)
† 23. 4. 1998 (Donnini)
anglicky píšuci spisovateľ.
Autor duchoplnej spoločenskej kritiky.

Dielo:
Maghrebinische Geschichten (Maghrebinské povídky, 1953)
Ödipus.

von Ribbentrop, Joachim

- Nemecko; † 1946 (popravený); politik. 1939, 1940: minister zahraničných vecí.

von Riehl, Wilhelm Heinrich

- Nemecko; 6. 5. 1823 (Biebrich) - 16. 11. 1897 (Mníchov); filozof, kultúrny historik a spisovateľ.

von Richthofen, ManfredManfred von Richthofen

- Nemecko; 2. 5. 1892 - 21. 4. 1918; pilot, prezývaný Rudý barón. Letecké eso 1. svetovej vojny. V roku 1917 utrpel zranenie hlavy, ktoré zasiahlo čelný mozgový lalok - stratil zmysel pre opatrnosť a vrhal sa do neobyčajne riskantných akcií. Spojencom zostrelil 80 lietadiel. Dnes piloti po zranení hlavy nesmú lietať.

von Saas, Johanneskotva

- ČR; asi 1350 - asi 1414; aj Jan ze Žatce; humanista. Dielo: Oráč a smrt.

von Sandrart, Joachim

- Nemecko; 12. 5. 1606 (Frankfurt nad Mohanom) - 14. 10. 1688 (Norimberg); maliar a medirytec. Dielo: 1675 - 1679: Deutsche Akademie (spis o umení).

von Seydlitz, Friedrich Wilhelm

- Nemecko; 3. 2. 1721 (Kalkar) - 8. 11. 1773 (Ohlau); pruský generál. Veliteľ jazdy v sedemročnej vojne. Podieľal sa na víťazstve u Rassbachu, Zorndorfe a Freiburgu.

von Schiller, Friedrich

- Friedrich Schiller.

von Schleicher, Kurt

- Nemecko
* 7. 4. 1882 (Brandenburg)
† 30. 6. 1934 (Neubabelsberg, zavraždený)
generál, politik.
Počas 1. svetovej vojny dôstojník generálneho štábu.
1919: Noskeho spolupracovník.
1929: štátny tajomník ministerstva obrany.

von Schlippenbach, Alexander

- Nemecko
* 7. 4. 1938 (Berlín)
jazzový pianista, skladateľ a kapelník.
1966: zakladá Globe Unity Orchestra.

Von Schlosser, Julius

- Rakúsko; 23. 9. 1866 (Viedeň) - 1. 12. 1938 (Viedeň); historik umenia. Riaditeľ Umeleckohistorického múzea vo Viedni. Dielo: Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst.

von Schmidt, Friedrich

- Friedrich Schmidt.

von Schoultz, Solveig

- Fínsko/Švédsko; 5. 8. 1907 (Borga) - 3. 12. 1996 (Helsinky) spisovateľka. Dielo:1958: Doba kvetov (Den blomstertid).

von Solms, Rheinhardt

- Nemecko; 1530: popisuje použitie primitívneho padáku pre pristátie rakiet.

von Spreckelsen, Johan Otto

- Dánsko; 1929 - 1987; architekt. Dielo: Veľká Archa v Paríži.

von Stauffenberg, Claus Schenk

- Nemecko; 20. 7. 1944 sa pokúsil o atentát na Adolfa Hitlera umiestnením bomby do svojej tašky, ktorú doniesol do Wolfschanze, miesta vo východnom Poľsku. Pred smrťou A. Hitlera zachránil dubový stôl, pod ktorý niektorý z prítomných tašku premiestnil. Pri atentáte zahynuli štyria dôstojníci z 23 prítomných. 21. 7. 1944 ho nechal popraviť generál Fromm.

von Stein, Karl

- Prusko; 1757 - 1831; politik. Prívrženec pokrokových reforiem - zrušenie nevoľníctva. Napoleonov odporca.

von Steinheil, Carl August

- Nemecko; 12. 10. 1801 (Rappoltsweiler) - 12. 9. 1870 (Mníchov); optik a astronóm. Zaslúžil sa o zavedenie elektromagnetického telegrafu. V mníchove založil optickú dielňu, ktorej objektívy pre fotografiu a ďalekohľady dosiahli svetového uznania.

von Stradonitz, August Kekulékotva

- Nemecko; 1829 - 1896; chemik. Objaviteľ prstencovej štruktúry molekuly benzénu. Autor teórie o mocenstve prvkov.

von Suttner, Bertha

- Rakúsko; 9. 6. 1843 (Praha) - 21. 6. 1914 (Viedeň); pacifistka, spisovateľka; rodená Kinská. Dielo: 1889: Odzbrojte! (Die Waffen nieder!).

von Szynyei, Merse Pál

- Maďarsko; 4. 7. 1845 (Szynie - Ujfalu) - 2. 2. 1930 (Jernye); maliar. Predstaviteľ ranného realizmu a plenétizmu v maďarskom umení.

von Taaffe, Eduard

- Rakúsko; 24. 2. 1833 (Vídeň) - 29. 11. 1895 (Nalžovy); politik. Dôverník Františka Jozefa I. 1861 - 1863: miestodržiteľský rada v Prahe.

von Trier, Lars

- Dánsko; filmový režisér. Filmografia: Tanec v temnotách; 2004: Dogville; Prelomiť vlny.

von Trips, Wolfgang
Wolfgang Berge von Tripskotva

- † 10. 9. 1961 (Monza); pilot F1. Pri nehode na okruhu Monza, pri ktorj zahynul, zomrelo i 13 divákov.

von Wagner-Jauregg, Julius

- Rakúsko; 1857 - 1940; lekár, psychiater. Nobelova cena za objav možnosti liečby progresívnej paralýzy naočkovaním malárie.

von Waldersee, gróf Albert

- Prusko
* 8. 4. 1832 (Postupim)
† 5. 3. 1904 (Hannover)
poľný maršál.
1888 - 1891: náčelník generálneho štábu.
1900 - 1901: veliteľ medzinárodného expedičného zboru nasadeného proti povstaniu boxerov.

von Waldeyer-Hartz

- Nemecko; patológ; v roku 1867 uverejnil štúdiu o vývoji karcinómov.

von Wartburg, Walther

- Švajčiarsko; * 1888; romantista. Autor etymologického slovníka francúzskeho jazyka.

von Weber, Carl Maria

- Nemecko; 18. 11. 1786 - 5. 6. 1826; operný skladateľ. Dielo: Čarostrelec; Euryanta; Oberon.

von Webern, Anton

- Rakúsko; 3. 12. 1883 (Viedeň) - 15. 9. 1945 (Mittersil); skladateľ. Autor dodekadickej a seriálnej hudby. 1920: navrhol, aby sa skladalo iba z dvanástich tónov chromatickej temperovanej stupnice.

von Weingartner, Felix

- Rakúsko; 1863 - 1942; skladateľ a dirigent.

von Weiszäcker, Carl Friedrich

- Nemecko; atómový fyzik, filozof a teológ.

von Weiszäcker, Richard

- Nemecko; politik. 1984 - 1994: prezident.

von Weiszäcker, Viktor

- Nemecko
* 21. 4. 1886 (Stuttgart)
† 9. 1. 1957 (Heidelberg)
neurológ.
Usiloval o celistvé, antropologicky orientované lekárstvo, najmä o rozvoj psychosomatiky.

von Widmanstätten, Aloys

- Rakúsko; 1754 - 1849; technológ. Objaviteľ obrazcov po ňom pomenovaných.

von Wiese, Leopold

- Nemecko; 1876 - 1969; sociológ. Predstaviteľ tzv. formálnej sociológie

von, Wildenbruch, Ernst

- Nemecko; 3. 2. 1845 (Bejrút, Libanon) - 15. 1. 1909 (Berlín); prozaik a dramatik, dôstojník a diplomat. Autor vlasteneckých hier. Dielo: 1888: Die Quitzows (o Hohenzollernoch), 1907: Die Rabensteinerin.

von Windischgrätz, Alfred

- Rakúsko; 1787 - 1862; knieža, maršál. 1840 - 1848: rakúsky vojenský veliteľ v Čechách. Potlačil júnové povstanie v roku 1848 a povstanie vo Viedni. Veliteľ rakúskej armády proti uhorskému povstaniu v rokoch 1848 - 1849.

von Winterstein, Eduard

- Nemecko; 1871 - 1961; herec.

von Witzleben, Erich

- Nemecko; 4. 12. 1881 (Breslau) - 8. 8. 1944 (Berlín; popravený); poľný maršál. V 2. svetovej vojne velil napred 1. armáde, potom skupine vojsk B.

von Zangel, E.

- Nemecko; technik. S Nikolausom Augustom Ottom vynašiel štvortaktný spaľovací motor (1867).

von Zemlinsky, Alexander

- Rakúsko; 14. 10. 1871 (Viedeň) - 15. 3. 1942 (Larchmont, USA); skladateľ a dirigent, 1911 - 1927: pôsobí v Prahe - šéfdirigent Nového nemeckého divadla (dnes Štátna opera Praha).

von Zeppelin, Ferdinand

- Nemecko
* 1838
† 8. 3. 1917
konštruktér vzducholodí.
Svoju prvú vystuženú vzducholoď (LZ-1) postavil v roku 1898. Vzducholoď mala hliníkovú kostru potiahnutú plášťom z bavlnenej látky a 16 komôr potiahnutých pogumovanou tkaninou. Dve hliníkové gondoly spojovala lavica, každá gondola niesla benzínový motor s výkonom 11,8 kW.
Prvý let sa konal 2. 7. 1900.
V roku 1910 uskutočnila vzducholoď z jeho konštrukčnej dielne s cestujúcimi na palube.

von Zügel, Heinrich

- Nemecko
* 22. 10. 1850 (Württemberg)
† 30. 1. 1922 (Mníchov)
maliar.
Spoluzakladateľ mníchovskej secesie.
1922: profesor na mníchovskej akadémii.
Autor realistických obrazov zvierat a krajín.

von Zweter, Reinmar

- * 1200
† 1260; minnesänger.
1240: pobýval na dvore Václava I. Přemysla.

Vondra, Alexander

- ČR
politik.
2006: minister zahraničných vecí.
9. 1. 2006: menovaný ministrom pre európske záležitosti.

Vondráčková, Helena

Helena Vondráčková - ČR
* 24. 6. 1947
speváčka.
Otec Jiří, matka Blažena. 1. manžel Helmut Sickel (Nemecko). 2. manžel Martin Michal (sobáš 22. 2. 2003).
1964: víťazka súťaže Hledáme nové talenty (ešte ako študentka).
Po maturite členka divadla Rokoko (do roku 1968).
Členka tria Golden Kids (s Martou Kubišovou a Václavom Neckářem).

Filmografia:
Šíleně smutná princezna
Ta naše písnička česká
Příliš krásná dívka
Romance za korunu
Letní romance
Jen ho nechte, ať se bojí (muzikál).

Diskografia:
Růže kvetou dál (1969),
Ostrov Heleny Vondráčkové (1970),
Helena! Helena! Helena! (1972),
Isle Of Helena (1972),
Helena a Strýci (1974),
Film Melodies (1975),
S písní vstříc ti běžím (1977),
Paprsky (1978),
Múzy (1980),
Music (1980),
Helena singt Billy Joel (1981),
Sblížení (1981),
Zrychlený dech (1982),
Přelety (1983),
Ode mne k tobě (1984),
Ten koho mám ráda (Helena Vondráčková 1) (1996),
Podívej kvete růže (Helena Vondráčková 2) (1996),
Helena v Lucerně 1 a 2 (1999),
Zlatá Helena (2000),
Vodopád (2000),
Helena 2002 (2001).

Vondráčková, Lucie

Lucie Vondráčková - ČR
* 8. 3. 1980
speváčka.

Diskografia:
Marmeláda
2003: Mayday.

Filmografia:
Území bílých králů (1990)
Arabela (1992)
Hrad z písku (1994)
Nejasná zpráva o konci světa (1997)
Šmankote, babičko, čaruj! (1998)
Na zámku (1999)
Ta třetí (2001)
Královský slib (2001)
Malvína (2003)
Post Coitum (2004).

Vondrka, Michal

- ČR
* 15. 5. 1982
hokejista.

Vongsavat, Samčaj

- Somčai Wongsawat.

Vonka, Vladimír

- ČR
* 1930
virológ.
Odborník v oblasti protinádorových vakcín s mimoriadnym zahraničným ohlasom.

Vonn, Lindsey

- USA
* 18. 10. 1984 (Saint Paulo)
lyžiarka.
Špecialistka na zjazd.

Vonnegut, Kurt

- spisovateľ.
Tvorba:
Bitúnok č. 5.

voodoo
vúdú

- ľudové náboženstvo na Haiti. Jeho základom je privolávanie duchov a bohov, ktorí sa zmocnia kňaza a jeho prostredníctvom sa potom vyznavačom otvára cesta k ochrane, liečbe a veštbám. Počas obradu sa veriaci dozvedajú príčiny svojho nešťastia. väčšinou nepriateľstva ľudí, ktorí voči nim použili čiernu mágiu, a spôsob, ako sa s ňou vyrovnať. Jedným z prostriedkov sú aj gris - gris, malé taštičky, ktoré obsahujú byliny, oleje, vlasy, nechty, kosti a iné látky.

Vopěnka, Petr

- ČR; * 16. 5. 1. 935; matematik, filozof. Prispel ku rozvoju matematickej logiky a teórie množín. Vytvoril alternatívnu teóriu množín - najcitovanejší matematik vo svete českého pôvodu. 1983: na MFF UK otvára filozofický seminár. 1990 - 1992: minister školstva. 1998: udelená medaila Za zásluhy. 2000: obnovuje katedru matematickej logiky na MMF UK. Dielo: 2000: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a vědy; 2001: Meditace o základech vědy; 2004: Vyprávění o kráse novobarokní matematiky.

Vorel, Jan

- ČR, * 1. 9. 1978; futbalista.

Vorel, Michal

- ČR, * 27. 6. 1975; futbalový brankár.

Vorel, Tomáš

- ČR; * 2. 6. 1957 (Praha); filmový a TV režisér, scenárista, herec a producent. Réžia: 1988: Pražská pětka; 1990: Kouř; 1996: Kamenný most; 2000: Cesta z města; 2005: Skřítek.

vorkoholik
workaholic
vorkoholička

- kto trpí vorkoholizmom.

vorkoholizmus

- silná až chorobná závislosť od práce.

vorobievit

- odroda berylu ružovej farbu, vzácny drahý kameň (podľa ruského kryštalografa V. I. Vorobiova).

Vorlíček, Václav

- ČR; režisér. Réžia: 1970: Pane, vy jste vdova!; 1971: Dívka na koštěti; 1973: Tři oříšky pro Popelku; Bubáci pro všední den; 1990: Škola detektivky; Rabín a jeho golem.

Voronecký, Valerij

- Bielorusko; diplomat. 2005: veľvyslanec v SR.

Voronin, VladimirVladimir Voronin

- Moldavsko
politik.
2005: prezident.

Vorošilov, Kliment Jefremovič

- ZSSR* 23. 1. (4. 2.) 1881 (Verchneje, Ukrajina)
† 2. 12. 1969 (Moskva)
maršál, pôvodne hutník.
1903: vstup do KS(b).
1918: organizoval na Ukrajine vojenský odpor proti Nemcom, bielogvardejcom a intervencii Dohody.
1921 - 1961: člen ÚV KSSZ.

Vorovka, Karel

- ČR
* 3. 2. 1879 (Praha)
† 15. 1. 1929 (Praha)
matematik a filozof.
1921: docent.
1927: profesor filozofických exaktných vied na UK v Prahe.

Vorster, B. J.

- JAR
politik.
1966: premiér.

vortex

- plochý atmosférický alebo hydrosférický vietor.

vorvaň
Pfyseter macrocephalus
Pfyseter catodon

- veľká ozubená veľryba rodu Physeter. Dorastá do dĺžky 26 m, váži až 50 ton. Je dravá. Z lebečnej dutiny sa získava spermacet (vorvanina) a z čriev ambra.

vorvaňovec zubatý
Ziphius cavirostris

- druh veľryby.

vorvaňovina

- tuhá voskovitá biela látka ukladajúca sa v lebečnej dutine vorvaňa, spermacet.
- voskovitá voňavá látka získavaná z čriev vorvaňa, používaná vo voňavkárstve, ambra.

Vosátko, Lubomír

- ČR
* 26. 10. 1977
hokejista.

Voschod 1

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 12. 10. 1964 8:30 SEČ. Dráha 69,40°, perióda 90,04 min, výška 178 - 408 km, dĺžka letu 24:17 hod, 16 obehov.
Posádka V. M. Komarov, F. P. Feoktistov, B. B. Jegorov.
Prvý kozmický let viacčlennej posádky.
Pristátie 13. 10. 1964 8:47 SEČ.

Voschod 2kotva

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 18. 3. 1965 8:00 SEČ.
Dráha 64,79°, perióda 90,93 min, výška 173 - 498 km, dĺžka letu 26:02 hod, 18 obehov.
Posádka P. I. Beljajev, A. A. Leonov.
Výstup Leonova do otvoreného vesmíru.
Pred pristátím zistená závada v systéme slnečnej orientácie - povolený ručný zostup. Pristátie 19. 3. 1965 10:02 SEČ 386 km severnejšie od plánováneho miesta pristátia, asi 180 km na severozápad odmesta Perm (25 - 30 km od dediny Ščučino).

vosk

- tuku podobná tvárna látka organického pôvodu alebo vyrobená synteticky.

vosk, karnaubový
karnaubský vosk

- (predtým) používaný do krémov na topánky, pasty na parkety a pod.

vosk, lyžiarsky

- vosk, ktorým sa natiera klzná plocha lyží.

vosk, skalný

- alexejevit.

vosk, včelí

- zažívací produkt včiel, dôležitý pre tvorbu včelích plástov.

vosk, zemný

- ozokerit.

Voska, Václav

- ČR
1918
† 1982 (infarkt)
herec.
1968: poslanec Českej národnej rady.

Filmografia:
1957: Proti všem (réžia Vávra)
1965: Bílá paní (réžia Zdeněk Podskalský)
1978: Panna a netvor
1971: TV seriál F. L. Věk.

voskár

- remeselník zaoberajúci sa spracúvaním vosku.
- (v minulosti) obchodník s voskom.

Voskovec, Jiří

- ČR
* 19. 6. 1905 (Černé Budy)
† 1. 7. 1981 (Pear Blisson, USA)
herec, dramatik, režisér, vlastným menom Jiří Wachsmann.
Otec Vilém.
Matka Jiřina Pinkasová (otec Soběslav, maliar).
1. manželka Madelaine (Francúzsko).
2. manželka Anne († 1956, Američanka gruzínskeho pôvodu).
3. manželka Christine (Američanka írskeho pôvodu).
1929: Osvobozenecké divadlo.
1939: emigrácia do USA.
Od roku 1951 žil v USA (po ročnom pobyte v internačnom tábore).

Filmografia:
1931: Pudr a benzin
1957: Dvanásť rozhnevaných mužov
Hej rup!
Svět patří nám.

Dielo:
1927: Vest pocket revue (s J. Werichom)
Golem
Caesar
Osel a stín
Kat a blázen
Balada z hadrů
Těžká Barbora
Klobouk ve křoví (kniha veršov).

Voskovec - Werich

- planétka číslo 2418.

voskovica

- svieca.

Voss, J. E.

- USA
astronautka.
Let na STS-57, STS-63, STS-83, STS-94, STS-99.

Voss, J. S.

- USA
astronaut.
Let na STS-44, STS-53, STS-69, STS-101, STS-102.

Vostel, Wolf

- Nemecko
* 14. 10. 1932 (Leverkusen)
maliar, grafik.

Vostok

- ZSSR
nosná raketa.
Nosnosť až 5000 kg (s tretím stupňom) pre nízku obežnú dráhu a 1500 kg pre únikovú dráhu k Mesiacu, používaná od roku 1959.
Celková hmotnosť po navedení na obežnú dráhu bola 4,73 t, priemer 2,3 m, dĺžka asi 5 m, s posledným stupňom rakety 7,3 m.
Loď tvorila guľovitá pilotná kabína (priemer 2,3 m, hmotnosť 2,4 t). Pri pristátí sa vo výške 7 km odpálil kryt priechodu a kreslo s kozmonautom sa katapultovalo, ktoré potom pristálo na padáku. Padákový systém kabíny začal pracovať vo výške 4.500 m a zaistil jej pristátie - v prípade núdze mohol v nej kozmonaut ostať.
Všetci kozmonauti boli počas letu v skafandroch.
Lode boli vypúšťané rovnomennou raketou.
Skúšobné lode sa volali Kozmická loď 1 - 5.
Konštruktérom bol Koroljov.

Vostok 1

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 12. 4. 1961 7:07 SEČ. Dráha 64,95°, perióda 89,34 min, výška 181 - 327 km, dĺžka letu 1:48 hod, 1 obeh, posádka J. A. Gagarin.
Prvý let človeka do vesmíru.
Automatické pristátie o 8:55 SEČ.

Vostok 2

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 6. 8. 1961 7:00 SEČ. Dráha 69,63°, perióda 88,46 min, výška 183 - 244 km, dĺžka letu 25:18 hod, 17 obehov, posádka G. S. Titov.
Pristátie 7. 8. 8:18 SEČ.
Prvýkrát vyskúšané ručné riadenie.

Vostok 3

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 11. 8. 1962 9:30 SEČ. Dráha 64,98°, perióda 88,33 min, výška 181 - 235 km, dĺžka letu 3 dni 22:22 hod, 64 obehov, posádka A. G. Nikolajev.
Prvý skupinový let (s Vostok 4).
Pristátie 15. 8. 1962 7:52 SEČ.

Vostok 4

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 12. 8. 1962 9:02 SEČ. Dráha 64,95°, perióda 89,39 min, výška 180 - 237 km, dĺžka letu 2 dni 22:57 hod, 48 obehov, posádka P. R. Popovič.
Prvý skupinový let (s Vostok 3).
Pristátie 15. 8. 7:59 SEČ.

Vostok 5

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 14. 6. 1963 13:00 SEČ. Dráha 64,97°, perióda 88,27 min, výška 175 - 222 km, dĺžka letu 4 dni 23:06 hod, 81 obehov, posádka V. F. Bykovskij.
Pristátie 19. 6. 12:06 SEČ.

Vostok 6

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 16. 6. 1963 10:30 SEČ. Dráha 65,09°, perióda 88,38 min, výška 181 - 231 km, dĺžka letu 2 dni 22:50 hod, 48 obehov, posádka V. V. Tereškovová.
Prvá žena vo vesmíre.
Pristátie 19. 6. 9:20 SEČ.

Vostrý, Jaroslav

- ČR; dramatik. Dielo: Tři v tom (hra).

Vostřel, Darek

- ČR; 9. 1. 1929 (Praha) - 4. 11. 1992 (Praha); herec, vlastným menom Božidar Vostřel. 1958 - 1972: pôsobenie v divadle Rokoko (od roku 1971 riaditeľ). Filmografia: Šíleně smutná princezná (radca).

voš

- pediculus. Parazit. Nemá krídla. Prenáša sa telesným kontaktom, prikrývkami, poduškami. Mimo tela hostiteľa prežije maximálne 24 hodín.

voš, detská
Pediculus capitis

- parazit.

voš, genitálna
voš, ľudská
Phithrius pubis

- Parazit. Žije v oblasti genitálií. Samička žije asi 3 týždne, počas ktorých znesie asi 20 - 40 vajíčok (hnidy), z ktorých sa za 7 dní vyliahnu larvy - tie dospievajú za 14 dní. Prenáša sa pohlavným stykom. Jej prítomnosť je lekármi klasifikovaná ako prenosná pohlavná choroba a podlieha ohlasovacej povinnosti.

voš, hlavová
Pediculus humanus captus

- Parazit. Najčastejšie sa vyskytuje u detí vo veku 3 - 10 rokov.

voš, telová
Pediculus humanus

- Parazit.

voš, vlasová
Phithrius pubis

- Parazit.

Vošahlík

- ČR
* 8. 2. 1989
futbalista.

voška
Aphis

- drobný hmyz cudzopasiaci na niektorých rastlinách.

Vošmik, Milan

- ČR
* 8. 9. 1930 (Chrudim)
† 26. 12. 1969 (Praha)
režisér a scenárista.
Vytváral predovšetkým rozprávky a filmy pre deti.

Filmografia:
Geľo Sebechlebský
Dobré jméno
Robinsonka.

votant

- hlasujúci prísediaci pri súde, člen súdneho senátu, prísediaci.

votátor

- agregát spájajúci všetky postupy výroby margarínu (t. j. emulgenciu, chladenie, miesenie a miešanie).

votiačtina
udmurtčina

- ugrofínsky jazyk, popri ruštine štátny jazyk v Udmurtskej republike (Rusko).

votívny

- venovaný, obyčajne na základe sľubu (vóta), ako prostriedok vďaky, vďačnosti, najmä náboženského rázu, snahy dovolať sa pomoci zo strany božských síl.

Votoček, Emil

- ČR; 1872 - 1950; chemik. 1907 - 1939: profesor anorganickej a organickej chémie na pražskej technike. Dielo: Chémia anorganická (učebnica); Chémia organická (učebnica); Šesťjazyčný chemický slovník; Hudobný slovník.

Votruba, Ladislav

- ČR; * 6. 5. 1914 (Radlice); cofohospodár. 1945 - 1987: vyučoval na stavebnej fakulte ČVUT v Prahe, od roku 1957 profesor. 1991 - 1995: predseda České matice technickej.

vou cher
voucher

- poukázka, záruka, potvrdenie.
- poukážka na meno al. na doručiteľa oprávňujúca na odber určitého tovaru alebo služby
- (v medzinárodnej turistike) poukážka na hotelové služby vystavovaná cestovnými kanceláriami.

Vouet, Simon

- Francúzsko; 9. 1. 1509 (krstený; Paríž) - 30. 6. 1649 (Paríž); maliar. Portrétista (napr. turecký sultán Ahmed I. ). 1613 - 1627: pobyt v Ríme.

vox

- hlas.

Vox, Bono
Paul David HewsonBono Vox

- Írsko; * 10. 5. 1960 (Dublin); rocker, vlastným menom Paul David Hewson. Otec Boby, matka Iris († 1974). Manželka Alison Steward (sobáš 21. 8. 1982).
Prezývka podľa obchodu s hudobninami Bonavox Hearing Aid Shop (Bono Vos - latinsky dobrý hlas).
Spoluzakladateľ skupiny Feedback, z ktorej vznikla skupina The Hype (Narkoman) a z tej potom v roku 1978 U2. Občianske meno Paul Hewson. Okrem spievania napísal aj scenár k filmu Million Dollar Hotel (réžia Wim Wenders).

Vox Clamantis in Deserto

- (latinsky); Hlas volajúceho na púšti. Citát Jána Krstiteľa ( Biblie), ktorý o sebe toto tvrdil.

vox populi

- hlas ľudu.

vox populi, vox dei

- hlas ľudu, hlas Boží (stredoveký výrok).

Voyager 1

- USA; kozmická sonda vyslaná ku Jupiteru, Titanu a Saturnu. Štart: 5. 9. 1977 13:56 SEČ. Hmotnosť 822 kg, dĺžka 3,7 metra. Vyfotografoval a preskúmal všetky vonkajšie planéty okrem Pluta. Marec 1979: prelet okolo Jupitera - fotografovanie mesiacov Io, Europy, Ganymeda a Kallista. November 1980: prelet okolo Saturna. Začiatkom novembra 2003 dorazil na hranicu Slnečnej sústavy - asi 13 miliárd kilometrov od Slnka; 1998: predbieha sondu Pioneer. Na svojej palube nesie fonografickú nahrávku pozdravov v 55 jazykoch a zvuky a obrazy zo života na Zemi na 18 centimetrovom pozlátenom disku. Sonda objavila tri slabé prstence Jupitera.

Voyager 2

- USA; kozmická sonda vyslaná k Jupiteru, Saturnu a Uránu. Štart: 20. 8. 1977 15:29 SEČ. Hmotnosť 815 kg, dĺžka 3,7 metra. Prelet okolo Jupitera v júli 1979, okolo Saturnu 26. 8. 1981, okolo Uránu 24. januára 1986 a okolo Neptúna v septembri 1989. Na svojej palube nesie fonografickú nahrávku pozdravov v 55 jazykoch a zvuky a obrazy zo života na Zemi na 18 centimetrovom pozlátenom disku. 13. 1. 1986: na fotografiách zo sondy boli objavené nové mesiace planéty Urán: Desdemona, Rosalind a Belinda.

voyeurizmus

- sexuálna úchylka charakterizovaná vybíjaním sexuálneho vzrušenia tajným pozorovaním pohlavného styku iných ľudí.

voyeur
voyeurka

- osoba postihnutá voyeurizmom.

voyeurstvo

- sexuálna úchylka charakterizovaná vybíjaním sexuálneho vzrušenia tajným pozorovaním pohlavného styku iných ľudí.

Voynich, Wilfrid M.

- USA; zberateľ starožitností. V roku 1912 objavil manuskript po ňom nazvaný.

voz, alegorický

- ozdobený voz (osobné, nákladné auto) v slávnostných sprievodoch symbolizujúci nejakú ideu, udalosť, postavu.

Vozábal, Martin

- ČR; * 6. 11. 1978; futbalista.

vozík, akumulátorový

- vozík poháňaný jednosmerným motorom napájaným z akumulátora.

vótum

- zasľúbenie, sľub.
- sľub urobený Bohu.
- vyjadrenie názoru hlasovaním.

vótum, minoritné

- prejav výhrad menšiny.

vótum, separátne
votum separatum

- odlišné od vóta väčšiny, minoritné vótum.

vôľa

- schopnosť slobodne sa rozhodovať.
- vedomé úsilie dosiahnuť niečo.
- výsledok rozhodovania, požiadavka.
- možnosť slobodne sa rozhodovať, voľnosť.
- citové rozpoloženie, naladenie, nálada.
- v technike medzera umožňujúca voľný pohyb dvoch súčiastok.
- hovorovo myslené prázdne miesto v duchovnej oblasti.
- odstup.

vôľa osudu
božia vôľa

- v idealistickom chápaní tajomná sila, ktorej všetko nevyhnutne podlieha, ktorej pôsobeniu sa nemožno vyhnúť.

vôľa, posledná

- závet.

vôľa, železná

- pevná, nezlomná vôľa.

vôňa

- príjemný pach, ktorý vydávajú kvety alebo iné aromatické látky.

vôňa, kadidlová

- vôňa spaľovaného kadidla (živice).

vplyv, aktinický

- vplyv žiarenia.

vplyv, lyotropný

- pôsobenie rozpustených látok na rozpustnosť, povrchové napätie a i. pevné látky.

vplyv Marsu

- pozri Michel Gauquelin.

vrak

- zničený opotrbovaný automobil (vec všeobecne) alebo potopená či stroskotaná loď.

vrakovisko

- skládka vrakov.

Vranický, Pavel

- ČR
* 30. 12. 1756 (Nová Říše)
† 26. 9. 1808 (Viedeň)
skladateľ a huslista.
Od roku 1776 pôsobil prevažne vo Viedni.
1785: riaditeľ dvorného operného orchestra.
Autor baletov, symfónii, inštrumentálnej hudby.

Dielo:
Oberon.

Vraštiak, Štefan

- SR
* 23. 4. 1942 (Žaškov)
filmový publicista a historik.
Od roku 1969 pôsobí v Slovenskom filmovom ústave v Bratislave.
Bohatá novinárska a publicistická činnosť (Kinema, Nové slovo, Smena, Film a divadlo).

Vráblik, Martin

- ČR
* 4. 7. 1982 (Vsetín)
lyžiar.
2005: 1. miesto v slalome na Svetovej univerziáde. 2005: 26 miesto v slalome na MS.

Vrána, Pavel

- ČR
* 13. 6. 1986
futbalista.

Vránová, Alena

- ČR
herečka.

Filmografia:
Pyšná princezná (princezná Krasomila).

Vránová, Gabriela

- ČR
* 27. 7. 1939
herečka.
Manžel Jiří Kepka.
Syn Ondřej Kepka.

Filmografia:
Indiáni z Větrova;
Slovásko sa nesúdi (seriál).

vrápenec malý

- Rhinolophus hipposideros; rod netopierov.

vrása

- v geológii vrstva vlnovito prehnutá postranným tlakom tvoriaca antiklinálu alebo synklinálu.

vrása, diapirová

- kopulovito vyklenutá a stlačeným podložím prerazená hornina.

vrásnenie

- horotvorný pochod, pri ktorom vznikajú z vodorovne uložených zemských vrstiev vrásy.

vrásnenie, alpské

- v geológii vrásnenie, ktoré vytvorilo v mladších treťohorách (kenozoikum, terciér) horské pásma okolo Stredozemného mora (napr. Alpy).

vrásnenie, kaledónske

- horotvorný pochod v spodnom paleozoiku (podľa názvu Škótska, latinsky Caledonia).

vrásnenie, karélske

- horotvorný pochod medzi spodným a stredným proterozoikom.

vrásnenie, saxónske

- súbor tektonických pohybov totožných s alpínskym vrásnením v strednom Nemecku, ako aj v Českom masíve (podľa názvu Saska, latinsky Saxonia).

vrásnenie, variské

- horotvorný pochod v mladších prvohorách, hercýnske vrásnenie (podľa latinského názvu germánskeho kmeňa Variskov).

vráta, Karské

- prieliv medzi ostrovmi Vajgač a Novou zemou. Spája Barentsovo more s Karským morom.

Vrba, Pavel

- ČR; * 6. 11. 1978; futbalista.

Vrbata, David

- ČR; * 23. 7. 1983; hokejista.

Vrbenská, P.

- ČR; herečka. Filmografia: 1948: Dnes neordinuji.

Vrbka, Stanislav

- SR; * 22. 3. 1934 (Košice); literárny kritik a redaktor. 1956 - 1959: pôsobí ako redaktor časopisu Film a divadlo. 1959 - 1963: pracuje v Divadelných novinách.

Vrbová-Kotrbová, Vilma

- ČR; 14. 10. 1905 (Kutná Hora) - 21. 12. 1993 (Praha); maliarka. Autorka portrétov, najmä detských. Od roku 1935 členka Umeleckej besedy.

vreteno

- kužeľovitý nástroj používaný v minulosti pri ručnom pradení.
- kužeľovitá súčasť (pradiarskych) strojov.
- v strojníctve valcovitá súčasť rozličných (najčastejšie obrábacích) strojov, vykonávajúca otáčavý alebo posuvný pohyb.

vretienko, achromatické

- súčasť milotického aparátu bunky nefarbiaci sa jadernými farbivami.

Vrchlická, Eva

- ČR; 1888 - 1969; herečka. Otec Jaroslav.

Vrchlický, Jaroslav

- ČR; 1853 - 1912; básnik, literárny a divadelný kritik, vlastným menom Emil Frída. Manželka Marie. Dcéra Eva (1888 - 1969). Dielo: Z hlubin; Eklogy a písně; Strom života; Duch a svět; trilógia Hippodamie; Noc na Karlštejne.

vrízea

- zničená, stroskotaná loď.
- izbová rastlina rodu Vriesea s ružicou širokých tmavozelených priečne pruhovaných listov a s klasovitým súkvetím, pochádzajúca z tropickej Ameriky (podľa holandského botanika W. H. de Vrieseho).

vrstevnica

- izohypsa.

vrstva, fotografická

- emulzia - vrstva halogénov striebra rozptýlených v želatíne citlivá na svetlo. Nanáša sa na pevný alebo ohybný priesvitný podklad (sklo, film).

vrstva, Kenellyho-Heavisideho

- pozri Oliver Heaviside.

vrstva, konvekčná

- pozri Slnko.

vrstva, kultúrna

- v archeológii terénna vrstva obsahujúca archeologické pramene.

vrstvy, elektrónové (elektrónové sféry)kotva

- sú to vrstvy dráh, v ktorých sa môžu pohybovať elektróny okolo jadra atómu. Od stredu atómu ich značíme K, L, M, N, O, P, Q. Čím je vrstva od jadra ďalej, tým viac elektrónov sa na ňu vojde - najväčší počet elektrónov v tej ktorej vrstve je daný výrazom 2n2, kde n je poradie vrstvy od jadra.

vrstvy, tentakulitové

- bridličnaté usadeniny so škrupinami tentakulitov.

Vršecký, David

- ČR; * 8. 12. 1975; automobilový pretekár. Držiteľ svetového rýchlostného rekordu ťahačov: v roku 2003 dosiaho l v Dubaji rýchlosť 281,723 km/hod na ťahači značky Buggyra.

vrt, spindletopský

- USA; 11. 1. 1901: prvé objavené ložisko nafty v Texase.

vrták

- vŕtací nástroj.
- všetečný, do všetkého zapárajúci človek.

vrták, špirálový

- vrtný nástroj používaný pri ručnom vŕtaní, vhodný na hĺbenie sond v súdržných zeminách, špirál, závitovka.

Vrtělka, Vít

- ČR; * 21. 10. 1982; futbalista.

Vrtiglavica

- Slovinsko; najhlbšia vertikálna jaskyňa na svete - 634 metrov.

Vrtiška, Karel

- ČR; † 24. 2. 2004; baletný tanečník. Sólista a šéf baletného súboru a choreograf Laterny Magiky. V rokoch 1953 - 1984 sólista baletu Národného divadla v Prahe.

Vrzáňová, Ája

- ČR; krasokorčuliarka. Majsterka sveta. V roku 2006 priviezla do ČR sošku Panny Márie s dieťaťom, ktorá vznikla okolo roku 1360 (z bývaleho Československa ju v roku 1947 poverením vtedajšieho kardinála Josefa Berana do zahraničia vyviezol jeho priateľ Fratišek Vodička († 1964). Potom sošku opatroval jeho syn Vladimír († 2006). Po jeh smrti jeh manželka Marcia požiadala, aby Ája Vrzáňová sošku odviezla do ČR).

vŕtanie, jadrové

- strojné hĺbenie hlbokých sond v pevných horninách skalného podkladu.

Všeobecná deklarácia ľudských právkotva

- deklarácia prijatá v Paríži na zhromáždení OSN 10. 12. 1948. Na počesť prijatia deklarácie sa každoročne vyhlasuje 10. 12. Deň ľudských práv.

Všetečka, Jiří

- ČR
* 12. 10. 1937 (Praha)
fotograf.
1960: vyučuje na ČVUT v Prahe.
1977: docent ČVUT a FAMU.
1991: vedúci Audiovizuálneho a technického centra ČVUT v Prahe.

všežravce

- živočíchy živiace sa mäsom i rastlinnou poravou.

VŠVU
Vysoká škola vývarných umení v Bratislave

- SR
Vznikla 9. 6. 1949 ako prvá vysoká škola na Slovensku so zameraním nakomplexné šúdium vývarného umenia.

vtáčik, španielsky

- dusený plnený mäsový závitok.

vták, altriciálny

- rodí sa (liahne sa) neoperený, konce ich dlhých kostí nie sú zvápenatené. Rodičia ich musia kŕmiť a dlho sa o nich starať, lebo nie sú schopné po narodení sa živiť. .

vták, precociálny

- druh vtáka rodiaci sa (liahnuci sa) s operením a so zvápenatenými koncami dlhých kostí (napr. kurovití, pštrosy). Mláďatá sú schopné veľmi skoro od narodenia sa o seba postarať (prijímať sami potravu).

vtákopysk

- vačnatec. Samec má na päte zadnej končatiny pohyblivú ostrohu, ktorá je spojená s jedovou žľazou. Tento jed spôsobuje človeku opuchy, bolesti a dýchacie potiaže. Pri hniezdení dopravuje výstelku do hniezda pod zohnutým chvostom. u vtákopyska o pohlaví rozhoduje 10 chromozómov (u cicavcov 2 - X a Y): samica má chromozómy X1, X1, X2, X2, X3, X3, X4, X4, X5 A X5; samec X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5 a Y5. Spermie samca vždy obsahujú päticu chromozómov X alebo Y, vajíčko samice vždy len päticu chromozómov X.

vtákoritní

- rád cicavcov; vtákoritné cicavce.

vtáky

- Aves; trieda strunatcov; dokonale prispôsobené teplokrvné dvojnohé stavovce ku pohybu v povetrí. Majú perie a zobák, nemajú zuby. Zníženie telesnej hmotnosti vtákov je podmienené stavbou kostry, kože, telesným pokryvom - perím a vývojom vzduchových vakov. Známych vyše 9.000 druhov (a 1.000 vyhynutých).

vudsia

- trváci papraďovec rodu Woodsia s listami jednoducho perovitozloženými, rastúci v štrbinách skál v Európe i v Amerike (podľa anglického botanika J. Woodsa).

Vuillard, Édouard

- Francúzsko; 11. 11. 1868 - 21. 6. 1940; maliar a grafik. 1889: zakladateľ skupiny Nabis. Autor litografií a monumentálnej tvorby (palác OSN v Ženeve, Theâtre de Champs - Elysées).

Vujanovič, Filip

- Srbsko a Čierna Hora; politik. 2006: prezident Čiernej Hory.

Vulbius, Christian

- Nemecko; 1762 - 1827; spisovateľ; dielo: Rinaldo Rinaldini.

Vulgarakis, Jorgos

- Grécko, politik. 2006: minister kultúry (vymenovaný 14. 2. 2006, dovtedy minister verejného poriadku).

vulgarita

- slovná krutosť, surovosť, neslušnosť.

vulgarizácia

- nesprávne zjednodušenie, sploštenie, skomolenie.
- postup, ktorým sa niečo stáva vulgárnym, všedným alebo hrubým, grobianskym

vulgarizátor
vulgarizátorka

- kto vulgarizuje niečo, uskutočňuje vulgarizáciu.

vulgarizmus

- nespisovný, hrubý, sprostý výraz, spoločensky neprípustný.

vulgarizovanie

- nesprávne zjednodušenie, sploštenie, skomolenie.

vulgárnosť

- hrubosť, surovosť.

vulgárny

- hrubý, sprostý.
- nesprávne zjednodušujúci.
- všeobecne rozšírený, známy, všeobecný:.

Vulgáta

- latinský preklad Biblie od sv. Jeronýma zo 4. storočia (všeobecne presadený od 7. storočia). Dlho základný text katolíckej cirkvi.

vulgáta

- najrozšírenejší bežný typ textu nejakého spisu (podľa Vulgáty, latinského prekladu Biblie zo 4. storočia, všeobecne presadeného od 7. storočia).

vulgo

- alias.
- v ľudovej reči.
- uvádza aj prezývku, (nazývaný a pod.) podľa prezývky.

vulkanfíber

- umelá hmota z drevnej alebo bavlnenej celulózy s prísadou chemických zlúčenín na výrobu kufrov, tesnenia a i.

vulkanický

- sopečný.

vulkanista

- plutonista; stúpenec plutonizmu.

vulkanit

- vyvretá výlevná hornina.

vulkanizácia

- chemická reakcia, pri ktorej dochádza ku vzniku jednej obrovskej makroolekuly.
- druh sieťovania.

vulkanizát

- látka (guma) vzniknutá vulkanizáciou.

vulkanizér

- robotník, odborník robiaci vulkanizáciu.

vulkanizérstvo

- vulkanizérska činnosť.
- vulkanizérsky odbor, podnik.

vulkanizmus

- vznikanie ložísk magmy a javy, ktoré magma vyvoláva, sopečná činnosť.

vulkanizovať

- (u)robiť vulkanizáciu.
- podrobovať, podrobiť vulkanizácii.

vulkanoidy

- asteroidy alebo pás asteroidov obiehajúcich v tesnej blízkosti Slnka.

vulkanológ
vulkanologička

- odborník vo vulkanológii.

vulkanológia

- odbor zaoberajúci sa sopečnou činnosťou a javmi s ňou spojenými.

Vulkánkotva

- rímsky boh ohňa. Manželka Venuša.
- hypotetická planéta, ktorá by mala okolo Slnka obiehať vo vnútornej sfére obežnej dráhy Merkúra. Jej existenciu predpovedal matematik Urbain Leverrier.

vulkán

- miesto, často kužeľovitý vrch, kde prenikla alebo preniká na zemský povrch žeravá, tekutá magma, sopka (podľa rímskeho boha ohňa Vulkána).

vulnerabilita
vulnerabilnosť

- zraniteľnosť.

vulnerabilný

- zraniteľný.

Vulovičová, Vesna

- Srbsko; letuška. 26. 1. 1972 prežila pád z výšky 10.160 metrov po výbuchu bomby v lietadle DC-9 Juhoslovanskej spoločnosti JAT (mal v ňom letieť minister, na ktorého bol atentát spáchaný, ale lietadlom neletel) na linke z Kodane do Zagrebu u Českej Kamenice. Jej pád je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov.
V januári 2009 Peter Hornung-Andersen, spravodajca nemeckej rozhlasovej stanice ARD, zverejnil po niekoľkoročnom vyšetrovaní záver, že lietadlo zostrelila omylom československá stíhačka iba niekoľko stoviek metrov nad zemou.

vulva

- ženské lono, ženské vonkajšie pohlavné ústrojenstvo.

vulvektómia

- chirurgické vybratie vulvy.

vulvitis

- zápal pošvy.

vulvitída

- infekčný zápal vonkajších rodidiel (vulvy).

vulvovaginitída

- zápal vonkajších rodidiel (vulvy) a pošvy (vagíny).

vúdú

- haitský druh čiernej mágie.

vyandotka

- plemeno kŕmnych i nosných sliepok vyšľachtené v Amerike (podľa indiánskeho kmeňa Wyandottov).

vyargumentovať

- zdôvodniť, podložiť niečo argumentmi.

vybíjač, knôtový

- ohybný knôt z bavlnených vlákien s dĺžkou okolo 15 cm, ktorý je umiestnený na krídle lietadla. Vybíjač slúži pre odvádzanie elektrostatického náboja na povrchu lietadla.

Vybíral, Zbyněk

- ČR; * 1961; psychológ. Vydavateľ časopisu Konfrontace (psychoterapeutický časopis). Dielo: Psychológie lidské komunikace.

vabombardovaný

- bombardovaním zničený.
- bombardovaním vyhnaný, pripravený o prístrešie a pod.

vyboxovať

- v boxe absolvovať.
- boxom, víťazstvom v boxe získať.
- boxovaním, údermi vyhnať.

vycajchnovať sa

- ukázať sa, vyznamenať sa (často v ironickom zmysle), vyfarbiť sa.

Vycpálek, Josef

- ČR; 1. 2. 1847 (Chocerady) - 24. 11. 1922 (Chocerady); folklorista. 1873 - 1913: profesor na gymnáziu. Venoval sa literárnej histórii. ľudovej osvete a zberu ľudových piesní a tancov.

Vycpálek, Ladislav

- ČR; 23. 2. 1882 (Praha) - 9. 1. 1969 (Praha); skladateľ, germanista a knihovník. 1922: vybudoval hudobné oddelenie Národnej knižnice. Dielo: Kantáta o posledných veciach (orchestrálne dielo).

vydanie, šalátové

- roztrhaná kniha.

Vydarený, René

- SR; * 6. 5. 1984; hokejista.

Vydra, Jozef

- SR; * 1884; etnograf, výtvarný teoretika pedagóg. Venoval sa ľudovému úžitkovému umeniu, remeslám a výrobe.

vydra morská

- Enhydra lutris, morský cicavec, Pod vodou vydrží okolo minúty až minúty a pol, ponára sa do hĺbok niekedy až 90 metrov.

Václav Vydra I. Vydra ,Václav

- ČR; 29. 4. 1876 (Plzeň) - 7. 4. 1953; herec a režisér. Syn Václav. 1945 - 1949: riaditeľ Národného divadla v Prahe. 1946: ako prvý herec bol vyznamenaný titulom Národný umelec.

Václav Vydra II. Vydra, Václav

- ČR; 25. 10. 1902 - 19. 6. 1979; herec. Otec Václav. Manželka Dana Medřická. Syn Václav (herec). Filmografia: Zabil jsem Einsteina, pánové (1969); O věcech nadpřirozených (1958); Zde jsou lvi (1958); Jan Hus (1954); Nejlepší člověk (1954); Měsíc nad řekou (1953); Mikoláš Aleš (1951); Neporažená armáda (1938); Josef Kajetán Tyl (1925); Magdalena (1920).

Václav Vydra III. Vydra, Václav

- ČR; * 7. 1. 1956; herec. Otec Václav, matka Dana Medřická. 1. manželka Dana Homolová (herečka). 2. manželka Jana Boušková (herečka). 1966: Angažmá v Divadle na Vinohradech (predtým v Kladne, Mladej Boleslavi a Městských divadlech pražských). Filmografia: Kameňák; 2004: Kameňák 2 (réžia: Zdeněk Troška).

Vydra, Stanislav

- ČR; 13. 11. 1741 - 2. 12. 1804 (Praha); kňaz, matematik. Profesor UK v Prahe. Autor prvej českej vysokoškolskej učebnice: Počátkové arytmetiky.

Vydrica

- SR; potok v Bratislave.
- osada v Bratislave.

vyeliminovať

- vykonať elimináciu niečoho, vylúčiť, vyradiť.

vyfantazíroať

- fantazírovaním (v mysli, v predstavách) vytvoriť, niečo neskutočné vymyslieť.

vyfasovať

- prijať, dostať ako prídel (na vojenčine, v zamestnaní a i.).
- dostať ako trest.

vyfárať

- vyjsť (ťažnou klietkou a i.) z bane.

vyfutrovať

- hovorovo (čo) podšívkou (futrom) vybaviť, podšiť.

vyglancovať
vyglančiť

- hovorovo (čo) leštením (glancovaním) upraviť povrch, (dokonale) vyleštiť.

vygumovať

- gumovaním odstrániť.

vyjadrovanie, nominálne

- menné vyjadrovanie (prikročiť k prevedeniu zmeny) proti vyjadrovaniu slovesnému (zmeniť).

vykoledovať si

- koledou, koledovaním získať.
- (opätovnými) žiadosťami, prosbami získať.
- často ironicky byť postihnutý niečím nepríjemným (vlastnou zásluhou).

vykombinovať

- kombinovaním, kombináciou vytvoriť.
- (čo z čoho) dohadovaním, domýšľaním usúdiť.

vykonštruovaný

- bez vecného podloženia, bez zreteľa na skutočnosť umelo, aj zámerne falošne zostavený, vymyslený.

Vykoukal, Jiří

- ČR; * 11. 3. 1971; hokejista.

vykryštalizovaný

- kryštalizáciou vzniknutý.

Vyleťal, Josef

- ČR; 18. 6. 1940 (Brno) - 3. 2. 1989 (Praha); maliar, grafik a ilustrátor. Pôsobil ako scénický výtvarník na pražskom Divadle Na zábradlí. Dielo: 1978: Panna a netvor (plagát ku filmu).

vylustrovať

- zistiť (u niekoho) pozitívny výsledok lustrácie (a tým potvrdiť jeho vedomú spoluprácu s bývalou Štátnou bezpečnosťou).

vymanévrovať

- manévrovaním sa dostať.
- manévrovaním dostať.

Vymazalová, Jaroslava

- ČR; * 1. 1. 1924 (Bystřice pod Hostýnem); operná speváčka. 1943 - 1945: angažmán v Brne. 1945 -1948: pôsobila v Divadle 5. května v Prahe. Od roku 1948 pôsobí v Národnom divadle v Prahe.

vymódiť

- obliecť, vystrojiť, najmä nápadne alebo nevkusne.

vynervovať

- priviesť do stavu nervového vyčerpania.

vynulovať

- zrušiť (údaje, namerané hodnoty a pod.) na číslicovom prístroji.

vypasovať

- upraviť (odev) priliehavo k telu (aby pasoval).

vypointovaný

- zakončený pointou, pointovaný.

vypointovať

- zakončiť pointou.

vyprobovať

- probovaním zistiť, skúsiť, overiť (kvality, schopnosti a i.), vyskúšať.

vyprofilovať

- dať niečomu vyhranenú podobu, stavbu a pod., (výrazne) utvoriť.

vyprofilovať sa

- vyhranene sa zamerať, prejaviť.

vyprovokovať

- provokovaním primäť, pohnúť (často k neuváženej reakcii).
- provokáciou podnietiť, spôsobiť, vyvolať.

vypucovať

- vyčistiť.
- vyhrešiť.

vyredukovať

- redukciou oddeliť, získať.

vyselektovať

- vykonať selekciu, vybrať podľa určitých kritérií.
- v ovocinárstve vyšľachtiť.

vyseparovať

- vykonať separáciu niečoho, oddeliť, odlúčiť.

vysielanie, televízne

- prvé TV vysielanie uskutočnila britská BBC v roku 1936.

Vyskočil, Albert

- ČR; 28. 1. 1890 (Praha) - 4. 12. 1966 (Praha); literárny kritik, prekladateľ a esejista. Dielo: Tvar; Rozmach; Řád; Akord; Vyšehrad; Lumír.

Vyskočil, Ivan

- ČR
* 27. 4. 1929 (Praha)
herec, dramatik, psychológ, divadelník, spisovateľ.
1952: ukončil štúdium herectva na AMU v Prahe.
Vo vzdelávaní pokračoval na FF UK v Prahe, kde sa špecializoval na obor filozofia, pedagogika, klinická, nápravná a kriminálna psychológia. Súčasne pracoval ako vychovávateľ v nápravných ústavoch a učil češtinu kórejských študentov.
1958: spoluzakladateľ Divadla na zábradlí, kde do roku 1962 pôsobil ako autor, režisér a herec.
1958 - 1962: umelecký vedúci činohry Divadla na zábradlí.
1963: zakladá Nedivadlo.
1964 - 1970: pôsobí v Redute.

Dielo:
Kdyby tisíc klarinetů (spoluautor)
Faust, Markétka, služka a já (dráma)
Cesta do Úbic (dráma).

Vyskočil, Martin

- ČR; * 15. 9. 1982; futbalista.

Vysocký, Vladimír

- Rusko; herec, spevák.

vysočina

- súbor kopcov.

Vysoká škola uměleckoprůmyslovákotva

- ČR; pôvodne Uměleckoprůmyslová škola (UMPRUM) založená v roku 1885 ako jediná umelecká štátna škola. 1946: štatút vysokej školy.

vysokofrekvenčný

- týkajúci sa vysokej frekvencie, vysokokmitočtový.

vysokokalorický

- ktorý má veľa kalórií.

vysokomolekulárny

- makromolekulárny.

vysokooktánový

- s vysokým oktánovým číslom.

vysokopercentný

- obsahujúci vyšší, vysoký počet percent niečoho.

Vystrčil, Alois

- ČR; 1. 12. 1921 (Praha) - 15. 5. 1994 (Praha); chemik. 1946 - 1987: Prírodovedecká fakulta UK. 1951: docent. 1977: profesor.

vystupovanie, salónne

- spoločensky uhladené vystupovanie.

vyšachovať

- obratne zbaviť postavenia, miesta, vyradiť z hry alebo inej činnosti.

vyšaltovať

- v motoristickom slangu vyradiť rýchlostný stupeň.

Vyšinskij, Andrej Jauárovič

- ZSSR; * 10. 12. 1883 (Odesa), † ?. 11. 1954 (New York); právnik. Vyšinskij de facto prišiel s princípom prezumpcie viny, keď obžalovaný musel dokazovať svoju nevinu a nie súd jeho vinu.
1902: vstup do sociálnej demokracie.
1935: hlavný sovietsky prokurátor.
1940: v Lotyšsku sa podieľa na vytvorení bábkovej vlády a následného "vstupu" krajiny do zväzku sovietskych republík.
Do roku 1949 bol bol zástupcom ministra zahraničných vecí Viačeslava Molotova.
1953: stály zástupca ZSSR v OSN.

vyšpecifikovať

- urobiť špecifikáciu niečoho, bližšie určiť, vymedziť.

vyšpekulovaný

- vytvorený špekuláciou, špekulovaním, vymyslený.

vyšpekulovať

- špekulovaním, špekuláciou vytvoriť, vymyslieť.
- špekulovaním, špekuláciou získať, nadobudnúť.

vyšperkovať

- (koho, čo) vyzdobiť šperkami.
- (aj ironicky) vyzdobiť, ozdobiť, skrášliť vôbec.

vyšraubovať

- hovorovo skrutkovaním vybrať, vyskrutkovať.
- skrutkovaním posunúť vyššie, vysunúť.
- exprsívne vystupňovať, vyhnať do výšky.

vytarovať

- tarovaním, tarou vyvážiť predmet na váhach.

vytelefonovať

- telefonovaním vyčerpať, spotrebovať predplatený kredit (na telefónnej karte).
- telefonovaním niečo zariadiť, vybaviť.

vytrasovať

- vytýčiť trasu (komunikácie alebo iného stavebného diela).

vytrimovať

- k trimovať, vytiahnuť, vypnúť (plachtu).

vytromfovať

- donútiť k vyneseniu všetkých tromfov.

vytromfovať sa

- zbaviť sa postupným vynášaním všetkých tromfov.

vytrucovať (si)

- (čo) trucovaním, vzdorovaním niečo dosiahnuť, domôcť sa, vynútiť si.

vytunelovať

- odvodnými finančnými operáciami odčerpať z podniku majetok, finančné prostriedky, výnosné aktíva a pod.

vytypovať

- odhadom vybrať z viacerých možností, odporučiť, navrhnúť.

vyvolávanie, ultrarapídne

- spôsob vyvolávania fotografického materiálu v značne skrátenom čase.

- .

vyvrelina

- vyvretá hornina.
- v geológii hornina sopečného pôvodu, ktorá vznikla strhnutím lávy.

vyznanie, Barmenské

- pozri Barmenská synoda.

vyznanie viery, nikájske

- dogmatická náuka formulovaná na I. ekumenickom koncile v Nukáji (v roku 325) proti ariánom - náuka o homousii Syna s Otcom, ku ktorému bola na II. ekumenickom koncile v Carihrade (v roku 381) pripojena náuka o homousii sv. Ducha s Otcom.

výber, prírodný

- tendencia predávať ďalším generáciám výhodné odchýlky.

výber z bobulí

- názov prívlastkového vína vyrobeného z vybraných hrozien, ktoré dozrievali veľmi dlho na vinici a získaný mušt obsahoval aspoň 27 °NM cukru. Bývajú to vľmi plné, extraktívne, polosladké či sladké vína.

výber z cibéb

- názov prívlastkového vína vyrobeného z hrozien, ktoré vyzreli na vinici na cukornatosť minimálne 32 °NM. Takto dozreté hrozná sa vďaka extrémne dlhej dobe zrenia na vinici väčšinou zmenili na hrozienka - cibéby. Je to víno veľmi extraktívne, sladké, vzácne a drahé.

výber z hrozienkotva

- názov prívlastkového vína vyrobeného z hrozien, ktoré vyzreli na cukornatosť 24 - 27 °NM. Býva to víno plné, extraktívne, s vyšším obsahom alkoholu, niekedy s vyšším obsahom zbytkového cukru.

výbežok, spinálny

- v anatómii tŕňový výbežok.

výbojka

- lampa využívajúca elektrický výboj ako zdroj svetla.
- prístroj, v ktorom sa deje výboj.

výbojka, sodíková

- v ktorej svetlo vzniká elektrickým výbojom v parách sodíka.

výbojka, ultrafialová

- výbojka s ultrafialovým žiarivým tokom, majúca baktericídne účinky, používaná na luminiscenciu.

výbojka, xenónová

- výbojka plnená xenónom.

výbor, akčný Národnej Frontykotva

- AV NF
nevolený orgán zložený predovšetkým z členov KSČ a ďalej z členov ostatných politických strán ochotných spolupracovať s novým režimom, ROH, Československým zväzom mládeže (ČZM) a inými. ktorý často za pomoci Ľudových milícií a Zboru národnej bezpečnosti rozhodoval o obsadení významných funkcií vo verejnom živote, v továrňach, úradoch, školách a podobne osobami majúcimi dôveru KSČ (niekedy bez zreteľa na ich odborné znalosti), o možnosti štúdia na vysokých školách apod. Významne prispeli ku prevzatiu moci Komunistickou stranou Československa 25. 2. 1948.
Prvý AV NF bol ustanovený 21. 2. 1948.

Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných

- ČSSR
organizácia, ktorá si dala za úlohu sledovať prípady ľudí, ktorí sa ocitli vo väzení z politických dôvodov, na čo upozorňovali československú i svetovú verejnosť.
Vznikol v roku 1978.

Výborný, David

- ČR
* 22. 1. 1975 (Jihlava)
hokejista.
1996, 1999, 2000, 2001, 2005: 1. miesto na MS.

výbory, akčné

- výbory Národného frontu - orgány zriadené vo februári 1948 na upevnenie moci komunistickej strany vo všetkých sférach spoločenského života, na pracoviskách a pod.

výhoda, komparačná
komparatívna výhoda

- v konkurenčnom prostredí rozlične silných ekonomík výhoda napr. v podobe lacnej a kvalifikovanej sily.

výhon, terminálny

- hlavný výhon v smere predĺženia hlavnej osi, dôležitý pri tvarovaní zákrpkov a koruniek.

Východná India

- holandská kolónia. Holanďania ju ovládali od počiatku 17. storočia.

Východný Timor
Republika Východný Timor

Východný Timor

- republika na ostrove ležiacom medzi Indonéziou a Austráliou.
Rozloha 14.874 km2.
Hlavné mesto Dili.
1702: portugalská dŕžava.
1974: portugalská revolúcia, vyhlásená nezávislosť hnutím Fretilin.
1975 - 1999: okupovaný Indonéziou.
1999: do konfliktu zasahuje OSN.
1999: Indonézia opúšťa Východný Timor, vyhlásenie nezávislosti.
2001: slobodné voľby.
2002: zisk plnej nezávislosti (na Indonézii).
Do roku 2005 vo Východnom Timore operovali vojaci OSN.
2007: prvé prezidentské voľby od získania nazávislosti.

výchova

- cieľavedomé a systematické pôsobenie na mladého človeka vštepovaním takých vlastností, ktoré vychovávateľ (alebo spoločnosť) považuje za dobré, a spôsob, akým sa to robí.
- pestovanie, zušľachťovanie, šľachtenie rastlín a zvierat, chov zvierat.

výchova, hudobná

- pestovanie hudobných vlôh u žiakov.

výchova, konfesionálna
konfesijná výchova

- náboženská výchova.

výchova, sparťanská

- prísna výchova.

výklad

- objasnenie zmyslu, vysvetlenie.
- (obsiahlejšia) prednáška o istej veci, probléme.
- takto koncipovaný slohový útvar.
- zasklený priestor obchodu, do ktorého sa vykladá tovar, výkladná skriňa.

výklad, simplifikačný

- zjednodušujúci.

výkon

- množstvo práce vykonané za určitú časovú jednotku, pracovný výsledok.
- vykonávanie, vykonanie niečoho, úkon.
- kúsok, výčin.

výkon, komutatívny

- výkon, pri ktorom sa zámenou činiteľov nemení výsledok.

výkres

- kreslením znázornený obraz.
- papier na kreslenie.
- na hodine kreslenia vytvorená žiacka úloha.

výkres, technický

- zobrazujúci stroje, súčiastky, schémy, stavebné plány a pod.

Výmarska republika

- nemecká republika v rokoch 1919 - 1933 - po Versaillskej mierovej zmluve. 1923: Po snahe dosiahnuť moratórium na reparácie z 1. svetovej vojny v januári 1923 Francúzsko obsadilo Porúrie.

výmenník

- u železnice zariadenie na miestne prestavovanie výmeny.

výmenník, špirálový

- výmenník tepla, ktorého teplosmerná plocha sa skladá z plechu zvinutého do dvojitej špirály.

výmenník tepla

- zariadenie sprostredkujúce výmenu tepla medzi tekutinami.

výprava, 1. križiacka

- 1095 - 1099; výprava feudálov; vyhlásená v roku 1095 pápežom Urbanom II. Podniknutá v roku 1099 (1096 - 1099). 15. 7. 1099: dobytý Jeruzalem (40.000 mŕtvych). Križiaci v svätej zemi zakladajú niekoľko štátov, medzi ktorými zakrátko vypuknú spory.

výprava, 2. križiacka

- v rokoch 1145 (1147) - 1149: Nemecký cisár Konrád II. a francúzsky kráľ Ľudovít VII. vo vojnovom ťažení neuspeli.

výprava, 3. križiacka

- 1189 - 1192; Friedrich I. Barbarossa ju zahajuje v roku 1189. Richard I Levie Srdce dobyl Cyprus. Jeruzalem nebol dobytý (v roku 1187 ho dobyl sultán Saladín).

výprava, 4. križiacka

- 1202 - 1204; podporuje ju v roku 1202 pápež Inocenc III. Vykonaná v rokoch 1202 - 1204. Dobytý Carihrad. Zriadené Latinské cisárstvo na byzantskom území.

výprava, 5. križiacka

- v rokoch 1217 - 1218 (1219). Viedol ju uhorský Ondrej II. Zúčastnili sa jej holandskí a nemeckí feudáli. Bezvýsledná.

výprava, 6. križiacka

- 1227 (1228) - 1229; v roku 1228 ju vedie Friedrich II. Sú dobyté Betlehem, Nazaret a Jeruzalem (získaný zmluvou).

výprava, 7. križiacka

- v roku 1248 ju zahajuje francúzsky kráľ Ľudovít IX. Kapeta. Kráľ zajatý. Výprava skončila v roku 1254.

výprava, 8. križiacka

- v roku 1270 ju zahajuje francúzsky kráľ Ľudovít IX. Kapeta. Je zajatý a zomiera na mor.

výprava, križiacka detí

- výprava podniknutá v roku 1212.

výprava, križiacka chudiny

- v roku 1096 podniknutá krížová výprava.

výraz

- vyjadrenie citového alebo myšlienkového stavu.
- vonkajší viditeľhý alebo počuteľný prejav vnútorného diania človeka.
- v psychológii prejav psychických pochodov vonkajšími znakmi.
- vonkajší vzhľad, charakteristické črty človeka vyjadrujúce jeho vnútorný stav.
- charakteristický prostriedok alebo spôsob jazykového vyjadrenia.
- v gramatike spojenie slov tvoriacich významovú jednotku.
- v matematike naznačený rad matematických úkonov.

výraz, kalkový

- výraz vzniknutý doslovným prekladom z cudzieho jazyka.

výrazivo

- súbor jazykových prostriedkov slúžiacich na vyjadrenie niečoho.

výsady, diplomatické

- súhrn zvláštnych práv a vyňatie z pôsobnosti niektorých noriem priznaných diplomatickým zástupcom v štáte ich pôsobnosti k nerušenému výkonu ich funkcie. Zaručujú najmä osobnú nedotknuteľnosť, nedotknuteľnosť miesta sídla misie, archívov a dokumentov, obydlia a majetku, vyňatie z trestnej, civilnej a správnej jurisdikcie, ako aj právo na slobodný styk so svojou vládou a inými misiami.

výskum, aeronomickýkotva

- registrácia množstva a druhu nabitých a neutrálnych častíc vo vysokej atmosfére, ich teploty a toku ultrafialového žiarenia.

výskum, operačný

- analýza; vedecká disciplína, ktorej cieľom je získať vedecky odôvodniteľné závery pre riadenie zložitých hospodársko - technických procesov, najmä takých, ktoré majú mnoho variant riešenia.

výslovnosť, uvulárna

- tzv. ráčkovanie.

výstava, Jubilejná

- v roku 1891 v Prahe výstava na oslavu jubilea prvej pražskej priemyselnej výstavy v roku 1791.

výstrednosť

- pozri excentrita.

výstroj, hokejistu

- skladá sa z prilby, chrániča zubov (povinné pre hráčov do 20 rokov), rukavíc (brankári používajú dve rôzne rukavice: vyrážačku a lapačku, ktoré vznikli až v 50. rokoch), ribana ( spodné prádlohokejistov), suspenzoru s podväzkami (ochrana rozkroku; na podväzky sa prichytávajú štulcne), nohavice (vybandážované a vystužené), štulcní (nadkolienky), chráničov zápästia (nepovinné), náloketníkov, vesty (chráni hrudník a ramená, brucho a chrbát ostávajú voľné a preto zraniteľné), hokejky (drevené, laminátové; sú vyrábané na mieru), holenných chráničov (lýtko ostáva voľné; brankári majú špeciálne chrániče, betóny), korčulí a dresu. Prilba: kožené prilby sa objavili v 50. rokoch 20. storočia. Potom nastúpil plast. Prvý brankár, ktorý hral s prilbou, bol v NHL v roku 1959 Jacques Plante. Mladí hráči do 18 rokov musia mať na prilbe mriežku.

výšiny, Golanské

- Sýria; územie anektované Izraelom v roku 1967 (šesťdenná vojna).

výška, absolútna

- nadmorská výška.

výška, nebeského telesa

- uhlová vzdialenosť nebeského telesa nad rovinou horizontu pozorovateľa. Udáva sa v uhlových stupňoch a má hodnoty medzi 0 (na horizonte) a 90 (v zenite). Ak je objekt pod horizontom, je jeho výška záporná.

výška, odtoková

- vo vodohospodárstve množstvo vody odtečenej z povodia za určitú dobu.

Výtisk, Jan

- ČR
* 20. 7. 1981
hokejista.

výtlačok

- exemplár knihy, časopisu ap. vydaný tlačou.

výtlačok, signálny

- v polygrafii prvý výtlačok v konečnej úprave predkladaný tlačiarňou na posúdenie.

výťah

- zariadenie na dvíhanie, vyvážanie al. spúšťanie, zvášanie osôb alebo nákladu, lift.
- stručný, zhustený obsah alebo výpisok z nejakého diela alebo prejavu

výťah, klavírny

- úprava skladby najmä orchestrálnej, opernej pre klavír.

výveva

- prístroj na vyčerpávanie plynných látok v uzavretom priestore.

výveva, titánová

- pri ktorej sa plyn čerpá pomocou väzby plynu vrstvou titánu.

vývoz, dumpingový

- menový dumping.

význam slova, akcesorný

- význam slova uplatňujúci sa iba príležitostne, okrajovo, potencionálne, podružne.

výzva, leninská

- ZSSR; hromadné prijímanie robotníkov do boľševickej strany. Bola vyhlásená po smrti V. I. Lenina v roku 1924. Do strany bolo prijatých 240.000 robotníkov.

výživa

- poskytovanie organizmu životne dôležitých látok (v podobe potravy), stravovanie.
- potrava, strava.
- zastaralo spôsob získavania životných prostriedkov, obživa.

výživa, racionálna

- správna, vyvážená výživa.

VX

- nervový jed, chemická bojová látka. V bojovom množstve je bez zápachu, po nadýchnutí spôsobuje smrť do 15 minút.

vzbura, indická

- v rokoch 1857 1858 vypuklo mohutné protibritské povstanie, do čela ktorého sa postavili indickí vojaci, ktorí boli v službách Východoindickej spoločnosti. Po rozdrtení vzbury prevzala britská vláda (koruna) priamu kontrolu nad Indiou.

vzbura, staroruská

- vzbura z roku 1831, ktorá vypukla vo vojenských ubikáciách v okrese Stará Rus.

vzdialenosť hviezdy, zenitová

- vzdialenosť hviezdy od od zenitu.

vzdialenosť, hyperfokálna

- nastavenie fotografického objektívu tak, aby bol obraz dostatočne ostrý od polovice zaostrenej vzdialenosti po nekonečno.

vzdialenosť, zenitová

- v geodézii uhol, ktorý zviera zámerná priamka so smerom k zenitu.

vzduchotechnika

- technický odbor zaoberajúci sa úpravou vzduchu na vetranie, klimatizáciu, dopravu, technologické postupy a i.
- hovorovo vzduchotechnické zariadenie.

vznášadlo

- vzdušný dopravný prostriedok, ktorý sa pohybuje na statickom vzdušnom vankúši, ktorý pod sebou vytvára ventilátormi (vrtuľami). Po tomto vankúši potom kĺže žiadaným smerom.

vzor, cibuľový

- modro maľovaná výzdoba porcelánu s vegetabilnými motívmi, najmä útvarom cibule.

vzorec, adičný

- v matematike vzorec, ktorý vyjadruje funkciu súčtu dvoch premenných pomocou funkcií jednotlivých sčítancov.

vzorec, Hopkinsonov

- podľa J. Hopkinsona. Vzťah, podľa ktorého sa magnetomotorické napätie rovná súčinu magnetického odporu obvodu a magnetického toku.

vzorec elektrónový

- chemický vzorec vyznačujúci rozdelenie elektrónov v molekule.

vzorec, chemický

- spôsob jednoduchého vyjadrenia zloženia chemickej zlúčeniny.

vzorec, kalkulačný

- súpis nákladových položiek potrebných na kalkuláciu.

vzorec, Maxwellov

- vzťah pre rozdelenie rýchlosti molekúl v plynoch používaný v kinetickej teórii plynov.

vzorec, molekulárny

- chemický vzorec, ktorý udáva počet jednotlivých prvkov v molekule - napr. kyselina octová - C2H4O2.

vzorec, racionálny

- chemický vzorec, ktorý udáva počet jednotlivých prvkov v molekule - napr. kyselina octová - CH3COOH.

vzorec, stérický

- priestorový chemický vzorec.

vzorec, sumárny

- v chémii vyjadrujúci celkový počet atómov jednotlivých prvkov.

vzorec, štruktúrny

- chemický vzorec, ktorý znázorňuje spôsob väzieb atómov v molekule, napr. kyselina octová:

vzorec, zubný

- pozri chrup.

vzorka

- malé množstvo (materiálu, výrobkov ap.) na ukážku.
- ozdobný obrazec na tkaninách, plochách ap., vzor

vzorka, referenčná

- ukážková vzorka.

vztlak

- tlak pôsobiaci smerom hore.
- nadľahčujúca sila pôsobiaca na teleso ponorné do kvapaliny alebo pohybujúce sa v ovzduší.

vztlak, aerodynamický

- aerodynamická sila kolmá ku smeru pohybu.

vztlak, koreňový

- v botanike sila, ktorá vytláča vodu z koreňov hore.

vzťah, diadický

- vzťah medzi dvoma ľuďmi.

vzťah, Einsteinov

- zákonitosť objavená Albertom Einsteinom, podľa ktorej sa prudko zvyšuje hmotnosť častíc a telies, ktorých rýchlosť sa približuje rýchlosti svetla.

vzťah, syntaktický

- vzťah vetný.

vztlak, aerodynamický

- pozri aerodynamické sily.

vzťahy, medziodvetvové

- vzťahy medzi jednotlivými odvetviami alebo sektormi národného hospodárstva, vyrábajúcimi vzájomne pre seba, poprípade vykonávajúce vzájomné služby.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz