Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

-latria

- druhá časť zložených slov majúca význam uctievanie, zbožňovanie.

-lit

- druhá časť zložených slov majúca význam kameň (pevnosť kameňa).

-logia

- druhá časť zložených slov označujúca náuku, vedu, vedecké odvetvie.

-lóg

- v zloženinách druhá časť s významom slovo (monológ).
- v zloženinách druhá časť s významom odborník (geológ).

-lógia

- druhá časť zložených slov označujúca náuku, vedu, vedecké odvetvie.

-lýza

- druhá časť zložených slov majúca význam rozklad.

L

- skratka pre líru.
- rímska číslica 50.
- v anatómii znak pre označenie bederného stavca.
- fyzikálna značka pre vlastnú indukčnosť.
- skratka pre libru šterlingov.
- fyzikálna značka pre jas.

l

- vo fyzike značka pre liter (1.000 cm3).
- v geometrii označenie pre dĺžku.

L12

- fyzikálna značka pre vzájomnú indukčnosť (aj M).
- rímska číslica 50.
- značka pre bývalú menovú jednotku Talianska - líru.

L-140kotva

- ESA
prvý stupeň rakety Ariane s pohonom na oxid dusičný a asymetrický dimetylhydrazin so štyrmi motormi Viking 4.

L-159

- ČR
dvojmiestna podzvuková stíhačka.
Vyrába sa v Aero Vodochody od roku 1997.
Jej cena je okolo 12 miliónov US $.

L-17

- Francúzsko
prvý stupeň rakety Diamant B na asymetrický dimetylhydrazin a oxid dusičitý s ťahom 352 kN.

L12

- fyzikálna značka pre vlastnú indukčnosť, vzájomnú indukčnosť.

L-33

- ESA
druhý stupeň rakety Ariane s pohonom na oxid dusičný a asymetrický dimetylhydrazin s jedným motorom Viking 4 (s ťahom 720 kN).

L-organizmy

- starší názov pre mikroorganizmy rodu Mycoplasma.

l'art pour l'art

- (francúzsky umenie pre umenie) laurtpoulartuizmus
estetický smer hlásajúci, že umenie ja samo účelom a každé mimoumelecké hľadisko pri jeho tvorbe je na škodu. Smer chápe spoločenskú úlohu umenia abstrahovane od spoločenských podmienok jeho vzniku. Vznikol vo Francúzsku po porážke revolúcie v roku 1830 a zosilnil koncom 19. storočia.

l'artpourl'artista

- stúpenec l'artpourl'artizmu.

l'artpourl'artizmus

- úpadkový umelecký smer, ktorý hlása samoúčelnosť umenia pod heslom "l'art pour l'art" (francúzsky = umenie pre umenie).

L'état, c'est moi (Štát som ja)

- výrok francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV.

l'Express

- Francúzsko
politický týždenník, ktorý má blízko ku finančným kruhom.

l'Hexagone

- Francúzsko má zhruba šesťboký tvar a preto mu Francúzi niekedy hovoria l'Hexagone.

l'Humanité

- Francúzsko
ústredný orgán KS Francúzska. V roku 1904 ho založil J. Jaurese ako ľavicový denník.

L'Oréal

- značka francúzskej kozmetiky.

l. c.

- skratka pre loco citato.

L. S.

- skratka pre loco sigilli.

la

- šiesta solmizačná slabika pre tón a.

La

- chemická značka prvku lantán.
- fyzikálna značka pre lambert.

La.

- skratka pre Louisiana, členský štát USA.

la Croix

- Francúzsko
klerikálny večerník, ktorý vychádza v Paríži.

La Fayette, Marie Joseph de Mottier

- Francúzsko
* 1757 - 1834
† veliteľ Národnej gardy počas Veľkej francúzskej revolúcie. 1791: dal strieľať do republikánskej demonštrácie na Martovom poli. 1792 - 1797: v emigrácii (zúčastnil sa americkej revolúcie v roku 1830).

La Follette, Robert Marion

- USA
* 1855
† 1925
politik. Reformátor.

la Fontaine, Jean

- pozri Jean de la Fontaine.

La Gioconda

- Mona Lisa
obraz Leonarda da Vinci.

La Guardia, Fiorello Henry

- USA
* 1882
†1947
politik.
1934 - 1945: starosta New Yorku.
1946: riaditeľ UNRRA.

La Plagne

- pozri Paradisky.

La Mancha

- krajina v Španielsku na juhu Novej Kastílie. Známa z Cervantesovho Dona Quijota.

La Manche

- Channel
plytký morský prieliv medzi Francúzskom a Veľkou Britániou. V najužšom mieste je 32 km široký (Doverský prieplav, Strait of Dover, Pas - de - Calais). Najväčšia hĺbka 172 m.

La Marmora

- najvyšší vrch na Sardínii
1.834 metrov nad morom.

La Marmora, Alfonso Ferrero

- Taliansko
* 18. 11. 1804 (Turín)
† 5. 1. 1878 (Florencia)
markíz, politik a generál. 1848: v armáde Sardínie sa vyznamenal v bojoch proti Rakúšanom. 1848 - 1860: minister vojny a námorníctva.

La Nino

- pozri El Nino.

La Nôtre, André

- Francúzsko
* 1613
† 1700
záhradný architekt.
Viedol výstavbu zámockých parkov vo Francúzsku (najmä zámku Versailles).

La Rochelle

- Francúzsko
prístavné mesto v juhozápadnom Francúzsku. V 16. a 17. storočí pevnosť hugenotov.
1627 - 1628: dobytá Rochelieuem.

la Scala

- Taliansko
Teatro alla Scala - operný sál v Miláne.
Otvorená v roku 1778.
1867: prvá prestavba.
1921: modernizácia.
1946: odstránenie škôd po bombardovaní z 2. svetovej vojny.

La Spezia

- Taliansko
vojnový prístav u Ligurského mora.

La Valetta

- Malta
hlavné mesto.
1769: založená univerzita.
V 16. - 18. storočí sídlo johanitov.

La.

- USA
označenie pre členský štát USA Louisiana.

Laaksonen, Antti

- Fínsko
* 3. 10. 1973
hokejista.

Laar, Mart

- Estónsko
politik.
Premiér.

Laban, Rudolf

- ČR
* 1879
† 1958
tanečník, choreograf a pedagóg maďarského pôvodu.
Pôsobil v Nemecku.
Vytvoril tanečné písmo.

Dielo:
Gymnastika a tanec
Moderný štúdiový balet
Choreografia.

labanec

- cisársky vojak za povstania Tökölyho, Rákoczyho a Bocskaya.

labarum

- rímska cisárska zástava purpurovej farby.

labák

- slangovo laboratórium.

labáky

- slangovo (povinné) laboratórne práce na škole technického a prírodovedného zamerania.

Labáth, Andrej

- SR
† 18. 4. 2008
hudobník, bubeník.

Labe
Elbe (nemecky)

- ČR
rieka.
Pramení v Krkonošiach na Labskej lúke.
Dĺžka toku je 396 km.
Ústi do Severného mora u Hamburku.
Povodie 147.744 km².

label

- nálepka na tovar, tovare.
- etiketa na gramofónovej platni.
- vo výpočetnej technike symbolické označenie bodu programu, jeden alebo viac znakov, tvoriacich neoddeliteľnú súčať záznamu na jeho identifikáciu, návestie.
- v hudobnom slangu veľký vydavateľský dom.

labeta

- v kartách súhrn vkladov niekoľkých hráčov, o ktorý sa vyhrávajúci delí podľa výsledku hry.

labializácia

- tvorenie hlások za podpory pier, artikulácia s výraznejšou účasťou pier, so zaokrúhlenou pernou štrbinou.
- premena nezaokrúhlenej spoluhlásky na zaokrúhlenú, zmena nelabializovanej samohlásky na labializovanú.

labiolizovať

- uskutočňovať, uskutočniť labializáciu.

labiaplastika

- plastická operácia malých a veľkých pyskov.

labiála

- perná spoluhláska, labiálna spoluhláska, pernica.

labiálny

- týkajúci sa pier.

Labiche, Eugene

- Francúzsko
* 1815
† 1888
dramatik.
Autor frašiek z meštiackého prostredia.

labil

- blb, debil.

labilita

- nestálosť, kolísavosť. Opak je stabilita.

labilita ovzdušia

- stav v ovzduší, pri ktorom je vertikálny gradient teploty väčší ako adiabatický gradient.

labilný

- nepevný, nestály, vratký.

labinet

- druh kolkovej hry.

labiodentála

- labiodentálna, pernozubá spoluhláska.

labiogram

- odtlačok pier (pri artikulácii perníc).

labioverála
labiovelárna spoluhláska

- zadopodnebná spoluhláska vyslovovaná za pomoci pier.

Labis, Nicolae

- Rumunsko
* 1935
† 1956
básnik.
Autor reflexnej lyriky.

Dielo:
Prvé lásky
Boj s netýkavosťou.

labium

- pera, pysk.
- spodná časť ústneho ústrojenstva hmyzu

lablab
dolichos

- druh strukoviny (rod Dolichos) z tropickej Ázie, Afriky.

laborant
laborantka

- pracovník v laboratóriu.

laboratizmus

- ekonomická teória inšpirovaná taylorizmom a technokratizmom.

laboratórium

- výskumná, vývojová, vedecká a iná pracovňa.

laboratórny

- týkajúci sa laboratória, uskutočňovaný v laboratóriu, určený, vhodný preň.

laborácia
laborovanie

- technológia prípravy a plnenia munície výbušninami, trhavinami.

Laborec

- SR
pravostranný prítok Latorice. Pramení pod Lupkovským priesmykom. Povodie 4,523 km².

laboretizmus

- starší technokratický smer založený na predpoklade, že sociálne problémy možno riešiť vedeckým riadením práce a spoluprácou zamestnancov a zamestnávateľov.

laborovanie
laborácia

- technológia prípravy a plnenia munície výbušninami, trhavinami.

laborovať

- pracovať.
- mať s niečím problémy, ťažko niečo zvládať

Labour Party

- Veľká Británia
ľavicovo orientovaná robotnícka strana vo Veľkej Británii (a aj na Novom Zélande), labouristická strana, Strana práce.

labourista

- člen, stúpenec, prívrženec labouristickej strany, Labou Party.

labouristický

- vzťahujúci sa k labourizmu a k jeho politike.

labourizmus

- politický smer blízky sociálnej demokracii a odborovému hnutiu.

labrador

- krátkosrstý lovecký pes zo skupiny angl. stavačov (pointerov) (podľa severoamerického polostrova Labrador).

Labrador

- Kanada
najväčší polostrov Severnej Ameriky medzi Hudsonovym zálivom, ústim rieky Sv. Vavrinca a Atlantikom, rozloha 1,4 milióna km².

labradorit

- horninotvorný nerast (živec vápenatý), používaný aj ako ozdobný kameň meňavých farieb (podľa najznámejšieho náleziska pri pobreží severoamerického polostrova Labrador).

Labrang

- posvätné miesto tibetského buddhizmu. Druhé najdôležitejšie miesto (po Lhase) tibetskej vzdelanosti - mnísi tu študujú tibetštinu, filozofiu, ezoterický buddhizmus a tradičnú medicínu.

labredor

- krátkosrstý lovecký pes patriaci k anglickým ovčiakom.

Labrouste, Henri

- Francúzsko
* 11. 5. 1801
† 24. 6. 1875
architekt.

Dielo:
Knižnica sv. Jenovéfy
Národná knižnica v Paríži.

labrum

- horná časť ústneho ústrojenstva hmyzu, vrchný pysk.

labrys

- grécka dvojbritvá sekera. Sečná zbraň.

Labuda, Marián

- SR
* 28. 10. 1944 (Hontianske Nemce)
herec.
19. 11. 2005: na diaľnici D1 u Velkej Bíteše mal autonehodu, pri ktorej zahynuli dve ženy.
Manželka Viera.

Filmografia: Vesničko má středisková
Konec starých časů
Kráľ Ubu
Žobrácka opera
Anjelské oči
Priatelia, áno
Predavač humoru
Dobří holubi se vracejí Život a neobyčajné dobrodružstvá vojaka Ivana Čonkina.

Labuda, Milan

- SR
* 22. 3. 1945 (Oponice)
† 31. 8. 2007
virológ.
V rokoch 1963-1968 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvoval štúdium biológie. Po promócii pôsobil ako odborný asistent v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.
1970: nastúpil na Virologický ústav SAV.
1991 - 1994: vedúci Oddelenia ekológie vírusov. V roku 1991 prvýkrát izoloval vírus West Nile v strednej Európe.
V roku 1995 sa stal riaditeľom Ústavu zoológie SAV a túto funkciu vykonával až do konca roka 2006.
V roku 1996 obhájil hodnosť doktora vied na Virologickom ústave SAV v Bratislave v odbore virológia na tému "Prenos vírusu kliešťovej encefalitídy: nový pohľad na ekológiu kliešťami prenášaného vírusu".

LaBute, Neil

- USA
* 19. 3. 1963 (Detroit)
dramatik, filmový scenárista a režisér.
Manželka Lisa Gore. Dcéra Lily. Syn Spencer.

Divadelné hry:
Tvar vecí
V pánskej spoločnosti
Sestrička Betty
Trosky
Tak to chodí
Niektoré dievčatá
Bash (v roku 2001 ju aj sfilmoval)
Trón milosrdenstva.

labuť
Cygnus

- rod vodných vtákov.

Labuť

- súhvezdie severnej oblohy.

labuť spevavá
Cygnus cygnus

- vodný vták s dlhým, štíhlym krkom, podobný husi.

labuť veľká
Cygnus olor

- vodný vták s dlhým, štíhlym krkom, podobný husi.

labyrintkotva

- druh bludiska, kde cesta zložitými okľukami vedie vždy do jeho stredu.
- bludisko.
- stavba s množstvom spletitých chodieb.
- v anatómii kanáliková časť vnútorného ucha.

Labyrint

- v gréckych povestiach stavba paláca s bludiskom na ostrove Kréta, kde ho nechal postaviť kráľ Minos. Bydlisko Minotaura.

Labyrint v Hawware

- okolo roku 2000 pred Kristom ho nechal vybudovať faraón Amehenemhet III. Labyrint sa volal Lamares. Podľa Herodota mal 12 krytých dvorov, ktorých brány ležali proti sebe, šesť na severnej a šesť na južnej strane. Celkom mal 3.000 miestností, 1. 500 podzemných a 1. 500 nadzemných. Zbytky labyrintu našiel v roku 1888 britský archeológ Flinders Petrie.

labyrint

- spleť ciest, chodieb a priestorov, budova, jej časť a pod. s takouto spleťou chodieb a množstvom miestností, kde sa ľahko zablúdi, bludisko (podľa Labyrintu na Kréte, rozsiahlych palácových stavieb z obdobia krétsko-mykénskej kultúry).
- zložitý, neprehľadný chaotický stav, ráz niečoho, situácia, zmätok, chaos.
- zložitá sústava dutín a kanálikov u stavovcov.
- v zoológii pomocný dýchací ústroj niektorých rýb vytvorený z prvého rebrového oblúka.

labyrint, akustický

- niekoľkokrát zalomený vstupný priestor do akusticky chráneného uzavretého priestoru.
Priestup týmto labyrintom sa nazýva labyrintový priestup zvuku.

labyrint, nosný

- sústava dutiniek v nosnej kosti.

labyrint, ušný

- kanáliková časť vnútorného ucha stavovcov.

labyrintektómia

- chirurgické odstránenie labyrintu z vnútorného ucha.

labyrintitída

- zápal vnútorného ucha.

labyrintka

- ostnoplutvá ryba s pomocným dýchacím ústrojenstvom (labyrintom).

labyrintotómia

- operačné otvorenie labyrintu.

labyrintovitý

- pripomínajúci labyrint.

lac sulfuris
sirné mlieko
sulfur praecipitatum

- zlúčenina síry a vápnika, vyzrážaná pri rozklade polysulfidov kyselinami. Používa sa v kožnom lekárstve.kotva

Lacayo, Arnoldo Alemán

- Nikaragua
politik (AL, Alianza Liberal-Liberálna aliancia). 1996 - 2001: prezident.

Lacedémoňan
Lacedemón

- obyvateľ Lacedemónu v starom Grécku, Sparťan.

Lacek, Mikuláš

- ČR
† 4. 7. 2008
inžinier a pedagóg.
1964 - 1987: generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Prahy. Zasadil sa o zrušenie trolejbusovej dopravy v Prahe a o výstavbu metra.

lacel

- horná, náprsná časť zástery, nohavíc, sukne.

lacerácia

- potrhanie, trhanie, roztrhnutie mäkkých tkanív.

lacerna

- (v starom Ríme) štvorhranný plášť s cípami spínaný na ramene sponou. Bol známy už v antike.

Lacerta

- Jašterica
jesennej oblohy.

Lacertidy

- meteorický roj. Úplné označenie ß Lacertidy. Začiatok aktivity 24. 7., maximum 31. 7., koniec aktivity 3. 8.
Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 40 km/s.

laceta

- lesklá ozdobná spona na odev.

lacetka

- úzky, lesklý prámik, stužka používaná prevažne na zdobenie odevov.

Laciga, Jaroslav

- ČR
* 24. 9. 1982
futbalista.

Lacina, Bohdan

- ČR
* 1912
† 1971
maliar, grafik, sochár a ilustrátor.
Vychádzal zo surrealizmu.

Lacina, Václav

- ČR
* 1906
satirik.

Dielo:
Měšťanské povídky.

Lacinium

- rímska kolónia vytvorená v roku 194 pred Kristom na území Krotónu.

Lacis, Vilis

- Lotyšsko
* 1904
† 1966
spisovateľ a politik.
Predseda rady ministrov Lotyšskej SSR.

Dielo:
Búrka (trilógia zo života námorníkov a rybárov).

lacínia

- súčasť ústneho ústrojenstva hmyzu, vnútorný výbežok kmeňa čeľuste, vnútorná sánka.

Lackovič, Otto

- ČR
* 5. 4. 1927
† 4. 2. 2008
herec.

lacláče

- nohavice s laclom.

Laco, Karol

- SR
* 1921
politik.
1966 - 1969: člen právnej komisie ÚV KSČ.
1968: poslanec Snemovne národov FZ.
1969: miestopredseda vlády ČSFR, predseda vládnej komisie pre otázky administratívneho územného členenia štátu a výstavbu Národných výborov.

lacobel

- lakované sklo odolné proti poškriabaniu.

lacrimoso
lacrimando

- v hudbe plačlivo.

Lactobacilus

- rod tyčinkovitých mikroorganizmov. Vytvárajú kyslé prostredie.

Lactobacilus acidophilus
acidofilus

- bacil obsiahnutý v jogurtoch. Užitočná baktéria. Pomáha udržiavať rovnováhu črevných mikroorganizmov a potláča prerastanie kvasiniek Candida albicans, ktoré sú príčinou kvasinkových infekcií.

lačnenie

- kratšie neprijímanie potravy. Neprijímanie potravy dlhšie ako 12 hodín je hladovanie.

lačník

- časť tenkého čreva za dvanástnikom.

Lačný, Mikuláš

- SR
* 1776 (Vištuk)
† 1857 (Bratislava)
priekopník cukrovarníctva na Slovensku.
1828: začína pestovať cukrovú repu. Cukor vyrábal vo Veľkých Úľanoch, kde zriadil cukrovar. Surovinu sám rafinoval, ale neúspešne.

lačtina

- dagestanský jazyk z kaukazskej rodiny, popri ruštine a iných dagestanských jazykoch štátny jazyk v Dagestanskej republike (Rusko).

lada

- osobný automobil značky Lada.

Lada

- staroslovanská bohyňa lásky.

Lada, Josef

- ČR
* 17. 12. 1887 (Hrusice)
† 14. 12. 1957
maliar, ilustrátor.
1921: autor kreslenej podoby Švejka.

Dielo: Kronikou mého života (autobiografia).

Ladaka

- kráľovstvo v Tibete. Hlavné mesto Lé.

ladánum

- vonná živica používaná ako kadidlo alebo prímes k nemu, pozri cist.

ladenie

- vzájomné pomery hudobných tónov v tónovej sústave.

ladenie, čisté

- pythagorejské ladenie, harmonické ladenie, prirodzené ladenie, akusticky správne ladenie, ale v praxi málo použiteľné. Používajú ho hráči na sláčikové nástroje a speváci.

ladenie, temperované

- temperovanie (2), ladenie, ktoré umožňuje užitie všetkých diatonických i chromatických stupníc a aj neharmonických zámien. Používa sa pre ladenie nástrojov s pevnou výškou tónu (napr. klavír).

ladička

- kovový nástroj - tyč vidlicovitého tvaru alebo jazýčková píšťala, zdroj zvuku (tónu) daného kmitočtu.

ladin

- stratigrafický stupeň alpského triasu (podľa Ladinov, rétorománskej národnosti v talianskom Tirolsku).

ladinčinakotva
tirolská rétorománčina

- dialekt rétorománčiny (rétorománsky jazyk) používaný menšinou v regióne Trentino-Alto Adige (Taliansko).

Ladini

- romantická etnická skupina, ktorá vznikla latinizovaním časti starých Rétov. Žijú v severotalianskom Trentine.

ladino
judeo espanol

- románsky jazyk, židovská španielčina používaná potomkami Židov vyhnaných koncom 15. storočia zo Španielska. Uusadili sa na Balkánskom polostrove, v Turecku, Maroku a Gibraltáre, po rpku 1945 mnohí emigrovali do Izraela. Postupne zaniká.

Ladiver, Eliáš

- SR
* 1633
† 1686
jeden z našich najvýznamnejších autorov latinských školských hier.

lado

- pozemok ležiaci ladom.

Ladoicea maldivica

- palma zo Seychelských ostrovov. Má najväčšie plody v rastlinnej ríši. Sú dlhé až 60 cm a majú hmotnosť 20 - 25 kg.

ladrovaný
ládrovaný

- pokrytý pancierom.

Ladue, Joseph Francis

- USA
hoteliér, zakladateľ mesta Dawson City.
Mesto založil hneď po vypuknutí Zlatej horúčky. Predtým vlastnil pílu blízko Sixtymile River. Iba 5 dní po objavení zlata Carmackom skupuje 64 hektárový pozemok, na ktorom postavil obrovské sklady. Pozemky potom predáva s obrovským ziskom. Bezo stopy zmizol v roku 1898.

lady

- ženský šľachtický titul vo Veľkej Británii.
- dáma z vyšších spoločenských kruhov
- pani.
- (v angloamer. prostredí) všeobecné označenie dámy, panej.
- charakterizujúci prvky ženskej módy ako príznačné pre lady (vznešenosťou, originalitou zdôrazňujúci ženskosť, spoločenský ráz oblečenia a pod.)

Lady Di

- Diana Spencer.

Laënec, René

- lekár.
1815: vynašiel stetoskop.

Lafargue, Paul

- Francúzsko
* 1842
† 1911
socialista a spisovateľ.
Spoluzakladateľ francúzskej Robotníckej strany (1880).
Zať Karla Marxa.

lafeta

- súčasť dela, na ktorej spočíva hlaveň - podvozok dela. Zabezpečuje jej rýchle otáčanie vo vodorovnej i zvislej rovine. V lafete je uložené zariadenie k tlmeniu záklzu pri výstrele a k opätovnému návratu hlavne do pôvodnej polohy.

Laffitte, Jean

- Francúzsko
* 1910
spisovateľ.
Účastník a kronikár francúzskeho odboja.

Dielo:
Žijú, kto spievali.

lafleška

- plemeno sliepok chovaných najmä na mäso (podľa francúzskeho mesta La Flèche).

lafna
lafrna

- ľahká žena, pobehlica.

Lafontaine, Oskar

- Nemecko
politik.
Do 4/1999 predseda SPD a spolkový minister financií.
1990: v apríli zaútočila na neho duševne chorá žena a bodla ho do krku.
2005: vystupuje z SPD.

Lafontaine, August

- Nemecko
* 1758
† 1831
spisovateľ.
Autor asi 150 románov.

Dielo:
Zvláštny človek.

Laforgue, Jules

- Francúzsko
* 1860
† 1887
básnik.
Predstaviteľ symbolistickej školy.

Lafranco, GiovanniGiovanni Lafranco: Hagar v pustine

- Taliansko
* 16. 1. 1582
† 30. 11. 1647
maliar.
1602: pracuje v Ríme, od roku 1634 v Neapoli.
Autor oltárnych obrazov dekoratívneho poňatia.

Dielo:
Palazzo Farnese
chrám sv. Petra v Ríme
Hagar v pustine.

lagan

- naničhodný, huncútsky, nezbedný, nevychovaný mladý človek, hubcút, lapaj, loptoš, naničhodník, nezbedník (obyčajne o chlapcoch).

Lagarde, Christine

- Francúzsko
politička.
2008: ministerka financií.

Lagaš

- sumerský mestský štát okolo rokov 3000 - 2500 pred Kristom.

Lageos

- USA
geodynamická družica určená k meraniu geodetických parametrov a ich časových zmien, napríklad pohybu pólov, kontinentov a pod. Aby negravitačné sily (odpor atmosféry, tlak žiarenia) boli čo najmenšie, má presne guľový tvar a je veľmi hutná (jadro gule o priemere 60 cm je vyrobené z mosadze). Nenesie vôbec žiadnu aparatúru, jej sledovanie umožňuje 426 kútových odrážačov laserového signálu, ktoré sú rovnomerne rozložené po jej povrchu.
Štart: 4. 5. 1976, hmotnosť 411 kg, životnosť neobmedzená.

Lagerkvist, Pär

- Švédsko
* 1891
spisovateľ, expresionista.
Nobelova cena.

Dielo:
Trpaslík.

Lagerlöf, Selma Ottilia Lovisa

- Švédsko
* 20. 11. 1858
† 16. 3. 1940
spisovateľka.
Najoriginálnejšia predstaviteľka švédskeho novoromantizmu.
Preslávila sa románom Gösta Berling a rozprávkovou knihou Zázračná cesta Nilsa Holgerssona s divými husami po Švédsku. Po ceste do Palestíny napísala veľký vysťahovalecký román Jeruzalem. Autorka rodovej trilógie: Charlotte Löwensköldová, Löwensköldov prsteň.
1909: Nobelova cena za literatúru (ako prvá žena).

Dielo:
1906: Podivuhodná cesta Nielsa Holgerssona (kniha pre deti)
1891: Gösta Berling
História rodu Löwensköldov (trilógia)
Antikristove zázraky.

Laghi, Pio

- Vatikán
† 11. 1. 2009
teológ, diplomat.
1946: vysvätený za kňaza.
1969: menovaný arcibiskupom a apoštolským delegátom v Jeruzaleme a Palestíne.
1974 - 1980: nuncius v Argentíne.
1984: apoštolský nuncius v USA.
1990: menovaný do čela Kongregácie pre katolícku výchovu.

Lago di Nicaragua

- sladkovodné jazero, v ktorom ako jedinom žijú sladkovodné žraloky. Rozloha 8.624 km² (177x58 km).

lagoftalmus
zajačie oko

- neschopnosť zavrieť oko.

Lagos

- Nigéria
hlavné mesto.

lagostóma
zajačí pysk

- tvar úst pri rázštepe pery.

Lagosuchus

- drobný dvojnohý archosaurus, z ktorého sa neskôr vyvinuli dinosauri.

Lagrange, Joseph LouisJoseph Louis Lagrange

- Francúzsko
* 25. 1. 1736 (Turín)
† 10. 4. 1813
matematik.
Člen Institut de France.
Zaoberal sa štúdiom teórie čísiel, algebry, diferenciálnych rovníc a nebeskou mechanikou.
Jeden z tvorcov tzv. variačného počtu.
Objaviteľ tzv. Lagrangerovho bodu.
1776: zvolený riaditeľom berlínskej Akadémie.

Dielo:
Mechanická analytika.

lagrangián

- funkcia charakterizujúca fyzikálne sústavy, z ktorej sa použitím variačného princípu odvodia pohybové (Lagrangeove) rovnice (podľa francúzskeho matematika J.-L. Lagrangea).

lagúna

- vodná plocha uprostred atolu.
- pobrežné jazero oddelené piesočným valom od mora.

lagúna, kalová
kalojem

- zemná nádrž na uskladnenie kalu zachyteného pri čistení odpadových vôd.

Lah, Ivan

- Slovinsko
* 1881
† 1938
spisovateľ a publicista.
Autor historických románov a poviedok. Prekladateľ českej poézie (Česká antológia).

lahandčina

- pandžábčina.

lahar

- bahenný prúd sopečných tufov s prevahou vody.

Lahaut, Julien

- Belgicko
* 1884
† 1950
politik.
1945 - 1950: predseda KS Belgicka.
Zavraždený fašistami.

Lahúd, Emil

- Libanon
politik.
2004, 2005, 2006, 2007: prezident.

Lach

- príslušník najvýchodnejšieho moravsko-sliezského nárečia.

Lachesis

- jedna z Moir. S váhami rozpriadala niť ľudského života.

lachtan
Otariidae

- lachtanovití. Čeľaď cicavcov z rádu plutvonožcov. Žijú v moriach južnej pologule. Poskytujú hodnotnú kožušinu.

lachtanovití
Otariidae

- čeľaď rádu šeliem.

lachter

- stará jednotka dĺžky rozličnej hodnoty, používaná najmä v baníctve.

lai

- starofrancúzska krátka veršovaná poviedka s námetmi z keltských povestí, s rozprávkovým obsahom, s tematikou nešťastnej lásky a i.

laicita

- Francúzsko
princíp francúzskej demokracie (1789), odluka štátu od cirkvi (1905).

laicizácia

- zosvetštenie, sekularizácia.
Odstránenie vplyvu cirkvi napr. zo školstva.
- v cirkvi prevedenie, prevádzanie z duchovného stavu do laického stavu, prenášanie určitých práv alebo povinností (aj) na laikov.

laicizmus

- snaha obmedziť alebo vylúčiť vplyv cirkvi a náboženstva na verejný život.

laicizovať

- uskutočňovať, uskutočniť laicizáciu, zosvetšťovať, zosvetštiť.
- (čo) zbavovať, zbaviť vplyvu cirkvi, náboženstva, sekularizovať.
- prevádzať, previesť z duchovného stavu medzi laikov, (čo) prenášať, preniesť určité práva alebo povinnosti (aj) na laikov.

laicizovať sa

- nadobúdať, nadobudnúť svetský, laický ráz.

laickosť
laicita

- neodbornosť.
- nezávislosť od cirkvi, nekonfesijnosť, svetskosť.

laický

- neodborný.
- svetský (v cirkevnom ponímaní), necirkevný.
- člen rádu bez kňazského vysvätenia.

laička

- členka rádu vykonávajúca domáce práce.

Laichter, Jan

- ČR
* 1858
† 1946
nakladateľ.
Na podnet T. G. Masaryka založil revue Naše doba a nakladateľstvo. Vydával najmä literatúru zo spoločenských vied.

laik

- neodborník.
- svetský človek.
- nekňaz.

Lailaps

- pes ležiaci u nôh boha Orióna.

laisser faire, laisser passer

- zásada ekonomického liberalizmu požadujúca voľnosť podnikania bez akýchkoľvek zásahov štátu.

laisser-faire štýl

- voľný, liberalistický spôsob vedenia, výchovy (skupiny alebo jednotlivca).

laisser-passer

- sprievodný list voľnej diplomatickej batožiny.

lajblík

- hovorovo živôtik.
- hovorovo vesta.

Lajčák, Miroslav

- SR
* 20. 3. 1963 (Poprad)
diplomat.
1991 - 1993: veľvyslanectvo v Moskve.
1993 - 1994: riaditeľ Kancelárie ministra zahraničných vecí.
1994 - 1998: veľvyslanec v Japonsku.
1998 - 2001: riaditeľ Kancelárie ministra zahraničných vecí.
1999 - 2001: asistent Osobitého splnomocnenca GT OSN pre Balkán.
2001 - 2005: veľvyslanec v Juhoslávii.
2005: generálny riaditeľ pre politické záležitosti ministerstva zahraničných vecí.
2007: osobný predstaviteľ Vysokého komisara EÚ pre Čiernu Horu.
26. 1. 2009: vymenovaný za ministra zahraničných vecí.

lajka

- pes z veľkej skupiny severských plemien rozličného pôvodu a pracovného využitia, plemeno psa, pôvodne zo Sibíre a severného Ruska.
- čierna ovca.

Lajka

- ZSSR
pes (fena) - kozmonaut.
Let na Sputnik 2. (1957).
Prvá živá bytosť zo Zeme vo vesmíre. Pôvodne bola pomenovaná Limončik (Citrónik). V kabíne kozmickej lode bola pripútaná. Potravu mala vo forme želé.

lajka, východosibírska

- lovecké plemeno psa. Pochádza z oblasti medzi Jenisejom a polostrovom Kamčatka.

lajm

- plod tropického citrusu.

lajna

- čiara, línia.

lajniť

- (o dobytku) vylučovať výkaly.

lajno

- dobytčí výkal.
- prenesene bezvýznamná, nepotrebná, zbytočná, nanič vec.

lajnovať

- vybavovať lajnami.

lajntuch

- prestieradlo.
- veľký kus látky.

lajsňa

- široká, hrubá lata, doska.

lajsnúť si

- (čo) dovoliť si, dopriať si, popriať si.

lajster

- listina, spis, písomnosť.
- písomný záznam.

lajtka

- ľahká cigareta, cigareta s menším obsahom nikotínu a dechtu.

lajtnant

- poručík v bývalej rakúsko-uhorskej armáde.

lajtmotív
leitmotív

- v hudbe myšlienka (melodický, harmonický, rytmický motív), ktorá charakterizuje postavu alebo situáciu v hudobnej skladbe.
- v literatúre motív prechádzajúci celým literárnym dielom, príznačný motív.
- prenesene základná, vedúca myšlienka (nejaké konanie a pod.).

lak

- roztok živíc a iných látok používaný na natieranie a zvyšovanie lesku.

lak, šelakový

- roztok šelaku v liehu používaný pri úprave nábytku.

lak, zaponový

- priehľadný nitrolak určený na ochranu vyleštených kovov (najmä proti černeniu).

laka

- živicová látka z východoindického figovníka alebo badiánu zmiešaná s výlučkami samičiek červca lakového.

Lakadivy

- atolové súostrovie pri juhozápadnej Prednej Indii. Rozloha 995 km². Hlavné mesto Kavaratti. Územie spravované ústrednou vládou Indie.

Lakas, D.

- Panama
politik.
1969: premiér.

Lakatos, Imre

- Anglicko
* 9. 11. 1922
† 2. 2. 1974
filozof maďarského pôvodu.

lake

- druh živicovej látky z badyánu zmiešaná s výpotkami samičiek niektorých druhov hmyzu.

Lake Erie

- USA
krížnik triedy Ticonderoga.

Lakedaimon

- antický názov Sparty, hlavného mesta Lakóniky.

lakenfeldka

- plemeno sliepok, ktoré vzniklo v severozápadnom Nemecku z plemien so škvrnitým operením, dnes chované iba zo záľuby (podľa miestneho názvu vo Vestfálsku).

lakeť
cubitus

- v anatómii spojenie paže a predlaktím kĺbom.
- stará dĺžková jednotka.

lakeť, český

- stará dĺžková jednotka
0,59391 m.

lakeť, pražský
zemský lakeť

- stará dĺžková jednotka
0,5314 m.

lakeť, viedenský

- stará dĺžková jednotka
0,777558 m.

lakeť, tenisový

- bolestivé natiahnutie úponu ťahača (svalov) ruky.

lakeť, zemský
pražský lakeť

- stará dĺžková jednotka
0,5314 m.

Lakhnaú
Lucknow

- India
hlavné mesto Uttarpradéša.
1857 - 1858: stredisko protibritského povstania.

lakírky
lakovky

- lakové topánky.

lakmus

- vo vode rozpustné rastlinné farbivo, zmes prírodných farbív z rozličných lišajníkov. Používa sa ako indikátor kyselín a zásad, acidobázický indikátor.
- v publicistike meradlo, ukazovateľ niečoho.

lakolit

- pod zemským, povrchom stuhnuté magmatické teleso v tvare hríbika alebo bochníka.
- druh hlbinnej horniny.

lakonický

- úsečný.
- stručný a výstižný.

lakonikum

- (v starom Ríme) miestnosť v kúpeľoch, kde sa stále udržiavala vyššia teplota.

lakonizmus
lakonickosť

- neobyčajná stručnosť, úsečnosť, jadrnosť.

lakovač
lakovačka

- kto odborne natiera (lakom), natierač.
- prenesene kto klame, podvádza, obyčajne prikrášľovaním skutočnosti.

lakovanie

- lakový, lakovaný povrch, lakový náter.

lakovať

- (čo) natierať, vybavovať lakom alebo inou špeciálnou úpravou s leštením a pod. (na ochranu povrchu, zlepšenie vzhľadu).
- hovorovo vedome, zámerne prikrášľovať (skutočnosť).
- hovorovo klamať, podvádzať.

Lakovia

- národnosť v horskej časti Dagestanu.

lakovka

- laková topánka.
- drobná červená al. fialová lupeňovitá huba rodu Laccaria.

lakovka ametystová
Laccaria amethystina

- jedlá huba prostrednej akosti. Hojnejšie rastie v listnatých lesoch, skoro vždy v početných húfoch.

lakovka laková
Laccaria laccata

- jedlá huba. Rastie najmä na okrajoch lesov, na lesných cestách a lúkach. Rastie v celom severnom miernom pásme, v severnej Afrike a Austrálii.

lakovky

- lakové topánky.

lakovňa

- prevádzkareň, v ktorej sa uskutočňuje lakovanie.

Lakota

- USA
Indiánske združenie siouxských kmeňov.
Hnutie Lakoty za nezávislosť vzniklo v roku 1974 a počas ostatných 33 rokov sa snažilo získať na svoju stranu väčšinu indiánskych kmeňov. Indiánske rezervácie Lakoty sa považujú za najchudobnejšie americké regióny. Rozprestiera sa na plochách piatich amerických štátov Nebrasky, Južnej Dakoty, Severnej Dakoty, Montany a Wyomingu. Až 97 percent obyvateľov žije pod hranicou chudoby a vládne tu 85-percentná nezamestnanosť.

Lakónika

- starogrécky názov juhovýchodnej oblasti Peloponézu.

lakrimálny

- slzný.

lakrimátor

- slzotvorná látka.

lakros

- bránková športová hra kanadského pôvodu hraná s loptičkou a s palicami vystrojenými guľovitou sieťkou.

lakroska

- v športovom slangu lakrosová palica.

laksír

- zastaralo prostriedok na prehnatie, preháňadlo, laxatív.

laksírka

- hnačka.

Lakšmí

- hinduistické božstvo. Sídli v kravinci (gobar).

lakt-
lakto-

- v zloženinách prvá časť s významom mlieko, mliečny.

laktagógum

- látka zvyšujúca u žien v období laktácie vylučovanie mlieka.

laktalbumín

- albumín obsiahnutý v mlieku.

laktagógum

- vo farnakológii prostriedok zvyšujúci vylučovanie materského mlieka.

laktalbumín

- albumín vyskytujúci sa v mlieku, mliečny albumín.

laktácia

- vylučovanie mlieka z mliečnych žliaz cicavcov po dobu kojenia. Dá sa vyvolať aj umelo podávaním hormónov.

laktám

- cyklický amid (amid karboxylových kyselín) vznikajúci odštiepením vody z príslušnej aminokyseliny.

laktáreň
laktárium

- zberňa materského mlieka.

laktárium
laktáreň

- zberňa materského mlieka.

laktát

- ester kyseliny mliečnej.

laktáza

- enzým, ktorý štiepi mliečny cukor. Nachádza sa v črevách. Niektorí ľudia majú nedostatok laktázy a preto majú po požití mlieka zažívacie problémy.

laktenín

- v biochémii termolabilná látka vyskytujúca sa v mlieku. Pripisuje sa jej baktericídny účinok čerstvo nadojeného mlieka.

laktid

- cyklický ester, ktorý vzniká zahrievaním hydroxykyselín, napr. kyseliny mliečnej.

lakto-
lakt-

- prvá časť zložených slov majúca význam mlieko, mliečny.

laktobacily

- živé mikroorganizmy, ktoré majú priaznivý účinok na tráviaci trakt.

laktodenzimeter
laktometer
mliekomer

- prístroj na meranie hustoty mlieka.

laktoflavín

- žlté farbivo v mlieku, organická látka totožná s riboflavínom, vitamínom B2.

laktoglobulín

- mliečny globulín, jednoduchá bielkovina vyskytujúca sa v mlieku, najmä v mledzive.

laktokys

- v potravinárstve náhradná látka za smotanový zákys.

laktológ
laktologička

- odborník v laktológii.

laktológia
galaktológia

- náuka o mlieku, mliekárenstve.

laktometer
laktodenzimeter
mliekomer

- prístroj na meranie hustoty mlieka.

laktoskop

- prístroj na približné stanovenie množstva tuku v mlieku, založený na nepriehľadnosti tuku (dnes už nepoužívaný).

laktovegetarián
laktovegetariánka

- vegetarián, ktorý do svojej stravy zaraďuje aj mliečne výrobky.

laktozúria

- vylučovanie laktózy močom.

laktón
laktóny

- estery odvodené z príslušných hydrokyselín odobratím molekuly vody.

laktóza

- C12H22O11, mliečny cukor, disacharid z glukózy a galaktózy obsiahnutý v mlieku cicavcov (3 - 8%). Vyrába sa zo syrovátky.

lakunózus

- v meteorológii druh oblakov, v ktorých sú v súvislej tenkej oblačnej vrstve pravidelne rozložené zaokrúhlené otvory.

lakúna

- medzera, štrbina, prerušenie, priehlbeň, prázdny priestor.
- biele miesto v reštaurovanom rukopisnom texte, ktoré sa vedci snažia dopĺňať (rekonštruovať) na základe paralel alebo logiky textu.
- v anatómii priestor medzi bunkami, dutina v kosti alebo priestor v krvnom obehu.
- v botanike prázdny priestor v rastlinnom pletive.

laky

- roztoky filmotvorných látok (umelé či prírodné živice, deriváty celulózy) v organických rozpúšťadlách s prísadami pigmentov (náterové hmoty).
- vo výtvarnom umení kusy drobného nábytku zdobené zložitou technikou niekoľkonásobných vrstiev lakov. Dekor je vytváraný plochým, reliéfnym, čiernym alebo červeným lakom. Čínsky vynález z 1. tisícročia pred Kristom prevzatý Japoncami a v 17. storočí Holanďanmi a Angličanmi.

Lalande 21185

- hviezda vzdialená od Zeme 8,31 LY.

lalácia

- mrnčanie a žvatlanie ako prvý prejav detskej reči.

Lalić, Mihailo

- Čierna Hora
* 1914
prozaik.

Dielo:
Svadba
Zlá jar
Nad hlavou iba stromy.

Lalique, René

- Francúzsko
* 1860
† 1945
emailér, sklársky výtvarník, rezbár skla a drahokamov, zlatník.

lallans

- škótština, národný jazyk v Škótsku. Pôvodne ním hovorili obyvatelia Lowlands (nížin), kým na Škótskej vysočine sa hovorilo gaelsky (keltský jazyk). Dnes jazykom lallans hovoria len obyvatelia západného škótskeho pobrežia a Hebríd, učí sa aj v škole.

Lallemand, Charles

- Francúzsko
* 1857
† 1938
geodet.
Člen Institut de France. Prezident AV v Paríži. Budovateľ francúzskej nivelačnej siete.
Zostrojil prístroj ku meraniu strednej morskej hladiny - medimaremeter.

Lalo, Edouard

- Francúzsko
* 1823
† 1892
skladateľ.
Autor husľových koncertov.

laločnica prsnatá
Alcyonum digitatum

- druh morského korala.

lalofóbia

- chorobný strach pred hovoreným prejavom.

lalok

- časť orgánu oddelená ryhou.
- záhyb, výrastok okrúhleho alebo oválneho tvaru.
- výkroj, záhyb jazykového tvaru.

lalok, čelný

- riadiace centrum mozgu. Posledná časť mozgu, ktorá dospieva. Vyvíja sa okolo 11 - 12 roku a potom sa v ňom niektoré spoje upevňujú, iné miznú. Je uložený hneď za čelom.

laloky, flokulárne

- časti cerebelly (mozočky) pterosaurov, ktoré sa týkajú rovnováhy a stability.

lalopatia

- všetky druhy poruchy reči.

Laluha, Milan

- SR
* 1930
maliar a kresliar.

Lam, Erik III.

- Dánsko
panovník.
1137 - 1146: kráľ.

lama
Lama

- rod prežúvavých párnokopytníkov s vlnitou srsťou. Žije v Južnej Amerike.
- neskúsený človek (najmä užívateľ PC).

lama
láma

- budhistický mních v Tibete a v krajinách, kde je rozšírený lamaizmus.
- pôvodne čestný titul vyšších duchovných v Tibete.

Lamač, Karel

- ČR
* 1897
† 1952
režisér.
Na začiatku 2. svetovej vojny emigruje do Holandska, potom do Veľkej Británie, kde natáča dokumentárne filmy o českých letcoch v službách RAF.
Je autorom mnohých patentov (napr. vylepšenie farebného filmu, nerozbitné zrkadlo, bežiace svetelné písmo).
Celkom natočil 260 filmov.

Filmografia (réžia):
1919: Vzteklý Vojtěch (1919, filmová prvotina)
Lelíček ve službách Sherlocka Holmese
Ducháček to zařídí
U pokladny stál
Dobrý voják Švejk
Gilly poprvé v Praze
Příchozí z temnot.

Filmografia (herecká):
Gilly poprvé v Praze.

lamaista

- stúpenec, vyznávač lamaizmu.

lamaizmus

- špeciálna podoba čínskeho, najmä tibetského buddhizmu, ktorá pestuje kult najrôznejších božstiev a je spätá so skupinou mníchov - lámov.

Lamarck, Jean Baptiste

- Francúzsko
* 1744
† 1829 prírodovedec.
Profesor zoológie v Paríži.

Dielo:
Philosophie zoologique (filozofické dielo o živočíchoch).

lamarkcista

- stúpenec lamarckizmu.

lamarckizmus

- smer v biológii (podľa J. B. Lamarcka), prvá ucelená vývojová teória pred darvinizmom. Tvrdí, že hlavným činiteľom historického vývoja organizmov je priamy vplyv vnútorných podmienok. Niekedy je pokladaný za protiklad Darwinizmu.

Lamares

- pozri Labyrint v Hawware. Grécky Labaris.

Lamarr, Hedy

- USA
jedna z prvých filmových nahotiniek (1933: Extase)
fyzička.
Vynašla princíp nerušiteľného rádiového signálu (1942 patentované). Patent bezplatne prenechala USA. Dnes princíp využívajú mobilné telefóny.

lamaséria

- lamaistický kláštor.

lamassu

- v architektúre voľné aj reliéfne plastiky okrídlených býkov s mužskými hlavami pri bránach asýrskych a perzských stavieb.

Lamaštu

- zlá bohyňa, ktorá spôsobovala potraty a úmrtia batoliat.

lamár
ramár

- nabijak na ubíjanie pušného prachu do mažiarov alebo tabaku do fajky.

Lamb, Willis Eugene

- USA
* 1913
fyzik.
Študoval jemnú štruktúru vodíkového spektra.
Nobelova cena.

lambada

- druh moderného tanca, koncom 80. rokov 20. storočia rozšírený tanec juhoamerických rytmov, pôvodne brazílsky.

lambda

- Λ, λ, v gréckej abecede písmeno l.

Lambda-2

- Japonsko
dvojstupňová nosná raketa na tuhé pohonné hmoty.

Lambda-3

- Japonsko
trojstupňová nosná raketa na tuhé pohonné hmoty.

Lambda 4S

- Japonsko
štvorstupňová nosná raketa na tuhé pohonné hmoty, nosnosť 23 kg, používaná od roku 1970.

lambdacizmus

- porucha výslovnosti hlásky "l" (grécky lambda), chyba vo výslovnosti, keď sa namiesto r vyslovuje l.

Lambertini, Prospero

- Benedikt XIV.

Lamblia

- rod prvokov z triedy bičíkovcov (podľa českého lekára V. D. Lambla). Parazituje v čreve stavovcov.

lambert

- vo fyzike staršia jednotka svetelného jasu (podľa nemeckého fyzika J. H. Lamberta), značka La.

Lambert, Ch.

- herec.

Filmografia:
2003: Absolon (akčná sci-fi).

Lambert, J. H.

- Nmecko
fyzik.
Je po ňom pomenovaná jednotka svetelného jasu.

lamblióza
giardiáza

- ochorenie vyvolané lambliami.

Lambot, Joseph-Louis

- Francúzsko
inžinier.
V roku 1848 skonštruoval kánoe z betónu.

lambrekýn

- oblúkový záves so strapcami alebo čipkami.
- vo výtvarníctve rokokový ornament napodobňujúci zriasenú tkaninu ako záves na okne alebo na dverách.

lambris

- drevené alebo iné obloženie stien.

lamela

- v strojníctve doštička, plátok, napr. kruhová doska výsuvnej spojky.
- lamely, v elektrotechnike vodivé segmenty komutátora navzájom izolované.
- v textilníctve súčiastka osnovnej zarážky na tkacom stroji.
- v anatómii doštička kompaktnej kostnej hmoty.
- v botanike tenučká vrstvička oddeľujúca rastlinné bunky.
- v botanike (pri rúškatých hubách) lupeň.
- v stavebníctve konštrukčný prvok priestorovej strešnej konštrukcie.

lamelárny

- majúci vrstvovité zloženie (z doštičiek, lamiel).

lamentabile
lamentando
lamentoso

- v hudbe nariekavo, žalostivo.

lamentácia

- bedákanie, nariekanie.
- žalospev pri katolíckej omši v pašiovom týždni.

lamento

- zastaralo lamentácia.

lamentoso

- v hudbe nariekavo.

lameta

- ozdobná prúžok alebo nitka kovového vzhľadu.

lamety

- jemné drôtiky (postriebrené a pozlátené) votkávané do tkanín.
- staniolové pásiky (aj ako ozdoba na vianočné stromčeky).

lamé

- (predtým) hodvábna látka s kovovými vláknami v osnove alebo v útku.
- kovovolesklá efektná textília.

lamia

- mytologická grécka obluda zabíjajúca malé deti.

lamin A

- proteín produkovaný génom LMNA. Jeho mutácia spôsobuje chorobu progeria. Mutácia spôsobuje rýchlejšie delenie buniek. Tento proces je príčinou predčasného zostarnutia.

lamina

- blana.
- doštička, platnička, list.
- v geológii tenká vrstvička v sedimente s hrúbkou pod 1 cm, líšiaca sa od okolia zložením alebo zrnitosťou.
- v anatómii blana, list.

laminácia

- v geológii sedimentárna textúra charakteristická prítomnosťou lamín.

lamináriá
Laminaria

- rod morských rias. Niektoré druhy sa používajú ako potravina.

laminárny

- vláknitý.
- vrstevnatý.
- prebiehajúci v paralelných vrstvách.

laminát

- vrstvená hmota vo forme dosák alebo tvarovaná, ktorá vzniká spojením niekoľkých vrstiev (napr. papiera, tkanín, skla) impregnovaných živicami alebo plastickými hmotami. Spojenie sa zvyčajne deje pri teple a tlaku.

laminátor

- prístroj umožňujúci zataviť dokumenty do priehľadnej fólie, ktorá ich chráni pred poškodením a zlepšuje ich vzhľad.

laminektómia

- operatívne odstránenie zadnej časti stavcového oblúka, operatívne odstránenie tŕňa a oblúka stavca umožňujúce prístup do chrbticového kanála.

Lamingen z Albenreuthu, Volf Maxmilián

- ČR
† 1696
alias Lomikar.
Nemecký šľachtic žijúci v Jizerských Čechách.
Útlakom Chodov vyvolal povstanie, ktoré viedol J. Kozina.

laminka

- v geológii vrstvička tenšia ako 2 mm.

lamino

- hovorovo laminovaná textília.

laminovačka

- polygrafický stroj, ktorým sa na spracúvaný materiál nanáša (laminuje) tenká fólia z plastu.

laminovaný

- vrstvený, lepený, spojený živicou.
- potiahnutý priehľadnou fóliou.
- stužený laminovaním, vrstvený.

laminovať

- stužovať, stužiť vrstvy plastickej látky (pri vytváraní laminátu).
- v textilníctve (čo) vybavovať, vybaviť (tkaninu) na rube vrstvou poréznej hubovitej hmoty.
- v polygrafii (čo) poťahovať, potiahnuť papier priehľadnou fóliou z plastickej látky.

lamí

- vlastný lamám, pochádzajúci z lamy.

Lamka, Josef

- ČR
* 12. 11. 1931 (Hronov)
† 6. 7. 2009
výtvarník, scenárista, režisér, animátor.
Manželka Hana Lamková.
Od orku 1955 pôsobil v Divadle Spejla a Hurvínka.
Venoval sa aj scénografii.
Ilustroval niekoľko publikácií v edíciách Hry pro loutky a Divadélko.
Spolu s manželkou a Jiřím Srncom založil Černé divadlo.
Preslávil sa tvorbou večerníčkov.

Dielo:
O vodníku Česílkovi;
Káťa a Škubánek;
Cvoček astronautem, O človíčkovi;
Terezka v nesnázích;
Flok a Flíček;
Království květin;
Putování za švestkovou vůní;
Inspektor Fousek na stopě;
Matylda.

Lammer, Helmut

- Rakúsko
geofyzik.
Odborník na planetárne atmosféry. Autor kníh o UFO.

Dielo:
Kamenné záhady.

Lammeraner, Jiří

- ČR
* 1890
† 1970
elektrotechnik.
Člen korešpondent ČSAV.
Pracoval v odbore elektrických strojov a špeciálnych elektrických pohonov.

Lammert, Norbert

- Nemecko
politik (CDU).
2002 - 2005: podpredseda Bundestagu.
Od 19. 10. 2005 predseda Bundestagu.

Lamorisse, Albert

- Francúzsko
* 1922
† 1970
režisér.
Réžia:
Biela hriva
Červený balónik
Fifipierko.

Lamour, Jean-Francois

- Francúzsko
politik.
2007: minister športu.
2007: preseda WADA

lampa

- umelý zdroj svetla, zariadenie na osvetlenie, osvetľovanie, osvetľovacie teleso.
- zastaralo elektrónka.

lampa, Finsenova

- uhlíková lampa bohatá na ultrafialové lúče (podľa Nielsa Finsena).

lampa, karbidová

- prenosné banské svietidlo, v ktorom sa acetylén vyvíja odkvapkávaním vody na karbid vápnika.

Lampa, Rudolf

- ČR
* 1905
operetný herec a režisér (v Brne).
Zaslúžilý umelec.

lampa, spájkovacia

- zariadenie na výrobu tepla na roztavenie spájky a zohriatie častí, ktoré sa majú spájať.

lampa, tránová

- lampa, v ktorej sa svieti tránom.

lampada

- osvetľovacie teleso, lampa.

lampadit

- odroda vadu s prímesou tenoritu, medená a mangánová ruda (podľa nemeckého chemika W. H. Lampadia).

lampas

- atlasová tkanina so vzorom.

lampasa

- pruhy odlišnej farby na vonkajších švoch oblečenia.

lampasák

- dôstojník.

lampasy

- pásy odlišnej farby na vonkajších švíkoch nohavíc na uniforme.

lampár
lampárka

- kto udržiava a rozsvecuje lampy verejného osvetlenia.

lampáreň
lampovňa

- miestnosť na úschovu a údržbu lámp (napr. na železničnej stanici), lampovňa.
- v spojení môže sa ísť sťažovať na lampáreň: zbytočne by sa sťažoval, nemá sa kde sťažovať

lampárka
Laternaria laternaria

- patrí medzi veľkých zástupcov cikád. Zvláštne utváraná hlava bola pôvodne mylne pokladaná za orgán vydávajúci svetlo. Význam tohoto zvláštneho útvaru dosiaľ nebol objavený.

Lampedusa

- Taliansko
ostrov južne od Sicílie.

lampión

- pestro sfarbený papierový kryt, puzdro, do ktorého sa vkladá sviečka.
- papdierová lampa.

lampovňa

- miestnosť na úschovu a údržbu banských lámp.

Lamprecht, Arnošt

- ČR
* 1919
jazykovedec (história českého jazyka - hláskoslovie).
Profesor univerzity v Brne.

Lamprecht, Karl

- Nemecko
* 1856
† 1915
historik stredoveku.

Dielo:
Dejiny Nemecka.

lamprofýr

- žilná vyvrenina s vysokým podielom tmavých minerálov.

lamproit
lamproity

- lamprofyrické horniny.

lamurčina
evenčina

- mandžusko-tunguzský jazyk používaný na pobreží Ochotského mora a na priľahlom území Magadanskej oblasti (Rusko) a Jakutskej republiky (Rusko).

Lamy, Pascal

- Francúzsko
diplomat, ekonóm.
1999: člen Európskej komisie.
2005: šéf WTO.

lanameter

- mikrometrický projekčný prístroj na zisťovanie jemnosti vláken vlny.

Lanark

- Veľká Británia
grófstvo v južnom Škótsku pri Clyde.
Rozloha 2.278 km².

lanarkit

- vzácny jednoklonný nerast, kyslíkatý sulfát olova (podľa náleziska Lanarkshier v Škótsku).

lanatozid
lanatozidy

- glykozidy z listov náprstníka používané ako kardiotoniká.

Lancashire

- Veľká Británia
grófstvo v severozápadnom Anglicku medzi Penninskými horami a Írskym morom.
Rozloha 4.857 km².
Hlavné mesto Lancaster.

Lancaster

- Veľká Británia
hlavné mesto grófstva Lancashire.
- vetva britského panovníckeho rodu Plantagenetov.

Lancaster, Burt

- USA
† 20. 10. 1994
herec.

Filmografia:
1980: Atlantic City.

lancáda

- skok koňa, pri ktorom kôň natiahne predné i zadné nohy do vodorovnej polohy.

lanceta

- sterilná ihla určená na urobenie vpichu do končeka prstu. Používa sa v alergológii pri určovaní alergologickej reakcie na alergén (na špičke lancety je nanesená látka, u ktorej prebieha podozrenie, že je alergén. Ihla sa vpichne do končeka prsta a sleduje sa prípadna alergická reakcia na prste).
- používa sa aj pri určovaní hladiny cukru u diabetikov, určovaní krvnej skupiny alebo iných diagnostických metódach v medicíne.
- chirurgický úzky končitý nožík s obojstranným ostrím.
- pomôcka na hladenie a úpravu líca formy ako súčasť zlievačského formovacieho náradia.

Lancia

- Taliansko
značka automobilu.
1906: Vincenzo Lancia zakladá firmu Lancia & Co Fabrizzia Automobili (spolu s Claudiom Fagolinom).
1933: vzniká model Augusta - prvý európsky automobil s hydraulickým brzdovým systémom.
1967: firmu preberá FIAT.

Lancia, Vincenzo

- Taliansko
podnikateľ.
1906: zakladá firmu Lancia & Co Fabrizzia Automobili (spolu s Claudiom Fagolinom).
1919: necháva si patentovať samonosnú karosériu.

lancknecht

- v 15. - 16. storočí žoldnier, pešiak vlastniaci výzbroj a výstroj.
- prenesene kto koná v niečích službách špinavú prácu, zapredanec.

Lancome

- rada francúzskej kozmetiky firmy L'Oréal pre bohatšie vrstvy.

lanč
lunch

- poludňajšie jedlo, ľahký obed.

lančmít
lunchmeat

- mleté korenené mäso v konzerve.

Land, Edwin

- USA
vynálezca.
V roku 1947 vynašiel fotoaparát, v ktorom sa vytvárali hotové fotografie.

land use

- náuka o socioekonomickom využívaní prírodných zdrojov krajiny.
- mapa zachytávajúca využitie pôdy.

land-art

- výtvarný smer, ktorý vznikol na konci 60. rokov 20. storočia, spočívajúci v tom, že v krajine sú inscenované určité pomery a tie sú zachytené fotograficky alebo na filme a pod.

land-rover

- terénny automobil.

Landa, DanielDaniel Landa

- ČR
* 4. 11. 1968 (Praha)
spevák a skladateľ.
1987: s Davidom Matáskom zakladá skupinu Orlík.
1988: absolvoval na pražskom konzervatóriu.
1990: sobáš s Mirjam Müller (Nemecko)
1998: narodila sa dcéra Anastázie.
2003: narodili sa dvojčatá, dcéry Roxana a Rozálie.

Dielo:
Tajemství (muzikál).

Diskografia:
Bouře (2005)
Tajemství
Neofolk
Best of Landa 2
Vltava Tour
9mm argumentů (2002)
Best of Landa (2000)
Konec (1999)
Smrtihlav
Pozdrav z fronty (1997)
Smrtihlav (1998)
Krysař I.
Krysař II.
Chcíply dobrý víly (1994)
Valčík
Orlík - demise
Orlík - Oi!

Filmografia:
Proč (1987)
Černí baroni (1992)
Alles ausser Mord (1996, Nemecko, seriál)
Případ Kolman (1986)
Copak je to za vojáka (1987)
Kainovo znamení (1989)
Jen o rodinných záležitostech (1990)
Tichá bolest (1990)
Temná komora
Třetí patro.

Scenár:
Krysař (muzikál, spolu s manželkou, napísal i hudbu)
Rapsodie vlků
Modrý kříž
Natural born kinder (děti)
Poslední čaroděj
Klíč Králů
Cesta je Prach
Tajemství.

Hudba ku filmom:
Udělení milosti se zamítá (2002)
Gambit (2001).

Landa, Stanislav

- ČR
* 1898
chemik.
Člen korešpondent ČSAV.
Profesor VŠ chemicko-technologickej v Prahe. Výskum sírnikových katalyzátorov pre technológiu palív.

Landa, Vladimír

- ČR
* 1923
entomológ.
Člen korešpondent ČSAV. Riaditeľ entomologického ústavu ČSAV v Prahe.

Dielo:
Ephemeroptera ve sbírce Fauna ČSSR.

landanum

- starý názov ópia.

Landau, Ladislav

- SR
* 1914
† 1965
zootechnik.
Riaditeľ Výskumného ústavu pre chov hydiny (Ivánka pri Dunaji. Člen korešpondent ČSAV a SAV.

Landau, Lev Nikolajevič Davidovič

- ZSSR
* 1908
† 1968
fyzik.
Člen AV ZSSR.
Nobelova cena.
Zaoberal sa fyzikou pevných látok a nízkych teplôt, jadrovou fyzikou. Autor teórie supratekutosti. Spoluautor učebníc teoretickej fyziky.

landauer

- (predtým) štvorsedadlový kočiar s dvoma pármi sedadiel proti sebe kolmo na pozdĺžnu os voza a so strechou, ktorá sa môže sťahovať dopredu i dozadu (podľa nem. mesta Landau).

landaulet

- druh karosérie zavretého automobilu so strechou, ktorá sa môže vzadu sklopiť (podľa franc. mesta Landau).

landeil

- stratigrafický stupeň ordoviku (podľa miesta Llandeilo vo Walese).

landfríd

- v Rímsko-nemeckej ríši zemský mier, zmluva panovníka so stavmi, ktorá obsahovala zákaz násilia, lúpeží a rušenie verejného poriadku. V skutočnosti spolok miest a šľachty proti revolučným hnutiam.

landgróf

- cisársky správca určitých ríšskych území so súdnou právomocou.
- (neskôr) kniežací titul v niektorých nemeckých krajinách.

landgrófstvo

- územie spravované landgrófom.
- hodnosť, titul landgrófa.

Landis, John

- USA
filmový režisér.

Filmografia:
1988: Cesta do Ameriky.

landlord

- (v Anglicku) veľký pozemkový vlastník, statkár.
- majiteľ (napr. nájomného domu).

landolfia

- tropická liana rodu Landolphia poskytujúca kaučuk (podľa námorného kapitána Landolpha).

Landová-Štichová, Luisa

- ČR
* 1885
† 1969
politická pracovníčka.
1923: vylúčená z národnej socialistickej strany. Spoluzakladateľka Socialistického zjednotenia.
1925: prechod do KSČ.
Populizátorka ateizmu, astronómie a ľudového vzdelania.

landover

- stratigrafický stupeň silúru (podľa dištriktu Llandovery vo Walese).

Landovský, Pavel

- ČR
* 11. 9. 1936 (Humpolec)
herec, pôvodným povolaním strojár.
V rámci akcie Asanace bol po roku 1968 nútený opustiť ČSSR.

Filmografia:
Svatba jako řemen
Utrpení mladého Boháčka
Černi baroni.

landrace

- mäsové plemeno prasiat.

landras
landrase

- biela zvislouchá zušľachtená ošípaná predstavujúca vyhranený mäsový typ, pôvodom zo škandinávskych krajín.

landrát

- (za nacizmu) najvyšší ríšskonemecký správny úradník v kraji.
- (za nacizmu) ríšskonemecký krajský správny úrad.

Landré, Guillaume

- Holandsko
* 1905
skladateľ, kritik a organizátor hudobného života.

landrover

- typ osobného terénneho automobilu podobného džípu.

Landsat

- USA
družice pre diaľkový prieskum Zeme.
Konštrukčne vyšli z družíc Nimbus. Pôvodne sa družice nazývali ERTS. Družice sú stabilizované s presnosťou 0,7 ° vo všetkých troch osiach s orientáciou vzhľadom k Slnku. Multispektrálny detektor sníma pás o šírke 185 km v štyroch spektrálnych pásmach. Snímkovanie rovnakej oblasti je možné za 18 dní. Prijímacie stanice sa nachádzajú v 14 krajinách.

Landsat 1

- USA
prvá družica pre určená výhradne pre diaľkový prieskum Zeme vo vybraných spektrálnych pásmach. štart: 23. 7. 1972, hmotnosť 891 kg, životnosť 100 rokov.

Landsat 2

- USA
družica pre diaľkový prieskum Zeme, štart: 22. 1. 1975, hmotnosť 816 kg, životnosť aktívna 1.800 dní, pasívna 100 rokov.

Landsat 3

- USA
družica pre diaľkový prieskum Zeme. Na rozdiel od predchádzajúcich je vybavená aj snímačom tepelného žiarenia a dvoma panchromatickými kamerami (od zeleného do infračerveného spektra) s rozlišovacou schopnosťou 40 m. Štart: 5. 3. 1978, hmotnosť 960 kg, životnosť 100 rokov.

Landsbergis, Vytautas

- Litva
politik.
1990 - ?: prezident.

landsbergit

- vzácny kubický nerast, prirodzená zliatina ortuti a striebra (amalgám) (podľa vrchu Landsberg v Porýní).

landser

- veľký dlhosrstý pes novofoundlandského typu, čiernobielo sfarbený.

Landsfeld, Heřman

- ČR
* 1899
keramik.

landsmal

- nórsky spisovný jazyk vytvorený Ivarom Aasenom.

landsmanšaft

- krajanské združenie v Nemecku a Rakúsku.
- súčasť názvu jednej z krajanských organizácií v Nemecku združujúcej odsunutých Nemcov.
- kedysi svojpomocná organizácia nemeckých študentov pochádzajúcich z jednej oblasti, mesta a pod.

Landsteiner, Karl

- Rakúsko
* 14. 6. 1868
† 26. 6. 1943
patológ a bakteriológ.
1901: objavil krvné skupiny A, B a 0. Spoluobjaviteľ Rh-faktoru.
Skupinu AB objavil Jan Janský. 1930: Nobelova cena.

landšturm

- rakúska domobrana, ktorú tvorili záložníci od 17 do 42 rokov, určená v prípade vojny na službu v zázemí.

landvér

- (v stredoveku) obrana hraníc krajiny, krajinská pohotovosť.
- rakúska domobrana, ktorú tvorili bývalí vojaci radovej armády a branci, ktorí neboli odvedení do radovej armád.

Lang, Fritz

- Rakúsko
* 1890
† 1976
režisér.

Filmografia:
1922: Doktor Mabuse
1925 - 1926: Metropolis (sci-fi)
Vrah medzi nami
Bol som lynčovaný
Ministerstvo hrôzy
Horké chvíle
1931: Prekliaty M.

Lang, Robert

- ČR
* 19. 12. 1970 (Teplice)
hokejista. Manželka Jennifer (USA). Syn Kelly, Brooks.
1992: 3. miesto na ZOH.
1996: 1. miesto na MS.
1998: 1. miesto na ZOH.

Lange, Guenter Gerhard

- Nemecko
* 1921, † 3. 12. 2008
typograf, písmolejec.
Majiteľ písmoliarskej dielne H. Berthold AG–Guenter Gerhard Lange.
1950: pripája sa ku spoločnosti H. Berthold AG.

Lange, Oskar

- Poľsko
1904 - 1965
ekonóm.

langeleik

- Nórsko
tradičný nórsky ľudový hudobný nástroj podobný citare.

Langer, Alexandr

- ČR
diplomat.
2006: veľvyslanec v Pakistane.

Langer, František

- ČR
* 1888
† 1966
dramatik a prozaik.
Brat Josef, Jiří († 1943). Syn Jan (odsúdený na 20 rokok väzenia za plánovanie úteku z Československa).
1949: národný umelec.

Dielo:
Svatý Václav (hra)
Velbloud uchem jehly (komédia)
Periferie (dráma)
Jízdní hlídka (dráma)
Bratrstvo bílého klíče (hra pre mládež)
Děti a dýka (hra pre mládež)
Filatelistické povídky
Byli a bylo.

Langer, Ivan

- ČR
* 1. 1. 1967 (Olomouc)
lekár, právnik, politik.
Syn Patrik, dcéra Petra.
1991: člen ODS.
1996: poslanec.
1998 - 2002: miestopredseda ODS.
1998 - 2006: miestopredseda snemovne.
2004: miestopredseda ODS.
2006: minister vnútra a informatiky.
9. 1. 2006: menovaný ministrom vnútra.

Langer, Jiří

- ČR
* 19. 3. 1884
básnik, publicista a prekladateľ židovského pôvodu.
Brat František (spisovateľ a dramatik).
1939: útek do Palestíny.

Dielo:
Devět bran
Zpěvy zavržených.

Langer, Josef Jaroslav

- ČR
* 1806
† 1846
básnik.

Dielo:
Krakováčky
Den v Kocourkově (satirická próza).

Langerhansove ostrovčeky

- časť slinivky brušnej produkujúca inzulín.

Langerová, Aneta

- ČR
* 26. 11. 1986 (Benešov)
speváčka.
Brat Nikola.
2000: členka kapely SPB.
Jej spevácka kariéra začala víťazstvom v súťaži Česko hľadá SuperStar v roku 2004.
2004: 2. miesto v ankete Český Slávik, objav toku 2004 a speváčka roku na Anjeloch 2004.
2005: speváčka hudobnej kapely bez mena. 1. miesto v ankete Zlatý Slávik.
2006: 1. miesto v ankete Zlatý Slávik.

Diskografia:
2004: Spousta Andělů
2007: Dotyk.

Langevin, Paul

- Francúzsko
* 1872
† 1946
fyzik.
Člen Institut de France.
Študoval ionizáciu plynov a atmosféry, diamagnetizmus, paramagnetizmus a teóriu relativity.

Langford, David

- autor sci-fi.

Dielo:
Deravý úrad.

Langhammer, Jakub

- ČR
* 17. 8. 1984
hokejista.

Langhans, Carl Ferdinand

- Nemecko
* 14. 1. 1782 (Vratislav)
† 22. 11. 1869 (Berlín)
architekt.
Otec Carl Gotthard.
Postavil mnohé divadlá. Obnovil Kráľovskú operu v Berlín, palác cisára Viléma I.

Langhans, Carl Gotthard

- Nemecko
* 15. 12. 1732 (Landshut)
† 1. 10. 1808 (Grüneich)
architekt.
Syn Carl Ferdinand.

Dielo:
1788 - 1791: Braniborská brána (Berlín)
kostoly
divadlá
zámky.

langhaus

- obyčajne od východu na západ orientovaná loď baziliky alebo halového kostola.

Langiewicz, Marian

- Poľsko
* 1827
† 1887
účastník Garibaldiho výpravy na Neapol v roku 1860 a januárového poľského povstania v roku 1863.
Po porážke väznený, potom v tureckých službách.

langit

- modrozelený kosoštvorcový nerast, vodnatý a zásaditý sulfát medi (podľa rakúskeho kryštalografa V. von Langa).

Langmajer, Jiří

- ČR
* 3. 6. 1966
herec.
Dcéra Tereza, Julie.
Od roku 1992 člen Divadla pod Palmovkou.

Filmografia:
1988 Frajer slamák
1997: Výsadkár
1988: Poslední leč
Návrat idiota
Copak je to za vojáka?
Proč?
Zdivočelá země
Snowborďáci.

Langmanová, RenataRenata Langmanová

- ČR
* 16. 8. 1986
modelka.
Miss ČR 2006.
Výška 175 cm.

Langmuir, Irving

- USA
* 1881
† 1957
fyzik a fyzikálny chemik.
Študoval elektrické výboje v plynoch, emisiu elektrónov, skonštruoval difúznu vývevu.
Nobelova cena.

Langobardi

- germánsky kmeň, ktorý žil na území dnešných Čiech v 5. Storočí. V roku 572 dobyli severné Taliansko, keď obsadili Paviu. Tá sa potom stala hlavným mestom ich kráľovstva - Lombardie.

langoš

- v oleji opečená placka v kysnutého, zvyčajne zemiakového cesta.

Langoš, Ján

- SR
* 2. 8. 1946 (Banská Bystrica)
† 15. 6. 2006
disident politik.
Zakladateľ Ústavu pamäte národa.
1990: poslanec FZ ČSFR.
1990 - 1992: minister vnútra ČSFR.
1994 - 1998: poslanec NR SR.
1995 - 2001: predseda DS.
1998: poslanec NR SR.

langshanka

- druh sliepky.

langspil

- Island
tradičný islandský ľudový hudobný nástroj podobný citare. Hrá sa na naň sláčikom.

Langton, Stephen

- Anglicko
duchovný, kardinál.
1207: arcibiskup canterburský.

language

- (v teórii F. de Saussura) reč ako schopnosť používať jazyk, zahrnujúca langue a parole.

langue

- jazyk, ako systém.

Languedoc

- historický raj v južnom Francúzsku. Hlavné mesto Toulouse. Producent vyše polovice výroby francúzskeho vína.

langur

- ohrozený druh primáta (vzácna mačiakovitá opica rodu Pygathrix) žijúceho v južnej Ázii.

langusta
Palinurus

- rod veľkých morských rakov z rádu desaťnožcov. Nemajú klepetá. Žijú na pobreží Stredozemného mora.

langusta obyčajná
Palinurus vulgaris

- druh jedlého morského raka.

lanital

- druh talianskeho kazeínového vlákna z mliečneho kazeínu stužené formaldehydom.
-

lanivo

- súhrn lán, laná, lanovie.

Lankarání, Fazelkotva

- Irán
ajatolláh z Tabrízu.
2006: zoslaná fatva na spisovateľa Rafika Tagiho.

lankasterka

- broková ručnica opatrená na stranách kohútikmi (podľa anglického vynálezcu Ch. W. Lancastera).

Lanner, Joseph

- Rakúsko
* 1801
† 1843
skladateľ valčíkov, huslista.

lano

- výrobok vinutý z prameňov konope, bavlny, umelých vlákien, oceľových drôtov alebo pások.

lano, káblové

- druh oceľového lana.

lano, korunové

- v balónovom lietaní lano alebo popruh pripevnený ku korunovému kruhu. Používa sa ku zaisteniu polohy obalu pri štarte a pristátí.

lanolín

- tuk voskovitej povahy získavaný extrakciou zo surovej ovčej vlny. Používa sa ku príprave mastí a krémov.

lanosterol

- steroidný alkohol nachádzajúci sa v tuku ovčej vlny (lanolínu).

Lanoux, Armand

- Francúzsko
* 1913
románopisec.

Dielo:
Major Watrin
Stretnutie v Bruggách
Keď nastáva odliv.

lanovka

- lanová dráha, dráha na dopravu osôb al. nákladov, a to buď visutá, s vozňami zavesenými na lane, alebo pozemná, ktorej vozne ťahá po koľajniciach lano.

lanovka, pozemná

- lanová železnica
vozne jazdia po koľajniciach a sú ťahané lanom.

lanovka, visutá

- lanovka, ktorej vozne majú ťažisko pod jazdnou dráhou. Na jednolanovej sú zavesené na nosnom lane, na dvojlanovej sú vozne zavesené na pevnom lane a ťahané ťažným lanom. Prevádzka lanovky môže byť obežná alebo kyvadlová.

lanovnica

- koleso so žliabkom pre vedenie lana.

Lanson, Gustave

- Francúzsko
* 1857
† 1934
literárny historik.

Dielo:
Dejiny francúzskej literatúry.

lantana

- záhradný krík rodu Lantana s drobnými kvietkami bielej, žltej, oranžovej alebo fialovej farby v chocholíku.

lantanidy

- skupina prvkov tzv. vzácnych zemín.

lantanit

- biely, perleťovolesklý vzácny kosoštvorcový nerast, vodnatý uhličitan lantánu, dysprózia a céru.

lantanoidy
lanthanoidy
vzácne zeminy

- skupina 15 vzácnych kovových prvkov počínajúc lantánom (atómové číslo 57) a končiac lutéciom (Lu, atómové číslo 71). Z nich rádioaktívne prométhium (Pm, atómové číslo 61) bolo pripravené umelo. Majú podobné chemické a fyzikálne vlastnosti.

lantán
lanthan

- ťažký biely kovový chemický prvok zo skupiny lantanoidov (vzácnych zemín), značka La. Atómové číslo 57, atómová hmotnosť 138,91. Objavil ho Mosander.

lanugo

- ochmýrenie plodu u novorodenca.
- páperistá srsť jahniat po narodení, ktorá sa mení na pravú vlnu.

lanvirn

- stratigrafický stupeň ordoviku (podľa miesta Llanvirn vo Walese).

lanýž

- hľuzovka.

laň

- samička jeleňa, jelenica.

Lao Itsala

- Laos
Slobodný Laos
oslobodenecká organizácia operujúca počas 2. svetovej vojny - okupácie Japonskom.

Lao Še

- Čína
* 1899
† 1967
dramatik a románopisec, humorista.

Dielo:
Koniec slávneho kopijníka.

Lao-c'

- Čína
* asi 604
† 531 pred Kristom
filozof.
Uctievaný hrdina čínskeho taoizmu.

Dielo:
Tao te ťing (O poriadku a morálke, dielo je dialektickým videním sveta).

Laokoon
Laokoón

- grécke mramorové súsošie (dnes vo Vatikáne), ktoré zobrazuje smrteľný zápas trójskeho kňaza Laokoonta a jeho dvoch synov s dvoma ohromnými hadmi, ktoré ich zahrdúsili.

Laonastes aenigmamus
kha-nyou

- nový druh hlodavca, pre ktorý bola vytvorená aj nová čeľaď - Laonastinae. Bol objavený v roku 2005 v Laose. Dorastá do veľkosti 40 cm (aj s chvostom)

Laos
Laoská ľudovo demokratická republika
Pharaz Ana Tiak Lao (laosky)

Laos

- konštitučné kráľovstvo v juhovýchodnej Ázii.
Rozloha 236. 800 km², 5,2 milióna obyvateľov.
Hlavné mesto Viengčan (Viangchan).
1. storočie: časť územia súčasť Khmérskej ríše.
13. storočie: ustanovené Laoské kniežactvá.
14. storočie: zjednotenie do kráľovstva Langxang, ktoré sa v 18. storočí rozpadlo - vznikli kráľovstvá Luangprabang, Viengčan a Champassak.
1893: vytlačené thajské vojská za pomoci francúzskej armády, francúzsky protektorát.
Počas 2. svetovej vojny okupované Japoncami.
1945: ustanovená vláda na čele s princom Phetsarathom.
12. 11. 1945: vyhlásená samostatnosť.
1949: nezávislosť v rámci francúzskej únie.
1950: vzniká vláda odporu vedená princom Souphanouvongom (do roku 1957).
22. 10. 1953: zisk nezávislosti na Francúzsku.
1954: OSN zaručená samostatnosť.
1956 - 1957: Viengčanské dohody - o jednotnej správe kráľovstva.
1959: občianska vojna.
1960: moc preberá armáda - vojenský prevrat vedený Kong Le. Novú vládu zostavil princ Souvanna Phouma. Občianska vojna prerušovane trvala až do roku 1973.
1965: vytvorený Národný poradný politický výbor ako samostatný orgán moci Pathet Laa.
1965: prepady juhovietnamskými vojskami.
1970 - 1971: ukončenie vojny.
V roku 1975 sa dostali k moci komunisti (hnutie Pathet Lao), keď zvrhli kráľovstvo (Laoská ľudovodemokratická republika).
1989: slobodné voľby.
1991: nová ústava.
1997: vstup do ASEAN.

laoština

- thajský jazyk z thajskej rodiny, úradný jazyk v Laose, rozšírený aj v severovýchodnom Thajsku.

Laovia

- Laos
základná národnosť v obyvateľstve Laosu. Patria ku Thajcom.

lapač

- zariadenie ku zachytávaniu a oddeľovaniu pevných i kvapalných častíc z prúdu plynov alebo kvapalín.

lapadlo

- zariadenie, nástroj, prostriedok na chytanie, lapanie.
- rameno nezmara, ktorým chytá korisť, chápadlo.

LAPAN Tubsat

- Indonézia
skúšobná mikrodružica. Hmotnosť 56 kg. Vynesená nosičom PSLV (India). Štart 10. 1. 2007 4:53 SEČ.

laparo-

- v zloženinách prvá časť s významom brucho, brušný.

laparohysterektómia

- operatívne vybratie maternice otvorením brušnej dutiny.

laparokéla

- brušná prietrž.

laparokolpotómia

- otvorenie brušnej dutiny cez pošvu.

laparoskopia

- šetrný (miniinvazívny) chirurgický zákrok, pri ktorom nie je vedený rez, ale operatér v tele pracuje prostredníctvom nástrojov zavedených do organizmu niekoľkými otvormi v brušnej stene. Používa sa napríklad pri operáciách žlčníka, neakútneho slepého čreva, kŕčových žíl, v urológii alebo gynekológii. Metóda sa v malej miere používa od osemdesiatych rokov.
- optická metóda na vyšetrovanie brušnej dutiny a jej orgánov.

laparotómia

- otvorenie brušnej dutiny za účelom operatívneho ošetrenia.

lapák
lapačka

- v lesnom hospodárstve zariadenie lákajúce škodlivý hmyz a iných škodcov.
- v poľovníctve aj lapadlo - izolačná priekopa ku lapaniu dravcov a šeliem.

lapália

- drobná nepríjemnosť.
- nevýznamná maličkosť, malichernosť.

Lapenti, Nicolas

- Ekvádor
* 13. 8. 1976 (Guadayquilo)
tenista.

lapidácia

- zmena plastických hornín na tvrdé.

lapidárie

- stredoveké knihy zaoberajúce sa zázračnými vlastnosťami pripisovanými drahým kameňom.

lapidárium

- zbierka kamenných plastík a architektonických fragmentov z historických stavieb.

lapidárnosť

- stručnosť, úsečnosť, jadrnosť.

lapidárny

- neobyčajne veľký, výrazný.
- v stručnosti.
- výstižný.
- (o prejave a pod.) stručný, úsečný a pritom výstižný, presný.

Lapidus, Ted
Edmond Lapidus

- Francúzsko
* 23. 6. 1929 (Paríž)
† 29. 12. 2008
módny dizajnér.
Sestra Rose Torrente-Mett. Syn Olivier.
V roku 1951 vytvoril vlastnú značku, neskôr sa stal členom prestížneho klubu tvorcov a tvorkýň módy haute-couture La Chambre Syndicale de la Haute Couture. Preslávil sa najmä kolekciami zo šesťdesiatych rokov, ktoré charakterizoval 'unisex look'. V súčasnosti je jeho značka známa najmä hodinkami a vôňami.
1951: otvára svoj prvý salón.
1957: otvára prvý butik.
1963: predstavuje svoju prvú kolekciu.

lapikurkár

- darebák, naničhodník, nezbedník, pobehaj, lapaj.

lapila

- drobný úlomok eruptívnych hornín.

lapilli
lapili

- rôznotvaré sopečné vyvreniny veľkosti hrachu až vlašského orecha.

lapis lazuli
lazurit

- sýto modrý nerast (kocková sústava), chemicky podvojný kremičitan a sírnik sodno-hlinitý.
Klenotnícky názov nerastu lazuritu.

Lapita

- kultúra prvých obyvateľov dnešnej Papui-Novej Guineje, Šalamúnových ostrovov, Novej Kaledónie, Vanuatu, Fidži, Tonga a Samoe. Boli zdatnými moreplavcami.

laplacián

- v matematike súčet druhých parciálnych derivácií, Laplaceov operátor (podľa francúzskeho matematika a fyzika P. S. de Laplacea).
- v jadrovej fyzike súhrnný názov pre materiálový a geometrický parameter reaktora, ktorého rovnosť je podmienkou kritickosti reaktora.

Laponci
Lopari

- vlastným menom Saami. Ugrofínska národnosť pôvodne v ZSSR, Fínsku, Nórsku a Švédsku. Lovci a chovatelia sobov.

lapončina
saamčina

- ugrofínsky jazyk používaný Laponcami v severnom Nórsku, Švédsku, Fínsku a na polostrove Kola (Rusko).

Laponec
Laponka

- príslušník ugrofínskej národnosti žijúcej v severnej Európe.

Laponsko

- územie v severnej Európe (Nórsko, Švédsko, Fínsko, Rusko).

Laporte, Genevieve

- Francúzsko
* 1927
milenka Pabla Picassa v rokoch 1951 - 1953.
V roku 1951 maľoval jej akty (Sfinga, Nevesta).

Dielo:
1973: Picassova tajná láska: Tak neskoro večer žiari slnko.

lapovací

- slúžiaci na lapovanie.

lapovačka

- stroj na lapovanie rovinných alebo valcovitých plôch.

lapovanie

- dokončovacia operácia pri obrábaní kovov, ktorá sa prevádza brúsením voľnými brúsnymi zrnami rozptýlenými v tekutine.

lapovať

- dohladzovať obrobenú plochu na presné rozmery a žiadanú hladkosť, zabrusovať.

lapsus

- chyba, omyl, pád.
- vypadávanie, napr. vlasov, nechtov).
- nedopatrenie.

lapsus calami

- chyba pri písaní.

lapsus linguae

- chyba pri hovorení, prerieknutie.

lapsus memoriae

- zlyhanie pamäti.

lapte

- z ruštiny
druh obuvi zhotovený splietaním z lyka.

Laptev, Chariton Prokofjevič

- Rusko
† 1763
arktický bádateľ.
Je po ňom nazvané more Laptevov.

laptop

- prenosný osobný počítač v rozmere kufríka, napájaný batériami.

Laputa

- vybájený lietajúci ostrov z Gulliverových ciest od Jonathana Swifta.

larárium

- (v starom Ríme) skrinka s kultovými soškami lárov.

Larbaud, Valéry

- Francúzsko
* 1881
† 1957
spisovateľ a básnik.

larderellit

- vzácny jednoklonný nerast, zásaditý boritan amónny (podľa náleziska Larderello v Taliansku).

largamente
largo

- v hudbe široko, pomaly.

larghetto

- v hudbe široko, pomaly, ale menej ako largo.
- časť skladby s pomalým tempom prednesu.

largo

- v hudbe široko, pomaly.
- skladba alebo jej veta v tomto tempe.

lari

- menová jednotka v Gruzii.

Larin, Sergej

- Rusko
* 9. 3 .1956 (Lotyšsko)
† 13. 1. 2008
operný tenorista.
Od 90. rokov 20. storočia pôsobil v Bratislave.

Larionov, Michail F.

- Rusko
* 1881
† 1964
maliar, zakladateľ lučizmu.
Manželka N. Gončarovová.
Od roku 1914 žil v Paríži. Autor scénických návrhov.

Larmore, Jennifer

- USA
* 1959 (Atlanta)
mezzosopránistka.
1986: debut v opere v Nice ako Sextus v Mozartovom Titovi.
1992: prvýkrát spievala v londýnskej Covent Garden.
1995: prvé účinkovanie v Metropolitnej opere.
1996: vystúpila na záverečnom ceremoniáli LOH v Atlante.

Larousse, Pierre

- Francúzsko
* 1817
† 1875
lexikograf.
Spolu s A. Boyerom založil v roku 1851 v Paríži nakladateľstvo, ktoré v rokoch 1866 - 1890 vydalo Veľký všeobecný slovník 19. storočia, neskôr Larousse 20. storočia. V roku 1966 začal vychádzať Veľký encyklopedický Larousse.

Laroze, Catherine

- spisovateľka.

Dielo:
Umenie ničnerobenia.

Larsen B

- Antarktída
ľadový šelf.
Hmotnosť asi 500 miliard ton. V roku 2002 sa rozpadol na 5 menších častí (za posledných 10.000 rokov vôbec prvýkrát). V posledných rokoch ustupuje priemernou rýchlosťou 50 metrov ročne (dôsledok globálneho oteplenia).

lartpourlartista

- stúpenec lartpourlartizmu.

lartpourlartistický

- týkajúci sa lartpourlartizmu, lartpourlartistov.

lartpourlartizmus
l'art pour l'art

- umelecký smer pokladajúci samotné umenie za cieľ tvorby.
- umenie pre umenie.

larva

- vývojové štádium niektorých živočíchov (medzi vajíčkom a kuklou) napr. u motýľov a chrobákov alebo medzi vajíčkom a dospelým hmyzom (napr. u ploštíc). Zárodok schopný samostatného života.
- vývojové štádium u iných živočíchov, v ktorom nie sú podobné dospelým jedincom (napr. u obojživelníkov).
- maska, škraboška.
- obličaj, tvár.

larvikit

- odroda alkalického syenitu, dekoratívna obkladacia hornina (podľa nór. náleziska Larvik).

larng-
laryngo-

- v zloženinách prvá časť s významom hrtan, hrtanový.

laryngála

- hrtanová spoluhláska, laryngálna hláska.

laryngálny

- hrtanový.

laryngektómia

- chirurgické odstránenie hrtanu.
- preťatie hrtanu.

laryngitída

- zápal hrtanu.

laryngizmus

- kŕčovité zúženie hlasovej štrbiny.

larngo-
laryng-

- v zloženinách prvá časť s významom hrtan, hrtanový.

laryngofaryngitída

- zápal hrtana a hltana.

laryngofón

- mikrofón priložený na hrdlo (hlas sa neprenáša z úst, ale z hrtanu), hrdelný mikrofón. Prístroj bežne používaný v armáde. Montuje sa priamo do prilby letcov alebo tankistov. Skresľuje zvuk, ale nie je citlivý k okolitému hluku.

laryngograf

- fonetický prístroj na skúmanie a grafické znázorňovanie pohybu hrtana pri hovorení.

laryngológ
laryngologička

- odborný lekár chorôb hrtana, odborník v laryngológii.

laryngológia

- náuka o hrtane (larynx) a jeho chorobách.

laryngorágia

- krvácanie z hrtana.

laryngoskop

- zrkadielko na pozorovanie, skúmanie hrtana.

laryngoskopia

- vyšetrovanie hrtanu zrakom pomocou špeciálneho prístroja.

laryngospazmus

- kŕčovité zovretie hlasovej štrbiny.

laryngostenóza

- zúženie svetlosti hrtana.

laryngostómia

- rozrezanie hrdla a všitie okraja chrupky do rany.

laryngostroboskop

- prístroj na pozorovanie chvenia hlasiviek.

laryngostroboskopia

- optická vyšetrovacia metóda laryngostroboskopom.

laryngotómia

- operačný zákrok, pri ktorom sa otvorí hrtanová dutina.

laryngotracheitída

- zápal sliznice hrtana, priedušnice a priedušiek.

laryngotracheobronchitída

- zápal sliznice hrtana, priedušnice a priedušiek.

larynx

- v anatómii hrtan.

larzenka
larzen

- štetovnica z oceľového profilového plechu na vytvorenie ochrannej steny vo výkope (podľa vynálezcu Larsena), oceľová štetovnica.

Las Palmas

- Španielsko
kúpeľné mesto na Kanárskych ostrovoch na Grand Canarii.

lasagne

- talianske široké rezance.

lasanoforos

- (perzsky) nočník.

Lascaux

- Francúzsko
jaskyňa v južnom Francúzsku, kde sa objavili nástenné kresby človeka kromaňonského. Ich vek sa odhaduje na 30.000 rokov.

lascivita
lascívnosť

- nechutnosť, chlipnosť, oplzlosť.

lascívny

- necudný, chlipný, smilný.

laser
light amplification by stimulated emission of radiation

- kvantový zosilňovač viditeľného až infračerveného svetla.
- sústredený lúč koherentného (jednej vlnovej dĺžky) svetla. 9. 5. 1962 prvý úspešný pokus o odraz laserového lúča od Mesiaca.
- kategória jachtingu. Ľahšia jednoduchšia loď pre dynamické typy jachtárov. Súťažia proti sebe open muži aj ženy.

laseroterapia
laserová terapia

- liečba pomocou lasera.

laserovka
lejzrovka

- tlačiareň k počítačom pracujúca na základe systému osvecovania selénového valca laserovým lúčom, laserová tlačiareň.

Lasi

- etnografická skupina českého národa sídliaca v severovýchodnom cípe Moravy.

lasica

- druh kunitovej šelmy, známy škodca hydiny.

lasica obyčajná
Mustela nivalis

- malá šelma z čeľade lasicovitých (rod cicavce, rád šelmy).

Lasica, Milankotva

- SR
komik, bavič, režisér.
Matka Edita Weselá († 27. 12. 2007). Manželka Magda Vášáryová.
Vytvoril bavičské duo s Júliusom Satinským.

Filmografia:
Saturnin
Srdečný pozdrav zo zemegule.

lasicovití
Mustelidae

- čeľaď rádu šeliem.

Lasius flavus

- mravec žltý. Dáva prednosť životu v zemi, preto je ťažko ho spatriť.

Lasius fuliginosus

- mravec čiernolesklý. Žije v dubových a brezových lesoch a stavia si hniezda v dutinách stromov.

Lasius niger

- mravec obecný. Najrozšírenejší druh mravca. Hniezda si tvorí v starých pňoch alebo v zemi. Je dlhý okolo 4 mm, zafarbený hnedo až čierny. Živí sa medom, hmyzom a ovocím.

Laskaris, Theodor

- Byzancia
panovník.
1204 - 1222: cisár z obdobia Nikejského cisárstva (1204 - 1261).

laskas

- druh tkaniny na mužské odevy.

laskavcovité
Amarantaceae

- čeľaď rastlín.

Lasker, Emanuel

- Nemecko
* 24. 12. 1868
† 11. 1. 1941
matematik a šachista.

Laskomerský

- SR
pozri Kazimír Gustáv Zechenter.

laskonka

- dvojitá cukrárska malá placka z krehkého cesta zlepená krémom.

laso

- dlhé lano alebo remeň zakončený slučkou. Používali ho Indiáni a iné národnosti k lovu zvere a k boju.

lasovať

- chytať, chytiť lasom.
- uskutočňovať cviky obratnosti s lasom, roztáčať laso.

LASP
Low Altitude Surveilance Platform

- USA
označenie družíc Big Bird.

Lassalle, Ferdinand

- Nemecko
* 1825
† 1864
maloburžoázny socialista.
Propagoval budovanie výrobných družstiev za pomoci junkersko - buržoázneho štátu. Zakladateľ Všeobecného nemeckého robotníckeho spolku v Lipsku (1863). Jeho názory kritizoval K. Marx v Kritike gothajského programu. Padol v súboji.

lassalizmus
lassallizmus

- smer v rakúskom a nemeckom robotníckom hnutí (podľa nemeckého socialistu F. Lassalla).

lassallovec

- stúpenec lassallizmu.

lassallovský

- týkajúci sa lassallizmu, lassallovcov, jestvujúci v duchu názorov F. Lassalla.

lassan

- prvá, pomalá časť čardáša.

Lassel, William

- Anglicko
amatérsky astronóm.
Objavil v roku 1846 Triton, mesiac planéty Neptún. 1848: objavil spolu s Williamom Cranch Bondom Hyperion, mesiac planéty Saturn.

last

- stará jednotka hmotnosti, objemu a označenie počtu kusov používaná najmä v lodnej doprave.

last but not least

- posledný, nie však bezvýznamný.
- (v platnosti nadväzovacích výrazov) aby sa nezabudlo, treba pripomenúť a pod.

last minute

- ponuka cestovnej kancelárie na poslednú chvíľu za znížené ceny.

last not least

- posledný, nie však najnepatrnejší.
- (v platnosti nadväzovacích výrazov) aby sa nezabudlo, treba pripomenúť a pod.

lastex

- pružný textilný výrobok zhotovený pletením tak, že sa do úpletu vkladá gumová opradená niť ((z anglického elastic textile)). Používa sa napr. v ortopédii.

lasting

- niekdajšia tkanina z česanej priadze na dámske ľahké topánky a šaty.

lastovičiar jednofarebný
Falco concolor

- druh dravého vtáka.

lastovičí chvost

- druh denného motýľa.

lastovička obyčajná
Hirundo rustica

- sťahovavý hmyzožravý vták hniezdiaci pri domoch.

lastovičkovité

- spevavé vtáky patriace k rodu vrabcovitých (Hirundinidae).

lastovičník väčší
Chelidonium maius

- druh poľnej rastliny, bylina.

lasturnatky
Ostracoda

- trieda členovcov. Telo je ukryté v ulite. Žijú na dne sladkých vôd.

lastúra

- schránka pĺžov.
- párová schránka bezstavovcov.

lastúrničiar

- vták z radu bahniakov žijúcich na morských brehoch a živiacich sa mušľami a škľabkami.

lastúrnička

- drobný morský kôrovec z podtriedy Ostracoda.

lastúrnik

- druh nižšieho živočícha, ktorý je celý skrytý v dvoch korýtkovitých škrupinách.

lastúrniky
Lamellibranchiata

- trieda živočíchov.

lastúrovka

- druh kôrovca (Cypris).

Lašák, Ján

- SR
* 10. 4. 1979 (Zvolen)
hokejový brankár.

Laškare tajjaba
Laškar-e-Taiba

- Pakistan
militantná islamská organizácia (Armáda čistých), ktorá bojuje za pripojenie indického štátu Dzammú a Kašmír k Pakistanu. Je v blízkom spojení s teroristickou organizáciou al-Kajda.
2001: útok na indický parlament.

Laštovička, Bohuslav

- ČR
* 1905
politik.
Člen zahraničného vedenia KSČ v Londýne počas 2. svetovej vojny.
1962: člen ÚV KSČ.
1964 - 1968: predseda Národného zhromaždenia.
1966 - 1968: člen predsedníctva ÚV KSČ.
1970: miestopredseda Československého výboru pre európsku bezpečnosť.

Laštovka, Jan Nepomuk

- ČR
* 1824
† 1877
bábkár.
Autor satirických medzihier.

lat
lats

- Lotyšsko
menová jednotka.

lata

-
- drevená doska.
- hroznovité kvetenstvo zložené z postranných rozvetvených hrozien (napr.orgován), metlina.

lata, snehomerná
snehomer

- prístroj na meranie hrúbky snehovej vrstvy.

latajner

- zastaralo človek so vzdelaním filozofického smeru.

latencia
latentnosť

- skrytosť, utajenosť, neprejavenie sa.
- skrytý priebeh niektorých (chemických, fyzikálnych, fyziologických a iných) dejov bez vonkajších príznakov, zmien a pod.
- v biológii podstatné obmedzenie životných procesov organizmov v nepriaznivých podmienkach prostredia.
- v medicíne bezpríznakové obdobie choroby.

latentný

- navonok nie zjavný, skrytý.
- bezpríznakový.

latenzifikácia

- dodatočné zvýšenie citlivosti fotografického materiálu (pred vysielaním).

lateralita

- prednostné užívanie jedného z párových pohybových alebo zmyslových orgánov.

lateralitas
lateralita

- stav označujúci umiestnenie ku strane alebo zaujímajúci jednu stranu (napr. ľavá alebo pravá hemisféra).

laterál

- bočná plocha ponorenej časti plavidla.
- celková ponorená plocha bokorysu plavidla.

laterála

- boková, plynná, laterálna spoluhláska (l, ľ, ĺ).

laterálny
lateralis

- postranný, bočný.
- v anatómii položený, tiahnuci sa smerom k pravej alebo ľavej strane tela (opak je mediálny).

latericius

- tehlový, tehlovo zafarbený.

laterit

- na železo a hliník bohatá ruda alebo pestrá splodina zvetrávania zásaditých hornín (najmä čadičov) v tropickom podnebí, načervenalá pôda, ktorej povrch niekedy tvrdne v železohlinitý pancier.

lateritizácia

- zvetrávanie pôdy do hĺbky v tropických oblastiach s nápadným rozkladom kremičitanov a s uvoľňovaním kyseliny kremičitej.

laterna

- zastaralo lampáš.
- pouličná lampa lampášovitého tvaru.

laterna magica
laterna magika

- čarovná lampa
zjednodušené zariadenie umožňujúce premietanie priesvitných obrazov. Najstaršie správy o laterne magica pochádzajú z rokov 1420 a 1646.
- scénické umenie kombinujúce živý herecký a tanečný prejav s filmovou projekciou a hudbou.

Laterna magika

- druh scénického prejavu, kombinácia hereckého alebo tanečného prejavu s filmovou projekciou. Vznikla v ČSSR a prvýkrát bola úspešne predvedená v roku 1958 na Svetovej výstave EXPO 58 v Bruseli a v roku 1967 v Montreali. Má stálu scénu v Prahe.

latero-

- prvá časť zložených slov majúci význam bočný, týkajúci sa polohy od osi do boku.

laterodukcia

- pohyb (orgánu) do boku.

lateroflexia

- ohnutie (orgánu) do boku.

laterovať

- prenášať, preniesť súčet položiek z jednej strany účtu na druhú.

latex

- kaučukové mlieko, miazga kaučukovníka. Mliečna šťava, v ktorej je emulzne rozptýlený kaučuk.
- rýchlo schnúca náterová látka riediteľná vodou, obsahujúca ako spojivo disperzie umelých živíc (pôvodne obchodný názov).

latexovať

- (čo) natierať, natrieť latexovou farbou.
- vybavovať, vybaviť vrstvou latexu.

latén

- mladšia doba železná.
- v archeológii laténske obdobie, laténska kultúra.

Latgalia

- Lotyšsko
jedna z troch lotyšských provincií pri východnej hranici Lotyšska. Hovori sa tam nárečím výrazne odlišným od spisovnej lotyštiny.

lathyrizmus

- otrava hrachorom.

latifundia

- veľké pozemkové vlastníctvo patriace súkromnému vlastníkovi, statkárovi.

latifundista

- vlastník, majiteľ rozsiahleho poľnohospodárskeho majetku, latifundií.

latifundium
latifundiá

- rozsiahle pozemky, veľký poľnohospodársky majetok v rukách jednotlivca (obyčajne feudála), veľkostatok.

Latiméria podivná
Latimeria chalumnae

- ryba, rod Coelacanthus. Objavená 21. 12. 1938 u juhoafrického mestečka East London. Ryba je asi 1 meter dlhá, pokrytá veľkými modrými pancierovými šupinami. Pomenovaná podľa kurátorky miestneho prírodovedného múzea slečny Marjorie Cortenay-Latimer. Po porovnaní s paleontologickými nálezmi sa zistilo, že ryba žije na Zemi už 350 miliónov rokov.

latin rock

- spojenie latinskoamerickej hudby s rockom (70. roky 20. storočia).

latina

- hovorovo jazyk starých Rimanov (podľa oblasti Latium v starovekej Itálii).
- v školskom slangu učebnica tohto jazyka.
- v školskom slangu školský predmet.
- vymyslené a obyčajne silne zveličené rozprávanie, historky z určitého prostredia.

latinák
latiník

- zastaralo znalec pestovateľ latinčiny, milovník latinskej kultúry.
- latinčinár.
- stúpenec latinských rímskokatolíckych obradov.

latinár
latinárka

- latinčinár, učiteľ latinčiny.

latinčina

- italický jazyk, pôvodne jazyk kmeňa Latinov v Ríme a na okolí, úradný jazyk Rímskej ríše (z hovorenej, tzv. vulgárnej latinčiny, sa od 6. stor. n. l. vyvíjali románske jazyky), v stredoveku cirkevný, rokovací, odborný a umelecký jazyk, dnes úradný jazyk vo Vatikáne (popri taliančine) a oficiálny jazyk rímskokatolíckej cirkvi.

latinčinár
latinčinárka

- učiteľ alebo vysokoškolský študent latinčiny.
- latinák.

latinista

- kto sa zaoberá latinskou rečou a literatúrou, pestovateľ, znalec latinčiny.

latinita

- latinský, klasický spôsob písania, klasická vzdelanosť.

latinizácia

- latinizovanie, polatinčovanie.

latinizátor
latinista

- kto pestuje latinskú reč a kultúru, kto latinizuje.

latinizátorstvo

- činnosť latinizátorov, polatinčovanie, latinizovanie.

latinizmus

- jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka z latinčiny alebo v ňom podľa latinčiny vytvorený.

latinizovať

- (čo) dávať, dať niečomu latinskú podobu, polatinčovať, polatinčiť.
- hovoriť po latinsky.

latinizovať sa

- podliehať, podľahnúť, podrobovať sa, podrobiť sa latinizácii, polatinčovať sa, polatinčiť sa.

latinka

- v oblasti latinského písma obecne užívaná moderná písacia kurzíva. Vyvinula sa z humanistickej kurzívy 15. storočia.

latino

- latinskoamerická hudba.

Latinovia

- kmene Italíkov, starovekých obyvateľov Latia. V 7. storočí pred Kristom vytvorili Latinský zväz, ktorý po bojoch podľahol Rímu (338 pred Kristom).

Latinská Amerika
Iberoamerika

- označenie pre tie časti Ameriky, kde sa hovorí jazykmi prevážne založených na latine. Zahŕňa od Mexika smerom na juh celú Ameriku (Južnú, Strednú) včítane stredoamerických ostrovov.

latitudinálny

- v geografii týkajúci sa zemepisnej šírky.

latitúda

- dĺžka.
- odchýlka.

Latium

- Lazio
kraj v strednom Taliansku na dolnej Tibere. Historické územie v staroveku obývané kmeňom Latinov.

Latka, Martin

- ČR
* 28. 9. 1984
futbalista.

Latorica

- SR
rieka, súčasť Bodrogu spolu s Ondavou. Dĺžka 190 km. Pramení u Vevereckého priesmyku. Povodie 770 km². Prítokom je Laborec s Cirochou a Uhom.

latosol
latosoly

- silne zvetrané pôdy s hrudkovitou alebo drobnohrudkovitou skladbou, v ktorých sa hromadia zlúčeniny hliníka a železa.

latrán

- osada alebo mesto u hradu alebo zámku.
- podhradie.

latrína

- provizórny vykopaný záchod v poľných podmienkach.

Latrodectus bishopi

- pavúk snovačka červená. Žije v južných častiach severoamerického kontinentu.

Latrodectus mactans
snovačka americká

- pavúk, pravá čierna vdova. Čierne telo nesie červenú kresbu. Rozpätie nôh 2,5 - 7 cm. Žije pri zemi na lúkách a pastvinách. Útočí len pri vyrušení, kedy krátkymi kusadlami prerazí pokožku a vstrekne jed. Nasledujú svalové kŕče a smrť.

lats
lat

- Lotyšsko
menová jednotka.

Lattuada, Alberto

- Taliansko
* 1914
režisér.

Filmografia:
Bandita
Bez milosti
Mlyn na Páde
Step.

Laub, Ferdinand

- ČR
* 1832
† 1875
huslista, pedagóg a skladateľ (Berlín, Moskva).

Laučík, Ivan

- SR
* 4. 6. 1944 (Liptovský Mikuláš)
† 12. 2. 2004
básnik, pôvodným povolaním učiteľ.
Spolu s básnikmi Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom patril do známej básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa v r. 1963 sformovala pri mesačníku Mladá tvorba. Debutoval knihou básní Pohyblivý v pohyblivom. 1990: poslanec (Verejnosť proti násiliu).

Dielo:
Sme príbuzní na začiatku
Na prahu počuteľnosti
Vzdušnou čiarou.

Lauda, Jan

- ČR
* 1898
† 1959
sochár.
Profesor AVU v Prahe.

Lauda, NikiNiki Lauda

- Rakúsko
* 22. 2. 1949 (Viedeň)
automobilový pretekár, pilot F1.
Manželka Marlene.
Manželka Brigit Wetzinger.
Syn Lukas (matka Marlene), Matthias (matka Marlene),Max (* 16. 9. 2009, matka Brigit)
Dcéra Mia (* 16. 9. 2009, matka Brigit)

1. 8. 1976: ťažká nehoda na okruhu Nürburgring.
Celkovo vyhral 25 pretekov F1 (3x majster sveta - v rokoch 1975, 1977 a 1984).
1985: venuje sa prevádzkovaniu leteckých spoločností.

laudanum

- ópium.

laudatio
laudácio

- verejný slávnostný prejav.
- oslavná reč.

laudator temporis acti

- chválorečník minulých časov.

laudá

- v cirkevnej hudbe pôvodne stredoveké ľudové duchovné spevy, neskôr umelé chválospevy (dôležité pre vznik oratória).
- chvály, modlitby pred svitaním.

laudácio
laudatio

- verejný slávnostný prejav.
- oslavná reč.

laudánum

- ópium.

laudátor

- autor alebo interpret chválospevu (laudácia).

laudémium

- v historickom práve dávka, ktorú platil dedičný árendátor vlastníkovi nehnuteľnosti za súhlas pri zmene držby.

lauegram
Laueho diagram

- diagram s pravidelne rozloženými malými plochami a bodmi exponovanými na fotografickom materiáli rtg žiarením, ktoré prešlo doštičkou monokryštálu, v ktorom na kryštalickej mriežka dochádza ku ohybu žiarenia (pozri Max Felix von Laue).

lauf

- hlaveň.
- v hudbe rýchly sled tónov nasledujúcich v stupnici za sebou

laufpas

- zastaralo výpoveď z práce.

Laufberger, Vilém

- ČR
* 1890
fyziológ.
Akademik ČSAV. Profesor UK, vedúci laboratória grafických vyšetrovacích metód ČSAV.
Objavil feritín.

Dielo:
Praktická fyziologie.

Laufer, Josef

- ČR
* 1891
† 1966
telovýchovný pracovník.
Zakladateľ rozhlasovej športovej reportáže v Československu.

Laugaricion

- Rím
osada neďaleko Trenčína.

Laughton, Charles

- USA
* 1899
† 1962
herec.

Filmografia:
Šesť žien Henricha VIII.
Rembrand
Porobená zem.

laumontit

- jednoklonný nerast, vodnatý kremičitan hlinito-vápenatý, najmä v puklinách vyvretých i metamorfovaných hornín (podľa francúzskeho objaviteľa F. P. N. Gilleta-Laumonta).

laumontizácia

- vápenatá metamorfóza, pri ktorej sa v hornine tvorí laumontit.

launeddas

- typický hudobný nástroj na Sardínii, nikde inde sa nevyskytuje. Jedná sa o píšťaly z trstiny.

Lauper, CyndyCyndi Lauper

- USA
speváčka, herečka, spisovateľka a režisérka.

laur

- vavrín (ker).
- vavrínová vetvička alebo vavrínový veniec (ako vyznamenanie)
- sláva

Laurázia

- severný kontinent na Zemi (dnešná Severná Amerika a Eurázia), ktorý vznikol asi pred 100 miliónmi rokov rozpadom dovtedy jediného existujúceho kontinentu.

laureát
laureátka

- v staroveku víťaz na pretekoch alebo slávny básnik, vyznamenaný, ovenčený vavrínovým vencom.
- umelec, vedec alebo vynikajúci pracovník poctený za svoje dielo nejakou cenou a spravidla čestným titulom.

laureátstvo

- titul laureáta.

Laurel&Hardy

- v golfovom slangu jamka za desať rán.

Laurel, Stan

- USA
* 1890 (Anglicko)
† 23. 2. 1965
herec, vlastným menom Arthur Stanley Jefferson.
Manželka Ruth.
1907: prijatý do komickej skupiny Freda Karna (ten istý rok prijatý i Ch. Chaplins).
1912: po druhom turné skupiny Freda Karna v USA ostáva v USA. Člen komického dua Laurel&Hardy s Oliverom Hardy (od roku 1925).

Filmografia:
1927: Smotanová revolúcia (The Battle of the Century)
1928: Chichotavá choroba
1929: Veselé Vianoce
1930: Milosťpánova komorná
1931: Laurel a Hardy sa žení
1932: Sťahujeme piano
1933: Malé ryby - tiež ryby
1933: Fra Diavolo
1933: Ideme na Honolulu
1935: Raz, dva, tri
1936: Milé príbuzenstvo
1937: Na Divokom západe
1938: Dubové palice
1939: Laurel a Hardy v cudzineckej légii
1940: Laurel a Hardy študujú
1940: Laurel a Hardy na mori
1943: Laurel a Hardy naháňajú doláre
1951: Laurel a Hardy zdedili ostrov.

Laurens, Henri

- Francúzsko
* 1885
† 1954
sochár.
Predstaviteľ kubizmu v plastike. Neskôr sa obrátil ku štylizovanej realite. Dielo: Tanečnice (séria reliéfov).

Laurentia

- prakontinent v tropickej oblasti Zeme, predchodca dnešnej Severnej Ameriky.

Laurin, Arne

- Nemecko
* 1889
† 1945
novinár, vlastným menom Arnošt Lustig. Bol činný v Prahe. Šéfredaktor Prager Presse.

Laurin, Václav

- ČR
* 27. 9. 1865
† 4. 12. 1930
priekopník motorizmu a automobilizmu.
Spolu s V. Klementom založil továreň v Mladej Boleslavi (1897: prvý motocykel), kde bola v roku 1906 zavedená výroba automobilov Laurint a Klement.
V roku 1925 továreň kúpili Škodove závody, v ktorých sa stal prvým riaditeľom.

Laurinová, Tereza

- ČR
herečka.
Dcéra Mája (* 28. 8. 2008, otec Karel Kameník (stomatológ)).

laurionit
lavrionit

- kosoštvorcový nerast, zásaditý chlorid olovnatý (podľa gréckeho miestneho názvu Laurion).

laurit

- vzácny kubický nerast, sulfid ruténia z radu pyritu (podľa Laury R. Joyovej, manželky amerického chemika Ch. A. Joya).

Laušman, Bohumil

- ČR
* 1903
† 1963
politik.
1938 - 1939: generálny tajomník Národnej strany práce.
Počas 2. svetovej vojny člen Štátnej rady v Londýne.
1945 - 1947: minister priemyslu.
1947 - 1948: predseda sociálnej demokracie.
1948 - 1953: žil v emigrácii. Po návrate do ČSR odsúdený a uväznený.

lautal

- tvrdá hliníková zliatina s meďou a kremíkom (od nemeckého miestneho názvu Lauta a skratky Al pre hliník).

Lauterbur, Paul C.

- USA
† 27. 3. 2007
chemik.
2003: Nobelova cena za medicínu spolu s Peter Mainsfield za objavy v oblasti magnetickej rezonancie.

Lautréamont

- Francúzsko
* 1846, † 1870
prekliaty básnik, vlastným menom Isidore Ducasse alias gróf de L.

Dielo:
Spevy Maldorovove.

Lauzier, Gerard

- Francúzsko
† 6. 12. 2008
autor komiksov, satirik, filmový režisér.

Réžia:
1991: Otec alebo milenec (neskôr v Hollywoode prepracované ako Môj otec hrdina).

lavabo

- nádoba na umývanie rúk.
- liturgické umývadlo.

Laval, Pierre

- Francúzsko
* 1883
† 1945
politik.
1942 - 1944: predseda francúzskej kolaborantskej vlády vo Vichy. Popravený ako zradca.

Lavater, Johann Kaspar

- * 1741
† 1778
fyziognóm.
Podľa rysov tváre dokázal veľmi úspešne ich povahu a predvídať ich budúce osudy.

Dielo:
1775 - 1778: Physiognomische Fragmente.

lavatórium

- umyváreň.
- kamenné koryto na rituálne umývanie, obyčajne pri studničnej kaplnke v stredovekom kláštore.

lavábel

- druh jemnej látky na bielizeň.

lavábí

- jemná látka z chemických vlákien.
- prací hodváb.

laváž

- umývanie, vymývanie
- výplach.

Lavejkin, Alexander Ivanovič

- Rusko
* 21. 4. 1951 (Moskva)
kozmonaut.
Let na Sojuz TM-2.
Pobyt na stanici Mir (člen 2. základnej posádky).

Laveran, Charles Louis Alphonse

- Francúzsko
* 1845
† 1922
bakteriológ a lekár.
Objavil pôvodcu malárie.
Nobelova cena.

Laverty, Paul

- USA
scenárista.

Scenár:
Dvíha sa vietor.

Lavey, A. S.

- autor Satanskej biblie a zakladateľ Prvej cirkvi Satanovej.

lavér

- prístroj na ochladzovanie a pranie saturačného plynu z cukrovarskej vápenky.
- betónová nádrž s posuvným miešadlom na vypieranie škrobu.

lavica

- predmet zhotovený obyčajne z dreva, slúžiaci na sedenie pre dve alebo viac osôb.
- úzky mostík, obyčajne hrubšia doska preložená cez potok.
- v geológii nápadná tlstejšia vrstva horniny.
- vo vodohospodárstve splavenina vo vodnom toku.
- druh telocvičného náradia.
- veľký kus zeme vyhodený pluhom pri oraní.

lavica hanby

- pri hokeji lavica, na ktorej sedia potrestaní hráči.

lavica obžalovaných

- určená v súdnej sieni pre obžalovaných.

lavica, somárska

- (prvá alebo posledná) lavica v triede, určená na sedenie z trestu.

Lavigne, Avril Ramona

- Kanada
* 17. 9. 1984 (Belleville)
speváčka a textárka.
Manžel Deryck Whibley (spevák kapely Sum 41).

Albumy:
2002: Let Go
2004: Under My Skin
2007: The Best Damm Thing.

lavína

- rýchly zosuv hmôt (pôdy, kameňov, snehu, ľadu) po príkrom svahu.
- prenesene veľké, stále rastúce množstvo niečoho, príval, záplava.

lavína, snehová

- rýchly zosuv snehu po príkrom svahu. Rozoznávame lavínu suchú (prachovú), vlhkú (suvnú) alebo krovú.

lavínište

- miesto, cez ktoré sa prehnala lavína.

lavínovitý

- pripomínajúci lavínu, najmä jej nezadržateľný postup.

lavírovanie

- plavba s plachetnicou kľukato proti vetru.
- v prenesenom zmysle rozhodovanie sa manévrovaním, kolísaním.
- v maľbe pôvodne jednofarebné kresby zriedeným tušom a podobne. Neskôr aj rozmývanie obrysovej línie do mäkka.

lavírovať

- udržiavať loď približne na rovnakom na rovnakom mieste.
- jednať podľa okolností, manévrovať.
- konať, rozhodovať sa váhavo, kolísavo.
- vo výtvarníctve rozmývať nanesenú farbu, rozotierať, rozotrieť obrysové línie kresby do mäkka a tým dodávať, dodať kresbe hĺbku.
- vo výtvarníctve (pôvodne) jednofarebne kolorovať kresbu sépiou alebo zriedeným tušom.

Lavoisier, Antoine Laurentkotva

- Francúzsko
* 1743
† 8. 5. 1794 (popravený gilotínou)
fyzik, chemik.
1777: dokázal, že vzduch je zmesou plynov a že približne 1/5 tvorí kyslík. Pomenoval kyslík.
1787: pomenoval dusík.
1789: objavil rozklad vody elektrickým prúdom na vodík a kyslík a pomenoval vodík.
Autor zákona o zachovaní hmoty.
Rozdelil prvky na kovy a nekovy a vyjadroval chemické reakcie algebraickými rovnicami.
Poznal, že ortuť je prvok.
Spálil diamant (už Newton poznal, že diamant horí) a keď ako produkt horenia dostal iba oxid uhličitý, prehlásil diamant za čistý uhlík.
Počas Francúzskej revolúcie bol obvinený z nadržovania nepriateľom krajiny a revolučným tribunálom odsúdený k poprave gilotínou.

lavór

- umývadlo.
- slangovo priehlbina, jama (na ceste, lyžiarskej dráhe a i.).

lavórovica

- doma vyrobená pálenka.

lavra
lávra

- pôvodne pustovnícka kolónia vo východokresťanskom mníšstve, neskôr veľký pravoslávny alebo gréckokatolícky kláštor.

Lavrentev, Michail Alexejevič

- ZSSR
* 1900
matematik.
Člen AV ZSSR, zahraničný člen ČAV.
Pracoval v teórii funkcií komplexnej premennej a zobrazovania.

Lavrov, Sergej

- Rusko
politik.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008: minister zahraničných vecí.

Lavrovskij, Leonid Michajlovič

- ZSSR
* 1905
choreograf.

Dielo:
Rómeo a Júlia (balet).

law and order [ló end órdr]

- zákon a poriadok, ako politické heslo zdôrazňujúce zásadu zákonnosti.

Law, Jude

- USA
herec.
1. manželka Sadie Frost.

Filmografia:
Cold Mountain
2004: Na dotyk.

lawn-tennis

- tenis na tráve.

Lawrence, Andrea Mead

- USA
* 1933
† 31. 3. 2009
lyžiarka.
Dcéra Quentin.
1952: na LOH v Osle získala pre USA prvé 2 zlaté medaile (slalom, obrovský slalom).

Lawrence, David Herbert

- Anglicko
* 1885
† 1930
spisovateľ.

Dielo:
Milenec Lady Chatterleyovej
Synovia a milenci.

Lawrence, Ernest Orlando

- USA
* 1901
† 1958
fyzik.
Ako prvý skonštruoval cyklotrón.
Nobelova cena.

Lawrence, Jacqueline

- Austrália
vodná slalomárka.
2008: 2. miesto v súťaži kajakárok (K1) na LOH v Pekingu.

Lawrence, Marc

- USA
* 1910 (New York)
† 28. 11. 2005 (Palm Springs)
herec.
2. manželka Alicia.
Predstaviteľ gangstrov.

Lawrence, Thomas Edwardkotva

- Veľká Británia
* 16. 8. 1888
† 19. 5. 1935 (Wareham, motocyklová nehoda)
archeológ a dôstojník, prezývaný Lawrence z Arábie (Arabmi "Orens").
Otec Thomas Chapman. Matka Sarah Maden (pôvodne vychovávateľka 4 dcér Thomasa Chapmana, ktorý s ňou utiekol od svojej manželky).
1907: začiatok štúdia na Jesus College v Oxforde.
1910: promócia.
Počas 1. svetovej vojny agent Intelligence Service. Zasadzoval sa za oslobodenie Arabov spod Osmanskej ríše i Európy. Aj mnohí Briti ho považujú za národného vojnového hrdinu.
6. 7. 1917: pod jeho vedením dobytá Aqaba.
1922: vstupuje do britského letectva pod menom John Ross.
1923: vstupuje do armády (tankový zbor) ako T. E. Shaw.

Dielo:
Sedem pilierov múdrosti (spomienkové pamäte).

Lawrence, sir Thomas

- Anglicko
* 13. 4. 1769
† 7. 1. 1830
maliar.
Autor vrcholných portrétov.

Dielo:
Pani Sidonns.

Lawrence, Wendy Barrien

- USA
* 2. 7. 1959 (Jacksonville)
astronautka.
Let na STS-67, STS-86, STS-91, STS-114.

Lawrence z Arábie

- Thomas Edward Lawrence.

lawrencium

- chemický prvok, transurán (posledný v rade aktinoidov), značka Lw, atómové číslo 108. Bol umelo pripravený v roku 1959. Polčas rozpadu je 8 sekúnd. Pomenovaný podľa amerického fyzika E. O. Lawrencea.

Lawsonia inermis

- kultúrna rastlina poskytujúca prírodné farbivo - henu. Rastie ako ker s malými listami a žltými kvetmi. Farbivo sa získava zo stonkov a listov. Zo semien a kvetov sa lisuje vonný olej.

lawsonit

- kosoštvorcový nerast, vodnatý a zásaditý kremičitan vápnika a hliníka (podľa amerického odborníka A. C. Lawsona).

laxans
laxatívum
abluencium

- preháňadlo, lieky spôsobujúce preháňanie, preháňadlá.

laxatívum
laxans

- preháňadlo.

laxatívny

- spôsobujúci hnačku.

laxácia

- (telesné) ochabnutie.

laxizmus

- laxné chápanie mravných príkazov (opak je rigorizmus).

Laxness, Halldór Kiljan

- Island
* 1902 (Reykjavík)
spisovateľ.
Nobelova cena.

Dielo:
1927: Veľký tkáč kašmírsky
1931 - 1932: Salka Valka
Slobodný ľud
1934 - 1935: Úsvit nad slatinami
1937 - 1940: Svetlu sveta (štvordielny román)
1943 -1946: Islandský zvon (historická trilógia)
1948: Atómová stanica
1954: Predaná uspávanka (dráma)
1954: Gerpla
1957: Chalúpka na stráni (Brekkukotsannál).

laxný

- ľahostajný, povrchný, nezodpovedný, berúci všetko na ľahkú váhu.

layout

- kreslený návrh pre zalomenie tlačoviny.
- grafická úprava textu (stránky, časopisu ap.).

laz

- druh horskej osady so skupinami domov roztrúsených po svahoch, kopanice.

lazane
lasagne

- plnené a zapekané cestovinové plátky.

lazar

- chorý človek.
- mrzák.
- úbožiak, chudák.

lazaret

- nemocnica, poľné vojenské obväzisko a nemocnica, nemocničná základňa.
- pôvodne v stredoveku miesto pri mestských bránach na sústredenie osôb postihnutých nákazlivými chorobami (podľa benátskeho ostrova Santa Maria di Nazaretto [Panna Mária Nazaretská], na ktorom bola karanténna stanica a ktorého názov sa druhotne zblížil s biblickým Lazárom).

Lazarev, Michail Petrovič

- Rusko
* 1788
† 1851
námorný dôstojník.
3x oboplával svet.
1819 - 1821: spolu s Bellingshausenom oboplával Antarktídu.

Lazarev, Vasilij Grigorjevič

- ZSSR
* 23. 2. 1928 (Porošino)
kozmonaut.
Let na Sojuz 12, Sojuz (neoznačený).

Lazarev, Viktor Nikitič

- ZSSR
* 1897
dejepisec umenia.
Člen korešpondent AV ZSSR. Zaoberal sa dejinami byzantského a staroruského umenia.

lazarita
lazarista

- príslušník kongregácie zameranej na misijnú a kazateľskú činnosť.

Lazarová, Katarína

- SR
* 1914
prozaička.

Dielo: Kamaráti (poviedka)
Traja z neba (poviedka)
Osie hniezdo (román).

lazarón
lazarónka

- (v talianskom prostredí) žobrák, povaľač.

Lazarsfeld, Paul

- USA
* 1901
sociológ rakúskeho pôvodu.

lazár

- chorý, zúbožený, prípadne zmrzačený človek, úbožiak (podľa biblického žobráka Lazára).

Lazistan

- historické umenie v severovýchodnom Turecku.

Lazovia

- vlastným menom Čanovia. Národnosť na Čiernomorskom pobreží Turecka.

lazulit

- jednoklonný nerast zelenomodrej farby, zásaditý fosforečnan s obsahom hliníka, železa a horčíka.

lazurit
lapis lazuli

- sýto modrý nerast (kocková sústava), chemicky podvojný kremičitan a sírnik sodno-hlinitý.

Lazutkin, A. I.

- Rusko
kozmonaut.
Let na Sojuz TM-25.

lazúr

- blankyt.
- jasne modrá farba.
- nerast azurit.
- modré farbivo získavané mletím z tohto nerastu.

lazúra

- riedky a priesvitný nános farieb na obraze. Prežarovaním podkladu umožňuje harmonickejšie spájanie celej použitej farebnej škály.
- priehľadná slabo kryjúca náterová farba.
- v sklárstve zafarbenie povrchových vrstiev skla vyvolané difúziou farbiacich zložiek do skla pri zvýšenej teplote.

Lazzari, Domenika

- * 1815
† 1848
stigmatička.
Krv z jej rán stúpala 11 rokov proti príťažlivosti smerom navrch.

Lazzaro, Urban

- Taliansko
† 4. 1. 2006
odbojár.
26. 4. 1945 ako člen partizánskej skupiny zadržal nemecký konvoj v dedine Dongo. V jednom z nemeckých dôstojníkov poznal prevlečeného prchajúceho Benita Mussoliniho, ktorého zadržal.

lazzi
liti

- v ranom stredoveku poloslobodní Frankovia a Sasi, ktorí platili šľachte dávky, ale smeli nosiť zbrane.

Lábus, Jiří

- ČR
herec.

Filmografia:
TV seriál Arabela.

láčka

- v botanike peľové vrecúško.
- v zoológii dutinka v tele mechúrikov, mechúrik.

láčkovce

- mechúrniky.

láčkovka

- krčiažnik.

Ládin, Usáma

- pozri Usáma bin Ládin.

ládovať

- zastaralo nabíjať (strelnú zbraň).
- pchať, tlačiť
- (čo) vo veľkom množstve a obyčajne rýchlo, hltavo jesť.
- (koho) kŕmiť veľkým množstvom jedla.

ládrovaný
ladrovaný

- pokrytý pancierom.

láger

- tábor, dočasné provizórne hromadné ubytovanie obyčajne internovaných osôb.
- zajatecký tábor.
- koncentračný tábor.

Lágkerová, Božena

- ČR
* 11. 12. 1888 (Praha)
aviatička.
V Paríži študovala operný spev.

Láhaur
Lahore

- Pakistan
mesto v severovýchode Pakistanu.

láktor

- zastaralo dĺžková a plošná miera, siaha.

láma

- titul lamaistického kňaza alebo mnícha.

lámačka

- zariadenie na trepanie ľanu a konopí, trlica, trepačka.

lámanie, ľanu

- odstraňovanie krehkej drevnatej časti stonky lámacími strojmi - lámačkami.

lámavka krehká
Avena fragilis

- druh trávnatej rastliny.

Lámech

- syn Matuazela (Genezis 4:18). Manželky Ada a Zilla (Genezis 4:19). Syn Jábal (matka Ada, Genezis 4:20), Jubal (matka Ada, Genezis 4:21), Tubalkain matka Zilla, Genezis 4:22). Dcéra Noéma (matka Zilla, Genezis 4:22).

lámia

- mytologická upírka.
- prenesene nočná obluda, strašidlo.

lámka

- druh choroby vyznačujúci sa opätovnými bolesťami v kĺboch alebo vo svaloch, reuma, reumatizmus.

lán

- od 13. storočia stará česká plošná miera.

lán, kňazský

- stará plošná miera
25,62 ha.

lán, kráľovský

- stará plošná miera
27. 94 ha.

lán, panský

- stará plošná miera
23,28 ha.

lán, sedliacky

- stará plošná miera
18,6 ha.

lán, zemský

- lán pražský
stará plošná miera
48 jutier = 18,158 ha.

Lángtang

- Nepál
národný park v nadmorskej výške vyše 2.500 metrov nad morom.

lápis

- kameň.
- infernalis,pekelný kameňd, usičnan strieborný.
- causticus, leptavý kamienok, obyčajne v podobe tyčinky, na odstraňovanie bradavíc, hydroxid draselný.

lápis pumicis

- pemza.

lápis vulcanicus

- pemza.

lápisovať

- potierať lápisom.

lár

- starorímsky domáci bôžik.

láry-fáry

- vyjadruje znevažujúce popieranie, odmietanie výroku a pod. ako planých rečí, tresky-plesky (zo solmizačných slabík la-re, fa-re).

láska

- kladný citový vzťah. Podoby lásky sa vyvíjajú vekom a sú rôzne v rôznych kultúrach. Najvýraznejším typom lásky je erotický vzťah - pohlavná láska.
- hovorovo milovaná osoba, milenec, milenka.
- hovorovo predmet záujmu, obľúbený odbor.

láska, lesbická

- pohlavné zameranie charakterizované homosexuálnym vzťahom medzi ženami, ženská homosexualita, lesbizmus, sapfizmus (podľa gréckeho ostrova Lesbos, kde žila v 6. storočí pred n. l. poetka Sapfo, vraj homosexuálneho založenia, ospevujúca v básňach ženy).

láska, platonická

- bez zmyselnosti, bez pohlavného styku.

láska, pohlavná

- erotický vzťah.

láska, sapfická
sapfizmus

- lesbická láska.

Láska, Václav

- ČR
* 1862
† 1943
geofyzik, astronóm, matematik a geodet.
Zaoberal sa matematickou štatistikou, počtom pravdepodobnosti a jeho aplikáciami, seizmikou a fotogrammetriou.
Založil geofyzikálny výskum ČSR.

láska, voľná

- pohlavný styk mimo manželstva.

láskavec chvostnatý
Amarantus caudatus

- druh poľnej rastliny, bylina.

Látal, Stanislav

- ČR
* 7. 5. 1919 (Samotíšky)
† 4. 8. 1994 (Praha)
animátor.
1939: začal študovať v Prahe maliarstvo u Cyrila Boudy a Oldřicha Blažíčka.
1942: nastúpil do vtedajšieho Ateliéru filmových trikov (AFIT).
1947: stal sa animátorom a režisérom Krátkeho filmu Praha.
1989: odchod do dôchodku.

Filmografia:
1947: Liška a džbán
1954: Psí starosti
1955: Kuťásek a Kutilka na pouti
1961: Plivník dlaždiče Housky
1965: Nebuďte mamuty
1968: Příliš mnoho něhy
1976: Krakonoš a švec
1982: Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku
1986: Osudy dobrého vojáka Švejka.

látka

- forma hmoty majúca isté fyzikálne alebo chemické zloženie, materiál.
- všetko, čo má hmotnosť, čo zaberá priestor, čo je základom prírody, matéria.
- to, z čoho sa niečo vyrába, čo sa na niečo používa, materiál.
- námet, okruh javov, skutočností, ktoré istý autor tvorivo spracúva.
- téma, obsahové zacielenie umeleckého alebo vedeckého diela.
- téma, to, čím sa niekto zaoberá, čoho sa týka istá činnosť.
- výrobok, ktorý vznikol tkaním alebo pletením.
- učivo.

látka, akcesorná

- vo farmakológii prídavná látka.

látka, amorfná

- látka v pevnom skupenstve s neusporiadaným rozložením molekúl (na rozdiel od látok kryštalických), napríklad sklo. Má vlastnosti kvapalín.

látka, juvenilná

- plyn, zrazená para (teplej vody) unikajúca z magmy na zemský povrch.

látka, omamná

- látka s výrazným fyziologickým účinkom, nebezpečná pre možnosť škodlivého návyku. Patria sem napr. opiáty z ópia, účinné látky listov koky, hašiš (marihuana) z konope siatej.

látka, pevná

- látka pevného skupenstva. Vo fyzike spravidla látka kryštalická s trojrozmernou kryštálovou mriežkou. Fyzikálne vlastnosti určuje chemické zloženie látky a väzba, kryštálová štruktúra a jej poruchy, telota ainé.

látka, racemická

- racemát.

látka, s jednorozmernou kryštalickou mriežkou

- (napr. polyméry) prechodný typ medzi látkou amorfnou a látkou tuhou.

látka, termolabilná

- ktorá sa pri zvýšených teplotách mení (opak je termostabilný).

látka, termostabilná

- ktorá sa pri zvýšených alebo znížených teplotách nemení, resp. nerozkladá (opak je termolabilný).

látky, adstringentné

- látky, ktoré sťahujú a vysušujú telesné tkanivá, znižujú vylučovanie, sekréty, výtoky a krvácania.

látky, jedovaté

- spôsobujúce porušenie bunky, prípadne poškodenie organizmu.

látky, lyofilné

- schopné zadržovať kvapalinu alebo rozpúšťať sa v nej.

látky, lyofóbne

- neschopné zadržovať kvapalinu alebo rozpúšťať sa v nej.

látky, nepolárne

- v biológii a medicíne sa tak označujú hydrofóbne látky alebo zlúčeniny v organizme, napr. niektoré tuky (triacylglyceroly), ktoré sa nemiesia s vodou. Preto sú v krvi alebo miazge prenášané pomocou špeciálnych prenášačov - lipoproteínov.

látky, rádioprojekčné

- látky zmierňujúce škodlivé účinky ožiarenia.

láva

- magma, ktorá prenikla na zemský povrch a utuhla.

láva, kyslá

- hustá láva zo sopiek, z ktorých je táto láva chŕlená za sprievodu výbuchov a vyvrhovania množstva popolu, proces je búrlivý, magma, ktorá sa pri sopečných erupciách dostáva na zemský povrch.

lávovina

- stuhnutá vyvretá magma, láva.

lávra
lavra

- pôvodne pustovnícka kolónia vo východokresťanskom mníšstve, neskôr veľký pravoslávny alebo gréckokatolícky kláštor.

láž

- druh jemnej tkaniny.

lážo-plážo

- hovorovo pohodlne, voľne, bez vyvíjania úsilia, často aj nedbanlivo.

län

- švédska správna územná jednotka.

länder

- nemecký ľudový tanec, predchodca valčíka.

ländler
lendler

- hornorakúsky ľudový tanec v trojdobom takte a miernom tempe.
- skladba v tomto rytme.

lb

- fyzikálny značka pre libru (pound), jednotku hmotnosti.

LCD
Liquid Crystal Display

- displej tvorený tekutých kryštálmi (displeje laptopov, digitálnych hodiniek).

LCI
Lions Clubs International

- najväčia dobrovoľnícka organizácia na svete zameraná na pomoc slabozrakým a nevidomým, známa ako rytieri slepých. Prvý klub vznikol v roku 1917 v americkom Chicagu z iniciatívypoisťovacieho agenta Melvina Jonesa. Heslo klubu je We serve (Pomáhame).

LDL-C

- low density lipoprotein cholesterol.

LE 3kotva

- Japonsko
raketový motor na oxid uhličitý a Aerozine 50 s ťahom 34 kN.

Le Bon, Gustave

- Francúzsko
* 1841
† 1931
psychológ a sociológ.

Le Breux, Félix

- ČR
* 1918
herec.

le Carre, John

- Anglicko
* 1931
spisovateľ, vlastným menom David John Moore.

Dielo:
1963: Špión, ktorý sa vrátil z chladu
Dokonalý špión
Ruská sekcia
Tajný spoločník
Nočná recepčná
Naša hra
Krajčír z Panamy
Single & Single
Nepohodlný (The Constant Gardener).

Le Clerk du Tremblay, Francois-Joseph
páter Joseph alias Smradľavý mních

- Francúzsko
* 1577
† 1638
kapucínsky mních a špión.

Le Clézio, Jean-Marie Gustave

- Francúzsko
spisovateľ.
2008: Nobelova ceba za literatúru.

Le Corbusier

- Francúzsko/Švajčiarsko
* 1887
† 1965
architekt, vlastným menom Charles Édouard Jeanneret.
Priekopník modernej architektúry.

Dielo:
švajčiarsky internát vo vysokoškolskej štvrti v Paríži
kolektívne domy v Marseille, v Nantes a v Berlíne
kaplnka v Ronchampe
záhradné mesto Meaux u Paríža.

Le Duc Tho

- Vietnam
* 14. 10. 1911 (Dich Le)
† 13. 10. 1990 (Hanoj)
politik, vlastným menom Phan Dinh Khai.
1930: spoluzakladateľ Vietnamskej KS.
1940: spoluzakladateľ Viet Minhu.
1945: člen ÚV KS.
1955: člen politbyra.

Le Faure, G.

- spisovateľ.

Dielo:
1889: Podivuhodné dobrodružstvá ruského učenca na Marse (spolu s H. de Graffignym, predhovor napísal Camille Flammarion).

Le Gentil, Guillaume

- Francúzsko
* 1725
† 22. 10. 1792
astronóm.

Le Goff, Jacques

- Francúzsko
* 1. 1. 1924 (Toulon)
historik, odborník na stredovek.
1940 - 1950: štúdium na École normale supérieure.

Dielo (vydania v češtine):
1991: Kultúra stredovekej Európy
1998: Stredoveká imaginácia (L'imaginaire médiéval, 1985)
1999: Intelektuáli v stredoveku (Les intellectuels au Moyen Age, 1957)
1999: Stredoveký človek a jeho svet
2002: Encyklopédia stredoveku (La civilisation de l'Occident médiéval, 1964)
2003: Zrodenie očistca (La naissance du purgatoire, 1981)
2004: Svätý František z Assisi.

Le Guin, Ursula K.

- autorka sci-fi.

Dielo:
Mág Zememoria
Príbehy zo Zememoria.

Le Harpe, Jean François

- Francúzsko
* 1739
† 1803
spisovateľ a básnik.

Le Havre

- Francúzsko
prístav v severozápadnom Francúzsku.

Le Chanois, Jean Paul

- Francúzsko
* 1909
režisér.

Filmografia:
Škola nezbedníkov
Otec, matka, slúžka a ja
Bedári
Okno dokorán.

Le Mans

- Francúzsko
mesto v západnom Francúzsku.
- vytrvalostný automobilový pretek. Prvý pretek sa uskutočnil 26. 5. 1923.

Le Monde

- Francúzsko
denník.
Založený v roku 1944.

Le Monnier

- kráter na Mesiaci.

Le Moyne, François

- Francúzsko
* 1688 (Paríž)
† 4. 6. 1737 (Paríž, samovražda)
maliar.
Podľa príkladu talianskej školy rozvinul francúzsku dekoratívnu maľbu do monumentálnej podoby. Autor závesných obrazov a nástenných malieb, napr. Herkulov sál vo Versailles (zameraný ku oslave Ľudovíta XIV.).

Dielo:
Narcis pozerajúci sa na svoj obraz vo vode.

Le Nain, Antoine

- Francúzsko
* asi 1588
† 1648
realistický maliar.
Brat Louis, Mathieu.
Autor obrazov zo života francúzskeho vidieka.

Le Nain, Louis

- Francúzsko
* asi 1593
† 1648
realistický maliar.
Brat Antoine, Mathieu.
Autor obrazov zo života francúzskeho vidieka.

Le Nain, Mathieu

- Francúzsko
* 1607
† 1677
realistický maliar.
Brat Antoine, Louis.
Autor obrazov zo života francúzskeho vidieka.

Le Notre, André
André Lenôtre

- Francúzsko
* 1613
† 1700
záhradný architekt.
Viedol výstavbu záhrad vo Francúzskych zámkoch, najmä Versailles.

Le Parkour

- adrenalínový šport. V podstate preskakovanie prázdneho priestoru medzi stavebnými objektami v rôznych výškach (napr. zo steny na stenu).

Le Pen, Jean-MarieJean Marie Le Pen

- Francúzsko
* 1928
radikálny pravicový politik.
Dcéra Marine.
Predseda ultrapravicovej strany strany Národný front.

Le Pen, Marine

- Francúzsko
* 1969
politička.
2006: poslankyňa Európskeho parlamentu.

Lea, svätá

- Rím
† 22. 3. 384
svätá.
Po manželovej smrti vložila všetok majetok do združenia na podporu výchovy a vzdelania dievčat.

leader

- vodca, vedúci, líder, hovorca vlády alebo opozície v britskom parlamente.
- vynikajúci športovec či družstvo.

leadhillit

- jednoklonný nerast, sfarbený sivobielo alebo zelenkasto až žltkasto, zásaditý sulfát a uhličitan olovnatý (podľa škótskeho náleziska Leadhills).

Leakey, Louis

- Veľká Británia
* 1903
† 1972
paleontológ a sociálny antropológ.
Manželka Mary. Syn Richard.
V roku 1964 spolu s Phillipom Tobiasom a Johnom Napierom popísal možného predchodcu dnešného človeka ako druh Homo habilis. Počas svojej kariéra objavil fosílie viac ako 100 hominidov.

Leakey, Marykotva

- Veľká Británia
* 1913 (Londýn)
† 1996
paleoantropologička.
Manžel Louis (†1972). Syn Richard, Jonatan, Filip.
1948: objav pozostatkov predka hominidov proconsula.
1959: objavila v rokline Olduvai v severnej Tanzánii fosílne pozostatky hominida Australopithecus boisei (Zinjanthopusa).

Leakey, Meave

- Veľká Británia
paleontologička.
Manžel Richard. Dcéra Louise.
V roku 1995 popísala nový druh hominida Australopithecus anamensis a v roku 2001 nový druh Kenyanthropus platyops.

Leakey, Richard

- Veľká Británia
paleontológ.
Matka Mary, otec Louis. Manželka Meave. Dcéra Louise.
Autor nálezu lebky druhu Homo habilis (tzv. ER 1470) v roku 1972 a lebky príslušníčky druhu Homo erectus (tzv. ER 3733)v roku 1975.
V roku 1984 jeho tým našiel takmer úplnú fosílnu kostru chlapca druhu Homo erectus (tzv. WT 15000) a v roku 1985 prvú lebku druhu Australopithecus aethiopicus (WT 17000).

Lean, David

- Anglicko
režisér.

Filmografia:
More náš osud
Puto najsilnejšie
Veľká nádej
Oliver Twist
Most cez rieku Kwai.

Lean, Malcolm Mac

- USA
podnikateľ.
V roku 1956 vymyslel prepravu pomocou kontejnerov, tovar nebol voľne uložený, ale bol prepravovaný v jednotných kontajneroch, ktoré sa dali bez problémov prekladať na iné dopravné prostriedky.

Leary, Timothy

- USA
* 1920
† 1996
psychológ.
Propagátor liečby duševných chorôb, stresov a psychických problémov, ale aj bolestivých chorôb (nádory) pomocou halucinogénnych látok, drog. Pre tento postoj bol vylúčený aj z Harvardovej univerzity (pokusy s drogami na ľuďoch), krátko väznený za držanie drog.

leaseholder

- krátkodobý nájomca panskej pôdy v stredovekom Anglicku.

leasing

- prenájom.

leasing, finančný

- najbežnejší typ leasingu, kedy zákazník leasingovej spoločnosti platí za prenájom veci (automobilu, spotrebiča či nehnuteľnosti). Majiteľom predmetu leasingu sa stáva až po zaplatení všetkých záväzkov leasingovej spoločnosti.

Leavitt, Henrietta

- USA
* 1868
† 1921
astronómka.
Študovala premenné hviezdy typu cefeíd a zistila, že perióda zmien závisí od ich jasnosti. Leavittová pracovala v Harvardskej univerzite v Massachusetts, kde merala jasnosť obrazov hviezd na fotografických platniach. Študovala premenné hviezdy typu cefeíd - hviezdy, ktorých jasnosť osciluje v pravidelných periódach - v Magellanových mrakoch. V roku 1912 potvrdila, že čím je perióda dlhšia, tým je hviezda jasnejšia: preto určením dĺžky periódy sa môže vypočítať vzdialenosť hviezdy podľa jej zdanlivej a skutočnej magnitúdy. To viedlo k objavu, že Magellanove mraky sú vo vzdialenosti približne 100.000 svetelných rokov a sú malými galaxiami za našou vlastnou Galaxiou.

leányka

- akostné, lahodne extraktívne biele víno pochádzajúce zo Sedmohradska, dievčie hrozno.

lebeda
Atriplex

- rod bylín. U nás rastie ako plevel.

Lebedev, Alexander Alexejevič

- ZSSR
* 26. 11. 1893
† 15. 3. 1969
fyzik.
1943: člen AV ZSSR.
1953 - 1958: poslanec Najvyššieho sovietu ZSSR.
Zaoberal sa technickou a elektrónovou optikou a fotoelektrickým javom.skonštruoval polarizačný interferometer a elektrónový mikroskop.

Lebedev, Nikolaj Jevgenejevič

- ZSSR
* 1898
† 1951
mikrobiológ.
Rozpracoval spôsob kultivácie mikroorganizmov.

Lebedev, Pjotr Nikolajevič

- Rusko
* 1866
† 1912
experimentálny fyzik.
Dokázal existenciu svetelného tlaku, študoval akustiku a magnetizmus.

Lebedev, Valentin Vitaljevič

- ZSSR
* 14. 4. 1942 (Moskva)
kozmonaut.
Let na Sojuz 13, Sojuz T-5.

Lebedevová, Sara Dmitrijevna

- ZSSR
* 1892
sochárka a portrétistka.

Lebedevová, Tatiana

- Rusko
* (Sterlitamak)
atlétka - trojskokanka a skokanka do diaľky.
Manžel Nikolaj Matvejev. Dcéra Nasťa.
2000: LOH - striebro.
Držiteľka svetového rekordu výkonom 15,36 m.

Lebensbornkotva

- v roku 1935 na popud šéfa SS Heinricha Himmlera vznikol projekt Lebensborn ( Prameň života). Z rasovo politických dôvodov mal podporovať rozmnožovanie nordických detí vojakmi jednotiek SS v Nórsku. Nórky, ktoré sa dobrovoľne zúčastnili tohto projektu, rodili deti v špeciálnych zariadeniach. Celkom sa projektu zúčastnilo asi 12.000 Nóriek.

Lebesgue, Henri

- Francúzsko
* 1875
† 1941
matematik.
Člen Institut de France. Študoval matematickú analýzu, počet pravdepodobnosti, teóriu miery a integrálu.

lebić

- stredomorský vietor vanúci z juhozápadu.

lebka
cranium

- časť kostry stavovcov chrániaca mozog, mozgová schránka.

lebka, ľudská

- skladá sa z 22 rôznych kostí, ktoré nie sú pri narodení zrastené. V priebehu detstva sa postupne spájajú.

Leblanc-Everett, Ch.

- herečka.
Filmografia:
1997: V tieni medveďa.

Lebrun, A.

- Francúzsko
politik.
1932 - 1940: prezident.

Lecavalier, Vincent

- Kanada
* 21. 4. 1980
hokejista.

Leccinum aurantiacum
kremenáč osikový

- jedlá huba. mäsitý, spočiatku pologuľatý klobúk s blanitým lemom meria 5 - 12 cm v priemere a je tmavočervený až hrdzavo oranžový. Biela dužina je na reze šedočierna. Je veľmi hojný v listnatých a zmiešaných lesoch.

Leccinum scabrum
kozák brezový

- jedlá huba. Vyklenutý klobúk meria v priemere 6 - 10 cm a je šedavý až šedohnedý. Belavá dužina na reze slabo šedne. Hojný v listnatých a zmiešaných lesoch.

lecitín
fosfatid

- látka zo skupiny tukov (zlúčeniny mastných kyselín s kyselinou glycerofosforečnou a s cholínom), ktorá je súčasťou bunečných membrán všetkých telesných buniek. Znižuje hladinu cholesterolu, prečisťuje cievy, podporuje činnosť CNS. Dlhodobo užívaný môže chrániť pred starnutím mozgu. Je obsiahnutý v mozgu, nervovom tkanive a mieche. Zdrojom je napr. sójový bôb.

Lecocq, Alexandre Charles

- Francúzsko
† 24. 10. 1918
operetný skladateľ.

Leconte de Lisie, Charles

- Francúzsko
* 1818
† 1894
básnik.
Hlava pransizmu.

Dielo:
Antické básne (zbierka).

Lecoq de Boisbaudran, Paul Émile

- Francúzsko
* 1838
† 1912
chemik.
Objavil gálium v roku 1875 spektroskopickou metódou.

lečo

- pokrm z cibule, paradajok, papriky, vajec a údeniny.

LED
Light Emiting Diode

- svietivé diódy.

Led Zeppelin

- rocková skupina
albumy:

ledeburit

- (podľa mineralóga Ledebura) eutektikum metastabilnej sústavy železa a uhlíka skladajúce sa z austenitu a cementitu.

Lederberg, Joshua

- USA
* 1925
genetik.
Nobelova cena.

Lederer, Ferdinand

- ČR
* 1906
technik.
Profesor Vysokej školy technickej v Brne. Pracoval v odbore statiky a pružnosti oceľových a drevených konštrukcií.

Ledger, Heath
Heathcliff Andrew LedgerHeath Ledger

- Austrália
* 4. 4. 1979 (Perth)
† 22. 1. 2008 (New York, predávkovanie liekmi)
herec.
Otec Kim. Matka Sally Ledger Bell (rodená Ramshaw). Sestra Kate (Katherine). Dcéra Matilda Rose (* 28. 10. 2005, matka Michelle Williams (herečka)).
Patológ ale jeho smrť na základe pitvy a toxikológie označil za tragickú nehodu. Ledger podľa ich výsledkov zomrel na následky užitia smrtiacej kombinácie rôznych liekov na predpis.

Filmografia:
1999: Desať dôvodov, prečo ťa nenávidím
2000: Patriot
2001: Ples príšer
Príbeh rytiera
2005: Skrotená hora (nominácia na Oscara)
Batman
Casanova
Temný rytier.

Lee, Alvin

- Veľká Británia
* 19. 12. 1944
gitarista skupiny Ten Years After.

Lee, Ang

- Tchaj-wan
* 24. 10. 1954 (Pitgtung)
filmový režisér.
Manželka Jane Lin (mikrobiologička).

Filmografia:
1992: Tlačiť rukami (režisérsky debut)
1993: Svadobná hostina (Zlatý medveď)
1994: Jesť, piť, muž, žena
1995: Rozum a cit (Oscar za scenár, Zlatý medveď)
1997: Ľadová búrka
1999: Jazda s diablom
2000: Tiger a drak (Zlatý glóbus)
2001: The Hire: Chosen
2003: Hulk
2005: Skrotená hora (Oscar).

Lee, M. Ch.

- USA
astronaut.
Let na STS-30, STS-47, STS-64, STS-82.

Lee, Michael

- USA
† 24. 11. 2008
hudobník, bubeník.
Bubeník Jimmyho Pagea a Roberta Planta, spolupracoval aj s legendárnymi kapelami ako ZZ Top, Guns N' Roses či Aerosmith. Lee začal spoluprácu s Plantom v roku 1993 na jeho sólovom albume Fate Of Nations. Neskôr účinkoval na niekoľkých nahrávkach a svetovom turné dua Plant a Page. Bubeník je tiež spoluautorom každej skladby na ich CD Walking Into Clarksdale (1998), z ktorého singel Most High získal v roku 1999 ocenenie Grammy za najlepšie hard-rockové vystúpenie. Počas svojej kariéry sa podieľal aj na turné a albumoch kanadského speváka Jeffa Martina.

Lee Tsung Dao

- USA
* 1926
fyzik čínskeho pôvodu.
Študoval jadrovú fyziku a mezóny. S Yang Chen Ningom dokázal porušenie parity pri slabých interakciách. Nobelova cena.

Leedsichthys problematicus

- obrovská vyhynutá ryba z vyhynutej čeľade Pachycormidae. Žila pred 155 miliónmi rokov. Dosahovala dĺžky 15 - 30 metrov. Objavená bola v ílovom lome neďaleko Peterborough (Veľká Británia).

Leendert, Cornelis

- pozri Baaren.

Leestma, D. C.

- USA
astronaut.
Let na STS-41-G, STS-28, STS-45.

Leeward Islands

- Záveterné ostrovy
severná časť súostrovia Malých Antíl u Južnej Ameriky, Antigua, Saint Christopher, Nevis, Anguilla, Montserrat, Panenské ostrovy.

Lef front

- Ľavý front umenia
avantgardná literárna skupina v ZSSR, činná v rokoch 1923 - 1930 v Moskve. Pokračovateľka futurizmu. Vydávala časopisy Lef (1923 - 1925) a Novyj Lef (1927 - 1928).

Lefebvre, Henri

- Francúzsko
* 16. 6. 1905
† 1991
filozof.
1928: vstup do KS. Vylúčený po odhalení Stalinových zločinov, ktoré podrobil tvrdej kritike.

Lefebvre, Jean

- Francúzsko
† 9. 7. 2004 (Marrakéš, Maroko)
herec.
Hral v komédiách spolu s Louis de Funésom.

Leferme, Loice

- Francúzsko
† 11. 4. 2007 (zomrel pri tréningu pri ponore do hĺbky 171 metrov)
potápač (voľné potápanie).
2005: držiteľ svetového rekordu vo voľnom potápaní - dosiahol hĺbku 171 metrov.

lefizmus

- umelecký smer a literárna prax ruských spisovateľov združených v 20. rokoch 20. storočia v skupine LEF (Levyj front iskusstv).

lefoška

- stará lovecká strelná zbraň so sklopnými hlavňami konštruovaná na náboje, ktoré roznecuje kolíčková nákovka (podľa francúzskeho konštruktéra C. Lefaucheuxa).

left-click

- v počítačovej terminológii kliknutie ľavým tlačidlom myši.

Lefuna, Emmanuel

- JAR
† ?. 9. 2006
futbalista.
Zavraždený spoluhráčom bodnutím noža v momente, keď ho išiel striedať.

legalita

- zákonnosť, najnutnejšie normy, ktoré by človek mal dodržiavať a práva, ktoré mu prináležia.

legalizácia

- overenie, potvrdenie správnosti listiny.
- dodatočné uznanie, uzákonenie.

legalizmus

- dodržiavanie právnych noriem.

legalizovať

- (čo) uskutočňovať, uskutočniť legalizáciu.
- úradne overovať, overiť.
- uzákoňovať, uzákoniť.

legasténia

- označenie všetkých drobných špecifických porúch učenia sa.
- porucha prejavujúca sa ťažkosťami pri osvojovaní si čítania, dyslexia.
- porucha schopnosti čítania, dyslexia.

legatár

- osoba obdarená odkazom, legátom, odkazovník.

legatissimo

- v hudbe veľmi viazane.

legato

- v hudbe viazane. Opak je staccato.
- v jazykovede viazané spájanie slov.

legatus a latere

- kardinál vykonávajúci právomoc delegovanú mu pápežom.

legatúra
ligatúra

- v hudbe oblúčik spájajúci dve noty rovnakej výšky alebo ako naznačenie hry legato viac nôt nerovnakej výšky.

legácia

- vyslanectvo.
- posolstvo s určitým poslaním, najmä cirkevným.
- územie alebo provincia cirkevného štátu.

legálny

- zákonný, v zhode s právnym poriadkom. Opak je ilegálny.

legát

- v antickom Ríme vyslanec, senátor so zvláštnym poslaním, radca vo vojsku, neskôr veliteľ légie, v provinciách pomocník miestodržiteľa.
- úradník so zvláštnym poslaním.
- splnomocnený pápežský vyslanec.
- odkaz (v závete).

legát, apoštolský

- V katolíckej cirkvi pápežský zmocnenec ku jednaniu, ktorý bol vysielaný pápežom ku vybaveniu určitej veci.

legátka

- zastaralo stolička s vyrezávaným operadlom.

Legátová, Květa

- ČR
* 3. 1. 1919
spisovateľka.
Dielo: 2001: Želary (scenár, štátna cena za literatúru 2002)
2006: Nic není tak prosté (kniha detektívok)
Jozova Hanule.

legátstvo

- úrad, poslanie legáta.

lege artis

- podľa zákony vedy odborne správne.
- podľa pravidiel lekárskeho umenia.

legenda

- v stredoveku literárne (prozaické alebo veršované) vyprávanie zo života svätých.
- literárne dielo rozprávajúce o živote a skutkoch svätcov.
- v novšej dobe sa označenie používa tiež pre diela s akýmkoľvek nadprirodzeným námetom.
- vysvetľujúci text (na obrazoch, minciach, pečatiach, mapách, diagramoch, výkresoch a pod.).
- rozširovaná nepravdivá správa, výmysel.
- (kedysi) trieda, v ktorej sa učilo čítanie.
- hovorovo známa osobnosť.

legenda, Kristiánova-Křišťanova

- Bořivojov křest, Život a umučení sv. Václava a jeho báby sv. Ludmily
latinské dielo z konca 10. storočia s náznakom najstarších českých dejín.

legendár

- pasionár, kniha legiend o svätých, stredoveký typ literatúry určenej na čítanie pri hórach.

legendár
legendista

- autor, skladateľ legiend.

legendárny

- opradený legendami, neskutočný.
- slávny.
- vzťahujúci sa na legendu, na legendy.

Leger, Karel

- Francúzsko
* 21. 9. 1859 (Kolín)
† 5. 4. 1934
básnik.

Bibliografia:
1890: V zátiší
1887: Tři povídky
1887: Povídky veršem
1895: Drobné povídky a kresby
1897: Chvilka zas doma
1898: Zlatá Praha
1898: Emancipovaná
1900: Fantastické povídky.
1901: Pwtr a Pavel
1904: Hořký román.

Leger, Louis Paul

- Francúzsko
* 13. 1. 1843
† 1923
historik a slavista.

leges agrariae

- zákony agrárne
v antickom Ríme zákony, ktorých predmetom bola úprava užívania štátnych pozemkov (tzv. ager publicus). Jedným zo základných princípov rímskeho štátneho práva bolo, že všetka pôda, ktorá tvorila rímske štátne územie, bola vo výhradnom vlastníctve a zostala v ňom tak dlho, pokiaľ nebola bezplatne pridelená jednotlivcom do súkromného vlastníctva zvláštnym zákonom.

leges barbarorum

- zbierky germánskeho práva z 5. – 9. storočia.

leges duodecim tabularum

- zákony dvanástich dosiek, najstarší rímsky zákonník z 1. polovice 5. storočia pred n. l., v ktorom bolo kodifikované rímske obyčajové právo.

Legget, Anthony J.

- 2003: Nobelova cena za fyziku (s ním aj s Alexej A. Abrikosov, Vitalij L. Ginzburg) za objav v oblasti kvantovej fyziky bližšie objasňujúci chovanie hmoty pri extrémnych teplotách.

leggins
legins

- legíny.

leghornka

- nosné plemeno bielej sliepky vyšľachtené v Taliansku (podľa názvu talianskeho mesta Livorno, anglicky Leghorn).

legionár

- vojak slúžiaci v légii.
- príslušník československých légii v prvej svetovej vojne.
- v športovom slangu domáci hráč (kolektívnych hier) pôsobiaci dočasne v zahraničí.

legionárstvo

- príslušnosť k légiám.
- účasť v légiách.

legionelóza

- legionárska nemoc. Prebieha ako ťažký zápal pľúc. Šíri sa kvapôčkami.

legión

- dobrovoľnícky vojenský útvar.

legislatíva

- tvorba právnych noriem, zákonodarstvo.
- zákonodarná moc.
- zákonodarná činnosť.
- hovorovo legislatívne oddelenie ministerstva.

legislatívec

- odborník v legislatíve.

legislatívny

- zákonodárny.

legislatúra

- zákonodarný orgán, zbor.
- jeho funkčné obdobie.

legislácia
legislatíva

- vynášanie zákonov.

legislátor

- tvorca zákonov, zákonodarca.

legista

- stúpenci čínskeho legizmu.
- v stredoveku právnici zaoberajúci sa svetským rímskym právom (na rozdiel od kánonistov [aj dekretistov], ktorí pestovali cirkevné právo).

legisvakancia

- obdobie medzi okamihom, keď bol zákon schválený (parlamentom a pod.) a kedy vstúpil do činnosti, vacatio legis.

legitimácia

- preukaz.
- oprávnenie, zmocnenie.
- právne uznanie.

legitimista
legitimistka

- hlásateľ, zástanca legitimizmu.

legitimita

- oprávnenosť.
- zákonnosť, platnosť zákona a práva vôbec.
- zákonnosť niečoho, napr. vlády určitej dynastie, určitého ústavu.

legitimizmus

- spiatočnícke hnutie, ktoré hlása dedičnosť práva panovníckeho rodu na trón, nezosaditeľnosť dynastie z trónu.

legitimný

- právne uznávaný, zákonný, založený na právnom oprávnení.

legitimovať

- zisťovať, zistiť totožnosť osoby podľa legitimácie, preukazu, dokladu, zisťovať, zistiť oprávnenosť niekoho na niečo.
- uznávať, uznať, oprávňovať, oprávniť.
-

legitimovať, dieťa

- vyhlasovať, vyhlásiť dieťa za manželské.

legitimovať sa

- preukazovať, preukázať osobnú totožnosť dokladom, legitimáciou.
- preukazovať, preukázať oprávnenie na niečo.

legitka

- hovorovo legitimácia.

legizmus

- trvanie na doslovnom znení textu zákona.
- čínsky právny smer (z 3. – 4. storočia pred n. l.) odmietajúci princípy humánnosti a kladúci dôraz na zákon pre kvalitatívny základ spoločenského poriadku.

legínsy

- detské alebo dámske priliehavé elastické nohavice, legíny.

legíny
leggins

- kamaše
pružné, priliehavé nohavice.

Legnano

- Taliansko
priemyselné mesto v severnom Taliansku.
V roku 1176 tu Lombardská liga zvíťazila nad Fridrichom I. Barbarossom.

LEGO

- stavebnica z plastikových segmentov. Továreň na výrobu stavebnice vznikla v roku 1932 - to sa v nej ešte vyrábali drevené hračky. V roku 1934 sa po prvýkrát objavuje značka LEGO, ktorá vznikla kombináciou počiatočných písmen dánskych slov LEg GOdt, čo znamená hraj si dobre.

legovanie kovov

- pridávanie prísad do zliatin pre dosiahnutie lepších vlastností.

legovaný

- ktorého vlastnosti boli zlepšené pridaním prísad (legovaný kov, legovaný oceľ).

legovať

- pridávať do základného kovu iný kov pre zlepšenie jeho mechanických vlastností.

legua

- stará jednotka dĺžky rozličnej hodnoty v krajinách hovoriacich po španielsky, tzv. dlhá míľa.
- stredoveká španielska míľa (5,57 km).

leguán
Iguana

- rod plazov (rodu Iguana) z rádu jašterov. Žije na stromoch najmä v Južnej Amerike.

Leguminosae

- motýľokveté rastliny.

leguminóza

- rastlinná bielkovina.

leguminózy

- starší botanický názov pre vikokveté bôbovité rastliny majúce ako plod struk (napr. hrach, vika, ďatelina), strukoviny.

legumín

- rastlinná bielkovina nachádzajúca sa v strukovinách.

legura

- legujúca prísada.

legúra

- zliatina.

legúry
prísady, legujúce

- rozpustné látky pridávané do taveného kovu s cieľom dosiahnuť určité jeho vlastnosti a akosť.

Lehár, Franz

- Rakúsko
* 1870
† 24. 10. 1948
viedenský operetný skladateľ maďarského pôvodu.
Manželka Sofia.

Dielo:
Veselá vdova
Cárovič.

Lehman, Kašpar

- ČR
* asi 1570
† 1622
rezbár a rytec drahokamov v službách cisára Rudolfa II.

Lehmbruck, Wilhelm

- Nemecko
* 1881
† 1919
sochár.
Autor ženských búst a torz.

Dielo:
1914: Torzo kráčajúcej ženy (bolo vo vile Tugendhat, v roku 2007 vydražené za 1 milión libier).

Lehn, Jean - Marie

- Francúzsko
* 30. 9. 1939 (Rosheim, Nemecko)
chemik.
Vyvinul metódu pre syntézu trojrozmerných polyetérov (ionofórov), ktoré vo svojich dutinách selektívne zachytávajú kovové ióny určitej veľkosti.

Lehocký, Emanuel

- SR
* 1876
† 1930
politický pracovník.
1904 - 1918: zakladateľ sociálnej demokracie na Slovensku a jej funkcionár. Založil a redigoval Slovenské robotnícke noviny.

lehota

- stanovený, určený čas, termín, stanovená doba.
- zastaralo výsada.

lehota, karenčná

- ochranná lehota.

lehota, prekluzívna

- lehota stanovená na uplatnenie práva.

lehoty, agrotechnické

- termíny pre určité práce v poľnohospodárskej výrobe.

Lehotský, Karol Miloslav

- SR
* 1879
† 1929
maliar.
Autor portrétov, figúr a krajín slovenského vidieka.

Lehovec, Jiří

- ČR
* 1909
režisér, dokumentarista.

Filmografia:
Ludvík Kuba
Hudební jaro 1952
Příběh staré řeky.

Lehr-Spławiński, Tadeusz

- Poľsko
* 1891
† 1965
jazykovedec.
Zaoberal sa praslovanštinou a dejinami poľštiny.

Lehtinen, Jere

- Fínsko
* 24. 6. 1973
hokejista.

lech

- v hutníctve zmes sulfidov ľahkých kovov ako vedľajší produkt pri redukčnom pochode, kamienok.

Lech

- ČR
† 805
slovanský veľmož.
Padol v boji s Frankami.

lecha
Lathyrus vernus

- hrachor
bylina z čeľade motýľokvetých.

lechatelierit

- amorfné prirodzené kremenné sklo, oxid kremičitý (podľa francúzskeho chemika H. L. Le Chateliera).

Lecher, E.

- Rakúsko
* 1856
† 1926
fyzik.

lei
leu

- menová jednotka v Rumunsku a v Moldavsku.
- platidlo tejto hodnoty.

Leibitzer, Ján

- SR
* 1. 6. 1763 (Levoča)
† 5. 6. 1817 (Levoča)
pomológ.
Vypestoval a rozšíril ovocné odrody najmä na Spiši.

Dielo:
Vollständiger Gartenkalender (Dokonalý záhradnícky. 1791)
Ovocinárska príručka
Príručka zákrskov
Príručka zeleninársko-záhradnícka.

Leibknecht, Karl

- Nemecko
spoluzakladateľ KS Nemecka spolu s Rosou Luxemburg.

Leibl, Wilhelm

- Nemecko
* 1844
† 1900
maliar.
Autor obrazov z vidieckeho života a portrétov.

Leibniz, Gottfried Wilhelm

- Nemecko
* 21. 6. 1646
† 14. 11. 1716
filozof, právnik, matematik, prírodovedec, historik a politik.
Jeden z iniciátorov založenia nemeckej Spoločnosti vied (Societät der Wissenschaften).
29. 10. 1675: objavil integrály (publikoval v roku 1684, pojem integrál zaviedol v roku 1690).
Za podstatu svetla pokladal nekonečné množstvo nedeliteľných duchovných substancií, monád, vnútorne činných a rozrôznených (Monadológia). Pretože neuznával ich vzájomné pôsobenie, neobišiel sa bez predzjednanej harmónie (boha).
Zakladateľ logicizmu.

Leibovitz, Anna-LouAnna-Lou Leibovitz: John Lennon

- USA
* 1949 (Connecticut)
fotografka.
Dcéra Sarah.
Fotografka celebrít.

Leif Eriksson

- vodca normandskej výpravy, ktorá sa dostala kolo roku 1000 na pobrežie Severnej Ameriky.

Leigh, DorianDorian Leigh

- USA
* 23. 4. 1917 (San Antonio)
† 7. 7. 2008 (domov dôchodcov Fallas Church vo Virgínii)
modelka.
Je považovaná za jednu z prvých topmodeliek.

Bibliografia: 1980: The Girl Who Had Everything (Dievča, ktoré malo všetko, životopis).

Leigh, Janet

- USA
* 6. 7. 1927
† 3. 11. 2004
herečka.

Filmografia:
1960: Psycho.

Leigh, Mike

- režisér.

Réžia:
2004: Vera Drake.

Leigh, Vivien

- Anglicko
* 1913
† 1967
herečka.

Filmografia:
1939: Juh proti Severu
Anna Karenina
Električka do stanice túžba.

leika

- fotoaparát obchodnej značky Leica (vyrábaný firmou Leitz v Nemecku).

Leino, Eino

- Fínsko
* 1878
† 1926
básnik, vlastným menom Lönnbohm.

Dielo:
Legendy a Helke (zbierka balád).

leiomyofibróm

- benígny nádor z hladkého svalstva a väziva.

leiomyom

- nádor hladkého svalstva.

leiomyomatóza

- mnohonásobný výskyt leiomyómov u tej istej osoby alebo v tom istom orgáne.

leiomyosarkóm

- sarkóm z hladkej svaloviny.

Leishmania

- rod parazitických prvokov z triedy bičíkovcov.

leishmanióza

- tropické parazitárne viscerálne ochorenie (kala-azar) alebo kožné vyvolané bičíkovcami rodu Leishmana (podľa britského lekára W. B. Leishmana).

Leishmania donovani

- parazitický prvok. U človeka vyvoláva ochorenie leishmanióua (kala - azar).

leishmanióza

- parazitárna infekcia.

leitmotív
lajtmotív

- v hudbe myšlienka (melodický, harmonický, rytmický motív), ktorá charakterizuje postavu alebo situáciu v hudobnej skladbe.
- v literatúre motív prechádzajúci celým literárnym dielom, príznačný motív.
- prenesene základná, vedúca myšlienka (nejaké konanie a pod.).

Leiurus quinquestriatus

- severoafrický druh škorpióna.

lejch

- stredoveký jednohlasý spev v ľudovom jazyku.

Lejsal, Marin

- ČR
* 16. 9. 1982
futbalový brankár.

lejzrovka
laserovka
laserová tlačiareň

- tlačiareň k počítačom pracujúca na základe systému osvecovania selénového valca laserovým lúčom.

lek

- Albánsko
menová jednotka.

lekár

- kto je odborne pripravený a oprávnený liečiť ľudí.

lekár, veterinárny

- veterinár.

lekáreň

- zdravotnícka inštitúcia na prípravu, uskladňovanie a vydávanie liečiv a liekov.

lekárnictvo

- farmácia.
- príprava a výdaj liekov v drobnom.
- povolanie lekárnika.

lekárnička

- príručný súbor základných bežných liekov.
- schránka na ne.

lekárnik
lekárnička

- kvalifikovaný odborník na prípravu a výdaj liekov.
- majiteľ lekárne.

lekárstvo
medicina
medicína

- súhrn vedeckých poznatkov o chorobných procesoch a stavoch človeka, o spôsoboch liečenia a o možnostiach predchádzania chorobám.

lekárstvo, antropozofické

- vychádza z teórie, že každý človek má štyri systémy, ktoré jr nutné udržiavať v rovnováhe: fyzické telo, astrálne telo (o ktorom sa predpokladá, že riadi zmysly a emočný život), éterické telo (ktoré pôsobí proti gravitácii a umožňuje človeku rásť) a ego (individuálne duchovné jadro človeka). Antropozofickí lekári majú klasické lekárské vzdelanie, ale pri liečení dávajú prednosť doplnkovým, prírodným liečebným metódam včítane fytoterapie, homeopatie a ďalších postupov. Antropozofická škola tvrdí, že vďaka tomuto širokému prístupu si dokáže poradiť s akýmkoľvek ochorením.

lekárstvo, klinické

- odvetvie medicíny zaoberajúce sa prevenciou, diagnostikou a liečením jednotlivých ochorení.

lekárstvo, veterinárne

- veterinárstvo, (starší názov) zverolekárstvo.

lekáž

- únik.
- netesné miesto v obšívke lode umožňujúce vnikanie vody do trupu lode.
- unikanie kvapaliny spôsobené netesnosťou obalu.

lekcia

- časť učebnej látky.
- učebná hodina.
- nepríjemné ponaučenie.

lekcie

- výňatky z evanjelií a epištol pri rímskych obradoch.

lekcionár

- liturgická kniha s úryvkami z Biblie pre kresťanskú bohoslužbu (evanjeliár a epištolár).

lekno biele
Nymphaea alba

- vodná rastlina s bielym kvetom.

lekno žlté
Nuphar luteum

- vodná rastlina so žltým kvetom.

leknovec štítnatý
Nymphoides peltata

- druh byliny rastúcej pri vodách, na vlhkých miestach.

leknovité
Nymphaeaceae

- čelaď rastlín.

lekorica

- zastaralo sladké drevo.

Lekov, Ivan

- Bulharsko
* 1904
jazykovedec.
Študoval fonológiu a gramatiku slovanských jazykov.

lektika

- kryté nosidlá v starovekom Ríme.

lektín

- bielkovina rastlinného alebo bakteriálneho pôvodu viažúca sa na určité bunky alebo vyvolávajúca ich zhlukovanie (aglutináciu).

lektor
lektorka

- (pôvodne) predčítavač.
- (v starom Ríme) otrok s povinnosťou predčítať.
- odborný učiteľ.
- stály odborný prednášajúci (pri nejakej inštitúcii).
- odborný posudzovateľ diel určených k vydaniu.

lektorát

- forma prednáškovej činnosti na vysokých školách alebo pri nejakej inštitúcii.
- lektorské povolanie, funkcia, miesto.

lektorovať

- (čo) lektorsky posudzovať (rukopisy umeleckých diel a pod.).

lektotyp

- v biologickej nomenklatúre jeden z niekoľkých syntypov vybratý ako typický jedinec taxónu nesúceho jeho meno.

lektórium

- pult na čítanie evanjelia.
- v kláštorných a pútnických chrámoch bohato zdobené zábradlie medzi chrámovou loďou a chórom, v ktorom stojí pult na čítanie evanjelia.
- od 13. storočia zábradlie medzi chrámovou loďou a miestom kňaza.

lektúra

- čítanie, úprava, redigovanie literárnych diel, publikácií a pod.
- pri prekladoch porovnávanie prekladu s originálom.
- zastaralo hovorovo knihy a pod. na čítanie, čítanie.

lektvár

- hustá ovocná masa získaná rozvarením ovocia a cukru.
- v stredoveku čarodejnicami miešaný nápoj, ktorému sa pripisovali čarovné vlastnosti.

lekvár

- hustá ovocná masa získaná rozvarením ovocia a cukru.

lekvár, kasiový

- lekvár používaný ako preháňadlo.

lekytos

- starogrécka valcová nádoba s úzkym hrdlom a jedným uchom, stojaca na nízkej nohe, používaná na olej.

lelek obyčajný
Caprimulgus europaeus

- druh nočného vtáka, podobného lastovičke.

Lelewel, Joachim

- Poľsko
* 1786
† 1861
historik.

Leljušenko, Dmitrij Danielovič

- ZSSR
* 1901
generál.
V čele tankových vojsk v roku 1945 oslobodil Prahu.

Lem, Stanislaw

- Poľsko
* 1922 (Ľvov)
† ?. 3 2006 (Krakov)
spisovateľ.

Dielo:
1951: Astronauti
1956: Mraky Magellanove
Invázia z Aldebaranu
Planéta Eden
Solaris
Pánov hlas
Kyberiáda
Nádcha (detektívka)
1964: Summa technologiae (vedeckofilozofické úvahy).

lema

- v matematike a logike veta, ktorá bola vopred dokázaná ako pomocná na dôkaz inej vety, pomocná veta.
- v lingvistike lexikálna jednotka so všetkými tvarmi reprezentovaná základným (heslovým) tvarom, heslové slovo v slovníku, indexe a pod.

Lemaitre, Georges Edouard

- 1925 - 1927: formuluje relativistické modely vesmíru, ktorý mohol vzniknúť explóziou z prvotného atómu a ako prvý ich dáva do súvislosti s expanziou vesmíru.

lemeš

- ostrá kovová časť pluhu na vodorovné rezanie a podoberanie zeme.
- nárečovo jazyk.

Lemieux, Mario

- USA
* 5. 10. 1965
hokejista, manažér.
1991 a 1992: Stanley Cup za Pittsburgh Penguins (dnes vlastník klubu).
1997: ukončenie kariéry, neskôr návrat.
2002: zlato na ZOH.
24. 1. 2006: oznámil ukončenie aktívnej kariéry.

lemík obyčajný
emmus lemmus

- druh hlodavca žijúceho na severe.

Lemkovia

- etnografická skupina ukrajinského národa po oboch stranách Beskýd v Sandecku, Jaselsku a Sanocku. Časť ich žije v severovýchodnej a východnej časti Slovenska.

Lemm, Romano

- Švajčiarsko
* 25. 6. 1984
hokejista.

lemma

- v matematike pomocná veta (v danej súvislosti), poučka.
- lexikálna jednotka so všetkými tvarmi reprezentovaná základným tvarom, heslové slovo v slovníku, lexikóne.

Lemmon, Jack

- USA
herec.
Filmografia:
1959: Niekto to rád horúce.

lemniskáta

- rovinná krivka v tvare ležatej osmičky. Dĺžku jej oblúka je možné vypočítať pomocou eliptických integrálov. Každý bod lemniskály má súčin vzdialeností od oboch pevných ohnisiek rovnaký.

lemon
limon

- citrón.

lemóm

- benígny nádor z podporného tkaniva (pošiev) obvodových nervov.

lempira

- Honduras
menová jednotka (podľa Lempiru, indiánskeho bojovníka proti španielskym dobyvateľom).

lemur

- Lemur
poloopica z čeľade lemurovitých, primitívny primát. Žije v pralesoch na Madagaskare.
- (v rím. mytológii) duša zomretého.

Lemúzi

- staroslovanský kmeň, ktorý sídlil v severných Čechách.

Lena

- Rusko
rieka.
Dĺžka 4.270 km, povodie 2.425.000 km². Pramení na západe Bajkalského pohoria, ústi deltou do mora Laptevov. Asi na pol roka zamŕza. V povodí Leny sú ložiská zlata.

Lenard, Filip

- SR
* 7. 6. 1862
† 20. 5. 1947 (Nemecko)
fyzik.
Zaoberal sa štúdiom katódových lúčov.
1905: Nobelova cena.

Lenau, Nikolaus

- Rakúsko
* 1802
† 1850
básnik slobodomyseľného zamerania vyjadreného v prírodnej lyrike a revolučných eposoch.

Dielo:
Ján Žižka
Albigenskí.

Lenárt, Jozef

- SR
* 1923
† 11. 2. 2004 (Praha)
komunistický funkcionár.
Účastník SNP.
1960 - 1963: člen predsedníctva ÚV KSS.
1962 - 1963: predseda Slovenskej národnej rady.
20. 9. 1963 - 8. 4. 1968: predseda vlády ČSSR.
1970 - 1988: 1. tajomník ÚV KSS.
V roku 1990 vylúčený z KSČ.
V roku 1997 obžalovaný z vlastizrady, o 6 rokov neskôr bol spod obžaloby oslobodený.

Lencewicz, Stanislaw

- Poľsko
* 1889
† 1944
zemepisec.

lend-lease

- zákon o pôžičke a prenájme, na ktorého základe poskytovali USA pomoc členom protifašistickej koalície za druhej svetovej vojny.

Lendl, Ivan

- ČR/USA
* 7. 3. 1960
tenista.
Manželka Samantha Frankl (tajný sobáš v roku 1989). Dcéra Marika, Isabella.
1978: juniorský majster sveta.
1980: víťazstvo v Davis Cup.
1987: požiadal o občianstvo USA.
1992: získal občianstvo USA.
1994: ukončil kariéru (prehral v 1. kole US Open s Nemcom Karbacherom).
Je známy silným forhendom a podaním a chladnokrvným správaním sa na kurtoch. Získal osem veľkých titulov (grandslamov) z celkovo 94 turnajových víťazstiev v kariére. Nepretržite 157 týždňov bol na 1. mieste svetového rebríčka.

lendler
ländler

- hornorakúsky ľudový tanec v trojdobom takte a miernom tempe.
- skladba v tomto rytme.

Lenhošek, Michal

- SR
* 1773 (Bratislava)
† 1840 (Budín)
priekopník očkovania proti kiahňam.
1808: profesor biológie a anatómie v Pešti
1819 - 1825: prednáša na viedenskej univerzite.

lenienciá

- utišujúce lieky.

Lenin

- ZSSR
atómový ľadoborec.
Spustený v roku 1960.
Tonáž 16.000 BRT, výkon 44.000 HP.

Lenin, Vladimír Iľjič

- ZSSR
* 22. 4. 1870
† 21. 1. 1924
filozof, politik, občianskym menom Uľjanov.
Manželka Nadežda Krupská (zoznámili sa v roku 1894).
Vodca proletariátu v Rusku, neskôr bývalom Sovietskom zväze.
1895 - 1897: vyhnanstvo na Sibíri.
Od roku 1895 liečený na syfilis, vyhnanstvo na Sibír.
1900: odchod do emigrácie, začiatok vydávania Iskry.
Na II. zjazde SDDR založil boľševickú frakciu strany.
Po vzniku 1. svetovej vojny bojoval za premenu imperialistického konfliktu v občiansku vojnu proti buržoázii.
1917: druhá emigrácia do Fínska.
V októbri 1917 sa tajne vracia do Petrohradu, kde organizoval boľševickú revolúciu.
1922: prvá mŕtvica.

Dielo:
Materializmus a empiriokriticizmus
Imperializmus, najvyššie štádium kapitalizmu
Štát a revolúcia.

leninizmus

- ideológia a prax Leninovej varianty diktatúry robotníckej triedy.

Leninsk

- ZSSR
Kazachstan
kozmické mesto neďaleko Bajkonuru.

lenitívum

- mierne preháňací liek.

Lenk, Jaroslav Samson

- ČR
* 12. 8. 1956
folkový spevák a pesničkár.

Lenko, Július

- SR
* 1914
básnik.

Dielo:
V nás a mimo nás
Pohorie beznádeje
Hviezdy ukrutnice.

Lenners, Rudy

- Nemecko
* 29. 12. 1952
bubeník.
Člen skupiny Scorpions.

lenník

- pozri léno.

Lennon, John Winston OtoJohn Lennon

- Veľká Británia
* 9. 10. 1940 (Liverpool)
† 8. 12. 1980 (New York, zavraždený)
spevák.
Otec Alfred (námorník).
Člen skupiny Beatles.
1. manželka Cynthia Powell (v rokoch 1962 - 1968). 2. manželka Yoko Ono (výtvarníčka, sobáš v roku 1969). Syn Julian (* 1963, matka Cynthia Powell), Sean (matka Yoko Ono.
1955: zakladá skupinu The Quarryman, do ktorej postupne prijal Paula McCartneyho a Georgea Harrisona.
1962: spolu zakladajú skupinu The Beatles.
1969: zakladá skupinu Plastic Ono Band.
8. 12. 1980 ho zavraždil Mark Chapman (piatimi výstrelmi), ktorému niekoľko hodín predtým dal svoj autogram.

Sólo albumy:
1970: John Lennon - Plastic Ono Band
1980: Double Fantasy.

Lennon, Sean

- Veľká Británia
* 9. 10. 1975
spevák.
Otec John. Matka Yoko Ono.

Album:
1998: Into the Sun
2006: Friendly Fire.

lennonky
lenonky

- okuliare s menšími okrúhlymi sklami v tenkých obrúčkach (podľa okuliarov, ktoré nosil člen hudobnej skupiny Beatles J. Lennon).

Lenoir, William Benjamin

- USA
* 14. 3. 1939 (Miami)
astronaut.
Let na STS-5.

Lenormand, Frédéric

- spisovateľ.

Dielo:
Nočné mory (detektívny príbeh - prÍpady sudcu Ti).

Lenôtre, André

- pozri Le Nôtre.

Lens, Joseph

- Rakúsko
fyzik.
Spolu s Hansom Thirringom v roku 1918 odvodil z Einsteinovej teórie relativity efekt tzv. stáčania časopriestoru.

lentando

- v hudbe zdĺhavo, pomaly.
- spomaľovaným tempom, spomaľujúc.

lenticela

- prieduch v kôre stromov.

lenticely

- drobné útvary v skôrkovatej pokožke rastlín. Sprostredkovávajú výmenu plynov medzi vnútornými pletivami. Nahrádzajú prieduchy mladej pokožky.

lentiformný
lentikulárny

- majúci šošovkovitý tvar.

lentilka

- pestrofarebné dražé v tvare šošoviek s čokoládovou plnkou.

lento

- v hudbe pomaly, zvoľna.
- skladba v tomto rytme.

Lentulov, Aristarch Vasilijevič

- Rusko
* 1882
† 1943
maliar.
Predstaviteľ poimpresionistického maliarstva.

Lenz, H. F.

- Rusko
* 1804
† 1865
fyzik.
Profesor na univerzite v Petrohrade.
1835: objavil závislosť elektrického odporu na teplote a preukázal platnosť zákona o tepelných účinkoch elektrického prúdu.

Lenz, Siegfried

- Nemecko
* 1926
prozaik a dramatik.

Dielo:
Muž v prúde.

Leński, Julian

- Poľsko
* 1889
† 1939
revolučný pracovník, vlastným menom Leszcyński.
Od roku 1913 vo varšavskom výbore SDKPiL, účastník VOSR.
Od roku 1929 generálny tajomník KS Poľska a člen exekutívy KI.
V roku 1937 falošne obvinený a popravený. V roku 1955 rehabilitovaný.

Leňo, Andrej

- SR
† 22. 12. 2008
literát, rozhlasový pracovník.
Bol spoluzakladateľom a invenčným formovateľom populárno-satirického zábavného týždenníka MA-RA-TÓN a zároveň kreatívny literát, autor a spoluautor piatich kníh.

leňochod
Bradypodidae

- leňochovité
čeľaď cicavcov z rádu chudozubých. Žijú v pralesoch Južnej Ameriky.

leňochod trojprstý

- Bradypus tridactylus.

leňoška

- vypchaté kreslo s operadlami vzadu aj na bokoch, pohovka.

Leo

- Lev. Súhvezdie zverokruhu (zodiaku).

Leominoridy

- meteorický roj. Úplné označenie Leominoridy. Začiatok aktivity 23. 10. , maximum 25. 10. , koniec aktivity 28. 10. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 63 km/s.

Leon, Saint-Just Louis Antoine

- Francúzsko
* 25. 8. 1767 (Decize)
† 28. 7. 1794 (Paríž, popravený)
revolucionár a spisovateľ.
Člen klubu jakobínov.
1792: zvolený do Národného konventu.
10. 7. 1793 vytvoril s Robespierrom a G. Couthonim vo Výbore obecného blaha triumvirát.

Leon III.

- Byzancia
panovník.
730: cisár.

Leoncavallo, Ruggiero

- Taliansko
* 1858
† 1919
hudobný skladateľ.
Spoluzakladateľ verizmu.

Dielo:
Komedianti (opera).

leone

- Sierra Leone
menová jednotka.

Leone, G.

- Taliansko
politik.
1971: prezident.

Leoni, Téa

- USA
herečka.
Manžel David Duchovny (sobáš 6. 5. 1997).

Leonidas

- Sparta
† 480 pred Kristom
panovník.
488 - 480 pred Kristom: kráľ. Zomrel v bitke u Thermopyle.

Leonidy

- meteorický roj. Úplné označenie Leonidy. Začiatok aktivity 14. 11., maximum 18. 11., koniec aktivity 20. 11.
Charakter: prevládajú jasné meteority.
Hodinová frekvencia 100 až cez 10.000 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 71 km/s.

Leonidy

- meteorický roj. Úplné označenie ? Leonidy.
Začiatok aktivity 4. 2., koniec aktivity 23. 3.
Charakter: skôr jasné meteority.
Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 26 km/s.

Leonidze, Giorgi

- Gruzínsko
1899 - 1967
básnik a literárny historik.

Leonov, Alexej Archipovič

- ZSSR
* 30. 5. 1934 (Listvjanka); kozmonaut.
Let na Voschod 2.
Ako prvý človek vystúpil do voľného kozmu (18. 3. 1965, výstup na 12 min).
Let na Sojuz 19 EPAS (Sojuz - Apollo).
22. 1. 1969 bol v Moskve spáchaný atentát na kozmonautov Tereškovovú, Beregovoja, Nikolajeva a Leonova. Atentátnik Viktor Iljin vypálil 16x, zabil vodiča, zranil Nikolajeva do chrbta a Beregovoja do tváre.

Leonov, Leonid Maximovič

- Rusko
* 1899
spisovateľ.

Dielo:
Koniec malého človeka
Jazvece
Kasár
Dravá rieka
Inteligent
Cesta na oceán
Jabloňové sady (dráma)
Vlk (dráma)
Fujavica (dráma)
Obyčajný človek (dráma)
Vpád (dráma)
Zlatý kočiar (dráma)
Ruský les (román).

Leontief, Wassily

- USA
* 1905
ekonóm.
Predstaviteľ tzv. štrukturálneho modelu hospodárskeho rastu, autor metódy rozboru medziodvetvových vzťahov nazvanej analýza vstupu a výstupu (input - output).

Leontios

- Byzantská ríša
695 - 698: cisár z dynastie Herakleiov.

leopard
Felis pardus

- veľká mačkovitá šelma, pôvodne žijúca v Ázii a Afrike, panter.

leopard berberský
Panthera pardus panthera

- poddruh leoparda škvrnitého afrického. Vyhubený.

leopard eritrejský
Panthera pardus antinorii

- poddruh leoparda škvrnitého afrického.

leopard etiópsky
Panthera pardus adusta

- mačkovitá šelma čierneho zafarbenia. Farebná odchýlka leopoarda škvrnitého. Obýva pohoria Etiópie.

leopard juhoafrický
Panthera pardus shortridgei

- poddruh leoparda škvrnitého afrického. Veľká šelma so žltooranžovým zafarbením.

leopard kapský
Panthera pardus melanotica

- poddruh leoparda škvrnitého afrického. Vyhubený.

leopard konžský
Panthera pardus iturensis

- poddruh leoparda škvrnitého afrického. Obýva africké pralesy. Je menšieho vzrastu a zafarbenie je šedookrové až nahnedlé.

leopard senegalský
Panthera pardus leopardus

- poddruh leoparda škvrnitého afrického. Obýva pralesy.

leopard snežnýirbis
irbis
Uncia uncia

- mačkovitá šelma žijúca vo vysokohorských oblastiach strednej Ázie. Má dymovo šedé zafarbenie s čiernymi škvrnami s jemnou, hebkou a teplou srsťou.

leopard somálsky
Panthera pardus nanopardus

- poddruh leoparda škvrnitého afrického.

leopard sudánsky
Panthera pardus pardus

- poddruh leoparda škvrnitého afrického. Vyhubený.

leopard škvrnitý
Panthera pardus

- mačkovitá šelma. Jediný leopard patriaci do rodu Panthera (spoločne s levmi, jaguármi a tigrami). Nazývaný i panter, levhard, pardál. Majú výborný čuch, zrak i sluch. Dorastajú do dĺžky 160 - 210 cm (samci, 35 - 90 kg) a 60 - 110 cm (samice, 28 - 60 kg), chvost meria 60 - 110 cm, výška v kohútiku v rozmezí 45 - 80 cm.

leopard škvrnitý africký
Panthera pardus pardus

- poddruh leoparda škvrnitého.

leopard ugandský
Panthera pardus chui

- poddruh leoparda škvrnitého afrického.

leopard východoafrický
Panthera pardus suahelica

- poddruh leoparda škvrnitého afrického. Žije iba v Zanzibare. Je svetlejšie zafarbený s malými škvrnami.

leopard zanzibarský
Panthera pardus adersi

- poddruh leoparda škvrnitého afrického.

leopard západoafrický
Panthera pardus reichinowi

- poddruh leoparda škvrnitého afrického.

Leopardi, Giacomo

- Taliansko
* 1798
† 1837
spisovateľ, učenec, básnik, gróf.

Dielo:
Kručinka (proti krutosti prírody)
Zápisník.

Leopold

- Pasov
biskup.
1611: pokúša sa ovládnuť Čechy (tzv. vpád Pasovských) a zabrániť abdikácii Rudolfa II. v prospech Matyáša.

Leopold I.

- Belgicko
panovník.
1831 - 1865: kráľ.

Leopold II.

- Belgicko
panovník.
1865 - 1909: kráľ.

Leopold III.

- Belgicko
panovník.
1934 - 1950: kráľ.
Syn Baudoin I.
1950: abdikoval.

Leopold, Jordan

- USA
* 3. 8. 1980
hokejista.

Leopoldov

- SR
mesto v Západoslovenskom kraji na rieke Váh. Pôvodne pevnosť, ktorá bola založená v roku 1665 Leopoldom I. Od roku 1858 je pevnosť využívaná ako trestnica.

León

- historický kraj v Španielsku pri rieke Duero.
Od 8. storočia pod vládou Arabov. V 10. storočí kráľovstvo. 135: spojené s Astúriou. 1037: spojené s Kastíliou. 1157 - 1230: opäť samostatné kráľovstvo. Od roku 1230 spojené s Kastíliou trvalo.
- mesto v Španielsku.
- mesto v strednom Mexiku.
- mesto v Nikaragui, založené v roku 1524, do roku 1857 hlavné mesto.

LEP
Large Electron Positron Collider

- najväčší urýchľovač elementárnych častíc na svete sprevádzkovaný 13. 11. 1989. Vybudovalo ho Európske laboratórium jadrovej fyziky (CERN). LEP je umiestnený v kruhovom tuneli o priemere 4 m a dĺžke 27 km v hĺbke okolo 100 m pod švajčiarsko - francúzskou hranicou.

Lepanto

- Naupaktos
Grécko
prístav na severe Korintského zálivu. V roku 1571 tam zvíťazilo španielske loďstvo (Juan d'Austria) nad Turkami.

lepáž

- pravidelný tvar ovocných stien (podľa francúzskeho ovocinára Le Pagea).

lepenka

- hrubší tvrdý papier, kartón.
- druh izolačnej hmoty.
- druh tenkých dosák používaných (obyčajne v stolárstve) na obkladanie

lepenkár

- kto pracuje pri výrobe lepenky alebo predmetov z lepenky.

lepenkáreň

- továreň na výrobu lepeniek.

lepenkárstvo

- výroba lepenky alebo predmetov z lepenky.

lepido-

- v zloženinách prvá časť s významom šupina, šupinatý.

lepidodendron

- vyhynutý, prípadne skamenený stromovitý plavúň devónu až spodnej kriedy.

lepidokrokit

- zriedkavo sa vyskytujúci kosoštvorcový nerast, hydroxid železa, tvoriaci lesklé červené presvitajúce šupinkovité tabuľky, tzv. rubínová sľuda.

lepidolit

- jednoklonný nerast zo skupiny sľúd, zložitý alumosilikát hlinitolitodraselný, ružovej, fialovej alebo zelenej farby, litionit, lítiová sľuda.

lepidomelan

- sýtočierna odroda biolitu zo skupiny sľúd s prevahou železa.

lepidopterológ
lepidopterologička

- odborník zaoberajúci sa zbieraním a štúdiom motýľov.

lepidopterológia

- náuka o motýľoch, súčasť entomológie.

lepkavka veľkokvetá
Collomia grandiflora

- druh poľnej rastliny.

lepok

- druh bielkovinovej látky v obilí.
- druh lepidla vyrobeného z tejto látky.

leporelo

- detská obrázková knižka z tuhšieho papiera, harmonikovito sa rozkladajúca, skladačka (podľa sluhu Leporella z Mozartovej opery Don Giovanni, ktorý zostavil dlhý zoznam mileniek svojho pána).

leporid

- predpokladaný kríženec králika so zajacom.

lepovanie

- v lesníctve obopínanie kmeňa stromu po obvode lepiacim pásom na chytanie škodlivého hmyzu.

lepra
malomocenstvo

- infekčné ochorenie vyskytujúce sa hlavne v trópoch a subtrópoch, charakterizované tvorbou rozpadajúcich sa uzlíkov v koži a na slizniciach a nervovými poruchami.

leprid

- škvrna ako začiatočná zmena pri jednej forme lepry, makula.

leprozórium

- osada s nemocnicou, kde sú izolovaní a liečení malomocní.

lepróm

- uzlíkovité zápalové ložisko charakteristické pre malomocenstvo (lepru).

lepróma

- jedna z foriem lepry.

leptit

- švédske a fínske označenie pre svetlé jemnozrnné metamorfované horniny archaika baltského štítu, skladajúce sa najmä zo živice, kremeňa, sľúd a i.

lepto

- čiastková menová jednotka, stotina eura v Grécku.
- grécke pomenovanie pre eurocent.

leptocefália

- úzka, pretiahnutá lebka.

leptochlotit

- oxidovaný železitý chlorit s väčším podielom železa, tvoriaci šupinkaté zrnité agregáty.

leptomeningitída

- zápal mäkkých mozgových blán.

leptospira

- aeróbny mikroorganizmus spôsobujúci horúčkovité ochorenie (leptospirózu).

leptospiróza

- horúčkovité ochorenie s krvácavými stavmi postihujúce domáce aj divo žijúce zvieratá, prenosné na človeka.

leptotene

- začiatočné štádium profázy prvého redukčného delenia bunkového jadra.

leptotricha

- baktéria zo skupiny trichobaktérií rastúcich bez prístupu vzduchu.

leptozóm

- leptozómny typ človeka.

leptóm

- lyková časť cievneho zväzku rastlín bez tvrdého lyka, mäkké lyko.
- čiastková grécka menová jednotka a platidlo, stotina drachmy.

leptón

- drobný medený starogrécky peniaz, päťdesiatšestina obolu.

leptóny

- skupina elementárnych častíc, ktoré interagujú iba slabo, a ak sú elektricky nabité, aj elektromagneticky.

lepý

- krásny, pohľadný.

lepenka

- papier plošnej hmotnosti nad 250 g/m². Vzniká spájaním a lisovaním viacerých vrstiev.

Lepešinská, Olga Vasiljevna

- Rusko
* 1916 (Kyjev)
† 20. 12. 2008
balerína.
Manžel Alexej Antonov (generál).
Národná umelkyňa ZSSR.
Od roku 1933 tancovala v balete Veľkého divadla (do roku 1963).
Lepešinskej prvým úspechom bolo v roku 1940 stvárnenie úlohy Kitri v balete Don Quijote.

lepidlo

- spojovací materiál na pevný, nerozoberateľný spoj. Predpokladom pre funkciu lepidla sú suché, dobre priliehajúce, čisté a zdrsnené plochy, ale tiež správny postup technológie lepenia. Lepidlá sú rôzne druhy živíc (fenolová, polyamidová, epoxidová).

lepidlo, dvojzložkové

- pôsobia až po zmiešaní dvoch zložiek, lepidla a tužidla. Reakcia nasleduje rýchlo, pripravená zmes musí byť spracovaná počas určitého času (doba spracovateľnosti).

lepidlo, jednozložkové

- lepidlo zmiešané s rozpúšťadlom (riedidlom). K vytvrdnutiu dochádza na vzduchu po odparení riedidla, tiež odobratím kyslíka, vlhkosťou vzduchu alebo teplom.

lepidlo, tuhnúce za studena

- vytvrdí sa chemickou reakciou pri izbovej teplote (20 °C). Doba vytvrdenia je podľa druhu lepidla 5 sekúnd až niekoľko dní.

lepidlo, tuhnúce za tepla

- vytvrdí sa pri zahriatí na 150 - 250 °C v priebehu 5 minút až niekoľko hodín. Niektoré lepidlá potrebujú k vytvrdnutiu tlak až 0,3 MPa.

lepido-

- prvá časť zložených slov majúca význam šupina.

Lepidophyta

- vyhynuté stromovité plavúňovité rastliny vidličkovitého vetvenými koreňovými oddenkami (stigmarie). Vyskytovali sa od vrchného devonu do počiatku druhohôr.

Lepidoptera

- rád motýľov, šupinokrídlatí.

lepidopterológia

- náuka o motýľoch.

Lepidus, Marcus Aemilius

- Rím
* 89
† 12 pred Kristom; politik.
Prívrženec Caesara, člen druhého triumvirátu s Antoniom a Oktaviánom. Po bitke u Filipp v roku 42 pred Kristom spravoval Afriku (rímsku provinciu).

Leplastrier, Lucinda

- Austrália
bojovníčka za práva žien.

lepokkotva

- glutén, bielkovina (zmes bielkovín, najmä gliadin a glutelin ) bežne sa vyskytujúca v obilných zrnách. Precitlivenosť tráviaceho traktu na lepok sa nazýva celiakia.

lepok, pšeničný

- lepok získavaný pri výrobe pšeničného škrobu.

leporelo

- harmonikovito sa rozkladajúca knižka.
- skladačka z tvrdého papiera

lepovanie

- okrúžkovanie kmeňa stromu lepidlom, čím sa zabráni prístupu húseníc do koruny stromu.

Lepper, Andrzej

- Poľsko
politik.
2007: minister roľníctva a rozvoja vidieka.

lepra

- malomocenstvo.

leprozárium

- nemocnica pre pacientov chorých leprou.

Lepsius, C. R.

- Nemecko
egyptológ.
Vedecky spracoval Turínsky papyrus.

lept

- umelecká grafická technika tlače z hĺbky. Vznikla v 15. storočí. Čiary predkreslené ihlou do slabej vrstvy asfaltu naneseného na kovovej doske, do ktorej sú potom vyleptané kyselinou. Čerň zachytená v zaleptaných čiarach sa potom otláča pod tlakom.

leptín

- hormón rozpúšťajúci tuky. Objavil ho v roku americký molekulárny genetik Jefrey Friedman.

leptosomný

- astenický, dolichomorfný, lineárny štíhly typ človeka.

Leptospira

- rod baktérií zo skupiny spirochiet. U ľudí spôsobuje horúčkovité ochorenie (napr. Weilovu žltačku).

leptospiróza

- ochorenie zvierat vyvolané leptospirami. Je prenosné na človeka.

leptón

- elementárna častica so spinom 1/2 h. S ostatnými časticami reaguje iba slabo alebo elektromagneticky.

leptón ?

- elementárna častica. Hmotnosť 0, náboj 0, doba života - stabilný.

leptón e -

- elementárna častica. Hmotnosť 1, náboj - 1, doba života - stabilný.

leptón e+

- elementárna častica. Hmotnosť 1, náboj +1, doba života - stabilný.

leptón µ+

- elementárna častica. Hmotnosť 206,7 hmotnosti elektrónu, náboj - 1, doba života 2,22. 10 - 6 s.

leptón µ -

- elementárna častica. Hmotnosť 206,7 hmotnosti elektrónu, náboj +1, doba života 2,22. 10 - 6 s.

Lepus

- Zajac
súhvezdie zimnej oblohy.

Lepus americanus

- zajac meňavý. Žije v severoamerickej tundre.

Leraus, Vladimír

- ČR
* 1905
divadelný herec.
Zaslúžilý umelec.

Lerch, Matyáš

- ČR
* 1860
† 1922
matematik.
Profesor univerzity v Brne.
Pracoval v teórii čísiel, funkcií a nekonečných rád a v matematickej analýze.

Lermontov, Michail Jurjevič

- Rusko
* 15. 10. 1814
† 27. 6. 1841
básnik a prozaik.
Za báseň venovanú Puškinovej smrti bol cárskou vládou perzekvovaný a v umelo vyvolanom súboji zabitý.

Dielo:
Bojarin Orša (poéma)
Novic (poéma)
Démon (poéma)
Hrdina našej doby (román)
Maškaráda (dráma).

les

- prirodzený alebo umelo založený súvislý porast vyšších drevín s korunami viac alebo menej pospájanými. Tvorí spoločenstvo (biocenózu) lesných rastlín a živočíchov.

LES
Lincoln Experimental Satellite

- vojenská stacionárna družica, 6 vojenských skúšobných družíc, ktoré boli vynášané v rokoch 1965 - 1968.

Les Arcs

- pozri Paradisky.

Les Baux [le bo]

- Francúzsko
mesto 70 km severozápadne od Marseille a 20 km juhojuhovýchodne od Avignonu. Podľa mesta je pomenovaný bauxit.

Les Landes

- Francúzsko
krajina v juhozápadnom Francúzsku medzi riekou Garonnou, Gironde, Aforom a Biskajským zálivom. Pobrežie (asi 200 km) je doprevádzané pásmom presypov, u Sauzaux vysokých až 90 m. Najväčšia zalesnená oblasť Francúzska.

les, mangrovníkový

- veľmi rôznorodý a zložitý lesný ekosystém ponorený do slanej morskej vody. Vyskytuje sa na tropických a subtropických pobrežiach. V podstate je to stále zelený močiarovitý porast na plochých a bahnových pobrežiach a pri ústiach riek. Hlavným prvkom tohto porastu je mangrovník.

lesa

- plot z konárov, z prútia, drevená ohrada.

Lesage, Alain René

- Francúzsko
* 1668
† 1747
spisovateľ.

Dielo:
Krívajúci diabol (román)
Gil Blas (román)
Turcaret (komédia).

Lesák, Michal

- ČR
* 18. 8. 1975
futbalista.

lesbička

- homosexuálka, žena s homosexuálnou orientáciou (oddávajúca sa lesbickej láske).

lesbizmus

- lesbická láska.
- homosexuálne styky medzi ženami.

Lesbos

- Lesvos, Mytiléné
grécky ostrov v Egejskom mori u tureckého pobrežia. Rozloha 2. 154 km². Hlavné mesto Mytilené. Na ostrove žila grécka básnička Sapfó.

leséna

- v architektúre dekoratívny prvok v podobe zvislého plochého pásu. Na rozdiel od pilastru je bez pätky a hlavice.

lesica

- časť dreveného, prúteného plota, drevená ohrada, lesa, lesina.

lesklica gama
Plusia gamma

- druh nočného motýľa, ktorého húsenica je škodcom na ďateline.

leskloplod lysý
Heliosperma quadrifidum

- druh poľnej rastliny.

lesknica trsteníková
Phalaris arundinacea

- druh trávnatej rastliny.

Leskov, Nikolaj Semjonovič

- Rusko
* 1831
† 1895
spisovateľ.

Dielo:
Duchovenstvo zborového chrámu
Zapečatený anjel
Očarovaný pútnik.

leskymo
leskimo

- chlpaté poťahy. Módne najmä v 80. rokoch 20. storočia.
- látka podobná kožušine dlhším vlasom na líci.

Leslie. F. W.

- USA
astronaut.
Let na STS-73.

lesmajster

- titul lesného úradníka s vysokoškolským vzdelaním.

Lesmian, Boleslaw

- Poľsko
* 1877
† 1937
básnik.
Autor štyroch básnických zbierok z rokov 1912 - 1938.

Lesný, Vincenc

- ČR
* 1882
† 1953
indológ.
Profesor UK v Prahe, Akademik ČSAV. Šíril všestranné poznanie o Indii, poznatky zo staroperzskej, avestskej, cigánskej filozofie, o Zarathuštrovi, o buddhizme. Autor prekladov (Thákur).

Dielo:
Indie a Indové
Buddhizmus.

lesostep

- riedky les so stepným podrastom (napr. savana).

Lesotho

- predtým Basutsko
konštitučné kráľovstvo obklopené územím Juhoafrickej republiky. Člen Britského spoločenstva národov. Rozloha 30. 355 km². Hlavné mesto Maseru. Na začiatku 19. storočia silná Basutská ríša. 1843: pod britskou ochranou. 1884: britský protektorát. 196: zisk samostatnosti.

Lessem, Don

- USA
populizátor dinosaurov.
Konzultant filmu Jurský park.

Lessing, Doris

- Anglicko
* 1919
spisovateľka.
Autorka románov s triednou a rasovou problematikou v Anglicku a Južnej Afrike.

Lessing, Gotthold Ephraim

- Nemecko
* 1729
† 1781
osvietenský mysliteľ a spisovateľ.

Dielo:
Hamburská dramaturgia (teoretické dielo)
Emilia Galotti (hra)
Múdry Nathan (hra)
Laokoo (spis).

Lessing, Theodor

- Nemecko
* 1872
† 1933 (Mariánské Lázně, zavraždený)
iracionalistický filozof a publicista.

lesto

- v hudbe ľahko, sviežo.

lesy, galériové

- bujné poschodovité lesné porasty pozdĺž pobrežia v tropických a subtropických oblastiach.

Lesczynská, Mária

- Francúzsko
* 23. 6. 1703
† 24. 6. 1768
kráľovná.
Otec Stanislaw I. Leszcynski. Manžel Ľudovít XV. (sobáš v roku 1725).

Leszcynski, Roman

- ČR
diplomat.
2005: veľvyslanec v Arabských emirátoch.

Leszcynski, Stanislav I.

- Poľsko
† 20. 10. 1677
kráľ.

leš

- v baníckom slangu čierne kováčske uhlie alebo hnedouhoľný prach, nespálený koks a pod.

lešenie

- dočasná konštrukcia z dreva, oceľových trubiek a podobne používaná ako pracovisko pri murovaní, montáži a podobne.

lešenie, visuté

- pracovná klietka (plošina) povesená na lanách.

Leška, Petr

- ČR
* 16. 11. 1975
hokejista.

Leškovská, Jelena Konstantinovna

- ZSSR
* 1864
† 12. 6. 1925
herečka.

leštenec, antimónový

- pozri antimonit.

leštenie

- dokončovacia operácia pri obrábaní rôznych druhov materiálov, ktorou sa povrchu dodáva lesk a hladkosť. Prevádza sa mechanicky leštiacimi kotúčmi a leštidlami, elektrolyticky, chemicky alebo ohňom (u skla).

leštivo

- jemné brusivo, napr. hlinka, plavený oxid ciničitý, pemza, šmirgeľ, karborundum.

let

- v zoológii schopnosť pohybovať sa vzduchom pomocou krídiel. Je vyvinutá u hmyzu, vtákov a niektorých cicavcov (netopiere).
- stav telesa odpútaného od zemského povrchu prekonaním zemskej tiaže. Uskutočňuje sa strojmi, ktoré zemskú tiaž prekonávajú: a. ) aerostatickými silami (lietadlá ľahšie ako vzduch: balóny, vzducholode), b. ) aerodynamickými silami.

let, chartrový

- pozri charter.

letalita

- úmrtnosť.
Demografický ukazovateľ počtu zomretých na určitú chorobu z tisíca ochorených touto chorobou.
- v genetike úmrtnosť organizmu podmienená genetickými faktormi.

letargia

- stav dlhodobého útlmu centrálneho nervstva, ktorý sa prejavuje nadmernou spavosťou, ktorá môže trvať i niekoľko dní a nocí.
- ľahostajnosť, otupelosť.
- v jadrovej fyzike veličina, ktorá charakterizuje mieru spomalenia neutrónov.

leták

- príležitostné tlačivo, zvyčajne v rozsahu 1 listu, šírené ako nástroj hromadnej agitácie. Forma bola prvýkrát využitá aj literárne (letáky E. Basa).

letálny

- úmrtný, smrteľný, smrtiaci (napr. dávka jedu).

letenka

- preukaz (doklad) o dopravnej zmluve, ktorý oprávňuje cestujúceho a jeho batožinu k leteckej doprave.

Letenská, Anna

- ČR
* 1904
† 1942 (Terezín)
herečka.
1936: členka Městských divadel pražských.
Bola popravená nacistami v Terezíne.

Leterme, Yves

- Belgicko
politik.
2007, 2008: premiér.
2008: rezignoval (vládnu krízu vyvolal pád banky Fortis).

Letfus, Vojtěch

- ČR
* 27. 11. 1923
astronóm.
Venoval sa slnečnej fyzike.

Lethe

- v gréckej mytológii rieka pretekajúca podsvetím, rieka milosrdného zabudnutia, ktorej vody odplavia všetky spomienky na stratený pozemský život.

letisko

- štartovacia a pristávacia plocha pre lietadlá.
Najväčšie letiská na svete (podľa počtu odbavených cestujúcich ročne (2008):
Atlanta (USA, 85 miliónov),
Chicago (USA, 77 miliónov),
Londýn - Heathrow (Veľká Británia, 67,5 miliónov),
Tokio (Japonsko, 65,8 miliónov),
Los Angeles (USA, 61 miliónov),
Dallas - Fort Worth (USA, 60 miliónov),
Paríž (Framcúzsko, 56,8 miliónov),
Franfurkt (Nemecko, 52,8 miliónov),
Peking (Čína, 48,6 miliónov),
Denver (USA, 47,3 miliónov).

letka

- v zoológii veľké pero na zadnom okraji vtáčieho krídla.
- vo vojenstve základná taktická palebná jednotka vojenského letectva. Skladá sa z niekoľkých rojov.

letkis
letkiss

- spoločenský tanec fínskeho pôvodu, spoločenský tanec kolektívneho rázu, ktorého tempo sa priebežne zrýchľuje a spomaľuje.

letlampa

- slangovo spájkovacia lampa.

letnenie, rybníka

- meliorizácia rybníka pre zvýšenie jeho produkcie.

letner

- lektórium.

letnice

- obdobie svätodušných sviatkov, pozri svätodušná nedeľa.

letnička

- rastlina, ktorá v jednom vegetačnom období vyrastie, vykvitne, vytvorí plody a semená a zahynie.

letnina
letina

- krmivo pre dobytok, listnaté ratoliestky.

letniť

- v rybnikárstve vypustiť vodu z rybníka aspoň na rok (pre úpravu dna).
- v tehliarstve vystaviť hlinu poveternostným vplyvom cez leto.

letňa

- v baníckom slangu farebný mäkký ílovec (lupok), na ohmatanie mastný, mazľavý, napučiavajúci od vody.

leto

- ročné obdobie začínajúce letným slnovratom (okolo 21. 6.) a končiace jesennou rovnodennosťou (okolo 23. 9.).

leto, astronomické

- ročné obdobie, ktoré nastáva po prechode Slnka zo znamenia Blížencov do znamenia Raka (21. 6.). Deň je najdlhší, noc najkratšia.

leto, babie

- v meteorológii teplé, jasné obdobie koncom septembra a začiatkom novembra.
- v zoológii dlhé vlákna pavúkov.

letohrad
letohrádok

- budova v záhrade al. prírode, v ktorej sa býva cez leto, letné sídlo.

letokruh

- vrstva dreva, ktorá vyrástla za rok. Na reze dreva sa javí ako medzikružie.

letopis
anál

- kronikársky záznam, priebežné zachytávanie významných udalostí roka.

letopočet

- v historickej chronológii sústava počítania rokov od stanovenej udalosti.

letopočet, biely

- indický 60 ročný kalendárny cyklus používaný v Tibete.

letopočet, čierny

- čínsky 60 ročný kalendárny cyklus používaný v Tibete.

letopočet, grécko - atický

- letopočet od roku 776 pred Kristom, podľa antických olympiád.

letopočet, kresťanský (nový)

- od narodenia Ježiša Krista.
Jeho začiatok je stanovený na údajný rok narodenia Krista (podľa výpočtov mnícha Dionysusa Exiguusa).

letopočet, moslimský

- od roku 622
začína útekom Mohameda do Mediny.

letopočet, republikánsky

- platil vo Francúzsku v rokoch 1792 - 1805.
Začínal od založenia republiky.

letopočet, rímsky

- 154 - 153 pred Kristom
od údajného založenia Ríma.

letopočet, židovský

- od 3761 pred Kristom
od mýtického stvorenia sveta.

letora

- živosť, povaha, temperament, osobnostná štruktúra, súbor dynamických osobných vlastností.

letorast

- výhonok drevín, ktorý narástol za jedno vegetačné obdobie.

Letov Š-1

- ČSR
1918: prvé vojenské lietadlo vyrobené v ČSR vo firme Letov Kunovice. Konštruktér: Alois Šmolík.

letovačka

- letovacia lampa, spájkovačka.

letovať

- spájať kovy roztavenou zliatinou, tzv. spájkovačkou, s nižšou teplotou topenia, spájkovať.

letter
leter

- písmeno, litera.
- list, listina.
- vyššia kvalita tlače (letter quality, skratka LQ).

letter quality
LQ

- vyššia kvalita tlače.

lettres de cachet [letr d kaše]

- v predrevolučnom Francúzsku tajné kráľovské listy nariaďujúce uväznenie, vyhnanstvo alebo prenasledovanie.

Lettrich, Jozef

- SR
* 17. 2. 1905 (Diviaky)
† 1969 (New York)
politik.
1930: promócia na právnickej fakulte.
1939 a 1941: krátko väznený ako odporca fašizmu.
1944: člen SNR na povstaleckých územiach Slovenska, poverenec pre školstvo a osvetu.
1945 - 1948: predseda Demokratickej strany (ktorú pomáhal založiť).
1945: Tisovým režimom odsúdený na smrť (skrýval sa).
1945 - 25. 2. 1948: predseda SNR. V marci 1948 odchádza do USA, kde organizuje československý exil.

Dielo:
1955: Dejiny novodobého Slovenska.

lettrizmus

- výtvarné a literárne hnutie inšpirujúce sa tvarom litier.

letuchy
Dermoptera

- rod cicavcov príbuzných hmyzožravcom a letúňom. Žijú najmä v Indii.

letuška
stewardka

- palubná sprievodkyňa v lietadle, ktorá sa stará o cestujúcich.

letuchy
Chiroptera

- rád cicavcov. Napríklad kalone, netopiere.

letúne
Chiroptera

- starobylý rád cicavcov prispôsobených k letu. Medzi predĺženými prstami predných končatín je natiahnutá lietacia blana. Sú to noční živočíchovia. Patria sem kalone a netopiere.

letúň
aeroplán

- lietadlo (aerodyn) s nepohyblivou nosnou plochou.

Lety

- ČR
koncentračný tábor.
Založený 10. 8. 1940 po výnose protektorátneho ministra vnútra. Internovaní v ňom boli najmä Rómovia. Podľa oficiálnych záznamov v tábore zahynulo 326 Rómov, z toho 246 detí, najmä na epidémiu týfusu.

leu
lei

- Rumunsko
menová jednotka.
- Moldavsko
menová jednotka.
- platidlo tejto hodnoty.

leucický

- biely, nepigmentovaný.

leucinúria

- vylučovanie leucínu močom.

leucit

- štvorcový nerast belavej až sivej farby, hlinitokremičitan draselný.

leucitit

- vulkanická bázická alkalická hornina obsahujúca leucit a augit.

leucitofýr

- starší názov pre alkalické vyvreté horniny rozličného zloženia s výrastlicami leucitu.

leucizmus

- výskyt pigmentu iba v dúhovke a koži, nie však v srsti zvieraťa.

leucín

- jedna z esenciálnych aminokyselín vyskytujúca sa v bielkovinách, objavujúca sa pri niektorých chorobách v moči.

Leuconostoc

- rod mikróbov.

Leucodostoc senteroide

- mikrób. Mení sacharózu na dextran, cukrovarnícky škodca.

leuk-
leuko-

- prvá časť zložených slov majúca význam biely, svetlý.

leukemoidný

- podobajúci sa svojimi prejavmi na leukémiu.

leukémia
leucaemia

- grécky bielokrvnosť. Zhubné ochorenie krvi, pri ktorom sa tvorí nadmerné množstvo bielych krviniek, ktoré zaplavujú kostnú dreň, sú v krvi, uzlinách a ostatných orgánoch. Kostná dreň preto nemôže tvoriť normálne krvinky. Leukémie sa delia na akútne a chronické, tie sa ďalej líšia podľa toho, ktorý typ bielej krvinky je postihnutý (myeloidná a lymfatická). Akútny typ leukémie postihuje najmä deti, chronický skôr dospelých.

leukémia, chronická lymfatická

- najčastejší typ leukémie.

leukémia, chronická myeloidná

- typ chronickej leukémie, na ktorú pred rokom neboli dostupné žiadne lieky. Pacienti sa dožívali okolo 6,5 roka. Prvé lieky boli pacientom podané po roku 2000 a počíta sa s predĺžením života na 13,5 roka.

leukémia, promyelocytálna

- typ akútnej leukémie. Pred rokom 1990 sa v ČSSR asi 1/4 nemocných dožívala troch rokov, ostatní zomierali ešte skôr. Po roku 2000 stúpla úspešnosť liečby na 70%.

leukémia, vlasatobunečná

- druh leukémie, pri ktorej bola životnosť pacienta okolo štyroch rokov. Jej liečbu umožnil objav látok, ktoré sú výsledkom výskumu liečby AIDS.

Leukippes

- messénsky miestokráľ. Podľa gréckej mytológie mu dcéry Foibé a Hilareia uniesli Castor a Pollux

Leukippes z Mílétu

- Grécko
* asi 500
† 440 pred Kristom
filozof, aj Leukippos.
Učiteľ Demokrita z Abdér. Jeden zo zakladateľov starogréckeho atomizmu.

leuko-
leuk-

- prvá časť zložených slov majúca význam biely, svetlý.

leukoblast

- nedozretá biela krvinka, myeloblast.

leukocyt

- biela krvinka. Zaisťuje obranné schopnosti organizmu.

leukocytogenéza

- rozpúšťanie bielych krviniek (leukocytov).

leukocytolyzín
leukolyzín

- látka rozpúšťajúca biele krvinky (leukocyty).

leukocytopénia

- chorobné zníženie počtu bielych krviniek (leukocytov) v krvi pod 5.000 v 1 ml.

leukocytopoéza

- prechodné zvýšenie počtu bielych krviniek (leukocytov) v periférnej krvi.

leukocytóm

- nádorové zhluknutie (nedozretých) bielych krviniek (leukocytov).

leukocytóza

- chorobné zmnoženie sa bielych krviniek.

leukocytúria

- prítomnosť bielych krviniek (leukocytov) v moči.

leukoderma

- belavé škvrny na koži, svetlá škvrna na koži z nedostatkov alebo úplného chýbania pigmentu.

leukodermia

- porucha v obsahu kožného farbiva.

leukoencefalitída

- zápal bielej mozgovej hmoty.

leukogram

- obraz bielych krviniek (leukocytov) v krvi.

leukolyzín
leukocytolyzín

- látka rozpúšťajúca biele krvinky (leukocyty).

leukomelalgia

- záchvatovité bolesti končatín sprevádzané zblednutím kože s pocitom chladu.

leukometer

- optický prístroj na stanovenie belosti papiera a vlákniny.

leukonychia

- biele škvrny nechtov.

leukopatia

- nedostatok pigmentu v koži a vo vlasoch.

leukopedéza

- výstup bielych krviniek (leukocytov) z ciev.

leukopenia
leukopénia

- chorobné zníženie počtu bielych krviniek.

leukopetia

- porucha v množstve farbiva v koži, vlasoch a podobne.
- druhotná depigmentácia v mieste vyhojenej kožnej choroby, leukoderma.

leukoplakia

- chorobné belavé zhrubnutie a zrohovatenie výstelky sliznice.

leukoplast

- bezfarebný plastid v bunkách rastlín tvoriaci škrob.
- druh rýchleho obväzu, náplasť.

leukoplázia

- chorobné belavé zhrubnutie výstelky sliznice.

leukopoéza
leukocytopoéza

- tvorenie bielych krviniek (leukocytov).

leukoproteáza

- enzým štiepiaci bielkoviny nachádzajúci sa v bielych krvinkách (leukocytoch).

leukorágia
leukorea

- belavý výtok z rodidiel, bielotok.

leukotaxa

- pohybová smerová reakcia bielych krviniek (leukocytov) na produkty baktérií a i.

leukotoxín

- látka poškodzujúca biele krvinky (leukocyty).

leukotómia
lobotómia

- chirurgické odňatie nervových spojov čelných lalokov od ostatných častí mozgu.

leukotrichia
leukotrichóza

- úplný nedostatok farbiva vo vlasoch, biele vlasy.

leukozafír
biely zafír

- číry bezfarebný korund.

leukozalekuóza

- nádorové bujnenie bielych krviniek, leukémia.

leukozén

- sivobiele lemovanie okolo rozloženého ilmenitu, titanomorfit.

leukóm

- biely zákal rohovky, jazva po zápale rohovky.

leukóma

- zákal očnej rohovky.

leukóza

- leukémia.

Leusciscus lusciscus
jalec prúdnik

- ryba z čeľade kaprovitých. Žije v sladkovodných tokoch, riekach.

lev
Leo leo

- veľká šelma z čeľade mačkovitých. Žije v Afrike, je rozšírený až do Prednej Ázie.
- Bulharsko
menová jednotka (množné číslo leva).

Lev
Leo

- súhvezdie zverokruhu.

lev abesínsky

- vzácny lev s čiernou hrivou. Žije iba v Etiópii. Oficiálne ich žije asi 3.000 kusov (ochrancovia prírody predpokladajú, že iba 1.000 kusov).

lev berberský

- vymretý druh leva. Vymrel v roku 1922.

Lev I.

- Byzantská ríša
panovník.
454 - 474: cisár.

Lev I. Veľký

- Vatikán
† 461
440 - 461: pápež.
Presadil primát rímskeho biskupa nad ostatnými biskupmi (potvrdené cisárom Valentiánom III. v roku 445).

Lev II.

- Byzantská ríša
panovník.
474: cisár.

Lev III. Sýrsky

- Byzantská ríša
* okolo 675
† 741
717 - 741: cisár zo sýrskej dynastie.
726 - 729: konfiškoval cirkevný majetok.

Lev IV.

- Byzantská ríša
775 - 780: cisár zo sýrskej dynastie.

Lev IV.

- ? - 855: pápež.

Lev V. Arménsky

- Byzantská ríša
813 - 820: cisár zo sýrskej dynastie.

Lev VI.

- Byzantská ríša
886 - 911: cisár z macedónskej dynastie.

Lev VI.

- Vatikán
† 929
pápež.
Vládol iba 1/2 roka.
Zavraždený nájomným vrahom na príkaz jeho politických protivníkov.

Lev X.kotva

- Vatikán
* 1475
† 1521
1513 - 1521: pápež (Giovanni d'Medici).
Otec Lorenzo I..
Podporoval vedu a umenie. Predával cirkevné úrady a odpustky (v roku 1514 udelil právo na predaj odpustkov nemeckej bankérskej rodine Fuggerov). Vyvolal vystúpenie Luthera (1517).

Lev XIII.

- Vatikán
* 1810
† 1903
1878 - 1903: pápež.
Snažil sa spojiť všetky európske sily proti socializmu (1891: encyklika Rerum novarum).

lev, berberský

- žil na severe Afriky. Posledný bol zabitý v Alžírsku v roku 1893. Bol považovaný za vyhubeného, no v 70. rokoch 20. storočia sa zistilo, že je chovaný v súkromných ZOO marockých kráľov.

lev, český

- v heraldike dvojchvostý strieborný lev v červenom štíte. Od 12. storočia znak českých kráľov. Od 14. storočia znak českého štátu.

lev, Českýkotva

- ČR
projekt každoročného udeľovania cien pre najlepšie české filmy.

Lev, Jakub

- ČR
* 19. 9. 1986
hokejový brankár.

lev, jurský

- jurský mäsožravý dinosaurus. Dosahoval dĺžku až 12 metrov a hmotnosť okolo 3 tony. Žil pred 150 - 145 miliónmi rokov.

lev, kapský

- najväčší a najmohutnejší zo všetkých foriem levov. Žil v Južnej Afrike. Posledný bol zastrelený v roku 1865.

lev, plyšový

- ČR
"ocenenie" (anticena) pre najhorší český film roka. Udeľuje sa v rámci projektu Český lev.

lev, strieborný

- cena udeľovaná na filmovom festivale v Benátkach.

lev, vačnatý
Zhylacoleo carnifex

- vyhynutý dravec. Vačnatec.

lev, Zlatý

- cena udeľovaná na filmovom festivale v Benátkach. Okrem Zlatého a strieborného leva sa udeľuje zvláštna cena poroty, cena pre najlepšieho herca, najlepšiu herečku, najlepší scenár, najlepšiu kameru, prípadne cena za prínos filmu a za celoživotné dielo alebo iné nepravidelne udeľované ceny.

leva
lev

- bulharská menová jednotka.
- platidlo tejto hodnoty.

levanduľa
Lavandula

- rod polokrov z čeľade pyskatých.
Juhoeurópsky poloker s voňavými listami a s modrofialovými kvietkami, poskytujúcimi liečivú silicu, používanú vo voňavkárstve.

levanduľa klasnatá
Lavandula spica

- druh liečivej voňavej rastliny.

levanduľa lekárska

- v Stredomorí pestovaná pre silice, u nás pre okrasu.

levant

- stredomorský vietor vanúci z juhovýchodu z Levanty.

Levanta

- historický názov pre pobrežie s okolím medzi Libanonom, Tureckom a pobrežím Cyprusu, teda širšie okolie Iskenderunsého (Alexandrettského) zálivu. V stredoveku dôležitá obchodná križovatka pre obchod medzi Európou a Áziou.

levantin

- druh hodvábnej tkaniny.

Levantinec

- obyvateľ Levanty.

levantský
levantínsky

- týkajúci sa Levanty, pochádzajúci z Levanty, z niektorej prímorskej krajiny vo východnom Stredomorí.

leváda

- figúra španielskej jazdeckej školy založená na podrepe koňa so súčasným pritiahnutím predných končatín k telu.

levátor

- v anatómii sval slúžiaci na zdvíhanie, zdvíhač.

Levčenko, A. S.

- Rusko
kozmonaut.
Let na Sojuz TM-4.

Levejkin, Alexander

- Rusko
kozmonaut.

level

- úroveň, vrstva, hladina.

leveller

- príslušník radikálnej demokratickej skupiny (za Cromwella) požadujúci zriadenie republiky a náboženskú slobodu.

levelleri

- rovnostári
počas anglickej buržoáznej revolúcie radikálna maloburžoázna skupina, ktorá sa v roku 1647 odštiepila od independentov. Žiadali zriadenie demokratickej republiky s jednokomorovým parlamentom, široké volebné právo, plnú náboženskú slobodu, rovnosť občanov pred zákonom a podobne. V roku 1649 boli independentmi porazení.

Leverrier, Urbain Jean Joseph
Urbain Jean Joseph Le Verrier

- Francúzsko
* 1811
† 1877
matematik, astronóm.
8. 5. 1845: pozoruje prechod Merkúra cez slnečný kotúč.
1846: Objavil planétu Neptún (matematickými výpočtami).
1860: pokúšal sa vysvetliť nezrovnalosti v pohybe planéty Merkúr predpokladaním planéty vo vnútri jeho obežnej dráhy (Vulkán).

levée en masse

- masový nástup ozbrojeného ľudu počas Francúzskej revolúcie (po mobilizácii v auguste 1793).

levhart
leopard
Panthera pardus

- leopard, pardál, panter
mačkovitá šelma žijúca v Afrike a Ázii.
V Európe bola táto šelma dlho pokladaná za kríženca leva a čierneho pardála. Dokáže výborne šplhať po stromoch, z ktorých aj útočí na obeť.

Levi, Carlo

- Taliansko
* 1902
spisovateľ.

Dielo:
Kristus sa zastavil v Eboli.

Levi, Moše

- Izrael
* 1936 (Tel Aviv)
† 7. 1. 2008 (Afula)
generál.
1954: vstup do armády.
1976: veliteľ obrnenej divízie.
1977: veliteľ centrálneho veliteľstva.
1983: menovaný vrchným veliteľom izraelskej armády.
1987: odchod do dôchodku.

leviatan

- kontinuálny stroj na pranie surovej vlny.

leviatan
Leviathan

- obluda z biblického príbehu o Jóbovi. Podľa semitského mýtu to bola ohromná obluda, ktorá stelesňovala všetko pohlcujúce oceán. Starozákonnú podobou mena (Livjatán, protivník Hospodina, ktorý bol nakoniec porazený) sa rozumel obojživelník podobný okrídlenému draku žijúci vo voe. Bol symbolom pekla, predpeklia (v tej dobe tak vnímaná Sýria, Babylon a Egypt).
- u T. Hobbesa označenie štátnej moci v spise Leviathan.

Levine, James

- USA
* 23. 6. 1943
dirigent a klavirista.
Od roku 1973 dirigent Meropolitnej opery v New Yorku.

Levine, Philip

- USA
* 1928 (Detroid)
básnik.
1995: Pulitzerova cena.

levirát
levir

- (latinsky manželov brat)
obyčaj, podľa ktorého sa vdova stávala ženou najbližšieho príbuzného svojho zomretého manžela, najčastejšie brata.

Levit, Pavel

- ČR
* 1902
† 1971
profesor správneho práva na UK v Prahe.
Člen korešpondent ČSAV.

Levita

- príslušník židovského kmeňa Léviho, určený na pomoc kňazom, neskôr na stráženie chrámu.

Levitan, Isaak Iľjič

- Rusko
* 1860
† 1900
maliar.
Autor lyrických obrazov ruskej prírody.

Levitan, Jurij

- ZSSR
legendárny rozhlasový komentátor a hlásateľ. Komentoval aj let prvého kozmonauta Jurija Gagarina.

levitácia

- vznášanie sa telies vo vzduchu bez opory.
- (pôvodne v okultizme a niektorých náboženských smeroch) vznášanie sa predmetov alebo ľudí vo vzduchu odporujúce známym prírodným zákonom, prípadne aj ako snová predstava.
- využitie supravodivých magnetov na nadnášanie dopravných prostriedkov na zvýšenie ich rýchlosti.

levitovať

- uskutočňovať, uskutočniť levitáciu.
- (koho, čo) levitáciou nadnášať, nadniesť.

levity

- dohováranie, karhanie, napomínanie (podľa starozákonnej knihy Levitikus, obsahujúcej predpisy a ustanovenia pre kňazov a levitov).

Levíča zlaté
leontopithecus rosalia

- malá opička žijúca v brazílskych pralesoch. Dorastá do dĺžky 50 - 70 cm včítane chvosta, hmotnosť okolo 500 g. Gravidita trvá 130 dní a samička rodí 1 - 3 mláďatá. Do sedemdesiatych rokov 20. storočia povaťovaná za vyhynutú.

levírovať

- naberať šnúry pri dierkovaní kariet na tkáčskych krosnách.

Levkas

- Leukas
Grécko
neúrodný vápencový ostrov v Jónskom mori. Rozloha 285 km². Najvyššia hora Stavrotas - 4. 141 m. n. m. Časté zemetrasenia.

Levočské pohorie

- SR
flyšové pohorie na Východnom Slovensku. Najvyšší vrch Čierna hora - 1. 291 m. n. m.

Levski, Vasil

- Bulharsko
* 1837
† 1873
vodca revolučného demokratického krídla protitureckej organizácie, vlastným menom Ivanov.
Obesený Turkami.

Levstik, Fran

- Slovinsko
* 1831
† 1887
spisovateľ, literárny kritik, jazykospytec a novinár.
Vydavateľ prvého slovinského humoristického časopisu Pavliha.

Dielo:
Martin Krpáň (poviedka).

Levstik, Vladimir

- Slovinsko
* 1886
† 1957
spisovateľ, prekladateľ klasikov svetovej literatúry.

Dielo:
Hniezdo zmijí
Zápisky Tiny Gramontovej
Čin.

levulóza

- ovocný cukor, fruktóza.

Levy, Marion J.

- USA
* 1918
sociológ.

Dielo:
Štruktúra spoločnosti.

Levý Hradec

- ČR
pôvodné přemyslovské sídlo u Prahy, prvý kresťanský kostol v Čechách. Po založení hradiska v Prahe koncom 9. storočia po strate svojej funkcie v 12. storočí zanikol

Levý, Jiří

- ČR
* 8. 8. 1926
† 17. 1. 1967
literárny teoretik prekladu a verša.

Dielo:
České teorie překladu.

Levý, Václav

- ČR
* 1820
† 1870
sochár.
1854 - 1867: pôsobí v Ríme.

Lewe, Detlef

- Nemecko
† 1. 10. 2008
kanoista.
Lewe patri viac ako desaťročie k najúspešnejším kanoistom bývalej NSR. Do svojej zbierky získal 33 domácich titulov, štartoval na štyroch olympiádach (nepretržite v rokoch 1960-1972), na OH 1968 v Mexiku ho ovenčili striebornou medailou, celkovo vybojoval dve. Okrem toho získal aj tri tituly majstra sveta a dvakrát triumfoval na majstrovstvách Európy.

Lewin, Kurt

- Nemecko
* 1890
† 1947
psychológ.
Tvorca tzv. skupinovej dynamiky a teórie poľa. Pokúšal sa o formalizáciu niektorých psychologických procesov aplikáciou topologických prístupov.

Lewinska, Monika

- USA
stážistka v Bielom dome.
1999: sexuálna aféra so 42. prezidentom USA, Billom Clintonom. Prezidenta aféra skoro stála post.

Dielo:
Monica, môj príbeh.

Lewis, Carl

- USA
atlét.
1988: svetový rekord v behu na 100 m: 9,92.
1991: svetový rekord v behu na 100 m: 9,86.

Lewis, Cliwe Staples

- Veľká Británia
* 29. 11. 1898
† 1963
profesor (Oxford), spisovateľ.

Dielo:
Letopisy Narnie (sedemdielna fantasy séria: Čarodejov synovec, 1950: Lev, čarodejnica a skriňa, . . . , . . . , . . . , . . . , 1956: Posledná bitva).

Lwis, Meriwether

- USA
† 11. 10. 1809
bádateľ, politik.
1807: spolu s Williamom Clarkom vykonal prvú výpravu naprieč Severnou Amerikou.
1807: vymenovaný za gevernéra Louisianského teritória.

Lewis, Percy Wyndham

- Anglicko
* 1884
† 1957
maliar a spisovateľ.
Iniciátor moderného umenia a avantgardnej literatúry pred 1. svetovou vojnou.

Lewis, Sinclair

- USA
* 7. 2. 1885
† 10. 1951
spisovateľ.
Nobelova cena.

Dielo:
Hlavná trieda
Babbit
Anna Vickersová
Krv kráľovská
Arrowsmith
Muž, ktorý poznal prezidenta.

lewisit

- bojový plyn objavený americkým chemikom Juliusom Arturom Nieuwlandom, pľuzgierotvorná chemická látka, zmes organických derivátov chloridu arzenitého, páchnuca po pelargóniách (podľa amerického chemika W. L. Lewisa).

lex

- (latinsky, množné číslo leges)
v starovekom Ríme zákon uznesený komiciami (zhromaždením všetkých občanov). Návrh zákona musel byť verejne vyhlásený (promulgácia) aspoň 24 dní vopred. V tej dobe sa k nemu mohol vyjadriť každý občan. O prijatí zákona rozhodovala väčšina. Vyhlásením výsledkov hlasovania (renunciácia) nadobudol zákon právoplatnosť. Záver zákona (sankcie) stanovoval následky nerešpektovania zákona.
- v lingvistke diskrétna a konkrétna jazyková jednotka ako realizácia abstraktnej lexémy (napr. ide a išiel k lexéme ísť), (z hľadiska variantnosti) alolex (napr. ide a išiel).

Lex duodecim tabularum

- prvá kodifikácia a základ rímskeho práva z polovice 5. storočia pred Kristom. Dvanásť dosiek, na ktorých bol zákon vyrytý, bolo vystavených na hlavnom námestí v Ríme (Forum Romanum). Boli zničené počas galského vpádu v roku 387 pred Kristom.

lex generalis

- všeobecný zákon.

lex scripta

- písaný zákon, písané právo (na rozdiel od obyčajového práva).

lex specialis

- zvláštny zákon, obyčajne nadradený všeobecnému zákonu.

Lexa, František

- ČR
* 1876
† 1960
egyptológ.
Zaoberal sa egyptským náboženstvom, vedou a literatúrou, gramatikou démoniky. Zakladateľ československej egyptológie. Profesor UK v Prahe, akademik ČSAV. Prekladateľ egyptských textov.

Lexell

- kométa.
1. 7. 1770 prešla okolo Zeme vo vzdialenosti 0,015 AU. Nikdy potom už nebola pozorovaná.

lexém

- súhrnné označenie všetkých tvarov toho istého slova.

lexéma

- dvojstranná jednoslovná alebo viacslovná formálno-významová jednotka slovnej zásoby a základný jazykový znak zahrnujúci pri ohybných slovných druhoch všetky tvary (napr. strom, písací stroj).

lexika

- slovná zásoba jazyka.
- slovník.

lexikalizácia

- proces vzniku lexikálnej jednotky, lexémy so samostatným významom, spojený prípadne so stratou slovotvornej, prípadne inej motivácie (napr. rechtor, pôvodne hláskový variant slova rektor).

lexikalizovať

- dať alebo získať samostatný slovný význam.

lexikalizovať sa

- nadobúdať, nadobudnúť lexikálnu povahu, prechádzať, prejsť lexikalizáciou.

lexikálny

- týkajúci sa slovnej zásoby.
- slovný, slovníkový.

lexikograf
lexikografka

- odborník v lexikografii, slovnikár.

lexikografia

- náuka o zhromažďovaní a spracovávaní slovnej zásoby jazyka v slovníkoch.

lexikografický

- slovníkový.

lexikológ
lexikologička

- odborník v lexikológii.

lexikológia

- lexikografia
jazykovedné odvetvie zaoberajúce sa slovnou zásobou. Náuka o slovnej zásobe a o jej štruktúre a vývoji.

lexikónkotvaSPONZOROVANÝ ODKAZ: Takto môže vyzerať Váš sponzorovaný odkaz. Odkaz na stránky Lexikónu.

- väčší, rozsiahlejší náučný slovník.
- súpis odborných dát.
- slovná zásoba, lexikum.

lexikum

- slovná zásoba jazyka, slovník, lexika.

Leyden

- Holandsko
mesto.
V roku 1575 založená univerzita.

Leyte

- Filipíny
ostrov.
2003: v decembri v obciach San Francisco a Liloan zahynulo pri zosuvoch pôdy 114 osôb.

Lezecký kroužek Prachov

- ČR
prvý horolezecký spolok (založený v roku 1907) na území Čiech.

lezgičtina
lezginčina

- dagestanský jazyk, popri ruštine a iných dagestanských jazykoch štátny jazyk v Dagestanskej republike (Rusko), používaný aj v severnom Azerbajdžane.

Lezginci

- národnosť na juhu Dagestanu.

lezginka

- temperamentný tanec kaukazských národov, ktorý sa tančí na špičkách.

ležan

- druh jednoradového úľa.

Ležáky

- ČR
obec vo Východočeskom kraji u Pardubíc. 24. 6. 1942 boli zničené a obyvateľstvo vyvraždené fašistami.

leženie

- vojenské ubytovanie pod šírym nebom, v stanoch a pod., vojenský tábor.

ležérnosť

- nenútenosť, voľnosť v prejave.

ležérny

- nedbalý, nenútený, ľahkovážny.

ležiak

- niečo, čo leží na zemi, napr. strom.
- 12 % pivo.
- hovorovo tovar, ktorý dlho leží na sklade, ktorý sa pomaly míňa, ktorý nejde na odbyt.

ležiak obyčajný
Burhinus oedicnemus

- druh stredne veľkého vtáka žijúceho v stepiach, v suchých oblastiach.

Lébi, Petr

- ČR
† 12. 12. 1999 (samovražda)
režisér.

léga

- ozdobný pruh látky, ozdobný vonkajší záhyb, vytvorený zložením a zošitím.

Léger, Fernand

- Francúzsko
1881
† 1955
maliar.
Vyšiel z kubizmu. Maľoval továrne, traverzové konštrukcie, robotníkov a podobne. Autor mozaík, vitrailí, tapisérií, keramík, javištných návrhov, plagátov, typografických úprav.

légia

- vojenská jednotka.
- v starovekom Ríme pechotné vojenské teleso deliace sa na 10 kohort po 3 manipuloch (6 stotinách). V rôznych dobách mala 3 - 10.000 vojakov. Od Cézara bola légia stálym vojskom.
- zátup, dav.
- vyznamenanie (rád čestnej légie).

légia, akademická

- vojenský zbor pražských študentov zvolávaný v 17. až 18. storočí pri ohrození mesta (1809: proti Napoleonovi, 1848: účastnila sa revolúcie).

légia, americká

- USA
založená v roku 1919. Reakčná organizácia proti robotníckemu hnutiu a pokrokovým smerom.

légia, cudzinecká

- Francúzsko
koloniálne vojsko. Založená bola v roku 1831. Je dopĺňaná žoldniermi všetkých národností.

légia, Čestná

- Francúzsko
občiansky a vojenský rád. Založený v roku 1802. Udeľovaný ako vysoké vyznamenanie. Má 5 tried.

légie, arabské

- jordánske ozbrojené jednotky pod vedením britských dôstojníkov, ktoré boli založené po 1. svetovej vojne. V roku 1956 sa transformovali v pravidelnú armádu Jordánska.

légie, československé

- dobrovoľnícka armáda Čechov a Slovákov. Založená počas 1. svetovej vojny príslušníkmi československého zahraničného odboja v Rusku (1917), Francúzsku (1915) a v Taliansku (1918). 1. 2. 1919 boli reorganizované Československé légie v Rusku.

légie, poľské

- oddiely založené v roku 1797 vo Francúzsku z poľských emigrantov pre boj za nezávislosť Poľska.
- nacionalistická organizácia založená PiĹ‚sudským počas 1. svetovej vojny ku boju proti Rusku.

lékythos

- antická štíhla nádoba s úzkym hrdlom.

Lémery, Nicolas

- Francúzsko
* 1645
† 1715
chemik.
Autor prvej učebnice chémie.

lénnik

- (v stredoveku) kto mal prepožičané léno, vazal, man.

lénokotva

- feudum. V stredoveku pozemky, výsady, veci zapožičané podľa zvláštnych pravidiel (lénne právo) lénnym pánom užívateľovi (vazal, man, lénnik) za sľub vernosti a pomoci vo vojne. Pôvodne bolo léno dočasné, neskôr dedičné. Lénny systém ako základ feudálnej ekonomiky bol odstránený vo väčšine európskych krajín v 1. polovici 19. storočia.

Lér, Leopold

- ČSSR
politik.
1979: minister financií.

lés

- vetrom naviata usadená hornina, spraš.

Léta
Léte

- v gréckej mytológii rieka zabudnutia v podsvetí.

Lévi, Eliphas

- Francúzsko
okultista.
Vlastné meno Alphonse Luis Constant.
Spájal tarot so židovskou kabalou.

Lévi-Strauss, Claude

- Francúzsko
* 28. 11. 1908
sociálny antropológ, spisovateľ.

Dielo:
1964 - 1971: Mythologica: Od medu k popolu
Rasa a dejiny.

lézia
laesio

- akékoľvek poškodenie zdravia.
- anatomické poškodenie.
- porucha určitej štruktúry.

Lë-Loi

- Vietnam
† 1433
feudál.
Osloboditeľ Vietnamu z druhého porobenia Čínou (1407 - 1428), zakladateľ dynastie Druhých Le. Vládol v rokoch 1428 - 1433.

LFOP

- Špeciálna operačná skupina LFOP.

lg

- v matematike značka pre prirodzený logaritmus.

LH

- hypofyzárny gonadotrofín predného laloku hypofýzy - podporuje činnosť pohlavných žliaz.

Lhakpa Ri

- Tibet
hora vysoká 7.045 metrov.

Lhasa

- La-sa
Tibet
hlavné mesto. V meste je Potala - sídlo dalajlámy.

LHC

- USA
urýchľovač vo Fermiho národnom urýchľovacom centre neďaleko Chicaga. Urýchľovač, ktorý v oboch zväzkoch urýchľuje protóny.
- Švajčiarsko
Veľký hadónový urýchľovač. Najväčší urýchľovač častíc na svete. LHC je uložený v kruhovom tuneli s obvodom 27 kilometrov v hĺbke 50-175 metrov pod zemou. Zariadenie má vedcom pomôcť lepšie pochopiť zloženie a vznik vesmíru. V septembri 2008 bolo počítačové centrum napadnuté hackermi.

lherzolit

- hornina olivínovec obsahujúca okrem značného množstva olivínu pyroxén (podľa pyrenejského jazera Lherz).

Lhoce

- piaty najvyšší himalájsky vrchol. Výška 8. 516 metrov.

Lhoce Šar

- himalájsky vrchol. 8. 400 m. n. m.

Lhoták, Kamil

- ČR
* 1912
maliar, grafik a ilustrátor.
Zaslúžilý umelec.
V námetoch lietajúcich strojov, balónov, áut a podobne poetizoval svet počiatku modernej techniky. Venoval sa i kreslenému filmu.

Lhote, André

- Francúzsko
* 1885
† 1962
maliar, umelecký kritik a spisovateľ.
Od roku 1922 viedol vlastnú maliarsku akadémiu.

LHRH

- hormón, ktorý u psov ovplyvňuje tvorbu testosterónu, progesterónu a oestregonu.

li

- čínska dĺžková miera (576 metrov).
- ideálny počiatok a večný nezničiteľný poriadok vesmíru ako základný prvok tradičného čínskeho náboženstva a filozofie.

Li

- chemická značka prvku lítium.

Li C'-čcheng

- Čína
* 1606
† 1645
vodca veľkého roľníckeho povstania, ktoré v roku 1644 zvrhlo dynastiu Ming. Vnútorné rozbroje využili Madžuovia k postupnému obsadenie Číny.

Li Mjong-bak (Li Mjung-pak)kotva

- Južná Kórea
politik.
19. 12. 2007 zvolený za prezidenta.

Li Mjung-pak

- Li Mjong-bak.

Li Po
Li Tchaj-po

- Čína
* 701
† 762
básnik.
Jeho život je opradený legendami. Z jeho diela sa zachoval iba zlomok (asi 900 básní, česky ako Pavilón u zelených vôd).

Li Syn Man
I Sung-man

- Južná Kórea
* 1875
† 1965
politik.
1948 - 1960: prezident.
1960 - 1965: žil v USA.

Li ŠÍMin

- Čína
627 - 649: cisár z dynastie Tchang.

Li-wej, Jang

- Čína
kozmonaut (taikonaut).
Let na lodi Šen-čou 5.

Lia Fáil
Kameň Osudu

- Írsko
falický korunovačný kameň uprosred mohylovej vyvýšeniny Tara, na ktorom boli korunovaní írski králi. Stojí 32 km od Dublinu. Vek kameňa nie je známy, podľa legendy bol jedným zo štyroch talizmanov, ktoré so sebou do Írska priniesol bájny ľud bohyne Dánu.

liace

- remene na konskom postroji, ktorými pohonič vedie záprah, opraty.

liadok

- dusíkaté hnojivo.
- dusičnan sodný, draselný alebo vápenatý.
- súčasť čierneho streľného prachu.

liadok, chilský
nitratín

- vo vode rozpustný nerast, dusičnan sodný - hnojivo, chemická surovina.

liaheň

- hospodárske zariadenie ku liahnutia sa hydiny.

liaison

- vo francúzštine spojená výslovnosť hláskových medzislovných skupín (napr. les enfants [lezánfán]).

liana

- rastlina s tenkou chabou stonkou, ktorá sa ovíja alebo opiera o podložku (napr. brečtan).

liang

- čínska jednotka hmotnosti (37,301 g).

Liang Bua

- 18.000 rokov stará kostra Homo floresiensis.

Liao

- Čína
vládnuca dynastia v rokoch 907 - 1125. Obdobie rozpadu (na 14 útvarov) a opätovného zlúčenia do jednej ríše.

liapor (keramzit)

- ľahké hrudky o priemere 6 - 25 mm z pálenej hliny pre výrobu ľahkého betónu.

lias

- spodný oddiel jury.

liatina

- zlievárenská zliatina železa a uhlíka, podľa ktorého tvaru a rozloženia sa určujú vlastnosti liatiny.
- názov pre umelecké predmety u liateho železa. Objavuje sa od 15. storočia.

liatovec

- spiežový, liatinový zvonec, spiežovec.

libačka
limbačka

- malý, lesklý, ligotavý pliešok na ozdobu kroja, šiat a pod.

Libanon
Libanonská republika
al-Džanhúríja al-Lubnáníja

Libanon

- republika v Prednej Ázii na východnom pobreží Stredozemného mora. Rozloha 10.452 km². Hlavné mesto Bejrút. V 3. tisícročí pred Kristom otrokárske štáty (Féničania). V 8. - 7. storočí pred Kristom dobytý Asýranmi. 7. storočie pred Kristom: Novobabylonská ríša. 6. storočie pred Kristom: Perzská ríša. 3. - 1. storočie pred Kristom: vládnu Seleukovci. 1. storočie: vláda Ríma. 7. storočie: ovládnutý Arabmi. 1517 - 1918: súčasť Osmanskej ríše. 1920: spolu so Sýriou francúzske mandátne územie (od roku 1926 Veľký Libanon). 1941: zisk nezávislosti. 1943: nezávislosť. 1944: vyhlásená republika. 1948 - 1949: účasť na palestínskej vojne. 1958: občianska vojna (zvrhnutý K. Šamún). 1975 - 1990: občianska vojna. 1976: sýrska okupácia. 1978: izraelská invázia proti základniam OOP, príchod mierových síl OSN. 1982: ďalšia izraelská invázia di južného Libanonu. 1985 - 1992: šiítski moslimovia zajali západných rukojemníkov. 1993: Izrael útočí na teroristov z hnutia Hizballáh. 2000: stiahnutie izraelských vojsk.
- Džabal Lubnán
160 km dlhé pieskovcové a vápencové pohorie v Libanone (štáte). Západné pásmo sa nazýva Libanon, východné Antilibanon. Medzi oboma pásmi je údolie rieky Jordán.

libácia

- staroveká obeť bohom vo forme nalievania vína, naliatie.

Libby, Willard Frank

- USA
* 1908
chemik.
Nobelova cena.
Objavil metódu datovania rádiokarbónovou metódou.

Libedinskuj, Jurij Nikolajevič

- Rusko
* 1898
† 1959
spisovateľ.

Dielo:
Príbeh jedného dýždňa
Komisári.

libela

- vodováha
meradlo ku zisťovaniu vodorovnosti plôch, zvyčajne sklenená trubička naplnená kvapalinou s malou vzduchovou bublinou.
- vodná vážka.
- druh krasokorčuliarskeho cviku.

libelomer
libelometer

- prístroj, ktorým sa zisťuje citlivosť libiel.

Libenský, Stanislav

- ČR
* 1921
sklársky výtvarník.

liber catenatus

- kniha pripevnená ku čítaciemu pultu reťazou - prax bežná v stredoveku.

liber prohibitus

- kniha zakázaná katolíckou cirkvou označená v zozname Index librorum prohibitorum. Obecne každý druh literatúry, ktorý je obmedzený.

liber viaticus

- v stredoveku cestovný rukopisný breviár.

liberalista

- prívrženec ideológie liberalizmu.

liberalistický

- odvodený z ideológie liberalizmu.

liberalita

- liberálnosť (opak je iliberalita).
- bezplatný právny úkon.
- aj spoločenská úsluha bez právnych následkov.

liberalizácia

- uvoľňovanie, zmiernenie obmedzení.
- pretváranie (spoločnosti, spoločenských vzťahov a i.) v duchu liberalizmu alebo liberálnych zásad.

liberalizácia obchodu

- odstránenie (redukcia) dirigistických zásahov štátu do slobodnej výmeny tovaru, odstraňovanie prekážok v zahraničnom obchode.

liberalizmus

- politické hnutie a ideológia buržoázie, najmä z obdobia jej boja proti feudalizmu - žiada konštitučné práva a slobody, sústava politických a ekonomických názorov požadujúca právne záruky demokratických práv a slobôd, vybudovanie hospodárskeho života na zásadách voľnej súťaže, podporujúca individuálnu zodpovednosť, autonómiu a rozvoj osobnosti.
- požiadavok voľnej hospodárskej súťaže.
- v prenesenom zmysle zmierlivosť, zhovievavosť k ideovému protivníkovi.

liberalizovať

- uskutočňovať, uskutočniť liberalizáciu.

Liberator

- Veľká Británia
bombardér, ktorý používala RAF v 2. svetovej vojne.
- americké štvormotorové bombardovacie lietadlo z 2. svetovej vojny značky Consolidated B 24 Liberator.

liberácia

- uvoľnenie, oslobodenie.
- sprostenie zodpovednosti.

liberál
liberálka

- liberálny človek.
- stúpenec liberalizmu.

liberálny

- slobodomyseľný.
- nezaujatý.
- veľkorysý.
- umiernený.

liberín
liberíny

- regulačné hormóny tvorené v hypotalame, ktoré stimulujú sekréciu tropínov v hypofýze.

Liberman, Jevgenij

- ZSSR
* 1897
ekonóm.

libernáč

- odroda jablone s veľkými, mierne sploštenými plodmi a sladkokyslastou dužinou.

libero

- vo futbale stredný obranca voľne operujúci po ihrisku.

liberovať

- (koho, čo) zbavovať, zbaviť nejakého obmedzenia, povinnosti, záväzku, postihu (napr. dlhu, obvinenia).

libertarianizmus

- radikálna forma liberalizmu.

libertáš

- starý uhorský medený peniaz.

Liberté, égalité, fraternité

- Voľnosť, rovnosť, bratstvo
heslo Veľkej francúzskej revolúcie.

libertinizmus

- voľnomyšlienkárstvo, voľnosť názorov, mravov.
- náboženský smer namierený proti mravnému a náboženskému Kalvínovmu despotizmu.

libertín

- kto koná v duchu libertinizmu, voľnomyšlienkár.
- stúpenec libertinizmu.
- prepustený rímsky otrok.
- za feudalizmu poddaný oslobodený od roboty, ale platiaci naturálnu a peňažnú rentu.

liberty

- druh ľahkého hodvábneho atlasu (napr. na podšívky).

Liberty Bell 7

- USA
balistická kozmická loď. Štart 21. 7. 1961 13:30 SEČ. Max. výška 190 km, dolet 461 km. Dĺžka letu 15:37 min. Posádka V. I. Grissom. Po dopade na vodnú hladinu sa nedopatrením odpálil vstupný kryt a kabína sa potopila. Astronaut zachránený vrtuľníkom.

Liberty Island

- USA
New York. Ostrov, na ktorom stojí Socha Slobody.Do roku 1960 sa ostrov volal Bedloe's Island.

liberum arbitrium

- slobodné (samostatné) rozhodnutie, slobodná vôľa.

liberum veto

- právo členov poľského šľachtického snemu (poľsky wolne nie pozwalam) v rokoch 1652 - 1791, kedy mohol šľachtic svojim nesúhlasom zmariť prijatie zákona alebo návrhu.
- právo slobodnej námietky, ktorú už netreba ďalej zdôvodňovať, slobodné veto.

libesbríf
liebesbrief

- ľúbostný list.

libetenit

- vzácny kosoštvorcový nerast, zásaditý fosforečnan meďnatý, olivovej až tmavozelenej farby (podľa náleziska pri Ľubietovej, nemecky Libethen).

Libération

- Francúzsko
denník. Bol založený v ilegalite v Paríži počas 2. svetovej vojny.

Libéria
Republic of Liberia

Libéria

- republika v západnej Afrike, ktorú založili otroci (1847). Rozloha 111. 369 km². Hlavné mesto Monrovia. 1847: 26. 7. vyhlásila nezávislosť (najstaršia slobodná africká krajina v novodobej histórii). 1989 - 2003: občianska vojna (zahynulo 250.000 ľudí).

Libice nad Cidlinou

- ČR
obec v okrese Nymburg.
- staročeské hradisko, stredisko východočeského slavníkovského kniežactva. Vzniklo asi na prelome 8. a 9. storočia, okolo polovice 10. storočia premenené na kniežacie sídlo. V roku 995 tu boli vyvraždení Slavníkovci. Zaniklo v 12. storočí.

libidinózny
libidinálny

- týkajúci sa pohlavného pudu, pohlavný.

libido

- (latinsky)
chuť, záľuba. Myslí sa zväčša sexuálne libido, teda pohlavný pud alebo túžbu po sexuálnom zblížení. Pocitový doprovod pri pohlavnom podráždení, ktorý nutká ku ďalšiemu rozvíjaniu sexuálneho života. Erotická energia inštinktov (Freud).
- pohlavný pud.

Libíček, Jan

- ČR
* 28. 9. 1931 (Zlín)
† 24. 5. 1974
herec.
1950: prijatý na DAMU (štúdium nedokončil).

Filmografia:
Byl jednou jeden dům
Byli jednou dva písaři
Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

Liboiron, L. H.

- herec.

Filmografia:
1997: V tieni medveďa.

librakotva

- v Rímskej ríši a v stredoveku základ váhového a mincového systému.
- mincovná jednotka Franskej ríše v dobe Karla I. Veľkého a v rannom stredoveku v Čechách.
- v 19. storočí rôzne váhové množstvá (u nás asi 1/2 kg, 0,514 kg).
- menová jednotka Veľkej Británie (skratka L) Írska, Izraela, Turecka a iných krajín.
váhová jednotka v anglickej sústave mier a váh.
- stará ruská hmotnostná jednotka, libra šterlingov, funt. = 32 lotov = 409,53 kg.

Libra

- Váhy
súhvezdie zverokruhu.

libra, anglická

- pound
hmotnostná jednotka (0,453 kg).

libra šterlingov

- menová jednotka a platidlo vo Veľkej Británii.

librácia

- kolísanie, výkyv.
- kývavé pohyby Mesiaca. Jednak sú skutočné - vznikajú kývaním Mesiaca vzhľadom ku spojnici Zem - Mesiac (fyzikálna librácia), jednak zdanlivé - vznikajú tým, že Mesiac rotuje rovnomerne, ale jeho rýchlosť na eliptickej dráhe sa mení (optická librácia) a tým, že Mesiac je možné pozorovať z rôznych miest (paralaktická librácia). Vplyvom librácie je možné zo Zeme pozorovať 59% povrchu Mesiaca.

libreso
libresso

- kaviareň, kde sa podáva rýchlo pripravená káva podľa talianskeho spôsobu, kombinovaná s knižnicou.
- espreso s čitárňou.

libretista
libretistka

- autor libreta.

libreto

- námet, scenár, ideový náčrt obsahového a priestorového usporiadania výstavy.
- slovesný podklad opery, oratória, operety, baletu, filmu, výstavy a podobne.

Libreville

- Gabun
prístav.
Hlavné mesto.

libri prohibiti

- zakázané knihy (pôvodne katolíckou cirkvou).

Libridy

- meteorický roj. Úplné označenie Libridy. Začiatok aktivity 27. 4. , koniec aktivity 13. 5. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 29 km/s.

Libuše

- podľa povesti kňažná českého kmeňa. Spolu s Přemyslom Oráčom zakladateľka dynastie Přemyslovcov i hradu a mesta Praha. Najmladšia dcéra kniežaťa Kroka.

Libušín

- ČR
obec v okrese Kladno.
- významné hradisko v 10. - 12. storočí.

licencia

- dokument, ktorým sa poskytuje iným osobám alebo štátom (organizáciám) právo na realizáciu a využitie technickej dokumentácie, patentu, umeleckého diela a podobne.
- v zahraničnom obchode zvláštne povolenie na dovoz alebo vývoz tovaru.
- možnosť odchýlenia sa od normy.

licencia, básnická
licentia poetica

- v literatúre možnosť odchýliť sa od jazykovej normy alebo od obsahovej formy.

licenciát

- (v stredoveku a dodnes v niektorých krajinách) stredný stupeň akademickej hodnosti (medzi hodnosťou bakalára a magistra).
- osoba, ktorá dosiahla licenciát.

licencionár

- kto má licenciu.

licencovaný

- vyrábaný a šírený na základe poskytnutej licencie.
- na základe získanej licencie (úradne) oprávnený na nejaký úkon, nejakú činnosť.

licencovať

- (čo) udeliť, udeľovať licenciu na využitie niečoho.

licentia poetica
básnická licencia

- v literatúre možnosť odchýliť sa od jazykovej normy alebo od obsahovej formy.

licentovanie

- komisionálny výber samčích plemenných hospodárskych zvierat.

licenzor

- kto poskytuje licenciu na niečo.

licet

- (letinsky) je dovolené.

Licetus

- kráter na Mesiaci. Je vzdialený asi 75 kilometrov severne od krátera Heraclitus.

licitant

- kto draží, dražiteľ, dražobník.

licitácia

- dražba, vydražovanie.
- prihadzovanie (zvyšovanie ceny, záväzku).
- dohadovanie ceny (záväzku).

licitátor

- dražiteľ.

licitovať

- predávať alebo nakupovať v licitácii.
- prihadzovať pri licitácii.
- dražiť, vydražovať.
- (v mariáši) ohlasovať a uskutočňovať hru vyššou kartou, vydražovať.
- uskutočňovať licitáciu.

licomerný

- pokrytecký, falošný, nšúprimný, lživý.

licovanie

- určenie odchýlok rozmerov dvoch alebo viacerých súčastí k docieleniu požadovaného vzájomného uloženia

liči

- (subtropický) strom rodu Litchi pochádzajúci z južnej Číny, poskytujúci chutné ovocie veľkosti slivky.
- ovocie pochádzajúce z Južnej Afriky, Číny, Indonézie, Madagaskaru. Pod tuhou drsnou šupkou (preto sa niekedy považuje aj za orechy) tehlovej farby je malý oválny plod. Vyznačuje sa zvláštnou, ľahko nahorklou chuťou a silnou vôňou pripomínajúcou ružu alebo muškát. Vnútri je malá nepožívateľná kôstka. Obsahuje sodík, draslík a vápnik.

Lička, Werner

- ČR
futbalista.
1980: 1. miesto na LOH v Moskve.

ličidlo

- Phytolacca
rod severoamerických bylín.

ličidlo, americké

- severoamerická bylina, z ktorej sa získava červené jedlé farbivo.

lidar

- laserový rádiolokátor.

liddicoatit

- dúhová forma turmalínu. Vyskytuje sa na Madagaskare.

Lidice

- ČR
obec v okrese Kladno, ktorú 10. 6. 1942 vypálili nacisti za zavraždenie ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Do koncentračných táborov bolo zavlečených 196 žien a 96 detí, 184 mužov bolo zastrelených. Opäť boli vybudované po roku 1945.

Lidický, Karel

- ČR
* 17. 6. 1900
† 21. 5. 1976
sochár, pôvodne kamenník.
Profesor AVU v Prahe.
Autor podobizní a pomníkov.

Dielo:
Mistr Jan Hus (nádvorie pražského Karolína).

Lidmila, svätá
Ludmila ze Pšova

- ČR
† 15. 9. 921 (zavraždená).
Manželka Bořivoja I. Přemysla. Syn Vratislav I. Vnuk Václav (svätý).
Na príkaz Drahomíry, manželky Vratislava I. a matky sv. Václava ju zavraždili Tunna (stihol utiecť za hranice i s rodinou a majetkom) a Gomon (zatknutý a popravený aj s príbuzenstvom).

lido

- piesčitá lavica pri pobreží voľne vyčnievajúca nad hladinu mora a nepripojená (ako kosa) po okraji zálivu.
- pláž.
- prímorské nekryté kúpele.
- pobrežná hrádza.

Lido

- Taliansko
pláž v Benátkach.

Lidová demokracie

- ústredný denník Československej strany ľudovej. Vychádza v Prahe od roku 1945.

Lidové listy

- ČR
český list katolíckej Československej strany ľudovej vychádzajúci v rokoch 1922 - 1945.

Lidové noviny

- ČR
denník založený v roku 1892 v Brne so zameraním na inteligenciu.
Prvé číslo vyšlo v Brne 16. 12. 1893. Neoficiálny orgán politickej skupiny Hradu.
1920: otvorená filiálka v Prahe.
V roku 1945 boli premenované na Svobodné noviny.
V roku 1948 ich prevzal Svaz spisovatelů.
V roku 1952 bolo ich vydávanie zastavené.
1987: obnovené vydávanie (ako samizdat).
1988: vychádza prvé riadne obnovené číslo (opäť ako samitdat).
1989: opäť legálne vychádzajú (2x týždenne).
1990: vychádzajú ako denník.
2000: spustená internetový verzia denníka.

Lidový dům

- ČR
robotnícke stredisko v Prahe v Hybernskej ulici. 1911 - 1948: tlačiareň Práva lidu. V roku 1912 sa tu konala VI. konferencia Sociálno demokratickej strany Ruska (boľševikov) za účasti V. I. Lenina. V roku 1920 bol o dom zvedený boj medzi pravicou a ľavicou Sociálnej demokracie. Od roku 1953 múzeum V. I. Lenina.

Lidström, Nicklas

- Švédsko
* 28. 4. 1970
hokejista.

Lie, Jonas

- Nórsko
* 1833
† 1908
spisovateľ.

Lie, Sophus

- Nórsko
* 1842
† 1899
matematik.
Pracoval v geometrii, diferenciálnych rovniciach, vytvoril teóriu tzv. Lieových grúp.

Lie, Trygve Halvdan

- Nórsko
* 1896
† 1968
politik.
1. 2. 1946 - 1953: generálny tajomník OSN.

Lieberman, AvigdorAvigdor Lieberman

- Izrael
politik.
2006, 2007: minister pre strategické hrozby.
2009: minister zahraničných vecí.

Liebermann, Max

- Nemecko
* 1847
† 1935
maliar a grafik.
Prezident Berlínskej secesie.

liebigit

- priehľadný žltozelený kosoštvorcový nerast, silne rádioaktívny, vodnatý uhličitan vápnika a uranylu (podľa nemeckého chemika J. Liebiga).

Liebknecht, Karl

- Nemecko
* 1871
† 1919
jeden z predstaviteľov nemeckej sociálnej demokracie a spoluzakladateľ Nemeckej KS, jeden zo zakladateľov Spartakovho zväzu.
Spolu s Rosou Luxemburgovou bol zavraždený kontrarevolucionármi.

Liebknecht, Wilhelm

- Nemecko
* 1826
† 1900
predstaviteľ nemeckého a medzinárodného revolučného robotníckeho hnutia, jeden z vodcov a zakladateľov nemeckej sociálnej demokracie a organizátorov I. a II. internacionály.

Liebrecht, Savjon

- Izrael
spisovateľka.

Dielo:
Nehovorím to vari jasne? (poviedka).

liečba

- liečenie, terapia
súbor opatrení, ktoré prevádza alebo dá prevádzať lekár po vyšetrení chorého.

liečba, hormonálna

- liečba podávaním účinných hormónov (napríklad u žien rakoviny prsníka).

liečba, radikálna

- liečba usiľujúca o prenikavé a rýchle zmeny od základu, veľmi účinná liečba (zvyčajne operáciou). Opak je konzervatívna liečba.

liečba, trombolytická

- metóda liečby infarktu, ktorá sa používala od roku 1986 (do vtedy liečba fakticky neexistovala), pri ktorej sa do žíl vpraví liek, ktorý rozpúšťa krvné zrazeniny v koronárnych tepnách. Pomohlo sa tak asi polovici postihnutých infarktom.

liečenie, kauzálne

- liečenie namierené proti príčine choroby (opak je symptomatické).

liečenie, sympatetické

- založené na mágii (pomocou zariekania, amuletov a pod.).

liečenie, symptomatické
príznakové liečenie

- liečenie príznakov (nie príčin) choroby.

liečivo

- liek, medikament, medicamentum, remedium
látka, ktorá sa používa ku ochrane alebo obnove zdravia, k mierneniu chorobných príznakov alebo ku rozpoznaniu choroby.

lieh

- vžitý názov pre nižšie alifatické alkoholy (metanol, etanol).
- druh tekutiny vyrobenej kvasením sacharidov alebo vyrábanej synteticky, alkohol.

lieh, absolútny

- stopercentný alkohol.

lieh, drevný
drevený lieh

- pozri methanol.

lieh, kvasný

- produkt destilácie skvasených záparov (kvasov) v liehovaroch z rôznych poľnohospodárskych plodín (zemiaky, obilia, melasy).

lieh, motorový

- etanol a metanol ako zložka motorových palív, ktorá zvyšuje oktánové číslo.

liehomer
alkoholometer

- meracie zariadenie obsahu alkoholu v tekutine.

liehovar

- továreň na výrobu liehu, pálenica.

liehovarníctvo

- odvetvie priemyslu zaoberajúce sa výrobou liehu.

liehovarník

- kto vyrába lieh.
- majiteľ liehovaru.

liehovina

- druh nápoja obsahujúceho väčšie množstvo alkoholu, liehu, alkoholický nápoj.

liek

- liečivý prípravok, prostriedok, liečivá látka.
- prenesene prostriedok, ktorým sa odstraňuje nežiadúci jav, vlastnosť, stav a pod.

liek, adjuvantnýkotva

- liek, ktorý v prvom rade lieči niečo iného, ako je bolesť, ale v konečnom dôsledku pôsobí proti bolesti.

liek, depotný

- liek s veľmi pomalým vstrebávaním.

liekopis
farmakopéa

- zdravotná norma zaisťujúca jednotnosť povahy, akosti, zloženia a koncentrácie liečiv ku ochrane či obnove zdravia. Väčšina štátov má vlastné liekopisy.

liekovka

- fľaša, fľaška na lieky.

lieky, vazokonstrikčné

- spôsobujú zúženie ciev a tým zamedzia opuchu sliznice.

lienálny

- slezinový.

lienitída

- zápal sleziny.

lieniť sa

- (o niektorých živočíchoch) zhadzovať kožu, srsť, tvrdšiu ochrannú vrstvu.
- (o koži človeka) lúpať sa.

lienka sedmobodá
Coccinella septempunctata

- malý užitočný chrobák.

lieno

- zvlečená, zlienená hadia koža.

lieno-

- prvá časť zložených slov majúca význam slezina.

lienografia

- znázornenie sleziny röntgenom pomocou kontrastnej látky.

lienomalácia

- zmäknutie sleziny.

lientéria

- nestrávené jedlo v stolici pri hnačke.

lieň
Tinca tinca

- ryba z čeľade kaprovitých. Žije hlavne u dna riek. Váži až 2 kg.

lieska
Corylus

- rod drevín z čeľade brezovitých. Niektoré cudzie druhy sú okrasné. Plody sú oriešky.

lieska, obecná
Corylus avellana

- drevina pestovaná pre oriešky.

lieskovec

- plod liesky, lieskový orech.
- prút z liesky, lieskovca.

Liesler, Josef

- ČR
* 1912
† 23. 8. 2005
výtvarník, grafik, ilustrátor.
Cena UNESCO za poštovú známku.
2003: medaila prezidenta republiky za celoživotné dielo.

Tvorba:
grafika:
1945: Hamlet a sudca (zobrazenie norimberského procesu).

lietadlo

- zariadenie schopné lietania, slúži ku preprave osôb a nákladu vzduchom.

lietadlo, bitevné

- vojenské lietadlo určené k ničeniu živej sily a bojovej techniky nepriateľa v priamej súvislosti s pozemnými vojskami priamo na bojisku.

lietadlo, reaktívne

- lietadlo poháňané reakčným motorom.

lietavica

- meteor, povetroň.
Atmosférický jav.
Svieti asi ako hviezdy s veľkosťou - 2 až +6.

lietavka

- včelia robotnica. Nosí do úľa potravu.

lieue

- stará francúzska jednotka dĺžky (4.452 m), francúzska míľa.

lieue, námorná

- stará francúzska jednotka dĺžky (5.556 m).

lievik trúbkovitý
Craterellus cornucopioides

- jedlá huba. Rastie neskoro v lete a na jeseň, najčastejšie v listnatých lesoch, hlavne pod bukmi a dubmi. Rozšírený v celom severnom miernom pásme a južnej Austrálii.

Lifar, Sergej

- Rusko
* 1905
tanečník a choreograf.

Dielo:
Dejiny ruského baletu
Tanec.

liferant

- dodávateľ, najmä vojenský.

lifrovať

- dodávať.
- dopravovať (v zmysle odpratávať niekoho, niečo).

lift

- výťah, zdviž.
- v športe útočný úder s hornou rotáciou loptičky (liftovaný úder).

liftboy

- človek obsluhujúci výťah.

liftink
lifting

- beh (i na mieste) s mierným krčením nôh za ôčelom uvoľnenia a posilnenia lýtkového svalstva a kotníka.
- vyhladenie vrások na tvári chirurgickým zásahom, napnutie kože, facelifting.
- vyhladenie vrások na tvári nechirurgickou cestou, myostimuláciou.

liftovať

- dávať loptičke hornú rotáciu, vrchný falš.

liftvan

- veľký kontajner.

liga

- spolok, združenie, zväz, aliancia.
- dlhodobá (sezónna) športová súťaž najlepších družstiev.
- vo Francúzsku v medzivojnovom období v 20. storočí nacionalistické skupiny vystupujúce proti Židom.

liga, hokejová československá

- prvé zápasy sa hrali 3. 1. 1937.

Liga, Arabskákotva

Arabská liga
Liga arabských štátov

- liga arabských štátov, šiestich afrických krajín: Alžírska, Líbye, Maroka, Zjednotenej arabskej republiky, Sudánu, Tuniska a siedmich ázijských krajín: Iraku, Jemenu, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Saudskej Arábie a Sýrie. Liga vznikla v roku zmluvou z roku 1945. Vedúcim orgánom je politický výbor na úrovni ministrov zahraničných vecí. Sídlo je v Káhire.

liga, Katolícka

- založená v roku 1609 proti Únii protestantských stavov. Viedol ju Maximilián Bavorským. Jej vojsko bojovalo aj na Bielej hore.

liga, moslimská

- založená v roku 1905. Požadovala založenie oddeleného štátu, Pakistanu.

Liga proti boľševizmu

- české združenie založené začiatkom roku 1944. V čele stál J. Drachovský.

Liga, Svätá

- pozri karlovický kongres.

ligament
ligamentum

- obväz.
- puto.
- v anatómii väz z pevného usporiadaného väziva spájajúci kosti v kĺbe aj mimo kĺbov alebo iné orgány navzájom.

ligand

- koordinovaná slupina iónov alebo molekúl okolo centrálneho atómu komplexu, adend.

ligatúra

- spájanie, spojenie.
- pri písaní spájanie susedných písmen.
- v hudbe oblúčik spájajúci dve noty s rovnakou výškouh.
- v medicíne podviazanie (cievy), spôsob uzavretia dutého orgánu (napr. cievy pri krvácaní) pomocou hodvábneho alebo iného vlákna.

ligáza

- trieda enzýmov katalyzujúcich syntézu.

light

- svetlo, svetlý, jasný.
- ľahký, ľahko.
- obsahujúci znížené množstvo niektorých látok (napr. cukru, tuku, alkoholu ap.).

ligista

- člen ligy.
- družstvo, jeho člen zúčastňujúci sa ligovej súťaže.

lignát

- izolačný material, prípadne ohňuvzdorný obklad z drevovláknitého materiálu spojeného cementom.

ligne

- stará francúzska a belgická jednotka dĺžky (2,3 až 3,1 mm).
- v Belgicku aj názov pre milimeter.

lignifikácia

- spevňovanie stonky rastlín ukladaním lignínu do bunkových stien rastlín, tvorba dreva, drevnatenie.

lignikultúra

- porasty určitého drevinového druhu s intenzívnym obrábaním pôdy s cieľom dosiahnuť rýchlu a vysokú produkciu dreva.

lignit

- najmladšie uhlie, hnedé uhlie. Málo hodnotné palivo.

lignín

- súbor polymérnych zlúčenín. Spôsobuje drevnatenie bunečnej steny. Má antioxidačné účinky, pôsobí ako spevňujúci materiál.
Základná súčasť drevného tkaniva, drevovina.
- špeciálny druh tenkého papiera s vráskovitým povrchom s veľkou sacou schopnosťou.

lignocelulóza

- látka v zdrevnatených stenách buniek cievnatých rastlín.

lignofol

- vrstvené drevo typu preglejky spojené fenolformaldehydovou živicou.

lignos

- druh lisovanej drevovláknitej dosky (pôvodne obchodná značka).

lignóza

- rastlinná formácia, ktorej dominantou sú dreviny stromovitého alebo krovitého vzrastu.

lignum

- drevo.

ligroín

- staršie označenie benzínovej frakcie.

ligrus
Onobrychis sativa
vičenec

- bylina pestovaná ako krmivo.

ligula

- blanitý výrastok na rozhraní pošvy a čepele tráv, paliem a iných rastlín, jazýček.

ligurček

- mohutná trváca (až 2 m vysoká) rastlina z čeľade mrkvovitých, ktorej podzemok a korene sa používajú na prípravu galenických preparátov.
- ochucovadlo, korenie z listov tejto rastliny.

ligurián

- člen mužského mníšskeho rádu, redemptorista, člen kongregácie venujúci sa misijnej a kazateľskej činnosti (podľa talianskeho zakladateľa sv. A. M. de Liguoriho).

Ligúria

- kraj v Taliansku pri pobreží Janovského zálivu. Rozloha 5. 415 km².

Ligúrovia

- obyvatelia Ligúrie.

ligyfón

- hlasný banský telefón (ako prostriedok dispečerského a bezpečnostného zariadenia).

LIHG
Ligue Internationale de Hockey sur Glace

- Medzinárodná liga ľadového hokeja.

Lichard, Daniel Gabriel

- SR
* 17. 1. 1812 (Slovenská Ľupča)
† 17. 10. 1882 (Skalica)
populizátor vedeckých poznatkov a družstevníctva na Slovensku, vydavateľ a novinár.
1837: profesor prírodných vied na lýceu v Banskej Štiavnici.

Dielo:
kalendár Domová pokladnica
Časník
Obzor (1863 - 1882, hospodársky časopis).

Lichard, Ivan

- SR
* 1905
herec a režisér.

lichen

- chronické kožné ochorenie, lišaj.
- lišajník.

lichenizmus

- symbióza huby a riasy, ktoré tvoria spolu stielku lišajníka, helotizmus.

lichenín

- rastlinný polysacharid ako rezervná látka lišajníkov.

lichenoidný

- podobný lišaju (lichenu).

lichenológ
lichenologička

- botanik zaoberajúci sa štúdiom lišajníkov.

lichenológia

- náuka o lišajníkoch.

lichobežník

- štvoruholník s dvoma rovnobežnými stranami a dvoma rôznobežnými stranami, trapéz.

Lichtenberg, B. K.

- USA
astronaut.
Let na STS-9, STS-45.

Lichtenfeld, Imi

- Izrael
* 26. 5. 1910 (Budapešť)
† 9. 1. 1998 (Izrael)
tvorca bojového systému Krav Maga (bojová technika).
Otec Samuel. Detstvo prežil na Slovensku.
1928: víťaz slovenského šampionátu v zápasení juniorov.
1929: víťaz slovenského šampionátu v zápasení seniorov (stredná a ľahká váha).
1940: odchod do Palestíny.
1948: hlavný inštruktor pre zvyšovanie fyzickej kondície a bojovej prípravy Izraelských obranných síl (IDF).

Lichtenštein-Kastelkorn

- biskup.
1694: zakladá v Kroměříži verejnú knižnicu. Do vienka knižnici dal 14.000 zväzkov a zaviazal svojich nasledovníkov, aby ju naďalej rozširovali. K tomuto účelu založil aj nadáciu, ktorá zaväzovala biskupov platiť na nákup nových kníh 500 zlatých ročne. V roku 2004 knižnica mala na 100.000 zväzkov, 304 rukopisov a 180 prvotlačí.

Lichtenštein, Alois

- Lichtenštajnsko
politik.
16. 8. 2004: preberá právomoci po svojom otcovi Hans-Adamovi, ktorý ale aj naďalej formálne ostáva panovníkom kniežactva.
1993: sobáš so Sophiou Bavorskou. Syn Joseph Wenzel.

Lichtenštein, Antonín Florián

- Lichtenštajnsko
knieža.
1719: majetok rodu bol povýšený na štátne Lichtenštajnské kniežactvo.

Lichtenštein, Franz Jozef II.

- Lichtenštajnsko
* 1906
politik.
Manželka Maria Aglaë Kinská (sobáš 1967). Syn Hans-Adam II. Matka Alžbeta Amália Rakúska.
1938 - ?: 1. lichtenštajnské knieža.

Lichtenštein, Hans-Adam II.

- Lichtenštajnsko
* 1945
politik.
Otec Franz Jozef II. Syn Alois, Maxmilián Nikolaus Maria, Constantin Ferdinand Maria. Dcéra Tatjana Nora Maria.
? - 16. 8. 2004: knieža.

Lichtenštein, Jan Adam

- Lichtenštajnsko
knieža.
Syn Antonín Florián.
1699: kúpil panstvo Schellenberg a o 13 rokov neskôr grófstvo Vaduz

Lichtenštein, Karel

- ČR
* 1569
† 1627
najvyšší hofmajster na dvore kráľa Rudolfa II., neskôr najvyšší zemský sudca.
1608: povýšený na knieža.

Lichtenštajnsko
Lichtenštajnské kniežactvo
Fürstentum Liechtenstein

Lichtenštajnsko

- kniežactvo v strednej Európe medzi Švajčiarskom a Rakúskom. Rozloha 157 km².
Hlavné mesto Vadúz.
1719: ríšske kniežactvo.
Do roku 1806 súčasť Svätej ríše rímskej.
1815 - 1866: členský štát Nemeckého spolku.
1866: nezávislé kniežactvo.
1923: colná a hospodárska únia so Švajčiarskom.
1984: volebné právo pre ženy.
1991: vstup do Európskeho združenia voľného obchodu.

liker

- (v cukrovarníctve) nasýtený roztok cukru používaný na bielenie rafinádovej cukroviny.
- (v garbiarstve) emulzia tuku vo vode slúžiaca na natieranie usní na ich zmäkčenie.

likér

- sladký sirupovitý alkoholický nápoj, liehovina s vyšším obsahom cukru a výraznou aromatickou zložkou.

likérka

- továreň na výrobu likérov.
- fľaša s likérom.

likérnictvo

- výroba likérov.

likérnik

- výrobca likérov alebo obchodník s likérmi.
- skrinka na likéry, bar.

liknavec

- človek, čo všetko berie na ľahkú váhu.

liknavosť

- bez záujmu o riešenie niečoho.

likrovanie

- (v garbiarstve) úprava usní likrom.

liktor

- v starovekom Ríme úradný zriadenec, ktorý nosil pred najvyššími rímskymi úradníkmi fasces cum securibus (zväzok prútov a sekeru) ako odznak moci.

Likud

- Izrael
vládnuca politická strana (v preklade Svornosť), Pravicový blok.
Založený bol v roku 1973.

likus

- izolačné dosky s jadrom z kukuričných klasov.

likvácia

- koncentrovanie prímesí v tavenine pri kryštalizácii v oblastiach najdlhšie tekutých.

likvefakcia

- premena plynnej látky v kvapalný stav.

likvefakcia plynov

- skvapalnenie plynov.

likvida

- sonanta, sonora, sonorná hláska, sonantná hláska (bokové l a kmitavé r).

likvidatúra

- oddelenie, kde sa prevádza likvidácia (účtovných dokladov, škôd a podobne).

likvidácia

- odstránenie, vybavenie, zrušenie, ukončenie, usmrtenie, vyradenie z evidencie, (konečné, definitívne) prerokovanie a vyriešenie, vybavenie.
- v účtovníctve preskúmanie účtovných dokladov a ich príprava na účtovné zápisy.

likvidácia majetku, exekučná

- súdne konanie spojené so speňažením majetku dlžníka na uspokojenie požiadaviek veriteľov.

likvidácia škody

- v poisťovníctve nahradenie (v hraniciach poistnej zmluvy).

likvidátor

- kto prevádza likvidáciu.
- úradník poverený súdom ku likvidácii spoločnosti (podniku).

likvidátorstvo

- likvidátorská činnosť.

likvidita

- solvencia, solventnosť, schopnosť plniť finančné záväzky. Opak je ilikvidita.

likvidnosť

- platobná schopnosť, solvencia, likvidita.

likvidný

- schopný platiť.
- splatný.
- ľahko speňažiteľný.

likvidovať

- odstrániť. Zastaviť v činnosti.
- uskutočňovať, uskutočniť (účtovnú a inú) likvidáciu.

likvidovať, fyzicky (osoby)

- zabíjať, zabiť.

likvidus

- krivka rovnovážneho diagramu zliatin kovov vyznačujúca počiatočné teploty kryštalizácie (alebo tuhnutia) zliatiny.

likvor
liquor

- mok (napr. mozgovomiechový).

likvor, cerebrospinálny

- mozgovomiechový mok.

likvorea

- výtok mozgovomiechového moku nosom al. uchom pri zlomeninách lebečnej spodiny.

likvorológia

- náuka o mozgovomiechovom moku (likvore), jeho vzniku, vyšetrovaní a chorobných zmenách.

lila

- bledofialový.
- svetlofialovo.

lilangeni

- Svazijsko
menová jednotka.

lilavý

- svetlofialový.

Lilburne, John

- Anglicko
* asi 1614
† 1657
vodca a ideológ levellerov v anglickej buržoáznej revolúcii v 17. storočí.

Liles, John-Michael

- USA
* 25. 11. 1980
hokejista.

Lilia, Hermor

- pseudonym básnika Františka Bíbla.

Lilikas, George

- Cyprus
politik.
2006: minister zahraničných vecí.

liliput

- zvlášť malý knižný formát, kolibríčí formát.
- v technike zvlášť malý závit.
- neprirodzene malý človek alebo iný tvor, lilipután.

Liliput

- vybájená krajina obývaná trpaslíkmi.

lilipután
liliputánka

- neprirodzene malý človek alebo iný tvor, liliput (podľa trpasličích obyvateľov vybájenej krajiny Liliput v Gulliverových cestách anglického spisovateľa J. Swifta).

Lilipután
Liliputánka

- trpasličí obyvateľ vybájenej krajiny Liliputu.

liliputka

- bantamka, wyandotka, zakrslé plemeno sliepok.

Lilith

- prvá biblická manželka Adama, neskôr nevesta Satanova.

Liliukalani

- Havaj
kráľovná.
17. 1. 1893 zvrhnutá vojenskou intervenciou USA.

lim

- značka pre limitu.

Lima

- Peru
hlavné mesto. Založené v roku 1535. V roku 1551 založená najstaršia juhoamerická univerzita - San Marcos. V roku 1746 zničené zemetrasením.

limacid

- prípravok na hubenie slimákov.

liman

- pobrežné jazero neúplne oddelené a vzduté kosou od voľného mora, do ktorého ústi rieka. Zapĺňaním vznikajú marše.
- v poľnohospodárstve ohradená časť poľa pripravená k závlahe zátopou.

liman, Kurský

- plytký záliv v Baltickom mori. Rozloha 1. 613 km². Od mora je oddelený dlhou kosou.

limba
Pinus cembra

- druh vysokohorskej borovice. Rastie v Tatrách. Pestuje s v parkoch.

limbačka
libačka

- malý, lesklý, ligotavý pliešok na ozdobu kroja, šiat a pod.

Limberský, David

- ČR
* 6. 10. 1983
futbalista.

limbický

- okrajový.
- opatrený lemom, valom, okrajom.

limbora

- borovica, limba.

Limburg

- historický kraj na holandsko - belgickom pomedzí.
- Belgicko
provincia. Rozloha 2.422 km². Hlavné mesto Hasselt.
- Belgicko
provincia. Rozloha 2.175 km². Hlavné mesto Maastricht.

limburgit

- alkalická vyvretá hornina so sklovitou základnou hmotou a s výrastlicami augitu a olivínu (podľa lokality Limburg v Bádensku).

limburgitický

- prestúpený limburgitom, obsahujúci limburgit.

limbus

- vodorovný delený kruh uhlomerných prístrojov.
- vodorovný kruh s uhlovým delením, súčasť teodolitu.
- (podľa katolíckej vierouky) miesto, kde duše spravodlivých, zomretých pred Kristom, očakávali vykúpenie, predpeklie, podsvetie.
- okraj, medza, vyvýšený val.
- v anatómii okraj, lem, vyvýšený val (rohovky, bubienka, očného viečka a i.).

limerik

- žartovná riekanka o piatich veršoch (podľa írskeho mesta Limerick, kde vznikali údajne najžartovnejšie limeriky).

limes

- opevnená hranica Rímskej ríše postupne budovaná na Dunaji, na Rýne, aj v Británii, v Afrike, v Arábii a i.

Limes Romanus

- opevnená vojenská hranica Rímskej ríše proti Germánom tvorená na pravom brehu Rýna a ľavom brehu Dunaja sústavou táborov légií, kastelov s menšími posádkami, drobných pevností a strážnych veží. Začala sa budovať v roku 84.

limeta
limetta

- druh malých citrónov s tenkou šupou, plod druhu tropického citrusu (Citrus limetta) so šťavnatou, nevýraznou sladkou alebo nevýraznou kyslou dužinou.

limetka

- lajm, ovocie z Indie a Malajzie. Je blízka príbuzná citróna. Malý guľatý plod má vždy zelenú farbu. Dreň býva svetlo zelená alebo žltá, bez jadierok. Je veľmi šťavnatá, voňavá a kyslejšia ako citrón. Obsahuje veľké množstvo draslíka, vápnika, fosforu a predovšetkým vitamínu C. Používa sa rovnako ako citrón.

limit

- horná alebo dolná hranica množstva, procesu, predsavzatia, jednania o podmienkach.
- v športe úroveň výkonu, ktorej dosiahnutie je podmienkou pre účasť v súťaži al. pre postup do vyššej súťaže.

limit, cenový

- nástroj cenovej politiky. Stanovuje hornú alebo dolnú medzu, ktoré nesmú byť pri obchodnej operácii prekročené.

limita
lim

- základný pojem matematickej analýzy, z ktorého je odvodený pojem derivácia, integrál a iné. Medza, ku ktorej sa premenná veličina približuje.

limita, funkcie

- limita funkcie f(x) v bode c (alebo pre x=c) je číslo a, ak pri neobmedzenom približovaní x ku c sa hodnota f(x)neobmedzene blíži ku a. Značí sa:

limita, nekonečnej postupnosti

- limita nekonečnej postupnosti a1, a2, a3, . . . , an je číslo a, ak sa n-tý člen ( an) s rastúcim n neobmedzene blíži číslu a. Značí sa: lim an=a.

limitatívny

- obmedzujúci, obmedzovací.

limitatívum

- limitatívne, zámeno označujúce totožnosť al. odlišnosť, úplnosť al. nulovosť, resp. výlučnosť určitého javu (napr. každý, sám, všetok, ten istý), vymedzovacie zámeno.

limitácia
limitovanie

- .

limitár

- v športovej publicistike športovec, ktorý splnil limit určený na účasť v nejakej súťaži.

limitátor

- regulátor plniaceho tlaku pri výškovom leteckom motore.

limitedkotva
LTD
Ltd.

- obmedzené ručenie. V anglosaskej oblasti práva spoločnosť, ktorej spoločníci ručia obmedzene, aj keď ide spravidla o spoločnosť akciovú.

limitný

- hraničný, medzný, ešte prípustný.

limitovanie
limitácia

- .

limitovaný

- ohraničený.
- od nejakej medze, hranice, medznej hodnoty.

limitovať

- (limitom) vymedzovať, vymedziť, určovať, určiť, obmedzovať, obmedziť, ohraničovať, ohraničiť.

limni-
limno-

- prvá časť zložených slov majúca význam jazero, močiar, vnútrozemské vody.

limnický
limnetický
limnitický

- vnútrozemský.
- sladkovodný.

limnigraf

- vodomerná stanica, vodočet.
- prístroj zaznamenávajúci časový priebeh výšky hladiny vody.

limnigram

- záznam vodočtu (limnigrafu) o stave (výške) vodnej hladiny.

limnimeter

- miera na porovnávanie rozličných stavov vodnej hladiny.

limno-
limni-

- prvá časť zložených slov majúca význam jazero, močiar, vnútrozemské vody.

limnobiológia

- biológia sladkých vôd.

limnobios

- prejavy a formy života v sladkovodnom prostredí.

limnofilný

- žijúci v sladkých vodách.

limnofyt

- sladkovodná rastlina.

limnokalcit

- vápencová usadenina zo sladkých vôd.

limnokvarcit

- sladkovodný kremenec.

limnológ
limnologička

- kto sa zaoberá limnológiou.

limnológia

- náuka o jazerách, súčasť hydrografie. Skúma fyzikálne vlastnosti jazier.

limnoplanktón

- planktón vnútrozemských vôd.

limon
lemon
limón

- citrón.
- citrónovník.

limonáda (malinovka)

- ovocný nápoj nasýtený oxidom uhličitým.
- prenesene plytký sentimentálny, sladký nevkusne dojímavý film, prípadne literárne alebo iné dramatické dielo

limonén

- hlavná zložka oleja vylisovaného z citrusových šúp, monoterpén ako vonná súčasť rozličných silíc. Používa sa pri výrobe riedidiel alebo ako prísada do farieb. Vyskytuje sa vo dvoch formách d- a l-, pričom v citrusoch vonia iba d-limonén. Zložka l-, aj keď má rovnaké chemické zloženie a štruktúru, ale iné priestorové usporiadanie, vonia ako terpentín.

limonit
hnedeľ

- ruda s vysokým obsahom medi, žltý, hnedý až čierny amorfný nerast, hydroxid železitý s premenlivým množstvom vody, nevýdatná železná ruda.

limoterapia

- kúpeľná bahenná liečba, procedúra.

Limpopo

- rieka v juhovýchodnej Afrike. Dĺžka 1.600 km. Vzniká ako Krokodília rieka. Ústi do Indického oceánu v Mozambiku. Je hranicou medzi JAR, Botswanou a Rhodéziou.

limurit

- metamorfovaná hornina zložená prevažne z axinitu, vznikajúca zvyčajne kontaktnou metamorfózou znečistených vápencov.

limuzína

- viacmiestna uzavretá štvordverová karoséria osobného automobilu s dvoma radmi sedadiel so stupňovitým zadkom.
- automobil s takouto karosériou.

Lin Jü-tchangkotva

- Čína
* 1895
spisovateľ a vydavateľ.
Ovplyvnený európskou kultúrou a myslením, ako aj tradičnou čínskou vzdelanosťou. Propagoval čínsku kultúru. Od roku 1935 v USA.

Dielo:
Môj národ a moja vlasť (anglicky)
Okamžik v Pekingu (anglicky).

Lin Piao

- Čína
* 1907
politik.
1925: vstup do KS Číny.
1945: člen ÚV KS Číny.
1950: člen politbyra ÚV KS Číny. Po IX. zjazde KS Číny bol nástupcom Mao Ce-tunga.
1971: obvinený zo spiknutia proti Mao Ce-tungovi a zbavený všetkých funkcií.

lin-
lino-

- v zloženinách prvá časť s významom ľan, ľanový al. plátno, plátenný.

linarit

- jednoklonný nerast sýto- až azúrovomodrej farby, zásaditý sulfát olova a medi (podľa pôvodného náleziska v okolí španielskeho mesta Linares).

Lincoln, Abraham "Abe"Abraham Lincoln

- USA
* 12. 2. 1809 (Hardin Couty)
† 14. 4. 1865 (Kentucky, zavraždený)
politik (pôvodne právnik).
Manželka Mary Todd (* 1818, † 1882, sobáš v roku 1842).
1832: po vojenskej službe neúspešná kandidatúra do zákonodarného zboru štátu Illinois.
1834: zvolený do zákonodarného zboru štátu Illinois.
1837: prvýkrát verejne protestoval proti otroctvu.
1847: člen kongresu USA (Republikánska strana).
1849: odchod z politiky. Získal patent na záchranné bóje.
1858: prejavmi proti otroctvu získava popularitu.
1860: víťazstvo v prezidentských voľbách.
1861 - 1865: 16. prezident (ako prvý republikán. Jeho zvolenie prezidentom viedlo ku odtrhnutiu južných čtátov Únie, v ktorých bolo otroctvo a ku vzniku občianskej vojny Juh proti Severu).
22. 9. 1862 podpisuje Prehlásenie o oslobodení černochov, v podstate zrušenie otroctva v USA.
1862: podpisuje tzv. Homestead Act, zákon, podľa ktorého si mohli nemajetní poľnohospodári zabrať 160 akrov ladom ležiacej pôdy, ktorá sa po piatich rokoch stala ich majetkom.
1864: víťazstvo v prezidentských voľbách.
13. 4. 1865: je na neho spáchaný atentát vo washingtonskom Fordovom divadle. Di hlavy ho strelou z pištole trafil špión Konfederácie John Wilkes Booth.

Lind, Don Leslie

- USA
* 18. 5. 1930 (Midvale)
astronaut.
Let na STS-51-B.

Linda
topoě biely

- strom z čeľade vŕbovitých. Rastie pozdĺž riek.

Linda, Josef

- ČR
* 1789
† 1834
prozaik.

Dielo:
Záře nad pohanstvem.

lindán

- izomér insekticídne účinnej látky hexachlórcyklohexánu (podľa holandského chemika T. van der Lindena).

Lindbergh, Charles

- USA
* 1902
† 1974
pilot.
20. - 21. 5. 1927 ako prvý prekonal v nonstop lete Atlantický oceán na jednoplošníku Spirit of St. Louis za 33,5 hodiny (5.800 km). Sympatizoval s fašizmom.

lindbetón

- druh ľahčeného betónu.

Lindgren, Astrid

- Švédsko
spisovateľka.
Dcéra Karin.
Autorka príbehov Pipi Dlhej pančuchy (od roku 1945).
Dielo: Karkulína zo strechy.

Linde, C.

- Nemecko
* 1842
† 1934
fyzik.
Autor stroja po ňom pomenovanom na skvapalňovanie plynov.

Linde, Samuel

- Poľsko
* 1771
† 1847
filológ.
Autor poľského slovníka.

Linder, Max

- Francúzsko
* 1883
† 1925
filmový komik nemej éry, vlastným menom Leuvielle.

Lind, Jenny

- Švédsko
* 1820
† 1887
operná a koncertná speváčka - sopranistka.
Prezývaná švédsky slávik.

Lindh, Anna

- Švédsko
† 11. 9. 2003 (zavraždená)
politička.
1995 - 1998: ministerka životného prostredia.
1998 - 2003: ministerka zahraničných vecí.
Zavraždil ju Mijailo Mijailovic.

Lindner, Gustav Adolf

- ČR
* 1828
† 1887
prvý profesor pedagogiky na českej univerzite v Prahe.
Autor prvých českých učebníc pedagogiky a pedagogickej encyklopédie, zakladateľ prvého odborného pedagogického časopisu.

Lindsay, Jack

- Anglicko
* 1900
prozaik a básnik, marxistický historik a kritik.

Dielo:
Zradená jar (román).

Lindsay, Vachel

- USA
* 1879
† 1931 (samovražda)
básnik a spevák.
Ovplyvnený černošskými spirituálmi.

Lindsey, Steve

- USA
astronaut.
Let na STS-87, STS-95, STS-104.

Lindstrand, Per

- Švédsko
vzduchoplavec.
V roku 1987 s Richardom Bransonom prekonal v teplovzdušnom balóne Atlantický oceán.
1988: svetový výškový rekord v teplovzdušnom balóne - necelých 20 km.

linduška

- Anthus
rod vtákov z rodu spevavcov. Spieva v lete.

line

- čiara, lajna, línia.
- stará jednotka dĺžky vo Veľkej Británii a v USA (2,5 mm).

linea

- čiara.

lineament

- rysy obličaja.
- čiary na rukách.
- charakteristický rys.
- v geológii lineárny zlom.

lineoryt

- linoryt.

linearita

- priamočiarosť.
- v matematike priamková závislosť.

linearizácia

- premena na lineárny priebeh.

linearizácia bakteriálneho chromozómu

- v genetike prechod od pôvodnej kruhovej štruktúry k lineárnej.

lineácia

- lineárne usporiadanie.
- lineárne štruktúrne prvky.

lineál

- pravítko.

lineálny

- priamy, rovný.
- v priamej línii.

lineár
linonár

- pravítko.

lineárny

- priamočiary.
- týkajúci sa priamky.
- majúci tvar priamky.
- závislosť vyjadrená priamkou.
- štíhly, leptosomný astenický dolichomorfný (typ človeka)
- podľa jednej línie, priamočiaro sa uplatňujúce všeobecné zásady.
- (jednostranne) priamočiary.

Linenger, J. M.

- USA
astronaut.
Let na STS-64, STS-81.

LINER
Low-Ionisation Nuclear Emission Line Regions

- skratka pre menšie jadrá galaxií, ktoré vydávajú pomerne silné žiarenie. Podobná činnosť bola pozorovaná u viac ako 1/3 všetkých blízkych galaxií súčasného vesmíru.

Ling, Petr Henrik

- Švédsko
* 1776
† 1839
autor švédskej telocvičnej zostavy (zdravotne zameranej).

lingala

- jeden z jazykov Bantu.

lingalčina
lingala
ngalčina
ngala

- benue-konžský (bantuský) jazyk z nigersko-konžskej rodiny, rozšírený v Kongu (Kinshasa), Kongu (Brazzaville, tu funguje ako národný jazyk spolu s monokutubčinou) a sčasti v Stredoafrickej republike, široko sa používa ako lingua franca na obidvoch brehoch rieky Kongo od Kinshasy po Basoko.

lingam
lingham

- symbol plodnosti indického boha Šivy.

lingua franca

- zmiešaná reč väčšej cudzojazyčnej komunity, najmä zmes arabštiny, gréčtiny, taliančiny, francúzštiny a španielštiny užívaná v 19. storočí v prístavoch Stredozemného mora.
- pôvodne konkrétny zmiešaný jazyk, ktorý vznikol v stredoveku v Stredomorí (Levanta) na základe provensalskej, francúzskej a talianskej lexiky a slúžil najmä ako obchodný jazyk pri styku Európanov s Arabmi a Turkami. V období križiackych výprav, keď jeho úloha vzrástla, prevzal slová z iných jazykov (španielčiny, gréčtiny, arabčiny, turečtiny) a bol známy aj ako sabir až do 19. storočia.
- akýkoľvek jazyk, ktorý funguje v obmedzených sférach sociálnych kontaktov ako dorozumievací prostriedok medzi používateľmi rozličných jazykov. Pri rozšírení komunikatívnej sféry sa môže zmeniť na koiné.
- nesprávne označenie medzinárodného jazyka.

lingua geral

- geral pidžin založený na tupijsko-guaraníjskych jazykoch, modifikovaný portugalčinou. Plnil funkciu dorozumievacieho jazyka medzi Indiánmi a Európanmi i medzi Indiánmi navzájom a bol rozšírený na atlantickom pobreží Brazílie od ústia Amazonu po ústie Parany. Postupne zaniká, ustupuje portugalčine.

lingvála
lingválna spoluhláska

- spoluhláská tvorená jazykom proti podnebiu, .

lingvista
lingvistka

- odborník v lingvistike, jazykovedec.

lingvistika

- jazykoveda, jazykospyt, veda zaoberajúca sa skúmaním jazyka, jeho používania, vývojových zákonitostí, jeho vzťahu k mimojazykovej skutočnosti a i.

lingvistika, algebraická

- časť matematickej lingvistiky. Užíva prostriedky matematickej logiky, teórie množín, teórie grafov a podobne k modelovaniu jazykových štruktúr. Moderný smer v jazykovede využívajúci mimo iné aj prostriedky abstraktnej algebry.

lingvistika, deskriptívna

- jazykový smer v USA od 30. rokov 20. storočia. Základnou metódou je segmentácia (rozčlenenie) a zisťovanie rozmiestnenia (distribúcii) jazykových elementov.

lingvistika, funkčná

- smer moderného jazykovedného bádania skúmajúci jazykové javy z hľadiska ich rôznych funkcií v dorozumievacom styku.

lingvistika, kvantitatívna

- časť matematickej lingvistiky. Používa metódy matematickej štatistiky, teórie pravdepodobnosti, teórie informácie a podobne.skúma kvantitatívne rysy jazykových štruktúr.

lingvistika, matematická

- smer v súdobej jazykovede, používajúci pri štúdiu jazykových javov matematické a logické modely. Delí sa ma algebraickú lingvistiku a kvantitatívnu lingvistiku.

lingvistika, štatistická

- kvantitatívna lingvistika používajúca metódy štatistiky.

lingvistika, štruktúrna

- skúmajúca vzťahy medzi jednotkami jazyka ako usporiadaného celku.

lingvo-

- prvá časť zložených slov majúca význam jazyk, reč, jazykoveda.

lingvografia

- vo fonetike znázornenie činnosti jazyka pri tvorení hlások.

Linh, Sjarhej

- Bielorusko
politik.
19. 2. 1997 - 18. 2. 2000: premiér.

Linhart, Anton Tomaž

- Slovinsko
* 1756
† 1795
dramatik a historik.

Linhart, Josef

- ČR
* 1917
psychológ.
Profesor UK v Prahe. Člen korešpondent ČSAV.

Linhart, Lubomír

- ČR
* 1906
filmový historik a teoretik.
Profesor AMU.

Dielo:
Malá abeceda filmu
Sovětský film
Film a kino v SSSR
Umění je život a tvorba
První estetik filmu V. Tille.

Linhart, Oskar

- ČR
* 1904
operný režisér.

liniatúra

- linkovanie.

liniment
linimentum

- mazanie, masť
forma lieku k vonkajšiemu podaniu.

linín

- heterochromatín, málo farbiteľná hmota chromozómov buniek

linka

- čiara.
- dopravná trať.
- bežiaci pás.

linka, výrobná

- bežiaci pás.

Linkers, Eduard

- ČR
† 2004 (Mníchov)
herec.

Filmografia:
Krakatit
Uloupená hranice
Nikto nič nevie (komédia)
v Nemecku TV seriál Derick.

linkovať

- robiť čiary, napr. v zošite (robiť riadky).

linkovka

- v polygrafii zásuvka na linky.

Linklater, Eric

- Anglicko
* 1899
škótsky autor vtipných románov.

Dielo:
Juan v Amerike.

linkrusta

- tapeta na steny pripravená nanášaním zahustené ľanového oleja na papierový podklad.

Linna, Väinö

- Fínsko
* 1920
spisovateľ.

Dielo:
Neznámy vojak (protivojnový román).

Linnankoski, Johannes

- Fínsko; 1869 - 1913; spisovateľ. Dielo: Pieseň o červenom kvete (román).

Linnehan, Richard

- astronaut. Let na STS-78, STS-90, STS-109. 1. 3. 2002: raketoplán Columbia.

Linné, Carl vonCarl Linné

- Carl von Linné.

linnéit

- vzácny kubický nerast jasnobielej farby s odtieňmi do ružova alebo žlta, sulfid kobaltnatý obsahujúci nikel a železo (podľa švédskeho prírodovedca C. Linného).

linnéonkotva

- veľký druh
pojatie rastlinného druhu podľa botanika Carla von Linné (opak je jordanon).

lino

- hovorovo linoleum.

lino-
lin

- prvá časť zložených slov majúca význam ľan, ľanový, plátno, plátenný.

linofilm

- druh fotosádzacích strojov.

linoleát

- kovová soľ kyseliny linolénovej.

linoleum (lino)

- hrubé jutové tkanivo, na ktoré bola nanesená zmes hustého polymerizovaného ľanového oleja, korkovej drte, živice a farbiva. Používa sa ako krytina.

linorez

- linoryt, linoleoryt, umelecká grafická technika. Kresba vyrezaná do linolea pripomína po odtlačení drevoryt (drevorez).

linoryt

- linorez, linoleoryt, lineoryt, linileorez, umelecká grafická technika. Kresba vyrezaná do linolea pripomína po odtlačení drevoryt (drevorez).

linotyp

- v polygrafii druh sádzacieho stroja, ktorý odlieva celý vysádzaný riadok (podľa obchodnej značky).

linoxín

- pružný, tuhý čierny produkt oxidačnej polymerácie ľanového oleja používaný na výrobu linolea a linokrusty.

linón

- jemné bielené plátno, celoľanové. Používa sa k výrobe posteľného a osobného prádla.

lint
linters

- krátke vlákna, ktoré zostávajú v semenách bavlníka pri vyzrňovaní bavlny, surovina na acetátovú celulózu, na výrobu strelnej bavlny a špeciálnych pijavých a filtračných papierov.

Linteris, G. T.

- USA
astronaut.
Let na STS-83, STS-94.

Lintner, Ľubomír

- SR
politik.
Podpredseda ANO.
11. 9. 2005 vylúčený zo strany.

Linton, Ralph

- USA
* 1893
† 1953
sociológ a antropológ.
Zaoberal sa problémami kultúry. Známy vymedzením štatútu a role.

linum

- ľan. Priemyselná rastlina pestovaná pre výrobu hodnotného vlákna a olejnatých semien.

linux

- operačný systém počítačov. Jeho zdrojový je voěne prístupný verejnosti.

Liou Čchao-čchi

- Čína
* 1898
štátnik.
1954 - 1959: predseda Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov.
1959 - 1968: predseda ČĽR.
1968: vylúčený z KS Číny a zbavený všetkých funkcií.

Liovia

- etnická skupina v Číne. Sídli na ostrove Chaj - nanu.

lip-
lipo-

- prvá časť zložených slov majúca význam tuk, tukový.

lipa

- Tilia
rod drevín z čeľade lipovitých. Kvety sa používajú na liečivý čaj, drevo v nábytkárskom priemysle.
- čiastková jednotka chorv. meny; 100 líp 1 kuna.

lipa malolistá
Tilia cordata

- liečivá rastlina. Podporuje chuť do jedla, je to dobré sedatívum, navodzuje príjemný spánok a pri prechladnutí ju využívame pre jej potopudné účinky.

Lipa, Peter

- SR
* 30. 5. 1943 (Prešov)
jazzman.
V roku 1959 ukončil štúdium na jedenásťročnej strednej škole v Prešove. Popri štúdiu, v rokoch 1956 až 1960 pôsobil v prešovskom amatérskom divadle. Nadstavbové štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach ukončil v roku 1961. O rok neskôr študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT). V rokoch 1968 až 1970 pracoval ako redaktor Československého rozhlasu, kam sa vrátil aj v rokoch 1972 až 1977. Pôvodne pôsobil v redakcii vedy a techniky, neskôr začal spolupracovať na tvorbe hudobných relácii. V rokoch 1975 až 1976 absolvoval postgraduálne štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V čase, keď pracoval v rozhlase (1972 až 1977) pôsobil aj v kapele Revival Jazz Band. Ďalšou z kapiel, v ktorých pôsobil bola Hej (1977 až 1979). Od roku 1977 bol až do roku 1990 aj frontmanom skupiny Combo Petra Lipu. Od roku 1976 je dramaturgom festivalu Bratislavské jazzové dni, od roku 1989 prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti.

Albumy:
That's the way it is (1990)
Naspäť na stromy (1995)
Spirituals (1997)
La La La (1998)
Čierny Peter (1998)
Bistro (2000)
Neúprosné ráno (anglická verzia Moanin', 2000)
. . . v najlepších rokoch (2001)
Beatles in Blue(s) (2002)
Live In Hungary (2004)
Live In Acropolis (DVD+CD, 2005)
Lipa spieva Lasicu (2005).

S Lipa - Andršt Blues Band vytvorili albumy:
Blues z lipového dřeva (1984)
Škrtni co se nehodí (1986)
Blues office (1988).

So skupinou T+R band nahrali:
Live at the Limmatquai - Gold records (1989)
T+R Band & Peter Lipa in Germany - Gold records (1990)
Peter Lipa a T+R Band (1995)
Up to date (1995).

S Breinerom sa spoločne podpísali pod album:
Boogie Up (1997).
Iné:
Peter Lipa a jeho cesty (1997)
Slovak Jazz' 97 (1997)
Peter Cardarelli's - Bratislava Blue (1999)
Jana Kirschner, Peter Lipa, Boboš Procházka (2005).

Lipany

- ČR
obec v okrese Kolín.
30. 5. 1434 tu husiti prehrali v bitke s panskou jednotou.

liparit

- rhyolit
ryolit
mladšia kyslá hornina, obdoba kremičitého porfyru (podľa Liparských ostrovov pri Sicílii).

lipáza

- enzým štiepiaci tuky na glycerín a mastné kyseliny.

lipeň

- zastaralo mesiac jún.

lipeň obyčajný
Thymallus thymallus

- druh lososovitej ryby.

lipémia

- hladina lipidov v krvi.

Lipchitz, Jacques

- Francúzsko
* 1891
sochár poľského pôvodu.
Predstaviteľ kubistického a abstraktného sochárstva.
Od roku 1941 žil v USA.

lipican

- lipicanský kôň, (v hipológii) kôň z teplokrvného plemena ľahšieho typu, používaný najmä na jazdeckú drezúru (podľa domovského žrebčinca v Lipici v Slovinsku, taliansky Lipizza).

lipid

- organická látka tukovej povahy, derivát mastných kyselín. V prírode sú lipidy hojne rozšírené ako jedoduché (tuky, vosky) alebo zložené (fosfátidy, cerebrosidy) alebo ako látky lipoidného charakteru (z nich sú najdôležitejšie steroidy).

Liping Zhang

- Čína
operná speváčka (soprán).

lipiodol

- jódovaný mastný olej používaný ako kontrastná látka pri röntgenovaní.

lipka

- malá lipa.
- druh ozdobnej rastliny s veľkými srdcovitými listami, pestovanej v črepoch, sparmánia africká.

lipkavec lesný
Galium silvaticum

- druh byliny rastúcej v lesoch a na lúkach.

Lipmann, Fritz Albert

- USA
* 1899
biochemik.
Nobelova cena.

lipnica

- Poa
rod bylín z čeľade tráv. Rastie na lúkach alebo ako plevel.

lipnica lúčna
Poa pratensis

- druh vytrvalej hodnotnej trávy.

lipo-
lip-

- prvá časť zložených slov majúca význam tuk, tukový.

lipoblastóm

- nedozretý nádor z tukového tkaniva.

lipodystrofia

- chorobné prejavy látkovej premeny tukov.

lipofág

- penovitá bunka obsahujúca pohltené kvapôčky tukových látok.

lipofibróm

- benígny nádor z tukového a väzivového tkaniva.

lipofilný

- rozpustný v tukoch.

lipofília

- zvýšená tvorba a ukladanie tuku ako zámerne vyšľachtená vlastnosť niektorých plemien zvierat.

lipofluscín

- žltohnedé farbivo, ktoré sa od 10. veku života objavuje v tkanivách (ako pigment z opotrebúvania organizmu).

lipogénny

- ktorý je tukového pôvodu, ktorý vznikol z tukov.

lipogram

- dielo, v texte ktorého autor zámerne nepoužil jeden alebo viacero písmenových znakov.

lipogranulomatóza

- mnohonásobný uzlíkový zápal tukového tkaniva.

lipogranulóm

- granulóm okolo odumretého tukového tkaniva vyznačený bunkami s lipofágmi, lipofagický granulóm.

lipochróm

- v tukoch rozpustné organické tkanivo, luteín, karotenoid.

lipochrómia

- chorobné nahromadenie lipochrómov v krvi.

lipoid
lipoidy

- organické zlúčeniny nerozpustné vo vode, ale rozpustné v tukových rozpúšťadlách.
- tukovité čiastočky rastlinnej bunky.

lipoidóza

- nadmerné ukladanie lipidov v tkanive.

lipolýza

- rozloženie, štiepenie tukov na glycerín a kyseliny tukové lipázou.

lipomatóza

- chorobné množenie sa tukových buniek.

lipomyóm

- benígny nádor z tukov a z (hladkej) svaloviny.

lipoproteid

- jednoduchá bielkovina obsahujúca tukovú zložku viazanú na bielkovinu.

lipoproteín

- zložitá bielkovina konjigovaná s neutrálnymi tukmi či inými lipidmi.

liposarkóm

- sarkóm z tukového tkaniva.

liposukcia

- odsávanie telesného tuku počas drobného chirurgického zákroku.

lipovec

- med z lipového kvetu.

lipovité

- čeľaď rastlín (Tiliaceae).

lipozóm

- mikroskopická častica dopravujúca výživné látky hlboko do podkožia.

lipóm
adipóm

- nezhubný tukový novotvar.

Lippay, Ján

- SR
* 1606
† 1666
botanik.
Profesor v Trenčíne a v Trnave.

Dielo:
Posoni kert (Bratislavská záhrada, 1664, 1753).

Lipperhey, Hans

- Holandsko
* asi 1570
† 1619
konštruktér ďalekohľadu.

Lippi, Filippino

- Taliansko
* okolo 1457
† 1504
maliar.
Otec Fra Filippo.

Lippi, Fra Filippo

- Taliansko
* okolo 1406
† 1469
maliar.
Syn Filippino. Bol činný vo Florencii, Prate a v Padove. Autor náboženských obrazov a fresiek.

Lippincott, Donald

- USA
atlét.
1912: svetový rekord v behu na 100 m: 10,6.

Lippmann, Gabriel

- Francúzsko
* 1854
† 1921
fyzik.
Študoval molekulovú fyziku a elektrokapilárne javy.
Objaviteľ termoendosmózy.
Nobelova cena.

Lippmann, Walter

- USA
* 1899
novinár.
Od roku 1931 zahraničný politický komentátor listu New York Herald Tribune.

Lipset, Seymour Martin

- USA
* 1922
sociológ.

Dielo:
Politický človek
Sociálna mobilita (spolu s R. Bendixom).

Lipsko

- Nemecko
mesto.
Pôvodne rybárska osada, neskôr mesto na križovatke ciest ako obchodné stredisko.
Od roku 1165 mestské práva.
1409: založená univerzita Dekrétom kutnohorským (po odchode nemeckých majstrov a študentov z Prahy).
16. - 19. 10. 1813 tu prebehla Bitka národov - bol v nej porazený Napoleon I. Bonaparte.
1933: lipský proces.
- kraj v bývalom NDR. Rozloha 4. 966 km².

Lipský, Ján

- SR
* 10. 4. 1766 (Sedličná)
† 2. 5. 1826 (Sedličná)
kartograf.

Dielo:
1808: Tabula generalis regni Hungariae (Všeobecná mapa Uhorského kráľovstva) - veľmi presná a podrobná mapa v mierke 1:469.472
Mappa generalis regni Hungariae.

Lipský, Lubomír

- ČR
* 19. 4. 1923 (Pelhřimov)
herec.
Brat Oldřich.
1950 - 1987: pôsobenie v Městských divadlech pražských.

Filmografia:
1946: V horách duní (filmový debut)
1954: Cirkus bude
1964: Limonádový Joe
1970: Čtyři vraždy stačí, drahoušku
Ať žijí duchové
Cirkus v cirkuse
Šest medvědů s Cibulkou
Zabil jsem Einsteina, pánové
Divá Bára
Kariéra
Kavárna na hlavní třídě
Psohlavci
Ves v pohraničí
Bobule.

Lipský, Oldřich

- ČR
* 4. 7. 1924 (Pelhřimov)
† 19. 10. 1986 (Praha)
režisér.
Brat Lubomír.

Réžia:
1964: Limonádový Joe
1974: Jáchyme, hoď ho do stroje
1976: Marečku, podejte mi pero!
1969: Zabil jsem Einsteina, pánové
1983: Tři veteráni
1972: Šest medvědů s Cibulkou
1986: Velká filmová loupež (zomrel v priebehu natáčania, film dokončil Zdeněk Podskalský).

Lipšic, DanielDaniel Lipšic

- SR
* 8. 7. 1973 (Bratislava)
politik.
V roku 1996 vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.
V roku 1994 sa zúčastnil na študijných pobytoch na Georgetown University Law Center vo Washingtone a na University of Minnesota Law School v americkom Mineapolise.
V rokoch 1997 a 1998 absolvoval postgraduálne štúdium postupne na Právnickej fakulte UK v Bratislave, kde sa zdokonaľoval v odbore ústavného práva a na Harvard Law School v Cambridge (USA).
V rokoch 1996 - 1997 pracoval ako vedúci projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky.
V rokoch 1997 a 1998 pôsobil na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove a do začiatku decembra 1998 potom v advokátskej kancelárii JUDr. Ernesta Valka.
Od 9. decembra 1998 do 31. marca 2002 zastával Daniel Lipšic funkciu vedúceho úradu Ministerstva spravodlivosti SR. Z ministerstva spravodlivosti odišiel k 1. aprílu, v súvislosti so začatím účinnosti zákona o štátnej službe, podľa ktorého je štátna služba budovaná aj na princípe politickej nezávislosti a ako podpredseda KDH sa rozhodol funkciu vedúceho úradu MS SR ďalej nezastávať.
Od 1. apríla 2002 pracuje ako advokát. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť v právnických odborných časopisoch.
V rokoch 1991 - 1995 bol Daniel Lipšic predsedom Občiansko - demokratickej mládeže (ODM).
Od roku 1997 je členom Rady expertov Inštitútu konkurzného práva. Na sneme KDH 21. 10. 2000 ho zvolili za podpredsedu KDH pre vnútornú politiku. V tejto funkcii ho potvrdil aj novozámocký snem KDH v októbri 2001. Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.
2002, 2003, 2004, 2005, 2006: minister spravodlivosti a podpredseda vlády.

Lipták
Liptáčka

- obyvateľ Liptova, rodák z Liptova.

liptobiolit

- uhlie s nadpriemerným obsahom voskovoživicových látok, používané ako surovina v chemickom priemysle.

Liptov

- SR
historické územie na severe SR, na západe ohraničené Veľkou Fatrou, na severe Chočským pohorím a Západnými Tatrami a na Východe Kriváňom vo Vysokých Tatrách.

Liptovské Tatry

- starší názov pre Západné Tatry.

lirokonit

- jednoklonný azúrovomodrý al. zelený, priesvitný a sklenolesklý nerast, arzeničnan medi a hliníka.

lis

- zariadenie, stroj na stláčanie, lisovanie látok zvýšeným tlakom.

lis, tlačiarsky

- stroj na vyhotovovanie matríc.

Lisabon
Lisboa

- Portugalsko.
Hlavné mesto a prístav.
1. 11. 1755: mesto zasiahlo ničivé zemetrasenie s epicentrom v Atlantickom oceáne asi 220 km západo - juhozápadne od Lisabonu. Okrem seizmických vĺn mesto zasiahlo i tsunami. V meste zahynulo 65.000 ľudí.

Lisboa, António Francisco

- Brazília
* 1783 (Ouro Preto)
† 18. 11. 1814 (Vila Rica)
architekt a sochár.

Lisickij, El.

- Rusko
* 1890
† 1941
maliar, vlastným menom Lazar Markovič Lisickij.
Príslušník abstraktného smeru.
Venoval sa knižnej výzdobe a interiérovej architektúre.

Lisický, Petr

- ČR
* 24. 6. 1986
futbalista.

liskavka jelšová
Agelastica alni

- druh chrobáka.

liskavky

- čeľaď Chrysomelidae.
Druhovo bohatá čeľaď chrobákov (na svete asi 30 tisíc zástupcov, u nás asi 500 druhov) je väčšine ľudí známa "vďaka" škodcovi zemiakov - pásavke zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata), ktorá patrí k prisťahovalcom v našej faune. Jej domovinou sú Spojené štáty americké. Jej pôvodnou potravou boli divé druhy ľuľkovitých rastlín. Koncom 19. storočia sa dostala i do Európy najmä cez 1. svetovú vojnu sa začala rýchlo rozširovať v Európe na zemiakových kultúrach. Ostatné druhy liskaviek majú rôzny tvar tela i zafarbenie. Zväčša sú to menšie chrobáky. Larvy i dospelé chrobáky sú rastlinožravé. Krásne sú tropické druhy rodu Sagra. Majú lesklé, kovové sfarbenie a zvláštne formované zadné nohy. Druh Sagra buqueti z Jávy je najväčším zástupcom čeľade.

lisovanie

- v strojárenstve spracovávanie materiálov tlakom (kovových plechov, tyčí, umelých hmôt, kože, lepenky a podobne) bez odoberania triesok, strihaním ohýbaním, stlačovaním a podobne, aby získali potrebný (žiadaný) tvar. Prevádza sa na lisoch.

lisovnica

- matrica; spodná časť nástroja pre lisovanie.

lisovník

- patrica; horná časť nástroja pre lisovanie.

list

- fylom
postranný orgán vyrastajúci so stonky cievnatých rastlín.skoro vždy má obmedzený rast. Býva rozšírený do plochy. Slúži ku fotosyntéze a vyparovaniu vody.
- v knihe alebo v zošite dve nie protiľahlé strany, polhárok.
- písomná zpráva adresovaná osobe, úradu, inštitúcii a pod., posielaná obyčajne v obálke, prípis.
- listina úradného charakteru, písmo.
- tenký a široký kus dačoho, dajakej látky (napr. kovový list).
- v ľudových názvoch rastlín (napr. kozí list).
- publikačný orgán, časopis.

list, anonymný

- nepodpísaný list.

list, bobkový

- listy vavrína ušľachtilého, používané ako korenie.

list, kaperský

- (v 16. – 19. storočí) listina oprávňujúca majiteľa súkromného plavidla vykonávať tzv. námorné koristné právo.

list, kánonový

- zobrazenie ukrižovaného Krista na začiatku omšového kánonu v misáli.

list, klíčny

- prvý list na klíčku rastliny.

List, Niki

- Rakúsko
* (Viedeň)
† 2. 4. 2009 (Viedeň)
scenárista, režisér a producent.

Filmografia:
Mama lustig? (1984)
Muá denken (1991)
Mein Boá bin ich (2001)
Move (2002, dokumentárna dráma).

list, odberný

- ktorým sa avizuje zásielka.

list, otvorený

- nezalepený list.
- list uverejnený v tlači.

list, pastiersky

- list vydaný vyšším cirkevným hodnostárom, ktorý čítajú kňazi veriacim z kazateľní.

list, pílový

- podstatná účasť píly. Oceľový plech v tvare listu, pásu, pruhu, nekonečného pásu, kotúča. Po obvode je opatrený zubami. Veľkosť a tvar zubov sa prispôsobuje rezanému materiálu.

list, titulný

- hlavná vstupná stránka knihy.

List, Vladimír

- ČR
* 1887
† 1971
elektrotechnik.
Pracoval v odbore elektrických sietí a rozvodov.

lista

- zastaralo zoznam, výkaz.
- (v poštovom styku) doklad, do ktorého sa zapisujú poukážky v medzinárodnom styku.

lista, civilná

- štátny dôchodok panovníka.

listenec

- šupinovitý list na kvetnej stopke.

listeň

- šupinovitý list, ktorý ochraňuje mladé výhonky rastliny.

lister

- lesklý meňavý povlak na skle alebo fajanse.
- ľahká lesklá látka z bavlnenej priadze a česanej vlny.

Lister, Enrique

- Španielsko
* 1907
revolucionár.
Veliteľ španielskej republikánskej armády.
1937: člen politbyra KS Španielska.

Lister, Joseph

- Anglicko
* 1827
† 1912
lekár.
Univerzitný profesor v Londýne. Zaviedol do chirurgie antisepsu a asepsiu. Zaviedol kyselinu karbolovú ako univerzálne antiseptikum. Jeho princípy spočiatku narážali na odpor medicínskej verejnosti, neskôr sa dočkal najvyšších pôct.

listeria

- rod grampozitívnych baktérií. Morfologicky sa jedná o krátke tyčinky vyskytujúce sa jednotlivo alebo v krátkych reťazcoch. Sú aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne, pohyblivé (pomocou bičíkov), neopuzdrené, kultivačne pomerne nenáročné a schopné dlhodobého prežívania (i pri nižších teplotách). Môžu vyvolávať ochorenia u zvierat. U človeka sa môže vyskytovať v tráviacom trakte (zdrojom infekcie sú potraviny). Spôsobuje rôzne ochorenia (endometritídu, konjuktivídu, kožné infekcie, chrípkové ochorenia, meningoencefalitídu) zvyčajne ľahšieho priebehu.

Listeria monocytogenes

- baktéria žijúca v črevách. Prejavuje sa príznakmi podobnými chrípke. Hlavným zdrojom nákazy sú zle uložené mäkké syry, nepasterizované mlieko, krémy, majonéza, paštéty a nedostatočne prevarené mrazené potraviny. Baktéria sa vyskytuje pri domácich i voľne žijúcich zvieratách.
Spôsobuje chorobu listerióza. Na človeky sa infekcia prenáša kontaktom s chorým zvieraťom, kontaminovanou potravou alebo u tehotnej matky na plod.
Baktéria hynie pri ošetrení teplom nad 70 °C.

listerióza

- choroba vyvolaná baktériou Listeria monocytogenes; infekčné ochorenie prenosné zo zvierat na človeka. Postihuje najmä ľudí s oslabenou imunitou: seniorov, onkologických pacientov, nenarodené deti (tehotné ženy; hrozba potratu). Pre zdravých dospelých nie je nebezpečná (prejavujue sa ako mierna horúčka).
Prvé príznaky sa objavujú po 1 až 4 týždňoch od nakazenia, v začiatkoch ako ľahká chrípka, bolesti hlavy, svalov a teplota, neskôr horúčka, hnačka, nevoľnosť, závraty, zmätenosť. Neskoré štádium spôsobuje otravu krvi, zápal mozgových blán a smrť.
U tehotných žien môže spôsobiť predčasný pôrod alebo potrat.
Lieči sa antibiotikami.

listina

- úradne vyhotovený alebo overený písomný záznam, písomnosť.
- v diplomacii písomné svedectvo o dohodách, zmluvách a podobne trvalej právnej povahy.

listina, handrárska

- dokument, ktorého podpísaním sa Škótska šľachta podrobila anglickému kráľovi Ediardovi I. Plantagenetovi.

listina, kandidačná

- zoznam kandidátov (napr. pri voľbách).

listina, kandidátna
kandidátka

- obsahujúca zoznam kandidátov pri voľbách.

listina, prezenčná

- obsahujúca podpisy osôb prítomných na schôdzke, na zasadaní a pod.

listina, termínová

- obsahujúca zoznam zápasov, pretekov a pod.

listina, ústavná

- ústavný zákon.

listinár

- kniha opisov listín.
- edícia listín určitého vydavateľa alebo príjemcu listín vzťahujúca sa k určitej korporácii, právu, krajine, štátu v neskrátenom znení a chronologickom poradí.

listing

- vyhľadávanie.
- zoznam, súpis.

Listjev, Vladislav

- Rusko
† 1. 3. 1995 (zavraždený)
novinár.
Výkonný riaditeľ TV spoločnosti Ostankino.

listnatec čipkový
Ruscus hypoglosum

- druh rastliny.

listohlod

- Phyllobius
rod chrobákov. Škodí na pupeňoch a listoch.

listokaz

- Phylloperta
rod chrobákov. Škodlivý. Larvy žijú v zemi, okusujú korienky rastlín.

listonos zlatý
Mimon bennetti

- druh netopiera. Patrí ku najväčším nwtopierom sveta. Dosahuje rozpätie krídiel až 1,25 m. Žijú na ostrove Rodrigues v Indickom oceáne. Dnes (2008) ich tam žije okolo 4.000.

listonožka

- Notostraca
rád dravých kôrovcov. Telo (dlhé až 8 cm) je pokryté pancierom.

Listopad, František

- ČR
* 26. 11. 1921 (Praha)
básnik, vlastným menom Jiří Synek.
1948: emigrácia (Francúzsko, Portugalsko).

Dielo:
1955: Umazané povídky.

listovka

- záhradnícka pôda, ktorá vznikla rozkladom lístia.

listrovať

- dodávať nitiam lesklý a hladký povrch.
- v sklárstve vytvárať lister, (čo) vybavovať listrom.

listvenit

- hornina vzniknutá metasomatickou premenou ultrabázických hornín sprevádzanou najmä karbonatizáciou pôvodných čiastočiek, príznak ložísk zlata a kobaltu.

listvenizácia

- premena, ktorou vzniká listvenit.

Liszt, Ferenc

- Maďarsko
* 22. 10. 1811
† 1886
hudobný skladateľ a klavírista.
1823: žije v Paríži.
Od roku 1835 poriadal koncertné cesty po Európe.
1848 - 1861: dvorný kapelník vo Výmare.

Dielo:
Tasso (symfónia)
Preludia (symfonická báseň)
Uhorské rapsódie.

Bibliografia:
Liszt o svojich súčasníkoch.

lišaji

- Sphingidae
lišajovití
čeľaď nočných motýľov. Larvy niektorých lišají škodia na stromoch (lišaj borový).

lišajníkkotva

- Lichenes
trieda výtrusných rastlín.skladá sa z pletiva húb a z buniek zelených rias, prípadne siníc. Obe zložky sú v súžití a tvoria jednotný celok (hélótizmus). Rastú na skalách, pôde a kôre drevín.

Liška, Bohumír

- ČR
* 1914
dirigent.
Dirigent opery v Plzni. Profesor AMU.

Liška, Jiří

- ČR
* 13. 3. 1982
futbalista.

Liška, JurajJuraj Liška

- SR
* 29. 11. 1964 (Trenčín)
politik.
V roku 1982 zmaturoval na trenčianskom gymnáziu.
V roku 1984 začal štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, odkiaľ po roku prestúpil na Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1989 v odbore prístrojová, regulačná a automatizačná technika.
V roku 2000 sa stal členom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ). Na ustanovujúcej Krajskej konferencii ho delegáti zvolili za predsedu Regionálneho zväzu SDKÚ Trenčín. Vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2002 bol zvolený za poslanca NR SR za SDKÚ.
Pracoval v parlamentnom výbore pre financie, rozpočet a menu. Bol členom Stálej delegácie NR SR v Spoločnom parlamentnom výbore EÚ a SR.
V decembri 2002 bol ako kandidát koalície SDKÚ-KDH-ANO-DS zvolený za primátora mesta Trenčín.
Juraj Liška je ženatý, má dve deti.
K jeho záľubám patrí šach, lyžovanie, tenis, plávanie, triatlon a ľudový tanec.
Funkciu ministra obrany SR zastáva od 10. októbra 2003.
2004: minister obrany.
27. 1. 2006: po havárii vojenského lietadla prevážajúceho z Kosova vojakov misie KFOR, pri ktorej zahynulo 42 príslušníkov slovenskej armády, rezignoval (demisia prijatá prezidentom Ivanom Gašparovičom 3. 2. 2005).

Liška, Pavel

- ČR
* 29. 1. 1971 (Liberec)
herec.
Manželka Kristýna Boková (otec John Bok). Syn Šimon (* 2005; matka Kristýna Boková, tanečnica).
Vyštudoval JAMU v Brne.
Pôsobil v HaDivadle a v Divadle Husa na provázku.
2003: člen Divadla na zábradlí.

Filmografia:
1999: Návrat idiota
2001: Divoké včely
2003: Pupendo
2003: Čert ví proč
2003: Nuda v Brně
2003: Mazaný Filip
2004: Horem pádem
2005: Šílení
2005: Štěstí.

Liška, Ondřej

- ČR
politik, politológ, religionistik.
2003 - 2004: miestopredseda pre zahraničnú politiku.
2007: miestopredseda pre zahraničnú politiku.
2007: minister školstva (Strana zelených).

Liška, Zdeněk

- ČR
* 1922
skladateľ filmovej hudby.
Riešil niektoré audiovizuálne systémy (kinoutomat, diapolyekran).

Hudba ku filmom:
Vynález skázy.

Lišková, Věra

- ČR
* 1924
maliarka a sklárska výtvarníčka.

lišta

- úzka doštička, latka rôznym spôsobom upravená.

lit
lita
litas

- Litva
menová jednotka.

litánia

- modlitba zložená z prosieb prenášaných striedavo predriekavačom a ľudom.
- vytrvalá prosba.
- obšírny výklad, často niečo vypočítavajúci, vyčítavý, nariekavý a pod., dlhá reč.

liter

- fyzikálna objemová jednotka, 1.000 cm3 = 1 dm3 (1000,028 cm3).
Vedľajšia jednotka objemu, značka l.

litera

- písaný alebo tlačený znak pre hlásku, písmeno.
- písmo.
- doslovné znenie (obyčajne záväzné, zväzujúce a pod.). Často v spojení litera zákona.

litera, mŕtva

- zásada, ktorá sa už nerešpektuje.

litera scripta manet

- latinsky napísané zostáva.
- čo je napísané, platí.
- písmo zaväzuje.

litera zákona

- doslovné znenie.

literatmosféra

- staršia jednotka práce (energie, tepla) používaná niekedy v termodynamických výpočtoch.

literatúra

- písomníctvo, slovesnosť, písomné prejavy určené verejnosti, ktoré sú zamerané umelecky, vedecky, publicisticky. Rozoznávame 3 druhy literatúry: lyrika, epika a dráma a množstvo žánrov: balada, epos, sonet, román, tragédia, komédia, novela a podobne).
- súhrn diel, článkov o určitej otázke (v odbornej knihe, spise).

literatúra, absurdná

- literatúra zobrazujúca vzťahy medzi prvkami skutočnosti ako nelogické alebo protizmyselné.

literatúra, hudobná

- spisy o hudbe.
- prenesene tlačené hudobné diela.

literatúra, ineditná
samizdat

- nelegálne vydávanie zakázanej literatúry alebo literatúry zakázaných autorov.

literatúra, intenčná

- tendenčná literatúra.

literatúra, kalendárna

- literatúra malej umeleckej hodnoty, banálna.

literatúra, krásna

- beletria.

literatúra, legionárska

- literatúra z prostredia československých légií v 1. svetovej vojne.

literatúra, použitá

- súhrn, zoznam diel o určitej otázke.

literatúra, povinná

- súhrn diel určených na štúdium.

literatúra, vedecko-fantastickákotva
science-fiction
vedecko - fantastický román

- opierajúca dejové motivácie o technické a vedecké (prípadne pseudovedecké) teórie, predpoklady a hypotézy, čerpajúca z poznatkov modernej vedy a techniky.

Literaturnaja gazeta

- ZSSR
orgán zväzu sovietskych spisovateľov. Vychádza v Moskve od roku 1929.

literál

- symbol (slovo) v počítačovom programe reprezentujúci sám seba.

Literární noviny

- týždenník zväzu Československých spisovateľov. Od roku 1952 vychádzajú v Prahe. Od októbra 1967 ich vydáva ministerstvo kultúry. V roku 1968 obnovené ako Literární listy, neskôr Listy. V roku 1969 ich vydávanie zastavené.

literárnoestetický

- týkajúci sa literárnej estetiky.

literárnohistorický

- týkajúci sa literárnej histórie.

literárnokritický

- týkajúci sa literárnej kritiky.

literárnosť drámy

- hanlivo neživotnosť, papierovosť diela.

literárnoteoretický

- týkajúci sa literárnej teórie.

literárnovedný
literárnovedecký

- týkajúci sa literárnej vedy.

literárny

- týkajúci sa literatúry, najmä krásnej.
- činný v odbore krásnej literatúry.

literát
literátka

- spisovateľ, publicista.
- (kedysi) člen niekdajšieho združenia kostolných spevákov.

literátčina

- neživotnosť, papierovosť (literárneho prejavu), literátskosť.

literátstvo

- činnosť literáta, spisovateľa.
- literátskosť.

literina

- písmovina
zliatina olova, antimónu a cínu ku odlievaniu písmen pre tlač (stereotypné dosky, monotyp, linotyp).

Litevci

- národ žijúci v Litve. Potomci rôznych baltických kmeňov, ktoré žili v povodí rieky Nemen.

Litfass, Ernst

- Nemecko; kníhtlačiar. Vynálezca samostatných reklamných stĺpov, na ktoré sa vylepovali reklamy. Prvé stĺpy boli inštalované v roku 1855 v Berlíne.

litholrubín BK

- E 180.

lithopon

- biely pigment a plnivo, zmes síranu draselného a sírnika zinočnatého.

Lithothamnion

- rod rias čeľade Corallinaceae. Niektoré druhy vytvárajú lithothamnionové vápence (treťohorné i súčasné).

lithyalin

- sklo napodobňujúce materiály z drahých kameňov, technika objavená sklárom B. Egermannom v roku 1826.

liti
lazzi

- v ranom stredoveku poloslobodní Frankovia a Sasi, ktorí platili šľachte dávky, ale smeli nosiť zbrane.

litiáza

- lithiasis
v medicíne kamienky.
- chorobné tvorenie sa kamienkov v organizme.
- v ovocinárstve choroba ovocia, kamenitosť.

litifikácia

- premena nespevnenej usadeniny v pevnú a súdržnú horninu.

litionit

- lítiová sľuda, lepidolit.

litisdenunciácia

- v práve oznámenie sporu tretej osobe.

litispendencia

- skutočnosť, že o určitom právnom pomere už bolo zahájené súdne riadenie a nemôže byť o tejto veci zahájené konanie ďalšie. Prekážka súdneho konania.

Litke, Fjodor Petrovič

- Rusko
* 1797
† 1882
moreplavec.
1821 - 1824: preskúmal Severný ľadový oceán.

litkup

- aldamáš.

lito-

- prvá časť zložených slov majúca význam kameň, kamenný, hornina, horninový.

litobiont

- organizmus schopný vylučovať anorganické soli, al. naopak hromadiť ich vo svojom tele.

litocystotómia

- chirurgické otvorenie močového mechúra na odstránenie kameňov.

litofania

- priesvitný obrázok z porcelánu.

litofácia

- litologická fácia sedimentov.
- (pri geologickom mapovaní) odlíšiteľná časť vrstevnatého sledu.

litofágny

- (o niektorých živočíchoch) majúci schopnosť rozomieľať horniny.

litofánia

- technika výroby priesvitných obrazov z neglazovaného porcelánu, obľúbená v druhej polovici 19. storočia.

litofilný

- rastúci alebo žijúci na skalnatých pôdach.

litofyt

- organizmus prispôsobený životu na kameňoch.

litofýza

- v geológii (vo vyvretých horninách) dutina po uniknutých plynoch.

litogenéza

- v geológii súhrn pochodov vedúcich k vzniku usadených hornín.

litogeochémia

- časť geochémie zaoberajúca sa distribúciou prvkov v litosfére.

lirogénny

- ktorý je kamienkového pôvodu, vyvolaný kamienkom, kamienkami, kameňotvorný.

litoglyfika

- umelecké rezbárstvo kameňov.

litograf
litografka

- pracovník v litografii, kameňotlačiar.

litografia

- kameňotlač
tlačová technika, ktorú vynašiel A. Senefelder. Ako tlačová doska sa používa litografický kameň, na ktorého povrch sa kresba nanáša mastnou litografickou kriedou alebo litografickým tušom a potom sa celá plocha zvlhčí vodou. Povrch kameňa je bez reliéfu. Tlačová farba nanášaná valcom po celej ploche sa uchytí iba na miestach mastnej kresby. Zdokonalením litografie vznikol ofset. Odvodenou technikou je autolitografia, autografia, kameňoryt.
- reprodukcia takto vzniknutá.
- dielňa alebo závod, kde sa táto práca vykonáva.

litografovať

- tlačiť litografickou technikou.

litochrómia

- farebná kameňotlač.

litoklast
litotryptor

- prístroj na drtenie kameňov (napr. močových).

litokláza

- puklina v zemskej kôre.

litolapaxia

- odstránenie rozdrvených kamienkov z močového mechúra.

litológia
sedimentológia

- náuka o sedimentárnych horninách.

litolýza

- atmosférický jav, ktorého podstatou sú vznášajúce sa pevné častice v ovzduší (zvírený prach, zákal, dym, piesočná víchrica a pod.).

litometeor

- meteor z pevných častíc nepochádzajúcich z vody (napr. dym, zvírený prach).

Litoměřici

- staroslovanský kmeň v stredných Čechách v Polabí. Na severe susedil s Děčanmi, na juhu s Čechmi.

Litomyšl

- ČR
mesto v okrese Svitavy.
Od roku 1259 mesto.
1344 - 1421: biskupstvo.
1503: postavená tlačiareň.
V 15. - 16. storočí sídlo Jednoty bratskej.

litonefrotómia

- chirurgické otvorenie obličkovej panvičky s cieľom odstrániť kamene.

litonefróza

- kamene v panvičke obličiek s druhotnými zmenami v obličke.

litopedión

- zvápenatený, predčasne odumretý plod v maternici.

litopón

- biely pigment a plnidlo, zmes sulfátu bárnatého a sulfidu zinočného používaná pri výrobe náterových látok, plastických látok a v gumárstve.

litorál

- pobrežná oblasť vodných nádrží medzi najnižšou a najvyššou úrovňou hladiny počas roka.

litorálny

- pobrežný.

litosférakotva

- pevný obal Zeme; zemská kôra s priliehajúcou časťou zemského plášťa. Je rozdelná na 10 veľkých a neurčený počet malých litosférických dosiek, ktoré navzájom menia polohu. Predpokladá sa, že kĺžu po plastickej podložnej astenosfére. Pohyb dosák spôsobujú tzv. konvenčné prúdy, ktoré vznikajú rôznymi teplotami v zemskom plášti. Okraje susediacich litosférických dosiek môžu byť vzájomne v troch polohách: rozbiehavej, míňajúcej sa a zbirhavej.

litosiderit

- kamenný meteorit obsahujúci kúsky železa.

litoskop

- sonda na zisťovanie močových kamienkov.

litostratigrafia

- stratigrafické rozdelenie vrstvového sledu na základe litologického charakteru vrstiev.

litotektonika

- v geológii výstavba zemskej kôry.

litotes

- zjemnenie, zmiernenie výrazu, najčastejšie zdvojením záporu v kladnom význame (napr. nemôžem nevidieť).

litotop

- oblasť uloženín jednotného sedimentačného prostredia (s rovnakými litologickými i biologickými znakmi).

litotómia

- vyňatie kameňov z tela.

litotrypsa

- rozdrtenie kameňa v močovom mechúre špeciálnym nástrojom.

litotryptor
litoklast

- prístroj na drtenie kameňov (napr. močových).

litotyp

- makroskopicky rozoznateľné polohy uhlia v sloji.

litovčina

- litovský jazyk, baltský jazyk, úradný jazyk v Litve, menšinami používaný aj v USA, Rusku, Kanade, Uruguaji, Argentíne a i.
- jeden z 20 oficiálnych jazykov Európskej únie.

Litovec

- obyvateľ Litvy.

Litovci

- príslušníci jedného z baltských národov.

litráž

- rozsah, miera, objem udaný v litroch.

litrovka

- litrová fľaša.

littera scripta manet

- napísané ostáva, napísané platí.

Littizetto, Luciana

- Taliansko
spisovateľka, scenáristka, herečka.

Dielo:
Princezná na hrášku
Huby s octom.

Little Boy (Chlapček)

- meno atómovej bomby, ktorú lietadlo EnolaGay 6. 8. 1945 zvrhlo ns Hirošimu.

Littré, Émile

- Francúzsko
* 1801
† 1881
filozof a jazykovedec.
Autor slovníka francúzskeho jazyka.

lituanistika

- odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou Litvy (latinsky Lithuania).

lituréza

- odchádzanie obličkových kamienkov močom.

liturg

- osoba, ktorá vykonáva cirkevný obrad.

liturgia

- bohoslužobný obrad, súhrn bohoslužobných úkonov a obradov a ich pevne stanovený poriadok, bohoslužobný postup.

liturgia, slovanská

- bohoslužobný obrad v slovanskom jazyku. Po jednaniach v rokoch 867 - 869 bola Rímom uznaná (na nátlak bratov Cyrila a Metoda zo Solúnu). Po zákaze slovanskej liturgie (873) Metod tento zákaz Jána VIII. neuposlúchol a v roku 879 znovu obhájil používanie slovanskej liturgie (opäť oficiálne používaná od roku 880 až do Metodovej smrti (885)).

liturgika

- náuka o liturgii.

liturgovať

- konať, odbavovať bohoslužby.

Litva
Litovská republika

Litva

- republika na západnom pobreží Baltického mora.
Rozloha 65.300 km².
Hlavné mesto Vilnius (Vilnjus).
13. storočie: kmeňové územia spojené do Litovského veľkokniežactva.
14. storočie: mohutná územná expanzia. 1385: únia s Poľskom.
1569: spoločný štát s Poľskom (Rzeczpospolita) - ľubninská únia.
1795 - 1917: súčasť Ruskej ríše.
1918 - 1919: nezávislá sovietska republika.
1919 - 1926: samostatný štát.
1926: fašistický prevrat.
Od 5. 8. 1940 sovietska republika (anexia ZSSR).
1941 - 1944: okupácia Nemeckom.
1972: protisovietske demonštrácie.
11. 3. 1990: formálne vyhlásila samostatnosť: "Litovská SSR od dnešného dňa neexistuje. Nový názov znie Litovská republika."
13. 1. 1991 sovietska armáda obsadila strategické miesta v hlavnom meste Vilniuse. Správy o 14 mŕtvych po prestrelke pod televíznou vežou obleteli svet. Výsledkom násilnej odpovede Moskvy bola ešte väčšia podpora Európy. Československý prezident Václav Havel ako jeden z prvých odsúdil sovietsku agresiu a vyzval Gorbačova, aby zabránil ďalšiemu násiliu. Krátko na to uznal Island ako prvá krajina Litvu za nezávislý štát, neskôr republiku toho istého roku uznáva i ZSSR.
18. 9. 1991 sa Litva stala členom OSN.
1993: odchod vojsk Spoločenstva nezávislých štátov (nástupníckej krajiny po ZSSR).

litvanistika

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, históriou a kultúrou litovského národa.

Litvinenko, Alexander

- Rusko
† 23. 11. 2006 (Londýn, otrávený)
špión.
Manželka Marina. Syn Alexander. Dcéra Sonya.
Kritik prezidenta Putina.
1998: ukončil kariéru v ruskej tajnej službe (FSB) - verejne obvinil svojich nadriadených, že mu nariadili zavraždiť oligarchu Borisa Berezovského.
2001: udelený politický azyl vo Veľkej Británii. Utiekol z Ruska po tom, ako prezradil údajný plán FSB zavraždiť ruského magnáta Borisa Berezovského, ktorý v tiež žije v Británii. Litvinenko sa dostal do sporu sruským prezidentom ešte v čase, keď Putin viedol FSB. Neskôr napísal knihu o FSB, v ktorej odhaľuje prepojenie FSB s výbuchmi, ktoré v roku 1999 zničili niekoľko obytných budov a pripravili o život okolo 300 ľudí. Útoky proti civilistom, z ktorých ruská vláda obvinila Čečenov, boli jedným z argumentov vtedajšieho premiéra Putina pre vyslanie ruských vojakov do Čečenska. Politkovskaja, najznámejšia kritička Putinovej politiky v Čečensku, ktorú zavraždili v Moskve, sa údajne s Litvinenkom priatelila.
V novembri 2006 bol otrávený tháliom a polóniom. Obvinil Putina, že bol otrávený na jeho príkaz.

Litvinov, Maxim Maximovič

- ZSSR
* 1876
† 1951
diplomat.
1898: člen sociálno-demokratickej robotníckej strany.
1903: boľševik.
1934: člen ÚV VKS(b).
1941: kandidát ÚV VKS(b).
1930 - 1939: ľudový komisár (minister) zahraničných vecí.
1941 - 1943: veľvyslanec v USA.
1943 - 1946: námestník ľudového komisára (ministra) zahraničných vecí.

lityalín

- v sklárstve vrstvené nepriehľadné červenohnedé a žilkované sklo napodobňujúce achát.

Litzy

- Mexiko
* 7. 10. 1982
herečka.

Liu Chunhong

- Čína
vzpieračka.
2008: 1. miesto na LOH v Pekingu vo vzpieraní v hmotnostnej kategórii do 69 kg výkonom 286 kg - nový svetový rekord.

Liu, Lucy

- USA
* 2. 12. 1968
herečka.

Liu O

- Čína
* 1850
† 1910
literát a politik.
Kritik korupcie. Propagátor európskej techniky.

Dielo:
Putovania Starého Chromca.

Liu Šao-čchi

- Čína
politik.
1959: premiér.

Liv, Stefan

- Švédsko
* 21. 12. 1980
hokejový brankár.

Livanov, Boris Nikolajevič

- ZSSR
* 1904
herec.

live

- priamy, živý, bezprostredný.
- živo vytváraný, priamo vysielaný.

live dialóg

- vysielaný naživo, priamo, bez redakčného spracovania.

live program

- vysielaný naživo, priamo, bez redakčného spracovania.

livedo

- fialové sfarbenie kože podmienené poruchou kapilárneho krvného obehu.

lividita

- bledosť s modrastým nádychom.

lividný

- bledý, sivý do modra.

Livings, Henry

- Veľká Británia
dramatik.

Dielo:
Eh? (hra).

Livingstone, David

- Škótsko
* 1813
† 1873
lekár, misionár, cestovateľ.
1858: objavil jazero Tanganika. Popísal ho spolu s Henrym M. Stanleyom. Ako prvý prešiel cez Africký kontinent od západu na východ (1853 - 1856).
Preskúmal Zambezi, objavil jazerá Malawi a Bangweolo.

livistona

- palma rodu Livistona s veľkými, vejárovito trhanými listami, u nás skleníková (podľa škótskeho šľachtica P. Murraya, baróna z Livingstonu).

Livius, Titus L.

- Rím
* 59 pred Kristom (Patavia)
† 17
historik.

Dielo:
Ab urbe condita (Od založenia mesta, 142 kníh dejín Ríma).

Livnat, Limor

- Izrael
politička.
2004: ministerka školstva.

Livni, Tzipi (Cipi)Cipi Livni

- Izrael
* 8. 7. 1968
politička.
18. 1. 2006: ministerka zahraničných vecí.
4. 5. 2006: ministerka zahraničných vecí.

Livonci

- Livovia
jedna z najmenších európskych národností.
Patrí do ugrofínskej skupiny. Žijú v Lotyšsku. Jazyk je príbuzný estónštine.

Livonsko

- historický názov Lotyšska a Estónsky. Pôvodne osídlené ugrofínskymi Livmi.
V 13. storočí dobyté križiakmi, rozdelené medzi križiacky (livonský) rád a rižské arcibiskupstvo.
V roku 1561 rozdelené na vojvodstvo Zadvinské a Kuronsko.
V roku 1629 územie získali Švédi, 1721 Rusi.
V roku 1918 rozdelené medzi Lotyšsko a Estónsko.

livra

- rovnošata (šľachtických) sluhov, lokajov, dnes v niektorých zamestnaniach, napr. vrátnikov, cirkusových zriadencov a i.

livrej

- historické oblečenie sluhov a služobného personálu podobné rovnošatám.

livrejovaný

- oblečený do livreje.

livres d'heures

- hodinky, modlitebné knihy určené laikom. Boli používané v 12. - 16. storočí, boli bohato ilustrované.

Liwei, Y.

- Čína
kozmonaut.
Let na Shenzhou-5.

Lizák, Peter

- SR
diplomat.
7. 1. 2008 vymenovaný za veľvyslanca v Rakúsku.

lizéna

- zvislý plochý výstupok na čelnej strane budovy bez hlavice a pätky.

lizina

- pri smolarení (živicovaní, ťažbe živice) pruh dolnej časti kmeňa stromu zbavený kôry a vrchnej časti dreva.

Lizzani, Carlo

- Taliansko
* 1922
taliansky filmový scenárista a režisér.

Filmografia:
Pozor banditi
Kronika chudobných milencov
Veronský proces.

Bibliografia:
História talianskeho filmu.

líbling

- obľúbenec.
- miláčik.

Líbya
Líbyjská arabská republika
al-Džumhúríja al-Arabíja al-Líbíjja

Líbya

- republika v severnej Afrike u zálivu Veľká Syrta pri Stredozemnom mori. Rozloha 1. 759. 540 km². Hlavné mesto Bajdá. 10. storočie pred Kristom: založil Šešonk v Egypte XXII. dynastiu (líbyjskú). 7. storočie pred Kristom: pobrežie kolonizované Féničanmi a Grékmi. 4. storočie pred Kristom: súčasť Egypta. 2. - 1. storočie pred Kristom: pripojená k Rímu. 7. storočie: pod arabským vplyvom. 16. storočie: pripojená ku Osmanskej ríša. 1911 - 1912: počas taliansko - tureckej vojny dobytý Talianskom. 1951: rozhodnutím OSN prehlásená nezávislým štátom (konštitučná monarchia). 1969: po prevrate vyhlásená republika.

líder
leader

- vedúca osobnosť.
- najlepší hráč družstva.
- vedúci hlas džezovej nástrojovej skupiny.

líha

- šikmo položený trám, po ktorom sa posunovaním nakladajú alebo skladajú ťažké predmety, napr. sudy piva.

línia
linea

- krivka, čiara, priamka, obrys.
- rad príbuzných jedincov, rodokmeň, vetva rodu.
- potomstvo vybraného jedinca (rastliny).

línia, Curzonova

- východná hranica Poľska stanovená dohodou z 8. 12. 1919. Zodpovedala etnografickej hranici Počas sovietsko - poľskej vojny ju navrhol George Curzon. V roku 1945 bola Jaltskou konferenciou určená ako povojnová východná hranica Poľska.

línia, čistá

- v genetike potomkovia čistokrvných jedincov, ktorí sa v niektorých sledovaných znakoch zhodujú. Čistá línia je u živočíchov výsledkom najužšej príbuzenskej plemenitby.

línia, KT hraničná

- v geológii vrstva s vysokým obsahom irídia, ktorá vznikla v dobe vyhynutia dinosaurov (pred 65 miliónmi rokov).

línia, kýlová

- formácia námorných lodí plávajúcich za sebou.

línia, Maginotova

- Francúzsko
obranná pevnostná línia na východných hraniciach Francúzska postavená v rokoch 1929 - 36. V roku 1940nezadržala vpád nemeckých vojsk, ktoré ju obišli zo severu.

línia, Mannerheimova

- pásmo fínskych opevnení pozdĺž bývalých fínsko - sovietskych hraníc.

línia, po meči

- v genealógii označenie mužskej postupnosti rodov.

línia, po praslici

- v genealógii označenie ženskej postupnosti rodov.

línie, papilárne

- kožné lišty (čiary), napr. na prstoch, dlaniach, špecifické pre každého človeka. Na ich existencii je založená daktyloskopia.

Lípa Slovanská

- český demokratický spolok založený 30. 4. 1848 v Prahe.

Jiří Lír Lír, Jiří

- ČR
herec a naivný maliar.
Pôsobil v divadlách v Prahe (Uránie, Rokoko, Realistické divadlo), v Padubiciach, Českých Budejoviciach a inde.
Od roku 1969 sa venoval výhradne filmovej a TV tvorbe.

Filmografia:
Přežil jsem svou smrt
Kdyby tisíc klarinetů
Limonádový Joe
Spalovač mrtvol
Světáci.

líra

- Taliansko, Malta, Turecko; menová jednotka (dnes napr. v Taliansku nahradená eurom).

lístok, bianko

- cestovný lístok vypísaný na formulári.

lístok, cestovný

- doklad, listina úradnej povahy o zaplatení cestovného, obyčajne menšieho formátu.

lístok, hlasovací

- úradný doklad, ktorým volič pri voľbách odovzdáva svoj hlas.

lístok, jedálny

- zoznam jedál (ponúkaných napr. v reštaurácii).

lístok, kališný

- okvetie.

lístok, korešpondenčný

- dopisnica
druh poštovej zásielky vo formáte listu, ktorá nie je opatrená obálkou. Známka je na nej predtlačená. Prvý korešpondenčný lístok začala používať rakúska pošta 1. 10. 1869 na návrh profesora rakúskej vojenskej akadémia dr. Emanuela Herrmana.

lístok, lovecký

- preukaz oprávňujúci vykonávať lov (poľovníctvo).

lístok, povolávací

- ktorým sa povoláva do vojenskej služby.

líška

- Vulpes
rod šeliem z čeľade psovitých.
- Cantharellus; rod húb, zväčša jedlých, ale ťažko stráviteľných.

Líška

- súhvezdie južnej oblohy.

líška, džungľová
Vulpes bengaliensis

- navzdory názvu nežije v džungli, ale v otvorenej krajine v Pakistane, v Indii a v Nepále. Horám sa vyhýba. Dobre šplhá po krovinách. Živí sa žabami, hmyzom a rôznymi plodmi. Má hmotnosť cca 7 kg, na dĺžku meria 58 - 70 cm, chvost 40 - 50 cm.

líška chamakotva
Vulpes chama

- ako jediný druh líšky obýva južnú Afriku. Má nápadný huňatý chvost s čiernou špičkou. Žije v savanách a v miestach so skalnatými pahorkami. Hmotnosť 1,5 - 2 kg, dĺžka tela 41 - 45 cm, chvosta 25 - 30 cm. Starší názov je chama.

líška, obecná
Vulpes vulpes

- psovitá šelma. Lovená pre kožušinu. Obýva veľkú časť severnej pologule. V rámci druhu rozoznávame niekoľko farebných foriem od červenoryšavej s bielou náprsenkou, ako ju poznáme u nás, až po tmavé, hnedé, čiernohnedé a až takmer čierne (tzv. uhliarky). Má hmotnosť 3 - 14 kg, dĺžka 45 - 90 cm, chvost 30 - 35 cm. Môže sa dožiť až 12 rokov, ale v prírode sa dožíva asi tretiny. Vysoké straty vyrovnáva veľkou plodnosťou.

líška šedohnedá
Vulpes velox

- menší druh líšky s malými ušami a krátkym chvostom. Je rozšírená v severoamerickej prérii v centrálnej časti USA a na juhu Kanady. Hmotnosť 1,8 - 3 kg, dĺžka tela 37 - 50 cm, chvosta 23,30 cm. V mnohých oblastiach takmer vyhubená.

lítium

- chemický ľahký kovový striebornobiely prvok zo skupiny alkalických kovov, značka Li, atómové číslo 3, atómová hmotnosť 6,939. V tekutom stave sa používa ako chladiace médium v jadrových reaktoroch.

líz

- slanisko.

lízadlo

- (zriedkavo) cukrík upravený na lízanie.
- žľab na lízanie soli (pre zvieratá).

lízanka

- cukrík upravený na lízanie.

lízing
leasing

- prenájom hnuteľných alebo nehnuteľných investícií za pevne dohodnuté nájomné (ako forma financovania investícií).

lízovať

- hovorovo vybavovať niečo (stroj, dopravný prostriedok ap.) prostredníctvom lízingu.
- hovorovo prenajať, poskytnúť niečo prostredníctvom lízingu.

Ljadov, Anatolij Konstantinovič

- Rusko
* 1855
† 1914
skladateľ.
Majster hudobnej miniatúry.

Dielo:
Hracia skrinka.

Ljachov, Vladimir Afanasjevič

- ZSSR
* 20. 7. 1941 (Antracit)
kozmonaut.
Let na Sojuz 32 (pristátie v Sojuz 34), Sojuz T-9, Sojuz TM-6. Pobyt na Saľjut 6.

Ljapunov, Alexander Michajlovič

- Rusko
* 1857
† 1918
matematik.
Študoval diferenciálne rovnice (stabilita pohybu) a teóriu pravdepodobnosti.

Ljaščenko, Pjotr Ivanovič

- ZSSR
* 1876
† 1955
historik a ekonóm.
Zaoberal sa vývojom sovietskeho poľnohospodárstva a dejinami národného hospodárstva.

Ljubarskij, Vasilij Vasilijevič

- Rusko
* 1795
† 1852
metalurg.
Objavil spôsob premeny práškových kovov na kovy hutné spekaním.

llano

- rastlinná vegetačná formácia v podobe nížinnej trávnatej stepi s roztrúsenými stromčekmi v tropickom a subtropickom pásme Južnej Ameriky, s dlhým obdobím sucha.

llanos

- nížinná trávnatá oblasť z roztrúsenými stromami v severnej časti južnej Ameriky.

Lleras Camargo, Alberto

- Kolumbia
* 1906
politik, novinár a spisovateľ.
1948 - 1954: generálny tajomník OAŠ.
1945 - 1946 a 1958 - 1962: prezident.

Llewellyn, Karl

- USA
* 1893; právnik.
Predstaviteľ realistickej právnej školy.

Llorens, Jordi

- Španielsko
cestovateľ.

Llosa, Mario Vargas

- Peru
* 1936
spisovateľ.

Dielo:
Tetka Júlia a zneužívaný génius.

Lloyd, Harold

- USA
* 1893
† 1971
filmový komik nemej éry.

Lloyd, John Selwyn Brooke

- Veľká Británia
* 1904
politik.
1956 - 1960: minister zahraničných vecí.
1960 - 1962: minister financií.

Lloyd George, David

- Veľká Británia
* 1863
† 1945
politik.
1916 - 1922: premiér.
1921: presadil dominiálny štatút Írska.

lm

- fyzikálna značka pre lúmen, jednotku svetelného toku.

LM

- česká skratka pre Ľudové milície (Lidové milice).

LMC X-4

- zdroj rentgenového žiarenia v súhvezdí Mečúňa.

lmh

- fyzikálna značka pre lúmenhodinu.

LMNA

- gén produkujúci lamin A.

lms

- fyzikálna značka pre lúmensekundu.

LMTH

- hypofyzárny gonadotrofín predného laloku hypofýzy - podporuje činnosť pohlavných žliaz.

load

- stará anglická jednotka hmotnosti, objemu a označenia počtu kusov (napr. kože).

Loach, Ken

- Veľká Británia
* 17. 6. 1936 (Nuneaton)
filmový režisér.
1965 - 1969: po štúdiách práv pracuje pre TV.
1962: sobáš s Lesley Ashton.

Filmografia:
1967:Poor Cow
1969: Kes (ako Kenneth Loach)
1971: Family Life
1986: Fatherland
1990: Rif-Raf
1990: Hidden Agenda
1993: Raining Stones
1994: Ladybird Ladybird
1995: Land and Freedom (Zem a sloboda)
1998: Volám sa Joe
2000: Bread and Roses
2001: The Navigators
2002: Sveet Sixteen
2003: 11'09''01
2004: Ae Fond Kiss
2005: Dvíha sa vietor (The Wind That Shakes the Barley).

loajalita

- vernosť.
- súhlasný postoj.
- úprimnosť, čestnosť.
- podliezavosť.

lob

- v loptových hrách lopta zahraná pomaly, vyšším oblúkom.

Lob-nor (Luo-pu-pcho)

- bezodtokové jazero v strednej Ázii. Rozloha asi 2. 500 km². Prítokom je rieka Tarim. V oblasti jazier sa konajú čínske jadrové pokusné výbuchy.

Lobačevskij, Nikolaj Ivanovič

- Rusko
* 1792
† 1856
matematik.
Zakladateľ neeuklidovskej matematiky.

Lobanovský, Valerij Vasiljevič

- Ukrajina
* 6. 1. 1939
† 13. 5. 2002
futbalista, futbalový tréner.
Ako hráč absolvoval 253 zápasov (71 gólov).
1974: tréner Dynama Kyjev (1975 a 1986 víťaz Pohára víťazov pohárov).
1988: tréner reprezentácie ZSSR (finále ME).

lobárny

- lalokový, postihujúci lalok.

lobbizmus

- cielené ovplyvňovanie poslancov zákonodárnej i výkonnej moci.

lobby

- kuloár, predsieň.
-skupina osôb, ktoré majú zhodné záujmy a ktorá sa snaží pre ich dosiahnutie a presadenie ovplyvniť úradné osoby, prípadné volené orgány (lobbing, lobing).

lobektómia

- operatívne odňatie laloku (napr. pľúcneho).

lobelín

- alkaloid získavaný extrakciou semien lobelky alebo umelo (napr. z lutidínu) a používaný ako analeptikum.

lobelka

- dvojklíčna rastlina početného rodu Lobelia, ktorého väčšina druhov rastie v trópoch a niektoré sa pestujú ako liečivé alebo okrasné kvety (podľa flámskeho botanika M. de l'Obela, latinsky Lobelius).

lobelka drobná
Lobelia erinus

- druh záhradnej rastliny.

lobelkovité

- čeľaď rastlín (Lobeliaceae).

lobélia

- druh lobelky, lobelka drobná.

lobing
lobbing

- ovplyvňovanie verejných činiteľov (poslancov, úradníkov) vo verejnom záujme alebo v prospech záujmov určitých skupín, lobovanie, lobizmus.

lobista

- kto sa zúčastňuje lobizmu.
- člen lobby.

lobizmus

- politický systém ovplyvňovania poslancov v prospech určitých skupín.

Lobkovic

- český šľachtický (kniežací) rod (od 14. storočia) - podľa zámku v Lobkoviciach. V 15. storočí sa rozdelil na dve vetve - vetva Hasištehnských a vetva Popelů.

loboda tatárska
Atriplex tatarica

- druh poľnej rastliny, buriny.

lobotómiakotva

- operatívne preťatie nervových vlákien spájajúcich mozgový lalok s ostatnými časťami mozgu. Ide o psychochirurgický zákrok, ktorý sa používal pri liečbe niektorých duševných porúch najmä v oblasti frontálneho laloka. Dnes sa už nepoužíva, je nahradená liečbou liekmi.

lobovať

- ovplyvňovať v prospech niekoho, niečoho.
- "kopať" za nejakého človeka (firmu, spoločnosť) za účelom zisku
- v športe hrať, zahrať (loptu) lobom (v tenise).

lobulárny

- týkajúci sa lalôčika, lalôčikov (pľúcnych a i.), lalôčikový.

loby
lobby

- v americkom parlamente, pôvodne v britskej Dolnej snemovni, predsieň, vestibul, kde poslanci prijímajú návštevy.
- lobizmus; skupina, ktorá tento spôsob (pôvodne rozhovorom v hale) ovplyvňovania poslancov uskutočňuje; nátlaková skupina (pôvodne v parlamente) presadzujúca svoje záujmy zákulisným konaním.
- záujmová skupina vplyvných osôb.

locika

- Lactuca
rod bylín.

locika kompasová
Lactura scariola

- plano rastúci druh šalátu, z ktorého bol vypestovaný hlávkový šalát. Pochádza z Ázie.

locika siata
hlávkový šalát
Lactura sativa

- listová zelenina.

locika záhradná
hlávkový šalát

- pestuje sa ako zelenina.

Locke, John

- Anglicko
- 1632
† 1704
empirický filozof a pedagóg, teoretik štátu a práva.
Považoval myseľ dieťaťa za tabula rasa, do ktorej sa budú informácie iba vpisovať učením a skúsenosťou. Zakladateľ modernej pedagogiky. Formuloval tri základné ľudské práva: právo na život, na slobodu a na majetok. Formuloval demokratickú zásadu, podľa ktorj slobodu jednotlivca najlepšie zaisťuje systém, v ktorom sa navzájom kontrolujú a obmedzujú moc výkonná a zákonodarná.

Lockerbie

- Veľká Británia
mestečko v Škótsku.
21. 12. 1988 nad mestečkom v lietadle letu Pan Am 103 vybuchla nastražená výbušnina zo semtexu. Na palube bol vysoký komisár OSN Švéd Bernt Carlsson. Pri teroristickom útoku zahynulo 270 ľudí. Z teroristického útoku bol obvinený Abdal Basat Ali Muhammad Midžrahí z Líbye a vroku 2001 odsúdený v holandskom Camp Zeiste na doživotie. OSN uvalila na Lýbiu sankcie, ktoré ju ako krajinu podporujúcu terorizmus uvrhli do medzinárodnej izolácie. V roku 2002 Líbya ponúkla pozostalým obetí odškodné vo výške 2,7 miliardy dolárov (10 miliónov na rodinu).

Lockhart, P. S.

- USA
astronaut.
Let na STS-111, STS-113.

Lockheed Aircraft Coorporation

- USA
monopol vyrábajúci vojenské lietadlá a riadené strely.

Lockheed Martin

- USA
firma zaoberajúca sa výrobou lietadiel (napr. Lockheed U - 2 /výrobný názov CL - 282/).

Lockyer, sir Joseph Norman

- Veľká Británia
* 1836
† 1920
fyzik.
V roku 1868 astronóm a fyzik. P. J. C. Janssen a Joseph Lockyer objavujú neznáme žlté čiary v slnečnom spektre a predpokladajú ich príslušnosť novému prvku - héliu. Priekopník spektroskopie hviezd.

loco

- tu, na tomto mieste.
- (napr. namiesto adresy v prípade osobného doručenia) v poštovom a obchodnom styku v spojení s miestom doručenia zásielky.

loco citato
l. c.

- na citovanom mieste.

loco sigilli
L. S.

- (na spisoch listín) miesto pečate, pečiatky, skratka L. S.

locus

- miesto.
- v genetike miesto, v ktorom je na chromozóme umiestnený určitý gén.

Locus coeruleus

- (modré miesto)
dve malé šošovicovité štruktúry na prostrednej spojnici mozgového kmeňa. Majú namodralý odtieň, podľa čoho sú aj pomenované. V týchto miestach prebieha sen vo fáze REM.

locus communis

- výrok, citát, poznatok a pod. všeobecne známy.

lodenica

- závod pre stavbu a opravy lodí.
- úschovňa člnov, lodiek.

lodenka

- druh morského mäkkýša, hlavonožec (Nautilus).

lodén

- hrubšie vlnené súkno, niekedy česané (napr. predtým na vojenské plášte).

Lodgman von Auen, Rudolf

- ČR
* 1877
† 1962
nacionalista.
1918: v čele tzv. nemeckej zemskej vlády v Liberci (Deutschböhmen). Podporoval Henleina.
Po roku 1945 činný v presídleneckých organizáciách v (západnom) Nemecku.

lodiar

- kto pracuje pri výrobe lodí.
- robotník na nákladných lodiach.
- majiteľ lode (lodí).

lodikula
lodikuly

- zvyšky okvetia kvetov lipnicovitých rastlín.

lodivod

- v lodnej doprave osoba, ktorá dobre pozná plavebnú dráhu vnútrozemskej alebo obtiažneho úseku námornej cesty.
- Naucrates; v zoológii rod morských rýb. V mori plávajú za loďami.

lodník

- kto obsluhuje loď, kto sa stará o chod lode.

Lodný kýl

- súhvezdie južnej oblohy, v ktorom leží hviezda Canopus.

Lodoicea seychellarum

- lodoicea saychelská
palma z čeľade arekovitých. Rastie na Seychelských ostrovoch. Má obrovské plody - až 20 kg ťažké orechy, ktoré sa nazývajú maledivské alebo Šalamúnove orechy. Ku dozretiu potrebujú až 10 rokov.

Lodygin, Alexander Nikolajevič

- Rusko
* 1847
† 1923
elektrotechnik.
Vynálezca elektrickej žiarovej lampy, predchodkyne žiarovky.

lodyha

- v botanike nadzemná, nedrevnatá listnatá stonka rastliny, byľ.
- v poľovníctve osa parohov jeleňov, danielov a srncov.

Lodž

- Poľsko; vojvodské mesto.
- vojvodstvo. Rozloha 17.064 km².

lodžia
loggia

- krytá stĺpová sieň s oblúkmi. otvorená na jednej až troch stranách.
- úplne alebo z väčšej časti zapustený balkón; zhora krytý balkón.
- zasklená chodba so stĺporadím v poschodí budovy.

loď

- prostriedok ku doprave ľudí a tovaru po vode.
- v architektúre priestor vymedzený stenami a piliermi.

loď, chrámová

- v architektúre priestor vymedzený stenami a piliermi.

loď, kompozitná

- loď postavená z rozličných materiálov (dreva, ocele, plastov a pod.).

loď, kozmická

- umelá družica, ktorá slúži na dopravu ľudí alebo materiálov na kozmickú stanicu; môže byť pilotovaná alebo nepilotovaná.

loď, lapačská

- loď, ktorej majiteľom alebo nájomcom, korzárom, udelil bojujúci štát povolenie k výkonu koristníckeho práva na mori. Lapačstvo bolo zakázané Parížskou deklaráciou o námornom páve v roku 1856.

loď, parná

- dopravný prostriedok na plavbu po vode poháňaný parným motorom. Prvá parná loď bola riečna parná loď poháňaná wattovým parným strojom - ruský parník Jelizaveta v roku 1815.

loď, zápalná

- horiace lodné trupy naplnené olejom, smolou, výbušnnami,nabitými delami (tie sa mali v páľave samé spustiť) - používali ich Angličania.

Loeffler, Friedrich August Johannes

- Nemecko
* 24. 6. 1852
† 9. 4. 1915
mikrobiológ, virológ, hygienik.
Zaoberal sa najmä výskumom záškrtu. Jeden zo zakladateľov virológie.
1884: objavil bacil záškrtu.

Loewi, Otto

- Rakúsko; 1873 - 1961; farmakológ. Nobelova cena.

Loewy, Jiří

- ČR; 1930 - 2004; novinár, politik. 1969: emigrácia s manželkou a deťmi do Nemecka (NSR). Člen komisie, ktorá vyšetrovala udalosti 17. septembra 1989.

Lofoty

- Lofoten; nórske súostrovie na severozápade, v Atlantickom oceáne. Rozloha 1. 227 km². Napriek vysokej zemepisnej šírke vplyvom Golfského prúdu mierne podnebie. Rybolov, najmä tresiek.

Lofti 1

- vojenská stacionárna družica
družica pre šírenie dlhovlnných signálov.

Lofti 2A

- vojenská stacionárna družica
družica pre šírenie dlhovlnných signálov.

log

- zn. pre dekadický logaritmus.
- meracia metóda alebo zariadenie na meranie plavebnej rýchlosti lode.
- lodný denník.
- glgnutie, glg.

logaedy

- verše s pravidelným striedaním rozličných stôp.

logaritmovať

- počítať pomocou logaritmických tabuliek.
- (čo) vypočítavať, vypočítať logaritmus daného výrazu (čísla).

logaritmus

- dôležitý pojem elementárnej matematiky: ak je bx=a, potom je x=log ba (a, b > 0, b ≠ 1), teda číslo x je logaritmus o základe b čísla a ak platí, že b umocnené na x sa rovná a.
Logaritmovaním sa súčin, podiel, mocnenie, odmocnenie prevádza na súčet (rozdiel, súčin, podiel). Využíva sa pri numerických výpočtoch.
- exponent, ktorým treba umocniť základ, aby sa dostalo dané číslo.

logaritmus, dekadický

- logaritmus so základom 10, matematicky sa značí log.

logaritmus, prirodzený

- logaritmus so základom e (Eulerovo číslo), matematicky sa značí lg.

logaritmy

- hovorovo logaritmické tabuľky.

logasténia

- v medicíne slabosť vo vyjadrovaní a myslení.

logatóm

- v oznamovacej technike časť slova, komplex hlások bez významu používaný pri zisťovaní a meraní zrozumiteľnosti reči v spojovacej technike.

loger

- rybárska loď väčšia ako kuter, obyčajne s chladiacim zariadením a väčšou posádkou.

loggia
lodžia

- krytá stĺpová sieň s oblúkmi. otvorená na jednej až troch stranách.
- úplne alebo z väčšej časti zapustený balkón; zhora krytý balkón.
- zasklená chodba so stĺporadím v poschodí budovy.

logica antiqua

- pôvodne stará logika, scholastický smer, ktorý pripúšťal iba komentár k Aristotelovým spisom a ich komentátorov.

logica moderna

- vlastné logické úsilie (od polovice 13. stor.); pôvodne sa sústreďujúce hlavne na jazykovo-filozofické otázky.

logicista
logicistka

- stúpenec logicizmu.

logicizmus

- vedľa formalizmu a intuicionizmu smer v matematike predpovedaný Leibnitzom a založený Fregom. Klasickú podobu dostal však u Russela a Whiteheada. Odvodzuje matematiku z logiky.
- vo filozofii smer v teórii poznania dávajúci prednosť logickému pred psychologickým, učenie, že zákony logiky a matematiky vôbec nezávisia od psychologických faktov.
- vo filozofii preceňovanie, zdôrazňovanie logickej stránky, logiky (napr. oproti psychologickej stránke).
- v práve právna koncepcia, ktorá za základnú metódu poznania práva pokladá formálnu logiku a popiera jeho psychologickú alebo spoločenskú podmienenosť.
- chápanie matematiky ako logickej disciplíny.

logický

- majúci logiku.
- týkajúci sa logiky.
- ktorý je v zhode s logikou.
- vyplývajúci z rozumového uvažovania (opak je alogický).

logik
logička

- odborník v logike.
- kto logicky, dobre, rozumovo uvažuje.

logika

- náuka o zákonoch, formách a prostriedkoch poznania. V poslednom čase zahŕňa i štúdium jazyka ako nástroja poznania.
- teória obecne platných zákonnitostí myslenia a zákonnitostí procesu poznania.
- zákonité vyplývanie nasledujúceho javu z predchádzajúceho, logickosť, zákonitosť.
- správne myslenie a jeho používanie v praxi.- prvý ročník niekdajšej filozofie (dvojročného kurzu dopĺňajúceho šesťročné gymnázium).

logika, dialektická

- filozofická aplikácia dialektickej metódy marxistickej filozofie na myslenie a poznanie.

logika, formálna

- veda, ktorej predmet je vymedzovaný ako štúdium správneho myslenia.

logika, matematická

- termín pre modernú formálnu logiku, logistika, symbolická logika, ktorej matematika dokazuje logické vyplývanie. Nekryje sa s tou , ktorá je aplikovaná v samotnej matematike.

logika, symbolická

- používajúca symboly.

logika, tradičná

- veda, ktorá rozoznáva tri základné formy myslenia (pojem, myšlienka, úsudok) a zaoberá sa ich vzájomnými vzťahmi.

logika, železná

- nezvratná logika, nevyhnutnosť.

logika, ženská

- spôsob myslenia typický najmä pre ženy, (obyčajne z hľadiska mužov) nesprávny, zvláštny.

login

- prihlásenie sa.
- prihlasovacie meno.

logistik

- stúpenec logistiky.
- odborník v logistike.

logistika

- matematická symbolická logika, logika, ktorá na vyjadrovanie svojich zákonov používa matematické vzorce.
- systém prepravy a týlového zásobovania.
- všeobecne organizácia a riadenie materiálových, informačných a transportných procesov.
- organizácia a koordinácia navzájom závislých činností v podnikoch, firmách, úradoch a pod.
- vo vojenstve náuka o plánovaní, príprave a použití prostriedkov a služieb nevyhnutných na činnosť branných síl.
- v tradičnej logike kalkul.

logitronik

- elektrotechnická hra pre logické myslenie a cvičenie dôvtipu dieťaťa.

logizácia

- uvádzanie niečoho (napr. poznatkov o javoch, vzťahoch a i.) do logického systému; nadobúdanie logického charakteru.

logizmus

- rozumný záver.
- názor, že svet je logicky usporiadaný.
- náuka o logu, o všeobecnej zákonitosti sveta podľa starovekej gréckej materialistickej filozofie (Herakleitovej).
- zdôrazňovanie, preceňovanie logickej stránky, logiky, logicizmus.

logizovať

- (čo) uvádzať do logického systému, logicky usporadúvať.

logo

- reklamný štít.
- nápis (obrázok) s názvom a značkou firmy.
- znak (obrázok, emblém) vo všeobecnosti vnímaný ako značka (firmy, spoločnosti).

logo-

- prvá časť zložených slov majúca význam reč.

logofóbia

- strach pred hovorením, vlastným jazykovým prejavom.

logograf

- starogrécky dejepisec (zo 6. a 5. storočia pred n. l.).

logogram

- znak zastupujúci slovo (napr. §, %, čínske znaky).

logogrif

- slovná hádanka, pri ktorej sa slovo mení priberaním al. uberaním písmen.

logomachia

- malicherný spor o slovíčka, slovičkárstvo.

logometer

- elektrotechnický prístroj udávajúci pomer dvoch prúdov alebo napätí, pomerový prístroj.

logoneuróza

- porucha reči nervového pôvodu.

logopat

- kto trpí na logopatiu.

logopatia

- rečová porucha (najmä jej výrazovej a vnútornej stránky) spočívajúca v poruche myšlienkovej činnosti.

logopetia

- chorobné komolenie reči.

logopéd
logopédka

- odborník v logopédii.

logopédia

- v pôvodnom význame výchova ku správnej reči. Dnes náuka o patológii a fyziológii dorozumievacieho procesu, o prevencii a náprave výchovnej starostlivosti pri vadách a poruchách dorozumievania, náprava vád a porúch reči.

logoplégia

- ochrnutie, obrna hovoridiel.

logorea
logorrhoea

- ukecanosť, chorobná zhovorčivosť, táravosť. Príznak niektorých neuróz.

logos

- slovo (grécky)
v novoplatónskej a rannej kresťanskej teológii značí z božstva emanujúce slovo, jeho druhú osobu, neskôr Krista.
- v starovekej gréckej materialistickej filozofii (napr. podľa Heraklita) všeobecná zákonitosť sveta.
- v idealistickej filozofii, teozofii a mystike duchovná podstata, božský rozum.

Logos

- v kresťanskej teológii Syn boží, boh.

logoterapia

- psychoterapeutická metóda zariadená na ozrejmovanie zmyslu pacientovho života na základe jeho biografie.

logotet
logofet

- dvorný filozof, učiteľ na byzantskom dvore.

logotrop

- učiteľ, ktorého vnútornou pohnútkou ku učeniu je látka, predmet vyučovania.

logotyp

- v polygrafii dve alebo viac písmen na jednom odliatku (na urýchlenie ručnej sadzby).

logotypia

- sadzba použitím logotypov.

logovať sa

- pripájať, prihlasovať sa do počítačového systému (zadaním prihlasovacieho mena, hesla).

Lohan, Lindsay

- USA
herečka.

lohaza

- jačmenné krúpy.
- jedlo z nich pripravené.

Lohelius, Jan III.

- ČR
1619 - 1622: pražský arcibiskup.

Lohengrin

- otec Parsifal.
Hrdina nemeckej povesti o svätom Grále.

Lohniský, Václav

- ČR
* 1920
herec.

Lohyňa, Jozef

- SR
zápasník, reprezentačný tréner.
2009: abdikoval na post reprezentačného trénera.

loch

- škótsky názov pre jazero v trogu, ktoré je pokračovaním fjordu, aj pre fjord (v Škótsku firth).
- jama, diera.
- väzenie.

Loch Ness

- Veľká Británia
najväčšie britské sladkovodné jazero: dĺžka 35 km, šírka 1,5 km, hĺbka asi 300 metrov. Z roku 565 pochádzajú prvé správy o tajomnom živočíchovi údajne v jazere žijúcom - podobá sa vyhynutému pravekému jašterovi, má dva hrby, je dlhý okolo 13 metrov, hlavu má posadenú na dlhom štíhlom krku.

Lochhead, Liz

- Veľká Británia - Škótsko
dramatička.

tvorba:
Perfect Days.

lochiá

- tekutina vytekajúca po pôrode z maternice.

Lochner, Stefan

- Nemecko
* asi 1410
† 1451
maliar.
Autor náboženských obrazov.

Dielo:
oltár kolínskeho dómu
Mária v ružovom keri.

lochneska

- Nessie
lochneská príšera (pozri Loch Ness).
- púťová atrakcia v podobe draka.

Lochtberg

- Švajčiarsko
železničný tunel. Dĺžka 35 km.

Loire

- Francúzsko
najdlhšia rieka vo Francúzsku. Dĺžka 1.020 km. Pramení vo Francúzskom stredhorí, ústi u Saint Nazaire do Atlantického oceánu. Povodie 120.000 km². Prielavmi je spojená s riekami Seina a Saôna.

loj

- živočíšny tuk získaný tavením tukového pletiva prežúvavcov a duplikátorových a kontinuálnych zariadeniach.

lojalista

- v Anglicku a Škótsku prívrženec Stuartovcov vyhnaných v roku 1688.
- v americkej vojne za nezávislosť kolonialista verný britskej korune

lojalita

- vernosť, oddanosť.
- kladný postoj k zriadeniu, k vláde, k zákonom, k hlave štátu a pod., lojálnosť.
- nestranný, kladný, súhlasný.

lojálny

- verný, oddaný zákonom, panovníkovi, vláde, režimu.
- poctivý, znášanlivý v jednaní s niekým.

lojovica
lojovka

- lojová sviečka.

lokaj

- šľachtický sluha v uniforme.
- kto nedôstojne, servilne, bezcharakterne slúži niečím záujmom, prisluhovač, pätolizač.

lokajstvo

- prisluhovačské správanie, službičkovanie.

lokalita

- konkrétne miesto, oblasť, zemepisné určenie niečím sa vyznačujúce, najmä výskytom určitého organizmu, nerastu, archeologickej pamiatky, jazykového javu a i.
- nálezisko, miesto, kde sa vyskytuje určitý organizmus (rastlina, živočích) alebo nerast.

lokalizácia

- určenie miesta, umiestnenie.
- obmedzovanie, obmedzenie niečoho, obyčajne nežiaduceho pôsobenia niečoho, na určité miesto.

lokalizácia programu

- prispôsobenie softvéru národnému prostrediu.

lokalizovateľný

- ktorý môže byť lokalizovaný.

lokalizovať

- klásť, položiť do určitého miesta, umiestňovať.
- v informatike prispôsobiť softvér národnému prostrediu.
- obmedzovať, obmedziť (nežiaduce) pôsobenie niečoho na určité miesto, do určitej hranice.

lokatív

- v jazykovede pád vyjadrujúci miestne vzťahy.

lokácia

- umiestnenie, zaradenie v priestore, prípadne v čase.

lokál

- zábavný podnik.
- miestnosť v hostinci.
- v gramatike 6. pád. Vyjadruje miestne vzťahy.
- nespisovne výčap, krčma.

lokália

- (predtým) miestna duchovná správa, časť farnosti alebo prifarená obec.

lokálí

- africké signálne bubny. Sú vyrobené z dreva, z rohov veľkých antilop. Bývajú vyladené do rôznych tónin, takže je nimi možné vysielať i viac správ naraz. Bubny neprenášajú správu kódovanú do znakov, ale hovoria, a to buď miestnym jazykom alebo tajnou rečou dedičných bubeníkov. Sú schopné reprodukovať samohlásky i spoluhlásky, prízvuk aj intonáciu. Ich dosah je asi 5 míľ cez deň, 7 míľ v noci.

lokálka

- v doprave miestny, lokálny spoj, najčastejšie železničný.
- v novinárskom žargóne miestna správa, správa miestneho charakteru.

lokálny

- miestny.
- vzťahujúci sa ku určitému miestu.

lokálpatriot

- kto prejavuje lokálpatriotizmus.

lokálpatriotizmus

- tendencia presadzovať uspokojenie záujmov určitého miesta (obce, mesta, okresu, kraja, . . . ) alebo podniku či inej skupiny osôb na úkor záujmov vyššieho spoločenského celku.

lokátor

- sprostredkovateľ kolonizácie na kráľovských alebo šľachtických panstvách.
- prístroj podávajúci nevidiacemu informácie o polohe predmetov v jeho okolí.
- vo výpočtovej technike vstupné zariadenie poskytujúce súradnice polohy.

lokňa

- hovorovo prameň vlasov na konci stočený.

lokomobila

- mobilná parná hnacia jednotka usporiadaná tak, že kotol, parný stroj a príslušenstvo tvoria celok.

lokomócia

- pohyb rastlín i živočíchov.
- schopnosť pohybu.
- pohyb v priestore pomocou svalovej činnosti.

lokomotíva

- ťažné koľajové vozidlo, v ktorom sa energia dodávaná v palive (drevo, uhlie, nafta), stlačenom plyne (vzduch, para) alebo elektrickom prúde mení na mechanickú energiu potrebnú ku pohybu vlakovej súpravy.

lokomotíva, tendrová

- majúca zásoby uhlia a vody priamo na vlastnom ráme.

lokomotívka

- hovorovo továreň na výrobu rušňov, lokomotív.

lokomotorický

- v anatómii týkajúci sa pohybu, prípadne pohybových orgánov.

Lokota, Uvan

- SR
* 1884
† 1942
pracovník KSČ na Zakarpatskej Ukrajine.
Zomrel v emigrácii v Moskve.

lokotraktor

- (predtým) dieselová lokomotíva najnižšej výkonovej kategórie, obyčajne na posunovanie.

Lokroi

- Taliansko
grécka kolónia v Kalábrii, dnes Locri. Bola založená okolo roku 680 pred Kristom osadníkmi zo stredogréckej Lokridy.

lokša

- druh jedla zo zemiakového cesta pečeného obyč. na platni v podobe tenkého osúcha.
- druh jedla z pokrájaného navlhčeného koláča, posypaného makom alebo tvarohom.

Loktibrada

- rozprávková bytosť, malý starec s dlhou bradou.

lokus

- v genetike miesto, na ktorom je na chromozóme umiestnený určitý gén.

lol

- skratka vyjadrujúca smiech pri textovej komunikácii (laughing out loud: smejem sa nahlas alebo lot of laugh: mnoho smiechu).

lolard

- stúpenec panteistických heréz v Holandsku od začiatku 14. storočia, neskôr aj v Anglicku, najmä v Oxforde za pôsobenia J. Viklefa.

lolardi

- v 14. storočí v Anglicku stúpenci protikatolíckeho roľnícko - plebejského hnutia, ktoré predchádzalo reformácii.

Lolek, Stanislav

- ČR
* 10. 11. 1873 (Palonín u Loštic)
† 9. 5. 1936
maliar a grafik.
Autor obrazov moravskej krajiny, ilustrácií Lišky Bystroušky.
1885 - 1889: štúdiá na reálnom gymnáziu v Prostějove.
1889 - 1893: predškolská lesnícka prax vo Veselí u Mohelnice. Štúdium na Lesníckej škole v Písku ukončené štátnymi skúškami v Brne.
1893 - 1895: lesný adjunkt a kreslič lesných máp v Lnářích u Blatnej.
1895 - 1901: štúdium v krajinárskej škole na Akadémii výtvarných umení v Prahe u J. Mařáka a R. Otenfelda.
1900: členstvo v SVU Mánes.
1901 - 1903: štúdium v Mníchove v grafickej škole u prof. Wolfa, Neumanna a Heinemanna (Hlávkovo štipendium).
1907: zriadenie ateliéru v Prahe. Člen JUZ v Prahe a zakladajúci člen SVUM v Hodoníne.
1914 - 1914: vojenská služba u pluku domobrany v Šumperku.
1929 - 1935: riaditeľ Slováckeho múzea v Uhorskom Hradišti.
1931: zvolený členom Českaj akadémie vied a umenia.

Dielo:
1902: Zvířata a lidé (s A. Kašparem)
1919: Z lesní říše (lepty)
1920: Liška Bystrouška (prvé knižné vydanie v roku 1921)
1920 - 1934: Lovecký deník (kniha o pobytoch v Tatrách)
1930: Naše lovná zvěř (súbor farebných reprodukcií).

Lollobrigida, Gina

- Taliansko
* 4. 7. 1927 (Subiaco)
herečka, vlastným menom Luigina, pseudonym Giana Loris (ako modelka).

Filmografia:
1946: Lucia di Lammermoor
1951: Fanfán Tulipán (Fanfan la Tulipe)
1951: Pozor, banditi (Achtung! Bandit!)
1952: Krásky noci (Les Belles de nuit)
1953: Chlieb, láska a fantázia (Pane, amore e fantasia)
1954: La Romana
1954: Le Grand jeu
1954: Il Maestro di Don Giovanni
1954: Chlieb, láska a žiarlivosť (Pane, amore e gelosia)
1956: Hrbáč od Matky Božej (The Notre Dame de Paris)
1958: Ana di Brooklyn
1959: Šalamún a kráľovná zo Sáby (Solomon and Sheba)
1961: Go Naked in the World
1961: Talianske prázdniny (Come September)
1963: Venere imperiale
1963: Mare Matto
1964: Woman of Straw
1965: Strange Bedfellows
1965: Ja, ja. ja . . . a ti druhí (Io, io, io . . . e gli altri)
1965: Le Bambole
1966: Cervantes (Young Rebel)
1968: Dobrý deň, pani Campbellová (Buona Sera, Mrs. Campbell)
1968: Un Bellissimo Novembre
1972: Panáčik z dreva (Le Avventure di Pinocchio).

lom

- refrakcia.
- miesto na povrchovú ťažbu, povrchová baňa.
- miesto, na ktorom sa niečo zlomilo.

Lom, Herbert

- Veľká Británia
* 9. 1. 1917 (Praha)
herec českého pôvodu.
Prvou slávnejšou úlohou bol Napoleon vo filme Mladý pan Pitt (1942) a začali prichádzať ďalšie ponuky. Zahral si vo filmoch Siedmy závoj (1945), Päť lupičov a stará dáma (1955), Spartakus (1960), Cid (1961) alebo Fantóm opery (1962).
V slávnej hollywoodskej adaptácii románu Leva Nikolajeviča Tol­stého Vojna a mier (1956) sa opäť stal Napoleonom.
Zahral si v stovke filmov a okrem toho je autorom divadelnej hry a dvoch historických noviel.

Filmografia:
Ružový panter
Poklad na Striebornom jazere.

lom, lastúrový

- lom liatej alebo kovanej ocele pripomínajúci vzhľadom lastúry.

lom, lastúrnatý

- najčastejší druh lomu nerastov, s lomnými plochami v tvare lastúry.

Lom, Petr

- ČR
† 3. 5. 2003
politik, diplomat.
1992 - 1993: minister zdravotníctva (ODS). Odvolaný predsedom vlády Václavom Klausom.
1995 - 1999: veľvyslanec vo Francúzsku a Pobreží Slonoviny.

lom, siločiar

- nespojitá zmena smeru elektrických či magnetických siločiar na rozhraní prostredí o rôznych dielektrických konštantách či permeabilitách.

lom, vlnenia

- zmena smeru šírenia vlnenia (zvuku, svetla) po prejdení rozhrania prostredí s rôznymi rýchlosťami šírenia sa (Snellov zákon).

lombard

- krátkodobý úver poskytovaný finančným ústavom na movitú zástavu, ktorej prevzatie banka potvrdí dlžníkovi v tzv. zástavnom liste (podľa talianskeho kraja Lombardia).

Lombardi, Lella

- Taliansko
† 1992 (rakovina)
pilotka F1.
1975: ako prvá žena sa umiestnila na bodovanom mieste v F1 (tým March, Barcelona 1975: 6. miesto).

Lombardia

- Taliansko
kraj v severnom Taliansku. Rozloha 23. 808 km². Najpriemyselnejší taliansky kraj, vyspelé poľnohospodárstvo v Pádskej nížine. Hlavné mesto Miláno. V 6. storočí osídlená Langobardami, v 10. storočí pripojená k Rímskej ríši. Od roku 1525 pod nadvládou Španielska, v roku 1714 pripojená k Rakúsku, v roku 1859 pripojená k Taliansku.

Lombardo Toledano, Vincente

- Mexiko
* 1894
† 1968
pracovník mexického a medzinárodného robotníckeho hnutia.
Predseda ľudovej socialistickej strany.
1938: predseda Konfederácie pracujúcich Latinskej Ameriky, miestopredseda SOF.

lombardovateľný

- na ktorý možno poskytnúť krátkodobý úver, pôžičku, lombard.

lombardovať

- poskytovať, poskytnúť lombard.
- (čo) dávať, dať do zálohu za poskytnutie lombardu.

Lombok

- Indonézia
hornatý ostrov v Malých Sundách s bohatými náleziskami cínu.
Rozloha 5.435 km².
Hlavné mesto Mataram.

Lombroso, Cesare

- Taliansko
* 1836
† 1909
lekár, antropológ.
Zakladateľ kriminálnej antropológie.
Vysvetľoval zločinnosť vrodenými vlastnosťami páchateľa.

lomenica

- lomený štít na drevenom dome.

Lomé

- Togo
hlavné mesto pri Atlantickom oceáne.

Lomidrevo

- rozprávková bytosť, obor majúci takú silu, že ľahkosťou láme stromy.

lomikameň

- Saxifraga
rod bylín. Mnohé druhy sú okrasné.

lomikameň dvojročný
Saxifraga adscendens

- vzácna bylina alebo ker rastúca vo vysokých polohách.

lomikameňovité

- čeľaď rastlín (Saxifragaceae).

Lomikar

- pozri Lamingen z Albenreuthu.

Lomnice

- ČR
rieka, ľavostranný prítok Otavy nad Zvíkovom. Dĺžka 56 km.

Lomnický štít

- SR
hora vo Vysokých Tatrách s meteorologickým observatóriom a lanovkou, 2. 632 m. n. m.

Lomonosov, Michail VasilijevičMichail Vasiljevič Lomonosov

- Rusko
* 19. 11. 1711 (Denisovka)
† 15. 4. 1765
prírodovedec, filozof a spisovateľ, polyhistor.
Zakladateľ Moskovskej univerzity.
Požadoval jednotu experimentu a teórie.
1736: vyslaný do Nemecka.
1755: profesor chémie cárskej Akadémie.

Ako prvý pozoroval kvantitatívne deje pomocou váh. Objavil a dokázal zákon o zachovaní hmoty (pririeknutý Lavoisierovi o 41 rokov neskôr).
Vypracoval technológiu výroby mozaikového skla.
Ukázal, že teplo je formou pohybu častíc, objavil atmosféru na Venuši (1761).

Dielo:
1763: Pervyje osnovanije metallurgii ili rudnych del.

Lomonosov chrbát

- podmorský chrbát v Severnom ľadovom oceáne. Prebieha esovite od Novosibírskych ostrovov cez ústrednú časť arktickej panve až k Ellesmerovmu ostrovu v kanadskom arktickom súostroví . Vystupuje z hĺbok 3.000 m. , najmenšia hĺbka chrbta je 954 m pod hladinou. Bol objavený a preskúmaný sovietskymi plávajúcimi stanicami v roku 1948.

Lomonosovo súostrovie

- predtým Zem Františka Jozefa; ruské súostrovie 1330 hornatých, zväčša zaľadnených ostrovov v Severnom ľadovom oceáne. Rozloha 16. 510 km². V roku 1873 ich objavila rakúska výprava pod vedením K. Weyprechta a J. Payera.

Lon Nol

- Kambodža
* 1913
politik.
1969 - 1970: predseda vlády. Vlády ho zbavil Sihamoni Sihanuka a prevzal jeho moc.

Lončakov, Jurij V.

- Rusko
kozmonaut.
Let na STS-100, Sojuz TMA-1.
Pobyt na ISS.

London, Artur

- ČR
* 1. 2. 1915
† 7. 11. 1986
komunistický politik.

London Bridge

- Veľká Británia
most v Londýne cez rieku Temža. Bol postavený v roku 1176 na mieste mosta, ktorý v 1. storočí postavili Rimania (bol zničený v 11. storočí pri nájazde Vikingov).
Dlho jediný most v Londýne.
V roku 1831 bol dokončený most a starý zbúraný. Po postavení ďalšieho, betónového mosta, bol kamenný most predaný v dražbe americkému podnikateľovi Robertovi McCullochovi († 1977), ktorý ho opäť nechal postaviť na pobreží priehradného jazera Lake Havas v USA.

London, Jack

- USA
* 12. 1. 1876
† 22. 11. 1916
spisovateľ.

Dielo:
Démon alkohol
Volanie divočiny
Morský vlk
Martin Eden (autobiografické prvky).

Londýn

- Veľká Británia
hlavné mesto ležiace v juhovýchodnom Anglicku, 75 km nad ústim rieky Temža.
Rozloha 1.580 km².
Skladá sa z Greater London (grófstvo), Outer London (predmestia), City of London (jadro mesta na severnom brehu Temže), Downing Street (sídlo vlády), East End (továrenské štvrte).
V 1. storočí stredisko provincie Britannia.
V 7. storočí kráľovstvo východných Sasov.
Od 8. storočia sídlo panovníka.
Od 16. storočia najväčší anglický prístav.
7. 7. 2005: 4 bombové útoky (jeden v autobuse a 3 v metre) neznámej islamskej teroristickej skupiny ochromili život hlavného mesta. Zahynulo 56 ľudí, vyše 700 zranených. K činu sa 1. 9. 2005 prihlásila al-Kajda.
21. 7. 2005: pokus o útok na verejnú dopravu. Bomby nacielené na tri súpravy metra a jeden autobus zlyhali.
29. 7. 2005 polícia zadržala 4 podozrivých, ktorí údajne útočili.

Long Beach

- USA
prístav a morské kúpele v USA v Kalifornii, 36 km od Los Angeles.

Long Island

- USA
ostrov pri východnom pobreží USA u New Yorku.
Od pevniny je oddelený prieplavmi Long Island Sound a East River. Na juhozápadnom konci ležia newyorské štvrte Brooklyn a Queens.
Rozloha ostrova je 3.780 km².

Long, Kate

- Veľká Británia
* 1963
spisovateľka.

Dielo:
Príručka špatnej matky.

longdrink

- long drink, long-drink
miešaný, zvyčajne alkoholický nápoj (dlhý nápoj).

Longen, Emil Artur

- ČR
* 1885
† 1936
divadelník a maliar.
Vlastným menom Pittermann.
Manželka Xena (1891 - 1928, herečka).
1920: zakladá revolučnú scénu.

Veselohry:
V přítmí svatyně
C. a k. polní maršálek
Rudá princezná.

Longenová, Xena

- ČR
* 1891
† 1928
herečka.
Manžel Emil Arthur.

Longfellow, Henry Wadsworth

- USA
* 1807
† 1882
básnik.
Spracoval indiánske báje v Piesni o Hiawathovi.

Longinus

- Rím
stotník, vlastným menom Gaius Cassius.
Prebodol Krista na kríži kopijou medzi štvrtým a piatym rebrom. Kopija, ktorou toto vykonal, sa stala kresťanskou relikviou (resp. jej hrot).

longitudálny

- rovnobežný s osou, pozdĺžny (napríklad vlnenie, ktorého pohyb prebieha v smere šírenia vĺn). Opak je transverzálny.
- rovnobežný s osou
- dĺžkový.
- pohyb v smere osi.

Longo, Luigi

- Taliansko
* 1900
organizátor partizánskeho hnutia v severnom Taliansku v rokoch 1943 - 1945.
1936 - 1939: generálny inšpektor medzinárodných brigád v Španielsku.
1966 - ?: generálny tajomník KS Talianska.

Longobardi

- staroveký kmeň, ktorý žil na území dnešného Talianska.

Longos

- Grécko
asi 1. polovica 3. storočia pred Kristom
autor jedného z prvých pastorálnych románov Dafnis a Chloé. O jeho živote nie je nič známe.

longoš

- vo vinohradníckom slangu dlhší vinič, upevňovaný na oporách.

Longstreet, William

- 1. 2. 1788 s Isaacom Briggsom si podal patent na parník.

Longuet, Gérard

- Francúzsko
politik.
1994: minister priemyslu a obchodu.
24. 10. 1994 požiadal o uvoľnenie z funkcie, lebo bol podozrivý z korupcie (neskôr sprostený viny).

Lonchakov, Jurij

- Rusko
kozmonaut.
Let na TMA-13.
Pobyt na ISS.

Lonchorina auria

- druh netopiera.

lono

- vulva, rodidlá
vonkajšie ženské pohlavné orgány.
- pri sedení človeka priestor od pása ku kolenám.

lonž

- lano ku drezúre koní alebo pri nácviku artistických cvikov.
- zabezpečovacie lano, popruh používaný pri výcviku, prípadne aj pri vystúpeniach artistov vo výškach.

lonžovať

- vodiť kone na lonži.
- zabezpečovať artistu lonžom.

look

- vzhľad, zovňajšok.

Loong, Lee Hsien

- Singapúr
politik.
2005: premiér.

LOOP
Louisiana Offshore Oil Port

- špeciálne zhotovený ropovod na prečerpávanie ropy z tankerov. Je vedený pod hladinou mora až do miest, kde ešte tanker môže priplávať (pre svoj veľký ponor nemôže vplávať do prístavu). Miesto ústia ropovodu je označené bójkou (terminál), pri ktorej tanker zakotví a začne ropu prečerpávať do ropovodu. Podobné terminály sú aj v Severnom mori.

looping
loping

- obrat, premet pri leteckej akrobacii.

Loos, Adolf

- Rakúsko
* 10. 12. 1870 (Brno)
† 1933
architekt.
Spoluzakladateľ modernej architektúry, presadzoval vecnosť a účelnosť v architektúre i umení.

Dielo:
Café Museum (Viedeň)
Loosova vila (Praha, Střešovice).

Lop-Nor

- Čína
oblasť v provincii Sinkiang.
Bolo tu zriadené zariadenie na vývoj a testovanie jadrových zbraní.
Prvý výbuch atómovej bomby tui prebehol 16. 10. 1964, o 32 mesiacov i prvý čínsky výbuch vodíkovej bomby.

loparit

- vzácny nerast obsahujúci väčšie množstvo oxidov céru a nióbu (podľa Loparov, obyvateľov polostrova Kola).

lopatka
(scapula)

- v anatómii plochá kosť, súčasť ramenného pletenca.
- nástrej na naberanie sypkých hmôt s krátkou rukoväťou.

Lopatka, Jan

- ČR
† 9. 7. 1993 (samovražda)
literárny kritik a editor.

lopatka kyjovitá
Spathularia clavata

- druh jedlej huby rastúcej v ihličnatých lesoch.

lopár

- doska na krájanie, miesenie.

lopárik

- malý lopár.

Lopéz, Carlos Antonio

- Paraguaj
politik.
1841 - ?: prezident (diktátor).
Syn Francisco Solano.
Zavádzal reformy, rozvíjal železnice a snažil sa krajinu dostať z medzinárodnej izolácie. Dohodami so susedmi krajine zabezpečil voľnosť plavby po veľkých riekach, hlavných dopravných tepnách kontinentu, zabezpečujúcich navyše spojenie vnútrozemia s morom.

Lopéz, Francisco Solano

- Paraguaj
† 1. 3. 1870 (v bitke u Cerro Corá)
politik.
? - 1870: prezident.
Otec Carlos Antonio.
Paraguaj sa snažil pretvoriť na militaristický štát podľa pruského vzoru, ktorý by zjednotil väčšinu kontinentu. Najprv sa rozhodol získať priamy prístup k moru.
V novembri 1864 preto vyhlásil vojnu Brazílii. Keďže Argentína odmietla Lópezov mimoriadne arogantný list, v ktorom žiadal o voľný prechod svojich vojsk cez argentínske územie, napadol v marci 1865 aj ju. Vojna trvala až do roku 1870.

Lopez, Jennifer

- USA
* 24. 7. 1970 (New York - Bronx)
herečka, speváčka.
Otec David. Matka Gaudalupe. 1. manžel Ojani Noae (Kuba). 2. manžel Cris Judd. 3. manžel Marco Anthony.
22. 2. 2008 porodila dvojčatá chlapca a dievča, Maxa a Emmu.

Filmografia:
Vlak plný peňazí;
Jack;
Krv a víno;
Zakázané ovocie;
Láska z rizikom;
Selena;
U-Turn;
Anakonda;
Cela;
Dosť;
Svadby podľa Mary;
Policajtka;
Krásna chyžná;
Smiem prosiť;
Skutočný život;
Príšerná svokra.

Albumy:
ON THE.

Lopéz Mateos, Adolfo

- Mexiko
* 1910
právnik a politik.
1958 - 1964: prezident.

Lopéz Falcon, José Armando

- Kuba
* 8. 2. 1950 (Havana)
kozmonaut.

Lopez-Alegriaz, Michael E.

- USA
astronaut.
Let na STS-73, STS-92, STS-113.

Loprais, Aleš

- ČR
* 10. 1. 1980
automobilový pretekár.
Otec Karel.
2008: 3. miesto na rally Paríž - Dakar v kategórii kamiónov.

Loprais, Karel

- ČR
* 4. 3. 1949
automobilový pretekár, prezývaný Monsieur Dakar.
Syn Aleš.
6 x prvenstvo na Rallye Dakar (1988, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001).

lopta

- guľatý predmet majúci obyčajne kožený alebo gumený obal naplnený vzduchom alebo iným materiálom.

lopta, futbalová

- zvyčajné kožená lopta určená na hranie futbalu. Jej povrch sa skladá sa z 12 päťuholníkových a 20 šesřuholníkových dielov vzájomne zošitých. Obvod lopty je 68 - 71 cm, hmotnosť 396 - 453 g.

lopta, Zlatá

- ocenenie pre najlepšieho futbalistu Európy roka.

loptovka guľkonosá
Pilularia globulifera

- druh vodnej rastliny.

lopúch

- Arctium
rod bylín.
Rastie ako plevel.

lopúch väčší
Lappa major

- druh byliny s veľkými machnatými listami.

lopúšik nezábudkový
Lappula myosotis

- druh rastliny s modrými kvetmi.

lora

- malý, väčšinou výklopný úzkokoľajný vozík na prepravu sutiny a iných sypkých materiálov.

loran
Long Range Navigation

- systém diaľkovej rádionavigácie s niekoľkými časovo synchronizovanými riadiacimi a riadenými vysielačmi, hyperbolická navigačná sústava.

Lorca, Federico García

- Španielsko
* 5. 6. 1898
† 19. 8. 1936
básnik a dramatik.

Dielo:
Krvavá svadba (divadelná hra)
Plánka (divadelná hra)
Dom Bernardy Alby (divadelná hra).

lord

- v stredovekom Anglicku feudálny pán, statkár.
- anglický šľachtický titul, dedičný titul príslušníkov vyššej šľachty.
- aj titul niektorých vysokých úradníkov a cirkevných hodnostárov.
- (v najširšom zmysle v anglickom prostredí) pán, vládca.

lord mayor

- Veľká Británia
starosta Londýna a ďalších 12 veľkých anglických miest.

lordoskolióza

- chorobné vybočenie chrbtice dopredu a do strany.

lordóza

- vyklenutie chrbtice krčnej a pánevnej dopredu, u človeka normálne.

lordstvo

- lordi (ako celok).
- oslovenie lorda.

Loren, Sophia
Sofia Loren

- Taliansko
* 20. 9. 1934 (Rím)
herečka, modelka. Občianske meno Sofia Villani Scicolone (narodila sa ako nemanželské dieťa, meno má po otcovi).
Matka Romilda.
Manžel Carlo Ponti.
Syn Eduardo (* 1973, otec Carlo Ponti), Carlo (* 1968, otec Carlo Ponti). 1991:Oscar za celoživotné herecké dielo.

Filmografia:
1951: Quo Vadis
Horalka (1962: Oscar)
Včera, dnes a zajtra
Manželstvo po taliansky
Grófka z Hong-Kongu
Prejazd Kassandra
1994: Pret a porter
Medzi cudzincami
Boccacio
Houseboat.

Lorenc, Alois

- ČR
* 21. 6. 1939
policajný generál.
1. námestník Federrálneho Ministerstva vnútra. Pod neho spoadala II. a XII. správa Zboru národnej bezpečnosti - teda česká a slovenská kontrarozviedka.

Lorenc, Petr

- ČR
† 21. 6. 2006
zakladateľ divadla Krepsko.

Dielo:
Český sen (autor námetu dokumentu).

Lorentz, Hendrick Antoon

- Holandsko
* 1853
† 4. 2. 1928
fyzik.
Študoval optiku a teóriu relativity.
Vypracoval elektrónovú teóriu, ktorej prispôsobil Maxwellove rovnice.
Držiteľ Nobelovej ceny.

Lorenz, Edwardkotva

- USA
meteorológ, fyzik.
Autor teórie chaosu.
Vznikla zostavením programu na vývoj počasia v roku 1961, v ktorom sa zmenou jedného z parametrov objavil tzv. motýli efekt.

Lorenz, Konrad

- Rakúsko
* 7. 11. 1903
† 27. 2. 1989
zoológ, etológ a psychológ.
Je považovaný za jedného z hlavných zakladateľov modernej etológie.
Študoval vzory inštinktívneho chovania u zvierat a porovnával ich s chovaním človeka.
Nobelova cena za fyziológiu a medicínu.

Dielo:
Takzvané zlo
Osem smrteľných hriechov.

Lorenz, Richard

- Nemecko
* 13. 4. 1863
† 23. 6. 1929
fyzikálny chemik.
Zaoberal sa aj štúdiom elektrolytických dejov, delením a adsorpciou plynov. Profesor univerzity vo Franfurkte nad Mohanom.

Lorenzetti, Ambrogio

- Taliansko
† 1348
maliar.
Brat Pietro (maliar).

Loret, Victor

- Francúzsko
egyptológ.
1898: našiel tajnú komoru v hrobke Amenhotepa II. v Údolí kráľov.

loreta

- cirkevná stavba postavená ako napodobnenina kaplnky v talianskom Lorete pri Ancone.
- loretka
ľahká žena z parížskeho podsvetia

loretka
loreta

- neviestka parížského podsvetia.

lori

- niekoľko rodov vtákov z rádu papagájov (Lorius a Trichoglossus).
Žijú v trópoch a subtrópoch. Sú chované v domácnostiach a ZOO.

lorika

- pancier rímskych legionárov z tvrdej kože alebo kovových šupín a retiazok, pokrývajúci celý hrudník pod pás.

loris

- indická poloopica štíhleho tela rodu Loris, patriaca k nočným živočíchom.

lornet
lorňon

- okuliare na malej rúčke.

loro

- conto loro
(opak je nostro, conto nostro) účet založený bankou inej banke alebo klientovi na zúčtovanie jeho príjmov a platobných príkazov, tzv. cudzí účet.
- účet, na ktorý komisionár zaznamenáva prevzatie tovaru do komisie, jeho predaj a príslušné výdavky s tým spojené.

Lorrain, ClaudeClaude Lorrain: Krajina s Apolónom a MerkúromClaude Lorrain: Nalodenie lode Santa Paula Romana v prístave Ostia

- Francúzsko
* 1600
† 23. 11. 1682
maliar, krajinár, vlastným menom Gellée.
Pracoval v Taliansku.
Vytvoril vlastné poňatie ideálnej krajiny.

Dielo:
Krajina s útekom do Egypta
Zavrhnutie Hagár
Vidiecka slávnosť
Krajina s Apollónom a Merkúrom
Nalodenie lode Santa Paula Romana v prístave Ostia.

Lorscheider, Aloisio

- Brazília
† 23. 12. 2007
kardinál.

Lortzing, Albert

- Nemecko
* 1801
† 1851
skladateľ.
Autor opier v tradícii nemeckých singspilov: Cár a tesár.

los obyčajný
Alces alces

- najväčší zástupca čeľade jeleňovitých. Žije v lesnom pásme Európy, Ameriky i Ázie.

los americký
Alces alces americana

- obýva americký štát Maine. Má čiernu srsť a tmavohnedé nohy. Celkovo je mohutnejší a jeho parohy sú tiež väčšie ako u losa európskeho.

los európsky
Alces alces alces

- má tmavohnedú srsť a biele nohy.

Los Angeles

- USA
mesto v Kalifornii.
Predmestie tvorí Hollywood. Moderný prístav v predmestí San Pedro a Wilmingtone. V blízkostí sú obrovské hvezdárne Mount Wilson a Passadena (Mount Palomar).

losica

- samica losa.

Loskot, František

- ČR
* 1888
† 1956
technik.
Profesor ČVUT v Prahe. Člen korešpondent ČSAV.
Pracoval odbore cestných konštrukcií a doprave.

Losoncsi, P.

- Maďarsko
politik.
1967: predseda prezídia MĽR.

losos

- Salmo
rod rýb z čeľade lososovitých.

losos, obecný
losos obyčajný
Salmo salar

- lososovitá ryba. Dorastá do dĺžky až 1,5 m a hmotnosti 15 kg. Žije striedavo v mori a v sladkých vodách, Trie sa v horských bystrinách. Dôležitá lovná ryba.

lososovité

- čeľaď rýb (Salmonidae).

losovať

- rozhodovať lósom, žrebom, žrebovať.

losungy

- registre mestských dávok alebo mestské dávky v českých kráľovských mestách v 145. 18. storočí.

lošák

- Hydnum; rod húb.

lošák jelení

- ľudovo srnka; jedlá huba.

lot

- stará ruská jednotka hmotnosti - 1/32 libry = 3 zolotniky = 12,798 g.
- (obyčajne v americkom prostredí) diel pôdy vzniknutý rozdelením pozemkov, parcela.

LOT
Poľské aerolínie

- Poľsko; aerolínie založené 1. 1. 1929 poľskou vládou.
počas 2. svetovej vojny činnosť zastavená.
1946: činnosť obnovená.
1992: akciová spoločnosť.

lotéria

- výherný stávkový podnik. Na vsadenú čiastku sa zvyčajne vystavuje cenný papier - lós.
- stávková hra, pri ktorej výhru získavajú majitelia vytiahnutých lósov.
- stávková hra (obdoba športky), pri ktorej sa stavia na niekoľko čísel, z ktorých vyhrávajú vytiahnuté.
- v kabernetike rozloženie pravdepodobností na konečnej množine.
- prenesene veľmi riskantná vec, s náhodnou možnosťou na úspech.

Lothar IV.

- Francúzsko
954 - 986: kráľ.

Lothar, S.

- herečka.

Filmografia:
2001: Smrť v buši.

loti

- menová jednotka Lesotha.

Loti, Pierre

- Francúzsko
* 1850
† 1923
námorný dôstojník a spisovateľ, vlastným menom Julien Viaud.

Dielo:
Islandský rybár.

lotion

- pleťový kozmetický prostriedok.
- pleťová voda.
- tekutý krém.

loto

- stolná spoločenská hra.
- lotéria.

lotofág

- záhaľčivý, požívačný človek (podľa mytologického národa žijúceho bez práce a živiaceho sa lotosmi).

lotor

- zločinec.
- darebák, zlosyn, ničomník.
- aj nadávka.
- v biblii lupič, lúpežník.

lotos

- niekoľko starodávnych rodov (Nelumbo) veľkokvetých rastlín z rodu leknovitých. Poskytujú jedlé semená.
- (v starom Grécku) názov rozličných jedlých plodov.

lotos biely

- jednoduchý lotos rastúci v Egypte.

lotos indický

- jednoduchý lotos rastúci v Ázii.

lotos žltý

- jednoduchý lotos rastúci v Amerike.

Lotrinská, Izabela

- Anglicko
manželka vojvodu René Anjou.

Lotrinsko

- historická oblasť v severovýchodnom Francúzsku.
Od 9. storočia samostatné vojvodstvo.
V roku 1735 získalo Francúzsko Lotrinsko výmenou za Toskánsko a definitívne ho získala v roku 1766.
V roku 1871 anektované Alsaskom (pripojené k Nemecku).
V roku 1919 pripojené ku Francúzsku (Versailská zmluva).

Lotrinský, František Štefan I.

- Rakúsko
* 1708
† 1765
panovník
cisár.
1745 - 1765: rímsky a nemecký cisár ako František II.
Manželka Mária Terézia Habsburg (sobáš v roku 1736; mali spolu 11 dcér a 5 synov).

Lotyši

- národnosť Lotyšska. Potomkovia baltských kmeňov, ktorí asimilovali fínskych Litevcov česť susedných Estóncov.

Lotyšsko
Lotyšská republika
Lotyšsko

- republika pri Baltickom mori. Rozloha 64.589 km². Hlavné mesto Riga.
Od konca 12. storočia kmeňové kniežactvá podrobené rytierskym rádom.
1629: Švédsko získava sever (aj s Rigou).
1721: Rusko získava juh.
1795: celé územie Lotyšska získalo Rusko. Po VOSR okupované Nemeckom - vznik republiky.
30. 11. 1918: vyhlásilo nezávislosť na ZSSR.
1920: uzavretý mier s RSFSR.
1934: Nástup diktatúry.
5. 8. 1940: pripojené ku ZSSR.
1941 - 1944: nemecká okupácia.
1990: požiadavok nezávislosti na ZSSR.
21. 8. 1991: vyhlásená nezávislosť.
1991: vstup do OSN.
1993: odchod vojsk Spoločenstva nezávislých štátov (nástupníckej krajiny po ZSSR).
2004: člen EÚ a NATO.

lotyština

- baltský jazyk, úradný jazyk v Lotyšsku, menšinami používaný aj v USA, Rusku, Estónsku, Litve, Kanade a i.
- jeden z 20 oficiálnych jazykov Európskej únie.

Loubet, E.

- Francúzsko
politik.
1899 -1906: prezident.

Loučka, Luboš

- ČR
* 25. 8. 1982
futbalista.

Louda, Jiří

- ČR
* 1920
genealóg, heraldik a knihovník.

Louda z Chlumčan, Matěj

- ČR
† 1460
husitský bojovník.

Lough Neagh

- Veľká Británia
jazero v Severnom Írsku, rozloha 396 km².
Najväčšie jazero na Britských ostrovoch.

louis
louisdor
zlatý Ľudovít

- stará zlatá francúzska minca (razená od čias kráľa Ľudovíta XIII., francúzsky Louis).

Louis Seize

- ornamentálny štýl architektúry a bytového zariadenia vo Francúzsku počas vlády Ľudovíta XVI. , pozdné rokoko s rysmi prechodu ku klasicizmu.

Louis, Spyridon

- Grécko
* 12. 1. 1873
† 26. 3. 1940
atlét.

louisdor

- francúzska zlatá minca razená za vlády Ľudovítov ( Louis dÍorI - zlatý Ľudovít)

Louisiana

- USA
členský štát.
Leží na juhu USA pri Mexickom zálive medzi Missisippi a Sabine.
Rozloha 125.647 km².
Hlavné mesto Baton Rouge.
Štátom USA od roku 1812.

Loukotka, Čestmír

- ČR
* 1895
† 1966
bádateľ o jazykoch a etnografii juhoamerických Indiánov.

Loukotková, Jarmila

- ČR
* 1923
spisovateľka.

Dielo:
Spartakus
Navzdory básník spívá
Nejsnadnější a nejrychlejší cesta může vést do pekel (román)
2005: Vstup do ráje zakázán.

Lounge, J. M.

- USA
astronaut.
Let na STS-51-I, STS-26, STS-35.

Lourenço Marques

- hlavné mesto a najväčší prístav portugalského Mozambiku v zálive Delagoa (Indický oceán). Východzia železničná stanica do Pretórie v JAR.

Lousma, Jack Robert

- USA
* 29. 2. 1936 (Grand Rapids)
astronaut.
Let na Skylab 3, STS-3.
Pobyt na Skylab 1.

Louvre

- Francúzsko
galéria v Paríži (Musée National du Louvre).

lov

- zmocňovanie sa zvere. Jedna z prvých činností pravekého človeka, ktorou si opatroval potravu.

Lovásik, Tomáš

- ČR
* 31. 7. 1974
futbalový brankár.

lovci lebiek

- názov rôznych kmeňov v Oceánii, Južnej Amerike a inde, ktoré zhromažďovali preparované hlavy alebo lebky nepriateľov pre magické účely (aby získali silu zabitých nepriateľov.

Courtney Love Love, Courtney

- USA
* 1964
speváčka.
Manžel Kurt Cobain † 1994). Dcéra Frances Bean.

Albumy:
1994: Live Through This (so skupinou Hole)
1999: Celebrity Skin
2004: America's Sweetheart.

Filmografia:
Lid versus Larry Flint (réžia Miloš Forman).

love story

- milostný príbeh.
- ľahší literárny alebo filmový žáner, ktorého hlavnou témou je ľúbostný príbeh.
- dielo tohto žánru.

Lovelace, Ada

- pozri Ada Byron.

Lovell, James Arthur Jr.

- USA
* 25. 3. 1928 (Cleveland)
astronaut.
Let na Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8, Apollo 13.

Lovell, sir Bernard Alfred Charles

- Anglicko
* 1913
rádioastronóm.
Člen Kráľovskej spoločnosti v Londýne.
Riaditeľ rásioastronomickej stanice v Jodrell Bank.
Zaoberá sa aj sledovaním družíc.

lovinit

- žiaruvzdorná chrómmagnezitová látka na výmurovku oceliarskych pecí (podľa miesta výroby v Lovinobani pri Lučenci).

Loviţâ, Vlad

- Moldavsko
* 25. 12. 1935
† 23. 6. 1983
spisovateľ, scenárista, režisér.

Réžia:
Dimitrie Cantemir.

Lovrić, Božo

- Chorvátsko
* 1881
† 1953
básnik, dramatik a prekladateľ.

Dielo:
More
Syn.

Low, G. D.

- USA
astronaut.
Let na STS-32, STS-43, STS-57.

low key

- nekontrastný fotografický snímok s prevládajúcimi tmavými tónmi, farbami.

Lowell, Percival

- USA
* 1855
† 1916
astronóm.
Pri pokuse nájsť tzv. Planétu X jeho výpočty viedli k objavu Pluta.
Pozoroval Mars a nesprávne usúdil, že tam existujú kanály.

Lowlands

- Škótsko
zníženina medzi Grampianami na severe a pohorím Cheviet na juhu škótska. Priemyselná oblasť.

Loxodonta africana
slon africký

- kly majú, na rozdiel od slona indického (Elephas maximum), samec i samica.

loxodroma

- čiara spájajúce dve miesta na glóbuse a pretínajúca všetky poludníky pod rovnakým uhlom.

Loxosceles reclusa

- jedovatý pavúk žijúci v južných častiach severoamerického kontinentu. Jeho jed rozkladá krv i tkanivo.

loyolita

- jezuita (podľa zakladateľa jezuitského rádu sv. Ignáca z Loyoly).

loza

- vo vinohradníckom slangu sadenica révy, vinič.

ložiská, katatermálne

- ložiská vzniknuté z nerastných roztokov s teplotou 350 – 450 °C.

ložisko

- v geológii akékoľvek nazhromaždenie zužitkovateľnej a ťažitelnej suroviny bez ohľadu na skupenstvo, vznik a tvar.
- v strojárenstve zariadenie, ktoré slúži k otočnému alebo posuvnému uloženiu strojnej časti a k zachyteniu síl na ňu pôsobiacich.
- focus
miesto zdĺhavého zápalu v tkanive, odkiaľ sa infekcia môže šíriť do tela (napr. pri tbc).

ložisko, axiálne

- v strojníctve druh ložiska. Zachytáva sily pozdĺžne ku osi.

ložisko, britové

- v strojníctve druh ložiska. Umožňuje len kývavý pohyb.

ložisko, epigenetické

- ložisko, ktoré vzniklo po vytvorení horniny, v ktorej je uložené.

ložisko, klzné

- v strojníctve ložisko, u ktorého hriadeľ je uložená v panve ložiska prostredníctvom olejovej vrstvy medzi čapom a výstelkou.

ložisko, radiálne

- v strojníctve druh ložiska. Zachytáva sily kolmé ku ose.

ložisko, segmentové

- ložisko rozdelené na segmenty.

ložisko, trecie

- v strojníctve druh ložiska.

ložisko, uhoľné alochtonné

- ložisko vzniknuté z naplavenín rastlinných častí, kmeňov apod.

ložisko, valivé

- v strojníctve druh ložiska.

ložiteľnosť

- rozsah schopnosti vagónov prijímať náklad.

ložument

- (zastaralo) miesto na (prechodné, hromadné) ubytovanie (vojska).

Lódí

- India
vládnuca dynastia moslimských sultánov v 15. a 16. storočí.

Lóhútí, Abulkósim

- Tadžikistan
* 1887
† 1957
básnik perzského pôvodu.
Zakladateľ tadžickej poézie.

Lója džirga

- Afganistan
Afgánska Veľká rada, parlament.
4. 1. 2004: schválili prvú ústavu po zvrhnutí diktátora Saddáma Husajna.

López, Orlando "Cachaíto"

- Kuba
* 1933
† 9. 2. 2009
kontrabasista.
Člen skupiny Buena Vista Social Club.

lós

- číslovaná poukážka lotérie, na ktorú možno pri ťahu dosiahnuť výhru, žreb.
- lístok, kocka, peniaz a i. ako prostriedok na náhodné rozhodnutie, voľbu.
- knižne životný údel, osud.

lót

- stará váhová jednotka, asi 15,3 - 17,5 g.

Lót

- biblická postava, synovec Abraháma. Jahve ho ušetril pri skaze Sodomy.

lóža

- jednotlivá organizácia spoločenstva slobodných murárov. Názov "lóža" vznikol z anglického výrazu lodge, pôvodne huť, miesto, kde sa slobodomurári schádzali.
- oddelená časť priestoru hľadiska (divadla, kina, koncertnej siene) na jeho obvode s niekoľkými sedadlami.

lóža, Veľká

- Anglicko
slobodomurárske spoločenstvo, ktoré vzniklo v roku 1717 spojením štyroch lóží.

Löbl, Karel

- ČR
* 1925
politik.
1968: poslanec ČNR.
1969: minister výstavby a techniky ČSR, poslanec SN FZ, miestopredseda ÚV NF ČSR.
1968: miestopredseda Československej strany socialistickej.

Löffler, Stephan

- Nemecko
* 1877
† 1929
technik.
Profesor stavby kotlov a tepelného hospodárstva na univerzite v Brne.
Zaslúžil sa o rozvoj vysokotlakej parnej techniky.

löllingot

- striebrobiely kosoštvorcový nerast s kovovým leskom, arzenid dvojmocného železa, arzénová ruda (podľa náleziska v Löllingu v Korutánsku).

Lönnrot, Elias

- Fínsko
* 1802
† 1884
básnik a zberateľ.

Dielo:
Kalevala (epos)
Kanteletar (zbierka lyrickej ľudovej tvorby).

Lötschberg

- Švajčiarsko
najdlhší železničný tunel na svete.
Je dlhý 34,6 km.
Otvorený 15. 6. 2007.

Löw, Jehúdá

- ČR
* asi 1520
† 1609
pražský rabín.
1582: založil a riadil školu talmudu v Prahe.
Jeho život je opradený povesťami (Golem).

Löwig, Karl Jacob

- Nemecko
* 1803
† 1890
chemik.

lôn

- zastaralo plat, mzda.

lôžko

- miesto upravené na ležanie alebo na spanie, posteľ.
- podklad, na ktorom niečo spočíva, leží a pod.
- v anatómii ústroj, v ktorom je vyživovaný plod, placenta.

lôžko, ihlové

- v textilníctve časť stroja, v ktorej sú uložené ihly.

lôžko, kvetné

- hrubší, rozšírený koniec kvetnej stopky.

lôžko, plodové

- placenta.

lôžkovina

- posteľná bielizeň.

LP
Long Play
long-playing record

- formát dlhohrajúcich dosiek, hudobný nosič, na ktorom bol zachytený zvuk pomocou drážky, z ktorej sa ihlou snímal záznam; spočiatku monofónny záznam (bočné vychýlenie) bol neskôr nahradený stereofónnym záznamom (bočné vychýlenie a vychýlenie do hĺbky), jednalo sa o tzv. analógový záznam; v podstate najlacnejšie záznamové médium.

LQ

- Letter Quality
tlač v kvalite listu - vysoká kvalita tlače.

Lr

- chemická značka pre prvok lawrencium.

LRO
Lunar Reconnaissance Orbiter

- USA
kozmická sonda vyslaná na mapovanie povrchu Mesiaca.
Štart 18. 7. 2009.

LRRTM1

- gén. Má zrejme rozhodujúci vplyv na to, ktorá časť mozgu prevezme kontrolu nad špecifickými funkciami, ako sú reč, emócie. Rozhoduje o tom, či človek bude "ľavoruký" alebo "pravoruký". Prítomnosť génu zvyšuje i pravdepodobnosť ochorenia schizofréniou.

LSD
Lyserg Sörge Diethylamid
Lysergsäurediäthylamid

- lysergic acid diethylamid (diethylamid kyseliny lysergovej)
halucinogén odvodený z alkaloidov obsiahnutých v námeli. Má podobné účinky ako psilocybin s väčšou intenzitou prežitku. Objavil ho Albert Hoffman.

LT-35ľahký tank Lt vz. 35
Lt vz. 35

- Československo; ľahký tank. Československá armáda odobrala tank od ČKD Praha do svojej výzbroje 15. 9. 1937. V dobe mobilizácie (vyhlásená bola 23. 9. 1938) už bol tank vo výzbroji v južných Čechách a potom i na Slovensku. Po 15. marci 1939 zabavil wermacht 350 strojov - LT-35 sa stalo údernou päsťou jednotiek, ktoré v bleskovej vojne porazili Poľsko a Francúzsko. Dodnes sa zachovali iba 4 stroje.

Ltd.
Limited

- anglický výraz pre spoločnosť s ručením obmedzeným.

LTTE
Liberation Tigers of Tamil Eeelam

- Srí Lanka; Tigre oslobodenia tamilského Ílamu. Separatistické hnutie, ktoré je považované za teroristickú organizáciu. Povstalci z hnutia LTTE bojujú za samostatný štát pre tamilskú etnickú menšinu od roku 1983.
1998 - 2002: hnutie zakázané.
2002: medzi vládou a LTTE dohodnuté prímerie.
2009: hnutie zakázané: "Kabinet sa rozhodol zakázať LTTE, keďže nedovoľujú civilistom, aby opustili vojnovú zónu."

Lu

- chemická značka prvku lutécium.

Lu, E. T.

- USA
astronaut.
Let na STS-84, STS-106, Sojuz TMA-2.

Lu Sün

- Čína
* 1881
† 1936
mysliteľ, kritik, esejista a zakladateľ modernej čínskej literatúry, prekladateľ a propagátor európskej literatúry aliterárnej teórie.
Bojoval za emancipáciu indivídua a modernizáciu Číny.

Luanda
Sao Paolo de Luanda

- Angola
hlavné mesto a prístav.

Luang-prabang

- Laos
kráľovské hlavné mesto.

lub

- drevený obal, drevená obruba.
- bočná stena sláčikových nástrojov.
- v spojení mať niečo zalubom niečo zamýšľať, pomýšľať na dačo.

lubčina
luba

- benue-konžský (bantuský) jazyk z nigersko-konžskej rodiny, najrozšírenejší jazyk v Kongu (Kinshasa).

Lubinska, Teresa

- Poľsko
politička.
2005: ministerka financií.

Lubitsch, Ernest

- Nemecko
* 1892
† 1947
filmový režisér.

Filmografia:
Madame Dubarry
Muž, ktorého som zabil
Veselá vdova.

lublinit

- starší názov pre predpokladanú modifikáciu kalcitu, protokalcit (podľa náleziska pri Lubline v Poľsku).

lubrikačný

- mazací, mazavý, slúžiaci na mazanie (zvlhčenie).

lubrikant

- v sklárstve látka používaná na lubrikáciu.

lubrikácia

- zvlhčenie.
- mazanie.
- v sklársktve lubrikovanie, povrchová úprava sklených vláken a iných materiálov chrániaca ich pred vzájomným oterom.
- tenký povlak.

lubrikátor

- prístroj k automatickému mazaniu valcov a šupátok parných strojov.

lubrikovanie

- lubrikácia.

Luby, Štefan

- SR
* 5. 1. 1910
† 10. 10. 1976
právnik.
Profesor občianskeho práva na UK v Bratislave.
Akademik ČSAV.

Lucas, George

- USA
* 14. 5. 1944 (Modesto, Kalifornia)
filmový režisér a producent.

Dielo:
THX 1138
Americké graffiti
Hviezdne vojny (Epizóda 1: Skrytá hrozba, Epizóda 2: Klony útočia, Epizóda 3: Pomsta Sithov, Epizóda 5: Impérium vracia úder, premiéra prvého dielu 25. 5. 1977).

Lucas, Robert

- USA
† 23. 11. 2008
bluesový spevák.
Člen skupiny Canned Head (od roku 1965).

Lucenko, Jurij

- Ukrajina
politik.
2005: minister vnútra.
2006: odvolaný.

lucerka

- hovorovo ďatelina lucerna.

lucerna

- v architektúre valcovitý nadstavec kopuly s oknami na osvetlenie, zaklenbený obyčajne ďalšou malou kopulou.
- v stavebnícve voľný priestor medzi ramenami schodiska, tzv. zrkadlo.
- lúčna rastlina s modrými kvetmi z rodu Medicago pestovaná ako krmivo.

lucerna siata
Medicago sativa

- liečivá rastlina. Čaj z tejto rastlinky je dobrý na podporu trávenia a takisto pôsobí ako diuretikum pretože zbavuje telo nadbytočných tekutín.

lucernisko

- časť poľa, roľa posiata lucernou.

lucernotráva

- tráva prerastená lucernou.

Lucián z Beauvais

- † 290
svätý.

Lucid, Shannon W.

- USA
* 14. 1. 1943 (Šanghaj)
astronautka.
Let na STS-51-G, STS-34, STS-43, STS-58, STS-76.

lucidár

- stredoveká náučná príručka poučujúca formou dialógu o Bohu a o svete.

lucidita

- prechodný ústup chorobných príznakov poruchy vedomia prejavujúci sa ako vedomie, náhle zjasnenie vedomia, svetlé okamihy.
- v psychológii zdanlivá schopnosť evidovať predmety či deje do budúcnosti alebo v minulosti prostredníctvom mimozmyslových kanálov, jasnovidnosť, jasnovidectvo.

lucidný

- jasný, svetlý.

lucifer
luciferka

- čert, diabol.
- prenesene zlý človek.
- prenesene živý, veselý, neposedný človek, najmä dieťa, chlapec.

Lucifer

- podľa náboženských predstáv vodca padlých anjelov, vládca pekla.

luciferáza

- enzým podporujúci okysličovanie (jeho rýchlosť) luciferínu, enzým, ktorý pri oxidácii luciferínu uvoľňuje krátkovlnné žiarenie a spôsobuje tak svetielkovanie niektorých organizmov (napr. svietiviek).
Luciferáza morského ráčika má vzorec C22H28N6.2HCl.

luciferin

- látka vyvolávajúca pôsobením luciferázy svetielkovanie niektorých organizmov (napr. svietiviek), pozri bioluminiscencia.

lucimeter

- prístroj na meranie žiarenia, ktorého množstvo sa určuje z objemu predestilovanej kvapaliny vyparenej účinkom meraného žiarenia.

Lucina

- rímska bohyňa, ktorá ochraňovala ženy, bohyňa Mesiaca.

Lucius Tarquinius Severus

- Rím
posledný etruský kráľ panujúci Rímu.
V roku 510 pred Kristom bol z Ríma vyhnaný.

Lucký, Štepán

- ČR
skladateľ a kritik.
Autor klavírnej, orchestrálnej a filmovej hudby.

Lucretius, Carus Titus

- Rím
* okolo 97 pred Kristom
† 55 pred Kristom
básnik a filozof.

Dielo:
O pôvode sveta (prvý latinský filozofický epos).

Lucullan

- najväčší nebrúsený diamant na svete.
Hmotnosť 181,15 karáta.

Lucullus, Lucius Licinius

- Rím
* 117 pred Kristom
† 57 pred Kristom; politik a vojvodca. Vojenskú kariéru zahájil pod Sullom. Osem rokov konzulom. Viedol tretiu vojnu s pontským Mithridatom VI. Znížil dlhy miest v Malej Ázii Rímu, čím si znepriatelil mnohých významných Rimanov. Z Malej Ázie priviezol do Ríma čerešne, ktoré sa potom rozšírili do celej Európy. Povestné sú jeho nákladné a vybrané hostiny, z ktorý vzniklo Lukulské hody.

Lucy

- pomenovanie ženskej lebky Australopithecus afarensis, ktorú objavil Yves Coppsens (a Donald C. Johanson a T. Gray) 30. 11. 1954 u rieky Aswah vo východnej Etiópii. Kostra bola zachovaná asi na 40%. Jej výška dosahovala okolo 106 cm, zomrela vo veku asi 40 rokov. Bola súčasťou nálezu kostier skupiny 13 jedincov nazvanej Prvá rodina.

Lučania

- ČR
spoločenský a mocenský útvar v severozápadných Čechách, jeden z domnelých českých kmeňov.

lučba
lučbárstvo

- chémia.

lučbár
lučebník

- chemik.

lučbársky
lučobný

- chemický.

lučbárstvo
lučba

- chémia.

lučebnina

- chemikália.

lučište

- luk.

lučištník

- bojovník, vojak vyzbrojený lukom.

lučivo

- triesky na svietenie, smolnice, lúče.

lučizmus

- pozri rajonizmus.

Lučka, Marin

- ČR
* 10. 3. 1985
hokejista.

luddista

- (na začiatku 19. storočia) účastník násilných akcií, v ktorých anglickí robotníci v obave pred nezamestnanosťou rozbíjali zavádzané stroje (podľa iniciátora, anglického tkáčskeho robotníka N. Ludda).

luddizmus

- hnutie luddistov.

Ludendorff, Erich

- Nemecko
* 1865
† 1937
vojnový teoretik, náčelník generálneho štábu nemeckej armády počas I. svetová vojny (1916).
Propagátor totálnej vojny a ťaženia proti ZSSR.
1923: spolu s Adolfom Hitlerom sa v Mníchove pokúsil o fašistický puč.

ludi

- slávnostné verejné hry v starovekom Ríme (v divadle, cirkuse).

ludibrionizmus

- podľa Ladislava Klímu: Svět je absolutní hříčkou Mé osobní Vůle. Svět je to co v každý okamžik já z něho míti chci.

ludlov

- mladší stratigrafický stupeň silúru (podľa dištriktu Ludlow vo Veľkej Británii).
- stroj na odlievanie tlačových riadkov sadzby a linkových tabuliek z ručne sádzaných matríc, vhodný na sádzanie novinových titulkov (podľa britského typografa W. I. Ludlowa).

ludus

- stredoveká duchovná hra.

Ludvíkovský, Jaroslav

- ČR
* 1895
filológ.
Profesor univerzity v Brne.

ludwigit

- kosoštvorcový nerast tvoriaci obyčajne vláknité alebo celistvé agregáty tmavej až čiernej farby, kyslíkatý boritan horečnatý, zdroj bóru (podľa rakúskeho chemika E. Ludwiga).

Ludwigshafen am Rhein

- Nemecko, najväčší prístav na ľavom brehu Rýna.

Ludzidzini

- Svazijsko
kráľovské sídlo.

Lueger, Karl

- Rakúsko
* 24. 10. 1844
† 10. 3. 1910
politik.
Viedenský starosta.

Luern

- galský kráľ. Syn Bituit.

lues

- ťažké infekčné pohlavné ochorenie, syfilis.

luetik
luetička

- človek chorý na lues.

luetín

- čistá kultúra luetických spirochét.

lufa

- popínavá tropická rastlina, druh jednoročnej cudzokrajnej rastliny, poskytujúcej rastlinnú špongiu z kostry svojho plodu. Jej mladé podlhovasté plody sa pripravujú ako zelenina a pletivo ich dozretých plodov je materiálom na žinenky, vložky do topánok a i.

lufak

- tivuk, Luffa
rod rastlín. Pestuje sa pre plody. Používala sa ako napr. výstelka do topánok.

luft

- hovorovo vzduch.

lugandčina
luganda
gandčina
ganda

- benue-konžský (bantuský) jazyk, najrozšírenejší jazyk v Ugande, používaný v južnej časti krajiny.

Lugnasad

- keltský sviatok slávený 1. 8.

Lugo, Fernando

- Paraguay kňaz, politik.
2008: prezident.

Lugos

- keltský boh, totožný s rímskym Merkúrom.

Lugosi, Bela

- Maďarsko
* 20. 10. 1882
filmový herec.

Filmografia:
Dracula.

luh

- vlhký vysokokmeňový les, háj pri vode.

luk

- staroveká a stredoveká lovecká a bojová zbraň, z ktorej sa metali (vystreľovali) šípy silou lučiska (drevo, kosť alebo kov) napätého tetivou (z rastlinných alebo živočíšnych vlákien). V rokoch 400 - 800 nahrádza luk a šípy v Severnej Amerike oštep.
- v archeológii oblúk na spone, ohnutá časť spony.

Lukas, Karel

- ČSR
† 19. 5. 1949 (vo väzení)
dôstojník.
Účastník československého zahraničného odboja. Bojoval ako Legionár vo Francúzsku, potom na Tešínsku. Ako vedúci takticko - študijnej skupiny sa podieľal na výstavbe československých opevnení namierených proti Hitlerovi.
Počas 2. svetovej vojny pôsobil v Británii, v severnej Afrike a Taliansku. Pred koncom vojny sa stal vojenským atašé v USA.
1948: prepustený z armády.
29. 3. 1949 zatknutý a obvinený z vlastizrady. Vo väzení ubitý pre majetok (doviezol si ho zo Západu) ŠtB a OBS (vojenské Obranné spravodajstvo).

Lukasiewicz, Jan

- Poľsko
* 1878
† 1956
matematik.

Lukašštík, Josef

- ČR
* 28. 8. 1975
futbalista.

Lukavský, Jaroslav

- ČR
* 1924
maliar a grafik.
Venuje sa najmä výzdobe kníh a známkovej tvorbe.

Lukavský, Radovan

- ČR
* 1. 11. 1919
† 10. 3. 2008
divadelný herec.

Fimografia:
TV seriál F. L. Věk
Kráľ Šumavy.

Lukašenko, Aleksander

- Bielorusko
* 30. 8. 1954 (Kopys)
politik, pôvodným povolaním učiteľ (história, spoločenské vedy, ekonómia).
1971 - 1975: štúdium histórie a ekonómie.
Po skončení povinnej vojenskej služby riaditeľ kolchozu.
1990: poslanec Najvyššej rady (parlament).
1991: ako jediný z poslancov hlasoval proti zániku ZSSR.
1994 - 2001: prezident.
2006: po pokuse parlamentu odvolať ho z postu prezidenta tento parlament rozpustil.
2001 - 2006: prezident.
20. 3. 2006: štvrtýkrát zvolený za prezidenta. Zahraničnými pozorovateľmi i domácou opozíciou sú voľby označované ako nedemokratické. Opozícia voľby neuznala.

Lukaševič, I. P.

- Rusko
geológ.
Autor máp Pacitídy.
Evolucionista, zástanca potopenej Pacitídy.

Lukács, György

- Maďarsko
* 1885
† 1971
marxistický filozof a estetik.
Mnohé state venoval estetike a literatúre.

Lukáč, Emil Boleslav

- SR
* 1900
básnik.
Po 1. svetovej vojne stúpenec neosymbolizmu a meditatívnej lyriky.

Dielo:
Spoveď
Dunaj a Seina
Križovatky.

lukár

- výrobca lukov.

Lukáš

- autor tretieho evanjelia.
Asi v rokoch 80 - 100 zlúčil Markovo líčenie a nedochovaný prameň Výrokov Ježišových (Logia) v celok umelecky plastický a jednotný, ale aj viac poplatný legendám.

Lukáš, Petr

- ČR
* 24. 4. 1978
futbalista.

Lukáš Pražský

- ČR
* asi 1458
† 1528
biskup Jednoty bratskej od roku 1500.
Autor asi 150 spisov, ktorými položil základy bratského bohoslovia.

Lukáš z Nového Mesta nad Váhom

- SR
† 1424
táborský kňaz.
Jeden zo zakladateľov mesta Tábor (ČR).
Bol upálený na rozkaz Oldřicha z Rožmberka v Krumlove.

Lukáš, Zdeněk

- ČR
* 1928
† 13.7.2007
skladateľ.
Autor vyše 350 opusových skladieb, 7 symfónií, koncertov s orchestrom, niekoľkých opier.

Lukeš, Jan

- ČR
* 1950
literárny a filmový kritik.
Venuje sa českej väzenskej literatúre.

Lukeš, Martin

- ČR
* 17. 11. 1978
futbalista.

Lukeš, Rudolf

- ČR
* 1897
† 1960
chemik, akademik ČSAV.
Profesor organickej chémie na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe.
Zakladateľ rozsiahlej školy organickej chémie.

Lukianos zo Samostaty

- Grécko
* asi 120
† po 180
spisovateľ, rétor a satirik zo Samostaty na Eufrade v Sýrii.
Jeho dielo je veľmi rozmanité.

Dielo:
Pravdivé príbehy
Hovory bohov
Hovory hetér
Eikones (Obrazy).

lukno

- merica.

lukorez

- poľnohospodársky stroj ku prerezávaniu lúk.

lukostrelec

- kto strieľa z luku.

lukostreľba

- strieľanie, streľba z luku.

lukratívny

- ziskový, výnosný.

lukubration

- usilovné štúdium (v noci).

lukulský
lukulovský

- bohatý, hojný, prepychový (podľa rímskeho konzula a vojvodcu Luculla, bohatého milovníka umenia a nákladných hostín).

Lulin
C/2007 N3

- kométa.
Po oblohe sa pohybuje retrográdne, teda opačne, ako planéty.
Kométu objavili v roku 2007 astronómovia z Číny (Quanzhi Ye) a Tchaj-wanu (Chi-Sheng Lin).
Najbližšie pri Zemi bola kométa Lulin 24.2.2009, kedy minula Zem vo vzdialenosti iba 0,41 AU, čo bolo približne 160 krát väčšia vzdialenosť ako medzi Mesiacom a Zemou.

Lulla, Raymond

- * 1235
† 1315
astrológ.
Autor návodov, podľa ktorých chcel odpovedať na každú otázku.

Lullus, Raimundus

- Španielsko
* 1235
† 1315
katalánsky filozof a spisovateľ.

Lully, Jean - Baptiste

- Francúzsko
* 1632
† 1687
skladateľ.
Zakladateľ francúzskej barokovej hudby.

lumachella
lumachela

- v geológii zhluk premiestnených zbytkov vodných organizmov.
- hornina (napr. vápenec) zložená z úlomkov skamenených ulít živočíchov, často patriacich do jedného druhu.

lumbago

- úsad.
- náhle bolesti v krížoch.

lumbalgia

- bolesti v krížoch.

lumbargo

- náhla bolesť v svale pri nevhodnom pohybe.

lumbálka

- lumbálna punkcia.

lumbálny

- bederný.

lumbokostálny

- týkajúci sa bedrovej a rebrovej krajiny.

lumbosakrálny

- týkajúci sa bedrovej a krížovej krajiny.

lumbotómia

- chirurgické otvorenie bedrovej krajiny.

lumen

- lúmen.

lumen naturale

- "prirodzené svetlo" (používané v scholastickej filozofii).
- podobenstvo sily rozumu.

Lumet, Sydney

Sidney Lumet - USA
* 23. 6. 1924
režisér.

Filmografia:
1957: Dvanásť rozhnevaných mužov
Zostup Orfeov
Pahorok
Psie popoludnie
Network
Verdikt.

Lumier, Antoine

- Francúzsko
fotograf.
Syn Auguste, Loui.

Lumier, Auguste

- Francúzsko
* 1862
† 1954
pozri Loui Lumier.

Lumier, Loui

- Francúzsko
* 1864
† 1948
s bratom Augustom vynálezcovia kinematografického prístroja, ktorý bol súčasne kamerou, projektorom a prístrojom na kopírovanie filmov.
Otec Antoine.
Prvé verejné premietanie uskutočnili 28. 12. 1895 v Paríži s prístrojom nazvaným cinématographe a vlastnými filmami.
Patent na kinematograf získali 13. 2. 1895.

luminál

- dlhodobo pôsobiaci uspávací a upokojujúci prostriedok, používaný aj pri liečení epilepsie, fenobarbital.

luminiscenciakotva

- svetielkovanie; väčšie vyžarovanie svetla, ako by vyžarovalo absolútne čierne teleso rovnakej teploty. Je spôsobená prechodmi vybudených elektrónov do základných stavov. Pri fotoluminiscencii pôsobí vybudenie absorpcia fotónu - k emisii dôjde buď okamžite (fluorescencia) alebo opozdene (fosforescencia).

luminista

- stúpenec luminizmu.

luminizmus

- maliarske poňatie založené na farebnom vyjadrení svetla.

luminofor

- látka prevádzajúca absorbovanú energiu elektrónov alebo neviditeľného žiarenia na viditeľné svetlo - žiarivky, rtg štíty, obrazovky a podobne.

luminografia

- spôsob získavania fotografického obrazu, kresby pomocou bodového svetelného zdroja, napr. svetelným kyvadlom.

luminozita

- svietivosť hviezdy; energia celkového žiarenia hviezdy. Najvyššiu známu luminozitu má hviezda S Doradus; a to 400.000x viac ako Slnko.

lumík

- pestrofarebný severský hlodavec rodu Lemmus, podobný hrabošovi.

Lumnitzer, Štefan

- SR
* 1749 (Banská Štiavnica)
† 1805 (Bratislava)
lekár, botanik.
1777: doktorát na trnavskej univerzite.

Dielo:
Flora Posoniensis (Flóra Bratislavy, 1791).

lumok najväčší
Rhyssa persuasoria

- druh blanokrídleho hmyzu.

lump

- darebák.
- márnotratník.
- neporiadnik.

lumpenproletár

- príslušník lumpenproletariátu.

lumpenproletariát

- deklasované živly, deklasovaná spoločenská vrstva, ktorá sa neživí prácou (žobráci, tuláci, prostitútky ap.).

lumpfish

- nepravý kaviár.

Lumumba, Patrice Emergy

- Kongo
* 1925
† 17. 11. 1961 (zavraždený)
politik, národný hrdina.
1958: zakladá Národné hnutie Belgického Konga.
1960: prvý premiér po vyhlásení nezávislosti Konga (30. 6. 1960).
V novembri 1960 na príkaz plukovnáka Mobutu zatknutý a uväznený.

Luna

- rímska mytologická bohyňa Mesiaca (v gréckej mytológii Seléné).
- ZSSR
program sond na výskum Mesiaca (s výnimkou sond Zond). Prvú generáciu sond tvorili sondy Luna 1 až 3, druhú Luna 4 až 13, tretiu Luna 15 až 24. Sondy druhej generácie už boli vybavené zariadením pre korekciu dráhy a pre zmenšenie svojej rýchlosti v blízkosti Mesiaca. Sondy tretej generácie používali unifikovaný pristávací stupeň k doprave užitočného zaťaženia na povrch Mesiaca (zariadenie pre odber vzoriek horniny alebo vozidla typu Lunochod).

Luna 1

- ZSSR
Štart: 2. 1. 1959 okolo 18:00 SEČ
Hmotnosť celková 361,3 kg, modulu 205 kg. Po navedení na dráhu sa stala prvým pozemským telesom, ktoré prekročilo druhú kozmickú rýchlosť (prepočítané na Zem, štartovná rýchlosť 11,4 km/s). 3. 1. o 1:57 SEČ bola vyparením 1 kg sodíka vytvorená umelá kométa vo vzdialenosti 113.000 km od Zeme. Optické pozorovanie umožnilo určiť presnú polohu sondy a tiež sledovať chovanie sa pár v priestore. 4. 1. o 3:59 SEČ preletela sonda ako prvé umelé teleso vo vzdialenosti 6. 700 km od stredu Mesiaca. 7. - 8. 1. sonda opustila sféru pôsobenia zemskej príťažlivosti a stala sa prvou umelou planétkou (vzdialenosť od Slnka 146 - 197 miliónov km, perióda obehu 450 dní).

Luna 2

- ZSSR
prvá sonda, ktorá dopadla na povrch Mesiaca (13. 9. 1959 22:02:24 SEČ v oblasti Mare Imbrium, rýchlosť dopadu 3,3 km/s). štart 12. 9. 1959 okolo 11:00 SEČ
Umelá kométa bola vytvorená 12. 9. o 19:39:42 SEČ vyparením 10 kg sodíka vo vzdialenosti 140.000 km od Zeme (bola pozorovateľná aj v ČSSR).

Luna 3kotva

- ZSSR
prvá sonda, ktorá vyfotografovala odvrátenú stranu Mesiaca (7. 10. 1959 medzi 4:30 a 5:10 SEČ zo vzdialenosti 65.000 - 68.000 km). štart 4. 10. 1959 okolo 3:00 SEČ. 6. 10. o 15:21 SEČ prelet okolo Mesiaca 7940 km južne od jeho stredu. Po dobu snímkovania odvrátenej strany Mesiaca (prvé snímky 7. 10. 1959) bola sonda orientovaná podľa Slnka a Mesiaca. Snímky boli zaznamenané na filmový pás, ktorý bol na palube chemicky spracovaný a záznam potom fototelevíznym zariadením niekoľkokrát predaný na Zem. Po prelete okolo Mesiaca sa sonda stala družicou Zeme vo vzdialenosti 47 000 až 480 500 km. Aparatúra zásobovaná slnečnými batériami pracovala do 18. 10. 1959, kedy bola pravdepodobne poškodená zásahom mikrometeoritu. Poruchy dráhy spôsobili postupný pokles perigea a zánik družice v zemskej atmosfére nastal asi za pol roka (11 - 12 obletov).

Luna 4

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu. štart 2. 4. 1963 9:26 SEČ. Prvá letová skúška sond druhej generácie. 6. 4. 4:24 SEČ preletela okolo Mesiaca vo vzdialenosti 8 500 km a dostala sa na eliptickú dráhu okolo Zeme vo výške 90.000 - 700.000 km. Vysielala do 14. 4. Poruchy dráhy vyvolané gravitáciou Slnka a Mesiaca spôsobili jej postupný prechod na obežnú dráhu okolo Slnka s parametrami dráhy veľmi podobnými parametrom Zeme.

Luna 5

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu. štart 9. 5. 1965 8:55 SEČ
Dopadla na povrch Mesiaca 12. 5 20:10 SEČ.

Luna 6

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu. štart 8. 6. 1965 8:41 SEČ. V pozdných hodinách 9. 6. bola prevedená korekcia dráhy z parkovacej dráhy okolo Zeme, ale korekčné motory sa nevypli a horeli až do vyčerpania paliva. Sonda sa tak dostala na dráhu, na ktorej minula Mesiac vo vzdialenosti 160.000 km. Napriek tomu prebehli skúšky aparatúry.

Luna 7

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu. Pokus o mäkké pristátie. štart 4. 10. 1965 okolo 9:00 SEČ. V noci z 5. na 6. 10. bola prevedená korekcia dráhy z parkovacej dráhy na pomalú dráhu k Mesiacu. Záverečná fáza letu začala 7. 10. 22:20 SEČ, kedy bolo zahájené brzdenie sondy, ktoré skončilo za 6 minút - príliš vysoko nad povrchom Mesiaca. Sonda ten istý deň o 23:08 SEČ dopadla v oblasti Oceanus Procellarum západne od krátera Kepler.

Luna 8

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu. Pokus o mäkké pristátie. štart 3. 12. 1965 11:48 SEČ. Sonda dopadla 6. 12. o 22:51:30 SEČ v Oceanus Procellarum. Všetky operácie okrem záverečnej brzdiacej prebehli v poriadku. Sonda na povrch Mesiaca dopadla rýchlosťou 15 - 20 m/s.

Luna 9

- ZSSR
3. 2. 1966 prvé mäkké pristátie na Mesiaci. štart 31. 1. 1966 12:46 SEČ. Na dráhu k Mesiacu bola sonda navedená dvoma korekciami dráhy, prvá po prechode z parkovacej dráhy okolo Zeme, druhá 1. 2. o 20:29 SEČ pre priblíženie ku Mesiacu. Hodinu pred dopadom vo výške 8. 300 km bola sonda zorientovaná pozdĺžnou osou ku stredu Mesiaca a túto orientáciu si zachovávala počas celej doby zostupu. Rádiový výškomer zapol brzdiaci motor vo výške 75 km nad Mesiacom (48 sekúnd pred dopadom) a rýchlosť klesala z 2,6 km/s až na niekoľko m/s. V okamžiku dohorenia brzdiaceho motora sa guľové prístrojové puzdro chránené nafúknutým obalom oddelilo a 3. 2. o 19:45:30 SEČ mäkko dosadlo na Mesačný povrch na západnom okraji Oceanu Procellarum v tesnej blízkosti krátera Cavalerius. Od puzdra sa oddelil ochranný obal a 4 minúty 10 sekúnd po dopade sa roztvorili štyri lopatky, ktoré zaisťovali správnu polohu puzdra (jeho priemer bol 60 cm) na povrchu Mesiaca. Lopatky slúžili aj ako anténa. Opticko - panoramatické snímanie povrchu bolo začaté 4. 2. 2:50 SEČ. Z Mesiaca bolo vysielané celkom 8 hodín 5 minút. Na snímkach boli pozorované podrobnosti až do veľkosti 1 mm. Základným poznatkom bolo, že povrch Mesiaca je dostatočné tvrdý, aby sondu udržal.

Luna 10

- ZSSR
prvé navedenie družice na obežnú dráhu okolo Mesiaca. štart 31. 3. 1966 11:47 SEČ. Prvá umelá družica Mesiaca. Rýchlosť odletu z parkovacej dráhy bola 10,87 km/s. Vo výške 8. 200 km nad povrchom Mesiaca na povel zo Zeme bola sonda zorientovaná podľa pozdĺžnej osi a v tejto orientácii udržovaná až do zapálenia motoru 3. 4. o 19:44 SEČ. Takto sa znížila rýchlosť z 2,1 km/s na 1,25 km/s pri prelete vo výške 1.000 km nad Mesiacom. Za 20 sekúnd sa od sondy oddelila družica s vedeckými prístrojmi (detektory mikrometeoritov, kozmického žiarenia, infračerveného žiarenia a žiarenia gama z mesačného povrchu a megnetometer). Obe telesá obiehali Mesiac vo výške 350 - 1.017 km s periódou 178,25 minút. Aparatúra družice pracovala 460 obehov Mesiaca do 30. 5. 1966 (energiu jej dodávali chemické batérie). Celkom bolo vykonaných 219 rádiových relácií.

Luna 11

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu.
Štart 14. 8. 1966 9:03 SEČ.
Druhá umelá družica Mesiaca.
Korekcia dráhy 26. 8. o 20:02 SEČ, navedenie na dráhu k Mesiacu 27. 8. o 22:49 SEČ. Chemické zdroje batérií boli vyčerpané 1. 10. po 137 rádiových reláciách a 2.327 obehoch Mesiaca.

Luna 12

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu.
Štart 22. 10. 1966 9:42 SEČ.
Tretia umelá družica Mesiaca. Korekcia dráhy 23. 10. o 20:12 SEČ, brzdiaci motor bol zapálený vo výške 1.290 km nad východným okrajom Mesiaca 25. 10. o 21:47 SEČ a horel 28 sekúnd. Rýchlosť 2,085 km/s sa tým znížila na potrebných 1,148 km/s. Výška obežnej dráhy bola 100 - 1.740 km, doba obehu okolo Mesiaca 205 minút. Sonda snímkovala povrch Mesiaca s rozlíšením 15 - 20 metrov. Po chemickom spracovaní fotografického materiálu boli výsledky odvysielané v 25 reláciách na Zem (do 29. 10.), a to napred v rýchlom slede s menšou kvalitou, potom pomalšie s lepším rozlíšením. Aparatúra družice pracovala do 19. 1. 1967, 602 obletov okolo Mesiaca, odvysielaných bolo 302 rádiových relácií.

Luna 13

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu.
Štart 21. 12. 1966 o 11:17 SEČ. Korekcia dráhy 22. 12. o 19:41 SEČ. Asi 2 hodiny pred pristátím bola sonda zorientovaná vzhľadom k mesačnej vertikále a 24. 12. o 18:59 SEČ bol vo výške 70 km na povel palubného výškomeru zapálený brzdiaci motor. Prístrojové puzdro mäkko pristálo o 19:01 SEČ v oblasti Oceanum Procellarum blízko krátera Seleucus 400 km severnejšie ako Luna 9. Guľové puzdro malo priemer 58 cm, s tyčovými anténami 112 cm a po roztvorení stabilizačných lopatiek rozpätie 160 cm. Opticko - mechanické zariadenie získavalo panoramatické snímky okolia (6.000 riadkov, 500 bodov na riadok). Pri roztváraní lopatiek sa tiež uvolnili dve tyče dlhé 1,5 metra, ktoré niesli vedecké prístroje (mechanický pôdomer a hustomer so zdrojom lúčov gama). Zistená pórovitosť povrchovej vrstvy a je malá hustota. Chemické zdroje energie boli vyčerpané 30. 12. a sonda prestala vysielať.

Luna 14

- ZSSR
štvrtá umelá obežnica Mesiaca
Štart: 7. 4. 1968 11:09 SEČ
prvá korekcia dráhy 8. 4. 20:37 SEČ, druhá korekcia 10. 4. 20:25 SEČ. Výška dráhy nad povrchom Mesiaca 160 - 870 km, perióda 160 minút, sklon k mesačnému rovníku 42 °. Sledovaním zmien dráhy boli upresňované gravitačné parametre Mesiaca, boli merané rôzne druhy žiarenia a prevádzal sa rádiový prieskum povrchu Mesiaca. Do 30. 4. vykonala 176 obehov a bolo s ňou nadviazaných 97 rádiových spojení.

Luna 15

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 13. 7. 1969 3:55 SEČ
Hmotnosť asi 4. 300 kg
prvá korekcia 14. 7, nad odvrátenou stranou Mesiaca bola prevedená druhá korekcia 17. 7. 11:00 SEČ s periódou 120,5 minút. Tretia korekcia 19. 7. , perióda 123,5 minút, výška 95 - 221 km, sklon 126 °. Po ďalšej korekcii 20. 7. 15:16 SEČ bola výška 16 - 110 km. 21. 7. 16:47 posledná korekcia, po ktorej družica zostúpila na povrch . Počas 52 obehov bolo nadviazaných 86 rádiových relácií. Sonda dopadla na povrch Mesiaca v oblasti Mare Crisium rýchlosťou asi 150 m/s.

Luna 16

- ZSSR
prvá sonda na automatický odber vzoriek z povrchu Mesiaca
Štart: 12. 9. 1970 14:26 SEČ
Hmotnosť asi 4. 300 kg, na Mesiaci 1 880 kg
Prvá korekcia 13. 9., druhá 17. 9.0:38 SEČ. Pôvodná obežná dráha (výška 110 km, perióda 119 minút, sklon 70°) bola dvakrát korigovaná na konečnú výšku 15 - 106 km, perióda 114 minút, sklon 71°. Zostup bol zahájený 20. 9. pri prechode pericentrom. Vo výškach 600 - 20 metrov zostup reguloval hlavný motor, od 20 metrov pomocné trysky, ktoré boli vypnuté vo výške 2 metre, odkiaľ modul padal voľným pádom. Pristátie 20. 9. 6:18 SEČ v oblasti Mare Foecunditatis počas mesačnej noci. Odber vzorku 35 cm dlhého s hmotnosťou asi 108 gramov (špeciálnou vŕtačkou), potom bol vsunutý do puzdra v návratovom module.
Štart sondy z povrchu Mesiaca 21. 9. 8:43 SEČ. Spiatočný let prebehol bez možnosti korekcie dráhy.

Luna 17

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 10. 11. 1970 15:44 SEČ
Hmotnosť asi 4 300 kg
Korekcie dráhy 12. 11. a 14. 11. Na dráhu družice s výškou 85 km, periódou 116 minút a sklonom 141 ° navedená 15. 11. Po ďalších korekciách pristátie 17. 11. 4:47 SEČ v Mare Imbrium. o 7:28 SEČ z modulu schádza prvé automatické vozidlo na Mesiaci (a v kozme vôbec) Lunochod 1 (hmotnosť 756 kg, osem kolies o rozchode 1,6 metra, dĺžka podvozku 2,218 metra, priemer hermetického prístrojového puzdra 2,15 metra, dodávanie energie zo slnečných panelov). Overovali sa možnosti pohybu po povrchu Mesiaca a chemické vlastnosti rôznych miest povrchu Mesiaca, meralo sa galaktické röntgenové žiarenie a kozmické lúče. Na Lunochode bol inštalovaný aj francúzsky odrážač pre presné meranie vzdialenosti od pozemských pozorovacích staníc. Do 24. 11. Lunochod urazil 197 m, potom nastala mesačná noc (do 8. 12.). Druhý mesačný deň vozidlo urazilo 1.370 m od miesta pristátia, potom sa začal Lunochod vracať po inej trase späť. K pristávaciemu stupni sa dostal 18. 1. 1971, prekonal 3.655 m. Štvrtý lunárny deň (6. - 19. 2) sa vozidlo pohybovalo severným smerom k mysu Heraclides. Činnosť vozidla bola ukončená 4. 10. 1971, keď sa vyčerpala energia rádioizotopového generátora a vnútorná teplota klesla pod limit. Spolu vozidlo prekonalo 10 540 metrov, fungovalo 10,5 mesiaca (plánované 3 mesiace), na Zem odoslalo 200 panoramatických snímkov a 20.000 TV snímkov, bolo prevedených 500 meraní pevnosti a 25 chemických rozborov povrchu.

Luna 18

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 2. 9. 1971 14:41 SEČ
Hmotnosť asi 4. 500 kg
dve korekcie dráhy (4. a 6. 9.). Počas letu k Mesiacu 29 rádiových relácií. 7. 9. navedená na dráhu družice Mesiaca (výška 100 km, perióda 119 minút, sklon 35 °). Po 54 obehoch a niekoľkých korekciách bol zahájený zostup na povrch Mesiaca do hornatej oblasti Mare Foecunditas. Vzhľadom k zložitým topografickým podmienkam sa mäkké pristátie nepodarilo. Sonda dopadla na povrch 11. 9. 8:48 SEČ.

Luna 19

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 28. 9. 1971 11:00 SEČ
Hmotnosť asi 4 500 kg
dve korekcie dráhy (29. a 1. 10.). Počas letu k Mesiacu 26 rádiových relácií. 3. 10. navedená na dráhu družice Mesiaca (výška 140 km, perióda 121,75 minút, sklon 40,58 °). Po troch korekciách dráhy zvýšená na 77 - 385 km. Sonda sledovala gravitačné a magnetické pole Mesiaca, korpuskulárne žiarenie, snímkovanie povrchu Mesiaca. Sonda pracovala vyše 4.000 obehov.

Luna 20

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 14. 2. 1972 4:28 SEČ
Hmotnosť asi 4. 500 kg, na Mesiaci 1 900 kg
na ceste k Mesiacu iba jedna korekcia dráhy (15. 2.). 18. 2. navedená na dráhu družice Mesiaca (výška 100 km, perióda 118 minút, sklon 65°), po korekcii znížená na 21 - 100 km a na 42. obehu 21. 2. 20:13 bol zapálením motora na 267 sekúnd zahájený zostup. Pristátie 21. 2. 20:19 SEČ na malej náhornej plošine v pohorí na severnej strane Mare Foecunditas. Odoberanie vzorky asi 100 gramov horniny bolo sledované telefotometrom. Štart z Mesiaca bol zahájený na povel zo Zeme 22. 2. 23:58 SEČ. Po pasívnom lete bez korekcií dráhy pristátie 25. 2. 20:12 SEČ.

Luna 21

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 8. 1. 1973 7:55 SEČ
Hmotnosť asi 4.500 kg
Po korekcii dráhy 9. 1. navedená na let k Mesiacu. 12. 1. navedená na dráhu družice Mesiaca (výška 90 - 110 km, perióda 118 minút, sklon k mesačnému rovníku 60°). Po dvoch korekciách sonda prelietala vo výške 16 km nad plánovaným miestom pristátia. Mäkké pristátie 15. 1. 23:35 SEČ vo vnútri krátera Le Monnier v blízkosti južného valu. Vozidlo Lunochod 2 zostúpilo na povrch 16. 1. 2:14 SEČ. Zdokonalená aparatúra umožňovala možnosť pohybu rýchlosťou až 500 m/hod. 60 rádiových relácií, 86 panoramatických snímkov a 80 000 TV snímkov. Celkom prekonaná vzdialenosť cez 37 km.

Luna 22

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 29. 5. 1974 9:57 SEČ
Hmotnosť asi 4.500 kg
30. 5. počas letu k Mesiacu korekcia dráhy. 2. 6. navedená na dráhu okolo Mesiaca (výška 220 km, perióda 130 minút, sklon 19,58 °). Detailné snímkovanie vybraných častí povrchu Mesiaca, reliéf povrchu sledovaný rádiovým výškomerom, meranie gama - spektrometrom, detektorom mikrometeoritov, magnetometrom a ďalšie merania. 9. 6. zmenená obežná dráha na 25 - 244 km pre detailnejšie snímkovanie. Po ukončení TV snímkovania opäť dráha upravená na 188 - 299 km a sledovaním prirodzených zmien pomerne stabilnej dráhy skúmaná koncentrácia hmoty pod povrchom. Do 2. 6. 1975 bol splnený plánovaný program (2.175 rádiových relácií). Podľa doplnkového programu bola 24. 8. prevedená ďalšia korekcia , ktorá znížila pericentrum na 30 km, takže boli získané ďalšie snímky. Nakoniec bola Luna 22 navedená na dráhu vo výške 100 - 1286 km s periódou 180 minút. prevedené okolo 2.500 rádiových spojení a 1. 500 meraní dráhy.

Luna 23

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 28. 10. 1974 15:30 SEČ
Hmotnosť asi 4.500 kg, na Mesiaci 1 900 kg
korekcia dráhy 31. 10. 2. 11. Navedenie na obežnú dráhu (94 - 104 km, perióda 117 minút, sklon 138°). Po dvoch korekciách dráha vo výške 17 - 105 km. 6. 11. 6:37 pristátie v južnej časti Mare Crisium (možný kolmý štart ku Zemi). Pri pristátí poškodené vrtné zariadenie na získanie vzoriek. Do 9. 11. prevádzané skúšky nových systémov v reálnych podmienkach (podľa náhradného programu)

Luna 24

- ZSSR
sonda vyslaná k Mesiacu
Štart: 9. 8. 1976 16:04 SEČ
Hmotnosť asi 4.500 kg, na Mesiaci asi 1 900 kg
korekcia dráhy 11. 8., navedenie na dráhu okolo Mesiaca 14. 8 0:11 SEČ (výška 115 km, perióda 119 minút, sklon 120°). Po dvoch korekciách dráha 12 - 120 km. Zostup zahájený 18. 8. 7:30 SEČ. Pristátie 18. 8. 7:36 SEČ v juhovýchodnej časti Mare Crisium. Vrtným zariadením získané vzorky z hĺbky 2,6 metra (hmotnosť vzorku 170 g, dĺžka 160 cm). Vŕtanie trvalo 10 minút. Kolmý štart na povel zo Zeme 19. 8. 6:25 SEČ. Po pasívnom lete sa pristávacie puzdro oddelilo od zbytku rakety 22. 8. 18:37:31 SEČ. Po aerodynamickom brzdení (preťaženie 300 g) vo výške 15 km začal pracovať padákový systém. Puzdro pristálo 22. 8. 18:55 SEČ.

Luna Prospector

- USA
mesačná sonda.
Objavila stopy zmrznutej vody v kráteroch na póloch Mesiaca, kde sa nedostali slnečné lúče.

Lunačarský, Anatolij Vasilijevič

- ZSSR
* 1875
† 1933; politik, filozof a publicista.
1897: člen sociálno demokratickej robotníckej strany Ruska.
1917: boľševik.
1917 - 1929: ľudový komisár osvety.
Zakladateľ sovietskej marxistickej teórie umenia, literárnej histórie a kritiky.

Lunan, Gordan

- Kanada
† 3. 10. 2005
špión.
Bol prvým človekom zo Západu, ktorého odsúdili za špionáž v prospech Sovietskeho zväzu.
Odsúdili ho v roku 1947. Lunana odhalili až potom, ako v septembri 1945 prebehol na kanadskú stranu pomocník sovietskeho vojenského atašé v Ottave Igor Guzenko. Výmenou za politický azyl v Kanade Guzenko rozkryl existenciu rozsiahlej sovietskej špionážnej siete v Severnej Amerike a Británii. Toto odhalenie vyvolalo v západných mocnostiach šok a v Kanade okrem iného viedlo k značnému posilneniu kontrarozviedky a zložiek národnej bezpečnosti.
Lunan Sovietom odovzdal technické informácie o najnovšom sonare a odsúdili ho na päť rokov väzenia.
Stal sa tak symbolom začínajúcej studenej vojny.
Po prepustení pracoval v reklame a od 80. rokov sa venoval šľachteniu jahôd.

lunapark

- zábavný park (podľa zábavného centra Luna Park v New Yorku, otvoreného v roku 1903).

Lunar Explorer 35

- USA
Explorer 35.

Lunar Explorer 49

- USA
Explorer 49.

Lunar Orbiter 1

- USA
družica snímkujúca povrch Mesiaca. Štart 10. 8. 1966 20:26 SEČ. Hmotnosť 386 kg. Po dvoch korekciách dráhy navedená na obežnú dráhu Mesiaca s výškou 189 - 1. 868 km, sklon ku rovníku 12,2 °, perióda 217,6 min. Po 7 dňoch korekciou dráhy zmenená dráha na výšku 58 - 1840 km s periódou 209 min. Snímkovanie deviatich vybraných pristávacích oblastí programu Apollo (vždy najmenej 16 stereosnímkov). 25. 8. znížená výška periselenia na 38 km. Merania (radiácia, fotografovanie) skončili 29. 10. 1966. Sonda bola nasmerovaná na povrch Mesiaca. 527 obletov Mesiaca.

Lunar Orbiter 2

- USA
družica snímkujúca povrch Mesiaca. Štart 7. 11. 1966 0:21 SEČ. Hmotnosť 386 kg. Po dvoch korekciách navedená na obežnú dráhu Mesiaca vo výške 191 - 1. 836 km s periódou 216 min a so sklonom 11,8 °. 15. 11. zaznamenaný prvý dopad mikrometeoritu. 17. 11. upravená dráha na výšku 45 - 1. 836 km. 18. 11. začaté snímkovanie povrchu Mesiaca. 6. 12. došlo k poruche vysielania snímkov. 8. 12. zmenený sklon dráhy na 17,5 °. Meranie koncentrácie mikrometeoritov a radiácie pokračovalo do 11. 10. 1967, kedy bola činnosť sondy ukončená navedením na povrch Mesiaca.

Lunar Orbiter 3

- USA
družica snímkujúca povrch Mesiaca. Štart 5. 2. 1967 2:17 SEČ. Hmotnosť 389 kg. Korekciou dráhy navedená na obežnú dráhu Mesiaca vo výške 210 - 1. 795 km s periódou 215 min a sklonom 21 °. 8. 2. 22:45 SEČ znížená dráha na 54 - 1. 840 km. Snímkovanie povrchu 15. - 22. 2.skončilo o 3 obehy skôr pre poruchu posunu filmu. Na jednom zo snímkov bola identifikovaná sonda Surveyor 1. Zo získaných 211 záberov sa na Zem podarilo preniesť 27 snímkov. 9. 10. 1967 bola sonda navedená na Mesiac.

Lunar Orbiter 4

- USA
družica snímkujúca povrch Mesiaca. Štart 4. 5. 1967 23:25 SEČ. Po korekcii navedená na obežnú dráhu vo výške 2. 612 - 6. 186 km s periódou 720 min a sklonom 85,8 °. Mapovanie povrchu Mesiaca - 75% privrátenej strany a 99 % odvrátenej strany (11. 5. - 26. 5. , 180 dvojzáberov, prenos na Zem skončil 1. 6. ). 5. a 8. 6. dráha znížená na 80 - 3. 200 km - meranie gravitačnej štruktúry Mesiaca. 6. 10. 1967 navedená na povrch Mesiaca.

Lunar Orbiter 5

- USA
družica snímkujúca povrch Mesiaca. Štart 2. 8. 1967 23:33 SEČ. Hmotnosť 390 kg. Korekciou 3. 8. 17:44 SEČ vo vzdialenosti 200.000 km navedená na obežnú dráhu vo výške 96 - 1. 489 km s periódou 191 min a sklonom 90 °. Úlohou sondy bolo doplnkové snímkovanie pristávacích oblastí Apolla (6. - 19. 8. , 212 širokouhlých snímkov, 212 detailných). 1. 12. 1968 navedená na povrch Mesiaca.

lunatik
lunatička

- osoba postihnutá lunatizmom, námesačník, somnambul.

lunatizmus

- somnambulizmus, námesačníctvo.
Nevedomé prechádzanie sa v spánku. Porucha spánku blízka hypnóze, somnambulizmus.

lunácia

- synodický mesiac
doba, počas ktorej Mesiac vystrieda všetky fázy.
Trvá 29 dní 12 hodín 44 minút 2,98 sekundy.

lunárium

- prístroj na znázorňovanie pohybov Mesiaca.

lunárny

- mesačný, týkajúcia sa Mesiaca.

Lund

- Švédsko; mesto v južnom Švédsku. V 11. storočí sídlo dánskych biskupov. Od roku 1658 patrí Švédsku. 1668: Založená univerzita a hvezdáreň.

Lundberg, George A.

- USA
* 1895
sociológ.
Autor Základov sociológie.

Lundel, Ulf

- Švédsko
* 20. 11. 1949
spisovateľ a rockový spevák.

Dielo:
1976: Jack (generačný román)
1981: Bozk (Kyssen, román).

Lundemis, Menelaos

- Grécko
* 1912
básnik a spisovateľ.

Dielo:
Lode nepristáli
Mraky nad Vodenou
Dieťa počíta hviezdy.

Lundkvist, Artur

- Švédsko
básnik a literárny kritik.

Dielo:
Agadir.

Lundqvist, Henrik

- Švédsko
* 2. 3. 1982
hokejový brankár.

Lundwall, Sam

- Švédsko
spisovateľ, prekladateľ, editor, vydavateľ, TV producent, spevák, skladateľ, fotograf a kresliar.
Významný predstaviteľ škandinávskej science fiction a jeden z najlepších autorov tzv. humornej sci-fi.
Autor viac ako 20 románov a 400 prekladov kníh.

Dielo:
1971: Nič pre hrdinov
1973: Bernhard dobyvateľ (pokračovanie románu Nič pre hrdinov)
1974: King Kong Blues
1975: Morkrets furste (Pán temnôt).

luneta

- v architektúre oblúkovitý výsek klenby nad dverami a oknami. Názov sa preniesol aj na sochársku výzdobu tohto výseku.
- v strojárenstve podpora dlhých obrobkov pri sústružení.
- v baníctve drevené paženie na debnenie.
- niekdajšie predsunuté polkruhovité opevnenie.

lung-gom

- Tibet
(lung - vzduch, energia, gom - meditácia nad nejakou vecou)
adept lung-gom môže údajne veľmi rýchlo cestovať tým, že sa stane ľahkým. Očití svedkovia tvrdia, že títo ľudia nebežia, ale akoby sa v akomsi tranze iba tu a tam odrážali od zeme rytmickými výskokmi.

lunch
lanč

- ľahký obed alebo mäsový predkrm, kde sa hlavné jedlo podáva až k večeru.

lunchmeat
lančmít

- mleté korenené mäso v konzerve.

luniak obyčajný
milvus milvus

- druh dravého vtáka.

luniak tmavý
milvus migrans

- druh dravého vtáka.

lunica

- staroslovanská náušnica v tvare polmesiaca.

lunisolárny

- súvisiaci s Mesiacom a Slnkom.

Luník

- názov družíc typu Luna.

Lunjevićová, Draga

- Srbsko
* 23. 9. 1867 (Gornji Milanovac)
† 11. 6. 1903 (Belehrad, zavraždená)
manželka Alexandra I. Obrenovića.
1. manžel Svetozár Mašín (českého pôvodu).
Dvorná dáma kráľovnej Natálie.

lunka

- forma pri výrobe železa, vysokopecná kokila.
- Luna.

lunker

- vada v ingote alebo odliatku, dutina v kovovom odliatku (ingote) vznikajúca zmrašťovaním ocele za tuhnutia.

lunkerit

- práškovitá látka pridávaná do hlavového nadstavca na povrch odlievanej ocele, aby sa udržala v tekutom stave počas tvorenia vtiahnutiny (lunkra).

lunochod

- ZSSR
pohyblivé, na diaľku riadené vozidlo s ôsmimi kolesami dopravené na Mesiac Lunou 17. Predával snímky povrchu, skúmal mechanické zloženie pôdy a jej mechanické vlastnosti.

Lunochod 1

- ZSSR
pozri Luna 17.

Lunochod 2

- ZSSR
pozri Luna 21

Luns, Joseph

- Holandsko
politik.
1971 - 1984: generálny tajomník NATO.

lunt

- zápalná šnúra.

lunta

- zápalná šnúra, knôt.

lumula

- predmet mesiačikovitého, kosákovitého tvaru.
- v archeológii britva z halštatského obdobia.
- podstavec na hostiu v monštrancii.
- anatómii belavá časť pri koreni nechta, mesiačik.

Luo

- africký domorodý kmeň v provincii Nyanza (Keňa). V roku 2005 sa zistilo, že až 40% členov kmeňa má imunitu voči HIV.

Luongo, Roberto

- Kanada
* 4. 4. 1979
hokejový brankár.

luoravetlančina
čukotčina

- paleoázijský jazyk používaný na severe Sibíri (Rusko).

lupa

- jednoduchá spojná optická sústava k priamemu neprevrátenému pozorovaniu predmetov so zväčšením až 30x.
- lupina, šupina.

lupa, časová

- filmová kamera pre príjem vysokej obrazovej frekvencie, až niekoľko tisíc snímkov za sekundu.

lupanár

- vykričaný verejný dom, nevestinec.

lupanárium

- (v starom Ríme) nevestinec.

Lupáč, Martin

- ČR
† 1648
kališnícky biskup.
Predstaviteľ husitov v diplomatických jednaniach, autor polemiky proti pápežovi Piovi II. (1462).

lupáčik

- druh pečiva z mastného cesta.

lupák

- v lesníctve zahrotený drevený al. železný nástroj slúžiaci na lúpanie, odlupovanie kôry z kmeňa.

lupeň

- lístok z okvetia.
- tenká vrstva.

Lupercale

- Rím
jaskyňa (komnata), kde vlčica kojila Romula a Rema, zakladateľov Ríma.
Nachádza sa pod zbytkami Augustovho paláca na Palatine, priamo v centre Ríma.

Lupercalia

- rímsky sviatok slávený 15. 2.
Sviatok nadchádzajúcej jari.
Hlavnými aktérmi boli luperkovia, ktorí usporiadali beh okolo Palatinu a pritom šľahali prizerajúce sa ženy koženými bičíkmi, aby boli zdravé a plodné.

luperkálie

- starorímska predjarná slávnosť na počesť fauna Luperka, ochrancu stád pred vlkmi, spojená s magickým šľahaním žien a dievčat (predznamenávajúca aj náš veľkonočný zvyk).

luperkovia

- sprievodcovia boha pastierov Fauna.

lupienka

- psoriáza.

lupina

- dvojklíčna rastlina rodu Lupinus, z ktorého početných druhov sa niektoré pestujú ako krmivo, vlčí bôb.
- semená tejto rastliny ako krmivo.

lupina biela
Lupinus albus

- druh kŕmenj olejnatej rastliny, vlčí bôb.

lupinín

- alkaloid nachádzajúci sa v lupine a v iných rastlinách, spôsobujúci vo väčšom množstve otravu vlčím bôbom (lupinózu).

lupinóza

- ochorenie oviec, zriedkavejšie koní a hovädzieho dobytka, vyvolané nadmerným kŕmením lupinou, otrava vlčím bôbom.

lupok

- bridlicovitá hornina, hlina z mladších geologických útvarov.

Luporini, Cesare

- Taliansko
* 1908
filozof.
Autor prác z oblasti dejín filozofie a gnozeológie, polemiky s existencionalizmom.

lupóm

- uzlík v podkoží skladbou zodpovedajúci tuberkulu.

lupulín

- žltý prášok chmelových šištíc, chmeľová múčka.

lupulon

- fytoncid obsiahnutý v chmeli.

lupus

- tbc kože, ktorej príznakom sú lupómy, ľudovo kožný vlk (latinsky lupus - vlk).

lupus erythematodes

- choroba
nevyliečiteľný druh ochorenia imunitného systému. Choroba ničí v obrannej reakcii obličky.

lupus vulgaris

- tuberkulózne kožné ochorenie s tvorbou lupómov.

lura

- trúbkový dychový nástroj z mladšej doby bronzovej v severskej oblasti.

Lurago, Andelmo Martino

- Taliansko
* 1701
† 1765
architekt.
Pražský staviteľ pozdného baroka.

Dielo:
interiér zámockej kaplnky v Hoříně.

Lurago, Carlo

- Taliansko
* 1615
† 1684
architekt.
Pražský staviteľ.
Navrhoval a staval jezuitské kostoly v Prahe, v Březnici, v Hradci Králové a inde. Staval opevnenie Prahy.

Lurçat, Jean-André

- Francúzsko
* 1892
† 1966
maliar a grafik.
Obnoviteľ umeleckej tapisérie.

lurč

- niekdajšia hra s kockami a kameňmi.
- náradie k nej.

Lurdy

- Francúzsko
Lourdes
katolícke pútne miesto na brehu rieky Gave, kde sa v roku 1858 údajne zjavila Panna Mária dedinskému dievčaťu a neskôr svätej Bernadette Soubirous. Na mieste zjavenia stojí bazilika. Najnavštevovanejšie pútne miesto v Európe. Ročne sem prichádza cez šesť miliónov pútnikov, ktorí sa modlia za zázraky a odnášajú si miestnu vodu z liečivého prameňa.

lurex

- syntetické kovovo lesklé vlákno zatkávané alebo zapletané do textílií ako ozdobný prvok.
- taká látka alebo pletenina.

Luria, Salvador Edward

- USA
* 1912
biológ.
Nobelova cena.

Lurovia

- iránsky polokočovný kmeň v západnom Iráne. Delí sa na Veľkých Lorov (Bachtijárovia) a Malých Lurov (Leilovia). Hovoria lurským nárečím blízkym peržštine.

lusec

- jednotka prúdu plynu používaná predtým vo vákuovej fyzike a technike.

lusingando

- v hudbe lichotivo, milo.

lusitan

- stratigrafický stupeň jury (podľa názvu Portugalska, latinsky Lusitania).

Lusitania

- rímska provincia založená v 1. storočí pred Kristom na západe Pyrenejského polostrova.
- Veľká Británia; osobný parník. Loď dala postaviť spoločnosť Cunard. Dĺžka 232 metrov, výtlak 32.000 ton, 7 palúb. 7. 5. 1915 ju potopila nemecká ponorka U-20 u írskeho pobrežia. Zahynulo 785 cestujúcich a 413 členov posádky.

Lusitanovia

- iberský kmeň, pôvodne obyvatelia Lusitanie. Viedli vojnu s Rimanmi, ktorým v roku 138 pred Kristom podľahli.

lusk

- suchý pukavý plod z jedného plodolistu. Puká dvoma chlopňami vo dvoch švoch (napr. hrach).
- citoslovce vyjadruje lusknutie prstami alebo prstom.

luskáč

- náčinie (obyčajne kliešte) na lúskanie orechov.
- bylina rastúca na suchých trávnatých alebo skalnatých stráňach.

luskáč lekársky
Cynanchum vincetoxicum

- bylina rastúca na suchých trávnatých alebo skalnatých stráňach.

luskáčik

- zdrobnelina ku luskáč.

luskoviny

- skupina poľnohospodárskych rastlín, ktorých plodom je lusk alebo struk. Semená (strukoviny) obsahujú bielkoviny, niektoré aj tuky. Zlepšujú úrodnosť pôdy, lebo korene obsahujú baktérie asimilujúce vzdušný dusík. Patrí sem napr. hrach, šošovica, bôb, fazuľa, sója.

lussatin
lussatín

- vláknitá odroda aristobalitu, podobná chalcedónu (podľa pôvodného náleziska pri obci Lussat vo Francúzsku).

luster

- ozdobné stropné svietidlo, obyčajne pre viac svetiel (žiaroviek, sviec a pod.).

Lustig, Arnošt

- ČR/USA
* 1926
spisovateľ.
Počas 2. svetovej vojny väznený v koncentračnom tábore v Terezíne, Buchebwalde a Asviečime.
1968: exil do USA.
2006: medaila Artis Bohemiae Amicis za dlhodobé a systematické širenie dobrého mena českej kultúry doma i v zahraničí.

Dielo:
Diamanty noci
Dita Sax
Modlitba pre Katarínu Hotovitzovú
Colette
Dievča z Antverp.

lustrácia

- kontrola údajov, záznamov.
- prehliadka kníh.
- výpis z registra pozemkových kníh a podobne.
- (u nás po 1989) preverovanie politickej a morálnej charakteristiky osôb pôsobiacich vo vedúcich a verejných funkciách (na základe údajov z registra spolupracovníkov bývalej Štátnej bezpečnosti), lustrovanie.
- výsledok lustrovania.

lustrátor

- kto uskutočňuje lustráciu.

lustrín

- druh jemnej hodvábnej látky.

lustrovať

- uskutočňovať lustráciu.

lustrum

- v rímskej ríši obeť konaná k očiste občanov.
- výpis (predtým z pozemkových kníh, registrov a i.).
- niekoľkoročné, obyčajne päťročné funkčné obdobie a pod.

lutecit
lutecín

- odroda chalcedónu (podľa názvu Paríža, latinsky Lutetia).

luteinizácia

- tvorba žltého telieska vo vaječníku (v druhej polovici menštruačného cyklu).

luteín

- žlté pôvodné farbivo v rastlinách a živočíchoch, lipochrom.
- E 161b.

luteotropín

- hormón vznikajúci v hypofýze a pôsobiaci na sekréciu žltého telieska a na laktáciu, prolaktín.

luteóm

- nádor vaječníka z buniek podobných bunkám žltého telieska.

luter

- stratigrafický stupeň stredného eocénu (podľa názvu Paríža, latinsky Lutetia).

luteranizmus

- učenie Lutherovo.
- luteránske náboženské vyznanie.
- luteránstvo.

luterán
luteránka

- príslušník protestantského vyznania založeného M. Lutherom v 16. storočí, evanjelik augsburského vyznania.

luteránstvokotva
luteranizmus
luterstvo

- spolu s kalvinizmom najvýznamnejšia vetva protestantizmu. Odmietalo zvrchovanú moc pápeža, cirkevných hierarchov, mníšstvo a kult svätých. Je rozšírené najmä v severnom Nemecku, Škandinávii a Pobaltí.

lutet

- stratigrafický stupeň stredného eocénu (podľa názvu Paríža, latinsky Lutetia).

lutécium

- kovový chemický prvok zo skupiny lantanoidov, značka Lu (podľa názvu Paríža, latinsky Lutetia). Atómové číslo 71, atómová hmotnosť 174,97. V roku 1959 ho objavil C. Auer.

Luther, Igor

- SR
* 1941
filmový kameraman.
Kamera:
Kristove roky
Muž, ktorý luže.

TV:
V páse zlomená
Dáma.

Luther, Martin

- Nemecko
* 1483 (Eisleben)
† 1546 (Eisleben)
náboženský reformátor, "otec" protestantizmu.
Manželka Katharina Bor (sobáš 1525).
Autor nemeckého prekladu biblie.
1505 - 1507: majster teológie.
1505: prijatý do rádu augustiánov.
1508: menovaný profesorom na univerzite v Erfurte.
Zdržiaval sa na nemeckom hrade Wartburg pod menom Jörge v rokoch 1521 - 1522.
1517: pôsobí ako profesor teológie v kláštore vo Wittenbergu.
31. 10. 1517 na dvere kostola Všetkých svätých vo Vittenbergu pribil 95 téz o chovaní sa cirkvi, určených k verejnej rozprave a zahájil tak protestantskú reformu.
1518: povolaný do Ríma, aby sa zodpovedal za svoje názory (tie odmietol odvolať).
3. 1. 1521: exkomunikovaný za traktáty, v ktorých útočí na pápežstvo a katolícke učenie.

Luther, Martin King

- USA
bojovník za ľudské práva.
1964: Nobelova cena za mier.
Najmladší nositeľ Nobelovej ceny za mier.

Lutici

- Veleti
kmeňový zväz Pobaltských Slovanov v Braniborsku.

lutidín

- derivát pyridínu, organickej látky vyskytujúcej sa v karbolovom oleji získanom destiláciou čiernouhoľného dechtu, surovina na výrobu lobelínu.

Lutjanus campechanus

- chňapal červený, vzácna ryba chytaná športovými rybármi v pobrežných vodách Severnej Ameriky.

lutna

- strunný brnkací hudobný nástroj s hmatníkom.
V 15. - 17. storočí dôležitý hudobný nástroj.
- v baníctve plechová alebo plátenná rúra k vedeniu čerstvého vzduchu do pracovísk v bani.

lutnár

- (niekdajší) výrobca lutien.

lutnista
lutnistka

- hráč na lutne.

Lutovská, IvetaIveta Lutovská

- ČR
modelka.
2009: Česká Miss.

Lutra lutra

- vydra riečna.

lutria

- zastaralo lotéria.

luttuoso

- v hudbe smútočne, žalostne.

Lutuli, Albert

- JAR
* 1899
† 1967
bojovník za ľudské práva černochov proti apartheidu.
1952: predseda Afrického národného kongresu.
1956 - 1958: väznený.
Hlásal pasívnu rezistenciu.
Prezývaný čierny Gándhí.
Nobelova cena.

lutz

- krasokorčuliarsky skok točený proti smeru zakrivenia nájazdového oblúka s dopadom na opačnú nohu do jazdy dozadu (podľa rakúskeho krasokorčuliara A. Lutza), Lutzov skok.

Luu, Jane

- USA
astronómka.
V roku 1992 po 5 ročnom úsilí objavila prvý objekt v Kuiperovom páse - 1992 QB1 (spolu s Davidom Jewitom).

Luviani, Albino

- Taliansko
† 1978
pápež Ján Pavol I.

luvijčina

- vymretý chetitsko-luvijský jazyk používaný v 2. tisícročí pred n. l. na jz. Malej Ázie.

lux

- fyzikálna jednotka, značka lx.
Lux je osvetlenie plochy, na ktorej každý štvorcový meter dopadá rovnomerne rozdelený svetelný tok 1 lumena.
- vysavač, elektrolux (pôvodne obchodná značka).

Lux, Josef

- ČR
* 1. 2. 1956
† 21. 11. 1999
politik.
1993 - 1998: minister poľnohospodárstva.

luxácia

- vymknutie, vykĺbenie.

luxemburčina

- západogermánsky jazyk, národný jazyk v Luxembursku (popri nemčine a francúzštine, používaných pre potreby administratívy a justície).

Luxemburg
Luxembourg (Francúzsky)
Lucemburk (česky)

- hlavné mesto Luxemburska na rieke Alzette.
- provincia v južnom Belgicku. Rozloha 4. 418 km². Najväčšia a najchudšai provincia Belgicka.

Luxemburg, Alžbeta

- ČR
* 1409
† 19. 2. 1442
česká a uhorská kráľovna.
Otec Žigmund. Matka Barbora Celská.
1411: sobáš s Albrechtom II. Habsburským. Syn Ladislav Pohrobok.

Luxemburg, Alžbeta (Eliška)

- ČR
* ?. 10. 1390
† 3. 8. 1451
princezná.
Otec Jan Zhořelecký. Matka Richarda Meklenburská.
1443: pre svoju márnotratnosť prišla o nárok ma trón.
S ňou vymrel rod Luxemburgov.

Luxemburg, Henri

- Luxembursko
? - 2005: veľkovojvoda (panovník).

Luxemburg, Henrich VII.

- † 1313
1308 - 1313: rímsky cisár, luxemburské knieža (prvé knieža rodu).
Syn Ján.

Luxemburg, Jan

- ČR
* 10. 8. 1296
† 1346 (Kresčak, Francúzsko)
1310 - 1346: kráľ.
Otec Henrich VII. Manželka Eliška Přemyslovna (otec Václav II. Přemysl; sobáš 1310). Syn Karol IV. (Václav, meno Karol je birmovné), Václav, Mikuláš (matka neznáma, ľavoboček).
V roku 1337 predáva právomoci synovi.
1319: pripája k Českému kráľovstvu Horní Lužici.
Padol v bitke u Kresčaku vo Francúzsku.

Luxemburg, Jan Jindřich

- otec Jan, brat Karol IV. Syn Jošt, Prokop.
1349: je mu udelená Morava ako české léno.

Luxemburg, Jošt

- ČR
* 1375
† 1411
moravský markgróf.
Otec Jan Jindřich.
1387: od Žigmunda získava Branibory.
1410: rímsky a nemecký kráľ. Vodca odboja proti Václavovi IV.

Luxemburg, Karel IV. (Václav)

- ČR
* 1316
† 29. 11. 1378
kráľ.
Otec Jan. Matka Eliška Přemyslovna. Manželka Blanka z Valois. 2. manželka Alžbeta Pomoranská. 3. manželka Anna Svídnicka. Syn Václav IV., Žigmund, Jan (zvaný Zhořelecký).
1346 - 1378: rímsky kráľ (ako rímsky kráľ Karol IV., ako rímsky cisár Karol IV. od roku 1355).
1334: markgróf moravský.
1337 - ?: preberá právomoci nad Českým kráľovstvom.
1344: pokladá základný kameň katedrály sv. Víta (ako kráľovič).
1346 - 1378: český kráľ (korunovaný v roku 2. 9. 1347 ako Karol I.).
1344: prikázal začať stavbu Chrámu sv. Víta. Podnietil prestavbu mnohých hradov v Čechách, ale aj chrámov, kláštorov a kostolov.
8. 2. 1348: zakladá Nové Mesto pražské.
7. 4. 1348 zakladá v Prahe univerzitu (prvá vysoká škola tohto druhu v strednej Európe). Pripája k Českému kráľovstvu Dolní Lužici, Svidnícko a Javorsko (posledné sliezske kniežactvá) a kúpou a sčasti výmenou v roku 1713 Braniborsko.
Nechal zhotoviť české korunovačné klenoty (1346).
Životopisné dielo Vita Caroli.
Považovaný za Otca vlasti.

Luxemburg, Rosa

- Nemecko
* 1871
† 1919 (zavraždená)
spoluzakladateľka KS Nemecka spolu s Karlom Leibknecht.
Spoluzakladateľka Spartakovho zväzu.

Dielo:
Akumulácia kapitálu.

Luxemburg, Václav

- Karel IV. Luxemburg.

Luxemburg, Václav IV.

- ČR
* 1361
† 1419
panovník.
Otec Karol IV. Manželka Žofia.
15. 6. 1363: korunovaný za českého kráľa.
1378 - 1419: český, nemecký a Rímsky kráľ.
1400: zbavený titulu Rímsky kráľ.

Luxemburg, Siegfried

- knieža.
V roku 963 získal od cirkvi grófstvo v oblasti horného Lotrinska, Luxembursko.

Luxemburg, Žigmundkotva

- Braniborský markgróf. Manželka Barbora Celská. Dcéra Alžbeta Luxemburská. Otec Karol IV.
1387: uhorský kráľ.
1387: dal do zástavy Branibory Joštovi.
1411: po Joštovej smrti opäť získava Branibory, ale dáva ich do zástavy norimberskému Friedrichovi Hohenzollernovi.
1411: rímsky kráľ.
1436 - 1437: český kráľ.
Posledný z rodu.

Luxembursko
Luxemburg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Grand-Duché de Luxembourgkotva

Luxembursko

- veľkovojvodstvo medzi Nemeckom, Francúzskom a Belgickom.
Rozloha 2.586 km².
Hlavné mesto Luxemburg.
V 1. storočí osídlené Keltmi a germánskymi kmeňmi.
V roku 963 sa vytvorilo feudálne grófstvo, súčasť Svätej ríše rímskej.
1354: povýšené na veľkovojvodstvo (schválené kongresom vo Viedni v rokoch 1814 - 1815).
1555: vládu preberá Španielsko.
1684: anektovanie Francúzskom.
1679: pod správou Španielska.
1713 - 1795: vláda Habsburgov.
1795 - 1815: pod správou Napoleona.
1815: vznik veľkovojvodstva podriadeného holandskému kráľovi, začlenené do Nemeckého spolku nezávislých štátov.
1831: časť územia pripadla Belgicku.
11. 5. 1867: Londýnskou dohodou vzniklo nezávislé neutrálne Luxembursko.
1890: nezávislosť na Holandsku.
1914 - 1918: napriek neutralite okupované Nemeckom.
1940 - 1945: napriek neutralite okupované Nemeckom.
Od roku 1948 hospodárska súčasť Beneluxu.
1952: sídlo Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (Montánna únia).
1957: zakladajúcim členom EHS.

luxfér

- silné sklo so zvlneným povrchom lomiacim a rozptylujúcim svetlo.

luxmeter

- merač osvetlenia.

Luxor

- Egypt
kúpeľné mesto - predmestie starovekých Théb so zrúcaninami chrámu Amóna z doby Amenhotepa III. (asi 1405 - 1377 pred Kristom).

luxovať

- hovorovo odstraňovať z niečoho prach vysávačom (podľa značky Lux).
- vysávať.

luxsekunda

- jednotka osvitu.

luxuriácia

- v genetike mohutný vývoj hybridného organizmu v dôsledku priaznivého dedičného založenia, hybridná zdatnosť, heteróza.

luxutiózny

- luxusný.

luxus

- prepych.

luza

- deklasované zložky spoločnosti; zberba.

Luzon

- Filipíny
najväčší filipínsky ostrov.
Rozloha 106.986 km².
Hlavné mesto Manila.

Luzzi, Vitantonio

- Taliansko
* 6. 8. 1980
pilot F1.

Luža, Radomír

- ČR
* 17. 10. 1922 (Praha)
historik.
Otec Vojtěch Boris Luža (generál, † 1944).
Účastník domáceho odboja (partizán).
1945: vstup do sociálnej demokracie.
1948: po Februári označený ako nepriateľ ľudovo-demokratického zriadenia a zbavený funkcií, s manželkou Libušou uteká do Rakúska. Za pomoci francúzskej tajnej služby zorganizoval prechod Edvarda Beneša na Západ - v lete 1948 ilegálne pre neho pricestoval do Prahy, ale zdravotný stav prezidenta bol veľmi zlý.
Spolu s Pavlom Tigridom založil časopis Svědectví.
1953: odchod do USA, kde získal doktorát z histórie.
1960: odchod do Rakúska (Viedeň).
1966: odchod do USA (prednášal moderné dejiny Európy).
1989: aktívne sa posiela na obnove sociálnej demokracie.

Dielo:
2002: The Hitler Kiss.

Lužice
Lužica
Lausitz

- Nemecko
historické územie východne od stredného Labe.
Pôvodne osídlené slovanskými kmeňmi.
V 8. až 11. storočí úsilie germánskych panovníkov o germanizáciu slovanského obyvateľstva.
Od 13. storočia súčasť Braniborska.
1346 - 1635: patrí Českej korune.
Od roku 1518 Dolné Lužice patria Sasku.
Od roku 1945 súčasť NDR.

lužická srbčina

- západoslovanský jazyk na východe Nemecka s dvoma spisovnými variantmi – hornou lužickou srbčinou (používanou okolo Budyšína, nemecky Bautzen) a dolnou lužickou srbčinou (používanou okolo Chotebuzu, nemecky Cottbus).

Lužickí Srbi
Lužičania

- západoslovanská etnická skupina sídliaca v okolí Drážďan, juhovýchodnej časti Nemecka susediacej s ČR a Poľskom.
V 9. a 10. storočí sa územie Lužických Srbov rozdelilo na Hornú a Dolnú Lužicu.
V 11. storočí bola Horná Lužica pod nadvládou poľských a českých kniežat.
V 12. storočí obe Lužice pripojené k českému kráľovstvu.
V 13. storočí územie zabralo Sasko, začiatok obmedzovania slovanských jazykov a plánovitej germanizácie obyvateľstva.
V 17. storočí bol podľa nariadenia kniežaťa Christiana I. vypracovaný plán úplnej likvidácie lužickosrbského jazyka.

Lužičan

- obyvateľ Lužice, Lužický Srb.

lúč

- najmenšie častice alebo elektromagnetické impulzy hmoty šíriace sa priamočiaro od zdroja.
- v botanike priestor medzi cievnymi zväzkami.
- v zoológii bočný krátky výrastok pera vtákov.
- v geometrii dtuh priamky.
- nárečovo trieska na osvetľovanie izby, smolnica.

lúč, infračervený

- neviditeľná časť svetelného spektra (vlnová dĺžka 0,75 - 10 µ). Prejavuje sa tepelnými účinkami, čiastočne preniká hmlou. Je ho možné použiť k pozorovaniu v noci.

lúč, kolimovaný

- približne rovnobežný zväzok častíc alebo elektromagnetického žiarenia vymedzený pomocou kolimátora.

lúč, riadny

- svetelný lúč, ktorý po kolmom dopade na prirodzenú plochu kryštálu prechádza kryštálom bezo zmeny smeru.

lúč, svetelný

- myslená priamka, po ktorej sa šíri svetelná energia.

lúč, zelený

- niekedy viditeľný lúč zelenej farby pri západe Slnka. Najlepšie je pozorovateľný v prímorských oblastiach s ďalekým horizontom. Je spôsobený rôznou atmosférickou refrakciou zeleného a červeného slnečného svetla - v zelenej farbe je Slnko o krátko dlhšie pozorovateľné.

Lúčan, Matej

- SR
* 1928
politik.
1858 - 1970: člen ÚV KSS.
1970: člen ÚV KSČ.
1963 - 1968: člen predsedníctva SNR.
1970: miestopredseda vlády ČSSR.

lúčavka

- zriedená kyselina dusičná.

lúčavka kráľovská

- zmes kyseliny dusičnej (1 diel) a kyseliny chlorovodíkovej (soľnej; 3 diely). Rozpúšťa zlato i platinu.

lúče, anódové

- prúd kladných iónov pohybujúcich sa od anódy ku katóde vznikajúci ionizáciou zbytkov plynu pri elektrickom výboji.

lúče, katódové

- prúd elektrónov vysielaný z katódy.

lúče, X

- staršie označenie röntgenových lúčov, röntgenového žiarenia.

Lúčnica

- SR
folklórny súbor. Vznikol v roku 1948.

lúh

- vodný roztok spravidla zásadovite reagujúcej látky.
- triviálny názov pre vodné a iné roztoky hydroxidov, chlórnanov, hydrosiričitanov a i.
- špinavá voda po vypraní bielizne.

lúh, alkalický

- vodný roztok hydroxidu alkalického kovu.

lúh, sodný

- vodný roztok hydroxidu sodného.

lúhotvorný

- majúci schopnosť tvoriť lúhy.

lúhovina

- lúhový materiál.

lúhovitý

- majúci vlastnostu lúhu.

lúka

- dočasne alebo trvalý trávnatý porast. Slúži pre výrobu sena alebo zeleného krmiva.

Lúkianos zo Samosaty

- Grécko
* asi 120
† 180
satirik.

Dielo:
Pravdivé príbehy
Hovory bohov
Hovory hetér.

lúkoť

- časť dreveného kolesa, bahor.

lúmen

- svetlo, žiara.
- fyzikálna jednotka, značka lm, jednotka svetelného toku. Lumen je svetelný tok vyžarovaný do priestorového uhla 1 steradiánu bodovým zdrojom, ktorého svietivosť je vo všetkých smeroch 1 kandela.
- bunečná dutina.
- výnimočne schopný, nadaný človek (i ironicky).
- šírka otvoru, svetlosť trubice, dutina v niektorých vláknach a i.
- priesvit (cievy a pod.).

lúmenhodina

- fyzikálna značka lmh
svetelné množstvo vyžiarené za 1 hodinu pri toku 1 lumen.

lúmensekunda

- fyzikálna značka lms
svetelné množstvo vyžiarené za 1 sekundu pri toku 1 lumen.

lúpež

- odňatie cudzieho movitého majetku použitím fyzického alebo psychického násilia. Trestný čin. Za trestný čin lúpeže sa považuje i hrozba, ktorá môže spôsobiť dôvodné obavy.

lúza

- cháta, deklasované živly.

Lübke, Heinrich

- Nemecko
* 1894
štátnik.
1959 - 1969: prezident (NSR).

Lüderitz, Adolf

- Nemecko
obchodník.
V roku 1884 zakladá prvú koloniálnu osadu v juhozápadnej Afrike - prístav Angra Pequena - počiatok nemeckej koloniálnej ríše.

Lvov, Georgij Jevgenejevič

- Rusko
* 1861
† 1925
knieža.
Marec - júl 1917: predseda dočasnej vlády.

Lvovický ze Lvovic, Cyprián

- ČR
* 1514
† 1574
astronóm.
Zostavil tabuľky zatmení Slnka a Mesiaca.
Zaoberal sa aj astrológiou.

Lwoff, André Michel

- Francúzsko
* 8. 5. 1902 (Ainay-le-Château)
† 30. 9. 1994 (Paríž)
mikrobiológ.
1965: Nobelova cena za medicínu spolu s F. Jacobem a J. Monodem.

lx

- fyzikálna značka pre lux.

LY

- l. y.
svetelný rok.

lyáza

- enzým katalyzujúci nehydrolytické štiepenie molekúl substrátov.

lyceista
lyceistka

- žiak lýcea.

Lyceum of Natural Scienceskotva

- USA
americká akadémia vied založená v roku 1817.
V roku 1876 sa z nej stala Newyorská akadémia vied (The New York Academy of Scientes).

Lycoperdon perlatum

- prašivka obecná, jedlá huba.
Guľovitá alebo stlačená guľovitá plodnica s valcovitou stopkou má 2 - 5 cm v priemere. Na povrchu má veľké kuželovité ostne; opadané zanechávajú jamky lemované drobnými zrniečkami. Výtrusný prach je olivovo hnedý. Rastie v lesoch a aj mimo nich.

lycre

- polyuretanové vlákno používané do textílií pre spevnenie a elastičnosť, elastan.

lydit

- čierna tvrdá kremeňovitá hornina, jemnozrnná až celistvá, obsahujúca ako hlavnú súčasť kremeň, chalcedón a opál, čierna odroda buližníka alebo jaspisu tvorená prevažne celistvým kremeňom, od staroveku používaná ako skúšobný kameň na skúšanie zlata, bazanit (podľa starovekej Lýdie, krajiny v Malej Ázii).

lyddit
lydit
melinit

- veľmi účinná trhavina na báze kyseliny pikrovej (podľa anglického mesta Lydd).

Lydman, Toni

- Fínsko
* 25. 8. 1977
hokejista.

Lydwina zo Schiedamu

- * 1380
† 1433
svätá.

lykantropia

- vlkodlactvo, presvedčenie, že človek sa môže premeniť sa vo vlka.
- bludná predstava, pri ktorej sa pacient domnieva, že sa môže premeniť na zviera.

lykijčina

- vymretý chetitsko-luvijský jazyk používaný v 1. tisícročí na juhozápade Malej Ázie.

lyko

- floem
časť cievnych zväzkov drevín, vláknitá časť medzi kôrou stromu a drevom používaná na viazanie v záhradníctve, v škôlkárstve a pod. alebo na výrobu klobúkov, sandálov atď.
- hovorovo druh rastliny, lykovec.

lykopén

- karetonoid obsiahnutý v paradajkach, základný alifatický karoténový uhľovodík nachádzajúci sa ako žltočervené farbivo v pomarančoch, rajčinách, šípkach a i. Pozri E 160d.

lykopódium

- rastlina patriaca k machorastom, plavúň.

lykovcovité

- čeľaď rastlín (Thymeleaceae).

lykovec kríčkovitý
Daphne arbuscula

- druh lesnej liečivej krovitej rastliny.

lykožrút svrčinový
Ips typographus

- druh malého chrobáka žerúceho lyko stromov.

lykra
lycra

- polyuretánové vlákno používané vo všetkých druhoch textilných výrobkov na spevnenie a elastickosť.

Lykurgos

- Sparta
asi 8. storočie pred Kristom
legendárny zákonodarca, ktorému je pripisovaná ústava, ktorej hlavným cieľom bolo zachovanie patriarchálneho zriadenia.

lymf-
lymfo-

- prvá časť zložených slov majúca význam miazga, miazgový.

lymfa

- miazga, tekutina nachádzajúca sa v miazgových cievach stavovcov.

lymfadenitída

- zápal miazgových uzlín.

lymfadenopatia

- bližšie nešpecifikované ochorenie miazgových uzlín.

lymfadenóza

- nádorové bujnenie krviniek lymfatického radu.

lymfangiektázia

- rozšírenie miazgových ciev.

lymfangióm

- benígny nádor miazgových ciev.

lymfangoitída
lymfangitída

- zápal miazgových ciev.

lymfatický

- miazgový.

lymfatizmus

- odchylné správanie organizmu k infekcii súvisiacej so zhrubnutím miazgového tkaniva v tele.

lymfedém

- miazgový opuch.

lymfo-
lymf-

- prvá časť zložených slov majúca význam miazga, miazgový.

lymfoblast

- materská bunka, z ktorej sa vyvíja lymfocyt.

lymfoblastóm

- malígne nádorové bujnenie miazgového tkaniva.

lymfocentrum

- miesto, kde je viac miazgových (lymfatických) uzlín.

lymfocit

- miazgové teliesko, druh bielej krvinky s veľkým guľatým jadrom.

lymfocyt B

- B lymfocyt
druh bielej krvinky, ktorá sa podieľa na tvorbe protilátok a na niektorých ďalších imunitných funkciách. Každý lymfocyt B (B lymfocyt) vyrába len jednu špecifickú protilátku, ktorá sa napája na určitú časť cudzej molekuly alebo antigénu. Tým, že sa napojí na antigén, blokuje jeho funkciu, označí ho ako cudziu látku, čo je signál imunitnému systému, aby ho zničil.

lymfocyt CD4

- tento druh lymfocytov si vyberá vírus HIV ako hostiteľa, v ktorom sa rozmnožuje.

lymfocyt CD8

- tento druh lymfocytov odstraňuje z organizmu bunky napadnuté vírusom HIV.

lymfocyt T

- biela krvinka.

lymfocyt Tc

- pomocný lymfocyt, finálny zabíjač,ktorý napáda cudzorodé bunky a ničí ich.

lymfocyt Th

- pomocný lymfocyt, pomáha prezentovať antigény a usmerňovať tak imunitnú odozvu organizmu.

lymfocytopénia
lymfopénia

- zmenšené množstvo lymfocitov.

lymfocytopoéza
lymfopoéza

- tvorenie, vznik lymfocytov.

lymfocytóza

- chorobné zmnoženie lymfocytov.

lymfodrenáž

- vďaka stimulácii lymfatického systému sa zvyšuje obranyschopnosť. Využíva sa aj ku odstráneniu celulitídy a pri liečbe reumatizmu. Začína vždy odblokovaním centrálnych miest lymfatického systému s nasledujúcou špeciálnou masážou.

lymfogénny

- ktorý má miazgový pôvod, vzniknutý z miazgy.

lymfoglandula

- miazgová žľaza, miazgová uzlina, lymfonodus.

lymfografia

- röntgenologická vyšetrovacia metóda znázorňujúca pomocou kontrastnej látky stav miazgových ciev a uzlín.

lymfogranulom

- ochorenie miazgového tkaniva.

lymfogranulom, inguinálny

- štvrtá pohlavná choroba, vzácne vírusové ochorenie. Postihuje najmä lymfatické uzliny triesiel a panvy.

lymfogranulomatóza
lymfogranulóm

- pohlavné vírusové ochorenie postihujúce najmä miazgové uzliny v oblasti genitálu.

lymfogranulomatóza, venerická

- LGV
pohlavná choroba.
Vyskytuje sa v niektorých štátoch Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Jedná sa o infekciu prenášanú bektériou chlamydia, postihuje mužov i ženy. Spočiatku infekčné miesta nie sú bolestivé a dotyčný si nemusí infekciu ani všimnúť, respektíve nevyvoláva v ňom obavy. Problém nastáva vtedy, keď v dôsledku neliečenia nastane krvácanie a vznikajú jazvy. Vtedy sa situácia začne komplikovať. Prítomnosť LVG v organizme sa stáva veľkým rizikovým faktorom napríklad na kontamináciu vírusom imunitnej nedostatočnosti človeka (HIV) alebo hepatitídy C.

lymfogranulóm

- pohlavné vírusové ochorenie postihujúce najmä miazgové uzliny v oblasti genitálu, lymfogranulomatóza.
- nádorové postihnutie miazgového tkaniva (tzv. Hodkinova choroba).

lymfoidný

- vzťahujúci sa na lymfu.
- pochádzajúci z lymfy.
- podobný lymfe, miazge.

lymfokín
lymfokíny

- rozpustné produkty uvoľňované z lymfocytov po ich aktivácii (antigénom a i.), uplatňujúce sa v ďalšom vývoji imunitného procesu.

lymfológia

- náuka o miazgových cievach, o ich stavbe, funkcii, chorobách a liečbe.

lymfom

- zhubné ochorenie tvorby krvi príbuzné leukémii.

lymfom, nehodinský

- rakovina krvotvorných buniek.

lymfonodus

- miazgová žľaza, miazgová uzlina, lymfoglandula.

lymfopénia
lymfocytopénia

- chorobné zmenšenie počtu lymfocytov.

lymfopoéza
lymfocytopoéza

- tvorenie, vznik lymfocytov.

lymforágia

- vytekanie z poškodených miazgových ciev.

lymfosarkóm

- druh zhubného nádorového bujnenia miazgového tkaniva.

lymfostáza

- hromadenie lymfy.

lymfóm

- chorobný útvar vzniknutý proliferáciou lymfatického tkaniva.

lynčovanie
lynč

- svojvoľné potrestanie páchateľa trestného činu, nezriedka domnelého, zbehnutým davom bez riadneho procesu. Pomenované podľa sudcu Charlesa Lyncha, ktorý zostavil skupinky občanov, ktoré mali vykonávať právo priamo na mieste dopadnutia zločinca.

lynčovať

- bezprávne zabíjať, kruto biť (černochov v USA).
- verejne bezohľadne, do krvi biť, obyčajne rozvášneným, rozoštvaným davom.

Lynch, David

- USA
filmový režisér.

Filmografia:
Príbeh Alvina Straighta
Vnútrozemská ríša.

Lyndom B. Johnson Space Center

- USA
Johnsonovo kozmické stredisko - stredisko výcviku kozmonautov USA.

Lyngstad, Anni-Frid

- Švédsko
členka skupiny ABBA.
Manžel Benny Anderson.

Lynx canadiensis

- rys kanadský.
Žije v severoamerickej tundre.

lyo-

- prvá časť zložených slov v súvislosti s rozpúšťaním látok.

lyofilizácia

- mrazová sublimácia
sublimovanie vody vo vákuu zo zmrazenej látky. Šetrná metóda sušenia a konzervácie citlivých látok.

lyofilizovať

- podrobovať, podrobiť lyofilizácii, uskutočňovať, uskutočniť lyofilizáciu.

lyofilný

- zlučujúci sa s tekutinou, s vodou.

lyofóbny

- ťažko sa zlučujúci s tekutinou, s vodou.

lyogél

- gél molekulárnych a asociačných koloidov.

lyoluminiscencia

- svetielkovanie pri rozpúšťaní alebo kryštalizácii látok.

Lyonese
Leonois
Lothian

- Veľká Británia
miesto, odkiaľ podľa artušovských legiend pochádzal Tristan.

lyonský

- týkajúci sa francúzskeho mesta Lyon.

lyosféra

- v chémii vrstva čistého disperzného média obklopujúca dispergované častice.

lyosól

- koloidne dispergovaná tuhá látka.
- koloidná disperzná sústava tuhých častíc v disperznom médiu kvapalnom.

lyrickodramatický

- dramatický s lyrickými prvkami.

lyrickoepický

- majúci vlastnosti lyriky aj epiky.

lyrickoreflexívny

- lyrický s reflexívnym zameraním.

lyrický

- vyjadrujúci subjektívne city, nálady, citový.
- používaný v lyrike, týkajúci sa lyriky, majúci vlastnosti lyriky, typický pre lyriku.

Lyridy

- meteorický roj.
Úplné označenie Lyridy. Začiatok aktivity 21. 4. , maximum 22. 4. , koniec aktivity 24. 4. Charakter: prevládajú jasné meteority. Hodinová frekvencia 10 - 1.000 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 49 km/s.

Lyridy, júnové

- meteorický roj.
Úplné označenie Júnové Lyridy. Začiatok aktivity 11. 6. , maximum 17. 6. , koniec aktivity 22. 6. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 33 km/s.

lyrik

- básnik opisujúci subjektívne city, nálady, lyrický básnik.

lyrika

- jeden z troch základných druhov umeleckej literatúry vedľa epiky a dramatiky. V lyrike sa prevádza skutočný autorov vzťah ku skutočnosti ako bezprostredný zážitok, ako záznam faktov, vyjadrovanie subjektívnych emócií, pocitov, nálad a myšlienok, literárny druh vyjadrujúci subjektívne city, nálady človeka veršovanou formou, lyrické básnictvo.

lyrizmus

- citovosť v umeleckom diele, lyrický ráz, citovosť, náladovosť (napr. básní).

lyrizovať

- (čo) dávať dačomu lyrický ráz, podávať, líčiť citovo, lyricky.

Lysandros

- Grécko
† 395 pred Kristom
generál.
Veliteľ loďstva Sparty.
V Peloponézskej vojne v roku 405 pred Kristom zvíťazil v bitke u Aigospomatoi.

Lysá hora

- ČR
najvyšší vrch Moravskoslezských Beskýd - 1.324 m. n. m.
- hora v Krkonošiach - 1. 343 m. n. m.
- hora na Šumave - 1. 227 m. n. m.

Lysenko, Trofim Denisovič

- ZSSR
* 1898
biológ, pôvodne rastlinný fyziológ.
Tvorca a obhajca tzv. Mičurinského smeru v biológii.
Jeho hypotézy o dedičnosti neboli preukázané.

Lysenková, Růžena

- ČR
herečka.
Syn Petr Geisler (japanológ).

Filmografia:
Pytlákova schovanka.

lysina

- nezalesnený pozemok, holina.
- biela ohraničená škvrna na hlave zvierat s farebnou srsťou.
- vlasmi nezarastené miesto na hlave, plešina.

Lysippos zo Sikyonu

- Grécko
2. polovica 4. storočia pred Kristom
sochár.
Dvorný portrétista Alexandra Macedónskeho. Podľa tradície vytvoril na 1.500 sôch, najmä bronzových, z ktorých sa len niekoľko zachovalo.

Dielo:
Apoxyomenus (atlét stierajúci si po zápase pot a prach).

lysis

- prasknutie bunky roztrhnutím bunečnčj membrány.
- ústup horúčky.
- článok ukončujúci rímsu.

lysivosť

- druh kožnej choroby poľovníckych psov.

lyska čierna
Fulica atra

- druh vodného vtáka žijúceho na rybníkoch a močiaroch.

lyskovať

- značkovať stromy sekerou.

Łysohorský, Ondra

- ČR
* 1905
básnik píšuci lašským nárečím, vlastným menom Ervín Goj.

Dielo:
Spiewajuco piać.

Lysoněk, Ondřej

- ČR
* 3. 9. 1986
futbalista.

lysozym

- enzým urýchľujúci hydrolýzu polysacharidov bunečných blán niektorých citlivých mikróbov. Ochranná látka obsiahnutá v slzách a slinách.

lyssa

- nákazlivé vírusové ochorenie niektorých zvierat vyznačujúce sa spravidla zúrivosťou, prenosné na človeka, rabies, besnota.
- tuhý vretenovitý útvar v osi hrotu jazyka šeliem (kedysi bezdôvodne uvádzaný v súvislosti s besnotou).

Lysteria monocytogenes

- druh baktérie, ktorá žije v nepasterizovaných mliečnych výrobkoch. Spôsobuje poškodenie plodu.

lyticky

- pomaly, postupne, pozvoľna.

lytický

- v lekárstve pomalý, uvoľňovací, uvoľnený, pozvoľný.

lyzáty

- neškodné čiastočky baktérií, ktoré najčastejšie vyvolávajú infekcie dýchacích ciest. Tieto čiastočky samé nemôžu vyvolať infekciu, ale dokážu aktivovať a posiľňovať ochranné funkcie organizmu. Ich užívanie významne znižuje infekcie horných dýchacích ciest.

lyzimeter

- prístroj ku meraniu výparu vody z pôdy.

lyzín

- jedna zo základných bázických aminokyselín nevyhnutných v potrave, kyselina diaminokaprónová.

lyzoform

- roztok mydla sýtený formaldehydom, používaný zvonka na dezinfekciu.

lyzogénia

- dedičná schopnosť niektorých baktérií vytvárať fág za neprítomnosti extrémnych fágových častíc.

lyzol

- dezinfekčný prostriedok.

lyzozóm

- bunečná štruktúra obsahujúca enzýmy štiepiace organické látky, vačkovitý cytoplazmatický útvar živočíšnych buniek nápadne bohatý na hydrolytické enzýmy.

lyzozým

- enzým v slinách, slzách, vaječnom bielku a i. urýchľujúci hydrolýzu polysacharidu bunkových blán niektorých citlivých mikróbov.

lyže

- športové náčinie
úzke dosky z mierne zdvihnutou špičkou zo špeciálneho dreva alebo kovu, kompozitu či plastu opatrené viazaním pre pohyb na snehu, vodnej hladine, tráve či po umelej hmote (snežnej, vodnej, trávnej).

lyžiar
lyžiarka

- kto sa lyžuje.

lyžiareň

- (hovorovo) miestnosť na chatách a športových strediskách, kde sa odkladajú lyže.

lyžiarky

- (hovorovo) lyžiarske topánky.

lyžiarstvo

- druh zimného športu (na lyžiach).

lyžičiar obyčajný
Platalea leucordia

- druh bieleho vodného vtáka.

lyžina

- trámy spojené tak, že tvoria sklz pre skladanie alebo nakladanie bremien.

Lýbijská arabská republika

- vyhlásil ju v roku 1970 diktátor Muammar Kaddáfí.

lýceum

- typ strednej školy.
- (v starom Grécku) pôvodne aténsky háj s gymnáziom zasvätený Apolónovi, potom miesto filozofických Aristotelových prednášok.
- (v rozličných krajinách) názov výberových škôl poskytujúcich vyššie všeobecné vzdelanie.
- (u nás na začiatku 20. stor.) šesťtriedna dievčenská škola poskytujúca všeobecné vzdelanie.

lýdčina

- vymretý chetitsko-luvijský jazyk používaný v 1. tisícročí pred n. l. na západe Malej Ázie.

Lýdia

- ranno otrokársky štát v západnej časti Malej Ázie vyvrátený Perzskou ríšou.

lýra

- starogrécky strunný hudobný nástroj (tráckeho pôvodu).
- stredoveký sláčikový nástroj.
- jednoduchá zvonková hra, ktorej rám má tvar starovekej lýry.
- rúrka ohnutá do tvaru lýry, používaná na vyrovnávanie rozťažnosti potrubia teplom.
- v elektrotechnike druh zberača prúdu.
- v poľovníctve chvost samca tetrova.

Lýra

- súhvezdie na severnej oblohe.

lýrochvost

- spevavý austrálsky vták rodu Menura s chvostovými perami zoskupenými do podoby lýry.

lýrovitý

- majúci tvar lýry, podobný lýre.

Lýsandros

- Sparta
vojvodca.
V roku 405 pred Kristom porazil v bitve u Aigospotamoi aténske loďstvo.

Lýsek, František

- ČR
* 1904
hudobný pedagóg, zbormajster.
1945: založil Brnenský detský zbor.

lýtko

- časť nohy vzadu pod kolenom.

lýza

- v biológii rozklad spojený s rozpúšťaním organizmov alebo ich častí (buniek, krviniek, mikróbov).
- v lekárstve (pomalé) klesanie horúčky.

lžiamaterizmus

- predstieraný amaterizmus, zastretý profesionalizmus, najmä v športe, pseudoamaterizmus.

lžidemokracia

- nepravá, falošná demokracia.

Lžidimitrij I.kotva

- Rusko
† 17. 5. 1606 (alebo 1610; zabitý pri povstaní v Moskve)
mních, rusky Lžetmitrij, vlastným menom Grigorij Otrepjev.
Vydával sa za zomretého cároviča Dimitrija, syna Ivana IV.
1604: s poľskými vojskami vtrhol do Ruka.
20. 6. 1605: dobyl Moskvu.
30. 7. 1605: korunovaný za cára.

lžihumanizmus

- nepravý, falošný humanizmus.

lžimorálka

- falošná, nepravá, predstieraná morálka.

lžipropaganda

- falošná zavádzajúca propaganda.

lžiprorok

- nepravý, falošný prorok.

lžiskóre

- vyhodnotenie sady kontrolných otázok testujúcich pravdivosť odpovedí.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz