Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite. Hraj online stratégiu hneď! Žiadna inštalácia - zaregistruješ sa a hraješ!

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

-terapia

- druhá časť zložených slov majúca význam liečenie, spôsob liečenia.

-téka

- druhá časť zložených slov majúca význam
a.) zbierka,
b.) schránka.

-tomia
-tómia

- druhá časť zložených slov majúca význam rezanie, chirurgický zákrok.

-trial

- druhá časť zložených slov majúca význam skúška, pretek (napr cyklotrial).

T

- fyzikálna značka pre terra - (1012).
- fyzikálna značka pre jednotku magnetickej indukcie tesla.
- fyzikálna značka pre absolútnu teplotu udávanú v stupňoch Kelvina (°K).
- v geometrii označenie pre dobu kmitu.
- v dynamike označenie pre krútiaci moment.
- chemická znáčka trítia, izotopu vodíka 3H.

t

- fyzikálna značka pre tonu (1.000 kg).
- fyzikálna značka pre čas (veličina).
- fyzikálna značka pre teplotu v Celziových stupňoch (°C).

t. k. o.

- technický knokaut.

T., Svatopluk (Svatopluk Turek)

- ČR; 25. 10. 1900 (Hodslavice) - 30. 12. 1972 (Zlín); prozaik. Autor výchovných próz pre deti. Dielo: 1933: Botostroj; 1937: Andělé úspěchu; 1953: Bez šéfa.

Ta

- chemická značka prvku tantal.

Taalat paša

- Osmanská ríša; politik. 1915: minister vnútra.

tab

- vystupujúca časť kartotečného lístka na vyznačovanie stálych znakov kartotéky.

Tabaček, Ján

- SR; * 7. 4. 1980; hokejista.

tabak

- rastlina (pôvodne americká) rodu Nicotiana s veľkými nedelenými listami obsahujúcimi alkaloid nikotín, z ktorých sa vyrába fajčivo.
- sušené a fermentované listy tejto rastliny upravené na fajčenie (alebo na aj šnupanie a žutie).

tabak, silný

- prenesene niečo veľmi zarážajúce.

tabakizmus
tabakismus

- fajčiarstvo, závislosť na nikotíne.
- otrava tabakom.

Tabakov, Oleg

- Rusko; * 17. 8. 1935 (Saratov); herec. 1957: zakladá divadlo Sovremenik. 2006: umelecký riaditeľ Moskovského umeleckého akademického divadla. Filmografia: 1960: Ľudia na moste; 1960: Čisté nebo; 1965: Vojna a mier; 1969: Svieť, svieť, hviezda moja; 1977: Nedokončená skladba; 1979: Moskva slzám neverí; 1979: Oblomov; 1982: Lety v sne a v skutočnosti; 1986: Kukučka v temnom lese; 1987: Muž z bulvára Kapucínov; 1987: Oči čierne; 1992: Stalin.

tabakóza
tabakosa

- ochorenie spôsobené zaprášením pľúc tabakovým prachom.

Tabara, Zdislav

- ČR; * 6. 3. 1958, † 16. 1. 2008; hokejový tréner.

tabard

- stredoveký riasnatý plášť univerzitných majstrov a bakalárov bez rukávov (obyčajne obrúbený kožušinou), na bokoch otvorený, vzadu so splývajúcim pásom látky.

tabarín

- nočný zábavný podnik (podľa francúzskeho mastičkára a autora frašiek J. Salomona s prezývkou Tabarin, žijúceho v 16. storočí).

Tabasco

- Mexiko; členský štát.

tabasco
tabasko

- pálivé tekuté korenie z extraktu papričiek čili, liehu, octa, červenej papriky a soli, používaný ako prísada do jedál (pôvodne obchodná značka podľa mexického štátu Tabasco).

tabašír

- látka obsiahnutá v bambuse.

tabatierka

- puzdro na (šnupavý) tabak, cigary alebo cigarety.

Tabei, Džunko

- Japonsko; horolezkyňa. 16. 5. 1975 ako prvá žena zdolala Mount Everest. Neskôr zdolala najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.

tabela

- prehľadný zoznam, tabuľka.
- v polygrafii väčšia tlačová forma sádzaná z liniek, obyčajne s pomocnými údajmi vsádzanými do hlavičky alebo do zvislých talónikov.

tabelácia

- tabelovanie.

tabelár
tabelárka

- sadzač tabiel.

tabelátor

- snímač údajov z diernych štítkov alebo pásky, ktorý zvolené údaje tlačí do zostáv.

tabelátor
tabelátorka

- odborník v zostavovaní tabiel.

tabelista
tabelistka

- odborník pracujúci s tabelátorom.

tabelovanie

- operácia vykonávaná na tabelátore.
- automatický pohyb valca písacieho stroja alebo tlačiarne do určitých polôh.

tabelovať

- zapisovať do tabuliek, do tabiel.
- vykonávať tabelovanie.

taberna

- taverna; krčma, hospoda, hostinec.

tabernákul
tabernákulum

- svätostánok, sanktuárium.
- baldachýnový prístrešok, ozdobená strieška nad oltárom na štyroch podperách, cibórium.
- v katolíckych kostoloch) ozdobená skrinka na oltári, (od 16. storočia) s ním často spojená.
- výklenok v presbytériu stredovekého kostola s ozdobenou skrinkou, resp. v neskorej gotike kamenná, bohato ozdobená schránka na uschovávanie posvätených hostií, predstavaná pred stenu, svätostánok, sanktuárium.

tabes dorsalis

- ochorenie miechy nasledujúce po infenkcii neliečeného syfilisu.

tabetik
tabetička

- človek postihnutý chorobou tabes dorsalis.

table d'hôte

- jednotné jedlo v reštauráciách za jednotnú cenu

table top

- ateliérová technika, pri ktorej sa sníma prostredie a fiktívne deje vytvorené pomocou papierových modelov a i., používaná pri výrobe pohľadníc.

table-tennis

- stolný tenis, pingpong, ping - pong.

tableau

- tabló, tablo; doska s podobizňami, zvyčajne fotografiami.

tablet
grafpad

- snímacia tabuľa v podobe dosky, vybavená kurzorom, perom s hrotmi alebo optickým krížom.

tabletka, antikoncepčná

- tabletka brániaca počatiu, otehotneniu. V roku 1959 ju vyvinul Američan Gregory Pincus. Prvýkrát sa objavila v roku 1960 v USA.

tablo

- tabló, tableau; doska s podobizňami, zvyčajne fotografiami.

tabríz

- nízky viazaný perský koberec s kvetinovým vzorom.

tabu

- zákaz z magických alebo náboženských dôvodov.
- nevhodné, nedotknuteľné, vylúčená téma.

tabuizovanie

- vylučovanie, odstraňovanie slov alebo tém z reči, komunikácie, jazyka, zorného poľa.

tabuizovácia

- vylučovanie, odstraňovanie slov alebo tém z reči, komunikácie, jazyka, zorného poľa.

tabula rasa

- nepopísaná stránka. Vo filozofickom zmysle termín používaný k označeniu narodeného človeka, ktorý okrem reflexov neovláda nič, je ako nepopísaný list papiera, predpokladaný stav vedomia po narodení, bez dojmov a predstáv.

tabulatúra

- zápis nástrojovej hudby, obdoba partitúry.

tabulátor

- tabelátor; zariadenie u písacích strojov alebo počítačov umožňujúce radenie údajov do tabuliek alebo zoznamov.
- klávesa ovládajúca toto zariadenie.

tabuľa, čínska

- pevný, z predprvohorných a niektorých prvohorných hornín stmelený základ stredovýchodnej časti ázijského kontinentu. Odoláva horizontálnym horotvorným tlakom. Väčšinou je zakrytá mladšími usadeninami.

tabuľa, indická

- časť pevného základu Gondwany odolávajúca od starohor horizontálnym horotvorným tlakom. V mladších druhohorách a neskôr rozdrobená zlomami.

tabuľa, septemvirálna

- najvyšší súd v bývalom Uhorsku.

tabuľka, periodická prvkov

- aj Mendelejevova tabuľka.

tabuľky, Kapadocké

- klinopisné texty z 19. storočia pred Kristom z Kaneša (dnes Kültepe), osady asýrskych kupcov v Malej Ázii na území, ktoré Gréci potom nazvali Kapadócia. Obsahujú obchodnú korešpondenciu, účtovné záznamy a zmluvy. Nálezisko objavila československá expedícia vedená B. Hrozným.

taburet

- nízka čalúnená sedačka bez operadla.

Tacca, Pietro

- Taliansko; 6. 9. 1577 (Carrara) - 26. 10. 1640 (Florencia); sochár a lejec z bronzu. Autor jazdeckých pomníkov.

tacet

- v hudbe dlhšia pomlka nástroja alebo hlasu.

tacetakotva

- druh narcisu zo Stredomoria so stvolom s niekoľkými kvetmi, narcis tacetový.

tacitrón

- výbojka s plynovou náplňou podobná tyratrónu, schopná zámerne zhášať výboj medzi katódou a anódou.

tacitus consenssus

- súhlas vyjadrený mlčaním, tichý súhlas.

Tacitus, Publius Cornelius

- Rím; asi 56 - po 117; historik. Dielo: Historiae (Dejiny; zaoberajú sa rokmi 69 - 96); Annales (Letopisy; roky 14 - 68).

tacos

- mexické teplé taštičky z tortillového cesta s pikantnou mäsovou a zeleninovou plnkou.

Tacsat 1

- skúšobná vojenská stacionárna družica.

tactus

- základná časová jednotka v hudbe 15. a 16. storočia.

tadarida

- netopier z radu letúňov s dlhým voľným chvostom žijúci v (sub)tropickom pásme.

Tadič, Boris

- Srbsko; politik. 2005, 2006: prezident.

tadžičtina

- západoiránsky jazyk, úradný jazyk v Tadžikistane, menšinou používaný aj v Uzbekistane.

Tadžikistan
Republika Tadžikistan
Tadžikistan

- stredoázijská republika. Rozloha 143.100 km2. Hlavné mesto Dušanbe. 13. storočie: nadvláda Mongolov. 14. - 19. storočie: nadvláda Uzbekov. Koniec 19. storočia: ovládnutie časti krajiny Ruskom. 1922: začlenenie do ZSSR. 1929: vznik zväzovej republiky v rámci ZSSR. 9. 9. 1991: vyhlásenie nezávislosti, vstup do Spoločenstva nezávislých štátov. Islamskí vzbúrenci rozpútavajú občiansku vojnu. 1997: vláda uzaviera so vzbúrencami dohodu o prímerí.

taedium vitae

- (najmä pri melanchólii) pocit zhnusenosti zo života, nechuť do života.

Taehwan, Park

- Južná Kórea; plavec.
2008: 1. miesto na LOH v Pekingu na 400 m voľným spôsobom.

taekwon-dokotva

- [thekvondo] kórejské bojové umenie. Vyvinul ho Choi Hong - li. V roku 1974 sa v Montreali konali prvé MS v taekwon - do.

tqekwondista

- kto ovláda taekwondo.

taekwondo
taekwon-do

- pôvodne kórejsky spôsob sebaobrany i útoku na spôsob karate, pozri WTF.

tael

- stará jednotka hmotnosti v juhovýchodnej Ázii.
- čínska menová jednotka.
- platidlo tejto hodnoty.

taenia

- (v starogréc. architektúre) priebežná vodorovná páska ukončujúca dórsky architráv.
- žliabok alebo pásková plôška medzi kvádrami alebo rozdeľujúca omietané murivo.

Tafaahau Tupou IV

- Tobago; 2001 - 4: kráľ.

tafľovanie

- obkladanie stien a stropov drevenými doskami, kazetami.
- obloženie.

tafľovať

- robiť táfľovanie, doštiť.

tafocenóza

- v paleontológii poločenstvo vyhynutých organizmov a stôp po ich živote pokryté sedimentmi.

tafoni

- korzický názov vhĺbenín rozličných tvarov, ktoré vznikli vyviatím voľného materiálu na zvetranom povrchu hornín.

tafonómia

- odbor paleontológie zaoberajúci sa skamenelinami (vznikom, spôsobom zachovania, uloením).

tafrinóza

- choroba sliviek spôsobená hubou Taphrina pruni, prejavujúca sa vytváraním deformovaných, nepoužiteľných plodov, grmavitosť.

tafrogenéza

- v geológii proces vzniku a formovania priekop a puklín.

taft

- lesklá tkanina z prírodného alebo umelého hodvábu plátnovej väzby.

tag

- vo výpočtovej technike označenie, značka prvkov v dátovej štruktúre.
- (v pouličnej subkultúre) kresba, obrazec predstavujúce iniciálu mena alebo značku vytvorenú sprejerom.

tagal

- maliarske konope a pletivo na ženské klobúky.

tagalčinakotva
filipínčina
tagalog

- západoaustronézsky jazyk austronézskej rodiny, ktorý sa stal základom celofilipínskeho jazyka a dnes je popri angličtine úradným jazykom na Filipínach. V roku 1959 bol premenovaný na "filipínsky" (pilipino). Pôvodne rozšírený v centrálnej a južnej časti ostrova Luzon i priľahlých oblastí, neskôr sa jeho areál rozšíril aj do severozápadnej časti ostrova a na viaceré ostrovy na juh od Luzonu. Ako materinským jazykom ním hovorí asi 29 percent Filipíncov, ako druhým jazykom podľa odhadov asi 75 percent obyvateľstva.

tagalog

- tagalčina.

Taggart, David

- Kanada; 1932 (Vancouver) - 2001; zakladateľ ekologického hnutia Greenpeace.

tagatóza

- zložka polysacharidu z gumy rastlín druhu Sterculia setigera.

Tagi, Rafikkotva

- Azerbajdžan; novinár, spisovateľ. 2006: zoslaná na neho fatva od ajatolláha Fazel Lankaráního za články v Azerbajdžanskom liste Senet s kritikou proroka Mohameda a islamu.

tagilit

- vzácny zelený jednoklonný tvrdý nerast, vodnatý a zásaditý fosforečnan meďnatý (podľa mesta Nižnij Tagil na Urale).

Tagišovia

- Kanada; indiánsky kmeň žijúci v oblasti Klondike.

Taglioni, Maria

- Taliansko
* 23. 4. 1804 (Stockholm)
† 22. 4. 1884
tanečnica.
Patrila ku prvým predstaviteľkám romantického baletu.
Ako prvá používala špeciálnu tanečnú obuv "špičky" a zahájila tak tradíciu špičkového baletu.

tagméma

- minimálne syntaktické spojenie (rozložiteľné na jednotky, ktoré majú tak zvukovú, ako aj obsahovú zložku).

tagovať

- vo výpočtovej technike priraďovať niečomu tagy (značky).
- (v pouličnej subkultúre) vytvárať sprejom obrazce, značky.

tahara

- v islame čistota získaná rituálnym umytím sa pred modlitbou.

Tahá, Riháb

- Irak; botanička; v Iraku prezývaná Doktorka Baktéria, lebo sa podieľala na vývoji bakteriologických zbraní v Iraku v tajných laboratóriách v al-Hakam. Doktorát z botaniky získala na East England University. V roku 1991 odmietla spolupracovať s inšpektormi OSN s odôvodnením, že Irak má právo na vlastný výskum a obranyschopnosť.

Tahina spectabilis
samovražedná palma

- palma rastúca na Madagaskare. Náhodou bola objavená v roku 2007, popísaná v roku 2008. Počas života kvitne iba 1x (30 - 100 rokov). S kvetenstvom dorastá do výšky až 20 m.

tahitčina

- polynézsky jazyk, úradný jazyk vo Francúzskej Polynézii (popri francúzštine).

tahitit

- výlevná hornina so sklovitou základnou hmotou (podľa polynézskeho ostrova Tahiti).

Tahoe

- USA; jazero na hranici Nevady a Kalifornie. Jazero sa vyformovalo pred dvomi miliónmi rokov. Je to najväčšie alpské jazero a druhé najhlbšie jazero v Spojených štátoch. Je dlhé 35 a široké 19 kilometrov a jeho nadmorská výška dosahuje takmer 2000 metrov nad morom.

tahr

- divý ázijský párnokopytník rodu Hemitragus, príbuzný koze.

tahr himalájsky

- divý ázijský párnokopytník rodu Hemitragus, príbuzný koze.

Tahuantisaua

- (Zem štyroch svetových strán) Incká ríša. Vznikla počiatkom 13. storočia ako zväz kečuánskych kmeňov s centrom v Cuzku. V roku 1532 dobyl Španiel F. Pizzaro.

Tachenius, Otto

- Nemecko; 17. storočie; lekár a prírodovedec.

tacheo-

- prvá časť zložených slov majúca význam rýchlosť, rýchly.

tachisto-

- prvá časť zložených slov majúca význam rýchlosť, rýchly.

tachistoskop

- prístroj na meranie rýchlosti postrehu (pri rýchlom striedaní obrázkov, kartičiek s písmenami) používaný na výskum vnímania.

tachizmus
tašizmus

- (v polovici 20. storočia v USA a v Európe) smer v maliarstve a grafike 50. rokov 20. storočia zameraný na automatické kladenie farieb v podobe škvŕn, abstraktný expresionizmus.

tacho-
tacheo-
tachy-
tachisto-

- prvá časť zložených slov majúca význam rýchlosť, rýchly, rýchlejší.

tachoalternátorkotva

- striedavý elektrický stroj na meranie rýchlosti otáčania, tachometrický alternátor.

tachodynamokotva

- dynamo s cudzím budením, jednosmerný elektrický stroj na meranie rýchlosti otáčania, tachometrické dynamo.

tachogenerátor

- generátor slúžiaci na prevod otáčavej rýchlosti na elektrický prúd.

tachograf

- prístroj zaznamenávajúci (na papierový pás) počet obrátok za jednotku času, registračný rýchlomer.

tachogram

- záznam tachografu.

tachometer

- meradlo rýchlosti posuvného pohybu, rýchlomer.
- meradlo otáčok rotačných strojov a iných zariadení, otáčkomer.

tachometer, registračný

- tachograf.

tachometria

- odbor zaoberajúci sa meraním počtu obrátok otáčajúcich sa častí strojov (kolies, osí, valcov a pod.).

tachoskop

- najjednoduchšie zariadenie na meranie obrátok (počítadlo obrátok so stopkami).

tachy-
tacho-
tacheo-
tachisto-

- prvá časť zložených slov majúca význam rýchlosť, rýchly.

tachyauxéza

- v biológii av, keď orgán vyvíjajúceho sa organizmu rastie rýchlejšie než organizmus ako celok.

tachyfágia

- rýchle prehĺtanie, hltavosť.

tachyfémia
tachylália

- rýchle hovorenie, až k nezrozumiteľnosti.

tachyfylaxia

- postupné oslabovanie účinku liečebnej látky (na organizmus) podávanej v opakovaných dávkach v krátkych časových intervaloch.

tachygenéza

- skrátený alebo zrýchlený embryonálny vývin s vynechaním jedného alebo viacerých vývinových štádií.

tachygraf

- prístroj na meranie rýchlosti pulzu.
- prístroj na meranie jazdy ťažného stroja.

tachygrafia

- brachygrafia; písanie skráteným spôsobom, rýchlopis.

tachykardia

- zrýchlená srdečná činnosť nad 90 tepov za minútu. Normálne nastáva pri športe, fyzickej záťaži a vzrušení.

tachylalia

- tachyfemia; rýchle hovorenie, až k nezrozumiteľnosti.

tachymetria

- meracia metóda k rýchlemu zameraniu určitého územia.

tachysto-

- prvá časť zložených slov majúca význam rýchlosť, rýchly.

tai-tchi

- čínska liečebná gymnastika.

taiči
tajči

- čínske umenie pomalých a pokojných cvikov, meditácia pohybom.

Taijó

- Japonsko
družica niesla osem prístrojov pre komplexný výskum vplyvu slnečnej radiácie na atmosféru; štart: 24. 2. 1975; hmotnosť 86 kg; životnosť 1952 dní.

taikonaut

- čínsky ekvivalent slovanského kozmonaut alebo anglického astronaut.

taille

- daň v stredovekom Francúzsku.
- tajle
časť medzi hruďou a bokmi, pás.

taille-direct

- vo výtvarnom umení skulptívne samostatné sochárske dielo nezahrnujúce reprodukčnú techniku ani prácu podľa modelu.

taille royale

- ročná priama daň na vydržiavanie kráľovského vojska.

Taine, Hippolyte

- Francúzsko
* 21. 4. 1828 (Vouziers)
† 5. 3. 1893 (Paríž)
filozof, historik, estetik, literárny kritik.
Profesor etetiky a dejín umenia na Sorbonne.
Ostro vystupoval proti metafyzike.

Taiwan

- Tchaj-wan.

taiwanit

- hlbinná hornina s malým množstvom výrastlíc labradoritu a olivínu (podľa ostrova Taiwan).

Taizé

- kresťanské hnutie, ktoré založil v roku 1940 Roger Schütze. Spoločenstvo ľudí z niekoľkých kresťanských cirkví, ktorí si zvolili kláštorný spôsob života (pre protestantizmus nezvyklé) a nesnažili sa nikoho získať pre svoje vyznanie, v čom videli príspevok ku zjednoteniu kresťanských cirkví. Počas 2. svetovej vojny poskytovali útočisko utečencom a prenasledovaným Židom.

Taja

- Španielsko; rieka. Najdlhšia rieka na Pyrenejskom polostrove.

Taja, Mauíja uld

- Mauretánia; politik. 1984 - ?. 8. 2005: prezident (zvrhnutý vojenským prevratom).

tajči
taiči

- čínske umenie pomalých a pokojných cvikov, meditácia pohybom.

tajbrejk
tiebreak [tajbrejk]
tie-break [tajbrejk]

- osobitný spôsob počítania v tenise pri nerozhodnom výsledku setu, keď sa každé podanie počíta ako hra, skrátená hra.

tajfún

- názov tropickej cyklóny v Západnom Pacifiku a Japonsku. Tropický orkán.

tajga

- sibírsky prales. Lesné porasty s prevahou ihličnanov v miernom pásme severnej pologule.

tajga, sibírska

- sibírsky ihličnatý les s rašeliniskami.

tajle
taille

- časť medzi hruďou a bokmi, pás.
- štíhla postava.

tajmen

- ryba žijúca na území Číny, Ruska a Mongolska v riekach Selenge, Ur, Šiškid. Dosahuje hmotnosti okolo 50 kg.

Tajo

- najdlhšia rieka na Pyrenejskom polostrove. Pramení v pohorí Montes Universales. Dĺžka 910 km.

tajomstvo

- niečo neznáme, nepreskúmané.
- niečo skrývané pred verejnosťou, čo sa musí udržať v tajnosti.

tajomstvo, spovedné

- zaväzujúce spovedníka k mlčanlivosti.

Tajovský, Jozef Gregor

- SR; 18. 10. 1874 (Tajov) - 20. 5. 1940 (Bratislava); spisovateľ, dramatik; vlastným menom Jozef Gregor. Pôsobil ako učiteľ a neskôr študoval na obchodnej akadémii v Prahe. Po štúdiách pracoval v rôznych bankách, bol novinárom. Jeho tvorba sa vyznačuje sociálnym cítením. Diela sú realistickým obrazom a kritikou nespravodlivosti na dedine pred 1. sv. vojnou. Napísal drámy: Ženský zákon, Statky – zmätky, Smrť Ďurka Langsfelda, Hrdina, prózy: Mamka Pôstková, Maco Mlieč, Horký chlieb, Na chlieb.

tajping
tejping

- spevnenie, spevňovanie kĺbov, väzív (šliach) pomocou špeciálnej lepiacej pásky, tejpu (pri športovej záťaži, po úraze a pod.).

taka

- indomalajská trváca rastlina rodu Tacca s jedlými škrobnatými hľuzami, u nás pestovaná v skleníkoch.
- základná menová jednotka v Bangladéši a platidlo tejto hodnoty.

Takao Doi

- Japonsko
astronaut.

takar

- primitívny nočný cicavec, hrabáč z radu Tubulidentata, žijúci v strednej a južnej Afrike.

Takács, Albert

- Maďarsko; politik. 24. 5. 2007: vymenovaný za ministra spravodlivosti a vnútra.

take

- vo filmovom slangu poradové číslo pri nakrúcaní určitého záberu.

take-over
takeover

- kúpenie, prevzatie jedného, zvyčajne konkurenčného, podniku druhým.

takeláž

- celkové oplachtenie lode, všetky lodné sťažne, rahná, plachty a laná so zariadením a výstrojom na ich ovládanie.

takeover

- take - over; kúpenie, prevzatie jedného, zvyčajne konkurenčného, podniku druhým.

takfir

- arabsky kliatba ; ideológia islamských teroristických skupín (al-Kajda). Verejne vyzýva k otvorenému boju nielen proti neveriacim , ale aj proti vyznavačom islamu, ktorí nezdieľajú túto ideológiu.

takin čínsky
Budorcas taxicolor bedfordimláďa takina čínskeho

- obýva horské oblasti Himalájí (India) a západnej Číny (Assam, Mishmi, S'chuan, Shensi) v nadmorskej výške 2.000 - 4.000 m. n. m, kde žije v lesoch a hustých porastoch zakrslých bambusov a rododendrónov.
Dorastá do výšky 170 - 200 cm, hmotnosti 350 kg.
Živí sa trávou, listami, výhonkami.
Žije v rodinných skupinách s okolo 8 členmi.
Ako nový druh bol objavený v roku 1950.

takin indický
Budorcas taxicolor taxicolortakin indický

- je zaradený do zoznamu ohrozených druhov svetovej fauny (Červená kniha IUCN).
Vo voľnej prírode je vzácnosťou.
Žije v Himalájách, južnej Číne, severnej Barme v nadmorskej výške do 4.500 m. n. m., kde spása listy a výhonky bambusu, kerov a stromov.
Dospelé zviera môže merať v kohútiku až 1,4 m, byť dlhé 2,4 m a vážiť asi 400 kg.

taklid

- naprosté dodržiavanie pokynov teológov a právnikov bez samostatného uvažovania o otázkach viery, morálky, práva.

takrin

- bol vyvinutý ako liek na Alzheimerovu chorobu. Zlepšuje účinky niektorých prenášačov nervových vzruchov.

takt

- rytmický celok, rytmus.
- v hudbe časová jednotka zložená z určitého počtu ťažkých a ľahkých dôb rovnakého trvania.
- notový zápis tejto jednotky ohraničený dvoma zvislými (taktovými) čiarami.
- jemné spoločenské chovanie.
- ohľaduplnosť, šetrnosť, citlivosť.
- v motorizme jeden zdvih piesta, časť pracovného cyklu, doba.
- vo výpočtovej technike skupina dôb významná pre činnosť počítača.

takt, prízvukový
rečový takt

- úsek prehovoru s jedným prízvukovým vrcholom.

takt, výrobný

- v ekonomike rovnaký interval medzi dohotovením dvoch za sebou idúcich výrobkov toho istého druhu.

takticita

- v chémii usporiadanie postranných skupín štruktúrnych jednotiek vzniknutých polymerizáciou vinylových monomérov.

taktik

- odborník v taktike.
- kto postupuje alebo vie postupovať taktick.

taktika

- plánovité jednanie, chytré adekvátne chovanie.
- teória vojenských operácií menšieho rozsahu.
- spôsob vedenia a riadenia boja.

taktilný

- dotykový, hmatový.
- týkajúci sa pocitov dotyku a tlaku, hmatový, dotykový.

taktizovať

- manévrovať, lavírovať, jednať neúprimne, vypočítavo sa prispôsobobvať.

taktný

- ohľaduplný, jemný, vkusný, šetrný.

taktomer
taktometer

- metronóm.

taktovanie

- . nastavenie intervalu digitálneho signálu do presných časových odstupov.

taktovať

- dávať takt zboru alebo orchestru.

taktovka

- palička, ktorou kapelník, dirigent udáva takt.

takýr

- rozsiahla hlinitá oblasť v Stred. Ázii, v lete zvyčajne s vysychajúcimi jazerami, v ktorých sa hromadia soli, kevír.

tala

- samojský dolár, menová jednotka Západnej Samoi.

talamos

- posteľ.
- manželská spálňa.

talamus
thalamus

- vajcovitý útvar sivej hmoty v medzimozgu, najvyššie podkôrové prepájacie centrum senzitívnych dráh.
- rozšírený stonok kvetenstva, ktorého kvety sú ptisadnuté, lôžko kvetenstva.

talasémia

- dedičná anémia vyskytujúca sa najmä v okolí Stredozemného mora.

talaso-
talas-

- prvá časť zložených slov majúca význam more, morský.

talasofóbia

- strach pred morom.

talasogenéza

- vznik morských preliačin poklesom zemskej kôry.

talasogénny

- pochádzajúci z mora, morského pôvodu, morský.

talasografia

- náuka o mori.

talasokracia

- obdobie, kedy väčšina povrchu Zeme bola pokrytá morom.

talasoterapia

- liečenie pobytom u mora.

Talat, Mehmet Ali

- Cyprus; 2004: premiér cyperských Turkov.

Talábání, Džalál

- Irak, politik, aj Talabání. 6. 4. 2005: zvolený za prezidenta.

talár

- pôvodne stredoveký, dlhý a tmavý splývavý odev volného strihu, úradný odev sudcov a obradný odev rektorov, dekanov, . . .

Talbot, Bryan

- Veľká Británia; * 1952; autor komiksov. Dielo: Brainstorm; 1982: Dobrodružstvá Luthera Arkwrighta; 1999: Srdce impéria.

Talbot, William Henry Fox

- Veľká Británia; vynálezca. Zdokonaľuje fotoaparát. Vynašiel svetlocitlivý (fotografický) papier.

talbotypia

- kalotypia; prvý spôsob zhotovenia fotografie z papierových negatívov (podľa anglického fyzika a chemika W. H. F. Talbota).

tale quale

- bez príplatku alebo navýšenia ceny.

talen

- strieborná platobná jednotka. 1 talent = 6.000 drachiem (16.160 gramov striebra).
- nadanie, vloha.
- mimoriadna schopnosť.

talent

- vysoká miera nadania, mimoriadna schopnosť človeka pre isté činnosti, najmä umelecké, nadanie, vlohy, schopnosti.
- človek majúci nadanie, talent.
- (v staroveku) najvyššia jednotka v sústave váh odlišná podľa krajov.
- (v stredoveku) číselná jednotka označujúca 240 kusov mincí.
- peniaze (zlaté alebo strieborné) hmotnosti tejto jednotky.

talent, obchodný

- zmysel pre obchodovanie.

talentovaný

- majúci talent, mimoriadne nadaný, schopný.

talgol

- (hydrogenovaný) rybí tuk stužený pôsobením vodíka.

taliančina

- východorománsky jazyk, úradný jazyk v Taliansku, San Maríne, vo Švajčiarsku (popri nemčine, francúzštine a rétorománčine) a vo Vatikáne (popri latinčine), menšinami používaný aj vo Francúzsku, v Belgicku, Monaku, Slovinsku, Chorvátsku, Somálsku, Brazílii, USA, Argentíne; jeden z 20 oficiálnych jazykov Európskej únie.

Talianskokotva
Talianska republika
Repubblica Italiana

Taliansko

- republika v južnej Európe.
Rozloha 301.250,5 km2.
Hlavné mesto Rím.
Správne rozdelenie:
Abruzzi (hlavné mesto L'Aquila), Basilicata (Potenza), Kalábria (Reggio di Calabria), Kampánia (Neapol), Emilia - Romagna (Bologna), Friuli - Venezia Giulia (Terst), Lazio (Rím), Ligúria (Janov), Lombardia (Miláno), Marche (Ancona), Molise (Campobasso), Piemont (Turín), Puglia (Bari), Sardínia (Cagliari), Sicília (Palermo), Toskánsko (Florencia), Trentino - Alto Adige (Trident), Umbria (Perugia), Valle d'Aosta (Aosta), Benátsko (Benátky).
Asi od roku 1000: rastie moc mestských štátov.
16. - 18. storočie: väčšina talianskych štátov je ovládaná Španielskom, neskôr Rakúskom.
1796 - 1797: vpád Napoleonových vojsk.
1848: revolúcia vo väčšine talianskych miest.
1849: vyhlásená Rímska republika.
2. 6. 1859: talianske a francúzske vojská vytlačili Rakúšanov z Lombardie.
1860: dobrovoľníci pod vedením Giuseppe Garibaldiho (červené košele) porazili vojska Neapolského kráľovstva.
17. 3. 1861: kráľom zjednoteného Talianska sa stáva Viktor Emanuel II.
1866: po prusko-rakúskej vojne pripojenie Mantovy a Benátska.
1870: dokončené zjednotenie Talianska po anexii Benátska a Pápežského štátu; hlavným mestom Rím.
1915 - 1918: účasť v I. svetovej vojne na strane Spojencov.
1922: premiérom sa stáva Benito Mussolini.
1925: Mussolini diktátorom.
1929: vznik Vatikánskeho štátu (Lateránske zmluvy).
1936: vpád do Etiópie.
1939: invázia do Albánska.
1940 - 1941: vytlačené z Eritree, Somálska a Etiópie.
1940 - 1943: účasť v II. svetovej vojne na straneOsy.
1943: po odvolaní Mussoliniho nová vláda prechádza ku Spojencom a vyhlasuje vojnu Nemecku.
1946 referendom schválený vznik Talianskej republiky - kráľ Umberto III. odchádza do exilu, zánik monarchie.
1957: Taliansko zakladajúcim členom EHS.
1997: účasť na mierových operáciách v Albánsku.

Taliban

- náboženský a politický smer moslimov šíriaci svetovládu islamu akýmikoľvek prostriedkami (aj terorizmom) (podľa afganského radikálneho hnutia Taliban, t. j. Študenti islamských škôl).
- Afganistan; vládne hnutie v krajine; bolo zvrhnuté v roku 2001 armádou USA po tom, čo Afganistan odmietol vydať teroristov z al-Kajdy.
2002: Taliban popravil amerického novinára Daniela Pearla.
2009: Taliban popravil poľského inžiniera Piotra Stańczaka.

talibanec

- prívrženec, stúpenec, člen, bojovník islamského fundamentalistického hnutia Taliban.

talih

- židovská modlitebná rúška.

talión

- odplata, odveta.
- odveta zodpovedajúca miere pôvodného činu.

talit

- štvorhranný modlitebný pláštik, ktorým si židia pri určitých modlitbách v synagóge zahaľujú hlavu a šiju.

taliter qualiter

- ako-tak, slabo.

talizman

- amulet, maskot; malý predmet pre ochranu alebo šťastie.

talk show [talkšou]
talkshow [talkšou]
talk-show [talkšou]
tolkšou

- rozhlasový alebo televízny program, ktorého súčasťou je rozhovor s významným hosťom.

talkizácia

- druhotný vznik mastenca premenou pôvodných tmavých minerálov bohatých na horčík.

talkóza

- choroba vyvolaná zaprášením pľúc mastencom.

Tallinn

- Koluvan, Reval; prístav a hlavné mesto Estónska (estónsky taani linn znamená dánske mesto). 1154: prvá zmienka o Tallinne (pod názvom Koluvan ho vyznačil arabská kartograf Al Idrisi). 22. 9. 1944: sovietskou armádou oslobodený od nacistov. 1997: zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

tallone

- žabka (na sláčiku).

Tallophyta

- pozri Protophyta.

tallowwood

- veľmi tvrdé a ťažké drevo svetlohnedej farby z tropického stromu Eucalyptus microcorys, používané na výrobu nábytku.

talmi

- slabo pozlátený tombak, nepravé zlato (podľa parížskeho vynálezcu Talloisa).

talmový

- nepravý, falošný.

Talmud

- rozsiahle dielo judaistického náboženstva obsahujúce komentáre a výklad k Mojžišovým piatim knihám Starého zákona.

talmud

- židovská náboženská kniha; zákonník, učenie.

talmud-tóra

- škola pre židovských chlapcov pre výuku talmudu a tóry.

talmudista

- vykladač, znalec Talmudu.
- prenesene všeobecne dogmatický vykladač nejakého učenia.

talmudizmus

- spôsob uvažovania v duchu talmudu, myslenie lpiace na forme, dogmatické uvažovanie.

talofyt

- rastlina, ktorej telo tvorí stielka, stielková rastlina.

talón

- karty k doberaniu, balíček kariet, z ktorej sa karty pri hre doberajú.
- ústrižok na kupónovom hárku.
- v polygrafii oddeliteľná časť tlačoviny, päta.

talónik

- v polygrafii zvislá kolónka po strane tabuľky obsahujúca orientačné údaje.

Talpiot

- Izrael; štvrť v Jeruzaleme.

talpotazimeterkotva

- tlakový teplomer využívajúci na meranie teploty závislosť tlaku pár rozličných kvapalín od teploty, parotlačný teplomer.

talus
thallus

- telo bezcievnych rastlín (rias, húb, machorastov) nerozlíšené anatomicky a morfologicky, stielka.

tamagoči

- elektronická hračka simulujúca život a potreby obyčajne nejakého zvieratka.
- takýto počítačový program.

Tamahori, Lee

- Nový Zéland; režisér; 2001: Ako pavúk;

tamandua

- primitívny bezzubý cicavec z čeľade Myrmecophagidae žijúci v oblasti Strednej a Južnej Ameriky, živiaci sa mravcami, termitmi a pod.

tamarak

- ťažké trvanlivé drevo severoamerických smrekovcov.

tamarind

- vysoký hustý tropický strom rodu Tamarindus s voňajúcimi kvetmi a dužinatými strukmi, používanými v ľudovom liečiteľstve, aj ako zelenina.

tamarind indický

- vysoký hustý tropický strom rodu Tamarindus s voňajúcimi kvetmi a dužinatými strukmi, používanými v ľudovom liečiteľstve, aj ako zelenina.

tamariška

- cudzokrajný ozdobný ker alebo strom rodu Tamarix s drobnými sivozelenými listami a s ružovými kvietkami v bohatých metlinách.

tamariška francúzska

- cudzokrajný ozdobný ker alebo strom rodu Tamarix s drobnými sivozelenými listami a s ružovými kvietkami v bohatých metlinách.

Tamasese, Tupua

- Samoa; † 1963; 1963: kráľ.

tamašek
tuaregčtina

- veľmi rozptýlený berberský jazyk Tuaregov používaný v južnom Alžírsku, juhozápadnej Líbyi, severovýchodnom Mali, západnom Nigeri, severnej Burkine a severnej Nigérii.

Tamayo-Mendéz, Arnaldo

- Kuba, * 29. 1. 1942 (Guantanamo); kozmonaut. Let na Sojuz 38. Pobyt na Saljut 6.

tamazight

- berberský jazyk, národný jazyk v Alžírsku (úradným jazykom je arabčina), rozšírený najmä v Maroku.

Tambora

- Indonézia; sopka, 2.851 m. n. m.

Erupcie:
1815: zahynulo 10.000 ľudí, ďalších 86.000 ľudí zahynulo na následky zranení a hladomoru. Výbuch vytvoril kalderu o priemere 7 km, nadmorská výška sopky sa znížila o 1.300 m.

tambur

- zariadenie v podobe bubna.
- v papierníctve oceľový valec, na ktorý sa navíja papier na konci papierenského stroja.
- kotúč papiera navinutý na tento valec.
- v textilníctve hlavný valec (ozubený bubon) mykacieho stroja.
- v architektúre valcovitý kamenný diel stĺpového drieku.
- v architektúre valcovitá alebo hranolovitá časť stavby pod kupolou, obyčajne s oknami, bubon.
- v stavebníctve valec, v ktorom sa otáčajú turniketové dvere, bubon.
- vo vojenskej histórii predsunutý malý pevnostný objekt ohradený múrom alebo palisádami so strieľňami, navrchu otvorený, určený pre hliadku alebo menšiu jednotku, chrániaci vstup do obce, pevnosti a pod.
- bubeník pri pechote.

tambura

- ľudový strunový brnkací nástroj používaný tamburášskymi súbormi na Balkáne.

tamburáš

- hráč na tambure.

tamburína

- španielsky a taliansky ľudový bicí neladený hudobný nástroj podobný bubienku na okraji s rolničkami, baskický bubienok.

tamburovaniekotva

- (v odevníctve) ozdobné vyšívanie tamburovým stehom.

tamburovať

- (v odevníctve) robiť tamburovanie, vyšívať tamburovým stehom.

tamga

- (medzi pastierskymi kmeňmi v Mongolsku) značka na dobytku označujúca jeho majiteľa, alebo na výrobkoch rodového priemyslu (napr. kobercov, keramiky, tehál).

tamilčina

- najstarší doložený drávidský jazyk, úradný jazyk štátu Tamilnádu, v jednotlivých enklávach používaný aj v štátoch Kérala, Ándhrapradéš a i. (India), druhý úradný jazyk na Srí Lanke (popri sinhalčine), jeden z úradných jazykov v Singapure (popri čínštine, malajčine, angličtine), menšinami používaný aj v Mjanmarsku (predtým Barma), Malajzii, na Fidži, Réunione, Mauríciu, sčasti vo vých. Afrike a v Juž. Amerike v Guyane a na Trinidade.

Tamiloviakotva

- indické etnikum. V 2. storočí pred Kristom vytlačili na Srí Lanke Sinhálcov na juh ostrova.

Tamir, Naftali

- Izrael, diplomat. 2006: veľvyslanec v Austrálii.

Tammán, Abú

- † 846; arabský básnik. Zostavil Hamásu.

tampiko
tampico

- vlákno z agáve, agávová konopa (podľa mesta Tampico v Mexiku).

tamponáda

- samočinné zapchanie alebo stlačenie dutiny orgánu krvi.
- (umelé) dočasné zapchatie rany alebo telovej dutiny (obyčajne na zastavenie krvácania).
- v baníctve spevňovanie banských stien cementom, injektovanie.

tampón

- malý kúsok vaty alebo gázy.
- bezošvý kožený balíček užívaný k ručnému nanášaniu farieb.

tampónovanie

- zapchávanie, zapchatie rany alebo chorobnej telovej dutiny tampónom, tamponáda.

tampónovať

- (u)robiť tampónovanie.

tamtam

- bubon afrických domorodcov používaný pri kultovných obradoch a k dorozumievaniu sa na diaľku.
- kovový hudobný bicí nástroj bez určitej tónovej výšky, bicí samoznejúci neladený nástroj v podobe zaveseného gongu s vyvýšeným okrajom, rozoznievaný paličkou.

tana

- juhoázijský hmyzožravý cicavec príbuzný hlodavcom a poloopiciam.

tana indická

- juhoázijský hmyzožravý cicavec príbuzný hlodavcom a poloopiciam.

tanagra

- plastika v tvare figúrky (5 – 30 cm veľká) z pálenej hliny, znázorňujúca obyčajne ženskú postavu, vkladaná pôvodne do hrobu ako milodar (podľa chýrnych dielní v starogréckom meste Tanagra).

tanaim

- židovskí vykladači a učitelia zákona v starovekej Palestíne.

Tanaka, Hisašige

- Japonsko; vynálezca, podnikateľ. Zakladateľ firmy Toshiba.skonštruoval hodiny so šiestimi ciferníkmi (ukazovali čas, fáze Mesiaca, japonské delenie lunárneho roku, dni v týždni a pod. ).

Tanaka, Terumi

- Japonsko; 2005: predseda Hidankjo.

TANAP
Tatranský národný park

- SR; prírodná rezervácia, národný park (najstarší na Slovensku). Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom Gerlachovským štítom (2.655 m. n. m. ). Člení sa na dva základné podcelky - Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Územie národného parku zaberá rozlohu 73.800 ha, jeho ochranné pásmo - 30.703 ha. Rozprestiera sa na území Žilinského a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Tatranský národný park susedí na severe s poľským Tatrzaňskim parkom narodowym, s ktorým tvorí bilaterálne cezhraničné chránené územie. Krása tatranskej prírody a jej neoceniteľná hodnota bola dôvodom pre zaradenie územia národného parku v roku 1993 rozhodnutím UNESCO do siete biosférických rezervácií v rámci programu MaB (Človek a biosféra). Najväčšie hodnoty tvoria sieť maloplošných chránených území, ktorú predstavuje 27 národných prírodných rezervácií, 23 prírodných rezervácií, dva chránené areály, jedna národná prírodná pamiatka a dve prírodné pamiatky s celkovou výmerou vyše 37 tisíc kilometrov štvorcových, čo je asi 50 percent územia národného parku. Ročne navštívi TANAP vyše tri milióny návštevníkov, sieť turistických chodníkov má dĺžku okolo 600 km.
6. 2. 1987 rozšírený o územie Západných Tatier.

tanato-
thanato-
tanat-

- prvá časť zložených slov majúca význam smrť.

tanatocenóza

- v paleontológii nakopenie mŕtvych organizmov alebo ich častí rozličného pôvodu aj veku, fosílnych aj recentných.

tanatofóbia

- neodôvodnený, neurotický strach zo smrti, pred smrťou.

tanatognoszický

- charakteristický pre príčinu smrti.

tanatológia
thanatologia

- náuka o smrti a okolnostiach okolo nej - zaoberá sa otázkami umierania a smrti.

tanatománia

- chorobná túžba po smrti.
- ustavičné nutkanie na samovraždu.

tanatopsia

- skúmanie príčiny smrti pitvou.

tanatoterapia

- thanatoterapia; liečba cielená ku prijatiu skutočnosti smrti.

tanatóza

- predstieranie smrti ako ochrana pred nebezpečenstvom (napr. u niektorých chrobákov).

tanát

- tanínové soli kovov alebo organických zásad.

tanbur

- arabský hudobný nástroj s dlhým krkom podobný lutne.

tancmajster

- tanečný majster.
- (dobrý) tanečník.

tandak

- jávsky ľudový spoločenský tanec.

tandel

- elektronický prvok využívajúci teplotnú autostabilizáciu, používaný v meracej a regulačnej technike.

tandem

- dvojica.
- bicykel pre dvoch jazdcov.
- dvojica jazdcov na tandemovom bicykli.
- zadné sedadlo na dvojsedadlovom dopravnom prostriedku.
- sedadlo za vodičom jednostopového vozidla, tandemové sedlo.
- (vo futbale, v hokeji) dvojica hráčov zadného radu, ktorí (pri istej koncepcii hry) organizujú hru útoku.
- zohratá dvojica v ktorejkoľvek oblasti športovej činnosti.
- (kedysi) dvojkolesový koč.
- ľahký dvojkolesový vozík s dvoma koňmi alebo mulicami zapriahnutými za sebou, používaný na úzkych horských cestičkách.
- zariadenie zložené z dvoch alebo niekoľkých častí zapojených v rade za sebou (napr. na dvojstupňových parných strojoch).
- v cukrovarníctve linka na ťaženie surovej šťavy z trstiny.
- v lodníctve predný a zadný remorkér pri tandemovej remorkáži.

tandemista
tandemistka

- spolujazdec na tandeme.
- jazdec, pretekár na tandeme.

Tandja, Mamadou

- Niger
politik.
2007: prezident.

tanec

- rytmické pohyby podľa hudby.

tanec, klasický

- tanec na rozdiel od novodobého, majúci ustálené, presné figúry.

tanec svätého Víta
chorea minor

- chorea.

Tanegashima Uchu Senta

- Japonsko
kozmodróm (30° 24' severnej šírky a 130° 58' východnej dĺžky).
V prevádzke od roku 1968.
Nakoľko z kozmodrómu Kagoshima Uchu Senta sa dali vypúšťať rakety len na tuhé pohonné hmoty, vyvstala potreba vybudovania nového kozmodrómu, výstavba začala roku 1966.
Zahŕňa 3 štartovné komplexy: Takesaki pre sondážne rakety (od roku 1968), Ósaki pre nosiče N a Joshiba pre nosiče H.

tanezrouft

- kamenistá púšť s maximálnou ariditou, kde relatívna vlhkosť vzduchu dosahuje často nulu.

Tang

- čínska dynastia. Panovala v rokoch 705 - 780 (alebo 617 - 907; pramene sa rôznia).

tang
tg

- značka pre tangens.

Tanganika

- aj Bahari, Ziva, Msaga, Kimana, Udžidži - jazero na hraniciach Burundi. Bolo objavené (Európanmi) v roku 1858 (D. Livingstone a H. M. Stanley). Druhé najväčšie africké jazero. Rozloha 32. 900 km². Najväčšia hĺbka 1. 480 m.
- republika. 1964: spojenie so Zanzibarom, vznik Tanzánie.

tangara

- pestrofarebný spevavý vták z čeľade Thraupidae (Tangaridae), žijúci v trópoch a subtrópoch Ameriky.

Tangaroa

- Chile - Veľkonočný ostrov; polynézske božstvo človek - tuleň, ktorý prišiel na Veľkonočný ostrov v podobe tuleňa. Polynézanmi uctievaný ako boh mora a plodnosti. Bol zobrazovaný v ľudskej podobe, v podobe muža s veľkým prirodzením.
- plť, na ktorej v roku 2006 vnuk Thora Heyerdhala, Olav, zopakoval plavbu plte Kon - Tiky.

Tanga

- Tanzánia; hlavné mesto regiónu a prístav u Indického oceánu oproti ostrova Pemba.

Tangata manu

- Chile - Veľkonočný ostrov; drevená soška vtáčieho muža, zvláštnej bytosti s malou vtáčou hlavou a ľudskou tvárou plynulo prechádzajúcou v dlhý vtáčí zobák. Vtáčí muž bol uctievaný ako zosobnené božstvo. Posledný vtáčí muž zomrel v exile v roku 1862, keď bol ostrov prepadnutý peruánskymi otrokármi

tangá

- vysoko vykrojená spodná bielizeň, plavky a pod.

tangel

- humus obsahujúci slabo rozložené zvyšky rastlín aj trus drobných živočíchov (najmä dážďoviek).

tangenciál

- dotykový bod.

tangenciálny

- dotyčný.
- nachádzajúci sa v smere dotyčnice (tangenty) alebo dotyčnicovej roviny.
- vzťahujúci sa na dotyčnicu vôbec.

tangens

- jedna zo šiestich goniometrických funkcií.

tangenta

- priamková dotyčnica (krivky).

tangenta uhla

- pomer protiľahlej odvesny k priľahlej odvesne pravouhlého trojuholníka vzhľadom na uhol.

tangentoida

- krivka znázorňujúca priebeh funkcie tangens, tangentová krivka.

Tanger

- Maroko; medzinárodné územie, ktoré vzniklo po podpísaní Féskej zmluvy.

tangerínka

- druh drobnej mandarínky rodu Citrus sýtooranžovej až červenkastej farby s malými semienkami (podľa mesta Tanger v Maroku).

tangíra

- v polygrafii pružná želatínová blana napnutá na rámčeku, s vyvýšenými vzormi čiarkovaného, bodkovaného alebo iného usporiadania, ktoré sa odtláčajú na tlačové platne.

tangírovanie

- prenášanie na tlačovú platňu.

tango

- pôvodne údajne tanec španielskych cigánov, odkiaľ sa dostal do Argentíny. Dnes moderný spoločenský tanec argentínskeho ľudového pôvodu (vznikol r. 1900) v pomalom tempe (2/4 alebo 4/8 takt). Tvorí súčasť súťažných tancov.
skladba k tomuto tancu.

tango, argentínske

- vášnivý a dôrazný tanec.

tangovať

- (do)týkať sa .

tangram

- štvorec rozdelený na sedem častí, z ktorých sa dajú zostavovať rôzne obrazce, figúry a obrysy predmetov.

Tani, D. M.

- USA; astronaut. Let na STS-108.

tanier, lietajúci

- pozri UFO.

tanistra

- kožená alebo plátenná kapsa na dlhšom remienku (obyčajne na potraviny).

Tanit

- kartagijská bohyňa Mesiaca. Ako obeť žiadala prvorodených chlapcov.

tanín

- organická zlúčenina (ester odvodený od glukózy) nachádzajúca sa napr. v dubienkach, listoch čaju a pod., podstatná časť trieslovín.

taníny

- alkaloidy obsiahnuté v čaji. Polyfenoly. V čaji ich je obsiahnutých asi 30. Taníny sa viažu na mliečny kazeín.

tank

- pancierované pásové vozidlo vyzbrojené kanónom a samopalmi. Posádku tvorí 2 - 5 mužov. Prvýkrát boli hromadne použité v bitke u Cambrai v roku 1917 Britmi.
- veľká kovová valcová nádoba, nádrž na kvapaliny, cisterna.
- lodný priestor na uloženie kvapalného nákladu paliva alebo plynu určeného na prepravu alebo na prevádzku lode.
- vo fotografii nádoba na vyvolávanie filmov.

tanka

- krátka japonská lyrická báseň. Formabásne o piatich veršoch (schéma päťveršia 5 – 7 – 5 – 7 – 7 slabík), neskôr strieborná, potom aj zlatá (ako desaťnásobok) minca v niektorých stredoázijských krajinách.
- indická jednotka hmotnosti.

tanker

- plavidlo na prepravu surovej nafty. Bývajú špeciálne vybavené protipožiarnymi prostriedkami. Prepravujú až 60% svetovej produkcie ropy. Od roku 1993 je povolená stavba tanker iba s dvojitým plášťom, aby sa pri prípadných nehodách obmedzil únik ropy do mora.

tankista

- príslušník tankovej jednotky.

tankoborník

- vojak určený na boj proti tankom, na ich ničenie.

tankoborný

- určený na boj proti tankom na ich ničenie.

tankodrom

- cvičisko pre výcvik v jazde tankom.

tankomat

- automat na čerpanie pohonných látok (prostredníctvom platobnej karty a pod.).

tankovanie

- zásobovanie motorového vozidla, lietadla alebo lode pohonnou látkou.
- napĺňanie nádrže kvapalným palivom.

tankovať

- robiť tankovanie.

Tanner, J. R.

- USA; astronaut. Let na STS-66, STS-82, STS-97.

Tanny, ArmandArmand Tanny

- USA
* 5. 3. 1919 (Rochester)
† ?. 4. 2009
kulturista.
Redaktor časopisu (amerického vydania) MUSCLE&FITNESS (po roku 2000 v tiráži ho uvádzali v čestnej funkcii "Editor at Large").
V sedemnástich už úspešne štartoval na vzpieračských súťažiach. Počas druhej svetovej vojny slúžil v US Navy, po zranení kolena sa živil ako profesionálny wrestler a po vojne patril do hviezdnej generácie bodybuilderov predsteroidovej éry.
V roku 1949 vyhral Pro Mr. America a o rok na to pro Mr. USA.

Tansillo, Luigi

- Taliansko; 1510 (Venossa) - 1. 12. 1568 (Teano); básnik.

Tanská, Nataša

- ČR; herečka; Babička (réžia: Čáp).

tantal

- vzácny platinovosivý, pomerne tvrdý a veľmi ťažný kov s veľkou stálosťou a odolnosťou voči kyselinám, používaný v elektrotechnike, ako prísada do nehrdzavejúcich ocelí a pod. (podľa gréc. mytologického kráľa Tantala).

tantalit

- nerast kolumbit s väčším obsahom tantalu.

Tantalos

- mýtický kráľ v Lýdii. Dcéra Nioba. Syn Pelopos.

Tantanka Iyotake (Sitting Bull; Sediaci Býk)

- Sitting Bull.

Tantáví, Saíd Muhammad

- veľký muftí pri al-Azhare.

tantiéma

- finančná odmena členov predstavenstva obchodnej spoločnosti vyplácaná zo zisku.
- odmena umelcovi za vystupovanie alebo za dielo formou účasti na zisku.
- hovorovo zisky, príjmy všeobecne (najmä bezprácne).

tantra

- symbolické indické náboženské spisy tantrizmu.

tantrizmus

- (najmä v hinduizme a budhizme) nábožensko-filozofický útvar vychádzajúci z tantry v špekuláciách, rituáloch a magických praktikách, ktorý stavia do popredia náboženstva erotizmus, zdôrazňujúci ženský princíp a prisudzujúci sexuálnemu spojeniu širší význam.

tantanit

- odroda zoizitu, zásaditý kremičitan vápnika a alumínia (podľa afrického štátu Tanzánia).

Tanzánia
Tanzánia

- republika v Afrike. Vznikla v roku 1964 spojením Tanganiky a Zanzibaru.

tanzimát

- reformy v Osmanskej ríši od roku 1839 do polovice 80. rokov 19. storočia odstraňujúce niektoré feudálne prežitky.

tao

- (v staročínskej filozofii) ústredný nábožensko-filozofický pojem Lao-c’ovho myslenia používaný najmä v zmysle "cesta", ale aj logos, slovo, zákon, zmysel, rozum, vôľa, (u Konfucia) v zmysle svetového zákona a mravného poriadku.

taoista

- vyznávač taoizmu.

taoistický

- vychádzajúci z princípov taoizmu.

taoizmuskotva

- vedľa konfucionizmu najvýznamnejší prúd čínskej filozofickej školy, osobitý čínsky polonáboženský kult univerza a ľudskej osobnosti. Je legendárne spätý s osobou Lao - c'. Jeho nositelia sú skôr individualistických a opozičných tendencií, prevážne pasívnych. Prúd nemá osobné božstvo, pestuje mystické vnorenie sa do tao - poriadku všetkých vecí a tak i do vznikajúcej ľudskej odolnosti. Systém bol založený Lao-c’om (6. stor. pred n. l.) na ústrednom pojme „tao“, ponúkajúci svojimi paradoxnými výpoveďami dosiahnutie múdrosti cestou prehodnotenia a relativizácie zdanlivých rozporov.

tapa

- v etnografii látka vyrobená z lyka vytĺkaním a ozdobená farebnými ornamentmi na pásoch, z ktorých sa vyrába odev.

tape

- pások, páska.
- špeciálna lepiaca páska na spevnenie, upevnenie kĺbov, väzív (šliach) pri ich väčšej záťaži (v športe, po úraze a pod.), tejp

tapeta

- vzorovaný papier, tkanina alebo umelá hmota na pokrývanie stien.
- byť na tapete - byť predmetom hovoru, záujmu.

tapetovací

- slúžiaci na tapetovanie.

apetár
tapetárka

- čalúnnik, ktorý sa zaoberá tapetovaním.

tapetovať

- pokrývať, polepovať tapetami.

tapetum

- vnútorné jednovrstevné výstelné pletivo, výstelka.

Tapia, Ramiro

- Bolívia
politik.
2009: minister zdravotníctva.

taping

- spevňovanie pomocou lepiacich pások, napr. kĺbov pri športe.

tapioka

- maniokový škrob, maniok.

tapiolit

- vzácny čierny alebo čiernohnedý štvorcový nerast, oxid železa, mangánu, tantalu a nióbu (podľa starého fínskeho boha lesov Tapia).

Tapirapé

- juhoamerický indiánsky kmeň žijúci na rieke Xingu (Rio Xingu).

tapisér
tapisérka

- umelec zaoberajúci sa tvorbou tapisérií.

tapisériakotva

- tkaný nástenný koberec.
- závesná textília vytvorená rozličnými technikami.

Tapius

- starý fínsky boh lesov.

tapír

- stredne veľký cicavec rodu Tapirus s horným pyskom pretiahnutým do krátkeho pohyblivého chobota, žijúci v tropických oblastiach Ameriky a Ázie.

Tappe, Horst

- Nemecko; † 2005 (Ženeva); fotograf. Autor portrétov významných osobností.

Tappert, Horst

- Nemecko; * 26. 5. 1923, † 13 . 12. 2008 (Mníchov); herec. Manželka Ursula.
Na televíznej obrazovke debutoval v roku 1958.
1988: ocenený Spolkovýn krížom za zásluhy.
2002: Cena Willyho Brandta.

Filmografia:
1973-1998: Derrick (TV seriál; 281 dielov);
1966: Veľká vlaková lúpež.

tar

- ľudový brnkací nástroj kaukazských národov.

Tara

- Škótsko; mohylová vyvýšenina, uprostred ktorej stojí Lia Fáil (Kameň osudu), miesto, kde boli korunovaní dávni írski králi.

tara

- rozdiel medzi hrubou, celkovou hmotnosťou tovaru s obalom (brutto) a čistou hmotnosťou (netto); hmotnosť obalu tovaru (alebo nádoby, v ktorej sa tovar váži).
- predmety, obyčajne drobné, používané na vyvažovanie.
- pracovný stôl v lekárni.

tarabit

- (v Andách) jednoduchý most alebo lávka urobená spravidla z jediného lana.

Tarahumara

- Mexiko; indiánske etnikum.

taran

- čelný útok.
- staroveká zbraň na búranie pevností.
- ostrý hrot vojenských lodí určený na nárazy do nepriateľských lodí.
- zneškodnenie (lietadla, tanku alebo lode) nabehnutím alebo nalietnutím.

tarantan
tarantas

- (v staršom ruskom prostredí) krytý koč bez perovania na dlhých nosníkoch.

Taranis

- keltský boh hromu.

tarantela
tarantella

- taliansky tanec v trojdobovom takte a rýchlom tempe.
- hudba k nemu (podľa názvu talianskeho mesta Tarent, taliansky Taranto).
- druh rýchlej virtuóznej skladby pre husle a klavír.

Tarantino, Quentin

- USA
* 27. 3. 1963 (Knoxville, Tennessee)
filmový režisér, scenárista, herec.

Réžia:
1991: Gauneri
Pulp Fiction: Historky z podsvetia
Kill Bill
Kill Bill 2.

Scenár:
Pravdivá romanca
1996: Od súmraku do úsvitu (horor).

Filmografia:
Johny zapína rádio
Malý Nick
Pekelné jazdy.

Tarantík, Jiří

- ČR
* 8. 4. 1926 (Chrášťany)
† 8. 4. 1998 (Praha)
kameraman.

Kamera:
Cesta do pravěku (1955)
Vynález zkázy (1958)
Baron Prášil (1961)
První den mého syna (1964).

tarantula

- nejedovatý európsky druh pavúka potulníkového podrodu Tarentula, obývajúceho Stredomorie; o jeho uhryznutí a následnej chorobe vznikla legenda, podľa ktorej sa liečenie robilo tancom, potulník tarentský (podľa názvu talianskeho mesta Tarent, taliansky Taranto).

tarantulit

- žilová hornina zložená z kremeňa, ortoklasu a albitu (podľa lokality Tarantula Spring v USA).

taras

- val, násyp, hrádza, oporná stena, klada.

Tarasjuk, Boris

- Ukrajina; politik. 2006: minister zahraničných vecí. 2007: rezignoval pre nezhody s parlamentom.

tarasnica

- reaktívna strelná zbraň s priebojnými nábojmi určená najmä na ničenie tankov a obrnených vozidiel na malé vzdialenosti.
- ľahké husitské delo malého kalibru s dlhou hlavňou na búranie nepriateľských opevnení.

tarator

- studená mliečna polievka s postrúhanými čerstvými uhorkami a ochutená orechmi, rastlinnými koreninami (petržlen, kôpor, cesnak a i.).

taraxippos

- oltár v zákrute antického hipodrómu.

Tarábková, Adriana

- SR; herečka. Filmografia: 1984: Jak básnící přicházejí o iluze; Král Drozdí brada.

tarár

- stroj na čistenie a triedenie obilia prúdom vzduchu, využívajúci mernú hmotnosť zŕn.

tarbagan

- hlodavec rodu Marmota žijúci v pohoriach medzi Sibírou a Mongolskom.
- kožušina z neho.

tarbík

- drobný nočný hlodavec rodu Jaculus, pohybujúci sa skokom podobne ako kengury, žijúci v severnej Afrike a Ázii.

tarbosaurus

- ázijská obdoba tyranosaura. Dosahoval dĺžku až 10 metrov.

Tarbosaurus bataar

- druh dinosaura. Dosahoval dĺžku okolo 12,4 metrov.

tardando

- stále pomalšie, váhavo, zvoľnene.

tardenoisien

- kultúra mezolitu vyznačujúca sa drobnými kamennými nástrojmi pravidelných geometrických tvarov (podľa náleziska Fère-en-Tardenois vo Francúzsku).

tardo

- v hudbe pomaly, zdĺhavo.

targúm

- židovský alebo samaritánsky preklad biblie do aramejštiny.
- preklad hebrejských kníh Starého zákona do aramejčiny.

tarhoňa

- maďarská prílohová cestovina vo forme drobných guličiek.

Tarhuná

- Líbya; podzemný komplex južne od Tripolisu, kde prebiehala výroba bojových plynov.

tarif

- sadzba, taxa, cena.

tarifa

- sadzobník obsahujúci súbor sadzieb, miezd, poplatkov a cien za určité úkony práce a dodávku i predpisy na ich používanie; sadzba.
- v doprave súhrn podmienok a cien vo verejnej doprave (cestovné, dovozné a pod.) za dopravu osôb a tovaru.

tarifa, mzdová

- základná sadzba, ktorú získava pracovník zaradený do určitej kvalifikačnej triedy za predpokladu, že splní úlohu stanovenú na jednotku času (1 hodina) alebo vykonáva stanovenú prácu za určitý čas.

tarifér
tariférka

- odborník na tarify, najmä v doprave.

tarifikácia

- zaraďovanie do tarifných tried, tarifovanie.
- zatrieďovanie podľa tarify, sadzby poplatkov.

tarifikátor

- počítač v telefónnych prístrojoch zaznamenávajúci hovory a ich ceny, sumu za posledný telefonát, ako aj výslednú pretelefonovanú sumu.

tarifovanie

- zaraďovanie do tarifných tried, tarifikácia.

Tarija

- Bolívia; provincia.

Taríf, Salah

- Izrael; politik. 2001 - ?. 1. 2002: minister (bez kresla); rezignoval po obvineniach z korupcie.

Tarkovskij, Andrej

- Rusko; režisér. Filmografia: 1972: Solaris.

tarlatán

- riedka priesvitná bavlnená tkanina, niekedy s votkanými kovovými niťami, používaná najmä na lacné divadelné a maškarné kostýmy.

Tarlev, Vasile

- Moldavsko; politik. 2007: premiér.

Tarniceanu, Calin

- Rumunsko; politik. 2005: premiér.

taro

- jeden z miestnych názvov pantropickej trvácej rastliny rodu Colocasia pestovanej pre škrobnaté hľuzy, kolokázia.

Taro Aso

- Japonsko
politik.
2007: minister zahraničných vecí.
2009: premiér.
16. 9. 2009: podal i so svojim kabinetom demisiu, aby mohol parlament zvoliť Jukia Hatojamu za nového premiéra.

Tarok

- Nigéria; kresťanský kmeň.

tarok

- druh kariet (54 listov) s francúzskou emblematikou.
- hra s týmito kartami.

tarokista
tarokár

- hráč tarokov.

taroky

- druh kariet o 78 listoch.

tarológia

- výklad symbolických významov tarokových kresieb.

taroty

- druh kariet (78 listov) s konvenčným zobrazením tromfov s latinskou emblematikou, vyhradený meditáciám a vešteniu budúcnosti, veštecké karty. V Európe sa objavili v 14. storočí, kde ich priniesli Arabi či Cigáni (Rómovia). Ich pôvod a ani pôvod slova nie je známy. Balíček kariet obsahuje 22 kariet Veľkých arkán (ktoré znamenajú tajomstvo) a 56 Malých arkán, ktoré sú rozdelené do štyroch farieb. Karty Malých arkán sa používajú ku kartovým hrám, karty Veľkých arkán ku meditácii a duševnému obohateniu. Oboje dohromady údajne odhaľujú minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Farby piky (meče) hovoria o konflikte a moci, srdcia (poháre) o citoch a túžbach, kára (pentakly) o peniazoch a materiálnych záležitostiach a kríže (žezlá) o komunikácii a raste.

tarovací

- týkajúci sa tarovania.

tarovanie

- vyvažovanie, vyváženie predmetu na váhach tarou.
- zisťovanie, zistenie tary.

tarovať

- (u)robiť tarovanie.

tarpan

- ázijský divý kôň rodu Equus, prapredok plemennej skupiny východných (orientálnych) koní, vyhynutý v minulom storočí, orientálny druh koňa.

Tarquinius Superb

- Rím; 7. kráľ etruskej dynastie. V roku 509 pred Kristom zvrhnutý, vyhlásená republika.

tarr

- arabská tamburína.

Tarsius

- rod poloopíc žijúcich na Malajskom súostroví.

tartan

- druh vzoru a farebnej kombinácie vo vlnenej škótskej látke, ktorá sa používa i pri výrobe kiltu.
- plast používaný ako povrch atletických dráh.

tartana

- jednosťažňová rybárska loď (v Stredomorí).

tartar

- časť podsvetia, podvetie vôbec, záhrobie, príbytok duší (mŕtvych) (pôvodne v gréckej mytológii kovové väzenie titanov).

tertát

- soľ kyseliny vínnej, vínan.

Tartini, Giuseppe

- Taliansko; hudobný skladateľ. Dielo: Diablova trilka (sonáta).

tertio loco

- na treťom mieste.

tartrazin

- E 102.

tarz-

- prvá časť zložených slov majúca význam priehlavok
- prvá časť zložených slov majúca význam očné viečko.

tarza-

- prvá časť zložených slov majúca význam priehlavok.
- očné viečko.

tarzalgia

- bolesti v priehlavku nohy.

Tarzan

- v golfovom slangu hráč, ktorý neustále odpaľuje svoje rany do lesa.

tarzálny

- priehlavkový.

tarzitída

- zápal tarzálnej časti viečka.

tarzo-

- prvá časť zložených slov majúca význam očné viečko.

tarzomér

- jednotlivý článok chodidla hmyzu.

tarzoplastika

- plastická operácia tarzálnej časti očného viečka.

tarzus

- (u článkonožcov) článkované chodidlo.
- (u suchozemských stavovcov) časť kosti zadnej končatiny, priehlavok.
- v anatómii väzivová polmesiačiková doštička tvoriaca tuhý základ očného viečka.

taser
Tom A. Swift and his Electric Rifle

- osobný obranný systém. Zariadenie na povel najiteľa vystrelí ocelové ihlice, ktoré cieľ ochromia elektrickým výbojom. Pre správne zameranie cieľa slúži červený laser.
Podľa Amnesty International je táto osobná zbraň nebezpečná, lebo spôsobí i smrť a nielen ochrnutie.
Vynašiel ho Jack Cover.
Meno dostal taser podľa fiktívnej zbrane komiksového dobrodruha Toma Swifta (Tom A. Swift and his Electric Rifle - Tom A. Swift a jeho elektrická puška, desiate vydanie Tomových príbehov).

Tasman, Abel Janszoon

- Holandsko; * 1603 (Lutgegast), † 22. 10. 1659 (Batavia); moreplavec.
13. 12. 1642: pristál na brehoch Tasmánie (nazval ju Van Diemova Zem).
1643: objavil ostrovy Tonga a Fidži.
1644: navštívil Nový Zéland, Austráliu, Novú Guineu.

tasmanit

- alkalická hlbinná vyvrelina zložená najmä zo zeolitu a melilitu (podľa ostrova Tasmánia).

TASS

- ZSSR; tlačová agentúra.

Tassilo III.

- Bavorsko; 8. storočie; panovník.

Tasso, Torquato

- Taliansko; 1544 (Sorrento) - 1595; básnik. Dielo: 1575: Oslobodený Jeruzalem (rytiersky epos)

tastatúra

- klávesnica, klaviatúra.

taster

- tlačidlo na spúšťanie prístrojov.
- sádzací monotypový stroj.
- v polygrafickom slangu jeho klávesnica

tašizmus

- tachizmus; smer v maliarstve a grafike 50. rokov 20. storočia zameraný na automatické kladenie farieb v podobe škvŕn.

taška

- schránka, obyčajne s držadlom, na nosenie menších predmetov, kabela.
- väčšia peňaženka (na bankovky, prípadne doklady)

Tat

- vírusový proteín. Dôležitý pre replikáciu vírusu HIV.

Tata Bojz

- ČR; hudobná skupina. Zloženie: Jiří Hradil (klávesy), Vláďa Bár (gitara), Milan Cais (bicie a spev), Mardoša (basgitara), Dušan Neuwerth (gitara, producent skupiny). Diskografia: 1997: Ukončete nás; 2005: Nanoalbum; 2007: Kluci, kde jste?.

tatami

- žinenka na džudo.
- zápasisko s touto žinenkou.

tatarák

- tatársky biftek.

Tatarka, Dominik

- SR; 14. 6. 1913 (Drienová) - 10. 5. 1989 (Bratislava); prozaik, disident, signatár Charty 77. Po štúdiách na Univerzite Karlovej v Prahe krátko pôsobil v Paríži. Počas vojny sa zúčastnil v SNP, vstúpil do KSČ, po vojne bol novinárom. Začiatkom 50. rokov rozpoznal podstatu komunistickej totality, o čom v r. 1956 v Kultúrnom živote publikoval esej Démon súhlasu. Počas Pražskej jari 1968 sa angažoval za demokratizačné zmeny. Po okupácii vystúpil z KSČ, nesmel publikovať. Publikoval v samizdatoch, stretával sa s českým disentom. Dielo: Panna zázračnica (novela); Farská republika (román); Prvý a druhý úder; Družné letá; Rozhovory bez konca; Prútené kreslá; Písačky (trilógia); Navrávačky.

tatá

- (v Japonsku) hrubé podlahové rohože v obytných miestnostiach.

Tatár

- príslušník tatárskeho národa.

tatár

- človek, s ktorým sa nemožno dohovoriť, nechápavý, hlúpy človek (aj nadávka).

tatárčina

- severozápadný turkický jazyk, popri ruštine štátny jazyk v Tatárskej republike (Rusko), používaný aj na juhu Sibíri, na Ďalekom východe (Rusko), v Kazachstane, v stredoázijských republikách, najmä v Uzbekistane, i menšinami mimo týchto území.

tatárčina, krymská

- severozápadný turkický jazyk, ktorým hovoria Krymskí Tatári v Uzbekistane, pôvodne obyvatelia polostrova Krym, vysťahovaní roku 1944 za údajné kolaborantstvo s Nemcami (roku 1988 im sovietska vláda povolila návrat). Používaný aj na Ukrajine, v Rusku, Tadžikistane, Gruzínsku a Azerbajdžane.

tatárkakotva

- pohánka pestovaná ako medonosná rastlina, pohánka tatárska.
- tatárska omáčka.

Tate Britain Gallery

- Veľká Británia; galéria otvorená v Londýne roku 1897. Obsahuje diela anglického maliarstva od 16. storočia po súčasnosť.

Tate, Sharon

- USA; † ?. 8. 1969; herečka. Manžel Roman Polanski. Zavraždil ju Charles Manson a Susan Azkinson, keď bola vo vysokom štádiu tehotenstva.

tatebana

- starší druh ikebany.

tatonnement

- princíp hľadania rovnovážnej trhovej ceny tovaru alebo výrobného faktora podľa dopytu.

Tatra

- ČR; značka osobných a nákladných automobilov. Prvýktrát sa značka objavuje v roku 1919 na nákladných automobiloch TL-4.
- továreň na výrobu automobilov v Kopřivnici.
1850: Ignác Šustala založil v Kopřivnici továreň na výrobu kočiarov a bričky.
1882: firma zahájila výrobu železničných vagónov.
1897: Šustala vyrába prvý automobil v strednej Európe (Präsident).
1898: firma vyrába svoj prvý nákladný automobil.
1927: firma prijala názov Tatra.
1934: firma registruje obchodnú značku Tatra. V tom istom roku spúšťa sériovú výrobu auta T77. Založené aj letecké oddelenie.
1945: po vojne sa Tatra zamerala na výrobu luxusných áut v malých sériách - veľmi populárny Tatraplan a T603 (vyše 20.000 ks). Dôraz sa presúva na výrobu nákladných automobilov.
1975 - 1995: výroba modelu T613.
1998: končí výroba osobných automobilov, firma sa sústreďuje na výrobu nákladných automobilov.
2001: štát (Československá federatívna republika) predáva väčšinu vo firme spoločnosti SCD International.
2003: Tatru ovládol Terex.

tatranka

- druh oplátky s chuťou lieskových orechov, ktorú v roku 1945 (10. 6. 1945) začala vyrábať česká firma Opavie. Pôvodne mala trojuholníkový tvar - odtiaľ aj názov. Denná ručná produkcia 40 kg denne (do roku 1957) prestala stačiť na pokrytie trhu, preto sa jej výroba mechanizovala, čo vyžadovalo zmenu tvaru na dnešnú obdĺžnikovú podobu. Autorom mechanizácie výroby bol Vilém Škvarlo.

Tatranské elektrické železnice
Tatranská električka

- SR; elektrická železničná dráha vo Vysokých Tatrách.
20. 12. 1908 otvorený prvý úsek na trati Poprad - Starý Smokovec.

Tatranský národný park
TANAP

- SR; prírodná rezervácia, národný park (najstarší na Slovensku). Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom Gerlachovským štítom (2.655 m. n. m. ). Člení sa na dva základné podcelky - Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Územie národného parku zaberá rozlohu 73.800 ha, jeho ochranné pásmo - 30.703 ha. Rozprestiera sa na území Žilinského a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Tatranský národný park susedí na severe s poľským Tatrzaňskim parkom narodowym, s ktorým tvorí bilaterálne cezhraničné chránené územie. Krása tatranskej prírody a jej neoceniteľná hodnota bola dôvodom pre zaradenie územia národného parku v roku 1993 rozhodnutím UNESCO do siete biosférických rezervácií v rámci programu MaB (Človek a biosféra). Najväčšie hodnoty tvoria sieť maloplošných chránených území, ktorú predstavuje 27 národných prírodných rezervácií, 23 prírodných rezervácií, dva chránené areály, jedna národná prírodná pamiatka a dve prírodné pamiatky s celkovou výmerou vyše 37 tisíc kilometrov štvorcových, čo je asi 50 percent územia národného parku. Ročne navštívi TANAP vyše tri milióny návštevníkov, sieť turistických chodníkov má dĺžku okolo 600 km.
6. 2. 1987 rozšírený o územie Západných Tatier.

TATU

- Rusko; popové duo s image lesbickej dvojice; zostava: Julia Volkova. Albumy: 2005: Dangerous And Moving.

Tatum, Arthur

- USA; 13. 10. 1909 (Toledo) - 4. 11. 1956 (Los Angeles); hudobník. Významný pianista swingovej éry, vystupoval ako sólista, od roku 1943 v triu. Viedol i svoje vlastné orchestre.

tatzelwurm

- legendárna príšera v rakúskych a švajčiarskych Alpách - má tvar veľkej šišky s veľkou tlamou. Bola popísaná v roku 1836 v bavorskej Príručke priateľov prírody. Je dlhá okolo 1 metra. Prvá písomná správa o napadnutí človeka je z roku 1799 v dedine Heutal. Príšera bola pozorovaná aj v rokoch 1932, 1963 a 1984. Oficiálne nie je jej existencia uznaná.

tau

- Τ, τ v gréckej abecede znak pre hlásku t.

Taube, Henry

- Kanada; 30. 11. 1915 (Sakatoon); chemik. Zaoberá sa skúmaním vplyvu anorganických látok (železo, kobalt, nikel, horčík a ďalšie) na živé bunky a podarilo sa mu preukázať ich nevyhnutnosť pre život.

Tauber, Richard

- Rakúsko; 16. 5. 1891 (Linz) - 8. 1. 1948 (Londýn); tenorista, vlastným menom Ernst Seifert. 1913: člen Drážďanskej dvornej opery. Pôsobil v Berlíne, Viedni, Mníchove. 1933: emigroval do Veľkej Británie.

Taubnerová, Maria

- ČR; †16,1,2003; operná speváčka. Predstaviteľka tzv. Zlatej éry divadla.

Tauc, Oto

- ČR; * 1922; fyzik. Zaoberá sa polovodičmi a amorfnými polovodičmi.

Taufer, Jiří

- ČR; 5. 7. 1911 (Boskovice) - 3. 12. 1986 (Praha); básnik. Predstaviteľ politicky angažovanej ľavicovej poézie. Dielo:1933: Šach mat; 1933: Evropol; 1938: Roentgenogramy; 1960: Kdo nám zastiňuje blankyt?.

Taufík, Ahmad

- Maroko; politik. 2004: minister pre náboženské otázky;

Tauchenová, Eva

- ČR; * 8. 12. 1928, † ?. 3. 2008; herečka.

taumatin

- umelé sladidlo. Získava sa extrakciou z ovocia (Taumatokokus danieli) v Západnej Afrike. Je 3.000 x sladšie ako cukor.

taumazit

- vzácny hexagonálny nerast, vodnatý kyslý kremičitan, sulfát a uhličitan vápenatý.

tauon

- elementárna častica patriaca medzi leptony.

Tauridy

- meteorický roj. Úplné označenie ß Tauridy. Začiatok aktivity 23. 6. , maximum 28. 6. , koniec aktivity 6. 7. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 32 km/s.

Tauridy J

- meteorický roj. Úplné označenie Tauridy J. Začiatok aktivity 16. 9. , maximum 3. 11. , koniec aktivity 27. 11. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia 10 - 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 30 km/s.

Tauridy S

- meteorický roj. Úplné označenie Tauridy S. Začiatok aktivity 20. 9. , maximum 13. 11. , koniec aktivity 2. 12. Charakter: skôr slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 33 km/s.

taurín

- aminokyselina, ktorá je základným stavebným kameňom mnohých druhov bielkovín. Priaznivo ovplyvňuje činnosť mozgu pri pocitoch fyzického a psychického vyčerpania, optimalizuje nervový prenos.

tauromachia

- býčí zápas.

Taurus

- pohorie na Mesiaci.

tausagyz

- trváca astrovitá rastlina stredného pásma podobná púpave, v koreňoch obsahujúca prírodný kaučuk.

tausia

- taušírovanie.

Tauský, Vilém

- ČR; †16. 3. 2004 (Veľká Británia); dirigent a skladateľ.

tausovanie

- taušírovanie.

taušovanie

- taušírovanie.

Taussig, Helen

- USA; detská kardiologička; objavila spôsoby korekcie vrodených srdečných vád.

taušírovanie

- tausia, tausovanie, taušovanie; dvojfarebná plošná technika vykladania kovu kovom inej farby.

tautacizmus

- tautogram.

tauto-
taut-

- prvá časť zložených slov majúca význam zhodný, rovnaký.

tautogram

- tautacizmus; veršový útvar, v ktorom všetky veršr začínajú rovnakoým písmenom.

tautochróna

- (v klimatológii) krivka znázorňujúca rozloženie hodnôt určitého meteorologického prvku v určitom prostredí a v určitom čase.

tautológia

- vždy pravdivý výrok, formula.
- definícia kruhom, dôkaz dokazovaným.
- básnická figúra spočívajúca v hromadení významov, štylistická figúra, ktorá vznikla rozvedením toho istého obsahu synonymickými výrazmi na upútanie pozornosti.

tautomér

- eden z dvojice izomérov pri tautomérii.

tautoméria

- zvláštny prípad izomérie; látky rovnakého chemického zloženia reagujú za rôznych podmienok v zmysle rôznych štruktúrnych vzorcov (majú rôzne chemické i fyzikálne vlastnosti).

tautonymia

- (v biologickej nomenklatúre) totožnosť latinského mena druhu alebo poddruhu organizmu s rodovým menom, napr. Vulpes vulpes (líška obyčajná).

tautonymum

- rozličné slová toho istého jazyka s tým istým významom patriace k rozličným jazykovým oblastiam (napr. pšenica, v niektorých nárečiach žito).

Tautos

- Egypt; niekedy medzi rokmi 2700 - 3300 pred Kristom: faraón.

tauzia
tauzovanie

- výzdobná technika; vykladanie kovu kovom.

tavba, pásmová

- zonálna tavba; vo fyzike proces rafinácie (najmä polovodičov), v ktorom sa využíva rozdielnej rozpustnosti nečistoty v kvapalnej a pevnej fáze. Je možné dosiahnuť čistoty 1 atóm prímese na 1012 atómov látky.

Tavener, John

- Veľká Británia; * 28. 1. 1944 (Londýn); skladateľ. 1977: vstupuje do pravoslávnej cirkvi. 2002: povýšený do šľachtického stavu. Dielo: 1968: The Whale (kantáta).

tavenie, pásmové

- pásmová tavba.

taverna

- taberna; krčma, hospoda, hostinec.

taverník

- (v uhorskom štáte) vysoký kráľovský hodnostár, pôvodne kráľovský pokladník, od 14. stor. odvolací sudca pre niektoré mestá.

Tavhíd

- Irak; teroristická organizácia s pôsobnosťou v Európe, ktorá o sebe tvrdí, že je napojená na al-Kajdu. V roku 2004 hrozila Poľsku a Bulharsku teroristickými útokmi, ak nestiahnú svoje vojenské kontingenty z Iraku. Poľsko má v Iraku na 2. 400 vojakov, Bulharsko 480.

tavolín

- trváca rastlina s prízemnými listami a zlatožltým kvetom, kvitnúca včas zjari.

tavoľa

- ozdobný americký a ázijsky opadavý ker rodu Physocarpus s metlinami drobných bielych kvetov, dekoratívnymi červenými plodmi, (u nás) pestovaný v parkoch.

tavoľník

- ker rodu Spiraea s drobnými bielymi alebo červenými kvetmi v strapcoch.

Tawney, Richard Henry

- Anglicko; * 30. 11. 1880 - 16. 1. 1962; ekonóm, historik a sociálny kritik.

Tawny

- druh červeného portského vína. Na rozdiel od Ruby dozrieva v menších drevených sudoch o objeme 500 litrov, v ktorých oxidácia a väčší styk vína s drevom mení jeho farbu i chuť: toto víno získava nahnedlý odtieň a chuť po sušenom ovocí a orechoch.

tax

- daň, stanovený poplatok, sadzba, dávka.

tax-free

- nepodliehajúci dani, oslobodený od daní.

taxa

- daň, stanovený poplatok, sadzba, dávka.

taxa, inkorporačná

- poplatok za prijatie.

taxameter

- prístroj zaznamenávajúci počet ujdených kilometrov a príslušný poplatok.

taxatívny

- úplný, vyčerpávajúci.

taxácia

- odhad, ohodnotenie, stanovenie ceny, sadzby, dane.
- stanovenie ceny, taxy za určitý predmet alebo úkon.

taxácia, lesná

- odhad stavu zásob v lese a možnosti ich využitia v určitom období.

taxácia, vlny

- v poľnohospodárstve technická a obchodná klasifikácia zostrihaného rúna.

taxátor

- oceňovateľ, odhadca.
- v lesníctve zamestnanec vykonávajúci taxáciu.

taxflácia

- rast daňovej sadzby spôsobený rastom nominálnych dôchodkov.

taxi

- nájonmé auto, taxík, autotaxi, vybavené taxametrom.

taxiakotva

- smerovaný pohyb k podnetu alebo od neho. Rozlišuje sa pozitívna taxia, teda, keď pohyb smeruje k podnetu (mory letiace ku svetlu), a negatívna taxia, teda, keď pohyb smeruje od podnetu (šváby utekajúce od svetla).
- vpravenie na správne miesto.

taxidermia

- preparovanie živočíchov.

taxikár

- vodič alebo majiteľ taxíka.

taxis

- veľká jazdecká prekážka pri konských pretekoch so širokou vodnou priekopou (podľa kniežaťa Thurna-Taxisa).

taxislužba

- služba s nájomnými autami.

taxín

- alkaloid nachádzajúci sa vo všetkých častiach tisa okrem mieška obsahujúceho semená.

taxonometria

- časť vedného odboru zaoberajúca sa roztrieďovaním vecí a pojmov a uvádzajúca ich do sústavy, systematika.

taxonómia

- odbor systematickej biológie. Popisuje organizmy a rastliny, klasifikuje a pomenováva ich (tvorí taxóny).
- v poľnohospodárstve spôsob hodnotenia pôd podľa rozličných znakov, vlastností a kritérií, najmä na základe genézy.
- v lingvistike porovnávanie rovnakých javov v tom istom jazyku alebo v rozličných jazykoch ako základ vedeckého triedenia jazykových faktov a jazykov.

taxovať

- robiť taxáciu.
- hovorovo ohodnocovať, oceňovať, odhadovať, posudzovať, hodnotiť.
- vo farmakológii vypočítavať cenu lieku podľa platnej cenovej sadzby.

taxón

- akékoľvek pomenovanie jednotky prijaté v taxonómii. Názov súborov jedincov líšiacich sa určitými znakmi a vlastnosťami od všetkých iných taxónov. Pozri taxonómia.
- skupina konkrétnych organizmov v rovnakom systémovom zaradení, existujúcich v súčasnosti alebo geologickej minulosti, taxonomická jednotka.

tayacien

- v archeológii hrubá odštepová industria zo stredného paleolitu (podľa francúzskeho náleziska Les Eyzies de Tayac).

Taylor, Amilia SonjaAmilia Sonja Taylor

- USA; * 24. 10. 2006; najskôr narodené dieťa - v maternici strávila len 22 týždňov (za donosené sa považujú deti po 37 - 40 týždni tehotenstva). Pri narodení bola veľká ako ceruzka (hmotnosť 284 g, dĺžka 24,13 cm).

Taylor, Elizabethkotva

- USA; * 27. 2. 1932 (Londýn); herečka. 1. manžel Nicky Hilton (milionár; sobáš v roku 1950). 2. manžel Michael Wilding (herec, sobáš v roku 1952). 3. manžel Mike Todd († pri leteckej nehode). 4. manžel Eddie Fischer (sobáš v roku 1959). 5. manžel Richard Burton (herec, sobáš v roku 1964, rozvod 1973). 6. manžel Richard Burton (druhý sobáš v roku 1974, rozvod v roku 1975). 7. manžel John W. Warner (politik). 8. manžel Larry Fortenský (sobáš 7. 10. 1991; stavebný robotník poľského pôvodu). Syn Chris (otec Michael Wilding), Michael Jr. (otec Michael Wilding). Dcéra Liz (sochárka; otec Mike Todd), Mária (adoptovaná). Filmografia: 1943: Lassie sa vracia; 1945: O Veľkú cenu (National Velvet); 1951: Miesto na výslní; 1951: Quo vadis; 1952: Ivanhoe; 1956: Giganti; 1958: Mačka na rozpálenej plechovej streche; 1963: Kleopatra; 1966: Kto sa bojí Virgínie Woolfovej?; 1967: Skrotenie zlej ženy; 1976: Modrý vták; 1980: Rozbité zrkadlo; 1988: Mladý Toscanini; 1994: Flinstonovci; 2001: Tri staré grácie.

Taylor, Frederick Winslow

- USA; 1856 - 1915; manažér. 1883: absolvoval Stevens Institute of Technology a stal sa hutným inžinierom. Vytvoril novú organizáciu práce v priemyselnej výrobe (taylorizmus). Dielo: Základy vedeckého manažérstva (The Principles of Scientific Management; mimo iné dielo inšpirovalo aj Henryho Forda).

Taylor, Charles

- Libéria; politik. Po smrti (zavraždení) prezidenta Tolberta sa stal predsedom vládnej agentúry, ktorá sa zaoberala štátnym rozpočtom. Spreneveril asi 1 milión dolárov. Utiekol do USA, kde sa mu podarilo utiecť z väzenia. Do roku 1989 v Líbii absolvoval výcvik u Muammara Kaddáfího. 1989: rozpútal občiansku vojnu. 1997 - 2003: prezident; v lete 2003 pod nátlakom medzinárodného spoločenstva rezignoval na post libérijského prezidenta a emigroval do Nigérie. Bol na neho vydaný medzinárodný zatykač. 2006: zatknutý a prevezený do Haagu.

Taylor, Maxwell

- USA; generál. 1963: náčelník generálneho štábu.

Taylor, Moulton kotva

- USA; V 50. rokoch 20. storočia postavil prvé auto, ktoré bolo schopné aj lietať - Aerocar. Pred letom bolo treba stroj prestavať - namontovať krídla ťahané v prívese. Auto - lietadlo oblo schopné štartu podobne ako klasické lietadlo. Prvý let bol podniknutý v roku 1949. Na ceste stroj dosahoval rýchlosť 113 km/h (dojazd 480 km), vo vzduchu maximálne 200 km/h ( dostup 3. 600 m, dolet 800 km). 1956: schválená civilná prevádzka.

Taylor, Roger

- * 26. 4. 1960; hudobník. Bubeník skupiny Duran Duran.

Taylor, Theodore

- USA; 1925 - 2004; konštruktér. Skonštruoval atómové bomby z Los Alamos.

taylorizácia

- taylorizmus.

taylotizmus

- (na začiatku 20. stor. v USA) uplatňovanie vysoko intenzívnych metód práce založených na ich rozložení na jednoduché, stále a rýchlo sa opakujúce pracovné úkony, a na diferencovanej úkolovej mzde (podľa amerického inžiniera F. W. Taylora).

Tazoudasurus Naimi

- dinosaurus. Predok brachiosaura a diplococa. Jeho pozostatky nájdené v Tazúde v Maroku v roku 2003. Dosahuje dĺžky 10 metrov.

tábes
tábes dorsalis

- ochorenie miechy po infekcii neliečeného syfilisu.

tábor, koncentračnýkotva

- tábor na izoláciu i fyzickú likvidáciu odporcov režimu, príslušníkov národnostných menšín i celých národov.
- miesto, kde hitlerovci zhromažďovali, väznili, mučili a vraždili bez súdneho rozsudku milióny odporcov, Židov, Rómov, duševne chorých, vojnových zajatcov a inak nepohodlných ľudí. Tábory riadili príslušníci SS. Počas 2. svetovej vojny ich bolo (včítane zajateckých táborov) okolo 2.000. Počet obetí okolo 11.000.000 osôb. Prvýkrát bol použitý počas tzv. búrskej vojny v Južnej Afrike.

Táborský, František

- ČR; 15. 1. 1858 - 21. 6. 1940; spisovateľ, básnik, prekladateľ a historik. Dielo: Básně; Stará komedie; Hrdinné touhy; Legenda staronová.

Táborský, Ivo

- ČR; * 10. 5. 1985; futbalista.

Táborský, Vilém
Václav Vilém Neumann

- ČR
* 8. 6. 1869 (Praha)
† 8. 4. 1935 (Praha)
herec, režisér a prekladateľ.

tácňa
tácka

- podnos.

Tádž Mahalkotva

- India; palác. Nechal ho postaviť Šáhdžahána po smrti svojej ženy Mumtaz Mahal. Kupola je vysoká 73 metrov. V pravidelnom odstupe od hlavnej budovy sa do výšky 41 metrov týčia 4 minarety. Palác sa staval 22 rokov (od roku 1632). Pozri Agra.

tágo

- tyč na hranie gulečníka.

Tájá, Maaúja ild Sídí Ahmad

- Mauretánia; politik. 2005: prezident.

tála

- systém rytmického usporiadania v indickej hudbe.

tálium

- . biely, lesklý mäkký kovový prvok zo skupiny vzácnych kovov, v zlúčeninách jedovatý, používaný na hubenie hlodavcov, značka Tl.

tára

- rozdiel medzi hrubou a čistou hmotnosťou tovaru, hmotnosť obalu.
- lekárnický stôl.

tárogató

- ľudový dychový drevený nástroj zvukom podobný saxofónu.

Tb

- skratka pre chemický prvok terbium.

TBC

- tuberkulóza.

Tc

- skratka pre chemický prvok technécium.

TCA

- trichloranisol - trichlorfenol, ktorý sa pôsobením niektorých plesní v korku mení na trichloranisol - príčina pokazenia vína. Pokiaľ korková zátka obsahuje TCA, víno je nepožívateľné. Človek dokáže detekovať už 2 nanogramy v litri vína.

TCDD

- 2, 3, 7, 8 - tetrachlór - p - dioxin; najznámejší dioxin.

TCP/IP

- Transmission Control Protocol/Internet Protocol - komunikačný prenosový protokol používaný najmä v sieti Internet. Je to štandardný, základný protokol pre všetky služby na internete. Prvýkrát bol využitý ako základný sieťový protokol pre operačný systém Berkeley UNIX. TCP/IP štandardy sú udržiavané internet Engineering Task Force (IETF) a sú popísané v dokumentoch známych ako RFC (requests for comments). 1. 1. 1983 prešiel ARPANET na výhradné používanie protokolu TCP/IP.

TCP/IP Protocol Suite

- rodina protokolov TCP/IP.

TD-1A

- ESRO
astronomická družica, ktorá niesla sedem experimentov pre registráciu krátkovlnného žiarenia hviezd, slnečného žiarenia gama a röntgenového žiarenia. Zlyhal palubný magnetofón, ale dáta boli vysielané bez záznamu. Názov podľa rakety Thor Delta; štart: 12. 3. 1972; hmotnosť 472 kg; životnosť 2859 dní

TDRSS
Tracking and Data Relay Satellite System

- USA
systém sledovacích družíc, ktoré postupne preberajú úlohu pozemných sledovacích staníc mimo územie USA. Družica je schopná zhromažďovať dáta až z 32 družíc na nízkych dráhach a potom ich vyslať do centrálnej stanice na území USA (White Sands v New Mexico).
Družica s hmotnosťou 2 tony má panely slnečných batérií s rozpätím 17 metrov, ktoré dodávajú 1,7 kW.

Te

- chemická značka prvku telúr.

Te Deum
Tedeum
tedeum

- latinský liturgický hymnus.

Te Deum laudamus

- ambroziánsky chválospev.

Te Pito o Te Henua

- domorodé pomenovanie Veľkonočného ostrova, znamená Pupok sveta.

TE-364-4

- USA
raketový motor na tuhé pohonné hmoty s ťahom 62 kN

TE-M-364-2

- USA
raketový motor na tuhé pohonné hmoty

tea-room

- čajovňa.

teak
tík

- ázijsky tropický strom rodu Tectona poskytujúci cenné zlatohnedé stredne tvrdé drevo
- tvrdé, ťažké trvanlivé drevo zlatohnedej farby z tohto stromu, na vzduchu tmavnúce, používané najmä na výrobu nábytku a pri stavbe lodí, teakové drevo.

team

- tím
družstvo, skupina.

team-work

- týmová práca.

Teamgeist

- (nemecky Tímový duch); futbalová lopta od firmy Adidas pre MS vo futbale v Nemecku v roku 2006. Má hmotnosť 441 - 444 g. Je zošitá zo 14 dielov.

tear-test

- skúška odolnosti kovových materiálov.

teatrálny

- divadelný, strojený, predstieraný.

Teatro Olympico

- Olympico.

teatrológ
teatrologička

- odborník v teatrológii.

teatrológia

- divadelná veda.

teatron

- (v starogréckom divadle) hľadisko polkruhového tvaru tvoriace samostatnú dispozičnú časť.

teáter

- divadlo.

teátergraf

- (predtým) druh svetelného divadla, v ktorom je dekorácia vytvorená svetelnou projekciou na projekčnú plochu umiestnenú pred hracím priestorom.

tebaín

- alkaloid zo skupiny ópiových alkaloidov, derivát morfínu, biela kryštalická látka používaná ako liečivo (podľa staroegyptského mesta Téby).

Tebaldi, Renata

- Taliansko; 1. 2. 1922 (Pesaro) - 19. 12. 2004 (San Marino); operná speváčka, sopranistka. 1946: slávnostné povojnové zahájenie koncertov v La Scale (Miláno). 1946 - 1959: La Scala. 1955 - 1969: operné divadlo v Chicagu. 1954 - 1976: Metropolitan Opera House. 1976: ukončila spevácku kariéru (problémy s hlasivkami).

teč

- letmý dotyk lopty.

tečovanie

- letmý dotyk lopty.

tečovať

- (o lopte) dotknúť sa siete (vo volejbale, tenise a pod.).
- (v športových hrách vôbec) dotknúť sa (lopty, puku)

tedesca

- neskorogotický a renesančný kráčavý tanec.

tedeum

- Tedeum, Te Deum; latinský liturgický hymnus.

teekwondo

- ázijská bojová technika. Boli v nej cvičení najmä rytieri z elitnej organizácie určenej mladým ľuďom zo vznešených rodín. Bojové umenie ovládali aj buddhistickí mnísi. Od roku 2002 olympijským športom.

teenager
tínedžr
tínedžerka

- -násťročný, mládež vo veku 13 - 19 rokov.

teepee
týpí
típí
tepee
teepee

- kužeľovitý, pôvodne kožený stan severoamerických Indiánov.

tef

- milička habešská, milota abesínska, Eragrostis abyssinica; najdrobnejšia obilnina. Veľkosť zrna je okolo 1 mm. Neobsahuje lepok. Obsahuje veľké množstvo ľahko vstrebateľného železa a proteínov (10 - 12%). Pochádza z Etiópie.

tefila

- židovská modlitebná kniha.
- židovská modlitba.

tefilin

- puzdierko obsahujúce pergamenové prúžky so štyrmi odsekmi zo Starého zákona, ktoré si židovskí muži pri rannom modlení vo všedný deň pripevňujú remenčekmi na hlavu a na ľavú ruku.

teflex

- plastická hmota používaná k izolácii.

teflón
teflon

- obchodný názov pre termoplast polytetrafluorenthylén. Teflón je vosková pevná látka odolná voči korózii a má malý súčiniteľ povrchového trenia a vysokú žiaruvzdornosť.

tefrakotva

- chladnúce kusy lávy vymrštené do vzduchu pri explozívnej erupcii. Môže mať rozmery zrnka popola, ale boli pozorované i bloky veľké ako rodinný dom.

tefrit

- alkalická čadičová výlevná hornina s porfýrickou štruktúrou, zložená z plagioklasu a živca, ortokremičitan manganatý.

tefroit

- . červený, hnedý alebo sivý kosoštvorcový nerast, kremičitan manganatý.

tegelénkotva

- v geológii najstaršie teplé obdobie pleistocénu severozápadnej Európy, tegelénsky interglaciál (podľa miesta Tegelen v Holandsku).

tegument

- vnútorná membrána nukleoplastidov.

teherán

- druh perzského koberca.

tehla

- stavebný materiál formovaný ručne alebo strojovo do tvarov podľa potreby alebo normalizovaných rozmerov (29x14x6,5 cm). Studenou cestou sa vyrábajú tehly vápennopieskové, struskové, škvárové, tvárnice (s prísadou vápna a cementovým pojidlom). Vypaľovaním v peciach sa vyrábajú tehly z hlín a ílov. Tehly môžu byť plné alebo dierované. Pre rôzne účely sa vyrábajú tvarovky (klenovky, komínovky, kanálovky, studňovky, rímsovky, . . . ). Glazované tehly (s povrchovou úpravou) sa nazývajú kabrince. Tehly špeciálnych vlastností sú odľahčené, zvonivkové, žiaruvzdorné, sklenené, . . . .

tehla, radiálna

- oblúková (na vymurúvanie komínov, pecí, stôk a pod.).

technécium

- rádioaktívny prvok s dlhým polčasom rozpadu, značka Tc. Používa sa najmä ako zložka rádiofarmák.

technicizmus

- jednostranné zdôrazňovanie techniky.
- odborný spôsob vyjadrovania (v technických výrazoch)

technicko-

- v zloženinách prvá časť s významom technika, technický.

technicko-administratívny

- administratívny z hľadiska techniky.

technicko-ekonomický

- technický a ekonomický.

technický

- týkajúci sa techniky a jej odborov, najmä praktických, (priemyselnej) výrobnej činnosti, prostriedkov používaných v technike.
- pracujúci v odbore techniky.
- týkajúci sa techniky ako spôsobu (u)robenia niečoho, prípadne (odbornej) znalosti tohto spôsobu.

technicolor

- systém farebnej fotografie a kinematografie vynájdený v roku 1928 americkou firmou Technicolor. V kinematografii sa používa od roku 1933.

technik
technička

- kto má technické vzdelanie, kto sa zaoberá technickými odbormi.
- kto vykonáva odborné technické práce
- kto (dokonale) ovláda technickú stránku činnosti, techniku (najmä v umení, športe).

technik, zubný

- (predtým) zdravotný pracovník (bez vysokoškolského vzdelania), ktorý robil bežné ošetrenie chrupu, dentista.

technika

- súhrn výrobných a pracovných prostriedkov, postupov, odborov.
- niektorý z odborov výrobnej a pracovnej činnosti.
- súhrn strojov, nástrojov a vybavenia pre výrobnú a podobnú činnosť.
- spôsob, postup, vykonávanie určitej činnosti (v nevýrobnej oblasti, v umení, športe a pod.
- praktická odborná schopnosť (najmä v nevýrobných odboroch).
- vysoká škola technická.
- budova tejto školy.

technika, Alexanderovakotva

- liečebná metóda pre zlepšenie držania tela. Naučí správne sa pohybovať pri každodennej činnosti (pomenovaná podľa Fredericka Matthiasa Alexandera).

technika, jadrová

- odvetvie techniky zaoberajúce sa výskumom, uvoľňovaním a využitím jadrovej energie a ochrany pred rádioaktívnym žiarením.

technika leptu, líniová

- technika (leptu) pri ktorej sa obraz vytvára kladením jednej línie vedľa druhej.

technika, raketová

- odbor zaoberajúci sa stavbou rakiet.

technika, solárna

- ekologický smer energetiky využívajúci slnečnú energiu ako budúci bezpečný alternatívny zdroj.

technika, vákuová

- odbor zaoberajúci sa získavaním a využívaním vákua (pri výrobe elektrónok, žiaroviek a pod., pri tavbe a úprave kovov, v chemickom, potravinárskom priemysle a i.).

technika, vysokofrekvenčná

- odbor zaoberajúci sa výrobou, vedením a využívaním striedavých prúdov s vysokým kmitočtom.

technizácia

- zavádzanie novej techniky do praxe.

technizovať

- (u)robiť technizáciu.

techno

- štýl populárnej hudby vytváranej technickými elektronickými prístrojmi (syntetizátormi, samplermi a pod.) s naprogramovaným tanečným rytmom.
- vzťahujúci sa na hudobný štýl techno, na hudbu v štýle techno.

techno-

- prvá časť zložených slov majúca význam technika, technický.

technogenéza

- geochemické a mineralogické procesy vyvolané technickou činnosťou človeka.

technokracia

- vláda technikov a manažérov.
- spoločnosť zdôrazňujúca funkčné, efektívne plánovanie a uskutočňovanie spoločenských cieľov bez ohľadu na sociálne, kultúrne a iné potreby ľudí.
- precenenie významu techniky so všetkými z toho vyplývajúcimi spoločenskými dôsledkami.

technokrat
technokratka

- zastánca, stúpenec technických, organizačných a administratívnych riešení problémov.

technokratizmus

- teória spoločnosti zdôrazňujúci úlohy výrobu a techniky.

technologickosť konštrukcie

- prispôsobenie konštrukcie podmienkam technológie tak, aby prácnosť a náklady boli čo najmenšie.

technologizmus

- ekonomický smer nadraďujúci úlohu výroby a techniky vo vývoji spoločnosti nad všetko ostatné.

technológ
technologička

- odborník v technológii.
- pracovník zodpovedný za vypracovanie alebo dodržiavanie výrobných postupov v podniku.

technológia

- metóda spracovania suroviny alebo polotovaru na konečný priemyselný výrobok.
- odbor zaoberajúci sa uplatňovaním prírodovedných, najmä fyzikálnych a chemických poznatkov pri zavádzaní, zdokonaľovaní a využívaní výrobných postupov.
- výrobný postup založený na tomto odbore.
- náuka o tejto metóde.

technológia, kvasná

- súbor výrobných pochodov, pri ktorých sa využíva schopnosť enzýmov mikróbov katalyzovať premenu látok do prostredia dodaných v látky požadované (kvasenie).

technoparty

- zhromaždenie priaznivcov hudby techno, spojené s hlučnou reprodukciou hudby a tancom, obyčajne trvajúce niekoľko dní.

technopolis

- miesto, v ktorom je sústredená výskumná činnosť a výroba podľa špičkových technológií.

technopop

- väčšinou diskotéková produkcia s využitím mnohých foriem elektronických nástrojov a prístrojov.

technorock

- tvrdšia syntetizátorová hudba využívajúca ostré elektronické zvuky.

technorytmus

- (obyčajne. naprogramovaný) rytmus populárnej hudby v štýle techno.

Teilhardina asiatica

- najstarší známy primát. Bol objavený v Ázii.

teint

- farba a stav kože na tvári, pleť.

Teiresias

- v gréckej mytológii, veštec, ktorý prináša thébskemu kráľovi Kreónovi zlovestné znamenia.

teista
teistka

- stúpenec teizmu.

teizmus

- názor, smer, ktorý uznáva existenciu Boha a jeho pôsobenie vo svete.

teín
thein

- alkaloid obsiahnutý v semenách mnohých tropických a subtropických rastlín, napr. čajovníka.

tejp
tape

- špeciálna lepiaca páska na spevnenie, upevnenie kĺbov, väzív (šliach) pri ich väčšej záťaži (v športe, po úraze a pod.).

tejping
tajping

- spevnenie, spevňovanie kĺbov, väzív (šliach) pomocou špeciálnej lepiacej pásky, tejpu (pri športovej záťaži, po úraze a pod.).

tejpovať

- spevňovať, upevňovať kĺby, väzy (šľachy) pomocou špeciálnej pásky tejpu.

teju

- plaz radu jašterov z čeľade Teiidae, žijúci v Južnej a Strednej Amerike.

tekalamitka

- ručný tlakový mazací lis (podľa britskej spoločnosti Tecalamit Ltd.).

teknonýmia

- (u niektorých prírodných národov alebo kmeňov) zvyk pomenúvať rodičov podľa mien detí ("otec toho a toho dieťaťa").

teks

- špeciálny klinček používaný pri strojovej výrobe obuvi.

tektit

- prírodné sklo, ktoré pravdepodobne vzniklo pretavením terestrických hornín po dopade meteorit, alebo hmota vyvrhnutá z Mesiaca po dopade veľkého meteoritu.

tektity

- minerály (z gréckeho tektos - tavený). Patria sem napr. vltavíny.

tektogenéza

- v geológii pohyby a procesy, ktorými vznikajú tektonické štruktúry zemskej kôry.

tektogén

- časť zemskej kôry postihnutá tektogenézou.

tektogramatický

- skúmajúci významové zložky, ktoré tvoria základ povrchových javov v jazyku.

tektológia

- štruktúrna morfológia; náuka o štruktúre živých organizmov.

tektonickosť

- tektonika.

tektonický

- stavebný.
- súvisiaci s premiestňovaním častí zemskej kôry.

tektonik
tektonička

- odborník v tektonike.

tektonika

- náuka o zložení, pohyboch a poruchách zemskej kôry, vedecký odbor o tektonických procesoch, odbor geológie zaoberajúci sa stavbou, pohybmi, uložením geologických telies a zemskej kôry a ich poruchami, tektonická geológia.
- vnútorná stavba umeleckého diela.
- v architektúre umelecké vyjadrenie kompozičného tvaru stavebných konštrukcií.
- náuka o tom.

tektonit

- horniny, ktoré vznikli pohybmi jednotlivých súčastí pri zachovaní celistvosti hornín.

tektonizmus

- názor vysvetľujúci geologické pochody predovšetkým pohybom zemskej kôry.

tektono-

- prvá časť zložených slov majúca význam tektonika, tektonický.

tektonofyzika

- odbor geofyziky skúmajúci vývin a stavbu zemskej kôry, najmä fyzikálne podmienky vzniku tektonických deformácií v horninách.

tektonogram

- grafické zobrazenie súboru drobných tektonických stavebných prvkov metódou guľového premietania, tektonický stereogram.

tektonogrupa

- súbor horninových komplexov určitého litologického vývoja a tektonického štýlu.

tektonosféra

- vrchná časť zemskej kôry, v ktorej dochádza ku tektonickým pohybom.

tektóna

- mohutný juhoázijský strom rodu Tectona s pružným, trvanlivým drevom.

tektóna veľká

- teakový strom.

tektúra

- pokrývka, obal, prikrývka; papierový klobúčik na zátku fľaštičky s liekom.

tekutina, extracelulárna

- ECT; tekutina okolo bunky.

tekutina, introcelulárna

- ICT; tekutina v bunke.

tekutina, supertekutá

- tekutina, ktorej chýba trenie.

tela

- riedka bavlnená tkanina.

telalgia

- bolesť prsnej bradavky.

telamón

- pozri karyatida.

Telamón

- Grécko; salaminský kráľ. Manželka Periboa. Syn Aiás.

telán
telúrovodík

- bezfarebný plyn nepríjemného zápachu, binárna zlúčenina telúru s vodíkom.

tele-

- prvá časť zložených slov majúca význam ďaleko, na diaľku, diaľkový.
- televízny.

teleangiektázia

- oheň, plameň v tvári, škvrny v koži a sliznici, najčastejšie vrodené.
- trvalé rozšírenie kapilár viditeľné na koži v podobe červených nitiek.
- obnaženie ciev v tráviacom trakte; dá sa odstrániť iba chirurgicky odňatím postihnutého úseku čriev.

teleautograf

- elektrický prístroj na prenášanie rukopisných textov a jednoduchých kresieb na diaľku, telewriter.

teleautomat

- telewriter; elektrický prístroj na prenášanie rukopisných textov na diaľku.

telebanking

- systém poskytovania bankových služieb klientovi banky prostredníctvom telefónu.

telebedeker

- televízny cestovný sprievodca.

teleburza

- obchodovanie prostredníctvom televíznej obrazovky.

telefax

- fax; zariadenie dokumentovej telegrafie umožňujúce snímanie, prenos a reprodukciu dokumentov prostredníctvom telefónnej siete.
- faksimilová služba na elektronický prenos dokumentov po telefónnej sieti.
- prístroj na túto službu, fax.
- elektronicky po telefónnej sieti prenesený text, dokument.

telefonát

- telefonický hovor, telefonická správa.

telefonista
telefonistka

- pracovník obsluhujúci telefónne zariadenie, telefónnu ústredňu a pod.

telefonizácia

- zavádzanie, zavedenie telefónu, telefonického spojenia.

telefonizovať

- (u)robiť telefonizáciu.

telefonometria

- odbor zaoberajúci sa meraním a hodnotením elektroakustických vlastností telefónnych prístrojov a prenosových systémov.

telefonovať

- dorozumievať sa, hovoriť telefonicky.
- telefonicky oznamovať, oznámiť.

telefoto

- telefotografia; telegrafický prenos obrazov na diaľku elektrickým signálom.
- obrázok, plán a pod. dopravovaný týmto spôsobom, fototelegram.

telefotografia

- telefoto; telegrafický prenos obrazov na diaľku elektrickým signálom.
- fotografovanie vzdialených objektov (predmetov) pomocou teleobjektívov.

telefotometer

- prístroj na meranie jasu alebo svietivosti na diaľku, tubusový svetlometer.

telefón

- zariadenie na prenos zvuku na vzdialené miesto. Používa sa predovšetkým na prenášanie hovorov. Základ pre praktické využitie bol daný vynálezom mikrofónu (1861, J. P. Reis) a samotného telefónu (1876, A. G. Bell) a výkonného uhlového mikrofónu (1878, D. E. Hughes). 29. 4. 1930 bolo sprevádzkované spojenie Veľkej Británie a Austrálie.
- prístroj pre toto zariadenie, telefónny prístroj.
- telefonický hovor.

telefón, červenýkotva
hot-line

- horúca (priama) telefónna linka zriadená 21. 6. 1963 medzi Moskvou a Washingtonom. Linka bola zriadená po tzv. Karibskej kríze, kedy svet stál na pokraji jadrovej katastrofy, na podnet prezidenta USA Johna Kennedyho.

telefón, mobilný

- prenosný telefónny prístroj napájaný z batérie. Prvý telefónny hovor z mobilného telefónu uskutočnil Martin Cooper 3. 4. 1973. Prvý hovor z mobilného telefónu sa v Československu uskutočnil 12. 9. 1991.

telefónia

- bezdrôtový alebo drôtový prenos zvuku na diaľku.

telegenický

- vhodný, hodiaci sa pre televíziu.

telegnostik
telegnostička

- človek s telegnostickými schopnosťami.

telegnóza

- telegnosa; schopnosť niektorých osôb poznávať predmety alebo udalosti na diaľku.

telegónia

- v genetike predpokladaný vplyv predchádzajúceho oplodniteľa, ktorý sa prejavuje na ďalšom potomstve tej istej samice.

telegraf

- zariadenie na prenášanie písomných správ na diaľku dohovorenými značkami, telegrafné zariadenie.
- prístroj pre toto zariadenie, telegrafný prístroj.
- miestnosť alebo budova s týmto zariadením.

telegrafia

- diaľkový prenos informácií rádiom alebo po vedení s trvalým grafickým výstupom na prijímacej strane.

telegrafia, bezdrôtová

- diaľkový prenos informácii pomocou elektromagnetického vlnenia priestorom. V roku 1895 vykonal prvý úspešný prenos Talian Gugliamo Marconi.

telegrafia, obrazová

- fototelegrafia.

telegrafickosť vyjadrenia

- stručnosť.

telegrafista
telegrafistka

- pracovník obsluhujúci telegraf.

telegrafovať

- pod(áv)ať správu telegrafom.

telegrafón

- pozri Valdemar Puolsen.

telegram

- písomná správa poslaná telegrafickou cestou.

telegram, kondolenčný

- sústrastný telegram.

telekardiograf

- elektrokardiograf umožňujúci zápis srdcovej činnosti na diaľku.

telekia

- horská vodomilná rastlina s tmavožltými kvetmi (podľa maďarského grófa S. Telekiho).

telekinematografia

- filmovanie na veľkú vzdialenosť špeciálnymi objektívmi.

telekinetika

- náuka o telekinézii.

telekinéza
psychokinéza

- ovplyvňovanie pohybu neživých predmetov silou vôle.

telekomunikácia

- vysielanie, prenášanie a prijímanie signálov, t. j. správ, údajov, dát, obrazov a návestí, rádioelektricky, opticky alebo rozličnými elektromagnetickými sústavami.
- zariadenia oznamovacej techniky, telekomunikačné zariadenia.
- inštitúcie, podniky, ktoré spojenie zabezpečujú.

telekomunikácie

- odbor komunikačnej techniky zaoberajúci sa zariadeniami, prenosom a riadením výmeny informácií na diaľku.

telekonferencia

- komunikácia viacerých účastníkov na určitú tému prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov (telefónu, počítačov a i.).

telemark

- obrat, otočka, napr. v tanci.
- zmena smeru jazdy na lyžiach.
- doskoková pozícia v skokoch na lyžiach.

telematika

- telekomunikačný prístup ku centrálne uloženým informáciam.

telemechanika

- riadenie a ovládanie činnosti strojov, zariadení a pod. na diaľku.
- odvetvie vedy a techniky, ktoré sa tým zaoberá.
- zariadenie na ovládanie strojov a pod. na diaľku.

telemeteorograf

- meteorograf s diaľkovým prenosom údajov z voľnej atmosféry na pozemné stanovište.

telemeter

- v geodézii optický diaľkomer.

telemeter, koincidenčný

- optický prístroj na meranie vzdialenosti na základe splývania dvoch pôvodne posunutých obrazov.

telemetria

- prenos meraných veličín na diaľku, diaľkové meranie.

telemorfia

- pôsobenie chemotropných látok na organizmus na diaľku.

telemost

- publicistická relácia využívajúca technické možnosti simultánneho televízneho vysielania z rozličných miest, televízny most.
- metóda, technika takéhoto postupu.

telencefalon

- najvyšší oddiel centrálnej nervovej sústavy, veľký mozog.

telenovela

- romantický televízny mnohodielny seriál.

teleobjektív

- fotografický objektív s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou umožňujúcou fotografovanie vzdialených objektov.

teleologizmus

- smer založený na teleológii.

teleológ

- kto sa zaoberá teleológiou.
- kto teleologicky chápe dianie sveta.

teleológia

- účelovosť, názor o účelnosti vývojových systémov.

teleonómia

- cieľové zameranie systémov v živej prírode.

telepat
telepatka
telepatička

- kto má telepatické schopnosti.
- kto sa zaoberá telepatiou.

telepatia

- slovo pochádza z gréčtiny a znamená doslova cítenie na diaľku. Interpretuje sa aj ako prenos myšlienok, pocitov, respektíve obrazov z jednej mysle do mysle inej osoby bez účasti známych zmyslov a za sprostredkovania doteraz neznámeho fyzikálneho poľa, prenos informácií (myšlienok, citov a pod.) od odovzdávajúcej osoby (induktora) k prijímajúcej osobe (receptorovi) na väčšiu vzdialenosť bez prostredníctva známych zmyslových orgánov. Je to parapsychologický jav, druh tzv. mimozmyslového vnímania.

teleportácia

- duševná schopnosť premiestňovať predmety alebo človeka z jedného miesta na druhé.
- prenos hmoty priestorom s cieľom rekonštruovať objekt na inom mieste.

teleran

- navigačný systém pre pristávanie lietadiel za zhoršených klimatických podmienok.

telereceptor

- nervové zakončenia zmyslových orgánov zachytávajúce podnety z diaľky.

telerekording
telerecording

- filmový záznam obrazového signálu (na tienidle obrazovky záznamového monitora).
- zariadenie na tento záznam.

telesá Slnečnej sústavy, malé

- planétka, asteroidy, kométy a meteoroidy.

telesá, transneptunické

- telesá, ktoré obiehajú okolo Slnka za dráhou Neptúna.

teleservis

- televízny prehľad ponúkaných služieb.

teleshoping
telešoping

- nakupovanie prostredníctvom TV obrazovky.

Telesio, Bernardino

- Taliansko; 1509 (Cosenza) - 1588; matematik, filozof. Odporca aristotelovskej fyziky.

teleskop

- ďalekohľad, astronomický ďalekohľad, zvyčajne zrkadlového typu reflektora, refraktor.
- sústava čítačov jadrových častíc usporiadaná tak, že umožňuje zisťovať energiu, prípadne ďalšie charakteristiky častíc.

teleskop, Hubbleov
HST
Hubble Space Telescope

- vesmírny teleskop.
Obežná dráha 613 - 620 km nad Zemou.
Rozmery 4,2 x 13,2 m.
Hmotnosť 11.110 kg.
24. 4. 1990: raketoplán Discovery dopravil teleskop na obežnú dráhu okolo Zeme.
1993: oprava optiky teleskopu.
1997: servisná misia raketoplánu.

1999: servisná misia raketoplánu.
2002: servisná misia raketoplánu.
28. 9. 2008: výpadok komunikačného systému.

teleskopický

- viditeľný ďalekohľadom.
- výsuvný, zasúvací.

teleso, absolútne čierne

- z fyzikálneho hľadiska teleso, ktoré pohlcuje všetko dopadajúce elektromagnetické žiarenie, napríklad začiernená dutina s malým otvorom. Absolútne čierne teleso vyžaruje absolútne čierne žiarenie so spojitým spektrom, ktorého amplitúda závisí na teplote. Pozri aj Planckov vyžarovací zákon.

telestereoskop

- prístroj pozostávajúci z dvojitého ďalekohľadu s objektívmi umiestnenými ďalej od seba, cez ktoré sa predmety javia ako priestorové.

telestérion

- starogrécky chrám určený na konanie mystérií.

telestézia

- v parapsychológii vnímanie bez účasti známych zmyslových orgánov, pri ktorom sa spája informácia o špecifických objektoch s pohybovou reakciou na ne, napr. prútkarstvo.

telestichon

- veršová forma, v ktorej posledné písmená každého verša čítané zhora nadol tvoria slovo, meno a pod.

teletechnika

- telekomunikačná technika.

teletermometerkotva

- teplomer, ktorého snímač a stupnica sú od seba vzdialené, dištančný teplomer.

teletex

- prenos textu z pamäte vysielacieho zariadenia do pamäte príslušného prijímacieho zariadenia po telekomunikačnej sieti.

teletext

- prenos textových informácií v pasívnej oblasti TV signálu.

teletop

- v geológii koincidenčný telemeter s konštantným uhlom, používaný na hrubé meranie vzdialeností.

teletyp

- ďalekopis.

televízia

- komunikačný prostriedok prenášajúci obrazové i zvukové informácie prostredníctvom rádiových vĺn.
- televízny prijímač.

televízia, farebná

- prvé farebné TV vysielanie sa uskutočnilo v roku 1953 v USA (epizóda detektívneho seriálu Dragner).

televízia, káblová

- vysielanie TV programov pomocou kábla - signál nie je prenášaný vzduchom, ale priamo k divákovi špeciálnym káblom. Prvé káblové vysielanie prebehlo v roku 1950 v USA.

televízor

- prístroj určený na príjem televízneho obrazu a zvuku, televízny prijímač.

teleworking

- práca doma vykonávaná na diaľku prostredníctvom telefonického alebo počítačového spojenia s podnikom.

telewriter

- teleautomat; elektrický prístroj na prenášanie rukopisných textov na diaľku.

telex

- diaľkopis.
- medzinárodná celosvetová ďalekopisná sieť umožňujúca vzájomné spojenie všetkých účastníkov.
- prístroj zabezpečujúci toto spojenie.
- správa vyslaná alebo prijatá telexom.

telexovať

- vysielať, vyslať správu prostredníctvom telexu.

teleso

- v geometrii útvar majúci tri rozmery: dĺžku, šírku a výšku.
- účelné zariadenie v podobe hmotných predmetov.
- súbor, veľký celok niečoho, zväzok, združenie, niečo zjednotené, zorganizované (divadelné, hudobné, orchestrálne, spevácke, umelecké)
- vo vojenstve vojensky útvar.

teleso, cudzie

- v lekárstve cudzí predmet v organizme.

teleso, nebeské

- v astronómii hmotné predmety pozorované na oblohe.

teleso, plužné

- v poľnohospodárstve hlavná časť pluhu.

teleso, pozemnoknižné

- (v práve) parcela.

teleso, tukové

- v anatómii tkanivo presýtené tukom.

teliesko

- pozri teleso.

telieska, kardiakálne

- orgán hmyzu uložený neďaleko mozgového ganglia, vylučujúci do hemolymfy neurohormóny.

teliesko, kolostrálne

- súčasť mledziva mliečnej žľazy.

teliesko, antikoncepčné

- teliesko zavedené do maternice, kde svojou prítomnosťou bráni uhniezdeniu sa oplodnenému vajíčku. V roku 1909 ho vyvinul Richard Richter.

teliesko, vnútromaternicové

- antikoncepčné teliesko.

teliesko, žlté

- periodicky sa vytvárajúce v ženskom vaječníku.

teliospóra

- zimné výtrusy hrdzí stopkovýtrusných húb skupiny Teliosporae.

telium

- ložisko zimných výtrusov hrdze tvorené jednobunkovými až niekoľkobunkovými teliospórami.

tell
tepe
hüyük

- (na Blízkom východe a na Balkáne) výšina, ktorá vznikla niekoľkorakým osídlením v priebehu tisícročí, tzv. sídlisková mohyla.

Tellad, Corín

- Španielsko
† 11. 4. 2009 (Gijón)
spisovateľka, vlastným menom María del Socorro Tellado López.

Teller, Edward

- USA; 1908 (Budapešť) - 9. 9. 2003; konštruktér vodíkovej bomby, vedecký poradca vlády USA, autor projektu SDI. 1935: emigruje s manželkou do USA.

Tellqvist, Mikael

- Švédsko; * 19. 9. 1979; hokejový brankár.

telma

- malé množstvo zadržanej dažďovej vody osídľovanej rýchlo sa vyvíjajúcimi druhmi prvokov, červov a lariev hmyzu.

telmaplanktón

- planktón v malých stojatých vodách.

telodendrium

- rozvetvené zakončenie neuritov nervových buniek bez myelínovej pošvy.

telofáza

- štvrtá (posledná) fáza nepriameho delenia sa budečného jadra (mitózy), pri ktorej sa tvoria dcérske jadrá a delí sa cytoplazma.

telochromozóm

- telochromozóm, telocentrický chromozóm.

telomér

- koncová časť chromozómu, ktorá vymedzuje jeho hranice. Pri každom bunečnom delení sa teloméry skracujú. Ak sú príliš krátke, bunka zomiera.

teloméra

- v genetike prirodzené zakončenia chromozómov ako ich stála štruktúrna súčasť.

telomeráza

- enzým. Predlžuje teloméry. Vyskytuje sa v embryonálnych bunkách a nádorových bunkách.

telomerizácia

- polymerizácia etylénu alebo jeho derivátov prebytkom radikálového iniciátora v halogénovom uhľovodíku.

teloniznym

- v literatúre značka, šifra zložená z posledných písmen autorovho mena.

telotaxia

- priamočiare zameranie pohybu organizmu smerom na cieľ alebo stimulačný zdroj.

telóm

- koncový konárik nesúci spórangium fylogeneticky najstarších suchozemských cievnatých rastlín (papraďorastov).

telquel

- doložka o vzdaní sa námietky pre prípadnú vadu tovaru.

Telstar 1

- USA; komunikačná družica; štart: 10. 7. 1962; hmotnosť 77 kg; životnosť aktívna 210 dní; pasívna 10.000 rokov.

Telstar 2

- USA; komunikačná družica; štart: 7. 5. 1963; hmotnosť 79 kg; životnosť aktívna okolo 700 dní; pasívna 200.000 rokov.

telugčinakotva

- India; miestny jazyk v štáte Ándhrapradéš. Hovorí nim asi 60 miliónov obyvateľov.

telurický

- vzťahujúci sa ku Zemi.

telurid

- v mineralógii nerast utvorený prevažne z telúru.
- v chémii zlúčenina telúru s kovmi, soľ kyseliny telúrovodíkovej.

telurometer

- v geodézii elektronický diaľkomer nezávislý od priamej viditeľnosti, využívajúci rádiové vlny a kmitočtové modulácie.

telúr
tellur

- chemický prvok, strieborná, krehká látka polokovového charakteru. Používa sa ako prísada do zliatin, dôležitý polovodič.

telúran
telurát

- soľ kyseliny telúrovej.

telúrium

- v astronómii starší mechanický prístroj na znázornenie pohybu Zeme okolo Slnka, Mesiaca okolo Zeme.

telúrovodík
telán

- bezfarebný plyn s nepríjemným zápachom, binárna zlúčenina telúru s vodíkom.

telúrový

- v chémii označujúci zlúčeniny telúru v oxidačnom stupni VI.

telygénia

- v biológii produkcia potomstva prevažne alebo výlučne samičieho pohlavia.

telytokia

- v biológii typ partenogenézy, pri ktorej z neoplodnených vajíčok vznikajú len samičky.

telzón

- v zoológii posledný článok zadočka článkonožcov.

tematika

- súbor, okruh tém, najmä v umeleckom diele.
- súbor, okruh súrodých tém.

tematizácia

- postup pri výstavbe tematickej štruktúry textu.
- prevedenie do tematickej flexie.
- filozofický myšlienkový akt vyjadrujúci to, čo je témou myslenia.

tematológia

- úsek porovnávacej literárnej vedy zaoberajúci sa skúmaním tematických súvislostí v literatúrach rozličných období a rozličných národov.

tembe

- východoafrická štvorboková stavba.

Tembé

- juhoamerický indiánsky kmeň žijúci na rieke Xingu (Rio Xingu).

temerario

- v hudbe odvážne, pevne.

temnosvit

- tenebrizmus; maľba prudko striedajúca svetlo a tieň.

tempár
tempárka

- v športe športovec, ktorý si po celý čas pretekov zachováva svoje tempo v behu na dlhých tratiach.

tempe

- skvasené varené sójové bôby. Indonézske jedlo.

tempel

- posvätné miesto, chrám, synagóga.

Tempel 1

- kométa 9P/Tempel 1. Je pomenovaná po Willhelmovi Tempelovi, ktorý ju 3. 4. 1867 objavil. Jej obežná dráha okolo Slnka je dlhá 5,5 roku. Jadro kométy ma asi 6 km.

Tempel, Ernst Wilhelm Leberecht

- Nemecko; 1821 - 1889 (Florencia); astronóm. V roku 1867 objavil kométu po ňom pomenovanú.

tempera

- nepriesvitná rýchloschnúca farba rozpustná vo vode alebo oleji.
- maľba takýmito farbami.

temperament

- živosť, povaha, letora, osobnostná štruktúra, súbor dynamických osobných vlastností.
- živá, prchká, ľahko sa vzrušujúca povaha, živosť.

temperamentný

- živý, čulý, prudký, vzrušivý.

temperatúra

- teplota.
- typ ladenia hudobného nástroja spočívajúci v rozdelení oktávy na dvanásť rovnakých poltónov.

temperovací

- týkajúci sa temperovania, určený, slúžiaci na temperovanie.

temperovaniekotva

- ohrievanie a udržiavanie teploty na stanovenej hodnote.
- hudobná úprava intervalov v rámci oktávy, temperované ladenie.

temperovaný

- v hutníctve spracovaný temperovaním.

temperovať

- (čo) zahrievať, zahriať na určitú teplotu.

temperovať čokoládovú hmotu

- v potravinárstve chladiť na teplotu 36 °C, vhodnú na formovanie alebo máčanie.

temperovňa

- oddelenie závodu, kde sa temperuje.

tempi passati

- minulé, staré časy.

templár

- príslušník rádu templárov, člen rytierskeho rádu založeného francúzskymi šľachticmi v Jeruzaleme r. 1119 (podľa Šalamúnovho chrámu – templa).

templári

- pozri rád templárov.

Temple, Robert

- spisovateľ. Vo svojej knihe Tajomstvo hviezdy Sírius poukazuje na znalosti kmeňa Dogonov o tejto hviezde.

Temple, Shirley

- USA
* 23. 4. 1928 (Santa Monica)
herečka.
Detská filmová hviezda.
1974 - 1976: veľvyslankyňa v Ghane.
1989 - 1992: veľvyslankyňa v Československu.

Temple, William

- Veľká Británia; 15. 10. 1881 (Exeter) - 26. 10. 1944 (Canterbura); anglikánsky teológ. 1929: arcibiskup v Yorku. 16942: arcb6iskup v Canterbury.

Templeton, John Marks

- Veľká Británia; † 8. 7. 2008 (Bahamy); zakladateľ Templetonovej ceny.

Templum

- Chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme.

templum

- antické posvätné miesto, neskôr chrám.
- synagóga v novšom období.

tempo

- rýchlosť, rýchlo, stupeň rýchlosti.
- väčšia (veľká) rýchlosť.
- jedna z dôb rytmických pohybov, obyčajne pri plávaní.
- (v šerme) vhodný moment na vykonanie akcie, včasnosť; čas na vykonanie.
- v hudbe rýchlosť, akou sa má predviesť skladba.
- povzbudzujúce volanie hráčom, aby pridali na rýchlosti, rýchlo, rýchlejšie.

tempo reči

- stupeň rýchlosti priebehu umeleckého prejavu v čase.

tempo ternario

- v hudbe trojdobový takt.

tempomat

- elektronické zariadenie automaticky udržiavajúce nastavenú rýchlosť automobilu (napr. na autostráde).

temporale

- v katolicizme vianočný a veľkonočný okruh s ich prípravnými dobami.

temporálie

- svetský správa a dôchodky spojené s duchovnou funkciou katolíckych duchovných.

temporálny

- časový, dobový, týkajúci sa určitého časového úseku, času všeobecne.
- prechodný, dočasný.
- svetský.
- v anatómii spánkový, týkajúci sa sluchovej kosti.

tempore in omni

- v každom čase, vždy.

tempus

- čas.

temurakotva

- židovský spôsob tvorenia slov z daného slova prehadzovaním hlások, rozdeľovaním slova alebo dvoma spôsobmi nahradzovania hlások podľa určitých pravidiel (atbaš, albam). Temura sa používala pri spisovaní posvätných kníh.

Temüdžin
Džingischán

- pozri Čingischán.

tenacita

- tuhosť, súdržnosť.
- v mineralógii tuhosť nerastov.

tenaille

- pevnostná stavba so striedavo vystupujúcimi a ustupujúcimi rohmi.

tenalgia

- bolesť šľachy.

tenardit

- bezfarebný kosoštvorcový nerast, bezvodý síran sodný, používaný v sklárskom a chemickom priemysle ako zdroj sodíka (podľa francúzskeho chemika L. J. Thénarda).

tenákel

- držiak rukopisu (pri ručnom sádzaní).

tencona

- dialogizovaný piesňový žáner stredovekej provensálskej lyrickej poézie s milostnou tematikou, podobný dvojitej kancóne.

tendencia

- smerovanie, smer.
- stranenie, zaujatosť.
- (v umení, politike a pod.) snaha uplatniť svojím dielom, konaním určité myšlienky, názory, chápanie a pod. s dobovo podmieneným a i. zameraním, zreteľom, cieľom, úmysel, zámer, snaha.

tendenčný

- zameraný, majúci, prejavujúci určité tendencie.
- straniaci, zaujatý, usilujúci sa zámerne, často rafinovane a celkom jednostranne skresliť nejakú skutočnosť, neobjektívne a úmyselne zle ju vyložiť.

tender

- vlečné vozidlo za parnou lokomotívou, v ktorom je uložené uhlie a prípadne aj voda, ktoré sú potrebné pre pohyb lokomotívy.
- výzva na podanie najvýhodnejšieho návrhu určitej zmluvy; verejná ponuková súťaž.

tenderizácia

- v potravinárstve urýchlené dozrievanie mäsa.

tendinitída

- zápal šľachy.

tender

- verejná ponuková súťaž, výzva.
- zásobník paliva a vody pre parné lokomotívy.

tendo-
tend-

- prvá časť zložených slov majúca význam šľacha, šľachový.

tendomukoid

- bielkovina nachádzajúca sa v šľachách a väzoch.

tendoplastika
tenoplastika

- plastická operácia šľachy.

tendorafia

- chirurgické zošitie šľachy.

tendovaginitída

- zápal šľachovej pošvy.

tendovať

- mať sklon, tendenciu.

tenebrizmus
chiaroscuro

- temnosvit; maľba prudko striedajúca svetlo a tieň.

tenektómia

- chirurgické vybratie časti šľachy.

teneramente

- v hudbe nežne, jemne.

tenerifa

- šitá krajka(podľa kanárskeho ostrova Tenerife).

Tenet, George

- USA; 2004: riaditeľ CIA. Odstúpil 3. 6. 2004 (kvôli kritike pred vojnou v Iraku).

tenezmus

- neutíšiteľné nutkanie na stolicu.

Teng-chuej, Li

- Taiwan; politik. Prezident.

tenge

- menová jednotka Kazachstanu.

teniogranit

- dislokačne metamorfovaná žula.

tenióza
teniáza

- črevné parazitárne ochorenie vyvolané pásomnicou.

tenis

- hra dvoch alebo štyroch hráčov s loptičkou odrážanou raketou na ihrisku rozdelenom sieťou.

tenis, stolný
table-tennis
pingpong

- hra dvoch alebo štyroch hráčov s malou loptičkou odrážanou raketami ponad sieťku na stole.

teniska

- ľahká plátenná obuv (pôvodne na tenis).

tenista
tenistka

- hráč tenisu.

tenit

- prirodzená zliatina železa a niklu obsiahnutá v meteoritoch.

Tenkrát, Petr

- ČR; * 31. 5. 1977; hokejista.

Tennant, Smithson

- Veľká Británia; 1761 - 1815; chemik. V roku 1804 izoloval irídium. V roku 1884 izoloval osmium

tennantit

- sivý kockový nerast, sulfid medi a arzénu (podľa anglického chemika S. Tennanta).

tennó

- oficiálny titul japonského cisára, nebeský vládca.

tenodéza

- chirurgický zákrok meniaci šľachy ochrnutých svalov na väzy ich pripojením pod okosticou ku kosti.

Tenochtitlankotva

- aztécke hlavné mesto, dnešné Mexiko City. Sídlil v ňom vládca Aztékov. 1519: mesto objavil Hernán Cortéz. 1521: mesto zničil Hernán Cortéz. Dnes na jeho mieste stojí Mexico City.

tenoplastika
tendoplastika

- plastická operácia šľachy.

tenor

- najvyšší mužský hlas.
- basová krídlovka.
- v starších skladbách základný tón, na ktorom sa recituje text, (v starších viachlasových skladbách) hlas, ktorý je nositeľom základnej melódie (obsahujúci cantus firmus).
- basová krídlovka, tenorový roh.

tenorbarytón

- barytón približujúci sa svojou polohou tenoru.

tenorista

- spevák s tenorovým hlasom, tenor.

tenorit

- čierny, sivý jednoklonný nerast, kysličník meďnatý nachádzajúci sa v produktoch sopečnej činnosti (podľa talianskeho prírodovedca M. Tenora).

tenorsaxofonista
tenorsaxofonistka

- hráč na tenorsaxofóne.

tenorsaxofón

- tenorový saxofón.

tenotómia

- chirurgické preťatie šľachy.

tent

- cirkusový stan.

tentakulit

- vyhynuté bezstavovcové živočíchy s neistým zaradením, známe podľa drobných kónických vápenatých schránok s priečnymi prstencami.

tentákulum

- mnohobunková žliazka mäsožravých rastlín.

tentámen

- prvá časť bakalárskej skúšky, predbežná skúška.

tenuto

- v hudbe s dodržaním plnej časovej hodnoty.
- tento spôsob prednesu.

tenzia

- napätie.
- tlak.
- vo fonetike vrcholová artikulačná fáza skupín hlások, v ktorej sú artikulačné ústroje v postavení typickom pre hlásku (v danom hláskovom okolí) a v ktorej obyčajne dlhšie vydržia (t. j. počas trvania hlásky).
- v medicíne krvný tlak.
- v psychológii emočný stav charakterizovaný napätím, úzkosťou.

tenzia pár

- tlak nasýtenej pary v uzavretom priestore nad kvapalinou, ktorá je s ňou v rovnováhe; tlak nasýtených pár.

tenzid
tenzit

- povrchovo aktívna látka.
- obyčajne syntetické organické hydrofóbne zlúčeniny, ktoré znižujú povrchové napätie vody a umožňujú rozpúšťanie látky, súčasti najnovších pracích prostriedkov.

tenzimeter

- prístroj na meranie tlaku nasýtených pár.

tenzimetria

- spôsob merania tlaku nasýtených pár.

Tenzing Hillar Everest Marathon

- najvyššie situovaný maratónsky beh. Štart je v nadmorskej výške 5. 400 m pri ľadopáde Khumbu, cieľ v trekingovej základni Namče Bazar (3.446 metrov nad morom). Maratón sa beží na počesť prvého výstupu Tenzinga Norkeja a Edmunda Hillariho na Mount Everest 29. mája 1953.

tenzný

- napätý, úzkostný.

tenzometer

- prístroj na meranie zmien v dĺžke (pretiahnutia) v namáhanom materiáli, prieťahomer.

tenzometria

- metóda zisťovania napätia na základe merania zmien materiálu sledovanej konštrukcie.

tenzor

- zobecnenie vektora.
- súbor prvkov určujúcich v danej súradnicovej sústave určitú geometrickú alebo fyzikálnu veličinu.
- v v anatómii sval, ktorý umožňuje napínanie, napínač.

tenzor deformácie

- sústava zložiek určujúcich deformáciu pružného telesa.

teo-

- prvá časť zložených slov majúca význam boh, boží.

teobromín
theobromin

- alkaloid obsiahnutý najmä v kakaových bôboch (Theobroma cacao). Používa sa v lekárstve.

teocali

- aztécka chrámová stavba na vysokej stupňovitej pyramíde.

teocentrizmus

- svetonázor pokladajúci za základ sveta boha, ktorému je všetko podriadené.

teodícea

- zdôvodnenie, ospravedlňovanie božej existencie (všemohúceho, vševedúceho a nanajvýš dobrotivého) vzhľadom na existujúce zlo vo svete (stoici, gnostici a najmä G. W. Leibniz).
- dôkaz Božej existencie.

teodolit

- zememeračský (geodetický) prístroj k meraniu vodorovných a zvislých uhlov.

Teodorik

- dvorný maliar na dvore Karla IV. Autor cyklu utrpenia Kristovho.

teofánia
theofania

- zjavenie sa boha.

teofágia
theofagia

- obrad, pri ktorom veriaci jedia to, čo pokladajú za telo svojho boha, aby sa mu priblížili.

teofánia

- zjavenie Boha (vo vonkajšej aj vnútornej rovine sveta).

teofóbia

- chorobný strach z Božieho trestu, z "Božieho hnevu".

teofylín

- alkaloid nachádzajúci sa v listoch čaju, používaný v lekárstve ako diuretikum.

teognózia

- náuka o poznaní Boha.

teogónia
theogonia

- názory na pôvod, vznik. zrodenie sa bohov, sveta, mytologické predstavy o zrodení bohov (v polyteistických náboženstvách); súčasť mytológie spojená s kozmológiou.
- súhrn božstiev, ktorých kult tvorí určitú polyteistickú náboženskú sústavu.

teokracia

- bohovláda; vláda vykonávaná v mene boha.

teokrat
teokratka

- stúpenec teokracie.

teolatria
theolatria

- uctievanie boha, bohoslužba.

teologizovať

- robiť niečo teologickým.
- zaoberať sa teológiou.

teologumenon

- teologická poučka.

teológ
teologička

- odborník v teológii.
- kto študuje teológiu, bohoslovec.

teológia

- bohoslovie; náuka zdôvodňujúca náboženstvo, vieru, jej zdroj a predmety.

teológia, apoštolátu

- náuka protestujúca "proti prepadu cirkvi do zbožnej náboženskosti" a proti "tyranii sakrálnych rádov". Jej zakladateľom bol Johannes Christiaan Hoekendijk.

teológia, dialektická

- zdôrazňuje polaritu medzi bohom a človekom a krízovosť ľudskej existencie (Barth, Brunner, Hromádka, Gogarten).
- moderná antropologizujúca protestantská teológia.

teológia, liberálna

- prevažovala v protestantizme 18. a 19. storočia (Schleiemacher, Troeltsch, Harnack, Ritschl, . . . ). Je charakteristická zavedením niektorých prvkov vedeckej kritiky do metód teologickej práce, obmedzením dogiem, snahou o demytologizáciu, uchovaním len morálnych pasáží Biblie.

teomantia

- poverčivé jasnovidectvo z Božieho vnuknutia.

teománia

- náboženský blud; duševná poruch prejavujúca sa náboženským blúznením.

teomorfný
theomorfný

- zobrazený v božskej podobe, predstavovaný ako boh.

teonormný

- daný, určený tzv. Božím zákonom.

teopneustia

- "Božské vnuknutie".

teorba

- starý strunový brnkací nástroj podobný lutne.

teoretik
teoretička

- kto teoreticky pracuje v nejakom odbore, zaoberá sa teóriou nejakého odboru (opak je praktik).

teoretizovať

- rozvíjať teóriu, teórie, uvažovať teoreticky, (často pejoratívne) samoúčelne.

teorém
teoréma

-
- všeobecne platná poučka.
- veta, prípadne formula odvodená zo základných predpokladov, napr. axióm.
- v danej axiomatickej sústave dokázané, pravdivé, platné tvrdenie.

teorém, ekvipartičný

- ekvipartičný zákon.

teosint

- Zea diploperennis. Divý druh kukurice.

Teotihuacán

- prvé skutočné mesto Strednej Ameriky. Vzniklo okolo roku 150 v dnešnom Mexiku. Z neznámych príčin mesto zaniklo okolo roku 650.

Teoyaominqui

- aztécky boh, strážca mŕtvych duší.

teozof
teozofista

- stúpenec teozofie.

teozofia
theozofia
theosofia

- božia múdrosť, intuitívne, mystické videnie boha, podstaty sveta, nábožensko-filozofické systémy spojené s niekdajším gnosticizmom, usilujúce sa o vyššie, bezprostredné mysticko-intuitívne poznanie Boha a jeho tajomstva, opierajúce sa pritom napospol o ezoterické a okultné náuky.

teóriakotva

- názorový systém, učenie, myšlienková sústava.
- vedecky konzistentný výklad (na rozdiel od čistej empírie).
- súbor pravidiel nejakej oblasti umenia alebo nejakej zručnosti (opak je prax).

teória, abstinenčná

- ekonomická teória vyvodzujúca existenciu úroku z ochoty zriecť sa časti spotreby a hodnotu tejto časti venovať na tvorbu fixného kapitálu.

teória, afektová

- teória rozvinutá v 18. storočí, podľa ktorej je úlohou hudby napodobňovať citové hnutia - afekty.

teória, aktuality

- koncepcia, podľa ktorej duša existuje v prebiehajúcich duševných pochodoch a nie sama o sebe.

teória čísel

- odbor matematiky zaoberajúci sa skúmaním vlastností najmä celých čísel.

teória dvojakej pravdy

- učenie o koexistencii zjavenia náboženskej pravdy a rozumovej pravdy.

teória ekonomických cyklov

- teória o príčinách konjunktúr a kríz.

teória, elitárska

- pozri elita. Koncepcia, ktorá tvrdí, že spoločnosť vždy bola a bude rozdelená na malú vládnucu vrstvu, elitu, a ovládanú väčšinu, masu. Spoločenský pohyb sa obmedzuje len na cirkuláciu elít.

teória, evolučnákotva

- učenie o vývoji prírody od nižších foriem k vyšším vplyvom zmien životných podmienok organizmov. Je založená na predpoklade, že sa živočíchovia a rastliny s každou ďalšou generáciou menia a potomkom sa predávajú vlastnosti, ktoré uľahčujú prežitie. Ako prvý ju sformuloval Charles Darwin.

teória, explanačná

- vedecký charakter pedagogiky, ktorý poskytuje výklad o štruktúre a fungovaní javov v edukačnej realite.

teória, humusová

- teória výživy rastlín, ktorá preceňuje význam humusu ako jediného zdroja výživy rastlín. Obhajoval ju A. D. Thaer (1752 - 1828).

teória, chaosu

- teória, ktorej autorom je Edward Lorenz.

teória informácie

- veda o zákonitostiach vzniku, zmien a prenosu informácií.

teória, Jeansova

- podľa J. H. Jeansa; teória vzniku planét, podľa ktorej sa ku Slnku priblížila iná hviezda, ktorá na ňom zdvihla slapovú vlnu v tvare cigary. Tá sa neskôr rozpadla na jednotlivé planéty. Rýchlo sa ukázala ako neudržateľná.

teória, Kantova-Laplaceova

- teória vzniku planét (publikovaná Kantom, neskôr zdokonalená Laplaceom), podľa ktorej slnečná sústava vznikla z otáčajúcej sa prahmloviny. Zmršťovaním sa zvyšovala rýchlosť a odstredivou silou sa oddeľovali prstence, z ktorých vznikli planéty. Niektoré prvky teórie sú prijímané dodnes.

teória, katastrofická

- kozmogonická teória vysvetľujúca vznik planetárnej sústavy na základe nejakej katastrofy.

teória, kauzality

- pozri kauzalita.

teória, kinetická
teória hmoty

- teória založená na fakte, že hmota sa skladá z atómov (iónov, molekúl), ktorých pohybová energia je úmerná teplote, ich pohyb je popisovaný v základoch klasickej mechaniky. Teória je len priblíženie sa skutočnosti, lebo zanedbáva vnútornú štruktúru atómov (iónov, molekúl).
- náuka o rýchlostiach chemických reakcií katalyzovaných enzýmami.

teória, kognitívna

- (v sociológii) názor, že poznávacie procesy v sociálnej interakcii majú základný význam pre existenciu sociálnej štruktúry.

teória, korpuskulárna svetla

- fyzikálna teória; vznikla v roku 1924. Podľa nej sa letiace častice (elektrónov, fotónov) chovajú súčasne ako vlny - čím rýchlejšie letia, tým kratšie vlny predstavujú.

teória, kvantová

- popisuje zákony subatomárneho sveta. Podľa teórie sa isté fyzikálne veličiny môžu meniť (vyžarovať, absorbovať, šíriť) po celistvých násobkoch elementárneho množstva (kvantách), čo je zásadný rozdiel od klasickej fyziky.

teória, laryngálna

- teória o ranej vývojovej fáze hláskového systému indoeurópskych jazykov.

teória, minerálna

- teória výživy rastlín vypracovaná Justusom von Liebigom. Preceňuje význam minerálnych látok pre výživu rastlín.

teória, nebulárna

- popisuje vznik planetárnej sústavy z prachovoplynnej hmloviny. Jej základy položil Immanuel Kant.

teória, panspermie

- v roku 1903 ju prezentoval Svante Arrhenius. Tvrdil v nej, že život na Zemi nevznikol na Zemi, ale bol na ňu privlečený z vesmíru.

teória pevných látok, pásová

- teória založená na tzv. pásovom modeli. Vysvetľuje vlastnosti vyplývajúce z kvantovej mechaniky chovania sa súboru elektrónov (napr. vodivosť).

teória peňazí, kvantitatívna

- teória, podľa ktorej peniaze nemajú vnútornú hodnotu a získavajú svoju hodnotu vo sfére obehu podľa toho, koľko ich je v obehu.

teória poľa, unitárna

- pôvodne zjednotený výklad a opis elektromagnetických a gravitačných javov, neskôr budúce jednotné teórie všetkých polí a ich interakcií.

teória poznania

- gnozeológia, noetika.

teória práva, normatívna

- rýdza náuka práva. Teoretický smer nadväzujúci na filozofiu I. Kanta. Vznikla na počiatku 20. storočia v diele H. Kelsena a F. Weyra. Postavila ostrú hranicu medzi tým, čo je a tým, čo má byť. Úlohu právnej vedy vidí v tom, čo má byť. Nepovažuje za nutné skúmať spoločenské podmienky vytvárajúce právo.

teória, systémov

- v kybernetike teória o vzťahoch medzi nimi a vzťahu medzi ich štruktúrou a správaním.

teória, Šmidtova

- kozmogonická teória. Predpokladá, že planéty vznikli z oblaku kozmického prachu obklopujúceho Slnko. Pri zrážkach častíc sa vytvorili pôvodne chladné planéty, ktorých vnútro sa zahrialo rádioaktívnymi procesmi.

teória, Wegenerova

- predpokladá jeden spoločný prakontinent (Pangea), ktorý sa postupne rozpadal na jednotlivé kontinentálne kry - na ich čele dochádzalo ku vrásneniu, na ich zadku vznikali brázdy. Všeobecne uznávaná teória tvorby kontinentov.

tepalum

- kvetný lístok tvoriaci súčasť okvetia jednoobalových kvetov.

tepe
tell
hüyük

- (na Blízkom východe a na Balkáne) výšina, ktorá vznikla niekoľkorakým osídlením v priebehu tisícročí, tzv. sídlisková mohyla.

Tepedelenli

- pozri Ali, paša Janinský.

tepee
teepee
týpí

- kužeľovitý, pôvodne kožený stan, obydlie severoamerických Indiánov.

Tepeš - Dracula, Vlad

- Rumunsko; * 1431 (Sighisoara); knieža; aj Vlad Nabodávač (jeho obľúbený spôsob popravy nepriateľov - nechával ich nabodnúť na kôl).

tepidárium

- v starorímskych kúpeľoch ústredná sieň s vlažným kúpeľom.
- záhradný skleník so stredne teplým vzduchom.

tepido

- v hudbe teplo, vlažne.

tepich
tébich

- koberec.

teplo, atómové, pevných látok

- teplo potrebné k zahriatiu 1 gramatómu danej látky o 1 °C. Podľa Dullong-Petotovho pravidla jej hodnota približne 6,2 cal/grad.

teplo, Jouleovo

- teplo uvoľňované pri prechode elektrického prúdu vodičom. Je úmerné štvorcu prúdu.

teplo, latentné

- energia, ktorú je nutné dodať (odobrať) látke pri prechode z jedného skupenstva do druhého bezo zmeny teploty.

teplo, reakčné

- teplo vznikajúce pri chemickej reakcii.

teplofikácia

- rozvádzanie, rozvod tepla.

teplojem

- akumulátor tepla.

teplomerkotva

- prístroj na meranie teploty.

teplomer, dištančný

- teletermometer.

teplomer, parotlačný

- talpotazimeter.

teplomer, registračný

- so samočinným zapisovaním teploty.

teplomer, Sixov

- meteorologický prístroj na meranie teplotných rozdielov. Má tvar sklenenej trubice v tvare U, ktorá je naplnená ortuťou a liehom. Ak teplota stúpne, lieh v ľavej časti trubice sa rozpína a vytláča ortuť do pravej časti. Kovový ukazovateľ zaznamená najväčšiu výchylku ortuti, teda najvyššiu teplotu. Pri poklese teploty sa objem liehu zmenší, ortuť sa posúva opačným smerom a posúva druhý ukazovateľ, ktorý označuje najnižšiu teplotu.

teplomerný

- určený na meranie teploty.

teplota, absolútna
termodanymická teplota

- Kelvinova teplota, teplota počítaná od absolútnej nuly. Má vždy kladnú hodnotu.

teplota, farebná

- teplota absolútne čierneho telesa, ktorého žiarenie má rovnakú intenzitu jednotlivých farieb ako žiarenie skúmaného telesa.

teplota, kritická

- medzná horná teplota, nad ktorou nie je možné skvapalniť nejaký plyn ani pomocou najvyšších tlakov. Pod kritickou teplotou je možné plyny skvapalniť pomocou tzv. kritických tlakov. Napr. kritická teplota vodíka je - 241 °C (kritický tlak 13,4 kp/cm 2 ), kyslíka - 118 °C (kritický tlak 50 kp/cm 2 ), dusíka - 146 °C (kritický tlak 34 kp/cm 2 ).

teplota, termodynamická

- absolútna teplota.

tepluška

- (v ruskom prostredí) vagón vojenského vlaku upravený na bývanie.

Teplý, JankotvaJan Teplý

- ČR; 1931 (Praha) - 25. 5. 2007; herec. 60. roky: Divadlo Jiřího Wolkera v Prahe. 1965 - 1986: divadlo S. K. Neumanna v Libni. 1986 - 1990: člen Městských divadel pražských. 1990 - 2004: pôsobil v pražskom Divadle na Vinohradech. Filmografia: Pojišťovna štěstí (TV seriál); Zdivočelá zemeě (TV seriál); Skřivánci na niti; Ucho; 2006: Poslední kouzlo (TV film).

tepna

- cieva, ktorou prúdi krv zo srdca. Má pevné steny a preto ňou môže byť krv hnaná pod vysokým tlakom. Okrem pľúcnej tepny je v nich krv okysličená, jasne červená

tepna, pľúcnakotva

- vedie odkysličenú krv zo srdca do pľúc.

tepny, koronárne

- tepny vyživujúce srdečný sval.

Tepodong-2
Unha 2

- KĽDR
medzikontinentálna neúspešne raketa vyskúšaná v júli 2006.
5. 4. 2007 4:29 SEČ: raketa vyniesla na obežnú dráhu satelit Kwangmjongsong-2 (nevydarený pokus).

tequila [tekila]

- silný mexický alkoholický nápoj.

tera

- japonský budhistický chrám stavaný zvyčajne na pahorkoch alebo vyvýšeninách.

tera-

- predpona vo význame násobku 1012.

teraco

- terazzo
liata brúsená podlahovina bez špár z kamennej drte v cementovej malte.

teraflop

- pozri flops.

terakota
terracottakotva

- pórovina z pálenej hliny, tehlovej, hnedej alebo hnedožltej farby, používaná najmä na ozdobné účely, na tvorbu malých plastík a pod.
- neglazované výrobky z pálenej hliny (sošky, vázy, architektonnická plastika).
- hrnčiarske výrobky bez glazúry.

teralit

- hrubozrnná vyvretá, hlbinná bázická hornina obsahujúca plagioklas, nefelín a i.

teraohmmeter

- merací prístroj na meranie veľkých odporov.

terapeut
terapeutka

- kto robí terapiu.
- židovská asketická sekta žijúca v púšti (do 1. storočia n. l.), neuznávajúca otroctvo, vlastníctvo a zaoberajúca sa liečením.

terapeutický

- liečebný.

terapeutika

- terapia.

terapeutkum

- liečebný prostriedok.

terapia
terapeutika

- terapeutika
liečba, liečenie, liečebný postup.

terapia, antiretrovirovákotva

- (HAART); liečba AIDS špeciálnou kombináciou liečiv. Napáda vírus HIV v rôznych fázach cyklu jeho života. Znižuje úmrtnosť chorých až o 80%.

terapia, aurikulárna

- spôsob akupunktúry, pri ktorom sa ihličky vpichujú do bodov na ušnom lalôčku. Akupunktúra pokladá ľudské ucho za akési zrkadlo celého tela, na ktorom sa nachádzajú body súvisiace s jednotlivými telesnými orgánmi a funkciami. Niekedy sa ku presnému určeniu týchto bodov užíva ľahkých elektrických alebo magnetických nástrojov, ktoré súčasne stimulujú jednotlivé body.

terapia, fotodynamická

- ožarovanie postihnutých miest.

terapia, izotopová

- injekčné vpravenie rádioizotopu do krvi, ktorý sa potom hromadí v rakovinovom nádore, ktorý ničí ionizujúcim žiarením. Ako jeden z prvých túto metódu liečby rakoviny použil v roku 1949 nemecký špecialista v nukleárnom lekárstve Cuno Winkler (Nemecko).

terapia, laserová

- ožarovanie postihnutých miest.

terapia, reflexívna
reflexológia

- využívajúca reflexy, ich vlastnosti a spoje na vyprovokovanie pohybu, reflexoterapia; liečebná metóda, ktorá používa lokalizovaný tlak (najmä prstov) na reflexné plôšky v oblasti chodidiel a dlaní na pôsobenie na rôzne časti a orgány tela.

terarista
teraristka

- kto sa venuje teraristike.

teraristika

- chov drobných suchozemských živočíchov v teráriách.

terasa

- terénny stupeň.
- v geológii vodorovná alebo mierne naklonená plocha s príkrejším bočným svahom; usadenina (riečna, jazerná, morská).
- plochá strecha so zábradlím.

terasovanie

- stupňovitá, hrádzková alebo priehľadová úprava hospodársky obrábaných svahov (melioračným opatrením) na protieróznu ochranu.

terato-

- prvá časť zložených slov majúca význam obluda, netvor.
- prvá časť zložených slov majúca význam vada, chyba.

teratoblastóm

- nádor majúci pôvod v embryonálnom tkanive rastúcom invázne.

teratogenéza

- vznik a vývoj vrodenej vady.

teratogenita

- schopnosť látky vyvolať vrodenú vývojovú odchýlku vyvíjajúceho sa plodu.

teratogén

- chemický alebo fyzikálny faktor prostredia vyvolávajúci vznik vrodenej vady.

teratológia

- odbor študujúci vrodené vývojové vady.

teratoskop

- staroveký veštec alebo vykladač zázrakov a tzv. Božích znamení.

teratóm

- embryonálne založený nádor spravidla obsahujúci tkanivá zo všetkých troch zárodočných listov.

terazzo
teraco

- liata brúsená podlahovina bez špár z kamennej drte v cementovej malte.

teráriumkotva

- zariadenie pre chov plazov a obojživelníkov, prípadne drobných cicavcov.

terátum

- netvor.

terbium

- chemický prvok, značka Tb. Objavil ho C. G. Mosander. Nazvaný podľa švédskeho náleziska Ytterby.

terc

- hovorovo melódia o terciu vyššia alebo nižšia ako základná.
- tercka, určité zoskupenie troch karát pri hre.

tercdecima

- interval zložený z oktávy a sexty (trinásty stupeň od daného tónu).

tercerol
tercerola

- malá pištoľ, často vybavená sklopnou, vymrštiteľnou trojhrannou dýkou skrytou pod hlavňou, používaná v 17. – 19. storočí ako osobná zbraň kuriérov.

tercerón
tercerone

- austrálsky miešanec belocha a mulatky alebo mulata a belošky.

tercet

- trio; v hudbe komorná skladba pre tri nástroje alebo hlasy.

terceto
tercet
trio

- súbor troch hudobníkov alebo spevákov komornej hudby.
- trojveršová strofa v znelke.

tercia

- tretia trieda osemročných gymnázií.
- písmo o veľkosti 16 bodov.
- tretí stupeň diatonickej stupnice.
- interval s rozdielom troch tónov diatonickej stupnice.
- tupeň veľkosti tlačiarskeho písma (16 bodov = 6,016 mm).
- v papiernictve výmet papiera nevyhovujúceho technickým normám akosti, tretí výber.
- modlitba breviára.
- druh bojového zoskupenia pešieho pluku.

tercián
terciánka

- študent, žiak tercie.

terciána

- druh malárickej horúčky vracajúcej sa každý tretí deň.

terciár
terciárka

- člen tretieho rádu niektorých katolíckych reholí, ktorý žije v svetskom povolaní v duchu príslušnej rehole.

terciárny

- tretí v poradí.
- vzťahujúci sa na číslo tri.
- tretieho druhu, stupňa.

terciér

- treťohory. Obdobie pred 61 miliónmi až 5,3 miliónmi rokov. Delí sa na raný terciér - palaeogén (palaeocén, eocén, oligocén) a neogén (miocén, pliocén). V ranom terciéri dochádza k diverzifikácii a búrlivému vývoji cicavcov. Vznikajú krytosemenné rastliny, ktoré vytvorili vhodné podmienky pre vývoj bylinožravcov.
- terciálny sektor; oblasť národného hospodárstva zahŕňajúca školstvo, zdravotníctvo, vedu, verejnú správu.

terciogenitúra
tertiogenitura

- (v šľachtických a panovníckych rodoch) dedičský poriadok povolávajúci na dedenie tretiu (podľa veku) líniu príbuzných.
- časť dedičstva, pre ktorú platí tento poriadok postupnosti.

tercína

- trojveršová sloka zložená z desiatich alebo jedenástich jambických veršov.

tercka

- určité zoskupenie troch karát pri hre.

terckvartakord

- druhý obrat septimového akordu s kvintou v base.

terč

- predmet, obyčajne kruhový obrazec, používaný ako cieľ pri streľbe.
- predmet podobný terču.
- v botanike súbor kvetov s rúrkovitými korunami uprostred kvetného úboru (napr. králik, slnečnica).
- v botanike kruhovitý medník na dne kvetu niektorých rastlín (napr. ruty).

terč, návesný

- signalizačné zariadenie.

terč, živý

- človek alebo zviera slúžiace ako terč.

terčík

- látka vystavená toku častíc v urýchľovači, reaktore alebo v kozmickom žiarení.
- malý predmet kruhového tvaru.
- zariadenie na prelaďovanie strún na harfe.

terčík, zárodočný

- (v embryogenéze plazov, vtákov) vlastná ryhujúca sa protoplazma s jadrom tvoriacim malú oblasť na animálnom póle vajíčka.

terčíky, prísavné

- rozšírené konce úponkov niektorých lián (napr. divého viniča).

terčovec

- pestro sfarbená ryba z čeľade cichlíd diskovitého tvaru tela, žijúca vo vodách trópov a subtrópov.

terčovnica

- ručnica na streľbu do terča.

terebina

- tekuté sušivo zo zmesi ľanového oleja a prírodnej živice riedené terpentínom.

terebintakotva

- ker alebo malý strom rodu Pistacia, roniaci z narezanej kôry voňavý terpentín, ktorý sa prv používal ako liečivo alebo na prípravu farieb.

terebra

- (u blanokrídleho hmyzu) kladielko na kladenie vajíčok do lariev v dreve.

teredo

- lastúrnik rodu Teredo so zakrpatenými vápenitými lastúrami, ktorých ostré okraje používa na vŕtanie do dreva lodí.

terej austrálsky

- Sula serrator.

terej modronohý
Sula nebouxii

- endemický vták z Galapág. Dorastá do výšky 80 cm, dĺžky asi 66 cm. Rozpätie krídiel 150 - 160 cm. Znáša 2 - 4 zelenomodré vajíčka. Je charakteristický modro zafarbenými nohami.

terej biely
Sula bassana

- najväčší morský operenec severného Atlantiku. Dosahuje hmotnosť až 3,5 kg. Sídli vo Veľkej Británii, na nemeckom pobreží, na pobreží Nórska, Islandu a na východnom pobreží Kanady.

terej guanový
Sula variegata

- hojný druh žijúci v okolí Humboldtovho prúdu. Podieľa sa na tvorbe guána.

terej juhoafrický
Sula capensis

- juhoafrický druh tereja.

terej maskový
Sula dactylatra

- endemický vták z Galapág.

terej rudonohý
Sula sula

- endemický vták z Galapág.

tereka

- korytnačka z čeľade Pelomedusidae dorastajúca až do dĺžky 1 metra, žijúca v Afrike a Južnej Amerike.

terella

- model Zeme, ktorý sa používa napr. pri skúmaní dráh slnečného korpuskulárneho žiarenia v magnetickom poli Zeme.

Teremin, Lev Sergejevič

- Rusko; 1896 (Petrohrad) - 1993; vynálezca, špión. Koncom 20. rokov 20. storočia zostrojil hudobný nástroj thereminvox - je považovaný za zakladateľa elektrofonickej hudby. 1938: sovietmi unesený z USA. Uväznený v gulagu (bol prinútený zdokonaľovať odpočúvacie zariadenia), kde sa mimochodom podieľal na výrobe jedného z prvých sovietskych televízorov

teremtete
teremtette

- (z maďarčiny) mierne zahrešenie vyjadrujúce hnev, zlosť.

teremtetovať

- kliať, nadávať, hrešiť citoslovcom teremtete.

terenár

- v športovom slangu terénny pretekár.

Terentius

- Rím; asi 185 (Kartágo) - 159 pred Kristom; komický básnik a dramatik; aj Publius T. Afer. Dielo: 162: Eunuchus (Eunuch)

terstriálny

- v oznamovacej technike súvisiaci s šírením televízneho signálu vysielačmi po zemi, nie cez satelit.

terestrický

- zemný, zemský, pozemný, pevninský, suchozemský (napr. terestrický vysielač - pozemný vysielač).
- pozemský.
- v zoológii suchozemský, pozemný.
- tvorený z kremičitanových hornín.
- v optike prispôsobený na zemské pozorovanie.

Tereškovová, Valentina Vladimirovna

- ZSSR; * 6. 3. 1937 (Maslennikovo); kozmonautka. Manžel A. G. Nikolajev. Dcéra Jelena. 1. žena vo vesmíre (16. 6. 1963). Let na Vostok 6. 22. 1. 1969 bol v Moskve spáchaný atentát na kozmonautov Tereškovovú, Beregovoja, Nikolajeva a Leonova. Atentátnik Viktor Iljin vypálil 16x, zabil vodiča, zranil Nikolajeva do chrbta a Beregovoja do tváre.

tereziánsky

- súvisiaci s panovaním Márie Terézie.

terén

- exteriér; voľná krajina, vonkajšok.
- časť zemského povrchu nejako členená, upravená, s jeho prírodnými aj umelými objektmi a javmi (vodstvom, porastom, cestami, sídliskami a pod.).
- krajina vo voľnej prírode.
- pracovná oblasť mimo vlastného pracoviska (obyčajne na vidieku, mimo hlavného alebo veľkého mesta).

terén, ovládnuť

- nadobúdať prevahu v niečom, nad niekým.

tergit

- silno sklerotizovaná doštička na chrbtovej strane telových článkov článkonožcov, najmä hmyzu.

tergo

- zadná strana.

teriér

- plemeno loveckých, prípadne spoločenských psov.

teriér, airedalský
airedale teriér
erdelteriér
erdel

- hrubosrsté plemeno služobného psa zo skupiny teriérov vyšľachtené v Anglicku. Pomenovaný podľa údolia Airedale.

teriér, americký atafordšírsky

- American Staffordshire Terrier; útočný teriér. Výška 46 - 48 cm v kohútiku, fena 43 - 46 cm.

teriér, bedlingtonský

- plemeno menšieho spoločenského psa s vyklenutým chrbtom a kučeravou srsťou (podľa mestskej oblasti Bedlington v severnom Anglicku).

teriér, škótsky

- s čiernou dlhou srsťou.

teriér, waleský

- drsnosrsté plemeno poľovníckeho psa zo skupiny teriérov, vyšľachtené vo Veľkej Británii.

terina

- hlboká misa s viečkom, polievková misa.
- v archeológii praveká širšia vázovitá nádoba s užším hrdlom.

teriofauna

- súbor zveriny - cicavcov určitého územia.

teriológia
mamaliológia

- veda o cicavcoch.

teriomorfizmus

- zoomorfizmus.

triomorfný

- zvierací, zoomorfný.

teritorialita

- právna zásada, podľa ktorej sa k posudzovaniu právnych skutočností používa právny poriadok príslušného územia.

teritoriálny

- územný.

teritórium

- revír; územie, oblasť, štátne územie, výhradné územie.

Terizinosaurus

- dinosaurus z obdobia pozdnej kriedy. Žil na území dnešného Mongolska. Mal z dinosaurov najväčšie pazúry - dorastali do dĺžky až 90 cm.

Terjan, Vahan

- Arménia; 28. 1. (9. 2. ) 1855 (Gandža) - 7. 1. 1920 (Orenburg); básnik.

terkelica

- liehový nápoj vyrobený destiláciou zo skvasených hroznových výliskov.

terlinguait

- kryštalický zelenkavý, žltastý, žltý až hnedý jednoklonný nerast, oxychlorid ortuti (podľa náleziska v Terlingua v Texase v USA).

term

- energetický stav atómu alebo molekuly.
- v logike forma výrazu, ktorý niečo označuje v symbolike matematickej logiky.
- v poľnohospodárstve energetická kŕmna jednotka založená na hodnotení krmív podľa energetickej hodnoty získaného produktu (mlieko, mäso, masť).

termalastik

- cievková izolácia.

termalizácia neutrónov

- ich spomaľovanie na energiu blízku kinetickej energii atómov (molekúl) prostredia.

termalloy

- zliatina niklu a medi bez feromagnetických vlastností.

termálny

- tepelný, teplý.
- vzťahujúci sa na teplo.

Termerová, Lenka

- ČR; herečka. Dcéra Martha Issová (otec Moris Issa).

termidor
thermidor

- jedenásty mesiac francúzskeho revolučného kalendára z 18. stor. (od 19. júla do 17. augusta), pozri revolučný kalendár.

termika

- odvetvie fyziky študujúce teplo a javy s ním súvisiace.
- v meteorológii výstupné a zostupné prúdy vzduchu vznikajúce v dôsledku nerovnomerného zahrievania sa zemského povrchu.
- v letectve a balónovom lietaní označenie pre vertikálne prúdenie so silnými poryvmi.

terminácia

- ohraničenie, vymedzenie, termínovanie, stanovenie lehoty.
- v jadrovej fyzike ukončenie reakcie, zánik aktívnych centier reťazových a katalyzovaných reakcií.

terminál

- prekladisko, konečná stanica.
- náročne rozvinuté miesto prestupu z prvoradého dopravného prostriedku na druhý.
- vstupné a výstupné zariadenie počítača.
- v záhradníckom slangu terminálny výhon.

terminála

- vrcholná bunka vo vyrastenom vrchole stonky nižších rastlín, terminálna bunka.

terminálny

- koncový, záverečný, posledný, vrcholový.

terminatívum

- dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok i koniec deja.

terminátor

- kto, alebo čo končí alebo dokončuje.
- deliaca čiara (ostrá hranica) medzi Slnkom osvetlenou a Slnkom neosvetlenou časťou vesmírneho telesa (napríklad Mesiaca).
- hrdina amerických sci-fi filmov - kto prináša skazu, zabíja, ničí, ničiteľ (podľa hlavnej postavy amerického filmu Terminátor).

terminista

- stúpenec terminizmu.

terminizmus

- nominalizmus W. Occama, podľa ktorého nie sú všeobecné pojmy (tzv. univerzálie) odrazom vecí, ale iba značky.

terminologizácia

- jazykový proces, pri ktorom slovo, výraz z bežnej reči nadobúda v odbornom jazyku, názvosloví odborný význam a charakter termínu (opak je determinologizácia).

terminológ
terminologička

- odborník v terminológii.

terminológia

- odborné názvoslovie, súbor termínov (odborných názvov) z určitého vedeckého odvetvia.
- náuka o termínoch.

terminus

- (v starovekom Ríme) kameň medzi pozemkami uctievaný susedmi ako fetiš na sviatok Terminalia.
- termín.

terminus a quo

- čas, od ktorého sa počíta.

terminus ad quem

- čas, po ktorý sa počíta.

terminus ante quem

- čas, pred ktorým (sa udalosť stala).

terminus post quem

- čas, po ktorom (sa udalosť stala).

terminus technicus

- technický termín.
- výraz, názov v odbornom názvosloví.
- (v matematickej logike) meno indivídua alebo odborný výraz obsahujúci premenné.
- (v tradičnej logike) subjekt a predikát kategorického súdu alebo sylogizmu.

termisol

- žiaruvzdorná keramická hmota pre elektrické ohrievače.

termistorkotva

- polovodičový prvok využívajúci závislosť odporu na teplote (nelineárny odporník).

termit

- všekaz, spoločenský hmyz podobný mravcovi rodu Terrmes (Termes). Škodca rastlín a dreva.
- zmes práškového hliníka a oxidu železitého. Po zapálení dosahuje teplotu až 3000 °C. Používa sa pri zvarovaní koľajníc.
- v hutníctve zliatiny na báze olova používané ako ložiskový kov.

termitisko

- pevná stavba termitieho spoločenstva, obyčajne v podobe homole.

termitofília

- symbióza živočíchov s termitmi.

termitoxén

- náhodný hosť v termiťom hniezde.

termitoxénia

- spolužitie s termitmi, z ktorého má prospech iba cudzí živočích.

termizácia

- záhrev mlieka na teplotu 70 °C.

termín

- odborný výraz, názov.
- lehota, obdobie, stanovený deň.

termín, prestupný

- termín (pre hráčov) v ktorom môžu prestupovať do iných klubov.

termín, technický

- odborný názov v niektorých technických odboroch.

termínovať

- presne stanovovať, stanoviť termín niečoho, časovo vymedzovať, vymedziť.

termo-
thermo-

- prvá časť zložených slov majúca význam teplo, teplý.

termoakumulačný

- akumulujúci, hromadiaci teplo.

termoanemometer

- anemometer na meranie malých rýchlostí vetra, prievanu a pod.

termoanemometria

- odbor merania rýchlosti vetra využívajúci ochladzovanie zohriateho snímača prúdom vzduchu, ktorého rýchlosť sa zisťuje.

termobarograf

- v meteorológii prístroj zapisujúci súčasne teplotu aj tlak vzduchu.

termobarometer
hypsometer

- prístroj určujúci tlak vzduchu a rozdiely nadmorskej výšky podľa teploty varu vody, ktorá sa pri vyššom tlaku zvyšuje.

termobatériakotva

- teplomerné zariadenie skladajúce sa z niekoľkých termoelektrických článkov zapojených do série, používané na meranie malých tepelných rozdielov, termoelektrický stĺp.

termobetón

- výplnkový konštrukčný betón, v ktorom kamenné prísady nahrádza drvina vyrobená z pemzy alebo spenenej vysokopecnej trosky.

termobielizeň

- bielizeň zo špeciálneho materiálu zabraňujúca prechladnutiu tela.

termobox

- priestor, skrinka alebo iné zariadenie s tepelnou izoláciou.

termočlánok
termoelektrický článok
tepelný článok

- termoelektrický článok (používaný napr. v astronómii na meranie celkového žiarenia hviezd).

termodifúziakotva

- jav, pri ktorom nastáva rozdeľovanie zmesí ťažkých plynov pomocou rozdielnych teplôt jednotlivých zložiek, tepelná difúzia.

termodilúcia

- vyšetrovacia metóda, ktorou sa meria prietok krvi orgánom, pričom indikátorom je teplo.

termodisociácia

- disociácia spôsobená teplom.

termodynamika

- odbor teoretickej fyziky vyjadrujúci všeobecné zákonitosti premeny energie spojené so zmenami teploty a s výmenou tepla.

termoelasticita

- odbor zaoberajúci sa teplotným napätím elastických telies.

termoelektrický

- súvisiaci so vzájomnými vzťahmi tepla a elektrickej energie.

termoelektróda

- elektróda termoelektrického článku.

termoelement

- termoelektrický článok, termočlánok.

termoemisiakotva

- emisia elektrónov uvoľňovaných z kovov alebo polovodičov dodaním tepelnej energie, tepelná emisia.

termoestézia

- citlivosť organizmu na teplo, schopnosť organizmu vnímať tepelné podnety.

termofil

- termofilný organizmus.

termofilný

- teplomilný.

termofixácia

- tepelná stabilizácia textílií zo syntetických vláken čo do tvaru a zlepšenia úžitkových vlastností.

termofília

- vlastnosť organizmov vyžadujúcich pre svoj rast prostredie s vyššími teplotami (okolo 60 – 70 °C), teplomilnosť.

termofor

- (v kalorimetrii) pomocný prístroj podobný ortuťovému teplomeru, kalorifer.
- gumový vak naplnený horúcou vodou používaný na liečebné ciele.

termofóbia

- chorobný strach z tepla.

termofyt

- rastlina prispôsobená tepelnému prostrediu, teplomilná rastlina.

termogenerátor

- termoelektrický generátor.

termogenéza

- zvyšovanie produkcie tepla v tele teplokrvných živočíchov vystavených chladu.

termograf

- prístroj na meranie a samočinné zaznamenávanie zmien teploty vzduchu, zapisujúci teplomer.

termografia

- zobrazovacia technika využívajúca k vytvoreniu obrazu zmeny fyzikálnych alebo chemických vlastností tepelne citlivých látok.
- tepelný prenos farbiva z kopírovacej pásky, hárku.

termogram

- záznam termografu.

termogravimetria

- metóda chemickej analýzy sledujúca zmeny hmotnosti v pevných látkach pri ich zahrievaní.

termofydrograf

- prístroj zaznamenávajúci teplotu a vlhkosť vzduchu.

termohypsometer

- termobarometer, hypsometer.

termochémia

- časť fyzikálnej chémie zaoberajúca sa štúdiom tepla súvisiacim s chemickými reakciami.

termochróm

- odporová zliatina na báze železa, niklu a chrómu.

termoionizácia

- tepelná ionizácia.

termojaderný
termojadrový
termonukleárny

- súvisiaci so zlučovacou jadernou reakciou.

termokarotáž

- teplotné meranie vo vrte.

termokatóda

- elektróda, ktorej povrch po zahriatí emituje elektrón (používaná v elektrónkach, obrazovkách a pod.).

termokauter

- lekársky prístroj slúžiaci ku vypaľovanie (napr. bradavíc).

termokinetika

- odbor termodynamiky skúmajúci šírenie tepla.

termokolorkotva

- termometrická farba; špeciálny farebný náter meniaci po ohreve naurčitú teplotu farbu. Používa sa ku meraniu teploty.

termokolorografia

- spôsob zobrazovania v oblasti infračerveného žiarenia.

termokompresia

- metóda nerozoberateľného vodivého spájania prívodných drôtov s kontaktmi alebo priamo s funkčnými oblasťami obvodu.
- stlačenie pary, pri ktorom sa mechanická energia mení na tepelnú za súčasného zvýšenia tlaku a tepelného obsahu pary.

termokompresor

- prúdové parné čerpadlo slúžiace na termokompresiu, tepelný kompresor.

termokras

- nerovnomerné sadanie pôdy a podložných hornín v dôsledku roztápania dlhodobo zamrznutej pôdy.

termolabilita

- tepelná nestabilita, termolabilnosť (opak je termostabilita, termostabilnosť).

termoluminiscencia

- tepelne budená luminiscencia.

termolus

- tepelne izolovaná uzatvárateľná skriňa na konečné spracovanie niektorých druhov údenárskych výrobkov dováraním v pare.

termolux

- rozptylové a tepelnoizolačné sklo s vložkou zo sklenených vláken medzi dvoma tabuľami.

termolýza

- tepelné štiepenie organických látok na jednoduchšie zlúčeniny.

termomechanika

- (predtým) termodynamika vykladaná z hľadiska aplikácií na technické problémy.

termometamorfóza

- termická metamorfóza.

termometer

- teplomer.

termometria

- odvetvie zaoberajúce sa najmä meraním teploty a definovaním teplotných stupníc.

termomorfóza

- rastová zmena tvaru rastlín alebo ich orgánov vyvolaná tepelnými zmenami prostredia.

termonastia

- rastové pohyby rastlín spôsobené zmenou tepelných podmienok prostredia.

termonukleárny
termojaderný

- súvisiaci so zlúčovacou jadernou reakciou.

termopan

- druh tepelného izolačného skla (dvojskla).

termopapier

- špeciálne teplotne citlivý papier používaný najmä na tlač v termotlačiarňach, teplocitlivý papier.

termopauza

- horná hranica atmosféry.

termoperiodizmus

- pravidelná zmena (kolísanie) teploty prostredia (napr. podporujúca klíčenie semien a pod.).

termoperm

- zliatina železa a niklu, ktorej permeabilita sa mení s teplotou.

termoplastkotva

- plast, umelá hmota, plastická hmota, ktorú je možno po ochladení a stuhnutí opäť roztaviť.

termoplasticita

- schopnosť materiálu mäknúť a stávať sa plastickým pri pôsobení tepla a tuhnúť pri ochladení.

termorecepcia

- vnímanie tepla termoreceptormi.

termoreceptor

- zmyslový orgán živočíchov včítane človeka slúžiaci ku vnímaniu tepla.

termoregulácia

- udržiavanie, usmerňovanie teploty.

termoregulátor

- prístroj na udržiavanie určitej teploty, regulátor teploty.

termorezistencia

- odolnosť (materiálov) voči teplu.

termoset

- plast, umelá hmota, plastická hmota, ktorú nie je možno po ochladení a stuhnutí opäť roztaviť. Teplom tvrditeľný plast.

termosféra

- časť zemskej atmosféry, výška 80 - 800 kilometrov. Teplota s výškou stúpa až na 1. 500 °C.

termosifón

- zariadenie v peci, ktorým sa zvyšuje činnosť kotla, varník.

termoska

- nádoba s izolačným obalom udržiavajúcim obsah na stálej teplote.

termosklo

- sklo s tepelnou izolačnou vlastnosťou.

termostabilita
termostabilnosť

- teplotná stabilita.

termostat

- zariadenie na automatické vypínanie elektrických (ale aj iných) zariadení v závislosti na teplote, zariadenie k udržiavaniu stabilnej teploty. Jeho činnosť je založená na známom jave, že kovy sa teplom rozťahujú. V mosadznej trubke (s veľkou tepelnou rozťažnosťou) je tyčka zo zliatiny medi a niklu (invar) s malou tepelnou rozťažnosťou. V dôsledku rôznej tepelnej rozťažnosti sa oba materiály rôzne rozťahujú a tak vypínajú a spínajú obvod.
- neodborne názov jednoduchého regulátora teploty.
- v motorizme zariadenie na automatické regulovanie teploty chladiacej kvapaliny alebo vzduchu vozidlového spaľovacieho motora.

termosýtič

- v motorizme samočinný sýtič ovládaný chladiacim médiom motora.

termosterilizácia

- sterilizácia teplom, napr. pasterizácia.

tarmotaška

- taška zo špeciálneho materiálu s tepelnými izolačnými vlastnosťami, udržujúca potrebnú teplotu potravín (napr. mrazených).

tarmotaxia

- pohybová reakcia organizmov (baktérií, bičíkovcov) na teplotný stimul.

termoterapia

- liečenie teplom.

termotlač

- v textilnom priemysle metóda povrchového vzorovania tkanín (pletenín) pomocou tepla.
- tlač na princípe tepelného pôsobenia na špeciálne tepelne citlivý papier.

termotlačiareň

- tepelná tlačiareň, ktorá dosahuje odtlačok znakov tepelným pôsobením na špeciálny teplotne citlivý papier.

termotolerantný

- znášajúci teplo.

termotropia

- zmena (vratná alebo nevratná) špeciálnej farby slúžiacej na meranie teplôt telesa.

termotropizmus

- pohyb rastlín vyvolaný zmenou teploty.

termováhy

- analytické váhy s pecou s programovateľným riadením teploty upravené na plynulé zaznamenávanie zmien hmotnosti meranej látky.

termovízia

- televízny systém založený na infračervenom žiarení. Používa sa napríklad v lekárskej diagnostike, pri meraní teplôt chemickom priemysle a inde.

termovízor

- tepelný zameriavač na zisťovanie tepelného kontrastu cieľa oproti pozadiu alebo rozloženie teplotného poľa na povrchu pozorovaného telesa.

termovrecko

- vrecko s tepelnou izolačnou vrstvou na udržanie potrebnej teploty potravín (napr. mrazených).

termón

- v biológii hypotetická látka podmieňujúca samčí alebo samičí charakter bunky.

terms of trade

- zmenné relácie v zahraničnom obchode.

termy

- termálne vody, pramene, teplice, kúpele.
- antické verejné kúpele s teplou vodou.

ternárny

- vytvorený, vzniknutý z troch častí.

ternion

- (prv) zamykateľná (obyčajne kovová) skriňa na cestovné lístky v železničnej pokladnici, výdajová skriňa cestovných lístkov.

terno

- výhra, dosiahnutie úspechu.
- tri čísla, trojica čísel.
- (v lotérii) stávka a výhra na ne.

terofyt

- jednoročná rastlina.

teropod

- mäsožravý dinosaurus.
Teropodi sú takmer výhradne dvojnohí (bipední).
Niektoré kriedové druhy boli všežravé.
Prví teropodi sa objavujú v období karnu (vrchný trias) asi pred 228 miliónmi rovok a od konca triasu sú jedinými veľkými pozemskými dravcami, ktorými zostali až do konca druhohôrpred 65 miliónmi rokmi.
Dnes sú reprezentovaní viac ako 9.600 druhmi vtákov, ktorí sa vyvinuli na konci jury asi pred 150 miliónmi rokov práve z malých teropodov.

teror

- násilie, hrozba násilím, zastrašovania.
- hrôzovláda.

terorista
teroristka

- kto uskutočňuje teror.

terorizmus

- súhrn metód hrubého zastrašovania užitím násilia a sily, zvyčajne s politickým podtextom.
- systém uskutočňovania teroru, hrôzovláda, krutovláda.

terorizovať

- terorom prenasledovať, zastrašovať; (čo) obmedzovať, brzdiť násilnými prostriedkami (nejakú činnosť).
- prenesene tvrdo a nevyberane presadzovať svoju vôľu.

terp

- vyvýšenina navršovaná ľuďmi v nízko položených, periodicky morom zaplavovaných územiach pri pobreží Severného mora, využívaná ako útočisko počas záplav.

terpa

- zvýšené obydlie na ochranu proti záplavám na pobreží Severného mora v Holandsku a Nemecku.

terpenický

- odvodený od terpénov.

terpenoid
terpén

- prírodná organická zlúčenina - uhľovodík a jeho deriváty.

terpentín

- kvapalná prchavá látka vyrobená zo živice ihličnatých stromov (najmä borovíc), získavaná destiláciou s vodnou parou alebo destiláciou surovej smoly, používaná v lakovníctve (ako riedidlo), maliarstve, lekárstve a pod.

terpén
terpenoid
izoprenoid

- prírodná organická zlúčenina - uhľovodík a jeho deriváty.

terpineol

- cyklický terpenický alkohol nachádzajúci sa v rastlinných olejoch alebo vyrábaný synteticky, používaný najmä v mydlárstve a voňavkárstve.

terpín

- dvojmocný alkohol terpénového radu.

Terpsichoré

- múza tanca.

terra

- zem, pôda.

terra-

- v zloženinách prvá časť s významom zem.

Terra australis incognita

- v 16. storočí hypotetický neznámy južný kontinent v Tichom oceáne; nazývaný aj Pacitída. Takto bol kontinent označovaný až do roku 1773, keď James Cook objavil Antarktídu.

terra fusca

- málo humózna žltookrová až červenohnedá ílovitá, nevápenitá pôda, tmavá pôda.

terra habitabilis
ekumena

- obývaná zem.

terra ignota
terra incognita

- neznáma, nepreskúmaná vec.

terra incognita
terra ignota

- neznáma, nepreskúmaná vec.

terra intacta

- nedotknutá, neznáma zem, kam ešte nevkročila ľudská noha.

terra marna
terramare

- (v severnom Taliansku) sídlisko z doby bronzovej s kolovými stavbami, opevnené hlineným valom a vodnou priekopou (podľa talianskeho terra marna - mastná zem).

terra nigra

- (staro)rímska vypaľovaná modrosivá keramika s čiernym povrchom.

terra nulius

- neobývaná zem.

terra sigilata
terra sigillata

- vypaľovaná misová keramika červenej farby s reliéfnou figurálnou a rastlinnou výzdobou.

terra typica

- typické územie alebo oblasť, odkiaľ bol určitý (pod)druh organizmu opísaný.

terra-

- prvá časť zložených slov majúca význam zem.
- násobok 1012.

terracotta

- terakota; neglazované výrobky z pálenej hliny (sošky, vázy, architektonická plastika).

terrae calcis

- silne vyzreté pôdy, ktoré vznikli zvetrávaním karbonátových hornín, najmä vápencov, dolomitov a travertínov, vápenaté pôdy.

terraforming

- proces premeny nehostinnej, pre život človeka nepriaznivej planéty na prostredie, ktoré je svojimi parametrami podobné podmienkam na Zemi.

terramare
terra marna

- (v severnom Taliansku) sídlisko z doby bronzovej s kolovými stavbami, opevnené hlineným valom a vodnou priekopou (podľa talianskeho terra marna - mastná zem).

terrar

- biela krycia farba do smaltu a glazúr.

terrarossa

- málo humózna červená až hnedočervená ílovitá zemina, ktorá vznikla ako zvyšok po zvetrávaní a vylúhovaní najmä v oblasti Stredozemného mora, červená pôda.

terrazzo

- liata brúsená betónová dlažba bez škár, z drobných farebných kameňov a mramorovej drviny vo vápennej malte.

terricia

- (v stredovekom súdnictve) hrozba mučením na vynútenie priznania obžalovaného.

Terry, Ellen Alice

- Anglicko; 1847 - 1928; herečka. Syn Edward Gordon Craig.

tertiogenitura
terciogenitúra

- (v šľachtických a panovníckych rodoch) dedičský poriadok povolávajúci na dedenie tretiu (podľa veku) líniu príbuzných.
- časť dedičstva, pre ktorú platí tento poriadok postupnosti.

tertium comparationis

- tretí člen prirovnania, spoločný znak slúžiaci na základ porovnania dvoch iných vecí (napr. človek ako včela – usilovný).

tertium non datur

- slovný obrat znamenajúci, že sú iba dve možnosti, tretia možnosť je vylúčená.

Tesar, Arpád

- SR; 1. 2. 1919 (Vrútky) - 15. 6. 1989 (Bratislava); technik. Projektant mostov. Zaoberal sa teóriou konštrukcií inžinierskych stavieb. Podieľal sa na návrhu a realizácii potrubného premostenia Vltavy v Kralupách nad Vltavou.

Tesařík, Dušan

- ČR; * 21. 3. 1976; futbalista.

Tesařík, Radim

- ČR; * 16. 6. 1974; hokejista.

Tesařík, Richard

- ČR; 3. 12. 1915 (Praha) - 27. 3. 1967 (Ústí nad Labem); dôstojník. Účastník 2. odboja. 1939: odchod do Poľska, kde vstúpil do Československého legiónu. 1939: internovaný v ZSSR. 1942: príslušník československých jednotiek v ZSSR.

Tesařík, Vladimír

- ČR; † 9. 6. 2003 (po páde z bicykla); spevák, hudobník. Člen skupiny Yo Yo Band.

Tesařík, Richard

- ČR; 3. 12. 1915 - 27. 3. 1967; vojak. Veliteľ tankového práporu pri oslobodzovaní Kyjeva počas 2. svetovej vojny. Syn Richard (hudobník).

tesellarius

- v starom Ríme a Kartágu pokladač mozaiky. Tessellarius si na predlohu nakreslenú na plátno pomocou tmelu nalepil kúsky kameňa farebne čo najbližšie predlohe. Po dohotovení rámu mozaiky sa potom mozaika z plátna prevrátila do pripraveného rámu a vyleštila.

tesil

- polyesterové vlákno, (CH3)2C6H4.
- obchodný názov nemačkanej syntetickej tkaniny z tohoto vlákna.
- tkanina vyrobená z tohto vlákna.

tesla

- fyzikálna jednotka. Tesla je magnetická indukcia, pri ktorej je v ploche s obsahom 1 m 2 umiestnenej kolmo ku smeru magnetickej indukcie magnetický tok 1 webera (podľa amerického fyzika chorvátskeho pôvodu N. Teslu).

Tesla, Nikola kotva

- USA; 10. 7. 1856 (Siniljan, Chorvátsko) - 7. 1. 1943 (New York); elektrotechnik chorvátskeho pôvodu. Autor početných patentov elektrických strojov a prístrojov. 1887: elektrický motor na striedavý prúd. 1888: objavil, že je možné vytvoriť rotujúce magnetické pole. Je podľa neho pomenovaná jednotka pre magnetickú indukciu.

tessar

- asymetrický fotografický objektív, trojčlenný štvoršošovkový nesymetrický anastigmat, základ štandardných objektívov.

tessarotypia

- (predtým) spôsob tlače názvov na mapách a plánoch pomocou kolieska s abecedou (podľa talianskeho tlačiara A. Tessara).

tesserae

- malé kocky z kameňa, skla alebo keramiky na vytvorenie mozaiky.

test

- skúška schopností, zdatnosti, akosti, znalostí.
- v technickej diagnostike) skúška technického stavu, zariadenia.
- (predtým) potvrdenie v indexe vysokoškolského študenta o absolvovaní prednášok alebo čiastkových skúšok.

test, alergénový

- test pomocou alergénu.

tarylén

- obchodný názov britského syntetického polyesterového vlákna, z ktorého sa vyrábajú odevné a technické tkaniny, nite, čipky.
- tkanina vyrobená z tohto vlákna.

test

- skúška na overenie určitých hodnôt, akosti, vlastností, vedomostí, znalostí.
- (v technickej diagnostike) skúška technického stavu, zariadenia.
- (predtým) potvrdenie v indexe vysokoškolského študenta o absolvovaní prednášok alebo čiastkových skúšok.

test, alergénový

- test pomocou alergénu na zistenie alergie.

test, biologický

- na zistenie a stanovenie účinku biologicky aktívnych látok (hormónov, vitamínov).

test, cis-trans

- v genetike test určujúci vzájomný vzťah alel, slúžiaci na stanovenie hraníc cistrónu.

test, EQ

- test emočnej inteligencie.

test, IQ

- pozri IQ test.

test, Prick

- bodový kožný test, pri ktorom sa prejavuje alergia.

test, provokačný

- pacient je vystavený pôsobeniu alergénu. Test pomáha k hodnoteniu príznakov alergie.

test, psychologický

- psychotest.

test, Rorschachov

- psychologický test na určovanie osobnosti pomocou popisovania vyšetrovaného atramentových škvŕn (čierno - bielych či farebných). Test predpokladá úzky vzťah medzi osobnosťou a vizuálnym vnímaním. Vychádza z toho, že projekcie predstáv k figúram testu nie sú náhodné a odrážajú niektoré zvláštnosti skúmanej osobnosti.

test, Scottov

- od roku 1973 používaný test na rýchlu kontrolu použitia kokaínu.

testa

- obal semena rastlín chrániaci ich pred škodlivými vplyvmi, osemenie.

testament

- posledná vôľa, závet.

testácia

- testovanie; overovanie, skúšanie.
- zápis závetu.

testátor
testátorka

- osoba, ktorá robí alebo zanechala závet.

tester

- prístroj, v ktorom sa robí technická diagnostika nejakého zariadenia, testovacie zariadenie, skúšač.
- v genetike špecifická línia používaná na stanovenie hlavného genotypu a kombinačnej schopnosti inej línie, testovacia línia.

testfilm

- časť filmu na vyskúšanie technickej spôsobilosti premietacieho zariadenia, skúšobný film.

testis

- párová samčia pohlavná žľaza, semenník.
- svedok.

testis mutus

- nemý svedok.

testis temporis acti

- svedok minulých časov.

testo

- sólový spevák komentujúci v oratóriu dej, komentátor deja.

teston

- pôvodne talianska, neskôr francúzska, anglická a i. strieborná renesančná minca s hlavou panovníka.

testosterón

- mužský pohlavný hormón. Vzniká v semenníkoch v Ledigových bunkách. V dobe vývoja plodu má vplyv na vznik mužských pohlavných orgánov dieťaťa. Neskôr jeho tvorba stúpa až do puberty, kde sa podieľa na vývoji druhotných pohlavných znakov (zmena hlasu, hrubšia koža, vývoj ochlpenia apod. ) Je nevyhnutný pre správnu tvorbu spermií. Jeho hladina sa zvyšuje pri sexuálnej aktivite.

testovací

- slúžiaci na testovanie.

testovanie
testácia

- overovanie, skúšanie.
- hodnotenie šírky sortimentu, kvality úžitkových vlastností a cenových relácií výrobkov a služieb.
- vo výpočtovej technike preverovanie, preverenie systému alebo programu zadaným skúšobným príkladom, ktorý má dať vopred známy výsledok.

testovanie hypotéz

- (v metodológii) pokusy o vyvrátenie hypotézy tým, že sa hľadajú nejaké iné dôsledky, ktoré by pozorovanie ukázalo ako nepravdivé.

testovanie nulovej hypotézy

- v matematike a štatistike testovanie proti alternatívnej hypotéze.

testovať

- skúšať, overovať.
- (predtým) podpisom v indexe potvrdiť návštevu vysokoškolských cvičení.

Testudo

- rod suchozemských korytnačiek.

testudo

- druh štítovitého obväzu.

Tešedík, Samuel

- SR; 20. 4. 1742 (Alberta, Maďarsko) - 27. 12. 1820; národohospodár, priekopník poľnohospodárskeho pokroku. Autor systému zúrodňovania zasolených pôd. 1779: zakladá v Sarvaši poľnohospodársko - priemyselný ústav s národnou školou a vzorným poľnohospodárstvom, manufaktúrnymi dielňami, knižnicou a zbierkami pre výchovu moderných roľníkov, remeselníkov i učiteľov - prvá praktická poľnohospodárska škola na svete. Dielo: Der Landmann in Ungarn, was er ist und was er sein könnte (Roľník v Uhorsku, čím je a čím by mohol byť; 1784).

tetan

- tetanus; strnutie šije.

tetanotoxínkotva
tetanový toxín

- jed vytváraný pôvodcom tetanu, baktériou Clostridium tetani.

tetanuskotva
tetan

- strnutie šije. Nebezpečná infekcia otvorených zranení, ktorú vyvoláva toxín mikróba Clostridium tetani, ktorý sa vyskytuje v pôde. Prejavuje sa zmeravením šije, bolesťami v svaloch a kŕčmi.

tetartoéder

- kryštál, ktorý má iba štvrtinu plôch príslušného plnotvaru.

tetartoédria

- vlastnosť kryštálov majúcich iba štvrtinu plôch príslušného plnotvaru.

tetánia

- zvýšená nervová dráždivosť.

Teti

- Egypt; panovník. Matka Sešsešet. Zakladateľ šiestej panovníckej dynastie Starej ríše.
2323 - 2291 pred Kristom: faraón.

tetický

- stanovujúci, určujúci; formulovaný ako téza.

Tetley, Glen

- USA; 3. 2. 1926 (Cleveland); choreograf. 1951 - 1962: sólový tanečník. 1974 - 1976: nástupca J. Cranka u štátneho divadla v Stuttgarte. Choreografie: 1962: Pierrot lunaire; 1973: Voluntaries.

tetovací

- slúžiaci na tetovanie.

tetovanie

- pigmentácia kože alebo sliznice vznikajúca zámerným alebo neúmyselným poranením.
- farebné obrazce vpichané do pokožky.
- trvalé značkovanie zvierat do miest s tenkou a lysou kožou.
- pigmentácia kože alebo sliznice vznikajúca neúmyselným alebo zámerným poranením, tetováž.

tetovať

- robiť tetovanie.

tetováž

- tetovanie.

tetováž, traumatická

- vznikajúca pri úrazoch (čiastočkami pušného prachu, zrnkami piesku, úlomkami laku a pod.).

tetra

- rody rýb chované často v akváriách.
- mäkká dutinná, zvyčajne biela bavlnená tkanina v plátnovej väzbe užívaná na pleny a osušky.

tetra-
tetr-

- prvá časť zložených slov majúca význam štyri.

tetraborát
tetraboritan

- soľ kyseliny tetraboritej.

tetraboritan sódny

- bórax, tinkal.

tetracyklín

- antibiotikum so širokým spektrom pôsobnosti.

tetracyklíny

- tetracyklínové antibiotiká.

tetracyt

- jedna zo štyroch dcérskych buniek vzniknutých meiózou materskej bunky.

tetradogenéza

- proces vzniku štyroch buniek z jednej.

tetradrachma

- starogrécka strieborná minca s hmotnosťou 14 – 17 gramov, štvordrachma.

tetradymit

- vzácny klencový nerast so sivým vrypom, sulfid a telurid bizmutu.

tetráda
kvartet

- štyri jadrá alebo bunky vznikajúce z materskej bunky v priebehu meiózy.

tetraedrit

- biely, sivý až čierny kockový nerast, zložitý sulfid antimónu a medi s prímesou ortuti, vyskytujúci sa najmä v rudných žilách.

tetraetylolovo

- bezfarebná jedovatá kvapalina, organická zlúčenina olova, pridávaná do motorových palív ako antidetonačný prostriedok.

tetraetylplumban

- tetraetylolovo.

tetraevanjelium

- štyri kanonické evanjeliá.

tetraéder

- štvorsten, pravidelný štvorsten tvorený štyrmi plochami rovnostranných trojuholníkov.

tetrafónia

- štvorzvuk; hudobná skladba pre štyri nástroje alebo štyri hlasy.

tetragón

- štvoruholník.

tetragýra

- jednoduchá os súmernosti, podľa ktorej sa kryštálová plocha uvádza do štyroch rovnocenných polôh štvorcovým otočením o 90°.

tetrahexaéder

- kockový dvadsaťštvorsten.

tetrahybrid

- miešanec, ktorého rodičia sa odlišovali štyrmi vlastnosťami, znakmi, štvornásobný miešanec.

tetrahydrocanabinolkotva
delta 9-tetrahydrokanabinolkotva

- THC; účinná látka v marihuane (konopa indická). Jej obsah v rastline sa pohybuje v rozpätí 5 - 15 %. Navodzuje stav radosti a eufórie, ktorý trvá až niekoľko hodín, niekedy rôzne druhy psychóz.

tetrahydrofuran

- bezfarebná kvapalina používaná ako rozpúšťadlo, najmä v organickej syntéze.

tetrahydronaftalén
tetralín

- cyklický uhľovodík používaný ako rozpúšťadlo, ako prísada do pohonných látok a pod.

tetrachlór
tetrachlórmetán

- chlorid uhličitý.

tetrachlóretalén

- chlórovaný uhľovodík používaný ako rozpúšťadlo, najmä na čistenie odevov.

tetrachlórmetán

- chlórovaný uhľovodík používaný ako rozpúšťadlo, na extrakcie, na čistenie a pod.

tetrachord

- (v gréckej antickej hudbe) zostupný rad štyroch tónov v rozsahu čistej kvarty.

tetralín
tetrahydronaftalén

- cyklický uhľovodík používaný ako rozpúšťadlo, ako prísada do pohonných látok a pod.

tetralógia

- umelecké dielo zložené zo štyroch relatívne samostatných častí.
- (v starogréckej dráme) trilógia, po ktorej ešte nasledovala satyrská dráma.

tetrameter

- (v antickej metrike) verš rozčleniteľný na štyri tzv. metrá: jambický tetrameter, akatalektický tetrameter, trochejský tetrameter, katalektický tetrameter.

tetrametyl

- prostriedok proti klepaniu motora pridávaný do benzínu.

tetraméria

- zloženie kvetných kruhov po štyroch členoch.

tetranitrometán

- jednozložková kvapalná pohonná hmota používaná v raketovej technike; vzorec: C(NO3)4.

tetrapak

- druh zdravotne neškodnej obaloviny na potraviny.

tetraparéza

- quadruparesis.

tetraplegia

- quadruplegia.

tetraploidkotva

- organizmus, ktorý má v bunkových jadrách súčasne prítomné štyri chromozómové sady.

tetraploidia

- stav, pri ktorom sú v bunkových jadrách prítomné súčasne štyri chromozómové súbory (namiesto dvoch pri normálnom diploidnom počte).

tetrapod

- štvornožec.

tetrapódia

- (v antickej metrike) metrický celok zo štyroch spätých stôp.

tetrapylón

- (v starorímskych mestách) štvorstĺpová brána na hlavnej križovatke.

tetrarcha

- panovník bez kráľovského titulu podriadený Rímu s vládnuci v 1/4 štátu.

tetrarchia

- územie spravované tetrarchom.
- vláda štyroch panovníkov.

tetrasom

- organizmus, v ktorého karyotype sa prejavila tetrasómia.

tetrasómia

- stav, keď bunka alebo jedinec má inak vo svojej diploidnej zostave chromozómov jeden chromozóm vyskytujúci sa štyrikrát.

tetraspóra

- nepohlavná spóra červených rias.

tetrastemónia

- vlastnosť tetrastemomických kvetov.

tetrastich

- štvorveršová strofa, kvartet.

tetrastylos

- (v starovekom Grécku) typ chrámu so štyrmi stĺpmi na priečelí.

tetrazén

- dusíkatá organická zlúčenina používaná do rozbušiek.

tetrazol

- heterocyklická zlúčenina, v ktorej kruhu sú štyri atómy.

tetráda
kvartet

- štyri jadrá alebo bunky vznikajúce z materskej bunky v priebehu meiózy.

tetréra

- starorímska loď so štyrmi radmi vesiel nad sebou.

tetrit

- alkoholické cukry so štyrmi atómami uhlíka.

tetróda

- vákuová dvojmriežková elektrónka so štyrmi elektródami.

tetróza

- monosacharid so štyrmi uhlíkovými atómami v molekule.

tetryl

- trhavina používaná do rozbušiek a na plnenie munície.

tetumčina
tetunčina

- východoindonézsky jazyk z austronézskej rodiny, hlavný jazyk v štáte Východný Timor (popri portugalčine).

teurgia

- magické zaklínanie bohu alebo démonovi, (v poverčivých predstavách) údajná schopnosť niektorých jednotlivcov pôsobiť na nadprirodzené sily (démonov, božstvá), aby slúžili človeku.

teutónsky

- germánsky.

tevatróntevatrón (letecká snímka, zdroj Femilab)

- USA; urýchľovač vo Fermiho národnom urýchľovacom centre neďaleko Chicaga. Urýchľovač, ktorý v jednom zväzku urýchľuje protóny, v druhom antiprotóny.

Tevzadze, David

- Gruzia; politik.
2003: minister obrany.

tex

- základná jednotka diaľkovej hustoty vyjadrujúca jemnosť chemického vlákna alebo priadze.
- číslo udávajúce v gramoch hmotnosť 1.000 m priadze.

texasky
džíny

- pevné plátené nohavice (pôvodne nosené v Texase).

texilotoxín

- toxín. Je obsiahnutý v jede produkovanom hadom brown snake . Smrteľná dávka je 0,05 mg. Úmrtnosť pri uštknutí je cca 80%.

texoprint

- v polygrafii spôsob zhotovovania tlačovej predlohy textu na ofsetovú kópiu.

text

- záznam jazykového prejavu, obsahovo aj formálne relatívne celistvý, uzavretý, spojitý útvar znakovej povahy, výsledok zámernej komunikačnej aktivity jednotlivca alebo partnerov v určitej situácii s určitým komunikačným cieľom, stelesňujúci v sebe zároveň kreatívny proces jeho tvorby.
- v hudbe slovný podklad piesne k notám.
- v diplomacii stredná časť listiny obsahujúca celé právne ustanovenie a jeho zaručenie.
- písmo o veľkosti 20 bodov.

text, hudobný

- notový zápis hudobného diela.

textácia

- tvorenie, formulovanie, štylizovanie textu jazykového prejavu; doplnenie textu do niečoho.
- tvorenie slovného sprievodu k niečomu.

textár
textárka

- kto skladá, píše texty pesničiek, reklám a pod.

textil

- výrobok, výrobky vyrobené spriadaním, tkaním, pletením.

textilák
textiláčka

- slangovo kto pracuje v textilnom priemysle alebo predáva textil.

textilka

- továreň na textílie.

textilníctvo

- textilný priemysel.

textilografia

- náuka o projektovaní a vlastnostiach textílií.

textília

- textilné suroviny a výrobky (priadza, tkaniny, pleteniny, koberce a pod.), látka, odevný výrobok.

textmarker

- zvýrazňovač dôležitých častí textu.

textológ
textologička

- odborník v textológii.

textológia

- disciplína zaoberajúca sa všestranným výskumom textu (zvyčajne literárneho) z hľadiska jeho genézy, autorstva, zmien a vývinu, s cieľom pripraviť jeho vydanie tlačou, textová kritika.

Textorisová, Izabela

- SR; 16. 3. 1866 (Ratková) - 12. 9. 1949 (Krupina); prvá slovenská botanička (povolaním poštárka). Sestry Alma a Margita. Objavila vysokohorský bodliak Carduus Textorianus Marg .

Dielo:
Floristické dáta z Turčianskej stolice (1913; odborná stať uverejnená v maďarskom a nemeckom jazyku v odbornom časopise Botanikai Közlemények (Botanické zvesti)).

textovať

- (u)robiť textáciu.

textovať zákon

- formulovať zákon.

textúra

- (latinsky) tkanina.
- vnútorná štruktúra, usporiadanie (tkaniny, pleteniny).
- fládrovanie u drevených obložení.
- dominujúca rukopisná forma nemeckej pozdnej gotiky (15. storočie), lomené gotické písmo, ktorého husté ťahy, rovnako široké ako medzery, pripomínajú tkaninu.
- v geológii uporiadanie častí hornín, vnútorná stavba hornín daná usporiadaním nerastov v priestore a ich tvarom, stavba.
- vo výpočetnej technike predpis, ktorý definuje vlastnosti určitého materiálu v počítačovaj grafike, popisujúci jeho chovanie pri interakcii so svetelnými lúčmi.
- v drevárskom priemysle, v lesníctve prirodzená kresba dreva zreteľná najmä na tangentnom reze.
- zriedkavo výklad textu.

textúra, lentiformná

- textúra hornín zložených z paralelne orientovaných šošovkovitých útvarov.

textúra, plástovitá

- textúra hornín (väčšinou rúl), ktorých minerály majú prednostne šošovkovitý vývoj a sú približne rovnako orientované.

textúra, pôdy

- zrnitosť alebo disperzná skladba (predtým tiež mechanické zloženie, mechanická stavba), teda pomer základných skupín zŕn (jednotlivých nerastných i organických častíc zeminnej hmoty, nestmelených).

textúra, zliatiny

- usporiadanie ich kryštálov.

textúrovanie

- deformácia vláken s cieľom zväčšiť objem, prípadne rozťažnosť priadze.

tezaurant

- kto tezauruje.

tezaurácia

- vyňatie peňazí v hotovosti z obehu, zhromažďovanie doma (ako poklad).
- hromadenie väčších súm papierových peňazí (úspory domácností v hotovosti).

tezaurizmóza

- poruchy látkovej výmeny, ktoré vznikajú nadmerným ukladaním organických látok do niektorých tkanív organizmu.

tezaurovať

- vykonávať tezauráciu.
- ukladať, uschovávať nejakú hodnotu.

tezaurus

- pojmový, sémantický slovník zaraďujúci jazykové jednotky podľa ich významových vzťahov, veľká slovná zásoba, lexikón, veľký slovník.
- slovná zásoba jazyka; veľký slovník zachytávajúci celú slovnú zásobu všetkých útvarov národného jazyka (aj nárečí a pod.) všetkých čias.
- pokladnica, zásobáreň.
- (v informatike) riadený a meniteľný slovník lexikálnych jednotiek z istej tematickej oblasti založený na slovnej zásobe jedného jazyka.

težak
težačka

- roľník alebo vinohradník v chorvátskom prostredí.


thé

- čaj, bylinkový čaj.

tébich
tepich

- koberec.

técium

- palisádovito usporiadané vrecká s parafýzami vreckatých a terčoplodých húb.

tégel

- celistvý nevrstevnatý vápenatý íl sivej až sivomodrej farby z obdobia neogénu, používaný na výrobu tehál.

téglik

- bakelitová, papierová, porcelánová a i. nádobka na potravinové, kozmetické výrobky, na laboratórne práce a pod.
- nádoba zo žiaruvzdornej hmoty alebo tuhy na tavenie menšieho množstva kovu alebo zliatin, tégeľ.

téma

- predmet, námet, základná myšlienka diela, rozhovoru, úvahy, činnosti.
- v lingvistike základová, východisková zložka výpovede, to, o čom sa vo výpovedi niečo hovorí.
- v hudbe melodicky a rytmicky výrazná a obsahovo závažná hudobná myšlienka, ktorá je základom skladby alebo jej časti.
- v lingvistike príznak zakončujúci prítomný alebo minulý kmeň slovesa, kmeňotvorná prípona, tematická morféma; zriedkavo kmeň.
- v šachistike súhrn charakteristických variantov kombinácií a postavení problému.

tématika

- obsahové zameranie, okruh tém.

témber

- timbre; odtieň, zafarbenie, farba.

tér

- decht, asfalt.

téte á téte [tetatet]
tête â tête

- dôverný rozhovor medzi štyrmi očami, dôverne.

téza

- myšlienky, tvrdenie, poučka, zásada, dôkazové tvrdenie, dôsledok nejakého úsudku, dokázanej úvahy.
- stručne zhrnuté hlavné výsledky práce alebo základné myšlienky referátu a pod.
- vo filozofii (v hegelovskej dialektike) základný člen dvojice protikladov (opak je antitéza).
- v logike odôvodnený súd, resp. výrok.
- v literatúre, hudbe ťažká, prízvučná slabika veršovanej stopy.
- v tanci dopad nohy pri tanci (opak je arza).

tézovitý

- založený na tézach.
- majúci záľubu v tézach.

tézy, aprílové

- tézy predložené V. I. Leninom 4. (17. )4. 1917 po návrate do Petrohradu z emigrácie vo Švajčiarsku na pokojné prerastanie buržoáznej revolúcie v revolúciu socialistickú.

Těsnohlídek, Rudolf

- ČR; * 7. 7. 1882 - 12. 1. 1928 (samovražda v depresii po úmrtí manželky); básnik, prozaik a novinár; 1908: redaktor Lidových novín; próza: Liška Bystrouška (zhudobnil Leoš Janáček).

Těšínska, Viola

- ČR; † 1317; kráľovná; manžel Václav III. Přemysl; 2. manžel Petr Rožmberk (sobáš 1316).

tête â tête
téte á téte [tetatet]

- dôverný rozhovor medzi štyrmi očami, dôverne.

tête-bêche

- navzájom protichodné (prevrátené) tlače dvoch poštových známok buď priamo súvisiacich, alebo spojených pásom papiera, protichodné dvojice.

tg
tang

- značka pre tangens.

TGV
Train a grande vitesse

- Francúzsko; rýchlovlak ; francúzsky systém vysokorýchlostnej železnice. Prototyp s elektromotorom (pôvodne plánovaný s plynovou turbínou) vyšiel v roku 1974. Definitívna verzia uvedená do prevádzky v roku 1981. 18. 5. 1990 vytvoril nový rýchlostný rekord lokomotív dosiahnutím rýchlosti 515,3 km/hod. 12. 2. 2007 prekonal svetový rekord, keď súprava pozostávajúca z dvoch lokomotív a troch vozňov dosiahla pri pokusnej jazde na trati Paríž - Štrasburg rýchlosť 553 kilometrov za hodinu. 3. 4. vytvoril nový rýchlostný rekord - 574,8 km/hod.

TGV Atlantique

- Francúzsko; rýchlovlak Train a grande vitesse. 1990: držiteľka absolútneho rýchlostného rekordu lokomotív s rýchlosťou 515,3 km/hod.

Th

- chemická značka pre prvok thórium, tórium.

Thaci, Hashim

- Kosovo; politik. 2007, 2008: premiér provincie.

Thackeray, William Makepeace

- Anglicko; 18. 7. 1811 - 1863; románopisec. Zaviedol termín snob . Dielo: Trh márnosti.

Thagard, Norman Earl

- USA; * 3. 7. 1943 (Marinna); astronaut. Pobyty vo vesmíre: 18. 6 - 24. 6. 1983 (STS-7); 29. 4 - 6. 5. 1985 (STS-51); 4. 5 - 8. 5. 1989 (STS-30); 22. 1. - 30. 1. 1992 (STS-42); 14. 3. - 7. 7. 1995 (Sojuz TM-21). Dĺžka pobytu vo vesmíre: 140 dní, 13:24 hod. Pobyt na ruskej orbitálnej stanici Mir ako kozmonaut - vedec a prvý Američan na Mire.

thagovia

- príslušníci indickej tajnej náboženskej sekty škrtičov, ktorá uctievala bohyňu Kálí. V 19. storočí sa usadili v skalnom chráme Allóra.

thai box
thaibox
muay thai

- najtvrdšie orientálne bojové umenie.

thai boxer

- boxer venujúci sa thaiboxu.

thajčina

- jazyk z rodiny thajských jazykov, úradný jazyk v Thajsku, používaný aj menšinami v Číne a vo Vietname.

Thajskokotva
Thajské kráľovstvo
Thajsko

- kráľovstvo na Indočínskom polostrove.
1238: Sukchótchajské kráľovstvo.
1350: Ajuthja zakladá kráľovstvo.
19. storočie: zmluvné uznanie nezávislosti Siamu.
1914 - 1918: podpora Spojencov v I. svetovej vojne.
1932: Siam premenovaný na Thajsko.
1941 - 1945: okupácia Japonskom. Thajsko je jeho nedobrovoľným spojencom.
1947: vojenský prevrat.
1965 -1972: účasť vo vietnamskej vojne na strane síl vedených USA.
1973: civilná vláda.
1976 - 1980: vojenská vláda.
1991: nenásilný vojenský prevrat.
19. 9. 2006: vojenský prevrat, vyhlásené stanné právo a ustanovenie vlády údajne vernej kráľovi.
11. 4. 2009: v Pattay summit ASEAN sprevádzaný demonštráciami proti vláde.
12. 4. 2009: vyhlásený výnimočný stav.

Thaksin Šínavatra

- Thajsko; politik. 2006: premiér (pri nekrvavom prevrate zvrhnutý 19. 9. 2006).

Thalarctos maritimus

- medveď ľadový. Žije v Arktíde. Priemerný samec váži 800 kg a vztýčený meria až 3 metre. Samice sú menšie. Veľmi zdatný plavec, vydrží plávať až niekoľko dní. Živí sa najmä tuleňmi.

Thalib, Munir

- Indonézia; † ?. 9. 2003 (otrávený); bojovník za ľudské práva. Kritik indonézskej vlády (najmä armádnych špičiek) a jej politiky vo Východnom Timore. Otrávil ho pilot (Pollycarpus Priyanto) civilného dopravného lietadla, keď mu počas letu do jedla pridal arzenik. Zomrel priamo na palube lietadla. Pilot bol v roku 2005 odsúdený na 14 rokov väzenia.

thalium

- chemický prvok; Prvok objavil William Crookers v roku 1861.

thallus
talus

- telo bezcievnych rastlín (rias, húb, machorastov) nerozlíšené anatomicky a morfologicky, stielka.

Thames Valley

- Veľká Británia; grófstvo.

thanato-
tanato-

- prvá časť zložených slov majúca význam smrť.

thanatologia
thanatológia

- náuka o smrti a okolnostiach okolo nej - zaoberá sa otázkami umierania a smrti.

thanatoterapia
tanatoterapia

- liečba cielená ku prijatiu skutočnosti smrti.

thangha

- lamaistický nezarámovaný plátenný obraz s výjavmi božstiev.

thangka

- Ladaka; obraz s vyobrazením guru Padmasambhavu zhotovený z textílií. Je vyvesený pri príležitosti sviatku Cheču každých 12 rokov, vždy v roku opice.

Thapamagar, Khagendra

- Nepál; * 1992; 2006: najmenší človek planéty (zapísaný v Guinnesovej knihe rekordov v auguste 2006). Vysoký je 51 cm, váži 4,5 kg. Matka Dhan Mája Thapamagar.

Tharsis

- Mars. Hornatá lineárna sopečná oblasť na severnej pologuli.

Thatcher, Margaret Hilda

- Veľká Británia; * 13. 10. 1925 (Grantham); politička. Rodená Roberts. Manžel Denis († 2002; sobáš v roku 1951). Dcéra Carol. 1944 - 1950: štúdium chémie na Oxforde. 1951: kandiduje do parlamentu - neuspela. 1959: poslankyňa v parlamente. 1970: ministerka zahraničných vecí. 1974: predsedkyňa Konzervatívnej strany. 3. 5. 1979 - 11/1990: ministerská predsedkyňa (prvá žena v Európe). Zaviedla dôraz na nepriame dane, zoškrtala rozpočet, privatizovala a prepúšťala. Keď na konci volebného obdobia dosiahli volebné preferencie takmer záporné čísla, pomohol jej argentínsky plukovník Galtieri, ktorý obsadil Falklandy. Ekonomický rozmach jej umožnil vyhrať tretie voľby, vrhnúť sa na medzinárodnú scénu a získať prezývku Železná lady. Vytvorila duo s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom, ktoré sa považuje za jeden z najväčších vonkajších vplyvov rozpadu sovietskeho bloku. V pozícii premiérky strávila Thatcher viac dní, než akýkoľvek Brit vo vláde. 1992: povýšená do šľachtického stavu, získava titul barónka. 2002: na radu lekárov sa sťahuje z verejného života.

thatcherizmus

- ekonomická koncepcia vyznačujúca sa najmä krátením verejných výdavkov (podľa M. Thatcherovej, britskej premiérky v rokoch 1979 – 1990).

thaumatrop

- hračka dokazujúca zrakovú zotrvačnosť.

Thayer, Sylvanus

- USA; vojak. 1817 - 1833: veliteľ akadémie West Point.

Thákur, Rabíndranáth

- India; 6. 5. 1861 (Kalkata) - 7. 8. 1941 (Santiniketan; Bengálsko); spisovateľ, básnik, filozof. 1913: Nobelova cena za literatúru. Dielo: Záhradník (milostná poézia); Darček z lásky (milostná poézia); 1915: Gítáňdžali (náboženská báseň); 1907: Gora (román).

Tháles z Milétu

- Grécko; 625 - 547 pred Kristom (alebo 624 - asi 543; pramene sa rôznia); filozof. Významný učenec antiky. 18. 5. 603 pred Kristom pozoroval úplné zatmenie Slnka a s využitím periódy Saros predpovedal ďalšie zatmenie Slnka na 28. 5. 585 pred Kristom. Dokazoval, že hviezdy svietia vlastným svetlom, zatiaľ čo Mesiac svetlom odrazeným svetlom slnečným. Ale pralátkou bola pre neho voda a preto považoval Zem za plochú dosku plávajúcu v oceáne.

Thália

- múza komédie.

Thälmann, Ernst

- NDR, komunistický vodca.

THC

- tetrahydrocanabinol.

ThDr.

- theologiae doctor, doktor teológie.

The Darkness

- Veľká Británia; rocková kapela; albumy: 2003: Permission to Land.

The Doorskotva

- hudobná skupina. Zostava: Jim Morrison (spev); Ray Manzarek (klávesy), Robby Krieger (gitara), John Densmore (bicie). Diskografia: 1966: The Doors; 1967: Strange Days; 1968: Waiting for the Sun; 1969: The Soft Parade; 1970: Morrison Hotel; 1970: 1970: Absolutely Live; 1971: L. A. Woman; 1971: Other Voices; 1972: Full Circle; 1978: An American Prayer; 2006: The Perception.

The Hectics

- 1958: si založilo päť priateľov - Farrokh Freddy Bulsara ( Fredy Mercury), Derrick Branche, Bruce Murray, Farang Irani a Victory Rana svoju školskú rock'n'rollovú skupinu nazvanú The Hectics. Už tu dostal Farrokh svoju prezývku Freddy, ktorá sa stala jeho umeleckým menom.

The Man Booker Price

- Veľká Británia; literárna cena.

The Plastic People of the Universe

- ČR; undergroundová kapela.

The Rasmus

- Fínsko; poprocková kapela. Spev Lauri Ylonene, bicie Aki Hakala. Diskografia: 1996: Peep; 2001: Into; 2003: Dead Letters; 2005: Hide From The Sun.

The Royal Society

- Veľká Británia; britská vedecká spoločnosť. Bola založená 28. 11. 1660. O dva roky neskôr v zakladajúcej kráľovskej charte niesla názov The Royal Society of London for Improving Natural Knowlege (Kráľovská londýnsky spoločnosť pre zdokonalenie znalostí prírody). Jej členovia sú volení. Od roku 1731 musí kandidáta na členstvo navrhnúť niekto písomne a doporučenie musia podpísať všetci, ktorí ho navrhujú. Tieto dokumenty sa uchovávajú v archíve. Od roku 1847 sa členmi akadémie môžu stať iba vedci. Každý rok sa volí 44 nových členov z radov britských vedcov a 6 zo zahraničia.

The Star Spangled Banner

- USA; názov hymny.

The Strokes

- USA; rocková kapela. Členovia: Julien Casablancas (spev), Albert Hammond Jr. (gitara), Nikolai Fraitura (basgitara). Albumy: 2001: Is That It; Room On Fire; 2006: First Impresions On Earth.

The Tent

- Grónsko; v roku 1894 americkým polárnikom admirálom Robertom Peary objavený meteorit (eskymácky pomenovaný Ahnighito) na myse York v západnom Grónsku. Váži 57,3 tony. Dnes je v Haydnovom planetáriu newyorského Prírodovedného múzea a je najväčším vystaveným meteorom.

Thea assamica

- pozri Camellia assamica.

Thea sinensis

- pozri Camellia sinensis.

theatrum mundi

- rozličné včasnotechnické vynálezy s pohyblivými figúrkami.
- mechanické bábkové divadlo s plochými (pohyblivými) figúrkami.
- titul rozsiahlych historických diel 16. – 18. storočia.

Theimer, Ivan

- ČR; * 1944; sochár, maliar a grafik.

Thein, Hanuš

- ČR; 17. 1. 1904 (Pardubice) - 30. 12. 1974 (Praha); operný spevák, režisér a pedagóg. 1929 - 1973: sólista opery Národného divadla v Prahe. 1932 - 1973: režisér opery Národného divadla v Prahe (mimo rokov 1939 - 1945 z dôvodov rasovej perzekúcie).

theín

- thein; alkaloid obsiahnutý v semenách mnohých tropických a subtropických rastlín, napr. čajovníka.

Themida

- bohyňa spravodlivosti.

Themistoklés

- Atény; politik. Tvorca taktiky, pomocou ktorej veliteľ gréckeho loďstva, Eurybiadés, porazil u ostrova Salamis v roku 480 pred Kristom loďstvo perzského kráľa Xerxesa.

Thénard, Louis Jacques

- Francúzsko; 1777 - 1857; chemik.

Theobroma cacao

- rastlina, z ktorej sa získava horká čokoláda.

Theodard z Tongern-Maastrichtu

- okolo 615 (620; u Speyru) - po 6. 9. 669/670 (Bienwald); biskup.

Theoderich Veľký

- † 526; 526: ostrogótsky kráľ.

Theodor II.

- Byzancia; 1254 - 1258: cisár z obdobia Latinského cisárstva (1204 - 1261).

Theodora

- Byzantská ríša; 842 - 856: cisárovná z frygickej dynastie.

Theodora

- Byzantská ríša; 1054 - 1056: cisár z macedónskej dynastie.

Theodorich Veľký

- Taliansko; politik ostrogótskeho pôvodu. 493: kráľ.

Theodosios II.

- Byzantská ríša; 408 - 450: cisár.

Theodosios III.

- Byzantská ríša; 716 - 717: cisár z dynastie Herakleiov.

Theodosius I. Veľký

- Rím; 11. 1. 347 - 17. 1. 395; rímsky cisár. 380: prehlasuje kresťanstvo za oficiálne rímske náboženstvo.

theofania

- v pravoslávnej cirkvi božie zjavenie .

Theofilos

- Byzantská ríša; 829 - 842: cisár z frygickej dynastie.

Theofrastos

- Grécko; 327 - 287 pred Kristom (alebo okolo 373 - okolo 288, pramene sa rôznia); filozof, prírodný bádateľ.

Theogonia

- starogrécky epos básnika Hésioda zo 7. storočia pred Kristom, Zrodenie bohov. Kozmologický výklad sveta a bohov.

theokoleion

- starogrécke obydlie kňazov.

Theokritos

- Grécko; 3. storočie pred Kristom; pastorálny básnik. Dielo: Idyly.

Theorel, Hugo

- Švédsko; fyziológ a biochemik. 1955: Nobelova cena za výskum oxidačných enzýmov. Autor testu na zistenie alkoholu v krvi.

Thepsuthin, Somsak

- Thajsko, politik. 2006: minister práce.

Theraphosa blondii
leblondi

- najväčší popísaný druh pavúka. Dosahuje hmotnosti až 250 g a dĺžky až 12 cm.

Therapsid

- druh obojživelníkov žijúcich v období permu. Rýchlo sa aklimatizovali prechodu z vody na súš najmä svojou relatívne dokonalou termoreguláciou a voči vonkajším vplyvom veľmi odolnými vajíčkami. Vyhynuli na rozhraní permu a triasu.

therblig

- základný pracovný znak telesného orgánu zahrnujúci produktívne, brzdiace a neproduktívne pohyby (podľa obráteného priezviska amerických bádateľov F. B. a L. E. Gilbrethovcov).

thereminvox

- hudobný nástroj, ktorý skonštruoval Lev Sergejevič Teremin.

Therizinosaurus cheloniformis

- druh teropodného dinosaura. Dosahoval dĺžku okolo 10 metrov.

thermidor

- termidor; pozri revolučný kalendár.

Theron, Charlize

- USA; * 1975; herečka; filmografia: 1996: Drsný a drsnejší; 1997: Diablov advokát; 1999: Pravidlá muštárne; 2003: Monster (Monštrum; Oscar); 2003: Lúpež po taliansky.

Theseus

- hrdina gréckej mytológie. Matka Aithra. Zabil Mínótaura. Z Labyrintu sa mu pomohla dostať princezná Ariadna.

thé

- té; čaj, bylinkový čaj.

Thémistokles

- Grécko; asi 525 - asi 460 pred Kristom; generál. Po bitke u Marathónu vyzval Aténčanov, aby na obranu proti vpádom Peržanov budovali námorníctvo. Grékom sa tak podarilo rozdrtiť perskú flotilu u Salamíny.

thésauros

- (v starogréckych posvätných okrskoch) drobná stavba s funkciou pokladníc na ukladanie kultových predmetov a votívnych darov božstvám.

théta

- Θ, θ; v gréckej abecede znak pre hlásku th.

théti

- (v starovekých Aténach) príslušníci najnižšej občianskej triedy.

THG

- tetrahydrogestrinon; prvá zámerne vyvinutá látka pre doping športovcov (zakázaná látka). Syntetický steroid.

thiasos

- spolok sústredený okolo určitého kultu.

Thiers, A.

- Francúzsko; 1871 - 1873: prezident.

Thierse, Wolfgang

- Nemecko; politik (SPD). Do 19. 10. 2005 predseda Bundestagu. 2005: podpredseda Bundestagu.

Thietmar z Merseburgu

- Nemecko; 25. 7. 975 (Walbeck) - 1. 12. 1018. Otec Siegfried z Wabecku (saský gróf). 1009: biskup v Merseburgu. Autor kroniky.

Thibaud, Jean

- Francúzsko; 1901 - 1960; fyzik.

Thiele, G. P. J.

- Nemecko; astronaut. Let na STS-99.

Thiers

- Francúzsko; politik. 1871 - 1873: prezident.

thiamin

- tiamín; vitamín B.

Thilyorier, Charles

- Francúzsko; chemik. V roku 1835 objavil suchý ľad.

thimín

- pyridiminová báza DNA, značí sa T.

thing

- (u starých Germánov) zhromaždenie slobodných členov kmeňa, ktoré rozhodovalo najmä o vyhlásení vojny.

think-tenk

- myšlienkový tanker, mozgový trust, vedúce (tvorivé) jadro skupiny, intelektuálne alebo koncepčné centrum.

thio-

- tio- ; prvá časť zložených slov majúca význam síra.

Thiomargarita namibiensis

- baktéria (Sírová perla z Namíbie). Má guľovitý tvar a dorastá až do veľkosti 1 mm (!).

Thirring, Hans

- Rakúsko; fyzik. Spolu s Josephom Lensom v roku 1918 odvodil z Einsteinovej teórie relativity efekt tzv. stáčania časopriestoru.

Thirsk, R. B.

- Kanada; astronaut. Let na STS-78.

ThLic.
theologiae licentiatus

- akademický titul licenciát teológie.

ThMgr.
heologiae magister

- magister teológie.

tholos

- tolos; starogrécka kruhová stavba.

Thoma, Jan

- ČR; * 14. 1. 1935 (Plzeň); disident, chartista. Pracuje v jaderných elektrárňach Škoda. Študoval metrológiu. 1968: zvolený do ZV ROH. 1968: člen Československej strany socialistickej. 1970: za pravicové tendencie zo strany vylúčený. 1968: vstúpil do Ľudových milícií s cieľom zmocniť sa zbrane a zabrániť vyzbrojeniu reformných komunistov. V ĽM bol 3 dni. 1970: obžalovaný z hanobenia republiky a je predstaviteľa, hanobenia socialistického štátu a podnecovania - podmienečne odsúdený. 14. 1. 1977 podpísal Chartu 77. 1990: viedol Úrad pre ochranu ústavy, neskôr FIS a BIS.

Thomas, Andy S. W.

- astronaut; 1. 3. 2002: raketoplán Columbia. 2005: let na prvom lete raketoplánu Discovery v roku 2005 (po nehode raketoplánu Columbia). Lety na STS-77, STS-89, STS-102

Thomas, D. A.

- USA; astronaut. Let na STS-65, STS-70, STS-83,STS-94.

Thomas, Charles

- Francúzsko; 1820: dáva na trh voľne predajný mechanický počítací stroj Arithmometer .

Thomas, Jess Floyd

- USA; 4. 8. 1927 (Hot Springs) - 13. 10. 1993 (San Francisco); tenorista. 1957: debut v San Franciscu. Pôsobil v Menecku: 1958: Kassel; 1960: Mníchov; 1961: Berlín; 1962: Stuttgart.

Thomas, Mofol

- spisovateľ. Dielo: Zulský Šaka.

Thomas, Ray

- Anglicko; * 29. 12. 1942; spevák a flautista birminghamskej skupiny Moody Blues. Albumy: A Question Of Balance (1970); Seventh Sojourn (1972); Long Distance Voyager (1981).

Thomas, Sidney Gilchrist

- Veľká Británia; 16. 4. 1850 (Londýn) - 1. 2. 1885 (Paríž); hutný inžinier. 1875 - 1879: spolu s chemikom Perayem Carlylom Gilchristom vyvinul po ňom pomenovaný Thomasov spôsob priemyselnú výrobu ocele.

Thomas z Erzeldounu (Tomáš Veršotepec)

- Veľká Británia; asi 1220 - asi 1297; statkár, básnik, prorok. Jedna balada z 145. storočia popisuje jeho stretnutie s kráľovnou víl, ktorá ho obdarila jazykom, ktorý nevie klamať a naučila ho mnohým proroctvám. Podľa povestí nezomrel, ale žije v Zemi víl.

Thomasius, Christian

- Nemecko; 1. 1. 1655 (Lipsko) - 23. 9. 1728 (Halle); právnik a filozof. Predchodca osvietenstva.

Thompson, Lea

- USA; * 31. 5. 1961; herečka.

Thompson, Robert

- vynálezca. 8. 5. 1847: získal patent na gumovú pneumatiku.

Thomsen, Julius

- Dánsko; 1826 - 1909; chemik.

Thomson, Joseph John, sir

- Anglicko; 18. 12. 1856 (Cheetham Hill) - 30. 8. 1940 (Cambridge); fyzik. Syn George Paget. Zaoberal sa najmä výskumom prechodu elektrických výbojov plynmi (určeniu pomeru náboja a hmotnosti jednotlivých častíc). 1906: Nobelova cena.

Thomson, George Paget, sirkotva

- Anglicko; * 3. 5. 1892 (Cambridge); † 10. 9. 1975 (Cambridge); fyzik. Otec Joseph John. Študoval difrakciu elektrónov v kryštáloch.
1930: profesor na Imperial College of Science v Londýne.
1937: Nobelova cena (spoločne s C. J. Davissonom).
1943: povýšený do šľachtického stavu.

Thomson, Hunter S.

- USA; 1937 - 2/2005 (samovražda); scenárista. Manželka Anita. Dielo: Strach a hnus v Las Vegas; Rum Diary (román).

Thomson, William, lord Kelvin of LargskotvaWilliam Thomson Kelvin

- Anglicko
* 26. 6. 1824
† 17. 12. 1907
fyzik.
Zaoberal sa termodynamikou, teóriou elektrických kmitov, mechanikou a geofyzikou.
Autor teplotnej stupnice po ňom pomenovanej, autor pojmu absolútna nula.
Formuloval 2. termodynamickú vetu.
Získal celkom 70 patentov na najrôznejšie vynálezy (napr. kvadrantový elektromer, dokonalejšiu buzolu, hĺbkové sondovacie zariadenie).
1890: prezident Kráľovskej spoločnosti.

Thomson, R. W.

- 1845: necháva si patentovať pneumatiku, teda plášť plnený vzduchom. Do tej doby pneumatika bola tvorená plným gumeným valcom. Pneumatiku tvorila sústava gumených hadíc naplnených vzduchom, ktoré boli pokryté koženým plášťom. Tak i pri defekte jednej z hadíc bolo možné ďalej pneumatiku používať.

thonet

- tonet; nábytok z ohýbaného dreva.

Thor

- škandinávske (germánske) božstvo (hromu). Otec Odin.

Thorkotva

- USA; jednostupňová balistická raketa stredného doletu, vybavená motorom MB - 3; raketa prešla vývojom a naposledy bola vybavená silnejším motorom RS - 27.

Thor Able

- USA; nosná raketa, nosnosť na obežnú dráhu 130 kg, na únikovú 45 kg, používaná od 1958 - 60; nosič používal kombináciu rakety Thor a 2. a 3. stupeň Vanguardu.

Thor Ablestar

- USA; nosná raketa, nosnosť 230 kg, používaná od 1960 - 5; druhý stupeň tvoril prestavaný 2. stupeň rakety Thor Able a mohol byť 1 x reštartovaný.

Thor Agena A

- USA; dvojstupňová nosná raketa, nosnosť 150 kg, používaná od 1959 - 72 pre vypúšťanie vojenských družíc; 2. stupeň mal motor Bell 8048.

Thor Agena B

- USA; dvojstupňová nosná raketa, nosnosť 770 kg, používaná od 1959 - 72 pre vypúšťanie vojenských družíc; motor druhého stupňa bol reštartovateľný.

Thor Agena C

- USA; dvojstupňová nosná raketa, nosnosť 770 kg, používaná od 1959 - 72 pre vypúšťanie vojenských družíc; motor druhého stupňa bol reštartovateľný.

Thor Agena D

- USA; dvojstupňová nosná raketa, nosnosť 770 kg, používaná od 1959 - 72 pre vypúšťanie vojenských družíc; prvý stupeň posilnený trojicou motorov TX - 33 - 52, motor druhého stupňa bol reštartovateľný (Bell 8096).

Thor Burner

- USA; nosná raketa, nosnosť 150 kg na nízku obežnú dráhu, používaná od 1966; málo používaná kombinácia rakety Thor s modifikovaným stupňom rakety Delta s motorom TE - M - 364 - 2.

Thor Epsilon

- USA; Thor Ablestar.

thora

- torah, tóra; svitok s hebrejským textom piatich kníh Mojžíšových, z ktorého sa predčíta v synagóge; päť kníh Mojžíšových.

thorak-

- torako-, torak-, thorako-; prvá časť zložených slov majúca význam hrudník, hrudníkový,hruď, hrudný.

thorako-

- torako-, torak-, thorak-; prvá časť zložených slov majúca význam hrudník, hrudníkový,hruď, hrudný.

thorax

- torax; hruď členovcov.
- hruď cicavcov.

Thoreau, Henry David

- USA; * 12. 7. 1817 - 6. 5. 1862; spisovateľ a filozof. Prívrženec transcendentalizmu. Autor termínu občianska neposlušnosťZástanca zrušenia otroctva. Dielo: Walden, teda Život v lesoch

Thorgeirsbolli

- v islandských ľudových povestiach strašideľná postava v odobe býka.

thorit

- nerast, kremičitan toričitý (ThSiO4). Obsahuje až 75% ThO2 a asi 2% UO2.

Thorn, Gaston

- Luxembursko; 3. 9. 1928 (Luxemburg) - 26. 8. 2007; politik. Manželka Liliane Thorn-Petit. 1974 - 1979: premiér. 1975 - 1976: predseda Valného zhromaždenia OSN. 1981 - 1985: predseda Európskej komisie.

Thornton, Joe

- Kanada; * 2. 7. 1979; hokejista.

thorri

- zimný mesiac v islandskom kalendári; od 15. 1. do 15. 2.

Thotnton, K. R.

- USA; astronautka. Let na STS-33, STS-49, STS-61, STS-73.

Thornton, William Edgar

- USA; * 14. 4. 1929 (Goldsboro); astronaut. Let na STS-8, STS-51 - B.

Thorpe, Billy

- Austrália; 1947 (Veľká Británia) - 28. 2. 2007 (Sydney); rocker, spevák, skladateľ a gitarista. Člen skupiny The Aztecs. Hit Most People I Know (Think That I'm Crazy) z roku 1972

Thorpe, Ian

- Austrália; * ?. 10. 1982; plavec. Sestra Christina. 1990: začína závodne plávať. 1997: debutuje v reprezentácii na Panpacifických hrách. 1998: na MS v Perthe získava 2 tituly. 1999: svetový rekord v Sysney na 400 m voľný spôsob. 2000: na LOH v Sydney získal 3 zlaté medaile. 2001: 6 zlatých medailí na MS vo Fukuoke. V New Yorku uniká smrti, keď opúšťa Svetové obchodné centrum pred útokom (zabudol si fotoaparát). 2002: 6 zlatých medailí z Hier Commonwealthu v Manchestri. Píše autobiografiu Žite svoje sny. 2003: na MS v Barcelone 3 zlaté medaily. 2004: na LOH v Aténach 2 zlaté medaily (200 a 400 m voľný spôsob). 19. 11. 2006 oficiálne ukončil športovú kariéru.

Thorvaldsen, Bertel

- Dánsko; 1770 - 1844; sochár. Pôsobil v Ríme.

Thovt

- Egypt. Božstvo stotožňované s Hermesom. Boh Mesiaca a poznania. Je zobrazovaný ako ako ibis či pavián.

thórium
tórium

- rádioaktívny chemický prvok, mäkký ťažký kov. V roku 1828 ho objavil J. J. Berzelius. Používa sa vo vákuovej technike a v zliatinách.

thrash metal
thrash metal

- hlučná, rýchla, rytmicky jednoduchá odnož rockovej hudby.

thrasch

- hudobný štýl využívajúci najmä bicie nástroje.

Thredbo

- Austrália; lyžiarske stredisko v Novom Južnom Walese.

Thrégl, Václav

- ČR; herec, v tridsiatych rokoch 20. storočia člen Oslobodeneckého divadla.

thrénos

- žáner gréckej lyriky, smútočný spev nad mŕtvym.

Thrilla in Manila

- Thriller v Manile; boxerský súboj 1. 11. 1975 medzi Muhammadom Ali (Casius Clay) a Joe Frazierom o absolútneho majstra bez rozdielu váh v profesionálnom boxe. Súboj sledovalo 28.000 ľudí. Zvíťazil Muhammad Ali technickým K. O.

thriller
triler

- napínavý, vzrušujúci (strašidelný) príbeh.

thrinadoxon

- cicavcovitý plaz.

thufur

- povrchový pôdny tvar podmienený pôsobením mrazu a vegetáciou v podobe pravidelných kôp vysokých okolo 1 meter.

Thuille, Ludwig

- Rakúsko; 30. 11. 1861 (Brixen) - 5. 2. 1907 (Mníchov); skladateľ. Dielo: 1907: učebnica harmónie.

thulium

- chemický prvok, značka Tm. Objavil ho P. T. Cléve.

Thuot, P. J.

- USA; astronaut. Let na STS-36, STS-49, STS-62.

Thurman, Robert

- USA; tibetský mních. 1. manželka Christophe de Menil. 2. Manželka Nena. Dcéra Uma. V Indii sa stretol s dalajlámom a stal sa prvým Američanom, ktorý sa stal tibetským mníchom, prijal meno Tenzin. Učiteľ buddhizmu.

Thurman, UmaUma Thurman

- USA; * 29. 4. 1970 (Boston); herečka. Manžel Ethan Hawk (sobáš 1998, rozvod 2004). Dcéra Maya (otec Ethan Hawk). Syn Levon (otec Ethan Hawk). Filmografia: Kiss Daddy Goodnight; Johny, buď dobrý; Dobrodružstvá barona Prášila; Nebezpečné známosti; Tam, kde sú srdcia; Henry a June; Robin Hood (TV verzia); Mrazivá vášeň; Jennifer 8; Jedovatý pes; 1994: Pulp Fiction: Historky z podsvetia; Mstitelia; 2001: priznanie. 2004: Výplata (Paycheck); 2004: Kill Bill 2; Gattaca (sci-fi); Bedári; Batman a Robin; Buď v pokoji; Producenti; Bratia Grimmovci.

Thutmose III.kotva
Thutmes III.

- Egypt; 1504 - 1450 pred Kristom (alebo 1490 - 1436; pramene sa rôznia): faraón; na trón nastúpil po odstránení staršej sestry Hatšepsowet. Najvia rozšíril územie Egypta, bol faraónom - vojakom.

Thúrioi

- grécka kolónia založená v roku 444 pred Kristom na ruinách Sybaridy (Taliansko) podľa projektu architekta Hippodáma z Milétu. Na jeho troskách bolo neskôr založené rímske mesto Copia (194 pred Kristom).

Thylacoleo carnifex

- praveký dravý vačnatec podobný africkému levovi.

thymélé

- (v starogréckom divadle) oltár.

thymus

- tymus; brzlík. Žľaznatý orgán, zložený z jednotlivých lalôčikov, pozdĺžneho tvaru. Brzlík ovplyvňuje rast organizmu a tlmí tvorbu pohlavných hormónov.

tcha

- (v čínskej starovekej architektúre) charakteristická veža budovaná ako sakrálna (budhistická) budova na okraji väčších miest.

tchaj-čchi

- čínska metóda cvičenia, ktorá kombinuje veľmi pomalé pohyby s hlbokým dýchaním. Odstraňuje stres, zlepšuje trávenie, umožňuje lepšiu koncentráciu a zvyšuje mozgové schopnosti.

Tchaj-pej 101

- Tchaj-wan; najvyšší mrakodrap na svete (2004), výška 508 metrov.

tchaj-ti

- jeden zo základných pojmov starej čínskej filozofie, najvyšší vesmírny princíp, začiatok a prapríčina neustálej zmeny v prírode a pôvodca všetkých vecí.

Tchaj-wankotva
Čínska republika na Tchaj-wane
Taiwan
Tchaj-wan

- Čína, ostrov na východ od pobrežia Číny. Rozloha 36.188 km2. Hlavné mesto T'aipei.
1895: japonská nadvláda po čínsko - japonskej vojne. Po občianskej vojne v roku 1949 sa odtrhol od kontinentálnej Číny. V medzinárodnej politike je i naďalej považovaný za súčasť Číny, aj keď sa k nemu pristupuje ako k suverénnemu štátu.
1954: zmluva o obrane s USA.
1971: vylúčenie z OSN.
1972: odchod amerických vojenských síl.
1979: USA prerušujú vojenské i diplomatické styky. 1987: legalizácia opozičných politických strán.
1991: ukončenie občianskej vojny s Čínou.
1991 - 1992: slobodné voľby.

tchajkonaut

- čínsky názov pre kozmonauta (astronauta).

tchajti

- staročínsky pojem pre prvopočiatočný chaos.

Tchang

- Čína; 580 alebo 618 - 907: vládnuca dynastia (spolu s dynastiou Suej). Obdobie upevňovania buddhizmu v Číne. Nastal rozvoj kníhtlače.

Tchien, Meng

- Čína; objaviteľ vlasového štetca (3. storočie pred Kristom).

Ti

- chemická značka pre prvok titán.
- Čína; severný kmeň podnikajúci v 12. - 3. storočí útoky na Čínu.

Tiahuanaco

- pradávna civilizácia na území dnešnej Bolívie u jazera Titicaca. Vznikla okolo roku 800 pred Kristom a najväčší rozmach zaznamenala v rokoch 450 - 900. Je známa častými trepanáciami.

tiamín
thiamin

- vitamín B1.

tiara

- pokrývka hlavy babylonských a perzských vládcov.
- trojitá pápežská koruna.

tiazín

- heterocyklická zlúčenina so šesťčlenným kruhom.

tiazol

- heterocyklická organická zlúčenina nachádzajúca sa v molekulách vitamínu B1, používaná okrem iného na výrobu liečiv.

Tiberios II.

- Byzantská ríša; 578 - 582: cisár z dynastie Justin (518 - 602).

Tiberios III.

- Byzantská ríša; 698 - 705: cisár z dynastie Herakleiov.

Tiberius

- Rím; † 16. 3. 37; 14 - 37: cisár. Údajne ho prikrývkou udusil veliteľ jeho osobnej stráže Marco.

Tiberius, Claudius

- Rím; † 13. 10. 54; 41 - 48 - ?:cisár. 3. manželka Valeria Messalina, 4. manželka Agrippina (sobáš v roku 49; syn Neron. ). Zavraždila ho Agrippina (otrávila ho jedovatými hubami).

Tiberius Sempronius Gracchus

- Rím; † 125 pred Kristom; tribún. Účastník III. púnskej vojny. Vypracoval pozemkovú reformu. Ubili ho senátori a jeho mŕtvola bola hodená do Tibery.

Tibet

- krajina v Himalájach; hlavné mesto Lhasa.
7. - 9. storočie: ovláda Čínu (v roku 763 i čínske hlavné mesto).
842: Tibet dosiahol najväčší územný rozmach vo svojich dejinách.
11. storočie: formujú sa významné budhistické sekty.
1207: Tibet ovládlo Mongolsko.
13. - 14. storočie: konštituuje sa nová budhistická sekta Gelugpa Sekta žltých čapíc), ktorej zakladateľom bol reformátor Congkhapa. Duchovným vodcom sekty je dalajláma uctievaný ako prevtelenie bódhisattvu Avalókitéšvaru, druhým najvyšším hodnostárom sekty je pančenláma.
1793: dohodou Tibet začlenený do Čínskej ríše.
14. 2. 1913: vyhlásená samostatnosť.
V roku 1950 bola okupovaná Čínou (zničených 6.000 buddhistických kláštorov).
23. 5. 1951: definitívne začlenený do ČĽR.
10. 3. 1959: Čínou tvrdo potlačený pokus o osamostatnenie Tibetu, dalajláma i s vládou vyhnaný do exilu.
28. 3. 1959: Čínou vytvorený autonómny región Tibet.
1989: opäť vypukli demonštrácie prívržencov nezávislosti, na ktoré Čína odpovedala vyhlásením výnimočného stavu.
1990: výnimočný stav zrušený.

tibet

- rozvláknený odpad z vlnených česaných tkanín (podľa Tibetu).
- jemná vlnená tkanina s matným povrchom.
- lepší druh umelej vlny používaný ako prímes pri výrobe módnych tkanín z mykanej vlny.

Tibullus

- Rím; spisovateľ; v diele popisuje rímsky osemdňový týždeň; sedemdňový týždeň prijali Rimania až pod vplyvom Židov.

Ticonderogakotva

- USA; krížnik, po ktorom bola pomenovaná celá trieda krížnikov. V roku 2008 USA vlastnili 22 krížnikov tejto triedy. Krížnik bol spustený na vodu 22. 1. 1983. Dĺžka 173 metrov, šírka 16,8 metra, výtlak 9.750 ton. Pohon štyrmi plynovými turbínami s celkovým výkonom 60 MW. Posádku tvorí 24 dôstojníkov a 340 členov mužstva. Výzbroj: protibalistické rakety SM-3, strely Tomahawk s pollkochou dráhou letu, torpéda, dva päťpalcové kanóny, systém Phalanx s rotačnými kanónami na obranu pred cieľmi v blízkosti lode. Z paluby krížnika operujú dva vrtuľníky SH-60 Seahawk.

tiebreak [tajbrejk]
tie-break [tajbrejk]

- skrátená, zrýchlená časť športových sieťových hier (napr. tenis, volejbal).

Tienanmen
Tien­an­men

- Čína
námestie v Pekingu.
Na jar 1989 na pekinskom námestí Tien­an­men žiadali študenti demokratické reformy. V noci z 3. na 4. júna proti nim zakročila armáda, podľa Amnesty International pri zásahu zomrelo 1300 civilistov.

tieňohra

- klasická forma orientálneho divadla, dodnes bežná v Číne, Indonézii, Indii.

tieňovanie

- v kartografii náhrada šrafovania roztieraním alebo rozmývaním šedej farby.

tiežšportovec

- nepravý športovec, športovec iba podľa názvu.

tifosi
tifoso

- talianski futbaloví fanúškovia.

tiger
Panthera tigris

- najväčšia mačkovitá šelma.

tiger, ázijský

- v ekonomickom zmysle jedna z ázijských krajín od Japonska cez Hongkong, Singapur, Južnú Kóreu až po Indiu a dnes (2008) i Čínu. Ide o štáty s nadpriemerne rastúcim národným hospodárstvom.

tiger, balijský

- vymretý druh tigra. Vymrel v roku 1937.

tiger, bengálsky

- je oranžovej farby s čiernymi pruhmi.

tiger, biely bengálsky

- je bez pruhov, za to s modrými očami. Biele tigre sa rodia vďaka genetickej mutácii. V prírode sa nevyskytuje, stáva sa obeťou ostatných tigrov, nezriedka albína odvrhne už matka.

tiger, tasmánsky

- tasmánsky vakovlk.

tiger, ussurijský

- mačkovitá šelma, najväčší poddruh tigra (a mačkovitých šeliem vôbec). Zo všetkých tigrov žije v najchladnejších oblastiach (Ďaleký východ, Rusko, rusko - čínske pohraničie). Dosahuje hmotnosť až 300 kg (viac ako lev).

Tiglatpilesar III.

- Asýrska ríša. 744 pred Kristom: kráľ.

tigmo-

- prvá časť zložených slov majúca význam dotyk, tlak, náraz.

tigmonastia

- rastová reakcia rastlín vyvolaná dotykom.

tigmotaxia

- pohybová orientácia k dosiahnutiu fyzickému kontaktu (pozri taxia).

tigmotropizmus

- rastová reakcia rastlín, ohyb časti rastlín vyvolaný dotykom.

tigon

- kríženec tigra a levice

Tigri oslobodenia tamilského Ílamu

- Srí Lanka; LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eeelam). Od roku 1983 bojujú za osamostatnenie sa menšinových Tamilov (vyznávajú hinduizmus na rozdiel od väčšinových Sinhálcov, ktorí vyznávajú buddhizmus). V rokoch 1980 - 2000 elitná skupina Čierni tigri spáchala 168 samovražedných útokov s politickými cieľmi (30% atentátnikov tvorili ženy). Vodcom je Velupiláj Prabhakaran

tigrica

- samica tigra.
- zúrivá, zlá žena.

Tigrid, Pavel

- ČR; † 31. 8. 2003 (Francúzsko); spisovateľ. Občianske meno Pavel Schönfeld. Manželka Ivana. Pred 2. svetovou vojnou študoval práva v Prahe a venoval sa literárnej a divadelnej činnosti. V marci 1939 odchádza do Londýna, kde pôsobil ako hlásateľ a redaktor českého vysielania BBC. Po 2. svetovej vojne sa vrátil do ČSR a pôsobil na ministerstve zahraničných vecí. V roku 1948 zostal v exile v Západnom Nemecku. V roku 1951 sa stal programovým riaditeľom vysielania rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Neskôr žil v USA a Francúzsku. V roku 1990 sa vrátil do Československa. Vedúca osobnosť českého exilu, kde 35 rokov vydával časopis Svedectvo (od roku 1956). 1994 - 1996: minister kultúry ČR.

tigriňa

- semitský jazyk z etiópskej podskupiny používaný v severnej Etiópii, najrozšírenejší jazyk v Eritrei.

tigrí

- patriaci tigrom.
- podobný tigrovi (najmä divokosťou, krutosťou a pod.).

tigroid

- silno sfarbený útvar v plazme nervových buniek.

tigrovitý

- sfarbený pruhovano ako tiger.

Tihuanak

- mayské mesto, astronomické centrum južne od jazera Titicaca. .

Tichomirov, N. I.

- ZSSR; 1921: prvý vedúci GDL.

Tichý, Dalibor

- ČR
* 21. 4. 1950 (Kolín)
† 13. 8. 1985 (Praha)
sklársky výtvarník.
Autor hutnícky tvarovaných trsov kvetín, priestorových objektov z tabuľového skla.

Tichý oceánkotva

- Pacifický oceán, Pacifik; najväčší zo štyroch oceánov (polovica svetového oceánu) medzi Aziou, Austráliou, Antarktídou a oboma Amerikami. Rozloha asi 180 miliónov km². Stredná hĺbka 4.028 m. V Mariánskej priekope (priehlbni) hĺbka 11.034 m (podľa iných prameňov: 10. 294 m). Objem vody 723 miliónov km 3. Najvyššia slanosť je v subtrópoch na juhu až 35 °. V Cookovom zálive u Aljašky dosahuje príliv výšku až 12 m.

tik

- zášklb spôsobený nervovými poruchami.
- mimovoľný, neúčelný malý opakujúci sa pohyb (žmurkanie, mykanie obočím, krivenie úst) alebo mykanie plecom.

Tikal

- najväčšie mayské mesto v Guatemale. Stálo v ňom 15.000 domov a 14 pyramíd. Je známe pyramídovým Chrámom veľkého jaguára. Mesto bolo opustené v roku 869.

tikal

- rozšírená jednotka hmotnosti a meny v jv. Ázii.
- mince v rozličných hodnotách a rozličných kovov od 14. do 20. storočia.

Tikal, František

- ČR; * 18. 7. 1933, † 10. 8. 2008; hokejista.

tiket

- formulár na stávky.

Tiki

- Chile - Veľkonočný ostrov; zobrazenie prvého Polynézana v Orongu.

Tiktaalika roseae

- tiktaalik; kostra tvora z rodu lalokoplutvých, ktorý vyzeral ako ryba, ale niektoré jeho znaky ho radia ku suchozemským živočíchom. Uvažuje sa, či netvorí vývojový medzičlánok medzi rybami a stavovcami. Boli nájdené tri skamenelé kostry na pobreží Kanady, na území spravovanom Inuitmi (z ich jazyka pochádza i názov tvora). Žil v období pred 375 miliónmi rokov (územie Kanady vtedy spadalo do tropického pásma). Medzi suchozemské znaky patrí vyvinutý predný pár končatín (rameno, lakeť, zápästie) a najmä pohyblivá hlava nezávisle od trupu (čo u rýb nie je možné).

tilandsia

- jednoklíčnolistová rastlina z čeľade broméliovitých rastúca v tropickej Južnej Amerike ako epifyt na stromoch, vzhľadom pripomínajúca lišajníky (podľa fínskeho botanika E. Tillandsa).

tilasit

- veľmi vzácny sivý alebo zelený jednoklonný nerast, arzeničnan vápnika, horčíka a železa (podľa švédskeho baníckeho odborníka D. Tilasa).

tilda

- ~; diakritické znamienko v podobe vlnovky na označenie mäkkej spoluhlásky (v španielčine) alebo nosovej výslovnosti samohlásky (v portugalčine).
- (v slovníkoch) samostatný znak v tvare vlnovky nahrádzajúci opakované heslo alebo jeho časť a pod

tildozér

- dozér s oceľovou radlicou kolmou na os traktora, ktorú možno hydraulicky nakláňať až pod úroveň terénu.

Tildy, Z.

- Maďarsko; politik. 1946 - 1949: prezident.

tilit

- spevnené morénové sedimenty z predpleistocénových zaľadnení.

till

- všetok neutriedený materiál (suť, kamene, štrk, … ) , ktorý ľadovec so sebou nesie. Till tvorí typické valy a haldy (morény).

Tille, Václavkotva
Václav Říha

- ČR; 16. 2. 1867 - 26. 6. 1937; literárny vedec, divadelný teoretik, historik a kritik. Priekopník filmovej estetiky. Pod pseudonymom Václav Říha písal beletriu, najmä rozprávky. Dielo: Soupis českých pohádek, Božena Němcová, Činohra Národního divadla od r. 1900 do prevratu.

Tillich, Paul

- USA; 20. 8. 1886 (Starzeddel) - 22. 10. 1965 (Chicago); protestantský teológ nemeckého pôvodu.

Tillman, Emma Faust

- USA; 22. 11. 1892 - 29. 1. 2007 (Hartford); najstaršia obyvateľka Zeme. Istý čas pracovala ako služobná herečky Katharine Hepburn.

tilosaurus

- vyhynutý obrovský morský jašter.

Tilsch, Emanuel

- ČR
* 8.4 . 1866 (Opočno)
† 7. 8. 1912 (Praha)
právnik.
Predstaiteľ sociologického smeru v práve.

timar

- malé pozemkové léno v Osmanskej ríši spojené s vojenskou povinnosťou.

Timation

- USA
družice skúšajúce techniku udržovania presného času na umelých družiciach. Neskôr označované ako NTS.

Timation 1

- USA
navigačná družica
štart: 15. 1. 1968
hmotnosť 38 kg
životnosť 500 rokov.

Timation 2

- USA
navigačná družica
štart: 30. 9. 1969
hmotnosť 57 kg
životnosť 900 rokov.

timália

- exotický spevavý vták z príbuzenstva sýkorkovitých rodu Timalia, Liothrix a i., u nás často chovaný ako tzv. čínsky slávik.

timán
tomand

- stará arab. jednotka hmotnosti a objemu.

Timberlake, Justin

- USA; spevák skupiny 'N Sync; sólové album Justified.

timbre
témber

- odtieň, zafarbenie, farba.
- odtienok farby

timbrológia

- náuka zaoberajúca sa poštovými známkami.

Timbukt

- Mali; hlavné mesto. Založené asi v roku 1100. Od 13. do 16. storočia kvitnúce stredisko islamskej kultúry a stredisko obchodu so zlatom. 1468: dobyté ríšou Songhaj.

time-out

- oddychový čas.

timer

- časomerač.
- štartovacie stopky.
- časový spínač.

TimeShift

- systém pre sledovanie TV programu so spozdením.

timetika

- timológia, axiológia.

timidamente

- bojazlivo, nesmelo.

timing

- načasovanie; časový rozvrh, voľba správneho okamžiku.

Timken, William

- USA; diplomat. 2005: veľvyslanec v Nemecku.

Timková, Ingrid

- SR; * 17. 1. 1967; herečka.

timokracia

- z gréckeho vláda podľa odhadu ; ústavné zriadenie niektorých starovekých republík priznávajúcich občanom politické práva podľa odhadovaného výnosu z pozemkového majetku.

timológia

- učenie o povahe hodnôt, o ich vzájomných vzťahoch aj pomere k spoločenským a kultúrnym faktorom, teória hodnôt, timetika, axiológia.

Timon, Samuel

- SR; 1675 (Trenčianska Turňa) - 1736 (Košice); jeden zo zakladateľov modernej historiografie. Dielo: Imago antiquae Hungariae (Obraz starého Uhorska).

Timonen, Kimmo

- Fínsko; * 18. 3. 1975; hokejista.

timoroso

- bojazlivo.

Tin Mao Tower

- Čína; mrakodrap v Šanghaji; výška 420 metrov.

Tina Tina

- SR; speváčka (hip hop). 2004: objav roka na Gran Prix Radio 2004. Album: Chillin.

tinama

- americký vták neschopný letu podobný prepelici.

tinea

- pliesňové ochorenie kože.

ting

- najvyššie zhromaždenie slobodných islandských občanov predpísané zákonom.

tingltangl
tingel-tangel

- druh zábavného podniku, zvyčajne podradnej úrovne.

tinitus

- hučanie v ušiach, ušný šelest.

tinkal

- bórax.

tinkcia

- farbenie mikroskopických preparátov s cieľom zistiť ich zloženie.

tinktúra

- liehový, vínny, vodný výluh z rastlinných alebo živočíšnych drog.
- heraldické označenie farieb vyskytujúcich sa na erboch.

tinktúra, veľká

- pozri kameň mudrcov.

tinnita

- šelesty v ušiach.

tinta

- odtieň šedočiernej farby.

tintinnabula

- stredoveká zvonková hra.

tintinnando

- zvonivo, cengavo.

tio-
thio-

- prvá časť zložených slov majúca význam síra.

tioalkohol
tiony

- organické zlúčeniny obsahujúce síru, používané najmä na odorizáciu zemného plynu a svietiplynu.

tiobaktéria

- baktéria, ktorá pri svojom metabolizme zhromažďuje v bunkách síru.

tiofenol

- deriváty fenolu, ktorých funkčná skupina obsahuje atóm síry, používané na výrobu zmäkčovadiel kaučuku.

tiofén

- heterocyklická organická zlúčenina nachádzajúca sa v čiernouhoľnom dechte, používaná pri syntéze liečiv.

tiokol

- polysulfidový kaučuk, ktorý sa používa najmä na izoláciu káblových vedení.

tiokyanatan

- zlúčeniny (soli) získavané tavením kyanidov so sírou, správaním podobné chloridom, používané na farbenie tkanín a v analytickej chémii, rodanidy.

tiol

- tioalkohol.

tiolát

- soľ tiolov.

tiomočovina

- sírna obdoba močoviny používaná na výrobu syntetických látok a liečiv.

tiopental

- derivát kyseliny barbiturovej, krátkodobé intravenózne narkotikum.

tiosulfát

- soli nestálej kyseliny tiosírovej používané v garbiarstve a vo fotografii ako ustaľovač, tiosírany.

tiotropium

- účinná látka v liekoch liečiacich chorobu CHOPN.

tiouracil

- obdoba uracilu vyskytujúca sa v semenách niektorých rastlín, vyrábaná synteticky, používaná v lekárstve ako tyreostatikum.

tiozlúčenina

- organické zlúčeniny vzniknuté nahradením kyslíka sírou.

Tip

- USA; družice skúšajúce odstránenie vplyvu atmosféry na pohyb navigačných družíc (Transport Improvement Program). Mikroakcelerátor zisťuje negravitačné zrýchlenie družice a systém trysiek ho vyrovnáva. Takto je možné s vysokou presnosťou predpovedať pohyb družice iba na základe znalosti parametrov gravitačného poľa Zeme. Niekedy je používaný názov Triad, lebo družica sa skladá z troch častí, aby bola zaistená jej gravitačná stabilita.

tip

- odhad výsledku, (v športe, pri tipovaní) predbežné označenie toho, čo (alebo kto) získa výhru.
- odporúčanie, rada.

tip top
tiptop
tip-top

- dokonalý, skvelý, dokonalo, skvelo.

Tip-1

- USA; navigačná družica; štart: 2. 9. 1972; hmotnosť 94 kg; životnosť 90 rokov.

Tip-2

- USA; navigačná družica; štart: 12. 10. 1975; hmotnosť 94 kg; životnosť 40 rokov.

Tip-3

- USA; navigačná družica; štart: 1. 9. 1976; hmotnosť 94 kg; životnosť 1. 732 dní.

tip-top
tip top
tiptop

- dokonalý, skvelý, dokonalo, skvelo.

tipovací

- slúžiaci na tipovanie.
- týkajúci sa tipovania.

tipovať

- určovať tip.
- odhadovať hodnotu niečoho, niekoho.
- odhadom zaraďovať do určitej vrstvy, druhu.

Tippelt, sir Michael

- Anglicko; 2. 1. 1905 (Londýn) - 8. 1. 1998 (Londýn); skladateľ. 1970 - 1974: vedúci festivalu v Bath. Sir od roku 1966.

tiptop
tip top
tip - top

- dokonalý, skvelý, dokonalo, skvelo.

tipuľa

- dvojkrídlový hmyz z čeľade Tipulidae podobný veľkým komárom, ktorý sa živí rastlinnými šťavami.

TIR
Transport Internatioinaux Routiers

- medzinárodná automobilová doprava

Tirana

- Albánsko; hlavné mesto.

tiramisu

- talianska špecialita, piškótový dezert s kávovou al. likérovou príchuťou plnený tvarohovým krémom a pokrytý kakaom.
- dezert, studená káva s žĺtkovým krémom, mascarpone a čokoládou. Vymysleli ho v roku 1961 v reštaurácii El Toula v mestečku Treviso.

tirana

- andalúzska ľudová pieseň.

tirando

- v hudbe sláčikom dolu.

tiráda

- oslavný, prehnané pôsobiaci prejav, záplava slov, veľavravná, prázdna dlhá reč.
- v hudbe dlhý rad tónov, ozdoba jednoduchej melódie rýchlymi, technicky náročnými pasážami, trilkami a pod., koloratúra.
- rad veršov spájaných asonanciou, najmä v starofrancúzskom epose.

tirák

- nákladný automobil, prepravca TIR.
- vodič tiráka.

tirážkotva

- technické a vydavateľské údaje na konci knihy alebo inej tlačenej publikácie, novín a časopisov.
- počet vytlačených exemplárov knihy, náklad.

tiret
tiré

- spojovník, divis.

tiré
tiret

- spojovník, divis.

tirilit

- tmavá odroda rapakivi, stredne až hrubo zrnitá, obsahujúca kremeň.

Tiro, Marcus Tullius

- Rím. V 1. storočí pred Kristom vynašiel stenografiu.

Tirolák
Tiroláčka

- obyvateľ Tirolska (Rakúsko).

tirolák

- malý klobúčik pripomínajúci klobúky ľudového odevu v Tirolsku.

tiroliena

- ľudový spoločenský tanec podobný ländleru (podľa Tirolska, spolkovej krajiny v Rakúsku).

tirolit

- kosoštvorcový nerast, vodnatý a zásaditý arzeničnan vápnika a medi (podľa Tirolska, spolkovej krajiny v Rakúsku).

TIROS
Television and infra-Red Observation Satellite

- USA; prvé americké skúšobné meteorologické družice. Prvých osem družíc bolo stabilizovaných rotáciou a mali dve TV kamery mieriace pozdĺž rotačnej osi. Program sa ukončil vypnutím družice TIROS 9.

TIROS 1

- USA; prvá experimentálna meteorologická družica Štart: 1. 4. 1960; hmotnosť 122 kg; životnosť aktívna 89 dní; pasívna 60 rokov.

TIROS 2

- USA; experimentálna meteorologická družica. Štart: 23. 11. 1960; hmotnosť 127 kg; životnosť aktívna 376 dní; pasívna 60 rokov.

TIROS 3

- USA; experimentálna meteorologická družica. Štart: 12. 7. 1961; hmotnosť 128 kg; životnosť aktívna 230 dní; pasívna 100 rokov.

TIROS 4

- USA; experimentálna meteorologická družica. Štart: 8. 2. 1962; hmotnosť 129 kg; životnosť aktívna 161 dní; pasívna 100 rokov.

TIROS 5

- USA; experimentálna meteorologická družica. Štart: 19. 6. 1962; hmotnosť 129 kg; životnosť aktívna 321 dní; pasívna 80 rokov.

TIROS 6

- USA; experimentálna meteorologická družica. Štart: 18. 9. 1962; hmotnosť 127 kg; životnosť aktívna 389 dní; pasívna 60 rokov.

TIROS 7

- USA; experimentálna meteorologická družica. Štart: 19. 6. 1963; hmotnosť 135 kg; životnosť aktívna 1. 809 dní; pasívna 50 rokov.

TIROS 8

- USA; experimentálna meteorologická družica. Prvýkrát používal na prenos snímkov systém APT (Automatic Picture Transmission) k nepretržitému vysielaniu pre malé pozemné stanice (pozri RTT). Štart: 21. 12. 1963; hmotnosť 119 kg; životnosť aktívna 1287 dní; pasívna 60 rokov

TIROS 9

- USA; experimentálna meteorologická družica. Vypustená na polárnu dráhu. Kamery boli umiestnené na bokoch rotujúcej družice, takže mohli snímkovať počas celého obehu. Vypnutá v júni 1968 - koniec programu TIROS. štart: 22. 1. 1965; hmotnosť 138 kg; životnosť aktívna 1. 238 dní; pasívna 1.000 rokov.

TIROS 10

- USA; experimentálna meteorologická družica. Vypustená na polárnu dráhu. Kamery boli umiestnené na bokoch rotujúcej družice, takže mohli snímkovať počas celého obehu. štart: 2. 7. 1965; hmotnosť 138 kg; životnosť aktívna 730 dní; pasívna 80 rokov.

TIROS 11

- USA; experimentálna meteorologická družica vypustená v programe TIROS N. štart: 13. 10. 1978; hmotnosť 734 kg; životnosť aktívna 868 dní; pasívna 500 rokov.

TIROS M

- USA; meteorologické družice vypúšťané v rámci systému ITOS.

TIROS N

- USA; meteorologické družice vypúšťané v rámci systému ESSA. Tretia generácia amerických operačných meteorologických družíc. Konštrukčne vychádzajú z vojenských družíc DMSP.

tirtey

- polovlnená pánska obleková látka.

tishtriya

- perzské pomenovanie pre Sírius A, znamená Šípová hviezda.

tishyia

- v staroindických védách pomenovanie pre Sírius A, znamená Šípová hviezda.

Tiso, Jozefkotva

- SR
* 18. 4. 1887 (Veľká Bytča)
† 18. 4. 1947 (Bratislava, popravený)
politik.
Brat Štefan.
1918: člen Slovenskej ľudovej strany (neskôr premenovaná na Hlinkovu Slovenskú ľudovú stranu).
1924: farár v Bánovciach nad Bebravou.
1938 - 1945: predseda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
Do roku 1939 poslanec česko-slovenského parlamentu.
1927 - 1929: minister zdravotníctva a telesnej výchovy.
7. 10. 1938 - 9. 3. 1939: predseda vlády.
14. 3. 1939 - 27. 10. 1939: predseda vlády.
14. 3. 1939: vyhlásil samostatný Slovenský štát (na nátlak Nemecka).
26. 10. 1939: Slovenský snem zvolil Jozefa Tisa za prezidenta Slovenskej republiky.
1940 - 1945: prezident prvého Slovenského štátu, ktorý vznikol po okupácii ČSR Nemeckom 14. marca 1944.
15. 5. 1942: prezident Jozef Tiso podpísal ústavný zákon o vysťahovaní Židov, ktorý spätne zlegalizoval už uskutočnené deportácie.
22. 10. 1942 prijal titul Vodca.
30. 10. 1944: vyznamenal nemeckých vojakov po potlačení SNP.
apríl 1945: uteká zo Slovenska do kláštora v Nemecku, odkiaľ ho československej vláde vydala americká armáda.
december 1946: začína s ním súdny proces.
15. 4. 1947 odsúdený na trest smrti. Eduard Beneš spolu s pražskou vládou mu odmietli dať milosť.
18. 4. 1947: popravený.

Tiso, Štefan

- SR; 18. 10. 1897 (Bytča) - 28. 3. 1959; politik. Brat Jozef (prezident). 5. 9. 1944 - 4. 4. 1945: predseda vlády.

tisovec mexickýkotva

- Taxodium mucronatum; strom rastúci v Mexiku.

Tisserand, François Félix

- Francúzsko; * 13. 1. 1845; astronóm.

tiswin

- slabé pivo, ktoré vyrábajú Indiáni kvasením jadier kukurice. Toto pivo Indiáni varili ešte pred príchodom Európanov.

titadyn

- druh dynamitu.

titan
titán

- chemický prvok, striebornobiely ľahký tvrdý krehký kov, značka Ti. Objavil ho William Gregor v roku 1787. Odolný voči korózii, používaný najmä pri výrobe antikoróznej ocele (podľa Titanov, staršej generácie starogréckych bohov).
- kto vyniká svojimi duševnými vlastnosťami, obor, kto sa búri proti bežnému poriadku (podľa Titanov, staršej generácie starogréckych bohov).
- čo má obrovské rozmery.

Titan

- USA
dvojstupňová balistická raketa.Oba stupne spaľujú oxid uhličitý a Aerozine 50. Motor 1. stupňa je XLR-87, 2. stupňa XLR-91. Vynášala kozmické lode typu Gemini.
- mesiac Saturna.
Je väčší ako Merkúr, ako jediný mesiac v Slnečnej sústave má atmosféru z dusíka (98,4%) a metánu (87 - 99% dusík, 0 - 6% argón, 1 - 6% metán, stopy: vodík, etán, acetylén, etylén, propán, kyanovodík, oxid uhoľnatý a oxid uhličitý). Tlak pri povrchu 1,5 krát väčší, ako na Zemi.
Priemer mesiaca je 5.150 km, 5.550 km s atmosférou.
Vzdialenosť od Saturna je 1.221.870 km.
Hmotnosť 1/45 hmotnosti Zeme, povrchová teplota -180°C.
Doba rotácie 15,95 dňa.
Obežná doba 16 dní.

V roku 1672 ho objavil Giovanni Cassini.
- podľa antickej mytológie jeden z titánov, detí Urána a Gaie.

Titan 34D IUS

- USA
nosná raketa, nosnosť 15.500 kg, modifikácia Titanu IIID - vybavená zväčšenými pomocnými štartovacími motormi UTC-1206.

Titan II Gemini

- USA
nosná raketa, nosnosť 3.800 kg, používaná od 1964 - 1966.

Titan IIIA

- USA
nosná raketa, nosnosť 2.300 kg, používaná od 1964 - 1965, varianta vznikla pridaním tretieho stupňa Transtage.

Titan IIIB

- USA
nosná raketa, predstavuje základnú raketu Titan upravenú tak, aby sa na ňu dal inštalovať ľubovoľný 3. stupeň.
Nosnosť okolo 3.000 kg.

Titan IIIB Agena

- USA
nosná raketa, nosnosť 3.000 kg, používaná od 1966.
Predstavuje základnú raketu Titan upravenú tak, aby sa na ňu dal inštalovať tretí stupeň Thor Agena.

Titan IIIC

- USA
nosná raketa, nosnosť 11.400 kg na nízku obežnú dráhu, na stacionárnu až 1.200 kg, používaná od 1965.
Zvýšenie zaťaženia bolo dosiahnuté pridaním dvoch pomocných štartovacích motorov UTC-1205-1.

Titan IIID Agena

- USA
nosná raketa, nosnosť 14.000 kg na nízku obežnú dráhu, používaná od 1972.
Vznikla kombináciou Titanu III C a tretieho stupňa Thor Agena.

Titan IIIE Centaur

- USA
nosná raketa, nosnosť 17.100 kg na nízku obežnú dráhu alebo 3.600 kg na únikovú dráhu, používaná od 1974.
Zvýšenie zaťaženia bolo dosiahnuté pridaním stupňa Centaur. Pri vypúšťaní sond ku vzdialeným planétam sa pridáva ďalší urýchľovací stupeň na tuhé pohonné hmoty.

Titani

- staršia generácia bohov v gréckej mytológii.

TitanicTitanic
Titanik

- Veľká Británia.
Osobná loď.
Na vodu spustená 31. 5. 1911.
Najväčšia osobná loď.
10. 4. 1912 vyplával na prvú plavbu z anglického Southamptonu do New Yorku (o 12:00).
12. 4. 1912 o 23:40 sa zrazil s ľadovcom. Potopil sa 13. 4. 1912 pri prvej plavbe do Ameriky po zrážke s ľadovcom. 1.503 mŕtvych.
Vrak leží v hĺbke 3.810 metrov asi 640 km od pobrežia Newfoundlandu (objavený bol 1. 9. 1985).

titaničitan

- soľ kyseliny titaničitej.

titaničitý

- označujúci zlúčeniny titánu v oxidačnom stupni IV.

titanid

- podvojná zlúčenina titanu s iným prvkom.

titanit

- minerál, kremičitan vápenato - titaničitý (CaTiSiO5). Tvoria ho čiernohnedé až čierne stĺpovité kryštály. Minerálu dal názov M. H. Klaproth.

titanizmus
titanstvo

- súhrn vlastností titana (najmä duševná veľkosť, duch vzbury).

titanstvo

- titanizmus.

titánaugit

- hnedá až čierna odroda augitu obsahujúca až 5 % kysličníka titaničitého.

titánolit

- odroda alkalického pyroxenitu s väčším obsahom titánu a magnetitu.

titánomagnetit

- odroda magnetitu s bohatým obsahom titánu.

titánometria

- metóda odmernej analýzy (titrácie) na stanovenie látok oxidačnej povahy, používajúca roztok niektorých zlúčenín titánu.

titer

- cenný papier.
- hlavný alebo titulný list cenného papiera.
- stupeň jemnosti vlákna.
- presná koncentrácia odmerného roztoku titračného činidla.

titer-denier

- (predtým) hmotnosť chemického alebo hodvábneho vlákna a priadze v gramoch pri dĺžke 9.000 m.

titilácia

- ľahké, mierne svrbenie.

titla

- (v gréckych a staroslovanských rukopisoch) grafické označenie skratky (napr. značkou nad písmenami).

titrácia

- metóda kvantivatívnej chemickej analýzy, odmerná analýza.

titrácia dead-stop

- polarometrická (amperometrická) titrácia s dvoma polarizovanými elektródami.

titrácia, konduktometrická

- spôsob odmernej analýzy založenej na stanovení bodu ekvivalencie náhlou zmenou elektrickej vodivosti.

titul

- vyjadrenie hodnosti.
- nadpis.
- názov diela.

titulárny

- majúci titul podľa mena.
- čestný.

titulatúra

- forma oslovenia, titulovanie, pomenovanie podľa titulu.

titulok

- názov, nadpis.
- písaný text na filme, zvyčajne v preklade.

titulovanie

- forma oslovenia, titulatúra, pomenovanie podľa titulu.

tixotropiakotva

- vratný dej, pri ktorom nastáva skvapaľnenie gelu trepaním alebo miešaním. Protikladom je rheopexia.

titynosaurus

- druh dinosaura. Žil pred 71 miliónmi rokov. V roku 2005 bola jeho kostra objavená v juhoamerickej Patagónii.

Titanotylopuskotva

- vyhynutá americký ťava. Dorastal až do výšky 3 metre. Na chrbte mal 1 hrb. Je považovaný za totožného z ázijskou ťavou Giganotylopus (prešiel z Ázie - predtým pravdepodobne z Ameriky, až do Európy, oblasti dnešnej Ukrajiny).

Titius, J. D.

- V roku 1772 stanovil číselnú radu, ktorá vyjadruje vzdialenosť planét od Slnka: an=0,4 + 0,3 x 2(n - 1); an - veľká poloos (stredná vzdialenosť od Slnka) planéty n v miliónoch kilometrov. Do tejto rady nezapadajú planéty Neptún a Pluto. Miesto medzi Marsom a Jupiterom obsadzuje pás asteroidov.

Tito, Dennis

- USA; milionár; 2001: prvý kozmický turista, ktorý si let do vesmíru zaplatil (Sojuz TM-32).

Tito, Josip Brozkotva

- Juhoslávia; 7. 5. 1892 (Kumrovec, Chorvátsko; v osobných dokumentoch má omylom zapísaný dátum 25. 5. 1892) - 4. 5. 1980 (Ljublana); politik. 1913: rukuje do rakúskej armády, kde sa stáva najmladším seržantom rakúsko-uhorskej armády. 1915: necháva sa zajať na ruskom fronte (1. svetová vojna), vstupuje do ČA i do KS. 1920: vstup do KS Juhoslávie. 1937: zvolený do čela KS Juhoslávie. 1940: reorganizoval stranu a pripravil ju na boj proti fašizmu. Po prepadnutí ZSSR Nemeckom bol menovaný veliteľom Národnej oslobodeneckej armády Juhoslávie. 1945 - 1953: predseda vlády a minister národnej obrany. Po 2. svetovej vojne vyhlásil vlastnú, tzv. juhoslovanskú cestu k socializmu a odmietol pokusy o ovládnutie Juhoslávie Sovietskym zväzom. 1952: v čele Zväzu komunistov. 1954: prezident a predseda Zväzovej výkonnej rady. 1. manželka Pelagea Belousová (Ruska; sobáš v roku 1919). Syn Hans (matka Liza Spuner; sudetská Nemka); Žarka (matka Pelagea Belousová); Slaviša (* 1942; matka Davorjanka Paunovičová, partizánka).

Titograd

- mesto v Čiernej Hore, bývalá Podgorica.

Titov, German Stepanovič

- ZSSR; * 11. 9. 1935 (Verchneje Žilino); kozmonaut; bol zaradený do prvej šestice kozmonautov, ktorí boli vôbec pripravení na kozmický let (včítane prvého kozmonauta, ktorý letel do vesmíru, Jurija Gagarina). Let na Vostok 2.

Titov, Vladimir G.

- ZSSR; kozmonaut. Let na Sojuz T - 8, Sojuz TM-4, STS-63, STS-86.

Titón

- syn mytologického kráľa Laomedonta.

titón

- stratigraficky najvyšší stupeň jury v mediteránnej oblasti (podľa Titóna, mytologického syna kráľa Laomedonta).

titrácia

- metóda kvantitatívnej chemickej analýzy založená na presnom meraní objemu pridávaného odmerného činidla na titrovanie roztoku.

titrovanie

- určovanie titra.
- robenie titrácie.

titrovať

- robiť titráciu.

titubácia

- kolísanie pri chôdzi alebo státí ako prejav poruchy vyššej nervovej sústavy.

titul

- vyjadrenie hodnosti (stavovskej, akademickej, vojenskej a pod.).
- názov (knihy a jej častí, článkov a pod.), nadpis.
- v texte s právnym obsahom oddiel označovaný číslicami, odsek.
- v nakladateľskej praxi neperiodická publikácia.
- v cirkevnom práve hmotné zabezpečenie kandidáta na kňazstvo, bez ktorého nemôže byť vysvätený.

titul, akademický

- pozri akademický.

titulatúra

- forma oslovenia, pomenovania podľa titulu, titulovanie.

titulár

- vedúci úradník zastupiteľského úradu (napr. veľvyslanec).
- knižný súpis titulov rozličných stavov; kancelárska pomôcka ustálených obratov na adresy osobám a inštitúciám.

titulárny

- majúci hodnosť iba podľa mena, podľa titulu, v súlade s titulom, čestný.

titulkár

- autor, upravovateľ alebo prekladateľ novinových alebo filmových titulkov.
- v polygrafii sadzač titulkov.

titulkovanie

- vybavenie filmu textom, zvyčajne tlačeným, ktorý sa nedá vyjadriť slovom alebo obrazom.

titulkovať

- vybavovať, vybaviť titulkami, (u)robiť titulkovanie.

titulný

- nachádzajúci sa na začiatku alebo v úvode nejakej knihy, časopisu a pod.
- týkajúci sa postavy, ktorá je uvedená v titule diel.

titulo debito

- s patričným titulom.

titulok

- názov, nadpis, titul.
- nadpisový riadok al. vstupný text v knihách, časopisoch, novinách a pod.
- písaný text na filme.

titulovanie

- oslovenie titulom.

titulovať

- oslovovať, osloviť titulom.

titulus

- (vo včasnom stredoveku) legenda k vyobrazeniu.

Titus, Flavius Vespasianus

- Rím; 30. 12. 39 (Rím) - 13. 9. 81 (u Reate); politik. Otec Vespasianus. 70: dokončil židovskú vojnu dobytím Jeruzalema (na počesť jeho víťazstva v Ríme postavený "Titov oblúk"). 71 - 81: cisár.

Tivoli

- Dánsko; zábavný park v Kodani. Bol otvorený 15. 8. 1843.

tixotropia

- vlastnosť niektorých koloidných látok prechádzať za nezmenenej teploty trepaním, ultrazvukom, žiarením a pod. z pevného stavu do kvapalného a naspäť.

Tizian
Tiziano Vecellikotva

- Taliansko; 1485 - 1576; maliar.

tím
team

- družstvo, skupina.

Tímúr

- Irán; 1398: kráľ, ovládol aj územie dnešného Afganistanu.

Tíwanako

- Bolívia; stredisko významnej andskej mestskej kultúry zo 6. storočia.

tizian [tycián]

- hrdzavá, červenohnedá farba.

Tizian

- Taliansko, okolo 1476 - 1477 alebo 1488 - 1490 (Pieve de Cadore - 27. 8. 1576 (Benátky); maliar, vlastným menom Tiziano Vecellio.

tíbia

- holenná kosť.
- staroveký dychový nástroj s dvojitým plátom, obdoba aulu.

tík
teak

- ázijský tropický strom rodu Tectona poskytujúci cenné zlatohnedé jadrové drevo.
- tvrdé, ťažké trvanlivé drevo zlatohnedej farby z tohto stromu, na vzduchu tmavnúce, používané najmä na výrobu nábytku a pri stavbe lodí, teakové drevo.

tím
team

- skupina ľudí úzko spolupracujúcich na realizácii spoločného cieľa.
- v športe družstvo.

Tímúr Lenk
Tamerlán

- Irán
* 8. 4. 1336 (Hodža Ilgar)
† 18. 2. 1405 (Otrar)
vládca a bojovník.
Otec Turgháí.

tjalk

- malá holandská nákladná plachetnica.

Tjärnqvist, Daniel

- Švédsko; * 14. 10. 1976; hokejista.

tjujamunit

- uránová ruda, pentahydrát uranylo - vápenatý. Má citrónovo žltú farbu. Pochádza z náleziska u Tjujamujunu v Rusku.

Tjurin, M. V.

- Rusko; kozmonaut. Let na STS-105.

tjuringa

- posvätný predmet austrálskych domorodcov z plochého, zvyčajne eliptického kusa dreva alebo kameňa, o ktorom sa verí, že uchováva časť duše.

Tjutin, Fjodor

- Rusko; * 19. 7. 1983; hokejista.

Tkachuk, Keith

- USA; * 28. 3. 1972; hokejista.

tkanina

- látka zhotovená tkaním - tkáčsky výrobok zhotovený pravidelným prepletaním dvoch sústav nití na seba kolmých.

tkanina, žakárová

- tkanina so zložitým vzorom vyrobená na žakárových krosnách.

tkm

- značka pre tonokilometer.

Tl

- chemická značka prvku tálium.

tlač

- reprodukčná technika, ktorou sa prenáša písmo alebo iné znaky na papier.
- súhrn činností potrebných na vytlačenie diela.
- tlačené knihy, noviny, časopisy a podobne.
- technika nanášania farebnej vzorky na tkaniny.

tlač, agresívna

- výrazne a intenzívne sa prejavujúce, pôsobiace, razantné nezávislé periodikum.

tlač, basreliéfová

- oceľotlač; polovypuklá reprodukcia obrazu alebo textu.

tlač, bulvárna

- senzáciechtivá tlač.

tlač, elektrostatická

- pozri xerografia.

tlačiareň, laserová
laserjet

- periférna zariadneie počítača slúžiace ku tlači dokumentov a fotografií.
Prvú laserovú tlačiareň uviedla spoločnosť Hewlett-Packard v roku 1984.

tlak, akustický

- striedavý tlak superponovaný pri šírení zvuku okamžitému barometrickému tlaku.

tlak, atmosférický

- tlak atmosféry na Zem. Za základ sa považuje tlak vzduchu pri hladine mora pri teplote 0 °C na 45° zenmepisnej šírky, ktorý vyvažuje ortuťový stĺpec vysoký 760 mm (1.013,3 hPa).

tlak, diastolický

- tepenný tlak krvi v cievach pri pokoji srdca.

tlak, dynamický

- súčet statického tlaku a pohybovej energie jednotky tekutiny s hustotou ρ pri rýchlosti v , teda statický tlak zväčšený o ρ. v 2 /2 . Pri náhlom zastavení tekutiny stúpne statický tlak o tú samú hodnotu ρ. v 2 /2 - tlak vzdutia.

tlak, kritický

- pozri kritická teplota.

tlak, krvný

- tlak krvi v cievach.

tlak, nízky

- tlak plynov alebo pár nižší ako atmosférický tlak. Umelo sa podarilo dosiahnuť tlakov rádovo 10 - 12 N/m ². Meria sa vákuometrom.

tlak, osmotický

- tlak, pod ktorým vniká rozpúšťadlo do roztoku pri osmóze. Závisí na teplote a koncentrácii roztoku.

tlak, systolický

- tepenný tlak krvi v cievach pri sťahu srdca.

tlak, veľmi nízky

- takmer dokonalé vákuum. Je v medziplanetárnom priestore.

tlakomer, deformačný

- tlakomer merajúci tlak podľa veľkosti deformácie vhodnej membrány alebo pružiny.

tlakomer, kvapalinový

- tlakomer tvorený stĺpcom kvapaliny (ortuti, vody, liehu) v sklenenej trubici tvaru U, ktorej jeden koniec je pripojený ku priestoru s meraným tlakom, druhý je uzavretý. Rozdiel výšok oboch hladín je úmerný meranému pretlaku (podtlaku) vzhľadom k tlaku ovzdušia.

Tlalok

- aztécky boh dažďa a zeme.

Tlazoteotl

- toltézska bohyňa Mesiaca. Živila sa kalom. Vynikala svojou krásou.

tlejivka

- plynom plnená elektrónka so studenou katódou a anódou.

Tlustý, VlastimilVlastimil Tlustý

- ČR
politik.
2006: minister financií (ODS).
9. 4. 2009: zaniklo mu členstvo v ODS (objavil sa na kandidátke do europarlamentu za inú stranu - Libertas.cz).

Tm

- chemická značka prvku túlium.

TMA

- trimetylamín; regulátor osmotického tlaku v bunkách rýb. Jeho bakteriálnym rozkladom vzniká trimetyloxamín (TMAO), pôvodca typického rybieho zápachu.

tma, biela

- jav, kedy sa napr. pri zvírenom snehu stráca hranica horizontu, nie je možné rozoznať, kde je ešte zem a kde začína obloha. Zdanlivé splynutie zeme a oblohy.

TMX-354-5 Castor IIkotva

- USA; pomocný štartovací raketový motor s ťahom 231,4 kN

Tn

- chemická značka pre torón.

TNT

- plastická trhavina, trinitrotoluén.

To-jon, Čeon

- Južná Kórea; herečka. 1992: divadelný debut.

toaleta

- oblečenie, zvyčajne slávnostné, večerné.
- celková úprava zovňajšku.
- stolček so zrkadlom a skrinkou, toaletný stolček.
- WC, záchod.

toaletár
toaletárka

- osoba starajúca sa o upratovanie na toaletách.

toark

- najmladší stupeň spodnej jury (podľa názvu francúzskeho mesta Thouars, latinsky Toarcia).

toast [toust]

- prípitok, zdravica.
- bez tuku opečený biely chlieb; hrianka.

toasting [toustyng]

- opekanie.
- naživo pridávané rytmizované a rýchle vsuvky, používané najmä diskdžokejmi.

toastovač

- elektrické zariadenie na opekanie toastov, hriankovač.

Toba

- kráterové jazero (rozloha 1.786 km²) na ostrove Sumatra. Uprostred jazera je ostrov.

tobamovírus

- neobalený rastlinný vírus s genetickou informáciou v lineárnej jednovláknitej RNA.

Tobiáš

- starozákonná kniha.

Tobiáš z Bechyně

- ČR; 1278 - 1296: pražský arcibiskup.

tobogan

- vyššia stavba so špirálovitou kĺzačkou v zábavných parkoch, na kúpaliskách a pod.
- závitový sklz na dopravu kusového tovaru (vriec, debien a pod.) napr. v skladoch, mlynoch a pod.
- indiánske nízke sane s čelom zdvihnutým hore, bez saníc, ťahané psím záprahom alebo ľuďmi.

Tobolka, Zdeněk Václav

- ČR; 21. 6. 1874 - 5. 11. 1951; historik, bibliograf a politik. 1918 - 1938: riaditeľ knižnice Národného zhromaždenia. 1927: docent bibliografie UK. Spoluzakladateľ Masarykovej realistickej strany. Dielo: Politické dějiny československého národa od roku 1848 až do dnešní doby.

tobravírus

- neobalený rastlinný vírus s genetickou informáciou v dvoch častiach jednovláknitej RNA, vyvolávajúce nekrotickú kučeravosť tabaku.

toccata
tokáta

- hudobná skladba voľnej formy pre klávesové nástroje.

toccatina
tokatína

- malá tokáta.

Todd, T.

- herec. Filmografia: 1995: Pán šeliem: Braxovo oko.

toddy

- cukrová miazga kokosových paliem, používaná na prípravu palmového vína, araku, octu a cukru.
- alkoholický nápoj získaný skvasením tejto cukrovej miazgy, palmové víno.
- nápoj podobný grogu alebo punču, pripravený z pálenky, cukru a vody (konzumovaný najmä v Anglicku).

Todt, Fritz

- Nemecko; † 1942; politik. 1942: minister zbrojného priemyslu.

toeloop

- v krasokorčuľovaní odpichnutý Rittbergov skok.

tofet

- fenická svätyňa na usporadúvanie obetných obradov.
- (v hebrejsko-aramejskej tradícii) miesto ošklivosti, ohnisko, peklo.

tofé

- mliečna karamela, maslový cukrík.

Tofi, Sagvan

- ČR; * 7. 9. 1964; herec, spevák, manekýn, webdesingér.

Filmografia:
1982: Od vraždy jenom krok ke lži (réžia: Petr Tuček);
1983: Vítr v kapse;
1983: Zámek "nekonečno";
1983: Stav ztroskotání;
1985: Láska z pasáže.

tofu
tou-fu

- nefermentovaná sójová pasta, sójový syr.

Toga, Tešome

- Etiópia; politik. 2005: minister kultúry.

togavírus

- vírus spôsobujúci žltú zimnicu.

Tognini, M. A. Ch.

- Francúzsko; kozmonaut. Let na Sojuz TM-15, STS-93.

tocharčina

- vymretý samostatný indoeurópsky jazyk používaný v 2. polovici 1. tisícročia pred n. l. v severočínskom Turkestane (dnešný Sin-ťiang v Číne).

toison

- francúzske označenie flámskej mince razenej od 15. storočia a ozdobenej časťou Radu zlatého rúna.

Tojamaru

- Japonsko; loď. Potopila sa 26. 9. 1954 u japonských brehov. 1. 172 mŕtvych.

Tojo, Hideki
Tódžó Hidekikotva

- Japonsko; 30. 12. 1884 (Tokio) - 23. 12. 1948 (Tokio); generál a politik. 1940 - 1944: minister vojny. 1941 - 1944: premiér a minister vojny. 1941: vydal rozkaz k útoku na Pearl Harbor. 1948: popravený ako vojnový zločinec.

tok, magnetický

- súhrn všetkých indukčných (magnetických) siločiar v uzavretom jadre elektromagnetickej cievky.

tok pisin
neomelanézština
novoguinejský pidžin

- pidžinizovaný variant angličtiny s prímesou slov z miestnych jazykov, tichomorských jazykov, v malej miere z malajčiny a nemčiny, ktorý sa kreolizoval; jeden z troch národných (úradných) jazykov štátu Papua - Nová Guinea (popri angličtine a hiri motu).

toka

- ručne tvarovaný dámsky klobúk bez krempy.
- úzky baret.
- v heraldike perami zdobená čapica.

tokaj

- tokajské víno; víno pochádzajúce z maďarskej oblasti okolo mesta Tokaj; sladké silné víno.

tokajské

- tokajské víno; víno pochádzajúce z maďarskej oblasti okolo mesta Tokaj; sladké silné víno.

tokamak
toroidaľnaja kamera s magnitnoj katuškoj

- v Rusku vyvinutý výskumný prístroj ku kontrolovanej jadrovej syntéze. Skladá sa z torznej vákuovej komory, v ktorej je plazma zahriata na extrémne vysokú teplotu a termicky je oddelená od stien nádoby pomocou magnetického poľa. Názov odvodený z ruského toroidnaja komora s magnetičeskym poljom .

Tokarev, V. I.

- Rusko; kozmonaut. Let na STS-96, Sojuz TMA - 7 (štart).

tokáň

- mäso nakrájané na nudličky, dusené s paradajkami a vínom alebo smotanou.

tokáta

- toccata; hudobná skladba voľnej formy pre klávesové nástroje.

token

- poukážka na nominálnu peňažnú hodnotu splatná doručiteľovi tovarom podľa vlastného výberu.
- medená al. mosadzná anglická peňažná známka menšej hodnoty razená súkromne z nedostatku drobných mincí v 17. – 19. storočí.
- najmenší segment textu v jazykovom korpuse (tvar slova al. iný znak v texte).

tokenizácia

- segmentácia (rozkúskovanie) textu na najmenšie jednotky, tokeny.

Tokio

- Japonsko; od roku 1603 hlavné mesto. Do roku 1868 sa volalo Edo. Do roku 1603 provinčné mesto s hradom. 1923: zemetrasenie zabilo 140.000 ľudí.

toko

- vták z čeľade zoborožcovitých, čiernobielo sfarbený, so silným zobákom a dlhým chvostom, žijúci v južnej Ázii a v Afrike.

toko-

- prvá časť zložených slov majúca význam pôrod, pôrodný, rodiť.

tokoferol

- protisterilný vitamín E vyskytujúci sa v oleji z pšeničných klíčkov, podporujúci plodnosť.

tokofóbia

- chorobný strach ženy pred pôrodom.

tokogónia

- pohlavná a nepohlavná produkcia nových jedincov (zaručujúca kontinuitu života) z rastlín, zvierat aj ľudí, rodenie, rozmnožovanie, plodenie.

tokograf
kardiotokograf

- prístroj na sledovanie stavu plodu (srdcových akcií) v závislosti od činnosti maternice.

tokografia

- zaznamenávanie činnosti maternice pred pôrodom a počas pôrodu.

tokonoma

- v japonskom dome maličká miestnosť vyhradená na meditácie.
- v japonskom dome reprezentačný výklenok v byte s obrazom a vázou s kvetmi.

tokovať
tokkovať

- ľahko nanášať farbu.

Tokugawa

- Japonsko; vládnuci rod šogúnov v rokoch 1600 - 1868. V roku 1603 si zvolili za hlavné mesto Tokio. V období ich vlády cisár bol fakticky bez moci, i keď bol šogúnmi uznávaný ako božstvo a veľkňaz zastupujúci Boha na Zemi a šogúni mu museli vykazovať formálnu podriadenosť.

Toland, John

- Veľká Británia; 30. 11. 1670 (Redcastle; Írsko) - 11. 3. 1722 (Putney); filozof. Predstaviteľ osvietenstva. Dielo: 1696: Kresťanstvo bez mystérií (Christianity not Mysterious).

tolar

- (aj toliar) strieborná minca platná na území strednej Európy. Začala sa raziť v 20. rokoch 16. storočia zo striebra (Joachimsthaler Guldengroschen, thaler, tolar, toliar). Od roku 1624 je v menovej sústave českých zemiach (1 tolar = 120 grajciarov, v rokoch 1750 - 1857 1 tolar = 2 zlatníky = 20 grošov = 60 grajciarov).
- menová jednotka Slovinska.

tolar, šlikovský

- strieborná minca z Jáchymova zo 16. storočia (1543). Na jednej strane mince bol český lev, na druhej strane svätý Jáchym.

Tolbert, W. R.

- Libéria; politik. 1971: prezident.

Toldt, Karl

- Rakúsko; 3. 5. 1840 (Bruneck) - 13. 11. 1920 (Viedeň); anatóm a histológ. Zaoberal sa vývojom zažívacieho ústrojenstva. Autor klasického anatomického atlasu z rokov 1896 - 1900.

Toledo

- Španielsko; mesto.

toledo

- ažúrová výšivka vytvárajúca ornamenty (podľa španielskeho mesta Toledo).
- slangovo vyšívanie toledom.

Toledo, Alejandro

- Peru; politik indiánskeho pôvodu. 2001 - 2005, 2006: prezident.

tolerancia

- znášanlivosť, schopnosť prijímať, schopnosť vzdorovať účinkom.
- rešpektovanie cudzieho presvedčenia, cudzích názorov, znášanlivosť, trpezlivosť (opak je intolerancia).
- povolená odchýlka od normy.
- schopnosť organizmu vyrovnávať sa s pôsobením faktorov prostredia.

tolerancia, imunologická

- stav, keď organizmus alebo tkanivo nereagujú na určitý antigén.

tolerantnosť

- tolerancia.

tolerantný

- trpezlivý, znášanlivý, otvorený diskusii, veľkorysý.

tolerovať

- tolerantne, s toleranciou) znášať, trpieť, dovoľovať, pripúšťať.
- určovať, určiť, stanovovať, stanoviť toleranciu.
- označovať, označiť toleranciu.

toliar

- niekdajšia európska (pôvodne česká) strieborná minca vyššej hodnoty (nemecky Joachims-thaler; podľa mince razenej v českom meste Jáchymov, nemecky Joachimsthal), pozri tolar.

toliar, levantský

- levantský toliar Márie Terézie
tereziánska minca razená vo viedenskej mincovni od roku 1780. V 19 storočí minca obiehala najmä na Blízkom východe, kde bola obľúbená (islám zakazuje zobrazovať ľudí, nie to ešte prsatú ženu (Mária Terézia)).

Tolkien, John Ronald Reuel

- Anglicko; * 3. 1. 1892 (Bloemfontien, Juhoafrická republika), † 2. 9. 1973 (Bournemouth); spisovateľ a filológ. Matka Mabel Suffield. Otec Arthur Reuel. Syn Christopher.
1911: štúdium v Oxforde.
1916: Sobáš, manželka Edith Bratt.
1919: diplom zo staroanglického jazyka a literatúry.

Dielo:
1922: Slovník strednej angličtiny (A Middle English Vocabulary);
1925: Sir Gawain a Zelený rytier (Sir Gawain and the Green Knight);
1937: Hobit alebo cesta tam a zasa späť (The Hobbit or There and Back Again);
trilógia Pán prsteňov (The Lord of the Rings;
  1954: Pán prsteňov - Spoločenstvo prsteňa,
  1954: Pán prsteňov - Dve veže,
  1955: Pán prsteňov - Návrat kráľa; v rokoch 1954 - 1955, česky 1990 - 1992);
1937: Stredozem nazvaná Hobit (česky 1979);
Sir Gawain;
Zelený rytier;
1977: Silmarillion (česky 1992);
Kniha stratených povestí (The Book of Lost Tales);
2007: Húrinove deti (vyšlo z pozostalosti; knihu dokončil syn Christopher).

tolkienovský

- vzťahujúci sa na dielo anglického spisovateľa J. R. R. Tolkiena.

Toller, Ernst

- Nemecko; 1. 12. 1893 (Zamoczyn; dnes Poľsko) - 22. 5. 1939 (New York; samovražda); spisovateľ a politik. 1919: ako člen vlády bavorskej republiky rad odsúdený na 5 rokov väzenia. 1933: emigroval.

Tollywood

- India; filmové štúdiá v indickom štáte Ándhrapradéš. Filmy sa natáčajú v telugštine.

tolma
dolma
golubcy
sarma

- dusené zámotky z mletého mäsa v liste kapusty alebo vínnej révy.

tolos
tholos

- stavba kruhového pôdorysu (rotunda), prípadne so stĺpovou chodbou, obyčajne s kužeľovitou strechou, ktorá mala v rozličných obdobiach a na rozličných miestach nerovnakú funkciu (napr. zásobáreň, pamätník, chrám, v helénskom období často hrobková stavba).

Tolstaja, Taťjana Nikitična

- Rusko; * 3. 5. 1951 (Leningrad); spisovateľka (vnučka A. N. Tolstého). Česky vyšiel výbor próz Fakír a jiné povídky.

Tolstoj, Alexej Nikolajevič

- 11. 1. 1883 - 1945; spisovateľ.

Tolstoj, Ivan

- Rusko, novinár, spisovateľ. Dielo: Biely román.

Tolstoj, Lev Nikolajevič

- Rusko; 9. 9. 1828 - 20. 11. 1910; spisovateľ. Dielo: Vojna a mier.

tolstojizmus
tolstojovstvo
tolstovstvo

- učenie Leva N. Tolstého hlásajúce najmä etickú zásadu neodporovania zlu násilím; smer vychádzajúci z tohto učenia.

tolstolobikkotva

- kaprovitá ryba rodu Hypophalmichthys pôvodom z východnej Ázie, (u nás) chovaná v rybníkoch, spodoočník.

Tolstoy, Viktoria

- Švédsko; jazzová speváčka. Prapravnučka Leva Nikolajeviča Tolstoja. Diskografia: 1994: Smile; Picture of Me.

Toltéci
Toltékovia

- obyvatelia Strednej Ameriky v období rokov 750 - 1000 (1168), kedy ich civilizáciu rozvrátili aztécki dobyvatelia. Okolo roku 900 prenikli do Strednej Ameriky zo severu, kde založili mocnú ríšu s hlavným mestom Tollán.

toluén

- metylbenzén; bezfarebná, ľahko zápalná kvapalina aromatického zápachu.

toluidín

- derivát anilínu používaný najmä na výrobu farbív.

toluol

- technický toluén.

tom
tomus

- diel, zväzok.

tom-tom

- bicí neladený nástroj, čínsky bubienok.

tomahavk
tomahawk

- bojová vrhacia zbraň severoamerických Indiánov, kamenná sekera s drevenou rúčkou alebo palica s hlavicou.

Tomajko, Jan

- ČR; * 19. 6. 1976; hokejista.

Toman, František

- ČR; † 4. 2. 2006; politik, funkcionár KSČM. 2004 - 2006: miestopredseda KSČM.

Toman, Milan

- ČR; * 30. 11. 1979; hokejista.

toman
tuman

- staršia perzská obchodná zlatá minca v hodnote 10.000 dinárov.

tomand
timán

- stará arabská jednotka hmotnosti a objemu.

Tomanová, Viera

- SR; politička. 2008: ministerka práce a sociálnych vecí.

Tomas, Roman

- ČR; * 9. 9. 1980; hokejista.

Tomašák, Petr

- ČR; * 20. 2. 1986; futbalista.

tomat

- rajčina, paradajka.

tomatový

- paradajkový.

tomatín

- fytoncid obsiahnutý v paradajkách.

tomatina

- Španielsko
ľudová slávnosť v Buñole neďaleko Valencie - obrovská paradajková bitva.
Prebieha vždy v poslednú augustovú stredu. Slávnosť vznikla v roku 1945 ako politická akcia (manifestácia španielskych odbojárov proti režimu generála Franca).

tomatový

- paradajkový, rajčinový.

Tomáš, Karel

- ČR
* 31. 3. 1898 (Plzeň)
† 2. 2. 1967 (Praha)
letecký konštruktér.

Tomášek, František

- ČR
* 30. 7. 1899 (Studénka)
† 4. 8. 1992 (Praha)
rímskokatolícky kňaz, teológ, cirkevný hodnostár.
5. 7. 1922 vysvätený za kňaza.
1940 - 1945: učiteľ na diecéznom bohosloveckom učilišti v Olomouci.
14. 10. 1949: tajne vysvätený na biskupa.
23. 7. 1951 - 28. 5. 1954: internovaný v Tábore v Želivi.
1954 - 1965: farár v Moravské Huzové.
1962 - 1965: účasť na II. vatikánskom koncile.
1965: menovaný apoštolským administrátorom pražskej arcibiskupskej arcidiecézy.
27. 3. 1977: menovaný kardinálom.
30. 12. 1977: menovaný 34. arcibiskupom pražským (do roku 1991).
1978: účasť na konkláve vo Vatikáne na voľbe pápeža.

Tomášek, Martin

- ČR
* 2. 9. 1978
hokejista.

Tomášek, Václav

- ČR
* 30. 11. 1893 (Korytčany)
† 20. 6. 1962 (Korytčany)
lekár, mikrobiológ.
Zakladateľ českej mikrobiológie.
1958 - 1962: prednosta Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty univerzity v Brne.

Tomášová, Míla

- ČR
* 24. 9. 1920 (Kotvrdovice, okr. Blansko)
† 12. 1. 2001básnička.
Manžel Eduard.
Zaoberala sa náboženskou a jógistickou filozofiou-

Dielo:
Praxe jógové filozofie.

Tomba, Alberto

- Taliansko
* 19. 12. 1966 (Castel de Britti)
lyžiar.
Víťaz na ZOH: 1988: slalom, obrí slalom, 1992: obrí slalom.
1995: absolútny víťaz Svetového pohára.
35x vyhral slalom SP, 15x obrí slalom SP.

Filmografia:
Baran Alex.

tombak

- zliatina medi a zinku s obsahom asi 75% medi. Používa sa ku výrobe ozdobných predmetov.

Tombalbaye, F.

- Čad
politik.
1960: prezident.

Tombaugh, Clyde W.

- USA
astronóm.
Manželka Patsy.
18. 2. 1930: objav planéty Pluto v observatóriu, ktoré špeciálne pre objav planéty nechal vybudovať Percival Lowell.

tombola

- vecná lotéria.

tombolo

- prirodzená piesočná hrádza spájajúca ostrov al. skupinu ostrovov v mori s pevninou, zreteľná v čase odlivu, kosa.

tombusvírus

- neobalený rastlinný vírus s genetickou informáciou v jednovláknitej lineárnej RNA, spôsobujúce zakrpatenosť rajčiakov, krúžkovitosť klincov a pod.

tomel
churma
kaki
churme
hurma
hurmikaki

- subtropický a tropický ovocný strom rodu Diospyros, ebenovník rajčiakový.
- jeho plod žltej, červenej alebo oranžovej farby veľkosti pomaranča.

Tomenko, Mykola

- Ukrajina; politik. 2005: podpredseda vláda pre humanitárne záležitosti. 8. 9. 2005 podal demisiu pre rozmáhajúcu sa korupciu.

Tomeš, Stanislav

- ČR; * 22. 1. 1927; rozviedčik. Krycie meno Formánek. 1. 6. 1945: vstup do KSČ. V rozviedke pôsobí od 15. 10. 1953. 1983: konzultant ministra vnútra. 31. 12. 1989: odchod do dôchodku.organizátor atentátu na prefekta Štrasburgu André - Marie Trémeauda. Poštou mu bola poslaná krabica cigár s výbušninou (14. 5. 1957). Túto otvorila jeho manželka a pri výbuchu zahynula († 17. 5. 1957).

tomillares

- typ rastlinnej formácie v Španielsku a Portugalsku s aromatickými bylinami (tymianom a i.) a krovinami (najmä tŕnistými).

tomista

- stúpenec tomizmu.

tomizmuskotva

- smer kresťanskej filozofie vychádzajúci z učenia Tomáša Akvinského, základná sústava katolíckej stredovekej teológie a filozofie.

Tomík, Róbert

- ČR
* 12. 12. 1976
hokejista.

tomka

- voňavá trsnatá tráva Anthoxanthum s krátkou stiahnutou metlinou.

Tomko, Jozef

- SR
kardinál.
12. 3 1949: vysvätený za kňaza.

tomkovica

- voňavá tráva rodu Hierochloë.

tomkovica južná

- bylina používaná na prípravu poľskej zubrovky.

Tomlinzon, Ray

- USA; vynálezca e - mailu. Zaviedol pre elektronickú adresu znak @.

tomo-

- prvá časť zložených slov majúca význam rez, ostrý.

tomograf

- röntgenový prístroj zobrazujúci vrstvy vnútorného zloženia tela, vrstvový röntgen.

tomografia

- metóda zobrazujúca rozloženie fyzikálnej veličiny, druhý rozmer rezu skúmaného objektu. Ku spracovávaniu sa zvyčajne používa počítač.

tomografia, pozitrónová emisná

- metóda snímania elektrickej aktivity neurónov v mozgu. Pomocou tejto metódy sa podarilo v mozgu lokalizovať zóny súvisiace s radosťou, smútkom, strachom či zlosťou.

tomografovať

- zhotovovať tomogramy.

tomogram

- tomografická snímka.

Tompion, Thomas

- 1638 - 1713; zostrojil prvé hodinky s pružinou a nepokojom. Autorom nápadu bol vedec Robert Hooke.

tomsenolit

- bezfarebný alebo sivý jednoklonný nerast, vodnatý fluorid sodíka, vápnika a hliníka (podľa dánskeho fyzikálneho chemika J. Thomsena).

tomsonit

- sivobiely, žltkavý až načervenkastý kosoštvorcový nerast, vodnatý alumosilikát vápenatosodný (podľa škótskeho chemika Th. Thomsona).

tomus
tom

- diel, zväzok knihy, alebo literárneho diela.

ton

- anglo-americká hmotnostná jednotka. = 2.240 lb = 1016,05 kg. V USA používaná aj ako long ton.

Ton, Karel

- ČR; * 1. 7. 1987; hokejista.

Ton, Petr

- ČR; * 8. 10. 1973; hokejista.

tona

- vedľajšia jednotka SI hmotnosti - 1.000 kg.
- stará ruská hmotnostná jednotka. = 12 berkovcov = 1.965 kg.
- voľakedajšia objemová miera rozličných veľkostí.

tona, registrovaná

- objemová jednotka na meranie kubického objemu lode (2,83 m3).

tonalit

- alpská hlbinná vyvrelina obsahujúca kremeň zo svetlých súčastí a plagioklas zo živcov (podľa hory Tonale v Taliansku).

tonalita

- vzťah jednotlivých tónov a akordov hudobnej skladby ku jednej hlavnej tónine.
- vo výtvarnom umení ráz daný základnou, prevládajúcou farbou.

tonálny

- majúci vzťah k nejakej tónine.

tonáž

- objem určitého priestoru lodného trupu daný platnými predpismi a uvádzaný v registrovaných tonách, priestornosť.
- vlaková záťaž, t. j. hmotnosť vlaku a prepravovaného nákladu.

tondo

- kruhový formát obrazu alebo reliéfu, ktorý vznikol v talianskom renesančnom umení.

toner

- práškový pigment užívaný u kopírovacích strojov a tlačiarní.
- kazeta, zásobník obsahujúci tento prášok.

tonet
thonet

- nábytok z ohýbaného dreva.

tonetka

- stolička z ohýbaného dreva (podľa firmy stolára a podnikateľa M. Thoneta).

tonéma

- tónový priebeh (intonácia), ktorého zmenou sa odlišuje význam slov (napr. v čínštine, vietnamčine).

tonf

- v policajnom žargóne obušok.

tonfa

- kratšia drevená tyč s kolmo nasadeným držadlom používaná v bojových umeniach na útok al. obranu (pôvodne rukoväť na otáčanie drviča ryže).

Tonga
Kráľovstvo Tonga
Tonga

- štátny útvar v Tichomorí. Rozloha 748 km2. Hlavné mesto Nuku'alofa (na ostrove Tongatapu). 1970: vyhlásená nazávislosť.

tonga

- dvojkolesový voz s konským záprahom používaný najmä v Kašmíre.

Tongčania

- obyvatelia Toga.

tongčtina

- východoaustronézsky (polynézsky) jazyk, úradný jazyk v Tongskom kráľovstve (popri angličtine); používajú ho aj Tongčania na Novom Zélande, Fidži, v Samoe a USA.

Tonghe

- KĽDR
kozmická základä v provincii Hamgjong.

tonic
tonik

- šumivý chininový nápoj, posilňujúci nealkoholický nápoj obsahujúci chinín, kofeín a extrakty z bylín.

tonicita

- tónickosť.

tonický

- prídavné meno k tonický.
- prídavné meno k tonus.

tonifikácia

- dosiahnutie svalového napätia.

tonik
tonic

- šumivý chininový nápoj, posilňujúci nealkoholický nápoj obsahujúci chinín, kofeín a extrakty z bylín.

tonikakotva

- prvý stupeň diatonickej stupnice.
- akord na ňom postavený.

tonikum

- posilujúci, povzbudzujúci liek, kozmetický prípravok.

tonizačný

- posilňujúci.

tonizácia

- pôsobenie na tonus, tonizovanie.

tonizátor

- elektrický prístroj na zvýšenie svalového tonusu.

tonizovať

- zvyšovať tonus na zlepšenie funkcie organizmu, povzbudzovať.

Tonkin

- pozri Bak-bo.

tonkin

- bambusové drevo používané na výrobu lyžiarskych palíc, rybárskych prútov a i. (podľa vietnamského územia Tonkin, dnes Bac-bo).

tono-

- prvá časť zložených slov majúca význam napätie.

tonofibrila

- bielkovinové vlákna z kolagénu a elastínu tvoriace súčasť niektorých spájajúcich tkanív a ich medzibunkových hmôt.

tonografia

- . meranie očnej hydrodynamiky pomocou elektronických tonometrov s automatickým zápisom (napr. pri glaukóme).

tonokilometer
tkm

- prevádzková jednotka označujúca prepravu 1 tony na vzdialenosť 1 kilometra.

tonometer
sfygmomanometer
sfygmometer

- prístroj na meranie krvného tlaku.

tonomíľa

- prevádzková jednotka označujúca prepravu 1 tony na vzdialenosť 1 námornej míle.

tonooscilograf

- prístroj na grafický záznam krvného tlaku, zmien v objeme artérií a pod.

tonooscilogram

- záznam krvného tlaku tonooscilogramom.

tonoplast

- polopriepustná membrána ohraničujúca vakuoly v rastlinnej bunke.

tonus

- trvalé napätie živého tkaniva ovládaného nervstvom.

tonzil

- odfarbovacia hlinka na čistenie tukov a olejov.

tonzila

- lymfatické tkanivo podobajúce sa mandli.

tonzila, hltanová

- umiestnená v nosohltane.

tonzila, podnebná

- umiestnená pod podnebným oblúkom.

tonzilektómia

- chirurgické odstránenie krčných mandlí (orgán tvorený lymfatickým tkanivom, dôležitý pre imunitu).

tonzilitída

- zápalové ochorenie podnebných (krčných) mandlí.

tonzilomykóza

- choroba krčných mandlí spôsobená plesňou.

tonzilotómia

- (predtým) chirurgické odstránenie časti podnebných mandlí.

tonzúra

- vyholené miesto na temene hlavy katolíckych kňazov a mníchov (pôvodne odstrihnutie vlasov pri krste).
- obrad, pri ktorom biskup symbolicky pristrihol alumnovi na piatich miestach vlasy a tým ho slávnostne uviedol do duchovného stavu a do svojej diecézy.
- symbol kňažstva.

tonzúrovaný

- majúci tonzúru.

toolkit

- súbor programov a pripravených nástrojov, ktoré pomáhajú pri tvorbe softvéru a pod.

top

- vrchol, vršok, špička, najlepšie umiestnenie v súťaži.
- vrchné oblečenie z ľahkého materiálu bez rukávov obliekané na tričko alebo miesto trička.

Top, Núrdin Muhammad

- Malajzia; terorista. popredný člen militantnej skupiny Džamáa Islámíja spájanej s al-Káidou. Núrdin je obvinený z účasti na najmenej štyroch teroristických útokoch v Indonézii. Podľa vyšetrovateľov pomáhal organizovať bombové útoky na ostrove Bali z rokov 2002 a 2005, ako aj útoky v indonézskej metropole Jakarta v rokoch 2003 a 2004. Spolu si vyžiadali okolo 250 obetí na životoch.

top secret

- prísne tajné.

top ten

- rebríček desiatich najlepších v určitom obore.

top-
topo-

- v zloženinách prvá časť s významom miesto, miestny.

top-cross

- v genetike metóda kríženia jednej línie s viacerými inými líniami na stanovenie ich genotypu a kombinačnej schopnosti.

top-less

- topless; s obnaženými prsiami, navrchu "bez".

top-modelka

- špičková modelka.

topalgia

- topoalgia.

topasit
topásovec

- hornina zložená z kremeňa a topásu.

topasolit

- zelená až zelenožltá odroda andraditu.

Topalov, Veselin

- Bulharsko; šachista. 2006: v boji o titul majstra sveta podľahol Rusovi Vladimirovi Kramnikovi.

Topaze

- Francúzsko; druhý stupeň rakety Diamant na tuhé pohonné hmoty s ťahom 145 kN.

topánky, španielske

- druh stredovekých mučidiel.

topáskotva

- kosoštvorcový nerast, polodrahokam, fluorokremičitan hlinitý, drahokam. Tvrdosť 8. Chemicky sa jedná o fluorokremičitan hlinitý, kde časť iónov fluóru môže byť nahradená hydroxylovou skupinou OH. Vzácne sú červené a ružové topásy, ktoré boli objavené v Pakistane. Umelo sa naružovelého či načervenalého tónu dosahuje umelo zahrievaním v peciach. Je priehľadný, priesvitný. Farba: číra, žltá, zlatožltá, ružová, namodralá, červená, fialová, zelenavá, hnedá. Rôzne zafarbenie závisí na prímesiach Fe, Cr, V či Ti.

topás, brazílsky

- topás zlatej farby alebo farby sherry.

topás, madeirský

- tepelne spracovaný ametyst, ktorý získa farbu citrínu.

topásovec
topasit

- hornina zložená z kremeňa a topásu.

Topi, Bamir

- Albánsko; politik. 2007: prezident.

topicita

- klasifikácia organických zlúčenín podľa počtu atómov uhlíka, na ktorých bola urobená substitúcia.

topika

- v logike súbor aristotelovskej logiky skúmajúci, ako dospieť k záverom na základe uznaných východísk.
- umenie správnej formálnej a vecnej argumentácie a logicky správneho rečníckeho alebo literárneho prejavu.
- súbor pravidiel na teologickú argumentáciu pomocou biblických citátov.
- výskum literárnych topoi.

topiká

- látky na lokálne použitie na koži a sliznici.

topikum

- miestne meno.

topinamburkotva

- slnečnica hľuznatá rodu Helianthus; jej jedlé hľuzy sú známe pod názvom židovské zemiaky (podľa brazílského indiánskeho kmeňa Tupinambov).

Topkapi

- Turecko; palác, sídlo osmanských sultánov. Začal sa stavať v roku 1453. Jedná sa o komplex budov na rozlohe asi 700.000 m².

topless
top-less
monokiny

- (dievča, žena) s obnaženými prsiami, navrchu "bez".

topmanažér
topmanažérka

- člen najvyššieho vedenia podniku, organizácie a pod.
- manažér špičkovej kvality.

topmodelka

- špičková modelka.

Topo 1

- USA; vojenská geodetická družica typu Secor; určená k taktickým topografickým cvičeniam. Vypustená spolu s družicou Nimbus 4; štart: 8. 4. 1970; hmotnosť 18 kg; životnosť 2.000 rokov.

topo-
top-

- prvá časť zložených slov majúca význam miesto, miestny.

topoalgia
topalgia

- bolesť zasahujúca určité miesto, lokalizovaná a lokalizovateľná bolesť.

topobibliografia

- bibliografia spracúvajúca tlačovú produkciu vydanú na určitom mieste, miestopisná bibliografia.

topocentrický

- vzťahujúci sa k pozorovaciemu miestu.

topocentrika

- zameranosť na (pozorovacie) miesto.

topofóbia

- chorobný strach z určitého miesta, pred určitým miestom.

topofýza

- rozdielne fyziologické vlastnosti rezkov odobratých z rozličných častí rastliny.

topograf
topografka

- odborník v topografii.

topografia

- odbor zaoberajúci sa vyhotovovaním máp zobrazujúcich podrobne polohopis a výškopis určitého územia, mapovanie, miestopis.
- zemepisný popis územia a jeho kartografické znázornenie.
- v geodézii opis a náčrt meračského znaku.
- časť anatómie zaoberajúca sa štúdiom a opisom jednotlivých telových oblastí, uložením a vzájomnými priestorovými vzťahmi orgánov v nich, topografická anatómia.

topochémia

- odvetvie fyzikálnej chémie zaoberajúce sa reakciami, ktoré prebiehajú na povrchu alebo vnútri pevných látok (napr. na ionexoch).

topoi

- pevné klišé alebo myšlienková výrazová schéma spoločná celej kultúrnej oblasti.

Topol, Filip

- ČR; * 12. 6. 1965 (Praha); hudobník. Brat Jáchym. 1979: spolu s Janom Hazukom a Davidom Skálom zakladá kapelu Psí vojáci.

Topol, Jáchym

- ČR; spisovateľ. Brat Filip. Dielo: Noční práce.

Topol, Josef

- ČR; * 1. 4. 1935; básnik, esejista a prekladateľ. 1965: jeden zo zakladajúcich členov Divadla za branou, kde pôsobil až do jeho zrušenia v roku 1972 ako režisér a lektor. Dielo: 1997: Básne.

Topol M

- Rusko; balistická strela schopná meniť smer i výšku. Nosič jadrovej hlavice (až 6 samostatne navádzaných hlavíc, ktoré sú schopné samostatných nanévrov). Maximálna rýchlosť 8 - 14 M (Mach). Prvé strely boli do podzemných síl umiestnené v roku 1997. (Pozri SS-27).

Topolánek, Mirek

- ČR
* 15. 5. 1956 (Vsetín)
inžinier, politik.
Manželka Pavla (* 7. 5. 1955; sobáš 26. 5. 1979). Dcéra Petra (* 1979; dcéra Karolína; * 2006), Jana (* 1983). Syn Tomáš, Nicolas (* 24.7.2007; matka Lucie Talmanová).
1975: ukončil vojenské gymnázium v Opave.
1989: vstup do Občanského fóra.
1994: vstup do ODS.
1996: zvolený do Senátu.
2002: predseda ODS.
2004: potvrdený na poste predsedu ODS.
4. 9. 2006: premiér (38 dní; so svojou vládou neprešiel vyjadrovaním dôvery vláde parlamentom).
7. 11. 2006: premiér (poverený prezidentom zostavením vlády).
5. 1. 2007 oznámil, že nežije s manželkou, ale priateľkou Luciou Talmanovou (poslankyňa), ktorá je tehotná.
7. 12. 2008: zvolený na kongrese v Prahe za predsedu ODS.
24. 3. 2009 parlamentom jeho vláde vyslovená nedôvera.
26. 3. 2009: podal demisiu.

topológia

- odvetvie matematiky zaoberajúce sa skúmaním vlastností geometrických útvarov, ktoré sa zachovávajú pri vzájomne jednoznačných obojstranne spojitých zobrazeniach.
- v literatúre odbor skúmajúci literárnu tradíciu určitých ustálených obrazov, motívov, myšlienkových schém a spôsobov ich zobrazovania.

topológia, Picardova

- pozri kozmické mikrovlné žiarenie.

toponarkóza

- miestne znecitlivenie.

toponeuróza

- miestna neuróza.

toponomastik
toponomastička

- odborník v toponomastike.

toponomastika

- náuka o toponymách, o toponymii, súčasť onomastiky.

toponymia

- v lingvistike súbor toponým na istom území, v istom jazyku, v istom časovom období atď.

toponymum

- oblastné meno topografického objektu, zemepisné meno, vlastné meno neživého prírodného objektu alebo javu, ako aj takého objektu vytvoreného človekom, ktorý je v krajine pevne fixovaný, geografické (zemepisné) meno.

Topsel, Edward

- Veľká Británia; prírodovedec.

Dielo:
1608: Dejiny hadov.

topspin

- v stolnom tenise falšovaný spodný úder s vrchnou rotáciou loptičky.

Tora Bora

- Afganistan; horská pevnosť, v ktorej sa ukrýval Usáma bin Ládin (2001). Jedná sa o jaskynný komplex v Bielych horách asi 60 km od Dželálábádu, ktorého chodby vedú až 350 metrov do vnútra hory. Komplex vybudovali v 80. rokoch 20. storočia afgánski mudžahídi.

torah
tóra
thora

- svitok s hebrejským textom piatich kníh Mojžíšových, z ktorého sa predčíta v synagóge; päť kníh Mojžíšových.

torak-
torako-
thorak-
thorako-

- prvá časť zložených slov majúca význam hrudník, hrudníkový,hruď, hrudný.

torakalgia

- bolesť hrudníka.

torako-
torak-
thorak-
thorako-

- prvá časť zložených slov majúca význam hrudník, hrudníkový,hruď, hrudný.

torakocentéza

- napichnutie pohrudnicovej dutiny naplnenej výpotkom.

torakodýnia

- hrudná neuralgia.

torakochirurgia

- chirurgia zaoberajúca sa hrudníkom.

torakokaustika

- prepálenie, prepaľovanie pohrudnicových zrastov.

torakolýza

- chirurgické uvoľnenie hrudnej steny z väzivových zrastov.

torakomeióza

- chorobné zmenšenie hrudníka.

torakometer

- antropometrický nástroj v tvare veľkého posuvného meradla na meranie na hrudníku, na panve a končatinách človeka i niektorých vyšších stavovcov.

torakometria

- meranie objemu hrudníka torakometrom.

torakometrický

- .

torakopagus

- xiphopagus.

torakoplastika

- plastická operácia hrudníka znehybňujúca polovicu pľúc pri tbc.

torakoschíza

- plastická operácia hrudníka znehybňujúca polovicu pľúc pri tuberkulóze.

torakoskopia

- vyšetrovanie hrudnej dutiny zrakom pomocou zvláštneho prístroja.

torakostenóza

- chorobné zúženie hrudníka.

terakotómia

- otvorenie hrudnej dutiny chirurgickým zákrokom.

torana

- kamenná monumentálna brána s trojnásobným kladím, obyčajne s reliéfnou sochárskou výzdobou, vztyčovaná na štyroch stranách indických chrámových areálov.

torax
thorax

- hruď členovcov.
- hruď cicavcov.

torba

- taška s remeňmi na nosenie na pleci, na boku a pod., kabela, vak.

torba, lícna

- vak tvorený zdvojenou kožou v kútikoch papule na zhromažďovanie a prenášanie potravy (napr. u chrčka a niektorých opíc).

torbernit

- uránová sľuda, dekahydrát fosforečnanu uranylo - meďnatého (podľa švédskeho chemika Torberna O. Bergmana). Má zelenú farbu.

tordion
tourdion

- (v 16. stor.) francúzsky rýchly trojdobový spoločenský kráčavý tanec.

tordovanie

- skrutkovité stáčanie, skrutkovité tvarovanie železnej, bronzovej, zlatej a i. tyčinky pri výrobe šperkov alebo nástrojov.
- v architektúre pravidelné točenie drieku stĺpa alebo iného článku.

tordovaný

- krútený, točený.

toreador

- zápasník s býkmi. Hlavný aktér býčích zápasov.

torero

- peší zápasník s býkmi.

toreutika

- umelecké spracovanie kovov za studena s figurálnym a ornamentálnym dekorom.

Torgyán, József

- Maďarsko; 2001: minister poľnohospodárstva. Odstúpil 8. 2. 2001 po tom, čo nedokázal preukázať zdroj peňazí na nákup luxusnej vily v Budapešti.

Torch

- počas 2. svetovej vojny operácia Spojencov - vylodenie v Afrike (Maroko).

tori
torii

- japonská drevená, neskôr kamenná voľná vstupná brána do svätyne al. svätého okrsku tvorená dvoma k sebe nachýlenými stĺpmi a vodorovnými prečnievajúcimi trámami.
- (iba tori) útočník v džude.

torický

- vznikajúci kombináciou dvoch rôzných kriviek na tej istej ploche.

torii
tori

- japonská drevená, neskôr kamenná voľná vstupná brána do svätyne al. svätého okrsku tvorená dvoma k sebe nachýlenými stĺpmi a vodorovnými prečnievajúcimi trámami.

Torino

- stupnica ohrozenie Zeme vesmírnymi telesami.

torion
turion

- (v gotike a renesancii) pretiahnutá delostrelecká bašta s oblým čelom.
- (v baroku) hrubostenná viacposchodová delová bašta obyčajne podkovitého pôdorysu.

torit

- vzácny štvorcový nerast obsahujúci tórium.

torizmus

- (v 17. – 19. storočí) konzervatívny smer v Anglicku predstavovaný toryovcami.

torkret

- striekaný betón.

Torkos, Ján Justus

- SR; 15. 12. 1699 (Rába) - 7. 4. 1770 (Bratislava); lekár a chemik. Ako prvý vypracoval slovenskú farmaceutickú terminológiu. Dielo: Taxa pharmaceutica Posoniensis (Zoznam bratislavských liečiv; Bratislava 1745); Schediasma de termis Pöstheniensibus (Záznamy o piešťanských kúpeľoch; 1745).

torkrét

- striekaná malta tvoriaca vodotesnú, 2 – 3 cm hrubú omietku alebo ochrannú vrstvu betónu, skaly alebo oceľových konštrukcií (podľa nemeckej spoločnosti Torkret).

torkrétovací

- slúžiaci, určený na torkrétovanie.

torkrétovanie

- strojové omietanie striekanou maltou.
v hutníctve strojové nanášanie ochrannej vrstvy zo zmesi práškového šamotu a ílu na žiaruvzdorné výmurovky s cieľom predĺžiť ich životnosť.

torkrétovať

- robiť torkrétovanie.

torment

- starorímsky obliehací prak.

tormentáciakotva

- skúška pevnosti.

tornado

- kategória jachtingu. Najrýchlejšie plavidlo, je to modernizovaný katamarán. Môže byť aj mixovaná posádka.

tornando

- v hudbe s návratom k predchádzajúcemu pohybu.

tornáda

- refrén.
- (v básnických formách provensalského pôvodu) záverečná strofa, poslanie obsahujúce pointu, pozdrav básnika poslucháčovi alebo mecenášovi, resumé básne.

tornádo
cyklóna
hurikán
tajfún

- meteorologický jav - tropická cyklóna. Tornádo je prudko rotujúci vzduchový vír, ktorý sa spúšťa z búrkového oblaku na zem a nadobúda typický tvar lievika alebo chobota, ktorého priemer sa pohybuje v desiatkach, výnimočne stovkách metrov. Rýchlosť rotácie víru je až 500 km/hod. Existuje maximálne desiatky minút. Stupeň ničivosti tornáda sa označuje Fujitovou stupnicou alebo stupnicou TORRO. Sacia sila tornáda dokáže zdvihnúť do vzduchu i človeka či auto.

tornistra

- vojenský batoh.

toro miro

- Chile - Veľkonočný ostrov; druh stromu s tvrdým drevom, z ktorého boli vyrezávané sošky moai kava-kava

torogummit

- vzácny žltohnedý štvorcový nerast, zásaditý kremičitan tória a uránu.

toroid

- elektrická cievka tvaru anuloidu.
- priestorový prstenec s rovnako veľkými kruhovitými závitmi a rovnakou hustotou po celom obvode.
- komora kruhových urýchľovačov nabitých častíc a iných zariadení v tvare anuloidu (napr. tokamak).

toroida

- krivka rovnobežná s elipsou.

toroidný

- prstencovitý, prstencový.

Toronto

- Kanada
hlavné mesto provincie Ontario.

torosaurus

- dinosaurus. Mal jednu z najväčších lebiek z na Zemi žijúcich tvorov.

torón

- člen rádioaktívneho tóriového radu, izotop radónu, značka Tn.

torpédo

- náboj - strela s vlastným pohonom pohybujúca a pod vodou.

torpédo, vzdušné

- vypúšťané z lietadiel tesne nad hladinou.

torpédovať

- zasiahnuť torpédom.
- rozbiť, narušiť jednanie, dohodu.

torpédoborec

- . ľahko pancierovaná, rýchla hladinová bojová loď vyzbrojená vrhačmi torpéd, delami al. raketami, chrániaca pred torpédami, používaná na boj proti ponorkám.

torpédomet

- zariadenie na vypúšťanie torpéd.

torpédovanie

- útok torpédom.

torpédovanie vrtu

- v baníctve odpálenie nálože trhavín na rozrušenie horniny alebo na vytvorenie trhlín.

torpédovař

- zasiahnuť torpédami.
- (za)útočiť torpédami na niečo.
- prenesene (za)útočiť vôbec proti niečomu.

torpédovka

- torpédový čln.

torpidita

- nehybnosť, necitlivosť, otupenosť, malátnosť.

torpídny

- apatický, ľahostajný, necitlivý.
- odolný, odolávajúci, neprístupny liečeniu alebo podnetom.

torpor

- strnulosť, chabosť, ľahostajnosť.

torques

- v archeológii bronzová, zlatá al. strieborná ozdoba z drôtu, tyčinky, nákrčník.

torr

- staršia jednotka tlaku. 1 torr = 1/760 atm = 133,322 Pa.

Torrado, O. Dorticos

- Kuba; politik. 1959: prezident.

Torras, Jose "Chegui"

- USA; † ?. 1. 2009; boxer portorikánskeho pôvodu.
1956: 2. miesto na OH v Sydney (ako amatér).
1965: šampión v ťažkej váhe. Prvenstvo obhájil 3x.
1966: o titul šampióna prichádza v súboji s Dickom Tigerom.

Torricelli, Evangelista

- Taliansko; 1608 - 1647; fyzik a matematik. V roku 1643 objavil atmosférický tlak a ortuťový tlakomer. Objavil vákuum.

Torrijos, Martin

- Panama; politik. Otec Omar. 2006: prezident.

Tottijos, Omar

- Panama; politik. Syn Martin. 1974: prezident.

TORRO

- stupnica ničivosti tornád, ktorú v roku 1972 zostavil G. T. Meaden pre britskú organizáciu TORRO. Má 11 stupňov (T0 až T10). Je podrobnejšia ako Fujitova stupnica. Obe stupnice začínajú pri rýchlosti vetra vo vzdušnom víre 17 m/s (61 km/hod) a končia pri 120 m/s (432 km/hod).
- britská organizácia, ktorá sa zaoberá výskumom tornád a iných ničivých búrok.

torta

- jemné cukrárske pečivo, obyčajne okrúhleho tvaru, s náplňou, zdobené krémom alebo polevou.
- kúsok z neho.

torta, nanuková

- mrazený smotanový krém v tvare torty.

torteliny
tortellini

- talianske cestoviny, taštičky plnené mäsom.

tortellini
torteliny

- talianske cestoviny, taštičky plnené mäsom.

tortikolis

- chorobný sklon hlavy na stranu (v dôsledku kŕča alebo skrátenia kývača na tej istej strane).

tortilla
tortila

- mexické jedlo pripravené z kukuričného škrobu a z múky, mlieka, vajec a masla, kukuričná placka.

tortizmus

- krútenie rastliny v pozdĺžnej osi.

tortón

- stratigrafický stupeň miocénu mediteránnej oblasti (podľa talianskeho mesta Tortona).

tortúra

- (v stredoveku) mučenie, týranie za účelom dosiahnuť doznanie obvineného.
- expresívne trápenie, úmorná práca.
- útrapy, utrpenie.

torula

- v biológii kvasinka Candida albicans (zastaralo).
- v poľnohospodárstve kvasnicové krmivo.

torulospóra

- guľovitá bunka, ktorá po kopulácii tvorí guľovité hladké askospóry (výtrusy vreckatých húb).

torulóza

- infekčné ochorenie vyvolané kvasinkami Cryptococcus neoformans, postihujúce pľúca, nervový systém, kožu.

torus

- plocha utvorená rotáciou kružnice okolo priamky, ktorá leží v rovine tejto kružnice a kružnicu nepretína, kruhový prstenec, anuloid.
- vypuklá vzperná prstencová časť pätky stĺpa a každý architektonický článok toho istého profilu. oblúk.
- v anatómii vyvýšenina, výrastok.
- rozšírená časť kvetnej stopky, na ktorej sú umiestnené kvetné časti, kvetné lôžko.

Torvalds, Linus

- Fínsko; autor operačného systému Linux.

Torvosaurus tanneri

- druh dinosaura. Dosahoval dĺžku okolo 11 - 12 metrov.

toryhilit

- hlbinná alkalická vyvretá hornina zložená z nefelínu (podľa lokality Tory Hill v Kanade).

toryovec

- (v 17. – 19. storočí) príslušníci brit. politickej strany vyjadrujúcej záujmy pozemkovej aristokracie a vysokého duchovenstva.
- člen (britskej) Konzervatívnej strany, konzervatívec.

torzia

- krútenie, krut, otočenie.
- v geológii krútenie vrstiev pri vrásnení.
- v medicíne otočenie orgánu.

torzia priestorovej krivky

- v matematike a fyzike číslo kvantitatívne vyjadrujúce odlišnosť krivky od rovinnej krivky, druhá krivosť, zakrútenie krivky.

torziograf

- prístroj zaznamenávajúci torzné kmity otáčajúceho sa mechanizmu.

torziometer

- zariadenie merajúce výkon otáčavých strojov zo silového (krútiaceho) momentu, ktorý prenášajú pri známych obrátkach, transmisná brzda.

torzo

- socha bez hlavy a údov.
- v prenesenom zmysle niečo neúplné.

torzovitý

- majúci podobu torza, nedokončený, neúplný, zlomkovitý.

Tosa Inu

- japonská rasa psov pre psie zápasy sumó. Fenky vážia okolo 60 kg, psi až 75 kg.

Toscaneli, Paolo

- Taliansko; 15. - 16. storočie; geograf. Vypočítal dĺžku cesty Kryštofa Kolumba do Indie západnou cestou - 5.600 km.

Toshitsugu Takamatsu

- Japonsko; †1972; posledný majster ninjutsu.

toskë

- juhoalbánsky dialekt.

Toskovia

- pozri Albánci.

tostadas

- mexické teplé posúšiky natreté fazuľovou pastou a pokryté mäsovou náplňou a zeleninou.

tosto

- v hudbe rýchlo.

Tošer, Miroslav

- ČR; politik. Miestopredseda ODS.

Josef Tošovský Tošovský, Josef

- ČR; ekonóm, politik. 1973: po ukončení Vysokej školy ekonomickej nastupuje do štátnej banky. 1976: odsúhlasil vstup vojsk Varšavskej zmluvy a vstúpil do KSČ. 1977: stáž vo Francúzsku a Veľkej Británii. 1989: poradca predsedu Štátnej banky československej Jana Stejskala; odchod do Londýna do pobočky Živnostenskej banky. 1989 - 2000: šéf centrálnej banky (Česká národní banka). 1997 - 1998: premiér úradníckej vlády. V rokoch 1986 - 1988 aktívne spolupracoval so ŠtB (17. odbor ekonomickej rozviedky, riadiacim dôstojníkom Tošovského bol podplukovník Sojka). 2001: predseda Inštitútu pre finančnú stabilitu (Švajčiarsko).

totach

- stredoveký ťažký vojenský prak na vrhanie veľkých kameňov a pod.

totalita

- úplnosť, celosť.
- vo filozofii kategórie vyjadrujúce celok ako jednotu mnohých určení na rozdiel od chápania celku ako súhrnu častí.
- násilný režim, vnútená jednota.
- v astronómii doba, počas ktorej trvá úplné zatmenie Slnka alebo Mesiaca.

totalitarizmus
totalizmus

- uplatňovanie zásady totality.

totalitár
totalitárka

- stúpenec totalizmu.

totalitárny
totalitaristický

- totalitný.

totalitný

- súvisiaci s totalitou.

totalizácia

- presadzovanie totalitnej politiky.
- zjednocovanie, zjednotenie.

totalizátor

- organizátor, sprostredkovateľ stávok pri dostihoch.
- v meteorológii zrážkomer používaný na zachytávanie atmosférických zrážok najmenej počas jedného roka.
- zriedkavejšie dostihová stávková kancelária, toto.

totalizovať

- (pri)viesť k jednote, k celistvosti, k totalite.
- zavádzať, zaviesť (politickú) totalitu.

totálne

- celkom.

totálny

- úplný, bezvýnimočný, naprostý.

totem

- prírodný objekt (zviera, rastlina, ale aj neživý predmet - skala, voda a podobne), ktorého vlastnosti prijímali indiánske kmene ako svoje vlastnosti a schopnosti, , od ktorého si určitá skupina ľudí (napr. rod) odvodzuje pôvod a ktorého uctieva.
- symbolické zobrazenie mystického prapredka.
- kôl s reliéfom a plastikami zvierat, kvetov a ornamentov symbolicky znázorňujúcimi tohto predka.

totemista

- vyznávač totemizmu.

totemizmus

- náboženské uctievanie symbolu, totemu, (v prírodnej spoločnosti) jedna z včasných foriem náboženstva založená na predstave, podľa ktorej určitá skupina ľudí (napr. rod) súvisí s určitým spoločným predkom (totemom).
- viera v moc totemu, jeho ochranu a pomoc.

totipotencia

- schopnosť buniek vyvíjať sa rozličným spôsobom a delením dať postupne vznik rozličným bunkám.

toto

- celkový (totálny) výsledok výhier pri dostihoch.
- dostihová stávková kancelária.

totum

- všetko, celok, celkovosť.

totum pro parte

- štylistická figúra, pri ktorej sa uvádza celok za časť, druh synekdochy (napr. obloha sa zajagala namiesto hviezdy sa zajagali).

tou-fu
tofu

- sójový syr.

Toulouse, Raimund VII.

- Francúzsko; * ?. 6. 1197, † 27. 9. 1249; gróf. Otec Raimund VI. V roku 1224 získal naspäť celú rodovú doménu. 1225: exkomunikovaný. 1226 - 1228: porazený krížovou výpravou francúzskeho kráľa.

Toulouse-Lautrec, Henri

- Henri de Toulouse-Lautrec.

tour

- cesta, cestovanie.
- otočenie, obrat.

tour et retour

- tam a späť.
- v tanci reťaz obrátok.
- v tanci tanečná točená figúra.

tour chaînés

- plynulý rad tanečných otáčok zložený z polobratov.

tour-à-bec

- súčasť opevnenia, klinová veža.

tour-operátor

- sprievodca v cestovnom ruchu.

tourdion
tordion

- (v 16. stor.) francúzsky rýchly trojdobový spoločenský kráčavý tanec.

Touré, Ahmed Sekou

- Guinea; † 26. 3. 1984; politik. 1958: prvý prezident.

Touré, Amadou Toumanikotva

- Mali; vojak, politik. 1991: ako generál zvrhol diktátora Traorého. Po odchode v roku 2002 kandidoval na prezidenta (voľby vyhral). 2002 - 2007: prezident. 2007: prezident.

Tournachon - Nadar, Felix

- Francúzsko; spisovateľ, fotograf a bohém.

tournedos

- rýchlo pečený rezeň z hovädzieho chrbta, vyšší ako ramstejk.

Tourner, Maurice

- Francúzsko; 2. 2. 1876 (paríž) - 4. 8. 1961 (Paríž); filmový režisér. Filmografia: 1918: Modrý vták; 1918: Prunella.

Tournesol

- Francúzsko; družica určená k meraniam krátkovlnného žiarenia Slnka; štart: 15. 4. 1971; hmotnosť 80 kg; životnosť aktívna 829 dní; pasívna 3. 210 dní.

touroperátor

- cestovná kancelária venujúca sa organizovaniu, usporadúvaniu zájazdov.

Tourský, Gregor

- Franská ríša; 30. 11. 538 (?; Clemont-Ferrand) - 17. 11. 594 (Tours); dejepisec a svätec. 537: biskup Tours. Vplyvný poradca franského kráľa Childeberta II. Dielo: Historia Francorum (Dejiny Frankov).

toustovač
hriankovač

- kuchynský elektrický prístroj na prípravu toastov.

Toutatis

- asteroid. Priemer cca 45 metrov, dĺžka 4,6 kilometra.

Tovačovský z Cimburku, Ctiborkotva

- ČR; asi 1438 - 26. 6. 1494; šľachtic, politik, právnik. Prívrženec Jiřího z Poděbrad. 1471 - 1479: najvyšší kancelár. 1481: autor moravského zemského práva (tzv. Tovačovská kniha). Dielo: Hádání Pravdy a Lži o kněžském zboží a panování jejich.

tovar, koloniálny

- tovar dovážaný z kolónií, zmiešaný, najmä potravinársky.

tovariš

- pomocník majstra.

Tovarišstvo Ježišovo

- jezuiti.

Towen, Frank

- ČR; 27. 10. 1912 (Praha) - 3. 1. 1992 (Praha); tanečník, choreograf a pedagóg, vlastným menom František Novotný. Priekopník moderného jazzového tanca v Československu, špičkový predstaviteľ dap tanca, artista.

tower

- vo výpočtovej technike skriňa počítača, veža.

Townes, Charles

- USA; fyzik. Vynálezca masera. V roku 1958 navrhol konštrukciu lasera (spolu s A. Schawlowom).

Townsend, Sue

- Anglicko; * 2. 4. 1946; spisovateľka.

Townshend, Pete

- Veľká Británia; * 19. 5. 1945; rockový gitarista a skladateľ. Spolupracoval so skupinou The Who. Dielo: Tommy (rocková opera).

tox-
toxi-
toxiko-

- prvá časť zložených slov majúca význam jed, jedovatý.

toxémia

- prítomnosť toxínov v krvi.

toxi-
tox-
toxiko-

- prvá časť zložených slov majúca význam jed, jedovatý.

toxicita
toxickosť

- intenzita, s akou jedovatá látka spôsobuje chorobné zmeny v organizme, jedovatosť.
- výskyt jedov (v organizme, v liekoch, v látkach).

toxickosť

- toxicita.

toxický

- jedovatý, otravný.

toxidermitída

- zápalové ochorenie kože vyvolané pôsobením jedovatých látok.

toxigenita
toxikogenita

- schopnosť mikroorganizmov produkovať toxíny.

toxigénny

- otravný.
otrávený..

toxikácia

- intoxikácia.

toxiko-
toxi-
tox-

- prvá časť zložených slov majúca význam jed, jedovatý.

toxikogenita

- toxigenita; schopnosť mikroorganizmov produkovať toxíny.

toxikoinfekcia

- ochorenie spôsobené súbežne mikroorganizmami a ich toxínmi.

toxikológ
toxikologička

- odborník v toxikológii.

toxikológia

- náuka o jedoch.

toxikoman
toxikomanka

- narkoman, človek závislý na drogách.

toxikománia

- drogománia, drogová závislosť.

toxikonémia
toxinémia

- výskyt bakteriálnych jedov v krvi, otrava krvi.

toxikopatia

- choroba vyvolaná jedovatými látkami.

toxikóza

- chorobný stav vznikajúci pôsobením jedovatých látok vytváraných vo vlastnom organizme alebo privádzaných do organizmu zvonka a prejavujúci sa príznakmi podobnými otravám niektorými jedmi.

toxikóza, alimentárna

- toxikóza v tehotenstve.

toxinémia
toxikonémia

- výskyt bakteriálnych jedov v krvi, otrava krvi.

toxikum

- otravné, jedovaté látky, jedy.

toxipexa

- zneškodnenie, neutralizácia toxínov v otrávenom organizme.

toxisterol

- látka spôsobujúca ukladanie vápna do iných orgánov než do kostí.

toxín

- bakteriálny, rastlinný alebo živočíšny jed so špecifickými účinkami.

toxín, Cooleyho

- sérum, ktoré sa skladá z mŕtvych baktérií Streoptococcus pyogenes a baktérií Serratia marcescens. Dr. Cooley toto sérum používal pri liečbe nádorov.

toxín, tetanový

- tetanotoxín.

toxodont

- vyhynutý juhoamerický bylinožravý cicavec väčší ako nosorožec.

toxofor

- pŕhlivé chĺpky húseníc.

toxoid

- toxíny zbavené otravných účinkov.

toxokaróza, larválna

- parazitárne ochorenie zvierat prenosné na človeka, spôsobené larvami hlíst.

toxoplazmóza

- parazitárna choroba prenosná zo zvierat na človeka. Spôsobuje ju prvok Toxoplasma gondii. Prejavuje sa sa malátnosťou, únavou, nervozitou a aj nízkou horúčkou.

toxón

- záškrtový jed spôsobujúci ochrnutie orgánov.

Toyen

- pseudonym maliarky Marie Čerminové.

Toynbee, Arnold Joseph

- Anglicko; 14. 4. 1889 (Londýn) - 22. 10. 1975 (New York); historik a filozof dejín. 1925 - 1956: riaditeľ Kráľovského ústavu pre medzinárodné záležitosti. Vytvoril teóriu zmeny civilizácií.

Toyoda Sakichi

- Japonsko; * 1867; zakladateľ firmy Toyota. Firmu založil Kijčiro Toyoda v roku 1937 v meste Ajči oddelením časti otcovej firmy Toyoda na výrobu tkacích stavov.

Toyota (Toyota Motor Company, Ltd., TMC)

- Japonsko; značka automobilov. V roku 1933 výrobca tkacích stavov Toyoda založil automobilové oddelenie. Začiatok výroby v roku 1937. Dátum vzniku automobilky je 28. 8. 1937. 3. 11. 1938 otvorený nový závod v Korome.

Tozzi, Federico

- Taliansko; 1. 1. 1883 (Siena) - 21. 3. 1920 (Rím); prozaik. Autor románov s toskánskeho vidieka.

Tódžó, Hideki

- Hideki Tojo.

tóga

- starorímsky dlhý mužský šat, dlhé riasnaté vlnené vrchné rúcho starorím. občana, obtočené okolo tela cez ľavé plece a okolo pravého boku, rozlišované podľa farby a pásov, obliekané na tuniku.
- dlhý vrchný šat.

tón

- zvuk vznikajúci periodickým kmitaním pevných telies.
- v hudbe základný a najmenší prvok hudobného diela.
- odtieň zafarbenia reči, hlasu; (základný) ráz nejakého prejavu, niečoho všeobecne.
- jemné odlíšenie farby, odtieň.
- spôsob spoločenského správania (bontón).
- (v reprodukčných technikách) prechod od čiernej farby po bielu (predtým poltón).

tón, alikvotný

- tón samočinne znejúci so základným tónom, ktorých kmitočet (výška) je jednoduchým násobkom kmitočtu základného tónu, vytvárajúci farbu základného tónu; čiastkový, harmonický, parciálny tón.

tón, citlivý

- v hudbe siedmy stupeň v stupnici, veľká septima od základného tónu.

tón, čiastkový

- parciálny, alikvotný
v hudbe vrchný tón znejúci súčasne so základným tónom. Určuje farbu zvuku. Kmitočty sú jednoduchým násobkom kmitočtu základného.

tón, katedrový

- (prenesene) školský, vzdialený od skutočného života.

tón, kombinačný

- v hudbe tón, ktorý sa ozve pri súčasnom zaznení intervalu, ozývajúci sa pri súčasnom zaznení dvoch rozlične vysokých tónov.

tón, kombinačný diferenčný

- tón, ktorého kmitočet je daný rozdielom kmitočtov oboch kombinačných tónov.

tón nový, nasadiť

- prenesene zmeniť tému rozhovoru, spôsob konania.

tón, obsadzovací

- v telefónii tón oznamujúci, že volaný účastník práve hovorí, že linka je obsadená.

tón, spodný

- prenesene skrytý, utajený význam, prízvuk.

tón, udávať

- prenesene mať rozhodujúci vplyv (na spôsob správania, na obliekanie a pod.).

tón, vyzváňací

- v telefónii tón oznamujúci, že u volaného telefón zvoní.

tónickosť

- hudobnosť, tonicita.

tónický

- hudobný.

tónika

- základný tón tóniny; základný akord tóniny.

tónina

- príslušnosť tónového materiálu hudobnej skladby k určitej stupnici.
- tvrdý (durový) al. mäkký (molový) základný výraz skladby.
- vyjadrenie vzťahu melódie k jednotlivým stupňom diatonickej stupnice.
- sled tónov a poltónov v tónovej stupnici.
- odtieň reči, tón.

tónina, cirkevná

- stredoveká diatonická tónová rada v rozsahu oktávy s ústredným tónom. Asi v roku 1600 ustúpili dnešným tóninám dur a moll.

tónina, cirkevná aiolská

- stredoveká diatonická tónová rada v rozsahu oktávy s ústredným tónom a - a1.

tónina, cirkevná dórska

- stredoveká diatonická tónová rada v rozsahu oktávy s ústredným tónom d - d1.

tónina, cirkevná frygická

- stredoveká diatonická tónová rada v rozsahu oktávy s ústredným tónom e - e1.

tónina, cirkevná iónská

- stredoveká diatonická tónová rada v rozsahu oktávy s ústredným tónom c1 - c2.

tónina, cirkevná lýdická

- stredoveká diatonická tónová rada v rozsahu oktávy s ústredným tónom f - f1.

tónina, cirkevná mixolýdická

- stredoveká diatonická tónová rada v rozsahu oktávy s ústredným tónom g - g1.

tóno-

- prvá časť zložených slov majúca význam tón, tónový.

tónometer

- prístroj na meranie a porovnávanie presnej výšky tónu.

tónorod

- charakter tóniny alebo akordu.

tónorod, durový

- charakterizovaný intervalom veľkej tercie.

tónorod, molový

- charakterizovaný intervalom malej tercie od základného tónu.

tónoskop

- prístroj zachytávajúci ľudský hlas v podobe obrazu, sprostredkúvajúci reč nepočujúcim.

tónovací

- slúžiaci na tónovanie.

tónovač

- (v lakovníctve) kto sa zaoberá tónovaním.
- zmývateľný prípravok, ktorý dáva určitý tón, odtieň farbe vlasov.
- fotografická chemikália, ktorou sa mení farebný tón snímky.

tónovanie

- farebný odtieň; fot. chemický postup, pri ktorom čiernobiely obraz získa pomocou tónovacích kúpeľov farebný odtieň.
- v polygrafii nežiaduca tlač na nevytlačených miestach najmä pri ofsetovej tlači.
- vyladenie strún klavíra.

tónovanie máp

- tieňovanie a šrafovanie.

tónovať

- dodať niečomu farebný tón, odtieň.

tóny, alikvotné

- čiastkové tóny.

Tóra

- päť kníh Mojžišových, žid. náboženský zákon; ich zápis na zvitku na náboženské ciele a učenie nachádzajúce sa v ňom.

tórakotva
torah
thora

- svitok s hebrejským textom piatich kníh Mojžíšových, z ktorého sa predčíta v synagóge; päť kníh Mojžíšových.

tórax

- v anatómii hrudník.

tóraxový
torakálny

- hrudníkový.

tórium

- rádioaktívny sivý mäkký, ťažný kov zo skupiny vzácnych kovov, používaný vo vákuovej elektrotechnike, pridávaný do zliatin, značka Th (podľa severského boha Thora).

Tóth, František

- SR; učiteľ, politik. 1987 - 1991: učiteľ. 1991: zakladá 1. súkromné gymnázium (do roku 2002). 2002: štátny tajomník na ministerstve školstva. 2005: minister kultúry. 11. 9. 2005 vylúčený zo strany ANO, kde bol podpredsedom. 6. 4. 2006: odvolaný z postu ministra kultúry.

tótum

- všetko, celok, celkovosť.

tögrök

- tugrik; menová jednotka Mongolska.

Töpfer, Tomáš

- ČR; * 10. 1. 1951 (Praha); herec. Vyštudoval DAMU. 1998: otvára Divadlo na Fidlovačce (zrekonštruoval ho s Eliškou Balzerovou). 2006: zvolený za senátora (ODS). Filmografia: Černi baroni (TV seriál); Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (TV seriál).

tPA

- bežný liek, ktorý sa používa na liečenie mozgovej mŕtvice spôsobenej krvnou zrazeninou (trombózou) - rozpúšťa krvnú zrazeninu. Tkanivový aktivátor.

TR1

- selenoproteín. Potláča replikáciu vírusov.

TR-201

- USA; raketový motor na oxid uhličitý a Aerozine 50.

TRAAC

- navigačná družica; štart: 15. 11. 1961; hmotnosť 108 kg; životnosť aktívna 300 dní; pasívna 800 rokov.

trabakul

- malá pobrežná dvojsťažňová plachetnica používaná najmä v Jadranskom mori.

Trabant

- značka ľudového automobilu vyrábaného v bývalej NDR.

trabant

- družica, satelit.
- v architektúre (v urbanizme) novozaložené sídlisko v blízkosti preľudneného veľkomesta, prevažne s obytnou funkciou, ponúkajúce pracovné príležitosti len v školstve, službách a pod., satelit.

trabekula

- väzivové vlákno v lymfatických žľazách, trámec.

trable

- potiaže, obtiaže.

trabuko

- krátka silná havanská cigara.

track [trek]

- klusácka dostihová dráha.
- pravidelná trať námornej lode medzi dvoma prístavmi.
- stopa na kompaktnej platni.

trackball

- guľový ovládač, najmä u prenosných počítačov v podobe otáčajúcej sa guľôčky, slúžiaci na posun kurzora po obrazovke.

trackpoint

- zariadenie počítača (najmä notebookov) v podobe malého gumového valčeka v strede klávesnice, slúžiaci na posun kurzora po obrazovke.

Tracy, Spencer

- USA; herec. Filmografia: Najprv stvoril ženu; Hádaj, kto príde na večeru.

trade-mark
trademark

- ochranná známka tovaru, obchodná značka firmy.

trademark
trade-mark

- ochranná známka tovaru, obchodná značka firmy.

tradeskancia

- popínavá políhavá rastlina rodu Tradescantia s mäsitými listami a prevažne bielymi kvetmi (podľa londýnskeho cestovateľa a záhradníka J. Tradescanta).

tradeunion
tradeunionizmus

- britská odborová organizácia, odborové hnutie obmedzujúce sa na ekonomické a sociálne požiadavky.

tradeunionista

- stúpenec tradeunionizmu.

tradeunionizmus
tradeunion

- britská odborová organizácia, odborové hnutie obmedzujúce sa na ekonomické a sociálne požiadavky.

tradicionalista
tradicionalistka

- kto lipne na tradícii, pridržiava sa tradície.

tradicionalita

- tradičný ráz.

tradicionalizmus

- trvanie na starých zvykoch, zvyklostiach, ich preberaní a presadzovaní.
- vo výtvarnom umení moderný smer nadväzujúci na tradíciu.

tradicionál

- džezový orchester hrajúci neworleánsky štýl džezu z počiatku 20. storočia.
- skladba v tomto štýle.

trading [trejdyng]

- obchodné vzťahy.
- označenie obchodnej spoločnosti.

tradícia

- súhrn zvykov a zvyklostí, generačné dedičstvo.
- prenášanie správ alebo slovesných výtvorov ústne, rozprávaním z generácie na generáciu, ústne podanie.
- skutočné alebo formálne odovzdanie vecí s úmyslom previesť ich vlastníctvo na nadobúdateľa.

tradovať

- predávať, zdieľať, ďalej šíriť.
- tradične chápať, vykladať.

traducianizmus

- názor, že zrodením človek dedí nielen telo, ale i bohom stvorenú dušu rodičov.

tradukcia

- prevod, preklad, prevedenie, prenesenie.
- (najmä v antickej rétorike) básnická figúra založená na opakovaní výrazov, slov v pozmenených formách a s pozmeneným významom.

tragant

- glejovina podobná arabskej gume, na výrobu akvarelových a pastelových farieb, v potravinárstve, textilníctve.

tragédia

- dráma s nezmieriteľným konfliktom a trúchlivým koncom.
- pohroma.
- tragičnosť.

tragický

- vzbudzujúci smútok, trúchlivý, hrozný.

tragikomédia

- tragikomickosť; dramatický žáner miesiaci tragické a komické prvky, tragikomická príhoda, situácia.

TRAFFIC

- nevládna sieť organizácií, ktorá dohliada na činnosť CITES.

trafika

- predajňa tabaku a tabakových výrobkov, poštových cenín a rozličných tlačovín.
- prenesene výnosné miesto.

trafikant
trafikantka

- predavač v trafike.
- majiteľ trafiky.

trafiť

- zasiahnuť (ako cieľ).
- náhodou prísť, natrafiť.
- nájsť cestu, potrafiť.

trafiť sa

- naskytnúť sa, pritrafiť sa.

trafiť vedľa

- netrafiť cieľ.
- prenesene zmýliť sa.

trafo

- slangovo transformátor.

trafostanica

- transformátorová stanica.

tragant

- žltkastá glejovina z niektorých ázijských druhov kozinca, používaná v potravinárstve, farmácii, v kozmetike a v textilníctve na apretáciu.

tragéd
tragédka

- herec hrávajúci (prevažne) tragické roly.

tragédia

- základný dramatický žáner zobrazujúci nezmieriteľný spoločenský al. individuálny konflikt, ktorý sa spravidla končí smrťou hrdinu (opak je komédia).
- nešťastná udalosť, pohroma, katastrofa.
- konflikt, tragickosť.

tragično

- oblasť skutočných javov aj umelcom zobrazených, ktoré vzbudzujú smútok, tragika, tragickosť (opak je komično).

tragifraška

- hra, v ktorej sú spojené extrémne tragické a burleskné prvky, tragická fraška.

tragik

- človek majúci v povahe tragickú črtu.

tragika

- tragická povaha, tragický ráz niečoho, tragickosť (opak je komika).
- tragický údel, osud, tragická udalosť.

tragikomédia

- divadelná hra s tragickými aj komickými prvkami.
- udalosť tragikomického rázu.
- tragikomický ráz, tragikomickosť.

tragikomika

- komika s tragickými prvkami.
- zriedkavo tragikomickosť.

tragizmus

- tragickosť.

tragizovať

- robiť tragickým.

trahok

- juhoeurópska rastlina rodu Anacyclus podobná rumanu, kedysi u nás pestovaná ako liečivá.

trache-
tracheo-

- prvá časť zložených slov majúca význam priedušnica, priedušnicový.

trachea

- rastlinná cieva slúžiaca na transport vody s rozpustenými minerálnymi látkami.
- súčasť dolných dýchacích ciest vyšších stavovcov (plazov, vtákov a cicavcov), priedušnica.
- súčasť dýchacích ústrojov hmyzu a ostatných vzdušnicovcov, vzdušnica.

trachealgia

- bolesti zasahujúce priedušnicu.

tracheálny

- priedušnicový.

tracheida

- zložka vodivých pletív cievnatých rastlín, kratšia cieva, cievica.

tracheitída

- zápal priedušnice.

trachel-
trachelo-

- prvá časť zložených slov majúca význam maternicový čípok.

trachelektómia

- chirurgické odstránenie krčka maternice z liečebných dôvodov.

trachelizmus

- tonické kŕče krčných svalov pri epileptickom záchvate.

trachelo-
trachel-

- prvá časť zložených slov majúca význam maternicový čípok.

tracheloplastika

- plastická operácia, ktorou sa upravuje ruptúra krčka maternice po pôrode.

trachelorafia

- operatívne zošitie krčka maternice.

tracheo-
trache-

- prvá časť zložených slov majúca význam priedušnica, priedušnicový.

tracheobronchiálny

- týkajúci sa priedušnice a priedušiek.

tracheobronchitída

- zápal priedušnice a priedušiek.

tracheobronchoskopia

- špeciálna lekárska vyšetrovacia diagnostická a liečebná metóda priedušnice a priedušiek pomocou bronchoskopu.

tracheolaryngálny

- týkajúci sa priedušnice a hrtana.

tracheomykóza

- plesňová choroba rastlín, pri ktorej sa pôvodca šíri cievnymi zväzkami.

tracheopatia

- bližšie neurčená choroba priedušnice.

tracheorágia

- krvácanie (z) priedušnice.

tracheoskop

- zrkadielko na vnútorné vyšetrenie priedušnice.

tracheoskopia

- vyšetrovanie priedušnice tracheoskopom.

tracheospazmus

- kŕčovité stiahnutie svalstva priedušnice.

tracheostenóza

- chorobné zúženie, stenčenie priedušnice.

tracheostómia

- trvalé vyústenie priedušnice navonok na zabezpečenie dýchania vykonané chirurgicky.

tracheotómia

- chirurgické otvorenie priedušnice (trachey) na umožnenie dýchania pri dusení.

trachodont

- vyhynutý bylinožravý jašter.

trachóm

- chronické infekčné očné ochorenie spojiviek a rohovky prejavujúci sa tvorením zŕn, uzlíčkov, vyvolaný chlamýdiami, uzlíčkový zápal spojiviek.

Trachycarpus

- rod paliem.

Trachycarpus fortunei

- druh palmy, ktorý je schopný rásť i v snehu a znáša mrazy (až -20 °C).

trachyfónia

- chrapľavosť hlasu, chrapot.

trachyt

- jemnozrnná výlevná hornina s prevahou živcov.

Traianus, Marcus Ulpius

- Rím
* asi 53
† 117
politik.
Adoptívny otec Marcus Cocceius Nerva. Adoptívny syn Hadrian (jeho bratanec).
Počas jeho panovania vyvrcholila územná expanzia Ríma.
98 - 117: cisár.

trailer

- trajler; vlečné vozidlo, podvalník.

trajekt

- plavidlo pre prepravu automobilov a železničných súprav, prievoz.
- prievozná loď slúžiaca na prepravu železničných súprav na kratšie vzdialenosti (cez morské úžiny, zálivy a pod.), trajektová loď.

trajektória

- dráha.
- v matematike krivka, ktorú opíše pohybujúci sa bod (napr. častica, hmotný bod).
v matematike krivka, ktorej dotyčnice vedené v dvoch ľubovoľných bodoch tejto krivky zvierajú ten istý uhol.

Trajkovský, Boris

- Macedónia
† 26. 2. 2004 (letecká nehoda)
politik.
2001 - 2004: prezident.

trajler
trailer

- vlečné vozidlo, podvalník, vlečné vozidlo s viacerými osami a s nízko umiestnenou plošinou, určené na prevážanie ťažkých nákladov, príves.

trakcia

- naťahovanie, natiahnutie, ťah. Spôsob pohonu hnacieho vozidla.
- spôsob ťahania dopravných prostriedkov bez vlastného pohonu.
- spôsob nápravy kostry ťahom, závesom (za hlavu, nohy, hornú časť tela po pás), naťahovanie, napr. chrbtice, extenzia.
- v železničnej doprave časť technickej prevádzky železníc, ktorá zabezpečuje prevážanie vlakov, vozňov a pod.
- v geológii zložka napätia ktoréhokoľvek smeru.
- v geológii váľanie častíc po dne.

trakcia lode

- ťahanie lode traktorom alebo lokomotívou idúcou po brehu.

Trakl, Georg

- Rakúsko; 3. 2. 1887 (Salzburg) - 3. 11. 1914 (Varšava, samovražda); lyrik. Predstaviteľ ranného expresionizmu. Dielo: Básne (zbierka); Sebastián (zbierka). Zomrel na fronte po predávkovaní sa liekmi.

trakt

- časť budov, súvislý rad domov.
- vnútorný priestor budovy vymedzený nosnými múrmi alebo radmi pilierov.
- ústrojenstvo, napr. zažívacie.

traktament

- spôsob realizácie, osobitné utváranie výtvarného diela (najmä jeho detailu).

traktát

- dlhé učené pojednávanie.
- stredoveká učená rozprava, pôvodne náboženská, neskôr aj filozofická, prípadne aj s iným obsahom.
- nudný a rozvláčny spis alebo prejav.

traktor

- motorové vozidlo k ťahaniu, prípadne pohonu strojov alebo náradia
- posunovač papiera u tlačiarne.

traktorista
traktoristka

- vodič traktora.

traktotómia

- chirurgické preťatie nervových spojov.

traktovať

- (čo) vykladať, hovoriť o niečom.

traktória

- miesto bodu, ktorého dotyčnica má od dotyčného bodu až po priesečník so základnou osou nemennú dĺžku.

traktrisa
traktrix

- evolventa reťazovky, rovinná krivka.

traktrix
traktrisa

- evolventa reťazovky, rovinná krivka.

traktúra

- časť mechanizmu organov uvádzaná do pohybu stlačením klávesu.

trama

- priadza vzniknutá voľným zosúkaním gréžových nití, používaná ako útok pri výrobe hodvábnych tkanín.

trambulína

- trampolína.

trambus

- úžitkové vozidlo s vysunutou kabínou pre šoféra a pomocníka, autobus alebo nákladný automobil, v ktorom sú priestor pre vodiča (kabína) a motor umiestnené nad riadením pred prednou osou.
- loď premávajúca podľa potreby (spĺňajúca aj úlohu taxíka).

tramín

- odroda vínnej révy.
- zlatožlté jemné víno korenej chuti (podľa názvu mesta Termeno v Taliansku, nemecky Tramin).

tramontána

- studený severný vietor v Taliansku.

tramp
tremp
trampka

- táborník vo voľnej prírode.

trampka

- plátenná športová obuv po členky.

tramping
trempink

- táborenie vo voľnej prírode, trampovanie.

trampolína
trambulína

- odrazové pérové telocvičné náradie pre nácvik a prevádzanie skokov.
- doska alebo vyvýšené miesto na skok do vody.

trampovanie
tramping
trempink

- táborenie vo voľnej prírode.

tramtária
trantária

- zapadnutý, stratený a vzdialený kraj (azda podľa Tatárov).

trance

- elektronická tanečná hudba blízka štýlu techno, vyznačujúca sa hypnotickým, sugestívnym rytmom.

trankvilizér

- liek odstraňujúci chorobnú úzkosť, strach.

trankvilizéry

- skupina liekov, ktoré sa podávajú pri liečbe úzkosti a nepokoja.

trankvilizéry, malé

- znižujúce psychické napätie.

Tranovský, Juraj

- SR; 27. 3. 1592 - 29. 5. 1637 (Liptovský Mikuláš); evanjelický kňaz, spisovateľ. Bol učiteľom a farárom v Prahe a iných českých mestách, v r. 1629 sa uchýlil pred náboženským prenasledovaním na Slovensko. Písal po česky a latinsky, náboženské piesne zhrnul do najrozšírenejšieho evanjelického spevníka Cithara sanctorum, Písně duchovní staré i nové, ktorý nazývajú aj Tranoscius. Zostavil ho z vlastných básní, z husitských a českobratských piesní a z náboženských piesní svojich súčasníkov.

trans-

- prvá časť zložených slov majúca význam cez, napriek.
- slovesná predpona s významom:
  a.) cez, za, pre-;
  b.) vyjadrujúca presahovanie nejakej hranice, stupňa, polohy;
  c.) vyjadrujúca smer naprieč, z jednej strany na druhú;
  d.) vyjadrujúca polohu za niečím z určitého hľadiska.
- jeden z dvoch geometrických izmomérov, líšiacich sa iba vzájomným priestorovým vzťahom dvoch substituentov

transakcentácia

- premiestnenie prízvuku z miesta vyžadovaného gramatickou normou na miesto vyžadované metrickou normou.

transakcia

- prevedenie, uzavrenie obchodu, prevod.
- úkon, dohody, zmluvy, obchod.
- vo výpočtovej technike činnosť jednej položky dát zahrnujúca vstup položky dát do počítača, vlastné spracovanie položky a výstup výsledku spracovania.

transalpínsky
zaalpský

- ležiaci vzhľadom na Rím za Alpami.

Transamerica Pyramid Building

- USA; najvyššia budova (257 m) v San Franciscu.

transaminácia

- enzýmová reakcia dôležitá pre metabolizmus niektorých amínových kyselín.

transarktický

- vedúci, idúci cez Arktídu.

Transat

- navigačná družica; štart: 28. 10. 1977; hmotnosť 58 kg; životnosť 1.000 rokov.

transatlantický

- týkajúci sa plavby cez Atlantický oceán, zámorský, zaoceánsky.

transatlantik

- hovorovo transatlantická dopravná loď.

transavantgarda

- od konca 70. rokov 20. storočia v Európe a v USA hnutie vracajúce sa k tradičným technikám, k figuratívnosti, k farebne expresívnej, tvarovo štylizovanej a často ironickej maľbe.

transbordér

- loď alebo súlodie spojené mostnou konštrukciou slúžiace na prevážanie vlakov alebo vozidiel cez morské úžiny, zálivy a pod.

transceiver

- malý, prenosný vysielač s prijímačom slúžiacim na rádiové spojenie na malú vzdialenosť, občianska rádiostanica.

transcendencia

- presahovanie zmyslových a rozumových možností, skutočnosti.

transcendentalista

- v USA v prvej polovici 19. storočia stúpenec transcendentálnej filozofie, transcendentalizmu.

transcendentalizmus

- noetický smer vychádzajúci z Kantovej transcendentálnej filozofie, zaoberajúci sa apriórnymi predpokladmi možného poznania.

transcendentálie

- v scholastike to, čo presahuje všetky kategórie a rodové pojmy (vec, bytie, pravdivosť, dobro, niečo, jedno).

transcendetálny

- už rozumom dané, nezískané skúsenosti.
- (v scholastike) taký, ktorý na rozdiel od transcendentného neprekračuje našu skúsenosť, ale čo ju apriórne (predskúsenostne) predchádza, čo robí možným skúsenostné poznanie.
- presahujúci, prekračujúci.
- vzťahujúci sa na všetko, čo jestvuje.

transcendentno

- oblasť nadzmyslových javov, transcendencia.

transcendentný

- nadskutočný, presahujúci zmyslové i rozumové možnosti.

transcentrálny

- pôsobiaci medzi centrami nervového systému.

transcept

- (v bazilikách) priečna chrámová loď umiestňovaná medzi pozdĺžnu loď a apsidu alebo presbytérium (chór).

dransdisciplinárny

- presahujúci jednotlivé odbory, nadodborový.

transdukcia

- proces, v ktorom bakteriofág vnáša vlastný genetický materiál do napadnutých baktérií a tak v nich vyvoláva nové vlastnosti.

transduktor

- elektromagnetické zariadenie používané ako regulátor alebo elektromagnetický zosilňovač, tlmivka so železným jadrom, ktorej indukčnosť možno meniť, používaná na regulačné účely.

transekt

- rovina kolmo pretínajúca štruktúru vegetácie a odhaľujúca vertikálnu stavbu nadzemných aj podzemných rastlinných orgánov.

transekt, líniový

- metóda zachytávajúca skladbu vegetácie zaznamenávaním výskytu druhov v určitej línii.

transeurópsky

- vedúci, idúci cez Európu.

transfekcia

- pôvodne umelá infekcia bakteriálnej bunky alebo protoplastu izolovanou fágovou, prípadne vírusovou nukleovou kyselinou, ktorej výsledkom je umelý prenos genetickej informácie.

transfenomenálny

- vo filozofii presahujúci oblasť zmyslami vnímaných javov.

transfer

- prenos, presun, prevod (informácií, vecí, poznatkov, kapitálov).
- vo finančníctve prevod sumy peňazí, prípadne cenných papierov, zlata a pod., na konto dlžníka v prospech účtu veriteľa.
- presun obyvateľstva z jednej krajiny do druhej, presídlenie.
- prenos, prenesenie.
- v psychológii prenos schopností z jednej duševnej oblasti do druhej, uplatnenie naučeného obsahu, určitého spôsobu správania v novej situácii; presun, prechod.
- v technológii automatická výrobná linka, obyčajne jednoúčelová, v ktorej je dopravné zariadenie priamo súčasťou sústavy strojov.
- preprava odniekiaľ niekam (napr. turistov).
- v športe organizovaný prestup športovca do iného klubu.

transfer technológií

- prenos technológií z vyspelých krajín do menej rozvinutých krajín.

transferáza

- enzým katalyzujúci prenos reaktívnych skupín z jednej molekuly zlúčeniny na druhú.

transferín

- krvná bielkovina, ktorá v krvi viaže a pripravuje ióny železa.

transferný

- prepravený, prenesený, preložený.

transferotyp

- vo fotografii brómostrieborný fotografický papier na prenášanie obrazu ako obtlačok.

transferovať

- (koho, čo) (u)robiť transfer.

transfigurácia

- premena z jednej podoby tvárnosti do druhej, premena, pretváranie, pretvorenie, prepracovanie.
- zmena usporiadania elektrického obvodu, pri ktorej sa nemení jeho funkcia.

transfigurovať

- (čo) pretvárať, pretvoriť, prepracúvať, prepracovať (umelecké dielo).

transfigurovať sa

- (z)meniť sa z jednej podoby, tvárnosti na inú.

transfinitný

- prekračujúci hranice, neohraničený, nekonečný.

transfixia

- chirurgické uvoľnenie zrastov.

transfluxor

- vo výpočtovej technike magnetický pamäťový a logický prvok z feritu v tvare disku s dvoma alebo viacerými otvormi.

transfokátor

- objektív s plynulo meniteľnou ohniskovou vzdialenosťou.
- optická sústava umožňujúca plynulé menenie ohniskovej vzdialenosti v určitom rozmedzí pri stálom zaostrení obrazu, používaná najmä v kinematografii a v televízii.

transform

- v kybernetike výsledok transformácie, transformačného postupu.

transformácia

- pretvorenie, premena, zmena.
- v lingvistike zmena určitej gramatickej konštrukcie na inú s tým istým alebo blízkym významom (napr. keď prišiel z práce → po príchode z práce).
- v genetike prejav novozískaných vlastností bunky v dôsledku medzibunkového prenosu genetickej informácie.

transformácia fáz

- zmena počtu fáz.

transformácia, kalibračná

- transformácia veličín opisujúcich fyzikálne pole, pri ktorom zostávajú merateľné veličiny nezmenené.

transformácia kmitočtu

- premena daného druhu kmitočtu na iný.

transformácia medzinárodnej zmluvy

- v medzinárodnom práve jej prevedenie do vnútroštátneho právneho poriadku.

transformácia osobnosti

- v psychológii subjektívny pocit premeny na inú osobnosť.

transformácia rovníc

- odvodenie rovnice z danej rovnice, pričom korene obidvoch rovníc sú v určitom algebrickom vzťahu.

transformácia súdu

- v logike premena súdu na nový, ktorý vyplýva z prvého súdu.

transformácie, Lorentzove

- lineárne transformácie v časopriestore, voči ktorému sú invariabilné (majú stály matematický tvar). Spolu s Maxwellovymi rovnicami základné rovnice elektromagnetického poľa. Lorentzova transformácia je matematický základ špeciálnej teórie relativity.

transformát

- gramatická konštrukcia, ktorá vznikla transformáciou východiskovej konštrukcie.

transformátor

- netočivý elektrický stroj ku premene napätia striedavého elektrického prúdu bezo zmeny kmitočtu.
- prvok v teórii obvodov.

transformátorček

- transformátor s malým výkonom.

transformizmus

- v biológii súbor predstáv a názorov o menlivosti organizmov, o vzniku jedných z druhých.
- rozličné druhy evolučných teórií.
- v geológii smer v petrológii vykladajúci vznik granitických hornín metasomatickou premenou pevných hornín.
- (v Taliansku v 1. pol. 19. stor.) systém vytvárania vlád opierajúci sa o frakčné skupiny vnútri politických strán.

transformovať

- pretvárať, premeniť, prevádzať, previesť.

transformovať ekonomiku

- prevádzať, previesť na iný hospodársky systém (trhový, plánovitý a pod.).

transformovať sa

- premieňať sa, premeniť sa, pretvárať sa, pretvoriť sa.

transformovňa

- pevné i pohyblivé zariadenie na transformáciu striedavého prúdu.
- stanica s týmto zariadením..

transfosforylácia

- v biochémii reakcia, pri ktorej sa zvyšok kyseliny fosforečnej prenáša a viaže na organické látky.

transfundovať

- (u)robiť transfúziu krvi.
- (o plynoch) vzájomne sa prenikať.

transfúzia

- krvný prevod (plazmy a i.) z liečebných dôvodov, krvný prevod.
- vo fyzike a chémii vzájomné prenikanie dvoch plynov pórovitou stenou.

transfúzia, krvná

- krvný prevod.

transfúzia, finančná

- v ekonomike prevod peňazí alebo investícií a hospodárskych prostriedkov do podniku alebo odvetvia, obyčajne formou daru alebo výhodnej pôžičky, ktorá má zabrániť bankrotu.

transfúzia, kapitálová

- v peňažníctve prevod peňazí alebo investícií a hospodárskych prostriedkov do podniku alebo odvetvia, obyčajne formou daru alebo výhodnej pôžičky, ktorá má zabrániť bankrotu.

transfúziológ
transfúziologička

- odborník v transfúziológii.

transfúziológia

- medicínske odvetvie zaoberajúce sa transfúziou krvi.

Transgate

- USA; raketový stupeň s dvoma motormi AJ-10-138.

Transgate 6

- USA; družica; po rozpade družice boli jej fragmenty označené 1965 - 082B až 1965 - 82UJ.

transgedovať

- (o vrstvách alebo o mori pri transgresii) prestupovať, prekračovať, zaplavovať pevninu (morom).

transgeneračný

- prenášaný z generácie na generáciu.

transgenóza

- prenos genetickej informácie.

transgesia, morská

- zaplavovanie súše morom. Opakom je morská regresia.

transgestizmus

- (u človeka) jav prejavujúci sa prevzatím typických pohybov (mimiky, gest) opačného pohlavia.

transgénový

- geneticky upravený, vzťahujúci sa na organizmy obsahujúce genetický podiel umelo prenesený z iného organizmu.

transgresia

- v geológii prestup vrstiev cez starší podklad, prestup mora cez pevninu, záplava pevniny morom vyvolaná klesaním časti pevniny alebo stúpaním hladiny mora.
- v genetike jav, pri ktorom sa potomkovia druhej filiálnej generácie po krížení vyznačujú väčším alebo výraznejším prejavom znakov, ako mali obidvaja rodičia.

transgresív

- prechodník.

transhumanizmus

- spôsob pohľadu na budúcnosť, ktorého základom je predpoklad, že ľudský druh vo svojej súčasnej podobe nepredstavuje koniec vývoja, ale naopak počiatok. Všeobecne je transhumanizmus definovaný ako intelektuálne a kultúrne hnutie zdôrazňujúce možnosť a vieru v zlepšenie podmienok ľudského života využitím rozumových schopností, ktoré pomocou technológie potlačia proces starnutia a výrazne zlepšia intelektové, fyzické a psychologické schopnosti ľudí.

transhumácia

- sezónne preháňanie dobytka na vzdialené pasienky.

Transit

- USA; skúšobné navigačné družice. Boli na nich skúšané systémy gravitačnej stabilizácie TRAAC (Transit Research and Attitude Control), presného dodržania frekvencie vysielaného signálu a rádioizotopové generátory. Z družíc bol vyvinutý navigačný systém NNSS.

Transit 1B

- USA; navigačná družica; štart: 13. 4. 1960; hmotnosť 120 kg; životnosť aktívna 90 dní; pasívna 2. 731 dní.

Transit 2A

- USA; navigačná družica; štart: 22. 6. 1960; hmotnosť 101 kg; životnosť aktívna 780 dní; pasívna 150 rokov.

Transit 3B

- USA; navigačná družica; štart: 22. 2. 1961; hmotnosť 60 kg; životnosť 36 dní.

Transit 4A

- USA; skúšobná navigačná družica. Skúšali sa na nej rádioizotopové generátory. štart: 29. 4. 1961; hmotnosť 79 kg; životnosť aktívna 418 dní ; pasívna 600 rokov.

Transit 4B

- USA; navigačná družica; štart: 15. 11. 1961; hmotnosť 91 kg; životnosť 1.000 rokov.

Transit 5A

- USA; navigačná družica; štart: 19. 12. 1962; hmotnosť 61 kg; životnosť 60 rokov.

Transit 5B

- USA; navigačná družica; štart: 28. 9. 1963; hmotnosť 70 kg; životnosť 1.000 rokov.

Transjordánsko

- Veľká Británia; protektorát.

transketonácia

- chemická reakcia, pri ktorej sa prenáša ketonická skupina na organické látky.

transkontinentálny

- prechádzajúci celým kontinentom, na opačnom konci kontinentu.
- medzikontinentálny.

transkódovanie

- elektronická premena signálu farebnej televízie z jednej sústavy do druhej.

transkribovať

- prepisovať, prepísať iným spôsobom, prevádzať transkripciu.

transkripcia

- prepis, prepisovanie, fonetický prepis.
- v lingvistike čo najpresnejšie zaznamenanie zvukových kvalít hovorenej reči písmom.
- úprava hudobnej skladby pre iný nástroj.

transkriptáza, reverzná

- proces v jadre bunky, pri ktorom sa vírová RNA pomocou zvláštneho enzýmu prepisuje na DNA.

translácia

- premiestnenie, posun, posúvanie, posunutie, prenášanie, prenos, preklad.
- v matematike priame, zhodné zobrazenie (zhodnosť) určené vektorom posunutia.
- v oznamovacej technike (v televízii) prenos signálov cez sprostredkujúce zariadenie.
- v mineralógi posun stavebnej jednotky v kryštálovej mriežke o určitú vzdialenosť určitým smerom.
- vo fyzike posuvný pohyb tuhého telesa, pri ktorom všetky body telesa majú v danom momente rovnakú rýchlosť čo do veľkosti aj čo do smeru.

translácia, telegrafná

- zosilňovanie značiek v dlhých reláciách pomocou relé a miestneho zdroja.

translačný

- postupný.

translatológia

- teória umeleckého prekladu.

translátor

- (kedysi) prekladateľ úradných listín a spisov (v štátnych inštitúciách).- v oznamovacej technike transformátor používaný napr. v telefónii a v telegrafii, impedančný transformátor.
- v botanike pružná spojka zlepených puzdier prašného obsahu.

transliterácia

- prepis každej litery jednej grafickej sústavy literou inej grafickej sústavy bez ohľadu na fonetickú hodnotu.

transliterovať

- (u)robiť transliteráciu.

translokácia

- premiestňovanie.
- v stavebníctve premiestnenie alebo deformácia konštrukcie alebo jej prvku v dôsledku zaťaženia.
- v genetike (pri šľachtení rastlín) premiestňovanie určitého chromozómového alebo chromatidového fragmentu na iný chromozóm alebo chromatid.
- v botanike pohyb vodných roztokov v rastlinách spôsobený rozdielom tlaku.
- v poľnohospodárstve pohyb (presun) pôdnych súčastí (koloidov) do spodných horizontov v pôdnom profile.
- v záhradkárstve presadenie rastliny do inej pôdy.

translunárny

- vyskytujúci sa za dráhou Mesiaca (opak je cislunárny).

transmetylácia

- chemická reakcia, pri ktorej sa metylová skupina alebo jednouhlíkový zvyšok prenáša na organické látky.

transmigrant

- prechádzajúci emigrant smerujúci do iného cieľového štátu.

transmigrácia

- priechodzia migrácia, presídľovanie, presťahovanie.
-prevteľovanie, sťahovanie duší.

transmineralizácia

- zmena v minerálnom zložení tkanív, pri ktorej telo prijíma biologicky dôležité prvky, najmä stopové, ktorými sa minerálna voda obohatila pri vylúhovaní usadených hornín.

transmisia

- prenos, prevod, vysielanie, sprostredkovanie.
zariadenie na prenášanie a rozvádzanie hnacej sily z hnacieho stroja na viac pracovných strojov, prevod.
- v chémii a vo fyzike pomer medzi svetlom, ktoré prešlo, a absorbovaným svetlom, priepustnosť.

transmisívny

- prenášaný z jedného miesta na druhé, prenosný.

transmisný

- hnací, poháňací, prevodný, prenosný.

transmitancia

- pomer intenzity svetla vystupujúceho z roztoku k intenzite pôvodného svetla vstupujúceho do roztoku, transparencia.

transmiter

- látka, ktorá prenáša informáciu.
- látka sprostredkúvajúca v organizme prenos vzruchu z konca nervového vlákna na ďalšiu nervovú bunku, mediátor.

transmitovať

- prevádzať, odovzdávať.

transmutácia

- premena, premenenie.
- premena jednej látky v látku druhú; jaderná premena.
- v alchýmii premena obyčajných kovov na zlato.

transmutácia, génu

- pri ktorej dcérska alela má vlastnosť obidvoch pôvodných alel alebo jedna z alel sa namiesto raz replikuje dva razy a druhá alela sa nereplikuje vôbec.

transmutovať

- (u)robiť transmutáciu.

transnacionálny

- nadnárodný, svojim významom alebo rozsahom, dôsledkom idúci za hranice štátu .

transnazálny

- podávaný cez nos.
- prechádzajúci, idúci cez nos.

transobjektívny

- vo filozofii smerujúci, idúci za predmet úvahy.

transoceánsky

- zaoceánsky, zámorský, týkajúci sa oblasti za oceánom.
- smerujúci cez oceán(y), zámorský, zaoceánsky.

transparencia

- priehľadnosť, priepustnosť.
- vo fyzike a chémii pomer intenzity svetla vystupujúceho z roztoku k intenzite pôvodného svetla vstupujúceho do roztoku, transmitancia

transparent

- propagačný, reklamný alebo ozdobný obraz.
- pás (látky, papiera a pod.) s heslom upravený na nesenie v sprievode a pod.
- priesvitný, odzadu presvetlený reklamný alebo propagačný obraz, nápis.
- štandarda.
- hodvábny zamat.

transparentný

- priehľadný, priesvitný.
- dostatočne jasný, zrejmý, zreteľný.
- ľahko pochopiteľný, priezračný.

transpasivita

- v chémii oblasť elektrického potenciálu, v ktorej dochádza k anodickej oxidácii za vzniku oxidov s vyšším oxidačným stupňom.

transpersonálny

- nadosobný, vychádzajúci z nadvedomia, prekračujúci hranice osobnosti.

transpirácia

- stále odparovanie vody povrchom kože, transpirovanie.
- v botanike vylučovanie vody povrchom rastliny (najčastejšie listami) v podobe vodnej pary.
- preniknutie informácií na verejnosť.

transpirovať

- robiť transpiráciu.

transplantácia

- prenos tkaniva alebo orgánu na iné miesto toho istého jedinca alebo na iného jedinca toho istého alebo iného druhu.

transplantácia, ruky

- ako prvý ju v roku 1998 previedol francúzsky chirurg Jean-Michel Dubernard.

transplantácia, tváre

- prvá transplantácie tváre bola prevedená 27. 11. 2005 vo Francúzsku v Armiens (tým viedol Jean-Michel Dubernard; členovia: Bernard Devauchelle) - 38-ročnej žene transplantovali pery, bradu a časť nosa, ktoré jej odkusol pes. Druhá transplantácia bola prevedená v Číne vo väčšom rozsahu (asi 2/3 tváre, Li Kuo-sing) - oznámené 14. 4. 2006. Pacient zomrel 21. 12. 2008.

transplantát

- prenášané tkanivo, orgán alebo jeho umelá náhrada.

transplantológia

- náuka zaoberajúca sa transplantáciami a problémami s tým súvisiacimi.

transplantovaný

- premiestnený cieleným zásahom z jedného miesta na druhé.

transplantovať

- (u)robiť transplantáciu.

transplutonický

- obiehajúci za planétou Pluto.

transponder

- rádiový prístroj na prenášanie signálu (napr. družica).

transponovať

- prenášať, prevádzať.

transport

- doprava, prenos.
premiestňovanie.
- skupina osôb al. väčšie množstvo tovaru, materiálu dopravované jednotne do miesta určenia.

transport, aktívny

- metabolický dej, pri ktorom si bunka organizmu vyberá z prostredia ióny alebo molekuly spôsobom, ktorý práve potrebuje.

transport, bunkový

- prenos látok v bunke alebo medzi bunkami, pri ktorej látky prenikajú bunkovými membránami s rozličnou priepustnosťou.

transportácia

- transport, transportovanie.

transportbetón

- betónová zmes dávkovaná alebo miešaná mimo staveniska, transportný betón.

transportér

- zariadenie na plynulú dopravu sypkého alebo kusového materiálu pomocou nekonečného pásu, dopravník.
- (obrnené) dopravné, prípadne bojové vozidlo.

transportér, článkový

- konvejer.

transportný

- prepravný, dopravný.

transportovať

- (koho, čo) dopravovať, dopraviť, prevážať, previezť (so sprievodom, asistenciou).

transpozícia

- (latinsky) prenesenie, prevedenie, zmena vzájomnej polohy, výmena dvoch prvkov.
- v genetike premiestnenie transpozonu alebo jeho kópie z jedného mieste donorového do iného cieľového miesta; premiestnenie určitého chromozómového úseku do inej oblasti toho istého chromozómu alebo na iný chromozóm.
- v hudbe:
  a.) prenedsenie hudobnej skladby z jednej tóniny do druhej pri zachovaní všetkých vnútorných vzťahov;
  b.) pomer medzi napísaným a skutočne znejúcim tónom u niektorých dychových nástrojov.
- v matematike permutácia, pri ktorej sa navzájom vymenia dva prvky a ostatné sa ponechajú.
- v telefónnej technike spôsob pripojenia účastníckych vedení do účastníckeho poľa systémov s krížovými spínačmi.
- v jazykovede prenesenie jazykových prostriedkov (slova) z jednej jazykovej kategórie, vrstvy, roviny do inej, napr. z jedného slovného druhu do druhého.
- v medicíne vrodená srdcová chyba spočívajúca v zmene odstupu veľkých srdcových tepien zo srdca.

transpozícia veľkých srdečných tepien
transpositio

- vrodená srdečná vada. Spočíva v nesprávnom odstupe veľkých tepien zo srdca a v zmene ich vzájomnej polohy.

transpozón

- v genetike pohyblivá častica, ktorá sa môže pohybovať z jedného miesta genómu na druhé al. medzi rozličnými genómami.

transregionálny

- presahujúci oblasť jedného regiónu.

transsaprobita

- znečistenie, najmä jedovatými látkami, rádioaktívnym odpadom a pod., ktoré sa neodstráni v samočistiacom procese.

transsexualizmus

- sexuálna porucha prejavujúca sa najmä túžbou byť opačným pohlavím.

transsexuál

- osoba, u ktorej sa prejavuje transsexualizmus.

transsonický

- nachádzajúci sa v oblasti rýchlosti zvuku.

transsubjektívny

- presahujúci osobný subjekt, nezávislý na prežitku.

transsubstanciácia

- (podľa učenia katolíckej a pravoslávnej cirkvi) premena podstaty chleba a vína na podstatu Kristovho tela a krvi pri liturgii, prepodstatnenie.

transsudácia

- presakovanie transsudátu, únik tekutiny z ciev do tkanív, prípadne do telových dutín.

transsudát
transudát

- tekutina nahromadená v telesnej dutine, výpotok.

transsumpt

- overenie právneho obsahu listiny, ktorá je inzerovaná osobou alebo inštitúciou majúcou verejnú dôveru a rozdielnou od pôvodného vydavateľa alebo jeho zástupcu.

transthyretin

- proteín, ktorý zastavuje šírenie Alzheimerovej choroby. Bol identifikovaný v roku 2005.

transudácia

- nasakovanie, prenikanie krvi alebo telesných tekutín do tkaniva alebo do telesných dutín.

transudát
transsudát

- tekutina nahromadená v telesnej dutine, výpotok.

transumpt

- druh doslovného hodnoverného odpisu listiny.

transurán

- chemický prvok s atómovým číslom väčším ako 92 (urán). Sú to: neptúnium, plutónium, amerícium, curium, berkélium, kalifornium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobélium, lawrencium, kurčatovium a nielsbohrium (dubnium).

Transvaal

- Búrmi vytvorený štát v Južnej Afrike v roku 1856. 17. 1. 1852 Británia uznala jeho nezávislosť.

transverzála

- v matematike priamka pretínajúca geometrický útvar, priečka.
- v botanika rovina kolmá na mediánu, priečnica.
- v doprave prvoradá komunikácia, ktorá spája mestské sektory alebo obvody a neprechádza centrom mesta.

transverzálka

- transverzála.

transverzálny

- priečny (napríklad vlnenie, ktorého pohyb prebieha v smere šírenia vĺn). Opak je longitudiálny.

transverzia

- v genetike mutácia, pri ktorej dochádza k zámene nukleotidu s purínovou dusíkatou bázou za nukleotid s pyrimidínovou bázou a naopak.

transverzostómia

- vyústenie priečnej časti hrubého čreva navonok ku odvádzaniu črevného obsahu.

transvestita
transvestitka

- kto je postihnutý transvestizmom.

transvestizmus

- sexuálna úchylka prejavujúca sa túžbou žiť alebo obliekať sa ako opačné pohlavie.

Transylvánia

- kraj v Rumunsku, Sedmohradsko.

tranšia

- čerpanie dohodnutej pôžičky alebo jej časti.
- časť emisie cenných papierov.

tranšírovať

- krájať, rezať (mäso).

trantária
tramtária

- zapadnutý, stratený a vzdialený kraj (azda podľa Tatárov).

tranz

- špecifické štádium bdenia, zvláštny stav mysle, hypnotický alebo extatický stav.
- mrákotný stav.

tranzientný

- presahujúci oblasť pojmu.

tranzistop

- v elektrotechnike polovodičový prvok na ochranu polovodičových diód zapojených v obvodoch pred nebezpečným krátkotrvajúcim zvýšením napätia.

tranzistor

- elektrotechnická súčiastka. Pomocou malého riadiaceho prúdu ovláda väčší prúd, môže pracovať ako elektricky riadený výkonový spínač. Používa sa v spínacích, zosilňovacích a oscilačných obvodoch.
Spoločnosť Intel vyrobila prvý tranzistor 16. 12. 1947.
- hovorovo tranzistorové rádio.

tranzistorák

- slangovo tranzistorový prijímač, tranzistorové rádio.

tranzit

- preprava, prejazd cez územie iného štátu.
- v cestovnom ruchu (v cestovnom ruchu) krátkodobý pobyt cestujúcich napr. v leteckej doprave na vymedzenom mieste pri prestupe z jedného lietadla na druhé.
- v astronómii prechod planéty cez kotúč hviezdy, pri ktorom dôjde ku poklesu jasnosti (rádovo stotiny až desatiny percenta) hviezdy.
- sprostredkovanie telekomunikačného styku miest, medzi ktorými nie je priame spojenie (v tuzemsku aj v zahraničí).
- hovorovo tranzitný hotel.

tranzitér
tranzitérka

- zamestnanec starajúci sa o vybavovanie tranzitných vozidiel a zásielok.

tranzitivála

- druh vzťahu medzi dvoma veličinami.

tranzitivita

- v logike vlastnosť vzťahu medzi dvoma veličinami vyjadrujúca, že z daného vzťahu medzi veličinou prvou a druhou, druhou a treťou vyplýva aj ten istý druh vzťahu medzi veličinou prvou a treťou, tranzitívnosť.

tranzitívnosť

- prechodovosť, prechodnosť.

tranzitívny

- v lekárstve spájajúci, prechodný.

tranzitívum

- prechodné sloveso, sloveso vyžadujúce predmet v akuzatíve, tranzitívne sloveso (opak je intranzitívum).

tranzitný

- prechodný, prejazdný, prievozný.

tranzitovať

- tranzitne prepravovať (tovar).
- (o tovare) byť tranzitne prepravovaný.

tranzitórium

- výdaj alebo príjem v bežnom účtovnom období, ktorý bude nákladom alebo výnosom v nasledujúcom účtovnom období, prechodná položka.

tranzitórny

- prechodný, dočasný.

tranzitrónkotva

- tranzistorový oscilátor.
- oscilátor s oscilačným obvodom pripojeným na tieniacu mriežku elektrónky.

tranzícia

- mutácia, pri ktorej dochádza k zámene nukleotidu s purínovou dusíkatou bázou za nukleotid s inou purínovou bázou alebo k zámene nukleotidu s pyrimidínovou bázou za nukleotid s inou pyrimidínovou bázou.

tranzosonda

- sonda nesená balónom vo veľkých výškach určená na dlhodobú sondáž atmosféry.

tranža

- čiastková suma emisie cenných papierov.
- kvóta finančnej pomoci.

Traoré, Mousse

- Mali; politik. 1991: prezident - diktátor. 1991: zvrhnutý generálom A. T. Touréom.

trap

- klus, ponáhľanie sa.
- (broková) strelecká športová disciplína, streľba z brokovnice na hlinené holuby.
- stanovište na túto streľbu.
- hôlinený holub, terč vyletujúci zo zákopu, naplnený výbušninou, ktorá po zásahu strelcom (dvoma možnými výstrelmi) vybuchne.
- starý švédsky banícky názov, dnes označenie plošných výlevov čadičov (trapy).

traper
trapper
zálesák

- lovec kožušinovej zveri chytaním do pascí.

trapezita

- v starom Grécku zmenárnik a bankár.

trapezoéder

- v mineralógii kryštálový tvar vymedzený štvoruholníkovými plochami, rôznobežníkmi (trapezoidmi).

trapezoid

- (v geometrii) rôznobežník.

trapetoidný

- rôznobežníkový.

trapéz

- lichobežník.
- cirkusová visutá hrazda.
- chrbtový sval spájajúci lopatku s chrbticou.

Trapéz Orióna

- kupina štyroch hviezd v súhvezdí Orióna.

trapéza

- lichobežníkový výbrus kameňa (na náhrobok).
- artistická cirkusová visutá hrazda.
- v starom Grécku zmenáreň.

trapist

- sladký syr jemnej a lahodnej chuti (podľa výrobcov, mníchov trapistov).

trapista

- člen mníšskej rehole (ktorá vznikla na základe reformy cisterciánskej rehole) vyznačujúcej sa prísnym mlčaním (podľa opátstva La Trappe vo Francúzsku).
- prenesene asketický, mlčanlivý človek.

trapista
trapistka

- pretekár v streleckej disciplíne trap.

trapom

- klusom, rýchlo.

trapovať

- klusať.

Trapp, Petr

- ČR; * 6. 12. 1985; futbalista.

trapper
traper
zálesák

- lovec kožušinovej zveri chytaním do pascí.

tras

- sopečný tuf trachytovej povahy zložený najmä z úlomkov pemzy, používaný ako prísada do vápna alebo cementu.

Trasakotva

- ČR; skupina výtvarníkov v 60. rokoch 20. storočia, ktorí v 50. rokoch ukončili štúdium u E. Filly a J. Wagnera na pržskej UPRUM.

trasa

- vytýčená komunikácia, spojenie východzieho a cieľového miesta, cesta,trať, dráha.

trasant

- vystaviteľ cudzej zmenky.

trasátkotva

- zmenárnik. Ten, kto má zaplatiť (cudziu) zmenku.

trascinando

- v hudbe zdĺhavým tempom, zdĺhavo, vleklo.

trasér

- odborný pracovník pri trasovaní.
- dobrovoľný bežec, vodič napr. slepého atléta.

trasírka

- drevená alebo kovová tyč, natretá striedavo červeno a bielo, používaná na signalizovanie, výtyčka.

trasológia

- odvetvie náuky o stopách, skúmajúce stopu ako zobrazenie vonkajšej stránky predmetov s cieľom identifikovať tieto predmety al. zistiť ich skupinovú príslušnosť, ako aj objasniť okolnosti spojené so vznikom takýchto stôp.

trasovanie

- vytýčenie, vyznačenie trasy.

trast
trust

- forma združenia podnikov, ktoré nemajú vlastnú výrobnú, obchodnú ani správnu samostatnosť.

trata

- cudzia zmenka, ktorú zmenkovník doteraz neprijal.

trativod

- drén, odvodňovací kanál.

trativodka

- rúrka na odvodňovanie pozemkov, drenážna rúrka, trativodná rúrka.

trativodný

- slúžiaci na odvodňovanie, drenážny, odvodňovací.

tratória

- v talianskom a juhoeurópskom prostredí malá reštaurácia.

tratto

- v hudbe pretiahnuto.

Trauberg, Iľja Zacharovič

- Rusko; 3. 12. 1905 (Odesa) - 8. 12. 1948 (Moskva); filmový režisér.

Filmografia:
1929: Modrý expres.

trauenmarš

- smútočný pochod.

trauma

- úraz, poranenie (i psychické).

traumatik

- kto podlieha nervovým traumám.

traumatizácia

- zraňovanie, poškodzovanie, ublíženie, narušenie integrity, odolnosti.
- v psychiatrii často sa opakujúce pôsobenie tráum vedúce k funkčným poruchám vyššej nervovej činnosti.

traumatizmus

- stav organizmu, jeho porucha po vážnejšom úraze, traume.

traumatizovať

- ubližovať, zraňovať, spôsobovať trápenie.

traumatín

- rastlinná látka, dibázická alifatická kyselina spôsobujúca al. urýchľujúca v malých koncentráciách rastové a bunkové delenie.

traumatogénny

- vznikajúci úrazom, traumou.

traumatológ
traumatologička

- odborník v traumatológii.

traumatológia

- odbor medicíny zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou, liečením a rehabilitáciou poranení, najmä pohybového ústrojenstva.

traumatóza

- bližšie neurčené ochorenie, ktoré vzniká pri vniknutí infekcie do rany.

traumatropizmus

- v botanike orientovaný pohyb rastliny v smere alebo proti smeru podráždenia v dôsledku poranenia.

Trautman

- Nemecko; lekár. 1610: vo Wittenbergu ako prvý prevádza pôrod cisárskym rezom.

Trautmannsdorf, Maria Tadeáš, gróf

- ČR; 1811 - 1819: olomoucký arcibiskup.

trautónium

- elektrický strunový nástroj (podľa nemeckého vynálezcu F. Trautweina).

travelátor

- pojazdný prístupový chodník, napr. medzi podlažiami obchodného domu, nákupného strediska a pod.

traveller's cheque [trevelrs ček]

- cestovný bankový šek.

veTravers, Mary

- USA
† ?. 9. 2009 (Danbury)
folková speváčka.
Členka skupiny Peter, Paul & Mary.

travertín

- vápenec, pórovitá až celistvá, často belavá až žltohnedá pevná vápenitá usadenina vznikajúca vylučovaním uhličitanu vápenatého z vodných prameňov, najmä teplých, používaná v stavebníctve, vápenný sinter.

traverz

- vodorovný prechod pri horolezeckom výstupe.
- úhybný krok koňa pri vysokej jazdeckej škole.

traverza

- oceľový nosník s profilom v tvare I, U, L.
- (v barokových fortifikáciách) priečne zemné alebo murované teleso krížom cez pevnostnú čiaru, chrániace priestor proti bočnej streľbe alebo proti črepinám granátov a pod.
- hrádzovitá stavba spájajúca usmerňovaciu stavbu a pôvodný breh.
- úhybný pohyb pri šerme.

travestia

- posmešná satirická obmena výrazu (formy) umeleckého diela.

travestovať

- zosmiešňovať, zosmiešniť (travestiou).
- uvádzať, uviesť do inej, zvyčajne smiešnej podoby.

travé
travée

- časť klenby, pole klenby.
- náznak jednotky architrávovej sústavy (pilaster, kladie), na priečelí obyčajne viackrát opakované.

travée
travé

- časť klenby, pole klenby.
- náznak jednotky architrávovej sústavy (pilaster, kladie), na priečelí obyčajne viackrát opakované

travér

- vzor s priečnymi prúžkami.
- tkanina s týmto vzorom.

travois

- (u severoamerických Indiánov) vlek v podobe saní z dvoch prekrížených stanových žrdí a s kožou napätou medzi nimi, ťahaný psami alebo koňmi.

Travolta, JohnJohn Travolta

- USA; 18. 2. 1934 (Englewood); herec, vlastným menom John Joseph Travolta. Syn Jett (* 1992, † 2. 1. 2009). Dcéra Ella Blue (* 2000).

Filmografia:
Pomáda;
Horúčka sobotňajšej noci;
Operácia: Zlomený šíp;
Tvárou v tvár;
Pulp fiction: Historky z podsvetia;
Mestský kowboy;
Hairspray (muzikál);
2003: Basic (Zelené peklo).

trawler

- rybársky parník al. motorová loď na lov rýb vlečnými sieťami.

tráčtina

- vymretý indoeurópsky jazyk používaný v starovekej Trácii na juhovýchode Balkánskeho polostrova (dnešné Bulharsko, Grécko a Turecko).

trám

- silnejší kmeň stromu otesaný na štyri strany, brvno.
- v stavebníctve konštrukčný prvok, obyčajne vodorovný, namáhaný ohybovými momentmi, nosník.

trámec, mozgový

- spája hemisféry mozgu.

tránkotva

- olej z morských živočíchov, rybací tuk.

trcipolka

- zvláštnym spôsobom tancovaná polka.

trcľa

- ľahká žena, pobehlica.

Trčala, Pavel

- ČR; horolezec. 2005: dosiahol vrchol Mount Everestu.

trčník

- drobná zelená rastlina z čeľade vstavačovitých.

trčník hmyzonosný
Ophrys insectifera

- drobná zelená rastlina z čeľade vstavačovitých.

trčuľa
Herminium

- drobná zelená rastlina.

trdlisko

- miesto, kde sa trú ryby a kde sa zdržujú vyliahnuté rybičky.

trdlo

- nadávka nešikovnému, nemotornému alebo hlúpemu človeku al. tvorovi vôbec, truľo.

treatment

- prvý stupeň spracovania filmového scenára s dialógmi a členením deja do filmových obrazov.

trebište

- posvätné miesto krvavej obety u pohanských Slovanov.

Treblinka

- nacistický vyhladzovací tábor.

trebnik

- staroslovienska obradná kniha, rituál.

trebuľka

- drobná bylina z rodu Anthriscus.

trebuľka lesklá
Anthriscus nitida

- drobná bylina z rodu Anthriscus.

trebuľka lesná
Anthriscus silvestris

- drobná bylina z rodu Anthriscus.

trebuľka pravá
Anthriscus cerefolium

- drobná bylina z rodu Anthriscus.

trecento

- obdobie vývoja talianskeho umenia po roku 1300.

tref

- farba vo francúzskych kartách označená čiernymi trojlístkami štylizovanými do tvaru kríža.

trefa

- zásah, šťastie.

trefný

- (najmä o slovnom výraze) výstižný, priliehavý, pohotový.

Trefný, Jan

- ČR; † 17. 1. 2004; 2003: majster sveta v raftingu. Zahynul v Tatrách pod lavínou.

trehalóza

- disacharid nachádzajúci sa v kvasniciach a hubách.

trechmannit

- veľmi vzácny červený klencový nerast (podľa anglického kryštalografa Ch. O. Trechmanna).

treillis

- hrubá tkanina s trojväzným keprom používaná ako vrecovina a na pracovné odevy.

Trejbal, Filip

- ČR; * 5. 1. 1985 (Jilemnice); lyžiar. 2005: 1. miesto v slalome na MS juniorov, 17. miesto v slalome na MS.

trejf
trejfe

- v židovskom žargóne rituálne nečistý.
- (o pokrmoch) zakázaný.

Trejo, Danny

- herec; filmografia: 1997: Dilema.

trek

- náročnejšia turistická túra.
- turistický bicykel do ľahkého terénu a na cestu.

trekking
treking

- fyzicky namáhavá turistika.
- cestná cykloturistika.

treláž

- hustá mrežovina z úzkych, obyčajne cez seba kladených latiek (používaná najmä vo francúzskych záhradách), latová stena.

tremadok

- najstarší stratigrafický stupeň ordoviku (podľa obce Tremadoc vo Walese).

trematodóza

- parazitárne ochorenie spôsobené motolicami.

trematóda

- motolica; bezstavcový živočích cudzopasiaci pečeni, tráviacom trakte a cievach stavovcov.

tremograf

- prístroj používaný pri niektorých psychologických výskumoch, zaznamenávajúci chvenie rúk skúšanej osoby.

tremolando

- v hudbe trasľavo.

tremolit

- sivobiely, zelenkavý, čierny jednoklonný nerast, vláknitý kremičitan obsahujúci vápnik a horčík (podľa švajčiarskeho náleziska Tremola).

tremolo

- silnejšie kolísanie frekvencia a amplitúdy tónu pri speve alebo nástrojovej hre, v speve nežiadúce.
- rýchle opakovanie jedného tónu alebo rýchle striedanie dvoch tónov vzdialených viac ako o sekundu.
- register organa alebo harmónia.

tremolovať

- hrať formou tremola.
- spievať trasľavým hlasom.

tremor

- tras (svalov).

tremp

- tramp; táborník vo voľnej prírode.

trempink

- tramping; táborenie vo voľnej prírode, trampovanie.

tremula

- trasenie, chvenie sa.

trenažér

- zariadenie ku výcviku letcov, vodičov, kozmonautov a pod., napodobňujúce prirodzené podmienky náročných situácií.

trenčkot

- športový plášť (s náplecníkmi a dvojitým sedlom) nosený do zlého počasia.

trend

- celkový, obecný sklon, smerovanie, vývojová tendencia.

Trendelenburg, Friedrich Adolf

- Nemecko; 30. 11. 1802 (Eutin) - 24. 1. 1872 (Berlín); filozof. Vytvoril teologicky zameraný organický svetonázor. Dielo: 1840: Logické skúmanie (Logische Untersuchungen).

trenírky
trenky

- krátke ľahké spodné alebo športové nohavice (bez rázporku).

trenky
trenírky

- krátke ľahké spodné alebo športové nohavice (bez rázporku).

treonín

- esenciálna aminokyselina, súčasť bielkovín.

trepačka

- dedinský domácky nástroj (z dreva) na spracovanie ľanu a konopí, trlica.
- mnohovravná žena, tlčhuba, klebetnica.
- laboratórne zariadenie na trepanie kvapalných zmesi.
- prístroj na trepanie používaný v lekárstve.

trepak

- ukrajinský ľudový tanec živého tempa v dvojštvrťovom takte s ostrými podupmi.

trepan

- nástroj používaný pri trepanácii.

trepanácia

- otvorenie lebky vŕtaním alebo vyňatím časti lebečnej kosti.
- vyvŕtanie zuba až po dreňovú dutinu.

trepang

- sušené časti telových stien holotúrií používané v Ázii na prípravu výživných polievok a omáčok.

trepanovanie

- trepanácia.

trepanovať

- (u)robiť trepanáciu.

trepáreň

- podnik, závod, kde sa trepaním upravujú priadne rastliny na spracovanie.

trepidácia

- chvenie.

trepňa

- (v murárstve) dohromady zbité dosky, po ktorých sa pri menších stavbách vychádza a dopravuje materiál na lešenie.
- z dosák zbitá pracovná plošinka na miešanie betónu.

Treponema pallidum

- pôvodca syfilisu.

treponéma

- rod anaeróbnych špirálovitých baktérií z čeľade Spirochaetaceae, vyskytujúcich sa na sliznici dutiny ústnej, črevnej a pohlavnej.

trepuša

- jedlo pre domáce zvieratá z múky zavarenej v mlieku.

TrES-1

- GSC 2652-1324; hviezda 11. hviezdnej veľkosti v súhvezdí Lýry. V auguste 2004 bola u hviezdy objavená exoplanéta s periódou obehu 3,03 dňa, hmotnosťou zhruba 3/4 hmotnosti Jupitera, s dráhou 0,04 AU.

tresa

- v krajčírstve plochá obruba, stužka, lemovka, krížom pletená stužka prišívaná ako ozdoba.

tresk

- ostrý rachotivý zvuk, rachot, hrmot, buchot, pleskot, treskot, trieskanie, tresknutie.
- citoslovce, ktoré označuje buchot, hrmot, rachot, treskot, spôsobený obyčajne pádom, úderom, nárazom ap.

tresk, aerodynamickýkotva

- akustický jav, ktorý sa prejaví na zemi pri prelete lietadla nadzvukovou rýchlosťou, rázová vlna.

tresk, veľký

- Veľký tresk.

treska

- ryba rodu Gadus žijúca vo veľkých húfoch v severných moriach.

treska obyčajná
Gadus callarias

- druh morskej ryby z čeľade treskovitých.

treslo

- ohrada okolo záhrad, košiarov, upletená z doštičiek, lesa.

Tressal, Robert

- Anglicko; asi 1868 (Liverpool) - 3. 2. 1911 (Liverpool); spisovateľ, pôvodne natierač. Dielo: 1914: Ľudomilovia v handrách (The Ragged Trousered Philanthropists; prvý anglický proletársky román).

trest, alternatívny

- potrestanie páchateľa trestného činu bez užitia trestu odňatia slobody, napr. podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody, služba pre verejnosť, náhrada škody a iné.

trestanec
trestanka

- človek odpykávajúci si trest, ktorý mu vymeral súd pre nejaký trestný čin, väzeň.

trestnica

- . ústav, budova, kde si odpykáva trestanec svoj trest odňatia slobody, väznica, žalár.

trestnica, Svätováclavská
Svatováclavská trestnice

- ČR; prvé štátne väzenie na území ČR, vzniklo v roku 1823. Prvýkrát v nej boli oddelení ľahší a ťažší zločinci a muži od žien.

tresviri

- (v starovekom Ríme) trojčlenný úradný zbor so špeciálnymi úlohami (trestnou jurisdikciou, zakladaním kolónií, razbou mincí, rozdeľovaním pôdy).

Treščev, S. J.

- Rusko; kozmonaut. Let na STS-111.

Tretájuga

- podľa indickej mytológie druhý vek, čas obetných ohňov, trval 1. 296.000 rokov, rokov (1. Krtajuga, 2. Tretájuga, 3. Dváparajuga, 4. Kalijuga).

tretra

- špeciálna športová obuv s hrotmi.

tretra, Zlatá

- anketa o najlepšieho atléta - bežca Európy. Vznikla 19. 9. 1968.

treťohory

- terciér.

treuga Dei

- zákaz akýchkoľvek bojov v období cirkevných sviatkov, Boží mier.

trevira

- druh umelého polyesterového vlákna.
- tkanina z tohto vlákna.

Trevithick, Richard

- Anglicko; konštruktér. V roku 1804 konštruuje prvú parnú lokomotívu a neskôr i paroloď.

trezalka

- ľubovník.

trezor

- bezpečnostná schránka alebo miestnosť k úschove peňazí, cenností.
- špeciálne uzatvorená miestnosť na bezpečnú úschovu peňazí, cenných papierov a predmetov.

tréma

- strach, nervozita z vypätej situácie, napr. zo skúšky.
- v lingvistike (v niektorých grafických systémoch) dve bodky nad písmenom označujúce oddelenú (nedvojhláskovú) výslovnosť dvoch susedných samohlások (napr. Citroën).
- (v ruštine) dve bodky označujúce pôvodné prízvučné e vyslovované ako [o], [jo] (napr. zelënyj [-ľo-]).
- v lekárstve vrodená medzera medzi hornými rezákmi.

Trémeaud, André - Marie

- Francúzsko; prefekt mesta Štrasburg. Poštou mu bola poslaná krabica cigár s výbušninou (14. 5. 1957). Túto otvorila jeho manželka a pri výbuchu zahynula († 17. 5. 1957). Atentát previedla Československá tajná služba.

trémista
trémistka

- kto trpí trémou.

trén

- (v minulosti) vojenský zásobovací oddiel.

tréner
trénerka

- telovýchovný cvičiteľ a vychovávateľ špecializovaný na určitý druh športu.

trénerstvo

- zamestnanie, činnosť trénera.

tréning

- výcvik, príprava, dlhodobý sústavný proces zameraný na fyzickú aj psychickú prípravu športovcov s cieľom dosahovať vrcholné výkony.

tréning, autogénny

- liečebný systém predstavujúci vysoko účinný spôsob relaxácie a zvládania stresu. Dokáže pomáhať v prevencii najrôznejších ochorení spojených so stresom, rovnako tak priaznivo ovplyvňuje liečenie rôznych typov závislostí a návykov. Základom tohto relaxačného postupu je rad jednoduchých duševných cvičení, ktoré pomahajú telu vyrovnať sa so stresovými problémami navodením rôznych fyziologickýxh stavov. Patria medzi ne pocit tiaže, pocit tepla, sústredenie sa na srdečný tep a kľudné dýchanie.

tréning, kondičný

- tréning na udržanie kondície.

trénovaný

- aký, ktorý tréningom, trénovaním dosiahol určitú výkonnosť, vycvičený, cvičený.

trénovať

- uskutočňovať tréning.
- (čo) tréningom sa v niečom zdokonaľovať.
- viesť, organizovať niečí tréning.

trèfle

- (najmä v európskom výtvarnom umení) ďatelinový trojlist zobrazovaný maliarsky alebo sochársky ako dekoratívny prvok.

Trhlík, Otakar

- ČR; † ?. 8. 2005; dirigent. Jeden zo zakladateľov Štátnej filharmónie v Brne. Dirigoval v 36 krajinách.

Trchová, Martina

- ČR; * 14. 2. 1983 (Praha); pesničkárka, gitaristka. Začínala v skupine Vzdušné zámky.

Tri úžiny

- Čína; San-sia; najväčšia priehrada na svete.
20. 5. 2006: dokončená hrádza priehrady (stavba započala v roku 1993). Priehrada zadržiava vodu rieky Čchang-ťiang (Dlhá rieka; na dolnom toku nazývaná Jang-c'-ťiang). Vytvorené jazero zaplavilo oblasť, kde sa rieka predierala vápencovými kaňonmi Čchü-tchang, Wu-sia a Si-ling z provincie S'-čchuan do strednej Číny. Plánovaný výkon 18.200 MW (26 turbín). Výška gravitačnej hrádze je 185 metrov (základová špára je pod úrovňou morskej hladiny). Dĺžka koruny hrádze je 1.725 metrov (včítane bočných hrádzí a ohraničenia plavebných komôr 2.335 metrov). Maximálny rozdiel hladín dosiahne 113 metrov. Celkový objem nádrže je 39 miliárd m3. Dĺžka vzdutia vodnej hladiny je 650 km.

tri-

- prvá časť zložených slov majúca význam tri, trojitý.

triacylglycerol

- estery trojsýtneho alkoholu glycerolu s vyššími mastnými kyselinami.

Triad

- USA; alternatívny názov pre družice Tip.

Triad - 1

- USA; Tip 1

triak

- polovodičový spínací prvok používaný ku regulácii elektrického výkonu.

triakontán

- uhľovodík s acyklickým reťazcom s 30 atómami uhlíka.

triakontoros

- starogrécka bojová loď s 30 veslármi.

trial

- prekážková motocyklová disciplína, (terénne) preteky s prekážkami (cyklistov, motocyklistov, kamiónov, psov a i.).

trialista

- kto súťaží v triale.

trializmus

- voľné spojenie troch značne samostatných štátnych území.
- delenie podľa troch princípov.
- vo filozofii učenie, podľa ktorého vo svete prevláda princíp trojice (napr. telo – duša – duch, hegelovská triáda a pod.)

trialóg

- rozhovor troch osôb (najmä v dráme).

trialware

- programy, ktoré si je možno na nejaký čas a väčšinou i s nejakými obmedzeniami bezplatne vyskúšať. Skúšobné verzie však väčšinou po uplynutí skúšobnej doby prestanu fungovať a nedá sa ani obnoviť ich inštalácia.

triangel

- trojuholník.
- čo tvarom pripomína triangel.
- hudobný bicí nástroj v podobe trojuholníka.
- hovorovo triangulačná veža s pevne namontovaným základným zariadením.
- koľajové rozvetvenie v tvare trojuholníka umožňujúce obracanie koľajových vozidiel o 180°.

triangulácia

- vymeriavanie plochy a výšok terénu pomocou sústavy trojuholníkov. Používa sa na mapovanie a určovanie veľkých vzdialeností.

triangulárny

- trojhranný.
- trojstranný.

triangulátor

- odborník vykonávajúci trianguláciu.
- v geodézii prístroj slúžiaci na trianguláciu

triangulovať

- vykonávať trianguláciu.

trianon

- pavilón v parku vzdialený od hlavnej budovy.

trianonský

- týkajúci sa trianonu, príznačný pre trianon.

triariovia

- tretí sled z najlepších vojakov v starorímskych légiách.

trias
triáda

- časť mezozoika, najstarší útvar druhohôr, obdobie pred 248 - 206 miliónmi rokov. Delí sa na spodný, stredný a vrchný. Prvé geologické obdobie druhohôr. Objavujú sa prvé dinosaury. Koncom triasu v dôsledku poklesu hladín oceánov vymrelo 40% živočíchov.

triatlon

- športová súťaž pozostávajúca z troch po sebe bezprostredne nasledujúcich disciplín (plávanie, jazda na bicykli a behu).

triatlonista
triatlonistka

- kto sa venuje triatlonu.

triazín

- šesťčlenná heterocyklická zlúčenina s troma atómami dusíka v kruhu.

triazol

- päťčlenná cyklická zlúčenina s troma atómami dusíka v kruhu.

triáda

- trojica.
- v chémii trojica prvkov, v ktorých atómová hmotnosť stredného člena je aritmetickým priemerom atómových hmotností vonkajších členov.
- vo filozofii trojstupňový charakter vývinového procesu (najmä u Hegla: téza, antitéza, syntéza).
- trias.

triál

- trojné číslo.
- v lingvistike osobitný typ zámien v melanézskych jazykoch označujúci spoločenstvo troch osôb (my traja a pod.)

tribadia
tribadizmus

- pohlavný styk medzi jedincami rovnakého pohlavia - ženami.

tribadizmus
tribadia

- pohlavný styk medzi jedincami rovnakého pohlavia - ženami.

tribalizmus

- kmeňové povedomie. povedomie príslušnosti ku kmeňu.

tribochémia

- odvetvie fyzikálnej chémie zaoberajúce sa chemickými procesmi v pevných látkach pod vplyvom mechanickej energie.

tribológia

- náuka o trení.

triboluminiscencia

- luminiscencia, ktorá vzniká pri trení látok o seba (pri lome, drvení alebo štiepaní kryštálov).

tribometer

- prístroj na meranie súčiniteľa šmykového trenia.

tribometria

- metóda merania trenia tribometrom.

tribotechika

- odbor zaoberajúci sa výskumom a meraním šmykového trenia a opotrebúvania povrchu látok.

tribrach

- (v časomernej metrike) stopa dlhá tri móry realizovaná troma krátkymi slabikami.

tribunál

- súd, súdny dvor.
- (v starovekom Ríme) vyvýšené miesto, na ktorom úradovali najvyšší súdni úradníci.

tribus

- (v starovekom Ríme) kmeň, organizačný celok rímskych občanov.

tribunát

- (v starovekom Ríme) úrad tribúna.
- (v r. 1799) zákonodarný zbor ustanovený na základe francúzskej ústavy

tributokotva
tributos

- (v španielskych kolóniách Latinskej Ameriky) poplatky, ktorými platiteľ uznáva svoju podriadenosť voči vrchnosti, tzv. indiánska daň.

tributos
tributo

- (v španielskych kolóniách Latinskej Ameriky) poplatky, ktorými platiteľ uznáva svoju podriadenosť voči vrchnosti, tzv. indiánska daň.

tributus pacis

- daň z mieru; najstaršia daň uvalená Přemyslovcami na slobodné obyvateľstvo, pravdepodobne počas vlády Boleslava I.

tribún
tribúnka

- zástupca, hovorca, obhajca (ľudu).

tribún ľudu

- (v starovekom Ríme) jeden z dvoch úradníkov (neskôr z desiatich) poverený obranou práv plebejcov pred patricijmi.

tribún, vojenský

- (za rímskeho cisárstva) vojenská hodnosť.

tribúna

- zvýšené miesto pre rečníka na nejakom zhromaždení, pre predsedníctvo a pod.
- vyvýšené miesto pre výkonných umelcov.
- (v starovekom Ríme) vyvýšené miesto v bazilikách určené pre súdnych a iných úradníkov (v senáte a pod.).
- v architektúre poschodie v západnej časti chrámov; ochodza nad bočnými loďami chrámu otvorená arkádou do hlavnej lode, empora, galéria.
- zvýšené, obyčajne stupňovité hľadisko pre divákov s miestami na sedenie aj na státie (napr. na štadióne).
- verejné miesto, orgán, časopis, inštitúcia a pod., kde sa možno slobodne o niečom vyjadrovať, vysvetľovať názory, postoje a pod.

tribút

- daň, poplatok, clo: (v starovekom Ríme) daň z majetku.

triceps

- trojhlavý; trojhlavý sval.
- trojhlavý pes v starogréckej mytológii.

triceratops

- (trojrohá tvár); bylinožravý dinosaurus so štyrmi rohmi, z toho tri v tvárovej časti, ktoré boli dlhé cca 1 meter. Prvé nálezy pochádzajú z roku 1889. Žil pred 65 miliónmi rokov v Severnej Amerike (jeden z posledných dinosaurov). Bol vysoký 2,7 metra, dlhý 6 - 7 metrov a vážil 7 ton. Mal najväčšiu lebku zo známych dinosaurov (asi 1/3 tela).

tricinát

- chemická výbušnina používaná do primárnych zložiek rozbušiek.

tricínium

- v 16. a 17. storočí trojhlasá skladba, aj vokálna.

triciumkotva
trícium
tritium

- rádioaktívny atóm vodíka, ktorého jadro obsahuje 2 neutróny a 1 protón. Značí sa T = 3H.

Trickett-Lenton, Libby

- Austrália
plavkyňa.
29. 3. 2008: svetový rekord na 50 m voľným spôsobom - 23,97 s.

triclinium

- pohrebná jedáleň v skalnom meste Petra.

Tricolore

- futbalová lopta od firmy Adidas pre MS vo futbale vo Francúzsku v roku 1998.

triconodont

- mäsožravý vyhynutý rád cicavcov. Patrí medzi najstaršie rády cicavcov. Žil pred 235 miliónmi rokov. Slepá vetva vývojovej triedy. Vymreli pred 128 - 139 miliónmi rokov. Moderné cicavce na ne vývojovo nenadväzujú. Dosahovali veľkosť mačky (v tej dobe najväčšie cicavce). Živili sa najmä hmyzom alebo drobnými stavovcami.

tricosal

- tesniaca prísada do betónu a malty vyrábaná na podklade albuminoidov a mastných kyselín na urýchlenie tvrdnutia a zvýšenia vodotesnosti.

tricykel

- velocipéd s troma kolesami, trojkolka.

tričko

- ľahká pletená horná časť odevu na spôsob košele alebo blúzy, obliekaná cez hlavu.
- tielko, triko.

tridióda

- združená dióda tvorená skupinou troch diód v jednej banke.

tridsaťdvojina

- nota majúca rytmickú hodnotu 1/32 celej noty (označená je troma zástavkami); dvaatridsatina.

tridymit

- číry, biely, sivý až žltohnedý jednoklonný nerast, forma kremeňa (oxidu kremičitého) vznikajúca pri vysokých telotách (nad 1500°C), vyskytujúci sa v zrastliciach troch kryštálových jedincov.
Umelý ako dôležitá technická surovina.

trieda, ambulantná

- trieda meniaca učebne.

trieda, elementárna
elementárka

- prvý ročník školskej dochádzky.

triedenie, desatinné

- knihovnícka klasifikácia triedi všetky znalosti do 10 tried označených číslicami 0 - 9. Dnes sa používajú 3 varianty: Pôvodná Deweyova (americké knižnice), medzinárodná a Tropovského modifikácia pre ruské knižnice.

triedy hviezd, spektrálne

- klasifikácia hviezd podľa charakteru ich spektra.

triedy, klasifikačné

- v poľnohospodárstve skupiny dobytka rozdelená podľa akosti.

triem

- veranda, sieň, pavlač, schodište.

trienále

- umelecká prehliadka konaná každý tretí rok.

trienálny

- opakujúci sa po troch rokoch.

trienium

- trojročné obdobie.

triens

- starorímska bronzová, neskôr zlatá minca v hodnote 1/3 asu (rovná 4 unciam), jednotka hmotnosti 1/3 pondu (109,2 g) a objemu (0,18 l).

triergol

- trojzložková pohonná hmota používaná v raketovej technike

trieslo

- výťažok z kôry niektorých stromov, používaný pri spracúvaní surovej kože na zvýšenie odolnosti proti hnitiu.

trieslovina

- bezdusíkatá organická zlúčenina (trpkej chuti), získaná z rozličných častí rastlín, kyselina trieslová, tanín.

Trieste

- batyskaf. 23. 1. 1960 sa ponoril do hĺbky 10. 960 metrov (Mariánska priekopa). Patrí do vlastníctva amerického námorníctva.

triécia

- výskyt samčích, samičích a obojakých kvetov na rozličných jedincoch príslušnej taxonomickej skupiny, trojdomosť.

triéder

- binokulárny hranolový ďalekohľad dávajúci neprevrátený obraz.

triénium

- trojročné obdobie, trojročie.

triér

- čistič zrna, stroj alebo súčasť čističky slúžiace na rozdeľovanie zmesí semien podľa dĺžky ich zložiek.
- v potravinárstve stroj na triedenie plodov (ovocia a zeleniny) pri priemyselnej výrobe kompótov.

triéra
triréma

- starogrécka alebo starorímska loď s troma radmi vesiel nad sebou.

triérovať

- rozdeľovať semenné zmesi na triéri.
- v potravinárstve triediť plody (ovocie a zeleninu) na triéri.

trifenylmetán

- aromatický uhľovodík odvodený od metánu.

trifokálnykotva

- trojohniskový.

trifoliáta

- subtropická opadavá tŕnistá drevina z čeľade rutovitých, s trojpočetnými listami, pestovaná ako podnož pod citrusy.

triforium

- tri združené okná.
- chodba prebiehajúca v stene pod oknami nad arkádami.

trifólium

- ďatelinový trojlístok.

trifóriumkotva

- (v gotických katedrálach) úzka chodba v hĺbke múra pod oknami hlavnej lode a nad arkádami bočných lodí, otvorená trojitou arkatúrou do hlavných bočných lodí, trifóriová galéria.

triftong

- spojenie troch samohláskových prvkov v jednej slabike, trojhláska.

trifurkácia

- rozdelenie do troch vetví.

trifylín

- zrnitý al. kusový, mastne lesklý kosoštvorcový nerast sivozelený a modroškvrnitý (pri prevahe železa), hnedý alebo lososovej farby (pri prevahe mangánu) so sivobielym vrypom.

triga

- (v staroveku) kultový a pretekársky voz s trojzáprahom, trojzáprah.
- (v rímskej, renesančnej a monumentálnej architektúre 19. storočia) súsošie alebo plastika zobrazujúca trojzáprah, zvyčajne s bohyňou víťazstva.

trigamia

- súčasné manželstvo s troma ženami.

trigeminus

- trojklaný nerv, najsilnejší hlavový nerv, trojklaný nerv.

trigistor

- bistabilná polovodičová súčiastka štvorvrstvovej štruktúry s troma elektródami.

Triglav
Trihlav

- starodávne slovanské božstvo s troma hlavami.
- najvyššia hora Slovinska - 2.864 m. n. m.

triglycerid

- ester glycerolu s mastnými kyselinami s troma hydroxylovými skupinami nachádzajúci sa v tukoch a olejoch.

triglyf

- trojrez, kamenná doska členená zvislými žliabkami vo vlyse dórskeho rádu, strieda sa s metopami.

trigon

- trojuholník.

trigonálny

- trojuholníkový.

trigonometer

- základný vrcholový bod trojuholníka pri triangulácii, trigonometrický bod.
- triangulačná veža.

trigonometria

- náuka o goniometrických a neskôr i cyklometrických funkciách, goniometria.

trigonometria, sférická

- náuka o vzťahoch, ktoré platia v trojuholníkoch na guľovej ploche.

trigón

- trojuholník.

trigraf

- zložka z troch písmen, trojčlenný grafický znak (napr. v nemčine sch = [š]).

trigram

- skupina troch písmen.

trigýra

- (v kryštalografii) jednoduchá os súmernosti, podľa ktorej sa kryštálová plocha uvádza do troch rovnocenných podôb trojitým otočením o 120°.

trihybrid

- heterozygotný jedinec v troch pároch alel, trojnásobný kríženec.

trichalgia

- bolestivosť pri dotyku vlasov.

trichauxa
trichauxis

- nadmerné ochlpenie.

trichauxis
trichauxa

- nadmerné ochlpenie.

Trichet, Jean-Claude

- EÚ; ekonóm.
2006: prezident Európskej centrálnej banky.

trichiáza

- stáčanie jednej al. viacerých rias proti očnej guli spôsobujúce poranenie rohovky.

trichinela

- larva trichíny parazitujúca v svalstve živočíšneho, prípadne ľudského tela.

trichineloskopia

- laboratórne vyšetrenie mäsa na prítomnosť trichinel.

trichinelóza
trichinóza

- ochorenie svalov zvierat spôsobené červom svalovcom. Je prenosné i na človeka.

trichinoskop

- mikroskop na zisťovanie trichinel v mäse.

trichinóza
trichinelóza

- ochorenie svalov zvierat spôsobené červom svalovcom. Je prenosné i na človeka.

trichion

- bod, ktorý leží v strednej čiare tváre na hranici čela a vlasovej časti hlavy.

trichity

- dlhé vymršťovateľné tyčinky s potravinovou alebo obrannou funkciou uložené vo vonkajšej vrstve cytoplazmy niektorých nálevníkov.
- v mineralógii rovné alebo zakrútené vláskovité kryštality.

trichína

- malá oblá hlísta rodu Trichinella, cudzopasiaca v svaloch a črevách ošípaných, ktorých mäsom sa táto nebezpečná nákaza prenáša na človeka, svalovec.

trichlóracetyldehyd

- chloral.

trichlóretylén
trichlorethylen

- chlórovaný uhľovodík. Rozpúšťadlo, čistiaci prostriedok.

trichlórmetán
trichlormethan

- chloroform.

tricho-
trich-

- prvá časť zložených slov majúca význam vlas, chlp.

trichobezoár

- klbkovitý útvar v žalúdku v podobe voľného guľovitého útvaru z prehltnutých zmotaných vlasov a chlpov.

trichoblast

- bunka pokožky, z ktorej vyrastá chlp.

trichocefalóza

- trichuriáza.

Trichocera pachanoi
cimora

- halucinogénny kaktus. V Peru považovaný za posvätný.

trichocysta

- oválne alebo vretenovité teliesko vo vonkajšej plazme nálevníkov a niektorých bičíkovcov, ktoré sa pri podráždení vymrští a predĺži.

trichodynia

- bolestivosť vyvolaná dotykom vlasov.

trichoepithelioma
trichoepiteliom

- epitelový nádor vychádzajúci z vlasových mieškov.

trichofágia

- prehltávanie vlasov.

trichofóbia

- chorobný strach z vlasov (v pokrmoch a pod.).

trichofytín

- metabolický produkt cudzopasnej plesne, používaný na určovanie diagnózy.

trichofýcia

- infekčné kožné ochorenie (najmä vlasov a fúzov) vyvolané hubami skupiny Trichophyton.

trichoglossia
trichoglosia

- ochlpený, chlpatý jazyk.

trichograma

- drobný hmyz z čeľade chalcidiek vyvíjajúci sa cudzopasne vo vajíčkach väčšieho hmyzu.

trichogyn

- predĺžený vláknitý výbežok samičích buniek niektorých rastlín.

trichológ

- špeciálne vyškolený odborník zaoberajúci sa problémami s vlasmi.

trichológia
trichologia

- náuka o vlasoch a ochlpení.

trichom

- chlp.

trichomonáda
Trichomones

- jeden z bičíkovcov prenášajúcich nákazu v ľudskom tele.

trichomoniáza
trichomonóza

- infekčné parazitárne ochorenie spôsobené bičíkovcom pošvovým.

trichomonóza
trichomoniáza

- infekčné parazitárne ochorenie spôsobené bičíkovcom pošvovým.

trichomycín

- antibiotikum so širokým antifungálnym účinkom používané najmä pri trichomonádových infekciách.

trichomykóza

- plesňové ochorenie postihujúce ochlpenie v podpazuší.

trichonodóza
trichorexa

- uzlovité zdurenie vlasov a fúzo.

trichoptilóza

- rázštep voľného konca vlasu.

trichorexa
trichonodóza

- uzlovité zdurenie vlasov a fúzov.

trichotilománia

- chorobné vytrhávanie vlastných vlasov a chlpov.

trichotómia

- riedenie na tri časti, delenie do troch skupín.

trichóm

- povrchový výrastok pokožkovej bunky rozličného tvaru a funkcie, chlp.

trichómy

- malé výrastky z povrchových vrstiev rastliny, chĺpky na pokožke rastliny.

trichromázia

- normálna schopnosť rozoznávať tri základné farby.

trichromizmus

- trojfarebnosť.

trichuriáza
trichocefalóza

- choroba črevného traktu spôsobená oblým červom Trichuris trichiura.

trik

- lesť, úskok, dôvtipný zásah.
- spôsob snímania alebo spracovávania kinematografického obrazu, ktorým sa určitej situácii dodáva dojem skutočnosti.

triklinický

- trojklonný.

triklínium

- v starovekom Ríme jedáleň so stolom a s tromi stoličkami pre deväť osôb.

trikolóra

- trojfarebná stuha, vlajka zložená z troch farebných pruhov.

trikot

- tesne priliehajúci pletený úbor pre artistov, športovcov, cvičebný úbor.
- triko.
- základná väzba jemnej osnovnej pleteniny; vlnená tkanina tkaná vo väzbe trikotu.

trikotáž

- strojom pletené tkaniny, pletený trikotový tovar.

trikotýn
trikotín

- pružná, jemná pletená tkanina.

trikólon

- trojveršie.

trikrezol

- zmes troch izomérov krezolu s veľkými antiseptickými účinkami; vedľajší produkt pri získavaní dechtu.

trikrezylfosfát

- kvapalina charakteristického zápachu vyrobená esterifikáciou fenolu, používaná ako zvláčňovadlo vo farmaceutickom priemysle a pri výrobe plastov.

trikuna

- klinec s trojhrannou hlavičkou na podrážky topánok.

Trikupis

- Grécko; 1893: premiér; po štátnom krachu chcel zrušiť OH 1896 v Aténach. Po intervencii korunného princa Konštantína podal demisiu.

trikyslík

- ozón.

trilaterácia

- budovanie siete polohových geodetických bodov akéhokoľvek rádu iba meraním dĺžok.

trilema

- trojica možností.
- úsudok, v ktorom sa v premise uvádza trojica možností.

triler
thriller

- kniha alebo film s napínavým, vzrušujúcim dejom, vyvolávajúcim strach, hrôzu.

triliarda

- miliarda biliónov, 1012.

trilich

- pevná tkanina so štvorväznou osnovnou keprovou väzbou.

trilingvizmus

- aktívne užívanie troch jazykov.

trilión

- milión biliónov, 1018, v niektorých krajinách 1012.

trilióntina

- časť celku vzniknutá jeho rozdelením na trilión rovnakých dielov.

trilit

- v archeológii megalitická stavba v tvare brány zložená z troch kameňov, z ktorých dva zvislé, zasadené do zeme, nesú tretí, vodorovný.

triliterarizmus

- (v semitských jazykoch) jav spočívajúci v tom, že koreňom slova sú zväčša tri spoluhlásky.

trilka

- trilok; chvejivý vlnivý tón.

tilkovať

- spievať alebo hrať trilk.

trilobitkotva

- (znamená tri laloky) vymretý prvohorný morský členovec s pancierom rozdeleným na tri časti. Jedna z najväčších a najrozmanitejších skupín vyhynutých živočíchov. Na Zemi sa objavili v priebehu kambria (žili až do konca permu). Známych je asi 15.000 druhov. Mali pevnú vonkajšiu schránku (exoskelet) a mnoho párov nôh.

trilok
trilka

- chvejivý vlnivý tón.

trilógia

- umelecké dielo zložené z troch relatívne samostatných častí.

trim

- v lodiarstve rozdiel medzi ponorom lode na korme a na čele.
- v letectve vyvažovanie lietadla za letu.

Trim 5

- gén. Je obsiahnutý v opičích bunkách (Makak rhesus). Zabraňuje u opíc prepuknutiu choroby AIDS.

Trim-alfa-5

- proteín, ktorý zabraňuje vniknutiu a množeniu sa vírusu HIV v bunkách. Ľudský organizmus tento proteín neobsahuje.

trimarán

- plavidlo s troma trupmi.

trimer

- malá plôška na odtokovej hrane kormidla lietadla slúžiaca na vyváženie ustáleného režimu letu.
- malý premenný kondenzátor ku presnému dolaďovaniu obvodov.
- zlúčenina vznikajúca spojením troch molekúl tej istej látky.

trimester

- obdobie troch mesiacov. Tretina školského roku.
- (v niektorých krajinách na vysokých školách) jedna z troch častí školského roku.

trimetal

- plech zhotovený zvalcovaním troch vrstiev rozličného materiálu.
- v polygrafii trojkovová ofsetová tlačiarska platňa vhodná na tlačenie najväčších nákladov.

trimetalický

- trojkovový.

trimeter

- verš rozčlenený na tri metra.
- intonačne trojdielny verš s dvoma záväznými dierézami.

trimetria

- axonometrické premietanie, ktorého axonometrický trojuholník je všeobecný.

trimér

- zlúčenina vznikajúca spojením troch molekúl tej istej látky.

trimfolia

- rastlina zemežlč.

trimonécia

- v botanike jav, keď sa na jednej rastline vyskytujú samčie, samičie aj hermafroditné kvety.

trimorfia
trimorfizmus

- schopnosť látky vytvárať tri modifikácie štruktúrou sa líšiace.

trimorfizmus
trimorfia

- schopnosť látky vytvárať tri modifikácie štruktúrou sa líšiace.

trimovanie

- v športovom slangu vyťahovanie, vypínanie novej plachty.
- v letectve a lodiarstve vyvažovanie plavidla, lietadla.

trimovať

- vypnúť alebo nastaviť sústavu plachiet do ideálneho stavu voči sústave lodí.

tringeld
tringelt
trinkgeld
trinkgelt

- sprepitné.

tringelt
tringeld
trinkgeld
trinkgelt

- sprepitné.

Trinh, E. H. - C.

- USA; astronaut. Let na STS-50.

Trinidad a Tobago
Republika Trinidad a Tobago
Trinidad a Tobago

- republika v južnej časti Karibiku. Rozloha 5.128 km2. Hlavné mesto Port of Spain (na Trinidade). 1498: Kolumbus nárokuje Trinidad pre Španielsko. 1797: Británia odoberá Trinidad Španielsku. 1814: postúpenie Tobaga Británii. 1958 - 1962: súčasť Západoindickej federácie. 1959: autonómia. 1962: plná nezávislosť v rámci britského Spoločenstva národov. 1976: vyhlásenie republiky. 1990: neúspešný pokus islamských extrémistov o puč.

trinitas

- jeden boh v troch osobách, svätá Trojica.

trinitrotoluén

- tritol; druh výbušniny.

Trinity

- USA; skúšobná strelnica v Novom Mexiku, na ktorej bola v júli 1945 odpálená 1. atómová bomba.
- prvá atómová bomba vôbec - bola odpálená USA 16. 7. 1945.

trinkgeld
tringeld
tringel
trinkgelt

- sprepitné.

trinkgelt
tringeld
tringelt
trinkgeld

- sprepitné.

trinóm

- trojčlen.

Trintignant, Maria

- Francúzsko; † 1. 8. 2003 (zabitá priateľom Bertrandom Canatom); herečka. Matka Nadine.

Trintignant, Nadine

- Francúzsko; režisérka, scenáristka. Dcéra Maria. Réžia a scenár filmu Colette.

trinus

- aspekt o hodnote 120 °.

trio

- tercet, terceto; v hudbe komorná skladba pre tri nástroje alebo hlasy.
- súbor troch hráčov na hudobné nástroje alebo spevákov komornej hudby.

trio, Lautovo

- valcovacia stolica s malým stredným valcom na valcovanie kovov.

triola

- skupina troch nôt hraná v dobe určenej pre dve noty.

trióda

- vákuová elektrónka s troma elektródami.

trip

- cesta, výlet.
- omámenie, halucinácia spôsobená drogami.

tripartita

- trojstranné jednanie, stretnutie troch strán.

tripartitný

- trojstranný.

Tripartitum

- pozri Opus tripartitum.

tripel

- triper; kbapavka, gonorea, gonorrhea.

tripeptid

- pozri peptid.

Triple

- Argentína; Antikomunistická aliancia Argentíny. Pravicovo - extrémistická organizácia.

Triple Crown

- Trojkoruna; cena, ktorú obdrží kôň, ktorý v máji a v júni vyhrá tri preteky: Kentucky Derby (2000 m, Louisville - Churchill Downs), Preakness Stakes (1900 m, Baltimore - Pimlico) a Belmont Stakes (2400 m, New York - Belmont Park).

triplet

- zložený z troch.
- spektrálna čiara tvorená troma čiarami tesne u seba.
- trojšošovkový nesymetrický objektív.
- velocipéd s troma sedadlami.

triplicita

- trojnásobnosť, trojaký výskyt, vyhotovenie.

tripodia

- metrický celok zložený z troch tesne spätých stôp, trojstopý verš.

Triptaka

- (Trojkoš) úplný súbor Buddhovho učenia v jazyku pali. Bolo tradované ústne a spísané v 1. storočí na Cejlóne

triptany

- skupina liekov, ktorá sa cielene viaže v mozgu na receptor, ktorý dokáže zablokovať migrénu, dokážu zablokovať nie len bolesť, ale aj sprievodné javy ako sú nevoľnosť, zvracanie.

triptych

- triptychon; trojdielny umelecký výtvor.

triptychon

- triptych; trojdielny umelecký výtvor.

trirema (trieéma, triéra)

- starogrécka alebo starorímska loď s troma radmi vesiel nad sebou a až 170 veslármi. Pod hladinou ponoru mali bronzové baranidlá v tvare zobáka, ktorými po nájazde z boku prerazili trup nepriateľskej lode a tak ju potopili.

trisacharidy

- pozri glycidy.

trisekcia

- rozdelenie na tri časti, roztrojenie.

Tristao, Nuňo

- Portugalsko; moreplavec. 1444: objavil Zelený mys (Cabo Verde), najzápadnejší cíp afrického kontinentu.

Tristan

- Veľká Británia; podľa artušovských legiend synovec cornwallského kráľa Marka.

triste

- tesklivo, smutno.

tristný

- žalostný, trápny.

triši

- vozík podobný rikši, ktorý je ale poháňaný cyklistom.

triticale

- tritikale; žitovec, medzidruhový kríženec medzi pšenicou a žitom.

tritikale

- triticale; žitovec, medzidruhový kríženec medzi pšenicou a žitom.

tritiumkotva
trícium
tricium

- rádioaktívny atóm vodíka, ktorého jadro obsahuje 2 neutróny a 1 protón. Značí sa T = 3H.

tritol

- trinitrotoluén; druh výbušniny.

Triton

- mesiac planéty Neptún, ktorý objavil amatérsky astronóm Angličan W. Lassel v roku 1846 tri týždne po objavení planéty samej. Je považovaný za najchladnejšie teleso Slnečnej sústavy (sonda Voyager 2 namerala teplotu - 235 °C (najnižšia povrchová teplota nameraná na telesách Slnečnej sústavy). Jeho povrch je zložený zo zmrznutého dusíka a metánu. U Tritonu sa stretávame s prejavmi tzv. ľadového vulkanizmu. Okolo Neptúna sa pohybuje po retrográdnej dráhe vo vzdialenosti 354.000 kilometrov raz za 6 dní. Priemer mesiaca je 2. 700 kilometrov. Povrch tvorí veľmi tvrdý dusíkový ľad (ako u jediného telesa v Slnečnej sústave) s prímesou metánu a oxidov dusíka. Atmosféra je veľmi riedka a jej chladnejšia dusíková časť sa rozprestiera do výšky 150 kilometrov, nad ňou je termosféra s teplotami - 170 °C vo výškach 450 - 700 kilometrov.

triumf

- víťazstvo, úspech.
- radosť z víťazstva, oslava víťazstva.

triumfálny

- víťazný.

triumvirát

- Rím, spoločná vláda troch senátorov. Najčastejšie myslený triumvirát Pompeia, Caesara a Crassusa.

triumvirát, druhý

- spoločná vláda Marcusa Aemilia Lepidusa, Antonia a Oktaviána.

triumvirát, prvý

- spoločná vláda Pompeia, Caesara a Crassusa.

trivialita

- všednosť, jednoduchosť, banálnosť, bezvýznamnosť, otrepanosť.

triviálny

- jednoduchý, trápny, banálny.

trivium

- trojica predmetov na stredovekých školách (gramatika, rétorika, logika).
- trojica vyučovacích predmetov v staršej škole (čítanie, písanie, počítanie).

Trizónia

- spoločný hospodársky priestor troch tápadných okupačných zón Nemecka, ktorý vznikol podpísaním dohody 8. 4. 1949 medzi USA, Veľkou Britániou a Francúzskom spoločne s novým okupačným štatútom. Zóna fakticky fungovala už od augusta 1948. Pozri Bizónia.

trícium

tricium
tritium

- rádioaktívny atóm vodíka, ktorého jadro obsahuje 2 neutróny a 1 protón. Značí sa T = 3H.

tríduum

- katolícka trojdenná slávnosť.

TRMP8
"mentolový receptor"

- telesný receptor vnímajúci chlad. Receptor umiestnený na povrchu zmyslového nervového vlákna môže byť aktivovaný určitým podnetom, napríklad teplom alebo chladom, vďaka čomu sa vyšle signál cez miechu do mozgu. Toto umožňuje telu získať určitý pocit alebo vnem. Vedci v roku 2002 zistili, že tento receptor sa aktivoval vtedy, keď bol vystavený vplyvu chemických ochladzovacích látok ako napríklad prírodný produkt mäty mentol, a aj vplyvu chladného vzduchu.

Trnava

- SR; mesto v Západoslovenskom kraji. 1635: založená jezuitská univerzita (Péter Pázmány).

Trnka, Jiří

- ČR; 24. 2. 1912 (Plzeň) - 30. 12. 1969 (Praha); výtvarník; režisér animovaných filmov (bábky); ilustrátor. Autor figuríny Golema (výška 3 metre, figurínu ovládali dvaja herci v jej nohách). 1929 - 1935: štúdium na umeleckopriemyselnej škole v ateléri profesora Bendy. 1930: prvý umelecký úspech (účasť na výstave v Lipsku s drevorytpm Tanec mrtvých . 1945: v Prahe zakladá štúdio kreslených filmov - Bratři v triku. 1967: menovaný profesororm na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Filmografia: 1945: Zasadikl dědek řepu; 1946: Betlém (prvá časť Špalíčku); 1946: Zvířata a petrovští; 1946: Dárek; 1946: Pérák a SS; 1947: Špalíček; 1948: Císařův slavík; 1949: Román s basou; 1950: Bajaja; 1950: Veslý cirkus; 1953: Staré pověsti české; 1954 - 1955: Osudy dobrého vojáka Švejka; 1959: Sen noci svatojánské; 1961: Vášeň; 1964: Archanděl Gabriel a paní Husa; 1965: Ruka.

Trnovcová, Viera

- SR; * 22. 10. 1936; matematička. 1990: členka prezídia SAV. Zaoberá sa fyzikou iónových kryštálov a chalkogenidových skiel.

Trockij, Lev Davidovič

- ZSSR
* 7. 11. (26. 10.) 1879
† 21. 4. 1940 (Mexiko)
politik židovského pôvodu, vlastným menom Leib Bronštejn (Bronstein).
Otec David Bronštejn. Matka Anna. Manželka Natália Sidová.
Počas štúdií v Mykolajeve sa angažoval v organizácii ruských pracujúcich - odsúdený na 2 roky väzenia.
Za ďalšie aktivity odsúdený na 4 roky vyhnanstva na Sibíri, skadiaľ uprchol (vtedy začal používať meno Trockij, ktoré patrilo bývalému väzenskému dozorcovi) cez Európu do Londýna.
1903: účastník 2. zjazdu ruskej sociálno - demokratickej robotníckej strany v Londýne (jej členom bol vtedy i V. I. Lenin), na ktorom sa strana rozdelila na frakcie menševikov a boľševikov.
1905: návrat do Ruska. Zapojil sa do novo zakladaných sovietov (cárskou mocou odsúdený do vyhnanstva na doživotie, útek do Londýna, potom do Viedne). Cez Švajčiarsko sa dostáva do Francúzska, odkiaľ je vyhostený a odchádza do USA.
1917 - 1918: návrat do Ruska.
Po VOSR zvolený za ľudového komisára (ministra) zahraničných vecí, rezignoval.
1918: ľudový komisár pre záležitostí armády a námorníctva. Vybudoval Červenú armádu a v dobe občianskej vojny a zahraničnej vojenskej intervencie (1918 - 1919) na ňu dohliadal.
Do roku 1922 - Stalinovho nástupu k moci (generálny tajomník KSSZ), druhý najvplyvnejší človek v politbyre (po V. I. Leninovi).
1927: po obvinení zo zradcovstva a revizionizmu (Stalin) vylúčený z KS.
1928: donútený odísť do exilu do Kazachstanu.
1929: vypovedaný zo ZSSR.
1929 - 1933: pobyt v Turecku.
1933 - 1938: azyl vo Francúzsku.
Cez Nórsko sa dostal do Mexika, kde zakladá 4. Internacionálu proti Stalinovej 3. (komunistickej) Internacionále.
V máji 1940: prvý atentát.
Zomrel na následky atentátu spáchaného na Stalinov príkaz (zabil ho španielsky komunista Jaime Ramon Mercader del Rio Hernandez, za čo bol odsúdený na 20 rokov väzenia - po prepustení v roku 1960 v Moskve vyznamenaný rádom Hrdina Sovietskeho zväzu).

Troeltsch, Ernst

- Nemecko; 17. 2. 1865 (Haunstetten) - 1. 2. 1923 (Berlín); evanjelický teológ, náboženský filozof. 1894: profesor systematickej teológie v Heidelbergu. 1914: profesor filozofie v Berlíne. Od roku 1916 sa zasadzoval o porozumenie medzi národmi.

trofej

- upomienka z lovu, upravený úlovok alebo časť úlovku.
- cena za vynikajúci výkon.

troficita

- štandardný stav tkanív.

trofický

- potravný, výživný.

trofia

- druhá časť zložených slov majúca význam rast, výživa.

trofika

- funkcia nervových vlákien regulujúca výživu a premenu a látok tkanív.

Trofimiuk, Zoja
rodená Sulková

- ČR; * 17. 2 .1952 (Praha); výtvarníčka, akademická sochárka. Štúdiá: Akadémia výtvarných umení v Krakove, Master study RMIT Melbourne. Od roku 1984 žije v Austrálii. Ateliér v Austrálii a Južných Čechách (od roku 2006). Špecializuje se na liate sklo a bronz. V roku 2000 založila OCEAN GALLERY vhodením Kapsule času do mora v Austrálii. Je autorom sklárskej techniky GRAVERRE. Člen NS, Nové sdružení pražských umělců. (podklady zaslal airx@bigpond.com )

trofizmus

- minerálne bohatstvo pôdy.

trofo-

- prvá časť zložených slov majúca význam potrava, výživa.

trofopatis

- ochorenie spôsobené poruchou výživy.

trofoplast

- zárodok, ktorý vzniká po splynutí spermie s vajíčkom a uhniezďuje sa v maternicovej sliznici. Sú to menšie bunky morule, ktoré obklopujú menšie vnútorné bunky morule.

trog

- ľadovcové údolie, údolie premodelované a prehĺbené ľadovcom.

Troger, Paul

- Rakúsko; 30. 10. 1698 (Welsberg) - 20. 7. 1762 (Viedeň); maliar. Dielo: kláštor v Melku, v Altenburgu.

troglodyt

- prehistorický jaskynný človek, obyvateľ podzemných obydlí.

trochej

- metrická stopa s prvou slabikou prízvučnou alebo dlhou a druhou neprízvučnou alebo krátkou.
- Verš zložený z týchto stôp.

trochoida

- rovinná krivka.

Trojahn, Manfred

- Nemecko; * 22. 10. 1949 (Cremlingen); skladateľ. Dielo: 1991: Enrico (opera).

trojan

- v informatike slangový výraz pre trójskeho koňa.

Trojan, Ivan

- ČR; herec. Člen dejvického divadla v Prahe. Manželka Klára Pollertová. Syn František, Josef. Filmografia: Samotáři; Jedna ruka netleská; Příběhy obyčejného šílenství.

Trojan, Ladislav

- ČR; herec. Syn Ivan, Ondřej. Filmografia: 1963: Tři chlapi v chalupě.

Trojan, Ondřej

- ČR; režisér; 2003: Želary (nominácia na Oscara 2004); Pějme píseň dokola;

Trojdohoda

- koalícia Francúzska, Spojeného kráľovstva a Ruska (rozšírená v roku 1914 o Belgicko, Srbsko, Čiernu Horu a Japonsko, v roku 1915 o Taliansko, v roku 1916 o Rumunsko; v roku 1917 o USA, Portugalsko, Čínu a niekoľko amerických štátov a v roku 1918 o Grécko) počas 1. svetovej vojny.

trojhláska

- spojenie troch samohlások v jednej slabike, triftong.

Trojspolokkotva

- pozri Dvojspolok.

trojuholník

- v geometrii rovinný útvar s troma stranami.
- čo pripomína tento útvar.
- rysovacia pomôcka.

trojuholník, manželský

- tri osoby, ktoré sú v nejakom vzťahu, obyčajne ľúbostnom.

trojuholník, sférický

- časť guľovej plochy obmedzená oblúkmi troch najväčších kružníc.

trojuholník, triangulačný

- sústava troch bodov v teréne, ktorých vzájomná poloha a vzdialenosť je zmeraná (známa) , podľa ktorých sa riadi ďalšie podrobné zameriavanie.

trojzvuk, tónický

- trojzvuk stojaci na tonike.

trokár

- nástroj k nabodnutiu telnej dutiny.

trolej

- obnažené vrchné elektrické vedenie slúžiace ako odberné miesto elektrického prúdu pre vozidlá (stroje) poháňané elektromotorom bez vlastného zdroja elektrickej energie.

trolejbus

- autobus poháňaný elektrickým prúdom, ktorý odoberá zberačom z vrchného vedenia, troleje.

troll

- škriatok alebo obor v severskom bájesloví.

Troll, Carl Theodor

- Nemecko; 24. 12. 1899 - 21. 6. 1975; geograf. Jeden zo zakladateľov nemeckej krajinnej geológie.

tromb

- mohutný veterný vír, ktorý sa spúšťa z búrkových oblakov. Veľké tromby majú priemer 20 - 100 km a rýchlosť vetra dosahuje až 300 km/h (i viac). V dôsledku prudkej rotácie dochádza uprostred trombu k podtlaku a dochádza tam k modrým elektrickým výbojom. Tromby nasávajú dp chobota i ťažké predmety a prenášajú ich na značné vzdialenosti.

tromb-

- trombo- ; prvá časť zložených slov majúca význam krvná zrazenina, krvné doštičky.

tromba

- vzdušný vír v tvare nálevky alebo slonieho chobota. zvyčajne so silnými ničivými následkami.

trombikulóza
trombikulosa

- kožné ochorenie so svrbiacou vyrážkou. Pozri aj svrab

trombín

- enzým meniaci rozpustnú bielkovinu krvnej plazmy na nerozpustný fibrín.

trombo-

- tromb-; prvá časť zložených slov majúca význam krvná zrazenina, krvné doštičky.

trombocyt

- thrombocyt; krvná doštička. Uplatňuje sa pri zrážaní krvi. Drobné bezjaderné telieska v krvi, normálna súčasť potrebná k zastaveniu krvácania. Má svoju funkciu i v boji proti infekcii. Vznikajú v kostnej dreni v tzv. megakarocytoch. V krvi prežívajú 8 - 10 dní.

tromboflebitída

- zápal povrchovej žily na nohe. Sprevádza ho sčervenanie, bolesť, niekedy sa pridáva opuch.

trombolýza

- rozpúšťanie krvnej zrazeniny.

trombón

- nátrubkový hudobný dychový nástroj, pozaun.

trombóza

- krvná zrazenina, ktorá upcháva cievu.
- proces zrážania sa krvi v cievach živého organizmu.

trombus

- krvná zrazenina.

trompe l'oeil [tromp löj]

- (v iluzionistickej maľbe antiky, renesancie, baroka) náznakový spôsob stupňujúci ilúziu skutočnosti, zrakový klam.

Troodon

- 3,6 metra dlhý dinosaurus hniezdiaci v kolóniách.

Troop, Arthur

- Anglicko
* 15. 12. 1914 (Lincoln)
† 30. 11. 2000 (Peterborough)
policajt.
1950: zakladá Medzinárodnú policajnú asociáciu (IPA).

trop

- prehrať karetnú hru.
- byť v koncoch.

tropaeum

- tropeum, tropaion; pamätník víťazstva s trofejami.
- ozdobný emblém v podobe plastiky trofejí nad hlavnou rímsou priečelia budov.

tropaion

- tropaeum, tropeum; pamätník víťazstva s trofejami.
- ozdobný emblém v podobe plastiky trofejí nad hlavnou rímsou priečelia budov.

tropeum

- tropaeum, tropaion; pamätník víťazstva s trofejami.
- ozdobný emblém v podobe plastiky trofejí nad hlavnou rímsou priečelia budov.

tropica
tropická malária

- najhorší druh malárie. Spôsobuje ho prvok Plasmodium falciparum.

tropický

- pochádzajúci z trópov.
- horúci, parný.
- obrazný, prenesený.

tropico

- tropiko, tropikal; jemná vzdušná vlnená tkanina.

tropikal

- tropico, tropiko; jemná vzdušná vlnená tkanina.

tropikalizácia

- špeciálna úprava výrobkov pre tropické oblasti.

tropiko

- tropico, tropikal; jemná vzdušná vlnená tkanina.

tropo-

- prvá časť zložených slov majúca význam obrat, smer.

tropopauza

- prechodná vrstva zemskej atmosféry medzi troposférou a stratosférou.

troposféra

- vrstva zemskej atmosféry, výška 9 - 17 kilometrov, oblasť počasia.

troppo

- v hudbe príliš, hodne.

tropus

- nepriame, obrazné pomenovanie, pri ktorom označujeme nejakú vec menom inej veci na základe podobnosti niektorých ich znakov alebo vecnej súvislosti (metafora, metonymia, synekdocha).
- v hudbe v gregoriánskom choráli prídavok vložený do pôvodného textu.

troska

- trosky
zvyšky, ostatky nejakého zničeného diela (najmä stavby), rumy, ruiny, zrúcaniny.
- kusy niečoho rozbitého.
- v hutníctve odpadový materiál z výroby železa, vedľajší hutnícky produkt (sklovitá hmota vytvorená z nečistej rudy, popola, koksu a minerálnych prísad, nesprávne truska).

Troska, J. M.

- ČR
* 1881 (Valašské Klobouky)
† 1961 (Praha)
spisovateľ.
Vlastným menom Jan Matzal.

Dielo:
1937: Vládca morských hlbín
1937: Lúče života a smrti
1939: Kapitán Nemo (3 diely)
1940: Zápas s nebom (3 diely)
1941: Záhadný ostrov
1942: Peklo v raji
1943 - 1944: Planéta Leon (2 diely).

troska, karbidická

- účinná dezoxidačná a desulfuračná troska v zásaditých oblúkových elektrických peciach.

troska Thomasova
Thomasova múčka

- druh umelého hnojiva.

troskár

- robotník pracujúci s troskou pri výrobe železa.

Trosky

- ČR
hrad postavený koncom 14. storočia Čeňkom z Vartenberka.
Od roku 1559 neobývaný.

Troška, Zdeněk

- ČR
* 18. 5. 1953 (Strakonice)
režisér.
Matka Růžena. Otec Václav.

Réžia:
1987: O princezně Jasněnce a létajícím ševci
1983: Slunce, seno, jahody
1989: Slunce, seno a pár facek
1991: Slunce, seno, erotika
2001: Z pekla štěstí
2004: Kameňák 2
TV seriál Arabela.

Trousil, Jan

- ČR
* 9. 4. 1976
futbalista.

Trovoada, Patrice

- Svätý Tomáš a Princov ostrov
politik.
2008: premiér (od 14. 2. 2008).

Troyad, Henri

- Francúzsko
† 2. 3. 2007
spisovateľ ruského pôvodu, pôvodným menom Lev Tarasov.
1920: jeho rodičia prchajú pred revolúciou z Ruska.
1959: zvolený do Francúzskej akadémie.

Dielo:
L'Araigne (Pavúk, Goncourtova cena)
Eygletiérovci (trojdielny román)
Anna Prédaill
Le Signe du taureau (V znamení býka)
životopisy Charlesa Baudelaira a Honoré de Balzaca.

Trója
Truha
Hisarlik

- 2950 pred Kristom: doložené najstaršie základy Tróje.
Archeológovia rozlišujú 9 osídlení Tróje.
2950 - 1000 pred Kristom: existovali osídlenia 1 - 7.
asi 2500 pred Kristom: V týchto vrstvách objavil Heinrich Schlieman poklad, ktorý prisudzoval kráľovi Priamovi.
1180 pred Kristom: zničené mesto 7a, pravdepodobne obdobie trójskej vojny (popísal ju Homér).
1000 - 950 pred Kristom: Trója je opustená, grécky svet prežíva tzv. temný vek.
950 - 85 pred Kristom: Trója 8.
85 pred Kristom - 5. storočie: Trója 9 je časťou Rímskeho impéria.
V 17. - 12. storočí pred Kristom tu žilo 4.000 - 8.000 obyvateľov.

Trójania

- (astronómia) zvláštny druh planétiek, ktoré sa nachádzajú v Lagrangerových bodoch sústavy Slnko - Jupiter. Majú teda totožnú dobu obehu okolo Slnka ako Jupiter.

Trójska, Helena

- podľa Homéra najkrajšia žena svete (otec Menelaus). Uniesol ju syn trójskeho kráľa Paris.

trópy

- tropické pásmo, horúci pás po oboch stranách rovníka, až ku obratníkom.

Tröster, František

- ČR
* 30. 12. 1904 (Vrbičany)
† 14. 12. 1968 (Praha)
architekt.
Pôsobil v Národnom divadle v Prahe a v Národnom divadle v Bratislave.

trpaslík, biely

- štádium vývoja hviezdy. Je to gravitáciou zmrštená hviezda strednej veľkosti po ukončení všetkých termonukleárnych procesov v jej vnútri. Dosahuje veľkosti Zeme, hustota látky dosahuje až miliardu kg/m3. Vzniká odhalením degenerovaného jadra červeného obra. Vyžaruje málo viditeľného žiarenia.

trpaslík, červený

- málo hmotná hviezda (0,08 - 0,5 hmotnosti Slnka). Červení trpaslíci tvoria asi 2/3 - 3/4 všetkých hviezd Mliečnej dráhy (i vesmíru). Žiari málo, ale dlho. Povrchová teplota je 3.500 °C.

trpaslík, čierny

- konečné štádium vývoja hnedého a bieleho trpaslíka, ktorí pomaly vyžiaria svoju energiu a stávajú sa mŕtvym nežiariacim telesom.

trpaslík, hnedý

- podhviezdny objekt o hmotnosti 0,03 - 0,075 hmotnosti Slnka (10 - 80 hmotností Jupitera), ktorý pri vzniku gravitačným zmrštením nedosahuje v centru teploty nutnej k zapáleniu termonukleárnej reakcie (8 miliónov °K). V jadre hnedého trpaslíka prebieha iba syntéza deutéria.
Žiari tmavo červene (teplota 1.000 - 2.500 °K) a má svietivosť miliónkrát menšiu ako Slnko.
S hmotnosťou 10 - 80 hmotností Jupitera predstavuje medzistupeň medzi hviezdou a planétou.
Pre jeho nízku hmotnosť nie je možné, aby sa v jeho vnútri rozbehla jaderná fúzia podobne, ako prebieha v jadrách hviezd.

Trpimír

- Chorvátsko; 845 - 864: knieža.

TRS

- USA; rada drobných družíc určených k meraniam radiácie. Boli vypúšťané ako príťaž väčších družíc (Tetrahedral Research Satellite).

TRS-2

- USA; družica; štart: 9. 5. 1963; hmotnosť 1 kg; životnosť 50.000 rokov.

TRS-3

- USA; družica; štart: 9. 5. 1963; hmotnosť 1 kg; životnosť 50.000 rokov.

TRS-4

- USA; družica; štart: 19. 7. 1963; hmotnosť 1 kg; životnosť 50.000 rokov.

TRS-5

- USA; družica; štart: 17. 10. 1963; hmotnosť 2 kg; životnosť okolo 360 dní.

TRS-6

- USA; družica; štart: 17. 7. 1964; hmotnosť 2 kg; životnosť okolo 500 dní.

trstina, španielska

- rotang.

trubadúr

- juhofrancúzsky stredoveký autor a interpret milostných piesní.

trubica, Eustachova

- tuba pharyngotympanica, tuba Eustachii; trubica, ktorá spája stredné ucho a hltan; vyrovnáva tlak na oboch stranách ušného bubienka. Pokiaľ je upchatá, má človek pocit zaľahnutého ucha.

trubica, Crookesova

- sklenená trubica s kovovými elektródami naplnená zriedeným plynom. Po pripojení jednosmerného vysokého napätia plyn žiari, a to na rôznych miestach nerovnako.

trubica, Geisslerova

- sklenená trubica so zriedeným plynom, v ktorej za vysokého napätia vzniká svietiaci elektrický výboj.

trubica, Pitotova

- Pitova trubica, podľa H. Pitota; zariadenie používané k meraniu celkového (dynamického a statického) tlaku prúdiacej kvapaliny.

trubica, Venturiho

- prístroj k meraniu prietokovej rýchlosti a prietokového množstva tekutiny v potrubí. Meria rozdiel tlakov v miestach normálneho zúženého priemeru potrubia.

Trubila, Vitali

- ČR; * 7. 1. 1985; futbalista.

truck

- [trak] ťahač, podvozok, nákladiak.

trucktrial

- terénny pretek nákladných automobilov.

Trujillo y Molina, Rafael Leonidas

- Dominikánska republika; 24. 10. 1891 (San Cortóbal) - 30. 5. 1961 (Ciudad Trujillo; zavraždený). 1930: chopil sa moci v krajine. 1930 - 1938: prezident - diktátor. 1952 - 1961: prezident - diktátor. V rokoch 1956 a 1959 potlačil ľudové povstania.

Trujillo, Chadwick

- USA; astronóm; spoluobjaviteľ planétky 2004 DW (spolu s Michaelom Brownom). Planétku objavili 17. 2. 2004.

Trulli, Jarno

- Taliansko; * 13. 7. 1974; pilot F1.

Truly, Richard Harrison

- USA; * 12. 11. 1937 (Fayette); astronaut. Let na STS-2, STS-8.

Truman, Harry S.

- USA; * 1884; politik (Demokratická strana). Manželka Bess (Elisabeth). 1934: člen senátu. 1944 - 1945: viceprezident. 1945 - 1956: 33. prezident.

trumf

- karta prebíjajúca ostatné karty.
- pádny dôvod, nezvratný dôkaz

Trumpler, Robert

- 1930: objavuje medzihviezdnu absorpciu prachu porovnaním uhlovej veľkosti a jasnosti guľových hviezdokôp.

Trumpová, Ivana
Ivana Trump
rodená Zelníčková

- ČR
* 20. 2. 1949 (Zlín)
modelka. 1. manžel Jiří Syrovátka. 2. manžel Donald Trump (sobáš v roku 1979, rozvod v roku 1992). 3. manžel Riccardo Mazzucchelli (rozvod v roku 1997). Manžel Rossano Rubicondi (sobáš v roku 2008). Syn Donald (* 1980, otec Donald Trump), Erik (otec Donald Trump). Dcéra Ivanka (otec Donald Trump).

Trung-bo

- pozri Annám.

trust
trast

- forma združenia podnikov, ktoré nemajú vlastnú výrobnú, obchodnú ani správnu samostatnosť.
- hospodárske združenie podnikov toho istého odboru.

Truth, Sojouner

- USA
černošský aktivista, ktorý bojoval za zrušenie otroctva. Bolo po ňom pomenované marsovské vozítko Sojourner na návrh vtedy (vroku 1995) 13-ročnej V. Ambroise z Bridgeportu.

truvér

- severofrancúzsky stredoveký autor a interpret milostných piesní.

trúba

- starý dychový hudobný nástroj v podobe pravidelne sa rozširujúceho dutého valca; hovorovo názov niektorých plechových hudobných nástrojov s hlbokým tónom (tuba, heligón ap. ).
- hrubá nadávka sprostákovi, hlupákovi, truľo, chmuľo.
- rúra na pečenie.

trúba, hlásna

- prenesene; rozširovateľ myšlienok, názorov niekoho.

trúba, mikrovlnná

- elektrický prístroj na spracovanie potravín pomocou mikrovlných vĺn. 1947: vyrobená prvá komerčná mikrovlnná trúba.

trúba, teplovzdušná

- trúba na pečenie opatrená ventilátorom, ktorý rozvádza teplo z kruhového topného telesa.

trúnok

- nápoj, najmä alkoholický.

Trübner, Wilhelm

- ČR; 3. 2. 1851 (Heidelberg) - 21. 12. 1917 (Karlsruhe); maliar. Autor interiérov, historických obrazov a portrétov.

Trvaj, Jiří

- ČR; * 13. 4. 1974; hokejový brankár.

Trvalá sloboda

- USA/Afganistan. Vojenská operácia.

trvalka

- rastlina, ktorá každý následujúci rok pokračuje vo svojom raste.

Tryggvason, B. V.

- Kanada; astronaut. Let na STS-85.

Tryggvesson, Olaf I.

- Nórsko; 11. storočie; kráľ.

trylka

- trylok; druh modernej melodickej ozdoby spočívajúcej v rýchlom opakovaní tónu.

trylok

- trylka; druh modernej melodickej ozdoby spočívajúcej v rýchlom opakovaní tónu.

trypaflavín

- žlté organické farbivo užívané ako antiseptikum.

trypanozoma

- bičíkovec cudzopasiaci v krvi človeka. Spôsobuje najmä spavú nemoc.

trypanozoma spavičná

- prvok, pôvodca africkej spavej choroby. Prenáša ho mucha tse - tse.

trypanozomóza

- spavá nemoc.

trypsín

- tráviaci enzým.

tryptany

- lieky, ktoré spoľahlivo účinkujú pri liečbe migrény. Ich účinok je založený na vyplavovaní určitých hormónov, čím zabraňujú rozšíreniu ciev v mozgu.

tryptofan

- aminokyselina, z ktorej v ľudskom organizme vzniká serotonin.

tryska, elektrónová

- zdroj sústredeného elektrónového lúča. Používa sa najmä v obrazovkách.

tryzna

- slávnosť na počesť mŕtvych.

Třebická, Jiřina

- ČR
* 1930
† 23. 1. 2005
herečka.
1953 - 1965: členka Divadla Petra Bezruča.

Filmografia:
Návrat strateného syna;
Ohliadnutie;
Skřivánci na niti;
Šanca;
Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý;
Nejasná správa o konci sveta;
Fany.

Třeštík, Dušan

- ČR
* 1. 8. 1933 (Sobědruhy)
† 23. 8. 2007 (Praha); historik.
1951: štúdium na Filmografia UK v Prahe.
1958: nastupuje do historického ústavu.
1993 - 1996: pôsobí v edičnej rade Lidových novin.
1993 - 2001: člen Centra teoretických štúdií.
1998: člen Centra medievistických štúdií.

Dielo: 1999: Počátky Přemyslovců;
1999: Mysliti dějiny;
2001: Vznik Velké Moravy;
Mýty kmene Čechů;
Češi a dějiny v postmoderním očistci.

Třeštíková-Böhmová, Helena

Helena Třeštíková - Böhmová - ČR
* 22. 6. 1949 (Praha)
filmárka, režisérka dokumentárneho filmu.
Manžel Michael (spisovateľ, publicista). Syn Toáš. Dcéra Hana.
Vyštudovala réžiu dokumentárneho filmu na FAMU. Natočila niekoľko desiatok dokumentov, najčastejšie s rodinnou alebo sociálnou tématikou, podieľala sa na sériách GEN a GENUS (portréty).
9. 1. 2006: menovaná ministrom kultúry.
24. 1. 2007: rezignovala na post ministerky kultúry.

Filmografia:
Zázrak;
Dvě jubilea Jana Zrzavého;
Tisíc let střízlivosti;
Hledání cest;
2005: Manželské etudy (TV cyklus).

Tříska, Jan

- ČR
herec.

Filmografia:
1969: Záhada hlavolamu;
Na samotě u lesa;
2005: Šílení.

Tsai Ming-liang

- Tchaj-wan
filmový režisér.

Filmografia:
Nech žije láska!;
Hei Yanquan.

tsansa

- zložitým procesom munifikované a zmenšené ľudské hlavy, ktoré vyrábali juhoamerickí Indiáni.
- dane.

tse-tse

- africká mucha, ktorá je prenášačom spavej nemoci.

TSH
thyreotrofín

- hormón predného laloku hypofýzy. Podporuje činnosť štítnej žľazy.

Tshombe, Moise

- Kongo
Senegal
politik.
1961: vládca provincie Katanga.

Tsvangirai, Margan

- Zimbabwe
politik.
2009: predseda vlády (Hnutie pre demokratickú zmenu, MDC).6. 3. 2009: pri autonehode zahynula jeho manželka Susan († 6. 3. 2009).

Tshwane

- Juhoafrická republika
7. 3. 2005: premenovaná metropola Pretória na Tshwane.

Tschudi, Hans Peter

- Švajčiarsko
* 22. 10. 1913 (Bazilej)
politik.
1959 - 1973: spolkový rada (oddelenie vnútra).
1965: spolkový prezident.
1970: spolkový prezident.
1974: člen Medzinárodného Červeného kríža.

tsuga

- statný severoamerický ihličnatý strom s krátkym ihličím a malou šiškou často vysádzaný v parkoch a záhradách.

tsunamikotva

- cunami; obrovské ničivé obrovské a rýchle vlny, ktoré pri výbuchu sopky. Sú vysoké až niekoľko desiatok metrov. Tsunami sú v hlbokých morských vodách, kde sa šíria rýchlosťou až 800 km/h, nezistiteľné. V okamžiku, keď sa priblížia k pobrežiu, vyšplhá sa do výšky. 26. 12. 2004 troj až štvorminútové zemetrasenie v hlbinách Indického oceánu po celej dĺžke Saundskej priekopy vyvolalo tsunami, ktoré v juhovýchodnej Ázii zabilo na 300.000 ľudí. Tsunami zasiahla Indonéziu, Srí Lanku, Indiu, Thajsko, ale aj Somálsko na pobreží východnej Afriky. Zemetrasenie malo takú silu (9 stupeň Richterovej stupnice, že zrýchlilo rotáciu Zeme a posunulo jej osu rotácie. Najväčšie tsunami bolo zaznamenané 9. 7. 1958 v zálive Lituya na pobreží Aljašky, kedy prílivová vlna dosiahla výšku 350 metrov.

TTCD
tetrachlórdibenzo-p-dioxín

- najjedovatejšia známa látka. Smrteľná dávka sa pohybuje v miliardtinách gramu. Patrí medzi dioxiny.

Tu-154

- ZSSR/Rusko
typ prepravného lietadla.

Tuamotu

- Puamotu.

Tuan, P.

- Vietnam
kozmonaut.
Let na Sojuz 37.

Tuaní, Džibrán

- Libanon
† 12. 12. 2005 (atentát v Bejrúte); právnik, vydavateľ.
Vydavateľ novín An-Nahár (Deň). Kritik sýrskej okupačnej politiky v Libanone.

tuaregčtina
tamašek

- veľmi rozptýlený berberský jazyk Tuarégov používaný v južnom Alžírsku, juhozápadnej Líbii, severovýchodnom Mali, západnom Nigeri, severnej Burkine a severnej Nigérii.

tuba, basová

- bombardón.

Tubalkain

- syn Lámecha a Zilly (Genezis 4:22), praotec remeselníkov.

tube type

- pneumatika s dušou.

tubeless

- bezdušová pneumatika.

tubercules
(tuberkul)

- uzlíky na tkanive pľúc spôsobené tbc. Boli objavené pri pitvách okolo roku 1670.

tuberkulín

- látka získaná z kultúr tuberkulóznych bacilov používaná k diagnostike tuberkulózy.

tuberkulóza

- TBC, tbc, suchotiny.

tuberkulóza, aktívna

- tbc javiaca známky zhoršenia sa alebo šírenia sa.

tuberkulóza, čriev

- vzácne ochorenie, ktoré sa objavuje pri primárnej TBC pľúc.

tuberkulóza, kože

- pochádza väčšinou z TBC periférnych uzlín, kĺbov alebo slizničných TBC vredov v ústach.

tuberkulóza, pľúc

- TBC, ktoré predstavuje 80% nakazenia TBC.

tuberkulóza, periférnych uzlín

- vedľa pľúc sa jedná o najčastejšie postihnutie. Napáda najmä krčné uzliny. Prejavuje sa nebolestivým zdurením.

tuberkulóza, urogenitálna

- pôvodcom je Mycobacterium tuberculosis .

tuberkulózny zápal chrbtice

- predstavuje 40 % všetkých prípadov ochorení na ortopedickú TBC. Patrí sem aj postihnutie kĺbov dlhých kostí dolných končatín.

tuberkulózny zápal orofaciálnej oblasti

- výskyt TBC v ústnej dutine.

Tubman, William Vacanarat Shadrah

- Libéria; 29. 11. 1895 (Harper) - 23. 7. 1971 (Londýn); politik, pôvodne právnik. 1944 - 1971: prezident.

tubokurarín

- účinná súčasť kurare spôsobujúca svalové ochrnutie.

tuboovaritída

- tuboovaritidis; zápal vajcovodu a vaječníka.

tubus

- dutý valec.

tucet

- početná jednotka; 12 kusov.

Tucker, B.

- herec; 2000: Spiknutie Rubicon (sci-fi).

Tuček, René

- ČR; 8. 1. 1936 (Praha); operný spevák. Absolvoval banícku školu v Sokolove. V Plzni, Prahe a Viedni súkromne vyštudoval spev. 1958 - 1960: angažmán v Českých Budejoviciach.

tučniak cisársky

- Aptenodytes forsteri; nelietavý vták, žije výhradne na južnej pologuli v Antarktíde, kde ako jediný stavovec trávi i zimu. Dorastá do výšky 110 - 120 cm a hmotnosti okolo 45 kg. Najväčší morský vták. Hlavnou potravou sú ryby a sépie. Samec a samica tvoria pár na celý život. Samica znáša 1 vajce (12 cm, okolo 500 g), o ktoré sa do vyliahnutia stará samec (2 mesiace). Potápa sa do hĺbky až 500 m. Pod vodou vydrží až 20 minút.

tučniak galapágsky

- Spheniscus mendiculus; žije na Galapágoch. Žije ich asi len 400 párov (2005).

tučniak, Humboldtov

- vyznačuje sa škvrnami na bruchu a červeným lemom okolo očí. Hniezdi v norách na pobreží Peru a Chile. Produkuje guáno.

tučniak krúžkový

- Pygoscellis adeliae; na rozdiel od tučniaka cisárskeho i tučniaka patagónskeho vychovávajú mláďatá v akýchsi jasliach, kde sú 4 týždne a potom sa vydávajú na more. Samci si samice nahovárajú darčekom - kamienkom, keď ho samica neprijme, samec hľadá ďalej. Samica znáša 2 vajíčka na rozdiel od iných tučniakov do hniezda.

tučniak magellanský

- žije na pobreží južnej Ameriky. Ku hniezdeniu si vyrýva nory, v ktorých sa ukrýva aj pred denným teplom. Produkuje guáno.

tučniak najmenší

- Eudyptula minor. Meria asi len 40 cm, žije u brehov Tasmánie, Nového Zélandu a na južnom pobreží Austrálie.

tučniak okuliarnatý

- Spheniscus demercus. Žije u južných brehov Afriky. Na hlave a hrudi má špecifickú kresbu, podľa ktorej je pomenovaný.

tučniak patagónsky

- Aptenodytes patagonicus; druhý najväčší tučniak. Dorastá do výšky okolo 1 m a hmotnosti 20 - 30 kg. Jeho perie ma nádych zelene. Jeho krídla siahajú až na zem. Na hlave má výrazné žlté znaky. Žije v miernejších podmienkach, ako tučniak cisársky.

tučniaky

- Sphenisciformes; rod nelietavých vtákov. Žijú na južnej pologuli v moriach i na pobreží.

Tučný, Michal

- ČR; * 11. 1. 1947 (Praha), † 10. 3. 1995 (rakovina); country spevák, pôvodne predavač.
Člen skupiny Greenhorns.
1974: člen skupiny Fešáci.
Zakladateľ skupiny Tučňáci.

Albumy:
Poslední kovboj (sólo);
Jak chcete žít bez koní (sólo);
Medicinman (sólo);
Odjíždím v dál (sólo).

Tudjman, Franjo

- Chorvátsko; politik. Prezident.

tudor

- coach; uzavretá dvojdverová karoséria s pevnou strechou; auto s takouto karosériou.

Tudor, Eduard VI.

- Anglicko; 12. 10. 1537 (Hampton Court) - 6. 7. 1553 (Greenwich); kráľ. Otec Henrich VIII. , matka Jana Seymour.

Tudor, Henrich VII.

- Anglicko; panovník. 1485 - ?: kráľ. Syn Henrich VIII. (matka Alžbeta z Yorku). Poráža kráľa Richarda III. u Bosworthu.

Tudor, Henrich VIII.kotva
Henrich VIII. Anglický

- Anglicko; * 28. 6. 1491 (Greenwich), † 28. 1. 1547 (Westminster); panovník a náboženský reformátor. Otec Henrich VII. Matka Alžbeta z Yorku. Brat Artur.
1. manželka Katarína Aragónska (* 1485, † 1536).
2. manželka Anna Boleyn (1507 - 1536 (popravená). Sobáš 25. 1. 1533).
3. manželka Jane Seymour (* 1509, † 1537; sobáš 1536 (11 dní po sťatí Anny Boleyn!), 1537 zomrela pri pôrode).
4. manželka Anna de Cleves.
5. manželka: Katarína Howard (1521 - 13. 2. 1542 (sťatá)).
Syn Eduard VI. (* 12. 10. 1537, matka Jane Seymour), Henrich (matka Mary Boleyn. Nikdy ho neuznal za vlastného). Dcéra Mária (matka Katarína Aragónska), Alžbeta I. (* 7. 9. 1533), matka Anna Boleyn.
1509 - 1547: kráľ.
15. 5. 1532: oddeľuje sa od Ríma - keď požiadal pápeža o rozvod s Katarínou Aragónskou, pápež jeho žiadosť zamietol.
11. 7. 1533 exkomunikovaný z katolíckej cirkvi.
1534: prehlasuje sa za hlavu anglikánskej cirkvi.
1536 - 1540: uzatvára katolícke kláštory a vylastňuje ich majetok.

Tudorovna, Alžbeta I.kotva

- Anglicko; 7. 9. 1533 (Greenvich) - 24. 3. 1603 (Richmond), panovníčka. 1558 - 1603: kráľovná. Otec Henrich VIII. Tudor. Matka Anna Boley. Kvôli svojmu pôvodu nebola katolíkmi uznaná. Predstaviteľka protestantizmu v Európe.

Tudorovna, Mária Krvavá

- Anglicko; ? - ?: kráľovná. Sestra Alžbety I.

Tueret

- egyptské božstvo. Ochrankyňa tehotných žien. Má telo hrocha, levie tlapy a krokodílí chvost.

tuf

- sopečná usadenina, spevnená pyroklastická hornina.

Tugendhatkotva

- ČR; vila v Brne. Patrila manželom Grete a Fritzovi Tugendhatovým, brnenským textilným podnikateľom (nasťahovali sa do nej v roku 1930; v roku 1938 emigrovali). Vilu projektoval architekt Ludwig Mies van der Rohe. 1939: budovu zabavilo gestapo. 1945: budovu zabavila Červená armáda (ubytovňa pre vojakov). 1950: budovu zabavil štát. Neskôr budova slúžila ako rehabilitačné cenrum pre deti. 1992: Václav Klaus a Vladimír Mečiar tu podpísali zmluvu o rozdelení Československa. 1994: správcom budovy sa stalo Múzeum mesta Brna. 2001: ako jediná stavba modernej architektúry v ČR je zapísaná na zozname UNESCO. Budova má tri podlažia, z ktorých má každé odlišný pôdorys i piečelie. Nosné piliere prechádzajú všetkými podlažiami zčasti murivom a sčasti sú voľne v priestore. Okná sú cez cez celú stenu od podlahy až ku stropu. Vnútorné vybavenie bolo vyrobené na zákazku.

tugrikkotva
tögrök

- menová jednotka Mongolska.

Tucholsky, Kurt

- Nemecko
* 9. 1. 1890 (Berlín)
† 21. 12. 1935 (Hindås, Švédsko, samovražda)
spisovateľ a satirik, pseudonymy Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel, Kaspar Hauser.
1926: vydavateľ časopisu Die Weltbühne (predchodca C. von Ossietszkého), do roku 1932 jeho najdôležitejší prispievateľ.

TUIs

- Medzinárodné odborové združenia.

tuja

- zerav
štíhly ihličnatý strom často vysádzaný v parkoch.

tujon

- látka obsiahnutá v absinte. Je karcinogénna. Poškodzuje centrálny nervový systém.

Tuka, VojtechVojtech Tuka

- SR
* 4. 7. 1880 (Štiavnické Bane)
† 20. 8. 1946 (popravený)
novinár, právnik, politik.
Začal sa orientovať na politiku a vstúpil do Slovenskej ľudovej strany, kde hlásal myšlienku o samospráve Slovenska v Česko-slovenskej zväzovej republike. Založil Rodobranu, podnikal zahraničné cesty a bol poslancom v Prahe. Vďaka presadzovaniu samostatnosti Slovenska sa dostal do väzenia, kde bol 8 rokov. Po vyhlásení samostatnej republiky sa stal jedným z vedúcich ideológov a realizátorov nacistických princípov na Slovensku a "fuhrerovým“ posluhovačom.
27. 10. 1939 - 5. 9. 1944: predseda vlády.
1944: podal demisiu.
V čase príchodu československých jednotiek ťažko chorý emigroval a po kapitulácii Nemecka ho zajali. 20 augusta 1946 o 5.30 hod. odvisol na šibenici.

tukan

- juhoamerický šplhavý pestro zafarbený vták s veľkým zobákom zo strán splošteným.

Tukma

- juhoamerický indiánsky kmeň.

tularémia

- zajačia choroba, ktorú prenášajú kliešte. Nákazlivá choroba , ktorá postihuje zajacov, králiky či iné hlodavce. Je prenosná na domáce zvieratá i na človeka.

tuleň krúžkovaný
Phoca hispida

- morský cicavec, menší druh tuleňa. Hmotnosť do 100 kg, ponor maximálne do hĺbky niekoľko sto metrov asi na 40 minút.

tuleň obecný
Phoca vitulina

- morský cicavec, menší druh tuleňa. Hmotnosť do 100 kg, ponor maximálne do hĺbky niekoľko sto metrov asi na 40 minút.

tuleňovití
Phocidae

- čeľaď šeliem.

TULF

- Srí Lanka
Tamilská jednotná oslobodenecká fronta.
Vznikla v roku 1976. Požaduje vytvorenie samostatného tamilského štátu na severovýchode Cejlónu.

Tulka, Josef

- ČR
* 1846
akademický maliar.
Brat Václav. Sestra Anna.
1879: študijná cesta do Talianska.
1881: vo Viedni prežíva románik s kontesou Carolinou Thun.
Jeden z autorov výzdoby pražského Národného divadla. Nezvestný od januára 1882, keď zmizol v Taliansku.

tulku

- prevtelenec.
tibetské zosobnené božstvo (pančenlama, dalajláma a stovky ďalších vysokých buddhistických hodnostárov), osoba, ktorá je uznaná pozemské vtelenie nejakého buddhistického božstva. Títo inkarnovaní lámovia prichádzajú stále na svet z vlastnej vôle, aby pomohli ostatným dosiahnuť spásu. Ak takýto prevtelenec zomrie, je po čase zahájené hľadanie jeho novej inkarnácie. Na základe informácií veštcov býva vyslané posolstvo, ktoré podľa indícií, ktoré zvyčajne zosnulý hodnostár zanechal, vyhľadá nového nástupcu. Často je nájdených niekoľko adeptov, ktorí potom podstúpia prísne skúšky, na základe ktorých je potom vybraný pravý prevtelenec svojho predchodcu.

Tull, Jethro

- Anglicko
vynálezca.
1701: vynachádza prvý funkčný mechanický siaci stroj.

Tulsídás

- India
* asi 1543
† 1623
básnik.
Prerozprával ságu o Rámovi - Rámájanu.
Písal hindštinou.

tulu

- kríženec ťavy jednohrbej a ťavy dvojhrbej.

Tumaj

- pozri Sahelanthropus tchadensis.

tuman
toman

- staršia perzská obchodná zlatá minca v hodnote 10.000 dinárov.

tumba

- kamenný alebo kovový náhrobok alebo vyvýšená schránka na ostatky.

tumbler

- veľký pohár bez stopky.

tumikotva

- rituálny nôž predinckej kultúry Sicán.

tumor

- nádor, novotvar.
- opuchlina zapáleného tkaniva.

tumulus

- keltská pohrebná mohyla, katafalk, do ktorej boli pochovávaní príslušníci vyšších keltských vrstiev. Tento druh mohýl sa začal používať okolo 2. tisícročia pred Kristom. Príslušníci rodu boli pochovaný na štvorkolesovom voze, ktorý bol nasmerovaný na sever. Na voz potom bolo navŕšených až 6.000 kubických metrov hliny.

Tuna, Jan

- ČR
* 1. 1. 1973 (Trutnov)
novinár, TV reportér.
Na TV Nova pracoval ako šéfreportér so špeciálnym režimom práce.
V roku 2006 z Novy odišiel.

tundra

- plochá nížina porastená machmi, lišajníkmi, travinami a nízkymi krami.

tunel

- stavba pod povrchom (zeme) umožňujúca pokračovanie komunikácie.

tunel, aerodynamický

- experimentálne zariadenie ku zisťovaniu silových účinkov na telesá obtekané vzduchom.

Tunel veľkého Svätého Bernarda

- Taliansko/Švajčiarsko
tunel v oblasti Priesmyku Svätého Bernarda v Alpách (2.468 m. n. ,m.).
Dĺžka tunela: 5.798 m.
Razenie tunela začalo na jar roku 1958 z Talianskej strany, o niekoľko týždňov neskôr na švajčiarskej strane. Robotníci raziaci tunel z oboch strán sa stretli v roku 1962.
Otvorený bol 19. 3. 1964.
Nadmorská výška ústia vo Švajčiarsku je 1.918 m. n. m., na Talianskej strane vo výške 1.875 m. n. m.

tunelár

- kto pracuje na stavbe tunela.
- kto tuneluje.

tunelovať

- raziť tunel.
- vykonávať podvodné finančné operácie.

tunelový

- majúci podobu tunela.

tuner

- rozhlasový prijímač bez zosiľňovacieho koncového stupňa.
- ladič, vylaďovač.

Tung-feng

- Čína; typ rakety stredného a ďalekého doletu ( Východný vietor ).

tungstein

- minerál, wolframan vápenatý (CaWO4) (zo švédskeho tungstein - ťažký kameň); je totožný s minerálom scheelit.

Tungtex 85 Sky Tower

- Tchaj-wan; mrakodrap v Kao-šiung; výška 347 metrov.

Tungurahua

- Ekvádor; sopka na juhu Ekvádoru. V auguste 2006 obnovila svoju činnosť.
- provincia.

Tunguzi

- pozri Evenkovia.

tunika

- spodný odev, obal, vrstva.
- odev voľného rovného strihu.

tuning

- rýchla jazda autom, porušovanie dopravných predpisov.

Tunisko
Tunisko

- severoafrická krajina. 1883: francúzsky protektorát. 1956: nezávislosť na Francúzsku.

Tunkin, Grigorij Ivanovič

- Rusko; 13. 10. 1906 - 23. 8. 1993; právnik. Predný teoretik praktického a medzinárodného práva v sovietskej ére. Riaditeľ zmluvno - právneho oddelenia ministerstva zahraničných vecí. Člen komisie pre medzinárodné právo v OSN.

tunning

- úprava exteriéru a interiéru automobilu, ladenie motora a hi - fi výbavy.

Tuol Sleng

- Kambodža; väzenie S-21.

Tuomioja, Erkki

- Fínsko; politik. 2006: minister zahraničných vecí.

Tupac Yupanqui

- Incká ríša. ? - ?: Inka. 2. incký panovník. Ríšu rozšíril dobyvačnými vojnami a zriadil prísne organizovaný štát.

Tupaka Amarú

- Incká ríša; † 1572 (sťatý Španielmi); panovník. Jeho smrťou vymrela posledná incká dynastia.

Tuparamos

- Uruguaj. 1962: hnutie, ktorého cieľom bolo priviesť Južnú Ameriku do takého chaosu, že by vypuklo ľudové povstanie v latinskoamerických štátoch. Jeho aktivity ustali na konci 70. rokov.

tupé

- malá parochňa včesaná do vlastných vlasov.

Tupiza

- Bolívia; hlavné mesto provincie Sud Chichas.

tuplák

- dvojlitrová nádoba, najm§ na pivo (i litrová).

Tupolev, Andrej Nikolajevič

- ZSSR; letecký konštruktér. 1937: lietadlo jeho konštrukcie ANT - 25 prekonalo bez medzipristátia 10. 148 km z Moskvy do kalifornského San Jacinta cez severný pól. 1937: zatknutý - obvinený zo sabotáže. Počas väzenia (4 roky) skonštruoval vo vojne masovo používaný bombardér Tu - 2. Dielo: Tu - 16 (bombardér); Tu - 104 (prvé sovietske prúdové dopravné lietadlo; prvý let 17. 6. 1955); Tu - 144 (supersonické dopravné lietadlo, vyrobených 13 kusov. Po dvoch haváriách v roku 1978 jeho prevádzka ukončená).

turacin

- prírodné červené farbivo rozpustné vo vode.

turban

- orientálna pokrývka hlavy zo zmotaného pásu textílie.

turbína

- rotačný lopatkový motor, v ktorom sa zo spádovej energie vody, pary alebo plynu priamo získava mechanická práca.

turbína, akčná

- rovnotlaká turbína. Jej lopatkami obežného kolesa teoreticky preteká para stále za rovnakého tlaku.

turbína, Girardova

- rovnotlaká vodná turbína, axiálna s pevnými obežnými a rozvádzacími lopatkami.

turbína, Kaplanova

- axiálna rýchlobežná vodná turbína s radiálnym rozvádzačom pre veľké výkony a malé spády. Podľa V. Kaplana.

turbína, parnákotva

- turbína premieňajúce tepelnú energiu pary na mechanickú prácu. Para sa privádza z parného kotla na do lopatkovitých vencov rozvádzača, v ktorom expanduje a mení tepelnú energiu v pohybovú a tu v obežných kolesách turbíny na mechanickú prácu. Tlak pary sa pri prechode obežným kolesom buď nemení (rovnotlaká parná turbína, akčná parná turbína; zostrojená v roku 1883 švédskym inžinierom C. G. de Lavalom), alebo para čiastočne expanduje i v obežnom kolese (parná turbína pretlaková, parná turbína reakčná; prvú zostrojil v roku 1884 anglický inžinier sir Ch. A. Parsons).

turbína, Parsonsova

- pozri parná turbína.

turbína, plynová

- rotačný prúdový motor, u ktorého pracovná látka stlačená kompresorom a ohriata teplom, expanduje v turbíne, v ktorej lopatkách mení svoju pohybovú energiu v mechanickú prácu.

turbína, plynová rovnotlaká

- plynová turbína so spaľovaním paliva v spaľovacej komore so stálym tlakom.

turbína, plynová s otvoreným obehom

- plynová turbína, u ktorej pracovná látka (zvyčajne spaliny zo spáleného paliva) po expanzii odchádzajú do atmosféry.

turbína, plynová s uzavretým obehom

- plynová turbína, u ktorej pracovná látka (zvyčajne vzduch) obieha v uzavretom okruhu, do ktorého sa teplo zo spalín privádza v povrchovom výmenníku.

turbína, rovnotlaká

- akčná turbína.

turbína, špirálová

- pretlaková vodná turbína, pred ktorej rozvádzačom je špirála vodnej turbíny.

turbo -

- prvá časť zložených slov majúca význam turbína, turbínový.

turboalternátor

- alternátor poháňaný parnou alebo plynovou turbínou.

turbokompresor

- odstredivý kompresor.

turbomotor

- synchrónny elektrický motor k pohonu turbokompresorov.

turbulencia

- prúdenie tekutín (plynov), pri ktorom sa rýchlosť v danom bode rýchlo a nepravidelne mení.

Turci, seldžuckí

- po roku 1038 dobyli značnú časť západnej Ázie a Malej Ázie. Porazili Byzantijcov u Manzikertu (1071)a ubránili sa križiakom. Ich ríšu (Seldžucká ríša) bola v yvrátená v roku 1243 Mongolmi.

Turco, Marty

- Kanada; * 13. 8. 1975; hokejový brankár.

Turček, František Jozef

- SR; 3. 12. 1915 (Badice) - 4. 3. 1977 (Banská Štiavnica); zoológ. Zakladateľ aplikovanej lesníckej zoológie stavovcov na Slovensku. Priekopník synekologických štúdií. Zaoberal sa ekológiou vtákov. Autor alebo spoluautor cca 250 vedeckých a odborných prác a 13 knižných publikácií.

Turecko
Turecká republika
Turecko

- štát na východe Stredozemného mora.
Rozloha 779.452 km2.
Hlavné mesto Ankara.
1299: vznik Osmanskej ríše.
14. - 15. storočie: rozvrátenie Byzanstkej ríše.
1460: ovládnutie Grécka.
1821: v Grécku protiturecké vzbury (Turci zmasakrovali 25.000 ľudí a 45.000 predali do otroctva).
1829 (1830): uznanie nezávislosti Grécka.
1897: grécko-turecké boje o sporné pohraničia územia, z ktorých vyšlo víťazne Turecko.
1912: prvá balkánska vojna proti Grécku končí porážkou a stratou územia.
1914 - 1918: účasť v I. svetovej vojne na strane Nemecka.
1923: Atatürk vyhlasuje Tureckú republiku a zahajuje modernizáciu.
1960 - 1961: vláda ozbrojených síl.
1974: obsadenie severného Cypru.
1980: vojenský prevrat.
1983: civilná vláda.
1984: zahájenie kampane kurdských teroristov.
1993: uzavretie hraníc s Arménskom (ako prejav solidarity s Azerbajdžanom v krvavom konflikte o Náhorný Karabach).
1997: medzi Gréckom a Tureckom uzavretá zmluva o nenásilnom riešení sporov.
1999: kurdský predák Abdulláh Öcalan odsúdený na trest smrti (poprava odložená).
2000: podpísaná mierová zmluva medzi Gréckom a Tureckom.

Turek, Roman

- ČR; * 21. 5. 1970; hokejový brankár.

Tureničová, Anna

- SR; diplomatka. 2007: veľvyslankyňa na Cypre.

turf

- konský dostih.

turfman

- milovník konského športu.

Turiasauris riodevensis

- druh bylinožravého dinosaura. Žil pred 150 miliónmi rokmi. V dospelosti dosahoval hmotnosť 40 - 48 ton. Zatiaľ najväčší známy európsky dinosaurus.

Turing, Alan

- Veľká Británia; matematik. V roku 1952 ako prvý prišiel s teóriou o vzniku farebných obrazcov na koži mačkovitých šeliem. Svoju teóriu nazval reakčne difúznou rovnicou .

turion
torion

- (v gotike a renesancii) pretiahnutá delostrelecká bašta s oblým čelom.
- (v baroku) hrubostenná viacposchodová delová bašta obyčajne podkovitého pôdorysu.

turistika

- súhrn činností súvisiacich s aktívnym pohybom a pobytom v prírode.

turistika, potratová

- príjazd turistiek do iného štátu za účelom podstúpenia umelého prerušenia tehotenstva.

turizmus

- cestovný ruch, odvetvie súvisiace s cestovaním.

Turíce

- kresťanský sviatok slávený 50 dní po Kristovom zmŕtvychvstaní, sviatok zoslania Ducha Svätého, Svätodušná nedeľa. Duch svätý bol zjavený ako tretia božská osoba Svätej Trojice. Známych je sedem darov Ducha Svätého: Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne Božej.

Turín

- Taliansko; mesto v severozápadnom Taliansku na úpätí západných Álp pri ústí rieky Dora Riparia do Pádu. V 1. storočí pred Kristom tu Rimania založili kolóniu pre veteránov z bitky u Aktia - Augusta taurinorum (asi 5.000 obyvateľov). Po páde Rímskej ríše mesto dobyli Langobardi. 1045: mesto pripadá savojským veľkovojvodom. 1563: hlavné mesto Savojského vojvodstva. 17. 3. 1861: Viktor Emanuel II. Savojský sa stal kráľom zjednoteného Talianska a Turín sa stáva hlavným mestom Talianska. 1865: hlavné mesto je prenesené do Florencie (a odtiaľ v roku 1870 do Ríma). 1899: založená automobilka FIAT.

Turkanakotva

- Keňa; bezodtokové jazero kedysi známe ako Rudolfovo jazero. V jeho okolí bol nájdený Kenyanthropus platyops . Jeho okolie je známe výskytom fosílnych pozostatkov zvierat a človeka.

Turkmenistan
Republika Turkmenistan
Turkmenistan

- republika v strednej Ázii. Rozloha 488.100 km2. Hlavné mesto Ašchabád. člen Spoločenstva nezávislých štátov (od 26. 12. 1991).

Turmair, Johannes

- Nemecko; 4. 7. 1477 (Abensberg) - 9. 1. 1534; humanista; aj Aventinus (podľa rodiska). 1509: vychovávateľ princov u bavorského dvora. 1817: dvorský historiograf. Dielo: 1519 - 1521: Annales ducum Boiariae.

turmalín

- minerál, polodrahokam. Chemicky tvorí veľkú skupinu borokremičitanov, ktoré obsahujú ďalšie najrôznejšie prvky. Vďaka tejto rozmanitosti môžu kryštály turmalínu obsiahnuť prakticky všetky odtiene farebného spektra. Minerál je v technike cenený pre svoje piezoelektrické a pyroelektrické vlastnosti. Tvrdosť 7 - 7,5.

turnaj

- krátkodobá súťaž viacerých družstiev alebo jednotlivcov.

turnaj, tandemový

- turnaj dvojčlenných družstiev.

Turner, Ike

- USA; † 12. 12. 2007 (San Diego); rokenrolový pionier. Manželka Tina (rozvod v roku 1976). 1951: údajne prvá rokenrolová nahrávka na svete - skladba Rocket 88, ktorú nahral so svojou skupinou The Kings of Rhythm. 1991: uvedený do rokenrolovej siene slávy

Turner, Ted

- USA; zakladateľ CNN (1980).

Turner, Tina (vlastným menom Annie Mae Bullock)

- USA; speváčka. Manžel Ike (rozvod v roku 1976).

turné

- súvislá rada vystúpení. šnúra, séria.

turniket

- otáčavé zariadenie vo vchode, otáčavé dvere.
- vstupné kontrolné zariadenie.
- súčasť dávkovacieho zariadenia.

Turnov

- ČR; obec. 1884: založená odborná stredná škola zlatnícka, kamenárska a umelecká (šperkárska), vo svojej dobe považovaná za najlepšiu odbornú školu v rakúsko-uhorsku (1930: založená školská klenotnica).

Turnovský, Josef Ladislav

- ČR; 1838 - 1901; novinár, prekladateľ a upravovateľ divadelných hier, spisovateľ. Zachránil množstvo rukopisov J. K. Tyla.

turnus

- pravidelne sa opakujúce poradie určitej činnosti, pravidelné postupné striedanie.

Turoň, David

- ČR; * 4. 10. 1983; hokejista.

Turri, Pellegrini

- vynálezca. 30. 4. 1808 zostrojil prvý funkčný písací stroj.

Turritopsis nutricola

- medúza pôvodom z Karibiku. Dorastá do veľkosti 5 mm.
Po dosiahnutí sexuálnej zrelosti a rozmnožení sa sa opäť vracia do nezrelého štádia (polyp) a začína znova dospievať.

Tursunzóda, Mírzó

- Tadžikistan; 2. 5. 1911 (Karatogh) - 24. 9. 1977 (Dušanbe); básnik a dramatik. Dielo: 1954: Hasani aróbakaš (Povozník Hašan); Mier s vami.

Turturro, John

- herec; režisér; Illuminata (hlavná roľa i réžia).

Tusar, Vladimír

- ČR; 18. 10. 1880 (Praha) - 22. 3. 1924 (Berlín); novinár a politik. 1908: šéfredaktor Rovnosti v Brne. 1916: jednateľ Českého zväzu. 1917: miestopredseda ríšskej rady. 8. 7. 1919 - 15. 9. 1920: predseda vlády.

Tusk, Donald

- Poľsko; politik. 2007: premiér.

Tussilago farfara

- podbeľ obecný. liečivá vlhkomilná rastlina.

tuš

- slávnostné fanfáry.
- čierna vodná farba.

Tutanchamon

- Egypt; 1359 - 1336 alebo 1337 (1338) pred Kristom (iné pramene uvádzajú 1323 pred Kristom); faraón z obdobia Novej ríše (12. faraón 18. dynastie; asi 1347 - 1339 (1338) pred Kristom, alebo aj 1319 - 1310, 1333 - 1323, pramene sa rôznia) od roku 1350 pred Kristom (podľa iných prameňov v rokoch 1357 - 1349 pred Kristom), vlastným menom Tutanaton. Preniesol hlavné mesto z Achetatonu, ktorý založil jeho otec Achnaton, späť do Vésetu. Manželka Achnesenamona (otec Achnaton (Amenhotep IV. )), ale matka bola iná. Po smrti Tutanchamona si vzala za manžela Aju, správcu Egyptu a faktického vládcu počas panovania Tutanchamona a asi aj vraha Tutanchamona). Zrušil Atonov kult a vrátil Egyptu mnohobožstvo, čo nasvedčuje, že za neho rozhodovali kňazi. V čase jeho vlády pokračovala výstavba známeho chrámu boha Amona v Luxore. Jeho ostatky (hrobka so sarkofágom) boli nájdené v roku 1922 (Howard Carter) v Thébách v Údolí kráľov. 5. 10. 1925 H. Carter otvoril sarkofág panovníka. V roku 2005 bol objavený i hrob jeho matky.

Tutsiovia

- Rwanda; kmeň, ktorý napadli militantní príslušníci Hutuov po roku 1994 po smrti prezidenta Juvénala Habyarimana vyvraždili na 800.000 Tutsiov a umiernených Hutuov. Kmeňové spory vznikajú aj v Burundi, kde tvoria Tutsiovia menšinu.

tutti-frutti

- rôzne ovocie.
- pestrá zmes.

Tutu, Desmond

- JAR; arcibiskup. 1984: Nobelova cena za mier za zásluhy v boji proti apartheidu a rasovej nenávisti.

Tuvalu
Tuvalu

- štátny útvar v Tichomorí. Rozloha 26 km2. Hlavné mesto Vaiaku (na atole Funafuti). 1978: vyhlásená nezávislosť.

Tuzex

- ČSSR; predajňa so zahraničným a tuzemským luxusným tovarom, v ktorom sa dalo nakupovať iba za špeciálne poukážky - bony.

Túria

- Španielsko; rieka. Pramení v pohorí Montes Universales. Ústi do Stredozemného mora. Na hornom toku sa nazýva Guadalaviar.

Türk, Danilo

- Slovinsko; politik.
11. 11. 2007: zvolený za prezidenta (22. 12. 2007 zložil prezidentskú prísahu).
2009: v januári požiadal o zníženie prezidentského platu.

Türk, Hikmet Sami

- Turecko
politik.
?. 5. 1999 - ?. 11. 2002: minister spravodlivosti.
29. 4. 2009: prežil atentát na neho spáchaný.

Tůma, Stanislav

- ČR
* 11. 6. 1950
† 14. 9. 2005
fotograf.

tvar, aerodynamický

- tvar telesa (auta, lietadla) obtekaného vzduchom upravený tak, aby odpor telesa bol čo najmenší.

Tvardowskij, Alexander Trifonovič

- ČR
* 21. 6. 1910
† 18. 10. 1871
básnik.
Autor folklórne ladených epických skladieb (Vojak Ťorkin), satirických poém (Dom u cesty, Ťorkin na onom svete) a lyrických reflexií.

Tvarožek, Tomáš

- SR
* 21. 12. 1892 (Brezová pod Bradlom)
† 20. 7. 1945 (Bratislava)
politik.
Počas SNP člen SNR.

tvarôžky, olomoucké

- olomoucké tvarůžky, syrečky, syrčeky; odtučnený mäkký, pod mazom zrejúci syr z netučného kyslého tvarohu. Majú ojedinelú pikantnú chuť, typickú vôňu, povrch so zlatožltým mazom a súdržnú polomäkkú až mäkkú konzistenciu s patrným svetlejším jadrom.

tvary, analytické

- vyjadrujú pomocnými slovami tie vzťahy a významy, ktoré syntetické tvary vyjadrujú zmenou tvaru slova (skloňovaním, časovaním).

tvary, kondocionálne

- tvary podmieňovacieho spôsobu.

tvary, opisné

- zložené tvary
v jazykovede spojenie tvaru slova plnovýznamového s tvarom slova pomocného (budem robiť, robil by som).

tvary, slovesné neurčité

- slovesné tvary, ktoré nevyjadrujú gramatickú osobu. Majú niektoré vlastnosti slovies (slovesný rod a väzbu) i mien (menný rod, skloňovanie). Patrí sem infinitív, supinum, gerundium, participia.

tvary, supletívne

- tvary toho istého slova tvorené od rozličných základov (napr. ide – šiel, dobrý – lepší).

tvary, syntetické

- vyjadrujúce zmenou tvaru slova (pri skloňovaní alebo časovaní) tie vzťahy, ktoré vyjadrujú analytické tvary pomocnými slovami.

tvil
twill

- jemná bavlnená alebo hodvábna krepová tkanina.

tvíd
tweed

- mäkká vlnená látka z hrubej česanej alebo mykanej priadze s farebnými uzlíkmi.

tvrdenie, absurdné

- odporujúce logickým zákonom alebo pravidlám, ktoré stanovia významy slov.

Tvrdík, Jaroslav

- ČR; politik. Manželka Jana. Dcéra a syn (dvojčatá) Nelly a Tomáš (* 19. 8. 2005). 2001 - 2003: minister obrany. 2003: generálny riaditeľ Československých aerolínií (ČR).

tvrdosť, Brinellova

- tvrdosť kovov určovaná vniknutím oceľovej guľky zatlačovanej do materiálu určitým tlakom.

Twain, Mark
Samuel Langhorne Clemens

- USA
* 30. 11. 1835 (Florida)
† 21. 4. 1910 (Redding)
spisovateľ, vlastným menom Samuel Langhorne Clemens. Lodivod na Mississippi (odtiaľ prezývka Mark Twain - dve siahy).

Dielo:
Dobrodružstvá Toma Sawyera
Dobrodružstvá Huckleberryho Finna
Život na Missisippi
Yankee na dvore kráľa Artuša
Pozlátený vek
Princ a žobrák
Slávny skákavý žabiak z okresu Calaveraz
Ako som sa pretĺkal (cestopis)
Život na Missisippi (črta)
Panna v zbroji
Tajomný cudzinec.

tweed

- tvíd; mäkká vlnená látka z hrubej česanej alebo mykanej priadze s farebnými uzlíkmi.

twens

- mládež vo veku okolo 20 rokov.

Twiggy

- Veľká Británia; * 1949 (Londýn); modelka, občianskym menom Leslie Hornby.

twill

- tvil; jemná bavlnená alebo hodvábna krepová tkanina.

twinset

- dvojitá sada.
- súprava pulóvra a vesty.

twist

- spoločenský tanec v štvordobom takte, pôvodom z USA.
- bavlnená priadza.

Two IFC

- Čína; mrakodrap v Hongkongu; výška 415 metrov.

two-step

- twostep; spoločenský tanec rýchleho tempa.
- hudobná skladba k tancu.

twostep

- two - step; spoločenský tanec rýchleho tempa.
- hudobná skladba k tancu.

TWRA

- Sudán; sudánska odnož al-kajdy (Third World Relief Agency).

TX-33-52

- USA; pomocný štartovací raketový motor na tuhé pohonné hmoty s ťahom 240 kN

TX-526-2 Castor IVkotva

- USA; pomocný štartovací raketový motor s ťahom 379,3 kN.

TX1

- Veľká Británia; londýnske taxíky, ktoré patria ku koloritu mesta. Vyrába ich od roku 1919 jediná firma v Coventrya majú unikátne technické parametre.

txistua

- baskická píšťala.

txistularia

- baskický pištec. Ľavou rukou ovláda píšťalu txistua a pravou bubienok damboliňa.

tybink

- oceľový, liatinový, železobetónový dielec montovaného ostenia v tuneloch alebo banských chodbách.

tyč, torzná

- pružina v tvare tyče namáhaná krútením (torziou), slúžiaca na odpruženie nárazov (napr. motorových vozidiel a pod.), krútiaca tyč.

tyčonga

- netradičný šport.

Tyfón

- v gréckej mytológii stohlavý obor.
Syn Kerberos. Dcéra Chiméra, Sfinga, Hydra.

Tyl, Josef Kajetán

- ČR; * 1808 (Kutná Hora), † 1856; dramatik, herec, prozaik a novinár. Manželka Magdaléna Forchheimová. Mal sedem detí s mladšou sestrou manželky Annou, s ktorou žili v spokojnej domácnosti. Používal pseudonymy Tyll, Till, Tylly, Tilly, Týl (do roku 1836). Organizátor národného kultúrneho života a hlavný predstaviteľ sentimentálne vlasteneckého romantizmu.
1834: s Karlom Hynkom Máchou, Jánom Kollárom a Karlom Sabinou zakladá Kajetánske divadlo. V divadle pôsobí do roku 1837.
1846 - 1851: dramaturg Stavovského divadla.

Dielo:
Krvavé křtiny aneb Drahomíra;
Fidlovačka (premiéra 21. 12. 1834 v Kajetánskom divadle);
Strakonický dudák;
Jiříkovo vidění;
Paličova dcera.

Tyler, Liv

- USA; * 1. 7. 1977; herečka. Otec Steven Tyler (člen skupiny Aerosmith). Matka Bebe Buell (modelka). Manžel Royston Langdon (hudobník; sobáš 2003). Syn Milli William ( * 2003). Filmografia: Heavy; Nemý svedok; Empire Records (hudobná komédia, uvádzané ako Na plné pecky); 2003: Pán prsteňov: Návrat kráľa; Zvodná krása; Armageddon; Všetci hovoria: Milujem ťa; To je náš hit; Posledný mejdan; Rande (Inventing the Abbots); Vitajte v Holly Springs; Plunket & Macleane; Začalo to jednej noci; Dr. T. a jeho ženy; Otec na plný úväzok.

Tylšar, Zdeněk

- ČR; † ?. 8. 2006; hornista. Sólohornista Českej filharmónie. Vyučoval na pražskom konzervatóriu a na AMU.

tymiántkotva

- korenie z kvetov niektorých druhov materinej dúšky.

Tymošenková, Julia

- Ukrajina; * 27. 11. 1960 (Dnepropetrovsk); politička. Manžel Oleksander. Dcéra Eugénia (Jevhenija; manžel Sean Carra, britský rockový spevák). 1996: poslankyňa. 1999 - 2001: vicepremiérka zodpovedná za energetiku (pre svoju podnikateľskú minulosť prezývaná plynárenská princezná ). 2001: vyšetrovaná vo väzbe pre podozrenie z korupcie. 24. 1. 2005: premiérka. 8. 9. 2005: odvolaná s celou vládou pre rozmáhajúcu sa korupciu. 18. 12. 2007: menovaná za premiérku.

tympanon

- vnútorná plocha štítu antických chrámov orámovaná rímsou.
- obecne vnútorná plocha frontonu. Býva dekorovaná.

tympanum

- ušný bubienok.

tympany

- kotle; bicí hudobný nástroj.

tymus

- thymus; brzlík. Žľaznatý orgán, zložený z jednotlivých lalôčikov, pozdĺžneho tvaru. Brzlík ovplyvňuje rast organizmu a tlmí tvorbu pohlavných hormónov.

tyndalizácia

- prerušované zahrievanie tekutín s cieľom zničiť spóry mikroorganizmov.

Tyňanov, Jurij Nikolajevič

- ZSSR; 1894 - 1943; spisovateľ, literárny vedec. Autor románov o dekabristoch. Dielo: Osudové námestie; Smrť okuliarnatého vezíra; Puškin.

Tyndall, John

- Veľká Británia; 2. 8. 1820 (Leighlin Bridge) - 4. 12. 1893 (Hindhead); fyzik. Venoval sa štúdiu diamagnetizmu, akustiky, tepla a optických vlastností roztokov. Objavil optický jav v kalných substanciách po ňom pomenovaný.

typ

- vzor, znak, ustálený tvar, predstaviteľ, reprezentant spoločných vlastností.

typ, alpský

- v antropológii jeden z typov bielej rasy vyskytujúci sa v Alpách a ich okolí.

typ, antropologický

- súbor telesných, tvarových a farebných znakov človeka, podľa ktorých sa ďalej delí na rasy.

typ, auditívny

- sluchovo vnímavý.

typ, cerebrálny

- človek s telesnými znakmi: veľká mozgová časť hlavy, ostatné časti tela gracilné, málo vyvinuté svalstvo.

typ, europoidný

- europoidný.

typ jazyka, aglutinačný

- vyjadrujúci gramatické vzťahy a kategórie zvláštnymi afixami pripájanými k nemennému koreňu slova alebo k sebe navzájom, napr. maďarčina.

typ jazyka, syntetický

- vyjadrujúci syntaktické vzťahy prevažne pomocou afixov úzko spojených so slovným základom (napr. latinčina).

typ, laponoidný

- jeden z antropologických typov mongoloidnej rasy charakterizovaný malou telesnou výškou, širokou tvárou a nosom, tmavými vlasmi a očami (podľa Laponcov).

typ, laterálny

- typ pyknický, brachymorfný (opak je astenický typ).

typ, letozómny

- typ astenický, dolichomorfný, lineárny (opak je pyknický).

typ, lineárny

- v antropológii astenický typ, , leptozómny, dolichomorfný (opak je pyknický).

typ, muskulárny

- človek s telesnými znakmi: široký hrudník a ramená, dobre vyvinuté svalstvo.kotva

typ, spektrálny

- určovanie typov hviezd podľa spektra ich žiarenia. U typov F až G boli pozorované supererupcie o energiách stokrát až desaťmiliónkrát väčších, ako najmohutnejšie erupcie na Slnku.

typ, vizuálny

- zrakovo vnímavý.

typizácia

- výber, zjednodušovanie predmetov, zariadení, pracovných postupov podľa typických vlastností (parametrov) tak, aby tento výber stačil pokryť hlavné potreby a bol z ekonomického a technologického hľadiska najvýhodnejší.
- roztriedenie podľa typov.

typograf

- kvalifikovaný polygrafický pracovník.
- typ sádzacích strojov.

typografia

- technika tlače z výšky, kníhtlač.
- súborné označenie pre tlačiarenský priemysel.

typológ

- vedec zaoberajúci sa typológiou.
- odborník v typológii.

typológia

- veda o typoch.
- sústava alebo spôsob triedenia jednotlivých javov do určitých typových skupín.
- v psychológii štúdium typov (jednotlivcov s ich fyzickými a psychickými vlastnosťami) a systém klasifikácie týchto typov.
- v lingvistike náuka o základných rozdieloch a zhodách v systémoch jazykov a ich vzájomných vzťahoch.
- v lesnom hospodárstve náuka zaoberajúca sa lesmi ako rastlinným spoločenstvom a ich vzťahom k prostrediu.

typológia, jazyková

- v jazykovede skúmanie jazykov podľa ich štruktúry.

typosonograf

- prístroj na automatický písomný zápis hovoreného slova.

typy pôdy, klimazonálne

- typy pôdy závislé od klímy.

tyran

- samovládca, samozvaný diktátor, krutovládca.

tyrania

- aj tyrranis; forma jedinovlády v starovekom Grécku.
v prenesenom zmysle každá forma jedinovlády a zvôle.

tyranizovať

- týrať, trápiť, utláčať, používať násilie.

tyrannis

- pôvodne jedna z foriem monarchie bez významu utláčania a krutovlády.

tyranosaurus rextyranosaurus
(tyrannosaurus rex)

- (kráľ krutých plazov); dravý druhohorný severoamerický dinosaurus. Bol dlhý a vysoký až 12 m. Hlavu mal dlhú 1,5 metra. V tlame mal 50 zubov, ktoré sústavne vypadávali a dorastali, boli dlhé až 15 cm. Mal mohutné zadné nohy, predné boli nepatrné. Žil zhruba pred 65 miliónmi rokov v pozdnej kriede v Severnej Amerike a v Strednej Ázii.

Tyrannotitan

- rod dinosaurov z čeľade Charcharodontosauridae.

tyratron

- plynom plnená výbojka (trióda), ktorej mriežka ovláda svojim predpätím okamžik zapálenia výboja. Používa sa ako usmerňovacia elektrónka a riadiaci prvok v prúdových obvodoch.

tyreoidea

- štítna žľaza; žľaza s vnútornou sekréciou.

tyretoxikóza

- otrava spôsobená zvýšenou činnosťou štítnej žľazy.

tyristor

- polovodičový prvok s ventilovým účinkom. Používa sa v regulačnej technike k ovládaniu veľkých výkonov.

tyrkyskotva

- kalait, turecký kameň. Svetlomodrý až zelenomodrý trojklanný nepriehľadný nerast, vodnatý zásaditý fosforečnan hlinito - meďnatý. Cenený drahokam.

tyrobiont

- organizmus žijúci iba na rašelinisku.

tyroxín

- hormón produkovaný štítnou žľazou, trijódtyronin. Ovplyvňuje látkovú výmenu.

tyrozín

- aromatická neesenciálna aminokyselina. Je dôležitý pre syntézu hormónov štítnej žľazy (tyroxinu).

Tyrš, Miroslav

- ČR* 17. 9. 1832 (Děčín)
† 8. 8. 1884 (Tyrolské Alpy)
profesor umenia a estetiky na českej univerzite v Prahe.
Manželka Fügnerová (sobáš v roku 1872).
Zakladateľ Sokola.

Tyson, Mike

- USA; * 30. 6. 1966 (New York); boxer. 1978: ako problémové dieťa zavretý do ústavu. 6. 3. 1985: debut v profesionálnom boxe (proti Hectorovi Mercedes - duel vyhral; boxoval do 11. 6. 2005). 1986: stáva sa historicky najmladším majstrom sveta v ťažkej váhe. 1988: manželka Robin Givens (herečka; po jej obvinení z domáceho násilia prichádza rozvod). 1992: odsúdený na 6 rokov za znásilnenie Deesiree Washington (tzv. čierna kráľovná USA). 1997: v dueli s Evanderom Holyfieldom 28. 6. 1997 (v roku 1996 mu zobral titul) súperovi odkusol kus ucha - najväčší škandál v dejinách boxu. 2002: prehráva s Lennoxom Lewisom (Veľká Británia). 2005: po porážke od Kevina McBrida končí kariéru.

týfus, abdominálny

- brušný týfus.

týmus

- týmusová žľaza.

týpí

- teepee, tepee; indiánsky kužeľovitý stan s kolovou kostrou.

Týrlová, Hermína

- ČR; 11. 12. 1900 (Březové Hory) - 3. 5. 1993 (Zlín); režisérka a animátorka. Manžel Karel Dodal. 1925: začala pracovať na reklamných kreslených a trikových filmoch. 1933 - 1938: pôsobila v spoločnosti Irefilm. 1939: prišla do ateliérov v Zlíne. 1947: film Vzpoura hraček ocenený na festivaloch v Benátkach a Bruseli. 1948: získala zlatú medailu v Benátkach za snímok Ukolébavka. 1986: dokončila svoj posledný snímok Pohádka na šnůře. Filmografia: 1942 - 1944: Ferda Mravenec (spoluréžia Ladislav Zástěra); 1947: Vzpoura hraček (spoluréžia František Sádek); 1948: Ukolébavka; 1951: Nepovedený panáček (spoluréžia K. M. Walló); 1958: Uzel na kapesníku (spoluréžia Josef Pinkava); 1963 - 1969: séria tzv. vlněných pohádek (Vlněná pohádka; Chlapeček nebo holčička; Sněhulák; Psí nebe; Vánoční stromeček; Hvězda betlémská); 1971 - 1974: cyklus tzv. plstěných pohádek (Toulavé telátko; Ukradené dítě; Jak pejsek vyčmuchal darebáka; Pejskův sen; Obávaná kačena; . . . ); 1974 - 1976: seriál O kocourkovi Modroočkovi; 1977 - 1978: séria príbehov Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka; 1979 - 1980: cyklus z vizovického pečiva.

týždeň

- kalendárna jednotka, 7 dní.

týždeň, biely

- heptomada alba; týždeň po Veľkej noci.

týždeň, Palachov

- ČR; mohutná vlna protikomunistických demonštrácií na Václavskom námestí v Prahe, ktorá začala 15. 11989.

týždeň, pašiovýkotva

- posledný Veľkonočný týždeň.

týždeň pracovný, päťdňový

- pracovný týždeň s pracovnou dobou 40 - 42 hodín. V Československu zavedený 29. 9. 1968.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz