Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

Dzasochov, Alexander

- Severné Osetsko
politik.
2005: prezident.

Dzeržinskij, Felix Edmundovič

- ZSSR
* 30. 8. (11. 9.) 1877 (Vilnius)
† 20. 7. 1926 (Moskva)
politik.
Jeden z vodcov ruského robotníckeho hnutia poľského pôvodu.
1905 - 1907: účasť na revolúcii, za ktorú bol vypovedaný na Sibír.
1917: člen ÚV KSSZ.
Bojovník proti kontrarevolúcii a sabotáži.
Zakladateľ Čeky (Mimoriadna komisia pre boj s kontrarevolúciou, špekuláciou a sabotážou), organizátor štátom riadeného teroru.

Dzeržinskij, Ivan Ivanovič

- ZSSR
* 1909
skladateľ.

Dielo:
Tichý Don (opera).

dzéta

- v grézkej abecede znak pre dz.

zigan, Jefim Ľvovič

- ZSSR
* 1898
filmový režisér.

Filmografia:
My z Kronštatu.

Dzúr, Martin

- ČSSR
* 1919;
generál a politik.
1968: člen ÚV KSČ, minister národnej obrany.

Dzurinda, MikulášMikuláš Dzurinda

- SR
* 4. 2. 1955 (Spišský Štvrtok)
politik.
Je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline (dnes Žilinská univerzita), kde v roku 1988 ukončil aj svoju vedeckú ašpirantúru a získal titul kandidáta vied.
Pracoval vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline ako ekonomický analytik (1979 - 1988), neskôr bol riaditeľom pre informačné technológie na oblastnom riaditeľstve Československých štátnych dráh v Bratislave (1988 - 1990).
V roku 2003 Mikulášovi Dzurindovi rektor Žilinskej univerzity pri príležitosti 50. výročia jej založenia udelil titul Doctor Honoris Causa (Dr. h. c.).
Mikuláš Dzurinda vstúpil do slovenskej politiky ako jeden z členov KDH, konzervatívnej politickej strany založenej na Slovensku v roku 1990. Po prvých slobodných voľbách v Československu v r. 1991 sa stal námestníkom ministra dopravy a pôšt Slovenskej republiky. V roku 1992 bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady, kde bol členom výboru pre rozpočet a financie. V čase vzniku samostatného Slovenska (1993) zastával Mikuláš Dzurinda post podpredsedu KDH pre ekonomiku. Od marca do októbra 1994 bol ministrom dopravy, pôšt a verejných prác SR. Po voľbách na jeseň 1994 sa vrátil do opozície ako poslanec parlamentu. Problematická politická situácia Slovenska v rokoch 1994 - 1998 viedli k pozastaveniu integrácie Slovenska do euroatlantických štruktúr. Päť opozičných strán (KDH, Demokratická strana, Strana zelených, Demokratická únia a Sociálnodemokratická strana Slovenska) vytvorilo Slovenskú demokratickú koalíciu. Mikuláš Dzurinda sa stal jej hovorcom, neskôr, 4. júla 1998 jej predsedom. V januári roku 2000 Mikuláš Dzurinda nadviazal na myšlienky a ideu SDK a založil novú politickú stranu, Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu. Jeho pozícia predsedu a lídra strany bola niekoľkokrát potvrdená v primárnych voľbách SDKÚ. Pod vedením Mikuláša Dzurindu Slovenská republika po roku 1998 opäť vstúpila do integračných procesov smerom k Európskej únii a NATO. V roku 2000 sa Slovensko stalo súčasťou OECD. Potvrdením reformného kurzu politiky Mikuláša Dzurindu bol mandát, ktorý dostal od slovenských voličov na zostavenie druhej vlády po voľbách v roku 2002. Bol to rok, keď sa na samite NATO v Prahe rozhodlo o pozvaní Slovenska do NATO a na samite EÚ v Kodani Slovensko uzavrelo prístupové rokovania s EÚ. Súčasťou oboch zoskupení sa Slovensko stalo v roku 2004.
Mikuláš Dzurinda prednášal na amerických a európskych univerzitách, i na významných odborných a verejných fórach. Je presvedčeným zástancom pevných transatlantických väzieb a stredoeurópskej spolupráce. Práve pod jeho vedením sa V4 - neformálne kooperatívne zoskupenie Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska - prebudila opäť k životu a získala nové stimuly.
Je ženatý, má dve dcéry. Hovorí anglicky a francúzsky.
2005: premiér.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional

© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz