Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

-ragia
-rágia

- druhá časť zložených slov majúca význam výron, vytekanie, krvácanie.

-rea
rrhoea

- druhá časť zložených slov majúca význam vytekanie, výtok, výron, odtekanie, odtok.

-rrhoea
rea

- druhá časť zložených slov majúca význam vytekanie, výtok, výron, odtekanie, odtok.

r

- vo fyzike značka pre röntgen.
- matematická značka pre polomer, radiálnu vzdialenosť.
- matematická značka pre rádius.
- fyzikálne označenie pre veličinu odpor.

R

- v matematike značka pre pravý uhol.
- vo fyzike označenie pre plynovú konštantu.
- vo fyzike označenie pre elektrický odpor.
- fyzikálna značka pre rezistenciu.
- staršia fyzikálna značka pre röntgen.

r.

- v niektorých skratkách a značkách skratka pre rok.

r. p. ab.

- skratka pre residua post abortum.

r. p. p.

- skratka pre residua post partum.

R100

- Veľká Británia; prvá vzducholoď, ktorá prepravovala cestujúcich cez Atlantický oceán.

R-2

- ZSSR; raketa krátkeho doletu.

R-7raketa R-7

- ZSSR; medzikontinentálna raketa, nosič až 5 tonovej jadrovej hlavice. Bola schopná zasiahnuť územie USA. Prvá raketa bola skúšobne vypustená z kozmodrómu Bajkonur v roku 1957 a plánovane dopadla do Tichého oceánu.

R34

- Veľká Británia; prvá riadená vzducholoď, ktorá prekonala Atlantický oceán v oboch smeroch.

Ra

- chemická značka prvku rádium.

Ra

- egyptský boh Slnka. Bol zobrazovaný so sokolou hlavou a v spoločnosti hada, kobry (symbol faraónskej moci).
- chemická značka prvku rádium.

Ra I.

- plť, na ktorej podnikol plavbu Thor Heyerdhal; plť bola postavená zo surovín a technológiou staviteľov takýchto lodí v starovekom Egypte.

Ra II.

- plť, na ktorej podnikol plavbu Thor Heyerdhal; plť bola postavená zo surovín a technológiou staviteľov takýchto lodí v starovekom Egypte.

Raab, Julius

- Rakúsko; 29. 11. 1891 (St. Pölten) - 8. 1. 11964 (Viedeň); politik. Zemský vodca domobrany v Dolnom Rakúsku. 1927: člen Kresťanskodemokratickej strany. 1938: minister obchodu.

Raab, Viktorin Ignác

- ČR; 5. 9. 1711 (Nechanice) - 21. 1. 1787 (Velehrad); maliar. Autor závesných a oltárnych obrazov.

Raabe, Wilhelm

- Nemecko; 8. 9. 1831 (Eschershausen) - 15. 11. 1910 (Braunschweig); prozaik; používal pseudonym Jakob Corvinus. Dielo: Kronika z Vrabčej uličky.

raabizáciakotva
rabizácia

- tereziánska reforma, podľa ktorej sa časť vrchnostenskej pôdy prideľovala za poplatok nevoľníkom (podľa rakúskeho národohospodára F. A. Raaba).

rab
rabkyňa
rabyňa

- otrok.

rabat

- zľava veľkoodberateľovi.
- u uniformy široká dvojradová klopa inej farby.

rabato

- okrasný kvetinový záhon, spravidla podlhovastý.

Rabbání, Burhanuddín

- Afganistan; * 1940; politik.
1993 - 1996: prezident.
1996: zvrhnutý Talibanom, ale OSN (2001) ho naďalej uznáva za legitímneho prezidenta; vodca strany Džamíate Islámí.

rabbi

- rabín.

rabdomyosarkóm

- sarkóm z priečne pruhovaného svalstva.

rabdomyóm

- myóm z priečne pruhovaného svalstva.

rabdovírus
rabdovírusy

- skupina vírusov vyvolávajúcich besnotu (rabies), vezikulárnu stomatitídu dobytka a i.

rabdóm

- svetlocitlivá tyčinka v omatídiu zloženého oka hmyzu.

Rabelais

- spisovateľ; bibliografia: Garganteus a Pantagruel.

Rabemanandžara, Charles

- Madagaskar; politik.
2006: minister vnútra.

rabi

- rabín.

rabiát
rabiátnik
rabiák

- násilník, grobian, surovec.

rabicka
rabička

- ľahká priečka vytvorená z omietky nanesenej na drôtené pletivo, rabicová priečka (podľa nemeckého staviteľa K. Rabitza).

rabicovanie

- omietanie rabicového pletiva alebo tvorenie rabiciek.

rabidus

- (latinsky rabire - zúriť); zúrivý, šialený.

rabies

- nákazlivé vírusové ochorenie niektorých zvierat vyznačujúce sa spravidla zúrivosťou, prenosné na človeka, lyssa, besnota.
- zúrivosť, nahnevanosť.

rabinát

- úrad rabína, rabínstvo.

rabizácia

- raabizácia.

Rabin, Jicchak

- Izrael; 1. 3. 1922 (Jeruzalem) - 4. 11. 1995 (zavraždený), politik. Manželka Lea († 12. 11. 2000). 1974 - 1977: premiér. 1992 - 1995: premiér.

rabín
rabbi
rabi

- učiteľ a kazateľ ľudovej náboženskej obce.

rabínka

- hovorovo rabínova žena.

rabínstvo

- rabinát.

rabovačka
rabovka

- lúpenie, drancovanie, plienenie, hromadné rozkrádanie.

rabovať

- drancovať, lúpiť, plieniť.
- (čo) nehospodárne, ziskuchtivo ťažiť.

rabstvo

- otroctvo, poroba.

Rabta

- Líbia; mesto asi 80 km južne od Tripolisu; vyrábajú sa v ňom bojové plyny - yperit; 19887 - 1990 sa vyrobilo okolo 100 ton yperitu; 1990: továreň bola zničená požiarom.

rabulista

- (mnohovravný) prekrucovač práva a pravdy, táraj, chvastúň.

rabulistika

- prekrucovanie pravdy.

race

- rasa, plemeno zvierat.
- pretek, dostih, beh, súťaž.

Racek, IljaIlja Racek

- ČR; * 24. 6. 1930; herec. 1960 - 1966: člen Divadla E. F. Buriana. 1966 - 1990: člen Divadla na Vinohradech. Filmografia: Touha, Tarzanova smrt, Pytláci, Upír z Feratu, Radikální řez.

racemátkotva
racemická látka

- opticky neaktívna zmes rovnakého množstva pravotočivej i ľavotočivej formy tej istej látky.

racemáza
racemázy

- enzýmy urýchľujúce premenu ľavotočivých foriem niektorých organických zlúčenín na pravotočivé formy.

racemický

- obsahujúci obe opticky aktívne zložky.

racemirácia

- reakcia, pri ktorej vzniká racemát.

racemizácia

- premena opticky aktívnej látky na racemickú zmes, racemát.

racemosus
racemózny

- zrnkovitý, hroznovitý.

racemózny
racemosus

- zrnkovitý, hroznovitý.

racemus

- stopka, strapec.

racémia

- vlastnosť niektorých látok, že nejavia optickú aktivitu, aj keď ich zložky sú opticky činné.

Racine, Jean Baptiste

- Francúzsko
* 22. 12. 1639 (La Ferté-Milon)
† 21. 4. 1699 (Paríž)
spisovateľ, dramatik.
Predstaviteľ klasicizmu.
V literatúre prerazil cestu milostnej tragédii.
Doviedol francúzsku tragédiu k jej vrcholu.

Dielo:
Andromaque
Iphigénie
Phédre.

racing

- závodenie, pretekanie, pretekársky, dostihový, preteky, dostihy, súťaže.

racionalista

- prívrženec racionalizmu (opak je iracionalista).

racionalistický

- racionálny, rozumový (opak je iracionalistický).

racionalita

- rozumnosť, rozumové (racionálne) chápanie.

racionalizácia

- využitie rozumovej metódy.
- rozumovo zdôvodnená organizácia.
- zvýšenie hospodárnosti.
- usporadúvanie, usporiadanie podľa rozumových a logických zásad, premyslené úsilie o hospodárnosť a efektívnosť ľudskej činnosti.
- dodatočné odôvodňovanie pôvodne iných motívov.
- v ekonómii sústavné zdokonaľovanie hospodárskych procesov usilujúce sa o najlepšie výsledky s najúčinnejším vynaložením práce a nákladov.

racionalizátor

- odborník v racionalizácii hospodárskych procesov.

racionalizmus

- dôraz na rozumové schopnosti.
- (čo) uskutočňovať, uskutočniť racionalizáciu.
- filozofický názor že rozum je jediným zdrojom poznania. Zakladateľom racionalizmu bol René Descartes. Opak je iracionalizmus.

racionalizovať

- usporadúvať, usporiadať podľa rozumu, logicky.
- (čo) uskutočňovať, uskutočniť racionalizáciu.

racionálno

- rozumovo poznateľná oblasť (opak je iracionálno).

racionálnosť
racionalita

- vlastnosť niečoho racionálneho.
- rozumový, racionálny prístup (opak je iracionálnosť, iracionalita).
- účelnosť, hospodárnosť.

racionálny

- rozumný, vychádzajúci z úvahy, rozumom odôvodnený.
- účelný, hospodárny.

racionovať

- trochu zastaralo (najmä počas vojny) rozdeľovať, rozdeliť prídelovým spôsobom.

racketeering
raketýring

- vydieračstvo; vymáhanie napríklad platenej ochrany od súkromných osôb.
- politické machinácie, politikárčenie.

racketing

- organizované vydieračstvo, vymáhanie peňazí (tzv. výpalného) za vnútenú ochranu.

Racko, Filip

- ČR; * 22. 7. 1985; futbalista.

Račan, Ivica

- Chorvátsko; 24. 2. 1944 (Nemecko) - 29. 4. 2007 (Záhreb); politik. 1990: šéf Chorvátskej komunistickej strany. 2000 - 2003: premiér.

rad

- značka radiánu.
- radiation absorption date, stará jednotka pre dávku ionizujúceho žiarenia.
- zástup.
- postupnosť.
- dlhá ulica s domami len na jednej strane, napr. na nábreží a podobne (obyčajne v názvoch ulíc).
- neurčitý počet niečoho, mnoho.
- v botanike skupina v systéme (nižšia ako trieda, vyššie ako čeľaď).
- v chémii skupina zlúčenín s podobným usporiadaním atómovej väzby alebo odvodených od spoločnej základnej látky.
- v matematike sled čísel usporiadaných vzostupne alebo zostupne podľa určitých zásad.
- v hudbe oktáva.
- vysoké, obyč. štátne vyznamenanie spojené s odovzdaním odznaku.

rad, časový

- postupnosť štatistických údajov vzťahujúca sa k určitým časovým obdobiam (napríklad meranie fyzikálnych veličín v sekundových intervaloch). Jeho pomocou sa študuje vývoj daného javu, jeho chronologický priebeh.

rad, rozpadový plutónium - neptúnium

- umelá rozpadová rada rádioaktívnych prvkov. Začína plutóniom 241 a končí bizmutom 209.

rad, rozpadový thóriový

- prirodzená rozpadová rada rádioaktívnych prvkov. Začína thóriom 232 a končí olovom 208.

rad, rozpadový urán-aktínium

- prirodzená rozpadová rada rádioaktívnych prvkov. Začína uránom 235 a končí olovom 207.

rad, rozpadový urán-rádium

- prirodzená rozpadová rada rádioaktívnych prvkov. Začína uránom 238 a končí olovom 206.

rad, Titiov-Bodeov

- číselná postupnosť vyjadrujúca zákonitosť vzdialeností planét od Slnka.

rad, tóriový

- jeden z troch prirodzených rádioaktívnych radov.

rad, uránový

- jeden z troch prirodzených rádioaktívnych radov začínajúci sa uránom.

rada

- pokyn, návod, ponaučenie, obyčajne priateľské.
- dobre mienené, úprimné ponaučenie.
- výbor, sbor, orgán, ktorý má na starosti, ktorý prerokúva určité záležitosti.

Rada bezpečnosti OSN

- má 15 členov, z toho 5 stálych s právom veta - Čína, Francúzsko, Rusko, USA a Veľká Británia, ostatných 10 volí Valné zhromaždenie na dvojročné funkčné obdobie.

rada, Česká národná

- vrcholná organizácia českého domáceho odboja vytvorená 29. - 30. 4. 1945. Jej predsedom bol A. Pražák. Mala 27 členov. 5. 5. 1945 vydala prehlásenie o prevzatí výkonnej a vládnej moci v českých zemiach (Pražské povstanie). Pripojila sa ku Košickému vládnemu programu. 10. 5. 1945 predala moc vláde Národnej fronty.
- po federalizácii ČSSR od 1. 1. 1969 predstaviteľ národnej zvrchovanosti a svojbytnosti českého národa a najvyšší orgán štátnej moci v ČSR s mocou zákonodarnou. Má 200 poslancov volených na 4 roky.

rada, Československá v Paríži

- Národná rada český zemí a Slovenska - ústredný orgán československého zahraničného odboja počas 1. svetovej vojny. Založená vo februári 1916. V čele stáli T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik.

rada, dvorská

- poradný vládny orgán v habsburskej ríši zriadený v roku 1527 Ferdinandom I.

rada, dvorská vojenská

- ústredný vojenský úrad habsburskej ríše v rokoch 1556 - 1848.

rada, klimatologická

- chronologicky alebo podľa veľkosti usporiadaná postupnosť (napr. priemer teplôt vzduchu) odvodená z radu meraní či pozorovaní meteorologických prvkov alebo javov pre klimatologické účely.

rada, Kontrolná

- spoločný orgán štyroch okupačných mocností (ZSSR, USA, Veľkej Británie a Francúzska) zriadený v Nemecku po jeho kapitulácii v roku 1945. Vykonávala do roku 1948najvyššiu moc v otázkach týkajúcich sa celého Nemecka.

rada, krvavá

- protirevolučný orgán v Holandsku v rokoch 1566 - 1567. Za dva roky odsúdila na 8.000 ľudí na trest smrti.

rada, ministerská

- vláda, sbor ministrov v niektorých štátoch.

rada mnistrov

- (v niektorých štátoch, napr. v bývalom ZSSR) zbor ministrov, vláda.

Rada OSN pre ľudské práva

- organizácia OSN, ktorú 15. 3. 2006 schválilo Valné zhromaždenie OSN. Nahradila Komisiu pre ľudské práva. Jej nových členov musí schváliť minimálne 50% členov Valného zhromaždenia OSN (v roku 2006 96 krajín).

rada, Perejaslavská

- schôdza vládcov Ruska a ukrajinských Kozákov (Chmelnickij) v Perejaslavi 8. 1. (18. 1. ) 1654. Dohoda o pripojení Ukrajiny k Rusku.

Rada, Petr

- ČR
† ?. 4. 2007
textár a básnik.
Písal texty piesní najmä pre Hanu Hegerovú. Svojho času tvoril tvoril dvojicu so skladateľom Petrom Hapkom.

Rada, Petr

- ČR
* 21. 8. 1958
futbalista a futbalový tréner.
Ako hráč pôsobil v rokoch 1979 - 1988 v Dukle Praha, potom v Nemecku (napr. za Fortunu Düsseldorf), končil v Bohemians Praha v roku 1996.
V roku 1982 sa stal majster Československa, v roku 1986 hral v semifinále Pohára víťazov pohárov.
V reprezentácii hral 11 zápasov a vsietil 2 góly (oba Talianom v kvalifikácii na ME 1984).
Trénerska kariéra:
1996: asistent trénera Rističa v Düsseldorfe.
1996 - 2000: asistent trénera v Slávii Praha.
2000 - 2001: hlavný tréner v Tepliciach.
2001 - 2002: Plzeň.
2003 - 2007: Jablonec.
2007 - 2008: Teplice.
Reprezentácia:
1998 - 2001: asistent trénera Chovanca.
2006 - 2008: asistent rénera Brücknera.
2008: hlavný tréner reprezentácie (od 17. 7. 2008).
9. 4. 2009: odvolanáý z postu reprezentačného trénera.

rada, rodinná

- hovorovo príbuzenstvo rozhodujúce o rodinných záležitostiach.

Rada slobodného Československa

- exilová organizácia v USA. Bola založená vo februári 1949.

rada, správna

- orgán akciových spoločností rozhodujúci o dôležitých podnikových (napr. finančných) veciach.

Rada, Tomáš

- ČR
* 28. 9. 1983
futbalista.

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
RVHP

- bývalé združenie socialistických štátov na hospodárskej základni za účelom deľby práce.

Radama I.

- Malgašské kráľovstvo
1810 - 1828: kráľ.

radar

- rádiolokátor, skratka pre radio detection and ranging (metódu zisťovania cieľov a ich polohy pomocou rádiových vĺn). Slovo sa prvýkrát objavilo v novembri 1940.

radca

- kto radí, dáva rady, pokyny, ponaučenia, poradca.
- titul vyššieho štátneho úradníka.
- čestný titul vysokých štátnych úradníkov a zaslúžilých osobností.

Radclife - Brown, Alfred Reginald

- Anglicko; 17. 1. 1881 (Birmingham) - 24. 10. 1955 (Londýn); etnológ a sociálny antropológ. Predstaviteľ funkcionalizmu. Spoluzakladateľ britskej antropologickej školy.

Radcliffe, Daniel

- Veľká Británia; * 1990; herec. Filmografia: 2004: Harry Potter a Väzeň z Azkabanu.

Radcliffe, Paula

- Veľká Británia; atlétka, vytrvalkyňa. Manžel Gary Lough. Dcéra Isla.

radektómia
radectomiakotva

- (latinsky radix - koreň, grécky ektome - vyňatie); vyňatie zubného koreňa.
- chirurgické vybratie miechového koreňa.

Radegast

- pohanský boh úrody, plodnosti, vojny.
- ČR; značka piva z pivovaru v Nošoviciach.

radektómia

- radectomia.

Rademakers, Fons

- Holandsko; †22. 2. 2007 (Ženeva); režisér. Réžia: 1958: Dorpaan de rivier (nominácia na Oskara); 1976: Max Havelaar; Napadnutie; 1989: The Rose Garden.

radenie, sérioparalérne

- v elktrotechnike radenie, pri ktorom každá z paralelných vetiev obsahuje niekoľko súčiastok zapojených za sebou (do série).

radiabilitas

- radiabilita; schopnosť prenikania rtg lúčov.

radiačný

- súvisiaci s radiáciou.

radialis

- radiálny; lúčovitý; týkajúci sa vretennej kosti; značiaci smer ku kosti vretennej.

radiancia častíc

- pomer hustoty toku častíc a priestorového uhla, do ktorého sa častice šíria.

radians

- žiariaci, vyžarujúci.

radiant

- bod na nebeskej sfére, z ktorého zdanlivo vyletuje meteorický roj. Väčšinu meteorických rojov je možno priradiť k súhvezdiu, v ktorom leží ich radiant.

radiatio

- rozbiehanie, vetvenie.
- žiarenie, sálanie, vyžarovanie.

radiatio acustica

- sluchová radiácia; vlákna posledného neurónu sluchovej dráhy.

radiatio corporis callosi

- vlákna corpus callosum ku mozgovej kôre komisulárneho charakteru.

radiatus

- vetvený, rozbiehajúci sa, opatrený lúčmi, lúčovitý.

radiácia

- žiarenie, sálanie.
- vydávanie ionizujúceho žiarenia.
- vetvenie, rozbiehavosť.

radiácia, adaptívna

- vývoj rôznych foriem organizmov z jedného základného typu prispôsobených ku odlišným životným podmienkam, napr. pri osídlení nových oblastí, divergentná evolúcia.

radiál

- v letectve magnetický smerník (uhol) meraný od všesmerového rádiomajáka vždy smerom k lietadlu.

radiála

- komunikácia smerujúca od stredu mesta ku jeho okraji.

radiálka

- radiálna vŕtačka.
- radiálna pneumatika.
- radiálna tehla.

radiálne

- lúčovito.

radiálny
radialis

- idúci v smere polomeru, stredový.
- lúčovitý.
- v anatómii ležiaci pri palci, na strane vretennej kosti (opak je ulnárny).

radián

- uhlová miera, jednotka pre rovinný uhol, uhol vytínajúci na obvode kruhu oblúk, ktorého dĺžka je zhodná s polomerom, používaný ako jednotka oblúkovej miery; značka rad.

radiárny

- zastaralo lúčovitý, radiálny.

radiátor

- článkové teleso na vykurovanie.

radicalis

- radikálny; základný, na koreň idúci.
- rozhodný, rozsiahly (napr. operačný výkon).

radicivorný

- živiaci sa podzemnými časťami rastlín (koreňmi, pakoreňmi a pod.).

radicotomia

- (latinsky radix - koreň, grécky tome - rez); radikotómia; operačné preťatie miešneho koreňa.

radicula

- (latinsky radix - koreň); korienok.

radiculalgia

- bolesť miešnych koreňov.

radicularis

- radikulárny; korienkový.

radiculectomia

- radikulektómia; chirurgické vyňatie koreňov miešnych nervov.

radiculitis

- radikulitída; zápal miešneho koreňa.

radiculoganglionitis

- radikuloganglionitída; zápal koreňov miešnych nervov a nervových uzlín.

radiculographia

- radikulografia; rtg znázornenie pošiev miešnych koreňov po podaní kontrasnej náplne.

radiculomeningomyelitis

- radikulomeningomyelitída; zápal koreňov miešnych nervov, plien a miechy.

radiculomyelitis

- radikulomyelitída; zápal miešnych koreňov a miechy.

radiculomyelopathia

- radikulomyelopatia; ochorenie miešnych koreňov a miechy.

radiculoneuritis

- radikuloneuritída; zápal miešneho koreňa a peroférneho nervu.

radiculoneuropathia

- radikuloneuropatia; ochorenie periférnych miešnych nervov a ich koreňov.

radiculopathia

- radikulopatia; ochorenie miešnych koreňov.

Radič, Stanislav

- SR; 7. 5. 1955 - 8. 4. 2005 (infarkt počas jazdy v aute); humorista a bavič. Pôvodným povolaním sociológ. Autor rozhlasových a divadelných komédií, televíznych scenárov. 1983: pôsobí v SRo. v redakcii zábavy. 1990: vedúci redakcie zábavy SRo. 1990: poslanec NR SR (VPN). 1993: na voľnej nohe.

Radičová, IvetaIveta Radičová

- SR; * 7. 12. 1956; politička.
1975 - 1979: štúdium na Univerzite Komenského Bratislava, Katedra sociológie.
1979 - 1989: Slovenská akadémia vied Bratislava, Sociologický ústav.
1990 - 1993: Univerzita Komenského Bratislava, Katedra sociológie.
1993 - 1997: Academia Istropolitana, zástupkyňa riaditeľa.
1979 - 1989: koordinátorka výskumného tímu pre rodinnú politiku Sociologického ústavu SAV.
1997: Univerzita Komenského Bratislava, Katedra politológie.
17. 10. 2005: vymenovaná ako ministerka práce a sociálnych vecí (do roku 2006).
7. 11. 2006: vstup do SDKÚ.
2006: poslankyňa NR SR.
2006: podpredsedníčka SDKÚ-DS.
2009: prezidenská kandidádka.

radif
redif

- (najmä v orientálnej poézii) slovo alebo skupina slov opakujúca sa za rýmom a tvoriaca určitý refrén.

radikalista
radikálka

- radikál, stúpenec radikalizmu.

radikalita

- radikálnosť, radikalizmus.

radikalizácia
radikalizovanie

- rast, stupňovanie nekompromisnosti nezmieriteľnosti, krajnosti.

radikalizmus

- dôslednosť, nekompromisnosť, bezohľadnosť, nezmieriteľnosť.
- riešenie za každú cenu.
- smer (politický, náboženský a i.) usilujúci sa o zásadné a nekompromisné (niekedy až extrémne) riešenie problémov.
- radikálne názory, zmýšľanie.
- rozhodný postup, rázne riešenie.

radikalizovať

- (u)robiť radikálnym.

radikalizovať sa

- st(áv)ať sa radikálnym.

radikál

- skupina atómov obsahujúca nepárový (voľný) elektrón.
- v matematike znamienko odmocňovania.
- v semitských jazykoch skupina súhlások nesúca význam.
- priebojný, nekompromisný človek, stúpenec radikalizmu.

radikálčiť
radikálničiť

- konať, zmýšľať ako radikál, byť radikálom (obyčajne v politike).

radikálnodemokratický

- demokratický v radikálnom zmysle, radikálneho smeru, revolučnodemokratický.

radikálosť

- prejav radikalizmu.

radikálny

- rozhodný, pevný, dôkladný.
- bezohľadný, násilný.
- od základu.
- nekompromisný.
- veľmi účinný (napr. v liečbe).
- zachádzajúci do krajnosti.

radikula

- embryonálna vývojová fáza koreňa rastlín, korienok.

radikulárny
radicularis

- korienkový.

radikulektómia
radiculectomia

- chirurgické vyňatie koreňov miešnych nervov.

radikulitída
radiculitis

- zápal miešneho koreňa.

radikuloganglionitída
radiculoganglionitis

- zápal koreňov miešnych nervov a nervových uzlín.

radikulografia
radiculographia

- rtg znázornenie pošiev miešnych koreňov po podaní kontrasnej náplne.

radikulomeningomyelitída
radiculomeningomyelitis

- zápal koreňov miešnych nervov, plien a miechy.

radikulomyelitída
radiculomyelitis

- zápal miešnych koreňov a miechy.

radikulomyelopatia
radiculomyelopathia

- ochorenie miešnych koreňov a miechy.

radikuloneuritída
radiculoneuritis

- zápal miešneho koreňa a periférneho nervu.

radikuloneuropatia
radiculoneuropathia

- ochorenie periférnych miešnych nervov a ich koreňov.

radikulopatia
radiculopathia

- ochorenie miešnych koreňov.

Radimský, Václav

- ČR; 6. 10. 1867 (Kolín) - 31. 1. 1946 (Pašinka); maliar. 1892: usadil sa vo Francúzsku (Barbizon). 1899: oboznamuje Prahu svojou výstavou v Topičovom salóne s impresionizmom.

Radio 1

- ZSSR; amatérska družica. Na frekvencii 29,42 MHz s výkonom 1,5 W vysielala signál RS; štart: 26. 10. 1978; hmotnosť 40 kg; životnosť 15.000 rokov.

Radio 2

- ZSSR amatérska družica. Prvá sovietska nehermetizovaná družica, teda aparatúra v družici sa nachádzala vo vákuu; štart: 26. 10. 1978; hmotnosť 40 kg; životnosť aktívna okolo 360 dní; pasívna 15.000 rokov.

radioactivitas

- rádioaktivita.

radiocarboneum

- rádioaktívny izotop uhlíka (14C).

radiocardiographiakotva

- rádiokardiografia; v rtg diagnostike rtg znázornenie srdečných dutín pomocou kontrasnej látky.
- v nukleárnej medicíne metóda, pri ktorej sa vstreknutie rádiofarmaka do obehu zazanamenáva g-žiarením.

radiocarpaliskotva
rádiokarpálny

- týkajúci sa kosti vretennej, ležiaci medzi kosťou vretennou a zápästím.

radiocirculographiakotva
rádiocirkulografia

- metóda ku stanoveniu základných hemodynamických údajov, ktorá využívá rádioizotopov.
- určovanie obehových dôb medzi dvoma zvolenými miestami krvného obehu.

radiodermatitiskotva
radiodermitis
rádiodermatitída
rádiodermitída

- zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádiaktívnymi látkami.

radiodermitis

- radiodermatitis.

radiodontiakotva
rádiodoncia

- zubná rentgenológia, vyšetrenie zubu, jeho časti a okolia pomocou rtg lúčov.

radioelementumkotva

- rádioelement; rádiaktívny prvok.

radioeliminatiokotva
rádioeliminácia

- zničenie tkaniva pomocou rádioizotopu (napr. štítnej žľazy).

radiogrammakotva
rádiogram

- rtg snímok.
- grafické znázornenie rozloženia rádioizotopov v nerádioaktívnej hmote.

radiographia

- rádiografia.

radiohumeraliskotva
rádiohumerálny

- ležiaci medzi kosťou vretennou a ramenom.

radiochemia

- rádiochémia.

radiochromatographiakotva
rádiochromatografia

- chromatická metóda s využitím jaderného žiarenia pri vyhodnocovaní chromatogramu.

radioimmunoanalysiskotva
rádioimunoanalýza

- (z anglického radioimmunoassay); metóda saturačnej analýzy založená na kompetícii látky značenej rásioaktívnym izotopom a tej istej látky testovanej o špecifickú protilátku.

radioiodumkotva
rádiojód

- rádioaktívny izotop jódu.

radioisotopus

- rádioizotop.

radiojodtherapiakotva
rádiojódterapia

- liečenie rádioaktívnym jódom.

radiokaliumkotva

- rádioaktívny izotop draslíka, napr 40K, 42K.

radiolaesiokotva
rádiolézia

- poškodenie vzniknuté žiarením.

radiologia

- rádiológia.

radiologicuskotva
rádiologický

- týkajúci sa rádiológie.

radiolucens

- svietiaci, prepúšťajúci lúče.

radiolysiskotva
rádiolýza

- rozklad zlúčenín účinkom rádioaktívneho žiarenia.

radiometronkotva
rádiometer

- prístroj ku meraniu niektorých fyzikálnych veličín v súvislosti s rádioaktívnym žiarením.

radiomimeticuskotva
rádiomimetický

- napodobňujúci účinok rádioaktívneho žiarenia.

radionatriumkotva

- rádioaktívny izotop sodíka, napr. 22Na, 24Na.

radionecrosiskotva
rádionekróza

- odumretie tkaniva spôsobené rádioaktívnym žiarením.

radioneuritiskotva
rádioneuritída

- zápal nervu vyvolaný rádioaktívnym žiarením.

radionucleides

- rádionuklid.

radioopacitaskotva
rádioopacita

- nepriepustnosť pre rtg lúče javiaca sa na rtg snímku ako tieň.

radioparens

- priepustný pre lúče.

radiopathologiakotva
rádiopatológia

- odvetvie patológie zaoberajúce chorobami vzniknutými účinkom rádioaktívneho žiarenia.

radiopharmaconkotva
rádiofarmakon

- zlúčenina, ktorá obsahuje vo svojeje molekule rádioaktívny izotop niektorého prvku. Používa sa v nukleárnej medicíne alebo ako terapeutikum.

radiophobia

- rádiofóbia.

radiophosphoruskotva

- rádioaktívny izotop fosforu, napr. 32P.

radiophotogrammakotva
rádiofotogram

- fotografia získaná ofotografovaním skiaskopického štítu.

radiophotographiakotva
rádiofotografia

- štítová fotografia, abreografia; fotografovanie obrazu zo skiaskopického štítu.

radioprotectivumkotva
rádioprotektívum

- ochrana pred rádioaktívnm žiarením.

radioreactiokotva
rádioreakcia

- reakcia na ožiarenie.

radioreceptorkotva
rádioceptor
rádioreceptor

- čidlo k registrácii žiarivej energie.

radioresistenskotva
rádiorezistentný

- odolávajúci žiareniu.

radioresistentia

- rádiorezistencia.

radioresponsibiliskotva
rádioresponzibilný

- reagujúci na ožiarenie.

radioscopiakotva
rádioskopia

- vyšetrovanie rtg lúčmi.
- vyšetrovanie pomocou rtg lúčmi, ktoré prejdú telom vyšetrovaného a dopadnú na skiaskopický štít, kde vznikne obraz vnútorných orgánov, ktoré sa zobrazia podľa toho, koľko pohltili rtg žiarenia (svetlejšie alebo tmavšie).

radiosensibilitaskotva
rádiosenzibilita

- citlivosť tkanív na ožiarenie rádioaktívnymi lúčmi.

radiosensitivuskotva
rádiosenzitívny

- ; citlivý na ožiarenie.

radiostereoscopiakotva
rádiostereoskopia

- vyšetrnie vnútorných orgánov pomocou rtg lúčov so získaním výsledkov v priestorovom usporiadaní.

radiosulfurkotva

- rádioaktívny izotop síry, napr. 35S.

radiotherapia

- rádioterapia.

radiotoxicitaskotva
rádiotoxicita

- vlastnosť rádioaktívnych izotopov, ktoré svojím vyžarovaním v organizme môžu vyvolať morfologické i funkčné zmeny.

radioulnariskotva
rádioulnárny

- týkajúci sa kosti vretennej a lakťovej.

radista
radistka

- človek obsluhujúci rádiovú stanicu.

radiumdermtitiskotva
rádiumdermatitída

- zápal kože po ožiarení.

radiumtherapiakotva
rádiumterapia

- liečba rádiovým žiarením.

radix

- koreň.

radlica

- ostrá oceľová doska alebo rozšírený hrot na náradiach, ktorými sa orie, podberá alebo rozhŕňa zem, lemeš.

radlo

- starý primitívny nástroj na oranie.
- radlica, lemeš.

Radmanovič, Nebojša

- Bosna a Hercegovina; politik. 6. 11. 2006 spolu s Harisom Silajdžičom a Željkom Komšičom zložil prezidentský sľub.

radnica

- v mestách (najmä starobylých) budova mestského úradu, sídlo mestskej rady.

radnica, Staromestská

- ČR; radnica v Prahe. 1338: vydaný súhlas kráľa Jána so stavbou radnice. 1364: dostavaná veža radnice. 1621: pred radnicou popravených 27 českých pánov. 1784: radnica je sídlom ústrednej mestskej správy. 1848: dostavané neogotické krídlo. 1900: prvá súťaž na novú podobu radnice. 1945: radnica je vypálená, úplne zničené východné a severné krídlo. 1988: zatiaľ posledná, deviata súťaž o dostavbu radnice. 2000: zatiaľ posledné úpravy radnice - vznikol výťah pre invalidov.

radný

- radničný.
- zastaralo vhodný, potrebný, žiadúci, prospešný.
- člen mestského zastupiteľstva, mestskej rady.

Radošínske naivné divadlo
RND

- SR
vzniklo v decembri 25. 12. 1963 v Radošine.
Protagonistom RND je jeho riaditeľ (2008), umelecký šéf, spisovateľ, dramatik, textár, herec a spevák Stanislav Štepka.

radónkotva

- rádioaktívny vzácny plynný inertný prvok vznikajúci pri rozpade rádia. Chemická značka Rn. Objavený bol v roku 1900.
- (predtým) izotop tohto prvku, značka 222Rn.

Raduga

- ZSSR
národný názov pre družice Stacionar (1 a 2).

radula

- rohovinová páska v ústnej dutine pĺžov.

Radúza

- ČR
* 1973 (Praha)
speváčka, multiinštrumentalistka a skladateľka.

rady, lyotropné

- postupnosť iónov podľa ich klesajúcej vysoľovacej účinnosti vzhľadom na lyofilné koloidné roztoky.

rady, tónové

- súhrn tónov používaných v hudbe jednotlivých národov alebo etnických skupín a usporiadaných podľa istých pravidiel.

Radzinevičius, Tomas

- ČR
* 5. 6. 1981
futbalista.

Radziwiłwicz, Jerzy

- Poľsko
* 8. 9. 1950 (Varšava)
herec.

Filmografia:
1976: Človek z mramoru;
1981: Človek zo železa;
1982: Vášeň;
1984: Bez konca.

radža

- v minulosti dedičný titul vladára v Indii, neskôr titul udeľovaný angloind. vládou šľachte a zaslúžilým osobám.
- titul domorodých feudálnych vládcov v Indii, indické knieža.

Radžarádža I. Veľký

- Čólska ríša. panovník. Panoval v rokoch 985 - 1016. Dobyl Kéralu a severný Cejlón (Šrí Lanka).

radžastančina
radžastanské dialekty

- indoárijský jazyk používaný predovšetkým v indickom štáte Radžastan, sčasti aj v Pakistane.

Radží, Muhammad Alí

- Irán; † 30. 8. 1999 (atentát); politik. 1999: prezident.

RAE-1

- USA; družica Explorer 38.

RAE-2

- USA; družica Explorer 49.

RAFkotva

- Veľká Británia; Royal Air Force; kráľovské letectvo (ako súčasť britských vojenských síl).
- Nemecko; Rote Armee Fraktion, Frakcia rudej armády; teroristická organizácia. V roku 1968 ju založili Andreas Baader († 18. 10. 1972), jeho priateľka Gudrun Ensslin, Thorwald Proll a Horst Sohnlein.
2. 4. 1968: prvý útok - zapálili obchodné domy vo Franfurkte nad Mohanom. Po akcii sú ihneď zatknutí. Novinárka Ulrike Meinhof († 18. 10. 1972) rozpúta na stránkach časopisu Konkret diskusiu o prehodnotení procesu. Po odvolaní sa sú prepustení na slobodu.
1970: organizácia má 25 členov.
1970: zatknutý Baader, ale vďaka novinárke Ulrike Meinhof z väzenia prchá. K skupine sa pridáva advokát Mahler (zatknutý 8. 10. 1970).
1. 6. 1972 je definitívne zatknutý Baader.
18. 10. 1972: takmer všetci zatknutí členovia RAF páchajú vo väzení Stammheim samovraždu. Do čela RAF nastupujú Christian Klar a Brigitte Mohnhaupt.
7. 4. 1977 zavraždili vrchného spolkového štátneho zástupcu (generálneho prokurátora) Sigfrieda Bubacka.
30. 7. 1977 zavraždili bankára Jürgena Ponta.
5. 9. 1977: únos (a neskôr zabitie) prezidenta zväzu podnikateľov Hannsa Martina Schleyera.
1980: skupina nadviazala kontakt s východonemeckou Stasi , ktorou bola podporovaná.
?. 11. 1982 zatknutá Mohnhaupt (1985: odsúdená na doživotie), Klar (1985: odsúdený na doživotie, 9. 1. 2009 prepustený na slobodu) a s nimi Adelheid Schulz.
1984: zadržaných 19 z 31 teroristov.
10. 10. 1986 zavraždili diplomata Gerplda von Braunmühla.
30. 11. 1989 zavraždili predsedu predstavenstva Deutsche Bank Alfreda Herrhausena.
1998: skupina takmer zanikla - 25. 4. 1998 sa teroristi sami rozpustili. Počas existencie organizácie teroristi zabili 34 ľudí; zahynulo 26 teroristov.

Rafael, Curiel

- Izrael; diplomat. 2007: veľvysklanec v Salvádore. Zbavený funkcie pre opilosť.

Rafaj, Rafael

- SR; politik; * 19. 10. 1959; politik. 2006: poslanec NR SR.

Rafajlovská, Vera

- Macedónsko; politička. 2008: ministerka hospodárstva. 14. 1. 2008 z osobných dôvodov odstúpila z funkcie.

Rafalski, Brian

- USA; * 28. 9. 1973; hokejista.

rafáč

- nástroj (obyč. drevený) podobný hrebeňu, používaný pri oberaní niektorých malých lesných plodov (napr. čučoriedok, brusníc).

rafadlo
rafalo

- zariadenie v podobe veľkého kovového hrebeňa slúžiace na odstraňovanie semencových hlávok z ľanu.

Rafetus swinhoei

- kožnatka z Jang-ce, korytnačka. Dosahuje hmotnosť až 135 kg, dožíva sa 100 rokov. Bola považovaná za vyhynutú. V roku 2008 je v prírode evidovaných 5 kusov, z toho 4 v ČĽR, 1 vo Vietname.

Raffaelo

- pozri Raffael Santi .

Raffaello

- Taliansko; modul kozmickej stanice ISS. Modul priviezol raketoplán Endeavor.

Raffarin, Jean-Pierre

- Francúzsko; politik. 2002 - 2005: premiér (od 6. 5. 2002). 31. 5. 2005 abdikoval po tom, čo v referende verejnosť nesúhlasila s prijatím Európskej ústavy.

Rafflesia Arnoldi

- najväčšia kvetina sveta. Vyskytuje sa na ostrove Jáva. Jej kvet dosahuje výšky až 1 meter a má hmotnosť 10 kilogramov. Silne páchne.

rafia

- Raphia ruffia; druh palmy. Rastie na pobreží Indického oceánu. Jej listy môžu byť až 18 m dlhé.
- vlákno tejto palmy, používané ako záhradnícke lyko.

rafid
rafidy

- ihlicovité kryštáliky uložené v bunkách niektorých rastlín.

rafija
rafika

- ručička na hodinkách.
- starý nástroj na písanie.

rafika

- v sklárstve sklenená trubička ako surovina na sekanie korálikov.
- nárečovo palica, tyč.
- zastaralo ručička na hodinách, rafija.
- zastaralo starý nástroj na písanie, rafija.
- nadávka zlej, protivnej žene.

rafinácia

- odstraňovanie nežiadúcich alebo znečisťujúcich látok z výrobkov chemickým procesom.

rafináda

- výrobok získaný rafináciou.
- biely konzumný cukor.

rafinát

- výrobok čistený a upravený rafináciou, rafinovaný výrobok.

rafináza

- enzým štiepiaci rafinózu.

rafinér

- rafinačné zariadenie.
- v papierenstve mlyn na jemné domletie papieroviny.

rafinéria

- závod na rafináciu surovín i polotovarov.

rafinérka

- továreň, kde sa rafinuje, rafinéria.

rafinovanosť

- premyslenosť ku dosiahnutiu výsledku, vychytralosť.
- vlastnosť toho, kto (alebo čo) je rafinovaný.
- rafinované konanie, prejav.

rafinovaný

- triedený, očistený od nežiadúcich prímesí.
- premyslený, lstivý.
- zložito, až vyumelkovane vytváraný, vypočítavý.

rafinovať

- (čo) vykon(áv)ať rafináciu.

rafinóza

- prírodný trisacharid obsiahnutý napr. v cukrovej repe, vo včeľom mede a pod.

raflézia
Rafflesia arnoldi

- kvetina rastúca endemicky na Sumatre. Jej intenzívny smrad po pokazenom mäse je cítiť niekoľko hodín. Má najväčší jednotlivý kvet na svete. Dorastá do priemeru 1 m, hmotnosti okolo 15 kg.

Rafsandžání, Akbar Hášemí

- Irán, politik. Prezident.

raft

- plť.
- plavenie dreva.
- veľký nafukovací gumený čln na splavovanie prudkých horských riek.

rafter

- kto sa venuje raftingu.

rafting

- splavovanie divokých riek, pôvodne na pltiach, dnes na gumenných nafukovacích člnoch.

raftovať

- splavovať prudké horské rieky na rafte, venovať sa raftingu.

Rafsandžání, Alí Akbar Hášemí

- Irán, politik. 1989 - 1997: prezident.

raft

- gumený čln na splavovanie riek - rafting.

rafting

- splavovanie divokých riek, pôvodne na pltiach, dnes na gumenných nafukovacích člnoch.

ragáda

- bolestivá trhlina kože, najmä okolo prsnej bradavky, v ústnych kútikoch a pod.

ragbista
rugbista

- hráč ragby.

ragby
rugby

- bránková kolektívna športová hra so šišatou loptou, pri ktorej sa dosahujú body položením (vajcovitej) lopty do bránkoviska alebo kopnutím lopty do hornej časti bránky (podľa anglického mesta Rugby).

raglán

- odevný strih s klinovým rukávom, voľný plášť so zvláštnym strihom rukávov (podľa anglického lorda Raglana).

ragnarok

- podľa staroseverského bájeslovia koniec sveta bohov.

ragocytus

- RA bunka, fygoytujúca bunka v kĺbnej tekutine chorých s reumatickou artrizídou.kotva

Ragosnigg, Konrad

- Rakusko; * 6. 5. 1932 (Klagenfurt); gitarista. 1960 - 1964: profesor Viedenskej akadémie hudbe. Potom pôsobil v Bazileji.

ragtime

- spôsob hry na hudobný nástroj s hojnými synkopami, dravý a energický spôsob hry (najmä na klavíri). Vznikol na konci 19. stor. v USA a ovplyvňoval džez.

Ragulin, Alexander

- Rusko; †17. 11. 2004; legendárny hokejový obranca.

ragú

- pikantný pokrm z väčších kúskov mäsa, vnútorností, prípadne zeleniny s hustou omáčkou.
- biela polievka z teľacieho a kuracieho mäsa, vnútorností a osmaženej zeleniny.

RAH-66 Comanche

- USA; odľahčený dvojmiestny vrtuľník určený pre ozbrojený prieskum, ľahšie útočné akcie a boj vo vzduchu. Konštrukcia stroja znižuje možnosť spozorovania a znižuje možnosť zachytenia radarom, infračervenými či akustickými senzormi. Je vybavený výsuvnými raketami a guľometom typu Gatling, ktorý je ovládaný pomocou displeja v prilbe strelca.

rahat
rachat

- cukrovinársky výrobok (pôvodne orientálny) zo zmesi cukru a ryžového škrobu.

Rahbání, Mansúr

- Libanon; † 13. 1. 2009; básnik, spisovateľ.

Rahmád, Abdal Azíz ibn Abdal

- Saudská Arábia; 1880 - 1953; známejší pod menom ibn Saúd. V roku 1902 sa zmocňuje mesta Rijád a do konca dvadsiatych rokov 20. storočia si podmanil 4/5 Arabského polostrova. 1924: panovník provincie Hdžáz. V septembri 1932 bolo oficiálne ustanovené kráľovstvo Saudská Arábia. 1932 - 1953: kráľ. Syn Saúd, Fajsal.kotva

Rahmán, Mudžíbur

- Bangladéš; 22. 3. 1922 (Tungípura, Bengálsko) - 25. 8. 1975 (Dháka, zavraždený). 1949: spoluzakladateľ Ľudovej ligy za podporu autonómie Východného Pakistanu (od roku 1953 predseda). 1972 - 1975: premiér. 1975: prezident. Bol zastrelený pri vojenskom puči.

Rahmán, Zijaur

- Bangladéš; † 1981 (zavraždený); politik. Manželka Chálida Zia.
1981: prezident.

rahno

- trám (obyčajne okrúhleho prierezu) prichytený vodorovne na lodnom sťažni na zavesenie plachiet.

rachat
rahat

- cukrovinársky výrobok (pôvodne orientálny) zo zmesi cukru a ryžového škrobu.

rachétľa
rachetľa
raketľa

- trochu zastaralo prskavá raketa.
- prskavka.
- hovorovo nadávka nadávka starej, odpornej žene.

rachi-
rachio-

- prvá časť zložených slov majúca význam chrbtica, chrbticový.

rachialgia

- bolesť chrbtice.

rachio-
rachi-

- prvá časť zložených slov majúca význam chrbtica, chrbticový.

rachiomyelitída

- zápal chrbticovej miechy.

rachis

- hlavná stonka súkvetia a súplodia, vreteno.

rachischíza

- rázštep chrbtice.

rachitický

- neduživý.

rachitik

- človek postihnutý rachitídou.

rachitídakotva
krivica
anglická choroba

- celkové ochorenie spôsobené nedostatkom vitamínu D, choroba prejavujúca sa poruchami osifikácie kostí a ich deformáciou.

Rachlík, František

- ČR
* 16. 9. 1904 (Nymburk)
† 13. 2. 1980 (Praha)
dramazik, prozaik a autor humoristických próz.
1945 - 1950: šéfredaktor časopisu Svět v obrazech.
Od roku 1950 spolupracoval ako dramaturg Divadla v Karlíne.
Od roku 1954 bol spisovateľom z povolania.

Dielo:
I dejž to pánbu, holenkové (1940)
Pozdrav pánbu, pane Randák (1940)
Komedie plná lásky (1954).

Rachmaninov

- hudobný skladateľ.

Rachmonov, Emomali

- Tadžikistan; politik.
2007: prezident (od roku 1994).

Rachúnek, Ivan

- ČR; * 6. 7. 1981; hokejista.

rachúnok

- zastaralo účet.
- zastaralo výpočet.

Raida, Roc
Anthony Williams

- USA
† 19. 9. 2009
hip-hopový DJ.
Člen legendárnej formácie X-Ecutioners.
1995: stal sa víťazom prestížnej súťaže DMC World DJ Championship.

raiffeisenka

- (v minulosti) menšie úverné záložné a sporiteľné družstvo na vidieku (podľa nemeckého zakladateľa F. W. Raiffeisena).
- pobočka nemeckej Raiffeisenbank.

Raikkonen, Kimi

- Fínsko; * 17. 10. 1979; pilot F1.

Raimondi, Ruggero

- Taliansko; * 3. 10. 1941 (Bologna); basbarytonista.

Raimund, Ferdinand

- Rakúsko; 1. 6. 1790 (Viedeň) - 5. 9. 1836 (Pottenstein; samovražda); dramatik a herec. Autor rozprávkových hier. Dielo: Diamant kráľa duchov.

Rainer, František Josef

- Rakúsko; 30. 9. 1783 (Pisa) - 16. 1. 1853 (Bolzano); arcivojvoda a štátnik, finančný odborník. Otec Leopold II. 1809: dočasne regentom (na nátlak Napoleona I. ). 1818 - 1848: miestokráľ Lombardsko - Benátska.

Rainis, Jánis

- Lotyšsko; 1865 - 1929; básnik. Dielo: Ďaleké ozveny (zbierka).

Rais, Karel Václav

- ČR; 4. 1. 1859 - 8. 7. 1926; spisovateľ.

raison d'etre

- zmysel bytia.
- vnútorný zmysel.
- oprávnenosť niečoho.

raisona

- počínanie si podľa rozumu, rozumnosť.

raj

- podľa starozákonnej biblickej povesti krásna záhrada, miesto, kde v blaženosti žili prví ľudia Adam a Eva.
- podľa Nového zákona a niektorých náboženstiev miesto posmrtnej blaženosti, nebo.
- prenesene miesto blahobytu, blaženosti, šťastia.
- prenesene blaženosť, šťastie.
- v zemepisných názvoch miesto, oblasť s prírodnými krásami (Slovenský raj, Český raj).

Rajan, Nizara

- Palestína; † 1. 1. 2009; jeden z lídrov hnutia Hamas.
Pracoval ako duchovný profesor na islamistickej univerzite v Gaze, kde vyučoval sebavražedných atentátnikov (v roku 2002 vyslal ako samovražedného atentátnika vlastného syna).
Zahynul po útoku izraelskej armády vo vojne v Gaze.

rajbadlo

- strúhadlo.

rajbanica

- postrúhaná cestovina.

rajbať

- drhnúť (kefou, pieskom ap.).
- strúhať (na strúhadle).

rajc

- (spravidla ženská) príťažlivosť, dráždivosť, pôvab.

rajcovať

- dráždiť (najmä zmyselne).

rajcovný

- dráždivý, príťažlivý.

rajda

- žena pochybnej povesti, pobehlica.

Rajdlová, Kamila

- ČR; * 22. 4. 1978 (Liberec); lyžiarka. 2002: 26. miesto na 10 km klasicky a 4. miesto v štafete na ZOH. 2003: 20. miesto na 30 km volne na MS.

Rajek, Viktor

- SR; * 15. 4. 1985 (Žilina); bobista.

rajch

- reich; Veľkonemecká ríša.

Rajič, Ivica

- Bosna; vojnový zločinec. 8. 5. 2006: odsúdený medzinárodným súdom v Haagu (ICTY) ku 12 rokom väzenia za vojenské zločiny - v roku 1993 počas bosenskej vojny nechal vypáliť dedinu Stupni Do v strednej Bosne, pričom bolo zavraždených najmenej 16 civilistov.

Rajka, László

- Maďarsko; †1949; politik. 1946: minister zahraničných vecí. Obeť zinscenovaného politického procesu.

rajnica

- plytká kuchynská nádoba, obyčajne s rúčkou, panvica.
- plytký hrniec kastról.

Rajnoch, Jan

- ČR, * 30. 9. 1981; futbalista.

rajonista
rajonistka

- pracovník, ktorý má na starosti kontrolu určitej oblasti, rajónu.

rajonizácia

- rozdelenie podľa územných celkov.

rajonizmuskotva
lučizmus

- ruský výtvarný smer 20. storočia usiľujúci sa o vyvolanie štvrtého rozmeru (prostredníctvom systému lúčov meniacich obraz na abstraktný diagram).

rajonizovanie

- (predtým) vymedzovanie hospodárskych oblastí podľa potrieb národného hospodárstva.
- v matematike meračská metóda určujúca polohu bodu polárnymi súradnicami.

rajonizovať

- vykonávať, vykonať rajonizáciu, rajonizovanie.

rajón

- rayon; časť územia, okruh, obvod, priestor pôsobnosti, sféra vplyvu.
- v textilníctve nestrihané nekonečné viskózové, acetátové alebo sklenené vlákno.
- vo vojenstve ubikácie a priľahlé miesta prislúchajúce jednotke.
- v bývalom ZSSR územná administratívna jednotka, asi ako náš okres.

rajs

- zastaralo ryža.

Rajská, Beata

- ČR; * 19. 11. 1962; módna návrhárka. Syn Hynek, Libor.

rajtár

- zastaralo jazdec.

rajteľ

- nárečovo drúk, žrď na utiahnutie reťaze okolo naloženého voza.

rajtky

- jazdecké nohavice.

rajtop

- nárečovo hrniec, mliečnik.

Rajtoral, František

- ČR; * 12. 3. 1986; futbalista.

rajtovať

- jazdiť na koni.
- prenásledovať niekoho.
- vyžadovať splnenie niečoho.

rajzender

- zastaralo obchodný cestujúci.

rajzovať

- hovorovo cestovať.

Rajzík, Jaroslav

- ČR; * 3. 5. 1940 (Hradec Králové); fotograf a pedagóg. Od roku 1977 prdagóg na FAMU.

rajzovať

- cestovať.

Rak, Michal

- ČR; * 14. 8. 1979 (Liberec); volejbalista. .

rak morský
Homarus vulgaris

- homár.

rak riečny
Astacus fluviatilis

- obojživelný živočích z triedy kôrovcov s veľkými klepetami, chodiaci a plávajúci pospiatky.

raketa

- športové náčinie s pružným výpletom alebo povrchom slúžiace ku odpáleniu loptičky.
- lietajúce zariadenie poháňané reaktívnym motorom.
- strela poháňaná raketovým motorom.
- pyrotechnický náboj spôsobujúci svetelný a zvukový efekt.

raketa, balistická medzikontinentálna

- rakety, ktoré mali za úlohu dopraviť nukleárne hlavice na vzdialenosť väčšiu ako 8.000 km.

raketa, balistická stredného doletu

- rakety na dopravu nukleárnych hlavíc, mali dolet 1.000 - 4.000 km.

raketa, fotónová

- hypotetická raketa využívajúca k pohonu anihiláciu hmoty. Teoreticky by mohla dosahovať rýchlosť blízku rýchlosti svetla.

raketa, nosná

- slúži k vynášaniu družíc, sond a kozmických lodí do vesmíru; väčšina z nich bola skonštruovaná na základe vojenských balistických rakiet prvej a druhej generácie, ktoré slúžili ako prvé stupne raketových nosičov. Boli doplňované rôznymi kombináciami vyšších stupňov. Neskôr sa začali konštruovať výlučne pre potreby kozmonautiky.

raketa, taktická

- nosič nukleárnych, ale aj konvenčných hlavíc, s doletom niekoľko sto kilometrov.

raketa, transkontinentálna

- zasahujúca ciele kdekoľvek na Zemi.

raketodróm

- raketová odpaľovacia základňa.

raketomet

- vojenská zbraň určená na odpaľovanie menších rakiet.

raketometník

- vojak obsluhujúci raketomet.

raketonosný

- nesúci rakety.

raketoplán

- kozmická loď s možnosťou opakovaného štartu. Medzi jeho typické vlastnosti patrí napríklad možnosť kĺzavého letu v atmosfére - má podobu klzáka. Štartuje vo vertikálnej polohe s pomocnými raketovými nosičmi. Pri návrate z kozmu sa v atmosfére chová podobne ako lietadlo a ako lietadlo i pristáva.
USA skonštruovalo raketoplány Columbia (havaroval 1. 2. 2003), Challenger (havaroval 28. 1. 1986), Discovery (od roku 1984), Atlantis (od roku 1985) a Endeavour (od roku 1992).
ZSSR skonštruovala raketoplán Buran, ktorý ale vykonal len skúšobné lety.

rakija

- balkánska pálenka z hroznových výliskov alebo z kôstkovíc.

rakľa

- stierka.
- stierač.

rakovina
cancer
zhubný nádor

- ochorenie, ktorého príčinou je nekontrolovaný rast nádorových buniek – ničia sa pritom okolité tkanivá a tvoria metastázy , čo negatívne vplýva na celý organizmus.
Ochorenie dostalo názov rakovina na základe podobnosti prerastajúceho nádoru s klepetami raka. Táto podobnosť sa používa aj v iných jazykoch: cancer, karcinom, Krebs.
Rakovina je choroba genetického pôvodu. Zmeny v bunke, ktoré nakoniec vedú k vzniku zhubného, tzv. malígneho nádoru, sú vždy dôsledkom mutácií DNA a určitých génov. Významnú obrannú úlohu zohráva imunitný systém. Abnormálne bunky sa v ľudskom tele neustále vytvárajú, ale zdravý imunitný systém ich dokáže zničiť.

rakovina, čípku maternice

- spôsobujú ju vírusy. Je prenosná pohlavným stykom. Existuje proti nej očkovacia vakcína, ktorá by sa mala aplikovať ešte pred začatím pohlavného života. U mužov rovnaké vírusy spôsobujú rakovinu penisu.

Rakowski, Mieczyslaw

- Poľsko; † 8. 11. 2008; politik.
1988 - 1989: predseda vlády, predseda Poľskej zjednotenej robotníckej strany.

Rakús, Stanislav

- SR; spisovateľ. Dielo: Nenapísaný román.

Rakúsko
Rakúska republika
Rakúsko

- stredoeurópska krajina.
Rozloha 83.858 km2.
Hlavné mesto Viedeň.
955:: počiatok panovania nemeckého kráľa Otu I.
962: Oto I. cisárom.
1278: prvý cisár z rodu Habsburgov.
1806: zánik Svätej ríše rímskej národa nemeckého.
1867: vznik rakúsko-uhorskej monarchie.
1914: vyhlásenie vojny Srbsku - začiatok I. svetovej vojny. Rakúsko je jednou z Ústredných mocností.
1918: porážka, rozpad monarchie, založenie republiky.
1938: anšlus Nemeckom, pripojenie k Nemecku (12. 3. 1938: Rakúsko je úplne obsadené Nemeckom).
1938: ako súčasť Nemecka účasť v II. svetovej vojne.
1945: obsadenie víťaznými Spojencami.
1955: uznanie nezávislosti, odchod okupačných vojsk. Vstup do OSN.
1995: vstup do EÚ.

Rakúsko-Uhorsko

- bývalý európsky štát na území dnešného Rakúska, Maďarska, ČSSR a časti Rumunska, Poľska, SSSR, a Juhoslávie, ktorý zanikol po prvej svetovej vojne.
Súštatie vzniklo v roku 1867, ked si Maďari vymohli dualistické Rakúsko-Uhorsko (dovtedy Rakúsko).

Rakúsy

- Rakúsko.

Rakúšan
Rakúšanka

- obyvateľ Rakúska.

Raleighm, Walter

- Anglicko; admirál; 1595: výprava po toku rieky Orinoko; 1617: preskúmal Guayanu.

rallentando

- v hudbe pomalšie.

rallye

- rely; automobilové a motocyklové súťaže.kotva

Rallye Paríž Dakar

- automobilová a motocyklová súťaž vedúca africkým kontinentom.
V roku 2008 bol jej ročník zrušený.
2009: rally sa konala na juhoamerickom kontinente.

rallyecross

- relykros; terénny pretek automobilov a motocyklov v relatívne uzavretom priestore.kotva

Ralstonia metallidurans

- baktéria žijúca v prostredí bohatom ne kovy a kovové zlúčniny, ktor= dokáže vytrážať z roztokov do pecných častíc.

raľa

- jedna z častí, na aké bol pôvodne podľa počtu osadených rodín rozdelený chotár obce, obyčajne používaná ako jednotka plošnej miery.
- nárečovo roľa.

raľník

- kto vlastní pôdu o výmere aspoň jednej rale.

RAM
Random Acces Memory

- operačná pamäť počítača. Je veľmi rýchla a preto v nej prebiehajú všetky výpočtové operácie. Spolupracuje s procesorom, ktorý tieto operácie riadi, a s pevným diskom, odkiaľ si berie dáta. Priestor na ukladanie údajov za účelom zabezpečenia rýchleho prístupu k nim. Pamäť RAM je viacnásobne rýchlejšia ako pevný disk, a preto si v nej počítač ukladá údaje, ku ktorým často pristupuje. Veľkosť pamäte RAM do značnej miery ovplyvňuje výkon počítača. Nevýhodou RAM oproti HDD je fakt, že sa vypnutím počítača z nej vymažú všetky údaje. Výhodou je niekoľkonásobne rýchlejší prístup k údajom. Existuje viacej druhov pamätí, napríklad SDRAM a DDR.

Rama V.

- Thajské kráľovstvo; 1902: kráľ; syn: Rama VI. ; nechal postaviť buddhistický chrám Benjamabóphit - Mramorový palác.

Rama VI.

- Thajské kráľovstvo; 1931: kráľ; otec: Rama V.

Rama IX. .

- Thajské kráľovstvo; 2003, 2004, 2005: kráľ.

RAMAC

- pozri hard disk.

ramadán

- moslimský svätý mesiac, mesiac pôstu (cez deň pôst, večer je možné jesť, fajčiť, pracovať, venovať sa sexu a podobne, teda všetko, čo je od východu do západu Slnka zakázané). Pravoverní moslimovia by sa mali obracať k bohu, činiť dobré skutky venovať sa štúdiu Koránu. Pripomína mesiac, v ktorom sa jednej noci zjavil Muhammadovi svätý Korán. Dátum začiatku ramadánu je pohyblivý, lebo islam sa riadi lunárnym kalendárom (v islamskom kalendári deviaty mesiac).

Ramadán, Tahá Jásin

- Irak; †20. 3. 2007 1:05 SEČ(popravený); politik. Vicepremiér. 2007: v januári odsúdený na trest smrti účasť na vražde 148 šiitov v dedine Dudžajl, ktorej obyvatelia sa v roku 1982 pokúsili o atentát na vtedajšieho irackého prezidenta Saddáma Husajna.

Raman, Chandrasekhara Venkata

- India; 7. 11. 1888 (Trichinopoli, dnes Tiruchirapalli) - 21. 11. 1970 (Bangalore); fyzik. Zaoberal sa výskumom rtg lúčov a rozptylom svetla. 1928: spolu s Američanom A. Smekalom objavil Ramanov efekt.

Ramana, Maharši (Vénkataráman)

- India; 30. 12. 1879 (Tiručuri) - 14. 4. 1950 (Tiruvanamalei); juhoindický svätec uvtievaný ako Bhagván. Ako 17 ročný zachvátenný smrteľným strachom zažil intuitívne nesmrteľné ja a usadil sa ako pustovník u hory Arunáčaly u Tiruvanamalei.

ramapitek

- najstarší vymretý hominidný primát rodu Ramapithecus, žijúci v mladších treťohorách (podľa staroindického princa Rámu).

Ramapithecus

- rod hominidov. Neskôr preradení ako rod veľkých opíc.

ramár
lamár

- nabijak na ubíjanie pušného prachu do mažiarov alebo tabaku do fajky.

rambo

- svalnatý mladý muž ovládajúci sebaobranné techniky a vystupujúci spravidla ako ochranca (podľa rovnomenného filmového hrdinu).

rambouilletka
rambujetka

- plemeno oviec meriniek vypestované v sev. Francúzsku (podľa francúzskeho mesta Rambouillet).

Ramboux, Johann Anton

- Nemecko
*5. 10. 1790 (Trier)
† 2. 10. 1866 (Kolín)
maliar.
Autor portrétov, akvarelov a kresieb.

rambutan

- guľovitý chutný plod tropického stromu pestovaného v Číne a v Indii.

Rameau

- operný skladateľ.

rameno

- horná ľudská končatina, najmä jej časť od lakťa hore, paža.
- v anatómii časť hornej končatiny od pleca po lakeť.
- horná bočná časť tela tvorená ramenným kĺbom a ramennou kosťou, plece.
- časť niečoho vybiehajúca do strany.
- vo vinohradníctve staré drevo, ktoré je pokračovaním koreňa a nesie plodné drevo.
- časť stroja al. iného zariadenia, obyčajne tenká a dlhá, upevnená na jednom, niekedy i na oboch koncoch.

rameno lichobežníka

- jedna z oboch rôznobežných strán v lichobežníku.

rameno rieky

- postranný, bočný tok.

rameno rieky, mŕtve

- slepé rameno, odstavené rameno; zbytky koryta meandrujúceho toku pri odrezaní meandru, ktorým prestane pretekať voda, prípadne preteká iba za povodňového stavu.

rameno sily
rameno bremena

- vo fyzike kolmá vzdialenosť pôsobiska sily (bremena) od ťažiska (na páke).

rameno spravodlivosti

- prenesene súd, sudca.

rameno trojuholníka

- (rovnoramenného) jedna z dvoch rovnako dlhých strán.

rameno uhla

- v geometrii lúč odchýlený od druhého lúča o určitý uhol.

ramenonožce
Brachiopoda

- kmeň morských živočíchov so škrupinou.

ramer

- cestný radarový rýchlomer na meranie rýchlosti dopravných prostriedkov v cestnej premávke.

Ramesse II. Veľkýkotva

- Egypt; panovník.
1290 - 1224 (1184 - 1153 alebo 1279 - 1213; pramene sa rôznia) pred Kristom: faraón. Vybudoval skalný chrám v Abú Simbele. Nechal postaviť mnoho monumentálnych stavieb.

Ramesse III.

- Egypt; faraón. Otec Setnachte.
1198 pred Kristom: nastupuje na trón.
1190: poráža morské národy.

ramia

- tropická rastlina rodu Boehmeria podobná žihľave, poskytujúca pevné lyko.
- lyko tejto rastliny ako textilná surovina.

ramificatiokotva

- ramifikácia; vetvenie.

ramifikácia

- ramificatio.

Ramirez, Rafael

- Venezuela; politik. 2007: minister energetiky.

ramisectiokotva

- ramisekcia; preťatie nervových vlákien (vetiev).

ramisekcia

- ramisectio.

ramjet

- náporový motor (druh prúdového motora).

ramka

- operačná pamäť počítača, RAM.

Rammstein

- Nemecko; technometalová kapela založená v roku 1993. Členovia: Richard Kruspe (gitara), Paul Landers (gitara). Albumy: Reise, Reise.

Ramon Hill

- kopec na Marse v oblasti Meridiani Planum.

Ramon, Ilan

- Izrael
* 20. 6. 1956
† 1. 2. 2003 (havária raketoplánu Columbia).
1. izraelský kozmonaut, vojenský letec.
Manželka Rona.
Syn Assaf († 13. 9. 2009, zrútil sa so stíhačkou F-16)
1973: účastník jomkipurskej vojny.
1982: účastník libanonske vojny.
1997: vybraný za astronauta.
Zahynul pri lete v raketopláne Columbia (STS-107).

Ramonet, Ignacio

- Španielsko; novinár. Autor knihy rozhovorov s Fidelom Castrom.

Ramos, Eliana

- Uruguay; †?. 2. 2007 (Montevideo); modelka. Sestra Luisel. Zomrela na podvýživu.

Ramos, Luisel

- Uruguay; †2006 (Montevideo); modelka. Sestra Eliana. Zomrela na zlyhanie srdca spôsobené podvýživou. .

Ramos - Horta, José

- Východný Timor; politik. 2007: premiér.

ramosus

- rozvetvený.

rampa

- vyvýšená plošina.
- šikmá komunikácia pre chodcov al. vozidlá spájajúca rozličné výškové úrovne (vo verejných budovách, v garážach a pod.).
- predná časť javiska pred oponou.
- rad svetiel tam umiestnených.
- zariadenie na vypúšťanie rakiet.

Rampal, Jean-Pierre

- Francúzsko; * 7. 1. 1922 (Marseille), † 20. 5. 2000 (Paríž); flautista. Interpret klasickej aj modernej hudby.

rampáš

- mladé, ešte úplne nevykvasené víno.

Rampling, Charlotte

- Veľká Británia; * 5. 2. 1945 (Sturmer); filmová herečka. Filmografia: 1968: Súmrak bohov; 1974: Nočný vrátnik.

rampstek
ramstek

- rýchlo upečený rezeň z hovädzieho chrbta, vyšší než biftek.

Ramsay, Allan

- Škótsko; * 15. 10. 1686 (Leadtills), † 7. 1. 1758 (Edinburg); básnik. Autor básní v škótskom dialekte angličtiny. Zberateľ a vydavateľ ľudových balád.

Ramsay, Allan

- Škótsko; * 13. 10. 1713 (Edinburgh), † 10. 8. 1784 (Dover); maliar. Autor pastelovo jemných portrétov.

Ramsay, sir William

- Veľká Británia; 2. 10. 1852 (Glasgow) - 23. 7. 1916 (High Wycombe); fyzik a chemik. V roku 1894 spolu s J. W. Rayleighom objavil argón. V roku 1898 objavil kryptón, neón a xenón. 1902: titul sir. 1904: Nobelova cena (za objavy plynov).

Ramsey, Arthur Michael
lord Ramsey of Lambeth

- Veľká Británia
* 14. 11. 1904
† 23. 4. 1988 (Oxford)
anglikánsky teológ.
1956: arcibiskup v Yorku.
1961 - 1974: arcibiskup v Canterbury a primas anglikánskej cirkvi.

Ramsey, Norman Foster

- USA
* 27. 8. 1915 (Washington)
fyzik.
Rozvíjal vysokofrekvenčné metódy, ktoré dovoľujú mimoriadne presné merania v oblasti atómov.
Jeho práce umožnili vývoj vodíkového masera a mimoriadne presných céziových atómových hodín.

ramstek
rumpsteak
ramstejk

- rýchlo opečený hovädzí rezeň.

ramšľa
ramšeľ

- druh hry v karty.

ramulus

- vetvička.

ramus

- vetva, rameno.

ramus arteriosus

- vetva tepenná.

ramus auricularis anterior

- rami auricularis anterior; drobné odbočenie (vetvička) tepny vedúce k ušnému lalôčiku a zvukovodu.

ramus capsularis

- malá tepna (tepny) vedúca z kôry do púzdra obličky.

Ramuz, Charles Ferdinand

- Švajčiarsko
* 24. 9. 1878 (Cully-sur-Lausanne, kanton Vaud)
† 23. 5. 1947 (Pully, u Lausanne)
spisovateľ.

Ramzar

- Irán; provincia. Prirodzené rádioaktívne pozadie v tejto oblasti je až 100 násobne vyššia (až 260 mSv [milisilvertov]) ako celosvetový priemer (3,5 mSv. ).

rana

- žaba.

Ranavalona

- Malgašské kráľovstvo; 1828 - 1861: kráľ.

ranč
ranch

- dobytkárska farma.

rančer

- majiteľ ranča, farmár.

rand

- nízke pásma horských hrebeňov a chrbtov v južnej Afrike.
- menová jednotka Juhoafrickej republiky (podľa názvu tamojšej oblasti Witwatersrand).

Randa, Antonín

- ČR; 8. 7. 1834 (Bystřice nad Úhlavou) - 6. 10. 1914 (Dobřichovice); právnik, rytier. 1904 - 1906: minister vo viedenskej vláde.

Randa, Tomáš

- ČR; * 23. 12. 1974; futbalista.

Randák, Karel

- ČR; * 1950; vojak. 1984 - 1987: štúdium na UK v Prahe (fakulta telesnej výchovy a športu). 1976 - 1992: vojak z povolania (Dukla Praha). 1992 - 1996: spravodajský dôstojník FIS, BIS. 1996: prechod ku rozviedke. 1999: námestník riaditeľa rozviedky. 2004: riaditeľ rozviedky. 2006: povýšený na generála.

randál

- hurhaj, hrmot, lomoz, krik.

rande
rendez-zvous

- milostná schôdzka.

randiť

- chodiť na schôdzku (rande), byť na schôdzke.

randomizácia

- metóda zavádzania pravdepodobnostných pojmov do iných oblastí.

randomizovaný

- námatkovo, náhodne prevedený.
- taký, pri ktorom bola použitá randomizácia.

rang

- služobné (hodnostné, platové) poradie alebo postavenie v spoločnosti.
- oblasť pôsobenia, náplň práce.
- rad, poradie, stupeň.
- v lingvistike (hierarchické) postavenie jednotky jazyka v jazykovom systéme.
- (vo frekvenčnom slovníku) číslo vyjadrujúce poradie slova s rovnakou frekvenciou

Rangabe, Michal I.

- Byzantská ríša; †11. 1. 845; cisár.

Ranger

- USA; program amerických kozmických sond s cieľom preskúmať povrch Mesiaca a pripraviť pristátie človeka. Používali sa v rokoch 1961 - 1963 (samotný program bol spustený v roku 1959).

ranger

- príslušník jazdeckej polície.
- príslušník jednotky zvláštneho určenia.

Ranger 1

- USA; skúšobná kozmická sonda. Štart 23. 8. 1961 11:04 SEČ. Hmotnosť 306 kg. Nepodarilo sa reštartovať motory, a tak sonda nedosiahla plánovanú dráhu s apogeom 1 milión km (meranie kozmického žiarenia, magnetického poľa, dopady mikrometeoritov a podobne). Na nízkej dráhe 179 - 446 km sonda vydržala 7 dní.

Ranger 2

- USA; skúšobná kozmická sonda. Štart 18. 11. 1961 9:12 SEČ. Hmotnosť 306 km. Opäť zlyhali motory. Na dráhe 150 - 242 km sonda vydržala 2 dni.

Ranger 3

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 26. 1. 1962 21:30 SEČ. Hmotnosť 330 kg. Sonda dosiahla vyššiu rýchlosť (o 61 m/s), ako bolo plánované. Preto nemohlo byť balzové puzdro (26 kg) dopravené na povrch Mesiaca. 29. 1.0:23 SEČ sonda preletela vo výške 36. 793 km nad povrchom Mesiaca a pokračovala po heliocentrickej dráhe (147 - 174 miliónov km od Slnka).

Ranger 4

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 23. 4. 1962 21:35 SEČ. Hmotnosť 330 kg. 21:50 SEČ prestala fungovať aparatúra. Bez korekcie dráhy sonda 26. 4. 13:50 SEČ dopadla na odvrátenú stranu Mesiaca (ako prvá americká sonda).

Ranger 5

- USA; sonda vyslaná na Mesiac. Štart 18. 10. 1962 17:57 SEČ. Hmotnosť 330 kg. Po štarte sa neotvorili slnečné panely a chemické batérie dodávali energiu len 9 hodín. Po prelete vo vzdialenosti 720 km od Mesiaca 21. 10. 16:53 SEČ sa dostala na heliocentrickú dráhu.

Ranger 6

- USA; sonda vyslaná na snímkovanie Mesiaca. Štart 30. 1. 1964 16:49 SEČ. Hmotnosť 365 kg.
2. 2 10:24 SEČ dopad v Mare Tranquilitatis (More pokoja), asi 15 km od plánovaného miesta. Televíznu aparatúru sa nepodarilo uviesť do chodu pre elektrický skrat.

Ranger 7

- USA; sonda vyslaná na snímkovanie Mesiaca. Štart 28. 7. 1964 17:50 SEČ. Hmotnosť 365 kg. 31. 7. 14:25:47 SEČ dopad v Mare Nubium rýchlosťou 2,3 km/s. TV snímky začali byť vysielané z výšky 3.200 km 16:40 min pred dopadom (2 širokouhlé a 4 úzkouhlé kamery) - celkom získaných 4.316 snímkov, z toho na posledných boli rozoznateľné detaily až 1 m. Oblasť dopadu bola neskôr premenované na Mare Cognitum (More poznané).

Ranger 8

- USA; sonda na detailné snímkovanie Mesiaca. Štart 17. 2. 1965 18:05 SEČ. Po korekcii dráhy dopadla 20. 2. 10:57 SEČ v Mare Tranquilitatis na povrch Mesiaca s odchýlkou 24 km. Televíznymi kamerami, ktoré boli zapnuté 23 min pred dopadom, bolo získaných 7. 137 kvalitných snímkov. Dopadom sondy vznikol kráter Marius.

Ranger 9

- USA; sonda vyslaná na snímkovanie Mesiaca. Štart 21. 3. 1965 22:37 SEČ. Hmotnosť 365 kg. 24. 3 15:00SEČ sonda dopadla do veľkého krátera Alfonsus s odchýlkou 4,5 km. Prvý snímok bol zhotovený 19 min pred dopadom vo výške 2. 261 km. Posledný z 5. 814 snímkov bol poslaný z výšky 500 m a zobrazoval detaily až 25 cm (voľne ležiace kamene).

Rangi

- maorské božstvo, Otec Nebo. S Papa ( Matka Zem) mal 70 synov.

rangifer tarandus canibou

- sob karibu.

rancho

- latinskoamerická dobytkárska farma, ranč.

rank

- rang; oblasť pôsobnosti kompetencie.
- stupeň hodnosti alebo postavenia.

Ranke-Heinemann, Uta

- Nemecko; * 2. 10. 1927 (Essen); teologička.
1953: po štúdiách evanjelickej teológie prestupuje ku katilicizmu.
1969: ako prvá žena habilitovala z katolíckej teológie.

ranker

- plytká skeletnatá pôda v trópoch, chudobná na vápnik.

Rano Kao

- Chile; Veľkonočný ostrov; najväčšia sopka ostrova.

Rantísí, Abdal Azíz

- Palestína; † 17. 4. 2004 (atentát izraelskou armádou); marec 2004: zvolený za vodcu organizácie Hamas (po smrti Ahmada Jasína). Jeden zo zakladateľov hnutia.

ranula

- retenčná cysta podjazykovej slinnej žľazy.

ranvej
runway

- vzletová a pristávacia dráha.

rao

- titul niektorých indických panovníckych rodov.

Raojelina, Andry

- Madagaskar
politik.
2009: premiér. Moci sa ujal s pomocou armády.

rap
rep

- štýl populárnej hudby, v ktorom sa slová piesne rytmicky recitujú a hudba tvorí pozadie (začiatky v 80. rokoch 20. stor. v New Yorku ako súčasť pouličnej černošskej kultúry). Pozri aj hip hop.
- čierny kôň, vraník.
- hudobný štýl založený na krkolomnej jazykovej kreáciia násilníckom a sexistickom výraze.
- v archeológii časť noža, ktorou je čepeľ zasadená do rukoväti.

Rapa Nui

- polynézske pomenovanie Veľkonočného ostrova; znamená Veľký Rapa.

Rapacki, Adam

- Poľsko; 24. 12. 1909 (Zwiercyniec) - 10. 10. 1970 (Varšava); politik. 1948 - 1968: člen politbyra ÚV Poľskej zjednotenej robotníckej strany. 1947: minister. 1956 - 1968: minister zahraničných vecí.

rapa

- prírodná veľmi slaná minerálna voda.

rapakivi

- odroda červeno sfarbenej žuly so špecifickou štruktúrou.

rapanujčina

- polynézsky jazyk používaný na Veľkonočnom ostrove (Chile; úradným jazykom je španielčina).

rapeľ

- pochabý človek, pojašenec.
- bláznenie, pochabosť, pomätenosť.

raper
reper

- spevák, ktorý spieva v štýle rapu, spieva rap.

Raphia farinifera

- palma z Madagaskaru. Má najdlhšie listy na svete, ktoré dosahujú dĺžku až 20 m. Plody nesie iba raz za život, zhruba vo veku 16 rokov.

Raphus cucullatus

- pozri Didus ineptus.

rapidamente

- v hudbe chvatné, rýchlym tempom, náhle.

rapidita

- veľká rýchlosť.

rapier
rapír

- bodná zbraň podobná kordu.

rapina

- malá jazva, jamka po kiahňach, obyč. na tvári.

rapídny

- prudký, prekotný.

rapkáč

- zariadenie, obyčajne drevené, vydávajúce rapkavý zvuk.
- detská hračka.
- vŕtačka na ručné vŕtanie v ťažko prístupných miestach, rohatková vŕtačka.

raport

- služobná správa, hlásenie.
- podávanie tohto hlásenia.
- vzťah, spojenie.
- v psychológii vzťah medzi hypnotizovanou osobou a hypnotizérom.
- v textilníctve a vo výtvarnictve opakujúca sa časť ornamentálnej výzdoby alebo vzoru, pravidelné opakovanie na väzbách tkanín.

raportovať

- podávať raport.

rapovať

- spievať v štýle rapu, spievať rap.

rapp

- stotina švajčiarskeho franku.
- minca v tejto hodnote.

Rapp
Rossijskaja associacija proletarskich pisatelej

- združenia ruských proletárskych spisovateľov v 20. rokoch 20. storočia.

Rappeneau, Jean-Paul

- Francúzsko
* 8. 4. 1932 (Auxerre)
filmový režisér.

Filmografia:
Život na zámku (1965)
Milenci z roku II (1971)
Cyrano z Bergeracu (1990)
Husár na streche (1995).

rappista
rappovec

- člen Rappu.

rapsód

- starogrécky prednášateľ epických básní.

rapsód

- starogrécky potulný prednášač ustálených epických veršovaných textov.
- potulný ľudový spevák národných eposov.

rapsódia

- starogrécka epická skladba vznešeného obsahu.
- neskôr vzletná lyrická báseň, epická (zriedkavo prozaická) skladba vznešeného obsahu.
- moderná lyrická báseň vznečeného obsahu.
- inštrumentálna skladba voľnej formy s dramatickým obsahom.

Raptorex kriegsteiniRaptorex kriegsteini

- malý, asi trojmetrový druh dinosaura, predchodca tyrannosaura, teropod. Vážil asi 65 kg. Žil pred125 miliónmi rokov, teda asi o 60 miliónov rokov skôr, ako tyrannosaury.
Jeho fosílie boli objavené v Číne, pravdepodobne v severočínskom súvrství Yixian..

raptus

- prudký záchvat zúrivosti prichádzajúci po úzkostnom stave.

Rapu, Sergio

- archeológ
1983: na Veľkonočnom ostrove našiel v okolí sôch moai úlomky bieleho koralu; keď tieto zložil, prišiel na to, že sú to snáď ich popraskané a rozpadnuté oči. Keď sochám vsadil oči, zmenil sa ich záhadný a prísny vzhľad.

RAR
rar
.rar
rar.exe

- kompresný program na stlačenie, zbalenie dát (najmä na transport cez internet, archivovanie a pod.) a opätovné rozbalenie.

rara avis

- vzácny vták; niečo cenného, neobyčajného, biela vrana.

rarach

- (podľa náboženských a mystických predstáv) zlý duch, čert, diabol.

rarášok

- zdrobnelina ku rarach.
- domáci duch, škriatok, zmok.
- prenesene (o deťoch) neposedník, nezbedník, šibal.

rarefakcia

- zrednutie tkaniva, najmä kostí.

rarita

- zvláštnosť, vzácnosť.

rarovať

- pomocou programu RAR baliť i rozbaľovať dáta.

ras

- šarha.
- predák squadre.

rasa

- plemeno, poddruh; taxonomická kategória nižšia ako druh.
- skupina ľudstva s podobnými telesnými znakmi, plemeno.
- čiastočne dedičná odchýlka vnútri druhu (živočíchov vo voľnej prírode).

rasa, biela

- rasa s bielou farbou kože.

rasa, čierna

- rasa s čiernou farbou kože.

rasa, červená

- rasa s červenou farbou kože.

rasa, žltá

- rasa so žltou farbou kože.

rasca
Carum

- rod bylín z čeľade okoličnatých. Plody sa používajú ako korenie.
- semienka tejto rastliny polmesiačkovitého tvaru a ostrej chuti, používané ako korenina do jedla.

rasca lúčna
Carum carvi

- druh dvojročnej rastliny, rastúcej voľne na lúkach alebo pestovanej pre voňavé semienka.

rascovica

- liehový nápoj z rasce.
- rascová polievka.

rascovina

- rascová polievka.

raser

- britva, holiaci strojček.
- radio amplification by stimulated emission of radiation, kvantový generátor rtg vĺn.

Rascher, Sigmund

- Nemecko; lekár, vojnový zločinec. Prevádzal pokusy na väzňoch v koncentračnom tábore Dachau.

rasista

- stúpenec rasizmu.

rasizmus

- názor o nerovnosti rás, zvyčajne v súvislosti s nadraďovaním niektorej rasy, nevedecká protihumánna teória o nadradenosti ľudských rás a etnických skupín; nenávisť voči ľuďom určitej rasy; jej prejavy (utláčanie a pod.).

Rask, Rasmus Kristian

- Dánsko; * 22. 11. 1787 (Brodekilde auf Fünen), † 14. 11. 1832 (Kodaň); jazykovedec. Spoluzakladateľ indoeuropeistiky. Zaoberal sa štúdiom škandinávskyvh jazykov.

raskoľnik
rozkolník

- člen niektorej zo siekt vznikajúcich odštiepením od pravoslávnej cirkvi v Rusku.

Rasmussen, Anders Fogh

- Dánsko
* 26. 1. 1953
politik.
1978: člen parlamentu.
1987 - 1992: minister daňových záležitostí.
1990 - 1992: minister hospodárstva.
1998: predseda Liberálnej strany Vestre.
2001: premiér (od 27. 11. 2001).

rasovitý

- majúci najvýraznejšie vlastnosti svojej rasy, čistokrvný.

Rasp, Fritz Heinrich

- Nemecko; * 13. 5. 1891 (Bayeruth), † 30. 11. 1976 (Gräfelfing), herec. Filmografia: 1927: Metropolis; 1930: Žobrácka opera.

raspatórium

- chirurgický nástroj na odstraňovanie okostice.

Raspe, Carl

- Nemecko; † 18. 10. 1977 (samovražda); terorista. Člen RAF (2). .

Rasputin, Grigorij Jefimovič

- Rusko; 11. 1. 1869 - 30. 12. 1916 (zavraždený); mystik. Tvrdil, že dokáže vyliečiť hemofíliu cároviča Alexeja, syna cára Mikuláša II. Svojim osobným vplyvom na cárovnú krátky čas výrazne zasahoval do štátnych záležitostí. Bol zavraždený monarchistami.

rastafariasizmus

- učenie voľne vychádzajúce zo Starého zákona, ktoré je založené na presvedčení, že etiópsky cisár Haile Selassie bol Mesiášom a na konzumácii marihuany čoby posvätnej plodiny.

rastaman

- dnes prenesene človek vyznávajúci určitý životný štýl, často máva dredy alebo rastá copy. Pôvodne sekta rastafariánov na Jamajke.

raster

- mriežka.
- linkovaný papier s vyznačenými stĺpcami.
- v polygrafii reprodukčná sieť na rozdeľovanie tónových predlôh na tlačové body.
- vo filme systematicky usporiadaná sústava čiar, otvorov, vrypov, plôšok alebo iných reliéfnych útvarov, sieť, sieťka, mriežka.

raster, optický

- základná štruktúra (televízneho obrazu), do ktorej sa snímaný obraz rozkladá a v ktorej sa opäť na obrazovke reprodukuje.

raster, šošovkový

- základná štruktúra (televízneho obrazu), do ktorej sa snímaný obraz rozkladá a v ktorej sa opäť na obrazovke reprodukuje.

Rastislav

- Veľká Morava
panovník.
846 - 870: veľkomoravské knieža.
Rastislav bol v roku 870 obvinený Ludvíkom Nemcom, s ktorého súhlasom vládol na území Moravy, z porušenia prísahy vernosti a bol oslepený.
Okolo roku 860 v snahe zabezpečiť výchovu domácich kňazov, aby sa vyhol vplyvu Východofranskej ríše, požiadal pápeža Mikuláša I. o vyslanie učiteľa alebo učiteľov, ale so svojou žiadosťou neuspel. Preto sa obrátil na byzantského kráľa Michaela III. a so svojou žiadosťou uspel.

rastlina

- organizmus vyznačujúci sa rastom, nemajúci schopnosť pohybu z miesta a živiaci sa väčšinou anorganickými látkami.

rastlina, litofilná

- rastlina rastúca na skalnatých pôdach.

rastlina, tetraploidná

- ktorá má štyri súbory haploidných chromozómov.

rastlinolekár

- odborník v pestovaní a ochrane rastlín.

rastliny, acidofilné

- rastliny, ktoré znášajú alebo vyžadujú substrát.
- rastliny, ktoré majú kyslú reakciu (opak acidofóbne): vyžadujú substrát s alkalickou reakciou.

rastliny, adventívne

- rastliny zavlečené do miest mimo prirodzeného areálu rozšírenia a tam zdomácnené alebo zdivené.

rastliny, akvárijné

- vodné a močiarne rastliny pestované v akváriách.

rastliny, aromatické

- rastliny rôznych čeľadí a rodov, ktoré obsahujú vo svojich orgánoch vonné látky (silice). Používajú sa vo voňavkárstve, potravinárstve ako korene a k výrobe liečiv.

rastliny, amylofilné

- rastliny, ktoré ukladajú v zásobných pletivách škrob.

rastliny, anemofilné

- rastliny, u ktorých rozmnožovanie prebieha prostredníctvom vetra (anemofília).

rastliny, antropofilné

- antropofyty.

rastliny, dvojdomé

- ktoré majú tyčinkové kvety na jednom jedinci a piestikové na druhom.

rastliny, entomofilné

- hmyzosnubné rastliny, ktorých peľ prenáša hmyz (napr. ďatelina).

rastliny, jednodomé

- ktoré majú tyčinkové i piestikové kvety na tom istom jedinci.

rastliny, kalkofilné

- rastliny vyhľadávajúce vápenaté pôdy, vápnomilné (opak je kalkofóbny).

rastliny, kalkofóbne

- vyhýbajúce sa vápenatým pôdam, neznášajúce vápno (opak je kalkofilný).

rastliny, karierové

- rastliny napadnuté vírusom bez akýchkoľvek vonkajších príznakov.

rastliny, kaučonosné

- rastliny obsahujúce v latexe (mlieku) určité percento kaučuku (napr. kaučukovník, figovník, maniok, niektoré africké liany a i.).

rastliny, kompasové

- rastliny stavajúce svoje listy úzkou hranou k slnku, spravidla v severojužnom smere, na zníženie transpirácie.

rastliny, krytosemenné

- Angiospermae; kvitnúce rastliny; najväčší kmeň rastlín. Objavili sa v druhohornej jure. Zahŕňa takmer polovicu známych rastlinných druhov. Charakteristickým znakom je uzavretý semenník. Väčšina krytosemenných rastlín má vyvinuté pravé cievy (cievnaté rastliny).

rastliny, kultúrne

- pestované a šľachtené pre osoh alebo okrasu.

rastliny, liečivé

- plano rastúce alebo pestované rastliny obsahujúce v koreňoch, listoch, kvetoch rôzne fyziologicky účinné látky

rastliny, mäsožravé

- hmyzožravé rastliny, autotrofné rastliny; prvú objavil Artur Dobbs. Väčšina mäsožravých rastlín loví na súši. Rastliny z úlovku využívajú predovšetkým dusík, fosfor, draslík, vápnik, síru a iné prvky. Bielkoviny štiepi predovšetkým enzým proteáza, ktorý sa nachádza v tráviacich šťavách rastlín. Žiadna z mäsožravých rastlín k lovu nevyužíva svoje kvety. Všetky lapacie orgány sa vyvinuli vývojovou premenou listov. Lapacie orgány môžu byť pohyblivé alebo nepohyblivé.

rastliny, medonosné

- poskytujú včelám nektár. Napr. repka, lipa.

rastliny, myrmekofilné

- mravcomilné rastliny; tropické rastliny poskytujúce mravcom obydlie či potravu. Mravce naopak chránia rastlinu pred iným hmyzom.

rastliny, nahosemenné

- veľká skupina rastlín, všetko drevín. Majú tuhé čiarkovité listy s nahými vajíčkami na plodolistoch. Najdôležitejšou a najpočetnejšou sú ihličnany.

rastliny, okoličnaté

- Umbelliferae; čeľaď rastlín typická hustým plochým kvetenstvom (okolíkom). Niektoré druhy sa pestujú ako zelenina (mrkva, petržlen) alebo korenie (kôpor, rasca), mnohé sú plevelné.

rastliny, ombrofilné

- dažďomilné rastliny prispôsobené stálym dažďom.

rastlina, popínavé

- ktorých os sa úponkami alebo tŕňmi zachytáva na oporu.

rastliny, priemyselné

- využívané v priemysle (napr. ľan, konope, bavlna).

rastliny, ruderálne

- rumištné rastliny. Druhy rastlín, ktoré rastú napríklad na rumovištiach, u ciest a podobne, plevele.

rastliny, sarmatské

- druhy teplomilných rastlín, ktoré sa po ústupe ľadovca sírili z juhoruských stepí do strednej Európy.

rastliny, skleníkové

- pestované v skleníku.
- prenesene označenie slabej, ľahko zraniteľnej veci alebo osoby.

rastliny, technické

- priemyslové rastliny. Poskytujú suroviny pre priemyselné spracovanie, napríklad ľan, konopa, bavlník, repa cukrovka, mak, slnečnica.

rastliny, telómové

- rastliny s vysoko vyvinutou členitosťou tela a s veľmi dokonalou sústavou vodivých pletív (machorasty, papraďorasty, nahosemenné a a krytosemenné rastliny), vyššie rastliny.

rastliny, transgénne

- geneticky modifikované rastliny.

rastliny, xerofilné

- suchomilné rastliny. Rastú na suchých stanovištiach.

Rastrelli, Bartolomeo Francesco

- Taliansko; 1700 - 1771; architekt. Otec Carlo Bartolomeo. Pôsobil v Rusku, kde postavil množstvo palácov a kostolov.

Rastrelli, Carlo Bartolomeo

- Rusko; okolo 1675 (Florencia) - 29. 11. 1744 (Petrohrad); architekt. Syn Bartolomeo Francesco. Najpreslulejší predstaviteľ ruského baroka, a sochár, talianskeho pôvodu. 1704: gróf. Od roku 1700 v Paríži. Od roku 1716 v Petrohrade. Autor bronzových plastík. Dielo: Zimný palác (Sankt Peterburg); Stroganovského palác (Sankt Peterburg); Katarínsky palác (Carské Selo). V roku 1770 dokončil jantárovú komnatu.

rastrál

- rydlo s piatimi nožmi na rytie notovej osnovy do kovovej platne.

rastrovací

- určený na rastrovanie.

rastrovaný

- majúci štruktúru siete, mriežky.

rastrovať

- vybavovať rastrom, linkovať, čiarkovať, mriežkovať.

rašelkotva

- stroj na výrobu vzorovanej pleteniny (podľa francúzskej herečky Rachel Félixovej, vďaka ktorej sa táto pletenina stalo známou).

rašelina

- usadenina organického pôvodu, ktorá vzniká z rastlinných zbytkov v prostredí s nadbytkom vody a nedostatkom vzduchu. Používa sa ako hnojivo, palivo, surovina v chemickom priemysle a k liečbe.

rašelinenie

- ulmifikácia; pôdotvorný proces, pri ktorom sa organické zbytky menia v rašelinu.

Raši, Richard

- SR; * (Košice); politik. Manželka Mária. Dcéra Romana (* 25. 12. 2008).
2008: minister zdravotníctva.

Rašidov, Šaraf

- ZSSR; * 1917; spisovateľ.
1939: vstup do KS ZSSR. 1959: 1. tajomník ÚV KS Uzbekistanu.
1961: kandidát politbyra Ú KSSZ.
1970: člen prezídia Najvyššieho sovietu.

Dielo:
Silnejší ako smrť (román).

Rašilov, Saša

Saša Rašilov - ČR; 6. 9. 1891 (Praha) - 4. 5. 1955 (Praha); herec, vlastným menom Václav Rasch. Dcéra Pepina (matka Vanda Hybnerová), Antonie (matka Vanda Hybnerová). 1921 - 1955: ND v Prahe. Filmografia: Švejk (prvá zvuková verzia)

Rašilov, Saša ml.

Saša Rašilov ml. - ČR; * 26. 6. 1972; herec. 1991 - 1993: štúdio GAG Borisa Hybnera. 19942002: Divadlo komedie. Filmografia: Nenávist, Lékárníkovic holka.

Rašín, Alois

- ČSSR; * 1867, † 1945 (atentát); politik a ekonóm. 1918 - 9 a 1922 - 3: minister financií. Syn Ladislav.

Rašín, Ladislav

- ČR; * 1900, † 1945 (v koncentračnom tábore); advokát. Otec Alois. 1935 - 8: poslanec za Národné zjednotenie. Vystúpil proti okupácii ČSR Nemeckom. 1939: zatknutý.

Raška, Jiří

- ČR; * 4. 2. 1941 (Frenštát pod Radhoštěm); skokan na lyžiach.
1964: ZOH v Innsbrucku - náhradník.
1966: 4. miesto na MS.
1967: 2. miesto na Intersport turné.
1968: ZOH - 1. miesto na strednom mostíku, 2. miesto na veľkom mostíku.
1969: majster sveta v letoch na lyžiach (svetový rekord 164 metrov vydržal 1 deň).
1970: MS: 2. miesto na veľkom mostíku.
1994 - 1996: tréner českej reprezentácie.

Raška, Karel

- ČR; * 17. 11. 1909 (Strašeň), † 11. 1. 1987 (Praha); epidemiológ. 1963 - 1970: riaditeľ WHO. Vypracoval koncepciu vyhladenia kiahní.

Rašla, Anton

- SR; † 17. 5. 2007 (Bratislava); vojenský právnik. Jeden zo žalobcov v procese s bývalým prezidentom pronacistického Slovenského štátu Jozefom Tisom. Počas slovenského vojnového štátu pracoval v ilegálnom hnutí a podieľal sa na príprave Slovenského národného povstania. V päťdesiatych rokoch ho nespravodlivo odsúdili k doživotnému trestu odňatia slobody.Po rehabilitácii pracoval až do dôchodku na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako dôchodca pôsobil ešte do roku 1984 na Katedre trestného práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

rašpľa

- nástroj podobný pilníku používaný na opracúvanie mäkkého materiálu.
- prenesene škaredá, stará žena.

rašpľovať

- opracúvať rašpľou.

rataj

- oráč.

ratan
rotang

- ľahké pružné drevo používané na výrobu prúteného nábytku, košov a pod.

ratanha
ratanhia

- juhoamerický ker rodu Krameria s koreňmi bohatými na triesloviny (používajú sa v medicíne).

Rath, David

- ČR; * 25. 12. 1965 (Praha); lekár a politik. Manželka Eva (lekárka). Zakladateľ lekárskych odborov v ČR - Lékařský odborový klub (LOK; 1995). 1990: promócia na LF UK. 1991 - 1994: člen ODS. 1995: zakladá Lékařský odborový klub. 1996 - 1997: miestopredseda strany Svobodní demokraté - Liberální strana národně sociální. 1998: prezident Českej lekárskej komory (post opustil po nástupe do ministerskej funkcie). 2005: prezident lekársku komory. 2005: navrhnutý premiérom Jiřím Paroubkom na post ministra zdravotníctva, ale prezident Václav Klaus nepodpísal menovací dekrét (pre stret záujmov - ako prezident lekárske komory nemôže vykonávať post ministra). 2. 11. 2005: rezignoval na post prezidenta lekárskej komory. 3. 11. 2005: menovaný ministrom zdravotníctva.

rathaus

- radnica.

Rathenau, Walter

- Nemecko; 29. 9. 1867 (Berlín) - 24. 6. 1922 (Berlín; zavraždený); politik, elektroinžinier. Otec Emil (zakladateľ AEG). 1915: prezident dozornej rady AEG. 1919: ako odborník sa zúčastnil versaillskej mierovej zmluvy (mierové konania a repoaračné konferencie). 1921: minister obnovy. 1922: minister zahraničných vecí.organizátor zbrojného priemyslu. Stúpenec plnenia reparácií.

ratica

- rohovitá časť chodidla u párnokopytníkov, paznecht.
- spodná vyrezávaná časť nohy nábytku, poriska ap., obyčajne podobná nohe zvieraťa.

ratifikácia

- potvrdenie, schválenie, podpísanie.
- oficiálne prehlásenie hlavy štátu, že bola schválená medzinárodná zmluva.

ratifikovať

- vykonávať, vykonať ratifikáciu.

ratihabícia

- dodatočné schválenie právneho aktu, ktorý tým nadobúda účinnosť.

ratiné
ratinovaná tkanina

- vlnená tkanina so skadereným lícnym vlasom užívaná na plášte.

rating

- stanovenie sadzieb alebo dávok, sadzbovanie taríf.
- bodové hodnotenie rizík, medzinárodne ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti systému.
- (v oblasti televízie a rozhlasu) hodnotenie sledovanosti programov.
- v psychológii posudzovanie stupňa vlastností, prejavov správania nejakej osoby.

ratinovanie

- úprava (skučeravenie) lícneho vlasu tkaniny, používanej na zimníky a imitácie kožušín.

ratinovať

- upraviť, upravovať tkaniny skučeravením lícneho vlasu.

ratio

- pomer.
- rozum.
- dôvod.

ratio decedenti

- odôvodnenie rozsudku; čať rozsudku, ktorá má silu precedentu (prevažne v anglosaskom právnom systéme).

ratio legis

- dôvod, zmysel zákona al. zákonného opatrenia.

Ratke, Wolfgang

- Nemecko; 18. 10. 1571 (Wilster) - 27. 4. 1635 (Erfurt); pedagóg. Požadoval vyučovanie v materskom jazyku. Autor didaktických metód.

ratlík

- zakrslý hladkosrstý pinč.

ratrak

- pásové motorové vozidlo s valcovacími prívesmi na úpravu snehu na lyžiarskych terénoch.

rattan
ratan
rotang

- ľahké pružné drevo používané na výrobu prúteného nábytku, košov a pod.

Rattigan, sir Terence

- Anglicko; 10. 6. 1911 (Londýn) - 30. 11. 1977 (Hamilton; Bermudy); dramatik a scenárista. Dielo: 1946: Prípad Winslow (The Winslow Boy).

Rattus norvegicus

- potkan. Dosahuje hmotnosť až 1/2 kg. Oproti kryse má krátky chvost, ktorý nepresahuje dĺžku tela a hlavy. Do Európy a odtiaľ do USA prenikol v 16. - 17. storočí pravdepodobne z východnej alebo juhovýchodnej Ázie, v USA pozorovaný po prvý krát v roku 1775. Je nesmierne prispôsobivý, všežravý, vlhkomilný, dobre behá a skáče, pláva i hrabe a rýchlo sa rozmnožuje - samica môže každé dva mesiace vrhnúť okolo 10 mláďat. V ohrození nezriedka zaútočí aj na človeka.

Rattus norvegicus var. alba

- albinotická forma potkana, tzv. laboratórna krysa.

Rattus rattus

- krysa. Od potkana (Rattus norvegicus) ju rozoznáme tak, že pri úteku krysa vždy smerom nahor, kým potkan vždy nadol.

ratúz

- zastaralo radnica.

Ratzinger, Josef

- Nemecko; pápež Benedikt XVI. Brat Georg.

raťafák

- hovorovo nos, najmä veľký.

Rau, Johannes

- Nemecko; † 27. 1. 2006; politik. 1978 - 1998: premiér Severného Porýnia - Vestfálska. 1994: neúspešná kandidatúra na úrad prezidenta. 1999 - 2004: prezident. Po skončení prezidentského obdobia odišiel z politického života.

Rauch, František

- ČR; 4. 2. 1910 (Plzeň) - 23. 9. 1996 (Praha); klavirista a pedagóg. Člen Pražského tria. 1938 - 1950: vyučoval na konzervatóriu a AMU v Prahe (od roku 1951).

Rauch, Christian Daniel

- Nemecko; 2. 1. 1777 (Arolsen) - 3. 12. 1857 (Drážďany); sochár. 1804 - 1811: pobyt v Ríme. Dielo: 1811 - 1815: sarkofág pruskej kráľovnej Luisy.

Rauch-Kallat, Maria

- Rakúsko; politička. 2005: ministerka pre záležitosti žien.

Rauchmüller (Rauchmiller), Matthias

- Rakúsko; 11. 1. 1645 (Radolfzell) - 5. 2. 1686 (Viedeň); sochár, maliar a architekt. Autor náhrobkov, rezieb zo slonoviny.

Rauschenberg, Robert

- USA; 22. 10. 1925 (Port Arhur); maliar. Vedúci duch pop artu. Dielo: 1965: Gulch.

Rauschenbusch, Walter

- USA; 4. 10. 1861 (Rochester) - 15. 7. 1918 (Rochester); baptistický teológ.

Rauscher, Rudolf

- ČR; 14. 9. 1896 (Praha) - 6. 11. 1941 (Brno); právny historik.

rauš

- opojenie; špička.

rautkotva
rout

- spoločenský večer vybranej spoločnosti.
- soaré; večerná recepcia, hostina.

Rautavaara, Einojuhani

- Fínsko; 9. 10. 1928 (Helsinky); skladateľ. Dielo: 1970: Apollo contra Marsyas; 1989 - 1990: Dúm slunce.

Ravalomanana, Marco

- Madagaskar
politik.
2002 - 2006: prezident.
2006: prezident (zvolený 13. 12. 2006).
2009: zvrhnutý armádou. Po zbavení úradu odišiel do Svazijska.

ravanastron

- indický dvojstrunový sláčikový nástroj.

rave

- štýl monotónnej hudby majúci za cieľ priviesť tanečnáka do tranzu.

ravelín

- baštový výstupok opevnenia.

Ravenhill, Mark

- Veľká Británia; dramatik. Dielo: 2005: Produkt.

ravioli

- malé cestovinové kapsičky (pirohy) plnené mäsom.

Rawls, John

- USA; 21. 2. 1921 (Baltimore) - 24. 11. 2002 (Lexington); filozof. Sústreďoval sa na normatívnu praktickú filozofiu a rozpracúvanie teórie spravodlivosti, ktorú koncipoval ako alternatívu k utilitarizmu. V protiklade k utilitarizmu Rawls zastával prednosť spravodlivosti pred (utilitaristickým) dobrom, tzn. pred perspektívou konsekvencionalistickej sumy úžitku. Najvyššiu normatívnu kvalitu preto majú deontologické zásady spravodlivosti, ktoré Rawls vykazuje pomocou fiktívneho prvotného stavu. Tieto zásady charakterizujú spravodlivosť ako fairness (slušnosť, čestnosť, poctivosť, spravodlivosť).

Rawls, Lou

- †6. 1. 2006; soulový spevák.

Ray, James Earl

- USA; vrah M. L. Kinga. Priznal sa v roku 10. 3. 1969. Bol odsúdený na 99 rokov väzenia.

Ray, Man

- USA; 27. 8. 1890 (Philadelphia) - 18. 11. 1976 (Paríž); maliar a fotograf. Spoluzakladateľ newyorskej skupiny dadaistov. 1922: v Paríži prechádza k surrealizmu. 1922: vynašiel rayogram.

rayé

- hodvábna látka zdobená pozdĺžnymi farebnými prúžkami.

Rayger, Karol

- SR; 1641 (Bratislava) - 1707; lekár. Ako prvý navrhol v Uhorsku tzv. pľúcnu skúšku ako dôkaz živo alebo mŕtvo narodeného plodu. 1667: doktorát medicíny v Strasbourgu. Autor mnohých lekárskych štúdií.

Rayleigh, lord William Strutt

- Veľká Británia; 1842 - 1919; fyzik.

Rayman, Ján Adam

- SR; 2. 4. 1690 (Prešov) - 23. 4. 1770 (Prešov); lekár. 1712: doktorát z medicína v holandskom Leydene. 1721: ako prvý v Európe zaočkoval človeka (vlastnú dcéru) proti kiahňam (tkanivom z tela chorého človeka). Dielo: Vratislavské anály.

Raymond, Sid

- USA; †1. 12. 2006 (Aventura); herec. Dcéra Cynthia.

rayogram

- fotografická technika bez fotoaparátu - predmet sa položí na fotografický papier a ten sa osvetlí; fotogram.

rayonizmus

- umelecké hnutie založené M. F. Larionovom v Moskve. Manifest z roku 1913 obsahoval futuristické princípy, novým cieľom bolo prekročenie dojmu pohybu vyvolaním ilúzie štvrtého priestoru mimo priestor.

Raýman, Bohuslav

- ČR; 7. 12. 1852 (Sobotka) - 22. 9. 1910 (Praha); chemik. Profesor UK v Prahe.

razancia

- dôraznosť, prieraznosť, prudkosť.
- mohutnosť účinku výbušniny.

razantný

- prudký, priebojný, dôrazný.
- priamy, plochý.

raziakotva
razzia

- neočakávaná policajná kontrola.

Razingar, Tomaž

- ČR; * 25. 4. 1979; hokejista.

raznočinec

- (v 19. storočí) príslušník pokrokovej ruskej inteligencie nešľachtického pôvodu.

razúra

- vyškriabané alebo vymazané miesto v texte, oprava (niečoho napísaného) vyškrabaním.

razzia

- razia.

raž siata
Secale cereale

- druh obilniny a jej zrno.

ražniči

- malé kúsky mäsa prekladané cibuľou a upečené na ražni.

Rácz, Jenö

- Maďarsko; politik. 2005: minister zdravotníctva.

rád

- v matematike exponent v príslušnej mocnine desiatok.
- v geometrii počet údajov , ktorými sa jednoznačne určuje poloha základného prvku v geometrickom útvare.

rád, augustiniánov

- augustiniáni.

rád, benediktínskykotva

- benediktíni.

rád cisterciánov

- cisterciáni.

rád, dominikánov

- dominikáni.

rád Domu Panny Márie

- Jeruzalem; rád založený v roku 1191. Názov rád Nemeckých rytierov je skôr historický: členmi rádu nie sú len Nemci. Do ČR prišiel po roku 1200.

rád, františkánov

- františkáni.

rád, kartuziánov

- kartuziáni.

rád, livonský

- vetva rádu nemeckých rytierov v Livonsku.

rád, podväzkový

- vysoké vyznamenanie vo Veľkej Británii. Bol založený v roku 1348. Panovník ho môže udeľovať sám, bez toho, aby sa musela poradiť s ministremi vlády.

rád, salvátorský

- jeden z rádov určený na prácu v misiách, v nemocniciach a školách.

rád, templárovkotva

- mníšsky rád založený v 12. storočí s cieľom ochraňovať pútnikov do Svätej zeme, rytieri. Vzali na seba úlohu bankárov a rýchlo si získali moc a vplyv. Po páde Svätej zeme do rúk Saracénov sa stiahli do svojich európskych enkláv. 13. 10. 1307 nechal kráľ Filip IV. Sličný členov rádu pozatýkať a zabavil ich majetok. Boli obvinení z uctievania diabla (Bafometa) a zo sodomie.

rád, teutonský

- rád teutonských (nemeckých) rytierov. Vznikol na prelome rokov 1190 - 1191 v meste Koblenz nad sútokom Rýna a Mosely. V 19. a 20. storočí sa stal symbolom nemeckej nadradenosti.

rád, trapistický

- založený v roku 1662 v opátstve La Trappe.

Rádhakrišnan

- Anglicko/India; 5. 9. 1888 (Tiruttani; India) - 17. 4. 1975 (Madrás); hinduistický náboženský filozof a indický politik. Vzdal sa titulu sir Sarvappali.

Rádio Slobodná Európa

- začalo vysielať 4. 7. 1950.

Rádio Vatikán

- začalo vysielanie 12. 2. 1931.

rádius, akčný
akčný polomer

- dráha, ktorú môže vykonať dopravný prostriedok (najmä lietadlo, loď) bez tankovania pohonných hmôt.
- hranica pôsobnosti, dosahu nejakého zariadenia alebo sily od východiska.

Rádl, E.

- ČR; † 1942; filozof. Predný predstaviteľ československej akademickej organizácie YMCA.

rádio

- vysielanie elektromagnetických vĺn bez drôtov.
- rozhlasový prijímač.
- hocorovo rozhlas.

rádio-

- prvá časť zložených slov majúca význam:
  žiarenie, elektromagnetické vlny;
  týkajúci sa lúčov, žiarenia pri jadrovej reakcii, rádioaktívny;
  radium; rádiový.
  rádio, rozhlasový prijímač.
- v lekárstve v zloženinách prvá časť s významom týkajúci sa vretennej kosti.

rádioaktivita, celková

- vo farmakológii rádioaktivita rádionuklidu vztiahnutá na jednotku (fľašku, tobolku, ampulu, generátor).

rádioaktivita, merná

- rádioaktivita rádionuklidu vztiahnutá na jednotku hmotnosti daného prvku alebo jeho chemickej formy.

rádioaktivitakotva
rádioaktívnosť

- schopnosť niektorých atómových jadier podliehať samovoľnej jadernej premene, pri ktorej sa menia vlastnosti jadra a ktorá je sprevádzaná emisiou častíc.
- prítomnosť rádioaktívnych látok.

rádioaktivovať
rádioaktivizovať

- vyvolávať, vyvolať chemickú reakciu účinkom rádioaktívneho žiarenia.
- (u)robiť rádioaktívnym.

rádioaktínium

- prvý člen rozpadového radu aktínia, značka RdAc.

rádioaktívnykotva

- súvisiaci s rádiaktivitou.
- javiaci (prejavujúci) rádioaktivitu.

rádioamatér
rádioamatérka

- kto obsluhuje rádiovú amatérsku stanicu, kto sa zo záľuby (nie z povolania) zaoberá rádiotechnikou.

rádioamatérstvo

- rádioamatérska činnosť.

rádioaparát

- trochu zastaralo rozhlasový prijímač, rádio.

rádioastronóm
rádioastronómka

- odborník v rádioastronómii.

rádioastronómia

- odvetvie astronómie zaoberajúce sa výskumom vesmíru pomocou kozmický rádiových vĺn (elektromagnetického žiarenia) tých dĺžok, ktoré prepúšťa zemská atmosféra.

rádioatmometer

- prístroj merajúci účinok slnečného žiarenia na vyparovanie z (povrchu) rastlinných listov.

rádioautografia

- autorádiografia.

rádiobiológ
rádiobiologička

- odborník v rádiobiológii.

rádiobiológia

- odvetvie biológie zaoberajúce sa účinkami ionizujúceho žiarenia na živé organizmy.

rádiobudík

- rádioprijímač so zabudovaným budíkom.
- budík riadený rádiovým signálom.

rádioceptor

- rádioreceptor; radioreceptor.

rádiocirkulografia

- radiocirculographia.

rádiodermatitída
rádiumdermatitída

- radiodermatitis.

rádiodermitída

- radiodermatitis.

rádiodiagnostika

- časť rádiológie zaoberajúca sa diagnostikou.

rádiodispečing

- dispečing využívajúci na operatívne riadenie rádiové spojenie.

rádiodoncia

- radiodontia.

rádioďalekopis

- prenos informácií rádiovou oznamovacou sústavou, ktorá sa vkladá do cesty ďalekopisnému spojeniu.

rádioecho

- rádiový signál vznikajúci odrazom umelej družice alebo meteoru, rádiová ozvena.

rádioekológia

- vedecký odbor zaoberajúci sa vplyvom ionizujúceho žiarenia na životné prostredie.

rádioelektrický

- súvisiaci s využitím rádiových vĺn v oznamovacej technike.
- založený na rádiovom prenose, bezdrôtový.

rádioelektronika

- odbory vychádzajúce z rádiotechniky a elektroniky a zaoberajúce sa prenosom a spracúvaním informácií prostredníctvom elektromagnetických kmitov.

rádioelement

- radioelementum.

rádioeliminácia

- radioeliminatio.

rádiofaksimile

- rádiový prenos obrazov, rádiofototelegrafia.

rádiofarmakon

- radiopharmacon.

rádiofarmakum

- akýkoľvek liečivý prípravok, ktorý, ak je pripravený použitiu, obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov (rádioaktívnych izotopov) včlenených pre lekárske účely.

rádiofikácia

- plánovité budovanie siete rozhlasových staníc.
- vybavenie rozhlasovými aparátmi s cieľom spojenia (napr. v armáde).

rádiofikovať

- uskutočňovať, uskutočniť rádiofikáciu.

rádiofor

- puzdierko s rádioaktívnymi soľami na liečebné účely.

rádiofotografia

- radiophotographia.

rádiofotogram

- radiophotogramma.

rádiofototelegrafia

- rádiový prenos obrazov, rádiofaksimile.

rádiofóbiakotva

- radiophobia; chorobný strach pred ožiarením.

rádiofónia

- spôsob prenášania zvukov pomocou elektromagnetických vĺn, rádiotelefónia.
- oblasť dorozumievacej techniky zaoberajúca sa otázkami muzikálnych vlastností vysielania, rozhlas.

rádiofrekvencia

- rozhlasová frekvencia.

rádiofyzika

- odvetvie fyziky zaoberajúce sa budením žiarenia a detekciou elektromagnetických vĺn.

rádiogeológia

- odbor geológie zaoberajúci sa rozmiestnením rádioaktívnych prvkov v zemskej kôre a vplyvom rádioaktívnych procesov na geologické pochody.

rádiogénny

- vzniknutý rozpadom rádioaktívneho nuklidu.

rádiogoniometer

- rádiový zameriavač.

rádiogoniometria

- rádiové zameriavanie.
- odbor, ktorý sa ním zaoberá.

rádiograf

- prístroj na zhotovovanie snímok pomocou röntgenových lúčov.

rádiografiakotva

- defektoskopická metóda využívajúca ionizujúce žiarenie, zvyčajne gamažiarenie.
- zhotovovanie snímok pomocou röntgenových lúčov.
- robenie snímok štruktúry určitej látky ionizujúcim žiarením.

rádiografia tkaniva

- zobrazenie štruktúry tkaniva rádiografiou.

rádiogram

- radiogramma.
- rádiotelegram, zpráva, oznámenie prostredníctvom rádia.
- rádiografická snímka

rádiogramafón
gramorádio

- rozhlasový prijímač spojený s elektrickým gramofónom.

rádiogravimetria

- gravimetria (vážková analýza) používajúca rádioaktívne látky ako činidlá.

rádiohumerálny

- týkajúci sa vretennej a ramennej kosti, radiohumeralis.

rádiohviezda

- rádiová hviezda.

rádiochémiakotva

- jaderná chémia, chémia rádioaktívnych látok.

rádiochromatografia

- chromatografia používaná na stanovenie rádioaktívnych látok, radiochromatographia.

rádioimpulz

- impulz harmonického kmitočtu, ktorý leží v oblasti rádiových vĺn.

rádioimunoanalýza
rádioimunologická analýza

- imunologická metóda stanovujúca koncentráciu látok (napr. hladinu hormónov, liekov) v telesných tekutinách porovnávaním s rádioaktívne označenou látkou, radioimmunoanalysis.

rádioizotopkotva
radioisotopus

- rádioaktívny izotop. Nestabilný prírodný alebo umelý izotop jednotlivého prvku, ktorého jadro samovoľne mení svoj energetický stav tým, že emituje g-fotóny alebo nukleárne častice alebo zachytáva elektróny, rádioaktívny izotop (napr. kobaltu, jódu), izotop prvku prejavujúci rádioaktivitu.

rádiojód

- radioiodum.

rádiojódterapia

- radiojodtherapia.

rádiokardiografia

- radiocardiographia.

rádiokarpálny

- radiocarpalis.

rádioklub

- organizácia združujúca rádioamatérov.

rádiokobalt

- rádioaktívny izotop kobaltu.

rádiokoloid
rádiokoloidy

- koloidné zhluky (systémy) rádioaktívnych atómov.

rádiokomparátor

- zariadenie na meranie kmitočtov pomocou rádiových signálov.

rádiokompas
rádiový kompas

- navigačný prístroj umožňujúci stanovenie kurzu pohybujúceho sa dopravného prostriedku.

rádiokomunikácia

- prenos správ pomocou elektromagnetických vĺn.

rádiokoncesia

- povolenie, oprávnenie používať rozhlasový prijímač.

rádiokoncesionár

- kto je oprávnený, kto má povolenie používať rozhlasový prijímač, rozhlasový koncesionár.

rádiokonzervácia

- konzervovanie potravín ionizujúcim žiarením.

rádiolampa

- hovorovo elektrónka pre rozhlasové prijímače.

rádiolarit

- usadená kremitá hornina, ktorá vznikla z obalov mrežovcov, spevnený organogénny rádioláriový sediment.

rádioláriový

- obsahujúci kremité schránky mrežovcov (latinsky Radiolaria).

rádioliečba
rádioterapia

- liečba röntgenovým alebo rádioaktívnym ožarovaním.

rádiologický

- - radiologicus.

rádiolokácia

- určovanie polohy, smeru a vzdialenosti predmetov (lietadla, lode a pod.) pomocou rádiových vĺn, spravidla ich odrazom.

rádiolokátor
radar

- prístroj pre meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn.

rádiolézia

- radiolaesio.

rádiológ
rádiologička

- odborník v rádiológii.

rádiológiakotva

- náuka o rádioaktívnych látkach a o röntgenovom a inom žiarení z hľadiska ich využitia a ochrany pred ním v medicíne.
- náuka o liečbe ionizujúcim žiarením.

rádioluminiscencia

- luminiscencia vyvolaná ionizujúcim žiarením.

rádiolýza

- rozklad látky účinkom ionizujúceho žiarenia, radiolysis.

rádiomagnetofón

- rozhlasový prijímač s magnetofónom v jednej skrinke.

rádiomaják
rádiový maják

- maják vysielajúci rádiové signály slúžiace na rádionavigáciu.

rádiomechanik
rádiomechanička

- mechanik špecializovaný na rádioelektrické prístroje.

rádiomechanik

- odbor rádiotechniky zaoberajúci sa rádioelektrickými prístrojmi.

rádiometalografia

- skúmanie štruktúry kovov ionizujúcim žiarením.

rádiometeorológia

- odbor meteorológie študujúci vplyv poveternostných podmienok na šírenie rádiových vĺn v atmosfére.

rádiometer

- radiometron.
- prístroj merajúci žiarenie, najmä ionizujúce.
- vo vojenstve prístroj udávajúci stupeň zamorenia.

rádiometria

- zaoberá sa meraním rádioaktivity vôd, hornín a ovzdušia.
- zaoberá sa meraním energie prenášanej žiarením.

rádiomimetický

- radiomimeticus.

rádiomost

- v oznamovacej zechnike simultánne rozhlasové vysielanie z rozličných miest.
- program využívajúci túto techniku.

rádiomutagén
rádiomutagény

- niektoré druhy ionizujúceho žiarenia (lúče rtg, beta, gama a neutróny) majúce schopnosť vyvolať v organizme génové a chromozómové mutácie.

rádionavigácia
rádiová navigácia

- navigácia pomocou rádiových vĺn.

rádionekróza

- nekróza po (častom alebo silnom) ožarovaní rádiom, radionecrosis.

rádioneuritída

- neuritída po ožarovaní rádiom alebo röntgenom, radioneuritis.

rádionka
rádiovka
baretka

- plochá vlnená čiapka bez štítka (pôvodne s krátkou stopkou, tzv. anténou, uprostred).

rádionuklidkotva
rádioaktívny nuklid

- atóm, ktorý podlieha rádioaktívnemu rozpadu.

rádionuklidy

- umelé rádioaktívne prvky. Majú veľký význam vo vede a technike.

rádioopacita

- radioopacitas.

rádiooperatér
rádiooperátor

- pracovník obsluhujúci rádiové zariadenie, rádiovú stanicu a pod.

rádiooprava

- oprava rozhlasových prijímačov.

rádiopasterizácia

- pasterizácia potravín ionizujúcim žiarením.

rádiopatológia

- radiopathologia.

rádiopoloha

- poloha stanovená rádiovými prostriedkami.

rádioprijímač

- rozhlasový prijímač, rádio.

rádioprotektívum

- radioprotectivum.

rádioreakcia

- radioreactio.

rádioreceptor
rádioceptor

- radioreceptor.

rádiorelé

- zariadenie na príjem, spracovanie a opätovné vysielanie signálov pomocou rádiových vĺn.

rádioresponzibilný

- radioresponsibilis.

rádiorezistencia

- schopnosť odolávať účinkom žiarenia, nízka citlivosť tkanív na rádioaktívne žiarenie.

rádiorezistentný

- radioresistens.

rádiosenzibilita
rádiosenzitivita

- citlivosť (senzibilita) tkanív a orgánov na radiáciu, radiosensibilitas.

rádiosenzitívny

- radiosensitivus.

rádioskopia

- vyšetrovanie ionizujúcim žiarením, radioscopia.

rádiosonda

- sonda umiestnená spravidla na balóne, vysielajúca prostredníctvom automatického rádiového vysielača meteorologické údaje.

rádiosondáž

- výskum vyšších vrstiev atmosféry pomocou rádiosond.

rádiospektroskopia

- spektroskopia skúmajúca oblasť milimetrových a centimetrových elektromagnetických vĺn, predtým mikrovlnová spektroskopia.

rádiostanica

- stanica vybavená na vysielanie a príjem rádiových signálov.

rádiostereoskopia

- radiostereoscopia.

rádiosterilizácia

- sterilizácia potravín ionizujúcim žiarením.

rádiosúčiastka

- súčiastka do rozhlasového prístroja.

rádiotaxi

- taxi spojené rádiostanicou s riadiacim centrom.

rádiotechnik

- pracovník v rádiotechnike.

rádiotechnika

- odbor oznamovacej techniky, ktorý sa zaoberá konštrukciou, stavbou a prevádzkou zariadení slúžiacich na vysielanie a príjem rádiových signálov.

rádiotelefonistarádiotelefonistka

- pracovník obsluhujúci rádiotelefonické zariadenie.

rádiotelefón

- rádiotelefonické zariadenie.

rádiotelefónia
rádiofónia

- spojenie pomocou rádiových vĺn, v minulosti bezdrôtová telefónia, bezdrôtový prenos zvuku.

rádiotelegrafia

- telegrafické spojenie pomocou rádiových vĺn, v minulosti bezdrôtová telegrafia.

rádiotelegrafista
rádiotelegrafistka

- pracovník obsluhujúci rádiotelegrafické zariadenie.

rádiotelegram

- telegram prenášaný rádiotelegrafickou cestou.

rádiotelekomunikácia

- komunikácia, spojenie na diaľku pomocou rádiových vĺn.

rádiotelemetria

- prenos meraných údajov na diaľku pomocou rádiových vĺn.

rádioteleskop

- astronomický prístroj na zisťovanie rádiového žiarenia z vesmíru.

rádioterapiakotva
radiotherapia
rádioliečba

- liečba žiarením (časť rádiológie). Novou zbraňou v boji proti rakovine sa v päťdesiatych rokoch 20. storočia stal betatrón - urýchľovač elektrónov. Umožnil ožarovanie nádorov prúdom elektrónov.

rádiotoxicita

- radiotoxicitas.

rádiotoxikológia

- odbor zaoberajúci sa toxickým (otravným) pôsobením rádioaktívnych látok.

rádiouhlík

- rádioaktívny izotop uhlíka 14C (používaný ako indikátor v chémii, biológii, archeológii, geológii a i.).

rádioulnárny

- týkajúci sa vretennej a lakťovej kosti, radioulnaris.

rádiouzol

- rozhlasová ústredňa alebo ústredňa rozhlasu po drôte.
- vo vojenskom slangu rádiový uzol.

rádiovka
rádionka
baretka

- plochá vlnená čiapka bez štítka (pôvodne s krátkou stopkou, tzv. anténou, uprostred).

rádiový

- prídavné meno ku rádio.
- týkajúci sa elektromagnetických vĺn v pásme 1 - 10 m.
- prídavné meno k rádium.
- týkajúci sa rádioaktivity.
- rádioaktívny.

rádiožurnál

- pôvodne (československý) rozhlas (podľa úradného názvu bývalej československej rozhlasovej spoločnosti Radiojournal).
- dnes spravodajská relácia Slovenského rozhlasu.
- dnes spravodajská relácia Českého rozhlasu.

rádiumkotva

- chemický prvok, značka Ra. Prirodzeno silno rádioaktívny prvok, striebrobiely kov.
Objavila ho v roku 1898 M. Curie-Sklodowska.

rádiumdermatitída

- radiumdermtitis.

rádiumterapia

- radiumtherapia.

rádius

- vzdialenosť ľubovoľného bodu kružnice alebo gule od stredu, polomer.
- kosť vretenná.

rádius, akčný
akčný polomer

- dráha, ktorú môže vykonať loď, lietadlo alebo raketa alebo iný dopravný prostriedok bez naberania ďalších pohonných hmôt pri dodržaní určitej rýchlosti.
- prenesene dosah pôsobenia niečoho, niekoho.

rádiusvektor

- sprievodič; polohový vektor, vektor sprevádzajúci bod po jeho dráhe.

rádiusvektor bodu

- vektor (predstavovaný orientovanou úsečkou) vedúci od začiatku súradnice k danému bodu, polohový vektor.

Rádl, Emanuel

- ČR; 1873 - 1942; biológ, esejista a publicista. Dielo: Válka Čechů s Němci, Dějin filozofe; Útěcha z filozofie; Dějiny biologických teorií novověku.

rádža

- nižší úradník alebo šľachtic v južnej a juhovýchodnej Ázii.

rádžajóga

- kráľovská jóga; vnútorné sústreďovanie sa; duševná jóga. Zdôrazňuje rozvoj myslenia pomocou meditácie a koncentrácie. Zahŕňa osem úrovní dosiahnutia cieľa (jama, nijama, ásana, pránájáma, pratjáhára, dhárána, dhjána, samádhi).

Rádžapaksé, Mahinda

- Srí Lanka; politik. 2007, 2008, 2009: prezident.

Rádžéndra I.

- India Čólska ríša; paniovník. Panoval v rokoch 1016 - 1044. Obsadil Malakku a Malajský polostrov.

ráf

- kruhový pás, najmä kovový, na sťahovanie a upevňovanie, nasadený na kolese a pod., obruč.

ráfik

- obvodová časť kolesa, na ktorú sa nasadzuje pneumatika.
- obruč, obrúčka, obruba, okrajová linka.

rága

- vnútorne hierarchicky usporiadaný súbor tónov a melodických obratov vyjadrujúci určitú náladu a tvoriaci melodické východisko indickej klasickej i ľudovej hudby.

Ráj, Satjádžit

- India
* 2. 5. 1921 (Kalkata)
† 23. 4. 1992 (Kalkata)
filmový režisér.

Filmografia:
Apu (trilógia: 1951: Žalospev stezky, 1957: Nezdolný, 1959: Hlas krvi)
1964: Osamelá žena
1969: Indické prázdniny
1984: Doma a vonku.

rája

- (v bývalej Osmanskej ríši) poddaní, (neskôr) kresťanskí poddaní.
- príslušník (porobenej) ráje.

Rákosi, Mátyás

- Maďarsko; * 9. 3. 1892 (Ada), † 5. 2. 1971 (Gorki); politik. 1918: spoluzakladateľ maďarskej KS. 1919: jeden z vedúcich činiteľov Maďarskej republiky rad, po jej páde v emigrácii. 1924: návrat do Maďarska. 1954 - 1956: premiér.

rám

- ozdobná a ochranná obruba obrazu a pod.
- konštrukcia, do ktorej sa niečo vsadzuje, ktorá niečo nesie, spevňuje a pod.

rám, vodný

- pozri Richard Arkwright.

Rámakotva

- hinduistický boh. Otec Dašaratha (kráľ Kóšatska). Manželka Síta. Podľa legendy ako dieťa zabil zlého démona, ktorý terorizoval obyvateľstvo. Bol silný, odvážny, pohľadný a cnostný. Kráľ si ho vybral ako následovníka, ale aby splatil čestný dlh, musel dať prednosť Bharatovi, synovi ďalšej manželky. Na otcov rozkaz opúšťa kráľovstvo. Po návrate korunovaný za kráľa.
- siedme vtelenie boha Višnua.

Ráma IX.
Pchúmipchón

- Thajsko; * 5. 12. 1927; panovník.
2008: kráľ (od roku 1946). Manželka Sirikit. Brat Ananda Mahido (kráľ Ráma VIII.). Sestra Galjani († 2. 1. 2008)

Ráma Síta

- hinduistická bohyňa, manželka Rámu. Podľa legendy bol z jej čela vyňatý diamant Hope.

Ráma VIII.
Ananda Mahido

- Thajsko; † 1946; panovník (do roku 1946). Brat Ráma IX.

Rámájana

- indický rozsiahly epos (24.000 rýmovaných dvojverší) rozprávajúci o živote Rámy. Bol napísanný počas 1. tisícročia pred Kristom. Tvrdí sa, že autorom eposu je mudrc Válmíki.

rání

- rádžova manželka.

rás

- etiópsky náčelník alebo vojvodca.

Rávan

- hinduistický zlý démon, desaťhlavý kráľ ostrova Lanka. Uniesol manželku Rámy, Sítu. Pomocou spojenectva s medveďmi a opicami ho porazil Ráma.

Rázl, Stanislav

- ČR; politik. 8. 1. 1969: predseda vlády Českej socialistickej republiky.

Rázlová, Regina

- ČR; herečka a podnikateľka. Otec Stanislav. Syn Lukáš. Dcéra Adéla (Olivová). 1997: obvinená z vytunelovania firmy Skloexport v Liberci.

rázovitý

- svojrázny.

Rázus, Martin

- SR; * 18. 10. 1888 (Vrbica), † 8. 8. 1937 (Brezno); básnik, prozaik, dramatik a publicista.

Ráž, Jožo

- SR; * 24. 10. 1954; hudobník, frontman skupiny Elán.

Ráž, Vladimír

- ČR; herec; Pyšná princezná (kráľ Miroslav).

Räderscheidt, Anton

- Nemecko; * 11. 10. 1892 (Kolín nad Rýnom), † 8. 3. 1973 (Kolín nad Rýnom); maliar. Autor obrazov s postavami v chladnom prostredí vyjadrujúcom izoláciu.

Räikkönen, Timi

- pilot Formule 1; 1994: McLaren.

Rb

- chemická značka prvku rubídium.

RCDr.
rerum commercialium doctor

- doktor hospodárskych vied.

rčenie

- krátky výrok majúci spravidla ponaučenie.

Rd

- značka pre rutherford.

RD-107

- ZSSR; štvorkomorový raketový motor, spaľoval kvapalný kyslík a kerosín, ťah 1.000 kN.

RD-108

- ZSSR; štvorkomorový raketový motor, spaľoval kvapalný kyslík a kerosín, ťah 942 kN.

RD-119

- ZSSR; raketový motor, spaľoval kyslík a asymetrický dimetylhydrazin, ťah 108 kN.

RD-214

- ZSSR; štvorkomorový raketový motor, spaľoval kyselinu dusičnú a kerosín, ťah 725 kN.

RD-216

- ZSSR; štvorkomorový raketový motor, spaľoval kyselinu dusičnú a asymetrický dimetylhydrazin, ťah 1. 737 kN.

RD-253

- ZSSR; vysokotlaký raketový motor.

RDA

- Africké demokratické združenie; najväčšia politická strana v bývalej Francúzskej západnej Afrike a vo Francúzskej rovníkovej Afrike. Vznikla v roku 1946, vyjadrovala záujmy miestnej buržoázie, ktorá bola spojená s francúzskymi kolonialistami. Od roku 1958 podporovala francúzsku koloniálnu politiku.

RdAc

- značka pre rádioaktínium.

rdest

- vodná rastlina s bohato vetvenými byľami, červenavec (Potamogeton).

re

- solmizačná slabika pre tón d.
- kartársky výraz pre povýšenie hry vynášajúce hráča (odpoveď na kontru, rekontra).

Re

- značka pre chemický prvok rénium.

re-
red-

- predpona majúca význam späť, vzad, opäť, znova.

Rea, Domenico

- Taliansko; 8. 9. 1921 (Neapol) - 26. 1. 1994 (Neapol); spisovateľ.

reabsorpcia

- opätovná, spätná absorpcia.

Read, sir Herbert

- Anglicko; 4. 12. 1893 (Kirbymorside) - 12. 6. 1968 (Stonegrave); esejista, básnik, teoretik umenia. Dielo: 1966: Zobraté básne (Collected Poems).

Readdy, W. F.

- USA; astronaut. Let na STS-42, STS-51, STS-79.

readmisia

- pripustenie naspäť.

readopcia

- znovuosvojenie už v minulosti osvojeného dieťaťa.

ready

- pripravený, hotový.
- v športovom slangu zvolanie, že hráč je pripravený na hru.

ready-made

- trojrozmerný všedný predmet ako súčasť umeleckého diela.
- konfekcia.

reaerácia

- opakované umelé prevzdušňovanie odpadových vôd.
- samovoľné dopĺňanie kyslíka rozpusteného vo vode novým kyslíkom z ovzdušia.

Reach

- európska regula pre chemický priemysel, systém registrácie, hodnotenia a autorizácie chemických látok. Má za cieľ zbierať údaje o používaných chemikáliách a súčastne ich kontrolovať a schvaľovať.

Reagan, Ronaldkotva

- USA; 6. 1. 1911 - 5. 6. 2004; herec a politik. Manželka Nancy (* 6. 7. 1921, herečka). 1967 - 1974: guvernér Kalifornie. 1981 - 1989: prezident. 1981: bol na neho spáchaný atentát. 1984: vyhlasuje zámer postaviť medzinárodnú kozmickú stanicu. 1987: s M. Gorbačovom podpisuje zmluvu o zrušení nukleárnych rakiet.

reagencia

- reagent, činidlo.

reagent

- látka slúžiaca svojou reakciou (zafarbením, zrazením sa a pod.) na zisťovanie iných látok, reagencia, činidlo.

reagovať

- odpovedať na popud.
- spätne pôsobiť.
- vstupovať do chemickej reakcie.

reakcia

- spätné pôsobenie, odpor proti niečomu, odozva.
- činnosť, proces, stav ako ohlas na nejaký popud, podnet, zmenu.
- politické spiatočníctvo zamerané proti pokroku.
- v biológii a fyziológii odpoveď organizmu na určitý podnet (imunitná, reflexná).
- vo fyzike sila vznikajúca ako odpoveď na pôsobenie inej sily.
- v chémii vstup látky do chemickej reakcie, chemický pochod.
- stav protikladný k stavu predchádzajúcemu, zvrat.
- odpor proti niečomu; hnutie hlásajúce odpor.
- odpor proti pokroku, proti zavádzaniu niečoho nového, spiatočníctvo.
- protipokrokové spoločenské sily.

reakcia, anafylaktická

- závažná celková alergická reakcia. Zvyčajne po reakcii prichádza anafylaktický šok .

reakcia, exotermická

- v chémii reakcia látok, pri ktorej sa uvoľňuje veľké množstvo energie vo forme tepla.

reakcia, heterolytická

- heterolýza.

reakcia, jadrovákotva

- premena atómového jadra pôsobením elementárnej častice alebo iného jadra. Objavil ju v roku 1938 Otto Hahn.

reakcia, kyslá

- v chémii vlastnosť roztoku daná koncentráciou vodíkových iónov (pH).

reakcia, reťazová

- jadrova reakcia.

reakcia, selektívna

- v chémii reakcia, ktorá dovoľuje dokázať prítomnosť určitej zložky v zmesi iných zložiek.

reakcia, sérologická
séroreakcia

- špecifická reakcia medzi antigénom a protilátkou v krvnom sére.

reakcia, substitučná

- chemická reakcia, pri ktorej nastáva substitúcia (reakcia, pri ktorej sa prvok alebo skupina prvkov nahradí iným prvkom alebo skupinou (pri ktorej sa v molekule nahradí atóm alebo skupina atómov iným atómom alebo skupinou atómov)).

reakcia, zásaditá

- v chémii vlastnosť roztoku daná koncentráciou vodíkových iónov (pH).

rakcie, katabolické

- enzýmové reakcie, pri ktorých dochádza v živých organizmoch k rozkladu molekúl pri vzniku energie.

reakcionár
reakcionárka
reakčník

- stúpenec politickej reakcie, spiatočník.

reakcionárstvo
reakčníctvo

- činnosť pomáhajúca politickej reakcii, spiatočníctvo.
- zmýšľanie reakcionára.

reakčnosť

- spiatočníctvo.

reakčný

- vzbudený, vyvolaný nejakým popudom, podnetom (pohyb, sila).
- týkajúci sa politickej al. spoločenskej reakcie, spiatočnícky (teória, učenie).

reaktancia

- odpor, ktorý kladie striedavému elektrickému prúdu cievka alebo kondenzátor, imaginárna zložka impedancie s časťou indukčnou (induktanciou) a kapacitnou (kapacitanciou), prevrátená hodnota susceptancie.

reaktant

- reagujúca látka.

reaktibilita

- schopnosť, miera pripravenosti reagovať.

reaktivácia
reaktivizácia

- obnovenie, opätovné uvedenie do aktívneho stavu.
- znovuprijatie do činnej služby.

reaktivita

- schopnosť reagovať, schopnosť reakcie; reaktívnosť, reaktibilita.

reaktivizácia

- reaktivovanie.

reaktivovať

- znovu povolávať, povolať do činnej služby.

reaktivovať vodu

- v chémii dopĺňať, doplniť obsah rozpusteného kyslíka.

reaktív

- látka spôsobujúca charakteristickú reakciu, čím sa umožňuje určiť prítomnosť hľadanej látky.

reaktívny

- reagujúci na niečo.
- schopný chemickej reakcie.
- založený na príncípe akcie a reakcie.

reaktoplast
reaktoplasty

- tvrdé, krehké a pevné plastické látky (plasty), vytvrdené sieťovaním.

reaktor

- zariadenie na prevádzanie chemických reakcií.
- prístroj, zariadenie, v ktorom prebieha reťazová reakcia.
- v elektrotechnike tlmivka na obmedzenie skratových prúdov v sieťach, strojoch a pod.

reaktor, jadrový

- jaderný reaktor; zariadenie k realizácii a udržaniu riadenej reťazovej štiepnej reakcie, pomocou ktorej sa získava jaderná energia a umelé rádioaktívne prvky.

reaktor, jadrový AGR

- plynom chladený jadrový reaktor. Používa sa výhradne vo Veľkej Británii. Palivom je urán obohatený izotopom 235U vo forme oxidu uraničitého, moderátorom je grafit, chladivom oxid uhličitý.

reaktor, jadrový FBR

- rýchly množivý reaktor. Používa sa v Rusku, Francúzsku a Veľkej Británii. Palivom je plutónium v zmesi oxidu plutoničitého a uraničitého. Počas prevádzky vyprodukuje viac nového plutóniového paliva, ako koľko ho sám spáli. Reaktor nemá moderátor, riadená reakcia v ňom prebieha pôsobením nezpomalených rýchlych neutrónov. Aktívna zóna tvorená zväzkom palivových tyčí je obklopená "plodivým" plášťom z uránu. V každom litri objemu FBR sa uvoľňuje až 10x viac tepla, ako u klasických pomalých reaktorov. Chladivom je sodík, ktorý zo sekundárneho okruhu prúdi do parogenerátora, kde v treťom okruhu ohrieva vodu na paru.

reaktor, jadrový heterogénny

- jadrový reaktor, v ktorom je štiepny materiál v tvare tyčí z uránu obohateného uránom 235. Tyče sú zasunuté do moderátora a tvoria jadro reaktora, ktoré je umiestnené v tuhom murive - toto má za úlohu zachytávať unikajúce neutróny. Celý reaktor je obklopený betónovou stenou, v ktorej sú otvory pre vkladanie počítačov a kanály pre zasunutie látky, ktorá má byť ožarovaná neutrónmi. Teplo, ktoré sa štiepením uránu uvoľní, je odvádzané pomocou chladiacej kvapaliny.

reaktor, jadrový HTGR

- perspektívny vysokoteplotný reaktor s vysokou účinnosťou, zatiaľ (2008) používaný experimentálne v Nemecku, USA a Veľkej Británii. Palivom je vysoko obohatený urán vo forme malých guliek oxidu uraničitého. Guľky sú povlečené troma vrstvami karbidu kremíka a uhlíka. Sú rozptýlené v guliach grafitu veľkých asi ako tenisová loptička. Grafit slúži ako pevná, tepelne odolná schránka uránu a vznikajúcich rádioaktívnych zbytkov, i ako moderátor. Palivové gule sa voľne sypú do aktívnej zóny, na dne sa postupne odoberajú. Chladivom je hélium preháňané skrz aktívnu zónu.

reaktor, jadrový Magnox GCR

- plynom chladený jadrový reaktor využívaný vo Veľkej Británii a Japonsku. Palivom je kovový prírodný urán vo forme tyčí pokrytých oxidom magnézia. Aktívna zóna sa skladá z grafitových blokov (moderátor), ktorými prechádza niekoľko tisíc kanálov - do každého sa umiestňuje niekoľko palivových tyčí. Aktívna zóna je uzavretá v guľovej oceľovej tlakovej nádobe s betónovým tienením. Chladivom je oxid uhličitý, ktorý sa po ohriatí vedie do parogenerátora, kde predá teplo vode sekundárneho okruhu.

reaktor, jadrový množivý

- atómový reaktor, ktorý produkuje viac jadrového paliva, ako spotrebuje.

reaktor, jadrový plodivý

- atómový reaktor, ktorý produkuje viac jadrového paliva, ako spotrebuje.

reaktor, jadrový RBMK

- používa sa výhradne na území bývalého Sovietskeho zväzu. Dnes (2008) sa už nestavia. Palivom je prírodný alebo slabo obohatený urán vo forme oxidu uraničitého. Palivové tyče sú uložené v kanáloch, kadiaľ prúdi chladivo - obyčajná voda. V tlakových kanáloch priamo vzniká para, ktorá po oddelení vlhkosti poháňa turbínu. Moderátorom je grafit, ktorý obklopuje kanály.

reaktor, jadrový tlakovodný

- jadrovým palivom je obohatený urán vo forme tabliet oxidu uraničitého, usporiadaných do palivových tyčí. Moderátorom i chladivom je obyčajná voda. Tento typ reaktora je napr. v Dukovanoch, v Temelíne. Používa sa ku pohonu atómových ponoriek.

reaktor, jadrový ťažkovodný

- reaktor vyvinutý v Kanade. Palivom je prírodný urán vo forme oxidu uraničitého, chladivom a moderátorom je ťažká voda D2. Aktívna z=ona sa nachádza v nádobe tvaru ležiaceho válca, ktorý ma v sebe vodorovné prieduchy pre tlakové trubky. Ťažkovodný moderátor v nádobe musí byť chladený, lebo moderačná schopnosť sa so zvyšujúcou teplotou znižuje. Ťažká voda z prvého chladiaceho okruhu predáva svoje teplo obyčajnej vode v parogenerátore, odkiaľ sa vedie para na turbínu.

reaktor, jadrový varný

- jadrovým palivom je mierne obohatený urán vo forme valčekov oxidu uraničitého usporiadaných do palivových tyčí. Chladivom i moderátorom je obyčajná voda, ktorá sa ohrieva až ku varu priamo v tlakovej nádobe a v hornej časti reaktora sa hromadí para. Keď sa zbaví vlhkosti, ženie sa priamo ku turbíne.

reaktor, kanálový

- v jadrovej fyzike reaktor ktorého palivové kanály tvorí pevný moderátor alebo tlaková rúrka vložená do moderátora.

reaktor, termálny

- v ktorom najväčšiu časť štiepenia jadier spôsobujú termálne neutróny.

reaktor, termojaderný

- zariadenie na termojadernú syntézu . 5. 5. 1951 v Moskve schválený štátom podporovaný fúzny program (Magnetický termojaderný reaktor).

reaktor, uránový

- reaktor s uránom ako palivom.

realkotva

- názov platidiel v niektorých krajinách (napr. Brazília; množné číslo reais).

realgar
realgár

- červená arzénová ruda, sulfid arzénu.

realimentácia

- obnovenie výživy; zlepšenie stavu výživy.

realista
realistka

- vecne uvažujúci človek.
- stúpenec realizmu.

realistický

- so zmyslom pre skutočnosť, vecný, reálny.
- zodpovedajúci skutočnosti.
- vzťahujúci sa k realizmu.

realistickosť
realističnosť

- vlastnosť niečoho realistického.

realita

- skutočnosť.
- nemovitosť.

realitný

- týkajúci sa nemovitostí alebo obchodu s nimi.

realizácia

- uskutočnenie, prevedenie.
- predaj, speňaženie.

realizmus

- zmysel pre skutočnosť, vecnosť.
- umelecký smer 19. a 20. storočia usiľujúci o verné spodobenie skutočnosti.
- schopnosť posúdiť podstatné podmienky skutočnosti, existujúce možnosti a pomer síl.
- zmysel pre skutočnosť, vernosť.

realizmus, kritický

- jeden zo súčasných prúdov v anglo-americkej filozofii, spájajúci dualistov a objektívnych idealistov, bojujúcich proti materializmu pomocou zjemnelých foriem agnosticizmu.

realizmus, naivný

- živelný svetový názor človeka, presvedčeného o jestvovaní hmotného sveta, nezávislého od nášho vedomia.

realizmus, popisný

- obmedzujúci sa na popis skutočnosti.

realizmus, scholastický

- smer v stredovekej scholastike, hlásajúci, že všeobecné pojmy (univerzálie) majú reálnu, objektívnu existenciu a predchádzajú existencii jednotlivých vecí.

realizmus, socialistický

- estetická doktrína vytvorená v bývalom Sovietskom zväze v 30. rokoch 20. storočia, potom rozširovaná do satelitných štátov.

realkizovateľný

- ktorý možno realizovať, uskutočniť, uskutočniteľný.

realizovať

- uskutočniť.
- predať.

realokácia

- znovurozdelenie, opätovné rozmiestnenie.

reamaterizácia

- opätovné prehlásenie profesionálneho športovca za amatéra.

reamaterizovať

- vykonať reamaterizáciu.

reambulácia

- aktualizácia (mapy), oprava a doplnenie starších máp podľa nového merania.

reambulovať

- (u)robiť reambuláciu.

reamputácia

- nová, opakovaná amputácia (na kýpti a pod.).

reanimácia

- kriesenie, resuscitácia, obnova základných životných funkcií.

reanimátor

- oživovací záchranný prístroj (na umelé dýchanie a pod.).

reasekurácia

- poistenie prevzatého rizika.
- poistenie poisťovne pri väčších poistkách u inej poisťovne.

reasumácia

- nové zostavenie (rozvahy, bilancie).

reasumovať

- (u)robiť reasumáciu.

reál

- realita, skutočnosť.
- praktické podmienky.
- v minulosti jednotka španielskej meny.
- platidlo predstavujúce túto hodnotu, španielsky strieborný peniaz.
- vo filme scény nakrútené v skutočnom prostredí.

reálie

- vecné fakty.
- charakteristické dielčie fakty.
- vecné poznatky, údaje, informácie charakteristické pre zobrazenie určitej doby, kultúrne alebo zemepisné prostredie, životný štýl a pod., najmä poznatky o živote a kultúre určitého národa.
- v školstve (predtým) reálne, vecné predmety (prírodopis, dejepis a i.).

reálka

- sedemročná stredná školastaršieho typu bez vyučovania klasických jazykov, so zameraním na prírodovedné a technické odbory, o rok kratšia ako gymnázium.

reálno

- reálny svet, skutočnosť (opak je ideálno).

reálnosť

- skutočný svet vnímateľný zmyslami, realita.
- reálny názor na niečo.
- vecnosť.

reálny

- vecný.
- hmotný.
- striezvy.
- prepočítaný z bežných (premenlivých, alebo podliehajúcich inflácii) údajov, napr. nominálnych.
- majúci matematicko-prírodovedný ráz, zameraný na praktické odbory.

reály

- (v Herbartovej idealistickej sústave) najjednoduchšie nehmotné častice (body) vytvárajúce hmotný vonkajší svet.

rebach

- odmena za sprostredkovanie obchodu.
- zárobok, zisk.

rebarbora

- bylina rodu Rheum s veľkými okrúhlymi listami na hrubých dužinatých stopkách.
- jedlé dužinaté stopky rebarbory lekárskej.

rebarbora vlnitá
Rheum undulatum

- rastlina s dužnatými stopkami, ktoré sa používajú ako ovocie.

rebáb
rubeba

- sláčikový struný nástroj perzsko-arabského pôvodu.

rebec

- rebáb.

Rebeka

- podľa biblického podania manželka Izáka, ktorá pre svojho mladšieho syna Jakuba získala ľstivo otcovo požehnanie.

rebeka

- zlá, papuľnatá, hubatá žena (podľa Rebeky, Izákovej biblickej manželky).

rebel
rebelant
rebelka
rebelantka

- burič, poburovateľ, povstalec, odbojník.

rebelantský
rebelský

- buričský, odbojnícky.
- kedysi aj povstalecký, vzbúrenecký.

rebelantstvo

- buričstvo, poburovanie, odbojníctvo.

rebelovať

- (proti komu, čomu) búriť sa, povstať, vzpierať sa.

rebélia

- vzbura proti vrchnosti.
- vzbúrenie sa , revolta.

rebrá

- kosti hrudného koša. Chránia vnútorné orgány a hrudnú dutinu. Je ich 24. Vyrastajú z hrudných kostí

rebrica horská
Libanotis montana

- mrkvovitá rastlina.

rebričie

- papraď.

rebro

- oblúkovitá kosť, obopínajúca hrudnú dutinu stavovcov.
- v kulinárstve mäso z rebra niektorých zvierat.
- v architektúre oblúkovitá časť stropnej klenby, obyčajne gotickej.
- oporná časť niečoho, výstuž.
- v stavebníctve súčasť mostných, stropných a iných konštrukcií.
- časť vnútornej konštrukcie nosných plôch a kormidiel lietadla.

rebro, listové

- v botanike najhrubšie nervy žilnatiny listovej čepele.
- v zoológii žilka v krídlach hmyzu.
- vec tvarom pripomínajúca rebro alebo rebrá.

rebro, nepravé

- v anatómii rebro upínajúce sa k chrupke siedmeho rebra.

rebro, pravé

- v anatómii rebro upínajúce sa k hrudnej kosti.

rebro, sanačné

- v železničnej doprave ryha v podloží násypu alebo vo svahu železničného telesa vyplnená pieskom, štrkom alebo škvarou, odvodňujúca a spevňujúca podložie alebo teleso.

rebro, voľné

- v anatómii rebro končiace sa v brušnej stene.

rebro, výstužné

- zväčšená hrúbka materiálu na zvýšenie pevnosti.

rebro, základkové

- v baníctve zabezpečujúce výstuhu stropu vo vyrúbanom priestore.

rebrovanie

- ryhovanie v podobe rebier.

rebus sic stantibus

- zákonné alebo zmluvné ustanovenie, ktoré viaže trvanie určitého pracovného pomeru na trvanie okolností, z ktorých tento pomer vznikol. Pri podstatných zmenách okolností je možné pomer zrušiť.

receiver

- kombinácia zosiľňovača a tunera.
- nádrž v potrubí spájajúca malý a veľký valec dvojvalcového parného stroja, medzivalcový parojem.
- rozhlasový prijímač.

recent

- nedávne (až súčasné) geologické obdobie.

recentnýkotva

- opak subfosílneho - v súčasnosti existujúci, terajší, súdobý.
- v geológii ktorý vznikol v prítomnej dobe, v podmienkach súčasného obdobia (opak je fosílny).

recenzent
recenzentka

- autor recenzie (recenzií).
- posudzovateľ, kritik.

recentzenstvo

- činnosť recenzenta, posudzovateľa.

recenziakotva

- text zhŕňajúci hodnotenie umeleckého alebo vedeckého diela, kritika.
- posudzovacie konanie, ktorým dielo prechádza pred vydaním, posudok.
- redakcia, verzia.

recenzovať

- (čo) písať recenziu, posudzovať.

recepcia

- prijatie, prevzatie.
- oficiálne prijatie s pohostením.
- hotelová (podniková, nemocničná) prijímajúca kancelária.
- v práve prevzatie pravidiel, zásad alebo celej právnej sústavy (jednej krajiny druhou a pod.).
- vnímanie, pociťovanie, chápanie.

recepcia komunikátu

- v lingvistike jeho vnímanie, pochopenie a interpretácia.

recepcia textu

- v lingvistike jeho vnímanie, pochopenie a interpretácia.

recepcia umeleckého diela

- jeho účinok a pôsobenie na prijímateľa.

recepčný
recepčná

- zamestnanec v hotelovej recepcii.

recepis

- potvrdenka o prijatí zásielky.
- recept.

recept

- rada, návod, ako niečoho dosiahnuť.
- zloženie prípravku.
- písomný požiadavok lekára na lekárnika ku výrobe či vydaniu lieku, lekársky predpis.
- písomný návod s postupom prípravy a zloženia jedla.

receptákulum

- plodnica terčoplodých húb.
- (pri machorastoch) premenená vetva stielky nesúca pohlavné orgány.
- (pri vyšších rastlinách) miskovitá dolná časť kvetu.

receptár

- súpis, kniha, zoznam receptov, zbierka receptov.

receptivita
receptívnosť

- vnímavosť.

receptívny

- vnímavý.
- pasívne prijímajúci cudzie podnety.

receptor

- čidlo, snímač.
- príjemca.
- molekula, ktorá je schopná rozoznať inú molekulu v okolí, naviazať ju na seba a informovať o nej ostatok bunky.
- v lingvistike príjemca, čitateľ literárneho diela.
- vo fyziológii zmyslové ústrojenstvo reagujúce na zmeny prostredia.

receptor H2

- blokátor; objavil ich Brit James W. Black. Tieto blokátory blokujú výrobu žalúdočných štiav, najmä kyseliny chlorovodíkovej (HCl). Pomocou receptorov H2 sa vyvinuli lieky na liečbu žalúdočných vredov.

receptorický
receptorový

- týkajúci sa vnímania popudov.

receptúra

- rozpis zložiek určitého výrobku.
- príprava a vydávanie liekov na lekársky predpis.

reces

- rozhodnutie (napr. o daniach) na základe uznesenia (snemu, snemovne a pod.).

recesia

- ústupok, pohyb späť, hospodársky pokles.
- výstredný žart, nekonvenčné humorné správanie s cieľom upozorniť na seba.

recesista

- kto má záľubu v recesii.
- kto recesiu uskutočňuje.

recesistický

- výstredne žartovný.

recesivitakotva

- recesívny stav; ústup dedičných znakov u miešancov.
- v genetike potlačenie jednej vlohy (recesívneho génu) alelickou vlohou toho istého páru (dominantným génom).
- sklon k ustupovaniu.

recesívny

- ustupujúci.

recidivista

- osoba dopúšťajúca sa opakovane spáchania trestného činu rovnakej povahy.

recidivita
recidívnosť

- návrat niečoho, čo už zdanlivo skončilo.
- sklon k recidívam.

recidivovať

- (o chorobe) opakovať sa, vracať sa, prejavovať recidívu.

recidíva

- opakovanie, návrat.
- v práve opätovné spáchanie rovnakého alebo podobného trestného činu, pre ktorý bol už páchateľ trestaný.

recipe

- "prijmi, vezmi", prvé slovo na lekárskom recepte (pôvodne oslovenie lekárnika lekárom, značka Rp).

recipient

- príjemca.
- v telepatii príjemca myšlienok, pocitov alebo obrazcov od induktora (zdroja myšlienok, pocitov alebo obrazcov).
- zvonovitá nádoba na úschovu alebo spracovanie materiálov vo vákuu.
- v chémii nádrž slúžiaca na uchovávanie plynov.
- vodný tok alebo nádrž odvádzajúca v určitom povodí povrchovú vodu, vodu z prítokov a odpadové vody.

recipovať

- (čo) prijímať, prijať, preberať, prevziať.

reciprocita

- vzájomnosť, vzájomný vzťah alebo zvýhodnenie.

reciproký
recipročný

- vzájomný, poskytujúci si vzájomne pomoc.
- prevrátený.

recirkulácia
recirkulovanie

- viacnásobne uzavretý obeh.
- opätovné uvedenie niečoho do obehu.

recirkulovať

- (o tekutinách a pod.) znovu, opätovne cirkulovať, obiehať.

recitando

- v hudbe recitatívnym spôsobom.
- spôsob spevu, pri ktorom sa skôr hovorí, než spieva.

recitatív

- spôsob spevu blížiaci sa hovorenej reči.

recitácia
recitovanie

- prednes (zvyčajne umeleckého textu).

recitál

- koncert jedného sólistu alebo koncert skladieb jedného autora.
- zvukový nosič s takýmto obsahom.

recitátor
recitátorka

- prednášač, deklamátor.

recitátorstvo

- prednášanie, deklamátorstvo.

recitovanie

- recitácia.

recitovať

- prednášať, deklamovať.

reconquista

- Španielsko; zápas španielskych a portugalských kresťanských armád za prinavrátenie území obsadených počas moslimskej okupácie (od 8. storočia). Skončila v roku 1492 dobytím pevnosti Granada.

recruitmentkotva

- nábor, prijímanie zamestnancov, poskytovanie slluýby, ktorá sa zaoberá srostrdkovaním práce, headhunting.

recyklácia

- znovuvyužitie surovín v odpadoch.

recyklát

- recyklovaný produkt (napr. papier, plasty, kovy a pod.)

recyklovaný

- pochádzajúci z recyklácie.
- ktorý prešiel procesom recyklácie.
- získaný ako produkt recykláciou.

recyklovateľný

- ktorý možno recyklovať.

recyklovať

- uvádzať, uviesť znovu do obehu, opätovne využívať, využiť.

Red Hot Chili Peppers

- USA; hudobná skupina. Členovia Anthony Kiedis (1962, spev, spoluzakladateľ kapely), Michael "Flea" Balzary (1962, basgitara), John Flusciante (* 1970, gitara; 6 rokov mimo kapely), Chad Smith (* 1962, bubeník, nahradil Jacka Ironsa), Hillel Slovak (gitarista, † 1988 na predávkovanie heroínom, Dave Navarro (gitarista, pôsobil v skupine počas neprítomnosti Johna Flusciante. Diskografia: 1989: Mother's Milk; 1991: Blood Sugar Sex Magik; 1999: Californication; 2002: By The Way; 2006: Stadium Arcadium.

red-
re-

- predpona majúca význam späť, vzad, opäť, znova.

redakcia

- skupina autorov alebo spracovávateľov informácii alebo literárnych diel.
- vedenie, riadenie obsahovej stránky novín, časopisov, oznamovacích prostriedkov, kníh a pod.
- spracovanie, úprava textu, rukopisu do tlače, na publikovanie, redigovanie.
- konečná úprava osahu alebo textu pred tlačou alebo vysielaním.
- miestnosť alebo miestnosti, kde tím autorov pracuje.
- jedna z rôznych podôb toho istého textu, variant, verzia.

redaktor
redaktorka

- kto rediguje, člen redakcie.
- kto upravuje nejaký text, literárne dielo a pod

redaktor, technický

- pripravujúci rukopisy pre polygrafickú výrobu.

redaktorčiť

- hovorovo pôsobiť ako redaktor.
- hovorovo byť redaktorom.

redaktorstvo

- zamestnanie, činnosť redaktora.

redatovať

- (čo) spätne datovať, antedatovať.

Redden, Wade

- Kanada; * 12. 6. 1977; hokejista.

Redding, Otis

- USA; * 9. 9. 1940 Dawson (GA), † 10. 12. 1967 Monona-See (WI) (letecké nešťastie); soulový spevák.

redefinovať

- (čo) nanovo definovať, obmenene znova určiť, stanoviť.

Redel, Kurt

- Nemecko; * 8. 10. 1918 (Wroclaw); dirigent a flautista. Založil Pro - Arte - Iorechestr Mníchov v roku 1953. Od roku 1968 umelecký vedúci a dirigent Festival de Pâques.

redempcia

- v historickom práve spätný výkup, právo spätného výkupu.

redemptorista
redemptoristka

- člen kongregácie zameranej najmä na misijnú činnosť.

redemptoristi

- misionárska kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorá pôsobila a starala sa o spásu opustených a chudých, najmä na vidieku.

redepozícia

- v geológii opätovné uloženie (usadených hornín), resedimentácia.

redestilácia

- opakovaná destilácia.

redestilovať

- (čo) predestilovávať, predestilovať.

Redford, Robert

- USA; * 18. 8. 1937; herec, režisér. 2. manželka Sibylle Szaggars. Filmografia: Motocyklové zápisky (The Motorcycle Diaries); 1969: Butch Cassidy a Sundance Kid; 1973: Podraz; 1982: Rozsudok (nedokončil); Všetci prezidentovi muži; Tri dni kondora; Takí sme boli; 1985: Spomienky na Afriku; Havana; Elektrický jazdec; 1998: Zariekavač koní. Réžia: Obyčajní ľudia (Oscar); Tečie tadiaľ rieka; 1998: Zariekavač koní; Otázky a odpovede.

Redgrave, Vanessa

- Veľká Británia
herečka.
Manžel Tony Richardson (režisér). Dcéra Natasha Richardson (herečka).

Filmografia:
Júlia (1977)
Vražda v Orient exprese (1974)
Dom duchov (1993)
Mission Impossible (1996)
Stopy v snehu / Cit slečny Smilly pro sneh (1997)
Drtivý dopad (1998)
Pokánie (2007).

redhibícia

- v historickom práve vzájomné vrátenie si kúpenej veci a trhovej ceny.

redif
radif

- (najmä v orientálnej poézii) slovo alebo skupina slov opakujúca sa za rýmom a tvoriaca určitý refrén.

redigovať

- upravovať text určený ku zverejneniu.
- vykonávať funkciu redaktora.

redingot

- dlhý uzavretý kabát.

rediskont

- opätovný diskont.

rediskontovať zmenku

- opätovne diskontovať, reeskontovať.

redislokácia

- znovurozmiestnenie.
- premiestnenie.

redisový

- s ploskou špičkou.

redistribučný

- prerozdeľovací.

redistribuovať

- (čo, koho) (u)robiť redistribúciu, znovu distribuovať.

redistribúcia

- nová, opätovná, ďalšia distribúcia.

redistribúcia národného dôchodku

- prerozdelenie národného dôchodku.

redivius
redivivus

- oživený.

redivivus
redivius

- oživený.

Redl, Vlastimil

- ČR; * 14. 4. 1959; folkový pesničkár.

redler

- reťazový dopravník na sypké hmoty (podľa britského konštruktéra A. Redlera).

Redol, António Alves

- Portugalsko; * 29. 12. 1911 (Vila Franca de Xira), † 29. 11. 1969 (Lisabon); románopisec. Dielo: 1943: Fanga; 1946: Prístav Manso (Porto Manso).

redox

- redoxný, redukčno-oxidačný, oxidačno-redukčný.

redoxáza
redoxázy

- oxidoreduktázy.

redoxný

- taký, pri ktorom prebieha súčasne oxidácia a redukcia, redukčno-oxidačný, oxidačno-redukčný.

redresia

- v lekárstve postupné nekrvavé naprávanie chybného postavenia kĺbu.

redrying

- zariadenie na konečnú úpravu tabaku (tabakovej suroviny).

Redstone

- USA; taktická raketa na kvapalný kyslík a asymetrický dimetylhydrazin.

reducent
dekompozítor

- rozkladač, deštruent; organizmus rozkladajúci mŕtvu organickú hmotu na nižšie látky.

reductio ad absurdum

- nepriamy dôkaz.

redukcia

- obmedzenie, obmedzovanie, zmenšenie, zmenšovanie, zníženie, znižovanie (počtu, rozmeru, sily a pod.).
- chemická reakcia, pri ktorej atóm prvku prijíma elektróny, čím znižuje svoje mocenstvo (redukuje sa), klesá jeho oxidačné číslo.
- v chémii zlučovanie s vodíkom alebo odoberanie kyslíka látke.
- v lingvistike skrátenie alebo iné artikulačné oslabenie samohlások v neprízvučných slabikách.
- prevod, prevedenie na menšie hodnoty a pod.
- v matematike zjednodušenie matematického výrazu.
- v matematike prepočítanie jednotiek vyššieho rádu na jednotky nižšieho rádu.
- vo fyzike prevedenie nameranej veličiny na hodnotu, ktorú by mala za podmienok iných ako pri meraní.
- v technickom slangu redukčný ventil a i.
- misionárska osada pre domorodcov v Južnej Amerike.

redukcia devíz

- prepočítanie na domácu menu.

redukcia, katodická

- prijímanie elektrónov katiónmi na katóde.

redukcia látok

- v chémii
  a) odkysličovanie,
  b) chemická zmena, pri ktorej látka stráca svoj kladný náboj.

redukcionizmus

- vo filozofii metodologický postup využívajúci redukciu zložitých javov na jednoduché, vyšších na nižšie a pod.

redukčný

- zmenšujúci, oslabujúci, reduktívny.

redukovadlo

- redukčné činidlo.

redukovaný

- taký, ktorý bol upravený redukciou.

redukovateľnosť

- vlastnosť niečoho redukovateľného.

redukovateľný

- ktorý možno redukovať, ktorý sa dá redukovať.

redukovať

- obmedzovať.
- zjednodušovať.
- odkysličovať.

redukovať sa

- zmenšovať sa, zmenšiť sa, obmedzovať sa, obmedziť sa.
- zjednodušovať sa, zjednodušiť sa.
v chémii:
  a) odkysličovať sa, odkysličiť sa,
  b) zbavovať sa, zbaviť sa kladného náboja.

reduktant

- redukčné činidlo.

reduktáza

- enzým spôsobujúci redukciu látok, najmä substrátu.

reduktívny

- obmedzujúci, znižujúci, oslabujúci, redukčný.

reduktometria

- analytická metóda využívajúca roztok redukujúcej látky na stanovenie obsahu látky s oxidačnými vlastnosťami.

redukton
reduktony

- organické zlúčeniny kyslej povahy a so silnými redukčnými vlastnosťami.

reduktor

- prístroj alebo zariadenie na redukciu tlaku, teploty, rýchlosti, elektrického napätia a pod.

redundancia

- nadbytočnosť, hojnosť, nehospodárnosť (všeobecne), redundantnosť.
- v kybernetike miera nehospodárnosti kódovania spočívajúca v použití ďalších sústav alebo prvkov oproti minimálnej potrebe.

reduntnantnosť

- redundancia.

redundantný

- nadbytočný.
- rezervný, istiaci.

reduplikácia

- replikácia; zdvojovanie, zmnožovanie.
- v lingvistike zdvojenie základu slova alebo slabík, obyč. pri tvorení slov (napr. mama, tata ap.).

reduplikovať

- (čo) zdvojovať, zdvojiť základ slova alebo slabiku, obyčajne pri tvorení slov.

reduplikovať sa

- (o základe slova al. o slabike) zdvojovať sa, zdvojiť sa.

reduta

- maškarný ples.
- budova s tanečným sálom.
- baroková predsunutá samostatná hradba.

redwood

- červené drevo najmä zo sekvoje, prípadne borovice alebo smrekovca.

reďkev

- zelenina s jedlým vretenovitým koreňom výraznej korenistej chuti.

reďkev siata
Raphanus sativus

- zelenina s jedlým vretenovitým koreňom výraznej korenistej chuti.

reďkovka

- zelenina s jedlým vretenovitým koreňom výraznej korenistej chuti.

Reebok

- USA; výrobca športovej obuvi. Firmu založili v roku 1958 vnuci Josepha Williama Fostera, ktorý od 90. rokov 19. storočia vyrábal športovú obuv. Firma nesie názov podľa africkej gazely.

Reed, Carol

- Veľká Británia; 30. 12. 1906 (Londýn) - 25. 4. 1976 (Londýn); filmový režisér. Filmografia: 1937: Bank Holiday; 1939: ... a hviezdy mlčia; 1947: Štvanec; 1948: Padlý idol; 1949: Tretí muž; 1968: Padlý idol.

reeditovať

- opätovne, nanovo vyd(áv)ať knižné dielo, (u)robiť reedíciu.

reedícia

- opätovné vydanie.

reedukácia

- využitie metód špeciálnej pedagogiky pri úprave narušených funkcií (sluchu, zraku, reči, pohybových a rozumových schopností).

reef

- rif.

reemigrant
reeemigrantka

- emigrant, ktorý sa vrátil späť do vlasti.

reemigrácia

- návrat emigrantov do vlasti.

reemigrovať

- vracať sa, vrátiť sa z emigrácie späť do vlasti.

repitelizácia

- nová, opätovná epitelizácia.

Rees, Martin, sir

- Veľká Británia; matematik a astronóm, kozmológ. Zaoberá sa výskumom čiernych dier, štúdiom kôp a nadkôp galaxií. 2005: prezident Kráľovskej spoločnosti. Dielo: Vesmír (editor encyklopédie).

reeskont

- predaj kúpených pohľadávok pred uplynutím lehoty ich splatnosti, opätovný eskont.

reeskontovať zmenku

- opätovne, znovu eskontovať, rediskontovať.

reesterifikácia

- premena jedného esteru na iný výmenou jeho alkoholovej alebo kyselinovej zložky.

Reev, Clara

- Anglicko; * 23. 1. 1729 (Ipswich), † 3. 12. 1807 (Ipswich); prozaička. Autorka gotických románov. Dielo: Starý anglický barón (The Old English Baron).

Reeve, Christopher

- USA; † 10. 10. 2004; herec. Manželka Dana († marec 2006). Syn William. Ochrnul od krku dole po páde z koňa v roku 1995. V roku 1997 bol uvedený na Hollyvoodský chodník slávy. Filmografia: Superman; Otec v sukni.

Reeves, Keanu

- Kanada; * 2. 9. 1964 (Bejrút); herec. Otec Samuel Nowlin Reeves (čínsko - havajského pôvodu). Matka Patricia Taylor. Filmografia: 1985: Youngblood; Na brehu rieky; 1988: Nebezpečné známosti; Skvelé dobrodružstvá Billa a Teda; Neskutočná cesta Billa a Teda; 1991: Bod zlomu; Reťazová reakcia; Diablov advokát; 1999: Matrix; Constantine.

reexport

- opätovný vývoz dovezeného tovaru (do inej krajiny).

reexportovať

- (čo) (u)robiť reexport.

Refaeli, BarBar Refaeli

- Izrael, modelka.

refakcia

- náhrada za chybný tovar, bonifikácia.

refašizácia
refašizovanie

- opätovná fašizácia.

refašizovať

- (koho, čo) znovu fašizovať.

refašizovať sa

- opätovne sa fašizovať.

refektár
refektórium

- jedáleň kláštora alebo rehoľného domu.

referatívny
referátový

- informujúci o obsahu kníh, článkov a pod..

referát

- správa hodnotiaca skutočnosti verejného rázu alebo i vedeckej problematiky.
- posudok vytlačný v dennej tlači.
- správa, posudok o umeleckom al. vedeckom diele, o športovej alebo inej udalosti.
- správa (všeobecne).
- organizačná zložka útvaru.

referátnik

- (predtlačený) formulár pre návrh na vybavenie spisu.

referencia

- doporučenie, dobroznanie, posudok.
- vzťah jazykovej jednotky k referentu.
- odvolávka (sa na niečo, niekoho).
- vzťah označenia predmetu k samotnému predmetu.

referenčný

- porovnávaný, vzťažný.
- ku porovnávaniu, vzorkovací, východzí.

referendár

- (v minulosti) právny úradník rozličnej hodnosti.

referendum

- plebiscit; ľudové hlasovanie, priame hlasovanie občanov o ústavno-politickej alebo zákonodarnej otázke.

referent

- relátor, spravodajca.
- prednášajúci príspevok referátu.
- v lingvistike aktuálny, konkrétny predmet mimojazykovej skutočnosti v texte.
- pracovník, funkcionár na určitom úseku.
- v logike predmet označený menom.

referent, odborný

- zodpovedný, zvyčajne administratívny pracovník.

referentstvo

- pôsobenie, činnosť referenta.

referovať

- podávať správu, informovať o udalosti, prednášať referát.

refinancovanie

- poskytovanie úverov centrálnou bankou bankám komerčným.

reflácia

- zámerné zvýšenie cien a zvýšenie peňažného obehu.

reflektancia

- činiteľ odrazu, odrážacia schopnosť, veličina charakterizujúca schopnosť telesa odrážať naň dopadajúce elektromagnetické žiarenie.

reflektant

- kto na niečo reflektuje, uchádzač, záujemca.

reflektivita lúča

- konštantný činiteľ odrazu hrubej vrstvy látky, odrazivosť.

reflektívny

- reflexívny, reflexný.
- premýšľavý, rozjímavý, reflexívny.
- založený na reflexe, reflexný, reflexívny.

reflektografia

- kopírovanie dokumentov založené na odraze svetla.

reflektometer

- fyzikálny prístroj na meranie veličín charakterizujúcich odraz.
- v oznamovacej technike zariadenie na meranie odrazu vo vedení a pod.

reflektor

- zrkadlový ďalekohľad. Pracuje na princípe odrazu svetla. Odstraňuje otvorovú vadu šošovkových ďalekohľadov. Ako prvý ho zostrojil Isaac Newton v roku 1668.
- zrkadlová časť svetelného zdroja, svetlomet.
- v oznamovacej technike súčasť smerovej antény na odrážanie elektromagnetických vĺn.
- v jadrovej fyzike časť jadrového reaktora okolo jadra odrážajúca uniknuté neutróny späť (dovnútra jadra).

reflektor, anténny

- pasívny prvok anténnej sústavy v tvare drôtu, tyče, trubky alebo tvarovanej plochy, ktorá slúži k zosilneniu smerového účinku antény.

reflektor, čelový

- zrkadlo osvetľujúce vedľajšie dutiny pri otorinolaryngologickom vyšetrovaní.

reflektorický

- reflexný.
- reflektorový.

reflektovať

- odrážať, zrkadliť.
- vziať v úvahu, uvážiť.
- uchádzať sa, usiľovať o niečo, prijmúť, zaujímať sa o niečo.

reflex

- odraz svetla, odlesk, zrkadlenie.
- mimovoľná reakcia organizmu na vonkajší podnet sprostredkovaný nervovým systémom.

reflex, totálny

- úplný odraz svetla.

reflexia

- zrkadlenie, odrážanie.
- premýšľanie, úvaha, rozjímanie.
- sebapoznanie myslenia o maslení samotnom.
- zváženie, uváženie okolností, súvislostí.

reflexívny

- reflexný, reflektívny, reflexívny.
- založený na reflexii.
- v literatúre obsahujúci úvahové prvky.
- v jazykovede zvratný.
- založený na reflexe; mimovoľný.

reflexívnosť

- vlastnosť niečoho reflexívneho.
- dôležitá vlastnosť binárnej relácie (napr. rovnosti).
- v matematike a logike vlastnosť vzťahu, pri ktorom je každý prvok množiny v relácii sám so sebou.

reflexívnosť slovesa

- zvratnosť.

reflexívum

- zvratné (reflexívne) zámeno alebo iba zvratné (reflexívne) sloveso.

reflexívum, recipročné

- vyjadrujúce vzťah vzájomnosti (napr. biť sa, stretnúť sa).

reflexívum tantum

- sloveso iba zvratné, reflexívne sloveso (napr. smiať sa).

reflexný

- vzťahujúci sa na odraz svetla, odrazový.
- vzťahujúci sa na reflex, na samočinnú reakciu organizmu.
- samočinný, mimovoľný

reflexogénny

- vyvolávajúci reflex.

reflexológia

- mechanistické učenie v ruskej psychológii založené V. M. Bechterevom.
- liečebná metóda, ktorá používa lokalizovaný tlak (najmä prstov) na reflexné plôšky v oblasti chodidiel a dlaní na pôsobenie na rôzne časti a orgány tela.
- náuka o reflexoch.
- v psychológii smer vysvetľujúci ľudské konanie a myslenie mechanicky na základe reflexných dejov.

reflexoterapia

- manipulačná liečba. Liečebná rehabilitácia používajúca prostriedky fyzikálnej liečby, pri ktorých sa pôsobí na periférne receptory.

reflux

- spätný tok kvapaliny pri priemyselnej destilácii, flegma.
- regurgitácia.

reforma

- obnovenie, náprava.
- mlynský stroj na čistenie múky a krupice.

reforma, agrárna

- reforma upravujúca formu pozemkového vlastníctva.

reforma, ekonomickákotva

- reforma, ktorá začala 1. 1. 1991 v Československu ako prechod ku kapitalizmu: ekonomická deregulácia. likvidácia centrálne riadenej ekonomiky, otvorenie trhu pre súkromné a zahraničné subjekty, liberizácia cien a zahraničného obchodu, privatizácia štátnych podnikov.

reforma, mincová

- České kráľovstvo. 1300: Reformou bolo zakázané voľné obchodovanie s drahými kovmi. Ako platidlo sa mohli používať len mince (pražský groš).

reforma, pozemková

- zákonné rozdelenie veľkého pozemkového majetku.

reforma, pravopisu

- ČR; na prelome 14. a 15. storočia sa písaný jazyk priblížil hovorovému jazyku zavedením diakritických znamienok.

reforma, sociálna

- úprava jestvujúceho spoločenského zriadenia a spoločenských pomerov.

reformácia

- pretvorenie.
- stredoveké náboženské hnutie v strednej a západnej Európe, ktoré malo silný protifeudálny a proticirkevný charakter a vyústilo v mnohých krajinách do otvoreného rozkolu s rímsko - katolíckou cirkvou. Tak vznikli tzv. reformované, evanjelické cirkvi (16. storočie). Snahou reformácie bolo napraviť spanštelú a spovrchnelú cirkev a obnoviť ju podľa Evanjelia.
- toto dejinné obdobie.

reformácia, Lutherova
luterská reformácia

- reformácia, ktorej vodcom bol Martin Luther.

reformát
reformátka

- príslušník reformovanej (kalvínskej) cirkvi.

reformátor
reformátorka

- kto sa usiluje o reformy alebo ich realizuje.

reformátorstvo

- činnosť, úloha reformátor.

reformátstvo

- príslušnosť k reformovanej cirkvi.
- náboženské reformátske vyznanie, kalvinizmus.

reformista

- stúpenec reformizmu.

reformizmus

- názor o možnom postupnom zlepšovaní, reformovaní.
- hnutie usilujúce sa o zlepšenie nejakého stavu (sociálneho, politického a i.) prostredníctvom reforiem.
- smer v robotníckom hnutí dávajúci prednosť reformám, oportunistický smer v robotníckom hnutí, ktorý chce uskutočniť sociálne zmeny reformami vykonávanými v spolupráci s buržoáziou, bez socialistickej revolúcie a nastolenia diktatúry proletariátu.
- prevládajúci smer v stranách II. internacionály.

reformovaný

- reformou upravený, zmenený.

reformovať

- (u)robiť reformy.

reformy, jozefínske

- reformy zavedené za vlády Jozefa II.

reforma, tereziánske

- reformy zavedené za vlády Márie Terézie.

refrakcia

- lom vlnenia, napríklad svetla, zvuku. Zmena smeru šírenia vlnenia po prejdení rozhrania prostredí s rôznymi rýchlosťami šírenia (Snellov zákon).
- lom siločiar, nespojitá zmena smeru elektromagnetických či magnetických siločiar na rozhraní prostredí o rôznych dielektrických konštantách či permeabilitách.
- v astronómii lom svetelných lúčov prechádzajúcich atmosférou.
- v medicíne číselné vyjadrenie chyby ľudského oka v dioptriách.

refraktérny

- vzdorujúci, odolný, vzpierajúci sa, nereagujúci na vonkajšie podráždenie.

refraktometer

- optický prístroj na meranie indexu lomu svetla (vlnenia).

refraktometria

- metóda stanovujúca index lomu, prípadne koncentráciu rozličných látok.

refraktor

- šošovkový ďalekohľad. Pracuje na princípe lomu svetla, ďalekohľad, ktorého objektívom je jedna alebo viac šošoviek veľkého priemeru a veľkej ohniskovej dĺžky.

refrén
refrain

- pravideľne sa opakujúca časť piesne alebo básne.

refrénovitý

- opakujúci sa na spôsob refrénu.

refrigerancium
refrigeranciá

- prostriedky spôsobujúce zmrazenie, ochladenie.

refrigerant

- v potravinárstve chladič cukroviny, chladiaci kryštalizátor.

refrigerácia

- zchladzovanie, zchladenie.
- v medicíne spôsob znecitlivenia (anestézia) využívajúci podchladenie.
- v biológii odoberanie tepla organizmu pôsobením vonkajších vplyvov.

refrigerátor

- zariadenie ku získanie veľmi nízkych teplôt.
- vagón, loď ap. s chladiacim zariadením.

refundácia

- náhrada.
- úhrada nákladov vynaložených iným než povinným subjektom.

refundovať

- nahradzovať, nahradiť vyplatenú sumu.

refusnik

- v ZSSR občania, ktorým štát nedovolil legálne opustiť krajinu (napr. pre znalosť vojenského tajomstva).

refúgium

- útočisko.
- v ekológii miesto, na ktorom sa zachoval druh rastliny alebo živočícha z predchádzajúceho obdobia

refúzia

- opätovné zlúčenie, znovasplynutie.

refýž

- nástupný ostrovček (napr. mestskej hromadnej dopravy).

regata

- závody lodí.
- slávnosť na lodiach.

Regazzoni, Clay

- Švajčiarsko; †15. 12. 2006 (automobilová nehoda); automobilový pretekár, pilot F1. 28x vyhral VC. 1980: po nehode ostáva do smrti na vozíku.

regálkotva

- etažér; nábytok s otvorenými policami.
- výhradné právo panovníka ku činnostiam prinášajúcim majetkový prospech.

regekotva

- reggae; pôvodne jamajský, v podstate náboýenský hudobný štýl.

Regehr, Robyn

- Kanada; * 19. 4. 1980; hokejista.

regelácia

- proces striedavého zamŕzania a rozmŕzania.

regeneračný

- obrodzujúci.
- uvádzajúci do pôvodného (žiadúceho) stavu.
- regeneratívny; obnovovací, znovutvoriaci.

regenerácia

- znovuvytvorenie.
- uvedenie do pôvodného stavu, obnovenie.
- nahradenie odumretých častí organizmu novými.
- znovuzrodenie.

regenerátor

- prostriedok k regenerácii.
- zariadenie na využitie tepla ku ohrievaniu plynu.

regenerovať

- obnovovať, oživovať.

regent

- zástupca panovníka.
- správca väčšieho počtu panstiev jedného majiteľa.

Regent

- diamant. V roku 1701 ho objavil indický otrok. Diamant vážil 410 karátov, po opracovaní 140 karátov. V roku 1722 mal diamant zasadený v korune Ludvík XIV. , dnes je v zbierkach v Louvre. Údajne najčistejší diamant na svete.

regest

- stručný popis obsahu písomnosti, výťah.

reggae

- rege.

Reggane

- Alžírsko; oblasť francúzskeho Alžírska. 13. 2. 1960 tu pod krycím menom Gerboise Bleue bol prevedený prvý francúzsky atómový výbuch..

Reggio di Calabria

- Taliansko; hlavné mesto rovnomennej provincie. Okolo roku 730 pred Kristom mesto založili grécki kolonisti ako Rhégion. 378 pred Kristom: mesto zničené syrakúzskym tyranom Dionýsiom I. Mesto znovu postavil syn Dionýsia I. ako Foibeiu. 270 pred Kristom: Foibiu dobyli a zničili Rimania. Mesto opäť postavili a pomenovali Rhegium. 89: samostatný mestský štát.

regiment

- pluk.
- veľké množstvo; veľký počet niekoho, niečoho.

Regiomontanus

- Nemecko; 1436 - 6. 7. 1476; matematik a astronóm.

regionalizácia

- členenie na celky rôzneho rádu.
- prihliadanie ku podmienkam požiadavkov a záujmov celkov.

regionalizmus

- úsilie väčšiu nezávislosť (samostatnosť) oblasti.
- lokálne patriotické tendencie.
- umelecké hnutie zamerané témou i dosahom na danú oblasť.

regionálny

- oblastný, krajový; týkajúci sa určitej oblasti, regiónu.

región

- krajinný celok rôzneho rádu.
- správny celok, oksok, rajón.

register

- zoznam, súpis, ukazovateľ.

registratúra

- registračka; kancelárska skriňa pre ukladanie dokumentov.
- zberňa úradných spisov.

registrácia

- uvedenie do zoznamu, registra.

reglamá

- vojenské vyznamenanie (zastaralo).

reglement

- zvláštny predpis.

reglementácia

- úprava záležitostí podľa reglementu.

regolitkotva

- eluvium; zvetralinový plášť, ktorý nebol premiestnený.
- mesačná hornina, lunárny materiál. V mesačných podmienkach sa hodí na výrobu kyslíka na dýchanie, paliva de jaderných motorov a okysličovadla do raketových motorov.

regradácia

- opätovné zlepšenie pôdy.

regredient

- osoba majúce postihové právo, postihovateľ.

regres

- postih.

regresátkotva

- postižník; osoba, proti ktorej sa vykonáva postih, regresný dlžník.

regresia

- útlm, ústup, apätný postup, úpadok, spätný vývoj.
- jedna zo štatistických metód ekonómie.

regresia, morská

- ústup mora vyvolaný klesaním hladiny alebo dvíhaním sa dna. Opakom je morská transgesia.

regresívny

- postupujúci naspäť, upadajúci.

regresný

- súvisiaci s regresiou.

regula

- pravidlo, predpis, zásada, smernica.

regula falsi

- jedna z iteračných metód, numerický postup na približný výpočet koreňov rovnice.

regulatív

- príkaz, predpis, smernica, regulujúca veličina.

regulácia

- riadenie, úprava, znovuzavedenie normálneho stavu.
- udržiavanie sledovanej veličiny na hodnote pribliťne rovnakej alebo meniacej sa podľa určitých podmienok alebo pravidiel.

regulátor

- zariadenie pra samočinnú reguláciu, usmerňovateľ.

regulátor, klávesový

- zariadenie zabezpečujúce tvorbu rovnomernej vrstvy materiálu na čistiarenských strojoch v bavlnárskej pradiarni.

regulérny

- regulárny
podľa pravidiel, správny, zvyčajný, zodpovedajúci normálu.

regurgitácia

- návrat nestrávenej potravy do úst bez nauzey a dávenia, spätný tok štiav alebo obsahu zažívacieho traktu.
- spätné prúdenie krvi.

rehabilitácia

- zahladenie právnych následkov odsúdenia (pozri aj milosť prezidenta republiky); navrátenie cti, bezúhonnosti; opätovné nadobudnutie práv.
- návratová starostlivosť; snaha navrátiť chorého po potlačení choroby buď vôbec do života alebo do pôvodného, prípadne nového zamestnania.

rehabilitovať

- obnoviť pôvodný, bývalý stav.

Rehmke, Johannes

- Nemecko; 1. 2. 1848 (Elmshorn) - 23. 12. 1930 (Marburg); filozof. Zastával objektivistický názor na poznanie vedomia. Dielo: Philosophie als Grundwissenschaft.

Rehnquist, William

- USA; † 3. 9. 2005 (Arlington); právnik. 1986 - 2005: predseda Najvyššieho súdu.

rehydratácia

- rehydrácia.

rehydráciakotva

- rehydratácia; zavodnenie organizmu po strate tekutín.

rechtor

- učiteľ (vykonávajúci i funkciu organistu).
- správca cirkevnej školy.

rechtorka

- rechtorova žena.

rechtorstvo

- rechtorské povolanie.

rechtória

- rechtorské miesto.
- rechtorské pôsobisko.

Reicin, Bedřich

- ČR; 29. 9. 1911 (Plzeň) - 3. 12. 1952 (Praha; popravený); vojenský a politický činiteľ. V 30. rokoch 20. storočia funkcionár komunistického mládežníckeho hnutia a športový redaktor Rudého práva. 1939: zatknutý gestapom. 1940: Odchod do ZSSR. 1950: námestník ministra obrany.

Reid, John

- Veľká Británia; historik, politik. 2006: minister obrany. 5. 5. 2006: vymenovaný za ministra vnútra.

Reid, Thomas

- Veľká Británia; 26. 4. 1710 (Strachan) - 7. 10. 1796 (Glasgow); filozof. Zakladateľ škótskej školy.

Reiefenstahl, Leni

- Nemecko; 22. 8. 1902 - 8. 9. 2003; fotografka, filmárka. Autorka propagandistických snímkov Triumf vôle o norimberskom sneme NSDAP a dvoch filmov z berlínskej olympiády Prehliadka národov a Oslava krásy.

reifikácia

- zvecnenie.

Reightler, K. S.

- USA; astronaut. Let na STS-48, STS-60.

Reich, Ferdinand

- Nemecko; 1799 - 1882; fyzik; 1863: objavil indium (s Richterom).

Reich, Steve

- USA; * 3. 10. 1936 (New York); skladateľ. Zaoberal sa štúdiom afrických rytmov, gamelanu z ostrova Bali a starožidovského spevu.

Reich-Ranicky, Marcel

- Nemecko; * 1920 (Wloclawak, Poľsko); literárny kritik; 1938: nacistami vykázaný z Poľska; po vojne v Londýne (žil tam 13 rokov ako konzul Poľskej republiky) prijíma druhé priezvisko Ranicki; 1958: s Totsiou, s ktorou odišiel z Poľska, emigruje do Nemecka; 1960 - 73: písal kritiky pre týždenník Die Zeit; potom 15 rokov viedol literárnu rubriku v liste Frankfurter Allgemeine Zeitung; 1988 - 2001: hviezda TV programu Literárne kvarteto. tvorba: Môj život (autobiografia).

Reichenau, Walter

- Nemecko; 8. 10. 1884 (Karlsruhe) - 17. 1. 1942 (Poltava; ZSR); maršál. Veliteľ vojenskej skupiny Juh.

Reichstag

- Nemecko; budova Ríšskeho snemu v Berlíne. 27. 2. 1933 bol úmyselne podpálený. Z podpaľačstva bol obvinený duševne chorý Marinus van der Lubbe, bývalý komunistický agitátor a nezamestnaný murár. Bol popravený 10. 1. 1934.

Reichstein, Tadeusz

- Švajčiarsko; 20. 7. 1897 - 1. 8. 1996; chemik poľského pôvodu. Zaoberal sa syntézou vitamínov a hormónov. 1950: Nobelova cena.

reiki

- metóda prírodného liečenia.

Reiljan, Villu

- Estónsko; politik. 2006: minister ochrany životného prostredia. Pre podozrenie z korupcie podal demisiu.

Reilly, James F.

- USA; astronaut. Let na STS-89, STS-104, STS-117.

Reilly, Nelson Charles

- USA; † 1. 5. 2007; herec. Charles Reilly získal v roku 1962 ocenenie Tony Award za rolu v muzikáli How to succeed in business without really trying a bol nominovaný v roku 1964 za rolu v muzikáli Hello, Dolly. V priebehu svojej umeleckej kariéry získal viacero nominácií na televíznu cenu Emmy, preslávil sa aj svojím dlhodobým účinkovaním v televíznych šou The Match Game a Hollywood Squares. V 70 - tych rokoch vystupoval v detských programoch Lidsville a Uncle Croc's Block a v seriáli The Ghost and Mrs. Muir.

Reimann, Brigitte

- Nemecko; 21. 7. 1933 (Burg) - 20. 2. 1973 (Berlín); spisovateľka. Autorka rozhlasových hier. Dielo: Ein Mann steht vor der Tür (Za zatvorenými dverami; rozhlasová hra).

reimport

- vrátenie vzoriek tovaru zo zahraničia.

Reiner, Andrej

- SR; 22. 6. 1951 (Šahy) - 30. 5. 2007 (Florida; USA); lekár, spisovateľ, moderátor. Autor beletristických kníh, napísal rozhlasové hry a televízne inscenácie. Bol podpredsedom Slovenského centra PEN a dlhoročným moderátorom rozhlasových a televíznych relácií, predovšetkým o zdraví. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a špecializoval sa na farmakológiu. V 80. rokoch študoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku. Je autorom viacerých rozhlasových hier, televíznych inscenácií a publicistických rozhlasových programov. Spolupracoval aj s rozhlasovými stanicami Deutschlandfunk, Deutsche Welle a BBC.

Reinerová, Lenka

- ČR; * 17. 5. 1916 (Praha) - 27. 6. 2008; nemecky píšuca spisovateľka. 1936: začína pracovať v nemeckom časopise AIZ. 1939: opustila ČSR a cez Francúzsko a Maroko sa dostala do Mexika. 1945: s manželom Theodorom Balke (Juhoslávia; lekár, španielsky interbrigadista) odchádza do Belehradu. 1948: návrat do Prahy. 1952: zatknutá (1,5 roka bez súdu väznená). V 60. rokoch šéfredaktorka časopisu Im Herzen Europas. 1969: začína tlmočiť. Dielo: Kaviareň nad Prahou; Všetky farby slnka a noci; Vôňa mandlí; Prah bláznivá.

Reines, Fred

- 1956: Clyde Cowan a Fred Reines objavili neutríno.

reinfekcia

- opätovná infekcia tou istou chorobou.

Reinfeldt, Fredrik

- Švédsko; politik. 2007: premiér.

Reinhardt, Max
vlastným menom Goldmann

- .Nemecko; * 9. 9. 1873 Baden (u Viedne), † 31. 10. 1943 New York; divadelný režisér. Jeden zo zakladateľov modernej divadelnej réžie.
1894 - 1903: pôsobil ako herec.

Reinhold, Erasmus

- Nemecko; 22. 10. 1511 - 1553; astronóm. 1551: vydáva Pruské tabuľky nebeských pohybov, ktoré vychádzali už z Koperníkovej heliocentrickej sústavy.

reinkarnácia

- prevtelenie, opätovné vtelenie, nové vtelenie sa duše.

Reinmuth, Karl

- Nemecko, astronóm. 1937: objav planétky Hermes.

reinštalácia

- znovuuvedenie do úradu alebo funkcie.
- opätovné uvedenie, otvorenie výstavy.

reintegrácia

- opätovné spojenie.
- znovuustavenie celku, spoločenstva.
- obnovenie starých pomerov.

reinvestícia

- opäť investovaná časť zisku.

Reis, Piri

- Turecko; admirál, vlastným menom Piri ibn Hadži Memmed; autor mapy (vznik datovaný 919 moslimského letopočtu, teda 1513 gregoriánskeho letopočtu) na dvoch kožiach z gazely. Na mape je na tú dobu veľmi presne zakreslená Južná Amerika, napríklad Andy, ktoré ešte neboli zmapované, podobne ako Falklandské ostrovy alebo pobrežie Antarktídy. Mapa bola nájdená pri prestavbe knižnice v Konštantinopolise (dnes Istanbul) v roku 1929.

Reisel, Vladimír

- SR; 19. 1. 1919 (Brodzany) - 1. 9. 2007; básnik a prekladateľ. Študoval slovenčinu a francúzštinu na filozofickej fakulte v Prahe aj v v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil ako tlačový atašé na československom veľvyslanectve v Paríži. Neskôr pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v časopise Slovenské pohľady. Ako básnik debutoval v roku 1939 zbierkou Vidím všetky dni a noci.

Reiss, Ignac

- Rusko; †1937 (Lausanne, Švajčiarsko; zavraždený); generál NKVD, vlastným menom Natan Porecký. Žil voŠvajčiarsku na pravý československý pas.

Reisz, Karl

- Veľká Británia; 21. 7. 1926 (Moravská Ostrava) - 25. 11. 2002 (Londýn); režisér moravského pôvodu. Filmografia: V sobotu večer, v nedeľu ráno; Noc musí prísť; 1990: Každý vyhráva. Kniha: Umenie filmového strihu.

Reiter, Lubomír

- ČR, * 3. 12. 1974; futbalista.

Reiter, Thomas

- Nemecko; kozmonaut. Let na Sojuz TM-22, STS-116 (pristátie).

reivindikácia

- žaloba na vydanie veci.

reizmus

- smer uznávajúci existenciu iba konkrétnych vecí a popierajúci samostatnú existenciu vzťahov.

Rej z Naglowic, Mikolaj

- Poľsko; 4. 2. 1505 (Ţurawno) - medzi 8. 9. a 4. 10. 1569 (Rejowiec); spisovateľ, "otec" poľskej literatúry.

Rejčka, Eliška (Alžbeta)

- (1286) 1288 - 19. 1. 1335; otec Přemysl Veľkopoľský; kráľovná; 1. manžel Václav II. Přemysl (1303 - 1305); 2. manžel Rudolf Habsburg; 3. manžel Jindřich z Lipé.

rejd

- rejda; kotvisko.

rejekciakotva

- u prežúvavcov vyvrhnutie sústa z predžalúdka.
- odhojenie; neprijatie transplantátu organizmom.

rejuvenácia

- omladenie.

Rejvíz

- ČR; Národná prírodná rezervácia Rejvíz v severovýchodnej časti Hrubého Jeseníka v masíve Orlík. Nachádza sa v nej Velké a Malé mechové jezírko. Žije tu veľké množstvo chránených živočíchov a rastlín.
- náučná cesta v rovnomennej rezervácii.

rek

- stredovaký bojovník z hudej vrstvy.
- hrdina.

rekapitulácia

- opakovanie, súhrn, zhrnutie.

rekatolizácia

- úsilie o navrátenie protestantov do katolíckej cirkvi.

rekcia

- v jazykovede riadenie.

reklama

- propagácia; ovplyvňovanie spotrebiteľa s cieľom vyvolaž jeho záujem o kúpu.kotva

reklama, barnumská

- prehnaná reklama. Podľa P. T. Barnuma.kotva

reklamácia

- uplatňovanie námietky.
- sťažnosť na kvalitu, požadovanie nápravy, prípadne náhrady.

rekodifikácia

- zmená kódexu, právne úpravy zákona.
- prijatie nového predpisu normy.

rekognícia

- uznanie pravosti, potvrdenie.
- uvedomenie si skôr poznaného (vnímaného).

rekognoskácia

- preskúmanie, prieskum.

rekolekcia

- duchovné cvičenia, spytovanie svedomia.

rekomando

- doporučene; doporučený list alebo iná zásielka.

rekombinácia

- nová kombinácia, zmena v usporiadaní, preskupenie.
- opätovné spájanie, zlučovanie prvkov, zložiek.
- proces, ktorým sa menia koronavírusy. Zmena prebieha výmenou génov medzi dvoma vírusmi. Výsledkom je nový druh vírusu.

rekondícia

- opätovné uvedenie do poriadku, do správneho stavu.
- obnovenie, oprava.

rekonfirmovať

- opätovne alebo opakovane prijať za dospelého člena cirkvi (u evanjalikov a Židov).

rekonštrukcia

- opätovné zostrojenie, uvedenie do pôvodného stavu; prestavba, prepracovanie. v paleontológii odvodenie obrazu a modelu vyhynutého zvieraťa alebo rastliny z uchovaných zbytkov, ich zostavenie do pôvodného celku.
- antropologická metóda, ktorou je možné odvodiť telesný tvar (napríklad obličaja) z podklade kostry.
- v pamiatkárstve komplexná obnova pamiatkových stavebných objektov a urbanistických celkov.
- všeobecne obnova.

rekonštrukcia, prsníka

- v plastickej chirurgii vytvorenie nového prsníka

rekonvalescencia

- zotavovanie; obdobie medzi zmiznutím príznakov choroby a úplným uzdravením.

rekonverzia

- opätovná premena.
- prevedenie vojnovej výroby na mierovú.

rekord

- najlepší výkon.

rekordér

- záznamové nahrávacie alebo prehrávajúce zariadenie.
- kto dosiahol rekord, rekordman.

rekordman

- držiteľ rekordu (aj ten, kto rekord vytvoril).

rekreácia

- znovuvstvorenie.
- odpočinok, oddych.

rekreovať sa

- zotavovať sa, osviežovať sa, odpočívať.

rekriminácia

- vzájomné obviňovanie sa; zvaľovanie viny.

rekrutovať

- pochádzať, mať pôvod.

rekrút

- odvedenec (na vojnu).

rekt-

- rekto - ; prvá časť zložených slov majúca význam konečník.

rekta-

- prvá časť zložených slov majúca význam priamy, priamo.

rektalgia

- bolesť konečníka.

rektangulárny

- pravouhlý; obdĺžnikový.

rektapapier

- papier na meno.

rektascenzia

- uhol, ktorý zviera rovina prechádzajúca svetovými pólmi a nebeským telesom s rovinou prechádzajúcou svetovými pólmi a jarným bodom. Rektascenzia sa zvyčajne vyjadruje v hodinách, minútach a sekundách, aj keď je možné ju vyjadriť ako uhol. Jedna hodina zodpovedá 15 °.

rektálny

- súvisiaci s konečníkom.

rektifikácia

- oprava, korektúra, spresnenie.
- v chémii mnohonásobná destilácia.

rektitída

- zápal konečníka.

rekto-

- rekt-; prvá časť zložených slov majúca význam konečník.

rektor

- predstavený; najvyšší hodnostár vysokej školy, univerzity alebo cirkevnej školy.

rektorát

- úrad, správa, administratíva, vedenie vysokej školy.

Rektorys, Karel

- ČR; * 4. 2. 1923 (Písek); matematik. Profesor ČVUT v Prahe. Zaoberá sa parciálnymi diferenciálnymi rovnicami. Vedúci kolektívu encyklopédie Přehled užité matematiky(1963, 6. vydanie 1995).

rektoskop

- optický prístorj pre vyšetrenie konečníka.

rektostómia

- umelé vyústenie konečníka.

rektum

- konečník. Vyústenie hrubého čreva.

rekultivácia

- opätovná kultivácia; obnova narušenej krajiny.

rekuperácia

- spätné získavanie.
- zhromažďovanie energie odpadných látok k opätovnému použitiu.

rekuperátor

- zariadenie ku ohrievaniu plynov horúcimi splodinami

rekurencia

- opakovanie, opätovný výskyt, opakovaná skutočnosť.
- výskyt vývojových foriem organizmov morfologicky takmer zhodných s príbuznými organizmami väčšieho geologického veku.

rekurent

- osoba podávajúca sťažnosť, sťažovateľ.

rekurentný

- vracajúci sa, zvratný, návratný, opäť sa vyskytujúci, opakujúci sa.
- vedúci späť.

rekurovať

- odvolávať sa, odvolať sa, sťažovať si (v zastaralom práve).

rekurz

- sťažnosť (ako opravný prostriedok), odvolanie sa (v zastaralom práve).

rekurzia

- návrat hovoridiel do kľudovej polohy.
- opakovaná výzva funkcie pred dokončením jej predchádzajúcej výzvy.

rekurzia, primitívna

- primitívna rekurzia funkcie znamená výzvu samej seba ešte pred dokončením činnosti, napríklad pri funkcii "faktoriál".

rekvalifikácia

- získanie novej užitočnej umnosti; získanie novej kvalifikácie.

rekviemkotva

- requiem; omša za zomrelých, zádušná omša.

rekvizita

- predmet potrebný ako náčinie ku nejakej činnosti.

rekvizícia

- zaberanie alebo vymáhanie niečoho z moci úradnej.
- žiadosť úradu o právnu pomoc adresovaná inému úradu.

rekvírovať

- vymáhať v období núdze (napr. vojny).

relata refero

- uvádzam, len čo som počul.
- ako som kúpil, tak predávam.

relativistický

- vyhovujúci zásadam relativizmu.

relativitakotva

- relatívnosť; vzájomný vzťah vecí, javov.

relativizmus

- názor o podmienenosti (relativite), poznaní hodnôt alebo morálnych noriem.

relativum

- vzťažné zámeno.

relatívnosť

- relativita.

relatívnykotva

- existujúci vo vzájomnom vzťahu. Je vždy obsiahnutý v absolútnom, hodnotený vzhľadom k niečomu, pomerný, podmienený, závislý.

relaxácia

- uvoľnenie, povolenie, zmiernenie.
- stálenie rovnovážneho stavu.
- proces alebo stav uvoľnenia psychického a telesbého napätia.

relaxácia, postizometrická

- šetrné, ale napriek tomu veľmi intenzívne pretiahnutie svalov. Používa sa pre odstránenie bolestivého svalového stiahnutia. Chorý pri ňom striedavo tlačí proti odporu terapeuta, čím príslušnú svalovú skupinu preťahuje. Postizometrická relaxácia patrí medzi tzv. mäkké techniky, ktoré umožňujú uvoľnenie zablokovanej chrbtice.

relaxovať

- uvoľňovať, odpočívať.

Relay 1

- USA
komunikačná družica
štart: 13. 12. 1962
hmotnosť 58 kg
životnosť aktívna okolo 700 dní, pasívna 100.000 rokov.

Relay 2

- USA
komunikačná družica
štart: 21. 1. 1964
hmotnosť 46 kg
životnosť aktívna okolo 550 dní, pasívna 500.000 rokov.

relácia

- vzťah, pomer.
- rozhlasový alebo TV program.

relácia, karyoplazmatická

- pomer veľkosti, hmoty bunkového jadra a cytoplazmy, prípadne jadra a bunky.

relácie, cenové

- vzájomné vzťahy cien jednotlivých druhov tovarov alebo ich skupín.

relátor

- spravodaj, referent, zapisovateľ.
- slovná väzba alebo symbol vyjadrujúci spojenie medzi členmi vzťahu (relácia), vzťahový znak.

relevancia

- závažnosť.
- právna platnosť termínu.

relevantnýkotva

- podstatný, závažný, dôležitý, rozhodujúci, majúci k niečomu súvzťažnosť. Opak je irelevantný

relé

- prístroj, ktorý sprostredkuje povel dávaný zariadeniu.
- elektrický spínač.

reliabilita

- spoľahlivosť výskumnej metódy alebo techniky.

reliéf

- plastické zobrazenie na ploche, plasticita, tvárnosť povrchu.

Religa, Zbygniev

- Poľsko; chirurg a politik. 2005, 2006: minister zdravotníctva.

religionistika

- odbor študujúci vznik a vývoj náboženského myslenia a rôznych náboženstiev.

religiosokotva

- religiozita; zbožnosť, nábožnosť, sila viery.
- vhudbe zbožne, posvätne, nábožne.

religiozita

- religioso.

relikt

- pozostatok, zbytok.

relikviár

- schránka na relikvie.
- schránka ne telesné pozostatky svätcov.

relikviár, svätého Maura

- ČR; relikviár patriaci belgickému rodu Beuafort. Tí ho nechali zakopaný na neznámom mieste v ČSR, keď v roku 1945 odsunom museli opustiť ČSR. Objavený bol 5. 11. 1985 na zámku v Bečove. Druhá najvzácnejšia pamiatka v ČR (po korunovačných klenotoch). Jedná sa o schránku pripomínajúcu domček dlhý asi 1,5 metra. Zdobí ju na 500 drahokamov, sošky svätého Maura, Krista a ďalších svätcov. Vznikol na prelome 12. a 13. storočia. Odhadovaná cena 15 miliónov dolárov (2005).

relikvie

- ostatky svätých alebo ich osobné predmety. Milá, drahá pamiatka.

relokácia

- obnovenie nájmu.

reluktancia

- magnetický odpor.

Relin, Veit
Veit Pichler

- Rakúsko
* 24. 9. 1924 Linec
herec, režisér a maliar.

reluovať

- peňažne nahradiť, plnenie určitej povinnosti.

relutum

- peňažitá náhrada za naturálne dávky (za byt a stravu).

rely

- rallye.

relykros

- rallyecross.

REM

- Rapid Eye Movement; fáza spánku. V tejto fáze sa oči rýchlo pohybujú sem a tam a činnosť mozgu je veľmi aktívna. Svalové napätie sa stráca, mení sa srdečná činnosť a vyplavujú sa niektoré hormóny. V tejto fáze spánku človek najčastejšie sní. Prvá fáza REM prichádza asi po hodine spánku. Tzv. paradoxný spánok. Jav objavili v roku 1952 profesor Nathaniel Kleitman, William C. Dement a študent Eugene Aserinsky.

remake

- prepracovanie; nové vydanie, spracovanie; pieseň v inej verzii ako bola pôvodne známa.

remanencia

- trvanie.
- zbytková magnetizácia.

remanentný

- trvajúci.
- zbytkový.

remark

- remarque; značka alebo drobný motív na okraji grafickej dosky.

remarque

- remark.

Erich Maria Remarque Remarque, Erich Maria

- Nemecko; 22. 6. 1898 - 25. 9. 1970; spisovateľ, vlastným menom Erich Paul Remark. Manželka Paulette Goddard (herečka). Dielo: Na západe nič nové; Traja kamaráti; Víťazný oblúk; Čierny obelisk; Noc v Lisabone; Tiene v raji; Cesta späť; Nebo nemá vyvolených; Časť žiť, čas zomierať.

rematrica

- matrica na zhotovovanie ďalších kópií.

rembours

- zmenová pôžička, ktorú banka povoľuje dovozcovi k úhrade dovezeného tovaru.

Rembrand

- pozri Rembrand van Rijn.

remedium

- zákonom povolené zníženie hmotnosti mince v dôsledku opotrebovania.
- liečivý prostriedok, liek.

Remek, Vladimírkotva

- ČSSR; * 26. 9. 1948 (České Budějovice); letec, 1. československý kozmonaut. Let na Sojuz 28 (štart 2. 3. 1978). Pobyt na Saljut 6.

Remešský, Herbert

- približne 940 - 1003; filozof, matematik, astronóm, vedec. Preceptor cisára svätej ríše rímskej. Arcibiskup v Remeši a potom v Ravene. Kardinál. 999: pápež (ako Silvester II. ).

Remi, GeorgesTintin

- Belgicko; kresliar. "Otec" komiksového hrdinu Tintina. Prvý príbeh o Tintinovi vyšiel 10. 1. 1929 v belgickom liste Le Petit Vingtiéme.

Remiašová, Marta

- SR; 1941 (Veľké Leváre) - 21. 12. 2007; archeologička. 1976: zisk doktorátu z archeológie na FF UK v Bratislave. V roku 1965 až 1966 sa podieľala na výskume dechtových jám (pecí) pri obci Koš, kde odkryla aj päť sídliskových objektov v zaniknutej stredovekej osade z 13. až 14. storočia. Slovanské osídlenie objavila aj pri obciach Zemianske Kostoľany, Opatovce nad Nitrou, v Diviackej Novej Vsi, Kamenci pod Vtáčnikom, Hornej Vsi, Radobici, Podhradí a na ďalších miestach. V Nedožeroch-Brezanoch počas záchranného výskumu zistila sídliskový objekt z pochádzajúci z 9. a 10. storočia. Približne osem rokov venovala archeologickému prieskum hradiska Vyšehrad na rozhraní Turca a hornej Nitry, ktoré bolo dovtedy opomínanou archeologickou lokalitou. Zistila tam najstaršie osídlenie z obdobia neskorej doby bronzovej. Na základe bohatých archeologických nálezov dokázala, že Vyšehrad osídlený Slovanmi zohrával dôležitú úlohu v období Veľkej Moravy.

Remiáš, Róbert

- SR; † 29. 4. 1996; svedok únosu syna slovenského prezidenta Michala Kováča. Zahynul pri atentáte - výbuchu auta. Auto Róberta Remiáša vybuchlo 29. apríla 1996 v Bratislave na križovatke ulíc Botanická, Karloveská a Devínska cesta. Remiáš bol spojkou s bývalým príslušníkom SIS Oskarom F. , ktorý vypovedal, že na zavlečení syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča sa podieľala tajná služba. Vyšetrovateľ obvinil z vraždy Remiáša dvoch údajných vykonávateľov Jozefa R. a Imricha Oláha, ktorého mal podľa polície v roku 1997 zavraždiť údajný boss banskobystrického podsvetia Mikuláš Č. so svojimi kumpánmi. Pre údajný návod na Remiášovu vraždu bol od decembra 2002 stíhaný aj bývalý riaditeľ SIS Ivan L. Ten obvinenie označil za vykonštruované.

remilitarizácia

- znovuobnovenie armády.

reminiscencia

- spomienka.
- ohlas.

remiskotva

- remíza; nerozhodný výsledok šachovej partie. Nerozhodný výsledok vôbec (prenesene).

remisia

- prechodné stratenie sa príznakov choroby.
- poštovná zásielka poslaná späť.

remitencia

- poukázaný peňažitý obnos, úhrada.
- vzdorovitosť, odpor.

remitenda

- nepredaná tlač (noviny, časopisy).

remitent

- ten, kto vracia nepredané noviny, časopisy ako remitendu.
- prvývlastník zmenky, ktorému má byť zalatené.

remitujúci

- kolísajúci.

remix

- znova upravená skladba, nové aranžmá.

remíz

- remízok, háj; drevitý porast v nezalesnenej krajine.

remíza

- remis.
- vozovňa.

remonta

- mladý nevycvičený kôň.

remorkáž

- premiestňovanie plavidiel pomocou remorkérov.

remorkér

- loď s vlastným pohonom ku vlečeniu, prípadne tlačeniu iných plavidiel.

remoska

- krytá elektricka panvica na pečenie.

remuláda

- druh pikantnej majonézovej omáčky.

ren

- oblička.

renálny

- obličkový.

Renč, Filip

- ČR; režisér. Dcéra Natália (* 2002; nemanželské dieťa). Réžia: Requiem pro panenku; 1993: Válka barev.

Renč, Ivan

- ČR
režisér animovaných filmov.

Filmografia:
1967: Meč
1968:
Město ve smutku.

Renčín, Vladimír

- ČR
* 1941
karikaturista.

Render, Václav

- ČR
* 1669 (Olomouc)
sochár a výtvarník.
Autor väčšiny fontán v Olomouci.

rendez-vous

- rande
milostná schôdzka, dostaveníčko.

renegát

- odpadlík, zradca, odrodilec.

renesanciakotva

- "obnovenie", "nový rozkvet"; významný prúd, ktorý sa začal v 15. storočí v Taliansku a postupne sa rozšíril do západnej a strednej Európy. Usiloval sa o myšlienkovú a formálnu obrodu antiky, svojou triezvosťou foriem a zrozumiteľnosťou vyjadroval záujmy a predstavy mladej predkapitalistickej buržoázie.
- vo všeobecnom zmysle obroda, znovuzrodenie.

renesancia, karolínska

- obnova rímskych tradícií a vzdelanosti v ríši Karola Veľkého.

reneta, kaselská
kasselská reneta

- zimná sorta jabĺk zlatožltej farby, hnedo pruhovanej, s nápadne dlhou širokou stopkou (podľa nemeckého mesta Kassel).

reneta, landsberská

- nem. odroda jablone so žltými plodmi kužeľovitého tvaru s červeným líčkom (podľa názvu mesta Landsberg an der Warthe, dnes Gorzów Wielkopolski v Poľsku).

Reneut

- egyptská bohyňa úrody.
Bola zobrazovaná v podobe hada.

René, Norman

- USA
režisér.

Filmografia:
1992: Předehra k polibku.

Renfro, BradBrad Renfro

- USA
† 15. 1. 2008
herec.
V roku 1998 ho obvinili z prechovávania marihuany a kokaínu, no väzbe sa vyhol vďaka dohode.
V januári 2001 ho odsúdili na podmienečný trest a náhradu škody vo výške štyritisíc dolárov (asi 90-tisíc slovenských korún) za pokus o krádež jachty na Floride.
Znovu ho zatkli v máji 2001 a v marci 2002 mu sudca po porušení podmienky nariadil absolvovať protialkoholické liečenie.

Filmografia:
1994: Klient.

Reni, Francesco

- Taliansko
* 1626
† 1698
prírodovedec.
Experimentálne preukázal vývoj motýľa mlynárika kapustného.

Reno, Janet

- USA
politička.
2001: ministerka spravodlivosti.

renografia

- vyšetrenie obličiek pomocou kontrastnej látky.

renografia, rádionuklidovákotva
izotopová renografia

- jednoduché vyšetrenie funkcie obličiek pomocou dvoch sond, ktoré sa prikladajú na chrbát pacienta nad oblasť obličiek. Vyšetruje sa vsede, na chrbát pacienta nad oblasť lokalizácie obličiek sa prikladajú dve sondy. Rádiofarmakum sa podáva obvykle do žily predlaktia a vyšetrenie začína ihneď po podaní..

Renoir, Auguste

- Francúzsko; 25. 2. 1841 (Limoges) - 3. 12. 1919 (Cagnes - sur - Mer); maliar, pôvodne maliar porcelánu. Autor portrétov, ženských aktov. Dielo: Zábava v Moulin de la Galette; 1876: V záhrade; Raňajky veslárov; Milenci; Kúpajúce sa ženy; Akt na slnku.

renomé

- dobré meno, dobrá povesť.

renomovaný

- s dobrou povesťou.

renonckotva

- opomenutie, omyl, chyba.
- renons, renoncia; nepriznanie farby alebo iná chaby pri hre v karty.

renoncia

- renonc (2).

renons

- renonc (2).

Renouvier, Charles

- Francúzsko; 1. 1. 1815 (Montpellier) - 1. 9. 1903 (Prades); filozof. Zakladateľ novokantovstva vo Francúzsku. Dielo: 1854 - 1897: Essais de critique générale (Eseje o obecnej kritike).

renovácia

- obnova, oprava.

renovovať

- obnovovať, opravovať.

rentkotva

- renting; prenájon.

rentakotva

- výnos z kapitálu.

renta, absolútna pozemková

- dôchodok plynúci vlastníkom pôdy na základe monopolu vlastníctva pôdy ako obmedzeného statku.

renta, feudálna

- má tri formy: v úkonoch (robota), v naturáliách a peňažná.

renta, naturálna

- jedna z foriem feudálnej pozemkovej renty, pravidelné odovzdávanie určitého množstva poľnohospodárskych produktov vrchnosti.

rentabilita

- výnosnosť, napr. podiel zo zisku z vloženého kapitálu.

rentabilný

- výnosný.

rentgen

- röntgen; rtg; staršia jednotka pre ožiarenie.
- prístroj na prežarovanie hmoty rtg žiarením.

rentgen, technický
technický röntgen

- prístroj na zisťovanie kazov v materiáloch.

rentgentka

- elektrónka, ktorej anóda je zdrojom rtg žiarenia.

rentgeno-

- prvá časť zložených slov majúca význam rentgen, rentgenový.

rentgenológia

- odbor medicíny využívajúci rentgenové žiarenie k diagnostike a liečeniu.

rentgenový

- týkajúci sa rentgenu.

rentier

- osoba žijúca z renty.

renting

- prenájom, rent.

rentovať sa

- vyplácať sa, vyplatiť sa.

renumerácia

- splácanie, zaplatenie, vyrovnanie pohľadávky.

renunciácia

- zrieknutie sa určitých práv.

reo-

- prvá časť zložených slov majúca význam prúd, prúdiť, tiecť.

reológia

- odbor zaoberajúci sa chovaním látok pri deformácii.

reorganizácia

- zmena organizácie, štruktúry, systému.

reostat

- regulačný odpor. Jedná sa v podstate o cievku, na ktorej je navinutý vodič s konštantným odporom. Po závitoch cievky sa posúva kontakt (jazdec), ktorým je zopnutý elektrický obvod. Podľa toho, koľko vinutia je medzi kontaktmi, je odpor obvodu (reostatu) väčší alebo menší.

reotaxia

- pohybová reakcia organizmov vo vodnom prúde.

reotropizmus

- orientačný rastový ohyb koreňov proti prúdu vody alebo v smere prúdu vody.

rep
rap

- štýl populárnej hudby, v ktorom sa slová piesne rytmicky recitujú a hudba tvorí pozadie (začiatky v 80. rokoch 20. stor. v New Yorku ako súčasť pouličnej černošskej kultúry). Pozri aj hip hop.
- čierny kôň, vraník.
- hudobný štýl založený na krkolomnej jazykovej kreáciia násilníckom a sexistickom výraze.
- v archeológii časť noža, ktorou je čepeľ zasadená do rukoväti.

reparabilný

- opraviteľný.

reparácia

- oprava, náprava, odčinenie.

reparát

- opravná skúška.

repasia

- rozobratie, prehliadka a prípadná oprava stroja, zariadenia po skúšobnom chode.

repatriácia

- návrat do vlasti.

repelentkotva

- chemická látka odpudzujúca hmyz.

Repenomamus giganticus

- dravý cicavec z obdobia dinosaurov (pred 130 miliónmi rokov, trias) - triconodont, ktorého pozostatky boli objavené v Číne (2004?). Dosahoval veľkosť niečo cez 1 meter, hmotnosť 12 - 14 kg. Lebka dlhá 16 cm. Popísaný bol v januári 2005.

Repenomamus robustus

- dravý cicavec z obdobia dinosaurov (pred 130 miliónmi rokov, trias) - triconodont. Dosahoval hmotnosť 4 - 6 kg. Žil asi pred 128 - 139 miliónmi rokov.

reper
raper

- spevák, ktorý spieva v štýle rapu; spieva rap.

repertoár

- zoznam. súbor, zásoba schopností.
- program hier, skladieb.

repetatur

- pokyn na lekárskom predpise ku opakovaniu užívania lieku.

repete

- ešte raz, opakovať.

repetent

- žiak opakujúci kvôli neprospechu triedu.

repetitórium

- súhrn, stručný prehľad učiva; pomôcka k opakovaniu.

repetícia

- v hudbe znamienko pre opakovanie časti skladby (dvojitá taktová čiara s dvojbodkou obopínajúca tretiu notovú linku na začiatku a na konci opakovaného miesta; niekedy máva dvojitá čiara svorku). U dvojitej repetície sú zvislé čiary rovnako silné: ||: : ||, ||: : ||. Pozri aj bis.
- opakovacia skúška (divadelná apod. ).
- zastarlo opakovacia hodina.

repetítor

- domáci učiteľ opakujúci so žiakom prebrané učivo.

Repková, EvaEva Repková

- SR; * 16.1 1975; šachistka.

replantácia

- opätovné vsadenie reimlantácie.

replika

- prejav účastníka dialógu, odpoveď.
- pôvodné výtvarné dielo autora, ktorým opakuje vlastný originál.
- verná kópia (napríklad historického automobilu, stroja a pod. ).

replikáciakotva

- obnovenie, opätovné uvedenie.
- zmnoženie, reduplikácia.

replikáza

- enzým, ktorý zloží RNA.

replikovať

- odpovedať, namietať, odporovať.
- množiť sám seba.

reponovanie

- repozícia.

report

- správa, hlásenie.

reportáž

- názorna alebo literárne spracovaná správa, vylíčenie udalostí.

reportér

- publicista spracovávajúci reportáže.

repozíciakotva

- reponovanie; napravenie, narovnanie, umiestnenie posunutej časti tela do správnej polohy.

represálie

- násilné akty odvety proti obyvateľstvu.

represia

- potlačovanie, útlak, násilie, odveta.

represívny

- potlačujúci, nútiaci.

reprezentačný

- zastupujúci.
- slúžiaci reprezentácii.

reprezentant

- predstaviteľ, osoba, ktorá niekoho zastupuje.

reprezentatívny

- dôležitý, dústojný, vhodný ku reprezentácii.

reprezentácia

- zastúpenie, zastupovanie na verejnosti.
- predstavitelia, zástupcovia.

reprint

- opätovná tlač.
- pretlač.

reprivatizácia

- reštitúcia; privatizácia pôvodne súkromného majetku.

repríza

- druhé a ďalšie predstavenie umeleckého diela.
- opakovanié témy alebo časti hudobnej skladby.

reprobácia

- odmietnutie, neuznanie.
- vylúčenie z večnej spásy.
- prepadnutie žiaka u skúška s možnosťoou jej opakovania.

reprobox

- reproduktorová skriňa.

reprodukcia

- vytvorenie.
- napodobnenie.
- obnovenie.
- rozmnoženie.

reprodukcia, asistovanákotva

- umelé oplodnenie (IVF - in vitro fertilization). Metóda zahrnuje viacej rôznych spôsobov umelého oplodnenia, od prenosu spermií po výber jedinej spermie s normálnou genetickou informáciou až po prenos vajíčiek a embryí.

reprodukovať

- obnovovať.
- napodobňovať.

reprodukovateľnosť

- opakovateľnosť.

reproduktorkotva

- amplión; zariadenie na premenu elektrických signálov na akustické.

reprografia

- reprodukčná technika.

reproxygen

- látka podporujúca tvorbu erytropoetínu.

Repse, Einars

- Lotyšsko; 2004: premiér.

reptília

- plaz.
- koža z exotických zvierat (krokodíl, tuleň).

republika

- štát založený na zastupiteľskej demokracii.

republika, Batavská

- bola zriadená v Holandsku po obsadení francúzskymi revolučnými vojskami. Napoleon I. Bonaparte ju v roku 1806 premenil na Holandské kráľovstvo.

republika, Cisalpinská

- vytvorená v rokoch 1797 - 1815 v severnom Taliansku Napoleonom I.

republika, druhá

- pomníchovská republika - obdobie ČSR od Mníchova (29. 9. 1938) do 15. 3. 1939. ČSR bola oklieštená fašistickým Nemeckom, Poľskom a Maďarskom o tretinu svojho územia, cca 5 miliónov obyvateľov a 40% priemyslu.

republika, Helvétska

- Švajčiarsko obsadené armádou revolučného Francúzska (1798 - 1803).

Republika Kosovo

- samostatný moslimský štát na Balkáne. Vznikol 17. 2. 2008 odtrhnutím sa od Srbska. Hlavné mesto Priština.

republika, Kruševská

- počas Ilidenského povstania, ktoré v Macedónsku patriacom do Osmanskej ríše prepuklo 2. 8. 1903, rebelmi obsadená obec Kruševo. Bola tu zostavená revolučná vláda a vyhlásená prvá republika na Balkáne. Jej prezidentom sa stal socialista Nikola Karev. Turecká vláda zrovnala so zemou 201 obcí, 12. 400 domov bolo vypálených a 8. 816 ľudí zabitých. Republika existovala iba 10 dní.

republika, Palmarská

- 1630 - 1695; vytvorená uprchlými africkými otrokmi na území Brazílskeho miestokráľovstva. V čele stál Zumbi.

republika, Piata

- Francúzsko; pozri Charles de Gaulle.

republika, Rímska

- vyhlásená v roku 1849.

Republika Srbska

- štátny útvar na Balkánskom polostrove. Vznikla po podpísaní Daytonskej Dohody (21. 11. 1995) rozpadom Bosny a Hercegoviny.

Republika Srbská krajina

- v decembri 1991 jednostranne vyhlásený štátny útvar Srbmi žijúcimi na území Chorvátska v oblasti Krajina, samozvaný štát. Hlavné mesto Knin.

Republika, Tretia

- Francúzsko; vznikla v roku 1875. Trvala do okupácie Nemeckom v roku 1940.

republikán

- stúpenec republiky.
- člen republikánskej strany.

repudiácia

- jednostranné odmietnutie platnosti štátnych dlhov.

repulzia

- odmietnutie, odpudzovanie.
- odpudivá sila, ospudivosť.

repusoár

- predmet umiestnený na obraze za účelom zvýšenia priestorového dojmu.

reputácia

- vážnosť, dobrá povesť.

requiem

- rekviem.

requiescat in pace

- odpočívaj v pokoji (častý nápis na náhrobkoch).

requirimento

- výzva ku prijímaniu kresťanskej viery a podrobovanie domorodcov španielskej korune.
- úradný text vydaný kráľovskou radou pre Indiu. Text bol predčítaný ničomu nerozumejúcim Indiánom pri zaberaní krajín v Južnej Amerike pre španielsku korunu.

Reres, Demetrius

- Albánsko; vojvodca. Syn Georgij, Vasil. 1448: na žiadosť neapolského kráľa Alfonsa I. potlačil povstanie.

res

- vec.

res cogitans

- vec mysliaca.

res extensa

- vec rosprestretá.

res extra commercium

- vec vylúčená z právneho obchodu, ktorá nemôže byť predmetom súkromných práv (napr. chrámy, cintoríny, verejné cesty, hradby, riečna voda).

res iudicata

- výraz v trestnom zákone - prekážka rozhodnutej veci.

res publica

- vec verejná.
- štát.

resekcia

- operatívne odstránenie časti oránu (pľúc, žalúdka)).

resekovať

- prevádzať resekciu.
- rezať, vyrezávať.

resentiment

- zatrpklosť, pozostatok predchádzajúcej krivdy, poníženie.

reservékotva

- rezervácia; zahovorenie si (miesta).

resiliencia

- odoľnosť, huževnatosť, nezlomnosť.

resilin

- veľmi pružná bielkovina. Dá sa natiahnuť a opäť zmrštiť až na trojnásobok svojej pôvodnej dĺžky.

reskript

- písomné rozhodnutie panovníka alebo vysokého úradu opatrené podpisom.

Resnais, Alain

- Francúzsko; filmový režisér. Filmografia: 1958: Hirošima, láska moja; I Want To Go Home (dve ceny na filmovom festivale v Benátkach v roku 1989); Privates Fears In Public Places.

Resnik, Judith A.

- USA; * 5. 4. 1949 (Akron); astronautka. Let na STS-41 - D.

resocializácia

- znovuuvedenie do spoločnosti, znovuzakotvenie v spoločnosti.

resolvens

- liek potporujúci rýchlejšie rozpúšťanie a vstrebávanie látok.

resorbens

- liek podporujúci vstrebávanie.

resorbovať

- vstrebávať, pohlcovať.

resorpcia

- vstrebanie.
- opätovné pohltenie.
- rozpustenie nerastu.

resp.

- respektíve.

respektíve

- sktratka resp. ; poprípade, vlastne, alebo, lepšie povedané.

respirácia

- dýchanie, vdychovanie.

respiračný

- dýchací.

respirátor

- protiprachová dýchacia maska.

respiro

- lehota pre tolerovanie následkov meškania.

respirometer

- prídtroj ku meraniu spotreby kyslíka pri dýchaní amnožstva vydychovaného kysličníka uhličitého.

respitný

- pozri respitná starostlivosť.

respírium

- oddychová prestávka.
- miesto určené pre odpočinok.

respondent

- dotazovaný; účastník ankety, dotazníkového prieskumu.

responzorium

- prednesová hudobná forma, pri ktorej sa strieda sólový spev s odpoveďou zboru.
- zbytok, zostatok.
- nedokoknčená práca.
- nedoplatok.

Ressel, Josef

- ČR; vynálezca lodnej skrutky. Pôvodným povolaním lesník.

Restif de La Bretonne, Nicolas

- Francúzsko; 23. 11. 1734 (Sacy) - 3. 2. 1806 (Paríž); spisovateľ a kníhtlačiar. Autor vyše 200 mravoučných románov.

restaurant

- reštaurácia (2).

Restituta, Marie

- ČR; 1. 5. 1894 (Husovice; dnes časť Brna) - 30. 3. 1943 (Viedeň, popravená gilotínou); rádová sestra, vlastným menom Helena Kafková. Otec Antonín. Matka Marie. 1914: vstupuje do tzv. tretieho rádu sv. Františka. 1915: po skončení novicianátu prijala rádové meno Marie Restitute (Navrátená). 1919: pracuje ako vrchná sestra v nemocnici v Mödlingu. 18. 2. 1942 zatknutá gestapom (odmietla do nemocnice miesto kresťanských krížov povesiť kríže hákové; nechala si odpísať dva protinacistické letáky). 29. 10. 1942 odsúdená na smrť za velezradu.

restop

- nové ukončenie, opätovné zastavenie, znovuzastavenie.

restovať

- rýchlo opekať na tuku.

Restrepo, C. Lleras

- Kolumbia; 1966 - ?: prezident.

resumé

- prehľadný obsah, zhrnutie, výťah.

resumovať

- podať resumé, zhrnúť.

resurs

- doba medzi opravami zariadenia (napr. motora).

resuscitácia

- reanimácia; kriesenie, obnovovanie vitálnych funkcií.

resveratrol

- zlúčenina obsiahnutá v červenom víne. Pri jej pôsobení na octomilky a červy predĺžila ich život.

rešerš

- súhrnný popis, správa o výsledkoch.

rešeto

- sito; deravý predmet.

rešpekt

- vážnosť, úcta.
- bázeň.
- ohľad.

rešpektovať

- mať ku niečomu rešpekt.
- uznávať.
- dodržiavať.

reštart

- nový začiatok, opätovné spustenie.

reštauráciakotva

- reštaurovanie; uvedenie do pôvodného stavu, obnova.
- restaurant; pohostinský podnik verejného stravovania.

reštaurovanie

- reštaurácia (1).

reštaurovať

- obnovovať.

reštituent

- komu bolo niečo vrátené.
- subjekt reštitúcie.

reštitúcia

- navrátenie.
- uvedenie do pôvodného stavu.
- náhrada.

reštrikcia

- obmedzenie, zníženie, výhrada.

reštriktívny

- uplatňujúci reštrikciu, obmedzujúci.

reštringovať

- znížiť, obmedziť, previeť reštrukciu.

reštruktualizáciakotva

- reštrukturácia; zmena, prispôsobenie, zlepšennie štruktúry organizácie systému, pomerov.

reštrukturácia

- reštruktualizácia.

retabulum

- retábel.

retail

- obchod v drobnom, za maloobchodné ceny.

retailový

- maloobchodný.
- predajný.

ratardačný

- spomaľujúci.

retardáciakotva

- opozďovanie, spomaľovanie.
- zaostávanie, opozdený vývoj.

retardér

- spomaľovač. spomaľovací prah,umelá prekážka na cestnej komunikácii vo forme prahu alebo hrboľov. Slúži pre prinútenie vodičov, aby spomalili jazdu svojho vozidla. Umiestňuje sa najmä v blízkosti škôl a miest, kde je zvýšený pohyb detí alebo chodcov.
- chemická látka spomaľujúca chemickú reakciu.

retábelkotva

- retabulum; horná časť alebo pozadie oltára, zväčša so sochárskou alebo maliarskou výzdobou.
- v stredoveku skladací oltár, archa.
- v baroku portálová, baldachýnová, rámová či panelová konštrukcia.

retenciakotva

- retenzia; zadržanie, zadržiavanie. schopnosť zapamätať si niečo, udržať v pamäti.
- zachovávanie, uchovávanie.

reterát

- záchod.

retenzia

- retencia.

Rethel, Alfred

- Nemecko; 15. 5. 1816 (Diepanbenden) - 1. 12. 1859 (Düsseldorf'; maliar a grafik. Autor historických obrazov, ilustrácií a drevorezov.

reticellikotva

- sklo s vláknami tovriacimi sieťový vzor, nitkové sklo.

retikulácia

- sieťovanie, mriežkovanie, zvrásnenie, praskanie.

retikulárny

- sieťovito usporiadaný, nitkovitý.

retikulum

- sústava kanálikov v bunke.
- druhý žalúdok prežúvavcov.

retikulum, endoplazmatické

- systém sploštených trubičiek prenášajúcich po bunke proteíny a iné látky.

retina

- sietnica oka.

retinitis pigmentosa

- unikátna dedičná choroba, ktorá ničí sietnicu.

retinitída

- zápal retinitis; sietnice oka.

retinol

- vitamín A.

retinopatia

- ochorenie očnej sietnice.

Retková, Marie

- ČR; * 8. 6. 1956; TV moderátorka. Prvýkrát sa objavila na obrazovke ČST 29. 8. 1977 na 2. programe.

retorta

- laboratórna banka, krivuľa.

retorzia

- odvetné opatrenie.
- otočenie sa dozadu, obrátenie sa.

retrakcia

- sťahovanie, zmrštenie, skrátenie.

retraktor

- chirurgický nástroj pridržiavajúci okraaje rezu.
- sval sťahovač.

retranslácia

- opätovný prenos.
- diaľkový prenos signálu.

retreatizmus

- únik.
- odcudzenie sa.
- vzbura.

retribúcia

- vrátenie majetku.
- nahradenie škody.

retro-

- prvá časť zložených slov majúca význam späť (časovo, miestne).

retro-film

- retrofilm.

retroaktivita

- spätná platnosť, funkčnosť, aktivita.

retrofiction

- literárny žáner, v ktorom sa na základe prelínania skutočných a vymyslených udalostí a postáv zobrazuje spoločenská klíma v dobách, kedy sa utvárala moderná podoba Ameriky.

retrofilmkotva

- retro - film; filmový žáner témeticky zameraný na 20. a 30. roky 2. storočia.

retroflektory

- zariadenia, ktoré na povrchu Mesiaca zanechali posádky Apollo 11, Apollo 14 a Apollo15. Sú to zrkadlá, ktoré odrážajú späť laserový lúč vyslaný zo Zeme.

retroflexia

- ohnutie orgánu smerom dozadu.

retrogenia

- nápadne ustupujúca brada.

retrogradácia

- pokles, útlm, regresia.

retrográdny

- spätný, smerujúci späť.
- spätne radený.
- spiatočnícky.

retrospekcia

- retrospektíva.

retrospektíva

- retrospekcia; pohľad späť, pohľad do minulosti.

retrospektívny

- pozerajúci sa od minulosti.
- začínajúci od konca.

retroverzia

- naklonenie, prehnutie orgánu dozadu.

retrovírus

- vírus, ktorý pomocou enzýmu reverznej transkriptázy premieňa svoje genetické informácie z RNA na DNA. Nemôže sa rozmnožovať sám (rovnako ako ostatné vírusy), na rozmnožovanie potrebuje hostiteľské bunky.

return

- navrátenie, návrat.
- spätný úder.

retuš

- malá dodatočná oprava, zásah do vzhľadu.

Retz de Gondi, Jean François Paul
barón de Retz

- Francúzsko
20. 9. 1613 (Montmirail, u Épernay)
† 24. 8. 1679 (Paříž'
politik, spisovateě.
1648 - 1653: jeden z vodcov frondy.
1652: kardinál.
1652 - 1654: väznený Ľudovítom XIV.

Reull Vallis

- kanál na Marse.

reuma

- reumatizmus.

reumatizmus

- reuma
reumatické choroby; postihnutie pohybového ústrojenstva (kĺbov, svalov) sprevádzané bolestivosťou a poruchami funkcie.

reumatológia

- odvetvie zaoberajúce sa prevenciou, diagnostikou a liečením reumatických chorôb.

Reuss, Gustáv

- SR
* 4. 1. 1818 (Revúca)
† 12. 1. 1861 (Revúca)
lekár, botanik, archeológ, historik a jazykovedec.
Autor prvého botanického diela v slovenčine.

Dielo:
1853: Květena Slovenska (Banská Štiavnica, v diele vytvoril slovenskú odbornú terminológiu).

Rukopisy:
Starobylosti Slovanov v Podunají
O hradech a klášteřích v Gemerské stolici
Obraz občanského života na Zdychawe
Soustava řeči slovanské
Uralte Monumente in Ungarn (Pradávne pamätníky v Uhorsku).

Reuter, Paul Julius
Israel Beer Josaphat

- Anglicko
* (Kassel, Nemecko)
† 25. 2. 1899 (Nice, Francúzsko)
podnikateľ nemeckého pôvodu.
Pôvodom bol Žid. Meno Reuter prijal po konverzii ku kresťanstvu.
1848: opúšťa Nemecko, odchádza do Paríža, kde našiel miesto u tlačovaj agentúry Havas (predchodca AFP).
1850: zakladá firmu s letkou poštových holubov.
1851: odchádza do Londýna, zakladá tlačovú agenrúru Reuters.
1871: povýšený na baróna.
1878: odchod do dôchodku.

Reutter, Hermann

- Nemecko
* 17. 6. 1900 (Stuttgart)
† 1. 1. 1985 (Heidheim)
skladateľ.

Dielo:
1950: Doktor Johannes Faust
Die Witwe von Epheseus.

revalidácia

- znovuuznanie platnosti, právoplatnosti.

revalvácia

- prehodnotenie, zhodnotenie, zvýšenie smenného kurzu meny.

revalvovať

- zvýšiť smenný kurz meny.

revanš

- odplata, odveta.

revanšizmus

- tendencia odplácať sa.
- hlásanie a presadzovanie odplaty.

revanšovať sa

- oplácať, oplatiť.
- odmeňovať, odmeniť .

revelácia

- zjavenie, nadzmyslové poznanie vyššich právd.

Reventlow, C. D. F.

- Dánsko; 1748 - 1827; politik. Kancelár s veľkým vplyvom.

Revere, PAul

- USA; 1735 - 1818; bostonský striebrotepec a tlačiar. V apríli 1775 varoval Američanov pred Britmi blížiacimi sa ku Lexingtonu a Concordu, čo viedlo ku prvému ozbrojenému stretu medzi osadníkmi a Britmi.

reverencia

- úcta. vážnosť, dôstojnosť.

reverend

- titul farára v anglosaských krajinách.

reverenda

- dlhý vrchný šat kňazov, učencov, úradníkov.

revertencia

- nedovolený návrat.

reverz

- zadná strana listiny, mince, pečate a podobne.
- spätná chod.
- písomný súhlas s liečebným postupom, resp. jeho ukončením.

reverzácia

- obrátenie chodu stroja (napr. zmyslu otáčok).

reverzia

- obrátenie chodu.
- zvrátenie.
- nedovolený návrat vyhnaného, vyhosteného.

reverzibilný

- vratný, schopný spätného procesu.

reverzný

- vratný.
- rubový.

revident

- titutl alebo hodnosť rôznych verejných, štátnych alebo súkromných úradníkov.

revidovať

- preskúmať.
- zisťovať správnosť.
- prevádzať revíziu.

review

- recenzia.
- apráva, prehľad.
- revue.

revitalizácia

- znovuoživenie, posiľnenie, vzpruha.

revival

- obnova, oživenie, obroda, renesancia.
- nové vydanie, uvedenie.

revizionizmus

- úsilie o opätovné poňatie zmeny, úpravy daného (trvajúceho) stavu alebo názoru.

revír

- teritórium; územie, oblasť, štátne územie, výhradné územie.

revízia

- kontrola, preskúmanie.
- oprava.

revízor

- osoba poverená konaním revízie.

revokácia

- zrušenie skoršieho rozhodnutia.

revolta

- povstanie, odpor, odboj, vzbura.

revolúcia

- rýchly, výrazný kvalitatívny skokový prechod, prudká zmena.

revolúcia, americkákotva

- oslobodenecký boj obyvateľov trinástich anglických osád v Severnej Amerike proti Anglicku v rokoch 1775 - 1783.

revolúcia, anglická buržoázna

- v 17. storočí jedna z prvých buržoáznych revolúcií, ktorá upevnila postavenie kapitalizmu. Trvala v rokoch 1640 - 1660.

revolúcia, brabantská

- v roku 1790 ľudové povstanie v Belgicku pod vplyvom Veľkej francúzskej revolúcie. Belgicko sa dočasne stalo súčasťou revolučného Francúzska.

revolúcia, buržoázna

- historický typ sociálnej revolúcie, ktorá rieši rozpory medzi rozvíjajúcim sa kapitalizmom a feudálnymi alebo polofeudálnymi ekonomickými a mocensko - politickými vzťahmi.

revolúcia, francúzska

- 14. 7. 1789 - 9. 11. 1799; začala po neúspešných pokusoch ozdraviť francúzske financie (od roku 1787) dobytím Bastily 14. 7. 1789. 1790: národné zhromaždenie riší privilégia francúzskej šľachty. 1791: )Ludovít XVI. sa neúspešne pokúša uprchnúť z Francúzska. Je zatknutý a neskôr prinútený schváliť ústavu,ktorá znamená koniec absolutistickej monarchie. 1792: intervencia zahraničných mocností, začiatok revolučných vojen a vyhlásenie Francúzskej republiky. 1793: Francúzsko obsadzuje Rakúske Holandsko (dnešné Belgicko). )Ludoít XVI popravený na gilotíne. Po štátnom prevrate uskutočnčnom 9. 11. 1799 sa Napoleon Bonaparte stáva prvým konzulom - koniec revolúcie.

revolúcia, holandská buržoázna

- 16. storočie. Zahájila epochu víťazných buržoáznych revolúcií v Európe, bola protifeudálnym bojom proti španielskym Habsburgom a proti katolíckej cirkvi. Španielske panstvo bolo zvrhnuté a vznikol prvý buržoázny štát v Európe, v čele ktorého stála obchodná buržoázia. 1533 - 1535: povstanie ľudových más v provincii Holland. 1535 - 1540: povstanie mestskej chudiny a remeselníkov v Gente. 1564: šľachtická opozícia vymohla na Margite Parmskej odvolanie španielskych vojsk z Holandska. 1565: ustanovenie Zväzu dohody. 1566: petícia Zväzu dohody Margite Parmskej. 1566 - 1567: povstanie ľudových más v 12 provinciách proti katolíckej cirkvi (gézovia). 1566: vyhlásenie ústupkov Margitou Parmskou. Rozpustenie Zväzu dohody. 1567: zriadenie krvavej rady. 1567 - 1572: teror vojvodov z Alby. 1568: poprava grófa Egmonta a admirála Hoorna. 1568 - 1569: neúspešné tiahnutie Viliama I. Oranžského do Holandska. 1571: zavedenie alcabaly. 1572 - 1575: povstanie v severných provinciách Holland a Zéland. Vojvodca z Alby odvolaný z pozície miestodržiteľa. 1576: vzbura španielskych žoldnierov. Povstanie južných provincií. 1577: podpísanie večného ediktu. Povstanie más proti večného ediktu. 1577 - 1578: povstanie v Gente vedené revolučnou buržoáziou. 1578: povstanie sedliakov v severných provinciách. 1579: uzavretie Arrskej únie. 1581: oficiálne zosadenie Filipa II. ako vládcu Holandska. 1584: zavraždenie Viliama I. Oranžského. 1609: prímerie medzi Španielskom a Holandskom.

revolúcia, júlová

- v roku 1830 revolúcia vo Francúzsku, ktorá zvrhla režim feudálnej reštavrácie a zriadila buržoáznu monarchiu. Priamym podnetom k povstaniu bolo obmedzenie právomocí parlamentu a volebného práva.

revolúcia, koloniálna

- revolúcia v kolóniách.

revolúcia, kultúrna

- Čína; Veľká proletárska kultúrna revolúcia; 1966 - 1969; obdobie posilnenia moci Mao Ce - tunga, ktorý ju vyhlásil 16. 5. 1966. Proces likvidácie triednych nepriateľov. Prakticky v celej spoločnosti prebiehali čistky.

revolúcia, novembrová

- nemecká buržoázna demokratická revolúcia v roku 1918. Spartakov zväz vydal výzvu k zvrhnutiu vlády. Do 8. 11. takmer vo všetkých väčších mestách prevzala moc (robotnícke a vojenské rady). 9. 11. v Berlíne vyhlásená republika - cisár Viliam II. uprchol do Holandska. 10. 11. : vytvorená dočasná vláda. Porážkou Bavorskej republiky rad v apríli - máji 1919 revolúcia skončila.

revolúcia, palácová

- pôvodne spiknutie dvorských osôb proti panovníkovi.
- prevrat opozičných špičiek vládnucej vrstvy bez revolučnej účasti ľudu.

revolúcia, pomarančová

- oranžová revolúcia; nenásilný politický prevrat na Ukrajine v januári 2005, keď boli zmanipulované prezidentské voľby (pozri Viktor Juščenko). Po nej sa stal prezidentom Viktor Juščenko. Predsedkyňou vlády menoval Juliu Tymošenkovú.

revolúcia, priemyselná

- v 18. a 19. storočí prechod od prevážne poěnohospodárskej výroby a ekonomiky ku priemyselnej. Umožňoval ho rozvoj technických vied a prudká industrializácia. Ako prvá krajina prešla priemyselnou revolúciou Veľká Británia, z ktorej sa postupne rozšírila po Európe a do Severnej Ameriky. Termín ako prví použili Francúzi.

revolúcia, sametová

- nežná revolúcia; pokojný politický prevrat v ČSSR, ktorý sa započal 17. 11. 1989 pokojnou demonštráciou študentov pri príležitosti 50. výročia študentských manifestácií na počiatku 2. svetovej vojny (časť sprievodu zastavený na Národní třídě v Prahe a násilne rozohnaný) a skončil koncom vlády jednej politickej strany (KSČ) a zániku socialistického hospodárstva v Čechách a Morave a i na Slovensku.

revolúcia, tulipánová

- nekrvavý politický prevrat v Kirgizsku, ktorý začal 24. 3. 2005. Prezident Akajev z krajiny uprchol.

revolúcia, Veľká kultúrna

- Čína, pozri Mao Ce - tung.

Revolučná organizácia 17. novembra

- Grécko; Epanastiki organosi 17 noemvri; teroristická organizácia. Vznikla v roku 1975. 1975: vražda šéfa aténskej pobočky CIA. 2000: vražda britského vojenského atašé Stephena Saundersa v Aténach.

Revolučné hnutie Túpaka Amarua

- ľavicová organizácia; 17. 12. 1996 prepadli japonské veľvyslanectvo v Lime. Zajali asi 700 osôb, ktoré postupne prepúšťali.

revolver

- ručná streľná zbraň s otáčavým bubienkom.
- revolverový sústruh.
- otáčavý nosič.

revolver, bubienkový

- streľná opakovacia zbraň, ktorú v roku 1835 vyvinul americký konštruktér Samuel Colt.

revolving

- otáčajúci sa, otočný, rotačný.

revuálny

- výpravný; majúci podobu revue.

revue

- časopis väčšieho rozsahu a periodicity s informáciami o určitom odvetví.
- dramatický žáner zostavený zo samostatných výstupov spojených do zdanlivého celku.
- vo filme výpravné dielo.

rex

- kráľ, panovník, vladár.

REXS

- družica; pozri Denpa.

Rey - Bellet, Corinne

- Švajčiarsko; †30. 4. 2006 (zastrelil ju bývalý manžel); lyžiarka (zjazdárka). Vyhrala 5 závodov Svetového pohára.

Reynold, Nick

- USA; * (San Diego), † 3. 10. 2008 (San Diego); folkový spevák, člen tria Kingston Trio.

Reynolds, Joshua

- Anglicko; 1723 (Plympton) - 1792; maliar. Žiak Thomasa Hudsona (portrétista). Oficiálny portrétista. 1753: po štúdiách v Taliansku návrat do Londýna. 1768: predseda britskej Kráľovskej akadémie. 1769: povýšený do šľachtického stavu. 1773: titul doktora občianskeho práva (Oxford). Dielo: Vek nevinnosti; 1746: Kapitán Hamilton; Giuseppe Marchi (jeho asistent); Mladý Polynézan; 1780: Sestry Waldegravové;

Reynolds, Milton

- USA; obchodník. 1945: zakladá firmu International Pen Company na výrobu guľôčkových pier (ktorého patent v Argentíne ignoroval).

rez

- rezanie.
- záber ostrým nástrojom, zakrojenie, zarezanie.
- stopa po zarezaní, zárez.
- plocha vzniknutá rezaním.
- v geometri rovinný priesek telesa alebo plochy.
- odrezaná časť niektorých pokrmov.
- hranaté (nie okrúhle) formy tortových múčnikov.
- druh jemných zákuskov.
- v technológii pracovný postup rezacieho nástroja pri obrábaní (kovov, dreva).

rez, cisárskykotva

- sectio caesarea; otvorenie brušnej steny a maternice rezom a vybranie plodu.

rez, jarný

- v záhradkárstve orezávanie drevín (stromov) na jar.

rez, jesenný

- v záhradkárstve orezávanie drevín (stromov) na jeseň.

rez, tangenciálny

- v drevárskom priemysle ktorý prechádza letokruhmi v smere tangenty.

Rezek, Antonín

- ČR; 13. 1. 1853 (Jindřichúv Hradec) - 3. 2. 1909 (Praha); historik a politik. Profesor UK v Prahe. Zaoberal sa českými politickými dejinami 16. - 17. storočia. Dielo: Dějiny vlády Ferdinanda I. v Čechách; Dějiny saského vpádu do Čech.

Rezek, Jan

- ČR, * 5. 5. 1982; futbalista.

Rezek, Petr

- ČR; * 26. 12. 1942; spevák, skladateľ a gitarista. Začínal ako gitarista v skupine Juventus, v roku 1971 dostal už aj spevácku príležitosť v skupine "Shut Up" Františka Ringo Čecha. V roku 1974 prešiel do skupiny Kardinálové, kde účinkoval spolu s Petrou Černockou. Od roku 1976 sa stal partnerom Hany Zagorovej a druhým sólovým spevákom v skupine Karla Vágnera. V tejto zostave mal najväčšie úspechy. V roku 1981 potom založil vlastnú skupinu Centrum. Hitmi z tej doby boli pesničky "Prší krásně", "Kino Gloria", "Přátelství" a pod. V septembri 1989 ukončil spoluprácu so skupinou Centrum a desať rokov sa venoval komponovaniu scénickej hudby.

rezeň

- plochý rez mäsa, tenký, naplocho odrezaný kúsok bravčového, teľacieho alebo hovädzieho mäsa (na vyprážanie alebo dusenie).
- pokrm z neho.

rezeň, viedenský

- vyprážaný rezeň.

rezerva

- zásoba, záloha.

rezervácia

- reservé.
- chránené územie.

rezervácia, pamiatková

- súbor nemovitých objektov tvoriacich svojim prostredím pamiatkový celok, ku ktorého ochrane je stanovený ochranný režim.

rezervný

- záložný, zo zásoby.

rezervoár

- nádrž; prirodzený alebo umelo vytvorený priestor ku prechovávaniu kvapalín alebo plynov.

rezervovanosť

- zdržanlivosť, upätosť.

rezidencia

- sidlo, sídeľná budova hlavy štátu alebo vysokého hodnostára.
- sídeľné mesto.
- prepychové obydlie.

rezident

- vedúci cudzieho zastupiteľského úradu.
- miestodržiteľ.
- hlava cudzej špionážnej siete.

rezidentný

- usídlený.
- skrytý.
- nezjavný.

rezidentúra

- rezidencia; sídlo, sídeľná budova.
- úrad splnomocnený pre určitú oblasť pôsobenia, určité územie.
- špionážne stredisko pre určitú oblasť.

reziduálny

- zbytkový, doznievajúci.

reziduum

- zbytok, zostatok.

rezignácia

- vzdanie sa úradu.
- poddávanie sa osudu, odovzdanosť.

rezignovať

- vzdať sa úradu.
- poddávať sa osudu.

rezistancia

- ohmický odpor.

rezistencia

- odolnosť.
- schopnosť vzdorovať.
- prejav odporu.

rezistentný

- odolný, vzdorujúci.
- prejavujúci odpor.

rezistikon

- snímacia TV elektrónka.

rezistivita

- veličina charakterizujca elektrický odpor látky - merný elektrický odpor.

rezistor

- elektrotechnická súčiastka. Jej hlavným parametrom je elektrický odpor. Obmedzuje elektrický prúd prechádzajúci obvodom a istí správny chod ostatných súčiastok obvodu.

Rezlerová, Magda

- ČR
* 8. 8. 1982 (Turnov)
biatlonistka.
2000: 3. miesto vo vytrvalostnom preteku na MS juniorov.
2002: 32. miesto v šprinte na ZOH.
2002 - 2003: trojnásobná juniorská majsterka sveta.

Reznik, Judita A.

- USA
† 1986 (havária raketoplánu Challenger)
astronautka židovského pôvodu.

rezolutívny

- rozvažovací (podmienka).

rezolúcia

- zhrnutie záverov.
- uznesenie požiadavkov z jednania.

rezolútny

- rozhodný, rázny.

rezonancia

- ohlas, ozvena, súznenie.
- zhoda kmitočtov vlastných kmitov sústavy s kmitočtom zdroja.
- názov krátko žijúcich hadrónov.

rezonancia, funkčná magnetická

- metóda snímania elektrickej aktivity neurónov v mozgu. Metóda umožňuje snímať aktivitu už na ploche menšej ako 10 mm².

rezonancia, magnetická

- pozri CT.

rezonancia, mechanická

- zhoda vlastných kmitočtov stavebných alebo strojných zariadení s kmitočtami prichádzajúcich impulzov (kmitov, rázov). Zvyšuje vlastné kmity tak, že môže spôsobiť poškodenie kmitajúcej časti.

rezonovať

- súznieť.

rezort

- obor pôsobnosti.
- úrad, ministerstvo, odbor.

rezortizmus

- zameranie na úzky obor činnosti.

rezultatív

- druh minulého času, ktorý svojimi dôsledkami zasahuje do súčasnosti.

rezultatívny

- vedúci k výsledkom, dávajúci výsledky (rezultáty).

rezultát

- výsledok.

režim

- spôsob, úprava, systém chodu (vlády, života, práce, priebehu).

režim, sanačný

- Poľsko; 1926 – 1939: autoritatívny režim v Poľsku nastolený po vojenskom prevrate J. Piłsudského.

režim, totalitný

- založený na násilnej jednote, autoritatívny.

režisér

- tvorivý umelecký pracovník poverený réžiou.

- Egypt. Tajné meno najvyššieho Boha Slnka Ra.

Réage, Pauline

- Francúzsko; spisovateľka. Manžel Alain Robbe - Grillet (spisovateľ). Dielo: Obraz (pod pseudonymom Jean de Berg); Príbeh O (erotická novela); Návrat do Roisy (pokračovanie Príbehu O).

Réaumur, René-Antoine
René-Antoine Ferchault de RéaumurRené-Antoine Ferchault de Réaumur

- Francúzsko; * 28. 2. 1683 (La Rochelle), † 17. 10. 1757; fyzik.
1699: začína štúdium práva a matematiky v Bourges.
1703: odchádza do Paríža študovať matematiku a fyziku.
1708: člen francúuskej akadémie vied - Académie des Sciences.
V roku 1730 zaviedol stupnicu po ňom pomenovanú.
Objavil dôležitosť uhlíka pri výrobe ocele.
Publikoval rozsiahle šesťzväzkové dielo o hmyze (Mémoires pour servir a l'histoire des insectes).
Objavil umelú liaheň.

Dielo:
Mémoires pour servir a l'histoire des insectes (6 zväzkov);
Popis umení aremesiel (27 zväzkov).

rébus

- hádanka so slovnou alebo obrázkovou nápovedou, hlavolam.
- niečo ťažko pochopiteľné, zrozumiteľné, zložitá otázka.
- prenesene záhada.

Récamier, Julie

- Francúzsko; 4. 12. 1777 (Paríž) - 11. 5. 1849 (Paríž); lobbistka. Manželka bankára. Mala vplyv svojim politickým salónom, v ktorom vystupovala proti Napoleonovi I. 1811 - 1914: Napoleonom I. zakázaný pobyt v Paríži.

Régnard, Jean-François

- Francúzsko; 7. 2. 1655 (Paríž); 4. 9. 1709 (Château de Grillon); dramatik. Dielo: 1696: Hráč (Le joueur); 1697: Roztržitý (Le distrait).

Régnier, Mathurin

- Francúzsko; 21. 12. 1573 (Chartres) - 22. 10. 1613 (Rouen); básnik. Dielo: 1608: Les Satyres.

réma

- jadro výpovede.

Rénier, Yves

- Francúzsko; herec. Filmografia: 1976: TV seriál Komisár Moulin.

rétor

- rečník.
- učiteľ rečníctva, rétoriky.

rétoričnosť

- rétorika.

rétorika

- rétoričnosť; rečníctvo, rečnícke umenie.
- náuka o rečníctve.
- krasorečnenie.
- bezobsažné hovorenie.

rétorománčina, tirolská

- ladinčina.

réžiakotva

- tvorivá umelecká profesia v divadle, filme, televízii, rozhlase a pri vzniku zvukových nosičov.
- náklady spojené s prevádzkou a vedením podniku, podnikania.

Rg

- chemická značka prvku roentgenium.

rgvéd

- véd veršov; vedenie o chválospevoch (filozofia starej Indie; védske obdobie).

Rh-faktorkotva

- antigén červených krviniek.

rhabdomantia

- prútkarstvo.

rhabdovírus

- vírus spôsobujúci besnotu.

Rhaeticus, Georg

- Rakúsko; † 4. 12. 1574; matematik a astronóm.

rhamphorhynchus

- dlhochvostý pterosaurus, veľký asi ako čajka z obdobia vrchnej jury. Živil sa rybami. Mal rozpätie krídiel až 1,8 m. Nálezy vo Veľkej Británii, Nemecku a Tanzánii.

Rhea Silvia

- Rím; kňažná, matka Romula a Rema. Podľahla bohovi vojny, Marsovi, za čo bola potrestaná, utopená. Zachránil ju boh rieky Tibera a pojal ju za manželku.

Rheaume, Manon

- Kanada; hokejová brankárka. 1992: prvá žena, ktorá chatyla za hokejové drižstvo v NHL (Tampa Bay Lighting; prípraný zápas).

Rheita

- kráter na privrátenej strane Mesiaca s rozsiahlym priľahlým údolím vo východnej časti. Priemer 70 kilometrov.

rheopexia

- opak tixotropie.

rheseastenia

- porucha hlasu prejavujúca sa jeho slabosťou, neschopnosťou hovoriť.

rhesus

- makak rhesus; juhoázijská kočkodanovitá opica rodu Macaca používaná ku laboratórnym výskumom vlastností krvi.

Rhéneia

- staroveký názov ostrova DelosMegale.

rhibosom

- ribozóm.

rhibotlavin

- riboflavín.

Rhine, J. B.kotva

- USA; psychológ. Manželka Louisa Rhine. Autor termínu ESP. Termín vymyslel v 30. rokoch 20. storočia.

Rhineodon typus

- žralok veľrybí. Bol objavený v roku 1828.

rhino-
rino-

- prvá časť zložených slov majúca význam nos, nosný.

rhinovírus

- druh vírusu, ktorý spôsobuje napríklad nádchu.

rhizo-
rizo-

- prvá časť zložených slov majúca význam koreň.

rhizoma

- oddenok.

Rhodes, Cecil John

- Anglicko; * 5. 7. 1853; finančník a politik.

Rhodoferax ferrireducens

- baktéria žijúca v bahne na dne riek a jazier. Na rozdiel od iných baktérií nepredáva získané elektróny (uvoľňujú sa pri premene cukrov pri biochemických procesoch vo vnútri organizmu; bežne ich živé organizmy odovzdávajú okolitým kyslíkovým molekulám, pričom vzniká voda, oxid uhličitý a energia, ktorú si zvyčajne organizmus ponecháva) kyslíkovým molekulám, ale minerálom, napríklad oxidom železa.

rhomboéder
klenec

- kryštálový útvar šesťuholníkovej sústavy, rovnosten, ktorého šesť sten sú rovnaké kosoštvorce.

rhopalium

- útvar na tele hlavonožcov, v ktorom sú sústredené oči.

Rhopaostylis sapida

- endemický druh palmy rastúci na Chapmanových ostrovoch.

Rhynchophorus ferrugineus

- cudzopasný chrobák pôvodom z tropických oblastí Ázie. Do Európy a Afriky sa dostal kvôli ilegálnemu obchodu z okrasnými rastlinami (napadol napr. palmoví háje v Elche).

rhythm and blues

- zľudovelý typ černošskej hudby vychádzajúcej z blues.

rhyton

- ryton.

ria

- úzky dlhý záliv podobný fjordu, ale plytší.

RIAA
Recording Industry Association of America

- Asociácia amerického nahrávacieho priemyslu.

riad

- súbor nádob na varenie a podávanie jedál.
- nástroje, náradie.

riad, smaltovaný

- vybavený, pokrytý smaltom.

rialkotva

- rijál; menová jednotka Iránu a Jemenu.

riasy
Algae

- jednobunečné až viac bunečné organizmy. Obsahujú chlorofyl - sú schopné fotosyntézy. Rozmnožujú sa pohlavne i nepohlavne.

riasy, zelené

- jednoduché rastliny, ktoré sa objavili v starohorách. Prežívajú dodnes.

riasový
riový

- členený zálivmi.
- týkajúci sa rias.

riboflavínkotva

- rhibotlavin; vitamín B2.
- E 101.

ribonukleáza

- enzým so 124 amínokyselinami.

ribozómkotva

- rhibosom; základná častica cytoplazmatickej bunky zložená z bielkovín a nukleových kyselín, na ktorých prebieha syntéza bielkovín.

ribstol

- rebriny. V športovom slangu širší rebrík s hustými priečkami pripevnený ku stene.

Ricci, Nina

- Taliansko; 1883 (Turín) - 29. 11. 1970 (Paríž); módna návrhárka. Syn Robert (* 1905). 1905: otvára vlastný salón v Paríži. 1932: otvára dom haute - couture v Paríži. 1950: otvára boutique v Paríži.

Rice, Condoleezza

- USA; * 16. 11. 1954 (Birmingham, Alabama); profesorka politológie, politička. 1993 - 1999: dekanka na Stanfordovej univerzite. 2001 - 2005: bezpečnostná poradkyňa prezidenta George Busha. Od 16. 11. 2004 ministerka zahraničných vecí (ako prvá afroameričanka v USA a ako dtuhá žena v tejto funkcii).

Rice, Stephanie

- Austrália; plavkyňa.
2008: 1. miesto na LOH v Pekingu na 400 m polohovka svetovým rekordom.

ricínkotva

- cudzokrajná olejnatá rastlina, z ktorej sa získava olej.
- smrteľne jedovatý alkaloid. Získava sa zo skočca obecného ( Ricinus commiunis). Po požití či vdýchnutí (kožou sa vstrebáva ťažko) čo i malého množstva vyvoláva zvracanie a kŕče v končatinách, dýchacie problémy, kašeľ; do 36 hodín po otrave silné potenie, modranie kože, zavodnenie pľúc; do 72 hodín nízky krvný tlak a zlyhanie pľúc obvykle končiace smrťou. Neexistuje proti nemu žiadna účinná látka, smrť nastáva do 72 hodín. Ak sa symptómy otravy po kontakte s ricínom neprejavia do 8 hodín, je kontaminácia nepravdepodobná.

Rick

- ČR, * 23. 2. 1989; futbalista.

Rickman, Alan

- herec; 2004: Harry Potter a Väzeň z Azkabanu.

Ricks, "Philadelphia" Jerry

- USA; 1940 (Philadelphia) - ?. 12. 2007 (Rijeka, Chorvátsko); bluesový gitarista. 1970 - 1990: žil a koncertoval v Európe.

Ricoeur, Paul

- Francúzsko; 1913 - 2005; filozof. Dielo: Život, pravda, symbol; Filozofia vôle; Myslieť a veriť.

Ride, Sally K.

- USA; * 26. 5. 1951 (Los Angeles); astronautka. Let na STS-7, STS-41 - G.

Ridge, Tom

- USA; 2003, 4: minister vnútornej bezpečnosti.

Ridván

- najväčší sviatok roka pre bahájov (pozri baháizmus) - pripomínajú si vyhlásenie Bahá'u'Iláha za prejav Boží.

Rieger, František Ladislav
František Josef Jan Rieger

- ČR; * 10. 12. 1818 (Semily); politik. Otec Václav. Matka Terezie. Manželka Marie Palacká (dcéra Františka Palackého, sobáš ?. 8. 1853).
Autor prvej českej encyklopédie.
1949: poslanec ríšskeho snemu.
1897: povýšený do šľachtického stavu.

Dielo: 1860: Riegrův slovník naučný (1. diel).

Riehl, Alois

- Rakúsko; 1844 - 21. 11. 1924; filozof.

rieka, medzinárodná

- splavný tok pretekajúci viacerými štátmi a prístupný z mora, pokiaľ bol zmedzinárodnený (prehlásený medzinárodnou zmluvou za prístupný plavbe všetkým pobrežným štátom alebo všetkým štátom vôbec).

rielkotva

- rijál; menová jednotka Kambodže.

Rieman, Bernhard

- Nemecko; 17. 9. 1826 (Breselenz) - 20. 7. 1866 (Selasca); matematik. Zaoberal sa najmä viacrozmernými priestormi.

Rietveld, Gerrit Thomas

- Holandsko; 24. 6. 1888 - 25. 6. 1964; architekt. Propagátor modernej povojnovoej architektúry.

rifkotva

- reef; podmorský útes pri hladine.
- opakovaný doprovodný motív v džezovej improvizácii.

rif, korálový

- korálový podmorský útes.

riff

- vlna, vlnka.
- charakteristická džezová nástrojová figurácia.

riflekotva

- džíny; pevné plátené nohavice.

Rifondazione

- Taliansko; komunistická strana.

rift

- hlboká priekopa ohraničená zlomami, dlhé úzke údolie.

Rigas, Ferreos

- Grécko; asi 1757 - 24. 6. 1798 (popravený Turkami); revolucionár. Bojoval za grécku nezávislosť. Autor revolučných básní Bojový pochod. Prekladateľ z francúžštiny.

Rigel

- hviezda v súhvezdí Orión. Je vzdialená od Zeme 773 LY, svietivosť 35.000 Sĺnk.

right-click

- v počítačovej terminológii kliknutie pravým tlačidlom myši.

Righteous Brothers

- USA; spevácke duo; členovia Bobby Hatfield a Bill Medley.

rigidita

- nepružnosť, stuhlosť, nehybnosť, tvrdosť, nekompromisnosť, neprispôsobivosť.

rigidný

- ztuhlý, nehybný, nepoddajný.
- stabilný.

rigol

- struha, priekopa ku odvádzaniu vody.
- výmoľ, priehlbenina na zlej ceste.

rigolovanie

- špeciálna orba.

rigor mortis

- posmrtná stuhlosť.

rigoroso

- prísne, presne v takte.

rigorózny

- presný, precízny.
- nekompromisný, prísny.

rigorózumkotva

- rigorózna skúška; ústna skúška konaná za účelom dosiahnutia doktorátu.

Rihana
Rihanna
Rihana Robin FentyRihana

- USA
* 21. 2. 1988 (St. Miachale, Barbados)
speváčka.
Albumy:
30. 8. 2005: Music of the sun
2006: A Girl Like Me
2007: Good girl gone bad
2008: Goog Girl Gone Bad: Reloaded
2008: The Biggest Hits
2008: Hotness
2009: Good Girl Gone Bad: Remixes
2009: Sexuality.

Filmografia:
2006: Bravo Girls: Všechno nebo nic (Bring It On: All or Nothing)
2008: Mama Black Widow.

Richard, Alain

- Francúzsko; 2001: minister obrany.

Richard, Pierre

- Francúzsko; * 16. 8. 1934; herec; 1976: Hračka (komédia); Veľký blondín s čiernou topánkou; Návrat veľkého blondína.

Richard, WendyWendy Richard

- Veľká Británia
† 26. 2. 2009 (Londýn)
herečka.
4. manžel Francis.

Filmografia:
Eastenders (seriál)
Are You Being Served?.

Richards, Andrew

- USA; operný spevák (tenor).

Richards, Brad

- Kanada; * 2. 5. 1980; hokejista.

Richards, Keith

- gitarista, člen skupiny Rolling Stones. Dcéra Alexandra; Theodora.

Richards, P. W.

- USA; astronaut. Let na STS-102.

Richards, R. N.

- USA; astronaut. Let na STS-28, STS-41, STS-50, STS-64.

Richardson, Ethel Florence Lindesay

- Austrália; 3. 1. 1870 (Melbourne) - 20. 3. 1946 (Londýn); prozaička, vydatá Robertson; píšuca pod mužským pseudonymom Henry Richardson. Dielo: 1908: Maurice Quest.

Richardson, Robert C.

- USA; * 26. 6. 1937; fyzik. 1996: Nobelova cena za objav supratekutej fázy hélia.

Richardson, NatashaNatasha Richardson

- Veľká Británia* 11. 5. 1963 (Londýn)
† 18. 3. 2009 (New York, po páde na lyžiach)
herečka.
Otec Tony Richardson (režisér). Matka Vanessa Redgrave (herečka). Manžel Robert Fox (producent, manželstvo v rokoch 1990 - 1992). Manžel Liam Neeson (herec, sobáš v roku 1994). Syn Michael, Daniel Jack.
1998: získala divadelnú cenu Tony za roľu v remaku muzikálu Kabaret.
16. 3. 2009: spadla na zjazdovke v lyžierskom stredisku v Kanade. Pád zapríčinil krvácanie do mozgu.

Filmografia:
1968: Útok ľahkej kavalérie (The Charge of the Light Brigade)
1986: Gothic - Noc hrôzy
1990: Príbeh Služobnice
1994: Návršie vdôv
1998: Pasca na rodičov
2001: Prístav
2002: Krásna chyžná
2002: Kráska z Manhattanu
2008: Divoška (Wild Child).

Richardson, Tony

- Veľká Británia
* 5. 6. 1928
† 14. 11. 1991
divadelný a filmový režisér.
Manželka Vanessa Redgrave. Dcéra Natasha Richardson.

Filmografia:
Kvapka medu
Osamelosť cezpoľného bežca (1962)
Tom Jones (1963)
Obzri sa v hneve (1958)
Hotel New Hampshire (1984).

Richelieu, Armand-Jean du PlessisArmand - Jean du Plessis Richelieu

- Francúzsko; 9. 9. 1585 - 4. 12. 1642; kardinál, vlastným menom Armand Jean du Plessi. 1608 - 1623: biskup v Lucone. 1614: zástupca duchovenstva Poitou na zasadaní generálnych stavov. 1616: člen štátnej rady. 1617: v čele štátnej rady (Ľudovítom XIII. de facto internovaný vo svojej diecéze, minister zahraničia). 1618 - 1619: v exile. 1622: kardinál. 1624: člen a šéf (od augusta) štátnej rady. 1627: rozšíril kolonizáciu Kanady. 1628: zlomil opozíciu hugenotov. 1629: prvý minister; tzv. ediktom milosti z Alés výrazne obmedzil práva hugenotov. 1635: zakladá Francúzsku akadémiu (Académia française); ako spojenec Holandska vyhlásil vojnu Španielsku. 1642: ku Francúzsku pripojil Roussillon.

Richepin, Jean

- Francúzsko; 4. 2. 1849 (Médéa, Alžírsko) - 12. 12. 1926 (Paríž); spisovateľ. Za neviazané básne sa dostal do väzenia. Dielo: Tulák, (Le chemineau, hra, 1897).

Richet, Charles

- Francúzsko; 26. 8. 1850 (Paríž) - 4. 12. 1935 (Paríž); fyziológ. Autor priekopníckych prác v sérológii. 1913: Nobelova cena za práce o anafylaxii.

Richie, Lionel

- USA; * 20. 6. 1949 (Tuskegee, Alabama); spevák. Manželka Diana. Dcéra Nicole (adoptovaná). 1967: zakladá skupinu The Commodores. 1982: odchod zo skupiny na sólovú dráhu. Diskografia: 1982: Lionel Richie; 1983: Can't Slow Down; 1986: Dancing On The Celling; 1992: Back To Front (Best Of Album); 1996: Louder Than Words; 1998: Time; 2001: Renaissance; 2002: Encore; 2003: The Definitive Collection; 2004: Just For You; 2006: Coming Home.

Richter, Falk

- Nemecko; * 1969 (Hamburg); dramatik, režisér a prekladateľ z angličtiny. Dielo: Boh je DJ (divadelná hra); Nothing Hurts (divadelná hra); Peace (divadelná hra); Electronic City (divadelná hra).

Richter, František Xaver

- ČR; 1. 12. 1709 (Holešov) - 12. 9. 1789 (Štrasburg); skladateľ.

Richter, Hans

- Rakúsko; 4. 4. 1843 (Raab; dnes Györ) - 4. 12. 1916 (Bayreuth; dirigent. 1876: stály dirigent v Bayreuthe.

Richter, Hans

- Nemecko; 6. 4. 1888 (Berlín) - 1. 2. 1976 (Muralto, Švajčiarsko); maliar a filmár. 1917: pripája sa k zurišskej skupine dadaistov. Od roku 1920 filmoval. Filmografia: 1927: Dopoludňajšie strašidlo; 1944: Sny na predaj.

Richter, Hieronymus Theodor

- Nemecko; 1824 - 1898; chemik. Spoluobjaviteľ india (v roku 1863 s Reichom).

Richter, Charles

- 1935: zostavil p ňom pomenovanú Richterovu stupnicu.

Richter, Gustáv

- SR; 1825 (Banská Štiavnica) - 1902; banský merač a technik. Vynikol v konštrukciami vŕtacích strojov a stojanmi na hĺbenie šácht, ktorými významne prispel k rozvoju banskej techniky na Slovensku.

Richter, Jean

- Spolu s Giovannim Cassinim v roku 1672 stanovujú dĺžku astronomickej jednotky na približne 140 miliónov kilometrov.

Richter, Martin

- ČR; * 6. 12. 1977 (Prostějov); hokejista. 2001: 1. miesto na MS.

Richter, Richard

- lekár. V roku 1909 vyvinu antikoncepčné teliesko.

Richthofen, Manfred, slobodný pán (von)

- Nemecko
* 2. 5. 1892 (Vratislav)
† 21. 4. 1918 (Vaux-sur-Somme, padol)
stíhací letec.
Počas 1. svetovej vojny známy ako Rudý barón.

Riiny, Salvatore

- Taliansko; mafián. Vodca sicílskej mafie. Pre svoju krutosť prezývaný Toto - zviera. Zatknutý v roku 1993.

rijálkotva

- riyal, rial; riel; menová jednotka mnohých, najmä arabských štátov.

Rijksmuseum

- Holandsko; obrazáreň v Amsterdame.

rikša

- ázijský dvojkolesový vozík na prepravu osôb, ktorý ťahá človek.
- človek ťahajúci alebo riadiaci tento vozík.

Rilke, Emil

- ČR; * 19. 11. 1983; futbalista.

Rilke, Rainer Maria

- Rakúsko; 4. 12. 1875 (Praha) - 29. 12. 1926 (Val Mont; Švajčiarsko); nemecky píšuci básnik, prozaik, dramatik a preklada­teľ, vlastným menom René Rilke. Dielo: 1896: zbierka básní Larenopfer (Obete larov), Dvě pražské povídky; Zápisky mladého Lauridsa Briggeho.

Rimbaud, Jean - Nicholas Arthur

- Francúzsko; 20. 10. 1854 (Charleville) - 10. 11. 1891 (Marseille); básnik. Tvorba: Opitý koráb; Moja bohéma; Sezóna v pekle; Iluminácia; Listy vidiaceho.

Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andrejevič

- Rusko; 18. 3. 1844 - 21. 6. 1908; skladateľ a pedagóg. Autor troch symfónií (Španielske capriccio); suita Šeherezáda. Opery: Májová noc; Sneguročka; Sadko; Rozprávka o cárovi Saltánovi; Cárska nevesta. Autobiografia: Kronika môjho života.

Rindt, Jochen

- Rakúsko; † 5. 9. 1970 (Monza); pilot F1. Zahynul pri tréningu na VC F1 v Monze (Taliansko).

rinforzando

- v hudbe zvýraznene, dôrazne.

ring

- kruh.
- športové bojisko, zápasisko.

ringgit

- Malajzia; menová jednotka, asi 0,35 US $ (2004).

Ringhals

- Švédsko; jaderná elektráreň.

ringo

- kolektívna sieťová hra s jedným alebo dvoma gumenými krúžkami.

rinitída

- nádcha; zápal nosnej sliznice.

rino-

- rhino-; prvá časť zložených slov majúca význam nos, nosný.

rinoskleróm
skleróm

- dlhotrvajúce infekčné ochorenie nosa a dýchacích ciest.

Rinpočhe, Gjalsäkotva

- Ladaka; tretia reinkarnácia zakladateľa kláštora Hemis v Ladake Padmasambhavu. Na počesť narodenia Padmasambhavu zaviedol každoročné náboženské púte - sviatok ccheču.

Rinzai

- japonská filozofická škola. Založil ju Eisai.
- meno japonskej sekty zen - buddhizmu.

Rio-Antirio

- Grécko; most, ktorý spája polostrov Peloponéz s pevninou. Je dlhý 2. 883 metrov. Pre dopravu bol otvorený 8. 8. 2004. Najdlhší visutý most na svete.

Rio de Janeiro

- Brazília; sídlo. Každoročne v ňom je usporiadaný karneval (2).

Riodeva

- Španielsko; obec známa náleziskom pozostatkov dinosaurov. V roku 2003 tu našli fragmenty kostí obrovského dinosaura, ktorý dosahoval dĺžku až 35 metrov. Prvý nález je datovaný do roku 1872. Neskôr tu boli objavené fosílie nového druhu: Aragosaura.

Rioja

- Španielsko; vinárska oblasť.

riový

- členený zálivmi, riasový.

Rip, Cesare

- Taliansko; asi 1560 (Perugia) - pred 1625; ikonograf. Dielo: 1593: Iconologia (prvé vydanie bez ilustrácií, tretie rozšírené vydanie z roku 1603 ilustrované).

Ripellino, Angelo Maria

- Taliansko; 4. 12. 1923 (Palermo) - 20. 4. 1978 (Rím); spisovateľ a esejista. Profesor ruskej a českej literatúry na univerzite v Ríme.

Ripke, Hubert

- ČR; 26. 7. 1895 (Kobeřice u Vyškova) - 7. 1. 1958 (Londýn); novinár a politik. 1919 - 1925: archivár. 1925 - 1930: redaktor Národního osvobození. 1930 - 1938: redaktor Lidových novin.

Ripley, Alexandra

- spisovateľka, autorka historických románov; 1972: Kto je dáma v prezidentovej posteli? (prvý román vydaný pod pseudonymom Ripley B. K. ); Scarlett (pokračovanie románu Juh proti Severu od Margaret Mitchell); Charleston; Návrat času.

Ripley, B. K.

- pseudonym Alexandry Ripley.

riposta

- odvetný sek v šerme, odvetný bod.

risi-bisi

- pokrm z ryže a zeleného hrášku.

risk

- nebezpečie, riziko.

riskantný

- nebezpečný, odvážny.
- špekulačný.

riskovať

- odvážiť sa do nebezpečia, neistoty.
- špekulovať.

risorgimento

- Taliansko; hnutie za zjednotenie Talianska v 19. storočí.

risposta

- druhý hlas v kánone alebo fúge, ktorý odpovedá prvému hlasu alebo ho napodobňuje.

ritardando

- postupne voľnejšie, spomalene.

Ritchie, Michael

- USA; filmový režisér; 1986: Zlaté dieťa.

rito

- výnosná, zisková činnosť, ponuka.
- príležitosť zárobku, kčeft.

ritornel

- literárna forma poézie o troch veršoch vyslovujúca prostú myšlienku.
- v hudbe inštrumentálna časť árie refrénovite sa opakujúca.

rettberger

- druh krasokorčuliarskeho skoku.

rituál

- pozri agenda (2).
- obradný úkon.
- pevné pravidlá významného aktu.

RIV

- pozri Medzinárodné železničné dohovory.

Riva - Rocci, Scipione

- Taliansko; lekár - internista. V roku 1896 vynašiel prístroj na meranie krvného tlaku.

Rivail, H. L.

- Francúzsko; † 31. 3. 1869; autor Knihy duchov (pod pseudonymom Allan Kardec); Kniha médií; Genezis; Nebo a peklo. Od roku 1854 sa venuje špiritistickej problematike. V roku 1858 založil časopis Ezoterická revue.

rival

- protivník, súper, sok.

rivalita

- súperenie.

Rivarol, Antoine

- gróf Antoine de Rivarol.

Rivera, José Eustasio

- Kolumbia; 19. 2. 1888 (Neiva) - 1. 12. 1928 (New York); spisovateľ. Dielo: 1921: Zem zasľúbená (Tierra de promisión; zbierka sonetov); 1924: Vír (La vorágine; román).

riviéra

- pobrežie vhodné ku kúpaniu.
- náhrdelník z niekoľkých radov drahokamov.

Riviéra

- pozri Côte d'Azur.

riyal

- menová jednotka Kataru a Saudskej Arábie; pozri aj rijál.

rizalit

- predsunutá časť priečelia stavby po celej jej dĺžke.

riziko

- nebezpečenstvo; vysoká miera pravdepodobnosti nezdaru, straty.

rizikový

- s vysokou pravdepodobnosťou neúspechu, straty.

rizling, vlašský

- odroda viniča dávajúca kvalitné biele víno.
- víno z tejto odrody viniča.

Rizner, Ľudovít Vladimír

- SR; 10. 3. 1849 (Zemianske Podhradie) - 7. 10. 1913 YZemianske Podhradie; zakladateľ slovenskej bibliografia. Bol učiteľom v rodnej obci. Jeho najdôležitejším dielom je retrospektívna Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900, ku ktorej pripojil archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Tiež autor básnickej zbierky Od srdca k srdcu a kníh pre deti Zo života malých a Našim maličkým.

rizo-

- rhizo- ; prvá časť zložených slov majúca význam koreň.

Rím

- Taliansko; hlavné mesto, rozloha 1.507 km². Údajne založený 21. 4. 753 pred Kristom dvojčatami Romulom a Remom. Hranice urbs Roma (mesta Ríma) vymedzovali predovšetkým štyri pahorky: Palatin, Kapitol, Quirinal, Esquilin. Postupne sa mesto rozširovalo k vrchom Aventin, Celius a Viminal. 387 pred Kristom: vpád Galov. Začali sa stavať tzv. Servianske hradby - najstaršie (vnútorné) hradby, 12 km dlhé, chránili cca 450 ha pôvodného mesta, aureliánske hradby vyrástli v 3. storočí (19 km, 1.370 ha). 510 pred Kristom: koniec vlády etruských kráľov, založená republika. 250 pred Kristom: Rím kontroluje väčšinu Talianska. 146 pred Kristom: dobytie Kartága. 330: hlavné mesto Západorímskej ríše (hlavné mesto Východorimskej ríše sa stal Konstantinopol). 24. 8. 410: Rím dobytý Vizigótmi.

rínok

- námestie.

ríša, Aksumská

- ríša na území dnešnej Etiópie v 2. až 8. storočí. Prvé africké kráľovstvo, ktoré prijalo kresťanstvo (321).

ríša, asýrska

- vznikla asi v roku 2000 pred Kristom. Ríša mala vynikajúcu profesionálnu armádu vybavenú rýchlymi koňmi, dvojkolesovými bojovými kárami, železnými mečmi a kopijami. Spod nasledujúcej nadvlády Babylonu sa vyvadila okolo roku 1350 pred Kristom. Po roku 740 pred Kristom ovládli väčšinu území medzi Egytom a Perzským zálivom. Bola v roku 612 pred Kristom (alebo podľa iných údajov v roku 605 pred Kristom) Médmi a Babyloňanmi rozvrátená. Aššúr a Ninive boli zničené.

ríša, Ašantská

- ríša na Zlatom pobreží (dnes Ghana). Vyvrátená v roku 1897 Veľkou Britániou.

ríša, Avarská

- ríša založená Avarmi v roku 568. V rokoch 791 - 796 zničená saskými vojskami pod vedením Karola Veľkého.

ríša, Aztécka

- založená okolo roku 1325 národom Mexikov. Hlavným mestom bol Tenochtitlán u jazera Texcoco. 1519: do ríše dorazil španielsky conquistador Hernán Cortés. S pomocou národov, ktoré si Aztékovia podmanili, bola ríša v nasledujúcich dvadsiatich rokoch vyvrátená. Ríša zanikla 13. 8. 1521, keď Hernán Cortéz dobyl Tenochtitlan, hlavné mesto ríše.

ríša, Byzantská
Východorímska ríša

- vznikla rozpadom Rímskej ríše v roku 395 - Východorímska ríša. Hlavné mesto Konstantinopol.
548 - 698: ovládnutie Severnej Afriky.
552 - 555: Taliansko súčasť ríše.
565: strata horného a stredného Talianska (dobyté Langobardami).
6. - 7. storočie: prenikanie Slovanov do ríše.
693 - 698: Arabi sa definitívne zmocnili dŕžav v Egypte.
1014: podrobenie Bulharskej ríše.
1453: zánik ríše. Dobytie Carihradu Turkami (Mehmed II., 28. 5. 1452 ). Carihrad je premenovaný na Istanbul, hlavné mesto Tureckej ríše.

ríša, Čchinská

- ríša založená na severe Číny prenikajúcimi džurčenskými kmeňmi. Založená v roku 1126.

ríša, Čólska

- ríša v Indii. Vznikala v 10. - 11. storočí.

ríša, Druhá

- pozri Severonemecký spolok.

ríša, floristická

- oblasti Zeme podľa výskytu charakteristických taxónov rastlín.

ríša, franská

- v rokoch 768 - 814 ju založil (postupne vznikala od konca 5. storočia) a o jej rozmach sa zaslúžil Karol Veľký. V roku 843 zmluvou z Verdunu bola rozdelená na Východofranskú ríšu, Západofranskú ríšu a Lotharingiu, ktorá bola v roku 870 pripojená k Západofranskej ríši.

ríša, Ghanská

- africká ríša. Vznikla asi v roku 700.

ríša, Grécko

- baktrijská - pozri Baktria.

ríša, Guptov (Guptská ríša)

- ríša v povodí rieky Gangy založená v roku 319 Čandraguptom I. Okolo roku 480 vyvrátená Hunmi.

ríša, Hererská

- africký štát na území bývalej Juhozápadnej Afriky, ktorú utvorili bantuskí Hererovia na začiatku 18. storočia. 1884: okupovaná nemeckou armádou. Pozri aj Khoinská ríša.

ríša, Chaldejská

- Novobabylonská ríša.

ríša, Chetitská

- ríša na Blízkom východe. V 17. storočí pred Kristom už bola silným politickým útvarom. V 13. storočí pred Kristom ovládala celú Malú Áziu, veľkú časť Mezopotámie a sever Sýrie. Ríša zanikla okolo roku 1200 pred Kristom.

ríša, Incká

- juhoamerická civilizácia vznikajúca v 13. a 14. storočí prevážne na území dnešného Peru. Svôj pôvod odvodzovala od kráľa - boha (inky) Manka Kapaka I. Centrum ríše bolo Cuzco ("pupok sveta"). Inkovia postavili i vysoko v Andách legendárne mesto Machu Picchu s kultovnými stavbami. Uctievali predovšetkým bola Slnka, ktoré údajnými priamymi potomkami boli inckí vládcovia. Inckú ríšu oslabili rozpory po smrti inku Huayna Kapaku v roku 1525. Rozpadla sa po príchode Španielov, ktorých viedol Francisco Pizarro (1532 - 1533). Francisco Pizarro nechal ppopraviť inckého uchádzača o trón Atahualpu.

ríša, Jorubská

- Yoruba; 12. - polovica 19. storočia. Africká ríša v juhozápadnej časti dnešnej Nigérie. V 13. - 16. storočí si podrobila časť ríše Nupe.

ríša, Kanem-bornuská (Kanem-Borno)kotva

- stará africká ríša, ktorá vznikla asi v 8. storočí (750) v okolí Čadského jazera na území dnešného Čadu. Najväčší rozkvet v polovici 13. storočia. Významná obchodná ríša.

ríša, Khoinská

- africký štát na území bývalej Juhozápadnej Afriky, ktorú utvorili Khoini (Hotentoti) na začiatku 18. storočia. 1884: okupovaná nemeckou armádou. Pozri aj Hererská ríša.

ríša, Konžská

- africká ríša, ktorá vznikla v 13. storočí na území medzi riekou Ogowe a východným Kwangom, na juhu od Benguelly. Od 16. storočia sa podrobené kmene oslobodzovali. Koncom 19. storočia len malé kráľovstvo, z ktorého v roku 1885 vznikol Slobodný štát Kongo, potom kolónia Belgické Kongo.

ríša, Maurjskákotva

- prvá veľká ríša na indiskom subkontinente. Vznikla po roku 325 pred Kristom, keď sa z údolia Indu stiahli vojská Alexandra Veľkého. Bola pomenovaná podľa Čandraguptu I. Maurja. Rozkladala sa v severnej Indii a zahŕňala i dnešný Pakistan a Afganistan. Rozpadla sa po smrti Ašóku 232 (238). V roku

ríša, Médska

- pozri Médi.

ríša, Monomotapova

- stará africká ríša medzi riekami Zambezi a Limpopo. Vznikla v 12. storočí. V čele stál vládca s titulom Mwana Mutapa (Monomotapa). V 16. storočí odrazila nápor Portugalcov. V 18. storočí vyvrátená. Potomkami sú terajší Mašonovia (Mašoni).

ríša, Mughalov (Mughalská ríša)kotva

- India; dynastia turecko - mongolského pôvodu, moslimská ríša. Založil ju Zahíruddín Muhammad (Bábur). Briti ríšu formálne tolerovali až do roku 1857.

ríša, Nová

- Egypt. Obdobie vládcov v rokoch 1552 (1570) - 1070 pred Kristom - XVII. XIX. a XX. dynastia.

ríša, Novoasýrska

- ríša založená v 9. storočí pred Kristom.

ríša, Novobabylonská (Chaldejská ríša)

- založená Nabukadnesarom II. počas jeho panovania v rokoch (604 - 562 pred Kristom) v Asýrii.

ríša, Osmanskákotva

- turecká ríša založená v roku 1299 Osmanom I. Ovládala Malú Áziu, juhovýchodnú Európu a severnú Afriku. Viedla početné výbojne vojny. 1389: po bitke na Kosovom poli obsadzuje Balkán. 1415 - 1453: dobytie Konstantinopole - zánik Byzantskej ríše. V 16. storočí dobytie Balkánu, severu Afriky a Blízkeho východu. 24. 4. 1780: obsadenie východného pobrežia Afriky; prudko zvýšila objem obchodu s otrokmi. 1915: mladoturecké vedenie ríše v Istanbule zatklo vyše 2.000 významných Arménov - zahájenie deportácií a vyhladenia Arménov vo východnej Anatólii. 1922: rozpad ríše.

ríša, Parthská

- staroveký štát v Prednej Ázii založený v roku 248/7 pred Kristom Arsakom a jeho bratom. Ovládali územie Parthie a Baktrie.

ríša, Pergamská

- ríša v Malej Ázii. Založená okolo roku 280 pred Kristom. 133 pred Kristom: dobytá Rimanmi. Hlavné mesto Pergamon.

ríša, Perzská prvá

- v roku 558 pred Kristom zakladá Kýros II. Achaimenos prvú Perzskú ríšu po zániku Médskej ríše. Postupne pripojená Lýdia, pobrežie Malej Ázie, Egypt (525 pred Kristom). 538 pred Kristom vyvrátila Babylonskú ríšu. 490 - 449 pred Kristom grécko - perzské vojny. 331 pred Kristom sa moci ujal Alexander Macedónsky.

ríša, Rímska

- 264 - 241: I. púnska vojna: Rím víťazí nad Kartágom. II. púnska vojna: 218 pred Kristom: Hannibal preniká do severného Taliansky. 202 pred Kristom: Hannibal porazený u Kartága. 149 - 146 pred Kristom: III. púnska vojna: Kartágo zrovnané so zemou. Grécko sa stáva provinciou Ríma. 130 - 120 pred Kristom: Rím anektuje časť Galie (dnes južné Francúzsko), Malú Áziu (dnešné Turecko) a severnú Afriku. 72 pred Kristom: Pompeius a Crassus porážajú povstanie otrokov vedené Spartakom. 58 - 51 pred Kristom: Caesar dobýva Galiu a vpadá do Británie. 30 pred Kristom: Octavianus sa stáva prvým cisárom a prijíma meno Augustus. 43: Rím zahajuje dobývanie Británie. 64: požiar Ríma; Nero pripisuje vinu kresťanom a nariaďuje ich prenasledovanie. 79: erupcia Vezuvu ničí Pompeje a Herculaneum. 80: dokončené rímske Koloseum pre 50.000 sediacich divákov. 192 - 197: občianska vojna. 251: pod tlakom Gótov sa Rím sťahuje zo vzdialených provincií. 312 - 337: Konštantín reorganizuje ríšu. 392: zákaz pohanských kultov, oficiálnym náboženstvom sa stáva kresťanstvo. 395: rozdelená na dve časti: Západorímsku ríšu a byzantskú ríšu. 406: Rímska ríša napadnutá Vandalmi, Alanmi a Svébmi. 410: Rím vyplienený Vizigótmi.

ríša, Samova

- 623 - 659. Mocenský útvar na území dnešných Čiech a Moravy založený franským kupcom Samom. Trval iba po obdobie jeho života.

ríša, Seldžucká

- turecká ríša vyvrátená v roku 1243 Mongolmi. Jej nástupkyňou bola Osmanská ríša.

ríša, Songhajkotva

- africká ríša z obdobia 15. storočia. 1513: dobytie Kano a Katsina (Nigéria).

ríša, Stará

- dynastické obdobie v starom Egypte v rokoch asi 2665 - 2135 pred Kristom (alebo 2686 - 2181 pred Kristom). Zahŕňa III. - VI. dynastiu.

ríša, starobylonská

- pozri Babylonia.

ríša, Stredná

- dynastické obdobie v starom Egypte v rokoch asi 2040 - 1782 pred Kristom - XI. a XII. dynastia.

ríša, Sumerská

- vznikla zjednotením Sumerov v južnej Mezopotámii (mestá Ur, Uruk, Eridu, Kiš - tie boli v rozmachu už okolo roku 5000 pred Kristom) počas panovania Sargona I. okolo roku 2350 pred Kristom. Okolo roku 2000 pred Kristom ju dobyli Elamiti a neskôr Babyloňania a Asyrania.

ríša, veľkomoravská

- vzniká na území Moravy a Západného Slovenska v období rokov 830 - 846 za vlády moravského kniežaťa Mojmíra I. Za vlády Svätopluka (871 - 894) dosiahla najväčšieho rozmachu. Veľkomoravské panstvo rozprášil vodca maďarských kmeňov, Arpád. 895: odtrhnutie Čiech od ríše. Zanikla v roku 907.

ríša, Východofranská

- vznikla rozpadom Franskej ríše v roku 843.

ríša, Východorímska
Byzantská ríša

- vznikla počas vlády rímskeho cisára Konštantína I. Veľkého (panoval v rokoch 306 - 337) rozdelením Rímskej ríše na ríšu Západorímsku a Výchorímsku (395). Hlavné mesto Byzantium. Zanikla v roku 1453 po dobytí Carihradu (28. 5. 1452) osmanským sultánom Mehmedom II.

ríša, Západofranská

- vznikla rozpadom Franskej ríše v roku 843.

ríša, Západorímska

- vznikla rozpadom Rímskej ríše v roku 395. 402: dvor ríše sa sťahuje z Milána do Ravenny. 406 - 407: ríšu napadli Vandalovia. Zrušená v roku 476. Vznik Bytantskej ríše.

rít

- prúd v spoločenstve slobodných murárov.

rítus

- rád. obyčaj.
- obrad, náboženský obrad, kultovná akcia, bohoslužba.

Ritalin

- tzv. "aktívne placebo"
nehalucinogénny stimulant.

Rivette, Jacques

- Francúzsko
* 1. 3. 1928
filmár francúzskej novej vlny.

Filmografia:
1966: Mníška
1969: Šialená láska
1971: Out 1, noli me tangere (729 minút!)
1972: Out 1: Specte (225 minút)
1974: Céline a Julia si vyšli na lodi
1991: Krásna hašterivka
2001: Kto vie
2003: Príbeh Juliena a Márie.

Rj

- v astronómii polomer Jupitera.
Používa sa ako meradlo polomeru exoplanéty, ktorý sa zisťuje predovšetkým metódou tranzitívnej fotometrie.
Zodpovedá 11,2 Zemí alebo asi 71.000 km..

Rjumin, Valerij Viktorovič

- ZSSR
* 16. 8. 1939 (Komsomolsk)
kozmonaut.
Let na Sojuz 25, Sojuz 32 (pristátie v Sojuz 34), Sojuz 35 (pristátie v Sojuz 37), STS-91.
Pobyt na Saljut 6 (2x).

RL-10

- USA
raketový kyslíkovovodíkový motor s ťahom 66,75 kN.

Rm

- fyzikálna značka pre magnetický odpor (reluktanciu).

rmut

- kašovitá látka z rozličných plodín, z ktorých sa po kvasení získava víno alebo destilát.
- smútok.

Rn

- chemická značka prvku radón.

RNA

- genetický materiál (vírusu), ribonukleová kyselina. V bunke funkkuje ako posol medzi bunečným jadrom a ostatnými časťami bunky. Je rozhodujúcim faktorom pri syntéze bielkovín v bunke.

RNDr.

- rerum naturalium doctor; doktor prírodných vied.

Ro Mu - hjon

- Južná Kórea; politik. 2006, 2007: prezident.

roadster

- automobil s otvorenou dvojmiestnou karosériou.

roajalizmuskotva

- royalizmus, monarchizmus; oddanosť panovníckemu rodu.

roastbeef

- rostbíf.

Robbins, Harold

- USA; * 1916 (New York), † 1997; spisovateľ. Od roku 1957 sa profesionálne venuje písaniu. Od roku 1982 je pripútaný na invalidný vozík. Auor dvoch desiatok kníh.

Bibliografia:
Magnát.

Robbins, Tim

- USA; * 16. 10. 1958 (West Covina, Kalifornia); herec, režisér. Otec Gill (herec a folkový spevák). 1988: sobáš s herečkou Susan Sarandon. Syn Jack Henry. Angažuje s i politicky. Zakladateľ hereckej spoločnosti Actors' Gang. 2003: cena Oscara za najlepší herecký výkon vo filme Tajomná rieka. Filmografia: 1988: Bull Durham; 1992: Hráč; 1994: Vykúpenie z väznice Shawshank; 1995: Mŕtvy muž prichádza; 1997: Niet čo stratiť; 2000: Misia na Mars; 2002: Zlez zo stromu; Elita; Tajomná rieka; Pret - a - Porter (film zo sveta módy); Prestrihy; Vojna svetov. Réžia: 1992: Bob Roberts (debut).

Robejšek, Petr

- ČR; * 1948 (Praha); sociológ, sociálny psychológ, publicista. 2005: pôsobí ako riaditeľ Inštitútu pre hospodárstvo a politiku Haus Rissen v Hamburku.

Robert, svätý z Molesme

- zakladateľ rádu cisterciánov.

Robert z Namuru

- Byzancia; 1221 - 1228: cisár z obdobia Latinského cisárstva (1204 - 1261).

Roberts, Emmy

- USA; * 10. 2. 1991 (Rhinebeck); herečka. Neter herečky Julie Roberts.

Filmografia:
Unfabulous (seriál);
2001: Kokain;
2006: MXŠ Mimoriadne extrémny špión;
2007: Nancy Drew: Záhada v Hollywoodu;
2008: Sobík Niko.

Roberts, Julia

- USA; 28. 10. 1967 (Atlanta); herečka. Brat Eric (herec). 1. manžel Lyle Lowett (manželstvo 1993 - 1994). 2. manžel Danny Moder (kameraman). Synovia Phinnaeus Walter a Hazel Patricia (dvojčatá; * 2004). Filmografia: Crime story (TV seriál); Firehouse; 1988: Mystic Pizzy; Oceľové magnólie; Hráči so smrťou; Pretty Woman; 2004: Na dotyk; Erin Brokovich; 2003: Mona Lise Smile (Úsmev Mony Lisy); Zomrieť mladý; Noci s nepriateľom; Hook; Hráč; Prípad Pelikán; Zbožňujem trable; Svadba môjho najlepšieho priateľa; Nottingh Hill; Nevesta na úteku; Mexičan; Dannyho parta; Na dotyk; Erin Brokovich (Oscar).

Roberts, Richard John

- Veľká Británia; * 6. 9. 19433 (Derby); chemik. Autor významných prác z oblasti molekulárnej biológie. 1993: Nobelova cena za medicínu (spolu s P. A. Sharpem).

Roberts-Austen, W. Ch.

- Anglicko; † 1902; bádateľ. Je podľa neho pomenovaný austenit.

Robertson, George

- Veľká Británia; politik. Minister obrany. 1999 - 2003: generálny tajomník NATO.

Robertson, Morgan

- spisovateľ. Dielo: 1898: Neúčinnosť (Futility; v románe popisuje skazu lode Titan - presne, ako sa roku 1912 potopil Titanic).

Robespierre, Maxmilien dekotva

- Maxmilien de Robespirre.

Robid, Albert

- Francúzsko; spisovateľ. Dielo: Vojna v XX. storočí.

Robinson, Frank

- USA; účtovník. Autor názvu Coca - Cola.

Robinson, Frank M.

- scenárista, spisovateľ. S Thomasom N. Scortia († 1986) tvorí autorskú dvojicu, ktorá napísala knihy: 1973: Sklenené peklo (The Glass Inferno); 1975: Prométheus v plameňoch (The Prometheus Crisis); 1978: Nočná mora (The Nightmare Factor); 1983 - 1: Ponorka (The Gold Crew); 1987: Výbuch (Blowout!).

Robinson, Geoffrey

- Veľká Británia; politik. 1998: minister financií. Odstúpil (1998) v súvislosti s korupčnou aférou.

Robinson, Stephen K.

- USA; astronaut. Let na STS-85, STS-95. Pri výstupe do kozmu previedol historicky prvú opravu raketoplánu v kozme (odstránenie poškodených tepelných doštičiek - izolačných štítkov z plášťa raketoplánu).

Robinson, Sugar Ray

- USA; 3. 5. 1921 - 1989; boxer, vlastným menom Walker Smith junior, držiteľ viacerých rekordov vrátane najväčšieho počtu titulov v jednej váhovej kategórii. Bol päťnásobným majstrom sveta v strednej váhe, raz bol majstrom sveta vo weletrovej váhe.

Robinson, Willie

- USA; † ?. 12. 2007; bluesový spevák. Dcéra Lorraine. "Plačúci" vokalista hrával spolu so Stevenom Tylerom a Bonnie Raittom, priatelil sa s B.B. Kingom, bol vojenským veteránom a istú dobu aj bezdomovcom (od roku 2005). 1959: usadil sa v Bostone

robinzon

- človek žikúci osamelo, primitívne.

robinzonáda

- vo futbale brankársky akrobatický zákrok.
- forma dobrodružného románu.

Robiquet, Piere Jean

- 12. 1. 1780 - 1840; chemik. Objavil kodeín.

robot
Rosuum's Universal Robots

- medzinárodné slovo označujúce stroj konajúci automaticky nejakú činnosť, na ktorú je naprogramovaný (jediné české slovo prevzaté do iných jazykov)).
Slovo v roku 1920 v románe R. U. R. použil Karel Čapek.
Slovo vymyslel jeho brat Josef.
Prvýkrát zaznelo na premiére drámy R. U. R. 25. 1. 1921 ND v Prahe.
- zariadenie automaticky reagujúce na podnety okolia a súčasne na toto okolie spätne pôsobiace.

robot, kognitívny

- inteligentný robot.

robota

- slovo označujúce pôvodne nevoľnícku prácu. Dnes všeobecne práca, drina.

robota, sizyfovská

- ťažká, ale bezvýsledná, márna (podľa gréc. mytologického kráľa Sizyfa, odsúdeného na bezvýsledné váľanie balvana do kopca v podsvetí).

robotika

- vedecké odvetvie zaoberajúce sa výskumom a vývojom robotov.

robotizácia

- zavádzanie robotov do praxe.

Robson, Bobby

- Veľká Británia; futbalový tréner reprezentácie.

robustný

- pevný, odolný.
- silácky, mohutný.

rocaille

- rokaj.

rock

- od 50. rokov 20. storočia hudba so zdôraznenou rytmickou zložkou.

rock and roll

- rokenrol.

Rock, Chris

- USA; herec. Filmografia: Policajt z Beverly Hills 2; Bumerang; Dogma; Smrtonosná pasca 4; Dr. Doolittle; Down to Earthe; 1993: Česká spojka.

rock'bily

- hudobný rockový štýl využívajúci názvukov punkovej scény.

rock'n'roll

- rokenrol.

rockbiking

- jazda na bicykli po skalách; adrenalínový šport.

Rockefeller, John D.kotva

- USA; 1839 - 1937; zakladateľ naftárskej spoločnosti Standart Oil. Prostredníctvom nadácie po ňom pomenovanej venoval 450 miliónov dolárov na zlepšenie zdravia obyvateľov najchudších krajín.

rocker

- príslušník skupiny mladých ľudí svojrázneho konania, zvyčajne s obľubou motocyklov a kožených odevov.
- hudobník produkujúci rokenrol.

Rockwell, Norman

- USA; 3. 2. 1894 (New York' - 8. 11. 1978 (New York'; maliar a ilustrátor. Autor fotograficky presných obrazov.

Roček, Josef

- ČR; 13. 10. 1887 (Praha) - 30. 8. 1946 (Dolní Roveň); lekár - hygienik. Jeden zo zakladateľov hygieny ako moderného vedeckého odvetvia. 1921 - 1946: prednosta Hygienického ústavu LF MU.

rod

- rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie.
- v zoológii systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov alebo rastlín.
- pôvod.
- gramatická kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch základných skupín: mužský, ženský, stredný rod.

rod, aktívny

- činný rod.

rod, činný

- aktivum, aktívny rod; slovesný rod vyjadrujúci tvarom slovesa, že pôvodca deja je vo vete podmetom (robotníci vyrobili stroje).

rod, slovesný

- gramatická kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu.

Rodbell, Martin

- USA; 1. 12. 1925 (Baltimore) - 7. 12. 1998 (Chapel Hill); lekár, farmakológ a genetik. 1994: Nobelova cena za fyziológiu a lekárstvo (spolu s A. G. Gilmanom) za objav G - proteínov a objavenie ich úlohy.

Rodčenko, Alexander Michajlovič

- Rusko
* 23. 11. (5. 12.) 1891 (Petrohrad)
† 3. 12. 1956 (Moskva)
maliar a fotograf.
Vytvoril teoretické predpoklady pre sériovú výrobu. Zaoberal sa fotografiou a filmom ako umeleckým médiom. Autor typografických prác.

Roddick, Amdy

- USA
tenista.
2003: 1. miesto na US Open.
2004, 2005: finále vo Wimbledone.
2003, 2005, 2007: semifinále Australian Open.

Roddenberry, Gene

- USA
† 1991
policajt, pilot, spisovateľ.
Manželka Majel Barrett (herečka).

Dielo:
Star Trek.

Roddenberry, Majel Barrett

- USA
† 18. 12. 2008
herečka.
Manžel Gene (spisovateľ).

Roden, Karel

- ČR
herec.

Filmografia:
Hlídač č. 47.

Rodentia

- rád hlodavcov.

rodenticíd

- chemický prostriedok proti hlodavcom.

Rodger, Paul

- Veľká Británia
spevák.
2006: člen skupiny Queen.

Rodgers, Richard

- USA
* 28. 6. 1902 (New York)
† 30. 12. 1979 (New York)
skladateľ.
Autor 39 muzikálov.

Dielo:
1940: Pal Joey (muzikál);
1943: Oklahoma! (muzikál).

Rodin, Auguste

- Francúzsko
* 12. 11. 1840 (Paríž)
† 17. 11. 1917 (Meudon)
sochár.

Rodinia

- zemský superkontinent, ktorý sa začal rozpadať koncom prekambria pred asi 720 miliónmi rokov

rododendrón

- ker rodu Rhododendron s tuhými neopadavými listami a nápadne farebnými kvetmi.

rodokmeň

- výsledok genealogického výskumu. Zachytáva vývoj rodu, v ktorom sú podchytení všetci legitímni potomci (pochádzajúci z manželstva) mužov (pochádzajúcich zo zakladateľa rodu - najstaršieho známeho priameho predka) v jasných vzájomných väzbách (rodič - potomok).

rodonit

- trojklonný červený až hnedavý nerast, kremičitan manganovápenáty. Používa sa ako ozdobný kameň.

Rodos

- Rhodos; 15. 8. 1309 - mesto Rodos sa vzdalo armáde Rytierov sv. Jána, čím sa skončilo ich dobývanie ostrova Rodos. Rytieri presídlili na ostrov a premenovali sa na rodských rytierov.

Rodovský z Hustiřan, Bavor mladší

- ČR; asi 1526 - 1592; alchymista.

Rodriguez, Eduardo

- Bolívia; právnik, politik. 2005: prezident.

Rodriguez, Guillermo

- Ekvádor; generál, politik. 1972: prezident

Rodriguez, Robert

- USA; režisér a scenárista. Filmografia: El Mariachi (video); 1995: Desperado; Štyri izby; Od súmraku do úsvitu; 2001: Spy Kids; 2005: Sin City.

Rodriguez, Roberto

- Brazília; 2004: minister poľnohospodárstva.

Rodzinski, Artur

- USA; 1. 1. 1892 (Split) - 27. 11. 1958 (Boston); dirigent. Propagátor súdobej hudby.

Rodríguez, Jorge

- Venezuela; politik. ? - 3. 1. 2008: viceprezident.

roentgenium

- chemický prvok, značka Rg. Vyrobený v roku 2005 bombardovaním atómov 209Bi lúčmi atómov 64Ni a ich následnou fúziou.

rogalokotva

- závesný klzák, deltaplán, deltoid. Pomenované podľa konštruktéra Francisa Rogalla, ktorý ho v 50. rokoch 20. storočia skonštruoval-pôvodne to boli 3 tyče šípovito spojené s plochou z vyklenutej plastovej tkaniny. Dnes sú rámy z hliníkových bezošvých trubiek, ľahkých a veľmi pevných a plachta je z dacronu. Ovláda sa prenosom váhy.

Roger I.

- Sicília; 1031 - 22. 6. 1101; knieža. So svojim bratom Robertom Giuscardom dobýval Taliansko. 1060 - 1091: dobyli Sicíliu. 1091: prehlásil sa kráľom Sicílie.

Roger II.

- Normanský kráľ. Za jeho vlády v roku 1130 zriadené Sicílske kráľovstvo.

Rogers, Carl Ransom

- USA; 8. 1. 1902 (Oak Park) - 4. 2. 1987 (La Jolla); psychoterapeut. Vyučoval na univerzite v Chicagu. Významný predstaviteľ humanistickej psychológie, presadzoval zameranie sa na klienta, porozumenie (empatiu), metódu rozhovoru a celkový nedirektívny prístup. Dielo: On becoming a Person (Ako sa stať sám sebou).

Rogers, William Pierce

- USA; 23. 6. 1913 - 2. 1. 2001; politik. 1957 - 1961: minister spravodlivosti. 1969 - 1970: štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí USA.

Rogge, Jacques

- 2004: prezident Medzinárodného olympijského hnutia.

Roggeveen, Jacob

- Holandsko; 1. 2. 1659 (Middelburg) - 16. 2. 1729 (Middelburg); moreplavec, admirál. 7. 4. 1722 pristáva na Veľkonočnom ostrove (v rámci cesty okolo sveta v rokoch 1721 - 1723). Spomína aj obrovské sochy moai.

Rogozin, Dmitrij

- Rusko; nacionalistický politik. 10. 1. 2008 vymenovaný za veľvyslanca pri NATO.

ROH
Revolučné odborové hnutie

- v bývalom socialistickom Československu odborová organizácia.

roh, Africký

- polostrov vo východnej Afrike, ktorý vybieha do Arabského mora. Nazýva sa preto tak, že pripomína roh nosorožca. Územie má rozohu asi 2.000.000 km². Sú na ňom štáty: Džibuti (Džibutsko), Eritrea, Etiópia, Somálsko; v širšom poňatí i Sudán a Keňa.

roh, basetový

- altový klarinet drsnejšieho zvuku.

Rohan, Bedřich

- ČR; 1920 (Ústí nad Labem) - 10. 11. 2006 (Londýn); novinár. Počas 2. svetovej vojny slúžil vo Veľkej Británii u RAF. Po vojne pôsobil v ČTK, Mladej fronte, Rudom práve, Československej televízii. Po opätovnej emigrácii do Veľkej Británie pôsobil v BBC a nemeckej agentúre DDP.

Rohan, Kamil

- ČR; 1800 - 1892; knieža.

Roháč, Jan

- ČR; režisér.

roháč obecný

- Lucanus cervus; chránený druh chrobáka. Je typický svojimi mohutnými hryzadlami.

roháče

- čeľaď Lucanidae.skupina chrobákov s mohutnými hryzadlami - mandibulami, ktoré u samčekov stratili pôvodný význam (uchopenie a spracovanie potravy) a slúžia pri imponovaní a súperení o samičku. Typické hryzadlá má náš chránený druh roháč obyčajný (Lucanus cervus) a mnoho príbuzných rodov a druhov. Iné druhy ich majú pretiahnuté alebo vyhnuté nahor. Tykadlá sú zalomené a zakončené vejárikom. Prevládajúce zafarbenie tela tvorí škálu od žltohnedej po čiernu, vzácnejšie sú zelené a zlatisté druhy. Larvy žijú v práchnivom dreve. Zaujímavá je veľká vnútrodruhová variabilita roháčovitých vo veľkosti tela, hryzadiel a ich tvare. Na svete je známych asi 920 druhov roháčovitých, u nás 7.

Rohl, Ulrike

- Ulrike Meinhof.

Rohlfs, Christian

- Nemecko; 22. 11. 1849 (Niendorf) - 8. 1. 1938 (Hagen); maliar a grafik. Autor obrazov miest a kvetín.

Rohoň, Juraj

- SR; † 20. 10. 1831; spisovateľ a evanjelický kňaz.

Roche

- Švajčiarsko; farmaceutická firma. 13. 10. 2005 firma odmietla vydať patent na výrobu lieku Tamiflu, údajne jediného účinného lieku proti vtáčej chrípke.

Roche, Eduard

- 1850: objavuje hraničné slapové namáhanie pre telesá v gravitačnom poli.

Roche, Regina

- Veľká Británia; 1766 - 1845; spisovateľka; dielo: Deti opátstva.

rocheta

- rochetka; krátke biele obradné rúcho katolíckych kňazov a miništrantov.

rochetka

- rocheta; krátke biele obradné rúcho katolíckych kňazov a miništrantov.

Roidis, Emmanuil

- Grécko; 28. 7. 1836 (Syros) - 7. 1. 1904 (Athény); spisovateľ. Dielo: 1866: Pápežka Jana.

Roithová, Zuzana

- ČR; politička. 1997 - 1998: ministerka zdravotníctva (KDU - ČSL). 2005:poslankyňa Európskeho parlamentu.

roj, meteorický

- väčší počet meteorov, ktorý sa približne každý rok približne v rovnaký čas objavuje na tom istom bode oblohy (radiante).

Rojas, Manuel

- Chile; 8. 1. 1896 (Buenos Aires) - 11. 3. 1973 (Santiago de Chile); spisovateľ. Autor poviedok a románov z prostredia chilského vidieka a mestskej chudiny. Predstaviteľ kreolizmu.

rok, akademický

- časť roku, počas ktorej sa prednáša na vysokej škole.

rok, alexandrijský

- zavedený v Egypte po roku 26 pred Kristom; éra počítania letopočtu začína od roku 284 (nástup Dioklecián na rímsky trón). Alexandrijský rok má 365,25 dá, ako v juliánskom kalendári, líši sa od neho tým, že inak určuje prestupné roky; prestupné roky sú tie, ktoré po vydelení štyrmi dávajú zvyšok 3. Tento kalendár doteraz používajú Koptovia, arabsky hovoriaci kresťania v Egypte. Týmto kalendárom sa tiež riadia arabsky hovoriaci kresťania v Egypte. Kalendár nezačína 1. januárom, ale 11. septembrom nášho kalendára.

rok, cirkevný

- musí začínať nedeľou, a to prvou adventnou nedeľou (pozri advent) v rozmedzí od 27. 11. do 3. 12.

rok, juliánsky

- rok trvajúci 365,25 dňa. Od tropického roka sa líši o 11 minút a 14 sekúnd. Je základom juliánskeho kalendára.

rok, kalendárny

- od 1. januára do 31. decembra.

rok, občiansky

- vždy začína 1. 1. o 0:00 hodín. Má 365 dní a končí 31. 12. o 24:00 hodín. Prestupný rok má 366 dní, kedy sa do kalendára vsúva 29. február.

rok, slnečný

-

rok, svetelný
light year

- dĺžková miera, značka LY, l. y. Dráha, ktorú preletí vo vákuu svetlo za dobu jedného roka. 1 LY = 9,4605. 1015 m.

rok, tropický

- Z dôvodu spomaľovania rotácie Zeme okolo vlastnej osi dochádza k nepatrnému predlžovaniu dňa, teda aj k miernemu skracovaniu tropického roka (3000 pred Kristom bol 365,242500 dňa, 1900 365,242316 dňa, 4000 bude 365,242070 dňa)

rokajkotva

- rocaille; v rokokovej architektúre ornamentálny motív vychádzajúci z tvaru mušle.

rokambol

- druh cesnaku, cesnak siatý perlovka.

rokenrolkotva

- rock'n'roll, rock and roll; americký hudobný štýl vzniknutý prelínaním černošskej a belošskej ľudovej tanečnej hudby, s výraznou rytmikou.
- rýchly tanec amerického pôvodu v štvorštvrťovom takte so synkopami.

rokfór

- roquefort; polotvrdý pikantný syr so zelenou plesňou.

rokoko

- umelecký sloh najmä 1. polovice 18. storočia vychádzajúci z baroka a zjemňujúci jeho charakteristické znaky.

roks

- tvrdý neplnený cukrík v tvare lízanky.

Rokycana, Jan

- ČR; 1436 - 1471: pražský arcibiskup.

Roland, Alex

- USA; historik NASA.

Roland Garros

- Francúzsko; tenisový turnaj v Paríži. Prvý ročník bol v roku 1891. Od roku 1897 sa turnaja zúčastňujú aj ženy. V roku 1925 na turnaji hrali po prvýkrát aj cudzinci. Od roku 1968 sa turnaja zúčastňujú aj profesionáli. Najviac turnajových víťazstiev má Borg (6x, 1974 - 5, 1978 - 81) a Evertová (7x, 1974 - 75, 1979 - 0, 1983, 1985 - 86).

roláda

- zavinutý úpokrm s náplňou.

rolba

- horské pásové vozidlo určené ku doprave po snehu, k úprave lyžiarských tratí alebo ľadových plôch.

roler, skate

- kolieskové korčule.

Rolins, Dara
Darina Rolincová

Dara Rolins - SR; * 7. 12. 1972; speváčka. Dcéra Laura (* ?. 5. 2008; otec Matěj Homola). 1993: odchod do USA. Po návrate vystupovala so skupinou Sexy Dancers.
Albumy: 2006: D1; D2.

Rolínek, Tomáš

- ČR; * 17. 2. 1980; hokejista. 2005: majster extraligy.

Rolko, Adrian

- ČR, * 14. 9. 1978; futbalista.

roll-hokej

- hokej na kolieskových korčuliach.

roll-over credit

- preklenovací úver.

Rolla, Luigi Vittorio

- Taliansko; * 1882; chemik.

Rolland, Romain

- Francúzsko; 29. 1. 1866 (Clamecy) - 30. 12. 1944 (Vézelay); spisovateľ. Romány: 1904 - 1912: Ján Kryštof (Jean-Christoph); 1919: Dobrý človek ešte žije (Colas Breugnon); 1920: Peter a Lucia (Pierre et Luce); 1920: Clerambault, história slobodného svedomia počas vojny (Clerambault, histoire d'une conscience libre pendant la guerre); 1922-1933: Očarená duša (L'ame enchantée). Divadelné hry: Orsino (1890); Les baglioni (1891); Caligula (1893); Le Sie'ge de Mantoue (1894, Obliehanie Mantovy); Jeanne de Piennes (1896); Les tragédies de la foi (1903, Tragédia viery. Trilógia se skladá z týchto častí: Saint Luis (1897, Svätý Ludvik); Aërt (1898, Aertes); Le Triomphe de la raison (1899, Víťazstvo rozumu)); Le Théâtre de la Révolution (1903, Divadlo revolúcie); Le temps viendra (1903, Príde čas); La Montespan (1904, Montespanová); Les Trois amoureuses (1906, Traja zamilovaní); Empédocle (1918, Empedokles); Liluli (1919).

roller skates

- "tanečné" kolieskové korčule s kolieskami 2 x 2.

Rolling Stones

- rocková kapela založená v roku 1962 Mickom Jaggerom. Členovia: spev Mick Jagger; gitara Keith Richards, gitara Ron Wood, bicie Charlie Watts. Bývalí členovia (2005): Bill Wymen (basgitara a gitara). Diskografia: 1994: Voodoo Lounge; 1997: Bridges To Babylon; 2005: A Bigger Bang (Väčší tresk).

rollover

- v počítačovej terminológii nájazd myši nad objekt.

Rolls, Charles

- Veľká Británia; 1877 - 12. 7. 1910; pretekár, priekopník letectva. 1902: zakladá obchod s automobilmi. 4. 5. 1904 sa s Henrym Royceom dohodol na spolupráci. Spoluzakladateľ firmy Rolls - Royce. Zahynul pri leteckom nešťastí.

Rolls - Royce Ltd.

- Veľká Británia; strojárenská firma. 1904 - 1939: firma dodáva iba automobilové šasi, karosériu si bolo treba objednať u špecializovaného výrobcu. 1907 - 1925: výroba modelu 40/50 Silver Ghost. 1908: výroba presunutá do Derby. Počas 1. svetovej vojny zahájená výroba leteckých motorov Eagle, Falcon a Condor. 1919: model Cockshot. 1922: Brewster. 1926: Silver Ghost s karosériou Brewster. 1930: model Phantom II. 1931: firma preberá firmu Bentley. 1938: model Phantom III. 1949: Silver Dawn. 1950 - 1956: Phantom IV. (18 kusov, výhradne pre kráľov a prezidentov). Phantom V. a Phantom VI. boli určené na bežný predaj. 1955: Silver Cloud. 1965: Silver Shadow (prvý kompaktný Rolls - Royce). 1971: RB 211 (prúdový motor). 1977: Silver Shadow II. Firma vyrobila motory pre loď Queen Mary II.

rolňa

- kladka, válček.

rolovať

- zvinovať.
- posunovať po displeji objekt (text, obrázok), ktorý je väčší ako plocha displeja.
- posunovať lietadlo po letištnej ploche.

Rolston, Brian

- USA; * 21. 2. 1973; hokejista.

romadúr

- mäkký syr s výraznou chuťou a vôňou.

Roman II.

- Byzantská ríša; 959 - 963: cisár z macedónskej dynastie.

Roman III.

- Byzantská ríša; 1028 - 1034: cisár z macedónskej dynastie.

Roman, Ľubo

- SR; politik, herec. Podpredseda ANO. 11. 9. 2005 vylúčený zo strany.

romanca

- umelá milostná pieseň v 18. a 19. storočí.
- krátka inštrumentálna skladba lyrického rázu.
- literárny španielsky básnicky útvar na rozhraní lyriky a epiky.
- drobnejšia lyrickoepická skladba zvyčajne milostného rázu.

Romančík, Elo

- Sr; herec. Syn Juraj.

Romanenko, Jurij Viktorovič

- ZSSR; * 1. 8. 1944 (Koltubanovskij); kozmonaut. Let na Sojuz 26, Sojuz 38, Sojuz TM-2. Pobyt na Saljut 6 (2x).

romaneto

- próza stredného rozsahu založená na postupnom objasňovaním záhady rozumovým vysvetlením. Žáner vytvoril český spisovate Jakub Arbes.

romanistika

- obor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou románskych národov.

Romano, Josef

- Izrael; † 5. 9. 1972; zápasník. Zomrel na OH 1972 v Mníchove prei prepade izraelskej ubytovne palestínskymi teroristami.

Romanov, Alexander I.

- Rusko; 1777 - 1825; panovník. 1801 - 1825: cár. Pripojil k Rusku Fínsko, Gruzínsko, Besarábiu a Azerbajdžan. 1820: spája sa s rakúsko-uhorským cisárom Františkom I. proti revolúcii karbonárov v Taliansku. 1822: zakazuje v Rusku slobodomurárstvo .

Romanov, Alexander II.

- Rusko; 1818 - 1881 (zavraždený); cár. Syn Alexander III. 1855 - 1881: cár. 1861: po prehranej Krymskej vojne prevádza reformy, ruší nevoľníctvo. Bol zavraždený.kotva

Romanov, Alexander III.

- Rusko; panovník. 1881 - 1894: cár. Manželka Maria Fjodorovna (1919 odchádza z Ruska).

Romanov, Michail

- Rusko; šľachtic. 1613: zvolený za cára.

Romanov, Mikuláš I.

- Rusko; 1796 - 1855; panovník. 1825 - 1855: cár. Potlačil povstanie dekabristov. a upevnil samoderžavie. 1830 - 1831: potlačil povstanie v Poľsku. 1848 - 1849: prispel k pádu maďarskej revolúcie. Prezývaný policajt Európy.

Romanov, Mikuláš II.

- Rusko; 1868 - 16. 7. 1918 (zastrelený); panovník. 18. 5. 1894 - 1917: posledný ruský cár. Manželka Alice Hessensko-Darmstadská (v Rusku prijala pravoslávnu vieru a meno Alexandra Fjodorovna). Syn Alexej (hemofilik). 1905: povolil zriadenie dumy. Zvrhnutý revolúciou - 2. 3. 1917 donútený odstúpiť.

Romanov, Nikolaj Pavlovič

- Rusko; 6. 7. 1796 - 1855; panovník.

Romanov, Pavel I.

- Rusko; 1754 - 1801 (zavraždený); panovník. 1796: cár. Nastolil krutý policajný režim.

Romanov, Peter I. Veľký

- Rusko; 9. 6. 1672 - 28. 1. 1725; panovník. 1682 - 1725: cár. Otec Alexej, matka Natalia Kirillovna Naryškinová. Brat Fjodor II. 1. manželka Jedovkija Lopuchinová (1698: poslal ju do kláštora). 2. manželka Katarína Alexejevna (Marta Skawrovská, po pravoslávnom krste prijala meno Katarína Alexejevna). Dcéra Jelizaveta. 1695 - 1696: bojoval proti Turecku. Založil ruské námorníctvo. 1697 - 1698: tajná návšteva západnej Európy za účelom vytvorenia koalície proti Turkom. 1700: spolu s Dánskom a Poľskom viedol severnú vojnu proti Švédom. 1720 - 1723: vo vojne s Iránom získal západné pobrežie Kaspického mora. 1703: založil Petrohrad (Sankt Peterburg). 1725: zakladá Akadémiu vied.

Romanov, Michail Michajlovič

- Rusko; vnuk Mikuláša I. 1891: sobáš, manželka Sofia Merenbergová (vnučka básnika Puškina).

Romanov-Jurjev, Filaret

- Rusko; okolo 1553 - 1. 10. (11. 10. ) 1633; hlava moskovskej bojarskej rodiny. Syn Michail III. 1613: moskovský patriarcha.

Romanovna, Jelena

- Rusko; † ?. 1. 2007; atlétka. 1992: na OH 1. miesto v behu na 3.000 metrov.

Romanovna, Jelizaveta Petrovnakotva

- Rusko; 1709 - 1761; politička. Sestra Anna. 1741 - 1761: cárovná. Otec Peter I. Viedla sedemročnú vojnu proti Prusku. Adoptovala svojho synovca Petra Hollstein-Gottorp, ktorého označila za snástupníka.

romantika

- predstavy plné neobyčajnosti, fantázie.
- rozprávková, tajomná krása, pôvab.

romantizmus

- myšlienkový prúd a umelecký smer 14. storočia zdôrazňujúci individualitu, prirodzenosť a fantáziu.

román

- rozsiahle, zvyčajne prózou písané literárne dielo, ktoré zachytáva množstvo situácií, udalostí a vzťahov.

román, gotický

- krvavý román so silnými melodramatickými prvkami. Bol obľúbený na konci 18. storočia a v 19. storočí v Anglicku, kde tento žáner vznikol.

román, kolportážny

- (predtým) literárne bezcenný, väčšinou vychádzajúci na pokračovanie alebo v zošitovej podobe.

román, sociálny

- opisujúci (-a) spoločenské prostredie, konflikt rozličných spoločenských tried.

román, vedecko - fantastický

- vedecko - fantastická literatúra.

román, utopický

- ktorého dej sa odohráva v neskutočnom prostredí fantasticky utváranej spoločnosti, utopistický.

Romer, Ole

- Dánsko; 1644 - 1710; astronóm, fyzik. Autor Gregorianského kalendára (1700), výpočtu rýchlosti svetla.

Romer, Štefan

- SR; 1788 (Veľký Šariš) - 1842 (Viedeň); lekárnik. 1832: vo Viedni zavádza výrobu trecích zápaliek.

Romero, Alvaro

- Honduras; politik. 2007, 2008: minister pre bezpečnosť (vnútra).

romfest

- rómsky fstival, prehliadka rómskej kultúry.

romicil

- oleandomycín.

Romijn, RebeccaRebecca Romijn

- USA; herečka. Manžel John Stamos. Manžel Jerry O'Connell (herec, sobáš v roku 2007).
28. 12. 2008: porodila dvojičky Dolly Rebecca Rose a Charlie Tamara Tulip.

Filmografia:
X-man.

Rominger, K. V.

- USA; astronaut. Let na STS-73, STS-80, STS-85, STS-96, STS-100.

Rommel, Erwin

- Nemecko; 15. 11. 1891 (Heidenheim) - 18. 10. 1944 (Herrlingen, podľa iných zdrojov 14. 10. 1944; samovražda); poľný maršál; prezývaný líška púšte. Veliteľ jednotiek Afrikakorps (1941 - 1943). Syn Manfred. 4. 11. 1942: porážka u al-Almejnu v Egypte. 1944: zaplietol sa do spiknutia proti Hitlerovi a spáchal samovraždu.

Romuluskotva

- Rím; etruský zakladateľ a prvý vládca Ríma. Brat Remus. Matka Rhea Silvia.

Romy, Kevin

- Švajčiarsko; * 31. 1. 1985; hokejista.

Ronaldo

- Brazília; futbalista. Dcéra Maria Sofia (* 26. 12. 2008, matka Maria Beatriz Antony).
2002: 1. miesto na MS.

Roncalli, Angelo

- Taliansko; pápež Ján XXIII.

ronde

- krúženie nohou (ženou) v polkruhu pri sambe.

rondeau

- rondó.

rondel

- pohanská praveká kruhová svätyňa z mladšej doby kamennej. Ich účel zatiaľ nie je známy.
- pozri bašta.
- básnický útvar o 12 až 16 veršoch členený do troch slôh.

rondelka

- mylý guľatý kozmetický vatový tampón.

rondo

- v inštrumentálnej hudbe forma založená na návratoch ku hlavnej téme.
- obrat lode o 180 stupňov po približne kruhovej dráhe.

rondon

- čašnícka veska.

rondó

- rondeau; básnický útvar o 2 alebo 3 slokách so záväzným opakovaním prvého verša na konci poslednej sloky.kotva

Rondónia

- Brazília; štát v západnej Brazílii. Na jeho území žijú indiáni kmeňa Cinta larga.

rongo - rongo

- Chile - Veľkonočný ostrov; pozri kohau rongo - rongo.

rood

- anglo - americká plošná miera, = 1011,71 m².

Rooke, George

- Veľká Británia; 1650 - 24. 1. 1709; admirál.

rooming

- služba operátora (poskytovateľa) mobilných telefónov, ktorá umožňuje telefonické spojenie i na území bez priameho pokrytia signálom v zahraničí pomocou služieb iného operátora.

rooming in

- nemocničný pobyt matky s novorodencom po pôrode v jednej miestnosti.

Rooney, Wayne

- Anglicko; * 24. 10. 1985; futbalista.

Roosa, Stuart Allen

- USA; * 16. 8. 1933 (Durango); astronaut. Let na Apollo 14.

Roosevelt, Franklin Delano

- USA; január 1882 (Hyde Park) - 12. 4. 1945; politik (Demokratická strana). 1905: sobáš s Annou Eleanor Roosevelt. 1907: advokát. 1912 - 1914: senátor v štáte New York. 1912: postrelený pri volebnej kampani (v Milwaukee). 1914 - 1920: pracovník ministerstva námorníctva. 1921: ochorel detskou obrnou. 1929 - 1933: guvernér štátu New York; 1933 - 1945: prezident. Po jeho smrti bolo stanovené Dodatkom XXII. k ústave USA, že nikto nesmie byť zvolený viac ako 2x po sebe prezidentom. Roosevelt bol prvý americký prezident, ktorý počas výkonu funkcie použil lietadlo - let na konferenciu v Casablanke cez Trinidad, Brazíliu a Gambiu.

Roosevelt, Theodore

- USA; * 1858, † 6. 1. 1919; politik. Manželka Edith. Strýko Franklina Delana.
1901 - 1909: 26. prezident USA.
1906: Nobelova cena mieru za sprodredkovanie rusko-japonského mieru.

ropušenka dvojprstá

- Psyllophryne nigriventer; brazílska žabka. Najmenší obojživelník. Meria iba 9,8 mm.

roráty

- ktolícke adventné ranné omše.
- spevy pri tejto omši.

Rosevelt, Anna Eleonora

- USA; * 11. 10. 1884; politička.

Rop, Anton

- Slovinsko; 2004: premiér.

ropakotva

- nafta, podzemný olej. Zmes nízkomolekulárnych a mnohomolekulárnych uhľovodíkov. Vznikla pravdepodobne rozkladom tiel pravekých živočíchov. Ložiská ropy sa nachádzajú v prahorných a mladších horninách. Spracováva sa v rafinériách frakčnou destiláciou na petroléter (30 - 70 °C), benzín (40 - 200 °C), petrolej (150 - 300 °C), plynový olej (20 - 400 °C). Zbytok je mazut. Priemyselne prvá ťažba začala v USA v roku 1859. Od roku 1947 sa ťaží aj z morského dna.

roquefort

- rokfor.

Rorschach, Hermann

- Švajčiarsko; 1884 - 12. 4. 1922; psychiater. Autor testu po ňom pomenovanom. Dielo: 1921: Psychodiagnostika.

Rosa canina

- šípková ruža (psia ruža); má liečivé účinky.

Rosa fedita

- žltá ruža pochádzajúca z Perzie, pramatkavšetkých žltých odrôd ruží. Nevonia, ale páchne.

Rosa, Salvator

- Taliansko; 20. 7. 1615 (alebo 21. 7. ; Neapol) - 15. 3. 1673 (Rím); maliar, grafik a satirický básnik, zvaný Salvatoriello. Autor patetických bitevných scén a fantastických krajín s horstvami.

Rosalind

- mesiac planéty Urán. Bol objavený 13. 1. 1986 na fotografiách zo sondy Voyager 2.

rosanilin

- fuchsin; červené syntetické farbivo.

Rosberg, Nico

- Nemecko; * 27. 6. 1985; pilot F1.

Roscoe, sir Henri Enfield

- Veľká Británia; 1833 - 1915; chemik. Získal čistý vanád.

roscoelitkotva

- vzácny jednoklonný nerast s kryštálovou štruktúrou podobnou muskovitu, obsahujúci kysličník vanaditý, vanádová sľuda (podľa angl. chemika H. E. Roscoa).

Rose, Heinrich

- Nemecko; 1795 - 1864; chemik. Pripravil prvý oxid nióbu.

Rose, Irwin

- Švédsko; chemik. 2004 Nobelova cena za objav rozkladu proteínu sprostredkovaný ubiquitínom (s ním aj Aaron Ciechanover a Avram Hershk).

Rosenberg, Alfred

- Nemecko; 12. 1. 1883 - 16. 10. 1946; nacistický politik.

Rosenblum, Sigmund Goergijevič

- † 1925; agent britskej MI5 známy ako Sidney Reilly. Ovládal niekoľko jazykov a mal vybrané spôsoby. Počas 1. svetovej vojny nadviazal spoluprácu s Nemcami a neskôr Rusmi. Nakoniec bol odhalený a popravený.

Rosenkranz, Karl
Johan Rosenkranz

- Nemecko
* 23. 4. 1805 (Magdeburg)
† .14. 6. 1879 (Královec, Prusko)
filozof.

Dielo:
Wissenschaft der logischen Idee (Veda logickej idee, 1852–59).

Rosenmüller, František

- ČR; vydavateľ.
4. 2. 1719 začal vydávať Pražské poštovské noviny - prvé periodické noviny v češtine.

Rosenthal, Ida

- USA; ruská imigrantka. V roku 1928 zaviedla číslovanie podprseniek podľa obvodu hrudníka a veľkosti košíka. Ian Fleming podľa neho vytvoril postavu Jamesa Bonda.

Rosenthal, Joe

- USA; † ?. 8. 2006; fotograf.

roseola
"šiesta choroba"

- bežné detské vírové ochorenie. Prejavuje sa vysokými horúčkami a niekedy ich sprevádzajú dýchacie a zažívacie potiaže, približne u každého piateho pacienta sa objaví typická ružová vyrážka. Šíri sa vzduchom, alebo dieťa môže nakaziť matka počas tehotenstva cez placentu. Chorobu vyvoláva herpetický vírus HHV-6.

Rosetta

- ESA; kozmická sonda vyslaná ku kométe 67P/Churyumov - Gerasimenko.

rosewood

- palisander; ružové až fialové drevo niektorých tropických stromov.

Rosé, Josef (Arnold)

- Rakúsko; 24. 10. 1863 (Iaşi, Rumunsko) - 25. 8. 1946 (Londýn); huslista. 1881 - 1938: koncertný majster orchestru Dvornej (Štátnej) opery vo Viedni. 1938: emigrácia do Londýna. 1883: založil Rosé kvarteto - jeden z najlepších komorných súborov svojej doby.

Rosický, Tomáš

- ČR; * 4. 10. 1980; futbalista. Reprezentant. 1998: Sparta Praha (ligový titul); 2001 - 2006: Borussia Dortmund. 23. 5. 2006: podpis zmluvy s Arsenalom Londýn. 2006: vížaz ankety Futblista roka v ČR.

Roskosmos

- Rusko
Federálna kozmická agentúra.

rosnatka

- Drosera
rod mäsožravých rastlín, ktoré lovia hmyz pomocou malých lepkavých kvapiek (sliz), ktoré sa lesknú ako kvapky rosy. Asi 125 druhov. Rastie najmä v trópoch a subtrópoch.

rosnatka kapská

- Drosera capensis. Mäsožravá rastlina.

rosomák

- severská kunovitá šelma živiaca sa zdochlinami.

Rosoška

- Rusko
vojenský cintorín s asi 100.000 menami padlých nemeckých vojakov, ktorí ostali nezvestní po bitke o Stalingrad. Cintorín leží neďaleko Volgogradu (Stalingrad). Pamätník bol odhalený 9. 9. 2006.

Ross 154

- hviezda vzdialená od Zeme 9,69 LY.

Ross 248

- hviezda vzdialená od Zeme 10,32 LY.

Ross, J. L.

- USA
astronaut.
Let na STS-61-B, STS-27, STS-37, STS-55, STS-74, STS-88, STS-110.

Ross, John

- polárnik.

Rossby, Carl - Gustav Arvid

- Švédsko; 28. 12. 1898 - 19. 8. 1957; meteorológ.

Rosse

- Lord. 1845: objavuje hmlovinu špirálovitého tvaru. 1848: pozoruje hmlovinu M 1 a dáva jej meno Krabia hmlovina.

Rosseli, Isabella

- Taliansko; herečka. Otec Robert (režisér).

Rosseli, Robert

- Taliansko; režisér. Dcéra Isabella (herečka).

Rossellini, Robert

- Taliansko; filmový režisér. Manželka Ingrid Bergman. Dcéra Pia, dvojčatá Isotta a Isabela (matka Ingrid Bergman). Syn Robert (matka Ingrid Bergman, herečka). Filmografia: 1950: Stromboli, zem božia; Rím, otvorené mesto.

Rossi, Aldo

- Taliansko; * 3. 5. 1931 (Miláno); architekt. Autor návrhov podriadených formálne prísnemu merítku a typizácii, teoretik racionálnej architektúry

Rossi, Valentino

- Taliansko; * 16. 2. 1979; motocyklový pretekár.
1996: začiatok pretekárskej kariéry v najnižšej kubatúre.
1997: majster sveta v najnižšej kubatúre.1998: prestup do kubatúry 250 ccm.
1999: majster sveta v kubatúre do 250 ccm.
2000: prestup do kubatúry do 500 ccm.
2001: majster sveta v kubatúre dp 500 ccm.
2002: majster sveta v kubatúre do 1.000 ccm.
2003: majster sveta v kubatúre do 1.000 ccm (Honda).
2004: majster sveta v kubatúre do 1.000 ccm (Yamaha).
2005: majster sveta v kubatúre do 1.000 ccm.
2006: 2. miesto v kubatúre do 1.000 ccm.
2008: majster sveta v kubatúre do 800 ccm (Yamaha).

Rostande, Edmond

- dramatik. Dielo: Cyrano de Bergerac (nepliesť si so spisovateľom Cyranom de Bergerac!)

Rostant, E.

- † 1918; spisovateľ. Dielo: Cyrano z Bergeracu.

rostbífkotva

- roastbef; mäso z roštenky prudko na povrchu opečené.

Rostislav

- ČR; 9. storočie; 846 - 870: moravské knieža.

Rostopovič, Mstislav

- Rusko; 27. 3. 1927 (Baku) - 27. 4. 2007 (Moskva); čelista a dirigent. 1974: spolu s manželkou a deťmi utiekol zo ZSSR. 1977 - 1994: viedol americký štátny orchester. 1990: opäť získal ruské občianstvo.

Rosúlková, Marie

- ČR; 17. 12. 1901 (Plzeň) - 15. 5. 1993 (Praha); herečka; manžel Jarmil Škrdlant (manželstvo vydržalo 2 roky, potom sa už nevydala); Taková normální rodinka (TV seriál); filmografia: 1941: Gabriela; 1949: Soudný den; 1968: Spalovač mrtvol; 1970 Čtyři vraždy stačí, drahoušku; 1971: Petrolejové lampy; 1972: Šest medvědú s Cibulkou; 1974: Holky z porcelánu; 1974: Byl jednou jeden dúm; 1976: Léto s kovbojem; 1977: Zítra vstanu a opařím se čajem; 1980: Jak napálit advokáta; 1981: Konečná stanice; 1984: Létající Čestmír

Roswell

- USA - Nové Mexiko; oblasť, kde bol 3. 7. 1947 (William "Mac" Brazel a Dee Proctor) nájdený lietajúci tanier s mimozemskými bytosťami. Výskumom objektu i bytostí sa zaoberal tým nazvaný Majestic - 12 .

Roš Hašana

- dvojdenný židovský sviatok príchodu Nového roka.

rošáda

- dvojťah v šachu, kedy sa kráľ posúva o dve polia a veža sa stavia tesne vedľa neho, ale z druhej strany, prisunutie veže ku kráľovi a presunutie kráľa cez vežu, aby sa dostal do krytej pozície. Je možná len za určitých podmienok.

rošáda, malá

- krátka rošáda; rošáda prevedená na kráľovskom krídle. Značí sa O - O.

rošáda, veľká

- dlhá rošáda; rošáda prevedená na dámskom krídle. Značí sa O - O - O.

Rošický, Evžen

- ČR; 18. 10. 1914 (Praha) - 25. 6. 1942 (Praha, popravený nacistami); novinár a atlét. Mnohonásobný majster ČSR v behu na 400 m prekážok. 1936 - 1938: redaktor Haló novin. 1939 - 1941: redaktor Národní práce.

rošt, granulačný

- pozri granulačná komora.

Rot, Diter
Dieter Roth

- Nemecko
* 21. 4. 1930 (Hannover)
maliar, grafik.
Autor objektov z organických materiálov.

Rota, Nico

- Taliansko; 3. 12. 1911 (Miláno) - 10. 4. 1979 (Rím); skladateľ. Autor filmovej hudby, opier, orchestrálnej, komornej a chrámovej hudby.

rotačný

- súvisiaci s rotáciou.
- obežný, okružný.

rotang
ratan

- ľahké pružné drevo používané na výrobu prúteného nábytku, košov a pod.

rotariáni

- členovia murárskej lóže.

rotavátor

- rotačný kyprič pôdy.

rotácia

- otáčanie, otočenie.
- jeden z diferenciálnych operátorov.

rotácia, viazaná

- rotácia planéty alebo mesiaca, kedy sa k obiehanému telesu obracia stále tou istou pologuľou (napr. Mesiac ku Zemi).

Rotblat, Joseph

- Veľká Británia; vedec; 1995: Nobelova cena za mier.

rotel

- hotel na kolesách, najčastejšie prestavaný autobus na ubytovacie a stravovacie zariadenie.

Roth, Philip

- USA; * 1933; spisovateľ židovského pôvodu. Dielo: 1959: Zbohom, mesto C. ; 1968: Nech sa deje, čo sa deje; 1992: Portnoyov komplex; 1990: Milostné rozpravy; 1993: Operácia Shylock; 1998: Americká idyla (Pulitzerova cena); 2005: Ľudská škvrna; 2004: Spiknutie proti Amerike.

Rothschild, Guy Edouard Alphonse Paul, barón

- Francúzsko; 21. 5. 19090 (Paríž) - 12. 6. 2007; bankár. Syn David.

Rothschild, Freres

- Francúzsko; bankár. 1967 - 1979: viedol rodinný podnik

Rothschild, lord Lionel Walter

- Veľká Británia; bankár, zoológ, zberateľ a bádateľ. Popísal na 5.000 neznámych živočíšnych druhov, publikoval 1. 700 kníh. Na jeho počesť bolo pomenovaných 250 druhov (napríklad žirafa Rotschildova).

rotoped

- pevný bicykel, ktorý sa používa vo fitness centrách alebo doma, Môže byť remeňový alebo magnetický.

rotor

- pohyblivá časť elektromotora.
- nosná konštrukčná časť vrtuľníka.

Rotrekl, Teodor

- ČR; 1923 (Brno) - 2004; maliar, grafik a ilustrátor. 1949: dokončil štúdium na UPRUM. 1956: ilustrácie ku knihe Stanislava Lema Ku mrakom Magellanovým - stáva sa z neho kultový ilustrátor diel science fiction.

Rotta, Angelo

- Vatikán; 9. 8. 1872 - 1. 2. 1965; biskup a diplomat.

Rotterdamský, Erasmus
Desiderius Erasmus Rotterdamský

- Holandsko
† 1536
humanistický spisovateľ.

Dielo:
1505: Chvála bláznovstvu (v diele spochybňuje autoritu cirkvi).

rotunda

- stavba ná základoch kruhového pôdorysu, zvyčajne z románskeho obdobia.
- lomené písmozaoblených tvarov u malých písiem.

rotvajler

- mohutný strážny alebo policajný pes.

rouge

- rúž.

Rouch, Jean

- Francúzsko; † 18. 2. 2004; režisér dokumentárnych filmov; 1958: Ja, černoch.

round table

- guľatý stôl.
- jednanie, rokovanie u guľatého stolu, jednanie rovného s rovným.

Rousseau, Henri

- Francúzsko; 1844 (Lavala) - 1910; maliar - samouk, zvaný Colník. 1. manželka Clémence, 2. manželka Joséphina. Dielo: Zaklínačka hadov; 1890: Autoportrét; Černoch napadnutý jaguárom; Vojna; Spiaca cigánka; Zaklínačka hadov; 1890: Vlastná podobizeň.

Rousseau, Jean-Jacques

- Francúzsko/Švajčiarsko; * 28. 6. 1712; filozof, spisovateľ, politológ a skladateľ - samouk z osvietenského obdobia. Vychádzal z toho, že človek je vznešený divoch, dobrý vo svojej prirodzenej podstate, ktorého skazila civilizácia a spoločnosť. Dielo: Júlia alebo Nová Héloise (podľa príbehu Pierra Abélarda a Héloise); O spoločenskej zmluve alebo Zásady politického práva.

rout

- raut.

Routledge, Katrin

- 1914 - 5: pobyt na Veľkonočnom ostrove, kde zozbierala množstvo informácií z histórie obyvateľstva ostrova.

Roux, Michel

- Francúzsko; 22. 6. 1929 (Colombes) - 2. 2. 2007 (Paríž); herec. Počas svojej kariéry Roux zaznamenal úspech v hrách ako Jeden blbec na večeru a Klietka bláznov, ktoré sa neskôr stali filmovými hitmi. Najviac ľutoval, že sa nikdy nestal veľkou hviezdou strieborného plátna, z ktorého však zaznieval jeho hlas. Michel Roux sa doslova stal lídrom v dabovaní anglicky hovoriacich hviezd, ako napríklad Jack Lemmon, Peter Sellers a Alec Guinness, ktorých hlasy predaboval do rodného jazyka pre francúzske publikum. Herec si naposledy zahral v roku 2006 v hre Le Charlatan (Šarlatán) na doskách divadla Kráľovského paláca v Paríži.

ROV

- Remote Operated Vehicles; diaľkovo ovládané podvodné stroje.

rover

- vozidlo, auto.
- starší príslušník skautskej organizácie.

Rover

- USA
elektrické mesačné vozítko dopravené na povrch Mesiaca loďou Apollo 15 v roku 1971. Hmotnosť 217 kg, nosnosť 450 kg. Maximálna rýchlosť 18 km/hod. Pri pobyte na Mesiaci ho využili posádky lodí Apollo 15 - 17.

Rover Spirit

- pozri Spirit.

rovina

- pozri plošina.

rovina, galaktická

- rovina kolmá ku ose rotácie Mliečnej dráhy. Prechádza miestami najväčšej koncentrácie hviezd Galaxie.

rovina, Gaussova

- rovina s pravouhlou sústavou súradníc x, y kde každému bodu (x, y) je priradené komplexné číslo x + yi a naopak.

rovina, hlbokomorská

- leží v hĺbke 4 - 6 km. Je stabilná, rozľahlá a pokrytá vrstvou sedimentov až 2,5 km mocnou.

rovina, kolimačná

- rovina kolmá na sklápaciu os ďalekohľadu.

rovina, nákresná

- rovina, v ktorej sa zostrojujú obrazy priemetov v deskriptívnej geometrii.

rovina, ohnisková

- pozri ohnisko.

rovina, polarizačná

- rovina preložená smerom šírenia sa polarizovaného vlnenia kolmo na rovinu kmitov.

rovnica, Barkhausenova

- vzťah medzi strmosťou S, prienikom D a vnútorným odporom Ri elektrónky: SDRi=1.

rovnica, Bernoulliova

- vzťah vyjadrujúci zachovanie mechanickej energie v prúdiacich ideálnych kvapalinách. Súčet pohybovej, tlakovej a polohovej energie objemovej jednotky kvapaliny zostáva všade rovnaký, stály.

rovnica, ciolkovského

- základná diferenciálna rovnica vyjadrujúca závislosť prírastku rýchlosti rakety ( d v/) na okamžitej hmotnosti rakety ( m), na úbytku jej hmoty spotrebovaním pohonných hmôt ( d m) a rýchlosti spaľovaných plynov ( w) vytekajúcich tryskou: d v = w. d m/m; z tohto sa postupne integrovaním odvodí samotná ciolkovského rovnica: vchar= w. ln(ms/mk); kde ms znamená štartovnú hmotnosť rakety, mk konečnú hmotnosť rakety a ln prirodzený logaritmus.

rovnica, diferenčná

- rovnica podobná diferenciálnej rovnici, kde sú derivácie nahradené podielmi diferencií.

rovnica, Drakeova

- rovnica na výpočet možných obývaných planét inteligentnými bytosťami: N=S.Ap.Ae.Al.Ai.At.L; kde N je počet civilizácií v našej Galaxii, s ktorými môžeme nadviazať rádiový kontakt; S počet nových hviezd v našej Galaxii za rok; Ap podiel hviezd s planetárnym systémom; Ae podiel planét v týchto systémoch, ležiacich v tzv. ekosfére, teda na ktorých môže byť život; Al podiel skutočne obývaných planét; Ai podiel s inteligentnými formami života; At podiel civilizácií s technickými schopnosťami a L faktor ich priemernej životnosti.

rovnica, lineárna

- algebrická rovnica prvého stupňa obsahujúca neznámu najviac v prvej mocnine.

rovnica, recipročná

- rovnica, ktorej koeficienty v poradí prvý a posledný, druhý a predposledný atď. sú (v absolútnej hodnote) zhodné.

rovnica, Schrödingerova

- rovnica rakúskeho fyzika Erwina Schrödingera, nerelativistická vlnová rovnica pre popis hmotných častíc.

rovnica, stavová

- vzťah medzi tlakom p, absolútnou teplotou T a merným objemom v ideálneho plynu, ktorý charakterizuje stav látky: pv=RT, kde R je univerzálna plynová konštanta.

rovnica, šošovková

- rovnica určujúca polohu obrazu predmetu vytvoreného šošovkou o obrazovej ohniskovej dĺžke f': 1/a' - 1/a=1/f'; pričom a je vzdialenosť predmetu na optickej ose od šošovky, a' je vzdialenosť obrazu.

rovnice, Maxwellove

- základné rovnice popisujúce elektromagnetické pole a vzťahy medzi jeho charakteristickými veličinami (javy klasickej elektrodynamiky, fyzikálnej optiky a tepelného žiarenia).

rovnice, transcendentné

- analytické, ktoré nie sú algebrické (napr. exponenciálne, logaritmické, goniometrické).

rovnováha, acidobazická

- v biochémii vzájomný pomer kyselín a zásad potrebný ku udržaniu určitej stálej koncentrácie vodíkových iónov v organizme.

rovnováha, fázová

- rovnováha v sústavách o viacerých fázach, ktoré určuje Gibbsovo fázové pravidlo.

rovnováha, mechanická

- stav, kedy výslednica síl pôsobiacich na fyzickú sústavu je nulová.

Rowbery, Dave

- Anglicko; * 29. 12. 1943 (Newcastle); klavirista. Člen skupiny Animals (od novembra 1965 do rozpadu v roku 1966).

rowdie

- futbalový fanúšik, výtržník, vandal.

Rowlands, Patsy

- Veľká Británia; † 2005; herečka. Filmografia: Tess; Tom Jones.

Rowling, Joanne Kathleen

- Veľká Británia; 31. 7. 1965; spisovateľka. 1. manžel Jorge Arantes. 2. manžel Neil Murray (sobáš v roku 2001), dcéra Jessica (otec Jorge Arantes); syn David; dcéra Mackenzie Jean (* 23. 1. 2005). 1990: zomiera matka; v Portugalsku vyučuje angličtinu. Dielo: 1997: Harry Potter a Kameň mudrcov (česky 2000); 1998: Harry Poter a tajomná komnata (česky 2000); 1999: Harry Potter a Väzeň z Azkabanu (česky 2001); 2000: Harry Potter a Ohnivý pohár (česky 2001); 2003: Harry Potter Fénixov poriadok (česky 2004); 2004: Harry Potter a Princ dvojakej krvi; The Tales of Beedle the Bard (rukopis vydražený za 1,95 milióna libier).

roxy

- pozri kandit.

Roy, Rob

- Škótsko; 1671 - 1734; zeman. Národný hrdina.

Royal Air Force

- Veľká Británia; britské vojenské letectvo. Založené v roku 1912.

Royal Society

- pozri The Royal Society.

royalizmus

- roajalizmus, monarchizmus.

Royce, Henry

- Veľká Británia; 1853 - 1933; mechanik, podnikateľ. Spoluzakladateľ firmy Rolls - Royce. 1. 4. 1904: skonštruoval prvý automobil (ešte sám). 1930: Povýšený do šľachtického stavu (za konštrukciu leteckých motorov).

rozárium

- záhrada alebo jej časť osadená ružami.

Rozeanu, Angelica

- Rumunsko; †22. 2. 2006; stolná tenistka. 17x titul majsterky sveta.

Rozehnal, David

- ČR; futbalista. Manželka Petra Vránková (sobáš 17. 5. 2006). 2006: Paris Saint - German.

rozeola

- plošná kožná vyrážka jasne červenej farby.

Rozeta
NGC 2237
NGC 2238
NGC 2239
NGC 2246

- hmlovina v súhvezdí Jednorožec.

rozeta

- v architeektúre ornamentálny motív v tvare ružice.
- v architektúre kruhové okno zdobené kružbou (zvyčajne gotické).
- v zlatníctve diamant vybrúsený do podobynízkeho ihlanu so širokou základňou.
- kedysiozdoba dámskych šiat alebo odznak na uniforme v tvare ružice

rozhľadňa Babí lom

- ČR; pozri Mojmír Korvas.

rozhľadňa, dobrošovská

- ČR; pozri Dušan Jurkovič.

rozhľadňa, žižkovská

- ČR
pozri Václav Aulický.

rozhlas, československý

- pravidelné vysielanie začal v roku 1923 v Prahe.

rozhovor, kolokviálny

- vedecká rozprava.
- komplexný pohovor.

rozhranie

- spôsob, ktorým medzi sebou komunikujú jednotlivé komponenty počítača či pripojené zariadenia.

rozchodnica ružová
Rhodiola rosea

- rastlina, ktorej koreň sa používa ako stimulant, i ako mierne afrodisiakum (extrakt zo sušeného koreňa v 40% roztoku alkoholu).
Rastie na Sibíri.

rozklad, čísla

- rozloženie čísla v prvočinitele, teda súčin prvočísiel (napríklad 56=2. 2. 2. 7).

rozkolník

- člen niektorej zo siekt vzniknutých odštiepením od pravoslávnej cirkvi.

rozlíšenie, televízne

- 1950: európske krajiny prijímajú štandard rozlíšenia televíznej obrazovky - 625 riadkov.

rozmarín

- Rosmarinus officinalis; liečivá rastlina. Bolesti hrdla, žalúdočné problémy, koliky. Takisto osviežuje pamäť a vracia stratenú energiu. Čaj je uvoľňujúci a v chladných mesiacoch dobre zahrieva. Takisto lieči povrchové ranky, škrabance a štípance od hmyzu.

rozmnožovanie, nepohlavné

- týmto druhom rozmnožovania vznikajú potomkovia so zhodnou genetickou informáciou rodiča.

rozmnožovanie, pohlavné

- genetický kód potomstva vzniká kombináciou genetickej informácie dvoch jedincov.

rozmnožovanie, vegetatívne

- nepohlavné rozmnožovanie (v protiklade ku generatívnemu).

rozpad, rádioaktívny

- rozpad vznikajúci pri premene prvkov jadrovou reakciou.

rozpätie, obchodné

- rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

rozprávka

- báchorka; epické rozprávanie, väčšinou prozaické, v ktorom sa zobrazenie reálneho sveta spája v umelecký celok s líčením nadprirodzených javov.

rozprávka, fantastická

- kúzelná rozprávka. Vyzdvihuje úlohu nadprirodzených síl.

rozprávka, novelistická

- poviedka, rozprávka zdôrazňujúca vlastnú aktivitu hrdinu.

rozptyl, koherentný

- v jadrovej fyzike rozptyl fotónu elektrónom, pri ktorom sa mení smer jeho letu bez zmeny energie.

rozptyl, magnetický

- siločiary, ktoré prechádzajú vzduchom v okolí magnetického obvodu.

rozrod

- genealogický strom, v ktorom sa zaznamenávajú všetci (i nemanželskí) potomci - i mužov i žien (na rozdiel od rodokmeňa).

rozsievky

- jednobunečné riasy s kremičitými schránkami.

rozsudok

- výrok alebo rozhodnutie súdu vynesené na konci súdneho pojednávania.
- rozhodnutie, úsudok, názor.
- zastaralo schopnosť uvažovať, rozmýšľať, súdnosť, úsudok.

rozsudok, kondemnačný

- odsudzujúci rozsudok.

Rozsypal, Kurt

- ČR
* 24. 9. 1916 (Bílsko, Poľsko)
ekonóm.
1945 - 1948: člen Národohospodárskej komisie.

roztok

- homogénna sústav dvoch alebo viac chemicky čistých látok v ľubovolnom pomere. Homogénnou štruktúrou sa podobajú zlúčeninám, ale na rozdiel od nich ich nemožno vyjadriť chemickým vzorcom. Roztoky môžu mať rôzne skupenstvo.

roztok, koncentrovaný

- zahustený, so zvýšeným obsahom (opak je zriedený).

rozviedka

- tajná služba zaoberajúca sa získavaním informácií zo zahraničia.

rozvoj, extenzívny

- ekonomický rozvoj, ktorý je možné charakterizovať predovšetkým výstavbou nových výrobných kapacít a rozšírením počtu pracovníkov.

rozvoj, klastrový

- metóda používaná na odvodenie stavovej rovnice v teórii reálnych plynov.

roztok, Fehlingov

- roztok hydroxidu meďnatého v alkalickom roztoku vínanu sodnodraselného. Činidlo užívané v analytike redukujúcich cukrov (podľa H. Fehlinga).

roztok, koloidný
koloidálny roztok
koloidový toztok

- obsahujúci rozptýlené pevné, kvapalné alebo plynné častice merajúce až milióntinu mm, tvoriace prechod od suspenzie k pravým roztokom.

roztok, saturovaný

- nasýtený roztok.

roztok, živný

- biologická látka vhodná na pestovanie mikroorganizmov.

rozvádzač, kobkový
kobková rozvodňa

- rozvádzač, ktorého jednotlivé polia sú umiestnené v kobkách.

rozvoj, intenzívny

- taký typ ekonomického rozvoja, ktorý je možné charakterizovať využitím všetkých vnútorných zdrojov národného hospodárstva - pracovných síl, výrobných fondov i prírodných podmienok.

Roždestvenskij, Valerij Iľjič

- ZSSR
* 13. 2. 1939 (Leningrad)
kozmonaut.
Let na Sojuz 23.

- ?, ?; v gréckej abecede znak pre hlásku r.

róba

- dámske slávnostné, najmä večerné šaty.

ródeo

- slávnosť kovbojov spojená s krotením divokých koní a býkov.
- divoká výtržnosť, recesia.

Rómovia

- Cigáni
podľa legendy ich v 5. storočí povolal do Perzie z Pandžábu kráľ Bahráma Góra ako hudobníkov. Z Perzie boli vypudení tureckými a mongolskými vpádmi. Dali s na cestu na Západ cez Kurdistan, Kaukaz a Anatóliu, až došli na Balkánsky polostrov.
V Západnej Európe sa objavujú napred v Nemecku, potom postupne v Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Taliansku a Španielsku.
Do severnej Európy Rómovia dorazili v 16. storočí.
Do Škótska dorazili v roku 1502, nasledovalo Dánsko, Švédsko a Nórsko.
V Rusku sa objavujú v roku 1501.

Róth, Ferenc

- ČR; * 24. 12. 1978; futbalista.

Röhm, Ernst

- Nemecko; vrchný veliteľ SA. 1933: minister bez kresla.

Römer, Olaf (Olaus)

- Dánsko; 1644 - 1710; astronóm. Riaditeľ observatória a profesor matematiky v Kodani. Roku 1976 zmeral rýchlosť svetla zo zákrytov Jupiterových mesiacov ( približne 227.000 km/s). Vynašiel ekvatoreál, meridiánový kruh a iné prístroje.

Röntgen, Wilhelm ConradWilhelm Conrad Röntgen

- Nemecko
* 27. 3. 1845
† 10. 2. 1923 (Mníchov)
fyzik.
Objavil magnetické vlastnosti rotujúceho dielektrika v magnetickom poli.
1869: končí štúdium na polytechnickej škole v Curychu, získava titul Ph. D.
8. 11. 1895 vo Würzburgu objavil röntgenové lúče (lúče X), keď skúmal elektrické výboje v zriedenom plyne v sklenenej trubici.
22. 12. 1895 vzniká prvý rentgenový snímok na svete.
1901: Nobelova cena za fyziku.

röntgenológia

- zisťovanie diagnózy pomocou röntgenového prístroja.
- náuka o využití röntgenového žiarenia v lekárstve a o jeho účinkoch na živú hmotu.

Rösner, Boris

- ČR
* 1951
† 31. 5. 2006
herec.
Od roku 1987 pôsobil v činohre ND. Filmografia: Strieborná parochňa (TV seriál); Sanitka (TV seriál); Muž v pozadí (TV seriál);Hodina tanca a lásky; Misia; Morové povetrie.

Rössler, Matěj

- ČR
* 27. 11. 1754 (Bykánec)
ovocinár.
Preslávil sa záhradou Sanspareil na východnom okraji Poděbrad, ktorú budoval od počiatku 19. storočia - obsahovala 800 odrôd jabloní, 550 hrušiek, 130 sliviek a mnoho ďalších včítane bobuľovín.

RQ-1 Predator

- USA; bezpilotné diaľkovo riadené lietadlo. Je určené na prieskumné lety a zameriavanie cieľa. Na zameraný cieľ môže útočiť aj vlastnými prostriedkami. Môže lietať rýchlosťou okolo 130 km/hod. Pri takto pomalom lete eliminuje možnosť zachytenia nepriateľskými radarmi. Satelitom môže byť ovládané až na vzdialenosť 740 km. Je vybavené pevnou videokamerou na špici trupu, ktorá slúži k navigácii lietadla. Okrem toho je vybavená dvoma TV kamerami (pre denné a pre nočné pozorovanie). Maximálna dĺžka misie je asi 40 hodín.

RS Oph

- biely trpaslík, hviezda v súhvezdí Hadonoša, súčasť dvojhviezdy (biely trpaslík a červeného obra). 12. 2. 2006 bola jej explózia pozorovateľná voľným okom. Jej jasnosť stúpla niekoľko stokrát.

RS-18

- Rusko; medzikontinentálna balistická raketa.

RS-20

- Rusko; medzikontinentálna balistická raketa.

RS-24

- Rusko; medzikontinentálna balistická raketa. Skúška rakety prebehla 29. 5. 2007.

RS-27

- USA; raketový motor s priemerným ťahom 912 kN.

RSDr.

- resum socialium doctor, doktor sociálno - politických vied.

RSF

- Restaurateurs sans frontieres, Reštaurátori bez hraníc. Nevládna organizácia založená v roku 1979 Robertom Bougrain - Dubourgom.

RTE

- Írsko; rozhlasová a TV spoločnosť.

rtg

- rentgenová žiarenie.

RU-486

- potratová pilulka. Distribuuje sa najmä vo Francúzsku. Obsahuje účinnú látku mifepriston, ktorá blokuje hormón progesterón. Bola vynájdená v 80. rokoch 20. storočia.

Rubalcaba, Alfredo Peréz

- Španiesko; politik. 2006, 2007: minister vnútra.

rubaška

- pánska, u krku uzavretá, košeľa nosená ako vrchný odev.

rubato

- v hudbe v nepravideľnom, uvoľnenom tempe.

Rubáš, Luděk

- ČR; politik.
1993 - 1995: minister zdravotníctva (ODS).

Rubášová, Jana

- ČR; * 12. 2. 1940 (Praha); herečka, učiteľka. Brat Jiří (staršie dvojča).

Filmografia:
Velká samota;
Zlé pondělí;
Malý Bobeš.

rubeba
rebáb

- sláčikový struný nástroj perzsko-arabského pôvodu.

rubelit

- červenkastá forma turmalínu. Zafarbenie spôsobuje prímes mangánu. Ťaží sa predovšetkým na Barme v oblasti Mogok.

rubeľ
ruský rubeľ

- menová jednotkas Ruska, Bieloruska a Tadžikistanu.

Ruben, Christian

- Nemecko; * 30. 11. 1805 (Trevír), † 8. 7. 1875 (Inzersdorf; Rakúsko); maliar. Od roku 1841 pobyt v Prahe. Dielo: 1844 - 1865: výzdoba Belvedéru.

Rubens, Peter Paul

- Holandsko; * 28. 6. 1577, † 1640; maliar. Otec Jan. 3. 9. 1609: sobáš s Isabelle Brant (v roku 1626 zomrela pri morovej epidémii). 1624: zomiera dcéra Clara Serena. Synovia Albrecht a Mikuláš. 1630: sobáš s Helene Fourment. Je pochovaný v kostole sv. Pavla v Antverpách v rodinnej kaplnke. Dielo: Adam a Eva; Aeneov útek po požiari Tróje; Vraždenie neviniatok; 1608: Klaňanie pastierov; Vztýčenie kríža; 1623: Autoportrét; 1628: Samson zápasiaci s levom; 1630: autoportrét (nedokončený); 1639: Paridov súd; Daniel v jame levovej; Girlanda z ovocných plodov (ovocie maľoval Frans Snyders); Portrét grófa d'Arundela; Hlava muža; 1602: Snímanie z kríža (objavené v roku 2005); Nanebovzatie panny Márie (hlavný oltár antverpskej katedrály); Mária obklopená svätými; Panna Mária s dieťaťom.

Rubeška, Václav

- ČR; * 4. 2. 1854 (Chudenice), † 25. 5. 1933 (Praha); lekár, gynekológ a pôrodník. 1897: profesor univerzity v Prahe. Zakladateľ českej gynekologickej školy, jeden zo zakladateľov československého pôrodníctva. 11898 - 1903: riaditeľ Zemskej pôrodnice.

Rubikon

- Taliansko; rieka severne od mesta Ariminum (dnes Rimini). 10. 1. 49 pred Kristom rieku prekročil Julius Caesar a zahájil ťaženie proti Rímu. Pred prekročením rieky preniesol vetu Alea iacta est - kocky sú hodené.

rubikon, prekročiť

- urobiť nezvratné rozhodnutie. Podľa udalostí, ktoré sa 10. 1. 49 pred Kristom stali u rieky Rubikon.

rubídium

- chemický prvok, alkalický kov. Prvok objavil Robert Wilhelm Bunsen v roku 1861. Je to kov mäkší ako vosk. Má fotoelektrické vlastnosti.

rubín

- polodrahokam, ohnivo červená odroda korundu. Názov je odvodený z latinského ruber - červený. Patrí medzi korundy. Chemicky ide o Al2O3, oxid hlinitý. Typicky červenú farbu mu dáva prímes chrómu. Tvrdosť 9.

rubín, selénový

- červené sklo sfarbené selénom a sírnikom kadmia.

rubopis

- indosament.

rubor

- zčervenanie pri zápale.

rubrika

- stĺpec, kolónka.
- rozpočtová položka.

Ruby

- druh červeného portského vína. Zreje v drevených tankoch o obsahu až niekoľko tisíc litrov. množstvo vína obmedzuje prístup vzduchu a tak takmer nedochádza k oxidácii, vďaka čomu si ruby zachováva tmavú rubínovú farbu, ovocnú chuť a mladistvý nádych.

Ruby, Jack
Jacob Leon Rubinstein

- USA; † 1967; vrah vraha prezidenta Johna Kennedyho Lee Harweya Oswalda († 24. 11. 1963). Odsúdený na trest smrti. Zomrel vo väzení na rakovinu.

Rucker, Rudy

- autor sci-fi.

Ručínsky, Martin

- ČR; * 11. 3. 1971 (Most); hokejista. 1991: odchod do NHL. 1998: 1. miesto na OH. 1999, 2001, 2005: 1. miesto na MS.

ruda

- nerast alebo hornina obsahujúca kov v takom množstve, že za súčasných technických možností a znalostí je z nich možné hospodárne vyrobiť hutníckymi pochodmi kovy alebo ich zliatiny. Rozoznávame rudy železné (hnedeľ, krveľ, magnetit, ocieľok, chamosit, kvarcit), mangánové (burel, pyrosulit, hausmanit), neželezné (chrómová ruda chromit, medená ruda chalkopyrit a iné.

rudamente

- v hudbe drsne, hrubo.

Rudd, Kevin

- Austrália; politik. 2007: premiér.

Rude, Francois

- Francúzsko; 1784 - 1855; sochár. Dielo: Odchod dobrovoľníkov (Triumfálny oblúk); pomník maršála Neya v Paríži.

ruderálny

- riúmištný, rumištné, napr. rastliny.

Rudé květy

- ČR; robotnícky časopis. Vychádzal v rokoch 1901 - 1920.

rudiment

- pozostatok, prežitok, zbytok.
- v anatómii zakrsnutý zbytok orgánu, ktorý mal význam u vývojových predchodcov.
- základ, začiatok.

rudimentálnykotva

- rudimentárny; nevivinutý, zakrslý; zárodočný vývojový pozostatok.
- základný, elementárny.

rudimentárny

- rudimentálny.

Rudiš, Jaroslav

- ČR; spisovateľ. Dielo: Nebe pos Berlínem; Grandhotel; Potichu.

rudla

- dvojkolesový ručný vozík na prepravu tovaru a materiálu.

Rudnicki, Adolf

- Poľsko; * 1912; spisovateľ. Autor poviedok o utrpení Židov počas okupácie Poľska a populárnych fejtónov. Dielo: Živé a mŕtve more; Modré lístky.

rudnina

- v baníctve vyťažená nerastná surovina, ktorá obsahuje rudy, ktoré sú sprevádzané alebo prerastené hlušinou (jalovinou).

Rudolph, Wilma

- USA; 23. 6. 1940 - 12. 11. 1994; šprintérka. 1960: 1. miesto na OH v behu na 100 m, 200 m a v štafete 4 x 100 m; svetový rekord v behu na 200 m; najlepšia športovkyňa roka. 1962: svetový rekord v behu na 100 m.

Rudra

- pozri Šiva.

Rudý úsvit

- USA; vojenská operácia prebiehajúca v Iraku v decembri 2003; jej účelom bolo dopadnúť irackého diktátora S. Husajna; pri operácii nepadol jediný výstrel.

Rueda, Lope

- Španielsko; asi 1510 - 1565; herec, riaditeľ kočovného divadla, dramatik. Preslávil sa ako autor malých anekdotických medzihier (pasos).

Rúfus, MilanMilan Rúfus

- SR; * 10. 12. 1928 (Závažná Poruba), † 11. 1. 2009 (Bratislava); básnik, spisovateľ, prekladateľ z češtiny a ruštiny, z nórskeho a španielskeho jazyka.
Dcéra Zuzana.
Už počas štúdií na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši mu v roku 1944 uverejnil prvú báseň časopis Prameň; postupne publikoval aj v iných časopisoch. V rokoch 1948-1952 bol poslucháčom Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V tom období účinkoval ako konferencier a recitátor v súbore Lúčnica. V rokoch 1952-1989 až do odchodu na dôchodok prednášal na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy UK v Bratislave. Dva roky (1971-1972) pôsobil na univerzite v Neapole. Od roku 1990 žil na dôchodku v Bratislave.
Od roku 1991 ho trikrát navrhli na Nobelovu cenu za literatúru.
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil na návrh vlády SR Milanovi Rúfusovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, jeho národný a sociálny étos.

Dielo:
1956: Až dozrieme (zbierka, debut);
1992: Modlitbičky;
1999: Malá nočná hudba;
Až dozrieme (zbierka);
Človek, čas a tvorba;
Báseň a čas, Vernosť, Ako stopy v snehu (básnický triptych);
Štyri epištoly k ľuďom;
O literatúre (výber esejí);
Epištoly staré a nové;
Rozhovory so sebou a s tebou;
Život básne a báseň života.

rugbista

- ragbista; hráč ragby.

rugby

- ragby; bránková športová hra so šišatou loptou.

Rugova, Ibrahim

- Kosovo; † 21. 1. 2006; básnik a spisovateľ, politik. Profesor literatúry a predseda Zväzu spisovateľov Kosova. 1989: líder Demokratickej ligy Kosova. Realizátor politiky nenásilného odporu - usiloval o samostatnosť Kosova mierovou, resp. nie vojenskou cestou. 1989: založil politickú stranu Demokratický zväz Kosova (LDK). 2002 - 2006: prezident.

Rühman, Heinz

- Nemecko; * 1902; herec, predstaviteľ komických rolí. Filmografia: Švejk.

Ruch

- básnické almanachy z roku 1868, 1870 a 1873. Združovali spisovateľov tzv. národnej školy.

ruchadlo

- zastaralý typ náradia na obrábanie pôdy, oceľová radlica.

ruina

- zrúcanina.
- (o človeku) veľmi zchátralý, zošlý, troska.

Ruiz, Juan

- Španielsko; 1283 - 1350/1; básnik. Dielo: Kniha o pravej láske.

ruja

- obdobie párenia sa u niektorých cicavcov, napríklad jeleňov či srnčej zveri.

Rukavišnikov, Nikolaj Nikolajevič

- ZSSR; * 18. 9. 1932 (Tomsk); kozmonaut. Let na Sojuz 10, Sojuz 16, Sojuz 33. Pobyt na Saljut 1.

rukopis

- v paleografii a kodikológii rukou písaná kniha súkromného charakteru (kronika, pamätná kniha).
- V diplomacii je rukopis úradného pôvodu verejná, úradná alebo pomocná kniha.
- Vo výtvarnom umení písaná kniha alebo listina, ktorej maľovaná výzdoba bola významným umeleckým odvetvím pred vynálezom kníhtlače (knižná maľba, iluminácia, miniatúra).
- V polygrafii predloha knihy alebo tlačeného diela, pôvodné dielo autora, podľa ktorého vzniká tlačená kniha.

rukopis, Budyšínsky

- zborník z roku 1448 s českými a lazinskými skladbami. Je pripisovaný Vavřincovi z Březové.

rukopis, hradecký

- z 2. polovice 14 storočia. Obsahuje staročeské veršované satiry na súčasnosť.

rukopis, kráľovodvorský

- aj zelenohorský. Cyklus domnelých staročeských básní, ktorý vznikol začiatkom 19. storočia v súvislosti s vytváraním obrodeneckej národnej spoločnosti. Oživuje mýtickú a historickú dávnovekosť.

rukopis, Zelenohorský

- ČR; rukopis, ktorého skladby mali pochádzať z prelomu 8. a 9. storočia, čím by boli najstarším dochovaným českým písaným textom. Zohral dôležitú úlohu v období národného obrodenia. Autormi falzifikátu boli pravdepodobne Václav Hanka a Josef Linda. Na jeho nepravosť poukázal Tomáš Garrigue Masaryk.

ruksak

- batoh.

rula

- pruhovaná hrubozrnná hornina. Niektoré druhy ruly sa blýskajú, lebo obsahujú sľudu. Hornina vzniká premenou pri vysokej teplote a tlaku. Je to kryštalická bridlica, ktorá je charakteristická vrstevnatou stavbou.

rula, albitický

- rula vyznačujúca sa prítomnosťou albitu (ako jediného živca).

rula berná

- najstarší český kataster z rokov 1653 - 1655.

ruleta

- hazardná hra, pri ktorej sa vsádza na číska vylosované kovovou guľkou po zastavení sa roztočeného taniera, na ktorom sú vyznačené jednotlivé čísla (0 - 36).
- herné zariadenie ke tejto hre. Špeciálny stôl s tanierom s priehradkami pre hracie čísla, ktorý sa roztáča a do neho sa vhadzuje kovová guľka, ktorá po zastavení sa taniera vylosuje vyhrávajúce číslo. Stôl je opatrený i poľom na vsádzanie na jednotlivé čísla a ich kombinácie (napr. párne, nepárne, 1 - 18, 19 - 36, tucty, farby (čierna, červená), malá (1 - 18, veľká (19 - 36), stĺpce, dvojice, trojice, šestice).

Rulfo, Juan

- Mexiko; 16. 5. 1918 (San Gabriel) - 7. 1. 1986 (México); spisovateľ. Významný predchodca tzv. nového latinskoamerického románu. Jeden z najväčších španielsky píšucíxh prozaikov 20. storočia.

rulík zlomocný

- Atropa bella - donna; jedovatá rastlina z čeľade ľuľkovitých. Obsahuje alkaloid atropín. Používa sa k výrobe liekov.

Rulje, Karl Francevič

- Rusko; 1814 - 1858; prírodovedec francúzskeho pôvodu. Predchodca vývojových myšlienok Ch. Darwina.

rum

- je liehovina vyrobená výlučne alkoholickým kvasením a destiláciou melasy alebo sirobu, vznikajúcich pri výrobe cukru z cukrovej trstiny alebo šťavy z cukrovej trstiny. Rum a jeho výroba je známa od 15. storočia.

rum, tuzemský

- je liehovina vyrobená z liehu, vody a rumových trestí, pričom farbenie liehovinovým kulérom a prídavkom vanilínu, vanilky a cukru je možné. Tuzemský rum sa vyrába ako náhradka pravého rumu. Začal sa vyrábať v rakúsko-uhorsku. Po rozpade rakúsko-uhorska sa vyrába prakticky dodnes v jeho nástupníckych štátoch.

rumanček pravý

- Matricaria chamomilla; liečivá rastlina. Čaj z rumančeka je navodzuje príjemný spánok, odháňa nočné mory a nervozitu, ukľudňuje príliš neúnavné deti. Používa sa tiež pri žalúdočných bolestiach, alergiách, pomáha pri horúčkach i chrípke. Vonkajšie použitie: obmývajú sa ním rany, popáleniny a kloktá sa pri bolestiach hrdla. Olej z rumančeka používame pri reumatizme pri natiahnutých svaloch a pri kŕčoch. Vodná kúpeľ je vhodná pre ľudí s nadmerným vylučovaním potu.

Rumanovský, Ivan

- SR; 28. 5. 1929 (Veľká Dolina) - 5. 12. 2001 (Bratislava); režisér, scenárista a dokumentarista. V roku 1958 založil v bývalej požičovni filmov slovenský filmový archív a na jeho základe vznikol v r. 1963 Slovenský filmový ústav. Znovuobjavil nemý film Jánošík bratov Siakeľovcov z r. 1921 a zaslúžil sa o jeho uvedenie v čs. televízii v r. 1975. Autor vyše 20 filmov z dejín slovenskej kinematografie. Zaoberal sa dejinami vedy a techniky, dejinami daguerotypickej, fotografickej a filmovej techniky a dejinami filmu na Slovensku a v ostatných častiach Uhorska. V STV mal populárny program Dejiny malej mechanizovanej múzy (1978 - 79). Bol predsedom Spolku priateľov staroslávneho Devína.

rumbakotva

- moderný pomalý spoločenský tanec kubánskeho pôvodu.

Rumble in Jungle

- súboj o titul majstra sveta v boxe bez rozdielu váh medzi Muhammadom Ali a George Foremanom v roku 1974. Zvíťazil Muhammad Ali.

Rumeli Hisar

- Osmanská ríša; hrad sultána Mehmeda II. na Bospore.

rumex

- bachor.

rumisko

- smetisko.

Ruml, Jan

- ČR; politik. Otec Jiří. Po odchode z ODS v roku 1998 zakladá Unii svobody.Minister vnútra.

Ruml, Jiří

- ČR; 8. 7. 1925 - 20. 2. 2004; novinár, publicista, politik. Do roku 1969 člen KSČ. V období Pražskej jari sa angažoval ako člen predsedníctva Československého zväzu novinárov.

Rumsfeld, Donald

- USA; politik. 1975 - 2006: minister obrany. 8. 11. 2006 podal po kritike Demokratmi (a ich víťazstve vo volbách do Senátu) demisiu.

rumunizmus

- jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka z rumunštiny alebo podľa rumunštiny v ňom vytvorený.

Rumunsko

- štátny útvar v juhovýchodnej Európe. Rozloha 238.391 km2. Hlavné mesto Bukurešť. 15. storočie: osmanská nadvláda. 1812: pripojenie k Rusku. 1829: autonómia v rámci Osmanskej ríše. 1861: zjednotenie. 1878: úplná nezávislosť. 1916 -1918: v I. svetovej vojne spojenec Veľkej Británie, zisk Transylvánie. 1941 - 1944: v II. svetovej vojne na strane Spojencov. Začiatok sovietskej okupácie. 1947: nástup komunizmu. 1989: zvrhnutie a poprava prezidenta Ceauçeska a jeho manželky. 1990: slobodné voľby.

runa

- litera starogermánskeho písma.

runa simi

- Incká ríša; jednotný jazyk, ktorí Inkovia používali. Španieli ho nazvali quechua.

Runciman, sir Steven

- Anglicko; * 1903, † 2000; historik.

Runco, M.

- USA; astronaut. Let na STS-44, STS-54, STS-77.

Runeberg, Johan Ludvig

- Fínsko; 5. 2. 1804 (alebo 7. 2. , Jakobstadt) - 6. 5. 1877 (Borga); básnik, písal vo fínskom a švédskom jazyku. Dielo: Elgskyttarna (epos Lovci losov, 1832).

Runge, Philipp Otto

- Nemecko; 21. 7. 1777 (Wolgast) - 2. 12. 1830 (Hamburg); maliar. Krajinár.

Rungwecebus kipunji (kipundži)

- nový rod opíc objavený v roku 2005 v Tanzánii. Pôvodne bol považovaný za príbuzných mangabejov a nazvaný Lophocebus kipunji. Opice sú vysoké okolo 38 centimetrov a vážia zhruba štyri kilogramy. Majú jasnú až stredne šedohnedú srsť, smerom k chvostu bielu a sivkastú na bruchu.

runológ

- odborník zaoberajúci sa štúdiom rún.

runway

- ranvej; vzletová a pristávacia dráha.

runy

- znaky písma, ktoré sa používalo najneskôr v 2. storočí až do stredoveku v severnej Európe. Väčšinou sa skladali z rovných čiar, takže boli vhodné k rytiu do tvrdého materiálu, ako je drevo, kameň, kov či kosti.

Rupel, Dimitrij

- Slovinsko; politik. 2005, 2006, 2007: minister zahraničných vecí.

Rupert

- Francúzsko; misionár, neskôr biskup. Okolo roku 700 založil Salzburg na základoch rímskeho mesta Juvavum. Nechal postaviť kláštor sv. Petra. Celý komplex vyhorel v roku 1127.

rupiakotva

- rupiah; menová jednotka Indie, Indonézie, Pakistanu.

rupiah

- rupia.

Ruprecht, Anton

- SR; 14. 11. 1748 (Smolním) - 1814 (Viedeň); chemik. 1775: absolvoval banskú akadémiu v Banskej Štiavnici. Úspešne uplatnil a rozšíril amalgamačnú metódu vynájdenú Ignácom Bornom. Ako prvý zaviedol v Uhorsku pojem chemický proces.

ruptúra

- trhlina, zlom.
- roztrhnutie tkaniva alebo orgánu vnútorným zásahom.

ruralizmus

- literárny smer zameraný na vidiecku tématiku.

rurálny

- vidiecky.

Rurik, Igor

- Rusko; 877 - 945; kyjevské knieža. Podnikal výpady do Byzancie a do Zakaukazska. 862: zakladá štát so sídelným mestom Novgorod.

Rurik, Igor Svjatoslavič

- 1151 - 1202; novgorodské a černigovské knieža.

Rus, Červená

- historický kraj na západe Ukrajiny (horný Bug). V 10. a 11. storočí o ňu bojovali Rusi a Poliaci. 1919: pripojená k Poľsku. Od septembra 1939 súčasť ZSSR.

Rus, Karpatská

- 29. 6. 1945: anektovaná Sovietskym zväzom.

Rusakov, Svjatozar

- Rusko; † ?. 8. 2006; animátor. Autor obrazovej predlohy animovaného seriálu No počkaj, zajac! Dielo: Buratinove dobrodružstvá; Kornút a uhorky.

Rushdie, Salman

- Veľká Británia; * 1947 (Bombaj, India); básnik Iránskeho pôvodu, mulla Dadulláh. Od roku 1961 žije vo Veľkej Británii. Na univerzite v Cambridge študoval dejiny. Za básnickú knihu Satanské verše bola na neho iránskymi duchovnými (ajatolláh Chomejní) 14. 2. 1989 vypísaná fatva. Šalšia tvorba: 1981: Deti polnoci; Hanba; Maurov posledný vzdych; Zbesilosť (Fury; 2004); Hárún a more príbehov; Východ; Západ; Klaun Šalímar.

Rusch, Kristine Kathryn

- autorka sci-fi. Dielo: Obeť 1 (prvý diel pentalógie Kroniky Fey).

rusifikácia

- porušťovanie.

rusistika

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, kultúrou a históriou rusky sa vyjadrujúcich národov.

rusizmus

- jazykový proštriedok prebraný do iného jazyka z ruštiny alebo podľa ruštiny v ňom vytvorený.

Rusk, Dean

- USA; politik. 1963, 1964, 1965, 1966: minister zahraničných vecí.

Ruská federácia
Ruská federácia

- nástupnícky štát ZSSR po rozpade v roku 1991. Rozloha 17.075.400 km2. Hlavné mesto Moskva.
1991: po rozpade ZSSR vstupuje do Spoločenstva nezávislých štátov.
1994 - 2000: vojenské zásahy v Čečensku.
1996: dohoda o hospodárskej únii s Bieloruskom.
2000: prezidentom sa stáva Boris Jeľcin.

Rusko

- feudálna monarchia vo východnej Európe a Ázii.
9. storočie: vznik Kyjevskej Rusi.
13. storočie: vpád Mongolov.
1480: koniec mongolskej nadvlády.
1861: vo februári cár Alexander II. zrušil nevoľníctvo.
1902 - 1903: v priemyselných centrách Ruska prepukajú stávky a nepokoje.
1903: sociálnodemokratická strana sa delí na frakcie boľševikov a menševikov.
1904 - 1905: ponižujúca porážka vo vojne s Japonskom.
9. 1. 1905: masaker demonštrácie v Sankt Peterburgu (Krvavá nedeľa). Cár Mikuláš II. povolil zriadenie dumy.
1914: Rusko vstupuje do I. svetovej vojny.
23. 2. 1917 (8. 3. 1917 ruského kalendára): tzv. hladové nepokoje v Petrohrade (Sankt Peterburgu).
27. 2. 1917 (12. 3. 1917 ruského kalendára) sa búri petrohradská posádka. Vzbura sa od vedením menševikov mení vo februárovú revolúciu.
13. - 15. 3. 1917 vznikajú po celom Rusku soviety (rady) robotníkov, roľníkov a vojakov.
15. 3. 1917 (2. 3. 1917 svetového kalendára): abdikuje cár Mikuláš II. Duma menuje Dočasnú vládu, v ktorej je zastúpené niekoľko strán.
3. - 4. 5. 1917 (20. - 21. 4 1917 svetového kalendára): tzv. aprílové demonštrácie proti účasti Ruska vo vojne (I. svetovej vojne).
16. 4. 1917: Lenin sa vracia zo Švajčiarska do Petrohradu a vyzývy ku revolúcii proti Dočasnej vláde.
8. 12. 9. 1917: neúspešný pokus generála Kornilova o kontrarevolučný puč.
júl 1917: po ozbrojených, tzv. júlových demonštráciách, sú pozatýkaní vodcovia boľševikov alebo sa uchyľujú do ilegality.
september 1917: boľševici získavajú kontrolu nad petrohradským a moskovským sovietom.
20. 10. 1917 sa vracia Lenin z Fínska, kde sa ukrýval, a vyzýva ku ozbrojenej revolúcii.
6. - 7. 11. 1917 (24. - 25. 10. 1917 svetového kalendára): boľševici v Októbrovej revolúcii zvrhávajú Dočasnú vládu.
december 1917: boľševici rušia súkromný majetok, prerozdeľujú pôdu,znárodňujú banky a predávajú továrne robotníkom. 3. 3. 1918: boľševická vláda podpisuje ponižujúcu mierovú zmluvu s Nemeckom. Prepuká občianska vojna, ktorá končí až v roku 1922.
16. 7. 1918: poprava cárskej rodiny.
august 1918: pokus o atentát na V. I. Lenina vyvoláva červený teror, ktorého cieľom je zničenie všetkej opozície proti boľševizmu. 1920: Červená armáda odvracia poľskú inváziu.
1921: V. I. Lenin zavádza Novú ekonomickú politiku.
1922: Lenin vyhlasuje založenie Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).
21. 1. 1924: zomiera V. I. Lenin. Nástupcom sa stáva Stalin. Porazený Trockij odchádza do exilu.
- Ruská federácia; nástupnícky štát ZSSR po rozpade v roku 1991. Rozloha 17.075.400 km2. Hlavné mesto Moskva.
1991: po rozpade ZSSR vstupuje do Spoločenstva nezávislých štátov.
12. 12. 1993: prijatá ústava.
1994 - 2000: vojenské zásahy v Čečensku.
1996: dohoda o hospodárskej únii s Bieloruskom.
2000: prezidentom sa stáva Boris Jeľcin.

Rusko, Ernst

- elektrotechnik. V roku 1931 s Maxom Knollom skonštruoval prvý elektrónový mikroskop.

Rusko, Pavol

- SR; politik. 1994: zakladá komerčnú TV Markíza. 2001: zakladá politickú stranu ANO (Aliancia nového občana). 2003 - 2005: minister hospodárstva. 24. 8. 2005 odvolaný pre nepriehľadné financovanie svojich súkromných aktivít, podozrenie s konfliktu záujmov.

Rusnák, Dárius

- SR, hokejista. 1984: 2. miesto na ZOH. 1992: 3. miesto na ZOH.

Rusnák, Ján

- SR; * 17. 1. 1956; politik. Poslanec NR SR.

Rusnok, Jiří

- ČR; 2001: minister financií; 2002: minister priemyslu, 13. 3. 2003: odvolaný kvôli malej lojalite

rusofil

- priaznivec všetkého ruského.

rusofób

- odporca všetkého ruského.

Rusová, Zdenka

- ČR; 21. 7. 1939 (Praha); maliarka, grafička a kresliarka. Od roku 1967 v Nemecku, od roku 1970 v Nórsku.

Russel, sir Bertnard Arthur William

- Anglicko; 18. 5. 1872 (Ravenscroft, Wales) - 2. 2. 1970 (Penrhyndeudraeth, Wales); filozof, logik, matematik, spisovateľ a sociológ. Spoluzakladateľ matematickej logiky (Principia mathematica). Vo svojej filozofii uprednostňoval logickú analýzu filozofických problémov - dielo Principia mathematica. Súčasťou jeho diela sú práce z etiky, pedagogiky, sociológie: Boj o šťastie, Manželstvo a mravnosť, Skúmanie o zmysle a pravdivosti, Logika, veda, filozofia, spoločnosť. Predstaviteľ mierového hnutia, zakladateľ Pugwashského hnutia vedcov za mier, odporca jadrového zbrojenia. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1950).

Russell, B.

- Anglicko; † 1970; matematik, filozof, zakladateľ logického atomizmu.

Russert, Tim

- USA; † 13. 6. 2008; novinár. 2008: šéf washingtonskej pobočky TV stanice NBC.
Bibliografia: 2004: Big Russ and Me; 2006: Wisdom of our Fathers.

Russo, Luigi

- Taliansko; 29. 11. 1892 (Delia) - 14. 8. 1961 (Pietrasanta); historik. 1935: profesor talianskej literatúry na univerzite v Pise. Zaoberal sa talianskou literatúrou 19. a 20. storočia.

Russo, René

- USA; modelka, herečka. Manžel Dan Gilroy (scenárista). Filmografia: Smrtonosná zbraň 3; Výkupné; S nasadením života; Zelený svet; Aféra Thomasa Crowna; Buddy.

Russolo, Luigi

- Taliansko; 1. 5. 1885 (Portogruaro) - 4. 2. 1947 (Cerro di Laveno); maliar a komponista. Spoluzakladateľ a jeden z hlavných predstaviteľov futurizmu. Písal kompozície s mikrointervalmi pre nástroje vlastnej konštrukcie vytvárajúce tóny, šumy a konkrétne zvuky.

Rustenbekov, Janyš

- Kirgizsko; politik. 2007: minister pre výnimočné situácie.

rustika

- murivo z hrubo opracovaných kvádrov.
- monumentálne písmo ranného stredoveku s pretiahnutými písmenami.

rustikálny

- vidiecky, ľudový.
- vyplývajúci z prostého vidieckého spôsobu života.

Rušd, Ibn

- pozri Averroes.

ruta

- rastlina z rodu ruta Ruta. Používaná v domácom liečiteľstve.

ruta horská
Ruta montana

- rastlina z rodu ruta Ruta, bylina.

ruta skalná
slezinník rutovitý
Asplenium ruta-muraria

- rastlina z rodu ruta Ruta, bylina.

ruta voňavá
Ruta graveolens

- rastlina z rodu ruta Ruta, bylina.

Rutan, Elbert L. (Burt)

- USA; * 1943; letecký konštruktér. Konštruktér prvej komerčnej kozmickej lode SpaceShipOne, lietadla Voyager (prvý oblet Zeme nonstop).

Rutelli, Francesco

- Taliansko; politik. 2006: vicepremiér a minister kultúry.

Rutherford, Daniel

- Veľká Británia; 1749 (Nový Zéland) - 1819; fyzik. 1902: spolu so Soddym vysvetľujú podstatu rádioaktivity rozpadovou, teda dezintegračnou teóriou. 1908: Nobelova cena za chémiu. V roku 1919 uskutočnil prvú umelú jadernú reakciu.

Rutherford, Ernst, lord Rutherford of Nelson

- Veľká Británia; 1871 - 1937; fyzik. 1919: objavuje protón.

rutil

- minerál, oxid titaničitý (TiO2). Vtrúsený nerast. Používa sa ku výrobe titanových zlúčenín a farbív.

rutin

- bioflavonoid.

rutina

- šikovnosť.
- mechanická, bezduchá činnosť.

rutinnosť

- zabehannosť daná dlhou skúsennosťou.

rutinný

- dyný dlhou skúsennosťou.

Rutkowski

- ČR; generál. 1741: v Česku zakladá prvú lóžu slobodných murárov (pramene sa rôznia, pozri Antonín Špork.

Ruutel, Arnold

- Estónsko; politik. 2001 - 2006: prezident, aj Rüütel.

Ruutu, Jarkko

- Fínsko; * 23. 8. 1975; hokejista. Je známy príliš tvrdým poňatím hry, často zraňuje protihráčov.

Ruzzante

- Angelo Beolco.

ruža, čínska

- pozri Hibiscus.

ruža, šípová

- Rosa canina.

ruženín

- ružová odroda kremeňa.

Ružička, František

- SR; kariérny diplomat od roku 1989. Študoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Pôsobil na veľvyslanectvách vo Washingtone a v Prahe. 2005: veľvyslanec SR v Poľsku.

Rúbáí, Muvaffak

- Irak, 2003: člen vládnej rady poverený otázkami národnej bezpečnosti.

Rúfus, Milan

- SR; básnik.

rúno

- ovčia vlna spojená ešte s kožou.
- ostrihaná vlna tvoriaca súvislý pás.

rúno, zlaté

- pozri Argonauti.

rúžkotva

- rouge; kosmetická farbička na pery. 1880: vynájdený vo Francúzsku. Jednalo sa o zmes masla, včelieho vosku, prírodného farbiva a tmavého hrozna.

Rüthemann, Ivo

- Švajčiarsko; * 12. 12. 1976; hokejista.

Růžek, Martin

- ČR; 23. 9. 1918 - 18. 12. 1995; herec; pôvodne meno Eduard Martin; otec Antonín; 1. manželka Jarmila Palivcová; 1956: 2. manželka Milena (syn Vladi­mír); 1969: vystúpil z KSČ; filmografia: Nekonečný trojuholník (trilógia); 1943: Čin; 1950: Temno; O princezně se zlatou hvězdou na čele; Doktor z vejminku (TV seriál); Návrat pana Ryšánka (TV); Tři na lavičce (TV inscenácia); Cirkus Humberto (TV se­riál).

Růžička, Jindřich

- ČR; * 3. 5. 1947 (Police nad Metují); grafik a maliar. Autor linorytov inšpirovaných prostredím motorizmu.

Růžička, Martin

- ČR; * 15. 12. 1985; hokejista.

Růžička, Martin

- ČR; * 1. 6. 1987; hokejový brankár.

Růžička, Václav

- ČR; 8. 9. 1757 - 21. 6. 1823; organista a hudobný pedagóg. Od roku 1771 pôsobil vo Viedni (od roku 1793 ako dvoný organista). Učiteľ Franza Schuberta.

Růžička, Vladimír

- ČR; * 6. 6. 1963; hokejový tréner českej reprezentácie.

Růžička, Vladimír ml.

- ČR; * 17. 2. 1989; hokejista.

Růžičková, Helena

- ČR; 13. 6. 1936 - 4. 1. 2004 9:15; matka Draga; otec Alois Málek; manžel Jiří (herec); syn Jiří (* 1957); herečka; 1. 9. 1939 nastupuje do baletnej školy u primabaleríny Heleny Štěpánkové; po ochorení rakovinou vydala trojdielnu knižku Deník mezi životem a smrtí; zaoberala sa astrológiou (predpovedala útok na New York); filmografia: 1949: Soudný den; 1961: Spadla z měsíce; 1967: Konec agenta W4C; 1968: Všichni dobří rodáci; 1968: Farářúv konec; 1968: Nejkrásnější věk (réžia: Jaroslav Papoušek); 1969: Ecce homo Homolka (réžia: Jaroslav Papoušek); 1970: Pane, vy jste vdova (réžia: Vorlíček); 1971: Dívka na koštěti; 1973: Tři oříšky pro Popelku (réžia: Vorlíček); 1977: Což takhle dát si špenát; 1980: Blázni, vodníci a podvodníci; 1981: Buldoci a třešně; 1983: Slunce, seno, jahody (réžia: Zdeněk Troška); 1987: O princezně Jasněnce a létajícím ševci (réžia: Zdeněk Troška); 1989: Slunce, seno a pár facek (réžia: Zdeněk Troška); 1991: Slunce, seno, erotika (réžia: Zdeněk Troška); 1992: Trhala fialky dynamitem; 1993: Fontána pre Zuzanu III. ; 2001: Z pekla štěstí; 2004: Kameňák 2 (réžia: Zdeněk Troška); televízne role: 1968: Hříšní lidé města pražského; 1979: Arabela; 1983: Návštěvníci; 1984: Vlak dětství a naděje (TV seriál, réžia Karel Kachyňa);1987: Gagman; 1989: Vlak dětství a naděje; 1992: Přítelkyně z domu smutku; 1994: O zvířatech a lidech.

RVHP

- Rada vzájomnej hospodárskej pomoci. Obchodné spoločenstvo socialistických štátov. Vznikla 8. 1. 1949.

RWR

- Radar Warning Receiver, pasívny systém antiradarovej ochrany. Systém varuje v okamžiku, kedy sa objektu dotkne radarový lúč, sám žiadne lúče nevysiela.

Rwanda

Rwanda

- republika v Afrike.
6. 4. 1994: zrútilo sa lietadlo s prezidentami Rwandy a Burundi, obom a príslušníkmi kmeňa Hutu. Začala etnická vojna.
8. 6. 2007 zrušený trest smrti.

RXJ1242 - 11

- galaxia vzdialená od Zeme 700 miliónov LY s hmotnosťou 100 miliónov Sĺnk.

Kate Ryan Ryan, Kate

- Belgicko; speváčka, vlastným menom Katrien Verbeeck. Diskografia: 2002: Different; 2004: Stronger; 2007: Alive.

Ryan, Meg

- USA; * 1961; občianskym menom Margaret Hyra; herečka. Manžel Denis Quaid. Filmografia: 1981: Bohaté a slávne (réžia George Cukor); 1986: Top Gun; 1992: Předehra k polibku; 1993: Samotár v Seattli; Keď Harry stretol Sally.

ryba, akváriová

- drobná ryba, pôvodom z trópov, chovaná v akváriu.

Ryba, Jakub Jan (Šimon)

- ČR
* 26. 10. 1765 (Přestice)
† 8. 4. 1815 (Rožmitál pod Třemšínem, samovražda)
hudobný skladateľ, organista.

Dielo:
Hej mistře, vstaň bystře - Česká mše vánoční.

Rybakov, Anatolij Naumovič

- ZSSR; 1. 1. 1911 (Černigov) - 23. 12. 1998 (Moskva); ruský spisovateľ. Kronikár osudov ruských Židov v stalinskej ére. Dielo: 1978: Ťažký piesok (Ťažolyj pesok).

Rybalko, Pavel

- ZSSR; 1894 - 1948; maršál.

Rybarič, Richard

- SR; 19. 2. 1930 (Bratislava) - 30. 10. 1989 (Bratislava); hudobný vedec. 1956 - 1976: pedagóg na univerzite v Bratislave. 1978: VŠ Múzických umení. Zaoberal sa výskumom dejín slovenskej hudby. Dielo: Stredovek, renesancia, barok. ; Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku.

Rybák, Milan

- ČR; † 10. 2. 2004; herec, člen činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni.

Rybáková, Viktorie

- ČR; * 1961 (Aš); básnička, fotografka. Dielo: Ochočené smrti (zbierka).

Rybářová, Jana

- ČR
* 31. 3. 1936
† 11. 2. 1957 (samovražda)
herečka.

Rybníček, Ferdinand

- SR
† 8. 8. 2008
novinár, fotograf, hudobník.
Bol členom Trenčianskej jazzovej spoločnosti. V minulosti pôsobil ako riaditeľ mestskej televízie v Trenčianskych Tepliciach a niekoľko rokov robil predsedu regionálnej organizácie SSN v Trenčíne.

rybník, komorový

- rybník určený na prezimovanie plôdikových a generačných rýb.

Rybová, Pavla

- ČR
atlétka - skokanka o tyči; rodená Hamáčková.
2000, 2001: 1. miesto na ME.
10. 2. 2007: vytvorila absolútny český rekord v skoku o tyči žien - 461 cm.
15. 2. 2007 na halovom mítingu v poľskj Bydhošti rekord prekonala - 464 cm.

ryby
Osteichthyes

- trieda studenokrvných stavovcov žijúcich vo vode. Najväčšia trieda stavovcov, má 28. 500 druhov. Menej ako polovica druhov žije v sladkých vodách. Jedna z hlavných skupín stavovcov, ktorá je prispôsobená životu vo vode. Sú to čeľustnaté stavovce, ktoré majú plutvové párové končatiny a dýchajú aj v dospelosti žiabrami pripojenými k žiabrovým oblúkom. Objavili sa počiatkom devonu. Majú kostenú kostru. Vo vede sa pohybujú pomocou plutiev. Ich kožu spravidla pokrývajú šupiny.

ryby, katadrómne

- ryby sťahovavé (opak je anadrómne).

ryby, kostnaté

- Teleostei
najpočetnejší nadrád rýb s úplne skostnatenou kostrou.

ryby, labyrintné

- ryby majúce pomocný dýchací ústroj (labyrint).

ryby, lalokoplutvé

- skupina rýb so svalnatými plutvami, z ktorých sa vyvinli obojživelvíci. Posledným žujúcim príslušnikom tejto podtriedy je latiméria podivná.

ryby, lososovité
Salmonidae

- čeľaď hospodársky a športovo cenených rýb. Patria k nim napr. pstruh, hlavátka, losos.

ryby, nozdraté
Sarcopterygii

- trieda strunatcov.

Rydberg, Johannes Robert

- Švédsko
* 1854
† 1919
fyzik.

Rydberg, Viktor Abraham

- Švédsko
* 18. 12. 1828 (Jönköping)
† 21. 9. 1895 (Ekeliden)
básnik.

Romány:
Singoalla (1857)
Den siste Athenaren (Posledný Athéňan, 1859)
Vapensmeden (Zbrojnoš, 1891)

Rygl, Ladislav

- ČR
* 15. 5. 1976 (Vrchlabí)
lyžiar.
2001: 6. miesto v klasickom závode na MS.
1999 a 2000: 3. miesto v SP.
2002: 39. miesto v klasickom závode.

ryha, strangulačná

- ryha na krku obeseného.

Rychetský, Pavel

- ČR; politik. Minister spravodlivosti. 2004: predseda Ústavného súdu.

Rychman, Ladislav

- ČR; * 9. 10. 1922; filmový režisér, herec. 1944 - 1945: väznený v koncentračnom tábore. 2. 5. 1945 odsúdený na trest smrti za útek z koncentračného tábora. Filmografia: Císařúv pekař; Dáma na kolejích. Réžia: Případ ještě nekončí; Žena na kolejích; Zločin v dívčí škole (jedna z troch epizód); Jen ho nechte, ať se bojí (muzikál); Starci na chmelu; Hvězda padá vzhúru (muzikál); 1983: Babičky, dobíjejte přesně (sci-fi komédia).

Rychtařík, Radovan

- ČR; † 11. 3. 2008; producent. Objavil Annu K. a kapelu Wanastovi Wjecy.

Ryle, sir Martin

- Veľká Británia; 27. 9. 1918 (Brighton) - 14. 10. 1984 (Cambridge); fyzik, astronóm. Britský priekopník rádioastronómie, ktorý zostavil katalóg 5 000 rádiových zdrojov Ryle pracoval počas 2. svetovej vojny pri radare. Potom odišiel na univerzitu v Cambridge, kde zdokonalil techniku skladania signálov z rôznych pohyblivých rádiových ďalekohľadov, aby získal jeden obraz objektu emitujúceho rádiové vlny s vysokým rozlíšením (bol priekopníkom rádiovej interferometrie a apretúrovej syntézy). Koncom 40. rokov Ryle pozoroval Slnko a mapoval oblasti, ktoré vyžarovali rádiové vlny. Začiatkom 50. rokov zistil, že rádiové vlny vyžarujú vzdialené galaxie. V sérii detailných katalógov rádiových zdrojov ukázal, že v ranom vesmíre boli galaxie bližšie pri sebe - dôkaz pre teóriu veľkého tresku. V roku 1974 Ryle a Antony Hewish dostali Nobelovu cenu za fyziku. 1967: objavil prvý pulzar.

ryolit

- vyvrelá hornina zložením podobná žule.

ryps

- tkanina s pozdĺžnymi, priečnymi alebo šikmýmí vrúbkami z rôznych druhov priadze.

rys, červený

- Lynx rutus, rys pruhovaný, bobcat; mačkovitá šelma. Dorastá 0,6 - 1,1 m. Dĺžka chvosta 11 - 19 cm, hmotnosť 4 - 15,5 kg. Žije v južnej Kanade, USA a Mexiku.

rys, dištinktívny

- rozlišujúci príznak - jazykovedný rys odlišujúci od seba jazykové jednotky (napr. znelosť a neznelosť spoluhlásky).

rys, iberský

- rys pardálový; mačkovitá šelma. Pôvodne považovaný za poddruh rysa ostrovida. Dĺžka 0,7 - 0,9 m. Hmotnosť do 16 kg. Žije v lesoch a lesných porastoch. Odhadom ich je asi 150 ks v Španielsku a Portugalsku. Kriticky ohrozený druh.

rys, kanadský

- Lynx canadensis, rys polárny; mačkovitá šelma. Dĺžka tela 0,8 - 1 m. Dĺžka chvosta 6 - 14 cm. Hmotnosť maximálne 17 kg. Žije v Kanade, na Aljaške a severe USA.

rys, ostrovid

- Lynx lynx; mačkovitá šelma. Dosahuje hmotnosť 8 - 38 kg. Je typický krátkym chvostom a štetinami na špiciach uší. Dĺžka tela 0,8 - 1,3 m. Dĺžka chvosta 11 - 25 cm. Žije od severnej Európy až po východnú Áziu.

Ryšavý Josef

- ČR; 8. 1. 1884 (Stráž nad Nežárkou) - 4. 1. 1967 (Praha); geodet. 1927: profesor ČVUT. Podieľal sa na vytvorení geodetických a geofyzikálnych základov trigonometrickej, nivelačnej a gravimetrickej siete Československa.

Ryška, Vlastimil

- ČR; * 1. 4. 1982; futbalista.

rytieri, Maltézski

- pozri johaniti.

rytmika

- pohybová výchova, rytmické cvičenie.
- náuka o rytme.

rytmizovaný

- rtymicky usporiadaný.

rytmus

- pravideľné striedanie fáz nejakého deja.

rytonkotva

- rhyton; staroveká nádoby v podobe zvieracie rohu.

ryža, zlatákotva

- ryža pripravená v roku 1999 švajčiarskymi a nemeckými vedcami. Jedná sa o geneticky modifikovanú rastlinu, ktorá bola vytvorená, aby produkovala betakarotén. Ryža vznikla na požiadavok medzinárodnej humanitárnej organizácie Humanitarien Rice Board

ryžovanie

- spôsob ťažby, napríklad vyplachovanie zŕn zlata z piesku pomocou drevených alebo kovových nádob.

Rýdel, Filip

- ČR; * 30. 3. 1984; futbalista.

rýdzi

- čistý.

rýchlosti, kozmické

- rýchlosti potrebné ku prekonaniu príťažlivosti Zeme alebo iného telesa. Teleso letiace prvou, druhou alebo treťou kozmickou rýchlosťou sa pohybuje podľa Keplerových zákonov, prípadne sa stáva družicou (Zeme, Mesiaca, Slnka alebo iného telesa) alebo odlieta do medzihviezdneho priestoru.

rýchlosť

- zmena polohy za určitú časovú jednotku.

rýchlosť, akustická

- premenlivá rýchlosť pohybu častice prostredia pri šírení zvuku.

rýchlosť, druhá kozmická

- úniková rýchlosť - rýchlosť potrebná k odpútaniu sa z dosahu príťažlivosti Zeme alebo iného kozmického telesa. U povrchu Zeme je 11,19 km/s.

rýchlosť, fázová

- rýchlosť, ktorou sa pohybujú body stálej fázy vlny v danom smere.

rýchlosť, grupová

- rýchlosť, ktorou sa prenáša energia vlnenia v danom smere.

rýchlosť, kritická

- rýchlosť plynov vytekajúcich otvorom pri expanzii, ktorá zodpovedá rýchlosti zvuku v kritickom priereze otvoru.

rýchlosť, plošná

- plocha opísaná sprievodičom za určitý čas. Je konštantná (podľa 2. Keplerovho zákona).

rýchlosť, postupná

- rýchlosť pohybu planéty po elipse. V apocentre je najmenšia, v pericentre najväčšia. (To neplatí pre dráhu po kružnici, kde je konštantná. ) V podstate uhlová rýchlosť.

rýchlosť, radiálna hviezd

- zložka rýchlosti hviezdy v smere prichádzajúceho lúča z hviezdy.

rýchlosť, svetla vo vákuu

- značí sa c.
c=2,99792458 x 108 ms-1.
Najvyššia možná rýchlosť.

rýchlosť, uhlová

- rýchlosť pohybu planéty po elipse. V apocentre je najmenšia, v pericentre najväčšia. (To neplatí pre dráhu po kružnici, kde je konštantná. ).

rýchlosť, zvuku

- za normálnych podmienok u zemského povrchu je 1. 216 km/s (závisí od teploty a hustoty vzduchu).

Rzeczpospolita

- spoločný štát Litvy a Poľska, ktorý vznikol v roku 1569 - ľublinská únia.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz