Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

-iatria

- druhá časť slov majúca význam lekárstvo, liečenie.

-ičitý

- označujúci zlúčeniny v oxidačnom stupni IV.

-izmus

- niektorý z umeleckých smerov, filozofických alebo spoločenských sústav.

i

- matematická značka pre imaginárnu jednotku.

I

- vo fyzike označenie pre elektrický prúd (veličina).
- chemická značka prvku jód (niekde aj J).
- vo fyzike značka pre enthalpiu.
- značka pre izotopický spin.
- fyzikálna značka pre svietivosť.
- v dynamike označenie pre moment zotrvačnosti (aj J).

I Mjong-bak

- Kórea; politik.
2008: prezident.

I, Wu

- Čína; politička. 2005: vicepremiérka, ministerka zdravotníctva.

i-

- predpona majúca význam záporu, ne-.

I-ťing

- Čína; Kniha premien. Jej základnou myšlienkou je predpoklad, že prazáklad všetkého života tao je večný a stály. V Číne sa kniha používa ako radca pri životných rozhodnutiach.

I. N. R. I.
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum

- Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.

Ia.

- USA; značka pre členský štát Iowa.

IAAF

- International Amateur Athletic Federation; Medzinárodná federácia ľahkej atletiky.

IAC
Africký výbor pre tradície

- africká medzinárodná organizácia.
2004: vyhlásila 6. 2. ako deň proti ženskej obriezke.

iactacio

- jaktácia.

IAEA

- MAAE; Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu.

Iani Chaos

- oblasť na Marse.
- trojrozmerná topografická mapa povrchu Marsu (oblasti Iani Chaos) v merítkach 1:50.000 až po 1:200.000. Vznikla v Nemecku v roku 2007.

Iarbas

- mauretánsky kráľ.

Iasu I.

- Etiópia; 2. polovica 17. storočia (1691): kráľ. Údajne ako posledný videl Archu zmluvy.

IATA

- International Air Transport Association - Medzinárodné združenie leteckej dopravy.

iatro-

- prvá časť zložených slov majúca význam zdravotný, zdravotnícky.

iatrofyzika

- smer v medicíne v 17. a 18. storočí vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými pochodmi.

iatrogénia

- poškodenie zdravia, ktoré vzniklo negatívnym pôsobením liečby.

iatrogénny

- vyvolaný lekárom, jeho neuváženým konaním, zlým vyšetrením, chybným liečením.

iatrochémia

- smer v medicíne v 17. a 18. storočí vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými pochodmi.

iatrokracia

- rys politického systému spočívajúci v tom, že o právach jednotlivcov i skupín rozhodujú vo významnej miere predstavitelia zdravotníckeho systému. Ich rozhodnutia nie sú preskúmateľné nezávislým súdom, prípadne majú významný vplyv na súdnu, zákonnodárnu alebo výkonnú moc. V zdravotníckom systéme je mocenská (sociálno - kontrolná) roľa služby užívateľom.

IAU
International Astronomical Union

- Medzinárodná astronomická únia.

Iapetus

- mesiac planéty Saturn. Priemer mesiaca je 1. 436 km. Mesiac Iapetus má tzv. viazanú rotáciu, čo znamená, že smerom k Saturnu mieri neustále jedna a tá istá pologuľa. Predná pologuľa mesiaca (v smere pohybu) je veľmi tmavá, ako čerstvo vyasfaltovaná cesta. Naproti tomu zadná pologuľa je mimoriadne svetlá, podobá sa čerstvo zasneženej krajine.

Ibarra, J. M. Velasco

- Ekvádor; politik. 1944 - 1961: prezident. 1968 - 1972: prezident.

Ibarretxe, Juan José

- Španielsko; politik.
2009: regionálny premiér Baskicka.

Ibarruri, Dolores

- Španielsko; * 1895; La Pasionaria. 1921: zakladajúca členka španielskej KS. 1930: členka ÚV. 1936: zvolená do snemovne. 1936 - 1939: účasť v občianskej vojne. 1942: generálna tajomníčka. 1960: predsedkyňa KS. 1945: miestopredsedkyňa Medzinárodnej demokratickej federácie žien.

Ibbotson, Eva

- Veľká Británia; * 1925 (Viedeň); autorka sci-fi. Dielo: Tajomstvo 13. nástupišťa.

Iberi

- v staroveku obyvatelia dnešného Španielska od Pyrenejí ku Valencii. V 5. storočí upadli pod vládu Kartága, neskôr Rimanov.

Ibéria

- staroveký názov pre Gruzínsko.
- Španielsko a Portugalsko (Iberijský a Pyrenejský polostrov).

ibidem

- ibid., ib., tamtiež.
- knižný odkaz.
- odkazová skratka.

ibis

- Threskiornithidae; čeľaď vtákov z rádu brodivých. Žijú v teplých krajoch. V starom Egypte uctievaní ako posvätní vtáci.

ibištekkotva

- ibiš, Althaea rosea; vysoká bylina s bielymi, nažltlými, ružovými alebo červenými až 10 cm širokými kvetmi vytvárajúcimi okolo vrcholu husté kvetenstvo.

IBM

- USA; počítačová spoločnosť.

ibn

- v arabských menách syn.

Ibn Batúta

- Maroko; 1304 - 1377; arabský cestovateľ. V roku 1961 bol jeho rozsiahly cestopis preložený do češtiny.

Ibn Chaldún

- Tunis; 1332 - 1406; arabský historik. Pokúsil sa o materialistické vysvetlenie historických javov. Dielo: Prolegomena (Mukkadima).

Ibn Júdus

- Egypt; 950 - 1009; astronóm arabského pôvodu. Zostavil primitívne efemeridy Mesiaca do tzv. Hakimovských tabuliek.

ibn Said, Quabas

- Omán; politik. 1970: sultán.

ibn Saúd

- pozri Abdal Azíz ibn Abdal Rahmád.

ibn-Alí, Abduláh

- Transjordánsko; panovník. Otec Husajn.

ibn-Alí, Husajn

- Mekka; šaríf. Syn Abduláh, Fajsal. Správca provincie Hidžáz počas osmanskej nadvlády (do roku 1924). 1916: zahájil vzburu proti osmanskej nadvláde. Povstanie viedol jeho syn Fajsal a Lawrence z Arábie. 1917: dobytie prístavu Vidžh u Červeného mora, Akaby.

ibn-Ali, Fajsal

- Sýria; panovník. Otec Husajn. V marci 1920 prehlásený sýrskym kráľom. Zosadený v júli 1920 Francúzmi. 1921: dosadený na trón v Iraku.

ibogain

- halucinogén obsiahnutý v africkej rastline Tabernathe iboga. Pomáha veľmi účinne odstrániť závislosť na drogách.

Ibovia (Edovia)kotva

- nigérijsky kmeň. Zakladatelia kráľovstiev, z ktorých vznikol Benin. Od 14. do 17. storočia ovládali deltu rieky Niger. Po zrušení obchodu s otrokmi ich moc upadala.

Ibrahímkotva

- India; † 21. 4. 1526; panovník z dynastie Lódí. 1526: sultán. Podľahol v bitke u Pánípatu Báburovi.

Ibráhím, Háfiz

- Egypt; 1871 - 1932; básnik.

Ibráhím ibn Jakúb

- Španielsko; 10. storočie; arabsko - židovský cestovateľ. 965 - 966: návšteva strednej Európy - zanechal najstarší opis Prahy, Krakova a zemí pobaltských Slovanov.

Ibsen, Henrik

- Nórsko; 1828 - 1906; dramatik. Dielo: 1873: Cisár galilejský; 1882: Nepriate ľ ľudu; 1892: Staviteľ Solness; Nora; Nápadníci trónu; Brand; Peer Gynt; Nepriateľ ľudu; Strašidlá; Hedda Gabler; Rosmersholm; John Gabriel Borkman.

ICA

- Medzinárodný družstevný zväz.

ICAO

- International Civil Aviation Organization; Medzinárodná organizácia civilného letectva.

ICATU

- Medzinárodná konfederácia arabských odborov.

ICC

- Medzinárodná obchodná komora.
- Medzinárodný trestný tribunál v Haagu. Bol ustanovený v roku 2001. Vyšetruje kauzy genocíd, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v prípade tých osôb, ktoré neboli postavené pred súd v ich rodnej krajine.

ICDP

- Medzinárodná konfederácia pre odzbrojenie a mier.

ICE
In Case of Emergency

- Pre prípad ohrozenia.

ICFTU
International Confederation of Free Trade Union

- Medzinárodná konfederácia slobodných odborov.

ICJ

- Medzinárodný súdny dvor OSN. Bol zriadený 2. 8. 1920.

ICQ

- komunikačný program. Program vyvinula v roku 1996 izraelská firma Mirabilis.

ICTY

- Medzinárodný súdny tribunál pre zločiny v bývalej Juhoslávii; sídli v Haagu (Holandsko), bol založený Bezpečnostnou radou OSN v roku 1993. Predseda tribunálu sa volí na 2 roky, stáli sudcovia (11) sú volení na 4 roky.

ictus

- iktus.

Icukušima

- Japonsko; šintoistická svätyňa zasvätená dcéram boha búrky Susanoa. Nachádza sa juhozápadne od Hirošimy na malom ostrove Mijadžima.

Ičikawa, Seiči

- Japonsko; 1892 - 1945; spoluzakladateľ KS Japonska (1922). 1927: tajomník KS Japonska. 1929: odsúdený k doživotnému žaláru.

Ičkeria

- názov neuznanej Čečenskej republiky (2002).

id

- v psychoanalýze pudová a nevedomá zložka osobnosti.
- idy; častice zárodočnej plazmy zodpovedné za utváranie väčších okrskov tela a jeho orgánov. Termín zaviedol nemecký biológ A. Weismann.
- v počítačovej terminológii značka v HTML kóde pre identfikáciu (záložka).

Ida

- planétka. V roku 1994 sonda Galileo objavila obežnicu Idy, mesiačik Dactyl s priemerom 5 kilometrov.

Ide, Yuji

- Japonsko; * 21. 1. 1975; pilot F1.

idea

- myšlienka, nápad.
- zmysel, význam.
- pojem, podstata.

idea, fixná

- utkvelá myšlienka, utkvelá predstava.

idealizácia

- vytváranie pojmov a abstrakcií.
- predstava, popis niečoho v lepšom svetle, než aké v skutočnosti je.

idealizmus

- názor o prvotnosti ducha pred hmotou.
- nezištné presadzovanie vznešeného cieľa.

idealizmus, subjektívny

- názor vychádzajúci pri výklade sveta z nejakého duchovného princípu subjektívnej povahy.

ideácia

- podloženie ideou.
- postihnutie podstaty.

ideál

- vzor.
- dokonalý predstaviteľ.
- vysoký cieľ.

ideálny

- dokonalý.
- nedosiahnuteľný.
- neskutočný, vysnený.

idem

- id; to isté.
- knižný odkaz.
- odkazová skratka.

idem per idem

- bludný kruh.
- keď to isté je vysvetľované tým istým.

identický

- totožný, zhodný.

identifikácia

- zisťovanie totožnosti.
- rozoznávanie.
- rozlišovanie v procese vnímania.

identikitkotva

- policajný portrét osoby, po ktorej polícia pátra, zostavený podľa výpovedí svedkov; identifikačný portrét.

identita

- totožnosť.

ideo-

- prvá časť zložených slov majúca význam myšlienka, predstava, mienka, myšlienkový.

ideograf

- ideogram.

ideogram (kaligram, carmen figuratum)kotva

- grafický znak, ktorý predstavuje význam slova, ale nie jeho výslovnosť.
- báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah.

ideokracia

- vláda ideí.

ideológia

- sústava myšlienok, názorov, teórií i predstáv zvyčajne predstavujúca náhľad na svet alebo spoločnosť.

idée fixe

- fixná idea, utkvelá myšlienka.
- v hudbe príznačný motív, leitmotív.

idio-

- prvá časť zložených slov majúca význam vlastný, zvláštny.

idioadaptácia
adaptimorfóza

- proces vzniku väčšieho počtu príbuzných foriem organizmov v rámci jednej adaptívnej úrovne.

idioblast

- bunka s odlišným tvarom i vlastnosťammi od ostatných buniek.

idiocia

- blbosť, slabomyseľnosť. Najťažší stupeň postihnutia.

idiofón

- samoznejúci hudobný nástroj.

idiogamia

- samoplodenie, samoopeľovanie; oplodňovanie samičích gamiet samčími gametami toho istého jedinca.

idioglosia

- vlastný jazyk malého dieťaťa.

idiograf

- vlastnoručný podpis.
- rukopis.

idiochromatický

- farebný.

idiolatria

- sebaláska, narcisizmus.

idiolekt

- štýl jazykového prejavu príznačný pre jednotlivca, skupinu.

idiom

- úslovie, rčenie.

idiomatika

- jazykovedná disciplína zaoberajúca sa idiomami.
- súhrn idiomov určitého jazyka alebo dialektu.

idiopatický

- samostatne vzniklý.
- vzniknutý z neznámej príčiny.
- vzťahujúci sa ku vlastnej osobe.

idioplazma

- zárodočná hmota, časť živej hmoty bunky s hmotnými základmi pre utváranie dedičných znakov. Termín zaviedol Karl Wilhelm Nägeli.

idiosynkarzia

- jedinečnosť, odlišujúci prvok chovania alebo prejavu.
- precitlivelosť.
- neprekonateľný odpor ku niečomu alebo niekomu.

idiot

- slabomyseľný človek.
- blbec.

idiotes

- v antickom Grécku označoval tento pojem neužitočnú osobu, druhoradého občana.

idiotikón

- slovník jedného nárečia.

idiotizmus (idiocia)

- idiotstvo; najťažšia forma slabomyseľnosti.

Ido

- umelý jazyk, ktorý vznikol v roku 1907 (L. Couturat) úpravou esperanta. Väčšina esperantistov ho odmietla.

idol

- kultovný predmet pravekých náboženstiev, modla.
- zbožňovaná, uctievaná osoba.
- nepravý ideál.

Idol, Billy

- Veľká Británia; * 30. 11. 1955; hudobník.

idoletria

- modlárstvo, modloslužba.

Idrissi - Kaitouni, M. R.

- Maroko; diplomat. 2006: veľvyslanec v ČR.

Idrís I.

- Líbya; do 1. 9. 1969 kráľ; zvrhol ho kapitán Muammar Kaddáfí.

IDSCS

- USA; vojenský komunikačný systém družíc (Initial Defense Satellite Communication System), ktorý začal byť používaný v roku 1966. Družice boli vypúšťané po ôsmich (niekedy s ďalšími typmi) na dráhy vo výške 33 500 km. Pretože táto dráha bola nepatrne nižšia, ako je dráha stacionárna, každá zo staníc sa vzhľadom ku Zemi pohybovala 30 ° za deň a keď sa za 4,5 dňa dostala zo zorného poľa, začala sa používať ďalšia družica.

IDSCS 1

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 16. 6. 1966; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 2

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 16. 6. 1966; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 3

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 16. 6. 1966; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 4

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 16. 6. 1966; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 5

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 16. 6. 1966; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 6

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 16. 6. 1966; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 7

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 16. 6. 1966; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 8

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 18. 1. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 9

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 18. 1. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 10

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 18. 1. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 11

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 18. 1. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 12

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 18. 1. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 13

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 18. 1. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 14

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 18. 1. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 15

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 18. 1. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 16

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 1. 7. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 17

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 1. 7. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 18

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 1. 7. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 19

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 1. 7. 1967; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 20

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 13. 6. 1968; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 21

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 13. 6. 1968; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 22

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 13. 6. 1968; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 23

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 13. 6. 1968; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 24

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 13. 6. 1968; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 25

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 13. 6. 1968; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 26

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 13. 6. 1968; hmotnosť 45 kg.

IDSCS 27

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 13. 6. 1968; hmotnosť 45 kg.

idy

- častice zárodočnej plazmy zodpovedajúce za utváranie väčších okrskov tela a jeho orgánov. Termín zaviedol nemecký biológ A. Weismann.

idyla

- prostý spokojný život.
- literárny žáner ospevujúci kľudný život na dedine.
- drobnejšia hudobná skladba kľudného rázu.

iecurkotva

- pečeň (latinsky).

Iejasu, Tokugawa

- Japonsko; šogún. Zakladateľ dynastie šogúnov (1603 - 1867) a zjednotiteľ Japonska. Vytvoril centralizovaný štát so sídlom v Jedo (Tokio).

IEC

- International Electrotechnical Commission - Medzinárodná elektrotechnická komisia.

IFCTU

- International Federation of Christian Trade Union; Medzinárodná konfederácia kresťanských odborov.

IFO
Identified Flying Object

- identifikované lietajúce objekty.

IFPI

- Medzinárodná federácia fonografického priemyslu.

Ig Nobel

- cena Ig Nobel.

Igbo

- Nigéria; etnikum.

igelit

- názov pre mäkčený PVC - polyvinylchlorid, plast.

IGF-1

- inzulínu podobný rastový faktor. Pôsobí na svalové, kostné cievne i pľúcne bunky. športová dopingová (zakázaná) látka, na ktorú nie je známy žiaden test (2006).

Iginia, Jerome

- Kanada; * 1. 7. 1977; hokejista.

Iglesias, Enrique

- Španielsko; * 8. 5. 1975 (Madrid); spevák. Otec Julio. Albumy: Enrique Iglesisas; 1997: Vivir; 1998: Cosas Del Amor; Escape; 2003: Seven.

Iglesias, Julio

- Španielsko; * 1943; futbalista, spevák. Syn Enrique. Ako futbalista pôsobil v klube Real Madrid. Prezývaný španielsky Sinatra. Diskografia: Romantic Classic.

iglu

- igloo (eskimácky); eskimácke obydlie z ľadových blokov zvyčajne kopulovitého rázu

Ignalina

- jaderná elektráreň v Litve. 2005: uzavretý prvý blok elektrárne. Elektráreň pokrýva celú spotrebu elektrickej energie v Litve.

Ignác z Loyoly (Inig z Loyoly)

- Španielsko; 1491 - 1556; šľachtic; svätý Ignác. 1534: zakladateľ rádu Tovarišstva Ježišovho (jezuiti). Jeho životné heslo Omnia ad maiorem Dei gloriam (Všetko pre väčšiu slávu Božiu) sa stalo heslom rádu.

igni

- prvá časť zložených slov majúca význam láva, žeravý.

ignorancia (ignoranstvo)

- naprostá neznalosť, nevedomosť.

ignorant

- neznalec, nevzdelanec.
- kto ignoruje, vedomo prehliada nejaké skutočnosti.

ignoratio elenchi

- neznalosť dokazovaného - keď je dokazované niečo iné, ako má byť.

ignorácia

- vedomé prehliadanie.

Igoroti

- skupina niekoľkých kmeňov v hornatej časti ostrova Luzon (Filipíny).

ignorovať

- úmyselne si nevšímať.

ignotum per ignotum

- definovanie neznámeho opäť neznámym.

IGRF2

- gén objavený v máji 1998. Má súvislosť s inteligenciou.

IGU

- Medzinárodná zemepisná únia.

Iguacu

- vodopády na brazílsko - argentínskych hraniciach. Výška 70 metrov, šírka 3 km, 275 prúdov.

Iguanodon

- dvojnohý bylinožravý dinosaurus, niekedy sa pohyboval po štyroch končatinách. Dĺžka 10 m. Nálezy v Európe, USA.

igumen

- predstavený pravoslávneho kláštora.

Ihara, Saikaku

- Japonsko; 1642 - 1693; básnik a spisovateľ, vlastným menom Tógo Hirajama. Dielo: Najväčšia rozkošnica (román), Zrkadlo mužskej lásky (román);

ihla

- druh lekárskeho nástroja (injekčná, punkčná, chirurgická - na šitie).
- Synganthus; v zoológii rod morských rýb ihlovitého tela.
- krajčírsky nástroj.

ihla, atraumatickákotva

- chirurgická ihla s vláknom už pri výrobe vsadeným. Odber ňou prevedený je pre pacienta šetrnejší.

ihla, filtračná

- špicatá dierovaná trubka, ktorá sa zaráža do zeme, aby sa ňou čerpala voda z okolia.

ihlan

- pyramída; teleso ohraničené ihlanovou plochou (s vrcholom; trojuholníkové plochy so spoločným vrcholom) a rovinou pretínajúcou túto plochu v mnohouholníku (podstava ihlanu).

ihla, suchá

- umelecká grafická technika. Kresba sa vyrýva priamo do kovovej dosky ostrou ihlou alebo aj diamantom.

ihlan, komolý

- vzniká odrezaním časti ihlanu (s vrcholom) rovinou rovnobežnou s podstavou.

ihlica

- v botanike a. ) Onosis; rod rastlín z čeľade motýľokvetých. Rastie na slnečných miestach; b. ) tuhý list ihličnatých rastlín.
- v zoológii a. ) telieska vystužujúce steny tela niektorých húb; b. ) Belone; rod morských rýb s pretiahnutými čeľusťami.
- v móde okrasná ihla s tupším koncom a väčších rozmerov ako ihla, rôzne vyzdobená, prípadne i opatrená ozdobnou hlavicou. Zabodáva sa do odevu alebo doplnkov (klobúk, šála apod. ).
- nástroj na štrikovanie, ručné pletenie odevov z vlnenej alebo inej priadze.

ihličnany

- Coniferae; trieda nahosemenných rastlín. Sú zväčša vždyzelené. Majú tuhé úzke listy. Opeľujú sa vetrom. Delia sa na 5 čeľadí. Niektoré druhy sú okrasné.

ihlovka

- vojenská puška - zadovka. Bola zavedená v pruskej armáde v roku 1840.

ihrám

- pokrývka hlavy indických žien.
- odev mohamedánskeho pútnika na ceste do Mekky.

Ihsan, Muhammad

- Irak; 2004: minister pre ľudské práva v dočasnej vláde.

ichno-

- prvá časť zložených slov majúca význam stopa.

ichnofosília (bioglyf)kotva

- fosílna stopa po činnosti organizmu.

ichnogram

- odtlačok nohy.

ichnológia

- náuka o skamenených stopách živočíchov.

ichtyo-

- prvá časť zložených slov majúca význam ryba, rybí.

ichtyofág

- živočích živiaci sa rybami.

ichtiografia

- popis rýb.

ichtyológia

- náuka o rybách, súčasť zoológie.

Ichtyornis

- Ichthyornis; pravtáci.

Ichtyosaurus

- Ichthyosaurus; morský rybovitý jurský plaz (rybojašter), pravdepodobne živorodý. Vyhynul v polovici kriedy. Dosahoval dĺžku až 9 m. Nálezy v Európe, Severnej a Južnej Ameriky.

ichtyosteg

- štvornohý praveký obojživelník; ktorého skamenelinu (stará 370 miliónov rokov) objavili v roku 2004 v zbierkach múzea mesta Namur (Belgicko?).

ichtyóza (ichthyosis)

- šupinatosť, vrodená vada kože.

Ikaros

- podľa gréckej mytológie syn Daidala. Pri spoločnom úteku z Kréty pomocou umelých krídiel sa príliš priblížil ku Slnku, ktoré rozohrialo vosk, ktorým boli krídla zlepené. Utopil sa v mori. Vynálezca umelého spracovania dreva a plachty.

Ikbál, Muhammad

- India/Pakistan; 1877 - 1938; básnik a filozof islamskej mystiky.

Ike

- hurikán ničiaci v roku 2008 východné pobrežie USA.

ikebana

- umelecké aranžovanie rastlín (najmä kvetín) v nádobách symbolizujúcich oblohu, človeka a zem.

Ikeya-Seki

- kométa. Prelet okolo Zeme v októbri 1965.

ikona

- v pravosláviu maľované alebo reliéfne zobrazenie Krista, svätých a iných osôb, ktoré sú predmetom kultu.
- grafický symbol používaný ako ponuka pre voľbu činnosti počítača.

ikonizácia

- nahradzovanie nápisov štylizovanými zobrazeniami.
- používanie ikôn v komunikácii s počítačom.

ikono-

- prvá časť zložených slov majúca význam ikona.

ikonodulstvo (ikonodulia)

- uctievanie ikôn. Opak je ikonoklazmus.

ikonografiakotva

- obrazopis; náuka o námetoch výtvarného umenia.

ikonoklazmus

- obrazoborectvo, opak ikonodulstva. Pôvodne široké ľudové hnutie v Byzancii v 8. - 9. storočí namierené proti moci a pozemkovému vlastníctvu kláštorov vedené pod heslom boja proti kultu cirkevných obrazov ako symbolu moci. Využívali ho byzantskí cisári (Lev III. Sýrsky, Konštantín V Kopronymos) ku oslabeniu moci cirkvi sekularizáciou cirkevného majetku a k posilneniu vojensko - statkárskych vrstiev v Byzancii (pôda odňatá kláštorom bola udeľovaná svetským feudálom za vojenské služby). Rozmach ľudových hnutí a radikálny charakter ich požiadavkou viedol v roku 843 k ukončeniu politiky ikonoklazmu.

ikonolatria (ikonodulia)

- uctievanie obrazov svätých.

ikonológia

- náuka o výklade výtvarných diel.

ikonometria

- fotografické vymeriavanie.

ikonoskop

- televízna snímacia elektrónka.

ikonostas

- stena s troma vchodmi oddeľujúca v gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámoch oltárnu časť od priestoru pre veriacich.

ikosaéder

- dvadsaťsten.

ikra

- rybie vajíčko, ktoré ryby vypúšťajú do vody.

Ikrómí, Džalól

- Tadžikistan; * 1909; prozaik a dramatik, aj Ikrami. Dielo: V gulistanskom údolí (román); Dcéra ohňa (román); Materské srdce (dráma); Nadirov dom (dráma).

iktus (ictus)kotva

- úder.
- náhly ťažký záchvat.
- úžeh.
- v medicíne mŕtvica.
- paralitický; náhle ochrnutie.
- v literatúre rytmicky dôrazná slabika vo verši.

ilácia

- vnesenie movitých vecí do najatého domu.

Iláhábád

- India; mesto kde sa steká Ganga s Jamurou a podzemnou mýtickou riekou Sarasvatí.

ILCOP

- pozri Medzinárodný zväz mierových spoločností.

ilegalita

- tajená, platným zákonom nedovolená činnosť osôb, skupín a organizácií.
- nezákonnosť.

ilegálny

- nezákonný.

ilegitímny

- neoprávnený, nezákonný, protiprávny, neplatný.

ileitída

- zápal bederníka.

Ilek, Bohuslav

- ČR; * 1902; literárny historik a jazykovedec.

ileo-

- prvá časť zložených slov majúca význam črevo.

ileostómia

- umelý vývod tenkého čreva brušnou stenou.

ileum

- dolná časť tenkého čreva.

ileus

- črevná nepriechodnosť - zástava črevnej činnosti.

Ilf, Ilja

- Rusko; 15. 10. 1897 (Odesa) - 13. 4. 1937 (Moskva); prozaik, vlastným menom Ilja Arnoldovič Fajnzilberg. Dielo (spolu s J. Petrovom): Dvanásť kresiel; Zlaté teľa.

Iliada

- Ilias.

Ilias

- staroveké označenie bájnej Tróje objavujúce sa v názve diela gréckeho básnika Homéra.

ilit (illit)kotva

- biely alebo nažltlý šupinatý ílovitý nerast.

Ilizi, Luboš

- ČR; * 13. 10. 1982; futbalista.

Iljin, Viktor

- ZSSR
atentátnik.
Matka Alexandra.
22. 1. 1969 v Moskve spáchal atentát na kozmonautov Tereškovovú, Beregovoja, Nikolajeva a Leonova (ale plánoval ho na L. Brežňeva). Vypálil 16x, zabil vodiča, zranil Nikolajeva do chrbta a Beregovoja do tváre.

Iljinskij, Igor Vladimirovič

- ZSSR; * 1901; divadelný herec.

Iljušin, Sergej Vladimirovič

- ZSSR; * 1894, letecký konštruktér.

Ilkovič, Dionýz

- SR; * 1907; fyzik. Akademik SAV. Zaoberal sa termodynamikou, elektrodynamikou, teóriou relativity a

Ill.

- skratka pre členský štát USA Illinois.

Illés, Béla

- Maďarsko; * 1895; spisovateľ. Dielo: Karpatská rapsódia; Vykúpená zem; Tisa horí.

Illescas, Miguel

- Španielsko; šachový veľmajster. 2004: majster Španielska.

IISS

- Medzinárodný ústav pre strategické štúdie.

Iliescu, Ion

- Rumunsko; politik. 1989: po krvavom demokratizačnom prevrate získava prezidentské právomoci. 2004: prezident.

Illinois

- USA; ľavý prítok rieky Missisippi, dĺžka 810 km.
- členský štát USA od roku 1818. Rozloha 146. 756 km². Hlavné mesto Springfield.

illit

- ilit.

Illyés, Gyula

- Maďarsko; * 1902; básnik, spisovateľ a dramatik. Dielo: Ľudia z pusty (autobiografický román); Príklad z Ozory (historický román); Pochodeň.

ilmenit

- nerast, FeTiO3, podvojný oxid železnato - titaničitý. Je obsiahnutý aj v mesačných povrchových horninách. Pôsobením vodíka o teplote 600 - 1. 300 °C sa v komore rozpadá na Ti, Fe a H2O, z jedného kilogramu minerálu vzniká 100 gramov vody. Na Zemi kryštalizuje najčastejšie v tabuľkovitých až lupenitých tvaroch.

ILO

- Medzinárodná organizácia práce.

Iloilo

- Panay.

ILS

- Instrument Landing Systém; navigačný systém pre pristávanie lietadiel za zlej viditeľnosti.

iluminácia

- miniatúra.
- veľké slávnostne osvetlenie.

ilustratívny

- znázorňujúci.
- názorný, objasňujúci.

ilustrácia

- výtvarný doprovod textu kníh, časopiseckých článkov a podobne, ktoré zdôrazňujú obsah literárneho diela, zdobia ho alebo vysvetľujú jeho niektoré časti.
- názorný príklad.

iluviácia

- pohyb látok do určitej časti pôdneho profilu, kde sa akumulujú.

iluvium (illuvium)

- pôdny horizont obohatený vodnými koloidmi a soľami vplyvom vody.

iluzionista

- človek podliehajúci vidinám.
- varietný kúzelník, eskamotér.

iluzionizmus

- podliehanie ilúziam.
- subjektívne idealistické učenie, podľa ktorého je svet iba našou predstavou.
- opticky presvedčivé zobrazenie vecí alebo dejov na ploche obrazu, fresky či reliéfu.

iluzívny

- existujúci len v predstave, vymyslený, neskutočný.
- zdanlivo vzbudzujúci dojem skutočnosti.
- veriaci nesprávnym predstavám.

iluzórny

- neskutočný.
- neuskutočniteľný, márny, nemožný.
- pochybný, neistý.

ilúzia

- klamlivá predstava, nádej alebo myšlienka vyhovujúca prianiu.
- vidina, prelud.

Ilýria

- Illyricum; v staroveku názov pre severozápadnú časť Balkánskeho polostrova, ktorú obývali Ilýri. 168: zriadená rímska provincia (za Augusta rozšírená a rozdelená na Dalmáciu a Panóniu). 5. storočie: ovládnutá Vizigótmi, potom Ostrogótmi. 537: pripojená k Byzancii. Polovica 6. storočia: začína osídľovanie Slovanmi.

ilyrizmus

- chorvátske kultúrne a politické hnutie v 30. a 40. rokoch 19. storočia proti cudziemu národnostnému útlaku. Usilovalo o národné a jazykové zjednotenie južných Slovanov.

Ilýrovia

- zaniknuté indoeurópske etnikum približne na území bývalej Juhoslávie. V 2. storočí podrobení Rimanmi.

Ilves, Toomas Hendrik

- Estónsko; politik. Minister zahraničných vecí. 2006: prezident (9. 10. 2006 zložil prezidentskú prísahu)

Iľjin, Viktor

- ZSSR; vojak, atentátnik.
22.1 1969 sa pokúsil o atentát na Leonida Brežneva pri privítaní kozmonautov z letu Sojuz 4 a Sojuz 5. Miesto Brežneva, ktorý do Kremľa prišiel mimo hlavnej kolóny, zaútočil na auto s kozmonautami. Atentátnik Viktor Iľjin vypáli 16x, zabil vodiča, zranil Nikolajeva do chrbta a Beregovoja do tváre.
Za čin nebol súdený, ale bol na 20 rokov umiestnený do blázinca.

image

- obraz, podoba, predstava, idea.
- celková prezentácia.
- celkový dojem na verejnosť.

imaginatívnosť

- fantázia, obrazotvornosť, obrazivosť, imaginácia.

imaginácia

- fantázia, obrazotvornosť.

imaginárny

- vymyslený, neskutočný, zdanlivý, existujúci len v predstavách.

imaginizmus

- predchodca modernizmu, ktorého autormi boli Ezra Pound, Hilda Doolittl a Richard Aldington. V roku 1913 vypracovali v Londýne základné tézy imagizmu. Vychádzal z čínskej a japonskej poézie a presadzoval čistotu, precíznosť a úspornosť jazyka.

imago

- v sociológii predstava hodnoty, ktorú človek prisudzuje sebe či iným.
- dospelý jedinec hmyzu, ktorý prešiel vývojom cez larvu a kuklu.

imanencia

- vo filozofii obsažnosť niečoho v niečom inom, spravidla vo vedomí.
- vnútorná príslušnosť nepresahujúca vec, svet, možnú skúsenosť.

imanentizmus

- subjektívny idealistický smer z konca 19. storočia redukujúci všetko bytie na to, čo je imanentné ľudskému bytiu.

imanentný

- niečomu príslušný.
- vnútorný, bytostne vlastný.

IMAP

- Internet Message Access Protocol; protokol slúžiaci na získanie správ elektronickej pošty. Ostatná verzia - IMAP4 - je podobná protokolu POP3, ale podporuje niektoré ďalšie funkcie. Takisto ako POP, aj IMAP používa SMTP protokol na komunikáciu medzi e - mailovým klientom a serverom.

imatrikulácia

- zápis do matriky.
- slávnostné zloženie akademického sľubu novoprijatých poslucháčov vysokých škôl - zápis do zoznamu vysokoškolských poslucháčov.

imaturita

- nezrelosť.
- nedonosenosť novorodenca.

Imax 3D

- druh 3D kamery. Scéna sa nenatáča na dva filmové pásy, ale na jeden a to tak, že sú striedavo snímané scény pre ľavé oko a pre pravé oko.

imažinizmus

- ruský básnický smer 20. rokov 20. storočia.

imám

- vládca v moslimských teokratických štátoch.
- najvyššia náboženská alebo svetská autorita v islamských krajinách.
- predriekavač modlitby v mešite.
- titul vynikajúcich islamských učencov.

imámit

- prívrženec najväčšej šiítskej sekty.

imbecil

- duševne zaostalý človek.
- blbec.

imbecilita

- stredne ťažký stupeň slabomyseľnosti.

imbibovať

- nasávať tekutinu.

Imbolc

- [im-molk]; prvý jarný keltský sviatok (slávený 1. 2. ), neskôr prešiel i do kresťanstva, kde sa slávi ako Hromnice. Slávi sa 2. 2. Pohanský sviatok prípravy poľnohospodárskych usadlostí na príchod jari. Súčasťou sviatkov bolo zapaľovanie malých ohňov pred vchodom do domu, zhasínali sa všetky ohne vo kováčskych dielňach (po vyčistení ohniska ich opäť mohli zapáliť iba mladé dievčatá - panny).

imbreviatúra

- protokol o právnom zaobstaraní prevedený verejným notárom podľa konceptu listiny.

imbroglio

- zmätok, neporiadok, stav v rozklade, rozvrat.súčasné zoskupenie niekoľkých rytmov v jednej skladbe.
- postupný nástup niekoľkých melódií rôzne akceptovaných.

Imbruglia, Natalie

- Austrália; speváčka; manžel: Daniel Johns (december 2003).

imbus

- skrutka s dutou hlavou s vnútorným šesťhranom.
- kľúč s vonkajším šesťhranom.
- údajne pôvodný obchodný názov Innensechskand (der Herstellefirma) Bauer und Schyuring.

IMCO

- Medzivládna námorná poradná organizácia.

imediálny

- bezprostredný, priamy.

imelo
Viscum

- rod vždyzelených poloparazitických rastlín

imelo biele
Viscum album

- vždyzelená poloparazitická rastlina. Rastie v korunách stromov (borovica, jedľa). Plody sa používajú v medicíne. Obľúbená vianočná rastlina.

Imenhotep

- Egypt. Architekt a vedec v 27. storočí pred Kristom. Pre svoje lekárske schopnosti bol považovaný za boha.

imenzita

- nekonečnosť, obrovitosť.

imerzia
imerzita
immerse

- opak emerzie, ponorenie, vnorenie, zakorenenie.
- v astronómii vstup telesa do tieňa pri zatmení. Pri zákryte zmiznutie hviezdy alebo mesiačika za telesom.
- v mikroskopii nahradenie vzduchu medzi objektívom a preparátom cédrovým olejom - znižuje sférickú vadu šošoviek.

IMEWS

- USA; vojenské zdokonalené operačné stacionárne družice (Integraded Missile Early Warning Satellite) vypustené v rámci programu protiraketovej výstrahy. Boli vypúšťané od roku 1970.

IMEWS 2

- USA; vojenská stacionárna družica. Prvá úspešne vypustená družica v programe IMEWS.

IMEWS 3

- USA; vojenská stacionárna družica.

Imhotepkotva

- Egypt; poloboh, údajný staviteľ prvej egyptskej pyramídy. Bol pokladaný za nasledovníka Herma.

imigrant

- prisťahovalec.

imigrácia

- prisťahovanie, príchod jedinca alebo skupiny u jednej krajiny do druhej - nazeranie z hľadiska krajiny, do ktorej sa jedinec či skupina sťahuje.

imisiakotva

- množstvo znečisťujúcich látok vo vzduchu. Merajú sa v okolí zdroja znečistenia. Pozri aj (emisia).
- právo účinky jednania alebo činnosti,ktoré rušia cudzí objekt (napr. suseda).

imitancia

- spoločný názov pre impedanciu a admitanciu.

imitácia

- napodobenina.
- napodobňovanie.
- v sociológii a sociálnej psychológii vedomá alebo nevedomá snaha jedinca reprodukovať či preberať spôsob chovania a jednania iných jedincov. Súvisí s empatiou a odlišuje sa od citovej nákazy a sugescie.
- v hudbe opakovanie toho istého motívu v inom hlase.

imitovať

- napodobňovať.

Immendorf, Jörg

- Nemecko; 14. 6. 1945 - 28. 5. 2007; maliar, historik umenia.

imobilárny
imobiliárny

- nemovitý.

imobilita

- nehybnosť.
- neschopnosť pohybu.

imobilizácia

- v medicíne znehybnenie časti tela obväzom.

imobilný

- nehybný.
- nemovitý (majetok).
- ťažko použiteľný, viazaný (vklad).

imobília

- nemovitosť.

imoralizmus

- pozri amoralizmus.

imortalita

- nesmrteľnosť.

IMP

- USA; družice určené k výskumu priestoru vo veľkých vzdialenostiach od Zeme (Interplanetary Monitoring Platform).

IMP-1

- USA; družica Explorer 18 (S - 74 ).

IMP-2

- USA; družica Explorer 21.

IMP-3

- USA; družica Explorer 28.

IMP-4

- USA; družica Explorer 33.

IMP-5

- USA; družica Explorer 34.

IMP-6

- USA; družica Explorer 35.

IMP-7

- USA; družica Explorer 41.

IMP-8

- USA; družica Explorer 43.

IMP-9

- USA; družica Explorer 47.

IMP-10

- USA; družica Explorer 50.

impakcia

- narážka.
- zrážka, kolízia.
- nárazová sila.

impakt

- zrážka dvoch telies v planetárnej sústave, pri ktorej menšie teleso vrazí veľkou rýchlosťou do veľkého. Na telesách s pevným povrchom tak zanechá trvalé impaktné krátery.

impaktit

- sklovitá látka, ktorá vzniká pri dopade meteoritu z okolitého roztaveného kremenného piesku.

impaktný

- vzniknutý dopadom na povrch kozmického telesa slnečnej sústavy.

impasto

- spôsob maľby spočívajúci v nanášaní silných vrstiev farby.

impeachment

- zosadenie hlavy štátu.
- hnanie pred súd štátneho úradníka pre zneužitie svojej moci, pre iné prehrešky alebo pre neschopnosť.

impendanciakotva

- odpor elektrického obvodu, cez ktorý preteká striedavý prúd.skladá sa z reálnej zložky - ohmický odpor, a imaginárnej zložky - admitancie (induktancia a kapacitancia).

imperatív

- príkaz, požiadavok.
- v jazykovede rozkazovací spôsob.
- v logike u normálnych viet veta, ktorá niečo prikazuje alebo zakazuje ako to, čo má či nemá byť. Používa sa v normatívnom hodnotení, najmä v práve.

imperatívny

- rozkazovací.
- dôrazný.

Imperator Trainkotva

- rakúsko-uhorsko; Majestic Imperator; špeciálny vlak vyrobený pre cisára Františka Jozefa I. a cisárovnú Alžbetu.

imperátor

- pôvodne rímsky úradník, neskôr čestný titul víťazného vojvodcu dostal titul imperátor význam cisár.
- titul cisára.

imperfektívum

- nedokonavé sloveso.

imperfektný

- nedokončený, neúplný, nedokonalý.

imperfektum

- čas slovesný, označuje neukončený alebo sprievodný dej minulý (napr. v gréčtine alebo niektorých slovanských jazykov).

imperializmus

- úsilie o svetovládu; veľmocenská dobyvačná, rozpínavá, zvyčajne militantná politika štátu.
- najvyššie štádium kapitalizmu. Podľa V. I. Lenina má 5 charakteristických rysov: monopoly, finančný kapitál, vývoz kapitálu, rozdelenie sfér vplyvu, teritoriálne rozdelenie sveta.

Imperiálna akadémia

- v Rusku (Sankt Peterburg) založená akadémia v roku 1724. Založil ju na podnet G. W. Leibnitza Peter I. Veľký.

impermeabilita

- nepriepustnosť, nepriestupnosť (napr. hornín).

impersonale

- neosobné sloveso. Spravidla má tvar tretej osoby, singuláru.

impertinencia

- neslušnosť.
- drzosť.
- neslýchanosť.

impertinentný

- drzý.

impetigo

- kožná nemoc vyvolaná mikróbom rodu Staphylococcus alebo Steptococcus.

impérium

- pôvodne najvyššia vojenská a civilná moc rímskych magistrátov. Bola to s výnimkou náboženských vecí plná a nedeliteľná vládna moc.
- v prenesenom význame územie, na ktorom sa impérium uplatňovalo.
- v širšom zmysle veľký štátny útvar, ríša.

implantácia

- zachytenie oplodneného vajíčka v sliznici maternice.
- chirurgické vpravenie tkaniva na iné miesto ľudského tela.
- zachytenie nádorových buniek v tkanive alebo orgáne.

implantát

- orgán alebo jeho časť prenesený do organizmu.

implantát, silikónový

- výplň, ktorá sa používa v plastickej chirurgii ku zväčšeniu alebo rekonštrukcii časti tela, napríklad prsníka.

implantológia

- náhrada chýbajúcich zubov pomocou titanových implantátov; metóda transplantácie vlastnej kosti do čeľuste.

implantovať

- vpravovať implantát do organizmu.
- prevádzať implantáciu.
- vkladať myšlienku alebo úmysel.

implementácia

- uskutočnenie, naplnenie, realizácia.
- splnenie záväzku.

implicitnýkotva

- zahrnutý, obsiahnutý, ale nevyjadrený priamo.
- nie zjavný, samozrejmý (opak: explicitný).

implikáciakotva

- logická spojka; logický vzťah medzi výrokmi, z ktorých jeden je dôsledkom druhého; podmienený výrok. Ak je prvý výrok pravdivý a druhý výrok nepravdivý, je implikácia nepravdivá.

imponovať

- pôsobiť mocným dojmom, vzbudzovať obdiv.

import

- dovoz.

importentný

- dôležitý, významný.
- vzácny, cenný.

impotencia

- neschopnosť, bezmocnosť.
- sexuálna neschopnosť alebo neschopnosť plodenia.
- nemohúcnosť, neplodnosť (napr. umelecká).

impotentný

- nemohúci.

impozantný

- veľkolepý, vznešený.

impregnácia

- v biológii a) ukladanie organických látok (napr. chitínu) do bunečných blán; b) penetrácia, obdobie oplodnenia vajíčka vniknutím spermiou.
- napustenie určitej hmoty inou látkou ku dosiahnutiu žiadaných vlastností, napr. nepremokavosti, odolnosti voči ohňu, . . .
- v elektrotechnike izolácia elektrického zariadenia a súčastí proti škodlivému prostrediu a ku zvýšeniu elektrickej a mechanickej pevnosti.

impresário

- divadelný alebo koncertný podnikateľ, hospodársky správca alebo riaditeľ umelcov a umeleckých podnikov.

impresia

- dojem, vnem.
- vpáčenie kosti.
- otlačok.
- jama, prehĺbenina, zárez.

impresionizmus

- smer výtvarného umenia v 2. polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia, ktorý usiloval o zachytenie okamžitých zmyslových vnemov, dojmov, impresií. Vznikol v 70. rokoch 19. storočia vo Francúzsku. V maliarstve bola vyjadrujúcim prostriedkom farebná škvrna, ktorou maliari zachycovali javy v ich neustálej atmosférickej a svetelnej premenlivosti.
- v hudbe obdobie na prelome 19. a 20. storočia, ktoré chcelo zachytiť zmyslové, prírodné a náladové dojmy hudbou.
- v literatúre sa uplatnenie základných estetických princípov prejavilo posilnením lyriky nielen v poézii, ale aj v próze, orientáciou na intímnu a prírodnú tematiku, náznakovým vyjadrovaním, hudobnosťou verša a podobne.

imprimatur

- formula vyjadrujúca zvolenie, súhlas, že je možné začať s tlačou.

imprimovať

- dať povolenie ku tlači.

imprinting

- vtlačenie, vtláčanie.

impromtu

- v hudbe skladba majúca ráz improvizácie.

improvizácia

- tvorivý prejav, výkon, výtvor prednášaný alebo tvorený bez prípravy.

impulz

- podnet, vzruch.
- vo fyzike charakteristika časového účinku sily na hmotu m. Ak pôsobí konštantná sila F po dobu t, veľkosť impulzu je F. t (impulz má smer sily). Impulz je zmena hybnosti počas doby t.

impulz, celkový

- veličina používaná k charakterizovaniu efektívnosti motora (raketového), ktorá je definovaná ako súčin priemerného ťahu a doby chodu motora.

impulz, špecifický

- pomer celkového impulzu a množstvom spotrebovaných hmôt.

impulzívny

- náhly, prudký.
- poddávajúci sa okamžitým podnetom.

imputovať

- niekomu niečo neprávom prisudzovať, pričítať.
- podozrievať.

Imrich, Andrej

- SR; * 9. 1. 1948; slovenský rímskokatolícky biskup.

IMS

- medzinárodný kozmický program (International Magnetospheric Study) pre výskum magnetosféry. Výskumu sa napríklad zúčastnili i družice programu Exos.

imunita

- odolnosť.
- vyňatie z pôsobnosti právnych predpisov.
- zvláštna ochrana.
- v medicíne schopnosť organizmu brániť sa infekciám a cudzorodým látkam. Niekedy sa však obracia proti vlastnému organizmu.
- v práve vyňatie najmä z osobnej pôsobnosti trestného práva (poslanecká imunita).

imunita, diplomatická

- diplomatické výsady.

imunita, parlamentná

- zaručuje, že poslanec nemôže byť bez súhlasu snemovne trestne alebo kárne stíhaný alebo byť vzatý do väzby.

imunitný

- súvisiaci s imunitou.
- súvisiaci s odolnosťou organizmu.

imunizácia

- opatrenia ku zvýšeniu odolnosti proti infekcii očkovaním (aktívna) a vstrekovaním protilátok (pasívna).

imuno-

- prvá časť zložených slov majúca význam obrana, imunita, obranný.

imunodeficiencia

- imunologická nedostatočnosť, nedostatočná odolnosť, malá obranyschopnosť.

imunoglobín A

- hlavná protilátka organizmu v obrane proti mikróbom.

imunoglobín IgE

- skupina protilátok, ktoré sú zodpovedné za alergické reakcie organizmu.

imunoglobulín

- proteín s protilátkovou aktivitou.

imunoinkompatibilita

- neznášanlivosť, ku ktorej dochádza napr. pri krvnej transfúzii alebo pri transplantácii tkanív a orgánov, keď antigény príjemcu sú iné, ako antigény darcu.

imunokompetencia

- schopnosť bunky odpovedať na antigénny podnet.

imunológia

- náuka o obranných látkach organizmov a o prostriedkoch na zvýšenie odolnosti organizmov voči nákazám.

imunológia, klinická

- dvetvie imunológie zaoberajúce sa využitím imunologických poznatkov v klinickej praxi.

imunomodilancia

- často predpisované lieky, najčastejšie ich tvoria lyzáty alebo extrakty rôznych bakteriálnych kmeňov. Majú aktivovať imunitný systém, posiľňujú slizničnú imunitu a bránia častému opakovaniu infekcií horných ciest dýchacích.

imunosupresia

- stav, kedy je obmedzená schopnosť organizmu reagovať na antigénny podnet tvorbou protilátok alebo bunečnou reakciou.

imunosupresívum

- látka tlmiaca imunitnú reakciu organizmu.

imunoterapia

- pozri desenzibilizácia.

imúnny

- odolný.
- nedotknuteľný.

IMV

- Intermittent Mandatory Ventilation; striedavo riadená ventilácia. Typ ventilácie umožňujúci pacientovi dýchať spontánnou frekvenciou i dychovým objemom bez aktivácie ventilátora, ktorý iba dodá prídavné, predom nastavené množstvo vdychov. Pokiaľ sa to deje v synchronizácii s pacientom, jedná sa o tzv. SIMV (Synchronised intermitent mechanical ventilation - synchronizovanú striedavú mechanickú ventiláciu).

In

- chemická značka prvku indium.

in

- ženský princíp; podľa japonskej kroniky Nihongi.

in absentia

- v neprítomnosti.

in abstracto

- obecne, v obecnom zmysle.

in bianco

- na prázdny list, na nevyplnenú listinu.

in brevi

- zakrátko.
- krátko, skrátka.

in concreto

- v danom, v určitom prípade.

in continuo

- v súvislosti, nepretržite.

in contumatiam

- v neprítomnosti (napríklad vynesený rozsudok).
- kontumačne.

in corpore

- hromadne, spoločne.
- ako celok, v plnom počte.

in dubio pro reo

- nepreukázaná vina sa rovná preukázaná nevina, právnický termín.

in extremis

- v krajnom prípade.

in favorem

- v prospech.
- k dobru.

in flagranti

- (pristihnutý) pri čine.

in floribus

- v kvete.
- prenesene v rozkvete, na vrchole (činnosti, slávy, moci, úspechu).

in genere

- všeobecne.
- vôbec.

in hoc casu

- v tom prípade.

in loco

- v mieste, na mieste, tu.

in medias res

- k jadru veci, priamo k veci.

in medii rebus
in mediis rebus

- uprostred udalostí, v jadre veci, problému.

in memoriam

- posmrtne (napríklad vyznamenaný).

in natura

- v prirodzenej podobe.
- osobne.
- skutočne.

in publico

- verejne.
- na verejnosti.

in puncto

- v tom bode.
- čo sa týka.
- ohľadom.

in re

- vo veci, vzhľadom na.

in regula

- vzhľadom k pravidlu.

in residuo

- v zásobe.

in saecula saeculorum

- na veky vekov.

in saldo

- (zostať) dlžný.

in situ

- na pôvodnom mieste.
- vo svojej polohe.
- v biológii v spojení štúdium biologických dejov in situ: kde v živom organizme prebiehajú.

in spe

- budúce, v budúcnosti.
- v nádeji.

in specie

- zvlášť, najmä.

in statu nascendi

- v stave zrodu.
- chemické označenie pre vznik aktívneho vodíka pri rozpúšťaní neušľachtilých kovov.

in statu quo

- v terajšom, doterajšom stave.

in statu quo ante

- predtým, v niekdajšom stave.

in summa

- dohromady, súhrnne, vcelku, jedným slovom, krátko povedané.

in summo gradu

- zvrchovane.

in suspenso

- nerozhodnuté, nevybavené.

in terminis

- v medziach.

in termino

- v určitej dobe.

in toto

- vcelku.
- vôbec.
- celkom.

in transitu

- prechodne.

in usum

- na úžitok, na použitie.

in vicem

- vzájomne.

in vino veritas

- vo víne (je) pravda.

in vitrokotva

- mimo živé telo, v skle, v skúmavke; pestovanie organizmov alebo ich častí v laboratórnych podmienkach, najmä roztokoch a živných pôdach.

in vivo

- za živa, v živom tele; pochody prebiehajúce v živom organizme.

in-

- predpona majúca význam v, na.
- predpona majúca výzman záporu, ne-

in-line

- kolieskové korčule s topánkami s kolečkami v jednej rade.

in-line hockey

- hokej na in - line korčuliach,

in-line skating

- rolller blading; anglicky ("americky") jazda na kolieskových korčuliach, ktoré majú kolečká v jednej rade za sebou.

inadekvátny

- nezodpovedajúci, neprimeraný, nevhodný. Opak je adekvátny.

inaktivovať
deaktivovať

- pozri aktivovať.

inanícia

- vysilenie.
- zchudnutie z nedostatku výživy.

Inannakotva

- babylonská bohyňa lásky a vojny (neskôr Ištar). Otec Anaho. Ľsťou na otcovi vymohla kľúč k božskému vedeniu a k magickým nástrojom otvárajúcim cestu k múdrosti (vzdelanosti) a blahobytu. Poklad potom ukryla v meste Uruk.

inaparentný

- nezjavný, skrytý.
- priebeh choroby, napr. infekcie.

inaugurácia

- slávnostne uvedenie do funkcie, do úradu, do hodnosti.
- zahájenie, otvorenie budovy.

Inberová, Viera Michajlovna

- ZSSR; * 1890; spisovateľka. Dielo: Pulkovský poludník; Leningradský denník.

inbríding (inbreeding)

- príbuzenské kríženie u ľudí, príbuzenské sobáše.

inbus

- skrutka s dutou hlavou s vnútorným šesťhranom.
- kľúč s vonkajším šesťhranom.
- údajne pôvodný obchodný názov Innensechskand (der Herstellefirma) Bauer und Schyuring.

Inc.

- incorporated.

incentíva

- motivácia, popud, pohnútka.

incentívny

- vzbudzujúci motiváciu.

incest

- pohlavný styk medzi osobami, ktoré sú v priamom príbuzenskom vzťahu (napríklad otec - dcéra, matka - syn).

incidencia

- v matematike vzťah popisujúci vzájomnú polohu základných geometrických telies - napr. rovina a priamka sú incidentné, keď priamka leží v tejto rovine.
- výskyt v; napr. pomer nakazených osôb voči počtu obyvateľstva. Bezrozmerná veličina.
- chorobnosť, demografický ukazovateľ počtu nových ochorení ku počtu obyvateľov.

incidenčný (incidentný)kotva

- súvisiaci s incidenciou.
- sprievodný.

incident

- nepríjemná udalosť, príhoda.

incident, v Tonkinskom zálive

- malo k nemu dôjsť 4. 8. 1964 - údajne Severný Vietnam zaútočil na americké torpédoborce. K incidentu podľa odtajnených dokumentov v roku 2005 vôbec nedošlo. Správy o incidente viedli prezidenta USA Lyndona Johnsona ku vyhláseniu vojny Severnému Vietnamu.

incidentálny

- náhodilý.
- náhodný.
- nepodstatný.

incidentný

- incidenčný.

incipit

- slovo, ktorým začína text rukopisného diela. Za ním nasledovalo meno autora a názov spisu. Pozri explicit.

incizúra

- rez.
- medzera.
- zárez.
- ryha.

incízia

- incisio; operačný rez.
- preťatie.

income

- príjem.
- dôchodok.

incorporated

- označenie verejnej obchodnej spoločnosti v USA. Skratka Inc.

INCOTERMS

- súbor medzinárodných pravidiel pre výklad najviac používaných dodacích podmienok - nemajú charakter medzinárodnej dohody, na ich použití sa musia strany uzatvárajúce zmluvu dohodnúť.

Ind.

- USA; skratka pre Indiana, členský štát USA.

indagácie

- pátranie, vyšetrovanie.

indebite

- bez záväzkov.

indeciso

- v hudbe nerozhodne, váhavo, neurčito.

indemnita

- odškodnenie.
- beztrestnosť poslanca za jeho výroky v parlamente, za spôsob jeho hlasovania.
- parlamentom dodatočné schválenie vládnych úkonov alebo jednania vlády, ktoré parlament predtým odmietol.

inden

- aromatický kondenzovaný uhľovodík.
- súčasť kamenouhoľného dechtu.

independenti

- v období anglickej buržoáznej revolúcie v 17. storočí nábožensko - politická skupina bojujúca proti monarchii a feudálnym výsadám šľachty. Reprezentovala stredné vrstvy buržoázie. Ich vodcom bol Cromwell.

independetizmus

- hnutie nezávislosti, hnutie za nezávislosť.

indeterminizmus

- názor odmietajúci všeobecnú, vždy platnú príčinnosť, opak determinizmu.

index

- zoznam, register slúžiaci ako ukazovateľ (napríklad ku menám, vecným heslám vo vedeckom spise).
- znak (číslo, písmeno) pripísaný ku matematickému, fyzikálnemu, chemickému lebo inému symbolu mimo úroveň riadku (napr. d1,2, m3, 3He2, . . . ).
- v štatistike pomerné číslo, pomocou ktorého sa porovnávajú rovnako vymedzené ukazovatele z hľadiska časového, vecného a miestneho.
- knižka so súpisom zapísaných prednášok vysokoškolského poslucháča so záznamom o výsledku skúšok.
- v biometrike vzájomný pomer dvoch rozmerov (napr. lebečný index - pomer šírky a výšky hlavy).
- hodnotový ukazovateľ.

index, cefalický

- pomer najväčšej šírky a dĺžky mozgovej časti hlavy násobený číslom 100. Najväčšia dĺžka hlavy sa stanovuje meraním vzdialenosti od antropometrického bodu glabella ku bodu opisthokranion. Najväčšia šírka hlavy meria priamu vzdialenosť medzi pravým a ľavým párovým bodom euryon.

index, cenový

- pomerný ukazovateľ, ktorým porovnávame úroveň cien určitého výrobku alebo skupiny výrobkov v bežnom (sledovanom) období vzhľadom k základnému obdobiu (teda obdobiu, ku ktorému porovnávame).

index, Dow Joneskotva

- pozri Dow Jones Index.

Index Librorum Prohibitorum

- zoznam zakázaných kníh vytvorený Vatikánom. Prvý index vydal pápež Gelasius v roku 496. Oficiálne bol prvýkrát vydaný v roku 1559. Index bol zrušený v roku 1969. Od tej doby cirkev vyložene čítanie niektorých kníh nezakazuje.

index, lomu

- pomer rýchlosti svetla vo vákuu ku rýchlosti v danom prostredí.

index, Manningov

- index, pomocou ktorého je možné stanoviť, či odtlačok ruky patrí mužovi alebo žene. Vychádza z toho, že už od prvých mesiacov života ľudského plodu estrogény ovplyvňujú vytváranie ukazováčka a testosterón prsteníčka.

Index translationum

- medzinárodný zoznam prekladov vydávaný v rokoch 1932 - 1936 Spoločnosťou národov. Od roku 1948 ho znova vydáva UNESCO.

index vulkanickej explozivity

- logaritmická stupnica (Vulcanic Explosivity Index; VEI), ktorou sa určuje sila sopečnej erupcie (pozri Richterova stupnica). Začína od nuly a je teoreticky nekonečná. Najväčšia nameraná hodnota nebola väčšia ako 8 VEI. Hodnoty (VEI, charakteristika, výška oblaku, objem vyvrhnutej hmoty, periodicita): 0, neaktívny, tisíce m3, denne; 1, mierna aktivita, 100 - 1.000 m, desaťtisíce m3, denne; 2, stredná aktivita, 1 - 5 km, milióny m3, 1x za týždeň; 3, silná aktivita, 3 - 15 km, desiatky miliónov m3, 1x za rok; 4, extrémna aktivita, 10 - 25 km, stovky miliónov m3, 1x za desiatky rokov; 5, náhla sopečná explózia, viac ako 25 km, 1 km3, 1x za stovky rokov; 6, kolosálna explózia, viac ako 25 km, desiatky km3, 1x za stovky rokov; 7, superkolosálna explózia, viac ako 25 km, stovky km3, 1x za tisíce rokov; 8, megakolosálna explózia, viac ako 25 km, tisíce km3, 1x za desiatky tisícov rokov.

index, životných nákladovkotva

- ukazovateľ charakterizujúci vývoj cien životných potrieb, ktoré obyvatelia nakupujú (spotrebný kôš).

indexácia

- opatrovanie indexom.

India (Indická republika)

- Bharát (hindsky); Republic of India; spoločenstvo štátov na Indickom subkontinente. Člen Britského spoločenstva národov. Rozloha 3.268.090 km². Hlavné mesto Dillí. Členské štáty (správne rozdelenie): Ándhrapradéš (hlavné mesto Šillong), Ásam (Patna), Bihár (Hajdárábát), Džammú a Kašmír (Šrínagat), Gudžarát (Ahmadábád), Harijana (Čándígarh), Kérala (Tiruvanantapuram), Madhjapredéš (Bhópál), Maháráštra (Bombaj), Maisúr (Bangalúr), Nagaland (Kóhíma), Paňdžáb (Čandígarh), Rádžásthán (Džajpur), Tamilnad (Madrás), Urísa (Bhuvanéšvar), Uttarpradéš (Lakhnaú), Západné Bengálsko (Kalkata). Asi 3500 pred Kristom: harappská civilizácia. Asi 1500 pred Kristom: príchod Árijov. 530 pred Kristom: vpád Peržanov. 236 pred Kristom: vpád Alexandra Veľkého. 1526: vznik moslimskej Mughalskej ríše. 1757: Britská východoindická spoločnosť získava Bengálsko. 1857 - 1858: indická vzbura proti britskej nadvláde. Kráľovná Viktória získava titul indickej cisárovnej 1885: vznik strany Indický národný kongres. 1906: založenie moslimskej ligy. 1920: Móhandás Gándhí zahajuje nenásilnú kampaň za skončenie koloniálnej nadvlády. 1939 -1945: India bojuje po boku Spojencov v II. svetovej vojne. 15. 8. 1947: rozdelenie Britskej Indie na Indiu a Pakistan - zisk nezávislosti na Veľkej Británii. 1948: zavraždený Móhandás Gándhí. 1950: prehlásená samostatnosť, India sa stáva republikou. 1961: indické jednotky obsadzujú portugalské faktorie Góa, Daman a Díu. 1962: pohraničné boje s Čínou. 1965: vojna s Pakistanom o Kašmír. 1974: previedla prvý pokusný výbuch jadrovej bomby. 1975 - 1977: politická kríza, vyhlásený výnimočný stav. 1984: zavraždená Indíra Gándhí. 1990: po vypuknutí nepokojov preberá v Kašmíre moc vláda v Dillí. Etnické nepokoje Paňdžábe (3.500 mŕtvych). 1991: premiér Radžív Gándhí zavraždený. 1998: previedla posledný pokusný výbuch jadrovej bomby. Podpis Dohody o zákaze nukleárnych skúšok. 2002: nové násilnosti medzi moslimami a hinduistami.

Indiana

- USA; členský štát USA. Rozloha 93. 994 km². Hlavné mesto Indianopolis. Člen únie od roku 1816.

Indián

- pôvodný obyvateľ Amerického kontinentu. Európski objavitelia Ameriky ich súhrnne nazvali Indiáni v mylnej predstave, že pristáli u Indie (Indos). Predpokladá sa, že Indiáni prišli na Americký kontinent asi pred 20 - 30.000 rokmi z Ázie cez Beringov prieplav.

Indický kongres Južnej Afriky

- organizácia juhoafrických obyvateľov indického pôvodu založená Mahátmá Gándhím, ktorý tu v rokoch 1893 - 1914 žil.

Indický národný kongres

- indická strana založená v roku 1885 s cieľom zjednotiť rôzne vrstvy obyvateľstva, Programom bol nenásilný odpor (ahinsa). Jeho tvorcom bol Mahátmá Gándhí, vodca strany od roku 1919. Od roku 1947 hlavná a najsilnejšia strana.

Indický oceán

- tretí najväčší oceán, Rozloha 76. 170.000 km², objem 292.000.000 km3. Najhlbšie miesto je Jávska priekopa (7. 725 m).

Indicotheriu

- praveký cicavec. Príbuzný nosorožca. Dosahoval výšku dvoch dnešných slonov.

indiferencia

- ľahostajnosť
- vzájomné neovplyvňovanie sa.

indiferenčný

- bez rozdielov.

indiferentný

- neurčitý, neutrálny, nezúčastnený, ľahostajný.

indigenný

- domáci, pôvodný.

indigescia

- porucha trávenia.

indignácia

- rozhorčenie, nevôľa, pohoršenie.

indigo

- modré farbivo z rastliny Indigofera tinctoria (indigovník). Vyrába sa i synteticky.

indigotin

- E 132.

indigovník

- Indigofera; rod rastlín. Z ich listov sa vyrábalo indigo - modré farbivo.

indikatív

- oznamovací spôsob.

indikatívny

- oznamovací.

indikácia

- znak, znamenie.
- určenie, stanovenie liečebného postupu.
- signalizácia sledovaného stavu.
- liečebný príkaz, súbor príznakov vyžadujúci určitý výkon (operáciu).

indikátor

- ukazovateľ.

indikatrix

- špeciálne definovaná kuželosečka.

indikcia

- oznámenie, ohlásenie.pri starorímskom dátovaní číslo, ktoré označuje poradie roku v 15 ročných cykloch.

indikovaný

- oznámený, udávaný.
- predpísaný.

indiskrétnosť (indiskrécia)

- nezachovanie mlčanlivosti.
- netaktnosť.
- vtieravosť.

indikácia

-

indikatív

- oznamovací spôsob. Jeden zo slovesných spôsobov.

indikátor

- ukazovateľ. V meracej technike zariadenie zvyčajne v tvare budíka, ktoré výchylkou ručičky ukazuje niekoľkonásobné zväčšený pohyb tykadla.
- v chémii látka, ktorá v chemickom systéme označuje určitý stav (napr. zásaditosť, kyslosť), prevážne zmenou farby.

indispozícia

- dočasná, náhla nespôsobilosť.
- nepriaznivý telesný alebo duševný stav.

indium

- chemický prvok, značka In. Strieborný mäkký kov. V roku 1863 ho objavil Ferdinand Reich.

individualita

- odlišnosť jedinca od všetkých ostatných, vyhranenosť jedinca, osobnosti.

individualizmus

- zdôrazňovanie jedinca, jeho významu, záujmov.
- podriaďovanie spoločenských záujmov materiálnym, mocenským a iným záujmom jednotlivca.

individuálny

- jednotlivý.
- zvláštny.
- osobitý.

indivíduum

- jednotlivec.
- v biológii jedinec, ktorý sa zhoduje druhovými alebo odrodovými znakmi s obdobnými jedincami toho istého druhu alebo odrody, ale líši sa znakmi podružnými (individuálnymi).
- podozrivá, pochybná osoba.

indícia

- náznak.
- okolnosť budiaca podozrenie.
- nepriamy dôkaz.

indície

- nepriame dôkazy.

Indočína

- polostrov Zadnej Indie - v užšom slova zmysle územie Vietnamu, Kambodže a Laosu v dobe francúzskeho koloniálneho panstva v 19. storočí (1862: vytvorenie protektorátu Francúzskom). V rokoch 1941 - 1945 bola okupovaná Japonskom. Od roku 1954 nezávislé štáty (Vietnam, Kambodža, Laos).

indoeuropeistika

- porovnávacie štúdium indoeurópskych jazykov predpokladajúce ich spoločný pôvod.

indoeurópsky

- europoidný.

indolencia

- netýkavosť, ľahostajnosť.

indológia

- veda jazyku a kultúre indických národov.

Indonézia
Indonézska republika
Republik Indonesia

Indonézia

- republika na Indonézskom súostroví: Sumatra, Jáva, časť Bornea, Celebes, Moluky, Malé Sundy a tisíce drobných ostrovčekov.
Rozloha 1.904.345 km².
Hlavné mesto Djakarta (Jakarta). Asi 87 % obyvateľstva tvoria moslimovia (2006; najľudnatejší moslimský štát).
Od počiatku 17. storočia ovládaná Holanďanmi.
1799: indonézia holandskou kolóniou.
1927: Ahmad Sukarto zakladá Nacionalistickú stranu Indonézie.
Počas japonskej okupácie (II. svetová vojna) zisk čiastočnej nezávislosti.
Nezávislosť vyhlásená v roku 1945 (zisk v roku 1949).
1945 - 1949: indonézsko - holandská vojna.
1949: Holandsko udeľuje Indonézii nezávislosť, ale ponecháva si ostrov Ambon (do roku 1950) a Západný Irian.
1950: vstup do OSN.
1963: Indonézia odoberá Západný Irian Holanďanom. Sukarno menovaný doživotným prezidentom.
1965: pokus o komunistický prevrat - moci sa chopila armáda.
1967: prezident Suharto. Indonézia spoluzakladateľ ASEAN.
1975: Indonézia sa zmocňuje Východného Timoru (do roku 1999).
1991: povstanie na Sumatre. Masakry vo Východnom Timore.
1998: nepokoje v Jakarte. Suharto odstupuje.
1999: Indonézia opúšťa Východný Timor.

indoor

- domáci, vnútorný.
- šport prevádzkovaný v hale, sále.

indosamentkotva

- písomný prevod vlastníctva cenného papiera, rubopis.

indosant

- prevodca rubopisu - pôvodný vlastník cenného papiera.

indosát (indosatár)

- ten, na koho sa cenný papier prevádza.

indosinistika

- veda o jazyku a kultúre národov Indočíny.

Indra

- ústredné Indický božstvo.

Indra, Alois

- ČR; * 1921; politik. 1962: člen ÚV KSČ. 1963 - 1968: minister dopravy. 1968: tajomník a člen sekretariátu ÚV KSČ, člen predsedníctva ÚV KSČ. 1971: predseda FZ.

Indricotherium

- najväčší suchozemský cicavec všetkých čias. Vážil až 33 ton. Telo bolo dlhé asi 8 m. Predchodca dnešných nosorožcov. Bylinožravec. Horný pysk mal pohyblivý, vďaka čomu spásal lístie z vetví (ako dnešná žirafa).

indukcia

- vo filozofii opak dedukcie. Metóda, kedy sa z jednotlivých prípadov vyvodzujú všeobecné závery. Postup od zvláštneho k obecnému.
- vektorová veličina charkterizujúca elektrické, magnetické alebo elektromagnetické javy, ktoré vznikajú vložením látky do týchto polí.
- súčasť procesu vedúceho ku diferenciácii buniek a tkanív.

indukcia, elektrická

- elektrické posunutie; vektor charakterizujúci elektrické pole vo vnútri dielektrika (izolátora). Vplyvom polarizácie sa vonkajšie konštantné elektrické pole E vo vnútri dielektrika zoslabí. Pre elektrickú indukciu D platí: D = E + 4π P ( P - polarizácia), teda D = ε E (ε - dielektrická konštanta).

indukcia, elektromagnetickákotva

- vznik (indukovanie) elektromotorickej sily zmenou magnetického toku plochou vymedzenou uzavretými vodičmi vedúcimi elektrický prúd. Elektromotorická indukcia mieri proti zmene a je úmerná rýchlosti tejto zmeny. Napätie a ním vyvolaný elektrický prúd sa vo vodiči indukuje len vtedy, keď sa mení magnetický tok alebo počet indukčných čiar prechádzajúcich vodičom.

indukcia, elektrostatická

- elektrický náboj, ktorý vznikol indukciou elektrostatickým nábojom.

indukcia, magnetická

- vektor charakterizujúci intenzitu magnetického poľa vo vnútri magnetika: B = H + 4πηH (H - vonkajšie magnetické pole; η - magnetická susceptibilita), teda B = µ H (µ - magnetická permeabilita).

indukcia, neúplná

- pravá indukcia; v logike na rozdiel od indukcie úplnej (ktorá je iba zdanlivou indukciou) je takým reduktívnym úsudkom, v ktorom sú premisy čiastočné a dôsledok obecný.

indukcia, štatistická

- umožňujúca vyvodzovať závery o neznámom súbore na základe znalosti podsúboru vybraného spravidla náhodne.

indukcia, transfinitná

- metóda dôkazu tvrdenia, že niečo platí o všetkých prvkoch danej dobre usporiadanej množiny.
- metóda definovania množín.

indukcia, úplná

- v matematike a logike dôkaz, že určitú vlastnosť má každé prirodzené číslo n vtedy, keď sa dokáže, že: a. ) túto vlastnosť má n=1; b. ) ak túto vlastnosť má n=k, potom ju má aj n = k + 1.

indukčnosť

- fyzikálna veličina (koeficient úmernosti) charakterizujúca veľkosť samoindukcie vo vodiči daného tvaru, materiálu v danom prostredí. Analogicky pre dva vodiče prúdu vzájomné indukčnosť.

induktancia

- zdanlivý odpor spôsobený samoindukciou pri prechode striedavého prúdu vo vodiči.
- reaktancia ideálnej cievky.

induktívny

- prenášajúci.
- spojovací.
- silou pôsobiaci.

induktor

- ručný generátor striedavého elektrického prúdu.
- v telepatii osoba, z mysli ktorej sú prenášané myšlienky, pocity alebo obrazce do mysli príjemcu (recipienta).
- v technike ručný generátor striedavého prúdu.

induktor, Ruhmkorffov

- transformátor s otvoreným železným jadrom a prerušovačom ku generovaniu vysokých napäťových rázov (pulzov).

induktor, zemský

- v geofyzike prístroj na meranie magnetickej inklinácie. V podstate indukčná cievka rotujúca okolo osi. Inklinácia je daná sklonom cievky, pri ktorom vymizne indukovaný elektrický prúd.

indulgencia

- cirkevné odpustky.

indurácia

- zatvrdnutie, napr.orgánu.

Indurain, Miguel

- Španielsko; * 16. 6. 1964; cyklista. Ako prvý vyhral 5x za sebou Tour de France.

industria

- pracovitosť.
- priemyselná výroba, priemysel.
- súbor kamenných a kostených nástrojov a odpadkov pri ich výrobe v jednotlivých pravekých kultúrach.

industrial

- hudobný štýl využívajúci industriálne znejúcich nástrojov a zvukov.

industrializácia

- spriemyselnenie. Proces premeny agrárnej krajiny na priemyselnú.
- zavádzanie, rozvoj priemyslu.

industriálny

- priemyselný.

INED

- Francúzsko; Národný demografický ústav.

ineditum

- nevydaný, nezverejnený spis.

inefektný

- neúčinný, bezvýsledný.
- liečebne nepôsobivý, neúspešný.

Ineman, Tomáš

- ČR; * 28. 11. 1981; futbalista.

inercia (inertnosť)

- netýkavosť, nečinnosť, nepohyblivosť.
- vo fyzike zotrvačnosť.

inerciálny

- sústava rovníc, v ktorých platí zákon zotrvačnosti.

inertný

- netýkavý, nečinný, neaktívny.

inervácia

- zásobovanie nervovými vláknami.
- v anatómii vstup a zakončenie nervových vlákien v orgáne.

inervovať

- spájať nervovými vláknami.
- znervózňovať.

infamácia

- zneuctenie, zhanobenie.

infant

- španielsky alebo portugalský kráľovský princ.

infantéria

- pechota.

infanticída

- zabíjanie detí z obavy, že ich nebude možné uživiť.

infantilizmus

- zaostalosť vo vývoji.
- pretrvávanie psychických a telesných detských znakov v dospelosti.

infantilný

- nevyspelý, detinský.
- zaostalý.

infantofília (nepiofília)kotva

- náklonnosť či reaktivita (zvyčajne erotická) voči malým deťom vo veku 0 - 5 rokov, podskupina pedofílie.

infantka

- princezná.

infarkt

- miestne odumretie tkaniva srdca, pľúc alebo mozgu. Vzniká upchatím ciev alebo uzavretím prietoku krvi v tepne.

infarkt myokardu

- odumretie časti srdečného svalu kvôli prerušeniu prívodu krvi, najčastejšie kvôli upchatiu cievy.

infaustný

- nepriaznivý, beznádejný (o priebehu choroby).

infámia

- pohana, potupa.

infekcia

- nákaza organizmu choroboplodnými zárodkami a vznik infekčnej choroby.

infekcia, enterálna

- črevná infekcia.

infekčný

- nákazlivý.

infektor

- vírus napádajúci súbory v počítači. Delíme ich na rýchly (fast), ktorý napáda všetko a chová sa nápadne, pomalý (slow), ktorý sa snaží byť nenápadný, skrytý.

Infeld, Leopold

- Poľsko; 1898 - 1968; teoretický fyzik. Spolupracovník Alberta Einsteina na probléme pohybu v teórii relativity.

inferencia

- usudzovanie, odvodzovanie určitých výrokov z iných výrokov.

inferiorita

- podradnosť, podriadenosť, menejcennosť.

infernalis

- pekelný kamienok; dusičnan strieborný.

infernálny

- diabolský, pekelný.

inferno

- peklo.

infertilita

- neplodnosť, jalovosť, neúrodnosť.
- opakované samovoľné potraty u žien.

infertilný

- neplodný, neúrodný.

infidelita

- nevera.
- nevernosť.

infikovať

- nakaziť, prenášať nákazu.

infiltrácia

- v geológii prenikanie zrážkovej a povrchovej vody do hornín.
- v medicíne a. ) chorobný pochod, pri ktorom sa v tkanivách hromadia bunky alebo látky, ktoré tam nepatria, vzniká infiltrát; b. ) napustenie časti tela napr. znecitlivejúcim roztokom.

infimum

- najväčšie zo všetkých čísiel, ktoré sú menšie ako každý prvok danej neprázdnej, zdola ohraničenej množiny.

infinitezimálny

- nekonečne malý.

infinitív

- v jazykovede jeden z neurčitých slovesných tvarov. Pomenováva dej, nevyjadruje osobu, spôsob a zvyčajne ani čas.

infinitizmus

- názor o nekonečnosti sveta, kozmu, času, priestoru.

infinitný

- neurčitý.
- nekonečný.

inflagranti

- (pristihnutý) pri čine.

inflamácia

- vzplanutie.
- zápal.

infláciakotva

- zvyšovanie množstva peňazí v obehu nad ekonomicky únosnú úroveň pri súčasnom znehodnocovaní meny a sústavnom raste cien.
- vo fyzike počiatok "Veľkého tresku". Nastal v okamžiku, kedy bol vesmír starý iba 10 - 35 sekundy.

inflexia

- ohýbanie, ohyb, obrat.
- miesto na krivke v okolí bodu obratu.

influencia

- pôsobenie, vplyv.

influencia, elektrická

- nabitie niektorých telies (polarizáciou) elektrickým (magnetickým) nábojom v blízkosti iného elektrického (magnetického) náboja.

influenza

- chrípka.

influx

- vtok.
- príliv.
- ústie.
- záplava.

Informačné byro komunistických a robotníckych strán

- medzinárodné centrum komunistických a robotníckych strán ZSSR, Bulharska, ČSSR, Francúzska, Talianska, Maďarska, Poľska a Rumunska v rokoch 1947 - 1956 (do roku 1948 i Juhoslávia).

informatika

- teória informácie.
- teória vzniku, prenosu i spracovávania informácií.

informatívny

- poučujúci.
- zbežne osvetľujúci.

informatizácia

- zavádzanie informačných technológií.

informácia

- správa, jej obsah a zmysel. Základný pojem teórie informácie, ktorá skúma prenos informácií. Obecne môže informácia zmenšovať mieru neurčitosti a zvyšovať organizovanosť ktoréhokoľvek systému: kybernetického, biologického, ekonomického a iných.
- vnesenie tvaru, formovanie.

informácia, genetická

- súbor informácií, ktoré určujú dedičné znaky a vlastnosti organizmov. Sú obsiahnuté v molekulách DNA, zašifrované v genetickom kóde. Zložitým systémom prevodov je zabezpečený prenos genetickej informácie na rôzne miesta v organizme.

informácia, matematická

- veličina (miera) vypočítaná z pravdepodobnosti väčšieho alebo menšieho súhlasu správy (alebo jej prvkov), prijatej prenosom, so správou /alebo jej prvkami, vyslanou určitým zdrojom správ.

informátor

- kto podáva informácie, správy.
- donášač.

informel

- spontánne vznikajúca abstraktná maľba.

infra-

- prvá časť zložených slov majúca význam nízko, dole, pod.

infrachromázia

- citlivosť fotografickej citlivej vrstvy na infračevené žiarenie.

infračervený

- týkajúci sa neviditeľnej časti elektromagnetického spektra s vlnovou dĺžkou 760 - 1.000 nm.

infrakcia

- naštiepnutie, nalomenie kosti.

infralitorál

- dno vodných plôch s nedostatkom svetla pre rast vyšších rastlín.

infraštruktúra

- súbor odvetví zaisťujúcich ekonomické a sociálne systémové funkcie.

infrazvuk

- zvukové vlnenie s nízkym kmitočtom (pod 16 Hz), ktoré už ľudské ucho nevníma.

infula (mitra)

- látková, do dvoch hrotitých oblúkov vybiehajúca obradná pokrývka hlavy vysokých cirkevných hodnostárov, zvyčajne bohato zdobená.

infuzum

- vodný výťažok z liečivej byliny, nálev.

infúzia

- v medicíne zavedenie liečebných tekutín do žily alebo do konečníka.
- vyluhovanie pri teplote klesajúcej od teploty varu po obyčajnú teplotu.

Ingarden, Roman

- Poľsko; 1893 - 1970; filozof a estetik.

Ing.

- inžinier.

ingerencia

- vplyv.
- zasahovanie.

ingescia

- prijímanie látok bunkou.
- príjem potravy.
- prenos infekcie požitím infikovaných potravín alebo vody.

Inglis, Mark

- Nový Zéland; * 1949; horolezec, horský vodca. Manželka Anne. 1982: pri výstupe na novozélandsky Mount Cook omrzol a prišiel o obe nohy (záchranári ho pre snehovú búrku objavili až za 2 týždne). 2004: zdolal Čo Oju. Ako prvý postihnutý športovec, ktorý prišiel o obe dolné končatiny, 16. 5. 2006 zdolal Mount Everest.

Ingolf, Arnesson

- Island. V roku 875 založil Reykjavik.

Ingolič, Anton

- Slovinsko; * 1907; spisovateľ. Dielo: Cibulári; Na pltiach.

ingot

- odliatok kovu, najmä ocele. Vzniká odliatím do kokily. Polotovar pre ďalšie spracovanie.

Ingr, Sergejkotva

- ČR; 2. 9. 1894 - 17. 6. 1956; generál, politik, diplomat, pôvodným menom Jan Ingr. Dcéra Dana Zátopková. Legionár v Rusku. 1939: emigrácia. 1940 - 1944: minister obrany československej exilovej vlády v Londýne. 1948: po februári emigrácia.

Ingram, Luther

- USA; * (Jackson; Tennessy) - †?. 3. 2007; soulový spevák. Jeho najväčším hitom zostala skladba If Loving You Is Wrong (I Don't Want To Be Right), ktorá ho v roku 1972 katapultovala do čela rebríčka R&B magazínu Billboard.

ingrediencia

- prísada, súčasť, prímes.

ingredient

- zložka zmesi.

ingres (ingress)

- prístup, vstup.
- právo vstupu.

Ingres, Jean Auguste Dominique

- Francúzsko; 29. 8. 1780 (Montauban) - 14. 1. 1867 (Paríž); maliar a kresliar. 1806 - 1824 a 1834 - 1841: pôsobenie v Taliansku. Dielo: portrét P. Riviera.

ingresia

- krátkodobé preniknutie mora na pevninu.

Ingriš, Eduard

- ČR; 11. 2. 1905 - 12. 1. 1991; hudobný skladateľ, dirigent, cestovateľ, filmový dokumentarista, kameraman a fotograf. Manželka Nina. Autor zľudovelej trampskej piesne Niagara (1931; súčasť operetnej revue Trampské milování). december 1947: emigrácia. 1948: Brazília mu odmietla predĺžiť vízum - kúpil si falošný pas a putoval po Amazonke. 1962: presťahoval sa do USA. Dielo: hudba k filmu The Gallant (nominácia na Oscara).

ingrosátor

- pisár, ktorý opisoval koncepty písomností na čistopisy.

Inguanodontide

- druh bylinožravého dinosaura. V roku 2003 sa na území ČR našla jeho jedna kosť.

inguina

- trieslo.

INH

- skratka pre hydrazid kyseliny izonikotínovej, účinné tuberkulostatikum.

inhabilita

- nespôsobilosť sudcu, kedy nie je záruka jeho nestrannosti.

inhalácia

- v medicíne vdychovanie rozprášených liečebných roztokov.

inhalátor

- prístroj na vdychovanie rozprášených kvapalín a plynov.

inherencia

- vnútorná príslušnosť, neoddeliteľnosť.

inherentný

- obsiahnuty, lpiaci, utkvelý v niečom.
- vnútorne spätý.

inhibícia

- prekážka.
- útlm, zastavenie.
- zákaz.
- v chémii a biológii zastavenie alebo zabrzdenie (útlm) určitého deja. Látky schopné spôsobiť inhibíciu sú inhibítory (katalytické jedy).
- logický obvod u strojov na spracovanie informácií.

inhibítorkotva

- látka schopná zabrzdiť alebo zastaviť reakciu.

inhibítor, korózie

- látka schopná zabrzdiť alebo zastaviť pochody vedúce ku korózii.

inch (palec)

- anglo - americká dĺžková miera, skratka in, 0,00254 m.

inchrómovanie

- sýtenie železa chrómom rozkladom chloridu chrómu.

inicializácia

- nastavenie počiatočných hodnôt.

iniciatíva

- popud k činnosti, podnet.
- podnikavosť.

iniciácia

- vyvolanie, podnet.
- zasvätenie do tajomstva, uvedenie.
- v prvotnopospolnej spoločnosti uvádzanie pohlavne zrelých chlapcov a dievčat do života rodového spoločenstva, ktoré bolo spojené s príslušnými obradmi.

iniciála

- kreslené začiatočné písmeno textu rukopisu.

iniciátor

- pôvodca, podnecovateľ.

Inig z Loyoly

- Ignác z Loyoly.

injekcia

- vstrekovanie, vpravovanie, vháňanie.
- látka k tomu určená.
- v medicíne forma alebo spôsob podania lieku vstreknutím tekutých látok do tela za liečebným účelom.
- v poľnohospodárstve vpravovanie živín - hnojivých roztokov injektormi ku koreňom rastlín.
- v stavebníctve vháňanie stmelovacích látok (napr. cementu, asfaltu) pod tlakom do trhlín v murive alebo pôde.

injekcia, intracytoplazmatická

- spôsob zavedenia spermie ultratenkou pipetou do vajíčka. Účinná metóda liečby mužskej neplodnosti. Na oplodnenie stačí touto metódou i jediná spermia ktorú je možné odobrať priamo z varlaťa.

injektáž (injektovanie)kotva

- vstrekovanie, vháňanie spevňovacej znesi pod tlakom do nejakej hmoty konštrukcie, a podobne.

injektor

- vo fyzike zariadenie ku vstrekovaniu častíc, ktoré majú byť urýchlené, do urýchľovača, plazmy do rôznych zariadení na jej ohrev a udržanie.
- v strojníctve prúdový prístroj dopravujúci plyny, kvapaliny alebo ich zmesi s pevnými časticami tým, že hnacia tekutina mení v tryske svoj tlak a rýchlosť a strháva zo sebou dopravovanú látku.

injektovanie

- injektáž.

injikácia

- vstrekovanie, vstrek.

injikovať

- vstrekovať, prenikať vstrekovaním.
- vpravovať roztok injekciou.

Injun

- USA; prvá séria družíc pre skúmanie súvislostí medzi kozmickým žiarením, slnečným vetrom a zmenami v zemskej ionosfére. Vypustené väčšinou spoločne s inými družicami.

Injun 1

- USA; družica, pre mechanickú závadu sa neoddelila od družice Solrad 3 ; štart: 29. 4. 1961; hmotnosť 16 kg; životnosť aktívna 676 dní; pasívna 900 rokov.

Injun 3

- USA; družica; štart: 13. 12. 1962; hmotnosť 52 kg; životnosť aktívna 325 dní; pasívna 2.082 dní.

Injun 4

- USA; družica Explorer 25 .

Injun 5

- USA; družica Explorer 40.

ink-jet

- atramentová tlačiareň.

Inka

- absolútny panovník a vládca v Inckej ríši, syn Slnka. Panovnícky rod založil v Peruánskej ríši pred príchodom Španielov Manko Kapak.

inkantácia

- poverčivé zariekanie.

inkanyamba

- Južná Afrika; podľa povery netvor žijúci v jazere kwaNoggaza. Dĺžka hadieho tela podľa povestí dosahuje 10 metrov.

inkapsulácia

- opuzdrenie - vytvorenie tkaniva púzdra, zapuzdrenie.

inkar

- prístroj k zisťovaniu povrchových trhlín vo feromagnetických kovoch pomocou magnetického poľa. Pomenované po inžinierovi Karáskovi.

inkarcerácia

- uväznenie.
- v medicíne priškripnutie, priškrtenie (napr. prietrže, ktoré potom musí byť chirurgicky ošetrené).

inkarnácia

- vtelenie.
- v náboženstve vtelenie boha v človeka.

inkarnát

- v botanike ďatelina ( Trifolium incarnatum).
- vo výtvarnom umení farebný tón, ktorý vyjadruje nahé časti ľudského tela.

inkarnovať sa

- vteľovať sa, vteliť sa.

inkaso

- vyberanie alebo prijímanie pohľadávok či dlhov.
- poplatok.

inklinácia

- naklonenie, sklon.
- sklon, náklonnosť, záľuba.
- uhol, ktorý zviera vektor geomagnetickej intenzity s horizontálnou rovinou. U nás je asi 65 °. Meria sa induktorom.

inklinometer

- prístroj na geomagnetické merania.

inkluzive (inclusive)

- včítane, zahŕňajúc v to.

inklúzia

- uzáver.
- vzťah medzi triedami, množinami, vyjadrovaný slovami je podmnožinou.
- v biológii útvar v bunke, ktorý obsahuje zásobné látky.

inkognito (incognito)

- neznámy, utajený.
- tajne, nepoznane.

inkoherencia

- nedostatok súvislostí, roztrieštenosť, rozklad, rozpad.

inkolát

- štátna príslušnosť, občianstvo.
- obyvateľské právo, ktoré za feudalizmu prináležalo iba šľachte.

inkompatibilita

- vzájomná nezlučiteľnosť, neznášanlivosť.
- v práve nezlučiteľnosť niektorých verejných alebo iných funkcií v jednej osobe.
- v medicíne neznášanlivosť - vzťah dvoch liekov, ktoré v organizme buď rušia svoj účinok alebo pôsobia škodlivé sprievodné javy.

inkompetencia

- neoprávnenosť.
- nepríslušnosť.
- nepovolanosť.

inkongruencia

- nezhoda, nesúhlas.
- vnútorný rozpor vznikajúci v človeku v okamžiku, keď prežije niečo významné, ale naprosto neprijateľné.

inkosekvencia

- nedôslednosť.

inkontinencia

- neschopnosť udržať moč alebo stolicu.

inkorporačný

- včleňujúci.

inkorporácia

- vtelenie, včlenenie.

inkorporovaný

- včlenený, zapísaný.

Inkovia

- Incká ríša; obyvatelia ríše v Južnej Amerike, ktorá začala vznikať v 13. a 14. storočí.

inkrement

- prírastok.

inkrementácia

- zvýšenie (čísla).

inkret

- vnútorný sekrét.

inkrécia

- vnútorná sekrécia, predávanie sekrétov (hormónov) žľazami s vnútornou sekréciou priamo do krvného obehu.

inkriminácia

- obvinenie, výtka.

inkriminovaný

- vzťahujúci sa k tomu, z čoho je niekto obviňovaný (výrok, čin).

inkrustácia

- povlak, náter.
- výzdoba predmetu inofarebným materiálom, obloženie.
- v geológii vyzrážanie rôznych látok z pravých roztokov, rozptýlených pseudoroztokov, na povrchu pôdy, skeletu, kameňov, koreňoch rastlín a podobne.
- vo vodnom hospodárstve škrupiny z nerozpustných látok, ktoré sa z vody usádzajú na stenách potrubí.
- vo výtvarnom umení ornament architektúry či nábytku vykladaný plochými kameňmi, najmä rôznofarebným mramorom.

inkubáciakotva

- v medicíne doba medzi infekciou organizmu (nákazou) a vypuknutím choroby.
- nevedomé dozrievanie nápadu, myšlienky, riešenia.

inkubátor

- klimatizačné zariadenie s riadenou teplotou a vlhkosťou pre nedonosené deti.
- umelá liaheň na liahnutie hydiny z oplodnených vajíčok. V inkubátore je udržiavaná konštantná teplota a vlhkosť a vajíčka sú pravidelne otáčané, aby bol napodobnený prirodzený proces vývoja embryí - sedenia sliepky na vajíčkach.

inkulturácia

- skultúrňovanie.
- vnášanie kultúry, vzdelanosti, civilizačných noriem.

inkumbent

- telekomunikačný operátor, ktorý mal v dobe regulovaného trhu monopolné postavenie a dodnes pôsobí na trhu.

inkunábula

- prvotlač. Najstaršia tlač do roku 1500.

inkvizícia

- cirkevný tribunál, policajná a súdna inštitúcia. Bol ustanovený v Ríme na počiatku 13. storočia ako nástroj na potieranie kacírstva. 1255: cirkev oficiálne povoľuje mučenie ako prostriedok proti zlu, ktoré mala inkvizícia čo najprísnejšie vymýtiť.

Inkvizícia, španielska

- cirkevný tribunál pri španielskom dvore. Pracoval v rokoch 1478 - 1834. Za túto dobu bolo upálených 25 Španielov. Záznamy ukazujú, že za túto dobu za rôzne hriechy, zločiny a neprípustné jednanie bolo súdených 114. 350 poddaných španielskych katolíckych kráľov. Hlavnou úlohou španielskej inkvizície bolo prenasledovanie Židov, ktorí prijali kresťanstvo a bojovať proti kacírstvu v cirkvi.

inlay

- liata plomba zuba.

Inn

- rieka, pravý prítok Dunaja, 510 km. Pramení v Engadine (Švajčiarsko), ústi u Pasova (Nemecko).

Innes, Hammond

- spisovateľ. Dielo: Zlatá šachta.

Innsbruck

- Rakúsko; hlavné mesto Tyrolska.

Inocenc II.

- Vatikán. (1139): pápež

Inocenc III.

- Vatikán. 1161 - 1216; 1198 - 1216: pápež. Položil základy inkvizície, potlačoval kacírstvo. V roku 1202 podporuje 4. križiacku výpravu. Priviedol na vrchol svetskú moc stredovekého pápežstva. 1208: vyhlásil nad Anglickom interdikt. 1209: exkomunikoval anglického kráľa Jána Bezzemka (lebo zaberal cirkevné pozemky a prenásledoval duchovenstvo).

Inocenc VIII.

- Vatikán; ? - 1484 - ?: pápež.

Inocenc X.

- Vatikán. 1644 - 1655: pápež. Nemilosrdne exkomunikoval fajčiarov. Milenka Olympia Maidalchini.

Inoceramus

- rod vyhynutých morských pĺžov z čeľade Pernidae.

Inochodzev, Petr Borisovič

- Rusko; astronóm; Okolo roku 1792 objavil magnetickú anomáliu v Kurskej panve vo vtedajšej Kurskej gubernii - jeho objav zostal nepovšimnutý.

inokulovať

- naočkovaváť.

inokulum

- kultúra mikróbov (alebo tkanivo) prenesená na živnú pôdu.
- očkovacia látka.

inominálny

- nepomenovaná zmluva.
- nevyskytujúci sa sa menovite v zákone.

inoperabilný

- neoperovateľný, neschopný práce.

inosity

- cyklické cukorné alkoholy o 6 atómoch uhlíka, hexahydrocyklohexan.

inotaj

- zastretý význam, skrytá narážka.
- alegória.

inovativný

- súvisiaci s inováciou.
- prinášajúci nové riešenie.

inovácia

- obnovenie.
- zdokonalenie.
- v sociológii spôsob myslenia, chovania či jednania, prípadne nejaký objekt, ktoré sú nové a súčasne kvalitatívne odlišné od doteraz existujúcich foriem myslenia, jednania, . . .
- v politickej ekonómii zmena vnútornej štruktúry výrobného organizmu.
- všeobecne kvalitatívne vylepšenie či už hmotného výrobku, pracovného postupu, pochodu (i myšlienkového) a podobne.

inovátor

- usilujúci o úplne originálny prístup k riešeniu problému, nielen o dielčie zlepšenie, ako to činia napr. adaptátori.

inoväť

- zrážky vznikajúce desublimáciou vodnej pary na silno ochladených predmetoch. Drobné kryštáliky inoväte vyrastajú do rôznych tvarov - doštičiek, kornútok, lístkov a podobne, ktoré dosahujú až niekoľko cm. Vzniká pri teplotách pod - 8 °C.

Inönü, Ismet

- Turecko; politik, národný vojnový hrdina. Do roku 1972 predseda Republikánskej ľudovej strany. Prezident.

Inprekor

- pozri Medzinárodná tlačová korešpondencia.

input

- vstup - faktor výroby, množstvo výroby merané výrobnými (vstupnými) nákladmi.
- zadanie, vstup dát programu do výpočetného zariadenia.

inscenácia

- uvedenie literárneho alebo dramatického diela na javisku, v TV, vo filme alebo v rozhlase.

inscenovať

- pripraviť inscenáciu.
- zosnovať niečo.

insekt

- hmyz.

insekticíd

- prípravok hubiaci hmyz tým, že vniká do jeho organizmu rôznym spôsobom (požrením, vdýchnutím, dotykom).

insekticíd, prírodný

- prípravok hubiaci hmyz prírodného pôvodu, napr. nikotín, rotenon.

insekticíd, syntetický

- prípravok hubiaci hmyz umelého pôvodu, napr. DDT, organické zlúčeniny fosforu.

inseminácia

- osemeňovanie; umelé vpravenie spermií (semena) do samičieho pohlavného orgánu.

INSERM

- Francúzsko; Štátny inštitút pre zdravie a medicínsky výskum.

insert

- vložiť, vsunúť.
- náhrada.
- príloha.

insider

- zasvätenec.
- ten, kto využíva dôverné informácie.

insight

- nahliadnutie, preniknutie do vnútra.
- intuitívne pochopenie.

insigniáda

- spor o univerzitné insígnie medzi Karlovou univerzitou a bývalou nemeckou univerzitou v Prahe. Jeho vyvrcholenie využili fašistické živly k šovinistickým demonštráciám v novembri 1934.

insinuácia

- bezdôvodné očierňovanie, ohováranie.

insintný

- neškolený, laický, neodborný.

insígniekotva

- obecne znaky hodnosti alebo moci (korunovačné, vysokoškolské).

inskripcia

- zápis (napr, do nejakého zoznamu).

insolácia

- ožarovanie slnkom.
- množstvo priameho slnečného žiarenia dopadajúceho za jednotku času na jednotku plochy zemského povrchu.
- oslnenie.
- v geológii proces rozpadania hornín.

insolvencia (insolventnosť)

- platobná neschopnosť.

insomnia (agrypnia)

- nespavosť. Opakom je hypersomnia.

Inssan

- islamské združenie, ktoré plánuje v Berlíne postaviť obrovské islamské centrum kultúrne centrum. Združenie financuje moslimské bratstvo. Združenie (v preklade byť humánny) sa na svojich internetových stránkach prezentuje ako tolerantné, dialógu a mierovému spolužitiu otvorené.

instabilita

- nestálosť, nevyrovnanosť, psychomotorický nekľud.

Instant messaging

- v počítačovej terminológii posielanie rýchlych správ.

instantný

- rýchlorozpustný, pripravený k okamžitému používaniu, predvarený, práškový.

insuficiencia

- v medicíne nedostatočnosť, neschopnosť orgánu plniť funkciu.

inšpekcia

- kontrola, dohľad, dozor.

inšpektor

- dozorca.
- policajná hodnosť.

inšpektorát

- dozorčí úrad.
- policajný úrad.

inšpicient

- pomocník divadelného režiséra poverený dohľadom na priebeh predstavenia.

inšpirácia

- podnet ku tvoreniu, nápad, tvorivé vnuknutie.
- vdychovanie, vdýchnutie.

inštalácia

- zavedenie, pripojenie, umiestnenie technických zariadení, vybavenia budovy a podobne.
- rozmiestňovanie predmetov pre výstavne účely.
- slávnostne uvedenie do úradu.

inštancia

- stolica, úrad alebo súd určitého stupňa.
- stupeň riadenia.

inštinkt

- pud; vrodená dispozícia k určitej činnosti alebo ku dosahovaniu nejakého cieľa založená zväčša na nepodmienených reflexoch. U živočíchov sa podľa biologického významu delí na potravinový, obranný, pohlavný a rodičovský.
- tušenie.

inštitucionalizmus

- ekonomický a sociologický smer, ktorý vidí základ vývoja spoločnosti v inštitúciach a inštitútoch.

inštitucionálny

- vzťahujúci sa ku inštitútu.
- úradný.

inštitúcia

- súbor osôb a súbor organizačných foriem, materiálnych zariadení a prostriedkov nevyhnutných na výkon verejných funkcií, ktorých cieľom je uspokojovanie potrieb členov spoločnosti alebo skupiny (časti spoločnosti), alebo regulovať ich chovanie. Rozlišujeme inštitúcie materiálne (napr. ekonomické) a nadstavbové (politické, právne, náboženské, … ).

inštitúcie, bretton-woodské

- založené na konferencii v Bretton-Woods (USA) v roku 1944, ktoré stanovili spoločné zásady pre menovú a obchodnú politiku po skončení 2. svetovej vojny. Sú to Medzinárodný menový fond a Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj.

inštitút

- ústav.
- súbor právnych noriem.

inštrukcia

- návod, poučenie, predpis.
- zakódovaný povel pre činnosť počítača.
- pokyn vyššieho orgánu nižšiemu, ako má postupovať v určitých veciach, predpis.

inštruktáž

- krátkodobé školenie.
- predvedenie inštrukcie.

inštruktor

- kto predvádza inštruktáž.
- cvičiteľ, učiteľ.

inštrument

- nástroj, prístroj, prostriedok.

inštrumentácia

- práca s prístrojmi.
- využitie prístrojov.
- úprava (alebo priama kompozícia) hudobnej skladby pre nástrojové znenie. Súčasť náuky o kompozícii.

inštrumentalizmus

- subjektívne idealistické učenie amerického pragmatika J. Deweya (instrumentum - prostriedok, nástroj).

inštrumentál

- pri skloňovaní siedmy pád.

inštrumentárka

- zdravotná sestra, ktorá pripravuje, podáva lekárske nástroje, stará sa o ne.

intaglio

- ryté alebo rezané vyobrazenie do nerastu alebo skla.

intaktnosť

- nedotknuteľnosť, neporušenosť, celistvosť.

intaktný

- nedotknutý.

intarzia (marketéria)

- vykladanie nábytku odlišným drevom, slonovinou, perleťou, kovom, u knižnej väzby kožou.

intarziový

- intarzovaný.

intarzovaný

- ozdobený intarziami.

Intasat

- Španielsko; prvá španielska družica, zo zmien vysielaného signálu prechádzajúceho ionosférou sa určovali jej parametre. Bola vypustená spolu s družicami NOAA 4 a Oscar 4; štart: 15. 11. 1974; hmotnosť 24 kg; životnosť 500 rokov.

Integral

- Európsky satelit (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory) je prvé vesmírne observatórium, ktorým vedci pozorujú vesmírne objekty súbežne v žiarení gama, röntgenovom žiarení a vo viditeľnom svetle. Vypustené bolo pomocou ruskej rakety Proton 17. októbra 2002. Zem obieha po vysoko eliptickej dráhe. Hlavnými cieľmi výskumu sú najbúrlivejšie vesmírne procesy a tvorba chemických prvkov, najmä v Mliečnej ceste.

integrand

- funkcia, ktorá má byť integrovaná.

integrácia

- scelenie, ucelenie, úplnosť.
- proces spájania rôznych častí do jednoliateho celku.
- integrovanie; v matematike výpočet integrálu funkcie alebo riešenie diferenciálnej rovnice.
- v ekonomike proces zjednocovania ekonomických (hospodárskych) celkov.

integrácia, individuálna

- prebieha u žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa individuálneho vzdelávacieho programu buď v bežnej triede materskej školy, základnej školy či strednej školy (i vyššej odbornej školy) alebo prebieha v triede špeciálnej školy určenej pre žiakov s iným druhom alebo stupňom postihnutia.

integrácia, kultúrna

- sociologický pojem pre stav, kedy sú vo vzájomnom súlade jednotlivé normy a vzorce chovania.

integrácia, normatívna

- sociologický pojem pre súlad normy a motivácie chovania.

integrál

- základný pojem matematickej analýzy - súčet nekonečne veľa nekonečne malých veličín. V geometrii plocha (v pravouhlých súradniciach x,y) medzi krivkou f(x) (od bodu f(a) do bodu f(b)) a osou x od bodu a do bodu b). Integrál sa používa na výpočet dĺžok, plôch, obsahov, objemov geometrických útvarov, hmôt a ťažísk telies, práce, potenciálov, dráh hmotných bodov a podobne. Pojem integrál bol značne zobecnený v modernej matematike. Výpočtami a užitím integrálov sa zaoberá integrálny počet.

integrál, neurčitý

- integrál funkcie f(x) označený ?f(x)dx je opak derivácie funkcie: ak je F(x) = ?f(x)dx, potom:

integrál, určitý

- funkcia f(x) označená

integrálkosínus

- druh transcendentnej funkcie.

integrálny

- súhrnný, zjednotený, úplný.

integrállogaritmus

- druh transcendentnej funkcie, logaritmusintegrál.

integrálsínus

- druh transcendentnej funkcie.

integrátor

- zariadenie k stanoveniu integrálov nejakej fyzikálnej, technickej alebo inej premennej veličiny.

integráza

- proteín. Slúži vírusom (HIV) na prestrihnutie reťazca DNA hostiteľskej bunky, do ktorého potom vírus vkladá svoju DNA.

integrita

- neporušenosť, nedotknuteľnosť, celistvosť.

integrovaný

- spojený, zjednotený, jednotný, prepojený, celkový.
- kumulujúci viacej funkcií.

integrovať

- zjednocovať, spájať, koordinovať.
- zapojiť, začleniť.
- počítať integrál funkcie.

intelekt

- rozum.
- schopnosť zbierať materiál pre myslenie a správne myslieť.

intelektualizmus

- jednostranné zdôrazňovanie rozumového prístupu.

intelektuál

- vzdelanec.

intelektuálny

- týkajúci sa duševnej činnosti človeka, rozumový.

intelektuálština

- afektované napodobňovanie výrazov a postojov intelektuálov bez základného aspektu vzdelania, "hranie" si na intelektuála.

inteligencia

- schopnosť orientácie v nových situáciách na základe rozpoznania podstatných súvislostí a vzťahov, účelne jednať, rozumne myslieť a aktívne sa prispôsobovať prostrediu. Nie je možné ju zamieňať so skúsenosťou a vzdelaním.
- sociálna vrstva, ktorej príslušníci vykonávajú duševnú prácu vo vede, výchove, umení a podobne.

inteligencia, emočná

- schopnosť uvedomovať si vlastné pocity a city a tiež pocity a city druhých ľudí. Na základe toho pochopenie potom vedieť motivovať seba i druhých a tiež ovládať pocity v sebe i vo vzťahu k druhým.

inteligencia, typu E

- (Empathizing); pomáha človeku rozumieť iným ľuďom. Tento druh inteligencie majú viac vyvinuté ženy.

inteligencia, typu S

- (Systemizing); pomáha človeku rozumieť veciam. Tento druh inteligencie majú viac vyvinutý muži.

Intelligence Service

- anglická výzvedná služba.

Inteligentný designkotva

- kreacionistický smer, ktorý tvrdí, že veda môže poslúžiť k nájdeniu stopy, ktorú po sebe v prírode nechal stvoriteľ. Nevyžaduje priamo vieru v nadprirodzeného Boha. Je presvedčený, že roľa prírodného výberu bola precenená, ale pripúšťa, že všetky živočíšne druhy pochádzajú z jedného predka. V podstate sa jedná o vieru v Inteligentného designera.

Intelsat

- v roku 1964 založená medzinárodná organizácia pre komerčné využitie komunikačných družíc (International Telecommunication Satellite Organisation). Hlavnú úlohu v nej hrala americká spoločnosť Comsat General Corporation. V roku 1973 bola štruktúra organizácie zmenená tak, aby boli zastúpené záujmy aj menších štátov. Cieľom organizácie je vybudovanie celosvetovej spojovacej siete využívajúcich stacionárnych komunikačných družíc umiestnených nad Atlantickým oceánom, Indickým oceánom a Pacifikom.

Intelsat 904

- telekomunikačná družica. štart 23. 2. 2002 6:59; nosič Ariane 44L (V - 148); hmotnosť 4 700 kg. 66. družica spoločnosti Intelsat.

Intelsat I

- stacionárna komunikačná družica (Early Bird); 6. 4. 1965 bola umiestnená nad Atlantickým oceánom. S prestávkami pracovala až do augusta 1969. Bola stabilizovaná rotáciou a jej antény pritom smerovali k Zemi. štart: 6. 4. 1965

Intelsat II

- typ stacionárnych komunikačných družíc (3 kusy). Spojenie medzi Japonskom a USA od 27. 1. 1969; štarty: Intelsat II F2 11. 1. 1967; Intelsat II F3 23. 3. 2967; Intelsat II F4 28. 9. 1967

Intelsat III

- typ stacionárnych komunikačných družíc (5 kusov). Až s týmto typom družíc sa podarilo dosiahnuť celosvetového spojenia. štarty: Intelsat III F2 18. 12. 1968; Intelsat III F3 6. 2. 1969; Intelsat III F4 22. 5. 1969; Intelsat III F6 15. 1. 1970; Intelsat III F7 23. 4. 1970

Intelsat IV

- typ stacionárnych komunikačných družíc (7 kusov). štarty: Intelsat IV F2 26. 1. 1971; Intelsat IV F3 20. 2. 1971; Intelsat IV F4 23. 1. 1972, Intelsat IV F5 13. 6. 1972, Intelsat IV F7 23. 8. 1973, Intelsat IV F8 21. 11. 1974, Intelsat IV F1 22. 5. 1975

Intelsat IV A

- stacionárna komunikačná družica (5 kusov). Bola stabilizovaná rotáciou a jej antény pritom smerovali k Zemi. štarty: Intelsat IVA F1 26. 9. 1975, Intelsat IVA F2 29. 1. 1976, Intelsat IVA F4 26. 5. 1977, Intelsat IVA F3 7. 1. 1978, Intelsat IVA F631. 3. 1978.

Intelsat V

- typ stacionárnych komunikačných družíc (vyrobených 9 kusov).

intencia

- zámer, zameranosť na niečo, úmysel.
- v jazykovede jav, že niektoré sloveso nevyžaduje vyjadrenie pôvodcu alebo cieľa deja.
- (v rímskom práve) tvrdenie žalobcu, ktorého pravdivosť je podmienkou odsúdenia obžalovaného.
- úmysel, na ktorý sa má slúžiť omša.
- dar dávaný na taký úmysel.
- vlastnosť lexikálnej jednotky, obyčajne slovesa, implikovať vo svojom význame určité prvky významovej štruktúry vety (participanty), sémantická valencia.
- v šachu autorom zamýšľané riešenie problému.

intencia slovesného deja

- v lingvistike smerovanie deja z východiska na zasiahnutý predmet.

intencionalita

- zameranosť vedomia na svet ako podmienka myslenia.

intencionálny

- zámerný.

intenčný
intencionálny

- zámerný, účelný.

intendent

- dozorčí, správny alebo umelecký orgán.
- zásobovací dôstojník.

intenzia

- v medicíne napätie, sila.
- v jazykovede nastavenie hovoridiel pri začiatku artikulácie.
- obsah významu slova, výrazu.

intenzita

- mohutnosť.
- sila, napätie.
- usilovnosť.

intenzita, elektrického prúdu

- intenzita vlnenia; množstvo elektrického náboja (vlnenia), ktoré prejde za jednotku času jednotkou plochy (kolmá na smer vlnenia).

intenzita, kultúr

- v poľnohospodárstve stupeň náročnosti pestovanej rastliny na ľudskú prácu a prácu vôbec.

intenzita, magnetického poľa

- sila, ktorým pole pôsobí na jednotkový elektrický (magnetický) náboj.

intenzita, osvetlenia

- podiel svetelného toku a plochy, na ktorú tok dopadá. Jednotkou je lux.

intenzita, práce

- výdaj svalovej, mozgovej a nervovej energie za jednotku času, pracovné vypätie.

intenzívny

- mohutný, silný, výkonný, účinný.

inter vivos

- medzi živými, za živa.

inter-

- prvá časť zložených slov majúca význam medzi, vnútri, počas, pred.

interakcia

- vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých činiteľov.
- v sociológii a sociálnej psychológii vzájomné pôsobenie medzi osobami lebo skupinami, vzájomný vzťah medzi jedincami, kedy chovanie jedného vyvoláva reakciu druhého a naopak.

interakcia, elektromagnetická

- typ interakcie pôsobiaci medzi elektricky nabitými časticami. Je dlhého dosahu (Coulombov zákon). Konštanta väzby je ~1/137.

interakcia, gravitačná

- druh interakcie, ktorý má význam vo fyzike makroskopických telies a v astronómii. Vo fyzike elementárnych častíc sa pre nepatrnú hodnotu väzbovej konštanty (~10 - 39) neuplatňuje. Riadi sa Newtonovým gravitačným zákonom.

interakcia, konfiguračná

- metóda výpočtu elektrónovej sústavy atómov a molekúl.

interaktívny

- umožňujúci vzájomnú komunikáciu, teda priamy vstup do činnosti stroja alebo programu.

interaktom

- kompletná mapa interakcií bunky (medzi génmi, RNA, proteínmi alebo produktmi svojho metabolizmu.

Interalagos

- Brazília; okruh pre preteky automobilov F1.

Interamia

- planétka č. 704. Objavená v roku 1910. Priemer 320 km.

interbrigadistikotva

- príslušníci medzinárodnej brigády v Španielsku. Pozri medzinárodné brigády.kotva

intercelulára

- medzibunečný priestor v pletive rastlín.

intercepcia

- zadržiavanie.
- zachytávanie.

interceptor (spojler)

- rušič vztlaku.
- usmerňovač prúdenia.

Interceptor/Destructor

- USA; skúšobné vojenské družice so systémom vyhľadávania a ničenia družíc.skúšajú sa od roku 1968.

interceptor

- .

intercesia

- prevzatie dlhu.
- zaistenie záväzku.
- zakročenie.

intercity

- vlak vysokej kvality, ktorý spája najväčšie mestá a hospodárske centrá a vyznačuje sa vysokým cestovným konfortom, krátkou cestovnou dobou, najvyššou možnou presnosťou a zvláštnymi službami.

interdependencia

- vzájomná závislosť.

interdialekt

- nadnárečie.

interdiktkotva

- (latinsky kliatba) dočasný cirkevný zákaz vykonávania náboženských úkonov.

interdisciplinárny

- medziodvetvový.

interes

- záujem.

interesantný

- vzbudzujúci záujem, pozoruhodný, príťažlivý.

interface [interfejs]

- rozhranie, prepojenie, styk.
- komunikačný prechod, medzistyk.
- prevodník (medzi dvoma číslicovými systémasmi).

Interfax

- Rusko; tlačová agentúra.

interfázakotva

- obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi mitózami.

interferencia

- vzájomné ovplyvňovanie, prelínanie, stretanie.
- kríženie, skladanie.
- skladanie sa niekoľkých vlnení rovnakého druhu vo výsledné vlnenie.
- v rádiotechnike počuteľné rušivé ozvy.

interferometer

- prístroj na meranie vzájomného pôsobenia rôznych žiarení. v optike prístroj využívajúci interferencie svetla ku meraniu (napr. vlnovej dĺžky, tenkých optických vrstiev).
- v astronómii zariadenie, ktoré dva odľahlé lúče z toho istého nebeského telesa skríži do ohniska optiky, kde vzájomne interferujú. Používa sa napr. ku meraniu uhlových rozmerov stálic a meraniu vzdialeností zložiek dvojhviezd.

interferovať

- vzájomne sa prelínať, prenikať, krížiť sa (vlnenie, gény a vírusy, schopnosti, a podobne).

interferón

- bielkovina vznikajúca v bunke po jej styku s vírusom a chrániaca ďalšie bunky pred vírovou infekciou.

interfluvium

- krajina medzi dvoma riekami.

interglaciál

- teplejšie obdobie medzi dvoma dobami ľadovými (glaciálmi).

intergranulára

- styčná plocha medzi zrnami.

Interhelpo

- priemyselné družstvo založené v roku 1925 robotníkmi z Československa neďaleko mesta Frunze vo vtedajšej Kirgizskej ZSR. Zaniklo v roku 1943.

interhotel

- ubytovacie zariadenie špičkovej úrovne.

interiér

- vnútorný priestor.
- vnútorné zariadenie architektonického priestoru.

interimálny

- dočasný.

Interior, Lux
Erick Lee Purkhiser

- USA; † ?. 2. 2009; spevák. Manželka Poison Ivy.
1973: s manželkou zaklaladá skupinu The Cramps.

Diskografia:
How To Make a Monster.

interiorizácia

- prijatie skúsenosti do psychiky.

interjekcia

- výkrik, citoslovce - druh neohybných slov, ktoré vyjadrujú city, vôľu, napodobňujú prírodné zvuky a podobne.

interkalácia

- vsúvanie dní (týždňov, mesiacov) do kalendára, aby bol kalendár totožný s behom nebeských telies a s ročnými dobami

interklúzia

- zátvorka.

interkom (intercom)

- skratka z intercommnunication; systém k dorozumievaniu sa posádky, týmu, personálu.

interkontinentálny

- v rámci viacerých kontinentov.

Interkosmoskotva

- označenie vedeckých družíc vypustených v rámci spolupráce socialistických krajín Interkosmos.

Interkosmos 1kotva

- družica; štart: 14. 10. 1969; hmotnosť 315 kg; životnosť 80 dní.

Interkosmos 2kotva

- družica; štart: 25. 12. 1969; hmotnosť 320 kg; životnosť 165 dní.

Interkosmos 3kotva

- družica; štart: 7. 8. 1970; hmotnosť 340 kg; životnosť 121 dní.

Interkosmos 4kotva

- družica; štart: 14. 10. 1970; hmotnosť 320 kg; životnosť 95 dní.

Interkosmos 5kotva

- družica; štart: 2. 12. 1971; hmotnosť 340 kg; životnosť 127 dní.

Interkosmos 6kotva

- družica; štart: 7. 4. 1972; hmotnosť 5500 kg; životnosť 4 dní; družica sa vracala na Zem.

Interkosmos 7kotva

- družica; štart: 30. 6. 1972; hmotnosť 375 kg; životnosť 97 dní.

Interkosmos 8kotva

- družica; štart: 30. 11. 1972; hmotnosť 340 kg; životnosť 92 dní.

Interkosmos 9kotva

- družica; štart: 19. 4. 1973; hmotnosť 340 kg; životnosť 179 dní.

Interkosmos 10kotva

- družica; štart: 30. 10. 1973; hmotnosť 340 kg; životnosť 1. 340 dní.

Interkosmos 11kotva

- družica; štart: 17. 5. 1974; hmotnosť 350 kg; životnosť 1. 938 dní.

Interkosmos 12kotva

- družica; štart: 30. 10. 1974; hmotnosť 350 kg; životnosť 253 dní.

Interkosmos 13kotva

- družica; štart: 27. 3. 1975; hmotnosť 350 kg; životnosť 1986 dní.

Interkosmos 14kotva

- družica; štart: 11. 12. 1975; hmotnosť 372 kg; životnosť 10 rokov.

Interkosmos 15kotva

- družica; štart: 19. 6. 1976; hmotnosť 800 kg; životnosť 1. 246 dní.

Interkosmos 16kotva

- družica; štart: 27. 7. 1976; hmotnosť 370 kg; životnosť 1.078 dní.

Interkosmos 17kotva

- družica; štart: 24. 9. 1977; hmotnosť 800 kg; životnosť 775 dní.

Interkosmos 18kotva

- družica; štart: 24. 10. 1978; hmotnosť 800 kg; životnosť 875 dní.

Interkosmos 19kotva

- družica; štart: 27. 2. 1979; hmotnosť 800 kg; životnosť 30 rokov.

Interkosmos 20kotva

- družica; štart: 1. 11. 1979; hmotnosť 800 kg; životnosť 488 dní.

interkros

- mládežnícka kategória lakrosu.

interkurentný

- dodatkový.
- pristupujúci ku niečomu.
- pridružená nová choroba k chorobe súčasne prebiehajúcej.

interlingua

- medzinárodný umelý jazyk vytvorený na základe internacionalizmov, pôvodne okcidentál.

interlingva (interlingua)

- okcidentál.
- reformovaná varianta jazyka.

interlingvistika

- odvetvie zaoberajúce sa štúdiom a uplatnením internacionalizmov.

interludium

- medzihra.
- druh stredovekej divadelnej hry.
- hudobná vsuvka.

intermediálny

- sprostredkujúci.
- tvoriaci medzičlánok, prepojenie.

intermediárny

- prechodový, sprostredkujúci.
- postavený medzi dvoma javmi.

intermediát

- medziprodukt.

intermezzo

- vložka, vsuvka, medzihra.
- v divadelníctve medziaktová hudobná vložka.
- charakteristická drobná hudobná skladba, najmä klavírna.
- krátka inštrumentálna veta (v suitách).
- príhoda nakrátko prerušujúca hlavný dej.
- vedľajšia udalosť.

intermédium

- medzihra.
- zvyčajne krátka žartovná scénka hraná medzi dejstvami samostatnej vážnej hry.
- stredoveká divadelná fraška.

interminentný

- striedavý, prerušovaný.
- občasný, nespojitý.
- periodický, vracajúci sa.
- prerývaný.

intermodálny

- kombinovaný (schopný prepravy po ceste, železnicou, loďou).

intermodulácia

- v komunikačnej technike skreslenie v zosilovači.

interna

- vnútorné lekárstvo.
- oddelenie pre liečbu vnútorných chorôb.

internacionalizácia

- zmedzinárodnenie.

internacionalizmus

- snaha o medzinárodné riešenie globálnych a regionálnych problémov, pocit medzinárodnej príslušnosti.
- slovo alebo výraz vyskytujúci sa v niekoľkých jazykoch a majúce v nich rovnaký alebo podobný význam.

internacionál

- v športe dlhoročný reprezentant.

Internacionálakotva

- revolučná robotnícka pieseň. Autorom textu je E. E. Pottier, nápevu P. Ch. Degeyter. Stala sa hymnou robotníckych a komunistických strán. Do roku 1943 štátnou hymnou ZSSR. Autorom českého textu je A. Macek a J.skalák.

Internacionála, I.

- Medzinárodné robotnícke združenie. Prvá medzinárodná organizácia proletariátu v rokoch 1864 - 1876. Založil a viedol ju K. Marx a F. Engels 28. 9. 1864 v Londýne.

Internacionála, II.kotva

- Medzinárodné združenie socialistických strán v rokoch 1889 - 1914. Spoluzakladateľom bol F. Engels. Šírila marxizmus v robotníckych stranách. 1919: obnovená v Berne. 1923: pretvorená a zlúčená s Dvaapoltou Internacionálou na Socialistickú robotnícku Internacionálu. Počas 2. svetovej vojny sa rozpadla. 1951: obnovená pod názvom Socialistická Internacionála.

Internacionála, III.

- pozri Komunistická Internacionála.

Internacionála, Dvaapoltá

- pozri II. Internacionála. Medzinárodné pracovné spoločenstvo socialistických strán - organizácia centristických socialistických strán a skupín v rokoch 1921 - 1923, ktoré vystúpili z II. Internacionály. Potom splynula s II. Internacionálou.

Internacionála, Komunistickákotva

- Kominterna; marxisticko - leninské združenie komunistických strán jednotlivých krajín v rokoch 1919 - 1943. Bola založená z podnetu V. I. Lenina.

Internacionála, socialistická

- pravicovo socialistická medzinárodná organizácia založená v roku 1951 vo Franfurkte nad Mohanom.

internacionalizmus

- idea medzinárodnej akčnej jednoty.
- snaha o medzinárodné riešenie globálnych a regionálnych problémov.
- pocit medzinárodnej súnáležitosti.
- slovo alebo výraz vyskytujúce sa v niektorých jazykoch a majúce v nich rovnaký lebo podobný význam.

internacionálny

- medzinárodný.

internalizácia

- osvojenie, prijatie hodnoty, normy alebo myšlienky.

internácia

- nútený pobyt na určitom vykázanom mieste.

internát

- kolektívne, spravidla výchovné a vzdelávacie zariadenie pre ubytovanie, stravovanie a výchovu žiakov.

internet

- celosvetová komunikačná sieť počítačov. O jej vznik sa zaslúžil najmä Tim Berners-Lee. Internet je svetová počítačová sieť a predstavuje najrýchlejšie rastúcu časť počítačového aj komunikačného priemyslu. Táto sieť ponúka komukoľvek s počítačovým prístupom priamy prístup k informáciám z nemocníc, knižníc, univerzít, športových podujatí, novín a mnohých ďalších zdrojov. Ponúka možnosť komunikácie v reálnom čase aj na veľké vzdialenosti.

internista

- lekár pre vnútorné lekárstvo.

internuncius

- diplomatický zástupca pápeža na úrovni vyslanca.

interný

- vnútorný.
- domáci.

interoperabilita

- schopnosť systémov vzájomne si poskytovať služby a efektívne spolupracovať.
- v doprave viacsystémová medzinárodná prevádzkyschopnosť.

interoreceptory

- zmyslové orgány, ktoré zachytávajú podnety z vonkajšieho prostredia.

interpelácia

- dotaz poslanca členom vlády týkajúci sa činnosti vlády alebo určitého rezortu.

interpersonálny

- medziľudský.

interpolácia

- v matematike približný výpočet (nahradenie) hodnôt funkcie z daných hodnôt iba v niekoľkých bodoch.
- vsuvka, vložka (napr. pri dodatočnej úprave textov).

interpolácia, lineárna

- v matematike nahradzovanie neznámeho priebehu krivky (funkcie) medzi dvoma známymi bodmi priamkovým priebehom.

interpolácia, vrstevníc

- v geodetike pracovný postup, ktorým sa pri zostavovaní vrstevnicového plánu ošetrujú body vrstevníc medzi jednotlivými kótovanými bodmi.

interpolátor

- malý počítač pre programové riadenie.

interponovať

- vkladať.
- vložiť.
- vsúvať.
- sprostredkovať.

interpozícia

- postavenie medzi dvoma časťami.
- v medicíne nenormálne uloženie nejakého orgánu medzi orgánmi inými.

interpret

- kto podáva výklad, tlmočí význam.
- prekladateľ.
- výkonný umelec.

interpretácia

- výklad, objasnenie, vysvetlenie.
- v hudbe spôsob, ako výkonný umelec - interpret, predvádza hudobné dielo.
- spôsob podania diela výkonným umelcom.

interpretácia, práva

- výklad práva, objasnenie zmyslu právnych ustanovení.

interpunkcia

- v jazykovede sústava a používanie rozdeľovacích (interpunkčných) znamienok v písomnom texte k naznačeniu rozčlenenia viet a súvetí, prestávok a intonácie.
- spôsob spájania filmových záberov.

interpunkčný

- rozdeľovací.

interregnum

- doba medzi dvoma pápežmi. Obdobie voľby nového pápeža konkláve. Voľba nového pápeža po smrti alebo odstúpení starého pápeža musí začať 15. - 20. deň po jeho smrti (odstúpení).

interrupcia

- umelé ukončenie tehotenstva.

intersexualita

- pohlavná obojakosť, nevyhranenosť. Na jedincovi sú vyvinuté druhotné pohlavné znaky oboch pohlaví.

Intersputnik

- v roku 1971 založená organizácia socialistických štátov pre kozmické spoje. Zmluvu podpísali Bulharská ľudová republika, Československá socialistická republika, Kuba, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Rumunská socialistická republika, a Zväz sovietskych socialistických republík. Neskôr sa ku zmluve pripojila Vietnamská socialistická republika.

interstelárny

- medzihviezdny (prach, plyn).

intersticiálny

- nachádzajúci sa v medzipriestore (napríklad v kryštalickej mriežke sa medzi uzlovými bodmi môže nachádzať intersticiálny atóm alebo ión).
- medzitaknivový.

intersticium

- v anatómii podpriemerné tkanivo. Nepodieľa sa na činnosti orgánov a tkanív. Prebiehajú v äom cievy a nervy.

intersubjektivita

- čo je spoločné mnohým alebo všetkým ľuďom.

intertrigo

- zápal kože, otlačenie kože.

intertype

- riadkový sádzací stroj.

interval

- časový úsek.
- medzera, prestávka.
- v matematike množina bodov (čísiel, úsečka) x ležiacich medzi bodmi a, b: a<x<b.
- v hudbe výškový rozdiel dvoch tónov. V diatonickej stupnici dur sú interval čisté (prima I - I, kvarta I - IV, kvinta I - V, oktáva I - VIII) a veľké (sekunda I - II, tercia I - III, sexta I - VI a septima I - VII).

interval, otvorený

- v matematike definovaná oblasť, do ktorej nespadajú definičné (hraničné) body.Značí sa (a, b) - body a, b nepatria do definovanej oblasti.

interval, uzavretý

- v matematike definovaná oblasť, do ktorej spadajú definičné (hraničné) body.Značí sa <a, b>, body a, b patria do definovanej oblasti.

intervencia

- vmiešavanie sa, zákrok, zakročenie v niečí prospech.
- sprostredkovanie, zásah.
- prihovorenie sa.
- v medzinárodných vzťahoch zasahovanie štátu alebo medzinárodnej organizácie do vnútorných alebo vonkajších vecí iného štátu. Intervencia sa prevádza buď vojenským zásahom alebo hospodárskym či politickým nátlakom.

interview [intervjú]

- rozhovor; novinársky útvar skladajúci sa z otázok novinára a odpovedí dopytovanej osoby.
- v sociológii výskumná technika.

intervízia

- spôsob zdieľania práce, skúseností, vzájomnej podpory a reflexie medzi kolegami.

interstát

- osoba, ktorá zomrela bez závete.

intestinum

- črevo.

Inti

- najvyššie incké božstvo, boh Slnka.

intifáda

- moslimské povstanie (arabsky otras alebo aj prebudenie).
- povstanie a rezistencia palestínskych Arabov na Izraelom okupovaných územiach.

intifáda, druhá

- palestínske hnutie za samostatnosť. Vznikla 28. 9. 2000 (do 26. 8. 2004) po návšteve Ariela Šarona Chrámovej hory v Jeruzaleme. Ukončila ju smrť J. Arafata. Počas druhej intifády zomrelo 561 Palestíncov a 179 Izraelcov.

intifáda, prvá

- palestínske hnutie za samostatnosť. Začala 9. 12. 1987 (do roku 1993). Ukončila ju dohoda medzi OOP a Izraelom uzavretá v Osle.

intimácia
intimát

- zdelenie zúčastnenej strane vyššieho orgánu nižšiemu.

intimidácia

- zastrašovanie, nátlak.

intimita
intímnosť

- súkromie.
- dôvernosť.
- útulnosť.

intimspray
intimsprej

- kozmetický dezodoračný prípravok.

intimus

- dôverný priateľ, blízky spoločník.

intímnosť
intimita

- súkromie.
- dôvernosť.
- útulnosť.

intímny

- dôverný.
- súkromný.
- erotický, sexuálny.

intolerancia

- neznášanlivosť, netolerantnosť, nerešpektovanie.

intonácia

- v hudbe a) správne vyladenie alebo presné nasadenie tónu hlasom alebo hudobným nástrojom, b) v liturgickej hudbe vstupné slová spevu, ktoré zatónuje kňaz, c) melodické rysy charakteristické pre ľudovú hudbu určitého národa, pre určitého skladateľa a podobne.
- melódia reči.

intonácia, akutová

- razená, stúpavá intonácia.

intoxikáciakotva
intoxicatio

- otrava.

intra vitam

- za živa.

intra-

- prvá časť zložených slov majúca význam vo vnútri, do vnútra, medzi, v priebehu.

intracelulárny

- vo vnútri bunky.

intrakomunitárny

- v rámci krajím EU.

intramuskulárny

- medzisvalový.

intranet

- označenie pre využitie internetových technológií v interných sietiach, napr. školy, rôzne firmy, apod. Jedná sa o sieť s protokolom TCP/IP, ktorá môže, ale nemusí byť pripojená k sieti Internet.

intranzitívum

- neprechodné sloveso.

intrapsychický

- vnútorný, skryto duševný.

INTRASTAT

- systém zberu dát pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými krajinami Európskej únie, pokiaľ pri jeho odoslaní alebo prijatí nieje povinnosť predkladať colným orgánom colné prehlásenie. Je povinný pre všetký členská krajiny únie. Údaje z výkazov pre INTRASTAT (v rôznych krajinách môžu byť rôzne formy výkazov, organizácia ich zberu) umožňujú zostaviť mesačné štatistiky zahraničného obchodu krajiny.

intravenózny

- vnútrožilný.

intraventný

- v psychológii zameraný na seba (C. G. Jung).

intravilán

- zastavaná časť, územie obce.

intrádakotva

- krátka skladba zahajujúca kedysi hudobnú produkciu, dnes nejakú slávnosť (fanfára, znelka).
- slávnostná, pochlebovačná reč.

intrigakotva

- nástraha, úskok.
- dejová zápletka v literárnom diele.

intrigán

- kto strojí intrigy.
- v divadelnej hre postava, herec hrajúci tieto role.

intrinzitný

- vnútorný.
- z jedinca samotného čerpajúci.
- vlastná vodivosť u polovodičov.

intro-

- prvá časť zložených slov majúca význam dovnútra, vnútorný, vstup, vstupný.

introdukcia

- úvod.
- vstup.
- v hudbe úvod pred prvou vetou sonáty; v opere úvod k dejstvu.
- v zoológii zavedenia živočícha cudzieho pôvodu do tuzemského chovu.

introgresia

- vnesenie génov jedného druhu do genómu iného medzidruhovým krížením a následným spätným krížením.
- periodicky sa opakujúce spontánne vnikanie genetického materiálu z jedného druhu do druhého cez úplnu izolačnú bariéru.

introjekcia

- vcítenie, vkladanie do vedomia.
- zážitok.
- termín zavedený Avenáriom k označeniu psychologickej koncepcie vkladajúcej naše vnemy do nás, naše myšlienky do nášho mozgu.

intronizácia

- nastolenie monarchu na trón, pápežovo, biskupovo a lebo opátovo slávnostné uvedenie do úradu.

introspekcia

- sebapozorovanie; vedomé pozorovanie vlastných psychologických javov. Menej presný termín je sebapozorovanie.

introvert

- človek uzavretý do seba.

introvertný

- uzavretý, zameraný na vlastný duševný svet.

introverzia

- zamerania do vnútra, ako je snenie, premýšľanie, sebapozorovanie. Jej opakom je extraverzia.

intruzia

- nežiadúce vniknutie.
- prenikanie magmy do zemskej kôry.
- vnikanie cudzích útvarov do zvaru pri zváraní.
- podpovrchové telesá vyvretých hornín.

intubácia

- zavedenie rúrky do priedušnice k zaisteniu priechodnosti dýchacích ciest.

intuiticizmus

- idealistický filozofický smer, ktorý predpokladá, že intuícia je rovnako hodnotný spôsob poznania, ako rozumová činnosť.
- názor, že pojmy zla a dobra sú vrodené.

intuícia

- vedomé poznanie niečoho, čo bolo po dlhý čas v podvedomí. Vo filozofii schopnosť bezprostredného vystihnutia pravdy, teda získavanie poznatkov bez zjavnej logickej úvahy alebo analýzy, zdanlivo nezávisle na skúsenosti. V dialektickom materializme nie je považovaná za samostatný stupeň poznania, ale za pomocný, dielčí stupeň.

intumescencia

- zdurenie, nadmerné rozrastanie.

intususcepcia

- u rastlín hrubnutie bunečnej blany vkladaním častíc celulózy.

Inuitikotva

- Dánsko; pôvodne kočovná eskimácka komunita žijúca v Grónsku. V roku 1951 boli násilím presunutí z oblasti Thule, konkrétne z bohatých lovísk a rybolovnej oblasti v Dundase, asi 100 kilometrov severnejšie, keď sa USA rozhodli rozšíriť bezpečnostný okruh okolo svojej radarovej základne. Okolo roku 2500 pred Kristom začali kmene Inuitov osídlovať zamrznuté pobrežie Severnej Ameriky.

inuk

- eskymácky lovec v Grónsku.

inuktitut

- eskimácky jazyk.

inulín

- polysacharid zložený z fruktózy, zásobná látka rastlín. Surovina pečiva pre diabetikov.

inundácia

- záplava, zátopa.

invalid

- človek, ktorý je pre nemoc alebo úraz úplne alebo čiastočne neschopný práce alebo služby.

invalidita

- nemocnosť, slabosť, neschopnosť práce, vojenskej služby.
- neplatnosť.

invar

- zliatina niklu (36 %) a železa (64 %). Zliatina sa vyznačuje malou tepelnou rozťažnosťou.

invariancia

- nemennosť, stálosť javov alebo veličín voči zmenám.
- pozri princíp invariancie.

invariant

- algebraický výraz alebo geometrický útvar, ktorý sa pri určitej transformácii nemení.

invariantný

- nemenný, zmene nepodliehajúci.

invázia

- vpád, vniknutie. Prekvapivý vpád vojenskými silami na územie protivníka.
- v zoológii náhle sťahovanie sa živočíchov.

invazivita

- schopnosť mikróba vniknúť do tkanív. Niektoré mikróby vnikajú do organizmu aj neporušenou pokožkou.

invektíva

- výpad.
- slovné alebo písomné napadnutie.

invencia

- dôvtip, vtipný nápad, najmä v umeleckej tvorbe.
- v hudbe a. ) imitačné kontrapunkčné skladby pre klavír, b. ) vsuvky pre preladenie dychových nástrojov.

inventarizácia

- činnosť, ktorou zisťujeme k určitému dátumu skutočný stav hospodárskych prostriedkov vzhľadom ku ich stavu podľa účtovných zápisov.

inventár

- zoznam, súpis.

inventor

- vynálezca.

inventúra

- kontrola za účelom zistenia skutočného stavu.

inverzia

- zvrat, obrat.
- premiestnenie, prevrátenie.
- meteorologický zvrat, obrat v normálnom priebehu javu. Najčastejšie sa hovorí o teplotnej inverzii, kedy sa nepremiešavajú vrstvy atmosféra a vo vyšších polohách je teplota vzduchu vyššia, ako v nižších polohách - v nižších polohách sa zvyšuje koncentrácia škodlivín v ovzduší, vzniká smog. Pritom vo vyšších polohách je krásne počasie.
- vo fotografii vyvolávanie fotografického materiálu, pri ktorom sa získava pozitívny obraz. Proces spočíva v tom, že sa z vyvolaného negatívneho obrazu rozpustí striebro inverzným kúpeľom a ostatný halogenid striebra sa po dodatočnom osvite bielym svetlom vyvolá v pozitív.
- v chémii štiepenie sacharózy na glukózu a fruktózu, pri ktorom sa mení pravotočivosť sacharózy na ľavotočivosť a vzniká inverzný cukor (invert).
- v hudbe a. ) prevrat akordu, b. ) prevrat motívu alebo témy, premena všetkých intervalov v intervaly smerovo opačné.
- v jazykovede prevrátený slovosled, nepravidelný poriadok slov alebo viet, napr. z dôvodov rytmických alebo pri vzrušenej reči.
- druh geometrickej transformácie v rovine a v priestore.

inverzia, kruhová

- v matematike druh zobrazenia v rovine určeného stredom O a polomerom r. Inverzný bod A' k bodu A leží na polpriamke OA tak, že platí: OA. OA'=r2.

inverzia, spánková

- obrátený spánkový rytmus.

inverzia, teplotná

- v meteorológii stav, kedy sa nepremiešavajú vrstvy atmosféra a vo vyšších polohách je teplota vzduchu vyššia, ako v nižších polohách - v nižších polohách sa zvyšuje koncentrácia škodlivín v ovzduší, vzniká smog. Pritom vo vyšších polohách je krásne počasie.

investigatívny

- pátrajúci, vyšetrujúci, napr. žurnalista.

investitúrakotva

- v stredovekej Západnej Európe uvedenie vazala do držby léna.
- menovanie (potvrdenie) biskupa alebo opáta. V 11. storočí sa pápeži začali brániť udeľovaniu investitúr cirkevným hodnostárom svetským panovníkom (odpor skončil víťazstvom cirkvi).

investícia

- súhrn prostriedkov vynaložených na výstavbu základných fondov alebo na ich modernizáciu, rekonštrukciu a podobne.
- ekonomická sktivita spočívajúca v súčasnom uložení finančných prostriedkov alebo kúpe niečoho a očakávaní budúceho zisku.

investor

- organizácia, orgán alebo jedinec, ktorý zabezpečuje prípravu a stavbu a zodpovedá za hospodárne a efektívne využitie investičných prostriedkov.

investovať

- vložiť, vkladať, zvyčajne finančné prostriedky do nejakej aktivity.

invokácia

- vzývanie.
- vzletné oslovenie.
- úvodná veta listiny.
- úvod eposu.

involúcia

- obmedzovanie.
- zanikanie.
- v geometrii transformácia, pri ktorej platí: ak sa transformuje prvok A v prvok B, súčasne sa transformuje prvok B do prvku A.
- v biológii a) zakrňovanie až zaniknutie niektorých orgánov alebo tkanív, súbor príznakov začínajúcej staroby, atrofia tkanív; b) degeneratívne zmeny vyvolané životom v nevhodnom prostredí.
-

involvovať

- zahrnúť, včleniť niečo.
- zahŕňať, včleňovať niečo.
- vtiahnuť, zatiahnuť (niekoho) do väčšej akcie, podniku a podobne.
- byť "namočený".

Inwood

- USA; park na severom cípe Manhattanu v New Yorku.

INXS

- Austrália; rocková skupina; spev Michael Hutchence († 1997; samovražda); Terence Trend D'Arby; Jon Stevens.

inzerát

- zaplatená správa v novinách alebo v časopise.

inzula

- ostrov.
- mnohoposchodový dom bez átria.
- dom alebo uzavretý blok veľkých obytných domov ohraničený zo všetkých strán ulicami.

inzularita

- jednoduché číslo udávajúce ostrovnú členitosť pevniny. Vyjadruje v percentách vzťah medzi rozlohou (alebo obvodom) všetkých ostrovov a rozsahom (obvodom) priľahlej pevniny.

inzulín

- hormón, ktorý produkuje slinivka brušná . Reguluje hladinu glukózy v krvi. Jeho vylučovanie stúpa po jedle.

inzultácia

- urážka, potupa.
- v športe napadnutie rozhodcu.

inžinier

- akademická hodnosť udeľovaná absolventom vysokých škôl technických a ekonomických.
- funkcia technického vedúceho vo výrobných podnikoch.

inžinierink (inžiniering)

- inžinierstvo.
- politika (v dielčich postupoch)

inžinierstvo

- označenie rôznych technických odvetví, ktoré prevádzajú poznatky výskumu a vedy do praxe a využívajú ich cestou technologického spracovania k uspokojeniu potrieb spoločnosti. Už v 11. a 12. storočí boli v Taliansku a Španielsku osoby, ktoré prevádzali opevňovacie a obrané práce nazývané inžiniermi. Prvá inžinierska škola v Európe bola založená v Prahe v roku 1707.

inžinierstvo, biomedicínske

- jeden z podoborov bioinžinierstva.

inžinierstvo, systémové

- odbor zaoberajúci sa metodikou rozboru, projekcie a realizácie systémov ako celkov na efektívne dosiahnutie príslušných cieľov.

Iňárritu, Alejandro Gonzáles

- Mexiko; filmový režisér. Filmografia: Amores peros (Láska je kurva); 21 gramov; 2005: Babel.

Io

- mesiac Jupitera. Objavil ho G. Galileo v roku 1610. K povrchu Jupitera najbližšie umiestnený mesiac. Sonda Voyager zistila, že mesiac je vulkanicky aktívny, pravdepodobne vulkanicky najaktívnejšie teleso v Slnečnej sústave. Z dôvodu nízkej gravitácie sopky vyvrhujú materiál až do výšky 300 kilometrov. Sonda Galileo objavila vulkanickú oblasť o teplote až 1. 610 °C, čo je po Slnku (povrch 6.000 °C) druhé najteplejšie miesto v Slnečnej sústave. Sonda objavila cez 100 aktívnych sopiek. Jadro mesiaca je zahrievané slapovými silami pôsobením Jupitera, Europy a Ganymeda, čoho dôsledkom sa tvorí magnetosféra mesiaca. Najaktívnejší mesiac Slnečnej sústavy.

Ioffe, Abraham Fjodorovič

- Ukrajina; 29. 10. 1880 - 1960; fyzik. Študoval mechanické vlastnosti kryštálov, elektrické vlastnosti polovodičov a dielektrík. Viedol leningradský Fyzikálny technický ústav.

Ionesco, Eugene

- Francúzsko; * 1912; dramatik rumunského pôvodu. Dielo: Plešivá speváčka; Stolička; Nosorožec.

ionex
jonexkotva

- katex; menič iónov; anorganická alebo organická nerozpustná látka schopná prevádzať v roztokoch elektrolytov výmenu iónov. Ak vymieňa katióny, nazýva sa katex, ak anióny, anex.

ionizačný

- súvisiaci s ionizáciou.

ionizácia

- odtrhnutie jedného alebo viacerých elektrónov z atómov. Ionizácia vzniká vzájomnými zrážkami pri zvýšenej pohybovej energii (teplotne), nárazom urýchlených častíc či fotónov (fotoionizácia).

ionizácia, lineárna

- v jadrovej fyzike počet párov iónov vytvorených jednou časticou na jednotke dĺžky.

ionizátor

- činiteľ, zariadenie spôsobujúce ionizáciu.

ionizovať

- pôsobiť ionizáciou.

ionizujúci

- spôsobujúci ionizáciu.

iono-

- prvá časť zložených slov majúca význam ión, iónový.

ionoforéza

- elektroforéza.
- liečebná metóda, pri ktorej sú napr. do kĺbu zavádzané ióny liekov.

ionogram

- výškový profil atmosféry.

ionomeniče

- látky, na ktorých je možne zachytávať katióny alebo anióny a oddeľovať ich v roztoku.

ionosféra

- vrstva zemskej atmosféry, v ktorej dochádza k ionizácii atómov a molekúl vzduchu vplyvom ultrafialového a korpuskulárneho žiarenia Slnka. Leží vo výške 50 - 400 kilometrov a prelína sa so všetkými vrstvami atmosféry, okrem troposféry. Ionizácia sa mení s výškou. Rozoznávame vrstvy: D (50 - 70 km), E (100 - 120 km), F 1 (150 - 108 km), F 2 (200 - 400 km). Jednotlivé vrstvy odrážajú stále kratšie rádiové vlny: D - dlhé vlny, F 2 - krátke vlny. V ionosfére vznikajú ionosférické búrky niekedy doprevádzané polárnou žiarou.

Ionozond

- ZSSR; družica; pozri Kosmos 381.

Iorga, Nicolae

- Rumunsko; 1871 - 1940; spisovateľ, historik, kultúrny historik, kritik a politik.

Iosif, Dan

- Rumunsko; † 5. 12. 2007 (Novosibirsk, Rusko); elektrotechnik, revolucionár. Jedná z kľúčových postáv revolúcie v roku 1989.

iota

- jota.

Iota Aqarii

- hviezda v súhvezdí Vodnára.

Iovia

- Čína; aj Nosu, Icu, Luo-luo (Lo-lo) - národnosť v čínskej provincii S'-čchuan.

Iowa

- USA; členský štát od roku 1846. Rozloha 146.000 km². Hlavné mesto Des Moines.

Ióannina

- Janina; mesto v severozápadnom Grécku, v Epire.

ión

- elektricky nabitá častica, vytvorená z neutrálneho atómu (molekuly) stratou (katión) alebo ziskom (anión) jedného alebo viacerých elektrónov.

iónový

- zložený z iónov.

IP

- Internet protocol; paketovo prepojovaný protokol, ktorý umožňuje spojenie jednotlivých lokálnych sietí do celosvetovej siete, internetu.

IP adresa

- unikátna číselná adresa každého počítača, ktorý je pripojený k internetu.

Ip Man

- Čína; 1884 (provincia Kuang-tung) - 2. 12. 1972; zakladateľ moderného umenia wing chun. 1893: začal študovať umenie wing chun. 1949: natrvalo odišiel do Hongkongu. 1951: založil vlastnú školu štýlu wing chun. 1967: stál u zrodu Hongkongskej atletickej asociácie wing chun.

Iparretarrakkotva

- Španielsko; baskická separatistická skupina. Baskická ozbrojená organizácia Iparretarrak (Tí zo severu) bojuje za úplnú nezávislosť Baskicka na francúzskom území. Od roku 1978 je považovaná za zakázanú skupinu. Cieľom jej útokov boli väčšinou vládne ciele, bezpečnostné sily a ich informátori.

IPCCkotva

- Medzivládna komisia OSN pre klimatické zmeny. 2007: Nobelova cena mieru.

Ipeľ

- SR; ľavostranný prítok Dunaja u Chľaby, dĺžka 254 km. Pramení v Slovenskom Rudohorí. Povodie 5. 151 km2, prietok v ústí 21 m3/s.

IPI
International Press Institute

- Medzinárodné združenie vydavateľov novín a novinárov. Sídli v Zurychu.

ipitis

- dvojhlavý sval, biceps.

iponkotva

- bod v karate alebo džude.

Ippolitov - Ivanov, Michail Michajlovič

- ZSSR; 1859 - 1935; skladateľ. Dielo: Mcyri (poéma).

IPPV

- Intermittent positive pressure ventilation - riadená ventilácia prerušovaná tlakom.

ipsácia

- pohlavné sebaukájanie, masturbácia, onania.

ipsilaterálny

- rovnakostranný.
- týkajúci sa rovnakej strany.

IPTV

- Internet Protocol TV; internetový TV protokol. Bol zavedený v roku 2002 v Japonsku. Jeho prostredníctvom je možné sledovať niekoľko TV programov naraz.

IQ

- kvocient inteligencie. Zisťuje sa testovaním.

IQ test

- testy na určovanie inteligencie. Prvé IQ testy začal prevádzať Francis Galton (bratanec Charlesa Darwina) v rokoch 1884 - 1890 v londýnskom múzeu v South Kensington, jednalo sa skôr o púťovú atrakciu. Psychológ James McKean Cattela vytvoril vlastný test, ktorý začal používať v roku 1890 v USA. Francúzske testy po roku 1904 vyvinuli psychológovia Alfred Binet a Theodore Daimon (amerikazovanú verziu vytvoril Lewis Terman. Tieto testy sa používajú do dnes (2004)).

Ir

- chemická značka prvku irídium.

IRAkotva

- Írsko; Irish Republican Army; Írska republikánska armáda; katolícka teroristická organizácia. Vznikla v roku 1916 ako zložka ako frakcia Sinn Fein . Teroristická organizácia. Počas 2. svetovej vojny spolupracovala s nemeckým Abwehrom. Bojovala za odtrhnutie Severného Írska od Veľkej Británie. 1919: pod vedením M. Collinsa začiatok partizánskej vojny. 1931: prechod do ilegality. 1969: rozdelenia na PIRA a OIRA, z ktorých PIRA je považovaná za IRA. Podľa medzinárodnej komisie zbrojných inšpektorov v roku 2005 totálne odzbrojila, po tom, čo sa 28. 7. 2005 zriekla ozbrojených stretov s príslušníkmi probritského protestantského tábora.

iracionalita

- nerozumnosť, napochopiteľnosť rozumom, logikou.

iracionalizmus

- učenie vykladajúce svet ako chaotickú, akýchkoľvek zákonitostí prostú a púhym rozumom nepochopiteľnú skutočnosť.

iracionálny

- nerozumný, proti rozumu.

iradiácia

- ožarovanie, najmä ultrafialovými lúčmi.
- zdanlivé zväčšenie rozmerov osvetleného predmetu oproti temnému pozadiu a naopak.
- vystreľovanie bolesti s postihnutého miesta do vzdialenejších oblastí.
- vo fyziológii šírenie nervových procesov podráždenia a útlmu z východzieho bodu po mozgovej kôre.

Irak
Iracká republika
al-Džumhúríja al-Iraquíja

Irak

- republika v Ázii na území starobylej Mezopotámie medzi riekami Eufrat a Tigris.
Rozloha 438.317 km².
Hlavné mesto Bagdad.
539 pred Kristom: perzská nadvláda.
637: územie dobyté Arabmi.
1534: pripojenie ku Osmanskej ríši.
Od 16. storočia súčasť Osmanskej ríše.
1921: po rozpade Osmanskej ríše kráľovstvo pod britským mandátom - vznik irackej monarchie.
1924: pripojené mosulské územie (ropa).
1932: zrušený britský mandát, nezávislosť.
13. 10. 1932: zisk nezávislosti, prijatie do Spoločenstva národov.
1941: pravicový prevrat.
1945: Irak spoluzakladateľ Arabskej ligy.
1956: povstanie proti vláde Núrí Sá'idá.
1958: spojenie s Jordánskom - vznik Arabskej Federácie.
1958: zvrhnutie monarchie, vyhlásená republika.
1961 - 1975: kurdské povstanie.
1968: ku moci sa dostáva Saddám Husajn.
1972: režim Saddáma Husajna znárodňuje ropný priemysel.
1979: prezidentom sa stáva Saddám Husajn.
1980 - 1988: vpád do Iránu.
2. 8. 1990: vpád do Kuvajtu.
1991: vojna v Perzskom zálive. Irak porazený koalíciou v čele s USA. Obnovenie samostatnosti Kuvajtu. OSN uvaľuje sankcie a zriadila pre Kurdov "bezpečné zóny".
1992: na ochranu šiítskej menšiny na juhu Iraku zriadená bezletová zóna.
1996: po vstupe irackých vojsk do kurdských oblastí bombardujú USA vojenské ciele.
1997: spor s OSN o voľný prístup zbrojných inšpektorov.
2003: zvrhnutý Saddám Husajn.

Irangate

- aféra v 80. rokoch 20. storočia, ktorá prepukla v USA. Išlo v nej o tajný predaj zbraní do Iránu, na ktorom sa podieľali niektorí vysokí činitelia Reaganovej administratívy.

Iravadi

- Barma; rieka. Dĺžka 2. 150 km, splavná v úseku 1. 448 km, povodie 430.000 km². Ústi do Andamanského mora.

Irád

- syn Enocha (Genezis 4:18). Syn Maviael (Genezis 4:18).

Irán
Iránska islamská republika
Irán

- Kešvare Šahanšáhíje Írán - konštitučné cisárstvo v západnej Ázii. Rozloha 1.645.258 km². Hlavné mesto Teherán.
asi 550 pred Kristom: vznik Perzskej ríše.
7. storočie: Perzská ríša dobytá Arabmi.
1220: mongolský vpád.
1501: počiatok panovania Safíjovcov.
1826: porážka vo vojne s Ruskom.
1906: prvá ústava a vznik parlamentu.
1908: objav prvých ropných ložísk na Blízkom východe.
1925: šáhom armádny dôstojník Rezá Chán.
1935: premenovanie na Irán.
1941 - 1945: britská a sovietska okupácia.
1951: znárodnenie ropných ložísk.
1953: bojkot iránskej ropy. Šáh krátko v exile.
1961: "biela revolúcia". Počiatok modernizácie.
január 1979: šáh prchá z krajiny.
10. 2. 1979: šáh zvrhnutý z trónu revolúciou vedenou ajatolláhom Mohammedom Rúdolláhom Chomejním.
1980 - 1988: vpád Iraku.
1991: príchod kurdských uprchlíkov i Iraku.
1997: za prezidenta zvolený Chatámí.
2006: obnovuje jadrový program - program výroby jadrovej bomby. Vyhráža sa Izraelu vymazaním z mapy.
25. 2. 2007: vypustil do kozmu svoju prvú raketu.

irbisirbis
leopard snežný
Uncia uncia

- (predtým Panthera uncia); levhart snežný. Mačkovitá šelma žijúca vo vysokohorských oblastiach strednej Ázie. Má dymovo šedé zafarbenie s čiernymi škvrnami s jemnou, hebkou a teplou srsťou. V Himalájách sa vyskytuje až do výšok 6.000 m. n. m. Dosahuje dĺžku 0,86 - 1,24 metra, hmotnosť cca 50 kg. Predpokladá sa, že v súčasnosti (2005) ich žije 4.500 - 7.500.

Irbílkotva

- Irak, pevnosť. Vedľa Jericha najstaršie osídlené miesto človekom (odhaduje sa, že na tomto mieste žijú ľudia 6 - 8.000 rokov). O pevnosti sa zmieňujú i záznamy Sumerov. Do chrámu bohyne Ištar prchol po prehranej bitve s Alexandrom Macedónskym perzský kráľ Darius.

IRC

- Internet Relay Chat; protokol pre rozhovory a prenos súborov v reálnom čase cez internet. IRC sa používa aj ako označenie serverov sprostredkujúcich súčasné rozhovory viacerých ľudí v reálnom čase. IRC rozhovory sa vždy realizujú písomnou formou.

IRCAM

- Inštitút pre výskum akustiky a hudby. Založený v roku 1978 v Paríži.

ireálny

- nereálny, neskutočný.
- neuskutočniteľný.
- vymyslený.

iredenta

- nacionalistické hnutie za spojenie územia národnostnej menšiny s územím susedného štátu toho istého národa.

iregularita

- nepravidelnosť.
- protiprávnosť.
- výnimka z pravidiel.

irelevancia

- nezávažnosť.
- nedôslednosť.
- zbytočnosť.

irelevantný

- opak relevantného, bezvýznamný, nepodstatný, vedľajší.

Irena

- Byzantská ríša; 797 - 802: cisárovná zo sýrskej dynastie.

ireparabilný

- v medicíne nenapraviteľný, trvalo nenahraditeľný.

ireverzibilita

- nevratnosť procesu alebo reakcie.
- nezrušiteľnosť, neodvolateľnosť, nenapraviteľnosť.

ireverzibilný

- nevratný.
- prebiehajúci iba v jednom smere.

irénický

- hlásajúci mier.
- mierový.

irénizmus

- úsilie o mier, kľud, nenásilnosť.
- úsilie o zmierenie, najmä cirkevné a konfesionálne.

Irgl, Zbyněk

- ČR
* 29. 11. 1980
hokejista.
2000: 1. miesto na juniorských MS.

Irgün Cvai Leumi

- Národná vojenská organizácia - teroristická židovská organizácia pôsobiaca v rokoch 1940 - 1948 v Palestíne.

Iridium

- komunikačný systém.
11. 2. 2002 17:33:44 UT raketa Delta 2 pri 101. štarte vyniesla 5 záložných družíc.

Iridium 33

- USA
komunikačná družica systému Iridium; štart 1997. Hmotnosť 560 kg.
.12. 2. 2009 sa družica zrazila s ruskou vojenskou nefungčnou družicou Kosmos 2251 vo výške 790 km nad Sibírou.
Jedná sa o vôbec prvú zrážku dvoch družíc vyslaných zo Zeme.

irido-

- prvá časť zložených slov majúca význam iris, očná dúhovka.

iridofor

- pigmentová bunka živočíchov obsahujúca dúhové farbivo s prevládajúcim modrým pigmentom.

Irigaray, Luce

- Belgicko/Francúzsko
* 1930 (alebo 1932)
feministická mysliteľka, filozofka, psychoanalytička a teoretička rodovej (gender) diferenciácie.

irigácia

- závlaha, zavodňovanie.
- v medicíne závlaha, výplach.

irigátor

- vyplachovač, nádoba ku črevnému alebo pošvovému výplachu.

irigo-

- prvá časť zložených slov majúca význam výplach, výplachový.

Irikát, Saíb

- Palestína; 2004: minister pre mierové jednania.

iris

- očná dúhovka.
- kosatec.

Iris

- ESRO; družica registrovala rôzne druhy žiarenia a častíc; štart: 17. 5. 1968; hmotnosť 80 kg; životnosť aktívna 1.086 dní; pasívna 1.086 dní.
- kosatec.

irisdiagnostika

- diagnostikovanie zdravotného stavu z očnej dúhovky, zo zmien jej farby alebo iných zmien (napr. škvŕn).

iritabilita

- nadmerne zvýšená citlivosť, dráždivosť. Jedna zo základných vlastností živých organizmov, schopnosť reagovať na dráždivé podnety.

iritácia

- dráždenie.
- podráždenie.
- rozčúlenie.

iritovať

- popudzovať.
- znervózňovať.
- rozčuľovať, dráždiť.

irizácia

- v optike farebný úkaz spôsobený interferenciou svetla odrazeného na prednej a zadnej ploche tenkej vrstvy.

irizovať

- lesknúť sa, hrať dúhovými farbami.
- dávať niečomu dúhové zafarbenie, lesk.

irídium

- tvrdý chemický prvok zo skupiny platinových kovov, značka Ir. Atómové číslo 77, atómová hmotnosť 192,2, hustota 22,65.

Irokézovia

- severoamerický indiánsky kmeň. Konfederácia piatich, neskôr šiestich severoamerických indiánskych kmeňov, ktorú založil náčelník Hiawatha ešte pred príchodom belochov do Ameriky.

Iron Maiden

- Veľká Británia; metalová kapela. Album: A Matter Of Life And Death.

iron mankotva

- "železný muž", športovec, ktorý počas 24 hodín absolvuje 3,8 km plávania, 180 km jazdy na bicykli a maratónsky beh (42.195 metrov).

ironický

- posmešný.

ironizovať

- skryte sa vysmievať.
- zosmiešňovať predstieraním nevedomosti.

ironman

- "železný muž", športovec, ktorý v priebehu 24 hodín absolvuje 3,8 km plávania, 180 km jazdy na bicykli a maratónsky beh.

Irons, Jack

- USA; bubeník. Člen skupiny Red Hot Chili Peppers. Odišiel ku formácii Pearl Jam.

irónia

- výsmech vyjadrený užitím slova, vety a podobne v opačnom zmysle.

IRQ

- Interrupt Request Line; kanál požiadavku prerušení. Komunikačný kanál, na ktorom posiela zariadenie v počítači požiadavok na prerušenie činnosti procesora.

IRU
Internacional Rromani Union

- Medzinárodná rómska únia
prvá medzinárodná rómska organizácia. Založená v roku 1971 v Orpingtone pri Londýne.

irukandji
irukandži
štvorhranka Barnesova
Carukia barnesi

- Austrália; medúza o veľkosti vlašského orecha. Je smrteľne nebezpečná. Pri sebamenšom podráždení vystreľuje na votrelca jedom napustené háčky, ktoré sa mu zaryjú do tela. Spočiatku si ich napadnutý väčšinou nevšíma, ale asi za pol hodiny sa otrava plno rozvinie s príznakmi: veľké bolesti, zvýšený krvný tlak a zvracanie.

Irving, sir Henry

- Anglicko; 1838 - 1905; herec. Riaditeľ londýnskeho divadla Lyceum.

Irving, John

- USA; * 1942; spisovateľ, zápasník, vlastným menom John Wallace Blunt (v roku 1944 po rozvode rodičov sa títo dohodli, že otec nebude mať k nemu prístup. V roku 2001 sa dozvedel od druhej manželky svojho otca, že jeho biologický otec pred piatimi rokmi zomrel). Dielo: Syn cirkusu; 1969: Slobodu medveďom; 1972: Pitná kúra; Rok vdovou; 1974: Manželstvo do 158 libier; Štvrtá ruka; 1978: Svet podľa Garpa; 1985: Pravidlá muštárne; 1989: Modlitba za Owena Meanyho; Pokus o záchranu Čuňaťa Sneeda; Imaginárna priateľka; Hotel New Hampshire; Pokiaľ ťa nenájdem.

Irving, Washington

- USA; 1783 - 1859; spisovateľ, prvý klasik americkej prózy. Dielo: Svet podľa Garpa; Náčrtník.

Irwin, James Benson

- USA; * 17. 3. 1930 (Pittsburgh); astronaut. Let na Apollo 15.

Irwin, Robert

- Veľká Británia; spisovateľ a arabista; Arabská nočná mora (novela); Satan ma chce (román).

Irwin, Steve

- Austrália; * (Melbourne) - 4. 9. 2006 (Port Douglas; zabitý pri filmovaní rajou); lovec krokodílov, ekológ, podnikateľ a TV hviezda; prezývaný Noe modernej doby. Manželka Terri (sobáš v roku 1992). Od roku 1991 viedol park Australia ZOO. Založil nadáciu na ochranu zvierat nesúcu jeho meno a medzinárodnú organizáciu na záchranu krokodílov. Filmografia: Lovec krokodílov (seriál; 1. diel vznikol na svadobnej ceste s manželkou Terri).

ISA
Israeili space agency

- Izrael
kozmická agentúra.
Spadá pod Israel Ministry of Science Culture & Sport.

ISAAA

- International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications - medzinárodná organizácia mapujúca pestovanie geneticky modifikovaných rastlín.

Isačenko, Boris Lavrejevič

- ZSSR; 1871 - 1948; mikrobiológ. Študoval podiel mikroorganizmov v geologických pochodoch.

ISAF

- International Shark Attack File; medzinárodná organizácia, ktorá monitoruje útoky žralokov na ľudí. Sídli pri Floridskom múzeu prírodnej histórie. Podľa nej tvoria 56% obetí útoku žraloka surfári. Ročne dochádza k 50 - 75 útokom žraloka, z ktorých je až 15 smrteľných.
- Medzinárodné sily pre podporu bezpečnosti, ktoré operujú v Afganistane.

Isabekov, Azim

- Kirgizsko; politik, aj Isamekov. 2007: prezident. 29. 3. 2007: podal demisiu.

Isahakjan, Michail Vasilijevič

- ZSSR; * 1900; básnik.

Isajev, Alexej Michajlovič

- ZSSR; konštruktér lietadla BI - 1 spolu s Berezňakom, konštruktér raketových motorov. 1944: menovaný vedúcim konštrukčnej kancelárie pre reaktívne motory. Skonštruoval raketové motory pre kozmické lode Vostok, Voschod a Sojuz a pre medziplanetárne sondy.

Isamekov, Azim

- Kirgizsko; politik, aj Isabekov. 2007: prezident.

ISAS

- Japonsko; Ústav leteckých a kozmických vied pri Tokijskej univerzite.

ISCI

- intracytoplazmatická injekcia; spôsob umelého oplodnenia, kedy je mužská spermia injekčne vpravovaná do ženského vajíčka.

ISDN

- Integrated Services Digital Network; digitálna sieť internetových služieb, digitálna komunikačná sieť pre integrovaný prenos hlasu, videa a dát, postavená na základe existujúcej telefónnej siete.

ISEE 1

- USA/ESA; geofyzikálna družica s ôsmimi experimentmi. Vyrobilo ju NASA. Štart: 22. 10. 1971; hmotnosť 340 kg; životnosť 10 rokov.

ISEE 2

- USA/ESA; geofyzikálna družica s ôsmimi experimentmi. Vyrobila ju ESA. Štart: 22. 10. 1971; hmotnosť 166 kg; životnosť 10 rokov.

ISEE 3

- USA/ESA; geofyzikálna družica s ôsmimi experimentmi, ktorá bola navedená okolo libračného bodu L1 sústavy Zem - Slnko, takže zdanlivo obieha okolo Slnka (pozorované zo Zeme) a môže zisťovať zmeny v toku žiarenia a častíc letiacich od Slnka k Zemi s polhodinovým predstihom; štart: 12. 10. 1978; hmotnosť 469 kg; životnosť neobmedzená.

Isfahán

- Irán; zariadenie na spracovanie uránu, v ktorom je práškový urán premenený na plynný hexafluorid uránu a potom na tekutinu známu ako hex.

ischemický

- týkajúci sa miestneho nedokrvenia tkaniva a orgánu vedúceho ku poškodeniu až smrti.

ischémia

- ischaemia; miestna nedokrvenosť orgánu.

ischialgia (ischias)

- bolesti v oblasti sedacieho nervu.

ischias

- bolesť v krížoch vyvolaná tlakom na nervy vedúce okolo chrbtice. Môže, ale nemusí byť spôsobená vyhrezlou platničkou.

ischuria

- chorobné zadržiavanie moču.

ISI

- Pakistan
vojenská rozviedka.

Isidis Planitia

- panvová oblasť na Marse.

ISIN

- označenie akcií na meno.

Isinbajevová, Jelena

- Rusko
atlétka - skokanka do výšky.
13. 7. 2003: Gateshead - svetový rekord 482 cm.
30. 7. 2004: Londýn - 490 cm.
22. 7. 2005: Londýn - 500 cm.
12. 8. 2005: Helsinky - 501 cm (1. miesto na MS).
20. 9. 2009: Šanghaj: 507 cm.

Isis (Eset)kotva

- Egypt. Bohyňa; manželka a sestra Osirisa. Po zavraždení Osirisa ho oživila. Bola stotožňovaná s hviezdou Sírius A. Sestra Nefthys. Darkyňa života a zdravia, ochrankyňa rodičiek a krásnych žien. V 1. - 4. storočí sa jej kult rozšíril v Ríme.

ISIS

- USA/Kanada
ionosférické družice (International Satellite for Ionospheric Studies), ktoré pokračovali v prieskume ionosféry zahájenom družicami Alouette.

ISIS 1

- USA/Kanada
družica, na ktorej bolo vykonaných 5 amerických a 5 kanadských experimentov; štart: 30. 1. 1969; hmotnosť 241 kg; životnosť 250 rokov.

ISIS 2

- USA/Kanada
družica.
Štart: 1. 4. 1971, hmotnosť 264 kg, životnosť 8.000 rokov.

iskra

- samostatný elektrický výboj v plynoch za normálneho tlaku medzi studenými elektródami s vysokým potenciálovým rozdielom; elektrický výboj.
- rozžeravená čiastočka hmoty pri spaľovaní (napr. sadza) alebo pri obrábaní (kamenná, železná).

Iskra

- prvý celoruský ilegálny marxistický list. 1900: pod vedením V. I. Lenina vychádza v Lipsku, Mníchove, Londýne, Ženeve. List zanikol v roku 1905.
- zo začiatku orgán ľavice československej sociálnej demokracie, neskôr KSČ. Od roku 1919 v Třebíči. Od roku 1949 orgán KV KSČ v Jihlave.

islam

- učenie a svetové hnutie založené prorokom Muhammadom (570 - 663). Monoteistické náboženstvo vyznávajúce Alláha. Nerozvíja príliš metafyzické predstavy, ale skôr morálne a rituálne (5 modlitieb denne, pôsty, ramadán, almužna, púť do Mekky). Je rozšírený v arabských, afrických a juhoázijských krajinách. Jeho rozmach nastal podmanením sasánovského (perského) Iraku a byzantskej Sýrie v rokoch 633 - 641. Jeruzalem (dobytý v roku 638) sa stal tretím hlavným mestom islamu. V roku 650 už islam ovládol celú Perziu.

islamismus

- smer islamskej ideológie v jeho politickej rovine - daných cieľov sa snaží dosiahnuť formou politických krokov, ktoré majú islamsky orientovaný podtext, ale nie sú iba striktne náboženské.

Islamský džihád

- Palestína. Palestínske militantné hnutie.

Island (Islandská republika)

- Lýdveldid Ísland - ostrovná republika v severnom Atlantickom oceáne. Rozloha 102.819 km². Hlavné mesto Reykjavík. V 9. storočí bol osídlený nórskymi Vikingami a škótskymi Keltami. 1000: prijaté kresťanstvo. 1262 - 1264: podmanený Nórskom (Althing prijal za panovníka nórskeho kráľa). 1380: spolu s Nórskom pod nadvládou Dánska. 1397: člen Kalmarskej únie. 1567: upevnená Dánska nadvláda. 1874: autonómia. 1918: nezávislosť, vyhlásenie neutrality. 1940: okupácia britskými, neskôr americkými vojakmi,ktoré zabránili nemeckej invázii. 1944: dosiahol politickej i hospodárskej nezávislosti - 17. 6. vyhlásená republika. 1946: člen OSN. 1949: vstup do NATO. 1976: "Sleďová vojna" s Veľkou Britániou o práva na rybolov.
- vulkanický ostrov s činnými sopkami v severnom Atlantickom oceáne.

Ismay, Lionel, lord Hastings

- Veľká Británia; 1952 - 1957: generálny tajomník NATO.

ISO

- International Standardization Organization; Medzinárodná organizácia normalizačná. Sídli v Ženeve.

iso-

- v zložených slovách prvá časť s významom rovnaký.
- v chemickom názvosloví sa používa ako predpona k označeniu izomerických zlúčenín (líšiacich sa len vnútornou stavbou molekuly).

isoaglutiníny

- protilátky, ktoré zhlukujú krvinky krvnej skupiny A, B alebo AB.

isoflavon

- látka obsiahnutá v sójových bôboch.

Isotelus

- trilobit. Dorastal do dĺžky až 70 cm.

Isoun, Turner

- Nigéria
politik.
2006: minister pre vedu.

ISP

- Internet Service Provider
spoločnosť poskytujúca pripojenie do celosvetovej siete internet. Na pripojenie sa najčastejšie používa telefónna linka a modem (Dial-Up), linka ISDN, dátová linka a bezdrôtové spojenia, či už mikrovlné alebo rádiové.

ISRO

- India
Indická organizácia pre výskum vesmíru (Indian Space Research Organization)

ISS
International Space Station

- Medzinárodná kozmická stanica. Stanica bola projekt, ktorý ohlásili v novembri v roku 1993 a nazvali ho Vesmírna stanica Alfa. Mali sa v ňom prepojiť stanice Freedom, Mir 2 a európske laboratórium Columbus. Nakoniec vznikla dnešná podoba vesmírnej stanice. Jej budovanie bolo začaté vypustením ruského modulu Zarja (Zarya, Žiara) 20. 11. 1998. december 1998: pridaný modul Unity (Jednota; USA) s uzlom pre pripojenie raketoplánov. 1. osádka: 31. 10. 2000 - 21. 3. 2001. Pripojený modul Destiny. Posádka J. P. Gidzenko, S. K. Krikaljov, W. Shepherd. 2. osádka: 8. 3. 2002 - 22. 8. 2001 J. V. Usačov, S. J. Helm, J. Voss. Pripojený modul Zvezda (Hviezda; obytné priestory, riadiaca centrála). 3. osádka: 10. 8. 2001 - 17. 12. 2001. F. Culbertson, V. Dežurov, M. Tjurin. 4. osádka: 5. 12. 2001 - 19. 6. 2002. J. Onufrijenko, C. Walz, D. Bursch. 5. osádka: 5. 6. 2002 - 7. 12. 2002. V. Korzun, P. Whitson, S. Treščev. 6. osádka: 24. 11. 2002 - 4. 5. 2003. K. Bowersox, N. Budarin, D. Pettit. 7. osádka: 26. 4. 2003 - 28. 10. 2003. J. Malenčenko, E. Lu. 8. osádka: 18. 10. 2003 - 30. 4. 2004. M. Foale, A. Kaleri. 9. osádka: 19. 4. 2004 - 24. 10. 2004. G. Padalka, E. Fincke. 10. osádka: 14. 10. 2004 - ?. L. Chiao, S. Šaripov.

ISS

- Japonsko
program družíc určených k výskumu ionosféry (Ionosphere Souding Satellite). Boli vypustené družice Ume 1 a Ume 2.

ISS 6P

- Rusko
Progres M1-7.

Issa, Moris

- ČR
režisér, scenárista, prekladateľ.
Dcéra Martha (matka Lenka Termerová).

Issa, SámerSámer Issa

- ČR
* 7. 8. 1985 (Děčín)
spevák.
Účastník prvej rady súťaže Česko hľadá Superstar.
2008: na diskotéke v Dečíne mu niekto vhodil do pitia neznámu látku, následovala zástava srdca.

Issová, Klára

- ČR
* 26. 4. 1979 (Praha)
herečka.

Filmografia:
1995: Indiánske léto
Královský slib
2007: Letopisy Narnie: Princ Kaspian (Chronicles of Narnia: Prince Caspian, The)
2007: Operace Silver A
2007: Medvídek
2006: Grandhotel
2006: Pravidla lži
2005: Anděl páně
2005: Všichni musí zemřít
2004: Princ a já (Prince and me)
2003: Cesta byla suchá, místy mokrá
2003: Děti Duny (TV seriál, Children of Dune)
2001: Krysy (Ratten - sie werden dich kriegen!
2001: Mlhy Avalonu (The Mists of Avalon)
2000: Anděl Exit
2000: Na zámku
1999: Co chytneš v žitě
1997: Nejasná správa o konci sveta
.

Issová, Martha

- ČR
* 22. 3. 1981 (Praha)
herečka.
Matka Lenka Termerová (herečka). Otec Moris Issa (režisér, scenárista, prekladateľ).

Filmografia:
Tajnosti a v létě
O princezně, která nesměla na slunce
Láska
Početí mého staršího bratra
Otec neznámý
Hop nebo trop (TV seriál)
Dobrá čtvrt (TV seriál).

Issyk-Kul

- jazero v Kyrgyzstane severne od pohoria Ťan-Šan.

Istanbul

- Turecko, Osmanská ríša; Po dobytí Byzantskej ríše v roku 1453 premenovaný Carihrad. 1453 - 1923: hlavné mesto Osmanskej ríše.

ISTAT

- Taliansko
štatistický úrad.

istenie

- istič, elektrotechnické zariadenie (poistka) k ochrane proti preťaženiu, prepätiu a podobne.

istesso

- v hudbe to isté.

Istiklál

- Maroko; politická strana. Vznikla v roku 1943. Bojovala za nezávislosť. 2007: víťazstvo v parlamentných voľbách.

istina

- základná peňažitá čiastka, ktorá je predmetom úrokovania; kapitál.

Istler, Josef

- ČR; * 1919; maliar.

istmus (isthmus)

- polostrovná šija, úzka časť pevniny, ktorá pripája polostrovné teleso ku pevnine.
- v medicíne úzke spojenie, ústie.

istota

- pravdepodobnosť, ktorej hodnota sa rovná 1.

istota, pupilárna

- vlastnosť niektorých cenných papierov, do ktorých je možné ukladať majetok nezletilých detí - sirôt.

Istria

- Julská krajina - historické územie v bývalej Juhoslávii v Chorvátsku, polostrov na severe Jadranského mora.

Iškariotský, Judáš

- jeden z 12 Kristových apoštolov, ktorý ho zradil za peniaze a potom sa obesil.
- Synonym zradcu.

Ištar (Ištara)

- babylonská bohyňa vojny a lásky stotožňovaná s Venušou. Syn Marduk. Pozri Inanna.

Itaka
Ithaka

- grécky vápencový ostrov. Rozloha 93 km². Domnelé rodisko Odyssea (Homér).

itako

- v japonskom tradičnom náboženstve (šintoistické prvky s buddhizmom) stará žena, ktorá slúži ako médium pre komunikáciu s mŕtvymi. Zväčša sú od narodenia slepé. V mystickom tranze sa spájajú s kami, bohom či démonom, za ktorého sa pri rituálnom obrade symbolicky vydali.

italianistika

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, históriou, kultúrou talianského národa.

italika
kurzíva

- písmo mierne sklonené doprava.

italizmus
italianizmus

- jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka z taliančiny alebo podľa taliančiny vytvorený.

Italos

- mýtický panovník Kalábrie. Otec Télegon, matka Pénelope.

ITAR-TASS

- Rusko; tlačová agentúra.

itauba

- juhoamerický indiánsky čln.

itelmenčina
kamčadalčina

- paleoázijský jazyk používaný na západnom pobreží Kamčatky (Rusko).

Itelmeni
Kamčadalovia

- národnosť žijúca na Kamčatke.

item

- tiež.
- ďalej, okrem toho.

ITER

- termojaderné zariadenie na výrobu elektrickej energie - jedná sa o pokusné zariadenie, ktoré má potvrdiť princíp riadenej termojadernej reakcie. Predpokladá sa jeho výkon až 500 MW/hod.

iteráciakotva

- opakované použitie toho istého počtárskeho úkonu.
- vtieravé, opakujúce sa predstavy.
- v medicíne samovoľné rytmické opakované pohyby v rovnakom poradí.
- sled pozorovaní s rovnakým rysom.

ITF

- Medzinárodná federácia taekwon-do. Založená v Soule 22. 3. 1966. Zakladajúcimi členmi boli Južná Kórea, Vietnam, Malajzia, Singapúr, USA, Turecko, Taliansko, Egypt, SRN (vtedy NSR - Nemecká spolková republika)

Ithaka
Itaka

- grécky vápencový ostrov. Rozloha 93 km². Domnelé rodisko Odyssea (Homér).

ITI

- Medzinárodný divadelný ústav.

itinerár

- cestovný denník.
- náčrt, popis cesty, trate, s jej zvláštnosťami.
- pomôcka udávajúca vzdialenosť medzi jednotlivými miestami diaľkového spoja.

Itokawa

- asteroid. Priemer okolo 600 metrov. Patrí k asteroidom, ktorého dráha môže ohroziť Zem. Bola k nemu vyslaná japonská sonda Hajabusa, ktorá mala na jeho povrchu pristáť a odobrať vzorky. Prvý pokus 20. 11. 2005 skončil neúspešne.

ITOS

- USA; Druhý americký operačný meteorologický systém vychádzajúci zo skúseností s družicami TIROS a ESSA (pôvodné označenie TIROS M). Družice ITOS (Improved TIROS Operational Satellite) sú tiež niekedy označované NOAA podľa americkej organizácie National Oceanic and Atmospheric Administration, ktorá ich prevádzku riadila a platila. Družice majú trojosú stabilizáciu a snímky vysielajú nepretržite systémom APT (Automatic Picture Transmission) aj zo záznamu na povel riadiacim strediskom systémom AVCS (Advanced Vidicon Camera System). Okrem snímkovania zemského povrchu družice registrujú teplo vyžarované Zemou do priestoru a tok nabitých častíc z kozmu.

ITOS 1

- USA; meteorologická družica; štart: 23. 1. 1970; hmotnosť 309 kg; životnosť aktívna 510 dní; pasívna 10.000 rokov.

itterson

- chladiaca veža v tvare rotujúceho hyperboloidu s prirodzeným ťahom vzduchu.

ITU

- Medzinárodná telekomunikačná únia.

Iturbide, Don Augustin

- Mexiko; 1783 - 1824; 1822 - 1823: cisár (ako Augustín I. ). Zvrhnutý republikánskou revolúciou a zastrelený.

Ituri

- Konžská demokratická republika; provincia na východe krajiny.

iu ultimis

- v posledných chvíľach života, krátko pred smrťou.

IUCN

- Medzinárodná únia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov.

IUE 1

- ESA/USA; družica (International Ultraviolet Explorer) pre astronomické pozorovania v ultrafialovom svetle s ďalekohľadom o priemere 45 cm, dvoma spektrografmi a elektronickým prenosovým systémom. Astronóm v pozemnom riadiacom stredisku (v USA alebo Španielsku) môže družicu ovládať ako bežný ďalekohľad; štart: 26. 1. 1978; hmotnosť 382 kg; životnosť neobmedzená.

IUS

- Medzinárodný zväz študentstva.

Ius regale montanorum

- latinsky písaný banícky zákonník kráľa Václava II. z rokov 1300 - 1305.

IUS-A

- USA; nosná raketa.

IUS-B

- USA; nosná raketa.

IUS-C

- USA; nosná raketa.

Ius resistendi

- v právnickej terminológii právo odporu.

Ivajlo

- Bulharsko; † 1280; vodca roľníckeho povstania v Bulharsku v rokoch 1277 - 1280.

Ivan I. Kalita, Ivan Danilovič

- 1304 - 1340; knieža. 1325: knieža moskovské. 1328: veľké knieža vladimirské. Oslabil Zlatú hordu. Podrobil si Novgorod, Pskov a iné. Kalita (mešec) vyjadrovalo bohatstvo.

Ivan III., Ivan Vasiljevič

- Rusko; 1440 - 1505; moskovské knieža. Syn Vasilij. 1462: veľké knieža moskovské a všetkej Rusi. Zjednotil Rusko. 1472: sobáš s neterou byzantského cisára - spojil tak svoj rod s Rímom. 1480: zvrhol tatarsko - mongolskú nadvládu. Úspešne bojoval s Litvou a Poľskom. Pripojil k ovládanému územiu Novgorod.

Ivan IV. Hrozný, Ivan Vasilijevičkotva

- Rusko; 1530 - 1584; panovník. Otec Vasilij III. († 1533). Matka Jelena († 1538). 1. manželka Anastázia Romanovová († 1560; sobáš vo februári 1547). 2. manželka Mária (dcéra čerkeského panovníka Temgruka). 3. manželka Marfa (zomrela 16 dní po sobáši). 4. manželka Anna (bola neplodná, po troch rokoch manželstva ju vyhnal do kláštora). 5. manželka Mária Nagajová (sobáš v roku 1580. Po smrti Ivana Hrozného vyhnaná do Ugliče). Syn Ivan (matka Anastázia Romanovová; v roku 1581 ho nešťastnou náhodou pri hádke s jeho tehotnou manželkou Jelenou zabil), Dimitrij (matka Anastázia Romanovová, zomrel ako dieťa), Dimitrij († 1591, matka Mária Nagajová), Fjodor. 1533: veľké knieža moskovské a všetkej Rusi. 1547 - 1584: prvý ruský cár (korunovaný 16. 1. 1547). 1547 - 1552: niekoľkokrát poráža nájazdných Tatárov a obsadil ich územie pozdĺž Volhy.

Ivan, Ján

- SR; 20. 11. 1924 - 1993; matematik.

Ivana, Milan

- ČR; * 26. 11. 1983; futbalista.

Ivančenkov, Alexander Sergejevič

- ZSSR; * 28. 9. 1940 (Ivantejevka); kozmonaut. Let na Sojuz 29 (pristátie v Sojuz 31), Sojuz T - 6. Pobyt na Saljut 6.

Ivanenko, Dmitrij Dmitrijevič

- ZSSR; * 1904; fyzik. V roku 1932 vypracoval teóriu, podľa ktorej sa atómové jadro skladá z protónu a neutrónu.

Ivanov, Alexander Andrejevič

- Rusko; 1806 - 1858; maliar - klasicista.

Ivanov, Igor

- Ruská federácia; 2003, 4: minister ZV. 2004: tajomník Bezpečnostnej rady prezidenta Putina.

Ivanov, Iľja

- ZSSR; čelný bádateľ a odborník na chov zvierat. 1901: založil prvé centrum na umelú insemináciu dostihových koní. V 30. rokoch 20. storočia ho Stalin poveril vypestovaním opičieho vojaka, kríženca človeka a opice, ktorý by necítil bolesť. Po pokusoch prepukol medzinárodný škandál Ivanov bol odsúdený na 5 rokov väzenia, ale potom išiel do vyhnanstva do Kazachstanu, kde zomrel

Ivanov, Georgi I.

- Bulharsko; * 2. 7. 1940 (Loveč); kozmonaut. Let na Sojuz 33.

Ivanov, Lev Ivanovič

- Rusko; 1834 - 1901; tanečník a choreograf.

Ivanov, Sergej

- Rusko; politik. 2004, 2005, 2006, 2007: minister obrany. 2007: stal sa 1. miestoredsedom vlády.

Ivanov, Valerij

- Rusko; † 29. 4. 2002 (Togliatti; zavraždený); novinár. Novinár listu Togliattské rozhľady. Písal o zločineckom podsvetí.

Ivanov, Vsevolod Vjačeslavovič

- Rusko; 1895 - 1963; spisovateľ. Dielo: Fakírove dobrodružstvá; Tajomstvá najtajomnejšie.

Ivanovskij, Dmitrij Iosifovič

- Rusko; 1864 - 1920; fytopatológ a botanik. Objavil vírusového pôvodcu mozaiky tabaku.

Ivanovskij, Oleg

- ZSSR; konštruktér. Šéfkonštruktér prvej umelej družice Zeme - Sputnika 1.

Ivens, Joris

- Holandsko; * 1898; filmový dokumentarista. Filmografia: Most; Prvé roky; Pieseň prúdov; Stretnutie Seiny s Parížom.

IVF

- pozri asistovaná reprodukcia.

Ivins, M. S.

- USA; astronaut. Let na STS-32, STS-46, STS-62, STS-81, STS-98.

Iwao Takamoto

- USA; 1925 (Los Angeles) - 8. 1. 2007; animátor japonského pôvodu. Tvorca animovaných postavičiek zo seriálu Scooby - Doo sa preslávil počas svojho pôsobenia v štúdiu Hanna - Barbera. V roku 1947 ho angažovali ako asistenta legendárneho animátora Milta Kahla do štúdií Walta Disneyho. Pracoval na rozprávkach ako Popoluška (1950), Šípová Ruženka (1959), 101 Dalmatíncov (1961) alebo Lady a Tramp (1955). V roku 1961 odišiel z Disneyho štúdií a nastúpil do Hanna - Barbera Productions. Tam pracoval na viacerých pozíciách, ale najznámejší je ako tvorca postáv. Vytvoril postavičky Scooby Doo, Penelope Pitstop, pes Astro zo seriálu The Jetsons alebo pes Muttley. Okrem toho režíroval celovečerný animovaný film Šarlotina pavučinka (1973). Takamoto bol v spoločnosti Hanna - Barbera viceprezidentom oddelenia kreatívneho dizajnu. V roku 2005 dostal Golden Award od združenia animátorov Animation Guild za viac ako 50 rokov pôsobenia v oblasti animovanej tvorby. V čase svojej smrti bol Takamoto viceprezidentom Warner Bros Animation.

Iwaszkiewicz, Jaroslaw

- Poľsko; * 1894; lyrik, prozaik a dramatik. Autor monografií o Chopinovi a Bachovi. Dielo: Česť a sláva.

IWC

- Medzinárodná veľrybárska komisia.

IWCB

- Medzinárodný klub žien.

Iwerks, Ub

- USA; animátor. 16. 8. 1930 - Ub Iwerks urobil prvý zvukový farebný kreslený film menom Fiddlesticks/Hlúposti. Preslávil sa prácami pre Walta Disneyho.

IWPR

- Veľká Británia; Inštitút vojnového a mierového spravodajstva. Podporuje novinárov vo vojnových zónach.

Ixodes ricinus

- kliešť obecný (pozri kliešť).

IYA 2009

- Medzinárodný astronomický rok vyhlásený UNESCO a Medzinárodnou astronomickou úniou na počesť 400. výročia prvého pozorovania oblohy ďalekohľadom (Galileo Galilei).

iza-

- prvá časť zložených slov majúca význam rovnaký, zhodný.

izagon

- rovnouholník.

izakusta

- izolínia intenzity zvuku.

izalobara

- izolínia tlakovej tendencie.

izanomála

- spojnica miest rovnakých anomálnych hodnôt, napr. rozdielov medzi očakávanou a skutočnou hodnotou tiaže.

Izák, JaroslavJaroslav Izák>

- SR; * 25. 4. 1955 (Handlová); politik.
1975 - 1980: štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej.
1980 - 1988: pracoval v Priemstave Prievidza.
1995 - 1998: prednosta na Obvodnom úrade životného prostredia.
2006, 2007, 2008: minister životného prostredia.
august 2008: odvolaný pre sporné prideľovanie dotácií z Environmentálneho fondu.

Izbica

- SR; prístupná jaskyňa vo Veľkej Fatre u Harmanca.

Izetbegovič, Alija

- Bosna; † 19. 10. 2003; 1990 - 8: prezident.

IZIP

- ČR; na internete umiestnená virtuálna zdravotná karta, napríklad športovcov. Ku tejto karte majú prístup len lekári, ktorých osoba navštívi ako pacient.

izo-

- v zložených slovách prvá časť s významom rovnaký.
- v chemickom názvosloví sa používa ako predpona k označeniu izomerických zlúčenín (líšiacich sa len vnútornou stavbou molekuly).

izoamplitúda

- čiara spájajúca miesta rovnakého výskytu niektorej meteorologickej veličiny (napr. teploty počas dňa).

izobar

- člen skupiny nuklidov s rovnakým nukleónovým číslom a rôznym protónovým číslom.

izobara

- čiara spájajúca miesta rovnakého tlaku vzduchu redukovaného napr. na hladinu mora. Izobary vymedzujú jednotlivé barické útvary.

izobarický

- prebiehajúci pri rovnakom tlaku.

izobary

- atómy rôznych prvkov s rovnakým hmotovým číslom.

izobata (izobatha)

- čiara rovnakých hĺbok v moriach, jazerách alebo riekach.

izoblaba

- čiara spájajúca miesta s rovnakými škodami spôsobenými zemetrasením.

izočiara (izolínia)kotva

- čiara (na mape, pláne) spájajúca body s rovnakou hodnotou určitej veličiny.

izodynama

- čiara spájajúca miesta rovnakej hodnoty niektorej zložky intenzity geomagnetického poľa.

izoecho

- elektrický obvod meteorologického radaru.

izofota

- čiara spájajúca miesta rovnakého osvetlenia.

izogama

- čiara spájajúca miesta rovnakého tiažového zrýchlenia.

izogamety

- pohlavné bunky rovnakého tvaru a veľkosti.

izoglosa

- čiara spájajúca na jazykovej mape miesta, kde sa vyskytuje určitý jazykový jav.

izogona (izogóna)

- čiara spájajúca miesta s rovnakou magnetickou deklináciou.

izohélia

- čiara spájajúca miesta s rovnakou dĺžkou slnečného svitu.

izohyeta

- čiara spájajúca miesta s rovnakými zrážkami za určité obdobie.

izohypsa (vrstevnica)kotva

- izolínia nadmorských výšok.

izochazma

- čiara výskytu polárných žiar za rok.

izochora

- krivka grafu znázorňujúca závislosť tlaku plynu na teplote pri konštantnom objeme (izochorický dej).

izochorický

- prebiehajúci pri stálom objeme.

izochromáta

- krivka spájajúca miesta rovnakej farby (vlnovej dĺžky).
- v náuke o pružnosti a pevnosti krivka rovnakého rozdielu hlavných napätí získaná elasticimetrom.

izochronia (homochronia)kotva

- časová zhoda nejakého javu.

izochronný

- súčasný.

izokandela

- čiara spájajúca miesta s rovnakými hodnotami svietivosti.

izokefalia

- umiestnenie hláv v rovnakej výške, do rovnakej výšky.

izoklina

- čiara matematických inklinácií.

izokosma

- čiara spájajúca miesta s rovnakou intenzitou kozmického žiarenia.

izokosta

- priamka rovnakých celkových nákladov na produkciu. Vyjadruje v grafe také kombinácie dvoch výrobných faktorov, ktoré je možné maximálne využiť pri danej konštantnej úrovni nákladov.

izokrivka (izočiara, izolínia)

- čiara na mape alebo v grafe spájajúca miesta rovnakých hodnôt danej veličiny.

izokvanta

- čiara spájajúca body rovnakej úrovne (napr. v ekonomike u produkčných funkcií).
- krivka rovnakej produkcie (množstva). Vyjadruje v grafe také kombinácie výrobných faktorov (vstupov), ktoré vedú k rovnakému celkovému objemu produkcie.

izolacionizmus

- snaha o nevmiešavanie sa a izoláciu.
- úmyselný nezáujem o dianie v zahraničí.

izolácia

- osamotenie.
- oddelenie.
- ochrana pred vonkajšími vplyvmi.
- zamedzenie prenikaniu.
- opatrenie proti prenikaniu.

izolant

- látka, ktorá zle prenáša elektrický náboj.

izolát

- osamotený jav, prvok, predmet.

izolátor (izolant)

- izolačná hmota, nevodivá súčasť.
- zariadenie oddeľujúce od seba vodiče alebo vodič od zeme.

izolepa

- priesvitná lepiaca páska s lepivou jednou stranou.

izolíniakotva

- izočiara.

izolovaný

- opatrený izoláciou.
- oddelený, osamotený.

izoluxa

- čiara spájajúca miesta s rovnakou intenzitou osvetlenia.

izometria

- rovnomernosť.
- vlastnosť vecí o rovnakých rozmeroch.
- totožnosť veršov alebo častí veršov na základe rovnakého počtu časových jednotiek.
- v matematike zhodné zobrazenie, zhodnosť.
- allometria s koeficientom úmernosti rovným 1.

izoméria

- v chémii úkaz charakteristický tým, že dve alebo viac chemických látok rovnakého percentuálneho zloženia a s rovnakou molekulovou hmotnosťou, ale sa od seba líšiacimi niektorými chemickými vlastnosťami, pretože majú inú vnútornú stavbu. Tieto látky sa nazývajú izoméry.

izoméria, jadrová

- existencia tzv. izomerných jadier s rovnakým počtom protónov a neutrónov, ale s ich rôznym vnútorným usporiadaním (spinom, energiou).

izoméria, optická

- enantiometria.

izoméry

- zlúčeniny s rovnakým atomárnym zložením, ale rozdielnou chemickou štruktúrou a tým i rôznymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami (napr. kyanatan strieborný - AgOCN a fulminan strieborný - AgNCO).

izoméry, optické

- pozri antipody.

izomorfia

- schopnosť látok s rôznym chemickým zložením kryštalizovať v rovnakej kryštalickej mriežke, kde sa môžu vzájomne zastupovať, takže vznikajú zmiešané kryštály.

izomorfizmus

- vzťah medzi ľubovoľnými, ktorý poukazuje na úplnú zhodnosť ich štruktúry.

izonefa

- čiara spájajúca miesta rovnakého množstva oblakov.

izopora

- izolínia ročných zmien niektorých zložiek magnetického poľa Zeme.

izoprén

- nenasýtený uhľovodík - základná jednotka prírodného kaučuku.
- materiál ku výrobe špeciálnych odevov.

izorada

- spojnica miest s rovnakou intenzitou rádioaktívneho žiarenia.

izoseista

- čiara spájajúca miesta s rovnakou intenzitou zemetrasenia.

izostázakotva

- hypotéza o rozložení hmoty v zemskej kôre, pri ktorej sa ustanovuje rovnováha medzi pevninskými blokmi a podkladom. Premiestňovaním hmôt na povrchu Zeme (sedimentácia, zaľadňovanie) dochádza k poruche izostatickej rovnováhy a k dlhodobým vertikálnym pohybom blokov. Autorom teórie je sir George Biddel Airy.

izosylabizmus

- rovnakoslabičnosť.

izotacha

- čiara spájajúca miesta rovnakej rýchlosti prúdiacej kvapaliny.

izoterika

- izotéria, arómaterapia, arómoterapia; liečba vôňami.

izoterma

- fyzikálny krivka znázorňujúca závislosť tlaku fyzikálnej sústavy na objeme pri konštantnej teplote.
- čiara spájajúca miesta rovnakého tlaku.

izotermia

- jav, kedy sa v určitej vrstve atmosféry teplota s pribúdajúcou výškou nemení.

izotermický

- prebiehajúci pri stálej teplote.

izoton

- člen skupiny nuklidov s rovnakým počtom neutrónov a s rôznym protónovým číslom.

izotopkotva

- druh atómu prvku, ktorý sa líši od štandartného (stáleho) atómu prvku počtom neutrónov v jadre, nukleonovým číslom. Izotopy sa dajú od seba oddeliť len fyzikálnymi metódami, majú rovnaké chemické vlastnosti.

izotop, nestabilný

- rádioizotop.

izotop, rádioaktívny

- rádioizotop.

izotropiakotva

- nezávislosť niektorej fyzikálnej vlastnosti látky na smere v priestore.

izotypia

- existencia látok, ktoré vytvárajú kryštály rovnakého typu. ale nemôžu vytvárať zmiešané kryštály.

Izrael
Štát Izrael
Medinat Jizrael (hebrejsky)Izrael - mapa
Izrael

- republika v Ázii medzi Mŕtvym a Stredozemným morom. Rozloha 20.678 km². Hlavné mesto Jeruzalem.
1517: pripojenie ku Osmanskej ríši.
1920: Spoločnosť národov zveruje Palestínu Británii (mandátne územie).
Do roku 1948 Palestína.
Rozhodnutím OSN z 29. 11. 1947 bola Palestína rozdelená na arabský a židovský štát.
14. 5. 1948 bol vyhlásený Izrael (vznikol 24. 4. 1948).
1949: Izrael napadnutý Arabskou ligou.
1956: spolu s Veľkou Britániou a Francúzskom útok proti Egyptu - Suezská vojna (skončila 1957, Izrael nakrátko okupuje Sinajský polostrov).
5. 6. 1967 - 10. 6. 1967: za podpory USA, Veľkej Británie a NSR vojna proti ZAR, Sýrii a Jordánsku - obsadenie Gazy, Sinajského polostrova až k Suezskému prieplavu, Západného brehu Jordánu (včítane Jeruzalema) a výšiny na hraniciach so Sýriou (Šesťdenná vojna).
1973: Jom Kipurská vojna s Egyptom.
1978: ukončená okupácia egyptských území. Útoky na základne Organizácie pre oslobodenie Palestíny v Libanone. Uzavreté mierové dohody s Egyptom.
1979: v Camp Davide podpísaná mierová zmluva s Egyptom.
1982: zabratie juhu Libanonu (do roku 2000). Odchod zo Sinajského polostrova.
1993: izraelsko - palestínska dohoda o čiastočnej autonómii pásma Gazy a Západneho brehu Jordánu.
1994: podpísaná mierová zmluva s Jordánskom (spor o Západný breh Jordánu). Palestínska samospráva v pásme Gazy a v Jerichu.
2000: odchod izraelských vojsk z južného Libanonu, nová intifáda.
2001: nová vlna izraelsko - palestínskych konfliktov.
17. 8. 2005: ukončená okupácia územia Gazy.
12. 9. 2005: odchádzajú poslední vojaci z pásma Gazy.
27.12. 2008: zahájený útok Izraela na územie Gazy po neustálom bombardovaní židovského štátu palestínskymi radikálmi z pásma Gazy.
3. 1. 2009: vstup pozemných jednotiek Izraela do pásma Gazy.
- označenie hebrejského národa.
- staroveký židovský štát. Hlavné mesto Jeruzalem. Najväčšieho rozmachu dosiahol v 1 tisícročí pred Kristom.

Izvestija

- ústredný orgán prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR. Založený v roku 1917, s názvom Izvestija od roku 1938.

Ižorci

- etnická skupina fínskeho pôvodu.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz