Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

élan vital

- jeden zo základných pojmov filozofie H. Bergsona, ktorý označuje životný vzruch, ktorý je v sváre s protikladnou silou - inertnou hmotou, tvorí podstatu života.
- (u H. Bergsona) nehmotná tvorivá podstata života.
- životná energia, sila, rozmach.

Éllóra

- India; skalný chrám. Nachádza sa tu 12 buddhistických chrámov, 17 hinduistických, 5 džinistických. Sú vytesané do čadičových útesov v dĺžke cez 2 km.

Éluard, Paul

- Francúzsko
* 14. 12. 1895 (St.-Denis)
† 18. 11. 1952 (Charenton-le-Pont, Paríž)
básnik, vlastným menom Eugene Grindel.
Lyrik lásky a nádeje. Organizátor poézie odboja.
1942: člen KS Francúzska.

Dielo:
Stretnutie s Nemcami
Neprerušená poézia
La capitale de la douleur.

éolienne bollée
Bolléeova veterná turbína
Bolléeov veterný motor

- turbína vynájdená v roku 1868 vo Francúzsku vynálezcom Ernestom Bolléom.
Použivala sa ku čerpaniu vody.

éra

- obdobie.
- letopočet.
- v geológii najvyššia geochronologická jednotka.

éra, bengálska

- India; éra začínajúca v roku 593.

éra Fazli

- India; éra začínajúca 10. 9. 1550. Počítanie podľa tejto éry sa vyskytuje len v dokumentoch.

éra, hidžrykotva

- začala sa príchodom proroka Mohameda do Mediny 20. 9. 622.

éra, kalijuga

- India; železný vek; éra začínajúca 18. 2. 3102 pred Kristom (kalijuga označuje aj periódu 1.000 božských rokov, teda 1.000 x 360 rokov normálnych).

éra, konstantinopolská

- počítala roky od začiatku sveta, ktorý mal byť 1. 3. 5508 pred Kristom. Tento letopočet bol vo východnej Európe udržovaný pravoslávnou cirkvou.

éra, Meidži

- Japonsko; 1868: éra modernizácie Japonska; začala obnovením cisárskej moci cisára Mucuhita.

éra, nirvány

- India; éra začínajúca v roku 543 pred Kristom od predpokladanej smrti Buddhy Šakja Muniho.

éra, Šaka

- India; éra začínajúca v roku 78. Pri ponechaní náboženských kalendárov zjednotený kalendár používaný v Indii po nadobudnutí samostatnosti (používaný od 22. 3. 1957). V kalendári je každý 4 rok prestupný.

éra, Vikram Samwat

- India; éra začínajúca v roku 57 pred Kristom legendárnym oslobodením krajiny od cudzích dobyvateľov.

Ésnault - Peltérie, Robert

- Francúzsko; 1881 - 1957; letecký konštruktér a teoretik kozmonautiky. 1908: publikuje prvú prácu o použití rakiet vo vesmíre. Dielo: 1928: Prieskum vysokej atmosféry raketami a možnosť medziplanetárnych ciest (L'exploration par fusées de la tres haute atmosphere et la possibilité des voyages interplanétaires); 1930 - 1935: dvojdielna encyklopédia kozmických letov Astronautika (L'astronautique).

éta

- Έ, έ, v gréckej abecede znak pre hlásku é.

éter

- z fyzikálneho hľadiska silno aromatická, tekavá, veľmi horľavá kvapalina ľahšia ako voda. Vynikajúce rozpúšťadlo. V minulosti sa používal ako anestetikum. Prvú éterovú anestéziu predviedol v Spojených štátoch William Morton 16. októbra 1846 (možno pred ním americký chirurg Crawford Long). O dva mesiace neskôr to zopakoval Robert Liston. Podľa viacerých zdrojov bol 21. decembra 1846 vôbec prvý v Európe.
- podľa starovekých filozofov je to nehmotná a nezničiteľná látka, ktorá obklopuje Zem zloženú zo štyroch živlov, a pozemských dejov sa ako božská látka nezúčastňuje. Predpokladalo sa, že je priesvitný, nevážiteľný a že nemá žiadne chemické a fyzikálne vlastnosti, ale preniká všetkým priestorom a hmotou a vytvára prostredie pre šírenie sa svetla a gravitácie.

éterický

- prchavý.
- nadzemský, vzdušný.
- útly, jemný.

éterifikácia

- reakcia alkylačných činidiel na alkoholy.

étery

- organické zlúčeniny typu ROR', kde R a R' sú uhľovodíkové zbytky, alkyly alebo aryly. Pripravujú sa éterifikáciou.

étos
éthos

- mrav, mravný základ, charakter.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon. sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional

Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz

 všetky slová
 aspoň jedno slovo

 lupa 100% 
 lupa 125% 
 lupa 150% 


Slovník cudzích slov Heuréka

Nástupca Lexikónu

Aktualizácie dát ukončené 24. 9. 2009.


TOPlist - SK

optimalizace PageRank.cz