Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

ľad

- tuhé skupenstvo vody, minerál kryštalitujúci v šesťuholníkovej sústave. Vzniká tuhnutím vody pri 0 °C.

ľad, suchý

- tuhý kysličník uhličitý (CO2), obchodný názov. Chladiaci prostriedok. Vzniká tuhnutím kvapalného kysličníka uhličitého pri teplote -78,5 °C. Pri vyššej teplote mení skupenstvo sublimáciou na plyn. Bol objavený v roku 1835 francúzskym chemikom Charlesom Thilyorierom.

ľadenec rožkatý
Lotus corniculatus

- druh poľnej rastliny.

ľadeň

- zastaralo január.

ľadnička

- skrinka na chladenie potravín a iných vecí ľadom, chladnička.

ľadníček siaty
Onobrychis sativa

- druh kŕmnej rastliny.

ľadník siaty
Vicia sativa

- druh kŕmnej rastliny.

ľadoborec

- špeciálna loď určená k lámaniu hladinového ľadu. Používa sa v polárnych krajinách k udržiavaniu plavebnej dráhy, v prístavoch a nad priehradami.

ľadolom

- zariadenie na ochranu mostných stĺpov oproti plávajúcim kusom ľadu.

ľadovec

- bochníkovitý alebo jazykovitý útvar ľadu, ktorý vznikol kryštalizačnou premenou snehu na firn a ďalej v ľadovcový ľad.

ľadovec, Alteschský

- Švajčiarsko; najväčší európsky ľadovec.

ľadovec, Antarktický

- ľadovec prekrývajúci Antarktídu. Rozloha skoro 14.000.000 km². V blízkosti Južného p´´olu dosahuje hrúbku 4 km.

ľadovec, Arktického inštitútu

- Antarktída; dĺžka 418 km.

ľadovec, Beardmoreov

- Antarktída; dĺžka 225 km.

ľadovec, Bezmenný

- Antarktída; dĺžka 193 km.

ľadovec, Denman

- Antarktída; dĺžka 241 km.

ľadovec, Grónsky

- Grónsko; prekrýva 80% ostrova. Plocha 1. 174.000 km². Priemerná hrúbka 1,6 km, maximálna 3 km.

ľadovec, horský

- vzniká naúpätí hprských štítov. Pohybuje sa jedným smerom - zo svahu do nižších polôh.

ľadovec, kontinentálny

- pevninský ľadovec; je bochníkovitého tvaru a zakrýva celý horský a upätný reliéf.

ľadovec, Lambertov - Fisherov

- Antarktída; dĺžka 515 km.

ľadovec, Nimrod - Lennox - King

- Antarktída; dĺžka 290 km.

ľadovec, Petermannsov

- Grónsko; dĺžka 200 km.

ľadovec, piedmontný

- podhorský ľadovec, malaspinský ľadovec; ľadovec so splazmi splývajúcimi na úpätí. Tvorí súvislý upätný vejár.

ľadovec, Recovery

- Antarktída; dĺžka 225 km.

ľadovec, Slessor

- Antarktída; dĺžka 185 km.

ľadovka

- poľadovica.

ľadovka, hladká

- v meteorológii číra ľadová vrstva pokrývajúca celé teleso. Vzniká dopadom hmly, mrholenia alebo dažďa na studené predmety.

ľadovka, zrnitá

- v meteorológii šedé, polopriehľadné trsy s hladkým povrchom, vznikajúce rýchlym zmrznutím prechladených vodných kvapiek unášaných vetrom. V smere vetra narastá až na niekoľko desiatok cm.

Ľadový štít

- SR; hora vo Vysokých Tatrách, 2.628 m. n. m.

ľagvica

- drevená nádoba podobná súdku.
- druh fľaše.

ľalia
Liliium

- rod rastlín z čeľade ľaliovitých s početnými druhmi, pôvodne z Prednej Ázie. Mnohé druhy sú okrasné.
- prenesene bez úhony, bez poškvrny (čistý ako ľalia).

ľalia biela
Lilium candinum

- vysoká rastlina s úzkymi listami a s veľkými bielymi, silne voňajúcimi zvončekovitými kvetmi.

ľalia cibuľkonosná
Lilium bulbiferum

- druh ozdobnej záhradnej kvetiny.

ľaliokveté
Liliiflorales

- čeľaď rastlín.

ľaliovité
Liliaceae

- rozsiahla čeľaď rastlín. Zahŕňa byliny, kry i stromy. Mnohé druhy obsahujú liečivé alebo jedovaté látky (ocúň, konvalinka). Početné druhy sa pestujú pre okrasu (ľalia, hyacint) alebo ako hospodárske rastliny (cesnak).

ľaliovka

- v paleontológii ostnokožec triedy Crinoidea majúci rad ramien s rozkonárenými chápadielkami, často sa vyskytujúci aj ako fosílie z prvohôr a druhohôr.
- v zoológii druh morského živočícha s tvrdým, drsným, pancierovitým povrchom tela.

ľaliovník
Liriodendron

- rod stromov s veľkými laločnatými listami a s veľkými zelenkastožltými kvetmi, u nás pestovaný v parkoch.

ľaliovník tulipánokvetý
Liliodendron tulipifera

- strom pôvodom z Severnej Ameriky. U nás sa pestuje v parkoch.

ľaľujka

- drobná vysokohorská bylina rodu Lloydia s bledofialovým kvetom.

ľaľujka neskorá
Lloydia serotina

- druh horskej byliny rastúcej na vlhkých skalách.

ľan
Linum

- rod rastlín z čeľade ľanovitých.

ľan, siaty

- rastlina, ktorej niektoré odrody sa pestujú pre hodnotné vlákno a olejnaté semená.

ľanárstvo

- odvetvie rastlinnej výroby rozvinuté v podhorských a horských polohách.

ľaničník maloplodý
Camelina microcarpa

- druh poľnej rastliny, bylina.

ľanovník
Phormium

- rod rastlín z čeľade ľaliovitých. V Austrálii sa pestuje pre vlákna - tzv. novozélandský ľan.

Ľavá fronta

- organizácia českej inteligencie v rokoch 1930 - 1938. Vydávala rovnomenný časopis v rokoch 1930 - 1933.
- marxisticko-leninské združenie založené v roku 1969. V roku 1970 splynulo so Socialistickou spoločnosťou pre vedu, kultúru a politiku.

ľavica

- ľavá ruka (opak je pravica).
- ľavá strana.
- ľavé krídlo v politických stranách a parlamentoch.
- revolučné politické hnutie, revolučné politické zoskupenie. Označenie vzniklo podľa zasadacie poriadku vo francúzskom Národnom zhromaždení. V robotníckom hnutí bolo ako ľavica označované revolučné marxistické krídlo, z ktorých sa formulovali KS a KI.

ľavica, marxistická

- revolučná skupina v sociálnodemokratických stranách.

ľavičiar
ľavičiarka

- stúpenec radikálneho smeru v politike alebo kultúre (opak je pravičiar).
- hanlivo falošný radikál v robotníckom hnutí, zakrývajúci revolučnými frázami svoje malomeštiactvo.

ľavičiarstvo

- planý radikalizmus v komunistickom hnutí, preceňovanie tempa revolučného vývoja, podceňovanie práce v masách a upadanie do sektárstva.

ľavoboček

- nemanželské dieťa, obyčajne o panovníckych deťoch.

ľavorukosť

- funkčná prevaha ľavej ruky. Násilné potlačovanie vrodenej ľavorukosti máva nepriaznivé následky, najmä poruchy reči, písania, ale aj intelektuálnych prejavov, v oblasti charakterovej a pohybovej.

ĽM

- Ľudové milície.

Ľud

- SR
denník.
Ústredný orgán Strany slovenskej obrody. Vychádza v Bratislave od roku 1948.

ľud, lužický popolnicových polí

- kultúra staršej doby bronzovej. Žili na severnej Morave.

ľudáctvo

- ideológia a politika Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

ľudoop

- antropoid
pozri antropoidná opica, antropomorfná opica.

ľudopis

- národopis.

ľudoveda

- národopis.

Ľudové milície

- ČSSR
ozbrojené oddiely robotníckej triedy určené ku obrane socialistických vymožeností a ku ochrane záujmov pracujúceho ľudu. Spadali pod priame vedenie KSČ. Založené boli vo februári 1948. Zanikli v roku 1989.

Ľudové noviny

- slovenské klerikálny časopis pod vplyvom A. Hlinky v rokoch 1897 - 1903 v Martine.
- slovenský klerikálny časopis v rokoch 1906 - 1910 (pokračovanie Katolíckych novín).
- krajanský týždenník vydávaný v Chicagu.

Ľudové zvesti

- slovenský týždenník vydávaný v Toronte v Kanade.

Ľudovít I. Pobožný

- Francúzsko
* 778
† 840
814 - 840: franský kráľ.
Otec Karol I. Veľký. Syn Lothar, Pipin, Ľudovít.

Ľudovít II.

- Francúzsko
877 - 879: kráľ.

Ľudovít III.

- Francúzsko
879 - 884: kráľ.

Ľudovít IV. Dieťa

- Francúzsko
936 - 954: kráľ.

Ľudovít V.

- Francúzsko
986 - 987: kráľ.

Ľudovít VII.

- Francúzsko
panovník.
Vodca 2. krížovej výpravy (1145).

Ľudovít IX. Francúzsky

- Francúzsko
* 1214
† 1270
politik.
1248: dokončený chrám Sainte-Chapelle v Paríži, ktorý prikázal postaviť.
1248 - 1272: vodca 7. a 8. krížovej výpravy.
1297: pápež Bonifác VIII. ho prehlásil za svätého.

Ľudovít XIV.

- Ľudovít XIV. de Bourbon.

Ľudovít Nemec

- 843 - 876: kráľ Východofranskej ríše.
Syn Karloman (správca východnej marky).
13. 1. 845 na jeho dvore prijalo 14 českých kniežat kresťanstvo.

Ľudovít, Svätý

- Francúzsko
* 1214
† 1270
panovník.

Ľudový denník

- SR
deník KSČ vydávaný na Slovensku v rokoch 1933 - 1936. Nadväzoval na Pravdu.

ľudožrútstvo

- kanibalizmus.

ľuľka

- fajka s krátkou vodorovnou trúbeľkou, čibuk.

ľuľok

- Solanum
rod rastlín pôvodom najmä z trópov. Čierne druhy sa u nás pestujú pre hľuzu (zemiaky) alebo plody (paradajky, paprika, baklažán). Niektoré druhy sú jedovaté.

ľuľkovité

- Solanaceae
rozsiahla čeľaď rastlín. Rastú po celom svete. Početné druhy poskytujú dôležité alkaloidy (rulík, durman, tabak). Niektoré sa pestujú ako dôležité hospodárske rastliny (zemiaky, tabak) alebo pre okrasu.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz