Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

-skop

- v zloženinách druhá časť s významom pozorovanie, videnie, vyšetrovanie zrakom (napr. gastroskopia, rektoskopia).
- v zloženinách druhá časť s významom vedecká metóda založená na pozorovaní, skúmaní pomocou špeciálnych prístrojov (napr. daktyloskopia, spektroskopia).

-skopia

- druhá časť zložených slov majúca význam zisťujúci, detekujúci.

-stomach

- v zloženinách druhá časť s významom vzťah k žalúdku, žalúdkový.

s

- fyzikálna značka pre sekundu (jednotka času).
- fyzikálna značka pre permitivitu.
- v geometrii označenie pre dĺžku dráhy.
- v geometrii označenie pre sklz.
- temná sykavka, ktorá vzniká pri prechode trvalého prúdu vzduchu bez napätia hlasiviek štrbinou medzi prednou časťou jazyka a zubami.

S

- značka jednotky elektrickej vodivosti siemens.
- v matematike označenie pre plochu.
- chemická značka prvku síra.
- v matematike a fyzike označenie pre entropiu systému.
- v kvantovej fyzike označenie pre podivnosť.
- fyzikálna značka pre hustotu prúdu (aj J).
- fyzikálna značka pre zdanlivý výkon.

s. a.
sine anno

- bez udania roku, letopočtu.

S. P. Q. R.
Senatus Populusque Romanus

- senát a ľud rímsky, antický názov rímskeho štátu, senatus populusque Romanus.

S-1

- USA; prvý stupeň Saturna I; poháňaný ôsmimi motormi H - 1.

S-1A

- USA; družica Explorer 7.

S-2

- USA; družica Explorer 6.

S-21
Tuol Sleng

- Kambodža; phnompenhské väzenie počas vlády Červených Khmérov. Pôvodne budova francúzskeho lýcea. Počas vlády Červených Khmérov tu bolo zriadené väzenie, v ktorom boli mučení a vraždení Kambodžania. Riaditeľom väznice bol Kang Kek Ieu. Vo väznici bolo zavraždených na 1.600 väzňov.

S-3

- USA; družica Explorer 12.

S-3A

- USA; družica Explorer 14.

S-3B

- USA; družica Explorer 15.

S-6

- USA; družica Explorer 17.

S-15

- USA; družica Explorer 11.

S-30

- USA; družica Explorer 8.

S-3A

- USA; družica Explorer 13.

S-48

- USA; družica Explorer 20.

S-55B

- USA; družica Explorer 16.

S-55C

- USA; družica Explorer 23.

S-56kotva

- USA; družica Explorer 9, Explorer 19.

S-56C

- USA; družica Explorer 24.

S-56D

- USA; družica Explorer 39.

S-66

- USA; družica Explorer 22.

S-74

- USA; družica Explorer 18.

S-3D

- USA; raketový motor na kvapalný kyslík a kerosín s ťahom 730 kN.

S-IC

- USA; prvý stupeň Saturna V poháňaný piatimi motormi F - 1.

S-II

- USA; druhý stupeň Saturna V poháňaný piatimi motormi J - 2.

S-IV

- USA; druhý stupeň Saturna I; poháňaný šiestimi motormi RL - 10.

S-IVB

- USA; druhý stupeň Saturna IB; poháňaný motorom J - 2.

S-vlna

- strižná, priečna seizmická vlna. Má kmity kolmé ku smeru šírenia sa. Šíri sa pomaly.

sA

- značka pre statampér.

SA
Sturmabteilung

- Nemecko; ozbrojená zložka NSDAP (Sturmabteilung - úderný oddiel), stranícka armáda (NSDAP). Založená v roku 1921, existovala do roku 1945.

saab

- automobil švédskej značky SAAB.

SAAB
Svenska Aeroplan Aktiebolaget

- švédsky letecký a automobilový koncern.

Saadat, Ahmad

- Palestína
radikálny vodca.
2006: generálny tajomník Ľudovej fronty pre oslobodenie Palestíny.
15. 3. 2006 zatknutý izraelskou armádou (podozrivý z účasti na vražde izraelského ministra Rechavama Zeeviho.

Saakašvili, Michail

- Gruzia
politik.
Manželka Sandra Roelofs (Holandsko). Syn Eduard, Nikoloz.
2000 - 2001: minister spravodlivosti, šéf opozičného Národného hnutia.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008: prezident.

Saalbach, Astrid

- Dánsko
* 29. 11. 1955 (Kodaň)
spisovateľka.
Autorka divadelných, rozhlasových a TV hier, zbierok poviedok.

Dielo:
1986: Tanečná hodina (Dansetimen).

saamčina
lapončina

- ugrofínsky jazyk používaný Laponcami v severnom Nórsku, Švédsku, Fínsku a na polostrove Kola (Rusko).

sab

- značka pre sabin.

Saba

- Taliansko; 9. 3. 1883 (Terst) - 25. 8. 1957 (Gorice); básnik, poviedkár a esejista židovského pôvodu, vlastným menom Umberto Poli. Spolupracovník a autor programu časopisu La Voce.

sabadila

- juhoamerická ľaliovitá rastlina rodu Schoenocaulon, ktorej semená obsahujú alkaloidy (napr. veratrín), používaná v lekárstve a veterinárstve.

Sabah, Džábir Ahmad Džábir

- Kuvajt; † ?. 1. 2006; 1977 - 2006: emir.

Sabah, šajch Ahmad Fahd

- Kuvajt; 2005: minister ropného priemyslu.

sabal

- palma rodu Sabal pochádzajúca z karibskej oblasti, pestovaná v niekoľkých druhoch pre pevné vlákna na výrobu košíkov, klobúkov a i.

sabatkotva

- zlet, slávnosť čarodejníc. Sú miestom obscénností, hýrenia a uctievania diabla.
- sabbat, šabat, šabbat; u Židov sobota, posledný deň v týždni, deň kľudu a bohoslužieb.

sabatista

- príslušník rôznych kresťanských siekt sláviaci židovský sabat.

sabbat
sabat
šabat
šabbat

- u Židov sobota, posledný deň v týždni, deň kľudu a bohoslužieb.

sabellianizmus

- kresťanský smer v 3. a 4. storočí vychádzajúci z učenia mnícha Sabellia z Líbye, podľa ktorého Boh vystúpil najprv v podobe Otca, potom Syna a nakoniec Ducha Svätého.

sabin

- jednotka zvukovej pohltivosti, značka sab (podľa amerického fyzika W. C. Sabina).

Sabin, Albert

- USA; autor živej perorálnej vakcíny proti obrne. Podieľal sa na projekte vymýtenia detskej obrny - programe Polio Plus.

Sabol, Slavomír

- SR; teológ. 17. 12. 2007: sa stal biskupom Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV).

Sabolová, Veronika

- SR; * 20. 6. 1980 (Košice); sánkarka.

sabotáž

- úmyselné, zvyčajne organizované ničenie a znemožňovanie výroby, marenie činnosti iných.

sabotážnictvo
sabotérstvo

- činnosť sabotážnika, sabotérstvo.

sabotážnik
sabotér

- kto sabotuje, sabotér.

sabotér
sabotérka
sabotážnik

- kto sabotuje.

sabotérstvo

- sabotážnictvo.

sabotovať

- robiť sabotáž, sabotáže.
- sabotážou poškodzovať.
- odmietať zapojiť sa do nejakej činnosti a tak komplikovať jej priebeh zámerným ignorovaním, pasivitou, narúšaním jej pravidiel.

Sabou, Jiří

- ČR; * 5. 12. 1974; futbalista.

Sabovčík, Jozef

- SR; * 4. 12. 1963 (Bratislava); krasokorčuliar. Manželka Weinman (Kanada, krasokorčuliarka). Syn Blade (Ostrie), Jozef. 1983: 3. miesto na ME. 1984: 3. miesto na ZOH. 1985, 1986: majster Európy. Žije v Kanade.

saburafu

- starojaponský termín pre označenie osôb v službe vyššej šľachte.

Sabah, Džábir Ahmad Džábir

- Kuvajt; 1989: emir šejch.

Sabra

- Palestína; palestínsky uprchlícky tábor.

sabráž

- spôsob otvárania fliaš so šampanským - opdsekávania hrdla fľaše aj so zátkou pomocou šable.

sacbes

- (biele cesty); obradné náboženské cesty vrúbené oltármi stavané na polostrove Yucatán okolo roku 1000. Najdlhšia z nich meria 99 kilometrov a vedie z Coby do Yaxuny a je úplne priama.

sacerdotálny

- kňazský.
- spojený s náboženstvom, cirkevný.

sacerdócium

- kňažstvo.

Saccharomyces Cerevisiae

- pivovarnícka kvasinka. Používaná ako základ droždia v pekárňach i pivovaroch.

Sacco, A.

- USA; astronaut. Len na STS-73.

sacculus

- súčasť vnútorého ucha, rovnovážneho ústrojenstva. Blanitý váčok s riasovými bunkami. Spolu so utriculusom zisťuje smer tiaže.

Sadat, Anvar

- Egypt; 1918 - 1981 (zavraždený); 1970 - 1981: prezident.

SADC

- Juhoafrické rozvojové spoločenstvo.

sadhu

- hinduistický svätec.

Sadi Carnot, M. F.

- Francúzsko; 1887 - 1894: prezident.

sadista
sadistka

- človek, u ktorého sa prejavuje sadizmus.

sadizmus
aktívna algolagnia

- sexuálna úchylka prejavujúca sa týraním partnera (podľa francúzskeho spisovateľa markíza de Sade, ktorý túto úchylku beletristicky opisoval).
- sklon ku krutosti, záľuba v trýznení (ľudí, zvierat).

Sadler, Jozef

- SR; 1791 (Bratislava) - 1849; botanik. Vynikol v oblasti papradín a húb.

sadomasochista

- človek, u ktorého sa prejavuje sadomasochizmus.

sadomasochizmus

- sexuálna deviácia so sadistickými i masochistickými sklonmi.

Sadoul, Georges

- Francúzsko; 4. 2. 1904 (Nancy) - 13. 10. 1967 (Paríž); filmový historik. Dielo: Histoire générale du cinéma (5 zv. , Dejiny svetového filmu, 1947 - 54); monografie: 1952: Chaplin; 1960: Gérard Philipe.

Sadr, Muktadakotva

- Irak, radikálny šíitsky klerik a vodca (2004).

Sadr, Sádik, ajatolláh

- Irak; † 1999 (údajne zavraždený režimom Saddáma Husajna); syn: Muktada Sadr.

sadra

- hemihydrát síranu vápenatého (CaSO4. 1H2O). Vzniká pálením sadrovca.

sadrovec

- dihydrát síranu vápenatého - CaSO4. 2H2O.

SADS
Sudden Adul Death Syndrom

- syndróm náhleho úmrtia dospelých.

saducej
saduceus
saducejci

- člen sekty vyššieho kňazstva jeruzalemského chrámu, ktoré náležalo politickému a náboženskému vedeniu Židov.

saduceus
saducej

- člen sekty vyššieho kňazstva jeruzalemského chrámu, ktoré náležalo politickému a náboženskému vedeniu Židov.

sadzba

- stanovená výska poplatkov alebo peňažnej odmeny za úradné výkony alebo za prácu.
- v doprave poplatok za prevážanie tovaru.
- v práve výmer trestu.
- v typografii sádzanie textu v tlačiarni.
- v typografii vysádzaný text.

sadzba, bloková

- v polygrafii riadkovanie tvoriace štvorcové alebo obdĺžnikové obrazce.

sadzba, kompresná

- v polygrafii neprekladaná ručná al. strojová sadzba, v ktorej riadok tesne dolieha na riadok.

sadzba, lombardná

- v peňažníctve sadzba stanovená pre lombardy ústrednou bankou.

saeculum

- storočie.
- vek.

SAF
Spacecraft Assembly Facility

- USA; oddelenie kozmických sond Laboratória pre tryskové pohony v Kalifornii.

safaládka
safaláda

- druh údeniny, mleté mäso v krátkom a hrubšom črevnom obale.

safari

- lovecká výprava na africkú zver.
- zoologická záhrada s voľným výbehom pre zver.
- odev s prvkami loveckého štýlu.

safe
sejf

- bezpečnostná schránka, trezor.

safety car

- v automobilových pretekoch spomaľovacie vozidlo. Vychádza na trať pri problémoch na pretekárskom okruhu (havária, znečistený povrch a pod.). Počas jeho prítomnosti na trati je obmedzená rýchlosť a zakázané predbiehanie sa pretekárov, poradie jazdcov sa nemení.

safián

- veľmi mäkká, lesklá useň s jemne brčkavým lícom, vyrobená z koziny, teľaciny alebo baraniny, vyčinená rozličnými druhmi sumachu a dubienkami, dnes používaná len ojedinele v brašnárstve.

safián, čierny

- marokén.

Safin, Marat

- Rusko; tenista. 2000: 1. miesto na US Open. 2005: 1. miesto na Australian Open.

safián

- jemná koža u koziny, teľaciny alebo baraniny.

safír

- drahokam, odroda korundu.

saflor

- rastlina rodu Carthamus, rastúca od Stredomoria až po Stred. Áziu, jeden jej druh sa pestuje ako olejnina a používa sa na výrobu stolového oleja, mydla, karmínového farbiva a i.

saflorit

- nerast kovovolesklej farby kryštalizujúci v jednoklonnej sústave, arzenit kobaltu.

safrol

- látka nachádzajúca sa v gáfrovom oleji, používaná na výrobu liekov a v kozmetike.

Sagan, Carl

- USA
† 20. 12. 2006
astronóm.

Sagan, FrançoiseFrançoise Sagan

- Francúzsko
* 21. 6. 1935
† 24. 9. 2004
spisovateľka.
Autorka divadelných hier.

Dielo:
Dobrý deň, smútok (román).

Sagand

- Irán
uránová baňa.
Urán bol v nej objavený v roku 1985.

Sagarmatha

- Nepál
národný park ("Hlava v oblakoch") založený v roku 1976 (v roku 1979 zapísaný na listinu UNESCO), na území ktorého leží najväčšia hora sveta - Mount Everest (nepálsky názov Mount Everestu). Rozloha parku je 1. 148 km² (založený 19. 7. 1976). V roku 1976 park zapísaný na zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO.

SAGE 1kotva

- USA; (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment); druhá družica programu AEM. Merala zmeny koncentrácie ozónu, vodných pár, aerosólov a podobne. v atmosfére. štart: 18. 2. 1979; hmotnosť 147 kg; životnosť 40 rokov.

sagebrush

- rastlinná formácia polopúšťových oblastí záp. časti USA, kde prevažuje šalviový porast.

sagenit

- žltá odroda rutilu vo forme jemných ihlicovitých zhlukov.

sagitálny

- predozadný; rovnobežný so strednou (mediálnou) rovinou tela.
- rovnobežný so strednou osou rastliny.

Sagittaridy

- meteorický roj. Úplné označenie Sagittaridy. Začiatok aktivity 25. 5. , koniec aktivity 12. 6. Charakter: skôr slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 30 km/s.

Sagittarius

- latinské pomenovanie súhvezdia Strelec.
- čierna diera v centre Galaxie (galaxie, v ktorej leží i naša Slnečná sústava).

Sagittarius A*
Sgr A*

- v roku 1974 objavený rádiový a infračervený zdroj v jadre Galaxie. Je obklopený hustou hviezdokopou a hviezdy okolo neho obiehajú rýchlosťou 1.000 km/s. Jedná sa o čiernu dieru.

Sagittarius A East
Sgr A East

- supernova v centre Galaxie. Spolu so Sgr A* tvorí stred Galaxie.

saguaro
Carnegia gigantea

- obrí kaktus rastúci v púšti Sonora. Dožíva sa asi 200 rokov.

Saguaro

- USA
národný park s ohromnými kaktusmi a rozličnou faunou.

sagyz

- súborný názov bylín z čeľade hviezdnicovitých, ktorých korene obsahujú kaučuk.

Sahara; Španielska

- Sahara Espanol; bývalá španielska zámorská kolónia na severozápade Afriky. Rozloha 266.000 km².

Sahel

- južná časť Sahary. Jedno z najsuchších miest na Zemi.

sahel

- africký typ krajiny so suchomilnou vegetáciou.

Sahelanthropus tchadensis

- druh hominida. 19. 7. 2001 lebku tohto hominida objavil Ahunt Džimdumalbaj v Čade. Lebku (obsah 360 - 370 cm3) popísal Michel Brunet. V Čade ju pomenovali Tumaj (Nádej na život, aj Toumai). Jeho pozostatky boli objavené v toku 2002 v čadskej púšti. Vek lebky je odhadovaný na 6 - 7 miliónov rokov. Reprezentuje samostatný druh, ktorý stál na počiatku prvých afrických ľudí.

sahib

- (v arabskom prostredí) označenie druha, pána alebo veliteľa.
- (v Indii) označenie alebo oslovenie Európana.
- zdvorilé oslovenie.

sahli

- sálový hokej s ľahkou loptičkou a ľahkými hokejkami.

Sahlin, Mona

- Švédsko; * 1957; politička. 2004: ministerka pre otázky prisťahovaleckej politiky. 17. 3. 2007: predsedkyňa Švédskej sociálnodemokratickej robotníckej strany (SAP).

Sahula, František

- ČR; * 8. 4. 1963, † 2. 5. 2008 (zavraždený); spevák. Člen kapely Tři sestry.

sacharát

- zlúčenina sacharózy s hydroxidmi alkalických kovov.

sacharáza

- enzým štiepiaci sacharózu.

sacharid

- organická látka obsiahnuté v rastlinných a živočíšnych tkanivách, glycid.

sacharid, jednoduchý

- monosacharid.

sacharid, zložený

- oligosacharidy a polysacharidy.

sacharidáza

- enzýmy katalyzujúce hydrolytické štiepenie glykozidových väzieb.

sacharidykotva

- organické zlúčeniny uhlíka, vodíka a kyslíka v rastlinných a živočíšnych tkanivách, cukry, glycidy.

sacharimeter

- polarimetrický prístroj na stanovenie sacharózy v cukrových roztokoch.

sacharimetria

- optická metóda založená na meraní otáčania roviny polarizovaného svetla roztokmi sacharózy.

sacharizácia

- koncentrácia sušiny v kvapalných cukrovarníckych látkach stanovená nepriamo v roztoku látky.

sacharín

- umelé sladivo vyrábané z toluénu. Bol objavený v roku 1879. Je asi 500 x sladší ako cukor.

sacharometer

- hustomer na stanovenie sacharizácie cukrových roztokov.

Sacharov, Andrej Dmitrijevič

- ZSSR; * 1921, † 1989; raketový konštruktér.

sacharóza

- repný a trstinový cukor.

Sacher, Richard

- Československo; politik. 1989, 1990: minister vnútra.

sacher

- čokoládová torta.

Sachs, Curt

- Nemecko; 29. 6. 1881 (Berlín) - 5. 2. 1959 (New York); muzikológ. 1919 - 1933: riaditeľ Štátnej zbierky nástrojov v Berlíne a univerzitný profesor v Berlíne. 1933: emigrácia.

Sachsenhausen

- Nemecko; koncentračný tábor neďaleko mesta Oranienburg. Založený v roku 1933. 100.000 obetí.

Said, Edward

- orientalista. Dielo: 178: Orientalizmus.

Saiko, Georg

- Rakúsko; 5. 2. 1892 (Ervěnice) - 23. 12. 1962 (Viedeň); spisovateľ. Dielo: Auf dem Floss (Na plti, 1948), Der Mann im Schilf (Muž v tŕstí, 1955).

Sailer, Petr

- ČR; * 18. 9. 1975; hokejista.

Saint Laurent, Yves
Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent

- Francúzsko; * 1. 8. 1936 (Oran, Alžírsko), † 1. 6. 2008; módny návrhár. Matka Lucienne. Otec Charles Mathieu Saint-Laurent. Milenec Pierre Bergé (novinár).
1954: maturita.
1955: pracuje u Christiana Dior.

Saint-Domingue

- Francúzsko; pomenovanie ostrova Haiti, keď bol pod správou Francúzska.

Saint-Exumpéry, Antoine

- Francúzsko; spisovateľ; pozri de Saint - Exumpéry.

Saint-Just, Louis Antoine Léon

- Francúzsko; 1767 - 1794 (popravený); revolucionár. Počas Veľkej francúzskej revolúcie spočiatku pôsobil v štátnej správe. Ako stúpenec Robespierra sa podieľal na zvrhnutí Dantona a presadzoval teror. Po zvratu v roku 1794 bol gilotinovaný.

saintpaulia

- okrasná rastlina rodu Saintpaulia, pôvodom z tropickej Afriky (podľa Nemca W. von Saint Paula), tzv. africká fialka.

saintsimonista
saintsimonovec

- stúpenec saintsimonizmu.

saintsimonizmus

- učenie franc. utopického socialistu C. H. de Saint-Simona.

Sajáf, Abú

- Filipíny; terorista operujúci na filipínskom ostrove Mindanao (2003, 4). Spolupracovník Usáma bin Ládina. Nechával popraviť unesených ľudí odrezaním hlavy.

Sajako

- Japonsko; * 1970; princezná. 21. 10. 2005 zásnuby s Jošiki Kurodu (alias Kuro - čan). Brat Akišin.

sajdka
sajtka
sajdkára

- prívesný postranný vozík u jednostopého vozidla.

sajdkára
sajdka
sajtka
sidecar

- prívesný postranný vozík u jednostopého vozidla.
- (pretekársky) motocykel, pôvodne s týmto vozíkom, dnes s postrannou plošinou.

sajdkárkros
sidecarcross

- terénne preteky sajdkár.

sajga

- druh stredoázijskej na pohľad nemotornej antilopy, ktorý žil aj na území Európy v období pleistocénu.
- antilopa rodu Saiga so zvláštne tvarovanými nozdrami a s krátkymi rožkami, žijúca v stepiach od východnej Ukrajiny po západné Mongolsko.

sajga tatárska

- druh antilopy.

sajha

- nadávka lenivej žene.

sajrajt

- neporiadok, nečistota, blato, všeobecne niečo škaredé, nepekné, neporiadok.

sajtka

sajdka
sajdkára

- prívesný postranný vozík u jednostopého vozidla.

sak

- sieť (obyčajne na ryby).

Sakala, Jaroslav

- ČR; skokan na lyžiach. 1994: majster sveta v letoch na lyžiach.

saké
saki

- ázijská liehovina z ryže.

saki
saké

- ázijská liehovina z ryže.

Sakic, Joe

- Kanada; * 7. 7. 1969; hokejista.

Sakigake

- Japonsko; kozmická sonda (japonsky Priekopník) vyslaná na prieskum Halleyovej kométy. Vyslaná v roku 1985. Hmotnosť 140kg. Ukončila činnosť v novembri 1995.

sako

- krátky kabát ako súčasť obleku, kostýmu.

sakra

- zahrešenie, obyčajne v hneve, pri prekvapení, zastrájaní sa.

sakralita
sakrálnosť

- posvätnosť.

sakralizácia

- nadobudnutie posvätného rázu, posvätnosti, sposvätnenie.
- v medicíne spojenie (piateho) driekového stavca s krížovou kosťou do jedného celku.

sakrament

- zahrešenie.

sakramentália

- posvätný úkon (žehnanie, svätenie vody a i.), ktorým cirkev vyprosuje Božiu milosť, svätenie.

sakramentálny

- sakrálny.

sakramentár

- (v 6. – 9. storočí) liturgická kniha s modlitbami používanými pri omšiach a pri udeľovaní sviatosti, predchodca misálu.

sakramentský

- prekliaty, čertovský, potvorský.
- (nepríjemne) veľký, náramný, poriadny.

sakramentum

- svätosť.

sakrálnosť

- sakralita; posvätnosť.

sakrálny

- bohoslužobný, svätý, posvätný, chrámový.
- bederný, oblasť krížovej kosti.

sakrárium

- objímka (vpusť) v podlahe blízko hlavného oltára alebo nádoba slúžiaca k vylievaniu vody použitej pri náboženskom obrade.

sakristia

- vedľajšia chrámová miestnosť pridružená k presbytériu, slúžiaca na úschovu bohoslužobných predmetov (kníh, rúch a i.) a na obliekanie kňaza.

sakristián

- laik, v niektorých chrámoch aj kňaz, ktorý má na starosti sakristiu (s úlohami, ktoré máva bežne kostolník).

sakrokoxalgia

- bolesť v krížovej a bedrovej oblasti.

sakrolumbálny

- týkajúci sa oblasti bedernej a krížovej.

sakrosanktita

- nedotknuteľnosť.

sakrosanktum

- niečo veľmi posvätné, nedotknuteľné.

sakrovertebrálny

- týkajúci sa kosti krížovej a chrbtice.

Sakskoburggotský, Boris III.

- Bulharsko; * 1943; ? - 1963: kráľ; syn Simeon II.

Sakskoburggotský, Simeon II.

- Bulharsko; * 16. 6. 1937; 1943 - 1946: kráľ. Otec Boris II. 1946: po vyhlásení republiky odchádza do exilu (Egypt do roku 1951, potom do Španielska, kde mu bol udelený politický azyl). Manželka Margerita (sobáš v roku 1962). Deti: Kalina (1962, manžel Muňoz Valcárcel), Kardam (1963, manželka Miriam Unigria y Lopez), Kyril (1964), Kubrat (1965), Konstantin (1967); 2001: zakladá politickú stranu Národné hnutie Simeon II. , s ktorou o dva mesiace vyhral parlamentné voľby. 2001 - 2005: premiér.

sakura

- japonská čerešňa rodu Cerasus s bielymi alebo ružovými kvetmi, národný japonský strom.

Sakura (CS - 1)

- telekomunikačná družica; štart: 15. 12. 1977; hmotnosť štartovná 676 kg; hmotnosť prevádzková 430 kg, kapacita 4 000 telefonických hovorov.

sala terrena

- miestnosť v prízemí paláca alebo zámku otvorená do záhrady alebo samostatná otvorená budova v záhrade.

Salačová, Jiřina

- ČR; 14. 5. 1920 (Terezín) - 8. 1. 1991 (Praha); speváčka. Interpretka pôvodnej tanečnej hudby. 1935 - 1940: pôsobila v Kühlovom rozhlasovom súbore.

Salačová, Michaela

- ČR; 2000: Miss ČR.

Saladin (Saladín)

- kurdský žoldnier. Obrátil sa proti svojim egyptským pánom a zaviedol v zemi ortodoxný islamský zákon. 1164: ako veliteľ vojsk damaského sultána dobyl Egypt. 1174 - 1193: vládca Egypta a Sýrie. V roku 1187 dobyl Jeruzalem - víťazstvo v bitke s križiakmi u Hattínu.

salajka

- starší názov potaše.

Salajmé, Muhammad

- Palestína; diplomat. 2005 - 2005: veľvyslanec v Bulharsku. 2005: veľvyslanec v ČR.

Salam, Abduskotva

- Pakistan; 29. 1. 1926 (Ihang) - 21. 11. 1996 (Oxford); fyzik. 1957: profesor teoretickej fyziky na univerzite v Londýne. Zaoberal sa najmä fyzikou elementárnych častíc. Nezávislo na S. L. Glashowovi a S. Weinbergovi rozvíjal teótiu zjednocujúcu slabú a elektromagnetickú interakciu. 1979: Nobelova cena.

salam alejkum

- islamský pozdrav (s významom mier s vami, pokoj vám).

Salamanca

- Španielsko; mesto. 1218: založená univerzita Estudio General (Alfons IX. )

salamander

- elementál, duch ohňa.

salamandra

- chvostnatý obojživelník so širokou, zhora sploštenou hlavou, mlok.

Salamon

- Francúzsko; výrobca športovej obuvi. Firmu v roku 1947 založil François Salamon. 1989: spojenie (zlúčenie) s firmou Adidas.

Salamon, François

- Francúzsko; zakladateľ firmy Salamon.

salangana

- ázijský dážďovník rodu Collocalia, ktorý si stavia hniezda z výlučkov slinných žliaz.

salar
salina

- slané jazero v aridných oblastiach.
- umelá nádrž, z ktorej sa získava kuchyňská soľ odparovaním morskej vody.

salaš

- drevená ohrada, v ktorej nocujú ovce alebo dobytok počas letného pobytu na horských pasienkoch, a k nej patriaca koliba pre baču a valachov.

Salazar, Arrué Salvador

- Salvátor; 22. 10. 1899 (Sonsonate) - 29. 11. 1975 (San Salvador); spisovateľ a maliar. Pseudonym Salarrué.

salárium
salár

- plat, príspevok.
- pravidelný príspevok členov evanjelickej cirkvi.

saldant

- odborník splnomocnený vykonávať operácie nevyhnutné na zúčtovanie pohľadávok a záväzkov.

saldo

- zostatok na účte, rozdiel medzi súčtom čiastok zapísaných na strane "má dať" príslušného účtu a na strane "dal".
- konečný stav pohľadávky alebo dlhu.

saldo, aktívne

- v peňažníctve zostatok (na účte) k dobru.

saldo, pasívne

- prebytok záväzkov.

saldokontista
saldokontistka

- odborník poverený vedením saldokonta.

saldokonto

- pomocná účtovná kniha pre analytickú evidenciu, obsahuje jednotlivé účty pre každého dodávateľa a odberateľa.
- oddelenie učtárne, kde sa vedie saldokonto.

saldovací

- určený na saldovanie.

saldovač

- počítadlo účtovacieho stroja, ktoré vykazuje kladné i záporné výsledky pri sčítaní a odčítaní.

saldovať

- vypočít(av)ať saldo.

saldovať faktúru

- potvrdzovať, potvrdiť jej zaplatenie.

saldovať účet

- vyrovnávať, vyrovnať.

salemanager

- manažér, vedúci predaja.

salep

- sušená hľuza niektorých vstavačovitých rastlín obsahujúca sliz používaný v liekoch (proti hnačke).

Sales, Herberto

- Brazília
* 21. 9. 1917 (Andaraí, Bahia)
† 13. 8. 1999 (Rio de Janiero)
prozaik.

Dielo:
1944: Cascallo (Okruhliak).

Sales, Joao

- ČR
* 9. 6. 1986
futbalista.

Saleský, František svätý

- * 1567
† 1622.
Patrón médií a novinárov.
Jeho sviatok slávi katolícka cirkev 24. januára.

salet

- murovaný záhradný domček, pavilónik určený na prechodné bývanie alebo odpočinok.

salezián
saleziánka

- člen rehoľnej kongregácie sv. Františka Saleského zaoberajúci sa výchovou mládeže a ošetrovaním chorých.

saleziáni

- kongregácia sv. Františka Saleského zaoberajúca sa výchovou mládeže a ošetrovaním chorých.

Salfický, Dušan

- ČR; * 28. 3. 1972; hokejový brankár.

salchow
salchov
Salchowov skok

- druh krasokorčuliarskeho skoku (podľa švédskeho krasokorčuliara U. Salchowa).

salicionál

- jemný register na organe.

salicín

- rastlinný glykozid salicylalkoholu používaný v lekárstve.

salicyl

- kyselina salicylová.

salicylaldehyd

- derivát salicylovej kyseliny používaný v parfumérii.

salicylalkohol
saligenín

- aromatický alkohol rastlinného pôvodu, používaný najmä v lekárstve.

salicylamid

- amid kyseliny salicylovej používaný v lekárstve.

salicylan

- soľ alebo ester kyseliny salicylovej.

salicylát

- soľ kyseliny salicylovej.

salicyláty

- skupina liekov odvodených od kyseliny salicylovej, proti bolestiam, horúčke a reumatizmu.

salicylizmus

- otrava salicylovými zlúčeninami.

Salieri, Antonio

- Rakúsko; 18. 8. 1750 - 1825; hudobný skladateľ. Stal sa kráľovským kapelmajstrom, dvorným skladateľom a predsedom zväzu hudobných umelcov. Podľa legendy, na ktorej je postavený aj slávny film Miloša Formana Amadeus, bol Salieri nepriateľom a rivalom W. A. Mozarta. Po ich smrti sa však našli dôkazy o ich spolupráci, zložili spolu dokonca skladbu pre hlas a klavír Per la ricuperata salute di Ofelia, ktorej zápis sa však neskôr stratil. Salieri navrhol niekoľko ráz Mozartove diela na slávnostné príležitosti. Sám zložil mnoho opier, ale aj komorných a náboženských diel. 1774: dvorný skladateľ cisára Jozefa II. Dielo: Europa riconosciuta (opera).

saligenín
salicylalkohol

- aromatický alkohol rastlinného pôvodu, používaný najmä v lekárstve.

salina
salar

- slané jazero v aridných oblastiach.
- umelá nádrž, z ktorej sa získava kuchyňská soľ odparovaním morskej vody.

Salinas, Pedro

- Španielsko; 27. 11. 1891 (Madrid) - 4. 12. 1951 (Boston, USA); básnik a literárny kritik. Od roku 1938 v exile v USA.

Salinger, Jerome David

- USA; * 1. 1. 1919 (New York); spisovateľ. Dielo: Kto chytá v žite.

salinita

- obsah minerálnych solí vo vode alebo v pôde, slanosť.

salinometer

- prístroj na stanovenie minerálnych solí, na stanovenie salinity vo vode alebo v pôde.

Salisbury, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil

- Veľká Británia; 3. 2. 1830 (Hatsfield) - 22. 8. 1903 (Hatsfield); štátnik. Od roku 1868 markíz. Od roku 1866 minister. 1881: vodca konzervatívcov. 1885 - 1886, 1886 - 1892 a 1895 - 1902: premiér.

salit

- jednoklonný nerast tmavozelenej farby z radu diopsidov (podľa pôvodného náleziska Sala vo Švédsku).

salivancium

- liek, prostriedok zvyšujúci vylučovanie slín.

salivácia

- nadmerné slinenie vyvolané poruchami slinných žliaz alebo ako prejav niektorých neurologických afekcií.

Salix arctica

- vŕba arktická.

Saljut

- ZSSR; typ orbitálnej stanice. Hmotnosť 18. 900 kg. Dĺžka 15,5 metra, maximálny priemer 4,15 m. Objem obývateľných častí takmer 100 m3. Saljut 1 a 2 mali 2 páry slnečných batérií, od Saljutu 3 boli stanice vybavené troma pármi. Panely zvyšovali rozpätie stanice na 17 m.

Saljut 1

- ZSSR; orbitálna stanica. Štart 19. 4. 1971. Prvá orbitálna stanica na svete. Navedená na pracovnú dráhu vo výške 200 - 222 km. So stanicou sa spojili Sojuz 10 a Sojuz 11. Posádka Sojuzu 11 (24. 4. , G. T. Dobrovolskij, V. N. Volkov, V. I. Pacajev), bola 1. posádka, ktorá pracovala na orbitálnej stanici. Lekárske a biologické experimenty. Test gama teleskopu, astronomického teleskopu, ionosférickej aparatúry, nových navigačných prístrojov. 17. 6. 1971: požiar elektrického kábla. 11. 10. 1971 znížená rýchlosť stanice, aby zanikla v atmosfére. Životnosť 175 dní.

Saljut 2

- ZSSR; orbitálna stanica. Štart 3. 4. 1973. Počas bezpilotného letu sa zdokonaľovali palubné systémy. 28. 5. 1973 zanikla.

Saljut 3

- ZSSR; orbitálna stanica. Štart 24. 6. 1974. Navedená na dráhu 265 - 276 km nad Zemou. Spojenie so Sojuzom 14 (1. posádka 5. 7. - 19. 7. , P. R. Popovič, J. P. Arťjuchin). Program skončil 23. 9. 1974. 24. 11975 navedená do atmosféry, aby zanikla nad neobývanými oblasťami Pacifiku. Doba letu 214 dní.

Saljut 4

- ZSSR; orbitálna stanica. Štart 26. 12. 1974. Navedená na dráhu 336 - 349 km s periódou 91,32 min. Na stanici pracovali posádky Sojuzu 17 (12. 1. 1975 - 9. 2. 1975, A. A. Gubarev, G. M. Grečko) a 18 (25. 5. 1975 - 26. 7. 1975, P. I. Klimuk, V. I. Sevasťjanov), bola pripojená aj bezpilotná loď Sojuz 20. K riadenému zániku stanice došlo 2. 2. 1977 po 770 dňoch letu.

Saljut 5

- ZSSR; orbitálna stanica. Štart 22. 6. 1976. Navedená na dráhu 269 - 281 km. 1. posádka: 6. 7. 1976 - 24. 8. 1976, B. V. Volynov, V. M. Žolobov. 2. posádka: 9. 2. 1977 - 25. 2. 1977, V. V. Gorbatko, J. N. Glazov. 8. 8. 1977 riadeným pádom poslaná do atmosféry. 412 dní letu (6. 630 obletov).

Saljut 6

- ZSSR; zdokonalená orbitálna stanica; prvá stanica s dvoma pasívnymi spojovacími uzlami, ktoré umožňovali pripojenie dvoch lodí súčasne. Štart 29. 9. 1977. Po korekcii 28. 11. 1977 navedená na dráhu vo výške 345 - 360 km s periódou 91,4 min. Program v rámci program INTERKOSMOS. Základné posádky: 1. J. V. Romanenko (10. 12. 1977 - 16. 3. 1978), G. M. Grečko (10. 12. 1977 - 16. 3. 1978); 2. V. V. Kovaljonok (16. 6. 1978 - 2. 11. 1978), A. S. Ivančekov (16. 6. 1978 - 2. 11. 1978) - 7. 9. 1978 preparkovali loď Sojuz 31 zo zadného spojovacieho uzla na predný, aby sa mohla pripojiť nákladná loď Progress 4 (čerpacie hadice na palivo sú len u zadného spojovacieho uzla); 3. V. A. Ljachov (26. 2. 1979 - 19. 8. 1979), V. V. Rjumin (26. 2. 1979 - 19. 8. 1979) - 14. 6. 1979 preparkovali loď Sojuz 34 (podobne ako Sojuz 31); 4. L. I. Popov (9. 4. 1980 - 11. 10. 1980), V. V. Rjumin (9. 4. 1980 - 11. 10. 1980) - 4. 6. 1980 preparkovali loď Sojuz 36 zo zadného na predný spojovací uzol, 1. 8. 1980 preparkovali Sojuz 37; 5. V. V. Kovaljonok (13. 3. 1981 - 26. 5. 1981), V. P Savinych (13. 3. 1981 - 26. 5. 1981). Návštevy: 1. 11. 1. 1978 - 16. 1. 1978, V. A. Džanibekov, O. G. Makarov; 2. 3. 3. 1978 - 10. 3. 1978, A. A. Gubarev, V. Remek (1. medzinárodná posádka). 3. 28. 6. 1978 - 5. 7. 1978, P. I. Klimuk, M. Hermaszewski (2. medzinárodná posádka). 4. 27. 8. 1978 - 3. 6. 1980, V. F. Bykovskij, S. Jähn (3. medzinárodná posádka). 5. 26. 5. 1980 - 3. 6. 1980, V. N. Kubasov, B. Farkas. 6. 6. 6. 1980 - 9. 6. 1980, J. V. Malyšev, V. V. Aksjonov. 7. 25. 7. 1980 - 31. 7. 1980, V. V. Gorbatko, Pham Tuân. 8. 20. 9. 1980 - 26. 9. 1980, J. V. Romanenko, A Tamayo Mendéz. 9. 28. 11. 1980 - 10. 12. 1980, L. D. Kizim, O. G. Makarov, G. M. Strekalov - loď bola bez stálej posádky, kozmonauti previedli údržbu orbitálnej stanice. 10. 23. 3. 1981 - 30. 3. 1981, V. A. Džanibekov, D. Gurragčá. 11. 15. 5. 1981 - 22. 5. 1981, L. I. Popov, D. Prunariu. 11. 1. 1978 prvé spojenie orbitálnej stanice s dvoma loďami súčasne (Sojuz 26 a 27). Spojenie s nákladnými loďami Progress 1 až 12. 25. 4. 1981, keď bola stanica bez posádky, sa ku nej pripojil prototyp orbitálnej stanice Kosmos 1267. Celková životnosť 676 dní.

Saljut 7

- ZSSR; orbitálna stanica; v prevádzke v rokoch 1982 - 86.

Salk, Jonas

- USA; † 1995; lekár. Autor prvej vakcíny proti detskej obrne (poliomyelitíde). Vyrobil ju v roku 1953.

Sallál, A.

- Jemen; politik. 1962 - 1967: prezident. Prezidentom sa stal po vojenskom zvrhnutí monarchie. Zvrhnutý vojenským prevratom

Salles, Walter

- Brazília; režisér; Motocyklové zápisky (The Motorcycle Diaries)

Salm, Vilém Florentin, knieža

- ČR; 1793 - 1810: pražský arcibiskup.

salmi

- jemné ragú z hydiny alebo zveriny.

salmiak

- chlorid amónny NH4Cl. Používa sa k letovaniu, v lekárstve a inak.

Salmond, Alex

- Škótsko; politik (Škótska národná strana; SNP). 17. 5. 2007 prevzal úrad prvého ministra.

salmonela

- druh baktérií vyvolávajúce salmonelózu, brušný týfus, paratýfus (podľa amerického bakteriológa D. E. Salmona).

salmonelóza

- bakteriálne hnačkovité ochorenie šíriace sa z nedostatočne tepelne upravených potravín.

Salo, Sami

- Fínsko; * 2. 9. 1974; hokejista.

Salonga

- Demokratická republika Kongo; národný park. Založený v roku 1970. Rozloha 36.000 km²

saloon

- v prostredí Divokého západu krčma, nálevňa.

Saló

- republika. Existovala počas 2. svetovej vojny na území Talianska, ktoré bolo okupované Nemeckom. Vznikla 23. 9. 1943.

salón

- prijímacia, spoločenská miestnosť.
- výstava (obrazov, áut, . . . ).
- prevádzková miestnosť, dielňa, ateliér niektorých remesiel.
-

salón, automobilový

- výstava automobilov.

salón, erotický

- zariadenie poskytujúce služby (masáže), ktoré vyvolávajú erotické pocity, vzrušenie.

salón, krajčírsky

- prevádzková miestnosť, dielňa, ateliér.

salón, literárny

- (najmä prv) miestnosť schôdzok umelcov, vedcov a pod.

salón, módny

- prevádzková miestnosť, dielňa, ateliér.

salón, výtvarný

- výstava umeleckých predmetov.

salónik

- malý salón.
- oddelená menšia miestnosť v reštaurácii a pod. (pre uzavretú spoločnosť).

salónka

- vianočná cukrovinka v papierovom obale s rozstrapkanými koncami.

salónny
salónový

- určený, vhodný pre salón.
- prepychový.
- spoločensky uhladený, jemný.
- zábavný.

salpa

- morské živočíchy triedy plášťovcov Thaliacea, žijúce v reťazových kolóniách na dne teplých morí.

salpingitída
salpingitis
adnexitída

- zápal vajíčkovodu.

salpingografia

- röntgenové vyšetrenie vajíčkovodu po naplnení kontrastnou látkou.

salpinx

- párový vývod ženských pohlavných ústrojov, vajíčkovod.

salsa

- populárna hudba latinskoamer. pôvodu s prvkami jazzu, rocku a blues.

SALT
Southern African Large Telescop

- najväčší optický ďalekohľad na svete. Začal pracovať 10. 11. 2005. Má zrkadlo s priemerom 11 metrov.

SALT-1kotva
Strategic Arms Limitation Talks

- mierová zmluva medzi USA a ZSSR podpísaná v roku 1972 (rokovania prebiehali v rokoch 1969 - 1972). Zmluvu podpísal Richard Nixon a Leonid Brežnev.

SALT-2kotva
Strategic Arms Limitation Talks

- mierová zmluva medzi USA a ZSSR (rokovania prebiehali v rokoch 1972 - 1979).

saltarello

- rýchly taliansky a španielsky skočný tanec.

saltato

- skákavým ťahom sláčika.

saltácia

- skokový pohyb, odskok; náhla zmena.
- tvorba asi 5 cm vysokého závoja jemných zŕn nad piesočnou dunou. K procesu dochádza pri rýchlosti vetra väčšej ako 18 km/h.

salto

- premet vo vzduchu.

salto mortale
saltomortale

- smrteľne nebezpečný akrobatický premet.
- odvážna, zúfalý čin.

salut

- streľba na pozdrav.
- pozdrav.
- vojenský pozdrav šabľou alebo streľbou (salvou).

salutistasalutistka

- člen Armády spásy (podľa latinského salus – spása).

salutovať

- pozdravovať po vojensky zdvihnutím ruky k čiapke.

Salva

- v indickej mytológii kráľ démonov. Vládol nebeskému mestu Saubha.

salva

- hromadný výstrel.
- prudký hlučný prejav: najmä v spojení salva smiechu, salva potlesku.

Salvador (Republika Salvador)

- República de El Salvador; republika v Strednej Amerike u Tichého oceánu. Rozloha 21.393 km². Hlavné mesto San Salvador. Pôvodne vlasť Mayov. 1524: obsadený Španielmi, súčasť Guatemalského generálneho kapitanátu. 1821: povstanie proti Španielom - vyhlásená nezávislosť (v rámci Spojených stredoamerických provincií). 1823 - 1839: člen Stredoamerickej únie. 1839: samostatnosť. 1931: vojenský prevrat. 1961: vojenský prevrat. 1969: pohraničný ozbrojený konflikt s Hondurasom. 1980 - 1992: občianska vojna medzi proamerickou vládou a ľavicovými partizánmi hnutia FMLN (75.000 obetí). 1983: nová ústava. 1992: dohoda s partizánmi o prímerí.

salvarsankotva

- prvý syntetický liek antibakteriálny liek, ktorý bol schopný liečiť konkrétnu chorobu - syfilis. V roku 1910 ho pripravil nemecký chemik Paul Ehrlich.

salvarzán

- arzénový liek proti syfilisu, bežný druh antiluetika.

salvatorián

- člen salvátorského rádu.

salvátorka

- minerálna voda značky salvator.

salvátorský

- súvisiaci s latinským atribútom pre Krista Salvátor (Spasiteľ).

salve

- buď pozdravený (pozdrav).

salvéta

- servítka.

Salvini, Tommaso

- Taliansko; 1. 1. 1829 (Miláno) - 31. 12. 1915 (florencia); herec. Hlavné role hrával v shakespearovských hrách (Othello, Hamlet, Kráľ Lear).

Salzman, Linda

- USA; autorka plakety, ktorá bola vyslaná na kozmických sondách Pioneer 10 a Pioneer 11 mimo Slnečnú sústavu.

Salzmann, Zdeněk

- ČR; * 18. 10. 1925 (Praha); kultúrny antropológ a sociolingvistik. 1948: emigrácia do USA. 1963 - 1968: učiteľ na stredných školách. 1968: mimoriadny, potom (1974 - 1989) riadny profesor University of Massachusetts.

Samain

- keltský sviatok slávený 1. 11.

Samaras, Antonis

- Grécko; politik.
2009: minister kultúry.

Samarasinge, Mahinda

- Srí Lanka; politik. 2007: minister pre ľudské práva.

Samaritán

- obyvateľ biblického mesta Samárie.

samaritán
samaritánka

- (predtým) člen dobrovoľných organizácií na poskytovanie prvej pomoci (podľa biblického Samaritána, obyvateľa Samárie, ktorý poskytol pomoc zranenému Židovi).

samaritánka, dobrovoľná

- prenesene kto preukazuje milosrdenstvo, pomoc blížnemu.

samaritánstvo

- preukazovanie milosrdenstva a poskytovanie pomoci druhým.

samarskit

- málo sa vyskytujúci kosoštvorcový nerast tmavej farby, zložitý oxid nióbu, železa, uránu, vzácnych zemín a i. (podľa ruského mineralóga V. J. Samarského-Bychovca).

samár

- časť postroja somára alebo mulice.

samárium

- chemický prvok, značka Sm. Objavil ho Mosander. Pomenovaný podľa ruského mineralóga V. J. Samarského-Bychovca.

sambakotva

- latinskomerický veselý, hravý a rytmický tanec. Základom je špeciálny húpavý sambový pohyb a klopenie panvy.

sambar

- veľký jeleňovitý párnokopytník rodu Rusa, žijúci v tropickej Ázii.

Sambora, Ritchie

- USA; * 11. 7. 1959; hudobník. Bubeník skupiny Bon Jovi.

sambucín

- átka obsiahnutá v bobuliach čiernej bazy, druh antibiotika.

Sambucus, Ján

- SR; 24. 6. 1531 (Trnava) - 13. 6. 1584 (Viedeň); lekár a prírodovedec, humanista. Bol dvorným historikom na nemeckom kráľovskom dvore. Intenzívne sa zaoberal kartografiou. Svoje diela podpisoval ako Pannonius Tyrnaviensis.

samec

- živočích mužského pohlavia.
- prenesene zmyselný muž.

samet

- zamat.

samica

- živočích ženského pohlavia.
- prenesene zmyselná žena.

samit
summit

- schôdzka, rokovanie, konferencia štátnikov na najvyššej úrovni.

samizdat
ineditná literatúra

- vydávanie zakázanej literatúry alebo literatúry alebo literatúry zakázaných autorov. Skratka z ruského samoizdateľstvo.

Samo

- franský kupec, zakladateľ Samovej ríše.

Samoa

- 1962: vyhlásenie nezávislosti.

samoderžaviekotva
samodŕžavie

- forma absolutistickej monarchistickej vlády v cárskom Rusku.
- prenesene samovláda vôbec.

samodruhá

- (o žene) majúca porodiť dieťa, tehotná.

samodruhosť

- tehotnosť.

samodružie

- tehotnosť.

samohláska

- hláska znejúca ako tón, hláska ľudskej reči, vznikajúca chvením hlasiviek a modifikovaná v ústnej alebo nosnej dutine ako tón, obyčajne nositeľ slabiky.

samohonka

- (v ruskom prostredí) liehovina pálená podomácky.

samochod

- stroj pohybujúci sa sám, na vlastný pohon (napr. poľnohospodársky stroj, vojenské vozidlo ap.).

samochodka

- stroj pohybujúci sa sám, na vlastný pohon (napr. poľnohospodársky stroj, vojenské vozidlo ap.).

samoindukcia

- vlastná indukcia; miera schopnosti elektrického obvodu indukovať pri zmene prechádzajúceho prúdu elektromotorické napätie, ktoré tejto zmene bráni. Jednotkou je henry.

samoindukovaný

- vzniknutý samoindukciou.

samojčina

- východoaustronézsky (polynézsky) jazyk, úradný jazyk v Samojskom nezávislom štáte (popri angličtine) a v Americkej Samoe (popri angličtine).

samomat

- druh šachovej úlohy, pri ktorej biely má donútiť súpera, aby mu dal mat v predpísanom počte ťahov.

samopal

- ľahká, pohodlná automatická strelná zbraň jednotlivca umožňujúca strelbu jednotlivými ranami i dávkami, útočná puška.

samoplodenie

- nesprávna predstava o bezprostrednom vzniku organizmov z neživej hmoty.

samoregulácia

- autoregulácia.

Samos

- USA; vojenské družice na fotografický prieskum Zeme. Úspešná bola iba družica Samos 2, ostatné družice boli vypustené v rámci nepomenovaných družíc USAF.

Samos 2

- USA; jediná úspešná družica z programu Samos.

samovar

- (pôvodne v ruskom prostredí) prístroj na varenie vody a na udržiavanie vody vo vare, spravidla na prípravu čaju.

sampan

- ľahká loď používaná v juhovýchodnej Ázii.

sampel

- v elektronickej hudbe digitálne spracovaný zvuk alebo hudobný úryvok.

sampl

- muster; vzorka, ukážka tovaru.
- reprezentatívny výber.

sampler

- vzorník, kolekcia vzoriek.
- gramofónová platňa, kazeta al. kompaktná platňa s výberom reprezentatívnych nahrávok určitého interpreta, smeru a pod.
- vzorkovač.
- počítačový generátor zvukov rôznych nástrojov a hlasov.

sampling

- v elektronickej hudbe záznam digitálne spracovaných úryvkov hudby alebo jednotlivých zvukov a ich opätovné použitie (v inej skladbe alebo nahrávke).

samplovanie

- digitálne zaznamenanie zvuku či nástroja do počítača a jeho spracovanie.

samplovať

- vytvárať a znova používať digitálne spracované úryvky hudby alebo jednotlivé zvuky.

Sampras, Pete

- USA; * 12. 8. 1971; tenista. 2002: 1. miesto na US Open.

Samson

- biblická osoba, veľký silák.

samson

- mocný, silný, zdravý človek.

Samuelsson, Mikael

- Švédsko; * 23. 12. 1976; hokejista.

samum

- búrlivý vietor, ktorý fúka počas piesočných búrok na Sahare.

Samindrágupta (Supta)

- India; panovník. 335 - 1176: rozširuje ríšu Suptov k údoliu Indu.

samurajkotva
buši

- Japonsko; príslušník japonskej vojenskej šľachty (buši - ten, kto slúži). Spočiatku boli samuraji provinční úradníci, ktorí mali na starosti rôzne oblasti verejnej správy (v 11. až 12. storočí; vyberanie daní, starosť o cesty a budovy, organizovali výsadbu ryže, …). Až v 12. a 13. storočí sa objavujú v plnej zbroji so štítom a dlhým mečom. Samuraj bol svojmu pánovi viazaný prísnym kódexom vernosti.

San Andreas

- zlom tiahnúci sa naprieč Kaliforniou (USA) v celkovej dĺžke asi 1.200 km. Tvorí rozhranie medzi Pacifickou doskou na západe a Severoamerickou doskou na východe. V roku 1906 sa tieto dosky posunuli až 6,4 metra v dĺžke asi 477 km, čo malo za následok zemetrasenie o sile 7,8 stupňa Richterovej stupnice.

San Bartolu

- Guatemala; mesto, v ktorom boli objavené mayské fresky, tzv. Sixtínska kaplnka Mayov. Vedcami je dátum vzniku fresiek položený do obdobia okolo roku 100 pred Kristom.

San Francisco

- USA; mesto. 18. 4. 1906 5:12 miestneho času: zničené zemetrasením o sile 7,8 stupňa Richterovej stupnice. V histórii USA najničivejšie zemetrasenie. 3.000 obetí, 225.000 ľudí ostalo bez strechy nad hlavou, 28.000 zničených domov. Zemetrasenie trvalo 45 - 60 sekúnd.

San Marco

- Taliansko; družice pre priame meranie hustoty vysokej atmosféry pomocou akcelerometra. Niesli aj ďalšiu aparatúru.

San Marco 1

- Taliansko; družica; štart: 15. 12. 1964; hmotnosť 115 kg; životnosť 270 dní.

San Marco 2

- Taliansko; družica; štart: 26. 4. 1967; hmotnosť 129 kg; životnosť 171 dní.

San Marco 3

- Taliansko; družica; štart: 24. 4. 1971; hmotnosť 164 kg; životnosť 219 dní.

San Marco 4

- Taliansko; družica; štart: 18. 2. 1974; hmotnosť 164 kg; životnosť 806 dní.

San Marco Equatorial Range

- Taliansko; kozmodróm; v prevádzke od roku 1967; CRA vybudovalo v rokoch 1964 - 66 malú raketovú základňu v medzinárodných vodách v zátoke Formosa u východného pobrežia Keni - sú to v podstate dve oceľové plošiny podobné plošinám na ťažbu ropy z morského dna; hlavná plošina San Marco má rozmery 30 x 100 m, vypúšťajú sa z nej americké rakety Scout; druhá plošina Santa Rita má trojuholníkový tvar so stranou 40 m a je na nej umiestnené riadiace stredisko.

San Maríno (Republika San Marino)

- republika na Apeninskom polostrove. Rozloha 61 km2. Hlavné mesto San Marino. 4. storočie: pastier Marinus zakladá republiku. 1631: pápež uznáva nezávislosť San Marína. 1862: podpis zmluvy o priateľstve s Talianskom. 1960: ženy získavajú volebné právo. 1962: vstup do OSN.

San-Galli, Franz

- Nemecko; vynálezca. 1855: v Petrohrade vynašiel radiátor (patentovaný v Nemecku a USA).

sanabilný

- schopný uzdraviť sa, vyliečiť sa, vyliečiteľný, zahojiteľný.

sanačný

- uzdravujúci, liečebný, hojivý.

Sanader, Ivo

- Chorvátsko; politik. 2005, 2006, 2007: premiér.

sanatórium

- ozdravovňa; liečebný ústav, zdravotnícke zariadenie ku doliečeniu niektorých chorôb.

Saná
Sanovia

- Krováci.

sanácia

- ozdravenie, vyliečenie.
- sanovanie; prijatie opatrení vedúcich ku náprave.
- v ekonomike súhrn opatrení s cieľom zlepšiť nepriaznivý stav podniku postihnutého stratami, ktoré ohrozujú jeho ďalšiu existenciu, ozdravenie, sanovanie.

sanácia železničného spodku

- stavebné úpravy zabezpečujúce stabilitu železničného spodku a únosnosť železničnej pláne.

Sancta sedes

- Svätá stolica (pápežský úrad).

sancta simplicitas

- svätá prostota (o naivnom, jednoduchom človekovi).
- zvolanie (podľa tradície o J. Husovi, ktorý údajne tak oslovil ženu prikladajúcu polienko na jeho hranicu).

sanctissimum
sanktissimum

- svätosť oltárna, eucharistia.

sanctum officium

- kardinálska kongregácia k udržaniu čistoty katolíckej vierouky.

sanctus

- chválospev pri katolíckej omši (na konci prefácie).

Sancy

- diamant v tvare hrušky vážiaci 55 karátov. Je považovaný za jeden z prvých kameňov, ktorý bol vybrúsený a vyleštený do symetrických faziet.

Sand, George

- Francúzsko; 1. 7. 1804 - 8. 6. 1876; spisovateľka, vlastným menom Amandine - Aurore - Lucile Dupin, vydatá barónka Dudevant - používala pseudonym Aurore Dupin. Bola považovaná za prvú feministku. Písala pod mužským pseudonymom. Počas svojho života mala veľa milencov, medzi ktorých patril spisovateľ Alfred de Musset a skladatelia Franz Liszt a Frédéric Chopin. Dielo: Indiana (romantický román); Vandrovný tovariš; Majstri gajdoš; Diablov močiar; Ján Žižka (štúdia); Prokop Veľký (štúdia); Consuelo; Grófka z Rudolstadtu.

Sandage, Allan

- 1960: objavuje prvý kvazar (3C - 48).

sandarak

- živica ihličnatej tuje, pôvodom z južného Španielska a severozápadnej Afriky, slúžiaca na výrobu špeciálnych lakov a tmelov, v staroveku aj na balzamovanie.

sandareché

- starý (alchymistický) názov pre realgar.

sandál

- v antike zvyčajne kožená podošva pripevnená koženými remienkami k nohe.
- ľahká otvorená obuv.

Sandberg

- SR
pieskovcová národná prírodná rezervácia.

Sandel, Cora
Sara Fabricius

- Nórsko
* 20. 12. 1880 (Kristiania)
† 8. 4. 1974 (Uppsala)
spisovateľka.

Dielo:
1926 - 1939: Alberte (trilógia).

sander

- plochý náplavový kužeľ z rozplaveného morénového materiálu, piesčitý, štrkovitý a bahnitý.

Sander vitreus vitreus
walleye ("Vypuklé oko")

- Kanada; lovná ryba v systéme Veľkých kanadských jazier v americkom štáte Wisconsin (Hurónske jazero, Erijské jazero, Winnebag).

Sanders, Farrel Pharao

- USA; 13. 10. 1940 (Little Rock); jazzový hudobník. 1962: zažína kariéru ako freejazzový saxofonista v New Yorku.

sandhi

- pozične podmienená zmena hlások na rozhraní slov alebo morfém, spodobovanie, asimilácia medzi slovami (napr. od včera [ot fčera], podpísať [potpísať]).

Sandrakottos

- Čandragupta.

Sandrelli, Stefania

- Taliansko; * 5. 6. 1946; herečka. Filmografia: Rozvod po taliansky; Zvedená a opustená; Poznal som ju dobre; Zbojníkova milenka; Alfréd, Alfréd.

Sandvig, Anders

- Nórsko
* 1862
† 1950
lekár.
V roku 1887 zakladá skanzen v meste Lilehammer.
Zberateľ nórskej ľudovej architektúry.

sandwichkotva
sendvič

- jedlo.
Medzi dva plátky chleba vložené kúsky studeného mäsa, omáčky a zeleniny.

sandwichový

- sendvičový
viacvrstvý.

sandžak

- správny kraj v Osmanskej ríši, časť vilayetu na čele s begom.
- odznak tureckého vojaka a podobe kopije s koňským chvostom.

sane

- vozidlo pohybujúce sa po snehu kĺzaním, ťahané koňmi alebo psami, na severe sobmi.
- súčasť niektorých strojov, ktorou sa obrábané predmety alebo súčiastky stroja posúvajú.

sane, kanadské

- sane osobitne upravené na dopravu ranených (v horách).

sanforizácia

- úprava tkanín na zníženie ich zrážanlivosti (podľa amerického vynálezcu Sandforda Lockwooda Cluetta).

Sanger, Fred

- Veľká Británia
* 1918 (Redcomb)
biochemik.
1943: doktorát z biochémie.
Objavil štruktúru inzulínu.
V roku 1958 za tento objav dostal Nobelovu cenu za chémiu.

sangiovese

- základná odroda vína pestovaná v talianskej oblasti Chianti.

sango

- adamawsko-východný jazyk z nigersko-konžskej rodiny, ktorý vznikol a rozvinul sa ako kreolizovaný jazyk na základe rovnomenného jazyka tvoriaceho s jazykmi jakoma a ngbandi dialektový komplex. Prevzal slová z miestnych jazykov, lingalčiny a francúzštiny, funguje ako interetnický jazyk, úradný jazyk v Stredoafrickej republike (popri francúzštine).

sanguis

- krv.

sangvinickosť

- prudkosť, prchkosť.

sangvinický

- prudký, živý, výbušný, prchký, temperamentný.

sangvinik
sangvinička

- prudký, energický, optimistický, emočne stabilný človek.

sangvinizmus
sangvinickosť

- horkokrvnosť, sangvinická povaha, prchkosť, prudkosť, výbušnosť.

sangvitest

- sérum k určeniu krvnej skupiny.

sanhedrin

- Palestína; v biblických časoch Krista najvyšší zbor, ktorý sa staral o morálku, dogmu a právo, synedrion, skladajúci sa z kňazov, znalcov Písma a starších ľudí.

Sanherib

- Asýria; panovník. 701 pred Kristom: kráľ. 689 pred Kristom: zničil Babylón. V roku 701 pred Kristom obliehal Jeruzalem.

Sanchez

- Kostarika; politik. 1987: prezident. 1987: Nobelova cena za mier.

Sanchez, Ricardo

- USA; 2003: veliteľ ozbrojených síl USA v Iraku.

Sanchez de Lozada, Gonzalo

- Bolívia; politik. 2003: prezident. 2003: neobľúbený prezident z krajiny uprchol.

Sanchez Sieprawska, Yvonne Ginnete

- Poľsko; speváčka kubánsko - poľského pôvodu s Nemeckým občianstvom. Syn Orlando Ramirez Sanchez. Žije a spieva v ČR (od roku 1995). CD: Invitation.

Sancho III. Veľký

- Navarra; 1000 - 1035: kráľ.

sanica

- zasnežená, zamrznutá cesta pre sane, sánkovacia dráha.
- vozenie sa, spúšťanie sa na saniach, sánkovanie.
- dolná časť saní vpredu oblúkovite dohora ohnutá, na ktorej sa sane kĺžu.
- dolná čeľusť, sánka.

sanidín

- jednoklonný nerast, číra odroda draselného živca.

sanita

- zdravotnícky oddiel, obyčajne vo vojenskom útvare.

sanitár

- pomocný zdravotný pracovník.
- vojak zaradený do zdravotníckej vojenskej služby, ošetrovateľ.

sanitárny

- sanitný; zdravotný, zdravotnícky.

saniterc

- zastaralo sanitár.

sanitka
sanitné auto

- auto zdravotníckej služby.

sanitný
sanitárny

- zdravotný, zdravotnícky.

sanitra

- alkalický dusičnan, spravidla draselný (KNO3) alebo sodný (NaNO3), liadok.

sankcia

- pokuta, postih.
- schválenie, potvrdenie, rozhodnutie.
- v medzinárodnom práve donútenie, ktorým si štáty kolektívne alebo individuálne vynucujú zachovávanie pravidiel medzinárodného práva.
- v sociológii regulatívy správania uplatňované skupinou voči jej členovi (tresty, odmeny).
- v práve (historicky) nariadenie panovníka majúce ráz základného zákona.

sankcia, banková

- opatrenie banky proti podniku, ktorý zle hospodári.

sankcionista

- kto uplatňuje sankcie (trestné, donucovacie opatrenia).

sankcionovať

- schvalovať, potvrdzovať, uznávať.
- stanoviť následky, trestné opatrenie.

sanktifikácia

- svätorečenie, kanonizácia.

sanktissimum

- sanctissimum; svätosť oltárna, eucharistia.

sanktuárium

- tabernákul, tabernákulum, svätostánok.
- v rímskokatolíckych kostoloch časť chrámovej lode, v ktorej je hlavný oltár.

sanktusák

- santusák; alkoholik, opilec, ožran.

sanktusník

- v architektúre štíhla malá vežička na hrebeni strechy kostola, v ktorej býva umiestnený zvonček.
- v cirkvi zvonček, ktorým sa zvoní pri omši (podľa sanctus).

sanovanie

- sanácia; prijatie opatrení vedúcich ku náprave.

sanovať

- prevádzať sanáciu.
- zachraňovať, upravovať.

sanpietrin

- taliansky (vatikánsky) čistič mramoru. Neustále opravujú v Svätopeterskej bazilike vo Vatikáne to, čo poškodili turisti (nápisy, prilepené žuvačky a podobne). Je ich 130.

sans doute

- bezpochyby.

sansára

- kolobeh životov v indickom náboženstve.

sansculoti

- počas Veľkej francúzskej revolúcie príslušníci mestských radikálnych ľudových más (podľa toho, že nenosili módne nohavice culottes).

sanseviéra
svokrin jazyk

- bylina rodu Liliacaes s mečovitými, až 1 meter dlhými listami. Často pestovaná v byte. Pomenovaná podľa talianskeho kniežatstva San Severo.

sanskrit

- staroindický spisovný jazyk, mŕtvy indoárijský jazyk kodifikovaný v 5. storočí pred Kristom a používaný ako najkultivovanejší jazyk staroindickej literatúry.
- starý indoárijský jazyk, v ktorom sú napísané významné indické literárne a náboženské pamiatky (védy a i.).

sanssouci

- bezstarostný.
- názov miest odpočinku feudálov (letohrádkov a pod.).

Santa Cruz

- Bolívia; provincia.

santal

- rod (Santalum) východoindických drevín z čeľade santalovitých. Biele drevo santalu bieleho a červené santalové drevo sa používa v nábytkárskom priemysle, k výrobe silíc a farbív.

santalčina

- najrozšírenejší mundský jazyk z austroázijskej rodiny používaný menšinou v štátoch Urísa, Bihár a Západné Bengálsko (India).

Santana, Carlos "Devadip"

- Mexiko; * 20. 7. 1947 (Autlán de Navarro); rockový gitarista. 1967: v San Franciscu zakladá skupinu Santana.

Santayana, George

- USA; 1863 - 1952; spisovateľ španielskeho pôvodu, estetik. Stúpenec kritického realizmu.

Santi, Raffael

- Taliansko; 1483 (Urbina, Taliansko) - 6. 4. 1529; maliar, architekt. 1514: hlavný architekt svätopeterskej baziliky. Ako 24 - ročného ho pápež Julius II. pozval tvoriť do Vatikánu. Bol žiakom Perugina, ale predstihol svojho učiteľa. Inšpiroval sa Michelangelom a Leonardom da Vinci, ktorých aj osobne spoznal. Venoval sa najmä madonám. Presťahoval sa do Florencie, kde stvoril väčšinu svojich diel. Dielo: Škola filozofie v Aténach zobrazuje Platóna a Aristotela. Dielo: 1513: Sixtínska madona (freska); 1507: Krásna záhradníčka.

Santini - Aichl, Jan Blažej

- ČR; 4. 2. 1677 (krstený, Praha) - 7. 12. 1723 (Praha); architekt, staviteľ a maliar.

santusák

- sanktusák; alkoholik, opilec, ožran.

Santo Domingo

- mesto založené v júli 1496 Bartolomé Colónom (Kolumbusom). Leží vo východnej polovici ostrova Haiti.

santolina

- korenisto voňajúci poloker rodu Santolina s drobnými mäsovitými listami, pôvodom zo Stredomoria, u nás pestovaný v rozličných druhoch ako okrasná rastlina.

santonín

- organická zlúčenina s naftalénovou kostrou. Používa sa ako liek, nachádza sa v rastline Artemisia cina (palina).

Santorin

- predtým Thera. Ostrov zničený výbuchom sopky medzi 1627 a 1600 pred Kristom. Centrum krétskej civilizácie.

santorin

- prirodzený cement sopečného pôvodu vyskytujúci sa na gréckom ostrove Santorine.

santos

- druh braz. kávy alebo bavlny (podľa brazílskeho prístavu Santos).

santón

- stratigrafický stupeň kriedy (podľa francúzskej lokality Saintonge).

saňa
saň

- netvor, obluda, divé zviera.
- pejoratívne zlá, jedovatá žena.

Sao Paulo

- mesto založil José de Anchieta; 2004: v meste žije 10,5 milióna obyvateľov, s priemyselnými predmestiami 18,5 milióna.

sapa

- (v pozičnej vojne) približovací alebo spojovací zákop.

sapan

- rod tropických drevín (Caesalpinia) z čeľade sapanovitých. Poskytuje cenné fernambukové drevo a farbivá.

sapér

- zákopník, príslušník ženijného vojska v bývalých armádach.

sapfický

- vzťahujúci sa k typickej forme a metru starogréckej lyriky.
- lesbický.

sapfizmus
sapfická láska
lesbická láska
lesbizmus

- sexuálny vzťah medzi ženami, pohlavné zameranie charakterizované homosexuálnym vzťahom medzi ženami (podľa gréc. antickej poetky Sapfo, údajne takejto orientácie), ospevujúce ženy.

Sapfó

- Grécko; okolo 600 pred Kristom; krásna a nadaná básnička, ktorá žila na ostrove Lesbos. Lesbička.

sapientácia

- proces vývoja človeka sprevádzaný vývojom mozgu, myslenia a psychiky.

Sapir, Edward

- USA; 1884 - 1939; antropológ a jazykovedec. Zaoberal sa indiánskymi jazykmi a teóriou jazyka.

sapína

- v dravárskom priemysle tyč s kovaním používaná pri manipulácii s kmeňmi.

SAPO

- prvý československý počítač reléového typu.

saponát

- prací, namáčací a čistiaci prostriedok.

saponáty

- povrchovo aktívne látky, podobné svojimi vlastnosťami mydlám. Pre svoje vynikajúce povrchové vlastnosti slúžia v rôznych prípravkoch ako zmáčadlá (dispergátor), detergenty, emulgátory, textilné pomocné látky, pracie a čistiace prostriedky v priemysle (textilný, papierenský) a domácnostiach.

saponifikácia

- pochod, pri ktorom vznikajú z esterov organických kyselín soli organických kyselín a alkoholy, postup výroby mydla z tukov, zmydeľňovanie.

saponit

- jednoklonný ílový nerast, vodnatý kremičitan horčíka, sodíka, železa a vápnika, s bieliacim účinkom.

saponín

- rastlinný glykozid tvoriaci penivý roztok vo vode.

saponíny

- glykosidy niektorých rastlín, ktorých necukornatú časť tvorí sapogenín. Slúži v lekárnictve ako zložka čajov pre odkašliavanie.

sapovací

- slúžiaci na sapovanie.

sapovanie

- približovanie sa k nepriateľovi hĺbením zákopov kolmo vpred na jeho obrannú líniu.

sapristi

- výraz údivu, nadšenia.

saprlot

- mierne zahrešenie na znak nespokojnosti s niečím.

sapro-

- prvá časť zložených slov majúca význam rozkladajúci sa, hnijúci, zhnitý.

saprobia

- samočistenie. V hydrobiológii proces, v ktorom sa voda zbavuje nečistôt činnosťou vodných organizmov.
- v hydrobiológii stupeň znečistenia vody.

saprobiológia

- odvetvie zaoberajúce sa životom organizmov žijúcich v znečistených vodách.

saprobiont

- biologický stav vody určený podľa prítomnosti saprobiontov.

saprobita

- charakteristika vodného prostredia, ktorá určuje výskyt saprobiontov.

saprofág

- živočích živiaci sa odumrelou organickou hmotou.

saprofília

- vlastnosť organizmov spočívajúco v tom, že sa živia hnijúcimi látkami.

saprofyt

- rastlina využívajúca k výžive odumrelú organickú hmotu.

saprofytizmus

- výživa organizmov organickými látkami z odumretých tiel rastlín a živočíchov. Je typický pre niektoré baktérie, plesne a huby, ale aj pre niektoré vyššie cievnaté rastliny (orchidee).

saprogénny

- spôsobujúci rozklad.

Saprolegnia

- rod vláknitých húb s mnohými druhmi, ktoré žijú vo vode.

sapropel

- hnilokal; odumretá organická hmota na dne hlbokých vodných nádrží.

SAR-Lupe

- Nemecko; vojenská družica. Hmotnosť 770 kg. Štart 19. 21. 2006 15:00:19 SEČ (Kosmos - 3M; Rusko). Dráha 479 - 499 km so sklonom 98,1 °.

sarabanda

- španielsky divoký tanec. V 17. storočí bol zušľachtený na spoločenský tanec.
- starý trojdobový špan. tanec voľného tempa.
- skladba podobného typu, súčasť suity.

saracénsky

- (podľa tradičného stredovekého i staršieho názvu) týkajúci sa Saracénov (t. j. Arabov pri Stredozemnom mori, prípadne moslimov).

saracénka

- zakrivená (saracénska) šabľa.

Saracéni

- stredoveký názov moslimov, najmä Arabov, Seldžuckých Turkov.

Sarafanov, Gennadij Vasiljevič

- ZSSR; * 1. 1. 1942 (Sinenkije); kozmonaut. Let na Sojuz 15.

sarafan
sarafán

- dlhý šat ruského kroja žien.

Saragat, Giuseppe

- Taliansko; * 1898; politik. 1947: spoluzakladateľ Talianskej sociálnodemokratickej strany. 1963 - 4: minister zahraničných vecí. 1964 - 71: prezident.

Sarandon, Susan

- USA; * 4. 10. 1946 (Edison); herečka. Otec Phillip. Matka Leonora Tomalin. 1. manžel Chris Sarandon. 2. manžel Tim Robbins (herec). Syn Jack Henry, Miles. Dcéra Eva (otec Fran Amurri; režisér). Filmografia: 1970: Joe; The Rocky Horror Picture Show (muzikál); Dievčatko; Atlantic City; 1987: Čarodejnice z Eastwicku; 1988: Durhamskí býci; 1991: Thelma a Louise; 1992: Liek pre Lorenza; 1994: Nebezpečný klient; 1995: Mŕtvy muž prichádza (Oscar); Hlad (horor); .

Sarandon, Susan

- herečka; Illuminata; 1980: Atlantic City.

saranča

- skákavý hmyz rodu Lacusta, Psophus a i. žijúci v tráve; jeho niektoré druhy (napr. saranča sťahovavá) pri hromadnom výskyte spôsobujú škody na úrode.

saranča sťahovavá
Locusta migratoria

- hmyz o veľkosti 3,5 - 6 cm, hmotnosti 1 - 2 g. Vzhľadom pripomína kobylku. Žije v teplej Afrike a Amerike, ale vyskytuje sa aj v Ázii a Austrálii (tam bol zavlečený). Niekedy migruje i do južnej Európy. Najradšej obýva otvorenú krajinu s množstvom tráv a bylín. Dravo požiera nadzemné časti rastlín. Jediný druh, čo požiera aj ryžu. Samička kladie hlboko do zeme až 80 vajíčok, z ktorých sa liahnu pohyblivé nymfy. V prvom larválnom štádiu meria asi 7 mm (30 - 40 mg). Pri hromadnom výskyte a nedostatku potravy nymfy migrujú po zemi cez deň. Doba dospievania trvá 3 - 5 mesiacov.

Sarawak

- Borneo; najväčia jaskyňa na svete. Dlhá je 700 metrov, 300 metrov široká a vysoká 70 metrov.

Sarawak

- Borneo; najväčšia jaskyňa na svete. Je 700 metrov dlhá, v priemere 300 metrov široká a vysoká cez 70 metrov.

sarcopetes scabei

- roztoč, ktorý žije v ochlpení genitálií.

Sarcosuchus imperator

- africký druh druhohorného krokodíla. Žil zhruba pred 110 miliónmi rokov.

sarcína

- guľôčkovitý mikrób, ktorého charakteristickým znakom je usporiadanie do balíčkov.

sardana

- starý ľudový španielsky kruhový tanec, asi gréckeho pôvodu.

Sardegna

- miestny názov Sardínie.

sardela

- drobná štíhla morská rybka rodu Engraulis.
- táto rybka naložená v soli, ďalej spracúvaná na rezy, očká a pastu.

sardela obecná
Engraulis encrasicholus

- kostnatá ryba z rádu bezostných. Žije v Atlantickom oceáne, Čiernom mori a Stredozemnom mori. Spracováva sa do konzerv.

sardinka

- drobná sleďovitá morská rybka rodu Sardina, hromadne lovená (podľa ostrova Sardínia).

sardinka obecná
Sardina pilchardus

- kostnatá ryba z čeľade sleďovitých. Žije v atlantickom oceáne. Spracováva sa do konzerv.

sardinky

- sardinky alebo iné sleďovité rybky konzervované v oleji alebo v marináde a i.

sardínčina

- románsky jazyk používaný ako hovorový na Sardínii a priľahlých ostrovoch (úradný jazyk je taliančina).
- vymretý indoeurópsky jazyk používaný v staroveku na Sardínii.

Sardínia

- ostrov v Stredozemnom mori patriaci Taliansku.

Sardínec
Sardínčan
Sardínka
Sardínčanka

- obyvateľ Sardínie.

sardonyx

- odroda chalcedónu, podľa mesta Sardy v Malej Ázii. Ako talizman zaisťoval mužom mužnú silu a chránil pred lžou a neverou.
- červeno-biela a inak pruhovaná odroda achátu používaná tradične v glyptike (na rezanie kameí a i.).

sardonický

- zatrpklý, kŕčovitý.

Sardou, Victorien

- Francúzsko; * 1831; † 1908; dramatik.

Dielo:
Madame Sans-Gene;
Théodora;
Vlasť;
Tosca.

Sargasové more

- oblasť v Atlantickom oceáne s výskytom veľkého množstva hnedých rias z rodu Sargassum.

sargas

- hnedo zafarbená, bohato vetvená chaluha.

Sargon I.kotva
Sargon Akkadský

- Akkadská ríša. asi 2370 - 2315 pred Kristom; politik, panovník. V roku 2369 pred Kristom založil mesto Akkad. Zjednocuje Sumer - vznik Sumerskej ríše.

Sargon II.

- Asýrska ríša; 722 - 705 pred Kristom: kráľ.

sarin

- bojová nervovo paralytická bojová látka.

sarin

- jedovatý plyn - nervový jed (podľa nemeckých vedcov podieľajúcich sa na jej vývoji: Schrader, Ambros, Rüdiger, von der Linde). Chemická bojová látka.
1995: plynom zaútočila japonská sekta Óm šinrikjó v tokijskom metre (12 mŕtvych, 5.000 zranených).

Sarkandr, Jan

- ČR
* 20. 12. 1576 (Skočov)
† 17. 3. 1620 (Olomouc, umučený)
svätec.
20. 12. 1608 vysvätený na podjáhna.
19. 3. 1609: vysvätený na jáhna.
1611: farár v Charvátoch.
1619: vypočúvaný a mučený (ako jezuita a spovedník Ladislava Popela z Lobkovic).
3. 11. 1859: blahoslavený.
21. 5. 1995: svätorečený.

sarkastický

- uštipačný.

sarkastik

- zádrapčivý, uštipačný človek.

sarkazmus

- štipľavý, uštipačný vtip, výsmech, zádrapčivosť, uštipačnosť, jedovatosť.

Sarkisjan, Vazgen

- Arménsko; † 1999; politik. 1999: premiér. Zastrelený v parlamente.

sarkazmus

- uštipačnosť, výsmešnosť.

sarko-

- prvá časť zložených slov majúca význam mäso, telo.

sarkofág

- bohato zdobená uzavretá rakva alebo schránka k uloženiu mŕtveho.
- živočích živiaci sa mäsom odumretých živočíchov.
- prenesene uzavretá schránka.

sarkoidóza

- ochorenie neznámeho pôvodu vyznačujúce sa tvorbou charakteristických uzlíkov, postihujúcich rozličné orgány. Infekčný prenos nebol zaznamenaný.

sarkokarp

- dužinatá vrstva oplodia (napr. egrešu, slivky, uhorky).

sarkolema

- tenká súvislá membrána ohraničujúca svalové vlákno.

sarkoleukémia

- sarkóm s vyplavovaním nádorových buniek do krvného obehu.

sarkomatóza

- mnohonásobné ložiská sarkómu u toho istého jednotlivca.

sarkomycín

- antibiotikum utvárané mikroorganizmom Streptomyces erythrochromogenes, používané ako cytostatikum.

sarkoplazma

- obsah svalových vláken.

Sarkozy, NicolaskotvaNicolas Sarkozy

- Francúzsko; * 28. 1. 1955 (Paríž); politik. Brat Guillaum, Francois. 1. manželka Cécilia Attias (rozvod v roku 2007). 2. manželka Carla Bruni-Sarkozy. Syn Pierre, Louis, Jean.
1956: Jeho rodičia emigrujú z Maďarska do Francúzska.
1974: začína štúdium práv.
1981: získal osvedčenie o schopnosti vykonávať advokátsku profesiu (CAPA).
1977: zvolený za poslanca do mestskej rady v Neuilly.
1983: starosta Neully.
1989: poslanec Národného zhromaždenia.
2002 - 2004: minister vnútra.
2004: minister hospodárstva.
2005 - 2007: minister vnútra.
25. 3. 2007: pre prezidentskú kandidatúru rezignoval na post ministra vnútra.
6. 5. 2007: zvolený za prezidenta.
16. 5. 2007: ujal sa funkcie prezidenta.

sarkóm

- zhubný nezrelý nádor mezenchymovéh pôvodu.

sarma
tolma
golubcy
dolma

- dusené zámotky z mletého mäsa v liste kapusty alebo vínnej révy.

sarmat

- oblastný stratigrafický stupeň neogénu (treťohôr).

Sarmati

- staroveký národ žijúci vo východnej Európe.

Sarmatia

- rozsiahle územie vo východnej Európe, obývané v staroveku Sarmatmi.

sarmatský

- týkajúci sa organizmov, druhov vyskytujúcich sa v stepných oblastiach východnej Európy a západnej Ázie (ktoré obývali Sarmati, skupina kočovných kmeňov príbuzných Skýtom).

sarong

- mužský aj ženský odev z pásu látky zošitého na koncoch a nazberaného okolo bokov, používaný v juhovýchodnej Ázii.

saros

- obdobie (18 rokov a 11 dní), po ktorom sa takmer presne opakuje zatmenie Slnka a Mesiaca.

Saroyan, William

- USA; 31. 8. 1908 - 18. 5. 1981; spisovateľ arménskeho pôvodu. Autor poviedok a románov plných optimizmu: Odvážny mladý muž na lietajúcej hrazde, Volám sa Aram, Ľudská komédia, Tati, tebe preskočilo, Náhodné stretnutia a i. Napísal tiež drámy: Moje srdce je na vysočine, Čas tvojho žitia, Psi.

sarp
SARP
sredstva avtomatičeskoj radiolokacionnoj prokladki

- v letectve skrinka obsahujúca všetky údaje o lete od štartu až po pristátie, palubný zapisovač, tzv. čierna skrinka.

Sarracenia cv. Katerina

- ČR; unikátna červená mäsožravá rastlina, ktorú krížením vypestoval Miroslav Studnička. Nerastie inde, ako v botanickej záhrade v Liberci (ČR). Dokáže stráviť hmyz, jašterice a žabky. Pomenovaná je podľa záhraníčke Kateřine Staré, ktorá sa o ňu stará.

Sarrazin, Jacques

- Francúzsko; 18. 6. 1592 (Noyon) - 3. 12. 1660 (Paríž); sochár. Asi 1610 - 1617: pobyt v Ríme (mytologické kompozície pre vilu Aldobrandini vo Frascati). 1636: vytvoril karytídy a vlys pre Pavillon de'lHorloge v Louvre.

Sarráf, Jakúb

- Libanon; politik. ? - 13. 11. 2006: minister životného prostredia (rezignoval).

SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome

- ťažký akútny respiračný syndróm (syndróm akútneho respiračného zlyhania). Nová respiračná choroba, ktorá sa objavila 16. 11. 2002 v Číne; chorobu spôsobujú coronaviry; chorobu rozpoznal Carlo Urbani; na nemoc zomrelo najmenej 160 ľudí, ale existujú odhady hovoriace až o 800 ľuďoch; podľa údajov zomrelo 774 ľudí a skoro 9.000 ľudí bolo nakazených.

sarsaparila

- liečivé korene ľaliovitej rastliny z rodu smilaxovitých (Smilax), pôvodne z Južnej Ameriky.

Sartre, Jean-Paul

- Francúzsko/Maďarsko; 21. 6. 1905 - 15. 4. 1980; filozof, prozaik, dramatik, esejista a literárny kritik. Otec existencionalizmu. 1945: zakladá časopis Les Temps modernes. Do roku 1956 člen Maďarskej KS. 22. 10. 1964: udelená Nobelova cena za literatúru, odmietol ju prijať. Dielo: 1938: Nevoľnosť; 1939: Stena (súbor krátkych próz); Cesty ku slobode; 1943: Bytie a ničota; Slová. Hry: Mŕtvi bez náhrobku; Za zatvorenými dverami; Muchy; Imaginácia. Iné: Výklad Cudzinca (štúdia); 1960: Kritika dialektického rozumu; 1971 - 2:Rodinný blbec (štúdia o Gustavovi Flaubertovi).

sarugaku

- japonský komický tanec so slovným doprovodom.

Sarvig, Ole

- Dánsko; 27. 11. 1921 (Kodaň) - 4. 12. 1981 (Kodaň); spisovateľ. Dielo: Stenrosen (Kamenná ruža, 1955), De sovende (Spáči, 1958).

SASkotva

- Veľká Británia; Special Air Service; vojenská elitná jednotka. V roku 1941 ju založil David Sterling.

Sas
Saska

- obyvateľ Saska.

SAS-1 Uhuru

- USA; družica Explorer 42.

SAS-2

- USA; družica Explorer 48.

SAS-3

- USA; družica Explorer 53.

sasafras

- severoamerický strom rodu Sassafras, ktorého drevo poskytuje liečivú silicu.

sasanka

- horská jarná kvetina kvitnúca bielym alebo žltým kvetom, veternica.
- malý morský živočích, obyčajne jasne sfarbený.
- čeľaď polypov (Actiniidae).

sasexka

- plemeno sliepok s kombinovanou úžitkovosťou, vyšľachtené vo Veľkej Británii (podľa grófstva Sussex).

Sasko

- kraj v Nemecku.

Sasko-Kobursko-Gothský, Leopold I.

- Belgicko; 1790 - 1865. Po odtrhnutí sa Belgicka od Holandska v roku 1831 prvý belgický kráľ.

Saský, Henrich II.

- Sasko; 1002 - 1024: posledný panovník zo saskej dynastie.

Saský, Henrich I. Vtáčnik

- Sasko; 919 - 936: zakladateľ saskej dynastie, kráľ. Podarilo sa mu prekonať snahy o rozpad Východofranskej ríše a ustálil mocenské pomery v nemeckých krajinách. V roku 929 na Václavovi Přemyslovi, českom kniežati, si vynútil sľub vernosti a poplatnosti, čo mu v podstate ochránilo východnú hranicu proti maďarským vpádom.

Saský, Otto I.

- Sasko; 936 - 973: kráľ.

sašimi

- kúsky tenko nakrájanej surovej ryby bez ryže (pozri aj suši).

satan
satanáš

- (v náboženských predstavách) zlá mocnosť stojaca proti božstvu, vládca pekla.
- diabol, pokušiteľ, zosobnenie zla.
- diabol, čert, pekelník, zlý človek.
- jedovatá huba so svetlým klobúkom, naspodku karmínovočervená, hríb satan.

satanista
satanistka

- vyznávač satanizmu.

satanizmus

- kult, uctievanie diabla, ako druh zvráteného náboženského fanatizmu.
- v literatúre v literatúre obdobie dekadencie

satanský

- týkajúci sa satana.
- vlastný satanovi.
- zlý, diabolský.

satanstvo

- satanská povaha, zloba, satanské činy a pod., diabolstvo.

Satcom 1 (RCA)

- telekomunikačná družica; štart: 13. 12. 1975; hmotnosť štartovná 868 kg; hmotnosť prevádzková 463 kg, kapacita 1.000 telefonických hovorov.

Satcom 2 (RCA)

- telekomunikačná družica; štart: 26. 3. 1976; hmotnosť štartovná 868 kg; hmotnosť prevádzková 463 kg, kapacita 1.000 telefonických hovorov.

satelit

- v astronómii nebeské teleso obiehajúce pravidelne okolo iného telesa, mesiac, trabant.
- v kozmonautike teleso vytvorené na Zemi a vynesené (raketou) na obežnú dráhu, (umelá) družica.
- zbrojnoš, strážca, stály sprievodca niekoho.
- kto niekoho nekriticky nasleduje alebo napodobňuje, (umelecký alebo politický) nasledovník, (umelecký) epigón.
- v politológii formálne samostatný, ale politicky a hospodársky podriadený štát, závislý od nejakej mocnosti, satelitný štát.
- v strojníctve voľne otáčavé ozubené koliesko v diferenciáli alebo v planétovom súkolesí.
- v urbanistike novovybudované veľkomestské sídlisko preberajúce pracovné, obytné a rekreačné funkcie mesta, s ktorým je spojené dopravou, satelitné mesto.
- čiastočne odškrtený útvar niektorých chromozómov, spolupútnik.
- malé zrniečka tvoriace prívesky spojené tenkými vláknami s chromozómami pri delení bunkového jadra.

sateloid

- umelá družica s raketovým pohonom uvádzaným do chodu podľa potreby.

satemový

- patriaci do základnej skupiny indoeurópskych jazykov s charakteristickým vývojom troch lineárnych velár odlišným od vývoja v jazykoch kentumových.

satén

- lesklá tkanina s atlasovou väzbou (na posteľnú bielizeň, dámske šaty a pod.).

Sathirathai, Sukariart

- Thajsko; politik. 2006: minister zahraničných vecí.

sati

- (v minulosti v Indii) zvyk, rituál, podľa ktorého sa vdova dala dobrovoľne upáliť s mŕtvym manželom. Od roku 1829 zakázaný.

Satie, Erik

- Francúzsko; * 1866; † 1925; skladateľ. Vedúci parížskej Šestky.

satinovať

- jemne leptať (sklo) slabou kyselinou.
- povrchovo hladiť, leštiť (kožu, papier, tkaninu).

satinóber

- odroda okra zlatožltej farby používaná na výrobu náterových farieb

Satinský, Július

- SR; 20. 8. 1941 (Bratislava) - 29. 12. 2002 (Bratislava); komik, bavič, spisovateľ - autor kníh pre deti, fejtonista. 1. manželka Oľga Lajdová († 1985). 2. manželka Viera. Syn Ján. 1959: Vytvoril bavičské duo s Milanom Lasicom. 1964 - 1967: ako dramaturg v Čekoslovenskej televízii v Bratislave. 1970 - 1972: zákaz činnosti pôsobenia na Slovensku - pôsobí v Brne v divadle Večerní Brno. 1972 - 1978: spevohras Novej scény v Bratislave. 1978: činohra Novej scény v Bratislave. 1982: člen novozaloženého Štúdia L+S. Bol autorom alebo spoluautorom množstva scénok, dialógov i celovečerných programov, napríklad Ktosi je za dverami, Večery pre dvoch, Nečakanie na Godota, Soirée, Radostná správa, Ako vzniká sliepka, Náš priateľ René, Nikto nie je za dverami, Jubileum a iné. Bibliografia: Chlapci z Dunajskej ulice; Polstoročie s Bratislavou; Čučoriedkáreň; 1996: Rozprávky uja Klobásu; 2003: Momentálne som mŕtvy, zavolajte mi neskôr; 2004: Bledomodrý svet; 2007: Listy z onoho sveta. Filmoografia: Výlet po Dunaji (1962), Slávnosť v botanickej záhrade (1969), Nekonečná - nevystupovať (1978), Smoliari (1978), Pomocník (1981), Plavčík a Vratko (1981), Pohádka Svatojánske noci (1981), S tebou mě baví svět (1982), Srdečný pozdrav ze zemekoule (1982), Traja veteráni (1983), Prodavač humoru (1984), Zkrocení zlého muže (1986), Vesničko má středisková (1986), Utekajme, už ide! (1987), Orbis Pictus (1997).

satira

- posmešné vyjadrenie, posmech, výsmech.
- umelecké dielo využívajúce výsmechu, irónie a komiky ku kritike nedostatkov a záporných javov.
- literárny druh využívajúci na kritiku rozličných javov iróniu, sarkazmus, vtip a výsmech.

satirický

- výsmešný.
- týkajúci sa (literárnej) satiry.

satirik
satirička

- autor (literárnych) satír.
- kto rád používa satiru.

satirizovať

- písať, hovoriť satiricky.
- napádať, zosmiešňovať satirou.

satisfakcia

- ospravedlnenie alebo odstránenie nejakej ujmy, ublíženia a pod.,zadosťučinenie.

Satisi

- pozri Isis.

satjágraha

- správca satrapie v starovekej Perzskej ríši (s neobmedzenou právomocou).
- prenesene samovládca, despota, panovačný alebo krutý človek.
- použitie zásad nenásilia (áhinsy) v politickom boji (v južnej Afrike a v Indii presadzované M. Gándhím).

Sato, E.

- Japonsko; politik. 1966: premiér.

Sato, Talkuma

- Japonsko; * 15. 8. 1908; pilot F1.

satoria

- zlá, hádavá žena.

satrapa

- kráľovský miestodržiteľ v satrapii.

satrapia

- vojenská a daňová oblasť v perzskej ríši v čele s dosadeným vládcom (správcom; satrapom).

satrapizmus

- samovláda, despotizmus, krutovláda (podľa spôsobov satrapov).

satrácia

- fáza výroby cukru z cukrovej repy, čistenie surovej repnej šťavy.

Sattler, Filip

- ČR; sochár. Dielo: 1725: Delfínia fontána v Olomouci

saturatér

- zariadenie na čistenie repnej šťavy saturáciou.

saturácia

- nasýtenie, uspokojenie.
- v cukrovarníctve vháňanie plynu do cukrovarskej šťavy ako súčasť čistiaceho procesu.
- v baníctve a stavebníctve pomer objemu vody v zemine k objemu pórov.

saturácia kŕmnej dávky

- v poľnohospodárstve nasýtenie kŕmnej dávky základnými nutričnými zložkami.

saturák

- zariadenie na saturáciu cukrovarských štiav v tvare valcovitej izolovanej nádoby.

saturátor

- v textilnom priemysle napúšťací stroj pri pri bielení tkanín.

saturejka

- aromatická bylina často pestovaná v záhradach ako korenie i ako liečivá bylina.

saturejka záhradná
Satureja hortensis

- aromatická bylina často pestovaná v záhradach ako korenie i ako liečivá bylina.

Saturn
Saturnus

- staroveké roľnícke božstvo tzv. zlatého veku, ktoré Rimania uctievali ako boha úrody.
- planéta Slnečnej sústavy. Prstence planéty boli objavené v roku 1659 (objavil ich Christian Huygens; každý z nich okolo planéty obieha inou rýchlosťou). Planéta má 31 známych mesiacov (2004) a 7 prstencov (od stredu planéty značené C, B, A, D, E, F, G, podľa toho, ako boli objavené). Tri hlavné prstence A, B a C sú dobre viditeľné ďalekohľadmi. Medzi prstencami B a A je medzera známa podľa svojho objaviteľa Cassiniho delenie. Prstenec F je zložený z niekoľkých prepletených prstencov gravitačne ovplyvňovaných tzv. pastierskymi mesiacmi. Priemer planéty je 120. 536 kilometrov. Hmotnosť 95,162 hmotností Zeme. Obežná doba okolo Slnak 29,424 roka. Rotácia 10,233 hodiny. Povrhová teplota - 180 °C. Stredná vzdialenosť od Slnka je 1.426.725.000 kilometrov, najmenšia 1.343.000.000 km, najväčšia 1. 509.000.000 km. Atmosféra: pásová štruktúra spôsobená rýchlou rotáciou je menej výrazná, pretože nepriehľadnú oblačnú vrstvu zahaľuje do výšky najmenej 2.000 kilometrov riedky priehľadný atmosférický zákal, ktorého spodnú časť tvorí hustejšia 100 kilometrová vrstva kryštalických čpavkov. V atmosfére bol zistený molekulárny vodík (89%), čpavok a metán, hélium (11%) a rôzne uhľovodíky. Magnetosféra je súmerná podľa roviny rovníka Saturna. Prstence: 4 hlavné prstence sú označené písmenami A, B, C a D, menej výrazné prstence sú prstence F a G a plazmový prsteň je označený E. Jednotlivé prstence sú oddelené tmavými medzerami, najširšia z nich je medzi prstencami A a B. Prstence A a B pohlcujú plazmu z magnetosféry. Mesiace: Dione, Enceladus (na jeho dráhe je okolo Saturna vytvorený prstenec modrej farby), Hyperion, Janus, Japetus, Methone, Mimas, Pallene, Pandora, Phoebe, Polydeuces, Prometheus, Rhea , Tethys , Titan, S1 až S14 (objavené v roku 1980 - 1981 americkými sondami Voyager 1 a Voyager 2).

Saturn I

- USA; dvojstupňová nosná raketa, nosnosť 9. 100 kg, používaná od 1964 - 5; určená pre skúšky makiet lodí Apollo na obežnej dráhe okolo Zeme; 1. stupeň S1; 2. stupeň S-IV.

Saturn IB

- USA; nosná raketa, nosnosť 14.000 kg, používaná od 1966 - 75; vznikol zo Saturna I výmenou druhého stupňa za S-IVB a zosilením ťahu motorov prvého stupňa

Saturn V

- USA; trojstupňová nosná raketa, nosnosť 80.000 kg na nízku obežnú dráhu (v dvojstupňovej verzii), používaná v rokoch 1967 - 1973; 1. stupeň S-IC, 2. stupeň S-II, 3. stupeň S-IVB; v trojstupňovej verzii vynášala k Mesiacu 45.000 kg; Po ukončení programu Apollo sa stratila technická dokumentácia konštrukcie nosiča.

saturnálie

- rímske slávnosti na počesť boha Saturna.

saturnizmus

- otrava olovom (podľa alchymistického názvu olova saturnus).

saturovanosť

- v obchode nasýtenie, uspokojenie (napr. trhu výrobkami).

saturovaný

- majúci niečoho dostatok, plnú mieru.
- uspokojený v životných nárokoch.
- podrobený saturácii.

saturovať

- nasýtiť, uspokojovať.

satyr

- v antickej mytológii prírodný démon spola ľudskej a spola zvieracej podoby, sprievodca boha Bakcha (zobrazuje sa so špicatými ušami, dvoma. rohmi a capími nohami).
- prostopášnik, zmyselný človek.
- prenesene o ošklivom a chlipnom mužovi, najmä starom.

satyriáza
satyriasis

- mužská hypersexualita, chorobné zvýšenie pohlavného pudu.

satyrský

- podobný satyrovi

sauce [sós]

- omáčka, zálievka šalátov, mäsa.

Saudek, Erik Adolf

- ČR; * 18. 10. 1904 (Viedeň), † 16. 7. 1963 (Sozopol, Bulharsko); prekladateľ, divadelný a literárny kritik a dramaturg. 1945 - 1946: dramaturg Realistického divadla. 1949 - 1953: pôsobí v ND v Prahe.

Saudek, Karel (Kája)

- ČR; * 13. 5. 1935; komiksový tvorca. Dvojča Jan. Manželka Johana (sobáš v roku 1967). Syn Patrik. Dcéra Berenika. 17. 4. 2006: infarkt. Spolupráca na filme Kdo chce zabít Jesii? (réžia Miloš Macourek).

Saudek, Patrik

- ČR; * 24. 11. 1968; grafik. Otec Karel (Kája). Maľuje olejom na plátno, venuje sa grafike, výstavníctvu, reklame. 1985 - 1989: štúdium na šperkára. 1989 - 1993: UPRUM, odbor maľba.

Saudek, Jan

- ČR; * 13. 5. 1935; fotograf. Brat Karel (dvojča). Syn Samuel (manželka Sára; deti Sára a Samuel). Dcéra Mařenka (Manžel Lukáš Havlena, sobáš 2005, syn Eliáš). Syn Matěj (* 18. 2. 2007, matka Pavlína Hodková).

Saudková, Sára

- ČR; dcéra Sára; syn Samuel (* 27. 4. 2004, otec Samuel Saudek); dcéra Sára.

Saudská Arábia (Kráľovstvo Saudská Arábia)

- kráľovstvo v Malej Ázii. Hlavné mesto Rijád. 1906 - 1932: Ibn Saúd zakladá Saudskoarabské kráľovstvo. Nezávislosť od britskej koruny získala 20. 5. 1927 (Dohoda z Džídy). Ustanovená v septembri 1932. V kráľovstve ležia svätyne islamu - Mekka (dobytá v roku 1926) a Medina. 1938: objav obrovských ložisiek ropy. 1948: vojna proti Izraelu. 1973 - 1974: embargo na dodávky ropy krajinám podporujúcich Izrael. 1974: zmluva s USA o hospodárskej a vojenskej pomoci (spojenec USA, čo vyvolalo nevôľu v okolitých arabských štátoch). 1975: zavraždenie kráľa. 1981: spoluzakladateľ Rady pre spoluprácu štátov v Perzskom zálive. 1987: prerušenie diplomatických stykov s Iránom. 1991: Vojna v Perzskom zálive, účasť v protiirackej koalícii vedenej USA. 1993: kráľom zriadená Národná poradná rada.kotva

sauna

- horkovzdušný potný kúpeľ.

saunovanie

- používanie, využívanie sauny, jej účinkov.

saunovať

- dávať do sauny.

saunovať sa

- používať, využívať saunu.

sauria
sauriáza

- vrodená vada kože vyznačujúca sa nadmernou tvorbou rohovej vrstvy.

sauriáza
sauria

- vrodená vada kože vyznačujúca sa nadmernou tvorbou rohovej vrstvy.

saurichnit

- v paleontológii šľapaj obojživelníkov a plazov zachovaná najmä na plochách permských a triasových uloženín.

saurolophus

- jeden z veľkých dinosaurov s kačacím "zobákom". Mal na hlave kostený hrebeň a na zobane "nafukovací" kožný vak. Bylinožravec. Dĺžka 9 - 12 m. Nálezy v Severnej Amerike a Ázii.

sauropodikotva

- vyhynutí plazi z nadrádu dinosaurov. Bylinožravci.

sauroposeidon

- najväčší dinosaurus - bol 18 metrov vysoký, hmotnosť 59 ton.

Sauternes

- jedno z najlepších prírodných sladkých vín na svete.

Sauvignon

- základná odroda bieleho vína v oblasti Bordeaux. Pestuje sa takmer po celom svete.

Saúd, Abdal Azíz Ibn

- Saudská Arábia; Rahmád, Abdal Azíz ibn Abdal; 1880 - 1953; známejší pod menom ibn Saúd. 1932 - 1953: kráľ. Syn Saúd, Fajsal. V roku 1902 sa zmocňuje mesta Rijád a do konca dvadsiatych rokov 20. storočia si podmanil 4/5 Arabského polostrova. V septembri 1932 bolo oficiálne ustanovené kráľovstvo Saudská Arábia.

Saúd, Abdal Azíz

- Saudská Arábia; 2004: oblastný vodca al-Kajdy. Bol zabitý pri záťahu proti radikálom.

Saúd, Abdulláh ibn Abdal Azíz

- Saudská Arábia; od roku 1995 kráľ (nie korunovaný, vykonával iba funkciu). Na trón sa dostal po infarkte nevlastného brata Fahdeho.

Saúd, Fahd ibn Abdal Azíz

- Saudská Arábia; 1923 - 1. 8. 2005; ? - ?: minister školstva; ? - ?: minister vnútra; 1982 - 1995 kráľ. Po jeho infarkte sa moci ujal nevlastný brat Abdulláh. Brat Chálid.

Saúd, Fajsal

- Saudská Arábia; †1975 (zavraždený synovcom); ? - ?: minister ZV. 1964 - 1975: kráľ. Otec Abdal Azíz ibn Abdal Rahmád.

Saúd, Chálid

- Saudská Arábia; †1982; 1975 - 1982: kráľ. Brat Fahde.

Saúd, Muhammad Ibn

- Saudská Arábia; zakladateľ prvého Saudského kráľovstva (polovica 18. storočia. Manželka bola dcérou Muhammada Wahábba.

Saúd, Najíf ibn Abdal Azíz

- Saudská Arábia; politik. 2006: minister vnútra.

Saúd, Saúd

- Saudská Arábia; †1969; 1953 - 1964: kráľ(1964 abdikoval). Otec Abdal Azíz ibn Abdal Rahmád.

Savage, AnneAnne Savage

- USA; † 24. 12. 2008; herečka.

Filmografia:
1943: One Dangerous Night;
1945: Detour;
2007: My Winnipeg.

Savalas, Telly

- USA; herec. Filmografia: TV seriál Kojak (inšpektor Theo Kojak).

savana

- rozsiahly trávnatý porast s riedkoroztrúdenými drevinami na okraji rovníkového pásu.

Savang, Soulivong

- Laos; posledný legitímny nástupník trónu. V roku 1981 musel z Laosu utiecť. Jeho otec prišiel v roku 1975 o trón, keď sa k moci dostali komunisti. Zomrel v pracovnom tábore.

Savart, F.

- Francúzsko; 1791 - 1841; fyzik. Spoluautor Biotov - Savartovho zákona.

savica

- nasávacia hadica (časť striekačky).

Savická, Svetlana J.

- ZSSR; kozmonautka. Let na Sojuz T - 7, Sojuz T - 12. Ako prvá žena výstup do otvoreného kozmu.

Savinkov

- Rusko; † 1925; politik. Predseda Strany revolučných socialistov eserov. V roku 1924 vylákaný GPU z emigrácie k návratu do Ruska. Po návrate okamžite zatknutý. Zomrel po nevysvetlenom páde z okna sídla sovietskej tajnej polície Lubjanky.

Savinych, Viktor Petrovič

- ZSSR; * 7. 3. 1940 (Berezniky); kozmonaut. Let na Sojuz T - 4, Sojuz T - 13, Sojuz TM-5. Pobyt na Saljut 6.

savoir vivre

- umenie žiť.

Savojčan
Savojčanka

- obyvateľ Savojska.

Savojsko

- kraj v alpskej oblasti Francúzska.

Savojský, Amadeus V. Veľký

- Taliansko; 4. 9. 1249 (Le Bourget) - 16. 10. 1323 (Avignon); zakladateľ talianskeho kráľovského rodu. 1285 - 1323: savojské knieža.

Savojský, Amadeus VIII. Mierumilovný

- Taliansko; 4. 12. 1383 (Chambéry) - 7. 1. 1451 (Ženeva); 1391 - 1416: gróf savojský. 1416 - 1434: vojvoda savojský.

Savojský, Viktor Emanuel II.

- Taliansko; * 14. 3. 1820 (Turín), † 9. 1. 1878 (Rím); kráľ. Otec Karol Albert.
1831: vojvoda savojský.
1849: uzatvára mier s Rakúskom.
1849: posledný sardinský kráľ.
1859: získal Milánsko. 1860: pripojil k Sardínii Toskánsko, Modena, vojvodstvo Parma a Piacenza, časť pápežského štátu (Romagna, Urbino, Ancona, Spoleto, Perugia) a Sicíliu.
17. 3. 1861: prvý taliansky kráľ (po vyhlásení kráľovstva).
1870: anektoval zvyšok pápežského štátu a presídlil do Ríma (dovŕšenie zjednotenia Talianska).

Savojský, Eugen

- Rakúsko; 1663 - 1763; princ. Víťazstvom nad Turkami v rakúskych službách upevnil moc Habsburgov v Uhorsku. Vo vojne o španielske dedičstvo pomohol rozšíreniu habsburskej moci v Taliansku a južnom Holandsku. V rokoch 1715 - 1729 miestodržiteľ v rakúskom Holandsku.

Savojský, Filibert

- Taliansko; † 1504; vojvoda. Matka Markéta de Bourbon. Manželka Markéta Rakúska (sobáš 26. 9. 1501).

Savojský, Umberto III.

- Taliansko; 1878 - 1900: kráľ.

Savojský, Viktor Emanuel

- Taliansko; 1900 - 1944: kráľ.

Savojský, Viktor Emanuel II.

- Taliansko; panovník. 17. 3. 1861: kráľ zjednoteného Talianska.

Savonarela, Girolamo

- Taliansko
* 21. 9. 1452 (Ferrara)
† 23. 5. 1498
mních, teologický učenec (dominikán).
po 1480: pôsobil vo Florencii ako kazteľ hlásajúci nutnosť pokánia.

sax
scramasax

- krátky jednosečný meč.
- dýka s krátkou jednoreznou čepeľou a dlhou rukoväťou, ktorú používali najmä Germáni v čase sťahovania národov.

Sax, Adolphe
Antoine Joseph Sax

- Belgicko; 1814 (Dinant), † 4. 2. 1894; hudobník.
Otec Charles Joseph (založil v Bruseli továreň na sláčikové nástroje).
Prvý saxofón vyrobil v roku 1841.
17. 5. 1846: patent na saxofón.

saxaul

- krivolaká drevina rodu Haloxylon, pôvodom zo stredoázijských púští a slaných pustatín.

saxikolný

- žijúci v drobnom kamení

Saxo

- Dánsko; * 1160, † 1208; historik. Autor diela Gesta Danorum (História Dánov).

saxofonista
saxofonistka

- hráč na saxofóne.

saxofón
ságo

- jazýčkový kovový dychový hudobný nástroj. V roku 1841 ho vynašiel Adolphe Sax, ktorý ho skonštruoval v 14 druhoch - od vysokého sopránu až po hlboký bas.

saxón

- stratigrafický stupeň permu (podľa názvu Saska, latinsky Saxonia).

Say, Jean-Baptiste

- Francúzsko; 5. 1. 1767 (Lyon) - 16. 11. 1832 (Paríž); ekonóm.

Sayer, Anthony

- Anglicko; 1. veľmajster Veľkej lóže.

Sayers, Dorothy L.

- Anglicko; 1893 - 1957; spisovateľka detektívnych románov. Vytvorila nový typ detektívneho hrdinu, lorda Petra, ktorý pestuje detektívne umenie ako koníčka. Dielo: 1957: Nesmierna záhada (The Great Mystery); Vražda potrebuje reklamu.

sazka

- týždenné tipovanie športových podujatí s možnosťou výhry pri uhádnutí výsledkov istého počtu zápasov.

sazkovať

- hrať, tipovať v sazke.

sažeň

- stará ruská dĺžková miera = 3 aršíny = 7 stôp = 2,13356 m.

Sába

- biblická krajina.

Sábato, Ernesto

- Argentína; * 23. 6. 1911; spisovateľ. Pôvodným vzdelaním matematik a fyzik. Dielo: Kniha o hrdinoch a hroboch; Tunel.

Sáblik, Lukáš

- ČR; * 5. 8. 1976; hokejový brankár.

Sábliková, Martina

- ČR; 25. 7. 1987 (Nové Město na Moravě); rýchlokorčuliarka. Otec Milan (technológ; * 1. 9. 1964). Brat Milan. 2005: 7. miesto na 5.000 m na MS, 3. miesto na 3.000 m na MS juniorov. 2006: 4. miesto v štvorboji (1. miesto na 5.000 m, 3. miesto na 3.000 m). 2007: majsterka Európy v štvorboji, víťazka na 3.000 m a 5.000 m, 6. miesto na 1. 500 m, 9. miesto na 500 m na ME; vytvorila svetové rekordy na otvorenej dráhe: 4:03,52 na 3.000 m (zlepšila rekord o 5,02 s), 6:58, 45 na 5.000 m (o 6,82 s) a 162,946 boda v štvorboji (o 3,115 boda). majsterka sveta na 3.000 m a 5.000 m (6:45. 61 min. - svetový rekord).

Sádovský, Štefan

- SR; * 13. 10. 1928 (Vlkas, okres Nové Zámky); 1967 - 1968 tajomník ÚV KSČ, 1968 - 1969 tajomník ÚV KSS. 1969 nakrátko predseda slovenskej vlády, 1969 - 1970: prvý tajomník ÚV KSS.

sága

- staroseverská epická próza.
- staroseverský (islandský a nórsky) prozaický žáner (z 12. – 13. storočia) o živote historických kráľov a legendárnych postáv z mýtických čias a o osudoch významných rodov.
- románová kronika pojednávajúca o o osudch niekoľkých generácií rodu.
- rozsiahle rozprávanie.
- druh veľkej kobylky.
- druh veľkej kobylky rodu Saga.

ságokotva

- zrnká škrobu vyrábané z drene kmeňa alebo hľúz niektorých rastlín. Používa sa nazahusťovanie polievok. Dreň sa drtí, škrob sa vyluhuje vodou a granulovaný sa leští.
- saxofón.

ságovník

- palma rodu Metroxylon s hrubým valcovitým kmeňom, z ktorého drene sa získava a pripravuje ságo.

sáhib

- v arabskom prostredí pán, veliteľ. V Indii oslovenie a označenie pre Európana. Zdvorilé oslovenie vôbec.

sála

- veľká priestranná miestnosť (pre väčší počet ľudí).

Sálih, Alí Abdalláh

- Jemen; politik. 1980: prezident.

Sálim, Barakatulláh

- Afganistan; básnik

sámok

- ozdobný prešitý záhyb na látke.

sámovať

- obrusovať nerovnosti sklenených výrobkov.

sámum

- suchý horúci vietor severoafrických a arabských púští, často spojený s piesočnými búrkami.

Sánchez de Lozada, Gonzalo

- Bolívia, politik. 2003: prezident.

Sánchez, Ferlosio Rafael

- Španielsko; 4. 12. 1927 (Rím); spisovateľ. Predstaviteľ generácie z polovice storočia, ktorá usilovala o obrodu španielskej prózy po občianskej vojne. Dielo: 1956: Rieka Járama (El Járama).

Sánchez, Iľjič Ramírez

- Venezuela; * 12. 10. 1949; terorista, zvaný Šakal.

Sání, Hamad bin Chalíf

- Katar; od roku 1995 šáh; zvrhol svojho otca.

sánkhja

- staroindický filozofický systém prírody a vedomia.

sápa

- bylina rodu Phlomis s veľkými fialovými pyskovitými kvetmi.

Sára

- židovka (podľa Sáry, manželky starozákonného biblického patriarchu Abraháma).

sára

- horná časť vysokej obuvi, najmä čižiem a kapcov, obopínajúca lýtko, holeň.

sárí
sári

- indické ženské šaty, pruh látky omotaný okolo tela.
- dlhý odev v indickom štýle.

Sársko

- Nemecko; územie, ktoré podľa Versailskej zmluvy bolo predané pod správu Spoločnosti národov. Po plebiscite v roku 1935 vrátené Nemecku.

Sásán, Ardašír I.

- Irán. 224 - ?: kráľ. Zakladateľ dynastie Sásán (vládla v rokoch 224 - 651).

Sásán, Jezdigert III.

- Irán; 623: kráľ. Previedol kalendárnu reformu. Nariadil po uplynutí 119 rokoch vždy vložiť jeden tridsaťdňový mesiac nazvaný farvardín II. za prvý mesiac v roku. V ďalšom cykle sa mal tento vkladať za druhý mesiac, v ďalšom za tretí atď.

Sáva

- rieka. Jej časť je najdlhšou riekou Slovinska (940 km).

sb

- skratka jednotky jasu stilb.

Sb

- chemická značka prvku antimón (stibium).

SBS 1

- telekomunikačná družica; štart: 15. 11. 1980; hmotnosť štartovná 1.060 kg; hmotnosť prevádzková 550 kg.

SBS 2

- telekomunikačná družica; štart: 24. 9. 1981; hmotnosť štartovná 1.060 kg; hmotnosť prevádzková 550 kg.

sC

- pre statcoulomb (jednotku elektrického množstva).

Sc

- chemická značka prvku skandium.

sc.
scilicet

- totiž, to je, znamená, rozumie sa.

Scabland

- USA
oblasť na severozápade USA, ktorá je rozbrázdená početnými kanálmi.

Scala, Delia

- Taliansko; 25. 9. 1929 - 15. 1. 2004; baletka a herečka.

Scaliger, Joseph

- astronóm; otec Julius; 1583: vydáva knihu Nová práca o zdokonalení letopočtu, v ktorej navrhuje počítať chronologické údaje po dňoch (juliánsky deň). Podľa jeho návrhu má počítanie začínať od 1. 1. 4713 - pondelok (4712) pred Kristom a každý deň dostane svoje poradové číslo. Toto číslo sa označuje J. D. (juliánsky deň, podľa niektorých autorov podľa svojho otca Julia Scaligera). Perióda má 28 x 19 x 15 = 7. 980 rokov (2. 914. 695 dní, 416. 385 týždňov, 95. 760 solárnych mesiacov, 98. 700 lunárnych mesiacov), z ktorých každý má 365,25 dňa (priemerne). Koniec Juliánskej periódy teda nastane v roku 3. 267.

Scaliger, Julius

- filológ; syn Joseph

scampi

- druh malých morských členovcov.

scan

- skenovať; postupne, po riadkoch snímať alebo zobrazovať.

scandium

- chemický prvok (eka - bór). Prvok v roku 1879 objavil Švéd L. F. Nilson.

scanner

- skener; snímacie zariadenie, prehliadač, čítacie zariadenie, snímač, rozkladové zariadenie.

scapula

- v anatómii lopatka, plochá kosť, časť ramenného pletenca.

scarification

- profesionálne zjazvovanie. Technika na vytváranie jaziev ako kozmetického doplnku, pre skrášlenie.

Scarlatti, Alessandro

- Taliansko; 2. 5. 1660 (Palermo) - 22. 10. 1725 (Neapol); operný skladateľ. Syn Domenico. 1672: príchod do Ríma. 1680: kapelník kráľovnej Kristíny Švédskej. 1684 - 1703: kapelník neapolského miestokráľa (a potom od roku 1708).

Scarlatti, Domenico

- Taliansko; 26. 10. 1685 (Neapol) - 23. 7. 1757 (Madrid); skladateľ a čembalista. Otec Alessandro. 1709: kapeľník kráľovnej Márie Kazimíry Poľskej. 1713: kapelník vo vatikánskej Capella Giulia. 1714 - 1719: u portugalského vyslancy markíza de Fontes.

scat
sket

- spôsob džezového spevu.

Scelsi, Giacinto

- Taliansko; 8. 1. 1905 (La Spezia) - 22. 4. 1988 (Rím); skladateľ, vlastným menom Giacinto Scielsi di Valva.

scenár

- textová predloha pre vznik divadelného, filmového, rozhlasového alebo TV diela.
- prenesene predom pripravený postup.

scenárista
scenáristka

- autor dcenára.

scenáristika

- umelecké odvetvie zaoberajúce sa tvorbou scenárov.

scenéria

- výprava javištnej scény.
- vzhľad krajiny, pozadie.

sceptrum

- žezlo (odznak panovníckej hodnosti).

scéna

- divadlo.
- javisko.
- javištný výstup.
- búrlivý výstup (hádka).
- oblasť verejného pôsobenia, jej účastníci.

scéna, simultánna

- v divadelníctve s dvoma dejmi na javisku súčasne prebiehajúcimi alebo sa striedajúcimi.

scénograf
scénografka

- javištný výtvarník.

scénografia

- javištné výtvarníctvo.
- odvetvie divadelnej vedy zaoberajúce sa javištným výtvarníctvom (dejinami, teóriou).

scénosled

- heslovito zachytený sled scén.

sci-fi
science fiction
science-fiction
SF

- oblasť umenia spracovávajúca vedecko - fantastickú tématiku.

Sciaenops ocellatus

- smuha červená, vzácna ryba chytaná športovými rybármi v pobrežných vodách Severnej Ameriky.

Sciascia, Leonardo

- Taliansko; 8. 1. 1921 (Racalmuto)) - 20. 11. 1989 (Palermo); prozaik. Dielo: Deň sovy.

SCID

- dedičná ťažká kombinovaná imunologická nedostatočnosť.

Science

- USA; vedecký časopis. Prvé číslo vyšlo v roku 1880. Na jeho zrode sa podieľali aj Thomas Alva Edison a Alexander Graham Bell. Pred koncom 19. storočia sa stal členským časopisom Amerického združenia pre pokrok vedy (American Association for the Advancement of Science, AAAS).

science fiction
science-fiction
sci-fi
SF

- oblasť umenia spracovávajúca vedecko - fantastickú tématiku.

scientista
scientistka

- stúpenec scientizmu.

scientizmus

- bezvýhradná dôvera v postupy a schopnosti vedy.
- vedeckoteoretický program, podľa ktorého sa metódy a výsledky tzv. exaktných vied majú preberať a využívať na tvorbu teórií v spoločenských vedách.
- náboženské hnutie (pôvodne v USA) ponímajúce samo seba ako vedu o ľudskej duši, ktoré vzhľadom na svoje metódy patrí medzi najproblémovejšie organizácie na svete, scientológia.

scientológ

- stúpenec scientologickej cirkvi, scientizmu, scientológie.

scientológia

- teória vedy, poznania.
- náboženské hnutie (pôvodne v USA) ponímajúce samo seba ako vedu o ľudskej duši, ktoré vzhľadom na svoje metódy patrí medzi najproblémovejšie organizácie na svete, scientizmus.

scientometria

- odbor zaoberajúci sa meraním kvalitatívnych výsledkov vedeckej práce.

scifista

- autor diel s vedecko-fantastickou tematikou (sci-fi).
- priaznivec tejto tematiky.

scila

- drobná cibuľovitá rastlina rodu Scilla s úzkymi listami a so strapcom modrých kvietkov.

scilicet

- totiž, to je, znamená, rozumie sa, skratka sc.

scilizmus

- otrava prudkým srdcovým jedom obsiahnutým v morskej cibuli, rastline rodu Urginea, ktorá rastie a pestuje sa v Stredomorí.

scindapsus
potos

- okrasná liána rodu Scindapsus, pôvodom z tropickej Ázie, pestovaná ako okrasná rastlina.

scink

- jašter rodu Scincus s hladkými šupinami, s dvoma pármi slabých, až rudimentárnych končatín, žijúci v polopúšťových územiach.

scintigraf

- prístroj používaný v scintigrafii.

scintigrafia
gamagrafia

- zobrazovanie orgánov ľudského tela omocou rádionuklidov zavedených do tela.

scintigrafia obličiek, dynamická

- yyšetrenie obličiek, ktoré umožňuje orientačné posúdenie veľkosti, tvaru, lokalizácie a funkcie obličiek. Vyšetruje sa v ľahu na chrbte alebo vsede, vyšetrenie začína ihneď po podaní rádiofarmaka do žily predlaktia a trvá 20-30 min.

scintigram

- záznam urobený na scintigrafe.

scintilácia

- vo fyzike sveteľné záblesky vznikajúce v niektorých látkach pri prelete ionizujúceho žiarenia (nabitých častíc, fotónov). Využíva sa na detekciu týchto častíc.
- v astronómii rýchle zmeny jasnosti hviezd spôsobené pohybom a nerovnakou hustotou vzduchu.

scintilátorkotva

- scintilačný detektor.
- látka, v ktorej vznikajú scintilácie.

scintilovať

- prejavovať scintiláciu, svetielkovať, iskriť.

sciofilnýkotva

- heliofóbny, heliotropný, tieňomilný; vyskytujúci sa, žijúci na zatienených miestach.

sciofóbny

- heliofilný; vyskytujúci sa, žijúci na silno osvetlených miestach.

sciolto

- v hudbe nenútene, neviazane.

Scipio Africanus ml.

- Rím; † 129 pred Kristom; politik a rečník. Rímsky konzul. V spánku ho zavraždili stúpenci demokratov.

SCIRIkotva

- Irak; politická strana, Najvyššie zhromaždenie islámskej revolúcie v Iraku. Spravovala svoje vlastné milície - Badr.

scirocco [široko]

- búrlivý vietor, ktorý fúka počas piesočných búrok na Sahare.

Scobee, F. R.

- USA; astronaut. Let na STS-41 - C.

Scopes, John T.

- USA; profesor prírodných vied v Tenesse. Účastník tzv. opičieho procesu, v ktorom bol obvinený, že vyučoval Darwinovu teóriu o vývoji druhov. Zatknutý 5. 5. 1925. Z principiálnych dôvodov bol odsúdený.

Score

- USA; komunikačná družica (Signal Communication Orbit Relay Experiment). Jednalo sa o jednoduchý pokus - na družici bolo vyslané vianočné posolstvo prezidenta Eisenhowera, ktoré potom družica zosilnene vysielala; štart 18. 12. 1958; hmotnosť 68 kg; životnosť aktívna 26 dní ; pasívna 34 dní.

Scorpio

- súhvezdie; Škorpión, Scorpius.

Scorpionidy

- meteorický roj. Úplné označenie α Scorpionidy. Začiatok aktivity 14. 4. , maximum 4. 5. , koniec aktivity 13. 5. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia 10 - 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 37 km/s.

Scorpionidy

- meteorický roj. Úplné označenie χ Scorpionidy. Začiatok aktivity 27. 5. , maximum 5. 6. , koniec aktivity 21. 6. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 24 km/s.

Scorsese, Martin

- USA
* 17. 11. 1942
herec, režisér a scenárista.

Filmografia:
2004: Letec (The Aviator);
Taxikár (réžia);
Gangy New Yorku (réžia);
Zúriaci býk;
Posledné pokušenie Krista;
Vek nevinosti;
Skrytá identita (réžia; Oscar za réžiu 2006).

Scortia, Thomas N.

- USA
† 1986
fyzikálny chemik, spisovateľ.
S Frankom M. Robinson tvorí autorskú dvojicu, ktorá napísala knihy:
1973: Sklenené peklo (The Glass Inferno);
1975: Prométheus v plameňoch (The Prometheus Crisis);
1978: Nočná mora (The Nightmare Factor);
1983 - 1984: Ponorka (The Gold Crew);
1987: Výbuch (Blowout!).

Scot, Michael

- Anglicko
* asi 1175
† 1232
učenec.
Prekladal učené spisy z arabštiny, lekár, filozof, astrológ, mág.

Scott, David Randolph

- USA
* 6. 6. 1932 (San Antonio)
astronaut.
Let na Gemini 8, Apolllo 9, Apollo 15.

Scott, Dougray

- Škótsko
herec.

Filmografia:
Zúfalé manželky (TV seriál).

Scott, George Campbell

- USA
* 18. 10. 1927 (Wise)
† 22. 9. 1999 (Westlake Village)
herec.

Filmografia:
1961: Biliardový kráľ;
1963: Divnovláska;
1970: Generál Patton.

Scott, George Gilbert

- Anglicko
* 13. 7. 1811 (Gawcott)
† 27. 3. 1878 (Londýn)
architekt.

Dielo:
1846 - 1863: kostol sv. Mikuláša v Hamburgu.

Scott, Gordon

- USA
† 4. 5. 2007
herec.
Manželka Vera Miles (herečka; manželstvo v rokoch 1955 - 1958).

Filmografia:
1955: Tarzan's Hidden Jungle.

Scott, Renata

- Taliansko
* 24. 2. 1934
sopranistka.

Scott, Robert Falcon

- Veľká Británia
* 6. 6. 1868
† 29. alebo 30. 3. 1912
polárnik.
1910: druhá výprava na Južný pól.
16. 1. 1912 dosiahol Južný pól (predbehol ho Roald Amundsen, ktorý dosiahol Južný pól 14. 12. 1911).

Scott, W. E.

- USA
astronaut.
Let na STS-72, STS-87.

Scott, Walter

- Veľká Británia
* 15. 8. 1771 (Edinburgh)
† 21. 9. 1832 (Abbotsford)
anglický básnik a spisovateľ romantických historických románov.

Tvorba:
Perthská krásavica
1830: Listy o démonológii a čarodejníctve
Guy Mannering.

Scotti, Bartolomeo

- Taliansko
* 1685? (Laino)
† 1. 2. 1737 (Praha)
staviteľ a architekt vlašského pôvodu. Činný v Prahe.

Scout

- USA; štvorstupňová nosná raketa na tuhé pohonné hmoty, nosnosť 200 kg, používaná od 1961; stupne Algol, Castor, Antares a Altair.

Scout III

- USA; štvorstupňová nosná raketa na tuhé pohonné hmoty, nosnosť 200 kg, používaná od 1961; stupne Algol III, Castor II TMX - 354 - 3, Antares II X - 259 a FW - 4S.

Scout Mission

- USA; program malých a relatívne lacných kozmických sond. Začal v roku 2007 štartom sondy Fénix (Phoenix).

scrabble [skrebl]

- hra, pri ktorej hráči skladajú slová do vyznačených políčok z písmen, ktoré majú pridelené rozdielne bodové hodnoty.

scramasax

- sax; krátky jednosečný meč.

scramjet
SCRamjet
Supersonic Combustilble Ramjet

- náporový motor s nadzvukovým spaľovaním. Motor nemá žiadne pohyblivé časti. Tvorí ho dlhý valec. Stred valca slúži ako spaľovacia komora, zadná časť ako tryska. Keď valec letí vzduchom, vzduch prúdi do spaľovacej komory, do ktorej sa vstrekuje palivo. Spaľovanie paliva vo vzduchu spôsobuje, že horúce plyny vyletujú z trysky rýchlejšie, ako je rýchlosť zvuku, ktorý do nej vstupuje. Tým sa vytvára ťah, ktorý motor urýchľuje. Náporový motor môže pracovať ale len vtedy, ak sa stroj už rýchlo pohybuje.

scraper
skrejpr

- stavebný stroj, škrabač.

scrapia

- hromadné infekčné ochorenie oviec prejavujúce sa postihnutím nervového systému.

scratch
skreč

- vzdanie sa bez boja.
- zrušenie výsledku športového stretnutia pre porušenie pravidiel.

scratchovať

- vzdať nedokončený zápas.

screen

- (anglicky obrazovka) obrazovka počítača.

screen saver

- vo výpočtovej technike počítačový program znižujúci opotrebovanie obrazovky počítača.

screening
skreening

- vyšetrenie veľkej vzorky populácie, ktoré si dáv za cieľ objaviť chorobu ešte skôr, ako sa viditeľne prejaví.

screensport

- TV program (kanál) vysielajúci iba športové prenosy, udalosti.

screever

- ten, kto maľuje na chodníky.

scroll

- v počítačovej terminológii rolovať myšou.

scrotum

- skrotum; miešok, kožný vak, v ktorom sú uložené semenníky s nadsemenníkmi.

scrub

- vždy zelené, prevážne tŕňovité rastlinstvo v polosuchých oblastiach a na okrajoch púští.

scrubovanie

- odstraňovanie drobných kúskov odumrelej pokožky špeciálnym krémom (scrubovacím), ktorý obsahuje hrubé čiastočky.

Scruton, Roger

- Veľká Británia; * 1944; konzervatívny filozof a akademik. Propagátor tradičných hodnôt anglického vidieka

SCSI
Small Computer System Interface

- vo výpočtovej technike štandardná metóda pripojenia externých prídavných zariadení (skenera, tlačiarne a pod.) k počítaču.

Sculptoris

- latinský názov súhvezdia Sochára. Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je Alfa Sculptoris s jasnosťou 4,4 mag. Od Zeme je vzdialená 670 LY.

Scully-Power, P. D.

- Austrália; astronaut. Let na STS-41 - G.

Scutidy

- meteorický roj. Úplné označenie Scutidy. Začiatok aktivity 25. 6. , koniec aktivity 4. 7. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 25 km/s.

Scylla

- v antickom bájosloví morský vír v messinskej úžine (naproti Charybde).

scyllatoxín

- neurotoxín obsiahnutý v jede škorpióna Leiurus quinquestriatus.

sčot

- v ruskom prostredí guľôčkové počítadlo.

SD
Sicherheitsdienst

- Nemecko; stranícka (NSDAP) tajná služba, zložka SS (norimberským tribunálom vyhlásená za zločineckú organizáciu).

SDA

- SR; Strana demokratickej alternatívy. Založila ju Brigita Schmögnerová po a Peter Weis po odchode z SDĽ.

SDI

- USA; Strategická obranná iniciatíva (Strategic Defense Iniciative)

SDĽ

- SR; politická strana; Strana demokratickej ľavice

SDP

- Fínsko; politická strana - Sociálno demokratická strana Fínska.

SdP
Sudetendeutsche Partei

- Sudetonemecká strana, fašistická strana henleinovcov v ČSR (v rokoch 1933 – 1938).

SDR
Special Drawing Rights

- v ekonómii osobitné práva čerpania, zmluvne utvorené finančné zdroje Medzinárodného menového fondu (z príspevkov členských štátov), ktoré sa jeho členom poskytujú ako devízové úvery.

SDRAM

- druh RAM.

SDS

- USA; systém družíc pre spojenie s vojenskými lietadlami nad Arktídou (Satellite data System). Sú vypúšťané na eliptickú obežnú dráhu (380 - 39 315 km, 63,3 °). V rokoch 1971 - 78 bolo vypustených 8 družíc tohoto typu.

SDSSp J1306

- kvazar so supermasívnou čiernou dierou s hmotnosťou ako miliarda Sĺnk. Produkuje 20 miliardkrát toľko energie, ako Slnko. Od Zeme je vzdialený 12,7 miliardy LY, vznikol asi miliardu rokov po Veľkom tresku.

Se

- chemická značka prvku selén.

Seaborg, Glenn Theodore

- USA; * 1912; fyzik a chemik. V rokoch 1942 - 6 sa zúčastnil programu na vývoj atómovej bomby. 1945: profesor na univerzite v Berkeley. Pripravil transurány curium, amerícium, berkélium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium a lawrencium. 1951: Nobelova cena za chémiu transuránov.

Seaforth, Karol II.

- Škótsko; 1660 - ?: kráľ. Manželka Isabelle.

Seal

- Veľká Británia; popová hviezda. Diskografia: Seal IV.

sealskin

- kožušina niektorých druhov tuleňov a lachtanov. Je krátka, mäkká a lesklá.

seancia

- sedenie, zasadanie, schôdzka.

seansa

- špiritistická schôdzka, na ktorej sa prostredníctvom média nadväzuje (podľa predstáv špiritistov) kontakt s duchmi mŕtvych.
- prenesene schôdzka v užšom kruhu.

Searfoss, R. A.

- USA; astronaut. Let na STS-58, STS-76, STS-90.

Sears Tower

- USA; mrakodrap v Chicagu; 442 (443) metrov, 110 poschodí, so špičkou 520 metrov.

Seasat

- USA; družice pre diaľkový prieskum Zeme, pre komplexný prieskum oceánu (výška vĺn, rýchlosť prúdenia a vetra pri povrchu, teplota, výskyt ľadu a podobne). Vo vybavení družice sú štyri mikrovlné detektory, rádiometre a rádiový výškomer (presnosť 10 cm). štart: 27. 6. 1978; hmotnosť 2. 300 kg; životnosť aktívna 105 dní ; pasívna 200 rokov; 9. 10. 1978 došlo pri 1. 502. obehu Zeme k závade na energetickom systéme družice, ktorá ju vyradila z prevádzky.

seasea

- pozri meke.

SEATO
South-East Asia Treaty Organization
South East Asia Treaty Organization

- Juhovýchodoázijská zmluva; právny základ vojensko - politického bloku pre juhovýchodnú Áziu, ktorý bol podpísaný 8. 9. 1954 v Manile USA, Veľkou Britániou, Francúzskom, Austráliou, Pakistanom, Filipínami a Thajskom. 1977: pakt zrušený.

sebaanalýza
autoanalýza

- analýza seba samého.

sebaironizovanie

- ironizovanie seba samého.

sebairónia

- irónia namierená proti sebe samému.

sebakoncepcia

- mentálny obraz, ktorý má jednotlivec o sebe, o svojich schopnostiach, spojený s postojom k tomu, ako sa javí ostatným.

sebakontrola

- kontrolovanie, ovládanie seba samého (najmä pri správaní, konaní).

sebakritika
autokritika

- kritika seba samého, vlastná kritika.

Sebald, W. G.

- Nemecko; 1944 - 2001; spisovateľ. Dielo: Vysťahovalci.

sebarealizácia

- uplatnenie sa, rozvoj vlastnej osobnosti a schopností v činnosti, ktorá človeka vnútorne uspokojuje a ktorú pociťuje ako tvorivú.

sebarealizovať sa

- uplatňovať sa, uplatniť sa s pocitom sebarealizácie.

sebareflexia

- uvažovanie nad sebou, nad vlastnými činmi, rozjímanie.

Sebastes paucispinus

- bocaccio, vzácna ryba chytaná športovými rybármi v pobrežných vodách Severnej Ameriky.

sebcha

- rozsiahla plochá hlinitá oblasť na Sahare, na jar zaplavovaná, v lete suchá, so soľnými výkvetmi (obdoba takýru v Strednej Ázii).

sebolit

- kamienok v rozšírenej mazovej žliazke, mazový kamienok.

seborea

- nadmerné vylučovanie kožného mazu.

seboroický

- mazový.

sebrajtka

- malé okrasné plemeno sliepok.

sec

- suchý, označenie takmer nesladkých šumivých a dezertných vín.
- značka pre sekans (secans).
- staršia značka pre sekundu, teraz s.

SECAM
Séquentiel couleur avec mémoire

- sústava farebnej televízie francúzskeho pôvodu s postupným prenosom farieb.

secco

- v hudbe sucho, úsečne, krátko.
- vo výtvarnom umení al secco.

seccorecitatív

- recitatív sprevádzaný niekoľkými držanými alebo oddeľovanými akordmi.

secentizmus

- (v 17. storočí, v období secenta) barokový poetický smer vyznačujúci sa kvetnatým, vyumelkovaným slohom, marinizmus.

secento

- obdobie talianskeho umenia v rokoch 1600 - 1700.

secernovať

- v biológii vylučovať tkaninové alebo bunkové produkty.

secesia

- odlúčenie, odchod.
- vysoko dekoratívny umelecký sloh z prelomu 19. a 20. storočia.
- demonštratívny odchod plebejcov z Ríma ako krajný prostriedok v boji s patricijmi na začiatku rímskej republiky.
- v Rakúsku a v Čechách názov pre slohový prúd z prelomu 19. a 20. storočia. V Nemecku sa nazýval Jugensdil, v západnej Európe, Anglicku a USA Art Noveau. Secesia predstavuje posledný pokus o štýlovú jednotu všetkých umeleckých odvetví. Poprela a prekonala historizmus a eklekticizmus umeleckých slohov 19. storočia, najmä v architektúre a užitých umeniach, a položila základy pre rozvoj moderného umenia 20 storočia najmä v strednej Európe.
- vo výtvarnom umení umelecký smer na sklonku 19. a začiatku 20. stor. prekonávajúci historizmus novým lineárnodekoratívnym a ornamentálnym štýlom.
- v architektúre smer uplatňujúci nové materiály ako oceľ, sklo.

secesionista

- účastník secesie, odštiepenec.

second-hand
second hand
secondhand

- z druhej ruky; nepriamo. Predaj použitých vecí.

seconda volta

- v hudbe (po) druhý raz, prvé zakončenie skladby pri opakovaní.

Secor

- USA; vojenské geodetické družice určené k presnému určeniu súradníc amerických pozorovacích staníc po celom svete. Používa sa rádiového sledovania zmeny vzdialenosti (SEquential COllation of Range). Vypúšťané väčšinou ako príťažs inými, väčšími družicami.

Secor 1

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 11. 1. 1964; hmotnosť 18 kg; životnosť 1. 500 rokov.

Secor 2

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 11. 3. 1965; hmotnosť 18 kg; životnosť 1.082 dní.

Secor 3

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 9. 3. 1965; hmotnosť 18 kg; životnosť 1.000 rokov.

Secor 4

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 3. 4. 1965; hmotnosť 18 kg; životnosť 5.000 rokov.

Secor 5

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 10. 8. 1965; hmotnosť 20 kg; životnosť 10.000 rokov.

Secor 6

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 9. 6. 1966; hmotnosť 17 kg; životnosť 392 dní.

Secor 7

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 19. 8. 1966; hmotnosť 17 kg; životnosť 100.000 rokov

Secor 8

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 5. 10. 1966; hmotnosť 17 kg; životnosť 100.000 rokov

Secor 9

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 29. 6. 1967; hmotnosť 20 kg; životnosť 100.000 rokov.

Secor 13

- USA; vojenská geodetická družica; štart: 14. 4. 1969; hmotnosť 20 kg; životnosť 2.000 rokov.

Secret Service

- britská (politická) tajná služba.

Securitate

- Rumunsko; tajná bezpečnosť počas existenci e socialistického Rumunska.

sečeň

- slovenské meno mesiaca.

sečeň, malý

- slovenské meno mesiaca - február.

sečeň, veľký

- slovenské meno mesiaca - január.

Sečin, Igor

- Rusko; politik. 2008: vicepremiér.

sečnica

- v geometrii priamka presekávajúca kružnicu v dvoch bodoch.
- v grafickej statike čiara určujúca priesečníky lúčov reakcií.

SED

- NDR; Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - Jednotná socialistická strana Nemecka; marxisticko - leninská politická strana. Vznikla v roku 1946 zlúčením KS Nemecka a Sociálno demokratickej strany vo východnej časti Nemecka, neskoršej NDR.

sedan

- typ uzavretej štvordverovej karosérie osobného automobilu s pevnou strechou.
- auto s takou karosériou.

Sedan

- USA; zosuvový kráter (priemer 400 m, hĺbka 100 m), ktorý vznikol v roku 1962 po výbuchu atómovej bomby so silou ôsmich bômb hirošimských v hĺbke 200 m pri pokuse o tzv. mierovú atómovú bombu (operácia Plowshare - Radlica) - tá by sa mala dať používať napr. pri prekopaní panamského prieplavu.

sedatívumkotva

- látka s ukľudňujúcim účinkom na centrálnu nervovú sústavu; liek utišujúci bolesť.

Seddon, Margaret R.

- USA; * 8. 11. 1947 (Murfreesboro); astronautka. Let na STS-51 - D, STS-40, STS-58.

seder

- židovská súkromná pobožnosť, ktorá sa vykonáva v prvý deň sviatku pesach.

Sederholm, Johannes Jakob

- Fínsko; 20. 7. 1863 - 26. 6. 1934; geológ a petrograf. Autor prác o magmatických a metamorfovaných horninách Škandinávie.

SEDI

- Study of the Earth's Deep Interior - medzinárodný geologický program, vďaka ktorému vznikli modely dostatočne obecné na to, aby mohli vysvetliť niektoré charakteristické vlastnosti zemského magnetického poľa.

Sediaci Býk - Sitting Bull.

sedile

- v kostole alebo stredovekom dome výklenok so sedadlom.

sediment

- usadenina.
- sedimentárna hornina.
- usadené nerozpustené čiastočky pevnej látky v roztoku, sadlina.

sediment, močový

- usadená nerozpustná súčasť moču.

sediment, submerzný

- usadenina pod vodou.

sedimentácia

- klesanie a hromadenie tuhých častíc v kvapaline alebo v plyne, usadzovanie.
- proces vzniku usadených hornín, pochod, pri ktorom sa na súši alebo na dne vôd usadzujú súčasti organického alebo neorganického pôvodu, a to mechanicky alebo chemicky.
- klesanie a vrstvenie červených krviniek v plazme využívané v diagnostike.

sedimentácia krvi

- klesanie a vrstvenie červených krviniek v plazme využívané v diagnostike.

sedimentárny

- vzniknutý sedimentáciou.

sedimentológia
litológia

- náuka o sedimentárnych horninách.

sedimentovať

- (u)tvoriť sediment, usadzovať sa, usadiť sa.

sedimenty, klastické

- hornina vytvorená nahromadení úlomkov.

sedimenty, rádioláriové

- obsahujúce kremité schránky mrežovcov (latinsky Radiolaria).

sedimetria

- v chémii mikroanalytická metóda určujúca množstvo zložky z objemu jej zrazeniny.

Sedin, Daniel

- Švédsko; * 26. 9. 1980; hokejista.

Sedin, Henrik

- Švédsko; * 26. 9. 1980; hokejista.

sedisvakancia

- obdobie, kedy je prázdny cirkevný úrad (pápežský alebo biskupský stolec).

sedíliá

- kamenné sedadlá pre duchovenstvo vo výklenku južnej steny chóru v gotických kostoloch.

Sedláček, August

- ČR; 28. 8. 1843 - 14. 1. 1926; historik, genealóg a heraldik.

Sedláček, Jiří

- ČR; 7. 1. 1924 (Kutná Hora); matematik. 1952: vedecký pracovník Matematického ústavu ČSAV. Propagátor teórie grafov. 1969 - 1970: hosťujúci profesor na univerzite v Cagary. Dielo: Úvod do teorie grafů (1964), Nebojte se matematiky (1960).

Sedláček, Milan

- ČR; 2004: veľvyslanec v Kazachstane a Kyrgyzstane.

Sedláček, Tomáš

- ČR, * 29. 8. 1980; futbalista.

Sedláček, Vojtěch

- ČR; 9. 9. 1892 (Libčany) - 3. 2. 1973 (Praha); maliar, grafik. ilustrátor a pedagóg. Člen Umeleckej besedy. Autor kresieb krajín a knižných ilustrácií.

Sedlák, Borek

- ČR; * 15. 6. 1981 (Liberec); skokan na lyžiach, pôvodné meno Vlastibor (zmenené na rodnom liste na jeseň 2005). 2005: víťaz kontinentálneho poháru (St. Moritz).

Sedlák, Jan

- ČR; 4. 12. 1871 (Třebíč) - 8. 5. 1924 (Brno); teológ a historik. 1906: profesor cirkevných dejín na biskupskom seminári v Brne. Venoval sa biblistike, patristike, kresťanskej sociológii a cirkevnému právu.

Sedlák, Josef

- ČR; * 1922 (Velká Bíteš); učiteľ, básnik a prekladateľ (ruština). Dielo: Kam odlétají ptáci (zbierka); Trn z paty (zbierka).

Sedlář, Dalibor

- ČR; * 17. 12. 1987; hokejový brankár.

sedlo, Novosvětské

- ČR; sedlo oddeľujúce Krkonoše od Jizerských hôr.

Sedmohradčan

- obyvateľ Sedmohradska.

Sedmohradsko

- krajina v bývalom Uhorsku, dnes patriaca Rumunsku, Transilvánia.

Sedna

- inuitská bohyňa, ktorá sa skrýva na dne severských morí. Nájsť ju môžu len šamani, ktorí z nej musia raz za čas odstrániť špinu ľudských previnení.
- kozmické teleso v Slnečnej sústave (2003 - VB 12). Objavili ho 15. 3. 2004 Mike Brown, David Rabinowitz a Chad Trujillo. Má veľmi excentrickú dráhu okolo Slnka (30 - 1.000 AU) v Kuiperovom páse. Od roku 1930, kedy bolo objavené Pluto, objav najväčšieho telesa v Slnečnej sústave. Teplota na povrchu okolo - 240 °C. Rotačná doba asi 40 dní. Obežná doba okolo 10. 500 rokov po výstrednej eliptickej dráhe (76 - 1.000 AU). Priemer 1. 300 - 1. 800 km.

sedria

- župný súd v stredovekom Uhorsku, neskôr (1871 – 1928) zborový súd prvej inštancie.

Seeger, Pete

- USA; * 3. 5. 1919 (New York); folkový spevák.

Seeler, Uwe

- Nemecko; * 5. 11. 1936; futbalista. 1944 - 1972: Hamburger SV (406 gólov v lige). 1954 - 1970: 72 medzištátnych stretnutí (43 gólov). 1958, 1962, 1966, 1970: finalista na MS. 1960, 1964, 1970: futbalista Nemecka. 1995 - 1998: prezident klubu Hamburger SV. 2006: veľvyslanec MS 2006.

Sefström, Nils Gabriel

- Švédsko; 1787 - 1845; chemik. V roku 1830 zistil prítomnosť nového prvku vo švédskych rudách - vanádu.

Sega, R. M.

- USA; astronaut. Let na STS-60, STS-76.

Seger, Bob

- USA; * 6. 5. 1945 (Ann Arbor); rockový spevák. Člen súboru Silver Bullet Band. Diskografia: Live Bullet (1976); Night Moves (1976).

Seger, Mathias

- Švajčiarsko; * 17. 12. 1977; hokejista.

segment

- jednotka, prvok.
- oddelenie, oblasť niečoho.
- v geometrii kruhová úseč.
- v technike súčasť tvaru kruhového výseku.
- časť, úsek niečoho.
- v zoológii článok, pravidelne sa opakujúca časť tela organizmu, napríklad červov, hmyzu.
- v botanike bunky vzniknuté delením buniek na rastovom vrchole rastlinných orgánov.
- v lingvistike určitý úsek prehovoru, slova a pod. (hláska, morféma).

segmentácia

- členitosť, členenie, rozčlenenie.
- rozdeľovanie, delenie na časti, zložky, prvky (segmenty).
- v kybernetike delenie programu, ktorý svojou dĺžkou presahuje kapacitu vnútornej pamäti počítača.
- v poľnohospodárstve drvenie repných súplodí s cieľom znížiť počet klíčkov.
- v zoológii rozdelenie tela živočíchov alebo ich orgánov na rad opakujúcich sa častí (segmentov), článkovanie.

segmentácia reči

- v lingvistike rozdelenie súvislej reči na menšie úseky (takty, taktové skupiny), členenie reči.

segmentátor

- prístroj používaný vo fonetickom výskume na časové delenie reči.

segmentovať

- rozdeľovať, rozdeliť, (roz)členiť na časti, zložky, prvky, segmenty.

Segner, Ján Andrej

- SR; 9. 10. 1704 (Bratislava) - 5. 10. 1777 (Halle); matematik, fyzik a lekár. Vynašiel segnerovo koleso. 1732: profesor matematiky a fyziky v Jene. 1755 - 1777: vedecké práce na univerzite v Halle. Dielo: De raritate luminis (O vzácnosti svetla; 1740).

Segni, Antonio

- Taliansko; 2. 2. 1891 (Sassari) - 1. 12. 1972 (Rím); právnik, politik. 1946: poslanec parlamentu. Od roku 1946 opakovane ministrom. 1955 - 1957 a 1962 - 1964: prezident.

segno

- notová značka, od ktorej sa má skladba opakovať.

Segrave

- Veľká Británia; 1927: vytvoril rýchlostný automobilový rekord dosiahnutím rýchlosti cez 300 km/h.

segregácia

- oddeľovanie, rozdeľovanie, vylučovanie.
- pochod prebiehajúci pri tuhnutí roztavenej zliatiny niektorých kovov (cín, antimón), pri ktorom vzniká tuhá hmota s rozdielnym obsahom zložiek v jednotlivých vrstvách.
- v baníctve triedenie rudy podľa kusovosti pri sypaní.
- (v metalografii) odlučovanie prímesí v zliatinách v určitých miestach pri tuhnutí spôsobené nerovnorodosťou ich chemického zloženia.
- v genetike štiepenie vlôh oddeľovaním alel jedného páru a ich rozdelenie do jadier rozličných buniek.
- v hutníctve miesto so zvýšenou koncentráciou sprievodných prvkov v liatej oceli, ktoré vznikne v kove počas tuhnutia, vycedenina.

segregácia detí podľa inteligencie

- zaraďovanie do rozličných typov škôl.

segregácia dopravy

- vyhradenie miesta (pruhu, priestoru) na komunikáciách určitému druhu dopravy v rámci urbanistického riešenia.

segregácia, rasová
segregácia farebných

- spôsob rasovej diskriminácie spočívajúci v oddeľovaní nebelošského obyvateľstva od belošského.
- vylučovanie občanov farebnej pleti z účasti na spoločenských inštitúciách (napr. pri štúdiu, vo verejnom živote ap.), napr. v niektorých štátoch USA.

segregát

- čo sa vylúčilo, oddelilo pri segregácii.

segregovať

- robiť segregáciu 1, oddeľovať, oddeliť, odlučovať, odlúčiť.

Segrè, Emilio Gino

- Taliansko; 1. 2. 1905 (Tivoli) - 22. 4. 1989 (Lafayette, USA); fyzik. Pôsobí v USA (od roku 1938 v Berkeley). 1934 - 1935: s E. Fermim experimenty s neutrónmi. V roku 1940 objavil technécium spoločne s C. Perrierom. V roku 1940 objavil astát, ale jeho výskum prerušila práca v tíme na vývoj atómovej bomby (až do roku 1946); výskumu prvku sa venovala Rakúšanka Karlikova). Prvok astát pomenoval až v roku 1947.

segue

- pokyn v notách ("nasleduje") na pokračovanie na inom mieste.

seguidilla

- španielska ľudová pieseň a tanec rýchleho tempa s doprovodom gitary a kastaniet.

segwaysegway

- dvojkolesový dopravný prostriedok pre jedného pasažiera poháäný elektromotorom. Stabilitu vo vzpriamenej polohe zabezpečuje elektronika. Maximálna rýchlosť je okolo 20 km/hod.
Vynašiel ho Dean L. Kamen.

Seidlová, Barbora

- ČR; * 23. 5. 1981 (Břeclav); herečka.

Filmografia:
Lotrando a Zubejda (rozprávka);
2004: Bolero;
2004: Snowborďáci.

Seifert, Jaroslav

- ČR; * 23. 9. 1901, † 10. 1. 1986; básnik, žurnalista, spisovateľ, prekladateľ.
1920: spoluzakladateľ Devětsilu.
1929: vylúčený z KSČ za podpis Manifestu sedmi proti boľševizácii v novom vedení KSČ.
1936: štátna cena.
1949: odchod do invalidného dôchodku.
1955: štátna cena.
1966: národný umelec.
Jeden z prvých signatárov Charty '77.
1968: štátna cena.
1968 - 1970: predseda Československého zväzu spisovateľov.
11. 10. 1984: Nobelova cena za literatúru.

Bibliografia:
1921: Město v slzách (prvotina);
Zhasněte světla;
1940: Vějíř Boženy Němcové;
1950: Píseň o Viktorce;
1954: Maminka;
Koncert na ostrově;
Halleyova kometa;
Morový sloup;
Býti básnikem.

Seiki, Scinichi

- Japonsko; fyzik.

Dielo:
Princípy ultrarelativity (The Principes of Ultrarelativity; 1972).

Seiler, Johann Wenzel

- ČR; * 1648, † 1681; alchymista.
1675: augustiánsky mních.
16. 9. 1676 povýšený na pána von Reinburg za transmutáciu cínu na zlato.
Jeho podvod (princíp) bol odhalený (potvrdený) až v 20. storočí

seitan

- polotovar makrobiotickej stravy pripravený s pšeničnej múky.

Seiters, Rudolf

- Nemecko; * 13. 10. 1939 (Osnabrück); politik. Od 1969 poslanec Spolkového snemu; 1971 - 1976 a 1982 - 1989 jednateľ frakcie v spolkovom sneme; 1989 - 1991 minister na Úrade spolkového kancléra; 1991 - 1993 spolkový minister vnútra.

Seitlová, Jitka

- ČR; * 17. 4. 1954 (Přerov); politička. 1995: Vstup do ODA (Občanská demokratická aliance). Od roku 2002: nestraníčka. 1996 - 2002: senátorka. 2002 - 2007: senátorka. 14. 2. 2007: vamenovaná za zástupkyňu ombudsmana v ČR.

Seitz, Karl

- Rakúsko; * 4. 9. 1869 (Viedeň), † 3. 2. 1950 (Viedeň); sociálnodemokratický politik, učiteľ. Vyrastal v sirotinci.
1901: poslanec ríšskej rady.
1918: v čele dočasného Národného zhromaždenia.
1919 - 1920: predseda ústavodarného Národného zhromaždenia.

seizmicita

- aktivita zemetrasenia, rozsah (frekvencia a mohutnosť) zemetrasnej činnosti na určitom mieste za isté obdobie.

seizmický

- zemetrasný, týkajúci sa zemetrasenia.
- ýkajúci sa seizmiky, seizmologický.

seizmika

- geofyzikálna metóda, seizmológia; sleduje šírenie zemetrasných vĺn líšiacich sa podľa vlastností hornín.
- odbor geofyziky zaoberajúci sa štúdiom zemetrasení (prírodných aj umelých).

seizmo-

- prvá časť zložených slov majúca význam otras, zemetrasný.

seizmograf

- prístroj k zaznamenávaniu otrasov pôdy.
- prenesene citlivý ukazovateľ.

seizmogram

- geofyzikálny časovo rozvinutý záznam seizmografu.

seizmológ
seizmologička

- odborník v seizmológii.
- pracovník seizmografickej stanice, laboratória a pod.

seizmológia

- seizmika; náuka o chvení Zeme, odbor geofyziky zaoberajúci sa štúdiom prírodných zemetrasení.

seizmometer

- v geofyzike prístroj na kvantitatívne vyhodnocovanie seizmogramov.

seizmonastia

- pohyby orgánov rastlín vyvolané otrasmi alebo dotykom.

seizmoskop

- prístroj používaný na signalizáciu zemetrasenia.

Sejčchan

- Japonsko; železničný tunel. Dĺžka 53 km. Najdlhší železničný tunel na svete (2005).

Sejdiu, Fatmir

- Kosovo; politik. 2006: prezident (albánskeho pôvodu). 2006: zvolený za predsedu Demokratického zväzu Kosova (LDK). 2008: zvolený za prezidenta provincie.

sejf
safe

- bezpečnostná schránka, trezor.

Sejk, Soběslav

- ČR; † 19. 4. 2004; herec. Manželka Blanka Blahníková. Filmografia: 1952: Nad nami svítá (budovateľský film; réžia Jiří Krejčí); Nástup; Limonádový Joe; Mladý muž a bílá velryba; Byli jednou dva písaři (TV seriál); Třicet případů majora Zemana (TV seriál, epizóda Bestie); Opouštět Petrohrad (TV inscenácia); Noc rozhodnutí (TV inscenácia); pracoval i v rozhlase na rôznych dramatizáciách (Garganteus a Pantagruel) a v dabingu; autobiografická kniha Svědectví z druhého břehu, kde popisuje svoje zážitky z klinickej smrti.

sejp

- odval riečnych usadenín alebo zvetralín rôznych hornín vzniknutý ryžovaním.

sejpa

- halda štrkopiesku po bývalom ryžovaní zlata na riekach.

Sekanina, Zdeněk

- USA; * 12. 6. 1936 (Mladá Boleslav); astronóm českého pôvodu. 1959: promócia. 1968: pôsobí v Belgicku, odkiaľ sa po okupácii do ČSSR nevrátil. 1969: odlet do USA.

sekans

- jedna z goniometrických funkcií, značka sec.

sekanta

- priamka obsahujúca dva rôzne body kružnice, sečnica.

sekantoida

- krivka znázorňujúca priebeh sekanty.

sekcia

- oddeleni, odbor, úsek.
- zložka nejakého výrobného celku, zložitého zariadenia a pod.
- časť varného systému kotla, článok.
- v elektrotechnike úsek vedenia elektrického rozvodu.
- v raketovej technike časť kozmickej lode určená na plnenie samostatných úloh.
- v stavebníctve (pri typizovaných budovách) opakujúca sa skladbová časť.
- vo výpočtovej technike časť programu.
- vo včelárstve chovný úľ s jedným plástikom.
- otvorenie tela zomretého a obhliadka jeho orgánov a tkanív, pitva, obdukcia, autopsia.

sekcionálny

- zložený z dielcov, článkov, sekcií.

sekcionovať

- (roz)deliť na úseky, sekcie.

sekera

- nástroj na rúbanie, kovový nástroj s rúčkou na rúbanie, štiepanie a podobne.

sekera, katova

- nástroj so širokým ostrím na stínanie hlavy pri poprave.

sekera, vojnová
tomahawk

- indiánska vojnová zbraň. Používala sa buď v priamom boji muža mproti mužovi, alebo sa po nepriateľovi vrhala.
- v symbolickom význame: zakopaná vojnová sekera znamenala stzav mioeru, vykopaná vojnová sekera stav vojny.

Sekeráš, Ľubomír

- SR; * 18. 11. 1968; hokejista.

sekeromlat

- praveký nástroj (obyčajne z kameňa) podobný sekere.

sekírovať

- sužovať, týrať, trápiť, prenasledovať nerozumnými, zbytočnými, zveličenými al. malichernými príkazmi či požiadavkami.

sekonda

- (v šerme) spodná sklopná poloha zbrane ako výzva alebo kryt.

Sekora, Ondřej

- ČR; 1899 - 1967; spisovateľ. Dielo: 1932: Ferda Mravenec.

sekret

- záchod.
- tajomstvo.
- pečať, pečatný prsteň.

sekretariát

- úradovňa, výkonný orgán nejakej inštitúcie.

sekretár

- úradník, funkcionár vybavujúci agendu nejakej inštitúcie, organizácie, prípadne významnej osoby, tajomník.
- skriňa s veľkým množstvom zásuviek.

sekretár, štátny

- minister (napr. v USA) alebo zástupca ministra.

sekretárka
sekretár

- úradník, funkcionár vybavujúci agendu nejakej inštitúcie, organizácie, prípadne významnej osoby,.

sekretín

- hormón tvorený sliznicou dvanástnika a pôsobiaci na sekréciu podžalúdkovej žľazy.

sekretolytikum

- liek rozpúšťajúci sekréty.

sekrécia

- vylučovanie sekrétov.
- v geológii, mineralógii rozpustenie nerastu v hornine a jeho vylučovanie v trhlinách.

sekrécia rastlín

- v botanike vylučovanie odpadových asimilačných produktov.

sekrét

- výlučok, látka vylučovaná žľazami, bunkami a pod.

sekt

- prírodné šumivé víno bohaté na kysličník uhličitý.

sekta

- uzavretá politická alebo náboženská skupina.

sektár
sektárka

- člen, stúpenec sekty.

sektár, politický

- kto vyvíja činnosť v duchu sektárstva.

sektárstvo

- vytváranie siekt.
- činnosť v sektách.
- príslušnosť k sekte.

sektor

- odvetvie, úsek.
- ľuvoľne zostavený skriňový nábytok z jednotlivých dielov.
- vo výpočtovej technike časť magnetickej stopy na magnetickom disku alebo kruhu a jej obsah.

sektor, ekonomický

- úsek národného hospodárstva so zhodným typom výrobných vzťahov. Súhrn ekonomických sektorov a vzťah medzi nimi vyjadruje sociálno - ekonomickú štruktúru spoločnosti.

sektor, strelecký

- priestor priľahlý ku kozmodrómu, do ktorého padajú vyhorené prvé stupne vypúšťaných rakiet. Sú tu rozmiestnené rádiolokátory na meranie parametrov dráh rakiet, telemetrické stanice prijímajúce informácie z prístrojov na palube rakety a povelové vysielače, predávajúce riadiacemu systému rakety potrebné príkazy

sektor, terciárny

- terciér; oblasť národného hospodárstva zahŕňajúca školstvo, zdravotníctvo, vedu, verejnú správu.

sekularizácia

- zosvetštenie, laicizácia. Obmedzovanie cirkevného vplyvu, proces vytláčania náboženského vplyvu z jednotlivých oblastí ľudskej činnosti (napr. školstva).
- vyvlastnenie cirkevného majetku, prevod cirkevného majetku do svetských rúk.

sekulárny

- svetský.
- storočný, dlhotrvajúci.

sekulum

- storočie, vek.

sekunda

- jednotka času. Sekunda je doba trvania 9.192.631.770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133. Jednotka SI.
Pôvodne vznikla z nutnosti presnejšie merať čas rozdelením minúty na 60 častí (presnejšie delenmie času ako na hodiny sapoužíva od roku okolo 1000).
- uhlová miera. Dielčia jednotka stupňa (1/360, 1/60 minúty), = 0,000004848 rad.
- druhá trieda osemročnýc stredných škôl.
- v hudbe druhý stupeň diatonickej stupnice; interval medzi susednými tónmi.

sekundant

- svedok, rozhodca pri súboji.
- osoba, zvyčajne tréner, doprevádzajúca boxera a starajúca sa o neho pri prestávkach v boji.

sekundárny

- druhotný, vedľajší.

sekundár

- lekár podriadený vedúcemu lekárovi.

sekundér

- sekundárna sféra; oblasť národného hospodárstva zahŕňajúca zariadenia a pracovné sily zamerané na materiálnu výrobu.

sekundogenitúra

- druhorodenectvo.

sekundovať

- prízvukovať, podporovať, prejavovať súhlas, pomáhať.

sekvencia

- následnosť, postupnosť.

sekvencia DNA, mitochondriálna

- sekvencia DNA, ktorá sa prenáša len z matky na potomkov.

sekvester

- vnútená úradná správa majetku.
- v medicíne odumretá časť tkaniva.

sekvestúra

- vnútená úradna správa majetku.

sekvoja

- dlhoveký mohutný ihličnatý strom.

sekvoja vždyzelená

- Sequoia sempervirens; strom rastúci v teplejších oblastiach USA. Dosahuje výšku cez 100 m.

sekvojovec obrovský

- Sequoiadendron giganteum; strom rastúci v Kalifornii. Pozri aj Generál Sherman.

Sekyra, Josef

- ČR; * 1928, † 10. 11. 2008; polárnik. 1969: ako prvý Čech dosiahol južný pól.

sekyrárna

- špeciálna miestnosť vo väzení na Pankráci v Prahe, v ktorej nacisti odsúdencov popravovali gilotínou. Celkom popravili 1.075 ľudí. Počas oslobodzovania Prahy bola gilotína hodená do Vltavy, odkiaľ bola neskôr úspešne vytiahnutá. Pri úteku Nemci sekyrárnu zamínovali. Dnes múzeum.

seladonit

- jednoklonný ílový nerast zelenej farby, kremičitan obsahujúci železo, horčík a i. (podľa farby odevu noseného Céladonom, hrdinom francúzskeho románu od Honorého d’Urfé zo 17. storočia).

seladón

- človek prehnane uhladeného chovania i zovňajšku (podľa Céladona, hrdinu francúzskeho románu od Honorého d’Urfé zo 17. storočia).
- nápadník, milovník.
- orientálna kamenina alebo porcelán s živcovou nazelenalou polevou (podľa farby Céladonovho odevu).

selanka

- v českom prostredí idyla.
- v literatúre kratšia (básnická alebo aj prozaická) poviedka oslavujúca jednoduchý vidiecky život.
- jednovetová skladba, zvyčajne piesňovej formy.
- jednoduchý, pokojný, utešený život.
- aj také prostredie, ovzdušie.

selankár

- spisovateľ, básnik píšúci selanky.

selankovitý

- majúci ráz selanky (napr. príbeh).

Selassie, Haile

- Etiópia; † 1975; panovník. 1959 - 1974: cisár. 1974: zvrhnutý.

Selam

- pomenovanie nálezu kostry asi trojročného dievčaťa opočloveka Australopithecus afarensis (v miestnom jazyku znamená mier). Kostra bola nájdená v roku 2000 v povodí rieky Awaš.

selamlik

- časť moslimského domu, kde sa prijímajú návštevy; spoločenská časť.

Selänne, Teemu

- Fínsko; * 3. 7. 1970; hokejista.

Selby, Hubert

- USA; 1928 - 26. 4. 2004 (Los Angeles); spisovateľ; tvorba: 1964: Posledná odbočka na Brooklyn (kniha zakázaná v niektorých štátoch USA a vo Veľkej Británii); Rekviem za sen; 1971: Izba (The Room); 1976: Démon (The Demon); 1986: Pieseň tichého snehu (zbierka poviedok); 1998: Vŕba (Willow tree); 2003: Čakacia lehota (Waiting Period).

seldžuk

- druh orientálneho koberca (podľa historického tureckého kmeňa).

selekcia

- výber, voľba podľa určitých kritérií.
- (v nacistických koncentračných táboroch) výber, vyradenie (slabších) väzňov do plynových komôr a pod.

selekcia, prírodná

- v biológii prirodzený výber jedincov schopných života a rozmnožovania.

selekcia, umelá

- (v šľachtiteľstve) výber jedincov (hospodárskych zvierat, rastlín) na základe odhadu ich plemennej a odrodovej hodnoty; súbor týchto jedincov.

selekcionár

- odborník zaoberajúci sa zušľachťovaním druhov rastlín alebo zvierat pomocou selekcie.

selektivita
selektívnosť

- schopnosť, citlivosť výberu, ladenie.

selektívnosť

- selektivita; výberovosť, schopnosť, presnosť rozlíšenia, výberu.

selektívny

- výberový, selekčný.

selektor

- zariadenie umožňujúce výber, selekciu.
- v oznamovacej technike obvod, ktorý vyberá len určité impulzy.

selektor, číslicový

- zariadenie diernoštítkových strojov, ktoré možno ručne nastaviť tak, aby stroj rozoznával výskyt osobitne označeného dierovania v jednom diernom stĺpci.

selektor rýchlosti neutrónov

- v jadrovej fyzike zariadenie na výber monochromatických neutrónov z ich spojitého spektra.

selektovať

- (u)robiť selekciu, výber.

selenid

- soľ kyseliny selenovodíkovej.

selenit

- kryštalická forma sadrovca. Je vláknitá, lesklá.

selenocysteín

- aminokyselina, súčasť proteínov.

selenodézia

- odbor zaoberajúci sa určovaním tvaru a rozmerov Mesiaca.

selenografia

- odbor zaoberajúci sa opisom povrchu Mesiaca a jeho mapovaním.

selenológia

- odbor skúmajúci tvar Mesiaca, jeho pohyby, vnútornú stavbu a vývin.

selenoproteíny

- proteíny s obsahom salenocysteínu. Spomaľujú replikáciu vírusov.

Selešová, Monika

- USA; * 2. 12. 1973; tenistka.

Seleucus

- kráter na Mesiaci v oblasti Oceanus Procellarum.

Seleuka, Antiochos I.kotva

- 281 - 261 pred Kristom: Babylonský kráľ.

Seleuka, Antiochos III. Veľkýkotva

- Sýrska ríša; * asi 242, † 187 pred Kristom; panovník.
222 - 187 pred Kristom: kráľ.

Seleuka, Antiochos IV.

- Sýrska ríša; 175 - 163 pred Kristom: kráľ. Proti jeho násilnej helenizácii Židov vzniklo povstanie Makabejských v čele s Júdou Makabejským.

selén

- nekovový prvok vlastnosťami podobný síre, vyskytujúci sa v dvoch modifikáciách, používaný napr. vo fotočlánkoch, usmerňovačoch elektrického prúdu, na farbenie skla a i., značka Se. V roku 1817 ho objavil J. J. Berzelius.

Seléné

- v gréckej mytológii bohyňa Mesiaca (v rímskej mytológii Luna).

seléne

- Mesiac, Luna.

selénografia

- náuka o zobrazení povrchu Mesiaca.

self

- prvá časť zložených slov majúca význam sám, vlastný.

self-concept

- sebapoňatie, obraz samého seba.

selfaktor

- stroj na dopriadanie priadze, samoprad.

selfgovernment

- angloamerický spôsob samosprávy, ktorého orgánom nie sú nadriadené nijaké špeciálne a riadiace dozorné orgány.

selfmademan

- kto sa sám, vlastným úsilím dopracoval k niečomu, dosiahol úspech.

selfmadermen

- človek, ktorý vlastným úsilím dosiahol významného postavenia, samouk.

selfmarketing

- selfmarketink; marketink pre vlastnú potrebu.

selfpromotion

- samopropagácia.

selfsynchrón

- selsyn; špeciálny točivý elektrický stroj k súhlasnemu diaľkovému prenosu otáčavého pohybu prostredníctvom elektrického vedenia.

Seliga, Dušankotva

- SR; †27. 2. 2007; scénický výtvarník a architekt. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Po jej skončení začal pracovať v Slovenskej televízii (STV) ako scénický výtvarník. V rokoch 1966 až 1989 bol v televízii vedúcim oddelenia scénického výtvarníctva. Spolupracoval s mnohými významnými slovenskými režisérmi, podieľal sa na tvorbe známych pondelňajších inscenácií, rôznych dokumentov či súťaží. Spolupracoval tiež pri priamych prenosoch a okrem iného aj na prenosoch z návštev pápeža Jána Pavla II.

Selim I.

- Osmanská ríša; sultán z dynastie Osmanov. Dobyl Sýriu Egypt.

Selinger, Pavel

- ČR; * 15. 6. 1978; hokejista.

Selkirk, Alexander

- Škótsko; námorník. Jeho príbeh stroskotanca sa stal predlohou pre román Daniela Defoe Robinson Crusoe.
september 1704: vyložený na ostrove Más a Tiera (súostrovie Juana Fernandéza), kde prežil 5 rokov.
2. 2. 1709: nájdený na ostrove Más a Tiera (súostrovie Juana Fernandéza).

Sellers, P. J.

- USA; astronaut. Let na STS-112.

Sellers, Peter

- herec, 8. 9. 1925 - 24. 7. 1980; vlastným menom Richard Henry Sellers (Peter podľa zosnulého brata). Matka Peg. Manželka Anne (oputila ho po tom, čo sa zamiloval pri natáčaní filmu Milionárka do Sophie Loren - tá ho odmietla). Filmografia: 1956: Päť lupičov a stará dáma (The Ladykillers); 1959: Myš, ktorá revala (The Mouse That Roared); 1959: Som v poriadku, Jack; 1960: Milionárka; 1962: Lolita; 1963: Ružový panter (The Pink Panter); 1964: Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worryung and Love the Bomb; réžia S. Kubrick); 1965: Čo nového, mačička? (What's New, Pussycat?); 1966: Hon na líšku (After The Fox); 1967: Sedemkrát žena (Woman Times Seven); 1968: Večierok (The Party); 1979: Bol som pri tom (Being There).

Selner, Jan

- ČR; jeden z vodcov rebélie proti nemeckému šľachticovi Maxmiliánovi Lammingerovi (rodová prezývka Čtverák (podľa staku Hu Čtveráků, na ktorom hospodáril). Odsúdený na smrť, neskôr trest zmenený na väzenie. 1698: prepustený z väzenia.

Selner, Jaroslav

- ČR; 1906 - 1983; generál. Manželka Věra Skálová (herečka, sobáš v roku 1946). Syn Jaroslav. 1939: vstup do Obrany národa. 1940: cez Slovensko a Maďarsko odchod do Sýrie, kde sa stal veliteľom čaty československého pešieho práporu 11 - Východ. 1943: zástupca veliteľa (neskôr veliteľ) jedného z práporov 200. ľahkého protilietadlového pluku - Východ. 1941: V bitke u Tobruku zranený. 1943: odvolaný do Londýna (spravodajské oddelenie). 1944: prevelený do ZSSR na vlastnú žiadosť. 1945: veliteľ 3. brigády (boje o Liptovský Mikuláš, na Slovensku a Morave). 1945: v máji menovaný veliteľom 3. divízie československej armády. 1947: absolvoval štúdium na Vyššej vojenskej akadémii Generálneho štábu v Moskve. Povýšený na brigádneho generála. 1950: prepustený z armády ako politicky nespoľahlivý.

selo

- dedina v ruskom a juhoslovanskom prostredí.

selsyn

- selfsynchrón; hriadeľ; v elektrotechnike dva alebo niekoľko elektrických strojov s rotormi vzájomne spojenými. Používa sa pre diaľkové ovládanie, reguláciu a meranie.
- špeciálny točivý elektrický stroj k súhlasnemu diaľkovému prenosu otáčavého pohybu prostredníctvom elektrického vedenia.

selva

- krajinný typ súvislých rovníkových pralesov v povodí Amazonu v Brazílii.

Selye, Hans

- Kanada; endokrinológ. Dielo: 1952: História adaptačného syndrómu (The Story of Adaptation Syndrome); 1974: Stres bez distresu.

semafor

- optické návestie používané v železničnej a cestnej doprave. Na križovatke Václavského námestia s Jindřišskou a Vodičkovou ulicou bol uvedený prvý svetelný semafór v Prahe.

Seman, Daniel

- ČR; * 1. 1. 1979; hokejista.

Seman, Filip

- ČR; * 15. 11. 1985; hokejista.

Semangovia

- národ žijúci na Malajskom polostrove.

Semaška, Uladzimir

- Bielorusko; politik. 19. 12. 2003: prvý vicepremiér.

semaziológ
semaziologička

- odborník v semaziológii.

semaziológia

- náuka o lexikálnom význame, (lexikálna) sémantika.

Sembéne, Ousmene

- Senegal; † 10. 6. 207; románopisec a filmový režisér. Réžia: 1966: La Noire de . . .

semeiografia

- náuka o notovom písme.

semená, tonkové

- semená tonka bôbov.

semenec

- konopné alebo ľanové semeno.

semenica

- rastlina určená na semeno, semenačka.
- v botanike časť semenníka, na ktorej sa drží vajíčko, placenta.

semenisko
semenište

- v lesníctve a ovocinárstve oddelenie škôlky, kde sa pestujú stromky zo semien.
- v lekárstve miesto, odkiaľ sa choroba šíri do okolia.
- stredisko, ohnisko, odkiaľ sa šíria nejaké myšlienky, vplyv a pod.

semenník

- v botanike spodná rozšírená časť kvetného piestika, v ktorej je vajíčko.
- v anatómii mužská alebo samčia pohlavná žľaza.

semeno
semä

- zárodok rastliny obyč. v podobe zrnka.
- hromadné označenie väčšieho množstva semenných zrniek jedného druhu.
- zárodok, počiatok nejakej myšlienky, citu, konania ap.
- v biológii produkt samčích pohlavných žliaz, sperma.
- zastaralo potomstvo.

semeno, Abrahámovo

- biblickí potomkovia Abraháma, Židia.

semeno, hadie

- prenesene zlí, falošní ľudia.

semenotok

- výtok mužského semena bez pohlavného aktu, polúcia.

semenovod

- časť samčích pohlavných ústrojov, kanálik, ktorým vyteká semeno.

semester

- polrok, polovica školného roku.

semi-

- prvá časť zložených slov majúca význam polo-, polovičný.

semiaridný

- polosuchý.

semiduplex

- systém vnútorného usporiadania budovy, keď na jedno podlažie pozdĺžneho traktu pripadajú dve podlažia druhého traktu.

semifinalista
semifinalistka

- účastník semifinále.

semifinále

- polofinále, (vo vylučovacej súťaži) predposledné kolo, stretnutie o postup do finále.

semihumidný

- polovlhký.

semichróm

- kombinovaný spôsob vypracúvania koží soľami chrómu s trieslovinami.

semikastrácia

- chirurgické odstránenie jednej pohlavnej žľazy.

semikólon

- interpunkčné znamienko oddeľujúce samostatnejšie časti súvetí, jednotlivé skupiny výpočtu a pod., bodkočiarka (;).

Semillon

- odroda bieleho vína, odroda z Bordeaux. Je základom Sauternes. Pestuje sa vo Francúzsku, Austrálii, Severnej a Južnej Amerike.

semimikroanalýza

- metóda kvantitatívnej analýzy, pri ktorej sa pracuje so vzorkou hmotnosti až desatín gramu.

seminarista

- chovanec cirkevného seminára, alumnus.

seminár

- vysokoškolské cvičenie doplňujúce ako forma výučby univerzitné prednášky a učiace samostatnej práci.
- inštitúcia pri niektorých vysokoškolských odboroch s knižnicou, študovňou a pod. pre poslucháčov.
- alumnát.
- kurz, školenie, cvičenie, na ktorom účastníci vystupujú aktívne (s referátmi, v diskusii a pod.).

semiografia

- opis príznakov, prejavov choroby.

semiochemikália

- látka cudzia danému prostrediu.

semiokluzíva

- spoluhláska, pri ktorej artikulácii vzniká šum pri postupnom oslabovaní záveru a vytváraní úžiny (napr. c, č), polozáverová spoluhláska, afrikáta.

semiologický

- týkajúci sa semiológie, znakový.

semiológia

- semiotika.
- náuka o príznakoch chorôb, o chorobných zmenách organizmu, semiotika.

semiotika

- súhrnný názov pre vedecké teórie skúmajúce vlastnosti znakov a znakových sústav (prirodzených alebo formalizovaných jazykov a i.), ktoré majú svoj určitý význam, semiológia.
- semiológia.

semióza

- znakový proces, ktorého základnými činiteľmi sú znak, ním označený jav a užívateľ znaku.

semipermeabilita

- vlastnosť cytoplazmatických membrán spočívajúca v tom, že prepúšťajú z roztokov iba molekuly vody, polopriepustnosť.

semipodzol

- pôdny typ, pri ktorom podzolizácia neprebiehala intenzívne alebo dlhodobo, podzolovaná pôda, podzolovaná hnedozem.

semiš

- zámiš, plastický velúr.
- pracia useň vyčinená tukom a obrúsená na líci, používaná najmä na rukavice.
- chromitá useň vyfarbená a obrúsená na rube, používaná na obuv, odevy a galantériu, velúr.

Semita
Semitka

- príslušník skupiny jazykovo príbuzných národov juhozápadnej Ázie a severnej Afriky, ku ktorým patria napr. Arabi, Židia, Abesínčania a i.

semiterestrický

- v biológii obojživelný, amfibický.

Semiti

- súhrnný názov pre Arabov, Sýranov , Hebrejcov (Izraelitov) a niektoré národy Etiópie. Podľa Biblie vzniklo toto pomenovanie podľa Noemovho syna Sema.

semitista
semitistka

- semitológ.

semitistika

- semitológia.

semitizmus

- náklonnosť k Židom, podpora Židov, židomilstvo.

semitizovať

- dod(áv)ať semitský ráz, požidovčovať, požidovčiť.

semitológ
semitologička

- bádateľ zaoberajúci sa semitológiou.

semitológia

- odvetvie zaoberajúca sa jazykom, históriou a kultúrou semitských národov.

semitrajler

- vlečné cestné vozidlo, ktorého časť hmotnosti sa točnicou prenáša na ťažné vozidlo, príves.

semitriplex

- systém takého vnútorného usporiadania budovy, keď na dve podlažia jedného traktu pripadajú tri podlažia druhého traktu.

semitský

- vzťahujúci sa k národom špecifickej jazykovej skupiny v Prednej Ázii, týkajúci sa Semitov (domnelých potomkov biblického Sema), jazykovo príbuzných skupín národov v Prednej Ázii a severnej Afrike (Arabov, Židov, v staroveku Asýrčanov, Babylončanov a i.).
- židovský (v etnickom a náboženskom zmysle).

semivokál

- polosamohláska; hláska fonetický príbuzná samohláske, al vyskytujúca sa na okraji slabiky.

Semmelweis, Ignác Fülöp

- Maďarsko; 1818 - 1865; lekár, profesor pôrodníctva v Pešti. Objavil podstatu horúčky šestonedieľok, na ktorú zomieralo mnoho rodičiek. Bol priekopníkom asepsie a prísnej hygieny v pôrodníctve.

semolina

- krupica z tvrdých pšeníc používaná na výrobu cestovín.

Semper, Gottfried

- Nemecko; 29. 11. 1803 (Hamburg) - 15. 5. 1879 (Rím); architekt a teoretik architektúry. Od roku 1834 pôsobil v Drážďanoch. 1849: emigrácia (Paríž, Curych, Londýn). 1871: povolaný do Viedne.

semtex

- plastická trhavina vyrábaná v ČR (predtým v ČSSR) v Pardubiciach (fy Explosia; Semtín pri Pardubiciach). Nakoľko nebolo možné zistiť ju rôznymi detekčnými zariadeniami, bola obľúbená u teroristických organizácií. Neskôr bola chemicky značkovaná, aby sa dala detekovať.

Sen, Hun

- Kambodža; politik.
1986: premiér.

sen.

- skratka pre senior.

sena

- senes; sušené listy alebo struky kasie používané ako preháňadlo.

Senanajake, D.

- Cejlón; 1965 - 70: premiér.

senarmontit

- zriedkavý kockový nerast antimonitových žíl (podľa francúzskeho mineralóga H. H. de Sénarmonta).

Senatus Populusque Romanuskotva

- S. P. Q. R. ; senát a ľud rímsky; antický názov rímskeho štátu.

senár

- šesťstopový verš v rímskej poézii.

senát

- zbor urodzených občanov, sudcov, najvyšších univerzitných predstaviteľov.
- zbor starších vážených občanov v antickom Ríme.
- jedna z komôr parlamentu.
- ČR; horná komora parlamentu. Vznikol v roku 1996.

senát, akademický

- aspoň jedenásťčlenný samosprávny zastupiteľský akademický orgán volený akademickou obcou. V rade prípadov schvaľuje , prípadne môže aj zrušiť niektoré rozhodnutia rektora alebo dekana.

senát, súdny

- zbor sudcov.

senátor
senátorka

- člen senátu.

senáž

- špeciálne konzervovanie sena.
- špeciálne konzervované seno na kŕmenie.

senážovať

- pripravovať senáž.

Sender, Ramón José

- Španielsko; 3. 2. 1902 (Alcolea de Cinca) - 16. 1. 1982 (San Diego, USA); spisovateľ. Od konca občianskej vojny v exile v Mexiku a USA.

sendvič

- pozri sandwich.
- druh ľahkého bieleho chleba valcovitého tvaru.
- vrstvy určitej látky spojené (zlepené) medzivrstvou inej látky (napr. dosky lepené striedavo z rovných a vlnitých lepeniek a pod.).
- stenový panel zložený z vrstiev rozdielneho materiálu aj s rozličnou funkciou, sendvičový panel.
- vozovka s krytom dvoch vrstiev štrku navzájom spojených živicou.

sendvičovač

- elektrický kuchynský prístroj na prípravu teplých sendvičov.

sendvičový

- sandwichový; viacvrstvý.

Seneca, Lucius Annaeus

- Lucius Annaeus Seneka.

Senefelder, Alois

- ČR; * (Praha); objaviteľ autografie, kameňotlače (litografie).

Seneka, Lucius Annaeus

- Rím; asi 4 pred Kristom (Córdoba) - 65 nášho letopočtu (samovražda); filozof. Otec Lucius Annaeus Seneka (rečník). V roku 65 bol cisárom Nerom obvinený z podozrenia na účasti na spiknutí proti nemu a prinútil Seneku spáchať samovraždu. Odporúčal počítať s tým najhorším, čo sa môže stať. V prípade, že to dopadne lepšie, ako bolo očakávané, dostaví sa pocit šťastia. Dielo: De ira (O hneve); De clementia (O láskavosti); De constantia sapientis (O stálosti mudrca); Naturales Quaestiones (Otázky prírodnej filozofie); Epistulaemorales ad Lucilium (124 rozpráv napísaných formou listov priateľovi Luciliovi); De benefictiis (O dobredení).

senes

- sena; sušené listy alebo struky kasie používané ako preháňadlo.

senescencia

- starnutie rastlín.
- proces starnutia.

senet

- staroegyptská hra v dámu ktorá sa hrala už 3000 rokov pred Kristom. Podľa legendy hru vymyslel boh Thovt. Hra sa hrala na doske 3x10 polí. Počet ťahov sa určoval vrhacími drievkami.

Senfl, Ludwig

- Nemecko/Švajčiarsko; okolo 1486 - medzi 2. 12. 1542 - 10. 8. 1543 (Mníchov); skladateľ. Člen dvornej kapely Maxmiliána I. 1517: dvorný skladateľ.

senfta

- nosidlá na nosenie vznešených osôb.

Senghor, Léopold Sédar

- Senegal; * 9. 10. 1906, † 2001; filozof, básnik, politik. Vodca národnooslobodzovacieho boja.
1960: prvý senegalský prezident.

senilita

- stareckosť, starnutie, senilnosť.

senilnosť

- stareckosť, starnutie, senilita.

senilný

- starecký, vetchý, vekom telesne i duševne opadnutý, zostarnutý.
- prenesene strácajúci pamäť, súdnosť.

senior
seniorka

- starší z dvoch ľudí rovnakého mena, skratka sen.
- príslušník staršej vekovej kategórie.
- člen zboru požívajúci zvláštnu úctu.
- starší al. najstarší člen nejakého spoločenstva, zhromaždenia a pod.
- starší športovec, výkonnostne najproduktívnejšej vekovej kategórie (opak je junior).
- (v evanjelickej cirkvi) predstavený správneho obvodu zahrnujúceho niekoľko zborov.
- starší človek, dôchodca.

seniorát

- nástupnícky poriadok, podľa ktorého mal na uvoľnený trón nastúpiť vždy najstarší príslušník rodu bez ohľadu na ďalšie príbuzenské vzťahy.
- v evanjelickej cirkvi správny obvod podliehajúci seniorovi.
- úrad seniora.

seniorátny
seniorálny

- týkajúci sa seniorátu.

seniorita

- kvantové číslo charakterizujúce počet nespárovaných nukleónov v jadre.

senium

- fyziologické starnutie.

senkovanie

- spôsob tvarovania skla zahriatím nad deformačnú teplotu a nasledujúcim klesaním vlastnou tiažou do dutej formy, ohýbanie.

senna

- sušené listy alebo struky kasie používané ako preháňadlo.

Senna, Ayrton

- Brazília; † 1. 5. 1994; automobilový pretekár (F1). Zahynul na GP v talianskej Imole. Trojnásobný majster sveta F1.

Senna, Bruno

- Brazília; automobilový pretekár (F1). Synovec Ayrtona Sennu. 2006: debut v F1 (Melbourne, 3. závod sezóny).

Sennett, Mack

- USA; 17. 1. 1880 - 5. 11. 1960; režisér, producent a herec.

senomet

- poľnohospodársky stroj na dopravu sena vzduchom v potrubí.

senón

- súbor stratigrafických stupňov vrchnej kriedy (podľa názvu francúzskeho mesta Sens, latinsky Senones).

senseie

- titul učiteľov ninjutsu.

sensibile

- jemne, citlivo, precítene, s citom.

sensu lato

- v širšom zmysle slova.

sensu stricto

- v užšom zmysle slova.

sensus communis

- všeobecné zmýšľanie.
- prenesene zdravý ľudský rozum.

senta

- v lodiarstve priesečnica teoretickej obšívky (vonkajšieho obloženia) plavidla s rovinou kolmou na rovinu hlavného rebra (sklonenou pod ľubovoľným uhlom k osovej rovine), ktorým sa kontroluje presnosť kreslenia a tvaru plavidla.

sentenciakotva

- stručný výrok, úvaha, úslovie.

sentenciózny

- poučujúci, mentorský.

sentiment

- cit, citlivosť, citovosť.

sentimentalista
sentimentalistka

- stúpenec sentimentalizmu.
- sentimentálny, precitlivený, citlivý človek.

sentimentalita

- rozcitlivelosť; emocionálna nálada vyznačujúca sa romantikou, plačlivosťou.

sentimentalizmus

- prílišná citlivosť, precitlivelosť, sentimentálnosť.
- umelecký smer v literatúre na prelome 18. a 19. storočia.

sentimentalizovať

- dávať niečomu ráz sentimentality.
- chápať niečo sentimentálne.

sentimentálčiť
sentimentálničiť

- nechávať sa unášať sentimentalitou.
- poddávať sa sentimentalite, byť sentimentálny.

sentimentálne

- rozcítene, precitlivene.

sentimentálnosť

- prílišné oddávanie sa citom, sentimentalita, rozcitlivenosť, precitlivenosť.

sentimentálny

- príliš sa oddávajúci, podliehajúci citom, rozcitlivený, precitlivený.
- majúce výraz citového zanietenia.

sentinel

- nákladný automobil poháňaný parným strojom (podľa britského výrobcu Sentinel Wagon Works).

Sentinelesovia

- primitívny kmeň žijúci na Andamanských ostrovoch. Žijú bez kontaktu s okolitým svetom. Kmeň žije na úrovni doby kamennej.

senzačný

- vyvolávajúci senzácie.
- ohromný, skvelý, úžasný.

senzácia

- rozruch, prekvapenie, vzrušenie, silný údiv verejnosti spôsobený nejakou mimoriadnou, nezvyčajnou udalosťou.
- udalosť spôsobujúca prekvapenie, vzrušenie, údiv.
- chorobné nervové podráždenie a vnímanie.

senzáciechtivý

- túžiaci po senzáciách.

senzáciemilovný

- majúci záľubu v senzáciách.

senzál

- sprostredkovateľ obchodov na burze.

senzibil

- médium; človek s výnimočnými schopnosťami vnímania, najmä mimozmyslového (v oblasti telepatie, jasnovidectva, prútikárstva, ľudového liečiteľstva a pod.).

senzibilácia

- zvýšenie, rozšírenie citlivosti.

senzibilizácia

- zvýšenie, rozšírenie citlivosti.
- vo fotografii zvýšenie, prípadne rozšírenie fotografickej vrstvy citlivej na svetlo.
- v chémii zvýšenie náchylnosti sólu na koaguláciu elektrolytom.
- v lekárstve postupný vznik precitlivenosti na určitú látku, ktorú človek predtým znášal bez obtiaží, je dôsledkom opakovaného kontaktu s alergénom.

senzibilizácia, imunitná

- reakcia vyvolaná opakovaným stretnutím organizmu s tým istým antigénom, precitlivenosť.

senzibilizátor

- činiteľ, látka spôsobujúca zvýšenie citlivosti, senzibilácie, senzibilizácie.

senzibilita

- zvýšená citlivosť, vnímavosť.

senzibilný

- schopný prijímať podnety, podráždenia a reagovať na ne, citlivý.

senzibilovať
senzibilizovať

- zvyšovať, zvýšiť senzibilitu, citlivosť niečoho.

senzila

- malý zmyslový orgán slúžiaci na vnímanie rozličných látok, najmä plynných (napr. chlpy na tykadlách hmyzu).

senzistor

- polovodičový tepelne závislý rezistor.

senzitivita

- citlivosť, schopnosť reagovať na podnet.

senzitívny

- vysoko citlivý, vnímavý.

senzitometer

- prístroj na meranie citlivosti.
- vo fotografii prístroj udávajúci citlivému fotografickému materiálu príslušnú expozíciu.

senzitometria

- náuka zaoberajúca sa vlastnosťami a určovaním citlivosti fotografického materiálu.

senzomotorika

- súbor procesov spájajúcich oblasť zmyslovú a motorickú.

senzor

- citlivý element, snímač, čidlo.

senzorický

- zmyslový.

senzórium

- pocitové stredisko v mozgu.

senzualista

- stúpenec filozofie senzualizmu.
- zmyslovo zalozený človek.

senzualizmus

- vo filozofii názor uznávajúci za jediný zdroj poznania iba zmyslové vnímanie.
- zmyslové založenie, zmyslovosť.

senzuálny

- zmyslový.

seňor

- pán, muž.

seňora

- pani, žena.

seňorita

- dievča, slečna.

Seo

- India; družice pre diaľkový prieskum Zeme (Satellite for Earth Observation); Na dráhu vynesená sovietskou raketou. Pomenovaná po matematikovi Bháskara.

SEO
Search Engines Optimalization

- optimalizácia webových stránok cielená na vyhľadávače.

sepalum

- kalíšny kvietok v kvetinách rastlín.

separandum

- vo farmakológii vysoko účinné liečivo, ktoré treba uchovávať oddelene.

separatim

- oddelene, osobitne.

separatista
separatistka

- stúpenec separatizmu.

separatizmus

- snaha, úsilie po oddelení (napr. štátu).

separácia

- oddelenie, odlúčenie, izolácia.
- v chémii analytická, prípadne výrobná operácia slúžiaca na oddelenie stanovovanej zložky od ostatných.
- oddelená miestnosť, cela, oddelený priestor, miestnosť na odlúčenie a osamotenie väzňov nákazlivou chorobou a pod., izolácia.

separácia černošského obyvateľstva

- segregácia.

separácia infekčných prípadov

- izolácia.

separácia minerálov

- v hutníctve oddeľovanie minerálnych súčastí hornín s využitím ich odlišných fyzikálnych vlastností.

separácia rúd, magnetická

- v hutníctve rozdružovanie.

separácia zrna

- v poľnohospodárstve oddeľovanie zrna pri mlátení.

separát

- samostatný odtlačok, samostatná kópia časti pôvodného väčšieho celku.

separátny

- oddelený,zvláštny, samostatný.

separátor

- prístroj alebo zariadenie na separovanie látok, odlučovač.
- v elektrotechnike súčasť elektrochemického článku oddeľujúca anódu od katódy.
- v jadrovej fyzike prístroj na získanie izotopicky čistých aj rádioaktívnych materiálov.

separé

- oddelený, samostatný menší priestor; oddelene, samostatne.

separovaný

- oddelený, triedený, odlúčený.

separovať

- (u)robiť separáciu, oddeľovať, oddeliť, odlučovať, odlúčiť.

separovať chorého

- izolovať.

separovať sa

- oddeľovať sa, oddeliť sa, odlučovať sa, odlúčiť sa od nejakého celku, spoločenstva, uchýliť, uchyľovať sa do separácie.

sepiolit

- kosoštvorcový ílový nerast, vodnatý a zásaditý kremičitan horečnatý, podľa silnej pórovosti nazývaný aj morská pena.

seppuku

- Japonsko; rituálna samovražda nepresne označovaná ako harakiri. Obrad samovraždy mal presne stanovený rituál. Vyžadovala sa prítomnosť svedka a pomocníka. Najčastejšie sa prevádzala krátkym mečom, neskôr špeciálnym nožom, ktorý prenikol do časti tela tradične považovanej za sídlo života - do spodnej časti brucha (hara). Prvý rez bol vedený vodorovne zľava doprava. Ak mal bojovník ešte dostatok sily, pokračoval v reze smerom hore, Kolmý rez prechádzal hrudníkom a smeroval ku krku. Pomocník (priateľ alebo podriadený) samovraždu dokonal sťatím hlavy sebavraha.

sepsa

- otrava krvi (neodborne), záplava organizmu baktériami, chorobný stav spôsobený preniknutím choroboplodných mikroorganizmov a ich toxínov do krvného obehu.

septakord
septimový akord
štvorzvuk

- štvorzvuk zložený z prímy, tercie, kvinty a septimy.

septária

- v geológii konkrécie (zhluky) veľkých rozmerov s charakteristickými navzájom sa krížiacimi puklinami.

september

- deviaty mesiac v roku.

septenár

- sedemstopový verš v rímskej poézii.

septenvigintillión

- 10162.

septet

- komorná hudobná skladba pre sedem nástrojov alebo hlasov.

septeto

- súbor siedmich hudobníkov alebo spevákov.
- skladba určená pre sedem nástrojov alebo hlasov.

septik

- lokálna čistiareň odpadných vôd.

septikémia

- vo veterinárstve septický stav, pri ktorom obiehajú baktérie v krvi.

septikopyémia
pyémia

- v medicíne prítomnosť baktérií v krvi v zhlukoch al. v úlomkoch infikovaného trombu.

septilión

- vo Francúzsku a USA číslo 1024 a vo Veľkej Británii 1042, milión sextiliónov.

septima

- siedma trieda osemročných stredných škôl.
- siedmy stupeň diatonickej stupnice.
- interval tvorený rozdielom siedmich stupňov diatonickej stupnice.

septimán
septimánka

- študent, žiak septimy.

septola

- skupina siedmich nôt hraných v dobe určenej pre menší počet nôt rovnakej hodnoty.

septorióza

- choroba rastlín (napr. hrušiek, rajčín) prejavujúca sa škvrnitosťou listov, spôsobená hubami rodu Septoria.

septum

- prepážka, priehradka, napr. nosná.
- v botanike stena v hýfach alebo výtrusoch húb.
- pri vyšších rastlinách stena vzniknutá zrastom plodolistov a i., priehradka.

sepulkrálny

- náhrobný, týkajúci sa hrobu, náhrobku alebo pohrebu.

Sequoia sempervirens
sekvoja stále zelená

- kalifornský mamutí strom.

Sequens, Jiří

- ČR
* 23. 4. 1922 (Brno)
† 22. 1. 2008
režisér.

Réžia:
1970: Pěnička a Paraplíčko
Cesta ke štěstí (1951)
Olověný chléb (1953)
Útěk ze stínu (1958)
Kronika žhavého léta (1973).

seradela
vtáčia noha siata

- nízka bylina rodu Ornithopus s drobnými bledoružovými kvietkami, teplomilná krmovina.

seraf
serafín

- anjel vyššieho rádu.

Serafimovič, Alexandr

- Rusko; 7. 1. (19. 1. ) 1863 (Nižnekurmojarskaja stancija) - 19. 1. 1949 (Moskva); spisovateľ, vlastným menom Alexandr Serafimovič Popov. Dielo: 1924: Železný prúd (Železnyj potok).

serafín
seraf

- anjel vyššieho rádu.

serail

- sultánov palác.
- obytná časť paláca.
- ženské oddelenie paláca.

serdáb

- (v stredoázijských a arabských púšťach) podzemná nádrž na dažďovú vodu na zásobovanie karaván.

Serďukov, Anatolij

- Rusko; politik.
2008: minister obrany.

Serebrov, A. A.

- ZSSR; kozmonaut. Let na Sojuz T - 7, Sojuz T - 8, Sojuz TM-8, Sojuz TM-17.

serenata

- (najmä v 18. storočí) vokálna skladba vo forme kantáty.

serenáda

- zastaveníčko, milostná pieseň spievaná dievčaťu pod oknom.
- inštrumentána lyrická hudobná skladba.

SERENDIP

- USA; projekt na vyhľadávanie mimozemských civilizácii. Jeho súčasťou bol i projekt

serendipita

- schopnosť nájsť stratené, neznáme.
- drobná zbytočnosť len pre radosť.

serenissimus

- voľakedy titul kniežaťa v niektorých krajinách (najjasnejší).

serežán

- (v 18. a 19. storočí) príslušník osobitnej skupiny vojska v juhovýchodnom hraničnom pásme rakúskej monarchie, chrániaci ríšu proti Turkom.

Sergejev, Arťom

- ZSSR; adoptívny syn Stalina.

Sergejev, Igor

- Rusko; † 10. 11. 2006; maršál. 1997 - 2001: minister obrany.

Sergij Radonežský

- Rusko; 3. 5. 1314 (u Rostova) - 25. 9. 1391 alebo 1392 (Trojicko - Sergijevská lávra); duchovný, pôvodom z bojarského rodu. 1337: prijal kňazské svätenie. 1353: stal sa predstaveným Trojicko - sergijevskej lávry, ktorú založil.

Seri, Dan Benaji

- Izrael; spisovateľ. Dielo: Babičkina pec na pity (poviedka).

seriál

- celok zložený z viac častí uverejňovaných na pokračovanie.
- sled tematicky spolu súvisiacich novinových materiálov (článkov, reportáží al. kresieb), spravidla od toho istého autora, uverejňovaný na pokračovanie.
- sled filmových a najmä televíznych príbehov, spravidla od toho istého autora, spojených postavami tých istých hrdinov.

seriál, obrázkový
comics

- pásmo kreslených príbehov sprevádzané krátkymi textami, najmä dialógmi, (pôvodne v USA).

sericit

- jemnošupinkovitý muskovit (svetlá sľuda), vznikajúci pri rozklade kremičitanov.

serif

- v polygrafii nábeh a zakončenie ťahu tlačeného písma, pätka písma.

serigrafia
sieťotlač
sieťová tlač

- tlačová technika, sieťotlač. Spôsob tlače špeciálne vyvinutý pre malé náklady. Štočok je vytvorený ako sieť z jemnej tkaniny so šablónami, cez ktoré sa pretláča farba na rôzny materiál - papier, plech, sklo a podobne.

serikultúra

- v textilníctve pestovanie priadky morušovej a výroba prírodného hodvábu, hodvábnictvo.

serioso

- v hudbe vážne.

seriózny

- solídny, vážny, spoľahlivý, poctivý.

serir

- púšť (v líbyjskej časti Sahary) s vápencovým podkladom, z ktorého boli vyviate jemné častice.

serín

- alifatická aminokyselina získavaná z hodvábu.

sermon

- reč, výklad.

Serocki, Kasimierz

- Poľsko; 3. 3. 1922 (Toruň) - 9. 1. 1981 (Varšava); skladateľ. Jeden z prých poľských avantgardných skladateľov. Dielo: 2 symfónie (1952 - 1953); Niobe pre recitátora, zbor a orchester (1966).

serozitída

- zápal seróznej blany, serózy.

seróza
serózna blana

- výstelka niektorých telových dutín, napr. pobrušnice a pohrudnice.

serpent

- drevený dychový nástroj s hadovitým náustkom, mohutný basový cink.

serpentárium

- terárium pre hadov.

Serpentidy

- meteorický roj. Úplné označenie ? Serpentidy. Začiatok aktivity 2. 4. , koniec aktivity 8. 4. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 46 km/s.

serpentinit

- hadec.

serpentinizácia

- premena niektorých tmavých minerálov na serpentín.

serpentín

- žltozelený minerál, podstatná zložka hadca.
- (novšie) skupina nerastov rovnakého zloženia, ale rozličnej štruktúry, do ktorej patria napr. antigorit a chryzolit.

serpentína

- zátačka, zákrut.
- horská cesta s mnohými zátačkami.
- dlhý úzky pásik farebného papiera skrútený do kotúča používaný pri zábavách a plesoch.
- hadovito zvlnená línia, pásik a pod.

serpentínovitý

- majúci podobu serpentíny, točitý, krivolaký.

Serrault, Michel

- Francúzsko; * 24. 1. 1928; herec.

Serrao, Francisco

- Portugalsko; moreplavec. 1512: preskúmal ostrovy Korenia (Moluky).

Serre, Jean Pierre

- matematik. 2003: Abelova cena.

sersám

- nárečovo postroj pre kone.
- slangovo remeselnícke nástroje.
- prenesene akékoľvek pracovné pomôcky (napr. ceruzky).

Sertorius Quintus

- Rím; † 72 pred Kristom; štátnik a vojvodca. Štedro rozdával úrady a hodnosti. Pri slávnostnej hostine ho zavraždil dôstojník Pesperna.

Sertürner, Friedrich

- Nemecko, lekárnik V roku 1805 extrahoval z ópia morfín.

serv

- uvedenie lopty do hry (napr. pri tenise alebo volejbale), podanie, servis.

serval

- malá africká mačkovitá stepná šelma rodu Leptailurus so žltohnedou škvrnitou srsťou a s krátkym chvostom.

servanta

- pomôcka, ktorá slúži eskamotérom na ukrytie predmetov.

Servátková, Eliška

- ČR; † ?. 11. 2008; maliarka, grafička.

server

- sieťový počítač poskytujúci služby ostatným užívateľom tejto siete.

Serveto, Miguel

- Španielsko; 1511 - 1553; lekár. Objaviteľ tzv. malého pľúcneho obehu (obeh srdce - pľúca).

servianka

- časť ľudového odevu, kabátik.

servilita
servilnosť
servilizmus

- otrocká poníženosť, podlízavosť.

servilizmus
servilnosť
servilita

- otrocká poníženosť, podlízavosť.

servilnosť
servilita
servilizmus

- otrocká poníženosť, podlízavosť.

servilný

- podliezavý, poklonkujúci, preúctivý, pätolízačský.

servis

- sada riadu.
- opravárenská služba, služba firmy zákazníkovi pri údržbe a opravách od nej kúpených výrobkov (najmä motorových vozidiel, elektrických spotrebičov al. prístrojov jemnej mechaniky).
- obsluha, služba.
- dielňa na údržbu a opravy motorových vozidiel, autoservis.
- športové podanie lopty do hry.

servis dát

- odborná informačná služba, ktorá vyhľadáva, spracúva a sprístupňuje potrebné faktografické informácie.

serviska

- vo filmárskom slangu pracovná kópia filmu zostavená zo všetkého použiteľného materiálu, strihová kópia.

servisman

- pracovník vykonávajúci všestrannú obsluhu športového tímu, pretekára a pod.

servisovaný

- ktorému sa poskytuje servis, opravovaný, udržiavaný.

servisovať

- robiť servis, údržbu niečoho.

servita

- člen žobravého mníšskeho rádu (podľa jeho latinského názvu Ordo Servorum Mariae).

servitút

- rozličné užívacie práva na cudzie nehnuteľnosti, obmedzujúce práva pôvodného vlastníka.
- práva jedného štátu (napr. právo priechodu, kladenia diaľkových vedení ropy ap.) v inom štáte.

servírka

- pracovníčka obsluhujúca hosťov reštaurácie, čašníčka.

servírovací

- slúžiaci na servírovanie.

servírovať

- podávať, predkladať (jedlo, nápoje).
- hovorovo (s určitým zámerom, obratne) oznamovať, oznámiť.
- vniesť loptu do hry, servovať.

servírovať prihrávky

- podať, prihrať loptu spoluhráčovi.

servítka
servítok

- obrúsok. Štvorcový kus látky alebo jemného papiera používaného pri jedení (na utieranie úst, rúk, na ochranu odevu pri jedle) alebo na balenie.

servítok
servítka

- obrúsok.

servo-

- v zloženinách prvá časť s významom servis, sluha, pomoc, pomocný.

servobrzda

- pomocná brzda.

servomechanizmus

- v regulačnej technike zariadenie ku ovládaniu, kontrole, reguácii polohy, rýchlosti a podobne.
- (pri strojoch) mechanizmus, ktorým sa zväčšuje sila pri ručnom al. automatickom ovládaní stroja.

servomotor

- pomocný motor.

servonásobička

- v kybernetike súčasť analógového počítača určená na vynásobenie dvoch hodnôt zobrazených analógovo, používajúca na transformáciu vstupných premenných servomechanizmus.

servopohon

- servomotor pri číslicovo riadenom stroji.

servoriadenie

- servomechanizmus použitý na uľahčenie riadenia motorového vozidla.
- v letectve automatické riadenie.

servosystém

- pomocný korekčný motorček elektromotoru.

servovať

- uvádzať loptu do hry (napr. pri tenise, volejbale ap.), servírovať, podávať.

servus

- pozdrav.
- posol, úradný sluha.
- častica, vyjadruje pocity nepríjemného prekvapenia alebo nespokojnosti (no servus!)

serž

- druh bavlnenej tkaniny vytvárajúci na lícnej strane šikmé riadky.
- tkanina so šeržovou väzbou.

seržant
seržantka

- vojenská, policajná hodnosť. Poddôstojník, čatár

sesel

- bylina rodu Seseli s delenými listami a s bielymi kvietkami.

seselwa

- kreolská francúzština, národný (úradný) jazyk na Seychelách (popri angličtine a francúzštine).

sesia

- zasadanie, schôdza, porada.

sesilný

- prisadlý.

seskvioxid

- oxid trojmocného kovu (napr. chlorid hlinitý).

seskviterpén

- prírodný uhľovodík s 15 atómami uhlíka.

seskviterpénický

- odvodený od seskviterpénov.

sestercius

- starorímska strieborná minca v hodnote 2 1/2 asu.

sesterstvo

- vzťah medzi sestrou a jej súrodencami.

sestína

- lyrický nerýmovaný útvar románskej poézie.

sestón

- súbor všetkých nerozpustených organických a anorganických častíc vyskytujúcich sa vo vode.

sestra

- súrodenec ženského pohlavia od tých istých rodičov alebo od jedného z nich.
- prenesene žena správajúca sa k niekomu láskavo ako vlastná sestra.
- v rečníckom oslovení (najmä v kázni): Bratia a sestry! príslušníčky jednej cirkvi al. organizácie, rodáčky, krajanky, spoluobčianky.
- ošetrovateľka chorých v nemocnici alebo pomocníčka lekára v ordinácii.
- členka ženskej rehole, rehoľníčka, mníška.

sestra, denná

- majúca v nemocnici dennú službu pri pacientoch.

sestra, detská

- ošetrovateľka dojčiat v ústavoch alebo v nemocniciach.

sestra, milosrdná

- rádová ošetrovateľka chorých.

sestra, nočná

- majúca v nemocnici nočnú službu pri pacientoch.

sestra, sálová

- v lekárstve sestra majúca službu v operačnej sále.

sestra, zdravotná

- ošetrovateľka chorých v nemocnici alebo pomocníčka lekára v ordinácii.

sestrenec

- sestrin syn, synovec.

sestrička

- oslovenie ošetrovateliek alebp rehoľníčok.

Set

- tretí syn Adama a Evy (Genezis 4:25). Syn Enos.

set

- sada.
- stavebnica.

set top box

- elektronické zariadenie umožňujúce príjem digitálneho TV signálu klasickým (analógovým) TV prijímačom.

setball
setbol
setbal

- posledná lopta, rozhodujúce podanie v sete.

setbol
setball
setbal

- posledná lopta, rozhodujúce podanie v sete.

seter

- dlhosrsté plemeno loveckých psov.

Seth (Sutech)

- Egypt. Božstvo. Brat boha Osirisa. Závidel Osirisovi jeho obľúbenosť, a tak ho vlákal do pasce, zavraždil ho a rozsekal na kusy, ktoré rozmiestnil na rôzne miesta.

SETI

- Search for Extraterrestrial Intelligence; Ústav pre hľadanie mimozemského života. Vznikol v roku 1984 a podporovala ho i kozmická agentúra NASA.
- Program pre hľadanie mimozemského života. Program odštartoval 12. 10. 1992, keď astrofyzici aktivujú rádioteleskopy pre hľadanie signálov od inteligentných mimozemských civilizácií.

SETI@home

- súčasť projektu SERENDIP. Do projektu bolo zapojené množstvo malých počítačov súkromných užívateľov, ktorí analyzovali nepatrnú časť rádiového signálu z vesmíru.

Setnachte

- Egypt. Faraón. Otec Ramesse II. Syn Ramesse III.

Seton, Ernest Thompson

- Veľká Británia; 14. 8. 1860 - 23. 10. 1946; zakladateľ organizovaného trampingu. 1866: s rodičmi sa sťahuje do Kanady. Autor 12 zákonov lesnej múdrosti. 1902: založil organizáciu Woodcraft Indians (prvá mládežnická organizácia na svete). odieľal sa na vzniku organizácie The Boy Scouts, ktorej sa stal americkým náčelníkom. Neskôr túto opustil pre príliš vojenský prístup. Dielo: Dvaja divosi.

settecento

- obdobie talianského umenia v rokoch 1700 - 1800.

setup

- základné nastavenie programu v počítači, počítača.

Seurat, Georges

- Francúzsko; 1859 - 1891; maliar. Zakladateľ pointilizmu. Dielo: 1884: Kúpanie v Asnieres; 1887: Modelka spredu; 1885: Seina v Courbevoie; 1888: Reklamný výstup pred cirkusom; Cirkus (nedokončené).

Sevan, Benon

- Cyprus; politik. Zamestnanec OSN - vedúci programu Ropa za potraviny, ktorým OSN chcelo pomôcť Iraku prekonať nedostatok potravín. Boli stanovené kvóty výmeny ropy za potraviny. Tieto kvóty sa stali predmetom špekulácií a korupcie. Práve Benon Sevan usvedčený z korupcie v tomto programe.

Sevasťjanov, Vitalij Ivanovič

- ZSSR; * 8. 7. 1935 (Krasnouralsk); kozmonaut. Let na Sojuz 9, Sojuz 18. Pobyt na Saljut 4.

Severa, Františekkotva

- ČR
* 10. 1. 1924 (Metánov)
maliar.
Manželka Marie.
Autor vedeckých ilustrácií.

Severini, Gino

- Taliansko
* 7. 4. 1883 (Cortona)
† 15. 4. 1966 (Paríž)
maliar, teoretik.
Spoluzakladateľ a hlavný predstaviteľ talianskeho futurizmu.

Dielo:
Du cubisme au classicisme (Od kubismu ku klasicismu, 1921).

Severini, Ján

- SR
* 23. 7. 1716
† 20. 6. 1789
učiteľ.
Autor prvej učebnice zoológie v Uhorsku (aj so slovenskými názvami).

Dielo:
Philosophia rationalis, seu logica (Racionálna filozofia, teda logika).

Severín

- †8. 1. 1482 (Fabiana); potulný mních, apoštol Norika. Po Attilovej smrti (453) charitatívna a misijná činnosť medzi obyvateľstvom ohrozeným sťahovaním národov.

Severné Írsko

- 1922: anglo - írskou zmluvou vzniklo Severné Írsko ako súčasť Veľkej Británie. Hlavné mesto Belfast.

Severný ľadový oceán

- najmenší z oceánov. Rozloha 14.056.000 km², objem 17.000 km3.

Severocyperská turecká republika

- medzinárodne neuznaná republika vyhlásená na severe ostrova Cyprus v roku 1983 cyperskými Turkami. Štát uznalo len Turecko. Rozloha 3. 355 km², obyvateľstvo: 210.000 cyperských Turkov.

Severus, Alexander

- Rím; † 235; 222 - 235: cisár. Ušľachtilý a vzdelaný politik, avšak zlý vojvodca, Zavraždený na príkaz Maximinusa.

Sevillský, Izidor

- Španielsko; 560 - 636; svätý biskup v Seville. Autor cirkevných vieroučných a historických spisov. Dielo: Etymologia.

Seward, William H.

- USA; * 1801, † 1872; štátny sekretár prezidenta A. Lincolna.

sex
sexus

- pohlavie.
- pohlavný pud.
- pohlavný život, milostné zážitky.
- súbor javov súvisiacich so vzťahmi medzi pohlaviami.

sex, análny

- análny sex.

sex, orálny (fajčenie)

- sexuálne praktiky dráždenia pohlavného ústrojenstva ústami. Pri dráždení muža vrcholí ejakuláciou, pri dráždení ženy orgazmom.

Sex Pistols

- Veľká Británia; rocková kapela v rokoch 1975 - 1978.

sex, skupinový

- swingers; sexuálne aktivity za účasti viac ako dvoch partnerov, niekedy i výmena partnerov v dvoch alebo viacerých pároch.

sex-

- v zloženinách prvá časť s významom sexuálne príťažlivý.
- v zloženinách prvá časť s významom zameraný na sexuálne správanie, praktiky.

sex-appeal

- sexappeal, sexappel, Sex-Appel; sexuálne - erotická príťažlivosť.

Sex-Appel

- sexappeal, sexappel, sex-appeal; sexuálne - erotická príťažlivosť.

sex-show

- predstavenie s pornografickým programom.

sexagón

- mnohouholník so šiestimi stranami, šesťuholník.

sexappeal
sexappel
Sex-Appel
sex-appeal

- sexuálne-erotická príťažlivosť.

sexappel
sexappeal
Sex-Appel
sex-appeal

- sexuálne-erotická príťažlivosť.

sexaskop

- v poľnohospodárstve prístroj na sexovanie.

sexátor
sexátorka

- v poľnohospodárstve pracovník vykonávajúci sexovanie.

sexbiznis

- obchodovanie so sexom, so sexuálnymi službami.

sexbomba

- žena s výrazným erotickým nábojom, pôsobením, sexappealom.

sexi
sexy

- sexuálne pôsobivý, vyvolávajúci sexuálnu príťažlivosť.

sexidol

- osoba predstavujúca sexuálny idol.

sexista
sexistka

- kto svojím správaním, vystupovaním, postojom dáva najavo presvedčenie o nadradenosti jedného pohlavia (obyčajne mužského) nad druhým.

sexistický

- vzťahujúci sa na sexizmus, sexistu.

sexizmus

- diskriminácia podľa pohlavia, najmä diskriminácia žien.
- orientácia na sex, zdôrazňovanie sexuality.

sexovať

- určovať pohlavie jednodenných kurčiat.
- slangovo milovať sa, vykonávať sexuálny akt.

sexshop

- obchod s erotickým a zvyčajne i pornografickým tovarom.

sexsymbol

- osoba predstavujúca sexuálny symbol.

sexta

- šiesta trieda osemročných stredných škôl.
- šiesty stupeň diatonickej stupnice.
- interval tvorený rozdielom šiestich tónov.

sextakord

- obrat kvintakordu s terciovým tónom v base.

sextant

- prístroj ku meraniu uhlovej vzdialenosti dvoch bodov alebo výšky hviezd nad obzorom.

Sextantidy

- meteorický roj. Úplné označenie Sextantidy. Začiatok aktivity 23. 9. , maximum 28. 9. , koniec aktivity 4. 10. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 - 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 34 km/s.

sextán
sextánka

- študent, žiak sexty.

sextet

- komorná hudobná skladba pre šesť nástrojov alebo spevákov.

sexteto

- súbor šiestich hudobníkov alebo spevákov.

sextigravidita

- žena šiesty krát tehotná.

sextil

- aspekt s hodnotou 60°.

sextilión

- v USA a vo francúzsku číslo 1021, u nás a vo Veľkej Británii 1036, milión kvintiliónov.

sextipara

- žena po šiesty krát rodiaca.

sexto

- v hutníctve valcovacia stolica so šiestimi valcami na valcovanie kovov.

sextola

- skupina šiestich nôt hraných v dobe určenej pre menší počet nôt rovnakej hodnoty.

sexturistika

- turistika za sexuálnymi zážitkami.

sexturizmus

- cestovanie za sexuálnymi službami.

sextus

- šiesty.

sexual harassment
sexuálne harašenie

- sexuálne obťažovanie, najmä na pracovisku od nadriadeného (obyčajne muža) voči podriadenému (obyčajne žene).

sexualis

- sexuálny, pohlavný.

sexualita

- pohlavnosť, pohlavný život, pohlavný pud. Fyzické vzťahy medzi mužom a ženou.
- široká oblasť biologických a psychologických javov vzťahujúcich sa na pohlavný život, sexuálnosť (heterosexualita, homosexualita a i.).

sexualitas

- sexualita, pohlavný život.

sexualizovať

- (u)robiť sexuálnym.

sexualizmus

- sexuálnosť, sexualita, pohlavnosť.

sexuálnosť

- pohlavnosť, sexualita.

sexuálny

- pohlavný.

sexuológ
sexuologička

- odborník v sexuológii.

sexuológia
sexuologia

- náuka o pohlaví, o pohlavnom živote, o pohlavných vzťahoch, poruchách a úchylkách. Odbor medicíny.

sexus
sex

- pohlavie, pohlavný pud, pohlavný život, milostné zážitky.
- súhrn morfologických a fyziologických znakov, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k rozmnožovaniu.

sexy
sexi

- príťažlivý, majúci sexappeal, zmyselný, erotický, zvodný.

Seydl, Zdenek

- ČR; 29. 4. 1916 - 17. 6. 1978; maliar, grafik a ilustrátor. Venoval sa bábkovému a kreslenému filmu (Paraplíčko) a scénografii.

Seymour,Jane

- Veľká Británia; * 15. 2. ????; herečka.

sezam

- rastlina rodu Sesamum rastúca v Afrike a v Indii, pestovaná v niektorých druhoch ako olejnina, prípadne aj ako požívatina.

Sezima, Karel

- ČR; 13. 10. 1876 (Hořovice) - 14. 12. 1949 (Praha); spisovateľ. 1900 - 1937: pracuje na finančnej správe. Autor psychologických diel. Dielo: 1897: Kouzlo rozchodu.

sezóna

- časový úsek, kedy sa niečo koná.
- obdobie vhodné pre nejakú činnosť.

sezóna, mŕtva

- (napr. v obchode) obdobie veľmi nízkej činnosti.

sezóna, uhorková

- (letné) obdobie chudobné na zaujímavé udalosti.

sezónny

- vyskytujúci sa, konaný len v istom období, v istej sezóne.

ségel

- pevná tkanina s výraznou plátennou väzbou, plachtovina.

séma

- v lingvistike dištinktívny významový prvok, príznak, ktorý vo vzťahu s ďalšími vymedzuje význam lexikálnej jednotky.

sémantéma

- základ slova (koreňová morféma) ako nositeľ lexikálneho (vecného) významu; (vo funkčnom stratifikačnom opise) jednotka tektogramatickej roviny.

sémantický

- významový.

sémantik
sémantička

- odborník v sémantike.

sémantika

- v lingvistike náuka o význame jazykových jednotiek.
- vo filozofii súčasť semiotiky, zaoberajúca sa štúdiom vzťahov medzi formou a významom znakov.
- v lingvistike významová stránka jazykových jednotiek.

sémantika, lexikonálna

- semaziológia.

sémantika, logická

- štúdium zmyslu a významu (interpretácie, modelu) jazykových výrazov formalizovaných kalkulov v metajazyku.

sémantizácia

- nadobúdanie lexikálneho významu.

sémaziológia

- náuka o význame slov.

sémiológia

- sémiotika.

sémiotika

- teória skúmajúca vlastnosti znakov.
- náuka o príznakoch chorôb.

sépia

- morský dravý hlavonožec rodu Sepia.
- tmavá modrá farba pripravovaná pôvodne z tekutiny vylučovanej sépiou.
- žltohnedá farba.
- kresba touto farbou.

sérac

- sérak; ľadovcový blok na priečnych trhlinách na povrchu ľadovca.

sérak

- sérac; ľadovcový blok na priečnych trhlinách na povrchu ľadovca.

séria

- väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok, rad.
- v geológii komplex niekoľkých súvrstiev.
- vo fyzike rad čiar rozličnej vlnovej dĺžky v emisnom absorbčnom epiteli.
- rad, sled, postupnosť obdobných činností, udalostí a pod.

séria, bankoviek

- súbor toho istého vydania.

séria, cenných papierov

- súbor toho istého vydania.

séria, výrobná

- určité množstvo výrobkov toho istého druhu a toho istého spôsobu výroby.

séria, známok

- súbor toho istého vydania.

sériografia

- rtg vyšetrenie spočívajúce v zhotovení série snímkov v krátkom intervale.

séro-

- prvá časť zložených slov majúca význam sérum, sírový.

sérodiagnostika

- rozpoznávanie, určenie chorôb (diagnostika) podľa prítomnosti protilátok v krvnom sére.

sérodiagnóza

- rozpoznanie, určenie choroby (diagnózy) podľa zmien v krvnom sére.

sérológ
sérologička

- odborník v sérológii.

sérológia

- náuka a sére.

séroreakcia

- sérologická reakcia.

séroterapia

- liečenie krvným sérom, ktoré obsahuje protilátky.

sérotonín

- tkaninový hormón vyskytujúci sa najmä v trombocytoch, vyvolávajúci sťahy hladkého svalstva a uplatňujúci sa v procese zrážania krvi. Hormón (5-hydroxytryptamin), ktorý produkujú nervové bunky (vzniká z aminokyseliny tryptofan), hormón spôsobuje pocit šťastia, miznú zábrany a dostavuje sa eufória; dlhodobý nedostatok tohto hormónu spôsobuje depresie. Patrí medzi tzv. prenášače (neurotransmitery) - prenáša impulzy medzi jednotlivými neurónmi (podieľa sa na prenose nervových vzruchov). Jeho tvorbu podporuje napríklad svetlo a tiež pohyb. Je obsiahnutý v krvných doštičkách a ďalších tkanivách.

sérovka

- fľaštička na sérum.

sérum

- látka obsahujúca aktívne protilátky.
očkovacia látka.
- číra žltá kvapalina tvoriaca časť krvnej plazmy.

sérum, bovinné

- sérum pripravené z hovädzieho dobytka.

sérum, krvné

- tekutá časť krvnej plazmy, krvná plazma bez súčastí uplatňujúcich sa pri zrážaní krvi, používaná aj (po obohatení o protilátky) ako liek.

SF

- sci-fi, science fiction; oblasť umenia spracovávajúca vedecko - fantastickú tématiku.

sF

- značka pre statfarad.

sfalerit

- minerál, sulfid olovnatý.
- žltý až čiernohnedý nerast kryštalizujúci v kockovej sústave, sulfid zinočnatý, druh zinkovej rudy.

sfalerit, pyrenejský

- žltý až čiernohnedý kockový minerál; sulfid zinočnatý.

sfanatizovať

- urobiť fanatickým, nekriticky zaujatým pre niečo.

sfázovať

- uviesť do rovnakej fázy.

sfenoid

- dvojplochý klinovitý tvar na kryštáli.

sfercovať

- zostehovať, stehmi zošiť.

sferóm

- súbor sférozómov v rastlinnej bunke.

SFERT
Système fondamental européen de référence pour la transmission téléphonique

- základný európsky systém dohôd pre telefónny prenos.

sfetišizovať

- urobiť z niečoho fetiš, modlu.

sfetovaný

- fetovaním (obyčajne výparmi chemikálií, drog) omámený.

sfén

- zelený al. hnedý jednoklonný nerast, kremičitan obsahujúci titán a vápnik.

sféra

- guľa.
- guľovitá plocha.
- vrstva, oblasť, okruh.
- prostredie, priestor.
- vesmírny priestor okolo zemegule.

sféra, Dysonova

- teoretický fyzik Freeman Dyson predpokladá (na prelome 50. 60. rokov 20. storočia!) vybudovanie obrovskej sféry okolo centrálnej hviezdy tak, aby bolo možné využívať všetku energiu ňou vyžiarenou.

sféra, nebeská

- v astronómii nebeská klenba v podobe myslenej gule.

sféra riadenia, centrálna

- sústava centrálnych orgánov hospodárskeho riadenia, ktorých prostredníctvom je uskutočnenie riadenia rozvoja národného hospodárstva. Patrí k nim vláda a odvetvové orgány - ministerstvá.

sféra, sekundárna

- sekundér; oblasť národného hospodárstva zahŕňajúca zariadenia a pracovné sily zamerané na materiálnu výrobu.

sféra, terciárna

- zahrnujúca činnosť služieb v najširšom chápaní (platené služby, školstvo, zdravotníctvo, kultúra, obchod, spoje a pod.).

sférický

- guľovtý.
- týkajúci sa nadpozemských priestorov.

sférik
atmosférik

- elektromagnetický rozruch v nižších vrstvách atmosféry spôsobené elektrickými búrkovými výbojmi.

sférit

- guľatá drúza.

sférocylindrický

- (v očnej optike) ktorého jedna plocha je sférická a druhá torická (používaná pri astigmatizme).

sféroid

- rotačné teleso nepravideľného tvaru mierne sa líšiaceho od elipsoidu.
- v astronómii teleso, ktorého tvar zaujme rotujúca kvapalinová hmota, na ktorú nepôsobia vonkajšie sily, rotačný elipsoid s malým sploštením, podobajúci sa tvaru Zeme.

sféroidizácia

- zvinovanie štruktúrnych častíc do guľovitého tvaru (napr. pri mäkkom žíhaní nástrojových ocelí).

sférokryštál

- guľovitý tvar nerastu zložený z lúčovite usporiadaných ihličiek alebo vláken.
- v biológii útvar zložený z kryštálikov anorganických i organických látok usporiadaných lúčovite okolo stredu.

sférolit

- guľovitý útvar v sedimentoch s radiálno-lúčovitým usporiadaním kryštálov.

sférometer

- prístroj na meranie krivosti guľových plôch (napr. šošoviek).

sféroproteín

- globulárne bielkoviny dobre rozpustné vo vode (zahrnujúce napr. albumíny, globulíny).

sférosiderit

- odroda sideritu so sférolitickou štruktúrou.

sférozóm

- vazikulárne útvary obsahujúce hydrolytické enzýmy s lipidmi ako zložka rastlinnej bunky.

sféry, elektrónové

- elektrónové sféry.

Sfinga

- (v gréckej mytológii) obluda s telom napoly levím a napoly ženským, ktorá sídlila na ceste do Téb a hubila pocestných, ktorým kládla neriešiteľné hádanky.
Matka Echidna.

sfinga
sfinx

- socha ležieceho leva s ľudskou hlavou.
- v staroegypt. umení monumentálna socha ležiaceho leva s hlavou kráľa al. božstva (barana, jastraba).
- v umení Blízkeho východu socha býka s mužskou hlavou a orlími krídlami.

sfingolipidy

- molekuly, ktoré sa podieľajú na stavbe membrány spermií.

sfingomyelín

- fosfolipidy obsiahnuté najmä v mozgovom a miechovom tkanive, sfingozíny.

sfingovitý

- pripomínajúci sfingu, záhadný, tajomný.

sfingozín

- sfingomyelín.

sfinkter

- zvierač (sval).

sfinx
sfinga

- socha ležieceho leva s ľudskou hlavou.

sfolklorizovať

- dať niečomu folklórny, ľudový ráz.

sformalizovať

- urobiť formálnym, formalistickým.

sformovať

- dať niečomu formu, tvar, podobu, stvárniť, utvoriť.
- utvoriť charakter, vyhraniť povahu niekoho alebo niečoho, dodať niečomu istý ráz.

sformulovať

- vyjadriť slovami, rečou, zoštylizovať.

Sforza, Francesco

- Taliansko; † 1644; kondotiér. Syn Galeazzo Maria, Lodovico. Ovládol väčšinu severného Talianska.

Sforza, Galeazzo Maria

- Miláno; † 1476 (zavraždený); tyran. Otec Francesco.

Sforza, Lodovico

- Miláno; † 27. 5. 1508 tyran (do roku 1499). Otec Francesco. Porazili a uväznili ho Francúzi. Mecenáš Leonarda da Vinci.

sforzando
sforzato

- v hudbe zosilnene, dôrazne.
- dôraznosť prednesu.

sforzato
sforzando

- v hudbe zosilnene, dôrazne.
- dôraznosť prednesu.

sfotografovať

- urobiť z niekoho, z niečoho fotografickú snímku, vyfotografovať.

sfragistika

- vedecký odbor zaoberajúci sa štúdiom pečatí.

sfumante

- v hudbe veľmi ľahko.

sfumato

- šerosvitná maľba.

sfušovať

- pokaziť, pofušovať.

sfygmo-

- prvá časť zložených slov majúca význam tep, pulz.

sfygmomanometer

- tonometer, sfygmometer; prístroj na meranie krvného tlaku.

sfygmometer

- tonometer, sfygmomanometer; prístroj na meranie krvného tlaku.

SGML
Standard Generalized Markup Language

- vo výpočtovej technike systém na označovanie prvkov a štruktúrnych častí textu spôsobom vhodným pre počítačovú analýzu textu.

sgn

- značka pre signum.

SGR 1806-20

- magnetar. Neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom. Leží asi 50.000 LY od Zeme v súhvezdí Strelca. Jeho priemer je okolo 25 km. 24. 12. 2004 bol zaznamenaný do tej doby najsilnejší záblesk, ktorého intenzita bola najväčšia v oblasti vysokoenergetického žiarenia gama.

sgrafito

- výzdoba steny prevedená škrabaním vo vlhkej omietke až na spodnú farbu inej vrstvy.
- táto výzdoba.

sgrafitovanie

- výzdoba sgrafitom, sgrafitmi.

sh

- skaratka pre šiling.

Shabakotva

- Keňa; prírodná rezervácia.

Shaka Zulu

- JAR; * asi 1787, † 22. 9. 1828 (zavraždený); vojenský a duchovný vodca Zuluov.
Otec Senzagako († 1816). Matka Nandi.
Shaka si podroboval susedné kmene a rozširoval územie všetkými smermi. V čase smrti Shaka Zulu vládol takmer štvrťmiliónu ľudí a mal k dispozícii 50-tisícovú armádu.

shake-down

- prispôsobivosť namáhanej konštrukcie na únavu charakterizovaná tým, že po určitom počte cyklov plastického deformovania sú ďašie cykly dané iba pružnými deformáciami.

Shakespeare, William

- Veľká Británia; * (pokrstený) 26. 4. 1564 (Stratford upon Avon)
† 23. 4. 1616 (Stratford upon Avon)
dramatik.

Tvorba:
Coriolanus (autorova najpolitickejšia hra, debata o tom, ako sa má riadiť štát)
Hamlet
Kráľ Lear
Rómeo a Júlia
Sen noci svätojánskej
1605: Macbeth (premiéra v auguste 1606)
Henrich VI. (tri diely)
Komédia omylov
Richard III.
Kráľ Ján
Titus Andronicus
Skrotenie zlej ženy
Dvaja gavalieri z Verony
Márna lásky snaha
Richard II.
Kupec benátsky
Henrich IV. (dva diely)
Veselé paničky windsorské
Veľa kriku pre nič
Henrich V
Ako sa vám páči
Večer trojkráľový
Julius Caesar
Troilus a Kressida
Dobrý koniec všetko spraví
Pôžička na oplátku
Othello
Antonius a Kleopatra
Timon Aténsky
Perikles, knieža Týrske
Cymbelín
Zimná rozprávka
Búrka
Henrich VIII.
Dvaja vznešení príbuzní.

shakespepearológ
shakespearologička

- literárny a divadelný odborník skúmajúci dielo anglického dramatika W. Shakespeara.

Shakira

- Kolumbia; * ?. 2. 1977 (Baranquilla); popová speváčka, vlastným menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Albumy: 1990: Magia; 2005: Fijacion Oral Vol. 1. (Orálna fixácia); Oral Fixation Vol. 2. (Orálna fixácia).

Shalom, Silvan

- Izrael; 2005: minister obrany.

Shank, Clifford "Bud"

- USA
† 2. 4. 2007
flautista a saxofonista.
Spolupracoval napríklad s kapelou The Mamas & the Papas.
2007: založil skupinu Bud Shank Big Band..

Albumy:
Michelle (1966).

Shankar, Ravi

- India
* 7. 4. 1920 (Benares)
hráč na sitár a skladateľ.
Brat Udaye.
Od roku 1944 vystupuje koncertne.
Autor dvoch koncertov pre sitár a hudby ku filmom.

shannon

- jednotka selektívnej informácie.

Shannon, Claude Elwood

- USA
* 1916
† 2/2001
matematik.
Autor informačnej teórie, ktorá predpokladá, že každú informáciu je možné definovať pomocou hodnôt pravda/nepravda.
Autor termínu bit.

Dielo:
1949: Teória komunikácie vbezpečnostných systémoch.

Shapiro, Harry

- antropológ zaoberajúci sa výskumom osídlenia Veľkonočného ostrova.

shapping
šeping

- druh hobľovacieho stroja, stroj na obrážanie rovinných aj tvarových plôch a drážok hriadeľov na menších obrobkoch, vodorovná obrážačka.

shareware

- počítačový program, ktorý môže byť voľne šírený a bezplatne vyskúšaný potenciálnym záujemcom, ale pri jeho trvalom používaní je vyžadované zaplatenie registračného poplatku autorovi.

Sharma, Rakesh

- India; * 13. 1. 1949; prvý indický kozmonaut.

Sharman, H. P.

- Veľká Británia; kozmonautka. Let na Sojuz TM-12.

Sharmarke, Abdirašíd Alí

- Somálsko; † 1969 (zavraždený počas vojenského prevratu); politik.
Syn Umar Abdirašíd Alí Sharmarke.
1969: prezident.

Sharmakre, Umar Abdirašíd Alí

- Somálsko; politik.
Otec Umar Abdirašíd Alí Sharmarke.
Pôsoí v rôznych misiách OSN.

Shaw, Brewster H. Jr.

- USA; * 16. 5. 1945 (Cass City); astronaut. Let na STS-9, STS-61 - B, STS-28.

Shaw, George Bernard

- Írsko; 26. 7. 1856 (Dublin) - 2. 11. 1950 (Ayot St. Lawrence); anglofónny spisovateľ. Dielo: Pygmalion.

Shaw, Martin

- Veľká Británia; herec. Filmografia: 1977 - 1981: TV seriál Profesionáli.

Shawn, Ted

- USA; 21. 10. 1891 (Kansas City) - 9. 1. 1972 (Orlando); tanečník a choreograf. 1915: so svojou manželkou R. Saint Denis zakladá tanečnú školu Denishawn. 1933: zakladá prvú čisto mužskú tanečnú spoločnosť.

Shazar, Z.

- Izrael; politik. 1963: prezident.

Sheckey, Robert

- USA; † ?. 12. 2005; spisovateľ. Autor sci-fi. Dielo: Vymením telo. Zn: čestne vrátim; Nesmrteľnosť, spol. s r. o.

SHED

- stem cells from human exfoliated decidous teeeh; kmeňové bunky z ľudských vypadnutých mliečnych zubov. Podá predpokladov ich bude možné využiť k rekonštrukcii zubov a možno aj kostí.

Sheen, Charlie

- USA
herec.
Otec Martin. Manželka Denise Richards (herečka). Manželka Brooke Mueller (sobáš v roku 2008). Dcéra Cassandra, Sam (* 2004, matka Denise Richards), Lola (matka Denise Richards). Syn Max a Bob ()* 15. 3. 2009, dvojčatá, matka Brooke Mueller).

Filmografia:
1986: Čata
Good Advice
Scarie Movie 3
Dva a pol chlapa (seriál).

Sheldon, Charles

- USA; prírodovedec a lovec. Iniciátor založenia národného parku Denali.

Sheldon, Charles Monroe

- USA; duchovný. Dielo: V jeho stopách.

Sheldon, Sidney

- USA; * (Chicago) - †?. 1. 2007; spisovateľ. 1947: Oscar za najlepší pôvodný filmový scenár. Dielo: 1969: Tvár bez masky; Akcia Súdny deň; Spomienky na polnoc; Hnev anjelov; Pokiaľ príde zajtrajšok; Nič netrvá večne.

Shelley, Mary (za slobodna Goldwin)

- Anglicko; 30. 8. 1759 (Londýn) - 1. 2. 1851 (Londýn); spisovateľka (aj Mary Wollstonecraft). Otec William Goldwin. Manžel Percy Bysshe Shelley. Priekopníčka ženskej emancipácie. Dielo: 1818: Frankestein, teda moderný Prométheus (Frankenstein, or the Modern Prometheus).kotva

Shelley, Percy Bysshe

- Anglicko; * 4. 8. 1792; básnik. Manželka Mary Goldwin (spisovateľka Mary Shelley). Preslávil sa antológiami ako Óda na západný vietor, Škovránok a Maska anarchie, ale najzávažnejšie diela boli vizionárske básne Adonis a Odpútaný Prometeus. Okrem literatúry bol známy aj búrlivým a nekonvenčným osobným životom. Propagoval voľnú lásku a mal pomer s nevlastnou sestrou. Bol idolom nasledujúcich generácií.

sheltie
šeltia

- plemeno pastierskych psov s dlhou srsťou, zakrslá kólia.

Shenn, Martin

- USA; * 3. 8. 1940; herec. Syn Charlie, Emilio. Filmografia: Zlá zem; Poprava vojaka Slovika; Západné krídlo (seriál).

Shenzhou - 5

- Čína; prvá pilotovaná kozmická loď Číny. Štart i pristátie 15. 10. 2003. Posádka Y. Livei.

Shepard, Alan Barlett Jr.

- USA; 18. 11. 1923 (East Derry) - 21. 7. 1998 (leukémia); astronaut. Let na Freedom 7, Apollo 14.

Shepherd, W. M

- USA; astronaut. Let na STS-27, STS-41, STS-52, Sojuz TM-31.

Sheraton, Thomas

- Anglicko; 1751 - 22. 10. 1806 (Londýn); umelecký truhlár. Vydával predlohy umeleckého nábytku. Dielo: 1791: The Cabinet Maker and Upholsterer†'s Drawing Book.

Sherman

- USA; najvyšší strom sveta v Sekvojovom národnom parku (California, USA). Má výšku 85 metrov, váži 1. 200 ton a jeho vek sa odhaduje na 2. 700 rokov.

sherrykotva

- šery; ťažké sladké víno.

sherry brandy

- čerešňový likér, čerešňovica.

shetland
šetlend
šetland

- druh kvalitnej ovčej vlny (z vlny oviec chovaných na Shetlandských ostrovoch).
- podobné vlnené vlákna na výrobu svetrov.

Shety, Shilma

- India; herečka.

shiatsu
shia-tsu

- špeciálna liečebná masáž na určité miesta tela, šľachy, svalové úpony a kĺby pomocou prstov, lakťov a kolien, reflexná masáž, druh akupresúry.

shift

- premena vírusu. Pokiaľ sa skombinuje napr. pôvodca ľudského vírusu s vtáčím v medzihostiteľovi (napr. prasati), hrozí vznik nového vírusu, proti ktorému nemá človek obranné látky a hrozí vznik pandémie.
- nový vírus, ktorý takto vznikol.
- tlačítko na počítačovej klávesnici alebo klávsnici písacieho stroja na prepínanie vkladanie veľkých a malých písmen. V kombinácii s inými klávesnicami má aj iné funkcie (anglicky zmena). Klávesu "vymyslel" 29. 8. 1878 Christopher Latham Sholes.

shilin

- menová jednotka Somálska.

shilingi

- menová jednotka Tanzánie.

Shillibeer, George

- Veľká Británia; konštruktér. V roku 1829 zaviedol v Londýne busy - prostriedky mestskej hromadnej dopravy osôb ťahané koňmi.

shilling

- Veľká Británia; menová jednotka, 1/20 libry.

shimmy
šimy

- spoločenský tanec v medzivojnovom období 20. storočia, druh foxtrotu. Pôvodom z USA.

shin sumo

- ženská forma zápasu sumo. Vznikla v roku 1996.

Shinas, Sofia

- herečka. Filmografia: 1997: Dilema.

Shinsei

- Japonsko; družica MS - F2.

Shipman, Colleen

- USA; astronautka. Napadla ju Lisa Nowak.

Shipton, Ursula

- Veľká Británia; * 1448 alebo 1486; veštkyňa z Yorkshiru (15. storočie). Predpovedala vynález automobilu, telegrafu, lietadiel, ponoriek a námorných lodí zo železa, dokonca aj veľkú výstavnú sieň v Londýne Crystal Palace. Najstaršie predpovede pochádzajú z roku 1641. Pravdepodobne sa jedná o vymyslenú postavu.

shiraz

- syrah; austrálska odroda vína. Má temnú farbu a arómu korenia, dymu a čierneho krenia.

Shirley, John

- autor sci-fi.

shit

- hovno.
- hašiš.

SHIV

- hybrid opičieho a ľudského. ktorý je veľmi podobný HIV.

Shockley, William B.William B. Shockley

- Veľká Británia
* 13. 2. 1910 (Londýn)
† 12. 8. 1989
fyzik.
Venoval sa výzkumu vývoja a výroby nového tranzistoru a ďalších polovodičových zariadení. Tiež sa venoval energetickej bilancii pevných látok, usporiadanosti a neusporiadanosti zliatín, samodifúzii medi, teórii dislokácií a zŕn, experimentom a teórii feromagnetizmu.
1962: titul B.Sc. na Kalifornskom Technologickom inštitúte.
1936: doktorát za prácu o energetickej štruktúre chloridu sodného.
1956: Nobelova ceny za fyziku (spolu s Johnom Bardeenom a Walterom H. Brattainom).

shoddy

- najlepší druh vlny vyrobenej z druhotných surovín.

Shoemaker-Lewy 9

- kométa. V lete 1994 dopadla do Jupiterovej atmosféra, kde zanikla.

Sholes, Christopher Lathamkotva

- USA; * 14. 2. 1819 (Mooresburg), † 17. 2. 1890 (Milwaukee); V roku 1867 spolu s Carlosom Gliddenom a Samuelom Soulom skonštruovali prvý písací stroj s dnes bežne používanou klávesnicou. V roku 1873 od nich práva na stroj kúpil James Densmore a ešte v tom istom roku ich začal vyrábať v továrni Remington na šijacie stroje.@#.
23. 6. 1868 prvý patent na písací stroj (patentové práva predal zbrojárskej firme Remington Arms).
1873: vynašiel usporiadanie kláves na klávesnici (systém querty).

shop

- obchod, predajňa.
- krám (obchod).

shopaholicizmus

- onyománia; nutkanie nakupovať, závislosť na nakupovaní. Nakupovanie spôsobuje uspokojenie, únik zo stresu, smútku, bôľu. Ak postihnutý nemôže nakupovať, prichádza depresia. Psychická porucha.

shopaholik

- onyománia; človek závislý na nakupovaní, ktorý trpí potrebou stále niečo nakupovať.

shopping

- nakupobvanie, nákupná schôdzka, nákup.

shopping-center
shopping centrum

- nákupné stredisko.

Short, Clare

- Veľká Británia; ?. 5. 2003: ministerka pre medzinárodný rozvoj.

short ton

- anglo - americká hmotnostná jednotka, značka sh tn. 1 sh tn = 907,185 kg.

short-drink

- krátky nápoj, kokteil, kokteil.

shorts

- šortky, krátke nohavice.

shorttenis
softtenis

- tenis na kratšom ihrisku ako forma tréningu, aj športová disciplína.

shot

- šot.

show

- predstavenie s veľkým množstvom efektov (výtvarných, zvukových, sveteľných).
- podívaná, spektákel, atraktívne predstavenie, program vyrátaný na efekt.

show, laserová

- show so svetelnými efektmi vysielanými pomocou laseru.

show-case

- výstavná skriňa, vitrína.

show-girl

- revuálna tanečnica, zboristka.

showbiznis
show business

- umelecký svet a podnikanie v ňom.

show business
showbiznis

- umelecký svet a podnikanie v ňom.

showgirl

- dievča vystupujúce v zábavnom programe, v show.

showman
showmanka
šoumen
šoumenka

- človek s okázalým správaním sa, kto rád predvádza svoju vtipnosť, vzhľad, eleganciu uhladeným správaním a pod.
- kto je schopný predvádzať zábavnú show, bavič.

showroom

- predvádzacia miestnosť, priestor na vystavovanie, predvádzanie výrobkov.

Shqiptarë

- pozri Albánci.

Shriharikota High Altitude Range

- India; kozmodróm; v prevádzke od roku 1980; vybudovaný na malom ostrove Šríharikota u východného pobrežia Indie v Bengálskom zálive (štát Ándhrapradéš); kozmodróm je vybavený rampou pre vypúšťanie rakiet SLV - 3.

Shriver, Loren J.

- USA; * 23. 9. 1944 (Jefferson); astronaut. Let na STS-51 - C, STS-31, STS-40.

Shu Uemura

- Japonsko; 1928 (Tokio) - 29. 12. 2007 (Tokio); maskér. Zakladateľ medzinárodnej kozmetickej firmy Shu Uemura Cosmetics Inc.

Shue, Elisabeth

- USA; * 7. 10. 1963; herečka.

shuttle

- dopravný prostriedok uskutočňujúci časté a krátke cesty sem a tam, kyvadlová doprava.

Shuttleworth, Mark R.

- Juhoafrická republika
vesmírny turista.
25. 4. 2002 - 5. 5. 2002: druhý kozmický turista - let na Sojuz TM-34.

Shyer, Charles

- USA; režisér. Filmografia: Baby boom; Zbožňujem trable; Hlava rodiny.

Schaaf, Johannes

- Nemecko
*7. 4. 1943 (Stuttgart)
divadelný a filmový režisér.

Fimografia:
Tetovanie (1967)
Barón Trotta (1971)
Krajina snílkov (1973).

Schaech, J.

- herec; 1999: Posledný svedok.

Schally, Andrew Victor

- USA; * 30. 11. 1926 (Vilno; Poľsko); lekár a fyziológ poľského pôvodu. 1957 - 1962: spolu s R. Guilleminom pracoval ma izolácii, objasnení štruktúry a syntéze hypotalamických regulačných hormónov. 1977: Nobelova cena (spolu s R. Guilleminom).

Schalková, Malvína

- ČR; 18. 2. 1882 (Praha) - 1944?; maliarka. Otec Gustav († 1899). Matka Balduina. Brat Robert (vrchný sudca v Litoměřiciach). Vo Viedni brala súkromne lekcie u maliarky Marie Rosenthal-Hatschek a študovala na súkromnej Dámskej akadémii v Mníchove. Venovala sa maľovaniu portrétov. 1941: deportovaná do geta v Terezíne. Zomrela v koncentračnom tábore Birkenau.

Schan, Aun

- Barma; vodca barmského boja za nezávislosť. Dcéra Su Ťij.

schapi

- druh tibetskej divokej kozy (objavil ju Ernst Schäfer v roku 1939).

Scharang, Michael

- Rakúsko; 3. 2. 1941 (Kapgenberg); spisovateľ. Dielo: Verfahren eines Verfahrens (Postup postupu).

Scharioth, Klaus

- Nemecko; diplomat. 2007: veľvyslanec v USA.

Scharping, Rudolf

- Nemecko; politik. 1975: poslanec v Zemskom sneme (SPD). 1993 - 4: predseda spolkovej SPD (s funkcie odvolaný po prehraných voľbách). 1998 - 2002: minister obrany (rezignoval po tom, čo vyšlo najavo, že na súkromné účely používal lietadlá Luftwaffe).

Schaumburg - Lippe, Viliam

- Anglicko; 9. 1. 1724 (Londýn) - 10. 9. 1777 (Bergleben); gróf, syn nemanželskej dcéra anglického kráľa Juraja I.

Schawlow, Arthur

- USA; fyzik. V roku 1958 navrhol konštrukciu lasera (spolu s Ch. Townesom).

Schäfer, Ernst

- Nemecko; zoológ a znalec Tibetu. 19301932: prvá výprava do Tibetu (výpravu vedie Američan Brook Dolan). 1936: výprava do Tibetu (výpravu vedie Američan Brook Dolan). Po návrate Himmlerom začlenený do jeho osobného štábu - udelená hodnosť SS - untersturmführera (poručík). 1938: výprava do Tibetu (oficiálne SS - Expedition - Schäfer, pod patronátom Ahnenerbe). Okrem vedeckého poslania má plniť i diverzné úlohy proti anglickému panstvu v Indii (za pomoci vtedy spojeneckého ZSSR poštvať Afgancov a Tibeťanov proti Britom). Projekt bol v roku 1940 Hitlerom zastavený. 1940: vedúci oddelenia pre výskum vnútornej Ázie v rámci Ahnenerbe.

Schätting, Frank

- Nemecko; * 1957; spisovateľ, hudobník, potápač. Dielo: Vzbura oceánov.

Schäuble, Wolfgang

- Nemecko; politik. Manželka Ingeborg. 1990: minister vnútra. 2005, 2006, 2007: minister vnútra (CDU). 12. 10. 1990 na neho spáchal atentát Dieter Kaufmann v obci Oppenau, kde bolo predvolebné zhromaždenie. Schäube ostal doživotne na invalidnom vozíku. Kaufmann bol odsúdený na 14 rokov väzenia.

Scheele, Carl Wilhelm

- Švédsko; 1742 - 1786; lekárnik, chemik. 1771: získal fluór vo forme neznámej kyseliny. 1772: pripravil kyslík. 1772: objavil dusík. 1774: objavil chlór. Objavil aj mangán a barytové zeminy. Autor názvu grafit (1779).

scheelit

- minerál, wolframan vápenatý (CaWO4); je totožný s minerálom tungsten. Pomenovaný podľa švédskeho chemika K. W. Scheeleho.

Scheffer, Jaap de Hoop

- Holandsko; politik. Minister zahraničných vecí. 2004: generálny tajomník NATO.

Scheidemann, Philipp

- Nemecko; 26. 7. 1865 (Kassel) - 29. 11. 1939 (Kodaň); politik (SPD). 1918: štátny tajomník. 9. 11. 1918: svojvoľne vyhlásil republiku.

scheiner

- (predtým) stupeň svetelnej citlivosti fotografického materiálu (podľa nemeckého fyzika J. Scheinera).

Scheiner, Josef

- ČR
* 21. 9. 1861 (Benešov)
† 11. 1. 1932 (Praha)
advokát.
Od roku 1906 starosta Českej obce sokolskej.
Účastník Maffie počas 1. svetovej vojny.

Scheinpflug, Karel

- ČR; spisovateľ. Dcéra Olga. Redaktor Národních listů a Lidových novin.

Scheinpflugová, Olga

- ČR; * 3. 12. 1902 (Slaný), † 13. 4. 1968; herečka, spisovateľka. Otec Karel (spisovateľ). Manžel Karel Čapek.
1920: prvý angažmán v pražskom Švandovom divadle.
1929: činohra ND v Prahe.
1935: o ruku ju požiadal Karel Čapek (po 15 ročnej známosti), za ktorého sa vydala. V roku 1948 jej Klaus Mann (spisovateľ), syn Thomasa Manna, ponúkol formálny sobáš, aby mohla legálne odísť na Západ, čo odmietla. Posmrtne udelený titul Národná umelkyňa.

Dielo:
1946: Český román (s autobiografický mi prvkami o živote s Karlom Čapkom);
1988: Byla jsem na světě (autobiografia; vyšlo posmrtne).

Filmografia: Eliška a jej rod (TV seriál, réžia J. Dietl).

Schek, Jozef

- SR; * 1921; karikaturista, vlastným menom Jozef Babušek. Od roku 1959 spolupracoval s humoristickým časopisom Roháč. Autor seriálu Jožinko, dieťa svojich rodičov. 1965 - 1991: 23 rozsiahlych dobrodružných komiksov.

Schellinger, Jiří

- ČR; 6. 3. 1951 (Bousov alebo Prah, pramene sa rôznia) - 13. 4. 1981 (Bratislava); spevák. Brat Milan. Postupne člen skupín Smaragd, The Happy Five, Faraon. Naspieval hit Holubí dům. Zahynul po skoku do Dunaja. Diskografia: 1975: Nemám hlas jako zvon; 1977: Hrrr na ně.

Schell, Maria

- Nemecko; † 2005; herečka. Brat Maxmilian Filmografia: Bratia Kamazovi; Cimarron; Gervaise; Superman; Miesto činu (TV seriál); Kráľ Drozdia brada.

Schell, Maxmilian

- Nemecko; herec. Sestra Maria.

schematický

- prehľadný, názorný.

schematik

- kto koná, pracuje, tvorí schematicky, kto schematizuje.

schematizácia

- schematické znázornenie, vyjadrenie schémou.
- mechanické, neživotné, šablónovité, schematické podanie, vyjadrenie.

schematizmus

- schematizácia, schematizovanie.

schematizovať

- robiť, vykonať schematizáciu.

Schengen

- pozri schengenský priestor.

Scherfig, Hans

- Dánsko
* 8. 4. 1905 (Kodaň)
† 28. 1. 1979
spisovateľ.
Autor satirických románov, v ktorých kritizuje meštiactvo.

Dielo:
Záhadné zmiznutie pána radu (Den forsvundne fuldmægtig, 1938).

Scherrer, Paul

- Švajčiarsko; 3. 2. 1890 (St. Gallen) - 25. 9. 1969 (Curych); fyzik. Vyvinul metódu na štúdium kryštálového prášku pomocou difrakčného obrazca rtg žiarenia (Debye - Scherrerova metóda).

scherzando
scherzoro

- v hudbe žartovne, rozmarne, hravo.

scherzino

- malé scherzo.

scherzo

- hudobná skladba rozmanitého rázu.

Scheufler, Pavel

- ČR; * 1950; historik umenia. Odborník na staré fotografie. Dielo: 2006: Josef Binko.

Scheuchzeri, J.

- 1672 - 1733; prírodovedec.

Scheybal, Josef V.

- ČR; * 31. 12. 1928 (Kristiánov), † 28. 9. 2001; maliar, grafik, ilustrátor, historik umenia a etnograf. Publikoval o ľudovej architektúre, odevoch, grafike a piesňach.
1965: pracovník Severočeského múzea v Liberci.
Dielo (i ako spoluautor):
Lidová architektura : encyklopedie;
Krajem skla a bižuterie;
Lidová kultura severních Čech;
Krajem skla a bižuterie;
Kraj kolem Jizery;
Klíč od domova : Lidové stavby východních Čech;
Senzace pěti století v kramářské písni;
Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách;
Lidový kroj v Podještědí.

schéma

- jednoduchý, v hlavných rysoch znázornený plán, náčrt, osnova.
- neživotná, zjednodušujúca konštrukcia, napr. zjednodušene, neživotne podaná postava umeleckého diela a pod.

schéma, urnová

- matematický popis javov závisiacich od náhodného výberu z konečného množstva prvkov.

schématický

- naznačený schémou, podľa schémy.
- zjednodušený.

schématizácia

- mechanické znázornenie, vytváranie schém.
- neživotné, šablónovité, mechanické podanie, vyjadrenie.
- zoznam osôb činných v určitom odbore, odvetví, súpis.

Schiaparelli, Giovanni

- astronóm.
1877: objavuje na Marse kanály. Jednalo sa o optickú ilúziu.

Schickard, Wilhelm

- Nemecko
vynálezca.
1623: postavil prvý mechanický počítací stroj.

Schiele, Egon

- Rakúsko
† 1. 11. 1918
maliar.
Autor naturálnych aktov.
1916: sobáš s Edith Harms († 28. 10. 1918 v šiestom mesiaci tehotenstva na španielsku chrípku).

Schiffer, Claudia

- Nemecko
* 25. 8. 1970 (Düsseldorf)
modelka (od roku 1987).
Manžel Matthew Vaughn (filmový producent).
Syn Caspar.
Dcéra Clementina.

Schikaneder, Emmanuel
Johann Joseph Schickeneder

- Rakúsko
* 9. 9. 1751 (Straubing)
† 21. 9. 1812 (Viedeň)
herec, divadelný riaditeľ a libretista.

Libreto:
Čarovná flauta (Mozart).

Schikaneder, Jakub

- ČR
* 27. 2. 1855 (Praha)
† 15. 11. 1924 (Praha)
maliar.

Dielo:
Řeka za úsvitu.

Schiller, Friedrichkotva
Friedrich von Schiller

- Nemecko
* 1759
† 9. 5. 1805
spisovateľ, básnik a dramatik.
Sestra Christophina.
1780: ukončil štúdiá medicíny. Odvedený ako vojenský lekár ku pluku granátnikov.

Dielo:
Lúpežníci;
Don Carlos.

schilling

- rakúsky šiling
menová jednotka Rakúska (do roku 2001).

schiltron

- v stredoveku vojenské obranné postavenie tvorené štyrmi štvorcami kopijníkov.

Schily, Otto

- Nemecko
politik.
2004: minister vnútra.

Scindler, Oskar

- Nemecko
* 1908
† 9. 10. 1974
továrnik.
Počas 2. svetovej vojny zachránil asi 1.200 Židov.

Schindler, Otakar

- ČR
* 15. 12. 1923 (Stará Plesná)
† 22. 10. 1998 (Berlín)
javištný a kostýmový výtvarník.
Spolupracovník režiséra Jana Kačera.

Schindleria brevipinguis

- najmenší stavovec sveta objavený v roku 1979 (vedecký spracovaný až v roku 2004 austrálskymi vedcami). Mikroskopická rybka, ktorá dorastá do dĺžky 7 milimetrov, samička až do 8,4 milimetra. Priemerná dĺžka života je dva mesiace. Žije v hĺbke 15 - 30 metrov vo Veľkom bariérovom útese (korálovom) pri severovýchodnom pobreží Austrálie. Je priesvitná a nemá zuby ani šupiny.

Schirra, Walter Marty Jr.kotva

- USA; 12. 3. 1923 (Hackensack) - 3. 5. 2007; astronaut. 1959: vstup do NASA (do tej doby ako testovací pilot). Let na Sigma 7, Gemini 6A, Apollo 7. Ako jediný kozmonaut sa zúčasnil troch programov (Mercury, Gemini, Apollo)

Schistocerca gragaria

- saranča; hmotnosť 2 gramy. Najničivejší hmyz sveta. Saranča za deň skonzumuje toľko potravy, koľko sama váži. Hmyz sa združuje do skupín, ktoré obsadia plochu až 10 km², kedy sa v roji vyskytuje až 2 miliardy jedincov. Roj je za deň schopný uletieť až 130 kilometrov.

achistosomiáza

- celkové ťažké ochorenie vyskytujúce sa najmä v Egypte, spôsobené motolicami rodu Schistosoma, bilharzióza.

schizma

- rozštiepenie cirkvi, rozkol cirkevnej jednoty.
- oddelenie východnej a západnej cirkvi (v 11. storočí).
- obdobie protipápežov (v 14. – 15. storočí).

schizmat, cirkevný

- schizma, rozštiepenie, rozkol; odtrhnutie východnej byzantskej cirkvi od Ríma v roku 1054.

schizmatik

- stúpenec cirkevnej schizmy, cirkevný rozkolník.

schizo-

- prvá časť zložených slov majúca význam rozpad, rozštiepenie.

schizofág

- saprofág.

schizofrázia

- nezmyselná, s danou situáciou nesúvisiaca reč, príznak schizofrénie, prípadne demencie.

schizofrenik
schizofrenička

- kto trpí schizofréniou.

schizofrénia

- rozštiepenie mysle; psychická porucha charakterizovaná poruchami myslenia, jednania, emócií a vôle.
- prenesene roztrieštenosť, rozpoltenosť.

schizogónia

- nepohlavné rozmnožovanie sa rozpadom jadra materskej bunky na množstvo jadier dcérskych.

schizoidný

- s tendenciou k vnútornej rozpornosti, rozpoltenosti, rozštiepeniu.

schizont

- dcérsky jedinec vzniknutý schizogóniou.

schizotymný

- introvertný, uzavretý, citlivý, rozporuplný človek.

Schlaf, Johannes

- Nemecko; 21. 6. 1862 (Querfurt) - 2. 2. 1941 (Querfurt); prozaik a dramatik. Zakladateľ dôsledného naturalizmu. Pseudonym Bjarne P. Holmsen (1889: Papa Hamlet (novela, Tatíček Hamlet); Familie Selicke (Rodina Selickovcov, dráma).

Schlattauer, Rudolf

- ČR; 25. 4. 1860 (Hranice na Moravě) - 3. 1. 1915 (Valašské Meziříčí); maliar, textilný výtvarník. 1895: zakladá textilnú dielňu, v ktorej v roku 1908 vznikla gobelínová manufaktúra (Valašské Meziříčí).

Schlegel, H. W.

- Nemecko; astronaut. Let na STS-55.

Schleiden, Mathias Jacob

- Nemecko; 5. 4. 1804 - 23. 6. 1881; botanik. Spoluzakladateľ modernej bunečnej teórie. Ako prvý objavil roľu bunečného jadra. Dielo: Základy vedeckej botaniky; Rastlina a jej život.

Schleiermacher, Friedrich

- Nemecko; 21. 11. 1768 (Vratislav) - 12. 2. 1834 (Berlín); evanjelický teológ a filozof. Dielo: 1799: Reden über Religion (Reči o náboženstve).

Schlemmer, Oskar

- Nemecko; 1888 - 1943; výtvarník. Profesor Bauhausu. Autor divadelných kostýmov.

Schlick, Moritz

- Rakúsko; 14. 4. 1882 - 22. 6. 1936 (zavraždený); fyzik a filozof. Raný logický pozitivista. Zakladateľ Viedenského kruhu. V gnoseológii stúpenec zmyslovej skúsenosti.

Schlieman, Heinrichkotva

- Nemecko; 1822 - 26. 12. 1890 (Neapol); obchodník, finančník, amatérsky archeológ. Manželka Jekaterina Lišinová (Ruska; sobáš 1852); 2. manželka Sofia Engastromenos (Grékyňa). Archeológii sa začal venovať v roku 1868. 1868 - 1878: objavil Tróju na pahorku Hisarlik (Hissarlik) v Turecku a zlatý poklad. 1876: v Mykénach objavil zlatú Agamemnonovu masku.

Schlik, Jáchym Ondřej

- ČR; 1569 - 1621; Patril medzi vodcov protihabsburskej opozície. Bol zatknutý v Drážďanoch, uprchol do Frýdlandu na panstvo Redernov, kde bol opäť zatknutý a popravený na Staromestskom námestí v Prahe ako jeden z dvadsiatichsiedmich pánov.

Schlüter, Andreas

- Nemecko; asi 1660 - 23. 6. 1714; sochár a architekt.

Schmeykal, Franz

- Nemecko
* 3. 12. 1826 (Česká Lípa)
† 5. 4. 1894 (Praha)
advokát a politik.
Poslanec Zemského snemu.
Odporca československého štátoprávneho programu.

Schmid, Carlo

- Nemecko
* 3. 12. 1896 (Perpignan, Francúzsko)
† 11. 12. 1979 (Bad Honnef)
politik (SPD) a právnik.
1947: člen predsedníctva SPD.
1948/1949: člen Parlamentnej rady a jeden z autorov Základného zákona.
1949 - 1972: poslanec spolkového snemu.

Schmidt, Friedrich

- Rakúsko
* 22. 10. 1825 (Frickenhofen)
† 23. 1. 1891 (Viedeň)
architekt.
Od roku 1863 staviteľ Dómu sv. Štefana vo Viedni.

Schmidt, Helmut

- Nemecko
politik.
1974 - 1982: premiér (SPD).

Schmidt, Jan

- ČR
* 3. 1. 1934 (Praha)
filmový režisér.

Filmografia:
Konec srpna v hotelu Ozon (1966)
Kolonie Lanfieri (1969)
Luk královny Dorotky (1970)
Nevěsta s nejkrásnějšíma očima (1975)
Vracenky (1990).

Schmidt, Maarten

- astronóm.
Objaviteľ prvého kvazaru.

Schmied, Claudia

- Rakúsko
politička.
2009: ministerka kultúry.

Schmitt, Harrison Hagan

- USA
* 3. 7. 1935 (Santa Rita)
astronaut.
Let na Apollo 17.

Schmidt-Rottluff, Karl

- Nemecko; 1. 12. 1884 (Rottluff; dnes Chemnitz) - 10. 8. 1976 (Berlín); maliar a grafik. Čelný predstaviteľ expresionizmu. Spoluzakladateľ skupiny Die Brücke. Od roku 191 žil v Berlíne (západnom). Po roku 1993 bol daný do kliatby ako zvrhlý. Dielo: Jedle pred bielym domom; Krajina v Danguste.

Schmitt, Carl

- Nemecko; 11. 7. 1888 (Plettenberg) - 7. 4. 1985; politický filozof a teoretik štátneho práva. Kritik liberalizmu. Politickú vedu študoval na univerzitách v Berlíne, Štrasburgu a Mníchove. 1915: promćia (Štrasburg). 1921: stal sa profesorom na univerzite v Greifswalde. 1922: profesor na univerzite v Bonne. 1926: profesor práva na Vysokej škole politickej v Berlíne. 1933: vstup do NSDAP. 1945: zatknutý Američanmi, neskôr prepustený (rok strávil v internačnom tábore). Dielo: 1921: Diktatúra; 1922: Politická teológia; 1923: Duchovne dejinná situácia dnešného parlamentizmu; Učenie o ústave; Legalita a legitimita. 1932: Pojem politična; Nomos zeme; Teória partizána.

Schmoranz, Gustav

- ČR; 16. 9. 1858 (Slatiňany) - 21. 12. 1930 (Praha); režisér, výtvarník a prekladateľ. 1900 - 1922: riaditeľ ND. Réžia: Princezna Pampeliška; Dubrovnická trilogie; Excelsior.

Schmögnerová, BrigitaBrigita Schmögnerová

- SR; * 17. 11. 1947; ekonómka, politička.
1971 - 1976: odborná asistentka na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.
1976 - 1993: samostatná vedúca pracovníčka a vedúca oddelenia v Ekonomickom ústave SAV.
1993 - 1994: vedúca oddelenia hospodárskej politiky kancelárie prezidenta SR.
1994 - 1998: člen výboru pre financie, rozpočet a menu NR SR.
1998 - 2002: ministerka financií.
2002 - 2005: výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN.
2005: viceprezidentka (Vice President for Human Resources and Administration) Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) so sídlom v Londýne.

Schmücke, Gerd

- Nemecko; * 1. 12. 1917 (Stuttgart); generál, publicista. 1977 - 1980: zástupca najvyššieho veliteľa NATO v Európe.

Schnabel, Paul

- orientalista. V roku 1925 rozlúštil tabuľku s hieroglyfmi z hviezdárne Sippar na Eufrate, kde je zápis o pozorovaní trojnásobnej konjukcie Jupitera a Saturna v roku 7 pred Kristom (pozri betlehemska hviezda).

Schneider, František

- ČR; * 21. 4. 1987; futbalista.

Schneider, Mathieu

- USA; * 12. 6. 1969; hokejista.

Schneider, Peter

- Nemecko
* 21. 4. 1940 (Lübeck)
spisovateľ.
Autor spoločensko-kritických textov.

Dielo: Lenz (1973)
Deutsche Ängste (Nemecké úzkosti, 1988)
Extreme Mittellage.

Schneider, Romy

- Nemecko; 1938 - 1982; herečka.

Schnitzer, Ed

- Rakúsko; 1840 - 1892; lekár a cestovateľ zvaný Emin paša Mehmed. Cestoval v oblasti Horného Nílu.

scholastický

- týkajúci sa scholastiky, učenia scholastikov.
- prenesene neživotný, skostnatený, dogmatický, punktičkársky.

Scholasticus, Fredegarius

- franský kronikár v 7. storočí; popisuje vzburu západných Slovanov proti Avarom - začiatok písomnej histórie Slovanov.

scholastik

- stúpenec scholastiky.
- kto sa vyznačuje scholastickým spôsobom myslenia, výkladu a pod., punktičkár, dogmatik.
- študent jezuitskej fakulty.
- kanovník poverený starostlivosťou o školy; cirkevný dozorca škôl, scholastikus.
- (v stredoveku) učiteľ na nižšej škole.

scholastika

- stredoveká náboženská idealistická filozofia, ktorá sa opierala v podstate o cirkevné dogmy a obmedzovala sa na učenie tzv. svätých otcov.
- prenesene neživotný, meravý, dogmatický, skostnatený spôsob myslenia alebo výkladu.

scholastikus

- kanovník poverený starostlivosťou o školy; cirkevný dozorca škôl, scholastikus.

scholár

- stredoveký žiak, študent.

scholiasta

- autor schólií.

scholion
scholium

- gramatické, historické a iné kritické vysvetlivky pripisované na okraji starých gréckych a latinských textov.

Scholz, Heinrich

- Nemecko
* 17. 12. 1884 (Berlín)
† 30. 12. 1956 (Münster)
filozof, pôvodne teológ.

Dielo:
Grundzüge der math. Logik (Základy matematickej logiky, spolu s H. Hermesom).

schoopovanie

- pokovovanie predmetov jemne rozprášeným roztaveným kovom (vynájdené schoopom).

Schopenhauer, Arthur

- Nemecko
* 22. 2. 1788 (Gdaňsk)
† 21. 9. 1860 (Frankfurt nad Mohanom)
filozof.
Rozvíjal kantovskú transcendetálnu filozofiu z hľadiska antropológie a psychológie.

Dielo:
Die beiden Grundprobleme der Ethik (Dva základné problémy etiky, kritika Kantovej mravouky).

schopnosť pôdy, sorpčná

- schopnosť pôdnych častíc viazať pevné látky na svojom povrchu.

schopnosť, rakčná

- schopnosť reagovať.

schopnosť, verbálna

- vyjadrovacia schopnosť.

Schopp, Claude

- Francúzsko
objaviteľ nedokončeného románu Rytier de Sainte-Hermine od Alexandra Dumasa st. a autor doslovu ku románu.

Schor, Jan Ferdinand

- Rakúsko
* 24. 5. 1686
† 4. 1. 1767
maliar, inžinier a záhradný architekt pôsobiaci v Čechách.
Profesor Stavovskej inžinierskej školy v Prahe.
1729: postavil prvé dve palvebné komory na území Čiech a ako prvý zmapoval riečisko Vltavy.

Schön, Michal

- ČR
* 10. 4. 1987
futbalista.

Schönberg, Arnold
Arnold Schoenberg

- Rakúsko
* 13. 9. 1874 (Viedeň)
† 13. 7. 1951 (Los Angeles)
skladateľ.

Schönborn, František, gróf

- ČR
* 24. 1. 1844
† 25. 6. 1899
kardinál.
1885 - 1899: pražský arcibiskup.

schönit

- priehľadný jednoklonný nerast sivobielej až žltočervenej farby, vodnatý síran draslíka a horčíka.

Schrader, Paul

- filmový režisér a scenárista. Réžia: Muži uprostred . . . (životopis herca Boba Cranea).

Schránil, Raoul

- ČR; 24. 10. 1910 (Most) - 20. 9. 1998 (Praha); herec. 1935 - 38 člen Divadla Vlasty Buriana, 1939 - 42 v Divadle A. Sedláčkové v Prahe, 1949 - 53 člen súboru Divadla na Vinohradech.

Schreier, Josef

- ČR; * (Dřevohostice); skladateľ; autor mší vo valašskom nárečí; tvorba: Pastorela in D; Missa Pastoralis in C boemica.

Schreiner, O.

- JAR; 1855 - 1920; spisovateľka. Jedna z prvých anglicky píšucich autoriek v JAR.

Schrenk, Alois Josef

- ČR; 1838 - 1849: pražský arcibiskup.

Schrmied, Claudia

- Rakúsko; politička. 2007: ministerka školstva.

Schrock, Richard R.

- USA; * 1945; chemik. 2005: Nobelova cena za chémiu (s ním aj Američan Robert H. Grubbs a Francúz Yves Chauvin) za objasnenie mechanizmu špeciálnej výmennej reakcie na násobnej uhlíkovej väzbe (tzv. metatetézia) a za vývoj nových kovo - organických katalizátorov, ktoré túto reakciu sprostredkovávajú.

Schroeter, Werner

- Nemecko
*7. 4. 1945 (Gorgenthal)
filmový a divadelný režisér.
Filmografia:
Argila (1968)
Eika Katappa (1969), Smrť Márie Malibranovej (1971)
Kráľovstvo neapolské/Neapolskí súrodenci (1978)
Deň idiotov (1981).

Schrojf, Viliam

- ČSSR; 2. 8. 1931 (Praha)- 1. 9. 2007; futbalový brankár. 1962: vyhláený za najlepšieho brankára na MS v Chile. 1954, 1958, 1962: účasť na MS.

Schröckh, Johann

- Nemecko; 1733 - 1808; protestantský cirkevný historik; dielo: Dejiny sveta pre deti.

Schröder, Gerhard

- Nemecko
* 7. 4. 1944
politik.
3. manželka Hiltrud Hensen (manželstvo v rokoch 1984 - 1997; 3. manžel Klaus Henning Schwetj (zubár). 4. manželka Doris Schröder-Köpf (pôvodne novinárka). Dcéra Klára, adoptívna dcéra Viktoria.
9/1998 - 22. 11. 2005: kancelár (SPD).
4/1999 - 6. 2. 2004: odstúpil z postu predsedu SPD (Sociálnodemokratická strana), z ktorého bol 21. 3. 2004 uvoľnený aj zjazdom SPD (do zjazdu funkciu predsedu vykonával; nástupca Franz Müntefering).

Schrödinger, Erwin

- Rakúsko; * 12. 8. 1887, † 4. 1. 1961; teoretický fyzik. Jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky. Autor Schrödingerovej rovnice.
1921: profesor v Curychu.
1927: profesor fyziky na univerzite v Berlíne.
1933: Nobelova cena (spoločne s Paulom Diracom). Odchod z Nemecka.
1940 - 1956: pracuje v Dubline.
1956: návrat do Viedne.

Schull, Bill

- USA; pozri Antoine Bovis.

schuller

- stroj na vodorovné ťahanie sklenených rúr (podľa nemeckých vynálezcov bratov Schullerovcov).

Schulmeister, Vojtěch

- ČR; * 9. 9. 1983; futbalista.

Schultz, George

- USA; politik. 1984 - 1988: minister zahraničných vecí.

Schultz, J. M.

- Nemecko; lekár. Objavil citlivosť halogénových solí striebra na svetlo.

Schulz, Karel

- ČR; 6. 5. 1899 (Městec Králové) - 27. 2. 1943 (Praha); prozaik. Dielo: 1922: Tegtmeierovy železárny.

Schulze, Ingo

- Nemecko; * 1962 (Drážďany); spisovateľ. Dielo: 33 okamžikov šťastia (33 Augenblicke des Glück); Obyčajné storky (Simple Storys).

Schumacher, Joel

- USA; filmový režisér. Réžia: 1995: Batman navždy; Batman a Robin; Nebezpečný klient; Čas zabíjať; The Lost Boys; Cousins; Hráči so smrťou; Voľný pád; 8 mm; Tigerland; Veronica Guerin; 1992: Česká spojka.

Schumacher, Karl

- Nemecko; * 13. 10. 1895 (Kulm, dnes Chełmno), † 20. 8. 1952 (Bonn); redaktor, právnik a politik (SPD). 1930 - 1933 poslanec. 1933 - 1945 s krátkymi prestávkami v koncentračnom tábore. 1945 spoluzakladateľ a reorganizátor SPD.

Schumacher, Michael

- Nemecko; * 3. 1. 1969 (Hürth - Hermühleim); pilot Formule 1 - Ferrari. Otec Rolf. Matka Elizabeth († 2002). Brat Ralf. Manželka Corinna. Dcéra Gina Maria (* ?. 2. 1997). Syn Mick (* ?. 3. 1999). 1984: juniorský majster sveta na motorkách. 1991: štart na prvej VC (Belgicko; na vozidle Jordan). 30. 8. 1992: prvé víťazstvo v F1 (Spa, Belgicko; za stajňu Benetton). 1994: prvýkrát majster sveta vo VC F1. 1995: majster sveta vo VC F1. 1996: prestup ku stajni Ferrari. 2000: majster sveta vo VC F1. 2001: majster sveta vo VC F1. 2002: majster sveta vo VC F1. 2003: majster sveta vo VC F1. 2004: majster sveta VC F1. 1. 10. 2006: posledné víťazstvo vo VC F1. 22. 10. 2006: ukončil kariéru pilota F1 s bilanciou: 7x majster sveta, pilot s najdlhším rozpätím medzi prvým a posledným víťazstvom - 14 rokov a 32 dní, 91x vyhral VC, nazbieral najviac bodov za sezónu - 148, 190x došiel do cieľa na bodovanom mieste, celkovo získal 1. 369 bodov, v závodoch F1prešiel 24.070 km.

Schumacher, Ralf

- Nemecko; * 30. 6. 1975; pilot F1. Brat Michael. Po sľubnom začiatku v rokoch 2001 až 2003 utrpel vážne zranenie, pričom mu namerali jedno z najväčších zrýchlení v dejinách motošportu. Menšie zranenia chrbtice ho prinútili prestúpiť z tímu Williams k Toyote.

Schuman, Robert

- Nemecko; * 8. 6. 1810; skladateľ a klavirista. Manželka Clara. Považuje sa za najtypickejšieho predstaviteľa romantizmu. Bol intelektuál a estét. Snažil sa oslobodiť od súdobých kánonov klasicizmu, takže zostal za svojho života nepochopený. Dnes jeho dielo platí za odvážne originálne v harmónii, rytme i forme. Dielo: Karneval, Motýli, Detské scény, Kreisleriana, Lesné scény, Fantazijné kusy, Symfonické etudy, Album pre mládež; Kruh piesní, Láska a život ženy, Láska básníkova, Myrty; symfónia 1. B dur Jarná; opera Jenovéfa; oratória Raj a Peri, Faust.

Schuman, Robert

- Francúzsko; politik. Minister financií. Premiér. Otec projektu založenia EOLE.

Schumpeter, Joseph Alois

- USA; 8. 2. 1883 (Trešť, Morava) - 8. 1. 1950 (Taconic, USA); ekonóm rakúskeho pôvodu. 1919: minister financií (Rakúsko). 1932: účinkuje na Harvarde.

Schuricht, Carl

- Nemecko; 3. 7. 1880 (Gdaňsk) - 7. 1. 1967 (Corseaux - sur - Vevey); dirigent. 1922 - 1944: generálny hudobný riaditeľ vo Wiesbadene. Potom zväčša hosťujúci dirigent.

Schurmacher, Norbert

- ČSR; 1927: prvý konzul na Filipínach (1927: otvorený honorárny konzulát v Manile)

Schuster, Rudolf

- SR; politik. 2003: prezident. Manželka Irena (12. 11. 1937 - 24. 5. 2007; sobáš v eoku 1961).

Schut, Lukáš

- ČR; * 9. 12. 1985; futbalista.

Schürer, Kryštofkotva

- ČR; Okolo roku 1540 rozpoznal schopnosť kysličníkov kobaltu farbiť sklo na modro.

Schüssel, Wolfgang

- Rakúsko; * 7. 6. 1945; 2003, 4, 5: kancelár.

Schütze, Roger

- 12. 5. 1915 - 16. 8. 2005; duchovný. Zakladateľ hnutia Taizé.

Schwab, Werner

- Rakúsko; dramatik; ? (Graz) - 1. 1. 1994; tvorba: Prezidentky; esej Der Dreck und das Gute. Das Gute und der Dreck; Fekálne drámy (označenie pre časť jeho tvorby); 1991: Nadmernosť, nadbytočné: Deforma; Ľudomor alebo Moja pečeň bezo zmyslu; Antiklimax.

Schwaiger, Hanuš

- ČR; 28. 6. 1854 - 17. 6. 1912; maliar. Dielo: Novokřtěnci v Münsteru; Rybí trh v Amsterodamu.

Schwaitzer, Gabriel

- SR; 1784 (Košice) - 1845. Autor prvých gegnostických máp. V Zlatej Idke pri Košiciach objavil nové zásoby zlatej, striebornej a antimónovej rudy. Zavádzal do baní železnicu. Zaslúžil sa o prvú stavbu oceľových lán. V Podbrezovej začal stavať valcovňu.

Schwanthaler, Franz

- Nemecko; 2. 8. 1760 (Ried) - 4. 12. 1820 (Mníchov); sochár. Autor ranno klasicistných náhrobkov a modelov pre porcelánku v Nymphenburgu.

Schwarz

- Maďarsko; V roku 1895 skonštruoval prvý vystuženú riaditeľnú vzducholoď.

Schwarz, Jan

- ČR; patriarcha husitskej cirkvi od septembra 2001. 25. 6. 2005 pre rozkoly s biskupmi odstúpil.

Schwarz, František

- ČR; 18. 10. 1891 (Praha) - 20. 2. 1947 (Praha); novinár a politik. 1919 - 1926: redaktor Českého slova.

Schwarzenberg, František, gróf

- ČR; 1849 - 1884: pražský arcibiskup.

Schwarzenberg, Karel

- ČR; * 1937; politik, šľachtic. Manželka Terezie Hardeggová (sobáš v roku 1967, rozvod v roku 1988 a sobáš v roku 2008).
1948: emigroval.
1989: návrat do Československa (šéf kancelárie prezidenta Václava Havla). V ČR mu patria zámky Orlík, Čimelice, rozsiahle poľnosti, lesy. Vydavateľ týždenníka Respekt.
2004: senátor (Praha 6). Má české a švajčiarske občianstvo.
9. 1. 2006: menovaný ministrom zahraničných vecí.

Schwarzenegger, Arnold

- USA; * 30. 7. 1947 (Thal, Rakúsko); herec, kulturista, politik; pôvodom z Rakúska. 1968: príchod do USA. 1970: tretí titul MS v kulturistike (celkom 7 titulov Mr. Olympia). 1997: podstupuje operáciu srdca (dôsledok užívania steroidov). 7. 9. 2003: guvernér štátu Kalifornia. Manželka Maria Shriver (sobáš v roku 1986). Deti Katherine, Christine; Patrick; Christopher. Filmografia: Terminátor (1, 2, 3).

Schwarzer, Alice

- Nemecko; spisovateľka a feministka. Vydavateľka časopisu Emma.

Schwarzschild, Karl

- Nemecko; astrofyzik. Objavil zakrivenie časopriestoru v okolí hviezd. Autor fyziky čiernych dier - fyzikálnych zákonov, ktoré platia v okolí čiernych dier; termínu horizont udalostí.

schwazit

- odroda tetraedritu s obsahom medi, ortuti a antimónu (podľa náleziska pri Schwazi v Tirolsku).

Schweickart, Rusty Louis

- USA; * 25. 10. 1935 (Neptune); astronaut. Let na Apollo 9.

Schwetzer, Albert

- Nemecko; 14. 1. 1875 (Kayserberg) - 4. 9. 1965 (Lambaréné, Gabon); evanjelický teológ, filozof, lekár a organista. Nobelova cena. 1899: stáva sa farárom (Štrasburg), ako profesor teológie študoval medicínu). 1913: v africkom Lambaréné zakladá v pralese nemocnicu.

Schwitters, Kurt

- Nemecko; 20. 6. 1887 (Hannover) - 8. 1. 1948 (Ambleside, Veľká Británia); maliar a básnik. 1937: emigroval. spolupracovník časopisu Der Sturm.

Schwyzerdütsch
Schwyzer Tütsch
schwyzertüütsch

- alemanské nárečie; švajčiarska nemčina. Hovorí sa ňou v nemecky hovoriacich častiach Švajčiarska.

SI
Système international d’unités

- Medzinárodná sústava jednotie.

Si

- chemická značka prvku kremík (silicium).

si

- siedma solmizačná slabika pre tón h.

Si Šun

- Čína; 2006: najvyšší žijúci človek na planéta. Meria 2. 36 m.

siaha

- stará dĺžková miera rovnajúca sa približne rozpätiu paží dospelého muža. Značka °. 1° = 6 stôp = 1,896484 m. V rôznych krajiách je jej dĺžka rôzna.

siaha, česká

- dĺžková miera; = 1,778 m.

siaha, štvorcová

- stará plošná miera, = 36 štvorcových stôp = 3,5966 m².

siahovica

- štiepané palivové drevo v dĺžke siahy, metrovica.

sial

- vonkajšia časť zemskej kôry s prevahou kremíka (Si) a hliníka (Al).

sial-
sialo-

- prvá časť zložených slov majúca význam slina, slinný.

sialit

- produkt zvetrávania silikátových hornín, zložený napr. z ílových minerálov.

sialitizácia

- sialitické zvetrávanie s tvorbou druhotného ílu bohatého na kremík.

sializmus

- nadmerné vylučovanie slín.

sialo-
sial-

- prvá časť zložených slov majúca význam slina, slinný.

sialoadenitída

- zápal slinnej žľazy.

sialolit

- kamienok slinnej žľazy.

sialorea
ptyalizmus

- zvýšené vylučovanie slín.

sialóm

- nešpecifický nádor slinnej žľazy.

Siam

- Thajsko (do roku 1939).

siamský

- týkajúci sa Siamu (dnešného Thajska).

Siankčonk 'Jerry' Yang

- USA; † ?. 2. 2009; biológ.
Yang študoval na prestížnej Pekinskej poľnohospodárskej univerzite. Vďaka vynikajúcim výsledkom sa mohol prihlásiť na postgraduálne štúdium v USA. Ako prvý v roku 1999 vyklonoval zviera v USA - kravu Amy. Vyvrátil správy o tom, že klony predčasne starnú. Americký úrad pre stravu a lieky na základe Yangovej práce povolil mäso a mliečne výrobky z takýchto zvierat.

siang

- dialekt čínštiny, hovorí sa ním v provincii Chu-nan.

Sián Brú

- Newgrange; megalitický chodbový hrob v údolí rieky Boyne (Brú na Boine) neďaleko írskeho hlavného mesta Dublinu objavený v 18. storočí. Samotný hrob tvorí asi 20 metrov dlhá prístupová chodba, z ktorej odbočujú tri pohrebiská. Nad ním je vztýčený mohylový pahorok. Výška mohyly je 13 metrov, jej základňa má priemer 85 metrov. Okolo pahorku je postavených 35 menhirov - ostalo ich stáť iba 12.

siberit

- odroda turmalínu. Ťaží sa na Urale. Je purpurovo zafarbený.

sibéria

- tuhá zima.
- drsný kraj.

sibilanta

- úžinová alveolárna spoluhláska vyznačujúca sa výrazným trvalým šumom, sykavá spoluhláska, sykavka (napr. s, š).

sibilantný

- sykavkový.

Sibír
Sibíria

- ázijská časť Ruska, severná časť Ázie.

Sibírčan
Sibírčanka

- obyvateľ Sibíri.

siblicita

- zabitie súrodenca.

Sibyla

- v staroveku obecné meno, ktorým sa označovali početné veštkyne. Najznámejšia z nich bola Sibyla, ktorá pochádzala z Kýmy. Predala rímskemu kráľovi Tarquiniovi Priccusovi tri zvitky, takzvané sibylské knihy. Žila v jaskyni a texty písala v extáze na listy stromov. Sibyly neboli viazané na žiadnu konkrétnu veštiareň.

sibyla

- veštkyňa, prorokyňa (podľa mena starovekých veštkýň, pôvodne v Malej Ázii).

Sibyla, z Kýmy

- veštkyňa, autorka troch Sibyliných kníh. Existuje aj dvanásť Sibyliných kníh z 5. storočia, ktoré sú v podstate zbierkou vešteckých výrokov oznamujúcich samé katastrofy.

sic
sic!

- takto (upozornenie, že nejde o tlačovú chybu).
- hľa, pozri, všimni si (upozornenie na dôležitosť niektorých pasáží textu).

Sicánkotva

- predincká kultúra. Rozprestierala sa na severnom púštnom pobreží Peru zhruba medzi rokmi 750 - 1375.

sicflajš

- trpezlivosť, schopnosť vydržať u práce.

siciliána

- sicílsky tanec pastorálneho charakteru, spravidla v 6/8 takte, obľúbená forma inštrumentálnej a vokálnej hudby v 17. – 18. storočí.
- strofa alebo báseň zložená z 8 jambických veršov so striedavým rýmom, ktorá vznikla v 18. storočí na Sicílii a stala sa základom stance.

Sicília

- ostrov v južnej Európe.

Sicílčan
Sicílčanka

- obyvateľ Sicílie.

sicílsky

- týkajúci sa talianskeho ostrova Sicília.

Siddhártha, Guathaman

- India; Buddha.

SIDDT

- Sudden Infant Death and Dysgenesis of the Testes; syndróm náhleho úmrtia novorodených chlapcov. Postihnutí chlapci nemali vyvinuté primárne pohlavné znaky a javili znaky obojpohlavnosti. Postihnutie spôsobuje defektný gén TSPYL.

sidecar
sajdkára

- postranný prívesný vozík na motocykli.
- (pretekársky) motocykel, pôvodne s týmto vozíkom, dnes s postrannou plošinou.

sidecarcross
sajdkárkros

- terénne preteky sajdkár.

siderický

- hviezdny, týkajúci sa hviezd.

siderit

- sivohnedý až čiernohnedý šestoraký nerast, stredne výdatná železná ruda, uhličitan železnatý.
- železný meteorit.skladá sa predovšetkým zo železa s prímesou niklu a kobaltu. Má dlhšiu životnosť, takže často dopadá na zemský povrch.

sidero-

- prvá časť zložených slov majúca význam železo, železný, oceľ, oceľový.

siderodromofóbia

- chorobný strach zo železnice, z vlakov.

siderografia

- rytie obrazov do oceľových dosiek pre tlač z hĺbky, oceľorytectvo.

siderolit

- meteorit zložený zo železa, niklu a kameňov; ker. kamenina s lakovaným povrchom kovových farieb.

sideropénia

- nedostatok železa v krvi.

siderostat

- v astronómii zrkadlové zariadenie vrhajúce svetlo do pevného ďalekohľadu.

siderotypia

- v polygrafii tlač z hĺbky s použitím oceľových tlačových dosiek.

sideróza

- nemoc vznikajúca impreganáciou tkaniva (oka, pľúc) železom.

Sidney, sir Philip

- Anglicko; 30. 11. 1554 (Pensburst) - 17. 10. 1586 (Arnhem; Holandsko); básnik a politik. Dielo: 1591: Astrofil a Stella (Astrophil and Stella).

Sidon, Karol

- ČR; vrchný pražský rabín (židovská obec má v ČR asi 1. 600 členov).

Sidoniasidonia

- Mars; oblasť, na ktorej bola objavená vyvýšenina, ktorá pri snímaní z výšky 299 km pripomína ľudskú tvár.

Sidor, Karol

- SR; † 20. 10. 1953; politik. 11. 3. 1939 - 14. 3. 1939: predseda vlády.

Sidorov, Alexej

- Rusko; filmový režisér. Filmografia: Shadow Boxing.

Sidorov, Jevgenijkotva

- Rusko; politik. 1993: minister kultúry. V roku 1993 oznámil, že videl Priamov poklad, dovtedy považovaný za stratený.

Sidorski, Sjarhej

- Bielorusko; politik. 19. 12. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007: premiér.

SIDS

- Sudden Infancy Death Syndrom - syndróm náhleho kojeneckého úmrtia, nevysvetliteľná príčina úmrtia detí do veku 12 mesiacov. Deti zomierajú na zlyhanie srdca a pľúc.

Siegbahn, Karl Manne Georg

- Švédsko; * 3. 12. 1886 (Örebro), † 26. 9. 1978 (Stockholm); fyzik. Vyvinul a vylepšil metódy rtg spektroskopie. 1924: Nobelova cena.

Siegel, Horst

- ČR; * 15. 2. 1969; futbalový tréner.

siegen

- stratigrafický stupeň devónu (podľa mesta Siegen v Nemecku).

Siegl, Horst

- ČR; * 15. 2. 1969; futbalista. 17. 4. 1988 vsietil prvý ligový gól (Sparta Praha). 22. 11. 1997 vstiel stý gól (Most). V reprezentácii odohral 23 zápasov, dal 7 gólov, v lige 435 zápasov, 176 gólov.

Siegl, Patrik

- ČR; * 26. 2. 1976; futbalista.

siemens

- jednotka pre elektrickú vodivosť, značka S.

Siemens, Werner

- Nemecko
* 1816
† 1892
elektrotechnik a vynálezca.
V roku 1847 zakladá v Berlíne továreň.
Skonštruoval diferenciálny regulátor pre parné stroje, v roku 1866 vynašiel dynamoelektrický princíp a dynamo, hradlové zariadenie pre železnice, skonštruoval banskú lokomotívu a ďalšie elektrické mechanizmy.
1879: Zaviedol napájanie elektrických lokomotív elektrickým prúdom z elektrickej siete.

siemens-martinka

- v hutníckom slangu siemens-martinská pec.

siena

- žltohnedá alebo červenohnedá hlinka, žltohnedý odtieň farby.

sienit

- hlbinná hornina podobná žule.

Sienkiewicz, Henryk

- Poľsko
* 5. 5. 1846
spisovateľ.
1905: Nobelova cena za literatúru.

Dielo:
1896: Quo vadis.

sieň

- väčšia miestnosť na pracovné, slávnostné alebo spoločenské účely, dvorana, sála.
- vstupná miestnosť alebo chodba domu (obyčajne dedinského), predsieň, pitvor.

sieň, kapitulská

- sieň slúžiaca na spoločné čítanie (porady) rehoľníkov v kláštore alebo kanonikov v sídle kapituly.

sierra

- pohorie, horské pásmo (v Španielsku a Latinskej Amerike).

Sierra Leone

Sierra Leone

- Africká krajina. Rozloha 71. 740 km². Hlavné mesto Freetown. Najvyššia hora Bintimani - 1. 945 metrov nad morom. Leží na brehu Atlantického oceána v západnej Afrike. Mangrovové, močaristé pobrežie lemuje 30–40 km široká pobrežná nížina. Smerom na severovýchod sa dvíha do 150–200 m vysokej pahorkatiny. Centrálnu časť vypĺňajú vysočiny, z ktorých sa dvíhajú 800–1 200 m vysoké pohoria. Najvyšší bod sa nachádza v pohorí Loma. Krajina dostala svoje meno „pohorie levov“ od portugalských moreplavcov (1462), čiastočne podľa vzhľadu pohorí a čiastočne kvôli hromom, ktoré sprevádzali búrky. Od roku 1808 až do roku 1961, kedy získala nezávislosť, bola britskou kolóniou. 1991 - 2001: občianska vojna.

Sierra Madre

- časť Kordiller v Mexiku s najvyššou horou Oriental-2. 860 m. n. m.

siesta

- chvíľa odpočinku, zvyčajne po obede. Príjemná chvíľka.

sietnica

- vonkajší obal očnej gule obsahujúci nervové zakončenia na vnímanie svetelných úkazov, predmetov ap.

sieť

- pletivo (z povrázkov) slúžiace na chytanie (rýb ap.), na ochranu, používané v športe ap.

sieť, kilometrová

- v kartografii štvorcová sieť o strane jedného či niekoľkých kilometrov, ktorá je vytlačená na mape a slúži k bežnému meraniu vzdialeností.

sieť, lokálna

- v informatike počítačovo-komunikačná sieť vo vymedzenej oblasti (najviac niekoľko km).

sieť, torpédová

- sieť chrániaca lode v prístave pred torpédami.

sieť, Wulffova

- projekcia rovnobežiek a poludníkov gule na rovinu preloženú niektorým poludníkom. Stredom premietania je príslušný bod na rovníku. Používa sa stereografickú projekciu kryštálov. Metódu vyvinul G. V. Wullfe.

sieťotlač

- pozri serigrafia.

sieťovanie

- druh textilnej ručnej práce.
- pletenie tkaniny na spôsob siete, pletenie sieťovej tkaniny.

sievert

- jednotka biologických účinkov ionizujúceho žiarenia. Značka Sv. Z prírodných zdrojov je človek ročne vystavený zhruba dávke 0,0025 Sv. Choroba z ožiarenia sa prejaví po vystaveniu dávke 1 Sv a viac. Polovica osôb vystavená žiareniu 450 Sv zomrie do 60 dní.

Sieyès, Emmanuel - Joseph, gróf

- Francúzsko; 3. 5. 1748 (Fréjus) - 20. 6. 1836 (Paríž); katolícky duchovný, politik. Od roku 1809 gróf. Dielo: 1789: Qu’est - ce que le tiers état? (Čo je to tretí stav?).

sifón

- nádoba na sódovku opatrená špeciálnym uzáverom s tlakovým ventilom.
- technické zariadenie zabraňujúce vnikaniu zápachu alebo plynov do miestnosti pomocou kvapaliny (najčastejšie vody) vytvárajúcej vzduchotesný uzáver.
- v geológii miesto náhleho zúženia krasovej podzemnej chodby, ktorým preteká voda.
- sódovka.
- vo vojenskej histórii staroveký plameňomet (známy už v 2. polovici 5. storočia pred Kristom), ktorý sa používal proti lodiam.

sifón, kanalizačný

- vodná zápachová uzávierka.

sigal

- zliatina hliníka (Al) a kremíka (Si) používaná po rozomletí na prášok do náterov odolným proti poveternostným vplyvom.

Sigetová, Agnesa

- SR; * 5. 6. 1939; maliarka. Dielo: Hra o šedý bod.

Sigfusson, Steingrimmur

- Island; politik.
2009: minister financií.

Sighiosara

- Rumunsko; sídlo. Jeden z najzachovalejších stredovekých mestských celkov v Európe. Pamiatka na zozname UNESCO. Mesto založili Rimania, od 12. storočia ho budovali Sasi.

sightseeing-tour

- okružná jazda, najmä mestom po pamiatkach.

Sigibert III

- Franská ríša; * 629 (630), † 1. 2. 656; austrajiský kráľ. Otec Dagobert I.

sigilária

- vyhynutá stromovitá rastlina rodu Sigillaria, podobná plavúňorastom, pochádzajúca z karbónu až permu.

sigla

- značka alebo skratka pre určité slovo v starých textoch (napr. D pre Dominus), prípadne iný nepísomný symbol.

sigma

- Σ, σ, v gréckej abecede znak pre hlásku s.
- druh elementárnej častice, častica σ.

Sigma 7

- USA; kozmická loď. Štart 3. 10. 1962 13:15 SEČ. Dráha 32,56 °, perióda 88,92 min, výška 161 - 283 km, dĺžka letu 9:13 hod, 6 obehov, posádka W. M. Schirra.

Sigma Orionis

- mladá hviezda vzdialená od Zeme 1. 150 LY. V jej blízkosti bol objavený hnedý trpaslík s najnižšou teplotou - 900 °C, ktorý obieha okolo centrálnej hviezdy vo vzdialenosti 36.000 x väčšej ako vzdialenosť Jupitera od Slnka.

sigmatizmus

- šušlanie, zlá výslovnosť sykaviek.

Sigmund, Miroslav

- 1907 - 4. 3. 2004; technik. Vynašiel ponorné čerpadlo Nautilus, konštruoval čerpadlá Sigma. Po vojne bol úspešný vo Veľkej Británii.

sign
sgn

- značka pre signum.

signal-art

- vo výtvarnom umení smer 60. rokov 20. storočia symetricky stvárňujúci veľké plochy (objekty) žiarivými (signálovými) farbami.

signalista
signalistka

- kto signalizuje, odovzdáva signály.
- u železnice zamestnanec obsluhujúci výmeny a návestidlá na diaľku.

signalizácia

- značenie, dávanie znamenia.
- dodávanie správy, informácií signálom, signálmi, signalizovanie.
- v geodézii vyznačenie meračských bodov viditeľným označením, ktoré umožňuje zameranie.
- c medicíne podmienenoreflexná činnosť.

signalizácia chorôb a škodcov

- v poľnohospodárstve súhrnné získavanie údajov o výskyte škodlivých činiteľov.

signalizovať

- dávať signály - tým odovzdávať, podávať správu, informáciu, pokyn a pod.
- vyznačovať, označovať, vytýčiť, naznačovať.

signatár

- ten, kto podpísal zmluvu, dohodu, verejné prehlásenie.
- v mrdzinárodnom práve účastník medzinárodnej zmluvy.

signatúra

- označenie, značka, podpis.
- katalógové číslo.
- označenie knihy písmenom a číslom.
- v polygrafii poradové číslo tlačového hárka, knižný hárok.
- značka (z písma a čísla) na obale tovaru.
- vo farmakológii štítok na liekovke
-vo farmakológii návod na užívanie liekov.

signál

- dohovorené znamenie (zvukové, optické a i.), ktorým sa sprostredkúva, odovzdáva nejaká správa, informácia.
- prenesene zreteľný náznak niečoho, priamo nevyslovený názor na niečo a pod.
- v kybernetike a oznamovacej technike fyzikálna veličina nesúca informáciu.
- v psychológii, fyziológii podnet asociovaný s určitou životne dôležitou nepodmienenou reflexnou činnosťou.
- v polygrafii signálny výtlačok.
- v športe nacvičený spôsob rozohrania v kolektívnych hrách (futbale, hokeji, basketbale, volejbale a i.).

signál, akustický

- signál dávaný zvukom.

signál, ergodický

- signál, ktorého charakteristiky je možné stanoviť z jediného merania. Vňčšina signálov stabilného charakteru.

signál, kognitívny mozgový

- nervový vzruch v mozgu súvisiaci s poznaním a vedomím.

signálny

- slúžiaci na dávanie signálov, signalizovanie niečoho.

signátor

- podpisovateľ, signatár.

Signe 3

- Francúzsko; posledná družica rady D2 (Solar Interplanetary Gamma Neutron Experiment) vypustená sovietskym nosičom; merala krátkovlnné žiarenie Slnka, niesla tri prístroje na meranie ultrafialového gama žiarenia Slnka (rotačná osa družice mierila na Slnko); štart: 17. 6. 1977; hmotnosť 103 kg; životnosť 733 dní.

Signet

- kníhtlačiarsky znak, ktorým sa značili jednotlivé výtlačky, niekedy aj listy.

signet

- grafický znak.
- razítko (pečiatka) s podpidom panovníka, pečatný prsteň.

signifiant

- zvuková alebo grafická zložka jazykového znaku, ktorým sa niečo označuje; označujúci.

signifié

- obsahová, významová zložka jazykového znaku; označované.

signifikantný

- príznačný.
- význačný.
- v matematickej štatistike štatisticky významný.

signifikatívny

- slúžiaci alebo vhodný na označovanie.

signifikácia

- opatrenie značkou.
- logický zmysel.
- v logike vlastnosť vety spočívajúca v tom, že neporušuje významové postuláty a iné sémantické pravidlá.

signifikátor

- ukazovateľ.

signifikovať

- označovať, označiť.

signmaking

- technologické postupy pri výrobe reklamy, výroba reklamy.

signora [siňora]

- paní; vydatá žena .

signore [siňore]

- pán, muž.
- vládca signorie.

signoria [siňorie]

- vláda republikánskych obcí v Taliansku.
- (v Taliansku od polovice 13. stor. po začiatok 16. stor.) vládna forma, ktorá vo väčšine tal. miest po zblížení meštianstva so šľachtou vystriedala komunálne zriadenie a postupne sa menila na kniežatstvo.
- (v niektorých talianskych mestách) orgán správy, mestská rada.

signorina [siňorina]

- slečna, dievča.

signovací

- určený, slúžiaci na signovanie.

signovať

- opatrovať signatúrou, parafou, šifrou, značkou, podpisom.

signot

- značka nakladateľstva na titulnom liste knihy.

signum

- znak, odznak, označenie, znamenie.
- znamenie moci alebo hodnosti.
- značka, príznak, známka.
- matematická funkcia, značka sgn, sign.

signum laudis

- rakúsko-uhorská záslužná medaila.

Sigurdardóttir, JóhannaJóhanna Sigurdardóttir

- Island
* 4. 10. 1942 (Reykjavík)
politička.
Verejne sa priznáva k lesbicizmu.
1987: poslankyňa parlamentu.
2002: uzavrela registrované partnerstvo so spisovateľkou a dramatičkou Jónínou Leósdóttir.
2007 - 2009: ministerka sociálnych vecí.
2009: premiérka.

sih

- lososovitá jazerná ryba rodu Coregonus.

Sihamoni, Norodom

- Kambodža; * 1953; 2004, 2005, 2006: kráľ (volený panovník, zvolený 14. 10. 2004). Otec Sihanuk. 1962 - 1975: štúdium v Prahe. 1976: v domácom väzení, ktoré na neho uvalili Červení Khméri.

Sihamoni, Sihanuka

- Kambodža; 1970(?) - 2004: kráľ (volený panovník). Abdikoval 7. 10. 2004. Syn Norodom.

Sihanuk, Norodom

- Kambodža; princ. 6. 5. 1947 ako regent vyhlásil ústavu. 1970: vojenským pučom zosadený.

siheľ
sihliak

- mladý ihličnatý strom.

sichernajcka

- zatvárací špendlík.

Sijám, Daíd

- Palestína; † 15. 1. 2009 (pri izraelskom nálete); politik.
2009: minister vnútra Hamásu v pásme Gazy.
Zakladateľ policajných zložiek v Gaze.

sika

- menší jeleňovitý párnokopytník rodu Sica, pôvodom z východnej Ázie.

sikaku

- japonský číselný hlavolam.

sikariovia

- členovia náboženskej sekty (1. storočie), účastníci boja, ktorý v Palestíne zvádzali zéloti.
- v 9. storočí príslušníci tajnej spoločnosti assasínov (pôvodne nazývaní hašišíni - požívači hašiša), ktorá uctievala mučeníctvo a smrť ako spôsob duchovného povznesenia.

Sikatana, Mundia

- Zambia; 2004: minister poľnohospodárstva.

sikatív

- prísada urýchľujúca schnutie náterov.

Sikha

- príslušník indickej náboženskej sekty.

Sikhovia

- sikhizmus; príslušníci najmladšieho monoteistického náboženstva. Náboženstvo založil Guru Nanak (* 1469) v 15. storočí. Jeho teória spočívala v rovnosti všetkých ľudí a viera v jediného Boha.skôr ako uctievanie náboženských rituálov považoval za dôležité slúžiť dobrej veci, žiť čestne a tvrdo pracovať. Jeho myšlienky ďalej šírilo ďalších 9 guru (učiteľov).

Sikora, Rudolf

- SR; * 1946; výtvarník.

Dielo:
1969: Maľba s názvom múr;
1974: Výkričník (fotokoláž);
Nie! Nie! Áno! (séria fotografií).

Sikorski, Radoslaw

- Poľsko; politik.
2006: minister obrany.
január 2007: rezignoval.
2009: mnister zahraničných vecí.

Sikorski, Roman

- Poľsko; politik.
2006: minister obrany.

Sikorski, Władysławkotva

- Poľsko; † 4. 6. 1943 (letecká nehoda); generál, politik.
1921: menovaný náčelníkom štábu.
1922 - 1923: premiér.
1928: odchod do Francúzska.
1939: návrat do Poľska. Po prepadnutí Poľska Nemeckom prchá do Francúzska, kde organizuje poľskú exilovú vládu (zorganizoval stotisícovú poľskú západnú armádu).
1940: odchod do Anglicka. Počas 2. svetovej vojny predseda exilovej vlády.

Sikorsky, Igor

- Rusko; letecký konštruktér.
13. 5. 1913 absolvoval prvý úspešný let na štvormotorovom lietadle vlastnej konštrukcie.

sil

- v lodiarstve výstuha obrubujúca palubné otvory.

sila, Casimirova

- využíva kvantové elektromagnetické pole, ktoré spôsobuje, že atómy držia pohromade.

sila, Coriolisiho

- pozri Coriolisiho jav.

sila, direkčná

- sila vracajúca vychýlené teleso spôť do rovnovážnej polohy.

sila, elektromotorická

- fyzikálna značka ? E. Príčina vzniku elektrického prúdu. Kvantitatívne je ju možné vyjadriť ako prácu vykonanú jednotkovým elektrickým nábojom pri prejdení uzavretým elektrickým obvodom, ktorým prúd preteká.

sila, koercitívna

- sila brániaca zmenám magnetizácie.

sila, konská

- fyzikálne nesprávne pomenovanie pre jednotku výkonu.

sila, kúpna

- v ekonomike a.) pod kúpnou silou peňazí rozumieme množstvo tovaru, ktoré je možné nakúpiť za určitú peňažnú jednotku; b.) kúpnou silou obyvateľstva je určená množstvom peňazí, ktoré má obyvateľstvo v danom období k dispozícii pre nákup tovaru na vnútornom trhu.

sila, Lorentzova

- sila pôsobiaca na elektrický náboj pohybujúci sa súčasne v elektrickom a magnetickom poli (Hallov jav).

Silajdžič, Haris

- Bosna a Hercegovina; politik. 6. 11. 2006 spolu s Nebojšom Radmanovičom a Željkom Komšičom zložil prezidentský sľub.

silamid

- polyamid používaný ako surovina na výrobu silonových vláken a predmetov.

silan
silán

- kremíkovodík.

silanol

- silány s hydroxylovými skupinami.

silastik

- v elektrotechnike spôsob izolovania skleneným hodvábom napusteným pastou zo silikónového nevulkanizovaného kaučuku.

silán

- plynová alebo kvapalinová zlúčenina kremíka s vodíkom.

siláž

- prírodne konzervované zelené krmivo vyrábané mliečnym kvasením v udusanej vrstve bez prístupu vzduchu v silážnych stavbách. Silážuje sa najmä kukurica, repné rezky a skrojky.
- príprava tohto krmiva, silážovanie

silážovať

- konzervovať (zelenú šťavnatú trávu) na siláž.

silbestrol

- syntetická organická látka s hormonálnymi účinkami.

silcar

- zmes karbidu kremíka s malým obsahom oxidu kremičitého, sivozelené farbivo.

sildenafíl

- chemikália, ktorá v niektorých liekoch ohrozuje kardiakov či diabetikov, môže poškodiť pečeň, prípadne zvýšiť riziko kardiovaskulárnych chorôb.

silencium

- ticho, mlčanie.
- zastaralo zákaz vykonávať niektoré zamestnanie (napr. advokátske).

silenka

- trváca bylina rodu Silene s protistojnými listami, s bielymi alebo červenými kvetmi.

silenkovité
Silenaceae

- rod rastlín.

silentblok

- gumokovová podložka na tlmenie chvenia.

silentium

- mlčanie, ticho.

silentóda

- elektrónka s malým šumovým odporom pre vysokofrekvenčné zosilňovače.

siles

- vrchné oddelenie karbónu (podľa názvu Sliezska, latinsky Silesia).

silesaurus

- jeden z predchodcov dinosaurov, patrí k dinosauroformom.

silesiakum

- spis vydaný na území Sliezska, pojednávajúci o Sliezsku alebo vzťahujúci sa ku Sliezsku.

silex

- v geológii označenie kremeňa alebo jeho odrôd.
- v archeológii kremičitá hornina používaná v praveku na výrobu štiepanej industrie (napr. pazúrik).

sileziakum

- spis vydaný na území Sliezska (latinsky Silesia), zaoberajúci sa ním, vzťahujúci sa naň.

silezikum

- v geológii oblasť severomoravského (sliezskeho) kryštalinika.

silica

- éterický olej, zmes tekavých vonných látok.

silica, terpentínová

- zmes prchavých látok získaná zo živičnatých častí dreva.

silica, verbenová

- destilát z listov verbeny používaný na výrobu kolínskych vôd a kúpeľových prípravkov.

silicid

- zlúčenina kremíka s kovmi (napr. so železom, horčíkom).

silicifikácia

- premena na kremíkovitú látku (napr. druh fosilizácie dreva), kremíkovanie.

silicifikovať

- podliehať, podľahnúť silicifikácii.

siliciovanie

- vytváranie ochranných vrstiev na povrchu železných kovov difúziou kremíka do základného kovu, kremíkovanie.

silicit

- druh kremičitej usadeniny.

silicium

- latinský názov chemického prvku kremík; značka Si.

silika

- vápenný dinas, hmota používaná na žiaruvzdorné výmurovky.

silikagél

- premytý a vysušený gél kyseliny kremičitej používaný na adsorpciu vodných pár, rafináciu kvapalín a i.

silikát

- anorganická zlúčenina, soľ kyselín kremičitých, kremičitan.
- výrobok z umelých alebo prírodných kremičitanov.

siliko-

- prvá časť zložených slov majúca význam silicium, kremík, siliciový, kremíkový.

silikoalumínium

- zliatina hliníka s kremíkom a železom používaná na dezoxidáciu ocelí.

silikoalumíniummangán

- zliatina hliníka, mangánu a kremíka používaná na dezoxidáciu ocelí.

silikonhydrogel

- látka na výrobu kontaktných šošoviek. Jej vynález umožnil nosenie kontaktných šošoviek až na 30 dní, do jeho objavu sa tieto museli vynímať denne (pre obmedzenie prísunu kyslíka)

silikotermia

- redukcia kovových oxidov kremíkom.

silikón

- organická kremičitá zlúčenina, plastická hmota, ktorá vo svojej molekule obsahuje kremík.

silikóza

- choroba vznikajúca zaprášením pľúc kremenným prachom.

silimanit

- belavý aj sivozelený vláknitý kosoštvorcový nerast, kyslíkatý kremičitan hlinitý (podľa amerického chemika B. Sillimana).

silit

- odporový materiál zo zmesi kremíka, karbidu kremičitého a dechtu používaný na vyhrievanie elektrických pecí.

silícium
kremík

- prvok vyskytujúci sa v prírode len v zlúčeninách (v kremeni, kremičitanoch), po kyslíku najrozšírenejší v prírode, značka Si.

silíciumkarbid

- technický karbid kremičitý sivomodrej farby, používaný na výrobu brúsiacich nástrojov (známy pod obchodným názvom karborundum).

Silja, Anja

- Nemecko; operná speváčka (soprán).

silk

- tenká a jemná bavlnená látka s atlasovou väzbou.

Silla

- kórejská ríša v rokoch 57 pred Kristom až 935. V roku 668 zjednotila Kóreu. Pozri Kogurjo.

sillos

- grécka satirická báseň v hexametri zosmiešňujúca názory básnikov, doktríny filozofov a pod.

silo

- vysoký zásobník, skladisko sypkých hmôt.

silobus

- pojazdný zásobník na betónovú zmes.

siločiara
silokrivka

- čiara, po ktorej sa pohybujú hmotné body v silovom poli.

siločiary, magnetického poľa

- myslené čiary, ktoré znázorňujú pôsobenie magnetu. Znázorňujú priebeh a smer pôsobenia magnetického poľa alebo elektromagnetického poľa. Magnetické siločiary vždy vystupujú zo severného pólu magnetu a vždy vstupujú do južného pólu magnetu. Tam, kde sú siločiary hustejšie, je aj magnetické pole väčšie.

silomer
dynamometer

- prístroj na meranie sily.

siloxán

- kyslíkatý derivát silánov, jedna zo surovín silikónov.

silozpyt

- fyzika.

silón
silon

- umelá látka na výrobu vlákien.
- umelé tkanivo.

silt
aleurit

- sypká usadená hornina úlomkovitého pôvodu.
- nespevnená usadená úlomkovitá hornina s veľkosťou zŕn 0,01 – 0,05 mm, prach.

siltovec
aleurolit
prachovec

- spevnený aleurit.

silueta

- tieňový obraz; pomenované podľa Étiena de Silhouette, ktorý rád vystrihoval tieňové obrysy hláv a postáv.
- vo fotografii osobitne exponovaná fotografia v protisvetle.
- obrys, kontúra, podoba videná len v obrysoch.

siluetovitý

- pripomínajúci siluetu, podobný siluete, tieňový, obrysový.

silumín

- zliatina kremíka a hliníka používaná prevažne na výrobu odliatkov.

silundum

- uhlík s povlakom karbidu kremíka na výrobu elektrických odporov.

silur
silúr

- obdobie starších prvohôr (paleozoikum) (podľa keltského kmeňa Silúrov). Obdobie pred 443 - 417 miliónmi rokov. Objavujú sa prvé suchozemské rastliny a čeľustnaté ryby.

silva

- antická básnická forma zložená z desaťslabičných veršov so striedavým rýmom, používaná najmä v príležitostnej poézii (blahoželanie a pod.).
- španielska básnická forma zložená z jedenásť- a sedemslabičných veršov v nepravidelnom poradí a so striedavým rýmom.

Silva, Aníbal Cavaco

- Portugalsko; politik. Premiér. 23. 1. 2006 zvolený za prezidenta.

Silvasti, Jorma

- Fínsko; operný spevák - tenorista.

silván

- odroda viniča (podľa názvu Sedmohradska, latinsky Transsilvania).
- lahodné, mierne korenisté kvalitné víno zelenožltej farby z nej pripravené.

Silver, RonRon Silver

- USA
* 2. 7. 1946 (New York)
† 15. 3. 2009
spevák.
Manželka Lynne Miller.
Vyštudoval čínsku históriu na St. John's University v New Yorku a herectvo absolvoval v legendárnom Actors Studio.
1988 získal divadelnú cenu Tony.

Filmografia:
Klub geniálnych biznismenov (1987)
Západné krídlo (1999, seriál)
Nemocnica Chicago Hope (1994, seriál)
Veronika (1997, seriál).

Silverberg, Robert

- USA; * 15. 1. 1935; autor sci-fi. Dielo: Teraz +N, teraz - N (poviedka).

Silverius

- Vatikán; * (Frosinone) - 2. 12. 537 (Ponza; ostrov); pápež. Mučeník.

Silverstone

- Veľká Británia; automobilový okruh. Prvý pretek seriálu GP F1 sa na ňom išiel 2. 10. 1948 (víťaz Luigi Villoresi).

Silverstonbe, Alicia

- USA; * 4. 10. 1976 (San Francisco); herečka. Nevlastná sestra Kezi. Nevlastný brat David.

Filmografia:
1993: The Crush;
1995: Clueless;
1997: Excwss Baggage;
1997: Batman & Robin;
1999: Blast from the Past.

silvert

- fyzikálna veličina, značka Sv. Dávkový ekvivalent, ktorý vyjadruje biologický účinok žiarenia. Celosvetový priemer je 3,5 mSv. Dávka 100 mSv/rok je pokladaná za hraničnú, za ktrou začína zreteľné zvýšenie výskytu onkologických ochorení.

Silvester

- mužské meno.
- posledný deň roku, 31. december.

Silvester II.

- asi 920 - 1003; 999 - 1003: pápež. Občianske meno Herbert d'Aurillac (z Remeša).

sily, aerodynamickékotva

- vznikajú pri obtekaní telesa vzduchom. Pre uľahčenie výpočtov sa rozkladajú na dve k sebe kolmé zložky: aerodynamický odpor (tvorí straty pri obtekaní profilu) a aerodynamický vztlak (zložka kolmá ku smeru pohybu). Veľkosť i smer oboch zložiek je daný veľkosťou uhlu nábehu a rýchlosťou obtekajúceho vzduchu.

sima

- rímsový ukončujúci článok stĺpových rád, žliabkovnica.
- vrstva zemského obalu s prevahou kremíka (Si) a horčíka (Ma). Leží pod sialom.

simax

- varné sklo, názov českého borokremičitého skla s vysokou tepelnou i chemickou odolnosťou, používaného najmä ako varné sklo v laboratóriách a domácnostiach.

Simca
Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile

- francúzska značka automobilu.

Simenon, Georges

- Belgicko; * 13.2.1903 (Liége), + 4.9.1989; spisovateľ.

Dielo:
Malempin;
Slečny z Concarneau.

simering

- simerink; tesnisci krúžok hriadeľa.

simerink

- simering; tesnisci krúžok hriadeľa.

simile

- podobne.

simili

- sklená napodobnenina brúseného drahokamu, ktorá má spodné fazety polepené kovovými lesklými povlakmi, šatón.

similia similibus

- (liečiť) podobné podobným, základná zásada homeopatie.

similia similibus curant

- podobné podobným liečiť. Základná zásada homeopatie.

similijapan

- bezdrevný bielený papier s povrchom pripomínajúcim hodváb, imitácia japanu.

similizovanie

- vybavenie spodnej strany drobných bižutérnych predmetov (simili) lesklými kovovými povlakmi na zvýšenie efektu.

simka
Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile

- automobil značky Simca.

SIMM
single inline memory module

- pamäťové moduly s vývodmi v jednom rade.

Simmel, Johannes MarioJohannes Mario Simmel

- Rakúsko
* 7. 4. 1924 (Viedeň)
† 1. 1. 2009
spisovateľ.

Bibliografia:
1947: Stretnutie v hmle (poviedky)
1947: Divím sa, že som tak veselý
1960: Nemusí byť vždy kaviár
1967: Všetci ľudia bratmi
1963: Láska je len slovo
S klaunami prišli slzy
Aj keď sa smejem, musím plakať
Aféra Niny B.
1968: Z čoho su utkané sny (o Pražskej jari).

Simmel, Georg

- Nemecko
* 1858
† 1918
filozof, sociológ a mysliteľ.

Simon, Claude

- Francúzsko
* 10. 10. 1913
spisovateľ.

Simon, Zsolt

- SR
politik.
2005: minister pôdohospodárstva.

Simon & Garfunkel

- USA
folkové duo (Paul Simon a Art Garfunkel).
1990: uvedení do siene slávy rokenrolu v Clevelande.

Hity:
The Sounds of Silence
Mrs. Robinson
Old Friends
Bridge Over Troubled Water.

Diskografia:
Wednesday Morning 3 AM
Bridge Over Troubled Water.

Simon, Paul

- USA
* 13. 10. 1942 (New York)
folkista.
Člen folkového dua Simon & Garfunkel.
Používal i pseudonym Jerry Landis.

Sólový album:
The Paul Simon Song Book
Graceland
Hearts and Bones
2006: Surprise.

Simonová, Yvette

- ČR
* 4. 11. 1928
speváčka.
Vytvorila spevácke duo s Milanom Chladilom.

Simons, Walter

- Nemecko
* 24. 9. 1861 Elberfeld
† 14. 7. 1937 (Babelsberg)
politik.1918:účastník mierových jednaní (potomi vo Versalles v roku 1919).
1920 - 1921: minister zahraničných vecí.
1925:zastupujúci ríšsky prezident.1922 - 1929:predseda Ríšskeho snemu.

Simonyi, Charles

- USA
miliardár, kozmický turista.
7. 4. 2007 - 21. 4. 2007: let na ISS, pobyt na ISS.
26. 3. 2009: let na ISS, pobyt na ISS.

Simosuchus

- vyhynutý bylinožravý krokodíl objavený v roku 2000 na Madagaskare. Žil asi pred 70 miliónmi rokov. Dosahoval dĺžku asi 1 meter.

simónia

- kúpa, predaj alebo prepožičiavanie duchovných hodností alebo iných hodnôt za peniaze, príhovory a i. (podľa bibl. čarodejníka Šimona, latinsky Simon), svätokupectvo.

simpel

- jednoduchý, obmedzený človek, obmedzenec.

simplex

- jednoduché, nezložené slovo (na rozdiel od zloženého slova, kompozita).
- jednoduché, neprefigované sloveso (na rozdiel od prefigovaného).
- spôsob telegrafného prenosu striedavo oboma smermi.
- textilný stroj pre výrobu osnovnej obojlícnej pleteniny.

simplexný

- jednoduchý.

simplicita

- jednoduchosť, prostota.
- prostoduchosť, hlúposť.

simplicitný

- jednoduchý.

simplifikácia

- zjednodušenie.

simplifikovať

- (u)robiť simplifikáciu, zjednodušovať, zjednodušiť.

Simpson, Dave

- ČR; * 11. 1. 1983; futbalista.

Simpson, Jessica

- USA; herečka. Filmografia: 2005: Vojvodcovia hazardu (Dukes of Hazard).

Simpson, Sherone

- Jamajka; atlétka, šprintérka.

Simpsonovci

- USA; animovaný TV seriál. Sú piati. Majú vyvalené oči, na rukách štyri prsty, ich pleť je žltá a na animované postavičky trúsia neobvykle ironické hlášky. Simpsonovci radikálne nabúrali predstavy o tom, ako má vyzerať úspešný televízny seriál. Príbehy vydarenej rodinky priťahujú pred obrazovky nové generácie divákov už neuveriteľných pätnásť rokov (2005). Keď ich americká televízna stanica 14. januára 1990 prvýkrát nasadila do vysielania, sotva niekto mohol tušiť, že sa zrodil novodobý popkultúrny fenomén, autora ktorého zaradí časopis Time medzi najvplyvnejšie osobnosti zábavného priemyslu 20. storočia. Hlavou rodiny je dobrácky tučniak Homer. Pracuje ako bezpečnostný technik v jadrovej elektrárni a najradšej doma posedáva na gauči. Jeho žena Marge po vystriedaní niekoľkých zamestnaní zostala v domácnosti, stará sa o maličkú Maggie a jej dvoch súrodencov Barta a Lisu.

simulant
simulantka

- ten, kto predstiera, napr. chorobu.

simulácia

- simulovanie; napodobňovanie dejov a procesov.
- predstieranie choroby, vedomé predstieranie neexistujúcich chorobných príznakov sledujúce istý zámer.
- jednanie na oko, pretvárka, simulovanie.
- v práve rokovanie predstierajúce určitý právny úkon (napr. kúpnu zmluvu).
- napodobňovanie, napodobnenie deja, správania alebo nejakej sústavy modelom (simulátorom).

simulátor

- zariadenie, zvyčajne samočinný počítač, napodobňujúci chovanie reálnej, zvyčajne zložitejšej, väčšej alebo drahšej fyzikálnej sústavy, stroja a podobne.

simulovanie

- simulácia; napodobňovanie dejov a procesov.
- predstieranie choroby.
- jednanie na oko, pretvárka, simulovanie.

simulovať

- napodobňovať, modelovať, predstierať.

simultaneizmus

- metóda spájajúca (pod vplyvom filmovej techniky) rozličné súčasne prebiehajúce deje al. zobrazujúca predmety súčasne z rozličných zorných uhlov.

simultánka

- simultánna hra, hra proti viacerým hráčom na viacerých šachovniciach naraz.

simultánny

- súčasne prebiehajúci, súčasný.
- spoločný.
- nedeliteľný.

Sin

- asýrsky (babylónsky) boh Mesiaca.

Sin Nobre

- hantavírus objavený v roku 1983.

Sinacherib

- Asýrska ríša; ? - 680 pred Kristom: kráľ.

sinalbín

- glykozid obsiahnutý v semenách bielej horčice a i.

Sinan

- Osmanská ríša; 1489 - 1588; architekt gréckeho pôvodu, janičiar, osmanský Michelangelo. Je známych 365 jeho stavieb. Dielo: 1569 - 1575: mešita Selima II. v Edirne.

sinantrop

- opočlovek (Homo erectus pekinensis), ktorého kostrové pozostatky boli nájdené v Číne (latinsky Sinae) neďaleko Pekingu.

sinantropný

- prispôsobený životu v podmienkach pozmenených človekom.

Sinantropus pekinensis

- 1. 12. 1929 čínskym profesorom Pej Wen-Chung objavená prvá lebka jedného z vymretých hominidov, "čínskeho človeka z Pekingu" (v lokalite Čou-kchou-tien neďaleko Pekingu).

sinapin

- alkaloid horčičných semien.

sinapizmus

- používanie liečebných prostriedkov obsahujúcich horčicový olej.

Sinatra, Frank

- USA; spevák; manželka Mia Farrow.

Sinlair, Didier

- Francúzsko; † 3. 11. 2008; DJ, hudobník, producent umelecký riaditeľ rádia. Priekopník francúzskej techno hudby.
1982: začal vysielanie rádia pre mladých.

Albumy:
1982: Groove2come;
2008: Do You Speak?

Sinclair, Emil

- pseudonym spisovateľa Hermanna Hessa.

Sinclair, Upton

- USA; 1878 - 25. 11. 1968; novinár, politik a spisovateľ.

sindhčina

- indoárijský jazyk rozšírený najmä v provincii Sindh (Pakistan) a v štátoch Maháraštra, Gudžarát a Radžastan (India).

Sinding, Christian

- Nórsko; 11. 1. 1856 (Kongsberg) - 3. 12. 1941 (Oslo); skladateľ. Autor opery a štyroch symfónií.

sine anno

- bez (udania) roku, letopočtu.

sine dubio

- bez pochybovania, bez pochýb.

sine ira et studio (latinsky)

- bez zaujatia, nestranne, objektívne.

sine loco

- bez (udania) miesta.

sine mora

- bezodkladne, bez meškania.

sine obligo

- bez záväznosti.

sine qua non

- podmienka, bez ktorej nemožno (niečo urobiť a pod.), nevyhnutná podmienka.

sinekúra

- dôchodok z úradu bez povinností.
- ľahké a výnosné zamestnanie bez veľkých povinností.

sinemúr

- stratigrafický stupeň jury (podľa latinského názvu mesta Semur-en-Auxois v Burgundsku).

Sineva (RSM-54)

- Rusko; balisticka raketa. Rusky "modravá". Hybridná balistická strela, ktorá nemôže byť zameraná protiraketovými systémami. V poslednej fáze letu sa dokáže správať ako strela s plochou dráhou letu. Unesie 4 samostatne navádzané hlavice. Dolet 8.000 km. Hmotnosť 40.000 kg. Výška 14,8 m, maximálna šírka 1,9 metra. Prvýkrát testovaná 25. 12. 2007.

sinfonia

- taliansky typ opernej ouvertúry.
- niekoľkovetá orchestrálna skladba s poradím viet rýchla – pomalá – rýchla.

Singapúr
Singapúrska republika

Singapúr

- štát v juhovýchodnej Ázii - nezávislá republika Britského spoločenstva národov.
Ostrov o rozlohe 648 km².
Hlavné mesto Singapúr.
S Malajziou je spojený nasypanou hrádzou cez Johorský prieliv (dlhá 1,1 km, vedie po nej cesta i železnica).
1819: Raffles zakladá moderný Singapúr.
1867: britská korunná kolónia.
1942 - 1945: japonská okupácia.
1959: samospráva.
1963 - 1965: člen Malajskej federácie.
1965: vystúpenie z Malajskej federácie. Singapúr sa stáva nezávislou republikou.
1991: posilnenie prezidentských právomocí.
1993: prvá priama voľba prezidenta.

Singaradja

- hlavné mesto Bali.

singel

- jeden, jediný, jednotlivý, jednoduchý.
- hra jednotlivcov.
- (v tenise) hra jednej dvojice, dvojhra.
- (vo vodnom športe) loď (kanoe, kajak) pre jednu osobu.
- jazda alebo preteky takýchto lodí.
- slobodný, bez partnera.
- malá gramofónová platňa s nahrávkou jednej piesne na každej strane.
- nahrávka jednej piesne, skladby.

singelkanoe

- jednomiestne kanoe.

singelkanoista

- pretekár v jednomiestnom kanoe.

Singer, Eric

- USA; hudobník.
Bubeník kapely Kiss.

Singer, Isaac

- vynálezca šijacieho stroja (patent 12. 8. 1851).

Singer, Isaac Bashevis

- USA
* 14. 7. 1904
† 1992
židovský spisovateľ, ktorý písal svoje diela v jidiš (18 románov, 14 detských kníh).
otec Menachem Pinchas Zinger, brat Jehošua Jisrael Singer (spisovateľ).
1935: odchod z Poľska do USA.
1978: Nobelova cena za literatúru.

Bibliografia:
1935: Satan v Goraji
Viera a pochyby (preložené ako Láska a vyhnanstvo)
Kaukliar z Lublinu
Kajúcnik
Nepriatelia
Príbeh lásky
1950: Rodina Moskatova
Vášne (zbierka poviedok)
Stará láska (zbierka poviedok)
Tiene nad Hudsonom
Korunka z peria (zbierka poviedok)
Otrok
Sídlo a Statok
Kafkov priateľ (zbierka poviedok)
1969: Panstvo
Dedičstvo (román, voľne nadväzuje na Panstvo)
Izba, kde otec súdil
Hlupáci z Chelmu.

Singer, M.

- herec.

Filmografia:
1995: Pán šeliem: Braxovo oko.

singerka

- šijací stroj americkej značky Singer (podľa výrobcu I. M. Singera).

singh

- titul (lev) pripájaný k osobným menám sikhov.

Singh, Gobin

- India
posledný sikhský guru.
Vytvoril bratstvo chálsy (hnutie čistých) a elitnú bojovú jednotku (nihangovia).

Singh, Džasvant

- India
politik.
2001: minister zahraničných vecí.

Singh, Manmohan

- India
politik.
2005: premiér.

Singh, Natvar

- India
politik.
2004: minister zahraničných vecí.

Singhania, Vijaypat

- India
milionár, vzduchoplavec.
2005: dosiahol výškový rekord v horkovzdušnom balóne - 21 km.

singlet

- jednoduchá spektrálna čiara.

singlista

- kto v tenise hrá dvojhru.
- kto preteká v jednomiestnej lodi (v kanoe, v kajaku).
- kto nežije v manželstve, kto žije sám.

singlovka

- nahrávka jednej piesne, skladby.

singspiel

- druh nemeckej a rakúskej komédie (v polovici 18. storočí) so spievanými vložkami.

singulare tantum

- podstatné meno, ktoré má len tvary jednotného čísla a vyjadruje abstraktnosť (napr. nesmelosť), hromadnosť (napr. vtáctvo) alebo látkovosť (napr. vzduch).

singularita

- jedinečnosť, výnimočnosť.
- bod anomálneho chovania sa fyzikálnej veličiny.

singularizmus

- filozofické učenie učenie o jedinom základe sveta, monizmus.

singularizačný

- dávajúci, dodávajúci niečomu jedinečnú, singulárnu povahu, ráz.

singulatívum

- meno odvodené od látkového alebo hromadného mena, označujúce jednotlivinu (napr. dobytča od dobytok).

singulár

- jednotné číslo. Opak je plurál.

singulárny

- jedinečný.
- jednotlivý.
- súvisiaci so singularitou.

sinhalčina

- indoárijský jazyk, prvý úradný jazyk na Srí Lanke (popri tamilčine).

Sinhálci

- indické etnikum. V 6. storočí pred Kristom osídlili Srí Lanku (Cejlón). V 2. storočí pred Kristom ich vytlačili Tamilovia na juh ostrova.

sinica

- riasa modrozelenej farby.

sinicekotva

- Cyanobacteria; prokaryotické jednoduché organizmy schopné vyrábať energiu fotosyntézou zo slnečného žiarenia, cyanobaktérie. Najstaršie fotosyntetizujúce organizmy (asi 3,5 miliardy rokov). Rozmnožujú sa nepohlavne. Niektoré druhy sú prospešné pre ľudský organizmus.

sinigrín

- glykozid obsiahnutý v semenách čiernej horčice a i.

Sinior, Fuád

- Libanon; politik. 2007: premiér.

Sinisalo, Johanna

- autorka sci-fi. Dielo: Nie pred slnka západom.

sinister

- ľavák, človek preferujúci používanie ľavej ruky v bežnej činnosti (písanie, šport, manipulácia).

sinistrálny

- ľavostranný (opak je dextrálny).

sinistrotropný

- ľavotočivý (opak je dextrotropný).

Siniura, Fuád

- Libanon; politik. 2006, 2007: premiér.

sinka hôrna
Scolopax rusticola

- sťahovavý bahenný vták.

Sinn Fein

- Írsko; Strana vzbúrencov. Politické krídlo IRA. 1947: vstup do parlamentu.

sinnfeizmus

- protibritské nacionalistické hnutie za írsku nezávislosť od počiatku 19. storočia.

sino-

- prvá časť zložených slov majúca význam Čína, čínsky.

Sinodelphys szalai

- vačnatec, ktorý žil pred asi 125 miliónmi rokov. Jeho fosília bola objavená v severovýchodnej Číne. Meral asi 15 cm a mal hmotnosť okolo 30 gramov - najmenší známy vačnatec.

sinofil

- priateľ, milovník, prívrženec Číny (latinsky Sinae) a všetkého čínskeho.

Sinokrot, Mazen

- Palestína; politik. 2006: minister hospodárstva.

sinokvet

- rod rastlín z čeľade zložnokvetých.

sinokvet navädzový
Jurinea cyanoides

- rod rastlín z čeľade zložnokvetých.

sinológ
sonologička

- bádateľ zaoberajúci sa čínskym jazykom, literatúrou a kultúrou, odborník v sinológii.

sinológia

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, históriou a kultúrou Číňanov.

sinosaurorepteryx

- malý mäsožravý operený dinosaurus objavený v Číne (1996). Žil pred 125 miliónmi rokmi.

sinter

- porézna hornina vznikajúca vyzrážaním z roztokov.
- spečenec.

sintrácia
sintrovanie

- fyzikálny a chemický proces, pri ktorom pôsobením vysokej teploty dochádza k zhutňovaniu sústavy pevných mikroskopických čiastočiek, takže sa zmenšuje pórovitosť, slinovanie, spekanie.

sinus

- v anatómii dutina, vklesnutina al. rozšírenina orgánu v tele rozličných živočíchov.

sinus maxillaris

- pozri antrum Highmorovo.

sinusitída
sinusitis

- zápal vedľajších dutín nosných.

sionista
sionistka

- stúpenec sionizmu.

sionizmus

- židovské nacionalistické hnutie podporujúce samostatný židovský štát, za ustanovenie židovskej domoviny.

sipapu

- otvor v kive - otvor do Oného sveta.

sipáhi
spahi

- príslušník francúzskeho koloniálneho vojska v severnej Afrike, spahi.
- domorodý vojak v britskej koloniálnej armáde v Indii.

siporex

- ľahký betón, plynobetón, ktorého póry sa vytvoria pridaním práškového hliníka do cementovej malty.

sir

- pán; zdvorilé oslovenie muža (bez pripojenia mena).
- pred krstným menom titul šľachtica vo Veľkej Británii (barón, rytier, s pripojením krstného mena).

sirdar

- (v orientálnom prostredí) veliteľ, náčelník.

Sire

- francúzske oslovenie panovníka, Veličenstvo.

Siréna

- v gréckej mytológii morská víla lákajúca svojím čarovným spevom plavcov do záhuby.

siréna

- ostrý, prenikavý zvuk.
- zariadenie vydávajúce tento zvuk.
- ochechula.
- veľký vodný tropický cicavec radu Sirenia, príbuzný kopytníkom.
- zvodná žena (podľa Sirén, antických mytologických víl, ktoré svojím spevom lákali plavcov do záhuby).

sirény
Sirenia

- rád cicavcov.

Sirény

- podľa antickej mytológie napol ženy a napol vtáci. Až v stredoveku dostali podobu žien s rybím chvostom.

sirhak

- literárno-filozofické osvietenské hnutie v Kórei (v 17. – 19. storočí) ako reakcia na ustrnutý konfucianizmus.

siriáza
siriasa

- celkové prehriatie organizmu; úpal.

siričitan

- soľ kyseliny siričitej.

Sirio 1

- telekomunikačná družica; štart: 25. 8. 1977; hmotnosť štartovná 398 kg; hmotnosť prevádzková 220 kg.

siripútka

- druh kaliny (Viburnum lantana).

sirob

- v cukrovarníctve medziprodukt pri výrobe cukru odtekajúci z odstredivky pri odstreďovaní cukrovín.

sirtaki

- grécky skupinový kruhový tanec s predtanečníkom.

SIRTF
Space Infrared Telescope Facility

- USA; vesmírny teleskop vypustený raketou Delta II 25. 8. 2003. 3. 9. 2003 priniesol prvé skúšobné fotografie. Na palube družice je 85 cm zrkadlo, ktorého prístrojové vybavenie je chladené tekutým héliom.

sirup

- koncentrovaný roztok cukrov.
- sladká ovocná šťava.
- sladký kvapalný liek.
- žltohnedá sladká šťava vzniknutá varením repy.

sirvent

- (v provensalskej poézii) báseň s príležitostne tendenčným obsahom, pôvodne vo voľnej forme.

sisal

- pevné ľahké lesklé vlákna z listov agáve.

Sisley, Alfred

- Francúzsko; 30. 10. 1839 (Paríž) - 29. 1. 1899 (Moret - sur - Loing); v rannom období maľoval interiéry a zátišia, neskôr výlučne svetlom prežiarené, ale i povodňami zatopené jarné krajiny okolia Paríža.

SISMI

- Taliansko; vojenská spravodajská služba.

Sison, José María

- Filipíny; * 8. 2. 1939 (Cabugao, Ilocos Sur, Filipíny); spisovateľ, aktivista.
Reorganizoval (fakticky rozdelil) KS Filipín. Pridal ku jej filozofii prvky maoizmu.
1959: ukončil štúdium na filipínskej univerzite.
1964: zakladá Kabataang Makabayan – Národná mládež (orgasnizácia, ktorá zjednotila filipínsku mládež v boji proti vojne vo Vietname, proti prezidentovi Marcosovi a skorumpovaným politikom).
Od roku 2002 je USA a Európskou úniou klasifikovaný ako osaba podporujúca terorizmus.

Sissa

- India; bráhmán. Podľa legendy objaviteľ hry v šachy. Za odmenu chcel jedno zrno pšenice z prvého poľa šachovnice, 2 zrná z druhého poľa, 4 z tretieho a vždy dvojnásobok z každého ďalšieho poľa (šachovnica má 64 polí). Dospel tak ku číslu 18. 446. 744.073. 709. 551. 615 zrniek pšenice.

sistácia

- (dočasné, prechodné) zastavenie úradného alebo súdneho konania, zastavenie výkonu úradného alebo súdneho rozhodnutia.
- policajné zadržanie osoby s cieľom zistiť personálie.

Sistání, Alí, ajatolláh

- Irak; 2004, 5: najvyšší šíitsky duchovný vodca v Iraku.

sistrum

- staroegypt. samoznejúci nástroj (najmä pri náboženských slávnostiach) v podobe kovovej podkovy s voľne uloženými priečkami, ktorými sa potriasalo.

sit-in

- demonštrácia posediačky.

sitar

- indický sláčikový nástroj.

sitár

- remeselník vyrábajúci sitá.

sitatunga
antilopa bahnová

- prežúvavý párnokopytník rodu Tragelaphus žijúci v zamokrených oblastiach rovníkovej Afriky.

SITC
Standard International Trade Classification

- normy medzinárodného obchodného triedenia.

sitcom
sitkom
situation comedy

- ľahká situačná komédia obyčajne v podobe televízneho seriálu.

SITE

- satelitné vysielanie výchovných programov do 5.000 indických dedín družicou ATS 6 (Satellite Instructional Television Experiment).

sitina

- druh trávy.

sitkom
sitcom

- situačná komédia.

sitofóbia

- chorobný strach pred jedlom, odmietanie jedla.

sitológia

- náuka o správnej, zdravej i nesprávnej, škodlivej výžive.

sitosterol

- sterol rastlinného pôvodu.

sitoterapia

- liečenie choroby pomocou vybraných, vhodných (predpísaných) jedál, diétou.

Sitting Bullkotva
Sediaci Býk
Tantanka Iyotake)Sediaci Býk

- USA; 1831 - 15. 12. 1890; náčelník Siouxov. Vyznamenal sa v jednom z mála aspoň dočasne úspešných povstaní, vo vojne náčelníka Červený oblak. Ten v roku 1868 prinútil Spojené štáty podpísať zmluvu z Fort Laramie, v ktorej sa belosi zaviazali vypratať pevnosti postavené na území Siuxov a zabezpečovala Indiánom zvrchovanosť na území v predpolí Skalnatých vrchov. Sediaci býk získal počas týchto bojov veľkú autoritu, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal duchovným vodcom a šamanom. To mu umožnilo prvý raz v histórii zjednotiť siuxské kmene, keď Američania zmluvu z Fort Laramie vypovedali.

Sittová, Marie

- ČR; 30. 1. 1852 (Praha) - 7. 1. 1907 (Praha); česká speváčka a pedagogička. 1873 - 1898: sólistka Prozatímního divadla a opery Národného divadla v Prahe.

situačný

- týkajúci sa sitácie; tapický pre situáciu.
- polohopisný.

situácia

- súhrn okolností, súhrn podmienok.
- dané priestorové vzťahy, poloha.
- v stavebníctve grafické znázornenie pôdorysnej projekcie objektu a jeho okolia s polohopisnými a výškovými údajmi a majetkovoprávnou hranicou (ako súčasť projektovej dokumentácie stavieb), situačný plán, situačné riešenie.
- v geografii zobrazenie všetkých terénnych predmetov na mape.

situla

- v archeológii a výtvarnom umení kovová, obyčajne bronzová nádoba tvaru vedra s bohatou výzdobou.
- bronzová valcovitá nádoba na šperky, cista.

situovaný

- umiestnený, zaujímajúci určitú polohu.
- hmotne zabezpečený.

situovať

- umiestniť, umiestňovať (do určitého priestoru, smeru, prostredia).

Siung-nu

- Čína; severný kmeň podnikajúci v 12. - 3 storočí útoky na Čínu v oblasti Ordos.

SIV

- opičí vírus HIV, ktorému je aj geneticky príbuzný.

Siváček, Rado

- SR; * 10. 3. 1931 (Myjava), † 15. 9. 2008; športový komentátor, režisér. Patril k zakladajúcim členom televízneho vysielania na Slovensku, stál pri zrode športovej redakcie v Prahe a v Bratislave, komentoval prvý športový prenos v histórii slovenskej televízie. Bol tvorcom mnohých športových relácií, medzi inými Góly, body, sekundy, ktorá sa vysielala vyše 50 rokov.

Sivák, Jozef

- SR; politik. 9. 3. 1939 - 11. 3. 1939: predseda vlády.

Sivek, Michal

- ČR; * 21. 1. 1981; hokejista.

sivonka

- rastlina z čeľade kapustovitých.

sivonka skalná
Aethionema saxatile

- rastlina z čeľade kapustovitých.

sivoň

- lososovitá ryba rodu Salvelinus, pôvodom zo pstruhového pásma severnej pologule.

sivoň alpský
Salvelinus alpinus

- lososovitá ryba rodu Salvelinus, pôvodom zo pstruhového pásma severnej pologule.

sivoň potočný
Salvelinus fontinalis

- lososovitá ryba rodu Salvelinus, pôvodom zo pstruhového pásma severnej pologule.

SIVsm

- opičí vírus HIV. Jeho nositeľom je západoafrická opica mangabej.

Siwa

- Egypt. Najzápadnejšia oáza v Lýbijskej púšti na egyptskom území.

Sixtus IV.

- Vatikán; 21. 7. 1414 (Celle) - 12. 8. 1484 (Rím); 1471 - 1484: pápež. Vlastným menom Francesco della Rovere.

Sixtus VI.

- Vatikán; pápež. 1497: podpísal so Švajčiarskym zväzom zmluvu o možnosti využívať služieb žoldnierov.

sizyfovský

- marný, nekonečný, obtiažny.

Sizyfos

- v gréckej mytológii korintský kráľ, potrestaný v podsvetí tým, že musel stále váľať do vrchu ťažký balvan, ktorý sa vždy valil späť.

sižet

- syžet.

sídlisko

- miesto, krajina, kde sa sídli, býva, sídlo.
- komplex budov, bytových jednotiek.

síger

- lump, darebák.

síl
sílskin

- kožušina z mladých tuleňov a uškatcov.

sílskin
síl

- kožušina z mladých tuleňov a uškatcov.

sínus

- v matematike jedna zo šiestich goniometrických funkcií, značka sin.
- pomer protiľahlej odvesny k prepone pravoúhleho trojuholníka.
- v medicíne splav, zátoka, záhyb, záliv.

sínusoida

- krivka znázorňujúca priebeh funkcie sínus, sínusová krivka.

sínusomer
sínusometer

- sínusové pravítko.

sínusovka

- slangovo sínusová krivka, sínusoida.

síra

- sulfur (latinsky sulphur); dvoj-, štvor- a šesťmocný nekovový chemický prvok VI.B skupiny periodickej sústavy, značka S. Atómové číslo 16, relatívna atómová hmotnosť 32,066. Teplota topenia 112,8 °C, teplota varu 444,6 °C. Bola známa už v najstarších dobách. V prírode sa vyskytuje voľná i vo viazanom stave. Vyskytuje sa v niekoškých modifikáciách.

síra, rádioaktívna

- radiosulfur.

síran

- soľ kyseliny sírovej.

Sírius A

- najjasnejšia hviezda oblohy (súhvezdie Veľkého Psa). Od Zeme vzdialená 8,60 LY. U Egypťanov bola stotožňovaná s bohyňou Isis (Psia hviezda).

Sírius B

- hviezda. Objavená v roku 1862 (Alvan Clark). Biely trpaslík s povrchovou teplotou 25.000 °C. Zo Zeme pozorovateľný ako veľmi slabo žiariaca hviezda.

sírnatan

- soľ kyseliny tiosírovej.

sírnik, kyslý

- hydrosiričitan, hydrosírnik, bisulfit; soľ kyseliny sírovodíkovej.

Sís, Petr

- ČR; * 1949; filmár a výtvarník. Dcéra Madlenka. Tvorca animovaných filmov a ilustrátor detských kníh. 1982: odchod do USA. Dielo: 1974: Mimikry (absolventský animovaný film); 1977: Ostrov pro 6.000 budíků (rozprávkový animovaný film, debut; scenár Miloš Macourek); 1979?: Hlavy (animovaný film); Tři zlaté klíče (kniha o Prahe); 2005: Tibet - tajemství červené krabičky (kniha).

Síta

- manželka Rámu. V indickej mytológii (Rámájana) symbol ideálu indického ženstva (čistota, oddanosť).

sítie

- sitinový porast.

sjair

- strofický malajský literárny útvar, ktorý vznikol v 13. storočí pod vplyvom islamu.

Sjöström, Victor

- Švédsko; 20. 9. 1879 (Silbodal) - 3. 1. 1960 (Stockholm); filmový režisér a herec. Filmografia (réžia): Terrie Vigen (1916); Prenasledovaní (1917); Pohonič smrti (1920); Ten, ktorého fackujem (1923); Rudé písmeno (1926); Zem večného cyklónu (1928).

skabies

- svrab.

skabióza

- nákazlivé kožné parazitárne ochorenie spôsobené určitými druhmi roztočov, svrab, prašivina.
- bylina rodu Scabiosa podobná chrastavcu, hlaváč.

skadencia

- splatnosť určitej pohľadávky alebo dlhu.

skafander

- ochranný, hermeticky uzavretý oblek napr. potápača, kozmonauta.

skala, Ayersova

- Austrália; pieskovcový masív v strednej Austrálii. Je 348 metrov vysoký a vyše 2 kilometre dlhý. Pri západe slnka červeno žiari. Pre domorodcov je to posvätná hora, nazývajú ju Uluru.

skalár

- fyzikálna veličina určená jedným číslom.
- akváriová rybka rodu Pterophyllum s telom z bokov veľmi stlačeným a s niťovito predĺženými brušnými plutvami, pôvodom z Južnej Ameriky.

skalcifikovať

- zvápenatiť.
- zvápenatieť.

skald

- stredoveký škandinávsky spevák hrdinských piesní.

Skaldanowsky, Max

- Nemecko; 30. 4. 1863 (Berlín) - 30. 11. 1939 (Berlín); prvý nemecký filmový režisér. Vynálezca jednopáskového projektora (bioskopu), s ktorým natočil prvé nemecké filmy. Filmografia: 1895: Súboj v boxe; 1895: Akrobatická zmes.

skalenoedrický

- kryštalizujúci v skalenoédri.

skalenoéder

- tvar hexagonálnej sústavy obmedzený 12 zhodnými rôznostrannými trojuholníkmi.

skalica

- skupina vodnatých síranov jednomocných a dvojmocných kovov.

skalica, zelená

- kryštalický síran železnatý.

Skalický, Jiří

- ČR; politik. ? - ?: minister pre privatizáciu a životného prostredia; 1977 - 78: predseda ODA.

Skallagrímmson, Egil

- Island; 900 - 983; básnik. Ukázky jefo tvorby sú v ságe Sága o Skallagrímssonovi (česky vyšla v roku 1926).

Skalnaté hory
Rocky Mountains

- súčasť Kordiller s najvyšším vrchom Blanca Peak - 4. 399 m. n. m.

skalnica

- dužnatá rastlina rastúca na kamenistých holiach.

skalnica horská
Cotoneaster tomentosa

- dužnatá rastlina rastúca na kamenistých holiach.

skalokráska

- trsťovitá horská rastlina rastúca v skalných štrbinách.

skalokráska pyrenejská
Petrocallis pyrenaica

- trsťovitá horská rastlina rastúca v skalných štrbinách.

skalp

- koža s vlasmi stiahnutá z temena hlavy ako vojnová trofej starovekých Galov a Skýtov, v 17. – 19. storočí severoamerických Indiánov.

skalpel

- chirurgický operačný nôž.

skalpovací

- slúžiaci na skalpovanie.

skalpovať

- stiahnuť, sťahovať niekomu z hlavy kožu s vlasmi (na získanie skalpu).

Skalský, Štěpán

- ČR; † 2004; filmový režisér. Réžia: Človek proti skaze; Keď rozvod, tak rozvod.

skamandrista

- príslušník medzivojnovej poľskej literárnej skupiny blízkej futurizmu a expresionizmu, zoskupenej okolo časopisu Skamander (podľa gréckej riečky pri Tróji).

Skamene, Roman

- ČR; herec. Filmografia: 1969: Záhada hlavolamu.

skampolo

- pleteninový športový vrchný odev s rukávmi rozličnej dĺžky, prípadne bez rukávov.

Skandapurana

- najstaršia písomná pamiatka Nepálu z 9. storočia, v sanskrte písaná zbierka hinduistických príbehov o bohoch.

Skanderbeg

- Albánsko; † 1468; vodca Albáncov v boji proti Turkom, zjednotiteľ Albáncov, vlastným menom Georgij Kastrioti. Národný hrdina. Jeho smrťou začal migrácia Albáncov do Talianska.

skandium

- kovový prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Sc (podľa názvu Škandinávie, latinsky Scandia).

skandovaný

- rytmický, rytmicky členený (potlesk, pokrik).

skandovať

- rytmicky hovoriť, prednášať.

skanzen

- v etnografii múzeum ľudových stavieb umiestnené v prírode (pôvodne v štokholmskom parku Skansen).
- zhromažďovanie, sústreďovanie niečoho patriaceho do minulosti a už nepotrebného.
- miesto, oblasť a i. zachovávajúce doterajší a už prekonaný stav niečoho.

skapitalizovať

- premeniť na kapitál.

skapolit

- bezfarebný, číry, niekedy nepriehľadný, tmavý štvorcový nerast, zložitý kremičitan, chlorid a uhličitan s obsahom hliníka, sodíka a vápnika.

skar

- podkladový vosk na lyže.

skara

- žaloba, ponosa.

skarab
skarabeus

- africký chrobák rodu Scarabaeus žijúci v Stredomorí, hovnivál.
- posvätný chrobák starých Egypťanov (valihnoj posvätný). Predstavoval boha Cheprea.
- plastika (gema, šperk) znázorňujúca tohto chrobáka, aj ako amulet.

skarabeus
skarab

- africký chrobák rodu Scarabaeus žijúci v Stredomorí, hovnivál.
- posvätný chrobák starých Egypťanov (valihnoj posvätný). Predstavoval boha Cheprea.
- plastika (gema, šperk) znázorňujúca tohto chrobáka, aj ako amulet.

skare

- druh lyžiarskeho bežeckého vosku.

skarifikácia

- zodrenie kože, narezanie kože za účelom očkovania.
- rozrezávanie lúčnych dŕňov za účelom prevzdušnenia pôdy.
- kyprenie pôdy rozrezávaním.

skarifikátor

- nástroj na skarifikáciu.
- prerezávač lúk, lúkorez.

skarifikátorovať

- kypriť pôdu skarifikátorom.

skarifikovať

- (u)robiť skarifikáciu.

skarikovať

- urobiť z niekoho alebo niečoho karikatúru.

Skarland, Ivar

- USA; antropológ. Venuje sa výskumu pižmoňov na University of Alaska (Fairbanks).

skarlatina
skarlatína

- infekčné streptokokové ochorenie, najmä detské, prejavujúce sa horúčkou, bolesťami v hrdle a kožnými vyrážkami, šarlach.

skarn

- metamorfovaná zrnitá hornina obsahujúca najmä vápnik a železo.

skarovať

- napúšťať, napustiť (lyže) skarom.

skart
škart

- nepotrebný papier, vyradený spis.

skartácia
škartácia

- vyraďovanie písomností z registratúry podľa príslušných hľadisiek.

skartelizovať
skartelovať

- spojiť, združiť podniky do kartelov.

skartovať

- prevádzať skartáciu.

skat

- kartová hra s 32 kartami, obyčajne pre 3 hráčov.

skatalogizovať

- urobiť katalóg, súpis predmetov tvoriacich istý celok.
- zapísať, zatriediť do katalógu.

skate

- skateboard.
- skateboarding.

skateboard
skate

- športové náradie, doska na výkyvných kolečkách.

skateboarding
skatebording

- skejtovanie; jazda na skateboarde.

skateboardista
skateboardistka
skater
skaterka

- kto jazdí na skateboarde.

skatepark

- športový areál s dráhami na skateboarding.

skating

- jazda na kolieskových korčuliach.

skato-

- prvá časť zložených slov majúca význam výkal.

skatofág
koprofág

- živočích živiaci sa výkalmi.

skatofágia
koprofágia

- jedenie výkalov.

skatofágny
koprofágny

- živiaci sa výkalmi.

skatofilný
koprofilný

- vyskytujúci sa, žijúci na výkaloch.

skatol

- heterocyklická organická zlúčenina vznikajúca pri rozkladaní bielkovín, odporne páchnuca.

skatológia

- pornografia týkajúca sa výkalov.

skaut
skautka

- účastník skautského hnutia.
- profesionálny vyhľadávač talentov pre budúce uplatnenie sa najmä v oblasti športu, módy a pod.

skauting

- športovo - výchovné hnutie zdôrazňujúce vzťah ku prírode. 30. 4. 1909: založenie skautingu v Rusku (11. 1. 1923 Ústredným výborom Komsomolu zakázaný).
- vyhľadávanie talentov pre budúce uplatnenie sa najmä v oblasti športu, módy a pod.

skaz

- ruský folklórny rozprávačský žáner vyznačujúci sa používaním hovorovej reči.
- forma rozprávačskej prózy v 1. osobe, skazová forma, ich-forma

skazka

- rozprávka (z ruštiny).

Skála, Jiří

- ČR; * 10. 10. 1973; futbalista.

Skála, Petr

- ČR; † 2. 4. 2004; herec. Od roku 1955 pôsobil v Pardubiciach.

skeč

- krátky dramatický útvar so satirickým zaneraním.

skeet [skít]

- streľnica pre športovú streľbu z brokovnice na asfaltové terče (holuby).
- terč zhodený z veže a letiaci vzduchom, naplnený výbušninou, ktorá po zásahu strelcom vybuchne.
- (broková) disciplína v streľbe na takýto terč.

skeeter

- strelec na pohyblivé terče, skeety.

skejt
skate

- skejtbord, skateboard.
- skejtbording, skateboarding.

skejtár

- skejter, skejtbordista.
- kto používa pri lyžovaní na bežeckých lyžiach štýl korčuľovania, korčuliar.

skejter
skater

- skejtbordista.

skejtovať

- pestovať skejtbording, jazdiť na skejtborde.

skejtpark
skatepark

- športový areál s dráhami na skejtbording.

skejdbord
skateboard

- doska na kolieskach používaná na jazdu postojačky po tvrdom hladkom povrchu.

skejtbording
skateboarding

- jazda na skateboarde.

skejtbordista
skejtbordistka
skateboardista
skateboardistka

- kto jazdí na skejtborde.

skejtovanie

- skateboarding; jazda na skateboarde.

skelet

- pohyblivá opora tela živočíchov, kostra.
- kostra, nosná konštrukcia stavby.
- nosná, zvyčajne rebrová konštrukcia karosérie (auta, lode, lietadla), kostra.

skelet, pôdny

- v geológii častice pôdy väčšie než 2 mm v priemere.

skeleton

- nízke jednosedadlové pretekárske sánky pre jedného pretekára, na ktorých sa jazdí v polohe na bruchu, hlavou dopredu.

skeletonista
skeletonistka

- pretekár v skeletone.

skeletovať

- (o húseniciach) vyhrýz(a)ť parenchymatické pletivo listov.

skeletový

- súvisiaci so skeletom.

skener
scanner

- čítacie zariadenie, snímač grafickej informácie z papierovaj predlohy.

skenerista
skeneristka

- kto obsluhuje skener.

skenovací

- súvisiaci so skenovaním.
- určený na skenovanie.

skenovanie

- nímanie grafickej predlohy (obrázka, textu) a jej prevedenie do elektronickej podoby pomocou skenera.

skenovať
scan

- postupne, po riadkoch snímať alebo zobrazovať, snímať grafickú predlohu (obrázok, text) skenerom a prevádzať ju v elektronickej podobe do počítača.

skepsa

- pochybovanie, nedôvera.

skepticizmus

- pochybovanie, nedôvera, spochybňujúci názor.
- nedôverčivé zmýšľanie, nedôverčivosť, pochybovačnosť.
- helenistická filozofická škola založená Pyrrhonom z Elidy, pyrrhonizmus.

skeptický

- prejavujúci skepsu, vyznačujúci sa skepsou, nedôverčivý, pochybovačný.

skeptik

- nedôverčivý, pochybovačný človek.
- stúpenec skepticizmu.

sket
scat

- spôsob džezového spevu.

sketovať

- spievať sketom.

skéna

- časť antického divadla uzatvárajúceho divadelný priestor, z ktorého vystupovali herci na pódium.

ski

- lyže.

skiagrafia

- zhotovovanie röntgenových snímok vyšetrovaných telesných orgánov.

skiagrafovať

- vyšetrovať, vyšetriť pomocou skiagrafie.

skiagram

- röntgenová snímka vyšetrovaného telesného orgánu.

skiakrobacia

- akrobatické lyžovanie.

skialpinista
akialpinistka

- kto sa venuje skialpinizmu.

skialpinizmus

- športová disciplína kombinujúca zjazdové lyžovanie a alpinizmom, extrémne lyžovanie.

skiaskopia

- vyšetrovanie, pri ktorom sa sledovaný orgán pozoruje priamo pod röntgenovým presvetľovacím štítom.

skiatlon

- bežecká lyžiarska disciplína.skladá sa z dvoch rovnakých častí (najčastejšie 2x7,5 km), z ktorých sa prvá beží klasickým štýlom a druhá tzv. korčuľovaním.

skiatrón

- meracia obrazovka s dlhým dosvitom.

skibob

- bob na dvoch lyžiach s konštrukciou podobnou bicyklu, športové náčinie v podobe dvoch lyží položených za sebou a pripevnených na konštrukcii bicykla s kormidlom.

skibobista
skibobistka

- jazdec, pretekár na skibobe.

skibus

- autobus voziaci lyžiarov do lyžiarskych centier.

skica
škica

- zbežný záznam výtvarníka, načrtnuté dielo, náčrt, črta.

skicár
škicár

- kniha alebo zošit na výtvarné skice, náčrtník.

skicovať
škicovať

- robiť skicu, skice.

skierant

- nízka, trsnatá rastlina šedozelenej farby rastúca na kamenistých stráňach.

skierant trváci
Scleranthus perennis

- nízka, trsnatá rastlina šedozelenej farby rastúca na kamenistých stráňach.

skif

- pretekárska loď s dvoma veslami pre jedného veslára.

skifár
skifárka

- pretekár na skife.

skiffle

- hudba súborov hrajúcich na primitívne nástroje, pôvodná hudba amerických černošských aj belošských súborov realizovaná na primitívnych nástrojoch, najmä pri domácich oslavách, neskôr rozšírená v Európe (v Anglicku).
- hudba naväzujúca na americké folkové prejavy.

skijérink
skijöring

- jazda na lyžiach vo vleku za koňom alebo motorovým vodičom.

skijöring
skijérink

- jazda na lyžiach vo vleku za koňom alebo motorovým vodičom.

skimia

- vždyzelená drevina so strapcami bielych kvetov a červených bobuľovitých plodov pôvodom z juhovýchodnej Ázie, pestovaná ako okrasný ker v parkoch a záhradách.

skimobil

- sane s motorom.

skin

- skinhead.
- v počítačovej terminológii "oblek" - forma zobrazenia napr. hudobného prehrávača.

skinefekt

- povrchový jav: prúdová hustota u vodiča s pretekajúcim striedavým elektrickým prúdom je najväčšia u povrchu.

skinhead
skinhed
skín

- holohlavý; príslušník skupiny ľudí s holými hlavami, zvyčajne s hrubým, násilnickým chovaním. Pôvodne v 60. a 70. rokoch 20. storočia vo Veľkej Británii príslušník hnutia mládeže manifestujúcej svoj odlišný postoj voči spoločnosti najmä oblečením, vyholenou hlavou, extrémnymi názormi a agresívnym správaním sa

Skinner, C.

- herečka; 1999: Vyšetrovanie naslepo.

skioptikon

- premietací prístroj.

skip

- šikmý (výsypný) výťah, výklopný korček.
- výťahové zariadenie na dopravu betónovej zmesi a sypkých látok v nádobe ťahanej lanom a posunujúcej sa po koľajniciach, košový výťah, šikmý výťah.

skipas

- preukaz oprávňujúci používať vleky, lanovky, skibusy a pod. v určitom lyžiarskom stredisku.

skipink
skipping

- rýchle vysoké skrčovanie prednožmo.
- beh (aj namieste) s dôrazom na vysoké dvíhanie kolien.

skiping

- beh na mieste alebo z miesta s rozlične vysokým a rýchlym krčením nôh ako prípravné bežecké cvičenie.

skipping
skipink

- rýchle vysoké skrčovanie prednožmo.
- beh (aj namieste) s dôrazom na vysoké dvíhanie kolien.

skiservis

- služba pre lyžiarov a lyžovanie.
- budova so službami pre lyžiarov.

skiver

- tenká lícová časť usne, najčastejšie z baraniny alebo koziny, používaná na polepovanie optických prístrojov, väzbu kníh a pod.

skivlak

- vlak prepravujúci lyžiarov do zimných lyžiarskych stredísk.

skjär

- (v Škandinávii) pevninovým ľadovcom zaokrúhlené skaly (guliaky), ktoré dnes vyčnievajú vo forme množstva ostrovov a útesov.

sklad, augmentačný

- sklad výzbroje a výstroje určenej pre vyzbrojenie a vystrojenie mobilizovaných útvarov.

skladba, aleatórna

- hudobná skladba založená na aleatorike.

skladba pôdy, koherentná

- skladba pôdy, v ktorej sa pôdne častice vzájomne priťahujú svojimi povrchmi bez účasti obalových dipólov.

Sklenaříková, Adriana

- SR; topmodelka; dĺžka nôh: 124 cm (údajne najdlhšie na svete). Manžel: Christian Karembeu (Francúzsko, futbalista). Filmografia: 2004: Jak básnící neztrácejí naději.

Sklenář, Jakub

- ČR; * 20. 3. 1988; hokejista.

sklenky

- druh veľmi tenkých ženských pančúch.

sklenobyľ

- bezlistá nezelená saprofytická rastlina z čeľade vstavačovitých.

sklenobyľ bezlistá
Epipogium aphyllum

- bezlistá nezelená saprofytická rastlina z čeľade vstavačovitých.

sklep

- zastaralo obchod.
- zastaralo pivnica.

sklepár

- (zastaralo) obchodník predávajúci v sklepe.

sklepenie

- zastaralo klenba.

sklepník

- (zastaralo) obchodník predávajúci v sklepe.

skler-
sklero-

- prvá časť zložených slov majúca význam tvrdý, tvrdosť, suchý, suchosť.

skleredém

- ochorenie prejavujúce sa tvrdým opuchom na končatinách i trupe, vyskytujúce sa prechodne u nedonosených detí.

sklereida

- bunka rastlín vyznačujúca sa ztlstelými stenami, kamenná bunka.

sklerektáza

- vydutie bielka (skléry).

sklerektómia

- chirurgické vybratie časti bielka (skléry).

sklerenchým

- bunečné pletivo tvorené zosilnenými bunkami.

sklerit

- chitínový pás tvoriaci časť panciera hmyzieho tela.

skleritída

- zápal beľma.

sklero-
skler-

- prvá časť zložených slov majúca význam tvrdý, tvrdosť, suchý, suchosť.

sklerodaktýlia

- sklerodermia postihujúca prsty.

sklerodermia

- autoimunitná choroba, chorobné zväčšenie a stuhnutie kožného väziva.

sklerofyt

- rastlina prispôsobená suchému prostrediu zmenšenou plochou transpirujúcich orgánov.

sklerokarp

- sklerenchymatické vrstvy oplodia (napr. lieskový oriešok), kamenné oplodie.

sklerometer

- prístroj na určovanie tvrdosti nerastov.

skleroproteín

- nerozpustná vláknitá bielkovina, súčasť väzivových a podporných tkanív.

skleroskop

- prístroj na meranie tvrdosti materiálu (kovu) na základe odskoku skúšobného telieska od skúšaného materiálu.

sklerotický

- zatvrdlý, skôrnatený.
- zabúdavý.

sklerotik
sklerotička

- človek trpiaci sklerózou.

sklerotinóza

- sklerotinosa; choroba rastlín prejavujúca sa hnilobou.

sklerotizácia

- stav, kedy sa po vstreknutí špeciálneho roztoku injekciou do postihnutej žily táto žila zlepí a zanikne. Používa sa u menších varixov, tzv. metličiek.
- proces vedúci ku kôrnateniu.

sklerócium

- tvrdý hľuzovitý útvar tvorený spleteninou hýf podhubia.

skleróm
rinoskleróm

- dlhotrvajúce infekčné ochorenie nosa a dýchacích ciest.

sklerón

- zliatina hliníka s meďou, zinkom a lítiom vhodná na mechanické opracovanie.

skleróza
sklerosa

- chorobné tvrdnutie tkaniva alebo orgánu, napr. mozgu, stien ciev.

skleróza, amyotrofická laterálnakotva
(ALS)
Lou Gehringova choroba

- neliečiteľné degeneratívne ochorenie pohybových nervov, nervových buniek mozgu a miechy. Postihnutá osoba sa praktocky nemôže hýbať.
V pokročilom štádiu negatívne ovplyvňuje aj dýchanie pacienta.

skleróza multiplex

- Skleróza multiplex je chronické neurologické ochorenie postihujúce nervový systém, ktoré vedie k poruchám hybnosti, zraku, pamäti, vylučovania, priestorovej orientácie, závratom, neistote pri chôdzi atď. Najčastejšie postihuje ľudí v produktívnom veku, zväčša okolo dvadsiatky a štyridsiatky. Príčiny vzniku choroby nie sú presne známe. Predpokladá sa, že môže byť dôsledkom genetickej predispozície, porúch imunity, infekcie, stresu, úrazu. Svoje vraj možno zohráva aj zemepisná šírka. Čím ďalej od rovníka, tým je ochorenie častejšie, takže sa uvažuje o súvislosti s dĺžkou slnečného svitu či rozdielnou stravou. Sú aj teórie, že niektoré ihličnaté lesy v severských krajinách vylučujú látky, ktoré môžu prispieť k ochoreniu. Zatiaľ sú to však len hypotézy. Pre ochorenie je typické, že prebieha v stavoch zlepšenia a zhoršenia, u malej skupiny pacientov zhoršovanie pretrváva od prvých príznakov. Súčasná medicína nedokáže sklerózu multiplex vyliečiť, vie však pribrzdiť jej priebeh, zmierniť bolesti a oddialiť nástup znehybnenia, ktorého sa chorí najviac obávajú. Vďaka modernej liečbe nie každý chorý skončí na vozíku, odhady hovoria, že po dvadsiatich piatich rokoch trvania choroby je to okolo desať až pätnásť percent chorých.

skléra

- biela tuhá väzivová blana očnej gule prechádzajúca vpredu do rohovky, bielko.

sklo

- tuhá, obyčajne priehľadná hmota majúca značnú tvrdosť, ale i krehkosť.
- predmet z tejto hmoty, obyčajne vo forme tabuľky (napr. na okne ap.).
- beztvárny tuhý roztok podvojných kremičitanov s prebytočným kysličníkom kremičitým, vyrobený žiarovým spôsobom.
- sklená hmota obyčajne v tvare šošovky s optickými účinkami.

sklo, absorpčné

- druh skla používaného v tmavých ochranných okuliaroch.

sklo, achátové

- mramorované viacfarebné sklo napodobňujúce brúsený achát.

sklo, alabastrové

- zakalené biele sklo vzhľadu prírodného alabastru.

sklo, astralitové

- tmavé sklo s červenými lesklými lupienkami používané predovšetkým na výrobu niektorých druhov gombíkov a ťažítok.

sklo, katedrálne

- sklo priesvitné, ale nepriehľadné liate sklo s lastúrnatým povrchom, na rube rozrušené drobným zrnením, používané v bytovom príslušenstve a na dekoračné ciele.

sklo, kobaltové

- sklo modro sfarbené kobaltmi.

sklo, kompozičné

- ľahko taviteľné, silne olovnaté sklo s vysokým indexom lomu, používané najmä v bižutérii na výrobu napodobenín drahokamov, kompozícia, štras.

sklo, laboratórne

- sklo so zväčšenou chemickou a tepelnou odolnosťou, chemické sklo.

sklo, luxferové

- sklo so zvlneným povrchom.

sklo, nitkové

- reticelli.

sklo, kovové

- amorfná forma kovu. Kovy bežne kryštalizujú pri prechode z tekutej do pevnej štruktúry do kovovej mriežky. Amorfné formy, sklá, nemajú mriežkovitú štruktúru, ale štruktúru akoby zamrznutej tekutiny.

sklo, kremenné

- tavený kremeň. Používa sa v chemických laboratóriách a priemysle.

sklo, mariánske

- väčšie priehľadné dosky sadrovca.

sklo, odrazové

- biely alebo farebný sklenený terč, dobre odrážajúci svetlo. Používa sa ku označovaniu obrysov cestných vozidiel a okrajov ciest, na dopravných značkách apod.

sklo, organické

- plexisklo.

sklo, sférocylindrické

- (v očnej optike) ktorého jedna plocha je sférická a druhá torická (používaná pri astigmatizme).

sklo, torické

- vznikajúce kombináciou dvoch rozličných krivostí na tej istej ploche.

sklo, uviolové

- prepúšťajúce vyše polovice tzv. biologických lúčov, používané na zasklievanie nemocníc, skleníkov, na ortuťové výbojky a pod.

sklo, vodné

- rozpustené alkalické kremičitany, roztok kremičitanu sodného a draselného alebo zmes oboch.

sklobetón

- kombinované stavivo zo skla a železobetónu, železobetónová rebrová konštrukcia, v ktorej je železobetónová doska nahradená sklenými tvárnicami, používaná tam, kde je výhodná priesvitnosť konštrukcie.

sklolaminát

- výrobok z organických plastov vystužený sklenným vláknom.

sklon dráhy

- v astronómii uhol, ktorý zviera rovina obežnej dráhy so základnou rovinou danej sústavy. Značí sa i.
V prípade Slnečnej sústavy je Slnečnou rovinou rovina ekliptiky.
V prípade exoplanét je touto rovinou rovina obežnej dráhy Zeme.

sklovec

- rôsolovitá hmota, ktorá vypĺňa oko.

sklovina

- látka podobná sklu, glazúra, napr. na povrchu keramických výrobkov.
- v anatómii veľmi tuhé tkanivo pokrývajúce povrch zubov.
- roztavené sklo v peci pri výrobe.

skoba

- hrubý kovový klinec na jednom al. oboch koncoch zahnutý do pravého uhla, slúžiaci na zavesenie alebo spojenie predmetov.

Skobla, Jaroslav

- ČR; vzpierač.
1932: zlatá medaila na LOH v Los Angeles.

skočka

- škodlivý hmyz, ktorý škodí najmä zelenine.

skočka kapustná
Haltica oleracea

- škodlivý hmyz, ktorý škodí najmä zelenine.

skočky

- v lyžiarskom slangu špeciálne lyže, ktoré sa používajú pri skokoch.

skočná

- český ľudový tanec v dvojštvrťovom takte.

Skoff, Horst

- Rakúsko; * 22. 8. 1968, † 7. 6. 2008 (infarkt v nevestinci); tenista.

skok, Axel-Paulsenov

- krasokorčuliarsky skok. Pôvodný jednoduchý sa prevádza s obratom 540 ° vo vzduchu, točeným v zmysle zakrivenia nájazdového oblúka (trojky), s odrazom z ľavej alebo pravej nohy pri jazd ev oblúku vpred na vnútornej hrane korčule, s dopadom na druhú nohu do oblúka v jazde vzad na vonkajšej hrane korčule.kotva

skokan volský
(Rana catesbeiana)

- americký druh skokana (žaby).

skoksovať

- vyrobiť koks rozkladnou destiláciou.

skoky, na lyžiach

- zimná športová disciplína.skáče sa do diaľky na lyžiach so špeciálneho mostíka, po ktorom sa pretekár spúšťa. Na konci mostíka je rampa, z ktorej odrazom pretekár prekonáva vzdialenosť vzduchom (letom, skokom). Prvý oficiálny rekord je z roku 1879 (Olaf Hauganna; Nórsko, 20 m).

skol

- pozdrav medzi lyžiarmi (zastaralé, zo švédštiny).
- prípitok na zdravie.

skolabovať

- zrútiť sa, utrpieť kolaps.

skolecit

- jednoklonný nerast, vodnatý hlinitokremičitan vápenatý, lúčovitý zeolit.

skolekodonty

- drobnohľadné zuhoľnatené čeľuste červov vyskytujúcich sa v morských usadeninách ordoviku.

Skolimowská, Kamila

- Poľsko; * 4. 11. 1982 (Varšava), † ?. 2. 2009 (po tréningu vo Vila Real de Santo Antonio (Portugalsko)); atlétka, kladivárka. Otec Robert (vzpierač). Matka Tereza (diskárka).
2000: víťazka na LOH v Sydney.
2001: 4. miesto na MS.
2002: 2. miesto na ME.
2004: 5. miesto na LOH v Aténach.
2006: 3. miesto na ME.
2007: 4. miesto na MS.
2007: vytvorila poľský rekord výkonom 76,83 m.

Skolimowský, Robert

- Poľsko; atlét, vzpierač. Manželka Tereza (diskárka). Dcéra Kamila (kladivárka).
Účasť na LOH 1980 v Moskve.

skolióza

- chorobné vychýlenie chrbtice do strany. Môže byť vrodená alebo spôsobená rôznymi chorobami chrbtice, chrbtových svalov alebo nervov.

skolofor

- špeciálna zmyslová bunka, súčasť ústrojenstva na vnímanie mechanickej a zvukovej vibrácie.

skombinovať

- zostaviť celok spojením nejakých častí.

skomoroch

- ruský kočovný herec (najmä v 15. – 17. storočí) vystupujúci aj v úlohe speváka, akrobata, tanečníka a i.

skomplikovať

- urobiť komplikovaným, zložitým, spletitým, ťažko riešiteľným.

skomponovať

- vytvoriť nejaké umelecké dielo, obyčajne hudobné.

skompromitovať

- uškodiť dobrému menu, vážnosti niekoho, niečoho.

skoncentrovať

- vykonať. koncentráciu, sústrediť.

skoncipovať

- zostaviť náčrt listu, spisu, vedeckého alebo umeleckého diela a pod.

skonfiškovať

- zhabať majetok v prospech štátu.
- zhabať noviny alebo knihu.
- zakázať predaj novín alebo knihy

skonfrontovať

- vykonať konfrontáciu, porovnať.

skonkretizovať

- urobiť konkrétnym, realizovať, uskutočniť, zhmotniť.

skonkrétnieť

- stať sa konkrétnym, konkrétnejším.

skonkrétniť

- urobiť konkrétnym, konkrétnejším.

skontaktovať sa

- nadviazať kontakt, spojenie, vstúpiť do styku.

skonto

- druh zľavy poskytovaný napr. pri platbe hotovosťou.

skontovať

- (z)realizovať skonto.

skontrácia

- zúčtovanie a kompenzácia vzájomných pohľadávok a dlhov na bežnom účte medzi dvoma stranami.

skontro

- preskúmanie číselnej správnosti zápisov v pokladničnej knihe a zistenie pokladničnej hotovosti.

skontrovať

- (u)robiť skontro.

skoordinovať

- vykonať koordináciu niečoho, zladiť, uviesť do súladu.

Skopeček, Jan

- ČR; herec. Filmografia: Kameňák; Parta hic; Tři chlapi v chalupě.

skopolamín

- rastlinný alkaloid nachádzajúci sa v niektorých druhoch čeľade ľuľkovitých (napr. v skopolii kranskej), s utišujúcim a uspávajúcim účinkom (podľa talianskeho prírodovedca G. A. Scopoliho).

skoptofília

- voyeurizmus.

skorbut
scorbutus

- avitaminóza C. Prejavuje sa únavou, krvácaním z ďasien a poklesom odolnosti organizmu proti infekcii.

skordatúra

- iné ladenie strún, ako býva obvyklé.

skorigovať

- opraviť vecné, jazykové a pravopisné chyby v texte, v reči.
- napraviť, opraviť.

skorocel
Plantago lanceolata

- liečivá rastlina z čeľade skorocelových. Veľmi dobrý na vykašliavanie alebo nádchu, lebo telo zbavuje hlienov. Má upokojujúce účinky pri bolesti pľúc či priedušiek a pri žalúdočných či iných interných ťažkostiach. Čerstvé listy prikladáme na rany, popáleniny, vredy či pomliaždeniny. Prvá pomoc pri uštipnutí hadom. Proti kašľu a na dýchacie cesty je výborný skorocelový sirup.

skorocel väčší
Plantago major

- liečivá rastlina s prízemnou ružicou listov, z ktorej vyrastá stvol.

skorodit

- kosoštvorcový nerast lesklej zelenej farby, vodnatý arzeničnan železitý.

skoropis

- ruské bežné spojované písmo, ktoré vzniklo zjednodušením cyriliky na používanie v korešpondencii, v období od 14. do konca 18. storočia.

Skorpiovenator bustingorryi Canale et al., 2008

- druh argentínskeho teropoidného dinosaura.

skorumpovaný

- mravne pokazený, najmä podplácaním.

skorumpovať

- mravne skaziť, obyčajne podplácaním.

skorumpovať sa

- mravne sa skaziť, podľahnúť korupcii.

skoruša
skorušina
skorušie

- jarabina.

skorúch

- rastlina oskoruša.

skoryl

- klencový nerast, zásaditý kremičitan a boritan sodíka, najznámejší čierny turmalín.

Skorzeny, Otto

- Nemecko; 12. 6. 1908 (Viedeň) - 7. 7. 1975 (Madrid); veliteľ jednotiek SS, vojnový zločinec. 1938: vstupuje ako dobrovoľník do elitnej jednotky SS Leistandarte. Po vojne utiekol z amerického zajatia.

Skořepa, Zdeněk

- ČR; * 10. 8. 1976; hokejista.

Skořepová, Luba
Ljuba Skořepová

- ČR
* 21. 9. 1923 (Náchod)
herečka.
1948: členka činohry ND v Prahe. Autorka ôsmych kníh o prírode, divadle, hercovh, astrológii, mágii.
Dielo:
Kam jste ukryla svá křídla (hra).

skotóm

- výpad časti zorného poľa.

Skou, Jens Christian

- Dánsko; * 1918; lekár. 1997: Nobelova cena za chémiu.

Skoumal, Aloys

- ČR; 19. 6. 1904 - 4. 7. 1988; prekladateľ, literárny a divadelný kritik. Prekladateľ z angličtiny (Shakespeare, Swift, Thackeray, Kipling, Huxley) a nemčiny. 1946 - 1950: kultúrny atašé v Londýne.

skólia

- starogrécky spoločenský popevok folklórneho pôvodu spievaný pri sympóziu.

skóre

- okamžitý stav alebo výsledok zápasu.

skórovať

- dosiahnuť bod (gól a pod.) a tým upraviť skóre.

skrachovaný

- taký, ktorý skrachoval.
- ktorý bol postihnutý bankrotom.

skrachovať

- utrpieť úplný nezdar, zrútiť sa.
- urobiť úpadok, krach.

skramasax

- krátky mečík s jednou reznou hranou a dlhou rukoväťou, bodná i sečná zbraň, ktorú používali najmä Frankovia.

skrambler

- menič sledov bitov vysielaných modemom do dátového spoja.

skraper
skrejper
scraper

- stroj na zemné práce (zoškrabovanie a premiestňovanie zeminy).

Skrbenský z Hříště, Lev

- ČR; 1899 - 1916: pražský arcibiskup. 1916 - 1920: olomoucký arcibiskup.

skrčenec

- hrob zo staršej doby bronzovej. Mŕtvi sú pochovávaní v skrčenej polohe, majú nohy pritiahnuté k telu. Muži sú v hrobe uložení hlavami k západu, ženy hlavami k východu.

skreble
scrabble

- hra, pri ktorej hráči skladajú slová do vyznačených políčok z písmen, ktoré majú pridelené rozdielne bodové hodnoty.

skreč
scratch

- zrušenie výsledku športového stretnutia pre porušenie pravidiel.
- vzdanie sa bez boja, napr. z dôvodu zranenia.

skrečovať

- skrečom vzdať alebo zrušiť.

skreening, mamografický

- plošné preventívne vyšetrenia prsníkov u populácie žien v istej vekovej hranici (nad 40 rokov) ako prevencia proti rakovine prsníka.

skrejper
skraper
scraper

- stroj na zemné práce (zoškrabovanie a premiestňovanie zeminy).

Skrejšovský, Jan Stanislav

- ČR; 6. 1. 1831 (Libišany) - 14. 10. 1883 (Viedeň); novinár a politik. 1862: vydavateľ listu Politik.

skript

- záznam o priebehu natáčania, filmovania.
- tlačové písmo napodobňujúce ručné písanie alebo kreslenie štetcom a pod., používané na tlačovinách spoločenskej povahy, v reklamných a časopiseckých titulkoch a pod.

skriptá

- učebné texty vysokých škôl.

skriptér
skriptérka
skriptka

- spolupracovník režiséra, ktorý robí skript.

skriptor

- kedysi titul pisára, úradníka knižnice.

skriptórium

- stredoveká pisárska dielňa alebo škola.

skriptúra

- plnohodnotný a vo všetkých smeroch uplatniteľný cenný papier.
- písomné dielo, písomnosť, listina, spis.

skríning
screening

- metóda vyhľadávania včasných foriem choroby alebo odchýlok od normy v danej populácii formou testov.

skrofuloderma
škrofulóza

- tuberkulózne ochorenie lymfatických žliaz, najmä krčných.

skrofulóza

- tuberkulózny zápal lymfatických uzlín.

skrotokéla

- miešková prietrž.

skrótum
scrotum

- miešok, kožný vak, v ktorom sú uložené semenníky s nadsemenníkmi.

skruber

- zariadenie na čistenie vysokopecných plynov vodnou sprchou, sprchová veža.

skrumáž

- shluk, tlačenica.

skrutátor
skrutátorka

- sčítavateľ hlasov pri volebnom (hlasoovacom) akte.

skrutínium

- sčítanie hlasov pri voľbách.

skrutka, Archimedova

- zariadenie v podobe skrutky (závitu) na čerpanie vody. s

skrutkovnicakotva

- priestorová krivka opisovaná bodom otáčajúcim sa rovnomerne okolo pevnej osi a posunujúcim sa v smere tejto osi.

skruž

- v baníctve nosník obyčajne ohnutý do kruhu.
- dočasná i trvalá výstuž, ako šablóna pri betónovaní jamy, chodieb v bani ap.

Skružný, Roman Elmar

- ČR
* 1932
† 30. 3. 2004
symbol povojnového nacizmu v ČR.
Otec Josef (spisovateľ, scenárista).
1989: vedúca osobnosť českých národných socialistov.

Dielo:
Vzkaz Skružný.

Skuhravý, Tomáš

- ČR
* 7. 9. 1965
futbalista.
1983 - 84: Sparta Praha.
1984 - 1986: Cheb.
1986 - 1990: Sparta Praha.
1990 - 1995: FC Janov.
1995 - 1996: Sporting Lisabon.
135 gólov. Najlepší strelec v histórii v FC Janov (59 gólov v lige).

Skujiňš, Zigmunds

- Lotyšsko
* 1926
spisovateľ, novinár.

Dielo:
Pán v najlepších rokoch
1961: Kolumbovi vnukovia
Fornarina
Striebristé oblaky
Nahota
Pamäte mladého muža.

skul

- cvičná vesliarska športová loď.

skulér

- vesliar na párovej lodi.

skulovanie

- veslovanie párom vesiel.

skulptácia

- zdobenie sochami.

skulptívny

- týkajúci sa sochárskych diel vytváraných odoberaním hmoty zo základného bloku materiálu.

skulptor

- sochár.

skulptúra

- plastika, výtvor sochára, socha. Vzniká odoberaním hmoty zo základného bloku materiálu.
- sochárstvo ako druh výtvarného umenia zobrazujúceho skutočnosť a umelecké predstavy priestorovým objektom.

skunk

- americká kunovitá šelma rodu Mephitis vystrekujúca v nebezpečí ostro páchnucu tekutinu. Lovená pre veľmi cennú kožušinu.
- kožušina zo skunka.

Skupa, Josef

- ČR; 16. 2. 1892 - 8. 1. 1957; bábkar.

Skupina 42kotva

- ČR; spojenie výtvarníkov a básnikov v Čechách, ktoré vzniklo v roku 1942. Jej členmi boli Jiřina Hauková (básnička), Jiří Kolář (básnik), Ivan Blatný (básnik), Josef Kainar (básnik), František Hudeček (výtvarník), Kamil Lhoták (výtvarník), Jan Kotík (výtvarník); Fr. Gross, F. Hudeček, J. Kotík, K. Lhoták, Bohumír Matal, J. Smetana, K. Souček, L. Zívr, M. Hák, J. Kolář, básníci Ivan Blatný, Jan Hanč, Jiřina Hauková, Josef Kainar, teoretik J. Chalupecký a iní.

akupina, acylová

- pozri acyl.

skupina, aldehydická

- skupina obsiahnutá v molekule aldehydov.

skupina, austronézska jazyková

- súhrný názov indonézskych, polynézskych a melanézskych jazykov.

skupina, etnická

- historicky vzniknutá sociálna skupina spoločného pôvodu a jazyka so zvláštnymi kultúrnymi znakmi.

skupina, etnografická

- časť národnosti alebo národa so spoločnými zvláštnymi znakmi kultúrneho i hospodárskeho života a jazyka.

skupina, karboxylová

- karboxyl.

skupina, referenčná

- v sociológii skupina, ktorá ovplyvňuje správanie jedinca.

skupiny galaxií

- sústava desiatok galaxií.

skupiny, krvné

- dedičné vlastnosti, ktoré sú na ľudských červených krvinkách. Značia sa veľkými písmenami A, B, AB a 0

skupiny, nátlakové

- záujmová skupina osôb, ktoré sa legálnymi i pololegálnymi prostriedkami (propaganda, podplácanie, poskytovanie finančných prostriedkov, atď. ) snaží ovplyvniť rozhodovanie orgánov politickej moci v súlade so svojimi záujmami.

skupština

- v juhoslovanskom prostredí snem, zhromáždenie.

skutterudit
smaltín

- štvorcový nerast, kovovolesklý arzenit kobaltu, dôležitá kobaltová ruda (podľa nórskeho náleziska Skutterud), smaltín.

skúška, klauzurná

- písomná skúška konaná pod dohľadom a za presne stanovených podmienok na určitých typoch škôl.

skúška, rigorózna

- rigorózum.

skúter

- kapotované jednostopé motorové vozidlo.

skúter, snežný

- vozidlo, zvyčajne pásové, s prednou riadiacou lyžou.

skúter, vodný

- zariadenie na spôsob skútra určené na jazdu na vode.

skvadra

- skupina, drúžstvo, tím.

skvalitniť

- urobiť kvalitným, kvalitnejším.

skvalitniť sa

- stať sa kvalitnejším, skvalitnieť.

skvér
square

- štvorhranný obytný areál s dopravnou obsluhou a s vnútorným malým parkom (prevzatý z anglickej stavby miest).

SkyCat
Hybrid Air Vehicle

- hybridný vzdušný dopravný prostriedok. Jedná sa o dve spojené vzducholode s tvarom cigary, akýsi vzdušný katamarán. Telesá oboch vzducholodí sú spojené krídlom, ktoré sa prejavuje niektorými aerodynamickými vlastnosťami podobným lietadlu. Vznikol letecký stroj plnený héliom. Autorom konštrukcie je Roger Munk.

skyeteriér

- najmohutnejšie krátkonohé plemeno teriérov s bohatou dlhou splývajúcou srsťou (podľa ostrova Skye v Hebridách).

skyfos

- antická grécka nádoba lievikovito sa rozširujúca, s jedným alebo dvoma uchami.
- v medicíne lievikovitý útvar.

Skylab 1

- USA; orbitálna stanica. Štart 14. 5. 1973 14:00 SEČ (bez posádky). Navedená na dráhu 427 - 439 km s periódou 93,18 min a sklonom 50,04 °. Počas navádzania sa zničil tepelný (meteorický) kryt stanice, utrhol sa jeden a zasekol druhý hlavný panel slnečných batérií. Posádky: 26. 5. 1973 - 22. 6. 1973, 1. Ch. Conrad, P. J. Weitz, J. P. Kerwin; 2. 28. 7. 1973 - 25. 9. 1973, A. L. Bean. O. K. Garriott, J. R. Lousma; 3. 16. 11. 1973 - 8. 2. 1974, G. P. Carr, E. G. Gibson, W. R. Pogue. Celková prevádzka 270 dní, z toho 171 v pilotovanom režime. 8. 2. 1974 vypnutá aparatúra. 11. 7. 1979 stanica zanikla v atmosfére nad Austráliou (neriadený zánik) po 2. 248 dňoch letu.

Skylab 2

- USA, kozmická loď typu Apollo. Štart 25. 5. 1973 14:00 SEČ. Dráha 50,04 °, perióda 89,59 min, výška 156 - 359 km, dĺžka letu 28 dní 0:49:49 hod, 476 obehov, posádka Ch. Conrad, P. J. Weitz, J. P Kerwin. Let na Skylab 1. Spojenie so Skylab 1 26. 5. asi 2: 54SEČ - 22. 6. 1973 11:55 SEČ. Pristátie 22. 6. 1973 14:50 SEČ.

Skylab 3

- USA; kozmická loď typu Apollo. Štart 28. 7. 1973 12:11 SEČ. Dráha 50,03 °, perióda 88,33 min, výška 159 - 230 km, dĺžka letu 59 dní 11:09:04 hod, 858 obehov, posádka A. L. Bean, O. K. Garrion, J. R. Lousma. Spojenie so Skylab 1 28. 7. 1973 20:40 SEČ - 25. 9. 1973 20:53 SEČ. Pristátie 25. 9. 1973 23:20 SEČ.

Skylab 4

- USA; kozmická loď typu Apollo. Štart 16. 11. 197315:01 SEČ. Dráha 50,04 °, perióda 88,22 min, výška 154 - 224 km, dĺžka letu 84 dní 1:15:32 hod, 1. 214 obehov, posádka G. P. Carr, E. G. Gibson, W. R. Pogue. Let na Skylab 1. Pristátie 8. 2. 197416:17 SEČ.

Skylla

- Taliansko; grécka osada založená v Kalábrii okolo roku 700 pred Kristom, dnes Scilla.

Skynet 1A

- Veľká Británia; vojenská stacionárna družica pre spojenie s jednotkami v Stredomorí a na Blízkom východe. Vynesená americkým nosičom. Štart: 22. 11. 1969; hmotnosť štartovná 242 kg; prevádzková 129 kg

Skynet 1B

- Veľká Británia; vojenská stacionárna družica pre spojenie s jednotkami v Stredomorí a na Blízkom východe. Nedostala sa na stacionárnu dráhu.

Skynet 2A

- Veľká Británia; vojenská stacionárna družica pre spojenie s jednotkami v Stredomorí a na Blízkom východe. Nedostala sa na stacionárnu dráhu.

Skynet 2B

- Veľká Británia; vojenská stacionárna družica pre spojenie s jednotkami v Stredomorí a na Blízkom východe. Vynesená americkým nosičom; štart: 23. 11. 1974; hmotnosť štartovná 242 kg; prevádzková 129 kg.

skyr

- islandské národné jedlo. Pripravuje sa tak, že sa súčasne varí odstredené mlieko, kyslé mlieko a syrislo z teľacieho slezu. Keď sa odleje syrovátka, ostáva skyr, zrnitá kaša. Syrovátka sa používa ako osviežujúci nápoj alebo ku nakladaniu mäsa.

skysurfer
skysuferka

- kto pestuje skysurfing.

skysurfing

- kĺzanie sa vo vzdušnom priestore po skoku z lietadla stojac na doske a nakoniec pristátie padákom.

Skýt
Skýtka

- príslušník pastierskeho kmeňa, ktorý žil v staroveku na trávnatých stepiach Eurázie.

skýtčina

- všeobecný názov pre skýtsko-sarmatské nárečia, ktoré existovali od 8. – 7. storočia pred n. l. do 4. – 5. storočia pred n. l. na území severného Počiernomoria; patrí do východnej skupiny iránskych jazykov a jej priamym potomkom je osetčina.

SLA

- Sudánska oslobodzovacia armáda.

slabbing
slabink

- valcovacie stolice na ploché ingoty.

slabika

- rytmická jednotka, na ktorú sa delí slovo pri vyslovovaní, obsahujúca samohlásku, dvojhlásku alebo slabikotvorné l, r.

slabing
slabink

- valcovacie stolice na ploché ingoty.

slabink
slabbing

- valcovacie stolice na ploché ingoty.

Slabý, Ján

- SR; politik. 2006: predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

slad

- vyklíčené zrno jačmeňa, surovina na výrobu piva.
- básnicky sladkosť.

sladičovec

- papraď strednej veľkosti s plazivým pakoreňom.

sladina

- vo včelárstve sladká šťava, nektár v kvetoch.
- v pivovarníctve nechmelený výluh sladu.

Sladkovský, Karel

- ČR; 22. 6. 1823 - 4. 3. 1880; politik a žurnalista. 1849 - 1857: väznený (v revolúcii 1848 zaujal postoj radikálneho demokrata). 1862 - 1872 a po roku 1875 poslanec českého snemu. Od roku 1863 predstaviteľ mladočeského prúdu. 1874: vedúca osobnosť Národnej strany slobodomyseľnej.

Sladký Kozina, Jan

- Jan Kozina.

slajd
slide

- diapozitív.
- pojazdná sedačka v závodných veslárskych člnoch.
- blana použivaná pri písaní a primom premietaní pri prednáškach.

slak

- drevená stena, plot.

slalom

- jazda medzi bránkami, tyčkami.
- kľučkovanie.

slalom, superobrovský

- slalom s dlhšou traťou ako obrovský slalom.

slalomár
slalomárka

- pretekár v slalome.

slalomky

- druh lyží na slalom.

slalomovka

- slalomová trať.

slam

- dve najvyššie hry v bridži (malý a veľký slam).
- tenisový turnaj ako súčasť série turnajov.

slam, malý

- hláška v bridži, že strana hodlá získař všetky zdvihy okrem jedného.

slam, veľký

- hláška v bridži, že strana hodlá získař všetky zdvihy.

slama

- suchá nadzemná časť obilia.

slama, kalcinovaná

- slama upravená kalcináciou.

slamiha

- rastlina s drevnatým pakoreňom a početnými ružicami prízemných listov rastúca na pieskovitých stráňach.

slamihovka

- vlnitá rastlina s plazivým pakoreňom bielej farby pôvodom z Austrálie, pestovaná niekedy i u nás.

slanec

- v pedológii málo úrodná pôda, z ktorej boli odplavené rozpustné soli.

slang

- nespisovný hovor pracovnej alebo záujmovej skupiny.

slangizmus
slengizmus

- slangový výraz.

slanina

- podkožná tuková vrstva u ošípaných, ktorá sa používa na prípravu pokrmov alebo na jedenie.

slanisko

- v pedológii pôda s veľkou koncentráciou ľahko rozpustných solí pri povrchu, solončiak.
- nádrž na soľ pre lesnú zver.

slanobyľ

- vysoká rastlina s rozvetvenými byľami šedozelenej farby, rastúca pri cestách, tratiach, na rumoviskách a pod.

slanorožec

- mäsitá zelená až šedozelená rastlina, zdanlivo bezlistá, rastúca. na slaniskách.

Slate, Jeremy

- USA; †19. 11. 2006; herec. Filmografia: 1969: Hell's Angels '69; One Life to Live (telenovela); The Aquanauts (TV seriál); Girls! Girls! Girls! (muzikál).

slatina

- močaristé miesto vznikajúce zarastením vodných plôch v nízkych polohách.
- druh rašelinovej pôdy v nižších zamokrených polohách.

Slaughter, Karin

- USA; spisovateľka. Dielo: Stigma.

Slavata, Vilém z Chlumu a Košunberka

- ČR; 1. 12. 1572 (Čestín Kostel) - 19. 1. 1652 (Viedeň); šľachtic. 1597: konvertoval ku katolíckej cirkvi. Odporca majestátu Rudolfa II. Jeden z miestodržiteľov defenestrovaných na Pražskom hrade v roku 1618 protestantmi.

Slavejkov, Petko Račev

- Bulharsko; 17. 11. 1827 (Tarnovo) - 1. 7. 1895; básnik a publicista. Autor prekladu novobulharskej biblie. Dielo: 1852: Pestrá kytica (Smesna kitka; bájka);

Slavia Praha

- ČR; futbalový klub. Založený 21. 1. 1896.

Slavian

- Slovan.

slavianofil

- prívrženec ruského slavianofilstva.
- priateľ Slovanstva (rusky slavianstvo), stúpenec slovan. vzájomnosti, slavofil, slovanofil.

slavianofilstvo

- ruské myšlienkové hnutie v 19. storočí absolutizujúce odlišnosť historických tradícií Ruska a vyzdvihujúce svojráznosť ruskej pravoslávnej kultúry (proti západníkom) (podľa ruského slavianin – Slovan).
- oddanosť myšlienke slovanskej vzájomnosti.

slavianofóbia

- zarytý odpor voči všetkému slovanskému.

Slavianstvo

- Slovania, Slovanstvo.

Slavický, Stanislav

- ČR; 2003: veľvyslanec na Filipínach.

slavikum

- kniha, listina alebo článok v slovanskom jazyku alebo týjajúci sa slovanských národov.

slavista
slavistka

- odborník v slavistike.
- poslucháč slavistiky.

slavistika

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, históriou a kultúrou slovanských národov (podľa latinského Slavus – Slovan).

slavizácia

- poslovančovanie, poslovančenie, slavizovanie.

slavizmus

- slovanský ráz; slovanstvo (podľa latinského Slavus – Slovan).
- jazykový jav vzniknutý pod vplyvom niektorého iného slovanského jazyka.
- slovanský prvok v neslovanskom jazyku alebo texte.

slavizovať

- dod(á)vať slovan. ráz, poslovančovať, poslovančiť (podľa latinského Slavus – Slovan).

slavizovať sa

- stávať sa, stať sa slovanským, prijímať, prijať slovan. ráz, poslovančovať sa, poslovančiť sa.

Slavíček, Antonín

- ČR; 16. 5. 1870 (Praha) - 1. 2. 1910 (Praha, samovražda); maliar. 1899 - 1900: viedol krajinársku školu na AVU. Zakladateľská osobnosť českého impresionizmu.

Slavík, František

- ČR; 1876 - 1957; mineralóg, profesor Univerzity Karlovej.

Slavík, Jan

- ČR; † 1978; historik. Podľa neho bol Lenin vlastne pokračovateľom blanquizmu.

Slavík, Martin

- ČR; * 21. 9. 1979; futbalový brankár.

Slavík, Tomáš

- ČR; * 29. 4. 1981 (Jilemnice); lyžiar. 2003: 3. miesto na Svetovej univerziáde.

Slavínský, Vladimír

- ČR
* 1890
† 1949
režisér.
Manželka Lída (* 1908, † 1970).

Réžia:
1919: Láska je utrpení (filmová prvotina)
1948: Dnes neordinuji
Rozkošný příběh
Falešná kočička
Dědečkem proti své vůli
Přítelkyně pana ministra
Muži nestárnou
Poslední mohykán.

slavistika

- veda o slovanských jazykoch, literatúre a kultúre.

slavjanofil

- slávofil; obdivovateľ Slovanov a všetkého sloovanského.

Slavník, Vojtěch

- 956 - 997: pražský biskup. Odchodom pod ochranu saských kráľov sa vyhol zavraždeniu, keď jeho rod nechal vyvraždiť Boleslav II. Přemysl. Zahynul pri misii k pohanským Prusom. Neskôr bol prehlásený za svätého. V poľských krajinách sa stal obdobným symbolom, ako v Čechách svätý Václav.

slavofil

- slovanofil, slavianofil.

Slavónia
Slavónsko

- kraj v severnej Juhoslávii.

Slayton, Donald Kent

- USA; * 1. 3. 1924 (Sparta); astronaut. Let na Apollo ASTP (Sojuz - Apollo).

sláčik
slák

- nástroj s napnutými konskými vlasmi, ktorého trením o struny sa vyludzujú tóny.

Sládek, Miroslav

- ČR
* 1989
† 2000: predseda Združenia pre republiku - Republikánskej strany Československa.
2001 - ?: predseda Republikánov Miroslava Sládka.

Sládková, Věra

- ČR
† 1. 4. 2006
spisovateľka.

Dielo:
Vlak dětství a naděje (1985: sfilmované);
1964: Černé vlaštovky;
1969: Klec;
1982: Kouzelníkův návrat (výbor poviedok).

slák
sláčik

- nástroj s napnutými konskými vlasmi, ktorého trením o struny sa vyludzujú tóny.

Sláma, Bohdan

- ČR
režisér.

Filmografia:
2005: Štěstí (1. miesto na 53. medzinárodnom festivale v San Sebastiane);
Venkovský učitel (Český lev 2009 za scenár).

Slánský, Rudolf

- ČSR
* 31. 7. 101 (Nezvěstice)
† 3. 12. 1952 (Praha; popravený)
politik.
Syn Rudolf. Dcéra Nadežda (* 1943; 1943: ako polročná unesená. Nikdy sa nenašla).
1921: člen KSČ. Člen exilového vedenia KSČ v Moskve.
1945 - 1951: generálny tajomník ÚV KSČ.
?. 9. 1951: zatknutý; účastník procesu s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami.

Slánský, Rudolf

- ČR
* 6. 2. 1935 (Praha)
† 17. 4. 2006;
diplomat (1990 - 2004), bývalý disident.
Otec Rudolf.
Počas 2. svetovej vojny s rodičmi v Moskve.
1968: vstup do KSČ.
1969: kvôli aktivite počas pražskej jari vylúčený z KSČ. Signatár Charty '77.
2004: veľvyslanec v SR.

Sláv

- Slovan.

Sláva
Slávia

- bohyňa, ochrankyňa Slovanov.

Slávia

- ČR
pražský športový klub.
1945: počas Pražského povstania (5. 5. 1945) zhorel štadión na Letnej.
1951: z provizórneho štadióna na Letnej sa klub sťahuje do Edenu (kvôli stavbe Stalinovho pomníka na Letnej). Klub istú dobu niesol i názov Dynamo.
2003: zbúraný provizórny štadión v Edene.
- Sláva; bohyňa, ochrankyňa Slovanov.

Slávik, Jaroslav

- SR
* 28. 1. 1976 (Poprad)
sánkár.

slávizmus

- slovanstvo.

slávka

- morský lastúrnik s modrastými trojhrannými lastúrami (Mytilus).

slávnosť, Tarská

- Írsko; slávnosť oslavujúca pri korunovácii írskeho kráľa rituálny sobáš s bohyňou zvrchovanej moci nad Írskom.

slávofil

- slavjanofil; obdivovateľ Slovanov a všetkého sloovanského.

SLC24A5

- ľudský gén, ktorý rozhoduje o farbe pleti. Objavila ho Keith Cheng (USA). Gén modifikuje štruktúru melanozómov.

SLD

- Poľsko; politická strana, Zväz demokratickej ľavice.

sledge-hokej

- športová disciplína telesne postihnutých, ktorí hrajú klasický hokej na ľadovej ploche v špeciálne upravených sánkach, ktoré sú opatrené korčuľami.

sledovač, katódový

- elektrónkový zosiľovač, u ktorého sa získava výstupný signál v katóde elektrónky. Prednosťou tohto zapojenia je vysoká vstupná a nízka výstupná impendancia.

sleď obyčajný
Clupela harengus

- morská ryba žijúca v severných moriach.

sleevenote

- informačný text k hudobnej nahrávke na obale nosiča alebo v podobe priloženej brožúrky.

slemeno

- hrebeňová čiara spájajúca vrcholy a sedlá pohorí.

slendag

- jávsky strunový nástroj z trstinovej rúrky.

slengizmus

- slangizmus; slangový výraz.

Slepčík, Ján Ačo

- ČR
† 15. 3. 2008hudobník rómskeho pôvodu.
Manželka Magda († 1999).
Albumy:
2004: Gypsy Songs.

Slepička, Miroslav

- ČR; * 10. 11. 1981; futbalista. 2006, 2007: Sparta Praha.

slez

- štvrtá a posledná časť žalúdka prežúvavcov.
- rastlina s drobnými ružovými kvetmi.

Slezan
Slezanka

- obyvateľ Sliezska.

Slezáček, Juraj

- SR; * 14. 1. 1943; herec.

slezina

- je jedným z hlavných filtrov krvi. Nachádza sa pod rebrami na ľavej strane tela. Za normálnych okolností sa nedá nahmatať, pri ochorení sa však zväčšuje. Slezina zneškodňuje nielen červené krvinky, ale i rôzne abnormálne telieska plávajúce v krvnom prúde. Hrá dôležitú úlohu pri zbavovaní sa tela od škodlivých baktérií. Napomáha tiež pri tvorbe protilátok. Keď je kostná dreň chorá, slezina sa spolu s pečeňou podieľa aj na tvorbe červených krviniek. Ľudia s poškodenou alebo odstránenou slezinou bývajú náchylnejší na infekcie.

slezinník červený
Asplenium trichomanes

- rod papradí.

slide
slajd

- diapozitív.
- pojazdná sedačka v závodných veslárskych člnoch.
- blana použivaná pri písaní a primom premietaní pri prednáškach.

slieň

- usadená hornina príbuzná ílu, obsahujúca uhličitan vápenatý.

slieňovatka

- druh vápenatej pôdy, rendzina.

slieňovec

- pevný íl s prímesou. uhličitanu vápenatého.

Sliezsko

- kraj severovýchodne a východne od Krkonôš a Jeseníkov, rozprestierajúci sa na území ČR, Poľska a Nemecka.
- Poľsko; po niekoľkých plebiscitoch bola v roku 1919 predaná väčšia časť Sliezska Poľsku, menšia časť sa stala súčasťou Československa.

slimák

- Helix; zoologický druh suchozemských pĺžov s ulitou.
- Gastropoda; trieda mäkkýšov. Telo väčšinou ukryté v ulitách, z ktorej vystrkujú iba nohu a hlavu. Žijú v moriach, sladkej vode a na súši.
- kochlea; súčasť vnútorného ucha. Má tvar slimáka. Ke naplnený tekutinou. Prenášajú chvenie zo strienka a kovadlinky na Cortiho orgán.

slimák kropenatý

- Cantareus aspersa, pĺž.

slimák záhradný

- pestovaný ako gastronomická lahôdka.

sling

- miešaný nápoj zo sladkého likéru, liehoviny (džinu), cukru a zvyčajne citrónovej šťavy.

slinivka brušná

- pankreas; žľaza s vnútornou i vonkajšou sekréciou. Leží v ohbí, ktoré tvorí začiatok tenkého čreva (za žalúdkom). Produkuje hormóny inzulín a glikagon. Pri onemocnení býva najčastejšie postihnutá cukrovkou (diabetes).

slinovanie

- vytváranie zliatin zo zmesí práškových kovov alebo karbidov tlakom za tepla.

slip

- v lodiarstve zariadenie na spúšťanie lodí na vodu al. ich vyťahovanie na breh; na veľrybárskych lodiach zariadenie na vyťahovanie úlovku na palubu, sklz.
- v letectve rozdiel medzi veľkosťou stúpania vrtule a skutočným posunom vpred, sklz vrtule.

Slipher, Vesto

- 1914: zisťuje v spektrách špirálnych hmlovín červený posun spektrálnych čiar.

sliper
slipper

- domáca obuv, trepka, pantofľa, ľahká črievica, nízka obuv bez šnurovania a zapínania.

slipper
sliper

- domáca obuv, trepka, pantofľa, ľahká črievica.

slips
slipy

- pánske spodné prádlo.

slipy
slips

- pánske spodné prádlo.

Sliwenko, Oxana

- Rusko; vzpieračka.
2008: 2. miesto na LOH v Pekingu vo vzpieraní v hmotnostnej kategórii do 69 kg.

sliz, žabí

- sekrét vylučovaný pokožkou žiab. Chráni kožu pred mikróbmi, pliesňami.

sliznica

- vnútorná výstelka orgánov.

Slíva, Oldřich

- ČR; * 1946; akademický sochár. Autor sklárskej tvorby.

slncovka Douglasova
Eschscholtzia Douglasli

- rôznofarebná záhradná rastlina so zrastenými kalichmi.

slnečnica ročná
Helianthus annuus

- rastlina s veľkými zltými kvetmi pestovaná pre olejnaté semená.

slnečník

- dámsky dáždnik potiahnutý obyč. svetlou alebo pestrou látkou a slúžiaci na ochranu pred slnkom.

Slnkokotva

- ústredná hviezda našej Slnečnej sústavy. Vek 4,6 miliardy rokov (životnosť asi 13 miliárd rokov). Stredná vzdialenosť od Zeme je 149.597.892 ±10 km (astronomická jednotka; svetlo letí na Zem 8,3 minúty); jasnosť - 26,8 magnitúdy, absolútna jasnosť 4,77, hmotnosť 1,987. 1030 kg (=99,78% hmotnosti Slnečnej sústavy), priemer 1. 392.000 km, hustota 1,41 g/cm3, tiažové zrýchlenie g=273,98 m/s² (28x väčšie ako na Zemi), siderická rotácia 25,36 dňa, rotácia vzhľadom k Zemi (k rovníku) 27,3 dňa; teplota v jadre 15 miliónov °C; povrchová teplota 5. 500 °C; zloženie 70% vodíka, 28% hélia, ďalej kyslík, uhlík, hliník, sodík, chróm, fosfor. Obežná doba okolo centra Galaxie: 225 miliónov rokov. Vzdialenosť od centra Galaxie: 26.000 LY, leží na okraji ramena Persea a Oriona. Stavba telesa: jadro: priemer 450.000 km. Teplota 15.000.000 °C. V ňom prebieha reakcia, ktorou sa zo Slnka uvoľňuje energia. Jedná sa o reakciu tzv. protón/protónový reťazec - jadrá atómov vodíka sa zlučujú na jadrá atómov hélia pri súčasnom uvoľňovaní energie. Jadro má silu asi pol milióna km. Konvektívna zóna (konvenkčná vrstva): vo vzdialenosti asi 0,8 polomeru Slnka sa menia fyzikálne podmienky - teplota nestačí na ionizáciu plynov a voľné elektróny sa začínajú spájať s jadrami na neutrálne atómy. Táto vrstva má silu asi 200.000 kilometrov a energia sa v nej šíri zvukovými, magnetohydrodynamickými a gravitačnými vlnami; fotosféra: má silu asi 300 kilometrov. Na jej spodnom konci s teplotou asi 6.000 °C prestáva pôsobiť vztlaková sila ktorá spôsobuje konvekciu (premiešavanie). S výškou klesá hustota a vztlak plynov. Stotožňujeme ju s povrchom Slnka. Z fotosféry sú vyvrhované protuberancie, oblaky plazmy ovládané magnetickými poliami; chromosféra: Má silu 10 - 15.000 kilometrov. Je to riedka vrstva tesne priliehajúca k fotosfére; koróna: vonkajšia časť riedkej slnečnej atmosféry, ktorá nemá ostré hranice a zasahuje hlboko do Slnečnej sústavy.

slnko, aktívne

- Slnko vykazujúce aktivitu.

slnko, horské

- vžitý názov pre ortuťovú výbojku vydávajúcu ultrafialové žiarenie.

slnko, nepravékotva

- vzniká lomom lúčov v ľadových kryštáloch. Slnom prechádza biely (paraheletický) kruh sklenutý nad horizontom a na ňom. Po oboch stranách Slnka sú jasne viditeľné sveteľné škvrny, zvané parahelia. Obdobný jav je možné počas mrazivej noci pozorovať i u Mesiaca.

slnkomer

- meteorologický prístroj na zaznamenávanie slnečného svitu.

slnovrat

- doba okolo 21. júna a 21. decembra, keď je najdlhší a najkratší deň.

slnovrat, letný

- doba okolo 21. júna, keď je najdlhší deň.

slnovrat, zimný

- doba okolo 21. decembra, keď je najkratší deň.

Sloan, sir Hans

- Veľká Británia; 1660 - 1753; lekár. 1753: odkázal svoju knižnicu a zbierku starožitností (79.575 exponátov) národu, čím položil základy Britského múzea.

slobodomurárstvo

- nábožensko - etický smer, ktorý vznikol začiatkom 18. storočia v Anglicku. Pozri slobodní murári.

sloboda, akademická

- zásada slobodnej výuky a bádania na univerzitách (od stredoveku).
- súbor práv študentov.

slobodáreň

- dom s bytmi pre slobodných.

slobodáš

- slobodný človek za poddanstva.

slobodník

- poddôstojník najnižšej hodnosti.
- slobodný človek za feudalizmu.

slobodomurár

- slobodný murár.

slobodomurárstvo

- nábožensko-etický smer, ktorý vznikol začiatkom 18. stor. v Anglicku, dnes jedno z najreakčnejších hnutí v kapitalistických štátoch.

slogan

- reklamné heslo, módne heslo.

sloh

- spôsob organizácie jednotlivých prvkov v ucelenú jednotu i výsledný ráz daný usporiadaním týchto prvkov.
- v štylistike spôsob organizácie jazykových a slohových prostriedkov v jazykovom prejave.
- celkový ráz jazykového prejavu.
- najvšeobecnejšia slohová kategória, tvoriaca súčasť sústavy štýlov spisovného jazyka.
- štýl.
- školský predmet, ktorého cieľom je naučiť žiakov správne využívať jazykové prostriedky v súvislom prejave.
- vo výtvarnom umení ráz alebo spôsob, ktorým sa výtvarne prejavuje istá doba alebo jednotlivý umelec.
- v hudbe spôsob hudobného myslenia príznačný pre istú dobu a prostredie al. typický pre istého skladateľa.
- v geológii spôsob. zloženia nerastných súčiastok skladajúcich horninu, štruktúra.

sloh, antický

- prenesene uhladený, vytriebený.

sloh, barokový

- veľkolepý umelecký sloh, ktorý vznikol na počiatku 16. storočia.

sloh, koloniálny

- (v zámorských dŕžavách) sloh materskej krajiny s malým štýlovým posunom.

sloh, kompozitný

- sloh vytvorený v rímskej dobe a líšiaci sa od korintského len hlavicou.

sloh, toskánsky

- stĺpový sloh etruskej architektúry, zrejme odvodený z dórskeho slohu, dodržiavajúci grécke tektonické členenie hmôt (podľa názvu Etruskov, latinsky Tusci).

sloha

- skupina veršov spätých rytmicky, rýmovo a zvyčajne aj obsahovo, ktorá sa v básni pravidelne opakuje, strofa.
- sled veršov tetrovieho tokania niekoľkokrát sa opakujúci.

sloha, dažďová

- vrstevnatý, nízky oblak tmavošedej farby, z ktorého často vytrvalo prší alebo sneží.

sloj

- tenká vrstva úžitkového nerastu.

slon africký
Loxodonta africana

- najväčší suchozemský žijúci cicavec. Dosahuje výšku 3,5 - 4 metre, hmotnosť 4,5 - 5, niekedy i 6 ton. Kly majú, na rozdiel od slona indického (Elephas maximum), samec i samica. Spása asi 500 druhov rastlín. Denne vyprodukuje 120 - 180 kg trusu, 40 - 60 litrov moči. Chobot je vybavený dvoma mäsitými prstíkovitými výrastkami. V roku 1982 zapísaný do medzinárodnej červenej knihy ohrozených druhov. V roku 1989 zaradený do CITES. V minulosti žilo vyše 160 druhov slonov.

slon indický
Elephas maximus

- kly má, na rozdiel slona afrického (Loxodonta africana) iba samec.

slon juhoafrický
Loxodonta africana africana

- najväčší žijúci suchozemský živočích. Rekordný exemplár váži 12 ton.

slon lesný

- pleistocénny slon. Obýval Európu spoločne s mamutmi. Na rozdiel od mamuta bol väčší a nemal srsť.

slon púštny

- patrí k čeľadi slona afrického. V roku 1979 ich bolo na 3.000. Žije severozápadnej Namíbii na okraji púšte Namib.

slonovina

- surovina z klov slonov. V roku 1989 bolo obchodovanie so slonovinou postavené mimo zákon, zakázané.

slot

- nábežná plôška pred krídlom lietadla na usmernenie prúdenia.
- vo výpočtovej technike normalizovaný konektor na základnej doske počítača.

Slota, Ján

- SR; * 14. 9. 1953 (Lietavská Lúčka); politik. 1977 - 1981: zamestnaný ako technik v Banské stavby Prievidza. 1977 - 1981: v Závode špeciálnych činností pracoval ako vedúci deštrukčného strediska v Bratislave. 1981 - 1990: pracoval v Závode špeciálnych činností v Žiline. 1990 - 1992: poslanec FZ ČSFR. 1992: opslanec NR SR (SNS). 1992: primátor Žiliny. 2006: poslanec NR SR.

sloter

- papiernický stroj na presekávanie priesekov na hárkoch lepenky, používaný najmä pri výrobe škatúľ a debien z vlnitej lepenky, presekávací stroj.

sloter, tlačový

- vybavený potláčacím zariadením, tlačový rotačný presekávací stroj.

slotera

- vlákno z umelej látky.
- látka z týchto vláken.

slovacikumslovaciká

- slovenská listina alebo kniha (v cudzích knižniciach, múzeách); cudzojazyčné cielo týkajúce sa Slovenska a Slovákov; slovenské slovo v cudzom slove.

slavacistika

- slovakistika; odvetvie sa zaoberajúce jazykom, históriou a kultúrou slovenského národa.

slovacizmus
slovakizmus

- jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka zo slovenštiny alebo podľa slovenštiny vytvorený.

Slovač

- Slováci.

slovakista
slovakistka

- .

slovakistika
slovacistika

- veda o slovenskom jazyku, literatúre, histórii a kultúre.

slovakizácia

- poslovenčovanie, poslovenčenie, slovakizovanie.

slovakizmus
slovacizmus

- jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka zo slovenštiny alebo podľa slovenštiny vytvorený.

slovakizovať

- dod(áv)ať slov. ráz, poslovenčovať, poslovenčiť.

slovakizovať sa

- st(áv)ať sa sa slovenským, prijímať, prijať slovenský ráz.

Slovania

- európska jazyková skupina. Ako jediný v Európe Slovania nemali boha vojny.

Slovak, Hillel

- USA; †1988; gitarista. Člen skupiny Red Hot Chili Peppers. Zomrel na predávkovanie heroínom.

slovakofil

- priateľ, priaznivec Slovákov a všetkého slovenského.

Slovan
Slovanka

- príslušník skupiny európskych národov, ktorá zahrnuje v sebe Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, Čechov, Slovákov, Poliakov, Lužických Srbov, Srbov, Chorvátov, Slovincov, Bulharov a Macedóncov.

slovančina, cirkevná

- mladšia etapa staroslovienčiny; v dnešnej zmodernizovanej ruskej redakcii sa používa v liturgii pravoslávnych Slovanov, ako aj u gréckokatolíckych Slovanov východného rítu (uniatov).

Slovania

- národ; prišli z oblastí južne od Baltu. Podrobili si ich Gótovia a Huni. Neskôr sa Slovania rozšírili na územie dnešnej Ukrajiny a strednej Európy a na Balkán. Ich potomkami sú dnešné slovanské národy (Česi, Slováci, Rusi, Srbi).

slovanofil

- priateľ, priaznivec Slovanov a všetkého slovanského, slavofil, slavianofil.

slovanskosť
slovanstvo

- slovanský ráz, charakter.

Slovanstvo

- Slovania.

slovanstvo
slovanskosť

- slovanský ráz, charakter.

Slovácko

- kraj na juhovýchodnej Morave.

Slováček, Felix

- ČR; saxofonista. Manželka Dagmar Patrasová (herečka; sobáš v roku 1983).

Slovák
Slováčka
Slovenka

- príslušník slovenského národa.
- obyvateľ Slovácka.

Slovák, Marián

- SR; * 8. 1. 1949; herec.

Sloven

- Slovák.

slovenčina

- západoslovanský jazyk, úradný jazyk na Slovensku, menšinami používaný aj v Česku, Maďarsku, Srbsku (Vojvodina), Rumunsku, Poľsku, na Ukrajine, v USA, Kanade, Austrálii a i. Jeden z 20 oficiálnych jazykov Európskej únie.

slovenikum

- slovinská listina alebo kniha (v cudzích knižniciach, múzeách).
- cudzojazyčné cielo týkajúce sa Slovinska a Slovincov.
- slovinské slovo v cudzom slove.

slovenista
slovenistka

- odborník v slovenistike.
- poslucháč slovenistiky.

slovenistika

- odvetvie sa zaoberajúce jazykom, históriou a kultúrou slovinského národa.

slovenizmus

- jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka zo slovenčiny, slovinčiny alebo podľa slovenčiny (slovinčiny) v ňom vytvorený.

Slovenská akadémia vied

- pozri Akadémia, slovenská vied.

Slovenská liga

- USA; národniarska spoločnosť založená Štefanom Furdekom. Vznikla v roku 1907.

Slovenská národná rada

- národný orgán štátnej moci a správy na Slovensku.

Slovenská pospolitosť

- Národná strana - SR; ultranacionalistická strana. 1. 3. 2006 rozpustená Najvyšším súdom SR. Hlási sa ku myšlienkam slovenského prezidenta Jozefa Tisa. Ako dôvod rozpustenia súd uviedol, že strana má vo svojich stanovách obmedzenie volebného práva, čo je v rozpore s Ústavou SR.

Slovenská republikakotva
Slovensko

- samostatný štát v strednej Európe. Rozloha 49.035 km2. Hlavné mesto Bratislava. Má najväčší podiel rómskeho obyvateľstva v štátoch Európske únie (okolo 9%, asi 500.000 obyvateľov).
Od roku 907 pod nadvládou Maďarov.
1867 - 1918: súčasť Rakúsko - Uhorska.
1918: vznik Československa.
1939 - 1945: Slovenský štát.
1945: obnovenie Československa.
1948: komunistický puč.
1968: pokus o liberizáciu (Pražská jar) potlačený vpádom vojsk Varšavskej zmluvy.
1989: demonštrácie za demokraciu, komunistické vedenie odstupuje.
1990: voľby s účasťou viacerých strán, krajina oficiálne premenovaná na Českú a Slovenskú federatívnu republiku.
1992: vyhlásenie nezávislosti - 17. júla 1992 prijala SNR Deklaráciu o zvrchovanosti SR.
1. 9. 1992: SNR prijala Ústavu SR, ktorá nadobudla platnosť o mesiac neskôr, 1. októbra 1992.
25. 11. 1992: FZ prijalo ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993.
1. 1. 1993: vznik samostatnej republiky po rozpade Československa.
8. 2. 1993: začala na území samostatnej SR platiť nová mena - slovenská koruna (SK).
15. 2. 1993: poslanci zvolili za prvého prezidenta demokratickej povojnovej SR kandidáta HZDS Michala Kováča.
21. 12. 1997: vstup do Shengenskej zmluvy.
1. 5. 2004: členský štát Európskej únie.
1. 1. 2009: prechod na euro.

Slovenská republika rád

- prvý pokus o diktatúru proletariátu na území Slovenska (v roku 1919), pozri Maďarská republika rad.

Slovenské národné povstanie
SNP

- povstanie slovenského ľudu proti nemeckým fašistom a najmä proti kolaborantskej vkáde vedenej Jozefom Tisom.
Povstanie začalo 28/29. 8. 1944. Odpor proti vláde sa začal prejavovať už v roku 1941 organizovaním partizánskych skupín. Všetkým skupinám bez ohľadu na zakladateľa sa dostávalo pomoci od ZSSR.

Slovenské učené tovarišstvo

- SR; založené v roku 1792. Bol to vlastne prvý celoslovenský kultúrny národný spolok so sídlom v Trnave, kde súčasne plnil aj funkciu vydavateľstva.

Slovensko

- Slovenská republika.
- krajina, v ktorej žije väččina príslušníkov slovenského národa, súčasť bývalej Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Československej rederatívnej republiky.

Slovenský ľudový umelecký kolektív
SĽUK

- SR; folklórny súbor. Založený v roku 1949 - SĽUK uviedol svoj prvý program 29. augusta 1949 pod Zvolenským zámkom. Programy SĽUK-u vychádzajú z autentického slovenského folklóru.
Pri vzniku súboru stál umelecký riaditeľ Pavol Tonkovič, skladateľ Alexander Moyzes, choreograf Štefan Tóth, dirigent Milan Novák, zbormajster Vojtech Adamec a kostýmová výtvarníčka Irena Tonkovičová. Najdôležitejšou osobou v histórii súboru je choreograf Juraj Kubánka, ktorý pre SĽUK naštudoval 120 choreografií. K tanečnej histórii prispeli aj Jaroslav Moravčík a Ján Ďurovčík a k hudobnej Július Móži, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a Jozef Pálka. Najmä v prvých rokoch existencie súbor objavoval talenty ako Rinaldo Oláh, Ján Berky, bratia Ševčíkovci, rodina Antalíkovcov, Heda Melicherová a iní.

Slovenský syndikát novinárov
SSN

- SR; vznikol 5. 1. 1990. SSN funguje ako stavovská a odborová organizácia novinárov. Je členom Medzinárodnej federácie novinárov (MFN) so sídlom v Bruseli. Podľa jeho internetovej stránky má približne 2 500 členov. Združuje novinárov, ktorí pracujú v tlači, rozhlase, televízii a v tlačových agentúrach.

Slovenský štátkotva
Slovenská republika

- samostatná republika vyhlásená na nátlak Nemecka 14. 3. 1939 Jozefom Tisom.
29. - 30. 9 1938: Rokovania v Mníchove medzi Nemeckom, Francúzskom, Veľkou Britániou a Talianskom. Podpis tzv. Mníchovskej dohody, na základe ktorej malo Československo odstúpiť časť území Nemecku i Maďarsku, v druhom prípade mali o územiach rozhodnúť bilaterálne rokovania, resp. arbitráž.
5. - 6. 10. 1938: v Žiline sa stretlo širšie vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a ďalších politických strán. Výsledkom bolo podpísanie Žilinskej dohody (Žilinská deklarácia), ktorá deklarovala autonómiu Slovenska. Dohoda podporila vydanie ústavného zákona o autonómii Slovenska z dielne HSĽS.
7. 10. 1938: predseda ústrednej vlády pomníchovského Česko-Slovenska Jan Syrový menoval prvú slovenskú autonómnu vládu. Na jej čele stál Jozef Tiso (aj ako minister vnútra), ministrami boli Matúš Černák a Ján Ďurčanský, Ján Lichner a Pavel Teplanský. Vznikla Druhá česko-slovenská republika alebo aj pomníchovské Česko-Slovensko, ktorej prezidentom bol od 30. novembra 1938 český právnik Emil Hácha.
9. 10. 1938: V Komárne sa začali rokovania zástupcov ČSR a Maďarska o odstúpení území južného Slovenska Maďarsku na základe Mníchovskej dohody. Keďže sa delegácie nedohodli, maďarská strana sa rozhodla obrátiť sa na veľmoci.
2. 11. 1938: vo viedenskej arbitráži sa ČSR musela vzdať južnej časti Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
30. 11. 1938: Prezidentom ČSR sa stáva bývalý predseda Najvyššieho súdu Emil Hácha, ktorý vymenuje novú československú vládu.
18. 12. 1938: konali sa voľby do Snemu Slovenskej krajiny (jednotná kandidátka HSĽS-Strany slovenskej národnej jednoty získala 97,5 percenta hlasov), prvýkrát zasadal 18. januára 1939 (14. marca 1939 transformovaný na Slovenský snem).
10. 3. 1939: centrálna vláda v Prahe tvrdo reaguje na separatistické tendencie Slovenska. Armáda ČSR zosadzuje autonómnu vládu. Na Slovensku je vyhlásený výnimočný stav.
11. 3. 1939: slovenská autonómna vláda bola odvolaná a Karol Sidor, predstaviteľ HSĽS, sa stal predsedom novej autonómnej vlády. Zástupcovia Nemecka od neho žiadali, aby vyhlásil samostatnosť, Karol Sidor to však odmietol.
13. 3. 1939: Jozef Tiso po niekoľkých nemeckých žiadostiach odišiel do Berlína. Adolf Hitler mu dal ultimátum, buď sa Slovensko odčlení od Čiech, alebo bude rozdelené medzi Poľsko a Maďarsko. Jozef Tiso informoval o rokovaniach v Berlíne prezidenta Emila Háchu a Karola Sidora.
14. 3. 1939: prezident Emil Hácha zvolal mimoriadny Slovenský snem. Karol Sidor podal demisiu, vyhlásený Slovenský štát. Nemecko uznalo Slovenský štát.
15. 3. 1939: ustanovená vláda na čele s Josefom Tisom.
23. 3. 1939: Predstavitelia Nemecka a slovenského štátu v Berlíne podpísali zmluvu o ochrannom pomere s platnosťou na 25 rokov. Nemecko sa zaviazalo chrániť politickú nezávislosť a územnú celistvosť Slovenska. Slovensko sa zaviazalo organizovať svoje branné sily a zahraničnú politiku v súlade so záujmami Nemecka. V ten istý deň maďarská armáda zaútočila z obsadeného územia Podkarpatskej Rusi na východné Slovensko. Jej postup zastavili dobrovoľníci Hlinkovej gardy a príslušníci formujúcej sa slovenskej armády.
21. 7. 1939: prijatá ústava republiky.
25. 3. 1939: Prímerie medzi Maďarskom a Slovenskom, ktoré v prospech južného suseda stratilo dodatočných 386 štvorcových kilometrov. Na území takto pričlenenom k Maďarsku žilo vtedy okolo 41-tisíc obyvateľov, z ktorých len 309 bolo Maďarov.
4. 4. 1939: vznikla Slovenská národná banka.
18. 4. 1939: vyšlo prvé vládne nariadenie o vymedzení pojmu Žid a usmernení počtu Židov v niektorých slobodných povolaniach.
21. 7. 1939: Slovenský snem prijal ústavu prvej slovenskej republiky. Potvrdila sa v nej úloha HSĽS ako vedúcej politickej sily v štáte.
1. 9. 1939: Slovensko sa pripojilo k Nemecku pri útoku na Poľsko, od ktorého sa oficiálne datuje začiatok druhej svetovej vojny. SR získala od Poľska územie s 25 slovenskými obcami, ktoré ešte 20. júla 1920 pripadlo Poľsku.
26. 10. 1939: Slovenský snem zvolil Jozefa Tisa za prezidenta Slovenskej republiky.
22. 11. 1939: Milan Hodža založil v exile Slovenskú národnú radu, ktorá bola opozičným odbojovým orgánom k Benešovmu, rovnako exilovému, Československému národnému výboru.
30. 1. 1940: Nemecká ríša a SR podpísali dohodu o hospodárskej spolupráci. Takzvaná Zmluva o brannom hospodárstve v praxi znamenala, že SR musí zladiť ekonomiku podľa potrieb tretej ríše.
21. 2. 1940: Mach odovzdal Tisovi demisiu z funkcie hlavného veliteľa Hlinkovej gardy. Tiso demisiu nezverejnil.
25. 4. 1940: Snem SR prijal zákon o židovských podnikoch a Židoch zamestnaných v podnikoch, takzvaný arizačný zákon.
3. 9. 1940: z iniciatívy Vojtecha Tuku slovenský snem prijal zákon splnomocňujúci vládu vylúčiť Židov z hospodárskeho i zo sociálneho života.
24. 11. 1940: SR pristúpila k Paktu troch mocností (Nemecko, Taliansko, Japonsko). Logickým dôsledkom tohto kroku malo byť v budúcnosti vypovedanie vojny ZSSR i ostatným nepriateľom paktu.
23. 6. 1941: SR oficiálne vyhlásila ZSSR vojnu. Slovenská armáda sa zapojila do vojnového ťaženia na východnom fronte dvoma divíziami.
9. 9. 1941: vláda vydala nariadenie o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex.
12. 12. 1941: Vláda SR na podnet Tuku vyhlásila vojnu Veľkej Británii a USA.
25. 3. 1942: z Popradu odišiel prvý transport s tisíckou židovských dievčat a žien do koncentračného tábora Osvienčim. Začali sa deportácie Židov zo Slovenska.
15. 5. 1942: prezident Jozef Tiso podpísal ústavný zákon o vysťahovaní Židov, ktorý spätne zlegalizoval už uskutočnené deportácie.
20. 11. 1942: transporty židovského obyvateľstva do koncentračných táborov sa zastavili. V priebehu roka 1942 zo Slovenska odtransportovali 57 628 slovenských Židov.12. 12. 1943: Eduard Beneš podpísal v Moskve zmluvu na dvadsať rokov o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československom a Sovietskym zväzom. Zmluva garantovala obnovenie československého štátu.
25. 12. 1943: opozičné politické skupiny, komunisti, bývalí agrárnici a národniari, uzavreli tzv. Vianočnú dohodu o vytvorení spoločného odbojového orgánu Slovenskej národnej rady (1944), ktorá mala vo vhodnej chvíli prevziať politickú moc na Slovensku.
11. 8. 1944: minister vnútra Alexander Mach vyhlásil na území Slovenskej republiky štatárium s účinnosťou od 12. augusta, namierené proti partizánskemu hnutiu.
27. 8. 1944: partizáni v Brezne zavraždili poslanca slovenského snemu Františka Slameňa a tri ďalšie osoby. Slovenskí vojaci a partizáni obsadili Ružomberok a zlikvidovali malú miestnu jednotku SS. Začalo sa vraždenie ružomberských Nemcov.
29. 8. 1944: Prvé jednotky nemeckej armády vstúpili na slovenské územie. Minister národnej obrany F. Čatloš v rozhlasovom prejave vyzval obyvateľstvo, aby poskytlo nemeckej armáde pomoc. Veliteľ ilegálneho vojenského ústredia v Banskej Bystrici pplk. J. Golian v rozhlase zverejnil heslo ("začnite s vysťahovaním"), ktoré bolo dohovoreným signálom na rozpútanie ozbrojeného povstania. Vypuklo Slovenské národné povstanie s centrom v Banskej Bystrici. Išlo o jednu z najväčších ozbrojených povstaleckých akcií v Európe proti nacistickému Nemecku.
31. 8. 1944: nemecká armádna skupina Heinrici odzbrojila dve slovenské divízie pod vedením generála Augustína Malára, umiestnené na východnom Slovensku. Odzbrojenie sa uskutočnilo bez odporu a znemožnilo, aby sa dve slovenské divízie zapojili do povstaleckých akcií.
1. 9. 1944: povstalecká divízia Slovenskej národnej rady vydala deklaráciu, že ako jediná je oprávnená hovoriť v mene slovenského národa. Súčasne vyhlásila obnovenie československého štátu.
5. 9. 1944: prezident Tiso vymenoval novú slovenskú vládu na čele so svojím bratom – Štefanom Tisom.
8. 9. 1944: Prvý ukrajinský front sovietskej armády spolu s Prvým československým armádnym zborom začali východokarpatskú operáciu s cieľom preniknúť cez dobre vybudovanú nemeckú obranu v Karpatoch na územie Slovenska.
19. 9. 1944: z východného Slovenska vypravili smerom do Nemecka prvú vlakovú súpravu s nemeckými evakuantmi. 27. októbra Berlín nariadil všeobecnú evakuáciu slovenských Nemcov. Do apríla 1945 opustilo Slovensko asi 120-tisíc príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny.
30. 9. 1944: začala sa druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska už pod dohľadom nacistického Nemecka. V tejto vlne bolo zo Slovenska do koncentračných táborov deportovaných okolo 12 až 13 tisíc Židov.
6. 10. 1944: príslušníci Prvého československého armádneho zboru bojujúci v sovietskej armáde spolu so sovietskymi vojakmi vstúpili na slovenské územie v priestore Duklianskeho priesmyku.
27. 10. 1944: po dvojmesačných bojoch obsadila nemecká armáda Banskú Bystricu, centrum povstania. V bojoch padlo vyše štyritisíc povstalcov, 15-tisíc bolo zajatých. Veľkú časť povstalcov transportovali do nemeckých koncentračných táborov. Časť z nich sa podarilo od konca novembra 1944 dostať na Slovensko.
3. 1. 1945: Mimoriadny súd pri Najvyššom súde v Bratislave, zriadený pod nemeckým nátlakom, odsúdil na smrť v neprítomnosti šiestich vedúcich činiteľov SNP z 29. augusta 1944. Mimoriadny vojenskú súd odsúdil v neprítomnosti sedem osôb.
22. -. 22. 3. 1945: uskutočnili sa moskovské rokovania zástupcov českých politických strán, Eduarda Beneša a Slovenskej národnej rady. Dohodli sa na vytvorení Národného frontu združujúceho všetky politické strany, i na personálnom obsadení vlády povojnového Československa. Kľúčové kreslá obsadila Komunistická strana Československa. Slovenská národná rada bola uznaná za najvyšší orgán zákonodarnej a výkonnej moci na Slovensku.
4. 4. 1945: Sovietske vojská vytlačili z Bratislavy nemecké jednotky. Obsadzovanie Slovenska sovietskou armádou, Prvým československým armádnym zborom a rumunskou armádou sa skončilo 1. mája. Sovietske bezpečnostné orgány NKVD deportovali z územia Slovenska na nútené práce do Sovietskeho zväzu približne 10-tisíc občanov. Slovenská vláda a prezident Tiso sa uchýlili do exilu v Rakúsku. Zo Slovenska emigrovalo 10-tisíc Slovákov. Československá vláda vedená sociálnym demokratom Z. Feirlingerom zložila v Košiciach sľub prezidentovi Eduardovi Benešovi.
5. 4. 1945: Československá vláda prijala Košický vládny program.
8. 5. 1945: Slovenská vláda uzavrela s veliteľom Tretej americkej armády W. A. Collierom dohodu, ktorou seba i svoju politiku podrobila veliacemu generálovi dvadsiateho zboru Tretej americkej armády a prešla pod jeho ochranu. Bol to posledný právny akt vlády prvej Slovenskej republiky. Dohoda však nebola rešpektovaná a členov slovenskej vlády vydali československému štátu.

slovesá, atematické

- skupina slovies, medzi ktorých osobnou koncovkou a koreňom nestála kmeňotvorná prípona (príznak, téma).

slovesá, tematické

- s tematickým vokálom, príznakové (opak sú atematické).

sloveso, intranzitívne

- neprechodné sloveso; predmetové sloveso s predmetom v inom ako 4. páde.

sloveso, kauzatívne

- kauzativum.

sloveso, konatívne

- slovesá vyjadrujúce snahu o uskutočnenie nejakého deja (napr. predáva auto – snaží sa predať).

sloveso, subjektové

- bezpredmetové sloveso.

sloveso, terminatívne

- dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok a koniec deja a tým aj jeho obmedzenie, obmedzovacie (napr. prebehnúť sa), obmedzovacie sloveso.

Slovien

- Slovan v období Veľkomoravskej ríše.

slovinčina

- južnoslovanský jazyk, úradný jazyk v Slovinsku, menšinami používaný aj v priľahlých oblastiach Talianska, Rakúska, Maďarska, Chorvátska a v USA. Jeden z 20 oficiálnych jazykov Európskej únie.

Slovinec
Slovinka

- príslušník jedného z juhoslovanských národov.

Slovinsko
Slovinská republika
Republika Slovenija
SlovinskoSlovinsko

- republika na Balkáne; rozloha 20.254 km². Hlavné mesto Ľubľana (Ljubljana).
1279: vláda Habsburgov.
1809 - 1815: pod kontrolou Francúzska.
1867: súčasť Rakúsko-Uhorskej ríše.
1918: súčasť Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.
1990: vo voľbách víťazí nacionalistická koalícia. V referende sa voliči rozhodli pre nezávislosť.
1991: nezávislosť. Po bojoch s juhoslovanskou armádou ovládanou Srbmi nastáva prímerie.
25. 6. 1991: vyhlasuje samostatnosť na Juhoslávii (ako prvá z federatívnych republík Juhoslávie). Federálna juhoslovanská vláda vyslala proti Slovinsku armádu. Boje trvali do októbra 1991.
1992: vstup do OSN.
1996: žiadosť o vstup do EÚ.
2004: vstup do EÚ.

slovník, akademický

- slovník založený na vedeckom výskume.

slovo, autosématické

- slovo majúce samo plný lexikálny význam, plnovýznamové slovo. Opak je synsematické slovo.

slovo, hybridné

- slovo zložené zo základov patriacich rôznym jazykom, napríklad autoopravovňa.

slovo, synsématické
synsémantikum

- slovo ktoré nemá autonómny lexikálny význam, iba relačný význam (predložky, spojky, častice, pomocné slovesá), (opak je autosémantické slovo).

slowfox

- druh moderného spoločenského tanca, foxtrot voľnejšieho tempa v dvojdobovom alebo štvordobovom takte, pomalý foxtrot.
- hudobná skladba k nemu.

Slucká, Irina

- Rusko; krasokorčuliarka. 1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006: majsterka Európy. 2006: 3. miesto na ZOH v Turíne. V novembri 2006 oznámila ukončenie pretekárskej kariéry, mieni sa venovať iba exibíciam.

sluch, absolútny

- schopnosť presne určiť výšku počutého tónu alebo viacerých tónov bez pomoci hudobného nástroja.

slum

- chudinská štvrť, brloh.

slump

- náhly prenikavý pokles cien alebo kurzov na burze.

Slunéčková, Karolína

- ČR
* 8. 4. 1934 (Kladno)
† 11. 6. 1983 (Praha)
divadelná a filmová herečka.
1956: členka Divadl ana Vinohradech.

Filmografia:
Ženu ani květinou neuhodíš (1966)
Každému jeho nebe (1981)
Vítr v kapse (1982).

služba, aktívna

- opak dôchodku.

služby, telematické

- telekomunikačné služby, ktoré dopĺňajú existujúce telegrafné a telefónne služby (napr. telefax, teletext).

SLV-3

- India
trojstupňová nosná raketa na tuhé pohonné hmoty, nosnosť 50 kg, používaná od 1980.

slza

- výlučok očných žliaz unikajúci v podobe čírej tekutiny z očí pri plači alebo fyzickom podráždení.

slzník

- miesto kde sa v oku zhromažďujú, hromadia slzy, pokračovanie slzovodov.

slzotok

- nadmerné vylučovanie sĺz.

slzovod

- kanálik, ktorým prechádzajú slzy do nosovej dutiny.

slzy, krokodílie

- podľa ľudovej múdrosti (roniť krokodílie slzy) prejav falošného smútku. Podľa vedeckých poznatkov krokodíl skutočné roní slzy, keď požiera svoju obeť - pravdepodobne sa jedná o reflex, ktorý pomáha krokodílom stráviť potravu, podobne ako ľuďom ich sliny.

slzy, sv. Vavrinca

- pozri Perseidy.

sľub, lekársky

- nahrádza Hippokratovu prísahu, z ktorej vychádza. Bol formulovaný v Ženeve v roku 1948 na zjazde Svetovej lekárskej asociácie.

sľuda

- štiepny minerál v podobe tenkých lístočkov, priehľadný, na lístky štiepny nerast zo skupiny kremičitanov.

sľuda, vanádiová

- roscoelit.

Sm

- chemická značka prvku samárium.

SM-3

- USA; protibalistická trojstupňová raketa. Dĺžka 6,55 metra. Výrobca firma Raytheon. Cena približne 10 miliónov dolárov (2008). Vypúšťa sa zo zvislých šachiet krížnikov triedy Ticonderoga.

smajlík

- slangovo grafický symbol používaný v elektronickej komunikácii na vyjadrenie základných ľudských emócií (radosti, smútku, hnevu a pod.), emotikón.

smalt

- email, nepriehľadný povlak zo zvláštneho skla natavený na kovovom podklade, slúžiaci na ochranu alebo ozdobu.

smalt, zirkoničitý

- obsahujúci oxid zirkoničitý.

smaltín
skutterudit

- kobaltová ruda.

smaltovanie

- technologický postup povrchovej úpravy kovov, pri ktorom sa na povrch výrobkov nanáša smalt.

smaltovaný

- vybavený, pokrytý smaltom.

smaltovníctvo

- výroba smaltovaného tovaru.

smaltovňa

- dielňa na smaltovanie.

smaragd

- drahokamová odroda berylu. Je sfarbený temno zeleno oxidom chromitým. Tvrdosť 7,5 - 8.

smaragdit

- zelená odroda aktinolitu, hexagonálny nerast, odroda berylu, sýtozelený drahokam.

Smart-1

- ESA; európska kozmická sonda, ktorej úlohou je prostredníctvom röntgenového spektrometra vytvoriť kompletnú kartografiu Mesiaca a zistiť, koľko obsahuje magnézia, kremíka, hliníka a železa. Sonda Smart - 1 doletela k Mesiacu v polovici novembra 2004. Do vesmíru ju vyniesla nosná raketa Ariane 5, ktorá odštartovala 27. septembra 2003 z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane. Hmotnosť 366 kg. Druhé teleso poháňané iónovým motorom. Úlohou sondy je mapovať povrch Mesiaca a pátrať po prítomnosti minerálov a hornín. Sonda objavila Štít večného svetla. 3. 9. 2006 cielene narazila do Mesiaca rýchlosťou 7. 200 km/hod v Jazere znamenitosti. Vytvorila kráter 5 - 10 metrov široký a meter hlboký a rozvírila prach do výšky niekoľko kilometrov.

Smatanová, Zuzana

- SR, speváčka.

Diskografia:
2005: Svet mi stúpil na nohu.

smaženec

- druh múčneho jedla.

smeč

- pri sieťových loptových hrách útočný úder spočívajúci v prudkom zahraní lopty do poľa súpera.

smečiar
smečiarka

- hráč, ktorý smečuje.

smečovať

- d(áv)ať smeč.

Smejkal, Bohumil

- ČR
† 22. 3.2009
huslista.
Primárius Janáčkovho kvarteta.
Pôsobil i pedagogicky na JAMU.

Smenchkaré

- meno, ktoré prijala Nefertiti po sobáši s faraónom Achnatonom.

smerd
smerdi

- (v 9. – 14. storočí v Rusku) roľníci, príslušníci občiny, upadajúci postupne do závislosti od feudálov.

smernica

- zásady, pokyny, ktoré v hlavných črtách určujú nejakú činnosť.

smerník

- bod, na ktorý sa smeruje.
- vojak určujúci smer.

smerovka

- zariadenie na autách ukazujúce zamýšľaný smer.
- kormidlo riadiace smer lietadla.
- v meteorólogii zariadenie na označenie smeru vetra.

smerovník

- ukazovateľ smeru na rázcestí.

Smerš

- ZSSR
vojenská kontrarozviedka (skratka z Smerť špionam - Smrť špiónom) založená J. Stalinom.

Smetana, Bedřich

- ČR
* 1824
† 12. 5. 1884
hudobný skladateľ, zakladateľ českej národnej hudby.

Tvorba:
Prodaná nevěsta (opera)
Libuše (opera, libreto: Josef Wenzig, s využitím Rukopisu zelenohorského)
1882: Čertova stěna
cyklus symfonických básní Má vlast
Braniboři v Čechách (prvotina)
Trio g moll (Švédska symfonická báseň)
Dvě vdovy
Tajemství (opera)
České tance
Vltava (symfonická báseň)
Dalibor (opera).

Bola po ňom pomenovaná planétka číslo 2047.

Smetana, Jan

- ČR
* 3. 10. 1918 (Praha)
† 6. 4. 1998 (Praha)
maliar a grafik.
Člen Skupiny 42.
Od roku 1967 vyučoval na AVU.
Krajinár moderného veľkomesta.

Smetana, Miloš

- ČR
* 1. 3. 1932 (Kroměříž)
† 20. 9. 2009
dramaturg, scenárista, spisovateľ.

Dramaturgia:
Nejmladší z rodu Hamrů
Život na zámku
Šípková Růženka
Příkopy.

Scenár:
Tichý svědek.

Bibliografia:
Zakázaná láska.

Smetana, Zdeněk

- ČR
* 26. 7. 1925 (Praha)
animátor.
Absolvent Pedagogickej fakulty UK.
1946: začal pracvať u Krátkeho filmu.
Autor kreslených filmov a večerníčkov.

Filmografia:
1962: Jediná radost
1963: Láhev a svět
1963: Romaneto
1964: Brejle
1966: Voda čerstvosti
1968: Pohádky z mechu a kapradí (Křemílek a Vochomůrka (večerníčky))
1971: Julie a Romeo
1975: Rákosníček a hvězdy (večerníčky)
1975: Konec krychle
1980: Drátovat, flikovat
1983: Rákosníček a jeho rybník
1983: Malá čarodějnice
1986: Kubula a Kuba Kubikula.

Smetáček, Pavel

- ČR
* 1940
jazzman.
Zakladateľ súboru Traditional Jazzman.

Smetánka, Emil

- ČR
* 14. 10. 1875 (Horní Krupá)
† 6. 1. 1949 (Praha)
bohemista a jazykovedec.
1904: pedagóg na Filmografia UK v Prahe.

Dielo:
1913: Pravidlá českého pravopisu.

Smetona, Antanas

- Litva* 10. 8. 1874 (Užulenai)
† 9. 1. 1944 (Cleveland, USA)
štátnik.
1919 - 1920 a 1926 - 1940: prezident.
Po vpáde ZSSR v roku 1940 utiekol do USA.

Smékal, Odolen

- ČR
* 18. 8. 1928
† 17. 6. 1998
indológ, básnik a prekladateľ.
Ako jediný Čech písal pôvodnú poéziu v hindštine.
1954 - 1990: vyučoval hindštinu na FF UK.
1990 - 1992: vyučoval česštinu na univerzite v Dillí.
1993 - 1996: činný v diplomatických službách v Indii.

SMGS

- pozri Medzinárodné železničné dohovory.

smiech

- prejav radosti charakteristický hrdelným zvukom a výrazom tváre.

smiech, žlčový

- zlostný, jedovatý smiech.

smiling

- usmievavý, radostný.

smilodon
Smilodon

- americký druh šabľozubých mačkovitých šeliem (šabľozubý tiger). Európsky druh Machaitrodus. Jeho špičiaky merali až 18 cm. Dokázal čeľusť otvoriť pod uhlom 120°, a tak mohol vraziť svoje dýkovité zuby do tela koristi.

Smilodon fatalis

- tiger šabľozubý.

Smirnov, Igor

- Podnesterská Moldavská republika
politik.
1990: prezident.

Smiřická, Eliška

- ČR; † 1. 2. 1620; šľachtičná. Otec Zikmund. Zamilovala sa do poddaného, panského kováča Jiříka Vagnera, pre čo ju otec nechal zavrieť na Hrubej Skale na hrade Kumburk. Po jedenástich rokoch ju oslobodil Oto z Vanterberka, za ktorého sa potom vydala. Nakoľko o majetok ju pripravila sestra Markéta Salomena, vyhodila do vzduchu hrad Kumburk, pri čom aj zahynula.

Smiřický, Albrecht Jan

- ČR; 1594 - 1618; šľachtic. Otec Zikmund. Účastník stavovského povstania.

Smiřický, Zikmund

- ČR; † 1608; šľachtic. Syn Albrecht Jan, Jaroslav (†1611), Jindřich († 1630; slabomyseľný). Dcéra Eliška († 1. 2. 1620), Markéta Salomena (vydatá Slavatová). 1606: kúpil hrad Kumburk a mesto Jičín.

Smith, Adam

- Veľká Británia; 5. 6. 1723 - 17. 7. 1790; ekonóm, pôvodne škótsky morálny filozof. V roku 1776 sa stal autorom princípu neviditeľnej ruky trhu, v ktorom presadzoval princípy liberárnej ekonomiky a dokladal, že voľný trh vedie ku prosperite celej spoločnosti.

Smith, Anna Nicole

- USA; 28. 11. 1967 (Houston) - 5. 2. 2007; modelka časopisu Playboy, vlastným menom Vickie Lynn Hogan. Syn Dannielynn (†2006; otec Bill Smith). Dcéra Danielynn Hope Marshall Stern. 1. manžel Bill Smith (v rokoch 1985 - 1987). Zomrela pravdepodobne na predávkovanie liekmi. Anna Nicole Smith sa do povedomia verejnosti dostala v 90 - tych rokoch minulého storočia, kedy ju médiá označovali za znovuzrodenú Marilyn Monroe vďaka jej plavej hrive, ženským krivkám, jemnému dievčenskému hlasu a odvážnym modelom. Podľa informácií v poslednej dobe výrazne schudla, niektorí jej kritici to pripisovali silným liekom. "Som presvedčený o tom, že na konci vyšetrovania sa zistí, že lieky hrali úlohu v jej smrti podobne ako v smrti jej úbohého syna Daniela," povedal jej bývalý bahamský právnik Michael Scott. Jej ďalší bývalý právnik Lenard Leeds povedal pre stránku TMZ.com, že Smith mala vždy problémy s váhou a nepochybne svoje komplexy riešila alkoholom. Okrem toho ju poznačili i rodinné tragédie a množstvo ďalších problémov. Modelkin súčasný právnik Ron Rale povedal v rozhovore s agentúrou AP, že so Smith hovoril v stredu a podľa jeho slov mala teplotu a príznaky chrípky, no jediné, o čom hovorila, bola strata jej milovaného syna. Vylúčil, že by za jej smrť mohlo predávkovanie liekmi. "Úbohá Anna Nicole. Bola to neuveriteľná smoliarka. Stále ju naháňali médiá a nikomu by som neprial, aby si musel prežiť to, čo ona," dodal. Rodená Texasanka Smith začínala svoju kariéru ako tanečnica hore bez a v roku 1992 vyhrala konkurz do časopisu Playboy. V roku 1993 sa stala Playmate roka. V tom istom roku podpísala zmluvu so spoločnosťou Guess a stala sa tvárou módnej značky džínsov. V roku 1994 sa vydala za 89 - ročného ropného magnáta J. Howarda Marshalla II, majiteľa spoločnosti Great Northern Oil, s ktorým sa strela v pánskom klube v Houstone. V roku 1992 časopis Forbes odhadol Marshallov majetok na 550 miliónov dolárov. Marshall zomrel v roku 1995 vo veku 90 rokov, čím rozpútal vojnu o majetok medzi Smith a svojím synom E. Pierceom Marshallom. Federálny súd v Kalifornii prisúdil Smith 474 miliónov z majetku jej zosnulého manžela. Toto rozhodnutie neskôr iný súd zamietol. V máji minulého roka najvyšší americký súd rozhodol o tom, že Smith má i naďalej právo súdiť sa o rozprávkový majetok. Jej úhlavný nepriateľ E. Pierce Marshall zomrel 20. júna vo veku 67 rokov. Rodina sa však rozhodla pokračovať v súdnom procese. Smith v rokoch 2002 až 2004 účinkovala i vo vlastnej reality show The Anna Nicole Show. Objavila sa i v niekoľkých menších úlohách aj vo filme. Jej syn Daniel zomrel 10. septembra priamo pri jej nemocničnom lôžku na Bahamách, iba tri dni potom, ako v nemocnici modelka porodila dcéru. Podľa pitvy Daniela zabila kombinácia silných liekov a antidepresív. Po tejto ťažkej rane osudu musela Smith bojovať aj svoju dcéru Dannielynn Hope Marshall Stern, na ktorú si robilo nárok hneď niekoľko otcov. V jej rodnom liste sa ako otec uvádza partner a právnik modelky Howard K. Stern. Bývalý priateľ Smith Larry Birkhead však s týmto tvrdením nesúhlasí a už päť mesiacov na súde vymáha právo na určenie otcovstva pomocou DNA.

Smith, Calvin

- USA; atlét; 1983: svetový rekord v behu na 100 m: 9,93.

Smith, Cordwainer

- autor sci-fi. Dielo: Znovuobjavenie človeka (poviedkový súbor).

Smith, Chad

- USA; * 1962; bubeník. Člen skupiny Red Hot Chili Peppers. Nahradil Jacka Ironsa, ktorý odišiel ku formácii Pearl Jam.

Smith, Iain Duncan

- Veľká Británia; ? - 2003: predseda Konzervatívnej strany.

Smith, John

- Anglicko; asi 1579 - 21. 6. 1631; dobrodruh a cestovateľ. Zakladateľ anglickej kolónie Virginia v Amerike. 1608 - 1609: guvernér Virgínie (zlepšoval vzťahy s Indiánmi).

Smith, Joseph

- USA; 1805 - 1844. Zakladateľ Cirkvi Ježiša Krista Svätých posledných dní - mormonskej cirkvi. Na základe božieho zjavenia napísal knihu Mormon nazvanú podľa jedného z izraelských prorokov.

Smith, Kevin

- USA; * 2. 8. 1970; režisér. Réžia: Dogma.

Smith, Oliver

- Veľká Británia; genetik. 2007: Nobelova cena za medicínu. Spoluzakladateľ cielenej modifikácie génov.

Smith, Patti

- USA; pesničkárka. Diskografia: Trampin'.

Smith, S. L.

- USA; astronaut. Let na STS-68, STS-82, STS-103, STS-110.

Smith, W. Bedel

- USA; 1949 - ?: minister obrany.

Smith, Will

- USA; * 25. 9. 1968 (Filadelfia); herec a spevák, vlastným menom Willard Christopher Smith Junior. Syn Jaden. Filmografia: Kam ťa deň zavedie; 1992: Made in America; 1993: Šesť stupňov odlúčenia; 1995: Mizerovia; 1997: Muži v čiernom; 1998: Nepriateľ štátu; Wild Wild West; Legenda o slávnom návrate; 2004: Ja, robot; Hitch: Liek pre moderného muža. Diskografia: 1986: Rock the House. 1997: Big Willie Style (sólo); Willenium; 2006: Šťastie na dosah.

Smith, Wilsonkotva

- Veľká Británia; 21. 6. 1897 - 10. 7. 1965; bakteriológ a virológ. Profesor londýnskej univerzity. 1933: objavil chrípkový vírus typu A (ako kultivačné médium použil kuracie embryo).

Smith, Zadia

- Veľká Británia; * 1975; spisovateľka. Dielo: 2000: Biele zuby (Whitbreadova cena); 2003: Zberateľ autogramov; 2006: O kráse (román).

Smithson, James (James Louis Macie)kotva

- Veľká Británia; 1765 (Francúzsko) - 1829 (Janov); chemik, mineralóg. Otec Hugh Smitson. Matka Elizabeth Macie († 1800). Meno Smithson prijal po smrti svojeje matky (bol nemanželského pôvodu, otec bol manželom sestrenice matky). Jeho štúdia o európskyvh zásobách zinkových rúd dopomohla ku určeniu uhličitanu zinku, na jeho počesť po ňom pomenovanom smithsonit. Celý svoj majetok odkázal USA, ktoré počas svojho života nikdy nenavštívil. Dedičstvo určil ku založeniu inštitúcie na rozvoj a šírenie vedeckých poznatkov. 1847: z dedičstava sa postavil Smithsonov ústav. 1904: do USA prevezené jeho ostatky.

Smithson, Robert

- USA; 2. 1. 1938 (Passaic) - 20. 7. 1973 (u Amarilla, letecká nehoda); výtvarný umelec. Stúpenec land artu.

smithsonitkotva

- uhličitan zinku, zinková ruda. Pomenovaná po Jamesovi Smithsonovi.

Smíšek, Petr

- ČR; * 22. 1. 1978; futbalista.

smldník lekársky
Peucedanum officinale

- lysá rastlina podobná kôpru s aromatickou byľou rastúca na lúkach a pasienkoch.

smldníkovec obrovský
Tommasinia altissima

- lysá rastlina so silným voňavým, pálivým a horkým pakoreňom pôvodom z južnej Európy.

smlz sivý
Calamagrostis canescens

- rod tráv s priamymi trsťovitými steblami.

SMM

- USA; družica pre komplexný výskum Slnka v období maxima slnečnej činnosti (Solar Maximum Mission) Prvá družice, u ktorej sa počítalo s opravou na obežnej dráhe alebo s dopravou späť na Zem raketoplánom po skončení jej aktívnej činnosti; štart: 14. 2. 1980; hmotnosť 2. 315 kg; životnosť aktívna 270 dní; pasívna 10 rokov

smog

- zmes hmly a dymu. Vzniká najmä v priemyselných oblastiach. Názov vznikol skrátením anglických slov smoke (dym) a fog (hmla).

smoke

- dym, dymiť.

smoking
smokink

- pánsky spoločenský oblek s lesklými klopami.

smokink
smoking

- pánsky spoločenský oblek s lesklými klopami.

smokva

- figa.

smokvica

- jahoda.

smola

- prirodzená alebo upravená živica.
- zmes živičných al. iných za tepla tvárlivých látok organického pôvodu.
- hovorovo nešťastie, neúspech.

Smola, Marek

- ČR; * 7. 4. 1975; futbalista.

smolenica
smolnica

- fakľa, drevo namočené do smoly používané na svietenie.

smoliar

- človek zamestnaný pri výrobe smoly.
- človek majúci vždy neúspech, nešťastie ap.

smolienka

- smolnaté drevo súce na zakladanie ohňa.

Smolin, Lee

- USA; teoretický fyzik. V roku 1992 prišiel z myšlienkou, že prírodné zákony sa môžu s každým nasledujúcim vesmírom vyvíjať tak, aby boli pre život priaznivejšie (vesmírny darwinizmus).

smolinec
nasturan

- uránová ruda. Tvorí beztvaré kôry na rudných žilách. Jeho chemické zloženie kolísa medzi oxidom uraničitým (UO2) až do U3O8 (teda UO2. 2UO3) - oxidu uraničito - uránového. Kryštalická odroda sa nazýva ulrichit na (počesť rakúskeho rádiochemika K. Ulricha).

Smolík, Bohumil

- ČR; * 8. 4. 1943, † 29. 9. 2008; futbalista. 1963: začal hrať za Slávia Praha.
1965 - 1966: pôsobenie v reprezentácii.

Smoljak, David

- ČR; scenárista.

Smoljak, Ladislav

- ČR; * 9. 12. 1931 (Praha); režisér, scenárista a herec.

smolka

- obsah čriev novonarodených cicavcov hneď po narodení.

Smolka, Martin

- ČR; muzikálový skladateľ; tvorba: Nagano.

smolnica

- tmavosivá až čierna fosílna pôda s väčším obsahom ílu a uhličitanu vápenatého, vyskytujúca sa v nížine Sávy a Dunaja.
- smolenica, fakľa, drevo namočené do smoly používané na svietenie.

smolnička obyčajná
Viscaria vulgaris

- vysoká bylina s prízemnou ružicou listov rastúca v lesoch.

smorzando

- v hudbe čím ďalej slabšie, zmierajúco, dostratena.

smotana

- najtučnejšia časť mlieka usadzujúca sa na povrchu a získavaná zberaním alebo odstreďovaním.
- prenesene najvyššie vrstvy spoločnosti, výkvet, smotánka.

smotanica

- názov pre rastlinu čermeľ.

smotánka

- smotana.
- najvyššie vrstvy spoločnosti, výkvet.

Smotlacha, František

- ČR; * 30. 1. 1884 (Kopec sv. Jana), † 18. 6. 1956 (Praha); mykológ. Syn Miroslav. Priekopník československej mykológie.
Stál u zrodu Časopisu československých houbařů i Československé mykologické společnosti.

Dielo:
Atlas hub jedlých a nejedlých.

Smotlacha, Miroslav

- ČR; * 22. 9. 1920 (Praha), † 7. 6. 2007; mykológ. Otec František.

SMPS

- pozri Medzinárodné železničné dohovory.

smrečinec plazivý
Goodyera repens

- bledozelená rastlina s dlhým plazivým pakoreňom rastúca v tmavých ihličnatých lesoch.

Smrek, Ján

- SR; 1898 - 1982; básnik. Dcéra Helena Čieteková - Coualíková (klinická biologička; od roku 1968 žije v Londýne). Dielo: 1925: Cválajúce dni; 1944: Hostina; 1934: Básnik a žena; 1945: Studňa; 1987: Noc, láska a poézia; 2005: Moje lásky.

smrek, červený

- smrekovec.

smrek obyčajný
Picea excelsa

- lesný ihličnatý strom.

smrekovec opadavý
Larix decidua

- lesný ihličnatý strom, ktorému na zimu opadáva ihličie.

smrť

- koniec, zánik života, úplné zastavenie všetkých prejavov života, hlavne človeka.
- zánik života zosobnený v istých podobách (kostlivec s kosou a pod.), smrtka.
- skaza, zničenie, zánik, koniec niečoho.

smrť, Čierna

- morová epidémia v Európe a Ázii v rokoch 1347 - 1351. Zahubila asi 70 miliónov ľudí.

smrť, klinická

- zastavenie životne dôležitých funkcií, ktoré však ešte možno obnoviť.

SMS

- USA; prvé dve stacionárne meteorologické družice (Synchronous Meteorology Satellite). Snímkujú Zem vo viditeľnom a infračervenom spektre (s rozlíšením 0,8, resp. 6,4 km). Registrujú tiež nabité častice zo Slnka. Môžu zhromažďovať údaje maximálne z 10.000 registračných základní. Pokračovaním programu je program GOES.
- Short Message Service:
  krátka textová správa odosielaná cez mobilnú sieť,
  komunikácia pomocou krátkych textových správ posielaných mobilným telefónom.

SMS-1

- USA; stacionárna meteorologická družica; štart: 17. 5. 1974; hmotnosť štartovná 626 kg; prevádzková 243 kg.

SMS-2

- USA; stacionárna meteorologická družica; štart: 6. 2. 1975; hmotnosť štartovná 627 kg; prevádzková 243 kg.

SMS-banking

- bankové služby cez mobilnú sieť.

SMTP

- Simple Mail Transfer Protocol; protokol na posielanie e - mailových správ medzi servermi. Väčšina e - mailových systémov, ktorá posiela cez internet poštu, využíva SMTP na odoslanie správ z jedného servera na druhý; správy potom môžu byť bezpečne sprístupnené použitím ďalšieho e - mail protokolu POP alebo IMAP. SMTP je, vo všeobecnosti, používané na posielanie správ z poštového klienta na poštový server. Preto používateľ musí vždy špecifikovať aj POP (IMAP) server aj SMTP server pri konfigurácii jeho e - mailovej aplikácie.

Smyczek, Karel

- ČR; * 31. 3. 1950 (Mělník); herec a režisér.

Filmografia:
Holubica.

Réžia:
1979: Housata;
Jen si tak trochu písknout;
Sněženky a machři;
Krajina s nábytkem;
Proč?;
Bylo nás pět (TV seriál);
Lotrando a Zubejda.

smyk

- v poľnohospodárstve náradie na rozdrvenie hrudiek pred siatím.
- v lesníctve zariadenie na prepravu dreva.
- v hudbe spôsob vedenia sláčika pri hre na sláčikové nástroje.

Smyth, Ryan

- Kanada; * 21. 2. 1976; hokejista.

Sn

- chemická značka pre prvok cín (stannum).

sn

- fyzikálna značka pre sten.

snack
snack-bar

- rýchle občerstvenie.

snack-bar
snack

- bufet, automat, rýchle občerstvenie.

snajper
sniper

- strelec zo zálohy, ostreľovač.

snakeboard [snejkbórd]

- športové náradie, doska na kĺzanie po snehu asi 1 x väčšia (širšia a dlhšia) ako snowboard.

snár

- kniha obsahujúca výklady snov pre poverčivých ľudí.

sneh

- zmrznuté vodné pary spadnuté na zem v podobe bielych vločiek.
- niečo veľmi podobné snehovým vločkám.
- v gastronómii pena ušľahaná z čistých vaječných bielkov, ktorá sa používa ako prísada do múčnikov.

sneh, večný

- snehová pokrývka vysokých pohorí, ktorá nikdy úplne neschádza.

sneholam

- hrádza na zadržiavanie snehových lavín.

snehomer
snehomerná lata

- prístroj na meranie hrúbky snehovej vrstvy.

snehomet

- zariadenie na rozmetávanie snehu na väčšie vzdialenosti.

snehovka
snehovky

- druh prezuviek do snehu.

snehuliak

- postava, figúra zhotovená zo snehu.

snehuľa
Lagopus

- hôrna kura žijúca vo vrchoch na ďalekom severe.

snehuľčík štíhly
Cantharis fusca

- lúčny chrobák s nitkovitými tykadlami.

snehurka

- rozprávková bytosť.

Snell, James

- 1832: vynašiel prvé sklápacie stomatologické kreslo.

Snell, W.

- Holandsko; 1580 - 1626; prírodovedec. Autor Snellovho zákona.

snem

- zhromaždenie, zasadanie zástupcov ľudu, krajiny, štátu alebo istej korporácie, ktorí prerokúvajú dôležité verejné záležitosti a vykonávajú zákonodarnú moc.

snem, čáslavský

- zemský snem v Čáslavi v júni 1421, na ktorom bol zosadený Žigmund z českého trónu. Ustanovil zemskú vládu (5 pánov, 4 Pražanov, 7 zemanov a 4 zástupcov ostatných miest). Na sneme české mestá po prvýkrát vystúpili ako zemské stavy.

snem, kroměřížsky

- 22. 11. 1848 - 7. 3. 1849; pokračovanie rakúskeho ústavodarného ríšskeho snemu. 4. 3. 1849 vyhlásená ústava a snem rozohnaný.

snemovňa

- sbor poslancov vykonávajúci zákonodarnú moc, parlament.
- budova, v ktorej zasadá snem.

sneť

- v botanike rad stopkovýtrusných húb žijúcich ako parazity na vyšších rastlinách (Hemibasidiales).
- v medicíne hnilobný rozklad tkaniva, gangréna.

sneť obilná

- názov pre niektoré druhy snetí žijúcich na obilí.

sneť slezinná

- druh nákazlivej choroby domácich zvierat.

snežienka jarná
Galanthus nivalis

- prvá jarná rastlina s bielymi kvietkami.

snice

- dve žrde na voze, do ktorých je vpredu zapravené oje alebo rázvora.

sniper

- snajper; strelec zo zálohy; ostreľovač.

snobkotva
snobka

- povrchný obdivovateľ všetkého módneho.

snobizmus
snobstvo

- povýšenectvo, predstieraná vznešenosť, nadutosť.

Snofrev

- Egypt. Kráľ v rokoch okolo 2600 pred Kristom. Prvý kráľ 4. dynastie.

snookerkotva

- hra podobná gulečníku; v nepárnom strku sa umiestňuje do diery červená guľa, v párnom iná ako biela a červená. V neskoršej fázi je potrebné postupne do dier umiestniť postupne žltú guľu, zelenú, hnedú, modrú ružovú a konečne i čiernu.

Snorrason,l Halldór

- Island; 11. storočie; historik. Cestoval po svete s vtedajším nórskym kráľom.

snovačka americká

- pavúk Latrodectus mactans.

snovačka červená

- pavúk Latrodectus bishopi.

snovačka jedovatá

- Latrodectus lactans; pavúk čierna vdova. Jej pohryznutie je až 15x jedovatejšie, ako pohryznutie štrkáča. Samička jedom usmrtí aj človeka.

Snow, Charles Percy

- Veľká Británia; 1905 - 1980; chemik, fyzik, verejný činiteľ, politický pracovník, spisovateľ. Maželka Pamela Hansford Johns (spisovateľka). 1964: lordský titul (doživotný peer). Dielo: 1932: Smrť s rozvinutými plachtami (Death Under Sail; detektívka; neskôr sa ku nej moc nehlásil); 194 - 1970: Cudzinci a bratia (Strangers and Brother; 11 dieln voľný cyklus); 1974: Cesty múdrosti (In Their Wisdom; román); 1979: Krycia farba (A Coat of Varnish; detektívka).

snowboard

- špeciálna doska na kĺzanie sa po snehu s jednoduchým viazaním pre uchytenie nôh.

snowboarding

- jazda na snowboarde po zasneženom teréne dolu svahomu.
- takáto športová disciplína.

snowboardista
snowboardistka

- kto jazdí na snowboarde.

snowboardkros

- zjazdový pretek snowboardistov. Naraz sú na zjazdovej trati štyria pretekári. Od roku 2006 olympijská disciplína.

snowglider

snežný skúter poháňaný tlačnou vrtuľou (podobne ako vznášadlá).

snowkiting

- jazda na lyžiach alebo snowboarde v závese za špeciálnym drakom (tzv. kite) hnaným vetrom.

SNP

- Slovenské národné povstanie.

SNRA

- bosensko - srbská tlačová agentúra.

snuff-video

- video, na ktorom sú zachytené skutočné vraždy a znásilnenia. Sú natočené iba za komerčným účelom.

sňatok

- uzavretie manželstva, sobáš.

soap opera

- romantický televízny seriál, obyčajne s veľkým počtom dielov, mydlová opera.

soapstock

- mydlový kal usadzujúci sa v kotle pri alkalickej rafinácii tukov, z ktorého sa získavajú mastné kyseliny.

soaré
soirée

- večierok, spoločenský večer.

sob

- jeleňu podobný parohatý párnokopytník žijúci v severných krajinách.

sob polárny
Rangifer tarandus

- jeleňu podobný parohatý párnokopytník žijúci v severných krajinách.

soba

- (v juhoslovanskom prostredí) miestnosť, izba.

sobáš

- svadba, uzavretie manželstva.

Sobek, Matouš Ferdinand z Bílenberga

- ČR; 1668 - 1675: pražský arcibiskup.

Sobhuza II.

- Svazijsko; 1968 - 1986: kráľ. Syn Mswati III.

Sobibor

- nacistický vyhladzovací tábor.

Sobieski, Ján III.

- Poľsko; 1629 - 1696; šľachtic. 1674 - 1696: kráľ. V rokoch 1673 a 1683 zvíťazil na Turkami.

sobolina

- sobolia kožušina.

soboľ

- sibírska kunovitá šelma poskytujúca veľmi cennú sivohnedú kožušinu.

soboľ ázijský

- Žil nielen na Sibíri, ale aj v Európe. Takmer vyhubený.

soboľ sibírsky
Martes zibellina

- sibírska kunovitá šelma dávajúca jemnú kožušinu.

Soboňa, Viliam

- SR; * 24. 10. 1947; politik.

sobor

- pravoslávny katedrálny chrám, alebo hlavný chrám v meste, alebo vo veľkom kláštore.
- zhromaždenie, snem príslušníkov pravoslávnej cirkvi.

sobota

- šiesty deň v týždni.

sobota, bielakotva

- cirkevný sviatok; posledná sobota pred Veľkou nocou. Všetko musí žiariť čistotou. Pletú sa korbáče a maľujú kraslice.

Sobota, LuděkLuděk Sobota

- ČR; * 27. 5. 1943 (Praha); herec. Manželka Afriena. 1968 - 1972: Studium Ypsilon (Liberec). 1973 - 1990: Semafor (Praha; ako partner Miroslava Šimka). 1991: Směšné divadlo (Praha). Filmografia: Jen ho nechte, ať se bojí; 1978: Tak ja to tedy beru, šéfe.

sobotáles

- týždenný plat učiteľa vyberaný (v sobotu) za každého žiaka od rodičov.

Sobotka, Bohuslav

- ČR; politik. Manželka Olga. 2002 - 2006: minister financií a vicepremiér. 25. 9. 2005: po odstúpení Stanislava Grossa z postu predsedu ČSSD poverený vedením strany.

Sobotka, Jiří

- ČR; * 3. 12. 1955 (Brno); sochár.

Sobotka, Přemysl

- ČR; politik. 2006: predseda senátu.

Sobotka, Vladimír

- ČR; * 2. 7. 1987; hokejista.

sobotník

- dobrovoľná kolektívna bezplatná práca pre splnenie istej spoločensky závažnej pracovnej úlohy v SSSR (konaná spočiatku v sobotu).

soccer

- v americkom prostredí označenie európskeho futbalu.

socdem

- sociálna demokracia, sociálnodemokratický, sociálny dmokrat.

sociabilita

- združovanie, družnosť, spoločenskosť. Schopnosť vstupovať do vzťahov v spoločnosti, k združovaniu.
- v biológii združovanie organizmov do spoločenstiev.

sociabilita umenia

- spoločenská prospešnosť umenia.

socialista
socialistka

- stúpenec socializmu.
- člen niektorej socialistickej strany.

socialistickorealistický

- týkajúci sa socialistického realizmu, vzťahujúci sa na socialistický realizmus.

socialistický

- týkajúci sa socializmu ako teórie a systému spoločenského usporiadania.
- týkajúci sa spoločenských štruktúr, vzťahov, inštitúcií aj rozličných sfér duchovného života, v ktorých sa táto teória tak či onak realizovala.
- týkajúci sa politických hnutí, strán a pod. hlásajúcich socializmus (rozličných odtieňov).

socializácia

- zoštátnenie, zospoločenštenie, prevedenie súkromného vlastníctva na štátne alebo družstevné.
- proces osvojenie si jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt a medziľudských vzťahov.

socializmus

- totalitný politický režim jednej strany a ekonomicky centrálne riadený systém založený na zospoločenštenom vlastníctve.
- rozličné teórie o sociálne spravodlivom usporiadaní spoločnosti (marxistický s., utopický s., vedecký s., národný s.).
- rozličné pokusy o uskutočnenie tejto spoločnosti (reálny s., s. s ľudskou tvárou).

socializmus, nacionálny

- nacizmus.

socializovať

- uskutočňovať, uskutočniť socializáciu.
- zospoločenšťovať, zospoločenštiť.

socializovať sa

- prechádzať, prejsť socializáciou.
- začleňovať sa, začleniť sa do určitej spoločnosti, prechádzať, prejsť procesom socializácie.

sociatív

- v lingvistike pád vyjadrujúci pospolitosť, spoločnosť (napr. v baskičtine).

sociácia

- v botanike (fytocenologická) jednotka (syntaxón) nižšej úrovne zahrnujúca homogénne porasty aspoň s jednou konštantnou dominantou v každej vrstve.

sociál-

- v zloženinách prvá časť s významom sociálny, socialistický.
- označenie (z komunistického hľadiska), že sociálne alebo socialistické je len predstierané.

sociáldemokratizmus

- označenie programu a taktickej politiky sociálnodemokratických strán (z komunistického hľadiska).

sociálfašizmus

- (v chápaní komunistického hnutia v medzivojnovom období) názov pre národný socializmus alebo demagogické označenie rozličných reformistických socialistických smerov údajne zblížených s fašizmom.

sociálna demokracia

- politická strana robotníckeho hnutia, pravičiarska socialistická strana.

sociálno-ekonomický

- sociálny a ekonomický.

sociálno-historický

- sociálny a historický.

sociálno-politický

- týkajúci sa sociálnych a politických otázok.

Sociálnodemokratická robotnícka strana Ruska

- Rusko; marxistická strana, ktorú v roku 1898 založil Georgij Valentovič Plechanov. Chgystala revolúciu, v ktorej čele by stálo priemyselné robotníctvo. V roku 1903 sa rozdelila na dve frakcie menševikov a boľševikov.

sociálnodemokratický

- vzťahujúci sa na sociálnu demokraciu.

sociálnorevolučný

- revolučný v sociálnych otázkach.

sociálnosť

- spoločenskosť.
- zmysel pre spoločnosť, pre požiadavky spoločnosti.

sociálnozdravotný

- týkajúci sa zdravia spoločnosti.

sociálny

- týkajúci sa spoločnosti, najmä jej starostlivosti o spoločensky a ekonomicky slabšie vrstvy.
- týkajúci sa ľudskej spoločnosti, vzťahov medzi ľuďmi v spoločnosti, spoločenský.
- týkajúci sa úsilia, snahy o zlepšenie spoločenských pomerov.
- týkajúci sa životných podmienok jednotlivca vo vzťahu k spoločnosti a štátu, jeho hmotného zabezpečenia.
- v biológii týkajúci sa živočíchov žijúcich po celý život pohromade (napr. mravcov, včiel).

sociálpacifista
sociálpacifistka

- stúpenec sociálpacifizmu.

sociálpacifizmus

- politický smer ostro nepriateľský marxizmu-leninizmu, zavrhujúci vojny vo všeobecnosti, i spravodlivé.

sociálpatriot
sociálpatriotka

- stúpenec sociálpatriotizmu.

sociálpatriotizmus

- buržoázny smer v medzinárodnom robotníckom hnutí, ktorý vznikol za prvej svetovej vojny a zdôrazňoval myšlienku obrany buržoáznej vlasti za imperialistickej vojny.

sociálšovinista
sociálšovinistka

- stúpenec sociálšovinizmu.

sociálšovinizmus

- buržoázny smer v medzinárodnom robotníckom hnutí, ktorý vznikol za prvej svetovej vojny a zdôrazňoval myšlienku obrany buržoáznej vlasti za imperialistickej vojny.

societa

- spoločenstvo, združenie.

Societät der Wissenschaften

- Nemecko; Spoločnosť vied. Bola založená v roku 1700.

societný

- spoločenský.

socinián
sociniánka

- stúpenec socinianizmu.

socinianizmus

- sektárske hnutie, ktoré vzniklo v 16. storočí a neuznávalo Svätú Trojicu a božstvo Kristovo (podľa Talianov L. a F. Sozziniovcov).

socio-

- prvá časť zložených slov majúca význam spoločnosť, spoločenský.

sociobiológia

- pohľad na spoločnosť z hľadiska biológie, prírodovedeckého prístupu.

sociodráma

- terapeutická a tréningová metóda využívajúca plnenie (hranie) rôznych rolí.

sociografia

- opisná súčasť sociológie, ktorej cieľom je opis spoločenských javov na základe štatistických metód.

sociogram

- graficky znázornený výsledok sociometrického výskumu.

sociohistória

- vývoj spoločenskej štruktúry z historického pohľadu.

socioinžinierstvo
sociálne inžinierstvo

- typ aplikácie sociálnych poznatkov na riešenie sociálnych problémov v spoločnosti.

sociolekt

- jazyk alebo jazykový štýl určitej skupiny ľudí, kolektívu.

sociolingvista
sociolingvistka

- odborník v sociolingvistike.

sociolingvistika

- medziodborová disciplína využívajúca lingvistické a sociologické metódy na výskum vzťahov medzi jazykom a spoločnosťou, najmä spoločenskú podmienenosť vzniku a fungovania jazyka, jeho zložiek.

sociologizmus

- smer v sociológii, ktorý tvrdí, že spoločnosť je základnou sférou ľudského života, z ktorej sú odvodené všetky ostatné, teda biologické i psychické javy, a ktorú treba skúmať špecifickou sociologickou metódou.

sociologizovať

- vo vedeckom výskume zdôrazňovať vplyv spoločnosti na istý jav.

sociológ
sociologička

- kto sa zaoberá sociológiou.

sociológia

- veda o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch. Po 2. svetovej vojne v krajinácj socialistického tábora jej štúdium zrušené, lebo komunistickej ideológie sa jedná o pavedu.

sociológia, empirická

- prúd v sociológii, ktorý zdôrazňuje význam konkrétneho výskumu dielčích častí spoločenských skutočností.

sociometria

- metódy a techniky skúmania ľudských vzťahov v skupinách.

sociometria, analytická

- metóda merania a identifikácie sociálnych vzťahov založená na ich podrobnom rozbore.

sociopat

- človek majúci chorobný, nenormálny vzťah k sociálnemu prostrediu.

sociopatia

- chorobný, nenormálny vzťah k sociálnemu prostrediu.

socioterapia

- liečebná metóda využívajúca vplyv spoločenského prostredia, spoločenských vzťahov.

sodalit

- biely až šedý horninotvorný nerast; hlinitokremičitan sodný a chlorid sodný.

sodar

- prístroj k sondáži spodných vrstiev atmosféry využívajúci spätný rozptyl zvukových vĺn, akustický lokátor používaný meteorologickými družicami pri meraní na diaľku.

sodál

- člen katolíckeho laického bratstva, najmä mariánskeho.

Soddy, Frederick

- Veľká Británia; 1877 - 1956; chemik. 1902: spolu s Rutherfordom vysvetľujú podstatu rádioaktivity rozpadovou, teda dezintegračnou teóriou.

Soderbergh, Steven

- USA; * 14. 1. 1963; filmový režisér. Filmografia: 1989: Sex, lži a video; 1998: Zakázané ovocie; 2002: Solaris.

sodíkkotva

- chemický prvok zo skupiny alkalických kovov, značka Na (natrium). Kovový sodík objavil v roku 1801 H. Davy. Je to lesklý mäkký kov, veľmi reaktívny. V prírode sa vyskytuje iba v zlúčeninách.

sodík, rádioaktívny

- radionatrium.

sodný

- týkajúci sa sódy alebo zlúčenín sodíka.
- v chémii obsahujúci sodík v oxidačnom stupni I.

sodoku

- ochorenie krýs prenosné na človeka.

Sodoma

- biblické mesto, ktoré bolo podľa podania biblie potrestané skazou za hriešny život obyvateľov.

sodoma

- nemravný život, hlavne pohlavný.

Sodoma a Gomora

- miesto nerestí.
- nemravný spôsob života, neviazanosť (podľa mesta Sodoma, zničeného podľa biblického podania Bohom spolu s Gomorou pre nemravný život obyvateľov).
- obrazne hmotná skaza veľkého rozsahu, pohroma.

sodomia

- sexuálna úchylka spočívajúca v ukájaní pohlavného pudu pohlavným stykom so zvieratami (podľa bibl. mesta Sodoma), zoofília.

sodomista

- kto sa dopúšťa sodomie.

sodomita

- zvrhlík (podľa obyvateľov biblického mesta Sodoma).

Sodomka, Josef

- ČR; karosár; zakladateľ karosárskej firmy vo Vysokom Mýte. Autor karosérií Tatra 600; autobusu Škoda 606 D; Aero 30 Roadster (kabriolet); Tatra 70 A; 1934: Walter Regent (kabriolet); Škoda Superb; Aero 30 Coupé; 1928: autobus Škoda 125; 1939: Aero 50.

sodomský

- mravne zvrhlý.

sofa

- pohovka s operadlami po stranách i vzadu, leňoška.

Sofer, Chatam

- SR; 1762 (Frankfurt nad Mohanom) - 1839 (Bratislava); rabín, vlastným menom Moše Schreiber. Medzi ľuďmi existuje povesť, že sa stretol s Napoleonom a zabránil útoku na Bratislavu. Historicky to však doložené nie je.

Soffici, Ardenge

- Taliansko
*7. 4. 1879 (Florencia)
† 19. 8. 1964 (Lucca)
spisovateľ, maliar.

sofista

- antický učiteľ filozofie, gramatiky a rečníctva.
- filozof zo skupiny starogréckych osvietencov z druhej polovice 5. a zo začiatku 6. storočia pred n. l., hlásajúci relativizmus poznania.
- ten, kto používa slovné hračky, rečnícke i myšlienkové triky, sofizmy, sofistiku.
- človek, ktorý zámerne používa klamlivé, logicky nekorektné úsudky a argumenty na vyvodzovanie chybných záverov vydávaných za správne, ako aj na zdanlivé dokazovanie niečoho nesprávneho, nepravdivého.

sofistika

- prekrucovanie významov a dôkazov, užívanie sofiziem.

sofistikovaný

- premyslený, formálne prepracovaný, využívajúci zložitých metód.
- zavádzajúci, klamný.

sofizma

- úmyselne klamlivý dôkaz.
- zdanlivá správnosť.

sofizmus

- logicky nesprávny súd, záver, dôkaz vydávaný za správny, vedome použitý logický klam alebo úskok.

Sofokleskotva

- Grécko; dramatik. Dielo: 442 pred Kristom: Antigona.

sofora

- rastlina s listami podobnými agátu a s bledožltými kvetmi. Pestuje sa často v parkoch.

sofora japonská
Sophora japonica

- rastlina s listami podobnými agátu a s bledožltými kvetmi. Pestuje sa často v parkoch.

soft

- mäkký, poddajný.
- hovorovo softbal

soft copy

- dočasný, na papieri nezhmotnený záznam, záznam na obrazovke.

softball
softbal

- pálková hra, ktorá sa vyvinula v strednej Európe z amerického baseballu.

softdrink

- malinovka.

softtenis
softtennis

- lenivý tenis; hra podobná tenisu s plastovými pálkami a ľahkou mäkkou loptičkou.

softvérista
softvéristka

- kto sa odborne zaoberá softvérom.

softvér
software

- počítačový program, vybavenie počítača programovacím jazykom a programom, programové vybavenie počítača (na rozdiel od technického vybavenia, hardvéru).

sogdčina

- vymretý východoiránsky jazyk starovekého Sogdu (historická oblasť v údolí a na hornom toku rieky Zeravšan s centrom v Samarkande). V prvých storočiach n. l. fungoval ako lingua franca a používal sa na rozsiahlom území.

Sogdu

- historická oblasť v údolí a na hornom toku rieky Zeravšan s centrom v Samarkande.

Soglo, Nicéphore

- Benin; * 29. 11. 1934 (Togo); právnik. 1990 - 1991: predseda dočasnej vlády. 1991 - 1996: prezident.

sohar

- hlavná kniha kabaly.

Soho

- USA/ESA; kozmická sonda (Solar and Heliospheric Observatory) určená k výskumu Slnka. Štart 2. 12. 1995. Hmotnosť 1. 850 kg, dĺžka 4,3 metra, šírka s roztiahnutými slnečnými panelmi 9,5 metra. Spoločný projekt NASA a ESA. Sonda je zaparkovaná medzi Zemou a Slnkom v libračnom bode, takže Slnko obehne za 1 rok. Životnosť družice bola plánovaná do roku 2001, ale plne funkčná bola ešte v roku 2005. V roku 2003 sa prestala otáčať anténa k odosielaniu dát, takže zhruba po 73 dňoch rádiového kontaktu prichádza na 17 dní nemožnosť rádiového kontaktu. 5. 8. 2005 sonda objavila tisícu kométu.

Socha Slobody

- USA; symbol vyhlásenia nezávislosti USA. Autori: socha: Fréderic - Auguste Bartholdi, kovová konštrukcia: Gustave Eiffel. 7. 7. 1884 bola socha slávnostne predaná v Paríži. 5. 8. 1884 bol postavený základný kameň podstavca sochy, 20. 10. 1886 bola socha slávnostne odhalená. Pochodeň sochy symbolizuje svetlo na ceste k slobode, sedem tŕňov v korune symbolizuje sedem morí a kontinentov; nápis na knihe, ktorú drží v ľavej ruke: "4. júla 1776" - deklarácia nezávislosti USA. Socha je postavená na Liberty Islande (Ostrov Slobody) v New Yorku. Výška od vrcholu podstavca po pochodeň: 46,05 m. Výška od zeme po pochodeň: 92,99 m. Dĺžka pravej ruky: 12,8 m. Dĺžka ukazováka: 2,44 m. Šírka hlavy od ucha k uchu: 3,05 m. Vzdialenosť očí: 0,76 m. Dĺžka nosa: 1,37 m. Šírka úst: 0,91 m.

sochár
sochárka

- výtvarný umelec, ktorý zhotovuje sochy, reliéfy ap.

sochár, akademický

- titul udeľovaný do roku 1990 absolventom vysokej školy umeleckého smeru (podľa zákona o vysokých školách č. 111, platného od 1. 7. 1998, bude absolventom týchto škôl priznaný titul magister MgA).

sochor

- páka, dlhšia hrubá tyč, ktorá sa používa ako páka pri dvíhaní a posunovaní ťažkých predmetov.

Sochor, Antonín

- ČR; † 16. 8. 1950 (dopravná nehoda); vojak, vojnový hrdina. Syn Ludvík. 1939 - 1942: internovaný v ZSSR. 6. 11. 1943 za velenia Antonína Sochora, Josefa Buršíka a Richerda Tesaříka vnikla československá brigáda do Kyjeva (oslobodila ho), za čo boli velitelia vxznamenaní bajvyšším sovietskym vyznamenaním, titulom Hrdina Sovietskeho zväzu. Po 2. svetovej vojne vyštudoval Vysokú vojenskú školu a cvičil židovských dobrovoľníkov z vojenskej organizácei Hagana (pôsobil v Izraeli).

Sochor, Karel

- ČR; diplomat. 2007: honorárny konzul v Libérii. V januári 2007 odvolaný pre podozrenie libérijských úradov z podvodu pri predaji tamojšej banskej spoločnosti

soirée
soaré

- večierok, spoločenský večer.
- večerné predstavenie slávnostného rázu.

sojka

- lesný vták vyznačujúci sa nepokojným poletovaním a prenikavým krikom.

sojka obyčajná
Garrulus glandarius

- lesný vták vyznačujúci sa nepokojným poletovaním a prenikavým krikom.

Sojourner

- USA; robot, vozidlo dopravené na povrch Marsu sondou Mars Pathfinder. Fotografovalo povrch Marsu a zisťovalo chemické zloženie povrchu planéty.

Sojuz

- ZSSR
nosná raketa
nosnosť až 7. 500 kg (po zdokonalení tretieho stupňa štvorkomorovým motorom s ťahom 295 kN); používaná od roku 1961.
- kozmická loď až pre 3 kozmonautov. Celková hmotnosť lode je 6. 500 - 6. 800 kg, dĺžka 7,97 m, maximálny priemer 2,72 m.skladá sa z troch častí - orbitálnej sekcie, na ktorej je väčšinou aktívny spojovací uzol, návratovej kabíny a prístrojovej sekcie. Orbitálna sekcia má takmer guľový tvar a vnútorný priestor 6,5 m3. Slúži k odpočinku a práci posádky počas letu a k umiestneniu aparatúra, ktorú nie je potrebné dopraviť späť na Zem. Návratová kabína (2. 800 kg) slúži pri štarte a pristátí posádky. Jej objem (3,8 m3) umožňuje umiestnenie iba najnutnejšej aparatúry. Okrem kozmonautov je možné dopraviť asi 70 kg materiálu. Pilotná kabína má zvonovitý tvar, ktorý umožňuje využiť aerodynamický vztlak pri zostupe atmosférou. Prístrojová sekcia obsahuje aparatúru zabezpečujúcu životné funkcie lode - termoregulačný systém, energetický systém, stabilizačné a orientačné systémy a podobne.
- kozmická loď.
Štart 5. 4. 1975. Dĺžka letu 22 min. Posádka V. G. Lazarev, O. G. Makarov. 291 sekúnd po štarte došlo k poruche činnosti 2. stupňa. Tretí stupeň sa predčasne oddelil, raketa sa odchýlila od správnej dráhy a let bol automaticky prerušený. Kabína s kozmonautmi sa oddelila a pristála na padákoch.

Sojuz 1 (7K-OK (A) No. 4)

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 23. 4. 1967 1:35 SEČ. Dráha 51,67 °, perióda 89,6 min, výška 201 - 224 km. Dĺžka letu 26:48 hod. 18 obehov.
Posádka V. I. Komarov. Pri návrate sa vo výške 7 km zaplietli šnúry pristávacieho padáka. Kabína dopadla na zem veľkou rýchlosťou a kozmonaut zahynul.

Sojuz 2

- ZSSR
bezpilotná kozmická loď. Slúžila ako cieľ pri manévrovaní Sojuzu 3. Kabína mäkko pristála 28. 10. 1968.

Sojuz 3 (7K-OK (A) No. 10)

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 26. 10. 1968 9:34 SEČ. Dráha 51,67 °, perióda 88,6 min, 205 - 225 km. Dĺžka letu 3 dni 22:51 hod. 64 obehov.
Posádka G. T. Beregovoj.
Priblíženie k Sojuzu 2 až na 200 metrov (automaticky), bližšie ručne.
K spojeniu nedošlo. Pristátie 30. 10. 8:25 SEČ.

Sojuz 4 (7K-OK (A) No. 12

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 14. 1. 1969 8:30 SEČ. Dráha 51,66 °, perióda 88,25 min, 173 - 225 km. Dĺžka letu 2 dni 23:21 hod.
48 obehov. Posádka V. A. Šatalov, A. S. Jelisejev (pri pristátí), J. V. Chrunov (pri pristátí).
Prvé spojenie dvoch pilotovaných lodí. Spojenie so Sojuzom 5 9:20 SEČ. Po hodinovom pobyte s kozmonautom Chrunovom prešli do orbitálnej časti Sojuzu 4.
Rozdelenie lodí 16. 1. 13:55 SEČ. Pristátie (s troma kozmonautmi) 17. 1. 7:53 SEČ.

Sojuz 5

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 15. 1. 1969 8:05 SEČ. Dráha 51,66 °, perióda 88,7 min, 200 - 230 km. Dĺžka letu 3 dni 0:54 hod. 49 obehov. Posádka B. V. Volynov, A. S. Jelisejev (pri štarte), J. V. Chrunov (pri štarte). Loď slúžila ako cieľ pri spojení s loďou Sojuz 4. Problémy pri pristátí - zamotali sa šnúry pristávacie padáka, tvrdé pristátie. Volynov prežil preťaženie 9g.

Sojuz 6

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 11. 10. 1969 21:00 SEČ. Dráha 51,68 °, perióda 88,36 min, 186 - 223 km. Dĺžka letu 4 dni 22:43 hod. 80 obehov. Posádka G. S. Šonin, V. N. Kubasov.skupinový let s loďami Sojuz 7 a 8. Loď nebola vybavená spájacím uzlom.skúška zvárania vo vákuu (Vulkan). Pristátie 16. 10. 10:52 SEČ.

Sojuz 7

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 12. 10. 1969 11:45 SEČ. Dráha 51,65 °, perióda 88,6 min, 207 - 226 km. Dĺžka letu 4 dni 22:40 hod. 80 obehov. Posádka A. V. Filipčenko, V. N. Volkov, V. V. Gorbatko.skupinový let s loďami Sojuz 6 a 8. Loď vybavená pasívnym spojovacím zariadením. Pristátie 17. 10. 10:26 SEČ.

Sojuz 7K - T

ZSSR
kozmická loď.
Štart 5. 4. 1975. Mala dopraviť podádku na orbitálnu stanicu Saľjut 4. Po ukončení činnosti 2. stupňa nosnej rakety však nedošlo ku oddeleniu 3. stupňa a riadiaci systém vydal vo výške 192 km príkaz ku prerušeniu letu a návratu po strmej balistickej dráhe. Po 21 minútach letu pristávací modul dosadol na zasnežené svahy Altaja. Otočil sa na bok a ostal nad niekoľkostometrovou priepasťou. Záchrana posádky bola obtiažna a podarila sa až na druhý deň.

Sojuz 8

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 13. 10. 1969 11:20 SEČ. Dráha 51,65 °, perióda 88,72 min, 205 - 223 km. Dĺžka letu 4 dni 22:51 hod. 80 obehov. Posádka V. A. Šatalov, A. S. Jelisejev.skupinový let s loďami Sojuz 6 a 7. Loď vybavená aktívnym spojovacím zariadením. Pristátie 18. 10. 10:10 SEČ.

Sojuz 9

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 1. 6. 1970 20:00 SEČ. Dráha 51,72 °, perióda 88,59 min, 207 - 220 km. Dĺžka letu 17 dní 16:59 hod. 286 obehov. Posádka A. G. Nikolajev, V. I. Sevasťjanov. Navigačné experimenty. Pristátie 19. 6. 12:59 SEČ. Po dlhodobom lete nemohli kozmonauti sami vystúpiť z kabíny.

Sojuz 10

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 23. 4. 1971 0:54 SEČ. Dráha 51,60 °, perióda 89,11 min, 209 - 246 km. Dĺžka letu 1 deň 23:46 hod. 32 obehov. Posádka V. A. Šatalov, A. S. Jelisejev, N. N. Rukavišnikov. Let na Saljut 1. 24. 4. 2:47 SEČ pripojenie ku stanici (ručne Šatalov). Spojenie trvalo 5,5 hod. Pristátie 25. 4.0:40 SEČ.

Sojuz 11

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 6. 6. 1971 5:55 SEČ. Dráha 51,57 °, perióda 88,41 min, 189 - 209 km. Dĺžka letu 23 dní 18:22 hod. 384 obehov. Posádka G. T. Dobrovolskij, V. N. Volkov, V. I. Pacajev. Prvá posádka, ktorá pracovala na orbitálnej stanici Saljut 1. 29. 6. 19:28 odpojenie od Saljutu 1. Pristátie prebiehalo automaticky. Posádka bola nájdená mŕtva. Podľa správy vyšetrovacej komisie sa pri rozdeľovaní lodi na tri časti zasekol odvzdušňovací ventil, čo spôsobilo rýchly pokles tlaku v pilotnej kabíne.

Sojuz 12

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 27. 9. 1976 13:18 SEČ. Dráha 51,58 °, perióda 88,54 min, 181 - 229 km. Dĺžka letu 1 deň 23:16 hod. 31 obehov. Posádka V. G. Lazarev, O. G. Makarov. Pristátie 29. 9. 12:24 SEČ. Z bezpečnostných dôvodov kozmonauti pristávali v skafandroch.

Sojuz 13

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 18. 12. 1973 12:55 SEČ. Dráha 51,57 °, perióda 88,80 min, 188 - 247 km. Dĺžka letu 7 dní 20: 56 hod. 127 obehov. Posádka P. I. Klimuk, V. V. Lebedev. Počas letu urobených asi 10.000 snímkov vybraných častí oblohy. Lekárske a biologické experimenty, snímkovanie Slnka v rtg spektre, diaľkový prieskum Zeme. Pristátie 26. 12. 9:50 SEČ. V dobe letu bola na orbite aj posádka Skylab 4.

Sojuz 14

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 3. 7. 1974 19:51 SEČ. Dráha 51,58 °, perióda 88,55 min, 195 - 217 km. Dĺžka letu 15 dní 17:30 hod. 252 obehov. Posádka P. R. Popovič, J. P Arťjuchin. Prvá posádka na Saljute 3. Pristátie 19. 7. 13:21 SEČ.

Sojuz 15

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 26. 8. 1974 20:58 SEČ. Dráha 51,62 °, perióda 88,52 min, 173 - 236 km. Dĺžka letu 2 dni 0:12 hod. 32 obehov. Posádka G. V. Sarafanov, L. S. Ďomin. Let k Saljutu 3.skúška nového pripájacieho manévra. Vynútené pristátie 28. 8. 21:10 SEČ. Prvé pristátie v noci.

Sojuz 16

- ZSSR
skúšobná upravená kozmická loď na program Sojuz - Apollo.
Štart 2. 12. 1974 10:40 SEČ. Dráha 51,80 °, perióda 89,19 min, výška 184 - 291 km, dĺžka letu 5 dní 22:24 hod, 96 obehov, posádka A. V. Filipčenko, N. N. Rukavišnikov.skúška zdokonalenej lode na spoločný let Sojuz - Apollo. Pristátie 8. 12. 1974 9:04 SEČ.

Sojuz 17

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 10. 1. 1975 22:43 SEČ. Dráha 51,63 °, perióda 88,79 min, 185 - 249 km. Dĺžka letu 29 dní 13:20 hod. 466 obehov. Posádka A. A. Gubarev, G. M. Grečko. 1. posádka na Saljute 4. Pristátie 9. 2. 1975 12:03 SEČ.

Sojuz 18

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 24. 5. 1975 15:58. Dráha 51,69 °, perióda 88,60 min, 193 - 247 km. Dĺžka letu 62 dní 23:20 hod. 993 obehov. Posádka P. I. Klimuk, V. I. Sevasťjanov. 2. posádka na Saljute 4. Pristátie 26. 7. 1975 15:18 SEČ.

Sojuz 18-1

- ZSSR
pôvodný havarovaný štart lode Sojuz 18, označovaný aj ako Sojuz 18-B.
Štart 25. 4. 1975.
Posádka Vasilij Lazarev, Oleg Makarov. Plánovaný let ku stanici Saľjut 4 a pobyt na nej v trvaní 51 - 63 dní. 286 sekúnd po štarte sa úplne neoddelil druhý stupeň nosnej rakety a let bol automaticky prerušený. Kabína dosiahla výšku 192 km a potom začala padať na Zem. Pristátie 21 minút a 27 sekúnd po štarte 1.574 km od kozmodrómu Bajkonur v západnej Sibíri v podhorí Altejského masívu, juhozápadne od obce Gorno-Altajsk, asi 320 km severne od spojenia hraníc ZSSR, Číny a Mongolska.

Sojuz 18-B

- pozri Sojuz 18-1.

Sojuz 19 EPAS

- ZSSR
kozmická loď v programe Sojuz - Apollo.
Štart 15. 7. 1975 13:20 SEČ. Dráha 51,78 °, perióda 88,49 min, výška 186 - 220 km, dĺžka letu 5 dní 22:31 hod, 96 obehov, posádka A. A. Leonov, V. N. Kubasov. Kontakt s Apollo ASTP 17. 7. 1975 17:09:12 SEČ, pevné spojenie dokončené 17:12:30 SEČ. Prielez otvorený 17. 7. 1975 20:19:27 SEČ. - stretnutie kozmonautov Leonova, Kubasova a astronautov Stafforda a Slaytona. Oddelenie lodí 19. 7. 1975 13:03 SEČ. Pristátie 21. 7. 1975 11:51 SEČ.

Sojuz 20

- ZSSR
nepilotovaná kozmická loď.
Štart 17. 11. 1975. Pripojenie ku Saljutu 4. Biologické experimenty. Pristátie 16. 2. 1976.

Sojuz 21

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 6. 7. 1976 13:09 SEČ. Dráha 51,59 °, perióda 88,7 min, 193 - 253 km. Dĺžka letu 49 dní 6:23 hod. 791 obehov.
Posádka B. V. Volynov, V. M. Žolobov. Pobyt na Saljute 5. Pristátie 24. 8. 1976 19:33 SEČ.

Sojuz 22

- ZSSR
kozmická loď - záložný modul projektu Sojuz - Apollo.
Štart 15. 9. 1976. Dráha 64,75 °, perióda 89,31 min, 185 - 196 km. Dĺžka letu 7 dní 21:52 hod. 127 obehov.
Posádka V. F. Bykovskij, V. V. Aksjonov. Prvý let v rámci programu INTERKOSMOS. Pristátie 23. 9. 8:42 SEČ.

Sojuz 23

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 14. 10. 1976 18:40 SEČ. Dráha 51,61 °, perióda 88,56 min, výška 188 - 224 km, dĺžka letu 2 dni 0:06 hod, 32 obehov, posádka V. D. Zudov, V. I. Roždestvenskij. Pokus o let na stanicu Saljut 5. Pri približovaní ku orbitálnej stanici indikovaná závada. Bolo rozhodnuté o prerušení približovania sa (po niekoľkých pokusoch) a ukončení misie. Pristátie 16. 10. 18:46 SEČ na hladine jazera Tengiz. Pristátie na vodu skomplikované mrazom - 20 °C.

Sojuz 24

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 7. 2. 1977 17:12 SEČ. Dráha 51,62 °, perióda 89,40 min, výška 173 - 323 km, dĺžka letu 17 dní 17:26 hod, 285 obehov, posádka V. V. Gorbatko, J. N. Glazkov. Pobyt na Saljute 5. Pristátie 25. 2. 1977 10:36 SEČ.

Sojuz 25

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 9. 10. 1977 3:40 SEČ. Dráha 51,64 °, perióda 88,78 min, výška 194 - 240 km, dĺžka letu 2 dni 0:45 hod, 32 obehov, posádka N. N. Kovaljonok, V. V. Rjumin. Pokus o let na stanicu Saljut 6. Pri ručnom približovaní sa objavili odchýlky od plánovaného priebehu, bolo rozhodnuté pripojenie neuskutočniť. Pristátie 11. 10. 4:26 SEČ.

Sojuz 26

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 10. 12. 1977 2:19 SEČ. Dráha 51,64 °, perióda 88,74 min, výška 195 - 235 km, dĺžka letu posádky 96 dní 10:00 hod, 1. 522 obehov, posádka J. V. Romanenko (štart), G. M. Grečko (štart), V. A. Džanibekov (pristátie), O. G. Makarov (pristátie). Prvá základná posádka na Saljute 6. Pristátie 16. 1. 1978 12:25 SEČ.

Sojuz 27

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 10. 1. 1978 13:26 SEČ. Dráha 51,71 °, perióda 88,71 min, výška 190 - 237 km, dĺžka letu posádky 5 dní 22:59 hod, 94 obehov, posádka V. A. Džanibekov (štart), O. G. Makarov (štart), J. V. Romanenko (pristátie), G. M. Grečko (pristátie). Prvá návšteva na Saljute 6. Pristátie 16. 3. 1978 12:19 SEČ.

Sojuz 28

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 2. 3. 1978 16:27:50 SEČ. Dráha 51,63 °, perióda 88,82 min, výška 192 - 246 km, dĺžka letu 7 dní 22:16 hod, 125 obehov, posádka A. A. Gubarev, V. Remek. Let prvej medzinárodnej posádky. Návšteva na Saljute 6. Pristátie 10. 3. 1978 14:45 SEČ.

Sojuz 29

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 15. 6. 1978 12:16:45 SEČ. Dráha 51,63 °, perióda 88,85 min, výška 193 - 248 km, dĺžka letu posádky 139 dní 14:48 hod, 2. 203 obehov, posádka V. V. Kovaljonok (štart), A. S. Ivančekov (štart) - 2. základná posádka na Saljute 6, V. F. Bykovskij (pristátie), S. Jähn (pristátie). 29. 7. 1978 obaja kozmonauti vystúpili na 125 minút do voľného kozmu. Pristátie 3. 9. 1978 12:41:15 SEČ.

Sojuz 30

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 27. 6. 1978 16:27:10 SEČ. Dráha 51,64 °, perióda 88,82 min, výška 195 - 244 km, dĺžka letu 7 dní 22:03 hod, 125 obehov, posádka P. I. Klimuk (štart), M. Hermaszewski (štart). Druhá medzinárodná posádka na stanicu Saljut 6. Pristátie 5. 7. 1978 14:31 SEČ.

Sojuz 31

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 26. 8. 1978 15:41:30 SEČ. Dráha 51,62 °, perióda 88,80 min, výška 193 - 243 km, dĺžka letu posádky 7 dní 20:49 hod, 124 obehov, posádka V. F. Bykovskij (štart), S. Jähn (štart), V. V. Kovaljonok (pristátie), A. S. Ivančekov (pristátie). Pristátie 2. 11. 1978 12:05 SEČ.

Sojuz 32

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 25. 2. 1979 12:54 SEČ. Dráha 51,59 °, perióda 88,93 min, výška 193 - 256 km, dĺžka letu posádky 175 dní 0:36 hod, 2. 755 obehov, posádka V. A. Ljachov, V. V. Rjumin. 3. základná posádka na Saljute 6. 15. 8. 1979 kozmonauti vystúpili do voľného kozmu na 83 minút. Automatické pristátie bez posádky (inak by prekročil povolených 90 dní v kozme) 13. 6. 1979 17:18 SEČ. Na Zem dopravila zo Saljutu 6 výsledky experimentov.

Sojuz 33

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 10. 4. 1979 18:34 SEČ. Dráha 51,61 °, perióda 88,98 min, výška 194 - 261 km, dĺžka letu 1 deň 23:01 hod, 31 obehov, posádka N. N. Rukavišnikov, G. I. Ivanov. Let na Saljut 6. Počas približovania ku Saljutu 6 došlo ku poruche korekčného motoru. Pristátie bolo riadené ručne. Počas zostupu kozmonauti prežili preťaženie 8 - 10g. Pristátie 12. 4. 1979 17:35 SEČ.

Sojuz 34

- ZSSR
bezpilotná dopravná kozmická loď.
Štart 6. 6. 1979. Výška dráhy 198 - 270 km.skúška zdokonaleného motorického systému (pozri Sojuz 33). Po odpojení sa lode Progress 6 sa loď pripojila ku stanici Saljut 6 (8. 6. 1979 21:02 SEČ). Pristátie s kozmonautmi V. A. Ljachovom, V. V. Rjuminom 19. 8. 1979 13:30 SEČ.

Sojuz 35

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 9. 4. 1980 14:38 SEČ. Dráha 51,62 °, perióda 88,87 min, výška 197 - 247 km, dĺžka letu posádky 184 dní 20:12 hod, 2. 917 obehov, posádka L. I. Popov (štart), V. V. Rjumin (štart), V. N. Kubasov (pristátie), B. Farkas (pristátie). 4. základná posádka na Saljute 6. Pristátie 3. 6. 1980 16:07 SEČ.

Sojuz 36

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 26. 5. 1980 19:21 SEČ. Dráha 51,60 °, perióda 89,00 min, výška 191 - 265 km, dĺžka letu posádky 7 dní 20:46 hod, 124 obehov, posádka V. N. Kubasov (štart), B. Farkas (štart), V. V. Gorbatko (pristátie), Pham Tuân (pristátie). 5. medzinárodná posádka. Let na Saljut 6.

Sojuz 37

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 23. 7. 1908 19:31 SEČ. Dráha 51,58 °, perióda 89,06 min, výška 190 - 272 km, dĺžka letu posádky 7 dní 20:42 hod, 124 obehov, posádka V. V. Gorbatko (štart), Pham Tuân (štart), L. I. Popov (pristátie), V. V. Rjumin (pristátie). 6. medzinárodná posádka. Let na Saljut 6. Pristátie 11. 10. 1980 10:50 SEČ.

Sojuz 38

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 18. 9. 1980 20:11 SEČ. Dráha 51,61 °, perióda 88,95 min, výška 195 - 257 km, dĺžka letu 7 dní 20:43 hod, 124 obehov, posádka J. V. Romanenko, A Tamayo Mendéz. 7. medzinárodná posádka. Let na Saljut 6. Pristátie 26. 9. 1980 16:54 SEČ.

Sojuz 39

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 22. 3. 1981 15:59 SEČ. Dráha 51,68 °, perióda 89,00 min, výška 195 - 261 km, dĺžka letu 7 dní 20:43hod, 124 obehov, posádka V. A. Džanibekov, D Gurragčá. Let na Saljut 6. 8. medzinárodná posádka. Pristátie 30. 3. 1981 12:42 SEČ.

Sojuz 40

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 14. 5. 1981 18:17 SEČ. Dráha 51,62 °, perióda 89,05 min, výška 191 - 269 km, dĺžka letu 7 dní 20:43 hod, 124 obehov, posádka L. I. Popov, D. Prunariu. 9 medzinárodná posádka. Let na Saljut 6. Posledný let lode typu Sojuz. Pristátie 22. 5. 1981 14:58 SEČ.

Sojuz - Apollo

- ZSSR/USA; podľa dohody podpísanej 24. 5. 1972 bolo rozhodnuté previesť prvý medzinárodný pilotovaný let sovietskej a americkej lode.

Sojuz FG

- Rusko
nosná raketa.

Sojuz U

- Rusko
nosná raketa.

Sojuz T

- ZSSR
zdokonalená dopravná kozmická loď typu Sojuz (od roku 1980).
- bezpilotná kozmická loď.
Štart 1979. Let trval 100 dní (19. 12. 1979 - 23. 3. 1980), spojenie so Saljut 6 .

Sojuz T-2

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 5. 6. 1980 15:19 SEČ. Dĺžka letu 3 dni 22:19 hod, 62 obehov, posádka J. V. Malyšev, V. V. Aksjonov. Let na Saljut 6.

Sojuz T-3

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 27. 11. 1980 15. 18 SEČ. Hmotnosť 6. 800 kg. Dráha 51,62 °, perióda 89,60 min, výška 255 - 260 km, dĺžka letu 12 dní 19:08 hod, 204 obehov, posádka L. D. Kizim, O. G. Makarov. G. M. Strekalov. Prvý let zdokonalenej trojmiestnej lode. Záverečné skúšky lodí typu Sojuz T. Let na Saljut 6. Pristátie 10. 12. 1980 10:26 SEČ.

Sojuz T-4

- ZSSR
kozmická loď.
Štart 23. 3. 1981 20:00 SEČ. Dráha 51,61 °, perióda 90,06 min, výška 245 - 315 km, dĺžka letu 74 dní 17:38 hod, 1. 178 obehov, posádka V. V. Kovaljonok, V. P. Savinych. 5. základná posádka na Saljute 6. Pristátie 26. 5. 1981 13:38 SEČ.

Sojuz T-5

- ZSSR
13. 5. 1982 - 10. 12. 1982.
Posádka A. N. Berezovoj.

Sojuz T-6

- ZSSR
24. 6. 1982 - 2. 7. 1982.
Posádka A. S. Ivančenkov, J. L. Chrétien (Francúzsko), V. A. Džanibekov.

Sojuz T-7

- ZSSR
19. 8. 1982 - 27. 8. 1982.
Posádka S. J. Savická, A. A. Serebrov, L. I. Popov.

Sojuz T-8

- ZSSR
20. 4. 1983 - 22. 4. 1983.
Posádka A. A. Serebrov, G. M. Strekalov, V. G. Titov.

Sojuz T-9

- ZSSR
27. 6. 1983 - 23. 11. 1983.
Posádka V. A. Ljachov.

Sojuz T-10

- ZSSR
8. 2. 1984 - 2. 10. 1984.
Posádka V. A. Solovljov, L. D. Kizim, G. M. Manakov.

Sojuz T-11

- ZSSR
3. 4. 1984 - 11. 4. 1984.
Posádka R. Šarma (India), G. M. Strekalov, J. V. Malyšev.

Sojuz T-12

- ZSSR
17. 7. 1984 - 29. 7. 1982.
Posádka S. J. Savická, I. P. Volk, V. A. Džanibekov.

Sojuz T-13

- ZSSR
6. 6. 1985 - 21. 11. 1985.
Posádka V. P. Savinych, V. A. Džanibekov.

Sojuz T-14

- ZSSR
17. 9. 1985 - 21. 11. 1985.
Posádka V. V. Vasjutin, A. A. Volkov, G. M. Grečko.

Sojuz T-15

- ZSSR
13. 3. 1986 - 16. 7. 1986.
Posádka V. A. Solovljov, L. D. Kizim.

Sojuz TM-2

- ZSSR
5. 2. 1987 - 29. 12. 1987.
Posádka J. V. Romanenko, A. I. Lavejkin.

Sojuz TM-3

- ZSSR
22. 7. 1987 - 30. 7. 1987.
Posádka A. S. Viktorenko, M. A. Fariz (Sýria).

Sojuz TM-4

- ZSSR
21. 12. 1987 - 21. 12. 1988.
Posádka V. G. Titov, A. S. Levčenko, M. Ch. Manarov.

Sojuz TM-5

- ZSSR
7. 6. 1988 - 17. 6. 1988.
Posádka V. P. Savinych, A. J. Solovljov, V. V. Lebedev.

Sojuz TM-6

- ZSSR
29. 8. 1988 - 7. 9. 1988.
Posádka V. A. Ljachov, A. A. Mománd (Afganistan), V. V. Poljakov.

Sojuz TM-7

- ZSSR
26. 11. 1988 - 27. 4. 1989.
Posádka A. A. Volkov, S. K. Krikaljov, J. L. Chrétien (Francúzsko).

Sojuz TM-8

- ZSSR
5. 9. 1989 - 19. 2. 1990.
Posádka A. A. Serebrov, A. S. Viktorenko.

Sojuz TM-9

- Rusko
11. 2. 1990 - 9. 8. 1990.
Posádka A. J. Solovljov, A. N. Balandin.

Sojuz TM-10

- Rusko
1. 8. 1990 - 10. 12. 1990.
Posádka G. M. Strekalov.

Sojuz TM-11

- Rusko
2. 12. 1990 - 26. 5. 1991.
Posádka M. Ch. Manarov.

Sojuz TM-12

- Rusko
18. 5. 1991 - 26. 5. 1991.
Posádka H. P. Sharman, S. K. Krikaljov.

Sojuz TM-13

- Rusko
2. 10. 1991 - 10. 10. 1991.
Posádka F. Viehböck (Rakúsko), A. A. Volkov.

Sojuz TM-14

- Rusko
17. 3. 1992 - 10. 8. 1992.
Posádka A. S. Viktorenko, K. D. Flade (Nemecko), A. J. Kaleri.

Sojuz TM-15

- Rusko
27. 7. 1992 - 1. 2. 1993.
Posádka A. J. Solovljov, M. A. Ch. Tognini (Francúzsko).

Sojuz TM-16

- Rusko
24. 1. 1993 - 22. 7. 1993.
Posádka G. M. Manakov, A. F. Poleščuk.

Sojuz TM-17

- Rusko
1. 7. 1993 - 14. 1. 1994.
Posádka A. A. Serebrov, J. - P. Haigneré (Francúzsko), V. V. Ciblijev.

Sojuz TM-18

- Rusko
8. 1. 1994 - 9. 7. 1994.
Posádka J. V. Usačev, V. V. Poljakov.

Sojuz TM-19

- Rusko
1. 7. 1994 - 4. 11. 1994.
Posádka J. I. Malenčenko, T. A. Musabajev (Kazachstan).

Sojuz TM-20

- Rusko
3. 10. 1994 - 22. 3. 1995.
Posádka A. S. Viktorenko, J. V. Kondakovová, U. D. Merbold (NSR).

Sojuz TM-21

- Rusko
14. 3. 1998 - 16. 12. 1998.
Posádka G. M. Strekalov, N. E. Thagard (USA), V. N. Dežurov.

Sojuz TM-22

- Rusko
3. 9. 1995 - 29. 2. 1996.
Posádka T. Reiter (Nemecko), J. P. Gidzenko.

Sojuz TM-23

- Rusko
21. 2. 1996 - 2. 9. 1996.
Posádka J. V. Usačev, J. Onufrijenko.

Sojuz TM-24

- Rusko
17. 8. 1996 - 2. 9. 1996.
Posádka , C. Haigneré (Francúzsko), A. J. Kaleri, V. G. Korzun.

Sojuz TM-25

- Rusko
10. 2. 1997 - 2. 3. 1997.
Posádka R. Ewald (Nemecko), A. I. Latzutkin, V. V. Ciblijev.

Sojuz TM-26

- Rusko
5. 8. 1997 - 19. 2. 1998.
Posádka A. J. Solovljov, P. V. Vinogradov.

Sojuz TM-27

- Rusko
29. 1. 1998 - 19. 2. 1998.
Posádka L. Eyharts (Francúzsko), T. A. Musabajev (Kazachstan) , N. M. Budarin.

Sojuz TM-28

- Rusko
13. 8. 1998 - 28. 2. 1999.
Posádka G. I. Padalka, J. M. Baturin.

Sojuz TM-29

- Rusko
20. 2. 1999 - 28. 8. 1999.
Posádka J. - P. Haigneré (Francúzsko), I. Bella (Slovensko).

Sojuz TM-30

- Rusko
4. 4. 2000 - 16. 6. 2000.
Posádka S. V. Zaljotin, A. J. Kaleri.

Sojuz TM-31

- Rusko
31. 10. 2000 - 21. 3. 2001.
Posádka J. P. Gidzenko, S. K. Krikaljov.

Sojuz TM-32

- Rusko
28. 4. 2001 - 6. 5. 2001.
Posádka D. Tito (USA - 1. kozmický turista), T. A. Musabajev (Kazachstan), J. M. Baturin. Výmena záchrannej lode na ISS.

Sojuz TM-33

- Rusko
21. 10. 2001 - 31. 10. 2001.
Posádka C. Haigneré (Francúzsko), K. M. Kozejev. Výmena záchrannej lode na ISS.

Sojuz TM-34

- Rusko
25. 4. 2002 - 5. 5. 2002.
Posádka M. R. Shuttleworth (JAR), R. Vittori (Taliansko), J. P. Gidzenko. Výmena záchrannej lode na ISS.

Sojuz TMA-1Sojuz TMA

- Rusko
30. 10. 2002 - 10. 11. 2000.
Posádka S. V. Zaljotin, J. V. Lončakov, F. De Winne (Belgicko). Výmena záchrannej lode na ISS.

Sojuz TMA-2

- Rusko
26. 4. 2003 - 28. 10. 2003.
Posádka E. T. Lu (USA), J. I. Malenčenko. Výmena záchrannej lode na ISS. Údržba na ISS.

Sojuz TMA-3

- Rusko
18. 10. 2003 - 30. 4. 2004.
Posádka M. C. Foale (USA), A. J. Kaleri, P. Duque (Španielsko). Výmena záchrannej lode na ISS. Údržba na ISS.

Sojuz TMA-4

- Rusko
19. 4. 2004 - 24. 10. 2004.
Posádka E. M. Fincke (USA), Kuipers, A. Kuipers (Holandsko), G. I. Padalka. Výmena záchrannej lode na ISS. Údržba na ISS.

Sojuz TMA-5

- Rusko
14. 10. 2004 - 24. 10. 2004.
Posádka J. G. Šargin, S. Š. Šaripov (štart) , L. Chiao (štart). Výmena záchrannej lode na ISS. Výmena posádky na ISS.

Sojuz TMA-7

- Rusko
1. 11. 2005 - 11. 10. 2005.
Posádka Valerij Tokarev (štart), W. McArthur (štart), Gregory Olsen (3. kozmický turista); John Lyndon Phillips (pristátie); Sergej Krikaljov (pristátie).

Sojuz TMA-13

- Rusko
štart 12. 10. 2008 9:01 SEČ; posádka Michael Finske, Jurij Lonchakov.

Sojuz TMA-14

- Rusko
štart 27. 3. 2009.
Posádka: Charles Simonyi (turista), Gennadij Padalkov, Michael Barratt.
Pristátie: 8. 4. 2009 9:16 SEČ (Charles Simonyi, Michael Fincke, Jurij Lončakov).

Sojuz U

- ZSSR
kozmická loď.
Štart ?. 9. 1983.
Počas štartu (asi minútu pred ním) však došlo ku požiaru nosnej rakety a bol spustený záchranný manéver. Hlavný motor záchranného systému umiestneného na špici rakety bleskovo oddelil kozmickú loď a pomocné motory zaistili odklon od vertikály. Kabína s dvoma kopzmonautami dosiahla výšku nekoľko stoviek metrov a na padákoch pristála asi 4 km od miesta štartu.

sokel

- päta podstavca, steny.
- spodná (vyčnievajúca) časť steny alebo nízky ochranný pás na stene pri podlahe.
- v stolárstve podnož nábytku.

Sokol

- ČR
telocvičná jednota.
Vzniká koncom januára 1862 v Prahe.
Názov dal jednote pedagóg Emanuel Tonner, kroj navrhol maliar Josef Mánes. Oslovenie "bratře" a "sestro" vzišlo z pera jedného zo zakladateľov - Jiřího Fügnera (druhým zo zakladateľov bol Miroslav Tyrš).

Sokol, Jan

- ČR
politik.
1998: minister školstva.

Sokol, Jánarcibiskup Ján Sokol

- SR
* 9. 10. 1933
trnavský arcibiskup, metropolita Slovenska.
Podozrievaný ako spolupracovník ŠtB. Vedomú spoluprácu odmieta.

Sokol, Koloman

- SR
* 12. 12. 1902 (Liptovskáý Mikuláš)
† 12. 1. 2003
výtvarník, ilustrátor a maliar.
Manželka Lýdia Kratin (Francúzsko).
1924 - 1925: štúdium na súkromnej škole Gstáva Mallého v Bratislave (spolu s Cypriánom Majerníkom, Jánom Mudrochom a Jánom Želibským).
1925 - 1932: štúdium na Akadémiii výtvarných umení v Prahe.
1937: odchod do Mexika.
Po 2. svetovej vojne príchod do ČSR, v roku 1946 do Bratislavy.
1947: člen Slovenskej akadémie vied a umení.

sokol rároh
Falco cherrug

- dravý vták z rodu sokolov.

Sokol, Tomáš

- ČR
právnik.
1990 - 1992: minister vnútra.

sokol

- menší dravý vták.
- prenesene statný, smelý, udatný mládenec.

sokol, sťahovavý
Falco peregrinus

- dravý vták. Najrýchlejší vták - pri strmhlavom útoku, kedy sa z výšky rúti k zemi, dosahuje rýchlosť až 300 km/hod.

sokoliar

- chovateľ, pestovateľ sokolov.
- kto poľuje so sokolmi.

Sokolov, Maxim

- Rusko
* 27. 5. 1972
hokejový brankár.

Sokolová, KateřinaKateřina Sokolová

- ČR
* 4. 4. 1989
modelka.

sokolovňa

- budova s telocvičňou patriaca kedysi Sokolu.

sokolstvo

- sokolské hnutie.

Sokrates

- Grécko
* 469
† 27. 4. 399 pred Kristom
filozof.
Zakladateľ novej epochy v gréckej filozofii, učiteľ Platóna. Základné otázky filozofie videl v problematike samotného človeka a svoj záujem sústreďoval na otázky etiky, teóriu morálky.

sokratik
sokratovec

- stúpenec Sokratovej filozofie.

sol

- piata solmizačná slabika pre tón g.
- menová jednotka Peru.
- argentínska strieborná minca (v 19. stor.) s reliéfom slnka, v hodnote reálu.
- deň na Marse, interval medzi dvoma po sebe následujúcimi prechodmi Slnka miestnym poludníkom. Je dlhší o 37 minút, ako deň na Zemi (24:39:35,244 pozemských hodín). Marťanský rok má 678 solov.

Sol invictus

- v starom Ríme sviatok "Nepremožiteľného Slnka" slávený 25. 12. Slávil sa od roku 274. Potom ho prevzali kresťania ako dátum Kristovho narodenia.

sola fide

- latinsky len vierou; Lutherova reformačná téza, podľa ktorej môže byť hriešnik vykúpený len vierou.

Solana, Javier

- Španielsko; 1995 - 1999: generálny tajomník NATO. 2003: zmocnenec EU pre zahraničnú politiku

Solanas, Valeria

- atentátnička na Andyho Warhola.

solanín

- glykoalkaloid, alkaloid. Obsahujú ho zelené hľuzy zemiakov (klíčky) a paradajok a zemiaková vňať. Jedovaté sú aj hľuzy, ktoré na svetle zozelenajú, podobne aj klíčky. Po nadmernom požití dráždi centrálny nervový systém, spôsobuje rozpad červených krviniek alebo obrnu dýchacieho centra, ktorá môže končiť smrťou.

solanka

- sorta letnej hrušky.

solar
plexus solar
solár

- pletenec autonómnych nervov pred hornou časťou brušnej aorty.

solarimeter
pyranometer

- prístroj na meranie celkového slnečného žiarenia.

solarizácia

- ožiarenie slnečnými lúčmi.
- úbytok, zčernanie fotografickej citlivej vrstvy s rastom expozície pri značnom preexponovaní.
- v sklárstve zmena farby skla účinkom svetla (krátkovlnného žiarenia).

solár
plexus solar
solar

- pletenec autonómnych nervov pred hornou časťou brušnej aorty.

solárium

- zaradenie na ožarovanie umelým horským slnkom.
- prístroj na opaľovanie pomocou ultrafialového žiarenia.
- miestnosť, prevádzka s takýmto prístrojom.
- v poľnohospodárstve výbeh pre sliepky chované v uzavretých priestoroch.

solárny

- slnečný, vzťahujúci sa ku Slnku.
- vzťahujúci sa na solárium.

Solberg, Monte

- Kanada
politik.
2006: minister pre občianstvo a migráciu.

sold
soldo

- drobná talianska minca (v 12. – 19. storočí).

soldanelka

- vysokohorská rastlina z čeľade prvosienkovitých.

soldanelka karpatská
Soldanella carpatica

- vysokohorská rastlina z čeľade prvosienkovitých.

soldateska

- násilnická vojenská skupina, neukáznené vojsko.

solecizmus

- nesprávny tvar z hľadiska jazykovej normy, použitý v hovorenom alebo literárnom prejave (podľa gréckeho mesta Soloi, latinsky Soloe, ktorého grécki obyvatelia používali slová pôvodne negréckeho obyvateľstva).

solenocyt

- v biológii (u mnohoštetinovcov, vírivcov a i.) rúrkovitá bunka vybavená bičíkom, spojená s nefrídiami.
- okrúhla plazmatická bunka, jedna z konečných buniek niektorých vylučovacích orgánov.

solenoid

- valcová cievka s rovnako hustými závitmi rovnakého kruhového tvaru po celej dĺžke.

Soleri, Paolo

- Taliansko
* 21. 6. 1919
architekt.
Pôsobil v USA.
Realizoval stavbu domu v arizonských pustinách.
Známy vizionárskymi projektami budúcnosti (mesto pre 2 milióny obyvateľov na Tabuľovej hore a iné.).

soletka

- tenká slaná tyčinka (k vínu a pod.). Podľa rakúskej značky Soletti.

solex

- pneumatické meradlo nepatrných pohybov alebo zmien dĺžky.

solfatara

- výron horúcich pár a plynov po ukončení vulkanickej činnosti, chladnejšia (100 - 200 °C) exhalácia z puklín v telesách činných sopiek. Podľa vulkánu Solfatara pri Neapole.

solfeggio

- spevácke cvičenie na školenie hlasu.

solicitant

- žiadateľ.

solicitácia

- vymáhanie.
- naliehavá žiadosť.

solicitátor
solicitor

- právny zástupca s obmedzeným oprávnením iba k niektorým úkonom.

solicitor
solicitátor

- právny zástupca s obmedzeným oprávnením iba k niektorým úkonom.
- (vo Veľkej Británii) advokát s nižšou právomocou.

solicitovať

- naliehavo prosiť, žiadať, dožadovať sa nejakého práva, pomoci a pod.
- byť solicitátorom.

solidarita

- súdržnosť, pospolitosť, vzájomná podpora, pomoc, svornosť.

Solidarita

- Poľsko
nezávislý odborový zväz.
Vznikol počas štrajkov, ktoré začali 14. 8. 1980 v Gdaňsku.
5. 4. 1989 skončilo mesačné jednanie s Poľskou zjednotenou robotníckou stranou.
Odbory viedol Lech Walesa. 1981: potlačené.

solidarizačný

- usilujúci sa o vznik, rozvoj alebo vyjadrenie solidarity.

solidarizmus

- snaha po vzájomnej podpore, súdržnosti, solidarita.
- reakčný smer hlásajúci spoločenskú súdržnosť, triedny mier, večnosť kapitalistického zriadenia.
- smer katolíckej sociálnej filozofie vychádzajúci z princípu solidarity medzi jednotlivcom a spoločenstvom

solidatizovať

- cítiť, prejavovať solidaritu, súhlas, byť solidárny.
- stotožňovať sa s niekým, s niečím.

solidárny

- v zhode, svorný, vzájomne sa podporujúci.

solideo

- guľatá čiapočka vyšších katolíckych hodnostárov.

solidita

- dôkladnosť, solídnosť.

solidus
solid

- zlatá rímska minca, ktorú zaviedol cisár Konštantín.
- pevné skupenstvo.
- krivka v rovnovážnom diagrame udávajúca koniec kryštalizácie alebo tuhnutia zliatiny.

soliflukcia

- pôdotok, pomalý pohyb pôdy po zamrznutom podloží, pomalý pohyb pôdy po svahu pod vplyvom gravitácie, najmä roztopenej pôdy na večne zamrznutom podloží.

solifúga

- pavúkovec (rad Solifugae) žijúci v teplejších krajoch, ktorý má posledné dva hrudné články oddelené od hlavohrude.

solikácia

- slnečný kúpeľ, slnenie.

solilokvium

- samomluva, monológ.

solión

- polovodičový elektrochemický prvok využívajúci vplyv elektrického poľa na pohyb tekutiny.

solipsista
solipsistka

- stúpenec solipsizmu.

solipsizmus

- krajný subjektivizmus, názor, že reálne existuje iba Ja so svojimi špecifickými zážitkami, ostatný svet je len predstava.

solisko

- miesto, na ktorom sa dáva lesnej zveri soľ na lízanie.
- prírodná soľná jama, soľný prameň.

solitárny
solitérny

- ktorý sa nevyskytuje v skupinách, len sám.

solitér

- samotár; jednotlivo sa vyskytujúca vec.
- v pôdohospodárstve rastlina vysadzovaná alebo vyskytujúca sa jednotlivo.
- v zlatníctve jednotlivo zasadený alebo vôbec väčší drahý kameň, obyčajne diamant.

solitéra

- strom, ker alebo kvetina rastúca osamotene.

solitérny

- ojedinelý, osamotený.

solivar
soliváreň

- závod na výrobu soli z prírodného soľného roztoku.

solivarník

- kto pracuje pri výrobe soli v solivaroch, solivárňach.

solídny

- spoľahlivý, riadny, slušný.
- trvanlivý, dôkladný.

solídnosť

- spoľahlivosť, slušnosť.

soljanka

- soľanka; ruská rybacia polievka.

Sollers, Philippe

- Francúzsko; * 27. 11. 1936; spisovateľ.

solmizácia

- označovanie jednotlivých tónov alebo stupňov v stupnici slabikami, slúžiace ako intonačná pomôcka.
- systém slovného označenia tónov diatonickej stupnice (do, re, mi, fa, sol, la, si).

Solo Lipník

- ČR; továreň na výrobu zápaliek. Založená v roku 1908. 1909: započatie výroby. 1912: továreň splynula s akciovou spoločnosťou Hélios. 1923: zlúčenie so Solo Sušice. 15. 10. 2002: ukončenie výroby.

soloď
solode

- pôdny typ vzniknutý ďalším vývinom zo slanca (degradované slance), s rozpustnými soľami nahromadenými v hornej časti materského podkladu.

sololit

- tenká drevovláknitá doska.

solomit

- izolačný a výplnkový materiál zo slamy.

Solomon

- Veľká Británia; 9. 8. 1902 (Londýn) - 2. 2. 1988 (Londýn); klavirista, vlastným menom Solomon Cutner. 1956: koniec kariéry. Autor mnohých významných gramofónových nahrávok (napr, Beethoven).

Solomos, Dionysos

- Grécko
* 8. 4. 1798 (Zakynthos)
† 9. 11. (22. 11.) 1857 (Kerkýra)
lyrik.
Oslavoval grécky boj za slobodu.

Dielo:
Imnos is tin eleftherian (Hymnus za slobodu, po zhudobnení prvých dvoch slôh v roku 1864 sa stali gréckou národnou hymnou).

solončak

- pôda s výraznou akumuláciou rozpustných solí v pôdnom profile.

solončakovanie

- proces, pri ktorom sa hromadia rozpustné soli pôsobením podzemnej vody v povrchových alebo podpovrchových častiach pôdneho profilu.

Solon

- Grécko; asi 640 - 560 pred Kristom; štátnik. Vytvoril umiernený zákonník, základ všetkého gréckeho a rímskeho práva.

solončiak

- v geologickom slangu neštruktúrna pôda s veľkou koncentráciou ľahko rozpustných solí na povrchu, slanisko.

solonec

- pôda s alkalickou pôdnou reakciou, s akumuláciou rozpustných solí a koloidov v spodných vrstvách.

Solovic, Slavo

- SR; operný skladateľ. Tvorba: Cirostratus.

Solovič, Ján

- SR; * 8. 3. 1934 (Pliešovce); dramatik. Autor z obdobia normalizácie, tajomník a tiež predseda Zväzu slovenských spisovateľov. Bol dramaturgom a umeleckým šéfom Čs. rozhlasu na Slovensku. Autor rozhlasovej hry o živote Mikuláša Koperníka Torunský génius, tragikomédie Žobrácke dobrodružstvo, ktorú prepracovali Milan Lasica a Július Satinský na úspešný muzikál Novej scény Plné vrecká peňazí, triptychu Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď, ktorý vyšiel knižne pod názvom Občianska trilógia. Spolupracoval s televíziou, pre ktorú napr. napísal seriály Straty a nálezy, Dobrí ľudia ešte žijú.

Solovjov, Anatolij J.

- Rusko; kozmonaut (aj Soloviov). Let na Sojuz TM-5, Sojuz TM-9, Sojuz TM-15, STS-71, Sojuz TM-26.

Solovljov, V. A.

- ZSSR; kozmonaut. Let na Sojuz T - 10, Sojuz T - 15.

solmizácia

- označovanie jednotlivých tónov slabikami.
- metóda speváckeho výcviku.

Solrad

- USA; družice, ktoré zaisťovali nepretržitú registráciu krátkovlnného žiarenia Slnka (Solar Radiation). Spočiatku boli tieto jednoduché družice stabilizované rotáciou vypúšťané spolu s ďalšími družicami.

Solrad 1

- USA; družica; štart: 22. 6. 1960; hmotnosť 19 kg; životnosť aktívna okolo 150 dní; pasívna 80 rokov

Solrad 3

- USA; družica, pre mechanickú závadu sa neoddelila od družice Injun 1; štart: 29. 7. 1961; hmotnosť 25 kg; životnosť aktívna okolo 150 dní; pasívna 900 rokov.

Solrad 4

- USA; družica; štart: 15. 7. 1963; hmotnosť 39 kg; životnosť 47 dní.

Solrad 5

- USA; družica; štart: 11. 1. 1964; hmotnosť 45 kg; životnosť 1.000 rokov.

Solrad 6

- USA; družica; štart: 9. 3. 1965; hmotnosť 47 kg; životnosť 1.000 rokov.

Solrad 7

- USA; družica; štart: 9. 3. 1965; hmotnosť 47 kg; životnosť 1.000 rokov.

Solrad 8

- USA; družica Explorer 30.

Solrad 9

- USA; družica Explorer 37.

Solrad 10

- USA; družica Explorer 44.

Solrad 11A

- USA; družica; štart: 15. 3. 1976; hmotnosť 181 kg; životnosť neobmedzená.

Solrad 11B

- USA; družica; štart: 15. 3. 1976; hmotnosť 181 kg; životnosť neobmedzená.

solsticiálny

- slnovratný.

solstícium

- moment, keď Slnko pri svojom zdanlivom pohybe dosiahne najväčšiu odchýlku od rovníka a začína sa vracať, slnovrat, rovnodennosť.

solubilita
solubilnosť

- schopnosť rozpúšťať sa v roztoku, rozpustnosť.

solubilizácia

- prevedenie látok do roztoku, rozpúšťanie (súčasť umývacích dejov).

solubilný

- majúci schopnosť rozpúšťať sa v roztoku, rozpustný.

solutréen

- kultúrne obdobie mladšieho paleolitu (podľa francúzskeho náleziska Solutré-Pouilly).

solux

- infračervený žiarič (podľa výrobnej značky).

solúcia

- splnenie záväzku.

Solúnsky, Cyril

- pozri Konštantín Solúnsky.

Solúnsky, Konštantín (Cyril)

- Grécko; 827 - 869 (Rím); mních. S bratom Metodom prišiel v roku 863 (alebo 864) na územie Veľkomoravskej ríše ako učitelia českého kňažstva. Po vstupe do kláštora prijal meno Cyril. V roku 869 po dvojročných jednaniach dosiahli uzákonenie slovanskej liturgie. Ešte pred cestou na Moravu vymyslel hlaholiku, písmo, ktorého znaky zodpovedali slovanskému hláskosloviu. Sám potom preložil radu náboženských textov. V jeho práci potom pokračoval Metod, ktorý preložil do staroslovienčiny takmer celý Starý zákon.

Solúnsky, Metod

- Grécko; 815 - 6. 4. 885; pozri aj Konštantín Solúnsky. 869: arcibiskup panónsky; 870: zajatý a obvinený z nezákonného pôsobenia na Morave; po troch rokoch väzenia v Nemecku na intervenciu pápeža Jana VIII. prepustený. Po zákaze slovanskej liturgie Metod tento zákaz Jána VIII. neuposlúchol a v roku 879 znovu obhájil používanie slovanskej liturgie (opäť oficiálne používaná od roku 880 až do Metodovej smrti).

solvatácia

- obalenie častíc rozpúšťanej látky molekulami rozpúšťadla.

solvát

- pevná látka obsahujúca molekuly rozpúšťadla.

solvencia

- solventnosť; likvidita, schopnosť plniť finančné záväzky.

solvencium

- látka rozpúšťajúca hlieny a uľahčujúca odkašliavanie.

solventnafta

- solventná nafta.

solventnosť

- solvencia
likvidita, schopnosť plniť finančné záväzky.

solventný

- schopný platiť.
- uvoľňujúci, rozpúšťajúci.

Solženicyn, Alexander Isajevič

- ZSSR
* 11. 12. 1918 (Kislovodsk)
† 3. 8. 2008 (Moskva)
indexový spisovateľ.
1940: sobáš s Natáliou Alexejevnou Rešetovou (počas jeho väznenia bolo manželstvo rozvedené, po jeho prepustení sa opäť zosobášili - ale ani tento druhý pokus nevyšiel).
1941: končí štúdium matematiky a fyziky na Rostovskej univerzite.
V roku 1945 zatknutý (ako dôstojník ČA - kapitán delostrelectva), lebo v listoch priateľovi sa neúctivo vyjadroval o Stalinovi a odsúdený na 11 rokov väzenia.
V roku 1957 bol rehabilitovaný.
1970: Nobelova cena za literatúru.
1976: po vyhostení zo ZSSR odchádza cez Švajčiarsko do USA.

Dielo:
1970: Súostrovie Gulag (prvýkrát je vydané v Paríži)
Kruh prvý
1968: Rakovinové oddelenie;
Jeden deň Ivana Denisoviča (poviedka)
1967: Trkalo sa teľa s dubom (autobiografia)
August 1914
Rusko v troskách
Dvesto rokov spolu I.
Dvesto rokov spolu II.

soľ

- chemická zlúčenina, chlorid sodný, NaCl. V čistom stave je to minerál v podobe kryštálov, ktoré sú najčastejšie bezfarebné, biele alebo šedé. Z vyťaženej soli (klasickým dobývaním soli alebo odparovaním) sa kuchynská soľ získa odstránením prímesí síranu sodného, síranu horčičného, síranu vápenatého, hydroxidu železitého a organických nečistôt. Toho sa docieli pridaním chloridu vápenatého a hydroxidu vápenatého. Potom sa soľ ďalej upravuje - melie sa na typické jemné a okrúhle zrnká, niekedy sa pridáva jód a fluór.
- nerast používaný v kuchyni na dodanie slanej chuti pokrmom.
- v chémii zlúčenina kyseliny alebo zásady.

soľ, Glauberova

- vo farmakológii umele pripravená horká soľ v kryštalickej podobe.

soľ, horká

- síran horečnatý - MgSO4.7H2O. V prírode ako nerast epsomit. Zložka minerálnych vôd s účinkom preháňadla.

soľ, karlovarská

- preháňadlo vyrobené odparením karlovarskej termálnej vody.

soľ, letecká

- názov pre drogu pervitn v Rakúsku (pretože ho počas 2. svetovej vojny dostávali už nemeckí letci, aby vydržali dlhé misie).

soľanka

- ruská rybacia polievka s kaparami, olivami a pod.
- prirodzený soľný roztok, z ktorého sa získava soľ.
- slaná minerálna voda.
- vodný roztok soli používaný pri umelom chladení na akumuláciu a rozvádzanie chladu.
- rastlina z čeľade prvosienkovitých, rastúca najmä v slaných pôdach.

soľanka Valerandova
Samolus valerandii

- rastlina z čeľade prvosienkovitých, rastúca najmä v slaných pôdach.

soľjanka
soľanka

- ruská rybacia polievka s kaparami, olivami a pod.

soľnička

- nádoba na soľ, slánka.
- rastlina z čeľade mrlíkovitých, rastúca na slaných pôdach.

soľnička pomorská
Suaeda maritima

- rastlina z čeľade mrlíkovitých, rastúca na slaných pôdach.

soľomer

- prístroj na meranie hustoty roztoku soli, sódy a liadku.

som

- menová jednotka Kirgizstanu.

soma

- súbor orgánov a orgánových sústav človeka; ľudské telo.

Somaliland

- Somálsko; severná časť Somálska, ktorá sa v roku 1991 jednostranne odtrhla od Somálska. Hlavné mesto Hargeisa. V časoch kolonizácie Afriky patril Veľkej Británii. Zatiaľ (2008) krajina nie je medzinárodne uznaná.

soman

- nervový jed, nervovoparalytická tekutina obsahujúca fluór a fosfor; chemická bojová látka.

somatický

- vzťahujúci sa k telu, telesný.

somatizácia

- prenesenie, odvedenie psychického napätia do telesnej oblasti.

somato-

- prvá časť zložených slov majúca význam telo, telesný.

somatológ
somatologička

- odborník v somatológii.

somatológia

- teloveda, náuka o tele.

somatometria

- meranie častí tela na lekárske, štatistické a iné účely.

somatopédia

- odbor defektológie zaoberajúci sa problémami výchovy a vzdelávania telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených.

somatopleura

- väzivová serózna blana, vonkajšia časť stredného zárodkového lupienka.

somatoskopia

- telesná prehliadka.

somatotrofín

- somatotrofný hormón.

somatotrofný
somatotropný

- týkajúci sa rastu tela.

somatotropín

- somatotrofný hormón, hormón vylučovaný predným lalokom hypofýzy ovplyvňujúci rast organizmu, rastový hormón.

somatotyp

- súhrn tvarových a funkčných telesných znakov človeka.

somálčina

- východný kušitský jazyk, úradný jazyk v Somálsku (popri arabčine), menšinami používaný aj v južnom Džibutsku, vo východnej Etiópii a v severnej Keni.

Somálsko
Somálsko

- krajina vo východnej Afrike v tzv. Africkom rohu. Hlavné mesto Mogadiošo.
1940 - 1941: vytlačenie Talianska.
1960: vznik Somálska.
1991: povstaleckými klanmi zvrhnutý prezident Mohammed Siad Barre. V krajine nastáva anarchia.
1995: z krajiny sťahuje americké mierové vojská prezident USA Bill Clinton.
2006: počiatok okupácie Etiópiou (na žiadosť somálskej vlády).
2009: v januári krajinu opúšťajú poslední etiópski vojaci. Krajinu ovládli islámski radikáli.

somár

- domáce zviera z radu kopytníkov, podobné koňovi, lenže menšie, používa sa na nosenie tovaru, jazdenie alebo do záprahu (v Európe najmä na juhu a na východe), osol.
- hlúpy, sprostý človek, hlupák (nadávka).

somár africký
Equus (asinus) africanus

- somár divoko žijúci v Afrike.

somár domáci
Equus asinus

- domáce zviera z radu kopytníkov.

somár somálsky

- podľa povery jeho tuk lieči tuberkulózu. Preto je na pokraji vyhubenia.

Sombrero

- galaxia M104. Charakteristickým znakom je oslnivý mrak hviezdnych plynov, ktoré sa pomaly formujú do špirály. Vzdialenosť od Zeme je 28 miliónov svetelných rokov. Priemer galaxie je 50.000 svetelných rokov.

sombrero

- klobúk so širokou strechou (najmä v Latinskej Amerike).

Somerau Beck, Maxmilián Josef

- ČR; 1837 - 1853: olomoucký arcibiskup.

Sommer, Vladimír

- ČR; hudobný skladateľ, syn Jakub (matka Olga Sommerová).

Sommer-Batěk, Alexander

- ČR; 1874 - 1944; chemik.

Sommerfeld, Willy

- Nemecko; † 19. 12. 2007 (Berlín); pianista, skladateľ, aranžér, kapelník, zbormajster. Sprevádzal v ére nemého filmu premietanie filmov (Metropolis, Kabonet dr. Caligariho a iné).

Sommerová, Olga

- ČR; * 2. 8. 1949 (Praha); dokumentaristka, spisovateľka. Syn Jakub (otec Vladimír Sommer), dcéra Olga (otec Jan Špáta, dokumentarista). Dielo: O čem sní ženy; 2004: O čem ženy nesní 3.

somnambul
somnambulista
somnambulka
somnambulistka

- kto trpí somnambulizmom, námesačník, lunatik.

somnambulizmus

- námesačníctvo. Nevedomé prechádzanie sa v spánku. Porucha spánku blízka hypnóze, lunatizmus.

somnambulný

- nevedomý, mrákotný, v polospánku, nie úplne pri zmysloch.

somnilokvia

- chorobné hovorenie zo spánku.

somnolencia

- ľahká porucha vedomia (napr. po úraze, strate krvi a pod.) charakterizovaná zníženou bdelosťou, ospanlivosťou.
- chorobná ospalosť, spavosť.
- prvé štádium hypnotického spánku.

Somogyi, Ferenc

- Maďarsko; 2004, 5: minister zahraničných vecí.

somoni

- menová jednotka Tadžikistanu.

Somoza, Anastasio

- Nicaragua; 1896 - 1957 (zavraždený); politik, generál. Syn Anastasio Somoza Debayle. 1936 - 1947 a 1950 - 1957: diktátor.

Somoza Debayle, Anastasio

- Nicaragua; * 1925; politik. Otec Anastasio Somoza. Brat Luis. 1957 - 1967: vrchný veliteľ armády. 1967: prezident.

Somoza Debayle, Luis

- Nicaragua; * 1922; politik. Otec Anastasio Somoza. Brat Anastasio. 1957 - 1963: prezident. 1963: vrchný veliteľ pozemných síl.

Somr, Josef

- ČR
* 15. 4. 1934 (Vracov u Kyjova)
herec.
1965: angažmá v Činoherním klubu (predtým niekoľko českých a moravských divadiel, divadlo v Českom Těšíne, v Brne v Divadle bratří Mrštíků).
Herec ND v Prahe.
1997: cena Thálie (Romance pro křídlovku).
2001: cena Thálie (The Gin Game).
2005: Medaila za zásluhy za prínos českej kultúre.

Filmografia:
1964: Obžalovaný
1978: Radosti až do rána
Ostře sledované vlaky
Soukromá vichřice
Žert
Tři veteráni
Cirkus Humberto (seriál)
Údolí včel
Hotel pro cizince
Vražda v hotelu Excelsior (1971)
Páni kluci
Léto s kovbojem
Což takhle dát si špenát
Báječní muži s klikou
Pozor, vizita!
Slavnosti sněženek
Černí baroni (1992)
Helimadoe
Stůj, nebo se netrefím (1998)
Královský slib (rozprávka)
Čert ví proč (rozprávka)
Anděl Páně (rozprávka)
O rodičích a dětech
U mě dobrý
Svatba na bitevním poli.

somrák
somráčka

- (v českom prostredí) slangovo neupravený, zanedbaný človek, väčšinou nedôstojne sa živiaci, bez riadneho bydliska a zamestnania.

somrovať

- brať, čo ľudia dajú, žobrať.
- (v českom prostredí) túlať sa, potĺkať sa, zaháľať.

son

- jednotka hlasitosti - hladina referenčného tónu s hladinou zvuku 40 dB.
- značka pre son.
- francúzska drobná minca.

sonanta

- sonora, likvida.
- sonorná hláska.
- spoluhláska, ktorá sama môže tvoriť slabiku, byt nositeľkou slabičnosti, slabikotvorná hláska (napr. r, l).

sonar
Sound Navigation and Ranging

- akustický zameriavač.
- ultrazvukový lokátor, hydrolokátor.

sonatina

- malá a technicky jednoduchšia sonáta.

sonáta

- viacvetá inštrumentálna skladba pre jeden alebo via nástrojov.

sonda

- prístroj alebo zariadenie k preskúmaniu alebo meraniu niečoho obtiažne prístupného.
- v medicíne zubný nástroj na zisťovanie zubného kazu.
- skúšoná jama, vrt.
- skúšobné zisťovanie, zistenie.

sonda, prúdová

- na meranie tlaku v potrubí alebo v kanáloch.

sonda, kozmická

- umelá družica, ktorá sa nepohybuje v sfére vplyvu zemskej príťažlivosti

sonda, medziplanetárna

- umelá družica, ktorá sa nepohybuje v sfére vplyvu zemskej príťažlivosti a je vyslaná ku planéte alebo mesiacu tak, aby sa pohybovala v sfére vplyvu príťažlivosti planéty alebo mesiaca

sondáž

- prieskum pomocou sond.
- v meteorólogii meranie tlaku vzduchu, teploty, vlhkosti a i. pomocou sondy (rádiosondy).
- v geofyzike metóda zisťovania fyzikálnych vlastností a geologického zloženia vrchných vrstiev zemskej kôry pomocou vrtov.
- v sociológii typ výskumu verejnej mienky, ktorého cieľom je urobiť z menšej vzorky osôb odhad pre celú príslušnú populáciu.

sondovací

- slúžiaci, určený na sondovanie, založený na sondovaní.

sondovanie

- skúmanie sondou; opatrné, nenápadné pátranie, nepriame zisťovanie.

sondovať

- vyšetrovať, skúmať sondou.
- hovorovo skúmať, nepriamo zisťovať, vyšetrovať.

sonet

- lyrická báseň o 14 veršoch, s dvoma strofami po 4 veršoch a dvoma po 3 veršoch, znelka.

song

- pieseň.

songhajčina

- najzápadnejší nílsko-saharský jazyk používaný popri rieke Niger v štátoch Mali a Niger.

Songchlá

- Thajsko; moslimská provincia. Miestni extrémisti sa snažia o odtrhnutie provincie od buddhistického severu krajiny.

soninkejčina
soninke

- mandejský jazyk z nigersko-konžskej rodiny, používaný v Mali, Senegale a Gambii, v Mauritánii národný jazyk (popri fulbčine a wolofčine; úradným jazykom je arabčina).

sonmudo

- kórejské bojové umenie. Cieľom sonmuda je dosiahnuť kľudu mysli a ducha, zoceliť telo a zvládnuť boj. Jedná sa o čisto kórejské bojové umenie bez vplyvu čínskych alebo japonských bojových umení.

sonnenbrand

- zvláštny guľôčkový rozpad bázických vyvretých hornín (čadičov, tefritov).

Sonnenfels, Josef

- ČR; autor spisu O odstránění mučení z roku 1775, v ktorom poukazuje na to, že mučenie vedie k justičným omylom.

Sonnerat, P.

- cestovateľ; 1780: na Madagaskare objavil poloopicu ksukol.

sonografia

- echografia; diagnostická metóda pomocou ultrazvuku.

sonometer

- prístroj na určovanie absolútnej výšky tónov.

Sonora

- Mexiko; členský štát ležiaci u hraníc s USA.
- púšť v štáte Sonora.

sonora
sonóra

- sonanta, likvida.
- sonorná hláska, zvučná spoluhláska (napr. l, r, m, n).

sonorita

- vlastnosť hlások spočívajúca v tom, že tónová zložka prevyšuje šumovú, zvučnosť.

sonórny

- plne znejúci, zvučný.

sonper

- večera, obyčajne zo studených jedál, podávaná v niektorých krajinách neskoro večer alebo v noci.

Sontag, Henriette Gertrude

- ČR; 3. 1. 1806 (Koblenz) - 17. 6. 1854 (Mexico City); koloratúrna sopranistka, vlastným menom grófka Rossi Sontag von Lauenstein. 1817 - 1921: študovala na pražskom konzervatóriu - rodičia pôsobili v súbore Stavovského divadla.

Sonta, Susan

- USA; * 16. 1. 1933 - 28. 12. 2004; spisovateľka.

soor

- kvasinkové ochorenie postihujúce sliznicu dutiny ústnej a tráviaceho traktu, najmä osôb oslabených inou chorobou, moniliáza, múčnatka.

sopka

- vrch spojený kráterom s vnútrom zeme, chrliaci pri výbuchu žeravú lávu, plyny ap., vulkán

sopka, popolová

- tvorí ju sopečný popol. Vzácna, pomerne rýchlo zaniká.

sopľavka

- nákazlivá choroba koní, ktorá sa môže preniesť i na človeka.

sopor

- porucha vedomia, stredne ťažká forma bezvedomia.

sopranista
sopranistka

- spevák so sopránovým hlasom.

sopratara

- váha mimoriadneho obalu pri doprave tovaru na väčšiu vzdialenosť, najmä cez more.

soprán

- vysoký ženský alebo detský hlas.
- vrchný (najvyšší) hlas v štvorhlase.
- sopranistka alebo sopranista.

sopránsaxofonista

- ráč na sopránsaxofóne.

sopránsaxofón

- sopránový saxofón.

sopúch

- otvor, ktorým sa vkladá palivo do pece.
- prieťah, ktorým prechádza dym z pece do komína.
- v geológii kanál, otvor spájajúci vnútro sopky s kráterom.
- výklenok vedľa otvoru do pece alebo pod otvorom do pece.

sorabista
sorabistka

- odborník v sorabistike.
- poslucháč sorabistiky.

sorabistika

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, históriou a kultúrou Lužických Srbov (latinsky Sorabi).

sorbát

- látka viazaná sorbentom.

sorbent

- látka schopná viazať iné látky plynné, kvapalné al. tuhé (z roztokov).

sorbit

- monosacharid, umelé sladidlo, alkoholický cukor obsiahnutý v jarabine a i. alebo vyrábaný synteticky, používaný ako sladidlo pre diabetikov, v potravinárstve a i.
- štruktúrna zložka ocele tvorená disperznou zmesou feritu a cementitu vylúčeného v podobe guliek (podľa anglického vedca H. C. Sorbyho).

sorbovať

- sorpciou zachytávať, zachytiť.

sorbóza

- monosacharid obsiahnutý napr. v jarabine, vyrábaný zo sorbitu a slúžiaci na prípravu vitamínu C.

Sordi, Alberto

- Taliansko; * (Rím); herec. Moderátor povojnového rozhlasového programu Hovorí k vám Alberto Sordi, ktorý ho preslávil. Filmografia: 1952: Biely šejk (Lo Sceicco bianco); 1953: Darmošlapi (I Vitteloni); 1959: Veľká vojna (La Grande guerra); 1960: Všetci domov (Tutti a casa); Báječní muži na lietajúcich strojoch (Those Magnifocent Men in Their Flying Machines); 1971: Pekný, charakterný Talian v Austrálii hľadá krajanku za účelom sobáša (Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata); 1971: Zatknutý na hraniciach (Detenuto in attesa di giudizio); 1972: Vysoká kartová hra (Lo Scopone scientifico); 1972: Rím (Roma); 1974: Pokiaľ sa bojuje, je nádej (Finché c'e guerra c'e speranza; aj réžia); 1978: Cesta Rím - Neapol neprejazdná (L'Ingorgo - Una storia impossibile); 1979: Zdravý nemocný (Il Malato imaginario); 1979: Viem, že vieš, že viem (Io so che tu sai che io so; aj réžia); 1984: Všetci za mreže (Tutti dentro); 1994: Nestorov posledný beh (Nestore l'ultima corsa); Pád Kartága; Princezná Tarakan; V službách mafie, Meštiačik. Réžia: Londýnska hmla; Všetci za hranice. Kniha: Dejiny jedného Taliana (životopis).

sordina

- dusítko, tlmič zvuku hudobných nástrojov, tlmidlo.

sordinovať

- (s)tlmiť (zvuk) sordinou, tlmidlom.

sordo

- v hudbe tlmene.

soredium
sorediá

- práškové zrnká uvoľňujúce sa zo stielky niektorých lišajníkov.

Sorel, Agnés

- Francúzsko; * 1422, † 1450; dvorná dáma Izabely Lotrinskej, potom Anny Anjou. Milenka kráľa Karla VII. Zaviedla módu nahých ramien. Po pôrode štvrtého dieťaťa zomrela, pravdepodobne na otravu ortuťou (tá sa požívala na miernenie bolesti, a okrem toho mala črevné parazity (škrkavky), ktoré sa tiež hubili ortuťou).

Soren, David

- USA; archeológ. V 80. rokoch 20. storočia sa venoval výskumom na Cypre.

Sorge, Reinhard Johannes

- Nemecko; 29. 1. 1892 (Rixdorf) - 20. 7. 1916 (padol u Ablaincourtu); dramatik. Dielo: 1912: Der Bettler (Žobrák).

sorgo

- cirok, čirok, kaoliang; významná obilnina teplých oblastí.

sorgum

- mohutná úžitková tráva rodu Sorghum, príbuzná prosu, obilnina teplých krajov, u nás pestovaná ako krmovina, cirok.

Sorokin, Vladimir

- Rusko; autor libreta opery Rosenthalove deti.

sororát

- v niektorých rodových spoločnostiach obyčaj, podľa ktorého dostane muž po úmrtí ženy za manželku jej mladšiu sestru.

Soros, George

- USA; * 12. 8. 1930; finančník. 16. 9. 1992: pomohol ku pádu britskej meny (zarobil na tom viac ako 1 miliardu $). Založil nadáciu Open Society Fund.

sorpciakotva

- spoločný názov pre absorpciu, adsorpciu a chemisorpciu.
- viazanie plynu, kvapaliny alebo rozpustenej tuhej látky (sorbátu) inou látkou kvapalnou alebo pevnou (sorbantom).

sorry

- ľutujem, prepáčte, pardon, bohužiaľ.

sorta

- druh, odroda, typ, kvalita.
- hovorovo určitý druh (jednotlivín, jednotlivcov).

sortiment

- súhrn produkcie alebo ponuky podľa typov, druhov, značiek, rozmerov a podobne.
- druhové zostavenie všetkej produkcie určitej skupiny výrobkov.

sortiment, obchodný

- súbor spotrebného tovaru, ktorý prichádza do sféry konečnej spotreby prostredníctvom obchodu.

sortiment, služieb

- súbor služieb ponúkaných zákazníkovi.

sortimentácia

- triedenie a výber (výrobkov, tovaru) podľa sortimentu.

sortimentár
sortimentárka

- kto zostavuje, má na starosti sortimenty.

sortírovať
sortovať

- triediť, roztrieďovať (podľa určitých hľadísk).

sorus

- skupina spórangií alebo spór húb, výtrusnicová kôpka.

SOSkotva
Save Our Souls

- medzinárodný telegrafický signál žiadosti o pomoc.skladá sa z troch bodiek, troch čiarok a troch bodiek (. . . - - - . . . ).
3. 10. 1906 na medzinárodnej konferencii o bezdrôtovej telegrafii v Berlíne prijatý ako medzinárodný núdzový signál (konvencia vstúpila do platnosti v roku 1908). Nahradil signál CQD. Pôvodne sa jednalo o nemeckou vládou zavedený signál v prípade núdze v roku 1906, v ktorom tri čiarky a bodky neboli nijako od seba oddelené a tvorili jeden celok.

Soseki, Musó

- Japonsko; 1275 - 1351; mních, záhradný architekt. Jeden z najslávnejších japonských záhradných architektov. Založil mnoho svätyní a zenových záhrad. Získal podporu šogúna a bol menovaný predstaveným kláštora Risendži v Kjóte. Podieľal sa tam na zakladaní radu najkrásnejších zenových záhrad sveta.

Sosenka, Ondřej

- ČR; * 9. 12. 1975; cyklista. 1998, 2000, 2001, 2002, 2005: majster ČR v časovke. 2005: svetový rekord v hodinovke (49. 700 m). Profesionálny cyklista od roku 2001.

sosna

- ihličnatý strom rastúci najmä v horských a piesočnatých oblastiach, borovica.

sosnokaz

- nočný motýľ mora borovicová.

sospirando

- v hudbe vzdychavo.

sostenato
sostenuto

- v hudbe zdržanlivo.

sot

- v boxe priamy úder zo strehu, direkt.

soteriológia

- časť kresťanskej dogmatiky, ktorej predmetom je vykupiteľské poslanie Krista.

sothčina, južná
sothčina

- benue-konžský (bantuský) jazyk, úradný jazyk v Lesothe (popri angličtine) a jeden z 11 úradných jazykov v Južnej Afrike (rozšírený predovšetkým v provincii Slobodný štát).

sothčina, severná
pedi

- benue-konžský jazyk, jeden z 11 úradných jazykov v Južnej Afrike (rozšírený predovšetkým v Severnej provincii).

Sotheby's

- Veľká Británia; aukčná sieň v Londýne. Zaoberá sa dražbani umeleckých diel.

Sothis

- staroegyptský názov pre hviezdu Sírius v súhvezdí Veľkého psa. Východ hviezdy avizoval periodicky sa opakujúce rozvodnenie Nílu.
- egyptská kalendárna perióda. Pozri perióda Sothis.
- egyptská bohyňa, Hviezdne oko; Isis.

sotie

- stredoveká francúzska satirická fraška v rýmoch.

sotíza

- zastaralo bezočivosť, urážka, hrubosť.

sotňa

- v ruskom prostredí stotina, kozácka eskadróna.

sotňa, čiernakotva

- prezývka užívaná pre stúpencov pogromistickej najreakčnejšej statkárskej strany v cárskom Rusku "Zväz všetkého ľudu". Známa násilnosťami a pogromami.

sotor

- podlhovastý, úzky košík z prútia alebo zo slamy (napr. na fľaše na víno).

Sottsass, EttoreEtore Sottsass

- Taliansko; 1917 (Insbruck) - 31. 12. 2007 (Milán); designér. 1947: zakladá ateliér v Miláne.

sou

- stará francúzska minca.
- neskôr ľudový názov mince v hodnote 5 centimov.

Souaré, Ahmed Tidiane

- Guinea; politik.
20. 5. 2008: premiér.

Soubirous, Bernadetta

- Francúzsko; dedinské dievča, ktorému sa v roku 1858 v jaskyni v Lurdách údajne zjavila Panna Mária. Neskôr bola prehlásená za svätú.

Souček, Ludvík

- ČR; † 26. 12. 1978; spisovateľ, lekár (psychiater).

Populárna tvorba:
1971: Nebeské detektívky, senzácie a záhady;
Tušení stínu;

sci-fi:
1973: Záujem Galaxie (zbierka poviedok: Biely na ťahu; Zrodenie proroka; Čertík Mefisto; Anjelské poslanie; Hippokratov sľub; …, daj, nech sa bojíme; Veľký rekonštruktér; Veľmi podarený kokteil; Pán kolega; Víťazstvo a naplnenie osudu dobrého kráľa Macbetha; Proukových kočkeni; Mimoriadne znalosti);
1964: Cesta slepých ptáků; 1964:
Runa rider; 1964:
Sluneční jezero.

Součková, Marie

- ČR; 24. 1. 1898 - 1. 2. 1983; spisovateľka.

Součková, Marie

- ČR; lekárka, politička. 2002 - 2004: ministerka zdravotníctva. Odvolaná 13. 4. 2004 premiérom Špidlom. Nahradil ju MUDr. Jozef Kubinyi. 2005: vystupuje z ČSSD po škandále s procesom proti firme, ktorá počas jej ministerského pôsobenia distribuovala krvné deriváty (bez výberového konania poverila advokáta Zdeňka Nováčka zastupovaním štátu proti firme Diag Human). Bola obvinená zo zneužívania moci verejného činiteľa.

Součková, Milada

- ČR; 24. 1. 1898 (Praha) - 1. 2. 1983 (Boston, USA); prozaička, básnička, literárna teoretička a historička. Od roku 1945 žila v USA. 1950 - 1973: prednášala českú a slovanskú literatúru na Harvardovej univerzite, v Chicagu a Berkeley.

soufflé

- suflé.

Soukup, František

- ČR; * 13. 12. 1983; skladateľ. Otec Ondřej (skladateľ); matka Gabriela Osvaldová (textárka). Člen skupiny NightWork. Autor filmovej hudby.

Soukup, Jiří

- ČR; autor kriminálnych kníh. Dielo: Sudca a vrah.

Soukup, Ondřej

- ČR; textár, dvorný skladateľ pre Luciu Bílou.

Soukup, Vít

- ČR; 1971 - ?. 12. 2007; maliar a ironik, nazývaný Beruška, Berka.

Soukupová, Hana

- ČR; * 18. 12. 1985 (Karlove Vary); modelka.

soul

- duša; precítený hudobný i spevácky výkon.
- štýl černošskej severoamerickej hudby.

Soul, Samuel

- USA; pozri Christopher Latham Sholes.

Soulard, M.

- režisér; V tieni medveďa.

soulman

- interpret soulu.

sound

- zvuk, zvukový.
- (v populárnej hudbe) špecifický zvukový charakter, farba zvuku istého sólistu alebo súboru.

soundback

- doprovod, rytmická alebo doprovodná zložka sóla, skladby. Inštrumentálny doprovod vokálu.

soundtrack
sound-track

- zvukový záznam, zvuková stopa.
- gramofónová platňa s originálnym zvukovým záznamom filmu.

sour

- miešaný nápoj z liehoviny, cukorného sirupu a citrónovej šťavy.

source

- prameň, zdroj; napr. surovín, údajov.

South Pole Aitken

- Mesiac; kráter na odvrátenej strane Mesiaca. Priemer 2. 500 kilometrov.

souvenir
suvenír

- pamiatka, upomienkový predmet.

Souvestre, Pierre

- Francúzsko; 1974 - 1914; spisovateľ.

souvetaurilia

- v Ríme obeť býka bohu Martovi (Mars) pred začatím vojenského ťaženia.

sova

- druh dravého nočného vtáka.

Sovák, Jiří

- ČR; herec. Filmografia: 1943: Čin; TV seriál Byli jednou dva písaři.

sovereign

- (do roku 1917) stará anglická zlatá minca v hodnote 1 libry, zlatá minca razená vladárom (suverénom).

sovchoz

- štátny poľnohospodársky podnik, štátny statok v ZSSR.

soviet

- zastupiteľský orgán štátnej moci v ZSSR.

Soviet

- obyvateľ ZSSR.

sovietizácia

- proces násilnej premeny politických, sociálnych, ekonomických a kultúrnych štruktúr podľa sovietskeho diktátu, vzoru (v bývalých satelitných štátoch Sovietskeho zväzu).

sovietofil

- obdivovateľ, milovník všetkého sovietskeho.

sovietofilstvo

- obdivovanie všetkého sovietskeho, láska k všetkému sovietskemu.

sovietsky

- vzťahujúci sa na soviet.
- týkajúci sa bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, jeho občanov.

sovka

- rod vtákov z čeľade sovovitých.

sovka kobcovitá
Minox scutulata

- rod vtákov z čeľade sovovitých.

sovnarkom

- rada ľudových komisárov v SSSR (do roku 1946).

sovovité
Strigidae

- čeľaď nočných vtákov.

sovy
Strigidae

- čeľaď vtákov.

Soyinka, Wole

- Niger
* 13. 7. 1934 (Abeokuta)
dramatik, prozaik, básnik, esejista.
1986: Nobelova cena za literatúru.

sóda

- biela práškovitá alebo kusovitá látka používaná na zmäkčovanie vody v sklárskom a mydlárskom priemysle.
- v chémii uhličitan sodný.
- hovorovo sódová voda, sódovka.

sóda, jedlá

- bikarbonát, biela práškovitá látka (hydrogénuhličitan, bikarbonát sodný), používaná najmä v potravinárstve (do práškov na kyprenie cesta) a na zmiernenie kyslosti žalúdočných štiav.

sóda, kaustická

- sodný lúh.

sóda, zažívacia

- bikarbonát.

sódovka
sódová voda

- nápoj na priamu potrebu z pitnej vody nasýtenej oxidom uhličitým s pridaním sódy.

sódovkáreň

- závod, prevádzka na výrobu sódy.

sója

- jednoročná bôbovitá rastlina rodu Glycine, pôvodom z teplých oblastí Ázie, pestovaná pre olejnaté semená.

sója fazuľová
Glycine soja

- jednoročná bôbovitá rastlina rodu Glycine.

sól

- v chémii koloidná disperzná sústava.
- v geografii zníženiny, často vyplnené vodou, na územiach v minulosti zaľadnených pevninovým ľadovcom.

sólista

- spevák, hudobník alebo tanečník hrajúci sólo.
- v športe hráč, ktorý (často a rád) sóluje.

sólo

- sám, jediný.
- samostatné vystúpenie, samostatná akcia.
- skladba alebo jej časť určená jedinému spevákovi, hráčovi, tanečníkovi a pod.
- spev, hra, tanec a pod. jednotlivca, jednotlivého nástroja a pod.
- tanec určený len jednej alebo niekoľkým dvojiciam na tanečnej zábave, obyčajne za zvláštny poplatok alebo ako vyznamenanie, pocta.

sólovať

- (v kolektívnej hre) nezapájať sa do súčinnosti.
- hrať príliš individuálne, sólovo.

sólový

- určený jednotlivcovi, na (hudobnú, tanečnú) interpretáciu jednotlivcom, ako sólo, interpretujúci sóla.
- vykonávaný jednotlivcom.

sólovýstup

- v horolezectve samostatný, sólový výstup na vrchol.

sólozmenka

- v peňažníctve zmenka vystavená v jedinom exemplári.

Sólyom, László

- Maďarsko; politik. 1990 - 98: predseda ústavného súdu. 2005, 2006, 2007, 2008: prezident. Zvolený 7. 6. 2005.

sóma

- v biológii ľudské telo (na rozdiel od psychiky).
- bylina, ktorej opojnú šťavu starí Indovia obetovali alebo pili pri obetiach, nápoj bohov.

sós
sauce

- omáčka, zálievka šalátov, mäsa.

Sósigen

- Alexandria; astronóm v 1. storočí pred Kristom; navrhol kalendár, v ktorom sa nepočítalo s presnou dĺžkou tropického roka, ale s dĺžkou roka 365,25 dňa. To znamená, že každý 4 rok by bol prestupný o jeden deň. Tento kalendár bol od 1. 1. 45 pred Kristom zavedený v Ríme Juliom Caesarom a na jeho počesť nazvaný juliánsky kalendár. Prednosťou kalendára bolo zrušenie 13. mesiaca (Mercedonius, pozri rímsky kalendár).

Sótó

- Japonsko; buddhistická sekta. Založil ju Dógen, žiak Eisaia. Do dnešnej podoby sa dostal prechodom niekoľkými reformami.

Söderberg, Hjalmar

- Švédsko; 2. 7. 1869 (Stockholm) - 14. 10. 1941 (Kodaň); spisovateľ. Dielo: 1898: Historky (Historietter); 1901: Mladosť Martina Bircka (Martin Bircks ungdom, román).

Södergram, Edith

- Fínsko/Švédsko; 4. 4. 1892 - 24. 6. 1932; spisovateľka. Zbierky: Zem, ktorá nie je; Septembrová lýra.

Sorensen, Soren Peter Lauritz

- Dánsko; 9. 1. 1868 (Havrebjerg) - 13. 2. 1939 (Kodaň); biochemik. Zaoberal sa predovšetkým teóriou iónov, acidimetriou a alkalimetriou, zaviedol stupnicu pH.

Spaak, Paul Henri

- Belgicko; 1957 - 1961: generálny tajomník NATO.

Space Needle

- USA; veža v Seattli. 22. 5. 1962 bola na nej otvorená prvá otočná retaurácia na svete.

spacelab

- vesmírne laboratórium Európskej kozmickej agentúry (ESA) vyvinuté v spolupráci s NASA.

SpaceShipOne

- USA; súkromný raketoplán. 13. 5. 2004 dosiahol výšky 64,7 kilometrov. 21. 6. 2004 dosiahol výšky 100. 124 metrov. Loď skonštruoval Burt Rutan, projekt finančne zastrešil Paul Allen (spoluzakladateľ a majiteľ firmy Microsoft). Oficiálnu hranicu otvoreného kozmu vo výške 100 kilometrov nad zemským povrchom prekonali 4. októbra 2004, čím získali cenu z roku 1996 Ansari X v hodnote 10 miliónov dolárov.

spacewalk

- "kozmická vychádzka", výstup kozmonautov do voľného priestoru.

spacializmus

- spojenie konkrétneho umenia s provokáciami dadaizmu. Teóriu vytvoril v roku 1947 maliar Lucio Fontana.

spacifikovať

- obnoviť, nastoliť pokoj, mier.
- utíšiť, pacifikovať.

spaciokardiograf

- prístroj na priestorové zaznamenávanie elektrických potenciálov v srdci.

spaciokardiografia

- diagnostická metóda znázorňujúca priestorovo srdcové elektrické pole (spaciokardiografom).

spaciokardiogram

- záznam spaciokardiografu.

spacistor

- vysokokmitočtový tranzistor s nehomogénnou fázou pre kmitočty nad 1.000 MHz.

Spadaccini, Gennaro

- Taliansko; komorný neapolského kráľa Ferdinanda II. V roku 1700 vymyslel vidličku (s dvoma pármi zubov) na cestoviny - špagety.

spadix

- jednoduché strapcovité súkvetie, šúľok.

spaghetti
špagety

- dlhé cestoviny, druh cestovín v tvare tenkých tyčiniek, tenké dlhé rezance valcovitého tvaru.

spahi

- pôvodne elitný jazdec v tureckom vojsku.
- neskôr príslušník francúzskeho koloniálneho vojska v severnej Afrike, sipáhi.
- člen koloniálneho vojska utvoreného z miestneho obyvateľstva v indických kniežatstvách Britského impéria.
- člen dvornej jazdy tureckého sultána v 14. až 19. storočí.

spalácia

- jadrová reakcia vyvolaná časticami s energiou okolo 100 MeV na stredných a ťažkých atómových jadrách.

spalničky

- zastaralo osýpky.

spam

- nevyžiadaná elektronická pošta (e - mail); zväčša reklamného charakteru.

spamming

- hromadné rozosielanie nevyžiadaných správ (obyčajne reklám) prostredníctvom elektronickej pošty.

span

- osmanská dĺžková miera, asi 0,225 m.

Spandau

- Nemecko; berlínsky väznica. Postavená v roku 1876 pre 600 väzňov.

Spant, Rangin Dadfar

- Afganistan; politik. 2007: minister zahraničných vecí. 2007: odvolaný.

sparenina

- poškodenie kože vzniknuté sparením.

sparing

- tréningový boj so súperom (v boxe a i.).

sparingpartner
sparingpartnerka

- cvičný, tréningový súper.

Spark, Muriel

- Škótsko; 1. 2. 1918 (Edinburg); prozaička. Dielo: Balada z predmestia (The Balad of Peckham).

sparkling

- trblietavá polyamidová tkanina.

sparmánia

- izbová rastlina rodu Sparmannia s veľkými dlanitolaločnými chlpatými listami s okolíkmi bielych kvetov, tzv. izbová lipka (podľa švédskeho botanika A. Sparmanna).

Sparta

- starogrécky štát na Peloponéze.
- jeho hlavné mesto.
- názov niektorých športových klubov.

Spartak

- názov niektorých sportových klubov.
- značka pre osobné auto.

spartak

- hovorovo osobné auto tejto značky.

spartakiáda

- hromadné verejné telovýchovné vystúpenie, (pôvodne) hromadné telocvičné vystúpenie robotníckych telovýchovných jednôt.
- (potom do r. 1985) hromadné verejné vystúpenie telovýchovných jednôt, nadväzujúce na tradíciu sokolských zletov, ale ideologicky jej zámerne akoby konkurujúce (podľa Spartaka, vodcu povstania rímskych otrokov).

spartakovec

- člen Spartakovho zväzu, nemeckej marxistickej organizácie v období 1. svetovej vojny a po nej (podľa Spartaka, vodcu povstania rímskych otrokov).
- člen športového klubu s názvom Spartak.

Spartakus

- organizácia ľavých nemeckých sociálnych demokratov, ktorá vznikla za prvej svetovej vojny.

spartácia

- zostavenie partitúry podľa jednotlivých zachovaných hlasov.

spartéria

- pletivo z tenkých lupienkov narezaných z dreva osiky alebo lipy (napr. na výrobu rohoží, tapiet, plážových klobúkov ap.).

Sparťan
Sparťanka

- občan starogréckeho štátu Sparta.
- obyvateľ mesta Sparta.

sparťan
sparťanka

- človek prísneho, jednoduchého až tvrdého spôsobu života (ako v starogréckej Sparte).
- fanúšik klubu Sparta.

sparťanský

- veľmi striedmy, tvrdý, prísny (najmä o spôsobe života).

spasenie
spása

- záchrana, vyslobodenie z nebezpečenstva, ohrozenia, spása.
- v náboženskom chápaní záchrana duše po smrti, vykúpenie.

spasiteľ

- kto prináša spásu, záchranu, vysloboditeľ.

spasma

- spazma, spazmus, spasmus; kŕč, zovretie, vôľou neovplyvniteľná svalová kontrakcia.

spasmo-

- spazmo- ; prvá časť zložených slov majúca význam kŕč, kŕčový.

spastický

- kŕčový, kŕčovitý, v kŕči, v kŕčoch.

spasmolytikum

- spazmolytikum; liek, ktorý odstraňuje kŕče.

Spasskij, Boris

- Rusko; šachový veľmajster.

spata
spatha

- dlhý ťažký dvojsečný meč s obojstranným ostrím a bohato vyzdobenou rukoväťou, najviac používaný v období sťahovania národov.

spatha
spata

- dlhý ťažký dvojsečný meč s obojstranným ostrím a bohato vyzdobenou rukoväťou, najviac používaný v období sťahovania národov.

spauperizovaný

- schudobnený.

spaušalizovať

- urobiť paušálnym.

Spazier, Petr

- ČR; * 21. 1. 1985; futbalista.

spazma
spazmus
spasmus

- kŕč, zovretie, vôľou neovplyvniteľná svalová kontrakcia.

spazmo-
spasmo-

- prvá časť zložených slov majúca význam kŕč, kŕčový.

spazmofília

- sklon, náklonnosť ku kŕčom.

spazmolytikum
spasmolytikum

- liek, ktorý odstraňuje kŕče.

spazmus
spazma
spasmus

- kŕč, zovretie, vôľou neovplyvniteľná svalová kontrakcia.

spazmy, karpopedálne

- forma tetánie prejavujúca sa kŕčovitým stiahnutím prstov s napätím ruky alebo celej nohy.

spád, barometrický

- barometrický gradient.

spájka

- mäkký kov používaný v tekutom stave na spájkovanie kovov.

spájkovač

- robotník pracujúci pri spájkovaní, odborník v spájkovaní.

spájkovačka

- prístroj na spájkovanie.

spájkovanie, kapilárne

- spôsob spájkovania (natvrdo) využívajúci kapilárnu vzlínavosť tekutej spájky, ktorá preniká do všetkých medzier medzi spájanými časťami i do materiálu.

spájkovať

- spájať kovy spájkou.

spála

- odumieranie kambia spôsobené prílišným ohriatím slnečnými lúčmi.
- zastaralo šarlach.

Spálený, Jan

- ČR
* 4. 12. 1942 (Praha)
bluesový hudobník, hudobný režisér, skladateľ popových a rockových pesničiek, aranžér, textár, spevák, kapelník a multiinštrumentalista (dychové a klávesové nástroje).
1964 - 1968: štúdium na pražskom konzervatóriu.
Zhudobnil Nezvalove básne Edison a Signál času, verše Havran (A. E. Poe).
Od roku 1984 vystupuje s kapelou ASPM (Amatérské sdružení profesionálních muzikantů).

Samostatná diskografia:
Edison (1978)
Signál času (1979)
Já se tě nevzdám (1982)
Asi v tom bude nějakej háček (1985)
Blues In Mind (1986).

Spálený, Petr

- ČR
* 22. 3. 1944
spevák.
Dcéra Pavlína (matka Pavlína Filipovská).

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

- Nemecko
sociálnodemokratická strana Nemecka.

speakeasies

- USA; anglicky hovor potichu - tajné bary v USA počas prohibície v rokoch 1919 - 1933.

speaker
spíker

- hovorca, rečník.
- rozhlasový, televízny hlásateľ.
- (vo filme a pod.) kto hovorí, číta komentár.
- (vo Veľkej Británii) predseda Dolnej snemovne.
- (v USA) predseda Snemovne reprezentantov.

Spears, BritneyBritney Spears

- USA; * 2. 12. 1981 (Loussiana); popová speváčka. 2. 1. 2004: sobáš s Jason Allen Alexander v Las Vegas; po svadbe túto nechali jej rodičia anulovať (5. 1. 2004, boli zosobášení 55 hodín). 2. manžel: Kevin Federlin (sobáš 18. 9. 2004; jeho 2. manželka. Z 1. manželstva dcéra Kori, syn Caleb). Syn Sean Preston (* 14. 9. 2005), Jayden James (12. 9. 2006).

Albumy:
In the Zone;
One More Time;
2000: Oops!;
2008 Circus.

Filmografia:
2002: Crossroads.

speciácia

- v biológii proces vzniku druhu.

species
spécia

- druh, odroda.
- v biológii taxonomická jednotka zahrnujúca navzájom sa plodne krížiace organizmy spoločného pôvodu a spoločných morfologicko-fyziologických znakov.
- vo farmakológii čajová zmes.

specimen

- ukážka, vzor.
- herbárový alebo zbierkový exemplár rastliny alebo inej prírodniny.
- ukážkový (neplatný) exemplár bankovky.

Speckbacher, Josef

- Rakúsko; 13. 7. 1767 (Gnadenwald) - 28. 3. 1820 (Solbad Hall); bojovník tyrolského ľudu boja za slobodu.

SPECT
Statická scintigrafia obličiek

- vyšetrenie slúži na zobrazenie funkčného tkaniva obličiek, posúdenie prítomnosti obličiek, ich uloženia, tvaru a veľkosti, výpočet separovanej funkcie obličiek a zobrazenie chorobných ložísk. Rádiofarmakum sa podáva obvykle do žily predlaktia, vyšetruje sa 2-4 hod. po podaní v ľahu na chrbte alebo na bruchu, vyšetrenie trvá asi 10-15 min.

spectabilis

- oslovenie a titul dekana fakulty.

speed

- rýchlokorčuľovanie na kolieskových korčuliach - jazdí sa aj na dráhe i na ceste.
- názov drog so stimulačnými účinkami.

Speed, Scott

- USA; * 24. 1. 1983; pilot F1.

speedball

- americká loptová hra vytvorená skombinovaním basketbalu, futbalu a amerického futbalu.
- droga, kombinácia heroínu a kokaínu.

speedometer

- spidometer; rýchlomer, tachometer.

speedway

- na americkom kontinente rýchlostná komunikácia diaľničného typu.
- pretekárska plochá dráha.
- preteky na nej konané.

speech

- reč, prejav.

Speer, Albert

- Nemecko; 19. 3. 1905 (Mannheim) - 1982; architekt. 1942: minister zbrojného priemyslu.

spekanie

- aglomerácia.

spekať sa

- za vysokej teploty sa meniť na súvislú vrstvu.
- pečením, vysokou teplotou sa spájať, zliepať sa.
- pečením zmenšovať svoj objem.

spekavý

- v hutníctve vytvárajúci po zahriatí súvislú vrstvu.

spekáreň

- miestnosť, hala v hutách, kde sa speká, aglomeruje ruda spekať.
- v hutníctve vysokou teplotou vo vysokých peciach meniť práškovú rudu na kusovú, aglomerovať.

Speke, John Hanning

- Anglicko; 4. 5. 1827 (Jordan) - 15. 9. 1864 (Corsham); cestovateľ. Precestoval Indiu a Afriku. 1854 - 1855: výprava do Afriky (spolu s ním Francis Richard Burton). 1857: výprava do Afriky (spolu s ním Francis Richard Burton). 26. 7. 1862 objavil prameň Nílu. Ako prvý Európan došiel ku Viktóriinmu jazeru. Zahynul pri love, keď sa sám postrelil.

spektakulárny
spektakulózny

- okázalý, vzbudzujúci pozornosť, zvláštny, neobyčajný.

spektakulózny
spektakulárny

- okázalý, vzbudzujúci pozornosť, zvláštny, neobyčajný.

spektákel

- divadelné predstavenie, show.

spektro-

- v zloženinách prvá časť s významom spektrum, spektrálny.

spektroanalytický

- týkajúci sa spektrálnej analýzy.

spektrobolometer

- prístroj, ktorým sa určuje rozloženie intenzity žiarenia v spektre podľa jeho tepelných účinkov.

spektrofotometer

- prístroj používaný v spektrofotometrii, spektroskop spojený s fotometrom.

spektrofotometria
spektrálna fotometria

- meranie množstva svetla prepúšťaného alebo pohlcovaného určitou látkou v závislosti na vlnovej dĺžke svetla.

spektrograf

- prístroj používaný v spektrografii.

spektrografia

- registrácia spektier pomocou spektrografu.

spektrogram

- záznam získaný spektrografom.

spektroheliograf

- prístroj na fotografovanie Slnka v svetle jednej spektrálnej triedy.

spektroheliogram

- snímka získaná spektroheliografom.

spektrohelioskop

- prístroj na pozorovanie Slnka v svetle jednej spektrálnej triedy.

spektrochémia

- časť chémie zaoberajúca sa spektrami látok.

spektrometer

- v podstate spektroskop, ku ktorému je pripojený fotoaparát pre snímanie spektra.

spektrometer, hmotnostný

- pozri hmotnostná spektrometria.

spektrometer, Mossbauerov

- skúma magnetické vlastnosti minerálov a rozpoznáva minerály.

spektrometer, scintilačný

- určujúci energiu jadrového žiarenia na základe scintilácie.

spektrometria

- odvetvie fyziky zaoberajúce sa vznikom, vlastnosťami a meraním spektier látok.

spektrometria, hmotnostnákotva

- fyzikálno - chemická metóda, ktorá využíva separácie urýchlených ionizovaných častíc (iónov) vo vákuu, a to podľa ich hmotnosti pri prechode magnetickými a elktrickými poliami. POužíva sa vo fyzike, chémii, geológii, astronómii, biológii, farmácii a medicíne (napr. pri diagnostike nádorových ochorení). Využívajú ju i kriminalisti pri identifikácii drog, výbušnín a páchateľov. Je výhradným nástrojom antidopingových kontrol. Používa sa v archeológii pri datovaní veku predmetov, v toxikológii. Hmotnostné spektrometry majú na svojich palubách i kozmické sondy a špeciálna vojenská technika. Za vývoj techník hmotnostnej spektrometrie boli udelené 4 Nobelove ceny (1906, 1922, 1990 a 2002).

spektropolarimeter

- prístroj používaný v spektropolarimetrii.

spektropolarimetria

- metóda založená na meraní rotačne disperzných kriviek spektropolarimetrom.

spektrorádiometer

- prístroj na meranie spektrálnej hustoty žiarivej veličiny.

spektroskop

- analytický prístroj na skúmanie hmoty založený na jave, že rôzne látky vydávajú v rozžhavenom stave žiarenie rôznych farieb. Prvý spektroskop skonštruovali Bunsen a Kirchhoff v roku 1859.
- prístroj na pozorovanie spektier.

spektroskopia

- náuka zaoberajúca sa vznikom a vlastnosťami všetkých druhov spektier.
- (pôvodne) vizuálne pozorovanie spektra.

spektroskopia, jemná laserová

- metóda umožňujúca nesmierne presné meranie základných fyzikálnych konštánt, času a kmitočtov.

spektrum

- škála, paleta, stupnica, usporiadanie hodnôt nejakej veličiny (frekvencie, zvukových vĺn a i.) podľa veľkosti.
- v optike postupnosť základných farieb, ktoré vznikli rozkladom bieleho svetla.
- rozdelenie početnosti javu v závislosti na merateľnom parametri.
- v ekológii prehľad všetkých organizmov v určitom biotope podľa ich životných foriem, bez ohľadu na postavenie v systéme.
- v publicistike niečo, čo sa javí ako súbor, škála prvkov, zložiek veľkej rozmanitosti a pestrosti.

spektrum, akustické

- obraz zvukových zložiek hlásky.

spektrum, optické

- usporiadanie zloženého žiarenia podľa vlnových dĺžok.

spektrum, pásové

- pozostáva z oddelených farebných pásov.

spektrum, spojité

- súvislý a spojitý prechod jednej farby do druhej ako pri dúhe (dávajú ho rozžeravené tuhé telesá).

spektrum, štandardné

- spektrum čistých kovov. Používa sa pri vyhľadávaní a porovnávaní typických línií v spektre neznámeho vzorku.

spekularit

- tabuľkovitá až lupeňovitá odroda hematitu (krveľa), železná sľuda.

spekulum

- nástroj rozširujúci vchody do telesných dutín a umožňujúci tak ich vyšetrenie, zrkadlo.

speleo-

- prvá časť zložených slov majúca význam jaskyňa.

speleoalpinizmus

- zdolávanie najhlbších jaskýň sveta.

speleológ
speleologička
jaskyniar
jaskyniarka

- kto sa zaoberá speleológiou, jaskyniarstvom.

speleológia
jaskyniarstvo

- náuka o jaskyniach.
- praktický prieskum jaskýň.

speleopotápanie

- potápanie sa v zatopených jaskyniach pri speleologickom výskume alebo ako forma potápačskej turistiky.

speleoterapia

- liečba pobytom v jaskyni.

speller

- šlabikár, učebnica pravopisu.
- počítačový program na kontrolu pravopisu.

Spelling, Aaron

- USA; * 22. 4. 1923, † 23. 6. 2006; filmový producent. Manželka Carolyn Jones (sobáš v roku 1953). Dcéra Tori. Produkcia: Beverly Hills 90210 (TV seriál).

Spelling, Tori

- USA; herečka. Otec Aaron. Matka Candy. 1. manžel Charlie Shaniain (herec a scenárista). 2. manžel Dean McDermott (sobáš v ?. 5. 2006; 1. manželka Mary Jo Eustace (Kanada)). Filmografia: Beverly Hills 90210 (TV seriál; Dona); Rodina podľa plánu; Scary Movie 2.

spencer

- krátky rovná kabátik (podľa anglického lorda Spencera).

Spencer, Dianakotva

- Veľká Británia; † 31. 8. 1977 (autonehoda); grófka. Manželka Charlesa Windsora (sobáš 29. 7. 1981; od roku 1986 mala milenca Jamesa Hewitta; od roku 1992 žili odlúčene; rozvod v roku 1996). Brat Charles. Sestra Jane. Syn William, Harry.

Spencer-Churchill, Arabella

- Veľká Británia; † ?. 12. 2007; zakladateľka celosvetovo známeho rockového festivalu v juhoanglickom meste Glastonbury. Vnučka Winstona Churchilla. Manžel Ian McLeod. Syn Nicholas Jak Barton.

sperma

- výlučok samčích pohlavných žliaz so spermiami vylučovaný pri ejakulácii, výron, samčie semeno.

spermacetkotva

- olejovitá látka, ktorá vypĺňa rozsiahlu dutinu nad hornou čeľusťou vorvaňa. Jej funkcia nie je presne známa. Na vzduchu tuhne na voskovitú hmotu. Používa sa k výrobe kozmetických prípravkov a liekov, čo bolo príčinou stále stúpajúceho lovu tejto veľryby.

spermatéka

- orgán samíc a hermafroditných jedincov niektorých bezstavovcových živočíchov slúžiaci na prijatie a zachovanie spermií.

spermatid

- haploidná bunka, z ktorej sa vyvíja spermia bez väčšieho jadrového delenia, spermatoblast.

spermato-

- prvá časť zložených slov majúca význam spermia, spermie.

spermatoblast

- spermatid.

spermatocid
spermatocidy

- chemické látky usmrcujúce spermie, používané ako antikoncepčné prostriedky.

spermatocystitída
vezikulitída

- zápal semenných vačkov.

spermatocyt

- stredné, prechodné štádium vývoja spermií.
- bunka, v ktorej sa odohráva nepriame bunkové delenie.

spermatofor

- schránka so spermiami, ktorú vkladajú samce niektorých bezstavovcových živočíchov (napr. pavúkov) do pohlavných orgánov samíc.

spermatofóbia

- chorobný strach pred predčasným alebo neprirodzeným výronom semena.

spermatogenéza

- tvorba spermií, vývoj samčích pohlavných buniek.

spermatogónie

- východiskové bunky pri spermatogenéze.

spermatorea

- stav prejavujúci sa odchádzaním spermy pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku, semenotok.

spermatozoid

- zrelá samčia pohlavná bunka, spermia, spermium.

spermatúria

- prítomnosť spermií v moči.

spermárium

- orgán, v ktorom sa produkujú samčie pohlavné bunky (spermie).

spermia

- spermatozoid, samčie semeno; chrématón.
V 60. rokoch 20. storočia bolo za normálne považovaný ejakulát, ktorý obsahoval 40 milióniv spermií na mililiter. V roku 1999 stačilo už iba 20 miliónov spermií na mililiter. Pôvodne norma obsahovala požiadavok na 50 % spermií s normálnou stavbou, neskôr iba 30 %, dnes (2007) iba 15 %.

spermia, zmrazená

- k prvému oplodneniu zo zmrazenej spermie došlo v roku 1953.

spermicid

- chemická látka (masť alebo tobolka), ktorá sa zavádza do pošvy. Zabíja spermie. Antikoncepčný prípravok s kolísavou spoľahlivosťou.

spermicidný

- ničiaci spermie.

spermiogenéza

- tvorba spermií, posledná fáza spermatogenézy.

spermium

- zrelá samčia pohlavná bunka, spermatozoid, spermia.

spermobanka
spermiová banka

- banka na uschovávanie spermií.

spermovium

- olodnené vajíčko.

Sperry, Roger

- USA; neurológ. Nobelova cena.

spersonifikovať

- predstaviť niečo ako osobu, zosobniť.

sperylit

- veľmi vzácny kockový nerast, arzenid platiny (podľa kanadského chemika F. L. Sperryho).

spessartin

- druh granátu (polodrahokamu), kockový nerast, kremičitan mangánu a hliníka, granát ružovej až hnedej farby. Z granátov sa v šperkárstve využíva najmenej. Pomenovaný podľa pohoria Spessart v Nemecku.

spešnina

- zásielka určená na veľmi rýchlu dopravu.

spev, sylabický

- spev, v ktorom na každý tón pripadá jedna slabika.

spevavce

- druh vtákov. Sú považované za najvyvinutejšie vtáky. Majú tri rsty otočoné dopredu, jeden dozadu. Väčšina z nich je radená do podrádu (európske všetky) Oscines. Tie sa od primitívnejších podrádov, ktoré obývajú Južnú Ameriku a Austráliu, líšia dokonalejším hlasovým aparátom (tzv. syrinxom). Najstaršie fosílie spevavcov majú asi 40 miliónov rokov.

spevnenie, kinematické

- zvýšenie hranice pre vznik plastických deformácií v kovoch pri rastúcom zaťažení.

Speychal, Libor

- ČR
† 31. 12. 2007
brigádny generál.
Posledný generál Spravodajskej brigády, ktorá počas 2. svetovej vojny poskytovala imformácie o pohybe vojenských konvojov či transportov zbraní.
Vojnový hrdina.

spécia
species

- druh, odroda.
- v biológii taxonomická jednotka zahrnujúca navzájom sa plodne krížiace organizmy spoločného pôvodu a spoločných morfologicko-fyziologických znakov.
- vo farmakológii čajová zmes.

Sphecomyrma

- fosílna osa, mnohými odborníkmipokladaná za "czbajúci článok medzi osami a mravcami".

spiatočnícky

- neprajúci pokroku, majúci zastarané názory, reakcionársky.

spiatočníctvo

- spiatočnícke názory a činy, reakcionárstvo.

spiatočník

- kto nepraje pokroku, kto má zastarané názory, reakcionár.
- v poľovníctve samec z čeľade jeleňovitých, ktorému následkom starnutia narástlo slabšie parožie ako v predošlom roku.

Spica

- hviezda alfa Leonis v súhvezdí Leva. Od Zeme je vzdialená 220 LY.

spica

- súčasť kolesa, ktorákoľvek z lúčovite sa rozbiehajúcich tyčiek spájajúcich hlavu kolesa s bahrami al. s ráfikom.

spiccato

- v hudbe ľahkým, skákavým rytmom (pri hre na husle).

Spice Girlskotva

- Veľká Británia; dievčenská popová skupina; členky: Victoria Adams alias Posh Spice; Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwel, Melanie Brown.

spider

- športový dvojsedadlový automobil bez strechy.

spidograf

- prístroj na meranie momentálnej rýchlosti bežca na priamej trati.

spidogram

- záznam spidografu.

spidometer

- speedometer
rýchlomer, tachometer.

Spiel, Hilde

- Rakúsko
* 19. 10. 1911 (Viedeň)
† 30. 11. 1990 (Viedeň)
spisovateľka.
1933: emigrácia do USA.

Dielo:
1981: Túlam sa svojou záhradou (In meinem Garten schlendernd).

Spielberg, Steven Allan

- USA
* 18. 12. 1947 18:16 (Cincinnati, Ohio)
filmový režisér.
Manželka Amy Irwing (rozvod 1989). 2. manželka Kate Capshaw. Dcéra Saša.
2005: ako prvý uvedený do novozavedej siene slávy sci-fi.

Filmografia:
1975: Čeľuste (prvý film, ktorý v amerických kinách prekonal tržby 100 miliónov dolárov)
1982: E. T. - mimozemšťan
1993: Jurský park
1998: Zachráňte vojaka Ryana (Oscar za réžiu)
2004: Terminal
Blízke stretnutie tretieho druhu
Duel (TV film)
Sugarlandský expres
Ríša Slnka
Ammistad
Hook
Schindlerov zoznam
Vojna svetov
Bratstvo neohrozených (TV seriál pre spoločnosť HBO)
Dobyvatelia stratenej archy
Jurský park: Stratený svet
Indiana Jones a posledná krížová výprava
Mníchov.

spielman

- kočujúci umelec, hudobník, artista stredovekých predstavení.

spievanka

- krátka pieseň ľudového pôvodu alebo ponáška na takú pieseň.

spiež

- medená zliatina na výrobu zvoncov.
- výrobky z tejto zliatiny.

spiežovec

- zvonec zo spieže, spiežový zvonec (dáva sa na krk najmä zvieratám pasúcim sa v stáde, na postroje ap.).

spika

- druh prekladaného obväzu.

spiklenec

- sprisahanec.

spiklenecký

- tajný, záludný.

spiknutie

- tajné spolčenie sa proti niekomu, niečomu, sprisahanie.

spiknutie, májové

- 1849; spiknutie pripravované v Čechách českými radikálnymi demokratmi. Jeho účastníci boli v roku 1849 pozatýkaní a odsúdení.

spikula

- výron plazmy z fotosféry Slnka cez chromosféru do koróny.

spikulum

- malý kostený výrastok na okostici.
- jemné paličkovité útvary kremičité al. vápnité, vyskytujúce sa u niektorých bezstavovcových živočíchov (napr. hlíst, ostnokožcov).

spil

- zariadenie pre vlečenie železničných vagónov alebo lodí v prístavoch na kratšie vzdialenosti.

spilit

- výlevná vyvretá hornina zo skupiny diabasov.

spilka

- kvasiareň v pivovare.
- miestnosť v cukrovare, kde sa lejú a chladia homole cukru.

spillover

- prelievanie, pretekanie. Ekonomická nerovnováha medzi jednotlivými trhmi (napr. trhom kapitálu a trhom práce).

Spilocuscus kraemeri

- druh kuskusa objavený v roku 2004.

spin

- vlastný mechanický moment hybnosti elementárnych častíc. Udáva sa v jednotkách h=h/2?, kde h je Planckova konštanta.

spin, izotopický

- značka I. Číslo, ktoré podobne ako spin formálne popisuje multiplety elementárnych častíc, ktorých vzájomná interakcia nezávisí na ich elektrickom náboji. Je definovaný: I=(n - 1)/2 (n - je počet členov multipletu).

spina

- hrbolček, kostný výbežok, tŕň (stavec).
- chrbtica.

spina bifida

- rázštep chrbtice.

spinaker

- špeciálna ľahká plachta v tvare sférického trojuholníka používaná pri plavbe na zadný a bočný vietor.

spinalgia

- bolesť chrbtice.

spinálny

- chrbticový, miešny.
- tŕňový.

Spindelegger, Michael

- Rakúsko; politik. 2008: minister zahraničných vecí.

Spineau, Ulm

- Rumunsko; 1943 - ?. 4. 2006; politik. 1996 - 1997: minister pre reformy. Vypracoval plán radikálnej reformy zameraný na reštrukturalizáciu a privatizáciu rumunských priemyselných podnikov. Na poste ho v roku 1997 nahradili v rámci reorganizácie vlády. Následne sa stal podpredsedom Senátu, kde pôsobil do roku 2000. Neskôr sa stal členom Konzervatívnej strany, malého subjektu vo vládnej koalícii.

spinel

- polodrahokam podobný rubínu, oxid hlinitohorečnatý, kockový nerast. Môže byť červený - a vtedy sa často zamieňa s rubínom, modrý a ružový.

spinelid

- kockový nerast chemicky príbuzný so spinelom.

spinet

- hudobný nástroj, druh clavicembala so strunami umiestnenými priečne na klávesy a spravidla s menším tónovým rozsahom.

spinning

- obdoba rotopedu. Ponúka viacej možností, napríklad pokiaľ ide o voľbu záťaže.

spino

- prvá časť zložených slov majúca význam chrbtica, chrbticový.

spinobulbárny

- týkajúci sa chrbticovej a predĺženej miechy.

spinocerebrálny

- týkajúci sa mozgu a miechy.

Spinosaurus

- krokodílom podobný dinosaurus. Žil asi pred 110 miliónmi rokov. Dosahoval dĺžku 16 - 18 metrov, výšku okolo 6 metrov a hmotnosť v rozmedzí 7 - 9 ton (2005: Journal of Vertebrate Paleontology).

Spinosaurus aegyptiacus

- mäsožravý dinosaurus. Jeho zuby dosahovali dĺžku až 30 cm.

spinot

- starodávny klávesový hudobný nástroj podobný klavíru, druh klavičembala.

Spinoza, Baruch (Benedikt)

- Holandsko
* 24. 11. 1632
† 1677
filozof.
Zakladateľ modernej kritiky Biblie. Stotožnil Boha s prírodou.

spinozizmus

- učenie filozofa B. Spinozu v 17. storočí, obyčajne stotožňované s panteizmom, rozvíjané najmä v Nemecku v 18. a 19. storočí.

Spinrad, Norman

- autor sci-fi.

spintariskop

- počítač častíc používaný v jadrovej fyzike.

spiraktor

- zariadenie v podobe kónickej nádrže obrátenej vrcholom nadol, slúžiace na zmäkčovanie vody.

spiramycín

- antibiotikum s bakteriostatickým účinkom používané pri stafylokokových infekciách rezistentných na penicilín.

spiran
spirany
spirozlúčenina

- bicyklické organické zlúčeniny s dvoma kruhmi, ktoré majú jeden spoločný atóm uhlíka, spirozlúčeniny.

spiranta
spirantová spoluhláska

- úžinová, trená spoluhláska, tvorená trením vzduchového prúdu v úžine medzi artikulačnými orgánmi (napr. medzi jazykom a podnebím pri ch a j, medzi perami a zubami pri f a v), frikatíva.

spirea

- krík rodu Spiraea s drobnými bielymi al. červenými kvietkami v strapcoch, tavoľník.

spirém

- v botanike klbôčkovitý chromatínový útvar zjavný v jadre v prvotnom štádiu jadrového delenia v bunkách, keď sa utvárajú a rozmiestňujú.
- v biológii prvá fáza zmien v jadre pri delení bunky.

spirila

- tyčinkovitý mikroorganizmus špirálovitého tvaru.

Spiritkotva
Rover Spirit

- USA; kozmická sonda vyslaná na Mars. Štart v roku 2003. Pristátie na Marse 3. 1. 2004 v oblasti krátera Gusev. Jej úlohou je hľadať na Marse vodu a známky života. Na palube viezla aj pojazdný robot. Je to štvrtá sonda USA, ktorej sa podarilo na Marse pristáť (Viking 1, Viking 2 a Pathfinder). Pojazdný robot je schopný za deň uraziť až 40 metrov. Robot vyslal na Zem prvú farebnú fotografiu povrchu Marsu. Pojazdný robot sa pohybuje v 10 sekundových "krokoch", počas ktorých prekoná asi 30 centimetrov, potom 20 sekúnd stojí, kedy robot nasnímané fotografie prevádza do trojrozmerného obrazu. Robot si pamätá priestor o ploche cca 100 m2 a používa ho k plánovaniu trasy. Maximálna rýchlosť je 5 centimetrov za sekundu, priemerná 1 cm/s. Hmotnosť 185 kg, po rozložení výška 150cm, šírka 230 cm, dĺžka 160 cm. Podvozok tvorí 6 kolies. Predné a zadné kolesá sú nezávisle riadené, čo umožňuje otáčanie sa na mieste. Napájanie solárnymi panelmi s výkonom až 140 W.

spirit

- duch, povaha; celkový ráz.

spiritistakotva

- špiritista; stúpenec špiritizmu.

spiritizmuskotva

- duchárstvo, ducharina, viera v duchov, duše a možnosť komunikácie s nimi.

Spiritual kvintet

- ČR; hudobná skupina založená v roku 1960 (Ivo Mach alias Dědek; Miroslav Keller alias Veľký Bubo (tenor); Miloslav Kastelovič alias Kagan alias Malý Bubo (barytón); Jiří Tichota alias Tichák (kapelník)). Pôvodne sa jednalo o mužské kvarteto. 1962: verejný debut (Medzinárodný jazzový festival v Karlových Varoch) - prvá folková formácia v ČSSR. Neskôr pribudla na krátko Věra Nerušilová, ktorú potom vystriedala Růžena Helebrantová (alias Odettka).skupinou prešli aj Karel Zich, bratia Nedvědi. Členovia: Irena Budweiserová (od 1989); Jiří Cerha (od 2000). albumy: 1992: Rajská záhrada;

spiritualista
spiritualistka

- stúpenec filozofického spiritualizmu.

spiritualita

- duchovný ráz, zameranie na duchovnú stránku, spiritualizmus, spirituálnosť.

spiritualizácia

- dod(áv)anie duchovného, spirituálneho rázu, zduchovňovanie, zduchovnenie.

spiritualizmus

- zameranie na duchovnú stránku.
- krajný idealizmus, názor, že bytie je duchovnej povahy.

spirituál

- duchovná, zvyčajne náboženská pieseň severoamerických černochov.
- pieseň podobného štýlu.

spirituálie

- duchovný úrad, na rozdiel od temporálií duchovná biskupská právomoc (ktorej symbolmi sú prsteň a berla).

spirituálno

- duchovná, spirituálna oblasť, duchovno.

spirituálny

- zameraný na duchovnú stránku, duchovný, nadzmyslový, nadzkúsenostný.

spirituoso
con spirito

- v hudbe s nadšením.

spiritus agens

- vedúci duch, hlavný činiteľ, pôvodca, iniciátor.

spiritus rektor

- vedúci, riadiaci duch, hlavný činiteľ, iniciátor nejakého podujatia.
- intelektuálny pôvodca.

Spiritus Sanctus

- Duch Svätý, v katolicizme tretia osoba Svätej Trojice.

spiro-

- prvá časť zložených slov majúca význam dych, dýchanie, dychový.
- v zloženinách prvá časť s významom závit, špirála.

spirograf

- prístroj zaznamenávajúci dýchacie pohyby.

spirografia

- zaznamenávanie dýchacích pohybov, frekvencie dychu a pod.

spirogram

- záznam spirografu.

spirogyra

- druh riasy.

Spirochaeta americana

- mikrób žijúci v americkom vulkanickom bezodtokovom jazere Mono. Odoláva silnému zásaditému prostrediu a kyslík je pre ňu toxický.

spirocheta
spirochéta

- druh mikróba. Je typický svojim vývrtkovitým telom. Prvá spirocheta bola objavená v roku 1835. Od tej doby je známych len 13 spirochiet. Spôsobuje niektoré nákazlivé choroby.

spirochetóza

- vo veterinárnom lekárstve choroba vyvolaná spirochétami.

spirometer

- prístroj merajúci vitálnu kapacitu pľúc.

spirometria

- vyšetrenie funkčného stavu pľúc.

spis

- listina alebo listiny s písomným úradným záznamom.
- literárne dielo, obyčajne náučné.

spis, obžalovací

- písomné podanie obžaloby.

spisba

- súhrn vedeckých alebo umeleckých diel, písomníctvo, literatúra.
- spisovanie, súpis.

spisovateľ
spisovateľka

- kto tvorí, píše beletristické literárne diela (obyč. prozaické).

spisovňa

- úradná miestnosť, kancelária, kde sa uschovávajú a evidujú spisy.

Spiš

- kraj, bývalá župa, stolica na východnom Slovensku.

Spišák, Karol

- SR; * 17. 8. 1941, † 13. 3. 2007; divadelný a TV režisér. Pôsobil dlhé roky v Divadle Andreja Bagara v Nitre a bol riaditeľom Starého divadla v Nitre. Okrem činohernej domovskej scény zanechal výrazné stopy ako hosťujúci režisér v Slovenskom národnom divadle (O myšiach a ľuďoch), na bratislavskej Novej scéne i v Košiciach, režíroval aj úspešný muzikál Mníšky. Históriu Slovenskej televízie obohatil okrem iného réžiou filmu Adam Šangala. K. Spišák bol aj herec, z jeho bohatej filmografie spomeňme aspoň filmy Balada o siedmich obesených, Kosenie Jastrabej lúky, Pavilón šeliem či Nylonový mesiac.

Spišiak
Spišiačka

- obyvateľ Spiša.

spitfire
Supermarine Spitfire

- jednomiestna britská stíhačka z doby 2. svetovej vojny.

Spitzer, Lyman

- astronóm. V roku 1946 navrhol umiestňovať astronomické ďalekohľady na obežnú dráhu Zeme.

spíker
speaker
spíkerka

- hovorca, rečník.
- rozhlasový, televízny hlásateľ.
- (vo filme a pod.) kto hovorí, číta komentár.

spínač, krížový

- zariadenie ku spínaniu s elektromagneticky ovládaným mechanizmom.

splanchno-

- prvá časť zložených slov majúca význam útroby, útrobný.

splanchnopleura

- serózna blana pokrývajúca v telovej dutine povrch útrob.

splanchnoptóza

- pokles brušných útrob, visceroptóza.

splav

- vodná stavba naprieč tokom, ktorá vzdúva vodnú hladinu pre využitie vodnej energie, pre zväčšenie plavebnej hĺbky, pre zmenšenie rýchlosti vodného toku a podobne.

splaz, ľadovcový

- ak horský ľadovec prekročí okraj karu s vydá sa do údolia, vzniká ľadovcový splaz.

splátka, leasingová

- čiastka, ktorú hradí nájomca v dohodnutých termínoch leasingovej spoločnosti.

spleen
splín

- melanchólia, zádumčivosť; depresívna nálada.

splen-
spleno-

- prvá časť zložených slov majúca význam slezina, slezinný.

splendid isolation [splendyd ajzolejšn]

- základný princíp britskej zahraničnej politiky v 19. storočí spočívajúci v neúčasti na konfliktoch iných európskych mocností a umožňujúci tak sústrediť sa na koloniálnu expanziu, tzv. skvelá izolácia.

splendidnosť

- skvelosť, okázalosť.

splendidný

- vonkajšou úpravou, hojnosťou, bohatstvom a pod.
- skvelý, nádherný, prepychový, veľkolepý, honosný.
- nápadný v štedrosti, štedrý.

splenektómia

- chirurgické vybratie sleziny.

splenický

- týkajúci sa sleziny, slezinový.

spleno-
splen-

- prvá časť zložených slov majúca význam slezina, slezinný.

splenomegália

- chorobné zväčšenie sleziny.

splín
spleen

- melanchólia, zádumčivosť; depresívna nálada.

Spock, Benjamin

- USA; pediater. Dielo: 1946: Vy a Vaše dieťa.

spodium

- živočíšne uhlie.

spodogram

- študijný preparát vzniknutý spálením pletív alebo tkanív organizmu.

spodumen

- bezfarebný, ružový až zelený jednoklonný nerast zo skupiny živcov, kremičitan hliníka a lítia.

Spohr, Louis

- Nemecko; 5. 4. 1784 (Brunschwick) - 22. 10. 1859 (Kassel); skladateľ a huslista. Autor 10 romantických opier. Dielo: Faust (premiéra 1. 9. 1816 v Prahe).

spoiler [spojler]

- aerodynamický štít.
- rušič vztlaku, interceptor.

spojler
spoiler

- v motorizme štít na karosériách niektorých automobilov, motocyklov al. ťahačov majúci za cieľ zlepšiť najmä aerodynamické vlastnosti vozidiel.
- v letectve zariadenie umiestnené v prednej časti krídla, ktoré porušuje prúdenie na jeho hornej hrane a spôsobuje tak zmenšenie vztlaku, rušič vztlaku.

Spojené arabské emiráty

- pozri Dubaj.

spoj, bajonetový

- rozoberateľné spojenie dvoch valcovitých súčiastok. Vnútorná časť má zaisťovací čap, ktorý po jej zasunutí a pootočení zájde do priečnej časti drážky časti druhej, vonkajšej, a zaistí ich spojenie.

Spojené arabské emiráty

- krajina na juhu Perzského zálivu. Rozloha 77.700 km2. Hlavné mesto Abu Dhabí. 7. storočie: dobytie Arabmi, islamizácia. 1820: Británia presadzuje prímerie medzi bojujúcimi štátmi, zriadenie Britského protektorátu. 1958: objav ropných nálezísk. 1971: nezávislosť. Vytvorenie federácie spojením šiestich emirátov včítane Abú Dhabí a Dubaja. 1972: k federácii pristupuje emirát Ra's al-Chajma. 1981: Spojené arabské emiráty spoluzakladateľom Rady pre spoluprácu štátov Perzského zálivu. 1991: súčasťou protiirackej koalície v čele s USA.

Spojené štáty Americké

- USA.

Spojené štáty Mexické

- Mexiko.

spojenie, adverzatívne

- spojenie, ktorého členy alebo vety (súvetia) sa kladú proti sebe alebo sú v rozpore.

spojenie, syndetické

- spojkové spojenie.

spojka, adverzatívna

- odporujúca spojka, napr. ale, avšak, však.

spojka, logická

- nesamostatný výraz logiky výrokov, ktorý má 1 až n prázdnych miest pre výroky či ich premenné p, q, r, . . . ; jednopísmenné sú názvotvorné, n - miestne výrokotvorné. Sú extenzionálne, teda ich pravdivosť je jednoznačne závislá na pravdivosti zložiek. Najdôležitejšie spojky sú negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia a alternatíva.

Spojovací výbor mierových organizácií

- ILCOP; pozri Medzinárodný zväz mierových spoločností.

spoliá

- stavebné prvky zo staršej budovy použité pri novšej stavbe.

spolium

- korisť.
- (v starovekom Ríme) ukoristená zbraň.
-

spoločnosť, akciová

- organizačná forma podniku, ktorého kapitál tvorí vklad akcionárov.

spoločnosť, Fabánska

- Veľká Británia; intelektuálska organizácia založená v roku 1884. Je úzko spätá s Labouristickou stranou. Medzi zakladateľmi boli G. B. Shaw a H. G. Wells. Je pomenovaná podľa rímskeho vojvodcu Quinta Fabiana Maxima (3. storočie pred Kristom), ktorý dosahoval úspechu vyčkávacou a unavovacou taktikou. Podobne chcela spoločnosť postupovať proti kapitalizmu. Dnes literárna skupina.

spoločnosť, unitárska

- kresťanská sekta založená na unitarizme.

Spoločenstvo národov

- medzinárodné spoločenstvo, ktoré vzniklo v Ženeve v roku 1920.

spoločenstvo národov, Britské

- pozri Britské spoločenstvo národov.

Spoločenstvo nezávislých štátov

- politický subjekt, ktorého členmi sa po rozpade ZSSR stali: Arménia (1991), Azerbajdžan (1991), Bielorusko (1991), Gruzínsko (1993), Kazachstan (1991), Kirgizstan (1991), Rusko (1991), Tadžikistan (1991), Turkmenistan (1991), Ukrajina (1991), Uzbekisztan (1991).

Spoločenstvo sahelsko - saharských štátov

- CEN - SAD; členmi sú Líbya, Stredoafrická republika a Čad.

spoločnosť, holdingová

- pozri holding.

spoločnosť, komanditná

- obchodná spoločnosť s dvoma druhmi spoločníkov: komplementármi, ktorí za záväzky spoločnosti ručia celým svojim majetkom, a komanditistami, ktorí ručia iba do výšky svojho vkladu.

Spoločnosť národov

- 1920: ustanovujúce zasadani (USA do Spoločenstva nevstupuje).

spoločnosť, otrokárska

- otrokársky rád, otrokárske zriadenie; spoločenská ekonomická formácia nasledujúca po prvotnopospolnej spoločnosti. Ekonomickým predpokladom vzniku bolo dosiahnutie takého stupňa spoločenskej výroby, ktorý umožňoval dosahovať nadvýrobu, ktorú si prisvojovali majitelia otrokov, otrokári. Existenci spoločnosti bola založená na práci otrokov vyrábajúcich materiálne statky na základe mimoekonomikých prinútení. Bola prvým zriadením v dejinách, v ktorom sa spoločnosť rozdelila na triedy (vykorisťovatelia a vykorisťovaní). Otroci vykonávali nútenú manuálnu prácu pokladanú za potupné zamestnanie. Došlo k oddeleniu fyzickej a duševnej práce a oddelenie vidieka a mesta. Najvyššie rozvoja otrokárska spoločnosť dosiahla v starovekom Grécku a Ríme. Po rozklade otrokárskej spoločnosti vznikol feudalizmus.

spoločnosť, prvotnopospolná

- prvá spoločenská ekonomická formácia v dejinách ľudstva.

spolok, Achájsky

- združenie mestských štátov na severnom Peloponéze. Vzniklo v roku 280 pred Kristom ako protiváha macedónskej moci. Zanikol porážkou Rimanmi v roku 146 pred Kristom.

spolok, Aitolský

- protivník Achájského spolku. Trval v rokoch 277 - 189 pred Kristom. Mestské združenie v západnej časti stredného Grécka.

Spolok Maďarskej gardy

- Maďarsko; polovojenská organizácia, garda založená 25. 8. 2008 maďarskou nacionalistickou stranou Jobbik. Vznik gardy sprevádzal odpor viacerých občianskych organizácií v Maďarsku a vo svete.
2008: vznikajúca garda má okrem iných činností podľa predsedu strany Jobbik Gábora Vonu, ktorý je zároveň aj predsedom MGE, ochraňovať Maďarsko pred útokom okolitých krajín.

spolok, Nemecký

- v rokoch 1814 - 1815 na Viedenskom kongrese vytvorený konzervatívnym rakúskym politikom Klemens L. W. Metternichom z 39 štátov (nemeckých). Jeho súčasťou sa stali i Prusko a Rakúsko.

spolok, Panhelénsky

- zväz gréckych štátov (okrem Sparty) proti Perzskej ríši. Založený Filipom II Macedónskym v roku 337 pred Kristom.

spolok, Rýnskykotva

- uzavretý 12. 6. 1806 v Paríži pod protektorátom Napoleóna I. Jeho ustanovenie ukončilo existenciu svätej ríše nemeckého národa. Tvoril jadro napoleónskeho systému podrobenia Nmecka. Najprv spolok šestnástich nemeckých kniežat, od roku 1711 všetkých nemeckých štátov s výnimkou Rakúska a Rruska. Rozpustený bol po porážke Napoleóna v roku 1813.

spolok, Severonemcký

- spolok nemeckých štátov založený po prusko - rakúskej vojne (1866) Otto von Bismarckom. K nemu po prusko - francúzskej vojne (1870 - 1871) pripojil i južné Nemecko - vumiklo Nemecké cisárstvo (tzv. Druhá ríša).

Spolok troch cisárov

- spojenie rakúskych Habsburgov, nemeckých Hohenzollernov a ruských Romanovcov v roku 1873 - v prípade útoku ďalšej mocnosti sa zaviazali ku vzájomnej pomoci. Zmluva zmiernila rakúsko - ruské napätie a izolovala Francúzsko.

apoluakcept

- prijatie jednej zmenky niekoľkými akceptantmi.

spoluhláska

- hláska majúca ráz šumu (nie tónu), konsonant.

spoluhláska, alveolárna

- alveolára.

spoluhláska, apikálna
apikála

- spoluhláska artikulovaná špičkou jazyka (napr. niektoré anglické spoluhlásky).

spoluhláska, ďasnová

- alveolára.

spoluhláska, kmitavá

- vibranta.

spoluhláska, labiálna

- perná spoluhláska, labiála, pernica (bilabiálne b, p, m, labiodentálne v, f).

spoluhláska, labiodentálna

- artikulovaná dolnou perou a hornými rezákmi, pernozubná spoluhláska, labiodentála v, f.

spoluhláska, labiovelárna

- velárna spoluhláska vyslovená so zaokrúhlením pier (napr. ku napr. v slove kôň).

spoluhláska, laterálna

- spoluhláska artikulovaná tak, že vzduchový prúd uniká bokom po strane jazyka, boková laterála (napr. l).

spoluhláska, lingválna
lingvála

- artikulovaná hlavne rozličným postavením jazyka (r, l).

spoluhláska, polosykavá

- afrikata.

spoluhláska, sonórna
sonóra

- ktorej tónová zložka výrazne prevažuje nad šumovou.

spoluhláska, spirantová
spiranta

- úžinová, trená spoluhláska, tvorená trením vzduchového prúdu v úžine medzi artikulačnými orgánmi (napr. medzi jazykom a podnebím pri ch a j, medzi perami a zubami pri f a v), frikatíva.

spoluhláska, velárna

- artikulovaná na mäkkom (zadnom) podnebí, zadopodnebná, zadná, velára.

spoluhláska, vibračná

- vibranta.

apolukontrahent

- jeden z kontrahentov tej istej zmluvy.

spoluproducent

- kto sa finančne a organizačne zúčastňuje spoločne s niekým na výrobe umeleckého diela a pod.

spoluprodukovať

- zúčastňovať sa spoločne s niekým na financovaní a organizovaní umeleckej tvorby.

spondej

- dvojslabičná zostupná stopa, (v časomernom verši) stopa z dvoch dlhých slabík.

spondylartróza

- degeneratívna choroba medzistavcových kĺbov chrbtice.

spondylitída

- zápal stavcov chrbtice.

spondylopatia

- choroba stavcov alebo chrbtice.

spondylóza

- degeneratívna choroba medzistavcových doštičiek, ktorá vedie k tvorbe výrastkov na chrbtici.

spongilit

- usadená hornina skladajúca sa prevažne z mikroskopických ihlíc morských húb.

spongioblast

- nezrelá bunka, vývinová forma buniek podporného nervového tkaniva.

spongióza

- hubovité kostné tkanivo.

spontaneita
spontánnosť

- samovoľnosť, živelnosť.

spontánnosť
spontaneita

- samovoľnosť, živelnosť.

spontánny

- samovoľne, živelne prebiehajúci, samovoľný, živelný, neuvedomený.

spontón

- ozdobná zbraň podobná halapartni.

sponzor

- patrón; ten, kto dobrovoľne podporuje, najmä finančne, poskytuje ochranu, záštitu. Pozri aj mecenáš.

sponzoring

- činnosť sponzora, sponzorstvo.

sponzorovanie

- hradenie nákladov určitej akcie sponzorom.

spopulárnieť

- stať sa populárnym, všeobecne známym, používaným a pod.

spor, medzinárodný

- situácia, kedy jeden štát vznáša určité nároky alebo požiadavky proti druhému štátu a tento štát ich odmieta ako neodôvodnené alebo neprijateľné. Podľa platného medzinárodného práva (Charta OSN) zakazujúceho vojnu je jediným dovoleným spôsobom riešenie medzinárodného sporu pokojné riešenie: priame jednanie, jednanie za účasti ďalších štátov, dobré služby; sprostredkovanie (mediácia), jednanie za účasti vyšetrovacích a zmierčích komisií, urovnanie medzinárodného sporu medzinárodnými organizáciami (napr. OSN), rozhodčie konanie (arbitráž), súdne konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.

sporadický

- občasný, roztrúsený, ojedinelý, zriedka sa vyskytujúci.

Spot

- Francúzsko; družica pre diaľkový prieskum Zeme (Satellite probatoire d'observation de la Terre).

spor o univerzálie

- medzi realistami a nominalistami, či reálne existujú alebo sú len menami objektívnych jednotlivín.

sporadický

- občasný, roztrúsený, ojedinelý, zriedka sa vyskytujúci.

sporo-

- prvá časť zložených slov majúca význam semeno, semenný, výtrus, výtrusný.

sporocysta

- vývojové štádium motolíc.

sporofyl

- výtrusný list, list rastlín nesúci rozmnožovacie orgány, výtrusnica.

sporofyt

- rastlinná fáza vytvárajúca nepohlavné výtrusy (spóry), diploidná fáza (opak je gametofyt).

sporogenéza

- vytváranie spór.

sporogónia

- spôsob nepohlavného rozmnožovania (parazitických prvokov), pri ktorom sa mnohojadrová materská bunka rozpadá na množstvo výtrusov líšiacich sa od nej.

sporotrichóza

- chronická choroba postihujúca prevažne kožu a lymfatické uzliny, spôsobená vláknitými hubami rodu Sporotrichum.

sporožíro

- druh bezhotovostného bežného účtu.

sportsman
sportsmanka

- športovec.
- športovo vyspelý, fyzicky zdatný človek.

sporulácia

- tvorenie výtrusov (spór).

sporulovať

- rozmnožovať sa spórami, výtrusmi.

spot

- kúsok, troška.
- reklamný šot, vstup, krátka propagačná alebo reklamná snímka, šot, obyčajne v televízii, rozhlase a pod.

spovednica
spovedelnica
spovedlnica

- (v katolíckych kostoloch) miesto, kde sa spovedá.

spovedník

- v kresťanských cirkvách (najmä v katolíckej) kňaz, ktorý spovedá a udeľuje rozhrešenie.
- kto sa pripravuje na spoveď (obyč. na prvú).

spoveď

- v kresťanských cirkvách (najmä v katolíckej) náboženský úkon, pri ktorom veriaci ústne vyzná hriechy spovedníkovi, udeľujúcemu rozhrešenie.
- úprimné vyznanie niečoho, priznanie sa k niečomu.

spódium

- uhlie vyrobené pálením kostí bez prístupu vzduchu, živočíšne uhlie.

spóra

- kľudová forma tyčinkových baktérií odolných voči nepriaznivýn vplyvom.
- rozmnožovacia jednotka húb.
- zárodočné štádium prvokov.
- reprodukčná bunka nižších rastlín slúžiaca na nepohlavné rozmnožovanie.
- nepohlavný rozmnožovací útvar vo vývine niektorých parazitických prvokov.

spórangiofor

- dlhá vzpriamená hýfa, na ktorej konci je umiestnené spórangium.

spórangiola

- malé guľovité spórangium.

spórangium

- orgán papraďorastov, v ktorom vznikajú meiotickým delením spóry, výtrusnica.

SPÖ

- Rakúsko; politická strana, Sociálno demokratická starna Rakúska.

spravodlivý medzi národmi

- titul pre ľudí nežidovského pôvodu, ktorí prispeli ku záchrane Židov pred holocaustom. Titul sa udwľujw od roku 1963. Nositelia titulu ajú nárok na zvláštnu medailu s vyrazeným menom a certifikát, ich meno je pridané do zoznamu na Múr spravodlivých v Záhrade spravodlivých medzi národy v pamätníku Jad Vašem v Jerutaléme.
Titul sa udieľa od roku 1963.

spray

- sprej; rozprašovač, rozstrekovač.

správa, patrimoniálna

- pozri patrimoniálne súdnictvo.

správanie, agonistické

- vzájomná reakcia živočíchov toho istého druhu v konfliktovej situácii (napr. pri obrane hniezda).

správanie, teritoriálne

- správanie živočíchov súvisiace s označovaním a chránením vlastného teritória.

spreadsheet

- tabuľkový procesor, kalkulačný program.

sprechgesang

- spôsob deklamačného spevu, melodramatický recitatív s presnou rytmizáciou, ktorej melódia sa podriaďuje intonácii hovoreného textu.

Spreingisandur

- piesčitá pustina na juhovýchode Islandu.

sprej
spray

- rozprašovač, rozstrekovač.

sprejer

- kto používa farby v spreji obyčane na kresby, obrazce a pod. na betónových plochách, ale aj na verejných budovách a zariadeniach, autor grafiti, grafitista, writer.

sprejovať

- rozstrekovať, rozprašovať (pomocou spreja).
- postrekovať (sprejom).
- používať farby v spreji obyčajne na robenie grafitov, grafiti.

Sprenger, Jacob

- nemecko; mních. Dielo: Malleus Maleficiarum (kladivo na čarodejnice; spoluautor Heinrich Krämer).

sprievodič

- Spojnica bodov elipsy s jedným z ohnisiek.

Spriginna

- skamenelina nájdená v juhoaustrálskom pohorí Ediacara. Paleontológovia nevedia, kam fosíliu tźaradiť - niektorí ju považujú za predchodcu členovcov, iní sa domnievajú, že ide o predchodcov článkovaných červov.

Spring, S. C.

- USA; astronaut. Let na STS-61 - B.

Springer, Axel

- Nemecko; 2. 5. 1912 (Altona) - 22. 9. 1985 (Berlín); vydavateľ novín a časopisov.

Springer, R. C.

- USA; astronaut. Let na STS-29, STS-38.

Springfield, DustyDusty Springfield

- Veľká Británia
*16. 4. 1939
† 1999
buesová speváčka, vlastným menom Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien.
Spievala so skupinou Lana Sisters.
So svojimi bratmi založila trio The Springfields.
1962: odchod do USA.
1963: rozpad skupiny.

Single:
I Only Want to Be with You
Wishin' and Hopin
I Just Don't Know What to Do with Myself
The Look of Love
In the Middle of Nowhere
You Don't Have to Say You Love Me.

Diskografia:
Dusty in Memphis (na nej hit Son of a Preacher Man)
A Very Fine Love.

Springsteen, Bruce

- USA; rocker.

Diskografia:
The Rising;
2005: Devils & Dust.

sprinkler

- samočinné sprchové hasiace zariadenie.
- kropiaca konva, postrekovač.

sprofanovaný

- znesvätený, zneuctený, znevážený.
- častým uvádzaním, citovaním zbavený pôvodného významu, obsahu.

sprostituovaný

- zneužitý (na služby), predajný.

sprue, celiakálna

- zápalové ochorenie tenkého čreva spôsobené neznášanlivosťou lepku, prejavujúce sa poruchou vstrebávania, hnačkami, chudnutím.

Spuror Mundi

- Zázrak sveta, prezývka Fridricha II. Barbarossu.

Sputnik

- ZSSR
nosná raketa
štartovná hmotnosť 276 - 280 ton, nosnosť až 1.500 kg
používaná v rokoch 1957 - 1958.

sputnik

- (z ruštiny) umelá družica.

Sputnik 1

- ZSSR
prvá umelá družica na svete.
Predovšetkým preverovala aparatúru, ale zo skreslenia signálu prijatého pozemnými stanicami sa tiež určovali vlastnosti ionosféry a zo zmeny dráhy hustota atmosféry.
štart: 4. 10. 1957
hmotnosť 83,6 kg
životnosť aktívna 21 dní, pasívna 92 dní.

Sputnik 2

- ZSSR
biologická družica
merala krátkovlnné žiarenie Slnka a mala na palube psa Lajku, prvého živého tvora vyslaného človekom do vesmíru.
Skúmal sa vplyv beztiaže na živého tvora.
Po piatich dňoch experimentov bola Lajka bezbolestne usmrtená prerušením dodávky kyslíka, pretože v tej dobe ešte nebol možný návrat na Zem.
štart: 3. 11. 1957
hmotnosť 508 kg
životnosť aktívna 7 dní, pasívna 162 dní.

Sputnik 3

- ZSSR
geofyzikálna družica
štart: 15. 5. 1958
hmotnosť 1.327 kg
životnosť 692 dní.

spúšť

- zariadenie, ktorým sa uvádza do činnosti nejaký prístroj.
- zničenie, spustošenie, skaza, pohroma.

spúšť, kataraktová

- spúšť s umelo oneskoreným pôsobením.

spútum

- vykašliavaný hlien, slina, chrcheľ.

Spring, S. C.

- USA
astronaut.
Let na STS-61-B.

Springer, R. C.

- USA
astronaut.
Let na STS-29, STS-38.

Spyri, Johanna

- Švajčiarsko
* 12. 6. 1827
spisovateľka.

spyware

- počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša vyšpehovať citlivé dáta z počítača (napr. heslá).

squadre

- Taliansko; násilnícké komando prevádzajúce squadrizmus.

squadristakotva

- príslušník squadre, čiernokošeliar.

squadrizmus

- politická taktika, ktorú zahájil Benito Mussolini. Mussoliniho stúpenci zakladali nsilnícké komandá, tzv squadre, ktoré napádali v Pádskej nížine všetkých, koho považovali za vnútorného nepriateľa Talianska. Typickým znakom squaristu bola čierna košeľa. Neskôr ovládli celé oblasti (1922). Od roku 1922 zaberajú sqadristi celé mestá. 27. 10. 1922 sa squadristi zmocňujú severotalianskych pôšt a železničných staníc. 28. 10. 1922: 9.000 squadristov preniklo do Ríma - Taliansko sa ocitlo na pokraji občianskej vojny. Kráľ Viktor Emanuel III. odmietol podpísať stanné právo (navrhoval ho premiér Luigi Facta). Kráľ Viktor Emanuel III. ponúkol Mussolinimu post premiéra, ktorý túto funkciu 30. 11. 1922 prevzal.

squarekotva
skvér

- štvorec, kocka.
- štvorcový (v anglo - americkom prostredí).
- námestie.
- štvorhranný obytný areál s dopravnou obsluhou a s vnútorným malým parkom (prevzatý z anglickej stavby miest).

squash

- loptová hra pre dvoch hráčov, ktorí raketou odpaľujú gumovú loptičku od stien hracieho priestoru.

squatter

- (od to sqaut (anglicky) - usadiť sa); v Severnej Amerike votrelec, ktorý sa usadil na na neobrobenom pozemku, na ktorý nemá nikto právny nárok (ani on sám).

squaw

- indiánska žena, dievča.
- ženská, baba.

Sr

- chemický značka prvku stroncium.

sr

- značka pre steradián.

SR-71

- Čierny vták, najrýchlejšie prúdové lietadlo na svete (USA).

Srats

- Japonsko; družica Taijó (Solar Radiation and Thermospheric Satellite).

srbčina

- južnoslovanský jazyk, úradný jazyk v Srbsku a Čiernej Hore, v Bosne a Hercegovine (popri bosniančine a chorvátčine), menšinami používaný aj v Chorvátsku, Slovinsku, Maďarsku, USA, Austrálii, Kanade.

srbčina, lužická

- západoslovanský jazyk na východe Nemecka s dvoma spisovnými variantmi – hornou lužickou srbčinou (používanou okolo Budyšína, nemecky Bautzen) a dolnou lužickou srbčinou (používanou okolo Chotebuzu, nemecky Cottbus).

srbizmus

- jazykový prvok prevzatý do iného jazyka zo srbčiny alebo podľa srbčiny v ňom utvorený.

srbochorvátčina

- južnoslovanský jazyk, predtým úradný jazyk v bývalej Juhoslávii, dnes rozčlenený na srbčinu, chorvátčinu, bosniančinu a zväčša uvádzaný len ako lingua franca v Srbsku a Čiernej Hore.

Srbsko

- Európa; republika na Balkáne. Rozloha 88. 361 km².

Srbsko a Čierna Hora
Srbsko a Čuerna Hora

- republika na Balkáne. Rozloha 102.173 km2. Hlavné mesto Belehrad (Beograd). 1389: počiatok osmanskej nadvlády. 1914: Rakúsko - Uhorsko vyhlasuje vojnu Srbsku, počiatok I. svetovej vojny. 1918: Vznik Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. 1941 - 1944: nacistická okupácia. 1944: Belehrad oslobodený Červenou armádou a Titovými partizánmi. 1945: ku moci sa dostávajú komunisti. 1990: koniec kosovskej vlády. 1991: Slovinsko a Chorvátsko vyhlasujú nezávislosť. Vojna v Chorvátsku. 1992: nezávislosť vyhlasujú Macedónsko a Bosna a Hercegovina. Vojna v Bosne. 1995: mierová zmluva. 1997 - 1999: vojna v Kosove. 2000: porážka Miloševiča. 2002: Miloševič súdený za vojnové zločiny. 4. 2. 2003: oficiálny zánik Juhoslávie - vznik súštátia Srbska a Čiernej Hory. Od roku 2006 je Srbsko samostatné.

srdcovka

- Cerasus avium, poddruh juliana; poddruh čerešne.
- v železničiarskom slangu miesto spoja dvoch nerovnobežných koľajníc u výhybky alebo kríženia koľají.

srdečnica

- tepna vedúca okysličenú krv zo srdca.

SRE-1

- India; Space capsule Recovery Experiment; experimentálna družica (návratové puzdro). Štart 10. 1. 207 4:53 SEČ (nosič PSLV).

Srebrenica

- Bosna; moslimská obec. 1995: obsadená bosensko - srbskou armádou (bosenská vojna). Jej vojaci postrieľali na 8.000 obyvateľov obce, ktorí boli pochovaní v 60 masových hroboch. Celá akcia bola Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu klasifikovaná ako genocída, za ktorú nesú najväčšiu zodpovednosť vtedajší predáci Radovan Karadžič a Radko Mladič. Najväčší masaker v Európe od konca2. svetovej vojny. 21. 8. 2006 začal pred medzinárodným tribunálom v Haagu súdny proces so strojcami masakru.

srež

- hrubozrnná ľadová hmota vzniknutá opakovaným topením a mrznutím snehu, vo veľhorách viacročného, firn.

SRI

- Rumunsko; tajná služba.

Srichaphan, Paradon

- Thajsko; * 14. 6. 1979 (Bangkok); tenista.

Srí Guru Ráma Das Dži

- sikhský duchovný.

Srí Lanka (Srílanská demokratická socialistická republika)kotva

- Cejlón (do roku 1972). Republika na ostrove Cejlón u Prednej Indie v Indickom oceáne. Člen britského spoločenstva štátov. Rozloha 65.610 km². Hlavné mesto Kolombo. V 6. storočí pred Kristom: ostrov osídľujú Sinhálci. V 2. storočí pred Kristom ostrov osídľujú Tamilovia. Od roku 1577 obsadený Portugalskom, od roku 1658 Holanďanmi. V rokoch 1796 - 1802 bol pod správou Britskej Indie, 1802 - 1948 britskou kolóniou. V roku 1948 získal nezávislosť (domínium v rámci Britského spoločenstva národov). 1972: premenovanie z Cejlónu na Srí Lanku. 1983: vláda zahajuje boj proti tamilským saparatistickým partizánom, vyhlásenie výnimočného stavu.

Srncová, Emma

- ČR; * 22. 8. 1942; herečka a maliarka. Otec Jiří. Dcéra Bára (dcéra Emma). 1960: členka Černého divadla Jiřího Srnce. Od roku 1980 sa venuje len maľovaniu.

srstka

- chlp, vlas.
- v českom prostredí egreš srstka (angrešt srstka, meruzalka srstka, srstka obecná, Grossularia uva-crispa, Ribes grossularia).

Srstka, Jiří

- ČR; právnik a manažér. Otec Zdeněk. 1994 - 2001: riaditeľ ND v Prahe. 2002: riaditeľ agentúra Dilia (zastupuje hercov pri ochrane autorských práv).

Srstka, Zdeněk

- ČR; herec. Syn Jiří.

srsť

- porast chlpov na tele (zvieracích) cicavcov.

SRY

- gén obsiahnutý v chromozóme Y. Rozhoduje o pohlaví budúceho človeka. Jeho prítomnosť v genome sa prejaví zánikom Müllerových vývodov (základ samičích pohlavných orgánov) a rozvojom Wolfových vývodov až do podoby plnohodnotných samčích pohlavných orgánov.

sŕstka
srstka

- zdrobnele srsť, chlp, vlas.

SS
Schutzstaffel

- Nemecko; bezpečnostný oddiel, založený v roku 1925. Pôvodne ochranný oddiel Adolfa Hitlera, elitná jednotka pôsobiaca v rámci SA.

sS

- značka pre statsiemens.

SS-27

- Rusko; medzikontinentálna balistická raketa (Topol - M). Je dlhá 22,7 m, priemer 1,95 m, hmotnosť 47. 200 kg.

SS-4 Sandal

- ZSSR; balistická raketa stredného doletu.

SS-5 Skean

- ZSSR; balistická raketa stredného doletu.

SS-6 Sapwood

- ZSSR; prvá sovietska medzikontinentálna balistická raketa; dokončená v roku 1957.

SS-9 Scarp

- ZSSR; balistická raketa stredného doletu.

SSL

- Secure Sockets Layer; protokol vyvinutý spoločnosťou Netscape Communications Corporation na prenos citlivých dát (z hľadiska bezpečnosti a utajenosti) prostredníctvom internetu. SSL využíva osobný kľúč, ktorý slúži na zašifrovanie prenášaných dát cez SSL pripojenie. Oba najpoužívanejšie prehliadače internetových stránok (Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator) podporujú SSL a mnohé internetové stránky využívajú spomenutý protokol na prenos dôverných informácií o používateľovi (číslo kreditnej karty, osobné údaje a pod. ).

SSS-A

- USA; družica Explorer 45.

SSUS-A

- USA; nosná raketa.

SSUS-D

- USA; nosná raketa.

St

- fyzikálna značka pre stok.

St. Germain-l'Auxerrois (sv. Germana z Auxerre)

- Francúzsko; parížsky kostol. Zvuky jeho zvonov 24. 8. 1572 oznámili začiatok Bartolomejskej noci.

St. Louis, Martin

- Kanada; * 18. 6. 1975; hokejista.

stabilit

- hmota na výrobu výkonných keramických kondenzátorov.

stabilita

- pevnosť, stálosť, rovnováha.
- udržiavanie určitých vlastností bez zmeny, stálosť, ustálenosť.
- udržiavanie pevnej, rovnovážnej polohy, (za pohybu) udržiavanie smeru a pod.
- rovnovážny stav.

stabilita, pružná

- v lingvistike súlad medzi ustálenosťou jazyka a jeho menlivosťou.

stabilitrón

- v oznamovacej technike mechanicky laditeľný platinotrón.

stabilizácia

- opevnenie, ustálenie, dosahovanie rovnováhy.
- dosahovanie, dosiahnutie, udržiavanie, udržanie stability, stabilizovanie.
- v hutníctve ohrev na dosiahnutie určitého alebo stabilnejšieho stavu štruktúry.

stabilizácia meny

- upevnenie meny.

stabilizácia piva

- úprava predlžujúca jeho trvanlivosť.

stabilizácia pomerov

- ustálenie.

stabilizácia skla

- tepelné spracovanie na ustálenie jeho vlastností.
- úprava zloženia na zvýšenie odolnosti proti žiareniu.

stabilizácia vína

- úprava predlžujúca jeho trvanlivosť.

stabilizácia vozovky

- spevnenie podkladov vozovky.

stabilizátor

- stabilizujúci systém, zariadenie zaisťujúce rovnováhu.
- v ekonomike ekonomický nástroj, ktorý má pôsobiť na zmierňovanie cyklických výkyvov v hospodárstve.

stabilizátor lietadla

- stabilizačná plocha.

stabilizátor motorového vozidla

- zariadenie, ktoré má zmenšovať klopenie a kolísanie vozidla.

stabilizátor výbušnín

- prísada na zvýšenie chemickej stability výbušnín.

stabilizovaný

- taký, ktorý bol stabilizovaný, ustálený.

stabilizovať

- ustáliť, upevniť, urovnať.

stabilizovať sa

- st(áv)ať sa stabilným, prechádzať, prejsť procesom stabilizácie.

stabilnosť

- stabilita.

stabilný

- pevný, rovnovážny, stály, nemenný.
- nepodliehajúci vplyvom, zmenám, udržiavajúci určité vlastnosti bez zmeny, stály, ustálený (opak je labilný).
- udržiavajúci pevnú, rovnovážnu polohu (opak je labilný).
- stále alebo pravidelne sa vyskytujúci, stály.

staccatissimo

- v hudbe veľmi krátko.

staccato

- v hudbe krátko, oddelovane.

staccatový

- realizovaný spôsobom staccato.

Stacionar 1

- ZSSR; stacionárna komunikačná družica.

Stacionar 2

- ZSSR; stacionárna komunikačná družica.

Stacionar 3

- ZSSR; stacionárna komunikačná družica. Zabezpečovala TV prenosy z OH v Moskve.

Stacionar 4

- ZSSR; stacionárna komunikačná družica. Zabezpečovala TV prenosy z OH v Moskve.

Stacionar T

- ZSSR; stacionárna komunikačná družica, pomocou ktorej je možné prijímať TV signál priamo doma, teda bez použitia centrálnej pozemnej prijímacej stanice. Družica prijíma signál moskovského TV centra na frekvencii 6,2 GHz a po zosilení ho pomocou veľkého anténneho systému vyžiari k Zemi výkonom 200 W. K prijímaniu signálu stačí buď profesionálna anténa s 32 prvkami alebo užívateľská anténa so 4 prvkami.

stacionarita

- stacionárnosť.
- v kybernetike nezávislosť vlastností javov a procesov od času.

stacionár

- zdravotné alebo sociálne zariadenie obyčajne na denný pobyt.

stacionár, denný

- ambulantné psychoterapeutické centrum poskytujúce pomoc, poradenstvo a liečbu ľuďom ohrozeným dôsledkami užívania návykových látok.

stacionárny

- nemeniaci sa s časom, nepohyblivý, stály, ustálený.

stacker

- program pre zvýšenie kapacity pevného disku.

stadiál

- studené obdobie v dobe ľadovej.

stadion

- starogrécka dĺžková miera - 192,27 metra.

stafáž

- doplnková súčasť pozadia, deja.

Staff, Kathy
Minnie Higginbottom (vlastným menom)

- Veľká Británia; † 2008; herečka.

Filmografia:
1962: Také milovanie (filmový debut);
Last of the Summer Wine (seriál).

Stafford, Thomas Patten

- USA; * 17. 9. 1930 (Weatherford); astronaut. Let na Gemini 6A, Gemini 9A, Apollo 10, Apollo ASTP (Sojuz - Apollo).

stafyledém

- opuch čapíka na mäkkom podnebí.

stafylitída

- zápal podnebného čapíka.

stafylococcus aureus

- pozri Staphylococcus aureus.

stafylodermia

- hnisavý kožný zápal vyvolaný stafylokokmi.

stafylogénny

- vyvolaný stafylokokmi.

stafylokok

- kokovitá baktéria združujúca sa do hroznovitých útvarov; pôvodca väčšiny kožných a slizničných ochorení (napr. zápalu mandlí).

stafylokok, zlatý

- pozri aj Staphylococcus aureus. Baktéria odolná voči bežným antibiotikám (penicilín). Pre zdravého človeka neškodná, ale môže ohroziť organizmus človeka oslabeného chorobou.

stafyloptóza

- klesnutie čapíka na mäkkom podnebí.

stafyloschíza

- vrodený rázštep čapíka a mäkkého podnebia.

stafylotómia

- chirurgické odstránenie čapíka na mäkkom podnebí.

stagflácia

- obdobie recesie sprevádzané infláciou, ekonomická stagnácia.

stagiona

- obdobie účinkovania súboru (divadelného, operného) v jednom mieste, meste.
- sezóna.
- operný, dramatický súbor určený najmä na hosťovanie.

stagmalit

- kvapľová hmota ako minerál.

stagnáciakotva

- zastavenie vývoja, uviaznutie, ustrnutie.
- v ekonomike zastavenie rastu niektorých hospodárskych odvetví al. celého národného hospodárstva charakteristické pre depresiu, druhú fázu hospodárskeho cyklu.

stagnácia, ekonomická

- stagflácia.

Stagnelius, Erik Johan

- Švédsko; 14. 10. 1793 (Gärdslösa) - 3. 4. 1823 (Stockholm); básnik. Dielo: 1821 - 1822: Ľalie sáronské (Liljor i Saron).

stagnovať

- (u)viaznuť na určitom stupni vývinu, ustrnovať, ustrnúť, prechádzať stagnáciou.

Stahl, Georg Ernest

- Nemecko
* 1660
† 1734
lekár a prírodovedec.
Zakladateľ flogistónovej teórie.

Stahlhelm

- Nemecko
Zväz frontových vojakov.
1919: demonštrácie proti Versaillskej zmluve.

stajník

- hodnosť na uhorskom kráľovskom dvore.

stajňa

- stavisko pre rožný statok a kone, maštaľ.

stalagmit

- stĺp usadenín z odkvapkávajúcej vody vo vápencových jaskyniach, kvapeľ vyrastajúci na dne jaskyne alebo dutiny (oproti zhora rastúcemu stalaktitu).

stalagnát

- kvapľový stĺp vzniknutý zrastom stalagmitu a stalaktitu.

stalaktit

- visiaci útvar usadenín z odkvapkávajúcej vody vo vápencových jaskyniach.

Stalin, Josif Vissarionovič (Josif Džugašvili)

- ZSSR; 18. 12. 1879 (Gruzia) - 5. 3. 1953; politik, vlastným menom Josif Džugašvili. 1. manželka Jekaterina Svanidze. 2. manželka Nadežda Allilujevová († 7. 11. 1932 za nevyjasnených okolností v Stalinovej prítomnosti). Syn Vasilij (1955: odsúdený za protisovietsku činnosť), Jakov (zomrel v Dachau, Stalin odmietol jeho výmenu). Adoptívny syn Arťom Sergejev. Dcéra Svetlana Allilujevová (dcéra Olga. V roku 1967 cez Indiu emigrovala do USA). 1922: generálny tajomník KSSZ (ako prvý).

Stalingrad

- Rusko; počas existencie ZSSR názov mesta Volgograd.

stalinista
stalinovec

- stúpenec politickej praxe stalinizmu.

stalinizmus

- ideológia a politický systém vedenia komunistických strán a štátov uplatňované J. V. Stalinom a jeho nasledovníkmi, založené na krajnej represii, na diktátorskom režime osobnej moci, na potláčaní demokracie a občianskych a ľudských slobôd straníckym a štátnym byrokratickým aparátom, ktorý mal všetky výsady, na direktívnom riadení hospodárstva a všetkých ďalších sfér totalitnej spoločnosti.

stalking

- (anglicky sledovanie); obťažovanie, prenasledovanie (napr. listami, SMS-kami, telefonátmi), psychické trýznenie, psychický teror. Často prerastá do fyzického násilia.

stalla

- chórová lavica pre kanonikov.

Stallone, Sylvester

- USA; * 6. 7. 1946; herec. Filmografia: 2003: Spy Kids 3 - D: Game Over; Rambo.

Stambolič, Ivan

- Srbsko, † 2000; politik. Prezident. Zavraždený. Za jeho smrť je podozrievaná manželka diktátora Slobodana Miloševiča Mirjana Markovičová.

Stamic, Jan Václav (Antonín)

- ČR; 19. 6. 1717 - 27. 3. 1757; hudobný skladateľ. Zakladateľ tzv. Mannheimskej školy, kde pôsobil ako huslista a koncertný majster. Autor symfónií, husľových koncertov, orchestrálných trií, komorných skladieb.

staminódium

- redukovaná tyčinka (bez prašníka alebo so zakrpateným prašníkom), patyčinka.

stamnos

- objemná antická nádoba guľovitého tvaru s krátkym širokým hrdlom s vodorovnými uchami slúžiaca na uskladnenie potravín.

stamp [stemp]

- pečiatka, razítko, kolok, známka,štempel.

Stamp, Gaspara

- Taliansko
* asi 1523 (Padova)
† 23. 4. 1554 (Benátky)
básnička.

Stampfli, Walther

- Švajčiarsko; 3. 12. 1884 (Büren) - 11. 10. 1965 (Solothurn); politik. 1940 - 1947: spolkový rada, šéf národohospodárskeho departementu. 1944: spolkový prezident (autor poistenia v starobe).

stamucha

- plávajúca ľadová kryha uviaznutá na plytčine.

stanca

- osemveršový básnický útvar, oktáva, skladajúca sa z jedenásťslabičných veršov, pôvodne v talianskej renesančnej lyrike 13. stor..

stancia

- pozri oktáva.

Stancija Volgograd

- ZSSR; kozmodróm, v prevádzke od roku 1962, najmenší sovietsky kozmodróm na ploche 96 x 63 km asi 150 km juhovýchodne od Volgogradu neďaleko mestečka Kapustin Jar; v tejto oblasti krátko po skončení 2. svetovej vojny boli testované ukoristené nemecké V2 a taktické vojenské rakety sovietskej konštrukcie. Od 16. 3. 1962 sú z tejto základne vypúšťané družice rady Kosmos a Interkosmos.

stand-by

- byť pripravený.
- televízne zariadenie umožňujúce mať prístroj v pohotovosti a zapnúť ho diaľkovým ovládaním.

stand-by pôžička

- zálohovaná pôžička.

standing ovation [sten-ovejšn]

- búrlivé ovácie, potlesk postojačky.

Stanhope, Charles Earl

- 1777: vynález prvého logického stroja.

stanica, akumulátorová

- akumulátorovňa.

stanica, klimatologická

- stanica uskutočňujúca klimatologické merania a pozorovania.

stanica, kompresorová

- výrobňa stlačeného vzduchu.

stanica, kozmická

- umelá družica určená k pilotovanému kozmickému letu s ľudskou posádkou.

stanica, saturačná

- oddelenie v cukrovare, kde sa vykonáva saturácia.

staniolkotva

- alobal; hliníková alebo cínová fólia pre balenie pokrmov (aj pri ich príprave). Hromadne vypúšťané tenké a malé kúsky staniolu znemožňujú radarové sledovanie lietadiel, lebo kúsky staniolu vytvoria veľkú odrazovú plochu, v ktorej nie je možné lietadlo radarom sledovať.

Staniszkisová, Jadwiga

- Poľsko; politoložka.

Stanišev, Sergej

- Bulharsko; politik. 2006, 2007: premiér.

stanín

- štvorcový nerast sivej, kovovolesklej farby, sulfid cínu, medi a železa; na niektorých miestach ťažený ako medená ruda.

Stank, Jozef

- SR; 26. 10. 1940 - 7. 3. 2005; politik. 1964: ukončil štúdium na Strojníckej fakulte vysokej školy technickej v Bratislave. 1989: poslanec FZ ČSFR. 1993: po rozpade ČSFR pôsobí na ministerstve zahraničných vecí SR. 1998: mimoriadny veľvyslanec v ČR. 2001 - 2002: minister obrany SR. 2002: kancelár prezidenta R. Schustera.

Stankovič, Zoran

- Srbsko a Čierna Hora; politik a generál, pôvodne patológ. 2005, 2006, 2007: minister obrany.

Stanković, Borislav

- Srbsko; 22. 3. 1876 (Vranje) - 22. 10. 1927 (Belehrad); spisovateľ. Dielo: 1901: Koštana (dráma); 1910: Nečistá krv (Nečista krv).

Stanley, Henry Morton

- Veľká Británia; 1841 - 1904; žurnalista, cestovateľ. 1871: našiel pohrešovaného Davida Livingstona. 1889: vyvrátiol posledné pochybnosti o tom, že Viktóriino jazero je jedným z prameňov Nílu. Prešiel napriek Afrikou cez Kongo až ku Atlantickému oceánu.

Stanley, Wendel

- USA; biológ. 1935: analyzoval vírus mozaikovitosti tabaku. Zistil, že molekulárna výbava vírusu nestačí na to, aby v ňom prebiehali metabolické procesy ako v živých bunkách.

stannum

- latinský názov pre chemický prvok cín.

stanovy

- súhrn napísaných a úradne potvrdených zásad, predpisov, smerníc, ktorých zachovávanie je záväzné pre členov nejakého spolku, inštitúcie, strany ap.

stanóza

- choroba vyvolaná zaprášením pľúc prachom oxidu ciničitého.

Stansfield, Lisa

- Veľká Británia; speváčka. Diskografia: 2001: Face Up. 2005: The Moment.

stante pede

- štandopene; ihneď, bezodkladne.

Staňa, Rastislav

- SR; * 10. 1. 1980; hokejista. Reprezentant.

stapel

- v textilníctve stredná alebo priemerná dĺžka vlákna.

Staphylococcus

- rod baktérií, pre človeka väčšinou neškodných.

Staphylococcus aureuskotva

- zlatý stafylokok; smrtiaca mutácia baktérií, ktorá je retistentná ku väčšine dosiaľ známych liekov (označuje sa MRSA - meticilín rezistentný Staphylococcus aureus). Prvý kmeň tohto stafylokoka sa objavil v roku 1961 v britských nemocniciach, 2 roky po tom, čo bo lna trh uvedený meticilín. Dnes sa vyskytuje na celom svete. Keď sa baktéria dostane do krvi, smrť nastáva v priebehu dvoch dní.

Stapleton, Craig

- USA; ? - 2004: veľvyslanec v ČR.

Stapleton, Maureen

- USA; 21. 6. 1925 (Troy, NY) - 13. 3. 2006 (Lenox, Massachusetts); herečka. Syn Daniel Allentuck. 1946: divadelný debut na Brodwayi v hre The Playboy of the Western World. V roku 1951 získala prestížnu divadelnú cenu Tony za úlohu v hre Tennesseeho Williamsa Tetovaná ruža, ktorú mala pôvodne obsadiť Anna Magnani. Hrala aj v ďalších Williamsových hrách Twenty - Seven Wagons Full of Cotton a Zostupujúci Orfeus. Druhú cenu Tony dostala za roku v hre Neila Simona The Gingerbread Lady (1971). Úspech sa jej nevyhýbal ani v televízii. V roku 1967 získala cenu Emmy za film Among the Paths to Eden. Nominovaná bola za snímky Queen of the Stardust Ballroom (1975), The Gathering (1977) a Miss Rose White (1992). Filmografia: 1958: Lonelyhearts; 1978: Letisko; 1978: Interiéry; 1981: Červení (Oscar); 1985: Zámotok; 1988: Zámotok 2: Návrat.

star

- kategória jachtingu. Najstaršia olympijská kategória. Posádku tvoria dvaja ľudia, je možný aj mix. Loď meria 6,9 metra na dĺžku a 1,73 metra na šírku.
- hviezda, vynikajúca herecká, umelecká, športová alebo iná osobnosť.

Star, Ringo

- Veľká Británia; * 7. 7. 1940; člen skupiny Beatles. Vlastným menom Richard Starkey.

Star Trek

- USA, sci-fi seriál. Na televízne obrazovky prvýkrát uvedený 8. 9. 1966.

Starbucks

- USA; najväčšia svetová sieť kaviarní (2004).

starček cineráriový

- Senecio cruentus. Pekná izbová rastlina v rôznych farbách. Rastline prospieva skôr chlad (8 - 10 °C). Ak ju pestujete v teplej miestnosti, môžu ju napadnúť listové vošky. Polieva sa výdatne a rozhodne mäkkou vodou. Jej nevýhodou je, že kvitne pár týždňov a rozmnožovanie je lepšie nechať na záhradníkov

Stardust

- USA; kozmická sonda. Štart 7. 2. 1999. Hmotnosť 380 kg včítane paliva, dĺžka 1,7 metra. Na svojej misii zbiera kozmický prach. Predpokladané pristátie na Zemi v roku 2006. 15. 1. 2006 po 11:00 SEČ puzdro (46 kg) sondy so vzorkami kometárneho materiálu z kométy Wild 2 pristálo v púšti v Utahu na vojenskej základni Dugway (USA).

Starflash 1A

- USA; geodetická družica s xenónovými výbojkami, ktoré blikajú v presne definovaných okamžikoch; spoločný projekt ministerstva obrany a NASA; štart: 13. 6. 1964; hmotnosť 2. 500 kg; životnosť 354 dní.

Starflash 1B

- USA; geodetická družica s xenónovými výbojkami, ktoré blikajú v presne definovaných okamžikoch; spoločný projekt ministerstva obrany a NASA; štart: 21. 8. 1964; hmotnosť 1. 500 kg; životnosť 222 dní.

stark

- atómová jednotka intenzity elektrického poľa; 1 stark = 5,14225711 Vm - 1.

Stark, Johannes

- Nemecko; 15. 4. 1874 - 21. 6. 1957; fyzik. Zaoberal sa výbojmi v plynoch, spektrálnou analýzou a chemickou väzbou. 1919: Nobelova cena za objav Dopplerovho efektu u kanálových lúčov a za obajv Starkovho javu štiepenia spektrálnych čiar v elektrickom poli.

Starlette

- Francúzsko; prvá geodynamická družica určená k meraniu zmien polohy pozorovacích staníc vplyvom slapových síl a pohybom kontinentov (Satellite de Taile Adaptée avec Reflecteurs Laser pour les Etudes de la Terre). Jadro gule o priemere iba 24 cm je vyrobené z uránu 238. Podobne ako Lageos nenesie žiadnu aparatúru, iba 60 odrážačov umožňujúcich jej presné laserové pozorovanie; štart: 6. 2. 1975; hmotnosť 47 kg; životnosť 2.000 rokov.

Starling, Ernest Henry

- Anglicko; 17. 4. 1866 (Londýn) - 2. 5. 1927 (Kingston; Jamajka); fyziológ. 1902: so svojim švagrom Baylissom objavil v dvanástorníku sekretín, ktorý stimuluje pankreas.

starogréčtina

- mŕtvy indoeurópsky jazyk používaný od 2. tisícročia pred n. l. do 6. storočia n. l., členený na niekoľko nárečí, na ktorých základe vznikali v 1. tisícročí pred n. l. nadnárečové útvary, koiné, z ktorých najvýznamnejší, atičtina, slúžil do 6. storočia n. l. ako spoločný jazyk všetkých Grékov a v období Byzantskej ríše bol jazykom administratívy.

staroheglovec

- stúpenec konzervatívneho krídla Heglovej školy v Nemecku v 30. – 40. rokoch 19. storočia, nazývaného aj heglovská pravica.

starohory

- proterozoikum.

starokomik

- herec predstavujúci staré komické postavy, dnes najmä v operete.

Staromestská radnica

- pozri radnica, Staromestská.

staromódny

- vyjdený (dávno) z módy; neriadiaci sa módou; nemoderný, zastaraný.

staroslovienčina
staroslovenčina

- jazyk používaný na území Veľkomoravskej ríše, najstarší (mŕtvy) slovanský spisovný jazyk vytvorený v 9. storočí vierozvestami Konštantínom-Cyrilom a Metodom na základe južnoslovanského nárečia z okolia Solúna, základ liturgického jazyka pravoslávnej cirkvi. V tomto jazyku cyrilikou písali Konštantín a Metod Solúnski pri prekladaní náboženských textov. Vznikom cirkevnej staroslovienčiny boli položené základy slovanskej vzdelanosti a písomníctva. Prvý spisovný jazyk Slovanov utvorený v 9. storočí na Bulharsko - macedónskom základe.

starostlivosť, pamiatková

- súhrn opatrení smerujúci k zachovaniu kultúrnych pamiatok pomocou ochrany, konzervácie a obnovy.

starostlivosť, postpenitenciárna

- starostlivosť o odsúdeného po vykonaní trestu odňatia slobody.

starostlivosť, respitnákotva

- filozofia tzv. respitnej starostlivosti je založená na skúsenosti, že i ten, kto celodenne pečuje o bezmocnú osobu, má nárok na odpočinok. Mnohoročná alebo i celoživotná starostlivosť o osobu s postihnutím vedie často ku naprostému fyzickému i psychickému vyčerpaniu pešovateľa. Preto sú poskytované príspevky na respitnú starostlivosť, čo umožní pečovateľovi uhradiť niekoľkohodinové, celodenné či týždenné postráženie člena rodiny s postihnutím. Počas tejto doby si môže pečovateľ zariadiť nutné záležitostimimo domov, ale získa tak i voľný čas na odpočinok, vzdelanie a ďalšie aktivity, ktoré patria k plnohodnotnému životu.

staroutrakvista
staroutrakvistka

- príslušník konzervatívneho smeru v utrakvistickej cirkvi odmietajúci luterskú reformáciu.

starovek

- historické obdobie; skončilo sa príchodom Hunov do Európy (375); začiatok stredoveku.

START
Strategic Arms Reduction Talks

- rozhovory o odzbrojovaní medzi USA a bývalým Sovietskym zväzom a následná zmluva.

stasanácia

- rýchly a krátkodobý pasterizačný záhrev mlieka v tenkej vrstve (podľa talianskeho technológa E. Stassana).

Stasi
Staatssicherheitsdienst

- NDR; tajná polícia, mimisterstvo štátnej bezpečnosti (Ministerium für Staatssicherheit). Malo 91.000 zamstnancov, 300.000 tajných spolupracovníkov (1989). Založené 8. 2. 1950.

stasimon

- (v antickej dráme) pieseň chóru cez prestávku medzi dvoma dialogickými scénami.

Stasov, Vasilij Petrovič

- Rusko; 20. 7. 1769 (Moskva) - 20. 8. 1848 (Petrohrad); architekt. Cársky staviteľ v Petrohrade.

Stastny, Paulkotva

- USA; * 27. 12. 1985 (Quebec, Kanada); hokejista. Otec Peter Šťastný. Brat Yan. 2002 - 2004: River City Lancers/USHL. 2004 - 2006: University of Denver. 2006: Colorado.

Stastny, Yan

- USA; hokejista. Otec Peter Šťastný. Brat Paul.

Stašová, Simona

- ČR; * 19. 3. 1955; herečka. Matka Jiřina Bohdalová. Filmografia: Pelíšky.

stat-

- predpona vyjadrujúca v spojeniach s menom určitej jednotky príslušnosť k absolútnej elektrostatickej sústave jednotiek CGSE.

statampér

- jednotka elektrického prúdu, značka sA.

statcoulomb

- jednotka elektrického množstva, značka sC.

State Department

- USA; ministerstvo zahraničia.

statement

- verejné politické vyhlásenie, oznámenie.

statér

- zlatá starogrécka minca (pôvodne aj jednotka hmotnosti, polovica unce).

statfarad

- jednotka elektrickej kapacity, značka sF.

stathenry

- jednotka indukčnosti, značka sH.

statica

- bylina rodu Limonium, prv Statice, s tvrdými listami a s bohatým súkvetím drobných fialových, ružových alebo bielych kvietkov.

statický

- nehybný, pevný, kľudný, nemenný, stály.
- súvisiaci so statikou.

statik
statička

- odborník v statike.

statika

- kľud, nehybnosť.
- časť mechaniky pojednávajúca o podmienkach relatívneho kľudu telies, ktorá sa zaoberá podmienkami rovnováhy síl.

statin

- liečivo, ktoré blokuje enzým umožňujúci tvorbu cholesterolu.

stationkotva

- [stejšn] kombinovaná karoséria automobilov pre prepravu osôb i nákladov.

Statius, Publius Papinius

- Rím; * asi 45 (Neapol), † asi 96; básnik. Dielo: Achilleis (epická báseň).

statív

- stojan, podstavec.
- stojan niektorých prístrojov.

statoblast

- schránka obsahujúca zhluk živých buniek, vznikajúca pri machovkách ako prezimujúce štádium.

statocysta

- zmyslový orgán niektorých bezstavovcov (napr. kôrovcov) na vnímanie polohy v priestore.

statocyt

- bunka rastlín obsahujúca presýpavý škrob, orientujúca rastlinu do príslušnej polohy vzhľadom na pôsobenie gravitácie.

statohm

- jednotka elektrického odporu, značka sΩ.

statolit

- drobný útvar z uhličitanu vápenatého, pieskových zŕn a i. obsiahnutý v statocyste, zúčastňujúci sa na vnímaní polohy.
- bunkový orgán orientujúci rastlinu vzhľadom na pôsobenie gravitácie.

stator

- nepohyblivá časť elektromotora.

statoskop

- v letectve prístroj na kontrolu stálej výšky letu.

statovať

- vystupovať ako štatista.
- prenesene mať pri niečom iba pasívnu účasť.

statsiemens

- jednotka elektrickej vodivosti, značka sS.

statua

- socha.

statuárny

- príznačný pre sochu, majúci ráz sochy, sošný.

statueta

- menšia socha, soška.

status

- postavenie a úloha osoby alebo skupiny, stav vecí, pomerov.
- v lekárstve stav pacienta, protokol o stave pacienta.
- v práve postavenie osoby alebo organizácie určené súhrnom ich práv a povinností.

status quo

- stav v danom okamžiku.
- zachovať status quo - určitý stav v minulosti.
- zachovať status quo ante - predchádzajúci stav.

status, sociálny

- v sociológii pozícia jednotlivca vnútri istého spoločenského systému.

statvolt

- jednotka elektrického napätia, značka sV.

Stauning, Thorvald

- Dánsko; 1873 - 1942; politik. Veľmi populárny, pod vplyvom marxizmu. Zásluhy o vznik Sociálnej demokracie.

staurolit

- kosoštvorcový horninotvorný nerast červenohnedej farby, zložitý hlinitokremičitan železa.

stauroskop

- prístroj na pozorovanie dvojlomných nerastov.

stav

- súhrn vlastností, okolností, ktoré charakterizujú niečo alebo niekoho v istej chvíli, v istej dobe, situácii, okolnosti, položenie, postavenie, v akom niečo existuje alebo niekto žije.
- psychické alebo fyzické rozpoloženie.
- postavenie muža alebo ženy vzhľadom na manželstvo
- počet, množstvo, veľkosť niečoho v istej chvíli, v istej dobe.
- spoločenská trieda.
- väčšia skupina osôb, ktoré majú rovnaké zamestnanie.
- v textilníctve tkáčsky stroj, krosná.
- hrádzou, haťou zastavená a nazhromaždená voda.

stav hmoty, agregátny

- charakteristika stavu látok podľa súdržnosti častíc.

stav iný
druhý stav
požehnaný stav

- (o žene) byť tehotná.

stav, kondenzovaný

- látka v pevnom alebo kvapalnom skupenstve.

stav, nepríčetný

- v ktorom osoba nie je zodpovedná za svoje činy.

stav, tkací

- stroj na tkanie látok s priadzí. V roku 1733 vynašiel John Kay lietajúci člnok, ktorý značne zvýšil rýchlosť tkania. V roku 1785 prišiel Edmund Cartwright s vynálezom stavu poháňaným parným strojom. V roku 1801 zaviedol Joseph-Maria Jacquard systém diernych štítkov, ktoré pri tkaní určovali vzor látky.

stav, tretí

- sedliaci a mešťania za feudalizmu.

stav vojnový, vyhlásiť

- zrušiť mierové vzťahy medzi dvoma alebo viacerými štátmi.

stav, výnimočný

- mimoriadne opatrenia na udržanie verejného poriadku počas zvýšeného ohrozenia právnych statkov.

stavba, profánna

- svetská stavba. Opak je sakrálna stavba.

stavba, sakrálna

- chrámová, cirkevná stavba. Opak je profánna stavba.

stavby, inžinierske

- súhrnné označenie pre stavby komunikačné (ulice, železnice), vodohospodárske (priehrady, regulácie tokov) a stavby špeciálne (silá, vodojemy).

stavby, kolové

- nákolné stavby; praveké osady postavené na koloch v močiari alebo na brehoch jazier. Dodnes sa stavajú v Oceánii a v tropickej Ázii.

stavce

- vertebrae; kosti tvoriace chrbticu stavovcov. Sú tvarovo rôzne. Prvý stavec (nosič) a druhý stavec umožňujú pohyb lebky.

stavidlokotva

- miesto, odkiaľ železničný zamestnanec obsluhuje zabezpečovacie zariadenie a riadi prevádzku.

stavovce
Vertebrata

- podkmeň strunatcov. Telo je rozdelené do hlavy, trupu s končatinami a chvost. Oporu tela tvorí chrbtica zložená zo stavcov. Nervovú sústavu tvorí chrbtová trubica z mozgom. Srdce ja na brušnej strane tela. Stavovce dýchajú žiabrami alebo pľúcami. Pohlavia sú oddelené. K stavovcom patria kruhoústnice, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, vtáky a cicavce.

stavy, fázové

- krátkodobé zmeny dráždivosti nervových štruktúr, ktoré je možné pozorovať pri prechode od bdelého stavu do spánku. Tento prechod nie je plynulý.

statute law

- pozri common law.

Stauffenberg, Claus

- Nemecko
* 15. 11. 1907
† 20. 7. 1944
dôstojník.

Staunton, Imelda

- herečka.

Filmografia:
2004: Vera Drake - Žena dvoch tvárí.

Staurakios

- Byzantská ríša
† 11. 1. 812
cisár.

stav, druhý

- tehotenstvo.

stavby, inžinierske

- súhrnné označenie pre stavby komunikácií (ulice, železnice a podobne).

Stavovské divadlo

- ČR
29. 3. 1699: prešlo Nosticovo divadlo na Ovocnom trhu v Prahe kúpnou zmluvou do vlastníctva zemského stavovské výboru a dostalo názov Stavovské divadlo.

stavy, generálne

- zástupcovia šľachty, duchovenstva a tretieho stavu za feudalizmu.

stálica

- hviezda, ktorej poloha je vzhľadom na ostatné hviezdy jej sústavy stála, nemenná.

stávka, frývaldovská

- ČR; Hungermarsch; hladový pochod kamenníkov v Dolnej Lipovej, ktorý prebehol 25. 11. 1931. Pri strete so žandármi zahynulo 8 ľudí.

stávka, chicagská

- 1. 5. 1886 v USA zahájené stávky za presadenie 8 hodinovej pracovnej doby. 1. máj sa stal pre II. internacionálu podnetom k ustanoveniu tohto dňa ako sviatku pracujúcich celého sveta.

stávka, januárová generálna

- Rakúsko
1918: stávka proti vojne a zhoršujúcim sa sociálnym podmienkam napred v Rakúsku, neskôr (2. polovica januára) v Čechách, potom v Uhrách.

stávka, mostecká

- ČSR
štvortýždenná stávka severočeských baníkov 23. 3. - 19. 4. 1932. Začala ako protest proti prepúšťaniu baníkov na bani Humboldt a rozrástla sa do generálnej stávky všetkého robotníctva na severe. Požiadavky robotníkov boli čiastočne splnené.

stáza

- hromadenie krvi.

stáž

- dlhší štúdijný pobyt.
- praktická výuka.

stážista
stážistka

- účastník stáže.

stážovať

- byť na stáži.

Stählin, Wilhelm
Wilhelm Staehlin

- Nemecko
* 24. 9. 1883 (Gunzenhausen)
† 16. 12. 1975 (Prien)
evanjelický teológ.
Spoluzakladateľ Berneuchenského kruhu.
1945 - 1952: bidkup v Oldenburgu.

Stänbler, Gerhard

- Nemecko
* 20. 7. 1949 (Wilhelmsdorf)
hudobný skladateľ.
Zakladateľ hudobného festivalu Aktive Musik (od roku 1986) a Mit Stimmen (od roku 1991).

Dielo:
1982: Das Sichere ist nicht Sicher (Isté nie je isté).

steady state

- kozmologická teória.

steadycam

- špeciálna kamera.

steak
biftek

- (rýchlo pečený) silnejší rezeň alebo plátok teľacieho alebo hovädzieho mäsa.

stealthkotvatechnológia stealth

- technológia, pomocou ktorej sa stávajú predmety neviditeľné, utajené, a to vďaka absorpčným materiálom a špeciálnemu tvarovaniu, ktoré zťažuje identifikáciu radarom.

steapsín

- enzým pankreatickej žľazy štiepiaci tuky.

stearan

- soľ kyseliny stearovej. Používa sa na výrobu mydiel a pracích prostriedkov.

stearínkotva
stearin

- zmes kyseliny stearovej a palmitovej, látka podobná vosku, surovina na výrobu sviečok, ktorá sa vyrába z mastných kyselín (najmä kyselina palmitová a stearová).

stearoteu

- výskyt tukov v stolici.

steatit

- biely až zelenkastý mäkký jednoklonný nerast, hydratovaný zásaditý kremičitan horčíka, odrôda mastku.
- pevná keramická hmota z mastku, používaná v elektrotechnike.

steatopýgia

- nahromadenie tuku v zadkovej krajine (rasový typ žien Sanov a Khoinov, jav známy aj z paleolitu zo sošiek venuší).

steatorea

- stolica obsahujúca nestrávený tuk, tuková stolica.

steatóza

- nahromadenie tuku v plazme buniek ako prejav poruchy metabolizmu tukov.

stebelnatka
Mayetiola

- druh mušky, ktorej larvy sú škodlivé najmä pre oziminy.

Steber, Jan

- ČR; * 19. 10. 1987; hokejista.

steblo

- nadzemná časť trávovitých rastlín, ktorá nesie klas alebo iný plod podobný klasu, byľ po celej dĺžke rovnako hrubá, dutá, rozdelená na články plnými kolienkami.

steblovanie

- vegetačné obdobie rastliny, v ktorom sa tvoria steblá.

steblovka riasnatá
Glyceria plicata

- tvrdá travina rastúca na plytčinách rybníkov.

steblovka vodná
Glyceria aquatica

- tvrdá travina rastúca na plytčinách rybníkov.

steel gitara

- gitara s desiatimi strunami, na ktorej sa hrá pomocou oceľového brnkadla a pedálu, používaná obyčajne v country hudbe.

Steel, Piers

- Kanada; psychológ. Zostavil rovnicu, ktorá vysvetľuje, prečo ľudia odkladajú úlohy na "inokedy":

U=ExV/IxD

(U - úžitok (potreba úlohu dokončiť), E - očakávanie úspechu, V - hodnota dokončenej úlohy, l - bezprostrednosť úlohy, D - sklon jednotlivca ku odloženiu úlohy).

steeloskop

- .

vizuálny spektrálny prístroj na zisťovanie zloženia ocele a i steeplechase [stýplčejs]
steeple-chase

- náročné prekážkové dostihy dlhšie než 3 km (u nás napr. Jarná cena Petržalky).
- prekážkový beh na 3 km.

steepler

- dostihový kôň pre steeplechase.

stefan

- stratigrafický stupeň vrchného karbónu v Európe (podľa názvu francúzskeho mesta St.-Étienne, latinsky Sanctus Stephanus de Furano).

Stefan, Josef

- Rakúsko; 24. 3. 1835 (St. Peter) - 7. 1. 1893 (Viedeň); fyzik. Spolu s L. E. Boltzmannom objavil Stefan - Boltzmanov zákon.

Stefan, Oldřich

- ČR; 4. 12. 1900 (Praha) - 5. 5. 1969 (Prosečnice); architekt, historik, teoretik architektúry, pedagóg.skúmal obdobie baroka v Čechách.

Stefani, Gwen ReneeGwen Sttefani

- USA; * 3. 10. 1969 (Anaheim); speváčka a herečka. Manžel Gavin Rossdal.

stefanit

- prírodný sulfid antimónu a striebra, významná strieborná ruda (podľa rakúskeho arcivojvodu Stephana).

Stefanyk, Vasyl Semenovyč

- Ukrajina; 2. 5. (14. 5. ) 1871 (Rusiv u Sňatyna) - 7. 12. 1936 (Rusiv u Sňatyna); spisovateľ. Majster realistických psychologických poviedok. 1976: česky vyšiel výbor poviedok Javorové listí.

Stefanyshyn-Piper, Heidemarie

- USA; astronautka. Let na STS-126, výstup do voľného kozmu. Počas údržby jej do vošného vesmíru uletela taška s náradím.

Steffens, Henrik

- Nórsko; 2. 5. 1773 (Stavanger) - 13. 2. 1845 (Berlín); filozof a spisovateľ. Dielo: 1806: Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft (Základy filozofie prírody); Was ich erlebte.

Stegerwald, Adam

- Nemecko; 14. 12. 1874 (Greussenheim) - 3. 12. 1945 (Würzburg); odborový predák a politik Centra. 1919 - 1929: predseda Zväzu kresťanských odborov. 1921: pruský premiér. 1929 - 1930: ríšsky minister dopravy.

Stegoceras

- dinosaurus so silne vyvinutou lebkou. Dĺžka 2 m. Nálezy v Severnej Amerike.

Stegodon

- forma malého slona, ktorá žila na indonézskom ostrove Flores. Dosahoval veľkosti kravy.

Stegodyphus pacificus

- druh pavúka z Blízkeho východu, ktorý tká najtenšie pavučinové vlákno.

Stegosaurus

- vyhynutý druhohohorný bylinožravý dinosaurus.
Dosahoval výšku 7 metrov a dĺžku 13 metrov. Hmotnosť okolo 7 ton, dĺžka až 18 m.
Bol ozbrojený chrbtovými štítmi a bodcami na konci chvosta, ktoré slúžili na obranu. Mal mozog veľkosťou a hmotnosťou iba lieskového orecha. Nálezy v USA.

Stegö, Cecilia

- Švédsko; politička. 6. 10. 2006: ministerka kultúry.

steh

- časť nite medzi dvoma vpichmi ihlou pri šití, vyšívaní.
- pretiahnutie nite ihlou cez látku.
- spôsob zošívania, vyšívania.

steh, atraumatický

- steh robený atraumatickou ihlou.

steh, kožný

- v medicíne pri spájaní, zošívaní kože alebo svalu sterilnou niťou po tržnej rane alebo po chirurgickom zákroku.

steh, tamburový

- plastický retiazkový steh, ktorým sa vyšívajú vzory na dámskych šatách, záclonách, obrusoch a pod.

stehovať

- robiť stehy.
- predbežne zošívať dlhšími stehmi.

stehlík
Carduelis

- malý spevavý vták s pestrým perím.

stehlík obyčajný
Carduelis carduelis

- malý spevavý vták s pestrým perím.

Stehlík, Ladislav

- ČR; 26. 6. 1908 - 11. 9. 1987; básnik a prozaik. Autor veršov pre deti, najmä ku obrázkom M. Aleša a J. Lady. Dielo: Kvetoucí trnka; Vratečín; Světla v oknech; Země zamyšlená; Alšova zvířátka; Ladovy veselé učebnice.

Stehlík, Richard

- ČR; * 22. 6. 1984; hokejista.

Stehlík, Václav

- ČR; 13. 10. 1891 (Kouty u Poděbrad) - 10. 12. 1982 (Loučeň); poľnohospodársky vedec, člen korešpondent ČSAV. Venoval sa šľachteniu semien hospodárskych rastlín, najmä cukrovej repy.

Stehlíková, Džamila

- ČR; politička.
9. 1. 2006: menovaná ministrom (bez kresla).
12. 1. 2009: pri rekonštrukcii vlády odvolaná.

stehno

- časť nohy medzi kolenom a bedrom.
- v gastronómii surové, vyprážané alebo iným spôsobom upravené mäso z rovnomennej časti nohy.

Stecher

- Nemecko; atlétka - bežkyňa. 7. 6. 1973: svetový rekord na 100 m: 10,9 s (merané ručne).

stechiometria

- časť chémie študujúca kvantitatívne zákonitosti pri chemických reakciách pomocou výpočtov založených na chemických vzorcoch a rovniciach.

Steichen, Edward

- USA; * 1879; fotograf a maliar.

Steig, William

- 1907 - 2003; spisovateľ. Dielo: 1990: Shrek (rozprávka; 2001: sfilmované ako rovnomenný animovaný film).

Steimar, Jiří

- ČR; 1887 - 1968; herec. Manželka Anna Budilová. Syn Miloš. Dcéra Jiřina. 1913 - 1959: Národné divadlo v Prahe.

Steimarová, Anna

- Anna Budilová.

Steimarová, Evelyna

- ČR; * 1945; herečka. Otec Jaroslav Juhan (automobilový pretekár). Matka Jiřina Steimarová (herečka). Dcéra Anna (otec Boleslav Polívka). Filmografia: Město nic neví; Soukromá vichřice; Petrolejové lampy; Anděl s ďáblem v těle; Fešák Hubert; Zánik samoty Berhof; Něžný barbar Hra o jablko; Tajemství hradu v Karpatech.

Steimarová, Jiřina

- ČR; 24. 1. 1916 - 7. 10 2007; herečka. Otec Jiří Steimar. Matka Anna Budilová. 1. manžel Jan Kodet (sochár). 2. manžel Jaroslav Juhan (automobilový pretekár; v 50. rokoch 20. storočia emigroval). Syn Jiří Kodet (otec Jan Kodet). Dcéra Evelyna (otec Jaroslav Juhan), Júlia (otec Jaroslav Juhan). 1933 - 1951: členka ND v Prahe. Filmografia: Irčin románek; Město nic neví; Tři muži v chalupě; Paklíč; Psohlavci. Vydala pamäte Život plný kotrmelců.

Stein, Edita

- Nemecko; 12. 10. 1891 (Vratislav) - 9. 8. 1942 (koncentračný tábor Osvienčim); filozofka židovského pôvodu. 1922: prestup na katolícku vieru.

Stein, Gertrude

- USA; 3. 2. 1874 (Allegheny) - 27. 7. 1946 (Paríž); spisovateľka. Žila vo Francúzsku. Priekopníčka experimentálnej prózy.

Stein, Horst

- Nemecko; 2. 5. 1928 (Elberfeld); dirigent. 1951 - 1955: pôsobenie v Hamburgu. 1955 - 1961: v Mannheime. 1963 - 1970: vo Viedni. 1972 - 1977: v Hamburgu. 1980 - 1985: v Ženeve.

Stein, Otto Theodor

- ČR/Nemecko; 12. 1. 1877 (Žatec) - 29. 11. 1958 (Frýdlant v Čechách); maliar, kresliar a grafik.
1900 - 1903: študoval maľbu na akadémii v Karlsruhe.
1903: sobáš s Helene Däubler (sestra básnika Theodora Däublera).

Stein, William Howard

- USA; 25. 6. 1911 (New York) - 2. 2. 1980 (New York); biochemik. Venoval sa mechanizmu pôsobenia a molekulárnej stavbe enzýmov a nukleových kyselín. 1972: Nobelova cena za chémiu (spolu s ním Ch. Anfinsen a S. Moore).

Steinbeck, John

- USA; * 27. 2. 1902 (Salinas), † 20. 12. 1968; spisovateľ.
1919: štúdium na Standfordskej univerzite (San Francisco).
Počas 2. svetovej bol vojnovým korešpondentom v Stredomorí.
1962: Nobelova cena za literatúru.

Bibliografia:
1929: Kalich zlata;
Na východ od Raja;
1939: Ovocie hnevu (1940: Pulitzerova cena);
Na plechárni;
Planina Tortilla;
1937: O myšiach a ľuďoch.

Dokumenty:
Potulky s Charliem.

Filmografia (scenár):
1945: Záchranný čln (nominácia na Oscara);
1952: Viva Zapata!
1955: Na východ od raja.

Steinberg, Saul

- Rumunsko; * 1914; kresliar, humorista. Autor kreslených vtipov.

Steinbrück

- Nemecko; politik. 2005: minister financií (SPD).

Steinegger, Martin

- Švajčiarsko; * 15. 2. 1972; hokejista.

Steiner, Arnošt

- ČR; * 12. 1. 1915 - nie je známe; vojak. Počas 2. svetovej vojny bojoval na východnej fronte. Odmietol vstúpiť do KS a preto mu nebol udelený titul Hrdina ZSSR. Legenda bojov v Karpatoch (prežil 52 bodákových súbojov muža proti mužovi).

Steiner, R.

- zakladateľ antropozofie.

Steinlen, Théophile Alexandre

- Francúzsko
* 1859
† 1923
grafik a karikaturista švajčiarskeho pôvodu.
Vyznačuje sa ostrou sociálnou kritikou.

Steinmeier, Walter Frank
Frank-Walter Steinmeier

- Nemecko
politik.
2005: minister zahraničných vecí (SPD).

Stejskal, Jiří

- ČR
* 9. 11. 1982
hokejový brankár.

stejšn

- osobný dodávkový automobil, station.

stekutieť

- stať sa tekutým, premeniť sa na tekutinu.

stekutiť

- priviesť do tekutého, stavu, premeniť na tekutinu.

stelárny

- hviezdny, venujúci sa hviezdam, zaoberajúci sa hviezdami.

steláž

- druh burzového termínového obchodu.

stelážový

- hraničný.

stelit

- netvárna zliatina kobaltu s chrómom, wolfrámom, uhlíkom, prípadne ďalšími prvkami. Veľmi dobre odoláva opotrebovaniu.

Stela Award

- cena za najsmiešnejšiu súdnu žalobu. Je nazvaná po Stelle Liebeck, ktorá v roku 1992 podala žalobu na sieť reštaurácií McDonald. Vyliala si totiž do lona horúcu kávu, na ktorej nebolo napísané, že ide o horúci nápoj.

stelefonizovať

- zapojiť na telefónnu sieť, zaviesť telefónne linky.

stelesnený

- uskutočnený, uvedený do skutočnosti, zobrazený, určitým spôsobom zhmotnený.
- (o človeku s nejakou veľmi výraznou vlastnosťou) zosobnený, opravdivý, ozajstný.

stelesniteľ
stelesňovateľ

- predstavovateľ, uskutočňovateľ, zobrazovateľ, realizátor niečoho, niekoho.

stelivo

- čím sa stelie, čo sa používa na podstielanie pre hospodárske zvieratá (slama, lístie, tráva, rašelina ap.).

stellit
stelit

- wolfrámová oceľ (50% kobaltu, 27% chrómu a 12% wolfrámu).

Stelmach, Mychailo

- Ukrajina; * 1912; básnik a spisovateľ. Autor rozsiahlych románových kroník.

stemma
stemmy

- jednoduché očká článkonožcov (napr. pavúkov a hmyzu), umiestnené na hlave.

sten

- prv používaná jednotka sily, značka sn.

stena, rabicová

- tenká, z drôtového pletiva a z oboch strán omietnutá.

stena, španielska

- zástena, plenta, paraván.

Stendhalkotva

- Francúzsko; 1783 - 1842; spisovateľ. Vlastným menom Henri Beyle. Dielo: Červený a čierny; Lucien Leuwen; Kartúza Parmská; Talianske kroniky; Rímske prechádzky; Racine a Shakespeare; O láske (eseje).

steném
stenáma

- stenografický obrazec slova.

stenický

- silný, svieži, odolný, robustný.

steno-

- prvá časť zložených slov majúca význam úzky, tesný.

stenocefália

- tvarová odchylka lebky pri predčasnom zraste lebkových švov, spojená aj s poškodením mozgu.

stenodaktylografia

- strojový tesnopis.

stenoekný

- vyznačujúci sa úzkou toleranciou k prostrediu, znášajúci len malé kolísanie životne dôležitých faktorov (opak je euryekný).

stenofág

- živočích, ktorý sa živí len jedným al. niekoľkými málo druhmi potravy (opak je euryfág).

stenograf
stenografka

- tesnopisec, ktorý musí správne previesť do obyčajného písma stenogram textu diktovaného rýchlosťou 70 slov za minútu.

stenograf, komorný

- tesnopisec, ktorý zapíše diktovaný text (110 slov za minútu) a prenesie ho do obyčajného písma.

stenografia
rýchlopis

- tesnopis. Písmo umožňujúce písať rýchlosťou hovoreného slova. Prvý tesnopisný systém (tironské noty, znaky pre celé slová) vynašiel Marcus Tullius Tiro v 1. storočí pred Kristom v starom Ríme. Moderné tesnopisné sústavy sa vyznačujú znakmi pre hlásky a skupiny hlások (napríklad Pitmanova sústava).

stenografický

- rýchlopisný.

stenografovať

- písať rýchlopisom.
- stenograficky zaznamenávať.

stenogram

- stenografický záznam.

stenokardia

- záchvatovitá srdečná bolesť za hrudnou kosťou vystreľujúca do ľavej ruky.

stenokória

- zúženie zrenice.

stenológia

- redukovaná (stenografická) výslovnosť slov, pri ktorej sa vyslovujú len rýchlopisne realizované hlásky (napr. mi-svo = ministerstvo), používaná pri výučbe rýchlopisu.

stenotermný

- vyznačujúci sa úzkou toleranciou na kolísanie teploty (opak je eurytermný).

stenotopný

- obmedzený na jedno alebo veľmi málo životných prostredí (opak je eurytopný).

stenotypia

- rýchlopisné zaznamenávanie hovoreného prejavu a jeho prepisovanie na písacom stroji.

stenotypista
stenotypistka

- kto ovláda stenotypiu.

stenosis
stenóza

- v medicíne zúženie, zmenšenie obvodu trubicového orgánu (napríklad hltanu).

stenotypia

- stenotypistika; tesnopisné zaznamenanie a prepis prejavu.

stenotypistika

- stenotypia; tesnopisné zaznamenanie a prepis prejavu.

stenozónny

- žijúci v niekoľkých málo alebo len v jednom výškovom stupni.

stenóza
stenosis

- zúženie priesvitu dutého orgánu (napr. čreva).

Stensen, Niels

- Dánsko; 1638 - 1686; lekár, anatóm (Nicolaus Steno).

stent

- špeciálna výstuž, ktorou sa vystužuje poškodená alebo zúžená cieva pri angioplastike.
- trubica zasvádzaná do hltanu a pažeráka.

Stenval, Aleksis

- pozri Aleksis Kivi.

steologizovať

- dať niečomu teologický ráz, charakter.

step

- druh tanca s vyklepávaním rytmu okovanými podrážkami topánok.
- rozľahlé travinné a bylinné porasty mierneho pásma.

stepaerobik

- stepgymnastika.

stepár
stepárka

- kto ovláda step, kto stepuje.

stepgymnastika

- stepaerobik; kondičné cvičenie s použitím stupienka alebo schodu.

Stephenson, Georgekotva

- Veľká Británia; 9. 6. 1781 - 12. 8. 1848; konštruktér. Syn Robert. 1815: vynašiel bezpečnostnú banícku lampu (často je za jej vynálezcu uvádzaný Humphry Davy). V rokoch 1814 - 1826 postavil najmenej 12 baníckych lokomotív na dopravu uhlia.

Stephenson, John

- USA; konštruktér. 1932: v New Yorku dal do prevádzky prvú koňku(železničnú dráhu ťahanú koňmi).

Stephenson, Neal

- autor sci-fi. Dielo: Veľké U.

Stephenson, Robert

- Veľká Británia; železničný konštruktér, návrhár lokomotív a staviteľ mostov. Otec George. Stavia lokomotívu Rocket podľa návrhu svojho otca. 1814: konštrukcia o prvej prevádzkyschopnej lokomotívy. 1821 - 1825: vybudoval prvú anglickú železnicu Stockton–Darlington.

stepník moravský
Eresus moravicusstpeník moravský

- druh pavúka objavený v roku 2008 v ČR (južná Morava, objavil ho Milan Řezáč z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Prahe). Patrí medzi najväčšie a najjedovatejšie pavúky v strednej Európe. Žije v podzemných norách. Dorástá do dĺžky 2 cm.

stepovací

- slúžiaci, určený na stepovanie.

stepovať

- tancovať stepom.
- tancovať step.

stepper

- telocvičný prístroj simulujúci chôdzu po schodoch.

Steptoe, Patrick

- Veľká Británia; gynekológ. Spolu s Robertom Edwardsom previedli prvé úspešné oplodnenie in vitro - narodila sa prvé "dieťa zo skúmavky - Louise Brovn.

ster

- kysličníková vrstva, ktorá vzniká pri pretavovaní čistých kovov.

steradián

- jednotka priestorového uhla.

sterechinus neumayer

- morský jež. Jeho telo je husto posiate pohyblivými jedovatými ostňami, ktoré slúžia k pohybu a obrane.

stereo

- stereofonický, stereofónny záznam, zvuk, reprodukcia, prípadne aj prístroj.
- stereofonický, stereofónny.
- stereofonicky, stereofónne.

STEREO
Solar TErrestrial RElations Observatory

- USA; Observatórium pre vzťahy Slnko-Zem; dve konštrukciou si podobné sondy vypustené NASA v roku 2006.
Názov misie ale nie je iba skratka, lebo poskladaním záberov z oboch sond vzniknú unikátne podrobné stereo snímky Slnka.
Sondy napokon zaujmú na obežnej dráhe okolo Slnka také pozície, aby sa dal v jednom okamihu pozorovať celý jeho povrch, aj časť, ktorá je v danej chvíli neprístupná pozorovaniam zo Zeme, lebo sa nachádza na odvrátenej strane Slnka. Jedna sonda (Ahead, pred) "predbieha" Zem, druhá (Behind, za) sa "tiahne" za ňou.

stereo-

- prvá časť zložených slov majúca význam priestor, priestorový.
- prvá časť zložených slov majúca význam vyjadrujúci vzťah k stereofónii al. k stereoskopii.
- prvá časť zložených slov majúca význam tuhý, pevný, ustrnutý.

stereoakustika

- odbor akustiky zaoberajúci sa vnímaním stereofónneho zvuku.

stereoautograf

- geodetický prístroj na prevádzanie fotogrametrických snímok na mapové zobrazenie.

stereobat

- základy starogréckeho chrámu.

stereoefekt

- priestorový vnem.

stereofilm

- stereoskopický film.

stereofotografia

- priestorová fotografia.
- využívanie stereoskopických dvojíc snímok na zachytenie a vyvolanie priestorového vnemu.

stereofotogrammetria

- metóda fotogrammetrie založená na princípe stereoskopického videnia a merania.

stereofónia

- zvuková plastičnosť vysielaného zvuku; reprodukcia zvuku zachovávajúca pôvodné priestorové rozloženie.

stereognózia

- schopnosť zistiť pohmatom základné priestorové vlastnosti predmetu (opak je stereoagnózia).

stereografia

- v geodézii druh stredového premietania guľovej plochy na rovinu.
- vo fotografii vyvolávanie dojmu priestorovosti pomocou stereoskopických dvojíc pozorovaných špeciálnou optikou.

stereogram, tektonický

- tektonogram.

stereogramofón

- stereofonický, stereofónny gramofón.

stereochémia

- náuka o priestorovom usporiadaní atómov v molekule a jeho vplyvu na vlastnosti zlúčenín.

stereochrómia

- výtvarná technika spočívajúca v pravidelnom rozotrení farby.

stereoizomér

- izomér odlišujúci sa len priestorovým usporiadaním atómov v molekule.

stereoizoméria

- priestorová izoméria, odlišnosť izomérnych zlúčenín spočívajúca len v priestorovom usporiadaní atómov v molekule.

stereokanál

- stereofonický, stereofónny kanál.

stereokartograf

- geodetický prístroj na samočinné kreslenie plánu terénu podľa stereoskopických obrázkov.

stereokino

- stereoskopické kino.

stereokomparátor

- prístroj na pozorovanie a na premeriavanie dvojíc stereoskopických snímok.

stereomagnetofón

- stereofonický, stereofónny magnetofón.

stereomat

- v geodézii plnoautomatizovaný adaptér k fotogrametrickým vyhodnocovacím prístrojom.

stereomatrica

- v polygrafii platňa z matricovej lepenky alebo plastu slúžiaca na odlievanie stereotypov alebo lisovanie tlačových platní z plastov.

stereometer

- v geodézii druh stereokomparátora umožňujúci merať snímkové súradnice a vykresliť aj vrstevnice premeriavaním priestorového optického modelu.

stereometria

- priestorová geometria, geometria priestorových útvarov; študuje trojrozmerné útvary.

stereomikroskop

- mikroskop poskytujúci plastický obraz pozorovaného predmetu.

stereoobjektív

- dvojica objektívov na stereoskopické fotografovanie.

stereoplanigraf

- univerzálny vyhodnocovací prístroj fotogrammetrických snímkov (leteckých i pozemných).

stereoplatňa

- stereofonická, stereofónna gramofónová platňa.

stereoprojekcia

- priestorové premietanie.

stereopsiakotva

- stereoskopické videnie, binokulárne videnie, pri ktorom vzniká aj priestorový vnem.

stereorádio

- stereofonický, stereofónny rádioprijímač.

stereoskop

- prístroj ku pozorovaniu stereoskopických snímkov.

stereoskopia

- priestorové videnie.
- spôsob priestorového zobrazenia.
- odbor optiky zaoberajúci sa priestorovým (plastickým) videním oboma očami, pri ktorom možno rozoznať, ktoré predmety sú bližšie a ktoré vzdialenejšie.

stereoskopický

- umožňujúci priestorové videnie.

stereotelevízia

- stereoskopická televízia.

stereotómia

- náuka o konštrukciách z tesaného kameňa.

stereotyp

- jednotvárny, ustálený, navyknutý vzorec chovania a myslenia.
- ustálený, navyknutý spôsob reagovania na niečo, vykonávanie al. robenie niečoho v určitom pravidelnom slede, poradí.
- v psychológii komplex predstáv, ktoré majú príslušníci spoločenských skupín o sebe alebo o iných (najmä etnicky alebo rasovo).
- jednotvárny sled niečoho a pod.
- ustálená, zautomatizovaná predstava, zjednodušené, ošúchané chápanie.
- v polygrafii tlačová platňa odliata z písmoviny vcelku pomocou matrice, používaná na tlač z výšky.
- stroj na odlievanie sadzby z matrice.

stereotyp, dynamický

- (v psychológii) dokonalý, súvislý celok mnohých podmienených reflexov vybavovaných podnetmi, ktoré nasledujú po sebe v určitom a vždy rovnakom poradí.

stereotyp, pracovný

- stále sa opakujúci pracovný úkon.

stereotypér

- v typografii kto zhotovuje stereotypy, výrobca stereotypov.

stereotypia

- zhotovovanie odliatkov sadzby, štočkov ap., odlievanie stereotypov.
- slangovo miestnosť, oddelenie, výrobňa na odlievanie stereotypov.
- chorobné, stále opakovanie tých istých pohybov, slov, viet a pod.

stereotypný

- pravidelne sa opakujúci, nemenný, obvyklý.
- v typografii používaný na odlievanie stereotypov.

stereotypovať

- zhotovovať, zhotoviť odliatky zo sadzby, zhotovovať, zhotoviť stereotyp.

stereovízia

- stereoskopická televízia, stereotelevízia.

stereozvuk

- stereoskopický, stereofónny zvuk.

stereóm

- súbor sklerenchymatických buniek.

sterický

- priestorový.

sterigma

- v botanike malé vlákno alebo stopka nesúca rozmnožovací orgán (napr. spórangium).

sterilita

- neplodnosť, neschopnosť jedincov mať potomstvo. Opak je fertilita.
- stav predmetov bez choroboplodných zárodkov (dosahuje sa sterilizáciou).

sterilizácia

- priame usmrtenie všetkých mikroorganizmov v potravinách alebo prostredí.
- zákrok, ktorý spôsobí neplodnosť, ale nepoškodí pohlavné žľazy.

sterilizátor

- sterilizačné zariadenie.

sterilizovaný

- podrobený sterilizácii.
- zbavený mikroorganizmov.
- zbavený plodnosti.

sterilný

- bez mikroorganizmov.
- neplodný, jalový, infertilný (opak je fertilný).

sterín

- polycyklická hydroaromatická zlúčenina.

sterkobilín

- prírodné žlčové farbivo v čreve zmenené pôsobením črevných baktérií a sfarbujúce stolicu.

sterkobilinogen

- prírodné žlčové farbivo.

sterkorálny

- týkajúci sa črevného obsahu, stolice, výkalový.

sterkorémia

- vnútorná otrava zo vstrebaných jedovatých látok pri hromadení črevného obsahu.

sterling
šterling

- stará anglická minca.

Sterling, Bruce

- autor sci-fi.

Sterling, Davidkotva

- Veľká Británia; zakladateľ SAS.

Stern, Wiliam

- Nemecko; 1871 - 1938; psychológ. Autor pojmu IQ.

sterna paradisaea

- rybák dlhochvostý; arktický vták. Striedavo prelietava z Antarktídy do Arktídy, podľa toho, kde je leto.

Sternberg, Kašpar Maria

- ČR; paleobotanik, botanik a geológ. V paleobotanike sa zaoberal najmä obdobím permokarbonu. Vo svojich štúdiách dbal najmä na verné zobrazenie fosílií. Napísal Pokus o zemepisné a rastlinopisné znázornenie rastlinstva v praveku. Dielo Nárys dejín českého baníctva je o tradíciách a perspektívach českého baníctva.

sternbergit

- veľmi vzácny kosoštvorcový nerast smolovitohnedej až čiernej farby, sulfid striebra a dvojmocného železa (podľa prírodovedca kniežaťa Kašpara Mariu zo Šternberka, nemecky Kaspar Maria von Sternberg).

sternit

- sklerotizovaná doštička na ventrálnej strane telových článkov článkonožcov, najmä hmyzu.

sternotómia

- chirurgické preťatie hrudnej kosti (sterna).

sternum

- v anatómii hrudná kosť.

Sternwald

- ČR; † 19. 12. 2007 (Praha); skladateľ.

steroid
steroidy

- biologicky významné látky vyskytujúce sa v živých organizmoch.

steroidy, anabolické

- syntetické chemické látky podobné testosterónu podporujúce rast svalstva. Ich užívanie znižuje reprodukčnú schopnosť a zvyšuje možnosť rakovinového ochorenia a poškodenia pečene.

sterol
steroly

- polycyklické alkoholy zo skupiny steroidov (napr. cholesterol).

Steropes

- jeden u kyklopov. Otec Uran. Matka Gaia.

sterorizovať

- hrozbou, terorom donútiť k niečomu, urobiť na niekom násilie, zastrašiť.

Stesklý, Karel

- ČR; * 1903; filmový scenárista a režisér. Filmografia: Siréna; Anna proletárka; Dobrý vojak Švejk; Lucie.

stesso

- v hudbe tým istým tempom, tým istým spôsobom.

stetoskop

- fonendoskop; lekársky prístroj na vyšetrenie posluchom.

stetoskopiakotva

- fonendoskopia; medicínsky vyšetrovacia metóda dýchycích a srdečných šelestov a srdečných ozvov plodu posluchom pomocou stetoskopu.

stetson

- (v americkom prostredí) kovbojský klobúk, širák (podľa amerického výrobcu J. B. Stetsona z 19. storočia).

stevard
steward
stevardka
stewardka

- osoba obsluhujúca na palube lietadla alebo lode.

Stevens, Cat

- Veľká Británia; spevák; prijal Islam, pričom prijal i meno Yusuf Islam; hity: Morning has broken, Peace Train.

Stevens, Jon

- spevák skupiny INXS.

Stevenson, Robert Louis Balfour

- Škótsko; 13. 11. 1850 (Edinburg) - 3. 12. 1894 Vailima (Samoa); spisovateľ. Dielo: Dr. Jekyll a Mr. Hyde; Ostrov pokladov (Theasure Island); čierny šíp, Únos; Weir z Hermistonu (Weir of Hermiston); Pán z Ballantrae (The Master of Ballantrae); Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda.

Steward, Henrich, lord Darndley

- Škótsko; † 10. 2. 1567 (Holyrood); panovník. Manželka Mária Stuart.kotva

Steward, Jackie, sir

- Veľká Británia; * 1. 6. 1939; automobilový pretekár, pilot F1. Brat Jimmy.

Steward, Jimmy

- Veľká Británia; † 3. 1. 2007; automobilový pretekár. Brat Jackie. 1953: účasť na VC Veľkej Británie s vozom Cooper-Bristol. Pretek nedokončil. 1960: zranenie v Le Mans.

Stewaed, Martha

- USA; finančníčka. Manžel Andrew (manželstvo v rokoch 1960 - 1990). Majiteľka vlastnej kulinárskej TV relácie From Martha's Kitchen a záhradníckeho programu From Martha's Garden.

Dielo:
1982: Entertaining.

Steward, Robert L.

- USA; * 13. 8. 1942 (Washington); astronaut. Let na STS-41 - B, STS-51 - J.

Steward, Rod

- Veľká Británia; * 10. 1. 1945; spevák. Manželka Rachej Hunter (modelka). Dcéra Renee (* 1. 6. 1992).

stéla

- náhrobná doska s nápisom alebo s výzdobou reliéfom či maľbou, (v antike) kamenný náhrobok v podobe hranola, stĺpika alebo tabule.
- v biológii súbor cievnych zväzkov v stonke.

stéra

- lesnícka priestorová miera dreva (1 m3), značka st.

STFC

- Veľká Británia; Rada pre vedu a technológiu.

Stheno

- v gréckej mytológii jedna zo sestier Gorgon (Medúsa a Euryale). Bola nesmrteľná.

stibán
stibín

- prudko jedovatý bezfarebný, odporne zapáchajúci plyn, antimonovodík.

stibikonit

- štvorcový nerast bledožltej lesklej farby, oxid antimónu.

stibium

- latinský názov pre chemický prvok antimón. Názov pochádza od Plínia.

stibín
stibán

- prudko jedovatý bezfarebný, odporne zapáchajúci plyn, antimonovodík.

stielkorasty
Thallophyta

- nižšie bezcievne rastliny rozmanitého tvaru, na ktorých ešte nerozlišujeme jednotlivé časti: koreň, os, listy.

stieranie

- v kinematografii postupný prechod jedného filmového záberu v druhý.

Stifter, Adalbert

- ČR; 23. 10. 1805 (Horní Planá) - 28. 1. 1868 (Linec); nemecky píšuci spisovateľ, maliar a pedagóg. Dielo: Horský krištáľ; Pozdné leto (román); Rozprávky, povesti a legendy; 1842: Hvozd (Der Hochwald).

Stig, Larson

- Švédsko; * 20. 7. 1955; spisovateľ a režisér. Dielo: Autisterna (román).

stigma

- rany na tele nositeľa stigmy, ktorá je totožná s ranami, ktoré utrpel Kristus pri ukrižovaní. Typickými znakmi sú roniaca sa krv z dlaní, chodidiel a boku a niekedy dokonca aj z hlavy, kde tŕňová koruna Kristovi prerazila kožu. Niektorí stigmatici trpia nepretržite, iným sa rany objavujú iba niekedy, často v stave tranzu, pri ktorom sa objavujú živé videnia Kristovho utrpenia alebo v niektoré kresťanské sviatky.
- znak o niečom svedčiaci, znamenie.
- nápadná škvrna na tele niektorých živočíchov.
- znamenie hanby.
- (v starovekom Grécku) znamenie vypálené na tele otroka alebo väzňa.
- chorobný znak u človeka.
- očná škvrna niektorých prvokov.
- prieduch do dýchacej sústavy článkonožcov; farebná škvrna na krídle hmyzu, napr. motýľov.
- apikálna časť piestika slúžiaca na zachytávanie peľových zŕn, blizna.

stigmasterol

- rastlinný stereoid vyskytujúci sa v sójových bôboch, používaný na výrobu stereoidných hormónov.

stigmatik

- osoba postihnutá stigmami, nositeľ stigmy.

stigmatizácia

- zjavovanie sa stigiem (na tele náboženských mystikov).

stigmatizovaný

- označený, poznamenaný stigmou.
- v medicíne poškodený zjavnou poruchou, vrodenou alebo získanou chybou.

stigmatizovať

- označovať, označiť, vystrojovať, vystrojiť stigmou.
- poznamen(áv)ať stigmou.

stigmárie

- v paleontológii súborný názov pre koreňovité pakorene vyhynutých permokarbónskych plavúňovitých rastlín.

stigmonym

- nahradenie mena (autora a pod.) v tlači troma bodkami.

stihačka

- stíhacie lietadlo.

stihoman

- prvé štádium paranoje, pri ktorom chorý má pocit, že ho niekto alebo niečo stále prenasleduje.

stichomantia

- veštenie z veršov, náhodne otvorených textov a pod.

stichomýtia

- forma dialógu (pôvodne v gréckej veršovanej dráme) založená na tom, že jednotlivé osoby prednášajú stručné, zvyčajne jednoveršové prehovory.

Stikker, Dirk

- Holandsko; 1961 - 1964: generálny tajomník NATO.

stilb

- staršia jednotka jasu, značka sb.

stilbén

- aromatický uhľovodík, ktorého určité deriváty sa používajú v lekárstve a vo farbiarskom priemysle.

stilbit

- veľmi rozšírený jednoklonný nerast so snopkovito zoskupenými kryštálmi, vodnatý hydrokremičitan vápenatý.

stilet

- bodec, dýka s tenkou čepeľou s niekoľkými ostriami.

still-video

- elektronická kamera.

Still, Clyfford

- USA; 30. 11. 1904 - (Grandin) - 23. 6. 1980 (Baltimore); maliar. Autor diel na obrovských formátoch.

Still, S. L.

- USA; astronautka. Let na STS-83, STS-94.

stilpnomelán

- jednoklonný nerast, zložitý vodnatý a zásaditý kremičitan železa, draslíka, horčíka a hliníka.

stilpnosiderit

- lesklá odroda goethitu čiernej farby.

stilus
stylus

- rydlo, ktorým sa písalo na voskové tabuľky.
- v botanike dutá stopkovitá časť piestika nesúca blizny, čnelka.

stimul
stimulus

- podnet.
- okolnosť podnecujúca, povzbudzujúca do nejakej činnosti, aktivity, obyčajne žiaducej, podnet, pobádanie, popud.
- v psychológii vonkajší alebo vnútorný dej vyvolávajúci reakciu organizmu, podnet, popud.

stimulanciá

- chemické látky pôsobiace povzbudzujúco na nejaký orgán alebo jeho funkcie.

stimulans

- stimulačný, stimulujúci prostriedok.

stimulácia

- povzbudenie, povzbudzovanie, vybudenie, podnietenie, podnecovanie, dráždenie, podráždenie.
- v biológii povzbudzovanie organizmu na zvýšený výkon (opak je inhibícia).
- v botanike urýchľovanie rastu rastlín (stimulátormi).

stimulácia, kraniálna magnetická

- liečebná metóda používaná pri liečbe ťažších foriem depresií, keď pacient z nejakého dôvodu nemôže užívať antidepresíva. Pri tejto metóde sa pôsobí na mozog pacienta silným magnetickým poľom.

stimulátor

- stimulačný prostriedok.
- látka ovplyvňujúca rast, auxín.

stimulátor, srdcový

- prístroj stimulujúci činnosť srdca elektrickými impulzmi, kardiostimulátor, pacemaker.

stimulovať

- podnecovať, podnietiť, povzbudzovať, povzbudiť (uplatnením nejakého stimulu, stimulov).

stimulujúci

- pôsobiaci ako stimul, podnecujúci, povzbudzujúci.

stilbestrol

- organická zlúčenina, derivát nenasýteného uhľovodíka 1,2 - difenyletylénu (stilbenu). Pôsobí obdobne, ako estrogénne hormóny.

stilus

- stredoveké pisátko v tvare tyčinky.

stimul, ekonomický

- ekonomický nástroj podporujúci hmotný záujem na rozvíjaní určitej hospodárskej činnosti.

stimulácia

- povzbudzovanie, dráždenie, vzpruženie. V biológii sa stimuláciou rastlín urýchľuje rast a zvyšuje výnos zelenej masy (auxiny, rastlinné stimulátory).

Sting

- Veľká Británia; * 2. 10. 1951 (Wallsend); spevák. Člen kapely The Police, ktorú v roku 1977 založil. Od roku 1984 na sólovej dráhe. Albumy: 1985: The Dream Of The Blue Turtles; 1987: Nothing Like The Sun; 2003: Sacred Love ; Brand New Day.

stip

- v potravinárstve drobné zrniečko cudzích nerozpustných látok v škrobe, ktorého výskyt je ukazovateľom kvality škrobu.

stipulácia

- dohovor, dohoda vo forme otázky a s ňou spojeného sľubu, v rímskom práve najpoužívanejšia forma dohovoru medzi veriteľom a dlžníkom.

stipulovať

- uzatvárať, uzavrieť dohodu, dohodnúť sa o niečom, zaväzovať sa, zaviazať sa k niečomu, dohovoriť sa.

Stirling, James

- Škótsko; 1696 - 1770; matematik. Študoval najmä teóriu radov. Autor Stirlingovej formule.

Stivín, Jiří I.

- ČR; 1910 - 1973; inžinier, vynálezca. Špecialista na kalenie a vysoké frekvencie.

Stivín, Jiří II.

- ČR; 1942; flautista, hudobný skladateľ. Matka Eva Svobodová (herečka). Sestra Zuzana (herečka; 1964: emigrovala do Francúzska). Manželka Jitka Tieftrunková (speváčka). Dcéra Markéta ( * 1 971); Zuzana (* 1973). Syn Jiří (* 1975); Adam (* 1977). Spoluzakladateľ jazzovej formácie System Tandem (s gitaristom Rudolfom Daškom). Dielo: Premeny času (pre flautu a komorný orchester)

Stivín, Josef

- ČR; 1879 - 1941; typograf, politik. Šéfredaktor Práva Lidu (30 rokov). 1925 - 35: miestopredseda poslaneckej snemovne.

Stivínová, Marie

- ČR; 1888 - 1960; záhradníčka. Rodená Křížová. Manžel Karel (architekt). Vybudovala známe záhradníctvo na statku Stivínka. Autorka katalógu skalničiek.

Stivínová, Zuzana

- ČR; * 1973; herečka. Otec Jiří II. Filmografia: Pasti, pasti, pastičky.

stíhač

- kto stíha, prenasleduje niekoho alebo niečo, prenasledovateľ.

stíhač ponoriek

- námorníci, ktorí, prenasledujú a potápajú nepriateľské ponorky.

stípliar
stípliarka

- jazdec v steeplechase.

stĺp, železný

- India; železný nehrdzavejúci stĺp v Dillí. Má priemer 40 cm a výšku 7,2 m. Pravdepodobne bol dovezený v 11. storočí z Biháru a hmotnosť skoro 8 ton. Na stĺpe je oslavný nápis kráľa Čandraguptu II.

stĺp, slnečný

- optický jav majúci rovnakú podstatu ako nepravé slnko. Stĺpy sú pozorovateľné nad i pod Slnkom. Je príznačný pre stále zimné počasie s vysokými mrazmi.

stĺp, termoelektrický

- termobatéria.

stĺp, Trajánsky

- Rím; stĺp postavený v roku 113 na počesť imperátora Trajána. Jeden z najslávnejších rímskych monumentov.

stĺpy, Heraklove

- skaly západne od Gibraltáru. Prenesene Gibraltársky prieliv.

stĺpy, Litfassove

- vynález E. Litfassa - samostatné betónové reklamné stĺpy, na ktoré sa lepili reklamné materiály. Prvýkrát boli inštalované v Berlíne v roku 1855.

stmelenec

- tvrdá, celistvá vrstva zeme, cez ktorú nepreniká voda ani korene a ktorá vzniká podzolizáciou.

stoa

- starogrécka stĺpová sieň.
- starogrécka filozofická škola.

Stočesová, Kateřina

- ČR
modelka.
1998: Miss ČR.

Stockhausen, Karlheinz

- Nemecko
† 5. 12. 2007 (Kuerten)
hudobný skladateľ.
Je považovaný za priekopníka elektronickej hudby.
Autor viac ako 300 hudobných diel.

Stodola, Aurel

- SR
* 10. 5. 1859 (Liptovský Mikuláš)
† 25. 12. 1942 (Zürich)
zakladateľ teórie parných a plynových turbín.
1892 - 1929: prednáša na vysokej škole technickej v Prahe.

Dielo:
Dampfturbinen und ihre Aussichten als Wärmekraftmachinen (Parné turbíny a ich výhľady ako strojov poháňaných tepelnou energiou).

Stodola, Ivan

- SR
* 10. 3. 1888 (Liptovský Mikuláš)
† 26. 3. 1977 (Piešťany)
lekár a dramatik.
Bol hlavným župným lekárom, inšpektorom a úradníkom na ministerstve zdravotníctva.
Pracoval v oblasti sociálneho a preventívneho lekárstva, založil Masarykovu ligu proti tuberkulóze.
Začiatkom 50. rokov 20. storočia ho protiprávne väznili.
Autor spoločenských divadelných komédií Náš pán minister, Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Cigánča, Keď jubilant plače a Mravce a svrčkovia, tragédie s dedinskou tematikou Bačova žena a historických hier Kráľ Svätopluk, Marína Havranová, Básnik a smrť. Tiež napísal memoárové knihy Bolo, ako bolo, Náš strýko Aurel, Smutné časy, smutný dom, V šľapajach Hippokrata.

Stoere, Johan Gahr

- Nórsko
politik.
2008: minister obrany.

stochastika

- náuka o náhode, náhodných javoch a veličinách.

stochastický

- náhodný, týkajúci sa náhodných javov, náhodný, pravdepodobný.

stochazmus

- počet pravdepodobnosti.

Stoiber, Edmund

- Nemecko; politik. 2003, 2004: šéf CSU.

stoicizmus

- názor zdôrazňujúci sebaovládanie, vyrovnanosť, vnútornú vyrovnanosť, duševný kľud.

stoický

- kľudný, vyrovnaný.
- ľahostajný.

stoicheion

- krok, článok radu.
- základný prvok, princíp.

stoik

- vyrovnaný, kľudný človek.
- stúpenec stoicizmu.

Stojan, Antonín Cyril

- ČR; 1921 - 1923: olomoucký arcibiskup.

Stojanov, Petar

- Bulharsko; 2001: prezident.

Stojič, Bruno

- Herceg-Bosna; politik. ? - ?: minister obrany; 5. 4. 2004 sa vzdal haagskemu súdu. Bol obvinený z etnických čistiek proti bosenským moslimom, ktorí boli internovaní, mučení a vraždení v zajateckých táboroch.

stok

- miesto, kde sa z viacerých strán steká voda.
- časť vinárskeho lisu, silná doska, po ktorej steká hroznová šťava (mušt) z lisu.
- prechodne používaná jednotka pre kinematickú viskozitu, značka St (podľa írskeho fyzika G. G. Stokesa).

stoka

- zakrytý alebo otvorený kanál, ktorým sa odvádza dažďová, odpadová voda, kal a iné nečistoty alebo odplavujú určité predmety.

Stoker, Bram

- Veľká Británia; spisovateľ. Dielo: 1897: Dracula.

Stokes, sir George Gabriel

- Anglicko; 13. 8. 1819 (Skreen) - 1. 2. 1903 (Cambridge); matematik a fyzik. Zaoberal sa hydrodynamikou (Stokesov vzorec), formuloval Stokesovu vetu pre plošné integrály.

stoklas bezbranný
Bromus inermis

- poľná tráva rastúca na suchých priestranstvách, lúkach a medzi obilím, ktorej určitý druh sa používa ako krmovina.

stoklas obilný
Bromus secalinus

- poľná tráva rastúca na suchých priestranstvách, lúkach a medzi obilím, ktorej určitý druh sa používa ako krmovina.

stoklas rovný
Bromus erectus

- poľná tráva rastúca na suchých priestranstvách, lúkach a medzi obilím, ktorej určitý druh sa používa ako krmovina.

Stoklasa, Patrik

- ČR; † 23. 10. 2004; spevák. Účastník 1. ročníka súťaže Česko hledá Superstar. Zomrel pri automobilovej nehode.

stokráska Micheliho
Bellidiastrum michelii

- malá lúčna kvetina.

Stolac

- Bosna a Hercegovina; mesto

stolbur

- vírusová choroba zemiakov, rajčín, tabaku prenášaná cikádami, spôsobujúca zakrpatievanie kvetných ústrojov a semien.

stolček, toaletný

- toaleta; stolček so zrkadlom a skrinkou.

stolica

- lavica na sedenie pre jednu alebo viac osôb (niekedy umelecky vypracovaná).
- väčšia stolička.
- lavica v kostole vyhradená privilegovaným osobám.
- technické zariadenie používané pri výrobe al. opracovávaní rozličného materiálu.
- druh podpory krovu, strechy.
- miesto, kde úradná osoba vykonáva svoj úrad, miesto vyhradené pre osoby majúce určitú funkciu, určitú hodnosť, stolec.
- úradná inštancia s určitouprávomocou, úrad.
- sbor učiteľov vyučujúcich určitý vedný odbor, katedra.
- administratívnoprávna územná jednotka v bývalom Uhorsku, na čele ktorej stál župan, komitát.
- úrad spravujúci stolicu, stoličný úrad.
- vylučovanie nestráviteľných látok z ľudského tela.
- nestráviteľné látky vylučované z ľudského tela, výkaly.

stolica, dierovacia

- stroj na dierovanie ingotov pri výrobe bezošvých trubiek.

stolica, kráľovská

- administratívnoprávna územná jednotka v býv. Uhorsku, na čele ktorej stál župan, komitát, spadajúca do právomoci kráľa.

stolica, odvolacia

- súd, ktorý prijíma, posudzuje súdne odvolanie a rozhoduje o ňom.

stolica, sirotská

- inštancia pri bývalom okresnom úrade, ktorá mala v evidencii siroty alebo polosiroty a starala sa o ne.

stolica, stoličná súdna

- súd v bývalom Uhorsku.

stolica, stredná

- v tesárstve časť lešenia.

Stolica, svätá
pápežská Stolica
apoštolská Stolica
rímska Stolica
stolica sv. Petra

- najvyšší úrad v katolíckej cirkvi.

stolica, školská

- niekoľko zvolených občanov, ktorí sa spolu s cirkevným úradom starali o miestnu cirkevnú školu.

stolica, tormentačná

- zariadenie, na ktorom je upevnené vozidlo (napr. motocykel) pri tormentácii.

stolica, univerzitná

- hodnosť univerzitného profesora.

stolica, valcovacia

- zariadenie na valcovanie plechu.

stolička

- súčasť bytového zariadenia, kus nábytku rozličným spôsobom upravený na sedenie pre jedného človeka.
- široké zuby u človeka a zvierat v zadných častiach čeľustí.
- druh faulu na protihráča, úmyselné podrazenie protihráča pri hre (napr. pri futbale).

Stolička, Ferdinand

- ČR; † 19. 7. 1874; geológ, paleontológ, ornitológ, herpetológ, ichtyológ, cestovateľ. 1850 - 1857: štúdium na gymnáziu v Kroměříži; 1857 - 1861: štúdium geológie na Prírodovedeckej fakulta vo Viedni u prof. Suessa; 1864, 1864: expedície do Himalájí; 1869: expedícia do Barmy, na Malajský polostrov, Nikobary a Andamany; 1871 - 2: expedícia na Kačchský polostrov; 1872: expedícia do Dárdžilingu; 1873: druhá expedícia do Nikobary a Andamany

stoličník

- úradník od stolice, stoličný úradník.

Stolipin, Pjotr Arkaďjevič

- Rusko; 1862 - 1911 (zavraždený); politik. 1905: predseda vlády. Zahájil reformy, najmä pozemkovú, ale nie natoľko energicky, aby to uspokojilo radikálov. Zavraždený atentátnikom.

strolnotenista
stolnotenistka

- stolnotenisový hráč, hráč stolného tenisu, stolný tenista.

stolon

- plazivá, šupinatá alebo listnatá stonka rastlín, nesúca prípadne aj nové jedince rastliny, poplaz.
- v zoológii u niektorých polypov stonkovitý výhonok, na ktorom vyrastajú nové jedince.

Stoltenberg, Jens

- Nórsko, politik. 2006: premiér.

stoma

- ústa, ústna dutina.

stomachikum

- žalúdočný liek podporujúci chuť k jedlu.

stomachoskopia

- optické vyšetrovanie žalúdočnej sliznice, gastroskopia.

stomatitis

- stomatitída.

stomatitída
stomatitis

- zápal sliznice ústnej dutiny sprevádzajúci rozličné infekčné ochorenia.

stomato-

- prvá časť zložených slov majúca význam ústa, ústný.

stomatochirurgia

- odvetvie stomatológie zaoberajúce sa chirurgickým liečením chorôb ústnej dutiny.

stomatológ
stomatologička

- odborník v stomatológii.

stomatológia

- medicínsky odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnózou a liečením zubných chorôb.
- stomatologické oddelenie.

stomatoskop

- prístroj na skúmanie, vyšetrenie ústnej dutiny.

stomatoskopia

- skúmanie, vyšetrovanie ústnej dutiny.

stomatóza

- nešpecifikované ochorenie úst.

stomp

- (pôvodne) rýchly černošský tanec.
- (v tradičnom džeze) označenie skladby v rýchlejšom tempe.

Stone, Joss

- Veľká Británia; speváčka. CD: Mind, Body&Soul.

Stone, Oliver

- USA; filmový režisér. 1999 a 2005: problémy s políciou, keď bol za volantom pristihnutý pod vplyvom drog. Réžia: 1991: JFK; 1986: Čata; Narodený 4. júla; Nixon; Takí normálni zabijaci; 2004: Alexander Veľký.

Stone, Sharon

- USA; * 10. 3. 1958 (Meadville); herečka. Otec Joseph. 1. manžel MacGyver Michael Greenburg (producent; sobáš v roku 1984, rozvod roku 1986). Manžel Phil Bronstein (novinár; sobáš v roku 1980, rozvod v roku 2004). Syn Roan Joseph (* 22. 5. 2005; adoptovaný), Laird Vone Stone (* 7. 5. 2005; adoptovaný). Vyštudovala kreatívne písanie a filozofiu na Pennsylvánskej štátnej univerzite (State University of Pennsylvania) a je považovaná za jednu z najinteligentnejších žien Hollywoodu, má IQ 154. Filmografia: 1980: Spomienky na hviezdny prach; 1981: Deadly Besing (horor); 1990: Total Recall; 1992: Základný inštinkt (Basic instinkt); 1993: Ten kto sa pozerá; 1994: Križovatka; 1994: Špecialista; 1995: Rýchlejší ako smrť; 1996: Posledný tanec; 1999: Múza; 1999: Milionár; 1999: Gloria; 2000: Keby steny mohli hovoriť; 2003: Vidiecke sídlo; 2005: Zlomené kvety; 2006: Základný inštinkt 2.

stone-washed [stounvošd]

- prané medzi kameňmi. Silne oprané (napr. pliesňový vzhľad džín).

Stonehege

- Veľká Británia; sústava kamenných monolitov v grófstve Wiltshire 13 kilometrov severne od Salisbury; prehistorické observatórium postavené okolo roku 2000 pred Kristom.skladá sa z troch podkovovitých kruhov. Vonkajší má 56 kameňov, stredný 30 a vnútorný 29 kameňov. Najväčší kameň smeruje k severovýchodu. V predĺžení spojnice prostredného kameňa a 6 metrov vysokého menhiru je možné vidieť východ Slnka v deň letného slnovratu. Dlhé strany pravouhlého kvádra sú kolmé a preukázateľne majú význam pre určovanie krajného postavenia Slnka. Ukazujú, kde sa objavuje najjužnejšie pri východe a kde sa ukazuje najsevernejšie pri svojom západe, a to behom cyklu okolo 18,61 roka. 56 hlbokých jám zodpovedá približne trojnásobku tohto cyklu (18 2/3 x 3 = 56). V roku 2004 pri laserovom snímaní povrchu menhirov Stonehege (pre účely vytvorenia presných replík) boli objavené voľným okom neviditeľné kresby (pre ich opotrebovanie časom).

Stonehege, laoský

- Laos; planina Phuana Čaroensuka (Planina džbánov; Thong Hai Hin). Na planine sa nachádzajú stovky (okolo 2.000) veľkých kamenných džbánov od jednej do šiestich ton ťažkých, rôznych tvarov a veľkostí. Archeologicky nie je objasnený pôvod a účel týchto nádob.

Stonehouse, John

- Veľká británia; politik. 1964: námestník ministra letectva. 1968 - 1970: minister pôšt.

stonožkakotva

- článkovec. Z každého článku vyrastá 1 pár nôh (na rozdiel od mnohonožiek). Môžu mať od 28 do 354 nôh.

stonožka ucholaková

- druh živočícha z kmeňa článkonohých.

stop

- citoslovce vyjadruje výzvu na zastavenie, prerušenie, stáť!, zastaviť!.
- v texte telegramu označuje koniec vety, nahrádza bodku.
- stopovanie, autostop.

stop cena

- úradne stanovená najvyššia cena, ktorú nemožno prekročiť.

stop-motion

- poistka, vypínací stroj.

stopa

- stará dĺžková miera, značka '. 1' = 12 palcov = 0,316081 m.
- odtlačok spodnej časti nohy (chodidla) alebo obuvi na zemi, v snehu ap., stupaj, šľapaj.
- v poľovníctve odtlačok spodnej časti (chodidla) zvieracej nohy, podľa ktorej sa odhaduje druh a veľkosť zveri.
- akýkoľvek znak, známka po niekom alebo po niečom.
- znak, pečať, znamenie.
- to, čo ostalo z niečoho na nejakom mieste, zvyšok, pozostatok po niečom.
- v rytmike rytmický prvok verša, skupina slabík spojených v celok jedným rytmickým prízvukom.

stopa, anglická

- dĺžková miera - 30,48 cm.

stopa, kohútia

- textilná vzorka.

stopa, listová

- v botanike základová časť listovej stopky, ktorou sa list pripojuje k osi.

stopa priamky

- v geometrii priesečník priamky s rovinou.

stopa roviny

- v geometrii priesečník dvoch rovín, ktoré sa pretínajú v spoločnej priamke, priesečnica.

stopa, ruská

- dĺžková miera, 1/7 sažňa (30,5 cm).

stopár
stopárka

- kto cestuje (auto)stopom.
- človek, ktorý hľadá, sleduje alebo stopuje dakoho alebo dačo podľa stopy, pomocou stôp, stopovateľ.
- pátrač.
- vo vojenskom letectve pilot lietadla, ktorý vyznačuje cieľ na bombardovanie.
- v poľovníctve pes vycvičený v hľadaní niekoho alebo niečoho podľa určitých stôp, stopovací pes.

stopáž

- čistý čas trvania programu, nahrávky, záberu a pod. (v rozhlase, televízii, filme a pod.).

stopball
stopbal

- lopta s opačnou rotáciou zahratá na súperovu polovicu tesne za sieť - po odraze sa vracia prudko dole a vzad.

stopér

- v niektorých kolektívnych hrách označenie stredného obrancu alebo hráča zastavujúceho súperových útočníkov.

Stoph, W.

- NDR; politik. 1965: predseda vlády.

stopink
stoping
stopping

- zastavenie lopty.

stopka

- stoplampa, v motoristickom slangu brzdové svetlo na zadnej strane vozidla.
- dopravná značka prikazujúca zastaviť na križovatke s hlavnou cestou.
- výhonok na vetvičke stromu alebo na rastline, ktorý nesie kvet, list alebo plod.
- pevný stopkatý, podlhovastý útvar nesúci, spájajúci alebo upevňujúci niečo.

stopka, kužeľová

- v strojárstve upevňovací koniec rezacích a obrábacích strojov (fréz, nebožiecov, vrtákov).

stopka mozgu

- spodná časť stredného mozgu.

stopka nádoru

- časť nádoru, ktorou je spojený s ostatným telom.

stopka peria

- časť brka, kostrnka.

stopka, valcová

- v strojárstve upevňovací koniec rezacích a obrábacích strojov (fréz, nebožiecov, vrtákov).

stopkovýtrusné
Basidiomycetes

- trieda vyšších húb.

stopky

- sekundové hodinky na meranie časových úsekov (napr. pri športových pretekoch, pri úkolovej práci, pokusoch a i.), ktoré možno v momente spustiť a zastaviť.

stopník

- priesečník priamky s rovinou v stope roviny.

stopovať

- zastavovať a žiadať o zvezenie (autostopom).
- zastavovať v pohybe, tlmiť (loptu).

stopovosť verša

- vlastnosť verša organizovaného na stopovom systéme.

Stoppard, Tom

- Veľká Británia; dramatik. Dielo: Arkádia.

stoptrik

- filmový trik založený na zastavení chodu kamery a po určitom zásahu v opätovnom pokračovaní snímky.

storax
styrax
styraxová živica

- tekutý vonný balzam vyrobený z koreňa dreviny rastúcej v Malej Ázii, používaný ako liečivý prostriedok.

store

- obchod, predajňa.

Store, Jonas Gahr

- Nórsko;politik, diplomat. 2006: minister zahraničných vecí.

Storey, David

- Anglicko; 13. 7. 1933 (Wakefield); spisovateľ. Dielo: Ten športový život (1960; This Sporting Life); dr. Domov (1970; Home); Farma.

storno

- zrušenie chybnej položky v účtovníctve.
- zrušenie zmluvy, objednávky.

stornovať

- (čo) (u)robiť storno, (z)rušiť.

Storting

- (dvojkomorový) nórsky parlament.

story

- historka, rozprávanie, príbeh, román.
- (v anglickom a americkom prostredí) základná fabula príbehu.

stotinka

- čiastková jednotka bulharskej meny, stotina leva.
- 1/100.

stotník

- vyšší stupeň vojenskej hodnosti vo vojsku rímskych cisárov.
- vojenská hodnosť v armáde za tzv. slovenského štátu.

Stouffer, Nancy

- USA; spisovateľka. Dielo: Legenda o Rahovi a mudloch; 1987: Larry a Lilly Potterovi.

stovarovanie

- predaj priemyselného tovaru kolchozom a kolchozníkom pri výkupe a nákupe poľnohospodárskych výrobkov, výmena výrobkov.

stóma

- v anatómii ústna dutina, ústa.
- v botanike malý otvor na epiderme rastlín.
- v zoológii časť tráviacej rúry medzi ústnym otvorom a pažerákom u hlíst.

stóra

- sťahovacia záclona cez celé okno.

Stöffler, Johann

- * 1452, † 1531; astrológ; predpovedal na rok 1524 veľké zátopy (začiatok 20. februára).

stôl, písací americký

- písací stôl, ktorý sa dá zavrieť drevenou žalúziou.

strabizmus
haterotropia

- stav, keď oči nehľadia rovnobežne a jedno z nich sa odchyľuje od pravidelného smeru, škuľavosť.

strabometria

- meranie uhla škúlenia (strabizmu).

Strabon z Amaseie

- Grécko; 64 pred Kristom - 19 nášho letopočtu; historik a zemepisec.

strabotomizmus

- operatívny zákrok, ktorým sa odstraňuje škuľavosť oka.

strabotómia

- operačný zákrok na odstránenie škuľavosti (strabizmu).

stračinôžka

- rastlina ostrôžka poľná.

strada

- cesta, ulica (v talianskom prostredí).

straddle

- valivý štýl v skoku do výšky.

Stradivari, Antonio

- Taliansko; 1644 - 1737; husliar. Autor svetoznámych huslí, viol a violonciell. Husle: 1724: Sarasate. Svojmu remeslu sa učil u ďalšieho svetoznámeho husliara Niccola Amatiho.

stradivárky

- vzácne husle zo 17. – 18. storočia vyrábané v husliarskych dielňach cremonskej rodiny Stradivariovcov.

strach

- tiesnivý pocit človeka (i zvieraťa) vyvolaný hroziacim nebezpečenstvom al. inou nepríjemnou, zodpovednosť vyžadujúcou situáciou, tieseň, obava, bázeň, hrôza.
- starosť o dakoho alebo dačo spojená s určitým nepokojom, obavou, úzkosťou.

strachopud
strakopud

- pestro zafarbený vták z radu ďatľov.
- ďateľ veľký.

strainer

- barové sitko, cedník.

Straka, Jiří

- ČR; tzv. spartakiádny vrah. V priebehu spartakiády v roku 1985 znásilnil 6 žien, z toho 4 zavraždil a ďalšie dve sa zabiť pokúsil. 9 rokov si odpykal vo väzení, potom bol ústavne liečený. Počas sexuologickej liečby podstúpil kastráciu.

Straka, Martin

- ČR; * 3. 9. 1972 (Plzeň); hokejista. Dcéra Agáta. 1998: 1. miesto na ZOH. 2005. 1. miesto na MS.

strakoš kolesár
Lanius minor

- vrabcovitý vták, čiastočne dravo žijúci, u nás hojne rozmnožený.

strakoš obyčajný
Lanius cristatus

- vrabcovitý vták, čiastočne dravo žijúci, u nás hojne rozmnožený.

stramín

- riedka prelamovaná bavlnená tkanina obyčajne používaná na vyšívanie.

strana, agrárnakotva

- ČSR; politická strana presadzujúca záujmy poľnohospodárskych podnikateľov. V roku 1889 ju založil A. Šťastný. V roku 1905 sa zjednotila v českých zemiach a v roku 1922 sa zlúčila so slovenskou Roľníckou stranou a premenovala sa na Republikánsku stranu poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. V rokoch 1920 - 38 mala v ČSR vedúce postavenie. V roku 1938 sa stala vedúcou zložkou tzv. Strany národnej jednoty. Po roku 1945 nebola obnovená.

strana, Československá komunistická na Rusi

- národnostná sekcia boľševickej strany a člen federácie zahraničných komunistických skupín pri ÚV boľševickej strany v rokoch 1918 - 1921.

strana, Československá ľudová

- politická strana založená v roku 1918. 1938: vstupuje do strany Národnej jednoty. 1945: obnovená ako strana NF.

strana, Československá socialistická

- založená v roku 1897 pod názvom Česká strana národno sociálna. Názov prijala až v roku 1918. 1938: vstupuje do strany Národnej jednoty. 1945: obnovená ako strana NF.

strana, Československá sociálnej demokracie

- 7. 4. 1878: ustanovujúci zjazd strany v Břevnove u Prahy (břevnovský dekrét).

strana, Československá sociálno demokratická robotnícka

- založená v roku 1878 ako strana Československej sociálnej demokracie

strana, Demokratická

- SR; politická strana. Založená v roku 1944. Súčasť NF. Po očiste po roku 1948 reorganizovaná do Strany slovenskej obrody.

strana, Demokratická

- USA; politická strana. Založená v roku 1828. Do občianskej vojny v rokoch 1861 - 65 najmä strana otrokárov.

strana, komunistická Albánska

- založená v roku 1941.

strana, komunistická Bulharska

- 1919: vzniká z bulharskej sociálnej demokracie (1891) a jej ľavého krídla (1903). 1923: viedla protifašistické povstanie, po porážke prechod do ilegality. 1942: iniciátor Vlasteneckej fronty. 1944: dostáva sa s Vlasteneckou frontou ku moci. 1948: zlúčená s bulharskou sociálnou demokraciou.

strana, komunistická Československa

- založená na ustanovujúcom zjazde KSČ 14. - 16. 5. 1921, ktorému predchádzal XIII. zjazd československej sociálno - demokratickej strany 25. - 28. 9. 1920.

strana, komunistická Číny

- založená v roku 1921 na zjazde v Šanghaji. Od roku 1949 jediná vládnuca strana.

strana, komunistická Fínska

- založená v roku 1918. 1918 - 1944 v ilegalite.

strana, komunistická Indie

- založená v roku 1933. 1934 - 1942 v ilegalite. 1957: druhá najsilnejšia strana v krajine (10% hlasov vo voľbách). 1957 - 1959: vládna strana v štáte Kérala.

strana, komunistická Indočíny

- založená v roku 1930 (spoluzakladateľ bol aj Ho Či Min).

strana, komunistická Nemecka

- vznikla v rokoch 1918 - 1919 zo Spartakovho zväzu.

strana, komunistická Rakúska

- založená v roku 1918. 1933: Dollfusovou vládou zakázaná. 1945 - 1947: zastúpenie vo vláde

strana, komunistická Ruska (boľševikov)

- KSR(b), v rokoch 1918 - 1925 KS Sovietskeho zväzu. Od roku 1925 VKS(b).

strana, komunistická Slovenska

- územná organizácia KSČ na Slovensku. Do roku 1939 existovalo krajinské vedenie KSČ. Počas 2. svetovej vojny bola KSS postupne vedené piatimi ilegálnymi ÚV KSS.

strana, komunistická Španielska

- vznikla v roku 1920 odštiepením Zväzu socialistickej mládeže od Španielskej robotníckej socialistickej strany. 1921: zlúčenie s Robotníckou komunistickou stranou. 1939: prechod do ilegality.

strana, komunistická USA

- založená v roku 1919. 1944: rozpustená. 1945: na mimoriadnom XIII. zjazde obnovená.

strana, komunistická Veľkej Británie

- založená v roku 1920.

strana, komunistická Zväzu sovietskych socialistických republík

- KSSZ; Vznikla zo SDRSR (sociálno - demokratická robotnícka strana Ruska; založenej v roku 1903). 1918: Komunistická strana Ruska (boľševikov). 1922: zavedená funkcia generálneho tajomníka (1922: menovaný J. V. Stalin). 1952: KSSZ.

strana, Konzervatívna

- Veľká Británia; buržoázna politická strana založená po roku 1867. Združovala buržoázne liberálne a aristokratické vrstvy.

strana, Kresťanskodemokratická

- Taliansko; DC; klerikálna politická strana založená v rokoch 1943 - 1944.

strana, labouristická

- Veľká Británia; Labour party; pôvodne ľavicovo orientovaná politická strana. Počas predsedníctva Tony Blaira upustila od niektorých socialistických ideálov a vyprofilovala sa ako strana politického stredu. Založená v roku 1900.

strana, polnočná

- zastaralý názov pre svetovú stranu sever.

strana, Realistická

- Česká strana pokroková; založená v roku 1900 ako Česká strana ľudová. Po zlúčení v roku 1905 premenovaná na Českú stranu pokrokovú. Po roku 1918 zanikla.

strana, štátoprávna

- Československá národná demokracia.

Strand, Kaj

- astronóm. V roku 1943 objavil prvú exoplanétu u hviezdy 61 Cygni.

strangulácia

- zaškrtenie, priškrtenie priesvitu dutého orgánu.

strangulácia čreva

- zauzlenie, zrastenie čreva.

strangulácia hrdla

- obesenie alebo zaškrtenie.

strangúria

- pálivá bolesť pri močení.

strapačka žltá
Clavaria flava

- kríčkovite rozvetvená jedlá huba s citrónovožltou plodnicou.

strapačky

- halušky zo zemiakového cesta.

strass
štras

- olovnaté sklo na napodobneniny drahokamov (podľa viedenského zlatníka J. Strassera).
- napodobneniny drahokamov z takého skla.

stratameter

- prístroj na meranie smeru a úklonu vrstiev pri hlbinnom vŕtaní.

strategický

- pre vojnové účely.

stratelit

- vzducholoď pohybujúca sa v stratosfére, vzducholoď pre let vo vysokých výškach.

stratég

- odborník v stratégii.
- vojenský veliteľ alebo vysoký úradník v antickom Grécku.

stratégia

- dlhodobý zámer činnosti k dosiahnutiu určitého cieľa.
- vo vojenstve základný spôsob vedenia vojny, najvýznamnejšia súčasť vojenského umenia.
- vojenské operácie vedúce k dosiahnutiu základných cieľov.
- v politike vedenie politickej činnosti na dosiahnutie politických cieľov.
- v psychológii všeobecný spôsob, postup, ktorým určitá osoba rieši problémy.
- v matematike a kybernetike (v teórii hier) súhrn zásahov do riadeného procesu alebo konfliktnej situácie.

Stratford

- Veľká Británia; juhoanglické mesto na rieke Avon. Rodisko Shakespeara.

stratifikácia

- rozvrstvenie, vrstevnatosť.
- v štatistike rozdelenie základného súboru na časti, z ktorých sa robí náhodný výber.
- v ekológii rozčlenenie zložiek biocenózy na jednotlivé vrstvy podľa absolútnej výšky, vrstevnatosť, poschodovitosť.
- vo vodohospodárstve rozvrstvenie vody vo vodnej nádrži, najmä v jazerách, podľa teploty.
- v geológii základný znak usadených hornín, vrstevnatosť.
- v poľnohospodárstve a záhradkárstve
  vrstvovité ukladanie semien v piesku a pod. s cieľom zachovať vlhkosť až do začiatku klíčenia,
  zimná príprava viničových štepov na sadenie.
- v meteorológii
  vrstvovitá stavba atmosféry,
  vrstvovitá stavba stojatej vody podľa pribúdania.

stratifikovať

- (u)robiť stratifikáciu.

stratigrafia

- popis vrstiev.
- náuka o postupnosti horninových vrstiev.
- v archeológii základná metóda terénneho výskumu odvodená z geológie.
- v medicíne röntgenová vyšetrovacia metóda zhotovovania vrstvových hĺbkových snímok určitého orgánu, tomografia.

stratigram

- vrstvová hĺbková snímka určitého orgánu, tomogram.

strato-

- prvá časť zložených slov majúca význam vrstva.
- v zloženinách prvá časť s významom stratosféra, stratosférický.

stratocumulus
stratokumulus

- je šedavý závojnatý oblak vo výškach okolo 3.000 metrov nad morom. Rozptyľuje denné svetlo a prináša trvalé zrážky. Tvorí sa v stúpajúcom prúde teplého vzduchu hnaného studenou frontou.

stratokumulus
stratocumulus

- je šedavý závojnatý oblak vo výškach okolo 3.000 metrov nad morom. Rozptyľuje denné svetlo a prináša trvalé zrážky. Tvorí sa v stúpajúcom prúde teplého vzduchu hnaného studenou frontou.

stratopauza

- prechodná vrstva atmosféry medzi stratosférou a mezosférou (vo výške 45 – 50 km).

stratosféra

- vrstva zemskej atmosféry medzi troposférou a mezosférou, výška 12 - 50 kilometrov. Obsahuje: ozónosféru.

stratostat

- balón so vzduchotesnou gondolou na výstup do výšky nad 10 km, stratosférický balón.

stratovízia

- vysielanie TV vysielačom umiestneným vysoko nad územím, ktoré má byť signálom pokryté, napríklad z družice.

stratovulkánkotva

- typ sopky, v ktorej láva preteká cez kráter alebo otvorom v zemskej kôre pomaly a bez výbuchov. Koniec lávového potoka vytvára zreteľne viditeľný šev. Vytvára kónický kužel. Stratovulkány tvoria asi 60% sopiek. Dvíhajú sa do niekoľkokilometrových výšok. Ich erupcie spôsobujú prírodné katastrofy.

stratum

- najnižšia stratigrafická jednotka, vrstva.

stratus

- oblačnosť, ktorá tvorí rovnomernú vrstvu podobnú hmle vo výške okolo 1.000 metrov nad morom. Často halí vrcholky hôr. Keď sa zrazí, vzniká hmla, mrholenie alebo slabý dážď.

Straub, Jean-Marie

- Nemecko
* 8. 1. 1933 (Metz)
režisér francúzskeho pôvodu.

Filmografia:
Nezmieriteľní alebo tam, kde panuje násilie . . .

Strauss, Johann

- operný skladateľ.

Tvorba:
Netopier.

Strauss, Johann ml.

- operný skladateľ.

Dielo:
Cigánsky barón.

Strauss, Franz Josef

- NSR
politik.
1945: zakladateľ CSU.
1962: minister obrany.

Strauss, Leo

- USA
* 20. 9. 1899 (Kirchhain, Nemecko)
† 1973
filozof.
1935: vyučuje na Sidney Sussex College na Cambridgi.
1938 - 1948: vyučuje na Novej škole spoločenského výskumu v New Yorku.
1948 - 1973: vyučuje na univerzite v Chicagu.

Dielo:
Politická filozofia Thomasa Hobbesa
1952: Perzekúcia a umenie písať
1953: Prirodzené právo a dejiny
1958: Úvahy o Machiavellim
1959: Čo je to politická filozofia? a iné eseje
1964: Obec a človek
1968: Staroveký a novoveký liberalizmus
1972: Xenofontov Sokrates
Štúdie o platónskej politickej filozofii (vyšlo posmrtne v roku 1983).

Strauss, Lévi

- USA
* 26. 2. 1829 (Buttenheim, Nemecko)
† 26. 9. 1902 (San Francisco)
krajčír; emigrant z Nemecka.
1849: po tom, čo mu došli všetky látky, z ktorých šil nohavice pre zlatokopov, ušil nohavice z janovskej celtoviny. Anglicky sa Janovu hovorí Genes (džíns), vznikli džínsy.
20. 5. 1873: nechal si "pracovné nohavice s vreckami, ktoré boli spevnené kovovými nitmi" patentovať.

Strauss, Richard

- Nemecko
* 11. 6. 1864 (Mníchov)
† 8. 9. 1949 (Garmisch-Partenkirchen)
hudobný skladateľ.
Otec Franz. Manželka Paulinne Mari de Ahna (sobáš 10. 9. 1894).

Dielo:

Symfonické básne:
Macbeth (1888/1890)
Don Juan (1889)
Tod und Verklärung (1891)
Till Eulenspiegels lustige Streiche (1895)
Also sprach Zarathustra (Tak pravil Zaratustra) (1896)
Don Quixote (Don Kihot) (1898)
Ein Heldenleben (Život hrdinov) (1898)
Symphonie domestica (1904)
Eine Alpensinfonie (Alpská symfónia) (1915).

symfonické skladby:
Symfónia v d-mole (1880)
Symfónia v f-mole op. 12 (1883)
Burleska pre klavír a orchester v d-mole (1890)
2 klavírne koncerty »Japanische Festmusik«
2 koncerty za rok pre orchester
Koncert pre malý orchester v D-dure (1945)
Dvorné concertino pre klarinet, fagot a orchester.

Opery:
Guntram (1894)
Feuersnot (1901)
Salome (1905)
Elektra (1909)
Der Rosenkavalier (1911)
Ariadne auf Naxos (1912/1916)
Die Frau ohne Schatten (1919)
Intermezzo (1924)
Die ägyptische Helena (1933)
Arabella (1933)
Die schweigsame Frau (1935)
Friedenstag (1938)
Daphne (1938)
Die Liebe der Danae (1940, revízia 1952)
Capriccio (1942).

strava

- jedlo s istým zložením a úpravou, pokrm.
- pravidelne podávané a prijímané jedlo, stravovanie.
- celodenný pokrm, stravovanie:.

strava, duševná

- vzdelávanie sa najrozličnejšieho druhu.

strava, rituálna

- spojená s určitými obradmi, vyžadovaná náboženskými predpismi.

strava, vegetabilná

- rastlinná strava.

Stravinskij, Igor

- Rusko
* 17. 6. 1882
† 1971
skladateľ.

Dielo: Vták ohnivák
Jarné rituály
Cirkusová polka
Slonovinový koncert
Apollon Musageète (balet).

stravný

- na stravovanie (napr. lístok v závodnej jedálni).

Straw, Jack

- Veľká Británia
politik.
2001 - 2006: minister zahraničných vecí.
5. 5. 2006: odvolaný.
Predseda dolnej snemovne.

strazza

- účtovný denník na dočasné (prvé) zápisy.
- príručná kniha burzových dohodcov.
- odpad pri zosúkavaní, súkaní a tkaní prírodného hodvábu.

stráčik

- druh ďatľa.

stránka, webová

- informačný zdroj s adresou umiestnený na webe.

Stránský, Adolf

- ČSR
* 8. 4. 1855 (Habry)
† 18. 12. 1931 (Brno)
právnik, politik, novinár.
1889 - 1893: redaktor Moravských listů.
1893: začal s vydávaním Lidových novin.
1895 - 1918: člen Československé národní demokracie.
1908: založil Lidově-pokrokovou stranu moravskou.
1918: člen Národného výboru.
1918 - 1920: poslanec Revolučného národného zhromáždenia.
1918 - 1919: minister obchodu.
1920 - 1925: senátor Národného zhromáždenia.
1925: podieľa sa na založení Národní strany práce. Po jej volebnom neúspechu odchádza z politického života.

Stránský, Jiří

- ČR
* 12. 8. 1931
spisovateľ, scenárista, dramatik, prekladateľ.
1992 - 2006: predseda PEN klubu.

Dielo:
Zdivočelá země (scenár).

Stráský, Jan

- ČR
politik, ekonóm.
1992: premiér.
1995 - 1997: minister zdravotníctva (ODS).

stráž, hradná

- vojenská jednotka, ktorá je určená ku stráženiu sídla prezidenta.

strážamešter

- najvyšší stupeň hodnosti vojenského, žandárskeho a politického poddôstojníka v Rakúsko-Uhorsku. strážmajster.

strážmajster

- poddôstojnícka hodnosť členov VB.
- jazdecký poddôstojník v rakúsko-uhorskej armáde.

strážmajstrová

- žena strážmajstra.

streamer

- magnetickopáskové záznamové zálohovacie zariadenie.

strebanica

- nemierne pitie alkoholu, pijatika.

streč

- stretch; napnúť, natiahnuť.

strečink
strečing
stretching

- pozvoľné dlhotrvajúce preťahovanie sa.

strečok hovädzí
Hypoderma bovis

- chlpatá bodavá mucha strednej veľkosti, živiaca sa krvou zvierat a znášajúca vajíčka do ich kože.

strečok konský
Gastrophilus equi

- chlpatá bodavá mucha strednej veľkosti, živiaca sa krvou zvierat a znášajúca vajíčka do ich kože.

strečový

- pružný, elastický.

stred, hmotný

- hmotný stred sústavy hmotných bodov (telesa), pôsobisko (bod) výslednice síl gravitačného poľa na jednotlivé body sústavy. V tiažovom poli nazývame hmotný stred ťažisko. Pohyb telesa (sústavy hmotných bodov) je možné nahradiť pohybom hmotného stredu, v ktorom pôsobí výslednica všetkých vonkajších síl.

streda

- tretí deň v týždni, deň nasledujúci po utorku.

streda, Popolcová
Popolná streda
Popolečná streda

- začiatok cirkevného sviatku, šesťtýždňového pôstu pred Veľkou nocou. Končí sa na Veľkonočnú (kvetnú) nedeľu. Pozri fašiangy a Veľká noc.

streda, škaredá

- posledná streda pred Veľkou nocou. Judáš sa škaredil na Krista. Celý deň sa nemá nikto mračiť, aby mu mračenie nezostalo po celý rok.

stredniak

- jeden zo stredného páru hryzákov u zvierat.

strednica klenby

- spojnica, ktorá spája stredy medzier klenby.

strednica, traťová

- myslená čiara v strede koľají.

stredník

- stredný prst na ruke, prostredník.
- interpunkčné znamienko, bodkočiarka.

Stredoeurópan
Stredoeurópanka

- obyvateľ strednej Európy.

stredomorie

- v geografii časti mora oddelené pevninou alebo ostrovmi od voľného oceánu.

Stredomorie

- v geografii oblasť stredozemného mora.

Stredoslovák
Stredoslovenka

- Slovák zo stredného Slovenska.

stredovek

- historické obdobie; začalo sa príchodom Hunov do Európy (375) a skončil sa objavom Ameriky (1492).

stredozemie

- územie ležiace uprostred vnútri krajiny, vnútrozemie.

Stredozemie

- územie ležiace okolo Stredozemného mora.

Streep, MerylMeryl Streep

- USA; * 22. 6. 1949; herečka, vlastným menom Mary Louise Streep. Manžel J. Gummer (sochár). Filmografia: TV miniséria Angels in America; Kramer versus Kramerová (Oscar 1979); Lovec jeleňov; Sophiina voľba (Oscar 1982); Smrť jej sluší (čierna komédia); Zlodej orchideí; Holocaust; Adaptácia; Milenka francúzskeho poručíka; Výkrik v tme; 1985: Spomienky na Afriku; Hodiny; Diabol nosí Pradu; Silkwood; Ako nepoddajný plevel; Dom duchov; Divoká rieka; Madisonské mosty.

street-ball
streetball
stritbal

- pouličná obdoba basketbalu - hra dvoch hráčov proti dvom na jeden kôš.

streetart

- "umenie na ulici", grafitti, šablóny, nálepky, plagáty, maľba valčekom či štetcom na verejných miestach s vysokou frekvenciou pohybu obyvateľstva. Vznikol ako odnož grafitti.

streetarter

- "lepič nálepok", umiestňuje rôzne nálepky (panáčky a iné motívy) najmä na frekventované miesta. Nadväzuje na tradíciu grafitti.

streetcar

- uličný automobil - americký názov pre električku.

streetparty

- (protestné) zhromaždenie a pochod mladých ľudí ulicami so sprievodom hudobných a iných vystúpení.

streetworker

- sociálny pracovník poskytujúci pomoc problémovým osobám v teréne (najmä narkomanom a prostitútkam).

strefendopódia

- vybočenie nohy z pôvodnej polohy.

strefexopódia

- vbočenie nohy z pôvodnej polohy.

strefopódia

- zvislý tvar chodidiel, konská noha.

strefosymbolia

- ťažkosti pri čítaní prejavujúce sa neistotou pri rozlišovaní podobne tvorených, ale opačne orientovaných písmen (b – d), al. tendenciou zamieňať poradie písmen v slove.

strecha

- lomená alebo rovná vrchná časť domu alebo domu podobnej konštrukcie pokrývajúca ho (ju) a chrániaca jeho (jej) vnútrajšok.
- vodorovný okraj, vodorovná časť klobúka, zriedkavo čiapky.

strecha, sheldová

- pultová strecha (tvorená jedinou naklonenou strešnou rovinou), v ktorej čelné zvislé alebo šikmé steny bývajú zasklené s cieľom zabezpečiť osvetlenie vnútorného priestoru haly, pílovitá.

strechan

- dvojica alebo štvorica plôch rovnobežných s predozadnou alebo pravoľavou osou.

strechulec

- cencúľ.

Streisand, BarbraBarbra Streisand

- USA
* 24. 4. 1942 (New York)
herečka, režisérka a speváčka, vlastným menom Barbara Joan Streisand.
1. manžel Elliot Gould (herec, sobáš v roku 1962). 2. manžel James Brolin (herec). Syn Jason Emmanuel (otec Elliot Gould; herec a režisér).

Filmografia:
1964: Funny girl
1969: Hello, Dolly
1972. Čo ďalej, doktor?
1973: Takí sme boli
1976: Zrodila sa hviezda
1979: Žena v ringu
1983: Yentl (aj réžia)
1991: Pán prílivu (aj réžia)
1996: Dve tváre lásky (aj réžia)
2004: Jeho foter, to je lotor
Za jasného dňa môžete spatriť večnosť
Zrodila sa hviezda
Bláznivá.

Hudobné hity:
1964: People
1965: Second Hand Rose
1969: Hello, Dolly
1971: Stoney End
1974: They Were We Were
1976: Evergreen
1979: No More Tears (s Donnou Summer)
1980: Woman In Love
1980: Guilty (s Byrrym Gibbom)
1981: Memory
1988: All Ask Of You
1997: Tell Him (s Celine Dion).

Streit, Mark

- Švajčiarsko; * 11. 12. 1977; hokejista.

strek

- úzky prúd tekutiny vystrekujúci alebo vystrekovaný z niečoho, strieknutie.
- víno so sódovou alebo minerálnou vodou.

Strekalov, Gennadij Michajlovič

- ZSSR; Rusko; 28. 10. 1940 (Mytišči) - 8. 1. 2005; kozmonaut. Začal sa pripravovať na dráhu kozmonauta v roku 1973 a svoj prvý, dvojtýždňový let absolvoval v roku 1980. Druhá misia v roku 1983 sa skončila neúspechom po dvoch dňoch, lebo posádke vesmírnej lode Sojuz sa nepodarilo spojiť s orbitálnou stanicou Saľut - 7. Ďalší štart do vesmíru Strekalova a druhého člena posádky Vladimira Titova takmer stál život - nosná raketa, ktorá ich Sojuz mala 26. septembra 1983 vyniesť na orbitu, začala 15 sekúnd pred štartom z kozmodrómu Bajkonur horieť. Posádka sa dostala do bezpečia len pár sekúnd pred tým, ako raketa explodovala. Obaja kozmonauti potom 26. septembra vždy slávili svoje druhé narodenie. Strekalov letel do kozmu aj v rokoch 1984, 1990 a 1995, keď sa v rámci rusko - americkej vesmírnej misie do kozmu vypravil raketou typu Sojuz a po pobyte na orbitálnej stanici Mir sa na Zem vrátil americkým raketoplánom. Práve kvôli poslednému letu sa Strekalov dostal do sporu s vedením ruského kozmickému výskumu. Za to, že odmietol vystúpiť do voľného kozmického priestoru, mu odobrali finančnú prémiu. Strekalov sa obrátil na arbitráž a bránil sa tým, že na pohyb mimo orbitálnej stanice neboli vytvorené dostatočne bezpečné technické podmienky. Let na Sojuz T - 3, Sojuz T - 8, Sojuz T - 11, Sojuz TM-10, Sojuz TM-21. Pobyt na Saljut 6.

strela, balistická

- druh riadenej alebo neriadenej reaktívnej strely, ktorej dráha na pasívnom úseku (bez pohonu) je podobná balitickej krivke.

strelka

- magnetická ihla, ručička na kompase.
- vo fyzike magnet podlhovastého tvaru, ktorý sa voľne otáča okolo osi kolmej na os magnetu, otáčavý stupňomer na buzole.
- knižne ukazovateľ smeru.
- v zoológii spodná časť kopyta (koňa, rožného statku).

strelnica, jadrová, Nová Zem

- ZSSR; priestor na skúšanie účinku jadrových zbraní. 130 jadrových výbuchov. Vzdušné, povrchové, podzemné, podvodné i nadvodné výbuchy. Testy prebiehali v rokoch 1955 - 1990.

strelnica, jadrová, Semipalatinsk

- ZSSR; priestor na skúšanie účinku jadrových zbraní. 456 výbuchov - vzdušné, povrchové i podzemné explózie. Testy prebiehali v rokoch 1949 - 1989.

strelnica, raketová, Kapustin Jar

- ZSSR; priestor na skúšanie účinku raketových zbraní. 11 štartov rakiet s jadernými hlavicami. Testy sa prevádzali v rokoch 1956 - 1962.

strelnička

- časť streleckého športového náradia, plechová škatuľka, do ktorej sa zasúva papierový terč.

strelník

- pomenovanie vojaka bez hodnosti za tzv. slovenského štátu.

strepitoso
strepituoso

- v hudbe hlučne, hrmotne.

streptobacil

- bacil usporiadaný v retiazkach.

streptodermia

- hnisavý kožný zápal vyvolaný streptokokmi.

streptokok

- kokovitá baktéria združujúca sa do retiazkov. Spôsobuje rad kožných a dýchacích chorôb.

streptomycín

- antibiotikum (účinné najmä proti tbc). Objavil ho S. A. Waksman.

stres
stress

- nešpecifická reakcia na fyzické, mentálne a fyzické reakcie tela. Označuje sa ako generalizovaný adaptačný syndróm (GAS), ktorý na stresovú situáciu reaguje zvýšeným vylučovaním adrenalínu a noradrenalínu. Pri pretrvávaní stresových situácii sa organizmus dostáva do fázy vyčerpania, ľudí často ohrozujú žalúdočné vredy, ochorenia srdca, cukrovka a iné choroby, ku ktorým majú genetické dispozície.
- v geológii orientovaný tlak v zemskej kôre, jeden zo základných činiteľov metamorfózy.

stresor
stressor

- príčina stresu.

stresovať

- postihovať, postihnúť stresom.

stresujúci

- vyvolávajúci stres.

stretta

- záverečná časť skladby (koncertu, árie) v živom tempe.

stretto

- v hudbe rýchlo.

stretch
streč

- napnúť, natiahnuť.

stretching

- strečink; pozvoľné dlhotrvajúce preťahovanie sa.

stretta

- v hudbe rýchla záverečná časť skladby alebo árie.

strémovaný

- ktorý podľahol tréme, prezrádzajúci trému.

stria

- trhlinka v spojivovej vrstve kože, najčastejšie na bruchu a bokoch žien v dôsledku tehotenstva.

striatum
žíhané jadro

- jedno z jadier mozgu.

stridor

- šelest vznikajúci pri vdychovaní, chrčivé alebo piskľavé dýchanie.

stridulácia

- svrkot; vyludzovanie zvuku trením jednej časti tela o inú (napr u hmyzu).

strie

- jazvičky spôsobené napínaním pokožky (napríklad brucha pri gravidite).sklon ku tvorbe strií je dedičný.

strieborniak

- strieborný peniaz, peniaz razený zo striebra.

striebro

- kovový chemický prvok, značka Ag. Tvrdosť 3. Dobre kujné. Najlepší vodič tepla a elektriny.

striebro, nové

- zliatina medi, niklu, zinku.

striga

- čarodejnica, ježibaba (rozprávková postava).
- hanlivé označenie pre zlú, nepríjemnú, hádavú ženu.
- podľa ľudovej povery žena, ktorá vie robiť čary, vie zaklínať, porobiť, bosorka.

striktný

- prísny, strohý, presný.

striktúra

- chorobné zúženie priesvitu dutého orgánu (napr. zjazvením).
- v lingvistike a fonetike zovretosť rečových orgánov (opak je apertúra).

Strindberg, August

- Švédsko; 22. 1. 1849 (Štokholm) - 14. 5. 1912 (Štokholm); prozaik a dramatik; pôvodne učiteľ. Dielo: Červená izba (román). Hry: Slečna Júlia; Otec; Gustaf Vasa; Tanec smrti.

stringendo

- v hudbe zrýchľovane.

stringer

- pozdĺžna výstuha boku na trupe plavidla, bočná výstuha.

strip

- kovový pás vyrobený valcovaním.

stripovací

- slúžiaci na stripovanie.

striptíz

- postupné vyzliekanie sa pred obecenstvom.

Strite, Charles

- USA; 29. 5. 1919 si nechal patentovať prvý hriankovač, elektrický opekač chleba.

Strnad, Antonín

- ČR
† 23. 9. 1799 (Sazené)
meteorológ.
Zakladateľ pravidelných prístorjových meraní v pražskom Klementíne.

Strnad, Tomáš

- ČR; * 8. 12. 1980; futbalista.

strnádka obyčajná
Emberiza cutruella

- menší spevavý vták žijúci na poliach, okolo záhrad a po krovinatých pasienkoch.

strobilácia

- spôsob nepohlavného rozmnožovania niektorých mechúrnikov.

strobilus

- výtrusnicový klas niektorých papraďorastov.

stroboskop

- prístroj umožňujúci predvádzať pohyblivé obrazy bez optického zariadenia.
- prístroj ku meraniu stroboskopických kmitov.

stroboskopia

- optický klam založený na prerušovanom osvetlení, ktorý sa využíva pri štúdiu periodických javov.

Stroessner, Alfredo

- Paraguaj; †16. 8. 2006 (Brazília; zápal pľúc); generál. V roku 1954 sa vojenským pučom dostal ku moci (do roku 1989). V roku ho zosadil bývalý spojenec generál Andres Rodriguez. Stroessner okamžite uprchol do Brazílie.

strofa

- sloka; časť básne, niekoľko veršov (najmenej dva) spojených v celok, ktorý sa v básni pravidelne opakuje, sloha.

strofa, alkajskákotva

- (podľa básnika Alkaia); štvorveršie jambicko - anapestického rázu zložené zo dvoch jedenásťslabičných, jedného deväťslabičného a jedného desaťslabičného verša.

strofant

- ker v tropickej Afrike a Ázii, ktorého semená obsahujú prudký jed (strofantín).

strofantín

- prudko jedovatý glykozid obsiahnutý v semenách rastlín rodu Strophanthus, používaný v lekárstve, najmä na reguláciu srdcovej činnosti.

strofika

- časť náuky o verši zaoberajúca sa skladbou strofy.
- strofické usporiadanie básnického diela.

strofoida

- rovinná krivka tretieho stupňa.

strofulus

- kožná choroba postihujúca najmä dojčence a deti medzi 1. a 3. rokom života, prejavujúca sa drobnými svrbiacimi pupencami.

Strohmeyer, Friedrich

- Nemecko
* 1776
† 1835
chemik.
V roku 1817 objavil kadmium (je uvádzaný i Carl Hermann).

stroj, diernoštítkový

- stroj na spracovanie informácií, u ktorých sa vstup informácií prevádza výhradne diernymi štítkami.

stroj, doskovací

- v polygrafii automatický stroj na výrobu knižných dosiek.

stroj, dvojčinný

- piestový stroj, u ktorého pracovný pochod prebieha po oboch stranách piestu.

stroj, elektrický kompaundný

- elektrický stroj s dvojakým vinutím, sériovým a derivačným.

stroj, kalkulačný

- stolový počítací stroj, ktorý vykonáva základné počtové úkony.

stroj, Lindeov

- podľa C. Lindeho. Prístroj na skvapalňovanie plynov, v ktorom vzduch expanduje z tlaku 200atmosfér asi na 20 a tým ochladzuje iný vzduch pred ďalšou expanziou. Opakovaním tohoto pochodu je možné dosiahnuť skvapalnenia.

stroj, matematický

- označenie pre prostriedky výpočetnej techniky, ktoré sú schopné samočinne spracovať matematickú formulovanú úlohu.

stroj, na výrobu zmrzliny

- vynájdený v roku 1846.

stroj, parný

- piestový motor meniaci tepelnú energiu pary na mechanickú prácu pôsobením tlaku expandujúcej pary na piest pohybujúci sa v uzavretom valci. Prívod pary do valca sa riadi šupátkom alebo ventilovým rozvodom. Priamočiary vratný pohyb piestu a prevádza kľukovým hriadeľom na rotačný pohyb hriadele parného stroja. Prvý funkčný parný stroj skonštruoval v roku 1712 Thomas Newcomen. Použiteľný parný stroj s rozvodom a reguláciou skonštruoval James Watt (1765).

stroj, parný kompaundný

- parný stroj s niekoľkými nerovnako veľkými valcami, ktorými postupne prechádza para, združený parný stroj.

stroj, písací

- prvý patent bol udelený britskou kráľovnou Annou 7. 1. 1714 inžinierovi lodnej spoločnosti Henrymu Millovi. Jeho písací stroj a ani jeho nákresy sa nedochovali.

stroj, rašlový

- pozri rašel.

stroj, spriadací

- stroj na spriadanie priadze. Prvý ručn poháňaný spriadací stroj skonštruoval James Hargreaves okolo roku 1764. Spriadal osem vlákien naraz. Mulu vynašiel Samuel Crompton v roku 1779.

stroj, tamburovací

- slúžiaci na tamburovanie.

strok

- veslovod; veslár sediaci na zadku pretekárskej lode a udávajúci rytmus a tempo.

strokovať

- usmerňovať tempo veslárov na pretekárskej lodi ako strok.

strom, melónový

- papájovník melónový.

strom, salámový

- pozri baobab prstnatý.

strom, Washingtonov

- USA; sekvoja, ktorá rastie v Sekvojovom národnom parku (California; USA). Pôvodne sa vypínal do výšky 77 metrov a pri zemi mal jeho kmeň obvod 31 metrov. V roku 2003 ho poškodil požiar a zlé počasie potom zredukovalo jeho výšku na 35 metrov. Odhadovaný vek stromu je 2. 500 - 3. 200 rokov.

stroma

- podporné väzivové tkanivo orgánu.

stromatolit

- kamenné bochníky objavené v roku 1980 (Donald Lowe) v austrálskych skalách v Strelley Pool Chert. Nachádzajú sa v horninách starých 3,8 miliardy rokov. Nápadne sa podobajú útvarom, ktoré dbes v pobrežných vodách oceánov vytvárajú cyanobaktérie (sinice).

stromatopór
stromatopóry

- trsy s vrstevnatou vnútornou stavbou utvorené mechúrnikmi v ordovických až devónskych moriach.

Stromboli

- Taliansko sopka, 926 m. n. m. Trvalo aktívna posledných 2.000 rokov.

stromček, vianočný

- ozdobený odrezaný alebo živý alebo umelý ihličnan.
Prvé zmienky o stromčeku sa objavujú okolo roku 1570 v kronike mesta Brémy. Po roku 1800 sa objavil na rakúskom cisárskom dvore a o pár desaťročí aj v Prahe. Na Slovensko sa s nemeckým osídlením dostal až koncom 19. storočia, do dedinského prostredia až o niekoľko desaťročí neskôr.

stromy, ihličnaté

- Gymnospermae; asi 500 druhov. Patria sem i cykasy a jinan. Najrozmanitejšia skupina nahosemenných rastlín. Obsahuje obrie sekvojovce i zakrslé arktické borovice. Často stálezelené rastliny. Samčie i samičie šištice rastú väčšinou na jednom strome.

stroncianit

- nerast, uhličitan strontnatý. Objavil ho M. H. Klaproth. Surovina na výrobu stroncia.

stroncium

- striebrolesklý kovový prvok zo skupiny alkalických zemín. Značka Sr (podľa škótskej obce Strontian).

Strongylocentrotus franciscanus

- morský jež. Môže sa dožiť až 200 rokov.

strongylóza

- choroba dýchacích a tráviacich orgánov spôsobená machovcami z rodu Strongylus.

strontnatý

- obsahujúci stroncium v oxidačnom stupni II.

strop

- horná časť izby, miestnosti, povala.
- v stavebníctve stavebná konštrukcia pokrývajúca priestor miestnosti zhora.

strop, kazetový

- strop s viditeľným podhľadom pravidelne členeným do kaziet.

stropár

- hovorovo robotník pracujúci na stavbe stropov.

stropnica

- hlavný nosnýtrám stropu, stropný trám, stropová traverza.
- v baníctve časť stropnej výdrevy, časť výstuže uhoľného porubu.
- v stavebníctve tehla používaná na sklepenie stropu.

Stropnický, Martinkotva

- ČR; herec. 1998: veľvyslanec v Portugalsku, Taliansku a Vatikáne. 1998 - 2003: minister kultúry. 19. 4. 2008: sobáš s Veronikou Žilkovou. Filmografia: On je žena; Bolero; Cirkus Humberto.

Stroupežnický, Ladislav

- ČR; * 6. 1. 1850, † 11. 8. 1892; dramatik. Dramaturg Národného divadla.

stróma

- základná spojivová zložka tkaniva.

Ströbinger, Rudolf

- ČR; 1931 (Milíčovice) - 1. 12. 2005 (Hage, Nemecko); novinár. Predný činiteľ PEN. 1968: emigroval. Autor dvadsiatky kníh zameraných na moderné dejiny. Dielo: Intimity královských dvorů; Smrt Šípkové Růženky; Smrt ve Vatikánu; Vražda na zámku Mikulov; Vraždy na dvoře císaře Rudolfa II. ; Poker o Prahu; Rudá zrada; Stalin stíná hlavy; 2000: Agent A - 54.

struga

- v geológii priamočiara ryha, najmä na pukline, na vápencovom povrchu, obmedzená strmými svahmi, bogaz.

Strugackij, Arkadij Natanovič

- ZSSR; 28. 8. 1925 (Batumi) - 12. 10. 1991 (Moskva); spisovateľ. Spolu s bratom Borisom autor sci-fi románov. Dielo: Miliardu rokov pred koncom roka (Chyščnyje vešči veka; Baku 1981); Ničivá vlna.

Strugackij, Boris Natanovič

- ZSSR; * 15. 4. 1933 (Leningrad); spisovateľ. Spolu s bratom Arkadijom autor sci-fi románov.

struh

- ručný tokársky nôž.

struk

- plod niektorých rastlín (fazule, hrachu ap.).
- v botanike jednopuzdrový viacsemenný suchý pukavý plod.
- niečo podobné struku.
- vývod mliečnej žľazy u zvierat, mliečna bradavica, cecok na vemene.

struk, dvojpuzdrový

- struk, ktorý je pozdĺžnou nepravou priehradkou rozdelený na dve puzdrá.

struk, kravský

- vývod mliečnej žľazy, mliečna bradavica, cecok na vemene.

strukokaz hrachový
Bruchus pisi

- chrobáčik napádajúci a požierajúci plody hrachu.

strukovina

- vikokveté rastliny, ktoré majú plody struky (hrach, fazuľa, ľadník ap.).
- jedlé plody vikokvetých rastlín (hrach, fazuľa ap.).

struma

- nezápalové zväčšenie štítnej žľazy spôsobené najmä nedostatkom jódu.

strumigén

- látka znižujúca tvorbu hormónu štítnej žľazy, antityreoidálna látka, tyreostatikum.

strumitída

- zápal strumózne zmenenej štítnej žľazy.

struna

- pružné vlákno vypracované zo zvieracieho čreva, z hodvábu al. z kovu, natiahnuté na hudobný nástroj a pri rozochvení vydávajúce tón, súčasť strunového hudobného nástroja.
- pružina, pero, spruha.
- vývojový stupeň chrbtice (nachádza sa u plášťovcov).

struna, chrbtovákotva

- primitívna nečlánkovaná chrbtica.

strunatci
Chordata

- kmeň živočíchov; patria sem všetky vyššie stavovce.

strunatec
Pikaia gracilens

- prvý známy strunatec. Na Zemi sa objavil pred 530 - 525 miliónmi rokov.

strup

- zaschnutá krv na povrchu rany, vred, chrasta.

strusa

- odpad vznikajúci pri spracúvaní hodvábnych zámotkov.

struska

- odpadová hmota z vysokých pecí a generátorov.

Struve, Friedrich

- Thomas Henderson, Friedrich Struve a Friedrich Bessel v roku 1838 zisťujú prvý raz meraním paralaxy hviezd.

struvit

- zriedkavý kosoštvorcový nerast s priesvitnými kryštálmi, vodnatý fosforečnan horčíka (podľa ruského diplomata H. Ch. G. von Struveho).

strych

- korec.

strychnizmus

- otrava strychnínom.

strychnín

- prudko jedovatý alkaloid. Nachádza sa v semenách stromu Strychos nux vomica, ktorý rastie vo východnej Indii (čeľaď Loganicea). V semenách tejto rastliny sa nachádza i prudko jedovatý alkaloid brucin. Používaný aj v lekárstve, hlavný účinný prostriedok na hubenie hlodavcov.

Střecha, Jiří

- ČR; režisér a scenárista

Střeštík, Marek

- ČR; * 1. 2. 1987; futbalista.

Střihavka, David

- ČR; * 4. 3. 1983; futbalista.

STS

- somatotrofin
rastový hormón predného laloku hypofýzy.
Podporuje rast.

STS-1

- USA
let raketoplánu Columbia.
12. 4. 1981 - 14. 4. 1981.
Posádka J. W. Young, R. L. Crippen.

STS-2

- USA
let raketoplánu Columbia.
12. 4. 1981 - 14. 11. 1981.
Posádka J. H. Engle, R. H. Truly.

STS-3

- USA
let raketoplánu Columbia.
22. 3. 1982 - 30. 3. 1982.
Posádka Ch. G. Fullerton, J. R. Lousma.

STS-4

- USA
let raketoplánu Columbia.
27. 6. 1982 - 4. 7. 1982.
Posádka H. W. Hartsfield, T. K. Mattingly.

STS-5

- USA
let raketoplánu Columbia.
11. 11. 1982 - 16. 11. 1982.
Posádka W. B. Lenoir, R. F. Overmyer, V. D. Brand.

STS-6

- USA
let raketoplánu Columbia.
4. 4. 1983 - 9. 4. 1983.
Posádka P. J. Weitz, S. F. Musgrave, D. H. Peterson, K. J. Bobko.

STS-7

- USA
let raketoplánu Challenger.
18. 6. 1983 - 24. 6. 1983.
Posádka S. K. Ride, N. E. Thagard, J. M. Fabian, F. H. Hauck, R. L. Crippen.

STS-8

- USA
let raketoplánu Challenger.
30. 8. 1983 - 5. 9. 1983.
Posádka W. E. Thornton, R. H. Truly, D. A. Gardner, G. S. Bluford, D. Ch. Brandensteid.

STS-9

- USA
let raketoplánu Columbia.
28. 11. 1983 16:00 UT - 8. 12. 1983.
Posádka B. H. Shaw, J. V. Young, O. K. Garriot, B. K. Lichtenberg, U. D. Merbold (NSR), R. A. R. Parker.

STS-26

- USA
let raketoplánu Discovery.
29. 9. 1988 - 3. 10. 1988.
Posádka F. H. Hauck, D. C. Hilmers, J. M. Lounge, G. D. Nelson, R. O. Covey.

STS-27

- USA
let raketoplánu Atlantis.
2. 12. 1988 - 6. 12. 1988.
Posádka W. M. Shepherd, J. L. Ross G. S. Gardner, R. L. Gibson, R. M. Mullane.

STS-28

- USA
let raketoplánu Columbia.
8. 8. 1989 - 13. 8. 1989.
Posádka B. H. Shaw, R. N. Richards, D. C. Leestma, M. N. Brown.

STS-29

- USA
let raketoplánu Discovery.
13. 3. 1989 - 18. 3. 1989.
Posádka R. C. Springer, J. P. Bagian, J. E. Blaha, J. F. Buchli, M. L. Coats.

STS-30

- USA
let raketoplánu Atlantis.
4. 5. 1989 - 8. 5. 1989.
Posádka N. E. Thagard, D. M. Walker, R. J. Grabe, M. Ch. Lee, M. L. Cleave.

STS-31

- USA
let raketoplánu Discovery.
24. 4. 1990 - 29. 4. 1990.
Posádka L. J. Shriver, K. D. Sullivan, S. A. Hawley, B. McCandless, Ch. F. Bolden.
Umiestnenie Hubbleovho teleskopu na obežnú dráhu okolo Zeme.

STS-32

- USA
let raketoplánu Columbia.
9. 1. 1990 - 20. 1. 1990.
Posádka J. D. Wetherbee, M. S. Ivins, G. D. Low, D. Ch. Brandensteid, B. J. Dunbar.

STS-33

- USA
let raketoplánu Discovery.
23. 1. 1989 - 28. 11. 1989.
Posádka E. R. Thornton, F. D. Gregory, S. F. Musgrave, J. E. Blaha, M. L. Carter.

STS-34

- USA
let raketoplánu Atlantis.
18. 10. 1989 - 23. 10. 1989.
Posádka D. E. Williams, S. M. Lucid, M. J. McCulley, E. S. Baker, F. R. Chang - Diaz.

STS-35

- USA
let raketoplánu Columbia.
2. 12. 1990 - 11. 12. 1990.
Posádka G. S. Gardner, J. A. Hoffman, J. M. Lounge, R. A. Parise, R. A. R. Parker, V. D. Brand, S. T. Durrance.

STS-36

- USA
let raketoplánu Atlantis.
28. 2. 1990 - 4. 3. 1990.
Posádka P. J. Thuot, D. C. Hilmers, R. M. Mullane, J. H. Casper, J. O. Creighton.

STS-37

- USA
let raketoplánu Atlantis.
5. 4. 1991 - 11. 4. 1991.
Posádka J. L. Ross, L. M. Godwin, S. R. Nagel, K. D. Cameron.

STS-38

- USA
let raketoplánu Atlantis.
15. 11. 1990 - 20. 11. 1990.
Posádka R. C. Springer, Ch. D. Gemar, C. J. Meade, R. O. Covey, F. L. Culbertson.

STS-39

- USA
let raketoplánu Discovery.
28. 4. 1991 - 6. 5. 1991.
Posádka Ch. L. Veach, L. B. Hammond, G. J. Harbaugh, R. J. Hieb, D. R. McMonagle, G. S. Bluford, M. L. Coats.

STS-40

- USA
let raketoplánu Columbia.
5. 6. 1991 - 14. 6. 1991.
Posádka R. M. Seddon, F. A. Gaffney, S. M. Gutierrez, M. E. Hughes, T. E. Jernigan, B. D. O'Connor, B. E. Melnick, J. P. Bagian.

STS-41

- USA
let raketoplánu Discovery.
6. 10. 1990 - 10. 10. 1990.
Posádka W. M. Shepherd, R. N. Richards, R. D. Cabana.

STS-41-B

- USA
let raketoplánu Challenger.
3. 2. 1984 - 11. 2. 1984.
Posádka R. L. Steward, R. L. Gibson, B. McCandless, R. E. McNair, V. D. Brand.

STS-41-C

- USA
let raketoplánu Challenger.
6. 4. 1984 - 13. 4. 1984.
Posádka F. R. Scobee, J. D. A. Van Hoften, T. J. Hart, G. D. Nelson, R. L. Crippen.

STS-41-D

- USA
let raketoplánu Discovery.
30. 8. 1984 - 5. 9. 1984.
Posádka J. A. Resnik, Ch. D. Walker, H. W. Hartsfield, S. A. Hawley, R. M. Mullane, M. L. Coats.

STS-41-G

- USA
let raketoplánu Endeavour.
5. 10. 1984 - 13. 10. 1984.
Posádka P. D. Scully - Power, K. D. Sullivan, S. K. Ride, M. J. J.-P. Garneau (Kanada), D. C. Leestma, J. A. McBride, R. L. Crippen.

STS-42

- USA
let raketoplánu Discovery.
22. 1. 1992 - 30. 1. 1992.
Posádka W. F. Ready, N. E. Thagard, R. J. Grabe, D. C. Hilmers, S. S. Oswald, U. D. Merbold (NSR), R. L. Bondar (Kanada).

STS-43

- USA
let raketoplánu Atlantis.
2. 8. 1991 - 11. 8. 1991.
Posádka G. D. Low, S. M. Lucid, M. A. Baker, J. E. Blaha.

STS-44

- USA
let raketoplánu Atlantis.
24. 11. 1991 - 1. 12. 1991.
Posádka M. Runco, J. S. Voss, F. D. Gregory, T. J. Hennen, T. T. Henricks, S. F. Musgrave.

STS-45

- USA
let raketoplánu Atlantis.
24. 3. 1992 - 2. 4. 1992.
Posádka K. D. Sullivan, M. C. Foale, D. D. D. D. Frimount (Belgicko), D. C. Leestma, B. K. Lichtenberg, Ch. F. Bolden, B. Duffy.

STS-46

- USA
let raketoplánu Atlantis.
31. 7. 1992 - 8. 8. 1992.
Posádka L. J. Shriver, J. A. Hoffman, M. S. Ivins, C. Nicollier, F. Malerba (Taliansko) , F. R. Chang-Diaz.

STS-47

- USA
let raketoplánu Endeavour.
12. 9. 1992 - 20. 9. 1992.
Posádka R. L. Gibson, M. C. Jemison, M. Ch. Lee, M. M. Mohri (Japonsko), C. L. Brown, N. J. Davis.

STS-48

- USA
let raketoplánu Discovery.
12. 9. 1991 - 18. 9. 1991.
Posádka K. S. Reightler, Ch. D. Gemar, M. N. Brown, J. F. Buchli, J. O. Creighton.

STS-49

- USA
let raketoplánu Endeavour.
7. 5. 1992 - 16. 5. 1992.
Posádka E. R. Thornton, P. J. Thuot, R. J. Hieb, B. E. Melnick, D. Ch. Brandensteid, K. P. Chilton.

STS-50

- USA
let raketoplánu Columbia.
25. 6. 1992 - 9. 7. 1992.
Posádka R. N. Richards, E. H. - C. Trinh, C. J. Meade, E. S. Baker, K. D. Bowersox, L. J. DeLucas, B. J. Dunbar.

STS-51

- USA
let raketoplánu Discovery.
12. 9. 1993 - 22. 9. 1993.
Posádka W. F. Ready, C. E. Waltz, D. L. Lind, J. H. Newman, W. A. Pailes, P. Baudry, D. W. Bursch, F. L. Culbertson.

STS-51-A

- USA
let raketoplánu Discovery.
8. 11. 1984 - 16. 11. 1984.
Posádka D. M. Walker, D. A. Gardner, A. L. Fischer, F. H. Hauck.

STS-51-B

- USA
let raketoplánu Challenger.
29. 4. 1985 - 6. 5. 1985.
Posádka N. E. Thagard, W. E. Thornton, T. G. - J. Wang, L. Van den Berg, F. D. Gregory, R. F. Overmyer.

STS-51-C

- USA
let raketoplánu Discovery.
24. 1. 1985 - 27. 1. 1985.
Posádka L. J. Shriver, E. S. Onizuka, T. K. Mattingly, G. E. Payton, J. F. Buchli.

STS-51-D

- USA
let raketoplánu Discovery.
12. 4. 1985 - 19. 4. 1985.
Posádka R. M. Seddon, Ch. D. Walker, D. E. Williams, E. J. Garn, D. S. Griggs, J. A. Hoffman, K. J. Bobko.

STS-51-F

- USA
let raketoplánu Challenger.
29. 7. 1985 - 6. 8. 1985.
Posádka Ch. G. Fullerton, A. W. England, K. G. Henize, S. F. Musgrave, J. D. F. Bartoe, R. D. Bridges.

STS-51-G

- USA
let raketoplánu Discovery.
17. 6. 1985 - 24. 6. 1985.
Posádka J. M. Fabian, S. M. Lucid, S. R. Nagel, D. Ch. Brandensteid, J. O. Creighton.

STS-51-I

- USA
lete raketoplánu Discovery.
27. 8. 1985 - 3. 9. 1985.
Posádka J. D. A. Van Hoften, W. F. Fischer, J. H. Engle, J. M. Lounge, R. O. Covey.

STS-51-J

- USA
let raketoplánu Atlantis.
3. 10. 1985 - 7. 10. 1985.
Posádka R. L. Steward, R. J. Grabe, D. C. Hilmers, K. J. Bobko.

STS-51-L

- USA
let raketoplánu Challenger.
Štart 28. 1. 1986.
Posádka Gregory Bruce Jarvis, Sharon Crista Corrigan McAuliffe, Ronald Erwin McNair, Ellison Shoji Onizuka, Judith Arlene Resnikov, Francis Richard Scobee, Michael John Smith.
73 sekúnd po štarte raketoplán explodoval.
Všetkých 7 astronautov zahynulo.

STS-52

- USA
let raketoplánu Discovery.
22. 10. 1992 - 1. 11. 1992.
Posádka W. M. Shepherd, J. D. Wetherbee, Ch. L. Veach, T. E. Jernigan, S. G. MacLean (Kanada), M. A. Baker.

STS-53

- USA
let raketoplánu Discovery.
2. 12. 1992 - 9. 12. 1992.
Posádka D. M. Walker, J. S. Voss, G. S. Bluford, R. D. Cabana, M. R. U. Clifford.

STS-54

- USA
let raketoplánu Endeavour.
13. 1. 1993 - 19. 1. 1993.
Posádka G. J. Harbaugh, S. J. Helms, D. R. McMonagle, J. H. Casper.

STS-55

- USA
let raketoplánu Columbia.
26. 4. 1993 - 6. 5. 1993.
Posádka H. W. Schlegel (Nemecko), J. L. Ross, U. Walter (Nemecko), B. A. Harris, T. T. Henricks, S. R. Nagel, Ch. J. Precourt.

STS-56

- USA
let raketoplánu Discovery.
8. 4. 1993 - 17. 4. 1993.
Posádka M. C. Foale, E. Ochoa, S. S. Oswald, K. D. Cameron, K. D. Cockorell.

STS-57

- USA
let raketoplánu Endeavour.
21. 6. 1993 - 1. 7. 1993.
Posádka P. J. K. Wisoff, J. E. Voss, R. J. Grabe, G. D. Low, N. J. Currie, B. Duffy.

STS-58

- USA
let raketoplánu Columbia.
18. 10. 1993 - 1. 11. 1993.
Posádka R. A. Searfoss, R. M. Seddon, D. A. Wolf, M. J. Fettman, S. M. Lucid, W. S. McArthur, J. E. Blaha.

STS-59

- USA
let raketoplánu Endeavour.
9. 4. 1994 - 20. 4. 1994.
Posádka L. M. Godwin, S. M. Gutierrez, T. D. Jones, K. P. Chilton, M. R. U. Clifford.

STS-60

- USA
let raketoplánu Discovery.
3. 2. 1994 - 11. 2. 1994.
Posádka R. M. Sega, K. S. Reightler, S. K. Krikaljov (Rusko), Ch. F. Bolden, F. R. Chang - Diaz, N. J. Davis.

STS-61

- USA
let raketoplánu Endeavour.
2. 12. 1993 - 13. 12. 1993.
Posádka E. R. Thornton, J. A. Hoffman, C. Nicollier, S. F. Musgrave, K. D. Bowersox, R. O. Covey.

STS-61-A

- USA
let raketoplánu Challenger.
30. 10. 1985 - 6. 11. 1985.
Posádka R. Furrer, H. W. Hartsfield, W. J. Ockels (Holandsko), S. R. Nagel, E. W. Messeschmid (NSR), G. S. Bluford, J. F. Buchli, B. J. Dunbar.

STS-61-B

- USA
let raketoplánu Atlantis.
27. 11. 1985 - 3. 12. 1985.
Posádka B. H. Shaw, S. C. Spring, J. L. Ross, Ch. D. Walker, B. D. O'Connor, R. Neri Vela (Mexiko), M. L. Cleave.

STS-61-C

- USA
let raketoplánu Columbia.
12. 1. 1986 - 18. 1. 1986.
Posádka R. L. Gibson, S. A. Hawley, C. W. Nelson, G. D. Nelson, Ch. F. Bolden, R. J. Cenker, F. R. Chang - Diaz.

STS-62

- USA
let raketoplánu Columbia.
4. 3. 1994 - 18. 31994.
Posádka P. J. Thuot, Ch. D. Gemar, M. S. Ivins, J. H. Casper.

STS-63

- USA
let raketoplánu Discovery.
3. 2. 1995 - 11. 2. 1995.
Posádka V. G. Titov (Rusko), J. D. Wetherbee, J. E. Voss, M. C. Foale, B. A. Harris, E. M. Collins.
Priblíženie k orbitálnej stanici Mir.

STS-64

- USA
let raketoplánu Discovery.
9. 9. 1994 - 20. 9. 1994.
Posádka R. N. Richards, L. B. Hammond, S. J. Helms, M. Ch. Lee, J. M. Linenger, C. J. Meade.

STS-65

- USA
let raketoplánu Columbia.
8. 7. 1994 - 23. 7. 1994.
Posádka D. A. Thomas, C. E. Waltz, J. D. Halsell, R. J. Hieb, Ch. Mukai (Japonsko), R. D. Cabana, L. Chiao.

STS-66

- USA
let raketoplánu Atlantis.
3. 11. 1994 - 14. 11. 1994.
Posádka J. R. Tanner, E. Ochoa, D. R. McMonagle, S. E. Parazynski, C. L. Brown, J.-F. Clervoy (Francúzsko).

STS-67

- USA
let raketoplánu Endeavour.
2. 3. 1995 - 18. 3. 1995.
Posádka W. G. Gregory, J. M. Grunsfeld, T. E. Jernigan, W. B. Lawrence, S. S. Oswald, R. A. Parise, S. T. Durrance.

STS-68

- USA
let raketoplánu Endeavour.
30. 9. 1994 - 11. 10. 1994.
Posádka S. L. Smith, T. W. Wilcutt, P. J. K. Wisoff, T. D. Jones, M. A. Baker, D. W. Bursch.

STS-69

- USA
let raketoplánu Endeavour.
7. 9. 1995 - 18. 9. 1995.
Posádka D. M. Walker, J. S. Voss, M. L. Gernhardt, J. H. Newman, K. D. Cockorell.

STS-70

- USA
let raketoplánu Discovery.
13. 7. 1995 - 22. 7. 1995.
Posádka D. A. Thomas, M. E. Weber, T. T. Henricks, K. R. Kregel, N. J. Currie.

STS-71

- USA
let raketoplánu Atlantis.
27. 6. 1995 - 7. 7. 1995.
Posádka A. J. Solovjov (Rusko, štart), R. L. Gibson, G. J. Harbaugh, Ch. J. Precourt, E. S. Baker, N. M. Budarin (Rusko), B. J. Dunbar. Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-72

- USA
let raketoplánu Endeavour.
11. 1. 1996 - 20. 1. 1996.
Posádka W. E. Scott, K. Wakata (Japonsko), B. V. Jett, D. T. Barry, L. Chiao, B. Duffy.

STS-73

- USA
let raketoplánu Columbia.
20. 10. 1995 - 5. 11. 1995.
Posádka A. Sacco, K. V. Rominger, E. R. Thornton, F. W. Leslie, M. E. Lopez - Alegria, K. D. Bowersox, C. G. Coleman.

STS-74

- USA
let raketoplánu Atlantis.
12. 11. 1995 - 20. 11. 1995.
Posádka J. L. Ross, Ch. A. Hadfield (Kanada), J. D. Halsell, W. S. McArthur, K. D. Cameron.
Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-75

- USA
let raketoplánu Columbia.
22. 2. 1996 - 9. 3. 1996.
Posádka U. Guidoni (Taliansko), J. A. Hoffman, S. J. Horowitz, C. Nicollier, F. R. Chang-Diaz, M Cheli (Taliansko).

STS-76

- USA
let raketoplánu Atlantis.
22. 3. 1996 - 31. 3. 1996.
Posádka R. A. Searfoss, R. M. Sega, L. M. Godwin, S. M. Lucid (štart), K. P. Chilton, M. R. U. Clifford.
Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-77

- USA
let raketoplánu Endeavour.
19. 5. 1996 - 29. 5. 1996.
Posádka M. Runco, A. S. W. Thomas, M. J. J. - P. Garneau (Kanada), C. L. Brown, D. W. Bursch, J. H. Casper.

STS-78

- USA
let raketoplánu Columbia.
20. 6. 1996 - 7. 7. 1996.
Posádka R. B. Thirsk, J.-J. Favier (Francúzsko), S. J. Helms, T. T. Henricks, K. R. Kregel, R. M. Linnehan, C. E. Brady.

STS-79

- USA
let raketoplánu Atlantis.
16. 9. 1996 - 26. 9. 1996: Posádka W. F. Ready, C. E. Waltz, T. W. Wicutt, J. E. Blaha. Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-80

- USA
let raketoplánu Columbia.
19. 11. 1996 - 7. 12. 1996.
Posádka K. V. Rominger, T. E. Jernigan, T. D. Jones, S. F. Musgrave, K. D. Cockorell.

STS-81

- USA
let raketoplánu Atlantis.
12. 1. 1997 - 22. 1. 1997.
Posádka P. J. K. Wisoff, J. M. Grunsfeld, B. V. Jett, M. S. Ivins, J. M. Linenger, M. A. Baker.
Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-82

- USA
let raketoplánu Discovery.
11. 2. 1997 - 21. 2. 1997.
Posádka S. L. Smith, J. R. Tanner, G. J. Harbaugh, S. A. Hawley, S. J. Horowitz, M. Ch. Lee, K. D. Bowersox.

STS-83

- USA
let raketoplánu Columbia.
4. 4. 1997 - 8. 4. 1997.
Posádka S. L. Still, D. A. Thomas, J. E. Voss, M. L. Gernhardt, J. D. Halsell, G. T. Linteris, R. K. Crouch.

STS-84

- USA
let raketoplánu Atlantis.
15. 5. 1997 - 24. 5. 1997.
Posádka M. C. Foale (štart), J. V. Kondakovová (Rusko), E. T. Lu, C. I. Noriega, Ch. J. Precourt, J. - F. Clervoy (Francúzsko), E. M. Collins.
Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-85

- USA
let raketoplánu Discovery.
7. 8. 1997 - 19. 8. 1997.
Posádka S. K. Robinson, K. V. Rominger, B. V. Tryggvason (Kanada), C. L. Brown, R. L. Curbeam, N. J. Davis.

STS-86

- USA
let raketoplánu Atlantis.
26. 9. 1997 - 6. 10. 1997.
Posádka V. G. Titov (Rusko), J. D. Wetherbee, D. A. Wolf (štart), W. B. Lawrence, S. E. Parazynski, M. J. Bloomfield, J. L. Chrétien (Francúzsko). Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-87

- USA
let raketoplánu Columbia.
19. 11. 1997 - 5. 12. 1997.
Posádka W. E. Scott, L. K. Kadenjuk (Ukrajina), K. R. Kregel, S. W. Lindsey, K. Chawla, T. Doi (Japonsko).

STS-88

- USA
let raketoplánu Endeavour.
4. 12. 1998 - 16. 12. 1998.
Posádka F. W. Sturckow, J. L. Ross, S. K. Krikaljov (Rusko), J. H. Newman, R. D. Cabana.
Vynesenie modulov Unity, PMA-1 a PMA k modulu Zarja a ich spojenie - základ stanice ISS.

STS-89

- USA
let raketoplánu Endeavour.
23. 1. 1998 - 31. 1. 1998.
Posádka S. Š. Šaripov (Rusko), J. F. Reilly, A. S. W. Thomas (štart), T. W. Wilcutt, J. F. Edwards, N. J. Currie, B. J. Dunbar.
Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-90

- USA
let raketoplánu Columbia.
17. 4. 1998 - 3. 5. 1998.
Posádka R. A. Searfoss, D. R. Williams (Kanada), K. P. Hire, R. M. Linnehan, J. A. Pavelczyk, J. C. Buckey.

STS-91

- USA
let raketoplánu Discovery.
2. 6. 1998 - 12. 6. 1998.
Posádka V. V. Rjumin (Rusko), D. L. P. Gorie, J. L. Kavandi, W. B. Lawrence, Ch. J. Precourt, F. R. Chang-Diaz.
Spojenie s orbitálnou stanicou Mir.

STS-92

- USA
let raketoplánu Discovery.
11. 10. 2000 - 24. 10. 2000.
Posádka K. Wakata (Japonsko), P. J. K. Wisof, M. E. Lopez - Alegria, W. S. McArthur, P. A. Melroy, L. Chiao, B. Duffy.

STS-93

- USA
let raketoplánu Columbia.
23. 7. 1999 - 28. 7. 1999.
Posádka M. A. Ch. Tognini (Francúzsko), S. A. Hawley, C. G. Coleman, E. M. Collins.

STS-94

- USA
let raketoplánu Columbia.
1. 7. 1997 - 17. 7. 1997.
Posádka S. L. Still, D. A. Thomas, J. E. Voss, M. L. Gernhardt, J. D. Halsell, G. T. Linteris, R. K. Crouch.

STS-95

- USA
let raketoplánu Discovery.
29. 10. 1998 - 7. 11. 1998.
Posádka S. K. Robinson, J. H. Glenn, S. W. Lindsey, Ch. Mukai (Japonsko), S. E. Parazynski, C. L. Brown, P. Duque (Španielsko).

STS-96

- USA
let raketoplánu Discovery.
27. 5. 1999 - 6. 6. 1999.
Posádka K. V. Rominger, V. I. Tokarev (Rusko), R. D. Husband, T. E. Jernigan, E. Ochoa, J. Payette (Kanada), D. T. Barry.
Materiál na ISS.

STS-97

- USA
let raketoplánu Endeavour.
1. 12. 2000 - 11. 12. 2000.
Posádka J. R. Tanner, M. J. J.-P. Garneau (Kanada), B. V. Jett, C. I. Noriega, M. J. Bloomfield.
Doprava modulu ITS-P6, PVM-P6 a radiátorov na ISS.

STS-98

- USA
let raketoplánu Atlantis.
7. 2. 2001 - 20. 2. 2001.
Posádka T. D. Jones, M. S. Ivins, M. L. Polansky, K. D. Cockorell, R. L. Curbeam.
Doprava modulu Destiny na ISS.

STS-99

- USA
let raketoplánu Endeavour.
11. 2. 2000 - 22. 2. 2000.
Posádka G. P. J. Thiele, J. E. Voss, D. L. P. Gorie, J. L. Kavandi, K. R. Kregel, M. M. Mohri (Japonsko).

STS-100

- USA
let raketoplánu Endeavour.
19. 4. 2001 - 1. 5. 2001.
Posádka K. V. Rominger, U. Guidoni (Taliansko), Ch. A. Hadfield (Kanada), J. V. Lončakov (Rusko), S. E. Parazynski.
Let ku ISS.

STS-101

- USA
let raketoplánu Atlantis.
19. 5. 2000 - 29. 5. 2000.
Posádka M. E. Weber, J. N. Williams, J. S. Voss, J. V. Usačev (Rusko), J. D. Halsell, S. J. Helms, S. J. Horowitz.
Materiál na ISS.

STS-102

- USA
let raketoplánu Discovery.
8. 3. 2001 - 21. 3. 2001.
Posádka P. W. Richards, A. S. W. Thomas, J. D. Wetherbee, J. S. Voss (štart), J. V. Usačov (Rusko, štart), S. J. Helms (štart), J. M. Kelly.
Výmena posádky na ISS.

STS-103

- USA
let raketoplánu Discovery.
20. 12. 1999 - 28. 12. 1999.
Posádka S. L. Smith, J. M. Grunsfeld, M. C. Foale, S. J. Kelly, C. Nicollier, C. L. Brown, J.-F. Clervoy (Francúzsko).
Servisná misia k Hubbleovmu teleskopu.

STS-104

- USA
let raketoplánu Atlantis.
12. 7. 2001 - 25. 7. 2001.
Posádka J. F. Reilly, M. L. Gernhardt, Ch. O. Hobaugh, J. L. Kavandi, S. W. Lindsey.
Let ku ISS.

STS-105

- USA
let raketoplánu Discovery.
10. 8. 2001 - 22. 8. 2001.
Posádka F. W. Sturckow, M. W. Tjurin, P. G. Forrester, S. J. Horowitz, D. T. Barry, F. L. Culbertson, , V. N. Dežurov (Rusko).
Výmena posádky na ISS.

STS-106

- USA
let raketoplánu Atlantis.
8. 9. 2000 - 20. 9. 2000.
Posádka T. W. Wilcutt, E. T. Lu, J. I. Malenčenko (Rusko), R. A. Mastrecchio, B. V. Morukov (Rusko), D. C. Burbank.
Materiál na ISS.

STS-107posádka raketoplánu Columbia

- USA
let raketoplánu Columbia.
16. 1. 2003 - 1. 2. 2003.
Posádka I. Ramon (Izrael), R. D. Husband, W. C. McCool, D. M. Brown, K. Chawla, L. B. Clark.
Posádka počas pristátia zahynula, raketoplán zhorel v atmosfére vo výške 20 km nad Zemou.

STS-108

- USA
let raketoplánu Endeavour.
5. 12. 2001 - 17. 12. 2001.
Posádka D. M. Tani, C. E. Waltz (štart), L. M. Godwin, D. L. P. Gorie, M. E. Kelly, J. Onufrijenko (Rusko) , D. W. Bursch.
Výmena posádky na ISS.

STS-109

- USA
let raketoplánu Columbia.
1. 3. 2002 11:22 UT - 12. 3. 2002.
Posádka J. M. Grunsfeld, R. M. Linnehan, J. H. Newman, M. J. Massimino, D. G. Carey, N. J. Currie, S. Altman.
4. servisný let k Hubble Space Telescope.

STS-110

- USA
let raketoplánu Atlantis.
8. 4. 2002 - 19. 4. 2002.
Posádka S. L. Smith, J. L. Ross, R. J. Walheim, S. N. Frick, E. Ochoa, L. M. E. Morin, J. L. Phillips, M. J. Bloomfield.
Let k ISS.

STS-111

- USA
let raketoplánu Endeavour.
5. 6. 2002 - 7. 12. 2002.
Posádka S. J. Treščev (Rusko), P. A. Whitson, V. G. Korzun (Rusko), P. S. Lockhart, P. Perrin, F. R. Chang - Diaz, K. D. Cockorell.
Výmena posádky na ISS.

STS-112

- USA
let raketoplánu Atlantis.
7. 10. 2002 - 18. 10. 2002.
Posádka P. J. Sellers, D. A. Wolf, F. N. Jurčichin (Rusko), S. H. Magnus, P. A. Melroy.
Let na ISS.

STS-113

- USA
let raketoplánu Endeavour.
24. 11. 2002 - 7. 12. 2002.
Posádka J. D. Wetherbee, J. B. Herrington, P. S. Lockhart, M. E. Lopez - Alegria, D. R. Pettit, K. D. Bowersox, N. M. Budarin (Rusko).
Výmena posádky na ISS.

STS-114

- USA
let raketoplánu Discovery.
26. 7. 2005 - 9. 8. 2005.

STS-116

- USA
let raketoplánu Discovery.
10. 12. 2006 2:47 SEČ.
Posádka Mark Polansky, Sunita "Suny" Williams (štart), Robert Curbeam, Christer Fuglesang (Švédsko), William Oefelein, Joan Higginbotham, Nicholas Patrick, Thomas Reiter (Nemecko, pristátie).

STS-117

- USA
let raketoplánu Atlantis.
9. 6. 2006 1:38 SELČ.
Posádka Rick Stirckov (veliteľ), James Reilly, Patrick Forrester, Lee Archaumbalt, Steven Swanson, Danny Olivas, Clayton Anderson.

STS-118

- USA
let raketoplánu Endeavour.
9. 8. 2007 - 18:32 21. 8. 2007
Posádka: Scott Joseph Kelly (kapitán), Richard A. (Rick) Mastracchio, Barbara R. Morgan, Charles O. Hobaugh (pilot), Tracy E. Caldwell, Dafydd R. (Dave) Williams (Kanada), Alvin Drew Jr.

STS-119

- USA
let raketoplánu Discovery.
Pôvodný štat naplánovaný na 12. 2. 2009 13:32 SEČ - štart zrušený pre podozrenie na nesprávnu funkciu prietokových ventilov plynného vodíka hlavných motorov.
Ďalší štart plánovaný na 11. 3. 200* 0:20 SEČ.
Posádka: veiteľ Lee Archambault, pilot Tony Antonelli, Joseph Acaba, Stewe Swanson, Richard Arnold a John Philips, Koichi Wakatu (Japonsko). Na spiatožnej ceste berie späť na Zem americkú astronautku Sandru Magnusovou, která opúšťa ISS po necelých štyrochch mesiacoch pobytu na obežnej dráhe.
Úlohou misie je inštalácia štvrtého segmentu solárnych panelov na ISS.
Štart 16. 3. 2009 0:43 SEČ (kvôli technickým problémom štart 5x odložený).
17. 3. 2009: pripojenie k ISS.
25. 3. 2009 20:53 SEČ: odpojenie od ISS.
28. 3. 2009 20:13 SEČ: pristánie.
Dĺžka letu: 12 dní 19:29:33 hod., 202 obletov Zeme.

STS-121

- USA
let raketoplánu Discovery.
4. 7. 2006 - 17. 7. 2006.

STS-125

- USA
let raketoplánu Atlantis.
Posádka: Andrew Feustel.

STS-126

- USA
let raketoplánu Endeavour.
Štart 15. 11. 2008 01:55:33 SEČ.
Let ku ISS.
Posádka Chris Ferguson (veliteľ), Eric Boe (pilot), Sandra Magnus, Heidemarie Stefanyshyn-Piper
Steven Bowen, Shane Kimbrough, Donald Pettit. 6. 11. 2008 23:01 SEČ spojenie s ISS. Misia sa venovala výstavbe ISS.
28. 11. 2008 15:47 odpojenie od stanice ISS.
Pristátie 30. 11. 2008 22:25 SEČ.

STS-127

- USA
let raketoplánu Endeavour.
Štart 16. 7. 2009 0:03 SLEČ.
Posádka: Mark L. Polansky – veliteľ, Douglas G. Hurley – pilot, Christopher J. Cassidy – letový špecialista, Thomas H. Marshburn – letový špecialista, David A. Wolf – letový špecialista, Julie Payette – letový špecialista, Timothy Kopra - palubný inžinier na ISS (štart), Koiči Wakata - palubný inžinier na ISS (pristánie).
Naplánovaných celkom 5 výstupov do voľného kozmu.
3. výstup do kozmu predčasne ukončený pre poruchu na skafandri Christophera Cassidyho.
28. 7. 2009: odpojenie od ISS.

Stuart, Alžbetakotva

- ČR
* 19. 8. 1596
† 13. 2. 1662
tzv. zimná kráľovná (korunovaná 1619).
Manžel Fridrich V. Falcký. Dcéra Sofia (Hannoverská).
Po bitke na Bielej hore prchá aj s manželom z Čiech.

Stuart, Anna

- Anglicko
1702 - 1714: anglická a škótska kráľovná.
1707: zjednotenie Anglicka a Škótska v jednotné kráľovstvo Veľká Británia.

Stuart, Gilbert

- USA
* 3. 12. 1755 (North Kingston)
† 9. 7. 1828
portrétista.
Autor portrétov amerických osobností.
Bol činný okrem USA aj v Londýne a Írsku.

Stuart, Jakub I. Jameskotva

- Škótsko
* 19. 6. 1566
† 1625
panovník.
Matka Mária Stuart.
1567 - 1625: škótsky kráľ (ako Jakub VI.).
1603 - 1625: anglický kráľ (ako Jakub I. ).

Stuart, Jakub II.

- Anglicko
* 1633
† 1701
1685 - 1688: anglický a škótsky kráľ.
V roku 1688 zosadený.
1689: po dosadnutí Márie a Viléma Oranžských na trón odchádza do vyhnanstva.

Stuart, Jakub V.kotva

- Škótsko
† 14.12.1542
kráľ.
Manželka Mária Guise. Dcéra Mária.

Stuart, Jakub VI.

- Jakub I..

Stuart, Karol I.

- Anglicko
† 1649 (popravený)
panovník.
Syn Jakub.
1600 - 1649: kráľ.
1625 - 1649: škótsky kráľ.
Jeho absolutistická vláda podnietila anglickú buržoáznu revolúciu.

Stuart, Karol II.

- Anglicko
* 1630
† 1685
1660 - 1685: kráľ anglický a škótsky.

Stuart, Mariakotva

- Škótsko
* 8. 12. 1542
† 8. 2. 1587 (popravená)
panovníčka.
1556 - 1567: kráľovná.
Otec Jakub V. 1. manžel František II. († 1560, francúzsky kráľ). 2. manžel Henrich Steward, lord Darnley (sobáš v júli 1565). Syn Jakub VI. (* 19. 6. 1566, neskorší anglický kráľ Jakub I.).
15. 5. 1567: sobáš s grófom Bortwellom (na nátlak cirkevných hodnostárov). Mesiac po sobáši uväznená na hrade na ostrove Lochleven vzbúrencami. Po konflikte s presbyteriánmi uprchla do Anglicka, kde podporovala katolícku stranu proti Alžbete I. Alžbeta ju uväznila a 8. 2. 1587 ju nechala popraviť.

Studer, Cheryl

- USA
* 24. 10. 1955 (Midland)
sopranistka.
Od roku 1985 sólistka Nemeckej opery v Berlíne.

Studénková, Zdena

- SR
* 19. 5. 1954
herečka, speváčka.
Manžel Stanislav Párnický (režisér). Dcéra Simona.
1972: maturita.
1977 - 1978: členka činohry Novej Scény.
1978: členka činohry ND.

Filmografia:
Panna a netvor (1978)
S tebou mě baví svět (1982)
Anděl s ďáblem v těle (1983)
Putování Jana Amose (1983)
Kohút nezaspieva (1986)
Južná pošta (1987)
Anděl svádí ďábla (1988)
Šípová Ruženka (1990)
Všetko čo mám rád (1992)
Zostane to medzi nami (2003)
Konečná stanica (2005).

Albumy:
Dotyky noci (1995).

Studia humanitatis

- program slobodných učení, podľa ktoré vyučovali učenci, ktorí sa usilovali o obnovu vzdelanosti (ktorý začal umeleckou obrodou) v Taliansku v 15. a 16. storočí.

studnička

- zdrobnelina od studňa.
- miesto, kde vyviera voda, povrchový prameň obyčajne upravený na naberanie vody, studienka.

Studnička, František Josef

- ČR; * 27. 6. 1836; matematik. 1882: prvý dekan českej filozofickej fakulty. 1888 - 1889: rektor českej univerzity. Autor mnohých učebníc.

studňa

- vyhĺbená jama so spevneným vnútrom na zhromažďovanie vody z prameňa.

studňa, absorpčná

- studňa odvádzajúca spodnú vodu z vyššie položených nepriepustných vrstiev do nižšie položených priepustných vrstiev rúrou s filtrom vsunutou do týchto priepustných vrstiev.

studňa, artézska

- studňa získavajúca podzemnú vodu vystupujúcu samočinne návratom na povrch, pretože podzemná zásobáreň vody je vyššie ako miesto vrtu alebo preto, že na ňu tlačia pružné zemné vrstvy.

studňa, Emšerská

- (podľa riečneho spoločenstva Emscher v Nemecku) - dvojposchodová usadzovacia alebo pre čistenie odpadových vôd používaná nádoba, ktorá je rozdelená na priestor pre usádzanie kalov a priestor na vyhnívanie.

studňa, naftová

- s prameňom nafty.

studňa, pumpová

- z ktorej sa čerpá voda pumpou.

studňa, vahadlová

- z ktorej sa naberá voda do vedra pomocou vahadla (dlhej žrde).

studňa, zrubová

- s dreveným krytom nad otvorom.

stuffing

- impulzová kódová modulácia.

stuha
stuhľa

- úzky ozdobný (obyč. dlhší) pruh, pás nejakej látky (tkaniny).
- dlhý pás niečoho vôbec.

stuha, modrá

- titul pre loď, ktorá najrýchlejšie dokáže prekonať Atlantický oceán.

Stuchlý, Ignác

- ČR
* 17. 1. 1953
* 14. 12. 1869
rímskokatolícky kňaz.

Stumpf, Carl

- Nemecko
* 21. 4. 1848 (Wiesentheid)
† 25. 12. 1936 (Berlín)
psychológ, filozof.
Jeden z predchodcov tvarovej psychológie.
Zaoberal sa psychologickými aspektami gnoseológie a psychológiou tónov.

stupa

- stúpa; orientálna stupňovito sa zužujúca vežovitá buddhistická chrámová stavba.

stupeň

- uhlová miera, značka °. 1 ° = 0,0174533 radiánu. Dielčie jednotky sú minúta (') a sekunda ('').

stupeň, aktický

- v geológii zráz pevninského bloku, ktorý oddeluje šelfy odo dna oceánov a leží v hĺbke medzi 200 - 2.450 m.

stupeň, Bauméov

- značka Bé. Jednotka hustoty kvapalín. Na hustomere je stupnica rovnomerne delená a pre kvapaliny hustejšie (redšie) ako voda má nulu v mieste hladiny pri ponorení do H2O (resp. 15% roztoku NaCl) a dielok 15 (resp. 10) v mieste ponoru do 15% roztoku NaCl (resp. H2O); všetko pri 15 °C.

stupeň, geotermický

- prevrátená hodnota geotermického gradientu. Počet metrov, o ktoré je nutné zostúpiť v Zemi, aby teplota stúpla o 1 °C. Priemerne 33 metrov.

stupeň, kolínny

- biologicko-grafická jednotka vo výškovej členitosti krajiny zahrnujúca nížiny a vyvýšeniny, pahorkatinový.

stupeň, koncový

- v rádiotechnike zosilovač výkonu v nízkofrekvenčnom stupni.

stupeň, kontinentálny

- pozri kontinent.

stupeň, mnohočlenu

- pozri mnohočlen.

stupeň vegetačný, subalpínsky

- ležiaci medzi stupňom montánnym a alpínskym (od 1.500 do 1.800 m), charakterizovaný kosodrevinou, podalpský.

stupeň vegetačný, submontánny

- ležiaci medzi kolínnym (pahorkovitým) a horským (montánnym) stupňom (od 500 do 800 m), charakterizovaný smrekmi a bukmi, s prevažujúcim poľnohospodárstvom zemiakarského a pasienkového typu, podhorský.

stupeň vegetačný, subniválny

- ležiaci medzi alpínskym a snežným (niválnym) stupňom (od 2.100 do 2.500 m), charakterizovaný vysokohorskou tundrou, podsnežný.

stupeň vegetačný, supramontánny

- zahrnujúci vyššie polohy (od 1.110 do 1.700 m) s prevažujúcim porastom ihličnatých lesov, najmä smrekových.

stupidita
stupídnosť

- hlúposť, nedostatok inteligencie, duševná obmedzenosť.

stupídnosť

- stupidita.

stupídny

- hlúpy, neinteligentný, majúci alebo prejavujúci obmedzené rozumové schopnosti.

stupnica

- v hudbe tónový rad.

stupnica, aeolská

- stredoveká (menej správne cirkevná) mäkká stupnica od a do a1 s poltónmi medzi 2. a 3. , 5. a 6. stupňom, dnešná stupnica moll.

stupnica, aiolická

- stredoveká (menej správne cirkevná) mäkká stupnica od a do a1 s poltónmi medzi 2. a 3. , 5. a 6. stupňom, dnešná stupnica moll. Natvaná podľa gréckeho kmeňa Aiolov.

stupnica, aiolská
aiolická stupnica

- stredoveká (menej správne cirkevná) mäkká stupnica od a do a1 s poltónmi medzi 2. a 3. , 5. a 6. stupňom, dnešná stupnica moll. Nazvaná podľa gréckeho kmeňa Aiolov.

stupnica, Beuafortova

- stupnica na určovanie rýchlosti vetra: stupeň 0 - rýchlosť vetra 0 - 1 km/h, bezvetrie; 1 - 1 - 5 km/h, vánok; 2 - 6 - 11 km/h, vetrík; 3 - 12 - 19 km/h, slabý vietor; 4 - 20 - 28 km/h, mierny vietor; 5 - 29 - 38 km/h, čerstvý vietor; 6 - 39 - 49 km/h, ostrý vietor; 7 - 50 - 61 km/h, silný vietor; 8 - 62 - 74 km/h, veľmi silný vietor; 9 - 75 - 88 km/h, víchrica; 10 - 89 - 102 km/h, búrka; 11 - 103 - 117 km/h, silná búrka; 12 - cez 117 km/h, orkán.

stupnica, Bortlehokotva
Bortleho škála
Bortle scale

- deväťbodová stupnica tmavosti oblohy amerického astronóma Johna. E. Bortle, ktorú zverejnil v roku 2001. Stupeň 1 označuje vynikajúcu, skutočne tmavú oblohu, stupeň 9 oblohu vo veľkomeste, ktorá je jasne osvetlená i v zenite (mnoho súhvezdí nie je vôbec viditeľných).

stupnica, Celsiova

- teplotná stupnica. Je delená na 100 °, značená °C. O °C je teplote mŕznucej vody, 100 °C je teplota varu vody. 32 °F=0 °C; 212 °F=100 °C. Pôvodne boli hraničné teploty označené naopak (v roku 1744 ju obrátil Carl Linné).

stupnica, Fahrenheitova

- teplotná stupnica. Je delená na 212 °, značená °F. O °F je teplote chladiacej zmesi salmiaku a ľadu, 100 °F je normálna teplota ľudského tela. 32 °F=0 °C; 212 °F=100 °C. Používa sa v anglosaských krajinách.

stupnica, Fujitova

- označuje ničivosť tornáda. Nadobúda hodnoty F0 až F5. Pozri aj TORRO.

stupnica, chromatická

- hudobná rada 12 poltónov v medziach oktávy temperovaného ladenia.

stupnica, lineárna

- stupnica, pri ktorej je výchylka ukazovateľa priamo úmerná veľkosti meranej veličiny.

stupnica, lydická

- stará stupnica začínajúca sa tónom f (podľa starovekej Lýdie, krajiny v Malej Ázii).

.

stupnica, Mercalliho

- Mercalliho-Cancaniho-Siebergova stupnica, MCS; pôvodná upravená stupnica. Bola vypracovaná na základe pozorovania následkov zemetrasení, teda nie pomocou prístrojov. I. neznateľné otrasy. II. Otrasy rozpoznateľné v horných poschodiach budov, húpanie sa zavesených predmetov. III. Nápadné otrasy i v ďalších častiach domu, kývanie sa stojacich automobilov. IV. drnčanie okien, cinkanie príborov a riadu, otras budov ako pri prechode ťažkého automobilu. V. Otrasy pociťujú takmer všetci ľudia, spiaci sa prebúdzajú, okná a krehké predmety praskajú. VI. rozbíja sa riad, puká omietka, chôdza je kolísavá. VII. staršie domy sú ťažko poškodené. VIII. padajú komíny, pevné konštrukcie mierne poškodené. IX. zosúvajú sa základy budov, objavujú sa trhliny v zemi. X. väčšina budov padá, ohýnajú sa koľajnice, veľké trhliny v zemi. XI. mosty a podzemné inžinierske siete sú porušené, stojí iba málo murovaných konštrukcií. Dochádza k zosuvom. XII. úplná skaza. Zemské vlnenie pripomína morské vlny, predmety sú vymršťované do vzduchu.

stupnica, Mohsova

- rad desiatich nerastov (mastenec, kamenná soľ, vápenec, kazivec, apatit, živec, kremeň, topás, korund, diamant) zoradených podľa schopnosti prevádzať vryp. Každým uvedeným nerastom je možné urobiť vryp do nerastu predchádzajúceho. Používa sa k hrubému odhadu tvrdosti kryštálov (rozdiely po sebe nasledujúcich nerastov nie sú rovnaké). Stupnicu navrhol Friedrich Mohs.

stupnica, prirodzená diatonická

- je zložená zo siedmich tónov (5 celých a 2 poltóny) v medziach oktávy.

stupnica, Réaumurova

- teplotná stupnica rozdelená od nuly po bod varu na 80 stupňov.
Zavedená v roku 1730.
0 °R je bod tuhnutia vody, 80 °R je bod varu vody pri normálnom atmosférickom tlaku.
°R = 4/5 °C.

stupnica, Richterovakotva

- stupnica na meranie intenzity zemetrasenia. Vznikla v roku 1935 (autor Charles Richter). Je to logaritmická škála, teda každý vyšší stupeň je o rád (teda 10 x) vyššie, ako ten predchádzajúci. Vo svojom princípe je nekonečná, ale nikdy nebola nameraná väčšia hodnota ako 9 (s ohľadom na kapacitu zemskej kôry). Udáva intenzitu zemetrasenia bez ohľadu na miesto epicentra, závisí teda na vzdialenosti sledovaného miesta od epicentra, ale aj na vlastnostiach zemskej kôry a podobne. Stupne: 1 a 2: nepociťujeme ho, merateľné iba prístrojmi. 3: najmenšia rozpoznateľná hodnota človekom, nepôsobí žiadne škody. 4: slabé zemetrasenie. 5: slabé poškodenie budov v blízkosti epicentra. 6: vážne poškodenie budov v blízkosti epicentra. 7: veľké poškodenie budov. 8: takmer úplné zničenie krajiny. 8, 9: najsilnejšie zistené zemetrasenie.

stupnica, Saffir-Simpson

- stupnica kvalifikácie ničivého potenciálu hurikánov (tropických cyklón): 1. stupeň, minimálne škody, rýchlosť vetra 120 - 150 km/h, tlak vyšší ako 980 hPa; 2. stupeň, stredne veľké škody, rýchlosť vetra 150 - 180 km/h, tlak 980 - 965 hPa; 3. stupeň, rozsiahle škody, rýchlosť vetra 180 - 210 km/h, tlak 965 - 945 hPa; 4. stupeň, extrémne škody, rýchlosť vetra 210 - 250 km/h, tlak 945 - 920 hPa; 5. stupeň, katastrofálne škody, rýchlosť vetra vyššia ako 250 km/h, tlak menší ako 920 hPa.

stupnica, Scovilleovakotva

- stupnica na meranie pálivosti papriky.0 má nepálivá paprika, 4.000 jednotiek maďarské fefrónky, 40.000 papriky tabasco, 100.000 cayenské papriky, 300.000 jednotiek odroda habanero. Najpálčivejšo paprikou je Red Savina s hodnotou 577.000 jednotiek.

stupnica, Stanford-Binet

- inteligenčná stupnica. Je relatívna. Predpokladaný priemer má hodnotu 100. Pokiaľ človek dosiahne hodnotu 130, patrí medzi 6% ľudí s najvyšším IQ na svete. 2% ľudí na svete dosahujú výsledky s hodnotami až 148.

stupor

- chorobný stav, v ktorom dochádza ku zotrvávaniu v strnutosti, často i v neprirodzených polohách. Sprevádza psychické poruchy.

Sturckow, F. W.

- USA; astronaut. Let na STS-88, STS-105.

Sturges, John

- USA; 3. 1. 1911 (Oak Park) - 18. 8. 1992 (San Luis Obispo); filmový režisér, vlastným menom John Carne. Filmografia: Thunderbolt (1947, v spolupráci s Williamom Wylerem); Dopadnutí (1950); Nebezpečie (1952); Únik z pevnosti Bravo (1953); Zlý deň v Black Rocku (1954); Prestrelka u ohrady O. K. (1956); Starec a more (1957, dokončenie filmu za Freda Zinnemanna); Posledný vlak z Gun Hillu (1959); Nikdy tak málo (1959); Sedem statočných (1960); Dievča menom Tamiko (1962); Veľký útek (1963); Diabolský bacil (1964); Hallelujah (1965); Hodina pušiek (1967); Ice Station Zebra (1968); Zajatí vesmírom (1969); Joe Kidd (1972); Valdezove kone (1973); Orol pristál (1976).

Sturluson, Snorrikotva

- Island; 1178 - 1241; básnik, historik. Dielo: Mladšia Edda (povesti; 3 diely).

Sturm und Drang

- duchovné hnutie v Nemecku v 60. – 80. rokoch 18. stor., mladícka revolta proti nacionalizmu, konvenciám a pod. s ideami oslobodenia jednotlivca, uplatnenia vlastných citov a zmyslov, obdobie géniov.

Sturmkampfflugzeug
štuka

- (za 2. svetovej vojny a pred ňou) bombardovacie lietadlo útočiace strmhlav, používané v nemeckej armáde.

Sturzenegger, Hans

- Švajčiarsko; 2. 5. 1875 (Curych) - 19. 11. 1943 (Schaffhausen); maliar a grafik. Auzor krajín a portrétov.

stužkonoska

- veľký motýľ s kľukatými čiarami na predných krídlach a s dvoma čiernymi pásmi na zadných krídlach (Catocala).

stužovadlo

- v stavebníctve zariadenie na stužovanie, upevnenie niečoho, svorec, skoba, svorník.
- materiál na stužovanie (napr. v krajčírstve).

stužovanie

- spevňovanie. V technológii tukov chemický postup premeny tekutých rastlinných i živočíšnych tukov (olejov) v tuky tuhé, katalyzovaná hydrogenácia (aditácia vodíka) nenasýtených mastných kyselín.

stužovňa

- výrobňa stuženého tuku alebo oleja.
- miestnosť, budova, v ktorej sa stužuje tuk alebo olej.

stúpa

- budhistická náboženská stavba budovaná ako mohyla so schránkou na pozostatky alebo ako pamätník, dágoba, pagoda.

Stümpel, Jozef

- SR; * 20. 7. 1972 (Nitra); hokejista.

Stürgkh

- Rakúsko; † 1916; politik. 1916: predseda vlády. Zastrelil ho F. W. Adler.

Stürmer, Christina

- Rakúsko; * 9. 6. 1982 (Linz); speváčka.

stvorenie sveta, babylonské

- 1. 10. 5509 pred Kristom.

styk

- tesné, úplné priblíženie niečoho k niečomu, dotyk, spojenie.
- stretnutie, stretávanie sa, stýkanie sa, schádzanie sa.
- spojenie, kontakt, súčinnosť.
- tyč, žŕdka s okovaným hrotom používaná pri oraní na čistenie pluhu, otka.
- nástroj na pletie buriny.
- akákoľvek palica, drúčik, patyk.

stylet
stilet

- krátka, úzka dýka.

styling

- slohová úprava, prepracovanie textu.
- tvarovanie predmetov pre vonkajší estetický dojem a funkčnosť.
- celková úprava vzhľadu človeka (účesu, odevných doplnkov a pod.).

styliformný

- majúci tvar tyčinky, tyčinkovitý, tyčinkový.

stylista

- kto sa zaoberá stylingom.

stylobat

- vrchná plocha podstavca antického chrámu nesúca stĺpy, stĺporadie.

stylolit

- tlakový šev na hraniciach vrstiev alebo iných štruktúrnych plôch, pozdĺž ktorých sú stĺpikovité výčnelky jednej vrstvy zasadené do priehlbiny druhej.

stylus
stilus

- rydlo, ktorým sa písalo na voskové tabuľky.
- v botanike dutá stopkovitá časť piestika nesúca blizny, čnelka.

styptikum

- prostriedok, liek zastavujúci krvácanie, hemostatikum.

styrax
storax
styraxová živica

- tekutý vonný balzam vyrobený z koreňa dreviny rastúcej v Malej Ázii, používaný ako liečivý prostriedok.
- cudzokrajný strom rodu Styrax poskytujúci voňavú živicu, okrasná drevina.

styrénkotva
styren
fenyletylén

- nenasýtený uhľovodík, C6H5CH=CH2. Bezfarebná, ako benzín voniaca kvapalina. Surovina pre výrobu polystyrénu, syntetického kaučuku. Najmä na svetle a pôsobením tepla polymerizuje na polystyrén.

styrol

- druh prirodzenej živice, súčasť styraxu.

Styron, William

- USA; 11. 6. 1925 (Newport News, Virgínia) - 1. 11. 2006; redaktor, spisovateľ. Manželka Rose Burgunder (sobáš v roku 1953 v Ríme; poetka). Dcéra Alexandra. Dielo: 1979: Sophiina voľba; Odpočívaj v temnote; dlhý pochod; Zapáľ tento dom; 1967: Doznanie Nata Turnera; Viditeľná temnota: Pamäti šialenstva.

styropor

- odľahčená guma.

Styx

- v gréckej mytológii hraničná rieka pretekajúca podsvetím.

stýkač

- prístroj na spájanie, zapájanie elektrického prúdu plošnými kontaktmi.

Stýskala, Petr

- ČR; * 10. 3. 1987; futbalista.

sťahák

- (nárečovo) reťaz alebo remeň od chomúta ku koncu oja, zdržiak.

sťahovač

- v poľnohospodárstve stroj na zhŕňanie slamy z poľa.
- súčasť pletacieho stroja na zhusťovanie osnovy.

sťahovadlo

- zariadenie na zvieranie dosák pri lepení.
- prípravok na sťahovanie pórov pokožky.

sťahovanie kontinentovkotva

- teória kontinentálneho driftu s domnienkami o pohybe pevnín podľa rozloženia, stavby a vzájomného vzťahu terajších kontinentov, ale aj podľa zloženia a vzťahu rastlinstva a živočíchov jednotlivých pevnín.

sťahovanie národov

- rozsiahly presun germánskych a slovanských kmeňov zo severnej a východnej Európy na západ a juh, tiež na Iberský a Apeninský polostrov a Severnej Afriky v 3. a 6. storočí. Podnetom boli nie len postupné zmeny klímy, ale tiež tlak mongolských Hunov (375) na východogermánske ríše (Góti). Súčasne Slovania prenikali do strednej Európy a na Balkán. Po nich tiež turkotatárske kmene Avarov. Toto obdobie býva považované za začiatok novej epochy v dejinách Európy.

sťažeň

- stožiar na uchytenie plachiet plachetnice.

Su, Ceng - čang

- Taiwan; politik. 2007: premiér. 2007: rezignoval.

Su Ťij, Aun San (Su-Ťij Aung Schan)kotva

- Mjanmarsko; politička, disidentka. Otec Aung San. Nositeľka Nobelovej ceny mieru (1991). 1988: po návrate z Veľkej Británie sa postavila do čela opozičnej Národnej ligy pre demokraciu. 27. 5. 1990: víťazstvo vo voľbách, junta voľby neuznala za platné.

SU-22

- ZSSR; stíhací bombardér z konštrukčnej dielne Suchoj.

sua sponte

- z vlastného podnetu, z vlastnej snaživosti.

Suajdí, Hamíd Džuma Farís

- Irak; zástupca vodcu irackej vetvy al-Kajdy Ajjúba Masrího. Zatknutý na začiatku septembra 2006.

suave

- v hudbe jemne, ľúbezne, sladko.

Suárez, Francisco

- * 15. 1. 1548; teológ a filozof.

sub

- v kartárskom slangu hlásený odpor proti kontra znamenajúci ďalšie zvýšenie poplatku.

sub auspiciis
(promócia) s. a.

- (v minulosti) slávnostné udelenie doktorátu vynikajúcemu kandidátovi pod záštitou hlavy štátu.

sub finem

- krátko pred koncom, pred smrťou.

sub Iove

- pod šírou oblohou ("pod Jupiterom").

sub linea

- pod čiarou (ako vysvetlenie, vysvetlivka).

sub rosa

- pod sľubom mlčanlivosti, dôverne.

sub specie aeternitatis

- pod zorným uhlom večnosti, obecne posudzované.

sub utraque specie

- pod obojakým spôsobom, pod obojím, pod obidvoma spôsobmi.

sub voce

- pod heslom.

sub-

- predpona majúca význam pod, dole, nižšie, menší ako.

subacidita

- nedostatok kyseliny soľnej v obsahu žalúdka.

subakútnykotva
subchronický

- týkajúci sa obdobia medzi prudkým (akútnym) a zdĺhavým (chronickým) ochorením.

subakvatický

- v geológii vzniknutý pod vodou, pod vodnou hladinou, podvodný.

subakválny

- vykonávaný pod vodou, vo vode, podvodný.

subalpínsky

- ležiaci medzi stupňom montánnym a alpínskym (od 1.500 do 1.800 m), charakterizovaný kosodrevinou, podalpský.

subalternácia

- služobná alebo spoločenská podriadenosť.

subalterník

- človek spoločensky alebo služobne nižšie postavený.

sublaternstvo

- podriadenosť.

subalterný

- služobne alebo spoločensky podriadený.

subantarktická

- prechodná subpolárna oblasť na južnej pologuli.

subarktická

- prechodná oblasť medzi arktickou a boreálnou.

subatlantikkotva

- klimatické obdobie holocénu vyznačujúce sa ochladením a zvlhčením, nasledujúce po subboreáli, subatlantické obdobie.

subárenda

- v práve prenechanie plodonosného predmetu árendátorom do užívania a používania inému.

subbas

- šestnásťstopový krytý pedálový hlas na organe.

subboreálkotva

- klimatické obdobie holocénu so suchým, pomerne teplým podnebím, nasledujúce po atlantiku, subboreálne obdobie.

subbuteo

- varianta stolného futbalu.

subdelegát

- splnomocnený zástupca osoby, ktorá je sama delegovaná, poverená zastupovaním.

subdiakon

- duchovná osoba s prvým stupňom vyššieho svätenia.

subdiakonstvo
sudiakonát

- prvý stupeň vyššieho svätenia.

sudodávateľ

- podnik, organizácia dodávajúce inému podniku, organizácii čiastkové dodávky (subdodávky) na ich kompletizáciu.

subdodávka

- čiastková dodávka (strojov, ich častí, stavebných a montážnych prvkov a prác a pod.) na kompletizáciu u odberateľa.

subdominanta

- v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice.
- na tomto tóne postavený akord.

subdukcia

- vyvodenie záveru alebo definície zo známych znakov.
- podsúvanie sa litosférických dosiek.

subdurálny

- týkajúci sa priestoru medzi tvrdou blanou mozgu a pavúčnicou (arachnoideou).

subekuména

- v geografii čiastočne obývaná časť púšte, územie obývané len prechodne (nomádsky).
-

subendemický

- vyskytujúci sa nielen na istom území, ale roztratene, ojedinele aj na susedných územiach.

subepidermálny

- nachádzajúci sa pod pokožkou.

subepiteliálny

- nachádzajúci sa pod výstelkou (epitelom).

suber

- odumretá vrchná vrstva kôry stromov, borka.

suberín

- voskovitá látka, ktorá sa ukladá v zhrubnutých buničitých stenách korkového pletiva, podstatná časť korku, korkovina.

subfebrilný

- týkajúci sa mierne zvýšenej telesnej teploty (až do 37,5 °C).

subfertilita

- proces, pri ktorom samica ťažko sa stáva samodruhou a má malý počet potomkov.

subfosília

- nedávno vzniknutá skamenelina, u ktorej zatiaľ nedošlo ku nahradeniu organickej zložky.

subfosílny

- pochádzajúci z najmladšieho geologického obdobia, z holocénu. Opak je recentný.

subhastácia

- nútená dražba.

subhydrický

- existujúci pod vodou.

subchronický
subakútny

- týkajúci sa obdobia medzi prudkým (akútnym) a zdĺhavým (chronickým) ochorením.

subimágo

- vývinové štádium (napr. efemér) predchádzajúce imágu.

subito

- v hudbe náhle, rýchlo, ihneď.

subjekt

- jedinec, jednotlivec, bytosť, osoba schopná vnímať, poznávať, cítiť a konať a stojaca proti vonkajšiemu svetu ako objektu poznania.
- vnútorný, citový svet človeka, osobné ja.
- podklad, činiteľ (opak je objekt).
- v logike logický podmet, o ktorom prísudok niečo vypovedá, podmet súdu.
- podmet a objekt; vo filozofii dvojica polárnych kategórií základnej dôležitosti. Tým, že človek vstupuje ako spoločenská bytosť do účelového vzťahu s okolím, uvedomuje si tento svet ako objekt a sám seba ako subjekt a vytvára tak jednotu objektu a subjektu.
- (gnozeologický) protiklad objektu, poznávajúce ja, niekedy v podobe čistého vedomia, inokedy v podobe empirickej a racionálnej, ale aj cítiacej, voľnej a konajúcej osoby.
- v gramatike vo vete slovné označenie osoby alebo veci, ktorá je nositeľom nejakej činnosti, stavu alebo vlastnosti vyjadrenej v prísudku, podmet.
- osoba alebo predmet spôsobilý (-á) mať v medziach právneho poriadku práva a povinnosti, nositeľ, predstaviteľ určitého právneho vzťahu.
- v hudbe hlavná téma v polyfónnej skladbe.
- prenesene (podozrivé, čudné) indivíduum.
- zastaralo služobne podriadená osoba.

subjekt, právny

- účastník (občan, organizácia) právneho vzťahu.

subjektivita

- uplatnenie, uplatňovanie subjektívnej zložky, nevecnosť, subjektívnosť (opak je objektivita).
- všetko, čo prislúcha subjektu ako indivíduu.

subjektivita, právna

- spôsobilosť byť účastníkom (subjektom) právnych vzťahov, mať práva a povinnosti.

subjektivista
subjektivistka

- stúpenec, prívrženec subjektívneho idealizmu, subjektivizmu.
- človek posudzujúci všetko z osobnej, subjektívnej s stránky.

subjektivizácia

- vo filozofii proces, v priebehu ktorého daný jav nadobúda subjektívnu povahu.
- (v umení) tvorivá snaha autenticky vyjadriť umelecky pretvorený individuálny zážitok.

subjektivizmus

- poňatie zdôrazňujúce osobný názor, cítenie.
- idealistický smer v buržoáznej filozofii, ktorý popiera existenciu vonkajšieho materiálneho sveta a za jedinú skutočnosť pokladá individuálne vedomie a subjektívne pocity, subjektívny idealizmus.
- smer v buržoáznej sociológii, ktorý tvrdí, že vývin spoločnosti je určovaný subjektívnymi činiteľmi (úsilím jednotlivých osobností).
- v literatúre smer, podľa ktorého umelec je meradlom všetkých dojmov a hodnôt.
- osobný, predpojatý, subjektívny vzťah k niekomu alebo k niečomu.

subjektivizovať

- (čo) (u)robiť subjektívnym.
- dávať, dať niečomu subjektivistický, osobný ráz, charakter.

subjektívne

- osobne, vnútorne.

subjektívno

- subjektívny svet človeka, subjektívna skutočnosť.

subjektívnoidealistický

- týkajúci sa subjektívneho idealizmu.

subjektívnosť

- zaujatosť, jednostrannosť.

subjektívny

- týkajúci sa subjektu, vychádzajúci zo subjektu, patriaci subjektu.
- z osobného hľadiska, nevecný, predpojatý, zaujatý, jednostranný názor, stanovisko. Náležiaci do sféry subjekt ako myšlienkový odraz objektívnej reality.
- neprihliadajúci na objektívnu skutočnosť, osobný, (osobne) zaujatý.
- nepravdivý, nezhodujúci sa s objektívnou realitou.
- skreslený, zaujatý, predpojato hodnotiaci vonkajšie skutočnosti.
-

subkategória

- čiastková, nižšia kategória.

subkomisia

- nižšia komisia, podkomisia.

subkontinent

- väčšia časť pevniny (najčastejšie najväčší polostrov), ktorá tvorí pomerne kompaktný celok.

subkonto

- pomocný, vedľajší účet, podúčet.

subkontra

- kartársky výraz vyjadrujúci oponovanie na rekontru pri hre v karty.

subkontra C

- tón patriaci medzi najhlbšie tóny, najhlbší počuteľný tón.

subkontra-

- v zloženinách prvá časť s významom patriaci do najhlbšej oktávy.

subkontrabas

- plechový dychový nástroj s hlbokým ladením.

subkontrahent

- čiastkový kontrahent, osoba zastupujúca kontrahenta.
- zmluvný poddodávateľ, čiastkový dodávateľ, subdodávateľ.

subkontraoktáva

- najnižšia oktáva používaná v hudbe.

subkontrárny

- čiastočne odporujúci.

subkortikálny

- v medicíne uložený pod kôrou, podkôrový.

subkultúra

- kultúra etnicky, sociálne, generačne, záujmovo a inak vymedzenej menšiny.

subkutánny

- podkožný.

subletálny

- nepostačujúci na usmrtenie (subletálna dávka).

sublicencia

- oprávnenie udelené nadobúdateľom licencie ďalšej osobe, organizácii a pod., podlicencia.

sublimácia

- fyzikálny proces premeny skupenstva, priama premena tuhej látky na plynnú bez prechodu cez kvapalné skupenstvo. Opak je desublimácia.
- prenesenie záujmu sociálne prijateľným smerom.
- podľa psychoanalytickej teórie nevedomý duševný pochod, ktorým sa pudové hnutia odvracajú od svojich pôvodných cieľov a zameriavajú sa navonok, najmä na intelektuálnu a umeleckú činnosť, často všeobecne prospešnú.
- knižne premena, stupňovanie (zvyčajne na čosi vyššie).

sublimácia, mrazová

- sublimačné sušenie.

sublimát

- produkt sublimácie.
- chlorid ortutnatý (HgCl2), prudko jedovatý rozpustný biely prášok používaný na morenie dreva a prv aj na dezinfekciu.

sublimátor

- zariadenie na premenu pevnej látky na pary s nasledujúcou premenou na pevnú látku bez prechodu na kvapalné skupenstvo.

sublimný

- vznešený, jemný.

sublimovať

- prechádzať, prejsť sublimáciou.
- (čo) (u)robiť sublimáciu (niečoho).
- knižne premieňať, premeniť, (vy)stupňovať (obyčajne na niečo vyššie, zjemnené, vznešené).

sublingválny

- podjazyčný, nachádzajúci sa pod jazykom.

sublitorál

- časť pri brehu vodnej nádrže ležiaca pod hranicou normálneho stavu vody zarastená najmä tŕstím.

sublunárny

- podmesačný, nachádzajúci sa pod mesiacom.

subluxácia

- neúplné vytknutie kĺbu, vykĺbenie.

submandibulárny

- podsánkový, nachádzajúci sa pod sánkou.

submarinný

- podmorský.

submerzný

- ponorený vo vode, vodný, rastúci pod vodou.

submikroskopický

- neviditeľný ani mikroskopom.

submikrón

- hmotná častica menšia než mikrón.

subminiatúrny

- menší ako miniatúrny.

submisia

- podrobenie sa, poslušnosť, podriadenie sa, pokora, rezignácia.
- v psychológii osobný sklon k ústupčivosti, podrobovaniu sa druhým (opak je dominancia).
- upisovanie štátnej pôžičky, cenných papierov a pod., pri ktorom sa cenné papiere predávajú záujemcom formou verejnej súťaže.

submisivita

- aj submisívnosť; z psychologického hľadiska sklon podrobovať sa, podriaďovať sa.

submisívny

- poddajný, povoľný, ústupný, podriaďujúci sa cudzej vôli.

submitovať

- uchádzať sa o objednávku vo verejnej súťaži.

submontánny

- podhorský.

subniválny

- podsnežný.

subnormála

- veľkosť kolmého priemetu normály krivky do osi x.

subnormálny

- menší ako normálny, podnormálny.

subnotebook

- menší ľahší notebook.

subnukleárny

- subjadrový, menší ako jadro.

suboekumena

- oblasť Zeme dočasne obývaná.

subordinácia

- služobná podriadenosť.
- v jazykovede podradnosť (subordinačný vzťah), vzťah medzi vetnými členmi alebo vetami gramaticky nerovnocennými, syntakticky nerovnorodými, pri ktorom sa vždy jeden člen podriaďuje druhému členu, závisí od neho, podraďovanie (hypotaxa, determinácia, opak je koordinácia).

subordinovať

- služobne podriaďovať, podriadiť.
- v lingvistike uvádzať, uviesť do závislosti (napr. vetu).

suboxid

- kysličník obsahujúci menej kyslíka než normálny kysličník.

subpleurálny

- nachádzajúci sa, ležiaci pod podbrušnicou alebo pohrudnicou.

subpolárny

- ležiaci pri polárnom kruhu, naväzujúci na polárnu oblasť smerom k rovníku.

subrecent

- klimatické obdobie na sklonku holocénu nasledujúce po subatlantiku a siahajúce po dnešné časy.

subregión

- podoblasť, časť oblasti.

subreta

- speváčka mladistvých, veselých sopránových úloh (zvyčajne v operete).

subrogácia

- prevzatie práv veriteľa splácaním jeho pohľadávky.

subsatelit

- menšia umelá družica oddelená od materského satelitu až na obežnej dráhe.

subsekventný

- v geografii i geológii pozdĺžny, idúci v smere pásma (opak je konsekventný).

subsidencia

- pokles, klesanie.

subsidiarita

- princíp definovaný pápežom Piom XI.; posilnenie malých spoločenstiev a najrôznejších verejných združení voči štátu. Rešpektovanie právomocí organizačne nižších úrovní.

subsidiárny

- podporný, dodatočný, pomocný, náhradný.

subsistencia

- výživa, podpora na živobytie.
- vo filozofii existencia substancie sama osebe.

subsídia
subsídium

- podpora, pomoc, príspevok.
- druh subvencií poskytovaných štátnymi alebo miestnymi orgánmi na podporu určitého hospodárskeho odvetvia.

subskribent
subskribentka

- kto subskribuje, subskribujúci.
- v peňažníctve upisovateľ akcií, cenných papierov a pod.

subskribovať

- predbežne sa zaväzovať, zaviazať na odber niečoho, zvyčajne literárneho alebo iného umeleckého diela po jeho vydaní.
- v peňažníctve upisovať, upísať (štátnu pôžičku, akcie, cenné papiere a pod.).

subskripcia

- abonmá, predplácanie, predbežné prihlásenie účasti na nejakom podniku, najčastejšie na odber literárneho alebo iného umeleckého diela po jeho vydaní.
- podpísanie, povolenie, schválenie.
- v peňažníctve upísanie štátnej pôžičky, cenných papierov a pod., pri ktorom sa cenné papiere predávajú a nakupujú za vopred stanovený kurz.

subsonický

- podzvukový, nedosahujúci rýchlosť zvuku (opak je supersonický).

subspecies

- pomocná taxonomická jednotka menšia ako druh, poddruh.

substancia

- podstata, nemenný základ, trvalý subjekt, hmota, látka.
- základ vecí a javov, podstata.
- vo filozofii stály nositeľ premenlivých vlastností, niečo sebestačné, čo nevyžaduje nič iné ani pre svoju existenciu, ani pre svoje vysvetlenie.
- hmotný základ, podstata.
- vo farmakológii liečivo v tuhom stave.

substancia, kapitálová

- v ekonomike obežný aj stály kapitál podniku.

substantia nigra

- tzv. čierne jadro v mozgu.

substancia podniku

- v ekonómii trvalé zariadenia podniku.

substancialista
substancialistka

- stúpenec učenia o substanciách, prívrženec substancializmu.

substancialita

- vo filozofii vlastnosť toho, čo je substanciou, čo sa pokladá za substanciu.

substancializmus

- filozofický názor opierajúci výklad sveta o pojem substancie.

substancializovať

- (čo) spodstatňovať, spodstatniť.

substacionálne

- od základu, podstatne.

substancionálny
substančný

- týkajúci sa substancie, majúci povahu substancie, podstatný.
- týkajúci sa podstaty ako základnej stránky objektívnej skutočnosti.
- vystihujúci podstatu veci, idúci do hĺbky veci.
- týkajúci sa substancie ako majetku.

substantivizácia

- prechod (transformácia) slova (tvaru) iného slovného druhu, najmä prídavného mena a zámena, medzi podstatné mená (substantíva), zvyčajne na základe zmeny formy slova, spodstatnenie, spodstatňovanie (napr. chorý – pacient).

substantivizovať

- (z)meniť na substantívum, podrobovať, podrobiť substantivizácii.

substantivizovať sa

- nadobúdať, nadobudnúť povahu substantíva, prechádzať, prejsť substantivizáciou.

substantívny

- hlavný, podstatný.
- v lingvistike týkajúci sa substantíva.

substantívum

- podstatné meno. Druh plnovýznamových slov.

substantívum, verbálne
substantívum verbale

- tvorené od slovesa, slovesné podstatné meno.

substantívum vlastné

- proprium.

substantívum všeobecné

- apelatívum.

substernálny

- nachádzajúci sa, ležiaci pod hrudnou kosťou (sternom).

substituent

- v chémii atóm alebo skupina atómov, ktoré sa vymieňajú pri substitúcii.

substituovať

- nahrádzať, nahradiť, zamieňať, zameniť.
- v chémii nahrádzať, nahradiť atómy alebo skupiny atómov inými atómami alebo inými skupinami atómov.
- (koho) dosadzovať, dosadiť, ustanovovať, ustanoviť ako zástupcu na nejaké miesto.
- v práve ustanovovať, ustanoviť náhradného dediča v tom prípade, že závetom ustanovený dedič dedičstvo nenadobudne.

substitúcia

- náhrada, zámena, nahradenie.
- zámena niečoho niečím iným.
- v matematike nahradenie, nahradzovanie istej veličiny inou veličinou rovnakej hodnoty.
- v chémii reakcia, pri ktorej sa prvok al. skupina prvkov nahradí iným prvkom alebo skupinou (pri ktorej sa v molekule nahradí atóm alebo skupina atómov iným atómom alebo skupinou atómov).
- zastupovanie, zastúpenie niekoho (obyč. úradne).
- v práve:
  ustanovenie námestníka;
  zastupovanie námestníkom;
  zastupovanie námestníka (ďalšia substitúcia).
- v práve závetné ustanovenie náhradného dediča v prípade, že závetom povolaný dedič dedičstvo nenadobudne.

substitúcia hlások

- v lingvistike zámena hlások napr. pri preberaní cudzích slov.

substitút

- náhradník, zástupca.

substrát

- podklad, základ, základná látka, živná pôda.
- základ, podklad nejakej činnosti alebo stavu.
- vo filozofii materiálny základ rozličných vlastností jednotlivého predmetu; materiálny základ jednoty, rovnorodosti rozličných predmetov; podstata.
- v biológii živé, kultivačné prostredie pre rastliny a najmä pre mikroorganizmy.
- v lingvistike jazyk alebo jazykové prvky zaniknutého autochtónneho etnického celku zachovaný (zachované) v jazyku iného etnického celku.
- sypký materiál (v stavebníctve, záhradskarstve a pod.).

subsumovaný

- (subsumpciou) do niečoho zahrnutý.

subsumovať

- začleniť do seba, kooptovať.
- (čo) zahrňovať, zahrnúť do určitého celku, pod niečo.

subsumpcia

- podriadenie zvláštneho pojmu pojmu obecnejšiemu, podradenie, podraďovanie jedného pojmu inému pojmu, zaradenie, zaraďovanie, zahrnutie, zahrnovanie jednotlivého prípadu do všeobecného pravidla.
- v práve určenie právneho predpisu, podľa ktorého treba riešiť konkrétny prípad.

subsystém

- čiastkový systém, podsystém.

subštandartný

- nižší než štandardný, nedosahujúci štandard.

subštruktúra

- mikroštruktúra.

subtílny

- drobný, jemný, nežný, krehký.

subtrópy

- subtropický pás, zemepisný pás okolo obratníka.

subtyp

- podtyp (napr. chrípkového vírusu).

Subutex

- buprenorfin. Francúzsky preparát, ktorý lekári predpisujú ako menej nebezpečnú náhradu drog; ide o tzv substitučnú liečbu. Má menej škodlivé účinky a človek netrpí abstinenčnými príznakmi.

subvencia

- pomoc, podpora. Finančná podpora z verejných prostriedkov s presným účelom použitia.

subway

- podchod, podzemná dráha, metro.

succes

- sukces; úspech, zdar.

succubus

- sukuba, sukubus; smilná čarodejnica, ženský démon.

succus

- sukus; zahustená ovocná šťava, tresť.
- jadro problému.

sucre

- menová jednotka Ecuádoru (Ekvádoru, podľa generála A. J. de Sucreho, bojovníka za nezávislosť krajiny).

sučukkotva
sudžuk
sudžuch

- orientálna cukrovinka valcovitého tvaru zo zmesi cukru, sirupu, škrobu, agaru alebo želatíny.

Sud Chichas

- Bolívia; provincia. Hlavné mesto Tupiza.

sudatórium

- kúpeľ alebo iné zariadenie na vyvolanie potenia.
- farmakologický prostriedok na vyvolanie potenia.

Sudán
Sudán

- africká republika; 1955: vojna o nezávislosť. 1956: vyhlásená nezávislosť. 9. 1. 2005: v Nairobi (Keňa) uzavretá mierová zmluva medzi vládou a povstalcami.

Sudánec
Sudánka

- obyvateľ Sudánu.

Sudánska oslobodzovacia armáda

- Sudán; SLA; ozbrojená zložka rebelov z Darfúru.

Sudety

- okrajové horské pásmo na severe Čiech, časť územia Čes. republiky a Poľska zahrnujúca horský systém Krkonôš a Jeseníkov. Do roku 1945 bolo obývané najmä nemeckou menšinou.
- za nacistickej okupácie pomenovanie celého pohraničného územia českých zemí pričleneného k Nemecku.

sudžuch

- sučuk.

sudžuk

- sučuk.

Sudek, Josef

- ČR; 1896 - 1976; fotograf.

Sudety

- Československo/ČR; názov pre pohraničné územie, na ktorom žilo prevážne nemecky hovoriace obyvateľstvo a ktoré bolo po I. svetovej vojne súčasťou Československa (na severe, západe aj juhu Čiech a Moravy). V roku 1938 prisúdila Mníchovská dohoda Sudety hitlerovskému Nemecku.

sudokukotva

- Japonsko; hlavolam podobný krížovke, ale lúštiteľ do nej miesto písmen vkladá čísla. Obrazec sudoku sa skladá z deviatich plošne usporiadaných mriežok do 9 stĺpcov a 9 riadkov, z ktorých každá ma 3 riadky a 3 stĺpce. Úlohou je podľa vopred niekoľkých vpísaných číslic (od 1 do 9) dopísať do prázdnych polí číslice od 1 do 9 tak, aby sa v každom riadku a každom stĺpci opakovalo každé číslo iba raz a tak isto aby bolo iba raz v každej mriežke o deviatich poliach.

Sudová, Nikola

- ČR; * 17. 2. 1982 (Jablonec nad Nisou); akrobatická lyžiarka. Sestra Šárka. 2003: 7. miesto na MS. 2005: 2. miesto na MS, 1. miesto v závode SP v Tremblante (celkovo 4. miesto v SP).

Sudová, Šárka

- ČR; * 23. 1. 1986 (Jablonec nad Nisou); akrobatická lyžiarka. Sestra Nikola. 205: 17. miesto v dual moguls na MS.

Sue

- tyrannosaurus objavený 12. 8. 1990 Sue Hendrickson v Južnej Dakote. Najväčšia z objavených fosílií tyrannosaura. Na dĺžku meria 12,8 metra.

Suej

- Čína, vládnuca dynastia v rokoch 580 - 907 (s dynastiou Tchang). Založil ju generál Jang - ťien (cisár Wen - ti)

Suess, Eduard

- Rakúsko; geológ, autor knihy Tvár Zeme; evolucionista, zástanca potopenej Pacitídy.

suffeta
suffetovia

- dvaja najvyšší úradníci v starovekom Kartágu, volení každoročne na ľudovom zhromaždení.

suficiencia

- dostatočnosť, dostatok.
- v štatistike nezávislosť štatistických charakteristík výberových údajov od neznámeho rozloženia pravdepodobností v základnom súbore.

suficit

- prebytok finančných zdrojov štátneho rozpočtu. Opak je deficit.

sufita

- podhľad stropu.
- divadelná zvislá plocha dekorácie.
- kryté pozdĺžne svietidlo ku nepriamemu osvetleniu.

sufix

- derivačná alebo flektívna morféma stojaca za koreňom alebo kmeňom, prípona (napr. v slovenčine -ník, -ový).

sufixácia

- odvodzovanie sufixom, príponou.

sufizancia

- samoľúbosť, namyslenosť, márnomyseľnosť.

sufizantný

- samoľúby, namyslený, márnomyseľný.

sufizmus

- mystický smer v islame hlásajúci pôvodne myšlienku úplného zrieknutia sa individuálnej vôle.

Sufí

- Perzia; * 8. 12. 903, † 25. 5. 986; astronóm. Ako prvý popísal galaxiu v Andromede.

suflékotva
soufflé

- kyprý; nákyp zľahčený snehom z vaječných bielkov.

suflér
suflérka

- v divadle nápoveda, šepkár.

sufokácia

- násilná smrť spôsobená zábranou prístupu vzduchu do pľúc alebo znemožnením prenosu kyslíka do tkanív, udusenie, zadusenie.

sufózia

- mechanický odnos jemnejšieho materiálu z hornín, zemín alebo pôdy podzemnou vodou.

sufragán

- katolícky biskup stojaci na čele jednej z diecéz provincie.
- biskup pomáhajúci v rozľahlej diecéze sídelnému biskupovi, pomocný svätiaci biskup.

sufražetky

- feministky, bojovníčky za ženské práva (z anglického suffrage - volebné právo). Hnutie vzniklo v Anglicku v 2. polovici 19. storočia.

sufúzia

- rozsiahlejší plošný krvný výron v koži a podkožnom väzive, modrina, podliatina.

sugerovať

- vnucovať, nahovárať, pomocou sugescie ovládať.

sugescia

- podmanivé pôsobenie, ovplyvňovanie myslenia, myšlienok, predstáv. Neúmyselné podliehanie nikoho alebo vlastnej predstave

sugestibilita

- prístupnosť sugescii, vnímavosť na sugesciu, sklon prijímať ju.

sugestivita

- sugestívnosť, pôsobivosť, podmanivosť.

sugestívny

- podmanivý, pôsobivý.
- týkajúci sa sugescie, založený na sugescii, používajúci sugesciu.

sugestopédia

- metódy učenia využívajúce telesného a psychického uvoľnenia.

Suharto

- Indonézia; politik. 1965: prevrat. 1965 - 1998: diktátor.

Suchan, Jaroslav

- ČR; * 2. 4. 1980; hokejový brankár.

Suchánek, Jaroslav

- ČR; redaktor; spíker. Syn Michal, Vladan. Športový komentátor.

Suchánek, Michal

- ČR; herec. Otec Jaroslav. Syn Jáchym. Manželka Renata. Dcéra Berenika. Protagonista a spoluautor humoristického TV seriálu Tele Tele. Filmografia: Terezu bych kvůli žádné holce neopustil; Jen si tak trochu písknout; Sněženky a machři.

Suchánek, Vladimír

- ČR; * 12. 2. 1933 (Nové Město nad Metují); grafik.

Suchánková, Anna

- ČR; * 3. 11. 1886 (Praha), † 12. 10. 1969 (Praha); herečka. 1907 - 1932: členka ND v Prahe.

Sucharda, Vojtěch

- ČR; rezbár. Po II. svetovej vojne vyrezal na vojnou zničený pražský orloj nové figúrky apoštolov. Pre zaujímavosť - nemajú oči, majú len očné jamky.

Suchardová-Brichová, Anna

- ČR; † 18. 2. 1944; výtvarníčka.
Spoluzakladateľka pražského divadla Říše loutek.

Suchařípa, Leoš

- ČR; * 1932 (Vansdorf), † 14. 6. 2005; herec, prekladateľ. Syn David. 1957: absolvoval DAMU. 1957: absolvoval Vysokú divadelnú školu v Moskve. 1990: Divadlo Na zábradlí. Filmografia: 1983: Faunovo velmi pozdní odpoledne (réžia: Věra Chytilová); Ene Bene; Cesta z města.

Suchet, David

- herec. Družka Sheila Ferris (herečka, porodila mu dcéru a syna). Hlavný predstaviteľ Hercula Poirota (v 36 filmoch).

Suchinovová, Xenia
Xenia Suchinová

- Rusko; modelka.
2008: Miss World.

Suchomel, Radek

- ČR; † 9. 8. 2008 (Čechyně, samovražda po vražde rodičov); kulturista.
1994: majster epubliky v hmotnosti do 65 kg.
2000: majster Európy v homotnosti do 80 kg, 2. miesto na MS.

Suchoň, Eugen

- SR; * 25. 9. 1908 (Pezinok), † 5. 8. 1993 (Bratislava); skladateľ, hudobný teoretik a pedagóg. Dcéra Danica.
1972 - 1993: predseda Zväzu slovenských skladateľov.

Dielo:
Krútňava (prvá slovenská národná opera, premiéra koncom roka 1949 v slovenskom národnom divadle);
Baladická suita;
Žalm zeme podkarpatskej (kantáta);
Metamorfózy (symfonická suita);
Symfonické fantázie na téma B-A-C-H;
Svätopluk (opera);
piesňové cykly (Nox et solitudo, Ad astra, Pohľad do neznáma).

Bibliografia:
Všeobecná náuka o hudhe;
Akordika v hudbe 20. storočia.

suchotlač

- pozri xerografia.

Suchý, František

- ČR
* 21. 4. 1891 (Březové Hory)
† 13. 6. 1973 (Praha)
hudobný spisovateľ a skladateľ.
Zberateľ a editor ľudových piesní, autor piesní, zborov, inštrumentálnych skladieb.

Dielo:
Hornická symfonie.

Suchý, Jiří

- ČR; * 1. 10. 1931 (Plzeň); herec a spevák, pôvodne propagačný grafik. Otec Jaroslav (truhlár, jazzový muzikant a bábkar). Brat Ondřej (hudobník). Spoluzakladateľ divadla Semafor.

Suchý, Lotar

- ČR; * 6. 5. 1873 (Turnov), † 4. 5. 1959 (Turnov); básnik. Autor lyrických básní, veršovaných drám a poviedok. Dielo: Červánky svobody; Hrstka věrných.

Suchý, Marek

- ČR, * 29. 3. 1988; futbalista.

Suchý, Martin

- ČR; * 2. 12. 1982; futbalista.

Suchý, Radoslav

- SR; * 7. 4. 1976 (Kežmarok), hokejista.

sui generis

- svojho druhu, majúci svojrázny ráz.

suicídium
suicidum

- dobrovoľné ukončenie života, obyčajne v dôsledku psychických porúch, samovražda.

Suillus luteus

- klouzek obecný (česky); jedlá huba. Mäsitý klobúk, 4 - 8 cm v priemere, dá sa ľahko šúpať. Krátka valcovitá noha je žltavá s tmavými žliabkami a bielym, neskôr fialovým prsteňom. Hojný na trávnatých miestach pod sosnami.

Suisei

- Japonsko; kozmická sonda (japonsky Kométa) na prieskum komét. Ukončila činnosť vo februári 1991.

suita

- sprievod, doprovod.
- druh cyklickej hudobnej skladby.
- súhrn vrstiev hornín spojených spoločným menom, vekom a vlastnosťami.

Suits, Gustav

- Estónsko; 30. 11. 1883 (Vönnu) - 23. 5. 1956 (Stockholm); básnik. Dielo: Elu tuli (básnická zbierka).

sujet

- syžet, dejová schéma epického alebo dramatického diela; aj dej alebo námet.
- predmet umeleckého zobrazenia, typ námetu alebo obrazu.

Suk, Cyril

- ČR; tenista.
1998: 1. miesto na Australian Open vo štvorhre.

Suk, Josef

- ČR; * 4. 1. 1874; skladateľ.

Sukarno, Ahmed

- Indonézia; * 6. 6. 1901, † 21. 6. 1970; politik. 1929: zakladá Nacionalistickú stranu Indonézie (PNI). 1945 - 1949: prezident (vojna o dosiahnutie nezávislosti medzi Indonéziou a Holandskom). 1949 - 1968: prezident (po dosiahnutí nezávislosti na Holandsku). Presadil vytvorenie centralizáci uštátu a postupne i svoju autoritatívnu vládu. Po prevrate v roku 1965 vedenom Suhartom dožil v ústraní.

Sukarnoputri, Megawati

- Bali; politička.
2003: prezidentka.

sukces
succes

- úspech, zdar.

sukcesia

- následníctvo, nástupníctvo, preberanie.
- postupnosť, následnosť.
- v geológii časová postupnosť (sled vrstiev, hornín a i.).
- v botanike, ekológii časová postupnosť, sled spoločenstiev na určitom mieste.
- nástup do práv predchodcu (osoby, organizácie, štátu).

sukcesia, univerzálna

- prechod súhrnu všetkých majetkových práv, napr. pri dedení.

sukcesivita

- postupnosť, následnosť.

sukcesívny

- následný, postupný.

sukcesor

- kto vstúpil do práv predchodcu, nástupca.

sukcinit

- skamenená žltá až hnedá živica predvekých stromov, jantár.
- zastaralo súkenník.

Sukdolák, Pavel

- ČR
* 21. 9. 1925 (Humpolec)
grafik.
Autor farebných leptov s akvantintou, ilustrácií básnických diel.

sukhot

- Sukot.

sukkót

- Sukot.

Sukotkotva

- sukkót, sukhot; židovský sviatok, Slávnosť stánkov. Židia si ním pripomínajú 40 ročné putovanie po odchode z Egypta. Slávi sa 15. - 21. mesiaca Tišri (7 dní). Nazýva sa aj sviatkom dožiniek - Chag ha - asif, kedy židovskí roľníci ďakovali Hospodinovi za úrodu.

Suková, Helena

- ČR; * 23. 2. 1965; tenistka. Matka Věra, otec Cyril. Aktívnu kariéru ukončila v roku 1998. Najlepšie umiestnenie: 4. miesto svetového rebríčka v dvojhre, vo štvorhre 1. miesto.

Suková, Věra

- ČR; tenistka.
1962: finále dvojhry vo Wimbledone.

sukuba
sukubus
succubus

- smilná čarodejnica, ženský démon.

sukubus
sukuba
succubus

- smilná čarodejnica, ženský démon.

sukulent

- suchomilná rastlina s dužinatými nadzemnými orgánmi, v ktorých zadržiava vodu pre obdobie sucha.

Sukup, Otto

- ČR; * 13. 10. 1926; sochár. Autor monumentálnych výtvorov: Fontána ležiacej ženy v Prahe.

sukus
succus

- zahustená ovocná šťava, tresť.
- jadro problému, podstatná časť niečoho, jadro, esencia.

sula

- biely morský vták rodu Sula s dlhým, silným zobákom.

Sulanová, Zdenka

- herečka; † 9. 8. 2004 (Cerhonice); otec Adolf Hruška (operný spevák, tenor). Filmografia: Madla zpívá Evropě; Lízin let do nebe; Lízino štěstí.

Sulawesi

- Indonézia; ostrov. Známy silným napätím medzi miestnymi moslimami a kresťanmi (v rokoch 2000 - 2001 vyše 1.000 obetí).

Sulajman, Michel

- Libanon; politik, generál. 2008: prezident.

sulc

- rôsol.

Sulejman I.
Süleyman I.kotva

- Osmanská ríša; panovník. 1520 - 1566: sultán z dynastie Osmanov. Poddanými prezývaný Kanuni - Zákonodarca. Európania ho pre jeho bohatstvo prezývali Süleyman Nádherný. Zabral Rhodos a Osmanskú ríšu premenil v námornú veľmoc. 1526: poráža Uhry u Moháča. 1529: obliehanie Viedne, ktorú nedobyl.

Sulek, Svatopluk

- ČR; * (Tábor) - † 7. 2. 2007; maliar. Študoval Akademiu Montmartre v Paríži v ateliéri Fernanda Légera a pražskú AVU v ateliéri Vlastimila Rady. Známy ako maliar predovšetkým exotických tém.

sulf-
sulfo-

- prvá časť zložených slov majúca význam síra.

sulfamid

- diamid kyseliny sírovej, pôvodný (prvý) sulfanilamidový liek, sulfónamid.

sulfanilamid

- pôvodný (prvý) sulfanilamidový liek, sulfónamid.

sulfatácia
sulfatizácia

- pochod, pri ktorom vznikajú sulfáty.

sulfatiazol

- sulfanoamidový liek so širokým antimikrobiálnym účinkom.

sulfatid
sulfatidy

- lipidy nachádzajúce sa v mozgovom tkanive (spolu s cerebrozidmi).

sulfatizácia
sulfatácia

- pochod, pri ktorom vznikajú sulfáty, premena sírnikových kovov na síran.

sulfán

- zlúčenina vodíka a síry, napr. sírovodík.

sulfát

- síran, soľ kyseliny sírovej.

sulfhemoglobín

- pôsobením síry podávanej vo veľkom mnostve v niektorých liekoch sa z hemoglobínu v červených krvinkách vytvára sulfhemoglobín. Farbí krv na zeleno.

sulfid

- soľ kyseliny sírovodíkovej, sírnik.

sulfidácia

- vnášanie síry do organických zlúčenín.

sulfinizácia

- sýtenie povrchu ocele sírou na zvýšenie jej odolnosti proti opotrebovaniu.

sulfit

- soľ kyseliny siričitej, siričitan.

sulfitácia

- sírenie.
- farbenie a odfarbovanie kysličníkom siričitým v textilnom, papiernickom a i. priemysle.
- v potravinárstve a vinárstve dezinfekcia, ničenie baktérií kysličníkom siričitým.

sulfitometer

- prístroj na odmeriavanie kysličníka siričitého pri sírení muštov a vín.

sulfo-
sulf-

- prvá časť zložených slov majúca význam síra.

sulfokyselina

- organická sírna zlúčenina.

sulfon
sulfón

- organická zlúčenina obsahujúca síru.

sulfonácia

- chemický pochod, pri ktorom sa kyselinou sírovou pôsobí na organickú látku, používaný vo farbiarstve.

sulfonál

- sulfón so sedatívnymi a hypnotickými účinkami.

sulfoxid
sulfoxidy

- skupiny organických sírnych zlúčenín.

sulfón
sulfóny

- skupina organických sírnych zlúčenín, oxidačný produkt tioéterov s charakteristickou funkčnou skupinou -SO2-.

sulfónamidkotva

- sulfamid, amid sulfových kyselín. Látka univerzálne účinná proti baktériám.

sulfónan

- soľ kyseliny sulfónovej.

sulfónitridovanie

- sýtenie povrchu ocele sírou a dusíkom.

sulfónovať

- vniesť, vnášať síru do chemických zlúčenín.

sulfur

- (latinsky) síra, nekovový prvok žltej farby, vyskytujúci sa v prírode voľne aj viazaný, používaný v chemickom, farmaceutickom a inom priemysle, v potravinárstve, značka S.

sulfuryl

- dvojmocná skupina dvoch atómov kyslíka a jedného atómu síry.

suliot

- grécky zbojník, bandita, lupič.

sulikol

- sírnatý preparát, ktorým sa postrekujú kultúrne rastliny proti hubovitým chorobám.

sulka

- ľahký dvojkolesový vozík pre klusácke dostihy.

Sulla

- Rím; * 138, † 78 pred Kristom; diktátor.

Sullivan, Eamon

- Austrália
plavec.
?. 3. 2008: svetový rekord na 50 m voľný spôsob časom 21.28 s.

Sullivan, Kathryn D.

- USA; * 3. 10. 1951 (Paterson); astronautka. Let na STS-41 - G, STS-31, STS-45. Ako prvá Američanka výstup do kozmického priestoru.

Sulovský, Leopold

- ČR; horolezec. 1991: dosiahol vrchol Mount Everestu.

Sulphobolus shibatae

- extrémofilná baktéria. Vyskytuje sa v kyslých vodách termálnych prameňov.

sulphur

- latinský názov chemického prvku síra.

sultanát

- územie spravované sultánom.

sultanát, Dillísky

- vznikol v roku 1206. Jemu vládnuca chaldžíovská dynastia ovládla indický subkontinent do roku 1321. 1321: expanzia do južnej Indie. 1398: sultanát poráža Timúr. Neskôr ho drfinitívne zničili Mughalovia., Timúrovi potomci.

sultanát, Fundžský

- sultanát na území v Sudáne v 16. storočí.

sultanát, Osmanský

- Osmanská ríša.

sultán

- titul panovníka používaný v islamských krajinách, najmä v niekdajšom Turecku.

sultánka

- veľké žltohnedé hrozienka (pôvodom z Malej Ázie).
- sultánova žena.

Sum, Antonín

- ČR; * 31. 1. 1919, † 15. 8. 2006; právnik. Osobný tajomník Jana Masaryka. V procese s Miladou Horákovou bol odsúdený na 22 rokov väzenia. 1962: amnestovaný. 1968: starosta obnoveného Junáka. 2003: vyznamenaný Rádom Tomáša Garigue Masaryka III. triedy.

suma

- celkový počet, množstvo, súhrn.
- peňažný obnos.
- súčet súčtov, výsledná suma.
- v matematike výsledok sčítania, súčet, značka Σ.
- zastaralo jadro, podstata.

suma sumárum

- úhrnne, celkovo, vcelku, dovedna; skrátka a dobre; pôvodné latinsky summa summarum.

Sumac, Yma
Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo
"incká princezná"

- Peru; * 13. 9. 1922 (Cajamarca); † 2. 11. 2008; speváčka.

Albumy:
1950: Voice of the Xtabay.

sumach

- trieslovina získavaná z vetiev a listov stromovitej rastliny sumach garbiarsky (Rhus), používaná pri farbení koží.

sumarizácia

- zhrnutie, rekapitulácia.
- v účtovníctve sčítanie rovnorodých veličín.

sumarizovať

- (u)robiť sumarizáciu.

sumativný

- súhrnný, celkový, súčtový.

Sumatrakotva

- ostrov v Indickom Oceáne. Rozloha 473. 607 km².

Sumarokov, Alexander Petrovič

- Rusko; * 1718, † 1777; dramatický spisovateľ, predstaviteľ ruského klasicizmu; bibliografia:

sumácia

- nahromadenie, spájanie.
- v matematike operácia, ktorej výsledkom je súčet, sčítanie.
- (v energetike) sčítanie veličín pre diaľkové meranie.

sumár

- súhrn, stručný prehľad.
- celkový výkaz.

sumárny

- súhrny, celkový.

sumátor

- vo výpočetnej technike zariadenie alebo obvod na sčítanie čísel, sčítač.

sumec

- naša najväčšia dravá ryba, hrča.

Sumer

- prvá mestská kultúra, ktorá vznikla okolo roku 3000 pred Kristom pozdĺž riek Tigris a Eufrat v dnešnom Iraku.

sumerčina

- vymretý jazyk neznámeho pôvodu používaný od 4. do 2. tisícročia pred n. l. v Mezopotámii (dnešný Irak).

sumírovať

- hovorovo dávať dohromady, usporadúvať, zostavovať, skladať.

sumka

- puzdro na náboje.

sumky
Ascidacea

- trieda strunatcov.

summa cum laude

- s najvyššou chválou, výborne.

summa summarum

- súčet súčtov, výsledná čiastka.

summary

- súhrn, prehľad.
- v žurnalistike súhrnný spravodajský prehľad za celý deň (napr. významnej športovej súťaže a pod.).
- stručný výťah na konci dokumentu, vedeckého článku a pod., v ktorom sa uvádzajú iba základné myšlienky a postoje, krátke zhrnutie.

summit
samit

- schôdzka, rokovanie, konferencia štátnikov na najvyššej úrovni.

sumo
sumó

- japonský bojový šport. Názov vznikol z japonského sumako - brániť sa. Vznikol asi v 7. storočí. Zápasníci vynikajú obrovskou hmotnosťou, ktorú dosahujú pomocou špeciálnej diéty. Cieľom súboja je vytesniť súpera pomocou chvatov z ohraničeného priestoru o priemere 4,5 m alebo ho donútiť dotknúť sa aspoň jedným kolenom zápasiska. Do roku 1909 zápasu nesmeli prizerať ženy.

Sumrú, Muhammad Míán

- Pakistan; politik.
2008: prezident, predseda Senátu.

suna
sunna

- zvyk, tradícia islamských právnych a morálnych predpisov, ústne podanie o výrokoch a činoch Mohameda a jeho štyroch nástupcov, medzi jeho ortodoxnými vyznávačmi (sunitmi) pokladané popri Koráne za základ islamu.

sunar

- sušené plnotučné mlieko pre dojčence (obchodná značka Sunar).

sund

- prieliv, úžina v severných moriach.

Sunday Telegraph

- Veľká Británia; denník.

Sundblom, Haddon

- USA; † 1976; reklamný kresliar; v 30-tych rokoch 20. storočia ho najala firma Coca - Cola, aby vytvoril postavu Santa Clausa; toho stvárnil podľa predavača na dôchodku - Lou Prenticeho; pre firmu Coca - Cola pracoval 33 rokov.

sundčina

- západoaustronézsky (indonézsky) jazyk austronézskej rodiny rozšírený na západe Jávy a na juhu Sumatry (Indonézia).

Sundin, Mats

- Švédsko; * 13. 2. 1971; hokejista.

Sung

- Čína; * (960) 990, † 1279: dynastické obdobie. V tomto období boli vynájdené papierové peniaze.

sunita
sunnita

- príslušník ortodoxného väčšinového prúdu v islame opierajúceho sa o Korán a sunu, vyznávači ortodoxného islamu, ktorí (na rozdiel od šíitov) okrem Koránu uznávajú za rovnako záväznú aj sunu a uznávajú za právoplatných aj tých nasledovníkov Mohameda, ktorí nemajú pôvod v jeho priamych potomkoch.

sunjatsenizmus

- ideológia čín. revolučného hnutia zo začiatku 20. stor. vedeného Sunjatsenom, zakladateľom strany Kuomintang.

sunna
suna

- zvyk, tradícia islamských právnych a morálnych predpisov, ústne podanie o výrokoch a činoch Mohameda a jeho štyroch nástupcov, medzi jeho ortodoxnými vyznávačmi (sunitmi) pokladané popri Koráne za základ islamu.

sunna, svätá

- súhrn správ o Muhammadovi, jeho zvykoch a výrokoch. Je pre veriacich moslimov rovnako záväzná ako korán.

Suntcharavedž, Samak

- Thajsko; politik.
2008: premiér. V septembri 2008 prinútený opustiť funkciu, lebo sa účastnil kuchárskej TV šou, čím porušil ústavu.

Sunúkrut, Mázin

- Palestína; politik.
2006: minister hospodárstva.

suosan

- umelé sladidlo.

sup belohlavý
Gyps falvus

- veľký dravý cudzozemský vták, živiaci sa hlavne zdochlinami.

Sup, Michal

- ČR; * 24. 9. 1973; hokejista.

super

- skvele, výnimočne.
- extra, príma, senzačný, fantastický, báječný, špičkový.
- v automobilovom slangu automobilový benzín s vyšším oktánovým číslom, druhu Super.

Super Bowl

- USA; finále profesionálnej ligy v americkom futbale.

super G

- superobrovský slalom v zjazdovom lyžovaní.

super-

- prvá časť zložených slov majúca význam nadradený, najlepší, najvyšší.

superaerodynamika

- aerodynamika veľmi zriedených plynov.

superarbiter

- volený sudca oprávnený nanovo skúmať a rozhodovať o veci rozhodnutej arbitrom.

superarbitrácia

- preskúšanie akosti tovaru.
- prieskumné konanie ku zisteniu schopnosti alebo neschopnosti vykonávať vojenskú službu.

superarbitrovať

- (predtým) (u)robiť superarbitráciu, prieskum.
- pri neschopnosti prepustiť z vojenskej služby.

superbike

- pretekársky cestný motocykel so silným motorom.

superblok

- v architektúre zväčšený obytný blok s prvkami občianskej vybavenosti.

superbomba

- atómová bomba zvýšenej účinnosti.

supercela

- meteorologický termín pre jav, kedy sa vytvorí samostatná búrková bunka. Typické pre ňu je, že rotuje okolo vertikálnej osi a býva sprevádzaná tým najdivokejším počasím. Zo supercely sa najčastejšie zrodí tornádo.

superdiaľnica, informačná

- medzinárodná počítačová sieť internet, satelitný prenos obrazových, zvukových a iných informácií a pod.

superdividenda

- časť zisku akciovej spoločnosti pripadajúca na požitkové listy majiteľov vyžrebovaných akcií, vyplácaná vtedy, keď dividenda dosiahne určitú úrokovú mieru (napr. 5 %).

superdominancia

- jav, pri ktorom heterozygotný organizmus dosiahne lepší fenotypový prejav al. úroveň znakov v porovnaní s rodičmi.

superego

- nadJA; v psychoanalytickej psychológii najvyššia zložka osobnosti; ľudské svedomie (to nad JA), (v psychoanalýze) jeden z troch základných komponentov osobnosti (okrem id, ego), utváraný pôvodne tzv. introjekciou (zvnútornením) príkazov rodičov a vychovávateľov a vyjadrujúci postoje sociálneho okolia.

superelegantný

- mimoriadne elegantný.

superelita

- v poľnohospodárstve šľachtené osivo, semeno.

superfekundácia

- v medicíne oplodnenie viacerých vajíčok súčasne.
- vo veterine oplodnenie samice v období, keď už bola oplodnená, preoplodnenie.

superfetácia

- oplodnenie viac vajíčok z rozličných ovulácií v tom istom tehotenstve.
- vo veterine oplodnenie samice počas jednej ruje niekoľkými samcami, preoplodnenie.

superficiálny

- povrchový, vrchný.

superfiniš
superfinišovanie

- konečné jemné obrábanie, obrusovanie, prehladzovanie obrobku.

superfinišovací

- určený, slúžiaci na superfinišovanie.

superfinišovanie
superfiniš

- konečné jemné obrábanie, obrusovanie, prehladzovanie obrobku.

superfinišovať

- (u)robiť konečné jemné obrábanie, prehládzanie obrobku (superfiniš).

superfosfát

- fosforečné hnojivo vyrobené z prirodzeného fosfátu pôsobením kyseliny sírovej, dusičnej alebo fosforečnej.

superfrakcionácia

- jemná frakcionácia, priemyselne využívaná v rafinériách ropy.

supergalaxia

- sústava galaxií.

supergigant

- hviezda mimoriadnej svietivosti s priemerom tisíckrát väčším ako je priemer Slnka; veľobor.

supergravitácia

- teória kvantovej fyziky zobecňujúca obecnú teóriu gravitácie.

superhet

- skrátený názov prerádioprijímač, ktorý každú prijímanú frekvenciu (vlnu) mení na určité a stále pásmo frekvencii.

superheterodyn

- rozhlasový prijímač s nepriamym zosilnením.

superhit

- mimoriadne úspešný hit, pieseň, akcia, módny predmet a pod.

superikonoskop

- snímacia televízna elektrónka s rýchlym lúčom.

superinfekcia

- opakovaná infekcia zvonku.

superintendant

- superintendent vedúci, dozorca, kontrolór, inšpektor, komisár, náčelník. Hodnosť policajného dôstojníka.
- superintendent; vyššia hodnosť evanjelického duchovného (biskup).

superintendencia

- evanjelické cirkevné územie spravované superintendentom, dištrikt.

superintendent

- bývalý evanjelický cirkevný hodnostár stojaci na čele distriktu, superintendencie, terajší biskup.

superinvar

- zliatina železa a niklu so stálym koeficientom dĺžkovej rozťažnosti v širokom rozpätí teplôt.

superior

- horný, vrchný.
- predstavený v kláštore.

superiorita

- prevaha, nadradenosť, povýšenosť.

superiórny

- nadradený, povýšený, povznesený. Opak je inferiórny.

superizokon

- snímacia televízna elektrónka s pomalým lúčom.

superkolaudácia

- schválenie stavby vyššou inštanciou.

superkonštrukcia

- konštrukcia vyššieho stupňa umožňujúca vstavovanie druhotných konštrukcií.

superkros

- (halový) motokros cez umelo vybudované prekážky s častými skokmi.

superlatívkotva

- tretí stupeň pri stupňovaní prídavných mien a prísloviek vyjadrujúci najvyššiu mieru vlastností.
- tvar prídavného mena a príslovky vyjadrujúci najvyššiu pomernú alebo absolútnu mieru vlastnosti.

superlegalizácia

- vyššie, dopĺňajúce overenie listiny, ktorá má byť použitá na území iného štátu.

superlegalizovať

- (u)robiť superlegalizáciu.

superliadok

- liadok s vyšším obsahom dusíka.

superliga

- najvyššia súťaž poriadaná národnými športovými zväzmi, zvyčajne s medzinárodnou účasťou.

superluxusný

- veľmi, mimoriadne luxusný.

superman

- nadčlovek; človek s nadľudskými schopnosťami.

supermarket

- veľká samoobslužná predajňa s rozmanitým sortimentom tovaru.

supermoderný

- veľmi, prepiato moderný, hypermoderný.

supernova

- hviezda, ktorá náhle zvýši svoju jasnosť až stomiliónkrát. K vzplanutiu supernovy dôjde, keď teplota v jej vnútri prevýši 3 miliardy stupňov, pričom dochádza k syntéze ťažkých prvkov a intenzívnemu výronu žiarenia a hmoty. V Mliečnej dráhe vzplanie raz za niekoľko storočí (naposledy v roku 1604). 30. 4. 1006: pozorovanie najjasnejšej supernovy v histórii.

supernulový

- prijímajúci stávajúci stav, situáciu, anulujúci vzájomné nároky, pohľadávky.

superortikon

- snímacia televízna elektrónka s pomalým lúčom.

superoxid
superoxidy

- peroxidy a oxidy s väčším počtom kyslíkových atómov, hyperoxidy.

superpelícia

- druh vrchného kňazského obradného rúcha.

superponovať

- (koho, čo) položiť, klásť na seba.
- nadradiť, nadraďovať.

superposchodie

- väčšia skupina podlaží tvoriaca opakovanú výškovú jednotku v mnohopodlažnej budove.

superpozícia

- skladanie, umiestnenie nad niečim, nadradenie, nadstavba, prekrytie.
- v archeológii určenie vzájomnej polohy vrstiev (objektov a pod.) dôležité pre datovanie, vychádzajúce z toho, že spodná vrstva je vždy staršia ako vrstva nad ňou.
- základný geologický zákon o veku vrstiev.
- v matematike a fyzike skladanie fyzikálnych veličín; výsledok tohto skladania.
- v lekárstve stav, pri ktorom z existujúcich chorobných príznakov vznikajú ďalšie; neuvedomelé zveličovanie ťažkostí sprevádzajúcich chorobný stav.

superprovízia

- osobitná odmena obchodnému zástupcovi popri obvyklej odmene (provízii) poskytovaná za prekročenie stanoveného obratu, za zvýšenie predajných cien a pod.

superpyrín

- liek proti bolesti a horúčke.

superreakcia

- zvláštny spôsob zosilňovania v prijímačoch, pri ktorom zosilňovaný signál privádza zosilňovací obvod do kmitajúceho stavu, superregenerácia.

superregenerácia

- zvláštny spôsob zosilňovania v prijímačoch, pri ktorom zosilňovaný signál privádza zosilňovací obvod do kmitajúceho stavu, superreakcia.

superrevízia

- vyššia kontrola, prehliadka, ktorú koná orgán nadriadený nižšiemu kontrolnému orgánu.

Supersaurus

- rod čeľade dinosaurov Diplodociae.

supersekrécia

- nadmerná sekrécia, hypersekrécia.

supersenzitivita

- precitlivelosť, nadmerná vnímavosť.

supersenzitívny

- veľmi, nadmerne citlivý, senzitívny.

superskelet

- v stavebníctve rámový skelet vyššieho stupňa, do ktorého priestorových polí sú vstavané konvenčné skelety.

supersong

- slávny šláger, výrazný hit, populárna skladba.

supersonický

- rýchlejší než zvuk, nadzvukový. Opak je subsonický.

supersonik

- lietadlo lietajúce nadzvukovou rýchlosťou.

superstar

- prvoradá populárna a slávna osobnosť, superhviezda.

superstrát

- zanikajúci jazyk podmaniteľskej národnosti rozplývajúci sa v jazyku národnosti podmanenej.

supersymetria

- teória kvantovej fyziky.

superštruktúra

- nadstavba.

supertanker

- tanková loď na prepravu ropy s veľkou kapacitou.

superveľmoc

- svetová mocnosť prvého stupňa.

supervízia

- dohľad, dozor, kontrola, inšpekcia.

supervízor

- dozorca, inšpektor.
- správca počítačového systému alebo počítačovej siete.

supé

- (francúzsky) večera.

Supilo, Franjo

- Chorvátsko; * 30. 11. 1870 (Dubrovník), † 23. 9. 1917 (Londýn); novinár a politik.

supinácia

- v lekárstve otočenie, otáčanie hornej končatiny dlaňou hore.
- v hudbe otáčavý pohyb predlaktia pri hre na husliach.

supinátor

- v anatómii sval vykonávajúci supináciu.

supinum

- jeden z neurčitých tvarov slovesných. Vyjadruje dej alebo stav, ktorý je účelom nejakého pohybu (išiel spať).

suplement

- doplnok, príloha.

suplementárny

- doplňujúci, druhotný, dodatočný.

suplent
suplentka

- zástupca, náhradník.
- (predtým) vyučujúci na strednej škole, ktorý ešte nezložil druhú štátnu skúšku.
- výpomocný učiteľ na bývalých gymnáziách; zástupca profesora.

suplentovať

- vyučovať ako výpomocný učiteľ, ako suplent.

suplentstvo

- zamestnanie výpomocného učiteľa.

suplentúra

- miesto, pôsobenie suplenta.

supletívny

- doplnkový, doplňujúci.

suplé

- zvratný chvat v zápase, (v zápasení) chvat, pri ktorom útočník prehodí protivníka cez seba, takže dopadne do mosta.

suplika

- petícia, žiadosť, prosba.

suplikant

- študent, ktorý chodieval na suplikácie.

suplikácia
suplikačka

- vyberanie peňažných príspevkov pre školy a fary, ktoré v starších časoch vykonávali študenti cez prázdniny.

suplikovať

- chodiť po suplikácii, vyberať peňažné príspevky pre školy al. fary (o študentoch v starších časoch).

suplovať

- nahradzovať, zastupovať, dočasne vypomáhať.
- (za koho; čo) výpomocne, náhradne, dočasne vyučovať za iného učiteľa.
- (čo) (provizórne, dočasne, prechodne) nahradzovať, zastupovať.
- (predtým) pôsobiť ako suplent.

suponovať

- (čo) predpokladať, pokladať za existujúce.
- (komu, čo) podkladať niekomu nejaký iný názor a pod.

suport

- podpera, podpora, nosník.
- časť obrábacieho stroja nesúca nástroj (napr. na sústruhu nôž), ktorá vykonáva posuv do záberu.

suport, šablónový

- sústružiaci pomocou šablóny.

supositorum
supozitórium

- prípravok určený k zavedeniu do telnej dutiny, napr. čapík.

supozícia

- podmienený návrh.
- určenie daného množstva možných významov.

supra

- v kartárskom slangu osemnásobné zvýšenie vkladu (proti re).

supra-

- prvá časť zložených slov majúca význam nadradený, najvyšší.

suprafenestra

- maliarsky a plasticky vyzdobená výplň poľa nad oknami.

supralibros

- označenie vlastníka knihy vyrazenou značkou na prednej al. aj zadnej doske väzby knihy.

supralitorál

- pobrežná časť vodnej nádrže mimo dosah záplavy.

supranaturalista
supranaturalistka

- stúpenec, vyznávač supranaturalizmu.

supranaturalizmus
supraracionalizmus

- názor predpokladajúci existenciu nadprirodzených realít a síl presahujúcich rámec prírodovednej empírie (sprostredkované zjavením, zázrakmi, mystickým duchovným videním a pod.).

supranárodný

- nadnárodný (medzinárodný), s vlastnými právomocami a jurisdikciou nadradenou národnému právu (napr. EÚ).

supraporta

- zdobená výplň nad dverami (v nadpraží), obľúbená najmä v renesančnej a barokovej architektúre.

supraracionalizmus

- supranaturalizmus.

suprarenalizmus

- zvýšená hormonálna činnosť nadobličiek.

suprarenálny

- týkajúci sa nadobličky, nadobličkový.

suprasternálny

- ležiaci nad hrudnou kosťou (sternom).

suprasyntax

- syntax skúmajúca stavbu vyšších celkov ako veta, hypersyntax, textová syntax.

supratekutosť

- stav tekutiny prejavujúci sa nulovou viskozitou pri určitej kritickej teplote.

supravodič

- ideálny vodič elektrického prúdu (s nekonečnou vodivosťou) a dokonalé diamagnetikum.

supravodivosť

- stav látky vyznačujúci sa nulovým elektrickým odporom.

suprem

- umelý povrch na tenisovom hrisku v hale.

suprema lex

- najvyšší zákon, najvyššia právny norma.

suprematizmus

- abstraktný umelecký smer, (v rus. maliarstve 20. rokov 20. stor.) abstraktný smer založený na geometrických tvaroch, uplatňujúci sa aj v architektúre a výstavníctve, geometrická abstrakcia.

supremax

- jenské sklo odolné voči vysokým teplotám.

supremácia

- autorita, zvrchovanosť, nadvláda, prevaha.

supremát

- vrchná, najvyššia moc, zvrchovanosť.

supremát, cirkevný

- moc, ktorú má pápež nad biskupmi a celou cirkvou.

supresia

- potláčanie, potlačenie.

supresívny

- spôsobujúci zníženie, potlačenie pôsobenia niečoho.

supresor

- hradiaca mriežka elektrónky.
- nealelický gén, ktorý potláča prejav iného génu.

suprémum

- najvyššia hranica, maximum.

suprémum množiny

- zovšeobecnenie pojmu maximum pre množinu zloženú z reálnych čísel.

supuratívny

- hnisavý.

supurácia

- hnisanie.

surah

- celohodvábna pevná a mäkká tkanina v keprovej väzbe (podľa indického prístavu Surat).

surdomutizmus

- hluchonemosť.

surdopedagogika

- odbor pedagogiky zaoberajúci sa teóriou a praxou rozvoja osobnosti, výchovy a vzdelávania detí s poruchami sluchu.

surdopéd
surdopedička

- odborník, pedagóg v surdopedagogike.

surf

- doska pre jazdu na vlnách morského príboja.
- plavák so stožiarom a plachtou na pestovanie windsurfingu.
- moderný spoločenský tanec.

surfer
surfista

- kto jazdí na surfe.
- kto surfuje na internete (vyhľadáva informácie v počítačovej sieti internet).
- kompletné plavidlo, plavák (doska) so stožiarom a oplachtenie na pestovanie surfingu.

surfing
surfovanie

- jazda, napr. na doske na vlnách morského príboja.
- windsurfing.
- vyhľadávanie informácií na v komunikačnej sieti.

surfovať

- jazdiť na surfe.
- pestovať windsurfing.
- vyhľadávať informácie v počítačovej sieti internet.

surikata

- Suricata suricatta; drobný cicavec žijúci v púšti Kalahari. Šelma. Žije v skupinách 20 - 30 jedincov. Spoločenská hierarchie je prísne dodržiavaná. Spoločenstvu vládne dominantný pár - samec a samica, iba tento pár plodí mláďatá. Mláďatá ostatných samíc sú zabíjané - či a koľko ich ostane nažive, rozhoduje dominantný samec, alebo gravidná samička odchádza so svojim samcom založiť novú skupinu. Gravidita trvá 70 dní, rodí sa 2 - 6 mláďat. Surikaty sa živia malými hlodavcami, jaštericami, hmyzom, ale aj jedovatými škorpiónmi a hadmi. Hmotnosť 0,6 - 1 kg. Dĺžka tela 25 - 31 cm. Dĺžka chvosta 20 - 24 cm. Výška tela 9 - 13 cm. Srsť je šedohnedá s priečnymi pruhmi, ktoré sú na chrbte najširšie. Okolo očí je čierne rámovanie, špička chvosta je tiež čierna.

surimi

- krabie tyčinky; náhrada krabieho mäsa.

Surin

- Thajsko; provincia na východe Thajska.

surka

- kabát zapínaný na šnúrky, časť starého chorvátskeho kroja.

surma

- drevená tromba, rovná alebo zahnutá do polkruhu, voľakedajší dychový nástroj.
- kovovolesklý minerál, sulfid antimonitý, základná surovina na výrobu antimónu.

surogát

- napodobnenina.
- náhrada, náhradka.

Surový, Tomáš

- SR; * 24. 9. 1981 (Banská Bystrica); hokejista.

surrealista
surrealistka

- stúpenec surrealizmu.

surrealizmus

- avantgardný umelecký smer 20. 30. rokov 20. storočia.

surreálny

- vymykajúci sa skutočnosti, nadskutočný.

Surrey

- Veľká Británia; grófstvo.

surtaxa

- finančné opatrenie vo forme prirážky motivovanej prevažne ochranársky.

surveillance

- epidemiologická bdelosť, imunologický dohľad, štúdium chorôb a ich pôvodcov s cieľom získať podklady pre epidemiologickú prognózu a pre praktickú protiepidemiologickú činnosť.

survey

- celkový systematický prehľad údajov, mapovanie, výskum, prieskum, pozorovanie.

Surveyor 1

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 30. 5. 1966 15:41 SEČ. Hmotnosť 995 kg (štartovná, na Mesiaci 281 kg). 2. 6. vo výške 85 km bol zapnutý brzdiaci motor (na povel palubného výškomeru umiestneného v jeho tryske). Motor sa oddelil vo výške 9,2 km pri rýchlosti 119 m/s. Ďalší zostup riadilo programovacie zariadenie pomocou troch trysiek, ktoré boli vypnuté 1 s pred kontaktom s povrchom (4 metre). Sonda dosadla rýchlosťou 3 m/s. 2. 6. 7:17:37 SEČ medzi krátermi Flamsteed D a F v Oceanus Procellarum 16 km od plánovaného cieľa. Do 14. 6. (miestny západ Slnka) bolo získaných 10. 335 snímkov. Aparatúra pracovala aj druhý mesačný deň (28. 6. - 13. 7. ). Prvé americké mäkké pristátie na Mesiaci.

Surveyor 2

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 20. 9. 1966 13:32 SEČ. Hmotnosť 995 kg. Z troch riadiacich trysiek jedna vypovedala službu, čo spôsobilo rotáciu sondy. Rotáciu sa nepodarilo zastaviť ani skúšobným spustením brzdiaceho motora. Na Mesiac dopadla 23. 9. 4:18 SEČ rýchlosťou 2,8 km/s asi 320 km severozápadne od plánovaného miesta pristátia v Sinus Medii.

Surveyor 3

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 17. 4. 1967 8:05 SEČ. Hmotnosť 1.005 kg (štartovná, na Mesiaci 281 kg). 20. 4. 1:04 SEČ sonda dosadla 4 km od plánovaného bodu medzi krátermi Fra Mauro a Lansberg. Sonda bola vybavená mechanickou lopatkou na zistenie konzistencie a tvrdosti povrchu. 24. 4. zhotovená fotografia zatmenia Slnka Zemou. Celkom získaných 6. 326 snímkov. Časť aparatúry sondy bola neskôr dovezená na Zem posádkou Apolla 12.

Surveyor 4

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 14. 7. 1967 12:53 SEČ. Hmotnosť 1.002 kg. Spojenie so sondou zlyhalo vo výške 10 km nad povrchom Mesiaca počas chodu brzdiacich motorov. Príčinu závady sa nepodarilo zistiť.

Surveyor 5

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 8. 9. 1967 8:57 SEČ. Hmotnosť 1.005 kg (štartovná, na Mesiaci 279 kg). 11. 9. 1:46 SEČ sonda pristála v Mare Tranquillitatis 100 km východne od krátera Sabine a 56 km juhozápadne od miesta dopadu sondy Ranger 8. Bol prevedený rozbor pôdy pomocou alfa žiariča a zisťovali sa chemické vlastnosti horniny. Celkom vyslaných 19. 118 snímkov.

Surveyor 6

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 7. 11. 1967 8:39 SEČ. Hmotnosť 1.008 kg (štartovná, 297 kg na Mesiaci). 10. 11. 2: 01 SEČ sonda mäkko pristála v oblasti Sinus Medii. Prvý chemický rozbor trval 12 hodín.

Surveyor 7

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 7. 1. 1968 7:30 SEČ. Hmotnosť 1. 491 kg (štartovná, 289 kg na Mesiaci). 10. 1. 2:05 SEČ mäkké pristátie 20 km severne od krátera Tycho. 21. 274 snímkov a vedecké merania.

Sus, Oleg

- ČR; 9. 9. 1924 - 22. 11. 1982; estetik, literárny vedec a kritik.

Sus scrofa

- prasa divoké.

Susann, Jacqueline

- USA; spisovateľka. Dielo: 1966: Údolie bábik.

Susanoa

- šintoistický boh búrky.

susceptancia

- pozri admitancia.

susceptibilita

- pomer polarizácie dielektrika k intenzite elektrického poľa.
- pomer magnetizácie k intenzite magnetického poľa.
- neschopnosť organizmu odolať vplyvu škodlivého činiteľa al. prekonať infekciu patogéna.

suscitácia

- v lekárstve vzrušenie, rozohnenie.

Suskind, Ron

- USA; autor knihy Cena loajality (The Price of Loyalty; 2004).

suspektný

- podozrivý.
- v lekárstve vyvolávajúci podozrenie na určitú chorobu.

suspendácia
suspenzácia

- suspendovanie.

suspendovať

- dočasne zbaviť hodnosti, funkcie, odobrař hodnosť.
- dočasne zrušiť platnosť niečoho, potlačiť.
- vo fyzike, chémii rozptýliť (jemné čiastočky tuhej látky) v kvapaline.

suspenzácia
suspendácia

- suspendovanie.

suspenziakotva

- kvapalina s jemne rozptýlenými časticami.
- v stvebníctve koloidne suspenzný systém tvorený vodou, v ktorej je rozptýlený bentonit, používaný na paženie podzemných stien a veľkopriemerových pilót, hustý výplach.
- dočasné sprostenie výkonu práce.
- dočasné zbavenie hodnosti, úradu, funkcie.
- v cirkvi jeden z cirkevných nápravných trestov pre klerikov spočívajúci v zbavení úradu alebo (a) v úplnom alebo čiastočnom zákaze bohoslužobných úkonov.
- dočasné zrušenie platnosti niečoho, potlačenie účinnosti.

suspenzivný

- odkladací, odkladný; rozptyľovací.

suspenzoid

- látka, v ktorej sa iná suspenduje.

suspenzor

- v športe podpínadlo, chránič mieška, časť výstroja slúžiaca na ochranu mužských pohlavných orgánov pred úrazom.
- v lekárstve obväzová pomôcka na podopretie mieška alebo pŕs.

suspenzórium

- pás na prietrž, podpínadlo.

Sussangkarn, Čalónghób

- Thajsko; ekonóm, politik. 2007: minister financií.

Sussex

- Veľká Británia; grófstvo.

sustentant
sustentantka

- (predtým) nediplomovaný farmaceut.

sustentácia

- (predtým) peňažná podpora na výživu.

sušenie, sublimačné
mrazová sublimácia

- odstraňovanie rozpúšťadla (vody) za zníženého tlaku zo zmrazeného roztoku alebo pevnej látky.

sušikotva

- nie úplne presné označenie pre celú skupinu pokrmov, ktorých hlavnou zložkou je nevarená ryba (kúsky mäsa, trnký plátok). Najčastejšie sa podáva ako plátok zo závitku z morskej riasy naplneného rýžou a rybou. Suši správne označuje iba špeciálne upravenú varenú ryžu (nishiki).

Sušil, František

- ČR; * 1804, † 1868; básnik, prekladateľ, zberateľ národných piesní, katolícky kňaz. Zaslúžil sa o preklad a komentár k Novému zákonu biblie.

Dielo:
1835: Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými.

Sušinskij, Maxim

- Rusko; * 1. 7. 1974; hokejista.

sutana

- základ liturgického úboru, dlhý šat ku členkom, reverenda, klerika.

sutaška

- plochá obruba, ktorá má po dĺžke jeden alebo niekoľko žliabkov, ozdobná lemovka.

Sutech

- egyptský boh Seth.

suterén

- podzemné podlažie budovy.

Sutherland, Donald

- USA; herec. Syn Kiefer. Filmografia: 1997: The Assignment (Hon na Šakala).

Sutherland, Earl W.

- USA; 29. 11. 1915 (Burlingame) - 9. 3. 1974 (Miami); fyziológ. Spolu s C. F. Corim skúmal mechanizmus účinku hormónu drene nadobličiek adrenalínu. Prispel objavom cyklického adenosinmonofosfátu rozhodujúcim spôsobom k objasneniu účinku hormónov.

Sutherland, Kiefer

- USA; herec. Manželka Elizabeth Kelly Winn (od roku 1999 žijú oddelene). Otec Donald. Filmografia: 24 hodín (TV seriál; Zlatý glóbus, 5 sérií); Mladé pušky, Stratení chlapci; Traja mušketieri; Hráči so smrťou.

sutina

- zrúcaniny, rumovisko, zborenisko.
- prenesene minulosť, zašlé, minulé časy.
- v geológii zosuvné zvetrané úlomky skál, hornín.

Suttner, Bertha von

- Rakúsko; 9. 6. 1843 - 21. 6. 1914; spisovateľka, rodená grófka Kinská. 1905: Nobelova ceny za mier (prvá nositeľka ceny za mier). Dielo: Odzborjte!

sutúra

- pevné, nepohyblivé väzivové spojenie lebečných kostí; šev.
- chirurgické spojenie tkanív pomocou ihly a nite, steh.

sutúrovať

- zošívať, zošiť, spájať, spojiť stehmi, švami.

Suur Munamägi

- Veľké vajce; najvyšší vrch Pobaltia, 318 metrov nad morom.

Suvari, Mena Adrienne

- USA; herečka; * 9. 2. 1979 (Newport, Rhode Island, USA); otec And (Estónsko, psychiater); matka Candice (Grécko, zdravotná sestra); 2000: sobáš (Robert Brinkmann, kameraman). Filmografia: 1997: Zkurvená nuda; 1997: Zberateľ bozkov; 1999: Carrie 2: Zúrivosť; 1999: Americká krása; Prci, prci, prcičky.

suvenír
souvenir

- pamiatka, upomienkový predmet.

suverenita
suverénnosť

- zvrchovanosť, nezávislosť, suverénnosť.
- najvyššia moc v štáte.
- dokonalé ovládanie nejakého odboru.
- sebavedomé až povýšené, suverénne správanie.

suverén
suverénka

- človek dokonale ovládajúci svoj odbor.
- prezieravý človek, povznesený.
- panovník, zvrchovaný pán.

suverénny

- vyznačujúci sa (štátnou) zvrchovanosťou, suverenitou, zvrchovaný.
- dokonalý, absolútny.
- pejoratívne sebavedomý až povýšený, povznesený, nevšímavý.

Suvorov, Alexander V.

- Rusko; 24. 11. 1729 - 1800; generál. Nikdy neprehral bitku. Preslávil sa heslom Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.

Suvu

- Fidži; hlavné mesto.

suzafón

- džezový dychový nástroj, druh heligónu (podľa vynálezcu amerického kapelníka J. Ph. Sousu).

suzerenita

- závislosť, ktorej základom je lénny vzťah medzi vladárom ovládajúceho štátu (suzerénom) a vladárom závislého štátu, vazalita.

suzerén

- najvyšší lénny pán, vladár ovládajúceho štátu.

Suzman, Helen

- JAR; * 1917, † 1. 1. 2009 (Johannesburg); politička, bojovníčka proti apartheidu (bielej pleti).
1961 - 1974: zástupkyňa Pokrokovej strany v juhoafrickom parlamente.
1978: cena OSN za ľudské práva.

Suzuki

- Japonsko
značka automobilu.
- Japonsko
spoločnosť na výrobu automobilov.
V roku 1909 založil Michio Suzuki spoločnosť Suzuki Loom Company, ktorá vyrábala nové tkacie stavy.
1937: začal vývoj automobilov.
Po druhej svetovej vojne sa v spoločnosti vyrábali motorové bicykle s motorom o objeme 36 ccm.
1953: skúter Diamond Free (60 ccm).
1955: úspech s automobilom Suzulight. Otvorená pobočka v USA (Suzuki Motor Corporation).

súbor, panelový

- v sociológii relatívne stály súbor osôb, na ktorých sa opakovane prevádza sociologický výskum. Panelové súbory so 400 - 2.000 osobami sa používajú vo výskume verejnej.

súčiastka, aktívna

- v elektortechnike súčiastka, ktorá sa vzhľadom k obvodu, do ktorého je zapojená, chová ako zdroj energie.

súčin

- výsledok násobenia.
- spolupráca, spolupôsobenie, súčinnosť.

súčin množín, kartézsky

- množina všetkých usporiadaných dvojíc.

súčiniteľ

- koeficient, spoločný činiteľ.
- v matematike číselná konštanta, ktorou sa násobí premenný alebo nepremenný výraz.- vo fyzike číslo, ktoré označuje istú vlastnosť materiálu alebo javu.
- spolučiniteľ, spolupracovník.

súčinnosť

- spolupráca, spolupôsobenie, činnosť smerujúca k spoločnému cieľu, účasť na spoločnej činnosti.

súd, afirmativný

- kladný súd, kladné posúdenie.

súd, apelačný

- odvolací súd. V českých zemiach od roku 1548 odvolací súd pre mestské a poddanské záležitosti.

súd, afirmatívny

- kladný súd.

súd, dvorský

- najvyšší súd přemyslovských panovníkov. Od roku 1337 nový súd príslušný pre súdnictvo nad manmi a pre spory o odúmrtí.

súd, kategorický

- v logike taký, ktorý možno vyjadriť v tvare X je Y, žiadne X nie je Y, niektoré X sú Y, niektoré X nie sú Y.

súd, kolegiálny

- súd vykonávajúci súdnu právomoc v sbore sudcov.

súd, komorný

- počas feudalizmu v Čechách pôvodne kráľovský súd, neskôr jeden zo šľachtických súdov.

súd, singulárny

- v logike ktorého predikát vypovedá o jednom existujúcom indivíduu.

súd, syntetický

- súd, ktorého predikát nie je obsiahnutý v subjekte.

súd, šaricatský

- náboženský súd v Katare.

súdnictvo, patrimoniálne

- súdnictvo založené na súdnej a správnej právomoci feudálnej pozemkovej vrchnosti nad poddanými.

súdy, subkontrárne

- také, z ktorých je jeden čiastočný a kladný, druhý čiastočný a záporný a obidva majú rovnaké subjekty a predikáty.

súfizmus

- smer islamskej mystiky ovplyvnený buddhizmom a kresťanstvom.

súhvezdie

- astronómami dohodnutá skupina hviezd. Obloha je rozdelená na 88 súhvezdí. Ich hranice a oficiálne latinské názvy ustanovili astronómovia dohodou.

súkno

- husté, pevné vlnené tkanivo s hladkým vlasom, vlnená látka.
- domácky vyrobená látka z ovčej vlny.

súkno, červené

- prenesene dráždidlo.

súkno, kastorové

- druh vlneného súkna s vlasom alebo bavlnený plyš.

súkolesie, redukčné

- zariadenie na zníženie počtu obrátok motora na počet obrátok hnacích kolies.

súkolesie, spiroidné

- ozubené súkolesie s mimobežnými osami a kužeľovými kolesami, ktorého výhodou sú malé rozmery a veľké prevodové pomery.

súkolie, hypoidné

- ozubené súkolie s mimobežnými osami a kužeľovými kolesami.

súkrvica

- zvodnatená, vodnatá krv zmiešaná s hnisom (obyčajne v hnisajúcej rane).

súkvetie

- súbor kvetov na jednej osi.

súkvetie, racemózne

- strapcovité súkvetie.

súmrak, astronomický

- začína ráno a končí večer, keď je stred slnečného kotúča 18 ° pod horizontom a nastáva doba, kedy je možné najjasnejšie hviezdy pozorovať voľným okom.

súmrak, nautický

- začína alebo končí, keď je stred slnečného kotúča 12° pod horizontom a morský horizont už nie je viditeľný.

súmrak, občiansky

- začína alebo končí, keď je stred slnečného kotúča 6° pod alebo nad horizontom. V obecnom zmysle sa jedná o obdobie, keď už nie je možné vykonávať obvyklé denné činnosti.

súosie

- v botanike zdanlivo jednoduchá rastlinná os, ktorá sa v skutočnosti skladá z viacerých postranných dcérskych osí, zatlačujúcich hlavnú os a ukazujúcich hlavný smer, sympódium.

súosovosť

- spojenie na spoločnej osi.

súosový

- majúci spoločnú os.

súostrovie

- skupina ostrovov.

súra

- kapitola Koránu.
- výrok z Koránu.

súradnica

- číslo, sústava čísel na určenie polohy bodu na priamke, v rovine alebo v priestore.

súradnice, heliografické

- udávajúce polohu na Slnku.

súradnice, kartézske

- pravouhlé súradnice.

súradnice, sférické

- sústava súradníc v priestore (v astronómii) určujúcich polohu kozmického objektu na nebeskej sfére.

súradnice, topocentrické

- majúce svoj začiatok v mieste pozorovateľa.

súradný

- majúci rovnaký stupeň, rovnakú hodnotu, úroveň.

súsek
susák

- (veľká) debna, truhla (obyčajne drevená), v ktorej sa uskladňuje obilie, múka ap.

sústava, absolútnakotva

- fyzikálna sústava jednotiek CGS so základnými jednotkami centimeter, gram a sekunda. Skratka CGS.

sústava, afokálna
teleskopická sústava

- v optike optická sústava bezohnisková.

sústava, astronavigačná navádzacia

- druh programovej navádzacej sústavy využívajúcej k určovaniu polohy reaktívnej strely (rakety) nebeských telies.

sústava, axiomatická

- každá sústava, ktorá je odvodená z axiómov pomocou pravidla odvodenia a je logická bezosporná, úplná a jej axiómy sú na sebe nezávislé.

sústava, binárna

- dekadická - systém zobrazenia čísiel, v ktorom každá číslica dekadického čísla je zobrazená dvojkovým kódom. Používa sa spravidla pre zobrazenie informácií v samočinných počítačoch.

sústava CGS

- pozri absolútna sústava.

sústava, desiatková

- matematická sústava pracujúca s desiatimi číslicami 0 - 9.

sústava, dioptrická

- optická sústav, u ktorej pohyb predmetu a jeho obrazu na optickej ose majú rovnaký smer.

sústava, druhá signálna

- (u človeka) v ktorej je základným podnetom (signálom) slovo, signalizujúce podmienené podnety.

sústava, geocentrická

- svetová sústava zavedená Ptolemaiom, podľa ktorej je Zem stredom vesmíru a okolo nej obieha Slnko, Mesiac, planéty a hviezdy.

sústava, heliocentrická

- pozri heliocentrizmus.

sústava, kolektívna

- optická sústava (napr. spojka) sústreďujúca pôvodne rovnobežné lúče. Opakom je dispanzívna sústava.

sústava, kryštalografická

- skupina kryštálov s rovnakým typom osového kríža. Existuje 6 skupín (jednoklonná, trojklonná, kosoštvorcová, štvorcová, kocková a šestoraká) deliacich sa na 32 oddelení s odlišným usporiadaním a počtom prvkov súmernosti.

sústava, lymfatická

- u stavovcov a človeka zahŕňa lymfatické cievy, uzliny a všetko lymfatické tkanivo tela.

sústava, Mariinská

- umelá vodná dopravná tepna spájajúca Volhu s Baltským morom cez Onežské jazero.

sústava MKSA
Giorgiho sústava

- fyzikálna sústava jednotiek so základnými jednotkami m, kg, s, Aabs (absolútny ampér). Bola zavedená medzinárodne. )

sústava, periodická prvkov

- Mendelejevova tabuľka.

sústava, planetárna

- sústava telies viazaných gravitačnou silou. Tvoria ju centrálna hviezda, planéty s mesiacmi, drobné telesá a medziplanetárna hmota.

sústava, prvá signálna

- (u človeka aj zvierat) sústava podmienených aj nepodmienených reflexov, ktoré sa vybavujú na konkrétne podnety (signály) vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

sústava, sexagezimálna

- šesťdesiatinná, v ktorej je plný uhol rozdelený na 360 stupňov, 1 stupeň na 60 minút a 1 minúta na 60 sekúnd.

sústava SI

- Medzinárodná sústava jednotiek. Značí sa SI, Systeme International d'Unités).

sústava, Slnečná

- miestna sústava planét s centrálnou hviezdou Slnko. Planéty sú (v poradí od Slnka): Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto (24. 8. 2006 kongresom Medzinárodnej astronomickej únie v Prahe planéta vyradená zo zoznamu planét v Slnečnej sústave (získala štatút trpasličej planéty).

sústava, súradnicová

- sústava geometrických útvarov, ktorá umožňuje určiť polohu bodu, priamky alebo roviny sústavou čísel.

sústava šošoviek, kolektívna

- pôsobiaca ako spojná šošovka.

sústava, teleskopická

- zobrazovacia sústava s nekonečne veľkou obrazovou ohniskovou vzdialenosťou.

sústava, termodynamická

- v ktorej môžu prebiehať termodynamické deje.

sústava, tetragonálna

- s pravouhlým osovým krížom, ktorý má dve osi rovnako dlhé a tretia os má inú dĺžku, štvorcová sústava.

sústava, trichromatická

- sústava na opis farieb, založená na možnosti nahradiť ľubovoľný farebný podnet kombináciou troch vhodne vybraných merných podnetov.

sústava, triklinická

- trojklonná sústava.

sústruh

- stroj na obrábanie, opracovávanie železných i drevených predmetov tocením, točovka.

sústruh, karuselový

- karusel, zvislý karusel.

sústruh, revolverovýkotva

- obrábací stroj s otáčavou hlavou.

sústruženie
sústruhovanie

- strojové obrábanie, opracovávanie materiálu na sústruhu, točenie.

sústružiť
sústruhovať

- obrábať, opracovávať drevené alebo kovové súčiastky na sústruhu, pracovať na sústruhu, točiť.

súteska

- úzky, tesný prechod medzi vysokými, strmými skalami, priesmyk, prerva.
- v geografii hlboká a úzka zúženina na hrebeňovej čiare pohoria.

sútra

- buddhistická modlitba, spis s Buddhovými výrokmi.
- staroindický štylistický útvar používaný na odborné výklady, napr. v učebniciach
- aj stručná zapamätateľná poučka.

súvetie

- tesné spojenie dvoch alebo niekoľkých, obyčajne jednoduchých viet ktoré vyjadrujú jedinú zložitú myšlienku.

súvetie, adverzatívne

- odporovacie súvetie, v ktorom vety si obsahom odporujú.

súvetný

- nachádzajúci sa v súvetí.
- tvoriaci súvetie.

súvrstie

- v geológii viac vrstiev nad sebou, majúcich rovnaké geologické zloženie.

Süe-sen, Čchien

- Čína; * 11. 11. 1911; otec čínskeho kozmického programu. 1935: odchod do USA (útek pred japonskou okupáciou); 1947: pri návšteve Čína sobáš s Jing Ťiang. V októbri 1955 sa vracia do Číny. 1958: vstup do KS Číny. 1991: odchod do penzie.

Süleyman I.

- Sulejman I.

Süleyman Nádherný

- Sulejman I.

Süskind, Patrick

- Nemecko; spisovateľ. Dielo: 1985: Parfém.

sV

- značka pre statvolt.

svadba, bavlnená

- výročie sobáša po 1 roku trvania manželstva.

svadba, bronzová

- výročie sobáša po 8 rokoch trvania manželstva.

svadba, cínová

- výročie sobáša po 10 rokoch trvania manželstva.

svadba, diamantová

- výročie sobáša po 60 rokoch trvania manželstva.

svadba, drevená

- výročie sobáša po 5 rokoch trvania manželstva.

svadba, hodvábna

- výročie sobáša po 12 rokoch trvania manželstva.

svadba, kamenná

- výročie sobáša po 65 rokoch trvania manželstva.

svadba, korálová

- výročie sobáša po 35 rokoch trvania manželstva.

svadba, kožená

- výročie sobáša po 3 rokoch trvania manželstva.

svadba, krajková

- výročie sobáša po 13 rokoch trvania manželstva.

svadba, krištáľová

- výročie sobáša po 15 rokoch trvania manželstva.

svadba, kvetinová

- výročie sobáša po 4 rokoch trvania manželstva.

svadba, medená

- výročie sobáša po 9 rokoch trvania manželstva.

svadba, oceľová

- výročie sobáša po 11 rokoch trvania manželstva.

svadba, papierová

- výročie sobáša po 2 rokoch trvania manželstva.

svadba, perlová

- výročie sobáša po 30 rokoch trvania manželstva.

svadba, platinová

- výročie sobáša po 70 rokoch trvania manželstva.

svadba, porcelánová

- výročie sobáša po 20 rokoch trvania manželstva.

svadba, rubínová

- výročie sobáša po 40 rokoch trvania manželstva.

svadba, zafírová

- výročie sobáša po 45 rokoch trvania manželstva.

svadba, slonovinová

- výročie sobáša po 14 rokoch trvania manželstva.

svadba, smaragdová

- výročie sobáša po 55 rokoch trvania manželstva.

svadba, strieborná

- výročie sobáša po 25 rokoch trvania manželstva.

svadba, vlnená

- výročie sobáša po7 rokoch trvania manželstva.

svadba, zlatá

- výročie sobáša po 50 rokoch trvania manželstva.

svadba, železná

- výročie sobáša po 6 rokoch trvania manželstva.

svadéši

- hnutie v Indii (od roku 1905) podporujúce domáci priemysel a bojkotujúce britský tovar.

svahilčina

- jeden z jazykov Bantu.

svahomer

- prístroj na meranie al. určovanie sklonu v teréne.

sval

- "mäso", pohybový ústroj ľudského a živočíšneho tela schopný sťahovať sa a vyvíjať silu. Ich činnosťou - sťahovaním a uvoľňovaním je umožnený pohyb organizmu. Existujú tri typy: svaly priečne pruhované, hladké svaly a srdečný sval.
- v anatómii ústroj zložený zo zväzkov svalových vlákien a pomocou šliach upevnený na kosti, dávajúci do pohybu príslušnú časť tela.

sval, deltový

- sval zdvíhajúci pažu od tela.

sval, hladký

- sval nepodliehajúci vedomej vôli. Je súčasťou tráviaceho, močového, rozmnožovacieho a obehového systému a má na starosti i šalšie vôlou neoládaných pohybov (napr. zmena veľkosti zorničiek).

sval, chrbtový postranný

- veľký chrbtový sval, drží telo vo vzpriamenej polohe.

sval, priečne pruhovaný

- nazvaný podľa vzhľadu pod mikroskopom. Sťahuje sa na poka z mozgu, vedomo ovládaný sval.

sval, srdečný

- jediný sval schopný sa pravidelne a nepretržite rytmicky sťahovať.

sval, štvorhlavý stehenný

- veľký sval držiaci nohu v kľude v priamej polohe. Pri chôdzi ťahá dolnúčasť nohy dopredu.

sval, trapézový

- veľký sval v podobe štvoruholníka (kosoštvorca) v hornej časti chrbta. Drží hlavu vzpriamenú a sťahom ju skláňa dozadu.

sval, trojhlavý lýtkový

- sťahom ťahá pätu hore a zdvíha zadnú časť chodidla.

sval, trojhlavý pažný

- jeho sťahom sa paža napriamuje.

sval, veľký sedací

- najväčší sval ľudského tela.

svalovec špirálový
Trichina spiralis

- hlísta žijúca v surovom bravčovom mäse a ako larva i medzi svalovými vláknami človeka, spôsobujúca veľké bolesti pri pohybe.

svaly, priame brušné

- stiahnutím ohýbajú telo dopredu.

Svantovít

- staroslovanský štvorhlavý boh Slnka.

svaráž

- vlastná vláda ako požiadavka strany Indický národný kongres (od r. 1906).

svastika

- kríž so zahnutými koncami ramien ako kultový symbol v indickej, čínskej, japonskej a antickej ornamentike. V starovekých kultúrach Európy a Ázie bola znamením Slnka alebo ohňa. Bola hojne rozšírená v Indii. Zneužitý nacistami (hákový kríž).

Svatá, Jarmila

- ČR; 23. 9. 1903 (Kolín) - 29. 4. 1964 (Praha); prozaička a herečka. Autorka dobových próz a románov pre deti, herečka v avantgardných medzivojnových divadlách. Dielo: Petr zbláznil město; Dvanáct pohádek.

Svatoš, Marek

- SR; * 17. 7. 1982 (Košice); hokejista.

svazijčina

- benue-konžský (bantuský) jazyk, úradný jazyk vo Svazijsku (popri angličtine) a jeden z 11 úradných jazykov v Južnej Afrike (rozšírený predovšetkým v provincii Mpumalanga).

Svazijsko
Svazijsko

- Svazijské kráľovstvo. Monarchia (od roku 1968) v južnej Afrike. Rozloha 17. 364 km².

svámí

- pán, titul jogínov.

Svátek, Dan

- ČR; režisér; filmografia: 2001: Zatratení.

Svátek, Jan

- ČR; * 27. 5. 1983; futbalista.

Svätá Lucia

- republika v južnej časti Karibiku. Rozloha 616 km2. Hlavné mesto Castries. 1650: francúzska kolonizácia až po dlhom odpore domorodých Karibov. 17. 18. storočie: Francúzsko zápasí s Veľkou Britániou o nadvládu. 1814: Svätá Lucia postúpená Británii. 1834: zrušené otrokárstvo. 1958 - 1962: súčasť Západoindickej federácie. 1967: autonómia. 1979: plná nezávislosť v rámci britského Spoločenstva národov.

Svätá Trojica

- cirkevný sviatok - je pre kresťanov príležitosťou, aby vyznali svoju vieru v učenie o Božej Trojici, ktorá je základným článkom viery kresťanského náboženstva.

Svätopluk

- ČR
871 - 894: veľkomoravské knieža z rodu mojmírovcov.
Synovec svojho predchodcu, Rastislava.
Syn Svätopluk II, Mojmír.
V roku 871 zajatý a väznený Karlomanom, synom Ludvíka Nemca. Ľsťou sa mu podarilo z väzenia uniknúť. V období svojho panovania ríšu rozšíril.- ČR
† 21. 9. 1109
1107: knieža.
Otec Oto I. Olomoucký.
1107:spolu s Vladislavom (I.) zvrhol české knieža Bořivoja II.

Svätopluk II.

- ČR
syn kniežaťa Svätopluka. Bojoval so svojim bratom Mojmírom o vládu.

Svätý Krištof a NevisSvätý Krištof a Nevis
Federácia Svätý Krištof a Nevis

- republika v južnej časti Karibiku.
Rozloha 262 km2.
Hlavné mesto Basseterre (na ostrove Svätý Krištof).
1623: britská kolonizácia.
1834: zrušenie otrokárstva.
1967: autonómia. Anguilla sa fakticky stáva britskou kolóniou.
1983: plná nezávislosť v rámci britského Spoločenstva národov.
1998: obyvatelia Nevisu v referende odmietajú odtrhnutie.

Svätý Tomáš a Princov ostrovSvätý Tomáš a Princov ostrov
Republica Democratica de São Tomé e Príncipe

- republika na sopečných ostrovoch v Tichom oceáne.
Hlavné mesto Sao Tomé.
Rozloha 1.001 km2.
Administratívne je rozedelená na provincie Principe a Sao Tome.
Najvyšší bod Pico de Sao Tome - 2.024 m. n. m.
Ostrovy objavili v 15. storočí Portugalci.
1522: kolónia Portugalska.
1641 - 1948: ostrovy kontrolujú Hoalnďania.
12. 7. 1975: vyhlásenie nezávislosti.
1991: prvé slobodné voľby.

Svätý Vincent a GrenadinySvätý Vincent a Grenadiny

- republika v južnej časti Karibiku.
Rozloha 113.000 km2.
Hlavné mesto Kingstown (na ostrove Svätý Vincent).
1783: britská kolónia.
1834: zrušenie otrokárstva.
1958: súčasť Západoindickej federácia.
1969: autonómia.
1979: plná nezávislosť v rámci britského Spoločenstva národov.
1983: intervencia v Grenade pod vedením USA.

Svein, Knut III.

- Dánsko
panovník.
1146 - 1157: kráľ.

Svendsen, Lars

- Nórsko
spisovateľ.

Dielo:
Malá filozofia nudy.

Svensson, Harald

- Dánsko
panovník.
1014 - 1018: kráľ.

Svensson, Niels

- Dánsko
panovník.
1103 - 1134: kráľ.

svetlička
šmolka

- modrá farba, ktorá sa pridávala do máchacieho kúpeľa k bieleniu bielizne, minerálna modrá farba (kremičitan kobaltnatodraselný).

svetlo

- elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 100 nm až 1 mm.

svetlo, difúzne

- rozptýlené svetlo, ktoré nevrhá tieň.

svetlo, infračervené

- neviditeľná časť svetelného spektra (vlnová dĺžka 0,75 - 10µ). Prejavuje sa tepelnými účinkami, čiastočne preniká hmlou. Je ho možné použiť k pozorovaniu v noci.

svetlo, koherentné

- svetlo vysielané jedným zdrojom, ktorého lúče môžu vzájomne interferovať.

svetlo, studené

- svetlo emitované nie z tepelného zdroja, napr. zo žiarivky alebo svetlo svätojánskych mušiek.

svetlo, teplé

- svetlo emitované teplom, napr. z rozžeraveného vlákna žiarovky.

svetlo, topásová

- bledožlté svetlo.

svetlo, viditeľné

- obor elektromagnetického vlnenia v rozpätí 380 - 780 nanometrov.

svetlo, zodiakálne
zvieratníkové svetlo

- svetelný kužeľ rozprestierajúci sa okolo ekliptiky.

svetlotlač

- aj kolotypia; technika tlače z plochy a z tlačovej dosky bez reliéfu. V roku 1868 ju vynašiel Jakub Husník.

Svetlý chodník

- Peru; komunistická teroristická organizácia. Založil ju Abimael Guzman. Rebélia Svetlého chodníka bola jednou z najkrvavejších v Latinskej Amerike a pripisuje sa jej viac ako polovica z odhadovaných 69. 280 zabitých medzi rokmi 1980 a 2000. Svetlý chodník vyzýval svojich stúpencov, aby p rešli riekou krvis cieľom dosiahnuť víziu beztriednej spoločnosti, aj keby to malo stáť milión životov. Násilnosti po zajatí Guzmana a iných kľúčových lídrov výrazne ustali. V peruánskych horských džungliach naďalej operuje niekoľko stoviek príslušníkov gerilových skupín, ktorí sa starajú o ochranu obchodníkov s kokaínom. Zničená počas vlády prezidenta Alberta Fujimoriho.

Svetová rada cirkví

- rada cirkví založená 23. 8. 1948.

Svetová rada mieru

- najvyšší orgán hnutia obrancov mieru.

Svetová výstava 1935

- Brusel.

Svetová výstava 1939

- New York.

Svetový deň boja proti rakovine

- stanovený na 4. 2.
4. 2. 2000 zástupcovia vlád, združení na obranu pacientov a organizácií a podnikov, zapojených do boja proti rakovine, podpísali Parížskú chartu práv onkologickýcj pacientov.

Svetový deň vody

- z rozhodnutia OSN stanovený na 22. 3. Jeho zavedenie navrhli účastníci summitu Zeme v Rio de Janeiro v júni 1992.

Svěcený, Jaroslav

- ČR; * 8. 12. 1960; husľový virtuóz.

Svěrák, Jan

- ČR; režisér; otec Zdeněk; Filmografia: Ropák; 1994: Jízda; 1991: Obecná škola; 1994: Akumulátor 1; Tatínek; Vratné láhve.

Svěrák, Zdeněk

- ČR; * 29. 3. 1936
herec, scenárista, pôvodným povolaním učiteľ.

Filmové role:
1968: Zločín v šantánu
1974: Jáchyme, hoď ho do stroje
1976: Na samotě u lesa
1976: Marečku, podejte mi pero
1977: 30 panen a Pythagoras
1978: Kulový blesk
1979: Brontosaurus
1980: Vrchní, prchni
1981: Kalamita
1983: slavnosti sněženek
1984: Co je vám, doktore?
1985: Jako jed
1985: Vesničko má středisková
1991: Obecná škola
1996: Kolja. Scenár: 1974: Jáchyme, hoď ho do stroje
1976: Na samotě u lesa
1976: Marečku, podejte mi pero
1978: Kulový blesk
1980: Vrchní, prchni
1985: Vesničko má středisková
1991: Obecná škola
1996: Kolja. Filmový scenár: Vratné láhve. TV scenár: Utopím si ho sám
Chlípní
Případ Platfus
Inzerát
cyklus Hodina zpěvu.

Texty ku pesničkám:
Nemít prachy - nevadí
Severní vítr je krutý
Dělání
Populační.

Bibliografia:
Tatínku, ta se ti povedla
Když se zamiluje kůň
Jaké je to asi v Čudu
To nejleší ze Smoljaka, Svěráka a Járy Cimrmana.

Světlá, Karolína

- ČR; * 24. 2. 1830 (Světlá pod Ještědem); spisovateľka. Občianske meno Johanna Rottová. Sestra Sofie Podlipská. Dielo: Kríž u potoka; Dedinský román.

sviatok Práce

- 1. máj.

sviatok Svätej rodiny

- cirkevný sviatok. Dlávi sa poslednú nedeľu v roku.

sviatok, svätého Fermína

- Španielsko, Pamplona; tradičný sviatok spojený s vypúšťaním býkov do ulíc mestečka. Po trase 825 metrov vedúcej k aréne utekajú bežci oblečení do tradičných oblekov bielej a červenej farby. Sviatok pripadá na 7. 7.

svietiplyn

- pôvodne plyn z karbonizačných plynární pre osvetľovanie. Teraz ním rozumieme plyn o spaľovacom teple asi 4.200 kcal. Môže sa získať karbonizáciou alebo tlakovým splynením uhlia alebo štiepením olejov alebo zemného plynu. Je jedovatý pre obsah oxidu uhoľnatého (CO). K signalizácii prítomnosti svietiplynu sa pridávajú páchnuce látky.

sviňa štetkatá (Potamochoerus porcus)

- africké najpestrejšie zafarbené prasa. Je hrdzavej farby s čiernou hlacou. Dospelí jedinci dosahujú dĺžky tela 100 – 150 cm, výšky 50 – 80 cm a hmotnosti 40 – 130 kg. Majú výborný čuch a sluch, ale slabý zrak. Sú to rýchli bežci a dobrí plavci.

sviňa kamerunská (Potamochoerus porcus pictus)

- poddruh svine štetkatej. Vyskytuje sa na západ od rieky Ubangi až ku rieke Niger.

sviňa madagaskarská (Potamochoerus larvatus)

- sviňa sivá; druh svine štetkatej.

sviňa sivá (Potamochoerus larvatus)

- sviňa madagaskarská; druh svine štetkatej.

sviňa ubanžská (Potamochoerus porcus ubangensis)

- najväčší poddruh svine štetkatej. Žije v Kongu a v Stredoafrickej republike na východ rieky Ubangi. Je menej hrdzavo zafarbená s výraznejším podielom čiernych štetín.

sviňa východoafrická (Potamochoerus porcus daemonis)

- poddruh svine štetkatej. Kríženec svine africkej a svine sivej.

sviňa západoafrická (Potamochoerus porcus porcus)

- poddruh svine štetkatej. Žije západne od rieky Niger. Je najmenší zo štetnatcov. Má výrazne hrdzavú farbu.

sviňucha

- morský cicavec od roku 1992 v celej Európskej únii zákonom chránený.

svišť
Marmota

- menší horský hlodavec v nebezpečenstve hvízdajúci.

svišť tarbagan

- hlodavec rodu Marmota žijúci v pohoriach medzi Sibírou a Mongolskom, lovený pre kožušinu.

svirba

- srbský píšťalový hudobný nástroj na sprevádzanie (najmä pri tanci).

svireľ

- ruský a ukrajinský ľudový nástroj v tvare dvojitej pozdĺžnej flauty.

Sviták, Martin

- ČR; * 14. 2. 1980; futbalista.

Svitek, Peter

- SR; diplomat. 2008: veľvyslanec vo Vietname.

Svídnická, Anna

- ČR; 1339 - 11. 7. 1362; kráľovná. Otec vojvoda Henrich II. Svídnický († 1343). Tretia manželka Karla IV.

Svoboda, Adam

- ČR; * 26. 1. 1978; hokejový brankár. 2005: 1. miesto na MS.

Svoboda, Antonín

- ČR; 14. 10. 1907 (Praha) - 18. 5. 1980 (Portland); technik. 1930 - 1939: ČVUT v Prahe. 1939: odchod do Francúzska. 1940 - 1946: pracuje v laboratóriách Massachusetts Institute of Technology v USA.

Svoboda, Cyril

- ČR; politik.
2001 - 2003: predseda KDU - ČSL.
15. 7. 2002 - 2006: minister zahraničných vecí.
9. 1. 2006: menovaný ministrom v čele vládnej legislatívnej rady.
23. 1. 2009: poverený riadením Ministerstva pre miestny rozvoj.

Svoboda, František

- ČR; 1905 - 6. 7. 1948; futbalista

Svoboda, Ivo

- ČR; politik. 1998 - 1999: minister financií. Miestopredseda ČSSD. 1. 2. 2005 odsúdený na 5 rokov väzenia za podvod a zvýhodňovanie veriteľa (krach firmy Liberta v roku 1996).

Svoboda, Jan

- ČR; 1934 - 1990; fotograf.

Svoboda, Jaroslav

- ČR; 2. 5. 1900 (Kutná Hora) - 7. 5. 1971 (Praha); poľnohospodársky odborník. 1924 - 1970: vedecký pracovník. Od roku 1943 riaditeľ Výskumného ústavu včeliarskeho v Dole u Lipčic nad Vltavou. Dielo: Výroba medoviny, medových vín a medu.

Svoboda, Jaroslav

- ČR; * 1. 6. 1980; hokejista.

Svoboda, Jiří

- ČR; † 11. 3. 2004; skladateľ. Autor filmovej hudby: 1982: Únos Moravanky; 1983: Anděl s ďablem v těle; 1984: Stín kapradiny; 1985: Čarovné dědictví; 1986: Mág; 1988: Lovec senzací; 1990: Škola detektivky; 1991: Obecná škola; 1993: Nesmrteľná teta; 1994: Akumulátor 1; 1995: Kean; 1997: Arrowsmith; 1999: Návštěva staré dámy; 2001: Balada z Karlína; 2002: Lakomec; 2003: Bankrotáři.

Svoboda, Jiří

- ČR; * 1945; filmový a televízny režisér. Réžia: Motív pre vraždu (detektívka); Zánik samoty; Berhof; Skalpel, prosím; 1989: Iba o rodinných záležitostiach; 2005: Sametoví vrahovia.

Svoboda, Karel

- ČR; hudobník. Zakladajúci člen Smetanovho sláčikového kvarteta (1945 - 1988, cez 4.000 koncertov). 1967 - 1997: profesor na Akadémii múzických umení v Prahe.

Svoboda, KarelKarel Svoboda

- ČR; 19. 12. 1938 (Plzeň) - 28. 1. 2007 (samovražda); skladateľ (pôvodne študoval stomatológiu, ktorej štúdium kvôli hudbe nedokončil). Brat Jiří. 1. manželka zomrela v roku 1993, mal s ňou dcéru Janu a syna Petra (manželka Lucie Gaižová, syn Ferdinand). 2. manželka Vendula (sobáš v roku 1995, zakladateľka nadácie Kapka naděje). Dcéra Klára (zomrela vo veku 4 roky na leukémiu, matka Vendula). Syn Jakub (* 28. 5. 2005, matka Vendula). Autor hudby ku filmovým rozprávkám (Tři oříšky pro popelku; Včielka Mája (animovaný seriál). Autor pesničiek - hitov Karla Gotta (od roku 1968; Lady Carneval, Paganini; Kdepak ty ptáčku hnízdo máš; celkom 80 songov), Heleny Vondráčkovej (Lásko má, já stůňu), Lucie Bílé (Jsi můj pán), Neckářa a Vondráčkové (Stín katedrál), Marty Kubišovej (Nechte zvony bít). Člen rockovej skupiny Mefisto (1963; divadlo Rokoko). V ČR sa predalo celkom 10 miliónov jeho platní, za čo bol odmenený tzv. diamantovú platňu.

Diskografia:
Návrat Gemini;
Start Gemini.

Hudba k filmom:
Cirkus Humberto;
Návštevníci;
Tři příšky pro popelku;
Noc na Karlštejně;
Což takhle dát si špenát;
Včielka Maja.

Muzikály:
Byl jednou jeden;
Dracula (text Zdeněk Borovec, námet Richard Hes);
Monte Cristo (premiéra 13. 12. 2000);
Golem (premiéra 23. 11. 2006).

Svoboda, Ludvík

- ČSSR; * 25. 11. 1895 (Hroznatín), † 20. 9. 1979; generál, politik.
1915: rukuje do I. svetovej vojny. Po niekoľkých mesiacoch bol zajatý Rusmi. Vstúpil do československých légií, v ktorých zotrval až do roku 1920.
1939: odchádza do Poľska, kde formuje československé zahraničné jednotky.
september 1939: zahraničné československé jednotky prevádza z Poľska do ZSSR.
1941: veliteľ 1. československého samostatného práporu v ZSSR.
1945 - 1950: minister národnej obrany.
11. 10. 1948: vstup do KSČ.
1952: väznený.
1958: poslanec Národného zhromaždenia.
1968 - 29. 5. 1975: prezident.
29. 5. 1975: ťažko chorý sa vzdáva funkcie prezidenta.

Svoboda, Petr

Petr Svoboda - ČR; * 26. 6. 1952; herec. Filmografia: Poklad hraběte Chamaré; Každému jeho nebe; Poprask na silnici E 4; Princ a Večernice; Malá mořská víla; Tam, kde hnízdí čápi; Zátah.

Svobodnyj

- Rusko; kozmodróm. Vznikol po rozpade ZSSR Ďalekom východe. S jeho dobudovaním sa počíta v rokoch 2010 - 2015.

Ilona Svobodová Svobodová, Ilona

- ČR; * 20. 6. 1960; herečka. Filmografia: Hadí jed, Oldřich a Božena, Božská Ema, Láska na druhý pohled, Má láska s Jakubem, Piloti, Přítelkyně z domu smutku.

svoloč

- bagáž, čvarga, zberba, háveď, luza (nadávka).

svorník

- v architektúre stredový kameň kamennej klenby, ktorý sa do stavanej klenby vkladá ako posledný.

Svozilová, Zuzana

- ČR; plavkyňa. 2005: juniorská majsterka sveta v dištančnom plávaní s plutvami na 6 km.

SVP

- Švajčiarsko; nacionalistická Švajčiarska ľudová strana.

svrabkotva
skabies
trombikulóza
svrbľavka

- nákazlivá kožná choroba prejavujúca sa silným svrbením. Spôsobuje ju roztoč zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei).
- opovržlivá nadávka.

svrabovec

- mikroskopické cudzopasné zvieratko spôsobujúce svrab, roztoč svrabový.

svrabovitosť

- choroba zvierat spôsobená svrabom.

svrček
Grylloidea

- podrád rovnokrídleho hmyzu. Samčekovia svrčia trením krídiel. Niektorí svrčkovia škodia v poľnohospodárstve.

svrček domáci
Acreta domestica

- drobný rovnokrídly hmyz žijúci v poli a na lúkach, známy svojím cvrlikaním, ktoré spôsobuje trením vrchných krídel, cvrček.

svrček poľný
Liogryllus campestris

- drobný rovnokrídly hmyz žijúci v poli a na lúkach, známy svojím cvrlikaním, ktoré spôsobuje trením vrchných krídel, cvrček.

Svrček, Michal

- ČR; * 10. 6. 1986; futbalista.

swab

- zariadenie v tvare piesta so záklopkou používané pri odčerpávaní kvapaliny z vrtu.

swabovanie

- spôsob odčerpávania kvapaliny z vrtu pomocou swabu.

swahilčina

- benue-konžský (bantuský) jazyk, najrozšírenejší jazyk subsaharskej Afriky, používaný vo východnej a strednej Afrike (najmä v Tanzánii, Keni, Ugande, sčasti v Kongu (Kinshasa) a Mozambiku), úradný jazyk v Keni a Tanzánii (v obidvoch štátoch popri angličtine), materský jazyk asi 4 miliónov Afričanov. Obsahuje množstvo arabských, francúzskych a anglických slov. Dorozumieva sa ňou asi ďalších 60 miliónov Afričanov. Existuje množstvo miestnych dialektov.

swahilský

- označenie vzniklo a arabského sawahil - pobrežie, a používa sa pre obyvateľov zmiešaného bantuského a arabského pôvodu.

Swahn, Oscar

- Švédsko; najstarší účastník na OH vo veku 72 rokov; 1920: 2. miesto v dvojstrele na bežiaceho jeleňa.

Swan (Labuť)

- Anglicko; jedna z prvých divadelných scén postavených v Londýne v 16. storočí.

Swank, Hilary

- USA; herečka. Manžel Chad Lowe (herec). Filmografia: 2000: Chlapci neplačú (Oscar); 2004: Million Baby Dollar (Oscar).

Swanson, Steven

- USA; astronaut. Let na STS-117, STS-119 .

swap

- druh medzinárodnej devízovej operácie (obyčajne realizovanej obchodnými bankami a devízovými maklérmi), ktorá sa skladá z dvoch súčasných aktov v opačnom smere, t. j. kúpy a predaja tej istej čiastky v tej istej devíze, pričom jedna operácia je promptná, druhá termínová.

SWAPO
South-West Africa People’s Organization

- Ľudová organizácia Juhozápadnej Afriky, pôvodne organizácia usilujúca sa o oslobodenie Namíbie.

Swatch

- Švajčiarsko. Firma vyrábajúce hodinky.

Swayze, Patrick WaynePatrick Swayze

- USA
* 18. 8. 1952 (Houston)
† 14. 9. 2009 (Los Angeles)
herec, tanečník.
Otec Jessie Wayne Swayze.
Matka Patsy Swayze (tanečnica a choreografka).
Manželka Lisa Niemi (sobáš v roku 1975).
Brat Donald Carl, Sean Kyle.
Sestra Vicky Lynn, Bambi (Bo Ra Song, Kórejka, adoptovaná).
2008: začiatkom roka diagnostikovaná rakovine pankreasu, ktorej aj podľahol.

Filmografia:
1979: Skatetown, U. S. A. (filmový debut)
1980: The Comeback Kid
1981: Návrat rebelov (Returt of the Rebels)
1982: The Renegates
1983: Sedem neohrozených (Uncommon Valor)
1983: The Outsiders
1983: Horúčka sobotňajšej noci (Staying Alive)
1984: Rudý úsvit (Red Dawn)
1984: Pigs vs. Freaks
1984: Grandview
1985: Sever a juh (North and South)
1985: Neuveriteľné príbehy (Amazing Stories)
1986: Youngblood
1986: Sever a juh 2 (North and South, Book II)
1987: Oceľový meč (Steel Dawn)
1987: Hriešny tanec (Dirty Dancing)
1988: Hriešny tiger (Tiger Warsaw)
1988:Swayze Dancing
1989: Hrozba smrti (Road House)
1989: Najbližšie príbuzenstvo (Next of Kin)
1990: Duch (Ghost, nominácia na Zlatý glóbus)
1991: Bod zlomu (Point Break)
1991: Memories of M*A*S*H
1992: Mesto radosti (City of Joy)
1993: Otec lump (Fatzer Hood)
1995: Traja muži v negližé (To Wong Foo)
1995: Tri priania (Three Wishes)
1995: Machri (Tall Tale)
1998: Listy od vraha (Letters from Killer)
1998: Čierny pes (Black Dog)
2000: Lulu sa vracia (Forever Lulu)
2001: Green Dragon
2001: Donnie Darko
2002: Prebudenie v Reno (Waking Up in Reno)
2003: Posledný tanec (One Last Dance)
2003: Bane kráľa Šalamúna (King Solomon's Mines)
2003: Zkurvená noc (11:14)
2004: Legenda o Jurajovi a drakovi (George and the Dragon)
2004:Hriešny tanec 2 (Dirty Dancing: Havana Nigts)
2005: Univerzálna upratovačka (Keeping Mum)
2005: Ikona (Icon)
2006: The Fox and the Hound 2
2007: Smrť v horách (Jump!)
2007: Christmas in Wonderland
2008: Powder Blue
2009: Zviera (The Beast, seriál).

Sväzarm

- skratka pre sväz pre spoluprácu s armádou.

sweeny

- svalová atrofia koní.
- starší spôsob skoku do výšky, tzv. zvratným strihom (podľa amerického skokana M. Sweenyho).

sweet-music

- druh populárnej hudby využívajúci prvky džezu.

swift

- bankový symbol; kód banky užívaný pre prevedenie rýchlej finančnej operácie.

Swift, Jonathan

- Írsko; 30. 11. 1667 (Dublin) - 19. 10. 1745 (Dublin); spisovateľ. Dielo: 1726: Gulliverove cesty (v románe popisuje napríklad vtedy ešte neobjavené mesiace Marsu).

Swigert, John Leonard Jr.

- USA; * 30. 8. 1931 (Denver); astronaut. Let na Apollo 13.

swing

- rytmický štýl džezovej hudby.
- húpavý moderný tanec amer. pôvodu charakteristický pohojdávaním.
- džezový sloh 30. – 40. rokov 20. storočia s jednoduchou melodikou a štvordobovým rytmom charakterizovaným ústupom afroamerických prvkov v prospech európskej melodiky.

swingers

- skupinový sex so striedaním partnerov.

swingovať

- hrať v swingovom rytme.

swingový

- s rytmom, swingu, s dôrazom na 2. a 4. dobu; húpavý.

Swinton, Tilda

- Škótsko; herečka. Filmografia: Letopisy Narnie: Lev, čarodejnica a skriňa.

switch

- druh výmenného obchodu, forma devízovej konverzie uskutočňovaná v kombinácii s obchodom s tovarom v prípade nezameniteľnosti mien.
- prepínač, vypínač, spínač.

swizzl

- ľadový alkoholický, zvyčajne rumový, kokteil.

sybarita

- pôžitkár, hýrivec (podľa mesta Sybaris v Tarentskom zálive, chýrneho prepychovým a záhaľčivým životom boháčov).

Sycorax

- mesiac planéty Urán. Bol objavený v roku 1998.

Sydenham, Thomas

- lekár. V roku 1666 v epiedomologickej štúdii Lekárske pozorovania o liečení akútnych chorôb stanovil zásady lekárskeho vyšetrenia a epidemiológie

Sydney

- Austrália; sídlo. 26. 1. 1788: pristáva v Sydney prvá britská flotila s trestancami - začiatok kolonizácie Austrálie. Od roku 1833 sa slávi výročie prvého pristátia lodí s trestancami. V roku 1931 dostal tento deň názov Deň Austrálie.

Sydow, Albert

- Nemecko; kartograf. V roku 1830 spolu s Heinrichom Wolfom napísal cestopis z cesty po Sliezsku a Uhorsku. Autor mapy Vysokých Tatier (s niektorými zle preloženými názvami; pozri Český štít).

syenit

- zrnitá hlbinná vyvrelina podobná žule (podľa staroegyptského mesta Syena, dnešného Asuánu).

syfilid

- syfilitická vyrážka.

syfilis
syfilitída
lueskotva

- bakteriálna nemoc. V rannom štádiu spôsobuje poškodenie kože a vyrážku. Neliečená vedie k neurologickým a kardiovaskulárnym problémom. Pomenovaná podľa pastiera svíň v knihe talianskeho lekára Fracastoria z roku 1530.

syfilitik
syfilitička

- človek postihnutý syfilisom, luetik.

sykofant

- (v starovekom Grécku) remeselný, vydieračský udavač.
- zriedkavo knižne udavač.

sykofantstvo

- udavačstvo.

sykomora

- druh figovníka s trvanlivým drevom, posvätný strom starých Egypťanov.

sykóza
sykosa

- zápalové ochorenie váčkov fúzov.

sylaba

- časť slova vyslovovaná v súvislej reči ako celok, slabika.

sylabizmus

- princíp usporiadania verša na základe ustáleného počtu slabík v ňom.

sylabotonizmus

- princíp usporiadania verša na základe pravidelného striedania prízvučných a neprízvučných slabík v radoch so s rovnakým počtom slabík.

sylabus

- štúdijný program, prehľad, výťah z obsiahlejšieho diela.

sylepsa

- zámerné narušenie pravidiel gramatickej zhody alebo zámena gramatických kategórií (napr. my kráľ).

sylf
sylfa
sylfida

- éterické ženské stvorenie; pôvabná dievčina.

Syllaba, Ladislav

- ČR; 16. 6. 1868 (Bystřice) - 30. 12. 1930 (Praha); lekár - internista. Jeden zo zakladateľov vnútorného lekárstva.

sylogistika

- náuka o sylogizmoch.

sylogizmus

- logická sústava troch výrokov, kedy je z dvoch predpokladov vyvodený tretí záver.

sylogizmus, kategorický

- v tradičnej logike deduktívny úsudok skladajúci sa zo súdov. Má túto základnú schému: M a P (všetky kovy sú vodiče) a S a M (meď je kov); teda S a P (meď je vodič).

sylvanit

- vzácny jednoklonný kovovobiely nerast zo skupiny teluridov (podľa náleziska v Transylvánii).

sylván

- druh viniča.
- hovorovo druh vína, sylvánske víno.

Sylvestre, Ludovic

- ČR, * 5. 2. 1984; futbalista.

Sylvia

- planétka č. 87. Objavená v roku 1866. Priemer 260 km.

sylvinit

- zmes sylvínu a kamennej soli ťažená zo soľných ložísk na výrobu draselných hnojív.

sylvín

- beztvarý, niekedy červený kubický nerast, chlorid draselný, používaný na výrobu draselných zlúčenín a hnojív (podľa holandského lekára F. de la Boè, latinsky Sylvius).

sym-
syn-

- predpona s významom spolu, dohromady (napr. synchrónia, synergia); s asimiláciou koncového n pred l (napr. sylogizmus), pred pernicami v podobe sym- (symptóm).

symachia

- vojenské spojenectvo v starovekom Grécku.

symbiont

- organizmus žijúci v symbióze s iným organizmom.

symbiózakotva

- vzájomne výhodné spolužitie, plodná spolupráca.

symbol

- znak, značka, znamenie.
- predmet nesúci hlbší (skrytý) význam.
- konkrétny predmet na označenie nejakého abstraktného pojmu.
- charakteristika estetického obrazu, ktorá mu dáva zmysel.
- dohodnutá značka, znamenie pre niečo (často medzinárodné).
- v kybernetike prvok ľubovoľnej abstraktnej abecedy, znak.
- v stenografii vyznačenie jedného al. viacerých písmen jedným znakom.
- znak (krajiny, štátu, mesta).

symbolický

- náznakový; to čo má platnosť symbolu, čo je možné vyjadriť symbolom.

symbolika
symbolistika
symbolizovanie

- používanie znamení ku označení alebo zdeleniu.
- symbolický význam; vyjadrovanie pomocou symbolov, symbolizovanie, symbolizmus.
- v kresťanskej teológii úvod do kníh symbolickej teológie.
- náuka o kresťanských vyznaniach.
- veda o symboloch a ich používaní; spôsob používania symbolov.

symbolista
symbolistka

- stúpenec symbolizmu v umení.

symbolistický

- založený na symbolizme, vlastný stúpencom symbolizmu.

symbolistika

- symbolika, symbolizovanie; používanie znamení ku označení alebo zdeleniu.

symbolistný

- užívajúci náznakové vyjadrenia odkazujúce na hlbšie súvislosti; založený na symbolizme.

symbolizácia

- vyjadrovanie pomocou symbolov, tvorenie symbolov, symbolizovanie.

symbolizmus

- užívanie symbolov, symboliky významov, symbolizovania.
- (vo všeobecnom zmysle) myšlienkový systém, ktorý je založený na symboloch a pracuje s nimi ako s prostriedkami poznania.
- umelecký smer z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia usilujúci sa o vystihnutie mnohovýznamovosti skutočnosti na základe znakovej (symbolickej) analógie medzi vecou a zážitkom.

symbolizovanie

- symbolika, symbolistika; používanie znamení ku označení alebo zdeleniu.

symbolizovať

- byť symbolom niečoho.
- (čo) symbolicky vyjadrovať.

symbolík

- symbolista.

Symeodines, Nicos

- Cyprus
† 3. 5. 2007
politik.
2006 - 2007: minister obrany.

symetrála

- osa súmernosti.

symetria

- súmernosť, symetričnosť.
- usporiadanosť a rozložiteľnosť podľa osi (roviny) súmernosti na rovnaké časti, súmernosť (opak je asymetria).
- v matematike a fyzike invariancia sústavy alebo rovníc pri transformácii.

symetria, kalibračná

- súhrnné označenie triedy vnútorných symetrií rovníc kvantovej teórie poľa.

symetrickosť

- symetria, súmernosť.

symetrický

- vyznačujúci sa symetriou, súmerný.

symetričnosť
symetrickosť

- súmernosť, symetria.

symfília

- druh symbiózy, pri ktorej je jeden druh hostiteľom a poskytuje druhému potravu, úkryt a ochranu a dostáva sladké alebo narkotické sekréty jeho žliaz.

symfonieta

- malá symfónia.

symfonik

- skladateľ symfónií.
- člen symfonického orchestra.

symfonizmus

- symfonická hudba.

symfónia

- orchestrálna hudba v cyklickej sonátovej forme.
- lahodne pôsobiaca zmes.

symfónia, koncertantná

- cyklické dielo pre niekoľko sólových nástrojov a orchester.

symfória

- druh spolužitia živočíchov, pri ktorom jeden druh využíva druhý ako transportéra, forézia.

symfýza

- spojenie dvoch panvových kostí, lonová spona.

sympatektómia

- odobratie, vyrezanie sympatickej uzliny alebo nervu.

sympatetický

- založený na priaznivom citovom vzťahu, na citovej harmónii.

sympatia

- súcitenie, súlad, duchovná spriaznenosť, obľuba, náklonnosť. Opak antipatie.

sympatický

- vzbudzujúci sympatie.
- súvisiaci so sympatikom.

sympatik
sympatikus

- rebríkovito usporiadaná samostatná časť nervového systému vystupujúca z miechy.

sympatikus
sympatik

- rebríkovito usporiadaná samostatná časť nervového systému vystupujúca z miechy.

sympatizant
sympanizantka

- stúpenec, názorový spojenec, kto je priaznivo naklonený.

sympatizovať

- prejavovať sympatiu.

sympatolytikum

- látka blokujúca účinok podráždenia sympatických nervov, adrenolytikum.

sympatomymetikum

- látka pôsobiaca podobne ako podráždenie sympatických nervov.

sympatria

- výskyt dvoch alebo viacerých príbuzných druhov organizmov na rovnakom území.

Symphonie 1

- telekomunikačná družica; štart: 19. 12. 1974; hmotnosť štartovná 402 kg; hmotnosť prevádzková 221 kg, kapacita 300 telefonických hovorov.

Symphonie 2

- telekomunikačná družica; štart: 27. 8. 1975; hmotnosť štartovná 402 kg; hmotnosť prevádzková 221 kg, kapacita 300 telefonických hovorov.

symplast

- živý obsah buniek rastliny ako súvislý celok.

symploka
symploké

- figúra založená na opakovaní toho istého slova na začiatkoch a zároveň iného slova na koncoch paralelných veršov.

sympódium

- stonka vzniknutá zrastením dolných článkov konárov, súosie.

sympózium

- odborná porada, vedecké zasadanie.
- konferencia užšieho kruhu odborníkov.
- duchaplný, vtipný verejný rozhovor, debata.
- hostina, posedenie s duchaplným rozhovorom.

symptomatický

- príznačný, zameraný na príznaky, nie na príčinu.

symptomatika
symptomatológia

- náuka o príznakoch chorôb.

symptomatizovať

- (čo) byť symptómom, príznakom niečoho.

symptomatológia
symptomatika

- náuka o príznakoch chorôb.

symptóm

- príznak.
- v lekárstve očividný znak choroby, príznak.
- v poľnohospodárstve príznak alebo prejav choroby, prípadne poškodenia na rastline.

syn-
sym-

- predpona s významom spolu, dohromady (napr. synchrónia, synergia); s asimiláciou koncového n pred l (napr. sylogizmus), pred pernicami v podobe sym- (symptóm).

Syn-mna, Li

- Južná Kórea; politik. 1948 - 1960: prezident (diktátor).

synagóga

- zhromaždenie Židov.
- židovská modlitebňa

synalgia

- vnímanie bolesti aj zo zdravého orgánu.

synandria

- v botanike nenormálny zrast, zrastenie tyčiniek (prašníkov).

synantrop

- živočích sprevádzajúci človeka, sprievodca, živiaci sa zbytkami ľudskej potravy. Napríklad niektoré hlodavce (krysa), hmyz (mucha), vtáky (vrabec).

synantropia

- výskyt živočíchov alebo rastlín v blízkosti človeka.

synantropný

- vyskytujúci sa v blízkosti ľudských obydlí a využívajúci zmien prostredia spôsobených človekom.

synapsia

- miesto funkčného spojenia medzi nervovými bunkami.
- v genetike párovanie homologických chromozómov pri metodickom delení bunkových jadier pri tvorbe gamét.

synapsie

- komunikačné spoje medzi jednotlivými mozgovými bunkami. Je ich asi 300 miliard.

synartróza

- nekĺbové, bezzhybové spojenie kostí väzivom alebo chrupkou.

synastria

- porovnanie horoskopov v astrológii.

synaxár

- (v pravoslávnej cirkvi) zborník legiend zo života svätých.

Syncom 1

- USA; komunikačná družica (Synchronous Communication Satellite), ktorá ako prvá družica bola navedená na synchrónnu obežnú dráhu (s periódou obehu jeden hviezdny deň). Počas navádzania na túto dráhu s ňou však bolo prerušené rádiové spojenie, a tak bola jej dráha určená iba z fotografických záberov; štart: 14. 2. 1963; hmotnosť 39 kg; životnosť neobmedzená.

Syncom 2

- USA; komunikačná družica; štart: 26. 7. 1963; hmotnosť 39 kg; životnosť aktívna viac ako 1.000 dní; pasívna neobmedzená.

Syncom 3

- USA; komunikačná družica, navedená na stacionárnu dráhu v rovine rovníka 23. 9. 1964. V tejto polohe bola udržiavaná občasnými korekciami pomocou riadiacich trysiek. V októbri 1964 sa cez ňu pre amerických divákov prenášali OH z Tokia; štart: 19. 8. 1964; hmotnosť 32 kg; životnosť aktívna viac ako 1.000 dní; pasívna neobmedzená.

syncýcium

- v biológii mnohojadrový protoplazmatický útvar.

syndaktýlia

- vrodená vývinová chyba, pri ktorej prsty nie sú od seba oddelené.

syndesmológia

- náuka o väzive.

syndesmóza

- spojenie kostí väzivom.

syndetikon

- druh glejovitého lepidla na papier (pôvodne obchodná značka).

syndik
syndikus

- splnomocnený predstaviteľ alebo zástupca.
- (v starovekom Grécku) zástupca štátu na súde, súdny obhajca.
- úradník starajúci sa o agendu mestského úradu v stredoveku, neskôr aj inej inštitúcie, korporácie.

syndikalista
syndikalistka

- stúpenec syndikalizmu.

syndikalizmus

- smer v robotníckom hnutí, niekedy v spojení s anarchizmom, ktorý pokladá odbory (syndikáty) za najvyššiu formu organizácie robotníckej triedy.

syndikalizovať

- (čo) združovať, združiť (podniky) do syndikátu.

syndikalizácia

- organizovanie hospodárskeho podnikania vo forme syndikátov, združovanie podnikov do syndikátu.

syndikát

- zväz, združenie, organizácia, forma združenia podnikov, ktoré majú vlastnú výrobnú, ale nie obchodnú samostatnosť.
- združenie záujmových skupín.
- (v niektorých krajinách) odborové organizácie, odbory.

syndikus
syndik

- splnomocnený predstaviteľ alebo zástupca.
- (v starovekom Grécku) zástupca štátu na súde, súdny obhajca.
- úradník starajúci sa o agendu mestského úradu v stredoveku, neskôr aj inej inštitúcie, korporácie.

syndróm

- skupina, súčasný výskyt niekoľkých typických príznakov.

syndróm, abstinenčný

- súhrn fyziologických reakcií organizmu a psychického stresu po prerušení užívania drogy, alkoholu, fajčenia.

syndróm, adaptačný

- reakcia organizmu na stresové podnety, prejavujúca sa zvyčajne mobilizáciou hormónov kôry a drene nadobličiek.

syndróm, adrenogenitálny

- ochorenie vznikajúce v dôsledku zvýšenej sekrécie nadobličkových androgénov.

syndróm, apalický

- stav bdelého bezvedomia. Strata skúseností, podmienených reflexov (funkcií veľkého mozgu).

syndróm, Aspergerov

- ľahšia forma autizmu. Ľudia s týmto postihnutím majú väčšinou normálne IQ a dobré vyjadrovacie schopnosti. Sú schopní viesť plnohodnotný život.

syndróm, cunnilingus

- syndróm vznikajúci pri dráždení pohlavného ústrojenstva ženy jazykom. Muž cíti bolesť na prednej ploche jazyka a hrdla. Je to spôsobené tým, že sa úzka slizničná riasa pod jazykom preťahuje cez spodné zuby a v dôsledku toho sa vytvárajú odreniny.

syndróm, Doriana Graya

- túžba po mladosti, po mladistvom vzhľade. Podľa postavy románu Oscara Wilde Obraz Doriana Graya. Trpia ním osoby vo veku 30 - 50 rokov bez rozdielu pohlavia. Každú vrásku či šedivý alebo vypadnutý vlas považujú za osobnú katastrofu. V extrémnych prípadoch sa úplne vyhýbajú spooločnosti.

syndróm, Hutchinson-Gilfordov

- pozri progeria.

syndróm, Kawasakiho

- postihuje deti medzi dvoma až piatimi rokmi a spôsobuje vážne zápaly ciev. Vo vzácnych prípadoch vedie k trvalým poškodeniam srdca.

syndróm, Marfanov

- dedičné ochorenie postihujúce pojivové tkanivo kostry. Postihnutí majú dlhé dolné končatiny, dlhé prsty a dlhú, úzku tvár. Postihuje i srdce a aortu. Ľudia trpiaci touto chorobou umierajú mladí.

syndróm, Meniérov

- ochorenie charakterizované závratmi, šelestami v ušiach, nevoľnosťou a zvracaním.

syndróm, Moebiov

- vzácne ochorenie, pri ktorom má pacient ochrnuté svalstvo v tvári a nie je schopný mimiky. Liečba je možná chirurgicky, kedy sa transplantuje vlastné svalstvo z inej časti tela na funkčné svalstvo.

syndróm, nekľudných nôh

- Restless legs syndrom, RLS - porucha spánku. Vyvoláva nepríjemné, až bolestivé pocity v dolných končatinách, ktoré sa vyskytujú v teple a kľude, hlavne pred začiatkom zaspávania. Obtiaže sa zmiernia pri pohybe nôh, čo však bráni spánku. Pacienti sú inak neurologicky zdraví.

syndróm, postpunkčný

- syndróm sprevádzajúci pacienta po podstúpení lumbálnej punkcie. Po odbere miešneho moku poklesne jeho tlak. Pri predčasnom opustení lôžka, na ktorom by mal pacient ostať 24 hodín, nastávajú nevoľnosti a úporné bolesti hlavy. Doba pobytu na lôžku sa dá skrátiť odberom atraumatickou punkčnou ihlou, kedy sa pobyt na lôžku po odbere skracuje na 1 - 2 hodiny a potiaže sa minimalizujú..

syndróm, Sanfilippo

- najčastejšia forma mukopolysacharidózy.

syndróm, Schönlein-Henochov

- zlyhanie obličiek vyvolané alergickou precitlivelosťou.

syndróm, Švejkov

- jeho prejavy sú popísané v inštrumentálnej psychóze.

syndróm, Treacher

- Collins - ochorenie pri ktorom sa dieťa narodí s neúplne vyvinutými kosťami tváre. Pri ťažkom postihnutí je v podstate bez tváre.

synedrion
synedrium

- poradné zhromaždenie, štátna rada, najvyšší súd.
- židovská veľrada, (v 1. storočí pred n. l.) najvyšší orgán moci v Judei.
- poradné zhromaždenie u starých Grékov.

synechia

- spojenie dvoch častí orgánov alebo iných častí tela, ktoré sú normálne voľné, adhézia, zrast.

synechotómia

- preťatie a uvoľnenie zrastov.

synechtria

- zvláštny typ koristníctva živočíchov v úľoch, mraveniskách a pod., keď sa živočích živí larvami a kuklami hostiteľa.

Synek, Emil

- ČR; spisovateľ; dcéra Yveta; po roku 1948 emigroval s rodinou z Československa.

Synek Graff, Yveta

- ČR; sopranistka; otec: Emil.

synekdocha

- druh trópu, pomenovanie, pri ktorom označujeme nejakú vec menom veci na základe kvantitatívneho vzťahu, najčastejšie celok časťou alebo naopak.

synekia

- súžitie dvoch druhov živočíchov v jednom príbytku (napr. hniezde).

syneklíza

- veľká záporná vrásová štruktúra v rozpätí desiatok až stoviek kilometrov.

synekológia

- odbor študujúci vzťahy rastlinných spoločenstiev v okolí.

synektika

- filozofická výmena názorov vedúcich ku rozvoju nových nápadov, ku riešeniu problémov.

syneregida
syneregidy

- bunky, ktoré ležia pri vaječnej bunke v zárodkovom vačku rastlín a pomáhajú pri oplodňovacom procese.

syneréza

- v chémii vylučovanie kvapalnej fázy z gélu ako sprievodný jav jeho starnutia.

synergetika

- odbor zaoberajúci sa systémami, pre ktoré sú podstatné kooperarívne javy.
- odbor skúmajúci javy, pri ktorých v nerovnovážnom stave za určitých podmienok dochádza ku kvalitatívnym zmenám, a ktorého metódy sa používajú aj na skúmanie biologických, sociálnych a iných javov.

synergetikum
synergetiká

- znečisťujúce látky, ktoré v životnom prostredí vyvolávajú ďalšie znečistenia.

synergia

- súčinnosť, spolupráca, spolupôsobenie.
- v medicíne súčinnosť svalov pri vykonávaní určitého pohybu.

synergista

- sval, ktorý pomáha vo funkcii niektorému svalu, pozri aj antagonista.
- orgány, ktoré sa navzájom podporujú vo svojej činnosti (najmä svaly).
- stúpenec, prívrženec synergizmu.

synergistický

- založený na synergizme, spolupôsobiaci.
- týkajúci sa synergizmu ako náuky o súčinnosti človeka s milosťou božou.

synergizmus

- pôsobenie rovnakým smerom (opak je antagonizmus).
- niektorý z podporných vzťahov medzi organizmami rozličných skupín (napr. symbióza).
- učenie o súčinnosti človeka s Bohom.
- zosilňovanie liečivého účinku kombináciou dvoch rovnako pôsobiacich liekov.
- v poľnohospodárstve (v ochrane rastlín) priaznivé pôsobenie dvoch alebo viacerých látok.
- v ekológii stav, keď škodliviny v životnom prostredí spolu reagujú za vzniku ďalších znečisťujúcich látok (synergetík).

synergizmus mikróbov

- súčinnosť niektorých druhov mikróbov v rozvoji infekčného procesu.

synestézia

- synestetická asociácia, súčasné pôsobenie viacerých zmyslových dojmov, fyziologický dej, keď akýkoľvek vnem alebo predstava vyvolávajú zážitky aj iných zmyslov.
- súznenie zmyslov.
- v poetike synkretické epiteton, v ktorom sa miešajú zmyslové oblasti (napr. blýskavé tóny, opálová vôňa).

syngamia

- splynutie pohlavných rozmnožovacích buniek.

syngamóza

- choroba hydiny a kurovitých vtákov, najmä bažantov a jarabíc, vyvolaná oblým červom Syngamus trachea, lokalizujúcim sa do priedušnice.

syngenetika

- náuka o vývine rastlinných spoločenstiev, súčasť fytocenológie.

syngenéza

- súčasný spoločný vznik.
- v biológii proces vytvárania alebo obnovovania fytocenóz.

synharmonizmus
synharmónia
vokálna harmónia

- (v niektorých jazykoch) pripodobnenie samohlásky jednej slabiky samohláske predchádzajúcej slabiky.

synchro-

- prvá časť zložených slov majúca význam súčasný, časovo zladený.

synchodróza

- chrupkové spojenie kostí.

synchorológia

- náuka o rozšírení rastlinných spoločenstiev.

synchrocyklotrón

- fázotron; kruhový urýchľovač ťažkých nabitých častic, druh cyklotrónu, v ktorom sa počas jedného cyklu mení i frekvencia i magnetické pole, fázotrón..

synchrodróza

- chrupkové spojenie medzi kosťami.

synchrodyn

- v oznamovacej technike druh prijímača s neskresleným prenosom.

synchrofázotrón

- synchrocyklotrón, protónový synchrotrón.

synchron

- zariadenie zaisťujúce súčasnosť akcií (ozubených kolies, zvuku vo filme).

synchronicita

- časová zhoda dvoch alebo viacerých príčinne nesúvisiacich udalostí, majúcich rovnaký alebo podobný význam. Termín ako prvý použil v roku 1952 Carl Gustav Jung.

synchronický
synchrónny

- prebiehajúci, dejúci sa súčasne, paralelne.

synchronistický

- zachycujúci a opisujúci dej, dianie v súčasnosti.

synchronizmus

- časová zhoda dvoch alebo viacerých javov alebo procesov.
- súčasný chod dvoch zariadení, strojov.

synchronizovanie

- fázovanie, synchronizácia; uvádzanie do časového súladu, do spoločného rytmu (cyklu).

synchronizovať

- spojiť, spájať, uviesť, uvádzať do časovej zhody (nejakú činnosť s inou činnosťou).
- vo filmografii pripojiť k filmu zvukový pás tak, aby sa optický obraz presne doplňoval zvukom.

synchronizácia

- spájanie dvoch javov, dejov do jednej a tej istej časovej roviny, paralelnosť dvoch dejov v čase.
- v kinematografii dopĺňanie filmu zvukom tak, aby sa kryli podľa skutočnosti.
- uvedenie dvoch strojov, súčiastok stroja do súčasného chodu.
- v oznamovacej technike (v televízii) spôsob uvedenia rozkladu obrazu pri snímaní a jeho reprodukcii do časovej zhody.

synchronizátor

- synchronizačné zariadenie.

synchronizér

- televízne synchronizačné zariadenie.

synchrotrón

- bevatrón; urýchľovač elektrónov na vysoké energie v rádoch GeV. Predbežne urýchlené elektróny udržiava na kruhovej dráhe prstencový magnet a ďalej sú urýchľované pri prechodoch urýchľovacími elektródami striedavým napätím synchronizovaným s ich obehom.

synchrotrón, protónovýkotva

- aj synchrofázotrón, kozmotrón, bevatrón; urýchľovač protónov na vysoké energie, až okolo 70 GeV (Serpuchovo, Rusko). Pracuje analogicky ako synchrotrón. Využíva tzv. silné fokusácie.

synchrónia

- zhodnosť, paralelnosť v čase, súčasnosť existencie, súčasný priebeh javov.
- časové porovnanie alebo pozorovanie javu z hľadiska jeho súčasného stavu, synchrónnosť (opak je diachrónia).

synchrónny
synchronický

- prebiehajúci, dejúci sa súčasne, paralelne.
- časovo zladený.

synkarpium

- súbor plodov vzniknutý z jedného kvetu bočným zrastom plodových listov (napr. ľalia), súplodie.

synkaryón

- jadro bunky, ktoré vzniklo splynutím dvoch jadier, jadro zygoty.

synkinéza

- mimovoľný pohyb, ktorý sa často spája s voľným pohybom (napr. mimovoľný pohyb rúk pri chôdzi).

synklinálakotva

- synklina; v geológii ohyb horninových vrstiev alebo súboru hornín do korytovitého prehnutia, časť vrásy prehnutá smerom nadol, ktorá vznikla vrásovou poruchou pôvodne horizontálne uložených vrstiev, koryto.

synklinórium

- veľká zvrásnená synklinála.

synkopa

- hlboká mdloba; náhla smrť, stav krátkodobého bezvedomia spôsobený málokrvnosťou mozgu pri spomalení alebo zastavení srdcovej činnosti.
- zánik samohlások (krátkych, redukovaných, neprízvučných) vnútri slova (napr. môžeme, môžete → nespisovné môžme, môžte).
- rytmický útvar vznikajúci presunutím prízvuku z ťažkej doby na ľahkú.

synkopický

- súvisiaci so synkopou, príznačný pre synkopu.

synkopovaný

- prevedený v synkopách.
- v lingvistike samohláska, slabika zaniknutá v dôsledku synkopy

synkopovať

- (čo) meniť, obmieňať (pôvodne rytmus) používaním synkop.

Synková

- ČSSR; politička.
1989: ministerka školstva.

synkracia

- spoločná vláda niekoľkých osôb, spoluvláda.

synkretik
synkretista

- kto v duchu synkretizmu prijíma a zlučuje rôznorodé názory, prvky, smery, hoci aj protichodné.

synkretizácia

- spájanie, zlučovanie, synkretizmus.

synkretizmus
synkrézia
elekticizmus

- zjednocovanie názorov, mechanické spájanie, miešanie rozličných prvkov, názorov, smerov (napr. v religionistickom miešaní a splývaní rozličných náboženských, resp. ich jednotlivých fenoménov – sviatkov, svätých a pod.).

synkretizmus, pádový

- splývanie dvoch alebo viacerých pádov do jedného, ktorý preberá funkciu aj takto zaniknutých pádov.

synkretizovať

- (čo) v duchu synkretizmu spájať prvky rozličných názorov, smerov a pod.

synkrézia

- synkretizmus, elekticizmus; zjednocovanie názorov.

synkriza

- celkové zhodnotenie, posúdenie celku, kritické zhodnotenie.
- metóda poznania sveta u Komenského založená na myšlienke všeobecnej paralelnosti, analógie a harmónie svetových vrstiev.

synmorfológia

- náuka o štruktúre porastov, prípadne rastlinných spoločenstiev, morfológia rastlinstva.

synod
synoda

- poradné zhromaždenie pápeža.
- cirkevný snem; v katolíckej cirkvi (do 2. vatikánskeho koncilu) všeobecný koncil, neskôr regionálny snem.
- v Českobratskej cirkvi evanjelickej a v Jednote bratskej najvyšší správny orgán určitého územia, regiónu.
- v pravoslávnej cirkvi od 18. stor. do r. 1917 najvyšší orgán ruskej pravoslávnej cirkvi, potom zbor šiestich najvyšších duchovných na čele s patriarchom.

Synoda, Barmenskákotva

- prvé synodné zhromaždenie Vyznávajucej cirkvi v Nemecku v roku 1934 v Barmen (Wuppertal), kde bolo prijaté Barmenské vyznanie zamerané proti bludom hnutia Nemeckých kresťanov.

synodál

- účastník synody.

synodický

- pravidelná perióda medzi niečím.

synodný

- vzťahujúci sa k synodu, cirkevný.

synonymia
synonymita

- jav, že v jazyku rôzne slová majú rovnaký alebo podobný význam, významový vzťah medzi jazykovými jednotkami založený na sémantickej, slovnodruhovej a syntaktickej ekvivalencii, rovnoznačnosť.

synonymika

- náuka o synonymách.
- súhrn synoným v určitom jazyku.

synonymita

- synonymia; jav, že v jazyku rôzne slová majú rovnaký alebo podobný význam.

synonymum

- slovo rovnakého alebo podobného významu, rovnoznačné slovo.
- jav alebo jeho názov spájaný, asociovaný s nejakým význačným príznakom (vlastnosťou, udalosťou, činom a pod.).

synopsa
synopsis

- prehľad, zhrnutie, stručný obsah, súhrn.
- rozvedený námet, opis, osnova diela.
- porovnávanie.
- paralelné usporiadanie textov na uľahčenie ich porovnávania.
- prvá podoba literárneho spracovania filmu (divadelnej hry).

synoptický

- zostavujúci a prehliadajúci súčasne rôzne paralelné javy.

synoptik

- odborník v synoptickej meteorológii.
- vydavateľ Matúšovho, Markovho a Lukášovho evanjelia.

synostóza

- zrast susedných kostí.
- v anatómii pevné spojenie dvoch kosti kostnou hmotou alebo skostnatenie chrupky v starobe.

synoviakotva
synovium

- výstelka kĺbu, maz.

synovitída

- zápal mazotvornej blany.

synócia

- vrodený zrast ušníc na spodine hlavy.

synsématický

- neplnovýznamový.

synsémantikum
synsématické slovo

- slovo ktoré nemá autonó