Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite. platy

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

-patia

- druhá časť zložených slov majúca význam choroba, chorobný stav, liečenie.

-pexa

- druhá časť zložených slov majúca význam pripevnenie (tkaniva, orgánu).

-pédia

- druhá časť zložených slov majúca význam výchova, nápravná výchova.

-pénia

- druhá časť zložených slov majúca význam nedostatok, nedostatočný.

-ptéra

- druhá časť zložených slov majúca význam krídla.

p

- vo fyzike značka pre piko.
- v hudbe označenie pre pianissimo (tlmene).
- fyzikálne označenie pre veličinu výkon (príkon), činný výkon (činný príkon).
- v dynmike označenie pre hybnosť.
- v dynamike označenie pre tlak.

P

- značka chemického prvku fosfor (phosphorus).
- fyzikálna značka pre elektrickú polarizáciu (aj Di).
- fyzikálna značka pre elektrickú polarizáciu.
- v dynamike označenie pre výkon, výkon elektrického prúdu (v elektrine a magnetizme).

p.

- vo výtvarnom umení skratka uvádzaná na obrazoch (pinxit - maľoval).
- označenie pre stranu (page).

p. a.
pro anno
per annum

- ročne, za rok.
- per adresse; na adresu.
- por acqui; zaplatené.

p. c.
pour condoléance

- sústrasť.

p. f.
P. F.
pour féliciter

- blahoprianie.

p. Ch. (n.)
post Christum (natum)

- po narodení Kristovom.skratka používaná pri udávaní letopočtu, teraz n. l.

p. chr. n.
post Christum natum

- po narodení Kristovom.skratka používaná pri udávaní letopočtu, teraz n. l.

p. m.

- post meridiem.

p. p.
pour présenter

- prianie predstaviť sa.

p. r.
pour remercier

- poďakovanie.

P. R.
Populus Romanus

- rímsky ľud.

P. R.
poste recommandée

- doporučený listový telegram.

p. r. v.
pour rendre visite

- (na navštívenkách) namiesto návštevy, ktorá sa neuskutočnila pre neprítomnosť navštíveného, skr. p. r. v.

p. s.

- postskriptum.

p. t.
P. T.
pleno titulo
plným titulom

- (v adresách listov) zastupuje titul alebo oslovenie.

p. u. c.
post urbem conditam

- "po založení mesta", t. j. Ríma, r. 753 pred n. l., (podľa starorímskeho datovania) dodatok k údaju roka.

P-4

- Francúzsko; druhý stupeň rakety Diamant B - P4 s ťahom 176 kN.

P-14

- USA; družica Explorer 10.

P-vlna

- pozdĺžna seizmická vlna. Šíri sa zemským telesom veľmi rýchlo.

p53kotva

- gén, ktorého funkčnosť ovplyvňuje vznik rakoviny v organizme. Bol objavený v roku 1979. V roku 1989 sa preukázalo, že jeho defekt alebo neprítomnosť spôsobuje rakovinové bujnenie.

Pa

- chemická značka prvku protaktínium.

Pa.

- USA; značka pre členský štát Pennsylvánia.

Pa Ťin

- Čína; * 1905; spisovateľ. Kritik feudálnej morálky a rodinného despotizmu. Bojovník za emancipáciu. Dielo: Rodina.

pa'anga

- menová jednotka Tonga.

pa-

- predpona majúca význam nepravý, falošný, lživý.

Pa-ta-šan-žen

- Čína; 1626 - 1705; maliar, mních, vlastným menom Ču Ta. Protitradičný umelec vyjadrujúci svoju osobnosť.

Paasakivi, Juho Kusti

- Fínsko, 1870 - 1956; politik a štátnik. 1920 a 1940: podpis mierovej zmluvy so ZSSR. 1946 - 1956: prezident.

Paasilinna, Arto

- Fínsko; * 1942; spisovateľ. Napísal 33 románov. Dielo: Autobus samovrahov.

Pabiška, Lukáš

- ČR; * 24. 2. 1984; hokejista.

pablen

- Scopolia; skopolie; rod bylín z čeľade ľuľkovitých. Obsahuje alkaloidy (skopolamín).

Pabst, Georg Wilhelm

- Nemecko; 1885 - 1967; filmový režisér. Filmografia: Ulička, kde nieje radosť; Na západnej fronte 1918; Žobrácka opera; Kamaráti; Don Quijote.

pac

- pacníř; pozri batzen.

Pacajev, Viktor Ivanovič

- ZSSR; 19. 6. 1933 (Akťubinsk) - 29. 6. 1971; kozmonaut. Let na Sojuz 11. Pobyt na Saljut 1. Zahynul pri návrate na Zem.

Pacanda, Milan

- ČR; * 28. 2. 1978; futbalista.

Pacák, Bedřich

- ČR; 19. 9. 1846 - 24. 6. 1914; politik, publicista. 1899 - 1914: poslanec českého zamského snemu. 1900: predseda českého poslaneckého klubu na ríšskej rade. 1906 - 1907: minister - krajan vo vláde M. Becka.

Pacák, Jan Antonín

- ČR; 26. 4. 1941 (Praha) - 23. 3. 2007; ilustrátor, grafik, hudobník (bicie), alias Jeňýk, Sorry, Strýček. 1959 - 1965: vyučený keramik, absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe. 1962: člen skupiny Big Beatu Pavla Sedláčka. 1962 - 1963: člen skupiny B. B. Quintetu. 1964: člen skupiny Sputnici. 1964: zakladá folkovú skupinu Blue Five. 1965 - 1971: člen skupiny Olympic. 1975: opúšťa hudobnú dráhu a venuje sa výtvarnému umeniu.

Pacelli, Eugenio

- Vatikán; 1939 - 1958: pápež Pius XII.

Pacem in terris

- Mier na zemi; posledná encyklika pápeža Jána XXIII. (1963).

pacemakerkotva

- prístorj aktivujúci elektrickými impulzami srdečný sval, kardiostimulátor.
- vodič v dráhovej cyklistike.

Paci, Enzo

- Taliansko; * 1911; marxistický filozof. Zaoberal sa spoločnou problematikou fenomenológie, existencionalizmu a marxizmu.

pacient, ambulantný

- pacient dochádzajúci na liečenie (najmä do ambulancie).

pacifickýkotva

- pacifistický; mierumilovný, mierny.
- tichomorský.

Pacifický oceán

- Pacifik, Tichý oceán.

Pacifik

- Pacifický oceán, Tichý oceán.

pacifikácia

- uvedenie krajiny do mierového stavu, zjednanie poriadku a kľudu v krajine (napr. po povstaní).

pacifista

- stúpenec pacifizmu.

pacifistický

- pacifický.

pacifizmus

- odsudzovanie každej vojny, neuznávanie oprávnenosti vojen. Marxizmus ho neuznáva, pretože ho považuje za nástroj imperializmu, ktorý odsudzuje aj národnooslobodzovacie boje či boje utláčaných proti vykorisťovateľom.

Pacina, Václav

- ČR; 12. 4. 1928 (Kopisty) - 20. 12. 2006; športový žurnalista. 1947: maturita. Na UK v Prahe absolvoval štúdium etnografie. 1953: nastupuje do denníka Mladá fronta. Dielo: 1969: Tour de France; 1969: Hvězdy nehasnou ve vodě; 1983: Sport bez svatozáře (spolu s psychológom Miroslavom Vaňkom); 1986: Malá encyklopedie hokeje (spolu s Karlom Gutom); 1986: Sport v království českém.

Pacinikotva

- Taliansko; 1853: objavil pôvodcu cholery, baktériu Vibrio cholerae.

Pacino, Al

- USA; * 25. 4. 1940 (Harlem); herec. Otec Salvatore (rodinu opustil v roku 1942). Matka Rose. Dcéra Julia Maria (matka Jane Tarrant). Dvojčatá Olivia a Anton (matka Beverley D'Angel). 1961: zadržaný a obvinený pre nelegálne držanie zbrane. 2006: ocenený Americkým filmovým inštitútom za celoživotné dielo. Filmografia: Ja, Natalia; Panika v Needle Parku; 1972: Krstný otec; 1974: Serpico; 1975: Krstný otec II. ; 1976: Psie popoludnie; 1980: Spravodlivosť pre všetkých; 1983: Zjazvená tvár; 1985: Revolúcia; 1990: Dick Tracy; 1991: Frankie a Johny; 1993: Carliova cesta; 1993: Konkurenti; 1993: Vôňa ženy (Oscar); 1995: Neľútostný súboj; 1997: Krycie meno Donnie Brasco; 1997: Diablov advokát; 1999: Víťazi a porazení; 2002: Insomnia; 2003: TV miniséria Angels in America; 2003: Láska s rizikom; More lásky. Réžia: Hľadanie Richarda.

Pacitída

- pozri Terra australis incognita.

packing

- packung; obal; balenie; sada niekoľkých kusov.

packung

- packing; obal; balenie; sada niekoľkých kusov.

Paclt, Čeněk

- ČR; 1815 - 1887; brusič ahľadač diamantov. Cestoval po Južnej Afrike spoločne s Emilom Holubom. Kniha: Čeňka Paclta cesty po svete.

Pacner, KarelKarel Pacner

- ČR; * 30. 3. 1936; spisovateľ, novinár, autor populárno - náučných kníh o kozmonautike. Dielo: 1971: . . . a velký skok pro lidstvo; 1976: Sojuz volá Apollo; 1978: Devět dnů kosmických (o lete Vladimíra Remeka); Kolumbové vesmíru; 1994: Atomoví špioni; Velké špionážní operace; Vyzvědačky pod rudou hvězdou; Osudové okamžiky Československa; 2006: Souboj o Měsíc; 2006: Souboj o stanice.

paco

- droga chudobných, ktorá sa v roku 2001 objavila v Buenos Aires. V podstate sa jedná o zbytok pasty, z ktorej sa vyrába kokaín. Spôsobuje veľkú závislosť.

pacta sunt servanda

- zmluvy majú byť dodržané (latinsky); jedna z najdôležitejších zásad medzinárodného práva.

Pačačí, Adnan

- Irak; 2004: predseda irackej vládnej rady.

Pačakuti

- Incká ríša;1483 - ?: prvý doložený Inka.

Pačes, Jan

- ČR; * 1967; biochemik. Otec Václav najml.

Pačes, Ondřej

- ČR; * 1976; chemik. Otec Václav najml.

Pačes, Tomáš

- ČR; * 1937; geológ. Otec Václav ml. Špecializuje sa na geochémiu vody.

Pačes, Václav

- ČR; * 1906; chirurg. Otec Václav. Syn Václav. Jeden zo zakladateľov urológie v ČSR. Po roku 1948 v nemilosti. 1968: primár urologickej kliniky na Bulovke.

Pačes, Václav

- ČR; * 1942; biochemik. Otec Václav ml. Manželka Magdaléna. Syn Jan, Ondřej. 1976: Ústav molekulárnej genetiky AV. 1995: riaditeľ Ústavu molekulárnej genetiky AV. 1993 - 97: miestopredseda AV. 2005: predseda AV ČR. Spoluautor prvého českého syntetického génu.

pačlenovci

- Pararthropoda; malý kmeň bezstavovcov na prechode medzi červami a členovcami.

pačok

- vápenné mlieko.

Pačová, Míla

- ČR; 1890 - 1957; divadelná herečka. Členka ND v Prahe.

pačuli

- (drávidsky); sušené listy indonézskej rastliny Pogostemon patschouli z čeľade pyskatých, používanej v kozmetike (pižmová vôňa). Tropický vždyzelený poloker z čeľade hluchavkovitých.

Padalka, Gennadij I.

- Rusko
kozmonaut.
Let na Sojuz TM-28, Sojuz TMA-4.
19. 4. 2004 - 24. 10. 2004: pobyt na ISS.

PADAM

- čiastočný androgénny deficit starnúcich mužov, pozri andropauza.

Padang

- Indonézia; prístav na Sumatre.

padák

- v letectve zariadenie umožňujúce takmer zvislý zostup vzduchom a bezpečné pristátie na zemi využitím aerodynamických síl. Vyrába sa z tkaniny (bavlna, hodváb, umelé vlákna) v tvare guľového zvrchlíka s otvorom v najvyššej časti pre stabilizáciu zostupu alebo s nosnou plochou s autorotáciou. Za vynálezcu padáka je považovaný Leonardo da Vinci.

Paddlewheel

- družica Explorer 6.

paddock

- padok.

Paddock, Charles

- USA; atlét; 1921: svetový rekord v behu na 100 m: 10,4.

Paderewski, Ignacy Jan

- Poľsko; 1860 - 1941; pianista (klavírny virtuóz) a politik. Prvý predseda Sejmu (1919) a minister zahraničných vecí.

Paderlík, Arnošt

- ČR; * 1919; maliar, grafik a ilustrátor. Profesor VŠUP v Prahe. Aj sochár.

Padělek, František

- ČR; 2004: veľvyslanec v Argentíne.

padišáh

- z perzštiny; pôvodne titul perzských a tureckých vládcov, neskôr titul afgánskeho kráľa.

Padmasambhava

- Tibet, Ladaka; legendárny šíriteľ buddhizmu v Tibete. Podľa miesta narodenia bol nazvaný guru Cchokje Dordže (aj guru Padma Vadžra; Diamant zrodený z lotosu). Keď sa ako mních naučil sútrické a tantrické texty, prijal meno Lodän Čhögce. Keď sa stal adoptívnym synom kráľa Indrabódhi z Uddijány, prijal meno Padma Gjalpo (lotosový kráľ) a za ženu si vzal dievčinu Öčhangma (Tá, ktorá žiari). Po neúspešnom pokuse nepriateľov otráviť ho prijal meno guru Ňima Özer (Slnečný lúč), premenil sa v nektár a celý sa rozžiaril. Týmto zázrakom obrátil mnoho neveriacich na vieru.

Pado, Martin

- SR; politik. 2006: minister vnútra.

padokkotva

- paddock; priestor, kde sa sa závodné konezhromažďujú pred dostihom.

Padova

- Taliansko; Padua; mesto v severnom Taliansku. 1222: založená najstaršia európska botanická záhrada.

padovana

- pavana, paduana.

padrão

- kamenný stĺp opatrený krížom a portugalským štátnym znakom. Na novoobjavených pobrežiach Afriky ounačoval rozsah portugalskej štátnej moci.

padre

- otec.
- oslovenie katolíckeho kňaza.

padrone

- talianský hostinský.

paduana

- pavana, padovana.

Paduánsky, Antonín

- Portugalsko; 1195 (Lisabon) - 1231 (Padova); teológ, kresťanský svätec. Patrón Padovy.

padúcnica

- epilepsia.

Paedocypris micromegethes

- trpasličia kaprovitá ryba (8,8 mm). Žije v stojatých močiarových lesov na rašelinovom podloží na Borneu.

Paedocypris progenetica

- najmenšia žijúca ryba a stavovec. Dosahuje dĺžku 7,9 mm. Žije na Sumatre v jazierkach s kyslou vodou v tropických pralesoch. Živí sa planktónom zo dna jazierok. Objavená v roku 2006.

PaedDr.

- pedagogicae doctor; doktor pedagogiky.

paella

- španielsky pokrm z ryže s mäsom, zeleninou a typickým korením.

Paet, Urmas

- Estónsko; politik. 2005, 2006: minister zahraničných vecí.

Pag

- Juhoslávia; ostrov v Jadranskom mori. Rozloha 287 km². Hlavné mesto Pag.

Paganini, Niccolò

- Taliansko; 1782 - 1840; husľový virtuóz a skladateľ.

pagát

- trumfová karta v tarokoch.

Page, Bettie
Betty Mae PageBettie Page

- USA
* 22. 4. 1923 (Nashville)
† 11. 12. 2008
modelka (pôvodným povolaním sekretárka).
Sexuálny symbol 50. rokov 20. storočia.
Niekedy považovaná i za prvú pornoherečku.
1955: pózovala nahá pre časopis Playboy.
1957: skončila s modelingom (bol jej diagnostikovaná schizofrénia).

Page, C. G.

- USA
konštruktér.
V roku 1851 previedol prvú jazdu lokomotívou na elektrický pohon (Washington - Bladensburg).

Page, GregGreg Page

- USA
† 26. 4. 2009 (Lousville)
boxer.
Manželka Patricia.
1984: majster sveta WBA.
2001: po zápase proti Daleovi Croweovi (9. 3. 2001) upadol do kómy. Počas pozápasovej operácie dostal mŕtvicu a ochrnul na ľavej strane tela a ostal upútaný na invalidný vozík.
Do roku 2001 vyhraz 58 duelov zo 75.

Page, Larry

- USA
internetový odborník.
Jeden zo zakladateľov internetového prehliadača Google.

page rank

- rank znamená hodnotenie, Page je priezvisko jedného zo zakladateľov Google (Lary Page a Sergey Brin), takže page rank je vlastne "Hodnotenie pána Page". Často sa uvádza výklad Page = anglicky stránka, takže Page Rank = stránkový rank, stránkové hodnotenie, hodnotenie stránky, čo je nesprávne.
- PageRank si všíma toho, ktoré stránky a ako často na seba odkazujú a poděa toho vyhodnocuje důležitosř serveru alebo odkazu.

Pageos

- USA
pasívna geodetická družica, ktorá slúžila ako optický terč pri synchrónnom pozorovaní z rady staníc, ktorých súradnice sa tak určovali. Využilo sa pri tom skúseností, ktoré sa získali pri pozorovaní pasívnych komunikačných družíc Echo. Družica bola pri štarte zložená v malom puzdre a po navedení na dráhu sa rozvinula ako balón o priemere 30 metrov. Jeho tvar bol udržiavaný pevným obalom, nie vnútorným tlakom. Postupne sa však deformoval a koncom roku 1975 sa družica roztrhla na 27 úlomkov, v januári 1976 ešte na ďalších 44; štart: 24. 6. 1966; hmotnosť 56 kg; životnosť 50 rokov.

Paget, Debra
Debralee Griffin
Madame Chiang Kai-shek

- USA; * 19. 8. 1933 (Denver); herečka. 1. manžel David Street (herec). 2. manžel Budd Boetticher (filmový režisér). 3. manžel Louis Kung (bo, čínskeho pôvodu a ona získala prezývku Madame Chiang Kai-shek).

Filmografia:
1948: Cry of the City;
1950: Broken Arrow (Operácia Zlomený šíp);
1954: Climax;
1956: Love Me Tender;
1956: The Ten Commandnents (Desiarte prikázanie);
Fourteen Hours;
Bird of Paradise;
Les Miserables;
Star sand Stripes Forever;
Prince Variant;
Princess of the Nile (Princezná Nílu);
Biele pero (White Feather);
The Last Hunt;
The Riverś Edge;
Seven Angry Men.

Paget, Henry Marriott

- Veľká Británia; * 1856, † 1935; ilustrátor. Brat Sidney Edward, Walter Stanley. Manželka Henrietta (maliarka). Je známy portrétami, obrazmi mytologických výjavov a ilustráciami v správach z balkánskej vojny.

Paget, Sidney Edward

- Veľká Británia; * 4. 10. 1860 (Londýn); † 28. 1. 1908; ilustrátor. Brat Walter Stanley, Henry Marriott. Najznámejší ilustrátor Doylových detektívok (Sherlock Holmes).

Paget, sir

- James Bart.

Paget, Walter Stanley

- Veľká Británia; * 1863, † 1935; ilustrátor. Brat Sidney Edward, Henry Marriott.

Dielo: okolo 1890: Robinson Crusoe.

pagina

- stránka v knihe (polovica folia).
- číslovaná stránka.

paginácia

- stránkovanie.
- číslovanie v knihe podľa stránok.

Pagnol, Marcel

- Francúzsko; * 1895; dramatik. Hry: Malajský šíp (trilógia).

pagodakotva

- (malajsky) dagoba, stúpa; vežovitá chrámová stavba, v obryse stupňovito sa zužujúca (v Ázii, Indii a Číne v okruhu pôsobenia buddhizmu).

Pahlaví, Réza šáh

- Irán; politik.
1941 - 1979: cisár.
január 1979: opúšťa aj s rodinou Irán.
10. 2. 1979: zvrhnutý z trónu revolúciou vedenou ajatolláhom Mohammedom Rúdolláhom Chomejním.

Pahlsson, Samuel

- Švédsko; * 17. 12. 1977; hokejista.

pahoehoe

- pozri havajská erupcia.

Pahor, Borut

- Slovinsko; politik.
2008: premiér.

pahorok, Venušin

- mons Veneris, mons pubis, ohanbie; u ženy ochlpená vyvýšenina pred symfýzou a nad ňou.

pahorkatina

- krajina s relatívnymi výškami 100 - 200 m bez ohľadu na absolútnu výšku celej oblasti.

Pachacutec

- Incká ríša; Inka. 1438: porazil Indiánov kmeňa Chanca a rozšíril územie ríše na západ.

Pachacutesa

- Incká ríša; panovník. 1348: 1. Inka.

Pachakútec Yupangui

- Incká ríša; panovník. 1438-1471: inka. On a jeho nástupcovia podnikali dobyvačné výpravy a postupne ovládli celú Andskú oblasť od dnešného Ekvádoru až po dnešné Chile. Centrum ríše bolo Cuzco ("pupok sveta").

Pacher, Michael

- Rakúsko; okolo 1435 - 1498; maliar a rezbár. Autor významných oltárov.

pacht

- nájom poľnohospodárskej pôdy typický najmä pre krajiny s veľkým pozemkovým vlastníctvom. Pôda sa dočasne prenecháva za pachtovné k braniu úžitku. Vlastník pôdy tak dostáva vo forme pachtovného pozemkovú rentu.

pachy-

- prvá časť zložených slov majúca význam hrúbka.

Pachycephalosaurus

- dinosaurus.

pachydermia

- zmohutnenie a zatvrdnutie kože.

paian

- paján; chválospev.

Pailes, W. A.

- USA; astronaut. Let na STS-51 - J.

Paine, Thomas

- Anglicko; 1737 - 1809; osvietenský spisovateľ a filozof. Aktívny účastník americkej i Veľkej francúzskej revolúcie. Svojimi spismi presvedčil Američanov o tom, že majú usilovať o nezávislosť. Kládol dôraz na "zdravý rozum" a ľudskú prirodzenosť. Dielo (spisy): 1776: Zdravý rozum; 1791: Práva človeka; Vek rozumu.

paintball

- hra dvoch družstiev, v ktorej hráči po sebe strieľajú farbiacimi guľkami.

pair

- príslušnik vysokej šľachty vo Francúzsku.
- v Anglicku peer.

Paisij Chilendarski

- Bulharsko; 1722 - asi 1798; zakladateľ novej bulharskej literatúry. Dielo: Dejiny slovansko - bulharské.

Paisley

- Veľká Británia; mesto v Škótsku. 1163: založené opátstvo.

pajaseň
Ailanthus

- rod stromov.

pajaseň cudzí

- u nás pestovaný pajaseň pochádzajúci z Číny.

pajaseň žliazkatý
Ailanthus altissima ((Mill.) Swingle

- strom pôvodom z východnej Číny, kde rastie v polohách až do 1.000 m. Bol zavlečený do Európy, kde sa najmä v stredných a južnejších častiach šíri ako plevelná drevina.

pajazvy

- pajazvičky, striae; prúžky belavej pokožky na koži brucha pri rýchlom zväčšení sa (napr. pri tehotenstve).

paján

- paian; chválospev.
- starogrécky vojnový pokrik.

Pajitnov, Alexej

- Rusko; autor počítačovej hry Tetris.

pajzelkotva

- krčma, hostinec.
- nevestinec, bordel.

pakakotva

- pako; juhoamerická lama.
- vlna z tejto lamy.

pakateľ

- malá suma peňazí, drobnosť, nepatrná vec.

pakáž

- banda, holota.

paket

- balík, zväzok.

pakfongkotva

- alpaka; zliatina, mosadz s prímesou zinku. Je odolná proti korózii a dobre tvárna. Má bielu farbu.

Pakicetus

- najstaršia známa veľryba. Na Zemi sa objavila pred 54 miliónmi rokov. Vyvinula sa z mäsožravých predkov dnešných kopytníkov (napr. z rodu Pachyaena)

Pakistan (Islamská republika Pakistan)

- Pákostání Islámí Džamhúríjat (kurdsky), Republic of Pakistan; štát v južnej Ázii. Vznikol v roku 1947 pri rozdelení Britskej Indie. Až do roku 1971 sa skladal z dvoch jednotiek - Západného Pakistanu (803.672 km²) - dnešný Pakistan, a Východného (141.152 km²), dnes Bangladéš.
- samostatný Pakistan vznikol v roku 1947 rozdelením Britskej Indie (15. 8. 1947) na Pakistan (moslimský) a Indickú úniu (hinduistickú) - vznik nezávislosti na Veľkej Británii. 18. - 19. storočie: súčasť Britskej Indie. 1947 - 1949: vojna s Indiou a Kašmír. 1956: vyhlásená nezávislá republika. 1958: štátny prevrat. 1965: vojna s Indiou o Kašmír. 26. 3. 1971: vznik Bangladéša. 1977: vojenský puč. 1979: poprava bývalého prezidenta Bhutta. 1985: prechod k civilnej vláde. 1988: prezident Zia zabitý. 28. 5. 1998: previedol prvý pokusný výbuch jadrovej bomby.

Pakkala, Teuvo

- Fínsko; 1862 - 1925; spisovateľ a dramatik, vlastným menom T. O. Frosterus.

pakĺb
pseudoarthrosis

- nepravý kĺb, ktorý vzniká pri nesprávnom zraste kostí po zlomeninách.

pako

- paka.
- nešika.

pakobylka

- Carausius; rod tropického hmyzu z rádu strašiviek.

pakobylky

- rad Phasmatodea. Strašivky. Tropický a subtropický rastlinožravý hmyz predĺženého, paličkovitého alebo listovitého tvaru tela. Väčšina zástupcov sa pohybuje pomaly a pred nepriateľmi sa bráni ochranným sfarbením a tvarom pripomínajúcim konáriky alebo listy rastlín, na ktorých ten - ktorý druh žije. Niektoré druhy vedia bolestivo bodnúť tŕňmi na končatinách. Môžu tiež vylučovať odpudzujúcu tekutinu. Rozmnožujú sa vajíčkami, ktoré samička kladie na povrch alebo do zeme. Časté je partenogenetické rozmnožovanie: z neoplodnených vajíčok sa liahnu výlučne samičky. Najviac druhov sa vyskytuje v oblasti Oceánie, u nás ani v Strednej Európe sa nevyskytujú, niekoľko druhov žije v okolí Stredozemného mora. Známych je asi 2.000 druhov, z ktorých niektoré dĺžkou tela presahujú 30 cm, patria sem teda najväčší predstavitelia hmyzu. Niekoľko druhov sa s úspechom chová v zajatí.

pakomár

- Chirodomidae; čeľaď dvojkrídleho hmyzu, Sú podobné komárom, väčšinou nesajú krv. Larvy žijú najmä v stojatých vodách.

pakomár pernatý

- Chironomus plumosus; jeho larvy sa nazývajú patentky (krmivo pre akvarijné ryby).

Pakosta, Lukáš

- ČR; † 1680 (popravený); jeden z vodcov nevoľníckeho povstania na Litomyšlsku.

pakostnica

- dna.

pakovať

- baliť.
- zhusťovať, prevádzať dáta do zhustného tvaru.

pakôň hrivnatý

- Connochoetes gnu; prežúvavý párnokopytník z čeľade turovitých, príbuzný antilop. Žije v Južnej Afrike.

Paksas, Roland

- Litva; 1999: premiér; 2001: premiér (v oboch prípadoch po niekoľkých mesiacoch odvolaný); 2004: prezident. V septembri 2003 obvinený za spoluprácu s ruskou mafiou. V novembri 2003 vypovedal pred súdom. V januári 2004 bol vyhostený ruský podnikateľ Borisov, hlavná postava škandálu. V marci 2004 prezident vymenoval Borisova svojim poradcom. 6. 4. 2004 odvolaný parlamentom z funkcie pre podozrenie, že za úplatky umožnil vstup na litovský trh ruským podnikateľom.

pakt, atlantický

- spojenecká zmluva západoeurópskych štátov s USA podpísaná 4. 4. 1949, zvaná aj Severoatlantická zmluva, Severoatlantická aliancia, na základe ktorej vzniklo NATO.

pakt, Brian-Kellogov

- medzinárodná zmluva uzatvorená v roku 1928 v Paríži, ktorá účastníkov (pôvodne 15 štátov) zaväzovala zrieknuť sa vojny ako nástroja politiky a prostriedku vyriešenia medzinárodných sporov a prostriedkov národnej politiky. Napriek tomu, že nezabránil vzniku 2. svetovej vojny, pristúpili k nemu všetky vtedy existujúce štáty a stal sa základom k zákazu útočných vojny a po roku 1945 k potrestaniu hlavných vojnových zločincov za zločiny proti mieru.

pakt, bruselský

- 17. 3. 1948 Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko vytvorili vojnový blok. Spoločné velenie sídlilo v Paríži. V roku 1950 pripojený k NATO. 1954: rozšírený o Taliansko a NSR.

pakt, Centrálny

- pozri CENTO.

pakt, garančný rýnsky

- pozri locarnské dohody.

pakt, Molotov-Ribbentrop

- tajne uzavretá dohoda medzi Sovietmi a Nemcami z 23. 8. 1939 o sovietsko - poľských hraniciach. V tajnom dodatku sa oblasť sféry ZSSR vzťahovala aj na pobaltské štáty a Fínsko, Bukovinu a Besarábiu. 22. 6. 1941 Hitler pakt porušil a zaútočil na ZSSR.

pakt proti Kominterne

- nemecko - japonská zmluva z 25. 11. 1936 O spolupráci v boji proti medzinárodnému komunistickému hnutiu. Iniciátorom bol Ribbentrop. Postupne sa ku paktu pridali Taliansko (1937), Maďarsko, Mandžukuo a Španielsko (1939), Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovenská republika a projaponská čínsky vláda (1941). V roku 1941 predĺžený o 5 rokov. Zanikol porážkou fašistického útočného bloku.

Pakt, troch mocností

- pozri Osa Berlín - Rím.

PAL

- systém farebnej TV vynájdený nemeckou firmou Telefunken.

Palaci, Ana

- Španielsko; politička. 2004: ministerka ZV.

Palacio, Valdés

- Španielsko; 4. 10. 1853 - 3. 2. 1938; románopisec. Dielo: Marta a Mária; Idyla chorého.

Palacký, František

- ČR; * 14. 6. 1798 (Hodslavice), † 26. 5. 1867 (Praha); historik, politik, zakladateľ novodobého českého dejepisectva. Syn Jan. Dcéra Marie. Národný obrodenec. Patril k hlavným stúpencom národnej jednoty Čechov a Slovákov. Autor prvej syntézy českých národných dejín. Bol tvorcom časopisu Musejník, ktorého odbornosť a vedeckú náročnosť prísne strážil. Stál pri vzniku Matice českej. Projekt Českej encyklopédie vypracoval so svojím zaťom F. Riegrom, ktorý dielo dokončil. Verejné funkcie odmietal, mal niekoľkokrát ponuku na ministerskú funkciu vo viedenskej vláde, ale prekážal mu rakúsky šovinizmus. Po roku 1867 sa stiahol z politického aj verejného života. Dielo: Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě.

Palacký, Jan

- ČR; 1830 - 1908; zemepisec a politik. Otec František. Prvý český profesor zemepisu UK v Prahe.

Palade, George

- USA; † 7. 10.2008; cytológ rumunského pôvodu. Objavil endoplazmatické retikulum, ktoré zväčšuje vnútorný povrch bunky, čo má význam pre metabolické procesy. Okrem iného popísal funkciu mitochondrie, ktorá zabezpečuje dýchací reťazec v bunkách, a ribozómu, v ktorých sa uskutočňuje syntéza bielkovín.
1946: odchod do USA.
1074: Nobelova cena za medicínu za objavy v oblasti funkčnej a štruktúrnej organizácie bunky.

Palahniuk, Chuck

- USA; * 1962; spisovateľ. Dielo: Uspávanka; 1996: Klub bitkárov; Program pra preživších; 2006: Denník.

Palach

- planétka č. 1834. Objavil ju v auguste 1968 Luboš Kohoutek. Prvá česká planétka.

Palach, Jankotva

- ČR; * 11. 8. 1948, † 16. 1. 1969; študent FF UK. Upálil sa na protest proti okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy.

Palailogos

- Byzancia; 1261 - 1453; byzantská dynastia.

Palailogos, Andronikos II.

- Byzancia; 1282 - 1328: cisár.

Palailogos, Andronikos III.

- Byzancia; 1328 - 1341: cisár.

Palailogos, Ján V.

- Byzancia; 1341 - 1391: cisár.

Palailogos, Ján VIII.

- Byzancia; 1425 - 1448: cisár.

Palailogos, Konstantin XI.
Konštantín IX. Palaiologiogos

- Byzancia; * 1405, † 1453; panovník.
1448 - 1453: cisár. Bol známy svojím bohatstvom, ale i lakomosťou. Počas jeho panovania bol dobytý Carihrad.

Palailogos, Manuel

- Byzancia; 1391 - 1425: cisár.

Palailogos, Michal VIII.

- Byzancia; 1261 - 1282: cisár.

palaeocén

- časť palaeogénu.

palaeogén

- raný terciér. Delí sa na paleocén, eocén a oligocén.

Palaeoniscus

- rod vymretých rýb z čeľade Palaeniscidae.

palaistra

- palaestra; zápasisko, telocvičňa; v starovekom Grécku súčasť gymnasia.

Palamas, Kostis

- Grécko; 1859 - 1943; básnik. Člen Athénskej Akadémie. Dielo: Piesne mojej vlasti; Dvanásť spevov Cigána; Kráľovská flauta.

Palance, Jack

- USA; †2006; herec. Filmografia: Shane; Batman; Ostrov pokladov; Tango a Cach; 1991: Dobrodruhovia z veľkomesta (Oscar).

Palapa 1

- telekomunikačná družica; štart: 8. 7. 1976; hmotnosť štartovná 574 kg; hmotnosť prevádzková 300 kg, kapacita 5.000 telefonických hovorov

Palapa 2

- telekomunikačná družica; štart: 10. 3. 1977; hmotnosť štartovná 574 kg; hmotnosť prevádzková 293 kg, kapacita 5.000 telefonických hovorov.

palarizácia

- kontinuálna sterilizácia mlieka rýchlym (bleskovým) zahriatím na cca 140 °C

palatizácia

- mäkčenie; obmena hlások posunutím artikulácie na tvrdé podnebie.

Palas, Jaroslav

- ČR; politik. 2003, 2004, 2005: minister poľnohospodárstva (ČSSD). Manželka Jiřina (zubárka).

palatín

- comes palatinus; pôvodne správca paláca, ochranca.
- v Uhorsku najprv správca kráľovského úradníctva a sudca, od 15. storočia zástupca kráľa, od 18. storočia predseda miestodržiteľskej rady a snemu.

Palatin

- pahorok v Ríme.

Palatine Virgil

- papyrus s najstarším latinským písaným textom z 5. - 6. storočia pred Kristom.

palatoschíza

- palatoschisis; vrodený rázštep podnebia.

Palauské ostrovy (Republika Palau)

- štátny útvar v Tichomorí. Rozloha 508 km2. Hlavné mesto Koror (na ostrove Koror). 1994: vznik nezávislosti.

Palawan

- Filipíny; ostrov. Rozloha 11. 729 km² (skoro 500 km x 40 - 50 km). Hlavné mesto Puerto Princesa.

palác, Buckingamský

- pozri Buckingam Palace.

paládium

- palladium (podľa gréckej bohyne Pallas Athéné); kovový chemický prvok, značka Pd; podobný striebru. Atómové číslo 46, atómová hmotnosť 106,4. Patrí do skupiny tzv. platinových kovov.
- ochranný náboženský obraz.
- u starovekých Grékov typ kultového zobrazenia bohyne Pallas Atény so štítom a kopijou, uchovaný najmä v Tróji.
- posvätný predmet uctievaný ako symbol ochrany, záštity niekoho, niečoho.
- posvätná ochrana, záštita.
- soška bohyne Pallas Atény.
- talizman.

Palárik, Ján

- SR; 1822 - 1870; buditeľský politik, farár, dramatik. Vydával časopis Cyril a Metod, neskôr Katolícke noviny. Po roku 1861 sa orientoval na zmierenie Slovákov a Maďarov, čím stratil sympatie slovenskej verejnosti. Dielo: Incognito; Drotár.

Palát, Marian

- ČR, * 1. 6. 1977; futbalista.

palcát

- staroveká a stredoveká krátka úderná zbraň. Od 15. storočia odznak veliteľskej právomoci.

palec

- stará dĺžková miera, značka ''. 1'' = 12 čiarok = 0,0263401 m
- inch, anglosaská fyzikálna dĺžková miera, 1/12 stopy (25,4 mm).

palec, nohy

- hallux, hallex. Vnútorný prst nohy.

palec, ruky

- pollex; prst, ktorý je v opozícii proti ostatným prstom ruky u človeka a opíc.

Paleček, Jan

- † okolo 1470; šašo Jiřího z Poděbrad. Ako stelesnenie českobratskej humanity sa stal hrdinom vtipných ľudových rozprávok.

Paleček, Lukáš

- ČR; * 15. 12. 1980; futbalista.

Palembang

- Indonézia; prístavné mesto na Sumatre.

Palenque

- mayské mesto. Bolo opustené v roku 835.

paleocén

- najstaršie oddelenie starších treťohôr.

paleogén

- straší z dvoch treťohorných geologických útvarov, asi 35 miliónov dlhý, v nadloží druhohôr a podloží neogénu. Tvorí ho paleocén (najstarší), eocén a oligocén.

paleografia

- veda, ktorá rekonštruuje zemepisné útvary zemského povrchu v jednotlivých geologických dobách.

paleografia

- jedna z pomocných historických vied s úlohou správne čítať, miestne a chronologicky zaraďovať písomné pamiatky. Vedľa toho má aj funkciu hodnotiť písmo a jeho funkciu v historickom vývoji ľudskej spoločnosti.

paleolit

- staršia doba kamenná (asi 1,8 milióna - 8.000 rokov pred Kristom). Sú doložené stopy činnosti človeka staršieho paleolitu typu Homo erectus Pithecanthropus, ale chýbajú priame antropologické pozostatky a jasnejšie predstavy o jeho živote.

paleolit, najstarší

- staršia doba kamenná (asi 1,8 milióna - 900.000 rokov pred Kristom).

paleolit, starší

- staršia doba kamenná (asi 900.000 - 250.000 rokov pred Kristom). Kultúry (napr. ): abbevillien, acheuléen, clactonien,

paleolit, stredný

- staršia doba kamenná (asi 250.000 - 40.000 rokov pred Kristom). Z tejto doby pochádzajú nálezy prepracovanejších nástrojov a kosterné zbytky Homo sapiens neandertalis. Používanie ohňa predchodcom človeka, ktorý získal z prírodných zdrojov (blesk), sám ešte nevedel oheň vyrobiť. Kultúry: moustérien, tayacien, levalloisien.

paleolit, mladší

- staršia doba kamenná (asi 40.000 - 10.000 rokov pred Kristom). Na scénu vstupuje Homo sapiens fossilis (zberač a lovec, prvé pozostatky umeleckej činnosti). Prvé uvedomelé používanie ohňa a jeho výroba. Kultúry (aj v pozdnom paleolite): aurignacien, solutréen, szeletien, gravettien, magdalénien.

paleolit, pozdný

- staršia doba kamenná (asi 10.000 - 8.000 rokov pred Kristom).

paleomagnetizmus

- obor geofyziky študujúci magnetické pole Zeme a jeho zmany v minulosti. Študuje najmä remanentnú magnetizáciu hornín, ktorých smer súhlasí so smerom geomagnetického poľa v dobe, kedy hornina vznikala. Tak je možné zistiť prechádzajúce pohyby geomagnetických pólov. študovať premiestňovanie kontinentov a vek geologických útvarov.

paleontológia

- náuka o vyhynutých zvieratách a rastlinách uplynulých geologických dôb, o ich vzniku a vývoji, veda o vzniku a vývoji živej hmoty, o vzťahoch medzi pozostatkami organizmov a horninami, v ktorých sú uložené. Systematicky popisuje objavované druhy, zostavuje prirodzený systém druhov, rodov a vyšších prirodzených skupín organizmov pre získanie obrazu historického vývoja organizmov.

paleopotamológia

- náuka o vývoji riek a riečnej siete v pleistocéne a mladších treťohorách.

Paleopython fischeri

- vyhynutý druh hada - krajty. Jeho kostru tvorí skoro 370 stavcov, je dlhý cez 2 metre.skamenelina bola nájdená v bani Messel u nemeckého Darmstadtu.

paleozoikum

- prvohory. Obdobie pred 570 (543) miliónov až 300 (248) miliónov rokmi. Delí sa na staršie prvohory (kambrium, ordovik, silur a devon) a mladšie prvohory (karbon (spodný a vrchný) a perm (spodný a vrchný)).

paleozoológia
zoopaleontológia

- náuka zaoberajúca sa živočíchmi minulých geologických období zachovanými ako fosílie al. odtlačky, súčasť paleontológie.

Palermo

- Taliansko; prístavné mesto. Založené v 3. storočí pred Kristom.

Palestína

- geografický názov pre oblasť na Strednom východe (medzi Mŕtvym, Stredozemným a Červeným morom), ktorú obývali hamitské a semitské kmene (Kananejci). V 13. storočí pred Kristom invázia iných semitských kmeňov (Izraelitov), ktoré založili kráľovstvo s hlavným mestom Jeruzalem. Rozpadlo sa na Izraelské a Judské kráľovstvo. V 8. storočí pred Kristom Izraelské kráľovstvo podľahlo Asýrii. V 6. storočí pred Kristom Judské kráľovstvo podľahlo Babylonu. V 4. storočí pred Kristom prešla Palestína pod moc egyptských Ptolemaiov a neskôr sýrskych Seleukovcov. 167: povstanie pod vedením Makabejských a vytvorenie samostatného štátu. V 1. storočí pred Kristom nadvláda Ríma, po židovskej vojne (70: dobytý Jeruzalem) a po neúspešnom povstaní Bar Kochbu (131 - 135) prestala byť Palestína centrom Židov. 637 - 1517: pod nadvládou Arabov (okrem obdobia jeruzalemského kráľovstva v rokoch 1099 - 1187). 1517 - 1917: pod nadvládou Turkov. 1920: po 1. svetovej vojne britské mandátne územie. 1948: územie rozdelené medzi Izrael a Jordánsko. Po palestínskej vojne odsadil Izrael 2/3 Palestíny. 1967: Izrael obsadzuje celú Palestínu. Pre oslobodenie Palestíny sa utvorilo hnutie podporované väčšinou arabských štátov. 1993: izraelsko - palestínska dohoda o čiastočnej autonómii pásma Gazy a Západneho brehu Jordánu. 2001: nová vlna izraelsko - palestínskych konfliktov.
- štát s obmedzenými právomocami, ktorý spravuje Gazu a Západný breh Jordánu.

Palestínska oslobodenecká fronta

- vznikla oddelením sa od LFOP. Kedysi ju viedol Abú Abbás.

Paletti, Riccardo

- Taliansko; † 1982; pilot F1. Zahynul pri svojom premiérovom štarte v seriáli GP F1 na VC Kanady.

paliatívum

- prostriedok zmierňujúci bolesť, ale neodstraňujúci jej príčinu.

palica

- v poľovníctve hlava diviaka.

palica, Aeskulapova

- znak lekárov, symbol lekárskej etiky.

Paličková, Emílie

- ČR; * 1892; kresliarka a priemyselná umelkyňa (čipkárstvo). Zaslúžilá umelkyňa. Profesorka VŠUP v Prahe.

paličkovanie

- spôsob výroby čipiek - buď ručný na poduške alebo strojný na paličkovacom stroji.

palilógia

- epanastrofa.

palimpsest

- snaha o zviditeľnenie vyškrabaného textu (na starých dokumentoch písaných ručne).

palindrom

- text, ktorý pri čítaní odzadu i odpredu má rovnaký význam, napríklad veta Kobyla má malý bok.

palingenéza

- z gréckeho palin - späť, a genesis - narodenie, stvorenie; v petrografii pochod, pri ktorom s hornina úplným roztavením privádza do magmatického stavu.

Palisa, Johann

- ČR; * (Opava); astronóm. Objavil vyše 100 asteroidov (napr. Oppavia, Silesia, Albert (v roku 1911)).

palisanderkotva

- rosewood; cenné drevo juhoamerických tropických stromov.

palisáda

- v botanike bunky s tenkými blanami zoradené rovnobežne vedľa seba (napr. v listoch zelených rastlín).
- opevnená hradba z kolov.

palist

- drobný lístoček na bázi rapíka listu (napr. u ruže).

Palitzsch, Johann Georg

- 1723 - 1788; astronóm. 1758 - 9: pozoroval prelet Halleyom predpovedanej kométy.

Palivec, Josef

- ČR; * 1886; básnik. Prekladateľ francúzskej poézie. Dielo: Sita.

palivo

- látka väčšinou organického pôvodu, ktorá spaľovaním uvoľňuje teplo, prípadne svetlo.

palivo, jadrové

- izotopy prvkov a ich chemických zlúčenín, v ktorých môže prebiehať reťazové štiepenie (235U, 233U, 239Pu) alebo termonukleárna syntéza (deutérium trícium, lítium). V jadrových reaktoroch sa používajú pevné i tekuté jadrové palivá.

palivo, kvapalné

- zväčša organické palivo v kvapalnom skupenstve, napr. ropné produkty, alkohol.

palivo, plynné

- zväčša organické palivo v plynnom skupenstve, napr. zemný plyn, svietiplyn, generátorový plyn.

palivo, raketové

- v diergoloch, dvojzložkových pohonných raketových hmotách sa ako palivo používa najčastejšie: vodík, diboran (B2H6), pentaboran (B5H9), amoniak (NH3), monometylhydrazin (CH3NH - NH2), hydrazin (NH2 - NH2), asymetrický dimetylhydrazin ((CH3)2N - NH2, kerosín; Aerozine 50 (zmes 50% hydrazinu a 50% dimetylhydrazinu).

palivo, tuhé

- zväčša organické palivo v tuhom skupenstve, napr. drevo, rašelina, uhlie, antracit, koks.

Palko (Balko), František Xaver

- ČR; 1724 - 1767; maliar. Pobyt v Taliansku a vo Viedni. Maľoval v duchu benátskeho iluzionizmu oltárne obrazy a fresky.

osbourneladimír Palko Palko, Vladimír

- SR; * 20. 5. 1957; politik (KDH). Štúdium matematiky na Matematicko - fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1981. Do roku 1990 pôsobil najprv ako odborný asistent na Katedre matematiky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave a ďalej ako vedecký pracovník na Ústave technickej kybernetiky v Slovenskej akadémii vied (SAV). Učil aj na Katedre matematiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU). V rokoch 1991 - 1992 bol námestníkom riaditeľa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby. Od novembra 1996 do júla 1998 zastával Vladimír Palko funkciu podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). V júli 1998 sa stal členom Slovenskej demokratickej koalície (SDK) a členom Predsedníctva SDK. Po septembrových voľbách 1998 bol do 21. 9. 2002 predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Svoje členstvo v KDH v zmysle jeho platných stanov obnovil 15. januára 1999. Od novembra 2000 patril Vladimír Palko medzi 9 členov, ktorí vystúpili z klubu poslancov NR SR za SDK a založili v NR SR klub KDH. Na sneme KDH v apríli 1999 zvolili Vladimíra Palka za podpredsedu hnutia pre tlač a vonkajšie pôsobenie. V tejto funkcii ho potvrdili aj snemy KDH v októbri 2000 v Trenčíne a októbri 2001 v Nových Zámkoch. Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk. Je ženatý, má 3 deti. 2005: minister vnútra. 8. 2. 2006: odstúpil (vystúpenie KDH z koalície pre nepodpísanie zmluvy s Vatikánom).

Palkovič, Juraj

- SR; 27. 2. 1769 (Rimavská Baňa) - 13. 6. 1850 (Bratislava); básnik, dramatik. Profesor na Katedre reči a literatúry československej na evanj. lýceu v Bratislave, predseda Společnosti česko - slovanskej, poslanec uhorského snemu. Vydával časopisy Týdenník a Tatranka, osvetové kalendáre. Autor básnickej zbierky Muza ze slovenských hor, básne Ă“da na horu Sinec, slovníkov a mnohých úvah. Jeho divadelná fraška Dva buchy a tri šuchy vytvorila predpoklady pre vznik slovenskej veselohry.

Palkovič, Pavol

- SR
* 14. 6. 1930 (Kúty)
† 7. 4. 2009 (Bratislava)
divadelný a literárny vedec.
Teoretik drámy a literatúry.
1960 - 1970: pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.
1975: prešiel Katedru divadelnej a filmovej vedy Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Dielo:
Epika a dráma, javisková a rozhlasová hra (1974)
Jozef Gregor Tajovský, realistický dramatik slovenskej predprevratovej dediny (1972)
Dialógy s Tajovským (1982)
Interpretácia klasiky v súčasnom divadle (1985)
Cestami rozhlasovej hry I. II. (1986)
Život drámy a duchovný rozmer divadla (1999)
Sprítomňovanie klasiky (2005).

Palladio, Andrea

- Taliansko; 30. 11. 1508 - 19. 8. 1580; renesančný architekt a teoretik. Dielo: Štyri knihy o architektúre. Stavby: kostoly Il Redentore a San Giorgio Maggiore v Benátkach; bazilika, Teatro Olympico (1580) a Villa Rotonda vo Vicenze (1551).

Pallas

- planétka č. 2, bola objavená v roku 1802 (Wilhelm Olbers). Druhá najväčšia planétka. Priemer 530 km.

Pallas Athéna

- Grécko; Pallas Aténé; mytologická bohyňa múdrosti, remesiel a umenia, ochrankyňa miest (najmä Atén). Otec Zeus. Totožná s rímskou Minervou.

Pallenberg, Max

- Rakúsko; 1877 - 1934; herec - komik.

Pallene

- mesiac planéty Saturn. Objavila ho sonda Cassini v roku 2004.

Palliardi, Ignác Jan

- 1737 - 1821; architekt a staviteľ (Praha). Autor početných pražských palácov (Mac Nevenov, Sweerts - Šporkov a iné) a kláštornej knižnice na Strahove.

pallium

- zvláštna pápežská štóla z bielej vlny, na ktorej sú vyšité tri kríže ako odznak moci.

Palma

- Španielsko; La Palma; sopečný ostrov v Kanárskych ostrovoch. Rozloha 728 km². Hlavné mesto Santa Cruz.

palma

- Palmae; významná čeľaď rastlín s veľkými tuhými listami a kvetmi v paliciach. Plody sú bobule alebo kôstkovice. Patrí sem si 1. 200 druhov typických úžitkových rastlín trópov a subtrópov. Poskytujú drevo, potraviny, stavebný a textilný materiál, niektoré sú okrasné.

palma datlová

- Phoenix dactylifera, datľovník; palma severnej Afriky a Arábie. Pestuje sa pre plody - datle. Dorastá do výška až 20 metrov. V Egypte sa pestuje už 6. 500 rokov.

Palma de Mallorca

- Španielsko; mesto na Baleárskych ostrovoch.

Palma, Jacopo

- Taliansko; asi 1480 - 1528; maliar, zvaný Vecchio (Starší). Prasynovec Jacopo.

Palma, Jacopo

- Taliansko; 1544 - 1628; maliar, zvaný Giovane (Mladší).

Palmach

- židovská podzemná armáda bojújuca na Blízkom východe medzi 1. a 2. svetovou vojnou proti Britom.

Palmaris

- pozri Brazília.

palmáre

- čiastka, ktorú platí ten, kto bol zastúpený advokátom v určitej právnej veci.

Palme, Olof

- Švédsko; 1927 - 28. 2. 1986 (zavraždený); politik. Manželka Liesbet.
1969 - 1976: premiér.
1982 - 1986: premiér.

palmeňkotva

- pelmeň; varená taštička zo slížového cesta plnená mletým mäsom.

Palmerov polostrov

- Grahamova zem.

Palmerova zem

- Grahamova zem.

Palmerston, lord Henry

- Veľká Británia; 1784 - 1865; politik. 1830 - 1841 a 1846 - 1852: minister zahraničných vecí. 1855 - 1858 a 1859 - 1865: premiér.

palmetakotva

- vo výtvarnom umení vejárovitý, osovo súmerný rastlinný dekor alebo motív.
- v ovocinárstve tvarovaný ovocný strom.

palmtop

- PDA, handheld; vreckový počítač s možnosťou pripojenia na internet.

palmykotva

- Angiospermae (monocotyledonae); asi 2. 500 druhov. Rastú v celom tropickom pásme, kde sú zdrojom plodín (datle, kokosové orechy, . . . ). Majú vláknitý kmeň, ktorý druhotne nehrubne a nemá borku. Väčšina paliem sa nikdy nevetví. Dorastajú do výšky až 30 m.

palmyra

- Borassus flabelliformis; úžitková palma trópov Starého sveta. Surovina pre výrobu sága, textilných vlákien a vína.

Palmyra

- staroveké mesto v Sýrskej púšti na dôležitej križovatke karavánových ciest. Veľký rozkvet v 3. - 4. storočí.

palolo

- Eunice; rod červov z triedy mnohoštetinatcov. Žije v Tichom oceáne. Zadná časť tela so zrelými pohlavnými bunkami je jedlá.

Palomares

- Španielsko; rybárska dedina. V roku 1966 sa neďaleko dediny zrazili bombardér a tankovacie lietadlo. Z 11 člennej posádky prežili 4 ľudia. Po havárii sa z bombardéra uvoľnili jadrové bomby. Na dvoch z nich explodovali detonáry a oblasť pokryl oblak plutóniového prachu. V roku 2006 sa v oblaszi ojavili rádioaktívne slimáky.

Palorchestes azael

- vačnatý tapír. Vyhynutý vačnatec.

Palouš, Karel

- ČR; * 1913; divadelný režisér.

Palouš, Martin

- ČR; politik. 2004: veľvyslanec v USA.

Palová, Zora

- SR; * 1947; výtvarníčka. Zaoberá sa sklenenou plastikou.

palpácia

- v medicíne vyšetrovanie nemocného hmatom.

palpitácia

- búšenie.

palpitácia srdca

- búšenie srdca, nepravidelná srdečná činnosť.

Paltrow, Gwyneth

- USA; herečka. Manžel Chris Martin (spevák skupiny Coldplay).

Filmografia:
2000: Two Lovers (Dvaja milenci).

paluba

- plošina zakrývajúca zvrchu priestor lode.

paluba lietadla

- priestor lietadla pre posádku, cestujúcich a náklad.

palubka

- doska na podlahu obytných domov, zvyčajne smreková (hrúbka 26 - 30 mm, šírka 150 - 200 mm).

palubovka

- podlaha z palubiek.

Palúch, IvanIvan Palúch

- SR
* 1940 (Zvolen)
herec.
1974: zákaz činnosti.

Filmografia:
Lietajúci Cyprián
Čoskoro bude koniec sveta
Markéta Lazarová
Michael Kohlhaas.

palynológia

- odvetvie botaniky zaoberajúce sa štúdiom peľových zŕn a spór súčasných i fosílnych rastlín pre určovanie veku usadených hornín.

paľba

- vo vojenstve taktické ostreľovanie cieľa, ktorý má byť zničený alebo umlčaný. Jedna zo základných bojových činností vojsk.

Památník národního písemníctví

- ČR; múzeum dejín českej literatúry v bývalom Strahovskom kláštore v Prahe. Jeho súčasťou je literárny archív zo zbierok Národného múzea.

pamätník

- veľký nemovitý objekt postavený na pamiatku nejakej udalosti alebo osoby, väčšinou monumentálny pomník s úpravou okolia.
- zošit s okrasnou väzbou, niekedy i zdobenými prázdnymi stranami, pre zapisovanie pamätných odkazov od osôb.

pamäte

- memoáre; spomienkové rozprávanie. Na rozdiel od autobiografie býva zamerané skôr na prostredie a osobnosti, ktoré autor poznal, a na udalosti, ktorých bol svedkom.

pamäť

- psychická funkcia, ktorá zahŕňa: a. ) vštiepenie, b. ) udržanie, c. ) znovupoznanie a reprodukciu. Psychologicky sa rozlišuje pamäť asociačná (mechanická), tvarová a logická. Pamäť ako schopnosť nieje jednotná. Všeobecen vekom klesá vštiepivosť.
- v strojovom spracovaní dát (informácií) zariadenie určené k dočasnému alebo trvalému záznamu informácie (dierny štítok, dierna páska, magnetická páska, magnetický disk, CD disk, DVD disk).

pamäť, vizuálna

- založená na zrakovom vnímaní, optická (v protiklade k auditívnej).

Pamela

- Rusko; kozmická sonda. Štart 15. 6. 2006 (Bajkonur). Perigeum 350 km, apogeum 610 km, sklon obežnej dráhy 70° ku rovníku. Sonda zaznamenáva kozmické žiarenie.

pamflet

- hanopis; literárne dielo s aktuálnym, väčšinou politickým obsahom a útočným, polemickým zameraním proti nejakému javu, osobe alebo spoločenskej skupine.

pamiatka, kultúrna

- dielo, ktorého historicko - dokumentárna, umelecká, vedecká či technická hodnota má taký význam, že sú konané opatrenia k jeho zachovaniu pre budúce generácie.

Pamír

- "Strecha sveta"; horský uzol v strednej Ázii. Najvyššia hora štít Komunizmu (7. 495 metrov nad morom). Z Pamíru vybiehajú pásma Tchien - šan, Kchuen - lun, Karakorum, Himaláj, Hindúkuš.

pampa

- bezlesá stepná oblasť Južnej Ameriky s prevládajúcim trávovým porastom. Suché, horúce obdobie trvá od septembra do februára. Využívaná k pestovaniu obilia.

pampango
kapampangančina

- filipínsky jazyk z austronézskej rodiny rozšírený v centrálnej oblasti ostrova Luzon, najmä v provincii Pampanga (severozápadne od tagalského územia).

pamperos

- pampero; miestny studený vietor vyskytujúci sa v Argentíne.

Pamuk, Orhan

- Turecko; * 1952; spisovateľ. Označil masaker arménskej menšiny počas 1. svetovej vojny za genocídu, za čo bol stíhaný. V roku 2006 bolo obvinenie stiahnuté. 2006: nobelova cena za literatúru. Dielo: 1998: Moje meno je Červená; 2002: Sneh; 2004: Istanbul.

pan-

- predpona majúca význam všetko.

Pan Ki-mun

- Južná Kórea; politik.
2006: minister zahraničných vecí.
13. 10. 2006: zvolený za generálneho tajomníka OSN (do úradu nastupuje 1. 1. 2007).

panacea

- všeliek, zázračný liek.
- domnelý univerzálny prostriedok alchymistov k vyliečeniu všetkých chorôb.

panafrikanizmus

- politické hnutie tropickej Afriky medzi oboma svetovými vojnami proti kolonializmu. Po 2. svetovej vojne dostalo konkrétnejšiu podobu. Otcom hnutia je nazývaný William Edward Burghardt du Bois.

panahikanizmus

- hnutie usiľujúce o jednotu, nezávislosť a osobitosť Afriky.

panamakotva

- hladká mäkká tkanina s rovnosmerou väzbou.
- panamák; slamený klobúk.

Panama

- hlavné mesto a prístav Panamy, pri Tichom oceáne. Založené v roku 1519.
- Panamská republika, República de Panamá; republika v Strednej Amerike medzi Tichým oceánom a Karibským morom. Rozloha 75.650 km². Hlavné mesto Panama. 1501: príchod Španielov. V 16. - 18. storočí trpela nájazdmi španielskych a anglických pirátov. 1821: vyhlásená nezávislosť (Panama je súčasť Kolumbie). 1821 - 1830: členom republiky Veľká Kolumbia. 1830: departement republiky Nová Granada. Po roku 1830 pokusy o odtrhnutie. 1855: postavená železnica cez Panamskú šiju. 1903: parlament odmietol návrh USA na prenájom Panamskej šije - USA zinscenovali revolúciu, Panama získava samostatnosť na Kolumbii (samostatná Panama potom uzavrela s USA zmluvu o prenájme "na večné časy"). 1908 - 1928: USA dozerajú na všetky voľby. 1914: dokončený Panamský prieplav. 1964: potlačené demonštrácie za znárodnenie Panamského prieplavu. 1968: vojenský prevrat, vláda vojenskej junty (J. M. Pinilla). 1974: dohoda o predaní Panamského prieplavu Paname do 25 rokov. 1977: nová zmluva o prieplavovom pásme. 1979: USA predávajú kontrolu nad prieplavom Paname. 1983: faktickým vládcom v krajine sa stáva generál Noriega. 1988: Noriega pred súdmi USA obžalovaný z obchodovania s drogami. USA uvaľuje na Panamu hospodárske sankcie. 1989: Národné zhromaždenie menuje Noriegu predsedom vlády a vyhlasuje USA vojnu. Invázia jednotiek USA s cieľom zajať Noriegu. 1990: Noriega kapituluje. 1992: v USA Noriega odsúdený na 40. rokov žalára. 1999: Panamský prieplav odovzdaný Paname. USA si ponecháva právo na obranu prieplavu.

panamák

- panama (2).

Panamerican World Airways

- USA; PANAM; najväčšia letecká spoločnosť USA.

panamerikanizmus

- hnutie zdôrazňujúce geografickú, ekonomickú a kultúrnu súnaležitosť všetkých obyvateľov Ameriky.

Panamské prieplavné pásmo

- časť územia Panamy prenajatá USA. Rozloha 1. 432 km².

panarabizmus

- hnutie udiľujúce o zjednotenie a ekonomickú spoluprácu všetkých arabských štátov.

panarícium

- panaritium; hnisavý zápal kože a podkožného pletiva prstov, zvyčajne pod nechtom.

panašovanie

- neschopnosť zelených rastlinných orgánov vytvárať chlorofyl. Listy sú biele, žlté; dvoj - alebo fiacfarebné pruhovanie alebo škvrnitosť zelených častí rastlím. Známe sú napr. okrasné druhy javorov.

panathénají

- slávnosť konaná vždy po štyroch rokoch na počesť bohyne Athény. V sprievode niesli Atéňania Athéne na Akropolis dary a obete a vzácne rúcho - peplos.

Panay

- Filipíny; Iloilo; ostrov v stredných Filipínach. Rozloha 11. 515 km². Hlavné mesto Iloilo. Ťažba zlata.

panciernatci

- Placodermi; kmeň stavovcov - obrnené morské ryby. Objavili sa počiatkom devonu. Vymreli počiatkom karbonu.

pancierovanie

- vo vojenstve obloženie vozidiel lodí, lietadiel apod. oceľovými alebo inými nepriestrelnými doskami.

pancierovka

- ručná reaktívna strelná zbraň veľkej prieraznosti pre boj s obrnenými vozidlami na neveľké zdialenosti.

pancierovka, krilová

- Euphasia superba; drobný morský kôrovec. Dosahuje veľkosť 4 - 6 cm. Jeho telo svetielkuje. Má 6 párov končatín. V lete sa zhromažďuje v pobrežných vodách Antarktídy do obrovských húfov a farbí vodu do červena. Súčasť morského krilu.

pančenlama

- pančenláma; tibetský "živý boh". Druhý najvýznamnejší predstaviteľ tibetského buddhizmu. čestný titul, ktorý v 17. storočí prvýkrát udelil 5. dalajláma svojmu učiteľovi. V tibetštine doslova znamená láma, veľký učenec. Z prísne dogmatického hľadiska stojí pančenlama nad dalajlámom, lebo sú považovaní za prevtelenie boha Amitábhy a dalajláma je len bódhisattva Avalókitéšvaru. Prakticky má ale dalajláma väčšiu politickú moc a pančenlama je uctievaný ako jeho duchovný zástupca. Pančenlama tradične sídli v kláštore Tešllhünpo, ktorý dominuje mestu Žigace.

pančovať

- riediť vodou.
- kaziť.

panda

- Ailurus;
rod šeliem z čeľade medvedíkovitých.
V roku 2009 sa v Číne narodila prvá panda po umelom oplodnení za využitia zmrazených spermií.

panda červená

- žije v Himalájách.

panda veľká
Ailuropoda melanoleuca

- šelma z rádu medvedíkovitých. Žije v Ázii (Čína, provincia S'-čchuan, Kan-su a Šan-si) výhradne v bambusových porastoch v nadmorskej výške 2. 700 - 3. 900 m. n. m. , v zime zostupuje do nadmorskej výšky až do 800 m. n. m. Ohrozený druh - v roku 2005 žilo vo voľnej prírode 1. 590 jedincov. Živí sa bambusovými výhonkami. Stojaci samec dosahuje výšku 1,5 metra, hmotnosť 75 - 160 kg. Za zabitie pandy môže byť človek v Číne odsúdený na trest smrti (v roku 1990 dve popravy). V zajatí sa panda dožíva až 30 rokov. Samica pohlavne dospieva vo veku 6 rokov, samce o rok neskôr. Mláďa sa rodí s hmotnosťou iba 90 - 130 g, slepé a holé.

pandán

- dopĺňajúci proťajšok.
- Pandanus; rod tropických rastlín (ker alebo strom). Poskytujú jedlé plody, vlákninu. Niektoré sú okrasné. Z listov sa pletú rohože a klobúky.

pandántiv

- konštrukčný prvok sprostredkujúci prechod zo základne do klenby kopule.

pandemický

- vyskytujúci sa na veľkom území.

pandemónium

- súhrn zlých duchov, démonov.
- sídlo démonov.
- vláda démonov.

Panderichthys

- pravdepodobný prapredok dnešných obojživelníkov. Žil pred 377 miliónmi rokov. Ryba s lebkou a rebrami typickými už pre obojživelníky. Mala párové svalnyté plutvy, z ktorých sa pracdepodobne vyvinuli nohy.

pandero

- veľké brucho.

pandémia

- rozsiahla epidémia prebiehajúca na rozsiahlom území v rade krajín, prípadne i na viacerých kontinentoch. Môžu ochorieť až desiatky percent obyvateľstva.

Pandit

- v Indii čestný titul brahmanského vedca.

Pando

- Bolívia; provincia.

pandora

- malý drnkací hudobný nástroj.

Pandora

- mesiac planéty Saturn. Bol objavený na fotografiách, ktoré poriadila americká medziplanetárna sonda Voyager 1 v roku 1980. Krúži okolo Saturna okraji jeho prstencov. Obežná doba je 15 hodín. V roku 1997 boli objavené nepravidelnosti na dráhe mesiaca - každých 633 dní mesiac zrýchľuje a odchyľuje sa od pôvodnej dráhy cca o 1 ° a potom zase spomalí a vráti sa na pôvodnú dráhu.
- v gréckej mytológii prvá žena poslaná bohmi na svet. Otvorila skrinku so zlom (Pandorina skrinka). ktoré sa rozletelo medzi ľud.

pandur

- bandur.

pandúri

- do 18. storočia osobní ozbrojení sluhovia veľmožov v Uhorsku, Chorvátsku a Slavónii.
- počas vlády Márie Terézie príslušníci nepravidelného pešieho vojska. Veliteľom bol barón Trenck.

Pandžáb

- India; Paňdžáb, Punjab (anglicky); členský štát na úpätí Himalájí. Rozloha 50. 376 km². Hlavné mesto Čándígarh
- historické územie na severozápade Prednej Indie, cez ktoré preteká päť riek (odtiaľ názov - "Päťriečie"): Džihlám ,Čináb, Ráví, Bjás a Satládž, ktoré patria do povodia Indu. Od roku 1947 rozdelený medzi Indiu a Pakistan.

panegyrik

- slávnostná reč, prejav.
- chválorečník, oslavovateľ, velebiteľ.

panel

- v stavebníctve konštrukčný dielec doskovitého tvaru z betónu, dreva, kovov, umelých hmôt apod. , z ktorého sa montujú stavby alebo ich časti.

panel, ovládací

- doska, na ktorej sú inštalované meracie a ovládacie prístroje.

panel, sendvičový

- sendvič.

panem et circenses

- chlieb a hry; v starom Ríme heslo chudých vrstiev rímskych občanov, ktoré využívali vedúce osobnosti verejného života ako nástroj k politickému boju.

Panenka, Antonín

- ČR; futbalista. 1976: 1. miesto ME v Belehrade (autor víťazného gólu vo finále ČSSR - Nemecko 3:2 (na pokutové kopy)).

Panenka, Jan

- ČR; * 1922; klavirista. Sólista Českej filharmónie.

panenstvo

- stav pohlavnej neporušenosti u dievčat, neporušenosť panenskej blany (hymen) pred prvou súložou.

panenteizmus

- vo filozofii a teológii modifikácia panteizmu, ktorá uskutočňuje zásadný obrat v spôsobe stotožnenia boha a sveta, zatiaľ čo panteizmus predpokladá, že boh existuje vo svete. Panenteizmus tvrdí, že svet existuje v bohu, čím sa snaží posiľňovať postavenie božstva vo svete.

panerotizmus

- názor, že všetkému vládne erotika.

Panetta, Leon

- USA; politik.
2009: riaditeľ CIA.

paneuropeizmus

- hnutie usiľujúce o vytvorenie jednotnej Európy.

Paneurópa

- plán na Spojené štáty európske navrhnutý začiatkom 30. - tych rokov 20. storočia A. Briandom. Základnou myšlienkou bolo zjednotenie kapitalistickej časti Európy.

panfilovci

- počas 2. svetovej vojny vojaci 8. sovietskej gardovej streleckej divízie v čele s generálom Panfilovom. Preslávili sa pri obrane Moskvy v roku 1941.

Panfjorov, Fjodor Ivanovič

- Rusko; 1896 - 1960; prozaik. Dielo: Brúsky (románová kronika).

panfóbiakotva

- pantofóbia; chorobný strach zo všetkého, z akéhokoľvek vzruchu v okolí.

Pangeakotva

- pôvodný superkontinent, z ktorého neskôr vznikli dnešné kontinenty, svetadiely. Vznikla na konci prvohôr, v perme, asi pred 660 miliónmi rokov. Začala sa rozpadať pred 206 - 142 miliónmi rokov na Gondwanu (južný kontinent) a Lauráziu (severný kontinent).

pangenéza

- domnienka o podstate dedičnosti vyslovená v roku 1868 Ch. R. Darwino. Predpokladá, že každá vlastnosť organizmu sa prenáša na potomstvo nielen pohlavnými, ale aj somatickými (telesnými) bunkami.

pangermanizmus

- v širšom zmysle ideológia zjednotenia všetkých Germánov (Nemcov, Rakúšanov, Holanďanov, Flámov, niekedy i Angličanov). Z užšom zmysle úsilie nemeckých nacionalistov o dobytie cudzích území, ich germanizáciu, porobenie iných národov a o svetovládu. V tejto podobe od konca 19. storočia ideovou a politickou zložkou nemeckého imperializmu a expanzie po vzniku Nemeckej ríše (1871).

panghart

- panchart.

Pangwe

- veľký sudánsky kmeň v Kongu a Čade.

panhelénsky

- týkajúci sa celého Grécka, všetkých Grékov.

panchartkotva

- parchant, panghart; hanlivé označenie pre nemanželské dieťa (pôvodne protistútky).
- dieťa vôbec.
- fakan.
- mylý zbytok textu na riadku.

panchromáziakotva

- panchromózia; citlivosť vrstvy fotografického materiálu voči všetkým farbám včítane farby červenej, k čomu sa používa vhodných senzibilizačných farbív.

panchromózia

- panchromázia.

panický

- zdesený, vyplašený.

panictvo

- mládenectvo; zotrvávanie v sexuálnej neskúsenosti a zdržanlivosti.

panika

- hromadné zdesenie, zmätok.
- v sociológii neadjustované chovanie, ku ktorému dochádza v nebezpečných a krízových situáciách a ktoré vedie ku vzniku tzv. panického davu.

panika, morálna

- (moral panic)
pojem zaviedli sociológovia Stan Cohen a Jack Zoung. Popisujú v ňom masovo komunikačnými prostriedkami vyvolaný stav verejného znepokojenia nad určitými javmi. Toto znepokojenie je ďaleko väčšie, ako by zodpovedalo skutočnej nebezpečnosti alebo častosti výskytu daného javu. Poukázali na to, že morálna panika sa často transformovala do oficiálnych krokov namierených proti verejnému zlu alebo páchateľom za domnelý problém - vznikli nové zákony a nariadenia, bol uplatňovaný prísnejší dohľad a tvrdšie postihy. Tie sa stali námetom ďalšej vlny reportáží a ešte viac prehĺbili morálnu paniku.

panislamizmus

- islamské hnutie, ktorého účelom je šírenie islamu a zjednocovanie moslimských národov. V 2. polovici 19. storočia sa zmenil v nacionalizmus, najmä počas vlády tureckého sultána Abdülhamida II.

pankarditída

- pancarditis; zápal srdca.

pankáč

- stúpenec hnutia punk.

panket

- banket, krajnica; okrajový pás cesty, železničnej trate apod.

Pankhrust, Emmeline

- Anglicko; 1857 - 1928; v rokoch 1906 - 1914 vedúca hnutia sufražetiek. 1903: zakladá militantnú organizáciu Ženskú spoločenskú a politickú úniu.

pankreas

- slinivka brušná.

pankreatický

- súvisiaci s pankreasom, týkajúci sa pankreasu.

pankreatitída

- pancreatitis; zápal slinivky brušnej. Zápal často prinúti pacientov skrúcať sa v kŕčoch krutých bolestí. Pri ochorení pôsobia enzýmy proti vlastnému organizmu. Niekedy sa po zápale správna činnosť slinivky už neobnoví. Takto postihnutí ľudia musia dlhodobo dodržiavať veľmi prísnu diétu s úplným vylúčením tukov. Zápal môže byť akútny alebo chronický.

pankrotka

- bankrotka.

panlogizmus

- prúd vo filozofii stotožňujúci bytie s myslením; názor o všeobecnosti a vláde rozumu.

panna

- dievča alebo žena bez sexuálnych skúsenosti.
- figúra, figurína; umelá napodobenina ľudskej osoby v pomere 1:1.

Panna

- súhvezdie zverokruhu. Leží v ňom hniezdo galaxií obsahujúce asi 2. 500 pozorovaných útvarov vo vzdialenosti 1,6. 107 parsekov.
- Nemecko; Jungfrau; hora v Bernských Alpách, 4. 167 metrov nad morom.

panna, Orleánska

- pozri Jeane d'Arc.

panna, železná

- stredoveký mučiaci nástroj. Jedná sa o dutý stojací železný sarkovágv podobe ženy, ktorý je zvonka i zvnútra posiaty rôznymi ostňami.

Pano

- skupina drobných indiánskych kmeňov v pralesoch na hraniciach Peru a Brazílie.

Panofsky, Erwin

- Nemecko; 1892 - 1968; historik umenia, činný v USA. Jeden zo zakladateľov ikonológie.

panoftalmia

- panophthalmia; hnisavý zápal celého oka.

Panonia

- od 1. storočia pred Kristom do 5. storočia rímska provincia na území dnešného Maďarska. Na konci 4. storočia ju ovládli Góti, po nich postupne Huni, Gepidovia, Langobardi, Avari, Slovania a Maďari. Po vypudení Avarov patrila Franskej ríši. Po jej rozpade pod vládou Maďarov.

Panonská nížina

- Maďarská nížina, Uhorská nížina; leží medzi horskými pásmami Álp, Karpatami a Dinárskym pohorím. Väčšinou step (pusta).

panoptikum

- zbierka rarít všetkého druhu, napr. voskových figurín a iného.
- predvádzanie zvláštností.

panoramatický

- umožňujúci široký rozhľad.

panoráma

- celkový pohľad na krajinu a jeho zobrazenie.
- vo filme pohyb kamery vo vertikále alebo horizontále.

Panovová, Vera Fjodorovna

- Rusko; 1903 - 1969; spisovateľka. Dielo: Súputníci; Štyri ročné doby; Sentimentálny román; Zbohom, biele noci (divadelná hra).

panó

- doska, výplň, výplnkový dekoratívny obraz, panel.
- rovné sedlo krasojazdcov.

panôžky

- nepravé nôžky; pohybové ústroje niektorých bezstavovcových živočíchov. Vyskytujú sa napr. u prvokov, niektorých červov a lariev hmyzu.

panpsychizmus

- názor, že všetkým veciam je vlastná nejaká forma duševného života, že nič nie je absolútne mŕtve.

panrusizmus

- hnutie usiľujúce o zjednotenie slovanských národov pod vládou ruského cára.

pansexualizmus

- teórie, že všetko ľudské konanie je založené na sexe.

Panská jednota

- zväz katolíckej a kališníckej šľachty proti revolučným husitom. Vznikla v roku 1423. 1434: jej vojská porazili u Lipan táboritov i sirotkov.

panslavizmus

- panslávizmus; kultúrno - politický smer u slovanských národov s cieľom zjednotiť Slovanov pod vedením cárskeho Ruska. Počiatky panslavizmu súviseli s obrodným hnutím v Rakúsku a Turecku koncom 18. a v 1. polovici 19. storočia. Panslavisti verili, že po oslobodení prijmú ideológiu samoderžavia, pravoslávnosť a ruskú vzdelanosť. V Poľsku odmietaný.

pansofia

- vševeda
pokus o metodicky jednotne spracovaný súhrn všetkých poznatkov, najčastejšie v poňatí Komenského.

panstvo Anglicka, koloniálne

- anglické zámorské dŕžavy.

panspermia

- tvrdenie o zárodkoch života, akýchsi spórach, semenách, ktoré putujú v anabiotickom stave tak alebo onak vesmírom a oplodňujú všetky planéty, ktorých podmienky to dovoľujú. Teória vyslovená S. A. Arrheimom.

panspermizmus

- panspermia
hypotéza o prenose zárodkov života medzi kozmickými telesami.

panta pléré theón

- všetko je plné bohov. Východisko pantiuzmu.

panta rhei

- Herakleiov (Herakleitos z Efezu) výrok všetko plynie. Vyjadrenie faktu večného vzniku a zániku vecí, nepretržitej zmeny a vývoja v prírode a spoločnosti.

pantalóny

- nohavice.

Pantani, Marco

- Taliansko; † 14. 2. 2004; cyklistický pretekár. 1998: víťaz Tour de France i Giro d'Italia. 1999: obvinený z dopingu, čo sa nepreukázalo (mal v krvi vysokú hladinu červených krviniek, čo naznačovalo tzv. krvný doping).

panteizmus

- kompromisný postoj medzi teizmom a ateizmom. Boh je uznávaný nie ako mimo svet stojaca bytosť, ale ako jeho aktívny substrát. Názor o jednote boha a sveta, ich totožnosti.

Pantelleria

- Taliansko; sopečný ostrov na juhozápad od Sicílie. Rozloha 83 km². Letecká základňa NATO.

pantenolkotva

- panthenol; prípravok obsahujúci pantothenovú kyselinu (súčasť vitamínov B - komplexu).

panteónkotva

- pantheon; všetkým bohom.
- kruhový chrám zasvätený všetkým bohom jedného náboženstva.
- budova určená ku pochovávaniu najvýznamnejších príslušníkov národa.

panter

- mačkovitá šelma, leopard.

panthenol

- pantenol.

Pantheon

- panteón; chrám všetkých bohov.

Panthera leo

- lev.

Panthera spaeleus

- lev jaskynný. Žil v poslednej dobe ľadovej, podobne ako mamuty.

Pantholops hodgsoni (chiru)kotva

- tibetská antilopa orongo. Jej vlna patrí k najjemnejším na svete a výrobky z nej patria k najdrahším. Pre zisk vlny musia byť divoko žijúce zvieratá zabité. Umelé odchovy sa nedaria.

panto-

- prvá časť zložených slov majúca význam všetko.

pantofágkotva

- omnivor; všežravec.

Pantoflíček, Jaroslav

- ČR; 1875 - 1951; geodet. Profesor ČVUT. Zaoberal sa vyrovnávacím počtom.

pantofóbia

- panfóbia.

pantograf

- pomôcka k mechanickému zmenšovaniu alebo zväčšovaniu obrazcov. Základom je rovnobežník z tyčí spojených kĺbmi.
- zberač elektrického prúdu elektrických lokomotív a električiek obdobného tvaru.
- slangový výraz pre označenie vlakov - lokomotív vybavených pantografom.

Pantoliano, J.

- USA; herec; 2000: Memento (krimi).

pantomimika

- výrazové pohyby a postoje tela úmyselné i mimochodom, vrodené i naučené.

pantomimus

- rímske divadelné hry o skutkoch bohov a hrdinov.

pantomíma

- dramatická forma, v ktorej sa dej vyjadruje výhradne mimickými prostriedkami, zvyčajne v sprievode hudby.

pantun

- pôvodná orálna ľudová malajská poézia - štvorveršia so striedavým rýmom.

panturkizmus

- hnutie usiľujúce o zachovanie tureckej ríše a zjednotenie všetkých turkotatárskych národov.

panty - up

- dámske spodné nohavičky, ktoré nadvihujú zadné partie a tvarujú postavu.

Panuška, Jaroslav

- ČR; 1872 - 1958; maliar krajín a fantastických rozprávkových výjavov. Tvoril tiež obrazy zo slovanského dávnoveku.

panva

- (1) plytká nádoba s rúčkou na praženie, panvica. (2) v geografii miskovitá zníženina zemského povrchu. (3) oblasť, v ktorej sú náleziská úžitkových neastov. (4)pelvis; v anatómii dolná časť trupu, široké kosti v dolnej časti drieku, panvová dutina.

panva, ložisková

- v strojníctve nosná časť klzného ložiska pre uloženie hriadele alebo čapu. Býva vystlatá výstelkou z ložiskového kovu.

panva, malá

- v anatómii časť trupu, v ktorej je uložený močový mechúr, konečník, u muža prostata, u žien vaječníky, vajcovody a maternica s pošvou.

panva, veľká

- v anatómii časť trupu, v ktorej sú uložené časti čriev.

panvička, obličková
pelvis renalis

- dutý vakovitý orgán, ktorý dosadá na hilus obličky. Zachytáva moč.

Pany, Stephen

- Anglicko
vynálezca.
Na prelome 18. a 19. storočia vynašiel hustilku.

panychída

- pohrebný obrad.
- smútočné obrady v pravoslávnej cirkvi.

panzootia

- epidémia veľkého rozsahu medzi zvieratami

paňčašíla

- pôvodne päť základných príkazov pre život buddhistických laikov.
- indický termín pre päť zásad mierového spolužitia národov, ktoré dohodol premiér Indie D. Néhrú a premiér ČĽR Čou En - laj v roku 1954 (pozri Bandungská konferencia).

Paňčatantrakotva

- "Päť kníh"; indické bájky zo 4. - 6. storočia. Známe v Európe už v rannom stredoveku.

Paolini, Christopher

- USA; * 17. 11. 1983; spisovateľ.

PAP

- Poľsko; Polska Agencija Prasowa; poľská spravodajská agentúra vo Varšave.

Papa

- maorské božstvo, Matka Zem. S Rangi ( Otec Nebo) mala 70 synov.

Papadopoulos, Tassos
Tasos Papadopulos

- Cyprus; † 12. 12. 2008 (Nikózia); politik. 2004, 2005, 2006: premiér a prezident.

papagáj

- Psittaciformes; rád pestro zafarbených vtákov. Žijú v tropických lesoch. Je známych okolo 500 druhov. Dokáže sa naučiť napodobovať ľudský hlas.

papacha

- vysoká kožušinová čapica.

papaín

- proteolytický enzým podporujúci trávenie - štiepi bielkoviny na peptidy.

papaláškotva

- vysoký funkcionár.

Papandre, Jorgos

- Grécko; 2004: predseda strany Pasok.

Papandreu, Andreas

Andreas Papandreu - Grécko; 5. 2. 1919 - 23. 6. 1996; politik a ekonóm. 1964 - 1965: minister. 1967 - 1974: počas vojenskej junty činý v exile. 1974: zakladateľ a vodcy strany ľavého stredu PASOK. 1981 - 1989 a 1993 - 1996: predseda vlády.

Papandreu, Jorjis Andrea

- Grécko; 1888 - 1968; politik. 1954 - 1958: v čele Liberálnej strany. 1961: predseda koalície Zväzu stredu. 1963 a 1964 - 1965: predseda vlády. 1965: minister školstva. Po vojenskom prevrate v roku 1967 zatknutý a väznený.

Papanin, Ivan Dmitrijevič

- ZSSR; * 1894; polárnik. 1937 - 1938: 274 dní viedol vedeckú výpravu na plávajúcej kre v Severnom ľadovom oceáne.

paparazzi

- doterní novinári, fotografovia, ktorí prenasledujú známe osobnosti za účelom získať senzačné fotografie z ich súkromia.

papatači

- akútne horúčkovité ochorenie vírového pôvodu prenášané bodnutím samicou dvojkrídleho hmyzu (Phlebotomus papatasii). Vyskytuje sa v okolí Stredozemného mora.

papaverin

- alkaloid ópia.

papaya

- papája.

papájakotva

- papaya; tropické ovocie pôvodom Brazílie, Južnej Afriky, Austrálie rastúce na strome pripomínajúcom palmu. Dužina je lososovej farby, mäkká, sladká, šťavnatá a vonia po čerstvých marhuliach. Čierne zrnká v strede dužiny sú nepožívateľné pre svoju pálčivosť. Obsahuje radu vitamínov, predovšetkým B1, B2, C a provitamín A, významné množstvo vápnika, enzým papaín.

papájovník

- Carica; rod tropických drevín z čeľade papájovitých.

papájovník melónový

- melónový strom; poskytuje ovocie a korenie (semená).

Papánek, Juraj

- SR; 1. 4. 1738 (Kuklov) - 11. 4. 1802 (Oljasa); dejepisec. Autor prvých dejín Slovákov. Dielo: 1780: Historia gentis Slavae. De regno regibusque Slavorum (Dejiny slovanského kmeňa. O kráľovstve a kráľoch slovanských.

Papeete

- hlavné mesto Francúzskej Polynézie na Tahiti.

Papel

- menšinové etnikum v Guinei-Bissau.

paperback [pejprbek]

- kartónová lepená kniha vreckového formátu. Lacná, vydávaná v masových nákladoch.

papier

- podľa rastliny papyrus; jemné vlákna (väčšinou rastlinného pôvodu) splstnatené, zlepené a vysušené do tuhej vrstvy, zvalcované alebo uhladené. Vyrába sa prevážne z drobno rozsekaného dreva, ktoré sa varí s látkami, ktoré rozpúšťajú nežiadúce prímesi (triesloviny, živice, lignín). Ostávajúce vlákna sa rozomelú v kalandroch, miesia sa s plnivom, prípadne s farbivom. Spracovaná papierovina sa vedie na papierenský stroj, kde sa splsťuje na kovových sietiach. Potom sa zbavuje vody, suší, hladí. Bol vynájdený v roku 105 v Číne (Caj Lun). Označuje sa tak materiál vyrobený z kaše rastlinných vlákien, ktoré sú od seba úplne oddelené. 1150: v Európe s použitím arabskej technológie vyrobený prvý papier. Od 15. storočia nahradil drahý pergamen.

papier, bibliový

- tenký, jemný ale pevný a málo priesvitný papier.

papier, bromostrieborný

- bežný fotografický papier so svetlocitlivou vrstvou bromidu strieborného; AgBr.

papier, karbónový

- prieklepový uhľový papier pre písacie stroje.

papier, kladivkový

- druh kvalitného papiera na rysovanie.

papier, konceptný

- papier menej kvalitný.

papier, reagenčný

- prúžok filtračného papiera napustený činidlom a ukazujúci priebeh chemickej reakcie.

papier, šagrénový

- imitácia na väzbu kníh.

papier, šmirgľový

- s vrstvou nalepeného rozdrveného šmirgľa na obrusovanie.

papier, toaletný

- prvý toaletný papier poznali už v Číne od 6. storočia. Na jeho výrobu slúžil najlacnejší papier a ryžová slama. Prvý moderný toaletný papier vyrobil v roku 1857 Američan Joseph Cayetty vo forme skladaných listov. Nie je známe, kto začal používať perforovanú roľu papiera.

papier, tónový

- tlmeno farebne odtienený.

papier, velínový
velín

- jemný písací papier bez ryhovania a priesvitiek s hladkým priehľadom.

papier, cenný

- listina, ktorá osvedčuje určitý právny pomer a je priamo podmienkou pre vznik určitého práva, pre jeho prevod alebo vôbec pre jeho trvanie. Napríklad zmenka, akcia, šek, vkladná knižka, warrant.

papier, velúrový

- bezdrevný papier s nánosom krátkych textilných vláken, ktoré mu dodávajú vzhľad velúru.

papier, xeroxový

- papier určený na xeroxovanie.

papierik, lakmusový

- filtračný papier napustený roztokom lakmusu.

papila
papilla

- bradavka (napr. prsná).
- chĺpok.

papilárny

- týkajúci sa kožných líšt.
- bradavkový.

papilla

-
- bradavka.
- malé výčnelky na povrchu jazyka: papily hradené (papillae vallatae), sú na jazyku vzadu, papily listovité (papillae foliatae), sú na jazyku po stranách, papily hubovité (papillae fungiformes), sú na špičke jazyka a papily nitkovité (papillae filiformes okolo špičky jazyka).

papilom

- druh nezhubného nádoru.

papilomavírusy
HPV
Human Papiloma Virus

- druh vírusov, ktoré spôsobujú vznik rakoviny kože a slizníc, maternicového čípku (na svete druhý najrozšírenejší karcinóm u žien).

Papin, Denis

- Francúzsko; 22. 8. 1647 (Blois) - 1712 (1714); fyzik, matematik a vynálezca. 1669: na univerzite v Angers vyštudoval medicínu. 1679: v Londýne vynašiel tlakový hrniec (kuchtu), v ktorom je možné variť pri vyššom tlaku a teplote ako v otvorenej nádobe. Zostrojil parný čln a atmosférický parný stroj.

Papini, Giovanni

- Taliansko; 1881 - 1956; spisovateľ. Dielo: História Krista.

papirosakotva

- papyrosa; cigareta s náustkom.

papiroska

- papirosa.

papizmus

- priznávanie všetkej cirkevnej moci pápežovi.

Papon, Maurice

- Francúzsko; 3. 9. 1910 (Gretz - Armainvilliers) - 17. 2. 2007; nacistický kolabortant. 1935: začna pracovať v štátnej administrattíve ako referent na ministerstve vnútra. 1940: prijal myšlienky Národnej revolúcie maršála Pétaina. Ako tajomník prefektúry Bordeaux sa Papon stal najvyšším predstaviteľom Oddelenia pre židovské otázky. Bol poverený zisťovaním, spočítaním, zatknutím a organizovaním deportácie židovského obyvateľstva do zberného tábora v Drancy. V rokoch 1942 - 44 deportovali do Drancy 1690 židov, mnohí skončili aj v Osvienčime. Po oslobodení, napriek tomu, že jeho dôveryhodnosť spochybnili miestni členovia odboja, sa Papon stal riaditeľom komisariátu republiky v Bordeaux. Preukázal sa dokumentom o účasti v protinacistickom odboji. Na dokumente bol podpis istého "plukovníka Olliviera". Už vtedy bola autentickosť dokladu spochybnená. Po skončení vojny ho však generál Charles de Gualle potvrdil vo funkcii. Papon sa v októbri 1945 znova dostal na ministerstvo vnútra, kde pokračoval v kariére vysokopostaveného štátneho úradníka. Postupne zastával od roku 1947 funkciu prefekta na Korzike, o dva roky neskôr v Alžírsku. V rokoch 1954 - 55 bol generálnym tajomníkom protektorátu v Maroku a v rokoch 1956 - 58 regionálnym generálnym inšpektorom vo východnej časti Alžírska. Za vlády premiéra Félixa Gaillarda v marci 1958 Papona vymenovali za prefekta polície v Paríži. V tejto funkcii dal 17. októbra 1961 tvrdo potlačiť mierový pochod Alžírčanov mestom.skutočný počet obetí nie je známy. Niektoré zdroje uvádzajú dokonca o 200 či 300 obetí. Z najvyššej policajnej funkcie v Paríži odišiel v januári 1967 a vstúpil do oblasti priemyslu, aby prevzal funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Sud - Aviation. V roku 1968 sa Papon stal pokladníkom Zväzu na obranu republiky (UDR), neskôr Združenia pre republiku (RPR). V marci 1971 ho zvolili za poslanca Národného zhromaždenia. Mandátu poslanca sa vzdal v roku 1978 preto, aby mohol byť vymenovaný za ministra rozpočtu vo vláde Raymonda Barra. V roku 1981 boli na Papona podané prvé sťažnosti na súd za zločiny proti ľudskosti, spoluúčasť na vraždách a za zneužitie funkcie. Noviny Le Canard enchainé uverejnili článok s dokumentmi s vlastnoručným Paponovým podpisom, dokazujúcimi jeho zodpovednosť za deportáciu 1690 židov z oblasti Gironde. Obvinenia za zločiny proti ľudskosti sa začali objavovať v januári 1983, dve ďalšie nasledovali v októbri 1990 a v júni 1992, vyšetrovanie sa skončilo v júli 1990. V decembri 1995 sa rozhodlo, že Papon sa bude zodpovedať pred súdom za zločiny proti ľudskosti a za zorganizovanie konvojov s deportovanými do táborov smrti. Proces v Bordeaux od 8. októbra 1997 do 2. apríla 1998 sa skončil rozsudkom, na základe ktorého Papon stratil slobodu na desať rokov. Do väznice sa dostal koncom roku 1999 po tom, ako ho zatkli vo Švajčiarsku, kde žil. Odvolací súd v Paríži v septembri 2002 rozhodol o Paponovom prepustení zo zdravotných dôvodov. Po prepustení žil v Gretz - Armanivilliers. Bol zodpovedný za deportácie Židov z prefektúry Bordeaux.

papovavírus

- živočíšny vírus spôsobujúci nádorové ochorenia.

Papoušek, Jaroslav

- ČR; režisér; 1968: Nejkrásnější věk; 1969: Ecce homo Homolka.

Papoušek, Petr

- ČR, * 7. 5. 1977; futbalista.

Papp, Gustáv

- SR; 28. 9. 1919 (Bratislava - 7. 10. 1997 (Bratislava); operný spevák. Po štúdiu medicíny absolvoval štúdium spevu v Bratislave (1948) a vo Viedni (1958). Od roku 1948 bol sólistom Opery SND a patril k najvýznamnejším predstaviteľom operného i koncertného spevu. Vytvoril rad vynikajúcich postáv v domácom i svetovom opernom repertoári.

Pappenheim, Gottfried

- Nemecko; 1594 - 1632; generál v tridsaťročnej vojne.

paprade

- najrozšírenejšie rastliny v karbone. Dosahovali výšku i 18 metrov. Vtvárajú obrovské množstvá spór, aj keď sa niektoré druhy môžu rozmnožovať vegetatívne. Dne sa vyskytuje okolo 10.000 druhov.

paprade, stromovité

- Pteridophyta; asi 300 druhov. Najväčší zástupcovia papraďorastov. Patria ku najstarším zástupcom cievnatých rastlín. Rastú vo vlhkých horských oblastiach trópov a teplejších častiach stredného pásma južnej pologule. Vysoké holé kmene sú ukončené korunou veľkých vejárovitých listov. Výška dosahuje 6 - 9 m, ale niektoré dorastajú do výšky 24 m. Listy môžu byť dlhé až 4,5 m. Rozmnožujú sa spórami.

paprika

- Capsicum; rod bylín z čeľade ľuľkovitých.

paprika, krovitá

- paprika, ktorej plody poskytujú kayenské korenie.

paprika, ročná

- bylina, pôvodom zo Strednej Ameriky, pestovaná ako zelenina. Sušená ako korenie.

paprikáš

- pokrm z kúskov mäsa dusených na paprike a podliatých smotanou.

Paprocký z Hlohol, Bartoloměj

- Poľsko; asi 1543 - 1614; Bartolomiej Paprocki z Głogoł; katolícky šľachtic. 1588 - 1610 žil na Morave a v Čechách v politickej emigrácii. Autor poľských a českých mravokárnych, politických a heraldických spisov.

Papua

- Territory of Papua; poručenské územie Austrálie na juhovýchod od Novej Guineje a priľahlých ostrovoch. Rozloha 222.998 km². Hlavné mesto Port Moresby. 1884: východná časť rozdelená medzi Nemecko a Veľkú Britániu. 1906: britské územie sa stáva súčasťou Austrálie. 1920: i nemecké územie sa stáva súčasťou Austrálie. 1949: zámorské územie spolu so Severovýchodnou Novou Guineou.

Papua - Nová Guinea (Nezávislý štát Papua - Nová Guinea)

- štátny útvar v Tichomorí. Rozloha 462.840 km2. Hlavné mesto Port Moresby. 1975: vyhlásená nazávislosť.

Papuánci

- Papuáni; pôvodní obyvatelia Novej Guineje a priľahlých ostrovov. Majú takmer čiernu pleť a kučeravé vlasy. Živia sa primitívnym poľnohospodárstvom, lovom a zberom.

papuchalk

- Fratercula; rod vodných vtákov z rádu alk. Žije na ďalekom severe.

papula

- kožný pupenec, pľuzgier.

papyrológia

- veda študujúca staré texty (písané najmä na papyruse).

papyrosa

- papirosa.

papyroska

- papirosa.

papyrus

- Cyperus Papyrus; rastlina z čeľade šáchorovitých, pôvodom z Egypta.
- laminovaný materiál z papyru (Cyperus papyrus) - dreň stonkov rastliny sa rozklepáva a jednotlivé vrstvy papyrusu sa kladú kolmo na seba.
- rukopis písaný na papyruse (materiáli)

papyrus, Turínsky

- obsahuje v 11 stĺpcoch ojedinelý zoznam všetkých legitímnych egyptských vládcov s presnou dobou ich panovania (panovníci od počiatku Starej ríše až do 13. storočia pred Kristom). Má rozmery 44 x 220 cm. Bol nájdený v roku 1820 v západnej časti Théb. Počas prepravy do Egyptského múzea v Turíne, pre ktoré ho kúpil kráľ Sardínie, bol silne poškodený. Vznikol v období XIX. dynastie (1307 - 1196 pred Kristom). Text Turínskeho papyrusu podrobne vedecky spracoval C. R. Lepsius (Nemecko).

paquelizácia

- paquelisatio; zastavenie krvácania popálením (napr. rozžeraveným nožom).

par

- v golfovom slangu norma jamky, teda počet úderov, na ktorý by sa mala zahrať.

par avion (air mail)

- letecky; francúzske (medzinárodné) označenie pre poštovnú zásielku prepravovanú letecky.

par example

- napríklad.

par excellence

- predovšetkým, najmä, naprosto, v pravom slova zmysle.
- vynikajúci.

parakotva

- juviový orech, brazílsky orech; olejnaté jedlo semena juvie. Rastie v Južnej Amerike.
- plynné skupenstvo látky, ktorej vnútorná energia nie je závislá len na teplote, ale aj na mernom objeme. V praxi to je vzdušina, ktorá je blízko stavu skvapalnenia, pri vyššom tlaku alebo nižšej teplote opäť skvapalnie. Ak sa kvapalina varí v uzavretom priestore, vzniká para.

para, mokrá

- zmes suchej (nasýtenej) pary s vodou.

para, nasýtená

- suchá para, sýta para; para, ktorá vzniká pri vare kvapaliny v uzavretom priestore a ak dosiahne teplotu a tlak kvapaliny.

para, prehriata

- zohrievaná nasýtená para, ktorá nie je v styku s kvapalinou - chová sa ako ideálny plyn.

para-

- prvá časť zložených slov majúca význam a) vedľa, spolu, pri, b) v leklárskych názvoch význam odlišný, nenormálny, c) v chemických názvoch odvodený, d) parašutistický.

para-ski

- kombinácia športového parašutizmu a lyžovania.

parabelum

- nemecká vojenská automatická pištoľ zostrojená v roku 1900 G. Lugerom.

paraben

- ester nižších alkoholov a kyseliny paraben - hydroxybenzoovej, konzervačná látka obsiahnutá v dezodorantoch. Má podobné účinky, ako kyselina benzoová. Táto látka bola objavená pri vyšetrovaniach vyňatých nádorov prsníka žien priamo v nádoroch.

parabióza

- v biológii pokusné spojenie dvoch alebo viacerých organizmov pre výskumné účely.

parabola

- otvorená kuželosečka.
- v literatúre prirovnanie, podobenstvo; prirovnanie prostredníctvom samostatného príbehu, za ktorým sa skrýva nejaká abstraktná myšlienka, obecná pravda, analogická situácia apod.

paraboloid

- kvadrika. Plocha uzavretá krivkou x²/p±y²/q=2z, kde p, q>0. Vzniká teda otáčaním paraboly okolo jeje osi.

Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim

- Nemecko; 10. 12. 1493 (Švajčiarsko) - 1541; lekár, prírodovedec, filozof; občianske meno Phillippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim; 1527: menovaný profesorom a lekárom na univerzite v Bazileji (Švajčiarsko); napísal prvú obsiahlu prácu o príčinách, príznakoch a diagnóze syfilisu a ako prvý použil ako liek ópium. Jeden zo zakladateľov

paradajka jedlá

- Lycopersicum esculentum - druh ľuľkovitej zeleniny (ale v skutočnosti ovocie). Nezrelé bobule obsahujú alkaloid solanin. Prvé rastliny objavili Španieli v 15. storočí v Mexiku. Bola považovaná za nejedlú. Zo známych deviatich odrôd sa odroda Lycopersicum esculentum cerasiforme dostala vo forme zrniečok do Európy (Taliansko). Dnes (2005) sa pestuje viac ako 200 odrôd rôznych farieb a tvarov. Medzinárodný názov (tomato, tomate) pochádza z aztéckeho tomatl.

paradentózakotva

- parodontóza, parodotitída; vlečúci sa zápal tkaniva v okolí zubov.

paradesant

- výsadkár, príslušník paradesantného vojska, parašutista.

paradesantný

- výsadkový, parašutistický.

paradigma

- v jazykovede vzor, príklad, typ.

Paradis, Vanessakotva

- USA; herečka. Dcéra Dcéra Lily - Rose Melody Depp (* 24. 5. 1999; otec Johny Depp). Filmografia: 1999: Deviata brána.

Paradisky

- Francúzsko; lyžiarsky komplex medzi alpskými strediskami La Plagne a Les Arcs; medzi ktorými premáva najväčšia lanovka sveta ktorá prekoná vzdialenosť 1800 m asi za 3 minúty; jednotlivé kabínky lanovky pojmú až 200 pasažierov

paradotoxín

- toxín. Je obsiahnutý v jede produkovanom hadom tajpan vnútrozemský. Smrteľná dávka je 0,10 mg. Úmrtnosť pri uštknutí je 10 - 90%.

paradox

- pardoxon; prekvapujúce tvrdenie, zdanlivo protizmyselné a odporujúce bežnému úsudku, ktoré je pokladané za správne. Pozri antinomia.
- prírodný úkaz, ktorý sa zdanlivo vymyká obecnej skúsenosti, je však pri hlbšom skúmaní racionálne odvoditeľný.
- nepravdepodobnosť, protizmyselnosť.

paradox, hydrodynamický

- fyzikálny jav, pri ktorom pohyblivá doska, na ktorú prúdi z trubice s prírubou stlačený vzduch, nie je odpudzovaná, ale priťahovaná. Jav je spôsobený podtlakom, ktorý vzniká v medzere pri dostatočnej rýchlosti prúdiaceho vzduchu.

paradox, hydrostatický

- Pascalov paradox - fyzikálny zákon, podľa ktorého celkový tlak kvapaliny na vodorovné dno nádoby nezávisí na množstve kvapaliny v nádobe. Pri rovnakých plochách dna nádob závisí iba na výške kvapaliny nado dnom.

paradox, sématický

- rozpornosť pravdivosti výroku o výroku, z ktorých každý sám o sebe je pravdivý, ale vzájomne sú v rozpore.

paradoxia

- rozpor medzi niekoľkými rôznymi tvrdeniami.

Paradoxides

- významný rod trilobitov kambrických pramorí.

paradoxný

- rozporný, protizmyselný, zdanlivo nemožný.

parafa

- podpisová značka, skrátený podpis.
- razítko, pečať.

parafiškál

- oblasť štátnych príjmov, ktoré neplynú do štátneho rozpočtu.

parafín

- zemný vosk. Používa sa na výrobu sviečok.
- nasýtený uhľovodík, pozri alkány.

parafília

- porucha sexuálnych preferencií.

parafráza

- vyjadrenie rovnakého obsahu iným spôsobom.
- v literatúre a hudbe voľné spracovanie cudzej predlohy.

parafrázovaný

- voľne obmenený, vyjadrený iným spôsobom.

parafrénia

- paranoidná psychóza dospelého veku prejavujúca sa bludmi a preludmi.

paraganglion

- uzlík tvorený chromatofinnými bunkami u prednej aorty.

paragenéza

- spoločenstvo minerálov vytvorené jedným nerastotvorným procesom.

parageuzia

- chorobná porucha chuti (napr. aura pri epilepsii), pachuť.

paragliding

- bezmotorové voľné lietanie na padákovom klzáku, krídle. Zrodilo sa v roku 1986. Rýchlosť plachtenia je okolo 32 - 40 km/hod, výška letu sa pohybuje okolo 300 až 1.000 metrov. Plocha padáka je 20 - 40 m². Padák je vybavený sedačkou s postrojom, záložným padákom a rádiometrom, ktorý ukazuje výšku a smer letu. Svetový rekord drží Austrálčan Geofrey Wenness, ktorý 16. 11. 1998 uletel 335 kilometrov. Výškový rekord dosiahol 6. 1. 1993 Brit Robbie Whittall - 4. 526 metrov.

paragnóza

- jasnovidectvo.

Paragon

- kultivar gaštanovníka jedlého (siateho). Rodí plody s jediným semenom.

paragón

- pokladničný blok, účtenka.

paragrafkotva

- vymedzená a číslom označená časť zákona, právnej normy, odborného spisu.
- §; grafická značka pre odsek.

paragrafia

- porucha schopnosti písať.

paragrafovaný

- rozdelený, rozčlenený na paragrafy, vypracovaný do podoby paragrafov.

paragram

- slovná hračka, ktorá vzniká zámenou alebo vypustením písmena.

Paraguaj

- República del Paraguay; vnútrozemský juhoamerický štát. Rozloha 406. 752 km². Hlavné mesto Asunción. Pred príchodom Európanov územie obývali Indiáni kmeňa Guaraní. 1508: pristátie Španielov. 1537: založený Asunción. Okolo 1600 - 1767: štát pridelený jezuitskému rádu. 1811: vyhlásená republika. Vyhlásil samostatnosť v roku 1813. 1864 - 1870: vo vojne proti Argentíne, Brazílii a Uruguaju stratil takmer polovicu územia. 1932: vo vojne s Bolíviou získal naftovú oblasť Gran Chaco. 1954: vojenský puč (A. Stroessner).

parahelium

- pozri nepravé slnko.

paraialia

- nesprávna výslovnosť, nahrádzanie správnej hlásky inou.

paraiogizmus

- paralogizmus.

parakinéza

- porucha súladnosti pohybov.

parakláza

- prirodzená puklina alebo trhlina v hornine s patrným protismerným pohybom stien. Pozri diakláza.

paralaktický

- súvisiaci s paralaxou.

paralaxa

- uhol, o ktorý sa poloha nebeského telesa zdanlivo posunie, ak sa pozorovateľ premiestni z jedného na druhý koniec základne, ktorá sa používa ako meradlo vzdialenosti telesa. Dĺžka základne sa určuje s prihliadnutím k vzdialenosti objektu. Pre blízke objekty sa používa rovníkový polomer Zeme, pre vzdialenejšie objekty potom polomer obežnej dráhy Zeme.

paralaxa, denná

- trigonometrická paralaxa, kde je základňou polomer Zeme.

paralaxa, fotometrická

- stanoví sa porovnaním absolútnej a zdanlivej hviezdnej veľkosti.

paralaxa, ročná

- trigonometrická paralaxa, kde je základňou polomer dráhy Zeme okolo Slnka.

paralaxa, sekulárna

- trigonometrická paralaxa, kde je základňou dráha Slnka za rok.

paralaxa, trigonometrická

- uhol, pod ktorým by pozorovateľ z nebeského telesa videl určitú základňu (denná paralaxa, ročná paralaxa).

paralela

- rovnobežka.
- obdoba, podobná skutočnosť.
- prirovnanie.

paralelizmus

- súbežnosť, rovnobežnosť.
- v literatúre a. ) prirovnanie prostým priradením dvoch motívov za sebou; b. ) rovnaká gramatická alebo zvuková stavba po sebe nasledujúcich veršov alebo viet.

paralelka

- vedľajšia, bočná trieda.
- paralelné zariadenie.

paralelný

- súbežný, rovnobežný.
- súčasne prebiehajúci.

paralexia

- zámena slov pri čítaní.

paralipomenom

- dovetok, dodatok.

Paralithodes camtschaticakotva

- krab kamčatský, aj krab kráľovský; pôvodne obrovský tichomorský krab. Je jedlý a chuťovo výborný. Dosahuje hmotnosti až 14 kg a rozsah klepiet až 150 cm. V tridsiatych rokoch 20. storočia boli sovietmi vysadení na brehoch Barentsovho mora okolo Murmanska, kde mali slúžiť ako zdroj potravy pre obyvateľstvo a aj ako vývozný artikel. Teraz (2004) sa krab rozšíril až k Špicbergom a zaplavili sever Nórska (600 km od miesta výsadku). Ako nepôvodný živočích narušili miestny morský biotop. Živí sa chaluhami, riasami, menšími pôvodnými krabmi, pĺže, rybie ikry a malé ryby, najmä huňáčka severného (čím ohrozujú miestny rybolov, lebo tieto sú zdrojom potravy pre rybolovné tresky). Dospelý krab denne skonzumuje 400 - 700 gramov potravy. Dožíva sa až 25 rokov.

paralogizmuskotva

- paraiogizmus; chybný záver alebo úsudok z neznalosti .

paralytický

- ochrnutý, postihnutý paralýzou.
- chorobný.

paralyzátor

- látka spôsobujúca dočasné alebo trvalé ochrnutie organizmu (napr. bojové chemické látky).

paralyzér

- osobný obranný prostriedok okamžite ochromujúci a zneškodňujúci útočníka, napr, silným elektrickým výbojom.

paralyzovať

- ochromovať, zoslabovať, činiť neškodným.

paralýzakotva

- paralysis, obrna; ťažký stupeň ochrnutia hybného alebo duševného pôvodu.

paralýza, Aujeszkého

- paralysis bulbaris infectiosa, morbus Aujeszkyi; infekčné vírové ochorenie zvierat, najmä dobytka a prasiat.

paramagnetikum

- látka do magnetického poľa vťahovaná, napr. kyslík, jednomocné kovy, chróm. platina, vzácne zeminy. Atómy paramegnetika majú istý nevykompenzovaný výsledný magnetický moment; jej atómy majú nenulováý magnetický moment.

paramagnetizmus

- vlastnosť látky, ktorá je silným magnetickým poľom slabo priťahovaná (slabá susceptibilita). Na rozdiel od feromagnetík je susceptibilita nezávislá na intenzite magnetického poľa, silne závisí na teplote.

Paramecium

- rod prvokov.

paramedik

- trénovaný a certifikovaný zdravotnícky profeionál.

parament

- liturgické rúcho.

parameter

- merítko, krtérium; charakteristická veličina. v matematike pomocná premenná, ktorej rôznym hodnotám zodpovedajú jednotlivé body krivky (parameter bodu na krivke), funkcie a podobne.
- v technike základné konštrukčné a prevádzkové hodnoty stroja alebo zariadenia.

parameter, kryštálový

- v kryštalografii úsek vytínaný plochou základného kryštálového tvaru na kryštálových osiach.

parametritída

- parametrititis; zápal závesných väzov maternicových a riedkeho tkaniva.

paramnézia

- porucha pamäte.
- spomienky na udalosti, ktoré sa nestali.

Paraná

- rieka v Južnej Amerike. Dĺžka 3. 300 km. Pramení v Brazílii. ústi do La Platy.
- štát v južnej Brazílii. Rozloha 199. 554 km².
- mesto v Argentíne na ľavom brehu rieky Paraná.

Parandowski, Jan

- Poľsko; † 1895; prozaik. Dielo: Olympijský disk; Nebo v plameňoch; Kráľ života.

parangon

- písmo o veľkosti 18 bodov.

paranoia

- paranoja; vleklá duševná choroba s početnými bludmi (podozrievavosť, žiarlivosť), ale so zachovaním intelektu.

paranoidnný

- súvisiaci s paranojou.

paranoja

- paranoia; vleklá duševná choroba s početnými bludmi (podozrievavosť, žiarlivosť), ale so zachovaním intelektu.

paranomia

- rozpor v zákonoch.
- protizákonnosť.

paranormálny

- mimo normalitu; neobyčajné schopnosti, napr. vnímania.

paraperéza
paraperesis

- čiastočne obmedzenie hybnosti oboch horných alebo dolných končatín.

parapertusia

- parapertussis; ľahká forma čierneho kašľa spôsobená mikróbom Bordetella parapertussis.

parapetkotva

- podokenná časť steny, poprsník.
- nízky múrik slúžiaci ako zábradlie.

Parapithecus

- rod vymretých opíc.

paraplegia

- paraplegia; ťažká porucha hybnosti oboch horných alebo dolných končatín.

parapodium

- druh panôžok u červov.

parapsychológiakotva

- vedecké odvetvie, ktoré sa zaoberá dosiaľ nevysvetlenými a nevysvetliteľnými javmi - ako je telepatia, telekinéza, psychokinéza, jasnovidectvo, extrasenzorickú percepciu a podobne. Bývajú sem zahŕňané aj doterajšie poznatky o fyzikálne či biologicky nevysvetliteľných javoch, ako sú levitácia, materializácia, rôzne prejavy liečiteľstva s postulovanou energiou a podobne. Niekedy je definovaná ako veda o mimozmyslovom vnímaní. Javy parapsychológie sú ojedinelé a neopakovateľné.

pararaja

- Torpediniformes; rád parýb príbuzných raji.

pararula

- rula vzniknutá premenou usadenej horniny.

pararytmia

- dva súčasné tepové rytmy.

parasailing

- lietanie na padákovom krídle, ktoré je zapnuté o motorový čln, lietanie za motorovým člnom.

paraskavedekatriafóbioa

- chorobný strach z piatka trinásteho.
Psychológovia zistili, že poverčiví sú vtedy náchylnejší i na nehody a ochorenia. Niektorí dokonca odmietajú vychádzať z domu či cestovať do práce.

parasympatikus

- autonómne nervstvo, ktoré vystupuje z chrbtice. Opak je sympatikus.

parašutista

- výsadkár, paradesant.

parašutistický

- výsaskový, paradesantný.

parašutizmus

- odvetvie leteckého športu, zoskoky z lietadla z rôznych výšok do určených cieľov.

parataxia

- súradnosť.

parathormón

- peptid, hormón prištítnych teliesok. Ovplyvňuje vstrebávanie vápnika v tráviacom trakte (čreve) a tým aj jeho množstvo v organizme.

paratónia

- svalová igidita končatín pri pasívnych pohyboch.

paratyreoidea

- parathyreoidea, glandula parathyreoidea; príštitné telieska uložené na zadnej strane štítnej žľazy. ˇľaza s vnútornou sekréciou.

paratýfus

- paratyphus; infekčná črevná choroba, vyvoláva ju mikrób Salmonella paratyphi.

paravánkotva

- zástena, španielska stena, plenta, ochranná stena.

parazit

- v biológii cudzopasník (živočích, rastlina alebo mikroorganizmus).
- príživník, vykorisťovateľ.

parazitizmus

- cudzopasníctvo; spôsob života dvoch organizmov, z ktorých jeden (parazit) sa živí na úkor druhého organizmu (hostiteľ), ktorému škodí, prípadne spôsobuje jeho zánik.
- príživníctvo.

parazitológia

- náuka o cudzopasníkoch (parazitoch) zo živočíšnej ríše. Parazitické rastliny a huby študuje fytopatológia, mykológia, dermatológia.

parazitovať

- cudzopasiť.
- byť parazitom.

parazól

- dáždnik, slnečník.

Parazynski, S. E.

- USA; astronaut. Let na STS-66, STS-86, STS-95, STS-100.

Pará

- Brazília; štát v severnej Brazílii. Rozloha 1. 248.042 km². Hlavné mesto Belém (do Pará).

paráda

- nádhera, krása.
- prehliadka.

parády

- banícky sviatok, ktorý sa slávil vždy 4. 7. na sv. Prokopa.

parátny

- pripravený, pohotový, okamžite použiteľný.

Parc Naturel Régional de Corse

- Francúzsko; Regionálny korzický park; prírodný park o rozlohe 3.000 k2. Založený v roku 1972, od roku 1975 na zozname UNESCO. Rastie tu 58 endemických druhov flóry.

parcela

- pozemok.

parcelácia

- rozdeľovanie pôdy na pozemky.

parciálny

- dielčí, čiastočný.

pard

- spoločník, partner.

pardál

- čierna forma levharta.

pardál, čierny

- čierna forma levharta.

pardo

- černoch a Indián bojujúci na španielskej strane proti venezuelským vlastencom vo vojne za nezávislosť (v rokoch 1810 – 1819).
- neskôr mulat.

pardon

- prepáčenie, odpustenie, milosť.
- žiadosť o dovolenie.
- omluva.

pardon, generálny

- omilostenie účastníkov českého stavovského povstania vydané 3. 2. 1622 Ferdinandom II. v Innsbrucku, zverejnené 7. 5. 1622. Statky povstalcov ale boli skonfiškované a rozpredané príslušníkom dvorskej strany. Kráľovské mestá týmto výnosom prišli, až na výnimky (České Budějovice, Plzeň) o všetok obecný majetok.

pardonovať

- odpúšťať, odpustiť, prepačovať, prepáčiť.
- často hovoriť slovo pardon.

parduna

- zadné a postranné lano na vystuženie sťažňov a čnelku (súčasť pevných lán na plachetnici).

pare

- jedna z dvoch alebo viacerých rovnakých listín, rovnopis, prepis, kópia.

pareidolia

- optický klam, zrakové vnímanie, kedy je vnem dotváraný v neskutočnej podobe.

parekia

- súžitie dvoch druhov živoťíchov, kedy jeden vyhľadáva druhého, ktorý mu poskytuje ochranu.

paremia

- príslovie, porekadlo.

parenéza

- nabádavá, povzbudzujúca reč.

parenchym

- tkanivo orgánu s určitou funkciou (napr. pečeňový). U rastlín druh pletiva.

parenchymula

- larva niektorých živočíchov (predtým z kmeňa húb).

parenica

- údený parený ovčí syr.

parenisko

- záhon obmedzený stenami a chránený oknami.

parenklýza

- odchýlka.

parentálny

- rodičovský.

parentéza

- vsuvka; slovo alebo veta vložená do inej vety.

parere

- (latinsky) rodiť.

parergon

- drobný príspevok, dodatočné dielo.
- výzdoba v rohoch starých máp.

paresis

- (grécky) obrna.

parestézia

- paresthesia; nepríjemné svrbenie alebo mravenčenie nervového pôvodu.

Pareto, Vilfredo

- Taliansko; 1848 - 1923; sociológ a ekonóm. Autor sociologického systému, ktorý je zmesou mechanicizmu a psychologizmu nadväzujúceho na Comtov a Spencerov pozitivizmus. Zdôrazňoval význam matematických postupov a odmietal možnosť kauzálneho vývoja spoločenských javov. Zaoberal sa tiež problémami elity a ich cirkuláciou. V ekonomike jeden z tvorcov tzv. matematickej školy.

pareunia

- pohlavný styk.

paréza

- paresis; neúplná obrna nervu alebo svalu.

paréza, popôrodná

- u zvierat paréza na počiatku tvorby mlieka z narušenia rovnováhy vápnika a horčíka v krvi.

parfum

- voňavka; roztok alebo tuhý prípravok obsahujúci syntetické alebo prírodné vonné látky (silice) alebo ich kombináciu. Rozpúšťadlom býva koncentrovaný etanol.
- vôňa.

parfuméria

- obchod s kosmetickými potrebami a voňavkami.

Pargeter, Edith

- Anglicko; * 1913; spisovateľka (protivojnové romány) a prekladateľka z českej literatúry (Neruda).

Parghelová, Anca

- Rumunsko; * (Campulung Moldovenesc); † 56. 12. 2008; jazzová speváčka. Autorka 15 albumov.

Diskografia:
2008: Zamorena.

parchant

- panchart.

Parchomenko, Alexander Jakovlevič

- ZSSR; 1886 - 1921; revolucionár a vojvodca. Bojoval proti Denikinovi a Wrangelovi.

pari

- označenie vyrovnaného vzťahu medzi nominálnou a kurzovou hodnotou cenného papiera.

pariácia

- zaplatenie dlhu.

paricid

- otcovrah.

paricída

- otcovražda.

parietálny

- temenný.

Paris

- syn trójskeho kráľa Priamosa, uniesol Helenu, dcéru Menelaa, sparťanského kráľa, čím dal podnet ku Trójskej vojne. Brat Hector (bojoval s ním v Trójskej vojne o Helenu). Po narodení ho rodičia pre nepriaznivú veštbu (prinesie krajine skazu) pohodili v lese, kde ho našli pastieri a vychovali ho. Ako dospelého ho navštívili bohyňa Héra, Pallas Aténa a Afrodita, aby ich rozsúdil, ktorá z nich je najkrajšia. Héra mu ponúkla bohatstvo, Pallas Aténa moc a Afrodita lásku najkrajšej pozemskej ženy (Heleny). Vybral si Afroditu.
- Paríž.

Parise, R. A.

- USA; astronaut. Let na STS-35, STS-67.

Parisi, Giovanni

- Taliansko
† ?. 3. 2009 (autonehoda)
boxer.
1988: 1. miesto na OH v Soule v kategórii do 57 kg.1992 - 1994: majster sveta WBO v ľahkej váhe.1996 - 1998: majster sveta WBO vo welterovej váhe.

parita

- v politickej ekonómii rovnosť, porovnateľnosť hodnôt.
- v matematike pojem vyjadrujúci isté obecné vlastnosti fyzikálnych systémov (a teda aj ich vlnových funkcií) pri zrkadlení (táto transformácia prevádza ľavú ruku v pravú, pravotočivý závit, skrutku, sústavu v apod. v ľavotočivú). Pozri zákon parity.
- rovnaký pocit, rovnosť.
- rovnovážny, rovnaký stav rozhodujúcich faktorov.

parita, menová

- vzájomný pomer rôznych mien na základe zákonom stanoveného množstva drahého kovu, ktorý obsahuje menová jednotka.

parita, systému

- pozri zákon parity.

Parík, Ivan

- SR; 17. 8. 1936 (Bratislava) - 2. 2. 2005; hudobný skladateľ a pedagóg. 1958: absolvoval konzervatórium v Bratislave. 1959 - 62: dramaturg ČST v Bratislave. 1994 - 6: rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Svoju pedagogickú prácu zavŕšil ako vedúci katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Vo svojich skladbách uprednostňoval Parík komorné inštrumentálne zoskupenia (Hudba pre Miloša Urbáska, Listy, Meditácia), využíva však aj ľudský hlas - spev alebo recitáciu (Videné zblízka nad jazerom) a nevyhýba sa ani orchestrálnemu obsadeniu (Musica pastoralis - ktorá odznela i na Bratislavských hudobných slávnostiach, Hudba pre flautu, violu a orchester, Dve árie na fragmenty textu Stabat Mater). Ivan Parík vytvoril tiež hudbu k mnohým filmom. Venoval sa i teoretickej činnosti, spolu s Bystríkom Režuchom je autorom práce Ako čítať partitúru.

parírovať

- odraziť ranu, kryť.
- upraviť mäso odstránením tuku, blán.
- čeliť.
- poslúchnuť, podrobovať sa, vyhovieť niekomu.

parízer

- parížska saláma.

Paríž

- Francúzsko; hlavné mesto uprostred Parížskej panve a Île de France, na Seine, pri sútoku s riekou Marnou. Letisko Orly, Le Bourget. 1253 - 1257: založená univerzita Sorbonna.

Parížska komúna

- 18. 3. 1871 - 28. 5. 1871; prvá proletárska vláda. Bezprostredné pohnútky vzniku Parížskej komúny boli udalosti prusko - francúzskej vojny v rokoch 1870 - 1871. Vláda uprchla do Versailles. 18. 3. 1871 prešla moc do rúk robotníkov a maloburžoázie a vyhlásená Parížska komúna. Rad revolučných opatrení: odstránenie byrokratickej mašinérie a stálej armády, zavedenie povinnej školskej dochádzky, zrovnoprávnenie žien, odluka cirkvi od štátu, zverenie závodov opustených majiteľmi robotníkom, zlepšenie postavenie robotníctva. Ostala v izolácii (nespojila sa s vidiekom). Vládna armáda za pomoci Prusov vtrhla do Paríža 21. 5. 1871. 28. 5. 1871 bola Parížska komúna porazená.

Parížsky, Odo

- Francúzsko; 887 - 898: kráľ.

park

- pestovaná záhrada, sad. Pôvodne zámocký, dnes zvyčajne verejný. Je určený k osvieženiu a zlepšenie mestskej klímy.

park, anglický

- priestor s prírodnou neupravenou vegetáciou.

park, francúzsky

- architektonicky upravený záhradný priestor so strihanou vegetáciou.

Park, Chun Hee (Chung-hi)

- Južná Kórea; † 1979 (zavraždený); politik. ? - 1963 - 1979: prezident (diktátor).

park, jurský

- v golfovom slangu jamka, ktorá začala hrozným odpálením, ale nakoniec sa podarí uhrať par.

Park kultúry a oddychu

- osvetové zariadenie klubového typu sústreďujúce vo veľkých mestách kultúrne osvetové a umelecké programy, zábavu a vzdelania.

Park, Mi-Hae

- Južná Kórea; sopranistka.

Park, Mungo

- Škótsko; 1771 - 1806; lekár a cestovateľ. Autor významných objavov na rieke Niger (výpravy v rokoch 1795 - 1796 a 1805 - 1806).

park, národný Sekvojový

- USA; Park sekvojí na západnej strane Sierra Nevady v Californii. Bol založený v roku 1890. V parku sa nachádza najväčší strom sveta generál Sherman.

park, Yellowston

- USA; prírodná rezervácia založená 1. 3. 1872. Rozloha 8. 550 km².

park, Yousemitský

- prvá prírodná rezervácia na svete. Rozloha 3.093 km². Založený v roku 1864. Je známy vodopádmi o výške 740 metrov.

parka

- dlhšia športová bunda s kapucňou.

Parkanová, Vlasta

- ČR; * 21. 11. 1951; politička. Manžel Zdeněk. Dcéra Adéla (letuška).
1991 - 1997: členka ODA.
1997 - 1998: ministerka spravodlivosti.
1998: poslankyňa (KDU - ČSL).
9. 1. 2006: menovaná ministrom obrany.
23. 1. 2009: menovaná do funkcie miestopredsedkyne vlády.

parkán

- časť stredovekých opevnení na vonkajšej strane hradieb alebo medzi dvoma hradbami.
- plot, ohrada.

Parker, Robert Allan Ridley

- USA; * 14. 12. 1936 (New York); astronaut. Let na STS-9, STS-35.

Parker, Sarah Jessica

- USA; * 25. 3. 1965; herečka a producentka; TV seriál Sex v meste.

Parker, Stephanie Sachikol

- USA; * 1955 (Hollywood); herečka. Matka Shirley Maclaine. Otec Steve. Filmografia: Návrat do budúcnosti; Peggy Sue sa vydáva; Vitaj doma, Roxy Cermichael.

Parker, Steve

- USA, producent, režisér. Manželka Shirley Maclaine (v rokoch 1954 - 1984). Dcéra Sachi (* 1955, Hollywood; Stephanie Sachikol Parker; herečka).

Parker-Bowles, Camilla

- Veľká Británia; rodená Shand. Milenka Charlesa Windsora. 1966: zoznamuje sa s Andrewom Parker - Bowles (sobáš ?. 6. 1973). 1970: zoznamuje sa s Charlesom Windsor.

Parkes, Alexander

- Veľká Británia; autor prvého plastu, ktorý bol po ňom pomenovaný parkesin.

parket

- parkety; parketová podlaha.
- parter, prízemie.
- vyhradené miesto u súdu, na burze, pre tanec.
- vyhradené miesto vôbec.

parketa

- drevená doska pokladaná ako podlaha.
- činnosť, v ktorej sa niekto vyzná, doména.

parking

- parkovisko, parkovanie.

parkinson

- hovorovo Parkinsonova choroba.

Parkinson, Cyril Northcote

- Veľká Británia
* 30. 7. 1909 (Barnard Castle)
† 9. 3. 1993 (Canterbury)
dôstojník, historik, spisovateľ.

Dielo:
Parkinsonove zákony (1958)
Dejina Malajska.

Parkinson, James

- Veľká Británia
* 11. 4. 1755
† 21. 12. 1824
lekár.
Manželka Mary.
V roku 1817 popísal degeneratívne onemocnenie centrálnej nervovej sústavy, známe ako Parkinsonova choroba (trasľavá obrna).

parkinsonizmus

- chorobný tras, svalová tuhosť so stratou automatických pohybov napr. pri Parkinsonovej chorobe, degeneratívnom ochorení centrálneho nervového systému.

Parks, Rosa

- USA
* 1912
† 25. 10. 2005
politička, bojovníčka za ľudské práva.
Založila hnutie proti segregácii.
1. 12. 1955, keď odmietla uvoľniť miesto v autobuse bielemu pasažierovi, bola uväznená. Tým sa začal bojkot miestnej autobusovej dopravy černochmi, čo bol začiatok moderného hnutia pre práva černochov, ktoré vyvrcholilo v roku 1964 prijatím zákona o zákaze rasovej diskriminácie vo verejnom ubytovaní.

Parks, Winston

- ČR
* 12. 10. 1981
futbalista.

parkúr

- jazdecká dráha s rozostavanými prekážkami.

parlament

- volený politický zastupiteľský zbor, zvyčajne celoštátny orgán.
- v niektorých štátoch najvyšší zastupiteľský orgán.

parlament, dlhý

- Anglicko; parlament zvolaný Karolom I. v roku 1640. Významný činiteľ anglickej buržoáznej revolúcie. Bez volieb zasadal skoro 14 rokov. Po vylúčení presbyteriánov ako kusý parlament. V roku 1653 ho rozohnal Cromwell.

parlament, európsky

- zasadá v ňom 736 poslancov z krajín EÚ.

parlament, kusý

- pozri dlhý parlament.

parlament, severoírsky

- Severoírske zhromaždenie vytvorili na základe mierovej dohody z apríla 1998. Na základe veľkonočnej dohody mali írski nacionalisti a probritskí unionisti vytvoriť spoločnú vládu pre riadenie záležitostí provincie. Parlament je považovaný za kľúčový prvok pre udržanie mieru po troch dekádach sektárskeho konfliktu. Zbor však nikdy nezačal riadne pracovať a jeho činnosť zastavili v októbri 2002 po škandále okolo špionáže zo strany Írskej republikánskej armády (IRA). Británia následne obnovila priamu vládu nad Severným Írskom.

parlamentarizmus

- metóda štátnej moci, kedy parlament (zákonodárna moc) má dominantné postavenie vo vzťahu ku moci výkonnej.
- parlamentná demokracia.

parlamentár

- vyjednávač, prostredník, hovorca; osoba, ktorá sa odoberá na základe splnomocnenia bojujúcej strany k jednaniu s druhou bojujúcou stranou. Parlamentár i jeho sprievod majú nárok na nedotknuteľnosť.

parlando

- spôsob spevu blízky hovorenej reči.

parlér

- hovorca, rečník.

Parléř, Petr

- ČR; (1330) 1332/3 - 1399; staviteľ a sochár. Postavil Pražský dóm, chrám svätej Barbory v Kutnej Hore, Staromestskú mostovú vežu v Prahe, presbyter kostola v Kolíne a v Kutnej Hore a iné. Prvý neanonymný sochár pôsobiaci v českých zemiach. Po smrti Matyáša z Arrasu viedol stavbu katedrály sv. Víta.

Parma

- Taliansko; mesto na úpätí Apenín. Pôvodne vojvodstvo. 183 pred Kristom: rímska kolónia. V stredoveku člen Lombardskej ligy. 1502: založená univerzita. 1545 - 1860 (okrem 1815 - 1847, kedy náležala Napoleonovej manželke Marii Luise) vojvodstvom rodu Farnese (1545 - 1731) a Bourbonov (1731 - 1860). 1860: súčasť zjednoteného Talianska.

Parma, Alois

- ČR; 1886 - 1943; technik. Profesor Vysokej školy banskej v Příbrami. Zaoberal sa najmä otázkami vetrania baní a prevádzaním záchranných prác pri katastrofách.

Parma, Jiří

- ČR; skokan na lyžiach. 1987: majster sveta (malý mostík).

parma obecná

- Barbus barbus; ryba z čeľade kaprovitých. Žije v prúdivých úsekoch riek. Cenná hospodársky i ako športová trofej.

parmazán

- parmezán; podľa talianskeho mesta Parma; tvrdý syr na strúhanie.

parmezán

- parmazán.

parména

- morfologická podskupina jabĺk, napr. parména zlatá.

Parmská, Markéta

- Holandsko; 1522 - 1586; nemanželská dcéra Karla V. V rokoch 1557 - 1657 miestodržiteľka v Holandsku. Počas jej vlády začala holandská revolúcia.

parnasista

- stúpenec parnasizmu.

parnasizmus

- smer vo francúzskej poézii najmä v 50. - 60. - tych rokoch 19. storočia. Žiada popisnú nezaujatú poéziu, usiluje o akademicky dokonalú formu.

Parnassos

- Parnas; vápencové pohorie s početnými jaskyňami v strednom Grécku. Podľa gréckej mytológie sídlo Apollóna a Múz.

Parnell, Reg

- Veľká Británia; 2. 7. 1911 - 7. 1. 1964; pilot F1.

parník

- paroloď, loď poháňaná parným strojom.

parodont

- tkanivo v okolí zubu; závesný aparát zubu.

parodontitída

- paradentóza; parodontitis; zápal tkaniva v okolí zubov. Vlečúce sa nepríjemné ochorenie dutiny ústnej.

parodontológia

- stomatologický odbor zaoberajúci sa chorobami mäkkých ústnych tkanív.

parodontóza

- paradentóza.

parogenerátor

- výmenník tepla, v ktorom sa v sekundárnom okruhu ohrieva obyčajná voda odoberaním tepla chladiva z primárneho okruhu. Vzniknutá para sa potom ženie ku turbínam.

parochia

- farnosť.

parochňa

- umelá náhrada vlasov. Zvyčajne módna súčasť oblečenia.
- znetvorený útvar parožia jeleňa alebo srnca.

parojem

- časť parného kotla, v ktorom sa para zhromažďuje a odlučuje sa z nej voda.

parola

- činnosť jazykového vyjadrovania sa (dorozumievania) na rozdiel od jazyka ako systému dorozumievacích prostriedkov.

paronomázia

- štylistická básnická figúra spočívajúca v hromadení podobne znejúcich slov.

paronymón

- paronymum; slvo vonkajšou podobou podobné inému, ale významom odlišné.

paronymum

- paronymón; slovo vonkajšou podobou podobné inému, ale významom odlišné.

parosmia

- chorobná porucha čuchu.

parotis

- príušná žľaza.

parotitídakotva

- parotitis, príušnice; zápal príušnej žľazy.

parotitída, epidemická

- infekčný vírový zápal príušnej žľazy (príušnice).

Paroubek, Jiříkotva

- ČR; * 21. 8. 1952 (Olomouc); ekonóm, politik. Manželka Zuzana (prekladateľka). 2. manželka Petra (* 30. 8. 1973). Syn Jiří. 1970: vstup do Československej strany socialistickej. 1976: vyštudoval Vysokú školu ekonomickú. 1986: vystúpil z Československej strany socialistickej. 1989: vstup do ČSSD. 1998 - 2004: námestník primátora Prahy. 2004 - 2005: minister pre miestny rozvoj. 25. 4. 2005 - 2006: premiér. 13. 5. 2006: zvolený za predsedu ČSSD.kotva

parovina
peneplén
peneplain

- ; denudáciou zarovnané časti zemského povrchu, s pomerne malými výškovými rozdielmi. Nad zarovnané okolie vystupujú iba vrchy z tvrdších hornín (suky).

parožnatky

- Charobhyta; izolovaná skupina zelených rias rastúcich na dne plytkých čistých vôd. Obsahuje asi 150 druhov.

paródia

- zosmiešnenie, zľahčenie niečoho pôvodne vážne zamýšľaného. Napodobenina umeleckého diela alebo žánru, ktoré zľahčujúcim spôsobom obmieňa jeho tému, ale zachováva jeho pôvodný štýl.
- výsmešná napodobnenina niečoho.

Parret, Courtland E.

- USA; podnikateľ. Po skončení 2. svetovej vojny sa usadil vo Francúzsku. Začal vyrábať zelené žuvačky - Hollywood.

Parrish, Mark

- USA; * 2. 2. 1977; hokejista

Parry, Emyr Jones

- Veľká Británia; diplomat. 2007: veľvyslanec pri OSN.

Parry, sir William Edward

- Veľká Británia; 1790 - 8. 7. 1855; námorný dôstojník a bádateľ. Autor objavov v Kanadskom arktickom súostroví.

pars pro toto

- časť miesto celku, v lingvistike štylistická figúra, pri ktorej sa uvádza časť za celok, druh synekdochy (opak je totum pro parte).

parsekkotva

- astronomická dĺžková miera, značka pc. 1 parsek je vzdialenosť, z ktorej by bolo vidieť strednú vzdialenosť Zem - Slnko pod uhlom jednej oblúkovej sekundy. 1 pc = 3,084. 1016 m - 3,262 LY = 206. 265 AU.

Parsifal

- hrdina stredovekých rytierskych eposov, jeden z rytierov svätého grálu.
- námet pre jednu z opier Richarda Wagnera.

Parsons, sir Charles Algernon

- Anglicko; 1854 - 1931; inžinier. V roku 1884 skonštruoval reakčnú parnú turbínu (patent č. 394). Pozri parná turbína.

Parsons, Talcott

- USA; * 1902; sociológ. Autor konzervatívnej sociologickej koncepcie plniacej apologetickú funkciu (pozri apologetika). Hlavný predstaviteľ štrukturálneho funkcionalizmu.

Parsons, William, lord Rose

- Anglicko; 1800 - 1867; astronóm. Člen kráľovskej spoločnosti v Londýne. Konštruktér veľkých ďalekohľadov. Pozoroval najmä galaktické hmloviny.

partkotva

- partes; notový zápis jedného hlasu skladby.
- úloha (divadelná, filmová).

partakotva

- partia; skupina osôb pracujúcich na spoločnej úlohe, pracovná čata.
- v sociológii skupina majúci určitý spoločný záujem vôbec.

parte

- úmrtné oznámenie.

partenogenéza

- nepohlavné rozmnožovanie, vývin z neoplodneného vajíčka. Nový jedinec sa rodí bez prispenia samca. Partenogenézou sa rozmnožujú niektoré nižšie živočíchy. Rodia sa len samice.
- narodenie z panny.

partenokarpia

- vývoj plodov rastlín bez predchádzajúceho oplodnenia a vývoja zárodku. Semená v plodoch sú neklíčivé alebo chýbajú (napr. u sliviek).

parter

- prízemné hľadisko.
- prízemná budova.
- pravideľné záhony okolo budovy.

partes

- part (1).

Parthenón

- Partenón; chrám panenskej Athény postavený v rokoch 447 - 437 pred Kristom architektmi Iktinom a Kallikratom na základoch staršej nedokončenej stavby na Akropoli v Aténach. Bol vystavaný z bieleho, slabo naružovelého penralského mramoru ako dórsky chrám chrám, orientovanáňý približne z východu na západ. Je dlhý 69,51 m, široký 30,86 m. V prioečeliach má po 8, na dlhých stranách po 17 stĺpoch.Hlavný vstup na východe sa nazýva pronaos, na západe opisthodomos. Vo vchodom je ďalších 6 stĺpov. Priestor budovy je rozdelený priečnym múrom na dve nerovnaké časti. Označenie Partheón sa používalo pre západnú časť budovy, ktorj strop podopierali 4 stĺpy s iónskymi hlavicami (prvok cudzí dórskej rade). V strednej časti stála kultová socha.

Parthia

- od 3. storočia pred Kristom ríša v strednej Ázii. Jej centrom bol severný Irán. V 2. storočí pred Kristom ovládla Mezopotámiu. Odrazila nápor Rimanov (1. storočie pred Kristom - 3. storočie). V 1. polovici 3. - eho storočia podľahla perzským Sásánovcom.

Parthovia

- indogermánsky kočovný kmeň, ktorý okolo roku 1 prenikol zo severných stepí do Prednej Ázie.

Partch, Harry

- USA; 24. 6. 1901 - 3. 9. 1974; hudobný skladateľ, teoretik a výrobca nástrojov. Autor upravených hudobných nástrojov. Dielo: Vznik hudby.

partia

- časť, úryvok.
- jednotlivá hra (šachová, kartová).
- partner pre výhodný sňatok.
- parta.

participácia

- podiel, účasť, účastníctvo.

participia

- participium; príčastie činné ( lovil) a príčastie trpné ( lovený) a prechodník prítomný a minulý.

participium

- prechodník.

participovať

- podieľať sa, mať účasť.

partikula

- častica, čiastka.
- druh neohybných slov.

partikularizmus

- zdôrazňovanie časti proti celku. Odstredivé, decentralizačné snahy, najmä snahy určitých územných celkov osamostatniť sa.

partikulárny

- čiastočný, dielčí.
- miestny.
- špeciálny.
- individuálny, sobecký.

partiový

- sielčí, čiastočný.
- podradný, menej kvalitný.

partitúra

- v hudbe notový zápis individuálne uvádzajúci jednotlivé hlasy viachlasej skladby v notových osnovách takt za taktom pod sebou.

partizán

- príslušník ozbrojeného hnutia odporu pôsobiaceho aj na okupovanom území. Prevádza deštrukciu v tyle nepriateľa. Podľa medzinárodného práva musia mať partizánske zbory v čele zodpovednú osobu, pevný rozoznávací znak, otvorene musia nosiť zbrane a pri svojich úkonoch rešpektovať pravidlá vojnového práva. Za týchto podmienok požívajú ochrany podľa Ženevského dohovoru o zachádzaní s vojenskými zajatcami z roku 1949 ako príslušníci pravidelných armád.

Partizánske
Baťovany

- SR; mesto v Západoslovenskom kraji, okres Topoľčany, na rieke Nitra. Mesto bolo založené v roku 1938. Z pôvodných Baťovian premenované na Partizánske v roku 1949.

partner

- spoločník, kolega, spoluhráč, tanečník.
- druh, manžel.

partnerstvo, registrované

- úradne registrovaný zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia podobný zväzku manželskému. Upravuje najmä právne vzťahy medzi osobami - právo dediť (zo zákona), vzájomne sa zastupovať, právo na informácie (napr. o zdravotnom stave partnera) a podobne. Ako prvé ho v roku 1989 uzákonilo Dánsko.

partón

- hypotetická elementárna častica.

Parts, Juhan

- Estónsko; 2004, 5: premiér. 23. 3. 2005 podal demisiu vlády pre vyslovenie nedôvery v boji proti korupcii.

partus

- pôrod.

partyka

- pleticha, intriga.
- oletichár, intrigán.

Partyšová, GAbriela

- ČR; * 9. 6. 1978 (Brno); moderátorka, speváčka. Albumy: 1996: Gabriela - Hledej lásku; 2003: REBEKA - Mý druhý já; 2004: REBEKA - Flash. Filmografia: Experti; Prachy dělaj člověka.

parúsia

- druhý príchod Ježišov na svet, očakávaný už ranným kresťanstvom. Neskôr odložený až na koniec sveta.

Parvanov, Georgij

- Bulharsko
politik.
2002: prezident.

parvenu

- povýšenec.
- kto prenikol z nižšej spoločenskej triedy do vyššej.

parvovírus

- neobalený vírus, ktorý spôsobuje niektoré ťažko prebiehajúce ochorenia.

parvus

- drobná strieborná minca. V Čechách od roku 1300 do začiatku 15 storočia. 1/12 groša.

paryby

- Chondrichthyes; trieda strunatcov; trieda primitívnych morských stavovcov s chrupavčitou kostrou, patria sem napr. žraloky. Objavili sa koncom devonu. Po celý rok im dorastajú zuby a šupiny.

Pařízek, Oldřich

- ČR; * 24. 3. 1972; futbalový brankár.

pas

- z francúzštiny; v tanci "krok", pohyb, pri ktorom sa prenáša váha z tela na nohu.
- tanec jednej alebo viacerých osôb (napr. pas de deux).
- v balete tanec dvojice.
- v cirkuse jazda dvoch artistov na páre koní.
- cestovný pas; cestovný doklad pre cestovanie mimo územie štátu, na ktorom bol doklad vydaný. Osobný doklad.
- slovo vyjadrujúce v kartových hrách (napr. poker) vzdania sa ťahu alebo hry.
- v športových hrách zvyčajne dlhšia prihrávka.
- priesmyk, prechod horským sedlom.

PAS

- skratka pre kyselinu p - aminosalicylovú, účinné tuberkulostatikum.

pas d'action

- v balete tanečná mimická scéna, ktorou sa rozvíja dej.

das de deux

- tanec v dvojici.

pasant

- kto miestom iba prechádza.
- prechodný hosť.

pasát

- vietor vanúci celý rok od subtropických anticyklón k rovníku. Zemská rotácia ho stáča na severnej pologuli tak, že fúka od severovýchodu k juhozápadu, na južnej pologuli od juhovýchodu k severozápadu. Vanie tam, kde nie je rušený pevninami. Opačný smer má antipasát.

pasážkotva

- v hudbe beh, chod; rad tónov nasledujúcich rýchlo za sebou v stupnici alebo v rozloženom akorde.
- v architektúre podchod v telese stavby.
- pasus; časť, úryvok.

pasážnik

- v astronómii ďalekohľad s optickou osou v rovine miestneho poludníka. Pomocou vlákien realizujúcich zemský poludník je možné presne určiť okamžik prechodu hviezda poludníkom.

pasažier

- cestujúci.

pasážovanie, mikróbov

- preočkovávanie mikroorganizmov na živných pôdach alebo organizmoch. Spôsob selekcie mikroorganizmov.

pasca, iónová

- zariadenie obrazovky, ktorým sa vychyľujú a zadržiavajú ióny obsiahnuté v elektrónovom lúči, aby nepôsobili vznik necitlivej iónovej škvrny na tienidle obrazovky.

pascal

- fyzikálna jednotka. Je to tlak, ktorý vyvolá sila jedného newtona rovnomerne pôsobiaca na plochu o obsahu 1 m² kolmú ku smeru sily.

Pascal, Blaise

- Francúzsko; 1623 - 1662; fyzik a matematik.skúmal hydrostatický a atmosférický tlak. Formuloval základný zákon o tlaku v kvapalinách a plynoch - Pascalov zákon. 1642: postavil prvý mechanický kalkulátor.

Pascal, Jean - Jacques

- Francúzsko; 2001: šéf DST (francúzskej protišpionážnej organizácie).

Pascale, Gian Luigi

- Taliansko; † 16. 9. 1561 (Rím, popravený); valdézsky kňaz. 2. 5. 1559 zatknutý za šírenie myšlienok reformácie.

pasé

- minulý, prekonaný, bezpredmetný.

pascha

- v pravoslávnom prostredí Veľkonočné sviatky.
- tvarohové pečivo, ktoré sa vo Veľkonočnú nedeľu necháva svätiť v chrámoch.
- židovský sviatok.

pasianskotva

- pasiáns, patience; kartová hra pre jednú osobu.

pasiáns

- pasians.

pasimeter

- prístroj ku meraniu vnútorných rozmerov.

pasionál

- v cirkevnom názvosloví zbierka životopisov svätých, najmä mučeníkov. V stredoveku bývali tieto knihy bohato zdobené. Predlohou prozaických legiend o svätcoch bola najmä latinská Zlatá legenda od Jakuba de Voragine ( legenda aurea; 2. polovica 14. storočia).

pasivita

- nečinnosť, poddajnosť, nebojovnosť.

pasíva

- záväzky, dlhy. Položky na pravej strane účtovnej knihy (rozvahy).

pasívny

- nečinný, nereagujúci.

pasívum

- slovesný trpný rod.
- súbor dlhov, záväzkov.
- nedostatok, závada.

paskvil

- urážlivý alebo výsmešný hanopis.
- nepodarená napodobnenina, zmätok.

Pasmore, Victor

- Anglicko; * 1908; sochár, maliar. Po roku po prechode rozličných moderných smerov sa priklonil k čistej abstrakcii.

pasokotva

- pasodoble, paso doble, passo doble; španielsky moderný spoločenský tanec rozšírený najmä v 20. - 30. rokoch 20. storočia. Štylizuje pohyb matadora v aréne.

paso doble

- paso.

pasodoble

- paso.

Pasok

- Grécko; Panhelénske socialistické hnutie; politická strana; 2004: predseda Jorgos Papandre.

Pasolini, Pier Paolo

- Taliansko; 1922 - 1. 11. 1975 (zavraždený); spisovateľ, básnik, režisér. Zavraždil ho 17 - ročný prostitút Pino Pelosi. So svojou homosexualitou sa netajil. Dielo: Darmošlapi, Pasáci; Zbesilý život. Filmografia: 1975: Saló alebo 120 dní Sodomy; Kráľ Oidipus; Mamma Roma; Teoréma; Accattone; Evanjelium sv. Tomáša.

Pasov

- Nemecko; Passau; mesto v Bavorsku na sútoku Innu a Ilzu s Dunajom. Staré historické miesto na mieste keltského Boiodurum a rímskej Batavy.

pasovať

- povýšiť do rytierskeho stavu (povýšiť vôbec).
- slušať, pristať, padnúť, hodiť sa.
- vpravovať, zasadzovať.

pasovskí

- žoldnierske vojská najaté pasovským biskupom Leopoldom. V roku 1611 sa pokúsili opanovať Čechy.

paspal

- Paspalu; rod tráv. Rastú v tropickej Amerike. Niekedy sa pestujú ako obilniny.

pasparta

- obruba, rám obrazu.

pasport

- pas, cestovný doklad.

paspula

- lemovka, začisťovacia stužka.

passacaglia

- pozri ciacona.

passepied

- pôvodne francúzsky ľudový tanec, v 17. storočí prenikol do spoločnosti, spoločenský tanec.

Passer, Ivan

- ČR; * 1933; filmový režisér. Emigroval do USA. Filmografia: 1966: Intimní osvětlení (v ČSSR, ostatné filmy v zahraničí), Zrozen k vítězství; Cutterova cesta; Stalin (pre TV HBO); Fádní odpoledne.

passionato

- v hudbe vášnivo.

passo doble

- paso.

pastel

- farebná maliarska krieda.
- maliarska technika kreslenia farebnými kriedami nanášanými za sucha a ich rozotieraním. Sú vyrobené u naplavenej kriedy alebo hlinky a farbiva, spojené prísadou arabskej gumy apod. Kreslí sa na pripravenom plátne, hrubom (často tónovanom) papieri, kartóne apod.
- obraz vytvorený touto technikou.

pastelový

- týkajúci sa pastelu.
- majúci jemný farebný odtieň.

pasterácia

- pasterizácia.

pasterizáciakotva

- pasterácia, pasteurizácia; forma sterilizácie teplom (termosterilizácia), zahriatie potravín na teplotu 60 - 80 °C, kedy hynú huby, niektoré druhy baktérií a vírusov.

Pasternak, Boris Leonidovič

- Rusko; 10. 2. 1890 (Moskva) - 30. 5. 1960 (Peredelkino); básnik, spisovateľ. 1958: Nobelova cena za literatúru (na nátlak sovietskej vlády sa jej zriekol). 1987: rehabilitovaný. Dielo: Glejt; 1957: Doktor Živago (rukopis bol ukradnutý, prvýkrát vyšla v Haagu; v Rusku vydané až v roku 1998); Rok tisícdeväťstopäť; Moja sestra život (básnická zbierka).

Pasteur, Louis

- Francúzsko; 24. 12. 1822 - 28. 9. 1895; chemik. 1847: doktorát z chémie. 1854: začína pracovať na univerzite v Lille. Zistil rozdiel medzi ľavotočivosťou a pravotočivosťou molekúl rovnakého zloženia (optická aktivita chemických látok; napríklad kyselina racemická a kyselina vínna) pomocou sledovania optických vlastností týchto molekúl - vzniká stereochémia (Akadémii vied objav oznamuje v roku 1848)). Objavil pasterizáciu. 1881: objavuje spôsob očkovania proti sneti slezinnej. V roku 1885 ako prvý očkoval proti besnote (6. 7. , pacient bol Josef Meister). V roku 1888 vybudoval stredisko na výrobu očkovacej látky proti besnote. 1889: založil svetové stredisko štúdia patogénnych činiteľov a prevencie nákazlivých chorôb (Pasteurov ústav v Paríži).

pasteurácia

- pasterizácia.

Pasteurella

- rod mikróbov.

Pasteurella pestis (Yersinia)

- baktéria, pôvodca moru. V malej miere sa vyskytuje u niektorých divoko žijúcich hlodavcov.

Pasteurella tularensis

- baktéria, pôvodca tularémie.

pastilka

- liečivý prípravok alebo pochúťka tvaru kotúčika, kocky al. iného tvaru, pilulka, tabletka.

pastis

- anízovka; francúzsky bezfarebný žalúdočný likér a anízom.

pastofórium

- postranný priestor pri apside (2).
- miestnoosť na úschovu hostií.
- výklenok v stene.

pastor

- evanjelický duchovný.

pastorácia

- cirkevná správa.

pastorála

- pastierska hra.

pastorále

- v hudbe inštrumentálna skladba v 3/4 takte napodobujúca pastiersku šalmajovú melódiu.

pastorálny

- pastiersky.
- idylický.
- týkajúci sa duchovnej, cirkevnej správy.

pastorela

- hudobná skladba s pastierskym námetom. Vianočná koleda.

pastorok

- nevlastné dieťa.
- v technike ozubené koleso s malým počtom zubov.

pastozita

- nezdravý opuch, cestovitosť.

Pastrana, Andrés

- Kolumbia; politik a novinár. ? - ?: prezident (bývalý TV komentátor).

Pastrňák, Radek

- ČR; * 18. 10. 1963; skladateľ a textár. Vedúca osobnosť skupiny Buty (založená v roku 1986).

Pastýrik, Ľudovít

- SR; * 1911; botanik. Člen korešpondent ČSAV a SAV. Študoval fyziológiu ovocných stromov.

pasus

- pasáž, odstavec, úsek textu.

Paszkowski, Piotr

- Poľsko; politik. 2006: minister vnútra.

paša

- vysoký hodnostár.
- autoritatívny, nadutý, blahobytne žijúci človek.

pašalík

- územný celok, ktorého správca je paša.

Pašek, Mirko (Vladimír)

- ČR; * 21. 6. 1910; spisovateľ. Autor rozsiahlej tvorby pre mládež. Čerpal z poznatko získaných na cestách takmer po celom svete. Dielo: Loď Opanake; Lovci perel; Karneval v Maroku; Ostrov krásy.

) Pašek z Vratu, Jan

- ČR; † 1533; predstaviteľ pražského patriciátu. 1524: ako purkmajster ovládol pražskú radnicu a stranil katolíckym pánom vedených Zdeňkom Lvem z Rožmitálu.

Pašenná, Viera Nikolajevna

- Rusko; 1887 - 1962; divadelná herečka. Národná umelkyňa. Členka Malého divadla v Moskve. Knihy: Práca nad roľou; Herec v zemi socializmu.

Pašić, Nikola

- Srbsko; 1846 - 1926; politik. Od roku 1891 mnohokrát ministerský predseda Srbska a od roku 1918 Kráľovstva SHS (Juhoslávie).

pašie

- ľudové predstavenia o utrpení Ježiša Krista
- pozri pašiový týždeň.
- časti evanjelia popisujúce poslednú večeru, zatknutie, súd, smrť a pohreb Ježiša Krista.

Paška, Pavol

- SR; * 23. 2. 1958; politik. 1978 - 1980: pracoval v Zdroji, š. p. v Košiciach. 1980 - 1985: štúdium na UK v Bratislave na Fiozofickej fakulte (filozofia - estetika). 1985 - 1986: pracoval v Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach. 1989 - 1990: pracoval na Obvodnom národnom výbore ObKS KE II. 1990 - 1992: pracoval na Miestnom úrade KVP. 2006, 2007: predseda NR SR.

paškál

- veľká veľkonočná kostolná svieca.

pašmina

- označenie pre originálnu vlnu z oronga (Pantholops hodgsoni).

paštó

- východoiránsky jazyk, afghánština.

paštrnák

- rastlina s bielym aromatickým dužinatým koreňom chuťou pripomínajúci petržlen.

paštrnák siaty

- Pastinaca sativa; bylina z čeľade okoličnatých. Zelenina podobná petržlenu.

Pašukanis, Jevgenij Bronislavič

- Litva; 1891 - 1942; právny teoretik.

pašupinovka obyčajná

- Rozites caperata; jedlá huba. Rastie vo všetkých podhorských lesoch na kyslejších pôdach od leta do jesene.

pat

- nerozhodný šachový výsledok.
- bezvýchodné postavenie.

patafyzika

- umelecké hnutie bojujúce proti ľudskej hlúposti satirou, iróniou, výsmechom.

Patagona gigas

- kolibrík veľký. Dosahuje veľkosti až 21 centimetrov.

Patagónci

- pôvodné indiánske obyvateľstvo juhoargentínskej Patagónie. Takmer vymreli.

Patagónia

- plochá step v Južnej Amerike, stupňovito sa zvažujúca od západu k východu. Chilská časť je lesnatá, v argentínskej časti je rozšírený chov ovcí a pestovanie obilia. Pri pobreží su ropné polia (Neuquén, Comodoro Rivadavia, Punta Arenas).

Patachama

- Bolívia; indiánska bohyňa, Matka zeme.

Patandžali

- India; filozof. V 2. storočí pred Kristom zhrnul v diele Jógasútra základy filozofie jógy.

Patassé, Ange-Félix

- Stredoafrická republika; politik.
2003: prezident. Zosadený prevratom.
2008: po 5 ročnom exile v Togu sa vracia domov.

patália

- trápenie, potiaž, nepríjemnosť.

Patejdl, Vašo

- SR; hudobník, textár, skladateľ. CD: Do očí. Muzikál: Jack Rozparovač.

patela
patella

- jabĺčko (česky čéška kolenní); oválna kosť vo vnútri kolenného kĺbu, kde je voľne skĺbená so stehennou kosťou (nie je s ňou zrastená). Patela leží v žliabku v spodnej časti stehennej kosti a z oboch strán je zaistená kostnými hrebeňmi. Zhora sa na ňu upína štvorhlavý stehenný sval, zdola patelárny väz, ktorý končí na hrebeni holennej kosti.

patelárny

- jabĺčkový.

patenakotva

- paténa; miska, na ktorú sa pri omši kladú hostie.

patent

- výlučné právo k využitiu vynálezu udelené patentovým úradom pôvodcovi vynálezu alebo tomu, na koho autor svoje právo preniesol.
- právne chránený vynález.
- lem, pružná pletenina na svetre okolo pásu, na rukávoch.

patent č. 117

- pozri František Josef I. Habsburg.

patent, lodný

- sprievodná listina pre loď plávajúcu do cudziny. preukaz o spôsobilosti ku plavbe.
- listina s s dočasne platným obsahom. ktorá bola používaná od pozdného stredoveku predovšetkým v správnych záležitostiach a ktorá bola overovaná.

patent, o voľnej dispozícii s pôdou

- cisársky výnos rušiaci všetky pozostatky feudálnych obmedzení pri dispozícii s pozemkami v rakúskej monarchii. Bol vyhlásený 1. 12. 1867. Umožňoval koncentráciu a drobenie pôdy.

patent, Tolerančný

- vydaný roku 1781 Jozefom II., povoľujúci obmedzenú náboženskú slobodu príslušníkom nekatolíckych vyznaní.

patentka

- v zoológii larva pakomára (v akvaristike krmivo pre ryby). Vyvíja sa vo vode.
- slangový výraz pre rýchloupínací gombíkový systém, spínací gombík, patentný gombík.

patentovanie, drôtov

- izotermické kalenie oceľových drôtov s väčším obsahom uhlíka. pri ktorom sa získava štruktúra bainitu.

patentovať

- právne uznať, schváliť vynález.
- zušľachťovaž oceľ, oceľové výrobky.

patenty, Anenské

- cisárske nariadenia z 29. 7. 1913, ktorými sa rozpúšťa český zemský snem.

Paterlini, Thierry

- Švajčiarsko; * 27. 4. 1975; hokejista.

paternalizmus

- otcovský, nadradený, ale partnerský a ochranný prístup.

paternita

- otcovstvo.
- autorstvo.

patetický

- ľubujúci si v pátose, vzrušený.

patetizovať

- dodávať niečomu pátos.

paténa

- patena.

Pathet Laa

- Laos; samostatný orgán moci vytvorený v roku 1965 - Národný poradný politický výbor.

Pathet Lao

- Laos; komunistické hnutie, ktoré v roku 1953 zahájilo boj za oslobodenie Laosu.

Pathfinder

- USA; 1977: kozmická sonda vyslaná k Marsu.

pathos

- pátos.

patchwork

- [pečvérk] technika spájania jednotlivých, zvyčajne rôznofarebných kúskov textilu do pôsobivých obrazcov.
- prešívaná deka, oblečenie zhotovené touto technikou.
- vzor tkaniny.

patience

- pasians.

patiens

- v jazykovede predmet, zviera alebo osoba zasiahnutá dejom, cieľ deja (zasiali sme obilie včas; obilie bolo včas zasiate).

patinakotva

- aj medenka (pozri meď). zašlý povrch svedčiaci o starobe predmetu.
- charakteristický ráz.

Patinkin, Many

- USA; * 30. 11. 1952; herec židovského pôvodu. Filmografia: Chicago Hope (TV seriál).

patitul

- názov knihy umiestnený na nepárnej stránke pred titulnou stránkou.

patizón

- druh tekvice s diskovitými plodmi uživanými ako zelenina.

patlač

- tlač vydaná bez zvolenia autora alebo inštitúcie.

patližán

- baklažán.

pato-

- prvá časť zložených slov majúca význam: a) útrapa, vášeň; b) vzťah k nemoci.

Patočka, Jakub

- ČR, politik. 2005: predseda Strany zelených.

Patočka, Jan

- ČR; 1. 7. 1907 (Turnov) - 13. 3. 1977 (Praha); filozof. Brat František (lekár), Josef (prvnik), Cyril (inžinier). Manželka Helena († 1966). Syn Jan. Dcéra Františka, Jana. Jeden z prvých troch hovorcov Charty 77. 1928 - 1929: po štúdiu na Filozofickej fakulte UK (filozofa, slavistika a romanistika) pokračoval v štúdiu na parížskej Sorbonne. 1931: obhajuje na FF UK dizertáviu. 1932: začína učiť na reálnom gymnáziu v Kutnej Hore. 1936: habilitovak na FF UK ako súkromný docent. Redaktor časopisu Česká mysl. 1934 - 1939: tajomník Cercle philosophique de Prague (Pražský filozofický krúžok). 1944: totálne nasadený v Prah ako tunelár. 1949: prepustený z FF UK, kde od konca vojny prednášal. 1949 - 1954: Ústav T. G. Masaryka. Po zrušení Ústavu T. G. Masaryka (1954) prechádza do Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV. 1957 - 1968: vedecký pracovník edičného oddelenia Filozofického ústavu ČSAV. 1965: hosťujúci profesor v Lovani. 1966: hosťujúci profesor v Mohuči. 1968: menovaný riadnym profesorom UK. 1972: penzionovaný (neprešoel politickými previerkami. Dielo: 1936: Přirozený svět jako filosofický problém (habilitačná práca); 1939: Česká vzdělanost v Evropě; 1942: Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství; 1944: Symbol země u K. H. Máchy; 1945: Přehledné dějiny filosofie (sriptá); 1946: Předsokratická filosofie (sriptá); 1947: Sókrates (sriptá); 1947: Platón (sriptá); 1949: Aristoteles; (sriptá);1964: Aristoteles: jeho předchůdci a dědicové; 1968: Tělo, společenství, jazyk, svět (sriptá); 1990: Kacířske eseje.

Patočka, František

- ČR; * 1904; mikrobiológ a epidemiológ. Člen korešpondent ČSAV. Profesor UK.

patofília

- patophilia; záľuba v chorobnosti.

patofóbia

- chorobný strach z nemoci.

patofyziológia

- náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu nemoci.

patogenéza

- vznik a vývoj chorobných zmien v tele.

patogenita

- choroboplodnosť, schopnosť vyvolať ochorenie.

patogén

- živý pôvodca choroby (baktéria, vírus, hniloba), choroboplodný zárodok.

patogénny

- chorobný, choroboplodný, vyvolávajúcu chorobu.

patois

- starý provensálsky jazyk.

patológia

- náuka o chorobných zmenách v ľudskom organizme, náuka o chorobách.

Paton, Jevgenij Oskarovič

- ZSSR; 1870 - 1953; odborník v odbore zvárania elektrinou a stavby mostov. Člen AV ZSSR.

patopsychológia

- náuka o chorobných stavoch a úchylkách priebehu duševných pochodov.

Patras, Karel

- ČR; profesor AMU. Dcéra Dagmar.

Patrasová, Dagmar

- ČR; * 27. 4. 1956; herečka. Otec Karel (profesor AMU). Matka Věra (speváčka filharmonického zboru). Manžel Felix Slováček (sobáš v roku 1983). Syn Felix. Dcéra Anna. Filmografia: 1973: Třicet panen a Pythagoras; Smrt stopařek; TV seriál Arabela. Diskografia: Pasu, pasu písničky (album pesničiek pre deti)

Patrese, Riccardo

- Taliansko
* 17. 4. 1955
automobilivý pretekár, pilot F1.
1977: vstup do F1 (Grand Prix Monaka).
1977: spoluzakladateľ stajne Arrows.
1982: preteká za stajňu Brabham.
1992: 2. miesto v seriáli GP F1.

patriarcha

- najstarší člen, hlava rodiny.
- vážený, dôstojný starec.
- v gréckych oblastiach kresťanstva prvých storočí držiteľ najvýznamnejších biskupských stolcov (Alexandria, Antiochia, Rím, neskôr Jeruzalem, Carihrad). Dodnes najvyššia hodnosť samostatných (autokefálnych) pravoslávnych cirkvi.

patriarchát

- epocha prvotnopospolnej spoločnosti. Základná jednotka ostáva rod, avšak odvodzovanie detí z rodu a dedičstvo majetku prechádza na mužskú líniu (partilineárna filiácia).
- forma spoločenskej štruktúry charakteristická vedúcou úlohou muža (otca), dedičskou mužskou líniou.
- úrad a hodnosť patriarchu, územie ním spravované.

patrica

- starší názov pre lisovník.

patriciát

- zámožné mešťanstvo; najmajetnejšia privilegovaná vrstva obyvateľ feudálnych miest v západnej a strednej Európe.

patricij

- v antickom Ríme plnoprávny občan.
- zámožný, bohatý občan.

patriciovia

- v starovekom Ríme pozemková rodová šľachta, ktorá za republiky uchvátila moc a všetky úrady. Boj plebejcov o zrovnoprávnenie sa skončil na počiatku 3. storočia formálnym víťazstvom plebejcov. Vrchné vrstvy rímskych tried neskôr vytvorili novú timokratickú šľachtu (nobilita).

Patricius Romanorum

- titul prináležiaci oficiálnym ochráncom pápeža.

Patrick, Nicholas

- USA; astronaut. Let na STS-116.

Patrik, svätý

- 435: do Írska prináša kresťanstvo.

patrimonium

- za feudalizmu dedičstvo po otcovi, zdedené panstvo, imanie.
- slobodné pozemkové vlastníctvo.

patrimonium sancti Petri

- (o cirkevnom štáte) dedičstvo svätého Petra.

patrinit
aikinit

- kosoštvorcový nerast, komplexný sírnik olovo, medi a bizmutu.

patriot

- vlastenec.

patriotizmus

- vlastenectvo, láska k rodisku.

patriotizmus, lokálny

- vrelý citový vzťah k miestu (narodenia, bydliska), prejavujúci sa užitočnou aktivitou v jeho prospech alebo čiastočne obmedzene zameraný iba na jeho záujmy a pod.

patristika

- theologia patristica, bohoslovstvo svätých otcov (patres ecclesiastici); zaoberá sa rozborom učení svätých otcov a spisovateľov cirkevnej literatúry. Je časťou dogmatiky (v protestantských spisoch 17. a 18. storočia) alebo oddielom patrológie.
- patrológia; veda o učení a životoch svätých otcov.
- súhrn teologických, filozofických a politicko - sociologických učení kresťanských mysliteľov 2. - 8. storočia (tzv. cirkevných Otcov). Je charakteristická skĺbením kresťanskej tradície s antickou filozofiou (platonizmus).

patroklinita

- v genetike dedičnosť po otcovi (patroklinná, paternálna); hybrid sa pri krížení viac podobá otcovi (pozri aj matroklinita).

patrológia

- patristika; veda o učení a životoch svätých otcov.

patronácia

- záštita, ochrana, patronát.

patronát

- ochrana, záštita, podpora. V staroveku aj právo obsadzovať úrady, najmä cirkevné.

patronit

- nerast, sulfid vanadičný (V2S5). Modročierny zemitý nerast organického pôvodu, nachádza sa v Peru. Ruda vanádu.

patronymika

- v jazykovede vlastné mená osobné odvodené od mena otcovho (v ruštine otčestvo). V ruštine napr. Petrovič, Petrovna, v bulharčine napr. Stojanov, v severských jazykoch napr. Peterson, v češtine napr. Macků.

patronymikon

- meno odvodené od otcovho mena, od zamestnania otca alebo iného mužského predka.

patronýmia

- zvyk odvodzovať meno od mena otca.

patrón

- sponzor; ochranca, priaznivec, podporovateľ.
- inštitúcia alebo osoba vykonávajúca patronát.
- pán, ochranca starorímskych klientov (neplnoprávnych osôb hospodársky i právne závislých na svojom ochrancovi), prepustených otrokov apod.
- zamestnávateľ, najmä hercov u skorších kočovných spoločností.
- divný človek, podivín.

patróna

- od 18. storočia náboj do strelnej zbrane, ľudový názov nábojnice.

patruonym

- krycie meno zvyčajne autora literatúry pre deti a mládež podpisujúceho sa ako strýko, ujko.

Patrušev, Nikolaj Platonovič

- Rusko; * 1961; 2005: šéf FSB (ruskej tajnej služby).

Pattání

- Thajsko; moslimská provincia. Miestni extrémisti sa snažia o odtrhnutie provincie od buddhistického severu krajiny.

Patterson, Floyd

- USA; 1935 - 11. 5. 2006; boxer. 1952: zlatá medaila na OH v strednej váhe. 1956: najmladší profesionálny majster sveta v ťažkej váhe (porazil Archieho Moorea). 1959: prehral v boji o titul so Švédom Ingearom Johanssonom. 1960: zvíťazil v boji o titul so Švédom Ingearom Johanssonom. Profesionálnu dráhu ukončil vo veku 37 rokov s bilanciou 55 víťazstiev, 8 porážok a 1 remíza.

Patton, George

- USA; 1885 - 1945; generál. 1944 - 1945: veliteľ 3. americkej armády, ktorá obsadila južné Nemecko. 1945: oslobodil české mesto Plzeň a západné Čechy.

Pauer, Jiří

- ČR; 1919 - 21. 12. 2007; skladateľ. Autor vokálnej, komornej a symfonickej hudby. 1979 - 1989: riaditeľ pražského Národného divadla. Dielo: Žvanivý slimejš (opera); Manželské kontrapunkty (opera); Zuzana Vojířová (opera).

Paul, Alexander

- ČR; * 1907; výtvarník, fotograf.

Paul, František

- ČR; 28. 4. 1898 - 1976; operetný herec a spevák.

Paul, Hermann

- Nemecko, 1846 - 1921; jazykovedec. Profesor univerzity vo Freiburgu. Dielo: Princípy historickej jazykovedy.

Paulauskas, Arturas

- Litva; politik. 2003: predseda parlamentu. 6. 4. 2004: premiér.

Pauli, WolfgangWolfgang Pauli

- Rakúsko
* 25. 4. 1900 (Viedeň)
† 15. 12. 1958
teoretický fyzik.
Zaoberal sa teóriou relativity a kvantovou mechanikou.
1930: predpovedá existenciu neutrína. Autor Pauliho vylučovacieho princípu, ktorým popisuje pravidlá pre rozloženie elektrónov v atóme (1925).
1945: Nobelova cena za fyziku za vytvorenie Pauliho vylučovacieho princípu.

paulikiánstvo

- paulikiánske hnutie; najrozšírenejšie kacírstvo vyjadrujúce sociálny protest roľníctva proti znevoľneniu a feudálnemu vykorisťovaniu. Vzniklo v Arménii, rozšírilo sa v Byzancii a Malej Ázii. Účastnili sa ho roľníci a mestská chudina. Pozri aj bogomilstvo.

Pauling, Linus Carl

- USA; * 1901; fyzik a chemik. 1954: Nobelova cena za výklad priestorovej stavby bielkovín s usporiadaním peptidového reťazca v podobe skrutkovnice a (1962; druhá Nobelova cena) z a boj proti zneužívaniu jadrovej energie k vojnovým účelom.

Paulini, Eugen

- SR; * 1912; jazykovedec (fonológia, dialektológia a štylistika slovenčiny). Profesor univerzity v Bratislave. Člen korešpondent SAV.

Pauliny-Tóth, Viliam

- SR; 3. 6. 1826 (Senica) - 6. 5. 1877 (Martin); politik, spisovateľ, vydavateľ beletristických časopisov Sokol a Černokňažník. 1869: zvolený za poslanca, v uhorskom sneme hájil slovenské záujmy. Stál v čele Matice slovenskej. Autor alegorickej veršovanej drámy Ľudská komédia, historickej novely Trenčiansky Matúš, básní s vlasteneckým obsahom: Prekladal z ruskej, francúzskej, nemeckej a maďarskej literatúry.

paulínka

- členka Kopngregácie Sestier svätého Pavla.

Paulová, Jana

- ČR; herečka, cestovateľka. Dcéra Anežka, Adéla. Filmografia: 2004: Kameňák 2 (réžia: Zdeněk Troška); 2004: hrá v divadle Kalich.

Paulsen, Axel

- Nórsko; † 1938; krasokorčuliar. Podľa neho nazvaný skok axel.

Paulson, Henry

- USA; politik. 2007: minister financií.

Pauly

- Francúzsko; vynálezca. 1812: patentuje bubienkový revolver.

Paumotu

- Tuamotu, Nízke ostrovy; súčasť Francúzskej Polynézie, súostrovie asi 80 atolov medzi 135 - 145 ° západnej dĺžky a 14 - 23 ° južnej šírky v Tichom oceáne. Rozloha 942 km².

Pauní

- Pawnee; skupina indiánskych kmeňov zo severu Texasu (USA).

pauperizácia

- znižovanie ekonomickej úrovne, zbedačovanie, chudnutie.

pauperizmus

- hromadná chudoba širokých vrstiev ľudu.

Pausanias

- Sparta; † 468 pred Kristom (alebo 2. storočie); vojvodca a starogrécky cestovateľ. Zaznamenal (okolo roku 150), že v Delfách pred Apolónovým chrámom stál posvätný mramorový kameň označujúci stred sveta - omfalos. 479 pred Kristom: bitka u Plataj. Bol usvedčený z pokusu zmocniť sa pomocou Peržanov vlády nad Gréckom. Bol zamurovaný v Artemidinom chráme v Sparte. Dielo: Periégésis tés Heelados (sprievodca po Grécku o desiatich knihách)

Paustovskij, Konstantin Georgijevič

- Rusko; 1892 - 1969; spisovateľ. Dielo: Román o živote (cyklus noviel: Dávne rok; Nepokojná mladosť; Na prahu neznámeho veku; Čas veľkých nádejí; Na juh, Kniha potuliek).

paušál

- pevne stanovená finančná čiastka k úhrade pravideľných výloh.

paušálny

- zovšeobecňujúci.
- stanovený povrchne, odhadom.
- platený paušálom.

pauza

- prestávka.
- pomlka, odmlčanie.
- priepis, napr. cez indigo (kopírak).
- kóipa prevedená zvláštnou technikou pomocou pripisového (pauzovacieho) papiera.

pavana

- padovana, paduana; taliansky radový tanec zo 16. storočia.

Pavarotti, Luciano

- Taliansko; 12. 10. 1935 (Modeno) - 6. 9. 2007 (Modeno); tenorista. Manželka Nicoletta. Dcéra Alice (z dvojičiek, chlapec Riccardo pri predčasnom pôrode zomrel). 1961: začiatok štúdia spevu.

Pavel, Petr

- ČR; generál; 2003: šéf špecializovaných síl Armády ČR v Olomouci.

Pavel z Jenštejnakotva

- ŠR; minister Karla IV. Syn Jan z Jenštejna.

Pavel z Levoče

- SR; počiatok 16. storočia; rezbár. Dielo: oltár v kostole sv. Jakuba v Levoči.

Paveleková, Magda
rodená Lörinzová

- SR; * 7. 6. 1931 (Levice); herečka. Manžel Štefan. Dcéra Nina (po jej smrti sa starala o vnukov Tomáša a Andreja).
Filmografia: 1969: Sladké hry minulého léta (TV film); 1975: Pacho, hybský zbojník; 1976: Stratená dolina; 1979: A pobežím až na kraj sveta; 1995: ... kone na betóne; 1979: Mandragora (TV inscenácia); 1982: Zločin a pokánie (TV inscenácia); 1983: Chrobák v hlave (TV inscenácia); 1990: Keď báčik z Chohoľova umrie (TV inscenácia); Mníšky (muzikál); Mníšky 2 - Milionárky (muzikál); Áno, miláčik (TV seriál).
Bibliografia: Spomienky starej herečky; Jedna papám, druhá varí, pritom jedna druhú baví (kuchárska kniha; spolu s Giuzelou Ohňovou).

Pavelić, Ante

- Chorvátsko; 1889 - 1959; fašistický politik. 1929 - 1941: žil v emigrácii, kde založil chorvátsku fašistickú organizáciu Ustaša. 1941 - 1945: hlava bábkového tzv. Nezávislého chorvátskeho štátu.organizátor masových vrážd. 1945: emigroval.

Pavelka, Vladimír

- SR; * 13. 10. 1959; politik. 2005: poslanec NR SR.

pavena

- dvorský tanec v 16. storočí.

Pavese, Cesare

- Taliansko; 1908 - 1950; antifašista, spisovateľ a bojovník. Dielo: Mesiac a ohne (román); Skôr ako kohút zakikiríka (novela); Príde smrť a bude mať tvoje oči (český výber z poĹşie).

pavé

- metóda osádzania drahých kameňov do šperku - sústredenie malých kameňov okolo veľkého centrálneho kameňa pri maximálnom potlačení kovovej konštrukcie. Metódu v polovici 19. storočia vyvinuli pražskí šperkári, čím odstránili nevýhodu malých kameňov (najmä českého granátu).

pavéza

- v poľnohospodárstve drevená tyč slúžiaca ku spevneniu nákladu na voze.
- štvorhranný až päťhranný štít veľkých rozmerov užívaný v 15. storočí ku ochrane peších bojovníkov alebo posádky dela.

Pavia

- Taliansko; mesto v severnom Taliansku. 1361: založená univerzita.

pavián

- Papio; rod veľkých opíc zo skupiny úzkonosých. Žije vo veľkých spoločenstvách v severnej Afrike.

pavilón

- ozdobná stavba.
- stavba postavená na špeciálne účely.

Pavitt, James

- USA
2004: riaditeľ tajných operácií CIA.
Odstúpil 4. 6. 2004.

Pavkovčenková, Marcela

- SR
* 24. 4. 1977 (Liptovský Mikuláš)
biatlonistka.

Pavlátová, Michaela

- ČR
* 27. 2. 1961 (Praha)
animátorka.
1979: maturovala na Strednej výtvarnej škole.
1987: absolvovala Vysokú školu umeleckopriemyselnú.
1992 - 1998: externý pedagóg FAMU, katedra animovanej tvorby.
1993 - 1998: pedagóg VŠUP, ateliér filmovej a televíznej grafiky.
1997: Computer Arts Institute, San Francisco.
2002: pôsobila na Academy of Arts College, San Francisco.
2003: externý pedagóg FAMU.
2004: prednášala na Harvard University.

Filmografia:
1987: Etuda z alba
1989: Křížovka
1991: Řeči, řeči, řeči
1992: Uncles and Aunts
1995: Repete
1998: Až na věky
2000: O babičce
2001: Graveyard
2003: Nevěrné hry
2006: Karneval zvířat.

Pavlenko

- Ukrajina
politik.
2006: minister rodiny.

Pavlis, Václav

- ČR
† 24. 12. 2007
dvojnásobný reprezentačný futbalový brankár.
Od roku 1951 člen Dukly Praha.
7x majster ligy.

Pavlíček, František

- ČR
* 20. 11. 1923
† 29. 9. 2004
dramatik, scenárista a spisovateľ.
Signatár Charty 77.

Divadelné hry:
Nanebovstúpenie Sašky Krista
Posadlosť (podľa Čapkovho života a diela Foltýna)
Chvála prostopášnosti.

Autobiografická kniha Koniec patriarchátu.

Pavlíček, Michal

- ČR
* 14. 2. 1956 (Praha)
gitarista, skladateľ.
Syn Michal, Jan.
Člen hudobnej skupiny Pražský výběr.

Dielo:
Minotaurus (hudba k baletu)
Obraz Dorryana Graya (muzikál).

Pavlíčková, Michaela

- ČR
* 27. 11. 1977
basketbalistka.
Výška 190 cm.

Pavlík, Ondrej

- SR
* 1916
pedagóg.
Univerzitný profesor.
Akademik SAV.
Člen korešpondent ČSAV.
Autor prác v odbore teórie výchova a vyučovania.

Pavlík, Petr

- ČR
* 17. 7. 1978
futbalista.

Pavlíková, Denisa

- ČR
* 10. 10. 1984
tenistka.

Pavlodar

- Rusko
mesto v Krasnodarskej oblasti.
Založené v roku 1720.

Pavlopulos, Prokopis

- Grécko
politik.
2009: minister vnútra.

Pavlov

- ČR
obec u Břeclavi.
Archeologické nálezisko gravettienu s bohatými nálezmi z mladšieho paleolitu.

Pavlov, Ivan Petrovič

- Rusko
* 1849
† 1936
fyziológ a neurológ.
Profesor na vojenskej lekárskej akadémii a člen Ruskej AV.
1904: Nobelova cena.
Objavil podmienené reflexy u psov, čím preukázal, že aj zvieratá sa dokážu učiť.
Študoval inerváciu srdca a riadenia krvného obehu.

Dielo:
Fyziológia vyššej nervovej činnosti.

Pavlov, Michail Alexandrovič

- ZSSR
* 1863
† 1958
metalurg.
Člen AV ZSSR.
Zaoberal sa štúdiom procesov výroby železa vo vysokej peci a ich zdokonalením.

Pavlov, Todor

- Bulharsko
marxistický filozof a literárny kritik.
Predseda Bulharskej AV. Zahraničný člen ČSAV.
Autor prác v odbore marxistickej gnozeológie.

Pavlová, Ivana

- ČR
herečka.

Filmografia:
Starci na chmelu.

Pavlovič, Gustáv

- SR
* 1907
pedagóg.
Člen korešpondent ČSAV.
1972: člen prezídia ČSAV. Vedúci pedagogického ústavu filozofie faktu a profesor Komenského univerzity v Bratislave.

pavlovnia plstnatá

- Paulonia tomentosa; dekoračný strom pôvodom z Ázie. Pestuje sa v parkoch.

Pavlovová, Anna

- Rusko; 1881 - 1931; balerína. Založila vlastný súbor, s ktorým prešla prakticky svet. Známa tancom Umierajúca labuť (Saint - Saëns).

Pavlovské vrchy

- vápencové bradlo v Juhomoravskom kraji. Najvyšší vrch Devín, 550 metrov nad morom. Osídlený už v staršej dobe kamennej.

Pavlovskij, Jevgenij Nikanorovič

- ZSSR; 1884 - 1965; parazitológ. Člen AV ZSSR. Zahraničný člen ČSAV. Zakladateľ teórie o prírodných ohniskách nákaz.

Pavol, svätý

- Rím; † asi 67 (Rím; sťatý); židovský teológ z Tarsu v Malej Ázii, misionár, rímsky občan . Jeden z autorov biblického Nového zákona. Sprvu odporca vznikajúceho kresťanstva (Šavel). Po svojom zázračnom obrátení najúspešnejší apoštol, autor 14 novozákonných epištôl. Odmietol nadväznosť zákona Mojžišovho (najmä obriezky). Otvoril vtedajším pohanom cestu ku kresťanstvu. Podľa legendy sťatý. 46 - 57: podniká misionárske cesty po Stredozemí. Jeho popravou nastal počiatok prenasledovania kresťanov.

Pavol I.

- Grécko; 1901 - 1964; 1947: kráľ.

Pavol III.

- Vatikán; 29. 2. 1468 (Taliansko) - 10. 11. 1549 (Vatikán); 13. 10. 1534 - 10. 11. 1549: pápež. 1542: obnovuje inkvíziciu - má zastaviť rast protestantizmu. 1545: zvoláva koncil do Tridentu (Taliansko).

Pavol IV.

- Vatikán; 1476 - 1559; 1555 - 1559: pápež. 1559: zostavil prvý zoznam zakázaných kníh Index librorum prohibitorum.

Pavol VI.

- Vatikán. 1897 - 1978; 1963 - 1978: pápež. Občianskym menom Giovanni Montini.

pavučinovec
Cortinarius

- rod lupenatých, hlavne nejedlých húb.

pavučinovec rôzny
Cortinarius varius

- jedlá huba. Rastie v ihličnatých lesoch, obyčajne v húfoch. Dobre chutná naložená v octe v zmesi s inými hubami.

pavúčnica

- arachnoidea; jedna z plien mozgových.

pavúk

- drobný živočích s dlhými nohami, ktorý vylučuje tuhnúcu tekutinu a spriada z nej pavučinu, zool. Tegenaria.
- prenesene príživník, koristník.
- schematické znázornenie rozvrstvenia niečoho, schéma.

pavúk domáci
Tegenaria domestica

- drobný živočích s pomerne veľkým okrúhlym mäkkým telom a s dlhými nohami, ktorý vylučuje zvláštnu tekutinu a pletie z nej pavučinu.

pavúkovité
Chelicerata

- trieda členovcov.

pavúkovitý

- niektorými vlastnosťami pripomínajúci pavúky.

pavúky

- Araneidea; rád čeľade členovcov. Telo je rozdelené stopkou v hlavohruď a zadoček. Na onci sú snovacie bradavky, z ktorých vypúšťajú tuhnúcu tekutinu, z ktorej spriadajú siete. Chytajú do nich korisť, ktorú vysávajú.

Pawelczyk, J. A.

- USA; astronaut. Let na STS-90.

Pawlowská, Halina

- ČR; * 21. 3. 1955; spisovateľka, podnikateľka, novinárka, publicistka. Scenár: Díky za každé nové ráno. Knihy: 2006: Jak blbá, tak široká.

pax

- mier, kľud, pokoj.

Pax2

- gén zodpovedný za tvorbu vnútorného ucha.

Pax6

- gén zodpovedný za proces spustenia tvorby oka u vyvíjajúceho sa jedinca.

PaxB

- gén u vyspelejších organizmov rozdelený na gén Pax2 a gén Pax6.

Payenová - Gapoškinová, Cecilia

- USA; 1900 - 1979; astronómka britského pôvodu. Ako prvá tvrdila, že vodík a hélium sú hlavnými stavebnými prvkami vesmíru. Cecilia Payneová sa po navštevovaní prednášok sira Arthura Eddingtona v Cambridge rozhodla stať astronómkou. V roku 1923 odišla z Anglicka do observatória Harvardskej univerzity v Massachusetts, aby mohla pracovať s Harlowom Shapleyom. Zistila, že teplota hviezdy súvisí s jej typom alebo spektrálnou triedou, a dokázala, že hviezdy na hlavnej postupnosti sa takmer úplne skladajú z vodíka a hélia. V roku 1934 sa vydala za Sergeja Gapoškina: spolu identifikovali premenné hviezdy pomocou fotografických pozorovaní.skúmala aj veľmi svietivé hviezdy, ktoré sa v súčasnosti používajú na meranie vzdialeností najodľahlejších galaxií. V roku 1956 získala profesúru v astronómii a stala sa prvou profesorkou v Harvarde.

Payer, Julius

- Rakúsko; 1842 - 1915; dôstojník a polárnik. 1872 - 1874: viedol rakúsku expedíciu do Severovýchodneho priechodu. Objavil zem Františka Jozefa (dnes Lomonosovo súostrovie).

Payett, J.

- Kanada, astronautka. Let na STS-96.

Payne, Peter

- Anglicko; asi 1385 - 1456; bohoslovec, zvaný Majster Engliš. Zástanca Viklefových názorov. 1414: príchod od Čiech. Jeden z ideológov husitstva.

Payton, G. E.

- USA; astronaut. Let na STS-51 - C.

Paz Estenssoro, Victor

- Bolívia; * 1907; politik. 1952 - 1956 a 1960 - 1964: prezident. 1964: opäť zvolený a zvrhnutý.

Paz, Octavio

- Mexiko; * 1914; spisovateľ. 1990: Nobelova cena za literatúru.

Pazdarán

- Irán; (perzsky) Islamské revolučné gardy (IRGC).

Pazdera, Lukáš

- ČR; * 6. 3. 1987; futbalista.

Pazderková, IvaIva Pazderková

- ČR; * 16. 3. 1980 (Uherské Hradiště); herečka.
2003: absolvovala JAMU v Brne.
2003/2004: hraje v Divadle na Fidlovačce (Praha).

Filmografia:
Výbuch;
Restart;
Maharal - Tajemství talizmanu.

pazigrafia

- medzinárodné znakové písmo zrozumiteľné všetkým národom (arabské číslice, noty).

paznechtkotva

- kopyto párnokopytníkov, ratica.

paznechtník

- akant, Acanthus; rod dekoračných rastlín z čeľade paznechtníkovitých. Rastú v tropických a subtropických oblastiach.

pazúrik

- jemnozrnná šedá odroda kremeňa. Tvrdý, ľahko sa štiepajúci kameň. V praveku bol všeobecne používaný k výrobe kamenných nástrojov.

Pazourek, Vladimír

- ČR; 1907; spisovateľ, publicista, divadelný kritik. Dielo: Ústup z hranice (román).

Pazuzu

- novoasýrsky démon s ľudskou postavou, orlími pazúrmi, hlavou netvora a krídlami. Vyobrazenie jeho hlavy sa nosilo ako amulet pre šťastie napr. ako ochrana novorodičiek pred zlou bohyňou Lamaštu.

paža

- brachium; horná časť končatiny medzi ramenným a lakťovým kĺbom.

paženie

- v stavebníctve dočasné obloženie bokov jamy, ryhy, vrtu alebo šachty doskami alebo pažnicami.

pažerák

- sť zažívacej rúry spájajúca hltan so žalúdkom.

pažítka

- botanicky cesnak pažítka, Allium schoenoprasum; rastlina z čeľade ľaliovitých. Zeleninová pochutina.

pažĺtok
pseudovitellus

- zvláštne tkanivo v zadočku rovnokrídleho hmyzu (správne mycetóm).

pažnica

- v stavebníctve a baníctve súčasť oceľovej výstuže baní, stropov a bokov podzemných chodieb a jám. Tiež oceľová trubka ku zaisteniu vrtov.

Pácal, Tomáš

- ČR; * 14. 9. 1972; hokejista.

pád

- vo fyzike pohyb telesa zvislým smerom k zemskému povrchu spôsobený zemskou tiažou.

pád, voľný

- teleso sa z toho istého miesta pohybuje (vo vákuu) nezávislo na hmote a tvare zrýchlene s rovnakým tiažovým zrýchlením g ( s = 1/2 gt2; s - dráha, t - čas). V skutočnosti znižuje rýchlosť pádu odpor prostredia, ktorý s rýchlosťou rastie. U povrchu Zeme je gasi 9,81 ms - 2.

Pád

- Taliansko; najväčšia talianska rieka. Dĺžka 652 km. Pramení v Kottických Alpách, ústi do Jadranského mora južne od Benátok deltou, ktorá sa ročne nanášaním bahna a piesku zväčšuje asi o 100 ha. Povodie 70.000 km².

pádostroj, Atwoodov

- školský prístroj k demonštrácii pôsobenia stálej sily na pohyb telesa.

Pádska nížina

- Taliansko; nížina v severnom Taliansku u rieky Pád. Rozloha asi 50.000 km². Najhustejšie osídlenie v Taliansku (asi 1.000 obyvateľov na 1 km²).

páchateľ, trestného činu

- ten, kto spáchal trestný čin. Páchateľom trestného činu môže byť iba príčetná osoba staršia ako 15 rokov.

pájka

- kov alebo zliatina s nízkym bodom topenia vhodný pre pájkovanie.

pájka, na mäkko

- pájka s bodom topenia do 500 °C (cín, antimón, olovo, zinok a kadmium).

pájka, na tvrdo

- pájka s bodom topenia nad 500 °C (meď, zinok, striebro, hliník).

pájkovanie

- spájanie kovov pájkou, ktorá má iné zloženie a nižší bod topenia, ako základný materiál. Spoj vzniká difúziou pájky do ohriateho základného materiálu.

páka

- vo fyzike tuhé teleso (napr. tyč) otočné okolo osi kolmej k pozdĺžnej osi telesa. Tento jednoduchý stroj je určený ku zdvíhaniu alebo posúvaniu bremien, lebo malou silou na dlhom ramene je nožné prevážiť veľkú silu na krátkom ramene.

Páleč, Štěpán

- ČR; † asi 1422; teológ. Majster UK. Sprvu stúpenec J. Husa, neskôr (1412) jeho odporca. Na koncile v Kostnici jeden z hlavných žalobcov.

Páleníček, Josef

- ČR; * 1914; klavirista a skladateľ. Člen Českého tria. Profesor AMU.

pálenie žáhy

- pyrosis; pocit pálenia za hrudnou kosťou. Vzniká vtekaním žalúdočných štiav do hltanu.

pálenka

- alkoholický destilát z rôznych kvasených plodín, ktoré udeľujú pálenke charakteristickú chuť a vôňu.

Pálffy, Žigmund

- SR; * (Skalica); hokejista. Manželka Andrea. Dcéra Saskie (* 3. 1. 2007). 2002: 1. miesto na MS. 2003: 3. miesto na MS. 18. 1. 2004: oznámil ukončenie aktívnej činnosti zo zdravotných dôvodov (rameno).

páli

- pálí; jazyk, ktorým hovoril Buddha. Jazyk posvätných textov buddhizmu hínajánového smeru (Cejlón, Barma, Thajsko).

Pálóczi, Gyula

- Maďarsko; † ?. 1. 2009; atlét, skokan do diaľky.
Osobné rekordy: 825 cm (skok do diaľky), 16,87 m (trojskok).
Celkovo získal 8 titulov majstra Maďarska (3x v skoku do diaľky, 5x v trojskoku).
1983: 2. miesto na halových ME.
1985: 1. miesto na halových ME. 2. miesto na Svetových hrách.

Pánek, Augustin

- ČR; 3. 12. 1843 - 1908; matematik.

pánt

- okenný alebo dverný záves.
- popruh.
- ústa, pusa.

Pántik, Július

- SR; * 15. 1. 1922; herec a režisér.

pápež

- najvyšší predstaviteľ a vedúci činiteľ katolíckej cirkvi doživotne volený zborom kardinálov v uzavretom nepretržitom sedení (konkláve). Pôvodne označenie pre významnejších biskupov latinskej cirkvi vôbec (napr. v Kartágu). Neskôr sa rímsky biskup vyhlásil za nadradeného pána všetkých biskupov. Vývoj kulminoval na I. vatikánskom koncile (1870 dogmou o "neomylnosti pápežskej" vo veciach viery a mravov. II. vatikánsky koncil (1962 - 1965) sa pokúsil o niektoré reformy zvyšujúce právomoc biskupov.

pár

- dvojica.

párenie

- pohlavný styk živočíchov umožňujúci oplodnenie.

pária

- nedotknuteľný, nečistý; člen najnižšej spoločenskej triedy v Indii bez akýchkoľvek práv, kasta.
- opovrhovaný človek, vydedenec.

párnokopytníky

- Artiodactyla; rád cicavcov. Na nohách majú dve kopýtka (dva prsty zakončené kopýtkom). Patria sem prasatá, ovce, jelene, tury, antilopy.

Pársí

- Peržania; obyvateľstvo západnej Indie, najmä v Bombaji a okolí. Vyznavači náuky Zarathuštrovej. Potomci Peržanov, ktorí po dobytí ríše Sásánovcov Arabmi neprijali islam a hromadne sa vysťahovali.

párty

- spoločnosť, večierok.

pás asteroidov, hlavný

- nachádza sa v oblasti blízko roviny ekliptiky medzi dráhami Marsu a Jupitera. Je to pás planétok. Je zdrojom meteoritov, kde vznikajú zrážkami medzi telesami pásu.

pás, bezpečnostný

- zariadenie pre minimalizáciu vážnych zranení človeka, ktoré by mohli byť spôsobené nárazom do interiéru vozidla alebo iným extrémnym spomalením.
V roku 1959 z dvojbodového pásu (podľa počtu úchytov pásu) vyvinul Nils Bohlin trojbodový bezpečnostný pás používaný dodnes.
Pasívny prvok ochrany.

pás, bežiaci
linka

- výrobný pás pohybujúci sa pomaly (krokovo) vpred. Pri každom zastavení je na výrobku na ňom umiestnenom vykonaná jedna (alebo viac) výrobných operácií. Ako prvý ho vo výrobe použil americký priemyselník Henry Ford pri výrobe automobilu typu Model T v roku 1913. Zavedenie bežiaceho pásu znamenalo revolúciu v továrenskej výrobe.

pás, guľový

- časť guľovej plochy medzi doma sečnými rovnobežnými rovinami.

pás, dovolených energií

- pozri pásový model.

pás, Kuiperov

- pás planétiek ležiaci za dráhou planéty Neptún. Prvá planétka v tomto páse bola objavená v roku 1992. Je známych okolo 600 objektov (2006: 764 objektov). Predpokladá sa existencia asi 10 tisíc telies (planétiek) o priemere 100 - 300 kilometrov a okolo miliardy kometárnych jadier.

pás, lapací

- v poľnohospodárstve ochrana proti hmyzu pripevnená na kmene stromov.

pás, ochranný (lesný)

- výsadba stromov a krov v úzkych pásoch chrániacich susedné pozemky pred znehodnotením (vetrolamy).

pás, rovinný

- časť roviny medzi dvoma rovnobežkami.

pás, totality

- územie, z ktorého je možné pozorovať úplné zatmenie Slnka. Býva široký okolo 180 km.

pás, valenčný

- pozri pásový model.

pás, výrobný (linka)

- bežiaci pás.

pás, zakázaný

- pozri pásový model.

Pásek, Milan

- ČR; * 1920; divadelný režisér. Riaditeľ Divadla bří Mrštíků.

páska, dierna

- páska zhotovená zo špeciálneho papiera alebo umelej hmoty, ktorá slúžila ako nosič dát u diaľkopisov a počítacích strojov a prvých počítačov.

pásmo

- v botanike rozlíšenie rastlinnej vegetácie celého sveta na rovnobežkové zóny (polárne, arktické, mierne, subtropické, tropické) a tiež podľa nadmorskej výšky. meračské pásmo; pás na meranie vzdialeností (10 a viac metrov).

pásmo, alpínske

- polohy nad hranicou lesa osídlene buď krovitou vegetáciou kosodreviny a bežných lesíkov, alebo alpínskymi lúkami.

pásmo, kmitočtové

- v rádiotechnike spojitá oblasť kmitočtov vymedzených k určitému účelu alebo potlačovaných, obmedzených horným a dolným kmitočtom.

pásmo, meračské

- pás na meranie vzdialeností (10 a viac metrov).

pásmo, nárazníkové

- pozri Cyprus.

pásmo, ochranné

- vo vodohospodárstve ohraničený priestor, ktorý zabezpečuje vodný zdroj pred znečistením.

pásmo, podnebné

- oblasť zemského povrchu líšiaca sa svojim podnebím. Od rovníka ku obratníkom siaha horúce, teda tropické pásmo, od obratníkov k polárnemu kruhu mierne pásmo(vyznačuje sa striedaním ročných období), okolo pólov sú pásma studené (na severe arktické, na juhu antarktické). Medzi tropickými a miernymi pásmami sú prechodné subtropické pásma, medzi miernymi pásmami a studenými pásmami sú prechodné supbolárne pásma (subarktické a subantarktické).

pásmo, postranné

- v rádiotechnike súhrn postranných kmitočtov vznikajúcich pri modulácii.

pásmo reaktoru, aktívne

- v jadrovej fyzike pásmo reaktoru, v ktorom prebieha reťazová reakcia.

pásmo, telefónne

- v spojovacej technike kmitočtový rozsah zaručujúci vyhovujúcu zrozumiteľnosť a vernosť prenášanej reči. Pre medzinárodný styk je stanovené doporučením CCITT 300 - 3. 400 Hz.

pásmo, televízne

- kmitočtové pásmo určené pre televízny prenos v rozmedzí: I. 41 - 62 MHz, II. 87,5 - 100 MHz, III. 174 - 216 MHz, IV. 470 - 585 MHz, V. 610 - 960 MHz. Pásmo II. je vyhradené pre rozhlas a frekvenčnú moduláciu.

pásmovka veľká

- Linneus longissimus; najdlhší známy červ. Jedinec nájdený v roku 1864 meral 55 m.

pásovec

- Daspodidae; čeľaď chudozubých cicavcov. Telo majú pokryté kosteným pancierom. Žijú v púštiach Ameriky.

pásy, radiačné Zeme

- pozri magnetosféra. Radiačné pásy Zem odhalili až kozmické sondy okolo roku 1960.

Páta, Josef

- ČR; 1886 - 1942; slavista. Venoval sa lužickosrbskej a bulharskej literatúre. Popravený nacistami.

Pátek, Arnošt

- ČR
† ?. 4. 2009 (9. 4. 2009 jeho telo objavil syn Tomáš)
spevák, vlastným menom Arnošt Piaček.
Syn Tomáš.

Hity:
Poslední prázdniny
Sny o tygří lady
Boxer
Julie
Zvonky v hlavě.

páter

- katolícky kňaz.

páternoster

- osobný výťah s okružnou nepretržitou prevádzkou; okružný výťah.

pátoskotva

- pathos; vzrušný stav, prudké hnutie mysle.
- vzletný spôsob prejavu.

páv

- Pavo; rod hrabavých vtákov z podrádu kúr. Pôvodom z Indie.

Páv

- Pavo; súhvezdie južnej oblohy.

pávia

- strom pôvodom zo Severnej Ameriky. Pestuje sa pre okrasu.

Pázmány, Péter

- Maďarsko; 1570 - 1637; ostrihomský arcibiskup. Predstaviteľ maďarského literárneho baroka. 1635: založil jezuitskú univerzitu v Trnave.

páža

- mladý šľachtic žijúci na dvore iného šľachtica a konajúci tu drobné služby.

Päijänne

- Fínsko; jazero (1. 443 km²) s ostrovčekmi v juhozápadnom Fínsku. Hĺbka 93 m.

Päivärinta, Pietari

- Fínsko; 1827 - 1913; spisovateľ. Dielo: Postrehy zo života (poviedky).

päsť

- stará dĺžková miera; 0,105360 m.

päsť, pancierová

- pancierovka používaná Nemcami počas 2. svetovej vojny.

päta

- calx; zadná časť nohy tvorená predovšetkým pätnou kosťou a Achillovou šľachou.

päta, Achillova

- zraniteľné miesto, slabina.

päta, kolmice

- pozri kolmica.

pätka

- teleso tvoriace spodnú časť, základňu (pätka stĺpa, piliera apod. ).

pätka, atická

- v architektúre základňa stĺpa skladajúca sa z väčšieho a menšieho oblúka s výžľabkom medzi nimi.

Päť poľských stavov

- Poľsko; päť ľadovcových jazier (najväčšie Wiełki Staw (30 ha), Morskie oko, Czarny Staw) v poľských Vysokých Tatrách.

Päť spišských plies

- ľadovcové jazerá vo Vysokých Tatrách v Malej Studenej doline.

päťboj, moderný

- športová disciplína. Pretekário postupne pretekajú v piatich disciplínach: streľba, šerm, plávanie, parkúr a maratónsky beh.

Pb

- chemická značka prvku olovo.

PBX

- Private Branch eXchange - skratka pre pobočkovú telefónnu ústredňu.

pc

- značka pre jednotku dĺžky parsek.

PC-DOSkotva

- Disk Operation System; operačný systém počítača. 7. 5. 1982: Firma IBM vypustila operačný systém PC-DOS verzie 1.1.

PCB

- polychlorované bifenyly; jedovaté a karcinogénne látky to skupiny dioxinov.

PCDD

- polychlorované dibenzo - p - dioxiny; jedovaté a karcinogénne látky to skupiny dioxinov.

PCDF

- dibenzofurany; jedovaté a karcinogénne látky to skupiny dioxinov.

PCI

- Taliansko; Partito Comunista Italiano; Talianska komunistická strana. Založená v januári 1921 v Livorne.

PCL

- polykaprolakton; kombinovaná PLA s ropnými zložkami.

Pd

- chemická značka prvku paládium.

PDA

- palmtop, handheld; vreckový počítač s možnosťou pripojenia na internet.

peaceline

- Írsko/Severné Írsko; Mierová línia; bariéra oddeľuje protestantských unionistov žijúcich za Shankill Road a katolíckych republikánov z Falls Road.

peacemaker

- mierotvorca, vyjednávač.

Peak, Mervyn

- autor sci-fi. Dielo: Gormenghast.

peak V

- toxín. Je obsiahnutý v jede produkovanom mambou Smrteľná dávka je 0,009 mg. Úmrtnosť pri uštknutí je 30 - 35%.

Peano, Giuseppe

- Taliansko; 1858 - 1932; matematik a logik. Zaoberal sa teóriou čísiel, diferenciálnymi rovnicami, geometriou, aritmetikou a logickými základmi matematiky.

Pearce, G.

- USA; herec; 2000: Memento (krimi).

Pearl Harbor

- USA; námorná základňa na ostrove Oahu na Havaji. 7. 12. 1941: zničená japonským leteckým útokom. USA potom vstúpili do 2. svetovej vojny.

Pearl Jam

- USA; rocková kapela. Členovia: Eddie Vedder (spev), Mike McCready (gitara). Albumy: Vitalogy; 2006: (bezmenná platňa).

Pears, Iain

- Veľká Británia; spisovateľ. Tvorba: Neviditeľná chvíľa rozhodnutia.

Pearson, Lester Bowles

- Kanada; * 1897; historik a štátnik. 1948 - 1957: minister zahraničných vecí. 1957: Nobelova cena mieru. 1963 - 1968: premiér.

Peary, Robert Edwin

- USA; 1856 - 1920; námorný dôstojník, inžinier, polárnik. 1886: prvý neúspešný pokus o prechod Grónska. 1891 - 1892: výprava na sever Grónska. 1893 - 95: nachádza pri výprave u mysu York obrí meteorit. Pokus o jeho odvezenie sa nepodaril. 1897: predkladá plán na dobytie severného pólu. 1909: po ďalších pokusoch oznámil 6. 4. 1909 dobytie pólu (na plavbu sa vydal 6. 7. 1908).

peán

- cievna svorka.

peáž

- využíbanie dopravných ciest pri prejazde cez cudzie štátne územie na základe dohodnutých podmienok.
- mýtne.

pec

- priestor, v ktorom sa udržiava vysoká teplota ku ohrievaniu pevných látok.

Pec

- súhvezdie južnej oblohy.

pec, aglomeračná

- pec na spekanie rúd.

pec, akumulačná

- pec napájaná elektrickým prúdom v čase lacnejšej sadzby (zvyčajne v noci) a uvoľňujúca nahromadené teplo neskôr (cez deň).

pec, americká

- druh stálo sálajúcej pece.

pec, kaliaca

- pec k ohrevu na teplotu pre kalenie alebo popúšťanie.

pec, karuselová

- pec s kruhovým ohniskom a plynulým alebo prerušovaným krokovým otáčaním slúžiaca na ohrev a tepelné spracovanie (žíhanie, kalenie a pod.).

pec, Maerz-Boelensova

- obdoba Siemens-Martinovej pece.

pec, martinská

- názov pre Siemens - Martinovu pec na výrobu ocele.

pec, oceliarska

- pec ku skujňovaniu surového železa spaľovaním uhlíka a ďalších škodlivých prísad. Najstaršou oceliarskou pecou je bessemerov konvertor.

pec, Siemens-Martinova
siemens-martinská pec

- novší typ oceliarskej pece, pomenovaná podľa vynálezcov Siemensa a Martina.

pec, Talbotova

- oceliarska pec s výklopnou strednou časťou.

Peciar, Štefan

- SR; * 1912; jazykovedec. Študuje fonológiu, lexikológiu, ortografiu a ortoepiu súčasnej slovenčiny.

Peck, Gregory

- USA; 1916 - 12. 6. 2003; herec. 1. manželka Greta. 2. manželka Veronique Passani (novinárka). 1967 - 1970: prezident Americkej filmovej akadémie. Spoluzakladateľ Amerického filmového inštitútu. Filmografia: 1944: Dni slávy (filmový debut); 1944: Kľúče od kráľovstva; 1952: Snehy Kilimandžára; 1953: Miliónová bankovka; 1953: Prázdniny v Ríme; 1956: Biela veľryba; 1958: Veľká zem; 1962: Ako zabiť vtáčika (Oscar); 1969: Mackennovo zlato; 1978: Hoši z Brazílie.

Pecka, Luboš

- ČR, * 19. 2. 1978; futbalista.

Pecka (Strahovský), Josef Boleslav

- ČR; 1849 - 1897; básnik. Redaktor Dělnických listů, Budoucnosti. 1885: emigroval do USA.

Pecková, Dagmar

- ČR; operná speváčka.

pečatenie, zubov

- vypĺňanie medzizubných priestorov a priehlbín v zuboch hmotou podobnej zubnej sklovine, čím sa zamedzí ukladaniu zbytkov potravín (aj po dôkladnom vyčistení) a vzniku zubného kazu.

pečatiť

- opatrovať pečaťou, vyrážať pečať.
- uzatvárať voskom.

pečatiť krvou

- prenesene potvrdzovať znášaním utrpenia.

pečať

- znamenie vo vosku, kove alebo laku zhotovované pečaťou (pečatidlom). Podstatou pečate je znak alebo obraz v pečatnom poli. Používa sa na písomnostiach od 7. storočia ako náhrada podpisu.

Pečenegovia

- turecké kočovné kmene v 8. a 9. storočí na východ od Volhy. Oslabovaní bojmi so susedmi. Do 13. storočia splynuli s Polovcami a Tatármi.

pečeň

- hepar; najväčšia žľaza v telách stavovcov. Významný orgán látkovej výmeny. Je pripojená ku tráviacemu ústrojenstvu, do ktorého vylučuje žlč.

pečeň, španielska

- dusená s pikantnou omáčkou.

pečiarka krvavá

- Agaricus heamorrhoidarius. Jedlá huba podobná pečiarke lesnej, ale vzácnejšia.

pečiarka lesná

- Agaricus silvaticus; jedlá huba. Rastie v smrekových lesoch na vápencovom podklade. Na vzduchu červená.

pečiarka ovčia

- Agaricus arvensis; výborná jedlá huba. Rastie najmä v smrekových lesoch. Rozšírená v celom severnom miernom pásme a aj v Austrálii. Chuťovo je lepšia, ako pestovaný šampiňón.

pečiarka poľná

- Agaricus campestris; šampiňón. Rastie v tráve na lúkach, najmä na takých, ktoré boli hojne hnojené močom, na okrajoch ciest a podobne. Rastie od leta do jesene v celom miernom pásme a v Austrálii.

Pečírka, Jaromír

- ČR; 1891 - 1966; historik umenia a výtvarný kritik. Profesor dejín umenia VŠUP v Prahe.

Pečman, Rudolf

- ČR; † 16. 12. 2008; muzikológ. Autor vyše300 štúdií.

Peć

- Srbsko; mesto v Kosove a Metohiji. Staré cirkevné stredisko Srbov.

ped

- štruktúrny element pôdy.

pedagogika

- náuka o výchove, vzdelávaní a vyučovaní, o metódach vyučovania.

pedant

- prehnane presný, malicherný človek, puntičkár.

pedantéria

- puntičkárstvo, pedantstvo.

pedantizmus

- pedantéria, pedanstvo.

pedantstvo

- pedantéria, pedantizmus.

pedál

- páka, kľuka s nožným ovládaním. Tiež súčasť mechaniky niektorých hudobných nástrojov ovládaná nohou (klavír, čembalo, harfa, kotle, organy).

pedel

- pracovník vysokej školy nesúci pri slávnostných príležitostiach rektorské žezlo.
- člen slavnostného sprievodu univerzitných hodnostárov.

pederastia

- homosexualita; pohlavný styk medzi jedincami rovnakého pohlavia - mužmi.
- homosexuálny vzťah ku chlapcom.

Pedersen, Charles

- USA; 3. 10. 1904 (Pusan, Kórea) - 26. 10. 1989 (Salem); chemik. Objavil postup syntézy trojrozmerných éterov, ktoré vo svojich dutinách môžu hromadiť ióny určitej veľkosti.

pedi
severná sothčina

- benue-konžský jazyk, jeden z 11 úradných jazykov v Južnej Afrike (rozšírený predovšetkým v Severnej provincii).

pediatria

- detské lekárstvo; vedecký odbor zaoberajúci sa štúdiom a liečbou detských chorôb.

pediculus

- voš.

pedigree

- v zootechnike označenie pre rodokmeň.
- v agrotechnike spôsob šľachtenia rastlín.
- rodokmeň grafického listu tvorený zberateľskými značkami, razítkami.

pedikér

- pedikérka; osoba prevádzajúca pedikúru.

pediculus humanus captus

- voš hlavová. Najčastejšie sa vyskytuje u detí od 3 do 10 rokov. Ženy majú hlavové vši častejšie ako muži.

pediculus humanus

- voš telová. Je väčšia, ako voš vlasová.

pedikulóza
(pedikulosis)

- zavšivenie.

pedikúra

- odborné ošetrenie nôh; starostlivosť o nohy.

pediment

- mierne uklonená erózna plocha pri úpätí svahov.

pedo -

- prvá časť zložených slov majúca význam: a) dieťa, detský; 2) krok.

pedobiológia

- biológia pôdy.
- biológia dieťaťa.

pedofília

- výrazná, niekedy výlučne sexuálne orientovaná orientácia na malé deti alebo dospievajúcu mládež; sexuálne zneužívanie detí.

pedogenéza

- náuka o vzniku pôdy.
- v zoológii pohlavné dospievanie a partenogenetické množenie sa živočíchov v štádiu larvy.

pedológia

- komplexná pedagogická veda o fyzickom a psychickom vývoji detí a mládeže. Vyznačovala sa jednostranným determinizmom a zdôrazňovaním intelektuálnej nadradenosti.
- pôdoznalectvo; veda o pôde, najmä vzniku a zložení, vlastnostiach, klasifikácii a rozmiestnení.

pedometer

- krokomer, krokometer; geodetický prístroj k počítaniu krokov. Používa sa ku odhadu vzdialenosti (krok v rovine je asi 75 cm). Má tvar vreckových hodiniek, pripája sa ku kolenu.

pedometria

- meranie výšky a hmotnosti detí.

pedosféra

- vrchná časť zemskej kôry tvorená pôdou.

Pedroso, Paulo

- Portugalsko; politik. 2002: minister práce a sociálnych vecí. Odvolaný v súvislosti s pedofilným škandálom.

pedum

- barla, pastierska palica nosená pri liturgických obradoch v ľavej ruke.

Peel, Robert

- Veľká Británia; 1841 - ?: premiér.

peeling (exfoliácia)

- v plastickej chirurgii odstránenie vrchných častí kože pomocou leptavých chemických látok alebo (peelingového) krému, ktorý obsahuje hrubé čiastky (mechanickou cestou).

peep - show

- peep show, peepshow; erotické predstavenie sledované kukátkami v oddelených kabínach.

peep show

- peep - show, peepshow; erotické predstavenie sledované kukátkami v oddelených kabínach.

peepshow

- peep show, peep - show; erotické predstavenie sledované kukátkami v oddelených kabínach.

peer

- príslušník vysokej anglickej šľachty.
- vo Francúzsku pair.

Peet, Amanda

- USA; * 1972 (New Zork); herečka. Manžel David Beniof (scenárista; sobáš 30. 9. 2006). Filmografia: Syriana.

pefel

- befel.

Pegas

- rozsiahle súhvezdie severnej oblohy.
- v gréckej mytológii okrídlený kôň, symbol básnictva.

Pegasidy

- meteorický roj. Úplné označenie µ Pegasidy. Začiatok aktivity 10. 11. , maximum 13. 11. , koniec aktivity 14. 11. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia 10 - 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 16 km/s.

Pegas

- grécky mytologický kôň. Matka Medúsa, otec Poseidon.

Pegasus

- USA; veľké družice vypúšťané pri skúšobných štartoch rakety Saturn IB. Družice niesli dva panely s celkovým rozpätím 29 metrov a šírkou 4 metre slúžiacich k registrácii mikrometeoritov. Zostali spojené s posledným stupňom rakety (hmotnosť vlastnej družice bola 1450 kg).

Pegasus 1

- USA; družica; štart: 16. 2. 1965; hmotnosť 10. 400 kg; životnosť 4. 960 dní.

Pegasus 2

- USA; družica; štart: 25. 5. 1965; hmotnosť 10. 500 kg; životnosť 5. 275 dní.

Pegasus 3

- USA; družica; štart: 30. 7. 1965; hmotnosť 10. 500 kg; životnosť 1. 466 dní.

Pege, Aladar

- Maďarsko; † 2006; basista. Prezývaný basový Paganini.

Peggy Guggenheim Colection

- Taliansko; galéria v Benátkach (zbierku tvorí viac ako 250 diel moderného umenia).

pegmatit

- hrubozrnná hornina vyskytujúca sa v podobe žíl, šošoviek a hniezd c magmatických horninách.

peha

- ephelides; pigmentová škvrna, ktorá vzniká na koži vplyvom slnečného žiarenia.

Pehr, Josef

- ČR; * 1912; herec, bábkar a autor bábkových hier.

Pehuenče

- Argentína; indiánski obyvatelia provincie Neuquén. Žili tu ešte v 18. storočí, neskôr sa zmiesili s inými skupinami.

PEHUENSAT - 1

- Argentína; nanodružica. Hmotnosť 6 kg. Vynesená nosičom PSLV (India). Štart 10. 1. 207 4:53 SEČ.

pech

- smola, nešťastie.

Pech, Karel

- ČR; † 15. 2. 2006; herec a režisér.

pecha kucha [peča kuča]

- japonský výraz pre označenie zvuku vznikajúceho pri konverzácii.

Pecháček, Ladislav

- ČR; spisovateľ; scenárista; 2004: Jak básníci neztrácejí naději.

Pecháčková, Františka

- ČR; * 1904; spisovateľka, rodená Janečková. Dielo: Věrnost; Proč mlčí živí.

pechota

- jeden z hlavných druhov pozemných vojsk tvoriacich základ peších, motorizovaných, mechanizovaných a motostreleckých jednotiek, útvarov a zväzkov.

Pechová, Ema

- ČR; 1869 - 1965; herečka. Syn Ladislav Pešek (herec),

Pechová, Jarmila

- ČR; * 1919; sopranistka. Členka Opery ND v Prahe.

Peirce, Charles Sanders

- USA; 1839 - 1914; filozof, matematik a logik. Zakladateľ pragmatizmu.

Peisistratos

- Grécko; aténsky politik. Syn Hipparchos, Hippias. Jeden z predstaviteľov rannej gréckej tyranidy. V Aténach vládol (s dvoma prestávkami) v rokoch 560 - 527 pred Kristom.

Pej-tou 1A

- Čína; 2000: prvá čínska navigačná družica ( Severná hlava).

pejorativum

- hanlivé slovo vyjadrujúce záporný pomer, neľúby cit, nepriateľstvo.

pejoratívny

- hanlivý, zhorľujúci význam, vyjadrujúci záporný vzťah.

pejorácia

- zhoršovanie.

pejz

- dlhá kučera u ucha.

Pek, Albert

- ČR; * 1893; folklorista a skladateľ. Autor detských spevohier.

pekari

- Dicotyles; rod neprežúvavých párnokopytníkov z čeľade prasatovitých. Žije v pralesoch Južnej Ameriky. Je lovený pre kožu.

Pekař, Josef

- ČR; 1870 - 1937; historik Gollovej školy. Profesor UK. Zaoberal sa českými dejinami husitstva (Žižka a jeho doba). Dielo: Valdštejn; Kniha o Kosti; České katastry.

Pekče

- pozri Kogurjo.

Pekelský, Jaroslav

- ČR; * 1898; huslista. Profesor AMU. Zaslúžilý umelec. Člen Ondříčkovho kvarteta.

pekinéz

- pekingský palácový psík.

Peking
Pej-ťing
Beijing

- Čína; hlavné mesto. 13. a 14. storočie: sídlo mongolskej dynastie. 1421 - 1911: dynastia Ming a mandžuských cisárov. Počas tzv. boxerského povstania vyplienený európskymi vojenskými oddielmi. 1912 - 1928: hlavné mesto Čínskej republiky. 1937 - 1945: obsadený Japoncami.

Pekkanen, Toivo

- Fínsko; 1902 - 1957; spisovateľ. Dielo: V tieni továrne.

peklo

- podľa gréckych predstáv miesto, kde sa to hemží démonmi a kde ľudské bytosti blúdia bez vedomia a pamäte. Ich predstavu prijali i Rimania a Etruskovia.

peklo, Zimbardovo

- psychologický pokus psychológa Philipa Zimbarda so študentmi, z ktorých vytvoril dve skupiny - väzňov a dozorcov. Na pokuse sledoval chovanie oboch skupín. Pokus, pôvodne plánovaný na 2 týždne, musel ukončiť po 6 dňoch, nakoľko dozorcovia bezdôvodne mučili (budenie v noci, cvičenie až do odpadnutia) väzňov.

Pekšéns, Konstantins

- Lotyšsko; 1859 - 1928; architekt.

pektín

- polysacharid hojný v rastlinách. Spôsobuje rôsolovatenie.

pektíny

- rôsolovité látky rastlinného pôvodu, makromolekulárne polysacharidy, ktoré poja bunečné pletivo a vystužujú bunečné tkanivo. Regulujú v rastlinnom tele vodné hospodárstvo. V prírode sú rozšírené ako protopektíny alebo pektózy. Dôležitý rôsolotvorný prostriedok.

pektorálny

- hrudný, prsný.

pektóza

- pektínová látka nachádzajúca sa v dužinatom ovocí, spôsobujúca rôsolnatenie.

pekuliárny

- osobitý, vlastný.
- odchyľujúci sa od normálu.

pekuniárny

- peňažný, finančný, vyjadrený v peniazoch.

pel-mel

- pele - mele; na preskáčku, piate cez deviate.
- zmeska, zmes.

pelagianizmus

- podľa mnícha Pelagia (360 - 429), ktorý hlásal úplnú slobodu ľudskej vôle a podceňoval milosť božiu. Popiera dedičný hriech. Teologický smer zdôrazňujúci osobnú aktivitu a sebaspasenie človeka vlastnými zásluhami. Cirkvou odmietnutý.

pelagiál

- oblasť voľnej, nezarastanej vody.

pelagický

- hlbokomorský, v šírom mori.

pelagra

- pellagra; avitaminóza z nedostatku kyseliny nikotínovej. Ochorenie s príznakmi najmä kožnými a nervovými.

pelamida

- Sarda sarda; ryba z čeľade Cybiidae, príbuzná tuniakov. Žije v Atlantickom oceáne, v Stredozemnom a Čiernom mori. Poskytuje chutné mäso.

Pelant, Ivo

- ČR; 13. 1. 1953; dramaturg a scenárista.

pelargónia

- Pelargonium; ľudovo muškát; rod okrasných rastlín.

Pelaskovia

- Pelasgovia; praobyvatelia Grécka.

Pelc, Antonín

- ČR; 1895 - 1967; karikaturista, maliar, grafik. Profesor AMU v Prahe. Národný umelec. Od roku 1920 sa venoval politickej karikatúre a novinovej kresbe. Autor ilustrácií kníh i obrazov.

Pelcl, František Martin

- ČR; 1734 - 1801; buditeľ a historik. Prvý profesor reči a literatúry na pražskej univerzite. Autor drobných historických štúdií, veľkľj monografie o Karlovi IV. a Václavovi IV. Vydal Balbínovu Obranu a nemecké Základy českej gramatiky.

Pelcl, Josef

- ČR; 1861 - 1916; novinár a prekladateľ. Vydával revue Rozhledy.

Pelčák, Oldřich

- ČSSR; * 2. 11. 1943; letec, kozmonaut. Náhradník Vladimíra Remka.

Pele

- najväčší vulkán na Io - mesiaci Jupitera. Vyvrhuje horúcu lávu až do vzdialenosti 1. 300 km.

pele-mele
pel-mel

- na preskáčku, piate cez deviate.
- zmeska, zmes.

Pelecopsis loksai

- pavúk objavený v roku 2008 v CHKO Cerová vrchovina. Dorastá do veľkosti asi 1 mm. Prvýkrát bol objavený v roku 2003 v strednom Maďarsku.

pelerína

- plášť, pláštenka cez ramená.

peleta

- guľovitý útvar, granula, drobná čiastočka vzniknutá peletizáciou.
- malá pilulka slúžiaca ku podkožnej implantácii.

peletizácia

- zabaľovanie, dražovanie; zabaľovanie vlhkého rudného prachu do guličiek - peletiek - veľkosti 5 - 15 mm.

peletka

- granula.

peletovanie

- dražovanie semien.

pelety

- pelletae; zlisované prípravky, napr. z čistých hormónov. Slúžia ku podkožnej implantácii liekov.

Pelé

- Havaj; bohyňa vulkánov; býva zobrazovaná ako krásna žena; je jej zasvätený miestny druh paprade amaumau a druh havajskej kavky, ktorá zalietava nad dymiace krátery; podľa bohyne sú pomenované rôzne vulkanologické javy: Peléine vlasy, Peléine slzy, Peléine haló a iné. Jej domovom je podľa legiend kráter sopky Kilauea.
- futbalista, pozri Edson Arantes do Nascimento.

pelikán

- Pelecanus; morský vták žijúci na pobreží pevnín. Na Zemi žije 8 druhov.

pelikán, biely

- Obýva jazerá a rieky tropickej Afriky, teplé kraje Európy (napr. delta Dunaja).

pelikán hnedý

- Pelecanus occidentalis. Žije od Mexického zálivu po Venezuelu, od Floridy po Ekvádor. Ako jediný pelikán sa dokáže ponárať. Rozpätie krídiel okolo 2 metre.

pelikán, chilský

- podobný výzorom i spôsobom života pelikánovi hnedému, len je väčší.

Pelikán, Jiří

Jiří Pelikán - ČR; 7. 2. 1923 - 26. 6. 1999; novinár, exilový politik. 1955 - 1963: predseda Medzinárodného zväzu študentstva. Do roku 1968: riaditeľ Československej televízie. 1968: emigrácia do Talianska, kde vydával od roku 1970 nezávislý časopis Listy. 1975: vo februári bol na neho spáchaný atentát v jeho rímskom byte - v rukách mu vybuchla bomba skrytá v knihe, ktorú stačil včas odhodiť. Neskôr boli z atentátu obvinení štyria bývalí komunistickí rozviedčíci československého ministerstva vnútra (Jan Ondrovčák, František Jehlík, Milan Jelínek a Jaroslav Forst). Ich trestné stíhanie bolo v roku 2004 zastavené. 1989: riaditeľ Ústavu Východ - Západ

pelikán, kučeravý

- najväčší z pelikánov. Rozpätie krídiel dosahuje až 3 metre, hmotnosť 12 kg. Žije v menších kolóniách na juhovýchode Európy a v Prednej Ázii.

Pelikánová, Ludmila

- ČR; * 1915; recitátorka.

pelikula

- tuhá povrchová cytoplazma bunky niektorých prvokov.

pelikula, zubná

- zubný povlak tvorený glykoproteínmi zo slín.

pelity

- najjemnejšie ílovité úlomkovité usadené horniny s časticami pod 0,01 mm.

Pell, Claiborne

- USA; † 1. 1. 2008; politik, diplomat.
1946: pracoval na veľvyslanectve v Prahe. Otvoril konzulát v Bratislave.
1948: obvinený zo špionáže a z Československa vyhostený.
1961 - 1997: člen Kongresu.

Pelletier, Nicolac - Jacques

- Francúzsko; prvá obeť gilotíny - modernýma humánnym spôsobom bol popravený 25. 4. 1792.

Pellicera rhizophorae

- zvláštny druh mangrovníka.

Pellico, Silvio

- Taliansko; 1789 - 1854; básnik. Dielo: Moje žaláre (o väzení na hrade Špilberk).

pelmeň

- palmeň.

Pelnář, Jan

- ČR; * 1911; politik. 1954: člen ÚV KSČ. 1954 - 1968: predseda KNV Západočeského kraja. 1968 - 1970: minister vnútra ČSSR. 1970 - 1971: úradujúci miestopredseda ÚV NF ČSR.

Pelnář, Josef

- ČR; 1872 - 1964; lekár - internista. Akademik ČSAV. Dielo: Pathologie a therapie nemocí vnitřních.

Pelochelys cantorii

- druh korytnačky žijúcej v odľahlom úseku rieky Mekong (Kambodža). Táto korytnačka trávi 95 percent svojho života ukrytá v piesku. Dorásť môže až do dvojmetrovej dĺžky a vyše 50 kilogramov váhy. Má gumovitú kožu s hrebeňmi. Bleskovou rýchlosťou dokáže natiahnuť krk, aby chňapla po koristi čelusťami, ktorými je schopná rozdrviť kosti.

peloidy

- slatinné a rašelinové zeminy, bahná. Používajú sa ako bahenné kúpele.

Peloponéz

- Grécko; Peloponnésos (grécky); polostrov spojený s pevninou Korintskou šijou. Rozloha 21. 556 km².

Pelopos

- syn Tantala.

Pelosi, Nancy

- USA; politička. 2007: predsedkyňa snemovne reprezentantov.

pelota

- baskická loptová hra.
- kožený čln juhoamerických indiánov.
- tuhý pružný vankúšik na kýlovom páse.

pelotáž

- horšia klbková vlna.

pelotón

- čata; salva paľby vystreľovaná v určitom poriadku.
- skupina cyklistov idúcich v závese.

Pelše, Arvid Janovič

- ZSSR; * 1899; politický činiteľ, vedec. 1915: člen KSSZ. 1917: zvolený do petrohradského sovietu. 1959: prvý tajomník ÚV KS Lotyšska. 1961: člen ÚV KSSZ. 1966: člen politbyra a predseda výboru straníckej kontroly ÚV KSSZ. Člen AV Lotyšskej ZSSR. Poslanec najvyššieho sovietu ZSSR.

Peltonen, Ville

- Fínsko; * 24. 5. 1973; hokejista.

Peltrám, Antonín

- ČR; 1998 - 2000: minister dopravy.

pelucidíta

- priesvitnosť nerastov.

pelveoperitonitída

- zápal pánevnej pobrušnice.

pelvimeter

- prístroj ku meraniu vonkajších rozmerov panvových.

pelvis

- panva.

Pelz, Karel

- ČR; 1845 - 1908; matematik. Zaoberal sa deskriptívnou geometriou. Z axonometrie učinil samostatnú zobrazovaciu metódu.

Pemba

- Tanzánia; ostrov v Indickom oceáne na sever od Zanzibaru. Rozloha 984 km².

Pemberton, John Stith

- USA; lekárnik. Vynálezca Coca - Coly. 8. 5. 1886 začal s jej predajom. 1887: receptúru predal za 289,29 centu .

pemfigus

- pemohigus; pľuzgierovité ochorenie kože.

pemmikan

- pemikan, pemikán; sušené a drtené mäso s tukom. Používa sa v polárnych oblastiach.

pemza

- prírodné penové sklo vulkanického pôvodu. Rozomletá pemza sa používa v stavebníctve k odľahčeniu betónu, ako brusivo apod.

PEN klub
Penklub
Poets-EssayiSTS-Novelists

- medzinárodná organizácia spisovateľov. Založená v roku 1921.

pena

- disperzná sústava vzduchových bubliniek na povrchu kvapaliny.

Pena, Paul

- USA; * (Massachusetts) - 5. 10. 2005; bluesový gitarista. Od narodenia bol slepý.

penalizácia

- uloženie peňažitého trestu, pokuty.
- v niektorých športových disciplínach (napr. biatlon, cyklistika, rallye) najmä časový postih pripočítavyný ku výslednému dosiahnutému času (výkonu).

penalta

- vo futbale pokutový kop.

Penang

- Malajzia; ostrov (285 km²) a členský štát (1.036 km²) na Malajskom polostrove v Malackom prielive. Hlavné mesto Georgetown.

penále

- pokuta, trest; majetková sankcia (zákonná alebo zmluvná) pre prípad, že zmluvná strana nesplní svoje záväzky včas alebo náležitým spôsobom.

penát

- u starých Rimanov domové božstvo ochraňujúce rodinné hospodárstvo.

Penberton, John

- USA; V roku 1896 začal predávať svoj vynájdený nápoj - Coca-Colu. Po piatich rokoch Penberton značku aj s receptom predal za 2300 dolárov obchodníkovi Asovi Candlerovi. V roku 1893 značku Coca - Cola zaregistrovali na patentovom úrade. Názov nápoja vymyslel Frank Robinson, ktorý predával v lekárnikovom obchode a bol jeho obchodným partnerom.

penbook

- veľmi malý prenosný osobný počítač.

Penc, František

- ČR; 1921 - 1972; politik. 1965 - 1968: minister baníctva. 1968 - 1970: tajomník ÚV KSČ a člen sekretariátu ÚV KSČ. 1971: veľvyslanec v Poľskej ľudovej republike.

penca

- dielčia menová jednotka (napr. 1/100 britskej libry).

Pencil

- Japonsko; Ceruzka; raketa. Prvá japonská raketa. Bol oháňaná bezdymovým strelným prachom Priemer 1,8 cm, dĺžka 23 cm. Konštruktér: Hideo Itokawa. Štart 11. 3. 1955.

Penck, Albrecht

- Nemecko; 1858 - 1945 (Praha); geomorfológ. Pôsobil na univerzite vo Viedni a v Berlíne.

pendel

- hráč, ktorý môže štartovať za dve družstvá.

pendentív

- v architektúre murovaný sférický trojuholník. Sprostredkováva prechod medzi štvorcovou základňou a kupolou.

pendler

- pendlér; človek dochádzajúci pravideľne za prácou cez hranice štátu.

pendlovať

- chodiť, jazdiť, pohybovať sa sem a tam, kývať sa.

pendlovky

- kyvadlové hodiny.

pendrek

- v botanike pochutina.
- policajný obušok.
- vôbec nič.

pendulácia

- kolísavý pohyb zemskej osy.

peneplain

- peneplén, parovina.

peneplén

- peneplain, parovina.

penetrácia

- prenikanie, prienik.

Penfield, Wilder

- Kanada; neurológ, neurochirurg. Zakladateľ Neurologického inštitútu v MOntreali.

Penguin Books Ltd.

- Anglické nakladateľstvo v Harmondsworthe, Middlesex, s filiálkami v USA, Austrálii a Kanade. Vydáva krásnu ivedeckú literatúru v drobnej lacnej väzbe. Zakladateľ sir Alan Lane.

peniaz, biely

- drobná strieborná minca. V Čechách razená v 15. storočí.

peniaz, čierny

- drobná strieborná minca . V Čechách od roku 1482 (= 1/2 bieleho peniazu).

peniaze

- platidlo, pôvodne kryté zlatom - hodnota, za ktorú sa dalo kúpiť zlato. Slovenský názov vznikol z latinského pecunia. Všeobecný ekvivalent, v ktorom je vyjadrená hodnota tovaru, pomocou ktorého sa uskutočňuje zmena tovaru. Nominálne hodnotové znaky (napr. papierové peniaze) hodnoty prostredníka zmeny (napr. zlato, striebro).

peniaze, žirálne

- úverové peniaze.

peniazovka

- Collybia; rod drobných lupenatých húb, niektoré sú jedlé.

peniazovka dubová

- Collybia dryophilla; jedlá huba. Rastie hojne vo všetkých lesoch. Podoba sa trávnej špičke. Rozšírená je v celom severnom miernom pásme, severnej Afrike a Cejlóne.

penicilínkotva

- prvé objavené antibiotikum produkované niektorými hubami rodu Penicillium (Penicillium notatum). V roku 1928 ho objavil Alexander Fleming. Terapeuticky je používaný od roku 1940. Pôsobí baktericídne (stafylokoky, streptokoky, gonokoky, meningokoky), zastavuje rast baktérií alebo ich usmrcuje.

Penicillium

- rod húb zo skupiny Plectomyceres. Niektoré druhy spôsobujú hnitie, iné spôsobujú dozrievanie syrov (Penicillium rocqueforti) alebo slúžia ku výrobe antibiotík.

Penicillium notatum

- huba, z ktorej boli vyrobené prvé antibiotiká.

Penicillium rocqueforti

- huba pôsobiaca pri dozrievaní niektorých syrov.

penič

- látka využívaná pri flotácii. Vytvára na vode penu slúžiacu k vynášaniu zle zmáčavých častíc na hladinu.

penidlá

- látky, ktoré znižujú povrchové napätie vody a umožňujú ľahšiu tvorbu peny (napr. saponáty).

peninzula

- polostrov.

penis

- samčí kopulačný orgán; mužský pohlavný orgán.

penitenciár

- väznica, nápravný ústav.
- spovedník.

penitent

- kajúcnik.

Penner, Miloslav

- ČR; * 5. 9. 1972; futbalista.

Penney, William George

- Veľká Británia; 24. 6. 1909 - 1991; jaderný fyzik. "Otec" britskej jadrovej bomby.

pennikotva

- drobná minca fínskej marky, fenik.

Penniny

- Pennine Chain; pohorie severo - južného smeru (Cross Fell, 893 metrov nad morom) v severnom Anglicku.

Pennsylvánia

- USA; skratka Pa. ; členský štát od roku 1787. Rozloha 117. 400 km². Hlavné mesto Harrissburg.

penny

- stará anglická strieborná (neskôr medená) minca. 1/12 shillingu (šilingu).

penológia

- náuka o výkone trestu a jeho účinkoch. V roku 1967 bol v ČSSR založený výskumný ústav penologický, za účelom výskumu, ako lepšie prevychovávať väzňov a zlepšovať ich životné podmienky.

penta -

- prvá časť zložených slov majúca význam päť.

pentaéder

- päťsten.

pentagón

- päťuholník, päťboký hranol.

Pentagón

- USA; označenie pre budovu ministerstva obrany USA vo Washingtone. Názov je odvodený z architektonického tvaru budovy s pôdorysom päťuholníka (pentagónu).

pentagón, vytyčovací

- päťboký hranol používaný v geodetike k optickému vytyčovaniu uhlov.

pentagram

- päťcípa hviezda nakreslená jedným ťahom. V staroveku predstavoval symbol človeka (dve ruky, dve nohy a hlava) a večný kolobeh života. Gréci ho nosili ako amulet chrániaci proti chorobám a Židia ho použili ako symbol svätého mesta Jeruzalema. U gnostikov predstavoval symbol boží (Abraxas). V stredoveku sa často používal ako ochranné znamenie proti démonickým silám a nočným morám. Kresťania z neho urobili pohanský symbol nečistých mocností. Nakoniec sa stal symbolom satanských kultov.

pentakvark

- elementárna častica zložená z piatich kvarkov. V roku 1997 jej existenciu predpokladali ruskí fyzici Poljakov, Diakonov a Petrov (Ústav pre jadrovú fyziku v Sankt Peterburgu); predpokladali jeho zloženie: dva u - kvarky, dva d - kvarky a jeden anti s - kvark. V Japonsku sa v roku 2003 podarilo vytvoriť časticu, ktorá niesla všetky znaky pentakvarku, jej životnosť bola 10 - 20s, potom sa rozpadla na mezón a neutrón.

pentalógia

- umelecké dieolo o piatich, v podstate samostatných častiach.

pentameter

- druh časomerného verša.

pentameter, daktylský

- časomerný verš používaný v antickej poézii c spojení s hexametrom (elegické distichon).skladá sa z dvoch častí o troch stopách, 3. a 6. stopa sú neúplné.

pentapeptid

- pozri peptid.

pentateuch

- súbor piatich kníh.

Pentateuch

- knihy pripisované Mojžišovi (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), zostavené asi v 6. - 5. storočí pred Kristom.

pentatlon

- klasický päťboj.

pentatonika

- hudobný systém založený na päťtónovej stupnici.

pentozany

- polysacharidy založené na pentózach.

pentóda

- elektrónka s piatimi elektródami.

pentóza

- deoxiribóza, cukor s piatimi atómami uhlíka.

pentrit

- PETN, TEN; pentaerytrittetranitrár, brizantná trhavina pre výrobu streliva a rozbušiek.

penumbra

- polotieň obklopujúci jadro slnečnej škvrny - umbry.

Penza

- Rusko; mesto v Penzenskej oblasti. Založené v roku 1666.

penzia

- dôchodok.
- dávka dennej stravy poskytovaná ubytovacím zariadením.

penzijný

- dôchodkový.

penzionát

- ústav ku výchove mládeže (zvyčajne dievčat) s ubytovaním a celým zaopatrením.

penzión

- ubytovacie zariadenie poskytujúce zvyčajne i stravu.

penzum

- dávka, zvyčajne práce, úloh.

peňažníctvo

- sústava peňažných ústavov (banky emisné, obchodné, hypotečné, priemyselné, komunálne a pod).

peňažník

- bankár.

peoplemeter

- merač sledovanosti TV programov.

peón

- poľnohospodársky robotník alebo drobný roľník v Latinskej Amerike trvalo závislý na majiteľovi pôdy.

Pepek námorník

- USA; komiksová postava. Prvýkrat sa jeho postavička objavila 17. 1. 1959 v newyorskom liste Evening Journal. Vznikla podľa skutočnej postavy, štamgasta Franka "Rocky" Fiegela v hospode v Illionskom Chesteri, o ktorého sile kolovali legendy, miloval špenát a fajku neodložil ani v kúpeľni.

pepermint

- prímes mäzy piepornej.

Pepi II

- Egypt; 2278 - 2184 pred Kristom; faraón. Na trón usadol ako šesťročný, ale vládol až do svojich 100 rokov.

pepito

- vlnené, bavlnené alebo hodvábne tkaniny s kockovaným vzorom, najčastejšie čierno - biele.

peplos

- pozri panathenájí.

pepsín

- enzým žalúdočnej šťavy urýchľujúci prvý stupeň trávenia bielkovín ich štiepením na nižšie zložky.

peptidkotva

- organická látka obsahujúca vo svojej molekule niekoľko molekúl aminokyselín viazaných peptidovou väzbou - CO - NH-, prevážne produkty metabolizmu aminokyselín a bielkovín. Podľa počtu viazaných kyselín delia sa na dipeptidy, tripeptidy, pentapeptidy, dekapeptidy až polypeptidy. Mnohé peptidy sú látky s výrazným fyziologickým účinkom (napr. antibiotiká, hormóny).

peptón

- štiepny produkt bielkovín.

p. a.
per acquit

- zaplatené.

per accidens

- náhodou, náhodne.
- prípadne.

per acclamationem

- verejným hlasovaním zdvihnutou rukou, aklamáciou.

per adresse
p. a.

- na adresu.

per analogiam

- podobne, analogicky.

per annum
pro anno
p. a.

- ročný, za rok, ročne.

per anum

- konečníkom, ritným otvorom.

per capita

- na hlavu; štatistický alebo ekonomický ukazovateľ vztiahnutý na jednotlivca.

per conto

- na účet.

per exemplum

- napríklad.

per fas et nefas

- právom i neprávom.

per maiora

- väčšinou hlasov.

per nefas

- neprávom.

per occasionem

- príležitostne.

per rectum

- v medicíne vyšetrenie alebo podanie lieku konečníkom.

per os

- ústami.

per partes

- po častiach.

per pedes

- peši.

per rollam

- obežníkom, vo forme obežníka, písomne.

per ultimo

- koncom mesiaca (lehota na plnenie záväzkov z termínových obchodov na burze).

per vaginam

- v medicíne vyšetrenie alebo podanie lieku vagínou, pošvou.

per-

- predpona majúca význam pre, skrz, nad, veľmi, úplne.

Per3

- tzv. hodinový gén. Ovplyvňuje denný rytmus človeka.

peras

- medzinárodná hranica, obmedzenie.

Perát

- biblická rieka vytekajúca z Raja, Eufrat.

Perben, Dominique

- Francúzsko; 2004: minister spravodlivosti.

percento

- jeden diel zo sto, stotina; 1%=1/100.

percentuálny

- vyjadrený v percentách.

percepcia

- z latinského percipere - vnímať; v psychológii a gnozeológii synonymný výraz pre vnem.

percepcionalizmus

- učenie, podľa ktorého je vnem základom všetkého myslenia poznania.

perceptor

- zmyslový orgán.

perceptron

- stroj, ktorý vie hovoriť a čítať.

Perceval, Spencer

- Veľká Británia
politik.
? - 1812 - ?: premiér.

Percier, Charles

- Francúzsko
* 1764, † 1838
architekt.
V službách Napoleona I.
Spolutvorca empíru.

percipient

- príjemca.

percussion

- perkúzia.

Percy, Thomas

- Anglicko
* 1729, † 1811
spisovateľ.
Autor zbierky anglických ľudových balád.

Perec, Amir

- Izrael
politik.
2006, 2007: minister obrany (od 4. 5. 2006), vodca Strany práce.

peredvižnici

- ruskí maliari a sochári realistického smeru, ktorí založili umelecký zväz Tovaričešstvo peredvižnych chudoženstvennych vystavok (1870 - 1923). Hnutie bolo výrazom pokrokových ideálov ruskej spoločnosti 2. polovice 19. storočia.

peregrinný

- cudzí, cudzozemský.

Peregrinus, P.

- Francúzsko
1629: skonštruoval kompas.

Pereira, Nuño Alvarez

- Portugalsko
* 1360
† 1431; kapitán.
1411: zvíťazil nad Kastílcami a vybojoval Portugalsku nezávislosť.

Pereira, Raimundo

- Guinea-Bissau
politik.
2009: predseda Národného zhromáždenia.
3. 3. 20096: prezident (do volieb v júni 2009).

Perek, Luboš

- ČR
* 1919
astronóm.
Zaoberal sa najmä stelárnou astronómiou.

Perekopská šija

- Ukrajina
šija spájajúca Krymský polostrov s pevninou. 1920: víťazstvo Červenej armády nad Wranglerom. 1944: víťazstvo Červenej armády nad Nemcami.

Perelman, Grigorij

- Rusko
matematik.
Autor matematického dôkazu pre tzv. Poincareho domnienku.

pereny

- trvalky, vytrvalé rastliny.

Peres, Šimon

- Izrael
* 1923 (Voložino; Poľsko (dnes Bielorusko))
politik, pôvodným menom Persky.
Manželka Sonia.
1986: premiér.
1994: minister zahraničných vecí.
1996: dočasný premiér (po zavraždení Jicchaka Rabina).
2007: prezident.

Nobelova cena za mier (spolu s Jicchakom Rabinom a Jásirom Arafatom za mierovú izraelsko-palestínsku zmluvu z nórskeho Oslo).

Perestegi, Mario

- Chorvátsko
organista, dirigent a skladateľ.

Perestiani, Ivan Nikolajevič

- ZSSR
* 1870
† 1959
filmový režisér.
Národný umelec ZSSR.

Filmografia:
Rudí diablici.

perestrojka

- prestavba.
- politika reforiem zavedená po roku 1985 v ZSSR Michailom Gorbačovom.

perex

- úvodná, tučno tlačená časť článku.
- uvedenie.

Perey, Margueritte Cathérine

- Francúzsko; * 1909; chemička. V roku 1939 objavila chemický prvok aktínium K, ktoré potom v roku 1946 pomenovala francium.

Perez, Felipe

- Kuba; politik.
2009: minister zahraničných vecí.

perfekcia

- dokonalosť.
- zakončenie, záver.

perfekcionizmus

- túžba byť dokonalý, úplný.

perfektívum

- dokonavé sloveso.

perfektívum tantum

- v lingvistike dokonavé vidové nepárové sloveso, t. j. bez dokonavého páru (napr. naplakať sa).

perfektný

- dokonalý.
- dokončený, úplný.
- týkajúci sa perfekta.

perfektum

- v jazykovede jeden zo slovesných časov minulých. Označuje dej v minulosti skončený, ktorý svojim výsledkom zasahuje do prítomnosti.

perfidný

- zradný, vierolomný, preradný.

perforácia

- prederavenie, opatrenie niečoho dierkami, otvormi.
- perforatio; v medicíne prederavenie orgánu (napr. žalúdka, maternice).
- súvislý rad dierok v papieri, zúbkovanie (napr. u známok).

performancia

- umelecké predstavenie.
- činnosť, prevedenie.

pergamen

- opracovaná koža (obrúsená, nakriedovaná a hladená) ovce, kozy, teľaťa či iného zvieraťa (daniel, zajac, králik, srnec), ktorá sa používala ako nosné médium na písanie. Jeho výhoda spočívala v tom, že napísaný text bolo možné zoškrabať a znovu ho použiť. Objav je pripisovaný remeselníkom z maloázijského mesta Pergamon v 2. storočí pred Kristom.
- listina písaná na tejto koži.
- pevný papier neprepúšťajúci tuky a kvapaliny.

pergamin

- tenký priesvitný papier, náhrada pergamenu.

Pergamon

- Pergamská ríša; hlavné mesto ríše v Malej Ázii.

pergelisol

- permafrost; trvalo zmrznutá pôda.

Pergler, Karel

- ČR; diplomat. 1920: veľvyslanec ČSR v Japonsku.

pergola

- ľahká záhradná konštrukcia, po ktorej sa vinú okrasné rastliny.

Pergolesi, Giovanni Battista

- * 4. 1. 1710; skladateľ.

perhumidný

- nadmerne vlhký.

percheron

- druh koňa, francúzske plemeno z kraja Perche. Dorastá do najväčšej výšky medzi koňmi (okolo 2 metre; najvyšší kôň na svete meral 2,16 metra - Firpon). 1839: plemeno dovezené do USA (z 8 koní transport prežil 1 pár).

perchta

- peruchta; biela pani.

Perchta, z Rožmberku

- ČR; asi 1429 (Krumlov) - 2. 5. 1476 (Viedeň); šľachtičná. Otec Oldřich. Z finančných dôvodov bola v roku 1449 vydatá za Jana z Lichtenštajnu do Mikulova, kde s ňou i jej deťmi manžel a svokra kruto zachádzali (zasiahol i Jiří z Poděbrad).

peri-

- prvá časť zložených slov majúca význam okolie, okolný.

periaster

- bod na obežnej dráhe telesa, ktorý je najbližšie od materskej hviezdy.

periastron

- bod na dráhe jednej zložky dvojhviezdy, kde obe telesá sú k sebe najbližšie.

pericentrum

- najväčšie priblíženie sa k ohnisku elipsy (pri pohybe telesa po elipsovitej dráhe, napríklad planéty).

periderm

- kôra rastlín, rastlinné pletivo.

peridotit

- ultrabazická bezživcová hornina obsahujúca olivín, pyroxény, prípadne amfibol či sľudy.

perie

- vonkajšia pokrývka tela vtákov.

perie, adultné

- štvrté perie vo vývoji operovania hydiny, zrelé perie.

perie, pustiť

- slangovo vydať peniaze, zaplatiť.
- prehrať peniaze.

periféria

- okrajová, vedľajšia časť.
- vzdialenejšie predmestie.
- prídavné zariadenie.

periférny

- okrajový, obvodový.

perifráza

- opis, nahradenie priameho pomenovania zložitejším výrazom.

perigalaktikum

- bod na dráhe hviezdy v okamžiku, keď sa nachádza najbližšie stredu galaxie.

perigastritída

- zápal pobrušnice v okolí žalúdka.

perigeum

- prízemie; najbližší bod telesa na obežnej dráhe okolo Zeme ku Zemi. Opak je apogeum.

perigon

- okvetie.

perihélium

- príslnie; bod na obežnej dráhe telesa (planéty, kométy), v ktorom sa nachádza najbližšie Slnku.

perichondrium

- väzivová blana na chrupavke.

perikard

- pericardium, osrdečník, väzivový vak obklopujúci srdce.

perikarditída

- pericarditis; zápal osrdečníka.

perikaryon

- telo neurónu.

Perikles

- Grécko; 500 (495) - 429 pred Kristom; štátnik v Aténach. V rokoch 460 - 429 pred Kristom viedol Atény. 440 pred Kristom: stavia prvý odeón v Athénach. Zaslúžil sa o rozvoj demokracie v Aténach a mestských štátoch a obciach ku Aténam náležiacich.

periklinálny

- smerujúci od stredu ku obvodu.

perikopa

- presný výňatok z evanjelia, ktorý s číta pri omši.

perikraniumkotva

- vnútorný obal lebečnej kosti, olebečnica.

perila

- Perilla; rod teplomilných bylín z čeľade pyskatých. Niektoré druhy sú okrasné alebo olejniny.

Perim

- Jemenská ľudová republika; nízky (165 metrov nad morom) malý (13 km²) sopečný nízky ostrov v južnej časti Červeného mora.

perimeter

- v matematike obvod.
- vo vodnom hospodárstve zberné územie (povodie) bystriny.
- v medicíne prístroj ku zisťovaniu rozsahu zorného poľa oka človeka.

perimetrálny

- obvodový, hraničný.

perimetritída

- perimetritis; zápal pobrušnicového obalu maternice.

perimetrium

- časť pobrušnice obaľujúca maternicu.

perinatálny

- popôrodný, týkajúci sa obdobia 10 dní po pôrode.

perinatológia

- odvetvie medicíny zaoberajúce sa problematikou zdravého vývoja dieťaťa tesne po pôrode.

perineum

- poševná hrádza.

perinky, žabie

- žaburina.

periodicita

- pravideľnosť; opakovanosť štatistických zisťovaní, teda dĺžka období, za ktoré sú v čase pravidelne obnovované a zhromažďované štatistické dáta.
- pravidelnosť vo vydávaní tlače, časopisov, edícií.

periodikum

- pravideľne vychádzajúca publikácia.

periodizácia

- členenie na časoé úseky a ich stanovenie.

periodizácia, dejín

- rozdelenie dejín ľudskej spoločnosti na určité obdobia (periódy, epochy, éry, fázy, formácie). Základné periodizačné medzníky dejín tvorí päť spoločensko - ekonomických formácií.

perioikovia

- obyvatelia Lakóniky, osobne slobodní, bez politických práv: poľnohospodári, remeselníci, obchodníci.

periost

- periosteum, okostica.

periostitída

- zápal okostice.

perióda

- doba medzi pravidelne a opakujúcimi javmi.
- v matematike v desatinnom čísle číslica alebo skupina číslic, ktoré sa za desatinnou čiarkou pravidelne opakujú, periodické číslo.
- v geológii časové rozpätie geologického útvaru.
- v jazykovede zložité súvetie, spravidla so súmernou stavbou (predvetie, závetie).
- v hudbe uzavretý (zvyčajne osemtaktový) melodický a rytmický útvar s polovičným záverom uprostred a celým záverom na konci.
- menštruácia.

perióda, juliánska

- pozri juliánsky deň.

perióda, Saros

- Chalcejmi objavená perióda zatmenia Slnka a Mesiaca.

perióda, Sothis

- Egypt; perióda s dĺžkou 1. 461 rokov po 365 dňoch. Začína 19. 7. 4241 pred Kristom (nedeľa, 172. 589 J. D. ).

peripatetický

- konaný v chôdzi, pri chôdzi.
- aristotelovský.

peripetia

- zvrat vo vývoji deja. Pozri dej.

peripleuritída

- zápal tkaniva medzi nástennou pohrudnicou a hrudnou stenou.

peripteros

- typ antického chrámu, ktorého cella je obklopená jedným radom stĺpov.

periselénium

- prílunie; periselenium; najbližší bod telesa na obežnej dráhe okolo Mesiaca ku Mesiacu.

periskop

- optický prístroj na pozorovanie z krytého miesta. Spravidla ďalekohľad s dvojitým zalomením chodu svetelného lúča o 90 °. Používa sa napr. v ponorkách.
- jednoduchý symetrický objektív.

perispoménonkotva

- cirkumflex; prízvuk na poslednej slabike vzniklý zdvihnutím alebo znížením hlasu v jednej slabike; v niektorých slovanských a baltských jazykoch (napr. srbochorvátšina, litovština) ťahaná intonácia; vo francúzštine diakritické znamienko nad niektorými dlhými alebo otvorenými samohláskami.

peristaltika

- vlastný pohyb zažívacieho ústrojenstva; rytmické zmršťovanie sa svalstva tráviaceho ústrojenstva.

peristil

- palácové námestia, na ktorom sa krížia hlavné ulice, ktoré je lemované stĺporadím s oblúkmi.

peristyl

- peristylos; nádvorie s balustrádou.

peristylos

- peristyl; nádvorie s balustrádou.

peristola

- priebeh peristaltickej vlny.

peristyl

- dvor so stĺpovou chodbou v antickom obytnom dome.

peritoneum

- pobrušnica.

peritonitída

- peritonitis; zápal pobrušnice.

perjurácia

- krivá prísaha.

perkelt

- jedlo z malých kúskov mäsa okorenených paprikou.

Perkin, William

- Anglicko; * 1838; chemik. V roku 1857 (ešte ako študent) náhodou ako prvý pripravil syntetickú farbu, keď sa pokúšal umelo vyrobiť chinín.

Perkins, Anthony

- herec; 1960: Psycho.

Perkins, Jakob

- USA; fyzik. Podnikol pokus o skonštruovanie chladničky (1834), keď ako chladiace médium použil éter.

Perkins, Kieren

- Austrália; plavec. Tréner John Carew († ?. 11. 2008).
1992: zlato na OH v Barcelone (1.500 m voľným spôsobom).
1996: zlato na OH v Atlante (1.500 m voľným spôsobom).
2000: striebro na OH v Sydney (1.500 m voľným spôsobom).

perkolácia

- moderný spôsob extrakcie, pri ktorej sa vylúhovaná látka preleje rozpúšťadlom a vzniknutý roztok sa po nasýtení vytláča čerstvým rozpúšťadlom. Používa sa vo farmácii, lekárstve a pri izolácii prírodných látok.

perkusionista

- perkusista; hráč na bicie nástroje.

perkusista

- perkusionista; hráč na bicie nástroje.

perkúziakotva

- percussion; úder , náraz.
- bicie nástroje.
- lekársky poklep.

perkúzny

- nárazový, úderný.

perl

- písmo o veľkosti 5 bodov.

Perl, Martin Lewis

- USA; * 24. 6. 1927; fyzik. Pracival v oblasti fyziky elementárnych častíc. 1995: Nobelova cena za dôkaz existencie tauonu a neutrína.

perla

- zvláštny guľovitý útvar obalený perleťou. Vzniká okolo cudzieho telesa menzi lastúrami a plášťom u niektorých pĺžov, napr. perlorodiek.

perla, jaskynná

- drobná sintrová gulička vznikajúca v sintrových miskách v jaskyniach alebo voľne v sutinách jaskýň.

Perlasca, Giorgio (Jorge Perlasca)

- Taliansko; 1910 - 1992; obchodník. Počas 2. svetovej vojny zachránil na 5.000 maďarských Židov. 1935 - 1936: účastník 2. habešsko - talianskej vojny. ´/častník španielskej občianskej vojny (všetko ako fašista). Po pripojení sa Talianska k Nemecku sa odvracia od fašistických ideálov. 1944: iada o španielske občianstvo a je mu vyhovené, stáva sa z neho Jorge Perlasca.

perleťkotva

- vnútorná vrstva lastúr pĺžov vylučovaná ich plášťom.skladá sa z vrstiev komchiolínu. Používa sa vo výrobe šperkov (má dúhúvú farebný lesk).

perleťovec
Argynnis

- rod motýľov z čeľade babôčkovitých s perleťovými škvrnami na krídlach.

perlička
Numida

- rod hrabavých vtákov z podrádu kurov, pôvodom z Afriky. V 5. storočí pred Kristom zdomácnela v Európe.

perlit

- vulkanické sklo.
- tepelne izolačný materiál.
- štruktúrna zložka ocelí vznikajúca rozpadom austenitu pri pomalom ochladzovaní.

perlit, lamerálny

- perlit vytvorený striedavo uloženými doštičkami cementitu a feritu.

Perlitzi, Ján Daniel

- SR
* 29. 10. 1705 (Kežmarok)
† 6. 4. 1778 (Opatová)
lekár a prírodovedec.

Dielo:
De machinis novis architectonicis (O nových strojoch pre stavebníctvo)
Sacra Themidos Hungariae (Posvätné záležitosti Themidy; Budín 1750).

perliť sa
perliť

- (napr. slzy, pot, víno a pod.) prejavovať sa ako perla, perly, pripomínať svojou podobou alebo leskom perlu.

Perlo, Victor

- USA
* 1912
marxistický ekonóm a publicista.

perlon

- obchodný názov nemeckého syntetického polyamidového vlákna.

perlorodka
Margaritana

- rod sladkovodných pĺžov. U nás vzácne žije perlorodka riečna. Vytvára perla. Chránená.

perlovina

- zápal pohrudnice alebo aj pobrušnice u dobytka. Je tuberkulózneho pôvodu.

perlustrácia

- zistenie totožnosti.
- úradná prehliadka.

permkotva

- obdobie starších prvohôr (paleozoikum) v nadloží kamenouhoľného útvaru a v podloží triasu. Asi pred 200 (290 - 248) miliónov rokov, 40 miliónov rokov dlhé. V tomto období sa vyšší živočíchovia a rastliny presúvali z vody na súš. Vyvíjajú sa nové druhy plazov. Vymierajú trilobity. Koncom permu (vznik Pangey) vymiera 96% morských živočíchov.

Perm

- Rusko; mesto, v rokoch 1940 - 1957 Molotov. 1917: založená papierenská univerzita.

permafrost

- pergelisol; v subpolárnych a polárnych oblastiach večne zmrznutá pôda.

permaktron

- zosilňovacia elektrónka pre veľmi vysoké kmitočty (rádovo tisíce MHz).

permalloy

- magnetická mäkká zliatina najmä niklu a železa s prídavkom ďalších kovov (molybdén, meď, chróm, mangán). Používa sa na výrobu jadier cievok elektromagnetov. Po tom, čo na zliatinu prestane pôsobiť elektromagnet, stráca sa aj jej magnetizmus.

permanencia

- nepretržitá činnosť.
- stálosť, nemnnosť, permanentnosť.

permanentka

- vstupenka, lístok, cestovný lístok s trvalou platnosťou a platnosťou na istý čas.

permanentnosť

- nepretržitá činnosť.
- stálosť, nemnnosť, permanencia.

permanentný

- trvalý, stály.
- nepretržitý.

permanganát

- ľudovo hypermangán, manganistan draselný, KMnO4; oxidačný a dezinfekčný prostriedok.

permeabilita

- priepustnosť; v biológii súbor fyzikálnych, chemických a biologických vlastností, ktoré podmieňujú prenikanie látok (živín, odpadných látok) membránou bunky.
- vo fyzike magnetická vodivosť, fyzikálna vlastnosť látky, ktorá vyjadruje, akou silou je látka magnetom priťahovaná alebo odpudzovaná, značí sa μ; μ=1 + 4πи. Jednotkou je tesla (=1Wb/m²=104G). Permeabilita vákua je 1,00. Látky diamagnetické majú permeabilitu nepatrne menšiu (napríklad meď 0,9999), paramagnetické naopak nepatrne vyššiu (hliník 1,000022).
- v geológii priepustnosť hornín.

permeancia

- veličina charakterizujúca vodivosť magnetického obvodu.

Permeke, Constant

- Belgicko; 1886 - 1952; maliar, sochár, grafik.

permiciózny

- nevyliečiteľný, zhubný.

permisia

- zvolenie, povolenie, súhlas.

permit

- priepustka, povolenie.

permitivita

- pozri dielektrická konštanta.

permokarbon

- kamenouhoľný útvar zlúčený s obtiažne odlíšiteľným permom v jediný geologický útvar.

permon
permoník
permoníček

- podľa baníckej povery banský alebo skalný škriatok.

Permonex 19

- trhavina československej výroby.

Permoser, Balthasar

- Nemecko; 1651 - 1733; barokný sochár. Autor výzdoby Zwingru v Drážďanoch.

permutácia

- obmena, zmena poradia v súvislom slede vecí, dejov.
- v matematike prosté zobrazenie množiny prvkov na seba.

permutácia, z n prvkov

- v matematike každé možné usporiadanie týchto n prvkov Všetkých permutácií z n rôznych prvkov je n! (faktoriál).

permutit

- syntetický zeolit.

Pernambuco

- Brazília; spolkový štát vo východnej Brazílii. Rozloha 98. 281 km². Hlavné mesto Recife.

Perner, Jan

- ČR; 1815 - 1845; technik, železničný odborník. Účastnil sa výstavby železníc v Rusku a v Rakúsku. Staval dráhu Praha - Pardubice a Břeclav - Hranice a viadukt Praha střed - Bubny.

pernica

- pteryla; časť kože vtákov, z ktorej vyrastá perie.

perniciózny

- nevyliečiteľný, zhubný.

Pernický, Rudolf

- ČR; 1. 7. 1915 (Krhová) - 22. 12. 2005; tankista a generál. Manželka Kamila. Syn Rudolf (* 1949; 1968: emigrácia). 1939: emigrácia. Počas 2. svetovej vojny vstúpil do cudzineckej légie. 1942: v Anglicku absolvuje parašutistický výcvik. Od roku 1944 pôsobil v Čechách (veliteľ výsadku Tungsten). 1945 - 1948: pracoval na ministerstve obrany. 1948: zatknutý. 1949: odsúdený za úklady proti republike a vojenskú zradu na 20 rokov väzenia (prokurátor Karel Vaš žiadal trest smrti). 1960: amnestovaný. 1990: rehabilitovaný a povýšený na plukovníka, neskôr na generála. 1990 - 1992: predseda Konfederácie politických väzňov (ktorej bol spoluzakladateľ). 2005: Řád Bíleho lva.

Pernod

- Francúzsko; fabrikant, majiteľ liehovaru. 1805: začína vyrábať absint.

Pernštejn, Jan

- ČR; † 1548; šľachtic. Otec Vilém. Zemský moravský hajtman. Jeden z vodcov českého stavovského odboja (1547).

Pernštejn, Vilém

- ČR; † 1521; šľachtic. Syn Jan. Zavádzal nové metódy v hospodárstve.

pero

- v technike
  a.) nesprávny výraz pre pružinu,
  b.) klin bez úkosu,
  c.) plochá lišta, zvyčajne drevená, vložená do drážok spojovaných drevených dosiek.
- rohovinový útvar vyrastajúci z povrchu tela vtákov. Dolná dutá časť je brko.
- písacia potreba.
- ozdobná kytka z pier (vtáčích) alebo z kvetov.

pero, redisové

- pero s plochou špičkou, používané najmä na vyťahovanie a popisovanie rysov a pod.

peronospóra

- choroba kultúrnych rastlín spôsobená pliesňou Peronospora viticola. Typické povlaky na listoch a plodoch (napr. révy vínnej).

perorácia

- záver a zhrnutie reči.

perorálny

- z latinského per os - ústami; konaný ústami.
- podávaný ústami, napr. liek.

Peroutka, Ferdinand

- ČR
* 1895
† 1978
novinár a spisovateľ.
3. manželka Slávka (* 1922).
1924: zakladá revue Přítomnost.
1945 - 1948: redaktor Lidových novin a Dneška.
1948: emigroval.
1951: prispieva do redakcie Slobodná Európa.

Peroutka, Jiří

- ČR; * 31. 12. 1982; futbalista.

Peroutková, Slávka

- ČR; * 1922; spisovateľka. Manžel Ferdinand (spisovateľ). Sestra Olga (odsúdená za kritiku Gottwalda na 2 roky väzenia). 1948: útek z ČSR (bola chytená a uväznená; po fingovanom sobáši s Angličanom opúšťa ČSR). Dielo: Třetí ženou svého muže.

Perov, Vasilij Grigorjevič

- Rusko; 1834 - 1882; maliar a grafik, peredvižnik.

perovka

- v polygrafii a. ) predloha kreslená perom alebo štetcom tušom bez poltónov, b. ) spôsob fotochemigrafického zhotovenia kníhtlačiarenských štočkov z perových predlôh, c. ) tlačová doska zhotovená perovým spôsobom, odtlačok z perového štočka.

perovskity

- skupina minerálov, ktorých vnútorná štruktúra sa skladá z mriežok atómov kyslíka a dvoch rôznych kovov, ktoré do seba zapadajú.
Napríklad zlúčenina MgSiO3 je jedna zo základných zložiek zemského plášťa.

Perovský, Lev Nikolajevič, gróf

- Rusko; * 1792, † 1856; diplomat, politik, mineralóg a archeológ. Je po ňom pomenovaný nerast (perovskit).

perowskit
perovskitperovskit

- priehľadný nerast, CaTiO3 (oxid titaničito-vápenatý), kosoštvorcový minerál. Je pomenovaný podľa Leva Alexoviča Perovského (* 1792, † 1856).
I pri tlaku 1,25 . 106
atm si uchováva priehľadnosť.
Podľa súčasných predstáv (2008) je súčasťou spodných vrstiev zemského plášťa (kde sú práve takéto tlaky), zaisťuje z väčšej časti výmenu tepla vďaka sálaniu (nie tepelnou vodivosťou).
Bol objavený na Urale v 19. storočí.

peroxid

- kysličník bohatší kyslíkom (obsahuje peroskupinu -O-O-), ako zodpovedá normálnemu mocenstvu prvku. Silné okysličovadlá.

peroxid vodíka

- jednozložková kvapalná pohonná hmota používaná v raketovej technike; vzorec: H2O2

perón

- nástupište.

Perón, Eva
Evita
Eva Duarte

- Argentína; * 1919 (Los Toldos), † 26. 7. 1952, herečka, speváčka, politička. Otec Juan Duarte (miestny správca statku). Manžel Juan Domingo Perón (sobáš v roku 1945).
1946: ministerka práce a sociálnych vecí.
1949: zakladá ženské peronistické hnutie.
Po smrti jej telo balzamuje dr. Pedro Ara. V roku 1971 vojenská junta oznamuje, že Evita je pochovaná v Miláne pod menom María Maggi. Nakoniec je pochovaná v rodinnej hrobke Duartových na cintoríne La Recoleta v Buenos Aires.

Perón, Juan Domingo

- Argentína; * 1895, † 1974; politik. 1. manželka Evita (* 1919, † 1952 (leukémia). Sobáš v roku 1945). 3. manželka María Estela Martínez (Isabelita).
1943: viedol vojenský prevrat.
1946 - 1955: prezident (bol zvrhnutý vojenským prevratom, utiekol z krajiny). Realizoval rozsiahle sociálne reformy.
1973 - 1974: po období politickej nestability povolaný z exilu opäť do funkcie prezidenta.

Perón, María Estela Martínez, dekotva

- Argentína, politička. Manžel Juan Domingo Perón. 1974 - 1976: prezidentka. Úrad prezidentky prevzala po smrti svojho manžela z pozície viceprezidentky. Zosadená vojenským prevratom.

perpendikulárny

- zvislý, kolmý.

perpetuálny

- stály, zotrvačný, večný.

perpetuum mobile

- hypotetický stroj, ktorý by ku svojmu chodu nepotreboval dodávať energiu.
- v hudbe inštrumentálna skladba v krátkych notách tej istej hodnoty /osminách) rýchleho pohybu.

perpetuum mobile druhého druhu

- perpetuum mobile, ktoré by malo trvalo konať mechanickú prácu a energiu odoberať iba ochladzovaním jediného tepelného kúpeľa (napr. mora). Odporuje druhej termodynamickej vete.

perpetuum mobile prvého druhu

- perpetuum mobile, ktoré by malo trvalo konať mechanickú prácu bez dodávania ekvivalentnej energie. Odporuje zákonu zachovania energie.

perpetuum silencium

- zákaz vznášať spor znovu na prerokovanie po konečnom rozhodnutí súdu, večné mlčanie.

perplex

- bezradný, zmätený, popletený, vyvedený z miery.

Perrault, Dominique

- Francúzsko; architekt. Dielo: Francúzska národná knižnica Françoisa Mitteranda v Paríži.

Perrault, Charles

- Francúzsko; 12. 1. 1628 - 16. 5. 1703; rozprávkár. Dielo: Rozprávky.

Perret, Auguste

- Francúzsko; 1874 - 1954; architekt. Dielo: kostol v Raincy; divadlo Champs - Elysées, rekonštrukcia Le Havre.

Perréal, Jean

- Francúzsko; maliar. Portrétista, iluminoval rukopisy, pôsobil ako architekt, dekoratér, navrhoval sochy a šperky. Dielo: Muž z poloprofilu.

Perrier, C.

- Taliansko; * 1923; mineralóg. V roku 1940 sa podieľal na objave technécia s E. G. Segrerom.

Perrier, François Georges

- Francúzsko; 1872 - 1946; geodet. Člen Institut de France. Podnikal početné geodetické merania, napr. v Južnej Amerike meral dĺžku rovníkového stupňa.

Perrin, Jean Baptiste

- Francúzsko; 1870 - 1942; fyzik a chemik. Študoval Brownov pohyb, stanovil Avogardovo číslo, dokázal záporný náboj katódových lúčov. Nobelova cena.

Perrin, P.

- Francúzsko; astronaut. Let na STS-111.

Perrine, Charles Dillon

- * 1867; astronóm, pôvodne obchodník. Objaviteľ komét - na Lickovom observatóriu v USA popísal 8 komét. 1909: riaditeľ hvezdárne v Córdobe (Argentína). 6. 1. 1905 objavil 7. mesiac Jupitera - Elara.

Perrot, Jules

- Francúzsko; 1810 - 1892; tanečník a choreograf.

Perseidy
Perzeidy

- meteorický roj, ľudovo slzy sv. Vavrinca. Materským telesom je kométa Swit - Tuttle. Úplné označenie Perseidy. Začiatok aktivity 24. 7., maximum 13. 8., koniec aktivity 26. 8.
Charakter: prevládajú jasné meteority.
Hodinová frekvencia až 10 - 1000 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 61 km/s.

Perseidy

- meteorický roj. Úplné označenie ß Perseidy. Začiatok aktivity 14. 9. , koniec aktivity 26. 9. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 61 km/s.

Perseidy

- meteorický roj. Úplné označenie ζ Perseidy. Začiatok aktivity 1. 6. , maximum 8. 6. , koniec aktivity 18. 6. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 29 km/s, maximálna až 60 km/h. Meteority sú pozorovateľné vo výške okolo 100 kilometrov nad povrchom Zeme. Meteority z roja Perseidy sa uvoľňujú z kométy Swift - Tuttle, ktorá obieha okolo Slnka s periódou 130 rokov (posledný prelet okolo Zeme v roku 1992).

Persepolis

- rezidencia prvých perzských kráľov. V roku 332 pred Kristom vyvrátená Alexandrom Macedónskym. Obnovená za Sásánovcov (226 - 651).

perseverancia

- stálosť, pevnosť.
- schopnosť vytrvalosti.
- úpornosť.

perseverácia

- utkvelosť.
- nutkavé zotrvávanie a znovuvybavovanie dojmov, opakovanie slov.

Perseus

- mytologický hrdina. Otec Zeus. Matka Danae. Porazil Medúsu a zachránil tak Andromedu, svoju budúcu manželku.
- výrazné, takmer polárne súhvezdie severnej oblohy s hviezdou Algol.
- posledný macedónsky kráľ (179 - 168 pred Kristom). Snaha obnoviť bývalú moc Macedónie. Vo vojne s Rímom v roku 168 pred Kristom porazený.

Persching, John Joseph

- USA; 1860 - 1948; veliteľ amerických expedičných zborov, ktoré v roku 1918 pomohli odraziť poslednú ofenzívu Nemecka (I. svetová vojna).

persico

- persiko; liehovina z broskyňových jadier.
- náhrada mandlí z jadier marhúľ a broskýň.

persikokotva

- persico; liehovina z broskyňových jadier.
- náhrada mandlí z jadier marhúľ a broskýň.

persolvovať

- vyplatiť, zbaviť sa dlhu.
- vykonať omšu.

Person, Ian

- Veľká Británia; politik. 2007: štátny minister pre kliimatické zmeny a životné prostredie.

persona

- persóna; ososba, osobnosť.

persona grata

- žiadúca osoba.
- cudzinec, voči ktorému nie sú námietky.

persona non grata

- nevítaná osoba; diplomatický zástupca, ktorému bolo, ako osobe nežiadúcej, odmietnuté agrément alebo ktorej funkcia bola z toho istého dôvodu predčasne ukončená.

personalistika

- osobná, zamestnanecká agenda.

personalizmus

- filozofický smer, ktorý pokladá osobu či osobnosť za najvyššiu hodnotu a súčasne za zdroj všetkých hodnôt.
- vzťah osobného Boha a človeka.

personalizovaný

- zosobnený, zľudštený.
- s ľudskými rysmi, vlastnosťami.

personál

- kolektív obsluhujúcich, zamestnaných.

personálie

- osobné dáta, údaje.

personálny

- osobný.

personifikácia

- zosobnenie, zobrazenie (abstraktného pojmu, prírodného úkazu apod. napr. v rozprávkach, v mytológii) v ľudskej podobe, zosobnenie.
- v literatúre druh metafory, ktorou sa veciam alebo abstraktným pojmom pripisujú ľudské vlastnosti alebo konania.

persóna
persona

- ososba, osobnosť.

perspektíva

- zobrazenie priestoru a vecí v ňom obsiahnutých tak, že obraz pôsobí opticky dojmom priestoru skutočného. Je charakterizované zmenšovaním a zbiehaním predmetov do diaľky.
- prenesene výhľad do budúcnosti.
- pohľad do diaľky.
- hľadisko, stanovisko.

perspektíva, farebná

- vzdušná perspektíva; vo výtvarnom umení členenie obrazového priestoru do hĺbky tak, že červené a žlté plochy sa zdajú bližšie, modré vzdialenejšie.

perspektíva, lineárna

- stredové premietanie do roviny v priečelnej polohe.

perspektíva, svetelná

- zobrazuje rozdiely svetla a tieňa, plastickosť tvarov.

perspektíva, žabia

- pohľad zospodu.
- prenesene prízemné posudzovanie.

perspektívny

- výhľadový.
- s dobrými vyhliadkami do budúcnosti.

perspirácia

- dýchanie kožou.

Persson, Göran

- Švédsko; politik. 2004, 2005, 2006: premiér (Sociálna demokracia).

Perth

- Veľká Británia; mesto v Škótsku. Do roku 1437 sídlo škótskych kráľov.
- Austrália; prístav a mesto Západnej Austrálie na rieke Swan.

Perthes, Johann Georg

- Nemecko; 1749 - 1816; kníhkupec a nakladateľ (zemepisné vydavateľstvo Justus Perthes v Gothe).

pertinencia

- vhodnosť, príslušnosť hlavnej veci, konaniu.

perturbácia

- porucha, rušenie; nepravidelnosť v pohybe planéty spôsobená príťažlivými silami iných planét.

pertusiakotva

- pertussia, pertusis, pertussis; čierny kašeľ.

pertusis

- pertusia.

pertussia

- pertusia.

pertussis

- pertusia.

Peru

- República del Perú; republika na západnom pobreží Južnej Ameriky pri Tichom oceáne. Rozloha 1. 285. 216 km². Hlavné mesto Lima. 1531 - 1535: ríšu Inkov dobyl Francisco Pizzaro. 1542: súčasť miestokráľovstva Peru. Povstanie indiánskeho obyvateľstva. 1780 - 1781: pod vedením Tupaka Amarú bolo potlačené. S podporou generála José de San Martína bola v roku 1821 vyhlásená nezávislosť. 1824: porazené španielske vojsko. 1894 - 1884: v tzv. liadkovej vojne stratilo časť územia. 1928: založená KS.

Peruc

- ČR; obec v Severočeskom kraji, okres Louny. Jedna z najstarších osád v ČR (tzv. Boženina studánka, podľa povesti miesto prvého stretnutia Boženy s kniežaťom Oldřichom).

Perugia

- Taliansko; mesto v strednom Taliansku. 1276: založená univerzita.

Perugino, Pietro

- Taliansko; okolo 1445 - 1523; maliar. Učiteľ Raffaela. Činný v Perugii, Florencii a Ríme. Dielo: fresky v Sixtínskej kaplnke v Ríme (pred Michelangelom).

Perucho, Joan

- Španielsko; † 28. 11. 2003; spisovateľ, básnik, literárny kritik; bibliografia: 1947: Pod krvou (surrealistická zbierka básní); Knihy rytierskych príbehov (román); Prírodopisy alebo Kočinčinská vojna (rozprávanie o upíroch).

peruchta

- perchta; biela pani.

Perun

- Perún; staroslovanský boh hromu. Uctievali ho i Lotyši, Litevci a starí Prusi (ako najvyššieho boha).

pervertovať

- prevrátiť, prekrútiť, zvrátiť, zmariť, zkaziť.

perverzia

- úchylnosť, zvrátenosť (napr. pohlavná).

perverzia, pohlavná

- pohlavná úchylnosť.

perverzita

- perverzia; zvrátenosť, zvrhlosť.

pervitínkotva

- umelo pripravená droga (typu benzedrinu). Vyrába sa najmä v ČR. Má stimulačné účinky. Predáva sa vo forme bieleho prášku. Je to obľúbená droga, pretože sa dá aplikovať injekčne i šňupať. Je rozšírená i kvôli jednoduchej výrobe. Hlavnou surovinou je pseudoefedrin, ktorý sa získava z bežne dostupných liekov. Pri častom používaní poškodzuje mozog i srdce. Počas 2. svetovej vojny ho dostávali už nemeckí letci, aby vydržali dlhé misie (od roku 1938).

Pervomajskyj, Leonid

- Ukrajina; * 1908; básnik, prozaik, dramatik, vlastným menom Ilja Hurevyč. Dielo: Miesto veršov o láske; Katarína a jej nový dom.

perzekúcia

- prenasledovanie.

perzián (karakul)

- čierna jahňacina trojdenného až osemdenného mláďaťa karakulskej ovce.

perzifláž

- zosmiešnenie, posmešné napodobnenie.

perzistencia

- stálosť, odolnosť, vytrvalosť.
- dĺžka trvania čuchového a chuťového vnemu vína. Ukazovateľ kvality vína.

perzistor

- polovodičový viacvrstvový usmerňovač.

Perzský záliv

- záliv na severozápade Indického oceánu u pobreží Ázie, 239.000 km², dlhý 926 km, široký 180 - 320 km, najväčšia hĺbka 104 m, slanosť 40 ‰;. Ťažba ropy. Hormuzským prielivom je spojený s Arabským morom.

Peržania

- pôvodne nomádsky kmeň zo strednej Ázie. Na prelome 1. a 2. tisícročia pred Kristom prenikli na západ a usadili sa v Elame na území dnešného Afganistanu. 550 pred Kristom: Kýros II. porazil Médov a potom Lydiu (546 pred Kristom).

Peřina, František

- ČR
* 8. 4. 1911 (Morkůvky)
† 6. 5. 2006
stíhač, generál.
Stíhacie eso 2. svetovej vojny (zostrelil 14 nacistických lietadiel). Manželka Anna Peřinová - Klimešová (sobáš 24. 6. 1939).
26. 6. 1939: uteká z Československa do Francúzska, aby sa mohol zapojiť do odboja.
1948: útek z ČSR (tentoraz aj s manželkou)

Peřinová-Klimešová, Anna

- ČR
† okolo 19. 4. 2006
odbojárka.
Manžel František Peřina (stíhač; sobáš 24. 6. 1939).
1938: sokolská miss. Počas vojny väznená v cele smrti (za pomoc židovským rodinám odsúdená napred na smrť, neskôr bol rozsudok zmenený na doživotie) v Aichachu spolu s Miladou Horákovou na jednej cele, kde sa dočkala aj oslobodenia.
1948: s manželom útek z ČSR.

pes
Canis

- rod cicavcov z rádu šeliem z čeľade psovitých. Domestikácia psa patrí ku najstarším dokladom ľudskej civilizácie. Najstaršie psy pochádzajú z doby kamennej. Množstvo plemien a rás.

pes bojovný

- vymretý druh divoko žijúceho psa. Vymrel v roku 1876.

pes, leonbergský

- mohutný dlhosrstý pes žltej až červenohnedej farby s tmavou maskou, s vynikajúcimi strážnymi schopnosťami (podľa nemeckého mesta Leonberg).

pes medvedí, karélsky

- čierny, prechádzajúci do hneda, s bielymi škvrnami, dlhosrstý severský lovecký špic používaný na lov veľkej zveri (podľa oblasti Karélia v Rusku).

pes transversoplanus

- priečne plochá noha.

pes valgus

- vbočená noha.

pes varus

- vybočená noha.

pesach

- jarný židovský sviatok.

pesar

- poševná (vaginálna) vložka užívaná ženami v období plodnosti k ochrane pred nežiadúcim otehotnením.
- poševná vložka ku udržaniu normálnej polohy maternice.

Pesaro

- Taliansko; prístavné mesto.

Pescara

- Taliansko; prístav a morské kúpele.

peseta

- menová jednotka niektorých krajín (napr. Andorra, Španielsko - pred zavedením eura).

pesimizmuskotva

- a optimizmus; bezvýchodnosť, beznádej, strata persperktív, nedúvera v budúcnosť.

pesimizmus, bohémsky

- dekadencia.

pesimum

- najhoršie z dosiahnuteľného.
- krajný stupeň nepriaznivých podmienok pre život organizmu.

pesík

- typ dlhších chĺpkov v srsti cicavcov.

peso

- menová jednotka niektorých štátov (napr. Mexiko, Uruguaj, Kuba).

Pessoa, Fernando

- Portugalsko; 1888 - 1935; básnik. Počas života takmer neznámy. Dielo: Heteronyma.

pessoi

- petteja, polis; starogrécka hra v dámu.

Pestalozzi, Johann Heinrich

- Švajčiarsko; 1746 - 1827; pedagóg. Založil ústav pre výchovu žobravých detí a ústav pre vojnových sirotkov. Prepracoval sústavu počiatočného vyučovania.

Pestel, Pavel Ivanovič

- Rusko; 1793 - 1826 (popravený); šľachtic, politik, filozof a dekabrista. Dal Južnému spolku dekabristov program, ktorý obsahoval demokratické a republikánske požiadavky.

pesticíd

- chemická alebo biologická látka slúžiaca v poľnohospodárstve k ničeniu živočíšnych škodcov a plevelov (napr. fungicídy, herbicídy, insekticídy).

pestis

- mor.

Pešánek, Zdeněk

- 1896 - 1965; sochár. Priekopník kinetizmu. Autor početných svetelných plastík, kinetických fontán, farebných klavírov. S O. Vávrom vytvoril kinetický film. Kniha: 1941: Kinetizmus.

Pešek, Ladislav

- ČR; * 1906; herec. Matka Ema Pechová. Člen ND.

Libor Pešek Pešek, Libor

- ČR; * 22. 6. 1933; dirigent. Založil súbir Komorní harmonie, ktorý sa zameriaval na súdobú hudbu (1959 - 1965). 1981 - 1990: dirigent Českej filharmónie. 1985: umelecký riaditeľ Kráľovského symfonického orchestra v Liverpoole.

Pešek, Lukáš

- ČR; motocyklový pretekár.

Pešek, Rudolf

- ČR; * 1905; technik. Profesor ČVUT. Člen korešpondent ČSAV. Pracoval v odbore hydromechaniky, náuke o prúdení a mechanike letu. 1960 - 1961: viceprezident Medzinárodnej astronautickej federácie. Od roku 1960 predseda technickej sekcie Medzinárodnej astronautickej akadémie.

Pešina, Jaroslav

- ČR; 1912; historik umenia. Profesor UK. Zaoberal sa maliarstvom pozdného stredoveku.

Pešina, Tomáš z Čechorodu

- ČR; 1629 - 1680; historik, jezuita. Priateľ Balbínov. Autor spisov o histórii Moravy.

Pešír, Tomáš

- ČR; * 30. 5. 1981; futbalista.

Pešková - Švandová, Eliška

- ČR; 1833 - 1895; herečka a spisovateľka.

Pešť

- Maďarsko; mestská časť Budapešti.

petalum

- (latinsky); plátok.

Petar II.

- Juhoslávia; 1923 - 1970; 1934 - 1941: kráľ. Otec Alexander I. 1941: odchod do exilu. 1945: zosadený.

petarda

- rana, výbuch, rozbuška.

Peteinosaurus

- malý pterosaurus. Patril medzi prvé stavovce, ktoré skutočne lietali (nie iba plachtili).

petent

- žiadateľ, uchádzač.

Peter

- grécky Skala; vedľa Ježiša najvýraznejšia postava a organizátor cirkvi po smrti Ježišovej. Legenda o jeho neskoršom príchode do Ríma ako biskupa sa neskôr stala základom zdôvodňovania moci pápežstva.

Peter III.

- Peter Hollstein-Gottorp.

Peter Veľký

- Rusko; panovník. 1698: návrat z ciest po Európe.

Peter z Drážďan

- Nemecko; reformačný teológ, druh Mikuláša z Drážďan, s ktorým pôsobil ako kazateľ v Prahe. Po roku 1415 odišiel do Nemecka, kde bol po roku 1420 upálený.

Peteraj, Kamil

- SR; textár. Dielo (texty piesní): 2005: Tajnosľubné.

Peterek, Jan

- ČR; * 17. 10. 1971; hokejista.

Peterhansel, Stéphane

- Francúzsko; automobilový pretekár; 2004: víťaz Rallye Dakar (celkovo 7x víťazom Rallye Dakar).

Peterka, Josef

- ČR; 21. 4. 1907 - 2. 6. 1965; spisovateľ, tramp. Zakladateľ trampskej osady Hurikán. Počas okupácie fašistickým Nemeckom vytvoril Trampskú partizánsku zimnú brigádu. Dielo: 1940: Dějiny trampingu; Kouzlo hašiše.

Peters, Brock

- USA; † ?. 8. 2005; herec. Filmografia: Ako zabiť vtáčika; Porgy a Bess (muzikál); niekoľko epizód v seriáli Star Trek.

Petersen, Jan

- Nórsko; 2004: minister zahraničných vecí.

Petersen, Wolfgang

- Nemecko; * 14. 3. 1941 (Emden); filmový režisér a producent. Filmografia: Trója; Ponorka; Nekonečný príbeh; Dokonalá búrka.

Peterson, Donald Herold

- USA; * 22. 10. 1933 (Winona); astronaut. Let na STS-6.

Peterson, Oscar

- Kanada; 15. 8. 1925 - 23. 12. 2007 (Toronto); kanadský džezový klavirista a skladateľ, spolupracovník mnohých ďalších hudobníkov (Luis Armstrong, Ella Fitzgerald). Dostal sedem ocenení Grammy a od roku 1978 má hviezdu v Kanadskej hudobnej sieni slávy.

Peterson, Ronnie

- Švédsko; † 11. 9. 1978 (Monza); automobilový pretekár. Po štarte 10. 9. 1978 na okruhu v Monze do jeho Lotusu narazil Vittori Brambilla. Jeho monopost začal horieť - James Hunt ho z horiaceho auta vytiahol. Ronnie na druhý deň zomrel v nemocnici (spálené pľúca).

Petian, Šalamún

- SR; 1799 (Ábelová) - 1855 (Pešť); zakladateľ vedeckej ornitológie Uhorska. Zbieral slovenské ľudové názvy vtákov a rýb.

Petiční výbor "Věrni zůstaneme"

- PVVZ; zložka nekomunistického odboja počas nacistickej okupácie. Zastúpený v UVOD. Nadväzoval na manifest československej inteligencie z jari 1938.skladal sa najmä z ľavicovej sociálno - demokratickej inteligencie a odborových pracovníkov.

Petipa, Marius

- Francúzsko; 1822 - 1910; tanečník a choreograf. Od roku 1847 pôsobil v Rusku. Autor veľkých féerických baletov.

Petiška, Eduard

- ČR; * 1924; básnik. d: Okamžiky; Pomerančové šaty.

petit

- presne formulovaná žalobná žiadosť.
- v polygrafii stupeň veľkosti písma (o veľkosti 8 bodov).

petit mal

- tzv. malý epileptický záchvat. Trvá niekoľko sekúnd.

Petit, Roland

- Francúzsko; * 13. 1. 1924; tanečník a choreograf.

petitio principii

- požiadavok dôkazu.
- logická chyba v dôkaze.

Petition of Rightskotva

- petícia, ktorú v roku 1628 predložil anglický parlament kráľovi Karlovi I. a v ktorej žiadal o zachovanie zákonov o ochrane občianskych práv, Kráľ petíciu formálne potvrdil a parlament rozpustil. Petícia bola uzákonená až v roku 1689 ako Bill of Rights.

petícia

- písomná žiadosť adresovaná rozhodujúcemu činiteľovi.

Petkanov, Georgi

- Bulharsko; politik. 2001 - 2005: minister vnútra. 2005 - 2007: minister vnútra. 30. 5. 2007 odstúpil bez udania dôvodu.

Petljura, Semjon Vasiljevič

- Ukrajina; 1877 - 1926 (zavraždený); vodca ukrajinských nacionalistov. 1917 - 1920: predseda tzv. Ukrajinskej národnej rady. Zavraždili ho agenti GPU.

Petőfi, Sándor

- Maďarsko; 1. 1. 1823 (Kiskőrös) - (?) 31. 7. 1849 (Segesvár, dnes Rumunsko); básnik a revolucionár, po rodičoch slovenského pôvodu. Padol v revolučných bojoch. Dielo: Bohatier Ján, Apoštol.

Petr, P. Václav Klement

- ČR; † 17. 2. 1901; teológ.
Zakladateľ a prvý generálny predstavený kongregácie Bratří Nejsvětější svátosti (petríni). Svojim následovníkom - petrínom, dal dve hlavné úlohy: výchovu mladých chlapcov (najmä učňov a robotníkov) a šírenie eucharistickej úcty.

Petr z Mladoňovic

- ČR; † 1451; jeden z Husových sprievodcov na kostnický koncil. Po návrate popísal cestu do Kostnice, Husov a Jeronýmov proces a smrť.

Petra

- Jordánsko.skalné mesto, sídlo faraónov. Mesto vzniklo medzi 3. storočím pred Kristom a 1. storočím po Kristovi. Mesto osídlili Nabatejci. Najznámejší chrám v Petre sa volá Pokladnica. 1812: mesto objavil Johann Ludwig Burchardt v prestrojení za moslima (dal si meno Ibráhim ibn Abdalláh). 1924: začali sa archeologické vykopávky, ktoré prebiehajú až dodnes (2004). V meste je množstvo hrobiek, v ktorých je pochovaných mnoho ľudí (Vázová hrobka, Hodvábna hrobka, Obelisková hrobka).

petra dura

- hladko leštené intarzie florentínskeho typu, vytvárajú z polodrahokamov na bielom mramore kvety fantastických tvarov a farieb.

Petrarca, Francesco

- Taliansko; 20. 7. 1304 - 1374; básnik; zakladateľ modernej talianskej poézie. Brat Gherado (mních v Montrieux, Francúzsko). Spolu s Dantem a Boccaciom založil literatúru písanú talianskym jazykom. Dielo: Piesne; Trionfi (Triumfy; zbierka alegorických básní); Moja tajná kniha; O osamelom živote; asi 1340: Afrika (epos; latinsky písaná história druhej púnskej vojny v štýle rímskeho Vergília).

petraševci

- členovia krúžku M. V. Petraševského v rokoch 1845 - 1849 v Petrohrade. Ich program žiadal zrušenie nevoľníctva. 21 petraševcov odsúdených k smrti. Trest zmenený na nútené práce.

Petraševskij (Butaševič - Petraševskij), Michail Vasiljevič

- Rusko; 1821 - 1866; utopický socialista. Založil krúžok petraševcov. 1849: poslaný na Sibír.

Petrażycki, Leon

- Poľsko; 1867 - 1931; právnik. Do roku 1918 univerzitný profesor v Petrohrade, potom vo Varšave. Zakladateľ tzv. psychologickej právnej školy chápajúcej právo predovšetkým ako psychický prežitok.

petrefakt

- skamenelina, fosília.
- niečo nemenné, ustrnulé.

Petrescu, Camil

- Rumunsko; 1894 - 1957; dramatik, esejista. autor psychologických románov. Dielo: Prokrustovo lôžko; Posledná noc lásky - prvá noc vojny.

Petrescu, Cezar

- Rumunsko; 1892 - 1961; spisovateľ. Autor románov balzacovského typu. Dielo: Paríž Východu.

Petrétei, József

- Maďarsko; politik. Do 20. 5. 2007 minister spravodlivosti a vnútra - podal demisiu v dúsledku škandálov, do ktorých sa zaplietli príslušníci maďarských bezpečnostných síl.

Petrie, Flinders

- egyptológ. V roku 1884 pri vykopávkach vo východnom chrámovom okrsku v egyptskom Tunise narazil na zvláštny sklenený predmet - bola to šošovka na jednej strane vybrúsená na plocho, na druhej strane konvexne (vyklenuto). Šošovka má priemer 7 cm a vznikla okolo roku 200 pred Kristom. V roku 1888 objavil zvyšky Labyrintu v Hawware u mesta Crocodilopolis. V hlbinách labyrintu bol hrob faraóna Amenemheta III.

petrifikácia

- skamenenie.
- zatvrdnutie.
- neschopnosť zmeny.

Petrchmil, Jan

- ČR; 1921 - 1964; literárny kritik, publicista. Dielo: Patnáct let české literatury 1945 až 1960.

petro-

- prvá časť zložených slov majúca význam kameň, hornina.

petrografia

- náuka o štruktúre a zložení hornín. Odvetvie geológie.

petrografia, systematická

- zaoberá sa nerastným zložením hornín a ich vlastnosťami.

petrografia, všeobecná

- zaoberá sa vznikom a premenou hornín, genetickými vzťahmi minerálov.

Petrohrad

- Rusko; mesto. Založené v r. 1725 cárom Petrom I. Veľkým Romanovom.

petrochémia

- pôvodne odbor chémie zaoberajúci sa chemickým zložením a spracovaním hornín.
- odvetvie chémie zaoberajúce sa spracovaním uhľovodíkov z ropy a zemného plynu.

petrolej

- rafinovaný destilát z ropa s hustotou okolo 0,8. Používa sa ku svieteniu, kúreniu, v chemickom priemysle, ako pohonná hmota.

petrológia

- odvetvie petrografie pojednávajúce o horninách z hľadiska ich výskytu, vzniku, premien a rozšírenia.

Petronas Tower

- Malajzia; najvyššia budova na svete v Kuala Lumpur s výškou 452 metrov (2006), 96 poschodí. Postavená v roku 1996.

Petronius Arbiter

- Rím; † 66; spisovateľ, dôverník cisára Nerona vo veciach umenia a vkusu. Pozri aj arbiter elegantiarum. Dielo: Satirikon (Hostina Trimalchionova).

Petropavlovsk

- Kazašsko; mesto. Založené v roku 1752 ako pevnosť.

Petropolis

- Brazília; mesto v Rio de Janeiro.

Petrosjan, Tigran Vartanovič

- ZSSR; * 1929; šachista. 1963: majster sveta.

Petrov, Alexander

- Rusko; 1. 2. 1794 - 10. 4. 1867; šachista.

Petrov, Jevgenij Petrovič

- Rusko; 1903 - 1942; spisovateľ, vlastným menom Katajev. Dielo (spolu s I. Ilfom): Dvanásť kresiel; Zlaté teľa.

Petrov, Nikolaj Vasiljevič

- ZSSR; * 1898; divadelný režisér. Kniha: Stretnutie s dramatikmi. (spomienky).

Petrov, Valeri

- Bulharsko; * 1920; básnik. Dielo: Za miernej jesene (poéma); Keď ruže tancujú (dráma).

Petrov, Vladimir Michajlovič

- ZSSR; 1896 - 1966; filmový režisér. Filmografia: Búrka; Peter Veľký; Stalingradská bitka; Ruský les.

Petrov-Vodkin, Kuzma Sergejevič

- Rusko; 1878 - 1939; maliar. Smbolista. Rektor AVU.

Petrová, Štěpánka

- ČR; * 1909; sopranistka. Manžel Vít Nejedlý (skladateľ a dirigent). Zaslúžilá umelkyňa.

Petrovická, Jiřina

- ČR; * 30. 1. 1923 (Pardubice), † 10. 10. 2008; divadelná a filmová herečka, rodená Žemličková. Zaslúžilá umelkyňa.
1945 - 1951: hrala v Realistickém divadle a v Městských divadlech pražských.
1951: stáva sa členkou Národního divadla.

Filmografia:
1943: Čtrnáctý u stolu (filmová premiéra);
Krakatit;
Strakonický dudák;
Nahá pastýřka.

Petrovič-Njegoš

- Čierna Hora; panovnícky rod, ktorý panoval Čiernej Hore v roku 1697 - 1918.

Petrovič-Njegoš Danilo

- Čierna Hora;1701 - 1707: knieža Čiernej Hory; za jeho vlády boli z krajiny vyhnaní či pobití Turci a poturčení Čiernohorci.

Petrovič-Njegoš Danilo

- Čierna Hora;1852 - 1860: knieža Čiernej Hory.

Petrovič-Njegoš Nikola

- Čierna Hora;1860 - 1918: knieža Čiernej Hory; od roku 1910 kráľ.

Petrovič-Njegoš Petar

- Čierna Hora;1838: knieža Čiernej Hory; básnik, autor básne Horský veniec, ktorá ospevuje boj Danila Petroviča - Njegoša proti Turkom.

Petrusek, Miloslav

- ČR; * 15. 10. 1936 (Zlín); sociológ. Otec Miloslav. Matka Jarmila. 1954 - 1959: štúdium filozofie a dejepisu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. 1964 - 1967: výskumný pracovník Ústavu sociálno - politických vied UK (dovtedy učil v Zlíne). Po roku 1970 zrušené členstvo v KSČ. 1979: infarkt. 1987: spolu s Josefom Alanom (sociológ) vydával samizdatový časopis Sociologický obzor, po roku 1990 ako S - obzor. 1990: vedúci katedry na novovzniknutej Fakulte sociálnych vied. 1991 - 1997: dekan na Fakulte sociálnych vied. 1997: prorektor UK. Dielo: 1969: Sociometrie; 1970: Malý sociologický slovník; 1990: Sociologie a literatura; 1992: Alternativní sociologie; 1993: Teorie a metoda v moderní sociologii; 1996: Sociologie, literatura a politika; 1996: Velký sociologický slovník.

Petřík, Jaromír

- ČR; † ?. 1. 2007; sólista baletu Národného divadla v Prahe (1949 - 1987 ako sólista od roku 1957). 1999: cena Thálie za seloživotné dielo.

Petržela, Milan

- ČR; * 19. 6. 1983; futbalista.

Petržela, Vlastimil

- ČR; futbalový tréner. 1987 - 1992: Slavia Praha. 1992 - 1995: Liberec. 1994: tréner roka. 1996: Sparta Praha. 2002: Mladá Boleslav.

Petželka, Vilém

- ČR; 1889 - 1967; skladateľ. Profesor JAMU. Dielo: Horník Pavel (opera).

Petržílka, Václav

- ČR; * 1905; fyzik. Člen korešpondent ČSAV. Profesor ČVUT. Študoval piezoelektrický jav a jadrovú fyziku.

petržlen, siaty

- Petroselinum sativum; bylina z čeľade okoličnatých. Zelenina.

Petřík, Josef

- ČR; 1866 - 1944; geodet. Profesor ČVUT. Budovateľ geodetického a kartografického štúdia v ČSR.

Petřina, František

- ČR; 1799 - 1855; fyzik. Profesor v Lipsku a neskôr na UK v Prahe. Študoval elektromagnetické galvanické články. Zdokonaľoval elektrické prístroje.

Pettaci, Clara

- Taliansko; †28. 4. 1945; mileka Benita Mussoliniho. 28. 4. 1945 chytená s milencom na úteku, s ktorým bola aj neskôr popravená.

petteja

- pessoi, polis; starogrécka hra v dámu.

petting

- erotické praktiky bez súlože, maznanie sa.

Pettit, Don R.

- USA; astronaut. Let na STS-113. Let na STS-126.

Pettit, Ed

- USA; pozri Antoine Bovis.

Pettko, Ján

- SR; 11. 11. 1812 (Drietomá) - 26. 10. 1890 (Bratislava); geológ. 1843: vedie katedru geológie, mineralógie a paleontológie na banskej akadémii v Banskej Štiavnici. V Kremnickom pohorí objavil sírnikový nerast, ktorý po ňom pomenovali pettkoit.

Petty, Tom

- USA; * 20. 10. 1950; hudobník.

Petty, sir William

- Anglicko; 1623 - 1687; ekonóm. Zakladateľ klasickej buržoáznej politickej ekonómie v Anglicku.

petúnia

- Petunia; rod rastlín z čeľade ľuľkovitých. Pôvodom z Južnej Ameriky. Niektoré sú okrasné.

Petýrek, Emil

- ČR; * 1901; technik v odbore baníctva. Člen korešpondent ČSAV.

Petzval, Jozef

- SR; 6. 1. 1807 (Spišská Belá) - 17. 9. 1891 (Viedeň); matematik, fyzik. Zakladateľ Voigtländerovej optiky, základu modernej fotografie. 1826: začína štúdium filozofie na peštianskej univerzite a pokračoval na tamojšom Institutum geometricum, kde získal v roku 1828 diplom inžiniera. 1837: na viedenskej univerzite prednáša matematiku. 1840: spočítal a skonštruoval anastigmatický objektív so 16 x väčšou svetelnosťou, akú mal objektív L. M. Daguerra, a skrátil tak niekoľkominútové expozície na sekundové.

Petzval, Oto

- SR; 1809 (Spišská Belá) - 1853; brat Jozefa Petzvala, matematik, autor učebníc z dynamiky, mechaniky, vyššej matematiky a astronómie.

peu à peu [pö a pö]

- v hudbe pozvoľne, pomaly, postupne.

pevnina

- kontinent. v zemepise a. ) súš, vynorená časť zemského povrchu nad hladinu svetového oceánu, b. ) v užšom zmysle sedem svetadielov (Ázia, Európa, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika, Austrália, Antarktída), na ktoré sa člení pevná časť Zeme.
- v geológii pevninský blok (kra sialu) plávajúci po plastickej sime.

pevnosť, Petropavlovská

- Rusko; založená v roku 1703 Petrom I. v Petrohrade. Od 18. storočia väzenie. v 20. storočí súčasť Múzea Revolúcie (počas existencie ZSSR).

Peymann, Claus

- Nemecko; * 1937 (Brémy); režisér. 1986 - 1999: šéf viedenského Burgthetera. 1999: riaditeľ Berliner Ensemble.

peyotl

- Lophophora williamsii, Echinocactus williamsii; mexický halucinógenny kaktus. Obsahuje alkaloidy (napr. meskalin).

Peysner, Antoine

- Francúzsko; 1886 - 1963; sochár ruského pôvodu S bratom N. Gabom rozpracoval teóriu konštruktivistického realizmu, od ktorej prešli k tvorbe konkrétnych a kinetických plastík.

Pécs

- Maďarsko; Päťkostolie, mesto v južnom Maďarsku. Ťažba mramoru a čierneho uhlia. Vinársky kraj.

Péguy, Charles

- Francúzsko; 1873 - 1914; katolícky básnik a esejista. Vydával literárne významné Cahiers de la Quinzaine.

Péligot, Eugene Melchior

- Francúzsko; 1811 - 1890; chemik.

Pénelopé

- v gréckej mytológii varná manželka Odysseova.

Péole

- geodetická družica skúšajúca aparatúru pre meteorologickú družicu Eole; prvá geodetická družica s malým sklonom dráhy. Niesla rádiové systémy a kútové odrážače pre laserové pozorovania; štart: 12. 12. 1970; hmotnosť 70 kg; životnosť aktívna 472 dní; pasívna 3. 474 dní.

Pérez, Luis Carlos

- Kolumbia; * 1915; právnik. Pracovník svetového mierového hnutia.

Pérez Galdós, Benito

- Španielsko; 1843 - 1920; románopisec a dramatik. Autor 46 kratších románov zo španielskych dejín a 34 románov zo súdobého Španielska, 24 hier, často dramatizácií vlastných románov.

Péri, Gabriel

- Francúzsko; 1902 - 1941; novinár, hrdina francúzskeho odboja. Pred popravou napísal autobiografické Pre zajtrajšky, ktoré spievajú.

Périgueux

- Francúzsko; mesto v juhozápadnom Francúzsku. Rímske pamiatky (amfiteáter).

Péšavár

- Pakistan; mesto v severozápadnom Pakistane pri Chajberkom priesmyku.

Pétain, Henri Phillipe

- Francúzsko; 1856 - 1951; generál. 1916: veliteľ u Verdunu. 1917 - 1918: vrchný veliteľ francúzskych vojsk. 1940 - 44 prezident (neokupovaného územia, sídlo Vichy); kolaboroval s nacistami. 1940: podpísal kapituláciu francúzskej armády. Po skončení 2. svetovej odsúdený na trest smrti. Trest zmenený na doživotie.

Pere-Lachaise

- Francúzsko; parížsky cintorín. Miesto posledného odporu komunardov (28. 5. 1872).

Petursson, Hallgrimur

- Island; 1614 - 1674; básnik. Manželka Gudridur Simonsdóttir. Farár na Islande. Dielo: 1666: Pašiové spevy.

Pfaff, Alfred

- Nemecko; † 27. 12. 2008; futbalista.
1954: 1. miesto na MS.
1959: majster ligy (Eintracht Frankfurt).
7 reprezentačných štartov (2 góly).

Pfaff, Johann Friedrich

- Nemecko; 1765 - 1825; matematik. Člen Berlínskej AV. Študoval sústavy diferenciálnych v súvislosti s geometriou.

Pfeffer, Wilhelm

- Nemecko; 1845 - 1920; botanik. Profesor na univerzite v Lipsku. Dielo: Štúdie o osmóze.

Pfeiffer, Johannes

- Nemecko; 26. 6. 1902 - 20. 2. 1970; spisovateľ, literárny historik a filozof. Spájal poéziu a filozofiu. Stál na pozícii existencionalizmu.

Pfeiffer, MichelleMichelle Pfeiffer

- USA; * 29. 4. 1958; herečka.

Filmografia:
Čarodejnice z Eastwicku;
Nebezpečné známosti;
1991: Frankie a Johny.

pfennig

- fenik, drobná minca nemeckej marky.

Pfleger-Moravský, Gustav

- ČR; 1833 - 1875; spisovateľ. Dielo: Z malého sveta (prvý český román z robotníckeho prostredia).

PFLP

- Palestína; Ľudová fronta pre oslobodenie Palestíny; politická strana.

pfund

- libra; menová jednotka Írska, Sýrie, Sudánu, Egypta, Cypru a iných štátov.

ph

- skratka jednotky phot.

pHkotva

- Sörensenov vodíkový exponent; miera kyslosti a zásaditosti. Je definovaný ako záporná hodnota logaritmu aktivity vodíkových iónov v roztoku. Roztoky, ktorých pH je menšie ako 7, sú kyslé, ak je pH väčšie ako 7, sú alkalické.

Ph

- skratka fón.

Phacochoerus aethiopicus

- prasa bradavičnaté. Žije v Afrike.

Phagba

- Tibet; láma. Po obsadení Tibetu v roku 2007 Mongolmi sa stal duchovnýnm vodcom Kublajchána.

Phair, Venetia

- Veľká Británia; autorka názvu Pluta. Ako 11 ročná sa 15. 3. 1930 od svojho deda dozvedela o objave novej planéty. Navrhla, aby sa zatiaľ bezmenná (vtedy ešte) planéta volala Pluto (podľa gréckych mýtov). Dedovi Falconovi Madanenovi sa nápad natoľko zapáčil, že si prehovoril so svojim známym, profesorom astronómie. Profesor poslal návrh dievčaťa do Lowelovho observatória, kde novú planétu objavili. 1. 5. 1930 vedci oficiálne oznámili meno novej planéty. Znelo Pluto. (V rovnakom roku prišla na svet i rovnomenná postavička psa Pluta z animovaného seriálu Walta Disneyho)

Phalacrocorax atriceps

- kormorán cisársky. Má modré oči. Hniezdi v Antarktíde.

phalloidin

- jed obsiahnutý v muchotrávke hľuzovitej. V roku 1937 ho izolovali v kryštalickej podobe Lynen a Wieland. 1/20 miligramu tohto jedu usmrtí myš do 12 hodín.

Pham Dinh Tung, Paul Joseph

- Vietnam; * 1919, † 22. 2. 2009 (Hanoj); teológ.
1949: vysvätený za kňaza.
1994: menovaný arcibiskupom v Hanoji.

Pham Tuân

- Vietnam; * 14. 2. 1947 (QuócTuân); kozmonaut. Let na Sojuz 37 (pristátie v Sojuz 36). Pobyt na Saljut 6.

Pham-van-Dong

- Vietnamská demokratická republika; * 1906; štátnik. 1951: člen ÚV Vietnamskej strany pracujúcich. 1954 minister zahraničných vecí. 1955: predseda vlády.

PharmDr.

- pharmaciae doctor; doktor farmácie.

pharming

- technika podvodu, pri ktorej sa útočník snaží pomocou upraveného prekladu internetových adries presmerovať užívateľa internetového bankovníctva na pripravené podvodné stránky za účelom získania citlivých dát (heslo, pin a pod.).

PhDr.

- skratka pre philosophiae doctor, akademický titul pre doktora filozofie.

Pheidippides

- Grécko; vojak. Po víťazstve Grékov nad Peržanmi u Marathónu v roku 490 pred Kristom niesol správu do Atén (zabehol prvý maratón). Po oznámení víťazstva padol mŕtvy na zem.

Phelps, Michael

- USA; plavec. 6x prvé miesto na LOH v Aténach (2004).
17. 2. 2007: svetový rekord na 200 m motýlik (1:53,71) na mítingu Missouri Grand Prix v meste Columbia.
2008: 1. miesto na LOH v Pekingu v disciplíne 400 m polohovka časom 4:03:84 (svetový rekord). Spou získal v plaveckých disciplínach v Pekingu 8 zlatých medailí a stal sa najúspešnejším športovcom na LOH všetkých čias.

Philadelphi route

- úzky koridor oddeľujúci pásmo Gazy a Egypt.

Philadelphia

- USA; prístavné mesto v Pennsylvánii, na Delaware pred ústim do zálivu Delaware v Atlantickom oceáne.

Philae

- ostrov na Níle s pamiatkami z doby Ptolemaiov (332 - 30 pred Kristom).

Philipe, Gérard

- Francúzsko; 1922 - 25. 11. 1959 (rakovina); herec. 1946: manželka Nicole Fourcaud prijala meno Anne Philipe (autorka spomienkovej knihy Kratší ako dych). Matka Minou. Otec Marcel (1945 odsúdený na smrť za spoluprácu s nacistami, ale utiekol do Španielska). Filmografia: 11946: Idiot; 1948: Väznica parmská; 1950: Diablova krása; 1952: Fanfán Tulipán; 1952: Krásky noci; 1954: Červený a čierny; 1955: Veľké manévre; 1957: Pod pokličkou; 1958: Hráč; 1959: Nebezpečné známosti; Malá pekná pláž (Une si jolie petite plage); Najlepšia časť.

Philipp, Guy

- Haiti; 2004: vodca povstalcov, ktorí v roku 2004 prinútili odstúpiť prezidenta Jean - Bertranda Aristida.

Philippe

- Belgicko; korunný princ. Otec Albert, matka Paola. Manželka Mathilde d'Udekem d'Acoz (zásnuby 13. 9. 1999; sobáš 4. 12. 1999). Deti princezná Elisabeth (* 2001); princ Gabriel (* 2003).

Philippe, Charles Louis

- Francúzsko; 1874 - 1909; románopisec. Dielo: Otec Perdrix; Bubu z Montparnassu.

Philippová, Helena

- ČR; režisérka. Spoluzakladateľka Divadla Járy Cimrmana, Divadla na Zábralí a Semaforu.

Philips

- Holandsko; medzinárodný elektrotechnický koncern. Založený v roku 1891 so sídlom v Eidhovene.

Phillips, John Lyndon B.

- USA; * 15. 4. 1951 (Fort Belvoir, Virgínia); astronaut. Manželka Laura Jean Doell. 1966: absolvoval strednú školu. 1972: bakalár (matematika, ruština) na Námornej akadémii. 1974: titul magistra v navigačných systémoch na University of Florida; námorný letec. 1982: odchod z námorníctva. 1984: titul magistra v geofyzike na University of California. 1987: doktorát vo vesmírnej fyzike na UCLA. 1989: pracuje v Los Alamos National Laboratory v New Mexiku. Autor 156 pojednaní o plazme v Slnku, Zemi a iných planétacha kométach. 1996: vybraný do astronautického výcviku NASA. Let na STS-100; Sojuz TMA - 7.

philosophia perennis

- večná filozofia.
- tomizmus.

phishing

- spôsob internetového útoku na bankové účty.

phithrius pubis

- voš vlasová.

Phlebotomus

- rod tropického a subtropického dvojkrídleho hmyzu. Prenáša pôvodcov niektorých chorôb.

PhMr.

- pharmaciae magister; magistr farmácie.

Phnompenh

- Kambodža; hlavné mesto na splavnom Mekongu.

Phoberomys Pattersoni

- hlodavec, ktorý pred 8 miliónmi rokov žil v dnešnej Venezuele. V roku 2000 jeho pozostatky objavili asi 100 kilometrov západne od Caracasu. Vážil okolo 700 kg a meral 1,3 metra. Príbuzný morčaťa.

Phobos

- mesiac Marsu. Rozmery 27 x 20 kilometrov. Povrch je pokrytý krátermi od zrážok s drobnými telesami. Obieha okolo Marsu vo vzdialenosti 9. 400 km raz za asi 7,5 hodiny. Objavil ho astronóm Hall. Jeho obežná doba je kratšia, ako doba vlastnej rotácie.

Phocaena phocaena

- sviňucha pobrežná. Menší druh delfína, dosahuje dĺžku 1,3 - 1,8 metra. Vytvára početné stáda, často doprevádza lode a vyskakuje nad hladinu.

Phoebe

- mesiac Saturna. Obieha okolo Saturna opačným smerom, ako ostatné mesiace so zvláštnou osou. Jeho tmavé zafarbenie môže ukazovať prítomnosť uhlíka, možná je i prítomnosť zamrznutej vody.

Phoenix Mars Lander

- USA; kozmická sonda vyslyná na Mars. Prostátie 25. 5. 2008 v oblasti Vastitas Borealis. Činnosť ukončená 10. 11. 2008 (a neaktívnom režime od 27. 10. 2008, posledná komunikácia so sondou prebehla 2. 11. 2008).

Phoneutria

- rod jedovatých pavúkov. Majú na svedomí detské životy, lebo zväčša na svoji korisť číhajú v koši s banánmi. Kusadlá majú dlhé 4 mm.

phoney warkotva

- politika západných veľmocí po vyhlásení vojny nacistickému Nemecku, čudná vojna.

Phoenix

- Fénix.
- USA; hlavné mesto Arizony.
- USA; kozmická sonda vyslaná na Mars. V júni 2008 registrovala na Marse vodu vo forme ľadu.

Phoenix, River

- USA; 23. 8. 1970 (Oregon) - 31. 10. 1993; herec, pôvodnym menom River Jude Bottom (meno zmenené v roku 1977 po návrate rodičov z Venezuely, kde otec pôsobil ako misionár náboženského hnutia Božie deti). Otec John Lee Bottom. Matka Arlyn Sharon Dunetz. Sestr Rain (speváčka skupiny Papercranes a herečka), Liberty (ako dieťa bola herečka) a Summer (herečka). Brat Joaquín (Leaf; herec). Filmografia: 1985: Bádatelia (fantasy); 1986: Pobrežie moskytov; 1988: Čas zastaviť sa; 1989: Indiana Jones a posledná križiacka výprava; 1990: Milujem Ťa na smrť; 1991: Moje súkromné Idaho; 1993: Veci lásky.

phosphorus

- latinský názov chemického prvku fosfor.

phot

- značka ph; jednotka intenzity osvetlenia; 1 ph = 10.000 luxov.

photactor

- napäťovo riadený fotoelektrický článok. ktorého elektrický odpor sa mení osvetlením až 10.000 krát.

Phylloxera vastatrix

- starší latinský názov mšice révokaza.

phyllum

- v biológii kmeň.

physalis

- ovocie pôvodom z Južnej Ameriky a Afriky. Malá žltozelená bobuľa je uzavretá v papierovo tenkom svetlo hnedom kalichu. Má osviežujúcu sladkokyslú chuť podobnú ananásu. Je bohatá na vitamíny A, C a B, fosfor a železo. Bobuľa sa vyberie z kalicha a konzumuje sa.

Physeter macrocephalus

- vorvaň obrovský. Ponára sa do hĺbky až 350 metrov. Samce dorastajú do dĺžky 15 - 20 metrov, samice 10 - 12 metrov. Gravidita (je to cicavec!) trvá 15 mesiacov a mláďa pri narodení váži okolo jednej tony. Prvé dva roky sa živí prevážne materským mliekom. Samica rodí raz za 5 - 7 rokov. Dospelí jedinci sa dožívajú veku asi 50 rokov.

Phytophthora ramorum

- patogénny organizmus napádajúci stromy. Na rozdiel od iných patogénov napáda viaceré druhy stromov.

Pchanmundžom

- Kórea; Pchaomundžam; dedina v Kórei na 38. rovnobežke. Dňa 27. 7. 1953 tu bolo uzavreté prímerie, ktorým sa skončila kórejská vojna.

Pcheng-chu

- Tchaj - wan; Peskadory; súostrovie v Tchajwanskom prielive. Rozloha 127 km², asi 150 km od čínskeho pobrežia. V držaní Tchaj - wanu.

Pchjongjang

- Kórejská ľudovodemokratická republika; predtým Fenjan; hlavné mesto.

pcho

- podľa čínskej tradície časť ľudskej duše, ktorá riadi jeho telesné funkcie.

Pchu-i

- Čína; panovník. 1911 - 1912: cisár. Zvrhnutý v roku 1911. 1912: ako 6 ročný sa zriekol trónu.

Pchúmipchón
Ráma IX.

- Thajsko; * 5. 12. 1927; panovník.
2008: kráľ (od roku 1946). Manželka Sirikit. Brat Ananda Mahido (kráľ Ráma VIII.). Sestra Galjani († 2. 1. 2008)

pia desideria

- nesplniteľné, zbožné prianie.

pia fraus

- nepravda v dobrom úmysle; zbožný klam.

Piacenza

- Taliansko; mesto v Pádskej nížine. 12. storočie: postavený dóm.

Piaf, Edith

- Francúzsko; 1915 - 1963; speváčka, šansoniérka, vlastným menom Edith Giovanna Gassion.

Piaget, Jean

- Švajčiarsko/Francúzsko; 1896; psychológ. V riadených rozhovoroch skúmal vývoj dieťaťa - najmä vývoj morálnych súdov a vývoj inteligencie, v ktorom rozlíšil štádia zmyslovo pohybové, symbolické, názorných a abstraktných operácií.

Pianchi

- Kúš; panovník. Vládol v 8. storočí pred Kristom. Okolo roku 732 dobyl celé údolie Nílu. Založil 25. egyptskú dynastiu.

pianissimo

- v hudbe veľmi slabo, ticho.

pianista

- klavírista.

pianíno

- klavír so zvislými strunami.

piano

- v hudbe ticho.

pianofón

- gramofón na mince. Vynašiel ho Jakub Konrády st.

Piao, Lin

- Čína; politik. Minister obrany. V roku 1971 sa pokúsil zvrhnúť Mao Ce - tunga. Zahynul pri leteckom nešťastí.

piarista

- člen rádu rehoľných klerikov, ktorých hlavnou úlohou bola výchova mládeže.

piassava

- vlákna z cievnych zväzkov niektorých paliem. Textilná surovina na výrobu lán.

Piastek, Boleslav Chrabrý

- Poľsko; 966/7 - 17. 6. 1025; 992 - 1025: prvý poľský kráľ (knieža; korunovaný až v roku 1024). Otec Mešek. Matka Doubrava Přemyslovna. V roku 999 obsadil Malopoľsko s Krakovom. V roku 1003 obsadzuje Moravu aj Čechy. 1017: obsadzuje Slovensko.

Piastek, Kazimír I.

- Poľsko; 1039 - 1058: knieža.

Piastek, Kazimír III. Veľký

- Poľsko; 1309 - 1370; 1333 - 1370: kráľ; posledný z rodu. 1364: založil univerzitu v Krakove.

Piastek, Vladislav Lokýtko

- Poľsko; knieža; 1306 - 1333: kráľ; syn Kazimír III.

Piastek, Mešek I.

- Poľsko; asi 922 - 992; asi 960 - 992: kráľ.

piatok, trinásteho

- pre poverčivých "nešťastný deň" (strach z piatka trinásteho sa nazýva paraskavedekatriafóbiou).
Obavy z piatka trinásteho pochádzajú z dávnych čias. Pôvod ich vzniku má však viacero výkladov. Niektoré zdroje uvádzajú, že v piatok 13. októbra 1307 dal francúzsky kráľ Filip IV. Pekný príkaz uväzniť 15-tisíc templárov, členov rytierskeho rádu, ktorých následne mučili a popravili.
Iné zdroje uvádzajú ako pôvod povery aj príbeh z nórskej mytológie. Hostinu dvanástich bohov vo Valhalle vraj prerušil zlomyseľný nepozvaný trinásty hosť Loki a zapríčinil, že slepý boh temnoty Hod vystrelil na boha radosti a šťastia Baldura otrávený šíp. Zem tak uvrhol do temnoty a smútku.
Trinásty deň v mesiaci vychádza na piatok jeden až tri razy ročne. Vždy v mesiaci, ktorý sa začína nedeľou.

piatok, veľký

- Cirkevný sviatok, posledný piatok pred Veľkou nocou. Kristus bol umučený a pochovaný. Deň prísneho pôstu. Otvárajú sa skaly a poklady. Kresťania si túto udalosť pripomínajú zvláštnou bohoslužbou, na ktorej neznejú organy.

Piava

- Taliansko; Piave; rieka v severnom Taliansku. Dĺžka 220 km. Vlieva sa do Jadranského mora. Prebehli na nej boje počas 1. svetovej vojny.

Piazzi, Giuseppe

- Taliansko; 1746 - 1826; astronóm. 1. 1. 1801 objavil planétku Ceres (pôvodne ju pomenoval Ceres Ferdinandea na počesť kráľa). Je to prvé objavené teleso v páse asteroidov v páse medzi Marsom a Jupiterom. Zostavil katalógy stálic.

piáno

- klavír s vodorovne vedenými strunami.

pica

- štandartná veľkosť písma písacieho stroja pri rozostupe písmen 2,6 mm.

Picabia, Francis

- Francúzsko; 22. 1. 1879 - 30. 11. 1953; maliar a grafik kubánskeho pôvodu. Spolutvorca dadaizmu. Dielo: Kaučuk; Tance u prameňa; Procesia v Seville.

Picardia

- historický kraj v severnom Francúzsku na rieke Somma a hornej Oise. Stredisko Amiens.

Picasso, Marina

- vnučka Pabla Picassa; spisovateľka; dielo: Môj dedo;

Picasso, Pablo

- Španielsko; 25. 10. 1881 (Malaga) - 8. 4. 1973 (Mougins; Francúzsko); maliar. 1. manželka Oľga. Manželka Francoise Gilot. Posledná manželka Jacqueline Roquet. Dcéra Paloma (matka Francoise Gilot). Od roku 1904 žil vo Francúzsku. Ilustroval knihu veršov básnika Pabla Nerudy. Jeho tvorba sa delí na niekoľko období: 1902 - 1904: modré obdobie, 1905 - 1907: ružové obdobie, 1907 - 1908: kubizmus, Po 1. svetovej vojne novoklasicizmus, neskôr paralelne kubizmus a novoklasicizmus. Účastnil sa boja španielskeho ľudu proti fašizmu (1937: Guernica). 1944: člen KS Španielska. Od roku 1964 jeden z piatich čestných predsedov Svetovej rady mieru. Dielo: 1907: Avignonské slečny (Les Demoiselles d'Avignon; vznik kubizmu); 1908: Žena s vejárom; 1915: Harlekýn; 1930: Postava sediacej ženy; 1932: Dievča pred zrkadlom; Chlapec s fajkou; Ešte nažive s párkami; La Californie (zobrazuje ateliér Henri Matissea); Femme au chapeau (Žena s klobúkom); 1949: Quate visages (Štyri tváre); Tanec; 1960: Sediaca žena so zelenou šálou.

Picasso, Paloma

- Španielsko; * 19. 4. 1949, maliarka, dizajnérka a obchodníčka. Otec Pablo, matka Francoise Gilot.

Piccard, Auguste

- Švajčiarsko; 1884 - 1962; fyzik. Ako prvý v balóne dosiahol stratosféry (1932, 16. 940 m). Syn Jacques P. S batyskafom Trieste (prvé ponorenie sa 11. 8. 1953) sa ako prvý ponoril do Mariánskej priekopy, najhlbšieho miesta v oceánoch na Zemi.

Piccard, Bertrand

- spolu s Brianom Jonesom ako prví obleteli Zem v teplovzdušnom balóne Breitling Orbiter 3.

Piccard, Jacques

- Švajčiarsko; † 2. 11. 2008 (Ženeva); oceánológ.

Piccolomini, Aeneas Silvio (Silvius)

- Taliansko; * 17. 10. 1405 - 1464; humanista, renesančný historik, diplomat a novelista, neskorší pápež Pius II. (1458). 1450: pôsobil v Čechách ako diplomat rímsko - nemeckého cisára Friedricha III. Dielo: Historia Bohemica (Kronika česká; zameraná proti husitom).

Picea omorica

- strom z čeľade borovicovitých pôvodom z južnej Európy.

Picenum

- rímska provincia na východnom pobreží stredného Talianska.

Pick, Jiří Robert

- ČR; * 1925; satirik.

Pick, Otto

- ČR; 1887 - 1940; nemecky píšuci spisovateľ, novinár. Prostredník medzi českou a nemeckou kultúrou.

pick up
pick-up

- vozidlo s otvorenou dodávkovou karosériou.

pick-up
pick up

- vozidlo s otvorenou dodávkovou karosériou.

Picka, Vlastimil

- ČR; vojak. 2007: náčelník generálneho čtábu ČR.

Pickard, Thomas

- USA; 2001: šéf FBI.

Pickerin, Edward Charles

- USA; 1846 - 1919; astronóm. Riaditeľ Harvardskej hvezdárne. Zaoberal sa fotometriou a klasifikáciou hviezdnych spektier.

Pickering, William

- USA; * 1911; fyzik. Pod jeho vedením bol vypracovaný program Ranger.

Pickett, Wilson

- USA; 18. 3. 1941 (Pratville, Alabama) - 19. 1. 2006 (Reston, Virgínia; infarkt); soulový spevák. Hity: In The Middinght Hour; Don't Fight It; Sugar Sugar. 1959: pôsobenie v kapele Falcons (hit I Found A Love). 1991: uvedený do rock'n'rollovej siene slávy. Diskografia: 1999: It's Harder Now.

Pickford, Mary

- USA; * 1893; herečka. Filmografia: Pollyana; Malý lord.

pidgin English

- veľmi zjednodušená forma angličtiny, veľmi svojrázna forma jazyka spájajúca domorodý jazyk s angličtinou.

Pick, W.

- NDR; politik. 1949 - 1960: prezident.

Pico de Aneto

- najvyšší vrch Pyrenejí, 3. 404 metrov nad morom.

Pico della Mirandola, Giovanni

- Taliansko; 1463 - 1494; filozof florentskej akadémie. Vo svojom diele spájal novoplatonizmus s kresťanstvom i kabalou.

Pictor

- Maliar; súhvezdie južnej oblohy.

pidgin

- jazyk vytvorený a užívaný pri styku európskych kolonistov s miestnymi domorodými jazykmi.

pidgin english

- lámaná angličtina.

pidžin, novoguinejský
tok pisin
neomelanézština

- pidžinizovaný variant angličtiny s prímesou slov z miestnych jazykov, tichomorských jazykov, v malej miere z malajčiny a nemčiny, ktorý sa kreolizoval; jeden z troch národných (úradných) jazykov štátu Papua-Nová Guinea (popri angličtine a hiri motu).

Pieck, Wilhelm

- Nemecko; 1876 - 1960; jeden zvedúcich činiteľov nemeckého komunistického hnutia. Zakladateľ KS Nemecka. 1918: zvolený do ÚV KS Nemecka. 1931: člen exekutívy KI. 1935: predseda KS Nemecka. Počas 2. svetovej vojny organizoval v ZSSR boj nemeckých protifašistov proti hitlerovskému Nemecku. 1946 - 1949: jedným z dvoch predsedov Jednotnej socialistickej strany. 1949 - 1960: prezident NDR, člen politbyra SED.

piedestál

- podstavec sochy.
- vyvýšené miesto, povýšenosť.
- význačné postavenie.

piedmontný

- podhorný, podhorský.

Piemont

- Taliansko; Piemonte; kraj v severnom Taliansku. Rozloha 25. 399 km². Talianska priemyselná oblasť.

Pieniny

- SR/Poľsko; pohraničné (SR - Poľsko) vnútorné bradlové pásmo na severnom Slovensku. Pieniny preráža rieka Dunajec.

piercing

- prepichávanie kože rôznych častí tela a jej zdobenie napr. krúžkami, cvočkami, závažiami, retiazkami, klincami.

Pierolapithecus catalaunicus

- praveký predchodca veľkých ľudoopov. Nevedel sa pohybovať v korunách stromov. Žil zhruba pred 13 - 12,5 miliónmi rokov. Bol objavený pri vykopávkach neďaleko Barcelony (archeológ Salvador Moya - Sola).

Pieroni, Giovanni

- Taliansko; 1. polovica 17. storočia; inžinier pevností, architekt. Činný vo Viedni, Uhorsku a v Čechách. Poradca Alberta z Valdštejna - viedol stavbu jeho paláca v Prahe.

pierot

- postava talianskej commedie dell'arte, neskôr hlavná postava pantomímy (i francúzskej).

Pierre

- USA; hlavné mesto Južnej Dakoty.

pieseň

- v hudbe kratšia vokálna skladba uzavretej formy na slovesný text.
- v literatúre forma lyrickej básne vyznačujúca sa pravidelnou slohou, rytmom, rýmom a častým využitím refrénu.

pieseň, kramárska

- jarmočná pieseň; mnohostrofový piesňový útvar rozširovaný a predávaný potulnými kramármi (spevákmi) na trhoch a podobne v Čechách od polovice 17. - 19. storočia. Spoločensky dôležitá zložka literárnej produkcie ľudu.

Pieseň o Hildebrandovi

- nemecká hrdinská báseň z 8. storočia.

Pieseň o Nibelungoch

- juhonemecký hrdinský epos, ktorý vznikol na rakúskom území okolo roku 1210. Predloha R. Wagnera a F. Hebbela.

Pieseň piesní

- kniha Starého zákona v Biblii. Obsahuje súbor milostných piesní asi zo 4. storočia pred Kristom. Autorstvo sa pripisuje kráľovi Šalamúnovi.

Pieseň práce

- revolučná robotnícka pieseň zložená v roku 1868 J. Scheuom na slová J. J Zapfa. Český preklad urobil baník F. Hlaváček.

pieseň, vakantská

- tvorená vagantmi, ospevujúca radosť zo života a vždy silne subjektívne a zvyčajne ironicky zameraná.

pieskomet

- metací formovací stroj používaný v zlievárenstve pri formovaní.

pieskovanie

- odstraňovanie nečistôt z povrchu kovových súčiastok prúdom pieskových zŕn vrhaných stlačeným vzduchom.

pieskovec

- usadená psamitická hornina zložená najmä z kremenných zrniek stmelená rôznym tmelom (ílovitým, vápnitým kremitým).

pieskovec, kvádrový

- pieskovec s troma na seba kolmými systémami plôch odlučnosti, takže sa rozpadá či vylamuje v kvádroch.

pieskovec, pestrý

- spodné oddelenie triasu v pieskovcovom vývoji.

piesky, monazitové

- piesky, ktoré ostali vyplavené pri ťažbe zlata. Používali sa ako záťaž pre lode. Obsahujú prvky vzácnych zemín.

piesky, tečúce

- piesky nasýtené vodou.

piesok

- sypká zemina usadená na dne riek, jazier, morí. Obsahuje zrná rôznych nerastov uvoľnené zvetrávaním hornín.

piesok, prírodný

- piesok bagrovaný z nánosov riek.

piesok, umelý

- piesok získavaný mletím hornín.

piest

- teleso, ktoré priamočiarym pohybom mení činný objem pracovného valca piestového stroja (parný stroj, čerpadlo, spaľovací motor apod. ) a prenáša sily vznikajúce pôsobením pracovnej látky na kľukový mechanizmus.

piestnica

- tyč pevne spojená s piestom piestového stroja, ktorá silu pôsobiacu na piest prenáša na kľukový mechanizmus alebo na piest ďalšieho stroja pri usporiadaní v tandeme.

Piešťany

- SR; mesto na Váhu v Západoslovenskom kraji, okres Trnava. Sadrovo - sírne termálne pramene (64 - 70 °C).

pieta

- zbožná, láskyplná úcta, úctivá šetrnosť.
- vo výtvarnom umení zobrazenie Panny Márie držiacej na lone Krista sňatého z kríža.

Pietermaritzburg

- JAR; hlavné mesto Natalu.

pietizmus

- hnutie v protestantizme v 17. - 18. storočí najmä v Nemecku (Zinzindorff, Francke), zdôrazňuje silnú citovú zbožnosť, exaltáciu, aktivizáciu laikov.

pietný

- vyjadrujúci úctu (ku zomrelým.
- zbožný, úctivý.

Pieyre de Mandiargues, André

- Francúzsko; * 1909; románopisec. Nadviazal na tradície surrealizmu.

pieza

- fyzikálna veličina tlaku, málo využívaná, značka pz. 1 pz = 103 Nm - 2.

piezo-

- prvá časť zložených slov majúca význam tlak, tlakový.

piezoelektrina

- vo fyzike súhrnný názov pre javy, ktorými sú v kryštáloch viazané elastické deformácie a dielektrické polarizácie. Následkom deformácie (napr. tlakom) kryštálu vznikajú v určitých plochách kryštálu elektrické náboje a naopak, kryštál vložený do elektrického poľa sa deformuje. Piezoelektrina sa využíva k udržiavaniu presne rovnakého kmitočtu (napr. pri meraní času), v elektrických oscilačných obvodoch k budeniu ultrazvukových kmitov, v gramofónových prenoskách, mikrofónoch a inde.

piezoindikátor

- tlakomer využívajúci piezoelektrického javu (piezoelektriny).

piezometer

- vo fyzike prístroj ku meraniu stlačiteľnosti kvapalín a pevných látok.

piàce touchée [piés tušé]
piàce jouée

- v šachoch pravidlo, podľa ktorého je hráč povinný ťahať figúrkou, ktorej sa dotkol s takýmto úmyslom.

Pigasus Award

- cena za najhlúpejší počin alebo najväčší podvod v oblasti parapsychológie. Víťaz dostáva trofej v podobe lietajúceho prasaťa, ktorá sa predáva telekinézou.

pigmentkotva

- prášková látka nerozpustná v danom pojive, používaná ku farbeniu.
- látka rôzneho chemického zloženia uložená najmä v živočíšnych bunkách.

pigmentácia

- zafarbenie kože, chlpov, srsti a peria u živočíchov podmienené farbivami (pigmentmi).

pijavica

- Gnathobdellidea; rad červov z podkmeňa krúžkovcov. Na tele majú 2 prísavky, ktoré slúžia k pohybu. Žijú vo vode a vlhkej pôde. Živí sa dravo alebo saje krv. V ústnych žľazách je protizrážanlívá látka hirudin.

pijavica, lekárska

- druh pijavice používanej v medicíne.

Pijper, Willem

- Holandsko; 1894 - 1947; skladateľ a pianista.

pik

- z francúzštiny, v zemepise vrchol.

Pik Pobedy

- hora v pohorí Ťan-Šan, výška 7. 439 metrov.

Pik Kommunizma

- Rusko; najvyššia hora v strednej Ázii. Leží v pohorí Pamír. Výška 7. 495 metrov.

Pik, Luděk

- ČR; 1876 - 1948; pravicový politik. Člen správnej rady Škodových závodov. 1919 - 1939: starosta Plzne.

pika

- kopia na dlhej oji.
- Ochotona princeps; príbuzná králikov a zajacov. Žije vo veľkých kolóniách, najmä vysoko v horách, v odľahlých skalnatých oblastiach severozápadu Severnej Ameriky.

pikador

- zápasník s býkmi na koni ozbrojený kopijou.

Pikaia

- najstarší známy živočích s chrbtovou strunou.

pikantéria

- pikantnosť.
- dráždivosť, zmyselnosť.

pikantný

- jemná, ale výrazná chuť.
- zaujímavý dráždivý obsah, najmä intímneho rázu.

pikarti

- ľudové sekty za feudalizmu. V Čechách v 15. storočí sa názvu používalo pre všetky radikálne učenia, neskôr najmä pre prívržencov Jednoty bratskej.

piket

- hra v karty.

piké

- zvyčajne biela bavlnená tkanina, na líci s plastickými vzormi.

pikírovanie

- prepichovanie.

Pikl, Aleš

- ČR; * 2. 4. 1975; futbalista.

pikle

- úklady, nástrahy, intrigy.

pikle, kuť

- robiť úklady, nástrahy, intrigy.

piknik

- spoločné občerstvenie z donesených potravín, zvyčajne v prírode.

piko -

- prvá časť zložených slov majúca význam malý, nepatrný.
- fyzikálna značka vyjadrujúca bilióntinu (10 - 12) základnej fyzikálnej jednotky, značka p. Napr. 1 pF = 10 - 12 F (pikofarad).

pikola

- v hudbe malá flauta. Znie o oktávu vyššie ako obyčajná priečna flauta.
- v hre na schovávačku miesto i hráč strážiaci toto miesto a hľadajúci schovaných hráčov.

pikolík

- čašnícky učeň.

pikovať

- prepichovať sadzenice, pikýrovať.
- vo vývrtke sa lietadlom rútiť k zemi.

pikovníci

- peší bojovníci v 16. - 17. storočí ozbrojení pikou.

pikrit

- výlevná ultrabazická vyvretá hornina zrnitého slohu, obsahujúca olivín, augit, titanaugit a iné.

piktograf

- piktogram; grafický znak znázorňujúci pojem alebo zdelenie obrazom (napr. dopravná značka).

piktogram

- piktograf; grafický znak znázorňujúci pojem alebo zdelenie obrazom (napr. dopravná značka).

pikýrovať

- prepichovať sadzenice, pikovať.
- tužiť prešívaním.

pilaf

- pilav; orientálne jedlo, varená ryža s baraním mäsom a paradajkami.

Pilarová, Eva

- ČR
* 9. 8. 1939 (Brno)
speváčka; rodená Bojanovská.
1. manžel Milan Pilar (hudobník, utiekol do NSR).
2. manžel Jaromír Mayer (spevák).
3. manžel Jan Kolomazník (tanečník). Syn Milan (otec Milan Pilar).
Zlatý Slávik: 3 x zlatý, 5 x strieborný a 3 x bronzový.

Hity:
Ach, tá láska nebeská (s Waldemarom Matuškou);
Tam za vodou v rákosí;
Dotýkat se hvězd;
Oliver Twist;
Kočka není pes;
Rekviem.

Filmografia:
Kdyby tisíc klarinetů;
Ta naše písnička česká;
Zločin v šantánu.

Pilař, František

- ČR
* 1904
† 13. 1. 1980
spisovateľ.

Dielo:
Den začína nocí.

Pilař, Jan

- ČR
* 1917
básnik a prekladateľ.

Dielo:
Svět sivý holub.

Pilař, Radek

- ČR
* 23. 4. 1931
† 1993
priekopník českého popartu.
Autor Rumcajza, Manky a Cipíska (53 dielov, spolupráca s Václavom Čtvrtkom a režisérom Ladislavom Čapkom), Večerníčka.
1950 - 1955: štúdium na AVU (krajinomaľba u profesora Vlastimila Rady).
1956: prvé výstavy v Prahe, Brne a Varšave.
1985: spoluzakladateľ kabinetu animovanej tvorby na FAMU.
1990: na FAMU viedol oddelenie videa a intermediálnej tvorby.

Filmografia:
1963: Barvy;
1968: Svatopluk a jeho synové;
1973: Kluci, pozor (seriál);
1983: Pozrite sa! (seriál);
1984: V jablíčku bydlí panenka;
1988: Botička;
1992: Yes, No, Yes.

Pilař, Radek

- ČR;
* 17. 3. 1981
futbalista.

pilaster

- dekor, architektonický článok v podobe plochého piliera zapusteného do steny. Je členený ako stĺp na pätku, driek a hlavicu.

Pilatius, Pontius

- okolo 30: rímsky guvernér Palestíny, odsúdil Krista na trest smrti ukrižovaním

Pilatus

- horská skupina vy Švajčiarsku, najvyššia hora je Tomlishorn, 2. 132 metrov nad morom. Známa ozubená dráha.

pilav

- pilaf, orientálna pochúťka, varená omastená a korenená ryža zmiešaná s kúskami zvyčajne baranieho mäsa a paradajkami.

Pilárik, Štefan

- SR; 1615 - 1693; evanjelický kňaz. Autor česky písanej básne Los Pilarika Štěpána, v ktorej zachytil vlastné zážitky z vlastného tureckého zajatia.

pilát

- Anchusa; rod bylín. U nás rastú 3 druhy.

Pilát, Albert

- ČR; * 1903; botanik, mykológ. Člen korešpondent ČSAV. Dielo: Naše houby (2 diely); Atlas hub; Alpinky (s M. Deylom).

Pilát Pontský

- rímsky prokurátor v Judeji v rokoch 26 - 36. Podľa evanjelií bol nátlakom vedúcich židovských kruhov vydať Ježiša Krista k ukrižovaniu.

Pilcomayo

- prítok rieky Paraguay u Asunciónu v Paraguaji. Dĺžka 1. 500 km. Časť toku je hranicou medzi Argentínou a Paraguajom.

Pilgram, Anton

- ČR; 1460/1465 (Brno) - asi 1515; sochár a architekt.

pilidium

- larva červov - pásomníc.

pilier

- v stavebníctve voľne stojaci alebo k budova primknutá opora z dreva, kameňa, muriva, betónu, ocele apod. ku prenášaniu veľkého zaťaženia.
- v baníctve jednotlivý blok uhoľnej sloje, na ktoré sa pri pilierovaní a komorovaní rozdelí rúbané dolované pole.

pilierovanie

- v baníctve dobývacia metóda spočívajúca v tom, že sa pred zahájením ťažby rozdelí dobývaný úsek na užšie pruhy, piliere.

Pilinszky, János

- Maďarsko; 25. 11. 1921 (Budapešť) - 27. 3. 1981 (Budapešť); básnik.

Pilík, Tomáš

- ČR; * 20. 12. 1988; futbalista.

Piller, Jan

- ČR; * 1922; pracovník KSČ. 1962: člen ÚV KSČ. 1962 - 1965: miestopredseda vlády. 1968 - 1971: člen predsedníctva ÚV KSČ. 1969: tajomník byra ÚV KSČ. 1970 - 1971: predseda ÚRO.

Pilňak, Boris Andrejevič

- Rusko; 1894 - 1937; spisovateľ, vlastným menom Vogau. Dielo: Holý rok; Stroje a vlci; Staviame priehradu (budovateľský román).

pilot

- názov pre lodivoda, vodiča lietadla alebo automobilu.

pilot, automatický

- autopilot.

pilotáž

- vedenie lietadla, auta, lode, pilotovanie.
- záverečné štádium prípravy sociologického výskumu, ktorého cieľom je overiť vhodnosť celého projektu výskumu a pripraviť jeho konečnú podobu. Základná súčasť predvýskumu.

pilotovanie

- pilotáž; vedenie lietadla, auta, lode, pilotovanie.
- určovanie smeru a rýchlosti vetra v rôznych výškach pomocou voľného balónika zameriavaného teodolitom.

pilovanie

- ručné, prípadne strojové obrábanie materiálu odoberaním triesok viacbritým nástrojom (pilníkom).

pilóta

- v stavebníctve drevený, oceľový alebo železobetónový stĺp, zatĺkaný ťažkým baranidlom (baranenie) do zeme až na nosný podklad. Bývajú opatrené špičkou (botkou) a hlavu majú chránenú objímkou. Používa sa ku zakladaniu stavieb v málo nosných pôdach.

pilóta, skrutková

- pilóta opatrená závitom, ktorým sa do zeme zavŕtava.

pilóta, vplachovaná

- dutá pilóta. Nimi vháňanou tlakovou vodou sa do zeme vpravujú.

pilóza

- nadmerné ochlpenie niektorej časti tela.

pils

- pilsen; pilsener; celosvetovo používané značenie druhu svetlého piva vyrábaného metódou spodného kvasenia (podľa mesta Plzeň).

Pilsner Urquell

- obchodná značka plzenského piva.

pilulae perpetuae

- večné pillulky. Boli vysústružené z antimónu a pôsobili ako preháňadlo. Ich večnosť spočívala v tom, že sa po očistení dali opäť použiť.

Piłsudski, Józef

- Poľsko; 5. 12. 1867 (Zułóv; dnešná Litva) - 1935; maršál. 1887: deportovaný ruskými úradmi na Sibír za spoluprácu s ruskými revolucionármi, ktorí plánovali atentát na cára Alexandra III. ). 1912: vymenovaný za hlavného veliteľa poľského vojska. 1914 - 1916: veliteľ vojsk bojujúcich po boku rakúsko-uhorska proti Rusku. 11. 11. 1918: obnovil poľský štát vyhlásením nezávislosti (podľa iných prameňov už 3. 11. 1918). 1918: po vyhlásení samostatnosti sa prehlásil za dčasného prezidenta. 1919 - 1922: premiér. 1919 - 1920: viedol protisovietsku vojnu. 1923: vzdáva sa všetkých funkcií a odchádza na dovolenku. 1926: organizuje štátna prevrat. 1926 - 1928 a 1930: premiér. Orientoval Poľsko na spoluprácu s Nemeckom a Talianskom.

pimelitída

- zápal tukového tkaniva.

pimelóza

- tučnota, tuková degenerácia.

Pimen I.

- Rusko; † 1990; teológ.
1990: metropolita pravoslávnej cirkvi.

piment

- nové korenie.

Pimp Cho (Pimp C, vlastným menom Chad Butler)

- USA; 29. 12. 1973 (Port Artur) - 4. 12. 2007 (Los Angeles); rapper. Matka Weslyn "Mama Wes" Monroe. Člen kapely Underground Kingz (UGK). Albumy: Lil Boosie (alebo Bad Azz); Dirty Money; Pimpalation; Underground Kingz.

Pimpara, Jiří

- ČR; * 4. 2. 1987; futbalista.

pin-up
pinup

- eroticky príťažlivá žena, zvyčajne na fotografii alebo vo filme.
- erotický obrázok určený na pripichnutie na stenu.

pin-up girlkotva
pinup girl

- fotografia dievčaťa, ktorú si prišpendlíme na nástenku.

Pinacoteca

- Taliansko; galéria v Ríme.

pinakoid

- v kryštalografii jednoduchý kryštálový tvar vymedzený dvoma rovnobežnými plochami.

pinakotéka

- od renesancie názov používaný v Taliansku a Nemecku pre obrazáreň.

Pinakothek

- Nemecko; obrazáreň v Mníchove.

Pindos

- Grécko; zalesnený horský chrbát (Smolikas, 2. 637 metrov nad morom) medzi Epirom a Thesáliou.

Pinc, Marek

- ČR; * 20. 3. 1979; hokejový brankár.

Pincus, Gregory

- USA; lekár. V roku 1959 vyvinul antikoncepčnú tabletku.

pinč

- 4 plemená strážnych psov a krysiarov; strážne i spoločenské psy.

Pinder, Mike

- Veľká Británia; * 27. 12. 1941; hráč na klávesové nástroje. Člen skupiny Moody Blues.

Pinelli, Tullio

- Taliansko
† 7. 3. 2009
scenárista.

Scenáre:
Cesta (La strada);
Sladký život (La dolce vita);
8 1/2;
Ginger a Fred.

pinch-efekt

- stlačenie plazmy magnetickým poľom. Uplatňuje sa pri výskume riadenej termonukleárnej reakcie.

Ping-fan

- Čína; dedina južne od Charbinu. V roku 1937 tu bolo zriadené japonské zariadenie pre experimenty s bojovými látkami, kde sa na vojenských zajatcoch testovali rôzne choroby.

pingel

- čašník.

pinglovať

- zbytočne sa nabehať, nachodiť.

pingpongkotva

- table-tennis; stolný tenis.

pinjinkotva

- pinyin; čínsky systém prepisu čínskych znakov.

Pink

- USA; * 8. 9. 1979 (Doylestown); speváčka, vlastným menom Alecia Beth Moore. Meno Pink prijala podľa postavy Mr. Pinka z filmu Quentina Tarantina Gauneri. Otec James (veterán z vietnamskej vojny). Matka Judy (zdravotná sestra). Manžel Carey Hart (sobáš 7. 1. 2006). Členka skupiny Scratch N Smoove. Diskografia: 2000: Can't Take Me Home; 2001: Missundaztood; 11. 11. 2003: Try This; ?. 4. 2006: I'm Not Daed (Nie som mŕtva). DVD: 2007: Pink: Live from Wembley Arena.

Pink Floyd

- hudobná skupina. Členovia: David Gilmour (gitara, nastúpil po Sydovi Barrettovi), Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright († 15. 9. 2008), Syd Barrett (gitara, autor názvu Pink Floyd).
1987 - 1988: turné po 15 štátoch - 155 koncertov, viac ako 10 miliónov divákov.

Diskografia:
The Piper at the Gates of Dawn;
Meddle
Wish You Were Here
1973: The Dark Side Of The Moon;
1979: The Wall.

Filmografia:
30. 11. 1979: Múr (The Wall).

Pinkas, Soběslav Hyppolyt

- ČR; 1827 - 1901; maliar, kresliar a publicista. Dcéra Jiřina (manžel Vilém Wachsman, syn Jiří Voskovec)

Pinkava, Jan

- ČR; * 21. 6. 1963; animátor. Otec Jan Křesadlo. 1979 prvá cena v celoštátnej súťaži BBC, Screen Test, za kreslený film Duha. 1994: prvá cena v medzinárodnej súťaži tvorcov komerčnej reklamy. 1998: Oscar za krátkometrážny film Geriho hra.

Pinkava, Josef

- ČR; 25. 11. 1911 - ?. 4. 2006; režisér a scenárista. 1946: pôsobí v ateliéroch v Zlíne (Gottwaldov). Filmografia: 1962: Prázdniny s Minkou; 1971: Metráček; 1979: Chlapi nepláčou; 1981: Kopretiny pro zámeckou paní; 1985: Pohlaď kočce uši.

Pinkava, Václav

- Jan Křesadlo.

Pinkerton, Allan

- Veľká Británia; * 25. 8. 1819; zakladateľ prvej detektívnej Pinkertonovej agentúry v roku 1850. Bol aj šéfom národnej tajnej služby.

Pinochet Ugarte, Augusto José RamónkotvaAugusto Pinochet

- Chile; * 25. 11. 1915 (Valparaíso), † 10. 12. 2006; generál a politik. Manželka Luciea Hiriart. Dcéra Lucia, Veronica. Syn Marco Antonio.
1933 - 1937: štúdium na vojenskej škole.
1939: podporučík.
1949 - 1952: štúdium na vojenskej akadémii Bernarda O'Higginsa v Santiagu de Chile.
1953: ukončil štúdium práva.
1954 - 1955: učiteľ na vojenskej akadémii v Santiagu de Chile.
1956: vojenský atašé vo Washingtone.
1964 - 1969: učiteľ na vojenskej akadémii v Santiagu de Chile.
1970: brigádny generál. 1973: divízny generál; vrchný veliteľ pozemných vojsk.
1973 - 1990: diktátor (od roku 1974 prezident; v roku 1980 má úrad poistený ústavou (doživotný senátor)).
1990: opustil úrad hlavy štátu.
1998: opustil post veliteľa pozemných vojsk. 16. 10. 1998: zatknutý britskou políciou. O vydanie požiadalo aj Francúzsko, Švajčiarsko či Belgicko.
2. 3. 2000: britskou jistíciou prepustený zo zdravotných dôvodov, návrat do Chile.
?. 7. 2002: zo zdravotných dôvodov sa vzdáva funkcie doživotného senátora.
2002: stíhanie v tzv. kauze Karavana smrti zastavené (v roku 1973 ju tvorili vojenské skupiny, ktoré unášali a popravili vyše 70 vodcov opozície).
2005: zbavený imunity pre prípad operácie Colombo (zavraždených viac ako stovky ľavicových aktivistov v roku 1975) a pre daňové úniky, spreneveru a falšovanie dokladov.
3. 12. 2006: po srdečnom záchvate prevezený do nemocnice; lekári mu voperovali bypass.

pinot grogio

- pinot gris; Rulandské sivé; odroda bieleho vína.

pinot noir

- odroda vína oblasti Champagne a Burgundska. U nás sa nazýva Rulandské modré.

pinta

- stará objemová jednotka pre kvapaliny a sypké látky.

Pinter, HaroldHarold Pinter

- Veěká Británia; * 10. 10. 1930 (Londýn), † 24. 12. 2008; dramatik židovského pôvodu. Bol považovaný za priekopníka absurdnej drámy. Dramatik bol známy aj svojimi radikálnymi politickými názormi. Verejne kritizoval zahraničnú politiku Spojených štátov za porušovanie ľudských práv.
2005: Nobelova cena za literatúru.

Dielo:
1957: Pokoj (hra);
Narodeniny (hra);
1960: Správca (hra);
1963: Sluha (scenár filmu);
1971: Posol (scenár filmu);
2005: Hlasy (Voices);
Návrat domov;
Krajina.

Pinturicchio

- Taliansko; 1454 - 1513; maliar, vlastným menom Bernardino di Betto. Pracoval v Sixtínskej kaplnke (pred Michelangelom).

pinyin

- pinjin.

pinzeta

- jemné kliešte k uchopeniu drobných predmetov.

piňolka

- jedlé semeno pínie.

pinxit

- latinsky maľovať; označenie autora maľby alebo predlohy v grafike.

pion

- subatomárna častica. Uvoľňuje sa pri anihilácii. Pozri mezón π a ďalšie.
- pešiak v šachu.

Pioneer

- USA; kozmické sondy určené ku prieskumu Mesiaca. Hmotnosť 6 - 175 kg. Vynášali ich rakety Juno 2, Thor Able a Atlas Able.

Pioneer 1

- USA; kozmická sonda ku Mesiacu. Štart 11. 10. 1958 9:42 SEČ. Hmotnosť 38,2 kg. Sonda nedosiahla plánovanú rýchlosť 10,74 km/s (prelet okolo Mesiaca vo výške 32.000 km nad povrchom), ale iba 10,48 km/s. Dosiahla výšku 113.766 km a po 43:17 hodinách letu zanikla v zemskej atmosfére.

Pioneer 2

- USA; sonda vyslaná k Mesiacu. Štart 8. 11. 1958. Dosiahla výšku iba 1. 550 km.

Pioneer 3

- USA; sonda vyslaná na prelet okolo Mesiaca.
Štart 6. 12. 1958 6:45 SEČ. Hmotnosť 6,0 kg. Dosiahla rýchlosť 10,72 km/s miesto požadovaných 11,14 km/s. Nemohla preto obletieť Mesiac v plánovanej výške 16.000 km od povrchu. Dosiahla maximálnu výšku 102. 230 km a po 38:06 hod zanikla v zemskej atmosfére. Počas letu bol prevedený výskum radiačných pásov Zeme.

Pioneer 4

- USA; sonda vyslaná na prelet okolo Mesiaca. Štart 3. 3. 1959 6:10 SEČ. Hmotnosť 6,0 kg. Prelet okolo Mesiaca 4. 3. vo vzdialenosti 59. 550 km (plánovaných 25.000 - 30.000 km). Sonda sa dostala na heliocentrickú dráhu vo vzdialenosti 147 - 170 miliónov km od Slnka, s periódou 395 dní. 2. umelá planétka (1. je Luna 1).

Pioneer 5

- USA; kozmická sonda. Štart 11. 3. 1960 14:00 SEČ. Hmotnosť 43,1 kg. Navedená na dráhu 3. planétky medzi obežnú dráhu Zeme a Venuše vo vzdialenosti 120 - 149 miliónov km od Slnka s periódou 311,64 dňa a sklonom ku ekliptike 3,35 °. Prvýkrát bola zmeraná intenzita kozmického žiarenia, magnetických polí a počet mikrometeoritov. Posledné signály boli zachytené 26. 6. 1960.

Pioneer 6

- USA; sonda pre dlhodobý výskum medziplanetárneho priestoru. Štart 16. 12. 1965 8:31 SEČ. Hmotnosť 64 kg. Navedená na medziplanetárnu dráhu vo vzdialenosti od Slnka 116 - 150 miliónov km s periódou 310 dní. Jej úlohou bolo meranie nabitých častíc a magnetických polí medzi Zemou a Venušou (6 experimentov).

Pioneer 7

- USA; sonda pre dlhodobý výskum medziplanetárneho priestoru. Štart 17. 8. 1966 16:20 SEČ. Hmotnosť 64 kg. Navedená na medziplanetárnu dráhu vo vzdialenosti 150 - 169 miliónov km od Slnka s periódou 404 dní. Rôzne merania - 6 druhov.

Pioneer 8

- USA; sonda pre dlhodobý výskum medziplanetárneho priestoru. Štart 13. 12. 1967 15:08 SEČ. Hmotnosť 66 kg. Navedená na medziplanetárnu dráhu vo vzdialenosti 150 - 160 miliónov km od Slnka s periódou 387 dní. Nesie 7 prístrojov na meranie charakteristík priestoru medzi dráhou Zeme a Marsu.

Pioneer 9

- USA; sonda pre dlhodobý výskum medziplanetárneho priestoru. Štart 8. 11. 1968 10:46 SEČ. Hmotnosť 66 kg. Navedená na medziplanetárnu dráhu vo vzdialenosti 113 - 148 miliónov km od Slnka s periódou 298 dní. Nesie 8 prístrojov na meranie charakteristík priestoru medzi dráhou Zeme a Venuše.

Plaketa umiestnená na sondách Pioneer 10 a Pioneer 11 Pioneer 10

- USA; sonda vyslaná k Jupiteru (vypustená ako 14 sonda Pioneer, ale v USA sa číslujú len úspešné pokusy). Štart 3. 3. 1972 2:49 SEČ (dosiahla rekordnú rýchlosť 14,5 km/s). Dĺžka 2,7 metra, hmotnosť 259 kg (štartovná 270 kg). Spojenie so Zemou zabezpečuje parabolická anténa s priemerom 2,75 m. 4. 12. 1973 3:25 SEČ prelet okolo Jupitera (140.000 km, 300 snímkov planéty, prvé dve fotografie mesiaca Ganymedes). Sonda lokalizovala magnetické pole Jupitera a zistila intenzívne radiačné pásma. Po opustení obežnej dráhy Jupitera zistila kozmické žiarenie, ktoré preniká do Slnečnej sústavy z medzihviezdneho priestoru. Na sonde bola umiestnená plaketa s posolstvom pre mimozemšťanov. Plaketa má rozmery 152 x 229 milimetrov. Kresba na plakete zobrazuje muža, ženu, ich veľkosť voči sonde, Zem v Slnečnej sústave a postavenie Slnka v galaxii vzhľadom k pulzarom. Autorkou plakety je Linda Salzman. Za 2 milióny rokov sa priblíži ku hviezde Aldebaran. Posledný signál zo sondy bol zachytený v januári 2003.

Pioneer 11

- USA; sonda vyslaná k Jupiteru a Saturnu. Štart 6. 4. 1973 3:11 SEČ. Hmotnosť 270 kg. 29. 6. 1973 dosiahla dráhu Marsu. 3. 12. 1974 6:22 SEČ prelet okolo Jupitera (fotografie polárnych oblastí, meranie radiačných pásov). Prelet perihéliom (3,75 AU) vo februári 1976. 20. 4. 1977 prelet cez dráhu Jupitera (ale ten bol na inom mieste). 1978: sonda premenovaná na Pioneer - Saturn. 1. 9. 1979 17:34 SEČ prelet okolo Saturna (21. 400 km, prvé snímky planéty). Na sonde bola umiestnená plaketa s posolstvom pre mimozemšťanov. Plaketa má rozmery 152 x 229 milimetrov. Kresba na plakete zobrazuje muža, ženu, ich veľkosť voči sonde, Zem v Slnečnej sústave a postavenie Slnka v galaxii vzhľadom k pulzarom. Autorkou plakety je Linda Salzman. Asi za 4 milióny rokov dorazí k prvej hviezde. Pioneer 11 prestal vysielať 30. 9. 1995.

Pioneer Venus 1

- USA; kozmická sonda vyslaná k Venuši. Štart 20. 5. 1978 14:13 SEČ. Hmotnosť 549 kg (štartovná, u Venuše 367 kg). 4. 12. 1978 sa stala prvou americkou družicou Venuše. 6. 12. 1978 dráha upravená na 233 - 65,983 km nad povrchom s periódou 24:14 hod, sklon k ekliptike 105 °. Prevedených 11 experimentov (snímkovanie štruktúry oblakov, rádiolokačné mapovanie povrchu (rozlíšenie asi 20 km), sledovanie nabitých častíc v okolí planéty). Činnosť ukončená v roku 1980. Do tej doby bolo zmapované 98% povrchu, získaných asi 100 ultrafialových fotografií oblakov. 1992: zanikla v atmosfére planéty.

Pioneer Venus 2

- USA; kozmická sonda vyslaná k Venuši. Štart 8. 8. 1978 8:11 SEČ. Hmotnosť 904 kg. Prístrojové puzdro na výskum atmosféry malo priemer 1,5 m, hmotnosť 316 kg. Oddelilo sa 16. 11. 1978 3:37 SEČ. Šalšie tri menšie puzdrá (priemer 80 cm, hmotnosť 93 kg) sa oddelili 20. 11. 14:06 SEČ. Všetky vstúpili do atmosféry 9. 12. 1978 (zbytok sondy zhorel vo výške asi 100 km nad povrchom planéty). Veľké puzdro sa vznášala 18 minút na padáku vo výškach 67 - 46 km nad povrchom, potom voľným pádom (56 minút) dosiahlo povrch o 20:43 SEČ. Tri malé sondy zostupovali asi 59 minút (dosadnutie na povrch: modul sever 20. 46 SEČ, noc 20:55 SEČ, deň 20:51 SEČ). Modul deň vysielal 67 minút, kým vnútorná teplota dosiahla 127 °C. Signály boli zachytávané pozemnými stanicami.

pionier

- zákopník, príslušník ženijného vojska.
- osadník v pustej neosídlenej krajine.
- v ČSSR príslušník detskej pionierskej organizácie (9 - 15 rokov) spadajúcej pod Zväz socialistickej mládeže.

Pionier, sovietsky

- ZSSR; mládežnícka organizácia založená 22. 4. 1922 (prvý oddiel vznikol 13. 2. 1922 v Moskve pri technickej škole typografie MOSPOLIGRAF).

Pionierska orgánizácia

- ČSSR
mládežnícka organizáci v Československu založená 16. 4 . 1959.

pipa

- veľká juhoamerická žaba.
- sopečný kanál.

pipe-line

- diaľkové potrubie (napr. ropovod).
- spojenie, linka, informačný kanál.
- zreťazenie.

Pipenhagen, August Bedřich

- ČR; 1791 - 1868; maliar. Krajinár nemeckého pôvodu.

Piper, John

- Anglicko; * 1903; maliar, grafik a javištný výtvarník.

pipes

- sopečný komíny.

pipeta

- laboratórna kalibrovaná sklenená trubica k presnému odmeriavaniu malého objemu kvapalín.

Pipin III. Krátky

- Franská ríša; 714 - 768; panovník. Otec Karol Martel. Syn Karol I. Veľký, Karloman († 771). 751 - 168: kráľ Franskej ríše (prvý kráľ dynastie Karlovcov). Zakladateľ dynastie Karlovcov.

Piquet, Nélson

- Brazília; automobilový pretekár. Syn Nélson.
1981: majster sveta v seriáli GP F1.
1983: majster sveta v seriáli GP F1.
1987: majster sveta v seriáli GP F1.

Piquet, Nélson jr.

- Brazília; * 25. 7. 1985 (Heidelberg); automobilový pretekár. Otec Nélson.

PIRA

- Provisional IRA ("Provos") - dočasná IRA. Vznikla v roku 1969 pri reorganizácii IRA.

piracetam

- droga. Spôsobuje zvýšenie prietoku krvi (potlačením nežiadúcich sťahov ciev, znížením viskozity krvi), využitie glukózy a zvýšenie metabolizmu. Zlepšuje aktivitu alfa a beta vĺn a umožňuje mozgu prekonať nedostatok kyslíka.

Pirandello, Luigi

- Taliansko; 1867 - 1936; dramatik a novelista. Nobelova cena. Dielo: Každý má svoju pravdu.

Piranesi, Giambattista

- Taliansko; 1720 - 1778; grafik a architekt. Autor cyklov rytín zrúcanín rímskeho okolia a stavieb.

piraňa

- juhoamerická dravá riečna ryba.

pirát

- námorný lúpežník. Názov pochádza zo starogréckeho peira (pokúšať, pokúšať šťastie na mori).

pirát, jednoruký

- prenesene hrací automat na mince.

pirát, počítačový

- hacker.

Pirátske pobrežie

- juhovýchodná časť (asi 300 km) piesčitého nízkeho pobrežia severovýchodnej časti Arabského polostrova. Do 19. storočia slúžilo ako útočisko pirátov (odtiaľ názov).

pirátstvo

- námorná lúpež. Každé násilie proti osobám, lodiam a majetku spáchané na mori v súkromnom záujme.

pirátstvo, karibské

- pirátstvo vedené v Karibskom mori po objave Ameriky. Rozmach nastal po roku 1560, kedy začal kvitnúť obchod s otrokmi (najväčší rozmach v rokoc 1640 - 1690). Okolo roku 1720 snahou námorných mocností bolo karibské pirátstvo potlačené - Karibik križovalo množstvo vojenských korábov.

pirátstvo, riek

- načapovanie, podchytenie; Vzniká, ak pramene rieky s veľkým spádom preniknú spätnou eróziou až k inému toku a zvedú ho (načapujú, podchytia).

Pire, Dominique

- Belgicko; 1910 - 1969; dominikán.organizátor akcií na podporu osôb postihnutých vojnou. Nobelova cena mieru.

Pirelli

- Taliansko; pôvodne firma vyrábajúca pneumatiky založená v roku 1872, kde ju založik Giovanni Battista Pirelli ako výrobcy všetkého možného z gumy.

Pires, José Cardoso

- Portugalsko; 2. 10. 1925 (Peso) - 26. 10. 1998 (Lisabon); spisovateľ. Dielo: 1963: Jóbov most (O hóspede de Job); Zámok u jazera.

Pireus

- Grécko; Peiraieus; časť Atén a najväčší prístav v Grécku u Aiginského zálivu.

Pirk, Jan

- ČR; * 20. 4. 1948; kardiochirurg. Manželka Blanka.

Pirinski, Georgi

- Bulharsko; politik. 2005: premiér (Bulharská socialistická strana).

Pirner, Maxmilián

- ČR; 1854 - 1924; maliar a ilustrátor. Profesor AVU v Prahe. Jeho obrazy boli inšpirované starovekými bájami a rozprávkovými motívmi.

Pirník, Karel

- ČR; 1899 - 1958; tanečník. Člen baletu ND.

piroga

- juhoamerický indiánsky čln vydlabaný z celého (jedného) kmeňa stromu. Slovo piroga znamená všetko, čo je z drev a a čo pláva.

Pirogov, Nikolaj Ivanovič

- Rusko; 1810 - 1881; lekár. Zakladateľ modernej vojnovej chirurgie. Pedagóg.

piroh

- múčne jedlo tvaru obdĺžnika al. trojuholníka, pripravené z cesta, plneného lekvárom al. zemiakmi s bryndzou, obyč. sa sladkou posýpkou, s makom, tvarohom al. strúhankou.
- mäsom alebo kapustou plnené pražené koláčiky, ruské národné jedlo.

piroplazmóza

- ochorenie najmä domácich zvierat vyvolané prvokmi rodu Babesia.

pirôžok

- pirôžtek; pečená taštička s mäsovou, zleninovou či sladkou náplňou.

pirueta

- v klasickom tanci otáčka na špičke jednej nohy.

PiS

- Poľsko; politická strana Právo a spravodlivosť. V roku 2005 vyhrala parlamentné voľby v Poľsku.

Pisa

- Taliansko; mesto na Arne. Známe šikmou vežou (55 m vysoká; podľa legendy na nej robil pokusy Galileo Galilei). Založené Etruskmi. Najväčší rozkvet v 12. - 13. storočí. Aktívne s podieľalo na križiackych výpravách. 1338: založená univerzita. 1409: konal sa v Pise koncil, ktorý mal odstrániť pápežské schizma.

Pisanello

- Taliansko; maliar. Duchovný otec medaile.

pisang

- banánovník.

Pisano, Andrea

- Taliansko; medzi 1270/1290 - 1348/1349; architekt a zlatník. Dielo: bronzové dvere florentského baptistéria; reliéfy florentskej zvonice.

Pisano Giovanni

- Taliansko; okolo 1245 - 1314; architekt a sochár. Dielo: kazateľnica kostola S. Andrea v Pistoji a dómu v Pise; sochy na priečelí dómu v Siene.

Pisanu, Giuseppe

- Taliansko; politik. 2004, 2005, 2006: minister vnútra.

Pisarev, Dmitrij Ivanovič

- Rusko; 1840 - 1868; literárny kritik a filozof. Mal vplyv na I. P. Pavlova svojím propagovaním darwinizmu a prírodovedy.

Piscator, Erwin

- Nemecko; 1893 - 1966; režisér. Experimentátor v oblasti javištnej formy. Pred fašizmom emigroval do USA. Od roku 1953 opäť v Nemecku (NSR).

Pisces

- v astronómii Ryby; nevýrazné súhvezdie zvieratníka. U nás v jeseni viditeľné.
- v zoológii ryby.

pisé

- stavivo, mazanina z piesku a vápna.

Piscidy J

- meteorický roj. Úplné označenie Piscidy J. Začiatok aktivity 1. 9. , maximum 20. 9. , koniec aktivity 2. 11. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 29 km/s.

Piscidy S

- meteorický roj. Úplné označenie Piscidy S. Začiatok aktivity 26. 9. , maximum 13. 10. , koniec aktivity 20. 10. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 31 km/s.

Piscis austrinus

- Južná ryba; súhvezdie južnej oblohy, v jeseni u nás viditeľné.

pisila

- Himantopus; rod vtákov. Žijú u vôd v južnej Európe, Afrike, Ázii.

pisivka

- Psocoptera; rád drobného hmyzu s nedokonalou premenou. Je známych asi 800 druhov, u nás asi 70. Niektoré škodia v zásobách a zoologických zbierkach.

Piskač, Bedřich

- ČR; 1898 - 1929; maliar.

piskor pruhovaný

- Misgurnus fossilis; ryba. Slúži ako návnada ku lovu dravých rýb.

pisoárkotva

- pissoir; pánsky verejný záchod.
- záchodová misa na malú potrebu pre mužov.

Pissarro, Camile

- Francúzsko; 1831 - 1903; maliar. Koncom 19. storočia maľoval parížske bulváry.

pissing

- sexuálna praktika, pri ktorej sa partner vzrušuje pri pohľade na močiaceho partnera, necháva na seba od partnera močiť alebo močí na partnera.

pissoir

- pisoár.

pista

- dráha, stopa.
- cesta v púšti.
- trať, pretekárska dráha.

Pistacia lentiscus

- pistácia lentišková. Poskytuje z narezanej kôry vonnú živicu, ktorá rýchlo tuhne v tzv. mastic.

Pistacia terebinthus

- pistácia terebintová, terebinta. Poskytuje z kôry alebo lisovaním plodov vonný balzam.

Pistacia vera

- pistácia pravá. Má až 2 centimetre dlhé plody. Jej semená, tzv. zelené mandle, sú u nás známe ako pistáciové oriešky.

pistácia

- zelená mandľa; olejnaté semeno Pistacie vera. Pochutina.

pistola

- .

Pistoia

- Taliansko; mesto v Toskánsku. V 13. storočí postavený dóm.

pistola

- v 17. - 19. storočí v Španielsku, Francúzsku a Nemecku zlatá minca.
- dlhá štíhka fľaša.

Pistorius, Luboš

- ČR; * 1924; divadelný režisér.

Pišon

- podľa Biblie rieka vytekajúca z Raja.

pištoľ
pištoľa

- z francúzštiny, slovensky píšťala; ručná poloautomatická strelná zbraň s krátkou hlavňou ráže 6,35 až 11,43 mm.
- ručná strelná zbraň s krátkou hlavňou.
- vec tvarom podobná pištoli.

pištoľ, raketová

- pištoľ na vystreľovanie rakiet.

pištoľ, terčová

- určená na streľbu do terča.

pištoľa
pištoľ

- ručná strelná zbraň.
- zariadenie na jemné rozprašovanie kvapalín.
- vec alebo nástroj podobný pištoli.

pištoľa, striekacia

- prístroj na nanášanie farieb.
- detská hračka podobná streľnej zbrani, ktorá pomocou piestu vystrekuje vodu.

pištoľník

- strelec (z pištole) dávajúci sa najímať za peniaze.
- prenesene ozbrojený násilník.

Pišťanek, Peter

- SR; * 28. 4. 1960 (Devínska Nová Ves); spisovateľ, scenárista. Dielo: Rivers od Babylon (román); Rivers of Babylon 2; Rivers if Babylon 3: Fredyho koniec, Drevená dedina; Mladý Dônč (kniha noviel); Muzika (novela); Sekerou a nožom (zbierka poviedok).

Pištěk, Theodor

- ČR; 1895 - 1960; filmový a divadelný herec. Filmografia: Takový je život; Naši furianti; Čapkovy povídky.

Pišút, Milan

- SR; 1908; literárny historik. Autor základného diela o nástupe romantizmu v slovenskej literatúre a o Jankovi Kráľovi. Dielo: Počiatky básnickej školy Štúrovej.

pitaval

- zbierka kriminálnych príbehov. Podľa Françoisa Gayota de Pitavala.

pitbulteriér, americký

- American Pit Bull Terrier; útočný teriér. Váha v rozmedzí 17 - 28 kg, fena 15 - 25 kg.

Pitcairn

- britská kolónia pod správou guvernéra Fidži v Tichom oceáne. Rozloha 5,18 km². 1767 objavený ako neobývaný ostrov. 1790: obsadený vzbúrencami z lode Bounty.

pité

- jemné pečivo.

Pithard, Petr

- ČR; * 2. 1. 1941 (Kladno). Vyštudoval právnickú fakultu. Po štúdiách na nej učil, pracoval v Akadémii vied a publikoval v Literárních a Lidových novinách. 1968: musel z fakulty odísť, 2 roky sa živil ako robotník, potom ako podnikový právnik. 1977: po podpise Charty 77 bol opäť prepustený, pracoval ako robotník a potom ako skladový referent. 31. 1. 1990: predseda vlády (po rezignácii Františka Pitru). 1990 - 1992: premiér. Knihy: Dějiny a politika; Obrana politiky; Osmašedesátý. Preklady: Slovník politického myšlení (Rogert Scruton); Smysl konzervatismu (Rogert Scruton).

Pithecanthropus erectus

- opočlovek vzpriamený.

Pitínský, Jan Antonín

- ČR; divadelný režisér. 2005: režíruje v SND v Bratislave (Thomas Bernhard: Ignorant a šialenec).

pitjantjatjara
jazyk Západnej púšte

- austrálsky jazyk z pama-nyungskej rodiny používaný v Západnej Austrálii a v Severnom teritóriu patriaci medzi najrozšírenejšie domorodé jazyky.

Pitkänen, Joni

- Fínsko; * 19. 9. 1983; hokejista.

pitoreskný

- malebný.

Pitot, H.

- Francúzsko
* 1695
† 1771
inžinier.
Konštruktér Pitotovej trubice.

Pitner, JaroslavJaroslav Pitner

- ČR
* 7. 2. 1926 (Chorušice u Mělníka)
† 20. 3. 2009
hokejový tréner, hokejový brankár.
Ako brankár pôsobil v kluboch Moravie Olomouc a Křídla vlasti.
1958 - 1982: s klubom Dukla Jihlava sa stal 8x majstrom.
1972: doviedol reprezentáciu ČSSR na MS v Prahe k 1. miestu.
Ako tréner vynašiel systém bránieceho ľavého krídla.

Pitt, Brad

- USA
herec.
Manželka Jennifer Aniston (herečka, sobáš 29. 7. 2000, rozvod 2. 10. 2005). Dcéra Shiloh Nouvel (* 28. 5. 2006; matka Angelina Jolie).

Filmografia:
Hra špiónov
Sedem
2004: Trója
Podivuhodný prípad Benjamina Buttona.

Pitt, William Jr.

- Veľká Británia
* 1759
† 1806
politik.
1783 - 1801: premiér.
1804 - 1906: premiér.
Predák strany whigov. Predný činiteľ koaličnej vojny proti revolučnému Francúzsku a neskôr proti Napoleonovi I.

Pitt, William St., gróf z Chathamu

- Veľká Británia
* 1708
† 1778
štátnik.
Vodca whigov.
1766 - 1768: premiér.

pitting

- mechanická erózia obrobenej plochy. Vzniká na bokoch ozubených kolies, v ložiskách a podobne pri veľkých rýchlostiach a tlakoch.

Pittsburgh

- USA
priemyselné mesto v Pennsylvánii na sútoku rieky Alleghany a Monongahela (zdrojnica rieky Ohio). Žijú v ňom veľké slovanské menšiny.

pitva

- autopsia, obdukcia, sekcia; odborné otvorenie tela zomretého človeka a ohľadanie jeho orgánov a tkanív. Prvú zdokumentovanú pitvu previdol v roku 1315 lekár Mondino de Luzzi.

pitycký

- pythický; dvojzmyseľný, záhadný, nejasný.

pityriasis versicolor

- kožné ochorenie spôsobené mikróbom Microsporon furfur.

pityriáza

- pityriasis; kožné ochorenie.

pityrosporum ovale

- druh kvasiniek žijúci vo vlasovom poraste človeka. Prítomnosť kvasinky môže narušiť fyziologickú rovnováhu vlasovej flóry.

Pityusy

- Španielsko; ostrovy (najväčší Ibiza) v Stredozemnom mori na juhozápad od Baleár. Rozloha 760 km².

pium desiderium

- nesplniteľné, zbožné prianie.

pius

- latinsky zbožný.

Pius II.

- Vatikán; 18. 10. 1405 - 1464; 1458 - 1464: pápež, vlastným menom Aeneas Silvio Piccolomini.

Pius IV.

- Vatikán; 1559 - ?: pápež. V roku 1562 zvolal tretiu časť Tridentského koncilu.

Pius VII.

- Vatikán; ? - 1804 - ?: pápež.

Pius VIII

- Vatikán; 20. 11. 1761 - 1830; pápež.

Pius IX.

- Vatikán; 1846 - 1878: pápež, aj Pio Nono. Arcibiskup Ferreti. Počas jeho pontifikátu vyhlásenie pápežskej neomylnosti a pripojenie Ríma k Talianskemu kráľovstvu (1870).

Pius XI.kotva

- Vatikán
* 1922
† ?. 2. 1939
pápež.
Uzavrel konkordát a lateránske zmluvy s Benitom Mussolinim.
1931: encyklika Quadragesimo anno.
1931: encyklika Non abbiamo bisogno (k obrane katolíckych záujmov).
19. 3. 1937: encyklika Divini redemptoris proti sovietskemu komunizmu.

Pius XII.

- Vatikán
teológ.
1939 - 1958: pápež. Občianskym menom Eugenio Pacelli. Počas 2. svetovej vojny napomáhal tajným jednaniam s USA, Anglickom a Nemeckom o separátny mier a vytvorenie jednotnej fronty proti ZSSR. Po 2. svetovej vojne kritizovaný, že nevyužil svoje postavenie v prospech obetí fašizmu.

Pius, otec

- † 1968
mních.
V roku 1918 sa u neho objavili stigmy, keď sa mu pri oslavách stigmatizácie sv. Františka zjavil Kristus. Rany sa každý týždeň obnovovali.

Pivec, Jan

- ČR
* 19. 1. 1901
† 10. 5. 1980 (Praha)
divadelný a filmový herec.
Národný umelec.
Člen SND v Bratislave (od roku 1930).
1934: člen ND v Prahe.

Filmografia:
1935: M. R. Štefánik
Rozkošný príbeh
Ťava uchom ihly
Šťastie pre dvoch
1937: Filozofická historie
Minulosť Jany Kosinovej
1940: Hotel Modrá Hviezda
1942: Muži nestarnú
1946: Rosina sebranec
1948: Ves v pohraničí
1949: Divá Bára
1952: Haškove poviedky
1954, 1955, 1957: Husitská trilógia; Dom na Ořechvke; Občan Brych
1968: Láska jako trám
1971: F. L. Věk (TV seriál)
1962: Blbec z Xenemünde.

pivo

- nápoj pripravovaný varením sladiny s chmeľom (mladiny) a skvaseným mikroorganizmom Saccharomyces carlsbergensis.

pivo, špeciálne

- viacstupňové, vyrábané osobitným postupom a na určité príležitosti.

pivo, výčapné

- 7 - 10 % pivo.

Pivoda, František

- ČR; * 1824, † 1898; pevecký pedagóg. Útočil proti osobe B. Smetanu v rovine ľudskej i umeleckej.

pivonka

- Paeonia, pivónia; rod okrasných rastlín.

Pivoňka, Roman

- ČR; * 23. 10. 1982; futbalista.

pivot

- v športových hrách obrat, otočka.
- pivotman.

pivotman
pivot

- podkošový hráč (v basketbale), predsunutý hráč.

pivónia

- Paeonia, pivonka; rod okrasných rastlín.

Pixa, JanJan Pixa

- ČR; 19. 9. 1920 - 19. 11. 2004; TV scenárista, režisér, dramatik a konferencier. Konferenciér historicky prvej československej TV súťaže Hádej, hádej hadači. 1965 - 1980: dramaturg TV súťažných programov.

Pixa, Kamil

- ČR; † 8. 6. 2008; scenárista a režisér.
Scenár: 1956: Osudy dobrého vojáka Švejka; 1964: Atentát; 1987: Zuřivý reportér; 1971: Klíč.
Réžia: 1961: Kolona pro Afriku; 1976: Dny všední a dny sváteční.

pixel

- obrazový prvok.
- miniatúrna svetlocitlivá bunka.

piz

- z taliančiny; v zemepise vrchol.

pizza

- taliansky slaný koláč, obyčajne so zeleninou, mäsom a syrom.

Pizzaro, Francis (Francisco), markíz de los Atavillos

- Španielsko; okolo 1475 - 26. 6. 1541 (zabitý); conquistador (konkvistador). 1513: s Vascom de Balboa prekročil Panamskú šiju. 1531 - 1535: dobyl ríšu Inkov. Spolu s Diegom Almagrom starším dobyl Peru (1532). 1533: nechal popraviť posledného inckého panovníka Atahualpu. 1535: založil Limu. 1538: nechal Almagru zavraždiť. Zavraždil ho syn Diega Almagru staršieho, Diego Almagra ml.

pizzeria

- reštauračné zariadenie špecializujúce sa na prípravu pizzy.

pizzicato

- drnkavo.

Pizzigano, Zuan

- Benátky; kartograf; autor mapy z roku 1424, na ktorej sú zakreslené v západnej časti Atlantického oceánu skupina štyroch malých pevnín, pravdepodobne Karibské ostrovy.

pizzicatokotva

- v hudbe drnkavým spôsobom, zvuk vyludzovaný pri drnkaní prstom o struny sláčikových nástrojov; časť skladby takto hraná.

pizzly

- názov pre kríženca ľadového medveďa s grizzlym.

pizzo

- v slangu sicílskej mafie výpalné - poplatok za "ochranu".

pižmo

- mošus; vonná látka, výpotok z pižmového váčku kabara pižmového.

pižmoň

- Ovibos
rod prežúvavých párnokopytníkov z čeľade turovitých.
Žije v Severnej Amerike a Grónsku.
- Misk ox; samec váži okolo 400 kg a dožíva sa 13 - 14 rokov. Samica sa dožíva až 20 rokov. Teľatá rodiace sa na jar vážia pri narodení okolo 15 kg. Medzi zvieratami má najdlhšiu srsť, ktorá dosahuje dĺžky až 90 cm. V Severnej Amerike bol takmer vyhubený, ale program na jeho záchranu z 30. rokov 20. storočia bol úspešný a dnes žije na Aljaške vo voľnej prírode okolo 700 kusov.

- π, П; pozri Ludolfovo číslo.
- v gréckej abecede znak pre hlásku P.

Píč, Josef Ladislav

- ČR
* 1847
† 1911
historik a archeológ.
Tvorca pravekých zbierok Národného múzea v Prahe.

Dielo:
Starožitnosti země české.

Píka, HeliodorHeliodor Píka

- ČR
* 3. 7. 1897
† 21. 6. 1949 (popravený)
generál, hrdina prvého a druhého československého odboja.
1915: vstupuje do armády.
Počas 2. svetovej vojny riadil vojenskú misiu v Moskve.
1948: zaknutý a obvinený zo špionáže, odsúdený k trestu smrti a popravený.
1968: rehabilitovaný.

píla

- nástroj na rezanie kovov, dreva, umelých hmôt, kameňa a iných materiálov, ktorého podstatnou časťou je pílový list.

píla, kanadská

- doskový hudobný nástroj v podobe oceľového pásu lichobežníkového tvaru rozoznievaný buď údermi mäkkej paličky, alebo husľovým sláčikom.

píla, okružná

- strojová píla s pílovým listom v tvare ozubeného, rýchlo sa otáčajúceho kotúča.

píla, pásová

- strojová píla s pílovým listom v tvare nekonečného pásu bežiaceho medzi dvoma kotúčmi.

píla, ručná

- píla s pílovým listom napätým v ráme alebo držadle.

píla, strojová

- píla s pílovým listom upevneným v ráme pohybovanom kľukovým mechanizmom alebo s pílovým listom v tvare nekonečného pásu bežiaceho medzi dvoma kotúčmi (pásová píla) alebo pílový list v tvare ozubeného, rýchlo sa otáčajúceho kotúča (okružná píla)

pínia

- Pinus pinea; strom z čeľade borovicovitých. Rastie v južnej Európe (Stredomorí). Má jedlé semená (piňolky).

Písek

- ČR; okresné mesto v Juhočeskom kraji. Historické pamiatky.

písmeno, Bayerovo

- písmeno v označení hviezdy; poradie hviezd v súhvezdí podľa jasnosti označené gréckymi písmenami

písmo

- grafické (ryté, maľované, tlačené a iné) znaky pre trvalé zachytenie povedaného, mysleného či vymysleného slova a vety (prípadne hlásky, slabiky). Zachytáva správu nezávisle na priestore a čase. Najstaršie písmo je písmo obrázkové, kedy obraz vyjadroval myšlienku. Ďalšie vývojové štádia predstavujú slovné písmo, slabičné písmo a hláskové písmo.

písmo, bastardné

- v polygrafii skupina písiem, v ktorých kresbe sú zmiešané rôznorodé kresebné prvky.

písmo, blokové

- písmo bez pätiek.

písmo, Braillovo

- slepecké písmo, vzniklo v roku 1829 (Louis Braille). Znaky sú tvorené výstupkami. Každý znak je tvorený najviac šiestimi bodmi. V prípade číslic sa používa prefix (znak pred), v prípade niektorých špeciálnych znakov (zlomky) aj postfix (znak po). V roku 1827 bola vydaná prvá kniha v Braillovom písme. Dnes abeceda obsahuje 63 znakov pre písmena, interpunkčné znamienka, číslice a hudobné značky.

písmo, čínske

- jeden z najstarších systémov písma, má ideografický charakter. Každý znak odpovedá jednej slabike. Zo 70.000 znakov sa bežne užíva 5 - 6.000 znakov. Najstaršie známe čínske znaky pochádzajú z roku 1600 pred Kristom.

písmo, démotické

- hieroglyfy.

písmo, fénické

- písmo, ktorého základom je hlásková abeceda s ľavosmerným poradím. Vzniklo okolo roku 1. 100 pred Kristom. Základ všetkých neskorších moderných európskych písiem.

písmo, fonetické

- písmo, v ktorom každý grafický znak zodpovedá určitému zvuku reči a naopak.

písmo, hieratické

- pozri hieroglyfy

písmo, ideografické

- písmo, v ktorom sú znaky vo forme štylizovaných kresieb zodpovedajúcich predstave určitej veci alebo myšlienky.

písmo, klinovékotva

- písmo Babylončanov a Asýranov (asi 3000 pred Kristom), pôvodne piktografické, neskôr slabikové. Názov z latinského cuneus - klin (pero tvorila zrezaná trstina do klina. Okolo roku 3300 pred Kristom ho vytvorili Sumeri (vychádzalo z písma obrázkového). Pozri aj klinopis.

písmo, lapidárne

- monumentálne písmo tesané v kameni.
- prenesene veľké, výrazné.

písmo, lineárne A

- písmo používané na Kréte v rokoch 3000 - 1100 pred Kristom.

písmo, latinské

- odvodené z gréckeho písma okolo roku 600 pred Kristom pod vplyvom etruského písma.

písmo, mayské

- písmo používané v Strednej Amerike okolo roku 250. Malo 850 obrázkových znakov.

písmo, notové

- značky pre písomné zachytenie hudobného prejavu.

písmo, notové grafické

- značky pre písomné zachytenie hudobného prejavu zachytené grafickými značkami (napr. neumy). Okolo roku 1600 sa z menzurálnej notácie vyvinulo dnešné notové písmo s piatimi linkami a pomocnými linkami nad i pod notovou osnovou. Na každom riadku je uvedený kľúč (husľový, basový apod. ). predznamenania (krížiky, bé) a označenie taktu (celý, trištvrťový, polovičný, . . . ). Noty sú celé (biela hlavička), polovičné (biela hlavička s nožičkou), štvrťové (čierna hlavička s nožičkou), osminové (čierna hlavička s nožičkou a zástavkou), šestnástinové (s dvoma zástavkami) a tridsaťdvojinové (s troma zástavkami). Podobné hodnoty majú i pomlky. medzi jednotlivými taktami sú taktové čiary.

písmo, notové písmenové

- značky pre písomné zachytenie hudobného prejavu, kde sú jednotlivé tóny označené písmenami.

písmo, piktografické

- písmo, v ktorom sú pojmy znázornené obrazmi alebo zložitými symbolmi.

písmo, tanečné

- sústava značiek umožňujúca približne zaznamenať pohybové skladby, tance a balety.

písmo, ugaritské

- alfabetické písmo inšpirované klinovým písmom.

písmo, unciálne

- unciála.

písmolejectvokotva

- odlievanie písma, liniek, značiek a ozdôb a výplnkového materiálu pre tlač, K odlievaniu sa používa literina (písmovina). Pôvodne sa písma odlievali v ručných nástrojoch (zlievadlách). Teraz sa používa automatický stroj (kompletka).

písmovina

- literina; zliatina olova, cínu a antimónu na výrobu tlačových dosiek pre tlač z výšky.

písmovkakotva

- kasa; v polygrafii zásuvka s priehradkami na uloženie písma v sadziarni.

písomníctvo

- literatúra.

Píson

- podľa biblie rieka vytekajúca z Edenu; obtekala zem Hevilah (Raja; Genezis 2:11).

Píša, Antonín Matěj

- ČR; 1902 - 1966; básnik, literárny kritik, historik a vydavateľ. Dielo: Směry a cíle; Stopami prózy.

Píšek, František

- ČR; 1886 - 1970; metalurg. Profesor Vysokého učenia technického a Vojenskej akadémia A. Zápotockého v Brne. Akademik ČSAV. Pracoval v odbore náuky o kovoch a zlievárenstva.

píšťala

- akustický prístroj založený na rozochvievaní vzduchového stĺpca obmedzeného na jednom či oboch koncoch.
- stredoveká ručná strelná zbraň.

Pjatnickij, Josif Aronovič

- ZSSR; 1883 - 1939; politik. 1898: člen KS. 1923: tajomník výkonného výboru KI. 1924 - 1937: člen ÚV VKS(b. )

Pjatnickij, Mitrofan Jefimovič

- Rusko; 1864 - 1927; folklorista. Po ňom nazvaný Štátny ruský ľudový zbor Pjatnického (založený v roku 1910) Zaslúžilý umelec republiky.

PKK

- Turecko; Kurdská strana pracujúcich. EÚ a USA považovaná za teroristickú organizáciu (2005). Konflikt medzi PKK a tureckou armádou si od roku 1984 vyžiadal vyše 37.000 ľudských životov.

PKWN

- Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego; Poľský výbor národného oslobodenia.

PLA

- polyactit acid; kyselina polymliečna. Získava sa z rastlinného škrobu, ktorý sa vystaví vysokým teplotám. Tak sa z neho izoluje glukóza, z ktorej varením získavame PLA. PLA je základnou surovinou pre výrobu bioplastov.

placebo

- prostriedok bez farmakologického účinku, prázdny liek. Liečebný efekt je vyvolaný presvedčením pacienta, že je liečený.

placeboefektkotva

- placebová reakcia.
- liečebný výsledok vyvolaný presvedčením pacienta, že užíva skutočný liek.

placenta

- v anatómii plodové lôžko (koláč), orgán väčšiny cicavcov a človeka. Vzniká po uhniezdení sa vajíčka v sliznici maternice. Slúži ku látkovej výmene medzi plodom a matkou. Po pôrode je placenta vypudená z maternice. Placenta sa vyvíja spolu s plodom asi do piateho mesiaca tehotenstva. Plno vyvinutá placenta váži 450 gramov a má v priemere okolo 20 cm.
- v botanike semenica.

placentálovia

- placentálne cicavce, ktoré koja svoje úplne vyvinuté mláďatá. Vyvinuli sa asi pred 70 miliónmi rokmi.

placet

- latinky schvaľuje sa; zvolenie, schválenie, potvrdenie. Pozri exequatur.

Placido, Michele

- Taliansko; herec. Filmografia: Corleone; Sicílska spojka. Chobotnica (TV seriál).

placka

- nekvasený výrobok z cesta z múky (zemiakov, kukurice a i. ) plochého tvaru,

placka pomoranská

- Alosa alosa; morská kostnatá ryba z čeľade sleďovitých. Žije v európskych moriach. V dobe trenia pláva do riek.

Placzek, Georg

- ČR/USA; * 26. 9. 1905 (Brno) - 9. 10. 1955 (oficiálne infarkt, pravdepodobne samovražda; fyzik židovského pôvodu. Manželka Els (Holandsko). 1928: obhájenie doktorátu z fyziku (Viedeň). Autor teórie Ramanovho rozptylu. Podieľal sa na objave jadrového štiepenia. Spoluzakladateľ fyziky neutrónov. Zúčastnil sa na projekte Manhattan pri výrobe prvej atómovej bomby.

Plačková, Lenka

- ČR; * 11. 7. 1975; herečka a speváčka, alias Sweet Sue. Manžel Tomáš Hraj. Syn Daniel (* 2002). Členka Banjo Bandu Ivana Mládka.

plagátkotva

- poster; písané, maľované alebo tlačené návestie umiestnené na verejnom mieste.

plagiát

- podvrh, úmyselná napodobnenina vydávaná za vlastné dielo, umelecká alebo vedecká krádež. Literárne alebo vedecké dielo, pri ktorého písaní bolo bezprávne použité dielo cudzie (úplne alebo čiastočne). Je porušením autorského práva.

plagioklasykotva

- nerasty, skupina sodnovápenátych živcov.

Plachetka, Ludovít

- ČR; boxer. 1996: osemfinále na LOH. 1997: zavraždil matku svojej družky. 2006: po návrate z väzenia opäť boxuje.

plachetnica

- loď využívajúca k pohonu silu vetra opierajúceho sa do plachiet. Dosahuje rýchlosť až 15 uzlov.

Plachta, Jindřich

- ČR; 1. 7. 1899 - 1951; herec. Občianske meno Jindřich Šolle. Filmografia: Nebe a dudy; Před maturitou; Vojnarka; Městečko na dlani; Pan Novák.

plachtenie

- plavba na plachetnici (jachting).
- let bezmotorového lietadla.
- let vtáka bez pohybu krídiel.

Plachty

- súhvezdie južnej oblohy, ktorého časť je u nás v zime viditeľná.

Plachý, Jiří

- ČR
* 1899
† 1952
divadelný a filmový herec.
Člen ND.

Filmografia:
Měsíc nad řekou;
Plavecký mariáš.

Plachý, Jozef

- SR
* 28. 2. 1949 (Košice)
atlét, právnik (Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe).
1968: 5. miesto v behu na 800 m na olympiáde v Mexiko City (juniorský svetový rekord časom 1:45,9 min).
1969: slovenský rekord v behu na 800 m časom 1:45,4 min (31. 7. 1969). Rekord vydržaL talmer 39 rokov.
1972: halový majster sveta vo francúzskom Grenobli v behu na 800 m.
1973: 2. miesto na ME v štafete na 4 x 4 kolá. 3. miesto na ME v behu na 800 m.
1974: 3. miesto na ME v behu na 800 m.
1980: na OH v Moskve 6. miesto v behu na 1.500 m.

plaidoyer

- záverečná reč, výstup obhajcu alebo žalobcu v prelíčení.

plak

- zubný povlak.

plaketa

- kovová doštička, reliéfne zdobená, vydávaná na pamäť významnej udalosti či osobnosti. Je razená iba na jednej strane.

plaké

- zubný povlak.
- slabá vrstva kovu pokrývajúca iný kov.

plakodont

- morský jašter z obdobia triasu.

plameniak

- Phoenicopterus; rod vtákov z rovnomenného rádu plameniakov. Žije okolo Stredozemného mora.

plameň

- svetelný jav doprevádzajúci horenie zápalných plynov spojený s vývojom tepla.

Plamínková, Františka

- ČR; 5. 2. 1875 - 30. 6. 1942 (Praha); učiteľka, politička a bojovníčka za práva žien (prezývaná Plam - pre svoj temperament). 1903: členka vedenia Ženského klubu českého. 1905: iniciovala založenie Výboru pre volebné právo žien. 1925: zvolená vo Washingtone miestopredsedkyňou Medzinárodnej rady žien; zvolená do senátu ČSR (do roku 1939, kedy bol senát zrušený). 1931: menovaná delegátkou pri Spoločnosti národov v Ženeve. 1. 9. 1939 nacistami zatknutá (napísala Hitlerovi dopis, v ktorom protestovala proti okupácii); po 6 týždňoch prepustená, ale pod dozorom gestapa. Po atentáte (18. 6. 1942) na Heydricha zatknutá, prevezená do Terezína a 30. 6. 1942 v Prahe popravená.

plan-

- plani- ; prvá časť zložených slov majúca význam rovina, rovinný, v rovine.

planácia

- proces zarovnávania povrchu eróziou.

Planck, Max Karl Ernst Ludwig

- Nemecko; 1858 - 1947; fyzik. 1900: zverejňuje domnienku o kvantovej podstate svetla, čím položil základy nového vedného odboru. Nobelova cena.

Planckaert, "Jef" Joseph

- Belgicko, † 22. 5. 2007; cyklista. 1962: 2. miesto na Tour de France; 1. miesto na pretekoch Paríž - Nice; 1. miesto na pretekoch Liege - Bastogne - Liege; 1. miesto ns pretekoch Okolo Luxemburska; národný majster.

planetárium

- zariadenie ku znázorneniu pohybu kozmických telies.
- budova, kde je toto zariadenie umiestnené.

planetárium, projekčné

- opticko - mechanický prístroj, ktorý premieta hviezdy, planéty a ďalšie vesmírne objekty na vnútornú stranu pologuľatej klenby a vytvára obraz umelej oblohy v ľubovoľnom okamžiku.

planetesimála

- zárodky planét. Sú to telesá, ktoré sú zložené z prachu, ktorý je pohromade udržiavaný elektromagnetickými silami. Telieska majú rozmery niekoľko stoviek metrov až niekoľko kilometrov.

planéma

- exoplanéta bez materskej hviezdy.

planéta

- obežnica; kozmické teleso obiehajúce okolo centrálnej hviezdy, ktoré "vyčistilo susedstvo svojej obežnej dráhy" od iných telies (čo sa netýka napr. Pluta). Definícia platí len pre Slnečnú sústavu.

planéta, interstelárna

- planéta bez slnka. Potuluje sa medzi hviezdami. V roku 2000 boli objavené v súhvezdí Orióna a v súhvezdí Hadonoša v oblasti ? Ophiuchus B.

planéta, intramerkuriálna

- pozri Vulkán.

planéta, terestrická

- tvorená z kremičitanových hornín.

planéta, transplutonická

- hypotetická planéta, ktorá by mala obiehať za dráhou planéty Pluto.

planéta, trpasličia

- kategória prirodzených kozmických telies stanovená v roku 2006 na kongrese Menzinárodnej astronomickej únie v Prahe. Sú do nej zarasené napr. planétka Ceres, Eris, Pluto (od tohto kongresu nie je považované za planétu).
pluton.

planétka

- planétoid, planétoida, asteroid; teleso obvykle o rozmeroch 0,1 - 1.000 kilometrov. Obiehajú po heliocentrických dráhach, v Slnečnej sústave obvykle medzi dráhami Marsu a Jupitera a ďalej za dráhou Neptúna. Mnohé majú excentrické dráhy. Sú pozostatkom vzniku Slnečnej sústavy (planetárnej). Do 500 kilometrov majú nepravidelný tvar, utváraný (spolu s veľkosťou, rotáciou a chemickým zložením) vzájomnými zrážkami. U mnohých planétiek zisťujeme podvojnosť (dvojplanétky). Malé satelity (mesiace) sú zvyčajne planétky zachytené gravitačným poľom planéty.

planétka, binárna

- sústav dvoch telies letiacich spolu po obežnej dráhe a obiehajúcich okolo spoločného ťažiska.

planétoid

- planétka.

planétológia

- odvetvie zaoberajúce sa štúdiom planét.

planéty

- obežnice; telesá guľovitého tvaru o priemere niekoľko 1.000 až 10.000 kilometrov, obiehajú okolo hviezdy po stabilných dráhach. Môžu mať pevný povrch alebo sú zložené z plynu a tekutiny. Majú hmotnosť menej ako 0,01 hmotnosti slnka, takže v ich vnútri nedochádza k zapáleniu termonukleárnej reakcie, ale môžu produkovať vlastnú energiu (napríklad pomalou gravitačnou kontrakciou). Menej hmotné planetárne telesá môžu byť satelitmi obrích planét. Planéty vznikajú gravitačným kolapsom rozsiahleho pracho - plynového oblaku, ktorý sa prevážne skladá z molekúl a voľných atómov vodíka a hélia. V menšej miere sú zastúpené molekuly oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, dusíka, čpavku a vody. Materiál sa rýchlo hromadí v centrálnych oblastiach oblaku, kde vzniká protohviezda, ale veľký rotačný moment bráni úplnému zániku (zrúteniu sa) oblaku. Postupne, ale rýchlo (v priebehu niekoľko 100.000 rokov) vzniká plochý disk, ktorého osa je zhodná s osou celého systému. Poslednou fázou pred vznikom planét je vyčistenie disku od prebytočného plynu a prachu - väčšie častice sú pritiahnuté centrálnou hviezdou, ľahšie vyfúkané intenzívnym slnečným vetrom. V disku aj tak zostane určité množstvo plynu, z ktorého sa potom vytvoria obrie planéty vo väčších vzdialenostiach. Potom sa začínajú zrnká prachu, ktoré sú v rovnakej vzdialenosti od slnka, zlepovať. pohromade ich ale nedrží gravitácia, ale elektromagnetická sila. Po ďalších niekoľko sto tisícročiach vznikajú zárodky planét - planetesimály. Gravitačné pôsobenie medzi planetesimálami spôsobuje ich časté zrážky, ktoré môžu spôsobiť ich opätovné rozdrobenie alebo ich spojenie do väčších celkov. Po niekoľko stovkách tisíc až miliónov rokov vznikajú telesá o hmotnostiach až 1023 kg.

planéty, terestrické

- Merkúr, Venuša, Zem a Mars. Sú tak pomenované pre podobnosť so Zemou.

Planchon, Roger

- Francúzsko; * 1931; divadelný režisér a riaditeľ.

plani-

- plan-; prvá časť zložených slov majúca význam rovina, rovinný, v rovine.

planiglóby

- mapy zemských pologúľ, zvyčajne západnej a východnej, zobrazenie zemegule do dvoch kruhov.

planimeter

- plochomer; geodetický prístroj k meraniu plošného obsahu rovinných obrazcov.

planimeter, nitkový

- planimeter, ktorým sa plocha rozkladá na lichobežníky.

planimeter, polárny

- má vodiaci hrot, ktorým sa obíde obvod obrazca a obsah sa určí pomocou údajov meracieho bubna.

planimetria

- rovinná geometria; študuje rovinné útvary.

planina, Muráňska

- SR; národný park. Rozloha 21. 931 ha. Je zovretá krasovou plošinou s viac ako 150 jaskyniami, 15 priepasťami, kde je vyše 50 ponorov a vyvieračiek. Najrozsiahlejšim jaskynným systémom je 2. 221 m dlhá jaskyňa Bobačka. Rozkladá sa v nadmorskej výške 400 metrov nad morom (Muránka) až 1,439 metrov nad morom (Fabova hoľa).

plankonkávny

- ploskodutý.

plankonvexný

- ploskovypuklý.

planktón

- spoločenstvo drobných rastlinných a živočíšnych organizmov vznášajúcich sa voľne vo vode.

plankty

- stredoveké dramatické monológy zobrazujúce nárek Panny Márie nad mŕtvym Kristom.

planparalélny

- obmedzený dvoma rovnobežnými rovinami.

Plantagenet, Eduard I.
Edward I.

- Anglicko; * 17. 6. 1239, † 7. 7. 1307; panovník. Syn Henrich III. Previedol reformu anglického pracovného práva (úprava lénnych pomerov; organizácia súdnictva; trestné zákonodarstvo).
1265: potlačil povstanie šľachty a obnovil kráľovskú moc (porazil Simona z Montfordu).
1272 - 1307: kráľ.
1283: dobyl Wales a natrvalo ho pripojil ku Anglicku.

Plantagenet, Eduard II.
Edward II.

- Anglicko; panovník. 1324: kráľ.

Plantagenet, Eduard III.
Edward III.

- Anglicko; * 13. 11. 1312, † 21. 6. 1377; panovník. 1327 - 1377: kráľ. Syn Eduard z Woodstocku (Čierny princ). V storočnej vojne (ktorú zahájil) získal časť Francúzska. 1346: tvíťazil v bitke u Kresčaku (padol Jan Luxemburg). 1356: zvíťazil v bitke u Poitiers (veliteľom vojsk bol jeho syn Eduard - Čierny princ).

Plantagenet, Eduard IV.
Edward IV.

- Anglicko; * 1442, † 1483; panovník. 1461 - 1483: kráľ (z yorkskej vetvy). Syn Richard; Eduard. Na trón nastúpil po víťazstve nad lancasterskou líniou rodu (vojna červenej a bielej ruže).

Plantagenet, Henrich II.

- Anglicko; panovník. Manželka Eleonora Akvitánska (sobáš v roku 1152). 1154 - 1189: kráľ. Pápež Hadrián IV. mu udeľuje panstvo nad Írskom.

Plantagenet, Henrich III.

- Anglicko; panovník. Otec Ján Bezzemok. 12. 11. 1216: korunovaný za anglického kráľa.

Plantagenet, Henrich V.

- Anglicko; † 1422; panovník.

Plantagenet, Ján Bezzemokkotva

- Anglicko; 1167 - ?. 10. 1216; 1199 - 1216: kráľ. Otec Henrich II. Brat Richard Levie Srdce. Syn Henrich III. Stratil dŕžavy vo Francúzsku, uznal závislosť na pápežovi a potvrdil zákon Magna charta libertatum (1215).

Plantagenet, Richard

- Anglicko; * 17. 8. 1473, † 1483; princ. Otec Eduard IV. Richarda a jeho brata Eduarda dal ich strýko Richard III., vojvoda z Glocestru, uväzniť v Toweri, kde zrejme obaja zahynuli.

Plantagenet, Richard I. "Levie srdce"

- Anglicko; panovník. Otec Henrich II. Brat Ján Bezzemok. 1189 - 1199: kráľ. Vodca 3. križiackej výpravy.

Plantagenet, Richard II.

- Anglicko; † 14. 2. 1400; kráľ. 1399: zajatý bratancom Henrichom. Zavraždený v žalári.

Plantagenet, Richard III.

- Anglicko; † 1485; panovník (posledný z rodu). 6. 7. 1483: korunovaný za kráľa Anglicka.

plantáž

- rozsiahla plocha, na ktorej je pestovaná monokultúrna plodina.

Planté, Gustave

- Francúzsko; fyzik. V polovici 19. storočia skonštruoval olovený akumulátor s možnosťou opätovného dobíjania.

Plantin, Christophe

- Holandsko; 1520 - 1589; kníhtlačiar, typograf a dekoratívny umelec francúzskeho pôvodu. Dielo: Biblia polyglota.

plantogram

- odtlačok chodidla.

plantýn

- druh banánovníka, ktorého plody sú jedlé až po tepelnej úprave.

planýrovanie

- urovnávanie povrchu do roviny.

planžeta

- tenký, pružný, väčšinou kovový plátok.

Plasmodium

- rod cudzopasných prvokov, ktoré spôsobujú maláriu. Prenášajú ich výhradne samičky komárov rodu Anopheles (známych 400 druhov, z toho asi 76 druhov prenáša maláriu).

Plasmodium falciparum

- prvok. Druh malárie, ktorú tento prvok spôsobuje, je pri neliečení sa smrteľný. Príznaky sa dostavujú 7 - 12 dní po poštípaní, záchvaty horúčky sa opakujú po 24 - 36 hodinách.

Plasmodium malariae

- prvok. Vyvoláva ľahšiu formu (troj - až štvordennú) malárie.

Plasmodium ovale

- prvok. Vyvoláva ľahšiu formu (troj - až štvordennú) malárie.

Plasmodium vivax

- prvok. Vyvoláva ľahšiu formu (troj - až štvordennú) malárie.

plasmon

- v genetike pojem zavedený F. Wettsteinom pre súbor dedičných vlôh uložených mimo jadro bunky, princíp mimojadernej dedičnosti.

Plassnik, Ursula

- Rakúsko; 2004: ministerka zahraničných vecí.

plast

- plastická hmota. materiál, ktorého podstatnou zložkou sú polyméry.
- umelá hmota.

plastbetón

- stavivo, v ktorom miesto cementu sú použité plasty.

plastelína

- tvárna pružná hmota ku modelovaniu.

Plastic People of the Univerzekotva

- ČSSR; legenda českého undergroundu. Okolo jadra skupiny ( Milan Hlavsa a Josef Janíček) sa vystriedalo mnioho ďalších hudobníkov.

plasticita

- tvárnosť, poddjnosť.
- schopnosť organizmov prispôsobiť sa prostrediu.

plastický

- poddajný, tvárny.
- priestorový, trojrozmerný.
- výstižný, výrazný.

plastidy

- bunečné organely vyskytujúce sa najmä rastlinných bunkách. Sú dôležité metabolicky. Obsahujú farbivá a zásobné látky.

plastifikátor

- látka zlepšujúca spracovateľnosť hmôt.

plastik

- odborník v plastickej chirurgii.
- umelý materiál, napr. napodobnenina kože.

plastika

- priestorovosť, trojrozmernosť; sochárstvo.
- sochárske dielo, sochársky tvar, ktorý vznikol nanášaním alebo odoberaním hmoty, socha alebo reliéf. Najčastejší spôsob modelovanie v hline, odliatok potom v sadre či bronze.
- v medicíne operačný výkon rekonštruujúci alebo nahradzujúci zničené tkanivo.
- názornosť, výraznosť.

plastika, vaginálna

- vaginoplastika.

plastikový

- plastový, vyrobený z plastu.

plastotypia

- zhotovovanie tlačových dosiek z plastickej hmoty.

plastový

- plastikový, vyrobený z plastu.

plastozómy

- mitochondrie.

plastron

- spodná strana panciera korytnačky.

plastrón

- vložka do výstrihu živôtika ženských krojov. U mužov hodvábna viazanka k žaketu.

Plataje

- Grécko, mesto. Miesto víťazstva Grékov nad Peržanmi v roku 479 pred Kristom.

platan

- Platanus; rod stromov z čeľade platanovitých.

Plateosaurus

- najstarší známy bylinožravý dinosaurus. Pohyboval sa po štyroch končatinách, ale dokázal sa postaviť i na zadné končatiny. Prvý dinosaurus s hmotnosťou nad jednu tonu. Ako prvý (spolu s coelophysisom) žil v stádach. Dosahoval dĺžku až 11 m. Nálezy v Európe.

plateresca

- zo španielskeho platero - zlatník; bohatý dekor štýlu španielskej architektúry v rannej renesancii.

platforma

- terasa, plošina vôbec.
- základňa, tribúna.
- súbor zásad, program nejakej organizácie alebo skupiny (základňa pre jednania, zjednotenia).

platfus

- plochá nohas.

platina

- chemický prvok, kov, značka Pt, drahý kov, atómové číslo 78, atómová hmotnosť 195,09. Bod topenia 1. 773 °C. Odolná voči chemickým vplyvom a vysokým teplotám. Prvé správy o platine pochádzajú z Kolumbie z roku 1557, keď ju zlatokopi odhadzovali pri ťažbe zlata ako striebro (plata).

Platini, Michel

- Francúzsko; * 21. 6. 1955; futbalista. 1984: majster Európy. 1986: 3. miesto na MS. 1984 - 1986: najlepší futbalista Európy. 2007: predseda UEFA.

platnička, medzistavcová

- discus intervertebralis; väzivová doštička spájajúca jednotlivé stavce. Vyzerá ako vankúšik v tvare drobného disku.skladá sa z dvoch častí: jadra a prstenca. Jadro je z rôsolovitej hmoty a prstenec z chrupavky.

platonický

- prostý zmaslných žiadostí, neerotický.
- duševný, vnútorny, formálny.
- neskutočný, nedotiahnutý, bez výsledkov.

platonizmus

- názor o prvotnosti ideí pred hmotným svetom.

Platonov, Andrej Platonovič

- Rusko; 1899 - 1951; prozaik. Autor štúdie o Karlovi Čapkovi.

Platovský, Milan

- Chile; * 1922 (Praha); podnikateľ židovského pôvodu z Čiech. 15. 3. 1939: zomiera otec (infarkt). Matka zabitá v koncentračnom vyhladzovacom tábore Birkenau. Brat Jiří (zastrelený počas transportu do ghetta v Minsku). Manželka Jana. Dcéra Katarína. 1944: transportovaný do ghetta v Terezíne. 1948: odchod do Francúzska. 1950: príchod do Chile. Dielo: 1952: Prežiť a žiť (autobiografia).

plató

- plateau; doska (z francúzštiny). v zemepise plošina.
- veľký podnos.
- fáza doznievania alebo dočasného poklesu.

platón

- obal ku preprave (napr. ovocia).

Platón

- Grécko; 427 (Atény) - 347 pred Kristom; filozof, žiak Sokratesa. V 4. storočí pred našim letopočtom ako prvý použil termín astronómia pre označenie vedy, ktorá sa zaoberá vesmírom. Dielo: Timaios (dialógy); Kritias (dialógy); Ústava (grécky Políteiá); Zákony; Obrana Sokrata; Parmenides; Symposion (Hostina; dialóg o povahe lásky); Timaios; Faidón (teória ideí; v knihe popisuje i Sokratova smrť vo väzení).

Plattdeutsch

- dolnonemecká nárečová skupina.

Platter, Günther

- Rakúsko; politik. 2007: minister vnútra.

Platzek, Matthias

- Nemecko; * 1953 (Postupim); politik. 1989: člen Ligy Zelených (po zlúčení so stranou Zelených z bývalého NSR zo strany vystúpil). 1997: minister životného prostredia (Braniborsko). 2000: šéf SPD v Braniborsku. 2002: premiér Braniborska. 15. 11. 2005: predseda SPD (do 14. 5. 2006; rezignoval zo zdravotných dôvodov).

Platzer, Ignác František

- ČR; 1717 - 1797; sochár. Dielo: Statue; sochárska výzdoba kostolov v Teplej, na Strahove, u sv. Mikuláša (Malá Strana v Prahe); plastiky v parku v Dobříši a na tereziánskom paláci Pražského hradu.

Platzer, Josef

- Nemecko; 1751 - 1810; maliar. Namaľoval prvé dekorácie pre Stavovské divadlo v Prahe.

Plautus, Titus Maccius

- Rím; asi 251 - 184 pred Kristom; dramatik. Autor komédií (na prelome 2. a 3. storočia pred Kristom). Zachovalo sa 21 kusov.

plauzibilný

- použiteľný, prijateľný.
- zrozumiteľný, pochopiteľný.

plavákkotva

- bója; plávajúci plavebný znak ku vyznačeniu dráhy alebo prekážok.

plavák, kotevný

- zvláštny druh plaváka, ku ktorému sa môže pripútať loď.

plavba

- pohyb plavidiel po vodných cestách.

plavec

- človek vykonávajúci plávanie. Schopnosť plávať je zvieratám i človeku vrodená, ale z obavy pred vodou ju mnohé cicavce včítane človeka strácajú, ale sú schopné sa ju vedome naučiť.

Plavec, Josef

- ČR; * 1905; hudobný historik, skladateľ, zbormajster. Profesor UK. Dielo: Smetanova tvorba sborová.

plavidlo

- plávajúce teleso určené pre službu na vode (lode, plávajúce stroje (hladinové i podvodné), plávajúce zariadenia (plavárne, doky, majáky, prístavné mostíky, plte apod. )).

play

- v niektorých loptových hrách upozornenie zahajujúceho hráča na zahajovacie podanie.

play-back

- pracovný postup pri natáčaní zvukového filmu. , pri ktorom sa k hotovému zvukovému záznamu nahráva dodatočne obrazová časť alebo naopak. V TV vysielaní spôsob, pri ktorom herci v štúdiu napodobňujú činnosť podľa predom prevedeného zvukového záznamu.

play-off

- záverečná časť (nadstavbová) dlhodobých športových súťaží.

playa

- plošina v púštnych medzihorských panvách.

playback

- postsynchrónne nahranie zvuku (obrazu) ku orazu (zvuku) predom nahraného.
- príslušné technické zariadenie.

playboykotva

- krásavec, milovník, seladón.

Playboy

- USA, magazín pre mužov. Začal vychádzať v roku 1953 (vydavateľ Hugh Hefner). Časopis okrem erotiky prináša i kvalitné články o životnom štýle.

player

- hráč.

playlist

- v počítačovej terminológii zoznam obľúbených skladieb.

playmate

- krásne dievča, zvyčajne víťazka súťaže krásy.

PlaymobilkotvaPlaymobil

- detské hračky, flexibilné figúrky, ktorých obličaj je veľmi podobný detským obrázkom. Fugúrky majú veľkú hlavu, široký úsmev a sú bez nosa.
Ich autorom je Hans Beck († 6. 2. 2009).
Prvý Playmobil sa v obchodoch objavil v roku 1974.

plazma

- z gréckeho plasma - tekutina; tekutá časť buniek.
- štvrté skupenstvo hmoty. Je to zmes záporne nabitých elektrónov, kladne nabitých protónov a zbytkov atómov (iónov, atómových jadier) a neutrálnych častíc. Vzniká po dodaní dostatočnej energie plynu, aby sa elektróny mohli od jadier uvoľniť.
- tekutá zložka krvi. Má nažltlú farbu. Tvorí ju voda, ióny, bielkoviny a mnoho iných látok, napr. glukóza, lipidy, hormóny, vitamíny, odpadové látka apod.

plazma, krvná

- tekutá zložka krvi. Má nažltlú farbu. Tvorí ju voda, ióny, bielkoviny a mnoho iných látok, napr. glukóza, lipidy, hormóny, vitamíny, odpadové látka apod.

plazmaferéza

- proces oddeľovania tekutej plazmy od ostatných zložiek krvi.

plazmatrón

- výbojka využívajúca plazmu ako vodivé prostredie medzi žeravou katódou a anódou. Mriežkou je možné modulovať anódový prúd.

plazmid

- molekula DNA nesúca doplnkovú genetickú informáciu.

plazmocyt

- typ miazgových buniek. Produkuje protilátky.

plazmodiofora

- nádorovitosť hlúbovitých rastlín spôsobená hubou Plasmodiophora brassicae.

plazmodium

- v biológii mnohojaderný protoplazmatický útvar.

plazmolýza

- osmotický jav v živej bunke. Bunečná blana sa v roztoku chová ako polopriepustná membrána, ktorá prepúšťa iba vodu, ale ióny a molekuly v nej rozpustené neprepúšťa. Voda z bunky uniká, bunka sa scvrkáva (napr. pri presáľaní ovocia, zeleniny).

plazmoptýza

- osmotický jav v živej bunke. Bunečná blana puká vo vodnom prostredí s nižším osmotickým tlakom, než aký je v bunke.

plazmón

- kvázičastica pozdĺžnych oscilácií v elektrónovom plyne alebo pevných látkach (napr. kovy).

plazmón, akustický

- plazmón vznikajúci interakciu svetla s kovovým povrchom látky.

plazy

- Reptilia; trieda strunatcov; štvornohé stavovce s premenlivou telesnou teplotou, dobre prispôsobené životu na suchej zemi. Zrohovatená pokožka na tele vytvára šupiny alebo štítky. Celý život dýchajú pľúcami (prvé stavovce, ktoré dýchali výhradne vzdušný kyslík). Množia sa vajciami, niektoré sú živorodé. Dnes známych asi 3. 500 druhov.

plazy, cicavcovité

- plazy so znakmi cicavcov (napr. zuby sa delia na rezáky, špičiaky a stoličky).

plán, Baruchov

- plán medzinárodnej kontroly atómovej energie v roku 1948 predložený OSN americkým politikom B. M. Baruchom.

plán, Dawesov

- USA; dohoda z roku 1924 o platení nemeckých reparácií spojencom po 1. svetovej vojne. Urýchlil stabilizáciu rozvráteného nemeckého hospodárstva a vytvoril podmienky pre vývoz kapitálu z USA do Európy.

plán, Marshallovkotva

- European Recovery Program; vyhlásený 5. 6. 1947 vtedajším americkým ministrom zahraničia G. C. Marshallom ako plán hospodárskej pomoci Európe. Bol viazaný na rad ekonomických a politických podmienok.

plán, Plevenov

- plán t roku 1950 na znovuvyzbrojenie Nemecka. Podľa René Jeana Plevena.

plán, topografický

- zmenšené rovinné zobrazenie samostatnej a neveľkej plochy terénu spracované bez ohľadu na zemské zakrivenie.

Plánička, František

- ČSR (ČR); * 1904; futbalista - brankár. 1925 - 1928: člen reprezentácie. Zaslúžilý majster športu.

plánografia

- súborný názov pre fotochemické rozmnožovanie, kopírovanie písma a kresieb zhotovených na priesvitnom podklade (papier, film) účinkom svetla na papier opatrený vrstvou scitlivenou železitými, chrómovými alebo diazoniovými soľami. Patrí sem fototlač, kyanotypia a ozalidové kópie.

pláň

- podľa stavebného projektu urovnaný povrch zeminy pre uloženie plošných stavieb (cesta, železnica).
- rovný terén.

plást

- v poľnohospodárstve skyva pôdy odrezaná pluhom.
- v baníctve vrstva úžitkového nerastu naraz dobývaného.

plást, včelí

- dielo včiel zo včelieho vosku. Má podobu plátu s pravidelnými šesťstrannými bunkami. Slúži k uchovávaniu zásob.

Plášek, Karel

- ČR; * 16. 10. 1973; hokejista.

plášť, jaderný

- plášť jadra bunky. Tvorí ho dvojvrstvá membrána s pórami.

plášť, zemskýkotva

- leží pod zemskou kôrou. Siaha do hĺbky asi 2. 900 km. Má niekoľko vrstiev a prechodných zón. Najostrejšie rozhranie je tesne pod zemskou kôrou. Plášť tvoria čierne, ťažké ultrabazické horniny s vysokým obsahom železa a mangánu. V hĺbkach 100 - 300 km, kde sú horniny plastické, sa predpokladá i rádioaktívny rozpad pri teplotách 1.000 - 1. 500 °C.

Plátek, Václav

- ČR; * 1917; maliar, glyptik a sklársky výtvarník.

plátno

- pôvodne názov pre ľanovú tkaninu v plátnovej väzbe, teraz aj pre tkaniny z bavlny.

plátno, Turínske

- podľa legendy plátno s rozmermi 1,10 x 4,36 metra, do ktorého malo byť zavinuté telo Ježiša po jeho smrti. Do plátna sa otlačila kontúra jeho tela a tváre. Po vykonaní uhlíkovej skúšky pre určenie veku plátna v roku 1988 sa zistilo, že plátno pochádza z 13. alebo 14. storočia.

plátovanie

- v hutníctve povliekanie menej ušľachtilého kovu (napr. ocele) ušľachtilejším (napr. meď, nikel). Povlaky sa získavajú liatím, navalcovaním, pájkovaním, navarovaním alebo tlakom.

plávanie

- športové a rekreačné odvetvie. Štýly: prsia, kraul, motýlik, delfín, znak.
- vo fyzike čiastočné ponorenie telesa o celkovej hustote menšej ako hustota kvapaliny (Archimedov zákon).

Plávka, Andrej

- SR; * 1907; spisovateľ. Národný umelec. Dielo: Tri prúdy Liptova; Liptovská píšťala; Kosodrevie; Smädný milenec.

pláž

- piesčitý alebo štrkový nános usadený na plochej časti morského, jazerného alebo riečneho pobrežia.

plebej

- plebejec; príslušník plebsu.
- obyčajný, ničím nevýznamný človek.

plebejci

- plebejovia; v starom Ríme zložka slobodného obyvateľstva (drobní poľnohospodári, remeselníci a obchodníci). Po protestnom odchode z Ríma a návrate v roku 287 pred Kristom získali občianske práva (voľba tribúnov).
- chudina stredovekých miest.

plebejec

- plebej; príslušník plebsu.
- obyčajný, ničím nevýznamný človek.

plebiscit

- referendum; ľudové hlasovanie o predloženej otázke.

plebs

- starorímske slobodné, ale bezprávne obyvateľstvo.
- chudina, prostý ľud.

plečka

- stroj k povrchovému kypreniu pôdy a ničeniu plevela.

Plečnik, Josip

- Slovinsko; * 23. 1. 1872 (Lublaň), † 7. 1. 1957 (Lublaň); architekt, urbanista. Predstaviteľ secesie a moderného klasicizmu. Pôsobil vo Viedni, Ljublane a Prahe.
1934: odchod z Prahy do Lublane, kde pôsoil ako profesor na univerzitnej Škole architektúry.

Dielo:
palác Zacherl (Viedeň);
1919 - 1934: architekt Pražského hradu (úprava I. a II. nádvoria, Rajskej záhrady, Stĺpová sieň, byt prezidenta);
Langerova vila vo Viedni;
chrám sv. Ducha vo Viedni;
Kostol sv. Antonína v Belehrade;
park Tivoli v Lublani;
kostol Najsvätejšia srdca v Prahe.

plege

- (grécky) rana.

plech

- hutný výrobok, tenká kovová doska alebo pás vyrábaný valcovaním za tepla či studena z rôznych materiálov (oceľ, med, hliník, mosadz).

plech, hrubý

- plech s hrúbkou viac ako 5 mm.

plech, jemný

- plech s hrúbkou pod 3 mm.

plech, stredný

- plech s hrúbkou 3 - 5 mm.

Plechanov, Georgij Valentinovič

- Rusko; 1856 - 1918; filozof, literárny historik, politik a teoretik. Spoluorganizátor II. internacionály. Dielo: Príspevky k dejinám materializmu; Úloha osobnosti v dejinách; O vývoji monistického názoru na dejiny.

pleistocénkotva

- plistocén, dilúvium, staršie štvrtohory (pred 1,8 miliónmi až 10.000 rokmi). V pleistocéne za sebou nasledovali 4 doby ľadové (glaciály), kedy ľadovce a ľadovcové štíty pokrývali značnú časť pevniny. Medzi nimi boli teplejšie obdobia (interglaciály). V Afrike sa objavuje Homo habilis, Homo erectus a nakoniec homo sapiens.

pleistocénny

- diluviálny; vzťahujúci sa k pleistocénu.

Plejada

- francúzska básnická škola pozdnej renesancie v 2. polovici 16. storočia. Proti drobným básnickým formám usilovala o vytvorenie veľkej národnej poézie.

plajáda

- väčšia skupina osôb, vecí.

Plejády

- Kuriatka
hviezdokopa v súhvezdí Býka, skupina asi 120 hviezd vo vzdialenosti 130 parsekov. Vznikla asi pred 50 miliónmi rokov. Svetlo hviezd odrazené od zbytku oblaku, z ktorého hviezdokopa vznikla, tvorí modrý opar.

Plekanec, Tomáš

- ČR
* 31. 10. 1982
hokejista.
2000: 1. miesto na juniorských MS.

plemenárstvo

- v zootechnike súbor opatrení, ktoré zabezpečujú zvyšovanie úžitkovosti a plemenné hodnoty hospodárskych zvierat.

plemenitba

- plánovité rozmnožovanie (najčastejšie domácich) zvierat.

plemenitba, líniová

- (v zootechnike) pripárovanie zvierat patriacich k tej istej plemennej (chovnej) línii.

plemenitba, príbuzenská

- párenie zvierat pokrvne príbuzných.

plemeno

- rasa, forma existencie druhu v prírodnom prostredí, ktoré vyvolalo jej vznik.
- v biológii systematická jednotka nižšia ako druh.
- v zootechnike skupina chovaných zvierat toho istého druhu. Zhoduje sa vo vlastnostiach tvarových i úžitkových.

plemeno, europoidné

- europoidný.

plemeno, ľudské

- v antropológii skupina šudí s podobnými telesnými vlastnosťami. Vzniklo počas vývoja ľudstva pravdepodobne v dobe prechodu pračloveka ku predvekému človeku (asi pred 100.000 rokmi). Rozlišujú sa 3 ľudské plemená: negroidné plemeno (čierne) s černochmi, mongoloidné plemeno (žltohnedé) s Mongolmi, Číňanmi a Indiánmi a europidné plemeno (indoeurópske, biele). Každé z plemien sa delí na ďalšie antropologické typy (napr. nordický, mediteránny). Krížením zástupcov rôznych plemien vznikajú miešanci.

plena

- v textilníctve štvorcový kus látky.
- v medicíne obal (napr. pleny mozgové).

plenárny

- konaný za účasti všetkých členov.

plenér

- voľná príroda.
- maľovaný v prírode podľa skutočnosti.

pleno titulo
plným titulom
p. t.
P. T.

- (v adresách listov) zastupuje titul al. oslovenie.

pleonazmus

- hromadenie významovo rovnakých slov ()napr. poskytol mu podporu a pomoc).

pleoptika

- liečenie tupozrakosti zakrytím zdravého oka na niekoľko hodín denne.

plerocerkoid

- vývojové štádium pásomníc.

ples, abiturientský

- maturitný ples.

Pleseck

- ZSSR; kozmodróm; v prevádzke od roku 1965; najmladší sovietsky kozmodróm (do roku 1982) asi 200 km od prístavu Archangeľsk. Sú z neho vypúšťané nosné rakety typu Vostok, Sojuz a Kosmos.

plesiadapis

- jeden z prapredkov primátov.

Plesiosaurus

- dlhokrký vyhynutý morský krokodíl. Vyhynul pred 70 miliónmi rokov. Ako dospelý dosahoval dĺžku až 9,6 metra.

Pleskot, Jaromír

- ČR; * 1922; divadelný režisér.

Pleskot, Václav

- ČR; 1955 - 1958: predseda českého olympijského výboru.

plesnivec alpský

- Leontopodium alpinum; chránená horská bylina.

Plesník, Ján

- SR; * 1925; zootechnik. Člen korešpondent ČSAV a SAV. Odborník v plemenárstve a chove dobytka.

pleso

- jazero ľadovcového pôvodu vo Vysokých a Nízkych Tatrách.

pleso, Malé Hincovo

- SR; pleso vo vysokých Tatrách. 1942 m. n. m. 6,1 m hlboké. Rozloha 2,22 ha.

pleso, Veľké Hincovo

- SR; pleso vo vysokých Tatrách. 1965 m. n. m. 53,2 m hlboké. Rozloha 18,19 ha. Najvyššie položené pleso v Tatrách.

pletiarstvo

- strojná výroba úpletu.

pletenec
cingulum

- v anatómii spojenie hornej a dolnej končatiny s trupom.

pleticha

- pletka, klebeta, intriga, čachre.

pletivo

- v biológii súbor buniek, ktoré majú zhodné vlastnosti. Sú prispôsobené k určitej funkcii.

pletivo, keramické

- drôtené pletivo s vylisovanými alebo vypálenými hlinenými krížikmi v miestach kríženia drôtov, používané ako podklad omietky na drevené steny alebo stropné podhľady.

pletivo, rabicové

- pletivo obsahujúce pozinkovaný oceľový drôt, používané na vystuženie priečok.
- pletivo zo železného drôtu, používané ako výstuž malty.

Pletka, Václav

- ČR; * 8. 6. 1979; hokejista.

pleurakotva

- blana a. ) vystielajúca dutinu hrudnú - pohrudnica; b. ) pokrývajúca pľúca - popľúcnica.

Pleuracanthus

- pražralok vymretej (permokarbon) čeľade Pleuracanthodii.

pleuritída

- pleuritis; zápal pohrudnice.

Pleurococcus

- rod drobných zelených rias. Tvoria povlaky na kameňoch.

Pleurotus ostreatuskotva

- hliva ústricová.

pleuston

- súbor živočíchov žijúcich na vodnej hladine.

Pleva, Josef Věromír

- ČR; * 1899; prozaik. Autor socialistickej literatúry pre mládež. Dielo: Eskorta; Malý Bobeš; Hoši s dynamitem.

plevel

- nežiadúce rastliny, ktoré rastú v poľnohospodárskych kultúrach. Plevel odníma rastlinám svetlo, vlahu, je hostiteľom chorôb a škodcov.

Pleven, René Jean

- Francúzsko; * 1901; politik. 1950 a 1951 - 1952: premiér. Autor tzv. Plevenovho plánu.

plexisklokotva

- organické sklo; polymethylmethakrylát.

plexus

- v anatómii pletenec, zväzok, najmä nervov, ale aj ciev.

plexus solar
plexus solaris
solar

- pletenec autonómnych nervov pred hornou časťou brušnej aorty.

Pleško, Lukáš

- ČR; * 21. 5. 1977; futbalista.

Pleyel, Ignaz

- Rakúsko; 1757 - 1831; skladateľ komornej hudby.

plezír

- rozkoš, príjemný pocit, rozptýlenie.

pléd

- veľká vlnená šatka alebo prehoz.

plégia

- ochrnutie, obrna, úplná strata hybnosti.

plénum

- celok všetkých členov.
- zasadanie všetkých, valná hromada, valné zhromáždenie.

Pléthon, Georgios Gemistos

- Byzancia; asi 1355 - 1450; učenec. Z jeho podnetu založil Cosimo de Medici renesančnú platónsku akadémiu vo Florencii (1407).

PLF

- Palestínsky front oslobodenia abú Abbása. 7. 10. 1985 komando organizácie unieslo výletnú loď Achille Lauro s viac ako 400 osobami na palube.

plchy

- Myoxidae, plchovití; čeľaď väčšinou drobných hlodavcov. Žijú v lesoch, parkoch, lesoch a záhradách. U nás žijú 4 druhy.

Plicka, Karel

- ČR; * 1894; výtvarník, fotograf, filmový režisér, kameraman, folklorista a hudobný vedec. Národný umelec. Profesor AMU v Prahe. Zozbieral asi 40.000 ľudových piesní s nápevmi. Dielo: Zem spieva (film); Praha (kniha fotografií); Slovensko (kniha fotografií); Vltava (kniha fotografií).

plienenie výdrevy

- v baníctve odstraňovanie banskej výdrevy a výstuže z opustených vyťažených priestorov.

plieseň

- Phycomycophyta; kmeň heterotrofných rastlín. Rozmnožujú sa pohlavne i nepohlavne. Žjú saprofyticky alebo sú parazitmi živočíchov alebo rastlín. Niektoré sú vážnami škodcami.

plinta

- plintus, plinthus; plochá štvorcová doska vkladaná pod pätku stĺpa.

plinthus

- plinta, plintus; plochá štvorcová doska vkladaná pod pätku stĺpa.

plintus

- plinta, plinthus; plochá štvorcová doska vkladaná pod pätku stĺpa.

pliocén

- časť neogénu pred 5,3 - 1,8 miliónmi rokov. Vyvíjajú sa australoppitekovia a vzpriamene sa pohybujúci hominidi.

Pliosaurus

- krátkokrká verzia plesiosaura z obdobia dinosaurov. Morský dravec. Dosahoval dĺžku okolo 5 - 12 metrov.

Plisecká, Maja Michajlovna

- ZSSR; * 1925; primabalerína.

plisékotva

- lpizé; pravidelne drobno skladaná a vyžehlená látka (textília).

plistocén

- pleistocén.

Plitvické jazerá

- Juhoslávia; 13 terasovitých krasových jazier na vodopádoch rieky Korany, prítoku Krky, v nadmorskej výške 507 - 633 metrov nad morom. Njaväčšie z nich sú Kozjak (84 ha) a Prošćanské (63 ha).

Karel Plíhal plizé

- plisé.

Plíhal, Karel

- ČR; * 23. 8. 1958 (Přerov); skladateľ, textár a gitarista. Syn Matěj. Dcéra Markéta. 1983: víťaz Porty. Autor hudby ku inscenáciám Zlatovláska, Sluha dvou pánů, Don Perlimplín, Manon Lescaut, Cyrano, Zimní pohádka, Pašije, Giroflé - Giroflá. Filmografia: Rok ďábla. Diskografia: Karel Plíhal (1985), Karel Plíhal a Emil Pospíšil (1988), Takhle nějak to bylo (1992), Králíci, ptáci a hvězdy (1996), Kluziště (2000), Nebe počká (2004), V Olomouci (2005), V Telči (DVD, 2005). Knihy: Jako cool v plotě.

Plínius Mladší, Gaius Plinius Caecilius Secundus

- Rím; asi 61 - 113; spisovateľ. Synovec Plínia Staršieho. Dielo: Listy.

Plínius Starší, Gaius Plinius Secundus

- Rím; 23 (Com?) - 79; učenec a spisovateľ. Dielo: Naturalis Historia (Prírodoveda; 37 zväzkov).

Plíšková, Gábina

- ČR; jazzová speváčka; členka formácie Four Brothers.

pljeskavica

- restovaná placka z baranieho a hovädzieho mäsa, vajec a cibule.

plnokrvník

- plnokrvný kôň, ktoré ho rodičia sú zapísaný v plemennej knihe.

plnokvetosť

- vlastnosť rastlín vytvárať zmnožením okvetných lístkov bohaté, plné kvety (napr. pivónia).

Ploc, Pavel

- ČR
skokan na lyžiach, politik.
9. 1. 1983 vytvoril svetový rekord v letoch na lyžiach (181 m).
2006: poslanec (ČSSD).

Plocek, Alexander

- ČR
* 1914
huslista.
Člen Českého tria.
Profesor AMU.

Plocek, Evžen

- ČR
† 8. 4. 1969
technický úradník.
4. 4. 1969 sa podpálil na námestí v Jihlave na protest proti stavu spoločnosti po sovietskej okupácii Československa.

Plocek, Jaromír

- ČR
* 14. 12. 1974
futbalista.

Plocek, Vilém

- ČR
* 1905
maliar.

plod

- fructus
v botanike rozmnožovací orgán vyšších rastlín obsahujúci semená. Vzniká najmä z pestíka obyčajne po opelení. Má rôzny tvar a stavbu (napr. lusk, orech, bobuľa apod. ). Plod tvorí aj celé súbory napodobňujúce jednoduchý plod, tzv. plodenstvo (napr. jahoda).
- fetus; v embryológii vývojové štádium zárodkov živočíchov a človeka.

Plodek, Jan

- ČR; * 31. 11. 1978; hokejista.

plodnica

- carposoma, carpophor; plodné útvary húb, najmä vyšších, v ktorých sa tvoria výtrusy.

plodolist
carpellum

- orgán rastliny obsahujúci vajíčka. U nahosemenných rastlín je plodolist plochý, vajíčka sú nahé. U krytosemenných rastlín sú vajíčka vo vnútri zrasteného plodolistu.

plocha

- v matematike základný geometrický pojem, zvyčajne geometrický útvar tvoriaci hranicu nejakého telesa alebo útvar, ktorý vznikol pohybom nejakej čiary (krivky). Vlastnosti plochy sa študujú najmä metódami analytickej geometrie.

plocha, algebraická

- plocha, ktorú je možné vyjadriť rovnicou, v ktorej sa vyskytujú iba mnohočleny v premenných x, y a z(súradnice bodov plochy). Podľa triedy rovnice triedime algebraické plochy na plochy druhého stupňa, kvadriky (stupňom rovnice rozumieme najvyšší mocniteľ, v ktorom sa v rovnici vyskytuje x, y alebo z).

plocha, asférická

- ktorá má v rozličných rezoch prechádzajúcich optickou osou premenný polomer krivosti.

plocha, ekvipotenciálna

- vo fyzike plocha (súbor miest v danom poli), na ktorej má potenciál (elektromagnetický, tiažový apod. ) rovnakú hodnotu.

plocha, guľová

- rotačná plocha vytvorená rotáciou kružnice okolo pevnej priamky prechádzajúcej stredom tejto kružnice.

plocha, hranolová

- priamková plocha vytvorená rovnobežnými priamkami pretínajúcimi pevnú čiaru (mnohouholník).

plocha, ihlanová

- priamková plocha vytvorená priamkami prechádzajúcimi pevným bodom a pretínajúcich pevnú čiaru, ktorá je mnohouholník.

plocha, kaustická

- kaustika.

plocha, kuželová

- priamková plocha vytvorená priamkami prechádzajúcimi pevným bodom a pretínajúcich pevnú čiaru.

plocha, listrická

- plocha, na ktorej došlo k presunutiu vrstiev horotvornými tlakmi.

plocha, nerozvinuteľná

- plocha, ktorú nie je možné rozvinúť do roviny (napr. plocha guľová).

plocha, priamková

- plocha, ktorej každým bodom prechádza priamka ležiaca v tejto ploche.

plocha, referenčná

- v geodézii plocha, na ktorú sa vzťahujú namerané veličiny (dĺžky, uhly, smery).

plocha, rozvinuteľná

- plocha, ktorú je možné rozvinúť do roviny (napr. kuželová plocha, valcová plocha). Dĺžka každej krivky na tejto ploche po jej rozvinutí ostáva rovnaká.

plocha, stabilizačná

- vodorovná časť chvostových plôch lietadla, na ktorej je uchytené výškové kormidlo, stabilizátor.

plocha, translačná

- ktorá vznikla transláciou danej krivky.

plocha, valcová

- priamková plocha vytvorená rovnobežnými priamkami pretínajúcimi pevnú čiaru (kružnicu, elipsu).

plochojavnosť
rovnoplochosť

- vlastnosť niektorých zemepisných máp, ktorou sa zachovávajú plochy.skutočnú plochu vypočítame zmeraním plochy na mape a vynásobením zmeranej plochy dvojmocou čísla m z merítka mapy (1: m).

plochomer

- planimeter.

Plojhar, Josef

- ČR; * 1902; politik. 1948 - 1968: minister zdravotníctva. 1951 - 1968: predseda a od roku 1969 čestný predseda Českoslovanskej strany ľudovej. Poslanec Snemovne ľudu NF.

plomba

- umelé zaplnenie dutiny.
- pečať na zásielke.
- pečať na uzavretom priestore.

plonk

- osamotený, osamelý.
- bez peňazí.

ploskolebec americký
Agkistrodon contortrix

- jedovatý had.

Plospenning, Erik IV.

- Dánsko; 1241 - 1251: kráľ.

plošina
plató
plateau

- rovná alebo mierne zvlnená časť zemského povrchu s výškovymi rozdielmi do 200 m. Pri nepozorovateľných výškových rozdieloch (do 20 m) sa nazýva rovina.

plot

- umelo vybudovaná bariéra (z rôzneho materiálu), ktorej úlohou je chrániť ohraničené územie pred prenikaním nežiadúcich zvierat a osôb, alebo pred únikom zvierat či osôb bez kontroly z ohraničeného územia.

plot, medzi Čínou a KĽDR

- v roku 2006 začala Čína na hraniciach so Severnou Kóreu budovať rozsiahlu bariéru z ostnatého drôtu a betónu. Plot vysoký 4 metre bude stáť na najcitlivejších miestach hranice, kadiaľ preniká do Číny najviac uprchlíkov.

plot, medzi Mexikom a USA

- vystavba plotu schválená prezidentom Bushom v októbri 2006. Má stáť v dĺžke 1. 125 km na hranici Mexika a USA a zábrániť prenikaniu nelegálnych imigrantov do USA.

plot, živý

- urobený z hustých kríkov, stromov.

plotica

- Rutilus; rod rýb z čeľade kaprovitých. Žije v dunajskej oblasti.

Plotinos

- Rím; okolo 205 - 270; filozof. Zakladateľ novoplatónskej rímskej školy

plotterkotva

- kresliace zariadenie, súradnicový zapisovač.

Plovdiv

- Bulharsko; veľtržné mesto v strednom Bulharsku. Založené v roku 340 pred Kristom Filipom Macedónskym.

Ployhar, Jiří

- ČR
* 1927
† 25. 3. 2009
dokumentarista.
Syn David, Jiří.
1950 - 1970: natočil viac ako 100 dokumentárnych filmov.

Filmografia:
Československo země neznámá
Hrdinové, na které nezbyl čas
Afghánistán
Sokolovo
Bylo nás deset
Pevnost na Rýně
Bardějov.

plôdik

- ryba do veku 1 roka.

Pludek, Alexej

- ČR; * 1923; prozaik. Dielo: Faraonův písař; Slunce v údolí; Dvě okna do dvora; Šedé pírko.

pluh

- poľnohospodársky nástroj používaný ku orbe.

pluh, krtí

- drenážne zariadenie so zvislým oceľovým nožom zakončeným valcovitým drenérom, za ktorým je upevnený rozširovač. Posunovaním rozrezáva pôdu a vytvára drén kruhového priemeru.

pluh, železný

- archeologické nálezy v Číne potvrdzujú, že železný pluh bol v Číne známy už v 9. storočí pred Kristom, na území Čiech, Moravy a Slovenska až v 2. storočí nášho letopočtu.

Pluhař, Jaroslav

- ČR; * 1922; technik. Profesor ČVUT v Prahe. Člen korešpondent ČSAV.

Pluhař, Zdeněk

- ČR; * 1913; spisovateľ. Dielo: Opustíš - li mne; Modré údolí; Ať hodí kamenem; Bronzová spirála (životopis Josefa Ressla).

pluk

- základný vojenský taktický útvar v pechotných (streleckých), leteckých, delostreleckých, mechanizovaných a iných zväzkoch. Spravidla sa skladá z niekoľkých práporov (delostreleckých oddielov).

plumbum

- latinský názov pre chemický prvok olovo.

plumeau

- plymó.

plundrakotva

- pľundra; handra.
- nadávka žene zlej povesti.
- šľapka, neviestka.
- v českom prostredí koláč z jemne prekladaného kynutého cesta.

plundrovanie

- rabovanie, drancovanie, pustošenie, ničenie, lúpenie.

Plunkett, Edward John Moreton

- Írsko; * 1878; spisovateľ, dramatik. Otec John William. Manželka Beatrice Child Viliers (sobáš v roku 1904). Syn Randal (* 1905).
Dielo: Bohovia Pegany; Kniha zázrakov.

Plunbkett, Roy J.

- USA; * 26. 6. 1910, † 12. 5. 1994; chemik. 1932: bakalársky titul na Manchesterovej vysokej škole. 1938: vynašiel teflón.

plurale tantum
pluralia tantum

- v lingvistike pomnožné podstatné meno (napr. nožnice).

pluralitakotva

- mnohosť.

pluralizmus

- vo filozofii koncepcia, ktorá je založená na niekoľkých, na väčšom počte alebo dokonca na nekonečnom množstve princípov, ktoré sú svojbytné, líšia sa a sú vzájomne neprevoditeľné. Väčšinou ide o koncepciu ontologickú, podľa ktorej je bytie tvorené množstvom pôvodných podstát.
- v sociológii termín pre označenie spoločnosti s viac politickými stranami ako jednou, pričom každá z nich ašpiruje na vedúcu úlohu.
- v medicíne pohlavná zvrátenosť, ukojenia sa len pri skupinovom sexe.

plurál

- v jazykovede množné číslo.

plurál majestatikus
pluralis maiestaticus

- prvá osoby množného čísla miesto jednotného v prejavoch, najmä panovníkov.

plurál, sociatívny

- plurál, ktorým hovorí jedna osoba za celú skupinu (napr. autor za svojich čitateľov).

pluskotva

- výhoda, klad, prednosť.
- +, matematické znamienko sčítania.

Pluskal, Svatopluk

- ČR; 28. 10. 1935 - 2005; futbalista. MS 1962 Chile: 2. miesto.

plusquamperfectum

- antepretérium, predminulý čas; v jazykovede jeden zo slovesných časov minulých. Označuje dej minulý predchádzajúci pred iným minulým.

Plutarchos z Chaironeie

- Grécko; asi 50 - po 120; historik, spisovateľ, životopisec a moralista. Pôsobil aj ako veštiaci kňaz v Apollónovom chráme v Delfách. Dielo: Bioi paralléloi (Životopisy slávnych Grékov a Rimanov).

pluteus

- larva ježoviek a hadíc.

Pluto

- do roku 2006 deviata planéta Slnečnej sústavy objavená 18. 2. 1930 (Clyde. W. Tomabaugh). Priemer planéty je 2. 390 (2. 324) kilometrov. Stredná vzdialenosť od Slnka je 5.906.376.000 kilometrov, najmenšia 4.425.000.000 km, najväčšia 7.375.000.000 km. Okolo planéty obieha mesiac Charon. Zo zákrytov hviezd planétou sa dá odvodiť, že planéta má veľmi riedku atmosféru z metánu a dusíka. Jadro planéty je tvorené kremičitanmi, ktoré obklopuje vodný ľad. Hustota planéty je 1,7 g/cm3, hmotnosť 0,0025 násobku hmotnosti Zeme (1,3 x 1022 kg), príťažlivosť: 0,07 násobku príťažlivosti Zeme. Planéta obieha okolo Slnka so značnou excentritou a preto sa jej obežná dráha pretína s obežnou dráhu Neptúna a vždy na 20 rokov sa nachádza k Slnku bližšie ako Neptún (1979 - 11. 3. 1999, do 5. 4. 2231 je opäť najvzdialenejšou planétou Slnečnej sústavy). Obežná doba okolo Slnka je 248,021 roka, rotačná doba 6,3872 pozemského dňa. Povrch tvorí metánový a dusíkový ľad so stopami oxidu uhoľnatého. Atmosféra je tvorená dusíkom, pri vzďaľovaní sa od Slnka zamŕza. Teplota na povrchu: - 230 °C.
24. 8. 2006 na valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie v Prahe vyradené zo zoznamu planét a zaradené medzi trpasličie planéty.
- rímsky boh podsvetia, totožný s gréckym Hádesom.

plutokracia

- vláda boháčov (grécky plutos - bohatstvo; kratos - moc), peňazí, majetku.

Plutonkotva

- Pluto, Plutón; rímsky boh podsvetia, totožný z gréckym Hádesom.

plutonistakotva

- vulkanista; stúpenec plutonizmu.

plutonizmuskotva

- hypotéza o sopečnom pôvode všetkých hornín a sopečných príčinách všetkých pohybov zemskej kôry.

plutonoidy

- plutony, telesa obiehajúce okolo Slnka na obežnej dráhe medzi obežnou dráhou Pluta a Kuiperovho pásu.

plutón

- podľa gréckeho Plutóna; hlbinné vyvrelé horniny.

plutónium

- umelý chemický prvok, značka Pu, atómové číslo 94. Polčas rozpadu Pu239 je 24.000 rokov. Veľmi jedovatý. V roku 1940 ho pripravili E. M. Mcmillan a P. H. Abelson.

plutony

- plutína, plutonoidy; trpasličie planéty, telesa obiehajúce okolo Slnka na obežnej dráhe medzi obežnou dráhou Pluta a Kuiperovho pásu.

plutva

- pohybový ústroj rýb. Kožná riasa vystužená kostenými lúčmi.

plutva, kaudálna

- plutva chvostová.

plutvonožce

- Pinnipedia
rád veľkých morských cicavcov tvarom tela prispôsobených ku životu vo vode. Sú to dravce. Mláďatá rodia na súši. Patria sem lachtani, mrože, tulene.

pluviál

- liturgický plášť.
- daždivé a teplotne mierne obdobie pleistocénu.

pluviograf

- zrážkomer.

Plüss, Martin

- Švajčiarsko; * 5. 4. 1977; hokejista.

Plymouth

- USA, Massachusetts; osada založená otcami pútnikmi v roku 1620.

plymó (plumeau)kotva

- prikrývka na detský kočiarik.

plyn

- jeden z troch základných skupenských (agregátnych) stavov hmoty, v ktorom látka nemá pevný tvar ani objem.

plyn, binárny

- bojová otravná látka, ktorej účinok záleží v oddelenom použití a následujúcom zmiešaní dvoch plynov.

plyn, ideálny

- plyn zložený z veľkého počtu veľmi malých častíc guľovitého tvaru s rovnakou hmotnosťou, dokonale pružných a hladkých bez vzájomného pôsobenia (s výnimkou zrážok).

plyn, kalový

- bioplyn.

plyn, rajský

- oxid dusný, N2O. Má narkotické účinky, používa sa ku narkóze. V ruku 1799 objavil jeho účinky sir Humphry Davy.

plyn, saturačný

- používaný pri saturácii.

plyn, syntézny

- plyn používaný na syntézu čpavku.

plynatosť

- meteorismus; črevné nadýmanie.

plynárenstvo

- v širšom zmysle priemyselná výroba všetkých energetických plynov, prípadne o syntéznych plynov, v užšom zmysle výroba a rozvod svietiplynu a zemného plynu.

plynofikácia

- zavádzanie plynu.

plyny, inertné

- vzácne plyny; súborné označenie pre prvky hélium, neón, argón, kryptón, xenón a radón. V malom množstve sú obsiahnuté vo vzduchu.

plyny, skleníkové

- plyny, ktoré menia zemskú atmosféru tak, že neprepúšťajú späť do vesmíru odrazené infračervené (tepelné) žiarenie Slnka, čím sa zvyšuje teplota atmosféry. Jedná sa najmä o kysličník uhličitý a metán.

plyny, ultrazriedené

- plyny za veľmi nízkeho tlaku, takže ich molekuly sa nezrážajú a nevymieňajú si navzájom energiu.

plyny, vzácne

- skupina plynov periodickej tabuľky ôsmej valenčnej skupiny. Dlho sa pokladali za inertné. Ich zlúčeniny sa začali študovať v roku 1962. Zatiaľ sa podarilo zlúčiť Kr, Xe a Rn s fluórom a kyslíkom na XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4 a ďalšie zlúčeniny. Je známy tiež KrF2 a fluoroplatičitan xenónu.

plytčina, pevninská

- v medzinárodnom práve morské dno a jeho podzemie v oblastiach priľahlých ku pobrežiu, ale ležiacich mimo pásmo pobrežných vôd (3 - 12 míľ) až do hĺbky 200 m alebo mimo túto hranicu až k bodu, kde hĺbka vôd dovoľuje ťažbu prírodného bohatstva. Obdobne aj dno a podzemie podmorských oblastí priľahlých ku brehom ostrovov. Zvrchovaný štát vykonáva zvrchované práva nad morskou plytčinou ku jej prieskumu a ťažbe, ale nesmie zrušiť režim vôd nad plytčinou (voľné more) ani vzdušného priestoru nad týmito vodami.

Plzák, Miroskav

- ČR; * 25. 8. 1925; český lekár, psychiater, gynekológ, sexuológ.
1945 - 1950: štúdium.
1959: psychiatrická klinika všeobecného lekárstva na UK v Prahe.
1964: primár psychiatrickej kliniky všeobecného lekárstva na UK v Prahe.
1964: zqčínq výskum žiqrlivosti.
1989: ukončuje aktívnu keriéru.
Je autorom viac ako 70 populárno - náučných publikácií. Na tému žiarlivosti publikoval 21 vedeckých prác.
Pôsobil aj ako dramatik - napísal 9 divadelných hier, scenárista a spisovateľ.
Dielo:
Záviš kontra Březinová (inscenácia);
1967: Depresivní stavy v dospělém věku;
1967: První pomoc při nehodách manželských;
1970: Taktika a strategie v lásce;
1973: Poznání a léčba poruch manželského soužití;
1975: Klíč k výběru partnera pro manželství;
1979: K lásce připraven;
1980: K manželství připraven;
1981: Do nepohody připraven;
1986: Gordické uzly rovnoprávného párového dorozumívání;
1988: Dospělým vstup zakázán;
1988: Poruchy manželského soužití;
1994: Othelon, aneb, Manuál o žárlivosti;
1995: Zákony ženské přitažlivosti;
1996: Obrana proti zlu;
1997: Manželské judo;
1999: Jak dál…? u vás doma, ve vašem manželství;
2000: S kým dál…? do partnerského vztahu, do manželství;
2000: Manželská tonutí;
2002: Manželský svár;
2002: Srdce zmámené láskou;
2003: Kostky byly vrženy;
2004: Pozor, padání skal;
2005: Tušení o lidské duši;
2006: Soužití k zabití;
2006: Muže ani květinou…;
2007: My se máme, my si vyhovíme;
2007: Žena a muž.

Plzeň

- ČR; krajské a okresné mesto v Západočeskom kraji, založené koncom 13. storočia. 1468: zriadená prvá česká tlačiareň. 1842: založený pivovar Prazdroj. 1859: založené Škodove závody.

pĺznutie

- výmena srsti u cicavcov.

pĺž

- Bivalvia; trieda mäkkýšov. Telo je pokryté plášťom, ktorý vylučuje dve vápenité lastúry, Pohlavia sú buď oddeleného, alebo hermafrodit. Vývoj sa väčšinou deje premenou (larva). Živí sa drobným detritom. Loví sa ako lahôdka (ustrice), pre perly (perlorodky) alebo ako potrava (slávka, srdcovka).

pľac

- voľné priestranstvo, praovné miesto, stanovište, námestie, hracia plocha.

pľúca

- pulmo, pneumon; párový orgán v hrudnej dutine u suchozemských stavovcov i človeka. Slúži k dýchaniu.

pľúcnik

- Pulmonaria; rod bylín. U nás rastú 4 druhy.

pľundra

- plundra.

Pm

- chemický prvok prométhium.

pneumatický

- vzduchový, vzdušný, využívajúci vzduchu ku nejakej činnosti, poháňaný vzduchom.

pneumatika

- dutá pryžová obruč kolies cestných vozidiel naplnená stlačeným vzduchom k utlmeniu nárazov a otrasov na nerovnostiach vozovky.skladá sa z plášťa a vzdušnice ( duše) alebo iba z plášťa utesneného v ráfiku.

pneumatika, balónová

- nízkotlaká pneumatika.

pneumatika, bezdušová

- pneumatika bez vzdušnice, iba z plášťa utesneného v ráfiku.

pneumatika, superbalónová

- zvlášť nízkotlaká pneumatika.

pneumato-
pneumo-
pneumono-

- prvá časť zložených slov majúca význam vzduch, vzduchový.

pneumatofor

- špeciálny útvar koreňového systému mangrovníkov, akási trubica vychádzajúca z koreňov smerom nahor, ktorá umožňuje koreňom dýchať pri morskom prílive, kedy je časť rastliny zaliata morskou vodou.

pneumatolýza

- pochody prebiehajúce pri vzniku nerastov z plynnej fázy za vysokých teplôt a tlakov priamym usadením alebo reakciou plynov navzájom alebo so skôr vzniknutými nerastami.

pneumo-
pneumato-
pneumono-

- prvá časť zložených slov majúca význam vzduch, vzduchový.

Pneumococcus

- rod mikróbov. Niektoré druhy sú patogénne.

pneumocystóza

- ťažký zápal pľúc.

pneumokok

- patogénny mikrób vyvolávajúci napr. zápal pľúc.

pneumológia

- odvetvie zaoberajúce sa prevenciou, diagnostikou a liečbou dolných ciest dýchacích, pohrudnice a medzihrudia.

pneumonitída

- zápal vmedzereného pľúcneho tkaniva.

pneumono-
pneumo-
pneumato-

- prvá časť zložených slov majúca význam vzduch, vzduchový.

pneumotorax
pneumothorax

- nahromadenie vzduchu alebo plynu v pohrudnicovej dutine.

pneumotorax, umelý

- naplnenie pohrudnicovej dutiny vzduchom za účelom liečenia.

pneumotómia

- chirurgické preťatie pľúcneho tkaniva.

pneumónia
pneumonia

- zápal pľúc.

pneuservis

- opravovňa pneumatík.

pnutie

- vnútorné napätie v telese, ktoré vzniká pri výrobe nerovnakým chladnutím materiálu, mechanickým a tepelným spracovaním apod.

PO

- Poľsko; politická strana; Občianska platforma.

poa

- tibetsko-buddhistický koncept, ktorý schvaľuje zabíjanie zlých bytostí, aby sa oslobodili od zlej karmy.

Poás

- Kostarsika; činná sopka.

pobočníkkotva

- adjutant; dôstojník pridelený vyššiemu veliteľovi ako tajomník a pre osobnú službu.

Poborský, Karel

- ČR; * 30. 3. 1972; futbalista. 2002 - 2005: FC Sparta Praha.

pobrežie, ingresné

- typ členitého pobrežia. Vzniká preniknutím mora do pevniny a zatopením riečnych údolí.

pobrežie, Otrocké

- dnes Nigéria. január 1471: pristávajú tu portugalci Joao de Santer a Pero da Escolar.

Pobrežie Slonoviny

- (na diplomatickej úrovní označovaná ako Côte d'Ivoire). Republika v západnej Afrike na pobreží Guinejského zálivu, vznikla v roku 1960 vyhlásením nezávislosti na Francúzsku. Rozloha 322. 463 km². Hlavné mesto Abidžan. Krajina je najväčší vývozca kakaa na svete (2004). 11. storočie: obchodníci z Mali založili mesto Kong. 2. polovica 15. storočia: príchod Portugalcov. 17. storočie: príchod francúzskych misionárov a obchodníkov. 1893: francúzska kolónia začlenená do francúzskej západnej Afriky. 1958: zisk autonómie. 1960: nezávislosť. 1999: vojenský prevrat. 2002: vojenský prevrat; od tej doby je štát rozdelený na južnú, vládou ovládanú časť a severnú časť, kde vládny povstalci. Obe časti krajiny sú rozdelené demarkačnou líniou (nárazníková línia), na ktorej sú vojská OSN (2004).

pobrežie, Zlatonosné

- pobrežie v západnej Afrike, dnes Ghana. 1821: pobrežia sa vyvrátením Ašantskej ríše zmocňuje Veľká Británia. 6. 3. 1957 spojenie Zlatonosného pobrežia a Britského Toga - vyhlásenie nezávislosti Ghany.

pobrušnica
peritonaeum

- serózna blana. Vystieľa brušnú a panvovú dutinu.

pobyt, rezidenčný

- dlhodobý pobyt s ubytovaním.

Pocar, Fausto

- Taliansko; právnik. 18. 11. 2005: predseda ICTY.

pocit

- duševný stav, ktorý nie je možné presne zaradiť, ktorý je napr. súčasne vnemom i citom, ako pocit hladu, pocit pri myslení, pocit pochybnosti či istoty.

pocker
poker

- kartová hra.

poco

- v hudbe málo, trocha.

poco a poco

- v hudbe pozvoľne, pomaly, postupne, nenáhlivo.

pocula vomitoriakotva

- pohár vyrábaný z kovového antimonitu. Nalievalo sa do neho víno, ktoré sa niekoľko dní nechalo v ňom stáť. Takto odstáte víno sa potom používalo ako dávidlo.

počasie

- poveternosť; fyzikálny stav ovzdušia v určitej oblasti a danom čase. Predvídanie počasia je meteorológia.

počatie
conceptio

- splynutie spermie s jadrom vajíčka a uloženie oplodneného vajíčka v maternici.

počet

- v matematike číslo dávajúce, koľko má súbor prvkov.
- označenie niektorých matematických oborov.

počet, diferenciálny

- dôležité odvetvie matematickej analýzy, ktorý sa opiera o pojmy derivácie a diferenciálu. Zaoberá sa predovšetkým výpočtom derivácie funkcie, vyšetrovaním jej priebehu a extrémov a ich rozvojom.

počet, diferenčný

- odbor matematiky opierajúci sa o diferencie funkcie.skúma interpolačné vzorce a riešenia diferenčných rovníc.

počet, graficko-mechanický

- matematické odvetvie používané k numerickým výpočtom (napríklad k riešeniu rovníc, stanovení derivácií a integrálov), grafická a mechanická metóda.

počet, infinitezimálny

- starší súhrnný názov pre diferenciálny a integrálny počet.

počet, operátorový

- v matematike symbolická metóda k riešeniu obyčajných a niektorých parciálnych rovníc.

počet, pravdepodobnosti

- obor matematiky zaoberajúci sa štúdiom náhodných javov, veličín a procesov sledovaných pri určitom náhodnom pokuse. Dôležité využitie má v teórii difúzie, turbulencie, poisťovníctve a podobne.

počet, variačný

- odbor využívaný najmä v mechanike a skúmajúci podmienky, za ktorých integrál závislý od funkcií určitých vlastností nadobúda extrémne hodnoty.

počet, vektorový

- odbor zaoberajúci sa počítaním s vektormi.

počiatok, súradníc

- bod, v ktorom sa pretínajú osy súradníc (0, 0).

počítač

- vo fyzike zariadenie na počítanie častíc v jadrovej fyzike.
- vo výpočtovej technike stroj na spracovávanie informácií.

počítač, Čerenkovov

- zariadenie k detekcii častíc pomocou Čerenkovovho žiarenia. Podľa uhlu, v ktorom je viditeľné žiarenie vysielané, je možné stanoviť energiu častice.

počítač, Geiger-Müllerov

- prístroj na meranie rádioaktívneho žiarenia. Je tvorený kovovou trubicou ako katódou a jej stredom je natiahnutá anóda z tenkého wolfrámového vlákna. Trubica je uzavretá a zvyčajne naplnená argónom. Po dopade žiarenia do trubice vznikajú v plynovej náplni medzi elektródami ióny, ktoré sú urýchľované napätím medzi elektródami. Urýchlené ióny štiepia ďalšie molekuly plynu a nastáva lavínová ionizácia, čím dochádza k prúdovému zosilneniu. Výsledným efektom je napäťový impulz na výstupe počítača.skonštruovali ho Nemci Geger a Müller.

počítač, scintilačný

- zaznamenávajúci ionizujúce častice.

počva

- horniny v priamom podloží ložiska alebo banského diela.

podagra

- dna postihujúca palec u nohy.

Podbanište Nadkadlub

- SR; najväčšia jaskyňa v Driečanskom krase (2007). Chodby dosahujú dĺžku 1,5 km.

podbeľ liečivý

- Tussilago farfara; liečivá rastlina. Používa sa pri ochoreniach pľúc a ako súčasť mnohých liečivých čajov. Má dobré protizápalové a sťahujúce účinky, podporuje vykašliavanie. Korene podbeľa sú jedlé.

podbrázdie

- podorničie; uľahlá vrstva pôdy pod ornicou.

Podbrezová

- SR; mesto v Stredoslovenskom kraji. 1944: jedno zo stredísk SNP.

poddanstvo

- vzťah medzi feudálom (vlastníkom pozemkov) a ľuďmi na ňom osobne závislých (poddanými). Základným rysom poddanstva je stupeň pripútania poddaných k pôde a povinnosť odvádzať feudálnu rentu. V Čechách bolo poddanstvo zrušené v roku 1848.

poddruh

- subspecies; biologická jednotka v najnižších systematických jednotkách, je nižšia ako druh.

poddôstojník

- vojak v hodnosti slobodníka, desiatnika alebo čatára.

podenka

- Ephemeroptera; najstarší rád medzi v sôčasnosti žijúcim hmyzom. Na Temi žije asi 3.000 druhov, u nás necelých 100 druhov. Dospelí jedinci žijú veľmi krátko - niekoľko hodín až jeden deň, pri čom neprijímajú potravu a zomierajú po párení sa (akt trvá niekoľko sekúnd a prebieha počas letu) a kladení vajíčok (niektorým samiciam siahajú vaječníky až do hlavy). V larválnom čtádiu prežívajú až 3 roky.

podesta

- odpočívadlo, plocha v úrovní poschodí, kam ústi alebo odkiaľ začína schodisko.

Podešva, Jaromír

- ČR; * 1927; hudobný skladateľ. Autor symfonickej, komornej a estrádnej hudby.

Podéšť, Ludvík

- ČR; 1921 - 1968; hudobný skladateľ. Komponoval komornú, vokálnu, symfonickú, scénickú a filmovú hudbu. Zaslúžilý umelec.

Poděbrady

- ČR; kúpeľné mesto v Stredočeskom kraji, okr. Nymburk. Od 13. storočia majetkom českých kráľov. 14. 15. storočie: majetkom pánov z Kunštátu. Od 16. storočia opäť majetkom českých kráľov.

Podgornyj, Nikolaj Viktorovič

- ZSSR; * 1903; štátny a stranícky činiteľ. 1930: vstup do KSSZ. 1956: člen ÚV KSSZ. 1957: prvý tajomník ÚV KSSZ Ukrajiny. 1960: člen politbyra. 1963 - 5: tajomník ÚV KSSZ. 1965: predseda Prezídia Najvyššieho sovietu.

podhľad

- v stavebníctve úprava stropnej konštrukcie. Môže byť členený (kazetový, s trámami) alebo rovný.

Podhorský, Aleš

- ČR; 1900 - 1964; herec, divadelný režisér a pedagóg.

podhubie

- mycelium.

podchladenie, kvapaliny

- prechodný stav, kedy teplota kvapaliny je nižšia, ako teplota, kedy kvapalina tuhne.

podiel

- výsledok delenia.

podivnosť

- vo fyzike kvantové číslo (značka S) zavedené ku popisu reakcií, ktorých sa zúčastňujú podivne častice. Súčet hodnôt S jednotlivých elementárnych častíc pred reakciou a po nej je rovnaký pri silných a elektromagnetických interakciách, pri slabých interakciách sa líši o ±1.

Podjavorinská, Ľudmila

- SR; 1872 - 1951; spisovateľka, vlastným menom Riznerová. Národná umelkyňa. Dielo: Čarovné skielka.

Podkonický, Andrej

- ČR; * 9. 5. 1978; hokejista.

Podlešák, Martin

- ČR; * 26. 9. 1982; hokejista.

podliatina, krvná

- haematoma, suffusio, modrina; krvný výron do kože.

Podlipská, Sofie

- ČR; 1833 - 1897; spisovateľka. Sestra Karolína Světlá. Dielo: Pergrinus.

podložie

- v baníctve súvrstie ležiace pod ložiskom úžitkového nerastu.

podložie, vozovky

- v stavebníctve vrstva zeminy, na ktorú sa prenášajú tlaky vozovky.

podmienka

- okolnosť, požiadavok nutný ku splneniu niečoho, ku vzniku javu apod.

podmienka, suspenzívna

- odkladacia podmienka.

podmieňovanie

- v psychológii a fyziológii vytváranie podmienených reflexných spojov.

podmietanie

- prekyprenie povrchu pôdy.

podmok

- spôsob závlahy, pri ktorom sa závlahová voda rozvádza po zavlažovanej ploche priekopami alebo brázdami.

podnebie

- klíma; stav ovzdušia určitého miesta vyjadrený v priemere za mnoho rokov. Je dané súborom meteorologických prvkov (slnečné žiarenie, teplota, tlak a vlhkosť vzduchu, zrážky, vietor, oblačnosť a iné), u ktorých sa uvádzajú stredné, prípadne extrémne hodnoty. Svetové podnebie sa delí na podnebné pásma.

podnebie, aridné

- podnebie s dlhou dobou sucha.

podnebie, semiaridné

- prevažne suché s kratším obdobím zrážok.

podnebie, semihumidné

- prevažne vlhké, s kratším obdobím sucha.

PodnesterskoMoldavsko
Podnesterská Moldavská republika

- separistická oblasť ležiaca v dnešnom Moldavsku.
Rozloha 4.163 km2.
1990: oddelenie sa od Moldavska.
1992 - 1993: etnické nepokoje, oddelenie sa Podnesterskej republiky.

podnet

- popud; zmena vonkajšieho či vnútorného prostredia organizmu, energie, akýkoľvek činiteľ (svetlo, zvuk, tlak, bolesť, chlad apod. ) pôsobiaci na živé tkanivo a schopný ho dráždiť.

podnik, akciový

- organizačná forma podniku, ktorého kapitál tvorí vklad akcionárov.

podnik, komunálny

- (predtým) forma štátneho podnikania poskytujúca práce a služby miestneho významu.

podnos, Rhydderchský

- Wales
mýtický podnos, na ktorom sa objavilo akékoľvek jedlo, ktoré si kto prial.

podnož

- v ovocinárstve rastliny, na ktoré sa očkujú ušľachtilé odrody.

podnožník

- nadir
bod na nebeskej sfére, ku ktorému smeruje ťažnica v bode pozorovateľa. Opakom je nadhlavník.

podobenstvo

- parabola.

podobnosť, mechanická

- vlastnosť geometricky podobných sústav, v ktorých je pohyb (prúdenie) podobné. Slúži napr. k prevádzaniu pokusov a meraní (simulácie) na zmenšených modeloch projektovaných zariadení (mostov, priehrad apod. ).

podobojím

- ultrakvisti, kališníci; stúpenci požiadavku prijímania tzv. sviatosti oltárnej pod obojím spôsobom (chlieb a víno) na rozdiel od katolíctva, kde laici prijímajú pod jednou (chlieb - hostia). Pre české zeme bolo kalíšníctvo povolené rímskokatolíckou cirkvou na bazilejskom koncile tzv. bazilejskými kompaktátmi s platnosťou od roku 1436.

Podolská, Hana

- ČR
* 1880
† 15. 2. 1972
modistka, vlastným menom Johanna Vošahlíková (za slobodna).
Manžel Viktor Podolský (poľský šľachtic a maliar).
1908: otvára Salon o pěti králů, v podstate krajčírsku dielňu.
1915: v Lucerne otvára salón, už premenovaný na modelový dům Podolská.
5. 3. 1948: salón znárodnený a premenovaný na Oděvní služba Eva.

podpätie

- elektrické napätie nižšie ako napätie stanovené.

Podpěra, Josef

- ČR; 1878 - 1854; botanik. Akademik ČSAV. Profesor univerzity v Brne. V Brne vybudoval botanickú záhradu.

podpisok

- meno alebo značka autora na obrázku, tiež námet (popis) obrázku v tlači, vysadené z malého písma a vytlačené u obrázku.

podplodina

- rastlina pestovaná medzi radami ovocných stromov.

podprsenka

- súčasť dámskeho spodného prádla pre formovania a tvarovanie poprsia. Jej používanie má aj zdravotné účinky pri ťažkom poprsí (bolesti v chrbte). Zväčša sa používa pre estetické dôvody. Prvú podprsenku skonštruovala Američanka Mary Phelps Jacob. Ako prvá si ju v Drážďanoch nechala 5. 9. 1892 patentovať Christine Hart.

podradnosť

- hypotaxia, subordinácia; v jazykovede syntaktické spojenie vetných členov alebo viet, z ktorých jedna je nadradená.

podráždenie

- iritácia; zmena činnosti živej hmoty bunky spôsobená podnetom.

podsada

- súčasť srsti cicavcov s jemnými, nízkymi chlpmi.

podsev

- plodina podsiata do porastu inej plodiny.

Podskalský, Zdeněk

- ČR
* 1923
† 2003
režisér.

Réžia:
1969: Světáci
Noc na Karlštejně
1965: Bílá paní
1986: Velká filmová loupež (film začal režírovať Oldřich Lipský, ale ten v priebehu natáčania zomrel).

podstata

- základná, hlavná, najdôležitejšia časť, zložka niečoho.

podstata, likvidačná

- majetok, ktorý má byť speňažený v exekučnej likvidácii.

podstielka

- stelivo.

Podstraský, Anton

- SR
† 21. 8 . 2007 (Bratislava)
fotograf.
Vyštudoval Školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Po škole sa pätnásť rokov venoval dokumentárnej fotografii filmovej tvorby. Dlhé roky pracoval v Národnej galérii ako fotogalerista. Po revolúcii v roku 1989 pôsobil na voľnej nohe. Fotografoval pre mnohé slovenské denníky a týždenníky. Sociálnou fotografiou zaznamenal niekoľko úspechov.

podsystém, hviezdny

- časť galaxie zložená z hviezd s rovnakými pohybovými a inými fyzikálnymi vlastnosťami.

podtlač

- v polygrafii podkladová plošná alebo čiarová tlač zvyčajne vo svetlej tónovej farbe pod obrazom alebo textom.

podtlak

- rozdiel medzi atmosférickým tlakom a nižším absolútnym tlakom.

podtrpaslík

- horúca hviezda v centre planetárnej hmloviny.

Podunajská nížina

- SR
na juhozápadnom Slovensku z uloženín neogénneho mora.skladá sa z tabule Trnavskej, Nitrianskej, Žitavskej, Hronskej a Ipeľskej a Žitného ostrova.

Podvalová, Marie

- ČR
* 1909
sopranistka.
Členka opery ND.

podvod

- zámerné uvedenie do omylu alebo využitie niečieho omylu s úmyslom niečo získať, často ku škode druhého. Trestný čin.

podvozok

- u lietadla zariadenie umožňujúce pristátie lietadla.
- súčasť konštrukcie cestných vozidiel.

podvozok, tandemový

- s hlavnými kolesami umiestnenými za sebou.

podvrtnutie
distorsio

- prepätie kĺbového púzdra a väzu pohybom.

podvýživa

- stav vznikajúci obmedzením príjmu potravy.

podzemnica olejnákotva
Arachis hypogea
Arachis hypogaea

- tropická bylina, olejnina z čeľade bôbovitých. Pražené lusky sa nazývajú búrske oriešky - arašidy. Plody dozrievajú pod zemou.

podzol

- typ pôdy vylúhovaný podzemnou vodou.

podžupan

- zástupca župana, vicišpán.

Poe, Allan Edgar

- USA; 1809 - 7. 10. 1849; básnik, prozaik. Nevlastný otec John Allan. Dielo: 1838: Dobrodružstvá Arthura Gordona Pyma; 1848: Heureka - esej o hmotnom a duchovnom vesmíre; Zlatý chrobák (novela); 1841: Vraždy v ulici Morgue (poviedka); Havran (báseň).

poeta

- básnik.
- človek s veľkou obrazotvornosťou.

poeta laureatus

- básnik (podľa antickej obyčaje) vavrínom korunovaný. Zvlášť vynikajúci básnik.

poetický

- básnický.
- so zmyslom pre poéziu.
- pôvabný, vzletný, snivý.

poetičnosť

- kúzlo, pôvab.

poetika

- časť teórie literárnej náuky o výstavbe literárneho diela a o jeho vývoji.
- súhrn umeleckých princípov charakterizujúcich individuálny štýl alebo štýl literárneho smeru (napr. poetika Nezvalova, poetika symbolistická).

poetizmus

- básnické slovo. Slohovo zafarbený jazykový prostriedok vyskytujúci sa spravidla iba v poézii alebo básnickej próze.
- smer, ktorý vznikol v českej literatúre, najmä poézii generácie Devětsilu okolo roku 1923. Teoreticky je chápaný ako protipól a doplnok funkcionalistického konštruktivizmu. Kládol dôraz na uvoľnenú fantáziu a na asociatívne radenie básnických obrazov. Obohatil výrazové možnosti českej poézie, rozšíril jej funkcie o poňatie poézie ako hry.

poéma

- báseň, najmä dlhšia epická.

poézia

- básnická tvorba, umelecký slovesný prejav písaný veršom (na rozdiel od prózy). Vedľa rytmickej organizácie jazykového prejavu (verš) je pre poéziu charakteristické obrazné a náznakové vyjadrovanie, výrazná emocionalita.
- poetičnosť, kúzlo, pôvab

poézia, absolútna

- poézia zámerne sa neviažúca formuláciou intelektuálnych a sociálnych obsahov, čistá poézia.

poézia, abstraktná

- nepredmetná poézia experimentálne využívajúca krajné možnosti umeleckého využitia jazyka a písma.

poézia, afrokubánska
negrizmus

- poézia s tématikou černošských náboženských a folklórnych obyčajov na Kube.

poézia, akustická

- smer v poézii rezignujúci na význam a koncentrujúci sa na zvuk.

poézia, alamodová

- smer románskej milostnej poézie v 17. storočí vyznačujúci sa neprirodzeným, jazykovo výlučným, módne galantným vyjadrovaním.

poézia, albovná

- poézia písaná do pamätníka, pamätníková poézia.
- prenesene sladko sentimentálna poézia, bez umeleckej hodnoty.

poézia, aleatórna

- abstraktná poézia založená na náhode alebo čírej asoviácii - napr. dadaizmus.

poézia, alexandrijská

- poézia helénistickej doby v 3. storočí pred Kristom vrcholiaca v agyptskej Alexandrii. Vyznačovala sa vysokou učenosťou.

poézia, hermetická

- poézia vychádzajúca z hermetickej filozofie.

poézia, konkrétna

- umelá poézia; súhrnné označenie pre rad rôznorodých básnických prúdov súčasnosti. Usiluje o maximálnu prekvapivosť, preto rozrušuje bežnú tematickú a jazykovú jednotu a vytvára voľné kombinácie slov.

poézia, sociálna

- opisujúci (-a) spoločenské prostredie, konflikt rozličných spoločenských tried.

poézia, vakantská

- tvorená vagantmi, ospevujúca radosť zo života a vždy silne subjektívne a zvyčajne ironicky zameraná.

pofidérny

- pochybný, nedôveryhodný.

pogo

- výrazový tanečný prostriedok.
- nepárový kreatívny tanec.

Pogodin, Michail Petrovič

- Rusko; 1800 - 1875; spisovateľ a historik, slavista. Predstaviteľ ruského panslavizmu.

Pogodin, Nikolaj Fjodorovič

- Rusko; 1900 - 1962; dramatik, vlastným menom Stukalov. Dielo: Aristokrati (komédia); Muž s puškou; Kremeľský orloj; Tretia patetická.

pogrom

- z ruštiny; výtržnosť, plienenie a vraždenie národnostných a rasových menšín, najmä Židov (za cárskeho Ruska a fašistického Nemecka), černochov.

Pogue, William Reid

- USA, * 23. 1. 1930 (Okemah); astronaut. Let na Skylab 4. Pobyt na Skylab 1.

Pohanba, Hifekepunye

- Namíbia; politik. 2005, 2006: prezident.

pohanstvo

- z latinského paganus - vidiečania; historicky staršia polyteistické náboženstvá uznávajúce viacej bohov na rozdiel od monoteistického náboženstva, ktoré uznávajú jedného boha (napr. kresťanstvo, islam).

pohánka

- Fagopyrum; rod bylín.

pohánka obecná

- pestovaná ako obilnina. Používa sa ako potravina, krmivo a surovina pri výrobe rutinu.

pohánka tatárska

- . Používa sa pri výrobe rutinu.

Pohár

- súhvezdie južnej oblohy, u nás na jar viditeľné.

pohár, Hopmanov

- tenisová súťaž zmiešaných družstiev (jeden muž a jedna žena; hrajú sa 2 dvojhry a zmiešaná štvorhra). Hrá sa od roku 1989.

Prehěad vířazov:
1989: ČSSR (Miloslav Mečíř, Helena Suková)
1990: Španielsko (Emilia a Arantxa Sanchezovci)
1991: Juhoslávia (Goran Prpič, Monica Selešová)
1992: Švajčiarsko (Jakob Hlasek, Manuela Maleevová-Fragniereová)
1993: Nemecko (Michael Stich, Steffi Grafová)
1994: ČR (Petr Korda, Jana Novotná)
1995: Nemecko (Boris Becker, Anke Huberová)
1996: Chorvátsko (Goran Ivaniševič, Iva Majoliová)
1997: USA (Justin Gimelstob, Chanda Rubinová)
1998: SLOVENSKO (Karol Kučera, Karina Habšudová)
1999: Austrália (Mark Philippoussis, Jelena Dokičová)
2000: JAR (Wayne Ferreira, Amanda Coetzerová)
2001: Švajčiarsko (Roger Federer, Martina Hingisová)
2002: Španielsko (Tommy Robred, Arantxa Sanchezová-Vicariová)
2003: USA (James Blake, Serena Williamsová)
2004: USA (James Blake, Lindsay Davenportová)
2005: SLOVENSKO (Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová)
2006: USA (Taylor Dent, Lisa Raymondová)
2007: Rusko (Dmitrij Tursunov, Naďa Petrovová)
2008: USA (Serena Williamsová, Mardy Fish)
2009: SLOVENSKO (Dominika Cibulková, Dominik Hrbatý)

pohár, loštický

- keramický výrobok z 15. - 16. storočia s drsným bradavičnatým povrchom.

poháriky, chuťové

- receptory chuti umiestnené na jazyku. Rozlišujú štyri chute (horkú (na koreni jazyka), kyslú (po zadných stranách jazyka), slanú (po predných stranách jazyka) a sladkú (na špičke jazyka). Je ich okolo 10.000. Žijú len niekoľko dní a neustále sa obmieňajú. Nachádzajú sa i v hrdle a na podnebí ústnej dutiny.

Pohl, Johann Emanuel

- ČR; 1782 - 1834; botanik a lekár. Podnikol cestu po Brazílii (zbierky pre brazílske múzeum vo Viedni). Pokúsil sa o súpis českej flóry.

pohlavie

- sexus; súhrn znakov, podľa ktorých sa väčšina organizmov delí na jedincov s pohlavím mužským (samčím) a ženským (samičím). Je určované geneticky pri spojení vajíčka a spermie.

pohľadávka

- nárok žiadať peniaze alebo veci na niekom.

pohľadnica, vianočná

- prvú vianočnú pohľadnicu poslal britský obchodník sir Henry Cole v roku 1843. Jedná sa o ručne maľovaný obrázok maľovaný londýnskym kresliarom Johnom Horsleyom. V roku 2003 bola pohľadnica vydražená za 20.000 libier.

pohon, hybridný

- kombinácia konvenčného spaľovacie motora s elektromotorom.

pohon, reaktívny

- druh pohonu, ktorý využíva znenie zákon zachovania hybnosti.

pohorie, dómové

- pohorie, ktoré vzniklo pri výrone magmy pod pevné súvrstie, ktoré sa tlakom zdvíha a vytvára tak kupolovitý útvar. Ak tlak magmy pokračuje, erózia rozruší povrchové vrstvy súvrstia a magmatická hornina, napríklad žula, sa obnaží (Black Hills).

pohorie, jadrové

- pásmo vrásneho pohoria, v ktorom sú obnažené kryštalické horniny (spravidla kryštalické žuly a kryštalické bridlice), ktoré tvorili podložie geosynklinály alebo vznikli v priebehu ich vývoja pretavením a premenou usadenín hlbšie uložených.

pohorie, kôrové

- druh pohoria, ktoré vzniklo v miestach rozsiahlych zlomov v zemskej kôre; obrovská masa hmoty je vyzdvihnutá v dôsledku zlomu nad okolitú krajinu (Sierra Nevada, Harc, Čierny les, Ruwenzori).

pohorie, sopečné

- pohorie, ktoré vzniklo následkom sopečnej činnosti (Fudži, Vezuv, Mauna Kea (Havaj)).

pohorie, vrasové

- pohorie, ktoré vzniklo v zóne stretu dvoch zemských dosiek ako dôsledok tlaku na styku týchto dosiek (Alpy, Himaláje, Andy, Skalisté hory).

pohrobok

- posthumus; dieťa narodené po smrti otca.

pohrudnica

- pleura.

pohyb, absolútny

- v dialektickom materializme sa absolútnym pohybom rozumie to, že pohyb je univerzálnou neoddeliteľnou vlastnosťou hmoty v protiklade k pohybu relatívnemu ako ku určitej forme pohybu jednotlivých útvarov a štruktúr hmoty.

pohyb, Brownov

- nepravidelný pohyb mikroskopických častíc v plyne alebo kvapaline. Objavil ho Robert Brown v roku 1828 a objasnil Albert Einstein.

pohyb, harmonický

- periodický pohyb, pri ktorom teleso pravidelne prechádza z jednej krajnej polohy cez rovnovážnu polohu do druhej krajnej polohy (napr. pohyb kyvadla).

pohyb, periodický

- pohyb opakujúci sa rovnakým spôsobom po uplynutí istej doby (periódy).

pohyb, reflexný

- vzťahujúci sa na reflex, na samočinnú reakciu od receptora dráhou senzitívnych nervov do nervového centra a odtiaľ dráhou motorických nervov k výkonnému ústroju (obyč. k svalom).

Poche, Emanuel

- ČR; 1903 - 1987; kunsthistorik. Manželka Herberta Masaryková. Dcéra Herberta. Zaoberal sa umeleckými dejinami Prahy. Po roku 1948 väznený. Dielo: Prahou krok za krokom.

pochod

- pravidelná chôdza v rytme, obyč. viacerých osôb.
- chod zložený z krokov rovnakej dĺžky a pravidelnej rýchlosti určitým smerom.
- rad, zástup ľudí kráčajúcich určitým smerom, sprievod.
- hudobná skladba v štvorštvrťovom takte.
- priebeh, postup, vývoj.

pochod, aeróbny

- v geológii pochod prebiehajúci za prístupu vzduchu.

pochod, dlhý

- prechod čínskej Červenej armády z južnej do severozápadnej Číny v októbri 1934 až októbri 1935 (asi 12. 500 km) počas 2. občianskej vojny.

pochod, duplexný

- pochod pri výrobe ocele, pri ktorom sa kombinuje niekoľko oceliarskych pochodov.

pochod, katenergický

- pochod uvoľňujúci energiu.

pochod, odpadový

- výroba ocele s použitím prevážne oceľového odpadu.

pochod, rudný

- v hutníctve výroba ocelí zo surové železa s malou prísadou oceľového odpadu.

pochod, teleomatický

- postupnosť zmien v prírode prísne určená fyzikálnymi zákonmi.

pochod, teleonomický

- postup zmien v živej prírode daných najmä stochastickými vplyvmi vývinu organizmov, podmienenými prenosom genetických informácií.

pochod, xenofontský
xenofontovský pochod

- spätný, namáhavý pochod (na spôsob anabázy Grékov opísanej historikom Xenofontom).

pochodeň

- predmet slúžiaci na svietenie, skladajúci sa z rukoväte a z časti napustenej smolou alebo obliatej horľavou látkou, ktorá sa zapáli, fakľa.

poikilotermia

- studenokrvnosť. Poikilotermné živočíchy prispôsobujú svoju telesnú teplotu teplote okolia. Opakom je homoiotermia.

Poincaré, Henri

- Francúzsko; matematik. Zakladateľ konvencionalizmu.

Poincaré, R.

- Francúzsko; 1913 - 1920: prezident.

point-and-click

- v počítačovej terminológii ukázať a kliknúť.

pointa

- vtipný prekvapivý záver.

pointácia

- pointizácia, pointovanie; nastavenie, zacielenie.

pointilizmus

- maliarska technika - obraz sa skladá z množstva malých bodov. Farby sa nemiešajú, vznikajú až v oku pozorovateľa. Pozri neoimpresionizmus.

pointizácia

- pointácia, pointovanie
nastavenie, zacielenie.

Pointer, Anita

- USA
* 1948
speváčka rhythm and bluesovej skupiny Pointer Sisters.

Pointer, Bonnie

- USA
* 1950
speváčka rhythm and bluesovej skupiny Pointer Sisters.

Pointer, June

- USA
* 30. 11. 1954
† 12. 4. 2006
speváčka rhythm and bluesovej skupiny Pointer Sisters.

Pointer, Ruth

- USA
* 1946
speváčka rhythm and bluesovej skupiny Pointer Sisters.

Pointer Sisters

- USA
rhythm and bluesovej skupina, ktorej členmi boli sestry Pointerové.
Skupina vznikla v roku 1971.
Medzi ich najväčšie hity patria Fire (1978), He's So Shy (1980), Slow Hand (1981), Automatic, Jump (For My Love) a I'm So Excited (1984).
Sestry získali cenu Grammy v roku 1974 za najlepší vokálnu country skladbu (Fairytale).

pointovanie

- pointácia, pointizácia; nastavenie, zacielenie.

Poinzéciakotva

- kvetina známa ako vianočná hviezda. Kvitne v žltej a červenej farbe.

Poisson, Siméon Denis

- Francúzsko
* 21. 6. 1781
† 25. 4. 1840
matematik a fyzik.
Geometer Ústavu pre miery a váhy u Paríža.
Zaoberal sa najmä teóriou pružnosti a teóriou tepla, známe sú jeho práce z matematickej analýzy, teórie diferenciálnych rovníc a teórie pravdepodobnosti.

poistenie, šomážne

- poistenie proti šomáži.

Pojar, Břetislav

- ČR
režisér animovaných filmov.
1967 - 1990: pobyt v National Board Of Canada, kde pracoval a učil.

Filmografia:
1960: Kočičí slovo
1960: Malování pro kočku
1961: Kočičí škola
Jabloňová panna
1974: Milovník zvířat
1975: O té velké mlze
1976: Jak ulovit tygra
1977: O myších ve staniolu
1977: Velryba Abyrlev.

pojem

- všeobecná predstava o niečom s presne vymedzeným obsahom, zahrňujúcim súhrn všeobecných a podstatných znakov.
- v logike základná forma myslenia.
- myslením abstrahovaná a zovšeobecnená forma objektívnej skutočnosti

pojem, komprehezívny

- pojem výstižný, pochopiteľný.

Pojkar, David

- ČR
* 4. 6. 1981
hokejista.

poker

- pocker
kartová hra.

poketing

- vsádzanie šperkov do kože. Časť šperku je v koži, časť z neho trčí,

poklad, Priamovkotva

- zlatý poklad, ktorý v roku 1873 objavil Heinrich Schlieman. Najväčší archeologický nález 19. storočia. Obsahoval na 12.000 zlatých predmetov. Poklad daroval Berlínskemu múzeu. Počas 2. svetovej vojny bol poklad ukrytý na bezpečnom mieste, ale v roku 1945 zmizol. Objavil sa až v roku 1993 v Moskve.

Pokorný, Martin

- ČR; * 1973; filozof a prekladateľ. Dielo: 2002: Tak i onak (zbierka básní); 2002: Způsoby četby (súbor esejí).

pokrutiny

- krmivo z vylisovaných olejnatých semien, zvyšky olejnatých semien po vylisovaní používané ako krmivo.

pokrutiny, sezamové

- krmivo pre dobytok, ošípané a i.

pokus, Michelsonov

- pokus, ktorý mal dokázať absolútny pohyb Zeme podľa zmeny rýchlosti svetla v smere pohybu Zeme a proti nemu. Bol prevádzaný interferometrom - pri otočení jeho polohy zo smeru rovnobežného s pohybom Zeme do polohy k nemu kolmej však nedošlo k očakávanému posunu interferenčných prúžkov. Z negatívnych výsledkov vychádzal A. Einstein pri formulácii teórie relativity.

poľnohospodárstvo, extenzívne

- opatrenia v poľnohospodárstve, pri ktorých sa na jednotku obrábanej pôdy vynakladá pomerne malé množstvo prostriedkov a práce. Oproti intenzívnemu poľnohospodárstvu sa pri extenzívnom hospodárení zväčšuje objem výroby tým, že sa rozširuje plocha obrábanej pôdy alebo výmer používaných lúk a pastvín.

Pol PotPol Pot

- Kambodža; 1928 - 1998; vlastným menom Saloth Sar.
1975 - 7. 1. 1979: diktátor (podporovaný Čínou); za jeho vlády bolo zdecimovaných na 3,5 milióna Kambodžanov.
7. 1. 1979: s pomocou vietnamskej armády režim zvrhnutý.

Polacanthus

- dinosaurus, podsaditý opancierovaný bylinožravec. Možno totožný s Hylaeosaurom. Dĺžka 4 metre. Nálezy vo Veľkľj Británii.

Polanski, Roman

- USA
* 18. 8. 1933 (Poľsko)
režisér.
Manželka Sharon Tate († 1969; herečka). 2. manželka Emmanuella Seigner (herečka).
Jeho vtedajšiu manželku v ôsmom mesiaci gravidity a štyroch priateľov zavraždil 9. augusta 1969 masový vrah hippie Charlie Manson s členmi svojej satanskej sekty.
Polanského v roku 1978 súdili za podanie omamných látok a zneužitie 13-ročnej Samanthy Gaileyovej (10. 3. 1977 - Samantha neskôr priznala, že to nebola jej prvá sexuálna skúsenosť a že používa antikoncepciu), dcéry herečky. Keďže mu hrozilo až 50 rokov väzenia, utiekol z USA a dodnes sa pohybuje len po európskych štátoch.

Filmografia:
1961: Nôž vo vode;
Čínska štvrť;
1978: Tess;
Rosemary má dieťa;
2002: Pianista;
2005: Oliver Twist;
Frantic;
Horký mesiac;
Deviata brána.

Polansky, Mark

- USA
astronaut.
Let na STS-116.

Polansky, M. L.

- USA
astronaut.
Let na STS-98.

Polanský, Jiří

- ČR
* 18. 12. 1981 (Brno)
hokejista.

polarimeter

- prístroj ku meraniu uhla stočenia roviny polarizovaného svetla opticky aktívnou látkou.

polarimetria

- odvetvie študujúce vlastnosti opticky aktívnych látok pomoci ich schopnosti stáčať rovinu polarizovaného svetla.

polarita

- protiľahlosť, protikladnosť, rôznosť v protiľahlých koncoch.
- dvojpólovosť.

polarizácia

- proces vzniku polarity.
- usporiadanie molekúl v nevodiči určitým smerom v dôsledku pôsobenia elektrického náboja.

polarizátor

- zariadenie ku získaniu polarizovaného elektromagnetického žiarenia.

polarizovaný

- javiaci polarizáciu.

polarografia

- metóda elektrochemickej analýzy látky s použitím ortuťovej kvapkovej elektródy. Metódou je možné zisťovať prítomnosť a koncentráciu neznámych látok v roztoku.

polaroid

- fotografický prístroj, ktorý vyrába hneď pozitívne snímky.
- polarizačný filter.

Poláček, Karel

- ČR; spisovateľ; Bylo nás pět.

Poláček, Tomáš

- ČR; * 29. 8. 1980 (Planá u Mariánskych Lázní); futbalista. 1998: Slavia Praha. 2005: Most, Gambrinusliga.

Poláčková, Klára

- ČR; horolezkyňa. 2007: dosiahla vrchol Mount Everestu.

Polách, Antonín

- ČR; spisovateľ. Dielo: Mezi císařem a papežem (historický román).

Polách, Tomáš

- ČR; * 16. 1. 1977; futbalista.

Polák, Jan

- ČR; * 26. 3. 1989 (Brno); futbalista. Manželka Markéta, rod. Medková (sobáš 20. 5. 2006; v Brne). Reprezentant.

Polák, Jindřich

- ČR; † 22. 8. 2003; režisér a scenárista židovského pôvodu. Réžia: 1963: Ikarie XB 1; Návštevníci; Chobotnice z druhého poschodia; Lucia postrach ulice; Pán Tau.

polárium

- uzavretý priestor, v ktorom sa lieči mrazom. V poláriu sa liečia napr. zápalovité ochorenia kĺbov a chrbtice, artrózy, lupienka, zápalovité ochorenia kože, mäkkých tkanív, psychická depresia, úzkosti, stres, prepracovanosť, únavový syndróm, celulitída.

polárny

- týkajúci sa pólu.
- protiľahlý.

Polárny rok

- medzinárodne organizovaný výskum niektorých problémov z geofyziky, meteorológia a glaceológie prevádzané v polárnych oblastiach. Polárne roky prebiehali v rokoch 1882 a 19322 až 1933. Nadväzoval na ne Medzinárodný geofyzikálny rok.

Polášek, Albín

- USA
* 14. 2. 1879 (Frenštát pod Radhoštěm)
sochár.
Otec Josef, matka Petronila.
Autor sochy boha Radegasta, ktorá bola ako dar amerických Čechov postavená 18. 7. 1931 pod vrcholom Radhoště.
Autor súsošia Cyrila a Metoda, ktoré stojí na Radhošti.
1901: odchod do USA.

Polášek, Josefkotva

- ČR; herec. Syn Josef, Pavel. Bratanec Jiří Čunek. Kariéru začal v HaDivadle v Brne. 1993: odchod do Divadla na Zábradlí. Filmografia: Divoké včely Mistři.

polčas, biologický

- doba, za ktorú sa z organizmu vylúči polovica pôvodne obsiahnutých rádioizotopov.

polčas rozpadu

- čas potrebný k tomu, aby sa rozpadla polovica nuklidov vo vzorku rádioaktívnej látky.

polder

- v geografii nízko položená plocha zeme pri mori alebo pri rieke, chránená hrádzami proti zaplaveniu (najmä v Holandsku).
- vo vodohospodárstve (suchá) nádrž, ktorá je obvykle prázdna a naplní sa len počas katastrofálnych prietokov na rieke, aby sa zabránilo záplavám.

pole, centrálne

- silové pole, v ktorom sila v každom mieste mieri do jediného bodu.

pole, elektrické

- okolie, v ktorom sa prejavujú silové účinky elektrického náboja. Elektrické pole sa vytvára okolo každého náboja a od tohto ho nemožno oddeliť. Elektrické pole sa šíri rýchlosťou svetla.

pole, elektromagnetické

- okolie, v ktorom sa prejavujú silové účinky elektrického náboja v pohybe.

pole, geoelektrické

- elektrické pole tvorené záporným nábojom Zeme a kladným nábojom spodných vrstiev atmosféry. Je ovplyvňované elektrickým nábojom oblakov. Priemerná intenzita je 100 a viac V/m (na povrchu Zeme)a s výškou klesá.

pole, geomagnetické

- magnetické pole Zeme, Jeho zdrojom je rotačný pohyb elektricky vysoko vodivej hmoty v zemskom jadre, ktorá sa otáča voči ostatným sféram Zeme inou rýchlosťou.

pole, gravitačné

- nositeľ gravitácie. V každom mieste udeľuje v rovnakom mieste rovnaké gravitačné zrýchlenie (tiažové). Pozri Newtonov gravitačný zákon.

pole, koncentračné

- (v telefónii) spojovacie pole vyznačujúce sa väčším počtom vstupov, ako je počet výstupov.

pole, Kulikovo

- rovina pri ústí Dneprjadvy do Donu. V roku 1380 tu Dmitrij Ivanovič Donskoj rozdrtil Tatárov.

pole, magnetické

- okolie, v ktorom sa prejavujú silové účinky magnetu. Toto pole sa názorne vyznačujú siločiary magnetického poľa.

pole, magnetické elektrického prúdu

- stav priestoru v okolí vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd. Intenzitu určuje Botov - Sacavartov zákon, smer Ampèrovo pravidlo.

pole, magnetické vírivé

- ovplyvňuje spinový moment elektrónu a jadra tak, že pri určitej frekvencii dochádza k absorbčnému javu, kedy sa do systému pumpuje energia.

pole, sémantické

- v lingvistike významové pole.

pole, tenzorové

- v jeho každom bode je definovaný daný tenzor.

Poledník, Jindřich

- ČR; 1988 - 1989: predseda českého olympijského výboru.

Poledňáková, Marie

- ČR
filmová režisérka.
Syn Petr.

Réžia:
Jak vytrhnout velrybě stoličku
Jak dostat tatínka do polepšovny
2009: Líbáš jako Bůh.

polemický

- odporujúci, sporný, bojovný, útočný.

polemikakotva

- diskusia; ostrý názorový spor.

polemizovať

- viesť polemiku, diskutovať.

polenta

- kukuričná kaša.

Poleščuk, A. F.

- Rusko; kozmonaut. Let na Sojuz TM-16

Polevoj, Nikolaj Alexejevič

- Rusko; 22. 6. 1796 - 22. 2. 1846; žurnalista, kritik a historik; 1825 - 1834: vydával pokrokový časopis Moskovský telegraf (zakázaný v roku 1834). Dielo: Maliar; Blažennosť a šialenstvo; Prísaha u Božieho hrobu; Dejiny ruského národa.

poli-

- prvá časť zložených slov majúca význam mesto, mestský.

polia, Kapteynove

- 206 vybraných polí s rozmermi 75'x75', v ktorých sa určujú napríklad polohy, veľkosti a vlastné pohyby hviezd. Umožňujú systematický výskum slabých hviezd.

polia, Katalaunské

- miesto u francúzskeho Calons - sur - Marne (Catalaunum), kde boli v roku 451 Rimanmi porazení Huni.

policajt

- príslušník polície.

polievka

- ekuté jedlo podávané obyčajne na tanieri alebo v miske.

polievka, hubová

- polievka z húb.
- prenesene vynadanie, výčitky

polievka, papuľová

- vynadanie.

polievka, salangania

- pripravovaná malajskými domorodcami z hniezda salangany.

Polignac, Pierre

- Francúzsko; politik. Manželka Charlotta Grimaldi (monacká princezná). Syn Rainier III. Grimaldi.

poliklinika

- zdravotnícke zariadenie poskytujúce ambulantné ošetrenie.

polinóza

- pollinosis; alergia na peľ, ľudovo senná nádcha.

Polio Plus

- program vymýtenia detskej obrny - plošného očkovania proti tejto chorobe. Program sa začal v roku 1988.

poliomyelitída

- poliomylelitis anterior acuta (Heine - Medinova choroba). Detská obrna. Očkovaním sa dosiahlo takmer jej zničenie. Po 19 rokoch sa objavilo prvé ochorenie v máji 2005 v Indonézii.

poliovirkotva

- poliovírus; vírus detskej obrny. Je to jednoduchý vírus s RNA zo 7741 bázami. Napáda pohybové nervové bunky. 1955: vírus bol inaktivovaný (Salkova vakcína). 1960: vyvinutá perorálna vakcína oslabením vírusu (Sabinova vakcína).

polis

- pessoi, petteja; starogrécka hra v dámu.
- mestský štát. Začali vznikať v 8. storočí pred Kristom. Zákony, ktorými sa riadili, mali územnú platnosť vymedzenú hradbami. K predným mestským štátom patrili (okrem mnohých ďalších) Atény, Sparta a Théby. Ich nezávislosť ukončila macedónsky nadvláda.

polish

- prípravok na čistenie a leštenie.

poliš

- policajt.

Polišenský, Josef

- ČR
* 16. 12. 1915
† 11. 1. 2001
historik.

politbyro

- politické byro.
- politické ústredie, výkonný orgán.

politika

- verejná činnosť, správa.
- riadenie štátu.
- vzťahy medzi štátmi.

politika, fiškálna

- rozpočtová politika.

politika, kádrová

- výber odborne a politicky vyspelých pracovníkov.

politika, komunálna

- politika v rámci obce, regiónu a pod.
- politika štátu (aj politických strán) voči obciam, regiónom a pod.

politika, menová

- súhrn cieľov a opatrení, ktoré štát používa pri určovaní ceny peäažnej jednotky prípadne vzťahu meny ku zlatu a iným menám, ďalej pri určovaní podmienok obchodovania s devízami a valutami a pri riadení obehu peňazí.

politika, monetárna

- peňažná alebo menová politika (prevádza ju ústredná banka).

politika, stabilizačná

- uplatňovanie nástrojov hospodárskej politiky s cieľom obmedzovať výkyvy v úrovni zamestnanosti, cenovej hladiny a produktu.

politika, veľmocenská

- politika zotročovania národov žijúcich v kolóniách.

politikum

- politická záležitosť.

politizácia

- nadobúdanie, dodávanie politického rázu, charakteru.

politizovať

- vnášať politické hľadisko.
- hovoriť o politike.

Politkovská, Anna

- Rusko; † 7. 10. 2006; novinárka, reportérka listu Novaja Gazeta. Manžel Alexander. Zavraždená vo výťahu domu, kde bývala, lebo pripravovala materiály o únosoch a mučení ľudí v Čečensku. Bola známa svojimi kritickými postojmi voči Putinovi a vojne v Čečensku.

politológia

- teória politiky.
- politické vedy, skúmanie mocenských inštitúcií.

politúra

- hladká lesklá povrchová vrstva yvtvorená bezfarebným lakom.

Politzer, David H.

- USA; fyzik. 2004: Nobelova cena za objav asymptotickej voľnosti v teórii silných interakcií (s ním spolu J. David Gross a Frank Wilczek).

políciakotva

- ozbrojený bezpečnostný zbor pre udržiavanie vnútorného poriadku a bezpečnosti.

Polívka, Boleslav

- ČR
* 31. 7. 1949 (Vizovice)
komik, herec.
1. manželka: Stáňa.
2. manželka Chantal Poullain (manželstvo v rokoch 1987 - 1992).
Dcéra Kamila (matka Stáňa), Anna (matka Evelyna Steimarová).
Syn Vladimír (* 1989, matka Chantal Poullain), Jan (* 20. 1. 2004; matka: Marcela Černá).
1972: spoluzakladateľ Divadla Husa na provázku.
1993: zakladá Divadlo Bolka Polívky.

Filmografia:
1978: Balada pro banditu (filmový debut)
1981: Kalamita
1987: Šašek a královna (prepis divadelnej hry)
1993: Dědictví aneb Kurvahošigutntag
1994: Akumulátor 1
1996: Zapomenuté světlo
1996: Král Ubu
1999: Pelíšky
Vyhnáni z ráje
2000: Musíme si pomáhat
2003: Pupendo
.

Polívková, Anna

- ČR; * 24. 3. 1979; herečka. Otec Boleslav. Matka Evelyn Steimarová. Filmografia: Návrat idiota; Bolero; Restart; Tejto noci hviezdy nevyšli (nemecká produkcia); 2006: Účastníci zájezdu.

Poljakov, V. V.

- Rusko; kozmonaut. Let na Sojuz TM-6, Sojuz TM-18.

polje

- pretiahnutá povrchivá krasová zníženina s plochým nánosovým dnom.

Polka, Ladislav

- SR; * 12. 1. 1952; politik. Poslanec NR SR.

Pollack, Sydney

- USA; * 1. 7. 1934, † 26. 3. 2008 (Pacific Palisades); filmový režisér.

Filmografia:
1985: Spomienky na Afriku;
Tri dni kondora;
Bez zlého úmyslu;
Firma;
2005: Tlmočníčka;
Kone sa tiež strieľajú;
Tootsie;
Takí sme boli.

Polley, Sarah

- Kanada; herečka. Filmografia: Dobrodružstvá baróna prášila.

Pollock, Jackson

- USA; 1912 - 1956; maliar. Manželka Lee Krasner (kresliarka). Zabil sa opitý v aute spolu s milenkou (priateľkou jeho manželky).

Pollux

- Francúzsko; družica vybavená hydrazinovými manévrovacími tryskami; štart: 17. 5. 1975; hmotnosť 38 kg; životnosť aktívna 69 dní; pasívna 69 dní.

polmesiac, Červený

- pozri Červený kríž.

polmesiac, Úrodný

- úrodný pás medzi Stredozemným morom a Perzským zálivom.

poľnohospodárstvo, trojpoľné

- poľnohospodársky systém v stredoveku, kedy sa jedna tretina polí osievala oziminou, tretina jarinou a tretina ležala ladom.

Polo, Marco

- Benátky; asi 1254 - 8. 1. 1324; kupec, cestovateľ. 17 rokov strávil v Číne na dvore Kublaj chána. Autor cestopisu Zázraky sveta; Milión.

Polockij, Simeon

- Bielorusko; 1629 (Polock) - 25. 8. (4. 9. ) 1680 (Moskva); spisovateľ, vlastným menom Samuil Jemeljanovič Petrovskij. Učiteľ detí cára Alexeja Michajloviča.

Polodna, Michal

- ČR; * 13. 3. 1978; futbalista.

pologule, magdeburské

- aj devínske pologule; vzduchotesne priliehajúce vyčerpané duté kovové pologule, ktorými von Guericke v roku 1654 demonštroval existenciu tlaku vzduchu. Priložil k sebe dve pologule o priemere 42 cm a zdokonalenou vývevou cez uzatvárací ventil z nich odsal vzduch. Podľa neskorších výpočtov boli k sebe pologule tlačené silou asi 2,7 tony.

poloha, geocentrická

- poloha planéty na nebeskej sfére, ktorú by planéta zaujímala pri pozorovaní zo stredu Zeme.

polohláska

- polosamohláska (napr. slabičné r, l).

polokoks

- produkt nízkotepelnej karbonizácie hnedého uhlia. Používa sa na kúrenie.

polomer, akčný
akčný rádius

- dráha, ktorú môže vykonať loď, lietadlo alebo raketa alebo iný dopravný prostriedok bez naberania ďalších pohonných hmôt pri dodržaní určitej rýchlosti.
- prenesene dosah pôsobenia niečoho, niekoho.

polomer, Bohrov

- jednotka dĺžky. Patrí medzi tzv. atómové jednotky (1 bohr); =5,2917706 - 11 m.

polomer, Schwarzschildov

- pozri horizont udalostí.

polomýtický

- sčasti vymyslený.

polonéza

- poľský slávnostný tanec mierneho tempa.

polonistika

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, históriou a kultúrou poľského národa.

polonizmus

- jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka z poľštiny alebo podľa nej vytvorený.

poloos, veľká

- veľká poloos planetárnej dráhy, teda strednej vzdialenosti planéty od Slnka

polopenzia

- čiastočná dávka dennej travy poskytovaná ubytovacím zariadením, zvyčajne raňajky a večera.

polosamohláska

- semivokál; hláska fonetický príbuzná samohláske, alebo vyskytujúca sa na okraji slabiky, hláska majúca čiastočne ráz samohlásky, čiastočne ráz spoluhlásky (napr. slabičné r, l, ŕ, ĺ).

polostrov, Apenínsky

- Apenínsky polostrov.

polovodič

- látka svojimi elektrickými vlastnosťami ležiaca medzi vodičmi a nevodičmi. Niektoré z polovodičov majú zvláštne vlastnosti.

polónium

- chemický prvok, značka Po. Objavila ho v roku 1898 Maria Curie - Sklodowska.

polónium 210

- toxický rádioaktívny izotop polónia. V malých dávkach sa vyskytuje voľne v prírode.

polstrovaný

- vankúšový, čalúnený.

poltergeist

- hrmotiaci duch. Rozhadzuje predmety a nábytok po miestnosti, môže manipulovať aj s osobami. Ľuďom zväčša neublíži, iba obťažuje svojou hlučnou prítomnosťou.
- podľa psychológov a psychiatrov sa väčšinou jedná o potlačovaný hnev chorého zvyčajne smerovaný na také emočné bpízke ciele, ako sú členovia rodiny. Psychokinéza slúži ako nástroj k uvoľňovaniu neriešiteľného napätia.

polutant

- znečisťujúca látka.

polúcia

- samovoľný nočný výron semena.

poly-

- z gréckeho mnoho; prvá časť zložených slov majúca význam: a) mnoho, mnohý, hojný, viacnásobný; b) vyskytujúci sa v zloženom molekulovom stave.

polyamid

- termoplast používaný na výrobu vlákien, fólií.

polyandria

- manželský zväzok ženy s viacerými mužmi.
- pohlavný život samice s viacerými samcami.

polyarchia

- vláda viacerých osôb.

polyarteritis nodosa

- vzácna a zákerná porucha imunity. V dôsledku postihnutia ciev môže chorým odumierať koža na končekoch prstov a postupne ohroziť prakticky všetky životne dôležité funkcie. Choroba má rôzne stupne závažnosti.

Polybios

- Grécko; * 200, † 120 pred Kristom; historik. Počas 2. púnskej vojny väznený v Ríme.

polydaktýlia

- dedičná choroba. Deti dedia po rodičoch sklon mať viac ako desať prstov na rukách či nohách, zvyčajne 6.

Polydeuces

- mesiac planéty Saturn. Objavila ho sonda Cassini v roku 2004.

polyekran

- premietanie obrazov, filmov ne niekoľko plôch súčasne.

polyergol

- viaczložková pohonná hmota používaná v raketovej technike;

polyester

- plast, v ktorého makromolekule je esterová skupina.

polyetylénkotva

- plast, polymér etylénu.

polyéder

- pozri mnohosten.

polyfagia

- spôsob výživy polyfágov.
- chorobná zvýšená chuť k jedlu, chorobná žravosť.

polyfág

- živočích živiaci sa rôznou potravou.

polyfenolkotva

- skupina chemikálií, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ovocí, zelenine či nápojoch z nich pripravených. O polyfenoloch obsiahnutých v červenom víne, zelenom čaji či čokoláde je známe, že pôsobia ako antioxidanty.

polyfluóretylén

- plastická hmota, ktorá vo svojej molekule obsahuje fluór.

polyfónia

- pozri aj opak - homofónia; viachlas, mnohohlas.
- spôsob hudobnej skladby zloženej z niekoľkých samostatných hlasov.

polygamia

- mnohoženstvo; manželstvo s viacerými ženami.

polyglot

- človek ovládajúci viac cudzích jazykov.

polygonálny

- mnohouholníkový.

polygonometria

- stanovovanie vzájomnej polohy meračských bodov združených do polygónu.

polygón

- mnohouholník.

polygraf

- USA; detektor lži. Prístroj, ktorý zaznamenáva krvný tlak, pulz, dychovú frekvenciu a množstvo potu. Po vyhodnotení týchto reakcií na otázky je možné s istou pravdepodobnosťou zhodnotiť, či testovaná osoba hovorí pravdu (60 - 90%).
- sádzací stroj.
- pracovník v polygrafii.

polygrafia

- výrobné odvetvie zahŕňajúce všetky druhy tlačiarenských techník.
- súbor grafických vyšetrovacích metód užívaných najmä v kardiológii.

polygýnia

- manželský zväzok muža s viacerými ženami, mnohoženstvo.

polyhidróza

- nadmerné potenie sa.

polyhistor

- vedec zaoberajúci sa mnohými vednými odbormi.
- všeobecný znalec.

Polyhymnia

- múza hymnov a zborovej lyriky.

polychlórovaný

- obsahujúci rôzny počet chlóru v molekule.
- polychlórovaný bifenyl.

polylimonen

- karbonát z oxidu uhličitého a limonenu. Svojimi vlastnosťami pripomína polystyrén.

polymerizácia

- vznik zložitých zlúčenín z jednoduchých látok bez vedľajších produktov; reakcia, pri ktorej sa molekuly základnej látky zlučujú do väčšieho celku, polyméru.

polymérkotva

- látka, ktorá je zložená z molekúl, ktoré tvoria dlhé reťazce (makromolekuly).

polymorfia (allotropia, heteromorfia, polymorfizmus)kotva

- mnohotvárnosť, rôznorodosť.
- schopnosť chemického indivídua (chemicky čistej látky) kryštalizovať v niekoľko typoch mriežky (napríklad uhlík - tuha a diamant).

polymorfizmus

- polymorfia.

Polyneikeskotva

- syn Oidipa. Brat Eteokles. Sestra Antigona. Zahynul v bitke so svojim bratom.

Polynézia

- pozri Oceánia.

polynomina

- súvislá plocha štvorčekov v štvorcovej sieti.

polynóm

- mnohočlen.

polypeptid

- pozri peptid.

polynukleát

- mnohojadrová bunka.

polyopia

- dvojité videnie.

polyp

- morský živočích, veľký mäkkýš s množstvom chápadiel.
- chorobný výrastok na sliznici niektorých orgánov.

polypeptid

- bielkovina.

polyploidia

- zmnoženie počtu chromozómov u rastlín. Vyvoláva ho napr. kolchicín.

polyporóza

- choroba stromov spôsobená rozkladom dreva činnosťou húb.

polypropylén

- plast, polymér propylénu.

polyptych

- obrazový celok z troch a viacerých tématických častí.

polysacharidkotva

- makromolekulárna látka, organická zlúčenina, ktorá vzniká spojením veľkého množstva monosacharidov, napr. škrob, celulóza.

polysacharidy

- pozri glycidy.

polysémia

- mnohoznačnosť, viacvýznamovosť.

polysomnografia

- vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej sa zaznamenávajú súčasne krivky elektrickej aktivity mozgu (EEG), aktivita očí a svalov brady, EKG, dychový rytmus, tlak krvi, nasýtenie krvi kyslíkom. Vďaka nej sa odlišujú jednotlivé fázy spánku a robí sa tzv. spánkový profil.

polystyrénkotva

- termoplast, polymér styrénu. Tepelnoizplačná látka.

polytechnika

- technické učilište, vysoká škola.

polyteizmus

- mnohobožstvo; uctievanie viacerých bohov.

polytrauma

- dve a viac zranení, z ktorých aspoň jedno bezprostredne ohrozuje život.

polytrichia

- nadmerné ochlpenie.
- nadmerný rast vlasov.

polyuretan

- plast z izokianátov a diolov používaný ny výrobu vlákien, lepidiel, lakov.

polyúria

- chorobne zvýšené vylučovanie moču.

polyvinylchloridkotva

- plastická hmota (termoplast s dobrými technickými vlastnosťami), polymér vinylchloridu. Označuje sa aj skratkou PVC.

poľovníctvo

- zámerná hospodárska činnosť sledujúca chov, ochranu, zušľachťovanie a lov zveri.

Poľsko (Poľská republika)

- európska krajina na južnom pobreží Baltického mora. Rozloha 312.685 km2. Hlavné mesto Varšava. 966: vznik poľského štátu za Meška I. 1385: únia s Litvou. 1772 - 1795: rozdelené medzi Rusko, Prusko a Rakúsko. 1918: nezávislosť. 1920: vojna s Ruskom - územné zisky. 1939: nemecká a sovietska invázia. 1947: moc preberajú komunisti. 1980: vumik odborového hnutias Solidarita. 1981: vyhlásený výnimočný stav, potlačenie odborového hnutia Solidarita. 1989: voľby s účasťou Solidarity. 1990: komunistická strana sa sama rozpúšťa. 1997: nová ústava. 1999: vstup do NATO.

Pomar, Arturito

- Španielsko; šachista. 1944: poráža majstra sveta Alexandra Alechina. Prvý španielsky veľmajster.

pomate

- pokusná rastlina - hybrid, kríženec zemiakov a paradajky (pomme de terre - zemiak, tomate - paradajka). Získane plody boli nekvalitné a rastlina sterilná - nemohla sa ďalej rozmnožovať.

Jiří Pomeje Pomeje, Jiří

- ČR; herec. Manželka Michaela Kuklová (rozvod v roku 2005).

pomenovanie, hurikánov

- 1952: schválené svetovou meteorologickou spoločnosťou.

pomer, kompresný

- stupeň kompresie - pomer kompresného priestoru ku objemu celého pracovného priestoru valca.

pomfritykotva

- pommes frites; zemiakové hranolky smažené v oleji.

pommes frites

- pomfrity.

pomológia

- náuka o vlastnostiach ovocných druhov a odrôd.

Pomoranská, Alžbeta (Eliška)

- ČR; asi 1347 - 14. 2. 1393; panovníčka. Otec Bohuslav V. Pomoranský. Matka Alžbeta (otec Kazimír Veľký). 4. manželka Karla IV. (od roku 1363). Deti: Anna, Žigmund, Jan Zhořelecký, Karel, Markéta, Jindřich.

Pomoranský, Erik

- Švédsko; okolo 1382 - 3. 5. 1459 (Rügenwalde); švédsky, nórsky a dánsky kráľ.

pomôcky, audiovizuálne

- didaktické pomôcky pôsobiace súčasne na sluch i zrak.

pompa

- okázalosť, prehnaná nádhera.

pompadúra

- pompadúrka; dámska kabelka tvaru vrecka.

pompadúrka

- pompadúra; dámska kabelka tvaru vrecka.

Pompeius

- Rím; † 48 pred Kristom; politik a vojvodca. Manželka Julia (sestra Caesara). Člen triumvirátu (spoluvládia s Caesarom a Crassusom). Po smrti Crassusa (v roku 53 pred Kristom padol v ťažení proti Parthom) sústredil moc vo svojich rukách. Po roztržke s Caesarom utiekol do Egypta, kde bol na rozkaz kráľa Ptolemaia XII. zavraždený ešte na palube lode, na ktorej priplával.

Pompeius, Gnaeus

- Rím; 106 - 48 pred Kristom; diktátor.

Pompeje

- Taliansko; osada, ktorá v roku 79 bola zasypaná popolom z vybuchujúceho Vezuvu.

pompézny

- okázalý, nádherný, prehnaný.

Pompidou Centre

- Francúzsko; významná francúzska galéria a výstavné centrum.

Pompidou, Georgeskotva

- Francúzsko; politik. 1969 - 1974: prezident.

Pompilius, Numa

- Rím; 715 - 673; ? - 673: cisár; zaviedol kalendárnu reformu. V jeho kalendári sa nenachádzali mesiace s párnym počtom dní (podľa povery to boli nešťastné mesiace)

pomposo

- v hudbe okázalo, slávnostne.

pompónka

- okrasná rastlina s guľovými kvetmi.

ponceau 4R

- E 124.

Pončák, Vladimír

- ČR; * 19. 6. 1982; futbalista.

pončo

- prehoz bez rukávov s otvorom pre hlavu.

pondelok, svätodušný

- cirkevný sviatok; pondelok po svätodušnej nedeli, kedysi deň pracovného pokoja.

Pondělníček, Ivo

- ČR; * 17. 6. 1928; psychológ a sexuológ. Dielo (s Mašlovou – Pondělíčkovou): Neuróza a naše zdraví; Lidská sexualita; Stárnutí: osobnost a sexualita.

pondus

- závažie na hodinách.

Poniatowski, Stanislaw August

- Poľsko; posledný kráľ nezávislého Poľska. 1795: musel abdikovať a odísť do Ruska.

Ponická, Hana

- SR; 15. 7. 1922 (Halič) - 21. 8. 2007; spisovateľka a prekladateľka. 1. manžel Štefan Žáry. 1940: maturita na gymnáziu v Bratislave. V čase SNP študovala medicínu a v martinskej nemocnici bola na praxi ako medička. Medicínu nedoštudovala. 1954 - 1967: sa venovala profesionálnej literatúre. 1968 - 1972: redaktorka Smeny na nedeľu. 1977: protestovala proti útokom na Chartu '77. Za odpor proti komunistickému režimu ju v septembri 1989 postavili pred súd spolu s M. Kusým, J. Čarnogurským, V. Maňákom a A. Seleckým. V novembri 1989 všetkých postupne oslobodili. Dielo: 1953: Slávikove husličky; 1953: Medvedí rok; 1961: O Štoplíkovi ... kde bol a čo robil, kým ešte do školy nechodi (pôvodne časopisecký seriál); 1959: Ábelovský dom; 1961: Zimná rozprávka; 1964: Prísť, odísť; 1968: Bosými nohami; 1972: O Parádnici lienke; 1974: Janko Novák (dokument); 1978 -1984: Lukavické zápisky (knižne vyšlo v roku 1989 v Toronte, 1992 v Brne a v roku 2004 v Prešove); 1991: Milan Rastislav Štefánik - hrdina sa vracia (dokument).

Poničanová, Beta (vlastným menom Alžbeta Kindermayová)

- SR; † 1. 12. 1987; herečka. Filmografia: 1937: Matkina spoveď (filmový debut); 1948: Vlčie diery; 1954: Drevená dedina; 1966: Konec srpna v hotelu ozón; 1977: Volání rodu; 1977: Na veliké řece.

poník

- pony, malý koník.

ponk

- remeselnícky pracovný stôl.

Ponomarjov, Ruslan

- Ukrajina; šachista. 2003: šachový šampión.

Ponrepo, Viktor

- ČR; 6. 6. 1858 - 4. 12. 1926; priekopník českej kinematografie, vlastným menom Dismas Šlambor. Majiteľ prvého kina v Prahe v Karlovej ulici v dome U modré štiky (1907).

Pontes, Marcos

- Brazília; kozmonaut. Prvý brazílsky kozmonaut. Let na Sojuz TMA - 8 (štart 30. 3. 2006 4:30 SEČ).

Ponti, Carlo

- Taliansko; * (Magenta) - †10. 1. 2007; filmový režisér. Manželka Sophia Loren. Preslávil sa vďaka filmu Federica Felliniho Cesta (1954) s Anthonym Quinnom v hlavnej úlohe. Na svojom konce mal vyše 140 filmov vrátane troch tuctov aj s manželkou. Produkoval snímky ako Doktor Živago (1965) režiséra Davida Leana či Zväčšenina (1966) od režiséra Michelangela Antonioniho. Práve Ponti objavil Sofiu Loren pre film. V roku 1957 sa vzali, keď mala mladá herečka iba 22 rokov. Talianska vláda však neuznala Pontiho mexický rozvod s predchádzajúcou manželkou a obvinila ho z bigamie. Ponti a Loren spolu žili aj po anulovaní manželstva. V roku 1964 získal francúzske občianstvo a o dva roky na to sa pár opäť, úplne legálne, zosobášil. Majú spolu dvoch synov - hudobného režiséra Symfónie v San Bernardine Carla Pontiho mladšieho a filmového režiséra Edoarda Pontiho. Syn z prvého mmanželstva: Alex (filmový režisér).

Ponti, Carlo

- Taliansko; hudobný režisér. Mantka Sophia Loren. Otec Carlo Ponti (filmový producent); manželka Andrea Mészárosová (Maďarsko, huslistka). Filmografia: Medzi cudzincami.

Ponti, Edoardo

- Taliansko; filmový režisér. Mantka Sophia Loren. Otec Carlo Ponti. Filmografia: Medzi cudzincami.

pontifex

- starorímsky veľkňaz.
- označenie pápeža.

pontifex maximus

- titul najvyššieho kňaza v starom Ríme.

pontifikália

- biskupské insignie, odznaky a rúcha.

pontifikát

- úrad a hodnosť pápeža.
- doba funkcie pápeža.

pontón

- špeciálny čln ku končtrukcii plávajúceho mosta.
- plavák.

Pontus Euximus

- pozri Čierne more.

pony

- poník, malý koník.

pony, shetlandský

- najmenšie plemeno koňa (pôvodom zo Shetlandských ostrovov pri Škótsku), používané predtým na prácu v baniach, dnes napr. v kvetinárskych záhradách.

pop

- pravoslávny kňaz.
- populárna hudba.

POP

- Point Of Presence; vo výpočtovej technike bod prestupu z verejnej telefónnej siete na internet.

POP, číslo

- Telefónne číslo POP uzla, cez ktoré sa modem pripája k POP uzlu. Každý poskytovateľ má svoje POP číslo. Slovenské POP čísla sú v tvare 019XX.

Pop Iggy
James Newell Osterberg

- USA
* 21. 4. 1947 (Ann Arbor)
spevák.
So skupinou Now Wanna Be Your Dog predchodca punku.
Od roku 1977 spolupracoval i s D. Bowiem (LP The Odiot, 1977).

pop music

- pop - music; populárna hudba.

POP3 protokol

- Post Office Protocol; protokol, ktorý sa používa na získanie správ elektronickej pošty z mail servera. Väčšina e - mailových aplikácií využíva POP protokol, aj keď niektoré už využívajú novší IMAP. POP verzia 2 sa mohla použiť len za pomoci SMTP (SMTP slúži na odosielanie správ). POP verzia 3 môže byť použitá s protokolom SMTP alebo aj bez neho.

pop-artkotva

- skratka výrazu popular-art, popular art. Prvýkrát termín použil v roku 1955 anglický kritik Lawrence Alloway. Spočiatku tak boli nazývané diela skupiny londýnskych umelcov združených v Inštitúte súčasného umenia. Výtvarný prejav inšpirovaný kolážou zvyčajne odrážajúcou civilizačnú situáciu človeka.

pop-music

- pop music; populárna hudba.

pop-song

- zábavná, najmä tanečná pieseň.

popcornkotva

- pražená kukurica, pukance.

popelín

- tenká mäkká hustá tkanina, zvyčajne s plátennou väzbou.

Popelka, Petr

- ČR
† 17. 11. 2005
herec.
1968: príchod do Divadla Ypsilon.

Popiełuszka, Jerzy

- Poľsko
* 1947
† 19. 10. 1984
kňaz Solidarity.
19. 10. 1984 ho príslušníci poľského Ministerstva vnútra prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli a pravdepodobne ten istý večer aj zabili.

popis, analytický

- v knihovníctve rozpis zborníkov, zobratých spisov či časopiseckých článkov a podobne pre zoznamy, a katalógy tlačovín.

popis, komplementárny

- kvantovomechanický popis používajúci jednu alebo druhú skupinu kanonicky združených premenných.

poplatok, kolegiálny

- poplatok za vyučovanie v kolégiu.

poplatok, terminálny

- (v medzinárodnom styku) časť poplatku vybratého od odosielateľa balíka (telegramu), ktorá pripadne správe v krajine určenia.

Popluhár, Ján

- SR
* 12. 9. 1935
futbalista - obranca, prezývaný Bimbo.
1960: 3. miesto na ME.
1962: 2. miesto na MS v Chile.
62 reprezentačných štartov (1 gól - Brazílii).
V reprezentácii nikdy nedostal žltú ani červenú kartu.
1965: vyhlásený za Hráča roku.

popľúcnica

- pleura.

Popocatépetl

- Mexiko
najvyššia mexická sopka.

popol, sopečný

- jemne rozptýlená láva do čiastočiek menších ako 4 mm.

Popov, Alexander Stepanovič

- Rusko
* 16. 3. 1859
† 13. 1. 1906
novátor a vynálezca.
Prevádzal pokusy s prenosom signálov vzduchom, ktoré koncom 19. storočia robili Nikola Tesla aj Guglielmo Marconi.
Zdokonalil prístroj nazvaný koherer - jednoduché zariadenie na zisťovanie elektromagnetických vĺn.
V roku 1882 ukončil štúdium na petrohradskej univerzite.
V máji 1895 predpovedal bezdrôtový prenos signálov.
7. 5. 1895 vystúpil na schôdzke Ruskej fyzikálno-chemickej spoločnosti Petrohradskej univerzity. Udiveným vedcom predviedol svoj prijímač s anténou, ktorý nazval hlásič búrky (grozootmetčik). Dokázal zachytiť blesky zo vzdialenosti tridsiatich kilometrov.

Popov, Leonid Ivanovič

- ZSSR
* 31. 8. 1945 (Alexandrija)
kozmonaut.
Let na Sojuz 35 (pristátie v Sojuz 37), Sojuz 40, Sojuz T-7. Pobyt na Saljut 6 (2x).

Popovič, Anton

- SR
* 27. 7. 1933
† 24. 6. 1984
literárny vedec.
Zaoberal sa komparastikou, teóriou prekladu a literárnou komunikáciou.

Dielo:
Štrukturalizmus v slovenskej vede;
Poetika umeleckého prekladu;
Teória metatextov.

Popovič, Pavel Romanovič

- ZSSR
* 5. 10. 1930 (Uzin)
kozmonaut.
Manželka Marina.
Bol zaradený do prvej šestice kozmonautov, ktorí boli vôbec pripravení na kozmický let (včítane prvého kozmonauta, ktorý letel do vesmíru, Jurija Gagarina).
Let na Vostok 4, Sojuz 14. Pobyt na Saljut 3.

poprava, injekcioukotva

- USA; zavedená v roku 1977 v štáte Oklahoma. Metódu popravy vynašiel Jay Chapman. Injekcia, ako forma usmrtenia, sa využíva aj v Číne, Guatemale a na Filipínach.

poprsník

- parapet.

POPs
peerzistentné organické látky

- napr. dioxíny, DDT, polychlórované bifenyly (PCB). Látky ohrozujúce reprodukciu živočíchov. Majú na svedomí poškodenie imunitného systému.

populacionizmus

- teória o nutnosti zvýšenia počtu obyvateľstva.
- politika zaoberajúca sa ovplyvňovaním populácie.

popular art

- pop - art.

popular-art

- pop - art.

popularita

- známosť, obľúbenosť.

popularizácia

- šírenie poznatkov, názorov.
- oboznamovanie verejnosti.
- zrozumiteľný výklad zložitej veci (napr. vedeckýh poznatkov).

populácia

- obyvateľstvo.
- geneticky a ekologický vymedzený súbor jedincov rovnakého druhu žijúceho v spoločnom prostredí.
- skupina hviezd tvoriaca jednotný celok.

populárny

- všeobecne známy, obľúbený.
- proste podaný, jednoduchý, prístupný širokej verejnosti, ľudový.

populistický

- zjednodušene podaný pre širokú verejnosť.
- bezohľadne zameraný na efekt, demagogický.

populizmus

- úsilie o získanie priazne bez ohľadu na vec samotnú.
- literárny smer, najmä vo francúzskej literatúre, sústreďujúci sa na život ľudových vrstiev.

Poraz, Avraham

- Palestína; 2004: minister vnútra.

porcelán

- druh keramickej výroby objavený v 7. storočí v Číne (ale prvé porcelánové predmety z Číny pochádzajú z obdobia okolo roku 50 pred Kristom). Najušľachtilejší keramický výrobok. Zvyčajne je biely, v tenkej vrstve priesvitný. Vyrába sa z hmoty z vysokým obsahom kaolinitu (40 - 65%), s obsahom kremeňa a živca. Páli sa 2x - prvýkrát pri teplote 950 °C, po glazovaní a ozdobení potom pri teplote 1. 450 °C.

porcelán, mäkký

- porcelán z menším obsahom kaolinitu.

porcelán, sèvreský

- pochádzajúci z chýrečnej porcelánky v Sèvres, priemyselnom predmestí Paríža.

porcia

- dávka.

porézny

- pórovitý.

porfyrkotva

- širšie označenie pre vyvreté horniny s porfyrickou štruktúrou, teda s väčšími kryštálmi uzavretými do jemnozrnnej základnej hmoty. Má rôzne farby.

porfyrický

- nerovnako zrnitý.

Porfyrogennetos, Konštantín

- Byzantská ríša; 905 - 959: kráľ.

poriománia

- chorobné nutkanie k úteku.
- potulovanie.

porno

- pornografia.

porno-

- prvá časť zložených slov majúca význam pornografický.

pornografia

- porno; necudné, oplzlé, jednostranné užitie motívov sexu a pohlavia.

poróza

- úbytok kostného tkaniva.

porridge

- ovosná kaša.

Porsche, FerdinandFerdinand Porsche

- ČR/Nemecko
* 3. 9. 1875 (Vratislavice nad Nisou)
† 30. 1. 1951 (Stuttgart)
automobilový konštruktér.
Syn Ferry. Brat Anton (* 1873, zomrel ako klampiarsky učeň po úraze).
Študoval na priemyselnej škole v Liberci (mecenáš Ignáz Ginzkey).
1900: vystavuje na Svetovej výstave v Paríži revolučný elektromobil.
1918: po rozpade rakúsko-uhorska sa hlásil k československému občianstvu (až do roku 1930, kedy prijíma nemecké občianstvo). Jeden z konštruktérov VW (Volkswagen - ľudový voz), tzv. chrobáka.
1900: konštruktér u firmy Jacob Lohner (elektromobil Porsche - Lohner s vlastným pohonom každého kolesa).
1906: technický riaditeľ v spoločnosti Austro - Daimler (závodný Mercedes SSK).
Po 1. svetovej vojne (do roku 1935) získal občianstvo ČSR.
Začiatkom 30 rokov 20. storočia zakladá vlastnú konštrukčnú kanceláriu.

Porsche, Ferdinand Anton Ernst
Ferry

- Nemecko
* 19. 9. 1909 (Wiener-Neustadt)
† 27. 3. 19íá (Zell am See)
automobilový konštruktér.
Manželka Dorothea Reitz (sobáš 10. 1. 1931).
Syn Ferdinand Alexander "Butzi" (* 11. 12. 1931)
1923: nastupuje na post technického riaditeľa u automobilky Daimler Benz.
1931: jeho otec zakladá firmu Dr. Ing. h. c. Porsche GmbH Konstruktion und Beratung, v ktorej i začal pracovať.

port

- prístav.
- prípojné miesto.

Port-au-Prince

- hlavné mesto Haiti.

porta

- brána, dvere, terénny prechod.
- obruba, lemovka.
- mocenský orgán v tureckej ríši.
- stretnutie, prehliadka skupín country music.

Porta

- ČSSR; festival trampskej piesne. Vznikol v roku 1967 v Ústí nad Labem (ČR).

Porta, Baptista

- Holandsko; 1543 - 1615. Venoval sa pokusom so šošovkami. Údajne už poznal ďalekohľad.

portabilita

- prenositeľnosť počítačových programov.

portable

- ľahko prenosný, kufríkový, cestovný.

portatile

- malý prenosný oltár.

portatívkotva

- organetto, portatile; malý prenosný organ.

portál

- architektonicky upravený vchod, vjazd, začiatok tunela.
- prechod medzi javiskom a hľadiskom.

portálový

- otočný.

portefeuille

- portfej; obor pôsobnosti ministra.
- taška na písomnosti.
- zásoba zmeniek a cenných papierov.

portfej

- portefeuille; obor pôsobnosti ministra.
- taška na písomnosti.
- zásoba zmeniek a cenných papierov.

portfólio

- rozdelenie investičných zdrojov s cieľom zníženia rizika, skladba cenných papierov

portiéra

- záves na dverách.

portikus

- otvorená stĺpová hala, stĺpová predsieň, kryté stĺporadie.

Natalie Portman Portman, Natalie

- Izrael; * 9. 6. 1981 (Jeruzalem)); modelka, herečka. Otec Avner Hershlag (Izrael; lekár). Matka Shelley Stevens (USA; umelkyňa). Priezvisko Portman používa po starej mame. Filmografia: Leon (The Professional; 1995: Heat; Mars Útočí (Mars Attacks); Všetci hovoria milujem ťa (Everyone Says I Love You); 1996: Beautiful Girls; 2003: Návrat do Cold Mountain; 2004: Hitler's Pawn: The Margaret Lambert Story; 2004: Na dotyk; 2004: Garden State; 2005: V ako vendeta; 2006: Armenian Genocide; 2006: Goyove prízraky; 2006: Paris, je t'aime; 2007: My Blueberry Nights.

portmonka

- peňaženka.

porto

- poštovné; poplatok za dopravu poštovnej zásielky.

portolán

- stredoveká kompasová mapa. Portolány vznikali z knižných popisov pobreží. Vnútrozemie ich autorov príliš nezaujímalo.

Portoriko

- v španielsko - americkej vojne intervenované USA.

portrét

- podobizeň.

Portugalsko (Portugalská republika)

- Republika na západnom pobreží Pyrenejského polostrova. Rozloha 92.235 km2 Hlavné mesto Lisabon. 1143: vznik nezávislého kráľovstva. 1419: počiatok zámorských výbojov. 1580: počiatok španielskej nadvlády. 1640: obnovenie nezávislosti na Španielsku. 1822: Brazília vyhlasuje nezávislosť. 1910: zosadenie kráľa, vyhlásenie republiky. 1915 - 1918: účasť v 1. svetovej vojne na strane spojencov. 1926: vojenský puč, počiatok diktatúry. 1928: Salazar diktárorom. 1974: vojenský puč - ľavicová revolúcia, obnova občianskych práv. 1974 -1976: Portugalsko sa vzdáva väčšiny odtávajúcich kolónií. 1976: slobodné voľby. 1986: vstup do ES.

portýr

- vrátnik.

porucha, generalizovaná úzkostná

- neurotická porucha, pri ktorej je pacient napätý, stresovaný obavami z budúcnosti, robí si starosti, trpí poruchami spánku, nevie odpočívať.

Poruks, Jánis

- Lotyšsko; 1871 - 1911; novoromantický básnik a novelista.

Porúrie

- Nemecko; spolkový štát. 1923: pre neplatenie reparácií po I. svetovej vojne anektované Francúzskom a Belgickom.

Porýnie

- Nemecko; spolkový štát. Po po I. svetovej vojne zostalo obsadené spojeneckými vojskami až do roku 1930. 1936: návrat nemeckej armády.

Poseidon

- boh vôd. Manželka Amfitríté. Syn Pegas (matka Medúsa).

posesia

- vykonávanie práva pre seba, držba práva.

posesívny

- privlastňovací.
- vyjadrujúci príslušnosť.

posesor

- držiteľ.

posibilita

- možnosť.

Posmyk, Marek

- ČR; * 15. 9. 1978; hokejista.

pospas

- pochúťka, lahôdka, zákusok, dezert.
- vo výraze na pospas (napospas) vo význame za korisť.

Pospěch, Zdeněk

- ČR, * 14. 12. 1978; futbalista.

Pospíchal, Tomáš

Tomáš Pospíchal - ČR; 26. 6. 1936 - 21. 10. 2003; futbalista. O poetup na MS v Chile sa zaslúžil gólom, ktorý vsietil v predĺžení rozhodujúceho tretieho zápasu so Škótskom.

Pospíšil, FrantišekFrantišek Pospíšil

- ČR
* 2. 4. 1944
hokejista, hokejový tréner.
4x majster republiky (Kladno, od roku 1961).
3x majster sveta (11x účasť na MS), 4x striebro a 3x bronz.
1967: debut v reprezentácii.
1978: odchod z reprezentácie.
Je zapísaný do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie.

Pospíšil, Jára

- ČR; 26. 1. 1905 - 11. 2. 1979; operný a operetný spevák (tenor), herec.

Pospíšil, Jiří

- ČR; politik. 9. 1. 2006: menovaný ministrom spravodlivosti.

Pospíšil, Leopold

- ČR; * 1923; antropológ. 1948: emigrácia do USA (v ČSR nechal dvojročnú dcéru Zdenku (biologička), ktorá v roku 1968 emigrovala za ním). Zaoberal sa štúdiom ekonomickej antropológie. Zakladateľ antropológie práva. Dlhodobo skúmal eskimácky kmeň Nupamiutov a na Novej Guinei.

pospolitosť

- určitá skupina ľudí žijúcich spolu, ktorá je ku sebe pútaná napr. príbuzenstvom, susedstvom, priateľstvom

post

- miesto.
- postavenie, funkcia.

post factum

- po čine, po prevedenom, až keď sa stalo.

post festum

- až potom, neskoro, pozde.

post christum (natum)

- p. chr. (n. ); po Kristovi, po narodení Krista, nášho letopočtu.

post meridiem

- p. m. ; popoludní, poobede, odpoludnie.

post partum

- po pôrode.

post pastum

- po (hlavnom) jedle, pochúťka, lahôdka, zákusok, dezert.

post scriptum

- p. s. , postskriptum; po napísaní.
- dodatok v liste.

post urbem conditam
p. u. c.

- "po založení mesta", t. j. Ríma, r. 753 pred n. l., (podľa starorímskeho datovania) dodatok k údaju roka, skratka p. u. c.

Post, Wiley

- USA; * 22. 11. 1899; pilot. V roku 1933 ako prvý človek obletel samostatne lietadlom planétu. Celý let okolo Zeme absolvoval s množstvom medzipristátí.

post-

- prvá časť zložených slov majúca význam po, nasleduje.

postament

- podstava, napr. pomníka, stĺpa.

postavy románu, šablónovité

- schematické.

poste restante

- zaslanie zásielky iba na poštu s udaním mena príjemcu, prípadne hesla, takže si ju príjemca vyzdvihne na pošte sám.

poster

- výsledok práce zverejnený na vedeckej konferencii na tabuli a stojanoch formou tabuliek, fotografií, grafov, komentárov.
- plagát.

posterior

- neskorší.
- zadný.

posteriorita

- následnosť.
- neskoršie poradie.
- opozdenie.

postfebrilný

- pohorúčkový, po skončení horúčky.

postglaciálkotva

- postglaciálne obdobie; poľadová doba.

postgraduálny

- pokračovacie, ďalšie odborné štúdium po dokončení vysokej školy.

posthumný

- posmrtný; objavujúci sa po smrti pôvodcu.

posthumum

- dielo vydané alebo objavené po autorovej smrti.

posthumus

- pohrobok; dieťa narodené po smrti otca.

postila

- zbierka kázaní na jednotlivé nedele a sviatky.

postilion

- pohonič poštovných vozov.

postindustrializmus

- teória vývoja spoločnosti po priemyselnej ére.

postižník

- regresát.

postkomunistický

- vzťahujúci sa na obdobie po páde komunistického režimu.

postmodernizmus

- prístup ku svetu a ponímaniu skutočnosti i poznaniu ako neredukovateľnej plurality, a preto odmietajúci univerzálny výklad.

postnova

- nova po poklese jasnosti.

postpenitenciárnykotva

- nasledujúci po skončení trestu väzenia (napr. postpenitenciárna starostlivosť).

postponovať

- pozri anteponovať.

postpozícia

- kladenie nejakého slova, tvaru alebo častice za príslušné slovo.

postpubertálny

- po puberte. ešte nie úplne dospelý, zrelý.

postřižiny

- z poľštiny; slovanský rituál strihania vlasov mládencom.

postscript

- postskript; program umožňujúci definovať a vytvárať znaky pre typografické účely.

postskript

- postscript; program umožňujúci definovať a vytvárať znaky pre typografické účely.

postskriptum

- p. s. , post scriptum; po napísaní.
- dodatok v liste.

postsynchrón

- dodatočné ozvučenie, napr. filmu.

postulant

- v cirkvi uchádzač zoznamujúci sa určitú dobu s rádovým životom pre prijatím za novica, žije už v kláštore, ale nenosí hábit. Menej presne ašpirant.

postulát

- požiadavok, predpoklad prijímaný bez dôkazu.

postup, administratívny

- byrokratický, stroho nariaďujúci.

postup, selektívny

- selekčný postup.

postup, šablónovitý

- stereotypný, manierovitý.

postup, téglikový

- spôsob výroby ušľachtilých ocelí pretavovaním v téglikoch.

postupnosť, aritmetická

- postupnosť s konštantným rozdielom (diferenciou d) medzi dvoma ľubovolnými susednými členmi (an+1 - an) je rovná d, kde n je ľubovolné prirodzené číslo.

postupnosť, geometrická

- postupnosť s konštantným pomerom (kvocientom q) ľubovoľných dvoch susedných členov an+1 : an= q; kde n je ľubovoľné prirodzené číslo. Napr. pri q=2 : 2, 4, 8, 16, . . .

postupnosť, tematická

- druh tematických súvislostí pri výstavbe textu.

posun, fázový

- rozdiel (vzájomné posunutie) fáz dvoch kmitajúcich zložiek (alebo dvoch kmitavých pohybov) jediného kmitavého pohybu.

posuvka

- akcidentála.

posúvač

- zariadenie slúžiace na posúvanie niečoho (obyčane ako súčiastka iného zariadenia alebo stroja).

posúvač, kanálový

- súčasť vodorovného mechanizmu parného stroja.

pošta

- podnik obstarávajúci dopravu a doručovanie písomností, balíkov, peňazí a i.
- súhrn písomností a zásielok dopravovaných týmto podnikom.
- poštový úrad.
- jeho budova.

pošta, letecká

- dopravujúca zásielky lietadlom.

pošta, potrubná

- zasielanie zásielok v potrubí.
4. 3. 1899 bola v Prahe zahájená táto služba i pre verejnosť (vnútorným potrebám poštových úradov slúžila od augusta 1887).

pošta, vlaková

- pošta zaradená do vlaku.

pošteváček

- klitoris.

Poštulka, Tomáš

- ČR
* 2. 2. 1974
futbalový brankár.

pot pourri
potpourri

- zmes, z každého rožka troška.
- vonné bylinné zmesi.

potamológia

- náuka o režime riek.

potaškotva

- draslo, salajka; uhličitan draselný; žieravina. Používa sa napr. pri výrobe skla.

potašiareň

- závod na výrobu potaše.

potápanie, voľnékotva

- športová disciplína, pri ktorej sa potápač bez kyslíka snaží dosiahnuť čo najväčšiu hĺbku.

potemkinský

- predstieraný, vytvorený pre efekt, zdanlivý.

potencia

- chopnosť, mohutnosť, sila, moc.
- schopnosť plodiť, pohlavná schopnosť.

potenciál

- súhrn schopností, celková možnosť niečo urobiť.

potenciál, akčný

- v biológii zmena membránového potencionálu vzrušivého tkaniva v priebehu vzruchu.

potenciál, elektrostatický

- práca vynaložená k preneseniu jednotkového elektrického náboja z nekonečna do daného bodu. Elektrostatický potenciál je istá funkcia súradníc, ktorých záporná parciálna derivácia podľa jednej súradnice je rovná zložke elektrickej sily v smere tejto súradnice. Analogicky bol zavedený potenciál gravitačný, jaderný, a podobne.

potenciál, ekonomický krajiny

- súhrn použiteľných zdrojov, ktorými môže krajina (štát) disponovať pre svoj ekonomický rozvoj. Je daný predovšetkým rozsahom výrobných kapacít a pracovných síl a ich kvalifikáciou a skúsenosťou.

potenciál, Gibbsov

- termodynamický potenciál - fyzikálna značka G. G = F + pV (F - voľná energia, p - tlak, V - objem). Pri vratných dejoch sa voľná energia nemení.

potenciálny

- možný, uskutočniteľný.

potenciometer

- delič napätia. Elektrotechnická súčiastka, ktorá ku zníženiu napätia využíva ohmov zákon. Jednu svorku obvodu tvorí posuvný jazdec pohybujúci sa po cievke, na ktorej je navinutý vodič s konštantným odporom. Podľa ohmovho zákona je napätie v rôznych miestach cievky rôzne.

potencovaný

- zosiľnený, umocnený, vystupňovaný.

potenie

- hidrosis; vylučovanie potu.

potentát

- panovník, vladár.
- vysoký hodnostár.
- veľký pán, papaláš.

potentný

- schopný, zdatný, výkonný.
- schopný ku pohlavnému styku, oplodneniu.
- majúci potenciu.

potlach

- debata, kus reči, družná zábava.

Potměšil, Jan

- ČR; * 31. 3. 1966; herec. Manželka Radka Prchalová (novinárka; sobáš v roku 2004). 1991: člen Divadelního spolku Kašpar. 1989: po autohavárii (zavinil ju vodič, ktorý ho viezol z Ostravy do Prahy na stretnutie so študentmi - sametová revolúcia) mu ochrnuli nohy. Filmografia: Bony a klid; O princezně Jasněnce a létajícím ševcovi.

Potok, Chaim

- USA; * 17. 2. 1929, † 2002; spisovateľ židovského pôvodu.

Dielo:
1992: Ja hlina som;
Kniha svetiel;
Putovanie - Dejiny Židov.

potománia

- chorobná túžba po pití, pijanstvo.

potos
scindapsus

- okrasná liána s pozdĺžnymi listami; ozdobný kvet.

potpourri
pot pourri

- zmes, z každého rožka troška.
- vonné bylinné zmesi.

Pott, Johann Heinrich

- Nemecko
* 1692
† 1777
chemik.

Potter, Beatrix

- Veľká Británia
* 28. 7. 1866 (Londýn)
† 22. 12. 1943 (Near Sawrey Cumbria)
spisovateľka, ilustrátorka, mykoložka, ochránkyňa prírody.
Brat Bertram.
Autorka knížiek pre deti.

Bibliografia:
The Tale of Peter Rabbit (česky Svět Petra Králíčka).

Potter, Monica

- Nový Zéland
herečka.

Filmografia:
2001: Ako pavúk.

Pottier, E. E.

- autor textu Internacionály (1871).

poučka, binomická

- poučka týkajúca sa matematického vyjadrenia postupu, ktorým dospejeme k výsledku umocnením súčtu dvoch reálnych čísiel ľubovoľným prirodzeným číslom.

Poulenk, Francis

- Francúzsko
skladateľ.

Dielo:
Prsia Tyrésiove
Ľudský hlas.

Poullain, Chantal

- ČR
* 17. 8. 1956
herečka francúzskeho pôvodu.
Manžel Bolek Polívka (manželstvo v rokoch 1987 - 1992). Syn Vladimír (* 1989).
Hrala v hre Šašek a královná (1983, jej herecký debut v ČSSR).

Poulnabrone

- Írsko
jeden z najznámejších dolmenov. Slúžil ako pohrebná komora.

Poulsen, Valdemarkotva

- Dánsko
* 23. 11. 1869
† 23. 7. 1942
inžinier.
Objaviteľ magneticého záznamu zvuku (1898).
Prístroj, ktorý pomocou oceľového drôta zaznamenával ľudský hlas, nazval telegrafon.

pound
libra

- anglo-americká hmotnostná jednotka, značka lb.
= 0,45359237 kg (uvádzané i lb. = 0,453527 kg).

Pound, Ezra

- USA
* 30. 10. 1885
† 1. 11. 1972 (Benátky)
básnik.
Manželka Dorothy.
Kritizovaný za svoje antisemitské názory a otvorenú podporu fašizmu.
1909 - 1914: pobyt v Londýne
Po odchode z Londýna žil v Ríme.
1943: obvinený zo zrady.
1945: zatknutý, počas procesu bol prehlásený za duševne chorého - nasledoval 13 rokov trvajúci pobyt na psychiatrii (do roku 1958).
1949: Bollingenova cena za poéziu.

Dielo:
Cantos (opus).

pound force

- pound weight; britsko - americká jednotka pre silu rovná 4,44822 N.

pound weight

- pound force; britsko - americká jednotka pre silu rovná 4,44822 N.

Poupě, František Ondřej

- ČR; 1753 - 1805; sládok. Zaslúžil sa o modernizáciu spôsobu varenia piva v Čechách.

pour condoléance
p. c.

- sústrasť.

pour féliciter
p. f.
P. F.

- blahoprianie, miesto blahopriania.

pour présenter
p. p.

- prianie predstaviť sa.

pour remercier
p. r.

- poďakovanie.

Nicolas Poussin: Ríša flóry pour rendre visite
p. r. v.

- (na navštívenkách) namiesto návštevy, ktorá sa neuskutočnila pre neprítomnosť navštíveného, skr. p. r. v.

pourparler

- nezáväzný rozhovor.
- neformálny rozhovor, jednanie medzi diplomatmi.

Pousseur, Henri

- Belgicko; * 23. 6. 1929; skladateľ a hudobný pedagóg. Spolupracovník elektronického štúdia v Kolíne nad Rýnom. 1958: založil elektronické štúdio v Bruseli. Autor orchestrálnych a komorných skladieb, elektronickej, filmovej a inej hudby. Dielo: Votre Faust (operná fantázia; Váš Faust).

Poussin, Nicolas

- Francúzsko; 15. 6. 1594 - 19. 11. 1665; maliar. 1624: pracuje v Ríme. Dielo: Vraždenie neviniatok; Triumf Flóry; Arkridskí rytieri; Ríša flóry; cyklus Štyri ročné obdobia.

pouvoir

- puvoár; právomoc, oprávnenie.

povinnosť, alimentačná

- povinnosť poskytovať výživu.

povolenie, tranzitné
tranzitné vízum

- povolenie na prejazd územím iného štátu.

povrazisko

- v divadelníctve najvyššia časť javiska (pred divákmi skrytá), z ktorej sú pomocou ťahov lán ovládané závesné dekorácie a podobne.

povrazolezec

- artista, ktorý cvičí na napnutom lane.

povrch, aktívny

- povrch pôdy, vody, porastu, na ktorom dochádza ku odrazu žiarenia a jeho transformácii v iné druhy energie, napr. teplo.

povstania, nevoľnícke (poddanské, sedliacke, roľnícke)

- boje poddaných (nevoľníkov) proti feudálom. Čechách boli najrozsiahlejšie v rokoch 1680, 1775.

povstanie, astúrske

- Španielsko; protifašistické povstanie v októbri 1934 v Astúrii (kraj v Španielsku).

povstanie, boxerské

- 1899 - 1901: povstanie v Číne.

povstanie, Čiernomorské

- vzbura francúzskych námorníkov v roku 1919 na vojnových lodiach v Čiernom mori, ktoré boli vyslané proti sovietskemu Rusku. Francúzska vláda bola nútená loďstvo odvolať.

povstanie, Dublinské

- írske národné povstanie občianskej armády a iných organizácií v roku 1916. Potlačené britským vojskom.

povstanie, Ilidenské

- Macedónia; začalo 2. 8. 1903; povstanie vo vtedajšej Osmanskej ríši. Vznik Kruševskej republiky. Počas potlačenia povstania bolo vypálených 201 obcí a 8. 816 ľudí zabitých.

povstanie, júnové

- povstanie parížskeho robotníctva 24. 26. 6. 1848. Podnetom bolo rozpustenie národných dielní. Bolo potlačené.

povstanie, krakovské

- Poľsko; vypuklo v Krakovskej republike v roku 1846 - boj za národné oslobodenie a nezávislosť Poľska. Porazené rakúskymi vojskami a republika pripojená k Rakúsku.
- ozbrojený boj krakovských robotníkov v novembri 1923 proti útlaku. Bolo potlačené vojskom.

povstanie, lyonské

- prvé samostatné ozbrojené povstanie francúzskych robotníkov v rokoch 1831 - 1834.

povstanie, makabejské

- povstanie Židov staroveku pod vedením Júdu Makabejského proti Antiochovi IV. , ktorý sa snažil Židov násilím helenizovať (pogréčtiť).

povstanie, Pugačovovo

- Rusko; povstanie v rokoch 1773 - 1775 proti nevoľníctvu počas vlády Kataríny II. Veľkej. Bolo krvavo potlačené.

povstanie, roľnícke

- Bulharsko; 1277 - 1280. Viedol ho Ivajlo.

povstanie, Slovenské národnékotva
SNP

- povstanie slovenskej verejnosti i vojakov apartizánov proti Nemcom počas 2. dvetovej vojny. Začalo 28. 8. 1944.
Chronológia:
28. augusta – partizáni vystrieľali 32-člennú nemeckú jednotku, ktorá sa vracala z Rumunska.
29. augusta – nemecké vojská začali obsadzovať Slovensko. Veliteľ Ján Golian dal signál na začatie povstania.
31. augusta – Nemci odzbrojili dve slovenské divízie na východnom Slovensku.
8. septembra– Červená armáda spolu s 1. čs. armádnym zborom začala Karpatsko-dukliansku operáciu.
19. septembra – začal sa masový odsun slovenských Nemcov zo Slovenska.
27. októbra – padla Banská Bystrica. Velenie povstania nariadilo presun do hôr a prechod na partizánsky spôsob boja.

povstanie, šíitske

- Irak; 1991; na jeho potlačenie použil Saddám Husajn chemické zbrane.

Powel, Asafa

- Jamajka; atlét, šprintér.
14. 6. 2006: svetový rekord v behu na 100 m: 9,77.
2006: ako prvý atlét sa dvakrát za sezónu dostal v behu na 100 m pod 10 s.
9. 9. 2007: na mítingu v Rieti svetový rekord na 100 m časom 9,74 s. Ako prvý atlét zabehol dvakrát počas dvoch hodín na 100 m čas pod 9,80 sekundy (v rozbehu 9,74 s, vo finále 9,78 s)

Powel, Frank C.

- Veľká Británia; * 6. 12. 1903, † 9. 8. 1969; astronóm. Nobelova cena za výskum kozmického žiarenia.

Powel, Collin

- USA; generál. Manželka Selma.
2001 - 2004: minister zahraničných vecí (prvý minister zahraničných vecí USA čiernej pleti).
16. 11. 2004 abdikoval z funkcie ministra zahraničných vecí.

Powell, Billy

- USA; † 27. 1. 2009 (Florida); hudobník. Syn Brandon.
1970: klávesista Lynyrd Skynyrd.

Powell, Cozy

- Veľká Británia; * 29. 12. 1947, † 1998; bubeník. Člen skupiny Black Sabath. 1975: bubeník skupiny Rainbow.

Powell, Mike

- USA; atlét, skokan do diaľky. V roku 1991 vytvoril svetový rekord - 895 cm.

power-play

- presilová hra v hokeji.

Powers, Francis Garykotva

- USA; † 1977 (zahynul pri havárii vrtuľníka s televíznym štábom); pilot. Syn Francis Gary. V roku 1960 vykonal špionážny let na lietadle U - 2 nad územím ZSSR. 1. 5. 1960 bol zostrelený nad Sverdlovskom. Po zostrelení bol v ZSSR odsúdený na 3 roky väzenia a 7 rokov nútených prác. V roku 1962 bol zo ZSSR prepustený do USA (vymenený s Američanmi za sovietskeho špióna).

pozaun

- nátrubkový hudobný dychový nástroj, trombón.

pozauna

- plechový dychový hudobný nástroj s predĺženou trubicou a slávnostným zvukom.

pozaunista

- hráč na pozaune.

pozdný zberkotva

- sú to vína, u ktorých oberanie prebehlo v pozdejšom termíne, až keď cukornatosť hrozien dosiahne 21 - 24 °NM. Sú to kvalitné, extraktívne, suché či polosuché vína.

pozdrav, árijský

- pozdrav vztýčenou pravicou (nápodoba pozdravu užívaného talianskymi fašistami).

pozér

- človek ľubujúci si v strojenosti,dávajúci najavo svoju dôležitosť.

pozitivizmus

- metodické stanovisko vyjadrujúce kritický postoj k poznaniu. Základ poznania činí to, čo je dané ( positum, teda zmyslové vnemy a predstavy).

pozitív

- základný stupeň pri stupňovaní prídavných mien a prísloviek.
- neprenosný malý organ.
- fotografický obraz vzniknutý z negatívu.

pozitívny

- kladný.
- založený na skutočnosti.

pozitívum

- kladná stránka udalosti, javu.

pozitrónkotva

- antičastica elektrónu. Má rovnakú veľkosť náboja, ako lektrón, ale opačného náboja, rovnakú hmornosť ako elektrón. Objavil ho v roku 1932 Carl D. Anderson.

pozícia

- poloha, držanie tela.
- miesto, umiestnenie ku okoliu alebo s prihliadnutím k významu.

požiadavky, karlovarské

- vyhlásené na zjazde Heinleinovej sudeto - nemeckej strany 23. - 24. 4. 1938 v Karlových Varoch. Žiadali najmä autonómiu pre sudetských Nemcov a podriadenie zahraničnej politiky ČSR Nemecku.

pódium

- vyvýšené miesto určené ku vystúpeniu niekoho.

pólkotva

- hlavný, ústredný, extrémny, výnimočný bod.
- priesečník.

pól, geomagnetický

- miesto, kde osa magnetického poľa Zeme pretína povrch. Severný geomagnetický pól sa nachádza na 79 ° s. š. a 70 ° z. d. (Kanadské súostrovie, medzi ostrovmi Ringnes a Cornwallis), južný na 79 ° j. š. a 110 ° z. d. (Antarktída, neďaleko ruskej základne Vostok) (v roku 2003).

pól, geografický

- miesto, kde osa zemskej rotácie pretína povrch Zeme.

pól, magnetický

- každý magnet má dva póly: severný a južný. Severný pól sa označuje N(north - severný) a južný S (south - južný). Dva rovnaké póly magnetu sa vzájomne odpudzujú, dva rozdielne póly magnetu sa priťahujú.

pól, severný

- 3. 5. 1952: na geografickom Severnom póle pristálo prvé lietadlo.

pólo

- hra na koňoch s loptou a pálkami.
- športová bránková hra na ihrisku alebo vo vode (vodné pólo).

pólo, požiarnické

- loptová hra družstiev, pri ktorej sa snažia aktéri dopraviť loptu do súperovej brány prúdom vody z požiarnickej hadice.

pólo, vodné

- loptová hra družstiev hraná vo vode.

pórobetón

- odľahčený, pórovitý betón.

póza

- držanie tela, postoj, pozícia.
- strojenosť.

pôda, akademická

- v priestoroch vysokej školy.

pôda, alochtónna

- druhotne premiestnená z miesta vzniku inam na miesto dnešného výskytu.

pôda, ílová

- ťažká a neúrodná pôda.

pôda, semiterestrická

- polosuchozemská pôda.

pôda, subhydrická

- ktorá sa trvalo vyvíja pod vodou a perkolácia v nej nie je usmernená.

pôda, terestrická

- neovplyvnená vo svojom vývine hladinou podzemnej vody.

pôda, zonálna

- klimaticky vyhranená podľa zemepisného pásma.

pôda, živná

- biologicky látka vhodná na pestovanie mikroorganizmov.
- prenesene vhodné podmienky.

pôdoznalectvo

- agropedológia.

pôrod, fyziologický

- pôrod, ktorý prebieha bez komplikácií.

pôrod, patologický

- pôrod s komplikáciami.

Pöpperle, Tomáš

- ČR; * 10. 10. 1984; hokejový brankár. 2006: majster Nemecka.

Pöttering, Hans-Gert

- 2003 - 2004: šéf EPP.

PPK

- Turecko; Strana pracujúcich Kurdistanu. Založená v roku 1974 ako povstalecká marxisticko - leninská skupina zložená z tureckých Kurdov. Ich cieľom bolo vytvoriť v juhovýchodnom Turecku nezávislý kurdský štát.

ppm

- častí v milióne. Z francúzskeho part pour milion.

PQ

- Kanada; Québecká strana; politická strana.

PQQ

- typ koenzýmu. Prítomnosť tohto koenzýmu je základným predpokladom pre vznik života. V kozmickom priestore ho objavila sonda Stardust. Tento typ koenzýmov sa vyskytuje v každom živom tvorovi na Zemi s výnimkou baktérií Archaea. V kozme vzniká na povrchu nerastných častíc za pôsobenia kozmického žiarenia z molekúl nerastných častíc. Na Zemi zostavili s dusíkom a zlúčenín uhlíka zárodky génov. Spolu s vodou a ďalšími faktormi tak mohol vzniknúť život.

Prado

- pozri Museo del Prado.

praenomen

- vlastné meno (osoby).

praenova

- štádium novy pred vzplanutím.

pragenziá

- dokumenty, knihy, listiny o Prahe, fotografie, obrazy zobrazujúce Prahu.

pragmatický

- vecný.
- praktický, nezaujatý, rozumne uvažujúci.

pragmatika

- jazyková časť sématiky analyzujúca vzťahy znakov k ich hovorcom.

pragmatizmus

- vecnosť.
- nezaujatosť, zameranosť an efektivitu a užitočnosť riešenia problému.

pragocentrizmus

- zdôrazňovanie významu a presadzovanie role Prahy ako politického a organnizačného ústredia.

prah

- spodok dverí alebo doska naň pribitá.
- v stavebníctve drevený trám vodorovne uložený na zemine, murive alebo na priečnych trámoch a slúžiaci ako podklad nejakej drevenej konštrukcie.
- v stvebníctve priečna stavba na dne koryta rieky, určená na výškovú stabilizáciu dna koryta.
- skalnatá prekážka v potoku alebo rieke, ktorá spôsobuje penenie vody.
- podmorský chrbát dvíhajúci sa v sedimentačných priestoroch na počiatku vrásnenia.
- pásmová vyvýšenina utvárajúca rozsiahly vodný predel.
- najnižšia medza, hranica.

prah, akustický

- minimálna intenzita zvuku, ktorú je človek schopný vnímať.

prah, karový

- prah na jednej z bočných strán karu.

prah, nosový

- v anatómii hranica medzi predsieňou nosa a vlastnou dutinou.

prah, vedomia

- hranica, pri ktorej si uvedomujeme i najmenšie zmyslové podráždenie.

prahory

- prekambrium.

prach, medzihviezdny

- pevné častice v medzihviezdnej hmote (v priemere 1 častica na 10 až 100 m3); zrnká o veľkosti 0,01 - 0,1 µm, vznikajúcich z atómov uhlíka, kremíka, síry, hliníka a iných prvkov vytvorených vo vnútri masívnych hviezd.

prach, strelný

- bol objavený v Číne v 7. alebo 9. storočí. Údajne je o ňom zmienka v čínskom Kánone z roku 682. Strelný prach je zmes liadku (okysličovadlo), síry (horľavina a pojidlo) a dreveného uhlia (horľavina). Spočiatku patril k príprave ohňostrojov. Asi od 10. storočia sa používal i k výrobe palných zbraní, granátov a bômb. Prvé pušky boli vyrobené v roku 1259 z bambusu. Okolo roku 1300 bol prvý strelný prach vyrobený v Európe.

Prachař, David

- ČR; * 1959; herec. Otec Ilja. Syn Jakub. Člen ND v Prahe.

Prachař, IljaIlja Prachař

- ČR; 30. 4. 1924 - 10. 8. 2005; herec, dramatik. Syn David. 1954 - 1959: člen Divadla S. K. Neumana. 1959: Divadlo Na Vinohradech. Filmografia: 1959: Král Šumavy; 1961: Reportáž psaná na oprátce; 1962: Transport z ráje; 1964: . . . a pátý jezdec je Strach; 1965: Bílá paní; 1967: Svadba jako řemen; 1968: Všichni dobří rodáci; 1969: Flirt se slečnou Stříbrnou; 1969: Kladivo na čarodějnice; 1969: Světáci; 1971: F. L. Věk (TV seriál); Krkonošské pohádky (TV rozprávky); 1975: Holka na zabití; 1975: Chalupáři; 1977: Stíny horkého léta; 1980: Signum Laudis; 1983: Pasáček z doliny; 1986: Dobré světlo; 1994: Pevnost; Spalovač mrtvol; 30 případů majora Zemana (TV seriál). Dielo: Hádajú sa o rozumné (veselohra); Zlaté srdce; Domov je v nás; Intermezzo; Svět, kde se nežebrá.

Prachař, Jakub

- ČR; * 1983; herec. Matka Dana Batulková. Otec David. Filmografia: Milenci a vrazi; Rodinná pouta (TV seriál); Poklad na Sovím hrádku.

Prachner, VáclavTerezka

- ČR
* 17. 9. 1784 (Praha)
† 3. 4. 1832 (Praha)
architekt, sochár.
Otec Petr (sochár).
Vynikal ako autor klasicistnej plastiky.

Dielo:
pomník náhrobku pre biskupa Leva Thuna
1812: Terezka (alegória Vltavy)
náhrobok grófov z Umwerthu.

prachovec
siltovec
aleurolit

- spevnený aleurit.

Prachovské skály

- ČR; prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1933.

prakticizmus

- činnosť cielená iba na prax, podceňovanie teórie.

praktický

- vzťahujúci sa na prax.
- reálny, skutočný.
- majúci zmysel pre realitu.
- účelný, vhodný.

praktikábel

- pomocný prenosný podstavec alebo lešenie umožňujúce členiť javisko vo zvislom smere.

praktikum

- praktický výcvik, výuka predmetu v praxi (napr. v laboratóriu, dielni).

praktiky

- osvedčený spôsob konania.
- pletichy, pikle.

prales, Žofínskykotva

- ČR; rezervácia v Novohradských horách vyhlásená 28. 8. 1838 nariadením Jiřího Františka Augusta Buquoy (majiteľ panstva). Rozloha 172,6 ha. V pralese rastú jedľové a smrekové porasty s vekom až 400 rokov. Neskôr bola plocha zredukovaná na 1,7 ha. 1882: vydaný absolútny zákaz ťažby dreva. 1960: intenzívny odstrel jelenej zveri (premnožená). 2006: rozloha pralesa je 99,8 ha.

pralesnička drobná

- Dendrobates pumilio
vzácna, oranžovo zafarbená jedovatá žaba. Obýva mangrové porasty.

pralinka

- čokoládový cukrík naplnený karamelom a pomletým kandizovaným ovocím alebo višňou v alkohole. Pomenovaná podľa vojvodu z Plessis - Praslin (1598 - 1675).

prameň

- prirodzené vyvieranie, výtok spodnej vody, prípadne inej tekutej hmoty na zemský povrch, počiatok vodného toku.
- žriedlo.
- niečo, čo sa podobá vode prýštiacej z prameňa (napr. zväzok vlasov, vláken ap.).
- hlavný, pôvodný zdroj niečoho.
- pôvod, príčina.
- doklad, dokument, materiál.

prameň, artézsky

- podzemná voda s napätou vodnou hladinou. ktorá pri navŕtani vystupuje pod tlakom k povrchu.

prameň, kastalský

- prameň na úpätí Parnasu, zasvätený múzam.
- penesene zdroj inšpirácie, poézie.

prameň, textový

- znenie textu, na ktorom je dokázaná autorova účasť.

pranostika

- "ľudová predpoveď počasia (zo životnej skúsenosti)". Vznikali pozorovaním prírody.

praotec Čech

- postava zakladateľského mýtu (Kosmas, Dalimil) o príchode Čechov na horu Říp.

prasa divokékotva
Sus scrofa

- diviak, divoko žijúci druh prasaťa. Rozoznávame 17 poddruhov, z toho päť žije v Afrike(Sus scrofa barbarus – prasa berberské, Sus scrofa lybicus - prasa maloasijské (je považované za vyhynuté), Sus scrofa sennaarensis, Sus scrofa baeticus). Divoké prasatá sú hnedej až šedočerniej farby a v strobe sivejú. Dĺžka tela dospelých jedincov se pohybuje od 90 do 200 cm. Výška býva 50 – 120 cm. Hmotnosť sae pohybuje od 50 do 320 kg, u afrických diviakov hmotnosť málokedy presahuje 200 kg.

prasa pralesné
Hylochoerus meinertzhageni

- najväčšie africké prasa. Má štyri druhy:
Hylochoerus meinertzhageni ivorensis obýva oblasti Pobrežia Slonoviny, Sierry Leone, Libérie, Guineu a Ghanu.
Hylochoerus meinertzhageni rimator se vyskytuje v západnej a strednej časti rovníkovej Afriky – v Nigérii, Kamerune, Gabune, Kongu a západe Stredoafrickej Republike.
Hylochoerus meinertzhageni mienertzhageni žije v pralesoch Etiópie a v Sudánu.
Hylochoerus meinertzhageni meinertzhageni je rozšírené po Demokratickej Republike Kongo, strednej a východnej časti Stredoafrickej Republiky, Kene, Tanzánii, Ugande, Rwande a vzácne i v Burundi.
Žijú v tropických lesoch, poprípade na ich okrajoch, do nadmorskejé výšky 3.800 m. Sú porastené hrubou hnrdočiernou srsťou. Sú 75 – 110 cm vysoké, 130 – 210 cm dlhé a dosahujú hmotnosti od 100 do 300 kilogramov.

prasa, siamske

- jedno z pôvodných ázijských plemien.

prasa, tamworthské

- červenohnedé, veľmi plodné a otužilé plemeno prasiat s dlhšou klinovitou hlavou a krkom, dlhými končatinami, vyšľachtené v Anglicku, používané na kríženie (podľa anglického mesta Tamworth).

prasa, yorkshirské

- plemeno zušľachteného bieleho prasaťa.

praseodým

- chemický prvok, značka Pr. Objavil ho C. Auer.

praslen

- súčasť tkáčskeho stavu.

Praslen

- SR; jaskyňa v Driečanskom krase objavená v roku 2006 (v roku 2007 známych 133 metrov chodieb) speleológom Igorom Balciarom. V jaskyni sa našli nálezy zdobenej keramiky staré asi 6. 500 rokov. Najstaršie nálezy zvieracích kostí sú staré až 15.000 rokov. V jaskyni sa našli i maľby starovekých ľudí.

praslička

- Equisetum; rastlina, ktorá sa objavila v prvohorách (karbon). Vyznačovala sa drobnými úzkymi listami, článkovitou dutou stonkou s rebrovaním na povrchu. Dorastala do značných výšok (dnes menšie druhy). Dnes sú známe 2 rody.

praslička roľná

- Equisetum arvense; liečivá rastlina. Je to dobrý močopudný prostriedok. Svojím vysokým obsahom kyseliny kremičitej pôsobia blahodárne pri tuberkulóze a proti kôrnateniu ciev. Vonkajšie použitie: ošetrovanie rán, kožných ekzémov. Je však veľa druhov prasličiek a mnohé z nich sú toxické.

Prather, Richard S.

- USA; 1921 (Sanata Ana) - 14. 2. 2007; spisovateľ, autor detektívnych románov. Priateľka Linda Pendleton (spisovateľka). 1942 - 1945: slúžil u námorníctva. Od roku 1949 sa venoval písaniu.

Pratchett, Terry

- Anglicko; * 18. 2. 1948 (Buckinhamshire); novinár, spisovateľ, autor fantasy, plným menom Terence David John Pratchett. Manželka Lyn. Dcéra Rhianna. Od roku 1965 pracuje ako novinár. Dielo: Macbeth; Súdne sestry; Maškaráda, teda Fantóm opery; Čaroprávnosť (Úžasná Zemeplocha).

pratotechnika

- sústava pestovateľských opatrení u trávnatých porastov.

Prats, Carlos

- Chile
politik, vojak.
1973: minister obrany.

pratur

- vymretý kopytník. Vymrel v roku 1627 (v Poľsku).

Pravda, Jiří

- ČR
* 2. 4. 1985
futbalista.

pravidlá, Štandartné minimálne

- v roku 1957 OSN vydané pravidlá pre zachádzanie s väzňami.

pravidlo, Bergmannovo

- podľa tohoto pravidla majú jedinci (poddruhy) jedného a toho istého živočíšneho druhu takú tendenciu, že smerom k rovníku sa vyskytujú jedinci menšieho vzrastu a smerom k pólom vzrastu väčšieho; je to odôvodnené tepelnou reguláciou organizmov tvorov.

pravidlo, Ampèrovo pravej ruky

- Ak položíme pravú ruku na vodič tak, aby dlaň bola obrátená k magnetke a prsty ukazovali smer prúdu, vychýli sa severný pól magnetky v smere palca. " Alebo na cievke "Ak uchopíme cievku do pravej ruky tak, aby prsty ukazovali smer prúdu v závitoch cievky, potom palec ukazuje k severnému pólu. "

pravidlo, Flemingovo ľavej ruky

- Ak natočíme otvorenú ľavú ruku tak, aby magnetické siločiary vstupovali do dlane a prsty ukazovali smer prúdu prechádzajúceho vodičom, potom palec ukazuje smer pohybu vodiča. "

pravidlo, Gibbsovo fázové

- termodynamika; podmienka pre fázovú rovnováhu: v = s + 2 - f (v - počet stupňov voľnosti, s - počet nezávislých zložiek, f - počet fáz systému).

pravidlo, Lenzovo

- podľa fyzika H. F. Lentza; pravidlo určujúce smer prúdu indukovaného časovou zmenou magnetického poľa: "Indukovaný prúd má vždy taký smer, že svojimi účinkami pôsobí proti zmene, ktorá ho vyvolala. "

pravidlo, Titiovo - Bodeovo

- pozri J. D. Titius.

pravidlo, vývrtky

- objavil ho J. C. Maxwell. "Ak budeme vývrtku zavŕtavať do vodiča v smere elektrického prúdu, potom smer otáčania držadla bude určovať smer magnetických siločiar. "

pravidlo, Amperovo

- pravidlo, ktoré udáva smer pôsobenia magnetického poľa v okolí vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd, na magnetické množstvo. Ak je pozorovateľ v ose vodiča tvárou v tvár k magnetickému množstvu, pohybuje sa toto ku jeho pravici.

pravidlo, Dullong-Petitovo

- určuje množstvo tepla potrebného k zahriatiu 1 gramatómu danej látky o 1 °C. Hodnota je približne 6,2 cal/rgad.

pravidlo, fázové

- Gibbsovo fázové pravidlo.

pravidlo, Gibbsovo fázové

- termodynamická podmienka pre fázovú rovnováhu: v = s + 2 - f (v - počet stupňov voľnosti, s - počet nezávislých zložiek, f - počet fáz systému).

pravidlo, lenzovo

- určuje smer elektrického prúdu indukovaného časovou zmenou magnetického poľa. Indukovaný prúd pôsobí proti zmene, ktorá ho spôsobila.

pravítko

- latka, podľa ktorej sa rysujú priamky, lineár.

pravítko, sínusové
sínusometer
sínusomer

- pravítko na presné nastavenie uhlov určením ich sínusu.

prax

- činosť, jednanie, konanie, vecné zameranie.
- výkon zamestnania, zbehlosť, odborná znalosť, okruh pôsobnosti.

Praxiteles (Praxitelés, Práxitelés)

- Grécko; 4. storočie pred Kristom; sochár, kovolejec. Otec Kéfisodot. Milenka Fryné (hetéra). Dielo: Hermés s malým Dionýsom; Afrodíté Knidská.

pražská jar

- pozri Pražská jar.

Pražský automobilový klub

- ČR
založený 4. 1. 1900.

Pražský výběr

- ČR
hudobná rocková formácia
členovia: Michael Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš a Michal Pavlíček.
1983: zákaz činnosti.

Hity:
Hrabě X
Na václavským Václaváku
Pražákům je hej

Diskografia:
Straka v hrsti
Výběr
1977: Běr.

práca

- fyzikálna veličina. Značka A.

práca, abstraktná

- v marxistickej ekonómii pracovná sila vo fyziologickom zmysle, vytvárajúca hodnotu tovaru.

práca, akordová

- akord.

práca, diplomová

- diplomka.

práca, ionizačná

- energia potrebná k odtrhnutiu jedného elektrónu od atómu pri ionizácii.

prácas, kauzistická

- práca čisto opisná, nemajúca výskumný charakter.

práca, tematická

- melodické, harmonické a rytmické obmieňanie témy, jej opakovanie, obmieňanie jej celku alebo častí.

prána

- pojem v sanskrte - vitálna energia, životná sila.

pránajáma

- sústava dychových cvičení s reguláciou doby vdychu, zadržania dychu a výdychu.

Prášil, Ondřej

- ČR; * 2. 12. 1982; futbalista.

právo, aboličné

- právo udeľovať milosť.

právo, absolútne

- nespochybniteľné právo (vlastnícke, autorské a pod.).

právo, dedičské

- odvetvie práva zaoberajúce sa vzťahmi, ktorými sa uskutočňuje prevod majetku zomrelej osoby na jej dedičov. Tento prevod môže nastať buď závetom alebo zo zákona. Konanie prebieha pred notárom.

právo, emfyteutické

- v staroveku formálne zaručovalo poddanému dedičnú držbu poddanského statku a k nemu patriacej pôdy. Právo vymedzovalo aj presné podmienky tejto držby, teda výšok dávok. Základná právna norma medzi feudálmi a poddanými.

právo, evokačné

- ius evocandi - v stredoveku obvyklé oprávnenie panovníka alebo pápeža odňať príslušnému súdu prejednanie určitého prípadu a vyhradiť ho vlastnej jurisdikcii.

právo, kánonické

- v kresťanskej cirkvi súbor cirkevných pravidiel, kánonov, neskôr súbor noriem vydaných kresťanskými cirkvami. Najviac bolo rozšírené v Západnej Európe v 4. až 15. storočí. Najväčší význam malo kanonické právo vydané katolíckou cirkvou a zahrnuté v Corpus iuris canonici, ktorý bol v roku 1917 nahradený novým zákonníkom Codex iuris canonici auctoritates Joannis Pauli PP. II promulgatus.

právo, koaličné

- združovacie právo.

právo, konfesionálne
konfesijné právo

- súhrn právnych noriem upravujúci postavenie príslušníkov náboženského vyznania a osôb bez vyznania.

právo, kozmické

- súbor zásad a noriem, ktoré sa týkajú letov do kozmu a jeho výskumu a využitia a ktoré vytvárajú jeho právny režim. Sú včlenené do v Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies, ktorá bola podpísaná v roku 1967. Podľa nej do kozmického priestoru nemajú byť zavádzané jadrové zbrane a činnosť na nebeských telesách má zostať výhradne mierová. V roku 1967 bola zmluva doplnená dohodou o záchrane kozmonautov a kozmických objektov.

právo, kurfirstské

- v staroveku právo vybraných cirkevných a svetských hodnostárov voliť Rímskeho cisára.

právo, lénne

- zložitá sústava individualizovaných práv, výsad a povinností šľachty voči panovníkovi. Lénne právo bolo hlavnou črtou feudálnej spoločnosti. V Čechách sa tento právny systém vyvíjal medzi 10. a 12. storočím. Väčšina príslušníkov rodiacej sa šľachty získavala za rôzne úsluhy pôdu, na ktorej sa usádzala a na ktorej vytvárala vlastné autonómne panstvo, čo viedlo k poddanskej závislosti, v ktorej sa ocitla väčšina neslobodných ľudí, ktorí obrábali pôdu. Základná právna norma medzi feudálmi a panovníkom.

právo, magdeburské

- sústava mestského práva, ktorá vznikla v Magdeburgu. Bola rozšírená v celej Európe.

právo, medzinárodné

- súhrn právnych pravidiel upravujúcich vzťahy medzi štátmi. Je vytvárané dohodou dvoch alebo viacerých štátov buď vo forme medzinárodných zmlúv alebo obyčajom (dlhodobým zachovávaním určitej praxe, o ktorej panuje presvedčenie, že je predpísaná právom). Medzinárodné právo nie je právom nad štátnym, ktoré štáty nie len sami vytvárajú, ale tiež chránia proti porušeniu, v prípade potreby potom uplatňujú donucovacie opatrenia individuálne, kolektívne alebo v rámci medzinárodnej organizácie.

právo, medzinárodné súkromné

- právne odvetvie zaoberajúce sa súkromnoprávnymi, procesnými i pracovnoprávnymi vzťahmi s cudzím prvkom, ktoré presahujú právny poriadok jedenej krajiny. Otázku, ktorým právom sa má daný vzťah spravovať, rieši tzv. kolízne právo, ktoré tvorí hlavnú súčasť medzinárodného práva súkromného.

právo, mestské

- počas feudalizmu súhrn právnych predpisov platných pre obvody jednotlivých miest. Na severe Čiech, Moravy a Slovenska v ňom prevažujú prvky práva magdeburského. V 16. storočí bolo mestské právo kodifikované.

právo, obecné
ius commune

- súbor ustanovení práva justiniánskeho (Corpus iuris civilis), kanonického (Corpus iuris canonici) a longobardského (libri feudorum). Spracovávaný od 14. storočia najmä v Taliansku a Nemecku.

právo, obyčajové

- zvykové právo. Nepísané zvykové normy, ktoré uznané a sankciované štátom nadobúdajú charakter právnych noriem.

právo, pandektné

- vedecké označenie pre občianske právo spočívajúce na podklade rímskeho práva. resp. vedecké spracovanie rímskeho práva súkromného v 19. storočí, ktoré bolo vtedy v Nemecku platným právom.

právo, partikulačné

- právo platné len v niektorých dielčích štátoch, krajinách alebo mestách na rozdiel od obecného práva. Malo zvláštny význam v Nemecku, kde sa od 10. storočia vplyvom feudálnej roztrieštenosti rozbujnelo natoľko, že marilo právne istoty a tým pripravilo podmienky pre recepciu rímskeho práva.

právo, patentné

- súhrn predpisov o patentoch (vynálezoch), na ktoré sa udeľuje patent. Aby prihlasovaný predmet bol považovaný za vynález, musí byť novým riešením technického problému a znamenať pokrok oproti doterajšiemu stavu. Patent sa udeľuje na meno pôvodcu.

právo, reálne

- právo spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti.

právo sistačného veta

- právo prezidenta vracať zákony parlamentu na prepracovanie.

právo, subjektívne

- možnosť subjektu správať sa spôsobom predvídaným právnou normou.

právo veta

- možnosť vetovať.

právo volebné, aktívne

- právo voliť.

právo záložné, simultánne

- právo pre tú istú pohľadávku na niekoľkých objektoch.

právomoc, diskrečná

- právo správneho orgánu, ktorý nemusí vyhovieť žiadosti, aj keď sú splnené všetky podmienky, keď má k tomu závažné dôvody.

PRC-1kotva

- Čína; družica (People Republic of China). Na obežnú dráhu ju vyniesol prvý čínsky nosič Dlhý pochod 24. 4. 1970. Pôvodne družica nemala žiaden názov. Tento názov je označenie družice, ktoré bolo používané na Západe. pozri aj Chine 1.

pre-

- predpona majúca význam pred, nad.

preambula

- úvodná, zvyčajne slávnostná, časť dokumentu, predhovor.

preambulum

- v hudbe predohra, prelúdium.

prebendakotva

- dôchodok za vykonávanie nejakého cirkevného úradu; úrad, benefícium, obročie.

precedencia

- priorita, prvenstvo, spoločenská prednosť.

precedens

- precedent; predchádzajúci prípad, skutok, súdne rozhodnutie, ktoré slúži ako model pre niečo podobného v budúcnosti.

precedent

- precedens; predchádzajúci prípad, skutok, súdne rozhodnutie, ktoré slúži ako model pre niečo podobného v budúcnosti.

precedentnýkotva

- ktorý má ráz precedensu. Opak je bezprecedentný.

precesiakotva

- otáčanie osi symetrie zotrvačníka voči pevnému smeru v rovine.
- okrem toho, že Zem rotuje okolo svojej osi a obieha okolo Slnka, pohybuje sa aj zemská osa a to tak, že pri konštantnom sklone k rovine ekliptiky opíše približne za 26.000 rokov plášť kužela.

preciozita

- dokonalosť, najmä v umeleckom slohu.
- vyumelkovanosť, afektovanosť v spôsoboch a v reči.

precióznosť

- preciozita.

precipiát

- v chémii zrazenina

precipitácia

- ponáhľanie sa, chvat.
- vznik novej oddelenej pevnéj fázy vo fáze kvapalnej alebo skondenzovanej kvapalnej látky v plynnej fáze.
- zrážanie.

precizovať

- presne vyjadrovať, vyjadriť, spresňovať, spresniť.

precíznosť

- presnosť, dokonalosť.

precízny

- presný, dokonalý.

precognition

- prekognícia; predchádzajúca vedomosť, predpovedanie, jasnovidectvo.

Precourt, Ch. J.

- USA; astronaut. Let na STS-55, STS-71, STS-84, STS-91.

Prečan, Leopold

- ČR; 1923 - 1947: olomoucký arcibiskup.

predácia

- dravý spôsob života; aktívne vyhľadávanie a lovenie koristi predátorom pre potravu.

predátor

- dravec, šelma.
- živočích živiaci sa dravým spôsobom.

Predátor X

- zkamenelina objavená nórskymi paleontológmi na Špicbergoch v roku 2008, obrí morský plaz. Žil pred 147 miliónmi rokov. Dosahoval dĺžku asi 15 metrov a pochádzal zrejme z rodiny pliosaurov.
Stisk jeho čeľustí dosahoval 45 ton/cm2.

predestinácia

- predurčenie.
- predom určená budúcnosť, osud.

predhrievač, Cowperov

- regeneratívny ohrievač vetra vháňaného do vysokej pece.

predikant

- kazateľ.

predikácia

- prisúdenie.
- výpoveď o podmete, subjekte.
- v jazykovede skladobnný vzťah slovesa a častí vety, ktoré toto sloveso riadia.

predikát

- šľachtický titul, prídomok.
- titul vôbec, prezývka.
- prísudok.
- v logike časť úsudku alebo výroková funkcia, ktorá vypovedá o subjekte alebo premennej.
- v lingvistike prísudok.

predikát, verbonominálny

- menný prísudok so sponou.

predikcia

- predpoveď, odhad.

predimenzovaný

- so zámerne zdeformovanými rozmermi buď v jednom smere alebo vo smeroch všetkých.
- všeobecne nadhodnotený, prehnaný, obludný.

predispozícia

- crodená alebo získaná náchylnosť, sklon.

predominancia

- nadvláda, prevládanie, prevaha.

predpätie, mriežkové

- u elektrónky napätie medzi mriežkou a katódou, ktorým sa nastavuje pracovný bod.

predpoveď počasia

- aplikácia poznatkov meteorológie na prognózu vývoja počasia.

predpoveď počasia, dlhodobá

- predpoveď počasia na viac ako 5 dní.

predpoveď počasia, krátkodobá

- predpoveď počasia na 1 - 5 dní.

predpoveď počasia, miestna

- predpoveď počasia aplikovaná na niekoľko hodín na vymedzenú oblasť.

predsieň, ľavá

- časť srdca, ktorej priteká okysličená krv z pľúc.

predstava

- na základe pamäti vytvorený zmyslovo názorný obraz javov vonkajšieho sveta.
- poňatie, názor, domnienka.
- fantáziou v mysli vytvorený obraz, vidina niečoho.

predstava, kataleptická

- (podľa stoickej senzualistickej teórie poznania) vnem, ktorý nevyhnutne vyvoláva súhlas a stáva sa nevyhnutne pochopením.

preeminencia

- predné miesto.
- prednosť.

preexistencia

- skorší život.
- predchádzajúce bytie alebo vtelenie duše.

prefabrikácia

- sériová priemyselná a typizovaná výroba stavebných dielcov (prefabrikátov) všetkých konštrukčných častí stavieb.

prefabrikát

- sériovo vyrobený typizovaný (zvyčajne) stavebný dielec.

prefácia

- úvodná časť menšieho kánonu.
- úvod, predslov.
- v liturgii časť omše

Prefát z Vlkanova, Oldřich

- ČR; 12. 5. 1523 - 26. 7. 1565; matematik, astronóm a cestovateľ.

prefekt

- predstavený nejakej inštitúcie.

prefektúra

- úrad prefekta.
- budova alebo miestnosť tohto úradu.
- správny obvod riadený prefektom.

preferans

- kartová hra.
- hra na biliarde.

preferencie

- zvýhodnenie, výhoda, výsada, prednosť, prednostné právo.

preferencie, colné

- colné výhody poskytované krajinám, s ktorými je uzavretá príslušná zmluva.

preferovať

- zvýhodňovať, dávať prednosť.

prefix

- časť slova stojaca pred koreňom, predpona.

prefixácia

- tvorenie slova prefixom.

preformizmus

- preformácia; predutváranie; koncepcia individuálneho vývoja organizmov, vyjadrená v 18. storočí Spallanzanim a Hallerom. Predpokladá, že celý dospelý organizmus je obsiahnutý v nepatrnej veľkosti už v pohlavných bunkách rodičov.

preformovať

- predom vytvárať, predom určovať, predobraziť.
- dať niečomu nový tvar, novú formu.
- pretvoriť, premeniť.

preglejka

- doska zlepená z niekoľkých vrstiev dýh.

preglejkáreň

- výrobňa preglejok.

pregnantný

- výstižný, presný.

prehistória

- pravek.
- historické vedy zaoberajúce sa pravekom.

prehláska

- zmena zadnej samohlásky na prednú vo vývoji hláskoslovnej stavby niektorých jazykov.

prehliadač

- browser; program na čítanie hypertextových dokumentov (internetových stránok) v prostredí www.Môžu byť textové, grafické alebo multimediálne. Textový alebo riadkovo orientovaný prehliadač je schopný zobraziť iba základné znaky, dnes sa však už takmer nepoužívajú. Grafické prehliadače môžu pracovať s textom aj grafikou a využívajú myš. Príkladmi sú Netscape Navigator a Internet Explorer.

prechod

- klimaktérium.

prechodník, absolútny

- v modernej češtine zväčša nesprávny; dej má iný podmet ako určité sloveso.

Preis, Karel

- ČR; 1846 - 1916; chemik. 1867: chemik na huti v Komárove. 1868: pôsobí na pražskej polytechnike. 1882: dosiahol riadnej profesúry. 1895: riaditeľ Výskumnej cukrovarníckej stanice.

Preisler, Jan

- ČR; 18. 2. 1872 (Popovice) - 27. 4. 1918 (Praha); maliar. 1908 - 1912: učiteľ kreslenia aktu na UMPRUM.

Preiss, Viktor

- ČR; * 13. 3. 1947; herec. Manželka Jana. Syn Martin, Jan. 1968: končí štúdium na DAMU. 1969: prvé angažmán v Mestských divadlách pražských. 1983: Divadlo na Vinohradech.

Preiss, Martin

- ČR; * 14. 6. 1973; herec. Otec Viktor. Matka Jana. 2003: moderoval na TV Nova súťaž Chcete být milionářem? 2007: angažmán v Divadle Jana Hrušínského Na Jezerce.

Preissová, JanaJana Preissová

- ČR
* 7. 2. 1948
herečka (rodená Drchalová).
Manžel Viktor (herec). Syn Martin (herec), Jan (počítačový grafik).
1970: angažmá v Divadle Na zábradlí.
1990: angažmá v Národním divadle.

Filmografia:
Rozmarné léto (1967)
Manon Lescaut (TV)
Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977)
Jak dostat tatínka do polepšovny (1978)
Řád (1994).

prejotácia

- vznik a existencia polosamohláskového í medzi spoluhláskou a samohláskou.

prejudícia

- právo rozhodnutia, ktoré sa stáva smernicou pre obdobné prípady.

prekambriumkotva

- prahory (archaikum). Obdobie pred 4,6 miliardy až 543 miliónmi rokov, cca 80% existencie Zeme. pred 4,6 miliardami rokov: formuje sa Zem. Pre 4,5 miliardamirokov: vzniká Mesiac. Pred 3,8 miliardami rokov: vznká prvý život v podobe primitívnch jednobunečných organizmov. Pred 3,3 miliardami rokov: objavujú sa sinice (Cynaobacteria). Pred 2,1 miliardou rokov: objavujú sa prvé jednobunečné organizmy s bunečným jadrom. Pred 720 miliómni rokmi sa objavujú prvé mnohobunečné živočíchy.

prekancerózakotva

- niektoré chorobné zmeny blízke rakovine alebo predchádzajúc vzniku rakoviny, prekarcinóm.

prekarcinóm

- prekanceróza.

prekérny

- chúlostivý, povážlivý, tiesnivý, trápny, nepríjemný.

preklad

- (pre)tlmočenie textu do iného jazyka.
- text preložený do iného jazyka.
- v stavebníctve nosník položený cez otvor v murive.

preklad, simultánny

- vykonávaný súbežne s prednášaným prejavom (na konferenciách a pod.).

prekladateľ
prekladateľka

- kto prekladá do iného jazyka.

preklúzia

- zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej (prekluzívnej) lehote.

prekognícia

- precognition; predvídanie budúcnosti, jasnovidectvo.

prekurzor

- východzia látka, častica, z ktorej vzniká chemickou premenou výsledný produkt.kotva

prekurzor rádiofarmaka

- akýkoľvek rádionuklid vyrobený pre rádionuklidové značenie inej látky pred podaním.

prelamovanie

- ažúra.

prelát

- biskup alebo iný predstavený s podobnou právomocou a jurisdikciou.
- vyšší úradník pápežskej kúrie.

preliminár

- predbežná zmluva, ujednanie sa.

preliminárny

- predbežný.

preludovať

- hrať prelúdiá.
- voľne improvizovať, zvyčajne na organe.

prelúdium

- predohra, úvod.
- hudobná skladba voľnej formy pre klávesový nástroj.
- úvod ku cyklickej skladbe, napr. suite.

Premadasa, Ranasinghe

- Srí Lanka; † 1993; politik. 1993: prezident. Zavraždený tamilskými rebelmi.

premedikácia

- podávanie liekov k útlmu neurovegetatívneho systému red chirurgickým zákrokom.

premenná, nezávislá

- v matematike taká veličina, ktorej hodnotami sú jednoznačne určené hodnoty inej premennej veličiny, prípadne iných premenných veličín, tzv. závislých premenných alebo funkcií. Napr u obdĺždnika sú nezávislými premennými obe strany a ich hodnotami je daný obvod a obsah (závislé premenné).

premená, závislá

- pozri nezávislá premenná.

premenštruačný

- premenštruálny; predchádzajúci menštruácii.

premenštruálny

- premenštruačný; predchádzajúci menštruácii.

premiant

- žiak s výborným prospechom.

premietanie, kótované

- premietanie bodov kolmo na priemetňu, kedy sú k priemetom bodov pripísané kóty (vzdialenosť bodov od priemetne.

premietanie, Mongeovo

- kolmé premietanie na dve navzájom kolmé rovinné priemetne.

premietanie, perspektívne

- zobrazovanie predmetov v deskriptívnej geometrii stredovým premietaním.

premiér

- predseda vlády, ministerský predseda.

premiéra

- prvé verejné uvedenie umeleckého diela.

premisa

- predpoklad.
- prvá, východzia časť úsudku.
- propozícia.
- argument.

premonštráti

- rád rehoľných kanovníkov založený v Prémontré.

premortálny

- predsmrtný.

prenatálny

- týkajúci sa doby medzi počatím a narodením.

prenos obrazov, rádiový

- rádiotelegrafický prenos obrazov fototelegrafnými prístrojmi, rádiofototelegrafia, rádiofaksimile.

prenos, paketový

- prenos dát po častiach, menších blokoch označovaných ako pakety.

prenos, rádioelektrický

- prenos bezdrôtový.

prenotácia

- predbežný záznam, pedbežný zápis.

Prentice, Lou

- USA; model, podľa ktorého Sundblom pre firmu Coca-Cola stvárnil dnešnú podobu Santa Clausa.

prenumerácia

- predplatenie, zaplatenie predom.
- predplatné.

prepadlina, priekopová

- prepadlina medzi dvoma zlomami (zemskými krami).

preparácia

- úprava, spracovanie nestálych objektov na stále.

preparát

- preparovaný predmet.
- umelý prípravok.

prepelica

- Coturnix
rod hrabavých vtákov z podrádu kurovitých. Žije v poliach a na lúkach. Je sťahovavá.

prepínač

- zariadenie na prepínanie (napr. elektrického prúdu ap.) na rôznych prístrojoch.

prepínač pásky

- prepínač na písacom stroji, ktorým sa mení buď smer posunu pásky alebo jej výškové nastavenie (čím sa dá napr. aj meniť farba písaného textu, zvyčajne čierna (modrá) a červená).

prepínač, karuselový

- slúžiaci na meranie vlnových rozsahov v prijímačoch alebo vysielačoch.

preponderácia

- prevaha, prevládanie.

prepošt

- titul vyššieho cirkevného hodnostára, prvý kanonik (predstavený) kapituly.
- tiutul farára historicky významného kostola.

prepoštstvo

- hodnosť, úrad prepošta.
- správna oblasť prepošta, prepozitúra.

prepotencia

- nadvláda, moc, prevaha.

prepozitúra

- sídlo prepošta, prepoštstvo.

prerafaelitikotva

- prerafaelisti, preraffaeliti, preraffaelisti; novoromantickí anglickí maliari 14. storočia nadväzujúci na taliansku renesanciu.

prerafaelisti

- prerafaeliti.

preraffaeliti

- prerafaeliti.

preraffaelisti

- prerafaeliti.

prerogatív

- prednosť, výsada, prednostné právo, výhradné právo.

preromantizmus

- umelecké tendencie a smery 2. polovice 18. storočia vyrovnávajúce sa s klasicizmom a tvoriace rôznorodý prechod k romantizmu.

pres

- tlak, tlačenica.
- časová tieseň.
- problémy.

Presbyter, Theofilus

- Nemecko; činný v 12. storočí. Mních. Zaoberal sa problematikou oddeľovania zlata od striebra zo zliatin striebra a zlata.

presbyopia

- vetchozrakosť.

presbytár

- presbyterium; kňažisko.
- chrámový priestor vyhradený kňazom, napr. okolo hlavného oltára.

presbyter

- v protestantských cirkviach predstavený, člen rady starších, volený predstaviteľ.

presbyterium

- presbytár; kňažisko.
- chrámový priestor vyhradený kňazom, napr. okolo hlavného oltára.

Prescott, Edward C.

- ekonóm. 2004: Nobelova cena za príspevky k dynamickej makroekonomike pri tvorbe hospodárskej politiky a riadiacej sily ekonomických cyklov (s ním aj Finn E. Kydland)

Prescott, John

- Veľká Británia; politik. 2006, 2007: vicepremiér a minister bez kresla.

presenium

- obdobie pred starobou (50 - 60 rokov veku človeka).

presentatum

- dátum prijatia došlej písomnosti na úrade.

preskripcia

- predpis, nariadenie, predpísanie, dispozícia.
- premlčanie, zánik vymáhateľnosti, žalovateľnosti.

Presl, Jan Svatopluk

- ČR
* 1791
† 6. 4. 1849
prírodovedec.
Spolutvorca českej prírodopisnej temiológie.
1820: profesor geológie a mineralógie na pražskej univerzite.

Dielo:
1828 a 1835: Lučba.

Presl, Karel Bořivoj

- ČR; * 17. 2. 1794, † 1852; botanik.
Spoluator českej prírodovedeckej terminológie.

Presley, ElvisElvis Presley

- USA; 8. 1. 1935 (Tupelo) - 16. 8. 1977 (Memphis, Graceland); spevák. Narodil sa ako dvojča s bratom Jessom Garonom, ktorý zomrel hneď po narodení. Matka Gladys zomrela v roku 1958. Otec Vernon. 1951: sťahuje sa s rodinou do Memphisu. Manželka Priscilla Ann Beaullieu (podľa iných prameňov Wagner; zoznámil sa s ňou počas vojenskej služby v Nemecku v roku 1958, keď jej bolo 14 rokov; sobáš 1. 5. 1967; rozvod 1973. 7. 6. 1982 po smrti Elvisa sprístupnila jeho dom verejnosti - s výnimkou kúpeľne, kde Elvis zomrel. ; * 24. 5. 1945 (Brooklyn); herečka (filmografia: Bláznivá strela; TV seriál Dallas)); 1963: Priscilla sa presťahovala do USA k Elvisovi. Dcéra Lisa Marie (* 1968). Prvá pieseň: Hity: 1951: My Happies. 1954: That's All Right Mama; 1955: Mystery Train; 1955: Baby Let's Play House; 1956: Heartbreak Hotel; 1956: Blue Suede Shoes; 1956: Hound Dog; 1956: Don't Be Cruel; 1956: Love Me Tunder; 1957: Peace In The Valley; 1957: Too Much; 1957: Jailhouse Rock; 1958: Don't; 1959: A Fool Such As I; 1959: A Big Hunk O' Love; 1962: Can't Help Falling In Love; 1964: Viva Las Vegas; 1965: Crying In The Chapel; 1969: In The Ghetto; 1969: Suspicious Minds; 1970: Don't Cry Daddy; 1977: My Way. Filmografia: 1956: Love Me Tender; 1969: Change Of Habit; 1972: Elvis on Tour (dokument). Celkom absolvoval 1. 439 koncertov, prvý v roku1954 v Memphise, posledný v júni 1977 v Market Square Aréne v Indianopolis.

press

- tlač.

presscentrum

- tlačové stredisko.

Pressly, Jaime

- USA; herečka. Filmografia: 2001: Špinavý Joe; 2001: Bulšit; 2004: Zbesilosť na dvoch kolesách.

prestissimo

- v hudbe veľmi rýchlo, rýchlejšie ako presto.
- veľmi rýchle tempo.

prestíž

- vážnosť, významnosť, povesť.
- hodnotenie alebo ocenenie ostatnými.

prestížny

- majúci vážnosť, vplyvný.

prestokotva

- c hudbe veľmi rýchlo.

preš

- lis.

Prešeran, Franc

- Slovinsko
národný básnik.
Je vyobrazený na slovinskej minci s hodnotou 2 €.

prešovať

- lisovať, stláčať.

Prešpurk

- starší názov Bratislavy.

pretencia

- pretenzia
požiadavok, nárok.

pretendent

- uchádzač, niekto, kto si činí na niečo nárok (napr. pretendent trónu).

pretendenti, karlistickí

- uchádzači o vládu v Španielsku zo španielskej vetvy Bourbonovcov (vylúčení z nástupníctva v roku 1830 Ferdinandom VII.).

pretenzia

- pretencia
požiadavok, nárok.

pretium affectionis

- cena obľúbenosti.
- hodnota prikladaná niečomu na základe subjektívnych, citových dôvodov, citová hodnota.

pretínanie

- v geometrii určenie polohy hľadaného bodu z niekoľko daných bodov. Prevádza sa meraním uhlov alebo dĺžok. Poloha bodu sa určuje výpočtom, graficky alebo mechanicky.

pretlačovanie

- strojnícky spôsob opracovania obdobný preťahovaniu s tým rozdielom, že nástroj (pretlačovák) sa pretlačuje predvŕtanou dierou obvykle na lise.

pretorián (prétoriáni)kotva

- člen starorímskej cisárskej gardy.
- slepo verný prívrženec.

pretoriáni

- v Ríme cisárova osobná stráž, cca 9.000 mužov.

Pretorius, Emil

- Nemecko; 21. 6. 1883 - 27. 1. 1973; grafik a scénograf. Mal vplyv na knižnú grafiku, plagáty, scénografiu. Autor nieko+kých spisov o umení. Zberateľ ázijskeho umenia.

prevalencia

- prevaha, prevládanie, obecné rozšírenie.
- demografický ukazovateľ - pomer počtu chorých ku počtu obyvateľov.

prevádzka, simultánna

- v oznamovacej technike pri ktorej sa uskutočňuje niekoľko telefonických hovorov súčasne po jednom vedení.

prevencia

- predchádzanie niečomu, ochrana pred niečím.

preventívny

- včasný, v predstihu.
- ochranný.
- zaoberajúci sa prevenciou, slúžiaci prevencii.

prevét

- záchod.

preview

- predbežný náhľad.

Previn, André

- Rakúsko
* 6. 4. 1929
dirigent.
Dostal Grammy za Husľový koncert v kategórii najlepší sólový inštrumentálny výkon s orchestrom a za dirigovanie.

prevít

- niečo zlého, ošklivého.
- zlý človek.

prevízia

- bystrozrak, prezieravosť, predtucha.

prevod, krvný

- krvná transfúzia; nahradenie stratenej alebo chorobne zmenenej krvi krvou rovnakej krvnej skupiny.

Prevotella

- typ baktérií, ktoré sú súčasťou bežnej mikroflŕy v ústnej dutine u človeka.

Prevotella histicola

- baktéria, súčasť ústnej mikroflóry človeka. Objavená v roku 2008. Žije v tkanive úst, najčastejšie nádorovom.

prezencia

- prítomnosť, účasť.

prezenčný

- vzťahujúci sa k účasti, výskytu (zotrvaniu) na určitom mieste.

prezent

- dar.

prezentačný

- slúžiaci ku prezentácii.
- navrhovací.

prezentácia

- predstavenie sa, predloženie niečoho, podanie, návrh.

prezentizmus

- preceňovanie prítomnosti, pragmatizmus spochybňujúci význam poznania histórie.

prezentovať

- predstaviť, predložiť, podať.

prezervatív

- mužský gumenný ochranný a anntikoncepčný protriedok, kondóm.

prezident

- individuálne volená hlava republiky.
- predstavený niektorých úradov, orgánov a organizácií.

prezídium

- ústredie úradu, orgánu, organizácie.
- budova alebo miestnosť tohto orgánu.

prezumpcia

- v práve domnienka.
- vo filozofii predpoklad dôvodov pravdivosti.

prezumpcia neviny

- v práve predpoklad, že obvinený je až do dokázania činu a odsúdenia za neho pokladaný za nevinného.

pré

- mať pré - mať voľnosť.

prémia

- odmena, mimoriadna výhra.
- udeľovaná cena, darček.
- poistné, pravideľná čiastka platená podľa zmluvy poistencom.

préria

- trávnatá step v miernom pásme severnej Ameriky.

préteritum

- minulý čas vyjadrujúci dej v minulosti skončený a bez vzťahu ku prítomnosti.

prétor

- starorímsky najvyšší hodnostár.
- vysoký súdny úradník.

prétoriáni

- pretoriáni.

Préval, René

- Haiti, politik. 1996 - 2001: prezident. 2006: 16. 2. 2006 vyhlásený za víťaza prezidentských volieb (51,15% hlasov). 14. 5. 2006: zložil prezidentskú prísahu.

prévet

- stredoveký záchod.

prézens

- prítomný čas slovies.

priadza

- výrobok získaný spradením vláken do nití.

priadza, šapová

- z krátkych odpadových vláken.

priapizmus

- dlhodobé bolestivé stoporenie mužského pohlavného údu nevyvolané pohlavným vzrušením.

priamka, apsíd

- priamka spájajúca apsidy.

Priamos (Priamus)kotva

- trójsky kráľ. Manželka Hekabé. Syn Paris, Hektor.

Pribina

- SR; nitrianske knieža. 830: necháva v Nitre postaviť prvý kresťanský kostol na Slovensku. Jeho kniežactvo v rokoch 833 - 836 dobyl Mojmír I.

Price, Katie

- Veľká Británia; modelka. Vystupuje pod pseudonymom Jordan.

Prick test

- pozri test Prick.

priečka, rabicovákotva
rabička
rabicka

- výstužná priečka z drôteného pletiva a malty (podľa nemeckého staviteľa K. Rabitza).

priehlbeň, Mariánska

- Mariánska priekopa.

priehrada, Asuánska

- Egypt. Priehrada na Níle. Postavená v rokoch 1960 - 1971. Dĺžka vytvoreného jazera je 480 km. Objem zadržovanej vody 169 miliárd m3. Výška priehradnej hrádze 111 metrov, šírka 3. 600 metrov. Výkon turbín 1. 100 MW.

priehrada, gravitačná

- pozri gravitačná hrádza.

priehrada, Hooverova

- USA; predtým Boulder Dam. Postavená na strednom Colorade v rokoch 1931 - 1936. Výška 233 m, obsah 37,85 miliardy m3.

priehrada, Mingečaur

- ZSSR (Azerbajdžan); dokončená v roku 1956, rozloha 60 km², objem 16,1 km3. hĺbka 67 m.

priehrada, prietoková

- na rieke sa nebuduje žiedna hrádza a nevzniká vodná nádrž. ale je tok sa nasmeruje do podvodných kanálov.

Priechodský, Marek

- * 24. 10. 1979; hokejista.

priekopa, hlbokomorská

- najhlbšia časť oceánu.

priekopa, Mariánskakotva

- Mariánska priehlbeň (11 °21' s. š. , 142 °12' v. d. ); leží v západnej časti Tichého oceánu - Pacifiku, juhovýchodné od Marián. V roku 1957 bola nameraná hĺbka 11.034 metrov - najhlbšie miesto na Zemi (podľa iných prameňov 10. 924 m). V roku 1984 pri nových meraniach bolo namerané 10. 924 metrov.

prieliv, Drakeov

- najširší prieliv na svete. Je široký až 950 km medzi ostrovmi u juhoamerickej pevniny a Južnými Shetlandami u antarktickej pevniny. Miesto častých búrok.

prieliv, Gibraltársky

- spája Atlantický oceán so Stredozemným morom. Široký je 14 - 44 km, hlboký 1. 181 metrov.

prieliv, Kórejský

- spája Japonské more s Východočínskym morom. Široký 180 km. Leží v ňom niekoľko malých ostrovov.

prieliv, Lapérousov

- prieliv medzi Ochotským a Japonským morom. Šírka 43 km, hĺbka 51 - 118 m.

prieliv, Magalhãesov

- prieliv medzi Amerikou a Ohňovou zemou dlhý 550 km a široký 3,3 km. Ako prvý ním preplával v roku 1520 Fernao de Magalhaes.

prieliv, Mozambický

- prieliv v Indickom oceáne medzi východnou Afrikou a Madagaskarom. Široký až 925 km, dlhý 1. 670. km, s hĺbkami nad 3.000 m. Od severu na juh ním prúdi teplý Mozambický prúd.

prieliv, Otrantský

- prieliv medzi Jónskym a Jadranským morom. 77 km široký. Najväčšia hĺbka 1.080 m.

prieliv, Palcký

- prieliv v Indickom oceáne medzi severným pobrežím Cejlónu a prednou Indiou. Široký 55 km, hlboký 2 - 9 m. V doprave málo používaný.

Prieložný, Branislav

- SR; * 9. 5. 1968 (Bratislava); bobista.

priemer, aritmetický

- priemer čísiel x1, x2, . . . xn je číslo A=(x1 + x2 + . . . + xn) / n.

priemer, armádny palebný

- súčet palebných priemerov všetkej výzbroje používanej u zväzu (pozri armáda).

priemer, geometrický

- geometrický priemer čísiel x1, x2, . . . , xn je číslo:

priemer, harmonický kladných čísiel

- x1, x2, . . . , xn je číslo H = 1 / x1 + 1 / x2 + . . . +1 / xn.

priemer, chronologický

- druh priemeru využívaný v štatistike k výpočtu priemeru z časových radov.

priemer, kĺzavý

- aritmetický priemer používaný v štatistike k vyrovnávaniu časových radov.

priemer, palebný

- množstvo munície určené pre jednotlivú zbraň.

priemer, uhlový

- zdanlivý priemer nebeského telesa vyjadrený v uhlovej miere. Zodpovedá zornému uhlu pozorovateľa, pod ktorým priemer telesa pozoruje.

prieplav, Bielomorsko - baltský

- Rusko; Je dlhý 227 kilometrov, z čoho 90 kilometrov pripadá na Onežské jazero a 100 kilometrov na riečne úseky. Bolo vybudovaných 19 plavebných komôr. Bol dokončený v roku 1933 (stavba trvala 20 mesiacov). V 90. rokoch 20. storočia bol drevený prieplav prebudovaný na betónový.

prieplav, cisára Viléma

- Nemecko; pôvodný názov Kielského prieplavu.

prieplav, Kielskýkotva

- Nemecko; (Severomorskobaltský prieplav alebo aj Nord - Ostsee - Kanal); Je dlhý 99 kilometrov. Dokončený bol v roku 1895. Spája Severné a Baltské more.

prieplav, Korintský

- v roku 1893 prekopaný Korintskou šijou. Je dlhý 6. 343 metrov, široký 21 metrov a hlboký 8 metrov s kolmými skalnými stenami.

prieplav, Languedocký

- pozri kanál Du Midi.

prieplav, Moskovský

- 128 km. Začína na Volhe z umelého jazera ( Moskovské more) u Kalininu, stúpa o 38 m a klesá o 42 m ku Moskve. Má deväť plavebných komôr, osem elektrární. Zásobuje Moskvu vodou. Dopravná tepna. Bol vybudovaný v rokoch 1932 - 1937.

prieplav, Panamský

- Panama. Skracuje cestu z Atlantického do Tichého oceánu cez Panamskú šiju. Stavba bola zahájená v roku 1881 (Ferdinand de Lesseps). O 8 rokov Ferdinand de Lesseps skrachoval a stavba bola prerušená. V roku 1904 v stavbe pokračovali Američania. Celkovo bolo vybudovaných 6 plavebných komôr, z toho 3 (dvojité) v smere Tichý oceán - Gatunské jazero (najvyššie položené miesto prieplavu, 26 metrov nad morom) a 3 v smere Atlantický oceán - Gatunské jazero. Dĺžka prieplavu je 98 (81,6) kilometrov, šírka 100 - 300 m, hĺbka 12,5 - 13,7 m. Bol dokončený v roku 1914, slávnostne otvorený 15. 8. 1914 (ako prvá ním preplávala nákladná loď Ancon). Pozdĺž prieplavu je železnica. 1999: odovzdaný do užívania Paname.

prieplav, Stredozemný

- Nemecko; Je dlhý 467 kilometrov. Spája prieplav Dortmund - Ems, odkiaľ odbáča u Bergeshövede, s riekou Vezerou a ďalej po ústie Labe. Prvý úsek bol otvorený v roku 1915. Dokončený bol v roku 1938.

prieplav, Suezský

- najväčšia námorná cesta. Slávnostne bol pre dopravu otvorený 17. 11. 1869. Je dlhý 169 km, široký 120 - 150 metrov, jeho plavebná hĺbka dosahuje až 23 metrov (priemerne 14 metrov).skracuje cestu z Európy do Ázie o 10 000 kilometrov. Prieplav je vedený v jednej úrovni od prístavu Port Said po Suez. Stavba trvala 11 rokov. Prieplav postavil Ferdinand de Lesseps, ktorý v roku 1854 dostal na jeho stavbu koncesiu. V roku 1980 bol pod prieplavom otvorený 5,6 kilometra dlhý tunel, ktorý spája východné a západné pobrežie prieplavu. Pozri aj Alois Negrelli.

prieplav, Volžsko - baltský

- Rusko; spája rieku Volhu s Baltickým morom. Je dlhý 588 kilometrov a je najdlhším prieplavom na svete (2004). Stavba zahájená v roku 1964. Nahradila Mariinský plavebný systém (postavený v roku 1810). Prieplav vychádza z priehradnej nádrže u Rybinska na Volhe a je vedený cez Biele jazero k Onežskému jazeru, cez rieku Svir do Ladožského jazera a odtiaľ po rieke Neve do Baltického mora.

prieplav, Volžsko - donský

- Rusko; Je dlhý 101 kilometrov a má 13 plavebných komôr. Dokončený bol po 20 mesiacoch stavby v roku 1952.

prierez, absorbčný

- je to pravdepodobnosť účinného zásahu neutrónu terčového jadra. Vyjadruje sa v barnoch. U bežných prvkov býva do 10 - 4 do 1 barnu.

prieskum, agentúrny

- druh prieskumu uskutočňovaný v mieri i počas vojny agentami s cieľom získať údaje o ozbrojených silách a potenciáli štátu, ako aj iných správ, ktoré sú štátnym a vojenským tajomstvom krajiny, proti ktorej sa agentúrny prieskum prevádza.

prieskum, biologický

- prvok ochrany proti prostriedkom hromadného ničenia a druh hygienicko - epidemiologického prieskumu.

prieskum, geofyzikálny

- štúdium ložísk a geologickej štruktúry geofyzikálnymi metódami.

prieskum, topografický

- súčasť vševojskového a operačného prieskumu zisťujúca najnovšie údaje o teréne v pásme činnosti vojsk.

Priessnitz, Vincenz

- ČR
* 1799
† 1851
lekár.
1829: zakladateľ vodoliečby a kúpeľov Jeseník.

Priestley, Jason

- Kanada
herec.
Manželka Naomi Lowde (sobáš v máji 2005).

Filmografia:
Beverly Hills 90210 (TV seriál).

Priestley, Joseph

- Veľká Británia
* 1735
† 1804
chemik a teológ.
Objavil kyslík.
1772: pripravil chlorovodík z morskej vody, ktorý nazval plyn morskej kyseliny.
1794: ako člen spoločnosti priateľov Francúzskej revolúcie bol nútený emigrovať do Ameriky.

priestor

- v matematike základný pojem vytvorený abstrakciou fyzikálnych predstáv. V analytickej je každý bod na priamke určený aspoň jednou súradnicou (jedno číslo), v rovine dvoma súradnicami (usporiadané dvojice čísiel), v nami vnímanom priestore (trojrozmerný priestor) tromi súradnicami (usporiadané trojice čísiel). Podobne je možné skúmať n - tice čísiel, teda body v n - rozmernom priestore. Štvorrozmerný priestor a viacrozmerné priestory majú význam vo fyzike a jej aplikáciách (napr. časopriestor). Šalším zobecnením pojmu priestor preniká geometria do celej matematiky.
- v psychológii okolie i svoje telo vnímame v priestore, ktorého stredom je naše telo (rozlíšenie smerov vpravo, vľavo, hore, dole dopredu, dozadu). Priestor vnímame predovšetkým na základe podnetov zrakových a hmatových, ktoré sú však spracovávané do jednej sústavy. Na základe rôznych príznakov (napr. pomerného zmenšenia, menšej jasnosti, čiastočného zákrytu zbiehania očných ôs, akomodácia očnej šošovky) vnímame vzdialenosť predmetov od svojho tela.

priestor, kolorimetrický

- priestor k trojrozmernému znázorneniu farieb.

priestor, kompresný

- časť pracovného priestoru valca spaľovacieho motora medzi hlavou valca a piestom v hornej úvrati.

priestor, konfiguračný

- množina hodnôt všetkých nezávislých súradníc skúmanej sústavy.

priestor, shengenský

- územie väčšiny európskych štátov, na ktorom sa dajú prekračovař medzištátne hranice bez colnej kontroly na ktoromkoľvek mieste. Označený podľa dediny Shengen v Luxembursku, u ktorej bola 14. 6. 1985 podpísaná Shengenská dohoda.

priestor, translunárny

- vyskytujúci sa za dráhou Mesiaca (opak je cislunárny).

priestor, schengenský

- bezhraničný priestor štátov Európskej únie.
21. 12. 2007 rozšírený o ČR, SR, Poľsko, Maďarsko, Maltu, Litvu, Estónsko, Lotyšsko, Slovinsko a Maltu.

priestory, kolízne

- koncové úseky na prove a korme lodného trupu oddelené od ostatných priestorov priehradkami, bezpečnostnými priestormi.

priestory, topologické

- ktorých poloha a charakteristika sa nemenia pri spojitých a vzájomne jednoznačných transformáciách.

priestoročas

- časopriestor.

Prieto, Ignacio

- Chile; 2005: minister zahraničných vecí.

prijímač, selektívny

- citlivý prijímač.

prijímač, televízny

- elektrotechnické zariadenie prijímajúce obrazové i zvukové informácie prostredníctvom rádiových vĺn z televízneho vysielača (terestriálneho, družice).

prilba

- helma, ochrana hlavy.

prilba, ochranná

- ochranná pokrývka hlavy z pevného materiálu, kovu, plastických hmôt, používaná v športe (motocykle, hokej) či na pracoviskách (banícka, potápačská, na stavbách).

prilogovať sa

- získať prístup do počítačového systému (siete) zadaním prihlasovacieho mena.

prim

- prvý hlas, prvé husle.
- byť prvým, viesť.
- mať hlavné slovo, rozhodujúcu úlohu.

prima

- prvá trieda osemročných stredných škôl.
- tretí stupeň starej školskej kvalifikácie.
- v hudbe prvý stupeň stupnice, najmenší interval.

prima rate

- druh úrokovej sadzby, zvyčajne pre najlepších klientov, (výhodná) úroková sadzba stanovená komerčnými bankami pri krátkodobých úveroch najspoľahlivejším dlžníkom.

prima sorta

- prvá akosť (v označení tovaru).

prima vista

- pri prvom videní, na prvý pohľad.

primabalerína

- v balete prvá tanečnica.

primadona

- prvá speváčka operného zboru.
- človek domýšľavý na to, že v niečom vyniká.
- namyslený človek snažiaci sa byť stredom pozornosti.

primariát

- miesto a postavenie primára v nemocnici.

primas

- český titul biskupa jednej i diecéz v štáte.

primaterničie
parametrium

- maternicové väzivo.

primatológia

- odvetvie zoológie zaoberajúce sa štúdiom primátov.

primár

- vedúci lekár odborného oddelenia zdravotníckeho zariadenia, zvyčajne nemocnice.

primárius

- prvý huslista komorného zboru.

primárky

- voľby kandidátov na úrad prezidenta v USA.

primárny

- prvotný, hlavný, základný.

primáš

- prvý huslista ľudovej kapely.

primát

- prvenstvo, vedúce postavenie.
- ľudoop, najvyšší rod cicavcov z rodu Primates, predstavujúci vrchol vývoja živočíchov, do ktorého človek zaradil i seba.
- v katolíckej cirkvi prvenstvo apoštola Petra a jeho nástupcov, pápežov

primáti

- Primates; rád cicavcov; ľudoopi. Prvé primáty sa objavili pred 54,8 - 33,7 miliónmi rokov.

primátor

- starosta štatutárneho mesta.

prime time

- čas, v ktorom je štatisticky najvyššia sledovanosť televízneho vysielania.

primátorky

- veslársky pretek osemveslíc v Prahe konaný pod záštitou primátora.

Primeros

- ČR; značka prezervatívov. Do roku 2006 ich vyrábala firma Vulkan (Vulkan Intim Brands) v severočeskom Hrádku nad Nisou. Od roku 2006 sa vyrábajú v Nemecku. Začali sa vyrábať po 2. svetovej vojne po znárodnení fabriky (dovtedy spoločnosť Emil Schuran).

primér

- primárny sektor, oblasť národného hospodárstva zahŕňajúca ťažbu a využívanie prírodných zdrojov.

primipara

- prvorodička.

primitív

- primitívny človek.
- človek na nízkej úrovni, prostoduchý, zaostalý.

primitívny

- na počiatočnom, prvotnom stupni spoločenského vývoja alebo na nízkej úrovni, nekultivovaný, zaostalý.
- jednoduchý, triviálny, prostý.

primo loco

- na prvom mieste.

primogenitúra

- prvorodenectvo.

primordiálny

- prvotný, prapôvodný.

primordium

- počiatok, pôvod.

primum

- predná, prvá, najprednejšia vec.

primus

- prvý, najlepší žiak v triede.
- typ petrolejového variča (podľa značky).

princ

- nevládnuci člen panovníckeho alebo kniežacieho rodu.

princ waleský

- titul angl. korunného princa a nástupcu trónu, princ z Walesu.

Prince

- USA; * 7. 6. 1958 (Minneapolis); spevák, vlastným menom Prince Rogers Nelson. Albumy: 2007: Planet Earth.

princes

- priliehavý strih dámskeho odevu bez vyznačeného pásu.

Princip, Gavrilo

- Juhoslávia; 28. 6. 1914 zavraždil Františka Ferdinanda d'Este s manželkou.

Principal, Victoria

- USA; * 1946; herečka. Filmografia: Dallas (TV seriál).

principál

- majiteľ cirkusu alebo divadla.
- hlavný hudobný register organu.

principiálny

- zásadný, základný, zásadový.

princíp

- zásada, základná myšlienka, obecná zákonnitosť.
- východzia, zásad, pravidlo.

princíp akcie a reakcie

- princíp založený na tom, že vzájomné sily pôsobiace medzi telesami majú vždy rovnakú veľkosť a opačný smer - jeden z Newtonových zákonov.

princíp, antropologický

- jedna zo základných téz L. Feurbacha, ktorá vyjadruje požiadavok, aby sa východiskom filozofických otázok stal človek ako biologická bytosť. Jeho nedostatkom je abstraktné pojatie človeka.

princíp, d'Alembertov

- zákon dynamiky, podľa ktorého sily pôsobiace na teleso sú vždy v rovnováhe so silami zotrvačnými.

princíp, Dopplerov

- pravidlo, podľa ktorého príjemca akustických alebo elektromagnetických vĺn vníma kmitočet nižší, ak zdroj vĺn sa od neho vzďaľuje, alebo naopak. V astronómii umožňuje určiť rýchlosť stálic a galaxií vzhľadom ku Zemi.

princíp, Fermatov

- variačný princíp, ktorý v najobecnejšie formuluje zákony geometrickej optiky: svetelný lúč sa šíri po najkratšej optickej dráhe.

princíp, Huygensov

- princíp šírenia svetla, podľa ktorého je každý bod vlnoplochy zdrojom guľových vĺn, ktoré potom vzájomne interferujú.

princíp, invariancie

- hlása: časový rozdiel medzi dvoma udalosťami a vzdialenosť dvoch udalostí pri nulovom časovom rozdiele sú vo všetkých súradnicových sústavách rovnaké (Galileo).

princíp, kauzality

- pozri kauzalita.

princíp, koncertantný

- princíp súhry, prípadne aj striedania jedného alebo skupiny sólistov a sprevádzajúceho orchestra.

princíp, minimaxu

- v teórii hier zvolenie taký postup, kedy hráč vyberá z možností vyberá tu, ktorá je lepšia ako najhoršia možná alebo najhoršie ostatných možností, čím zvolí minimálne straty pri prehre.

princíp, Pauliho

- pravidlo, podľa ktorého napr. v aróme nemôžu existovať dva elektróny s rovnakými všetkými štyrmi kvantovými číslami.

princíp, provenienčný

- archívnicka zásada triedenia a usporiadania archiválií, ktorá rešpektuje ich pôvodnú registračnú príslušnosť.

princíp, teritoriálny

- podľa ktorého všetky osoby zdržiavajúce sa na území určitého štátu podliehajú jeho jurisdikcii.

princíp vymeniteľných súčiastok

- vynašiel ho Eli Whitney. Umožňoval sériovú výrobu súčiastok (či už na konštrukciu strojov alebo ich opravu). Prvýkrát použitý pri výrobe pušiek.

print

- tlač.

printed

- vydané tlačou, vytlačené, uverejnené.

printer

- tlačiareň.

Prinze, Freddie

- USA
herec.
Manželka Sarah Michelle Gellar (herečka, sobáš 1. 9. 2002).
Dcéra Charlotte Grace (* 19. 9. 2009).

Filmografia:
1997: Viem, čo ste robili minulé leto
2001: 24
2002: Scooby-Doo.

Prinze, Sarah Michelle

- USA
herec.
Manžel Freddie (herec, sobáš 1. 9. 2002).
Dcéra Charlotte Grace (* 19. 9. 2009).

Filmografia:
1997 - 2003: Buffy, premožiteľka upírov (seriál)
1997: Viem, čo ste robili minulé leto
1997: Vreskot
1999: Veľmi nebezpečné známosti
2002: Scooby-Doo
2004: Nenávisť.

priorita

- prvenstvo, prvotnosť.
- prednostný nárok, vec majúca prednosť.

prioritný

- prednostný, majúci prednosť.

prión

- infekt. Prión nie je možné zničiť (ako nositeľa nákazy) bežnou sterilizáciou, ničí ho iba koncentrovaný lúh sodný, kyselina mravenčia a ďalšie drastické postupy. Prión je druh bielkoviny, ktorá je schopná sa množiť bez účasti nukleových kyselín. Spôsobuje rad chorôb dobytka a ľudí.

Priroda

- ZSSR; rad družíc zo systému Meteor 2 na diaľkový prieskum Zeme, ktoré boli vypúšťané na retrográdnu dráhu. Na palube niesli aj aparatúru NDR na diaľkový prieskum Zeme.

Priscus, Tarquinius

- Rím; 616 - 579 pred Kristom: piaty rímsky kráľ; previedol reformu kalendára - k desiatim mesiacom (Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quntilis, Sextilis, September, October, November, December) pridal Januarius (29 dní) a Februarius (28 dní). Aby sa počet dní vyrovnal, každé dva roky sa medzi 23. a 24. Februarius vsúval Mercedonius, ktorý mal striedavo 22 a 23 dní.

privatizácia

- deetatizácia, odštátnenie, prevedenie majetku z vlastníctva štátu do vlastníctva iných, neštátnych subjektov.

privatýr

- korzár.

privácia

- olúpenie.
- nedostatok.

privát

- súkromné obydlie, súkromie.

priváta

- hodiny, ktoré dávali chudobní študenti slabým žiakom z bohatých rodín, kondície.

privátnik

- súkromník.

privátny

- súkromný.

Privert, Jocelerme

- Haiti; ? - 2004: minister financií počas vlády prezidenta Aristidea. Od roku 2004 väznený za zodpovednosť za masakra v roku 2004 v meste Saint Marc. Vo februári 2005 z väzenia uprchol.

privilegovaný

- zvýhodnený.

privilégium

- výsada, výhoda.

prix

- cena, odmena v súťaži.
- súťaž.

prize money

- v športe finančná odmena, výhra.

prizma

- hranol, zvyčajne sklenený, rozkladajúci dopadajúce svetlo.
- podmienky určujúce spôsob pohľadu, hľadisko.

prizmatoid

- hranolec.

priznickotva

- Priessnitzov obklad, zaparovací obklad.

príbuzný

- blízky pokrvne alebo na základe manželstva.
- blízky pôvodom, obsahom, znakmi.
- podobný.

príbuzný, laterálny

- pochádzajúci od spoločného predka, napr. súrodenci, bratanci a pod.

prídych

- v jazykovede výslovnosť súhlasky ch.

príliv

- pravidelne sa opakujúce stúpanie morskej hladiny (približne 2x denne) spôsobené gravitačným pôsobením Mesiaca a Slnka. Opak sa nazýva odliv.

príliv, hluchý

- zmenšený príliv v 1. a 3. štvrti Mesiaca.

príliv, skočný

- zvýšený príliv pri nove Mesiaca - sčítajú sa gravitačné účinky Slnka a Mesiaca.

prima volta

- prvé zakončenie skladby pri opakovaní.

príma

- výborný, prvotriedny.
- výborne, skvelo.

prípad, sociálny

- človek s ťažko riešiteľnými sociálnymi problémami, odkázaný na výpomoc.

prípony, adjektívne

- koncovky prídavných mien.

prísaha, Hippokratovakotva

- lekársky sľub, ktorý skladajú lekári po absolvovaní všetkých skúšok. Dnes je nahradená lekárskym sľubom.

prísady, legujúce
legúry

- rozpustné látky pridávané do taveného kovu s cieľom dosiahnuť určité jeho vlastnosti a akosť.

prístroj, fotografický

- prístroj vytvárajúci optickou cestou obraz fotografovaného objektu na fotograficky citlivej vrstve. Skladá sa z komory, objektívu, uzávierky, hľadáčika, clony a zaostrovacieho zariadenia.

prístroj, hasiaci

- zariadenie k likvidácii požiaru menšieho rozsahu. Podľa náplne hasiaceho média ich delíme na penové, snehové, práškové, vzduchopenové, vodné a tetrachlórové.

prístroj, hasiaci penový

- hasiaci prístroj, v ktorom zmiešaním síranu hlinitého a roztoku kyslého uhličitanu s prísadou penidla sa vytvára pena, ktorá sa uvoľneným kysličníkom uhličitým vytláča, pokrýva horiaci objekt a zamedzuje tak prístupu vzduchu.

prístroj, Kačinského

- ručný nástroj na zisťovanie tvrdosti pôdy.

prístroj, Kippov

- laboratórny sklenený prístroj na prípravu niektorých plynov.

prístroj, koincidenčný

- zariadenie na určovanie doby kyvu kyvadiel na základe koincidencie dvoch značiek.

prístroj, kondicionačný

- prístroj na zisťovanie hmotnosti čistého materiálu bez prímesí (najmä vody).

prístroj, nivelačný

- v podstate zameriavací ďalekohľad otočný okolo zvislej osi. Presné nastavenie do vodorovného smeru sa prevádza libelou alebo automaticky.

prístroj, Orsatovkotva

- orsat; zariadenie pre chemickú analýzu plynov.

prístroj, titulkovací

- slúžiaci na snímanie filmových titulkov.

prístroj, Warburgov

- prístroj pre manometrické merania (podľa O. H. Warburga).

prístroj, zväčšovací

- fotografický prístroj ku zhotoveniu kópie vo väčšom merítku, ako má negatív, premietnutím negatívneho obrazu svetelným zdrojom pomocou objektívu na fotografický papier.

prístroje, aerometrické

- prístroje k meraniu základných vlastností atmosféry (teploty, tlaku, rýchlosti vetra a podobne).

prístup

- možnosť, oprávnenie vstúpiť, vniknúť.
- miesto, kadiaľ sa prichádza, príchod.
- možnosť dosiahnuť niečo, zúčastniť sa na niečom.
- pomer, postoj, stanovisko.

prístup, totalitný

- celkový, celostný.

príušnice

- epidemická parotitída.

Prlič, Jadranko

- Herceg-Bosna; ? - ?: premiér; 5. 4. 2004 sa vzdal haagskemu súdu. Bol obvinený z etnických čistiek proti bosenským moslimom, ktorí boli internovaní, mučení a vraždení v zajateckých táboroch.

pro anno
p. a.

- ročne, za rok.

pro die

- denne, na deň.
- v lekárnictve denná dávka lieku.

pro forma

- z formálnych dôvodov, k zachovaniu zdania, naoko.

pro futuro

- nabudúce, v budúcnosti, pre budúcnosť.

Pro, Michail

- Mexiko; 13. 1. 1891 - 23. 11. 1927; jezuitský kňaz.

pro quartale

- štvrťročne.

pro quota

- pomerným dielom.

pro rata

- "podľa pomeru", pomerne, určitým podielom, pomerným dielom.

pro semestre

- polročne.

pro tempore

- pre teraz.

pro usu interno

- pre vnútornú potrebu.

pro-

- prvá časť zložených slov majúca význam a) pred - , napred, predný; b) súhlas, sympatia.

probabilita

- pravdepodobnosť.

proband

- jedinec, ktorý je predmetom skúmania.

probácia

- skúška, vyskúšanie.
- dôkaz.

probiotikum

- živé mikroorganizmy, ktoré majú priaznivý účinok na tráviaci trakt (laktobacily, bifidobaktérie). Probiotiká pomáhajú lepšie zvládnuť hnačky spôsobené liečbou antibiotikami. Majú vplyv aj na prevenciu rozvoja alergií, ako sú ekzém, senná nádcha či astma. Baktérie mliečneho kvasenia.

problematický

- sporný, pochybný.

problematika

- okruh problémov.

problém

- vec ku riešeniu, sporná otázka, otázka k rozhodnutiu.

probovať

- prubovať; skúsiť.

procedurálny

- týkajúci sa postupu, napr. pri diplomatickom jednaní.

procedúra

- postup pri nejakom, zvyčajne zložitom konaní.
- súbor liečebných úkonov, napr. v kúpeľoch.

procentil

- celočíselný kvantil.

proces

- priebeh, vývoj, dej.
- súdne konanie.

proces, inkvizičný

- proces vytvorený katolíckou cirkvou na potieranie kacírstva. Jeho príznačné rysy: inkvizičný tribunál proces zo svojho popudu, sudca bol súčasne vyšetrovateľom i žalobcom, riadenie bolo tajné, obhajoba neprípustná, obvinený bol bezprávny. Veľkú váhu mali formálne dôkazy rozvinuté v celý systém, rozhodujúcim bolo doznanie obvineného, ktoré bolo spravidla vynútene mučením.

proces, kognitívny

- poznávací proces (vnímanie, pamäť, predstavivosť, myslenie).

proces, lipský

- 21. 9. - 23. 9. 1933; provokačný proces nacistov, v ktorom sa snažili zvaliť zodpovednosť za požiar Ríšskeho snemu na komunistov. Požiar založili sami nacisti 27. 2. 1933. Hlavnými obžalovaný bol G. Dimitrov. Pod tlakom svetovej verejnej mienky bol súd nútený ho spod obžaloby oslobodiť.

proces, mérathský

- politický proces vedený v rokoch 1929 - 1933 anglickými kolonizátormi proti 32 vodcom indického revolučného robotníckeho hnutia v indickom meste Mérathe (Meerut).

proces, norimberský

- medzinárodný súdny tribunál na tomto procese súdil nacistických pohlavárov Nemecka z vojnových zločinov. Bol zahájený 20. 11. 1945.

proces, opičí

- súdny proces v roku 1925 v Daytone v štáte Tennessee, v ktorom bol obžalovaný 24 ročný učiteľ John Thomas Scopes za to, že vyučoval počas hodín biológie v tej dobe zakázanú evolučnú teóriu. Súdny spor Scopes prehral.

procesia

- slávnostný cirkevný sprievod.
- zástup ľudí, sprievod.

procesorkotva

- čip slúžiaci k riadeniu zložitejších zariadení. Centrálna procesorová jednotka (CPU) je srdcom celého PC, zariadenie počítača, ktoré je schopné prevádzať operácie s dátami.

procesy, kognitívne

- kognícia.

procesy, konatívne

- v psychológii procesy zabezpečujúce vedomé ovládanie a kontrolu konania, rozhodovania a pod.

proconsulkotva

- malá miocénna opica. V roku 1948 jej lebku objavila Mary Leakey na ostrove Rusinga vo Viktóriinom jazere. Vek lebky sa odhaduje na 16 miliónov rokov. Je to spoločný predok hominidov, z ktorých sa neskôr vyvinuli ľudia.

procovský

- nadutý, povýšenecký.

Procoptodon goliah

- obrí klokan. Vyhynutý vačnatec. Meral na dĺžku až 3 metre a vážil najmenej 200 kg.

Romano Prodi Procyon

- hviezda v súhviezdí Malý Pes.

prodekan

- zástupca dekana fakulty vysokej školy.

Prodi, Romano

- Taliansko; * 9. 9. 1939 (Scandiano): politik. 1971: stály profesor priemyselnej politiky v Bologni. 1978: menovaný ministrom priemyslu. 1996 - 1998: premiér. 1999 - 2004: predseda Európskej komisie. 2006: zvíťazil v parlamentných voľbách, premiér. 21. 2. 2007 podal demisiu po tom, ako Senát neschválil vládny program v oblasti zahraničnej politiky.

prodróm

- neistý počiatočný príznak choroby, predzvesť choroby.

producent

- výrobca, výrobný podnikateľ.

producírovanie

- okázalé vystupovanie, verejné predvádzanie sa.

producírovať sa

- okázalo vystupovať, verejne sa predvádzať.

produkcia

- výroba.
- súhrn výrobkov alebo umeleckých výtvorov.
- verejné predvádzanie nejakých výkonov.

produkčný

- osoba zodpovedná za výrobu filmového, televízneho alebo rozhlasového diela.

produkovať

- vyrábať, pestovať, tvoriť.

produkt

- výrobok, výtvor.
- vytvorená hodnota.
- výsledok činnosti.

produkt, finálny

- priamy, užitočný a konečný výsledok výrobnej činnosti.

produktivita

- intenzita výroby.
- tvorivá činnosť.

produktívny

- schopný produkovať, plodný, výnosný.

profanácia

- profanovanie; zneuctenie, zneváženie, znesvätenie, banalizovanie.

profanovanie

- profanácia; zneuctenie, zneváženie, znesvätenie, banalizovanie.

profánny

- svetský, nenáboženský.
- všedný.
- znesväcujúci.

profáza

- antefáza; počiatočná fáza delenia bunečného jadra. Formujú sa chromozómy, postupne mizne jadierko.

profesiografia

- metóda analýzy pracovných činností.

profesionalita

- odbornosť.

profesionál

- odborník.
- osoba prevádzajúca činnosť pre zárobok.

profesor

- stredoškolský učiteľ.
- hodnosť a titul vysokoškolského učiteľa.

profesorstvo

- profesúra.
- puntičkárstvo, pedantizmus.

profesúra

- hodnosť alebo činnosť profesora, profesorstvo.

profil

- zboku; pohľad zboku.
- vonkajší obraz, silueta.
- rez predmetom, terénom.
- súbor vlastností, čŕt ( morálny, pracovný).

profil, aerodynamický

- obrys priečneho rezu krídla.

profil, morálny

- súbor morálnych vlastností, čŕt.

profil, pracovný

- súbor pracovných vlastností, čŕt.

profil, spánkový

- pozri polysomnografia.

profil, úzky

- výrazný úsek s najnižšou kapacitou.
- nedostatkový tovar.

profilačný

- používaný na dosiahnutie žiadaného profilu.

profilácia

- upravovanie profilu, podoby niečoho; plastické členenie stvárnenej plochy; tríbenie vlastností.

profilovač

- druh hoblíka na profilovanie.

profilovať

- dávať niečomu podobu, tvar, obyčajne ozdobný (napr. v džbánkárstve, v tokárstve), plasticky členiť nejakú plochu.
- zameriavať povrch územia v pozdĺžnom i priečnom smere.

profilový

- vyprofilovaný, vyhranený, vzorový. charakteristický pre niečí profil, vyznačujúci niekoho z hľadiska jeho profilu.

profit

- prodpech. úžitok, zisk.

profitovať

- mať z niečoho prospech, zarobiť na niečom.

profík

- profesionál (hovorovo).

profundál

- hlbinná oblasť stojatých vôd.

profúzny

- mohutný, silný.
- hojný, prílišný.
- nadbytočný, ďalekosiahly.

profylaktický

- zamedzujúci nákaze.
- zaoberajúci sa cielenou prevenciou.

progenitúra

- potomstvo, potomkovia.

progeria

- Hutchinson - Gilfordov syndróm; choroba, predčasné starnutie. Postihuje asi jedného človeka zo štyroch miliónov. Pacienti sa dožívajú 13 - 14 rokov. Nemoc sa prejavuje trpasličím vzrastom, plešatosťou, alebo zostarlou pokožkou. Pacienti umierajú najmä na srdečné záchvaty alebo mŕtvicu. Chorobu spôsobuje zmutovaný gén lamin A. Prvýkrát bola popísaná v roku 1886.

progesterón

- ženský pohlavný hormón. Pôsobí v druhej fázi menštruačného cyklu, uvoľňuje sa po ovulácii. Zhoršuje stav pleti, vyvoláva bolesť v prsiach, zvyšuje chuť k jedlu. Patrí medzi gestagény. Takisto je dôležitý pri tehotenstve - umožňuje výživu plodu, uzatvára hrdlo maternice a predchádza predčasnému vypudeniu plodu. Zabraňuje dozrievaniu ďalšieho vajíčka počas tehotenstva.

prognostika

- teória vypracovávania prognóz, veda o prognózach.

Prognoz

- ZSSR; séria družíc určených ku komplexnému skúmaniu vlastností priestoru vo veľkých vzdialenostiach od Zeme a ich ovplyvňovaniu slnečnou činnosťou. Družice rotujú okolo osi mieriacej ku Slnku a ich aktívna životnosť je cez pol roka

Prognoz 1

- ZSSR; družica; štart: 14. 4. 1972; hmotnosť 845 kg; životnosť 3. 300 dní.

Prognoz 2

- ZSSR; družica, niesla aj francúzsku aparatúru; štart: 29. 6. 1972; hmotnosť 845 kg; životnosť 10 rokov.

Prognoz 3

- ZSSR; družica; štart: 15. 2. 1973; hmotnosť 845 kg; životnosť 10 rokov.

Prognoz 4

- ZSSR; družica; štart: 22. 12. 1975; hmotnosť 905 kg; životnosť 10 rokov.

Prognoz 5

- ZSSR; družica, niesla aj francúzsku a československú aparatúru; štart: 25. 11. 1976; hmotnosť 930 kg; životnosť aktívna 235 dní ; pasívna 10 rokov

Prognoz 6

- ZSSR; družica, niesla aj francúzsku a československú aparatúru; štart: 22. 9. 1977; hmotnosť 910 kg; životnosť aktívna 125 dní ; pasívna 10 rokov

Prognoz 7

- ZSSR; družica, niesla aj francúzsku a československú aparatúru; štart: 30. 10. 1978; hmotnosť 915 kg; životnosť aktívna 225 dní ; pasívna 693 dní.

Prognoz 8

- ZSSR; družica, niesla aj francúzsku a československú aparatúru; štart: 25. 12. 1980; hmotnosť 985 kg; životnosť aktívna 264 dní ; pasívna 4 roky.

prognóza

- predpoveď, odhad ďalšieho vývoja.

program

- stanovený plán činnosti, pracovná náplň, dokument o tom.
- určený sled udalostí.
- tlačené oznámenie progamu.
- kroky vedúce k predom stanovenému cieľu.

Program 467

- USA; označenie družíc Big Bird.

program, Budovateľský

- program Národného frontu Čechov a Slovákov z 8. 7. 1946. Rozviedol princípy Košického vládneho programu. Smernice na dvojročný plán 1947 - 48.

Program, Gothajský

- program nemeckej sociálnej demokracie prijatý na zlučovacom zjazde eisenašských a lassalovcov v Gothe v roku 1875. Obsahoval radu lassalovských protimarxistických téz, štátnu podporu družstiev, heslo slobodného ľudového štátu. Ostro kritizovaný Marxom a Engelsom.

program, hradecký

- poľnohospodársky program československej vlády Národnej Fronty zo 4. 4. 1947, ktorý bol vyhlásený v Hradci Králové. Bola prijatá zásada, že pôda patrí tomu, kto na nej pracuje.

Program, Košický vládny

- vyhlásenie slovenskej svojbytnosti v Košiciach 5. 4. 1945. Program prvej vlády Národnej fronty. Hlavné body programu: národné výbory, uznanie svojbytnosti slovenského národa, odsun Nemcov, konfiškácia majetku Nemcov a zradcov, zavedenie národných správ, podriadenie hospodárstva vedeniu štátu, zahranično - politická orientácia na ZSSR.

program, Namurský

- program ľavicového Valónskeho ľudového hnutia (Mouvement Populaire Vallon) vyhlásený v novembri 1961. Bojuje za federalizmus, ktorý chápe v úzkej súvislosti s rozšírením demokratických práv v politike, hospodárstve a sociálnom živote.

prográdny

- vyvíjaúci sa dopredu, pokrokový.

progrediencia

- pokračovanie, postup, postupné šírenie.

progredientný

- progresívny; šíriaci sa, postupujúci, pokračujúci.

progres

- progresia; postup, šírenie, pokračovanie, pokrok, vzostup, rast.

progresia

- progres; postup, šírenie, pokračovanie, pokrok, vzostup, rast.

progresívny

- progredientný; postupujúci, pokračujúci, vyvíjajúci sa, šíriaci sa.

Progress 1

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 20. 1. 1978 9:25 SEČ. Hmotnosť 7.020 kg, z toho 1. 300 kg kusového nákladu, 1.000 kg pohonné hmoty. Spojenie so Saljut 6 22. 1. 1978 11:12 SEČ - 6. 2. 1978 6:53 SEČ. 8. 2. 1978 navedený do atmosféry, kde zhorel.

Progress 2

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 7. 7. 1978 12:26 SEČ. Hmotnosť 7.000 kg. Spojenie so Saljut 6 9. 7. 1978 13:59 SEČ - 2. 8. 5:57 SEČ. 4. 8. 1978 loď vstúpila do atmosféry, kde zhorela.

Progress 3

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 7. 8. 1978 23:31 SEČ. Hmotnosť 7.000 kg. Spojenie so Saljutom 6 10. 8. 1978 1:00SEČ - 21. 8. 1978. 23. 8 1978 vstúpila do atmosféry, kde zhorela.

Progress 4

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 4. 10. 1978 0:09 SEČ. Hmotnosť 7.000 kg. Pripojenie ku Saljutu 6 6. 10. 1978 2:00 SEČ - 24. 10. 1978 14:07 SEČ. 26. 10. 1978 loď vstúpila do atmosféra, kde zhorela.

Progress 5

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 12. 3. 1979 6:47 SEČ. Hmotnosť 1. 300 kg. Spojenie so Saljut 6 14. 3. 1979 8:20 SEČ - 3. 4. 1979 17:10 SEČ. 5. 4. 1979 zanikol v atmosfére.

Progress 6

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 13. 5. 1979 5:17 SEČ. Spojenie so Saljut 6 15. 5. 1979 7:19 SEČ - 8. 6. 1979 9:00 SEČ. 10. 6. 1979 loď zanikla v atmosfére.

Progress 7

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 28. 6. 1979 10:25 SEČ. Pripojenie ku Saljut 6 30. 6. 1979 12:18 SEČ - 18. 7. 1979 4:50 SEČ. 20. 7. 1979 zanikla v atmosfére.

Progress 8

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 27. 3. 1980. Oddelenie od Saljutu 6 25. 4. 9:04 SEČ. 26. 4. 1980 zanikla v atmosfére.

Progress 9

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 27. 4. 1980. Oddelenie od Saljutu 6 20. 5. 1980 19:51 SEČ. 22. 5. 1980 zanikla v atmosfére.

Progress 10

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 29. 6. 1980. Oddelenie do Saljutu 6 17. 7. 1980 23:21 SEČ. 19. 7. 1980 loď zanikla v atmosfére nad Pacifikom.

Progres 11

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 28. 9. 1980. Oddelenie od stanice Saljut 6 9. 12. 1980 11:23 SEČ. 11. 12. 1980 zanikol v atmosfére.

Progress 12

- ZSSR; nákladná kozmická loď. Štart 24. 1. 1981. Pripojenie k Saljut 6 26. 1. 1981 16:56 SEČ - 19. 3. 1981 19:14 SEČ. 20. 3. 1981 zanikla v atmosfére nad Pacifikom.

Progress M1-3

- Rusko; nákladná kozmická loď. 6. 8. 2000: doprava nákladu na ISS.

Progress M1-4

- Rusko; nákladná kozmická loď. 16. 11. 2000: doprava nákladu na ISS.

Progress M1-6

- Rusko; nákladná kozmická loď. 20. 5. 2001: doprava nákladu na ISS.

Progress M1-7

- Rusko; nákladná kozmická loď ku stanici ISS. Štart 26. 11. 2001 18:24:11,904 UT; hmotnosť 2 468 kg.

Progress M1-8

- Rusko; nákladná kozmická loď. 21. 3. 2002: doprava nákladu na ISS.

Progress M1-9

- Rusko; nákladná kozmická loď. 25. 9. 2002: doprava nákladu na ISS.

Progress M1-10

- Rusko; nákladná kozmická loď. 8. 6. 2003: doprava nákladu na ISS.

Progress M1-11

- Rusko; nákladná kozmická loď. 29. 1. 2004: doprava nákladu na ISS.

Progress M44

- Rusko; nákladná kozmická loď. 26. 2. 2000: doprava nákladu na ISS.

Progress M45

- Rusko; nákladná kozmická loď. 21. 8. 2001: doprava nákladu na ISS.

Progress M46

- Rusko; nákladná kozmická loď. 26. 6. 2002: doprava nákladu na ISS.

Progress M47

- Rusko; nákladná kozmická loď. 2. 2. 2003: doprava nákladu na ISS.

Progress M48

- Rusko; nákladná kozmická loď. 29. 8. 2003: doprava nákladu na ISS.

Progress M49

- Rusko; nákladná kozmická loď. 25. 5. 2004: doprava nákladu na ISS.

Progress M50

- Rusko; nákladná kozmická loď. 11. 8. 2004: doprava nákladu na ISS.

Progress M52

- Rusko; nákladná kozmická loď. 23. 12. 2004: doprava nákladu na ISS.

Progress M52

- Rusko; zásobovacia kozmická loď. 2. 3. 2005 pripojenie sa k orbitálnej stanici ISS.

Progress M54

- Rusko; zásobovacia kozmická loď. Štart 24. 4. 2006 18:03 SELČ. Spojenie so stanicou ISS 24. 4. 2006 19:54 SELČ. Lo'd vezie zásoby potravín, vody, kyslíka a 2,6 tony pohonných hmôt.

prohibitívny

- zakazujúci, zabraňujúci, obmedzujúci.

prohibitum

- zakázaná vec, zakázaná kniha, zakázaný tovar.

prohibícia

- zákaz výroby, dovozu a distribúcie alkoholu. V USA od roku 1919 do roku 1933. Pokusne zavedená v Atlante 1. 7. 1886.

Procházka, Antonín

- ČR; * 5. 6. 1882, † 5. 6. 1945; maliar.

Dielo:
Autoportrét (kubizmus).

Procházka, Jan

- ČR; * 4. 2. 1929, † 1971; scenárista, spisovateľ.

Scenár:
Už zase skáču přes kaluže;
Páni kluci nebo Kočár do Vídně (na ňom pracoval s Karlem Kachyňou).

Procházka, Jan

- ČR; * 2. 12. 1978; futbalista.

Procházka, Radek

- ČR; * 6. 1. 1978; hokejista.

Procházka, Stanislav

- ČR; * 11. 3. 1973; hokejista.

Procházka, Václav

- ČR; * 8. 5. 1984; futbalista.

Procházková, Alena

- SR; * 9. 8. 1984 (Banská Bystrica); bežkyňa na lyžiach.

Procházková, Marie

- ČR; režisérka. Filmografia: Žralok v hlavě.

Procházková, Petra

- ČR; * 20. 10. 1964 (Český Brod); novinárka. Od roku 1992 cestuje po Ázii. S Jaromírom Štětinou založila agentúru Epicentrum.

Project 1010

- USA; pokračovanie rady družíc Big Bird (od roku 1977). V tomto programe sa nasnímaný zemský povrch na Zem prenáša TV signálom.

projekcia

- premietanie, zobrazovanie.
- predstavovanie si budúcej situácie.
- filmové predstavenie, premietanie.

projekcia, kryštalografická

- presné znázornenie polohy kryštálových plôch voči osám kryštálu.

projekcia, stereografická

- druh zobrazovania užívaný hlavne v kartografii a v kryštalografii. Jeho prednosťou je verné zobrazenie všetkých uhlov a kružníc.

projekt

- námet, návrh, plán a jeho spracovanie.
- stavebnokonštrukčná alebo organizačno - finančná dokumentácia

projekt 921

- Čína; v roku 1992 schválený projekt na vypustenie ľudí do vesmíru.

projekt Manhattan

- USA; projekt na vytvorenie prvej atómovej bomby. Projekt viedol fyzik Robert Oppenheimer.

projekt OZMA

- pozri OZMA.

projektil

- strela.

projektor

- premietací prístroj.

prokain

- novokain; miestne anestetikum a látka predlžujúca účinky penicilínu.

prokaryon

- prokaryotická bunka. Pozri akaryontá.

Prokešová, VieraViera Prokešová

- SR; † 31. 12. 2008; poetka, prekladateľka.
Preložila antológiu piatich bulharských básnikov a haiku-básne Dimitara Stefanova. Prebásnila výber zo stredovekej francúzskej poézie, verše Jacqua Préverta a 6. tibetského dalajlámu, básne čínskych poetiek a v spolupráci s Libušou Vajdovou výber z poézie rumunského klasika Mihaia Eminesca Krídla vosku, za ktorý jej v roku 2008 udelili Cenu Jána Hollého za umelecký preklad.

Dielo:
Cudzia (debut);
Slnečnica;
Retiazka;
Pleť;
Vanilka;
Ihla.

proklamatívny

- majúci povahu proklamácie.
- formálne sa ku niečomu hlásiaci.

proklamácia

- verejné, zvyčajne slávnostné prehlásenie.

proklitikon

- predklonka.

proklízia

- spojenie neprízvučného slova s následujúcim prízvučným v jeden prízvukovaný celok.
- sklon dopredu, predklon.

prokonzulkotva

- v starom Ríme úrad miestokráľa provincie.

Prokop, Liese

- Rakúsko; politička. 2006: ministerka vnútra.

Prokop, Michal

- ČR; spevák, TV moderátor a politik. Člen skupiny Framus Five a Framus 5 (založil ju v roku 1978). Poslanec (do roku 1998), námestník ministra kultúry. Od roku 2000 moderuje v ČT Krásný stráty (talk show). Diskografia: 1968: Blues In Soul; 1971: Město Er; 1980: Holubí Dante; 1984: Kolej Yesterday; 1987: Nic ve zlým, nic v dobrým; 1989: Snad nám naše děti . . . ; 2006: Poprvé naposledy.

Pavol Prokopovič Prokopovič, Pavol

- SR; * 29. 6. 1955 (Stropkov); politik. 1961: ZDŠ v Stropkove. 1970: SPŠ v Humennom, ktorú som ukončil maturitnou skúškou v roku 1974. 1974: normovač v podniku TESLA - STROPKOV. 1979: vedúci prevádzky - mestské služby mesta Stropkov, riaditeľ - Domová správa, riaditeľ závodu - Komunálne služby mesta Stropkov. 1988: štúdium na Ekonomickej Fakulte UMB v Banskej Bystrici, ktorú som v roku 1992 štátnymi skúškami úspešne ukončil. 1990: súkromný podnikateľ. 1994: štátna skúška pre daňových poradcov a odvtedy som aj členom SKDP. 1995: zakladajúci člen Únie živnostníkov, podnikateľov a roľníkov SR. 1995: 3. júla 1998 predseda Únie živnostníkov, podnikateľov a roľníkov SR. 1998: poslanec NR SR. 2002 - 2006: minister dopravy. 2006: poslanec NR SR.

prokreačný

- plodivý, rozmnožovací.

proktitída

- zápal sliznice konečníka.

prokto-

- prvá časť zložených slov majúca význam konečník, konečníkový.

prokura

- plná moc, ktorá zmocnenca oprávňuje takmer ku všetkým úkonom menom firmy.

prokuratúra

- štátne zastupiteľstvo.

prokurátor

- štátny zástupca v trestnom konaní.

prokurista

- zmocnenec firmy disponujúci plnou mocou.

Prokurorov, Alexej

- Rusko; † 10. 10. 2008 (Vladimir, prešlo ho auto); lyžiar.
1988: 1. miesto na OH v Calgary na 30 km klasickou technikou.

Prokyon B

- hviezda. Objavená v roku 1896.

prolaps

- predpadnutie, vyčnievanie orgánu z telovej dutiny.

prolaktin

- hormón predného laloku hypofýzy, ktorý ovplyvňuje rast a funkciu mliečnych žliaz.

prolegoména

- úvodná stať.
- spis uvádzajúci do základnej problematiky určitého vedeckého odvetvia.

Proletariat

- tzv. Wielky Proletariat - prvá revolučná strana poľskej robotníckej triedy. Založená v roku 1882. Činnosť ukončená v roku 1886 - vedúci činitelia odsúdení na smrť a do vyhnanstva.
- tzv. Druhy Proletariat - poľská robotnícka strana. Založená v roku 1887. Prevádzkovala teror.
- Polska Partia Socjalistyczna Proletariat. Založená v roku 1900. Usilovala pre autonómiu pre Poľsko a celoruskú ústavu. Používala teror. Zanikla v roku 1905.

proletariát

- starorímska chudina.
- trieda námezdne pracujúcich, robotníctvo.

proletkult

- skratkové slovo pre proletársku kultúru.

proliferácia

- bujnenie, novotvorenie, chorobný rast tkaniva.

prolixný

- podrobný, bohatý, rozvláčny.

prolongácia

- predĺženieplatnosti, lehoty.
- predĺženie alebo odloženie právneho záväzku.

prológ

- úvodná časť, úvod, predhovor.

promenádakotva

- hromadné prechádzanie sa.
- miesto takéhoto prechádzania sa, korzo.

promenovať sa

- prechádzať sa (po promenáde), korzovať.

promeonár

- priestor určený ku promenádam.

promesa

- sľub, prísľub.
- dlžný úpis.
- poukážka na budúce akcie.
- listina o prenechaní práva na výhru z istého ťahu pri žrebovaní cenných papierov.

Prometheus

- mesiac planéty Saturn. Bol objavený na fotografiách, ktoré poriadila americká medziplanetárna sonda Voyager 1 v roku 1980. Krúži okolo Saturna okraji jeho prstencov. Obežná doba je 15 hodín. V roku 1995 boli zistené nepravidelnosti na jeho obežnej dráhe. V roku 2001 boli objavené ďalšie odchýlky od vypočítanej dráhy.

Prométeus

- Titán z gréckej mytológie.

prométhium

- chemický prvok, značka Pm. V roku 1945 ho objavili J. A. Marianský a L. E. Glendenin (ová).

promile

- jeden diel z tisíca, tisícina; 1‰ = 1/1000.

prominent

- predná, vynikajúca osobnosť spoločnosti.
- jedinec s výsadným postavením.

prominentný

- výsadný, nie bežný, nedosiahnuteľný.

promiskuita

- zmiešanosť, zmes. časté striedanie sexuálnych partnerov.

promissor

- planéta v horoskope veštiaca určitú udalosť.

promotion

- zakladateľstvo, podnet, podpora.
- úvodná, zavádzajúca reklama, ktorou sa propaguje nový výrobok alebo produkt.

promotor

- vypínač, ktorý obsahuje väčšina génov. Riadi, ktorý gén má byť kedy aktívny a či vôbec aktívny začne byť.
- vysokoškolský hodnostár prevádzajúci promóciu.
- látka zvyšujúca aktivitu katalyzátora.

promotor fidei

- diablov advokát.

promovaný

- ten, kto mal promóciu.

promócia

- slávnostný akt udelenia akademického alebo vedeckého titulu alebo hodnosti.
- zakončenie štúdia na vysokej škole.

promptný

- pohotový, rýchly, okamžitý.

promulgácia

- verejné vyhlásenie, osvedčenie.

pronáos

- predná sieň antického chrámu.

pronefros

- predoblička, vývojové štádium obličky.

Pronger, Chris

- Kanada; * 10. 12. 1974; hokejista.

Pronk, Jan

- OSN; diplomat. 2006: špeciálnyvaslanec OSN v Sudáne. Vyhostený pre kritizovanie prezidenta Omara al-Bašíra za porušovanie mierovej zmluvy.

pronomen

- zámeno.

pronto

- naráz, ihneď, rýchlo.

Prontosil

- prvý klinicky overený sulfónamid.

propadién
allen

- uhľovodík s tzv. kumulovanou dvojnou väzbou.

propaganda

- verejné šírenie myšlienok, názorov, s cieľom získať priaznivcov.

propagácia

- reklama.
- uvádzanie do povedomia.
- rozširovanie, rozmnožovanie.
- zámerné množenie mikroorganizmov.

propagovať

- doporučovať, uvádzať do všeobecného povedomia.

propán

- nasýtený uhľovodík používaný ako chemická surovina a palivo.

propedeutika

- úvod, príprava.
- uvedenie do oboru.

propelér

- vrtuľa.
- lodná skrutka.
- hnacie teleso, vodná skrutka, vrtuľa.
- loď s takýmto hnacím telesom.

properispómenonkotva

- cirkumflex; prízvuk na poslednej slabike vzniklý zdvihnutím alebo znížením hlasu v jednej slabike; v niektorých slovanských a baltských jazykoch (napr. srbochorvátšina, litovština) ťahaná intonácia; vo francúzštine diakritické znamienko nad niektorými dlhými alebo otvorenými samohláskami.

propolis

- včelí tmel s voskom s baktericídnymi vlastnosťami, slúžiaci na tvorbu plástov .

proponovaný

- navrhnutý, plánovaný.

proporcie

- rozmery dané vzájomným pomerom jednotlivých zložiek.

proporcie, ekonomické

- vymedzené kvantitatívne pomery vo vnútri spoločenskej deľby práce.

proporcionalita

- pomernosť, úmernosť časti v rámci celku.

proporcionálny

- proporčný; zodpovedajúci proporciám, úmerný.

proporčný

- proporcionálny; zodpovedajúci proporciám, úmerný.

propozície

- plán, rozvrh, zámer, rozpis, program.

proprieta

- drobný predmet osobnej potreby.
- vlastníctvo.

proprietas terminorum

- (v stredovekej logike) sémantické vlastnosti výrazov.

propulzia

- podvedomý, prekotný pohyb dopredu.
- vyvolávanie ťahu potrebného ku prekonaniu odporov, napr. pri pohybe lietadla, lode.

propyl

- jednomocný radikál odvodený od propánu.

propylaj

- v antickej architektúre monumentálna vstupná brána ku svätyni alebo hradenému okrsku.
- predbránie.

propylalkohol

- alkohol odvodený od propánu.

propylénkotva

- plynný nenasýtený uhľovodík s dvojitou väzbou slúžiaci na výrobu acetónu a pod.

propylit

- produkt premeny vyvrelých hornín, ktorý vznikol pôsobením hydrotermálnych roztokov.

propylitický

- na ktorý pôsobila propylitizácia.

propylitizácia

- proces premeny vyvretých hornín pôsobením hydrotermálnych roztokov.

prorektor

- zástupca rektora vysokej školy.

prorogácia

- dohoda sporných strán o tom, ktorý súd bude spore rozhodovať.

Prorok, Ivo

- ČR; * 28. 12. 1969; hokejista. 1991/1992: 3. miesto v extralige (Litvínov).

proscénium

- divadelná predscéna, priestor pred oponou.

prosektúra

- miestnosť, kde sa prevádzajú patologicko - anatomické pitvy.

proselyta

- ten, kto sa obrátil, ten, ktor prestúpil na novú vieru.

prosfora

- dary chleba a vína prinášané na omši.
- v pravoslávnej cirkvi z pšeničného kvaseného chleba pri prijímaní nahradzuhjúci hostiu.

prosit

- prózit; na zdravie!; prípitok.

proskopia

- jasnovidectvo.

proskribovať

- postaviť mimo zákon, verejne zavrhnúť, prehlásiť za prenasledovaného.

proskripcia

- proskribovanie; prenásledovanie, vypovedanie do vyhnanstva.
- v starocekom Ríme zoznam a verejné vyhlásenie osôb postavených mimo zákon.

proskurník

- vytrvalá bylina s veľkým ružovým kvetom, používaná v lekárstve (napr. proti kašli, hnačke).

prosopagnózia

- defekt, pri ktorom ľudia nepoznávajú tváre (asi 1 z 50). Choroba má genetický základ.

prosoma

- predná časť tela niektorých členovcov, hlavohruď.

prosopagnózia

- neurologická porucha, kedy postihnutý nerozoznáva tváre.

Prospal, Václav

- ČR; * 17. 2. 1975 (České Budějovice); hokejista. Syn Václav. Dcéra Veronika. 2000, 2005: 1. miesto na MS.

prospekcia

- pátranie.
- vyhľadávanie a výskum ložisiek nerastov.

prospekt

- informačný leták alebo brožúra.
- veľkomestská široká ulica.

prospektor

- hľadač nerastov a drahých kovov, kameňov.
- prieskumník.

prosperita

- zdar, úspech, výnosnosť.

Prospero

- Veľká Británia; družica X - 3 Prospero.

prosperovať

- prospievať.

Prost, Alain

- automobilový pretekár. 4x majster sveta v F1.

prostaglandin

- nenasýtená mastná kyselina, farmakologicky aktívna látka pôsobiaca podobne ako hormóny, zohráva dôležitú úlohu pri vnímaní bolesti.

prostaglandin E2

- hormón produkovaný v hypotalame, hormón horúčky. Jeho produkcia zvyšuje telesnú teplotu (horúčka), vyvoláva nechutenstvo, bolesť a únavu. Zbližuje sa s neurónovým čidlom EP3.

prostata

- predstojná žľaza, predstojnica. Súčasť mužského pohlavného ústrojenstva. Obopína počiatok močovej trubice pod močovým mechúrom. Produkuje sekrét, ktorý sa vylučuje na začiatku ejakulácie a obsahuje látky nutné pre činnosť spermií.

prostatektómia

- chirurgické odstránenie zväčšenenej prostaty.

prostatik

- muž trpiaci ochorením prostaty.

prostatitída

- chorobný zápal predstojnej žľazy.

prostatizmus

- potiaže pri ochorení prostaty.

prostetický

- nespojený priamo so slúčeninou.
- nebielkovinový.
- náhradný.

prostitúcia

- poskytovanie pohlavného styku za úplatu.
- kupčenie s vlastným presvedčením.

prostitút

- muž poskytujúci pohlavný styk za úplatu.

prostitútka

- neviestka, kurva; žena poskytujúca pohlavný styk za úplatu.

prostriedky, automatické jazykové

- v jazykovede ustálené jazykové prostriedky.

prostriedky, centralizované

- časť hodnoty čistého dôchodku podnikov, ktoré sa sústreďujú do rúk vyšších riadiacich orgánov. Poskytujú sa jednotlivým podnikom vo forme nevyhnutných dotácií a financujú naliehavé potreby.

prostriedky, opravné

- v procesnom práve úkony, ktorými je možné podľa procesného práva občianskeho, trestného alebo správneho žiadať preskúmanie súdnych, notárskych rozhodnutí alebo rozhodnutí štátnych orgánov.

prostriedky, suprasegmentálne

- modulačné prostriedky súvislej reči, t. j. tónové a dynamické, ako aj tempo reči a pauzy.

prostriedok, sympatetický

- ktorému sa pripisuje mystická súvislosť s chorobami.

prostrácia

- stav vyčerpanosti prejavujúci sa celkovou telesnou skleslosťou a duševnou ľahostajnosťou.
- kľačanie na kolenách pri modlitbe.
- hlboká poklona na znak veľkej úcty, pri ktorej sa klaňajúci dotýka čelom zeme.

Prošková, Denisa

- ČR; novinárka, spisovateľka Dielo: Chuťopis: O cestách a lásce k jídlu (spolu s Jitkou Rákosníkovou).

Prošková, Hana

- ČR; †4. 10. 2002; spisovateľka, kritička, básnička a prekladateľka; tvorba: Mořeplavba; Obrova zahrádka; Obyčejné zločiny; Měsíc s dýmkou; Tajemství planet; Stínová hra.

protagonista

- hlavný predstaviteľ, vedúca osobnosť.

Protanthropus heidelbergensis

- človek heidelbergský; v roku 1907 objavená čeľusť opočloveka pri dedine Maueru neďaleko Heidelbergu (Nemecko).

protarchaeopteryx

- operený dinosaurus objavený v Číne (1997). Pripomína primitívnu verziu archeopteryxa.

proteáza

- enzým, ktorý rozpúšťa bielkoviny živočíšneho pôvodu. Je hlavnou zložkou tráviacich štiav mäsožravých rastlín. Umožňuje dozrievanie vírusovej bunky. Pozri bielkoviny.

proteid

- zložená bielkovina. Pozri bielkoviny.

proteináza

- enzým katalyzujúci štiepenie bielkovín.

proteinkináza

- bielkovina enzymatickej povahy alebo anzým ovplyvňujúci iné bielkoviny.

proteinuria

- albuminuria; vylučovanie bielkovín močom.

proteizmus

- schopnosť zmien, tvárnosť, premenlivosť.

proteín

- jednoduchá bielkovina, stavebné kamene ľudského tela. Starajú sa o premenu potravy na energiu, ovplyvňujú rast a starnutie organizmu. Pokiaľ fungujú nesprávne, môžu spôsobiť napríklad rakovinu, Alzheimerovu chorobu, autoimunitné ochorenie alebo choroby srdca a krvného obehu.

proteínúria
albuminúria
proteinúria

- vylučovanie bielkovín močom.

protekcia

- ochrana, záruka, príhovor, podpora vplyvnej osoby, uprednostenie, zvýhodnenie.

protekcionizmus

- ochranárstvo.

protektor

- ochranca, chránič.
- priaznivec.
- stará pneumatika s novo vulkanizovaným plášťom.
- správca protektorátu.

protektorát

- ochrana, záštita.
- forma závislosti na mocnejšie krajine.

protektorát Čechy a Morava

- násilné prevzatie moci v ČR Nemeckom 16. 3. 1938, okupácia ČR. Rozpad ČSR.

proteom

- súbor všetkých proteínov. Autorom názvu je Marc Wilkins (Austrália) v roku 1994.

proteomika

- vedecký odbor, ktorý sa zaoberá výskumom proteomu.

proteosyntéza

- biosyntéza bielkovín.

proterozoikum

- starohory. Obdobie skončilo pred 570 miliónmi rokov.

protest

- vyjadrený nesúhlas, prejav nesúhlasu.

protestant

- stúpenec protestantizmu.
- člen ľudovej protestantskej cirkvi, evanjelik.

protestantizmus

- kresťanské smery, ktoré vzišli v 16. storočí z reformácie rímskokatolíckej cirkvi.

protestný

- nesúhlastný, odbojný.

protestovať

- vyjadrovať nesúhlas.

protestsong

- protestná pieseň, angažovaná pieseň protestujúca proti nespravodlivosti a bezpráviu.

protetický

- náhradný, umelý.
- majúci vzťah ku protetike.

protetika

- odbor medicíny zaoberajúci sa náhradou orgánov alebo častí tela.

proteus

- baktéria spôsobujúca hnačku.

protežovať

- poskytovať protekciu, priazeň, ochranu, najmä pri udeľovaní nejakých výhod, zamestnania a podobne na úkor iných.

protéza

- umelá náhrada chýbajúcej časti tela.

protézia

- predsúvanie, predsunutie.

protilátky

- dôležité látky bielkovinovej povahy v krvnom sére. Podmieňujú odolnosť proti infekčným chorobám.

protilátky, monoklonálne

- protilátky vznikajúce z jedného klona (lymfocytu B).

protireformácia

- rekatolizácia. Cieľavedomá snaha katolíckej cirkvi mobilizovať sily proti reformácii. Prejavovala sa v oblasti ideovej i mocensko politickej (jezuitský rád, barokné umenie, tridentský koncil, . . . ). V strednej Európe prebiehala v 16. - 18. storočí hlavne za pomoci Habsburgov.

protista

- pozri Ernest Haeckel.

protistológia

- vedecký smer, ktorý študuje mikroskopické, hlavne jednobunečné rastliny a živočíchy.

protisvit

- slabé zvýšenie jasu nočnej oblohy v miestach naproti Slnku. Vzniká rozptylom slnečného svetla.

protitrastový

- protitrustový; zameraný na obmedzenie a kontrolu monopolistických praktík.

protitrustový

- protitrastový; zameraný na obmedzenie a kontrolu monopolistických praktík.

protiúder

- druh vojenskej útočnej činnosti v brannej operácii. Má za cieľ zničiť nepriateľa, ktorý sa vklinil do obrany a obnoviť pôvodnú situáciu.

protium

- atóm ľahkého vodíka, ktorého jadro obsahuje 1 protón. Značí sa H.

protiútok

- zvláštny druh vojenského útoku, ktorý nasleduje po úspešnej obrannej operácii, v priebehu ktorej sa pripravuje.

Protiva z Novej Vsi, Jan

- ČR; † 1430; duchovný. Prvý kazateľ v Betlehemskej kaplnke. Spočiatku prívrženec reformácie, potom jej odporca.

protiváha

- v rádiotechnike vodič pripojený k zemnej svorke prijímača alebo vysielača ako náhrada za uzemnenie.

protiveta

- v hudobnom umení vo fúge kontrapukt k téme.

Protivný, Tomáš

- ČR; * 24. 1. 1986; hokejista.

proto-

- v cudzích zložených slovách znamená prvo - , pra - , prvotný, primárny (protomedik - hlavný lekár), pôvodný.

protobaktéria

- živé organizmy s veľmi primitívnou stavbou. Jednobunečné organizmy bez jadra (prokaryotické bunky). Dokážu prežiť bez kyslíka. Vznikli ako prvé organizmy na Zemi pred 3,8 miliardami rokov. Energiu čerpali zo sírovodíka.

protohviezdakotva

- zárodočné štádium hviezdy. Vzniká zhlukovaním častíc prachoplynových hmlovín. Jej počiatočná hmotnosť je rozhodujúca pre ďalší vývoj. Po gravitačnom zmrštení sa dosahuje teplota až 10 miliónov °C - za vysokého tlaku a teploty sa zažehná jaderná syntéza, pri ktorej sa mení vodík na hélum, pričom sa uvoľňuje žiarivá energia. Tlak plynu a žiarenia ráni ďalšiemu gravitačnému zmršťovaniu - vzniká žiariace teleso, hviezda.

protokol

- zápis o jednaní, forma zmluvy, záznam údajov.
- súhrn spoločenských a úradných pravidiel upravujúcich styk s cudzími diplomatmi.

protokol, akcesný

- pozri akcesia.

protolýza

- výmena protónu medzi kyselinou a zásadou.

protomedik

- najvyšší zemský lekár.

protoplazma

- metabolicky aktívna živá časť obsahu bunky.

prototyp

- vzor, predobraz, príklad, prvý skúšobný výrobok.

protozoológia

- náuka o prvokoch.

protokol

- zápis o jednaní, zväčša úradnom.
- druh zmluvy, prípadne dodatok k medzinárodnej zmluve.
- vo výpočtovej technike metóda, na ktorej je založená komunikácia medzi dvoma počítačovými systémami napr. HTTP, FTP a pod.

protokol, akcesný

- pozri akcesia.

protokol, kjótsky

- Japonsko; výsledok dohody 159 štátov na summite OSN v Kjóte v roku 1997. Cieľom dohody je v rokoch 2008 - 2012 znížiť celkové svetové emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov o 5,2 percenta v porovnaní s rokom 1990. Zaväzuje k zníženiu emisií väčšinu priemyselných štátov (včítane USA), niektorým povoľuje súčasný (2004) stav (napríklad Rusko) a iným zvýšenie (Nórsko, Austrália a Nový Zéland). Protokol podpísalo 84 štátov, ratifikovalo 60, pristúpilo k nemu alebo ho schválilo 121 štátov. Protokol vstúpi do platnosti po prijatí, schválení alebo pristúpení najmenej 55 štátov, ktoré sa podieľajú na emisiách aspoň 55 percentami. Tohoto stavu bolo dosiahnuté 22. 10. 2004, keď protokol ratifikovalo Rusko (124 krajín, ktoré sa podieľajú na emisiách 61,6%). Do platnosti vstúpil 16. 2. 2005.

protokol, košický

- protokol pre vodu z roku 2005. Definuje rámce ochrany a obnovy vody pri národnej a medzinárodnej spolupráci. Autorom je Michal Kravčík.

protokol, ženevský

- dohovor z z júna 1925, ktorý zakazuje používanie dusivých, otravných a iných plynov a bakteriologických spôsobov vedenia vojny. USA ho ratifikovali až v roku 1975 (po vojne vo Vietname, kde používali defolianty).

protokoly, moskovské

- podpísané 26. 8. 1969. V protokole sa hovorilo o návrate k normálnym politickým pomerom, teda pomerom, ktoré vládli v ČSSR pred okupáciou ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy.

Protolepidodendron

- vyhynutý rod plavúňovitých devónskych rastlín.

Proton

- ZSSR; séria družíc určených k registrácii ťažkých častíc kozmického žiarenia. Družice boli vypúšťané pri skúšobných štartoch nových rakiet Proton.

Proton

- ZSSR; nosná raketa, nosnosť 19.000, používaná od 1965.

Proton 1

- ZSSR; družica; štart: 16. 71965; hmotnosť 12. 200 kg; životnosť 87 dní.

Proton 2

- ZSSR; družica; štart: 2. 11. 1965; hmotnosť 12. 200 kg; životnosť 96 dní.

Proton 3

- ZSSR; družica; štart: 6. 7. 1966; hmotnosť 12. 200 kg; životnosť 72 dní.

Proton 4

- ZSSR; družica; štart: 16. 11. 1968; hmotnosť 17.000 kg; životnosť 250 dní.

Proton "U"

- ZSSR; nosná raketa, nosnosť 5. 500 kg na medziplanetárnu dráhu, používaná od 1968; štvrtý stupeň má ťah 150 - 200 kN.

Proton "Z"

- ZSSR; nosná raketa, nosnosť 25.000 kg; špeciálne vyvinutý štvrtý stupeň s ťahom okolo 160 kN.

Protophyta

- aj Tallophyta; vývojovo nižšie jednobunečné rastliny. Patria k nim baktérie, sinice, riasy, huby a lišajníky.

protoplast

- živý obsah bunky (bez bunečnej blany).

protoplazma

- živá hmota bunky.

Protopterygot

- vyhynutý vývojový článok medzi lietajúcim a lezúcim hmyzom.

prototyp

- prvý skúšobný výrobok predmetu určeného na hromadnú výrobu, na ktorom sa overuje funkcia, konštrukcia a kvalita.

Protopteridium

- vyhynutý rod papradí.

prototrofia

- spôsob výživy organizmov jednoduchými neústrojnými zlúčeninami.

prototyp

- prvý skúšobný výrobok predmetu určeného k hromadnej výrobe, na ktorom sa skúšajú a overujú napríklad funkcie, konštrukcia a akosť.

Protozoa

- prvoky.

protozoológiakotva

- náuka o prvokoch, jednobudečných živočíchoch, súčasť zoológie.

protón

- baryón, nukleón; ťažká elementárna častica, nukleón. Stabilný, spin 1/2 ?. Je zložkou atómu. Nesie jednotkový kladný náboj (+1). Hmotnosť = 1,67. 10 - 24g (1. 836,1 násobok hmotnosti elektrónu). Objavil ho v roku 1919 Ernst Rutherford.

protrahovaný

- vleklý, trvajúci dlhšie ako zvyčajne.

protrahovať

- predlžovať, vliecť sa.

protrakcia

- zdržanie, odklad.

protuberanciakotva

- úkaz v slnečnej koróne, javiaci sa ako jazyky žeravých plynov, príznak prebiehajúcich atómových reakcií na Slnku. Sú zavesené na silokrivkách magnetických polí - odtiaľ ich charakteristické tvary. Najčastejšie sa vyskytujú v období maxima slnečnej činnosti.

protuberancia, slnečná

- oblaky plynov v chromosfére a koróne Slnka, ktoré vznikajú pozdĺž magnetických čiar slnečných škvŕn. Koronárny výtrysk relatívne chladnej hmoty (tisíce až desaťtisíce stupňov) vystreľujúci z protuberancií vysiela veľké množstvo nabitých častíc dosahujúcich rýchlosť až 1.000 km/s, vzdialenosti až 1,5 milióna kilometrov od povrchu Slnka. Je pozorovateľná na okraji Slnka ako jasný útvar nad chromosférou, ktorý sa premieta na slnečný kotúč.

Proudhon, Pierre Joseph

- Francúzsko; 1809 - 1865; ekonóm, utopický socialista s anarchistickými rysmi. Riešenie spoločenských protikladov videl v posilnení drobných remeselníkov a roľníkov a v postupnej premene robotníkov vo vlastníkov prostredníctvom tzv. ľudových bánk.

Proust, Joseph Louis

- Francúzsko; 1754 - 1826; chemik.

Proust, Marcel

- Francúzsko; 1871 - 1922; románopisec. Dielo: Hľadanie strateného času (cyklus).

Prout, Marcel

- Francúzsko; 10. 7. 1871 - 18. 11. 1922; spisovateľ.

Prout, William

- Veľká Británia; 1785 - 1850; chemik. Objavil pomery atómových hmotností prvkov.

provaz

- aj provazec; staročeská dĺžková a plošná miera. lesný provaz = 30,7 metra; rybnikársky provaz = 13 metrov; viničný provaz = 37,84 metra; zemský provaz = 30,75 metra; kvadrátny provaz = 745 m².

Provence

- Francúzsko; osobná loď. Pri havárii 6. 2. 1916 v Stredozemnom mori zahynulo 3. 100 ľudí.

proveniencia

- pôvod, miesto pôvodu.

Provenzano, Bernardo

- Taliansko; * 31. 1. 1933 (Corleone); mafián. prezývaný "corleonský prízrak". Pre jeho tvrdosť pri likvidovaní konkurencie ho prezývali Traktor. Na úteku od roku 1963. Od roku 1993 v čele sicílskej mafie. Zatknutý 11. 4. 2006.

proverb

- krátka komédia rozprávajúca obsah prísloví.

proverbium

- príslovie.

proviant

- (z nemčiny) potraviny, zásoby, najmä pre vojsko.

providencia

- predvídavosť, presreteľnosť.

providencializmus

- presvedčenie o božskej alebo božej prozreteľnoti.

provider

- pripojovač, sprostredkovateľ trvalého alebo dočasného pripojenia ku komunikačnej sieti.

provincia

- v starom Ríme územie patriace Rímskej ríša ležiace mimo Taliansko.
- správne územie niektorých štátnych celkov.
- závislé územie.
- vidiecky kraj.

provincializmus

- nedostatok širšieho rozhľadu.
- krajové slovo.

provinciál

- volený alebo menovaný predstavený rehoľnej provincie.
- obyvateľ územia mimo metropolu.

provinciálny

- provincionálny; provinčný, krajinský, vidiecky.
- zaostalý.
- príslušiaci ku rovincii.

provincionálny

- provinciálny; provinčný, krajinský, vidiecky.
- zaostalý.
- príslušiaci ku rovincii.

Provisional

- Írsko; PIRA; línia IRA, ktorá vznikla po vstupe britských vojsk do Írska (1. 1. 1969).

provitamín

- látka, z ktorej v organizme vzniká vitamín.

provitamín A

- betakarotén; podporuje hojenie rán, pomáha telu v boji proti infekciám. Nájdeme ho v petržlene, červenej paprike, mrkvi, paradajkach, marhuliach a podobne.

provizórium

- dočasný stav, dočasné opatrenie.
- predpokladane prechodný stav.

provizórny

- dočasný, prechodný.

provízia

- odmena za určitú činnosť, zvyčajne v závislosti na jej výsledku.

provokatér

- provokujúca osoba, štváč.

provokatívny

- vyzývavý.
- nápadný.

provokácia

- úmyselná vyzývavosť.
- podnecovanie, poburujúci čin.

Prowazek, Stanislav

- Nemecko; 1875 - 1915; zoológ a parazitológ. Objavil pôvodcu škvrnivky. Dielo: Úvod do fyziológie jednobunečných.

Proxima Centaurikotva

- najbližšia hviezda k Slnku (na južnej oblohe). Je vzdialená 4,22 LY. Spolu s dvoma vzdialenejšími sprievodcami tvorí trojhviezdu Alfa Centauri. Voľným okom nie je viditeľná.

proximálny

- bližší k centru, stredu.
- bližší k trupu, hlave.

proximita

- blízkosť.

proxy

- proxy vychádza z toho, že mnohí používatelia ťahajú zo sveta do svojich počítačov často tie isté stránky, z tých istých serverov. Takto sťahované stránky potom prejdú celým svetom až do vášho modemu. Pokiaľ ale títo používatelia využívajú proxy - server, stiahne sa stránka zo sveta iba raz. Druhý používateľ, ktorý chce vidieť danú stránku, ju už neťahá zo sveta, ale z proxy - servera.

Proyas, Alex

- USA; režisér; 2004: Ja, robot.

prozaický

- písaný prózou.
- všedný, prostý.

prozaik

- autor píšuci prózu.

prozencefalon

- predný mozog.

prozenchým

- základné pletivo rastlín.

prozódia

- súhrn zvukových vlastností jazyka.
- vedecké odvetvie zaoberajúce sa zvukovými vlastnosťami jazyka.

próté filozofiakotva

- prvá filozofia, základné východiská úvah o bytí.

próton kinún akínéton

- grécky prvotný hýbateľ nehybný; zdanlivo potrebná posledná príčina všetkých zmien (Aristoteles).

próza

- slovesný prejav neviazaný formou verša, neveršovaná literárna forma.
- všednosť, prostota.

prózit

- prosit; na zdravie!; prípitok.

Pröl, Josef

- Rakúsko; politik.
2008: minister životného prostredia (ÖVP), vicekancelár.

prsia

- u cicavcov mliečne žľazy. Vyskytujú sa aj u samcov, kde sú nefunkčné.
- plavecký štýl tvárou smerom k vode. Plavec koná plavecké pohyby podobné pohybom žaby.

prstenec

- vec tvarom podobné prsteňu.
- v architektúre článkovanie oddeľujúce driek piliera od hlavice.
- v astronómii súčiastky hmoty rotujúce okolo rovníka nejakého nebeského telesa v podobe kruhu.

prstenec, akumulačný

- zariadenie ku hromadeniu nabitých častíc predom urýchlených v urýchľovači.

prstenec, Einsteinov

- pozri gravitačná šošovka. Svetelný prstenec.

prubovať

- probovať; skúsiť.

Prudentius

- Španielsko; 348 - po 405; kresťanský básnik; aj Aurelius P. Clemens. Dielo: Psychomachia (Zápas o dušu; alegorická báseň).

prudéria

- nemiestny, niekedy i falošný stud.

prudérny

- nemiestne, niekedy i falošne hanblivý.

Prunariu, Dumitru

- Rumunsko; * 27. 9. 1952 (Brašov); kozmonaut. Let na Sojuz 40. Pobyt na Saljut 6.

pruritus

- svrbenie.

Prus, Boleslaw

- Poľsko; 20. 8. 1847 - 19. 5. 1912; spisovateľ, vlastným menom Aleksynder Glowacki. Predstaviteľ realizmu a tvorca moderného poľského románu. Napísal poviedky: Utrpenie siroty, Staškovo dobrodružstvo, Vlna sa vracia, romány: Palác a chatrč, Angelka, Bábka, historický román: Faraón.

Prusiner, Stanleykotva

- Austrália; fyziológ. Správne vysvetlil príčinu choroby kuru ako účinok priónov, za čo v roku 1977 dostal Nobelovu cenu.

prúd

- rýchlo plynúci, valiaci sa vodný tok.
- prenesene prameň, kader vlasov.
- jedným smerom sa pohybujúce väčšie množstvo tekutiny.
- súčasný a jednosmerný rýchly pohyb nejakých čiastočiek hmoty.
- hovorovo pohyb elektrónov nejakým vodičom, elektrický prúd.
- zástup ľudí alebo rad vozidiel pohybujúcich sa, idúcich jedným smerom.
- niečo súvisle plynúce, nepretržitý pohyb, beh niečoho.
- sled udalostí, času, beh života.
- politický, filozofický al. umelecký smer, hnutie.

prúd, akčný

- elektrický prúd vznikajúci v organizmoch pri podráždení svalov alebo nervov. Využíva sa pri vyšetrovaní činnosti niektorých orgánov, napr. srdca (elektrokardiografom).

prúd, anódový

- prúd elektrónov z anódy ku katóde.

prúd, elektrický

- usporiadaný pohyb voľných elektrónov. Elektrický prúd prechádza vodičom iba vtedy, ak existuje elektrické napätie, ktoré tento prúd vyvoláva. Pri prechode elektrického prúdu vzniká elektromagnetické pole, pričom smer ich siločiar závisí na smere elektrického prúdu vo vodiči. Okolo vodiča, ktorým elektrický prúd prechádza, vždy vzniká elektromagnetické pole.

prúd, elektrický stejnosmerný

- o stejnosmernom elektrickom prúde hovoríme vtedy, keď na dlhšej svorke batérie (zdroja) je stále rovnaká polarita (výskyt kladného alebo záporného náboja) a elektrický prúd teda preteká obvodom stále rovnakým smerom od kladnej svorky ku svorke zápornej.

prúd, Golfský

- morský prúd
počiatok Golfského prúdu leží v tropickom Atlantiku, odkiaľ teplé vody o kapacite až 30 sverdrupov (1 sverdrup=1.000.000 m3/sec) prúdi do karibskej oblasti, odtiaľ Floridským prielivom pozdĺž pobrežia USA až k mysu Hatteras, potom sa otáča k Európe zhruba pod úrovňou Veľkej Británie a odtiaľ späť k juhu ku svojmu začiatku. Golfský prúd tak zdanlivo vykonáva uzavretý ovál na povrchu Atlantiku. V jeho najsevernejšom bode však smerom ku Škandinávii vyteká teplý Severoatlantický prúd (tu sa jeho pokračovaniu hovorí Nórsky prúd) ochladzuje a klesá do hlbších vrstiev. Sila Golfského prúdu sa periodicky mení v závislosti na sile vetrov a jeho dráha osciluje až o stovky kilometrov. Novšie klimatické štúdie (2004) nachádzajú pôvod Golfského prúdu až niekde u Indonézie, v priestore medzi Austráliou a Indočínou. Odtiaľ teplé oceánske vody tečú pozdĺž mysu Dobrej nádeje až do karibskej oblasti, kam je obvykle kladený začiatok tohto prúdu, úplne zásadného pre teplotu Európy.

prúd, indukovaný

- elektrický prúd, ktorý vznikol v elektrickom obvode s indukovaným napätím.

prúd, kondukčný

- prúd tvorený pohybom voľne nabitých častíc vo vodivom prostredí.

Prúd, Labradorský

- studený morský prúd v Atlantickom oceáne. Tečie popri Labradore smerom na juh.

prúd, morský

- pravidelný či periodický pohyb vodných hmôt v oceánoch a moriach vyvolaný vetrom, nerovnakou teplotou, slanosťou a hustotou morskej vody.

prúd, pochodový

- útvar, v ktorom sú jednotky na pochode.

prúd, výdychový

- vo fonetike vzduch vydychovaný z pľúc pri artikulácii.

prúdenie

- všeobecne nepretržitý, súvislý pohyb tekutín, elektriny, čiastočiek, tepla a podobne.
- z fyzikálneho hľadiska sa rozlišuje niekoľko druhov prúdenia: stacionárne (ustálené), laminárne, nevírové, turbulentné, molekulárne (plynov pri nízkych tlakoch).

prúdenie, laminárne

- prúdenie reálnej tekutiny pri podkritickom Reynoldsovom čísle. Dráhy častíc sú rovnobežné, nenastáva miešanie.

prúdenie, nevírové

- ideálne prúdenie (nestlačiteľné) tekutiny, kedy častice konajú iba posuvný pohyb, nie pohyb otáčavý.

prúdnica

- vo fyzike (hydraulike) myslená čiara, po ktorej sa pohybujú častice tekutiny pri ustálenom prúdení
- v požiarnictve ukončenie hadice, ktorým sa usmerňuje tok vody alebo iného hasiaceho média.

prúdy, Kapteynove

- dva prevládajúce smery vlastných pohybov hviezd. Vznikajú pri rotácii Galaxie tým, že dráhy hviezd nie sú kruhové, ale eliptické.

prúdy, kolonizačné

- obyvateľstvo kolonizujúce nejakú krajinu.

prúdy, telurické

- elektrické prúdy indukované v zemskej kôre pri náhlych zmenách magnetického poľa Zeme.

prúdy, vzdušné

- prúdenie vzduchu.

Průcha, Petr

- ČR
* 14. 9. 1982 (Chrudim)
hokejista.
2005: 1. miesto na MS.

Vlasta Průchová Průchová, Vlasta

- ČR
* 12. 7. 1926 (Ružomberok)
† 16. 6. 2006
jazzová speváčka.

prvky, amfoterné

- obojaké prvky, ktorých hydroxidy sa chovajú k silným kyselinám ako zásady a k silným zásadám ako kyseliny. Sú to najmä hliník, zinok. cín, olovo a antimón.

prvky, biogénne

- sú to prvky nevyhnutné k životu, prvky životodárne. Sú to: vodík, uhlík, dusík, kyslík, fosfor, síra, chlór, sodík, draslík, horčík, vápnik a železo. Delia sa podľa množstva výskytu na makrobiogénne, mikrobiogénne a oligobiogénne.

prvky, cyklické

- sú to prvky, ktoré kolujú medzi živou a neživou prírodou. Tvoria 99,7% zemskej kôry.

prvky, disperzné

- rozptýlené prvky.
- V geochémii prvky, ktoré nevytvárajú samostatné nerasty.

prvky, halové

- prvky siedmej valenčnej skupiny periodickej tabuľky prvkov.

prvky, litofilné

- prvky vyskytujúce sa v tavenine kremičitanov, v zemskej kôre a v časti plášťa Zeme.

prvky, makrobiogénne

- kyslík, uhlík, vodík, dusík, vápnik, fosfor.

prvky, mikrobiogénne

- stopové. Meď, kobalt, zinok, mangán.

prvky, oligobiogénne

- horčík, draslík, sodík, síra, chlór, železo.

prvky, transplutóniové

- rádioaktívne prvky s atómovým číslom vyšším ako 94.

prvohory

- paleozoikum.

prvok

- v matematike základná časť množiny.
- v chémii látka, ktorej všetky atómy sú rovnaké.
- jednobunečný organizmus. Na Zemi sa objavil asi pred 800 miliónmi rokov.

prvotlač

- inkunábula; kniha vytlačená v období od vynájdenia kníhtlače do roku 1500.

Przewalski

- Rusko; cestovateľ. 1879: objavil v púšti Gobi endemický druh koňa po ňom pomenovanom.

pŕhľava
Urtica

- rod bylín z čeľade pŕhľavovitých. U nás ako plevel rastú dva druhy.

pŕhľavka
urticaria

- v medicíne svrbivá kožná vyrážka z precitlivenosti.

pŕhľavka, slnečná

- svetelná pŕhľavka.

pŕhľavka, svetelná

- ľudovo slnečná alergia alebo alergia na slnko. U citlivých jedincov sa vo forme pupienkov objavuje už po krátkom pobyte na slnku, ale po prechode do tieňa mizne - jedná sa v podstate o alergickú reakciu. Niekedy sa môžu jej príznaky postupom času zhoršovať.

Přemysl, Boleslav I. Ukrutný

- ČR
* 915?
† 967 (pramene sa rôznia, alebo 15. 7. 915)
panovník.
929/935 - 972/967: české knieža.
Brat Václav, ktorého nechal zavraždiť, aby sa dostal na trón.
Otec Vratislav I., matka Drahomíra. Manželka Biagota.
Bol viazaný poslušnosťou saskému kráľovi Ottovi I., za čo si ale vymohol právo expanzie na východ (po bitke na Lechu v roku 955).
Syn Boleslav II. Podstatnou mierou sa zaslúžil za prijatie kresťanstva v Čechách.
Rozšíril panstvo na Moravu, Sliezsko a časť Poľska.

Přemysl, Boleslav II. Pobožný

- † 7. 2. 999
panovník.
967 alebo 972 - 999: české knieža.
Otec Boleslav I., sestra Mlada. Syn Oldřich.
Jeho panstvo tvorili Čechy, značná časť Moravy, Sliezska, Slovenska a Malopoľska.
V roku 973 založil pražské biskupstvo.
V roku 995 necháva vyvraždiť väčšinu príslušníkov posledného významnejšieho nezávislého rodu Slavníkovcov.
Politicky zjednotil krajinu.

Přemysl, Boleslav III. Ryšavý

- † 1037
panovník.
999 - 1002/3: české knieža.
Počas jeho panovania prichádza o Čechy i Moravu, ktoré okupoval poľský kráľ Boleslav Chrabrý Piastek. Boleslav III. bol zosadený, oslepený a uväznený v Poľsku.

Přemysl, Bořivoj I.

- † asi 894
panovník.872 - asi 894: české knieža.
Manželka Ludmila (svätá; aj Lidmila; zavraždená 15. 9. 921). Syn Vratislav I. Okolo roku 880 nechal vytvoriť stále opevnené sídlo na mieste dnešného Pražského hradu. V Čechách mal význačné, i keď nie dominantné postavenie.
874: podľa legendy prijal kresťanstvo od Metoda (priebeh ceremónie je popísaný v legende Diffundente sole).

Přemysl, Bořivoj II.

- ČR
† 2. 2. 1124
panovník.
1101 - 1107 a 1117 - 1120: české knieža.

Přemysl, Břetislav I.

- * 1002 alebo 1005
† 10. 1. 1055
panovník.
1035 - 1055: české knieža.
Manželka Jitka Babenberg. Syn Jaromír. V roku 1939 vtrhol do Poľska, ale po zákroku Rímskeho cisára a kráľa Henricha III. Franského sa musel ctižiadostivých plánov vzdať.
Od roku 1041 viazaný prísahou vernosti Východofranskej ríši a Svätej ríši Rímskej. Zvláštnym dekrétom z roku 1039 zakazuje mnohoženstvo, mnohomužstvo, prikazoval dodržovanie nedeľného a sviatočného kľudu, zakazoval zriaďovanie krčiem ako koreňov všetkých špatností, stanovoval tresty za zabitie človeka a podobne. Vypracoval aj nástupnícky poriadok, ktorý bol vydaný krátko pred jeho smrťou v roku 1055:

Přemysl, Břetislav II.

- † 1100
panovník.
knieža.
1092 - 1100: vypudil slovanských mníchov z kláštora na Sázave, koniec slovanskej liturgie v Čechách.

Přemysl, Jaromír

- † 1035
knieža.
Brat Boleslava III. a Jaromíra.
1003, 1004 - 1012 a 1033 - 1034: české knieža.

Přemysl, Jaromír (Gebhart)kotva

- * 1067
† 26. 6. 1090
duchovný.
Otec Břetislav I. Matka Jitka.
1067 - 1090: pražský biskup.

Přemysl, Jindřich Břetislav
Břetislav III.

- † 1197
synovec Vladislava II.
1182: pražský biskup.
1193 - 1197: knieža.

Přemysl, Konrád I.

- † 1092
panovník.
1054: knieža brnenské.
1061: knieža znojemské.
1092: české knieža.

Přemysl, Konrád II.

- † 1161
1123 - 1128 a 1134 - 1161: znojemské knieža.

Přemysl, Konrád Oto

- † 1191
šľachtic s ríšskym lénom Morava.
1174: knieža brnenské.
1182: markgróf moravský.
1182 a 1189 - 1191: český kráľ.

Přemysl, Ladislav V.

- pozri Václav III. Přemysl.

Přemysl, Oldřich

- † 1034 (1035)
panovník.
1012 - 1033: české knieža.
Otec Boleslav II. Syn Břetislav I. (matka Božena, dedinská práčka).
Vypudil z trónu svojho brata Jaromíra.

Přemysl, Přemysl Otakar I.

- * po 1155
† 1230
panovník.
Brat Vladislav Jindřich (zakladateľ Uničova). 1. manželka Adléta (z rodu Wettinov; * 2. polovica 12. storočia, † 2. 2. 1211. 1198: manželstvo rozvedené). 2. manželka Konstancia Uhorská. Syn Václav I. Jednooký (matka Konstancia Uhorská), Vratislav (matka Adléta), Dcéra Markéta-Dagmar (matka Adléta), Božislava (matka Adléta), Hedvika (matka Adléta), Dagmar (* 1186, † 1213, manžel Valdemar II. Víťazný, dánsky kráľ).
1197 - 1230: český kráľ.
Syna nechal ako jedenásťročného potvrdiť svojim nástupcom (korunovaný 1228 ako mladší kráľ).

Přemysl, Přemysl Otakar II. Zlatý

- * 1233
† 26. 8. 1278 (bitka na Moravskom poli).
Otec Václav I. Manželka Markéta Babenberk (sobáš 1251; sestra Friedricha II. Bojovného Babenberka). 2. manželka Kunhuta (vnučka Bélu IV. Arpáda). Syn Václav II. (matka Kunhuta, 1285: sobáš s dcérou Rudolfa Habsburga Gutou); Mikuláš (matka Anežka Kuenring). Dcéra Eliška (matka Anežka Kuenring).
Rozšíril svoje územie o Štýrsko, Prusko a cez Korutánsko až k Jadranskému mori.
1247: moravský markgróf.
1248: českou šľachtou zvolený za kráľa.
23. 9. 1253 - 26. 8. 1278: český kráľ.
1290 mu bolo priznané kurfirstské právo (1290; voliť Rímskeho cisára).
26. 8. 1278: zahynul v bitve na Moravskom poli (bitku prehral s Rudolfom I. Habsburgom).

Přemysl, Soběslav I.

- panovník.
Manželka Adléta Uhorská. Syn Soběslav II., Václav II.

Přemysl, Soběslav II.

- panovník.
Otec Soběslav I. Matka Adléta Uhorská. Brat Václav II.
1179: vypudený z trónu kniežaťom Bedřichom.

Přemysl, Spytihněv I.

- * 875?
†915
české knieža.
Otec Bořivoj, matka Ludmila.

Přemysl, Václavkotva
Svätý Václav

- * 907
† 28. 9. 929 (Stará Boleslav; alebo 935; sporné datovanie; zavraždený bratom Boleslavom).
Brat Boleslav I. Otec Vratislav I. Matka Drahomíra (na jej príkaz zavraždili 15. 9. 921 sv. Ludmilu (Lidmilu), babičku Václava. Václav ju po prevzatí moci poslal do vyhnanstva na hrad Budeč). Syn Zbraslav (pravdepodobne ľavoboček).
Asi 924: české knieža. Samostatne začal panovať od roku 925, dovtedy za neho panovala matka.
929: zaviazal sa sasko - franskému kráľovi Henrichovi I. (Vtáčnik Saský) platiť tribút (daň, 120 volov a 500 hrivien striebra).
Ako zakladateľ českého štátu bol v roku 1729 vyhlásený za svätého. Zavraždil ho na príkaz Boleslava akýsi Gnevysa, spolu s ním boli Tuža, Čsta a Tiara.

Přemysl, Václav I. Jednooký

- ČR
* 1205
† 23. 9. 1253 (Počáply, dnes Králův Dvůr)
panovník.
Otec Přemysl Otakar I. Matka Konstancia Uhorská. Manželka Kunhuta Štaufská (otec Filip Švábsky, rímsky kráľ). Syn Přemysl Otakar II. Vladislav.
1228: korunovaný ešte za života svojho otca Přemysla Otakara I. Přemysla ako "mladší kráľ".
1230 - 1253: český kráľ.

Přemysl, Václav II.

- ČR
* 1137
† 1192
panovník.
Otec Soběslav I. Matka Adléta Uhorská. Brat Soběslav II.
1191: české knieža Václav II. Panoval iba 3 mesiace.

Přemysl, Václav II.

- ČR
* 27. 9. 1271
† 21. 6. 1305
panovník.
6. český kráľ.
Otec Přemysl Otakar II.
Matka Kunhuta Uhorská.
Manželka Guta († 1297, sobáš 1285, dcéra Rudolfa I. Habsburga). 2. manželka Eliška Rejčka (Richenza Piastovna; sobáš 1300; do 1305). Syn Václav III. Dcéra Anna (manžel Henrich Korutánsky), Eliška (matka Karla IV.), Anežka (manžel Ján Luxemburgský, sobáš 1310).
Vydal pokrokový banský zákon Ius regale montanorum, najrozsiahlejšia a najprepracovanejšia kodifikácia banskej činnosti v Európe. Autor mincovnej reformy (v roku 1300 sa začali raziť pražské groše).
1283 - 1305: český kráľ.
1289 - 1292: obsadzuje väčšinu Sliezska.
1300: poľský kráľ.
1301: kráľ Uhorský.

Přemysl, Václav III.

- ČR
* 1289
† 4. 8. 1306 (ubodaný v Olomouci)
panovník.
Otec Václav II. Manželka Viola Těšínska († 21. 9. 1317, manželka v rokoch 1305 - 1306 podmenom Alžbeta. Otec Mešek).
Jeho smrťou vymreli Přemyslovci po meči. Zavraždil ho nemecký žoldnier Konrád z Boteštejna, ktorého stráže ubili.
1305 - 1306: kráľ.
1301 - 1306: Uhorský kráľ, prijal meno Ladislav V.

Přemysl, Václav IV.
Kacírsky kráľ

- ČR
* 1378
† 1419: kráľ.
Otec Karel IV. Matka Anna Svídnická. 1. manželka Johana Bavorská († 31. 12. 1386 na Karlštejne, údajne na následky pokúsania veľkým loveckým psom, manželstvo v rokoch 1370 - 1386). 2. manželka Žofia Bavorská (manželstvo od roku 1389). Brat Jan Zhořelecký († 1. 3. 1396; braniborský markgróf).
Nechal umučiť Jana Nepomuckého. Hovorilo sa mu kacírsky kráľ, lebo spočiatku podporoval Jána Husa.

Přemysl, Vladislav

- † 1247
manželka Gertrúda Babenberk (sobáš 1246); otec Václav II.

Přemysl, Vladislav II.

- * 1140
panovník.
1172: český kráľ. Kráľovskú hodnosť získal ako hodnosť dedičnú v roku 1158 (11. 1. korunovaný) za vojnové ťaženie do severného Talianska.

Přemysl, Vratislav I.

- matka Lidmila (Ludmila).
1061 - 14. 1. 1092: české knieža.
1085: korunovaný na českého kráľa.
Manželka Drahomíra. Syn Václav (svätý); Boleslav I.

Přemyslovna, Anežka Česká

- ČR
* 20. 1. 1205 (1208, 1211)
† 2. 3. 1288 (1282)
princezná.
Dcéra Otakara I. Přemysla. Matka Konstancia Uhorská.
Bola vychovávaná v cisterciánskom a premonstrátskom ženskom kláštore.
1231: založila kláštor minoritov a klarisiek u sv. Františka na vltavskom nábreží Starého Mesta pražského.
12. 11. 1989 blahoslavená (1874?).

Přemyslovna, Anna

- ČR
* 15. 10. 1290
† 3. 9. 1313
kráľovná.
Otec Václav II. Matka Guta. Manžel Henrich Korutánsky (od 1306). 1307 - 1310: kráľovná.

Přemyslovna, Dagmar

- ČR
* 1186
† 1213
manžel Valdemar II. Víťazný, dánsky kráľ. Otec Přemysl Otakar I.

Přemyslovna, Eliška

- ČR
* 1292
† 28. 9. 1330
Otec Václav II. Matka Guta. Manžel Jan Luxemburg (sobáš 1310); syn Karol IV. (Václav, meno Karol je birmovné).

Přemyslovna, Mlada

- Otec Boleslav I.
Zakladateľka kláštora benediktíniek u Svätého Juraja na Hrade.

Přikryl, Petr

- ČR
* 17. 2. 1978
hokejový brankár.

Příhoda, Pavel

- ČR
astronóm.

Příhoda, Václav

- ČR
* 7. 9. 1889 (Sány u Poděbrad)
† 18. 11. 1979 (Praha)
pedagóg a psychológ.
Profesor UK.
Teoretik školskej reformy a učiteľského vzdelávania.

Příchovský, Antonín Petr, gróf

- ČR
* 1763
† 1793
pražský arcibiskup.

psalmodia

- spev žalmov v gregoriánskom chorále.

psaltérium

- kniha žalmov, žaltár.
- stredoveký strunný drnkací hudobný nástroj.

PSD

- Rumunsko. Sociálnodemokratická strana. Bola založená v roku 1989.

pseudo-

- prvá časť zložených slov majúca význam nepravý, napodobnený, lživý.

pseudoalergia

- reakcia s príznakmi, ktoré sú podobné alebo totožné s príznakmi alergickej reakcie.

pseudogén

- gén, ktorý sa počas evolúcie nejakým spôsobom poškodil a dnes v genetickom kóde neplní žiadnu úlohu.

pseudogravidita

- domnelé tehotenstvo.

pseudokras

- krasový jav v nekrasových horninách.

pseudoliterát

- spisovateľ pochabnej ceny.

pseudológia

- chorobný sklon ku klamaniu, vymýšaniu si.

Pseudomodas aeruginosa

- baktéria. Jej napadnutie môže mať pre človeka smrteľné následky.
Vyvoláva zápaly močových ciest, stredného ucha, hnisanie popálenín. Je veľmi odolná voči antibiotikám.
Napáda kožu citlivých pacientov (vysilených, chorých) - infekcia sa dá zložito liečiť. Pri nakazení krvi začína boj o život.

pseudomor

- hydinový mor.

pseudonym

- vymyslené meno, pod ktorým sa umelec prezentuje na verejnosti.

pseudometeorit

- teleso vykazujúce známky preletu atmosférou, pričom svojim zložením nezodpovedajú kozmickému pôvodu, ako je tomu u meteoritov.

pseudomorfóza

- nerast obmedzený kryštalickým tvarom, ktorý mu neprináleží. Klamotvar.

pseudosmia

- čuchová halucinácia.

Pseudotsuga mentiesii

- douglaska tisolistá. Severoamerický rýchlo rastúci ihličnatý strom s cenným drevom.

Psilocybe

- rod húb, lysohlávok. Obsahujú halucinogénnu látku psilocybin.

Psilocybe mexikana

- posvätná huba Aztékov s obsahom psilocybinu.

psilocybin

- halucinogénna látka obsiahnutá v hubách lysohlávkach (Psilocybe). Má podobné účinky ako LSD, spôsobuje úzkosť, závrate, poruchy vnímania a vidiny. Nápadne sa podobá serotonínu. Podľa dnešných poznatkov (2006) nie je jed a nie je silno návyková.

psilóza

- ztrata vlasov, rias.

psitakofulviny

- červené pigmenty obsiahnuté v perí papagájov.

psitakóza

- psitaccosis; papagájová choroba.

psittacosaurus

- psitakosaurus; (doslova papagájová jašterica); dinosaurus; bol vysoký asi 1,2 metra, dosahoval váhu až dospelého človeka. Jeho pozostatky boli objavené v horách provincie Liao - ning na severovýchode Číny (2004). Žil pred 110 miliónmi rokmi. Primitívny (bazálny) zástupca skupiny rohatých dinosaurov.

psí

- Ψ, ψ; v gréckej abecede písmeno pre ps.

psík mývalovitý
mývalovec kuní
Nyctereutes procyonoides

- kunia šelma z čeľade psovitých. Dorastá do dĺžky 55 - 67 cm, chvost má 15 - 22 cm. Dosahuje hmotnosť 4 - 5 kg. Má čiernobielo zafarbený kožuch, pretiahnuté telo, krátke nohy. Chvost nie je priečne pruhovaný. Vyskatujr sa v Škandinávii, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku, Holandsku, zriedka i v Čechách.

PSLV

- India; nosná raketa. Štart 10. 1. 2007 4:53 SEČ. Vypustila družice CartoSat-2, PEHUENSAT-1 (Argentína), LAPAN tubsat (Indonézia), puzdro SRE-1. Dráha vo výške 636 - 640 km so sklonom 97,92 °.

psofometer

- prístroj ku meraniu sily hluku.

Psohlavec, Martin

- ČR; * 12. 2. 1981; futbalista.

psohlavec zelený

- Corallus canipus; nejedovatý had, škrtič.

psoriatik

- osoba trpiaca lupienkou, psoriázou.

psoriázakotva

- lupienka; kožná choroba. Súvisí s celkovým metabolizmom a imunitou organizmu. Niekedy súvisí aj s poruchami pečene. Choroba nie je trvalo vyliečiteľná.

Psotka, Jozef

- SR; † 1984; horlezec. 1984: dosiahol vrcholu Mount Everestu (vtedy ako najstarší hotolezec).

psovití
Canidae

- čeľaď rádu šeliem.

PSR 1257+12

- pulzar. Okolo neho obiehajú dve planéty, ktoré vroku 1992 objavil poľský astronóm Aleksander Wolsczan.

PSR B1620-26

- binárny pulzar v guľovej hviezdokope M4 v súhvezdí Škorpióna. Pulzar má za sprievodcu bieleho alebo hnedého trpaslíka alebo exoplanétu s hmotnosťou asi 10 x väčšou, ako je hmotnosť Jupitera.

PSTN
Public Switched Telephone Network

- vo výpočtovej technike klasická analógová telefónna sieť.

psychedelický

- zámerne silno pôsobiaci na psychiku, zintenzivňujúci vnemy.

psychedeliká

- halucinogény. Spôsobujú kvalitatívne zmeny vedomia. Zintenzívňujú vnemy a niekedy vyvolávajú halucinácie. Po ich požití často dochádza k výrazným zmenám psychiky. Objavujú sa zrakové a sluchové halucinácie, zostruje sa vnímanie, môže dochádzať ku depersonizácii, človek sa vidí zvonka, tóny sú niekedy vnímané ako farby alebo sa zhmotňujú, mení sa vnímanie času a priestoru.

psyché

- grécky duša.

psychiatria

- odbor medicíny zaoberajúci sa príčinami, diagnostikou, liečením a prevenciou psychických porúch.

psychický

- duševný, tákajúci sa duševných prejavov človeka .

psychika

- duševno.
- súhrn duševných vlastností, procesov a stavov.
- vnútorný svet človeka.

psycho -

- prvá časť zložených slov majúca význam duša, duch.

psychoanalýza

- liečebná, terapeutická metóda i psychologická teória vychádzajúca z významu nevedomej motivácie v ľudskom konaní.

psychodiagnostika

- metódy posudzovania psychických procesov a stavov.

psychodráma

- psychoterapeutická metóda využívajúca postupy plnenia (hrania) určitých rolí.

psychofarmaká

- skupina liekov, ktoré sa podávajú pri psychoterapeutickej liečbe, lieky, ktoré pôsobia na psychické príznaky .

psychofyzika

- skúmanie vzťahov medzi psychickými a telesnými procesmi.

psychogénia

- duševná porucha spôsobená vznikom určitých duševných predstáv a citových reakcií.

psychogénny

- psychického pôvodu, spôsobený duševným procesom.

psychohygiena

- duševná hygiena.

psychokinéza

- telekinéza; spôsobenie pohybu hmoty púhym duševným pôsobením (pozri parapsychológia).

psycholingvistika

- odvetvie skúmajúce vzájomné vzťahy medzi osvojovaním jazyka a psychickými procesmi.

psychológia

- veda o zákonitostiach, vývoji a prejavoch duševnej činnosti človeka, odvetvie zaoberajúce sa duševnými vlastnosťami, procesmi a stavmi a i ich príčinami a prejavmi.

psychológia, intenčná

- vybudovaná na základe analýzy intencionality.

psychológia, klinická

- vedný odbor zaoberajúci sa duševným životom, resp. psychickou reguláciou správania z hľadiska choroby a maladaptácie.

psychológia, kognitívna

- teória zameraná na spracovanie informácií, získavanie všeobecných poznatkov a procesov chápania.

psychológia, štrukturálna

- ponímajúca duševný život ako usporiadaný celok.

psychomancia

- psychomantia; okultný styk medzi dušami alebo s duchmi.

psychomantia

- psychomancia; okultný styk medzi dušami alebo s duchmi.

psychomotorika

- koordinácia vedomého ovládania pohybového ústrojenstva.

psychopat

- čťlovek trpiaci duševnou poruchou, úchylkou.

psychopatia

- duševná porucha, choroba, úchylka.

psychopatológia

- odvevie psychológie skúmajúce príčiny a prejavy duševných porúch a nemocí.

psychosféra

- oblasti prejavov duševného života.

psychosociálny

- duševný, súvisiaci so životom medzi ľuďmi.

psychosomatický

- psychicky ovplyvňujúci fyziologický proces alebo jav.

psychotechnika

- postup užitej psychológie.
- skúmanie duševných dispozícií.

psychoterapia

- cielené liečebné pôsobenie na psychiku človeka, pomáha človeku uvedomiť si podstatu vlastných psychických problémov. Používa sa pri liečbe napr. depresií. Psychoterapiu musí prevádzať (viesť) odborník. Medzi psychoterapeutické metódy patrí autogénny tréning, hypnóza alebo napríklad skupinová terapia.

psychotestkotva

- psychologický test; výskumná metóda vyhodnocujúca niektorú vlastnosť či vlohu.

psychotický

- súvisiaci s duševnou poruchou, odchýlkou.

psychotik

- duševne labilný človek, človek so sklonom ku prehnaným reakciám, k duševnej úchylke.

psychotronikakotva

- odvetvie zaoberajúce sa výnimočnými psychickými schopnosťami (prútkarstvo, telepatia, jasnovidenie).
- metapsychológia, parapsychológia.

psychotronný

- psychikou spôsobený, vytvorený.
- duševného pôvodu, psychtropný, ovplyvňujúci duševnú činnosť, psychiku (napr. lieky).

psychotropný

- pôsobiaci na duševnú činnosť, duševný stav.

psychowalkman

- prístroj, ktorý do slúchadiel vysiela príjemnú relaxačnú hudbu.

psychóza

- duševná choroba s poruchami myslenia, chovania i osobnosti.

psychóza, inštrumentálna

- v roku 2001 britskými vedcami popísaná psychóza, teda stav, kedy sa niekto tvári ako blázon, ale nie preto, aby získal nejaké konkrétne výhody; tzv. Švejkov syndróm.

psychro -

- prvá časť zložených slov majúca význam chladný, vlhký.

psychrofil

- organizmus, ktorý žije v prostredí s teplotami okolo bodu mrazu (0 °C), teploty 10 - 20 °C ho zabíjajú.

psychrometer

- prístroj ku meraniu pomernej vlhkosti vzduchu z rozdielov dvoch zvláštnych teplometrov, druh vlhkomera.

psýcha

- psýché; duševno, psychika, myseľ, vnútorný svet.

psýché

- psýcha; duševno, psychika, myseľ, vnútorný svet.

pšenica špaldová
špalda
Triticum spelta

- druh rozpadavej pšenice; v Európe pestovaný pred 8.000 rokmi.

Pšovanů, Ludmila

- ČR; 860 - 921; svätá; kňažná; Šíriteľka kresťanstva. Ako svätica je uctievaná od 12. storočia.

pštros

- Struthioniformes; druh nelietavého vtáka (1 druh, pštros dvojprstý (Struthio camelus)). Obýva africké savany a polopúšte, pôvodne žil i na Arabskom polostrove. Má dlhý ohybný krk, drobnú hlavu a plochý zobák. Je rýchly bežec (až 65 km/h).

pštros madagaskarský

- vymretý druh pštrosa. Vymrel okolo roku 1650.

Pšurný, Michal

- ČR; * 23. 2. 1986; hokejista.

Pšurný, Roman

- ČR; * 23. 2. 1986; hokejista.

Ptah

- egyptské božstvo. Bolo zobrazované ako býk Apis.

Ptáček, František

- ČR; * 4. 4. 1975; hokejista.

pterin

- pigment, ktorý dodáva biele, žlté, oranžové a červené zafarbenie.

Pterodactylus kochi

- pterodaktyl, pterosaurus, vyhynutý vtákojašter. Živil sa najmä rybami. Dorastal do dĺžky 75 cm. Nálezy v Afrike a Európe.

pterodaktyl

- pterodaktylus; vyhynutý vtákojašter.

pterodaktylus

- pterodaktyl; vyhynutý vtákojašter.

pterosauruskotva

- vtákojašter, lietajúci jašter. Prvé stavovce, ktoré sa niesli do vzduchu. Nemali perie. Ich krídla boli tvorené jemne srstnatou blanou, ktorá bola od tela natiahnutá ku 4. prstu prednej končatiny. Tento prst bol predĺžený, ostatné prsty prednej končatiny zakrsli. (pozri archeopteryx).

pthirus pubis

- voš genitálna. Zdržiava sa v oblasti genitálií. Od vši vlasovej (Pediculus humanus capitis) a vši telovej (Pediculus humanus) sa líši - má kratšie telo a klepetovité drápy, preto vyzerajú ako kraby (preto sa v slangu prezývajú kraby).

PTI

- India; tlačová agentúra.

ptilinum

- na hlave muchy domácej umiestnený pulzujúci zdurený pľuzgierik, ktorý má len v prvom období života po vykuklení sa. Slúži na prehrabanie sa trusom alebo zeminy, v ktorej sa larva zakuklila. Potom útvar zaniká.

ptilóza

- zápal okraja očného viečka so stratou rias.

Ptolemaios, Klaudioskotva

- Grécko; asi 85 - 166 (alebo asi 100 - 178); astronóm a geograf. Dielo Syntaxis Mathematiké - Megalé syntaxis (Veľká stavba; má 13 kníh: 1. kniha rozoberá základy sférickej astronómie a Ptolemaiovu sústavu; 2. rieši problémy sférického trojuholníka; 3. rozoberá pohyb Slnka; 4. obsahuje základy teórie Mesiaca a Slnka; 5. popisuje používanie a konštrukciu vtedajších astronomických prístrojov - astroláby, kvadrantu, armilárnej sféry a triquetru; 6. obsahuje tabuľky Mesiaca a zatmení; 7. a 8. sa zaoberajú hviezdami, Mliečnou dráhou, precesiou, východmi a západmi Slnka a sú doplnené katalógom 1.025 hviezd pre 48 súhvezdí s polohami k roku 138; 9. obsahuje výklad poradia sfér planét a pohyb Merkúra; 10. analyzuje pohyb Venuše a Marsu; 11. rozoberá pohyb Jupitera a Saturna; 12. vysvetľuje retrográdny pohyb planét a 13. sa zaoberá problémom ich šírky) je možné považovať za encyklopédiu antickej astronómie. Na ňu nadväzujú štyri knihy o astrologických predpovediach, zvané Tetrabiblos. Základné tézy jeho geocentrickej svetovej sústavy boli: Zem má tvar gule; Zem leží v strede nebeskej sféry; Zem nevykonáva žiadny pohyb; planéty sa pohybujú po epicykloch, ktorých stredy obiehajú okolo Zeme po väčších kružniciach - deferentoch; stredy obežných epicyklov Merkúra a Venuše sa pohybujú vždy v smere Slnka, pričom obehnú Zem po deferentoch za rovnaký čas, ako Slnko; Mars, Jupiter a Saturn vykonajú po svojich epicykloch úplný obeh za jeden rok, pričom ich poloha na epicykle vzhľadom k stredu epicyklu má vždy rovnakú orientáciu ako smer Slnka od Zeme; dráha Slnka a Mesiaca je položená excentricky voči stredu Zeme. Dielo: Geógrafiké hyfégésis (Zemepisný úvod).

Ptolemaios I. , Sótér

- Egypt; 305 - 283 pred Kristom: egyptský faraón. Syn Filadelfo, dcéra Arsinoé II. Prvý vládca Egypta z dynastie Ptolemaiovcov, macedónskej dynastie na egyptskom tróne (grécky Záchranca), pôvodne vojvodca Alexandra Veľkého (vyznamenal sa pri ťaženiach v Afganistane a Indii). V roku 323 obdržal do správy Egypt. Založil Alexandrijskú knižnicu v Alexandrii, ktorej úlohou bolo udržiavať grécku kultúru a vzdelanosť v konzervatívnom Egypte.

Ptolemaios II. , Filadelfo

- Egypt. 285 - 246 pred Kristom - ?: faraón. Otec Sótér. Manželka Arsinoé. Dva roky vládol s otcom, samostatne od roku 283 pred Kristom.

Ptolemaios III. , Euregetés

- Egypt, 246 - 221 pred Kristom: faraón; v roku 238 Kanopským dekrétom zaviedol prestupný rok. Syn Filopatór.

Ptolemaios IV. , Filopatór

- Egypt; 221 - 204 pred Kristom: faraón. Otec Ptolemaios III. Matka Bereniké (nechal ju zavraždiť na začiatku svojho panovania).

Ptolemaios XII.

- Egypt
kráľ.
Dcéra Kleaopatr VII., Arsinoé. Syn Ptolemaios XIII.
Nechal zavraždiť Pompeia, ktorého po úteku z Ríma po prehranej občianskej vojne hľadal útočisko v Egypte.

Ptolemaios XIII.

- Egypt
kráľ.
Otec Ptolemaios XII. Sestra Kleopatra VII., Arsinoé.
Na trón ho po zvrhnutí Ptolemaia XII. dosadil Caesar.

ptóza

- ptosis; klesnutie, zníženie, pokles.

PTP

- ČSSR; vojenské pracovné tábory - Pomocné technické prápory. Boli v nich na vojenskej službe občania, ktorí pre svoje politické, náboženské či spoločenské postoje nevyhovovali KS. Boli zriadené 1. 9. 1955.

ptyalizmus

- sialorea; zvýšené vylučovanie slín.

ptyalín

- slinná amyláza, pomocou ktorej sa v ústnej dutine rozkladajú polysacharidy na disacharidy (až tie dráždia chuťové bunky sladkosťou).

ptydepe

- označenie absurdného úradníckeho jazyka, ktorý stráca akýkoľvek význam slov. Dnes s nadsádzkou označenie pre laika nezrozumiteľné slovné spojenia slov v reči úradníkov či politikov.

puberta
pubescencia

- štádium dospievania, dosahovania pohlavnej a psychickej zrelosti.

pubertálny

- týkajúci sa obdobia puberty.
- nezrelý, nevyrovnaný.

pubescencia
puberta

- štádium dospievania, dosahovania pohlavnej a psychickej zrelosti.

public domain

- programy, ku ktorým sa autori formálne vzdali autorských práv.

public relations

- styk s verejnosťou, vzťah ku verejnosti.
- cieľavedomé ovplyvňovanie verejnosti s využitím sociológie a psychológie.
- činnosť zameraná na vytváranie a udržiavanie dobrej povesti v očiach verejnosti.

public school

- (vo Veľkej Británii) výberová chlapčenská internátna stredná škola.

publicista

- novinár, ktorý sa zaoberá predovšetkým aktuálnymi politickými, hospodárskymi, kultúrnymi a inými verejnými otázkami.

publicistika

- novinárska činnosť.
- zverejňovanie aktuálnych tém a otázok, najmä verejného života.

publicita

- uvedenie na verejnosť, uverejnenie.

publikácia

- uverejnenie, vydanie.
- vydané dielo.

publikovať

- uverejniť, oznámiť, vyhlásiť, vydať tlačou.

publikum

- obecenstvo, verejnosť.

Puccini, Giacomo

- Taliansko; * 22. 12. 1858 (Lucca), † 29. 11. 1924 (Brusel); hudobný skladateľ. Otec Michel (* 1813, † 1864, otec Giacomo (* 1712, † 1781), matka Angela). Matka Albina Magi (* 1830, † 1884).

Opery:
Le Villi (aktovka; prvotina, premiéra v roku 1884 v Miláne);
Bludičky (romantická báseň);
Edgar;
Manon Lescaut;
Bohéma (premiéra 1. 2. 1896 v Turíne);
Madame Butterfly (premiéra 17. 2. 1904 v milánskej La Scale);
Tosca;
Turandot;
Dievča zo zlatého Západu;
La Rondine (Lastovička; premiéra v roku 1917 v Monte Carlu).

pucolán

- sopečný popol, prísada do maltovín.

puč

- násilný politický prevrat uskutočnený malou skupinou osôb.

puč, Kappov

- štvordenný pokus junkersko - monarchistickej reakcie v Nemecku v roku 1920 v čele s W. Kappom o kontrarevolučný prevrat v Berlíne, ktorého cieľom bola obnova monarchie a nastolenie vojenskej diktatúry. Puč bol zmarený jednotnou generálnou stávkou robotníctva.

pud

- stará ruská hmotnostná jednotka. 1 pud = 40 libier šterlingov (funtov) = 16,38 kg.

pud, pohlavný

- výberový a zbližovací pud (inštinkt) slúžiaci k zachovaniu druhu.

Pudil, Daniel

- ČR; * 27. 9. 1985; futbalista.

puding

- mliečny škrobovitý pokrm v podobe hustej kaše.
- ľahký pokrm varený vo forme vo vode.

pueblokotva

- indiánske skalné mesto.
- mesto alebo dedina v španielskom alebo mexickom prostredí.

puerilný

- chlapecký, detinský.
- naivný, nedospelý, nezrelý.

peurperium

- šestonedelie.

puf

- citoslovce napodobňujúce zvuk pri prudkom vyrazení vzduchu.
- okrúhla tvrdá poduška na sedenie.
- okrúhle čalúnené sedadlo bez operadla.

pufor

- tlmivý roztok.

Pugin, August Welby

- Anglicko; 1812 - 1852; architekt. Oživil formy gotiky. Pozri Ch. Barry.

Pucher, Peter

- SR; * 12. 8. 1974; hokejista.

Puchmajer, Antonín Jaroslav

- ČR; 7. 1. 1769 - 29. 9. 1820; spisovateľ, básnik, prekladateľ, kňaz. Autor ód, bájok, prekladateľ z gréčtiny, poľštiny, ruštiny, francúzštiny a nemčiny. Napísal učebnicu ruštiny, zaoberal sa i rómčinou (cigánčinou). Dielo: 1795, 1797: Sebrání básní a spěvů; 1798, 1804, 1814: Nové básně.

Pucholt, Vadimír

- ČR; herec. Filmografia: Starci na chmelu.

Pujmanová, Marie

- ČR; 8. 6. 1893 - 19. 5. 1958; prozaička, básnička, literárna a divadelná kritička; rodená Hennerová. Dielo: Pod křídly; Předtucha; Pacientka doktora Hegla; Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti (trilógia).

pukance

- popcorn.

pukao

- Chile; Veľkonočný ostrov; kamenný klobúk z červenej pemzy pre sochy moai, ktorý mal predstavovať pokrývku hlavy alebo účes.

pula

- menová jednotka Botswany.

pulard

- vykŕmené kura.

Pulitzer, John

- USA; novinár, nakladateľ. Zorganizoval národnú zbierku na postavenie podstavca pre Sochu slobody.

pulírovať

- leštiť.

Pulkert, Martin

- ČR; * 24. 2. 1984; futbalista.

pulmo

- pľúca.

pulmonálny

- pľúcny.

pulóver

- pleteninová vrchná časť odevu bez zapínania, obliekaná cez hlavu.

pulpa

- dužina, dreň.
- polotovor z ovocia ku výrobe lekváru.
- mäkké, silno prekrvené tkanivo niektorých orgánov, dreň.
- zbytky pri výrobe cukru alebo liehu, melasa.

pulpit

- stojan na noty.
- vyšší písací stôl so šikmou doskou.
- výčapný pult.

pulpitis

- pulpitída; zápal zubnej drene.

pulpitída

- pulpitis; zápal zubnej drene.

pulverizácia

- namletie na jemný prášok, práškovanie.

pulz

- tep.
- pravideľne sa opakujúci impulz.

pulzar

- veľmi rýchlo rotujúca neutrónová hviezda (v záverečnom štádiu vývoja hviezdy) vysielajúca pravideľne rádiové žiarenie.

pulzácia

- tepanie, tepot, pulzovanie, opakovanie pulzov.
- periodická zmena nejakej fyzikálnej veličiny.

puma

- mačkovitá šelma.
- bomba.

Puma

- Nemecko; výrobca športovej obuvi. 1949: firmu zakladá Rudolf Dassler (jeho brat Adolf zakladá firmu Adidas.

puma, atómová

- zbraň hromadného ničenia založená na okamžitom uvoľnení vnútrojadernej energie. Pozri aj atómová bomba.

puma, biologická

- puma majúca minimálnu trhaciu náplň, plnená bojovými biologickými prostriedkami.

puma, letecká

- druh munície (trhavá, trieštivá, protipancierová, dymová, zápalná a podobne), ktorá je zhadzovaná z bombardovacích i bitevných lietadiel. Hmotnosť sa pohybuje od 1/2 kg do niekoľkých ton.

pumilotoxíny

- prírodné jedy. Tieto jedy požierajú juhoamerické žaby (rod Dendrobates), vo svojom tele ho biochemicky modifikujú na účinnejší (až päťnásobne) kožný jed.

pumpa

- mechanizmus, nástroj na čerpanie kvapaliny alebo plynu, čerpadlo.

pumpa, benzínová

- zariadenie na tankovanie benzínu.

pumpár

- čerpadlár.

pumpky

- šporové nohavice podkasané pod kolenami.

punc

- úradné označenie výrobkov zo zlata a iných drahých kovov svedčiace o ich pravosti.
- útlak.
- charakteristická známka.

punctum saliens

- hlavná, rozhodujúca vec, problém, jadro veci.

punč

- horúci alkoholický nápoj. Varí sa zo šťavy alebo ovocného sirupu s vanilkovým cukrom, vodou a napr. vínom, koňakom či rumom. Existujú stovky receptov.

punč, pivný

- horúci alkoholický nápoj varený z piva, vaječných žĺtkov a rumu.

punk

- nekonformné generálne hnutie, najmä amatérsky (spočiatku) hudobný štýl a charakteristický spôsob obliekania sa.

punkcia

- nabodnutie telesnej dutiny z diagnostických alebo liečebných dôvodov.

punkcia, lumbálna

- nabodnutie miechového kanála alebo vstreknutie (lieku, kontrasnej látky) do miechového kanála v bedernej chrbtici. Po odber moku musí pacient až 24 hodín nehybne ležať, aby sa vyhol postpunkčnému syndrómu.

punkt
punktum

- bod, miesto, bodka.

punktum
punkt

- bod, miesto, bodka.
- presne.
- dosť, koniec, hotovo.

Punkva

- ČR; riečka pretekajúca priepasťou Macocha v Moravskom krase.

Punt

- staroegyptský názov pre Etiópiu.

pupenec

- puk, pupeň, nerozvinutý zárodok lístka alebo kvetu.
- drobný útvar na koži alebo na sliznici vyvolaný poruchou v organizme, vyrážka, vriedok, pupienok.
- popínavá rastlina (Convulvulus).

pupenec, terminálny

- zakončujúci os.

pupeň
puk

- nerozvinutý zárodok listu alebo kvetu.

pupeň, akcesorický

- vyrastajúci nad úžľabným pupeňom alebo vedľa neho.

pupeň, vegetatívny

- slúžiaci na nepohlavné rozmnožovanie.

pupila

- kruhový otvor, ktorým do optickej sústavy vstupuje alebo z nej vystupuje svetelný lúč.
- zornica.

pupilárny

- vzťahujúci sa ku zornici.
- sirotčí.
- žiakovský.

purány

- indické posvätné texty.

Purcell, Edward

- 1951: po prvý krát pozoruje medzihviezdny vodík na čiare 21 cm.

purée

- pyré; kaša, kašovitá hmota.

purga
púrga

- sibírska snehová búrka.

purifikácia

- očisťovanie, čistenie.

purim (púrím)

- židovský sviatok slávený koncom februára.

puristický

- prehnane zdôrazňujúci štýlovú čistotu.
- puntičkársky.

puritán

- stúpenec anglikánskeho reformného hnutia.
- človek prísnych, prehnaných morálnych zásad.

puritánsky

- prehnane morálne prísny.
- trvajúci na pravidlách chovania, najmä v erotickej a sexuálnej oblasti.

puritánstvo

- anglické protestantské hnutie v 16. storočí. Podstúpilo boj proti oficiálnej anglikánskej cirkvi. Snažilo sa ju očistiť od zbytkov katolicizmu.

purizmus

- (niekedy prehnané) úsilie očistiť národný jazyk od cudzích prvkov.
- úsilie o štýlovú čistotu umeleckej, najmä architektonickej tvorby.

purín

- heterocyklická zlúčenina obsahujúca dusík.

Purkyně

- kráter na odvrátenej strane Mesiaca na okraji Mare Smythii v libračnej oblasti, teda občas viditeľný zo Zeme. Priemer 50 kilometrov.

Purkyně, Jan Evangelista

- ČR; 17. 12. 1787 (Libochovice) - 28. 7. 1869 (Praha); lekár, prírodovedec, fyziológ, filozof, národný buditeľ. Objasnil význam bunky ako základnej jednotky rastlinných a živočíšnych organizmov. Študoval zákonitosti videnia, závrate, trávenia, vývoj slepačieho vajíčka, pohyb riasiniek, mikroskopické zloženie rastlín, kože, žliaz, zubov, chrupavky, nervov, srdca.skonštruoval štrbinovú lampu, ktorú do diagnostiky oka zaviedol Allvar Gullstrand. V roku 1823 popísal kresby na bruškách prstov a poznal, že sú neopakovateľné.

Purkyňová, Ludmila

- ČR; 17. 6. 1928 - 16. 7. 1990; kostýmerka. Zakladateľ ka slovenskej kostýmovej školy. 1953 - 1986: členka SND v Bratislave.

purpur

- vzácne farbivo získavané z morských slimákov (najmä Murex Truncullus; Murex Brandaris; Purpura haemastoma).

purpura

- mnohopočetné bodkovité krvácanie do kože, slizníc i vnútorných orgánov.
- zmes kadidla a vonných driev, ktoré po zapálení voňajú.

purulencia

- hnisanie.

Purusaurus brasiliensis

- treťohorný kajman, ktorého pozostatky boli objavené v roku 1991 u brazilsko - peruánskych hraníc. Žil pred 10 - 15 miliónmi rokov. Dosahoval veľkosti okolo 15 metrov.

push - up

- podprsenka so zdvojenou výstužou a kosticou.

Puskás, Ferenc

- Maďarsko; 2. 4. 1927 - 17. 11. 12006 (Budapešť); futbalista. 6x majster Maďarska. 6x majster Španielska. 3x víťaz Pohára majstrov. 1952: 1. miesto na LOH. 1954: 2. miestona MS. 85 reprezentačných štartov (84 gólov). 529 ligových zápasov (515 gólov).

pustulóza

- hnisavý zápal kože v podobe vyrážok.

Puškin, Alexander Sergejevič

- Rusko; 6. 6. 1799 - 10. 2. 1837 (Petrohrad); básnik. Manželka Natália Gončarovová. Zomrel v súboji s francúzskym prisťahovalcom Georgeom d'Antésom. Dielo: 1825: Boris Godunov (dráma); Kapitánova dcéra (novela); Piková dáma (poviedka); Poltava (historická poéma); Medený jazdec (historická poéma); Ruslan a Ľuudmila (epos); Kaukazský jazdec (poéma); Bachčisarajská fontána, Cigáni; Eugen Onegin (román vo veršoch).

putatívny

- domnelý, omylom pokladaný za platný.

Putin, Vladimir Vladimirovič

- Ruská federácia; * 7. 10. 1952; 2000 - 3 a 2004 - 2007: prezident; manželka: Ljudmila. ; 1975: doštudoval práva; 1975 - 1991: pracuje pre KGB; 1991 - 96: pravá ruka starostu Petrohradu; 1996 - 8: pracuje v Kremli pre prezidenta Borisa Jeľcina; 1998 - 1999: šéf FSB; 1999: Boris Jeľcin ho menoval premiérom.

putrefakcia

- hniloba, hnitie, zhnitie.

putridný

- hnisavý, hnilobný.

putti

- putto; drobná nahá detská postava dopĺňajúca architektonickú dekoráciu.

putto

- putti; drobná nahá detská postava dopĺňajúca architektonickú dekoráciu.

putyka

- hostinec nevalnej úrovne.

puvoár

- pouvoir; právomoc, oprávnenie.

puzzle

- obrazová skladačka.
- rébus, hlavolam.

púpava

- Leontodon; rod bylín. U nás rastú štyri druhy.
- Taraxacum officinale; liečivá rastlina. Užívajú sa listy a koreň. Má dobré účinky pri žltačke a bolestiach hlavy. Má močopudné vlastnosti a je vhodná pri liečbe ľadvinových kameňov, na liečbu žlčníka a čriev. Zvonka používame zápar z kvetov a listov na kožné problémy a na bradavice. Pražený a strúhaný koreň púpavy je dobrou náhradkou kávy.

púrga

- purga; sibírska snehová búrka.

púrím

- purim; židovský sviatok slávený koncom februára.

púšť, Mohavská

- USA; púšť v Kalifornii.

Puzo, Mario

- USA; 15. 10. 1920 - 2. 6. 1999; spisovateľ. Dielo: Krstný otec.

PVC
polyvinylchlorid

- makromolekulárny plast.

PVR

- Personal Video Recorder; označenie pre prístroje, ktoré umožňujú nahrávanie programov z TV na záznamové zariadenie.

PWA

- Private Eye Writers; organizásia združujúca amerických autorov detektívok.

pyelitída

- zápal panvičky obličkovej.

Pyewackett

- Anglicko; v 17. storočí označenie pre diabolského pomocníka čarodejnice, ktorý mal najčastejšie podobu mačky.

pyémia
septikopyémia

- v medicíne prítomnosť baktérií v krvi v zhlukoch al. v úlomkoch infikovaného trombu.

Pygmalionkotva

- okolo roku 800 pred Kristom týrsky kráľ. Sestra Elissa známejšia ako Dido). Úkladne zavraždil manžela svojej sestry.

Pygmej

- príslušník trpasličieho kmeňa, ktorý žije v Kongu.

Pygoscelis adelie

- tučniak krúžkový. Žije v Antarktíde.

Pygoscelis antarctica

- tučniak uzdičkový. Žije v Antarktíde. Čierno zafarbené perie tvorí okolo krku uzdičku.

Pygoscelis papua

- tučniak oslí. Žije v Antarktíde. Má ružový zobák v tvare dýky.

pyknický

- (rozložitý typ postavy).
- zavalitý, tlstý.

pyknik

- typ člooveka zavalitej postavy so silným sklonom k tučneniu.

pyknomorf

- pyknosom.

pyknosom

- z gréckeho pyknos - hustý, početný a soma - telo; pyknomorf, endomorf; zavalitý (apoplektický, laterálny) typ telesnej stavby človeka. Prevládajú šírkové a obvodové rozmery nad dimenziami dĺžkovými.

Pyla

- Francúzsko; piesočná duna na juhozápade krajiny. Najväčšia piesočná duna v Európe. Je vysoká zhruba 120 metrov, dlhá 2,7 km.

Pyle, Ernie

- USA; * 3. 8. 1900; novinár, vlastným menom Ernest Taylor Pyle. Pracoval pre novinovú sieť Scripps Howard. S nástupom druhej svetovej vojny sa stal vojnovým korešpondentom, pričom naďalej písal z pozície radových vojakov. V roku 1944 získal Pulitzerovu cenu.

pylor

- zúžený koniec žalúdka, vrátnik.

pylón

- v architektúre dekoratívna vežovitá stavba, zvyčajne v komolého ihlana.
- stožiar mostného piliera nesúci laná alebo reťaze visutého alebo zaveseného mosta.
- stĺp v podobe komolého ihlana, na ktorom horí oheň, napr. pri pohrebe .
- časť draku slúžiaca k uchyteniu časti lietadla, nákladu a pod.

Pynchon, Thomas

- USA; spisovateľ.

Dielo:
1963: V.;
Dražba série 49;
Dúha príťažlivosti;
Pomalý učeň;
Vineland;
1997: Mason & Dixon;
2006: Dni navzdory.

Pynzenyk, Viktor

- Ukrajina; politik.
2009: minister financií.
12. 2. 2009: rezignoval (pre finančnú krízu).

pyo-

- prvá časť zložených slov majúca význam hnis, hnisavý.

pyorea

- pyorrhoea; vytekanie, odtok hnisu.

pyr-

- pyro-; prvá časť zložených slov majúca význam oheň, žiar, tepelný.

pyramidálny

- majúci tvar pyramídy, ihlanovitý.
- obrovský, veľký.

pyramidológia

- využitie energetického potenciálu pyramíd (napríklad v alternatívnej medicíne).

pyramída

- predmet, stavba alebo nahromadenina v tvare ihlana.

pyramída, Chufuovakotva

- Egypt; Veľká pyramída v Gíze. Postavená v 26. storočí pred Kristom. Je v nej pochovaný faraón Chufu. Na jej stavbu bolo použitých približne 2,3 milióna kamenných kvádrov s priemernou hmotnosťou 2,5 tony. Zabrala plochu 5 ha a dosahovala výšku 146 m. Najväčšia z pyramíd.

pyramída, Mesačná

- Mexiko. Pyramída v Teotijuacane. Leží na konci 2 km dlhej ulice Mŕtvych. Je 46 metrov vysoká. Archeológovia v lokalite pyramídy objavili pozostatky zviera a vtákov bez hláv, podobne i ľudských obetí.

pyramída, Veľká

-

pyranometer
solarimeter

- prístroj ku meraniu globálneho slnečného žiarenia.

pyretikum

- látka vyyvolávajúca horúčku.

pyrex

- chemické sklo s malou rozťažnosťou, varné sklo. Je možné ho nahrievať priamym plameňom.

pyré

- purée; kaša, kašovitá hmota.

pyridoxín

- vitamín B6.

pyrit

- sírna železná ruda, kyz železnatý, FeS2.

pyritinol

- droga. Bola patentovaná v roku 1961. Zvyšuje prietok krvi mozgom. V roku 1989 boli objavené jeho antioxidačné účinky. 1993 sa objavilo, že priťahuje niektoré biele krvinky.

pyro -

- pyr-; prvá časť zložených slov majúca význam oheň, žiar, tepelný.

pyroelektrina

- vznik elektrického náboja na povrchu látky vplyvom zmeny elektrickej polárizácie pri zmene teploty.

pyrofágia

- prehĺtanie ohňa.

pyrofóbia

- chorobný strach z ohňa.

pyrofyt

- rastlina, ktorej rozširovanie je podporované požiarmi.

pyrokatechin

- vyvolávajúca látka pre čiernobielu fotografickú chémiu.

pyroklastický

- ktorý vznikol nahromadením a spevnením materiálu vyvrhnutého sopkami.

pyrolatria

- uctievanie ohňa.

pyrolusit

- minerál, oxid manganičitý. V podobe čierneho prášku je obsiahnutý v batériách do bateriek.

pyrolyzát

- produkt tepelného rozkladu.

pyrolýza

- tepelný rozklad látok, pozri krakovanie.

pyroman

- pyromaniak; človek s neprirodzenou až chorobnou záľubou v ohni, so sklonmi k podpaľačstvu.

pyromancia

- pyromantia; veštenie, hádanie z ohňa.

pyromaniak

- pyroman; človek s neprirodzenou až chorobnou záľubou v ohni, so sklonmi k podpaľačstvu.

pyromantia

- pyromancia; veštenie, hádanie z ohňa.

pyrománia

- horobná záľuba v ohni, sklon k podpaľačstvu.

pyrometalurgia

- výroba kovov pri vyšších teplotách.

pyrometria

- meranie vysokých teplôt.

pyrop

- český granát.

pyrotechnika

- technika výroby výbušných zmesí a zneškodňovanie výbušnín.

pyróza

- pálenie žáhy.

Pyrrhos

- vojvodca. V roku 280 pred Kristom vyhral bitku pri Héraklei za cenu ťažkých strát. V roku 279 pred Kristom vyhral druhú bitku pri Auscule, opäť za cenu veľkých obetí. Preto sa dodnes hovorí, že neúmerne vysoké vynaložené úsilie na dosiahnutie cieľa je Pyrrhovo víťazstvo.

pyrura

- juhoamerický papagáj.

pysk, zajačí

- lagostoma.

Pythagoras zo Samu

- Grécko; 580 - 500 pred Kristom; matematik, filozof. V jeho dobe bolo známych 7 telies Slnečnej sústavy. Považoval Zem za stred tejto sústavy a podľa vzdialeností zoradil telesá takto: Mesiac, Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter, Saturn. Autor vety po ňom pomenovanej. Objavil číselné pomery, ktoré určujú intervaly hudobnej stupnice. Uviedol do Grécka myšlienku reinkarnácie (sám o sebe tvrdil, že je Aethalides, syn boha Herma, niekoľkokrát prevtelený a že si všetko pamätá z minulých životov). 532 - 530: príchod do Krotónu.

pythický

- pitycký; dvojzmyseľný, záhadný, nejasný.

Pythium origandrum

- huba, ktorú skúmal vedec Dáša Veselý. Objavil u nej účinky, ktoré liečia niektoré druhy plesní a môžu zmierniť priebeh lupienky.

Python recitulatus

- krajta mriežkovaná. Najväčší žijúci had. Najväčší ulovený exemplár bol dlhý 9,75 metra.

PYY3 - 36

- hormón, ktorý je uvoľňovaný v tenkom čreve. Navodzuje pocit nasýtenosti.

Pýtheás z Massalie

- Grécko; astronóm, matematik. Okolo roku 325 pred Kristom sa vydal na najsevernejšiu cestu staroveku, dosiahol asi pobrežie Islandu.

Pýthia

- delfská veštkyňa.
- veštkyňa.
- osoba s dvojzmyselnými, tajomnými výrokmi.

pz

- značka jednotky pieza.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz