Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu! 

-algia

- druhá časť zložených slov označujúca bolesť orgánu alebo tkaniva.

a

- samohláska, hláska (písmeno abecedy).
- značka pre jednotku plochy ár.
- predložka z významom od.
- značka pre predponu atto- - 10-18.
- fyzikálna značka pre zrýchlenie.
- francúzska skratka na hodinkách označujúca zrýchlenie chodu (avancia).

A

- fyzikálna značka pre hmotové číslo.
- fyzikálna značka pre prácu (energiu; aj W, E).
- fyzikálna značka pre jednotku ampér.
- fyzikálna značka pre elektrochemický ekvivalent.
- fyzikálna značka pre magnetickú vodivosť (permeanciu).
- v geometrii označenie pre plochu, plošný obsah.
- v kinematike označenie pre zrýchlenie.
- fyzikálna značka pre aktivitu rádionuklidov.
- medzinárodný symbol označujúci na textíliách možnosť užitia všetkých čistiacich prostriedkov.

a-kotva

- predpona meniaca význam základného slova slovom gréckej predpony a - ne- (asymetrický - nesymetrický), alfa privatum, tzv. a-záporové.

A/Com
Air Commodore [ér komodór]

- Veľká Británia; generálmajor (predtým brigádny generál) RAF.

A/H1N1kotva
prasacia chrípka
mexická chrípka
nová chrípka

- vírus prasačej chrípky.
Prenosný aj na človeka. Môže spôsobiť i smrť. Vakcína neexistuje. Na vírus zaberajú antivirotiká.
2009: v Mexiku a USA (v apríli 2009 potvrdený výskyt v Mexiku, amerických štátoch Kalifornia, Texas, Kansas, New York) sa rozvinula epidémia prasačej chrípky (i prenos z človeka na človeka) s pandemickým potencionálom (vírus, ktorý vznikol zmiešaním vírusov prasačej, ľudskej a vtáčej chrípky). V Mexiku uzatvorené školy a zrušené verejné podujatia.
27. 4. 2009: objavili sa prvé prípady nakazenia v Európe (Španielsko, Veľká Británia). V Mexiku chorobe už podľahlo 149 ľudí.
Potvrdené prípady nakazenia v Izraeli a na Novom Zélande.
Vírus pomenovaný aj mexická chrípka, nová chrípka, severoamerická chrípka.
29. 4. 2009: prvá obeť mimo územie Mexika v USA (23 mesačné dieťa). Mnoho krajín kontroluje na letiskách turistov prichádzajúcuch z Mexika. Vírus potvrdený na celom svete v mnohých krajinách na všetkých kontinentoch. Egypt začal likvidovať chov ošípaných.

A/H2N2

- smrtiaci vírus ázijskej chrípky. V rokoch 1957 - 1958 usmrtil na 4 milióny ľudí.

A/V/M
Air Vice Marschal

- Veľká Británia; generálmajor RAF.

a. a.
ad acta

- odložiť ku spisom.

a. a. Ch. (n)
anno ante Christum (natum)

- skratka pre údaj roku – v roku pred narodením Krista, rok pred narodením Krista.

a. c.
anni currentis

- tohto, bežného roku.

A. D.kotva
a. d.
anno Domini

- roku Pána (latinská skratka pre dáta, ktoré sú kalibrované), aj a. d. (latinská skratka pre dáta, ktoré nie sú kalibrované; a dato), a. D., AD. Skôr užívaná skratka pri uvádzaní nášho letopočtu. Označuje letopočet po Kristovi.

A. h.
anno hegirae

- skratka pre údaj islamského letopočtu, ktorý je rátaný od roku hedžry, t. j. od roku 622.

A. H.
Anno Hegirae

- označenie islamského letopočtu počítaného od roku hidžry (622).

a. Ch. kotva

- ante Christum, pred narodením Krista.skôr používaná skratka pri udávaní letopočtu, teraz sa používa pr. n. l. - pred naším letopočtom.

a. Chr.

- roku Pána, uvádza sa pred letopočtom.

a. Chr. n.
ante Christum (natum)

- pred Kristom. Používa sa pred udaním letopočtu.

a. Chr. (n)
ante Christum (natum)
a. Chr. n.

- pred Kristom. Používa sa pred udaním letopočtu.

a. i.

- skratka pre ad interim.

a. m.

- ante meridiem; predpoludním (v anglickom prostredí).

a. p.

- minulý rok.

a. u. c.

- letopočet počítaný od založenia mesta (t. j. Ríma, od r. 753 pred n. l.).

a capella

- spev bez doprovodu hudobných nástrojov.

a contokotva

- na účet.
- hovorovo na vrub, ku škode, v prospech, na konto.

a contrario

- v protiklade.

a dato

- odo dňa vydania, vystavenia; skratka a. d.

a fond perdu

- na účet strát.

a jour

- nemeškať, byť hotový, byť v poriadku.

a, komorné

- tón, ktorého kmitočet je 440 kmitov za sekundu. Je základným tónom ladenia hudobných nástrojov.

a la

- ako, podľa spôsobu.

a la carte

- podľa jedálneho lístka.

a limine [á lí-]

- zásadne (napr. odmietnuť), od začiatku bez (akéhokoľvek) rokovania, prerokovania.

a linea

- od riadka, na nový riadok (písať, tlačiť), pozri alinea.

a piacere

- v hudbe ľubovoľne.

a porta inferi

- pred bránami pekiel.

a posteriori

- neskorší.
- neskôr.
- výraz, ktorým sa označuje poznanie pochádzajúce zo skúsenosti a z nej odvodené, zo skúsenosti, podľa skúsenosti. Pojem bol zavedený v scholastike.

a potiori

- podľa, z hľadiska väčšiny, v duchu.

a prima vista

- na prvý pohľad.
- v hudbe z notového partu bez prípravy, z listu.

a priori
apriórne

- predom.
- pred.
- výraz, ktorým sa označuje poznanie nezávislé na skúsenosti v zmysle platnosti alebo aj v zmysle jeho pôvodu, iba z rozumu (nezávislo na skúsenosti).

a rivederci

- v talianskom prostredí do videnia (pozdrav).

a tempo

- v hudbe v pôvodnom tempe. Prenesene v pravý čas, včas.

a tergo

- odzadu.
- obrátene.

a vista

- dovidenia vo význame bez lehoty, neterminované (inkaso, vklad, zmenka), zmenka splatná pri jej predložení, pri videní.

a- (an-)

- predpona záporu, ne-.
- neexistencia niečoho.

A-2

- repelent proti žralokom, ktorý v roku 2004 vyvinul tým odborníkov pod vedením Erica Strouda. Je vyrábaný z tiel mŕtvych žralokov - žraloky totiž odpudzuje, keď ucítia telo mŕtveho žraloka.

A-4

- Nemecko; pozri V2.

A-Netz

- Nemecko; sieť A; prvá analógová bezdrôtová sieť v Nemecku. Bola spustená koncom 50-tych rokov 20. storočia. Spolu so sieťou B a C sa radí k prvej generácii mobilných telefónnych sietí. Nasledovala druhá generácia sietí D a E a tretia generácia UMTS.

aA

- značka pre abampér.

AAAS
American Association for the Advancement of Science

- Americké združenia pre pokrok vedy. Medzinárodná vedecká organizácia. Vznikla v roku 1848.

aak

- rýnsky čln pre dopravu vína.

aalen

- spodný stupeň jury (nazvaný podľa mesta Aalen v Nemecku).

AaliyahAaliyah

- USA; * 16. 1. 1979; rhytm&bluesová speváčka, vlastným menom Aaliyah Dana Haughton.

Aalto, Alvar

- Fínsko; 3. 2. 1898 - 11. 5. 1976; architekt. Navrhol množstvo stavieb vo Fínsku a USA. Dielo: verejná knižnica vo Vyborgu, kostol vo Vuoksenniska; továreň na celulózu v Sunile, kultúrny dom v Helsinkách.

Aaltonen, Aimo

- Fínsko; * 1906; politik. V rokoch 1944 - 5 a 1949 - 66 predseda KS Fínska.

Aaltonen, Väinö

- Fínsko, 1894 - 1966; sochár a maliar. Portrétista a tvorca pomníkov (Nurmi).

aam

- holandská a indonézska jednotka objemu (155,2 l).

Aanrud, Hans

- Nórsko; 3. 9. 1863 (Vestre Gausdal) - 10. 1. 1953 (Oslo); spisovateľ. Autor vidieckych poviedok.

Aara

- Švajčiarsko; rieka dlhá 295 km.

Aarne, Antti Amatus

- Fínsko; 1867 - 1925; bádateľ v odbore folkloristiky.

Aaron

- Francúzsko; skalnatý polostrov v severofrancúzsko departmente Ille et Villaine v prielive La Manche. Na polostrove je pevnosť Saint-Malo.
Poľsko; † 1059; biskup. Podľa tradície prvý opát benediktínskeho kláštora v Týnci.

Aaron
Alexej Zacharovič Narcisov

- Rusko; * 1781, † 1842; teologický spisovateľ.

Aasen, Ivar

- Nórsko; 5. 8. 1813 (Sunnmore) - 23. 9. 1896 (Kristiania); básnik, filológ. 1850: na základe starých nárečí vytvoril výlučne nórsky spisovný jazyk (landsmal), dnes nazývaný nynorsk, na rozdiel od ryksmalu ovplyvneného dánčinou. Obe podoby spisovnej nórčiny boli v roku 1907 zrovnoprávnené.

ab

- predpona z významom od.
- vo fyzike predpona v spojení s menom určitej jednotky vyjadruje príslušnosť k absolútnej elektromagnetickej sústave.

ab aetermo (latinsky)

- od večnosti.

ab antiquo (latinsky)

- odpradávna, od starodávna.

ab hinc (latinsky)

- odtiaľ, smerom preč od tohto miesta.

ab incunabulis (latinsky)

- od kolísky, od detstva.
- oddávna.

ab initio (ab init)

- od začiatku.
- v kvantovej chémii označenie kvantovomechanických výpočtov molekulárnych štruktúr bez užitia empirických parametrov.

ab intestato

- bez závetu.

ab origine

- od začiatku, od vzniku.
- od pôvodu, pôvodom.

ab origine mundi

- po (od) stvorení sveta.
- pôvodom.

ab ovo

- od počiatku (ovo - latinsky vajce).

ab-

- predpona s významom od.
- vo fyzike predpona v spojitosti s menom určitej jednotky vyjadrujúca príslušnosť ku absolútnej elektromagnetickej sústave.

aba
abája

- (v krajinách Predného východu) voľný vlnený plášť bez rukávov, nosený najmä pri náboženských pútiach či slávnostiach.

Aba Novák Vilmos

- Maďarsko; 15. 3. 1894 (Budapešť) - 29. 9. 1949 (Budapešť); maliar a grafik. Autor monumentálnych nástenných obrazov.

abacterialis

- abakteriálny, nebakteriálny, bez účasti (vplyvu) baktérií.

abactio

- odstránenie.

abactio partus

- úmyselné vyhnanie plodu, potrat.

Abačidze, Aslan

- Adžária; 2004: prezident. Rezignoval 6. 5. 2004.

abadir

- obyčajné okrúhle kamene, ktoré sú v Oriente uctievané ako posvätné.

Abadie, Paul

- Francúzsko
* 11. 12. 1812 (Paríž)
† 2. 8. 1884 (Chaotu)
architekt.
1874 - 1877: návrh a zahájenie stavby kostola Sacré-Zouer v Paríži.

Abafi, František

- ČR
* asi 1732
† 15. 3. 1817
politik, cestovateľ, revolucionár.
Pochádza z oravskej šľachtickej rodiny.
Vyštudoval právo, filozofiu a históriu na univerzite v Pešti a Trnave.

Abagaj, Aisin Gioro Chuang-tchaj-ťikotva
Abachaj Aisin Gioro Chuang-tchaj-ťi

- Mongolsko
* 28. 11. 1592
† 21. 9. 1643
mandžuský cisár a mongolský chán.
Otec Nurhači.
1626: chán štátu Ta Ťin.
1636: prehlásil sa cisárom dynastie Veľká Čching (Ta Čching).
1636: juhomongolskými kniežatami prehlásený za chána Mongolov.
Podrobil si Kóreu a južné Mongolsko.

Abacha, Sani

- Niger
† 1998
politik.
1998: diktátor.

Abachaj, Aisin Gioro Chuang-tchaj-ťi

- pozri Abagaj.

abak
abakuskotva

- staroveká počítacia tabuľka, počítadlo. V Číne používané už od roku 500 pred Kristom. V Rusku používaná asi do 18. storočia.
- mechanický prístroj na počítacie úkony.
- abeceda v starom Egypte.
- v architektúre štvorcová doska na hlavici stĺpa, spojovací článok.
- v pamiatkártsve (antický) ozdobný štvorcový stolík bohato vykladaný.
- stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov, bohato zdobený, kredenčný stolček.

abaka
manilská konopa

- textilné vlákno z dužinatých kmeňov banánovníka.

Abakanowicz, Magdalena

- Poľsko
* 20. 6. 1930
výtvarníčka.
Autorka rozmerných tkaných kobercov, neskôr monumentálnych textilných plastík a objektov z bronzu.

ABAKO

- Kongo
Oblastná politická strana založená v roku 1950 pod vedením J. Kasavubu. Od roku 1955 bojovala za nezávislosť Konga. V roku 1965 bola jej činnosť zastavená.

abakus

- abak.

abalda

- hlavný sklad tabaku, trafika.

abalienatio

- odvádzanie, oddialenie, odcudzenie.

Abalienatio mentis

- duševná porucha, pomätenie.

abalineácia

- scudzenie, prisvojovanie si.

abampérkotva

- v absolútnej elektromagnetickej sústave jednotka pre elektrický prúd..

abandonkotva

- vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva alebo náhrady (napr. poistnej).
- možnosť zaplatiť clo príslušnému štátu prenechaním dovážaného tovaru za ohlásenú cenu.

abandonovať

- prenechávať, prenechať štátu (dovážaný tovar) miesto zaplatenia cla (využitím adanbonu).

abarthrosis
abartróza

- pravý kĺb.

abarticulatio

- pravý kĺb (s kĺbovou dutinou); vykĺbenie.

abasi

- perzská strieborná minca s nízkou hodnotou.
- v Egypte kvalitná vlna.

abasia

- abázia; neschopnosť chôdze.

Abasiyanik, Sait Faik

- Turecko; 23. 11. 1906 (Adapazari) - 11. 5. 1954 (Istanbul); spisovateľ. Autor množstva krátkych poviedok.

abasso

- (v talianskom prostredí) dole, preč s ním.
- ako prejav odporu, nevôle voči niekomu (rečníkovi, politikovi, ...).

abatiša

- predstavená ženského kláštora niektorých rádov.
- abbesse; v stredovekom Francúzsku úradne poverená žena dohliadaním v nevestinci (bordeli). Tiež magistra; používané v rovnakom zmysle ako bordelmamá či oficiálna kupliarka.

abaton

- časť chrámového okrsku neprístupná nezasväteným.
- miesto zasvätené určitému božstvu. Nemusí sa nachádzať iba v chrámovej časti.

Abauj

- starší názov pre Abov.

abaxialis
abaxiálny

- mimoosový, odvrátený od osy.

abaxiálny

- mimoosový.
- odklonený. vzdialený od osy.
- odvrátený od rastlinnej osy.

abaz

- stará perzská strieborná minca. Nazvaná podľa šáha Abbása zo 16. storočia.

abažúr

- tienidlo lampy.
- šikmé okno, ktoré prepúšťa svetlo zhora, ale zamedzuje výhľad.

abažúrový

- týkajúci sa tienidla lampy.

abája

- čierny plášť zakrývajúci celé telo. Nosia ho ženy v moslimských krajinách.

abázia

- organická alebo funkčná neschopnosť chôdze spôsobená nervovými alebo psychickými poruchami.

ABBAkotva

- Švédsko, hudobná skupina. Členovia: Agnetha Fältskog (Faeltskog), Björn Ulvaeus (Bjoern), Benny Andersson, Anni-Frid (alias Frida) Lyngstad (Reuss).
6. 4. 1974 zvíťazili v Eurovízii (19. ročník, pieseň Waterloo).
Skupina sa v roku 1983 rozpadla.

Hity:
Mamma Mia.

Abba, Giusepe Cesare

- Taliansko
* 6. 10. 1838 (Cairo Montenotte)
† 6. 11. 1910 (Brescia)
básnik.

Abbado, Claudio

- Taliansko
* 26. 6. 1933
dirigent.
1979 - 1986: šéfdirigent Londýnskeho symfonického orchestra.
1986: hudobný riaditeľ Štátnej opery vo Viedni.
1989: súčasne aj riaditeľ Berlínskej filharmónie.

Abbado, Roberto

- Taliansko
* 30. 12. 1954 (Miláno)
dirigent.
Otec Claudio.
1992: šéfdirigent orchestra v Mníchove a orchestra Bavorského rozhlasu.

Abbás, Ferhat

- Alžírsko
* 24. 10. 1899
† 1985
bojovník za slobodu Alžírska.
Bol väznený v rokoch 1945 - 1946.
V roku 1956 sa pripojil k Frontu národného oslobodenia Alžírska.
V rokoch 1958 - 1961 predseda dočasnej vlády.

Abbás I. Veľký

- * 1571
† 1629
Otec Muhammad Chudabanda.
1587: šah Safíjovskej ríše (safijovský šah v Perzii).

Abbás, Mahmúdkotva

- Palestína
politik, alias Abú Mázin (Mahmoud Abbas).
Generálny tajomník OOP.
Premiér.
2005: kandiduje na prezidenta za stranu Fatah.
2005: prezident (zvolený 9. 1. 2005).

Abbásovci

- dynastia arabských kalifov v rokoch 749 - 1258. Svoj pôvod odvodzujú od Mohamedovho strýka Abbása († 653). 750: zvrhli Cordóbsky chalífát (Umajjlovci odolali iba v Španielsku). 762: ustanovujú ako hlavné mesto islamu Bagdád. 1255: porazení seldžuckými Turkami. Ich vláda skončila, keď Mongoli dobyli a zničili Bagdád v roku 1258.

Abbe, Ernst

- Nemecko; 23. 1. 1840 (Eisenach) - 14. 1. 1905 (Jena); fyzik, astronóm a sociálny reformátor. Zaoberal sa najmä lomom a ohybom svetla a teóriou optických prístrojov. 1870: pracoval na univerzite v Jene, kde bol od 1879 profesorom. 1878 - 1891 bol riaditeľom observatória. Od roku 1888 spolupracoval s Karolom Zeissom, u ktorého bol napred vedúcim oddelenia vedy a neskôr spolumajiteľom Zeissových závodov v Jene. 1872: vypracoval teóriu zobrazovania v mikroskope. Robil výpočty pre konštrukciu optických prístrojov. 1878: zostrojil prvý súčasný mikroskop. Zostrojil prístroj na obkresľovanie mikroskopických obrazcov. Ukázal, že sú ohraničené možnosti optických mikroskopov v dôsledku vlnovej dĺžky svetla. Skonštruoval celý rad optických prístrojov. Zdokonalil Fizeauovu metódu.

Abbey

- Mars; jaskyňa v oblasti vulkánu Arsia Mons.

Abbey Theatre

- Írsko. Národné divadlo v Dubline. Bolo založené v roku 1904.

abbé

- titul svetského duchovného bez kňazského svätenia (úradu).
- vo francúzskom prostredí označenie katolíckeho duchovného vôbec, ak nemá titul monsignore alebo vyšší.

abbéovský

- vlastný abbéovi.

abbreviatio

- abeviácia; zmenšenie, skrátenie.

ABCkotva

- USA; TV stanica.
- zbrane ABC, tj. atómové, biologické a chemické.

ABC, zbrane

- atómové, biologické a chemické zbrane.

abcoulombkotva

- v absolútnej elektromagnetickej sústave jednotka pre elektrický náboj, značka aC.

abd

- arabský čierny otrok, tiež sluha a ctiteľ boha.
- súčasť arabského (osobného) mena.

Abd ur-Rhaman

- Malajzia; * 8. 2. 1903 (sultanát Kedah); politik. 1963 - 1970: predseda vlády.

Abd-el-Káder

- Alžírsko; 1808 - 1882; národný hrdina. Vodca odporu proti francúzskemu vpádu v rokoch 1830 - 47.

Abdalláh II.

- Jordánsko; panovník. Manželka Ranja (Palestína). Otec Husajn bin Talál.
2008: kráľ (od roku 1999).

Abdellahí, Sídi uld Šajch

- Mauretánia; politik.
Minister financií.
2007: víťaz prezidentských volieb.
6. 8. 2008: zvrhnutý vojenským pučom vedeným šéfom jeho ochranky Muhammadom Úld Abd al-Azízom.

abderita

- zaostalý, obmedzený človek. Podľa posmešnej tradície spätej so starogréckymi Abdérmi, abdérskymi obyvateľmi.

abderitizmus

- malomestská obmedzenosť, malomeštiactvo.

abdérsky

- týkajúci sa Abdér, starogréckeho mesta na tráckom pobreží, s ktorým sa spájala posmešná tradícia ako s naším Kocúrkovom, prostredia so zaostalými, obmedzenými, hlúpymi obyvateľmi.

Abdéra

- starogrécke mesto na thráckom pobreží, s ktorým bola spojená posmešná tradícia (ako nášho Kocúrkova).
- prostredie so zaostalými, obmedzenými, hlúpymi obyvateľmi.

Abdéran
Abderita

- obyvateľ Abdéry.

abdikácia

- vzdanie sa úradu, funkcie, odstúpenie.

abdikovať

- odstúpiť, odstupovať z funkcie, vzdať sa, vzdávať sa významnej, najmä štátnej funkcie, úradu.

abdominalgia

- bolesť v brušnej krajine.

abdominalis

- abdominálny; brušný.

abdominatio

- abdominácia; ohavnosť, ohyzdnosť.

abdominálny

- brušný.

abdominocentesis

- abdominocentéza; nabodnutie, otvorenie brušnej dutiny.

abdominohysterectomia

- abdominohysterektómia; chirurgické odňatie maternice brušnou cestou.

abdominopathia

- abdominopatia; vyšetrenie brušných orgánov pomocou endoskopu.

abdominoplastika

- plastická operácia, odstránenie vysiacej kože na bruchu a povolenej brušnej steny.

abdominoscrotalis

- abdominoskrotálny; týkajúci sa brucha a mieška.

abdominovaginalis

- abdominovaginálny; týkajúci sa brucha a vagíny.

abdominovesicalis

- abdominovezikálny; týkajúci sa brucha a močového mechúra.

abdómen

- anatomicky brucho človeka.
- zoologicky posledný oddiel tela členovcov, zadoček.

abductio

- abdukcia; odtiahnutie.

abdukciakotva

- odchýlenie.
- pohyb, odtiahnutie končatiny od strednej osy tela, napr. upaženie. alebo odtiahnutie jej časti, napr. odtiahnutie prstov. Opak je addukcia.

abduktor

- odťahovač, sval, ktorý umožňuje abdukciu.

Abdulláh

- ctiteľ Alaha, Alahov sluha.
- Jordánsko; 1882 - 1951 (Jeruzalem; zavraždený). V rokoch 1921 - 46 emir Transjordánska. Po vzniku Jordánska jeho kráľom v rokoch 1946 - 51.

Abdulláh, Abdulláh

- Afganistan; ? - ?: minister ZV Talibanom zvrhnutej vlády.

Abdühamid II.

- Turecko; 1842 - 1918. V rokoch 1876 - 1909 sultán.

Abe, Šinzo

- Japonsko; politik. 2006: premiér.

ABEC (0-9)

- označenie tvrdosti ložísk - v stupnici 0 - 9, kde najnižšie číslo označuje najnižšiu tvrdosť.

abeceda

- sústava latinských písmen nazvaná podľa prvých štyroch písmen (a, be, ce, de).
- systém značiek pre jednotlivé písmená.
- hovorovo základné poznatky istého odboru.

abeceda, arabská

- používa sa v islamskom svete. Obsahuje 29 súhlasok a 14 samohlások. Vznikla z aramejštiny.

abeceda, daktylná (daktylotika)

- prstová abeceda.

abeceda, Morsehokotva

- telegrafická abeceda. 1. 1. 1999 oficiálne zrušené použitie Morseho abecedy ako prostriedku tiesňového volania pre lode s výtlakom väčším ako 300 ton.

abeceda, nemecká

- základná abeceda sa skladala z 24 rún. Anglosasi v Northumbrii tento počet rozšírili v 9. storočí na 33, ale Vikingovia ich neskôr zaviedli len 16.

abeceda, severosemitská

- pravdepodobne prvá abeceda. Vznikla okolo roku 1700 pred Kristom. Vytvorili ju semitsky hovoriaci obyvatelia Sýrie a Palestíny.

abeceda, telegrafickákotva

- sústava telegrafických značiek, ktoré majú význam písmen, číslic a znamienok - Medzinárodná Morseho abeceda.

abeceda, vlajková

- sústava vlajok, v ktorej každá vlajka má význam písmena, číslice alebo určitého významu.

abecedár

- šlabikár.
- abecedný zoznam.
- hovorovo príručka základných poznatkov, základných pravidiel.
- kto sa učí abecedu, začiatočník.

abecedný

- usporiadaný podľa abecedy.

Abegg, Richard

- Nemecko; 9. 1. 1869 (Danzig) - 3. 4. 1910 (Tessin); chemik. Autor významných prác o komplexoch železa a elektrochémii (teória valencie).

Abeghjan, Manuk

- Arménsko; 1865 - 1944; lingvista, literárny vedec a folklorista. Dielo: Teória arménskeho jazyka; Dejiny arménskej literatúry.

Abeho, Šinzó

- Japonsko; politik. 2006: premiér.

Abel 2218

- galaxia. Pomocou gravitácie galaxie (pozri gravitačná šošovka) môžeme pozorovať najvzdialenejšie vesmírne objekty.

Abel, Niels Henrik

Niels Henrik Abel - Nórsko; 1802 - 1829; matematik. Objasnil, že pre algebraické rovnice vyššieho ako 4. rádu neexistuje univerzálne riešenie pomocou koeficientov, resp. vzorcov.

Abelard, Pierre

- Francúzsko; 1079 - 1142; teológ a scholastický filozof - racionalista. Niektoré jeho názory cirkev odmietla ako kacírske.

Abelisauridae

- rod teropoidných dinosaurov. Vyvinuli sa počiatkom vrchnej kriedy. Meno bolo ustanovené argentínskymi paleontológmi Josém Bonapartom a Fernandom Novasom v roku 1985 a definované v roku 1997 ako Abelisaurus comahuensis, Carnotaurus sastrei, Xenotarsosaurus bonapartei, Indosaurus matleyi, Indosuchus raptorius, Majungasaurus crenatissimus a všetci potomci ich spoločného predka.

Abell, Kjeld

- Dánsko; * 1901; dramatik. Dielo: Stratené melódie.

Abelson, Philip Hauge

- USA; * 1913; fyzik. Spolu s E. M. McMillanom v roku 1940 v cyklotróne ostreľovaním uránu 238 vyrobili nové prvky neptúnium a plutónium.

Abendroth, Wolfgang

- Nemecko; * 2. 5. 1906, † 15. 9. 1985; politológ. 1951 - 1973: vedúci katedry politických vied v Marburgu. Dielo: Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung.

aberantný

- odchýlny, prejavujúci sa aberáciou.

aberáciakotva

- odchýlka, úchylka.
- v astronómii odchýlka svetelného lúča daná zložením rýchlosti svetla a pohybu pozorovateľa. Aberáciu spôsobuje obeh Zeme okolo Slnka (maximálna hodnota 20,5") a rotácia Zeme (maximálna hodnota 0,3").
- vo fyzike odchýlka od ideálneho optického zobrazenia šošovkou spôsobená jej optickými vadami.
- v medicíne (aberatio) pohlavná perverzia, pohlavná úchylnosť.
- v právnickej terminológii prípad, kedy niekto chce dosiahnuť určitý výsledok a nezávislo na svojej vôli dosiahne iný výsledok (omyl páchateľa v predmete činu).
- chromozómová mutácia.
- v biológii odchýlka od normálneho priemeru vlastností a znakov jednej generácie.
- v zoológii poddruhová jednotka užívaná pre farebne alebo kresbou odlíšené formy živočíchov.
- vo fyzike dchýlka od ideálneho zobrazenia optickou sústavou (šošovkou) spôsobená jej optickými vlastnosťami a vlnovou povahou svetla.

aberácia, denná

- v astronómii odchýlka svetelného lúča spôsobená skladaním rýchlosti svetla a pohybu pozorovateľa vyvolaná rotáciou Zeme okolo osi.

aberácia, chromatická
farebná vada

- odchýlka svetelného lúča v optickej sústave v dôsledku odlišného lomu svetla s rôznou vlnovou dĺžkou. Najmenej sa láme dlhovlnné svetlo z červenej časti spektra. V dôsledku farebnej vady vzniká farebný lem na ostrých rozhraniach medzi svetlom a tieňom.

aberácia, pohlavná

- pohlavná úchylnosť.

aberácia, ročná

- v astronómii odchýlka svetelného lúča spôsobená skladaním rýchlosti svetla a pohybu pozorovateľa vyvolaná obehom Zeme okolo Slnka.

aberácia, sekulárna

- v astronómii odchýlka svetelného lúča spôsobená skladaním rýchlosti svetla a pohybu pozorovateľa vyvolaná pohybom Slnečnej sústavy vzhľadom na hviezdy.

aberácia, sférická

- odchýlka svetelného lúča v optickej sústave v dôsledku odlišného lomu svetelných lúčov v rôznych častiach šošovky. Na okrajoch šošovky sa lúče lámu viac, ako v jej strede. V dôsledku toho sa všetky lúče nepretínajú v jednom bode a obraz rozostrený.

aberatio

- pozri aberácia.

Aberdeen

- Veľká Británia; prístav v severnom Škótsku.

Aberdeen anf Temair, Isabela

- Veľká Británia; markíza a feministka. 1925: predsedníčka Medzinárodnej rady žien.

aberovať

- javiť, prejavovať aberáciu - odchylovať sa, odchýliť sa, vychýliť sa, vychylovať sa.

aberrans

- aberujúci; odchyľujúci sa, odbočujúci.

aberratio

- aberácia; odchýlka od normálneho stavu.

aberratio loci

- neprimeraná, abnormálna poloha.

aberratio sexualis

- pohlavná aberácia; scestnosť pohlavného pudu, pohlavná úchylnosť.

aberratio temporis

- časová odchýlka.

Abesínia
Abesínsko

- krajina v severovýchodnej Afrike.

Abesínec
Abesínčan
Abesínka
Abesínčanka

- príslušník abesínskeho národa.

Abélard, Pierrekotva

- Francúzsko; 1079 (Le Pallet) - 22. 4. 1142; filozof. 1102: po opustení chrámovej školy (Notre Dame v Paríži) zakladá v Melune vlastnú školu - neskôr zatvorená. 1113: venuje sa teologickému štúdiu. 1114: vracia sa do Paríža ako učiteľ teológie a logiky; stáva sa učiteľom dcéry jedného z cirkevných hodnostárov (Fulberta) - Héloise (1101 - 1164). Ich milostný vzťah sa stal námetom mnohých spracovaní. Po narodení syna ho nechal Fulbert vykastrovať, odchádza do benediktinského kláštora, Héloise sa stala rádovou sestrou. 1121: je kvôli nemu zvolaný koncil, aby bol odsúdený za pokusy o rozumové vysvetlenie trojjedinosti Boha. 1140: obnovuje vyučovanie v Paríži. 1141: na koncile v Sens uznaný za kacíra (príkaz večného mlčania). Dielo: Historia calamitatum (História protivenstva - o milostnom vzťahu s Héloise); Sic et non (Áno a nie; filozofický spis); Apologia seu confessio fidel (Obrana alebo vyznanie viery; obranný spis).

abfaradkotva

- v absolútnej elektromagnetickej sústave jednotka pre kapacitu, značka AF.

abgebovanie
(abgébovať sa)

- s niečím sa špiniť, strácať čas zbytočným jednaním.

abhenrykotva

- v absolútnej elektromagnetickej sústave jednotka pre inukčnosť, značka aH.

Abcházikotva

- vlastným menom Apsua. Národnosť v Abcházii, ktorá patrí do abcházsko - adygejskej skupiny kaukazských jazykov.

Abcházia

- po rozpade ZSSR bohatá provincia Gruzie.
27. 6. 1992: vyhlásenie nezávislosti na Gruzínsku. V roku 1993 sa po krvavej vojne (za podpory Abcházie ruskou armádou; začala 14. 8. 1992) odtrhla od Gruzie. 26. 8. 2008 nezávislosť uznalo Rusko.

abcházština

- jazyk patriaci do abcházsko - adygejskej skupiny kaukazských jazykov (v Abcházsku a v Turecku). Používaný menšinami v severozápadnom Gruzínsku a juhozápadnom Rusku.

Abiff, Chiram

- † asi 1500 pred Kristom; legendárny staviteľ Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. Podľa legendy bol zavraždený - odmietol prezradiť tajomstvo stavby.

abichit

- starší názov nerastu klinoklasu. Nazvaný podľa anglického geológa J. Abicha.

abilympiáda

- abiolympiáda.

abiogenéza
abiogenesiskotva

- samoplodenie. Predstava o bezprostrednom vzniku živých organizmov z neživej hmoty.

abiogénny

- vznikajúci, prebiehajúci bez účasti živých organizmov. Opak je biogénny

abiolympiádakotva

- súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých (z anglického spojenia Olympics of Abilities).

abionosa
abionóza

- vada rastlín spôsobená ekologickými faktormi fyzikálno - chemickej povahy.

abiotický

- neživý, týkajúci sa anorganickej zložky a činiteľov prírody, prostredia; pozri biotický faktor.

abióza

- neschopnosť života.

Abiponi

- kedysi mocný indiánsky kmeň v strednej Argentíne. Kolonizátormi bol takmer vyhubený.

abiturient
abiturientka

- žiak najvyššej triedy strednej alebo odbornej školy krátko pred maturitou alebo po nej.

abjudikácia

- zamietnutie žaloby súdom.
- súdne rozhodnutie.

abjudikovať

- súdne nepriznať.
- zamietnuť žalobu.

abjurácia

- zrieknutie sa niečoho, spravidla nejakého (bludného) učenia.
- prenesene zrieknutie sa vôbec.
- krivá prísaha.
- pri krste odmietnutie a zapudenie Satana a jeho nárokov.

ablaktácia
(ablactatio)

- v medicíne odstavenie kojenca od kojenia.
- v poľnohospodárstve odstavenie mláďat od pridájanie.
- v záhradníctve rúbovanie rúbom oddeľovaným od materskej rastliny až po zraste s podnožím (tj. s rastlinou, na ktorú sa rúbuje ušľachtilá odroda.

ablatio retinae

- odchlopenie sietnice. Náhle očné ochorenie, pri ktorom sa sietnica odlučuje od ostatných vrstiev vnútorného oka.

ablatív

- v jazykovede pád, ktorý vyjadruje východisko deja, odluku (v latine 6. pád).

ablatív, absolútny

- v jazykovede pád, ktorý nie je viazaný ku ostatku vety (napr. v latine, gréčtine, staroslovienčine a pod. ).

ablaut
apofónia
alternácia vokalizmu

- v jazykovede striedanie samohlások v kmeni slova alebo v spoločnom základe slov príbuzných bez vplyvu susedných hlások. Stupňovanie samohlások (napr. nesiem – nosím – znášam).

ablácia

- znesenie, odňatie, sňatie, odchlípenie.
- v geológii povrchový aj vnútorný úbytok hmoty ľadovca topením a sublimáciou, rozpúšťaním dažďom, zemským teplom najmä na splaze ľadovca.
- v chirurgii odstránenie, odňatie, odchlopenie.
- v astronómii vyparovanie meteoritu a strhávanie drobných čiastočiek z jeho roztaveného povrchu.
- v medícine chirurgické odstránenie niektorých chorobne zmenených častí tela, napr. nechtov, kostných výrastkov.

ablátor

- látka, ktorá pri zahriatí sublimáciou prudko zvýši svoj objem.

ablefária

- v medicíne vrodené alebo získané chýbanie očného viečka.

ablegácia

- vypovedanie, vyobcovanie.

ablegát

- zastaralo legát.
- poslanec uhorského zemského snemu.

abluencium
(laxans)

- vo farmakológii a medicíne prečisťujúci liek, preháňadlo.

abnormalitakotva

- nepravidelnosť, úchylnosť, zvláštnosť, mimoriadnosť, abnormita, abnormálnosť.

abnormálnosť

- abnormalita.

abnormálne

- nadmieru, veľmi.

abnormálnykotva

- nenormálny, výrazne sa odlišujúci od normy, keď za normu sa berie to, čo je obvyklé alebo čo je žiadúce. Nežiadúci je buď defekt alebo ochorenie.

abnormita

- abnormalita, abnormný jav.

abnormnosť

- abnormalita, abnormný jav.

abnormný

- abnormálny.

abo

- alebo.

abohmkotva

- v absolútnej elektromagnetickej sústave jednotka pre odpor, značka aΩ.

abolicionista
abolicionistka

- človek, ktorý sa zasadzoval o zrušenie otroctva v USA v prvej polovici 19. storočia, stúpenec abilicionizmu.

abolicionistický

- týkajúci sa abolicionizmu.

abolicionizmus

- hnutie za zrušenie alebo odstránenie nejakej zvyklosti.
- hnutie za zrušenie otroctva v USA v 1. polovici 19. storočia. Všeobecne hnutie za zrušenie nejakej zvyklosti alebo zákona.

abolícia

- zrušenie, odvolanie zákona.
- tiež zastavenie trestného stíhania po udelení milosti (pozri milosť prezidenta republiky). Aj zastavenie policajného dozoru nad neviestkami.

abolovať

- uplatnením abolície zrušiť.

abonent

- predplatiteľ.

abonentka

- predplatiteľka.
- predplatený lístok na koncerty, do divadla a podobne, preukážka pre abonentov.

abonentný

- týkajúci sa predplatiteľov.- určený pre predplatiteľov.
- získaný predplatením.

abonmá
abnmán
abonomá
abonnement

- predplatné, predplatenie.
- predplácanie, predplatenie, abonovanie.

abonnement

- predplatné, predplatenie.

abonoma (abonomá)

- predplatné, predplatenie.

abonovať

- predplatiť, predplácať.

abonovať sa

- stať sa, stávať sa predplatiteľom, predplatiť si.

aborálny

- vzdialený od úst, odvrátený od ústneho otvoru.
- ležiaci na protiľahlom konci tela (vzhľadom k ústam).

abordáž

- uviazanie lode ku brehu a vylodenie.
- zrážka lodí, kolízia.
- staroveký spôsob boja na mori spojením dvoch lodí, aby mohol bojovať muž proti mužovi.

aborigénny
(autochtónny)

- v príslušnom území pôvodný.

Aborigidi

- Austrália. Domorodí obyvatelia - lovci. Dokážu prejsť veľmi veľké vzdialenosti.

Aboriginec

- pôvodný obyvateľ krajiny, bývajúci tam od pradávna, praobyvateľ.

abortkotva
abortus

- abortus; potrat. Vypudenie plodu s obalmi z maternice od 3. do 7. mesiaca tehotenstva. Môže byť spontánny alebo umelý.

abortácia

- zakrnenie.

abortér

- kto prevádza potraty (aborty).

abortívny

- spôsobujúci potrat.
- v medicíne urýchlený, nie úplne vyvinutý (napr. obraz choroby).
- nevyvinutý, zakrslý, zakrnelý.

abortívum

- látka vyvolávajúca potrat.

abortovať

- potratiť plod.
- v biológii vymiznúť, zmiznúť (o niektorých orgánoch).

abortus

- abort.

abortus artificialis

- umelo vyvolaný potrat. U plodu staršieho ako 28 dní ide o umelé prerušenie tehotenstva.

abortus cervicalis

- potrat, pri ktorom uviazne plod v cervikálnom kanále maternice. Doprevádza ho silné krvácanie do dutiny maternice.

abortus completus

- dokonalý odchod plodu.

abortus febrilis

- odchod plodu, sprevádzaný horúčkou, zvyčajne z dôvodu sepsy a po neodbornom prerušení tehotenstva.

abortus habitualis

- opakovaný potrat. Býva symptómom všeobecného ochorenia.

abortus immaturus

- potrat medzi 13. a 28. týždňom tehotenstva.

abortus imminens

- hroziaci potrat. Často ho je možné včasným ošetrením odvrátiť.

abortus incipierns

- potrat, ktorý začína prebiehať a ktorý sa už nedá zastaviť.

abortus incompletus

- potrat, pri ktorom nebol plod úplne vypudený. Dodatočne sa prevádza kyretáž.

abortus putridus

- hnisavý potrat. Väčšinou býva výsledkom pokusu o potrat.

abortus septicus

- potrat sprevádzaný otravou krvi. Väčšinou pri použití nesterilných nástrojov pri pokuse o potrat.

abortus spontaneus

- samovoľný potrat; spôsobený chorobou alebo vadnou stavbou tela.

Abov

- kraj na juhovýchodnom Slovensku.

Abovčan

- obyvateľ Abova.

Abovjan, Chačatur

- Arménsko; 1805 - 1848; spisovateľ a národný buditeľ. Dielo: Rany Arménie.

abradovať

- prevádzať abráziu.
- abráziou porušovať, porušiť.

Abraham a Santa Clara

- Rakúsko; 1644 - 709; augustiánsky mních a spisovateľ. Bol známy svojimi kázaniami počas obliehania Viedne Turkami.

Abraham, F. Murray

- herec; filmografia: 1984: Amadeus.

Abraham, Martin

- ČR, * 20. 9. 1978; futbalista.

Abrahamffy, Ján

- SR; 1662 - 16. 4. 1728; spisovateľ, predstaviteľ baroknej literatúry. Autor prvej tlačenej modlitebnej knižky pre ľud (Knížka modlitéb nábožných) a protireformačného polemického spisu Fakule hořící.

abrahamita

- člen východočeskej kresťanskej sekty blízkej židovstvu.

Abrahamson, James Alan

- USA; * 19. 5. 1933; astronaut.

Abrahamsová, Luisa

- ČR; † 16. 1. 2006; významná postava českého golfu. Nositeľka štátneho vyznamenania.

Abrahám

- podľa biblického mýtu prvý z patriarchov, praotcov židovského kmeňa. Okolo roku 1800 pred Kristom sa usadil v Kanaáne. Povolaný Bohom opustil so svojou ženou Sárou a synovcom Lótom chaldejský Ur a vydal sa do Kanaánu. Jeho atribútom je nôž, ktorým zamýšľal obetovať Izáka, svojho syna.

abrahámoviny

- 50. narodeniny. Názov podľa biblického Abraháma.

abrachius

- človek, ktorému chýba horná končatina.

abrakadabra

- zaklínacia formula, kúzelné slovo nejasného pôvodu a významu.

Abramov, Jack

- USA; lobbista. 2005: ako lobbista indiánskych kmeňov porozdával obrovské úplatky spriazneným firmám kongresmanov alebo priamo kongresmanom. Na jeseň 2005 sa celá aféra prevalila a vznikol korupčný škandál.

Abramowski, Józef Edward

- Poľsko; 17. 8. 1868 - 21. 6. 1918; filozof, sociológ a psychológ. Zastával anarchistické stanoviská. Za jadro spoločenských javov pokladal fakty svedomia. Cestou ku "bezštátnemu socializmu" má byť morálna revolúcia.

abrasax

- abraxas.

abrasio uteri

- výškrab maternicovej sliznice. Prevádza sa buď z diagnostických dôvodov po abortus incompletus alebo kvôli prerušeniu tehotenstva.

Abravanel, Maurice

- USA; 6. 1. 1903 (Saloniki) - 22. 9. 1993 (Salt Lake City); dirigent gréckeho pôvodu.

abraxaskotva
(abrasax)
abrasax

- v židovskej symbolike symbol boží (pentagram). Zaklínacie slovo vyryté do kameňa.
- mystické číslo gnostikov (365).
- magické slovo užívané v spojitosti s inými magickými symbolmi na starovekých a stredovekých gemách slúžiacich ako talizmany.

Abraxas

- démon stvárňovaný s hadmi miesto chodidiel. Býval asi od 2. storočia zobrazovaný na magických amuletoch.

abrazit

- umelé brusivo; druh umelého brusiva.

abrazív

- nerastná hornina alebo syntetická látka veľkej tvrdosti, používaná na brúsenie, hladenie, vŕtanie.

abrazívny

- spôsobujúci rozrušenie hornín (vodou, ľadom, vetrom) alebo obrusovanie, zoškrabovanie (tvrdými predmetmi).

abrazívum

- surovina, nerast, syntetická hmota vynikyjúca vysokou tvrdosťou a používaná ku brúseniu, hladeniu, vŕtaniu, rezaniu - napr. diamnt, korund, granát, kremeň, karborundum.
- brúsidlo.

abraxia, maternice

- výškrab.

abráziakotva

- obrúsenie, zoškrabanie.
- v geológii obrusovanie hornín horninami.
- v medicíne (abrasio) napríklad obrusovanie zuba.
- výškrab maternice.

abrázia maternicovej dutiny

- výškrab.

abreakcia

- vybitie efektívneho napätia, odreagovanie - napr afektu, hnevu agresívnym chovaním.

abreografia

- rtg snímkovanie zo štítu (hrudníka). Nazvané podľa brazílskeho lekára M. de Abreu.

abreviace chord

- pokus o napriamenie maternice.

abreviatúra

- v jazykovede skratka (napr. SRN).

abreviácia
abreviatúra

- skratka v písme (napríklad porov. - porovnaj).
- čiastočné vypísanie slova, skracovanie.
- tvorenie slov skracovaním, tvorenie skratkových slov a skratiek, časť slovotvorby.

Abrhám, Josef

Josef Abrhám - ČR; * 14. 12. 1939 (Zlín); herec. Manželka Libuše Šafránková (herečka). 1965 - 1992 a 1994 - 1995: člen Činoherního klubu v Prahe. 1992 - 1994: Národné divadlo v Prahe. Od roku 1995 na voľnej nohe. Filmografia: TV seriál Nemocnice na okraji města; TV seriál Nemocnice na okraji města; Nemocnice na okraji města po dvaceti letech; 1967: Pension pro svobodné pány; Partie krásného dragouna; Vrchní, prchni; Demokrati; Člověk proti skáze; Šakalí léta; Konec starých časů; Žebrácká opera; 2006: Kráska v nesnázích.

abri

- nesklonné; (archeologický pojem) skalný úkryt, prístrešie na úpätí brál s charakterom široko otvorenej plytkej jaskynky, previs.

Abrikosov, Alexej A.

- 2003: Nobelova cena za fyziku spolu aj s Vitalij L. Ginzburg, Anthony J. Legget za objav v oblasti kvantovej fyziky bližšie objasňujúci chovanie hmoty pri extrémnych teplotách.

abrogačný

- zrušovací.

abrogácia

- zrušenie právneho predpisu alebo jeho časti, derogácia.

abrogovať

- zrušiť právnu normu v celom rozsahu.

abrupcia

- v medicíne odtrhnutie (napr. šľachy).
- zlomenie, ulomenie zuba.
- odlúčenie (placenty).
- v hudbe náhle prerušenie melódie (pre zvýšenie účinku).

abruptný

- náhly, úsečný.

ABS
(Anti-Block System)

- antiblok systém, systém zabraňujúci zablokovaniu otáčajúcich sa kolies pri brzdení vozidiel.

abs

- predložka z významom od.

Abs, Hermann Josef

- Nemecko; 15. 10. 1901 (Bonn) - 5. 2. 1994 (Bad Soden); bankár. Mal ďalekosiahly vplyv na nemecké hospodárstvo po roku 1945.

absarokit

- bazická žilná a výlevná hornina. Nazvané podľa pohoria Absaroka v Yellowstonskom národnom parku (USA).

abscedovať

- hnisať.

absces

- v medicíne hľuza.
- ohraničené ložisko hnisu v tkanive.
- hnisavé skvapalnenie tkaniva.
- hnisavé ložisko.

abscisa

- súradnica x v pravouhlom súradnicovom systéme - vzdialenosť daného bodu od osy y; úsečka.

abscisia

- odňatie.
- oddelenie.
- opadávanie.

absencia

- neprítomnosť osoby, vlastností, javu alebo entity.
- chýbanie, nedostotk (napr. absencia dôkazov).
- zameškaná pracovná jednotka (zvyčajne deň).
- v medicíne náhla strata vedomia alebo pamäte.

absentér

- ten, kto je často bezdôvodne neprítomný v práci.

absentérstvo

- bezdôvodné zameškávanie práce alebo iných verejných povinností.

absentista

- statkár, majiteľ pôdy prenechávajúci riadenie hospodárskych záležitostí v rukách správcu (v umysle absentizmu).

absentizmus

- bezdôvodné zaneškávbanie práce alebvo iných verejných povinností.
- v Írsku (19. storočie) opúšťanie veľkostatkov majiteľov, ktorí ich prenajímali správcom.

absentovať

- nebyť prítomný, neúčastniť sa, chýbať.

absida (apsida)

- polkruhový výklenok za oltárom.

absiemenskotva

- v absolútnej elektromagnetickej sústave jednotka pre vodivosť, značka aS.

Absil, Jean

- Belgicko; 23. 10. 1893 (Péruwelz) - 2. 2. 1974 (Brusel). 1922 - 1964: riadil Hudobnú akadémiu Etterbeek v Bruseli. Dielo: opery, balety; komorné a symfonické skladby; zbory.

absint

- horký zelený bylinkový likér z paliny s obsahom 50 - 70% liehu a drogami z paliny. Likér pochádza zo švajčiarskeho Val-de-Travers. Jeho výroba bola od roku 1908 vo Švajčiarsku zakázaná, po tom, čo muž v opilosti postrieľal celú svoju rodinu. V roku 1915 zakázali jeho výrobu aj vo Francúzsku pre obsah tujonu.

absintizmus

- chorobná závislosť na absinte.
- otrava drogami z paliny v absinte obsiahnutými.
- chorobná žiadostivosť.

Absolon, KarelkotvaKarel Absolon

- ČR; 16. 6. 1887 - 6. 10. 1960; bádateľ v krasových oblastiach najmä Moravského krasu. Syn Karel Bedřich. Profesor na UK v Prahe. 13. 7. 1926 objavil v časti pravekého náleziska u Dolních Věstonic kamennú sošku Venuše. Dielo: Moravský kras.

Absolon, Karel Bedřich

- ČR; * 21. 3. 1926; chirurg. Otec Karel. Od roku 1948 v USA. Ako jeden z prvých sa už v 60. - 70. rokoch 20. storočia zaoberal transplantáciami pečene a obličiek. Zaslúžil sa o vybudovanie koronárnej jednotky v Prahe - Krči.

Absolon, Kurt

- Rakúsko; 28. 2. 1925 (Viedeň) - 26. 4. 1958 (Wulkanprodersdorf); maliar a grafik. Autor scenérií Viedne a jej predmestí.

Absolon, Ľudovít

- SR; 29. 8. 1909 - 16. 6. 1988; fotograf, dokumentarista a pedagóg. Venoval sa popularizácii farebnej fotografie. Dielo: Krásy Slovenska; Čiernobiela a farebná fotografia.

Absolonová, MonikaMonika Absolonová

- ČR; * 17. 6. 1976 (Benešov u Prahy); speváčka. Otec Čeněk. Manžel Václav Eiselt (hokejista, * 1974). Albumy: Poníkové království; Štědrý večer s panem Ladou; Flinstoneovi. Muzikály: Dracula; Krysař; Kleopatra. Filmografia: Zdivočelá země; Princezně ze mlejna 2; Kameňák 2.

absolutista

- absolútny vládca, autokrat, samovládca.
- stúpenec absolutizmu.

absolutistický

- autokratický.

absolutizácia
absolutovanie

- nadraďovanie nad podmienky, zovšeobecňovanie.
- neoprávnené zobecňovanie.

absolutizmus

- samovláda, neobmedzená vládna moc jedinca, typ politickej štruktúry, v ktorej je moc sústredená do rúk jednej osoby alebo malej skupiny a v ktorej neexistuje zvykové alebo právne obmedzenie autority vlády.

absolutizmus, Bachovskýkotva

- politický systém v rokoch 1851 - 1859, ktorý sa vyznačoval národnostným a politickým útlakom pokrokových síl (podľa Alexandra Bacha, ministra vnútra).

absolutizmus, osvietenský

- typ vlády v niektorých európskych krajinách v 2. polovici 18 storočia, kedy panovníci rušili stavovské privilégia, prebiehali administratívne reformy, podporoval sa obchod a manufaktúry, odstraňovali feudálnu roztrieštenosť. Prejavovali sa sklony k zrušeniu poddanstva.

absolutizovať

- považovať, prehlasovať, prehlásiť za absolútne, za výhradné, jedine platné, správne.

absolutóriumkotva

- potvrdenie, schválenie účtov alebo činnosti.
- prepustenie zo zodpovednosti.
- doklad o dosiahnutí (absolvovaní) stupňa vzdelania.

absolúciakotva

- v práve súdne rozhodnutie o upustení od potrestania pri zachovaní výroku o vine.
- v niektorých kresťanských cirkviach úkon cirkevnej jurisdikcie: odpustenie hriechov v spovedi, rozhrešenie, zbavenie niektorých cirkevných nápravných trestov.

absolútne

- nezávisle, zvrchovane. Opak je relatívne.
- v hovorovej reči vôbec, naprosto.
- samovládne, neobmedzene, absolutisticky.

absolútno

- vo filozofii označuje to, čo existuje mimo akýkoľvek vzťah, čo nie je ničím podmienené, existuje samo o sebe, je neobmedzené a dokonalé a je príčinou všetkého ostatného. V rôznych filozofických smeroch sa za absolútno považuje Boh, hmota, život, existencia a iné.
- bezpodmienečné, nekonečné, neobmedzené, dokonalé a bezvťažné bytie.

absolútnykotva

- úplný, naprostý, nepodmienený, ničím neobmedzený, nikomu sa nezodpovedajúci, zvrchovaný, samovládny, absolutistický.
- existujúci sám o sebe prostredníctvom relatívneho.
- neobmedzený, nikomu sa nezodpovedajúci.

absolútum

- absolútno.

absolvent
absolventka

- ten, kto absolvoval, vychodil gymnázium, odbornú školu a pod., vysokú školu, kurz a iné.

absolvovať

- vychodiť školu, vyštudovať.
- zúčastniť sa niečoho od začiatku do konca, previesť niečo od začiatku do konca.
- udeliť niekomu absolutórium, v cirkevnom význame dať rozhrešenie (absolúcia ).

absorbanciakotva

- miera absorpcie žiarenia.
- logaritmicky vyjadrená hodnota vnútornej transmisnej hustoty, extinkcia.

absorbát

- absorbovaná látka.

absorbátor

- v jadrovej fyzike látka, ktorá pohlcuje, absorbuje jadrové žiarenie, ktoré ňou prechádza.

absorbencium

- iek vstrebávajúci al. neutralizujúci kyseliny a iné škodlivé látky.

absorbens

- v medicíne liek vstrebávajúci alebo neutralizujúci kyseliny a iné škodlivé látky.

absorbent

- látka objemovo pohlcujúca iné látky.

absorbér

- zariadenie pre pohlcovanie plynov kvypylinami alebo tuhými látkami (absorbentami).
- v stavebníctve akusticky upravený materiál alebo konštrukcia pohlcujúca zvuk.

absorbovateľný

- schopný absorpcie.

absorbovať

- pohlcovať, pohltiť, vstrebávať, vstrebať.

absorpcia

- objemové pohlcovanie.
- vo fyzike pohlcovanie žiarenia, zvuku, rádiových vĺn, častíc a podobne.
- vo fyzike zoslabenie žiarenia, zvuku, rádiových vĺn, častíc pri prechode látkou (prostredím).
- v chémii pohlcovanie plynov alebo pár tekutinou alebo pevnou látkou, pričom vzniká pravý roztok a nedochádza k chemickej reakcii. Pohlcovanie sa neobmedzuje len na povrch, ako tomu je u adsorbcie.

absorpcia, látky

- homogénne rozptýlenie sa pohlcovanej látky v látke pohlcujúcej.

absorpcia, selektívna

- vo fyzike pohlcovanie žiarenia (častíc) iba určitej vlnovej dĺžky (energie).

absorpcia, spektrálna

- energia jednotkovej šírky spektra pohltená jednotkovou plochou povrchu telesa za jednotku času.

absorpcia, úhrnná

- súčet spektrálnych absorpcií celého spektra.

absorpciometer

- optický prístroj ku meraniu činiteľa prestupu svetla.

abstencia

- zdržanie sa niečoho (možnosti, účasti, výkonu práva (napr. volebného)), napríklad hlasovania.

abstenovať

- nezúčastniť sa niečoho, zdržať sa, zdržovať sa - napr. hlasovania.

abstergencium

- mierne preháňadlo.

abstinencia

- zdržanlivosť od pôžitku (napríklad alkoholu, nikotínu; v niektorých oblastiach aj spoločenského života).
- politická neúčasť alebo pasívny odpor k niektorým akciám.

abstinent

- kto abstinuje, dodržiava abstinenciu.

abstinentizmus

- hnutie hlásajúce, propagujúce a pod. abstinenciu, najmä od pitia alkoholu.

abstinentný

- týkajúci abstinentov, určený pre nich.
- týkajúci sa abstinentizmu.

abstinovať

- dodržiavať abstinenciu.

abstrahovať

- neprihliadať, neprihliadnuť (k niečomu).
- prevádzať, previesť abstrakciu.
- (čo z čoho) vyvodzovať, vyvodiť (napr. poučku).

abstrakcia

- myšlienkový proces, v ktorom odlučujeme odlišnosti a zvláštnosti, aby sme zistili obecné vlastnosti a vzťahy, ktoré myšlienkovo fixujeme.
- pojem ako výsledok tohto procesu.
- postup a výsledok myšlienkového procesu od jednotlivého ku obecnému, ku modelom, zákonitostiam, pojmom, niečo vyabstrahované.
- niečo neskutočné, neživotné, od skutočnosti vzdialené, neexistujúce.

abstrakcionista
abstrakcionistka

- stúpenec abstrakcionizmu.

abstrakcionizmus

- abstarktivizmus.

abstrakčnosť

- abstrakcia.

abstrakt

- referát, súhrn, zhrnutie, synopsia.

abstrakt, noriem

- súhrn noriem, zhrnutie noriem.

abstraktivista
(abstraktivistka)

- stúpenec abstraktivizmu.

abstraktivizmus

- tendencia, smer (rôzne ponímaný i chápaný) v umení založený na zdôrazňovaní abstraktných a formálnych prvkoch zobrazovaním a vypúšťaním konkrétnych zmyslových prvkov, nefiguratívny smer v umení.

abstraktívny

- abstraktný.

abstraktno

- abstrakná oblasť, abstraktný svet. Opak je konkrétno.

abstraktný
(abstraktívny)

- týkajúci sa abstrakcie.
- moment konkrétneho, vyjadrenie dialektickej protikladnosti častí celku voči tomuto samotnému celku.
- vytvorený abstrakciou.
- odtrhnutý od skutočnosti.
- obecný, pojmový.
- neživotný, vzdialený od skutočnosti, nepraktický.

abstraktum

- niečo abstraktného, obecný pojem vzniknutý abstrakciou.
- v lekárnictve do sucha zahustený nálev alebo odvar z rastlinných drog.
- abstraktné podstatné meno.
- niečo neživotné, vzdialené od skutočnosti, nejestvujúce, fikcia (opak je konkrétum).

abstruzný (abstrúzny)

- nejasný, neporozumiteľný, nezrozumiteľný, ťažko pochopiteľný.

absťák

- slangovo abstinenčný syndróm vyvolaný prerušením užívania návykovej drogy.

Absurdistan

- štát, kde neplatia zákony a robia sa nezmyselné, absurdné veci.
- nezmyselný, absurdný stav vecí, reality vôbec.

absurdita

- nezmyselnosť, protimyselnosť. Vo filozofii výraz pre nezmyselnosť existencie človeka vo svete - svet a človek nemajú v tomto pojatí racionálny vnútorný zmysel, alebo aspoň tento zmysel nie je známy. Ide o rozpor medzi nerozumnosťou usporiadania sveta a túžbou človeka po nájdení zmyslu vecí.

absurdno

- oblasť absurdných javov.

absurdnosť

- absurdita.
- oblasť absurdných javov.
- do nezmyselnej krajnosti, do krajnej nezmyselnosti.

absurdný

- nezmyselný, odporujúci rozumnému mysleniu.
- v logike odporujúci logickým zákonom alebo pravidlá, ktoré stanovujú významy slov.

absurdumkotva

- čo je sporné, nelogické, nemôže platiť súčasne.
- absurdnosť, nezmysel.

abšíd

- vo vojenskom slangu prepustenie z vojenskej služby.
v divadelnom slangu odchod kočovnej divadelnej spoločnosti z miesta pôsobenia.
- pozývanie na posledné predstavenie kočovnej divadelnej spoločnosti.
- peniaze za toto predstavenie utŕžené.

abštajk

- absteigquartier (z nemčiny); byt prostitútky v 19. storočí, ešte skôr, ako vznikli hodinové hotely.
- v 20. rokoch 20. storočia druhý byt, v ktorom ženatý muž prijímal svoje priateľky.
- "hodinový" hotel.

abštajg

- abštajgl; vedľajší, zvyčajne tajný byt.
- hodinový hotel.

Abt, Franz

- Nemecko; 22. 12. 1819 (Eilenburg) - 31. 3. 1885 (Wiesbaden); skladateľ. Autor skladieb pre mužské zbory (Waldandacht).

abtest

- podpis prednášajúceho profesora v indexe, potvrdzujúci pravidelnú dochádzku poslucháča na prednášky.

abtestovať

- dať abtest.

Abu Simbel

- dva skalné chrámy Ramessa II. Boli premiestnené pri stavbe Asuánskej priehrady, lebo by boli zaplavené.

Abuja

- Nigéria; hlavné mesto.

Abukuma

- Japonsko; pohorie.

abukumalit

- hexagonálny nerast, silikátový apatit obsahujúci yttrium a thórium. Nyzvaný podľa japonského pohoria Abukuma.

Abuladze, Tenzig

- Gruzia
† 6. 3. 1994
režisér.

Filmografia:
Prosba
Storm prianí
Stretnutie.

Abulghajt, Ahmed

- Egypt; politik. 2007: minister zahraničných vecí.

abundancia

- v biológii počet jedincov na určitej jednotkovej ploche.
- nadbytok (knižne).

abundantný

- hojný, častý, nadmerný, naddbytočný, oplývajúci niečím.

abutilon

- tropická rastlina rodu Abutilon, pestovaná vo východnej Ázii na výrobu vlákien.

abuzér

- človek, ktorý nadmerne užíva, návykovo užíva niektoré látky, napr. drogy, liečivá, nikotín, alkohol.

Abuzjarov, Zijadin Kajumovič

- Rusko; * 8. 3. 1934; kozmonaut.

Abú

- v arabských menách otec (kladie sa pred meno).

Abu'l-Alá', al-Ma'arrí

- * 972, † 1057; arabský básnik.

abú Amra, Zijád

- Palestína; politik. 2007: minister zahraničných vecí.

Abú Bakr

- 622: prvý islamský kalíf.

Abú Bakr, Ibn Tufajl

- † 1185; arabský filozof v moslimskom Španielsku novoplatónsko - aristotelesovskej orientácie. Dielo: Živý, syn bdiaceho (filozofický román).

Abú Nidalaalias

- Arabská revolučná rada, Arabská revolučná brigáda, Čierny september, Revolučná organizácia socialistických moslimov; organizácia, ktorá vznikla v roku 1974 odštiepením sa od OOP. Viedol ju Abú Nidalem (OOP odsúdený k smrti za terorizmus). Jej cieľom je predovšetkým Izrael a USA. Od konca 80. - tych rokov 20. storočia nepodniká útoky proti západným cieľom.

Abú Nuwas

- okolo 750 - okolo 810; arabský básnik.

Abú Simbel

- Egypt; miesto, kde faraón Ramesse II. nechal postaviť štyri obrovské sochy vysoké 20 metrov. V 60. - tych rokoch 20. storočia boli presťahované vyššie, aby ich nezaplavila voda vzdutého Násirovho jazera na Níle. Abú Simbel leží 250 km na juh od Philae.

Abú Zabí

- Spojené Arabské emiráty
emirát.
Hlavné mesto Spojených Arabských emirátov.

abúlia
(dysbúlia)

- chorobná nerozhodnosť, strata vôle vyskytujúca sa pri ťažkých depresiách, schizofrénii a i.
- nedostatok vôle.

Abúsír

- Egypt; staroegyptské pohrebisko medzi Gízou a Sakkárou s pyramídami kráľov V. dynastie a zbytkami chrámov. Pochádza z roku (asi) 2500 pred Kristom.

abúzor

- osoba zneužívajúca návykové drogy a zvyčajne aj na nich závislá (narkoman, feťák).

abúzus (abusus)

- nadužívanie, zneužívanie; nemierne požívanie, napríklad alkoholu, nikotínu a podobne.

abvoltkotva

- v absolútnej elektromagnetickej sústave jednotka pre napätie, značka aV.

abwehr

- orgán nemeckej vojenskej rozviedky a kontrarozviedky, od roku 1935 súčasť nacistického wermachtu.

abysál

- časť oceánskeho dna v hĺbke 2 - 6 km.

abysálny

- hlbinný (pod 2.400 m).
- v geológii vzniknutý vo veľkých zemských hĺnkach.

abysofilný

- typicky hlbinný.

abysopelagický

- hlbinný.

abysoplegiálny

- hlbinný.

ac

- skratka pre aker (acre).
- vo farmakológii skratka pre acidum (kyselina).

aC

- značka pre abcoulomb.

Ac

- chemická značka prvku actinium (aktínium).

AC

- Veľká Británia; skratka z aircraftman [ékráftmen]; vojak RAF.

ac.

- farmakologická skratka pre acidum.

Acaba, Joseph MichaelJoseph Acaba

- USA
17. 5. 1967 (Inglewood)
astronaut.
Let na STS-119.
2 x výstup do otvoreneného vesmíru.

Académie françaisekotva

- Francúzsko; akadémia, ktorú v roku 1635 založil kardinál Richelieu. V roku 1637 jej existenciu schválil parlament, čím sa stala inštitúciou s oficiálnym postavením garantovaným štátom. Spočiatku sa členovia schádzali u niektorého z členov akadémie, od roku 1639 u kancelára Séguiera a od roku 1639 v Louvre. Od roku 1805 v budove akadémie. Po smrti kardinála Richelieu sa protektorom akadémie stal kancelár Séguier, potom Ľudovít XIV. a potom postupne francúzski králi, vládcovia a šéfovia štátu. Členov akadémie je vždy 40 (tzv. 40 nesmrteľných) - podľa pečate kardinála Richelieu, ktorá bola na zakladacej listine a niesla nápis A l'Immortalité (na nesmrteľnosť). Adeptov do akadémie musí potvrdiť hlava štátu.

Academia Istropolitanakotva

- SR; prvá univerzita na slovenskom území. Bola založená v roku 1467 v Bratislave Matejom Korvínom. Zanikla po smrti jej mecenáša Mateja Korvína v roku 1490.

Acadia

- krajina na pobreží Atlantického oceánu medzi USA a Kanadou.

acajou

- akašu.

Acanthoceraskotva

- kriedový amonit. Jeho schránka dosahovala až 1 meter.

Acanthocinus aedilis

- dazula.

Acanthodii

- jedna z prvých čelustnatých rýb. Na Zemi sa objavila pred 440 - 400 miliónmi rokov.

Acanthostega

- jeden z prvých štvornožcov.

acapu

- tvrdé ťažké drevo hnedej farby z tropického stromu Vouacapoua americana, pôvodom z Brazílie. Používa sa najmä na stavbu lodí.

accelerando

- v hudbe stále rýchlejšie.
- časť skladby v tomto tempe.

accentato

- v hudbe dôrazne.

Acces Pointkotva

- hotspot; oblasť s možnosťou bezdrôtového pripojenia k internetu z notebooku alebo mobilného telefónu podporujúceho technológiu WLAN. Je k dispozícii vo všetkých väčších mestách, väčšinou v hoteloch, kaviarňach a verejných priestranstvách.

acciaccatura

- v hudbe melodická ozdoba záležiaca v tom, že hlavnému tónu predchádza krátky vedľajší príraz.

accompagnato

- v hudbe (recitatív) so sprievodom orchestra.

Acebes, Ángel

- Španielsko; politik. 2004: minister vnútra.

acefalus

- znetvorený plod, u ktorého sa nevyvinula hlava.

acefália

- vrodená vada, znetvorenie, kedy sa plodu nevyvinie hlava.
- bez hlavy.
- prenesene bezvládie.
- prenesene bez začiatku.

Aceh

- Indonézia; provincia na severe Sumatry. Od počiatku 70 - tych rokov 20. storočia tu bojujú povstalci z Hnutia za slobodu Acehu (Aceh Merdeka) za vznik samostatného islamského štátu. Provincia je bohatá na ropu.

acesulfram K

- umelé sladidlo. Asi 200 x sladšie ako cukor. Je nestraviteľný a organizmus ho nezmenený vylučuje (obličkami). Vo vysokej koncentrácii zanecháva pachuť.

acetaldehyd
(etanal)

- jeden zo základnych aldehydov. Dôležitá surovina pre výrobu kyseliny octovej, umelého kaučuku a podobne.

acetamid

- amid kyseliny octovej. používa sa ako urýchľovač vulkanizácie kaučuku.

acetanhydrid

- anhydrid kyseliny octovej, acetylačné činidlo v syntéze.

acetanilid

- anilid kyseliny octovej.

acetál

- organická zlúčenina odvodená od aldehydu a ketonu, prípadne ich hydrátov. Používa sa v organickej syntéze.

acetánhydrid

- anhydrid kyseliny octovej. Acetylačné činidlo v syntéze.

acetát

- soľ alebo ester kyseliny octovej, octan. Suropvina pre výrobu lakov a plastických hmôt.

Acetobacter

- rod aeróbnych tyčinkovitých nepohyblivých octových baktérií. Spôsobuje octové kvasenie, oxidáciu alkoholu na octovú kyselinu.

acrtobakter

- aeróbne tyčinkovité baktérie spôsobujúce octové kvasenie, oxidáciu alkoholu na kyselinu octovú.

acetofenón

- bezfarebná tekutina vyrábaná acetyláciou benzénu alebo oxidáciou etylbenzénu. Medziprodukt v organickej syntéze, vo výrobe liečiv, vo voňavkárstve.

acetoín

- bezfarebná alebo slabo nažltlá kvapalina, ketonalkohol vznikajúci pri kvasných procesoch. Používa sa pri výrobe voňaviek a ako vonná zložka niektorých potravín, napr. masla.

acetol

- bezfarebná tekutina pripravovaná mukrobiologickou oxidáciou propylénglykolu. Používa sa ako rozpúšťadlo nitrátu celulózy.

acetometer

- prístroj k stanoveniu obsahu kyseliny octovej v octoch na podklade neutralizácie lúhom.

acetonémia
(ketonémia)

- v medicíne hladina acetónu v krvi stúpajúca pri hladovení, pri požití väčšieho množstva cukru, ako prejav cukrovky.

acetonitril

- bezfarebná kvapalin, nitril kyseliny octovej obsiahnutý v kameniuhoľnom dechte a v melasových výpalkoch. Používa sa ako rozpúšťadlo, k výrobe liečiv a vitamínu B1.

acetónchloroform

- bezfarebná kryštalická látka gáfrovej vône vyrábaná pôsobením chloroformu na acetón a používaná ako anestetický, antiseptický a uspávací prostriedok.

acetónkyánhydrín

- bezfarebná jedovatá kvapalina, derivát acetónu používaný na výrobu esterov kyseliny metakrylovej.

acetonúria

- zvýšené vylučovanie acetónu močom najmä pri hladovke alebo cukrovke, ketonúria.

acetónkotva

- dimethylketón; CH3COCH3; jednoduchá ketonická zlúčenina, zapáchajúca, zápalná, majúca veľký význam ako organické rozpúšťadlo (najmä lakov) vo farmaceutickom priemysle a inde. Vzniká napr. pri suchej destilácii dreva.

acetónchloroform

- bezfarebná kryštalická látka kafrovej vône vyrábaná pôsobením chloroformu na acetón a používaná ako anestetický, antiseptický a uspávací prostriedok.

acetónkyanhydrin

- bezfarebná jedovatá kvapalina, derivát acetónu. Používa sa k výrobe esterov kyseliny metakrylovej.

acetyl

- jednoväzbová skupina odvodená od octovej kyseliny.

acetyl-

- prvá časť zložených slov označujúca chemické zlúčeniny s acetylovou skupinou.

acetylácia

- reakcia, pri ktorej sa do molekuly organickej zlúčeniny zavádza acetyl.

acetylcelulóza
(acetát celulózy)

- používa sa najmä ku výrobe nehorľavej obdoby celuloidu, filmov, gramofónových platní, vlákien, náterových hmôt..

acetylén

- CH≡CH, základný uhľovodík acetylénovej rady, nenasýtený uhľovodík, bezfarebný plyn. Vyrába sa rozkladom karbidu vápnika vodou alebo neúplným spaľovaním metánu. Spaľovaný s kyslíkom produkuje vysokú teplotu a preto sa používa pri zváraní kovov.
- starší názov pre alkín.

acetyléndichlorid

- chlórovaný uhľovodík používaný ako rozpúšťadlo kaučukov, olejov a živíc.

acetylchlorid

- chlorid kyseliny octovej. Bezfarebná tekutina, ktorá sa používa ku acetylácii pri výrobe liečiv a farbív.

acetylcholin

- ester cholinu s kyselinou octovou. Významný fyziologický činiteľ pri prenose nervového vzruchu a popudu v živočíšnom organizme.

acetylid

- soľ acetylénu, z ktorých sú niektoré za sucha výbušné.

acetylid vápenatý

- karbid vápnika, surovina pre výrobu acetylénu.

acetylovaný

- obsahujúci acetylovú skupinu.

Aceval, Emilio

- Paraguay; politik. 1902: prezident. 9. 1. 1902 bol zvrhnutý revolúciou.

acidifikácia

- okyslenie.

acidifikácia potravín

- zvýšenie obsahu kyselín v potravinách.

acidifikácia vody
(acidifikácia jazier)
(acidifikácia pôdy)

- zvýšenie kyslej reakcie vplyvom kyslých zrážok a podobne.

acidimeter

- prístroj, zariadenie slúžiace ku zisťovaniu kyslosti pôdy, acidity.

acidimetria

- jedna z metód odmernej analýzy ku stasnoveniu látok zásaditej povahy.

acidita

- miera kyslosti vyjadrená v jednotkách pH.
- kyslosť.

acidita, pôdy

- obsah kyselín v pôde.

acidita, roztoku

- obsah kyseliny v roztoku. Opak je alkalita, bazivita

acidita, žalúdočnej šťavy

- obsah kyselín v žalúdočnej šťave.

acidný

- kyslý.
- týkajúci sa acidity.

acidobazicita

- acidobazická rovnováha.

acidobázický

- vzťahujúci sa na kyslé i zásadité látky a ich vzťahu.

acidofilný

- kyslomilný.
- vyžadujúci kyslosť.
- žijúci v kyslom prostredí.

acidofília

- vlastnosť organizmov - vyžadujú, resp. dobre znášajú kyslú reakciu substrátu.

acidofóbia

- vlastnosť organizmov - vyžadujú alkalickú reakciu substrátu s vyššou hodnotou pH.

acidofóbny

- opak acidofilného.

acidolýza

- hydrolýza kyselinou.

acidorezistentný

- odolávajúci odfarbujúcemu účinku kyselín.

acidóza (acidosis)

- v medicíne vzostup kyslých látok v krvi. Opak je alkalóza.

acidum

- kyselina. Skratka ac.

aciklovir

- acyklovir, ACI; látka pôsobiaca proti vírusu herpes simplex (opar).

acikulárny

- pretiahnutý.
- ihlovitý (tvar nerastu).

acilkofín

- liek znižujúci teplotu a utišujúci bolesť. Jeden z liekov proti reumatickým bolestiam.

Ackerman, Konrad Ernst

- Nemecko; 1712 - 1771; herec. Vynikal v komických roliach. Z časti jeho súboru vzniklo hamburské Národné divadlo.

Ackermann, Louise Victorine

- Francúzsko; 30. 11. 1813 (Paríž) - 2. 8. 1890; lyrička. Dielo: 1882: Filozofické básne (Poésies philosophiques).

Ackermann, Max

- Nemecko; 5. 10. 1887 (Berlín) - 14. 11. 1975 (Bad Liebenzell); maliar.

acompagnato

- recitatív za doprovodu orchestra.

Aconcagua

- Argentína; najvyššia hora v Andách a celej Ameriky (6.960 metrov nad morom). Vyhasnutá sopka s ľadovcami.

acquis

- právo, pravidlá.

acquis communautaire

- prijatie podmienok pre integráciu do Európskej únie.

acre

- aker; anglo - americká plošná miera, 4.046,86 m².

acre foot

- anglo - americká dutá miera, 1,23348. 103 m3.

acrolein

- 2-propena. Karcinogénna látka.

acta

- publikovaný súbor, zborník vedeckých prác z určitého pracoviska, kongresu a podobne, prípadne aj určitý edičný rad, správy, protokoly.

Acta Apostolorum

- Skutky apoštolov, časť Nového zákona.

Acta incognitorum

- ČSSR; český samizdatový časopis. Vychádzal v desiatich strojopisných kópiách.

Acta Sanctorumkotva

- Skutky svätých; zborníky životopisov svätých vydávené bollandistami. Vychádzajú od roku 1643 dodnes.

ACTH

- adrenokortikotrofný hormón z predného laloku hypofýzy, reguluje činnosť nadobličiek.

Action Direct

- teroristická organizácia.

action painting

- akčné maliarstvo. V USA označenie abstraktného impresionizmu.

Acton, Loren WilberLoren Acton

- USA
* 7. 3. 1936
astronaut. Let na STS-51-F (štart 29. 8. 1985, pristátie 6. 8. 1985).

acutissmín A

- chemická látka zo skupiny polyfenolov , ktorej molekuly sa vyskytujú v červenom víne objavená v roku 2003. Má výrazný antikarcinogénny účinok. Pôvodne bola táto látka v roku 1987 objavená v kôre jedného druhu dubu a už vtedy bolo známe, že má protirakovinotvorné účinky. Jej účinky sú asi 250 x silnejšie, ako u etoposidu.

acuto

- v hudbe ostro, prenikavo.

ACV
(assist control ventilation)

- regulovaná ventilácia s asistenciou. Typ mechanickej ventilácie, pri ktorej je pacientovi umožnené dýchať spontálnou frekvenciou s predom nastaveným objemom. Ventilátor dodá synchronizovaný vdych pri každom pacientovom pokuse o nádych, automaticky dýcha za pacienta, keď je jeho spontánna dýchacia frekvencia nižšia ako frekvencia nastavená na ventilátore.

acyklický

- necyklický, netvoriaci cyklus.

acylkotva

- jednoväzbová skupina odvodená od karboxylovej kyseliny.

acyl-

- prvá časť zložených slov označujúcixh chemické zlúčeniny s acylovou skupinou.

acylácia

- chemická reakcia, pri ktorej sa do zlúčeniny zavádza acyl.

acylhalogenid

- organická zlúčenina odvodená nahradením hydroxylu v karboxylovej skupine halogénom. Pozri aj difosgén.

acylchlorid

- organická zlúčenina odvodená nahradením hydroxylu v karboxylovej skupine chlórom.

acylpyrín

- liek znižujúci teplotu a utišujúci bolesť. Jeden z liekov proti reumatickým bolestiam, aspirín, kyselina acetylsalicylová.

ačida
ačidali

- vyjadruje dôrazné prisviedčanie.
- akože, pravdaže, vskutku, naozaj.

Ačolikotva

- aj Šulovia; nílsky kmeň v Ugande.

ačpráve

- hoci, hoc, čo aj.

ad

- k, na.

ad absurdum (latinsky)

- k absurdnosti, ku nezmyslu (nezmyselnosti).
- dovedenie dôkazu spornosti do dôsledkov.

ad acta
(a. a.)

- odložiť (ku spisom) po prejednaní.
- odložiť (ku spisom) bez prejednania.
- pokladať vec za vybavenú.

ad analogia

- podľa (príslušnej) analógie.

ad astra (latinsky)

- ku hviezdám.
- prenesene vpred, kupredu.

ad audiendum verbum (latinsky)

- k vypočutiu slova.
- na koberec, ku pokáraniu.

ad auditorem (latinsky)

- k poslucháčovi.
- populisticky, bez ohľadu na pravdu.

ad baculum (latinsky)

- (argumen) palice.
- nátlak, vyhrážanie sa silou.

ad Calendas Graecas

- na grécke kalendy, t. j. nikdy (lebo kalendy boli časťou starorímskeho kalendára).

ad deliberandum

- na uváženie.

ad exemplum

- na príklad.

ad fontes

- isť ad fontes.
- obrátiť sa priamo ku prameňom (pre určité zistenie), bez prostredníctva, sprostredkovania niekoho, niečoho.

ad gloriam

- pre slávu, oslávenie niekoho, niečoho.

ad hoc (latinsky)

- len k tomu účelu, len pre tento prípad, schválne.

ad hominem (latinsky)

- v práve (vzhľadom) k človeku, nie k prípadu, nie k veci.
- populisticky zneužívajuce záporné ľudské vlastnosti.

ad honorem

- na počesť.

ad ignorantiem (latinsky)

- k nevedomosti.
- využívajúci protivníkovu neznalosť.

ad illustrandum

- pre ilustráciu, pre názornosť, na príklad.

ad infinitum (latinsky)

- do nekonečna, stále (niečo odkladať).

ad informandum (latinsky)

- pre informáciu.
- na vedomie.

ad informandum medici (latinsky)

- pre informáciu lekára.

ad interim
a. i.

- s dočasnou platnosťou.

ad Kalendas Graecas

- počas gréckych kalend, teda nikdy (pretože kalendy boli súčasťou rímskeho kalendára).
- v spojení odkladať ad Kalendas Graecas - odkladať stále, donekonečna.

ad libitum (latinsky)

- ľubovoľne.
- v hudbe v ľubovoľnom tempe, možnosť vynechať hlas.

ad limina apostolorum (latinsky)

- "k vrahom apoštolov"; kanonická návšteva pápeža, ktorú majú každých 5 rokov vykonať biskupovia určitej krajiny a podať správu o stave cirkvi vo svojich diecézach a pod.

ad litteram

- doslova, doslovne.

ad manus

- do rúk, k rukám.

ad manus medici (latinsky)

- do rúk lekára.

ad manus proprias

- do vlastných rúk.

ad marginem

- na okraj.
- poznámka.

ad multos annos (latinsky)

- na dlhé roky (prianie pri prípitku).

ad notam
(ad notiam)

- na vedomie.

ad notiam
(ad notam)

- na vedomie.

ad notitiam
(ad notam)

- na vedomie.

ad oculos (latinsky)

- k očiam.
- názorne, zjavne, viditeľne, pred očami, pred oči.

ad patres

- ku otcom, ku predkom.
- v spojení odísť, odobrať sa ad patres - zomrieť.

ad perpetuam memoriam

- na večnú pamiatku (pôvodne napr. v záhlaví bôl, na pamätných stĺpoch).

ad perpetuam rei memoriam

- na večnú pamiatku (pôvodne napr. v záhlaví bôl, na pamätných stĺpoch).

ad personam (latinsky)

- pre vlastnú osobu, osobne.
- zosmiešňovanie a urážanie protivníka.

ad populum (latinsky)

- k ľudu.
- demagógia, odvolávanie sa na predsudky, na egoizmus.

ad publicandum

- k uverejneniu.

ad referendum

- o čom treba podať správu.

ad rem (latinsky)

- k veci (o ktorú ide).

ad saturationem

- až do nasýtenia (na lekárskych predpisoch).

ad spectatores

- k publiku (o výrokoch herca na javisku).

ad usum (latinsky)

- k užívaniu, pre potrebu niekoho.
- niečo zámerne upravené

ad usum delphini (latinsky)

- pre potrebu dauphina [doféna] (pôvodne boli pre nich upravované knihy klasikov vypúšťaním závadných miest. Preto sa dnes používa zvyčajne o niečom zámerne upravenom).

ad usum internum

- pre internú, vnútornú potrebu, nie pre verejnosť.

ad usum medici

- pre potrebu lekára (na nepredajných vzorkoch liekov).

ad usum proprium

- pre vlastnú potrebu.

ad valorem (latinsky)

- podľa hodnoty, ceny.

ad verbum audiendum (latinsky)

- k výsluchu; na slovíčko (doslovne: ku slovu, ktoré má byť vypočuté).

ad vocem (latinsky)

- čoho; čo sa týka (čoho).

Ada

- manželka Lámecha (Genezis 4:19). Syn Jábal (Genezis 4:20); Jubal (Genezis 4:21).

ADAC

- najväčšia organizácia automobilistov v SRN.

Adad

- asýrsky (babylónsky) boh počasia.

adagietto

- v hudbe pomaly, zdĺhavo, voľnejšie a vážne.

adagio

- v hudbe voľne, pomaly.
- skladba alebo jej časť v tomto tempe.
- skupina tanečných cvikov alebo tanec umožňujúci tanečnici prevádzať (zvyčajne za pomoci tanečníka) obtiažne a akrobatické prvky.

adagissimo

- v hudbe čo najvoľnejšie.

adaktylus

- jedinec postihnutý adaktýliou.
- plod postihnutý adaktýliou.

adaktýlia

- vrodené chýbanie všetkých prstov u ruky alebo nohy.

Adam

- podľa Biblie prvý človek. Stvoril ho Boh z prachu Zeme (Genezis 2:7). Manželka Eva (bola stvorená z rebra Adama). Syn Kain (Genezis 4:1); Ábel (Genezis 4:2), Set (Genezis 4:25).

Adam, Adolphe Charles

- Francúzsko; 24. 7. 1803 (Paríž) - 3. 5. 1856 (Paríž); skladateľ. V 19. storočí vytvoril 53 opier (opéra comique). Dielo: 1836: Postillión z Lonjumeau (Le postillon de Lonjumeau); 1841: balet Giselle.

Adam, Henri Georges

- Francúzsko; 18. 1. 1904 (Paríž) - 27. 8. 1967 (Perros - Guirec); sochár, maliar a kresliar. Tvoril rytiny a od 40. rokov monumentálne pôsobiace abstraktné plastiky.

Adam, Jan

- ČR; * 18. 9. 1946; prozaik a literárny kritik. Dielo: Údiv; Zdeněk Pluhař (monografia).

Adam, Jiří

- ČR; * 12. 10. 1950; atlét - päťbojár. 1976: 2. miesto družstiev v päťboji na LOH 1976.

Adam, Milan

- ČR; * 28. 5. 1928; lekár a politik. 1951: Československá strana socialistická. 1989 - 1990: minister školstva, mládeže a telovýchovy. 1990 - 1991: predseda strany.

Adam, Paul

- Francúzsko; 7. 12. 1862 (Paríž) - 1. 1. 1920 (Paríž); spisovateľ. Dielo: 1899 - 1903: Le temps et la vie (5 zväzkov, Čas a život).

Adam, RichardRichard Adam

- ČR; * 14. 11. 1930; spevák.

Adam z Veleslavína, Daniel

- ČR; 1546 - 1599; český humanistický spisovateľ, kníhtlačiar, organizátor literárneho života a vydavateľ.

adamantán

- uhľovodík s atómami usporiadanými podobne ako v kryštalickej mriežke diamantu, ktorého deriváty sa používajú v medicíne a k technickým účelom.

adamantinóm

- nádor čeľuste, zvyčajne nezhubný, vznikajúci z epitelových zbytkov zárodočných zubných váčkov.

adamantín

- zubná sklovina.

adamawa

- plemeno hovädzieho dobytka odvodené od zebu. Chová sa pre mäso a mlieko v horských oblastiach Kamerunu a Nigérie. Nazvané podľa historického kraja v strednom Kamerune.

Adamčík, Samuel

- SR; 23. 7. 1904 - 10. 7. 1984; divadelný a filmový herec. Od roku 1946 člen činohry SND. Filmografia: Vlčie diery; Boj sa končí zajtra; Pole neorané; Žena z vrchov.

Adamčuk, Nadežda

- Ukrajina; * 1970; kozmonautka.

Adamec, JiříkotvaJiří Adamec

- ČR; * 9. 3. 1948 (Dvůr Králové nad Labem); TV režisér. 1. manželka Táňa (Tatiana Kavčiaková; dramaturgička). 2. manželka Jana (rodená Nováková; TV moderátorka a speváčka). Dcéra Kristýna (z 1. manželstva), Tereza (z 1. manželstva), Jasmine Anna (* 19. 11. 2008; matka Jana Nováková). Syn Marek (z 1. manželstva), Daniel (* 19. 2. 2006; matka Jana Nováková). 1990: vyhodený z TV. 1995: buduje TV NOVA. 2006: rozvod. Filmografia: Sanitka (TV seriál); Rodáci (TV seriál); Ordinace (TV seriál).

Adamec, Jiří

- ČR; * 21. 3. 1982; futbalista.

Adamec, Jozef

- SR; * 26. 2. 1942; futbalista a futbalový tréner. Hráč Dukly Praha, Slovanu Bratislava a Spartaku Trnava. 1962. strieborná medaila z MS. V lige dal 170 gólov. Reprezentoval 61 krát, dal 17 gólov.

Adamec, LadislavLadislav Adamec

- ČSSR; 10. 9. 1926 - 16. 4. 2007; politik. 1946: vstup do KSČ. 1960 - 1962: námestník predsedu KNV v Ostrave. 1958 - 1961: štúdium na Vysokej škole politickej ÚV KSČ v Prahe. 1965 - 1967: ašpirantúra na VŠE v Prahe. 1963 - 1969: vedúci oddelenia priemyslu ÚV KSČ. 1966: člen ÚV KSČ. 1987 - 1989: člen predsedníctva ÚV KSČ. 1969 - 1987: miestopredseda vlády ČSR. 1987 - 1988: predseda vlády ČSR a miestopredseda vlády ČSSR. 1988 - 1989: predseda vlády. 7. 12. 1989 rezignoval. 21. 12. 1989 - 1. 9. 1990: predseda KSČ (KSČS). 1990 - 1992: poslanec SĽ FZ.

Adamec, Vojtěch

- ČR; * 4. 7. 1933; sochár, grafik, scénograf.

adamelit

- prechodná hornina medzi granitom a granodioritom, granitické štruktúry. Nazvané podľa horskej skupiny Adamello v severnom Taliansku.

Adamello

- Taliansko; horská skupina v severnom Taliansku.

Adami, Pavol

- SR; 9. 6. 1739 (Beluša) - 11. 11. 1814 (Viedeň); veterinárny teoretik a výskumník v oblasti nákazlivých chorôb zvierat. 1765: doktorát z medicíny na viedenskej univerzite. 1775: profesor na viedenskej univerzite. 1803: profesor veterinárstva na univerzite v Krakove.

adamita

- príslušník niektorej z náboženských sektárskych skupín najmä v stredoveku, ktoré požiadavok oprostenosti dovádzali až k extrémnym pohoršujúcim prejavom.
- v Čechách príslušník takejto sekty u husitského Tábora - vyhladení na príkaz Jana Žižku.
- naháč.
- počas protireformácie u nás jedna z prezývok pre poblúdilcov a nekatolíkov vôbec.

adamiti

- naháči.
- Častá prezývka dávaná niektorým rôznym sektárskym skupinám, ktoré dochádzajú cez radikálny panteizmus k libertinizmu a promiskuite.
- najradikálnejšia skupina husitskej revolučnej chudiny, v čele ktorej stál Petr Kaniš a Mikuláš Biskupec. Začiatkom roku 1421 boli vypudení z Tábora. 21. 10. 1421 boli vyhubení Žižkovým vojskom.
- príslušníci gnostickej sekty (2. storočie).
- príslušníci niektorých siekt francúzskych náboženských poblúdencov (14. storočie).

adamitizmus
adamitstvo

- sektárske hnutie adamitov.

adamitstvo

- adamitizmus, sektárske hnutie adamitov.

adamín

- kosoštvorcový nerast, zásaditý kremičitan zinočnatý, ktorého stĺpcové kryštáliky sú najčastejšie bezfarebné, vzácne sivobiele, žlté až hnedé. Nazvané podľa nálezcu J. Adama z Chile.

Adamíra, JiříJiří Adamíra

- ČR; 2. 4. 1921 - 14. 8. 1993; herec. Manželka Hana Maciuchová. 1962 - 1990: angažmán v Realistickom divadle v Prahe. 1990: angažmán v Národnom divadle v Prahe. Filmografia: Maigretův první případ (1991) (TV); Maryša (1991) (TV); Morové povětří (1991) (TV); Svědek umírajícího času (199; Konec starých časů (1989); Hanussen (1988) (HU); Lev s bílou hřívou (1986); Veronika (1985); Oldřich a Božena (1984); Poločas štěstí (1984); Komediant (1984); Bambinot (1984) (TV); Putování Jana Amose (1983); Oblouk světla (1983); Poslední vlak (1982); Zelená vlna (1982); Nevěsta k zulíbání (1980); Rukojmí v Bella Vista (1979); Božská Ema (1979); Stíhán a podezřelý (1978); Advokátka (1977); Příběh lásky a cti (1977); Zlatá réva (1977); Byl jednou jeden dům (1974, TV seriál) ; Podezření (1972); Svědectví mrtvých očí (1971); Radúz a Mahulena (1970); Jeden z nich je vrah (1970); Hvězda (1969); Směšný pán (1969); Dům ztracených duší (1967); Waterloo (1967, TV); Hra bez pravidel (1966); Transit Carlsbad (1966); Bloudění (1966); Souhvězdí Panny (1965); Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1965) (TV); . . . a pátý jezdec strach (1964); Zítra se bude tančit všude (1952); Vítězná křídla (1950); I andělé ztrácejí trpělivost (1949); Postel o 5 HP aneb Probuzení na ulici (1948).

Adamkus, Valdas

- Litva; 2005: prezident.

Adamov, Arthur

- Francúzsko; * 1908; dramatik.

Adamová, JaroslavaJaroslava Adamová

- ČR
* 15. 3. 1925
herečka.

Filmografia:
1950: Chceme žiť
Kočiar najsvätejšej svätosti
Spoločníčka
Želary.

Adamovič, Ivan

- ČR
* 27. 11. 1967
redaktor, spisovateľ sci-fi a prekladateľ.
Redaktor časopisu Ikarie.

Dielo:
Půlnoční stíny (antalógia)
Encyklopedie fantastického filmu.

Adamovič, Jozef

- SR
* 23. 4. 1939
herec.
1960: angažmán v SND.

Filmografia:
Valčík pro milión
Pták ohnivák
Šípová Růženka
Pátá stanice
Člny proti prúdu
Noční jazdci.

Adamovská, Zlata

- ČR
* 9. 3. 1959 (Praha)
herečka.
Manžel Vadim Petrov (hudobník). Manžel Radek John. Dcéra Bára. Syn Petr.
1984 - 1990: pôsobila v Městkých divadlech pražských.
1990: členka Divadla na Vinohradech.

Filmografia:
Mladý muž a bílá velryba
Drsná planina
Andělské oči
Má láska s Jakubem
Sanitka
Hříchy pro pátera Knoxe
Milenci a vrazi
Ordinace v růžové zahradě (TV seriál).

Adams, Bruno

- Austrália
* 1963
† ?. 4. 2009
rocker.
1984: zakladá skupinu Once Upon A Time.
1989: presťahoval sa do Berlína.
1996: rozpadá sa skupina Upon A Time.
1996: v ČR zakadá formáciu Fatal Shore.

Adams, Bryan

- USA
spevák, fotograf.
Je vegán.

Adams, Don

- USA
†  25. 9. 2005
herec.

Filmografia:
1965 - 1970: TV seriál Get Smart;
1989: Get Smart, Again.

Adams, Douglas Noel

- Anglicko
* 11. 3. 1952 (Cambridge)
† 11. 5. 2001 (Barbara, USA).

Adams, Jane

- USA
* 6. 9. 1860 (Cedarville)
† 21. 5. 1935 (Chicago)
sociálna reformátorka.
Iniciovala tvorbu zákonov o starostlivosti o chudých, zákazu detskej práce, povinnej školskej dochádzke a starostlivosti v chorobe. Bojovala za volebné právo žien. Nobelova cena za mier.

Adams, John

- USA
* 30. 10. 1735
† 4. 7. 1826
politik.
Syn John Quincy.
Zúčastnil sa boja amerických kolónií za nezávislosť. Podieľal sa na redakcii Prehlásenia nezávislosti a Ústavy. Neskôr pomohol vyjednať Parížsky mier.
1797 - 1801: 2. prezident USA.

Adams, John Couch

- Veľká Británia; 5. 6. 1819 - 21. 1. 1892; astronóm. 1843: na základe nepravidelností v pohybe Uránu predpovedá existenciu ďalšej planéty, Neptúna. 1846: ako študent vypočítal dráhu Neptúna.

Adams, John QuincyJohn Quincy Adams

- USA; 1767 - 1848; politik a diplomat. Otec John (prezident). 1809 - 14: prvý veľvyslanec USA v Rusku. 1817 - 24: štátny tajomník. 1825 - 1929: 6. prezident USA. Spoluautor Monreovej doktríny.

Adams, Michael James

- USA; 5. 5. 1930 - 15. 11. 1967; astronaut.

Adams, Robert

- Anglicko; * 5. 10. 1917 (Northampton); sochár. Autor abstraktných geometrizujúcich skulptúr z kameňa, kovu a betónu.

Adams, Scott

- karikaturista. Autor kresleného seriálu Dilbert.

Adams, Thomas

- USA; vynálezca. 1871: necháva si patentovať stroj na manufaktúrnu výrobu žuvačiek.

Adams, Victoriakotva

- Veľká Británia; speváčka z popovej skupiny Spice Girls ; manžel David Beckham.

Adams, Walter

- 1914: určuje neuveriteľne veľkú hustotu hviezdy Sírius B.

adamsit

- bojová vhchemická látka zo skupiny aromatických arsanov dráždiaca horné cesty dýchacie. Nazvaná podľa vynálezcu američana R. Adamsa.

Adamson, James CraigJames Adamson

- USA
* 3. 3. 1946
astronaut.
Let na STS-28 (štart 8. 8. 1989, pristátie 13. 8. 1989), STS-43.

Adamson, Joy

- Keňa; 1910 (Opava) - 3. 1. 1980 (Shaba , Keňa); ochránkyňa prírody, spisovateľka a maliarka; vlastným menom Friederike Victoria Gessnerová. 1. manžel Viktor von Klarwill (bankový úradník židovského pôvodu; sobáš v roku 1935, rozvod v roku 1937). 2. manžel Peter Bally (švajčiarsky botanik, sobáš v roku 1938, rozvod v roku 1944). 3. manžel George Adamson (strážca zveri. Dielo: Můj život s Joy (v anglickom originále My pride and Joy)). Sestra Dorle (dcéra Margaret). 1922: po rozvode rodičov sa sťahuje do Viedne, kde žije s babičkou. 1927: získala hudobné vzdelanie, ktoré ju oprávňovalo ku pedagogickej činnosti. 1928: získala diplom v kurze pre módne návrhárky. 1929 - 1930: venuje sa sochárstvu. 1931 - 1932: zaoberá sa prácou vo viedenskej umeleckej škole (Kunstgewerbe Schule). 1931 - 1935: študuje medicínu. 1937: príchod do Kene (útek pred Hitlerom). Cestou spoznáva švajčiarskeho botanika Petera Bally - rozhoduje sa pre rozvod. 1938 - 1943: dokončuje 700 botanických kresieb (knižne: Gardening in East Africa; 3 diely Trees and Shrubs of the Uganda Protectorate, Trees and Shrubs of East Africa, Some wild flowers of Kenya, The flora of the Belgian Congo). 1956: manžel George nachádza malé levíča - Elzu. Dielo: 1960: Príbeh levice Elzy (Born free, a lioness of two worlds); Príbeh levhartice Penny (Queen of Shaba); 1984: Volanie divočiny (Searching Spirit, životopis).

Adamsons, Eriks

- Lotyšsko, 22. 6. 19907 - 28. 2. 1946; básnik, prozaik, prekladateľ. Pre protifašistické zameranie nesmel publikovať pod vlastným menom. Množstvo diel ostalo v rukopisnej podobe. Dielo: Striebro v ohni (básne); Slnečné hodiny (básne).

Adamus, Karel

- ČR; * 29. 4. 1943; básnik a výtvarník.

adapcia

- adaptácia.

adaptabilný

- schopný adaptácie.

adaptácia
adapcia

- v biológii prispôsobenie sa organizmu podmienkam prostredia počas individuálneho života alebo počas fylogenetického vývoja. Základná vlastnosť živého organizmu.
- proces, v ktorom zmeny organizmu, spoločenskej skupiny, kultúre slúžia k ich prežitiu, optimálnejšiemu fungovaniu, prípadne dosahovaniu istých cieľov.
- úprava budov, prístrojov, zariadení a podobne pre iný účel.
- úprava, prestavba.

adaptácia, chromatická

- prispôsobenie rias a siníc farbe dopadajúceho svetla. Vytvoria sa asimilačné podmienky pre fotosyntézu v rôznych hĺbkach.

adaptácia, zraku

- prispôsobenie zraku (napr. šeru).

adaptát

- pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu.

adaptátor

- pracovník usiľujúci o dielčie vylepšenie nejakého produktu.

adaptér (adaptor)

- kto prevádza adaptáciu.
- prídavné zariadenie prispôsobené pre rozsiahlejšie použitie, ako bolo pôvodne.

adaptabilita

- adaptabilnosť.

adaptabilný

- schopný adaptácie.

adaptácia

- prispôsobenie, úprava niečoho k niečomu.
- v biológii a ekológii prispôsobenie sa organizmu podmienkam prostredia.
- v sociológii a psychológii prispôsobenie sa jedinca alebo spoločenskej skupiny sociálnemu prostrediu, podmienkam spoločenského života.
- v medicíne (optike) prispôsobovanie, prispôsobenie citlivosti zraku jasu a farbe pozorovaného okolia.
- v literatúre, divadle a filme pretvorenie diela určitého umeleckého druhu alebo žánru v iný.

adaptát

- pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu.

adaptátor

- autor literárnej alebo inej adaptácie.

adaptér

- doplnkové prídavné zariadenie, ktorým sa určitý stroj, prístroj a podobne prispôsobuje, adaptuje k inému, zvyčajne rozsiahlejšiemu použitiu.

adaptibilita
(adaptivita)

- schopnosť prispôsobiť sa.

adaptimorfóza
idioadaptácia

- proces vzniku väčšieho počtu príbuznych foriem organizmov v rámci jednej adaptívnej úrovne.

adaptivita
(adaptibilita)

- schopnosť prispôsobiť sa.

adaptogény

- rastlinné biostimulátory, harmonizátory; zdraviu prospešné látky, ktoré stimulujú imunitu, látkovú výmenu, odolnosť voči stresu, pôsobia proti chorobám a prispievajú ku regenerácii. Vyskytujú sa v (liečivých) rastlinách.

adaptometer

- prístroj ku meraniu rýchlosti adaptácie zraku.

adaptometria

- meranie schopnosti oka vnímať zrakové svetelné podnety.

adaptor
(adaptér)

- doplnkové zariadenie pre rozšírenie použiteľnosti prístrojov.

adaptovať

- podrobovať, podrobiť adaptácii, prispôsobovať, prispôsobiť.

adaptovať sa

- prechádzať, prejsť adaptáciou, prispôsobiť sa, prispôsobovať sa.

adaptovateľný

- upraviteľný, prispôsobiteľný.

adaptovať

- prispôsobovať, prispôsobiť, upravovať, upraviť.

adarme

- staráí jednotka hmotnosti v španielsky hovoriacich krajinách (1,8 alebo 3,6 g).

adas

- statná antilopa rodu Addax žijúca v púštiach Sahary.

adat

- v islamizovaných krajinách nepísaný tradičný systém pravidiel chovania, zvyklosť, obyčaj.

adatóm

- atóm adsorbovaný na povrchu látky tak, že sa môže pozdĺž povrchu premiestňovať.

adax

- severoafrická antilopa. Obýva bezvodé pustiny. Vodu získava spásaním riedkeho porastu. Ohrozený druh.

adaxiálny

- privráteny ku ose. Opak je abaxiálny.

Adámek, Bohumil

- ČR; 8. 11. 1848 - 28. 10. 1915; dramatik a básnik. Dielo: Salomena (uvedená ako zahajovacie predstavenie činohry Národného divadla v Prahe 19. 11. 1883).

Adámek, František Václav

- ČR; 1. 5. 1713 - 2. 2. 1779; sochár a rezbár. Podieľal sa na výzdobe kostolov (Dubé, Nymburk, Brandýs nad Labe).

Adámek, Karel

- ČR; 23. 3. 1840 - 11. 11918; spisovateľ a prekladateľ. Podnikal cesty do cudziny, z ktorých uverejňoval cestopisné črty, úvahy a popisy. Autor diela z českých dejín 17. a 18. storočia: Z doby poroby; Čtrnásty vék.

Adámek, Rudolf

- ČR; 9. 5. 1882 - 1. 3. 1953; maliar. Autor rady grafických listov. Ilustroval rozprávky Boženy Němcovej.

Adámková, JanaJana Adámková

- ČR; * 1. 1. 1973 (Jihlava); moderátorka. Manžel Petr. Syn Danny (* 4. 4. 2005). 1997 - 2000: uvádzala počasie na TV Nova. 2003: začala moderovať Televízne noviny.

add.

- vo farmakológii pridaj, dodaj.

Addams, Chas

- USA; 7. 1. 1912 (Westfield) - 5. 10. 1988 (New York); karikaturista, vlastným menom Charles Samuel Addams. 1935: pracuje pre časopis The New Yorker. Jeho karikatúry sú typické čiernym humorom.

addendum

- prídavok, dodatok.

addenta

- prídavky, dodatky (knižne).

Addison, Joseph

- Anglicko; 1672 - 1719; esejista a vydavateľ. Vydával literárny časopis Spectrator.

Addison, Th.

- Anglicko; lekár. Popísal Addisonovu chorobu.

addisonizmus

- ochorenie spôsobené nedostatočnou činnosťou kôry nadobličiek. Nazvané podľa anglického lekára J. Addisona.

addolorato

- v hudbe žalostne.

addukcia

- pripaženie. Pozri abdukcia.

adduktor

- svyl, ktorý umožňuje addukciu, priťahovač.

adefágia

- chorobná žravosť, chorobná chuť k jedlu, nenásytnosť.

adekvátnosť

- primeranosť, zhoda.

adekvátnykotva

- primeraný, zhodný, vhodný, úmerný. Opak je inaadekvátny.

adelantado

- v Španielsku správca, veliteľ pohraničného územia.
- v Amerike titul španielskych koloniálnych úradníkov pred vytvorením inštitúcie miestokráľa.

adelit

- kosoštvorcový nerast, zásaditý arzeničnan vápnika a horčíka v tabuľkovitých alebo stĺpcových kryštáloch.

Adelung, Johann Christoph

- Nemecko; 1732 - 1806; gramatik a lexikograf. Prispel k ustáleniu nemeckej gramatiky.

Adenauer, KonradKonrad Adenauer

- Nemecko; 1876 - 19. 4. 1967; advokát, politik. 1949 - 1963: premiér (CDU). Od roku 1946 predseda Kresťanskej únie. 1951 - 55: minister zahraničných vecí.

adend

- atóm, molekula alebo ión koordinovaný okolo centrálneho atómu komplexu, ligand.

adenitída
adenitis

- zápal žľazy.

adenín

- heterocyklická purinová báza v DNA, značí sa A. Jedna zo stavebných súčastí nukleových kyselín.

adeno-
aden-

- prvá časť zložených slov majúca význam žľaza, žľazový.

adenoakantóm

- adenokankroid, žľazový karcinóm s dlaždicovou prestavbou epitelu.

adenofibróm

- benígny nádor zo žľazového epitelu.

adenohypofýza

- predný lalok hypofýzy, v ktorom sa tvoria hormóny riadiace ďalšie žľazy s vnútornou sekréciou (pohlavné žľazy, kôru nadobličiek, štítnu žľazu) a ktorý má vplyv na telesný rast a činnosť mliečnej žľazy.

adenokankroid

- adenoakantóm, žľazový karcinóm s dlaždicovou prestavbou epitelu.

adenokarcinóm

- karcinóm odvodený zo žľazového epitelu.

adenolipóm

- benigný nádor zo žľazového epitelu a tukového tkaniva.

adenomatoidný

- podobný adenómu.

adenomatózny

- týkajúci sa adenómu.

adenomyosarkóm

- sarkóm zo žľazového a svalového tkaniva.

adenomyóm

- benígny nádor zo žľazového a svalového tkaniva.

adenopatia

- nešpecifické ochorenie miazgových uzlín.

adenosarkóm

- sarkóm zo žľazového a podporného tkaniva.

adenosintrifosfát
(ATP)

- energeticky bohatá látka, ktorej štiepením získava organizmus energiu. Je potrebný vo všetkých bunkách, nie len pri kontrakcii svalov. Závisí na ňom všetko, napríklad funkcia enzýmov, prenos signálov z povrchu do vnútra bunky ale aj vedenie vzruchu po neurónoch. Dodáva energiu pre chemické pochody v živých bunkách.

adenosín

- nukleosid skaldajúci sa z adenínu a D-ribózym zložka nujkleových kyselín.

adenosínfosfát
adenozínfosfát

- nukleotid skladajúci sa z adenínu, D-ribózy a kyseliny fosforečnej. Vyskytuje sa v živých organizmoch v troch formách. Je dôležitý pri prenose energie v metabolických procesoch.

adenoskleróza

- stvrdnutie žliaz zmnoženým tkanivom.

adenotómia

- chirurgické odňatie nosných mandlí.

adenovírus

- vírusy vyvolávajúce napríklad infekčné ochorenia dýchacích ciest, očných slizníc, vzáčnejšie i črevných slizníc.

adenozín

- nukleozid skladajúci sa z adenínu a D-ribózy, zložka nukleových kyselín.

adenóm

- druh nezhubného nádoru zo žľazového epitelu podobnej stavby ako žľaza.

adenóma

- nerakovinový polyp, ktorý rastie a postupne sa mení v rakovinu hrubého čreva alebo konečníka.

adept
adeptka

- začiatočník vo vede alebo umení; študent, niekto, kto chce začať študovať alebo sa niečomu venovať.
- uchádzač.

Ader, Walt

- USA; † 25. 11. 1982; automobilový pretekár.

adespoton

- drobné literárne dielo od neznámeho autora.

ADHD

- Attention deficit hyperactivity disorder; porucha pozornosti a chovania. Špecifická vývojová porucha - dieťa trpí poruchami pozornosti, je impulzívne a hyperaktívne.

adherencia
adherentnosť

- priľnavosť.

adherentnosť
(adherencia)

- priľnavosť.

adherentný

- priľnavý.
- pristupujúci ku niečomu zvonka

adhezívum

- látka zvyšujúca priľnavosť.
- náplasť a lepiaci prostriedok k upevneniu obväzov.

adhézia

- priľnavosť.
- v medicíne (adhaesio) zrast susedných tkanív, napríklad pohrudnice.
- trenie medzi hnacími a brzdiacimi kolesami dopravných prostriedkov a koľajnicou alebo vozovkou.
- vo fyzike uľpievanie látok na sebe pôsobením príťažlivých síl medzi atómami, prípadne molekulami - princíp lakovania, tmelenia, lepenia a pod.

adhortácia

- napomenutie.
- povzbudenie.

adhortatívny

- vyjadrujúci povzbudenie, povzbudzujúci.

adhortatív

- slovesný spôsob na vyjadrenie povzbudenia (v niektorých jazykoch).

adhortatívum

- v lingvistike konjuktív nabádavý (vstaň = keby si sa zdvihol).

adiabata

- krivka závislosti dvoch stavových veličín pri adiabatických zmenách.

adiabatický

- odohrávajúci sa za dokonalej tepelnej izolácie bez výmeny tepla s okolím.

adiadochokinéza

- neschopnosť prevádzať striedavo rýchlo po sebe idúce opačné pohyby - napr. striedavé otáčanie končatiny alebo dlane vpravo a vľavo.

adiafora

- u stoikov princíp ľahostajnosti voči veciam, ktoré nie sú v ľudskej moci.

adiafón

- klaviatúrový nástroj z počiatku 19. storočia so zvukom podobným organu. Neskôr bol opatrený ladičkami miesto strún.

adiantkotva

- ozdobná papraď rodu Adiantum, tzv. Venušin vlas.

aditermálny

- neprepúšťajúci tepelné lúče.

Adidas

- Nemecko; výrobca športovej obuvi. 1949: firmu zakladá Adolf Dassler (jeho brat Rudolf zakladá firmu Puma). 1998: spojenie s firmou Salamon. V roku 2005 kúpil firmu Reebok.

adidaska

- športová obuv značky Adidas.

adieu
(adié)

- zbohom, pozdrav na rozlúčku.

adié
(adieu)

- zbohom, pozdrav na rozlúčku.

adigeit

- vláknitáý nerast, vodnatý kremičitan horčíka. Príbuzný chryzolitu. Nazvaný podľa Adygejska v severnom podhorí Kaukazu v Rusku.

adiktológia

- veda zaoberajúca sa etiológiou, prevenciou, liečbou a výskumom závislostí.

adinola

- zelená, sivá alebo červená jemnozrná hornina bohatá na sodík. Vzniká dotykom vyvretých diabasov alebo porfýrov s ílmi a bridlicami.

adipocire

- hmota vznikajúca v mŕtvole ako zvláštny, zatiaľ nie objasnený druh hniloby, vo vlhkom, ale na kyslík chudom prostredí.

adipocyty

- tukové bunky. Môžu svoj objem zväčšiť až 1.000 x a tak spôsobiť obezitu. Tukové tkanivo je tvorené adipocytmi asi z jednej tretiny, zbytok sú cievy, nervy a pojivové tkanivo.

adipokéla

- prietrž obsahujúca tukové tkanivo, tuková prietrž.

adipol

- ester vyšších alkoholov a kyseliny adipovej, ktorý sa používa ako zmäkčovadlo niektorých plastických hmôt. napr. PVC.

adiponekróza

- odumretie tukového tkaniva.

adipozita
(adipositas)

- v medicíne stučnenie, tučnota spôsobená nadmerným usadzovaním tuku, najmä v podkožnom tkanive.

adipóm

- benígny nádor z tukového tkaniva, lipóm.

adipózny

- týkajúci sa tukového tkaniva.
- prenesene tučný, tlstý, obézny človek.

adipsia

- chýbanie pocitu smädu.

aditivita
aditívnosť

- v matematike vlastnosť záležiaca v tom, že je možné nájsť hodnotu určitej premennej sčítaním hodnôt jednotlivých zložiek tejto premennej.
- v genetike spôsob spolupôsobenia génov v dedičnosti kvantitatívnych znakov spočívajúci v sčítaní ich fenotypového účinku.

aditívnosť

- možnosť vyčerpávajúceho vysvetlenia vlastností celku z vlastností častí alebo naopak.

aditívny

- prídavný.
- založený na pridávaní, sčítaní.

aditívum

- prísada.

adiuretín

- hormón zadného laloku hypofýzy. Bráni stratám vody obličkami, zužuje tepny, zvyšuje krvný tlak.

adícia

- sčítanie.
- v chémii pochod, pri ktorom sa sojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky.

Adjani, Isabelle

- Francúzsko; * 27. 6. 1955; herečka.

adjektiválium

- slovo majúce tvar adjektíva, ale náležiace k iným slovným druhom.

adjektivizácia

- prechod slova iného slovného druhu k prídavným menám.

adjektivizovať

- (z)meniť v adjektívum, podrobiť, podrobovať adjektivizácii.

adjektivizovať sa

- nadobúdať, nadobudnúť povahu adjektíva, prechádzať, prejsť adjektivizáciou.

adjektívum

- prídavné meno, slovný druh, sklonné slovo, ktoré pomenováva vlastnosti osôb, zvierat a vecí v širšom slova zmysle; vo vete spravidla určuje podstatné meno.

adjektívum, verbálne

- tvorené z prechodníka alebo príčastia, slovesné prídavné meno.

adjudikácia

- súdne pririeknutie práva alebo nároku.

adjudikovať

- prisúdiť, súdnym rozhodnutím priznať.

adjunkcia

- v lingvistike vyjadrenie vetného vzťahu determinácie, keď tvar závislého člena nie je určovaný riadiacim členom, pripájanie.

adjunktkotva
adjunktka

- titulové meno niektorých úradníkov (zpravidla s úplným vtedajším stredoškolským vzdelaním) udeľované pri menovaní úradníka po skončení predchádzacej trojročnej čakateľskej doby.
- osoba majúca tento titul.
- pomocník správcu poľnohospodárskeho alebo lesného hospodárstva.

adjustáciakotva

- proces, ktorým orgán, organizmus alebo jedinec dosahuje stavu rovnováhy s okolím. Opakom je maladjustácia.
- v obchode konečná úprava tovaru.
- v meracej technike uvedenie zariadenia do stavu nutného k presnému meraniu.
- pripravenie k činnosti.
- v psychológii zvláštny prípad adaptácie spočívajúci v optimálne prispôsobivom chovaní jedinca vzhľadom ku spoločenským normám.

adjustácia faktúry

- jej kontrola pred odoslaním.

adjustácia lieku

- jeho zhotovenie z liečivých prípravkov.

adjustácia spisu

- opatrenie spisu náležitými prílohami, dokladmi.

adjustáž

- adjustácia, adjustovanie.

adjustovať

- opatrovať, opatriť všetkým potrebným, náležito vypraviť; pripraviť a zoriadiť k činnosti (napr. nálož).
- prevádzať, previesť adjustáciu (niečoho).

adjustovať, spis

- opatriť ho všetkými potrebnými dokladmi, prílohami a pod.

adjustovať, vojaka

- opatriť ho predpísanou výstrojou.

adjustovanie

- v polygrafii
úprava písmolejárskej matrice;
úprava šírky odliatku a základného účiaria pred liatím typov písma;
presné umiestnenie a úprava predbežne vsadených štočkov do tlačiarenskej formy;
(v sadziarni) zaradenie titulkov, poznámok a legendy do stĺpcovej sadzby.
- v technike nastavovanie, nastavenie meradla tak, aby sa dosiahli požadované metrologické vlastnosti, justáž.

adjutant

- pobočník.

adjutantúra

- úrad, funkcia adjutanta, pobočníctvo.

adjutor

- pomocník.

adjutum

- vo verejnej správe služobný plat štátneho zamestanca v dočasnom trojročnom až šesťročnom čakateľskom služobnom pomere pred definitívnym ustanovením; čakateľné.

adjuvanciá

- zložky lieku zosiľňujúce účinok vlastného liečiva.

adjuvant

- pomocník organistu alebo regenschoriho.

adjuvantný

- pozri adjuvantný liek.

adjuvatika

- náuka o kompenzačných pomôckach.

adjútor
adjútorka

- pomocník.

adjútum

- plat zamestnanca počas čakateľskej doby (obvyklé v kapit. štátnozamestnaneckom práve u zamestnancov, ktorí ešte nemajú definitívu).

adlatus

- pomocník, zástupca.

Adla, Zdeněk

- ČR; 1. 6. 1910 - 29. 8. 1990; spisovateľ, grafik, ilustrátor. 1948: šéfredaktor Světa sovětů. 1967: zakladá časopis Sluníčko. Autor tvorby pre deti a mládež. Dielo: V mrazech jabloně nekvetou (autobiografický román; jediné dielo pre dospelých).

adlát

- pomocník niekoho vôbec.

adlátus

- pomocník, námestník (najmä u vyššieho úradu). Hovorovo pomocník vôbec.

Adler, Alfred

- Rakúsko; 1870 - 1937; psychiater a psychológ. Žiak S. Freuda.

Adler, Friedrich Wolfgang

- Rakúsko; 1879 - 1960; politik. Otec Viktor. Tajomník rakúskej sociálnej demokracie. V roku 1916 zastrelil rakúskeho predsedu vlády Stürgkha. Jeden z vodcov Dvaapoltej Internacionály. 1923 - 39: tajomník Socialistickej robotníckej Internacionály. Počas 2. svetovej vojny emigroval do USA.

Adler, Guido

- Nemecko; 1. 1. 1855 (Ivančice, ČR) - 15. 2. 1941 (Viedeň); hudobný vedec. 1885: profesor dejín hudby na nemeckej univerite v Prahe. Od roku 1898 žil vo Viedni. Založil viedenskú muzikologickú školu.

Adler, Max

- Rakúsko; 1873 - 1937; sociológ. Predstaviteľ novokantovskej revízie marxizmu, austromarxista.

Adler, Rudolf

- ČR; * 25. 5. 1941; filmový režisér. Réžia: Řeka a město; Podšáble ve stráni; Střepy pro Evu.

Adler, Viktor

- Rakúsko; 1852 - 1918; spoluzakladateľ a vodca rakúskej sociálnej demokracie. 1918: minister zahraničných vecí. Syn Friedrich Wolfgang. Spolupracovník F. Engelsa.

Adlers, Adler

- Lotyšsko, lekár, politik. Minister zdravotníctva.

Adléta z rodu Wettinov

- ČR; 2. polovica 12. storočia - 2. 2. 1211; panovníčka. Otec Oto Bohatý. Od roku 1178 prvá manželka Přemysla Otakara I. (manželstvo v roku 1198 rozvedené). Deti Vratislav, Markéta-Dagmar, Božislava, Hedvika.

adligát
aligát

- samostatný spis, tlačený alebo rukopis, priviazaný k inému, často obsahovo odlišnému.

Adlová, Věra

- ČR; 22. 7. 1919 - 22. 7. 1999; prozaička a prekladateľka. Autorka náučných kníh pre deti. Dielo: Vestonie; Život, který jsme milovali; Výprodej spravedlivých; Růže z Flander; Říkáte, abych věřil?; Trpká vůně podzimu.

administrácia

- hospodárska a prevádzková časť vydavateľstvá novín a časopisov s učtárňou, náborovým a inzertným oddelením.

administratíva

- správa, spravidla štátna správa alebo orgán či sústava orgánov poverených touto činnosťou.
- tieto orgány a ich sústavy.
- súhrn osôb pracujúcich v štátnej, hospodárskej, prípadne inej správe.
- práca spojená s vybavovaním spisovej agendy všetkého druhu.

administratívnoprávny

- týkajúci sa administratívneho (správneho) práva.

administratívnosprávny

- týkajúci sa administratívnej správy.

administratívny

- správny. Prenesene a hanlivo byrokratický, tvrdo a bezohľadne nariaďujúci s prihliadnutím len ku litere zákona alebo nariadenia.

administratúra

- úrad, funkcia administrátora.

administrátor
administrátorka

- správca administrácie.
- dočasný správca administrácie. Úradník majúci na starosti správnu a obchodnú stránku závodu.
- v cirkvi kňaz ustanovený biskupom, ktorý spravuje uvoľnenú farnosť a ktorý má rovnaké práva a povinnosti ako farár, prípadne správca biskupstva, arcibiskupstva.

administrátor, apoštolský

- kňaz riadiaci menom pápeža apoštolskú administratívu, teda určitú časť božieho ľudu, ktorú . . . pápež nezriadil ako diecézu.

administrátor, diecézykotva

- kňaz starší ako 35 rokov zvolený zborom biskupových poradcov, dočasne riadiaci diecézu a majúci povinnosť a moc diecézneho biskupa. Predtým kapitulný vikár.

administrátor, ultrakvistický

- v 15. - 17. storočí najvyšší volený správca ultrakvistickej cirkvi v Čechách.

administrovať

- byť administrátorom.
- riadiť administráciu.
- administratívne, byrokraticky, strohým nariaďovaním riešiť úlohy.

admiralita

- vedúci úrad vojenského námorníctva.
- admirálovia ako celok.
- vojenský námorný arzenál.

admirál

- vo vojenstve vysoká hodnosť vo vojenskom loďstve.
- v zoológii babôčka admirálska, Vanessa atalanta, denný motýľ.

Admirál Tribuc

- Rusko; torpédoborec.

admisia

- vstup pracovnej látky do stroja; u piestových parných strojov časť zdvihu udávaná v % (plnenie).

admitanciakotva

- prevrátená hodnota impendancie, zdanlivá vodivosť obvodu, cez ktorý preteká striedavý elektrický prúd. Reálna zložka je konduktancia, imaginárna susceptancia.

admonícia

- pokáranie, výtka.

ADN

- Nemecko; Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst; spravodajská agentúra bývalej NDR. Bola založená v roku 1946.

adnex

- pripojené orgány (napr. maternicové prívesky, t. j. vaječníky, vajíčkovody).

adnexálny

- týkajúci sa adnexu.

adnexitída
(adnexitis)

- zápal príveskov maternicových (vajíčkovody, vaječníky).

adnexotómia

- chirurgické preťatie maternicových príveskov (adnexov).

adnominálny

- závislý na podstatnom mene.

adnotácia

- pripájanie poznámok ku textu.
- poznámka, vysvetlivka ku textu, anotácia.

adnotáta

- poznámky.

adobe

- v geológii rozsiahle sprašové usadeniny v juhozápadnej časti USA a v Mexiku.
- nepálené sušené tehly vyrábané z tohto materiálu, prípadne z hliny a odpadkov.

adogmatický

- neuznávajúci dogmy, nedogmatický.

adogmatizmus

- neuznávanie dogiem, nedogmatičnosť.

adolescencia

- aj adolescentia; doba mladosti od dosiahnutia pohlavnej dospelosti k úplnej dospelosti. Telesný vývoj sa v adolescencii iba dokončuje, duševný vývoj sa nezastavuje ani po nej.

adolescent

- jedinec vo veku medzi pubertou a dospelosťou.

Adonaj
Adonai

- pozri Jahve.

adonis

- (často ironicky) nápadný krásavec, alebo kto sa zaň pokladá.

Adoniskotva

- maloázijske a sýrske božstvo rodiacej sa a umierajúcej prírody.

adopcia
adoptácia

- osvojenie.

adoptant
adoptantka

- osvojiteľ, kto adoptuje.

adoptácia

- adopcia, osvojenie.

adoptát

- osvojenec, kto je adoptovaný.

adoptianizmus

- heretický smer v kresťanstve od 8. storočia, podľa ktorého sa Ježíš stal synom Božím adopciou pre svoje zásluhy.

adoptívny

- taký, ktorý prijal dieťa za vlastné
- ktorý bol prijatý za vlastného.

adoptovanec
adoptovanka

- kto bol prijatý za vlastného, osvojenec.

adoptovaný

- taký, ktorý bol prijatý za vlastného.

adoptovateľ

- kto niekoho adoptoval, adoptívny rodič.

adoptovať

- osvojiť, prijať za vlastné.

adorant
adorantka

- modliaca sa (klaňajúca sa) postava pri nohách Krista al. Panny Márie na obrazoch, súsošiach, náhrobkoch.

Adoratskij, Vladimir Viktorovič

- ZSSR; 1878 - 1945; filozof. Spolupracovník V. I. Lenina. Pracoval v odbore filozofických spisov Marxa, Engelsa a Lenina.

adorácia

- forma prejavu božskej úcty, klaňanie sa.
- hold kardinálov novozvolenému pápežovi v Sixtínskej kaplnke v Ríme.
- hlasovanie pokľaknutím pred kandidátom.

adorátor

- zbožňovateľ, uctievač, kto niekoho, niečo adoruje.

Adorno, Theodor W.Theodor Adorno

- Nemecko; 1903 - 1969; filozof, sociológ a estetik. Jeho práce spočívali na pokuse spojiť buržoázne filozofie s marxizmom do jedného prúdu.

adorovať

- obraciať sa ku niekomu, niečomu s adoráciou - zbožňovať, uctievať.

Adóniskotva

- otec Kinyr, matka Myrrha. Narodil sa z krvismilného vzťahu - Myrrha bola dcérou Kinyra. Po premene matky v myrhový strom sa o neho starala Myrrhina dojka Lucina a nymfy.

adónius

- adónsky verš.

ADQ

- Kanada; Demokratická akcia Québecu; politická strana.

adrema

- adresograf.

adrenalektómia

- chirurgické vyňatie nadobličky.

adrenalinémia

- zvýšenie adrenalínu v krvi.

adrenalín

- hormón, vzniká v nadobličkách (ich dreni); pri jeho zvýšení v krvi stúpa tepová frekvencia srdca a krvný tlak, reguluje niektoré činitele krvného obehu.

adrenálny

- ležiaci u obličky.
- týkajúci sa nadobličky.

adrenogenitálny

- týkajúci sa nadobličky a pohlavných orgánov.

adrenolytický

- majúci opačný účinok ako adrenalín.

adrenolytikumkotva
sympatolytikum

- liek obsahujúci látky pôsobiace proti adrenalínu a tým znižujúce napätie sympatika.

adrenotómia

- chirurgické vyňatie nadobličky.

adresa

- údaj na liste alebo zásielke, ktorý obsahuje meno príjemcu, miesto doručenia a poštové smerové číslo.
- miesto pre uloženie inštrukcie alebo informácie u samočinných počítačov, priradené číslo v pamäti počítača.
- písomné umelecky prevedené zvyčajne slávnostné blahoprianie.
- verejný prejav v písomnej forme zameraný na určitý okruh osôb.

adresa, IP

- Internet Protocol Address, IP adresa; Jedinečné identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje váš počítač počas pripojenia na internet.

adresant

- odosielateľ poštovej zásielky.

adresár

- zoznam osôb, inštitúcií, podnikov sídliacich na určitom území s uvedením ich adries.
- zoznam adries v programe počítača.

adresát

- osoba, ktorej je zásielka adresou určená.
- osoba, na ktorú sa prejav obracia, príjemca.
- v lingvistike (vo významovej stavbe vety) participant vo funkcii príjemcu, ten, komu je určený jazykový prejav.
- v kybernetike príjemca informácie, percipient.

adresný

- obracajúci sa priamo k určitej konkrétnej osobe, inštitúcii a podobne.

adresografkotva

- adrema, Adressiermaschine (z nemčiny); druh rozmnožovacieho stroja na tlač stále sa opakujúcich adries alebo rôznych osobných údajov.

adresovať

- opatrovať, opatriť adresou.
- určovať, určiť pre niekoho.
- určovať, určiť adresu.

adria

- druh väzby.

Adria

- Jadran.

Adrian, Edgar DouglasEdgar Douglas Adrian

- Anglicko; 30. 11. 1889 (Londýn) - 4. 8. 1977 (Cambridge); neurofyziológ. Zaoberal sa fyziológiou nervových tkanív. 1932: Nobelova cena za fyziológiu a medicínu.

Adrianov, Nikolai

- ZSSR; * 14. 10. 1952; gymnasta. Olympijský víťaz 1972, 1976, 1980. Majster sveta 1974, 1975, 1978. Majster Európy 1971, 1973, 1975.

adriatický
adrijský

- prídavné meno ku Adria (Jadran), tj. časti Stredozemného mora medzi Talianskom, Juhosláviou a Albánskom, alebo jeho východné pobrežie.

Adrián VI.

- Vatikán; od 9. 1. 1522 pápež, vlastným menom Adrian Dedens.

ADSL

- Asymmetric Digital Subscriber Line; asymetrická účastnícka prípojka, ktorá zaisťuje permanentné širokopásmové pripojenie k internetu.

adsorbát
adsurbendum
adsorptiv

- látka, ktorá adsorbuje.

adsorbciakotva

- nahromadenie sa plynnej alebo rozpustenej látky (adsorbátu) na povrchu inej tuhej alebo kvapalnej látky, najmä takej, ktorá má veľký aktívny povrch (napríklad aktívne uhlie).

adsorbendum

- adsorbát.

adsorbens
adsorbent

- povrchovo pohlcujúca látka.

adsorbent
adsorbens

- povrchovo pohlcujúca látka.

adsorbér

- zariadenie na pohlcovanie plynov alebo pár.

adsorbovať

- zadržiavať, zadržať na svojom povrchu častice iných látok (adsorpciou).

adsorpciakotva

- povrchové pohlcovanie plynu alebo rozpustenej látky. Opak je desorpcia.
- pohlcovanie kvapalnej alebo plynnej látky povrchovou vrstvou inej látky.
- hromadenie plynnej alebo rozpustnej látky (adsorbátu) na povrchu inej látky (adsorbentu) účinkom medzipovrchových príťažlivých síl. Výsledkom je vytvorenie tekutého či plynného filmu na tuhom povrchu.

adsorpcia, fyzikálnakotva

- adsorpcia vznikajúca na základe Van der Waalsových príťažlivých síl.

adsorptív
adsorbát
adsurbendum

- látka, ktorá adsorbuje.

adspekcia

- skúmanie, prehliadka, pozorovanie, vyšetrenie zrakom, aspekcia.

adstrát

- jazyk, ktorý vznikol miešaním dvoch jazykov nevedúci k zániku jedného jazyka.

adstringens
adstringencium

- liečebný prostriedok miestne zužujúci cievy a znižujúci vylučovanie, pôsobiaci na povrchu tkaniva zvieravo.

adstringentný

- sťahujúci, zvierajúci.
- znižujúci vylučovanie (moči, slín).

adsumus

- (latinsky) sme prítomní, pomáhame.

adsurbendum
adsorbát
adsorptiv

- látka, ktorá adsorbuje.

adukt

- adičná molekulárna zlúčenina.

Adula

- Švajčiarsko; horský masív.

adulár

- polodrahokam, sivobiela, niekedy priehľadná odroda ortoklasu. Názov podľa horského masívu Adula.

adulterácia

- falšovanie mincí, rukopisov.

adulterium
adultérium

- v rímskom práve mimomanželský pohlavný styk manželka, cudzoložstvo.

adultný

- dospelý.

Adulyadej, Bhumibol
Pchúmipchón Adundét

- Thajské kráľovstvo; politik. 1946 - 2007 - ?: kráľ. Sestra Galyani Vadhana. Syn Macha Vadžiralong.

adumbilikálny

- ležiaci vedľa pupku.

adut
atut
kotva

- triumf v niektorých kartových hrách (napr. v bridži).

advaita

- učenie indickej náboženskej filozofie, podľa ktorej bráhma predstavuje samotnú reálnu existenciu, zatiaľ čo svet je púhou ilúziou.

advekcia

- prenos.
- prenesenie danej veličiny prúdením v atmosfére.
- premiestňovanie vzduchových hmôt.

adventkotva

- obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami. Do 13. storočia to bolo obdobie siedmich nedieľ od sv. Martina. Prvou adventnou nedeľou začína cirkevný rok, ostatné sa pomenovávajú ako bronzová, strieborná a zlatá nedeľa. Jeho začiatok môže pripadnúť na dni medzi 27. 11 - 3. 12. Prenesene doba očakávania.

adventicia

- v lekárstve vrstva steny cievy.

adventista

- člen kreťanského spoločenstva zdôrazňújúceho očakávanie druhého príchodu Ježiša Krista na svet.
- stúpenec adventizmu.

adventistikotva

- novodobá náboženská sekta, protestantský náboženský smer založený W. Millerom († 1849) očakávajúci skorý príchod (adventus) Krista. Fanaticky presadzuje individualizmus a doslovné prevzatie Biblie. Hlása priamy asketizmus, svätí sobotu miesto nedele.

adventivný

- zanesený odinakade.
- vyskytujúci sa na neobvyklom mieste.
- náhodný.
- vyrastajúci na ktorejkoľvek časti rastliny, náhodilý, prídavný.

adventizmus

- protestantské hnutie, ktoré vzniklo v USA na začiatku 19. storočia. Zdôrazňuje dodržiavanie biblie a hlása vieru v nový príchod Krista na Zem. Neskôr sa rozštiepilo na viacej odnoží. Pozri adventisti.

adventíva

- adventívne rastliny.

adventný

- predvianočný.

adverbálny

- v jazykovede závislý na slovese, verbe.

adverbializácia

- prechod slove iného slovného druhu ku adverbiám.

adverbializovať

- (z)meniť na adverbium, podrobovať, podrobiť adverbializácii.

adverbializovať sa

- nadobúdať, nadobudnúť povahu adverbia, prechádzať adverbializáciou.

adverbiále

- príslovečné určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny). Vetný člen rozvíjajúci adverbium, adjektivum alebo sloveso.

adverbializácia

- prechod (transformácia) slova (tvaru) iného slovného druhu al. slovného spojenia k príslovkám (adverbiám) (napr. celkove, pekne, dávno, naozajstne).

adverbializovať

- meniť na adverbium, podrobovať, podrobiť adverbializácii.

adverbiálny

- príslovkový; majúci funkciu príslovkového určenia.

adverbium

- neohybný slovný druh, príslovka. Slová vyjadrujúce rôzne okolnosti (spôsob, mieru a podobne) dejov a vlastností.

adverzatívny

- odporovací.

advocatus diaboli

- diablov advokát.
- v katolíckej cirkvi oficiálny odporca svätorečenia majúci podávať námietky proti kanonizovanému.
- prenesene obhajca zlej veci.

advocatus ecclesiae

- (cirkevný) laik, ktorý v stredoveku vo svetských záležitostiach pred súdom zastupoval cirkevné záujmy.

advokatúra

- advokácia.
- advokátstvo.

advokácia

- inštitúcia poskytujúca právnu pomoc.
- obhajoba, zastávanie sa, presadzovanie niečoho.
- povolanie, činnosť advokáta.

advokát
advokátka

- pôvodne čestná funkcia, neskôr platené povolanie.
- právnik kvalifikovaný k poskytovaniu právnej pomoci, spisovaniu listín a zastupovaniu pred súdom alebo orgánom štátnej správy. Právny zástupca, obhajca.
- obecne človek, ktorý niečo háji (robiť niekomu - niečomu advokáta).

advokát, diablovkotva

- promotor fidei, advocatus diaboli; osoba majúca pri kanonizačnom procese podávať všetky možné námietky proti kanonizovanému. Prenesene obhajca zlej veci.

advokátstvo

- advokácia.
- advokatúra.

adware
advertising-supported software

- v informatike akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál na počítači po svojej inštalácii alebo pri používaní tohto softvéru.

Ady, Endre

- Maďarsko; 1877 - 1919; básnik. Dielo: Sám s morom.

adygejština

- kaukazský jazyk používaný v Adygejskej oblasti a v Krasnodarskom kraji Ruska.

adynamia

- slabosť tela alebo orgánov dôležitých pre život, ktorá vzniká po ťažkých chorobách alebo v starobe.

adynaton

- druh perifráze opisujúci, rozvádzajúci pojem "nikdy" - napr. ani do súdneho dňa.

adyton

- v antických chrámoch a kresťanských chrámoch východného rítu priestor oddelený a prístupný iba kňazom, prípadne vladárom.

Adžanta

- India; dedina v štáte Maháráštra s buddhistickými skalnými chrámami a kláštormi z 2. storočia pred Kristom až 7. storočia nášho letopočtu s nástennými maľbami.

Adžária

- Adžárska autonómna republika; republika susediaca s Ruskom; súčasť Gruzie.

Adžíl, Ábid Zijáb

- Irak; politik. 2006: minister vysokých škôl. Odstúpil po únose zamestnancov jeho ministerstva (8. 11. 2006).

adžívik

- stúpenec staroindického materialistického filozofického učenia odmietajúceho existenciu duše.

AE-A

- USA; družica Explorer 17 ( S - 6 ).

AE-B

- USA; družica Explorer 32.

AE-C

- USA; družica Explorer 51.

AE-D

- USA; družica Explorer 54.

AE-E

- USA; družica Explorer 55.

Aebischer, David

- Švajčiarsko; 7. 2. 1978; hokejový brankár.

AEC

- USA; Atomic Energy Commision; Komisia pre atómovú energiu. Vládny orgán USA.

aecidiospóra
aeciospóra

- výtrus hrdzí.

aeciospóra
aecidiospóra

- výtrus hrdzí.

Aedes albopictuskotva

- ázijský moskyt. Jeho bodnutia sú bolestivé a zanechávajú veľké podliatiny. Dokáže bodnúť až 10x za sebou. Prenáša mnoho chorôb, napríklad západonílský vírus, dengue a maláriu, horúčku chikungunya.

aedicula

- edikula.

Aegyptopithecuskotva

- oligocénny primát veľkosti mačky. Je považovaný za predka dnešného človeka. Žil pred 30 miliónmi rokov.

Aelianus, Claudius

- Ailiános.

aeolidikon

- v hudbe fysharmonika.

aeon [eón]

- éra, vek, dlhé obdobie dejín.

AEN

- skratka pre hodnotu útlmu zrozumiteľnosti.

Aeneaskotva

- antický mytologický legendárny praotec Rimanov, syn dardanského kráľa Anchísa. Manželka Kreúsa. Syn Askanius. Po porážke Tróje prchá do Kartága. Hrdina Vergíliovho eposu Aeneis. Na príkaz Dia opúšťa Dido.

AEMkotva

- USA; program jednoduchých družíc pre meranie vybraných parametrov Zeme (Applications Explorer Mission). Prvá družica (AEM - 1) je označená HCMM. Druhá družica (AEM - 2) sa volala SAGE 1. Tretia (AEM - 2) nesie meno Magsat.

AEN
affaiblissement équivalent pour la netteté

- medzinárodná skratka pre hodnotu tlmenia.

aeolipilekotva

- primitívna parná reaktívna turbína.

Aeolus

- grécky boh vetra.
- prístroj na ochladzovanie a čistenie vzduchu.

Aeppli, Eva

- Švajčiarsko; * 2. 5. 1925 (Zofingen); umelkyňa. Od roku 1953 žije v Paríži. Je známa tvorbou figúr v životnej veľkosti z rôznych textilných materiálov.

Aepyornis

- predstaviteľ oligocenných vymretých pštrosovitých vtákov Aepyornithidae v Afrike. Bol vyhubený v 17. storočí na Madagaskare. Dorastal do výšky až 3 metre.

aer-
aero-

- v zloženinách prvá časť s významom
vzduch;
lietadlo.

aerácia

- prirodzené vetranie, pri ktorom sa výmena vzduchu v určitom priestore deje rozdielom teploty vonku a vo vnútri alebo vetrom.
- v biológii umelé vetranie, prevzdušňovanie, napríklad živného prostredia pri kvasných pochodoch (fermentáciách).
- obohacovanie vody vzdušným kyslíkom pri úprave a čistení vody, prevzdušňovanie vody.
- v technike prenikanie vzdušného kyslíka do elektrolytu, ovzdušnenie.

aerátor

- zariadenie ku prevzdušňovaniu, aerácii.

aerenchým

- tenkoblanné pletivo rastlín s veľkými priestormi (intercelulárami) vyplnenými vzduchom.

aerial

- akrobatický prvok "arab" (hviezda bez rúk).

aero

- [éro] lietadlo (zriedka)

Aero

- lietadlo alebo auto niekdajšej značky Aero.

aero-

- prvá časť zložených slov s významom gréckeho slova aér - vzduch (napr. aerobus).
- prvá časť zložených slov s významom slova aeroplán, lietadlo.

Aero A11

- ČR; dvojplošník z Aero Vodochody. Celodrevená konštrukcia trupu a krídiel je potiahnutá plátnom s krycími doskami z duralu. Stroj poháňa radový motor s drevenou dvojlistou vrtuľou. Výzbroj: pevný guľomet strieľajúci okruhom vrtule, jeden pohyblivý guľomet v mieste pozorovateľa. Maskovanie draku z vrchu: zelená, hnedá, okrová; spodné: strieborná. Maximálna rýchlosť 215 km/h, dostup 7. 200 metrov, dolet 750 km

aerobik

- vytrvalostné cvičenie aeróbneho charakteru (pracujúcim svalom dostáva dostatočné množstvo kyslíka). Cieľom cvičenia je zlepšenie aeróbnych schopností, výkonnosti, nervovo - svalovej koordinácie a pohyblivosti, posilnenie kardio - vaskulárneho systému . . . Existuje niekoľko druhov: LOW IMPACT, HIGH IMPACT, CARDIO, BODY toning, BODY styling, BODY forming, BODY work, P - class, STEP, FUNK, COUNTRY, LATINO, HIP - HOP, SALZA, COMBI, SLIDE, FIT BALL, KANGOOROBIK, INDOOR CYCLING, SPINNING, INDOOR ROWING, BOX aerobik, KICK - BOX aerobik, KARATE aerobik, TAE - BO, AQUAROBIK, CORE, Flexible strength/Power YogA, . . .

aerobik, aeróbny

- doslova "vyžadujúci kyslík". Termín zvyčajne označuje cviky a pohyby, ktoré zvyšujú intenzívne dýchanie a rýchlosť srdečnej akcie a tým aj kapacitu srdca a pľúc.

aerobiont
aerób

- mikroorganizmus, ktorý potrebuje k životu vzdušný kyslík.

aerobioskop
aeroskop

- prístroj ku zisťovaniu mikroflóry v ovzduší.

aerobióza

- život v atmosfére, ktorá obsahuje kyslík. Spôsob života aeróbnych mikroorganizmov.

aerobus

- (rozlišuj ad airbus) dopravné lietadlo pre 300 - 400 cestujúcich lietajúce na stredných a dlhých tratiach vo výškach 9.000 - 11.000 m rýchlosťou 900 - 950 km/h. Odborne veľkokapacitné lietadlo, wide - body airliner [vajdbody érlaj].

Aerocar

- pozri Moulton Taylor.

aerocement
aerocem

- vysoko prevzdušnená cementová ,alta ku výrobe vodotesných omietok na pletivách a podobne.

aerocén

- prístroj, ktorým sa strieka prevzdušnená cementová malta na pletivo, aby sa vytvorila tuhá stena.

aerodróm

- vojenské letisko.
- letisko vôbec.

aerodyn

- lietadlo ťažšie ako vzduch, ktoré potrebný vztlak získava pohybom nosnej plochy (s vhodným aerodynamickým profilom) vzduchom. Pohyb tejto plochy vzhľadom k trupu lietadla môže byť nepohyblivý (letúň) alebo pohyblivý (vrtuľník).

aerodynamický

- týkajúci sa aerodanymiky.
- upravený tak, aby ľahko prekonával odpor vzduchu.

aerodynamika

- náuka o pohybe más vzduchu a ich účinkoch na teleso v nich ponorené.
- riešenie tvaru telesa obtekaného vzduchom (auto, lietadlo) s cieľom zmenšiť odpor vzduchu a dosiahnuť optimálnych prevádzkových parametrov.

aerodynamický

- ľahko prekonávajúci odpor vzduchu

aeroelasticita

- odvetvie mechaniky sledujúce chovanie pružných telies (častí lietadiel, mostov a pod.) obtekaných prúdiacim plynom a ich vzájopmné ovplyvňovanie.

aeroembolizmus

- potiaže vznikajúce z nízkeho tlaku vzduchu vo výške nad 1.000 metrov, podtlaková choroba.

aeroembólia

- ochorenie z dekompresie.

aerofágia

- nadmerné prehĺtanie vzduchu, napr. pri jedle.

aerofilatelia

- odvetvie filatelie zaoberajúce sa zbieraním známok a iného filatelistického materiálu s cieľom dokumentovať vývoj leteckej pošty.

aerofilter

- biologický filter k čisteniu odpadných vôd.

aerofóbia

- chorobný strach z prúdiaceho vzduchu, prievanu.

aerofón

- hudobný nástroj, ktorého tón vzniká chvením vzduchového stĺpca (napr. flauta, klarinet, krídlovka apod. )

aerofor

- straší druh dýchacieho prístroja pre potápačov.

aerofotografia

- letecká fotografia.

aerofotogrammetria

- určovanie rozmerov fotografickými zábermi prevedenými z lietadiel na dvoch rôznych miestach.

aerofyt

- suchozemská rastlina, ktorej asimilačné orgány sú viazané výlučne na vzdušné prostredie, epifyt.

aerogeológia

- odvetvie geológie používajúce pri prieskume terénu letecké fotografie.

aerogén

- vzácny plyn (hélium, neón, argón, kryptón, xenón, radón).

aerograf

- prístroj na rozprašovanie farbiva.

aerografia

- spôsob farbenia rozprašovaním farbiva.

aerogram

- druh leteckej pošty, poštová zásielka na zvláštnom blankete prednostne letecky dopravovaná (najmä do zámoria).

aerohydrodynamika

- náuka o prúdení tekutín zahŕňajúca zákonitosti aerodynamiky a hydrodynamiky.

aeroklimatológia

- klimatológia voľnej atmosféry.

aeroklub

- záujmová organizácia pre športové letectvo a parašutizmus.

aerolit

- kamenný meteorit,meteorický kameň zložený prevážne z kremičitanov (najmä pyroxénov a olivínov).

aerolínie
aerolínia
aerolinka

- letecká trať.
- podnik obstarávajúci dopravu na leteckých linkách.

aerológiakotva

- náuka o vyšších vrstvách atmosféry nad vrstvou, ktorú je možné skúmať zvyčajnými metódami pozemných meteorologických staníc. Názov bol prijatý v roku 1906 na návrh Wladimira Köppera. Prvýkrát bol ale termín použitý už v roku 1646 (Domenico Paranolo).

aeromagnetický

- týkajúci sa geomagnetického merania prevádzaného z lietadla.

aeromagnetometer

- prístroj pre meranie geomagnetického poľa pri leteckom mapovaní.

aeromagnetometria

- geomagnetické merania prevádzané z lietadla.

aeromechanika

- mechanika pár a plynov, náuka o rovnováhe a pohybe plynov.
- súbor častí užitej mechaniky tuhých telies a tekutín zameraných pre potreby letectva (aerostatika, aerodynamika a mechanika letu).

aerometer

- prístroj na meranie váhy a hustoty plynov.

aeronaut

- vzduchoplavec, letec.

aeronautika

- vzduchoplavectvo, letectvo, aviatika a súhrn činností, zariadení a organizácií súvisiacich s lietaním.

aeronivelácia

- určovanie výšok meračských bodov metódami leteckej fotogrammetrie.

aeronómia

- náuka o horných vrstvách atmosféry, v ktorých sa prejavuje silná ionizácia a disociácia.

aerootitídakotva
barometrická otitída
aerootitis

- poškodenie stredného ucha vyvolané zmenami tlaku vzduchu.

aeropauza

- horná oblasť atmosféry, kde prestáva byť atmosféra účinnou pre lietanie.

aeroplanktón

- drobné organizmy vznášajúce sa voľne vo vzduchu - spóry, peľ, baktérie.

aeroplán

- lietadlo s pevnými krídlami ťažšie ako vzduch

aeropolygonizácia

- priestorová triangulácia v snímkovom rade.

aeroport

- letisko.

aeropóniakotva

- pestovanie rastlín bez pôdy, iba s občasným postrekovaním živným roztokom, nástreková hydropónia.

Aeros

- NSR; rada vedeckých družíc určených k aeronomickému výskumu.

Aeros 1

- NSR; družica určená k aeronomickému výskumu štart: 16. 12. 1972; hmotnosť 127 kg; životnosť 249 dní.

Aeros 2

- NSR; družica určená k aeronomickému výskumu; štart: 16. 7. 1974; hmotnosť 127 kg; životnosť 436 dní.

aerosalón

- výstava lietadiel a leteckého materiálu.

Aerosat

- USA/ESA; západoeurópsky projekt systému pre riadenie leteckej dopravy (Aeronautical Satellite).

aerosilkotva

- práškový oxid kremičitý s veľmi jemnou štruktúrou. V roku 1942 ho vyrobil tým pod vedením Harryho Kloepfera. Nanomateriál.

aeroskop
aerobioskop

- prístroj ku zisťovaniu mikroflóry v ovzduší.

aerosólkotva

- plyn s rozptýlenými čiastočkami hmoty (kvapalina, tuhá látka), ktoré sa prakticky neusádzajú (napr. hmla), sústava obsahujúca kvapalinu (tuhú látku) rozptýlenú vo forme malých častíc v plyne, koloidná disperzná sústava tuhých častíc vo vzduchu.
- výrobok (liečivo, kozmetický prípravok a pod.) založený na tejto sústave a rozprašovaný pod tlakom.

aerostat

- lietadlo ľahšie ako vzduch (balón, vzducholoď).

aerostatika

- náuka o rovnováhe vzdušnín a telies do nich ponorených.

aerotaxi

- malé nájomné lietadlo.

aerotaxia

- orientovaný pohyb niektorých mikroorganizmov vyvolaný reakciou na vyšší obsah kyslíka.

aerotechnika

- odbor zaoberajúci sa zúžitkovaním plynov k technickým účelom.

aeroterapia

- liečba vzduchom.

aerotrain

- vlak pohybujúci sa na vzduchovom vankúši.

aerotriangulácia

- triangulácia pomocou leteckých snímkov vzájomne sa prekrývajúcich.

aerotropizmus

- orientovaný pohyb alebo smer rastu rastlinných orgánov smerom ku vyššej koncentrácii kyslíka.

aerovka

- automobil staršieho typu značky Aero.

aerovlek

- vlek za lietadlom (napr. vetroň, klzák).

aeroxysty

- jamky v povrchu pieskovcových skál vyšľahané prašnými vetrami.

Aerozine 50kotva

- pohonná zmes pre raketové motory zložená z 50% hydrazinu a 50% dimetylhydrazinu.

aerób
aerobiont

- mikroorganizmus, ktorý potrebuje k životu vzdušný kyslík.

aeróbny

- vyžadujúci ku životu vzdušný kyslík.
- v geológii pochod prebiehajúci za prístupu vzduchu (aeróbne pochody).
- v športovom slangu súbor cvičení (aeróbne cvičenie) a cvikov podporujúcich dýchanie a s ním spojené fyziologické procesy.

aes grave [és gráve]

- najstaršie rímske platidlo, liate z medi. Malo hmotnosť okolo 250 g a obojstranne bolo opatrené reliéfom.

aeskulapkotva
eskulap

- lekár.

Aeskulapkotva
Asklepios

- grécke božstvo liečenia a liečiteľstva. Otec Apollón. Dcéra Hygeia. Je totožný s egyptským Imhotepom. Zobrazovaný s palicou ovinutom hadom, ktorá je dodnes znakom lekárskeho povolania.

Aetius, Flavius

- Rím; asi 395 - 454; posledný obranca Západorímskej ríše. V roku 451 porazil Hunov vedených Attilou. Bol zavraždený na rozkaz cisára Valentiana III.

aF

- značka pre abfarad.

Afanasiev, Alexander Nikolajevič

- Rusko
* 11. 7. 1826 (Bogučar)
† 5. 10. 1871 (Moskva)
folklorista.
Vydal zbierku ruských rozprávok.

Dielo:
Poetické názory Slovanov na prírodu
Narodnyje ruskije skazki (1855)
Narodnyje ruskije legendy (1914).

Afanasiev, Viktor Michajlovič
Viktor Michajlovič AfanasjevViktor Afanasjev

- Rusko
* 31. 12. 1948 (Brjansk)
kozmonaut.
Let na Sojuz TM-11 (2. 12. 1990 - 26. 5. 1991), Sojuz TM-18 (8. 1. 1994 - 9. 7. 1994), Sojuz TM-29 (20. 2. 1999 - 28. 8. 1999), Sojuz TM-33 (21. 10. 2001 - 31. 10. 2001).
Člen 8. a 15. základnej posádky na kozmickej stanici Mir.
7x výstup do voľného kozmu (38:33 hod.).

Afarkotva

- aj Danákil. Kočovný kúšitský kmeň v Eritrei a východnej Etiópii u pobrežia Červeného mora. Hlásia sa k islamu.

afagia

- neschopnosť prehĺtať.

afakia

- chýbanie šošovky v oku, buď vrodené alebo po operácii šedého zákalu, následkom úrazu a iné.

afanerit

- hornina s nezreteľnou kryštalickou alebo hemikryštalickou a sklovitou štruktúrou.

afanit

- vulkanická hornina, v ktorej nie je možné jednotlivé častice rozoznať voľným okom.

afar
afarština

- kúšitský jazyk používaný v severnom pohraničí Etiópie a Džibutsku.

afara

- mäkké, stredne ťažké drevo svetlo žltej farby a rovnomernej štruktúry z tropického stromu Terminalia zo západnej Afriky. Používa sa ku výrobe preglejky.

afarčina

- kušitský jazyk používaný v severovýchodnej Etiópii a v severnom Džibutsku.

afatik

- človek postihnutý afáziou.

afágia

- neschopnosť prehĺtať.

afázia
aphasia
(afesia)

- neschopnosť hovoriť alebo porozumieť reči. Strata schopnosti hovoriť. Je spôsobená narušením rečových centier v mozgu.

afebrilita

- stav (pacienta) bez horúčky.

afebrilný

- bez horúčky.
- s normálnou teplotou.

afekcia

- v medicíne prudké pohnutie mysli, záchvat.
- chorobné postihnutie, napadnutie chorobou, choroba, chorobný stav.
- náklonosť.

afekt

- prudké pohnutie mysle neodpovedajúce podnetu. Je spojený s telesnými (vegetatívnymi) prejavmi - búšenie srdca, nepravidelné dýchanie, potenie, tras. Je buď prípravou na konanie (afektálny hnev prechádza v útok, afektálny strach v útek) alebo je neúčelný.
- strojenosť.

afektácia

- afekt, afektovanosť, strojenosť, neprirodzenosť.

afektivita

- afektívnosť.

afektívny

- týkajúci sa citovej stránky duševného života, na nej založený, citový.

afektovanosťkotva

- prepätá, strojená dokonalosť v prejavoch, chovaní.
- precióznosť, preciozita.

afektovaný

- strojený.
- neprirodzene sa chovajúci, prejavujúci sa, prehnaný.

afektovať

- hovoriť alebo správať sa strojene, neprirodzene.

afel
afélium

- bod na dráhe planéty alebo kométy najviac vzdialený od Slnka, odslnie.

afemia

- vývojová neschopnosť hovoriť.
- strata schopnosti hovoriť.

aferentácia

- prenos informácií z periférie do centra.
- reflexný dej, ktorým je organizmus informovaný o účinku prevádzanej akcie.

aferentný

- prenášajúci, dopravujúci do centra.

aferéza

- trvalé alebo príležitostné, dočasné odsúvanie počiatočných hlások alebo slabík z ekonomických alebo metrických dôvodov (napr. Beta z Alžbeta, niesto aký).

afélium
(afel)

- odslnie, bod dráhy telesa (napr. kométy) najďalej od Slnka.

afémia

- vývojová neschopnosť hovoriť, prípadne strata tejto schopnosti.

aféra

- zvyčajne verejný senzačný prípad, škandál spôsobujúci rozruch.

aféra, Dreyfusova

- súdny proces inscenovaný v roku 1894 francúzskymi vojenskými kruhmi na podklade podvrhnutej obžaloby. A. Dreyfus, dôstojník židovského pôvodu, bol obvinený zo špionáže. 1899: amnestovaný. 1906: rehabilitovaný.

aférista

- človek často zapletený do afér.
- človek často spôsobujúci aféry.

affabile

- v hudbe prívetivo, milo.

affelettuoso

- v hudbe s citom, náruživo.

affettuosso
affettuoso

- v hudbe s citom, náruživo.

affidavit

- miestoprísažné prehlásenie.
- listina o miestoprísažnom prehlásení.

Affleck, BenBen Affleck

- USA; * 15. 8. 1972; herec. Manželka Jennifer Garnen (herečka, sobáš v júni 2005). Ako mladík napísal s Matom Damonom scenár filmu Dobrý Will Hunting, za ktorý získali Oscara za najlepší pôvodný scenár. Filmografia: 2004: Výplata (Paycheck).

affrettando
affrettato

- v hudbe zrýchleným pohybom, rýchlo, zrýchlene.

afgalén

- mäkko splývajúca vlnená tkanina v plátnovej väzbe s vytkaným pozdĺžnym prúžkom.

Afganec
Afganka

- príslušník afganského národa.

Afganistan
Islamský štát Afganistan
Doulate pádišáhije Afghánistán (perzsky)

Afganistan

- vnútrozemský štát v juhozápadnej Ázii.
Rozloha 652.225 km2.
Hlavné mesto Kábul.
Najväčší producent ópia.
1747: suverénny samostatný feudálny štát (dovtedy pod nadvládou Peržanov, Mongolov, Arabov a Turkov).
1880: britský protektorát.
1919: nezávislosť, po afgánskych vojnách (boj Britov a Sovietov o vplyv) aj medzinárodne uznaná suverenita.
1946: člen OSN.
1964: vydaná ústava.
1965: prvé parlamentné voľby.
1973: vojenský puč, zvrhnutie monarchie.
1978: vyhlásená republika (prosovietska). Vojna s islamskými vzbúrencami.
26. 12. 1979: sovietska invázia na podporu vlády.
1989: stiahnutie sovietskych vojsk, posledný sovietsky vojak odchádza 15. 2. 1989.
1992: moci sa ujímajú vzbúrenci, prijímajú islamské právo. Boje pokračujú.
1996: k moci sa dostala fundamentalistická skupina Taliban.
2001: medzinárodná protiteroristická akcia, zvrhnutie vláda Talibanu.

afghání
afghani

- menová jednotka v Afganistane.

afghánštinakotva
paštština
paštó

- východoiránsky jazyk, úradný jazyk v Afganistane. Používa sa aj severozápadnom Pakistane, Iráne a indickom Kašmíre.

AFI

- USA; Americký filmový inštitút.

afidivorný
afidofágny

- živiaci sa výhradne mšicami.

afidofágny
afidivorný

- živiaci sa výhradne mšicami.

afilácia

- pričlenenie, pridruženie podniku ku inému (materskému).
- pobočka alebo samostatný, ale podriadený subjekt, podnik.

afiliantný

- priateľský, ústretový, otvorený, kamarátsky.

afiliácia

- osvojenie - prijatie za syna.
- prijatie do organizácie alebo okruhu.
- nadväzovanie tesného osobného kontaktu, vzťahu.
- vyhľadávanie prítomnosti druhých ľudí.
- utváranie sociálnych kontaktov združovaním.
- pridruženie, pričlenenie, uvedenie do pomeru filiálky.

afilovaný

- pripojený ako pobočka (podnik).

afilovať

- pridružiť, pričleniť, pripojiť.

afinácia

- čistenie, zjemňovanie, zušľachťovanie; napríklad kovov alebo surového cukru. Vzniká afináda.

afinácia cukru

- základný stupeň rafinácie, predbežné čistenie surového cukru.

afinácia drahých kovov

- odstraňovanie menj ušľachtilých kovov z nich.

afináda

- medziprodukt rafinácie cukru vznikajúci rafináciou surového cukru.

afinéria

- závod, v ktorom sa prevádza afinácia ušľachtilých kovov.

afinita

- príbuznosť.
- v geometrii zobrazenie roviny na rovinu (priestoru na priestor), kedy bodu zodpovedá bod, priamke priamka, rovnobežkám rovnobežky, rovine rovina. Deliace pomery sa zachovávajú.
- druh príbuznosti dvoch rovinných alebo priestorových útvarov.
- v chémii selektívna schopnosť (sklon) prvku alebo zlúčeniny reagovať s inou chemickou látkou.
- v poľnohospodárstve vegetatívna prispôsobivosť vrubu a podnože.
- priazeň s pokrvným príbuzným manžela (vzniknutá manželstvom).
- v ekológii spoločný výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov bez vzájomného priameho ovplyvňovania sa.
- v geológii súhrn vlastností prvkov určujúcich ich rozšírenie na Zemi (vo vesmíre), a to podľa schopnosti reagovať s inou chemickou látkou.
- vzájomná prispôsobivosť a schopnosť zrastu vrúbľa s podpníkom, zlúčivosť.

Afinogenov, Alexander Nikolajevič

- ZSSR; 1904 - 1941; dramatik. Hry: Strach, Kde vlaky nezastavujú; Mášenka.

Afinogenov, Maxim

- Rusko; * 4. 9. 1979; hokejista.

afinovať

- zbavovať, zbaviť prímesí, prevádzať, previesť afináciu.

afirmativný

- umožňujúci rovnakú šancu, rovnakú príležitosť bez diskriminácie.

afirmácia

- kladné tvrdenie, potvrdenie.

afirmovať

- tvrdiť, potvrdiť, uistiť, uisťovať, pricvedčiť, prisvedčovať.

afiš

- reklamný nápis, plagát, návestie.

afišovať
plagátovať

- plagátmi verejne oznamovať, oznámiť, vyhlasovať, vyhlásiť.

afix

- spoločné označenie pre predponu i príponu (napr. zá - pad - ný). Predpona sa nazýva prefix, prípona sufix, morféma vkladaná do koreňa infix.

afixácia

- tvorenie, a to odvodzovanie slov, niekedy súčasne predponou a príponou.

afixoid

- nevyhranená morféma s črtami koreňa i afixu, napr. mini- (miniinterview), -lóg (kraskológ).

AFLkotva

- USA; American Federation of Labor, Americká federácie práce, prvá odborová federácia v USA. Bola založená v roku 1881. V roku 1955 splynula s CIO (Congress of Industrial Organizations; Kongres priemyselných odborov; založený v roku 1936) do jednotnej ústredne AFL - CIO.

aflatoxín

- toxická látka produkovaná niektorými mikroorganizmami (napr. Aspergillus flavus). Je patogénny pre živočíchov i človeka.

afloat

- plávajúci koniec splazu ľadovca končiaceho v mori alebo v jazere.

afluenza

- chorobná snaha zhromažďovať majetok.

AFO

- ČR; Academia film Olomouc; filmový festival v Olomouci, celoštátna prehliadka vedeckých, populárno - vedeckých a didaktických filmov. Vznikol v roku 1966. Vznikol zo spoločnej iniciatívy Krátkeho filmu Praha, Československej akadémie vied a Univerzity Palackého v Olomouci. V roku 1968 sa k usporiadateľom pridala i ČsTV.

afokálny

- v optike týkajúci sa zobrazovacej sústavy bez ohnisiek (s nekonečne veľkou ohniskovou vzdialenosťou).

aforista
aforistka
aforistik

- autor alebo častý užívateľ aforizmov.

aforistický
aforický

- stručný a vtipný.

aforizmus

- stručný vtipný výrok.

AFOSI
Air Force Office of Special Investigation

- USA
Úrad vzdušných síl pre zvláštne vyšetrovanie.

afotický

- bez svetla, temný.

afónia
aphonia

- strata hlasu, napríklad zo zápalu hlasiviek či hrtana. Postihnutý iba šepká.

AFP
Agence France-Presse
Agence France Presse

- Francúzsko; polooficiálna spravodajská agentúra v Paríži. Vznikla ako nástupca bývalej Agence Vahas v roku 1944.

afrázia

- neschopnosť prirodzeného hovoreného prejavu.

afrázia, dobrovoľná

- dobrovoľné nehovorenie ako reakcia na traumatizáciu rečou.

Africanthropus njarasensis

- opočlovek, ktorého pozostatky boli objavené v Afrike.

Afričan
Afričanka

- obyvateľ Afriky.

Afrif, A. A.

- Ghana; politik. 1969: prezident. Stojí na čele tzv. kolektívnej hlavy štátu.

afrik

- africká tráva. Používa sa na vypchávanie čalúneného nábytku.

Afrika

- svetadiel, rozloha 30,24 miliónov km².
- Africa; rímska provincia na území bývalého Kartága. Vznikla v roku 146 pred Kristom.

Afrika Korpskotva
Afrikakorps

- počas II. svetovej vojny nemecký tankový zbor v Afrike. Jeho veliteľom bol Erwin Rommel.

afrikaanskotva
afrikánština

- spolu s angličtinou úradný jazyk v Juhoafrickej republike. Vyvinul sa z holandštiny, jazyk holandských kolonistov (Búrov) v Južnej Afrike. Západogermánsky jazyk, ktorý vznikol kreolizáciou (zjednodušením) holandčiny, jeden z 11 úradných jazykov v Južnej Afrike (rozšírený predovšetkým v provinciách Severné Kapsko, Západné Kapsko, Gauteng a Slobodný štát), používaný aj v Namíbii.

afrikander

- plemeno dobytka s doboru mäsovou úžitkovosťou. Je chované v južnej Afrike pôvodnými obyvateľmi.

afrikanista
afrikanistka

- odborník v afrikanistike.
- poslucháč afrikanistiky.

afrikanistika

- odvetvie zaoberajúce sa jazykmi, históriou, kultúrami afrických národov.

afrikanizácia

- šírenie africkej kultúry.
- opätovné nadobudnutie africkej špecifickosti.

afrikanizovať

- podrobiť, podrobovať africkému vplyvu.

afrikanizovať sa

- nadobúdať, nadobudnúť africkej povahy, (opätovne) africkej špecifičnosti.

afrikán

- aksamitník, horko páchnuca bylina rodu Tagetes. Má žlté až hnedé kvety.

afrikánština

- afrikaans.

afrikátakotva

- spoluhláska na počutie jednotná, vzniklá postupným oslabovaním záveru utvoreného jazykom na horných rezákoch (podobne ako pri t, d), až vznikne štrbina (podobne ako pri s, z, š,ž) [c, č, dz,dž]; asibiláta, polosykavá spoluhláska.

afro

- afrického pôvodu.
- v africkom štýle.
- podľa africkej inšpirácie.
- účes s úpravou vlasov podľa afrických zvyklostí, napr. s vrkôčikmi a pod.

afro-aerobik
afro-aerobic

- ako už samotný názov napovedá o jeho pôvode má veľa spoločného s Africkým kontinentom. Toto cvičenie u nás nie je príliš rozšírené a vyžaduje nutnú dávku energie.skvelé je to, že sa jednotlivé kroky opakujú i niekoľkokrát za sebou, a tak máme čas si ich zapamätať. Nezávislému pozorovateľovi sa môže občas zdať ako "vytriasanie duše z tela", no Afro nám pomáha zbaviť sa stresu a napätia.

afroamerický

- pochádzajúci od černochov deportovaných z Afriky do Ameriky, najčastejšie chápané do USA.
- obsahujúci zmiešané africké a americké prvky.
- vzťahujúci sa na Afroameričana.

Afroameričan

- v USA "korektné" pomenovanie pre obyvateľov čiernej pleti, potomkov bývalých otrokov. Pomenovanie vzniklo pre rozlíšenie od černochov - prisťahovalcov z Afriky alebo Karibiku (teda černochov, ktorí sa nenarodili v USA).

afroditkotva

- mliečno biely, zrnitý a nepriehľadný nerast stevensit, podobný sepiolitu, tzv. morská pena. Nazvaný podša gréckej bohyne Afrodite.

Afrodita
Afrodité

- v gréckej mytológii bohyňa lásky a krásy. Je totožná s rímskou Venušou. Zrodila sa z morskej peny.

afroditka

- morský bezstavovec, mnohoštetitnatec rodu Aphrodite, tzv. morská húsenica. Nazvaná podľa gréckej bohyne Afrodite.

afrodiziakum

- liek alebo potravina podporujúca chuť k sexu, prostriedok povzbudzujúci pohlavný pud. Má pohlavne dráždivý účinok.

afrodízia

- nadmerne silný pohlavný pud.

afrokubánsky

- s tématikou černošských náboženských a folklórnych obyčajov na Kube.

afrometer

- prístroj na podklade manometra ku meraniu tlaku kyseliny uhličitej vo fľaškách šumivých vín.

afropithecus

- hominoid, ktorý žil pred 10 miliónmi rokov. Žil vo východnej Afrike, Európe a Ázii. Má zuby potiahnuté zubnou sklovinou.

afrotetra tigria

- ryba žijúca iba na území Konga. Naposledy bola ulovená v 70. rokoch 20. storočia (hmotnosť 50 kg). Je príbuzná s amazonskou piraňou, sú známe i prípady, keď napadla kúpajúceho sa človeka.

afta
(aphtae)

- bolestivý pľuzgier na ústnej sliznici vírového pôvodu.

after

- po.

after shave

- voda po holení.

afterpills

- antikoncepčná tabletka. Užíva sa krátko po súloži. Je účinná i po prípadnom počatí tým, že zabráni uhniezdeniu vajíčka v maternici. Pilulka "po".

aftongia

- porucha reči nervového pôvodu prejavujúca sa kŕčmi vo svalstve jazyka.

aftonián

- prvá doba medziľadová severoamerického pleistocénneho zaľadnenia.

afunkcia

- úplný výpadok činnosti nejakého orgánu, systému.

afunkčný

- nefunkčný.
- neschopný činnosti.

afwilit

- jednoklonný nerast, vodnatý zásaditý kremičitan vápenatý. Nazvaný podľa mena objaviteľa.

afzélia

- strom z tropickej Afriky dorastajúci do veľkých výšok a poskytujúci kvalitné drevo označované ako doussié. Používa sa na stavbu domov, lodí, mostov, vágonov a podobne.

Ag

- chemická značka prvku striebro, argentum.

aga

- turecky pán, titul nižších úradníkov a dôstojníkov v Turecku, Iráne a Indii, predtým aj u Tatárov.
- zdvorilé oslovenie staršej mužskej osoby (pane).

agalakcia

- neschopnosť mliečnej žľazy produkovať mlieko.

agalmatolit

- rôznofarebná celistvá odroda pyrofylitu, mäkký nerast slúžiaci v Číne ku výrobe sošiek a pod.

agama

- rod plazov z rádu jašterov. Žije v Afrike, Ázii a Európe.

agamia

- bezmanželský stav.
- nepohlavné rozmnožovanie rastlín a živočíchov.

agammaglobulinanémia

- nedostatok protilátok. Liečba: dodávanie gammaglobulínu transfúziou.

Agammemnon
(Agamemnon)kotva

- v gréckej mytológii mykénsky (grécky) kráľ. Viedol vojnu proti Tróji. Po návrate z vojny proti Tróji ho zavraždila manželka Klytaimnestra.

agamospecies

- druh množiaci sa nepohlavne.

agamospermia

- vznik zárodkov a semien nepohlavnou cestou, druh apomixie.

Agaňa, Luis Maria

- Paraguaj; † 1999 (zavraždený); politik. 1999: prezident.

agapé
agapa

- láska; v kresťanstve Božia láska k ľuďom.

agapy

- starokresťanské hostiny pôvodne liturgického rázu, tzv. hody lásky, zamerané okrem iného i na starostlivosť o chudých.
- posedenie veriacich po bohoslužbách s menším občerstvením.

agar-agar
agar

- polysacharid z morských rias. V potravinárstve sa používa na výrobu želé, v mikrobiológii na prípravu živných pôd a roztokov pre pestovanie kultúr.

Agaricus silvaticus

- šampiňón lesný, jedlá huba. Menej mäsitý, zvonovitý až plochý klobúk o priemere 4 - 8 cm je husto pokrytý hnedočervenými šupinami. Hojný v smrekových lesoch.

agaroforéza

- deliaca metóda v chémii s použitím agarového gelu.

agarofóbia

- úzkosť z vychádzania von.

agaroid

- rôsolotvorná látka z morských rias filifór, rastúcich v Čiernom mori. Používa sa ku výrobe želé.

Agassi, AndrékotvaAndré Agassi

- USA; * 29. 4. 1970; tenista; 1. manželka Brooke Shields, 2. manželka Steffi Graf (sobáš 22. 10. 2001). 8x víťaz grandslamového turnaja, víťaz Turnaja majstrov, 2x víťaz Davisovho poháru, olympijský víťaz. Bol 101 týždňov svetovou jedničkou. 870 víťazných zápasov, 274 porážok. 1986: začiatok tenisovej kariéry. 3. 9. 2006: na US Open ukončil svoju profesionálnu kariéru (v poslednom zápase podľahol Benjamínovi Beckerovi).

Agassiz, Jean Louis

- Švajčiarsko; 1807 - 1873; prírodovedec a cestovateľ. Zaoberal sa štúdiom rýb. Odporca teórie Ch. Darwina.

Agatharchidés z Knidu

- Grécko; 2. storočie pred Kristom; učenec.

agaton

- otočný závesný kĺb telocvičných kruhov.

agát
(Robinia pseudoacacia)

- strom z čeľade motýľokvetých, s ostrými tŕňmi a s hroznami vonných bielych kvetov, pôvodne pochádza zo Severnej Ameriky.

Agáta

- Taliansko; podľa tradície 3. storočie (Catania, Sicília); kresťanská svätica, panna a mučeníčka. Podľa legendy odmietla lásku miestodržiteľa a bola vrhnutá do nevestinca. Bola podrobená krutému mučeniu včítane odstrihnutia ňadier. Po mučení ju však v cele navštívil apoštol Peter a rany jej zahojil. Ďalšie mučenie jej prinieslo smrť, ktorú sprevádzalo zemetrasenie. Jej meno je vzývané na ochranu pred zemetrasením a sopečnými výbuchmi a pred ohňom.

agátina

- agátový porast.
- agátové drevo.

agáva

- rod tropických suchomilných bylín rodu Agave zo strednej Ameriky, veľmi statná bylina s dužnatými mečovitými listami, s bielymi kvetmi so spodným semeníkom na vysokej stonke a semeníkmi pod kvetom. Sú dôležité pre textilný priemysel. Niektoré druhy sú okrasné.

Agca, Mehmet Alikotva

- Bulharsko; atentátnik. 13. 5. 1981: chcel zabiť pápeža Jána Pavla II. Odsúdený na doživotie. 2000: omilostený (v Taliansku prezidentom na žiadosť pápeža) a vydaný do Turecka, kde bol odsúdený za vraždu novinára spáchanú v roku 1979.

Afda

- Rusko; eveneský boh.

Agee, Philip

- USA; † 7. 1. 2008 (Havana); tajný agent. 1956 - 1968: pracoval pre CIA. CIA opustil pre nesúhlas s americkou podporou vojenských režimov v Latinskej Amerike. V roku 1975 vydal knihu Inside the Company: CIA Diary (Vo vnútri spoločnosti: denník CIA),l v ktorej podrobne popísal činnosť služby. Odtajnil v nej mená 250 agentov v Latinskej Amerike, z ktorých niektorí boli neskôr zavraždení. Kniha bola preložená do 27 jazykov. Vláda USA ho označila za zradcu.

ageizmus

- diskriminácia z dôvodu veku.

Agena TV-8

- USA; družica. Štart 16. 3. 1966 16:00 SEČ. Dráha 285 - 298 km. Prvé spojenie dvoch umelých telies v kozme (s Gemini 8) 17. 3. 1966 0:15 SEČ.

Agena TV-10

- USA; družica. Štart 18. 7. 1966 21:40 SEČ. Spojenie s Gemini 10 19. 7. 1966 5:18 SEČ.

Agena TV-11

- USA; družica. Štart 12. 9. 1966 14:05 SEČ. Dráha 290 - 307 km. Spojenie s Gemini 11 12. 9. 1966 17:15 SEČ.

Agena TV-12

- USA; družica. Štart 11. 11. 1966 20:08 SEČ. Dráha 294 - 303 km. Spojenie s Gemini 12 12. 11. 1966 2:00 SEČ.

agence

- zastaralo tlačová agentúra.
- názov pre agentúru vo francúzskych názvoch tlačových agentúr.

Agence Havaskotva

- Francúzsko; prvá spravodajská agentúra na svete. Založil ju v roku 1853 CH. L. Havas. Zanikla v roku 1944.

agencia

- obchodné zastupiteľstvo, obchodná agentúra.
tlačová zpravodajská kancelária, tlačová agentúra.

agendakotva

- súhrn úradných alebo administratívnych prác a jednaní.
- v cirkvi kniha obsahujúca predpisy a modlitby k niektorým obradom, od 16. storočia zvaná tiež rituál.

agenéza
agenesis
aplázia

- vrodené nevyvinutie orgánu.
- mena vlastností taxónu alebo vývojového radu počas fylogenézy, prejavujúca sa napr. nezvratnou zmenou frekvencie génov v populácii, napr. vznikom nového orgánu.

agenskotva

- činiteľ, pôvodca.
- účinná látka (chemická látka javiaca určitú chemickú činnosť, činidlo).
- v jazykovede pôvodca deja.

agens, infenkčný

- pôvodca infekčnej choroby.

agentkotva
agentka

- jednateľ, obchodný cestujúci (kedysi).
- v ekonómii ekonomický subjekt.
- pomáhač.
- tajný policajt.
- vo vojenstve orgán určený ku prevádzaniu vojenského, hospodárskeho, politického a agentúrneho prieskumu na území iného štátu, a to v mieri i vo vojne.
- kto vystupuje v niekoho záujmoch.

Agent Orange

- defoliant s vysokým obsahom dioxinov, herbicíd používaný od roku 1930 na plantážach bavlny a tabaku. USA ho použili vo vojne proti Vietnamu na odlesňovanie. Meno orange dostal podľa farby kanistier, v ktorých bol skladovaný.

agent, provokatér

- podplatený podnecovač a udavač.

agentážny

- súvisiaci s agentúrou, agentúrny.

agentúra

- zastupiteľstvo, jednateľstvo.
- organizovaná sieť agentov prevádzajúca špionáž.

agentúra, koncertná

- podnik sprostredkúvajúci aj organizujúci koncerty.

ageotropizmus

- rastový smer koreňov, ktorý nie je riadený zemskou príťažlivosťou.

ageuzia

- strata chuti na určité látky, strata schopnosti vnímať chuťové podnety.

aggio

- ážio.

aggiornamento [adžornamento]kotva
Renovatio accomodata

- úsilie katolíckej cirkvi prejavujúce sa od roku 1959 zvýšenou snahou prispôsobiť sa v niektorých smeroch súčasnosti (spôsob výkladov, obrady, právo).
- označenie cieľov 2. vatikánskeho koncilu (1962 – 1964) smerujúcich k úprave vzťahov k iným cirkvám, k okolitému svetu, k modernizácii obradov a pod.

agile

- v hudbe živo, ľahko.

agility

- kynologický šport, pri ktorom psík za pomoci psovoda prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Agility vznikol v Anglicku a postupne si získal svojich priaznivcov takmer na celom svete. Na Slovensku sa začali agility robiť začiatkom deväťdesiatych rokov založením prvého klubu agility v Bratislave s názvom "Slovenský klub agility" (SKA). Bolo to združenie fyzických osôb, ktoré sa skladalo z jednotlivých miestnych klubov agility (MKA). Postupne vznikli MKA na celom Slovensku a doba si vyžiadala zmenu, v podobe vzniku Asociácie slovenských klubov agility (ASKA). ASKA je združenie právnických osôb, ktorá zastrešuje všetky registrované kluby agility pod Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ).

agilný

- horlivo činný, čilý.

AGIP
Azienda Generale Italiana Petroli

- Taliansko; dcérska spoločnosť talianskeho rafinérskeho koncernu ENI.

agitačno-propagačný

- šíriaci určité myšlienky a názory agitáciou, presviedčaním.

agitato

- v hudbe vzrušene, búrlivo, prudko.
- skladba alebo jej časť takto skladateľom označená.

agitácia

- ústne, písomné alebo názorné ovplyvňovanie myslenia a chovania širších vrstiev obyvateľstva prostredníctvom šírenia určitých ideí, hesiel a podobne k dosiahnutiu určitých najmä politických cieľov. (z latinského Agiture - poháňať).
- nesvedomité, často v nepriateľskom záujme stojace popudzovanie, podnecovanie.
- v medicíne motorický nepokoj, napr. bezúčelné pobiehanie.
- premiešavanie rmutu k dosiahnutiu jeho rovnomerného rozloženia a prevzdušnenia.

agitátor

- kto prevádza agitáciu.
- v technike stojatý kotol zariadený k rafinácii výrobkov z nafty, minerálnych olejov.

agitátorstvo

- agitácia.

agitka

- drobný umelecký útvar s politicky agitačným obsahom so spevom, hudbou, recitáciou a pod.
- iný agitačne zameraný prejav, text, dielo.

agitovanosť

- typ hyperaktivity - nekľudná aktivita, prechádzanie sa, uvoľňovanie nervového napätia spojeného s úzkosťou, strachom či duševným stresom.

agitovaný

- postihnutý chorobným motorickým nekľudom, agitáciou.

agitovať

- prevádzať agitáciiu.

agitoxín

- neurotoxín obsiahnutý v jede škorpióna Leiurus quinquestriatus.

agitprop

- v politickom slangu pracovník agitačného a propagačného oddelenia.

aglikon

- necukorná zložka glykosidov.

Aglauros

- závistlivá žena.

aglobúlia

- výrazné zníženie počtu červených krviniek.

aglomeračka

- v hutníckom slangu vysoká pec na spekanie rúd, aglomeračná pec.

aglomeráciakotva

- zoskupenie, zhlukovanie okolo jedného alebo niekoľkých blízkych centier.
- súvislo obývaná oblasť.
- v hutníctve spôsob úpravy rudy pôsobením vyšších teplôt (spekanie).

aglomerát

- útvar vzniknutý aglomeráciou, najmä hustým osídlením
- v geológii sypká či pevná usadenina, hornina tvorená ostrohrannými sopečnými vyvrhlinami spojenými sopečným tufom.
- v hutníctve kusová vsádzková surovina vysokých pecí vyrobená aglomeráciou.

aglomerovaný

- nahromadený.
- spečený.

aglomerovať

- zlučovať, zlúčiť, hromadiť, nahromadiť.
- prevádzať, previesť aglomeráciu.

agloporit

- umelé ľahké pórovité plnivo do izolačného a konštrukčného betónu. Vyrába sa spekaním popolčeka.

aglosia

- vrodené chýbania jazyka.

aglutináciakotva
(agglutinatio)

- zhlukovanie napríklad červených krviniek (baktérií, kvasiniek) vplyvom špecifických látok (aglutininov).
- diagnostická laboratórna metóda, napr. u infekčných ochorení, ku zisteniu protilátok v krvnom sére nemocných.
- v jazykovede spôsob tvorenia slov a tvarov pripájaním jednoznačných, zreteľne oddeliteľných prípon.
- v románskych a iných jazykoch splynutie člena, predložky alebo iného slovného druhu.
- v psychológii jednoduchá forma združovania predstáv.

aglutinát

- nahromadenie vulkanických strusiek, bômb, popola a iného materiálu v spečenej kamennej hmote tehlovo červenej farby.

aglitinín

- obranná protilátka v krvnom sére spôsobujúca zhlukovanie bunečných elementov.

aglutinogén

- látka v červených krvinkách, ktorá vyvoláva po vstreknutí krvi inému človeku tvorbu protilátky, aglutininu.

aglutinovať

- prevádzať aglutináciu.

aglykón

- necukorná zložka glykosidov.

agmatit

- texturný typ migmatitu, v ktorom úlomky metamorfovanej horniny sú stmelené svetlým materiálom.

agnácia

- príslušenstvo k tej istej rodine (v rímskom a germánskom práve).
- pokrvné príbuzenstvo v mužskej línii.

agnát

- pokrvný príbuzný v mužskej línii.

Agnelli, Gianni

- Taliansko; † 24. 1. 2003; prezident firmy FIAT.

Agnelli-Baránek, Jozef

- SR; 23. 2. 1852 (Skalica) - 6. 8. 1923 (Holíč); vynikol v šľachtení a pestovaní obilnín, ovocia, zemiakov a liečivých rastlín. Vypestoval nové odrody zemiakov - Panónia, Hungária a Maďarský poklad (po ňom agnelky). Pôsobil ako farár v Kuklove, Čároch a v Holíči. Autor prác o liečivých rastlinách.

Agnew, Spiro T.

- USA; * 1913; právnik, politik a štátnik gréckeho pôvodu. 1967: guvernér štátu Maryland. 1969 - 1973: viceprezident USA (rezignoval po obvinení z daňových podvodov).

agnoskácia

- zisťovanie totožnosti, identifikácia.

agnoskovať

- prevádzať, previesť agnoskáciu, identifikovať.

agnosticizmus
agnosticismusokotva

- vo filozofii pochybnosť, skepsa v otázke rozsahu (okruhu) ľudského poznania, popretie možnosti poznať podstatu sveta, príčiny javov.
- presvedčenie, že nie je možné dokázať, poznať Božiu existenciu.

agnostik
agnostička

- človek veriaci, že niektoré veci nie je možné poznať (pochopiť, dokázať), alebo ich je možné ľahko spochybniť.

Agnostus

- drobný trilobit. Meral iba 7 mm.

agnózia
agnosia

- strata schopnosti chápať, neschopnosť zmyslového vnímania.
- porucha zmyslového poznávania sveta.

Agnus Dei

- Baránok Boží, symbol vykupiteľskej smrti Krista. Od 7. storočia súčasť liturgických spevov.

agnusok
agnuštek

- malý medailón s náboženským zobrazením.

agogika

- v hudbe odstupňovanie tempa, výrazový prostriedok hudobného prednesu.
- zmeny tempa v rečovom prejave.

agon
(agón)

- v starovekom Grécku zápas, pretek.

agona

- čiara, ktorá na zemskom povrchu spája miesta s nulovou deklináciou.

agonista

- sval zabezpečujúci pohyb v kĺbe jednýmn určitým smerom.

agonistik

- bojovník ľudového povstaleckého hnutia v Numídii v 4. storočí s nábožensko - sociálnym programom.

agonistika

- v starom Grécku amatérske pretekanie v behoch, skokoch, hodoch a zápase na olympijských a iných hrách.

agonizovať

- byť v agónii, prekonávať smrteľný zápas, skonávať, umierať.

agora

- zhromaždenie všetkých slobodných občanov v mestských štátoch starovekého Grécka.
- neskôr zhromaždisko (námestie, trhovisko).

agorafília

- chorobná túžba po voľnom priestranstve.

agorafóbia

- doslova strach z trhoviska, strach z otvoreného priestoru. Neurotická porucha spočívajúca v obave z miesta, odkiaľ nieto úniku alebo kde by pacient mohol dostať panický záchvat a ľudia by negatívne reagovali.

agorot

- čiastková jednotka v Izraeli, stotina šekela.
- platidlo tejto hodnoty.

agovanie

- od acting out; prevedenie potlačenej komunikácie do iného aktu chovania, do činu.

agón

- účinná zložka dvojkomponentných enzýmov.
- v starovekom Grécku zápas, preteky.

agóna

- izočiara s nulovou magnetickou deklináciou.

agónia

- bezvedomie pred smrťou, smrteľný zápas.
- stav ochromenia, nečinnosti.
- stav niečoho pred zánikom vôbec.

Agónia v Getsemanskej záhrade

- po Poslednej večeri a bezprostredne pred svojim zatknutím sa Kristus odobral na Olivovú horu, aby sa tam modlil. Agónia (z gréckeho agón, zápas) tu znamená duchovná zápas medzi jeho dvoma prirodzenosťami: ľudskou, ktorá sa obávala nastávajúceho utrpenia a chcela sa mu vyhnúť, stretávajúca sa prirodzenosťou božskou, ktorá mu dodávala silu.

Agrakotva

- India; mesto v štáte Uttarpradéš na Jamune. V meste sa nachádza mnoho historických stavieb - Tádž Mahal, Perlová mešita.

agraciácia

- pozri milosť prezidenta republiky.

agradácia

- zvyšovanie zemského povrchu nanášaním transportovaného materiálu.

agrafa

- ozdobná spona k zopnutiu dvoch dielov oblečenia.
- druh spony v klavírnom mechanizme.
- drôtená ochrana ku zaisteniu zátky vo fľaši so šumivým vínom.
- Kristove slová zaznamenané v iných novozákonných spisoch ako evanjeliách.

agrafia
(agraphia)

- strata psychického pôvodu už skôr nadobudnutej schopnosti písať alebo chorobná neschopnosť písať.

agrafon

- Kristov výrok dochovaný mimo evanjelií.

agrafovačka

- ručný alebo poloautomatický stroj ku upevňovaniu agraf na fľašky so šumivým vínom.

agramatický

- neprihliadajúci ku gramatike, nemajúci zmysel pre gramatiku.

agramatizmus
dysgramatizmus

- porucha schopnosti vyjadrovať sa gramaticky správne.

agranulocyt

- biela krvinka, ktorej cytoplazma neobsahuje pravé granule, napr. lymfocyt, monocyt.

agranulocytóza
(agranulocytosis)

- nedostatok bielych krviniek (granulocytov).

agrarizácia

- dodanie agrárneho, poľnohospodárskeho rázu.

agrarizácia krajiny

- vytvorenie jednostrannej prevahy poľnohospodárskej výroby v jej ekonomike.

agrarizmus

- ideológia agrárnej buržoázie, podľa ktorej je základom národného hospodárstva poľnohospodárstvo.

agravácia

- zámerné preháňanie potiaží pri chorobe (nie simulácia).
- priťaženie, zhoršenie, zostrenie (napr. trestu).

agravovať

- predstierať, že nejaká choroba je ťažšia ako v skutočnosti je, zámerne zveličovať chorobné potiaže.

agrár

- (zastaralo) majiteľ veľkých pozemkov, veľkostatkár, agrárnik.

agrárnik
agrárnička

- hospodársky silný podnikateľ zaoberajúci sa poľnohospodárskou výrobou.
- príslušník agrárnej strany.

agrárny

- poľnohospodársky.
- ku poľnohospodárstvu sa vzťahujúci.
- súvisiaci so stranou agrárnikov.

agreement
gentleman's agreement

- v diplomacii dohoda, neformálny, záväzny dohovor medzi štátnikmi.

agregácia

- združovanie podrobných údajov v súhrnné.
- všeobecne združovanie, zoskupovanie, spájanie, zlučovanie.
- v ekonomike zlučovanie údajov o ekonomických javoch v údaje celkové.
- v ekológii nakopenie organizmov (bez vzájomného vzťahu) na úzko ohraničenom mieste, akumulácia.

agregát

- v kryštalografii skupina kryštálov (viac menej nedokonalých), ktoré vznikli rýchlou kryštalizáciou z viacerých zárodkov.
- v technike dva a viacej strojov spojených v celok.
- v poľnohospodárstve drobta pôdy, ktorá vznikla stmelením jednoduchých mechanických častíc.
- v sociológii v protiklade ku skupine nestabilný súbor indivíduí, medzi ktorými neexistuje priama interakcia a spoločenský vzťah, ale iba priestorová blízkosť. Niekedy sa ako agregát chápe pluralita osôb, ktoré majú nejakú zhodnú spoločenskú charakteristiku (vzdelanie, príjem a podobne).

agremán
agrément

- súhlas prijímacieho štátu s osobou navrhnutou za diplomatického zástupcu cudzieho štátu vyžiadaný vysielajúcim štátom pred jeho menovaním.

agresia

- útok proti nezávislosti a celistvosti štátu, ktorý odporuje medzinárodnému právu.
- fyzické napadnutie či útočné konanie voči inej osobe, tendencie zničiť alebo poškodiť nejaký objekt.
- v psychoanalytickom poňatí je agresia vykladaná ako dôsledok frustrácie.

agresivita

- v psychológii osobnosti sa definuje ako osobnostná črta, ktorá charakterizuje nielen sklon k útočnosti a prejavom nepriateľstva, ale tiež nadmernú súťaživosť, expanzívnosť a sebapresadzovanie sa. Ide o tendenciu k nepriateľskému, útočnému až deštruktívnemu konaniu voči objektu (druhej osobe, skupine, inštitúcii), alebo sebe samému. Zahrňuje rôzne prejavy a formy od skrytých (napr. vo fantázii), cez verbálne a symbolické, až po otvorenú agresiu (napadnutie, ničenie). Príčiny agresivity u človeka sú rôznorodé a zložité, prevažne spoločenskej a ekonomickej povahy. Z bezprostredných psychologických zdrojov sa uvádzajú citová frustrácia, nenaplnené ašpirácie, úzkosť, nedostatok až absencia psychickej a fyzickej relaxácie, ale tiež náhle a neočakávané ohrozenie. Treba poznamenať, že v športe, ak je od športovca vyžadovaná zvýšená agresivita, nie je pod týmto pojmom myslené patologické chovanie.
- tendencia živočíchov k napádaniu iných jedincov pri hniezdení, obstarávaní potravy, voľbe partnera a pod.
- vlastnosť určitých látok (vody, kyselín a iných) a určitého prostredia záležiace v rozrušovaní materiálu stavieb, v spôsobovaní korózie.

agresívny

- útočný, výbojný, trúfalý, prejavujúci sa agresivitou.
- výrazne a intenzívne sa prejavujúci, pôsobiaci, razantný.
- silno, prenikavo (a pritom niekedy i škodlivo) pôsobiaci, účinkujúci (napr. chemikália).

agresor
agresorka

- útočník (zvyčajne hanlivo), kto prevádza, previedol agresiu.

agressiv

- street; jazda na kolieskových korčuliach založená na trikoch.

agrémentkotva

- agremán; súhlas prijímacieho štátu s osobou navrhnutou za diplomatického zástupcu cudzieho štátu vyžiadaný vysielajúcim štátom pred jeho menovaním.

Agri

- Turecko; provincia. V provincii sa nachádza hora Ararat.

agri-
agro-

- prvá časť zložených slov majúca význam poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, pole, pôda.

Agricola, GeorgioGeorgio Agricola

- Nemecko; 24. 3. 1494 (Glachau) - 21. 11. 1555; lekár a prírodovedec, filológ, filozof, teológ; vlastným menom Georg Bauer. Zakladateľ modernej mineralógie a baníctva. Pripisuje sa mu objav bizmutu. Popísal 20 minerálov. Študoval i liečebné účinky minerálov a kovov. Dielo: 1556: Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve (De re metallica libri XII).

Agricola, Mikael

- Fínsko; biskup. Svojim prekladom biblie položil základy spisovnej fínštiny.

agrikultúra

- obrábanie pôdy, poľnohospodárstvo.
- odvetvie zaoberajúce sa zlepšovaním poľného hospodárstva.

agrimycín

- zmes antibiotík ku ochrane rastlín a k stimulácii ich rastu. Pôvodne obchodná značka.

Agrippa z Nettesheimu, Heinrich Cornelius

- * 14. 9. 1486 (Kolín) - 18. 2. 1535 (Grenobel); alchymista, vojak, učenec, lekárnik a lekár. Zaoberal sa prírodnou filozofiou a teozofiou pojatou v duchu platónskeho kresťanstva. 1531: spis O okultnej filozofii.

Agrippa, Marcus Vipsanius

- Rím; 63 - 12 pred Kristom; politik, vojvodca cisára Octaviána.

Agrippina

- Rím; † 59; 4. manželka Claudia Tiberia, ktorého otrávila. Otec Germanicus. Brat Caligula. Syn Neron. Zavraždená na rozkaz Nerona.

Agrippina, staršiakotva

- Rím; manželka Germanicus. Po jeho smrti jeho ostatky odviezla do Ríma. Symbol manželskej vernosti.

agro-
agri-

- prvá časť zložených slov majúca význam gréckeho slova agros - pole, poľnohospodárstvo.

agrobiocenóza

- spoločenstvo kultúrnych i plevelných rastlín, živočíchov a mikroorganizmov vyskytujúcich sa na poľnohospodársky obrábanej pôde.

agrobiológ
agrobiologička

- odborník v agrobiológii.

agrobiológia

- náuka o vzťahu medzi poľnohospodárskymi rastlinami a vonkajším prostredím.

agrobotanika

- časť botaniky zaoberajúca sa poľnohospodárskymi rastlinami a plodinami.

agroekológia

- náuka o vzájomných vzťahoch medzi poľnohospodárskymi rastlinami, plodinami a živočíchmi a prostredím.

agroekotyp

- typ rastlín s trvalým účelným prispôsobením k faktorom určitého stanovišťa na ornej pôde, lúkach a pastvinách.

agrofarma

- poľnohospodárska farma určená na rekreáciu a špecifické činnosti súvisace s agroturistikou.

agrofyzik
agrofyzička

- odborník v agrofyzike.

agrofyzika

- časť fyziky zaoberajúca sa pôdou a ovzduším a ďalšími javmi súvisiacimi s poľnohospodárstvom.

agrogeológ
agrogeologička

- odborník v agrogeológii.

agrogeológia

- časť geológie zaoberajúca sa povahou a vlastnosťami hornín, z ktorých vznikla pôda.

agrochemik
agrochemička

- odborník v agrochémii.

agrochemikália

- chemikália pre poľnohospodárske účely - priemyselné hnojivá, látky pre ochranu rastlín a iné.

agrochémia

- náuka o chémii používanej v poľnohospodárstve, časť chémie vzťahujúca sa ku poľnohospodárstvu, najmä ku rastlinnej výrobe.

agroklimatológia

- poľnohospodárska klimatológia; náuka, ktorá študuje význam podnebia pre poľnohospodárstvo, najmä podmienky života rastlín a zvierat.

agrokombinát

- veľký poľnohospodársky podnik s rôznymi pridruženými výrobami a obchodnými odvetviami.

agrokomplex
poľnohospodársko - priemyselný komplex

- medtiodvetvový celok zahŕňajúci poľnohospodársku výrobu v spojení s odvetviami spracuvávajúcimi poľnohospodárske výrobky a s odvetviami, ktoré poľnohospodárstvu ponúkajú výrobné prostriedky.

agrokybernetika

- časť kybernetiky modelujúca procesy v poľnohospodárskej výrobe.

agrolesomeliorizácia

- poľná a lesná meliorácia.

agrológ
agrologička

- odborník v agrológii.

agrológia

- náuka o poľnom hospodárstve.

agroľudácky

- agrárny a ľudácky (napr. pakt).

agrometeorológia

- meteorológia z hľadiska poľnohospodárstva, ktorá študuje vplyvy počasia a podnebia na poľnohospodárstvo.

agronóm
agronómka

- odborník pre poľné hospodárstvo, pre poľnohospodárstvo, odborník v agronómii.
- vedúci pracovník v organizácii poľnohospodárskej výroby.
- vedecký pracovník v poľnohospodárstve.

agronómia

- súbor vedeckých disciplín o poľnohospodárskej výrobe, náuka o pestovaní úžitkových rastlín, o chove hospodárskych zvierat a ich využití pre človeka.

agropedológ
agropedologička

- odborník v agropedológii.

agropedológiakotva

- náuka o pôde z hľadiska poľnohospodárstva, pôdoznalectvo.

agropodnikateľ
agropodnikateľka

- podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva.

agropotravinársky

- spájajúci poľnohospodársku výrobu s odvetviami spracuvávajúcimi poľnohospodárske výrobky pre výživu obyvateľstva, súčasť agrokomplexu.

agropriemyselný

- poľnohospodársko-priemyselný.

agrosalón

- poľnohospodárska výstava.

agroslužba

- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve.

agrosymbol

- kruhy v obilí.

agrotechnik
agrotechnička

- odborník v agrotechnike.

agrotechnika

- technika pestovania poľnohospodárskych plodín, súbor pestovateľských a technických zásad a opatrení uplatňovaných pri pestovaní kultúrnych rastlín od úpravy pôdy až po ich zber (žatvu).

agroturistika

- dovolenka strávená na vidieku, na farmách spojená s turistikou.

aground

- koniec splazu ľadovca končiaceho v mori alebo v jazere, prisadajúceho ku dnu.

agrumi

- súborný názov pre plody rôznych druhov citrónovníka.

agrypnia
insomnia

- nespavosť, stav, kedy človek nemôže dlho zaspať.

aguilarit

- veľmi vzácny nerast, sulfid a selenid strieborný, zistený v kremeni alebo bezfarebnpm vápenci v Mexiku. Nazvaný podľa objaviteľa I. Aguilara.

Aguilera, Christina Maria

- USA; * 18. 12. 1980 (Staten Island, New York); popová speváčka.

Aguilo, Gorki

- Kuba; punkrockový spevák. Člen skupiny Porno para Ricardo.

Agustini, Delmira

- Uruguaj; 24. 10. 1886 (Montevideo) - 6. 7. 1914 (Montevideo); básnička. Hlavným námetom jej lyriky je svár tela a duše, života a smrti. Dielo: 1913: Los cálices vacíos (Prázdné poháre).

Agustí, Ignacio

- Španielsko; 3. 9. 1913 (Llica de Val, provincia Barcelona) - 26. 2. 1974; (Barcelona); spisovateľ. Dielo: 1943: La ceniza fue árbol(Z popola vyrástol strom).

aguti

- Dasyprocta; rod hlodavcov, ktoré sú príbuzné s morčatami. Žije v Južnej Amerike.

aH

- značka pre abhenry.

Ah

- značka pre ampérhodinu.

ahasver

- večne nespokojný, stále hľadajúci, blúdiaci človek (podľa Ahasvera).

Ahasver

- nedoložená postava stredovekej legendy. Bránil v odpočinku Kristovi, ktorý niesol kríž, za čo bol potrestaný večným blúdením. Večne blúdiaci Žid.

Ahern, Bertie

- Írsko; politik. 2004 - 2007: premiér. 2007: premiér.

ahi

- člen moslimského nábožensko - politického bratstva rozšíreného v 13. storočí v Malej Ázii, ktoré sa zaslúžilo o rozvoj remesiel v Osmanskej ríši.

Ahidjo, A.

- Kamerun, politik. 1961: prezident.

ahimsa

- pozri Džinizmus.

ahinsa
(ahinsá)

- zásada nikomu neubližovať vyplývajúca z indického náboženstva. Pozri aj Mahátma Gándhí.

ahistorický

- neprihliadajúci ku histórii, protihistorický.
- bz histórie, bez dejín.

ahistorizmus

- podcenenie vývojového historického hľadiska, dejín.

Ahlquist, Augustkotva

- Fínsko; 1826 - 1889; jazykospytec a básnik. Svoje dielo publikoval pod pseudonymom Oksanen. Vlasteneckými básňami založil fínske básnictvo.

ahlu-l-kitábikotva

- (arabsky) vlastníci písma, moslimský pojem pre veriacich, ktorí mali písomne zachytené Božie zjavenie, teda napr. kresťania, Židia. Chovali k nim úctu.

ahm

- grafická podoba pre hovorový spôsob pritakania.
- áno, hej.

Ahmad, Abdalláhí Júsuf

- Somálsko
politik.
2007: prezident.

Ahmad ibn Jahjá

- Jemen
* 1896
† 1962
politik.
1948 - 1962: kráľ a predseda vlády.

Ahmad, Jadžuddín

- Bangladéž
politik.
2007, 2008: prezident.

Ahmad, Rašíd

- Pakistan
politik.
2004: minister informácií.

Ahmad, YasminYasmin Ahmad

- Malajzia
† 23. 7. 2009
režisérka.

Filmografia:
2003: Rabun;
2004: Sepet;
2006: Gubra;
2006: Mukhsin;
2008: Muallaf;
2009: Talentime.

Ahmadabán

- India; sídlo.

Ahmadínedžád, Mahmúd

- Irán
politik.
2005, 2006, 2007, 2008: prezident.
Vyzval ku vymazaniu Izraela z mapy (2005) . 30. 4. 2006 odmietol nátlak OSN, ktorým svet núti Irán vzdať sa jadrového programu (obava z vojenského programu).

Ahmed I.

- Osmanská ríša
* 18. 4. 1590 (Manisa)
† 22. 11. 1617 (Istanbul);
1603 - 1617: 14 sultán.
Počas jeho panovania bola ukončená dlhá vojna s Habsburgami mierom v Zsitvatöröku (1606). Bojoval s Iránom, proti povstaniu v Anatólii.

Ahmed II

- Osmanská ríša
* 25. 2. 1643 (Istanbul)
6. 2. 1695 (Istanbul);
1691 - 1695: 21. osmanský sultán.

Ahmed, Abdullahi Yusuf
Abdulláh Júsuf Ahmed

- Somálsko
politik.
10. 10. 2004 sa stal prezidentom Prechodnej federálnej vlády.
2008: koncom decembra abdikoval.

Ahmed, Fachuddín

- Bangladéš
politik.
2007?: predseda prechodnej vlády.

Ahmed, Ridina

- ČR
* 1974
speváčka.
Do roku 1984 žila v Alžírsku (Oran).

Diskografia:
2001: Pocustone (spoluúčasť na albume);
2006: Hlasem.

Ahnenerbekotva

- Nemecko; Dedičstvo alebo Odkaz predkov; vedecká organizácia založená v roku 1935 Heinrichom Himmlerom. Oficiálnou náplňou organizácie sa stáva etnická antropológia (skúmanie pôvodu nordických kmeňov), má poskytnúť vierohodné dôkazy o nadradenosti nordickej rasy a stať sa tak ideologickou základňou projektu Lebensborn.

Aho, Juhani

- Fínsko
* 1861
† 1921
spisovateľ.

Dielo:
Pastorova dcéra.

ahoj

- pozdrav námorníckeho pôvodu.
- vodácky pozdrav.

Ahtisaari, Martti

- Fínsko; * 23.6. 1937 (Viipuri); politik, diplomat, pôvodným povolaním učiteľ. Manželka Eeva.
Sprostredkovateľ v jednaniach o zisk samostatnosti Namíbie (1990). Autor plánu osamostatnenia sa Kosova.
1994 - 2000: prezident.
2000 - 2001: nezávislý zbrojný inšpektor v Severnom Írsku.
2005: organizoval a hostil rokovania medzi indonézskou vládou a Hnutím za slobodný Atjeh.
2008: Nobelova cena mieru.

ahu

- Chile; Veľkonočný ostrov; kamenné plošiny slúžiace ako podstavy pod sochy moai.

Ahura Mazda

- Irán; božstvo, ktoré stvorilo nebo, Slnko, Mesiac a hviezdy.

Achaimenos, Kambises

- Perzská ríša; †  522 pred Kristom; 529 - 522 pred Kristom: kráľ.

Achaimenos, Kýros II. Veľkýkotva

- Perzská ríša; † 529 pred Kristom; panovník. Otec Kýros I. Syn Kambises († 522 pred Kristom, aj Kambýsés). 558 pred Kristom založil prvú Perzskú ríšu. 559 - 529 pred Kristom: kráľ. 550 pred Kristom: porazil Médov. 546 pred Kristom: porazil Lýdiu. 539 pred Kristom: podrobil si Babylon (aby vybudoval oporný bod pre chystanú výpravu proti Egyptu, dovolil Židom návrat z babylonského zajatia (Babylonské zajatie)).

achalázia

- porucha pohybov s následným zdurením steny a rozšírením trubicových orgánov (napr. pažeráka).

Achard, Marcel

- Francúzsko; * 1899; dramatik a scenárista. Hry: Marcelina.

achalázia

- porucha pohybov s následným zväčšením steny a rozšírením trubicovitých orgánov (napr. pažeráka).

Achája

- Grécko; krajina severne od Peloponézu (historicky).

Achájovia

- historickí obyvatelia severného Peloponézu a južnej Thesálie. U Homéra označenie pre všetkých Grékov.

achát

- odroda chalcedónu, polodrahokam, chemicky odroda kremeňa - SiO2. Páskovaná, rôzne zafarbená kremičitá výplň dutín, väčšinou vo vyvrelinách, najčastejšie guľovitého tvaru. Hlavnou zložkou achátu býva práve chalcedón. Pre svoju tvrdosť a leštiteľnosť býva používaný ako šperkový kameň a k technickým účelom. Podľa Mohsovej stupnice tvrdosti má tvrdosť 6 - 7, trigonálna kryštalická sústava. Podľa gréckeho filozofa a prírodovedca boli acháty pomenované podľa sicílskej rieky Achates (dnes sa nazýva Ditrillo), v ktorej boli prvý raz nájdené. Acháty sa už v staroveku farbili. Pôsobením niklových zlúčenín vznikali zelené odtiene, použitím koncentrovaného cukorného roztoku a následným varením v kyseline sírovej vznikajú čierne prúžky. Podobným postupom, ale v iných pomeroch, vzniká hnedé zafarbenie. Žlté zafarbenie sa dosiahne pôsobením oxidov železa a HCl a potom ľahkým zahrievaním, červené farby pôsobením dusičnanov železa a tiež zahriatím. Podľa židovskej a moslimskej tradície achát chráni pred pádom a zakopnutím, preto ochranca jazdcov na koni. Hnedé a čierne acháty vybrúsené do tvaru oka, aby vynikol biely lem, chránili proti uhranutiu. Ako prívesok achát odstraňoval strach, zastavoval krvácanie, používal sa v boji proti epidémiám a tiež proti morskej chorobe.

achbar

- písomná tradícia šiítov, analógia sunny (u sunnitov).

acheiropoietos
acheiropoiétos

- v byzantskom umení váväzná schéma ikonického zobrazenia (Krista, Márie), ktoré bolo možné iba opakovať (podľa predlohy božského pôvodu).

Achenbach, Andreas

- Nemecko; 29. 9. 1815 (Kassel) - 1. 4. 1910 (Düsseldorf); maliar. Brat Oswald. Autor krajinomalieb.

Achenbach, Oswald

- Nemecko; 2. 2. 1827 (Düsseldorf) - 1. 2. 1905 (Düsseldorf); maliar. Brat Andreas. Autor krajinomalieb a žánrový obrazov.

Achernar

- hviezda v súhvezdí Eridanus.

Acheron

- v gréckej mytológii temná rieka pretekajúca podsvetím.

Acheson, Dean Gooderham

- USA; * 1893; diplomat. 1949 - 53: štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Významný bol jeho prínos pri vzniku a budovaní NATO.

acheuléen

- paleolitická štriktúra v Stredomorí, západnej a strednej Európe vyznačujúca sa opracovanými pästnými klinmi. Nazvané podľa francúzskeho mesta Saint Acheul.

Achileskotva
Achilles

- hrdina starogréckeho eposu Ilias od Homéra; aj Achilleus. Matka Thetis. Syn Neoptolemos. Padol pri obliehaní Tróje zasiahnutý Paridovým šípom do päty, jediného miesta, kde bol zraniteľný.

Achille Lauro

- výletná turistická loď, ktorá bola 7. 10. 1985 unesená palestínskymi teroristami.

achillodýnia

- bolesť nad pätou v oblasti Achillovej šľachy.

achilovkakotva

- šľacha upínajúca sa na pätnú kosť, Achillova šľacha. Pomenované podľa Achillea z Homérovej Illiady, zraniteľného len na päte.

achillovský

- pripomínajúci Achilla.

achloropsia

- neschopnosť vidieť zelenú farbu.

achlórhydria

- nedostatok voľnej kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave.

Achmadulinová, Bella

- ZSSR; * 1937; básnička. Vlastným menom Isabella Achatovna. Vyjadruje pocity mladej generácie.

Achmatovová, Anna Andrejevna

- ZSSR; 23. 6. 1889 - 5. 3. 1966; básnička, vlastným menom Gorenková. Prekladateľka českej poézie. Dielo: Biele stádo; Rekviem; Poéma bez hrdinu; Milostný denník.

Achnatonkotva
Amenhotep IV.

- Egypt; 1379 - 1362 (1364 - 1347) pred Kristom: faraón Amenhotep IV. XVIII. dynastie (1377 - 135 pred Kristom); manželka: Nefertiti. Matka Teje. Otec Amenhotep III. Založil nové hlavné mesto Egypta Achetaton (Tell el - Amama). Syn (a zať) Tutanaton (premenoval sa potom na Tutanchamona ), dcéra Achnesenamona (manželka Tutanchamona. Jej matka bola iná, ako matka Tutanchamona; po smrti Tutanchamona si vzala za manžela Aju, správcu Egyptu a faktického vládcu počas panovania Tutanchamona a asi aj vraha Tutanchamona). Zriekol sa polytechnických kultov, predovšetkým najmocnejšieho boha Amona a v celej zemi zaviedol vieru v jediného boha - Atona, boha, ktorý mal podobu slnečného kotúča. Prehlásil sa synom Atona. Vybudoval obrovské chrámy v Karnaku a v Luxore.

acholúria

- neprítomnosť žlčového farbiva v moči pri žltačke.

achondrit

- meteorický kameň bez chondier.

achondropláziakotva
(achondroplasia)
chondrodystrofia
chondrodysplázia

- vrodená porucha rastu kostí, trpasličí vzrast.

achorizmit

- hornina, v ktorej nie je možné rozlíšiť odlišné partie, homogénna hornina.

achólia

- nedostatočná tvorba žlče, resp. zastavenie tvorby žlče.

achroit

- bezfarebný alebo bledo zelený turmalín.

achromait

- bezfarebný amfibol.

achromatický

- bezfarebný, nefarbiaci sa.
- vo fyzike prostý chromatickej vady.

Achromatium oxalliferum

- najväčšia známa baktéria. Dosahuje veľkosť až 100 µ (0,1 mm).

achromatizmus

- achromázia.

achromatizovať
achromatizovať optickú sústavu

- opravovať, opraviť, korigovať farebnú (chromatickú) vadu.

achromatín

- zložka jadra bunky alebo chromozómu, ktorá nejde zafarbiť jadernými farbivami.

achromatocyt

- bunka bez vlastného prirodzeného farbiva, bezfarebná bunka.

achromatopsia
achromázia

- vrodená úplná farbosleposť.

achromatóza
achromázia
achromia

- vrodený alebo chorobný nedostatok prirodzeného farbiva (v koži, vo vlasoch).

achromát

- optická sústava, u ktorej je pre dve vlnové dĺžky odstránená chromatická (farebná) vada. Napríklad achromatická šošovka.

achromáziakotva
(achromasia)

- v medicíne nedostatok farbiva v koži alebo vo vlasoch .
- achromatopsia, vrodená úplná farbosleposť, neschopnosť rozoznávať farby. Úplná farbosleposť je vzácna. Farbosleposť je dedičná, dedí sa z otca na dcéru a z matky na syna.
- vlastnosť optickej sústavy (achromátu) s korigovanou farebnou (chromatickou) vadou.

achromia

- achromatóza, achromázia.

achromodermia

- chorobný nedostatok prirodzeného farbiva v koži.

achronický
achronistický
atemporálny

- mimočasový.

achronistický
achronický
atemporálny

- mimočasový.

achronističnosť

- v jazykovede atemporálnosť.

achrómia

- achromatóza, achromázia.

acht

- zastaralo kliatba (ríšska).
- zbavenie právnej ochrany a vylúčenie z príslušného spoločenstva.

Achternbusch, Herbert

- Nemecko; 23. 11. 1938 (Mníchov); spisovateľ a filmár. Dielo: 1991: Gust. Filmografia: 1986: Heilt Hitler; 1989: Mix Wix; 1997: Picasso v Mníchove.

achtlík

- jednotka dĺžky v typografii, jeden typografický bod, 1/8 petitu.

Achundov, Mirzá Fathálí

- Azerbajdžan; 1812 - 1878; spisovateľ, filozof. Zakladateľ azerbajdžanského divadla a drámy.

achýlia

- naprostý nedostatok šťavy, napríklad žalúdočnej.
- zastavenie vylučovania šťavy, napr. žalúdočnej.

Aiás

- Grécko; hrdina z obdobia obliehania Tróje. Otec Telamón. Matka Periboa. Po smrti Achilla doniesol za pomoci Odyssea jeho mŕtve telo späť do tábora. Podľa rozhodnutia Achillovej matky Thetis, prekrásna zbroj Achilla (ukoval ju Hefaistos ) pripadne tomu, kto sa najviac pričinil o záchranu jeho mŕtveho tela. Velitelia vojska rozhodli, že zbroj patrí (nespravodlivo) Odysseovi. Aiás v opilosti v domnení, že zabíja tých, čo ho oklamali, pozabíjal stádo dobytka. Po vytriezvení pochopil svoj omyl a zo studu pácha samovraždu.

AIBA
Association internationale de boxe amateur

- Medzinárodná federácia amatérskeho boxu.

Aid Kabír

- Veľký sviatok; aj Aid as Adhá - Sviatok obete; najdôležitejší islamský sviatok. Koná sa 10. dňa mesiaca dzú al-Hidždža a je ukončením obradov spojených s púťou do Mekky. Pri tomto sviatku by mal každý moslim obetovať Bohu zviera (najčastejšie barana). Ide o pripomenutie si obete, ktorú mal vykonať prorok Abrahám a na dôkaz oddanosti Bohu zabiť svojho syna.

aide-mémoire [éd-moár]

- v diplomacii spis dodatočne zaznamenávajúci zvláštne ústne jednanie.
- zápisník (zriedkavo).

Aidit, Dupa Nusantara

- Indonézia; 1923 - 22. 10. 1965 (zavraždený); politik. Počas japonskej okupácie viedol ilegálnu organizáciu Hnutie slobodnej Indonézie. 1951 - 9: predseda KS Indonézie. V roku 1965 viedol na Jáve partizánske oddiely.

AIDSkotva
Acquired Immune Deficiency Syndrome [ekvajrd imjún dyfišnsi sindroum]

- Syndróm získaného zlyhania imunity. Chorobu spôsobuje vírus HIV. 1940: pravdepodobne prvý výskyt u človeka v Guinea - Bissau. 1981: lekár Michael S. Gottlieb (USA) pozoruje u homosexuálneho pacienta poruchu imunity. 1982: choroba je definovaná. 1983: identifikovaný vírus HIV. 1987: na trh sa dostáva prvý liek - AZT. 1996: na Západe zavedená tzv. triterapia. 2005: vo Veľkej Británii hlásený prvý známy prípad vyliečenia (Andrew Stimpson; chorý od roku 2002).

Aiétos

- Kolchida; kráľ.

aigis

- ochrana, záštita.
- ochranný štít bohyne Athény.

Aichinker, Ilse

- Rakúsko; * 1921; prozaička. Autorka rozhlasových hier. Dielo: Kde bývam.

Aichmajerová, Eva

- ČR; * 12. 9. 1978; herečka. Filmografia: Nahniličko; Děti planety Duna; Arianin souboj; Aféra s náhrdelníkem.

aichmofóbia

- chorobný strach, úzkosť pred hrotitými nástrojmi.

Aiken, Joan

- Veľká Británia; ? - 2004; spisovateľka detských kníh - strašidelných príbehov na rozhraní duchárskej literatúry a fantasy; Náhrdelník lady Catherine.

aikidista
aikidistka

- kto pestuje aikido.

aikido
aikidó

- druh japonského bojového umenia. Pôvodne patrilo ku tzv. tajným školám sebaobrany.

aikinit
patrinit

- kosoštvorcový nerast, komplexný sírnik olovo, medi a bizmutu.

Ailiánoskotva

- Grécko; asi 175 - 235; spisovateľ, aj Claudius Aelianus: Dielo: Poikilé historiá (Pestré príbehy).

Ailullaud, Emile

- Francúzsko; 18. 11. 1902 (Mexiko) - 29. 12. 1988 (Paríž); architekt. Zaoberal sa predovšetkým výstavbou miest.

Ailuropoda melanoleuca

- panda veľká.

Ailurus fulgens

- panda červená.

Aim, Vojtěch Bořivoj

- ČR; 13. 4. 1886 - 10. 9. 1972; zbormajster a hudobný skladateľ. 1924 - 1954: zbormajster súboru Typografie. 1935 - 1947: pedagóg pražského konzervatória. Autor zborov: Tři čtyřhlasé ženské sbory, mužské Člověk, Svět a Hmota, Dvě modlitby za vlast; kantáty Utrpením a porobou.

Aimbetov, Ajdyn

- Kazachstan; kozmonaut.

aimag
ajmak

- názov správnej oblasti v Mongolskej ľudovej republike.
- skupina príbuzných rodín kočujúcich na jednom území.
- (neskôr) chanát.

Aimé, AnoukAnouk Aimé

- Francúzsko; * 27. 4. 1932; herečka, vlastným menom Sorya Dreyfus. Filmografia: Sladký život; Lola; Muž a žena.

ainalid

- odroda cínovca s mechanicky primiešaným tapiolitom.

ainština
ajnština
ainčina

- paleoázijský jazyk používaný na ostrove Hokkaidó.

Ainu

- národnosť austronéskeho pôvodu. Najstarší obyvatelia Japonska, Sachalinu a Kurilských ostrovov. Ich pojaponštené zvyšky žijú na ostrovoch Sachalinu a Hokkaido. Ich jazyk patrí medzi jazyky paleoázijské.

Aiolos

- grécky boh morských vetrov.

Aiolovia

- v staroveku grécki obyvatelia západného pobrežia Malej Ázie a Lesbu.

AIPS
Association internationale de la presse sportive

- Medzinárodné združenie športovej tlače.

air

- v hudbe:
a.) netanečná časť barokovej suity, väčšinou v pomalom tempe;
b.) vo francúzskej opere a balete v 17. a 18. storočí kratší útvar ako talianska ária.

air condition
air-Condition

- klimatizačné zariadenie, klimatizácia.

Air Force One

- USA; lietadlo prezidenta USA (Boeing 747 VC - 25A 28000; 2007); spadá pod vojenské letectvo (Air Force). Dolet 12. 600 km (možnosť tankovania zo vzduchu - vtedy je dolet neobmedzený). Cestovná rýchlosť okolo 1.000 km/hod. Kódové hlásenie Air Force One sa nepoužíva, keď pri lete lietadla na palube nie je prezident. Prvé lietadlo s kódovým označením Air Force One mal prezident J. F. Kenedy (SAM 26000 (Boeing 707)). Samotný kód vznikol počas vládnutia prezidenta D. Eisenhovera. Súčasné (2007) prezidentské lietadlo je podľa neoficiálnych údajov schopné vyhnúť sa protilietadlovým strelám, i raketám s teplotnými senzormi a zostať vo vzduchu i v prípade nukleárneho výbuchu. Disponuje komunikačným systémom, ktorý vysiela na tajných vojenských frekvenciách.

Air Chef Marshal

- Veľká Británia; [ér číf mášl]; generálplukovník (aj generál zboru) RAF.

air koncert

- koncert pod širým nebom na otvorenom priestranstve, v prírode.

air mail
(par avion)

- letecky; anglické (medzinárodné) označenie pre poštovnú zásielku prepravovanú letecky.

air-Condition
air condition

- [érkondyšn]; hovorovo a.) klimatizácia; b.) zariadenie vykonávajuce klimatizáciu.

air-lift

- ťažba ropy, pri ktorej sa do vrtu vháňa stlačený vzduch k udržaniiu ložiskového tlaku.

airbag [érbek]

- nafukovací bezpečnostný vak na volante, ktorý zmierňuje náraz pri zrážke, dnes (2006) v USA aj u niektorých vojenských vrtuľníkov.

airbridgekotva
letecký most
vzdušný most

- [érbridž]; letecký most (doprava sústavne prevádzaná letmi vo zvyčajne krátkych intervaloch do miest, kde sa nedá doprava zaistiť iným spôsobom, napr. po ceste, železnici). Bol použitý napr. 26. 6. 1948 - 12. 5. 1949 pri zásobovaní západného Berlína, keď ZSSR znemožnil jeho zásobovanie pozemnou cestou.

airbrush

- technika vytvárania farebných plôch (s jemnými prechodmi alebo s tvrdými kontúrami) pomocou striekacej pištole (najmä v reklame).
- obraz vytvorený touto technikou.

airbus [érbas]

- veľké dopravné lietadlo na stredné a kratšie vzdialenosti.

Airbus [érbas]kotva

- európsky výrobca lietadiel. Na jeho výrobe sa podieľajú Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Niektoré komponenty sú dovážané prakticky z celého sveta.

Airbus A380 [érbas]

- v roku 2005 predstavené najväčšie dopravné lietadlo sveta. Rozpätie krídiel je 79,8 metra, dĺžka 73 metrov, výška 24,1 metra; maximálna kapacita cez 800 pasažierov, prepravná kapacita 555 pasažierov (22 1. trieda, 96 business trieda a 437 turistická trieda). Maximálna hmotnosť 560 ton, dolet 15.000 km.

airdale-terrier

- plemeno pôvodne loveckého psa vhodného k lovu čiernej zveri. Pomenovaný podľa údolia Airedale na rieke Aire medzi mestami Bingley a Skipton, 50 km severovýchodne od Manchestra.

airdox

- trhacie zariadenie, ktorého trhacím prostriedkom sú zhustené plyny.

airport

- letisko.

airterminal

- služobňa leteckého dopravcu zaisťujúca obchodné služby pre cestujúcich a spojenie s letiskom.

Airy, sir George Biddelkotva

- Anglicko; 1801 - 1882; astronóm, geofyzik a meteorológ.skonštruoval chronograf. Autor teórie izostázie.

ais

- v hudbe meno tónu o poltón vyššieho ako tón a.
- jeho notové označenie.

aisis

- v hudbe meno tónu o o dva poltóny vyššieho ako a (rovnozvučné s tónom h).
- jeho notové označenie.

Aischylos

- Grécko; 525 - 456 pred Kristom; zakladateľ antickej tragédie. Účastník námornej bitky u Salamis. Zachovalo sa 7 hier. Dielo: Peržania; Spútaný Prométheus; Oresteia.

aisymnétés

- v starom Grécku volený úradník poverený riešením rozbrojov medzi aristokraciou a ľudom, rozhodca.

Aithra

- matka Thesea.

Aitken Basim

- Mesiac; panva blízko severného pólu. Zatiaľ najhlbšia známa panva - široká 2.500km, najmenšia hĺbka 12 km. Objavený výskyt stôp zmrznutej vody.

Aj, Čching

- Čína; * 1910; básnik.

AJ10-118Jkotva

- USA; raketový motor spaľujúci oxid dusičitý a Aerozine 50 s ťahom 44 kN.

AJ-10-138kotva

- USA; raketový motor spaľujúci oxid uhličitý a Aerozine 50 s ťahom 35,6 kN.

Ajalon, Danny

- Izrael; diplomat. Do roku 2006 veľvyslanec v USA.

ajan

- mestský notábel, neskôr úradník spravujúci mestský alebo poľnohospodársky obvod v Osmanskej ríši.

ajatín

- dezinfekčný a detrgenčný prostriedok vo vodnom alebo alkoholovom roztoku, tinktúra.

ajatolláhkotva

- vysoký šiítsky cirkevný hodnostár.

Ajbak, Kutbuddín

- Turecko, †  1210 (po páde z koňa pri hre v pólo); vojvodca Mohameda z Ghúru. 1192: dobyl Dillí (India) a stal sa jeho guvernérom. Na oslavu víťazstva islamu nechal postaviť v roku 1193 mešitu Kuvvat - ul - Islám (postavená na pozostatkoch 27 hinduistických chrámov) a minaret Kutab Minar vysoký 72,5 m.

ajbiš

- ibištek.

Ajgi, Gennadij Nikolajevič

- ZSSR; - 1934; básnik čuvašského pôvodu. Vlastným menom Lisin.

ajin

- 16. písmeno hebrejskej abecedy, ן.

ajlant

- strom alebo ker rodu Ailanthus s listami podobnými jaseňu, pajaseň.

ajllu

- rodová, potom dedinská občina Indiánov v andskej oblasti so spoločným vlastníctvom pôdy a endogamickou formou uzatvárania sobášov.

Ajmachanov, Muchtar

- Kazachstan; kozmonaut.

ajmak
aimag

- názov správnej oblasti v Mongolskej ľudovej republike.
- skupina príbuzných rodín kočujúcich na jednom území.
- (neskôr) chanát.

Ajmaroviakotva

- indiánsky národ žujúci v Bolívii, Peru, Chile a Argentíne. V Bolívii tvorí okolo 25% obyvateľstva.

ajmarština

- indiánsky jazyk používaný v Bolívii, Peru a Chile.

ajnclík

- slangovo miestnosť (pracovňa, ubytovňa, cela) pre jednu osobu.
- samoväzba.

ajncvaj

- raz - dva, ihneď, rýchlo.

Ajní, Sadriddín

- Tadžikistan; 1878 - 1954; literárny historik a lingvista, učiteľ a spisovateľ. Dielo: Dóchunda; Otroci; Úžerníkova smrť; Spomienky (autobiografia).

ajnština
ainština

- paleoázijský jazyk užívaný na ostrove Hokkaidó.

ajntopf
(eintopf)

- polievka s mäsom a príkrmom (podávaná z jedného hrnca).
- nemecké národné jedlo.
- v období nacizmu verejná propagandistická akcia.

ajnzac

- počas nacizmu od roku 1943 nasadenie pracovných síl z okupovaných území vo vojnovom priemysle a v polovojenských službách, tzv. totálne nasadenie.

ajska

- automatické zariadenie na výrobu fľašiek na princípe prevracania banky, tzv. radový fľaškový stroj, pôvodne typu Hartford IS (Individual Section).

Ajtmanov, Čingiz

- Kirgizsko; * 1928; prozaik. Dielo: Džámila (novela); Labute nad Issyk Kulom (výbor poviedok); Ťavie oko (výbor poviedok); Moja prvá láska (výbor poviedok).

ajtys

- tradičné verejné recitačné a spevácke súťaže v Kazachstane a Kyrgizstane, pri ktorých akynovia improvizujú na zadanú tému pri doprovode strunného nástroja.

ajurvéda

- kalsické indické lekárstvo.

Ajvaz, Michal

- ČR; * 30. 10. 1949; spisovateľ. Dielo: Prázdne ulice (básnická zbierka); Vražda v hotelu Intercontinental; Návrat starého varana; Druhé město (román); Návrat ztraceného syna; Tajemství knihy.

Ajvazjan, Aghasi

- Arménsko; * 7. 9. 1925; spisovateľ. Dielo: Dobrodružstvá seňora Martirosa ( Sinjor Martirosi arkacnery; novela); Rozprávka (psychologická poviedka).

ajznbon

- zariadenie, podnik slúžiaci železničnej doprave.
- železnica.

ajznboňák (ajznpoňák)

- nespisovne železničiar.

AK
Armia Krajowa

- Poľsko; počas 2. svetovej vojny odbojová organizácia.

aka

- ako, alebo.

akad

- stredné oddelenie kambria. Nazvané podľa krajiny Acadie.

akad.

- skratka pre akademika.

akademickosť

- akademický ráz, učenosť.

akademickýkotva

- týkajúci sa akadémie.
- týkajúci sa vysokej školy, vysokoškolský.
- iba teoretický, nemajúci pre prax význam.
- chladno rozumový, triezvy.

Akademie výtvarných uměníkotva

- AVU (od roku 1919); v Prahe. Založenie v roku 1799 iniciovala Společnost vlasteneckých přátel ako súkromná inštitúcia. V roku 1919 bola zoštátnená.

akademický

- vzťahujúci sa na Akadémiu.
- vzťahujúci sa na vysoké školy.
- získaný (-á) vysokoškolským vzdelaním.
- (pejoratívne) čisto teoretický, nemajúci praktický význam, abstraktný, učený, suchopárny.

akademik
akademička

- riadny člen akadémie (titul zrušený 31. 12. 1992).
- zastaralo poslucháč vysokej školy.
- absolvent alebo žiak obchodnej akadémie alebo žiak vojenskej akadémie.

akademizmus

- spôsob, forma prejavu, smer v umení alebo vede chladného, triezveho rázu.
- vo výtvarníctve umelecká metóda vypracovaná akademickými školami, založená na strnulom dodržiavaní kánonov mechanicky odvodených z antického umenia, konzervatívne predlžujúca klasicizmus.

akademik

- člen akadémie vied.
- poslucháč vysokej školy, vysokoškolský študent.
- študent alebo absolvent obchodnej alebo vojenskej akadémie.

akademizmus

- ideový a umelecký konzervativizmus, ktorý trvá na oficiálne a konvenčne ustálených názoroch na umenie.
- spôsob, forma prejavu, postoja alebo smer v umení alebo vede chladne triezveho rázu.

akademizovať

- prejavovať sa, tvoriť chladno, so strnulou dogmatičnosťou, v duchu akademizmu.

akadémiakotva

- v dejinách filozofie antická grécka filozofická škola založená Platónom (založená v roku 387 pred Kristom v gymnasion). Trvala od konca 4. storočia pred Kristom do roku 529, kedy ju zrušil byzantský cisár Justinian II. Veľký. Ochrancom bol Héros Akadémos (mýtický hrdina).
- v období humanizmu a renesancie vrcholná vedecká inštitúcia zaoberajúca sa starostlivosťou o národný jazyk.
- v strednej a východnej Európe ústredná, vrcholná vedecká inštitúcia s komplexnou výskumnou základňou.
- názov vyučovacích, vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií a spoločností, vrcholných vedeckých inštitúcií.
- druh vysokého učilišťa civilného alebo vojenského.
- kedysi dvojročná vojenská škola v Hraniciach na Morave pre budúcich dôstojníkov z povolania (1920 - 1939 a 1945 - 1950).
- slávnosť s programom umeleckej úrovne.

Akadémia

- ČSR; sociálnodemokratický časopis. Vychádzal v rokoch 1897 - 1928 v Prahe. Vydavatelia a redaktori: F. Modráček; B. Šmeral; J.skalák; F. Tomášek; V. Vacek.

Akadémia, banská

- SR; založená v roku 1763 v Banskej Štiavnici. Prvá vysoká škola tohto druhu v Európe. 1786: zvolaný do Teplíc prvý medzinárodný zjazd chemikov a hutníkov a založenie medzinárodnej učenej spoločnosti La Société do l'exploitation des mines (Spoločnosť pre banskú ťažbu).

akadémia, Platónova

- v roku 1407 vo Florencii založená akadémia Cosimom Medici.

Akadémia, Newyorská

- pozri Lyceum of Natural Sciences.

akadémia, obchodná

- štvorročná alebo päťročná odborná ekonomická škola.

Akadémia, policajná

- ČR; od 1. 9. 1992 policajná škola v Prahe zriadená miesto Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti zrušenej v roku 1991. Poskytuje bakalárske štúdium v odbore bezpečnostná služba so štúdijným zameraním na policajnú službu a obecnú políciu a súkromné bezpečnostné služby. Je riadená rektorom.

Akadémia, slovenská viedkotva

- SR; (SAV) 18. 6. 1953 bol Slovenskou národnou radou schválený zákon o zriadení Slovenskej akadémie vied.

Akadémia vied Českej republiky
AV ČR

- pozri Československá akadémia vied.

Akadémia, vojenská v Brne

- ČR; druh vysokého vojenského učilišťa. Absolventi v hodnosti poručíka majú titul inžinier alebo bakalár.

Akadémia, vojenská vo Vyškove

- ČR; druh vysokého vojenského učilišťa. Pripravuje v niekoľkomesačných kurzoch vojakov z povolania na nižšie poddôstojnícke, práporčícke alebo dôstojnícke funkcie.

akadialit

- odroda chabaritu výrazne näsovo červenej farby. Nazvaný podľa krajiny Acadia.

Akajev, Askarkotva

- Kirgizsko; 1991 - 2005: prezident. 24. 3. 2005 utiekol z krajiny pre nekrvavú revolúciu, ktorá ho zvrhla. K moci sa dostal Kurmanbek Bakijev.

akalkúlia

- porucha schopnosti počítať.

akanie

- oslabená výslovnosť niektorých prízvučných samohlások v ruštine, splývajú predovšetkým a a o.

akanština
akančina
akan

- niekoľko blízkych kvaských jazykov z kongokordofánskej rodiny. Používajú sa v Ghane a na Pobreží slonoviny.

akant

- paznechtník (Acanthus); rastlina s ružicami ostrých listov s veľkými bielymi alebo namodralými kvetmi uprostred, paznechtík ostnitý (Acantus spinosa).
- v architektúre ornamentálny prvok odvodený od listov tejto rastliny.

akantit

- vzácny jednoklonný nerast čiernej farby, modifikácia sírnika strieborného s kryštálmi podobnými tŕňom alebo ihličiu.

akantóm
(acanthoma)

- ohraničený kožný nádor, kožná rakovina.

akantóza

- ztlstnutie pokožky vyvolané rastom epidermu do hĺbky.

akapnia

- výrazné zníženie množstva kysličníka uhličitého v krvi.

akara

- akvarijná rybka rodu Aequidens. Patrí k cichlidám, pôvodne z trópov Južnej Ameriky.

akardia

- znetvorenie, nevyvinutie srdca.

akaricíd

- pesticíd k hubeniu roztočov.

akaricídy

- chemické prípravky na hubenie roztočov.

akarinóza
akarióza

- choroba spôsobená roztočmi, napríklad svrab.
- choroba vínnej révy spôsobená roztočmi, kučeravosť.
- ochorenie včiel spôsobené roztočom včelím, roztočová nákaza včiel.

akarológ
akarologička

- odborník v akarológii.

akarológia

- vedecký odbor biológie zaoberajúci sa štúdiom roztočov.

akaryontákotva
akaryonty

- bezjaderné organizmy, napríklad baktérie, sinice. Novšie prokaryontá.

akašukotva
akajou
akažu

- aj kašu; oriešky, jedlé plody tropického stromu sumacha rodu Anacardium, ktorého semená, podobné fazuli a chuťou pripomínajúce mandle, sú bohaté na olej a vitamíny a pražené sú u nás známe ako oriešky kešu.

akatafázia

- neschopnosť vyjadriť myšlienku v súvislých vetách, agramatizmus s prevahou porúch v syntaxii.

akatelektický

- neúplný.

akatis

- gréckokatolícky mariánsky spev.

akatízia

- chorobná neposadnosť prejavujúca sa bezdôvodným pobiehaním a podobne.

akaustobiolit

- nehorľavá uloženina organického pôvodu, napr. krieda, kremenina.

akauzálny

- bezpríčinný, bez súvislosti, kauzálne nevysvetliteľný.

akawi

- druh syra v slanom náleve.

akažukotva
akašu
acajou

- aj kašu; oriešky, jedlé plody tropického stromu sumacha rodu Anacardium, ktorého semená, podobné fazuli a chuťou pripomínajúce mandle, sú bohaté na olej a vitamíny a pražené sú u nás známe ako oriešky kešu.

akácia
Acatia

- kapinica; tropický a subtropický strom alebo ker najčastejšie so žltými kvetmi.

akád

- stredný stupeň kambria. Pomenované podľa kraja Acadia na pobreží Atlantického oceána medzi USA a Kanadou.

akání

- napr. v ruštine a bieloruštine fonetická realizácia etymologickej samohlásky o v predprízvučných slabikách ako [a].

Akbar, Taufik

- India; * 8. 1. 1951; kozmonaut.

Akbar Veľkýkotva

- India (Mughalská ríša); 1542 - 26. 10. 1605; aj Veľký Mughal (od roku 1556). Vnuk Bábura. Otec Humájún. Syn Džahángír. Panovnícky dvor mal v meste Fatéhpur Síkrí. Zjednotiteľ Indie. V roku 1573 vydal edikt o náboženskej znášanlivosti a o odstránení otroctva vojnových zajatcov. 1580: pozýva jezuitských misionárov (sám bol moslim) a zrušil daň, ktorú museli platiť ne - moslimovia.

akcelerácia

- zrýchlenie, zrýchľovanie.
- urýchlenie vývoja tým, že sa zrýchly tempo rastu jednotlivých orgánov alebo celého organizmu.
- v gemnetike anticipácia.
- v motorizme prírastok rýchlosti motorového vozidla za určitý čas, zrýchlenie.
- v motorizme akceleračné zariadenie, akcelerátor (slangovo).

akcelerátor

- vo fyzike urýchľovač.
- technické zariadenie u cestných motorových vozidiel - súčasť splynovača, zariadenie riadiacie prísun palivovej zmesi v motore.
- v motorizme príslušný pedál k ovládaniu tohto zariadenia.
- v jadrovej fyzike zariadenie ku urýchlovaniu elektricky nabitých častíc, urýchlovač.
- v ekonomike koeficient vyjadrujúci vplyv rastu dopytu po spotrebných statkoch a službách na rast dopytu po investíciách.

akcelerograf

- akcelerometer zaznamenávajúci údaje o zrachlení pohybu, zapisujúci alebo registračný alkcelerometer.

akcelerometer

- prístroj ku meraniu zrýchlenia priamočiareho pohybu.

akcelerovať

- zrýchľovať, zrýchliť.

akcent

- prízvuk, prevaha jednej slabiky nad ostatnými.
- svijráznosť reči vo výslovnosti určitej osoby, najmä pri používaní cudzieho jazyka, prípadne nárečia.
- dôraz alebo vôbec zvukové zafarbenie reči alebo hudby.
- v novinárstve hľadisko, zreteľ, pohľad, dôraz (na niečo), stanovisko (ku niečomu).
- zdôraznenie niečoho, dôraz na niečo.

akcentológia

- náuka o slovnom prízvuku (akcente).

akcentovane

- s prízvukom.
- s dôrazom.

akcentovať

- zdôrazniť, zdôrazňovať akcentom, prízvukovať.
- zdôrazňovať, zvýrazňovať dôležitosť niečoho, prikladať niečomu zvláštny význam.

akcentuácia

- prízvukovanie, akcentovanie.

akcepcia (akceptácia)

- prijatie. V obchodníctve prijatie zmenky záležiacej v jej podpísaní zmenárnikom, trasátom.

akcept

- prijatie, iznanie, akceptácia.
- písomné prijatie cudzej zmanky, akceptácia.
- prijatá (akceptovaná) cudzia zmenka.
- súhlas odberateľa s preplatením predloženého inkasného príkazu ako formou platobného styku.

akceptabilný

- prijateľný, vyhovujúci.

akceptant
akceptantka

- príjemca cudzej zmenky.

akceptácia
akcepcia

- prijatie. V obchodníctve prijatie zmenky záležiacej v jej podpísaní zmenárnikom, trasátom.
- v medziľudských vzťahoch prijatie, prijímanie jedinca ďalšou osobou alebo skupinou.

akceptor

- vio fyzike atóm prímese v prímesových polovodičoch, ktorý môže prijať elektrón z vodivostného pásu.
- v chémii atóm, molekula alebo ión prijímajúci nejakú časticu (elektrón, protón) od iného atómu, molekuly alebo iónu, od donora.
- porucha kryštalickej mriežky polovodiča spôsobujúca dierovú vodivosť.

akceptor podnetov

- v medicíne prijímač.

akceptovať

- (so súhlasom, s uznaním) prijať, prijímať, súhlasiť (s niečím); uznávať, uznať (niečo).
- v peňažníctve prijať.
- v chémii prijímať, prijať (atóm, molekulu, ión) ako akceptor od donora.

akces

- prírastok.

akcesiakotva

- pristúpenie štátu k zmluve, ktorá bola už uzavretá medzi inými štátmi a s ním spojené prijatie určitých povinností a práv. Podmienky stanovuje akcesný protokol.
- prijatie knihy pre knižnicu.
- takto získaná kniha, prírastok.
- prírastok územia novo vzniknutého (prirodzene alebo umelo) a súvisiaceho s určitým štátnym územím.

akcesista
akcesistka

- nižší kancelársky úradník alebo čakateľ.

akcesorický
akcesorný

- prídavný, vedľajší, nepodstatný, doprevádzajúci hlavné znaky niečoho.

akcesorie

- akcesorické nerasty, nerasty vyskytujúce sa iba v nepatrnom množstve vo vavretej hornine, nemajúce vplyv na jej klasifikáciu.

akcesória

- nerast vyskytujúci sa iba v nepatrnom množstve vo vyvretej hornine.

akcesórny
akcesorický

- prídavný, vedľajší, nepodstatný, doprevádzajúci hlavné znaky niečoho.

akcia

- zásah, jednanie, pôsobenie, čin. Činnosť zameraná na dosiahnutie istého cieľa, postup.
- činnosť.
- fungovanie.
- vo variačných princípoch v prípade pohybu jedného hmotného bodu je nasledujúca funkcia:

kde m je hmota, v rýchlosť, ds element dráhy. Sčíta (integruje) a po dráhe bodu od miesta s1 do miesta s2 vyjadruje pôsobenie vonkajších síl na hmotný bod.
- cenný papier, ktorý svedčí o kapitálovej účasti v akciovej spoločnosti a o práve na podiel zo zisku - na dividendu.
- vojnový alebo spravodajský (špionážny) podnik, zvyčajne označený spravodajským heslom.
- podiel na kapitále akciovej spoločnosti a zároveň potvrdenie, že vlastník má právo na podiel na zisku.
- vo veterinárstve spôsob zdvíhania a predvádzania končatín (vysoká akcia, plochá akcia).

akcia, afirmatívna

- jej cieľom je prekonať účinky predchádzajúcej diskriminácie. Diskriminovanému jedincovi (skupine) sa umožní súťaž s favorizovanou skupinou za rovnakých podmienok.

akcia, kmeňová

- akcia poskytujúca majiteľom právo účasti na valných hromadách a na dôchodok závislý na výške ziskov.

akcia, plochá

- vo veterinárstve spôsob zdvíhania a predvádzania končatín.

akcia, prioritná

- akcia poskytujúca právo na pevný každoročný úrok.

akcia, vysoká

- vo veterinárstve spôsob zdvíhania a predvádzania končatín.

akcidenciakotva

- v polygrafii druh tlačoviny, ktorých sadzba je zvyčajne obtiažna: oznámenie, pozvánka, cenník a podobne, príležitostná tlačovina.
- zastaralo vedľajšia, mimoriadna práca a odmena za ňu.
- nepravidelný, vedľajší dôchodok.
- vo filozofii dočasná, prechodná, nepodstatná vlastnosť vecí.

akcidens

- akcidencia; vo filozofii na rozdiel od atribútu nepodstatná alebo náhodná vlastnosť nejakej veci; vedľajšie, prechodné, nemajúce svojou prítomnosťou alebo neprítomnosťou vplyv na podstatu veci.

akcident

- nepredvídaná, náhodná udalosť, príhoda.

akcidentálakotva

- v hudbe znamienko pre zvýšenie alebo zníženie tónu platné iba pre jednu notu alebo jeden takt, posuvka.
- v hudbe znamienko rušiace predznamenanie.

akcidentálny

- vedľajší, náhodný, nepodstatný.

akcieschopný

- schopný vyvinúť, rozvinúť určitú činnosť, akciu, pohotový k nej.

akcionár

- majiteľ akcie.
- člen akciovej spoločnosti.
- podielník akciovej spoločnosti.

akciovka

- hovorovo akciová spoločnosť.

akcíz

- daň z dovozu na niektoré predmety hromadnej spotreby do veľkých miest, najmä potravín, ungelt. Vyberaná od 13. storočia. Neskôr spotrebná daň vyberaná na hraniciach tzv. uzavretých miest pri dovoze určitého tovaru, najmä potravín - potravinová daň.
- čiara potravnej dane, hranica, kde sa vyberala potravinová daň (zrušené v roku 1942).

akcízak

- vyberač potravinovej dane.

akče

- strieborná minca osmanských sultánov.

akčný

- prevádzajúci akciu.
- výkonný, činný.
- založený na akcii, dejovosti (scéna, film).

Akdat, Recep

- Turecko; politik. 2006: minister zdravotníctva.

Akebono

- Japonsko; kozmický výskumný program ionosféry a polárnej žiary.

aker
ac

- staršia poľná plošná miera, značka A, ac. 1 A = 4.046,86 m² = 40,5 áru.
- acre; anglo - americká plošná miera - 4. 840 yardu².

Akers, Andrew

- Nový Zéland
vynálezca.
Vynašiel zorb.

Akers, Thomas DaleThomas Akers

- USA
* 20. 5. 1951
astronaut.
Let na STS-41 (6. 10. 1990 - 10. 10. 1990), STS-49 (7. 5. 1992 - 16. 5. 1992), STS-61 (2. 12. 1993 - 13. 12. 1993), STS-79 (16. 9. 1996 - 26. 9. 1996).
4x výstup do voľného kozmu.

akestóm

- prebujnelé granulačné tkanivo.

Aki-Petteri, Berg

- Fínsko; * 28. 7. 1977; hokejový reprezentant.

Akihitokotva

- Japonsko; * 23. 12. 1933; 1989: 125. cisár. Otec Hirohito. Manželka Mičiko Šoda (sobáš 1959). Syn Naruhito (* 1960), Akišino (* 1965); dcéra Sajako (* 1969; manžel Jošiki Kuroda, sobáš 14. 11. 2005).
7. 1. 1989: nastupuje na japonský trón.
1990: korunovaný.

akija
akja

- pôvodne u Eskymákov a Laponcov lodičkové sane.
- dnes lodičkové sane používané horskou službou ako prostriedok na zvážanie.

Akijama Tojohiro
Akiyama ToyohiroAkijama Tojohiro

- Japonsko
* 22. 6. 1942 (Tokio)
novinár, kozmonaut.
239 kozmonaut.
Prvý Japonec vo vesmíre.
Cestu do kozmu mu zaplatil zamestnávateľ.
Let na Sojuz TM-11, pobyt na stanici Mir (8. základná posádka).

Akimov, Georgij Vladimirovič

- Rusko; 1901 - 1953; fyzik, chemik a metalurg. Zaoberal sa koróziou kovov.

Akimov, Nikolaj Pavlovič

- ZSSR; 1901 - 1968; výtvarník a režisér.

akinakes

- krátky dvojbritý meč z bronzu alebo železa, ktorý používali najmä Skýtovia a Sarmati.

akineta

- nedeliaca sa bunka.

akinéza
akinesia

- v medicíne neschopnosť pohybovať údmi, ochrnutie, nehybnosť.
- v zoológii stav strnutia, zmeravenia živočíchov (napr. chrobákov, pavúkov) a zastavenie ich pohybu na vonkajší popud najmä ako ochranná reakcia.

Akišino

- Japonsko; korunný princ. Otec Akihito. Manželka Kiko (* 1966). Dcéra Mako (* 1991), Kako (* 1994). Syn (* 6. 9. 2006).

akja
akija

- pôvodne u Eskymákov a Laponcov lodičkové sane.
- dnes lodičkové sane používané horskou službou ako prostriedok na zvážanie.

Akkadkotva

- kedysi hlavné mesto rovnomennej ríše v Mezopotámii. Bolo založené v roku 2369 pred Kristom Sargonom I. Zaniklo v roku 2200 pred Kristom, keď ho dobyli horské kmene Guteov.

Akkad, Mustafá

- USA; †  9. 11. 2005; arabský filmový režisér. Filmografia: Posolstvo; Lev púšte.

akkadština
akkadčina

- vymretý semitský jazyk doložený v pamiatkach písaných klinovým písmom z 3. tisícročia pred Kristom. Používal sa napr. v Mezopotámii.

Akko

- posledná kresťanská pevnosť na Blízkom Východe po križiackych výpravách. V roku 1291 ju dobyli moslimovia.

Akkra

- križiacke panstvo v Palestíne. Po 8. križiackej výprave (1270) v roku 1291 Akkra padla ako posledné križiacke panstvo v Palestíne. V rukách križiakov ostáva len Cyprus.

aklak

- eskimácky názov pre medveďa grizzly.

aklamácia

- verejné, nie tajné, hromadné vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu (napríklad pri voľbách).
- zriedkavo hlasité pozdravovanie, vítanie, vzdanie holdu.
- v kresťanskej liturgii zvolanie niečomu pritakajúce (Amen, Deo gratias, Agnus Dei, pozdrav a odpoveď na počiatku bohoslužby).

aklamovať

- aklamáciou schvaľovať, schváliť.
- hromadne hlasito volať, prevolávať, zdraviť, pozdraviť, vzdávať, vzdať hold, vítať, uvítať a podobne.

aklimatizácia

- prispôsobenie organizmu zmene, najmä podnebia (pri cestovaní) alebo životného prostredia.
- zdomácnenie zvierat

aklimatizovaný

- prešlý procesom aklimatizácie.

aklimatizovať

- podrobovať, podrobiť procesu aklimatizácie.

aklimatizovať sa

- prechádzať, prejsť procesom aklimatizácie.
- prijať nové prostredie, podnebie, podmienky a naučiť sa v nich žiť.

aklimácia

- zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúceho zlepšené prežívanie organizmu.

aklina

- izočiara s nulovou magnetickou inklináciou zhodná s geomagnetickým rovníkom.

akmé

- vyvrcholenie, napríklad života, choroby, horúčky.
- obdobie najväčšieho rozkvetu ľudského života.

akméista

- stúpenec akméizmu.

akméizmuskotva

- moderný literárny smer v Rusku (asi 1912 - 1922). Poézia akméistov sa vyznačovala individualizmom, únikom do minulosti, erotiky a mystiky, programovou opozíciou voči symbolizmu (A. Achmatovová († 1966), M. A. Kuzmin († 1936), O. Mandelštam (†  1938 v gulagu).

akmit

- jednoklonný nerast, kremičitan sodíka a železa, ktorý tvorí tmavé stĺpcové kryštály zakončené charakteristickou špičkou.

akné
acne

- trudovitosť tváre, pŕs a chrbta počas dospievania. Dlhodobý zápal mazových kožných žliaz.

akoazma

- sluchový prelud javiaci sa ako praskanie, bzučanie, zvonenie a podobne.

akoláda

- v hudbe svorka spájajúca dve alebo viac osnov.

akológ
akologička

- odborník v akológii.

akológia

- veda o liečebných prostriedkoch.

akolyta
akolyt

- v cirkvi (do roku 1972) bohoslovec majúci posledné nižšie štvrté svätenie.
- muž (i laik) prisluhujúci pri bohoslužbách. poverený vykonávať niektoré významnejšie dielčie úkony.

akolytovať

- prisluhovať pri bohoslužbách ako akolyta.

akomačný

- len vo výraze do akomačného maku: úplne všetko.

akomak

- trocha, máličko, nepatrne.

akomodácia
(accomodatio)

- prispôsobenie, prispôsobivosť.
- v medicíne prispôsobivosť oka rôznym zakrivením šošovky, aby oko bolo schopné vidieť predmety ďaleké i blízke.
- v biológii prispôsobenie, prispôsobovanie činnosti tkanive intenzite podnetov.
- v psychológii a sociológii formálne, vonkajšie sa prispôsobenie prostrediu a jeho normám.

akomodovať

- akomodáciou upravovať, upraviť, prispôsobovať, prispôsobiť.

akomodovať sa

- akomodáciou sa upravovať, upraviť.

akonitín

- alkaloid z rastliny Aconitum napellus (česky šalamounek). Veľmi prudký jed, biely, kryštalický. V malých dávkach užívaný ako liek.

akontácia

- prvá mimoriadna splátka pri zriaďovaní leasingu. Býva väčšia ako pravidelné splátky. Forma zálohy.

akontion

- hod oštepom ako súčasť gymnastiky a päťboja v antickom Grécku.

akordkotva

- v hudbe súzvuk troch alebo viacerých tónov.
- v ekonómii úkolová mzda a úkolová práca.
- dohovor, dohoda (zvyčajne vojenská o kapitulácii alebo o postúpení opevneného priestoru).

akord, alterovaný

- v hudbe akord s niektorým tónom zníženým o pol tónu.

akord, drážďanský

- zmluva, ktorou sa poddali v roku 1621 vzbúrené sliezske stavy cisárovi Ferdinandovi II.

akord, septimový

- septakord.

akordancia

- v geológii vzťah intenzívnych telies k ich plášťu, a to zdanlivo súhlasný.

akordant

- slangovo robotník pracujúci v akorde.
- zriedkavo dielčí podnikateľ prijímajúci pre svoju skupinu úkolovú prácu.
- kedysi technický úradník riadiaci úkolové práce podniku.

akordeonista
akordeonistka

- hráč na akordeón.

akordeón

- chromatická ťahacia harmonika s klávesnicou, u ktorej sa stlačením jednej klávesy v basovej časti ozve celý akord.

akordický

- týkajúci sa akordov.
- založený na akordoch, súzvučný..

akordika

- náuka o akordoch ako súčasť harmónie.
- akordová štruktúra skladby.

akordovať

- pracovať na akord, v akorde.

akostný

- kvalitatívny.
- dibrej akosti, kvalitný.

akosť

- súhrn vlastností, hodnota, kvalita.

akov

- stará objemová jednotka v Srbsku, = asi 57 l.

AKP

- Turecko; politická strana; Strana spravodlivosti a rozvoja.

akrania

- vrodené nevyvinutie lebečných kostí.

akranius

- znetvorený jedinec s nevyvinutými kosťami lebky.

akratopega

- podzemná voda, ktorá svojim zložením ani inými vlastnosťami nedosahuje kritérií pre zaradenie k vodám minerálnym, ale z hľadiska balneologického má liečivé účinky.

akratoterma

- podzemná voda, ktorá má zvýšenú teplotu, ale svojim zložením a inými vlastnosťami nespĺňa kritéria prijaté pre zaradenie k minerálnym vodám.

akrálny

- v medicíne ležiaci na vzdialenom okraji, okrajový, vyčnievajúci nad povrch tela.

akránia

- vrodené nevyvinutie kostí lebky.

akreditácia

- poverenie určitej osoby funkciou diplomatického zástupcu.
- poverenie novinára.
- úradne povolenie vykonávať nejakú činnosť.

akreditív

- platobný doklad, ktorý obsahuje príkaz jedného úverového ústavu inému ústavu na úhradu určitej peňažitej čiastky tretej osobe.
- poverovacia listina zahraničných zástupcov štátu, akreditácia.

akreditovaný

- taký, ktorému bola udelená akreditácia.
- osvedčený, obecne uznaný.

akreditovať

- poverovať, poveriť funkciou (diplomatického zástupcu, novinára a pod.).
- vystaviť akreditív.
- vykonávať, vykonať akreditáciu.

akrécia

- nabaľovanie.
- rast anorganických telies, pri ktorom minerálne časti prirastajú zvonku okolo určitého stredu alebo osi, sekrécia, konkrécia.
- v astronómii narastanie hmotnosti nebeského telesa priťahovaním hmoty z medzihviezdneho oblaku spôsobeným gravitáciou.
- vnímané v kozmológii ako nadobúdanie hmotnosti zrážaním sa telies menších hmotností za vzniku telies s väčšou hmotnosťou.
- v astronómii narastanie hmotnosti nebeského telesa pruťahovaním hmoty z medzihviezdnych oblakov pôsobením gravitácie.

akribia

- presnosť a najväčšia svedomitosť, najmä vo vedeckej práci.

akribofóbia

- chorobný strach pisateľa, že napísal niečo nesprávne, nevhodne.

akridín

- heterocyklická organická zlúčenina z dechtu čierneho uhlia. Významná surovina farbiarskeho a farmakologického priemyslu.

akríbia

- vedecká presnosť, dôslednosť, dôkladnosť.

akro-

- prvá časť zložených slov s významom gréckeho slova akros - najvyšší, vrcholný.

akrobacia

- súhrn obratných, smelých a efektných telesných cvikov, základ väčšiny artistických disciplín.

akrobacia, letecká

- súhrn leteckých obratov - premet, výkrut, zvrat, prekrut, súvrať, vývrtka, let po chrbte.

akrobat
akrobatka

- kto sa zaobera akrobaciou.

akrobatika

- akrobatické umenie.
- akrobatické cviky, výkony, akrobacia.

akrocefália

- lebka v tvare komolého kužeľa, vežovitá lebka.

akrocyanóza

- červenofialové zafarbenie prstov, niekedy i nosa a uší spôsobené rozšírením vlásočníc a zvýšeným napätím malých tepien.

akrodermatitída
(akrodermatitis)

- zápal kože okrajových častí tela.

akrodýnia

- bolesť končatín.

akrofóbia

- chorobný strach z hĺbky, z výšok.

akrochordit

- vzácny jednoklonný nerast zo skupiny tyrkysu, arzeničitan mangánu a horčíka červenohnedej alebo žltej farby.

akrolein
akrylaldehyd

- najjednoduchší nenasýtený aldehyd, ostro páchnuci. Vzniká rozkladom tukov žiarom.

akrolit

- antická sochárska technika kombinujúca mramor a drevo kryté zlatom alebo iným kovom.

akromegália

akromegaliaacromegalia

- fialové zafarbenie kože, napríklad na nose, ušiach, prstoch; cyanóza.
- chorobné zväčšenie okrajových častí tela (nos, prsty) alebo niektorých vnútorných orgánov z poruchy funkcie hypofýzy.

akromelalgia

- bolesť koncových častí rúk a nôh.

akromikria

- skrátenie končatín, najmä ich obvodových úsekov.

akromion

- v anatómii vonkajšia, vyčnievajúca časť lopatky.

akron

- najprednejšia časť tela hmyzu s párom nervových zauzlín.

akronizácia

- konzerváčna metóda náležiaca v ponorení potrevín (údenín, hydiny, rýb) do konzervačného činidla, ktoré vytvorí pred zmrazovaním antioxidačnú vrstvu.

akronym
(akronymum)

- skratkové vlastné meno, ktoré vzniklo spojením začiatočných písmen niekoľkých slov, napr. TOS (Továrna obráběcích strojů), UNESCO.

akroorogenéza

- tektonické pohyby, ktoré vedú ku zdvihu častí pohorí a dávajú im dnešnú podobu.

akropola

- akropolis; prevážne najvyššie položené miesta, kde bola sústredná moc - vladárska, kráľovská, duchovná (i v prenesenom zmysle).

akropolis

- v starovekých gréckych mestách vyvýšený opevnený okrsok, určený ako útočisko obyvateľstva v dobe vojnového ohrozenia mesta. Prenesene hrad na vyvýšenom miete.

Akropolis
Akropola

- Grécko; Akropolis v Aténach so súborom význačných monumentálnych budov gréckej antickej architektúry (Erechtheion; Parthenón; Propyleje).

akrostich
akrostichon

- báseň, v ktorej prvé či posledné písmena veršov tvoria slovo či vetu (informáciu).

akroterion

- výzdobný architektonický článok na rohoch alebo vrcholoch antických chrámov, najčastejšie v tvare palmety alebo zvieracích a ľudských postáv.

akrotómia

- štiepenie vrcholu listu.

akrozóm

- útvar v prednej časti hlavičky spermie s hydrolytickými enzýmami uplatňujúcimi sa pri prenikaní spermie do vajíčka.

akrón

- najprednejší úsek hmyzieho tela s párom nervových zauzlenín.

akryl
akrylana

- akrylanová priadza.

akrylaldehyd
akrolein

- najjednoduchší nenasýtený aldehyd, ostro páchnuci. Vzniká rozkladom tukov žiarom.

akrylamid

- chemikália vyrábaná z ropy pre výrobu plastických hmôt (polymérov - pri výrobe kvalitného papiera, v kozmetickom a obalovom priemysle, pri čistení vody, v textilnom priemysle). Vo vysokých dávkach je neurotoxický a karcinogénny.

akrylan
akrylát

- soľ alebo ester kyseliny akrylovej.

akrylana

- akrylanová priadza, tvarovaná priadza zo zmesí polyesterových vlákien s polyakrylonitritovými vláknami.

akrylát

- polymér derivátov kyseliny akrylátovej alebo methakrylovej, plastická hmota. Používa sa v zubnom lekárstve.

akrylén

- syntetické vlákno vyrobené z akrylonitrilu. Používa sa ku výrobe textílií, sietí, lán. Obchodný názov dralon, orlon a iné.

akrylonitril

- nitril akrylovej kyseliny, z ktorého sa polymerizáciou vyrábajú syntetické vlákna podobné vlne.

Aksakov, Ivan Sergejevič

- Rusko
* 26. 9. (8. 10.) 1823 (Nadeždino u Jekaterinburgu)
† 27. 1. (8. 2. ) 1886 (Moskva)
spisovateľ, novinár a politik.
Otec Sergej Timotejovič.
1858 - 1878: činiteľ moskovského Slovanského výboru.

Aksakov, Sergej Timotejovič

- Rusko
* 20. 9. (1. 10). 1791 (Ufa)
† 30. 4. (12. 5.) 1859 (Aramcevo u Moskvy)
spisovateľ. Syn Ivan Sergejevič, Konstantin Sergejevič.

Dielo:
1856: Rodinná kronika (Semejnaja chronika).

aksamit

- tkanina s nízkym, hustým a mäkkým vlasom. Osnova je hodvábna, bavlnená alebo vlnená. Hodvábny zamat.

Aksamit, Karel

- ČSR; 11. 4. 1897 - 21. 6. 1944; politik, telovýchovný pracovník. 1924 - 1926: sekretár KOmunistického zväzu mládeže. 1927 - 1933: sekretár Červenej športovej internacionály v Berlíne. 1935 - 1938: predseda Federácie proletárskej telovýchovy. Pracovník KSČ. Počas 2. svetovej vojny činný v odboji. Pri zatýkaní gestapom sa zastrelil.

Aksamit z Lideřovic, Petr

- ČR; † 1458; husitský bojovník. Hajtman bratríkov na Slovensku.

aksamitka

- aksamitová stuha.
- aksamitová čapica k ľudovému kroju.

aksamitník

- Tagetes, afrikán; rod rastlín pôvodom z Mexika. Niektoré druhy sa pestujú ako okrasné rastliny. Charakteristicky páchnuca bylina so žltými, červenohnedými alebo hnedými kvetmi.

Akses, Necil Kâzim

- Turecko; * 6. 5. 1098 (Istanbul); skladateľ a hudobný pedagóg. Študoval vo Viedni a v Prahe. V 30. rokoch 20. storočia reformoval turecké školstvo. Autor symfónií, komorných opier, scénickej hudby, komorných skladiev.

Aksjonov, Vasilij Pavlovič

- ZSSR
* 1932
spisovateľ.

Dielo:
Kolegovia
Lístok precviknutý hviezdami.

Aksjonov, Vladimír Viktorovič
Vladimír Viktorovič AksionovVladimír Viktorovič Aksjonov

- Rusko
* 1. 2. 1935 (Giblicy)
kozmonaut. Let na Sojuz 22 (15. 9. 1976 - 23. 9. 1976), Sojuz T-2 (5. 6. 1980 - 9. 6. 1980). Pobyt na Saljut 6. (6. návšteva)

Aksumkotva
(Axum)

- africké kráľovstvo v dnešnej Etiópii. Vrcholný vývoj dosiahlo v rokoch 300 - 400. Jeho vládcovia prijali kreťanstvo okolo roku 300. Pozri aj Axum.

akt

- jednanie, výkon, čin.
- divadelné jednanie, dejstvo.
- vo výtvarnom umení zobrazenie nahého ľudského tela; pôvodne štúdia pohybu alebo postoja.
- v zmysle stáť aktom - stáť ako nahý model.
- písomný dokument, úradný spis.
- neoverené písomné svedectvo o právnych konaniach.

akt, pohlavný

- súlož.

akt, štátnej správy

- záväzné ustanovenie, ktoré na základe zákonov vydáva v medziach svojej pôsobnosti štátny orgán.

aktant

- účastník slovesnného deja (agens, patiens, adresát, nástroj a pod.) ako jednotka významovej roviny vety.

aktá

- úradné spisy.
- zborník vedeckých prác.
- edičný rad.

aktér

- zastaralo herec.
- účastník, spoluúčastník (niečoho), spolupracovník (na niečom), hráč (v športe).

aktidion

- antibiotikum produkované jedným druhom aktinomyciet. Je účinné proti niektorým kvasinkám a baktériám.

aktinický

- citlivý k účinkom žiarenia.

aktinidy

- skupina kovových rádioaktívnych prvkov počínajúc aktíniom a končiace lawrenciom.

aktinídiakotva
Actinidia
čínsky egreš

- ker rodu Actinidia pripomínajúci vzhľadom egreš. Je pestovaný v Číne pre jedlé bobule obsahujúce kyselinu askorbovú.

aktinídia význačnáJActinidia arguta 'Issai'
Actinidia arguta 'Issai'
Issai

- samoprašná odroda tzv. mini-kiwi. Poskytuje chutné plody.

aktino-

- prvá časť zložených slov majúca význam lúč, žiarenie.

aktinodermatitída
(aktinodermatitis)

- zápal kože po rtg ožarovaní alebo ožarovaní rádiom (chemickým prvkom).

aktinofág

- vírus napádajúci aktinomycety a rozpúšťajúci ich mycetium.

aktinoid

- jeden zo 14 chemických prvkov s vyšším atómovým číslom, ako má aktínium (atómové číslo 89), napr. protaktínium, thórium, urán.

aktinolit

- steblovitý nerast, zásaditý kremičitan horečnatovápenatý zo skupiny amfibolov, lúčovec.

aktinometer

- prístroj ku meraniu intenzity priameho slnečného žiarenia dopadajúceho na kolmú plochu ku smeru lúčov.

aktinometria

- odbor meteorológie, ktorý študuje slnečné žiarenie, jeho zmeny pri prechode atmosférou, žiarenie Zeme a atmosféry a tepelnú bilanciu Zeme.

aktinomorfný

- zložený z rovnakých častí pravidelne rozložených v kruhoch (napr. kvet tulipánu).

aktinomycéta

- rod jednobunečných organizmov Actinomyces, príbuzných baktérií. Niektoré sú choroboplodné (aktinomykóza), niektoré produkujú antibiotiká. Niektoré druhy sa podieľajú na premene rôznych látok v pôde.

aktinomycín

- antibiotikum s protinádorovým účinkom, ktoré produkuje mikrób Streptomyces antibioticus.

aktinomykóza

- ochorenie ľudí, zvierat a rastlín, ktoré je spôsobené organizmami zo skupiny aktinomycét. Prejavuje sa chronickým zápalom väziva, u rastlín strupovitosťou.

aktinomyozín

- látka, ktorá je v svalovej bunke nositeľom kontraktility.

aktinoterapia

- liečba žiarivou energiou, liečebné ožarovanie.

aktinourán

- člen rádioaktívnej aktíniovej rady, izotop uránu.

aktinón

- člen aktíniovej rádioaktívnej rady, izotop radónu (značka An).

aktion

- izotop radónu. Značka An.

aktivácia

- vybudenie, povzbudenie k činnosti. Opak inaktivácia.
- uvedenie do činnosti.
- v chémii privedenie molekúl danej látky do stavu s vyššou energiou, v ktorom sú schopné chemicky reagovať.
- v jadrovej fyzike robiť, urobiť rádioaktívnym.
- vo vodnom hospodárstve biologické čistenie odpadových vôd pomocou samočistiacej schopnosti mikroorganizmov.
- v psychológii celková pripravenosť organizmu k činnosti daná zvýšenou funkciou orgánov uvoľňujúcich potrebnú energiu.

aktivista

- veľmi činný člen v nejakej organizácii.
- pracovník voľne pripojený k organizovanému celku pre nejaké úlohy.
- stúpenec aktivizmu.
- v hanlivom význame ten, kto má vzťah k cudzonárodnej (okupačnej) vláde a k činnej účasti na nej.

aktivita

- činnosť, činorodosť, rôzne akcie, činnosti, hnutia, snaženia, zoskupenia zvyčajne smerujúce k obecnému prospechu.
- fyzikálna veličina mohutnosti zdroja rádioaktívneho žiarenia.
- v astronómii súhrn fyzikálnych procesov vyvolávajúcich rôzne zmeny a úkazy na Slnku, slnečná aktivita.
- v medicíne prudko prebiehajúca fáza choroby.
- v psychológii vonkajší prejav stavu činnosti nervovej sústavy.
- činná služba (napr. práca v dôchodku).
- v ekológii chovanie živočíchov prejavujúce sa pohybom pri získavaní potravy a vyhľadávaní partnera pre pohlavné spojenie.
- veličina charakterizujúca termodynamické vlastnosti látok v roztokoch.
- v jadrovej fyzike počet samostatných jaderných premien vo vzorke za sekundu.

aktivita, optická

- vo fyzike schopnosť niektorých látok stáčať rovinu polarizovaného svetla.

aktivita, pôdy

- v poľnohospodárstve celkový prejav organizmov v pôde pôsobiacich na jej chemické a fyzikálne vlastnosti a jej úrodnosť.

aktivita, slnečná

- fyzikálne procesy vyvolávajúce rôzne zmeny a úkazy na Slnku (napr. slnečné škvrny, erupciu a pod.).

aktivizácia
aktivizovanie

- rozvinutie intenzívnejšej činnosti.

aktivizmus

- najrozmanitejšie filozofické smery, ktoré ako základný pojem nechápu nazeranie, ale konanie, koncepcia rôznej povahy prisudtujúca veľký význam činnému princípu.
- činnorodosť, aktivita.
- v predmníchovskej ČSR politika pozitívnej, aktívnej spolupráce strán národnostných menšín s vládnymi stranami.
- v hanlivom slova zmysle počas okupácie politika aktívnej spolupráce s nepriateľom, resp. ochota ku nej.

aktivizovať

- podniecovať, podnietiť ku intenzívnejšej činnosti, učiniť, činiť aktívnejším.

aktivizovať sa

- stávať sa, stať sa aktívnejším.

aktivovanie

- aktivácia.

aktivovaný

- taký, ktorý bol aktivovaný.

aktivovaťkotva
aktivizovať

- (koho, čo) uvádzať, uviesť do činnosti. Opak je inaktivovať.
- (koho, čo) povzbudzovať, povzbudiť k väčšej činnosti.
- (koho) uvádzať, uviesť (znova) do činnej služby.
- (koho) prijímať, prijať za vojaka z povolania.
- v novinárčine vyvíjať, vyvinúť činnosť, uplatňovať sa, uplatniťsa, presadzovať sa, presadiť sa.

aktivovať, mínu

- priviesť mínu k výbuchu.

aktín

- bielkovina, globulín obsiahnutý v svaloch, súčasť aktomyozínu. Tvorí pevnú a pružnú oporu ľudských buniek.

aktínium
actinium

- prirodzený chemický rádioaktívny prvok, značka Ac. Objavil ho uránových rudách v roku 1899 A. L. Debierne.
- množstvo slnečného žiarenia.

aktív

- pracovná schôdza, na ktorej sa majú prejednať aktuálne dôležité otázky.
- najčinnejšia zložka členstva nejakej organizácie.
- zastaralo (zriedkavo) základná vojenská služba (zvyčajne za rakúsko-uhorska).

aktíva

- hmotné a peňažné prostriedky a pohľadávky.

aktívny

- činný, výkonný. Opak je pasívny.
- založený na činnosti.
- súvisiaci s činnosťou.
- vyjadrujúci niekoho schopnosť vykonávať určitú činnosť.
- vykazujúci aktívum.
- aktívum.

aktívny, opticky

- javiaci optickú aktivitu.

aktívum

- súbor toho, čo niekto vlastní.
- v peňažníctve súbor prostriedkov z hľadiska účelu a zloženia, ktoré sú používané k dosiahnutiu vytknutého cieľa.
- slovesný činný rod (gennus), vyjadrujúci tvarom slovesa, že pôvodca deja je vo vete podmetom.

aktograf

- prístroj ku registrácii pohybov tela na mechanickom a elektrickom základe. Používa sa pri spánkovej terapii.

aktogram

- záznam pohybu poriadený aktografom.

aktológia
antropomotorika
antropokinetika

- veda o motorike človeka.

aktomyozín

- bielkovinová látka vo svaloch zložená z aktínu a myozínu, tvoriaca podstatnú časť bielkovín vo svale.

aktor

-
-

aktovka

- brašňa, taška na spisy, knihy, plány a pod.
- divadelná hra o jednom akte, dejstve.

aktšlus

- záver dejstzva (aktu), najmä myšlienkovo pointovaný.

aktualista

- stúpenec aktualizmu.

aktualita

- novinka, čerstvá správa.
- súčasná aktuálna udalosť - politická, hospodárska, kultúrna, športová a iná zachytená hromadnými zdeľovacími prostriedkami.

aktuality

- názov príslušných rubrík, relácií a podobne v tlači, filme, TV.

aktualizácia

- priblíženie niečoho súčasnosti, súčasnému stavu, súčasnému spoločenskému dianiu, chápaniu, dodávanie, dodanie aktuálneho rázu niečomu.
- v literatúre porušovanie, porušenie vžitých noriem novými postupmi, neobvaklým použitím, používaním umeleckých prostriedkov a pod.
- filozofický termín pre prechod (pohyb, zmenu, proces) bytia zo stavu púhej možnosti do stavu skutočnosti, uskutočnenie, robenie niečoho časovým, zodpovedajúcim súčasnému stavu. časové priblíženie niečoho alebo priblíženie sa novému chápaniu, oživenie.
- v jazykovede zvláštne, nové, nie celkom zvyčajné použitie jazykového prostriedka.
- vo filozofii prechod bytia zo stavu púhej možnosti do stavu skutočnosti.

aktualizácia, programu

- vo výpočtovej technike pripojenie nových súčastí programu ku programu už nainštalovanému.

aktualizmus

- geologický smer, podľa ktorého predveké geologické deje sa zásadne nelíšili od súčasných.

aktualizovať

- približovať, priblížiť súčasnosti, súčasnému spoločenskému dianiu, chápaniu, napĺňať, naplniť časovým, aktuálnym obsahom alebo formou.
- v literatúre a lingvistike používať, použiť aktualizácie.

aktuálny

- taký, ktorý je v danej dobe živý, ktorý budí pozornosť, záujem, je okamžitý, naliehavý, súčasný.

aktuár

- kedysi nižší správny úradník (napr. u polície, politických úradníkov) majúci úplné (vtedajšie) stredné vzdelanie.

aktuátor

- v letectve servosystém, ktorý zasunie do prúdu vzduchu hnaného pozdĺž plášťa motora klapky obracajúce tlak vzduchu tak, že intenzívne brzdí pohyb lietadla.

aktuogeológia

- používanie poznatkov získavaných štúdiom súčasných geologických pochodov a javov k objasňovaniu predvekých pochodov a javov.

aktuopaleontológia

- odvetvie paleontológie, ktoré v duchu aktualizmu prenáša poznatky získané pri biologivkom pozorovaní súčasných živočíchov na živočíchy vyhynuté.

aku-aku

- Chile - Veľkonočný ostrov; zlí duchovia.

akulit

- tvrdá drevovláknitá doska s otvormi (3 - 5 mm) v štvorcovej sieti.

akulturácia

- pojem používaný najmä v americkej sociologickej a kultúrnej antropológii označujúci proces kultúrnej zmeny, ktorý prebieha v jednej spoločenskej skupine, ktorá je v trvalejšom kontakte s inou, kultúrne odlišnou skupinou.
- v archeológii zavedenie, zavádzanie kultúrnych rastlín a chovných zvierat do prostredia s nižšou formou hospodárstva (napr. lovcov, zberačov).

akumulácia

- hromadenie, zväčšovanie, prírastok.
- slangovo plánovaný obrat.
- v geológii hromadenie naplavenín prinesených riečnymi tokmi pri ich ústí.
- v geológii nanášanie a hromadenie anorganických a organických hmôt v zemskej kôre, na povrch súše, na dne oceánov, jazier a riek.
- nakupenie organizmov (bez vzájomného vzťahu) na úzko ohraničenom mieste, agregácia.
- v literatúre druh perifráze s výpočtom jednorlivostí miesto zhrnutia.

akumulácia energie

- hromadenie energie (elektrickej, tepeľnej, chemickej a inej) zvyčajne spojené s jej premenou alebo prípravou pre neskoršie použitie.

akumulácia kapitálu

- v marxistickej ekonomike používanie časti nadhodnoty ako kapitálu (kapitalizácia nadhodnoty) v procese kapitalistickej rozšírenej reprodukcie.
premena časti novo vytvorenej hodnoty vo fixný kapitál.

akumulátor

- prístroj na hromadenie energie. Elektrické akumulátory sú galvanické články schopné pojať do seba elektrickú energiu dodanú zvonka a opäť ju vydať (batérie), prístroj na akumuláciu elektrickej energie na nejakú dobu.
- zásobník ku hromadeniu tepelnej energie.
- v strojníctve zariadenie v podobe ťažkého kolesa s hmotou umiestnenou prevážne v obvode, ktorá akumuluje veľkú pohybovú energiu a udržiava rovnomerný chod stroja, zotrvačník.

akumulátor, olovený

- ako prvý ho v polovici 19. storočia skonštruoval francúzsky fyzik Gustave Planté.

akumulátor teplakotva
teplojem

- zásobník ku hromadeniu tepelnej energie v podobe nádrže, v ktorej sa kondenzuje prebytočná para.

akumulátorka

- výrobňa elektrických akumulátorov.

akumulátorovňakotva
akumulátorová stanica

- miestnosť pre akumulátoorovú batériu v elektrárni alebo rozvodni.

akumulovať

- hromadiť.
- v marxistickej ekonómii prevádzať, previesť akumuláciu.

akund

- biele semenné vlákna tropickej rastliny Calitropis používané ku výrobe lán.

akupresúra

- v medicíne liečba niektorých bolestí tlakom prstov na určité body ľudského tela.

akupunktúra

- liečebné vpichovanie tenkých ihiel do určitých častí tela (akupunktúrnych bodov). Druh medicíny pochádzajúci z Číny.

akuratesa
akurátnosť

- presnosť, pečlivosť.

akurátny

- zastaralo presný, pečlivý, dôkladný.

akustický

- týkajúci sa akustiky.
- týkajúci sa zvukovej stránky, zvukový.
- týkajúci sa sluchu, sluchový.

akustičnosť priestoru

- akustické vlastnosti.

akustik
akustička

- odborník v akustike.

akustika

- náuka o vzniku a šírení zvuku (včítane infrazvuku a ultrazvuku).
- zvukové vlastnosti nejakého priestoru, akustičnosť.

akustika, fyziologická

- odbor akustiky zaoberajúci sa štúdiom vnímania zvuku sluchovými orgánmi.

akustika, priestorová

- odbor akustiky zaoberajúci sa štúdiom akustických vlastností uzavretých priestorov, hál, sál, štúdií a podobne.

akušér

- odborný lekár pôrodník.

akušérka

- ženská sestra, pomocníčka pri pôrode, pôrodná asistentka.

akut

- v jazykovede ostrý prízvuk (jednovrcholový).
- razená intonácia (prízvukový melodický vrchol je na konci slabiky).
- pre oba významy grafické znázornenie.

Akutagawa, Rjúnosuke

- Japonsko; 1892 - 1927; kritik a autor modernej japonskej poviedky. Dielo: V húštine (poviedka); Kondžaku monogatari (výbor poviedok); Rašómon (výbor poviedok).

akutrauma

- porucha sluchu spôsobená zvukom, napríklad v hlučnom prostredí.

Akuwaš

- pozri Ankara.

akuzatív

- gramatická kategória, štvrtý pád (koho, čo).

akútny

- veľmi bezprostredný, naliehavý, neodkladný.
- v medicíne náhlo vzniknutý, rýchlo prebiehajúci, prudký, silný.

akva-
(aqua-)

- prvá časť zložených slov majúca význam voda, vodný.

akvabela

- v športovom slangu plyvkyňa pestujúca synchronizované plávanie.

akvacentrum

- akvapark.

akvadukt

- pôvodne podzemné, neskôr i nadzemné stavby na arkádovej podstave privádzajúce vodu cez vrchy a údolia aj z veľkej diaľky zriaďované v Taliansku od roku 321 pred Kristom.

akvadukt, Sylviov

- v anatómii úzky priechod (mokovod) medzi treťou a štvrtou mozgovou komorou.

akvakultúra
hydropónia

- pestovanie rastlín v živných roztokoch bez pôdy, vodná kultúra.

akvalung

- potápačský prístroj na stlačený vzduch nezávislý na prívode vzduchu hadicami s automatickou reguláciou prívodu vzduchu do pľúc.

akvamarín

- drahokamová odroda berylu. Má farbu morskej zelene. Tvrdosť 7,5 - 8.
- modrozelená farba.

akvamarínchryzolit

- namodralá drahokamová odroda olivínu.

akvanaut

- (hĺbkový) potápač prevádzajúci akvanautický prieskum.

akvanautika

- odvetvie zaoberajúce sa prieskumom morských hlbín.
- činnosť akvanauta.

akvaparkkotva

- zábavný park so systemóm kĺzačiek, kúpalísk a iných vodných atrakcií.

akvaplaning
aquaplaning
aquaplaining [ekveplenynk]

- v motorizme vznik nízkeho vodného klinu medzi cestou a ojazdenou pneumatikou, závislý na rýchlosti a tlaku v pneumatike.

akvaplán

- drevená doska pre nácvik vodného lyžovania.

akvaporin

- bielkovina. Upravuje obsah vody v telesných bunkách.

akvarel

- technika maľovania vodovými priesvitnými farbami.
- obraz maľovaný vodovými farbami.

akvarelista

- maliar akvarelov.

Akvaridy η

- meteorický roj, materské teleso je Halleho kométa.

Akvaridy S

- meteorický roj. Úplné označenie Akvaridy ζ Akvaridy S.
Charakter: prevládejú jasné meteority.
Hodinová frekvencia: až 100 meteorov.
Rýchlosť vstupu do atmosféry: 33 km/s.

akvarista

- kto sa zaoberá akvaristikou.
- odborník v akvaristike.

akvaristika

- chov (pestovanie) vodných živočíchov a rastlín vakváriách.
- odvetvie zaoberajúce sa pestovaním vodných živočíchov a rastlín v akváriách.
- štúdium vodných živočíchov a rastlín vakváriách.

akvaterárium

- terárium pre chov niektorých obojživelníkov a plazov doplnené vodnou nádržou.

akvatický

- žijúci trvalo alebo dočasne vo vode.
- vodný.

akvatinta

- umelecká grafická technika tlače z hĺbky, pri ktorej sa kovová platňa popráši pred leptaním jemnými zrnkami živice alebo asfaltu, zrnkový lept.
- grafický list urobený touto technikou.
- druh tlače z hĺbky, tušová rytina.
- dánska pálenka, často s rascovou príchuťou.

akvavit

- dánska pálenka, často rascovej chuti.

akvárium

- nádrž s priehľadnými stenami pre pestovanie vodných živočíchov a rastlín.
- zariadenie pre chov vodných živočíchov a rastlín v prirodzených podmienkach.

Akvinský, Tomáš

- † 1274 (cistersiánsky kláštor vo Fossanove na ceste z Ríma do Neapola); svätý.

akvitán

- stratigrafický stupeň miocénu. Pomenované podľa Akvitánskej panvy vo Francúzsku.

Akvitánia

- vojvodstvo na Pyrenejskom polostrove.

Akvitánska, Eleonora

- Akvitánia; †  1. 4. 1204; 1137 - 1204: vojvodkyňa. Patrila jej vláda aj v Gaskonsku, Limousinsku a Périgordsku. Otec Viliam X. Akvitánsky. 1. manžel Ludvík VII. (v roku 1152 manželstvo prehlásené za neplatné, zamilovala sa do Raymonda z Antiochie a odmietala s kráľom žiť). 2. manžel Henrich Plantagenet (gróf z Anjou). V rokoch 1153 - 1166 porodila 5 synov (Richard Levie Srdce; Ján Bezzemok). Pre pokus pripraviť manžela o moc (pomsta za neveru) ju manžel nechal uväzniť. Bola väznená až do jeho smrti v roku 1189.

Akvitánsky, Viliam X.

- Akvitánia; † 1137; ? - 1137: akvitánsky vojvoda. Dcéra Eleonora.

akvizitér
akvizitérka

- osoba získavajúca objednávky pre svojho zamestnávateľa priamym jednaním s možnými zákaznikmi.

akvizícia

- obchodnom styku získavanie zákazníkov osobným vyhľadaváním (napr. v poisťovníctve).
- novo získaná vec alebo osoba, prírastok.

akvizítor

- obchodný jednateľ.

akvírovať

- získavať, získať niečo (ako akvizíciu).

akyanoblepsia
akyanopsia

- neschopnosť vidieť modrú farbu.

akyanopsia
akyanoblepsia

- neschopnosť vidieť modrú farbu.

akyn

- ľudový spevák a básnik národov strednej Ázie (Kazachov, Kirgizov apod. ).

Al

- chemická značka prvku hliník (aluminium).

AL
Armia Ludowa

- Poľsko; voj odbojová organizácia počas 2. svetovej vojny, ktorá v roku 1944 splynula s novo organizovaným poľským vojskom.

Al Battání

- 850 - 929; arabský astronóm; určil pomerne presne hodnotu precesie a sklonu ekliptiky.

Al Birúní

- 973 - 1048; vlastnou metódou určil rozmery Zeme; tvrdil, že Zem je guľatá, rotuje okolo vlastnej osi a obieha okolo Slnka.

Al Capone
Alphonse Gabriel Capone

- USA; 17. 1. 1899 (New York, Brooklyn) - 25. 1. 1945; jeden z najznámejších gangstrov americkej histórie, vlastným menom Alphonsus Capone. Podľa zjazvenej tváre ho prezývali Scarface - Zjazvená tvár. Manželka Mary Mae Coughlin. V roku 1920 sa stal capo di tutti capi - šéf všetkých šéfov v Chicagu. Na pašovaní počas prohibície v USA zarábal milióny. Pošramotenú reputáciu si naprával charitou, budoval chudobince a sirotince. V roku 1929 nechal vyvraždiť 7 členov nepriateľského gangu. Polícia ho obvinila z daňových únikov a bol odsúdený na 11 rokov väzenia, ale odsedel si len niečo cez 7,5 roka. Inú trestnú činnosť, okrem daňového úniku, mu nedokázali.

al corso [korzo]

- v bežnom kurze.

Al Fayed, Dodi

- Egypt; ? - 31. 8. 1997; otec Mohammad Al Fayed; priateľ princeznej Diany; zahynul s ňou pri automobilovej nehode v Paríži

Al Fayed, Mohammad

- Egypt; otec Dodiho Al Fayeda; miliardár; majiteľ luxusného obchodného domu Harrods.

al fine

- do konca skladby, až ku znameniu fine.

al fresco

- technika nástennej maľby.

Al Ghrajb
Abú Ghrajb

- Irak; nechvalne preslávené tajné väzenie, kde boli väzni neľudsky týraní. Bola v prevádzke do roku 2006.
Po prestavbe premenované na Bagdadskú ústrednú väznicu.

al Hakím, Taufík

- Egypt; * 1898; spisovateľ a dramatik.

Al Idrisi

- 12. storočie; arabský kartograf.

Al Magest

- arabský preklad Ptolemainovho diela Megalé syntaxis(Veľká stavba, po roku 829).

al marco

- spôsob razenia striborných mincí v stredoveku - zhotovenie stanoveného počtu mincí z určitej hmotnostnej jednotky.

Al Nimer, Hafez

- Palestína; diplomat. 2006: mimoriadny veľvyslanec v SR (ako jediný arabský veľvyslanec v SR).

al pari (au pair)

- v účtovníctve spojenie znamenajúce, že dve rôzne vyjadrenie hodnoty (napr. cenného papiera, meny) sú rovnocenné.

al Rammáh, Hassan

- arabský vojenský teoretik; v roku 1280 popisuje raketové zbrane v spise Kniha o bojoch koňmo a s vojnovými strojmi (Kitab al-furusiya wal-munasab al-harbiya).

Al Sání, Hamad Abdall

- Kata; princ. 2005: v ČR odsúdený pre pohlavný styk s mladistvými dievčatami. Vydaný do Kataru.

al seccokotva

- technika nástennej maľby.
- spôsob razby mincí, pri ktorom sa dodržiavala presná kusová hmotnosť jednotlivých mincí (napr. dukáta).

al segno

- až po značku (pokyn v notách na opakovanie pasáže po určité miesto).

Al Sufi

- 903 - 986; arabský astronóm; previedol revíziu Hipparchovho hviezdneho katalógu a sám určil presnejšie hodnoty jasnosti hviezd.

al-Ahmar, Abdulláh Muhammad XI. Ibn, z rodu Nasrovcov

- Granada; ?: emir zvaný Boabdil; 1492: prehráva boj o Granadu s Ferdinandom Kastílskym a opúšťa Granadu.

al-Ahmar, Júsuf Ibn, z rodu Nasrovcov

- Granada; 1333 - 1354: emir.

al-Ahmar, Muhammad I. Ibn, z rodu Nasrovcov

- 1238: zakladá v Granade emirát, je vazalom španielskeho kráľa Ferdinanda III. Kastílskeho.

al-Ahmar, Muhammad II. Ibn, z rodu Nasrovcov

- Granada; ?: emir; otec al-Ahmar, Muhammad I. Ibn, z rodu Nasrovcov.

al-Ahmar, Muhammad III. Ibn, z rodu Nasrovcov

- Granada; ?: emir; otec al-Ahmar, Muhammad II. Ibn, z rodu Nasrovcov.

al-Ahmar, Muhammad V. Ibn, z rodu Nasrovcov

- Granada; 1354 - 1391: emir.

Al-Aksá

- palestínska intifáda.

Al-Arab al-Júm

- Jordánsko; denník.

Al-Arabíja

- arabská televízna stanica.

al-Assad, Bašár

- Bašár Asad

Al-Azhar

- najprestížnejšia univerzita sunnitského sveta.

Al Azíz, Muhammad Úld Abd

- Mauritánia; vojak.
2008: šéf ochranky prezidenta Abdalláhího.
6. 8. 2008: previedol v krajine vojenský prevrat.

al-Ás, Amr bin

- emír. veliteľ moslimských arabských vojsk. ktroé v rokoch 639 - 640 dobyli na Byzancii Egypt.

Al-Bassam, Abdul Mohsen Hammad

- Saudská Arábia; * 12. 12. 1948; kozmonaut.

al-Bašír, Omar
Umar al-Bašír

- Umar Hasan Ahmad Bašír.

al-Bírúní, Abú'r Rajhán

- 4. 10. 973 - 13. 12. 1048; polyhistor. Ako prvý vyslovil pochybnosti o Ptolemaiovej geocentrickej sústave a pripustil možnosť heliocentrizmu. Zostrojil prvý kvadrant, ktorý bol 400 rokov najväčším kvadrantom na svete.

al-Bakr, A. H.

- Irak; politik. 1968: prezident.

al-Buhturí

- †  897; arabský básnik. Autor zbierky Hamása.

Al-Džazíra

- Katar; TV stanica.

al-Fárábí

- asi 870 - 950; autor logických, filozofických a politických spisov. Dielo: Vzorný štát (utopické dielo).

Al-Fatah

- Palestína; Harakat Tahrir Filastin (skratka čítaná sprava doľava), Víťazstvo; palestínska národnooslobodzovacia organizácia. V roku 1959 ju založil v Kuvajte Jásir Arafat. Najsilnejšia frakcia v OOP. Militantné krídlo je Brigády mučeníkov od al-Aksá.

al-fitr

- moslimský sviatok, ktorým končí posvätný mesiac ramadán.

al-Haidari, Ali

- Irak
†  4. 1. 2005
politik.
2005: guvernér Bagdadskej provincie. V Bagdade ho spolu s jeho šiestimi osobnými strážcami zastrelili neznámi ozbrojenci.

al Harírí, Rafík

- Libanon
† 2005 (zavraždený)
politik.
2005: premiér.

al-Hašemí, Husajn

- Mekka
kráľ.
Syn Fajsal I. (iracký panovník).

Al-Chváriamí, Mohamed Ben Musa
Mohamed Ben Musa al-Chvárízmí

- 180 - asi 850; arabský matematik. Je považovaný za autora algebry. Dielo: Kitáb al-džabr wa'l - muqabala (Kniha o tom, ako riešiť vzorce); De numero indiorum (O indických číslach - návod na riešenie s aritmetickými operáciami).

al-Idrísí

- Maroko; 1100 - 1166; arabský zemepisec a kartograf. Zostrojil mapu sveta a glóbus.

Al-Kajdakotva

- Afganistan; teroristická organizácia.

al-Kindí

- †  okolo 873. Prvý predstaviteľ východnej arabskej filozofie. Jeho dielo dosahuje neobyčajnej tematickej šírky a má výrazne aristotelovský ráz.

al-Líbí, Abú Faradž

- Líbia; terorista. Operačný riaditeľ al-Kajdy. Chystal najmenej 2 atentáty na pakistanského prezidenta Mušarafa. Dopadnutý v roku 2005 v Pakistane.

al-Malíkí, Nuri

- Irak, politik. 2006: premiér.

al-Madžíd, Husajn Kámilkotva

- Irak; šéf komisie pre vývoj zbraní hromadného ničenia; pôvodne bodyguard, postu dosiahol až po sobáši s Husajnovou dcérou Raghad, s bratom Saddámom v exile vyzradili nejedno vojenské tajomstvo Iraku; po návrate z exilu v Jordánsku prinútený v roku 1996 k rozvodu a potom popravený.

al-Madžíd, Saddám Kámilkotva

- Irak; brat Husajna al-Madžída , za manželku mal Husajnovu dcéru Ranu; po návrate z exilu v Jordánsku prinútený v roku 1996 k rozvodu a potom popravený.

Al-Manea, Hamad Bin Abdullah

- Saudská Arábia; 2004: minister zdravotníctva.

al-Mas'údí, Abú'l - Hasan

- †  956; arabský historik a cestovateľ. Dielo: Ryžovisko zlata (dejiny islamského sveta).

al-Masrí, Abú Ajjúb

- Irak; † 1. 5. 2007; vodca al-Kajdy v Iraku. Je egyptského pôvodu. Zahynul pri prestrelke militantných jednotiek neďaleko Bagdadu.

al-Masrí, Abú Hamzá

- Egypt; jeden z najradikálnejších moslimských duchovných pôsobiacich v Európe. Vo svojich kázaniach v mešite Finsbury Park na severe Londýna vyzýval ku svätej vojne proti neveriacim. 1981: sobášom s Angličankou získava britské občianstvo. V Afganistane pomáhal mudžáhidom v boji proti sovietskej okupácii. Pri manipulácii s výbušninou prišiel o obe ruky až po predlaktia a jedno oko. 28. 5. 2004: zatknutý vo Veľkej Británii pre podozrenie z terorizmu, brania rukojemníkov, regrutovania teroristov a pokusu o vytvorenie teroristického výcvikového tábora na území USA.

al-Mašhadání, Mahmúd

- Irak; politik. 2007: preseda parlamentu. 11. 6. 2007 odvolaný.

al-Mútamid, Muhammad

- Sevilla; ?: knieža.

al-Rašíd, Harún

- chálíf. Vládol v rokoch 786 - 809. Nesmrteľným ho učinili Rozprávky tisíc a jednej noci.

al-Sabáh, Muhammad

- Kuvajt; politik.
2009: minister zahraničných vecí.

al-Sadr, Muktata

- Irak; radikálny šíitsky duchovný. 14. 2. 2007 opustil pre obavy o svoj život Irak - utiekol do Iránu.

Al-Saud, Sultan bin Salman bin Abdelaziz
Al-Saud Sultan Salman Abdul-AzizAl-Saud Sultan Salman Abdul-Aziz

- Saudská Arábia
* 27. 6. 1956 (Rijád)
kozmonaut.
Let na STS-51 - G (17. 6. 1985 - 24. 6. 1985).

Al-Salam Boccaccio 98

- trajekt egyptskej spoločnosti Salam Transport. Postavený v roku 1970. Kapacita 2. 500 pasažierov, 220 vozidiel. 2. 2. 2006 sa po požiari potopil asi 60 km od egyptského letoviska Hurgada - vyše 1.000 obetí. Zachránilo sa 401 cestujúcich a 17 členov posádky (z 96). Kapitánom potopeného trajektu bol Sajjid Omar.

al-Tání, Abdulláh bin Kálif

- Katar; šejk, politik. 2007: premiér. 3. 4. 2007 rezignoval na post premiéra.

al-Tání, Hamad bin Džássim

- Katar, politik. 2007: minister zahraničných vecí. 3. 4. 2007 vymenovaný za premiéra (ministrom zahraničných vecí ostal naďalej).

al-Tání, Habad Bin Kálif

- Katar; politik. 2007: emír.

al-Zaváhíri, Ajman

- Afganistan; muž číslo 2 v al-Kajde.

Al-Zarím, Haris

- Irak; 2004: najvyšší sunnitský duchovný vodca.

Al-Waíli

- Irak, politik. 2007: minister pre národnú bezpečnosť.

ala

- [á-] antická jednotka pešia alebo jazdecká, stavaná rímskymi spojencami (v dobe cisárskej to bolo 500 - 1.000 jazdcov).
- v starorímskom obydlí malá miestnosť priliehajúca ku átriu.
- v bazilikách bočná loď.
- vyjadruje pobádanie, alou.
- marš! (pobádanie).

Ala.

- USA; skratka pre štát Alabama.

Ala-Tau

- turkotatársky Pestré hory. Názov horských pásiem v strednej Ázii.

Alabama

- USA; členský štát USA od roku 1819. Leží na juhovýchode kontinentu medzi riekou Tennessee a Mexickým zálivom. Rozloha 133. 652 km².

alabandin

- kockový nerast čiernej farby s hnedým nádychom, sírnik mangánu. Nazvaný podľa náleziska Alabandy v Turecku.

alabaster

- nerast, biela, priesvitná, jemne zrnitá celistvá odroda sadrovca, vodnatý síran vapenatý.

alabastrón

- egyptská, neskôr grécka toaletná nádobka na olej, voňavky a podobne. Pôvodne z alabastru, neskôr keramická, sklenená alebo kovová.

alagerkotva

- druh hazardnej kartovej hry (z francúzskeho à la guerre).

Alagoas

- Brazília; členský štát. Hlavné mesto Maceió. Rozloha 27. 731 km².

Alain, Jehan

- Francúzsko; 3. 2. 1911 (Saint - German - en - Laye) - 20. 6. 1940 (padol u Saumuru); skladateľ. Autor hudby pre organy a klavír. Dielo: 1938: Messa de Requiem.

Alain-Fournier

- Francúzsko; 1886 - 1914; spisovateľ, vlastným menom Henri Alban Fournier. Dielo: Veľký Meaulnes (česky vyšlo ako Kouzelné dobrodružství).

alaín

- kyselina olejová, oleín.

alakaluf

- skupina indiánskych jazykov užívaná na južnom pobreží Chile a priľahlých ostrovoch.

alaktit

- veľmi vzácny jednoklonný nerast červenohnedej farby, alebo pri dopade svetla krvavo červenej farby, zásaditý arzeničitan mangánu.

Alam II.

- India; panovník. 1803: cisár. 1803: vstúpil do služieb britskej Východoindickej spoločnosti.

alambikkotva
alembik

- zastaralo destilačný prístroj, krivuľa. Používal sa pri výrobe vínneho destilátu (koňaku) a éterických olejov.

alamosit

- vzácny jednoklonný nerast, kremičitan olovnatý zo skupiny amfibolov. Nazvaný podľa ložiska v okolí Alamos v Mexiku.

alan

- hydrit hlinitý. Jeho deriváty sa používajú ako silné redukčné činidlá.

alang-alang
alang
Imperata arundinacea

- plevelná tráva trópov. Používa sa ako krytina.

alanit
ortit

- jednoklonný nerast hnedej až čiernej farby, veľmi zložitý zásaditý kremičitan. Nazvaný podľa škótskeho mineralóga R. Allana.

alanín

- jedna z najdôležitejších aminokyselín tvoriacich bielkoviny.

alantochorion

- zárodočný obal živočíchov vzniknutý zrastom alantoisu a chorinu, podieľajúci sa na placentácii.

alantois

- blanitý zárodočný vak slúžiaci spočiatku ako embryonálny močový mechúr, neskôr ako vyživovací a dýchací ústroj zárodku.

alantoín

- konečný produkt odbúrania nukleových kyselín, ktorý je vylučovaný väčšinou cicavcov a dvojkrídlym hmyzom.

Alaoui

- pozri Bardo.

Alarichkotva

- asi 370 - 410; 395 - 410: vizigótsky kráľ. Od roku 401 opakovane podnikal vojenské výpravy do Talianska. 24. 8. 410 dobyl Rím.

Alarich

- ČR; 9. 1. 1895 - 18. 12. 1942; prozaik, lekár, vlastným menom Oldřich Hlaváč. Autor humoristických poviedok. Dielo: Medicína v županu; Medicínské historie.

alarm

- poplach.

alarmovať

- poplachom, alarmom vyvolať ku pohotovosti, k príslušnej činosti, ku zásahu.

alarmujúci

- znepokojivý, znekľudňujúci, desivý, naliehavo na niečo upozorňujúci, varovný.

alas

- kotlinka v oblasti večného ľadu a snehu porastená trávou, niekedy i s plytkými jazierkami.

alaskait

- jednoklonný nerast kovovo sivej farby, sírnik striebra a bizmutu. Nazvaný podľa pôvodného náleziska v bani Alaska v Coloradu v USA.

alaš

- jemný likér obsahujúci najmä fenikel a aníz. Nazvaný podľa nemeckej obce Allasch, 50 km severne od Rigy v Lotyšsku.

alália

- nemota pri normálne vyvinutom sluchu i duševných vlastnostiach.
- vývojová vada reči prejavujúca sa neschopnosťou zreteľne vysloviť členené hlásky.

alárny

- krídlový, krídlovitý.

Aláví, Ajád

- Irak; politik. 2004, 2005: premiér.

Aláví, Bozorg

- Irán; 2. 2. 1904 - 1970; perzský prozaik a literárny historik. 1937: pre odpor k režimu väznený, potom emigroval do Berlína, kde sa stal profesorom Humboldtovej univerzity. Autor poviedok a románov.

alb

- jeden zo stratigrafických stupňov spodnej kriedy. Nazvaný podľa latinského názvu Alba - francúzskej rieky Aube.

albakotva

- stredoveká lyrická báseň s námetom lúčenia sa milencov za svitania; doslova svitanie (pôvodne ).
- v cirkvi biele, až ku zemi siahajúce rúcho s rukávmi užívanými pri niektorých obradoch katolíckymi a anglikánskymi duchovnými (počínajúc diakonom).

Alba

- latinský názov francúzskej rieky Aube.

Alba, Fernando Alvarez de Toledo

- Španielsko; 1507 - 1582; španielsky miestodržiteľ v Holandsku počas holandskej buržoáznej revolúcie, ktorú sa mu nepodarilo potlačiť. V roku 1580 dobyl Portugalsko.

Alba, Jessica Marie

- USA; * 28. 4. 1981; herečka. Otec Marek. Matka Cathy Jensen. Brat Joshua. Filmografia: 1994: Camp Nowhere (komédia); 1994 - 1998: Tajný svet Alex Mack (seriál); 1995 - 1996: Nové Flipperove dobrodružstvá (rodinný sseriál); 1997 - 1998: Brooklyn South (krimi seriál; hrala v prevej časti); 1990 - 2000: Beverly Hills 90210 (2 diely); 1998 - 1999: Loď lásky (v jednej epizóde); 1999: Nepobozkaná (komédia); 1999: Ruka zabijak (hororová komédia); 2003: Honey; 2005: Sin City - mesto hriechu; 2005: Fantastická štvorka; 2005: Do hlbiny; 2007: The Ten (komédia).

albam

- spôsob nahradzovania písmen v temure : 1. písmeno sa nahradí 12. písmenom, 2. písmeno sa nahradí 13. písmenom, atď. (hebrejská abeceda má 27 písmen).

Albanel, Christina

- Francúzsko; politička.
2008: ministerka kultúry.

albanista
albanistka

- odborník v albanistike.
- poslucháč albanistiky

albanistika
albanológia

- vedecké odvetvie zaoberajúce sa albánskym jazykom, literatúrou, dejinami, kulltúrou a iným (albánskym).

albano

- vyznačenie pretekárskych vesliarskych dráh bójami.

albanológ
albanologička

- albanista.

albanológia
albanistika

- vedecké odvetvie zaoberajúce sa albánskym jazykom, literatúrou, dejinami, kulltúrou a iným (albánskym).

Albani, Francesco

- Taliansko
* 17. 8. 1578 (Bologna)
† 4. 10. 1660 (Bologna)
maliar.
1600 - 1616: pôsobí v Ríme.
Autor oltárnych obrazov, mytologických krajín a alegorických zobrazení.

albarello

- lekárnicka válcová nádoba z majoliky so zúženým telom, nízkou nohou a hrdlom napodobňujúcim bambus.

albatros

- Diomedea
rod morských vtákov.
- veľký morský vták svetlo zafarbený, podobný čajke.
- v golfovom slangu tri rany pod normu jamky, par.
- v železničnom slangu parná lokomotíva ČSD radu 498. 1 z roku 1946 pre dopravu ťažkých rýchlikov (nazvaná podľa krémovo bielej strechy búdky).
- československé cvičné lietadlo L - 39 (maximálna rýchlosť L - 39 C v 5.000 m výške 75 km/hod) vynikajúcej konštrukcie.
- od roku 1969 (Albatros) názov nakladateľstva pre deti a mládež. Založené v roku 1949.

Albatros

- Československo
knižné nakladateľstvo literaatúry pre deti a mládež.
Založené 15. 4. 1949.

albatros sťahovavý
Diomedea exulans

- vták s najväčším rozpätím krídiel - až 3,2 m.

Albáncikotva

- vlastným menom Shqiptarë. Národ zvláštnej indoeurópskej jazykovej skupiny. Potomkovia Ilyrov. Delí sa na Gegov (severné Albánsko) a Toskov (južné Albánsko.

Albánska ľudovodemokratická republika

- pozri Albánsko.

Albánskokotva
Albánska republika
Albánsko

- štát ležiaci v Južnej Európe u Jadranského mora.
Rozloha 28.784 km².
Hlavné mesto Tirana.
Pôvodnými obyvateľmi boli Ilyrovia.
V 2. storočí pred Kristom bola Ilýria provinciou Ríma.
V rokoch 535 - 1204 súčasť byzantskej ríše.
V 14. storočí podliehalo Benátkam a Srbom, od roku 1479 provincia Osmanskej ríše.
Po revolúcii v rokoch 1905 - 1907 v roku 1912 Albánsko vyhlásilo nezávislosť.
V roku 1928 kráľ Zogem I. prijal taliansky protektorát a stal sa prezidentom.
1939 - 1944: anektované Talianskom, neskôr Nemeckom (po kapitulácii Talianska).
1944: moc preberajú komunistickí partizáni.
V roku 1946 bola vyhlásená Albánska ľudová republika.
Od roku 1955 člen OSN.
V rokoch 1955 - 1968 člen Varšavskej zmluvy.
1966: roztržka so ZSSR.
1992: slobodné voľby. Počiatok reforiem.
1997: po zrútení pyramidových investícií nastali nepokoje - tisíce Albáncov prchajú do Talianska.
1999: príliv uprchlíkov z Kosova.
2009: prihláška do EÚ.

albánština

- samostatný jazyk používanýv Albánsku a v blízkych okolitých krajinách.

albedo

- podiel energie odrážanej vo všetkých smeroch od povrchu telesa ku celkovej energii na povrch dopadajúcej.
- schopnosť zemského povrchu alebo oblakov odrážať žiarenie.
- schopnosť planét (a vesmírnych objektov obecne) odrážať slnečné svetlo, veličina.
- v potravinárstve biela časť kôry niektorých plodov rodu Citrus.

albedometer

- prístroj ku meraniu albeda, upravený pyranometer.

Albee, Edward FranklinEdward Franklin Albee

- USA; * 1928; dramatik. Predstaviteľ tzv. absurdného divadla. Hry: Kto sa bojí Virgínie Woolfovej; Stalo sa v zoo.

Albergati, Capelli Francesco

- Taliansko; 1728 - 1804; herec.

Alberioni, Jakub

- Taliansko; kňaz. 15. 6. 1915 založil Kongregáciu Sestier svätého Pavla.

Alberoni, Giulio

- Španielsko; 21. 5. 1664 - 26. 6. 1752; štátnik talianskeho pôvodu. 1713: reprezentant v španielskom vojvodstve Parma. 1714: sprostredkoval sobáš Filipa V. s Alžbetou Parmskou. 1716: prvý minister. Kardinál.

Albers, Christijan

- Holandsko; * 16. 4. 1979; pilot F1.

Albert I.

- Belgicko; 1909 - 1934: kráľ.

Albert II.

- Belgicko; 1993 - ?: kráľ. Manželka Paola. Deti Philippe (manželka Matylda), Astrid. DCéra Delphine Boel (nemanželská; * 1968; matka Sibylla de Sélys Longchamps).

Albert, Eduard

- ČR; 20. 1. 1841 - 25. 9. 1900; lekár, profesor chirurgie vo Viedni, básnik, prekladateľ. Zakladateľ českej chirurgie a priekopník antisepsie. Dielo: Učebnica chirurgie.

Alberta

- Kanada; provincia. Rozloha 644. 365 km².

Alberti, Leone Battista

- Taliansko; 1404 - 1472; renesančný architekt a teoretik. Dielo: Desať kníh o staviteľstve (traktát); palác Ruccelai vo Florencii; kostol S. Francesco v Rimini; kostol S. Andrea v Mantove.

Alberti, Rafael

- Španielsko; * 1902; básnik. 1940: emigroval do Argentíny. Dielo: Číre ako voda.

Albertina

- Rakúsko; výstavná sieň a obrazáreň vo Viedni.

Albertosaurus

- severoamerický rod dravého dinosaura.

Albertová, Helena

- ČR; * 1. 9. 1941; dramatička. Divadelné hry: Parádní pokoj; Letní kino; Život a příběh Jana Jakubce.

Albertus Magnus z Bollstadtu

- Nemecko; asi 1193 - 1280; teológ a prírodovedec.

albien

- v geológii najmladšie oddelenie spodného útvaru kriedy. Názov podľa francúzskeho departementu a rieky Aube (predtým Alba) juhovýchodne od Paríža.

albigenskí

- juhofrancúzska náboženská sekta založená na gnosticizme a manicheizme a sociálne revolučné hnutie (nazvaná podľa mesta Albi, 290 km juhozápadne od Lyonu). V rokoch 1209 - 1229 boli vyhladení niekoľkými krížovými výpravami pápeža Inocenca III.

albikácia

- neschopnosť zelených rastlín vytvárať chlorofyl.
- zosvetlenie telesnej pokrýcky živočíchov v polárnych oblastiach.

Albiker, Karl

- Nemecko; 16. 9. 1878 (Ühlingen); 26. 2. 1961 (Ettlingen); sochár. Dospel ku strohým formám s archaickými rysmi. Autor pomníkov a pamätníkov.

Albini, Franco

- Taliansko; 17. 11. 1905 (Robbiate) - 1. 11. 1977 (Miláno); architekt.

albinizmuskotva

- genetická porucha, vrodená vada syntézy melanínu. Vzniká nedostatkom kožného farbiva, vadami v produkcii a distribúcii melanínu. U človeka rozlišujeme desať rôznych typov albinizmu, ktoré vznikajú mutáciami génov s chromozómami 9, 11, 13 a 15.
- vrodený nedostatok pigmentácie v tele organizmov.
- nedostatok chlorofilu v rastlinných orgánoch.
- čiastočné zbelenie nieltorých častí rastlín, ktoré vzniká somatickou alebo pupencovou mutáciou. Využíva sa v okrasnom záhradníctve.

albino

- bezdrevý bielený, jednostranne hladený papier ku výrobe servítok, krepového papiera a pod.

Albinoni, Tomaso

- Taliansko; 8. 6. 1671 - 17. 1. 1750; skladateľ. Jeden z prvých autorov sólových koncertov pre husle.

albinotizmus

- albinizmus zveriny.

Albion

- starý keltský názov pre Anglicko.

Albireo

- (b Cyg); dvojhviezda v súhvezdí Labute. Hlavná hviezda je žltá, jej sprievodca modrý. Patrí k najkrásnejším dvojhviezdam.

albit

- trojklonný sivobiely alebo bezfarebný nerast, hlinitokremičitan sodný zo skupiny živcov.

albitizácia

- vznik novotvoreného albitu v horninách.

albitofyr

- albitický porfyr.

Albík z Uničova

- ČR; 1412: pražský arcibiskup.

albín

- ten, kto je postihnutý albinizmom.
- živočích postihnutý albinizmom.
- snehobiela odroda nerastu apofylitu.

albízia kosákovitá

- Albizzia falcata; strom rastúci na Borneu. Za 13 mesiacov vyrastie do výšky 11 m (asi 2,5 cm za deň). Najrýchlejšie rastúci strom.

alborada

- ranná serenáda, zastaveníčko, v Španielsku najmä pieseň pastierov pri východe slnka.

alboranit

- hyperstenický čadič bez olivínu (podľa španielskeho ostrova Alborán).

Albrecht, Alcibiades

- Nemecko
* 28. 3. 1522 (Ansbach)
† 8. 1. 1557 (Pforzheim)
politik.
1527 - 1553: braniborsko - bayeruthský a kulmbašský markgróf. Známy ako žoldniersky veliteľ.
1553: porazený a zbavený vlády.

Albrecht, Alexander

- SR;
* 12. 8. 1885
† 30. 7. 1958
skladateľ a dirigent.

Dielo:
Spomienky a túžby (symfonická báseň).

Albrecht, Arnošt, gróf z Harrachu

- ČR
teológ.
1623 - 1667: pražský arcibiskup.

Albrech, Ján

- SR
* 7. 1. 1919
estetik, muzikológ a hudobník.

Albrecht V.

- Bavorsko
* 29. 2. 1528 (Mníchov)
† 24. 10. 1579 (Mníchov)
politik.
1550 - 1579: vojvoda. Manželka arcivojvodkyňa Anna Habsburgská (1528 - 1590; dcéra cisára Ferdinanda I.).

Albrecht z Valdštejna, Václav Eusebiokotva

- ČR
* 24. 9. 1583
†25. 2. 1634 (Cheb, zavraždený)
šľachtic a vojvodca, celým menom Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna.
1609: sobášom získava panstvá na východnej Morave.
1622: druhý sobáš.
1623: povýšený do prvej generálskej hodnosti.
1624: najbohatší muž v Čechách.
1625: v apríli menovaný vrchným veliteľom cisárskej armády.
1628: generál Oceánskeho a Baltického mora; jeho panstvá boli povýšené na Frýdlantské kniežactvo (autonómna súčasť Českého kráľovstva). Chcel získať českú korunu.

Albright, MadeleineMadelaine Albright

- USA; * 15. 5. 1937; politička. Otec Josef Korbel. Ministerka zahraničných vecí.

Albrigt, Ivan

- USA; 20. 2. 1897 (Earenville) - 18. 11. 1983 (Woodstock); maliar. Autor portrétov, zátiší a interiérov.

Albrizzi-Teotochi, Isabella

- Taliansko; 28. 11. 1763 (Korfu) - 27. 9. 1836 (Benátky); spisovateľka gréckeho pôvodu. Známa svojím literárnym salónom v Benátkach. Autorka esejí.

album

- zbierka fotografií, poštovných známok, nálepiek a podobne.
- vydanie hudobných skladieb, pesničiek, na hudobnom nosiči, hudobných skladieb, výtvarných reprodukcií.
- knížka pre zápis priateľov, ctiteľov a iných na pamiatku, pamätník.

albumen

- vaječný bielok.

albuminuria

- proteinuria; vylučovanie bielkovín močom pri chorobách (napríklad obličiek).

albuminát

- soľ albuminu.

albuminoid

- bielkovina nerozpuistná vo vode.

albuminoidný

- podobný bielkovine.

albuminóza
albumóza

- látka vzniknutá štiepením bielkovín.

albuminy

- bielkoviny vo vode rozpustné. Významná zložka krvi, vaječného bielka a mlieka.

albuminúria
proteínúria
proteinúria

- vylučovanie bielkovín močom.

albumín

- bielkovinový typ živočíšnych i rastlinných tkanív.

Albuquerque, Alfonso de

- Portugalsko; 1453 - 1515; moreplavec, dobyvateľ a druhý vicekráľ v Indii. 1511: dobýva Góu a potom Malaku.

albus

- nemecká grošová minca s veľkým obsahom striebra razená v 14. - 16. storočí.

alcabala

- od 16. storočia poplatok pre španielsku kráľovskú komoru z každého predaja tovaru (5 - 14% ceny).

Alcatrazkotva

- USA; opustené skalisko neďaleko San Francisca. V rokoch 1934 - 1963 tu bolo väzenie, z ktorého bol únik prakticky nemožný. V roku 1961 sa odtiaľ podarilo uprchnúť 3 väzňom (Frank Morris, bratia Anglinovi) - viac nikomu inému.

alcazar

- hrad, zámok v Španielsku. Pôvodne maurský opevnený palác.

alcazar, maurský

- Španielsko; významný maurský alcazar v Seville založený v roku 1181.

Alces alces

- sob. Najväčší prežúvavec z vysokej zveri. Dospelý los dosahuje výšku až 2,4 metra a váhu 825 kg. Žije v severnej Amerike, severnej Európe a severnej Ázii. Parohy v dospelosti dosahujú šírky 2 metre.

Alcipe

- Portugalsko; 31. 10. 1750 (Lisabon) - 11. 10. 1839 (Lisabon); básnička, vlastným menom Leonor de Almeida markíza de Alorna. Autorka lyriky.

Alcubierre, Miguel

- astrofyzik, 1994: uverejňuje štúdiu, v ktorej vysvetľuje možnosť cestovania rýchlosťami ako je rýchlosť svetla tzv. WARP pohonom.

Alda, AlanAlan Alda

- USA; * 28. 1. 1936 (New York); herec a režisér. Filmografia: TV seriál M. A. S. H. ; 1978: Budúci rok v rovnaký čas; 1989: Zločiny a poklesky; 1993: Tajomná vražda na Manhattane.

Alda, Jan

- ČR; 26. 2. 1901 - 30. 10. 1970; básnik a prekladateľ, vlastným menom Alexandr Hořejší. Autor komorne ladnej lyriky. a veršov pre deti. Dielo: Na promenáde; Od noci k ránu; Žalář smíchu; Sůl nad zlato (verše pre deti); Věrní přátelé (verše pre deti).

Aldalcrantz, Karl Frederik

- Švédsko; 1716 - 1796; generálny divadelný intendant švédskeho kráľovského dvora, zakladateľ slávneho zámockého divadla v Drottningholme.

aldamáškotva

- haldamáš, oldomáš; zapíjanie uzavretej kúpy; litkup.

Aldebaran

- hviezda 1. veľkosti v súhvezdí Býka. Od Zeme vzdialená 64 LY. Najjasnejšia hviezda súhvezdia.

aldehydkotva

- organická zlúčenina s funkčnou aldehydovou skupinou - CHO. Základný aldehyd je formaldehyd HCHO a acetaldehyd CH3CHO, v aromatickej rade benzaldehyd C6H5CHO.

aldehyd-dehydrogenáza

- enzým zodpovedný za odbúravanie alkoholu v ľudskom tele.

aldehydamoniak

- zlúčenina vznikajúca pôsobením amoniaku na acetaldehyd. Používa sa v organickej syntéze a ako urýchľovač vulkanizácie.

aldehydokyselina
aldokyselina

- organická zlúčenina obsahujúca v molekule charakteristickú aldehydickú a karboxylovú skupinu.

Aldington, Richard

- Anglicko; 1892 - 1962; románopisec a básnik. Dielo: Všetci ľudia sú nepriatelia; Zomrel hrdina; Sen v Luxemburskej záhrade.

aldinka

- kniha malého formátu vyrobená benátskou tlačiarňou Manuitov (založená v roku 1489 - založil ju Aldus Pius Manutius).

Aldiss, Brian W

- USA; spisovateľ sci-fi; tvorba: Superhračky.

aldohexóza

- jednoduchý cukor obsahujúci vo svojej molekule 6 atómov uhlíka a aldehydickú skupinu.

aldokyselina
aldehydokyselina

- organická zlúčenina obsahujúca v molekule charakteristickú aldehydickú a karboxylovú skupinu.

aldol
hydroxylaldehyd

- organická zlúčenina vznikajúca kondenzáciou (aldolizáciou) dvoch molekúl aldehydu.

aldoláza

- enzým zučastňujúci sa glykolýzy.

aldolizácia

- reakcia, pri ktorej sa z dvoch molekúl aldehydu tvorí jedna molekula aldolu.

aldopentóza

- jednoduchý cukor obsahujúci vo svojej molekule 5 atómov uhlíka a aldehydickú skupinu.

aldopeptóza

- xylóza.

aldosteronizmus

- choroba z hormonálnej poruchy spôsobenej nadbytkom aldosterónu.

aldosterón

- hormón vytváraný v kôre nadobličiek, mineralokortikoid. Reguluje metabolizmus minerálnych látok.

aldózakotva

- cukor obsahujúci v molekule aldehydovú skupinu.

aldrey

- ľahká hliníková zliatina na výrobu lán vonkajších elektrických vedení.

Aldridge Jr. , Edward Cleveland

- USA; * 18. 8. 1938; astronaut.

Aldridge, James

- Anglicko; * 1918; románopisec austrálskeho pôvodu. Dielo: Diplomat; Bodaj by nezomrel.

aldrin

- pesticíd slúžiaci ku hubeniu hmyzu, pôdnej dezinfekcii a moreniu semien.

Aldrin, Edwin Eugene "Buzz"Edwin Eugene Aldrin title=

- USA; * 20. 1. 1930 (Montclair); astronaut.
1951: absolvuje vojenskú akadémiu West Point.
20. 7. 1969: ako 2. človek vystúpil na povrch Mesiaca.
Napísal dve dokumentárne knihy a jednu sci-fi.
Let na Gemini 12 (11. 11. 1966 - 15. 11. 1966), Apollo 11 (16. 7. 1969 - 24. 7. 1969).
Je po ňom pomenovaný jeden z kráterov neďaleko pristánia Apolla 11 a planétka, ktorú objavil v roku 1982 Antonín Mrkos.
V roku 2000 bol zapísaný v Ohiu do National Aviation Hall of Fame (Národná letecká sieň slávy).
4x výstup do voľného vesmíru, z toho 1x na Mesiaci.

Aldrovandi, Ulysse

- Taliansko; * 11. 9. 1522 (Bologna), † 4. 5. 1605 (Bologna); prírodovedec.
Ako prvý popísal vývoj motýľa mlynárika kapustného.

aldrovandka

- vzplývavá, vo vode nezakorenená mäsožravá rastlina rodu Aldrovanda, u nás vzácna. Nazvaná podľa talianskeho prírodovedca U. Aldrovandiho.

Aldworth, Elizabeth

- Írsko; prvá žena prijatá do lóže slobodných murárov. Otec vikomt Donerail z Corku.

ale

- spojka (odporovacia, stupňovacia).
- častica. Zosilňuje, zdôrazňuje význam slova, pred ktorým stojí, alebo význam celej vety.
- citoslovce. Vyjadruje začudovanie.
- anglické silno alkoholizované pivo.

alea iacta est

- kocky sú hodené; výrok pripisovaný G. J. Caesarovi.

aleatorikakotva

- kompozičná hudobná technika využívajúca prvky náhodnosti.

Alecsandri, Vasile

- Rumunsko; 21. 7. 1821 (alebo 14. 6. 1818; Bacău) - 22. 8. 1890 (Mirceşti); básnik a dramatik. Zberateľ ľudovej poézie. Dielo: 1853: Doine şi Lăcrimioare (Doiny a slzičky); 1875: Pasteluri (Pastely).

Aledor

- Guinea; diamantové nálezisko. Bolo objavené v roku 1981. Diamanty sa v ňom ťažia povrchovo. V roku 1987 sa tu získalo 180.000 karátov.

Alee couverte

- Francúzsko; Bretaň; zakryté chodby z dlhých kameňov, ktoré pravdepodobne slúžili ku rovnakému účelu ako dolmeny , teda ako pohrebné komory.

alef

- prvé písmeno hebrejskej abecedy.
- označenie kardinálnych čísiel v teórii mnnožín, označenie mohutnosti nekonečných množín.

Alef

- náboženská sekta. Jedná sa o premenovanú sektu Óm šinrikjó. V roku 1995 mala 40.000 členov.

alegácia

- citovanie z listín, zo zákona.

alegát

- doslovný citát z listiny, zo zákona.

alegorézia

- uplatnenie alegorického výkladu pri interpretácii textu.

alegorizácia

- vyjadrenie, vyjadrovanie, zobrazenie, zobrazovanie alegórií, alegóriami.

alegorizovať

- vyjadriť, vyjadrovať, zobraziť, zobreazovať alegóriou.

alegovať

- citovať z listín, zo zákona.

alegória

- inotaj, obrazné symbolické vyjadrenie abstraktných pojmov, ľudských vlastností, udalostí a podobne.

Alegría, Ciro

- Peru; 1909 - 1967; spisovateľ.

Alegría, Fernando

- Chile; * 26. 9. 1918 (Santiago de Chile); prozaik a literárny kritik. Od roku 1940 žije v USA. Dielo: 1957: Favorit (El caballo de copas; Srdcový kôň).

Alechin, Alexander Alexandrovičkotva

- ZSSR; 1892 - 1946; šachista. 1927 - 1935 a 1937 - 1946: majster sveta. Od roku 1921 žil vo Francúzsku.

Aleixandre, Vicente

- Španielsko; 26. 4. 1898 - 14. 12. 1984; básnik. 1977: Nobelova cena za literatúru. Dielo: Espadas conto labios (Meče ako pery); La destrucción o el amor (Zničenie alebo láska); Historia del corazón (Príbeh srdca).

aleja

- rad stromov, napríklad popri ceste, stromoradie.

alela
alelomorfa

- dedičný základ znaku, jedna z viacej alternatívnych foriem génu.

alelizmus

- existencia funkčne rozdielnych alel toho istého génu podmieňujúca rozdelený fenotypový prejav danej vlastnosti.

alelomorfa
alela

- dedičný základ znaku, jedna z viacej alternatívnych foriem génu.

alelopatia

- nepriaznivý vplyv jednej rastliny na druhú spôsobený produktami látkovej výmeny.

alelotyp

- genotypické zloženie populácie.

aleluja
Hallelujah
Haleluja

- pôvodne hebrejské zvolanie Chváľte Hospodina. Prevzaté do kresťanskej bohoslužby.
- radostný cirkevný chválospev.
- radostný spev vôbec, jasanie. Knižne.
- v prenesenom zmysle vo význame robiť niečo do aleluja - a.) robiť nadmerne, b.) do úplného nabaženia.

Aleksandrov, Aleksandr Pavlovič

- Rusko; * 20. 2. 1943; kozmonaut. Let na Sojuz T - 9 (27. 6. 1983 - 23. 11. 1983), Sojuz TM-3 (22. 7. 1987 - 19. 12. 1987).

Aleksejev, Vladimir Borisovič

- Rusko; * 19. 8. 1933; kozmonaut.

alelakotva

- v biológii dedičný základ znaku organizmu.

Alemán, Arnold

- Nikaragua; politik. 1997 - 2002: prezident. 2003: súdený za finančné podvody. 2007: odsúdený na 20 rokov väzenia.

Alemán, Valdés Miguel

- Mexiko; 27. 9. 1902 (Sargula; Veracruz) - 14. 5. 1983 (Mexico City); politik. 1946 - 1952: prezident.

alembik

- alambik.

alen

- stará jednotka dĺžky v Dánsku, Nórsku a na Islande; = 0,5 - 0,7 m.

Alen, Woody

- USA; herec, scenárista, režisér, hudobník. Manželka Mia Farrov. Manželka Soon-Yi Previn (adoptívna dcéra Mia Farrow, sobáš v roku 1997).

Aleramo, Sibilla

- Taliansko; 1876 - 1960; spisovateľka, vlastným menom Rina Facci. Dielo: Žena (autobiografický román).

alergén

- zväčša bielkovina vyvolávajúca alergiu, antigén spôsobujúci alergickú precitlivelosť s tvorbou imunoglobínu E.
- liečebný prípravok slúžiaci k diagnostike alergických ochorení a ich liečbe.

alergia

- neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na alergén, ktorý sám o sebe nie je organizmu nebezpečný. Môže sa prejaviť na jednom orgáne (koži, dýchacom alebo zažívacom ústrojenstve) alebo zriedka zasiahne celý organizmus. Alergia môže mať niekoľko základných prejavov - alergická nádcha (sezónna alebo celoročná), ekzém či pŕhľavka, astma. Precitlivenosť organizmu na určité látky (peľ, prach, srsť, perie, niektoré potraviny alebo lieky); je to vlastne porucha riadenia imunitného systému, ktorý nadmerne reaguje na podnety a poškodzuje tak vlastný organizmus alebo niektoré jeho orgány (opuch, zúženie priedušiek, poruchy činnosti ciev, zvýšená tvorba hlienov, ničenie buniek a podobne).

alergický

- trpiaci alergiou. byť alergický (zvyčajne na nejakú poznámku, slovo, jednanie) - zle znášať niečo, byť (niečím) dotknutý, byť citlivý (na niečo).
- som alergický (na niečo) - nemilo sa ma to dotýka, rozčuľuje ma to, dráždi, hnevá, nerád to počujem.

alergik
alergička

- človek (ale i zviera) trpiaci alergiou.

alergológ
alergologička

- odborník v alergológii.

alergológia

- odvetvie zaoberajúce sa alergiami.

alergóza
(allergosis)

- choroba z alergie (senná nádcha, pŕhľavka, astma).

alertný

- prirodzene aktívny, čulý.

Alessi, Galeazzo

- Taliansko; 1512 (Perugia) - 30. 12. 1572 (Perugia); architekt. Autor palácov a chrámov v Miláne a predovšetkým v Janove (slávna ulica palácov Viu Nuova).

Aleš, Mikoláš

- ČR; 18. 11. 1852 - 10. 7. 1913; maliar, kresliar a ilustrátor. Dielo: cyklus kartónov Vlasť (pre Národné divadlo spolu s F. Ženíškom); cyklus Živly; cyklus Život starých Slovanov; Stretnutie Jiřího z Poděbrad s Matyášom Korvínom (olej).

aleukémia

- krvné ochorenie zodpovedajúce leukémii bez zmnoženia bielych krviniek.

aleurit
silt

- sypká usadená hornina úlomkovitého pôvodu.

aleurolit
siltovec
prachovec

- spevnený aleurit.

aleuron

- zásobná bielkovina v rastlinných pletivách, lepok.

aleuronát

- upravený - usušený a pomletý pšeničný lepok. Používa sa v potravinárskom priemysle (polievkové korenie, glutasol).

aleuropelit

- usadenina tvorená zmesou prachu a ílu.

Aleuti

- vlastným menom Unangani. Národnosť, pôvodní obyvatelia Aleutských ostrovov, čiastočne Aljašky.

aleutit

- prechodná hornina medzi andezitom a čadičom. Natvaná podľa Aleut, ostrovov medzi Aljaškou a Kamčatkou.

aleutština

- eskymácko - aleutský jazyk používaný na Komandorských astovoch.

Aleuty

- reťaz 150 ostrovov sopečného pôvodu medzi Aljaškou a Kamčatkou, ktorý oddeľuje Tichý oceán od Beringovho mora. Rozloha 17. 840 km². Aleuty objavila v roku 1741 ruská expedícia vedená V. Beringom. V roku 1867 ich cárska vláda predala USA.

alexander

- papagáj rodu Psittacula, zelenej farby. Pôvodom z tropickej Ázie a Afriky.

Alexander I. Pavlovič

- Rusko; 12. 12. (23. 12. ) 1777 (Petrohrad) - 19. 11. (1. 12. ) 1825 (Taganrog); 1801 - 1825: cár. Otec Pavol I. (nechal ho zavraždiť).

Alexander II.

- Alexander II. Romanov.

Alexander II.

- Vatikán. ? - 1603 - ?: pápež. Udeľoval odpustky všetkým, kto sa v Španielsku zúčastní bojov proti moslimom. Francúzska jednotka dobyla Barbastro.

Alexander III.

- Vatikán; 1177: pápež.

Alexander III.

- Škótsko; † 1286; panovník.
1286: skótsky kráľ.

Alexander VI.

- Vatikán; 1498 - 1503: pápež. Občianskym menom Roderigo de Borgia. Dcéra Lucrezia. Syn Cesare (vulgo Valentino). Jeho milenka Giulia Farnes - Orsini bola sestrou pápeža Pavla III. Vanozza de'Cattanei mu porodila 4 deti: Cesara, Juana, Joffreho a Lukréciu.

Alexander, Frederik Matthiaskotva

- Austrália; 1869 - 1955; herec. Autor Alexanderovej techniky.

Alexander, John White

- USA; 7. 10. 1856 (Allegheny City) - 31. 5. 1915 (New York); maliar. Známy portrétovou tvorbou.

Alexander, Samuel

- Anglicko; 6. 1. 1859 (Sydney; Austrália) - 13. 9. 1938 (Manchester); filozof. Jeden zo zakladateľov teórie emergentného vývoja, ktorá chápe emergenciu, teda vynáranie a to nových vlastností, za základný element vývoja. Túto teóriu aplikuje na teológiu, etiku, estetiku a filozofiu dejín. Dielo: Space; Time and Deity.

Alexander Veľký

- pozri Alexander Macedónsky.

Alexander, Vojtech

- SR; 31. 5. 1852 (Kežmarok) - 15. 1. 1916 (Budapešť); priekopník röntgenológie a rádiológie na Slovensku. 1882: promócia z medicíny na budapeštianskej univerzite. 1896: ako prvý robí v Rakúsku röntgenologické pokusy (prvá snímka z roku 1898). 1904: robí stereoskopické snímky. Priekopnícke výskumy v plastickej röntgenológii. Zameral sa aj na výskum vývoja ľudského plodu a podrobne rozobral vývoj TBC. 19007: vedúci röntgenologického laboratória na budapeštianskej klinike. 1909: vedúci katedry röntgenológie. Publikoval 59 prác o svojom výskume.

alexandra

- odroda podzimných hrušiek s chutnou šťavnatou dužinou.

Alexandre, Boniface

- Haiti; 2004: predseda Najvyššieho súdu; 1. 3. 2004: zastupujúci prezident po tom, čo Jean - Bertrand Aristid abdikoval.

Alexandreis

- staročeský veršovaný epos o činoch Alexandra Macedónskeho. Vznikol na rozhraní 13. a 14 storočia.

Alexandrescu, Grigore

- Rumunsko; 22. 2. 1810 (Tirovijte) - 25. 11. 1885 (Bukurešť); básnik a prozaik. Dielo: 1847: Spomienky a dojmy, epištoly a bájky (Suvenire şi impresii, epistole şi fabule de Gr. Alexandrescu).

Alexandria

- Egypt; mesto s najslávnejšou knižnicou sveta. Založené v roku 331 pred Kristom Alexanderom Macedónskym. V roku 320 pred Kristom: metropola Egypta. V Alexandrii je aj jeden zo siedmich divov sveta, maják na ostrove Faros. 642: dobytá Arabmi.

Alexandrijská, Katarína

- svätá, ktorá sa údajne zjavovala Jeane d'Arc. Jej uctievane pre pochybnosti o jej existencii bolo v roku 1969 oficiálne zrušené.

Alexandrijský, Filón

- asi 25 pred Kristom - asi 40 nášho letopočtu; židovský filozof píšuci grécky. Jeho dielo bolo jedným z duchovných koreňov ranných kresťanských predstáv.

Alexandrijský, Héron

- v roku 120 údajne skonštruoval aeolipile.

alexandrin

- šesťstopý jambický verš s prestávkou po tretej stope. Pomenované podľa starofrancúzskeho veršovaného románu o Alexandrovi Veľkom.

alexandrinizmus

- alexandrijská filozofická škola.

alexandrit

- drahokam, ktorý je pri dennom svetle smaragdovo zelený s šedavým odtieňom alebo šedofialový, pri umelom osvetlení však svoju farbu mení na jasne višňovú alebo nafialovo červenú. Nazvaný podľa ruského cára. Drahokamová odroda chryzoberylu.

alexandrolit

- nerast zo skupiny alofanu s menlivým obsahom chrómu.

Alexandrov, Alexandr Panatojov

- Bulharsko
* 1. 12. 1951 (Omurtag)
kozmonaut. Let na TM-5 (7. 6. 1988 - 17. 6. 1988).

Alexandrov, Alexandr Pavlovič

- ZSSR
* 20. 2. 1943 (Moskva)
kozmonaut.
Let na Sojuz T-9, Sojuz TM-3.
2x výstup do voľného kozmu.

Alexandrov, Aleksandr Vasiljevič

- ZSSR; 1883 - 1946; hudobný skladateľ. Založil súbor tancov a piesní, ktorý bol po ňom neskôr pomenovaný.

Alexandrov, Georgij Fjodorovič

- ZSSR; 1908 - 1961; filozof. Zaoberal sa dialektickým a historickým materializmom a dejinami filozofie.

Alexandrov, Grigorij Vasiljevič

- ZSSR; * 1903; filmový režisér. Filmografia: Celý svet sa smeje; Cirkus; Volha - Volha.

Alexandrovci

- Rusko; spevácky zbor. Založený v roku 1929 ako spevácky sbor Červenej Armády (záčinal s ôsmimi spevákmi, dvoma akordeonistami a dvoma tanečníkmi). Má viac ako 120 členov. Najznámejšou piesňou je Svätá vojna (Svjaščennaja vojna), ktorú po sebe zanechal zakladateľ zboru Alexandrov. Túto pieseň prvýkrát uviedli počas vyprevádzania vojakov do boja v roku 1941. Zbor máj v repertoári známe piesne ako Kalinka, Donci Molodci, Šli vojaci. Alexandrovci boli i prví, kto naspieval slávny Sojuz nerušimyj, teda hymnu ZSSR. Popri ruskej klasike si v ich podaní môžeme vypočuť i Verdiho Zbor židov z Nabuca, Musorgského Raschodilas, razguljalas a mnoho melódií z vážnej hudby.

Alexandrovskij; Sergej Sergejevič

- ZSSR; 1889 - 1945; diplomat. 1933 - 39: veľvyslanec v ČSR.

Alexejev, Pjotr Alexejevič

- Rusko; 1849 - 1891; revolucionár. Bol zavraždený.

alexejevitkotva
skalný vosk

- mäkký voskovitý nerast sivobielej alebo hnedej farby, uhľovodík zo skupiny karbocyklických zlúčenín. Nazvaný podľa ruského chemika A. Alexejeva..

Alexejevna, Katarína I.

- Rusko; pôvodným menom Marta Skawronska, litovská slúžka. Stala sa milenkou cára. Po jeho smrti cárovná.

alexia

- chorobná neschopnosť pochopiť zmysel čítaného. Ztrata psychického pôvodu už nadobutnutej schopnosti čítať.

Alexij II.
Alexej Michailovič Ridiger

- Rusko
* 23. 2. 1929 (Tallin)
† 5. 12. 2008 (Peredelkino)
teológ.
1950: ukončil štúdium teológie v Leningrade, obdržal jáhenske svätenie.
1961: biskup v Talline.
1968: metropolita.
10. 6. 1990 - 5. 12. 2008: pravoslávny patriarcha moskovský a celej Rusi.

alexin

- súčasť bakteriolysinu.

Alexis, Jacques-Edouard

- Haiti
* 21. 9. 1947 (Gonaines)
politik.
1990: rektor univerzity Quisquera.
25. 7. 1998: menovaný predsedom vlády (akceptovaný parlamentom až 25. 3. 1999).

alexitimia

- porucha vyjadrovanie emócií.

Alexiu, Elli

- Grécko
* 22. 5. 1894 (Iraklion)
† 28. 9. 1988 (Athény)
spisovateľka, učiteľka.
Autorka angažovaných románov a poviedok.

Alexius I. Komnény

- Byzantská ríša
panovník.
Dcéra Anna Konména.
1071: jeho vojská porazené u Manzikertu seldžuckými Turkami.

alexoit

- pyrhotinový dunit so sideronitovou štruktúrouo. Pomenovaný podľa bane Alexo v kanadskom Ontáriu.

Alexy, Janko

- SR
* 25. 1. 1894
† 22. 9. 1970
maliar a spisovateľ.

Dielo:
Horí ohník
Bača a smrť
Slovenská madona.

alfa

- prvé písmeno gréckej abecedy, označuje samohlásku a. Píše sa Α, α.
- vo fyzike označuje druh žiarenia, alfa častice, žiarenie alfa.
- v matematike označenie uhla.
- esparto; listy z trávy kavyľ prepevný užívané na vypchávky, pletenie a na slamky do viržiniek.

alfa a omega

- začiatok (pôvod) i koniec, teda zo najdôležitejšie, najhlavnejšie (niečoho, všetkého). Pôvodne v Novom zákone symbolický výraz pre večnú existenciu Božiu i Kristovu.

alfa privatum

- a-.

alfa-karotén

- karetonoid obsiahnutý v mrkvi. Môže sa premeniť na vitamín A.

Alfa Centauri

- hviezda v súhvezdí Kentaur, vzdialená od Zeme 4,40 LY.

alfa Mon

- hlavná hviezda súhvezdia Jednorožec, má jasnosť iba 4,1 mag. Od nás je vzdialená 180 LY.

alfabeta

- súhrnný názov 24 znakov gréckeho písma idúcich po sebe v ustálenom poriadku, užívaná v Grécku od 9. - 8. storočia pred Kristom. Nazvaná podľa prvývh dvoch písmen abecedy - alfa, beta.
- zastaralo abeceda vôbec.

alfabetický

- abecedný.

alfabetizácia

- odstránenie negramotnosti, hromadná výuka čítania a písania organizovaná pre negramotné obyvateľstvo (najmä v niektorých rozvojových krajinách).

alfabetizátor
alfabetizátorka

- kto sa účastní alfabetizácie ako učiteľ.

alfameter

- prístroj ku meraniu veličiny prúdového zosilňovacieho koeficientu.

alfanumerický

- abecedne - číslicový, napr. kód.

alfavírus

- vírus skupiny vírusov patriacich medzi togavírusy. Spôsobuje napr. encefalomyelitídu u koní.

Alfeios

- Grécko
boh rieky. Zamiloval sa do nymfy Arethúsy.

Alfieri, Vittorio

- Taliansko
* 16. 1. 1749 (Asti)
† 8. 10. 1803 (Florencia)
básnik a dramatik.
Autobiografia Môj život.

Dielo:
1777: O tyranii (Della tirannide)
1778 - 1786: O vládcovi a literatúre (Del principe e delle lettere).

alfol

- reflexná izolácia z hliníkových fólií používaná ako strešná krytina alebo ku ochrane vnútorných stenových panelov.

Alfons I.

- Neapol
1448: kráľ.

Alfons V.kotva

- Portugalsko
* 1432
† 1481
panovník.
kráľ.
Syn Ján II.

Alfons XIII.

- Španielsko
* 1886
† 1941panovník.
1902 - 1931: kráľ.
V rokoch 1923 - 1930 za neho fakticky vládol fašistický diktátor Miguel Primo de Rivera.
V roku 1931 emigroval.

Alfonsin, Raúl
Raúl AlfonsínRaúl Alfonsin

- Argentína
† 31. 3. 2009
politik.
1983 - 1989: prezident.
Podporil súdny proces, ktorý v roku 1985 viedol k doživotným trestom pre bývalého prezidenta Jorgeho Videlu a hlavného veliteľa námorníctva Emilia Masseru.

Alföld

- maďarsky nížina
Veľká Uhorská nížina v povodí Tisy a Dunaja. Je rozložená na vyše polovici územia Maďarska a zasahuje aj na Slovensko, na Ukrajinu, do Rumunska a Juhoslávie.

Alfredsson, Daniel

- Švédsko
* 11. 12. 1972
hokejista.

Alfréd Veľký

- Anglicko
871 - 901: anglosaský kráľ (kráľ Wessexu).
Úspešne bojoval proti Dánom (Vikingom z Dánska, odráža ich u Edingtonu).
Vydal zákonník, ktorý sa neskôr stal základom práva.
Previedol správne rozdelenie krajiny na grófstva.

Algavsko
Algau

- Nemecko
kraj v Bavorsku.

Algazel, al-Ghazzálí

- * 1059
† 1111
islamský teológ, mystik a filozof.
Usiloval sa o vypracovanie ucelenej islamskej vierouky.

Dielo:
Oživenie náboženských vied.

algebra

- odbor matematiky, ktorý vznikol z náuky o riešení rovníc, náuka o počítaní s obecnými číslami.
- školská učebnica tejto náuky.

algebra, abstraktná
moderná algebra

- matematický odbor, ktorý sa vyvinul axiomatizovaním a zobecňovaním metód a pojmov používaných v algebre, napríklad teória grúp, Booleova algebra.

algebra, Booleova
booleovská algebra

- použitie algebraických metód na štúdium logických objektov (tried, výrokov). Je ju možné chápať ako skupinu funkcií, v ktorej sú definované operácie a spojky logiky.

algebra, lineárna

- matematický odbor, ktorý sa zaoberá riešením sústav lineárnych rovníc. Zahŕňa v sebe teóriu matíc, determinantov.

algebra, logiky

- najstaršia forma matematickej logiky, ktorá vznikla aplikáciou vzorcov algebry na operácie s triedami a výrokmi.

algebra, maticová

- pozri matice.

algebraický

- týkajúci sa algebry, súvisiaci s algebrou (zvyčajne v zmysle nahrádzania čísiel písmenami).

algezimeter

- prístroj k meraniu citlivosti kože na bolesť.

algezimetria

- meranie citlivosti na bolesť.

algézia

- vnímanie bolesti.

alginát

- soľ alginovej kyseliny, získavanej z morských rias a chalúh extrakciou. Používa sa podobne ako kyselina alginová.

algo-

- prvá časť zložených slov majúca význam:
- bolesť, bolestivý,
- vodná riasa.

Algobionta

- riasy, podtrieda nižších rastlín. Nemajú stonku, listy ani korene. Podľa zastúpenia farbív sú červené až modrofialové.

algodonit

- vzácny kosoštvorcový nerast sivej alebo žltej farby, prirodzená zliatina medi a arzénu. Nazvaná podľa pôvodného náleziska v bani Algodones v Chile.

algofytikum
archeofytikum
eofytikum

- éra stielkatých rastlín končiaca v proterozoiku.

Algol

- hviezda v súhvezdí Persea. Pravidelná zmena jaj jasnosti je spôsobená zákrytom tmavším sprievodcom.
- USA; prvý stupeň nosnej rakety Scout.
- Algorithmic Language [elgoritsmik lengvidž], ALGOL; programovací jazyk pre samočinné počítače. Bol vyvinutý pre riešenie matematických a technických provlémov.

Algol 60

- symbolický programovací jazyk pre samočinné počítače.

Algol III

- USA; raketový motor prvého stupňa s ťahom 622,5 kN.

algolagnia

- sexuálna úchylka, pri ktorej je pohlavné uspokojenie spojené s pociťovaním alebo pôsobením bolesti.

algolagnia, aktívna

- sadizmus.

algolagnia, pasívna

- masochizmus.

algolid

- zákrytová dvojhviezda. Nazvané podľa prvej takejto známej hviezdy - Algol.

algológia
fykológia

- botanický vedecký odbor zaoberajúci sa štúdiom rias a siníc.

algomenorea
dysmenorea

- menštruácia sprevádzaná bolesťami.

Algonkinovia

- severoamerické indiánske kmene na atlantickom pobreží severnej Ameriky a vo vnútrozemí. Patria k nim napríklad Delavari, Odžibvejovia, Mohykáni, Čejeni, Mikmajovia, Šauní . . .

algonkium

- mladšie starohory, obdobie staršie ako prvohory proterozoikum. Pomenované podľa územia severoamerických Indiánov. Toto slovo pôvodne znamenalo sú naši spojenci, príbuzní.

algor

- chlad.

algor mortis

- chladnutie mŕtveho tela vyrovnávaním tepelného rozdielu teplotou organizmu a okolia.

algoritmizácia

- zosdtavovanie, zostavenie algoritmu pre riešenie úlohy daného typu.

algoritmus

- v matematike a logike predpis na sústavu operácií, ktoré vedú k vyriešeniu všetkých úloh daného typu.

algospazmus

- bolestivý kŕč.

algrafia

- reprodukčná technika pre tlač z hĺbky. Pre kresbu sa používajú zrnené hliníkové platne.

Algren, Nelson

- USA; spisovateľ, ktorý vo svojom spoločensky kritickom diele popisoval drsný život v Chicagu počas hospodárskej krízy.

ALH84001

- meteorit. Pochádza z Marsu. Jeho vek sa odhaduje na 4 - 5 miliárd rokov. Predpokladá sa, že podobné meteority mohli na Zem zavliecť život.

alhagi

- rastlina z rodu Alhagi rastúca ako tŕňový ker. Poskytuje perzskú manu. Rastie v púštiach Strednej Ázie a severnej Afriky.

Alhambra

- Španielsko; Granada; skvostný palác postavený za vlády dynastie Nasrovcov; stavba začala roku 1248. Sídlo maurských vládcov.

alhidáda

- otočné rameno uhlomerných prístrojov, ktoré obsahuje odčítavacie a zameriavacie zariadenie.

Alchanov, Ruslan

- Čečensko; politik.
2005: minister vnútra.
2007: prezident.

alcheringa

- v mytologických predstavách pôvodného obyvateľstva Austrálie dávna doba života vzdialených predkov.

Alchid, Bechil

- 12. storočie. Arabský alchymista.

alchymista
alchymistka

- kto sa zaoberá alchýmiou.

alchýmia

- predchodca chémie; jej cieľom bola transmutácia - výroba zlata, najčastejšie z olova a výroba kameňa mudrcov či elixír života, látky, ktorá zabezpečovala nesmrteľnosť a pomocou ktorej sa dala akákoľvek látka premeniť na zlato. Alchýmia sa praktikovala na Blízkom východe, odkiaľ sa v 12. storočí dostala aj do Európy. Na východe bola alchýmia spájaní najmä s taoizmom a hľadaním elixíru nesmrteľnosti. Bola uznávaná pätica živlov - voda, oheň, drevo, kov a zem - a dva princípy - jin (ženský, pasívny, vodný) a jang (mužský, aktívny, ohnivý). Alchýmia nepochybne prispela k množstvu objavov a chemicko - technologických skúseností.

alchýmia, kuchárska

- prenesene zvláštne kuchárske umenie.

Ali, paša Janinskýkotva

- Albánsko; 1741 - 1822; šľachtic, vlastným menom Tepedelenli. 1788 - 1822: janinský paša. V roku 1822 ho popravili Turci.

Ali, Sabahattin

- Turecko; 1907 - 1948; spisovateľ. Dielo: Anatolské príbehy.

Alia, Ramiz

- Albánsko; politik. 1985: premiér. Povolil náboženskú slobodu.

aliancia

- spojenectvo, spojenecká zmluva medzi dvoma alebo viacerými štátmi.
- príležitostné a dočasné združovanie sa rôznych druhov živočíchov, z ktorého majú prospech všetci zúčastnení (napr. slony, antilopy, žirafy a pštrosi na afrických savanách).

aliancia, Svätá

- spolok ruského, rakúskeho a pruského panovníka uzavretý v roku 1815 po porážke Napoleona. Bol určený k potlačeniu národnooslobodzovacieho hnutia v Európe.

aliaskotva
vulgo

- alebo.
- prezývkou (nazývaný).

aliasing

- [elajzing]; schodovitosť, v počítačovej grafike roztrasenie diagonálne vedených čiar, ku ktorému dochádza v dôsledku obmedzenej rozlišovacej schopnosti.

alibi

- dôkaz o prítomnosti obvineného na inom mieste, ako na ktorom sa stal trestný čin - dôkaz neviny.

alibista
alibistka

- kto jedná tak, aby mu nemohla byť vyčítaná účasť v nejakom politickom smere alebo súhlas s ním.

alibizmus

- snaha o únik od zodpovednosti, opatrnectvo, predstieranie neúčasti v nejakom neistom riskantnom počínaní.

Alicchin

- diabol z Božskej komédie (Dante).

alicín

- fytoncid obsiahnutý v cesnaku.

alicyklický

- označujúci alifatické uhľovodíky a ich deriváty s reťazcami atómov uhlíka usporiadanými do kruhu.

alienácia

- v práve odcudzenie.
- vo filozofickej a sociologickej literatúre odcudzenie alebo oddelenie časti či celku osobnosti od reálneho sveta.
- prevod vlastníckeho práva na druhú osobu.
- v psychiatrii psychotické odcudzenie sa realite a vytvorenie vlastnej psychickej reality.
- v medicíne porušenie vzťahu medzi lekárom a pacientom.

alif

- prvé písmeno arabskej abecedy.

alifatický

- v chémii označujúci uhľovodíky s otvoreným reťazcom, nasýtené i nenasýtené, prípadne ich zlúčeniny.

alifer

- v kartárskom slangu odmietnutie rozdaných kariet, prehlásenie hry za neplatnú.

aligát
adligát

- samostatný spis, tlačený alebo rukopis, priviazaný k inému, často obsahovo odlišnému.

aligátorkotva

- Alligator; rod plazov z čeľade krokodílovitých. Žije v Severnej a Strednej Amerike. Od krokodíla sa líši tým, že je mu vidieť iba horné zuby (krokodílovi sú vidieť spodné i horné).

Aligerová, Margarita Josifovna

- ZSSR; * 1915; básnička. Dielo: Zoja (poéma je venovaná Zoji Kosmodemianskej).

Alichanov, Abram Isakovič

- ZSSR; * 1904; fyzik. Jeho hlavné práce sa týkajú vzniku párov elektrón - pozitrón.

Alijev, Ilham (Ilchán)

- Azerbajdžan; politik. Otec Gejdar. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007: prezident.

Alijev, Gejdar

- Azerbajdžan; †  12. 12. 2003 (Cleveland, USA); politik. Syn Ilham. 1993 - 2003: prezident.

Alijev, Rachatkotva

- Kazachstan; politik. Zať prezidenta Nursultana Nazarbajeva, manželka Dariga. 2007: veľvyslanec v Rakúsku. 1. 6. 2007 zatknutý (v Rakúsku) pre podozrenie z únosu dvoch bývalých predstaviteľov kazašskej banky Nurbank a bol zbavený diplomatickej imunity.

alikvotný

- obsiahnutý v celku bezo zbytku.

alimentácia

- vyživovacia povinnosť; poskytovanie výživného.

alimentárny

- pochádzajúci z potravy, z príjmu potravy (porucha, otrava, infekcia); pokrmový.

alimenty

- výživné platené na nemanželské dieťa, dieťa po rozvode a pod. Zákonité výživné.

aliminácia

- odietnutie návrhu alebo sťažnosti bez ich prejednania.

aliminácia, sťažnosti

- odmietnutie sťažnosti bez jej prejednania a bez rozhodnutia o veci samotnej, napríklad vtedy, keď úrad nie je pre prejednanie sťažnosti príslušný.

alineakotva

- [álíneá, nie - nejá] a linea; nový odstavec.

Aliot-Marie, Michele

- Francúzsko; politička. 2007: ministerka obrany. 2007: ministerka vnútra a ministerka pre zámorské územia.

Ališan, Ghevond

- Arménsko; 18. 7. 1820 (Carihrad) - 22. 11. 1901 (Neapol); spisovateľ, filológ a historik. Príslušník mechitaristického rádu. Autor diel o arménskej histórii a geografii.

alitácia (alitovanie)

- pokrývanie železa vrstvou hliníka, difúzne hliníkovanie.

aliterácia

- opakovanie rovnakých hlások, spravidla na začiatku slov.

alitovanie

- pokrývanie železa vrstvou hliníka, ktorá chráni železo proti korózii i pri vysokých teplotách.

aliud

- iné ako dohodnuté plnenie záväzku. Vedie ku zániku záväzku.

alizarín

- červené moridlové farbivo, ktoré sa vyrába z antracénu.

Alí

- posledný chálíf. Je považovaný za zakladateľa šiítskej tradície.

Alí, Abdal Mutálib Muhammad

- Irak, politik. 2006: minister zdravotníctva.

Aljaška

- USA; členský štát od roku 1959. Rozloha 1. 518. 776 km². Aljašku pre Rusko obsadila Beringova výprava. V roku 30. 3. 1867 bola predaná USA za 7,2 milióna dolárov.

Aljochin, ALexander Alexandrovič

- Alexander Alexandrovič Alechin.

alka

- Alciformes, rod Alca; rád morských vtákov. Vie sa dokonalo ponárať. Živí sa morskými živočíchmi. Hniezdi hromadne na skalnatých brehoch. Žije v arktických oblastiach.

alka veľka

- vymretý morský vták. Vymrel v roku 1844.

alkahest

- tekutina údajne rozpúšťajúca všetky látky (v alchymistických spisoch do 18. storočia).

Alkaiaes

- Grécko; * asi 620/630 - 6. storočie pred Kristom; básnik. aj Alkaios. Autor alkajskej strofy.

alkalicelulóza

- surovina k výrobe viskózy.

alkalický

- chemicky zásaditý, bazický.

alkalimetria

- v chémii jedna z metód odmernej analýzy.

alkalita, pôdy

- zásaditá pôdna reakcia.

alkalizácia
alkalizovanie

- postup, ktorým sa mení reakcia prostredia na alkalickú.

alkalizovať

- urobiť, robiť alkalickým, zásaditým.

alkalizovať sa

- stať sa, stávať sa alkalickým.

alkaloid

- dusíkaté bázy (zásady) rastlinného pôvodu väčšinou fyziologicky výrazne účinné. Slúžia v medicíne a lekárnictve. Podľa povahy ich delíme na skupiny, napríklad alkaloidy ópiové (morfín), tropanové (atropín), indolové (strychnín), steroidné (solanín, akonitín). Zväčša sú jedovaté.

alkalóza
alcalosis

- zvýšenie zásaditých látok v krvi.

alkana

- rastlina rastúca pri Stredozemnom mori, z ktorej koreňa sa vyrába červené farbivo.

alkaptonúria

- ochorenie spôsobené poruchou metabolizmu bielkovín.

alkazár

- opevnený hrad.
- pevnosť (najmä v Španielsku).

alkália

- silná zásada.

alkálie

- zásady, bázy, teda hydroxidy, látky schopné odštepovať hydroxylové ióny a tvoriť s kyselinami soli. Kysličníky a uhličitany alkalických kovov.

alkánkotva

- nasýtený uhľovodík parafínovej rady, napríklad metán CH4.

alkénkotva

- nenasýtený uhľovodík zo skupiny olefínov, napríklad etylén H2C=CH2.

Alkibiades

- Atény; asi 450 - 404 pred Kristom; politik a vojvodca; žiak Sokrata. Po výprave na Sicíliu v roku 415 pred Kristom bol obvinený z bohorúhačstva, a tak prešiel na stranu Sparty. V roku 408 pred Kristom sa vrátil a velil aténskemu loďstvu - po prvej zrážke utiekol do Malej Ázie.

alkín

- nenasýtený uhľovodík zo skupiny acetylénov, napríklad acetylén HC≡CH.

alko

- obsahujúci alkohol, alkoholický.
- alkoholický nápoj (opak je nealko).

alkohol

- niektorý z hydroxyderivátov alifatických a ďalších nearomatických uhľovodíkov.
- obecný názov pre etanol.
- opojný nápoj.
- liehovina.

alkohol absolútny

- 100% lieh bez vody.

alkohol-dehydrogenáza

- enzým zodpovedný za odbúravanie alkoholu v ľudskom tele; spôsobuje, že konzumentovi po alkohole nie je zle.

alkohol, terciálny

- v ktorom je uhlík nesúci hydroxylovú skupinu viazaný troma valenciami na uhlíkatý zvyšok.

alkoholát
alkoxid

- zlúčenina alkoholov s kovom.

alkoholáza

- enzým spôsobujúci liehové kvasenie cukorných roztokov.

alkoholik

- osoba nadmerne požívajúca alkohol, alkoholické nápoje.

alkoholizácia
alkoholovanie

- pridanie, pridávanie alkoholu do dezertných vín.

alkoholizmus

- chorobná túžba a návyk k častému a nadmernému používaniu liehovín.

alkoholizovať

- pridať, pridávať alkohol do dezertných vín.

alkoholometer
liehomer

- meracie zariadenie obsahu alkoholu v tekutine.

alkoholykotva

- organické zlúčeniny odvodené od uhľovodíkov náhradou jedného alebo viacerých atómov vodíka hydroxylovou skupinou OH. Dôležité alkoholy sú metylalkohol (metanol) CH3OH a etylalkohol (etanol) C2H5OH.
- liehové nápoje.

alkoholýza

- štiepenie chemických väzieb pôsobením alkoholu.

alkorán

- starší názov pre korán.

alkovňa

- zastaralo priestor bez okna pripojený ku väčšej miestnosti ako výklenok.

alkoxid
alkoholát

- zlúčenina alkoholov s kovom.

alkoxyl

- jednoväzbová skupina odvodená od alkoholu.

alkyd

- syntetická živica polyesterového typu pripravená kondenzáciou viacmocných alkoholov s viacmocnými karbolovými kyselinami.

alkyl

- jednomocná skupina odvodená odtrhnutím jedného atómu vodíka z molekuly alifatického uhľovodíka (alkánu), napríklad metyl.

alkyl-

- prvá časť zložených označujúca chemické zlúčeniny s alkylovou skupinou.

alkylamín

- aminoderivát uhľovodíkov.

alkylácia

- zavádzanie alkylu do organickej zlúčeniny.

alkylát

- produkt alkylácie rozvetvených uhľovodíkov za vzniku vysokooktánových benzínov.

alkylhalogenid

- derivát alkánov, v ktorom jeen qlebo viac atómov vodíka je nahradených atómom halogénu (floóru, cjlóru, brómu, jódu).

alkylnitrát

- ester kyseliny dusičnej.

alkyón

- v gréckej mytológii morský vták pokladaný za zvestovateľa kľudných dní počas zimného slnovratu.

all fresco

- na spôsob freska.

all right [ól rajt]

- hovorovo správne, v poriadku.

all stars

- tím zostavený z najlepších hráčov na základe hlasovania odborníkov alebo novinárov obyčajne po skončení športovej súťaže.
- prenesene skupina vybraných jedincov určitého umeleckého alebo profesijného odboru.

alla breve

- v hudbe dvakrát tak rýchlo ako predtým.
- dvojdobý takt, v ktorom sa počíta podľa polovičiek a nie štvrtín.

alla marcia [ala marča]

- v hudbe pochodovo.

alla prima

- priamy spôsob maľby na podklad bez podmaľby.

alla tedesca

- na spôsob nemeckého tanca.

alla zingarese

- na spôsob cigánskej muziky.

allabreve

- v hudbe celý takt, v ktorom sa počíta podľa polovičiek a nie podľa štvrtiek; dvojpolovičný takt.

Allain, Marcel

- Francúzsko; 1885 - 1970; spisovateľ.

allargando

- v hudbe voľnejším spôsobom, rozvláčne.

allatív

- v ugrofínskych jazykoch pád označujúci predmet, ku ktorému smeruje dej.

Alláh

- názov boha v Islame.

Allbright, Madeleine

- USA; politička. Otec Jaroslav Korbel; 1999: ministerka zahraničných vecí.

alleghanyit

- veľmi vzácny jednoklonný nerast, zásaditý kremičitan mangánu. Nazvaný podľa pôvodného náleziska Alleghany v USA.

Allegra, Claude

- Francúzsko; renomovaný geológ, politik. Minister pre vedu.

allegretto

- v hudbe trochu pomalšie ako allegro.
- hudobná veta alebo skladba v tomto tempe.

allegrissimo

- veľmi rýchlo.

allegro

- v hudbe rýchlo, živo.
- skladba v tomto tempe.

allelengyon

- v byzantskej ríši kolektívna daňová tňzodpovednosť za dedinskú obec a za platenie daní z opustenej pôdy.

allemanda
allemande

- starý tanec mierneho tempa nemeckého pôvodu.
- stará nemecká forma inštrumentálnej skladby.

allemande

- nemecký tanec francúzskeho pôvodu. Pochádza zo 16. storočia.

allemontit

- vzácny klencový nerast sivej farby zo skupiny arzénu. Nazvaný podľa pôvodného náleziska u Allemontu vo Francúzsku.

allen
propadién

- uhľovodík s tzv. kumulovanou dvojnou väzbou.

Allen, Andrew Michael

- USA
* 4. 8. 1955 (Philadelphia)
astronaut. Let na STS-46 (31. 7. 1992 - 8. 8. 1992), STS-62, STS-75 (22. 2. 1996 - 9. 3. 1996).

Allen, Debbie

- USA; * 16. 1. 1950; herečka, tanečníčka a choreografka.

Allen, Joseph Percival IV.
"Joe" AllenJ. P. Allen

- USA
* 27. 6. 1937 (Crawfordswile)
astronaut
Let na STS-5. STS-51-A.
2x výstup do voľného kozmu.

Allen, Paul

- USA; spoluzakladateľ firmy Microsoft spolu s Billom Gatesom.

Allen, TimTim Allen

- USA
herec.
Manželka Jane. Dcéra Katherine, Elizabeth (* 28. 3. 2009).

Filmografia:
Vianoce naruby (2004).

Allen, WoodyWoody Allen

- USA
* 1. 12. 1935 (New York)
filmový režisér, herec, vlastným menom Allen Stewart Konigsberg.
1. manželka Harlene. Manželka Soon-Yi (adoptívna dcéra Mia Farrow; sobáš v roku 1997).
1951: Mení si meno na Woody Allen.

Herecká filmografia:
1977: Annie Hall
2005: Match Point.

Réžia:
1969: Vezmi prachy a zmizni
1971: Banáni
1972: Všetok, čo ste kedy chceli vedieť o sexe (ale báli ste sa opýtať)
1973: Spáč (Sleeper)
Láska a smrť
1977: Annie Hall (Oscar)
Sen noci svätojánskej
1979: Manhattan
1985: Purpurová ruža z Káhiry
1989: Zločiny a poklesky
Hanna a jej sestry
Manželia a manželky
2001: Prekliatie žltozeleného škorpióna
2002: Hollywood v koncoch
2005: Match Point - Hra osudu.

Scenár:
Čo nového, mačička?

Allen IV., Joseph Percival

- USA
* 27. 6. 1937
astronaut.
Let na STS-5 (11. 11. 1982 - 16. 11. 1983), STS-51 (8. 11. 1984 - 16. 11. 1984).

Allenby, Edmund

- Veľká Británia
* 23. 4. 1861 (Brackenhurst)
† 14. 5. 1936 (Londýn)
vikomt z Meggida a Felixstowe, poľný maršál.
1917: ako vrchný veliteľ egyptskej armády dobyl počas 1. svetovej vojny Jeruzalem.
1918: dobyl Damašok a Aleppo.

Allende Gossens, SalvadorkotvaSalvador Allende

- Chile
* 26. 6. 1908
† 11. 9. 1973 (zavraždený)
politik.
Dcéra Isabel.
24. 10. 1970: zvolený za prezidenta (do 11. 9. 1973).
Zabitý pri vojenskom puči vedenom generálom Augustom Pinochetom.

Aller, Lawrence H.

- USA
* 24. 9. 1913
astronóm.
Venoval sa teoretickým a spektroskopickým pozorovaniam a výskumom atmosféry Slnka a hviezd.
Autor známej učebnice astrofyziky.

allentando

- spomalene, spomaľovane.

Alley, KirstieKirstie Alley

- USA
* 12. 1. 1955
herečka.

Filmografia:
Pozri, kto to hovorí.

Alleyn, Edward

- Anglicko; 1. 9. 1566 - 25. 11. 1626; herec a divadelný podnikateľ. Vynikal najmä v tragédiách.

Allégret, Yves

- Francúzsko; 13. 10. 1907 (Asnieres - sur - Seine) - 31. 1. 1987 (Asnieres - sur - Seine); filmový režisér. Filmografia: 1945: Desy úsvitu; 1947: Dedée - d'Anvers; 1948: Taká malá pekná pláž; 1950: Zázraky sa dejú iba raz; 1954: Pyšní.

Alliaco, Petrus

- kardinál, sudca Jána Husa.

allicín

- rastlinné antibiotikum so špecifickými antibakteriálnymi vlastnosťami tovriace sa enzymaticky v cibulovitej zelenine z alliínu.

alliináza

- enzým premieňajúci alliín v antobakteriálny allicín.

alliín

- aminokyselina obsiahnuta v cesnaku a inej cibulovitej zelenine.

allingit
švajčiarsky jantár

- fosílna živica makroskopicky podobná jantáru, avšak bez kyseliny jantárovej, s obsahom dusíka a síry. Nazvaná podľa francúzskeho mesta Allinges.

Alliot-Marie, Michele

- Francúzsko; 1993 - 95: ministerka pre mládež a telovýchovu. 2002 - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: ministerka obrany. Dielo: 1999: Republika nezodpovedných.

Alliprandi, Giovanni Battista

- Taliansko; 1665 - 13. 3. 1720; architekt, staviteľ. Žil v Čechách. Postavil zámky v Hoříně, Kosmonosích, Liblicích, paláce Přehořovských a Šternberský. Zámok v Kuksu a piaristický kostel S. Kříže v Litomyšli tvoria vrchol jeho diela.

Allison, Fred

- USA; 1882 - 1964; fyzik.

Alliprandi, Giovanni Battista

- Taliansko; 1665 - 1720; architekt viedenskej školy. Dielo: kostol v Kuksu; Litomyšli, zámok v Libliciach, Šternberský, Kaiserštejnský a Lobkovický v Prahe.

allit

- hornina bohatá na voľné hydrátované oxidy hliníka.

allivalit

- hornina zo skupiny gabra, zložená takmer iba z olivínu a anortitu. Nazvaná podľa vrchu Allival na škótskom ostrove Rum.

Allen, Tim

- USA; * 13. 6. 1953; komik. Známy z TV seriálu Kutil Tim.

allmendy

- v stredoveku nemovitosti vo vlastníctve obcí v Nemecku.

allo-
alo-

- prvá časť zložených slov majúca význam iný, odlišný.

allochetit

- žilná hornina tinguaitového tyup a porfýrickej štruktúry. Nazvaná podľa údolia Allochet v Taliansku.

allometria

- úmerný diferenciálny pomer logaritmov dvoch veličín.

allonge (alonž)

- v práve prívesok ku zmenke.
- mužská baroková parochňa dlhými, až na ramená padajúcimi lokňami.

allonym

- autorom vypožičané meno iného skutočného človeka.

allograf

- závet písaný cudzou rukou.

Allori, Allesandro st.

- Taliansko; 3. 5. 1535 (Florencia) - 22. 9. 1607 (Florencia); maliar. Autor fresiek, oltárnych obrazov. Činný najmä vo Florencii.

Allosaurus

- druh dravého dinosaura, predchodca tyranosaura.

Allosaurus fragilis

- druh dinosaura. Dosahoval dĺžku okolo 12 metrov.

allotropia

- pozri polymorfia.

Alshammar, Therese

- Švédsko
plavkyňa.
13. 6. 2007: svetový rekord na 50m motýlik - 25,46 s.

alluaudit

- jednoklonný nerast zo skupiny trifylinu, fosforečnan sodíka, vápnika, železa a mangánu, vznikajúci zvetrávaním natrofylitu. Nazvaný podľa objaviteľa F. Alluauda.

allyl
2-propenyl

- jednoväzbová skupina odovdená od propénu, skupina CH2CH–CH2–.

allyl-

- prvá časť zložených slov označujúca chemické zlúčeniny s allylovou skupinou.

alm

- karbonátový sediment s r§zne vysokým obsahom humusu, bahenný vápenec.

alma mater

- matka živiteľka; obrazné označenie univerzity.

Alma-Tadema, sir Lawrence

- Holandsko/Anglicko; 8. 1. 1836 (Dronrijp) - 25. 6. 1912 (Wiesbaden, Nemecko); maliar. Autor žánrových malieb z doby rímskeho cisárstva.

Almagest

- spis Klaudia Ptolemaia, ktorý obsahuje jeho výklad geocentrickej svetovej sústavy. Prvý katalóg jasností 1.025 hviezd a začiatky sférickej astronómie.

Almagro, Diego ml.

- Španielsko; 1520 - 1542; conquistador. Zavraždil F. Pizzara a prehlásil sa generálnym kapitánom Peru. Bol zavraždený. Otec Diego st.

Almagro, Diego st.

- Španielsko; 1475 - 1538; conquistador. Spolu s F. Pizzarom dobyl Peru. Syn Diego mladší. Na Pizzarov rozkaz bol zavraždený.

almanach

- letopis, ročenka, zborník prác.
- zborník s literárnymi príspevkami rôznych autorov.

almanach, Gothajský

- ročenka európskej šľachty s rodokmeňmi. Vydávaná periodicky od roku 1763. Od roku 1785 v nakladateľstve J. Perthes v Gothe.

almanach Máj

- v 14. a 15. storočí v Čechách súbor kalendárnych tabuliek (ročenka) s astronomickými údajmi, neskôr doplnenými o praktické rady a rozprávanie.

almandín

- druh granátu (polodrahokamu), priehľadný. Má chemický vzorec (Fe3Al2(SiO4)3. Je fialovo červený alebo fialovo hnedý, môže byť i čierny, ružový alebo dokonca oranžový. Ťaží sa na Cejlóne, v Indii, v Afganistane a Mongolsku. Nazvaný podľa antického maloázijského mesta Almandy.

almandinspinet

- spinet so zreteľným fialovým odtieňom. Používa s anjamä v klenotníctve.

almara

- šatník.
- skriňa vôbec.
- rozmerná skriňa ku uloženiu liturgických predmetov (v sakristii).

almázia
malvázia

- dobrý, silný nápoj, pôvodne silné sladké víno.

almea

- arabská, egyptská alebo vúbec orientálna tanečnica a speváčka.

almemor

- stupeň so zábradlím a pultom na čítanie v synagóge v strede priestoru.

Almodóvar, Pedro

- Španielsko; filmový režisér. Otvorene sa priznal ku svojej homosexualite. Réžia: Na dno vášne; 1995: Kvet môjho tajomstva; 1999: Všetko o mojej matke; 2002: Hovor s ňou; 2004: Zlá výchova; 2005: Volver. Scenár: 2002: Hovor s ňou.

almohadi

- islamské reformné hnutie vyznavačov jedinečnosti Božej; vzniklo v 12. storočí medzi Berbermi.

Almohádi

- vládnuca moslimská dynastia na severe Afriky a v južnom Španielsku. Z Marrakéša vkádli až v rokoch 1172 - 1269. 1147: obsadzujú Marraakéš, ktorý sa stáva ich hlavným mestom. 1172: rozširujú svoje územie v dnešnom Španielsku. 1212: začínajú sa sťahovať zo Španielska - Granada ostáva jediným moslimským kráľovstvom na Pyrenejskom polostrove.

almorávidi

- moslimská protifeudálna sekta, ktorej prívrženci pochádzali najmä z Berberov.

Almorávidi

- berberská dynastia vládcov, ktorá si v roku 1054 podrobila dnešné Maroko a Alžírsko a v roku 1090 južnú časť dnešného Španielska (1058). V rokoch 1147 - 1172 dynastiu vystriedali Almohádi.

Almquist, Karl Jonas Love

- Švédsko; 28. 11. 1793 (Stockholm) - 26. 9. 1866 (Brémy); spisovateľ (aj Carl Almqvist). Priekopník realistickej prózy. Dielo: 1832 - 1851: Kniha šípkovej ruže (Törnrosens bok).

Almqvist, Oswald

- Švédsko; 2. 10. 1884 (Trankil; u Karlstadu) - 6. 4. 1950 (Stockholm); architekt. Vedúca osobnosť racionalizmu a funkcionalizmu vo Švédsku.

almud

- v španielsky a portugalsky hovoriacich krajinách stará jednotka hmotnosti, ojemu i plošného obsahu rôznej hodnoty.

almukantarát

- v astronómii súradnicová kružnica rovnobežná s horizontom.

almuženka

- v minulosti poukážka na vecnú podporu dávaná žobrákom namiesto almužny.
- poukážka na podporu v nezamestnanosti.

almužna

- nepatrný dar, zvyčajne peniaze.

almužník
almužníčka

- kto žije z almužien, žobrák.

almúcia

- kukla alebo kapucňa podšitá kožušinou, so širokým golierom, pôvodne súčasť odevu kanonikov, neskôr i svetských odevov.

alnico

- nekujné zliatiny železa, niklu, hliníka, kobaltu, niekedy i medi a titanu. Používa sa na výrobu permanentných magnetov.

alo-
allo-

- prvá časť zložených slov majúca význam iný, odlišný.

aloa
aloi

- obsah drahého kovu v minci, rýdzosť mince.

alobal

- alumíniová fólia pre balenie pokrmov, najmä pri ich úprave, pozri staniol.

alod

- alodium.

alodium
alod

- v období feudalizmu nehnuteľnosť v plnom (nedelenom) vlastníctve, predovšetkým šľachtická (slobodný statok).

aloekotva
Aloë

- rod tropických sukulentných rastlín s dužinatými listami. Niektoré druhy sú okrasné. Listy obsahujú liečivé živice. Rastie na Arabskom polostrove a v Stredomorí (Aloe succotrina (syn. A. vera)).
- v lekárnictve zhustená šťava niektorých aloe ako liečivá droga. Obsahuje antrachinony a glykosidy.
- vlákna priadze z vlákien tejto rastliny na laná, koberce a pod., maurícijská konopa.

alofan

- číry alebo biely amorfný ílový nerast, vodnatý kremičitan hliníka.

alofanoid

- súhrnný názov ílových minerálov.

alofázový

- týkajúci sa pochodov, pri ktorých na úkor pôvodných minerálov vznikajú v hornine minerály nové.

alofénia

- prejav funkcie určitých génov, ktoré boli uvedené do činnosti pôsobením iných génov.

alofit

- nerast makroskopicky podobný serpentínu, vodnatý kremičitan horčíka.

alofón

- pozičná varianta fonému, hláska alebo odtieň hlásky, ktorá nemení význam slova.

alogamia
cudzoprašnosť

- oplodnenie iným jedincom, u rastlín poprášenie peľom inej rastliny toho istého druhu.

alogénny

- týkajpci sa zmien spôsobených podmienkami vzniknutými mimo pôvodné prirotzené prostredie a spoločenstvo. Opak je autogénny.
- týkajúci sa vzťahu alebo rozdielu medzi jedincami zoho istého druhu, ale geneticky nepríbuzných.

alogický

- nezhodujúci sa s logikou, nelogický.

alogizmus

- nelogický úsudok.
- výrok odporujúci logike.

alograf

- cudzou rukou písaná záveť. Opak je holgraf.

aloha

- pozdrav. Používaný najmä na Hawaii.

alochemický

- týkajúci sa pochodov, ktoré sú spojené s látkovými presunmi v chemickom zložení výslednej horniny oproti hornine východzej.

alochetit

- žilná hornina porfýrickej štruktúry. Pomenovaná podľa údolia Allochet v Taliansku.

alochória

- v botanike rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín vetrom, vodou, živočíchmi alebo človekom.

alochromatický

- zafarbený, nie však farebný (idiochromatický).

alochronický

- vyuznačujúci sa výlučne časovým výskytom v určitej ére apod. Opak je synchrónny.

alochthon
alochtón

- pochádzajúci z iného miesta. Opak je autochton.
- alochtónny človek, organizmus, rastlina, horninové teleso a iné.

alochtón
alochthon

- pochádzajúci z iného miesta. Opak je autochton.
- alochtónny človek, organizmus, rastlina, horninové teleso a iné.

alochtónia

- výskyt niečoho alebo niekoho alochtónneho.

alochtónny
alochthónny

- od inokade pochádzajúci. Opak je autochtónny.

aloi
aloa

- obsah drahého kovu v minci, rýdzosť mince.

alokácia

- rozdelenie, rozvrhnutie.
- v štatistike voľba rozsahu štatistického výberu.
- v ekonomike kombinované využitie rôznych faktorov k dosiahnutiu maximálnej hospodárnosti.
- vo výpočtovej technike pridelenie (priradenie) zdrojov, pamäte apod. častiam programu.
- v elektrotechnike rozmiestnenie jednotlivých dĺžok kábla po trase diaľkového vedenia.

alokázia

- tropická ázijská rastlina rodu Alocasia. Pestuje sa vo fľašiach a skleníkoch pre veľké dekoratívne, krásne vyfarbené listy.

alokúcia

- príhovor pápeža alebo biskupa pri niektorých dôležitých alebo slávnostných príležitostiach.
- verejný slávnostný príhovor.

alolex

- varianta lexému.

alolit

- výrastlice prinesené na miesto tuhnutia magmou. Opak je autolit.

Alomar i Vilallonga, Gabriel

- Španielsko; 7. 10. 1873 (Palma de Mallorca) - 7. 8. 1941 (Káhira); katalánsky esejista, básnik, novinár a politik. Dielo: 1911: Ohňový stĺp (La columna de foc).

alometamorfóza

- premena horniny vyvolaná vonkajším zásahom. Opak je autometamorfóza, autolýza.

alometria

- nerovnomernosť rastu, vývoja. Je vyvolaná nerovnakým rozdeľovaním výživných látok.

alomorfa

- variant tej istej morfémy (napr. sufixálna morféma).

alomorfit

- klamotvar barytu po anhydrite.

alomorfóza

- prispôsobenie organizmu novým životným podmienkam na danej úrovni organizácie.

alomón

- medzidruhové chemické komunikačné prostriedky živočíchov slúžiace na označenie vlastného teritória, odpudzovanie iných druhov a pod.

Alonso, Fernando

- Španielsko; * 29. 7. 1981 (Oviedo); automobilový pretekár. Od roku 2000 pilot Formule 1. 2005: 1. miesto v seriáli F1 (najmladší majster sveta v F1).

Alonso, José Antonio

- Španielsko; politik. 2005: minister vnútra.

alonym

- krycie meno autora požičané od iného autora, zvyčajne z dôvodov politických či cenzúrnych.

alonž
allonge

- v práve prívesok ku zmenke.
- predĺžená časť listu tlačoviny, napr. mapa v knihe.
- nadstavec na konci destilačnej aparatúry uľahčujúci odtekanie destilátu do zbernej nádoby.
- v reprografii manipulačná časť mikrofilmového pásu bez mikrozáznamov, chrániaca vlastný záznam pred mechanickým poškodením.
- mužská baroková parochňa dlhými, až na ramená padajúcimi lokňami.

alopatia

- liečba vyvolávajúca liekmi opačného účinku obranný proces v organizme. Označení použité Hahnemannom pre metódu tzv. školnej medicíny, ktorá lieči príznaky nemocí prostriedkami pôsobiacimi proti týmto príznakom, na rozdiel od Hahnemannom založenej homeopatie.

alopatria

- výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov úplne oddelene, oddelených územiach.

alopecia

- holohlavosť, plešivosť.
- vypadávanie vlasov.

Alopex lagopus

- líška polárna.

aloplastika

- nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom.

alotrium

- nezbednosť (často detská).

alotropia

- schopnosť niektorých prvkov vyskytovať sa vo dvoch či viacerých modifikáciách s odlišnými fyzikálnymi i chemickými vlastnosťami.

Alouette

- Francúzsko; družice pre kompletný výskum ionosféry (koncentrácia elektrónov, zmeny hustoty, šírenie veľmi dlhých vĺn, rádiový šum, kozmické žiarenie). Ako prvé zmerali ionogramy z obežnej dráhy. V programe pokračovali družice ISIS.

Alouette 1

- Francúzsko; družica; štart 29. 9. 1962; hmotnosť 144 kg; aktívna životnosť 2. 473 dní, celková 2.000 rokov.

Alouette 2

- Francúzsko; družica; štart 29. 11. 1965; hmotnosť 145 kg; aktívna životnosť 2. 473 dní, celková 500 rokov.

ALOX5

- označenie génu, ktorý je nositeľom súvislosti s možnosťou ochorenia na arterosklerózu, hrá hlavnú roľu pri vzniku nemoci v kombinácii so stravovacími návykmi; mechanizmus pôsobenia génu spočíva v tom, že využíva molekuly tzv. zlých tukov k tvorbe plátov na vnútornej strane artérií, ktoré tak postupne znižujú priechodnosť ciev.

alozóm

- nepárový pohlavný chromozóm.

alpakotva

- vysokohorská pastvina.
- masážny a osviežujúci roztok tejto značky, francovka.

alpakakotva

- argentan, pakfong (s iným percentuálnym pomerom uvedených kovov); biela zliatina medi, niklu a zinku nahradzujúca striebro. Je odolná proti korózii a dobre tvárna.
- druh lamy.
- druh vlny z tejto lamy.

Alpamyš

- hrdinský epos asi zo 16. storočia rozšírený medzi národmi strednej Ázie.

Alpatov, Michail Vladimirovič

- ZSSR; * 1902; dejepisec umenia. Dielo: Dejiny svetového umenia.

Alpher, Ralph

- 1948: Ralph Alpher a Robert Herman predpovedajú existenciu reliktného žiarenia.

alpinizmus

- horolezectvo.
- forma vysokohorskej turistiky.

alpinka

- skalnička, rastlina pestovaná na alpíne.

alpíni

- príslušníci talianskej, francúzskej a rakúsko-uhorskej pechoty pre boj v Alpách (od polovice 19. storočia).

alpínsky

- alpský, vysokohorský.

alpínum

- umelá záhradná skalka, na ktorej sa pestujú malé, nízke, pekne kvitnúce rastliny, tzv. alpinky.

Alpy

- najvyššie európske pohorie.

Alpy, Lepontské

- pohorie vo Vnútorných Alpách v Švajčiarsku a Taliansku. Najvyššia hora je Monte Leone, 3. 561 m. n. m.

Alqueva

- Portugalsko; najväčšie vodné dielo v Európe.

ALS

- amyotrofická laterárna skleróza, nervové ochorenie. Jedná s o notorické odumieranie motorických neurónov, ktoré v tele kontrolujú pohyb. Pôvod a príčiny vzniku choroby nie sú známe.

Alsasko

- územie patriace od roku 1871 Nemecku. Podľa Versailskej zmluvy bolo vrátené Francúzsku.

Alsterufer

- Nemecko; nemecká prepravná loď; 1943: viezla z Japonska do Nemecka 344 ton wolfrámu, kovu potrebného na spevnenie pancierov. Potopená 27. 12. 1943 pilotmi RAF, Čechoslovákmi Oldřichom Doleželom a Zdeňkom Hanušom s bombardérom Liberator.

alt

- hlboký ženský (detský, chlapčenský) hlas s rozsahom asi g - f2.
- part druhého hlasu v skladbe spevácky zbor.

Alt, Theodor

- Nemecko; 23. 1. 1846 (Döhlau)8. 10. 1937 (Ansbach); maliar. Autor portrétov, zátiší, krajín a mestských scenérií.

Altair

- USA; štvrtý stupeň nosnej rakety Scout.

Altamira

- Španielsko; jaskyňa v južnom Francúzsku, kde sa objavili v roku 1879 nástenné kresby človeka kromaňonského. Ich vek sa odhaduje na 30.000 rokov. V jaskyni boli objavené i prvé odtlačky rúk jaskynných ľudí (1878).

altasosaurus

- druh dinosaura. Príbuzný dinosaura Tazoudasaurus Naimi, ktorý je asi 20 miliónov rokov starší.

altazimut

- veľký neprenosný ďalekohľad otáčavý okolo zvislej i vodorovnej osi.

altán

- neveľká, sčasti otvorená jednoduchá stavba so strechou chrániaca pred slnkom a pred dažďom, besiedka.
- nadstavba na poslednom poschodí alebo na streche budovy v podobe nízkej veže (pôvodne vyhliadkovej).

Altdorfer, Albrecht

- Nemecko; okolo 1480 - 1538; maliar, grafik a staviteľ. Maľoval nábytok a mytologické obrazy a krajiny.

Altenberg, Peter

- Rakúsko; 9. 3. 1859 (Viedeň) - 8. 1. 1919 (Viedeň); spisovateľ, vlastným menom Richard Engländer. Dielo: ako to ja vidím.

Altenbourg, Gerhard

- Nemecko; 22. 11. 1956 (Rödichen-Schnephenthal) - 30. 12. 1989; kresliar a grafik. Predstaviteľ subjektívne poňatého fantastického realizmu.

Altenstein, Karl

- Prusko; 1. 10. 1770 (Ansbach) - 14. 5. 1840 (Berlín); štátnik, aj slobodný pán vom Stein. 1808 - 1810: minister financií. 1817 - 1838: minister kultúry. Podporoval vedu a školstvo.

alter ego

- duševne, charakterovo spriaznený človek; dôverný priateľ, druhé ja (latinsky alter - iný, druhý; ego - ja).

alterácia

- zmena, poškodenie, v medicíne napríklad tkaniva alebo osobnosti chorobou alebo prostredím.
- zastaralo (zriedkavo) potiaže, trápenie, zúfalstvo; nevoľnosť.

alternatíva

- možnosť. možnosť voľby medzi dvoma alebo viacerými spôsobmi riešenia.
- v logike logická spojka; nadobúda pravdivosť, ak obe zložky majú rôznu pravdivostnú hodnotu.

alternatívny

- založený na inej, netradičnej možnosti, ponúkajúci takúto možnosť.

alternácia

- striedanie. striedanie sa dvoch alebo viacerých hercov v jednej roli tej istej inscenácie.
- v jazykovede striedanie hlások, tj. obmena hlások v rôznych tvaroch slova vznikajúca niekedy buď pri skloňovaní alebo časovaní,alebo pri tvorení nového slova.

alternát

- člen delegácie určený ku prípadnemu striedaniu iného účastnika.
- zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve.

alternátor

- generátor na výrobu striedavého prúdu.

alternátor, tachometrický

- tachoalternátor.

alternovať

- striedať sa.

alterovať

- (čo) meniť.
- zriedkavo (koho) rozrušovať, rozčuľovať.

Althaus, Paul

- Nemecko; 4. 2. 1888 - 18. 5. 1966; evanjelický teológ. Profesor v Erlangen. S odvolaním sa na Luthera zastával proti dialektickej teológii učenie o všeobecnom prazjavení Bodžom vedľa zvláštneho zjavenia sa v Ježišovi Kristovi.

Althea

- do konca roku 2004 najväčšia vojenská akcia EUROFOR v Bosne.

Althing

- islandský zemský snem, najstarší európsky parlament. Prvýkrát zasadal v roku 930 a od tej doby (s výnimkou rokov 1798 - 1873) sa schádza dodnes. 1262: prijíma za panovníka nórskeho kráľa.

Althusser, Louis

- Francúzsko; 16. 10. 1918 (Birmandreis, Alžírsko) - 22. 10. 1990 (Paríž); filozof. Autor prác o charaktere vedeckosti marxizmu a jemu zodpovedajúcej filozofie. Dielo: 1968: Pour Marx; 1965: Lire le Capital (Čítať Kapitál).

altimeter

- výškomer.

altis

- zasvätený priestor.
- miesto poskytujúce azyl.

Altman, Natan Isajevič

- ZSSR; * 1889; maliar, grafik, sochár a scénograf.

Altman, Robert

- USA; * 20. 2. 1925 (Kansas City), † 20. 11. 2006; filmový a TV režisér.
2006: Oscar za celoživotné dielo.

Réžia:
1957: Príbeh Jamesa Deana (dokument);
1957: Delikventi (The Delinquents);
1959: Bonanza; Buffalo Bill a Indiáni (western);
1969: M. A. S. H. (M*A*S*H; seriál);
1970: MASH: Román o troch armádnych doktoroch (film);
1978: Svadba;
1979: McCabe a pani Millerová;
1992: Hráč;
1975: Nashville (hudobná dráma);
2001: Gosford Park (detektívna satira);
Company;
1994: Pret-a-Porter (film zo sveta módy);
Prestrihy;
Dlhé lúčenie;
Tri ženy;
Kvintet z dôb, keď Zem zovre mráz a ľudia hrajú hazardnú hru o svoj vlastný život (scifi thriller);
Perníkový dedko;
Doktor T. a jeho ženy;
Zajtra nehrajeme.

Altman, Scott DouglasScott Altman

- USA
* 15. 8. 1959
astronaut.
Let na STS-90 (17. 4. 1998 - 3. 5. 1998), STS-106 (8. 9. 2000 - 20. 9. 2000), STS-109 (1. 3. 2002 - 12. 3. 2002) - Columbia (veliteľ).

Altmanová, Jana

- ČR; * 7. 10. 1944; bábkoherečka. 1974 - 1984: Ústredné bábkové divadlo Praha. Od roku 1982 pedagogicky pôsobí na DAMU.

Altmeier, Peter

- Nemecko; 12. 8. 1899 (Saarbrücken) - 28. 8. 1977 (Koblenz); politik. 1947 - 1969: ministerský predseda Porýnska - Falcka.

altocumulus

- altokumulus; vysoká kopa; druh oblačnosti tvorený vrstvami oblých oblakov, tvoriacich zhluky alebo rovné či zvlnené rady. V lete ich je možné často pozorovať pozde večer alebo skoro ráno.

altostratus

- vysoká sloha, druh oblakov.

altovka

- altová krídlovka v ladení Es dur alebo F dur.

Altrichter, Martin

- ČR; * 16. 11. 1972; hokejový brankár.

Altrichter, Petr

- ČR; * 24. 5. 1951; dirigent.

altruista

- ľudomil.

altruistický

- ľudomilný, nezištný.

altruizmus

- opak egoizmu, nesobecký spôsob myslenia alebo cítenia, jednanie v prospech druhých ľudí. Do filozofie pojem zaviedol Comte ako výraz pre nezištnú starostlivosť o blaho iných ľudí.

altun

- osmanská zlatá minca.

alumetovanie

- pokrývanie železa hliníkom, povrchová úprava.

aluminium

- alumínium; latinský názov chemického prvku hliník.

aluminotermia

- podstatou aluminotermie je redukcia kovových oxidov práškovým hliníkom za vzniku oxidu hlinitého a príslušného kovu. Pritom sa uvoľňuje veľké množstvo tepla, takže vzniknutý kov sa získa v roztavenom stave. Z tohto dôvodu je aluminotermia výhodná pre výrobu ťažko taviteľných kovov.

alumíniový

- hliníkový.

alumínium (aluminium)

- latinský názov chemického prvku hliník.

alumnátkotva

- kňazský výchovný ústav, seminár.

alumnus

- chovanec alumnátu, seminarista.
- zastaralo chovanec univerzetného internátu.

Alunáns, Juris

- Lotyšsko; 1832 - 1864; kultúrny činiteľ, básnik. Uakladateľ lotyšskej národnej poézie..

alunit

- nerast, dodekahydrát síranu hlinitodraselného (Kal(SO4)2. 12H2O). Kryštalizuje v pekných osemstenoch.

aluvium

- holocén; mladšie štvrtohory.

alúzia

- nepriamy odkaz na historický, politický, literárny kontext začlenený do stavby literárneho diela, narážka.

Alvarado, J. Velasco

- Peru; politik. 1968: prezident.

Alvarez, Jerónimo Arnedo

- Argentína; * 1897; politik. 1938: generálny tajomník KS Argentíny.

Alvarez, Luis Walter

- USA; 1911 - 1. 9. 1988 (Berkeley); vynálezca zameriavača pre bombardéry. 1968: Nobelova cena za objav z roku 1956, jadernú syntézu za studena.

alveol (alveolus)

- dutinka (pľúcna).
- zubné lôžko.
- váčok.
- malá nádobka.

alveola

- alveolus; v medicíne
- pľúcna komôrka. Drobné vzduchové váčky na konci priedušiek. Sú vystlané jemnou vlhkou membránou zásobovanou sieťou vlásočníc. Vdychovaný kyslík sa tu vstrebáva do krvného riečiska, a oxid uhličitý z neho vychádza von.
- zubné lôžko.

alveolára

- v jazykovede spoluhláska artikulovaná na alveolách; ďasnová, alveolárna spoluhláska.

alveolus (alveol)

- dutinka, komôrka (pľúcna).
- zubné lôžko.
- váčok.
- malá nádobka.

alveoly

- v jazykovede ďasnový výstupok u horných zubov, na ktorom sa tvoria niektoré hlásky (napr. t, d); ďasná.

Alweg

- sedlová jednokoľajová rýchlodráha, ktorú navrhol švédsky konštruktér A. L. Wenner - Gren. Vozidlo sa pohybuje po nadzemnej pevnej konštrukcii, ktorá nesie nízku jazdnú dráhu.

Alzheimer, Alois

- Nemecko; * 14. 6. 1864 (Marktbreit); lekár. 1888: promócia. 1889: nastupuje do ústavu pre duševne chorých (ako lekár). 1903: prechádza na psychiatrickú kliniku univerzity v Mníchove. Objavil a popísal po ňom pomenovanú chorobu.

Alžbeta I.

- Alžbeta I. Tudorovna.

Alžbeta Uhorská

- Uhorsko; 1207 - 1231; dcéra kráľa z rodu Arpádovcov. V štrnástich rokoch sa vydala za lankgrófa durynského Ľudovíta.

Alžírsko
Alžírsko

- severoafrická krajina. 1840: podmanené Francúzskom. 1848: prehlásené za francúzske územie. 1954 - 1962: vojna o nezávislosť. 1962: zisk nezávislosti na Francúzsku.

Am

- chemická značka prvku americium.

AM

- skratka pre amplitúdovú moduláciu.

Ama

- dogonský boh stvorenia.

amabile

- v hudbe nežne, ľúbivo.

Amadeo, Giovanni Antonio

- Taliansko; 1447 (Pavia) - 27. 8. 1522 (Miláno); sochár a architekt. Dielo: 1470: sochy v Coelloniho kaplnke v Bergame.

Amado, Jorge

- Brazília; * 1912; spisovateľ. Dielo: Rytier Nádej; Mulatka Gabriela.

Amadou, Hama

- Niger; politik. 2007: premiér. Odvolaný 31. 5. 2007 pre podozrenie zo sprenevary 1,2 mmilióna dolárov (zahraničná pomoc pre školstvo).

Amalfi

- Taliansko; 1302: je mu pripisovaný vynález kompasu.

amalgamovať

- spájať kov s ortuťou; (čo) premieňať na amalgám.
- (čo) potierať amalgámom.

amalgamácia

- spôsob získavania drahých kovov z rúd ortuťou, rozpúšťanie kovov v ortuti. Používa sa k pozlacovaniu zubnej výplne.

amalgám

- zliatina ortute a pevného kovu. Užívané napr. v zubnom lekárstve, v chemickom priemysle.

Amalthea

- mesiac planéty Jupiter. Hustota 0,8.

Amanita pantherina

- muchotrávka panterová, jedovatá huba. Málo mäsitý, pologuľatý, potom plocho klenutý klobúk na okraji krátko ryhovaný, zdobený menšími bielymi vločkami, má priemer 5 - 10 cm. Lupene sú pomerne husté, biele, noha dole tlstejšia, prechádza do hľuzy lemovanej pošvou, prsteň nie je ryhovaný. Hojná vo všetkých lesoch, hlavne v teplejších oblastiach.

Amanita phalloides

- muchotrávka zelená (hľuznatá), jedovatá huba. Menej mäsitý hladký klobúk je hodvábno vláknitý; bez zbytkov závoja, s tmavším stredom. Lupene sú husté, tenké, stopka kyjakovito rozšírená, dole nápadne biela až šedá cípatá pošva. Hojná v zmiešaných a listnatých lesoch.

Amanita porphytia

- muchotrávka porfyrová. Jedovatá huba. Málo mäsitý, klenutý klobúk má v priemere 4 - 8 cm; je porfýrovite hnedý až šedofialový, zo zbytkami závoja. Veľké lupene sú biele, noha tenká, niekedy páskovaná, prsteň hladký, biely až žltavý, niekedy sa strácajúci. Dosť hojná najmä v ihličnatých lesoch.

Amanita rubescens

- muchotrávka ružovkastá (červenkastá). Jedlá huba. Mäsovitý, zvonovito klenutý až rozložený klobúk o priemere 5 - 15 cm je na okraji hladký, mäsovo červený až hnedý, husto pokrytý belavými zbytkami závoja. Dužina poranením a starobou červená. Rastie vo všetkých lesoch.

Amanita virosa

- muchotrávka otravná, jedovatá huba. Málo mäsitý klobúk o priemere 3 - 7 cm je po navlhčení slizký. Celá huba je čisto biela, prsteň sa stráca. Zriedka rastie v horských a podhorských lesoch.

amanitin

- hlavný jed muchotrávky hľuzovitej. V roku 1941 ho izolovali Wieland a Hallermayer.

amant

- milenec. Niekedy v hanlivom význame.

amanuensis

- bývalý nižší súdny úradník.

amará

- lieky horkej chuti povzbudzujúce chuť do jedla (zväčšenou žalúdočnou sekréciou a urýchleným vstrebávaním), horčiny.

amarant

- E 123.
- láskavec, rastlina s hustým jednoduchým hroznovitým kvetenstvom drobných kvetov, rod Amaranthus.
- nepravá obilovina, ktorá sa pestuje vo vysokohorských oblastiach.

amarelky

- skupina višní. Plody s tenkou priesvitnou šupinou sú lahodne kyslé. Vhodné pre zaváranie.

amarum

- liek obsahujúci horké látky, určený ku stimulácii vylučovania tráviacich štiav a povzbudeniu chuti.

amarylka

- Amaryllis
zornica.
Subtropická rastlina z čeľade amarovitých. Pochádza z južnej Ameriky. Niektoré druhy sú okrasné a pestované ako izbové rastlina.

Amaterasu Omikami

- Japonsko
bohyňa Slnka, od ktorej sa odvádza pôvod japonskej cisárskej rodiny. Svojmu vnukovi Ninigimu, no Mikoto predala cisárske insígnie, zrkadlo, náhrdelník a meč. Tieto potom dedili jeho potomkovia, následníci trónu.

amatér

- neprofesionál, kto sa niečomu venuje zo záľuby, nie z povolania (avšak - na rozdiel od diletanta - často s dobrým odborným výsledkom). Opak je profesionál.

amatérizmus

- amatérstvo. Ochotníctvo, pestovanie športu, umenia a podobne zo záľuby, nie z povolania. V širšom zmysle platí o každom, kto nie je pre danú činnosť odborne vyškolený.

amatérska

- ochotnícky.

Amati, Niccolo

- Taliansko
* 3. 12. 1596 (Cremona)
† 12. 4. 1684 (Cremona)
husliar.
Učiteľ Antonia Stradivariho .

Amato, Giuliano

- Taliansko
politik.
Premiér.
2007: minister vnútra.

amatovky

- amatky
cenné husle vyrábané v husliarskych dielňach rodiny Amati v 16. a 17. storočí.

amaumau

- Havaj
miestny druh paprade zasvätený bohyni Pelé; verí sa, že papraď má zázračnú moc - kto ju má v dome, tomu sa vyhnú lávové prúdy.

Amaurospiza carrizalensis

- česky zvonohlík carrizalský, vták spevavec.

amauróza

- amaurosis
nezvratná strata svetlocitu, slepota.

amazonian

- tretia geologická etapa na Marse, ktorá začala asi pred 1,8 miliardou rokmi.

amazonit

- v ineralógii zelená odroda živca. Názov podľa rieky Amazonky (Amazonas) v Brazílii.

amazonka

- dámsky jazdecký úbor (kedysi módny).
- bojovná, statočná žena.
- mužatka.

Amazonka

- rieka v Južnej Amerike. Najdlhší a najmocnejší vodný tok na Zemi. Dĺžka 7.025 (7.062) km; povodie 7.050.000 km². Splavná v dĺžke 3. 700 km. Prietok v ústi dosahuje 180.000 m3/s. Ústi do Atlantického oceánu.

Amazonky

- mytologický bojovný národ žien, ktorý vraj sídlil na južnom a juhovýchodnom pobreží Čierneho mora. Vo všeobecnosti bojovné ženy, mužatky.

amazoňan oranžovokrídly

- Amazona amazonica.

Amár Dás

- India
3. guru Sikhov. Nechal postaviť Harimandir.

ambalážkotva

- emballage
obal, balenie.

Ambarcumjan, Viktor Amazaspovič

- ZSSR
* 1908
astronóm.
Venuje sa stelárnej a astrofyzikálnej astronómii. Objavil hviezdne asociácie.

ambasáda

- vyslanectvo, veľvyslanectvo.

ambasádor

- veľvyslanec.

ambažúra

- v hudbe nátlačok.
- chuť k pitiu
- dobrá nálada.r>

ambiciózny

- túžiaci, snažiaci sa vyniknúť.
- majúci vysoké ciele, ctižiadostivý.

ambient

- prevážne syntetizátorová hudba s využitím ptírodných či technických zvukov (motorov, lietadly, vody a podobne).

ambiguita

- dvojzmyselnosť, dvojznačnosť, neurčitosť.

ambiopia (diplopia)

- dvojité videnie.

ambit

- otvorená stĺpová chodba na vnútornej strane budovy.
- krížová chodba.
- štvorcová ochodza otvorená arkádami do vnútorného dvora al. záhrady, pôvodne pri kresťanských bazilikách, neskôr v areáli kláštorných budov a pútnických kostolov.

ambivalencia

- súčasne sa vyskytujúca láska i nenávisť k tej istej osobe alebo predmetu. U dospelého abnormálny duševný stav.

ambivalentný

- majúci dvojitú platnosť, dvojaký význam; rozporný.

ambiciózny

- ctižiadostivý, majúci ambície.

ambidextria

- nevyvinuté alebo chýbajúce prednostné užívanie jedného z párových orgánov tela.

ambiopiy

- dvojité videnie.

ambit

- štvorcová chodba u bazilík, kláštorov apod. opatrená arkádami a otvorená do záhrady, dvora; krížová chodba.

ambitus

- rozsah hlasu alebo hudobného nástroja.
- tónový rozsah melódie.

ambivalencia

- dvojakosť, vnútorný rozpor.
- rozpoltenosť.

ambivalentný

- rozporný, rozpoltený, rozkolísaný, majúci dvojaký význam.

ambícia

- túžba po vyniknutí, uplatnení; ctižiadosť.

Ambler, Eric

- Anglicko
* 28. 6. 1909 (Londýn)
† 22. 10. 1998 (Londýn)
prozaik.
Autor detektívnych a špionážnych románov.

Dielo:
1938: Epitaph for a Spy (česky 1968: 70 hodin pro špióna).

amblyakúzia

- oslabené počutie.

amblyopia

- zlé videnie, tupozrakosť. Bez postihnutia vlastných ústrojov oka.

amblyoskop

- prístroj merajúci stupeň amblyopie.

ambo

- dvojnosť, dve čísla, dvojica čísiel.
- kedysi výhra na dve čísla v bývalej lotérii.
- dvojitá kontra v karetnej hre.

Ambo

- Ovambo; bantuský kmeň v juhozápadnej Afrike.

ambo jamo

- v kartárskom slangu kontra na obe hlášky (napr. na sedmu i na stovku).

amboceptor

- pozri bakteriolysin.

ambona

- pult alebo prízemná kazateľnica umiestnená vľavo od oltára, odkiaľ sa čítajú čítania alebo evanjelium a prednášajú homílie.
- rečnícka tribúna v starokresťanských chrámoch.
- vyvýšené miesto.

Amborela trichopoda

- vedcami považovaná za najstaršú kvitnúcu rastlinu. Rastie v Novej Kaledónii. Tento rastlinný druh je starý 130 miliónov rokov a pravdepodobne tvorí prechod medzi kvitnúcimi a nekvitnúcimi rastlinami.

ambra

- vonná látka, ktorá sa tvorí v tráviacom trakte vorvaňov a napomáha k tráveniu. Občas sa dostáva z tela von spolu s trusom a pláva na hladine ako veľký šedočierny chumáč. Dlhú dobu bola ambra používaná pri kozmetickej výrobe.

Ambro, Ján

- SR; 27. 3. 1827 (Beckov) - 15. 5. 1890 (Bratislava); lekár - pôrodník. Autor prvej slovenskej učebnice o pôrodníctve. 1852: promócia na univerzite v Pešti. 1852: diplom chirurgie a pôrodníctva na univerzite vo Viedni. 1872: riaditeľ novozriadenej školy pre pôrodné asistentky v Bratislave. 1883: z jeho popudu sa na dnešnej Zochovej ulici v Bratislave začala stavba samostatnej budovy pre zdravotnícku školu a pôrodnicu. Dielo: Hlavné myšlienky pri organizovaní škôl pre pôrodné asistentky na území Uhorska; 1873: Kniha o pôrodníctve pre baby (Skalica).

Ambros, Vladimír

- ČR; 18. 9. 1890 - 12. 5. 1956; skladateľ a dirigent. Pôsobil ako dirigent v v nemeckých a anglických operných divadlách. Scénické opery: Ukradené štěstí; Maryla.

Ambrozek, Libor

- ČR; minister životného prostredia. Manželka Monika.

ambroziánsky

- vzťahujúci sa k milánskemu biskupovi Ambrožovi.

Ambrož z Hradca

- ČR; † 16. 10. 1439; Ambrož Hradecký.

Ambróz

- Galia; 340 (Trevir) - 379; teológ, cirkevný činiteľ, biskup v Miláne.

ambrózia

- v gréckej mytológii lahodný pokrm bohov, ktorý spolu s nektárom uchovával ich nesmrteľnosť a večnú mladosť.

Ambruš, Jozef

- SR; 22. 9. 1914 - 5. 4. 1993; literárny hustorik a textológ. Dielo: Ján Hollý očami súčasníkov; Ľudovít Štúr, život a dielo; Poézia Ľ. Štúra.

Ambrůz, Jan

- ČR; * 2. 6. 1956; sochár, kresliar a maliar. Od roku 1988 autor monumentálnych drevených plastík.

ambulancia

- nemocničná ordinácia pre dochádzajúcich pacientov.
- miestnosť na vyšetrovanie pacientov.
- sanitné vozidlo na dopravu pacientov.
- vo vojenstve poľná ošetrovňa.

ambulancia, poštovná

- v poštovom slangu vlaková pošta.

ambulantný

- chodiaci, pohybujúci sa, pojazdný.
- poskytovaný pri dochádzke.

ambulatórium

- zdravotnícke zariadenie pre vyšetrovanie a liečenie chodiacich (mobilných) pacientov.

ambustio

- combustio, oparenie.

AMC

- USA; Air Matériel Copmmandant.

Amebelodon

- mohutný bylinožravec z obdobia miocénu. Podobal sa slonovi, ale jeho spojité kly boli lopatovité, dlhé skoro meter. Bol vysoký 3 metre. Žil v Severnej Amerike.

Amelia, Gianni

- Taliansko; filmový režísér. Filmografia: La stella che non c' e (Chýbajúca hviezda).

Ameľkina, Galina Vasiľjevna

- Rusko; * 22. 5. 1954; kozmonautka.

amen

- hebrejsky pravda.
- záverečné slovo modlitby alebo kázania znamenajúce tak je.
- expresívne je s ním (s tým) amen - je s ním (s tým) koniec, nedá sa s ním (s tým) už počítať apod.
- koniec.

Amenábar, Alejandro (Alejandro Aménabar)

- USA; filmový režisér španielskeho pôvodu. Dielo: 2001: Tí druhí; 2004: More vo vnútri.

amencia

- amentia; zmätenosť, pomätenosť, často s preludmi (ilúziami, halucináciami); porucha vedomia prejavujúca sa neschopnosťou orientovať sa.

Amenemhet II.

- Egypt; faraón z dvanástej dynastie. Nechal postaviť Labyrint v Hawware, v podzemí ktorého bol aj pochovaný. Jeho hrobku našiel v roku 1888 britský archeológ Flinders Petrie.

Amendola, Giorgio

- Taliansko; * 1907; politik. 1946: člen predsedníctva ÚV KS Talianska. 1954: tajomník ÚV KS Talianska.

Amenhotep II.

- Egypt; faraón.

Amenhotep III.

- Egypt, faraón. Syn Achnaton. Manželka Teja.

Amenhotep IV.

- Egypt; faraón Achnaton.

amenorea (amenorrhea)

- zastavenie menštruácie, mesačného krvácania.
- nedostavenie sa menštruácie.

amenorrhea

- amenorea; zastavenie menštruácie, mesačného krvácania.
- nedostavenie sa menštruácie.

Amenreus

- egyptské božstvo. Bolo zobrazované ako baran.

americium

- amerícium; chemický prvok, transurán (aktinoid), strieborný, lesklý a rádioaktívny kov. Chemická značka Am. V roku 1944 ho získal G. T. Seaborg.

Amerika

- dúhrnný názov pre Južnú, Strednú a Severnú Ameriku. Termín prvýkrát použil nemecký kartograf Martin Waldseemüller v roku 1507, keď nový kontinent zakreslil do svojich máp.

Amerika, Južná

- kontinent na južnej pologuli.

Amerika, Severná

- kontinent na severnej pologuli. V roku 1492 na ňom žilo na 15 miliónov domorodých obyvateľov.

amerikanistika

- štúdijný a vedecký odbor zaoberajúci sa jazykom. literatúrou a dejinami Američanov.

amerikanizácia

- poameričtenie; preberanie a podriaďovanie sa najmä politickému, ekononmickému a kultúrnemu vplyvu USA.

Amerling, FriedrichFriedrich Amerling: Dievča v slamenom klobúku

- Rakúsko; * 1803 (Viedeň), † 1887 (Viedeň); maliar.
Dielo: Dievča v slamenom klobúku.

Amerling, Karel Slavoj

- ČR; * 18. 9. 1807 (Klatovy), † 2. 11. 1884; lekár, pedagóg a filozof. Vybudoval výchovný ústav Budeč a ústav pre slabomyseľné deti na Hradčanoch. Priekopník vzdelávania dospelých. Stúpenec J. A. Komenského. 1848: návrh na demokratizačnú reformu školstva.

ametyst

- najviac cenená drahokamová forma kremeňa. Má svetlo fialovú, fialovú až tmavo fialovú farbu. Niektoré ametysty ťažené v Brazílii na slnku strácajú farbu až do žlta. Pomerne časté je nerovnomerné zafarbenie, ktoré tvoria šmuhy a chuchvalce, takzvané fantómy. Pri teplote nad 600 °C sa ametyst mení na mliečny biely kameň, ktorý sa potom šperkársky ďalej obrába. Tvrdosť 7.

amébakotva

- meňavka; mikroskopický jednobunečný organizmus bez pevnej bunečnej blany (preto môže meniť svoj tvar).

amébiáza

- amoebiasis; infekčné črevné ochorenie spôsobené prvokmi meňavkami.

amélia

- vrodené nevyvinutie končatín, prípadne iných častí tela.

Aménabar, Alejandro

- USA; filmový režisér španielskeho pôvodu. Filmografia: 2001: Tí druhí.

amfetamínkotva

- droga. Amfetamíny patria medzi psychofarmaká, ktoré pre svoje silné excitačné účinky na CNS označujeme ako psychostimulanciá. Použitie amfetamínu a jeho derivátov bolo spočiatku ako i u ných druhov farmaceutických prípravkov vyslovene terapeutické (liečba narkolepsie - náhle, nepredvídateľné záchvaty spavosti, parkinsonizmu, migrény, impotencie, dekongescia sliznice nosa a horných dýchacích ciest pri nádche). Neskôr začali byť "oceňované" vedľajšie účinky týchto liečiv, a to najmä výrazný psychostimulačný účinok - pocit sily, sebadôvery, neunaviteľnosti, všemohúcnosti. Ide o látky "životabudiče" schopné vybičovať fyzické a psychické výkony, našli svoje uplatnenie vo vojenských operáciach (diaľkové lety, ponorková služba, zvýšenie bojaschopnosti), u vodičov diaľkových ťahačov, ale aj u športovcov, umelcov, študentov, manažérov. Sú to vlastne sympatikomimetické amíny (ako adrenalín a noradrenalín), u ktorých stimulácia nervového systému prevyšuje periférny sympatikomimetický efekt. Štrukturálne sa amfetamín podobá chemickému transmiteru norepinefrinu, ktorý hrá v ľudskom tele dôležitú úlohy v odpovedi na stres a emócie. Amfetamin napodobňuje alebo zvyšuje vplyv norepinefrinu na mozog a na nervový systém. Látky tejto skupiny sa získavajú cestou chemickej syntézy. Na ich výrobu, prípadne úpravu z polotovarov (prekurzorov) nie je spravidla potrebné zložité chemické vybavenie. Najčastejšie zneužívané budivé amíny sú : Metamfetamín (Pervitín), Amfetamin (Psychoton, Benzedrin, Elastonon), Dexamfetamín (Dexedrin, Dexamed), MDMA - Extáza, Fenmetrazín, Dexfenmetrazín, Centedrin, Ritalin, Preludin, Mirapont. Amfetamín a jeho príbuzné deriváty sú v chemicky čistej formy biele jemne kryštalické prášky bez osobitného zápachu, mierne nahorklej chute, dobre rozpustné vo vode. Distribuujú sa najčastejšie vo forme tabliet, niekedy v injekčnom roztoku. Ak je droga v práškovej forme, môže sa i vdychovať nosom, zriedkavá je inhalácia výparov po zahriatí. Niektoré drogy amfetamínového typu sa aplikujú injekčne. V takomto prípade účinok nastupuje takmer okamžite, je to silný a krátky vnem, extrémne radostný a neopísateľný. Táto eufória je krátka, s rozvojom tolerancie. Psychostimulačný účinok amfetamínov sa prejavuje eufóriou, pocitom prívodu psychickej a fyzickej energie, zrýchlením intelektuálnych funkcií, kapacity pamäti, kreativity, sebadôverou, stratou zábran v komunikácii, stratou emocionálnych zábran a anxiozity, pocitom schopnosti zvládnuť všetko náročné. Subjekt má často vystupňované libido, pričom snaha využiť tento stav je neproduktívna a často vedie k impotencii. V drogových kruhoch je v súvislosti s amfetamínmi známy tzv. fenomén speedových "jázd". Ide o niekoľkodňové ťahy, keď sa toxikomani opakovaným podávaním amfetamínov udržujú v nálade. Po takýchto akciách nasleduje spánok - 48 hodín a viac a po prebudení nastupuje pocit úplného vyčerpania, depresie, dehydratácie a hladu (droga potlačuje pocit hladu). Chronická závislosť na drogách amfetamínového typu je charakteristická somatickými (strata hmotnosti, srdcová arytmia, zvýšenie krvného tlaku), ale predovšetkým psychickými ťažkosťami. Dochádza k rozvratu koordinačných a regulačných funkcií CNS (droga je výrazne neurotoxická - indukuje degeneráciu a neskôr ireverzibilnú stratu početných nervových zakončení), objavujú sa halucinácie vizuálne, sluchové, čuchové a taktilné, nepokoj, úzkosť, depresia, psychóza. V dôsledku bludov pri psychóze alebo depresii môže dôjsť k pokusu o samovraždu. Osobnosť konzumenta sa rýchlo degraduje. U osôb v chronickej drogovej závislosti od amfetamínov dochádza k znižovaniu prahu pre vzplanutie agresívnej reakcie, strate kontrolných mechanizmov, kontroly nad sebou.

amfi-

- prvá časť zložených slov majúca význam dvojaký, dvojstranýý, zdvojený.

amfibolia

- v literatúre dvojzmysel, zvyčajne vtipný, založený na významovej zámene slov rovnakého znenia.
- logická chyba vyplývajúca z dvojzmyselnost.

amfibolit

- čierna alebo tmavozelená kryštalická bridlica zložená prevážne z amfibolov a živcov; kremičitan jednoklonnej sústavy s obsahom sodíka, vápnika apod.

amfiboly

- skupina nerastov, kremičitanov sodíka, draslíka, vápnika, horčíka, mangánu, železa, hliníku a iných prvkov. Veľmi rozšírené horninotvorné nerasty.

amfibrach

- metrická stopa skladajúca sa zo slabiky krátkej, dlhej a krátkej alebo neprízvučnej, prízvučnej a neprízvučnej.

amfigonia

- pohlavné rozmnožovaie.
- splývanie pohlavných buniek.

amfión

- obojaký ión, elektroneutrálna častica nesúca kladný i záporný náboj.

amfiteáter

- pôvodne kruhovité hľadisko starovekých rímskych a gréckych divadiel. V teréne amfiteáter nazývame kruhovú kotlinu, ktorej steny sa zvažujú ku stredu ako hľadisko športového štadióna.

Amfitríté

- Néreovna; manželka Poseidona.

amfíbia

- obojživelník.
- lietadlo schopné pristávať a prípadne i plávať na vodnej hladine.
- auto schopné pohybu i vo vode.

amfolyt

- amfoterný elektrolyt, obojaký elktrolyt. Chová sa podľa pH okoia ako látka kyslej alebo zásaditej povahy.

amfoterný

- obojetný, obojaký, javiaci sa v dvoch podobách. V chémii označenie pre prvky, ktoré reagujú ako s kyselinami, tak i so zásadami.

amfóra

- staroveká dvojuchá štíhla váza na nohe, väčšinou figurálne pomaľovaná. Používala sa k uchovaniu oleja a vína.
- dutá miera pre tekutiny (viac ako 26 litrov).

amfóry, panathénajské

- amfóry ako odmena víťazom na pretekoch poriadaných na počesť bhyne Athény.

Amharovia

- semitský národ v Etiópii.

amharština

- jeden zo semitských jazykov. Dnes úradný jazyk v Etiópii.

Ami du Peuple

- Francúzsko; Priateľ ľudu; list redigovaný J. P. Maratom. Vychádzal v Paríži v rokoch 1789 - 1792.

amid

- ládka odvodená od amoniaku, v ktorom bol atóm vodíka nahradený atómom kovu, alebo od niektorých kyselín, v ktorých bola hydroxylová skupina - OH nahradená skupinou - NH2.

amid

- organická i anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu -NH2.

amidopyrín

- dimetylaminoantipyrin; heterocyklická organická látka, významné antipyretikum a analgetikum.

amidy

- chemické látky odvodené od amoniaku (čpavku), v ktorom je atóm vodíka nahradený atómom kovu, napríklad amid sodný NaNH3, alebo od kyselín, najmä karbónových, v ktorých hydroxylová skupina - OH bola nahradená skupinou - NH2, napríklad acetamid CH3CONH2.

amigo

- kamarát (zo španielčiny).

amikt

- súčasť liturgického odevu, štvorhranná šatka kladená pod albu okolo krku, cez plecia, skrížená na hrudi, humerále.

amimia

- strata mimických pohybov.

Amin

- Afganistan; † 27. 12. 1979 (otrávil ho agent KGB, z otravy ho zachránili lekári, neskôr bol zastrelený); politik.
?. 4. 1979 - 27. 12. 1979: prezident.

Amin, Idi

- Uganda; * 1924 - 16. 4. 2003 (Saudská Arábia); politik. 1971 - 1979: diktátor (k moci sa dostal po štátnom prevrate - zvrhol Miltona Oboteho ). 13. 4. 1979 bol z Ugandy vyhnaný. Politický azyl mu ponúkli v Líbii a Saudskej Arábii (tam sa potom usadil).

amina

- v argote amnestia.

aminokyselina

- organická kyselina s jednou alebo viacerými aminoskupinami v molekule. Sú stavebnými jednotkami bielkovina väčšinou významnou zložkou potravy. Niektoré z nich, ktoré si organizmus nedokáže vyrobiť sám, sú pre neho nevyhnutné (esenciálne), napríklad metionin, lysin a ďalších osem aminokyselín.

aminoplast

- plastická hmota, ktorej základom sú polykondenzačné produkty formaldehydu s močovinou alebo jej derivátmi.

aminotransferáza

- pečeňové enzýmy (Aspartátaminotransferáza (AST), Alaninaminotransferáza (ALT)), ktorých väčší výskyt v krvi svedčí o poškodení pečene.

aminy

- amíny; dusíkaté látky odvodené od amoniaku (čpavku) náhradou jedného alebo viacerých atómov vodíka alkylom alebo arylom.

Amirani

- ľudový gruzínsky epos pomenovaný podľa hlavného hrdinu.

Amis, Kingsley

- Anglicko; 16. 4. 1922 - 22. 10. 1995; spisovateľ. Syn Martin. Dielo: Šťastný Jim.

Amis, Martin

- Anglicko
* 25. 8. 1949 (Oxford)
prozaik.
Otec Kingsley.

Dielo:
1989: Londýnske polia
1993: Na návšteve u pani Nabokovej a iné stretnutia
1995: Informácie (román)
2000: Skúsenosť (životopis)
2001: Vojna proti klišé (eseje)
2002: Koba Hrozný.

Amišovia

- USA
spoločenstvo, ktoré sa úzkostlivo vyhýba modernému svetu, pretože si chcú zachovať jednoduchý pospolitý spôsob života. Spája ich etnický pôvod a hovoria starým dialektom nemčiny. Definujú sa na základe náboženskej príslušnosti. Odmietajú pýchu, veria v pokoru a nechuť v sebapresadzovanie. Hierarchicky nie sú nijako organizovaní.

amitóza

- v biológii priame delenie bunky. Bunečné jadro sa delí priamo, bez vytvorenia chromozómov. Po rozdelení cytoplazmy vznikajú dve dcérske bunky. Zatiaľ nebolo preukázané.

amixia

- nepohlavné množenie sa organizmov.
- množenie sa bez oplodnenia.

amín

- derivát amoniaku.

Ammons, Albert

- USA
* 23. 9. 1907 (Chicago)
† 2. 12. 1949 (Chicago)
klavirista.
Jeden z najvýznamnejších hráčov blues a boogie - woogie. Trio s ním tvorili Meade Lux Levis a Pete Johnson.

amnestia

- hromadné prepáčenie trestu, udelenie milosti najvyššími ústavnými orgánmi, zvyčajne hlavou štátu (pozri milosť prezidenta republiky).

amnestia, daňová

- prepáčenie daňových nedoplatkov na základe zákonného opatrenia.

Amnesty International
AI

- Medzinárodná organizácia obrancov ľudských práv.

amnézia
amnesia

- strata pamäte spôsobená chorobou alebo úrazom.

amnézia, anteretrográdna

- strata pamäte po udalosti, ktorá stratu spôsobila.

amnézia, retrográdna

- strata pamäte pred udalosťou, ktorá stratu spôsobila.

amniocentézakotva

- vyšetrenie plodu, ktoré slúži ku odhaleniu závažných vrodených vád. plodu. Prevádza sa ešte v období, kedy zákon povoľuje umelé prerušenie tehotenstva. Vyšetrenie prebieha odobratím plodovej vody (15 - 20 ml), z ktorej sa prevádzajú ďalšie vyšetrenia (cytologické vyšetrenie na zistenie karyotypu - genetickej výbavy). Úspešnosť detekcie vrodených vád je okolo 99,5 %. Riziko komplikácií pri správne prevedenom vyšetrení je minimálne. V roku 1952 ju zaviedol britský genetik Douglas Bevis.

amnion

- v biológii vnútorná zárodočná blana, ktorá obklopuje zárodok suchozemských živočíchov.

amoeba

- améba.

amok

- vražedná zúrivosť, vražedné šialenstvo. Akútna duševná porucha.

amoleta

- omeleta.

Amón

- Egypt; boh, aj Amon - Ré. Hlavný boh Egypta od 16. až 14. storočia pred Kristom.

amonal

- bezpečná trhavina, ktorej hlavná súčasť je dusičnan amónny.

amoniak

- čpavok.

amonit

- praveký mäkkýš, ktorý žil v období jury, hlavonožec.

amoniti

- Ammonoidea; vymretý rád štvoržiabrových hlavonožcov, napríklad Acanthoceras.

amonium

- radikál (anión) NH4, známy iba v zlúčeninách.
- uhličitan amónny; tzv. cukrárske kvasnice.

Amontons, Guillaume

- Francúzsko; 31. 12. 1663 (Paríž) - 11. 10. 1705 (Paríž); fyzik. Určil hodnotu prírastku tlaku uzavretého vzduchu pri zahriatí o 100 °C (% 1/3) a z toho získal ako prvý predstavu teploty absolútnej nuly.

amor

- symbol lásky a jeho podoba v podobe chlapca s lukom a šípmi.

amoralizmuskotva

- amorálnosť, nemorálnosť; imoralizmus. Vo filozofii odmietanie morálnych názorov, noriem a hodnôt buď za účelom rozrušenia všetkých mravných väzieb vôbec, alebo v mene obhajoby mravných hodnôt udajne vyšších.

amorálny

- morálne ľahostakný; jednajúci proti morálke; nemorálny.

amoret

- okrídlená detská postava rím. boha lásky Amora (taliansky Amore, zdrobnene Amoretto) ako motív vo výtvarnom umení.
- bôžik lásky v podobe dieťaťa.

amorfný

- beztvarý, bez pevnej štruktúry.

Amorin, Enrique

- Uruguaj; 1900 - 1960; románopisec.

amoroso

- v hudbe nežne, milostne.
- kratšia nežná milostná skladba.

Amort, Vilém (Vilím)

- ČR; 7. 10. 1864 - 5. 9. 1913; sochár. Autor ornamentálnej a štukovej výzdoby fasád i plastických dekorácií vnútorných priestorov mnohých budov (napr. hotel Pupp v Karlových Varoch, radniva v Beroune, . . . ).

amortizácia

- úmor, umorovanie, odpis. Zbavenie účinku. úradné prehlásenie listiny za neplatnú.
- pravidelné odpisovanie určitej sumy z hodnoty pracovných prostriedkov vyjadrujúci úbytok ich hodnoty pre ich opotrebovanie pri výrobe a prevádzke.

Amortová, Světla

- ČR; 7. 1. 1911 - 14. 3. 1985; herečka. 1951 - 1981: Divadlo na Vinohradech.

Amos

- Izrael
rad telekomunikačných družíc.

amosal

- výbušnina používaná najmä teroristami.

ampelografia

- odbor zaoberajúci sa štúdiom révovitých rastlín.

ampér

- jednotka elektrického prúdu (1 A). Jeden ampér je stály elektrický prúd, ktorý, ak prechádza dvoma rovnobežnými priamkovými vodičmi nekonečne dlhými zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnený vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 meter, pôsobí medzi týmito vodičmi silou 2 x 10-7 newtona na 1 meter dĺžky. Pri prúde 1 ampéra prechádza vodičom za 1 sekundu náboj veľkosti 1 coulomb.

Ampere, André Marie

- Francúzsko; 22. 1. 1775 - 10. 6. 1836 (Marseille); fyzik a matematik. Otec Jean Jacques (†  1793, popravený gilotínou). 1. manželka Julia (sobáš 1799; †  1804). 2. manželka Jean. Vybudoval základy elektromagnetizmu, autor Amperovho zákona a Amperovho pravidla. V roku 1801 sa stal profesorom fyziky v Centrálnej škole v Bourgu, od roku 1805 pôsobil na parížskej Polytechnickej škole. Členom Inštitútu, z ktorého neskôr vznikla Francúzska akadémia vied, sa stal v roku 1814 za vedecké práce v teórii diferenciálnych rovníc. V tom čase takisto ako prvý definoval molekulu ako zhluk atómov.

ampérhodina

- fyzikálna jednotka elektrického náboja. Značí sa Ah. 1 Ah prejde vodičom, cez ktorý preteká prúd 1A za 1 hodinu.

ampérmeter

- prístroj na meranie veľkosti elektrického prúdu.

ampérsekunda

- dielčia jednotka ampérhodiny, značí sa As. 1As=1Ah/3600.

ampérzávit

- fyzikálna jednotka magnetomotorického napätia cievky (vinutia) elektromagnetu. Značí sa Az. Táto sila je 1 Az na uzavretej čiare obopínajúcej celkový prúd 1A.

AMPEX

- spôsob magnetického záznamu obrazu vyvinutý firmou Ampex. Umožňuje prevedenie záznamu na jeden pások. Používal sa ako pre čiernobiely i farebný TV záznam.

Ampex VRX-1000

- prvý úspešný videorekordér.

Amphicoelias fragilimus

- bylynožravý dinosaurus. Popísaný bol v roku 1878. Bol objavený stavec so šírkou 1,5 metra a výškou 2,7 metra. Pravdepodobne dosahoval dĺžku 40 - 62 metrov.

amphigonia

- oplodnenie.

ampicilín

- polosyntetické antibiotikum so širokým uplatnením.

amplektácia

- prvá fáza zoznamovania sa a zbližovania sa s objektom erotického záujmu.

amplidyn

- elektrický dvojstupňový rotačný zosilňovač.

amplifikácia

- zväčšenie, zmnoženie, rozhojnenie.

amplifikácia, zvuku

- zosilnenie zvuku.

amplión

- starší názov pre reproduktor. Zariadenie reprodukujúce a zosilujúce zvuk.

amplitúda

- rozkyv, rozkmit. najvyššia hodnota napätia a prúdu v striedavom napätí a prúde.
- v meteorólogii rozdiel údajov na meracích prístrojoch pri grafickom zaznamenávaní.
- v biológii značná prispôsobivosť rôznym prostrediam.

amplitúda, tlaková

- v medicíne rozdiel medzi systolickým a diastolickým tlakom.

amplydyn

- rotačný zosilňovač elektrického výkonu.

ampula

- baňatá nádobka s úzkym hrdlom, zvyčajne na lieky alebo na chemikálie (chemicky nestále látky).
- kovové nádobky na bohoslužobné oleje.
- v anatómii rozšírená časť niektorého orgánu.
- zastaralo priesvitné baňaté scietidlo lampy; lampa s takýmto tienidlom.

ampula, rektálna

- rozšírená časť konečníka.

amputácia

- chirurgické odňatie, napríklad končatiny, prsníka.

amrit

- India; nektár z vody a cukru, iniciačný nápoj Sikhov.

Amritsar

- India; mesto v Pandžábe. Leží v ňom sikhská svätyňa Harimandira (Zlatý chrám)

AMS-1

- USA; vojenská meteorologická družica vypúšťaná v programe DMSP; štart: 11. 9. 1976; hmotnosť 450 kg; životnosť 80 rokov.

AMS-2

- USA; vojenská meteorologická družica vypúšťaná v programe DMSP; štart: 5. 6. 1977; hmotnosť 450 kg; životnosť 80 rokov.

AMS-3

- USA; vojenská meteorologická družica vypúšťaná v programe DMSP; štart: 1. 5. 1978; hmotnosť 513 kg; životnosť 80 rokov.

amt

- zastaralo úrad.
- záložňa.

AMU

- ČSR; Akadémia múzických umení. vysoká škola pre filmové, televízne, divadelné, hudobné a tanečné odbory v Prahe. Bola založená v roku 1945. Patria ku nej scény DISK a Loutka (absolventské predstavenia) a filmové štúdio.

amulet

- malý predmet s magickou mocou, ktorý sa nosí na tele, aby chránil majiteľa pred chorobou a nešťastím. Sú amulety prírodné a umelé.

Amundsen, RoaldkotvaRoald Amundsen

- Nórsko; 1872 - 1928; polárnik. 1903 - 1906: oboplával Severnú Ameriku cez Kanadské arktické súostrovie a okolo Aljašky. 1911: výprava na Južný pól. Ako prvý človek dobyl Južný pól (14. 12. 1911). V súťaži predbehol Roberta Scotta. 1926: prelet nad Severným pólom vo vzducholodi Norge. 1928: zahynul pri zachraňovaní členov výpravy A. Nobileho.

amur

- Ctenopharyngodon; rod rýb z čeľade kaprovitých.

Amur

- Rusko; rieka. Pramení na hraniciach Sibíri a Mandžuska. Viac ako 1. 500 km tvorí hranicu medzi Ruskom a Čínou. Dĺžka 4. 416 km. Povodie 1. 850.000 km². Ústi do Ochotského mora.

Amurat

- pozri Józef Bem.

amuzia (dysmuzia)

- chorobný nedostatok či strata zmyslu pre hudbu.

amuzikálny

- nehudobný.

amygdala

- mozgové centrá hemisfér mozgu emócií a pocitov. Vznikajú tu primárne pocity, ako sú strach či hnev.

amygdalin

- heteroglykosid obsiahnutý najmä v horkých mandliach. Jedovatý.

amylalkohol

- C5H11OH; alifatický alkohol, dôležité rozpúšťadlo a východzia látka k výrobe mnohých cenných esterov (napríklad amylacetátu).

amyláza

- enzým, ktorý štiepi škrob na jednoduchšie cukry.

amyloidóza

- amyloidosis; ukladanie bielkovín amyloidu v orgánoch človeka - dôsledok trvalej podvýživy.

amylopektín

- škrob obsiahnutý v gaštanovej múke, až 78%.

amyloplasty

- v biológii drobné rastlinné bunky obsahujúce škrob.

amylóza

- polysacharid, vo vode rozpustná zložka škrobu.

Amyot, Jacques

- Francúzsko; 30. 10. 1513 (Melun) - 6. 2. 1593 (Auxerre); humanista. Vychovávateľ synov Henrich II. 1570: biskup auxerrský. Prekladateľ, najmä spisov Plutarcha (1559: Životopisy slávnych Grékov a Rimanov; Morali).

An

- chemická značka aktionu.
- sumerský, asýrsky a babylónsky boh - kráľ bohov.

an sich

- o sebe, samo osebe, ako také, mimo akéhokoľvek vzťahu.
- vec samotná, ako taká.

an- (a-)

- predpona záporu, ne-.
- neexistencia niečoho.

An-chuej

- Čína; juhočínska provincia. Rozloha 139. 900 km².

an-Nahján, Chalíf bin Zajíd

- SAE; šajch, politik.
2008, 2009: prezident.

anabaptisti

- novokrstenci.

anabaptizmus

- novokrstenectvo.

anabáza

- vojenský pochod z cudziny do vlasti sprevádzaný bojmi. Pomenované podľa spisu Anabasis, ktorý popisoval okrem iného pochod gréckych vojakov od Čierneho mora do hôr (odtiaľ grécky názov - cesta hore) Malou Áziou späť do vlasti po roku 401 pred Kristom (autor bol účastník ťažšnia, Xenofon).
- v prenesenom význame cesta československých legionárov (omnoho dlhšia; 3 divízie, 60.000 vojakov) cez Sibír do Vladivostoku a odtiaľ po mori do ČSR (posledný transport odišiel 30. 11. 1920).
- prenesene koplikované putovanie, vyjednávanie.

anabáza, Sibírska

- ťaženie československých légií po 1. svetovej vojne cez Vladivostok.

anabióza

- latentná forma života, spôsob prežitia nepriaznivých podmienok prostredia, pri ktorom je metabolizmus organizmu znížený na minimum.

anaboliká

- anabolické steroidy, sú to chemicky pripravené analógy a deriváty steroidných hormónov, ktoré sa normálne tvoria v pohlavných bunkách. Najvýraznejší účinok majú mužské pohlavné hormóny - androgény. Anabolické steroidy teda predstavujú skupinu látok steroidnej povahy, ktoré sa svojou chemickou štruktúrou a účinkami podobajú mužskému pohlavnému hormónu testosterónu. Podobne ako vlastný mužský pohlavný hormón testosterón, majú dva základné účinky - androgénny a anabolický. Androgénne účinky sa prejavujú vytváraním, resp. zdôrazňovaním mužských pohlavných znakov a to tak primárnych ako aj sekundárnych (rast a rozvoj pohlavných orgánov, rozvoj a rozmiestnenie ochlpenia, činnosť mazových a potných žliaz, rast hrtanu a hlasových chrupaviek - hrubnutie hlasu, psychické zmeny). Anabolické účinky spočívajú v stimulácii syntézy bielkovín (proteosyntézy), ktorá sa prejavuje zvýšením rastu svalovej hmoty a sily, do určitej miery i kostí, ako i miernym zvýšením počtu červených krviniek. Medzi prejavy anabolických účinkov možno zaradiť aj podporu a urýchľovanie procesov reštitúcie organizmu po telesnom zaťažení (obnova energetických zdrojov a narušených štrukturálnych bielkovín a enzýmov). Z hľadiska priaznivého vplyvu na výkon je žiadúci predovšetkým anabolický efekt, kým androgénne účinky sa prejavujú skôr ako vedľajší nežiadúci efekt. Vzájomný pomer anabolického a androgénneho účinku sa vo farmakológii označuje ako tzv. terapeutický index. Práve tento pomer určuje "kvalitu" daného preparátu. Užívanie (zneužívanie) anabolických steroidov môže mať vedľajšie, zdravotne nepriaznivé účinky. Ide napr. o poškodenie pečeňových buniek s následnými poruchami činnosti tohto dôležitého orgánu, o negatívne zmeny hladiny krvných lipidov (týka sa to predovšetkým výrazného poklesu pomeru HDL : LDL - lipoproteínov s vysokou a nízkou hustotou). Toto zmenené lipidové spektrum výrazne prispieva k zvýšeniu rizika srdcovo - cievnych ochorení. Ďalším negatívnym účinkom je vplyv na hypertenziu (zvýšený krvný tlak), čo môže viesť ku vzniku embólie, mozgovej porážky a poškodeniu obličiek. Zneužívanie anabolických steroidov vedie k viacerým telesným (vonkajšie príznaky) zmenám. U mužov je to napr. hypertrofia svalov, alopécia (rednutie a strata vlasov), exoftalmus (vystupujúce oči), gynekomastia (zväčšenie prsných bradaviek) a pseudolaktácia (výtok tekutiny, ktorá sa podobá materskému mlieku), akné (pozdĺž oboch strán chrbtice), hypogenitalizmus (atrofia genitálnej oblasti), progéria (predčasné starnutie). U žien hypertrofia svalov, široké plecia, exoftalmus, akné, virilizácia s príznakmi ako zhrubnutie hlasu, hirzutizmus (nadmerný rast ochlpenia na tvári i na prsiach), atrofia prsníkov, rast klitorisu, atď. K vedľajším nepriaznivým účinkom patria zmeny v psychickej oblasti, ktoré sa prejavujú náladovou nestabilitou spojenou s možnou agresivitou. Závažným rizikom užívania anabolických steroidov, najmä v mladších vekových kategóriách je skutočnosť, že môžu slúžiť ako vstupné drogy s možnosťou vzniku závislosti.

anabolikum

- látka blízka mužským pohlavným hormónom, ktorá zvyšuje tvorbu svalstva.

anabolizmus

- v biológii vytváranie zložitejších látok v živom organizme z látok jednoduchších. Opak je katabolizmus.

anacidita

- nedostatok kyslosti žalúdočných štiav.

anacionalizmus

- národná ľahostajnosť, nevlastenectvo.

Anadyr

- sovietský plán postaviť na Kube raketové základne (neuskutočnil sa).

Anael

- meno jedného z anjelov.

anaeróbkotva

- anaerobiont; organizmus nepotrebujúci ku životu vzdušný kyslík.

anaeróbny

- navyžadujúci ku svojmu životu kyslík.

anaerobiont

- anaerób.

anaerobióza

- život v bezkyslíkatej atmosfére.

anaeróbny

- žijúci bez prítomnosti kyslíka.

anafázia

- v biológii tretia fáza delenia bunky.

anafora

- opakovanie rovnakých slov na začiatku viet, veršov alebo slôh.
- časť omše po sanktus a pred Otčenášom.

anafylaxia

- precitlivenosť, napríklad na injekcie séra alebo lieku, vniknutie cudzorodej bielkoviny do organizmu.

anaglyf

- poloreliéf.
- obrazy nasnímané z rôznych uhlov a v rôznych farbách nanesené na jeden snímok. Pri ich prezeraní je potrebné mať na očiach špeciálne okuliare, pomocou ktorých je vidieť trojrozmerný obraz. Metóda priestorového zobrazovania.

anagram

- nové slovo alebo skupina slov, ktoré vznikli preskupením hlások alebo písmen iného slova alebo skupiny slov.

anafrodízia (frigidita)kotva

- výrazny nedostatok sexuality, pohlavného cítenia.

anafylaktický

- vzťahujúci sa ku anafylaxii, podmienený anafylaxiou.

anafylaxia

- druh alergie. Precitlivelosť na cudzorodú bielkovinu.

anaglyf

- stereoskopické zobrazenie.

anagogický

- prenesene vzatý hore, do neba, spasenie (z gréckeho anagoge - hore).

anagram

- nové slovo, ktoré vzniklo preskupením písmen alebo slabík vo východzom slove, presmyčka.

anagramonym

- pseudonym na základe anagramu vytvorený z osobného mena presmyčkou.

Anahe

- babylonský mocný boh múdrosti a svetového poriadku. Dcéra Inanna.

Anahuac

- pôvodný aztécky názov pre Mexiko. Oblasť niekoľkých vyspelých indiánskych kultúr.

anachoret

- anachoreta; pustovník.

anachronický

- zastaralý, nemoderný, nehodiaci sa do súčasnosti.

anachronizmus

- kladenie nejakej udalosti, javu alebo osoby do inej doby, ako skutočne patrí.
- nerešpektvanie súvislostí v čase.
- prežitok.

Anak Krakatoa

- Indonézia; doslova Syn Krakatoa, nová sopka rastúca po výbuchu Krakatoa.

anakolút

- vyšinutie (vybočenie) z vetnej väzby. Vzniká tým, že sa pri vytváraní vety jej stavba nesprávne zmení.

anakonda (Eunecte murinus)

- až 11 metrov dlhý had. Žije v Brazílii.

Anakreón z Teu

- Grécko; * okolo 570 pred Kristom; milostný básnik. Dielo: Anakreonteia (je mu asi neprávom pripisovaná).

anakúzia

- nedostatok sluchu, hluchota.

analemma

- krivka v podobe nepravidelnej osmičky, pomocou ktorej sa určuje rozdiel medzi pravým slnečným časom a pásmovým (stredným slnečným) časom. Je to obrazec, ktorý vykreslí Slnko na oblohe počas celého roka.

analeptikum

- liek vzpružujúci činnosť životne dôležitých orgánov.

analfabet

- negramotný človek, ktorý nevie čítať a písať, nevzdelanec.

analgetiká

- analgetikum; lieky odstraňujúce pocit bolesti vplyvom na centrálnu nervovú sústavu. Neodstraňujú príčinu bolesti. Zmierňujú aj horúčku.

analgetikum

- látka znižujúca vnímanie bolesti, ale neodstraňujúca jej príčinu. Nepotláča bdelosť chorého.

analgezia
analgesia

- necitlivosť na bolesť.
- bezbolestnosť, nižší stupeň anestézie (napr. tlmenie bolesti liekmi).

analgezia, epidurálna

- podanie utišujúceho lieku do miechového kanála.

analogický

- obdobný.

analogon

- obdoba, analógia, niečo analogického.
- ideálny adekvátny pojem, popis, teória.

analóg

- analógový počítač - samočinný počítací stroj na riešenie úloh, v ktorých sú číselné informácie zobrazené fyzikálnymi veličinami.

analógia

- podobnosť, obdobnosť.
- vo filozofii existencia zistenie rovnakosti medzi inak netotožnými objektmi, najmä v zmysle kvantitatívnom, neskôr (u Aristotela) aj v zmysle kvalitatívnom.
- v jazykovede zmena slova alebo tvaru slova vplyvom slov a tvaroch slov obdobných.
- v biológii funkčná a tvarová zhoda niektorých ústrojov, ktoré sa líšia pôvodom (napríklad krídla hmyzu a krídla vtákov).

analógový

- spojitý, plynulo premenný, napr. počítač, prístroj, v ktorom sú spracovávané informácie vyjadrené analogickými fyzikálnymi veličinami.

analytický

- rozborový; rozoberajúci,
- zakladajúci sa na rozbore.

analytik

- kto analyzuje.

analyzátor

- prístroj ku stanoveniu zložiek, ku rozloženiu, triedeniu sledovanej veličiny, k vyhodnocovaniu nameraných veličín alebo závislostí.

analýza

- rozbor, rozklad, postup od abstraktného ku konkrétnemu, opak syntézy.
- v matematike súhrnné označenie disciplín opierajúcich sa o pojem funkcie a limity (predovšetkým diferenciálny a integrálny počet, teória diferenciálnych rovníc).
- v chémii a fyzike rozbor látok (kvalitatívna - z čoho je látka zložená, kvantitatívna - stanovuje množstvo jednotlivých zložiek látky).
- v logike a psychológii myšlienkové rozčlenenie predmetu, javu alebo situácie.

analýza a syntéza

- najdôležitejšie procesy na všetkých stupňoch poznania spočívajúce v myšlienkovom alebo faktickom rozkladaní celku na časti a ich opätovnom skladaní do celku.
- tretí člen Heglovej triády voči téze a antitéze.

analýza, absorpčná

- využíva rozdielov v absorpcii u rôznych látok.

analýza, aktivačná

- moderná analytická metóda používaná pre stanovenie stopových prvkov v rudách, kovoch a iných materiáloch. Spočíva v ožiarení vzorky v reaktore alebo laboratóriu neutrónovým zdrojom (napríklad polónium - berýliovým), pričom vo vzorke vznikajú rádionuklidy hľadaných prvkov. Pretože výsledná rádioaktivita je tým väčšia, čím väčšia je koncentrácia hľadaného prvku vo vzorke, je možné meraním rádioaktivity vzorky stanoviť (gammaspektrometrom) nielen kvalitatívne, ale aj kvantitatívne množstvo hľadaných prvkov.

analýza, dopytu

- súhrn rozborových matematicko - ekonomických a štatistických metód, ktorými sa zisťuje potreba národného hospodárstva a odbytové možnosti sledovaného druhu výrobku (výroby).

analýza, funkcionálna

- odbor modernej matematiky zhrňujúci a zovšeobecňujúci základné metódy matematickej analýzy, algebry a geometrie.

analýza, harmonická

- matematická metóda k vyjadreniu periodických i neperiodických funkcií v tvare konečných či nekonečných radov, tzv. harmonických zložiek tvoriacich kmitočtové spektrum (funkcií sínus a kosínus s kmitočtami, ktoré sú celistvými násobkami istého základného kmitočtu).

analýza, klastrová

- matematicko-štatistický postup spracovania testových a experimentálnych výsledkov psychologických disciplín vytvárajúci zväzky dát, zväzková analýza.

analýza, kvalitatívna

- fyzikálna a chemická metóda rozboru látok, ktorá zisťuje, z ktorých súčastí je látka zložená.

analýza, kvantitatívna

- fyzikálna a chemická metóda rozboru látok, ktorá zisťuje, z akého množstva jednotlivých súčastí je látka zložená.

analýza, medziodvetvová

- rozbor vzájomných vzťahov medzi výrobou a spotrebou produktov jednotlivých odvetví v rámci národného hospodárstva. Slúži ku zaisteniu proporcionálneho rozvoja národného hospodárstva.

analýza, rádioimunologická
rádioimunoanalýza

- imunologická metóda stanovujúca koncentráciu látok (napr. hladinu hormónov, liekov) v telesných tekutinách porovnávaním s rádioaktívne označenou látkou, radioimmunoanalysis.

analýza, spektrálna

- analytická metóda, kde sa určuje zloženie látky pomocou svetelného spektra látky vloženej do plameňa. R. W. Bunsen a G. R. Kirchhoff si všimli, že rôzne látky po vložení do plameňa tento sfarbujú rôzne.

analýza, štruktúrna

- súčasť analytickej chémie zaoberajúca sa riešením otázok priestorového usporiadania molekúl.

analýza, topografická

- v psychiatrii podľa ktorej adekvátnym nástrojom na opis správania človeka v prostredí je topológia a vektorová analýza.

analýza, transakčná

- forma interakčnej psychoterapie.

analýza, transcendentná

- diferenciálny a integrálny počet.

analýza, trhu

- súhrn rozborových matematicko - ekonomických a štatistických metód, ktorými sa zisťuje vzťah dopytu a ponuky a cenových vplyvov.

analyzátor

- v elektrotechnike prístroj pre zisťovanie frekvencie a amplitúd zvuku
- prístroj k chemickému rozboru (napríklad výfukových plynov u automobilov).
- zmyslový orgán s dostredivými nervovými dráhami a ich zakončením v mozgovej kôre.

anamelanizmus

- úkaz, pri ktorom sa šedé či biele vlasy vrátia ku svojej pôvodnej farbe. Zriedkavo sa vyskytujúci jav.

anamnésis

- výraz Platónovej filozofie pre rozpomínanie duše na ideje, ktoré poznala, keď bola bez tela a na ktoré zabudla, keď sa spojila s telom. Je základným pojmom jeho teórie poznania.

anamnéza
anamnesa

- v medicíne stav pred chorobou, stav osobný i rodinný.
- kratšia omšová modlitba bezprostredne po premieňaní.

anamorfóza

- proces premeny, zmena.
- v matematike zámerné skreslenie pomerov výšky a šírky obrazu.

Anamur

- Turecko, polostrov - najjužnejší bod Malej Ázie.
- mestečko na polostrove Anamur.

anankazmus

- nutkavé myšlienky, konanie.

ananás
Ananas comosus

- tropické ovocie. Obsahuje rad minerálnych látok a enzým bromelín. Pochádza z tropickej Ameriky.

ananké

- v staroveku moc vo svete všetko ovládajúca; osudová nutnosť.

ananym

- meno písané obrátene.

anapest

- metrická stopa o dvoch slabikách krátkych a jednej dlhej alebo o dvoch neprízvučných a jednej prízvučnej.

anaptyxia

- pridanie krátkej samohlásky pre uľahčenie výslovnosti slova.

anarchia

- anarchizmus; bezvládie, stav bez poriadku, neusporiadanosť, zmätok.
- zľahčovanie alebo odmietanie akéhokoľvek poriadku, autority alebo disciplíny vôbec.
- rozpad, rozklad poriadku.
- nie úplne jednotné hnutie zo 60. a 70. rokov 20. storočia zdôrazňujúce úplnú slobodu jednotlivca a úplné uplatňovanie jeho vôle a preto odmietajúce všetko, čo takto chápanej slobode bráni (najmä štát, akúkoľvek autoritu vôbec, disciplínu, povinnosti apod.).

anarchia, Hookerova

- podľa Brita Josepha Hookera. V roku 1834 na ostrove Ascension (Ostrov Nanebovstúpenia) vypracoval spôsob zalesnenia ostrova pre zlepšenie zrážkovej činnosti. Vysadením vyše 900 druhov rastlín na ostrove v rokoch 1845 - 1858 vznikol zvláštny ekosystém, ktorý sa sám do dnes vyvíja. Porast sa fakticky rozvinul do podoby pralesa. Niektoré endemické druhy rastlín vyhynuli.

anarchista

- stúpenec anarchizmu.

anarchizmus

- anarchia; najrozmanitejšie spoločenské, politické a filozofické smery vychádzajúce z ničím nepodloženej slobody indivídua a odmietajúce autoritu štátu a spoločenských organizácií vôbec. Spravidla vyúsťujú v požiadaviek o okamžité zrušenie štátu.

anarchokomunisti

- pozri anarchokomunizmus.

anarchokomunizmuskotva

- u nás smer, ktorý vznikol medzi intelektuálmi a severočeskými baníkmi v 80. rokoch 19. storočia, spojený svojim pôvodom s anarchizmom ako výraz nespokojnosti s politikou vtedajšej sociálno demokratickej strany. Vznikli ako protest proti oportunizmu sociálnej demokracie. Väčšina z nich potom prešla do KSČ.

anarnak

- vorvaňovec, druh veľryby.

Anas crecca

- čírka. Vták z čeľade kačicovitých.

anasarka

- vodnatieľka; nazhromaždenie tkanivového moku v podkožnom pojive.

Anasazioviakotva

- USA; vyhynutý indiánsky kmeň (Navaho) u kaňonu rieky Chaco v Novom Mexiku. Ich prvé poľnohospodárske dediny pochádzajú z doby okolo roku 100, okolo roku 700 si začali stavať veľké kamenné osady (pueblá).

Anastacia

- pozri Anastacia Newkirk.

Anastasios I.

- Byzantská ríša; 491 - 518: cisár.

Anastasios II.

- Byzantská ríša; 713 - 716: cisár z dynastie Herakleiov.

Anastasius (Astrik)

- ČR; † 12. 11. 1036; český a uhorský cirkevný hodnostár. 1007 - 1032: ostrihomský arcibiskup.

anastatický

- pozri anastatický otlačok.

anastigmat

- fotoobjektív, v ktorom šikmé lúče odstraňujú skreslenie obrazu.

anastomóza (anastomosis)

- prirodzené alebo chirurgické spojenie dvoch orgánov (napríklad ciev).

anastrofa

- obrátenie obvyklého poradia slov.

anastylóza

- obnova stavebnej pamiatky zostavením zachovaných častí do pôvodnej podoby.

anatemizácia

- anatéma.

anatexia

- natavenie horniny vo vnútri Zeme a kryštalizácia vzniknutej magmy vo vyvrelinu.

anatémakotva

- v židovstve a kresťanstve kliatba, anatemizácia.
- exkomunikácia.
- označenie zavrhnutej vety alebo náuky.

anatomický

- týkajúci sa anatómie.
- tvarom vyhovujúci stavbe ľudského tela.

Anatólia

- staroveký názov Malej Ázie.

anatóm

- odborník v anatómii.

anatómia

- rozdelovanie, členenie.
- náuka o stavbe a zložení živočíšnych a rastlinných tiel.

anatómia, experimentálna

- hľadá zákonitosti vývoja organizmov (človeka, zvierat a rastlín).

anatómia, patologická

- popisuje chorobné stavy organizmu.

anatómia, porovnávacia

- hľadá obecné zákonitosti stavby tela.

anatómia, systematická

- popisná anatómia. Študuje tvar a vnútornú stavbu tela.

anatómia, topografická

- popisuje vzájomnú polohu orgánov a ústrojov organizmu.

anatoxín

- toxín zbavený jedovatosti so zachovanou antigénnou schopnosťou vytvárať ochranné protilátky.

Anaxagoras

- Grécko, astronóm. Ako prvý zistil, že Mesiac svieti odrazeným svetlom.

Anaxagoras z Klazomen

- Grécko; asi 500 - 428 pred Kristom; filozof. Preniesol filozofické smery z maloázijských kolónií do Atén. Svet považoval za večný a zložený z bezpočtu nemenných prvkov, semien vecí, ktoré do pohybu uvádza samostatná vnútorná príčina, rozum.

Anaximandros z Mílétukotva

- Grécko; asi 610 - 546 pred Kristom; astronóm, filozof. Hľadal podstatu všetkých vecí v jednej pralátke, ktorú nazval apeiron (nekonečno, neobmedzeno, neohraničeno).

Anaximenés z Mílétu

- Grécko, asi 585 - okolo 525 pred Kristom; filozof. Považoval za pralátku, podstatu všetkých vecí, vzduch.

Anáhitá

- perzská (iránska) bohyňa. Mala pomáhať ženám otehotnieť. Bohyňa plodnosti a úrodnosti. Bola nazývaná aj Zlatá matka. Jedno z najstarších božstiev Perzskej ríše.

análisti

- kronikári, ktorí popisujú udalosti chronologicky, bez vzájomných súvislostí a bez akéhokoľvek usporiadania.

análny

- ritný.

análsex (análny sex)kotva

- erotické a sexuálne praktiky používajúce konečníka (rekta).

anály

- letopisy. Prenesene dlhé rozprávanie.

Anbár

- Afganistan; provincia.

ANC

- JAR; Africký národný kongres - černošská politická strana v JAR

ancien régime

- francúzsky režim; historicky absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred rokom 1789 (revolúciou).
- obecne spoločenský poriadok - režim.
- označenie európskeho spoločenského a štátneho zriadenia 17. a 18. storočia.
- starý, prežitý spoločenský poriadok.

ancienita

- poradie podľa služobného veku.
- prednostné právo na ňom založené pri udeľovaní miest.
- druh devízového obmedzenia odrážajúci skutočnosť, či účastník obchodu bol už v minulosti činný v tom ktorom obore.

ancikrist

- kto je postrachom druhých, najmú svojou neukáznenosťou.
- zlý človek.
- neposlušné dieťa.

ancilla

- otrok, sluha (z latinčiny).

Ancylostoma duodenale

- parazitická hlísta napádajúca tenke črevo stavovcov včítane človeka. Jej prítomnosť v organizme môže byť príčinou chudokrvnosti.

Ančerl, Karel

- ČR; 11. 4. 1908 - 3. 7. 1973; dirigent. V rokoch 1931 – 1933 bol kapelníkom Osvobozeného divadla v Prahe, 1933 - 1938 dirigentom pražského rozhlasového orchestra. 1942 - 1945 bol z rasových dovôdov deportovaný v ghette Theresienstadt, kde patril k najaktívnejším organizátorom kultúrneho života. 1944: prežil transport do Osvietčimi. V rokoch 1945 – 1947 pôsobil v novo založenom súbore Velké opery 5. května v Praze (riadil tu československú premiéru Hábovej opery Matka). Od roku 1947 šéfdirigent orchestru pražského rozhlasu, 1950 - 1968 umeleckým riaditeľomm a šéfdirigentom České filharmonie.

Ančic, Juraj

- ČR, * 12. 7. 1981; futbalista.

Ančí, Zdena

- ČR
* 1. 1. 1900
† 17. 9. 1972
básnik a novinár.
Vydavateľ satirických časopisov Trn a Dikobraz. Editor diela Jaroslava Haška.

Dielo:
Opojené růže;
Scvrk se nám cvrk a jiné povídky.

ančovička

- sardela obecná konzervovaná v oleji.

andalusit

- ružový, hnedý alebo zelený nerast (podľa Andalúzie), nerastný kremičitan hlinitý Al2SiO5.

Andalúzia

- 11. 1. 1982 získava štatút autonómie.

Andalúzia, Nová

- starý názov pre Venezuelu. Hlavné mesto Cumaná.

Andamanci

- primitívny kmeň žijúci na ostrove Andaman. Jeho členovia sú typickí negriti, pripomínajú afrických Pygmejov (aj výškou, dorastajú do 130 cm). Živia sa zberom a lovom. V roku 2005 sa odhadovala ich populácia na niekoľko desiatok osôb.

andante

- v hudbe voľným, ale nie príliš rozvláčnym tempom.
- skladba v tomto tempe.

anadantino

- v hudbe voľne, ale rýchlejšie ako andante.
- sonátová veta alebo menšia skladba v tomto tempe.

Anderle, Anton

- SR
* 20. 11. 1944
bábkár.
Významný zberateľ a reštaurátor bábok.

Anderle, Jiří

- ČR
* 14. 9. 1936
maliar, grafik.

Dielo:
Perspektivy
Portrét v čase
Apokalyptická genetika

cyklus:
Vesnická tancovačka.

Anders, William AlisonWilliam Anders

- USA
* 17. 10. 1933 (Hongkong, Čína)
astronaut.
Let na Apollo 8 (21. 12. 1968 - 27. 12. 1968).
4. 12. 1968 loď navedená na obežnú dráhu okolo Mesiaca.

Andersen, Hans ChristianHans Christian Andersen

- Dánsko
* 2. 4. 1805 (Odense)
† 4. 8. 1875
autor rozprávok.
Napísal 168 rozprávok. Menej sa vie, že okrem veľkého množstva rozprávok (Cisárove nové šaty; Malá morská víla; . . . ) bol aj autorom divadelných hier, románov, poviedok, noviel či cestopisov. Prvú knihu rozprávok vydal 1. 12. 1835.
2. apríl bol na jeho počesť ustanovený ako Deň detskej knihy.

Dielo:
Abor a Elvíra (divadelná hra);
1835: Improvizátor (autobiografický román).

Andersen, Tryggve

- Nórsko
* 28. 9. 1866 (Ringerike)
† 10. 4. 1920 (Gran u Oslo); spisovateľ.
Autor poviedok.

Andersch, Alfred

- Nemecko
* 4. 2. 1914 (Mníchov)
† 21. 2. 1980 (Berzona, Švajčiarsko)
spisovateľ.
1933: za komunistickú činnosť poslaný do koncentračného tábora.
Autor rozhlasových hier.

Anderson, Benny

- Švédsko
* 16. 12. 1946 (Stockholm)
člen skupiny ABBA.
Manželka Anni-Frid Lyngstad.

Anderson, Carl DavidCarl Davin Anderson

- USA
* 1906
fyzik.
1932: objavil pozitrón.
1936: objavil mezón.
Nositeľ Nobelovej ceny.

Anderson, Clayton ConradClayton Anderson

- USA
* 23. 2. 1959 (Omaha)
astronaut.
Let na STS-117.
3x výstup do voľného kozmu.

Anderson, GillianGilian Anderson

- USA
* 9. 8. 1968
herečka.
Otec Ed. Matka Rosemary. Manžel Julian Ozann (sobáš 29. 12. 2004 v Keni). Dcéra Piper (* 25. 9. 1994).

Filmografia:
1988: The Turning
1992: Exit to Eden (audiokazeta)
1993: Class of 96 (Epizóda 8 - The Accused)
1993: TV seriál Akty X (Dana Scully).

Anderson Hill

- kopec na Marse v oblasti Meridiani Planum.

Anderson Jr., Lloyd Lynn

- USA
* 28. 2. 1952
astronaut.

Anderson, Laurie

- USA
* 5. 6. 1950
avantgardná umelkyňa spájajúca rôzne formy audiálneho a vizuálneho umenia.
Autorka konceptuálneho albumu Big Science, United States.

Anderson, Marian

- USA
* 17. 2. 1902 (Philadelphia)
† 8. 4. 1993 (Portland)
operná speváčka.
1955: prvá speváčka čiernej pleti, ktorá spievala v Metropolitnej opere v New Yorku.

Anderson, Michael PhilipMichael Anderson

- USA
* 25. 12. 1959
† 1. 2. 2003 (havária raketoplánu Columbia); astronaut (tmavej farby pleti).
1994: astronaut.
1998: výcvik vo vesmírnom stredisku v Rusku.
Let na STS-89 (23. 1. 1998 - 31. 1. 1998), STS-107 (16. 1. 2003 - 1. 2. 2003).

Anderson, Pamela LeePamela Anderson

- USA
* 1. 6. 1967 (Ladysmith, Kanada)
herečka. 1. manžel Tomy Lee. 2. manžel Kid Rock (sobáš 20. 8. 2006). Syn Brandon (otec Tomy Lee), Dylan (otec Tomy Lee).

Filmografia:
Pobrežná hliadka (TV seriál).

Anderson, Poul

- USA
* 25. 11. 1926
autor sci-fi a fantasy.

Dielo:
Búrka noci svätojánskej
Strážcovia času (cyklus)
Kozmickí križiaci
Kráľovná vzduchu a temnôt
Zlomový meč.

Anderson, Robert

- USA
* 29. 4. 1917 (New York)
† ?. 2 . 2009
dramatik, scenárista a spisovateľ.
Nevlastná dcéra Mary-Kelly Busch.
Študoval na Harvarde, počas druhej svetovej vojny slúžil ako poručík v americkom námorníctve. Po jej skončení sa zapísal do dramatického kurzu na newyorskú univerzitu Nová škola. Svoju prvú hru uviedol na Broadwayi v roku 1950, volala sa Dance Me a Song. K jeho najznámejším titulom patria Tea and Sympathy, You Know I Can't Hear You When the Water's Running a Silent Night, Holy Night . Všetky vyšli u nás v knižných prekladoch pod názvami Čaj a sympatie, Vidíš, že nepočujem, keď tečie voda a Tichá noc, clivá noc. Okrem písania hry aj produkoval, za čo ho trikrát nominovali na divadelné ocenenie Tony. Úspech mal aj ako filmový scenárista. Prvú nomináciu na Oscara získal za Príbeh mníšky (1959). Na cenu Akadémie ho nominovali ešte dva razy - za Delový čln na rieke Jang-c´-ťiang" (1966) a Nikdy som nespieval pre svojho otca (1970). Napriek niekoľkým nomináciám získal jedinú cenu - udelila mu ju americká asociácia scenáristov WGA (Writers Guild of America) za Nikdy som nespieval pre svojho otca (1970). Napokon sa začal venovať písaniu románov. Vydal napríklad diela After (1973) a Getting Up and Going Home (1978). Písal aj pre televíziu.

Anderson, Sherwood

- USA
* 13. 9. 1876 (Camden)
† 8. 3. 1941 (Colón, Panama)
prozaik.

Dielo:
Mestečko v Ohiu.

Anderson, William French

- USA
profesor biochémie, molekulárnej biológie a pediatrie, "otec" génovej terapie.
2. 2. 2007 odsúdený na 14 rokov väzenia za nemravné obťažovanie mladého dievčaťa, ktoré sa na súde priznalo, že sexuálne zneužívanie ju takmer priviedlo k samovražde. Andersona, ktorý získal medzinárodné uznanie za prácu na poli genetiky, obvinili v júli z niekoľkoročného sexuálneho zneužívania v súčasnosti 19 - ročného dievčaťa. S obťažovaním svojej obete Anderson začal, keď malo dievča deväť rokov.

Andersson, Dan

- Švédsko
* 6. 4. 1888 (Grangärde)† 16. 9. 1920 (Stockholm)
básnik a prozaik.

Dielo:
1915: Piesne uhliara (Kolvaktarens Visor)
1917: Čierne balady (Svarta ballader).

andezit

- výlevná hladká jemnozrnná hornina zložená prevážne z plagioklasov, sľudy a amfibolu. Má farbu svetlej šedi až čiernu. Dekoračný kameň. Pomenovaný podľa pohoria Andy v Južnej Amerike.

Anděl

- kráter na privrátenej strane Mesiaca. Priemer 35 kilometrov. Dobre pozorovateľný vždy okolo 6. a 19. dňa veku Mesiaca, kedy sa nachádza na rozhraní svetla a tmy. Neďaleko krátera v roku 1972 pristála posádka Apolla 16.

Anděl, Jaroslav

- ČR; * 7. 6. 1949; fotograf, teoretik umenia a kurátor.

Anděl, Karel

- ČR; 28. 12. 1884 - 17. 3. 1948; učiteľ, astronóm, selénograf. Nakreslil mapy Mesiaca (1926: Mappa Selenograaphica), ktoré boli podkladom pre nomenklatúru IAU. Je po ňom pomenovaný kráter na privrátenej strane Mesiaca. 1917: jeden zo zakladateľov Českej astronomickej spoločnosti.

Andorra
Andorrské kniežactvo
Andorra

- katalánsky Valls d'Andorra; francúzsky Les Vallées d'Andorre. Rozloha 468 km². Hlavné mesto Andorra la Vella. Kniežactvo v Európe v Pyrenejach na hraniciach Španielska a Francúzska. Je pod ochranou Francúzska (knieža z Foix, z ktorého potom funkcia prešla na francúzského kráľa a neskôr na prezidentov) a španielskeho biskupa v La Seu d'Urgell (od roku 1278); skutočnú moc má premiér volený v parlamentných voľbách. Nemá vojsko. 819: zisk listiny slobôd od Ľudovíta I. Pobožného. 839: založené kniežactvo. 1278 - 1288: počiatky spoločnej správy španielskeho biskupa a francúzskeho panovníka. 1970: zisk volebného práva pre ženy. 1993: počiatok parlamentnej vlády. 1993: vstup do OSN.

Andrade, A. N. Costa

- 1887 - 1971; fyzik. Zopakoval (a spočítal) pokus H. Davyho a zistil, že tento nie je možné zopakovať (podvod?).

andradit

- druh granátu (polodrahokamu). Je hnedo čierny.

andragogika

- teória výchovy a vzdelávania dospelých.
- štúdijný odbor pripravujúci absolventov v oblasti výchovy a vzdelávania dospelých, personalistiky.

Andrassy, Julius

- Maďarsko; 1823 - 1890; gróf, štátnik. 1867: premiér. 1871 - 79: rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí.

Andrassy, Julius

- Maďarsko; 1860 - 1929; gróf, štátnik. 1918: rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí. Jeho nóta Dohoda o prímerí urýchlila vyhlásenie samostatnej ČSR.

Andráš, Anton

- SR; 1991: minister vnútra.

Andrašovan, Tibor

- SR; * 1917; hudobný skladateľ a dirigent.

Andrássy, Emanuel

- Uhorsko
* 3. 3. 1821
† 23. 4. 1891
šľachtic.
Významný podnikateľ v hutníctve.
Podnikol cesty po západnej Európe, Afrike a juhovýchodnej Ázi.
1867 - 1881: gemerský župan.

Andre, Carl

- USA; * 16. 9. 1935 (Quincey); výtvarný umelec, minimalista.

Andreas - Salomé, Lou

- Nemecko; 12. 2. 1861 (Petrohrad) - 5. 2. 1937 (Göttingen); spisovateľka, pseudonym Henri Lou. Dielo: Autobiografie Lebensüberblick.

Andrejčin, Ljubomir

- Bulharsko; * 1910; jazykovedec, lexikonista, profesor na univerzite v Sofii. Spoluautor školských učebníc.

Andrejev, Boris Dmitrijevič

- Rusko; * 6. 10. 1940 (Moskva); kozmonaut.

Andrejev, Leonid Nikolajevič

- Rusko; 1871 - 1919; prozaik a dramatik.

Andrejevová, Marija Fjodorovna

- ZSSR; 1868 - 1953; herečka. V roku 1918 organizovala s M. Gorkým a A. Blokom Veľké činoherné divadlo v Petrohrade.

Andreotti, Giulio

- Taliansko; * 14. 1. 1919 (Rím); politik. Doživotný senátor (od roku 1991).
1946: zvolený do parlamentu.
1972: premiér (celkom v siedmich vládach).
2002: odsúdený na 24 rokov väzenia za spoluprácu s mafiou, súd o rok neskôr rozsudok zrušil.

Andres, Stefan

- Nemecko; 26. 6. 1906 - 29. 6. 1970; spisovateľ. Od roku 1961žil v Taliansku. Dielo: El Greco maľuje veľkého inkvizítora (poviedka).

Andress, Ursula

- Švédsko; * 18. 5. 1936; Filmografia: Doktor No (bondovka).

Andretti, Marco

- Taliansko; automobilový pretekár, pilot F1. Otec Michael.

Andretti, Mario

- Taliansko; automobilový pretekár, pilot F1. Syn Michael. 1978: majster sveta v seriáli GP.

Andretti, Michael

- Taliansko; automobilový pretekár, pilot F1. Otec Mario. Syn Marco.

Andrew, Christopher

- Veľká Británia; oficiálny historik britskej tajnej služby MI5.

Andrews, N.

- USA; herec; 1998: Moja zem.

Andrews, Roy Chapman

- USA; * 26. 1. 1884 (Beloit), † 11. 3. 1960; paleontológ.
Vedúci série expedíc do Gobi.
Objavy nečakaných rodov dinosaurov (Protoceratops, Pinacosaurus, Saurornithoides, Oviraptor), nepárnokopytníka rodu Indricotherium (vtedy Baluchitherium).
13. 7. 1923: objav vajca dinosaura (Oviraptor).

Andrias Scheuchzeri

- vymretý treťohorný veľmlok, ktorý dorastal do dĺžky až 3 metre. Pôvodne bol považovaný J. Scheuchzerim za človeka utopeného pri potope sveta.

Andrić, Ivo

- Juhoslávia (Srbsko); * 10. 10. 1892 (Dolac) - 13. 3. 1975 (Belehrad); diplomat a spisovateľ. Dielo: Most cez Drinu; Travnická kronika. Nositeľ Nobelovej ceny.

Andricki, Miklawš

- 1871 - 1908; hornolužický prozaik.

Andrieux, François - Guillaume - Jean - Stanislas

- Francúzsko; 6. 5. 1759 (Štarsburg) - 8. 5. 1833 (Paríž); básnik. 1803: člen Francúzskej akadémie. Odporca romantizmu. Autor duchaplných veselohier. Dielo: Les étourdis (Streštenci, 1787), La commédienne (Herečka, 1816).

Andrjuškov, Aleksandr Stepanovič

- Rusko; * 6. 10. 1947; kozmonaut.

Andrlová, Ivana

- ČR; * 28. 10. 1960; herečka. Folmografia: Princ a Večernice; Vítr v kapse; Podnájemníci (TV seriál).

andro-

- prvá časť zložených slov s významom gréckeho slova anér (andros) - muž.

androfília

- náklonnosť či reaktivita (zvyčajne erotická) voči dospelým mužom, vharakteristická pre heterosexuálne ženy a homosexuálnych mužov.

androfóbia

- chorobný strach žien pred mužmi.

androgén

- mužský pohlavný hormón (androsterón, testosterón).

androgyn

- v biológii organizmus so znakmi oboch pohlaví, prípadne s obojpohlavnými orgánmi.

androgynia

- pohlavná obojakosť, intersexualita, obojakosť v druhotných pohlavných znakoch.

android

- umelá bytosť podobná človeku, majúca znaky človeka.

andrológia

- odbor medicíny, ktorý sa zaoberá zdravím muža v súvislosti s jeho rozmnožovacími a sexuálnymi schopnosťami.

andrománia

- chorobná túžba žien po mužoch.

Andromeda

- špirálovitá galaxia. NaNajbližšia susedská galaxia. Je zhruba dvakrát väčšia ako Mliečna dráha.
- v gréckej mytológii dievča priviazané ku skale.

Andromedidy

- meteorický roj. Úplné označenie Andromedidy. Začiatok aktivity 26. 9. , maximum 4. 10. , koniec aktivity 13. 11. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 - 10.000 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 26 km/s.

andropauzakotva

- mužský prechod. Anglická skratka PADAM (čiastočný androgénny deficit starnúcich mužov). Postihuje asi 40% mužov medzi 40 - 60 rokmi. Prichádzajú zmeny v psychike, niekedy až depresie. Problémy s erekciou - dôsledok úbytku testosterónu. Nie je spojený so stratou plodnosti.

Andropov, Jurij VladimirovičJurij Vladimírovič Andropov

- ZSSR; 1914 (Nagutskaja) - 9. 2. 1984; politik. Manželka Taťjana. 1967 - 1982: šéf KGB. 1939: vstup do KS ZSSR. 1961: člen ÚV KS ZSSR. 1953 - 1957: veľvyslanec v Maďarsku. 1962 - 1967: tajomník ÚV KS ZSSR. 1982 - 1984: generálny tajomník ÚV KS ZSSR.

androsterón

- mužský pohlavný hormón.

Andrtová-Voňková Dagmar

- ČR; * 13. 5. 1948; folková speváčka, gitaristka, textárka a skladateľka. Jej texty je možné nájsť napríklad v publikácii Dokud zpívá. Dielo: 1975: Chlapci na tom horním konci (román); LP: Dagmar Andrtová-Voňková, Živá voda.

Andrusov, Dimitrij

- SR; * 1897; geológ, profesor UK v Bratislave. Zaoberal sa geológiou Karpát.

Andruška, Peter

- SR; * 17. 7. 1942; spisovateľ. Dielo: Labutia púť (básnická zbierka, debut); Cesta pod borovicami, Zaspievaj, Hodiny s kukučkou.

Andrzejewski, Jerzy

- Poľsko; * 1909; spisovateľ. Dielo: Noc (novela o okupácii Poľska Nemeckom); Popol a diamant; Zlatá líška; On sa túla po horách (román).

andulka

- Melopsittacus undulatus; vták z rádu papagájov. Divoko žije v Austrálii.

Andy

- južná časť Kordiller. Najdlhšie pohorie na Zemi - 7.200 km. Pramení v nich Amazonka a mnoho ďalších riek. Tektonicky aktívne.

anechogénny

- neodrážavý (napr. pri ultrazvukovom vyšetrení), bez odrážavých štruktúr.

Aneiro, Felice

- Taliansko; okolo 1560 (Rím) - 27. 9. 1614 (Rím); skladateľ. Dielo: 1596 - 1602: Sacri hymny.

anekdota

- vtip, žart, krátke rozprávanie s komickou alebo satirickou pointou.

anektovať

- násilne pripájať, pripojiť cudzie štátne územie ku inému štátu; zabrať, zaberať.

anekumena

- trvalo neobývané, nevyužívané územie.

anemo-

- prvá časť slov s významom gréckeho slova anemos - vietor (s jeho významom).

anemofilný

- opeľujúci sa vetrom.

anemofília

- v botanike vetrosnubnosť. Znak rastlín, u ktorých opeľovanie prebieha pomocou vetra.

anemograf

- v meteorológii prístroj na meranie a zapisovanie rýchlosti a smeru vetra.

anemochoria

- v botanike rozširovanie semien, výtrusov a plodov rastlín vzdušnými prúdmi.

anemochorný

- v botanike rozmnožujúci sa pomocou vetra.

anemometer

- meteorologický prístroj na meranie (ale nie zapisovanie) rýchlosti a smeru vetra, vetromer.

anemonka

- anemona; sasanka, zvyčajne sasanka japonská; rod Anemone.

anemostat

- zariadenie, ktoré vhodnými prepážkami v ústi potrubia opravuje rýchlosť a smer čerstvého vzduchu privádzaného k vetraniu.

anencefalia

- narodenie dieťaťa s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy.

aneroid

- druh tlakomeru, ktorého základ tvorí vákuová nádobka, kovový barometer.

anestetiká

- anestetikum; látky na znecitlivenie, obmedzenie bolesti, a to buď miestne (lokálne) alebo celkové. Napríklad novokaín.

anestetikum

- anestetiká.

anesteziológ

- anesteziologička; lekár prevádzajúci anesteziológiu. Odborník v anestéziológii.

anesteziológia

- odvetvie zaoberajúce sa anestéziou.

anestézia (anaesthesia)

- uspanie pri chirurgickom zákroku; Od roku 1805 používa Japonec Seišu Hanaoka pri operáciách anestéziu. V Európe sa anestézia používala až od 40 - tych rokov 19. storočia.

anestézia, epidurálna

- v tomto prípade anestézie je potlačená bolesť, avšak nie vedomie. Účinná látka sa aplikuje v blízkosti miechy a zasahuje príslušné nervové dráhy. Výhoddou je nižšie zaťaženie pacienta. Operácia sa prevádza pri plnom vedomí pacienta.

anestézia, lumbálna

- spinálna anestézia.

anestézia, lokálna

- miestna anestézia; je prevádzaná napustením operačného poľa injekciou anestézujúceho roztoku.

anestézia, miestna

- lokálna anestézia.

anestézia, miešna

- spinálna anestézia.

anestézia, povrchová

- anestézia prevádzaná aplikáciou anestetika napr. na sliznici.

anestézia, spinálna

- miešna anestézia; Ide o vyradenie určitých miechových nervov vstreknutím narkotika do likvorovej kvapaliny (priestoru mozgomiešneho moku). Narkotikum sa nesmie dostať až do mozgu a pacient musí ostať bdelý. Zaviedol ju August Bier v roku 1989.

anestéziológia

- náuka o znecitlivovaní.

anestomóza

- operácia, pri ktorej sa (po odstránení nádoru) spoja dve časti hrubého čreva.

Anet, Claude

- Francúzsko/Švajčiarsko; 28. 5. 1868 (Morges, Švajčiarsko) - 9. 1. 1931 (Paríž); spisovateľ a novinár, vlastným menom Jean Schopfer. Autor cestopisov, divadelných hier a románov. Dielo: 1906. La Perse en automobile (Autom po Perzii); Ariane, jeune fille russe (Ruské dievča Ariane).

anetický

- necitlivý.

aneuryzma

- v medicíne výduť, chorobne rozšírená časť tepny, ktorej stena bola oslabená chorobným procesom.

anex

- pozri ionex.

anexia

- násilné pripojenie územia, prípadne celej jeho časti, ktoré patrí jednému štátu, iným štátom; zabranie, zábor.

Anežka Česká

- Anežka Česká Přemyslovna.

anémia (anaemia)

- chudokrvnosť, úbytok červených krviniek

anémia, sideropenická

- choroba, pri ktorej je znížený počet červených krviniek vplyvom nedostatku železa.

Anfal

- Irak; (iracky korisť); operácia nariadená Saddámom Husajnom v rokoch 1987 - 1988 - protikurdská operácia, bol vydaný príkaz ku popravám a zabíjaniu. Zahynulo vyše 180.000 osôb.

angakok

- šaman v niektorých sibírskych kmeňoch.

angažmá

- zmluva o prijatí do umeleckého súboru divadla apod.
- zamestnanie tým získané.
- činná intenzívna účasť.

angažovanosť

- zaujatia stanoviska na vlastnú zodpovednosť, najmä k verejným záležitostiam.

angažovať

- (koho, čo) zamestnať, zamestnávať na základe angažmá.
- hovorovo (koho v čom, do čoho) učiniť, činiť účastným.

angažovať sa

- (v čom, pri čom, pre koho, pre čo, za koho, za čo) stať (stávať) sa osobne účastným, činne sa zúčastniť, účastniť sa niečoho, mať na niečom záujem.

Angelico, Frakotva

- Taliansko; 1387/8 - 1455; maliar, vlastným menom Guido di Pietro, ako mních zvaný Fra Giovanni da Fiesole. Dielo: fresky v kláštore San Marco vo Florencii; Korunovácia Márie.

Angelovci

- byzantská dynastia v rokoch 1185 - 1204. Boli zvrhnutí križiakmi po dobytí Carihradu.

Angelovičová, Mária

- SR; * 9. 1. 1953; politička. Poslankyňa NR SR.

angfom

- cievny nádor.

angina

- zvieravá bolesť.

angina pectoris

- choroba srdca prejavujúca sa bolesťou na hrudi (záchvat bolesti). Jej príčinou je nedostatočné prekrvenie srdečného svalu - obehová porucha v tepnách srdca.

anginolka

- tableta obsahujúca prípravok ku liečeniu angíny.

angio-

- prvá časť zložených slov majúca význam cieva, cievny systém.

angiografia

- zobrazenie ciev röntgenom po nastreknutí kontrastnej látky.

angiokardiografia

- rtg zobrazenie srdca a ciev po nástreku kontrastnej látky.

Angiolini, Gasparo

- Taliansko; 9. 2. 1731 (Florencia) - 5. 2. 1803 (Miláno); tanečník, choreograf a skladateľ, vlastným menom Angelo Gasparini. Autor (spolu s Ch. W. Gluckom) prvej tragickej pantomímy Don Juan v roku 1761. Pokúšal sa o notáciu pohybu pomocou značiek podobných notovému písmu.

angiológia

- odvetvie vnútorneho lekárstva zaoberajúce sa cievami.

angiom

- cievny nádor.

angioplastika

- invazívna metóda liečby infarktu, kedy sa do zúženej cievy zavádza balónik, ktorý ju roztiahne a tým spriechodni. Cieva sa potom vystuží. Liečba v ČSSR vyskúšaná už v roku 1984, ale až do roka 1993 sa ňou liečilo len niekoľko pacientov.

angioplastika, koronárna

- liečebná metóda pri akútnom infarkte. Pri tejto metóde sa do poškodenej cievy zavádza výstuž.

angiorexia

- natrhnutie, roztrhnutie cievy.

angiostenóza

- chorobné zúženie ciev.

angína

- prudký zápal krčných mandlí. Je sprevádzaný horúčkami, únavou, bolesťou kĺbov a svalov a bolesťou v krku, zhoršením hlasu. Zápal je najčastejšie spôsobený streptokokmi.

angína, lakunárna

- angína. pri ktorej sa vyskytujú hnisavé ložiská.

Angkor Vatu
Angkor Wat

- Kambodža
khmérsky kláštor postavený v 12. storočí.

Angkor Thom

- Kambodža
zrúcaniny kedysi hlavného mesta Kambodže severne od jazera Tonlesap. Mesto zvelebil Džajavarman VII. , Thajci ho vyvrátili.

Anglada, Camarasa Hermenegildo

- Španielsko
* 21. 9. 1873 (Barcelona)
† 8. 6. 1959 (Polensa; Mallorca)
maliar.
Autor tanečných scén, ženských portrétov a krajín.

angldozer

- druh dozera majúci nastaviteľnú radlicu kolmo i šikmo k pozdĺžnej osi traktora.

anglicizmus

- jazykový prvok prevzatý z anagličtiny do iného jazyka alebo podľa angličtiny v ňom vytvorený.

Anglická, Alžbeta I. Tudorovnakotva

- Anglicko
* 7. 9. 1533 (Greenwich)
† 24. 3. 1603 (Richmond)
panovníčka.
Otec Henrich VIII., matka Anna Boleyn.
1558 - 1603: kráľovná (korunovaná 14. 1. 1559).
Podporovala zámorskú expanziu a holandskú revolúciu proti Španielsku. Viedla úspešnú vojnu so Španielskom.

Anglická východoindická spoločnosť

- spoločnosť fungujúca v rokoch 1600 - 1873. Organizovala mohutnú koloniálnu expanziu Anglicka v Indii.

Anglický, Henrich VIII.

- pozri Henrich VIII.

Anglický, Jakub I. (= Jakub VI. Škótsky)kotva

- Anglicko; panovník. 1603 - 1605 - ?: kráľ (dosadol na trón už ako škótsky kráľ Jakub VI. Škótsky). Manželka Anna (†  1619).

Anglický, Jakub VI.

- Anglicko, ? - ?: kráľ. Od roku ? škótsky kráľ.

Anglický, Karol I.

- Anglicko; † 30. 1. 1649; poitik. ? - 30. 1. 1649: kráľ. Po jeho sťatí (30. 1. 1649) sa stáva diktátorom O. Cromwell, je vyhlásený Commonwealth. Syn Karol II. Anglický.

Anglický, Karol II.

- Anglicko; 1660 - ?: kráľ. Otec Karol I. Anglický.

angličtinár
angličtinárka

- učiteľ angličtiny.- poslucháč angličtiny na vysokej škole.

anglikanizovať

- (koho, čo) poangličťovať, poangličtiť; vnucovať anglickú kultúru.

anglikán

- člen anglikánskej cirkvi.
- kôň anglického chovu, angličan.

anglikanizovať

- poangličžovať, poangličtiť.

anglista

- odborník v anglistike.

anglistika

- veda o jazyku a kultúre v anglicky hovoriacich krajinách (niekedy okrem USA).

angloarab

- angloarabský kôň.

anglofil

- milovník, priateľ Angličanov a všetkého anglického.

anglofóbia

- nepriateľský postoj, nepriateľská zaujatosť voči Angličanom a všetkému anglickému.

anglofónny

- vyjadrujúci sa angličtinou.

angloman

- až nekritický obdivovateľ Angličanov a všetkého anglického.

angorakotva

- angorská vlna, vlna z anroských kôz a králikov.

Anglosasi

- germánski Anglovia, Sasi, Jutovia a Frízi, ktorí v 5. - 6. storočí prenikli do Británie a podrobili si pôvodné keltské národy.

Anglovia

- západogermánsky kmeň. Začiatkom 5. storočia vtrhli so Sasmi do Británie z pomedzia dnešného severného Nemecka a Dánska, kde vytvorili tri kráľovstvá. Vytvorili literatúru vo vlastnom anglosaskom jazyku, ktorý sa stal predchodcom angličtiny. V 7. storoší ich obrátil na kresťanstvo sv. Augustín z Canterbury.

Angola

Angola

- bývalá portugalská kolónia, štát v juhozápadnej Afrike pri pobreží Atlantického oceánu. 1961 - 1974: vojna o nezávislosť. 1974: občianska vojna medzi ľavicovým hnutím MPLA (podporované ZSSR a Kubou) a hnutím UNITA (podporovaným Južnou Afrikou a USA). 1975: MPLA získava kontrolu nad väčšinou angolského územia. Od 11. 11. 1975 samostatnosť.

Angora

- starší názov Ankary. Podľa Angory je pomenovaná angorská vlna.

Angouleme, Charles de Valois

- Francúzsko; 28. 4. 1573 (zámok Fayet) - 29. 9. 1650 (Paríž); vojvoda. 1605: súdený pre účasť na spiknutí proti Henrichovi IV. a odsúdený na smrť, neskôr omilostený a prepustený.

Angre, Peter

- 2003: Nobelova cena za chémiu spolu s Roderick MacKinnon za objasnenie funkcie bunečných transmembránových kanálových proteínov.

angström

- dĺžková jednotka; značka Å. 1 Å=10-10 m (presne).

Angström, Anders Jöns (Jonnas)

- Švédsko; 13. 8. 1814 - 21. 6. 1874; astronóm a fyzik. Pracoval najmä v spektroskopii (jej zakladateľ). Zaviedol novú jednotku dĺžky (používaná v optike a rtg spektroskopii), Angström, značka A. 1 A=10 - 8 cm.

Anguilla

Anguilla

- Veľká Británia; od roku 1967 pridružený štát Britského spoločenstva národov v Karibskom mori. Rozloha 88 km².

angulitída

- zápalové ochorenie ústnych kútikov.

Angyal, Gejza

- SR; 1888 - 1956; maliar a grafik.

Angyalová, Edita

- SR; * 8. 8. 1979 (Nižná Myšľa; politička. 2006 - 2007: poslankyňa NR SR (SMER - SD).

anhanguera

- krátkochvostý pterosaurus z obdobia spodnej kriedy.

anhidrotikum
antihidrotikum

- prostriedok zmierňujúci nadmerné potenie.

anhidróza
anhidrosa

- znížené vylučovanie potu.

anhydridy

- chemické látky, ktoré vznikajú odňatím jednej alebo viacerých molekúl vody z jednej alebo viacerých molekúl kyseliny, napríklad acetamhydrid.

Aničkov, Jevgenij Vasiljevič

- Rusko; 1886 - 1937; folklorista a literárny historik. Zaoberal sa najmä obradnými piesňami a kultúrnymi vzťahmi medzi kresťanstvom a ruským pohanstvom.

anihilácia

- zmiznutie, zničenie.
- fyzikálny jav, ktorý nastane pri dostatočnom sa priblížení elementárnej častice a jej antičastice. Pri tomto jave sa uvoľňuje veľké množstvo energie, pričomčasce zanikajú alebo sa menia na iné častice.

Anik 1

- Kanada; telekomunikačná družica; štart: 10. 11. 1972; hmotnosť štartovná 562 kg; hmotnosť prevádzková 295 kg, kapacita 960 telefonických hovorov.

Anik 2

- Kanada; telekomunikačná družica; štart: 20. 4. 1973; hmotnosť štartovná 562 kg; hmotnosť prevádzková 295 kg, kapacita 960 telefonických hovorov.

Anik 3

- Kanada; telekomunikačná družica; štart: 7. 5. 1975; hmotnosť štartovná 562 kg; hmotnosť prevádzková 295 kg, kapacita 960 telefonických hovorov.

Anik 4 (B)

- Kanada; telekomunikačná družica; štart: 16. 21. 1978; hmotnosť štartovná 922 kg; hmotnosť prevádzková 474 kg, kapacita 960 telefonických hovorov.

Anik A

- Kanada; systém troch telekomunikačných družíc, ktoré zabezpečujú spojenie s odľahlými časťami Kanady (Anik znamená eskimácky brat). Pracuje v pásme 4 a 6 GHz s plánovanou životnosťou 7 rokov ich vyrobila americká firma Hughes pre kanadskú spoločnosť Telesat Canada.

Anik B

- Kanada; systém telekomunikačných družíc, ktoré zabezpečujú spojenie s odľahlými časťami Kanady (Anik znamená eskimácky brat). Vyrobila americká firma RCA pre kanadskú spoločnosť Telesat Canada. Družica skúšala spojenie na vysokých frekvenciách (12 a 14 GHz).

Anik C

- Kanada; systém troch telekomunikačných družíc, ktoré zabezpečujú spojenie s odľahlými časťami Kanady (Anik znamená eskimácky brat). Vyrobila ich americká firma Hughes pre kanadskú spoločnosť Telesat Canada.

Anikejev, Ivan Nikolajevič

- Rusko; 12. 2. 1933 - 20. 8. 1992; kozmonaut.

anikterický

- bez prítomnosti žltačky (ikteru).

anilín

- aminobenzén; aromatický amín, C6H5NH2. Zložka kamenouhoľného dechtu, olejovitá tekutina na svetle žltnúca. Surovina vo farbiarskom a lekárenskom priemysle. Bezfarebná olejovitá jedovatá tekutina.

anima

- duša, v scholastike prvý životný princíp, ktorý oživuje telo.

animal rationale

- tvor rozumný, nadaný vedomím.

animalitakotva

- živočíšnosť, zmyselnosť, pudovosť, animálnosť.

animato

- v hudbe oživene, živo.

animáciakotva

- oživovanie, oživenie.
- vyvolávanie ilúzie pohybu postupným zachytením statických obrazov idúcich časovo za sebou.
- animovanie (vo význame slovesa animovať).

animálne

- živočíšne.

animálnosť

- animalita.

animálny

- živočíšny, pudový, zmyselný, pripomínajúci živočícha.
- živočíšny (svojim pôvodom).

animátor

- kto animuje (vo význame slovesa animovať).

animizácia

- oduševnenie, oduševňovanie.

animizmus

- najnižší stupeň vývoja náboženského myslenia. Pod vplyvom primitívnych úvah o princípe tieňa, obrazu, snov, smrti, duši a duchu sa rozvíja viera v posmrtný život duší a uctievanie duchov, viera, že prírodné javy sú ovládané duchmi. Názor, že podstatou života je duša.

animírka

- zamestnankyňa nočných podnikov platená za bavenie hostí.

animo

- zastaralo dobrá nálada, záujem.

animovanie

- animácia.

animovaný

- rozjarený, živý (knižne).
- vo filme vznikajúci snímaním jednotlivých pohyblivých fáz bábok a iných predmetov a tým akoby oživený.

animovať

- (koho ku čomu, pre čo) získavať, získať záujem niekoho pre niečo.
- (koho) baviť, pobaviť.
- vo filme nastaviž alebo kresliť jednotlivé pohybové fázy bábok (figúr) alebo vecí (iných predmetov).

animozita

- nevôľa, zaujatosť proti niekomu, podráždenosť, nechuť.

anión

- záporne nabitý ión. Opakom je katión.

Anissin, Marina

- Francúzsko; krasokorčuliarka. Manžel Nikita Džigurda (Rusko; herec). Syn Mike Angel Krist Anissin-Džigurda (* ?. 1. 2009).

Aniston, Jennifer

- USA; herečka. Manžel Brad Pitt (sobáš 29. 7. 2000, rozvod 2. 10. 2005). Filmografia: Priatelia (TV seriál); 2006: Break Up.

anizo-

- prvá časť zložených slov majúca význam nerovnaký, nerovnakosť.

anizogamety

- pohlavné bunky, ktoré sa vzájomne líšia veľkosťou alebo tvarom.

anizotropiakotva

- závislosť fyzikálnych vlastností látok na smere, v ktorom sa meria, opak izotropie.

aníz

- Pimpinella anisum; liečivá aromatická rastlina (príbuzná rasce) s drobnými bielymi kvetmi v okolíkoch, z čeľade mrkvovitých. Vnútorné použitie: uvoľňuje žalúdočné kŕče, podporuje tvorbu mlieka v tehotenstve. Nápoj z teplého mlieka a niekoľkých zrniečok anízu privoláva kľudný spánok. V stredoveku sa používal najmä ako prísada do koláčov a chlebov. Pestuje sa aj ako korenie.

anjel

- nadprirodzená bytosť zobrazovaná obyčajne s krídlami, Boží služobník a posol.
- dobrý človek.
- v spojení anjel môj nežné oslovenie.

anjel Pána

- modlitba.

anjel smrti

- smrť.

anjel strážca

- anjel, ktorého má podľa náboženských predstáv každý človek ako svojho ochrancu.

anjel, žltý

- príslušník nepretržitej havarijnej služby pre motoristov.

Anjelika

- Angelica archangelica; liečivá rastlina. V období stredoveku bola táto rastlina považovaná za jednu z najdôležitejších rastlín používaných v medicíne a bola používaná ako čistič krvi a proti nákazlivým chorobám. Pitie čaju podporuje trávenie a činnosť obličiek. Takisto sa odvar používa proti bolestiam hlavy a únave. Z koreňa zomletého na prášok sa pripravoval odvar proti žalúdočným problémom a vredom. Vo väčších dávkach môže mať nežiadúce vplyvy na srdce, krvný tlak a dýchanie. Vnútorné použitie nieje vhodné pre diabetikov. Vonkajšie použitie: odvar z koreňa proti svrbeniu kože.

Anjou, Anna

- Francúzsko; manželka Karola VII. Valois, francúzskeho kráľa.

Anjou, Filip (Filip V.)kotva

- Španielsko; 1683 - 1746; panovník. 1700: kráľ. Manželka Alžbeta Parmská. Vnuk francúzskeho kráľa Ludvíka XIV. 1701 - 1746: španielsky kráľ (ako Filip V.). Zakladateľ španielskej vetve Bourbonov.

Anjou, Henrich II. Plantagenet

- Anglicko; 1133 - 1189; gróf. 1154: korunovaný ako Henrich II. za kráľa Anglicka. Ovládal Anjou, Maine, Normandiu. Manželka Eleonora Akvitánska. Milenka Rosamond Clifford. Manželku pre pokus pripraviť ho o moc v Anglicku nechal uväzniť a bola väznená až do jeho smrti. Syn Richard Levie Srdce. Zakladateľ rodu Plantagenet. Získal takmer polovicu Francúzska.

Anjou, Ján Bezzemok

- Anglicko; 1199 - ?: kráľ (korunovaný 25. 5. 1199).

Anjou, Karol

- 1220 - 1285; 1266 - 1284: kráľ Sicílie (za podpory pápeža proti Štaufomcom). Bol zvrhnutý povstaním.

Anjou, Karol

- 1308 - 1342: uhorský kráľ.

Anjou, Ludvík I.

- 1342: uhorský kráľ; 1370 - 1382: uhorský kráľ. Posledný z rodu Anjou.

Anjou, René

- Anglicko; vojvoda. Manželka Izabela Lotrinská. 1431: zajatý v bitke u Bullenoville.

Anjou, Richard Levie Srdce

- Anglicko; 8. 9. 1157 (Oxford) - 6. 4. 1199 (Poitou); 1189 - 1199: kráľ. Otec Henrich II. Plantagenet, matka Eleonora Akvitánska.

Anka, PaulPaul Anka

- Kanada; spevák.

Ankarakotva

- Turecko. Mesto ako Akuwaš založili v 13. storočí Chetiti. Od roku 1923 hlavné mesto. Do roku 1930 sa volala Angora.

anketa

- druh dotazníkového šetrenia zameraného na zistenie názorov (určitého okruhu ľudí, obyvateľstva) na niektoré otázky.
- technika zberu takýchto údajov.

Ankrah, J. A.

- Ghana; politik. 1966: prezident. K moci sa dostal vojenským pučom.

Ankvic, Ondřej Alois, gróf

- ČR; 1833 - 1838: pražský arcibiskup.

Ankylosaurus

- obrnený dinosaurus.

ankylóza

- v medicíne chorobné stuhnutie kĺbov.

Anna 1 B

- USA
prvá geodetická družica vybavená xenónovými výbojkami, ktoré presne v stanovených intervaloch vydávali svetelné záblesky pozorovateľné z pozemských staníc. Ďalej niesla dva rádiové systémy pre presné určenie svojej polohy. Družica ANNA 1 A sa nedostala na obežnú dráhu pre poruchu na nosnej rakete; štart: 31. 10. 1962; hmotnosť 154 kg; životnosť 5.000 rokov.

Anna K.

- ČR
* 4. 1. 1965
speváčka, vlastným menom Lucianna Krecarová.

Diskografia:
1999: Nebe.

Annan, Kofi

- Ghana
politik.
1997 - 2006: generálny tajomník OSN (2 funkčné obdobia).

Annakin, Ken

- Veľká Británia
† 22. 4. 2009 (Los Angeles)
filmový režisér.
Dcéra Deborah.
2002: Rád britského impéria.

Filmografia:
Najdlhší deň (1962)
Dlhý súboj (1967)
The Biggest Bundle of Them All (1968)
Nové dobrodružstvá Pippi (1988)
Bitka v Ardenách
Báječní muži na lietajúcich strojoch (1965: nominácia na Oscara).

Annapurna

- najnižšia himalájska osemtisícovka. 8.091 (8.078) m. n. m.

annato

- E 160b.

Annaud, Jean - Jacques

- Francúzsko
* 1. 10. 1943 (Juvisy-sur-Orge)
režisér.

Filmografia:
1981: Boj o oheň
1986: Meno ruže
1988: Medvede
1996: Sedem rokov v Tibete.

Annám

- Vietnam
Trung - bo
historické územie v západnej Indii u juhočínskeho mora vo Vietname.

Annenkov, Jurij Pavlovič

- ZSSR
* 1890
avantgardný maliar a grafik.

Annenskij, Innokentij Fjodorovič

- Rusko
* 20. 8. (1. 9.) 1856 (Omsk)
† 30. 11. (13. 12.) 1909 (Petrohrad)
básnik.
Prekladateľ antických diel.

anni

- roku.

anni currentis
(a. c.)

- tohto, bežného roku.

Annie

- Mars; jaskyňa v oblasti vulkánu Arsia Mons.

Anning, Mary

- Anglicko
amatérska geologička.
Objaviteľka prvého britského dinosaura (v roku 1811 jeho hlavu objavil jej brat Joseph, neskôr obnažila celú kostru dinosaura o dĺžke 5 metrov z vápenca - vykopanie dokončila v roku 1820 - Ichtyosaurus platyodon).
1822: objavila kostru nazvanú Ichtyosaurus vulgaris.

anno

- (z latinčiny) v roku.

Anno II.

- Nemecko
* asi 1010
† 14. 2. 1075 (Siegburg)
kolínsky arcibiskup.
1062: uniesol mladistvého Henricha IV., po ktorom spravoval ríšu.

anno Domini

- pozri A. D.

annulén

- cyklický uhľovodík, ktorý sa používa ako súčasť palív kozmických rakiet.

ANO

- SR
politická strana - Aliancia nového občana.
2001: predseda jej zakladateľ Pavol Rusko, ktorý stranu založil v roku 2001.

anodynum

- prostriedok zmierňujúci bolesť.

anodýnia

- ztrata vnímania bolesti, bezbolestnosť.

anoekumena

- neobývané územie.

anofeles

- dvojkrídly hmyz prenášajúci maláriu.

anofelizmus

- zamorenie oblasti komármi rodu Anopheles, nositeľmi malárie.

Anochin, Sergej Nikolajevič

- Rusko; * 19. 3. 1910 - 15. 4. 1986; kozmonaut.

anomália

- nepravidelnosť, odchýlka od normy. Pri geofyzikálnom prieskume sa využíva ku hľadaniu ložísk surovín.

anomália 25. apríla

- ZSSR; pôvodný let kozmickej lode Sojuz 18 prerušený haváriou nosiča, neskôr označovaný ako Sojuz 18-1 alebo Sojuz 18-B.

anomália, kurská magnetická

- magnetická anomália vyvolávaná mocnými vrstvami magnetovca.

anomália, pravá

- v astronómii uhol zvieraný sprievodičom planéty smerom k perihéliu.

anomália, stredná

- uhol medzi sprievodičom planéty a smerom k perihéliu, keď sa myslená planéta pohybuje po obežnej dráhe konštantnou rýchlosťou, aj keď táto v skutočnosti konštantná nie je.

anomálny

- vymykajúci sa norme, normálu.

anomeria

- druh stereoizomerie, epimeria.

anomia

- neprítomnosť, neexistencia, absencia noriem alebo zákonov. Sociálna situácia, v ktorej sú existujúce normy vo vzájomnom protiklade alebo zrútenie normatívneho poriadku spoločnosti alebo spoločenskej skupiny. V sociológii pojem zaviedol Durkheim v súvislosti s analýzou samovražednosti.
- v práve a sociológii rozklad sociálneho, kultúrneho a morálneho poriadku.
- v sociológii názorová dezorientácia jednotlivých občanov v zložitej modernej spoločnosti.
- neschopnosť vybaviť si mená osôb, názvy vecí.

anončný

- týkajúci sa anonsie.

anonsa

- ohlásenie, oznámenie ponuky (zvyčajne verejnej alebo reklamnej), oznámenie v tlači za úplatu, oznámenie divadelných predstavení, koncertov a podobne.

anonym

- nemenovaný, napodpísaný, neznámy pôvodca alebo autor.

anonymita

- bezmennosť.
- neuvedenie, zatajenie mena.

anonymný

- neuvedený menom, nepodpísaný.

Anopheles

- rod komárov. Samičky prenášajú maláriu.

Anopheles gambiae

- druh komárov prenášajúcich malarické parazity.

anorak

- dlhá vetrovka s kapucňou.

anoretikum

- prostriedok znižujúci chuť k jedlu.

anorexia

- nechutenstvo, strata chuti ku jedlu. Problematika liečby choroby zašla tak ďaleko, že módne spoločnosti sa rozhodli na módne prehliadky nepúšťať príliš "chudé" modelky.

anorexia, mentálna

- chorobná nechuť k jedlu alebo premáhanie pocitu hladu, porucha, pre ktorú je typické najmä úmyselné znižovanie telesnej hmotnosti. Trpia ňou zväčša ženy. Anorektičky odmietajú jedlo, pretože nechcú jesť, aj keď to niekedy popierajú, a uvádzajú rôzne dôvody, prečo jesť nemôžu. Postupne si zvykajú na znížený prísun potravy a ľahko sa cítia prejedené. Anorektici si nikdy nepripadajú dostatočne štíhli.

anorexia, sexuálna

- pokročilá fáza sexuálnej závislosti. V tomto štádiu dáva závislý prednosť svojej fantázii a pornofilmom pred naozajstným sexom. Aj v prípade, že žije v partnerskom zväzku.

anorganický

- nerastný; nie ústrojného pôvodu, neústrojný.
- zriedkavo nemajúci náležitú súvislosť, spojitosť, nezapadajúci do systému.

anorgazmia

- u ženy chýbajúci orgazmus.
- nemožnosť dosiahnuť orgazmus.

anormalita

- nenormálnosť, úchylnosť, anormálnosť.

anormálnosť

- anormalita.

Anosov, Pavel Petrovič

- Rusko; 1797 - 1851; metalurg a generál. Založil v Rusku náuku o oceli. Ako prvý v 19. storočí vyrobil liatu kalenú oceľ na zbrane.

anotáciakotva

- adnotácia; pripájanie poznámok alebo vysvetliviek ku textu.
- stručná charakteristika literárneho diela. Dopĺňa bibliografický katalogizačný popis.

Anouilh, Jean

- Francúzsko; 23. 6. 1910 (Bordeaux) - 3. 10. 1987 (Lausanne); dramatik. Dielo: Karneval zlodejov; Chudák Bitos; Drahý Antonín; Skúška; Miláčik Ornifel; Nezobuďte madam; Antigona; Škovránok.

anoxemia

- nedostatok kyslíka v krvi.

anoxia

- nedostatok kyslíka v tkanivách.

anoxybióza

- život v bezkyslíkatej atmosfére.

anóda

- kladne nabitá elektróda. Opak je katóda.

ANP

- Algemeen Nederlands Presbureau; holandská spravodajská agentúra.

Anquettil, Jacques

- Francúzsko; * 8. 1. 1934 - 18. 11. 1987; cyklista. Ako prvý vyhral 5x Tour de France.

ANS

- Holandsko; astronomická družica (Astronomische Nederlandse Satelliet) pre pozorovanie objektov v oblasti ultrafialového a röntgenového žiarenia; družica bola stabilizovaná s presnosťou 1 oblúkovej sekundy; štart: 30. 8. 1974; hmotnosť 135; životnosť 1.019 dní.
- Agencia Naticiosa Speriti; argentínska spravodajská agentúra.

ANSA

- Agenzia Nazionale Stampa Associata; talianska spravodajská agentúra.

Ansar ad-dín

- Afganistan; odnož teroristickej organizácie al-Kajda.

Ansar Islám

- Afganistan; (názov znamená Stúpenci islamu) odnož teroristickej organizácie al-Kajda, ktorá operuje v oblastiach Iraku obývaných Kurdami. Organizácia má 700 - 900 členov, fanatických bojovníkov, Afgáncov, Maročanov, Jordáncov, Iračanov a Palestíncov. Operuje aj v Jordánsku, Turecku a Maroku. Skupiny operujúce v Turecku a severnom Iraku operujú nezávisle na sebe. V máji 2004 bola v Turecku zatknutá skupina 25 členov organizácie, ktorá chystala útok na summit krajín NATO, na ktorom sa mali zúčastniť prezidenti krajín NATO.

Ansari, AnoushehAnousheh Ansari

- USA
* 12. 9. 1966 (Meszhed, Irán)
podnikateľka iránskeho pôvodu, prvá kozmická turistka.
Let na Sojuz TMA-9.
18. 9. 2006 - 29. 9. 2006: pobyt na ISS.

ansámbel

- z francúzskeho ensemble; súbor, zbor.

Anselm z Canterburykotva

- 1033 - 1109; arcibiskup, predstaviteľ stredovekého realizmu platónskeho charakteru. Vedu podriaďuje viere, ale tak, že tá jej dáva dôkazy, najmä dôkaz božej existencie, tzv. ontologický dôkaz.

anser caerulescens

- hus snežná. V lete osídľuje arktickú tundru, kde sa sťahuje až z Mexického zálivu.

Ansgar

- Nemecko; okolo 801 (u Corbie v Picardii) - 3. 2. 865 (Brémy); arcibiskup hamburský a brémsky; aj Anskarius, Ansger. 826: Ľudovítom pobožným poverený misiami v Dánsku.

anschlus

- pripojenie Rakúska k Nemecku v marci 1938.

Ansip, Andrus

- Estónsko; politik. 2005, 2006, 2007: premiér.

Anskarius

- Ansgar.

anšlus

- násilné pripojenie, zabranie cudzieho štátneho územia, anexia.
- politika násilného obsadenia Rakúska od roku 1933 ku Nemecku. Prakticky bol prevedený v marci 1938. V roku 1955 štátna zmluva o obnovení nezávislého Rakúska táto anšlus výslovne zakázala.

anta

- v architektúre zosilnené čelo steny.

antabus

- prostriedok používaný pri liečbe alkoholovaj závislosti, alkoholikov.

antacidum

- látka znižujúca kyslosť žalúdočných štiav.

antae

- spôsob zosilnenia čela steny antickej architektúry.

antagonický

- antagonistický, protichodný, protikladný.
- ostro alebo nezmieriteľne idúci proti sebe.

antagonistakotva

- protivník.
- v anatómii sval pôsobiaci opačne ako sval druhý. Opak je synergista.

antagonistický

- antagonický.

antagonizmus

- vo filozofi nezmieriteľný rozpor (napríklad v marxizme rozpor medzi proletariátom a buržoáziou).
- vo fyziológii protichodný a vzájomne sa rušiaci účinok rôznych látok v bunke.

Antal, József

- Maďarsko; politik.
1990 - 1993: premiér.

Antal, Juraj

- SR; * 1912; lekár, fyziológ, profesor UK v Bratislave. Zaoberal sa najmä štúdiom podmienených reflexov.

antalgický

- pôsobiaci proti bolestiam.

Antalová, Alena

- ČR; * 28. 7. 1972 (Bratislava); herečka. Dcéra Alena (* 7. 11. 2005, otec Josef Juráček, podnikateľ). 1994: ukončila štúdium na JAMU v Brne (muzikálové herectvo). 1994: angažmán v Městskom divadle v Brne. 1999: cena Thálie (Talent roku). Filmografia: Četnické humoresky (TV seriál); Pojišťovna štěstí (TV seriál)

antapex

- v astronómii bod ležiaci oproti apexu.

Antara

- Indonézia; spravodajská agentúra. Založená v roku 1937.

Antares

- USA; tretí stupeň nosnej rakety Scout .
- hviezda, čierny veľobor vzdialený 376 LY. Priemer hviezdy je 300x väčší, ako priemer Slnka.

Antares II X - 259

- USA; raketový motor 3. stupňa s ťahom 93,4 kN.

antarktický

- týkajúci sa Antarktídy.

AntarktídaSatelitný snímok Antarktídy

- svetadiel ležiaci v južnej polárnej oblasti Zeme. Názov pochádza z gréčtiny a znamená naproti Arktíde. Od Afriky je vzdialená 4.000 km, od Austrálie 3.200 km a od Južnej Ameriky 145 km. Priemerná výška terénu je 2.100 - 2.400 metrov nad morom (najvyšší svetadiel). Rozloha 13,2 milióna km². Je celý pokrytý ľadom. Najvyšší vrchol Vinson Massif (4.897 m. n. m. ). Najvyššia činná sopka Mt. Erebus (Mount Erebus, 3.794 m. n. m. ). Prvýkrát spozorovaná v roku 1820.
- oblasť okolo južného pólu Zeme.

Antarktis

- juhopolárna oblasť ohraničená izotermou 10 °C (január - február). Zahŕňa Antarktídu a priľahlé ostrovy.

Antanambahoakakotva

- Madagaskar; domorodý kmeň. Udržiava tradíciu, že dvojčatá musia byť ihneď po pôrode odvrhnuté, lebo prinášajú nešťastie.

Antananarivo

- Madagaskar
hlavné mesto.

ante

- pred.

ante-

- prvá časť zložených slov majúca význam latinského ante - vpredu, pred.

ante Christum

- pozri a. Ch.

ante meridiem

- pred poludním, doobeda. Skratka a. m.

ante mortem

- (krátko) pred smrťou.

ante portas

- pred bránami.
- v prenesenom zmysle niečo, k čomu sa schyľuje, čo sa blíži.

antecedencia

- čo predchádza; podmienka, predpoklad.
- generácie, ktoré v rodine predchádzajú.
- prehlbovanie úseku údolia rieky, ktorý sa tektonicky zdvíha (bez ohľadu na štruktúru podložia koryta).

antecedent

- predchádzajúci člen v rodine, predok.
- predok, predchodca. Východzí predpoklad úsudku.
- prvý, predný člen implikácie.

antedatovať

- opatriť, opatrovať listinu skorším dátumom, ako bola vystavená. Opak je postdatovať.

antediluviálny

- v geológii pochádzajúci z útvarov alebo z doby pred dilúviom.

antefáza

- profáza.

antenandertálec
(Homo sapiens steinheimensis)

- najstarší druh homo neandertlalensis.

antependium (antipendium)

- ozdobný záves na prednej strane oltára.

anteponovaťkotva

- klásť, položiť jazykový prostriedok pred iný. Opakom je postponovať.

antepozícia

- v jazykovede postavenie jazykových prostriedkov pred inými, s ktorými tvoria celok.

antepréterium

- predminulý čas, plusquamperfektum, slovesný tvar označujúci predčasnosť pred iným dejom.

anténa

- zariadenie slúžiace k vysielaniu a prijímaniu elektromagnetických vĺn. Konštrukcia a veľkosť anténa sa líši podľa dĺžky vĺn.
- v zoológii tykadlo členovcov.

anténa, teleskopická

- skladajúca sa z niekoľkých navzájom zasunovateľných dielov (napr. na tranzistorových rozhlasových prijímačoch).

anténovec
piraíba

- gigantický sumec migrujúci v Amazonke (najväčší amazonský sumec, pravdepodobne i najväčší sumec sveta). Najväčší ulovený jedinec mal hmotnosť 190 kg.

anthelmintikum

- vo farmakológii látka pôsobiaca proti parazitickým červom.

anthem

- zborový liturgický spev anglikánskej cirkvi zvyčajne na biblický text.

anthokyany

- aj anthokyaniny; prírodné červené až modré farbivá rastlinných orgánov, najmä kvetov, pozri aj E 163.

anthropo- (antropo-)

- prvá časť zložených slov majúca význam gréckeho slova anthrópos - človek.

Anthropoid

- ČSR; krycí názov akcie českých parašutistov z Anglicka (Jan Kubiš a Josef Gabčík), ktorej cieľom v roku 1942 bolo zavraždenie ríšskeho protektora Reinharda Heidricha.

anti-

- prvá časť zložených slov s významom proti, zriedkavejšie pred.

anti-g odev

- antigravitačný odev.

antianemikum

- prostriedok podporujúci krvotvorbu.

antibiotikákotva
antibiotikum

- organické látky produkované mikroorganizmami, ktoré potláčajú rast iných mikroorganizmov. Prvé objavené antibiotikum bol penicilín.

antibiotiká, tetracyklínovékotva
tetracyklíny

- skupina antibiotík so širokým antimikrobiálnym spektrom, používaná najmä proti cholere, rickettsiovým ochoreniam a i.

antibióza

- vzájomné potláčanie rastu a iných životných prejavov jedného organizmu druhým.

anticip

- antitoxín.

anticipácia

- predbežné presvedčovanie, že niečo, čo ešte nebolo dokázané, je pravda.
- predvídanie.

anticipácia, podmetu

- v jazykovede presunutie z hlavnej vety do vety vedľajšej predchádzajúcej.

anticipácia vnemov

- podľa kantizmu je zmyslové vnímanie umožnené apriórnymi nazeracími formami priestoru a času.

anticipované

- predpovedané, odhadnuté dopredu.

anticipovať

- predvídať niečo, čo ešte nebolo preukázané, prijaté.

antický

- staroveký, týkajúci sa gréckeho a rímskeho staroveku (antiky).

anticyklóna

- tlaková výš, oblasť s vyšším tlakom vzduchu a aspoň s jednou uzavretou izobarou.

antičastica

- elementárna častica, ktorá má rovnakú hmotu a spin a dobu života ako iná elementárna častica, ale má opačný jednotkový elektrický náboj. Líši sa i iným znamienkom v ďalších kvantových číslach: magnetickom momente, báryovom čísle, leptonovom čísle, podivnosti a tretej zložke izotopického spinu.

antidepresivum

- liek liečiaci alebo tlmiaci depresiu. Nepôsobí okamžite, musí sa užívať dlhodobo.

antidetonátor

- organická, anorganická alebo kovoorganická zlúčenina, ktorá v malom množstve pridaná do paliva silne zvyšuje jeho oktánové číslo tým, že potláča vznik detonácií, látka pridávaná k benzínu, aby motor pri chode neklepal.

antidiabetiká

- lieky na menej závažné formy diabetu, u ktorých nie je nutné podávanie inzulínu.

antidotum

- látka s opačným účinkom ku inej látke - protijed, protilátka.

antiemetikum

- liek proti zvracaniu, látka tlmiaca zvracanie.

antiferomagnetizmus

- vlastnosť látok (napríklad oxidu manganatého), ktorá spočíva v tom, že susceptibilita s klesajúcou teplotou napred stúpa a až potom počínajúc určitou teplotou klesá.

antiflogistikum

- látka s protizápalovými účinkami.

antifonár

- kniha obsahujúca antifóny. V stredoveku bývali aj bohato ilustrované.

antifón
antifona

- vstupný bohoslužobný spev.
- verš, niekedy spievaný, uvádzajúci a uzatvárajúci žalm.
- mariánska modlitba po nešporoch.

antigest

- starší hormonálny antikoncepčný prostriedok.

antigén

- látka schopná vyvolať v tele tvorbu protilátok.organizmus ich rozoznáva na základe ich štruktúry ako cudzie. Identifikačný znak zdravých buniek organizmu.

antigénny

- vyvolávajúci v organizme tvorbu protilátok.

Antigonakotva

- v gréckej mytológii dcéra Oidipa. Hrdinka rovnomennej Sofoklovej drámy. Zaživa ju nechal zamurovať Kreón, lebo pochovala Polyneikesa, brata, ktorý padol v bratovražednom boji s Eteoklesom. Eteoklesa Kreón nechal pochovať, ale Polyneikesa zakázal pochovať.

Antigua

Antigua

- Veľká Británia; od roku 1967 pridružený štát ku Britskému spoločenstvu národov. Leží na ostrovoch Barbuda, Redonda a iných v Malých Antilách. Rozloha 280 km².

Antigua a Barbuda
Štát Antigua a Barbuda

- Veľká Británia; od roku 1967 pridružený štát ku Britskému spoločenstvu národov. Leží na ostrovoch Barbuda, Redonda a iných v Malých Antilách. Rozloha 442 km². Hlavné mesto St. John's (na ostrove Anigua). 1632: britská kolónia. 1834: zrušené otrokárstvo. 1967: autonómia. 1981: plná nezávislosť v rámci Britského spoločenstva. 1983: pod vedením USA intervencia v Grenade. 1995: po sopečnom výbuchu prijatie uprchlíkov z Monzserratu.

antihalačný

- odstraňujúci nežiadúcu haláciu.

antihistaminikum

- lieková substancia tlmiaca účinok histamínu alebo alergickej reakcie.

antihmota

- hmota zložená z antiatómov. Spontánne sa vytvárala pri vzniku vesmíru. Pri reakciách s hmotou antihmota zanikala anihiláciou. Časom pôsobením gama lúčov získala prevahu obyčajná hmota nad antihmotou. V roku 1996 sa v Európskom laboratóriu pre fyziku častíc (CERN) na francúzsko - švajčiarskych hraniciach podarilo vyrobiť 9 atómov antivodíka so životnosťou 40 miliardtín sekundy. Výroba jedného gramu antihmoty by stála asi 600 triliónov eur (2004).

antihidrotikum (anhidrotikum)

- prostriedok zmierňujúci nadmerné potenie.

antihistaminikum

- liek znižujúci účinky histamínu v tele, protialergický liek.

antihmota

- hmota zložená z antičastíc.

antihypertenzívum

- liek proti vysokému tlaku.

anticharta

- protestné vystúpenie umelcov 28. 1. 1977 v Národnom divadle v Prahe v ČSSR proti Charte 77 zorganizované vládnucimi komunistami. Kto z umelcov sa odmietol zúčastniť, nesmel verejne vystupovať. Preto antichartu podpísali aj známi umelci, ako napríklad Jan Werich, Jiřina Švorcová, Dana Medřická, Marie Vášová, Karel Höger, Eduard Haken, Ladislav Pešek, Zdeněk Svěrák (neskôr sa ospravedlnil, že antichartu podpísal zo strachu).

Antichton

- podľa Philolausa, žiaka Pythagora, solárny systém zahŕňal aj tzv. Protizem, ktorá mala obiehať medzi Zemou centrálnym ohňom, ktorého svetlo bolo viditeľné iba ako odraz od Slnka a Mesiaca. Protizem nazval Antichton.

antika

- obdobie starej gréckej a rímskej kultúry od 14. storočia pred Kristom až do roku 476 (zánik Západorímskej ríše).
- antické umelecké dielo.

antikatóda

- pomocná elektróda Röntgenovej lampy.

antikizovať

- dávať, dať antický ráz.

antiklerikálny

- proti cirkevným hodnostárom.
- proticirkevný.

antiklimax

- rad výrazov, u ktorých sa postupne zoslabuje základný význam (pozri gradácia). Opak je klimax.

antiklinálakotva

- v geológii vyklenutá časť vrásy, sedlo.

antiklinorium

- v geológii vyklenutá skupina vrás.

antikoagulans

- v lekárstve prostriedky znižujúce zrážanie krvi.

Antikomiterna

- pozri Os Berlín - Rím.

antikoncepcia

- ochrana pred počatím, tehotenstvom.

antikoncepcia, bariérová

- antikoncepcia, ktorá bráni prieniku spermií k vajíčku mechanickou bariérou (kondóm, pesar).

antikoncepcia, depotná

- chemická antikoncepcia účinkujúca niekoľko rokov.

antikoncepcia, hormonálna

- druh chemickej antikoncepcie, kedy sú do organizmu ženy vpravované chemické látky, ktoré predstierajú graviditu. Užíva sa v tabletkách, náplasti alebo podkožnej tyčinke. Prvýkrát bola uvedená na trh v USA v roku 1960.

antikoncepčný

- zabraňujúci počatiu.

antikorózny

- vzdirujúci korózii.
- chrániaci pred koróziou.

antikrist

- neznaboh.

Antikrist

- odporca Boha.

antikva

- humanistické písmo z 1. polovice 15. storočia; stojaté písmo.

antikvariát

- kníhkupectvo, ktoré obchoduje so starými knihami, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, obchod s použitými knihami alebo s nepredanými zbytkami nákladu kníh.

antikvár
starožitník

- obchodník so starožitnosťami.

antikvita

- starožitnosť.

antikvovať

- učiniť zastaralým, prekonaným.

Antilibanon

- pohorie na sýrsko - libanonskej hranici oddelené Sýrskou priekopou od Libanonu (pohoria). Najvyšší vrch je Hermon - 2. 759 m. n. m.

antilogaritmus

- numerus.

antilopa bahnová
sitatunga

- prežúvavý párnokopytník rodu Tragelaphus žijúci v zamokrených oblastiach rovníkovej Afriky.

antilopa modrá

- vyhynutá antilopa. Vymrela v roku 1799.

antilopy

- antilopinae; skupina párnokopytníkov. Patria k nim aj gazely. Žijú na stepiach a pustinách Afriky a Ázie.

antimagnetický

- odolný voči magnetizmu (napr. hodinky).

antimetabolity

- organické látky potlačujúce v živých organizmoch premenu tých látok (metabolitov), ktorým sa svojou chemickou stavbou podobajú, napríklad antivitamíny, antihormóny.

antimigrenotikum

- špecifický liek zasahujúci priamo miesto vzniku migrény.

antimilitarizmus

- hnutie proti vojne a vojenskej politike.

antimonopolný

- protimonopolný.

Antimony

- krycí názov pre parašutistickej skupiny z Veľkej Británie vysadenej na územie Československa 15. 1. 1943. Jej členmi boli František Závorka, Lubomír Jasínek a Stanislav Srazil. 16. 1. 1943 boli zatknutí gestapom.

antimonitkotva

- antimónová ruda, leštenec antimónový, sulfid antimonitý (Sb2S3). Šedý, s kovovým vzhľadom, kryštalizuje v kosoštvorcovej sústave. Používal sa ku čisteniu zlata. Z kovového antimonitu sa vyrábalipoháry (pocula vomitoria).

antimón

- kovový, biely, lesklý, krehký chemický prvok, značka Sb (stibium). Je odolný voči lúčavke kráľovskej. Jeho zlúčeniny sú jedovaté. Je použiteľný len v zliatinách (pre svoju krehkosť), najmä s olovom.

antineuralgický

- mierniaci bolesť, pôsobiaci v oblasti nervu.

antinomia

- logický paradox; logický rozpor medzi dvoma úsudkami, z ktorých každý sám o sebe je pravdivý, ale navzájom sa vylučujú. Zvláštnym prípadom sú paradoxy.

Antiochos III. Veľký

- pozri Antiochos III. Veľký Seleuka.

Antiopé

- v gréckej mytológii nymfa (podľa niektorých manželka thébskeho kráľa). Spiacu ju prekvapil Zeus v podobe Satyra a zmocnil sa jej.

antionkogén p53

- pozri p53.

antioxidant

- látka, ktorá pomáha znižovať tvorbu nebezpečných látok (okysličeného lipoproteidu) v organizme.

antioxidácia

- opatrenie, pomocou ktorého sa spomaľujú alebo úplne zastavia oxidačné procesy pri výrobe alebo skladovaní.

antioxidant

- chemická látka, ktorá môže znižovať riziko artériosklerózy. Znižuje množstvo voľných radikálov (nestabilné molekuly kyslíka). Medzi antioxidanty patrí napr vitamín C, vitamín E, betakarotén, selén, zinok, ako aj látky vyskytujúce sa v bobuľovinách, zelenom čaji a iných potravinách.

antiparazitikum

- liek proti cudzopasníkom.

antipasát

- vietor, ktorý vanie celý rok v horných vrstvách atmosféry od rovníka k subtropickým oblastiam. Má opačný smer ako pasát.

antipasta

- výrobok z drobných marinovaných rýb, oleja a zeleniny.

Antipaterkotva

- Sidon v Levante; 2. storočie; básnik. Vybral dnes klasických sedem divov sveta.

antipatia

- nechuť, neľúbosť, odpor. Opak sympatie .

antipendium (antependium)

- ozdobný záves na prednej strane oltára.

antiperspirantkotva

- preventívne pôsobiaci prostriedok proti telesnému zápachu (poteniu). Pozri aj deodorant.

antiperspirantný

- brániaci poteniu sa.

antipod

- v zemepise protinožec. V prenesenom zmysle protichodca, odporca.

antipodykotva

- optické izoméry; chemické látky zrkadlovo symetrické prekazujúce odlišný smer stáčania polarizovaného svetla.

antipól

- protipól. Prenesene protiklad.

antipyretikum

- liek znižujúci horúčku. Tlmí tiež bolesť (analgetikum).

antipyrin

- heterocyklická organická látka. Používa sa v medicíne ako antipyretikum a analgetikum.

antirachitický

- pôsobiaci proti krivici.

antiraketa

- protiraketa; druh protivzdušnej rakety určenej ku ničeniu nepriateľských reaktívnych striel (rakiet) letiacich na cieľ.

antireflexný

- protiodrazový.

antireumatikum

- látka používaná pri liečbe reumatizmu. Pôsobí i protizápalovo.

antis

- quadrans; štvrtina.

antisemita

- hlásateľ antisemitizmu.

antisemitizmus

- emocionálna, davovo psychologická, politicky a mocensky vyjadrovaná alebo podnecovaná nenávisť voči Židom. Je motivovaná rasovými a nacionalistickými predsudkami, zdôvodňovaná novozákonným učením o údajnej vine Židov na smrti Ježiša, a ekonomicky podnietená zvláštnym hospodárskym postavením židovstva v diaspóre.
- rasová neznášanlivosť voči Židom.

antisepsa

- ničenie choroboplodných zárodkov v rane chemickými prostriedkami.

antiseptický

- zastavujúci alebo obmedzujúci činnosť choroboplodných zárodkov.

antiseptiká

- látky, ktoré znaškodňujú alebo ničia baktérie, vírusy a iné mikroorganizmy na koži alebo na predmetoch (napr. v domácnosti) a tým bránia vzniku či rozširovnaniu sa infekcie.

antiseptikum

- prípravok zabraňujúci sepsi.

antiside-tone

- v spojovacej technike zapojenie hovorového transformátora telefónneho prístroja k zoslabeniu účinku mikrofónu na vlastné sluchátko.

antiskorbutický

- pôsobiaci proti skorbutu .

antispazmatikum

- liek proti kŕčom.

antistatický

- potlačujúci vznik elektrostatického náboja.

antitalent

- človek bez nadania k určitej činnosti.

antitéza

- tvrdenie, ktoré je v rozpore s iným tvrdením alebo spojenie dvoch protikladných tvrdení.

antitoxín

- protilátka toxínov, ktorá ich inaktivuje, ruší účinok toxínu.

antituberkulotikum

- vakcína proti tbc.

antitusikum

- liek tlmiaci kašeľ. Prehnané tlmenie kašľa však môže viesť k zadržiavaniu infikovaných hlienov v dýchacích cestách.

antivirotikumkotva

- protichrípkový liek. Virostatikum, liek pôsobiaci proti vírusom.

antivirový

- protivirový.
- odstraňujúci počítačove vírusy.

Antoine, André

- Francúzsko; 1858 - 1943; divadelný režisér, herec a kritik. V roku 1887 založil Théâtre Libre.

Antokolskij, Mark Matvejevič

- Rusko; 1843 - 1902; sochár.

antológia

- výbor literárnych diel, prípadne úryvkov z istého tematického okruhu alebo typu tvorby alebo epochy.

anton

- zelený anton; v argote policajný uzavretý voz.

Anton, KArel

- ČR; 25. 10. 1898 - 12. 4. 1979; filmový režisér. Od roku 1934 žil v Nemecku a Francúzsku. Filmografia: Cikáni (nemý film); Pohádka máje (nemý film); Tonka Šibenice (prvý český zvukový film).

Antonelli, Dominic Anthony "Tony"Dominic Antonelli

- USA
* 23. 8. 1967 (Detroid)
astronaut.
Let na STS-119.

Antonescu, Ion

- Rumunsko; 1882 - 1946 (popravený); politik, fašistický diktátor.

Antonioni, Michelangelo

- Taliansko; 29.9.1912 (Ferrara)-1.8.2007; filmový režisér. 1939: po štúdiach ekonómie v Bologni odchod do Ríma, kde študoval filmovú réžiu a pracoval v redakcii časopisu Cinema. 1985: mozgová mŕtvica, po ktorej sa prakticky nehýbal a nehovoril - pokračuje v práci i po nej pomocou svojej manželky. 1995: Oscar za celoživotné dielo (sošku mu cez Vianoce ukradli zlodeji). Autor dokumentov o Číne a Indii. Filmografia: Ľudia od Pádu; 1950: Kronika jednej lásky; 1955: Priateľkyňa; 1957: Výkrik; 1960: Dobrodružstvo; 1960: Noc; 1962: Zatmenie; 1964: Červená pustina; 1966: Zväčšenina; 1969: Zabriskie Point; 1974: Povolanie: reportér; 1979: Tajomstvo Oberwaldu; 1982: Identifikácia ženy; Za mrakmi; Eros (poviedkový film).

Antonius, Marcus

- Rím; 82 - 30 pred Kristom (samovražda); politik. 43 - 30 pred Kristom: cisár. 43 - 42: triumvirát s bývalým konzulom Lepidom a Octaviánom, Caesarovým synovcom, adoptívnym synom. 31 pred Kristom: prehráva bitku s Octaviánom u Aktia. Daroval Alexandrii pre jej knižnicu, ktorá v roku 47 pred Kristom (alebo 43 pred Kristom) vyhorela, 200.000 zvitkov zo slávnej knižnice v Pergamone. Milenec Egyptskej kráľovnej Kleopatry VII.

antonomázia

- označenie osoby obecným pojmom (slepý vodca, tj. Žižka) alebo užitím vlastného mena vo význame obecnom (babylon).

Antonov, Oleg Konstantinovič

- ZSSR; 7. 2. 1906 (Trojici) - 4. 4. 1986 (Moskva). Letecký konštruktér.

Antonov-Ovsejenko, Vladimir Alexandrovič

- ZSSR; 1884 - 1938; revolucionár, diplomat. 1925 - 28: vedúci diplomatickej misie ZSSR v ČSR. 1936 - 8: veľvyslanec v Španielsku.

Antonyč, Bohdan Ihor Vasylovič

- Ukrajina; 5. 10. 1909 - 6. 7. 1937; básnik. Dielo: Uvítanie života (zbierka); Zelené evanjelium (zbierka); Rotácia (zbierka).

antonymá

- opozitá; slová opačného významu (veľký - malý).

antonymia

- jav, že slová majú opačný význam. Opakom je synonymia.

antonymický

- antonymný; majúci opačný význam.

antonymný

- antonymický.

antonymum

- slovo opačného významu, opozitum.

antracén

- C14H10, aromatický uhľovodík z antracénového oleja, surovina farbiarskeho priemyslu.

antracit

- najstarší a najdokonalejší druh čierneho uhlia, obsahuje až 96 % uhlíka.

antrachinon

- látka získavaná z antracitu a používaná pri výrobe farbív, najmä alizarinu.

antraknóza

- choroba hrachu, bôbu, uhoriek, a iných plodín spôsobená rôznymi hubami.

antrakogram

- v biológii preparát k mikrotechnickým štúdiám. Živé pletivá bývajú zuhoľnatené.

antrakóza pľúc (anthracosis pulmonum)

- zaprášenie pľúc uhoľným prachom alebo sadzami.

antraxkotva

- anthrax; sneť slezinná. Infekčné ochorenie prenosné z dobytka alebo prasiat na človeka. Pôvodcom je Bacillus anthracis (Bacillus withracis). Zabíja veľmi rýchlo. Choroba je liečiteľná antibiotikami.

antropo- (anthropo-)

- prvá časť zložených slov majúca význam gréckeho slova anthrópos - človek.

antropocentrizmus

- najrozmanitejšie filozofické smery kladúce človeka do stredu sveta a centra diania.

antropofágia

- kanibalizmus, ľudožrútstvo.

antropofilný

- hemerofilny.

antropoformant

- formant používaný ku tvoreniu antroponým.

antropofóbia

- chorobný strach z ľudí.

antropofytkotva

- druh rastlín vyskytujúci sa v blízkosti ľudských sídiel a komunikácií.
- druh rastlín šírený ľuďmi.

antropogenéza

- fylogenetický vývoj človeka, veda o pôvode a vývoji človeka.
- proces vzniku a vývoja človeka.

antropogeografia

- odvetvie zamepisu skúmajúci vzájomné vzťahy človeka k jeho sídelnému priestoru.

antropogénia

- náuka o pôvode človeka.

antropogénny

- vznikajúci činnosťou človeka.

antropochoria

- šírenie rastlín človekom.

antropoid

- ľudoop, antropoidná opica; opica podobná človeku (napr. orangutan).

Antropoid

- krycí názov skupiny výsadkárov (rotmajstrov J. Gabčíka a J. Kubiša), ktorá 27. 5. 1942 previedla v Prahe o 10:30 atentát na R. Heydricha.

antropokinetika

- veda o motorike človeka, aktológia, antropomotorika.

antropolexém

- slovo alebo kmeň užívaný alepo doložený v antroponymoch.

antropológ (antropologička)kotva

- odborník (odborníčka) v antropológii.

antropológia

- veda o vzniku, vývoji a telesných vlastnostiach človeka a jeho rás (plemien).
- veda zaobersjúca sa pôvodom, hmotným a kultúrnym vývojom, spoločenskými zvykmi a vieroukami ľudstva.

antropológia, filozofická

- súhrnné označenie pre rôzne filozofické smery, ktoré na rozdiel od prírodovedeckej antropológie usilujú o celistvý výklad miesta a podstaty človeka. K zakladateľom novodobej filozofickej antropológie patrí najmä Scheler. Z filozofických smerov sú blízke fenomenológia, existencionalizmus a personalizmus.

antropologička

- pozri antropológ.

antropologizmus

- tendencie v dejinách filozofie. Vrcholí vo filozofickej antropológii.

antropomaxlológia

- lekárske odvetvie študujúce rozvoj rezervných pohybových možností človeka v športe.

antropometria

- náuka o meraní ľudského tela pre potreby antropológie a kriminalistiky.

antropomorfizmus

- antropomorfizácia; premietanie človeka do mimoľudskej skutočnosti, snaha pripisovať jej ľudské znaky (napríklad náboženstvá; personifikácia).

antropomorfný

- schématicky napodobňujúci ľudské telo (napr. nádoba).

antropomotorika

- veda o motorike človeka, aktológia, antropokinetika.

antroponymum

- vlastné meno jednotlivého človeka alebo skupiny ľudí.

antroposociológia

- sociologická disciplína odvodzujúca sociálne postavenie jedinca od jeho anatomických znakov.

Antropov, Alexej Petrovič

- Rusko; 1716 - 1795; maliar, portrétista. Bol známy drsným zobrazovaním ľudskej psychiky.

antropozofiakotva

- mystické učenie založené ako nová forma teozofie R. Steinerom zdôrazňujúce monizmus, panteizmus a intuitívne prvky v myslení, blízke predstavám a myšlienkám niektorých východných náboženstiev a filozofií. Ako stredisko duchovnej práce a rôznych druhov umeleckých a iných činností spojených s antropozofistickým hnutím založil R. Steiner u Bazileja budovu Goetheanum.

antropozoikum

- najmladšie geologické obdobie, v ktorom bol zistený výskyt človeka. Štvrtohory, kvartér.

antropozoonóza

- prenášanie chorôb zo zvieraťa na človeka (napr. antrax, brucelóza, besnota).

antrum

- spodná časť žalúdka, ktorú napáda baktéria Helicobacter pylori.

antrum Highmorovo

- dutina v hornej čeľusti, teraz nazývaná sinus maxillaris. Nazvané podľa anglického lekára N. Highmora.

antuka

- tehlová múčka používaná k úprave povrchu ihrísk, najmä tenisových, volejbalových.

Anubis (Anup)kotva

- Egypt. Boh pohrebísk, ochranca balzamovačov. Bol zobrazovaný s hlavou šakala alebo psa a ľudským telom. Matka bola Isis a Nefthya (sestry). Niekedy je stotožňovaný s Osirisom, ktorého sestrou a manželkou bola Isis.

anuita

- pravidelná ročná splátka na hypotečnú pôžičku.

anulácia

- anulovanie, prehlásenie za neplatné, zrušenie.

anuloidkotva

- torus, kruhový prstenec; plocha vytvorená rotáciou kružnice okolo priamky ju nepretínajúcej, ale ležiacej v jej rovine.

anulovanie

- matematická úprava rovnice na tvar, kedy na jednej strane je nula.
- prehlásenie za neplatné, zrušenie platnosti (výsledku, volieb a podobne); anulácia.

anulovať

- prehlásiť za neplatné; rušiť, zrušiť.
- v matematike upraviť rovnicu na tvar, kedy na jednej jej strane je nula.

Anup

- Anubis.

anuréza

- anúria.

anus

- riť, ritný otvor, konečník.
- kruh.

anus praeternaturalis

- umelo vytvorený vývod čreva von.

anúria

- patologická zástava vylučovania moči, stav, keď obličky nevylučujú moč.

anxieta

- chorobný stav úzkosti.

anxiolytikum

- liek proti chorobným stavom úzkosti.

anxioniká

- anxiolytiká; skupina liekov, ktoré sa podávajú pri liečbe úzkosti a nepokoja.

anxiozita (anxietas)

- dlhodobá, až chronická patologická úzkosť, tieseň.

ANZUS

- bezpečnostný pakt založený v Oceánii v 1. 9. 1951. Členmi sú Austrália, Nový Zéland a USA.

aoid

- v starovekom Grécku potulný spevák.

aorist

- slovesný čas. Označuje dej proste minulý, napríklad v gréčtine alebo niektorých slovanských jazykoch.

aorist, asigmatický

- v jazykovede tvorený bez hlásky. Opakom je sigmatický.

aorist, sigmatický

- v jazykovede tvorený s hláskou. Opakom je asigmatický.

aorta

- srdečnica, hlavná tepna odvádzajúca krv zo srdca do veľkého krvného obehu (u človeka a veľkých cicavcoch).

aortografia

- znázornenie aorty rtg na snímku po vstreknutí kontrasnej látky.

Aoun, Michel

- Libanon; politik. 1990: premiér (vymenovaný v roku 1988).

AP

- USA; tlačová agentúra Associated Press. Založená v roku 1848. Sídlo v New Yorku J. G. Benettom.

APA

- Austria Presse Agentur, rakúska spravodajská agentúra. Založená v roku 1946.

apač

- lupič z parížskeho podsvetia; zločinec vôbec (nazvané podľa indiánskeho kmeňa Apačov).

Apači

- USA; skupina indiánskych kmeňov v juhozápadnej časti USA. Preslávili sa svojim odporom proti belošskej nadvláde.

apage satanas

- odstúp satan.
- prenesene nepokúšaj.

apagogakotva

- záver učinený z jedného istého s jedného neistého predpokladu.

Apache

- USA; bojový vrtuľník.

apalium

- bez mozgovej kôry.

apanáž

- ročný dôchodok členov panovníckych alebo šľachtických rodín, ktorí nemajú podiel na rodinných statkoch.
- pravidelný príjem člena rodiny (z rodinného majetku, podniku apod.).
- peňažitá podpora, vreckové.

aparatúra

- sústava prístrojov.
- zariadenie laboratória, najmä chemického.

aparát

- prístroj, ústroj.
- sústava menovaných výkonných orgánov, úradov alebo ich pracovníkov.
- súbor údajov ku vedeckej práci (napr. poznámky, register).

aparát, Golgiho

- útvar v cytoplazme bunky živočíchov a rastlín umiestnený neďaleko jadra. Upravuje proteíny a pripravené ku použitiu ich ukladá do vakuol.

aparátnik

- pracovník organizačného aparátu, zvyčajne niektorej politickej strany, obvykle nevolený, menovaný. Niekedy v hanlivom význame byrokrat.

apartheidkotva

- oddelenie, oddelovanie.
rasová diskriminácia, systém uskutočňovaný vládou v Juhoafrickej republike (v rokoch 1990 - 1996 postupne odstraňovaný) a Rhodézii proti ich pôvodným obyvateľom a proti miešancom a prisťahovaným Indom. Nakazoval im bývať výhradne v uzavretých rezerváciách a ukladal im potupné obmedzenia.

aparthotel

- hotelový dom, penzión.

apartmán

- izby alebo byt, obyčajne v hoteli.

apartný

- hovorovo vybrano elegantný, vkusný, zvláštny.

apastron

- v astronómii bod na dráhe jednej zložky dvojhviezdy, keď sú obe zložky od seba maximálne vzdialené.

apatiakotva

- apatičnosť; nevášnivosť, neúčasť, ľahostajnosť.

apatický

- ľahostajný.

apatičnosť

- apatia.

apatiekakotva

- zdravotnícke zariadenie, kde sa vydávajú a prípadne i pripravujú lieky, lekáreň.

apatit

- bezfarebný, biely, zelený, fialový až hnedý šestoraký nerast. Chemicky podvojný fosforečnan a fluorid, prípadne chlorid vápenatý. Nachádza sa vo vyvretých horninách a rudných ložiskách. Dôležitá surovina pre výrobu kyseliny fosforečnej a fosfátových hnojív.

apatosaurus

- brontosaurus, rod čeľade dinosaurov Diplodociae, (hromový jašter), sauropod. Dosahoval hmotnosť až 35 ton, dĺžka 21 m. Bol bylinožravý. Nálezy v Severnej Amerike.

apatrida (apolita)

- bezdomovec.
- osoba bez štátnej príslušnosti.

apatriditas

- v medzinárodnom práve sa pojmom bezdomovec (homeles) označuje cudzinec žijúci na príslušnom území bez povolenia a bez štátnej príslušnosti.

apatritida

- bezdomovecto. Stav osoby bez štátnej príslušnosti, ktorý je spôsobený stratou štátneho občianstva, ktoré nie je sprevádzané ziskom občianstva nového. V roku 1954 bola uzatvorená zmluva o právnom postavení osôb bez štátneho občianstva.

apatyka

- apatieka.

apeiron

- nekonečno, neobmedzeno, neohraničeno. Pozri Anaximandros.

apel

- výzva, zvyčajne verejný a na verejnosť sa obracajúci.
- zraz, v nacistických koncentračných táboroch hromadný nástup väzňov.
- v poľovníctve poslušnosť loveckého psa.

apelácia

- odvolanie sa; jedna z foriem preskúmania súdneho rozhodnutia v opravnom konaní, keď opravná stolica preskúma celú vec ako po stránke právnej, tak aj skutkovej a môže sama skúmané rozhodnutie buď zmeniť alebo zrušiť.
- odvolací súd.

apelativum

- obecné podstatné meno. Označuje ktoréhokoľvek jedinca jedného druhu i samotný druh (syn, rieka).

apella

- v grécku sparťanské zhromaždenie plnoprávnych občanov.

Apelles

- Grécko; 2. polovica 4. storočia pred Kristom; maliar. Najslávnejší maliar gréckeho staroveku. Dvorný maliar Alexandra Macedónskeho. Jeho diela sa nedochovali.

apelovať

- v historickom práve podávať odvolanie (apelácia).
- obracať sa z výzvou (na koho, čo, ku komu, čomu).
- dovolávať sa (koho, čoho).

apendektómia

- vyňatie apendixu.

apendicitis, flegmonózna

- obyčajný zápal "slepého čreva" (apedixu). Neliečený môže prejsť do gangrenóznej apendicitídy.

apendicitis, gangrenózna

- zápal "slepého čreva" (apedixu), ktorý ohrozuje pacienta na živote.

apendicitída

- apendicitis; zápal apendixu.

apendixkotva

- dodatok, prívesok.
- slepý červovitý výbežok hrubého čreva, slepé črevo.
- zastaralo, knižne dodatok (ku knihe).

Apeninský polostrov

- najväčšia časť Talianska ležiaca medzi Jadranským a Jónskym morom na východe a Ligurským a Tyrhénskym morom na západe.

Apeniny

- pohorie tiahnuce sa takmer celým Apeninským polostrovom juhovýchodným smerom.

apercepcia

- zastaralo osvojovanie si predstáv.
- výraz zavedený Leibnizom. Oproti percepcii znamená také vnímanie, ktoré je pozdvihnuté do vedomia, má charakter vedomého usporiadania, je závislé na racionálnej aktivite, vnímanie závislé na predchádzajúcej skúsenosti, zámerné, vedomo usporiadané vnímanie závislé na racionálnej činnosti.
- účelovo zamerané vnímanie.

apercipovať

- osvojovať si predstavy.

aperciptívny

- ľahko si osvojujúci (poznatky apod. ).

aperçu

- [apersi]; krátka, duchaplná poznámka, vtipný postreh, nápad.

aperitív

- alkoholický nápoj podávaný pred jedlom, ktorý zvyšuje chuť k jedlu.

apertácia

- tepelná sterilizácia, konzervácia potravín.

apertura

- otvor, otvorenie.
- uprázdnenie miesta v nejakom zbore, úrade apod. Zastaralo.
- vo fyzike veľkosť otvoru optických prístrojov alebo zariadnie umožňujúce meniť tento otvor.
- v anatómii otvorené miesto, vchod, ktorým sa vniká do tela.
- v jazykovede striktúra.

apertura, angulárna

- je uhol optickej osi s krajným lúčom vstupujúcim do šošovky z bodu na optickej ose.

apertura, číselná

- pozri numerická apertura.

apertura, numerickákotva

- číselná hodnota objektívu mikroskopu n. sin ?, kde n je index lomu prostredia medzi objektívom mikroskopu a predmetom, ? apertura. Hodnote je úmerná rozlišovacia schopnosť mikroskopu.

apertúra, šošovky

- priemer šošovky alebo maximálne použiteľnej clony.

apetencia

- chuť, ctižiadostivosť, túžba (najmä erotická, sexuálna).

apetít

- apetit; chuť k jedlu. Prenesene chuť do niečoho.

apexkotva

- astronomický termín. Apex Zeme je bod na oblohe, ku ktorému v danom okamžiku smeruje Zem na svojej obežnej dráhe okolo Slnka. Leží v ekliptike, približne 90 ° západne od Slnka. Apex Slnka je bod na oblohe, kam smeruje Slnko pri pohybe vzhľadom ku stáliciam.
- v anatómii vrchol, hrot niektorých orgánov (jazyka, nosa, srdca).
- v jazykovede hrot jazyka.

apetít

- chuť do jedla.

Aphanizometon

- druh siníc, súčasť planktónu.

Aphyonus gelatinosus

- hlbinná morská malá ryba, objavená v roku 2005. Jej telo je pokryté rôsolom. Má zakrpatené oči. Je živorodá.

API

- rozhranie systému Windows, pomocou ktorého aplikácie využívajú služby systému.

apidológia

- včelárstvo, náuka o včelách.

apikála

- apikálna spoluhláska.

apikálny

- navrch obrátený, umiestnený na vrchole (napr.orgánu).

apikotómia

- vyňatie zubného koreňa.

Apis

- staroegyptský posvätný býk, ktorý zobrazoval boha Ptaha.

Apitz, Bruno

- Nemecko; * 1900; prozaik. Dielo: Nahý medzi vlkmi.

aplanácia

- zrovnanie, usporiadanie.

aplanát

- objektív s niektorou odstránenou základnou optickou vadou.
- vo fotografii optická astigmatická sústava (objektív) zobrazujúci bodovo nielen body na optickej ose, ale tiež v jej blízkom okolí.

aplaudovať

- tlieskať, oceňovať potleskom.

aplaus

- potlesk.

aplázia

- aplasia; vrodené nevyvinutie niektorej časti tela alebo orgánu.

apléger

- potomok, dieťa.
- odnož.

aplikatúra

- v hudbe prstoklad.

aplikácia

- uplatnenie (v praxi), použitie, využitie, uplatnenie.
- prispôsobenie.
- pokrytie alebo nahradenie výzdoby látkou líšiacou sa farbou i materiálom.

aplikácia lieku

- v medicíne spôsob použitia lieku.

aplikácie omše

- slúženie omše na istý úmysel.

aplikácia práva

- realizácia právnej normy kompetentným štátnym alebo štátom zmocneným orgánom.

aplikovaný

- užitý, prispôsobený.

aplikovať

- (čo) užívať, užiť.
- (čo, na čo, k čomu) prispôsobovať, prispôsobiť.
- ( - - , čo) zvonka našívať, našiť.

aplit

- žilná jemnozrnná hlbinná kyslejšia hornina svetlejšej farby.

aplomb

- istota a určitosť istých tanečných prvkov.

APN
Agenstvo Pečati Novosti

- tlačová agentúra ZSSR. Bola založená v roku 1961.

apnoe

- krátkodobé zastavenie sa dýchania.

apnoe, dynamická

- dynamická apnea; disciplína freedivingu. Cieľom je uplávať v bazéne čo najdlhšiu vzdialenosť pod vodou na jeden nádych. Disciplína sa delí na plávanie s plutvami (rekord 200 metrov (2004)) a bez plutiev (rekord 166 metrov (2004)).

apnoe, spánková

- zástava dychu na 10 - 60 sekúnd. Má buď mechanickú príčinu, alebo nervovú, niekedy zmiešanú. Ku konci apnotickej pauzy postihnutý zalapá po dychu, o čom on sám nevie. Prejavuje sa nadmernou dennou únavou. Môže viesť i ku smrti.

apnoe, statická

- disciplína freedivingu. Cieľom je vydržať bez pohybu na hladine bazéna čo najdlhšie na jeden nádych.

Apo

- Filipíny
sopka na Filipínach (ostrov Mindanao), výška 2.953 metrov.
- skratka pre rôzne skupiny mimoparlamentnej opozície (nemecky Ausserparlamentarische Opposition).

apoaster

- bod na obežnej dráhe telesa, ktorý ja najďalej od materskej hviezdy.

apocentrum

- najväčšie vzdialenosť od ohniska elipsy (pri pohybe telesa po elipsovitej dráhe, napríklad planéty).

apodiktický

- naprosto istý; nezvratný, nepochybný, nepripúšťajúci námietky.

apoE4
apolipoproteín E4

- gén. Pri prítomnosti dvoch kópií génu majú jeho nositelia 8 - 10 krát vyššiu šancu, že ochorejú Alzheimerovou chorobou.

apoenzým

- bielkovinová, aktívna časť enzýmu.

apoftegma

- krátka prepoviedka, úslovie.

apofýza

- v geológii odnož zo žily do susednej horniny.
- v anatómii výrastok, nárastok, výčnelok na kosti.

apogalaktikum

- bod na dráhe hviezdy, kde je táto od stredu galaxie najďalej.

apogamia

- spôsob rozmnožovania niektorých rastlín. Zárodok vzniká z vaječnej bunky, v ktorej neprebehlo redukčné delenie.

apogeum

- odzemie. Bod na dráhe kozmického telesa (napr. Mesiaca), kedy sa nachádza najďalej od Zeme. Opak je perigeum.

apochromát

- optická sústava s odstránenou chromatickou (farebnou) vadou pre tri vlnové dĺžky svetla. Má význam napríklad vo farebnej fotografii.

Apokalypsakotva

- (grécky odhalenie, zjavenie); starý náboženský spis, jediná prorocká kniha Nového zákona, obsahujúci proroctvo o konci sveta, o zjavení sa Antikrista a podobne. Pokus o líčenie budúcich udalostí, najmä krvipreliatí a po nej nasledujúcej ideálnej dobe. Zjavenie sv. Jána (napísal ju okolo roku 95 apoštol Ján).

apokalyptický

- hrozný, desivý.

apokarpium

- súplodie zložené zo samostatných plodov.

apokatastáza

- obnova, návrat bývalého ideálneho, dokonalého stavu sveta.

apokopa

- odsúvanie hlásky (na konci slova).

apokrinný

- vylučovací.

apokryf

- z gréckeho apokryfos - tajný, skrytý. a. ) spisy v určitej dobe čítané a používané ako biblické, ale potom cirkevnou autoritou zavrhnuté (evanjelium Tomášovo, Petrovo). V niektorých prípadoch nedošlo k dohode medzi katolíkmi a evanjelikmi. b. ) tajné náboženské knihy skryté obyčajným ľuďom.
- všeobecne nepravé, nepôvodné spisy.

apokryfy, novozákonné

- novozákonný kánon nebol stanovený nejakým zákonom, ale postupným procesom vydeľovania z omnoho väčšieho počtu prvotných spisov. Koncom druhého storočia boli ako kanonicky uznávané štyri evanjeliá, Skutky apoštolské a Pavlove epištoly. Tie spisy, ktoré do kánonu zaradené neboli a z ktorých niektoré boli veľmi starobylé, tvoria tzv. novozákonné apokryfy (napr. Kniha Jakubova (od 16. storočia nazývaná Protoevanjelium); Tomášovo evanjelium, Evanjelium Nikodémovo, Akty Pilátove).

apolita (apatrida)

- bezdomovec.
- osoba bez štátnej príslušnosti.

apolitický

- nepolitický, ľahostajný k politike, strániaci sa politického života.

Apollinaire, Guillaume

- Francúzsko; 26. 8. 1880 - 1918; básnik, vlastným menom Vilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowicki. Patril medzi Puteaux Group, odnož kubistického hnutia, ale jeho básne boli skôr ovplyvnené symbolizmom. Svojimi experimentmi výrazne ovplyvnil poéziu 20. storočia. Dielo: Alkoholy; Kaligramy; Pásmo (do češtiny preložil K. Čapek).

Apollinaris, Sidonius

- Rím; 5. storočie; spisovateľ.

apollinský

- mravne čistý.
- cudný.

Apollo

- USA; vesmírny program na dosiahnutie letu človeka na Mesiac. Program vyhlásil prezident Kennedy 25. 5. 1961. Po dopravení 12 Američanov na povrch Mesiaca program v roku 1972 bol ukončený.
- (astronómia); planétka objavená v roku 1932. Je to prvá z objavených planétiek s perihéliom menším ako 1 AU. Planétky s perihéliom menším ako 1 AU sú preto označované ako skupina Apollo.
- grécky boh svetla, poézie, hudby. Pomenovanie pre ranný východ planéty Merkúr, večerný Merkúr Gréci považovali za božstvo Hermes.
- kozmická loď vyvinutá pôvodne na dopravu amerických kozmonautov na Mesiac. Po skončení programu sa používala aj ako dopravná loď v programe Skylab.skladá sa z troch častí: veliteľskej sekcie (CM - Command Module), pomocnej sekcie (SM - Service Module) a mesačnej sekcie (LM - Lunar Module). Veliteľská sekcia má kuželovitý tvar so základňou 3,91 m, výškou 3,66 m a hmotnosťou 5. 570 kg. V nej boli kozmonauti počas letu a v nej i pristávali na Zem. V pomocnom module bol systém stabilizácie (pomocné trysky) a systém orientácie, ako aj manévrovací motor. Má tvar valca o priemere 3,91 m a dĺžke 3,91 m. Hmotnosť prázdnej sekcie je 3,850 kg, maximálna nosnosť 19. 440 kg pohonných hmôt. Mesačná sekcia slúžila k doprave kozmonautov na Mesiac a z Mesiaca späť na orbitu (4,29 x 5,41 m, s pohonnými hmotami hmotnosť 15. 100 kg).skladá sa z pristávacej časti so štyrmi oporami (8. 800 kg) a z časti štartovnej s kabínou kozmonautov (asi 5. 900 kg). Lode boli vypúšťané raketou Saturn IB (okrem Apolla 9), k Mesiacu raketou Saturn 5. Na nízkych balistických dráhach bola loď skúšaná pod označením Apollo 1 a 2, skúškou reštartu posledného stupňa bolo Apollo 3 (bez kozmickej lode). Pri príprave prvého pilotovaného letu uhoreli v kabíne stojacej lode astronauti Grissom, White a Chaffe. Po tragédii boli prevedené úpravy a návrat veliteľského modulu z vysokej dráhy skúšaný u lodí Apollo 4 a Apollo 6. Mesačná sekcia bola preverená u Apollo 5.
- most v Bratislave. Výstavba sa rozbehla 2. 2. 2003, pôvodný dátumu však bol 2. 7. 2002. Stavba mosta trvala 31 mesiacov a 2 dni. 5. 9. 2005: Most Apollo otvorený pre motoristov, linky MHD a súbežné lávky pre cyklistov a chodcov.

Apollo 1

- USA; skúšobná kozmická loď. 27. 1. 1967 loď zhorela na štartovacej rampe. Zahynuli kozmonauti Grissom, Whitte a Chaffee.

Apollo 2

- USA; skúšobná kozmická loď preverovaná na nízkej obežnej dráhe.

Apollo 3

- USA; skúšobná kozmická loď. Skúška reštartu 3. stupňa.

Apollo 4

- USA; skúšobná kozmická loď. Skúška návratu veliteľskej sekcie z vysokej obežnej dráhy.

Apollo 5

- USA; skúšobná kozmická loď. Skúška mesačného modulu.

Apollo 6

- USA; skúšobná kozmická loď. Skúška návratu veliteľskej sekcie z vysokej obežnej dráhy.

Apollo 7

- USA; kozmická loď. Štart 11. 10. 1968 16:03 SEČ. Dráha 31,64 °, perióda 89,7 min, výška 227 - 284 km, dĺžka letu 10 dní 20:09 hod, 163 obehov, posádka W. M. Schirra, W. R. Cunningham, D. F. Eisele. Prvý pilotovaný let programu Apollo. Komplexná previerka novej lode. Pristátie 22. 10. 1968 12:12 SEČ.

Apollo 8

- USA; kozmická loď. Štart 21. 12. 1968 13:51 SEČ. Dráha 32,60 °, perióda 88,15 min, výška 191 - 191 km, dĺžka letu 6 dní 3:01 hod, 10 obehov Mesiaca, posádka: Frank Borman, James A. Lovell Jr. a William A. Anderson. Prvý let ľudí ku Mesiacu. Miesto lunárneho modulu bola loď iba príslušne zaťažená. Pristátie 27. 12. 1968 16:61 SEČ.

Apollo 9

- USA; kozmická loď. Štart 3. 3. 1969 17:00 SEČ. Dráha 32,57 °, perióda 88,64 min, výška 203,229 km, dĺžka letu 10 dní 1:01 hod, 151 obehov, posádka J. A. McDivitt, R. L. Schweickart, D. R. Scott. Prvý let kompletnej lode. Komplexný test lode na obežnej dráhe Zeme, skúška manévrov, prestavba lode (presunutie lunárneho modulu na špičku lode). Pristátie 13. 3. 1969 18:01 SEČ.

Apollo 10

- USA; kozmická loď. Štart 18. 5. 1969 17:49 SEČ. Dráha 32,56 °, perióda 88,03 min, výška 183 - 184 km, dĺžka letu 8 dní 0:03 hod, 31 obehov Mesiaca, posádka T. P. Stafford, A. A. Cernan, J. W. Young. Posledná previerka systémov komplexnej lode na obežnej dráhe okolo Mesiaca. Opäť prevedená prestavba lode. Zostup nad povrch Mesiaca do výšky 16 km. Pristátie 26. 5. 1969 17:52 SEČ.

Apollo 11kotva

- USA; kozmická loď. Štart 16. 7. 1969 14:32 SEČ. Dráha 32,51 °, perióda 88,03 min, výška 183 - 184 km, dĺžka letu 8 dní 3:19 hod, 29 obehov Mesiaca, posádka Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin a Michael Collins. Prví ľudia na Mesiaci. Pristátie na Mesiaci 20. 7. 1969 15:17:39 (centrálneho letného času USA, 21:17:39 SEČ, Armstrong, Aldrin) v juhovýchodnom okraji Mora kľudu. 20. 7. 1969 21:56:21 (Houstonského času, 21. 7. 1969 3:56:21 SEČ) výstup na povrch Mesiaca (Neil Armstrong). O 18 minút neskôr na povrch Mesiaca vystúpil aj Aldrin. Pristávací modul bol pomenovaný Eagle (Orol), materská loď Columbia, miesto pristátia misie Tranquillity. Štart z Mesiaca 21. 7. 1969 18:54 SEČ. Pristátie 24. 7. 1969 17:51 SEČ. Astronauti po pristáti boli 3 týždne v karanténe.

Apollo 12

- USA; kozmická loď. Štart 14. 11. 1969 17:22 SEČ. Dráha 32,51 °, perióda 88,03 min, výška 183 - 184 km, dĺžka letu 10 dní 4:37 hod, 45 obehov Mesiaca, posádka Ch. Conrad, A. L. Bean, R. F. Gordon. Loď po štarte bez následkov zasiahnutá bleskom. Pristátie na Mesiaci 19. 11. 1969 7:54:29 SEČ v Oceanus Procellarum necelých 200 m od sondy Surveyor 3 (Conrad, Bean). Prevedená inšpekcia sondy a odmontovanie niektorých jej súčastí. Štart z Mesiaca 20. 11. 1969 15:26 SEČ. Pristátie 24. 11. 1969 21:58 SEČ. Po Pristátí boli astronauti 3 týždne v karanténe.

Apollo 13

- USA; kozmická loď. Štart 11. 4. 1970 20:13 SEČ. Dráha 32,56 °, perióda 88,07 min, výška 186 - 186 km, dĺžka letu 5 dní 22:55 hod, obeh Mesiaca, posádka J. A. Lovell, F. H. Haise, J. L. Swigert. Neúspešný pokus o pristátie na Mesiaci. 15. 4. 1969 4:17 SEČ došlo k poruche dodávky energie z palivových článkov pomocnej sekcie (neskôr sa zistilo, že došlo ku explózii jednej z kyslíkových nádrží). Korekcia na návratovú dráhu prevedená lunárnym modulom. Pristávací modul (veliteľská sekcia) bol doplnený energiou z lunárneho modulu. Pristátie 17. 4. 1970 19:07:41 SEČ.

Apollo 14

- USA; kozmická loď. Štart 31. 1. 1971 22:03 SEČ. Dráha 32,56 °, perióda 88,56 min, výška 186 - 186 km, dĺžka letu 8 dní 0:02 hod, 34 obehov Mesiaca, posádka A. B. Shepard, E. D. Mitchell, S. A. Roosa. Spojenie s mesačným modulom pri prestavbe sa podarilo až na šiesty pokus - závada na spojovacích zámkoch. Pristátie na Mesiaci 5. 2. 1971 10:18 SEČ (Shepard, Mitchell). Štart z Mesiaca 6. 2. 1971 19:48 SEČ. Pristátie 9. 2. 1971 22:04 SEČ.

Apollo 15

- USA; kozmická loď. Štart 26. 7. 1971 14:34 SEČ. Dráha 32,56 °, perióda 87,77 min, výška 169 - 173 km, dĺžka letu 12 dní 7:12 hod, 75 obehov Mesiaca, posádka D. R. Scott, J. B. Irwin, A. M. Worden. Na Mesiac dopravené vozítko Rover. Pristátie na Mesiaci 30. 7. 1971 23:16 SEČ (Scott, Irwin). Štart z Mesiaca 18. 11. 1971 18:11 SEČ. Pristátie 7. 8. 1971 21:46 SEČ.

Apollo 16

- USA; kozmická loď. Štart 16. 4. 1972 18:54 SEČ. Dráha 32,56 °, perióda 87,82 min, výška 169 - 178 km, dĺžka letu 11 dní 1:55 hod, 64 obehov Mesiaca, posádka J. W. Young, Ch. M. Duke. T. K. Mattigly. Pristátie na Mesiaci 21. 4. 1772 3:23 SEČ (Young, Duke). Štart z Mesiaca 24. 4. 1972 2:26 SEČ. Pristátie 27. 4. 1972 20:44 SEČ.

Apollo 17

- USA; kozmická loď. Štart 7. 12. 1972 6:33 SEČ. Dráha 32,56°, perióda 87,82 min, výška 169 - 178 km, dĺžka letu 12 dní 13:52 hod, 75 obehov Mesiaca, posádka E. A. Cernan, H. H. Schmitt, R. E. Evans. Posledná mesačná expedícia. Pristátie na Mesiaci 11. 12. 1972 (Cernan, Schmitt). Štart z Mesiaca 14. 12. 1972 23:56 SEČ. Pristátie 19. 12. 1972 20:24 SEČ.

Apollo ASTP

- USA; kozmická loď v programe Sojuz - Apollo. Štart 15. 7. 1975 20:50 SEČ. Dráha 51,76 °, perióda 88,41 min, výška 170 - 228 km, dĺžka letu 9 dní 1:28 hod, 138 obehov, posádka T. P. Stafford, V. D. Brand, D. K. Slayton. Po navedení prestavba lode - montáž prechodového modulu ku veliteľskému modulu lode. Kontakt so Sojuz 19 17. 7. 1975 17:09:12 SEČ, pevné spojenie dokončené 17:12:30 SEČ. Prielez otvorený 17. 7. 1975 20:19:27 SEČ. - stretnutie kozmonautov Leonova, Kubasova a astronautov Stafforda a Slaytona. Oddelenie lodí 19. 7. 1975 13:03 SEČ. Pristátie 24. 7. 1975 22:18 SEČ.

Apollodóros z Athén

- Grécko; okolo 180 - medzi 120 - 110 pred Kristom; básnik a dramatik. Dielo: Bibliothéké (Knižnica; zbierka mýtov).

Apollón
Apollo
Apolon
Apolón

- rímsky a grécky boh proroctva, Slnka a svetla, ochranca života a poriadku, vodca múz, boh umenia. Vzor mužskej krásy. Grécky boh hudby a svetla. Jeho kult bol v Ríme prijatý v roku 431 pred Kristom.

Apollonius Rhodský

- Grécko; asi 295 - 215 pred Kristom; učenec a básnik, gramatik. Žiak Kallimacha. Odišiel z Alexandrie na Rhodos. Dielo: Argonautika.

apollónsky

- príznačný pre antického boha Apollóna, pripomínajúci Apollóna.

apologeta

- apologetik; obranca, obhajca (napr. nejakého smeru).

apologetik

- apologeta; obranca, obhajca (napr. nejakého smeru).

apologetika

- učená obrana kresťanstva, ako ju proti pohanským učeniam začali prevádzať inteligentní kresťania v 2. a 3. storočí (Tertulián, Tacián). Stala sa základom neskoršej teológie. V prenesenom zmysle obranná literatúra, obhajoba.
- obranná tendencia, obhajoba.

apológia

- v antike obranná reč obžalovaného pred súdom. Neskôr obrana, obhajoba vôbec (knižne; netýkajúca sa len vecí právnych)

Apolónius z Perge

- okolo roku 200 pred Kristom skonštruoval astroláb.

apomixis

- spôsob nepohlavného rozmnožovania rastlín. Nový jedinec nevzniká z vaječnej bunky, ale z niektorej blízko ležiacej bunky.

Apop

- egyptské božstvo. Nepriateľ boha Ra (Re). Škodil ľuďom a upíjal podzemné pramene Nílu. Bol zobrazovaný v podobe hada.

apoplektický

- šírkový, laterálny.

apoplexia

- v medicíne mŕtvica, krvácanie do tkaniva spojené s jeho rozrušením; náhle bezvedomie so stratou pohybov a vnímania vplyvom porúch (krvácania) ciev.
- v poľnohospodárstve mŕtvica marhulí, náhle odumretie stromu.

apoptóza

- proces prirodzenej samodeštrukcie (autodeštrukcie) bunky. Jedná sa o programový zánik bunky (starobou). Bunka sa rozpadne na ohraničené úseky, ktoré môžu byť okolitými bunkami vstrebané. Pozri aj nekróza.

aporéma

- sporná logická otázka, obtiažny, zle riešiteľný myšlienkový problém.

aporia

- obtiažny alebo neriešiteľný filozofický problém, prípadne rozpor.

aport

- citoslovce vyjadrujúce výzvu pre psa, aby niečo doniesol.

aposelenium

- odlunie; bod na dráhe mesačnej družice najviac vzdialený od stredu Mesiaca. Opak je periselenium.

aposématický

- výstražný, napríklad výstražné zafarbenie.

apostata

- odpadlík (od viery). Podľa cisára Juliána Apostatu.

Apostata, Juliánkotva

- Rím; †  363; 361 - 3: cisár (apostata - odpadlík); Flavius Claudius Julianus. Pokúsil sa zachrániť Rímsku ríšu jej duchovným zjednotením novoplatónskou filozofiou, ktorá mala nahradiť kresťanstvo. Zriekol sa kresťanstva.

apostázia

- odpadlíctvo od viery. Prenesene odpadlíctvo od nejakého smeru, hnutia apod.

apostázia, národná

- odpad od viery, odmietnutie viery ako celku.

apostema

- hľuza, absces.

apostematózny

- apostemasus; tvoriaci hľuzy, hľuznatý, hnisavý.

aposteriórny

- empirický; založený na zmyslovej skúsenosti a praxi. Opak je apriórny

apostil (apostila)

- dodatok k overovanej listine, ktorý slúži ako potvrdenie pravosti a platnosti dokumentu. V práve najvyšší možný stupeň overenia autentičnosti listín (podpisu, razítka).

apostilácia

- verifikovanie, notárske overenie a potvrdenie pravosti listiny; opatrenie dokumentu dokladom pravosti.

apostilbkotva

- staršia jednotka svetelného jasu, zn. asb. 1 asb = (1/π)nt = 0,3183 nt.

Apostol, Gheorghiu

- Rumunsko; * 1913; politik. 1948 - 1965: člen ÚV Rumunskej robotníckej strany.

apostrof

- odsuvník, znamienko značiace v písme odsunutie hlásky.

apostrofa

- v literatúre oslovenie neprítomnej osoby alebo neživej veci.

apostrofovať

- (koho, čo); oslovovať, osloviť (neprítomnú osobu, neživú vec), najmä v básnických a rečníckych prejavoch.

apoštol

- vierozvestec. Jeden z dvanástich učeníkov Kristových (Ježiš Nazaretský) alebo šíriteľ kresťanstva alebo nejakých ideí vôbec.
- horlivý hlásateľ nejakej myšlienky.

apoštolský

- pápežský; pápežom menovaný apoštolský administrátor, apoštolský vikár.
- knižne horlivo činný (ako kedysi apoštoli).

apoteóza (apotheosa)

- zbožnenie (najmä v antike).
- prenesene nadšená oslava.

apotéka

- apatieka.

apozícia

- prístavok, prívlastok, najmä voľne pripojiteľný, vyjadrený podstatným menom (Kubelík, slávny huslista).
- v biológii rast prikladaním nových vrstiev ku starším.

apoziopéza

- neukončená výpoveď, neorganické prerušenie začatej vety, ak nemôžeme alebo nechceme pokračovať.

Appassionata

- klavírna sonáta f moll, opus 57 (1804 - 1805) od L. von Beethovena.

appassionato

- v hudbe vášnivo, prudko, náruživo.
- hudobná skladba alebo veta tohoto rázu.

appearancia

- image, vonkajší vzhľad, výraz.

appeasement

- v politike uzmierňovanie si protivníka ústupkami (napr. Francúzsko a Veľká Británia A. Hitlerovi v septebri 1938).

Appelwhite, Marschal (alias Herff)kotva

- USA; 1932 - ?. 3. 1997 (Rancho Santa Fe); zakladateľ (spolu s Bonnie Lu Trousdale Nettles) náboženského hnutia Nebeská brána. Pôvodným povolaním učiteľ hudby. Po roku 1972, kedy sa zoznámil s Nettles, prepustený z práce v univerzitnom prostredí po homosexuálnom škandále.

Appia, Adolphe

- Švajčiarsko; 1862 - 1928; javištný výtvarník a divadelný teoretik. Bol známy najmä teóriami o využití svetla.

Appiani, Andres

- Taliansko; 23. 5. 1754 (Miláno) - 8. 1. 1817 (Miláno); maliar. Dvorný maliar Napoleona I. Maľoval klasicistické fresky a portréty.

Apple

- India
skúšobná komunikačná družica, ktorá bola vypustená na stacionárnu dráhu pri treťom skúšobnom lete rakety Ariane.
- USA
počítačpvá spoločnosť (výrobca počítačov Macintosh, iMac) založená 1. 4. 1976 Stevom Jobsom a Stevom Woziakom.

Applegate, Christina

- USA; * 25. 11. 1971; herečka.

Filmografia:
Ženatý so záväzkami (TV seriál).

appletkotva

- hotové skomprimované programy, najčastejšie využitelné v internetových stránkach pre rôzne funkcie (JavaApplet).

Appleton, sir Edward Victor

- Anglicko
* 6. 9. 1892 (Bradford)
† 21. 4. 1965 (Edinburg)
fyzik.
Zaoberal sa elektromagnetickým vlnením, vrchnou časťou atmosféry a vývojom radaru.
Preukázal iskrovou ozvenou existenciu ionizovaného vzduchu zemskej atmosféry.
Nositeľ Nobelovej ceny (1947).

appoint

- dielčia alebo čiastočná zmenka vydaná na zaokrúhlenú čiastku.

Apponyi, Albert György

- Maďarsko; 1846 - 1933; gróf, maďarský štátnik. Ako minister školstva prevádzal na školách tuhú maďarizáciu.

APRA

- Alianza Popular Revolutionaria Americana; politická strana založená v rokoch 1924 - 6 Peruáncom H. de la Torrom v mexickom exile.

apraxia

- neschopnosť učiniť cieľavedomý pohyb.

apreciácia

- zhodnotenie.

aprehendovať (si)

- mať niekomu niečo za zlé, cítiť sa urazený.

aprehenzia

- okamžik postrehnutia, začiatok zmyslového vnemu, pochopenie.
- podráždenosť.
- uchopenie veci do držby.

aprehenzívny (apreherulvný)

- nedotklivý, podráždený, útočný.

apreherulvný (aprehenzívny)

- nedotklivý, podráždený, útočný.

apretácia

- apretúra.

apretúra

- apretácia; konečná úprava výrobkov (napr. textilných) pre dosiahnutie lepšieho vzhľadu (lesklosti, hladkosti).
- konečná úprava tlače.
- roztok alebo disperzia prípravkov na úpravu používaných v textilníctve k tuženiu, zmäkčovaniu, zaťaženiu a podobne textilného tovaru namáčaním alebo postrekom.

aprioristický

- apriorný.

apriorný

- aprioristický; vo filozofii daný pred skúsenosťou.
- predom daný (knižne).

aprobačný

- schvaľovací.

aprobácia

- vo verejnej správe schválenie, napríklad plánu.
- spôsobilosť vyučovať istý predmet na určitom druhu alebo stupni škôl.

apropo
à propos

- pri tej príležitosti, mimochodom, aby som nezabudol (v hovore), ešte ma napadá. Z francúzskeho apropo.

apropriácia

- v práve privlastnenie.

aprosexia

- neschopnosť sústrdiť myšlienky.

aprovizácia

- potraviny (najmä počas 1. a 2. svetovej vojny).
- zásobovací úrad.

aproximácia

- v matematike priblíženie, približná hodnota. Nahrádzanie daného čísla (funkcie) vhodným blízkym číslom (funkciou).

aproximácia, čísla

- nahradenie čísla vhodným blízkym číslom.
- celý tento postup, nahrádzanie. Napríklad Ludolfovho čísla zlomkom 22/7.

aproximácia, funkcie

- nahradenie funkcie vhodnou blízkou funkciou.
- celý tento postup, nahrádzanie.

aproximácia, Ludolfovho čísla

- aproximácia ? (3,141592. . . ) hodnotou 22/7.

aproximatívny

- približný.

apsary

- v indickej mytológii nebeské víly, ktorých poslaním bolo baviť bohov tancom.

apsidakotva

- v astronómii bod na eliptickej dráhe telesa v nebeskej mechanike, v ktorom má teleso najmenšiu alebo najväčšiu vzdialenosť od centrálneho telesa.
- v architektúre výklenok, spravidla polkruhového pôdorysu, na východnej strane kostola (pre oltár); aj absida.

Apsua

- pozri Abcházi.

Apt III., Jerome "Jay"Jerome Apt

- USA
* 28. 4. 1949
astronaut.
Let na STS-37 (5. 4. 1991 - 11. 4. 1991), STS-47 (12. 9. 1992 - 20. 9. 1992), STS-59 (9. 4. 1994 - 20. 4. 1994), STS-79 (16. 9. 1996 - 26. 9. 1996).
2x výstup do voľného kozmu.

Aptenodynes forsteri

- tučniak cisársky. Žije v Antarktíde. Najväčší tučniak. Je asi 1,1 metra vysoký, váži asi 30 kg. Pod vodou vydrží až 18 minút a potápa sa do hĺbky 260 metrov. Vychováva 1 mláďa ročne, ale len jedno mláďa z piatich sa dožije dospelosti.

Aptenodynes patagonicum

- tučniak patagónsky. Žije v Antarktíde. Má zlatooranžové škvrny na ušiach a zobáku.

Apté, Hatinárájan

- India; prozaik. Autor modernej maráthskej prózy 20. storočia.

aptéria

- bezkrídlosť hmyzu.

aptitúda

- schopnosť dosiahnuť určitého výsledku.

Apuleius, Lucius

- Kartágo; * 125 (Madaura); filozof. Vzdelanie nadobudol v Kartágu a Athénach. Usadil sa v Kartágu. Dielo: Metamorphoses (Premeny; román); Asinus aureus (Zlatý osol).

apuls

- zdanlivé priblíženie hviezdy k Mesiacu, pomocou ktorého bola určovaná vzdialenosť Mesiaca od Zeme.

Apus

- Rajka; súhvezdie južnej oblohy neďaleko južného pólu.

aqua- (akva-)

- prvá časť zložených slov majúca význam voda, vodný.

aqua toffana

- pomaly pôsobiaci a zápachuprostý jed na bázi arzénu. Pomenovaný po svojej vynálezkyni, talianskej čarodejnici 17.storočia Giulii Tofin.

aquaaerobik

- aerobik cvičený vo vode.

aquafóbia

- panický strach z vody.

aqualung

- aj akvalung. Potápačský prístroj na stlačený vzduch s automatickou reguláciou prívodu vzduchu do pľúc.

aquacentrum

- akvapark.

aquadukt

- pôvodne podzemné, neskôr i nadzemné stavby na arkádovej podstave privádzajúce vodu cez vrchy a údolia aj z veľkej diaľky zriaďované v Taliansku od roku 321 pred Kristom.

aqualung

- Potápačský prístroj na stlačený vzduch s automatickou reguláciou prívodu vzduchu do pľúc.

aquamanile

- obradná nádoba používaná pri kresťanskej bohoslužbe.

aquapark

- zábavný park so systemóm kĺzačiek, kúpalísk a iných vodných atrakcií.

aquaplaning

- [ekveplenynk]; v motorizme vznik nízkeho vodného klinu medzi cestou a ojazdenou pneumatikou, závislý na rýchlosti a tlaku v pneumatike.

aquaplaining

- [ekveplenynk]; v motorizme vznik nízkeho vodného klinu medzi cestou a ojazdenou pneumatikou, závislý na rýchlosti a tlaku v pneumatike.

Aquaridy

- meteorický roj. Úplné označenie ? Aquaridy. Začiatok aktivity 12. 9. , maximum 22. 9. , koniec aktivity 2. 10. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 20 km/s.

Aquaridy

- meteorický roj. Úplné označenie ? Aquaridy. Začiatok aktivity 21. 4. , maximum 6. 5. , koniec aktivity 13. 5. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 66 km/s.

Aquaridy J

- meteorický roj. Úplné označenie ? Aquaridy J. Začiatok aktivity 22. 7. , maximum 30. 7. , koniec aktivity 29. 8. Charakter: skôr slabé meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 43 km/s.

Aquaridy J

- meteorický roj. Úplné označenie ? Aquaridy J. Začiatok aktivity 15. 7. , maximum 4. 8. , koniec aktivity 25. 8. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 36 km/s.

Aquaridy S

- meteorický roj. Úplné označenie ? Aquaridy S. Začiatok aktivity 14. 7. , maximum 13. 8. , koniec aktivity 26. 8. Charakter: jasné a slabé meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 44 km/s.

Aquaridy S

- meteorický roj. Úplné označenie ? Aquaridy S. Začiatok aktivity 15. 7. , maximum 20. 8. , koniec aktivity 21. 9. Charakter: prevládajú jasné meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 33 km/s.

Auquarius

- Vodnár. Súhvezdie zverokruhu.

aquifer

- podzemná vrstva vody filtrovaná cez rozpustný kameň alebo nezpevnené materiály (štrk, piesok, íl).

Aquila

- Orol, súhvezdie letnej oblohy.

Aquila chrysaetos

- orol skalný.

Aquin, Nenigno

- Filipíny; † 1983; opozičný politik. Manželka Corazon. Bol zavraždený ako vodca opozície.

Aquin, Corazon

- Filipíny, politička. Manžel Benigno. 1986: prezidentka.

Aquincum

- Rím. Bývalé hlavné mesto rímskej provincie Panonia. Ležalo na území dnešnej Budapešti.

Ar

- chemická značka prvku argón.

ar-Rází, Abú Bakr

- Perzia; * 465; lekár, latinsky Rhazes. Autor významných lekárskych spisov, z ktorých sa ale dochovali iba zlomky. Najvýznamnejší lekár islamského stredoveku.

ara

- Ara, rod vtákov z rádu papagájov, ku ktorému patrí 12 druhov. Žijú v tropických oblastiach Strednej a Južnej Ameriky.

Ara

- Oltár, súhvezdie južnej oblohy.

Arab
Arabka

- príslušník niektorého arabského národa.

arabeska

- v literatúre drobná poviedka s voľnou dejovou stavbou.
- v architektúre plochý ornament z geometrických tvarov a štylizovaných rastlín často súmerne vyvinutých, niekedy s figurálnymi motívmi, používaný najmä v renesancii, klasicizme a niekedy i v 19. storočí.
- v tanečníctve baletný postoj na jednej nohe s druhou nohou zanoženou a napnutou.
- v potravinárstve lisované pečivo rôznych tvarov s otvorom a obyčajne ryhovaným povrchom.

Arabi Paša, Achmed

- Egypt; 1841 - 1911; vodca národnooslobodeneckého boja v rokoch 1879 - 82, kedy bola vytvorená národná vláda. Povstanie bolo britskými vojskami potlačené, Achmed bol z Egypta vypovedaný. V roku 1901 sa vrátil.

Arabi

- národy semitskej jazykovej skupiny. Obývajú krajiny Prednej Ázie, severozápadnej a severnej Afriky. Používajú jednotný spisovný arabský jazyk. Hovoria územnými dialektmi arabštiny. Vyznávajú islam.

Arabia félíx

- dnešný Jemen.

Arabia Petraea

- Rím; provincia Arábia. V roku 106 Rím obsadil bez násilia Arabský polostrov, kde túto provinciu vytvoril.

arabista

- odborník v arabistike.

arabistika

- štúdium jazyka, literatúra, umenia a dejín arabských národov.

Arabská liga
Liga arabských štátov

- spolok všetkých arabských štátov, založený r. 1945 na obhajovanie spoločných záujmov.

Aračič, Ante

- ČR, * 28. 9. 1981; futbalista.

ARAEN

- referenčný normál pre stanovenie útlmu zrozumiteľnosti mikrofónov, sluchátiek a vedenia (telefonometria). Je uložený v laboratóriách CCIF v Ženeve.

Arafat, Jásir Adu AmmarJásir Arafat

- Palestína; 4. 8. 1929 (Káhira) - 11. 11. 2004 (Paríž); celé meno znie: Muhammad Jásir Abdar Raúf Arafat Kidvá Husajní. Pod krycím menom Abú Amar (prezývka) vyštudoval stavebnú fakultu. Manželka Suha (sobáš 1992, od roku 2001 žijú v odlúčení); dcéra Zahwa (* 1995). 1959: v Kuvajte zakladá organizáciu al-Fatah. 1969: stáva sa mužom číslo 2. v OOP. 1982: exil v Tunise. 1994: Nobelova cena za mier (spolu so Šimonom Peresom); 2004: prezident.

Arafát

- planina, kde prorok Mohamed predniesol posledné kázanie.

Arago, Dominique Francois

- Francúzsko; 1786 - 1853; fyzik a astronóm. Zistil súvislosť polárnych žiar a magnetických búrok, chromatickú polarizáciu svetla, zmeral index lomu vzduchu.

Aragon, LouisLouis Aragon

- Francúzsko; 13. 10. 1897 (Paríž) - 24. 12. 1982 (Paríž); básnik, románopisec a kritik, vlastným menom Louis Andrieux. 1931: člen KS Francúzska. Počas 2. svetovej vojny sa zapojil do hnutia odporu. Dielo: Parížsky dedinčan (próza); Nedokončený román (básnická zbierka); Elsa (básnická zbierka); Skutočný svet (románový cyklus); Komunisti (románový cyklus); Veľkonočný týždeň (román); Francúzsky budíček (básnická zbierka).

Aragónia

- historický kraj v severovýchodnom Španielsku. Od roku 1479 v personálnej, od roku 1516 v skutočnej únii s Kastíliou.

aragonit

- biely až hnedý, niekedy pestro zafarbený nerast, uhličitan vápenatý, CaCO3. Kryštalizuje v kosoštvorcovej sústave. Nazvaný podľa Aragónie v Španielsku.

Aragónska, Izabela

- Španielsko; †  1271 (Cosenza, Taliansko); Manžel Filip III. , francúzsky kráľ. Zomrela po predčasnom pôrode mŕtveho dieťaťa, ktoré sa narodilo po jej nešťastnom páde z koňa.

Arag=onska, Katarína

- Španielsko; * 1485, † 1536; 1. manželka Henricha VIII. (bol jej druhým manželom). 1. manžel Artur Tudor (brat Henricha VIII.). Dcéra Mária (otec Henrich VIII.).

Aragónsky, Alfons II.

- Španielsko; kráľ. Založil mesto Teruela na brehu rieky Turia (Španielsko).

Aragónsky, Ferdinand I.

- Španielsko; panovník. Manželka Izabela Kastílska. ? - 1493 - ?: kráľ.

Aragónsky, Ferdinand II.

- Španielsko; 1452 - 1516; 1474: kráľ Kastílie; 1479: aragónsky kráľ (došlo ku spojeniu aragónskeho a kastílskeho kráľovstva do Španielskeho kráľovstva). 1504: neapolský kráľ. 1512: kráľ navarrský. 1480: do Španielska uvádza inkvizíciu. Manželka Isabela Kastilská (sobáš 1469). Otec Ján II. Aragónsky.

Aragónsky, Ján

- Španielsko; panovník. ? - ? (okolo roku 1400): kráľ. Manželka Yolande.

Aragónsky, Ján II.

- Španielsko; panovník. 1462 - 1472: kráľ. Syn Ferdinand.

Aragosaurus

- druh dinosaura objaveného v Riodeve (Španielsko).

arachna

- vulkanické útvary neobvyklého tvaru pozorované (niektoré iba) na povrchu Venuše.

arachné

- spôsob výroby netkanej prepletanej textílie z rôznych materiálov.

arachnoentomológia

- náuka o hmyze a pavúkovitých členovcoch zdravotníckeho a veterinárneho významu.

arachnofóbia

- patologický strach z pavúkov.

arachnológia

- vedecké odvetvie zaoberajúce sa štúdiom pavúkov.

arachnolysin

- jed obsiahnutý v kusadlách pavúkov.

arak

- pálenka vyrábaná skvasením rôznych tropických rastlín.

Arak

- Irán; ťažkovodný výskumný reaktor uspôsobený na výrobu plutónia vhodného pre výrobu jadrových zbraní.

Arakčejev, Alexej Andrejevič

- Rusko; 4. 10. 1769 (u Novgorodu) - 3. 5. 1834 (panstvo Gusino); generál a politik. Predstaviteľ ruského policajného a vojenského despotizmu (obľúbenec cára Pavla I. ). 1797: barón; generálporučík. 1798: generálny ubytovateľ armády. 1799: gróf; inšpektor delostrelectva.

arakčejevština

- diktátorska krutovláda v Rusku najmä v rokoch 1815 - 1825. V prenesenom zmysle diktátorský despotický režim vôbec.

aralia

- rod drevín z čeľade aralkovitých. Niektoré druhy sú okrasné. Pod menom aralka sa pestuje izbová rastlina Fatsia japonica.

Aramejci

- súhrny názov semitských kmeňov, ktoré v 2. tisícročí pred Kristom obývali územie východne od Palestíny. a Libanonu až k Eufratu. Rozšírili sa v Sýrii a Mezopotámii a vytvorili niekoľko štátov. Postupne sa asimilovali s Arabmi, ich ostatky žijú v Sýrii a Iráne a Zakavkazsku ako Novosýrania.

aramejština

- semitský, dnes už mŕtvy jazyk (aj keď ním hovorí asi 5.000 ľudí v Sýrii). Aramejsky sa hovorilo najmä v 10. storočí pred Kristom, neskôr bola vytlačená arabštinou. V aramejštine sa utvárala väčšina židovských zákonov a v aramejštine boli aj základy talmudu.

Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea

- Španielsko; 18. 121718 (Siétamo) - 9. 1. 1798 (Epila); maršál, diplomat a štátnik. Veľmajster rádu templárov. Najbližší spolupracovník kráľa Karla III, ktorého podporoval v jeho reformách v osvietenskom duchu (napr. vykázanie jezuitov v roku 1767). 1766: gróf.

Araneus diadematus

- križiak obecný, pavúk.

Aranha, Graça

- Brazília; 21. 6. 1868 - 26. 1. 1931; románopisec, dramatik a diplomat, vlastným menom José Pereira da Graça Aranha. Dielo: Kanaán (o živo te nemeckých imigrantov v Brazílii).

Arany, János

- Maďarsko; 1817 - 1882; básnik. Dielo: Toldi (trilógia, epická báseň o ľudovom hrdinovi); Budova smrť (historický epos).

aranžér

- kto prevádza výzdobu, ozdobu.

aranžmá

- usporiadanie, úprava.
- úmyselná, zámerná upravenosť.

aranžovanie

- úprava, vkusné usporiadanie.

aranžovať

- zámerne pripravovať, poriadať, organizovať.
- upravovať, vyzdobovať.

arapaima veľká

- juhoamerická sladkovodná ryba. Dýcha atmosférický kyslík. Miestnymi Indiánmi je považovaná za posvätnú. Najväčší ulovený jedinec mal hmotnosť 130 kg.

Ararat

- skupina dvoch vyhasnutých sopiek: Veľký Ararat, výška 5. 156 m. n. m. a Malý Ararat, výška 3. 914 m. n. m. v Tureckom Arménsku.

Arason, Jón

- Island; 1484 - 1550; biskup. Posledný islandský katolícky biskup. Bol proti reformácii, v ktorej videl posilnenie dánskeho vplyvu. Bol prenasledovaný a nakoniec popravený i so svojimi dvoma synmi. Dodnes je vážený ako bojovník za islandskú samostatnosť.

arašidy

- búrske oriešky; pražené lusky podzemnice olejnej.

arat

- v mongolskom prostredí príslušník prostého ľudu, roľník, pastier.

Arauca

- Kolumbia; provincia ležiaca na severovýchode krajiny.

Arauco

- Chile; provincia asi 500 km juhozápadne od hlavného mesta Santiaga.

Araukáni

- indiánsky kmeň v strednom Chile.

araukária

- Auracaria; ihličnaté stromy s prirastlými ihlicami a pravidelným vetvením (v jednej výške vyrastajú aspoň tri postranné vetve), u nás pestovaná ako izbový stromček, tzv. smrčok pre šťastie. Nazvaný podľa Chilskej provincie Arauco.

araukarit

- skamenené drevo vyhynutých permokarbonských ihličnatých stromov.

Araújo, Álvaro

- Kolumbia; politik (nie je v žiadnom príbuzenskom vzťahu s Maríou Araújou). 31. 12. 2006 utiekol po šiestich rokoch zo zajatia rebelov počas útoku armády na tábor rebelov, kde ho zadržiavali ako rukojemníka. Päť dní putoval pod spaľujúcom tropickým slnkom, kým našiel pomoc. 2007: poslanec. 15. 2. 2007 ho uväznili pre podozrenie z napomáhania pri financovaní ilegálnych ultrapravicových polovojenských zložiek.

Araújo, Fernando

- Kolumbia; politik. 2007: 20. 2. 2007 vymenovaný za ministra zahraničných vecí.

Araújo, María Consuelo

- Kolumbia; politička. 2006 - 2007: ministerka zahraničných vecí. 19. 2. 2007 odstúpila z funkcie v dôsledku narastajúceho politického škandálu. Štyri dni predtým zatkli a uväznili jej brata, senátora Álvara Araúja, pre podozrenie z napomáhania pri financovaní ilegálnych ultrapravicových polovojenských zložiek.

Aravakovia

- indiánsky kmeň z Britskej Guayany, predtým žili aj na Antilských ostrovoch.

Arazi

- Arménsko; 1878 - 1964; prozaik, vlastným menom Movses Harutjunjan. Dielo: Krvavé kvetiny.

Arábia

- krajina na Arabskom polostrove.

Arára

- juhoamerický indiánsky kmeň žijúci na rieke Xingu (Rio Xingu).

Arbeiter Zeitung

- Rakúsko; tlačový orgán sociálno - demokratickej strany Rakúska. Vychádza vo Viedni od roku 1889.

arbeitsamt

- počas okupácie pracovný úrad, v dobe tzv. totálneho nasadenia veľmi obávaný, pretože prikazoval podľa nemeckých pokynov české obyvateľstvo ku práci nielen v protektoráte, ale aj mimo neho, najmä do Nemecka ( do rajchu).

Arbenz Guzmán, Jacobo

- Guatemala; * 1913; štátnik. 1945 - 50: minister národnej obrany. 1950 - 4: prezident (v roku 1952 uzákonil pozemkovú reformu, v roku 1954 bol zvrhnutý).

Arbes, Jakubkotva

- ČR
* 12. 6. 1840 (Praha)
† 8. 4. 1914 (Praha); novinár, spisovateľ. Vytvoril vlastný prozaický žáner - romaneto. Dielo: Svatý Xaverius; Newtonův mozek (romaneto); Sivooký démon; Zázračná madona; Ukřižovaná; Etiopská lilie; Štrajchpudli; Mácha, Sabina; Kandidáti existence (sociálny román); Moderní upíři (sociálny román).

arbëresh

- albánsky dialekt používaný v Kalábrii (Taliansko) s množstvom talianskych a gréckych prvkov.

arbiter

- zmierčí sudca, ktorý nebol viazaný prísnymi právnymi normami.
- rozhodca sporu vybraný stranami. Rozhodca vôbec.

arbiter elegantiarum

- rozhodca, posudzovateľ vo veciach elegancie, módy, vkusu. Pôvodne tak bol označovaný rímsky satirik Petronius (†  66).

arbiter, štátny

- orgán štátnej arbitráže.

arbitrárnosť

- vlastnosť niečoho arbitrárneho, arbitrérneho.
- v lingvistike arbitrárnosť jazykových znakov - neexistencia príčinných vzťahov medzi ich zvukovou podobou a pomenúvaným javom, konvenčnosť.

arbitrárny

- ľubovoľný.

arbitráž

- rozhodnutie. Rozhodcovské konanie sporu zvolenými rozhodcami. V medzinárodnom práve jeden zo spôsobov pokojného riešenia medzinárodného sporu.
- špekulácia vychádzajúca z rôznych cien toho istého tovaru na rôznych miestach.

arbitráž, viedenská

- 2. 11. 1938: po rozpade ČSR rozhodnutie ministrov zahraničia Nemecka a Talianska, podľa ktorého musela Slovenská republika vydať Maďarsku územie o rozlohe 11. 833 km² (972.092 obyvateľov).
14. - 17. 3. 1939: Maďarsko násilne odtrhlo od Slovenska aj Zakarpatskú Rus.

arbitrážny

- rozhodujúci, rozhodovací.

arbitrérnosť

- vlastnosť niečoho arbitrárneho, arbitrérneho.
- v lingvistike arbitrárnosť jazykových znakov - neexistencia príčinných vzťahov medzi ich zvukovou podobou a pomenúvaným javom, konvenčnosť.

arbitrérny

- ľubovoľný.

arboreál

- oblasť výskytu prírodných lesných porastov.

arborétum

- botanická záhrada určená na výskumné pozorovanie rastlín.
- väčšia zbierka živých drevín rôznych druhov.

arbuz

- vodný melón.

Arbuzov, Alexej Nikolajevič

- ZSSR; * 1908; dramatik. Hry: Táňa; Stretnutie s mladosťou; Irkutská história.

arc

- matematická značka pre arcus.

Arcant, Denys

- režisér. Filmografia: 1987: Úpadok amerického impéria; 1989: Ježiš z Montrealu; 2004: Invázia barbarov; Špinavé peniaze.

Arcebarskij, Anatolij PavlovičAnatolij Arcebarskij

- Rusko
* 9. 9. 1956
kozmonaut.
Let na Sojuz TM-12 (18. 5. 1991 - 10. 10. 1991).
6x výstup do voľného kozmu.

arci-

- arch- , archi- ; prvá časť zložených slov vyjadrujúcich vyšší stupeň hodnosti označenej časťou druhou (napr. arcibiskup).
- vedúci, prvý, vyšší.
- starý, starobylý, dávny, pôvodný.

arcibiskup

- najvyšší biskup cirkevnej provincie.

arcidiecéza

- významná diecéza, v ktorej čele stojí arcibiskup.

Arcimboldo, Giuseppe

- Taliansko; asi 1533 - 1593; maliar. Činný v Prahe ako maliar podobizní a alegórií.

Arcimovič, Lev Andrejevič

- ZSSR; * 1909; fyzik. Člen AV ZSSR. Autor významných prác najmä v odbore riadených termonukleárnych reakcií.

arcivojvoda

- titul princa u členov habsburskej dynastie.

arco

- v hudbe v talianských spojeniach napr. coll' arco [kolarko] - hrať slákom (po predchádzajucom pizzicate).

Arconada, César M.

- Španielsko; 1900 - 1964; spisovateľ. Dielo: Rozdelenie pôdy; Rieka Tajo.

Arcturus

- hviezda v súhvezdí Pastiera.

arcuballista

- človek, ktorý vyrába kuše alebo z kuše strieľa.

arcus

- arkus, oblúk.

ardente

- v hudbe ohnivo.

Ardipithecus ramidus

- hominid. Jeho pozostatky boli nájdené v rokoch 1992 - 2004 západne od rieky Awash. Spojovací článok medzi človekom a šimpanzom. Žil asi pred 5,2 - 5,8 miliónmi rokov. Dosahoval výšku asi 122 cm. Zrejme už chodil vzpriamene.

ardito

- v hudbe smelo.

ardžornamento

- aggiornamento.

Ardžun

- India; 5. guru Sikhov. Vypracoval sikhskú posvätnú knihu Ádi Granth a počiatkom 17. storočia dokončil stavbu Zlatého chrámu v Amritsare.

Area 51kotva

- USA; oficiálny názov Tretie oddelenie Centra vzdušných síl pre letecké testy. Tajná vojenská základňa, na ktorej sa vyvíjajú nové druhy lietadiel. Podľa niektorých zdrojov sa tu prevádza aj výskum mimozemských technológií. V júni 1958 bola existencia základne oficiálne zverejnená.

areál

- v biológii oblasť výskytu určitého druhu rastliny alebo živočícha.
- v stavebníctve súvislá plocha pozemkov určená k istému stavebnému účelu.
- okolie, obvod, oblasť, priestor; námestie, nádvorie, pozemok.

areka

- palma areková; druh palmy rastúci najmä vo východnej Indii, ktorej semená obsahujú alkaloid arekolin, bývajú nazývané arekové oriešky.

arekolin

- alkaloid arekového orecha. Používa sa v medicíne.

arela

- výrazne ohraičená časť areálu určitého biologického druhu.

Arellano, O. Lopez

- Honduras; politik. 1965: prezident (po vojenskom prevrate).

Arellano - Felix, Javier

- Mexiko; drogový dealer. Dopravoval marihuanu a kokaín zo Strednej Ameriky do USA, pričom jeho gang zabíjal, vydieral a unášal odporcov alebo ľudí, ktorí sa mu postavili do cesty. V roku 2006 americkými úradmi dopadnutý.

Arendt, Hannah

- USA; 14. 10. 1906 (Hannover) - 4. 12. 1975 (New York; politologička židovského pôvodu. 1924: začína štúdium teológie, filozofie a gréčtiny. 1933: odchod z Nemecka. Dielo: Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation. (Berlin, 1929); Denktagebuch 1950 - 1973. Hrsg. von Usula Ludz und Ingeborg Nordmann, Piper Verlag München und Zürich, 2002; The Origins of Totalitarianism. New York 1951 (nemecky: Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, Frankfurt, 1955). Česky Původ totalitarismu I - III, 1966, filozofické dielo zaoberajúce sa výkladem totality; Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York 1963 (německy: Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München, 1964); Vita activa oder Vom tätigen Leben; On Revolution. New York 1963 (německy: Über die Revolution, München 1963), česky O revoluci; Macht und Gewalt; Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess (London 1958), (německy: Rahel Varnhagen: Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. München, 1959); Zwischen Vergangenheit und Zukunft; Darin: Die Krise in der Erziehung; Was ist Politik?; Briefwechsel mit Karl Jaspers; Ich will verstehen; Im Vertrauen (Briefwechsel mit Mary McCarthy); Vom Leben des Geistes; Frankfurt am Main (1990); Was ist Existenz - Philosophie?; Verlag Anton Hain; Walter Benjamin/Bertolt Brecht; Zwei Essays; Piper Verlag; München; Das Urteilen; Texte zu Kants Politischer Philosophie; Taschenbuch; Piper; Život ducha - (1978, The Life of Mind) - nedokončené, trojdielne zhrnutie politických názorov, Kriza kultúry - súbor článkov.

arengá

- úvodné časti stredovekých listín s ustálenou formuláciou.

areografia

- náuka o povrchu Marsu.

areola

- pigmentovaný dvorec okolo prsnej bradavky.
- dvor, kruh okolo Mesiaca.

areometer

- hustomer, prístroj na meranie hustoty a prípadne i kvality kvapalín.

areopág

- najvyšší súd v starogréckych Aténach, pôvodne aristokratická rada zasadajúca na Areovom pahorku.
- rozhodcovský zbor.

Ares

- USA; raketový nosič amerických vesmírnych raketoplánov. Podľa pôvodných plánov by raketový systém Orion - Ares mal nahradiť americké raketoplány.

aretácia

- zaistenie prístroja pred poškodením otrasmi, napríklad pri transporte.
- prevedenie tohto zaistenia.

areté

- zdatnosť, dokonalosť, statočnosť, cnosť.

Arethúsa

- Grécko; nymfa.

Aretino, Pietro

- Taliansko; 1492 - 1556; renesančný básnik a dramatik.

aretovať

- previesť aretáciu.

Arezza, Guido

- Taliansko; asi 980 - 1050; hudobný teoretik a reformátor (z Arezza).

aréna

- v antickom amfiteátri alebo cirkuse pretiahnutý eliptický priestor posypaný pieskom a určený pre zápas, artistické produkcie a dostihy. Prenesene miesto, kde sa odohráva nejaký zápas.
- v modernom cirkuse kruhové miesto, na ktorom sa koná predstavenie.
- nekryté divadlo.
- zápasisko.

aréna, Sazka

- ČR; najmodernejšia multifunkčná hala na svete (2004). Bola dokončená v roku 2004. 4. 4. 2004 sa tu hral prvý hokejový zápas (3. zápas finále českej hokejovej ligy Slavia Praha - Hamé Zlín 1:2).

Aréne, Paul

- Francúzsko; 26. 6. 1843 - 17. 12. 1896; básnik, prozaik, dramatik, kritik. Dielo: Pierrot dedičom (divadelná hra).

aréte

- ostrý úzky skalný hrebeň s takmer zvislými stenami zformovaný dvoma ľadovcami, ktoré ho obtekali.

ARF

- Absolútna refraktérna fáza - po prenesení podnetu na živý útvar (napr. svalové vlákno), po vzniku akčného potenciálu - odpovede na podnet prahovej a nadprahovej hodnoty - vzrušivosť daného útvaru na veľmi krátky časový úsek klesá na nulu, je úplne nevzrušivý. Hovoríme, že sa útvar nachádza v absolútnej refraktérnej fáze (ARF). V prípade, že daný útvar sa nachádza v tejto fáze nereaguje na akokoľvek intenzívny ďalší podnet.

Arfwedson, Johan August

- Švédsko; * 12. 1. 1792; chemik.

argali

- horská ovca, Ovis ammon ammon, žijúca v púšti Gobi.

argentan

- zliatina medi (60%), niklu a zinku, mosadz, alpaka.

Argentína

Argentína

- republika v Južnej Amerike.
Rozloha 2.776.656 km².
Hlavné mesto Buenos Aires.
Pôvodné indiánske obyvateľstvo bolo španielskymi dobyvateľmi takmer vyhubené.
V roku 1776 sa stala súčasťou miestokráľovstva Río de La Plata.
Na začiatku 19. storočia sa zúčastnila hnutia za nezávislosť.
V roku 1816 bola vyhlásená nezávislosť Spojených provincií La Plata, v roku 1826 sa zmenili na federatívnu republiku.
1865 - 1876 vedená vojna s Paraguajom.
24. 3. 1976: vojenský puč.

Argentina, La

- Španielsko; 4. 9. 1890 (Buenos Aires) - 18. 7. 1936 (Bayona); tanečnica, vlastným menom Antonia Mercé y Luque. Prispela k vysokej prestíži španielskeho tanca, triumfovala najmä v Paríži.

Argetinosaurus

- bylinožravý dinosaurus. Dosahoval hmotnosť až 100 ton a výšku až 12 metrov.

argentit

- nerastný sírnik strieborný, Ag2S, leštenec strieborný. Strieborná ruda.

argentometria

- jedná z metód odmernej analýzy používajúca ako odmerné činidlo dusičnan strieborný.

argentum

- latinský názov pre chemický prvok striebro.

Arges

- jeden u kyklopov. Otec Uran. Matka Gaia.

argenin

- bazická amínokyselina, prekurzor oxidu dusnatého.

Argo

- súhvezdie južnej oblohy.
- pozri Argonauti.

argonarc

- oblúkové zváranie kovov v argónovej ochrannej atmosfére.

argonaut

- Argonauta; rod morských hlavonožcov z rádu chobotníc.
- pozri Argonauti.

Argonautikotva

- Grécko. Mýtickí hrdinovia, ktorí sa v 4. - 5. storočí pred Kristom vydali na lodi Argo hľadať zlaté rúno do Kolchidy. V diele Argonautika ich cestu popísal Apollonius Rhodský.

argot

- hovorový jazyk, reč, niektorých vrstiev alebo skupín ľudí, iným zámerne nezrozumiteľný. Používali ho napríklad zločinci na dorozumievanie sa medzi sebou.

argón

- chemický bezfarebný, nazapáchajúci plynný prvok obsiahnutý vo vzduchu, značka Ar. Prvok zo skupiny inertných plynov. Objavený v roku 1894. Používa sa ku plneniu žiariviek, žiaroviek.

Arguedas, Alcides

- Bolívia; 1879 - 1946; spisovateľ a historik.

argument

- dôkaz, dôvod.
- v matematike nezávislá premenná veličina.

argument šírky perihélia

- určuje polohu (orientáciu) obežnej dráhy telesa v priestore.

argumentácia

- v tradičnej logike úsudok či sústava úsudkov, ktorými sa určuje či vyvracia iný úsudok. V metodológii slúži k analýze dôkazu.

argumentuum ad hominem

- vysvetlenie neznámej veci alebo pojmu konkrétnym príkladom, ktorý sa často človeka dotýka osobne.

Argus

- družica Explorer 4.
- mýtický antický jednooký pastier, ktorý strážil Diovu milenku premenenú žiarlivou Hérou v kravu.
- strážca, sliedič (podľa Arga).

argyria

- "otrava" striebrom. Prejavuje sa modrošedou farbou pokožky.

argyrodit

- nerast, sulfid strieborno - germaničitý.

arch-

- arci- .

archa

- skriňové plavidlo, v ktorom podľa biblického podania zachránil Noe seba, svojich príbuzných a zvieratá pred potopou.
- prenesene (ironicky) veľké alebo staromódne nemotorné vozidlo
- zatvárací, väčšinou trojkrídlový oltárny retábel gotického obdobia. Často býval vyrezávaný či maľovaný.

archa, úmluvy

- podľa Biblie archa, v ktorej je uložených 10 božích prikázaní, ktoré Boh dal Izraelitom ako kódex (Mojžiš na hore Sinaj okolo roku 1250 pred Kristom). V Biblii sa vyskytuje ako prístroj na spojenie sa s Bohom, ale aj ako strašná zbraň (obliehanie Jericha). Medzi rokmi 900 - 500 pred Kristom zmizla z prvého chrámu v Jeruzaleme. Pre Židov fyzický dôkaz ich priamej komunikácie s Bohom. Bola zhotovená zhruba v roku 1400 pred Kristom v púšti presne podľa božích pokynov, keď Židia prchali z Egypta do zeme zasľúbenej. Dĺžka asi 130 cm (2,5 lakťa), široká 80 cm (1,5 lakťa) a vysoká 50 cm (0,5 lakťa). Bola vyhotovená z akáciového dreva, zvonka i zvnútra pokrytá zlatom a ozdobená dvoma cherubínmi so zlatými krídlami. Na bokoch truhly boli pripevnené zlaté kruhy a do nich sa vsunuli akáciové tyče, na ktorých sa nosila. okolo roku 1000 pred Kristom: Dávid necháva previezť archu do Jeruzalema. 955 pred Kristom: uložená v Jeruzaleme v Šalamúnovom chráme. 678 (alebo 701 až 620) pred Kristom: skupina ortodoxných Židov odniesla archu do Egypta. 586: pred Kristom: Jeruzalem dobytý Babyloňanmi, od tej doby archu nikto nevidel. 450 pred Kristom: pravdepodobne prenesená na etiópsky ostrov Tana Kirkos. 400: prenesená do etiópskeho Axumu (Aksumu), kde je údajne dodnes.

archaeakotva

- jedna z troch základných taxonomických skupín (tzv. domén či nadríš), do ktorých sú na základe vývoja zaraďované všetky živočíchy na Zemi. Sú to: baktérie (bacteria), archea (archaea) a eukaryota (eukarytes).

archaeopteryx

- pôvodne rod lietajúcich plazov, archeopteryx.
Známe su druhy Archaeopteryx siemensii (berlínsky exemplár), Jurapteryx bavarica (eichstättský exemplár), Archaeopteryx bavarica (mníchovský exemplár), Wellnhoferia grandis (nález v Solnhofene). Prevláda názor, že všetci jedinci patria k tomu istému druhu.

archaický

- starobylý.
- zastaralý.

archaikumkotva

- azoikum; prahory (prekambrium).
- čo je zastaralé, prežité.

archaizácia

- archaizovanie; dodávanie starobylého rázu.

archaizmus

- zastaralý jazykový alebo štýlotvorný prostriedok.
- takýto prostriedok štylisticky využitý.
- vo výtvarníctve najstaršia fáza vývoja určitého slohu, vývojovo starobylý prvok.

archaizovanie

- archaizácia.

Archambault, Lee JosephLee Archambault

- USA
* 25. 8. 1960
astronaut.
Let na STS-117, STS-119.

archanjel

- anjel vyššieho rádu.

archar

- Ovis vignei typica, archár; stredoázijská divoká stepná ovca, prapredok vlnárskych plemien oviec.

archeofytikum
algofytikum
eofytikum

- éra stielkatých rastlín končiaca v proterozoiku.

archeológia

- náuka skúmajúca dejiny ľudskej činnosti podľa vykopávok; veda zaoberajúca sa vyhľadávaním, skúmaním a triedením hmotných pamiatok dôležitých pre štúdium starých období vývoja ľudskej spoločnosti.

archeóg

- archeologička; odborník (odborníčka) v archeológii.

archeomagnetizmus

- jav umožňujúci určovaie magnetického poľa Zeme v geologickej minulosti.

archeopteryxkotva
Archaeopteryx lithographica

- archaeopteyx
pravták.
Nástupca pterosaura, od na rozdiel ktorého už mal perie. Najstarší známy jurský rod pravtákov. Žil približne pred 150 miliónmi rokov.
Dosahoval veľkosti dnešnej vrany.
Má znaky plazov i vtákov. Prvý exemplár bol nájdený v roku 1861 (1860) - poskytol dôkaz o tom, že vtáky sa vyvinuli z plazov.
Detailný nález v Solnhofene v Nemecku.

archeornis

- blízky príbuzný archeopteryxa. Prvý exemplár bol nájdený v roku 1877.

Archer, Frederick James

- Anglicko
* 11. 1. 1857
† 9. 11. 1886
džokej.
Otec William.
Počas krátkej kariéry absolvoval 8084 dostihov, z ktorých 2471 vyhral (30,5 percenta).
Z nich bolo 22 klasických - 5x Derby, 6x Saint Legér, 5x Oaks, 4x 2000 Guineas a 2x 1000 Guineas.
Pre neustále diéty sa v zlom psychickom stave zastrelil.

Arches

- USA; národný park v Color Country.
- hviezdokopa.

archetyp

- pratyp, praobraz, vzor, idea (podľa C. G. Junga); pôvodný typ, pôvodné znenie textu, psychické obsahy pred vedomým spracovaním, archaické predstavy a symboly kľúčového významu, ktoré nepochádzajú z vrstvy vlastných skúseností, ktoré sú v istom zmysle vrodené, teda spoločné, vyskytujúce sa nezávislo u všetkých národov na určitom stupni kultúrno - sociálneho vývoja a vytvárajúce vrstvu tzv. kolektívneho nevedomia (tj. akéhosi duchovného dedičstva vývoja človečenstva znovuzrodeného v každom indivíduu), modely duševného diania a prežívania nachádzajúce svoje vyjadrenie napr. v mýtoch alebo rozprávkách.

archetypálny

- pôvodný.
- spoločný symbolický vzor, abstrakcia typu.

archeus

- životná sila.

arché

- počiatok, princíp, pôvod.
- pralátka.

archi-

- arci- .

archidiákon

- jeden z najbližších biskupových spolupracovníkov, (teraz) čestný titul niektorých duchovných.

archijerej

- v pravoslávnej cirkvi názov duchovných štyroch najvyšších hodností (biskup, arcibiskup, metropolita a patriarcha).

archimandrita

- archimandrit; v pravoslávnej cirkvi a niektorých cirkviach východného obradu predstavený zväzku kláštorov alebo niektorého dôležitého kláštora. Aj čestný titul.

Archimedes zo Syrakúz

- Grécko; 287 - 212 pred Kristom; matematik a fyzik, mechanik a vynálezca. V oblasti fyziky skúmal podmienky rovnováhy niekoľkých síl, zaviedol pojem moment sily, definoval ťažisko telesa. Zaoberal sa optikou a technickými problémami. Vynašiel vodnú pumpu. Pomenovaný po ňom zákon o vztlakových silách.

archipallium

- zadná a vnútorná časť vývojovo starej časti mozgového plášťa (pallia).

archipel

- aj archipelag (z gréčtiny); zastaralý názov pre súostrovie.

Archipenko, Alexander

- Ukrajina; 1887 - 1964; sochár a pedagóg. Od roku 1923 žil v USA. Autor kubistických a abstraktných plastík.

archipresbyter

- arcikňaz, arcipryšt (historicky); kardinál stojaci v čele kapituly štyroch najdôležitejších rímskych kostolov. (Niekde) predstavený niekoľkých farností, vikár. Čestný titul niektorých duchovných.

Architás

- Grécko; v 4. storočí pred našim letopočtom skonštruoval jednoduchý parný raketový motor.

architečnosť

- architektonika.

architekt

- navrhovateľ a staviteľ budov, ich stavebného riešenia, umeleckej úpravy budov, bytov, sadov, nábytku apod.
- kto navrhuje riešenie nejakej rozsiahlej, niekedy i celoštátnej úlohy a uskutočňuje ho, napr. reformy, transformácie.

architekt, akademický

- titul udeľovaný do roku 1990 absolventom vysokej školy umeleckého smeru (podľa zákona o vysokých školách č. 111, platného od 1. 7. 1998, bude absolventom týchto škôl priznaný titul magister MgA).

architektonický

- týkajúci sa umeleckého a technického riešenia stavby.
- umelecký, staviteľský.

architektonika

- architečnosť, architektúra, stavebnosť; súhrn obecných zákonov architektúry a ich tvarov, náuka o jej zákonoch.
- prenesene umelecké a technické riešenie stavby niečoho, skladba, usporiadanie nejakého celku a jeho častí.
- umelecké staviteľstvo, architektúra.

architektúra

- stavebné umenie, umenie stavať budovy a ich komplexy. Podstatou architektúry je výtvarne premyslený tvar, pokiaľ ide o celok (objemovo, priestorovo i plošne), ako aj pokiaľ ide o podrobnosti.
- umelecké a technické riešenie stavby niečoho, architektonika.
- usporiadanie, princíp existencie (napr architektúra európskej bezpečnosti).

architektúra, renesančná

- architektúra vychádzajúca z poznatkov získaných štúdiom rozvalín starej rímskej architektúry na počiatku 15. storočia (Filippo Brunelleschi).

architektúra, sakrálnakotva

- kultovné stavby, prevažne kostoly, chrámy, svätostánky.

architektúra, solárna

- slúžiaca na priame aj nepriame využitie slnečnej energie.

architektúra, stereoskopická

- pre ktorú je typická snaha nevyjadriť závislosť od konštrukcie.

Architeuthis dux
krakatica obrovská

- hlavonožec. Dorastá do veľkosti 8 - 12 metrov. Žije v Atlantickom oceáne.

Architeuthis longimanus

- hlavonožec; krakatica dlhoramenná. Má ramená dlhé až 16 metrov.

architráv

- spodná, nosná časť trámu, ktorá spočíva priamo na podperách, hlavný vodorovný hranolový trám.

archiválie

- písomné, obrazové, zvukové a iné záznamy, ktoré vzišli z činnosti štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb i z činnosti fyzických osôb a ktoré vzhľadom ku svojmu dokumentárnemu významu majú trvalú hodnotu (Zákon o archívnictve).

archivár

- odborný zamestnanec archívu.

archivistika

- odvetvie zaoberajúce sa diplomatickými materiálmi, ktoré už nie sú aktuálne.

archivníctvo

- vedecký odbor zaoberajúci sa archívnou teóriou a praxou.
- odbor verejnej správy (archívne organizácie).
- odvetvie zaoberajúce sa prácou v archívoch.

archivolta

- v architektúre plasticky zvýraznené čelo oblúka.

archivovať

- ukladať do archívu.

archív

- súhrn písomných a iných pamiatok dokumentárnej povahy, ktorý vznikol výberom pre vedecké a správne účely z materiálu nazhromaždeného úradnou organizačnou činnosťou.
- vedecký ústav, ktorý zhromažďuje, uchováva a vedecky spracováva archiválie v ňom uložené.
- budova alebo miestnosť, kde sú uložené archívne písomnosti a iný archvny materiál.

Archív český

- názov edície (vydania) listinných pamiatok vzťahujúcich sa ku českým dejinám (založené F. Palackým).

archív, lexikálny

- súbor excerp zachycujúcich užitie slova v literatúre.

archívny

- vzťahujúci sa ku archívu.
- starý, cenný.

archosauruskotva

- skupina plazov (vládnuci plaz), ktorá sa vyvinula pred 235 miliónmi rokov. Predchodcovia dinosaurov.

archón

- príslušník zboru deviatich vládcov volených a antických Aténach (a aj iných starogréckych mestách) na rok.

archonti

- najvyšší úradníci mestských štátov stredovekého Grécka.

Ariabhata

- India; prvá indická družica vypustená sovietskym nosičom; merala röntgenové žiarenie z kozmu, nabité častice slnečného pôvodu a charakteristiky vysokej atmosféry; štart: 19. 4. 1975; hmotnosť 360; životnosť 10 rokov.

Ariane

- ESA; trojstupňová nosná raketa, nosnosť 4.800 kg na nízku obežnú dráhu, pre stacionárnu 970 kg, používaná od 1979; 1. stupeň L - 140, 2. stupeň L - 33, 3. stupeň H - 8. Typ Ariane 5 po prvýkrát odštartoval 11. 12. 2002. Raketa bola po štarte zničená povelom zo Zeme po tom, čo prístroje zaznamenali zlyhanie systému ochladzovania jednej z trysiek. Druhá raketa typu Ariane 5 odštartovala 13. 2. 2005 22:03 SEČ.

Ariane 1

- Francúzsko; nosná raketa. Prvý štart 24. 12. 1979 8:15 SEČ.

Ariane 2

- Francúzsko; nosná raketa. Používaný súbežne s Ariane 1.

Ariane 3

- Francúzsko; nosná raketa. Používaný súbežne s Ariane 1 a Ariane 2. Posledný štart 11. 7. 1989 z rampy ELA - 1.

Ariane 4

- Francúzsko; nosná raketa. Používa sa od roku 1988 (15. 7. 1988 z novej rampy ELA - 2). Zo 116 štartov iba 3 neúspešné. Posledný štart 15. 2. 2003 (a uzavretie rampy ELA - 2).

Ariane 5

- Francúzsko; dvojstupňová nosná raketa. Prvý štart v roku 1996 (4. 6. 1996 z novej rampy ELA - 5) bol neúspešný - pre softwarovú chybu sa raketa odklonila od plánovanej dráhy a musela byť po 40 sekundách letu zničená. Druhý štart 30. 10. 1997 prebehol bez komplikácií.

Ariane 5 ECA

- Francúzsko; najvýkonnejšia európska raketa. 1. štart: v decembri 2002 nevydarený. 3. štart 17. 1. 2005 00:46 SEČ (168. let rakety Ariane). Na obežnú dráhu vynesené satelity Spaceway 2 (USA; TV satelit) a Telcom 2 (Indonézia, telekomunikačný satelit).

Ariane 5 ESC A

- Francúzsko; dvojstupňová nosná raketa. Vylepšená varianta Ariane 5. Prvý štart v roku 2002 (11. 12. 2002) bol neúspešný - pre softwarovú chybu sa raketa odklonila od plánovanej dráhy a musela byť zničená. 13. 2. 2005: úspešný štart - vynesené 2 satelity na obežnú dráhu.

Arianespace

- Francúzsko; spoločný európsky podnik pre tržné využívanie letov raketami Ariane. Založený v roku 1980.

arianizmuskotva

- arianstvo; christologické učenie (založené začiatkom 4. storočia) alexandrijského teológa Aria, ktorý nepriznával Kristovi rovnosť s Bohom. 300: vyvoláva rozkol medzi kresťanmi. Bolo odsúdené na koncile v Nice v roku 325.

arián

- vyznavač arianizmu.

Arias, Arnulfo

- Panama; politik. Manželka Mireya Elisa Moscos. 1968: prezident. Zvrhnutý pučom.

Arias, Sánchez Oscar

- Kostarika; * 13. 9. 1941 (San José); politik. 1979 gen. tajomník Strany národného oslobodenia ( Partido Liberación Nacional, PLN), 1986 - 90 prezident.

arianstvo

- arianizmus.

ariary

- menová jednotka Madagaskaru.

ariáni

- stúpenci boha Areia (Areios), podľa ktorého učenia je Kristus Bohu iba podobný (homoiúsios). Odporca Athanasios hájil rovnakú podstatu (homoúsios) Boha a Ježíša Krista.

Aribí, Muhammad Abbás

- Irak, politik. 19. 11. 2006: spáchaný na neho atentát, ktorý prežil.

aridita

- prevaha výparov nad zrážkami.
- sucho, vyprahlosť.

aridizácia

- procesy vysúšania v aridných oblastiach.

aridný

- vyprahlý, suchý.
- pustinný, púštny.

Ariel

- Veľká Británia; rada vedeckých družíc určených predovšetkým k výskumu ionosféry a vysokej atmosféry s pracovným názvom UK (United Kingdom). Konštrukciu prvej družice zabezpečili USA, ďalšie už boli vyrobené vo Veľkej Británii.
- mesiac planéty Urán.

Ariel 1

- Veľká Británia; družica; štart: 26. 4. 1962; hmotnosť 60 kg; životnosť aktívna 920 dní; pasívna 5. 142 dní.

Ariel 2

- Veľká Británia; družica; štart: 27. 3. 1964; hmotnosť 68 kg; životnosť aktívna 1. 331 dní; pasívna 1. 331 dní.

Ariel 3

- Veľká Británia; družica; štart: 5. 5. 1967; hmotnosť 90 kg; životnosť aktívna 1. 318 dní; pasívna 1. 318 dní.

Ariel 4

- Veľká Británia; družica; štart: 11. 12. 1971; hmotnosť 99 kg; životnosť 2. 558 dní.

Ariel 5

- Veľká Británia; družica - registrovala röntgenové žiarenie z kozmu; štart: 15. 10. 1974; hmotnosť 129 kg; životnosť aktívna 1. 977 dní; pasívna 1. 977 dní.

Ariel 6

- Veľká Británia; družica - registrovala röntgenové žiarenie z kozmu; štart: 2. 6. 1979; hmotnosť 154 kg; životnosť 20 rokov.

Aries

- Baran, súhvezdie jesennej oblohy.

arieta

- drobná ária.

Arietidy

- meteorický roj. Úplné označenie Arietidy. Začiatok aktivity 29. 5. , maximum 8. 6. , koniec aktivity 20. 6. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 100 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 39 km/s.

Arietidy

- meteorický roj. Úplné označenie ß Arietidy. Začiatok aktivity 9. 12. , koniec aktivity 15. 12. Charakter: slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod. Rýchlosť vstupu do atmosféry 17 km/s.

Ariori

- náboženský spolok rozšírený v celej Polynézii; najvyšší boh je Oro.

arioso

- v hudbe melodický nábeh ku árii uprostred alebo na konci recitatívu doprevádzaného hudbou, spevná časť recitatívu.

Arioso, Lodovico

- Taliansko; 1474 - 1533; renesančný básnik. Dielo: Zúrivý Roland (romantický epos).

aristarch

- prísny kritik (podľa Aristarcha).

Aristarch

- Grécko; †  145 pred Kristom; gramatik a kritik.

Aristo, Ludovico

- Taliansko; 1474 (Reggio) - 1533; básnik a dramatik. Dielo: 1516: Orlando furioso (Zúrivý Roland; rytiersky epos. V konečnej podobe vyšlo v roku 1532).

aristokracia

- (od rannej antiky až do konca feudalizmu) vládnuca trieda, šľachta.
- vláda šľachty.
- privilegovaná alebo vybratá časť určitej spoločenskej triedy alebo vrstvy.

aristokrat

- príslušník aristokracie.
- knižne vznešený človek vybraného chovania; kto je vznešený, povýšený, jemný, aristokratického ducha, zmýšľania.
- privilegovaný človek, zámerne sa odlišujúci od iných (zvyčajne v hanlivom význame).

Arismendi, Rodney

- Uruguaj; * 1913; politik. 1931: vstup do KS Uruguaja. 1946: tajomník KS Uruguaja. 1955: prvý tajomník Národného výboru KS Uruguaja.

Aristarco, Guido

- Taliansko; * 7. 10. 1918; filmový teoretik a kritik. Dielo: Dejiny filmových teórií; Umenie filmu.

Aristarchos zo Samu

- Grécko; okolo 310 - 230 pred Kristom. V 3. storočí pred Kristom autor heliocentrickej sústavy. V roku 280 pred Kristom pozorovaním zakrivenia zemského tieňa na Mesiaci odhaduje, že priemer Mesiaca je 1/3 priemeru Zeme.

Aristarchos zo Samothráky

- Grécko; filológ, filozof a učenec. Správca a knihovník v Alexandrijskej knižnici v rokoch 181 - 171 pred Kristom. Vydal a komentoval Homérovo dielo.

Aristarchos zo Samu

- Grécko; koniec 4. storočia - 1. polovica 3. storočia pred Kristom; astronóm. Vyslovil predpoklad, že Zem obieha okolo Slnka, čím odôvodňoval striedanie dňa a noci a ročných období.

Aristarchus

- kráter na privrátenej strane Mesiaca. Priemer 30 km. Vznikol asi pred 450 miliónmi rokov.

Aristeides

- Atény; asi 530 - asi 467 pred Kristom; generál. Porazil Peržanov u Marathónu, Salamíny a Platajf. Získal priezvisko "Spravodlivý". Mal vplyv na aténsku politiku a Délsky námorný spolok, ktorý bojoval s Peršanmi.

aristia

- mimoriadny hrdinský čin.
- a jeho literárna oslava.

Aristide, Jean

- Bertrand - Haiti; kňaz, politik. 1990 - 1991: prvý demokraticky zvolený prezident, zvrhnutý vojenským pučom; 1994 - 2000: prezident - po obnovení demokracie armádou USA. 2000 - 29. 2. 2004: prezident. Po nepokojoch trvajúcich od začiatku roka 2004 dňa 29. 2. 2004 uprchol do Dominikánskej republiky, keď pred tým podpísal rezignáciu.

Aristippos

- Grécko; 435 - 355 pred Kristom; filozof (z Kyreny). Vyznavač hedonizmu.

Aristofanes

- Grécko; asi 446 - po 338 pred Kristom; aténsky skladateľ komédií. Autor 40 komédií, zachovalo sa ich 11. Dielo: Lysistrata; Ženský snem.

Aristofanes Byzantion

- 257 - 180 pred Kristom; filológ, filozof a učenec. Správca a knihovník v Alexandrijskej knižnici v rokoch 195 - 191 pred Kristom. Autor prvého rozsiahleho gréckeho slovníka. Ako prvý začal používať bodku (diakritické znamienko) pre rozdeľovanie textu do viet.

aristokracia

- vláda najlepších.
- šľachta, vláduca trieda.
- privilegovaná vrstva alebo trieda spoločnosti.

aristokrat

- príslušník aristokracie.

Aristoteles zo Stageirykotva

- Grécko; 384 (Stageira) - 322 pred Kristom; filozof, polyhistor. Žiak Platóna. Bol presvedčený, že hmotný svet tvorí prvotná hmota, ktorá má rôzne podoby. Prvými takýmito podobami boli živly - zem, vzduch, oheň a voda, pričom každý živel charakterizovali dve zo štyroch vlastností - bol suchý, vlhký, horký alebo studený. Tak môže byť vzduch, ktorý je horký a vlhký prostým odstránením vlhkosti premenený v oheň, ktorý je horký a suchý. Pomer živlov a ich vlastností určoval podobu predmetu. Teoreticky tak bolo možné zmenou pomerov živlov postupne premieňať jednu formu hmoty do inej formy. To sa dialo opakovaným zahrievaním, pálením, odparovaním a destiláciou. Systematicky usporiadal všetky vtedy známe poznatky o vesmíre. Domnieval sa, že vo vesmíre existuje ďalší prvok, ktorý na Zemi nepoznáme, ktorému je vlastný kruhový pohyb (pohyb hviezd), ktorý nazval éter. Dokázal, že Zem je guľatá pozorovaním zatmenia Mesiaca (v roku 350 pred Kristom. ). Napísal asi 400 kníh. Spisy: Logika; Metafyzika; Fyzika; O duši; Etika; Politika; Poetika; Hai peri ta zóa historiai (Historia animalium; Zoológia).

aristotelizmus

- filozofický a myšlienkový smer vytvorený Aristotelom kriticky reagujúci na Platónovu náuku o ideách výkladom o látke utváranej tvarom (hylemorfizmus) a iné.

aristón

- jazýčkový hrací nástroj podobný kolovrátku (flašinetu).

Arišima, Takeo

- Japonsko; 1878 - 1923; spisovateľ.

aritmetika

- odbor matematiky. Náuka o číslach (prirodzených, racionálnych, iracionálnych, komplexných a iných).

aritmogrif

- číselka, hádanka, v ktorej sa nahradzujú číslice písmenami.

aritmológia

- mystický číselná náuka, technika a symbolika.

Arius

- Alexandria; † 336; teológ. Zakladateľ arianizmu.

arivizmus

- nezdravá ctižiadostivosť, prepätá snaha po vyniknutí a po spoločenskom vzostupe, presadzovanie vlastnej osoby, karierizmus, šplhavosť, povýšenectvo.

arizácia

- (v nacistickom názvosloví) násilné odstraňovanie Židov a prevádzanie židovského majetku do nežidovských, zvyčajne nacistických rúk.

arizátor

- človek, ktorý získal ulúpený majetok Židov posielaných do koncentračných táborov počas 2. svetovej vojny.

Arizona

- USA; členský štát na juhozápade USA od roku 1912. Rozloha 295. 134 km².

ARJ 21
Siang-feng (Lietajúci Fénix)

- Čína; dopravné lietadlo (prvé čínskej výroby). Prvý testovací let absolvovalo 28. 11. 2008. Kapacita: 90 pasažierov. Dolet: 3.680 km.

arkadický

- arkádsky; z Arkádie.
- prenesene blažený, idylický (pozri Arkádia).

Arkadios

- Byzantská ríša; 395 - 408: cisár.

Arkana, Keny

- Francúzsko; * ?. 12. 1982 (Marseilles); rapperka.

Diskografia:
2004: Le missile est lancé
2005: L'esquisse;
2006: La rage;
2006: Entre ciment et belle étoile;
2008: Désobéissance.

Arkansas

- USA; pravý prítok Missisippi, dĺžka 1. 450 km. Pramení v Skalistých horách.
- členský štát USA. Rozloha 138. 132 km². Hlavné mesto Little Rock.

arkatura

- v architektúre opakovanie arkádového motívu, najmä v podobe radu oblúkov zdobiacich steny budovy.

Arkádiakotva

- starogrécka krajina, ktorá sa rozprestierala uprostred Peloponézu a do ktorej kládli básnici dej svojich bukolských básní.

arkáda

- v architektúre rad rovnako veľkých oblúkov nesených zvislými podperami (stĺpmi, piliermi).

arkánum

- tajomstvo.

arkebuza

- stredoveká ručnica strednej ráže. Používala ju pechota v 15. až 17. storočí. (a) pôvodne ťažká pechotná puška ráže asi 20 mm (účinný dostrel asi 225 m) s tlejivkovým zámkom, opatrená na spodnej prednej časti hlavne hákom umožňujúcim zavesiť sa na hradby apod. a tlmiacim spätný náraz.
- z nej neskôr vznikla ľahká puška s kolieskovým zámkom. Vo Francúzsku a aj niekde inde nazývaná karabína.

arkebuzír

- arkebuzník; vo vojenskej histórii pešiak (ktorí neskôr splynuli s mušketiermi) a jazdec (v 16. - 17. storočí) vyzbrojený mečom, jednou alebo dvoma pištoľami a arkebuzou, vystrojený prilbou, predným a niekedy i zadným plechom (slabšie ako kyrysník), bojujúci najmä paľbou.

Arkesilaos

- Grécko; 315 - 241 pred Kristom; filozof. Zakladateľ tzv. strednej akadémie (akadémia Platónska), ktorá predstavuje filozofiu skepsy, podľa ktorej je poznanie iba pravdepodobné, čo celkom postačuje na život.

arkier

- v stavebníctve krytý výstupok s oknami vystupujúcimi z muriva stavby.

arkograf

- v geodetike zrkadlový prístroj k vytyčovaniu uhlov v teréne.
- prístroj umožňujúci narysovanie kružnice prechádzajúcej dvoma danými bodmi.

arkóza

- usadená jemnozrnná hornina zložená z kremeňa, zŕn živca, sľudy a iných nerastov.

arktický

- týkajúci sa severnej polárnej oblasti, Arktídy.
- položený v Arktíde.

Arktis

- severopolárna oblasť ohraničená zhruba júlovou izotermou 10 °C (asi severnej hranice lesa). Oblasť je zaľadnená, s niekoľkými súostroviami a na priľahlých pevninách.

Arktída

- severná polárna oblasť.

Arktur

- hviezda nultej veľkosti vzdialená 35 LY.

arkus

- arcus, oblúk, matematická značka arc. Arkus uhla ? je dĺžka kruhového oblúka o stredovom uhle ? a jednotkovom polomere, je to vyjadrdenia uhla v oblúkovej (absolútnej) miere. Platí arc. ?°=?. ?°/180 °.

arkuskotangenskotva

- cyklometrická funkcia - inverzná funkcia ku goniometrickej funkcii kotangens.

arkuskosekans

- cyklometrická funkcia - inverzná funkcia ku goniometrickej funkcii kosekans.

arkuskosínuskotva

- cyklometrická funkcia - inverzná funkcia ku goniometrickej funkcii sekans.

arkussínuskotva

- cyklometrická funkcia - inverzná funkcia ku goniometrickej funkcii sínus.

arkustangenskotva

- cyklometrická funkcia - inverzná funkcia ku goniometrickej funkcii tangens.

Arkwright, Richardkotva

- Anglicko; konštruktér, vynálezca. 1768: skonštruoval spriadací stroj s vodným pohonom. Stroj vyrábal pevnú priadzu, z ktorej sa tkali látky. Arkwright ho pomenoval vodný rám.

Arlington, Lizzie

- USA; basebalistka. Ako prvá žena podpísala v roku 1898 profesionálnu baseballovú zmluvu (klub Phaladelphia Reserves).

Armani, Giorgio

- Taliansko; * 11. 7. 1934; 1934 (Piacenze); módny návrhár. 1975: zakladá značku Armani - predstavuje pánsku kolekciu. 1976: predstavuje dámsku kolekciu. 1980: poradca herca Richarda Gera vo filme American Gigolo. Autor odevov, topánok, parfémov a nábytku.

armaria

- drevená schránka, do ktorej sa v starovekom Ríme ukladali knihy - napred zhotovené z papyrusu, neskôr z pergamenu.

armatúra

- príslušenstvo strojov a zariadení, ktoré zaisťuje ich správnu činnosť, obsluhu, kontrolu a ochranu, teda uzatvárajúce, regulačné a poistné orgány, meriace prístroje a podobne.
- zariadenie ukončujúce alebo rozdeľujúce vodné (plynové, parné) potrubie (kohútiky, ventily apod. ).
- kotva elektrického stroja.
- v stavebníctve oceľová výstuž železobetónových konštrukcií.

armatúra vysokej pece

- železný plášť alebo obruče sťahujúce jej obvod.

Armada Inveciblekotva

- Španielsko; "Neporaziteľné loďstvo" španielského kráľa Filipa II. Španielskeho Habsburga, ktoré sa pokúšalo v roku 1588 vylodiť v Anglicku. Tvorilo ho 120 lodí. Loďstvo bolo Angličanmi odrazené.

armáda

- súhrn vojenských síl štátu okrem námorníctva.
- vo vojenstve operačný zväz zložený z niekoľkých zborov (napríklad divízií): z rôznych druhov vojsk (vševojsková armáda) alebo rovnakého druhu vojsk (napríklad letecká armáda).
- v prenesenom zmysle veľké množstvo, zástup.

Armáda Božieho odporu

- Uganda; fundamelistická gerila, povstalecká armáda, ktorá od roku 1986 viedla proti vláde partizánsku vojnu. 29. 8. 2006 vstúpilo do platnosti prímerie medzi Armádou Božieho odporu a vládou.

armáda, Červená

- Červená armáda.

armáda, Dobrovoľníckakotva

- Rusko; tzv Bieli. Armáda v Rusku, ktorá bojovala proti Červenej armáde. Armádu zjednocoval odpor proti boľševikom a proti mierovej zmluve s Nemeckom (pozri brestlitevský mier). 1920: porazení na Kryme Červenou armádou.

armáda, konfederačná

- armáda štátov Konfederácie.

Armáda, Mahdího

- Irak
šíitska ozbrojená jednotka radikálneho duchovného Muktady Satra ; slúži v nej asi 10.000 ľudí.

armáda pracujúcich

- veľké množstvo pracujúcich, zástup.

Armáda Spásy

- protestantská denominácia, ktorú v roku 1878 založil W. Booth. Je vojensky organizovaná. Snaží sa rôznymi akciami upevňovať náboženské zmýšľanie a mierniť biedu obyvateľov niektorých krajín.

armáda, Šivova

- India; militantné hnutie v Indii.

armáda, terakotová

- Čína; posmrtná stráž v hrobke cisára Š'chuang-ti. Skladá sa z 7.000 terakotových vojakov v životnej veľkosti, 600 hlinených koní a stovky drevených vozov.

Armbruster, Ludvík

- Rakúsko; * 16. 5. 1928 (Praha); vedec a kňaz českého pôvodu. 1947: vstúpil k jezuitom. 1950: vyhostený v ČSR. 1952: licenciát teológie v Ríme. 1956: obhájil doktorskú prácu v Tokiu. 1959: vysvätený za kňaza. 1962 - 1999: pôsobil na tokijskej Sophia University. 1965 - 1970: rektor kňazského seminára v Tokiu. 2002: povolaný na teologickú fakultu v Prahe. 2003: zvolený dekanom fakulty.

ARMCO

- označenie obzvlášť čistej ocele o vysokej elektrickej vodivosti.

Armelin, Gustave

- Francúzsko; astronóm; autor návrhu na tzv. svetový kalendár.

armenistika

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, históriou a kultúrou arménskeho národa.

arménčina

- arménsky jazyk; samostatná vetva indoeurópskych jazykov. Hovorí sa ním v Arménii, sčasti v Turecku a Iráne.

Arméni

- indoeurópska národ žijúci v Arménskej, Gruzínskej a Azerbajdžanskej oblasti. Hovoria arménskym jazykom. Písmo je odlišné od iných písiem. Ako národ prví prijali kresťanstvo za štátne náboženstvo. Na Arménoch žijúcich v Osmanskej ríši, bola v rokoch 1915 - 1917 páchaná genocída (vyše 1.000.000 obetí).

Arménsko
Arménia
Arménska republika

Arménia

- bývalá súčasť ZSSR, zakaukazská republika.
Rozloha 29.743 km2.
Hlavné mesto Jerevan.
Historická oblasť medzi Čiernym a Kaspickým morom, Zakaukazsku.
asi 100: Arménska ríša.
4. storočie: kresťanstvo zavedené ako štátne náboženstvo (ako prvý štát na svete).
1514: pripojené k Osmanskej ríši.
1639: vpád Peržanov do východnej Arménie.
1915: Turecko deportuje západných Arménov, mnohí sú zmasakrovaní (zahynulo asi 1,5 milióna Arméncov).
1918: nezávislosť.
1920: Arménsko vyhlásené sovietskou republikou, stáva sa súčasťou ZSSR.
1936: vytvorenie republiky v rámci ZSSR.
1989 - 1994: boje s Ažerbajdžanom o enklávu Náhorný Karabach.
1991: nezávislosť, vstup do Spoločenstva nezávislých štátov.
1994: prímerie v Náhornom Karabachu.

Armija Krajowa

- Poľsko; Zemská armáda. Politická masová ozbrojená odbojová organizácia počas nacistickej okupácie Poľska, ktorú riadila poľská vláda v Londýne. V roku 1945 bola zrušená pre prevládnutie antikomunistických síl v jej radoch.

Armija Ludowa

- Poľsko; Ľudová armáda. Politická masová ozbrojená odbojová organizácia počas nacistickej okupácie Poľska. Vznikla v roku 1944 z Gwardie Ludowe, ktorá podliehala Krajowe rade narodowe. Neskôr splynula s politickými vojskami zo ZSSR.

Armillaria

- václavka, rod lupenatých húb. U nás rastie václavka jedlá na dreve - napáda aj živé stromy.

arminiáni

- stúpenci holandského protestantského teológa Arminia, ktorý nesúhlasil s ortodoxným kalvinizmom v učení o predestinácii. Ich názory boli odsúdené synodou v Dordrechte v rokoch 1618 - 9.

Arminius

- Holandsko; 1560 - 1609; protestantský teológ. Odporca kalvinizmu.

Armitage, Kenneth

- Anglicko; * 1916; sochár. Autor figurálnych plastík.

Armor Jr., James Burton

- USA; * 25. 9. 1950; astronaut.

armovací

- výstužný.

armovať

- vystužovať, vystužiť.

Armstrong, Henry Edward

- Veľká Británia; 6. 5. 1848 (Londýn) - 13. 7. 1937 (Londýn); chemik. Zaoberal sa výskumom terpenov a naftalénu. Navrhol menej obvyklú štruktúru pre benzén.

Armstrong, LanceLance Armstrong

- USA
* 18. 9. 1971
cyklista.
Manželka Kristin.
1996: ochorel na rakovinu.
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005: víťaz Tour de France.
2003: opúšťa manželku a žije s rockerkou Sheryl Crow (do roku 2005).

Kniha:
Návrat do života (o boji s rakovinou).

Armstrong, Louis "Satchmo"Louis Armstrong

- USA; asi 4. 7. 1900 (uvádza sa 4. 8. 1901) - 6. 7. 1971; jazzový trubkár a spevák, skladateľ. Otec Willie. Sestra Beatrice. 1. manželka Lillian Hardin (prostitútka). 2. manželka Lilian Hardin (sobáš v roku 1924). Prezývka Dipper. 1932: v Británii získava prezývku Satchmo (satchel - brašňa; mouth - ústa). 1947: zakladá skupinu All Stars. 1959: infarkt.

Armstrong, Neil AldenNeil Alden Armstrong

- USA
* 5. 8. 1930 (Wapakoneta)
† 6. 7. 1971
astronaut.
1950: pilot vo vojne v Kórei.
20. 7. 1969 21:56:21 (Houstonského času) ako prvý človek vystúpil na povrch Mesiaca, vôbec prvá návšteva mimozemského kozmického telesa.
Let na Gemini 8 (16. 3. 1966 - 17. 3. 1966), Apollo 11 (16. 7. 1969 - 24. 7. 1969).
1x výstup do voľného kozmu.

Armstrong, William Georg

- Veľká Británia; 26. 11. 1810 - 27. 12. 1900; technik, barón of Cragside. Autor vynálezu hydraulického akumulátora, hydraulického žeriavu. Založil zbrojovku Vickers - Armstrong Ltd.

Arnarson, Ingolf

- Island; 874: založil Reykjavík.

Arnauld, Angélique (Jacqueline Marie)

- Francúzsko; 8. 9. 1591 (Paríž) - 6. 8. 1661 (Paríž); abatiša kláštora Port - Royal. V kláštore založila centrum jansenizmu.

Arnauld, Antoine

- Francúzsko; 6. 2. 1612 (Paríž) - 8. 8. 1694 (Brusel); hovorca jansenistov.

Arnauld, Antoine

- Francúzsko; 1831 - 1885; revolucionár. Člen Prvej Internacionály, tajomník Parížskej komúny (1871).

Arndt, Ernst Moritz

- Nemecko; 1769 - 1860; básnik a publicista. Vyzýval k boju proti Napoleonovi.

Arneb

- hviezda alfa Leporis v súhvezdí Zajaca. Jasnosť 2,6 mag, od Slnka je vzdialená 500 LY. Arneb je veľobor 6.000 x väčší ako Slnko.

Arnheim, Rudolf

- Nemecko; * 1904; filmový teoretik a estetik. Filmografia: Film ako umenie.

arnika

- Arnica montana; prha; liečivá rastlina. Len na vonkajšie použitie! 2 polievkové lyžice na jeden pohár vody nám vytvoria tinktúru vhodnú na liečenie podliatin a zrazenín.

Arnod, Benedictkotva

- USA; 14. 1. 1741 (Norwich, USA) - 14. 6. 1841 (Londýn); generál. Manželka Margareta Mansfield († 1775; sobáš v roku 1767). 2. manželka Peggy Shippen (sobáš 8. 4. 1779). 1754 - 1763: bojoval s Francúzmi proti Indiánom. 1775: zapája sa do vojny o nezávislosť. 10. 5. 1775 dobyl britskú pevnosť (v hodnosti plukovníka) Ticonderoga u Champlainovho jazera. V júli 1775 sa vracia domov, medzitým mu zomrela manželka. V auguste 1775 sa pripája ku Washingtonovi. 1776: povýšený na brigádneho generála. 1777: odráža britskú inváziu v Connecticute, povýšený na generálmajora. október 1777: víťaz bitky u Saratogy (zranený do nohy). 1778: veliteľ armády USA. Od roku 1780 tajne komunikuje s Britmi a predáva im informácie o pohyboch vojsk francúzskych i amerických. Nakoniec Britom predal plány pevnosti West Point (spojku, ktorá dokumenty niesla, Johna André, britského dôstojníka, šťastnou náhodou zastavila a olúpila trojica samozvaných domobrancov. André bol popravený 2. 10. 1780). Od tej doby bojoval na strane Angličanov. 1781: viedol útok a nechal zapáliť Nový Londýn. Koncom roku 1781 s manželkou odchádza do Británie. V USA synonymom zradcu.

Arnold, Emanuel

- ČR
* 1800† 1869
jeden z vodcov českých radikálnych demokratov.
Účastník revolúcie v roku 1848.
V rokoch 1849 - 1857 väznený.

Arnold, Karl

- Nemecko
* 1. 4. 1883 (Neustadt)
† 29. 11. 1953 (Mníchov)
kresliar.
Spolupracovník časopisov Simplicissimus, Jugend a Lustige Blätter.

Arnold, Kenneth

- USA
pilot.
24. 6. 1947 pozoroval 9 lietajúcich neidentifikovateľných predmetov.
Vznikol fenomén nazvaný UFO.

Arnold, Malcolm

- Veľká Británia
† 23. 9. 2006
hudobný skladateľ.
Autor deviatich symfónii, ôsmich baletov, dvoch opier a hudby ku 132 filmom.
1993: za zásluhy o hudbu povýšený do šľachtického stavu.

Dielo:
1957: Most cez rieku Kwai (hudba k filmu; Oscar)
2006: Traja mušketieri (balet).

Arnold, Richard Robert "Ricky"Richard Arnold

- USA
astronaut.
Let na STS-119.
2x výstup do voľného kozmu.

Arnold, Susan

- USA
* 1954 (Pittsburgh)
manažérka.
1976: získala bakalársky titul na University of Pennsylvania.
1980: s titulom MBA ukončila štúdium University of Pittsburgh.
1980: prijala miesto asistentky v oddelení pracích a čistiacich prostriedkov Procter&Gamble.
1990: povýšila na šéfku kanadskej kozmetickej divízie.
1993: stala sa manažérkou deodorantov na trhu v USA.
1996: viceprezidentka a generálna manažérka divízie deodorantov a starostlivosti o pleť.
1997: ujala sa funkcie viceprezidentky severoamerickej divízie starostlivosti o tkaniny.
1999: prezidentka globálnej starostlivosti o pleť.
2002: menovaná prezidentkou kozmetickej divízie Procter & Gamble.
2004: viceprezidentka Procter & Gamble.
2006: prezidentka divízie ústnej hygieny a farmaceutickej výroby.

Arnold z Dobroslavína, Jan

- ČR
† 1687
kníhtlačiar.
Od roku 1672 vydával v Prahe Ordinari Postzeitungen (nemecky písané noviny). Syn Karel († 1745) pokračoval v jeho úsilí.

Arnošt z Pardubíc

- ČR
* 1297
† 1364
teológ.
1343 - 1364: prvý pražský arcibiskup.
Od roku 1344 dôverný radca Karla IV.

Arnulf

- † 899
východofranský kráľ a rímsky cisár.
Usiloval sa o porobenie Veľkomoravskej ríše.

ARO

- anesteziologickoresustitačné oddelenie.

arogancia

- drzosť, spupnosť.

arogantný

- nadutý, domýšľavý, drzý, spupný, pohŕdajúci človekom.

aromaterapia

- liečba vôňami.

aromatický

- vonný.

aromatiká

- vonné a chuťové látky prírodnej alebo syntetickej povahy (napríklad silice, vanilín). Používajú sa v potravinárskom priemysle.

aromatikum

- vonná látka, voňavá esencia.

Aron, Raymond

- Francúzsko; * 1905; sociológ, filozof a publicista. Aktívny stúpenec antikomunizmu a konvergencie.

arondácia

- zaokrúhľovanie, napríklad pozemkov.

Arons, Martin Leo

- Nemecko; 15. 2. 1860 (Berlín) - 10. 10. 1919 (Berlín); fyzik. Skúmal vedenie elektrického prúdu v plynoch a kvapalinách. 1892: vynašiel ortuťovú výbojku.

Arosa

- Švajčiarsko; turistické a športové stredisko.

arost

- sucho v ústach.
- vysychanie v ústach.

aróma

- vôňa.

aróma, muškátová

- charakteristická vôňa a chuť hrozna muškátových odrôd.

Arp, Jean (Hans)

- Francúzsko; 1887 - 1965; alsaský abstraktný sochár, maliar a básnik. Spoluzakladateľ dadaizmu.

Arpád

- Maďarsko; (890) 896 - 907: vodca maďarských kmeňov, ktoré vtrhli do Európy. Rozvrátil panstvo Veľkomoravskej ríše a mocensky ovládol stredné Podunajsko. Zakladateľ dynastie Arpádovcov.

Arpád, Béla III.

- Uhorsko; 1173 - 1196: kráľ. V krajine zaviedol dobre fungujúci systém kráľovských úradov včítane kráľovskej kancelárie.

Arpád, Béla IV.

- Uhorsko; 1235 - 1270: kráľ.

Arpád, Gejza

- Uhorsko; 972 - 997: knieža; syn Štefan I.

Arpád, Koloman

- Uhorsko; 1095 - 1114: kráľ. V krajine zaviedol komitátnu (stoličnú, župnú) správu.

Arpád, Ladislav

- Uhorsko; 1077 - 1095: kráľ.

Arpád, Ondrej II.

- Uhorsko; 1205 - 1235: kráľ.

Arpád, Ondrej III.

- Uhorsko; 1290 - 1301: posledný kráľ z dynastie Arpádovcov.

Arpád, Štefan I. Svätý

- Uhorsko; 997 - 1038: knieža; otec Gejza. Vlastným menom Gejza, po krste prijal meno Štefan (1000). Zakladateľ uhorskej štátnosti. Neskôr prehlásený za svätého. Po dohovoroch v roku 1018 začalo začleňovanie slovenského územia do Uhorského kráľovstva.

Arpád, Štefan V.

- Uhorsko; 18. 10. 1239 - 6. 8. 1272; 1270 - 1272: kráľ. Otec Béla IV.

arpeggio

- [ - džo]; v hudbe harfový spôsob hrania rozložených akordov na nástroji.

arrabiata

- pikantná talianská omáčka na cestoviny.

Arreola, Juan José

- Mexiko
* 21. 9. 1918
prozaik.

Dielo:
Úplné spiknutie (Confabulario total, poviedka).

Arrhenius, Carl Axel

- Švédsko; * 1757; † 1824; mineralóg.

Arrhenius, Svante August

Svante August Arrheniuskotva - nové umenie (z latinčiny). V hudbe obdobie viachlasej hudby v 14. a 15. storočí, najmä v Taliansku, Francúzsku, Anglicku a Španielsku.

Arsak

- spolu s bratom založil Parthskú ríšu v roku 248/7 pred Kristom.

arsen

- pozri arzénovodík.

Arsenal

- Veľká Británia; futbalový klub. Založený v roku 1886. Do roku 2005 (sezóna 2005 - 2006): 13x majster Anglicka; 10x Anglický pohár; 1x PVP (1994); 1x Pohár UEFA (1970); V sezóne 2003 - 2204 neprehral v lige ani jeden zápas.

arsenicon

- pozri auripigment.

arsenicum

- latinský názov chemického prvku arzén.

Arsés

- Perzia; † 336; 336: kráľ. Otec Artaxerxes III. Ochos. Zavraždil ho, ako otca , eunuch Bagoas, keď nechcel vládnuť podľa jeho rád.

Arsia Mons

- Mars; vulkán.

Arsinoizherum

- predchodca dnešných nosorožcov. Žil zhruba pred 34 - 32 miliónmi rokov na území dnešnej Etiópie. Jeho pozostatky objavili paleontológovia z texaskej univerzity v roku 2004 (viedol ich John Kappelman). Od dnešných nosorožcov sa líši podstatne väčšími rozmermi a hmotnosťou, taktiež jeho rohy sú umiestnené inak - vedľa seba.

aršík

- vo filatelii niekoľko poštových známok vytlačených so zvláštnym nápisom na okraji známkového listu.

aršín

- stará ruská dĺžková miera (lakeť). = 16 verškov = 0,7112 m.

art deco

- štýl designu a dekorácie v období medzi svetovými vojnami. Posledný umelecký štýl, ktorý zasiahol všetky oblasti života. Presadzoval čisté línie, abstraktný design a jednoduché výrazné farby. Vznikol vo Francúzsku v roku 1925 (Výstava dekoratívneho a priemyselného umenia - Exposition des Arts Décoratifs et Industriels).

art protis

- vo výtvarníctve druh tapisérie vznikajúci voľným komponovaním obrazu na základnom rúne (2) tým, že sa na neho upevňujú ďalšie rúna odstupňované tvarom i farbou.

Artaud, Antonín

- Francúzsko; 1896 - 1948; divadelný riaditeľ, dramatik a teoretik.

Artaxerxes I.

- Perzia. 464 - 424: kráľ. Otec Xerxes. Súčasník Hippokrata. Pokračoval v grécko - perzskej vojne, ktorú začal jeho otec. V roku 448 pred Kristom bol donútený uzavrieť mier.

Artaxerxes III. Ochos

- Perzia; †  337 pred Kristom; kráľ. Syn Arsés. Bezohľadný panovník. 344 pred Kristom: dobyl Egypt. Bol zavraždený eunuchom Bagoasom, ktorý dúfal v posilnenie svojej moci, keď sa votrie do priazne nasledovníka trónu (Arsés).

artdesign

- umelecký design.

artefakt

- umelo vzniknutý predmet.
- v archeológii prehistorický nástroj.
- v biológii umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek.

artel

- v ruskom prostredí družstvo alebo výrobné spoločenstvo. V bývalom ZSSR bol poľnohospodársky artel zákdladnou jednotkou kolchozu.

Artemije

- Kosovo
pravoslávny biskup, hlava pravoslávnej cirkvi v Kosovo.

Artemis

- Grécko
bohyňa lovu, cudnosti a Mesiaca. Sestra Apolónova. Totožná s rímskou Dianou.

Artemisia absinthium

- palina pravá. Bylina, ktorá je obsiahnutá v absinte.

Artemjev, Oleg Germanovič

- Rusko
* 28. 12. 1970
kozmonaut.

arteritída

- zápal tepny.

artes liberales

- sedem slobodných umení (tvoriacich základ stredovekých vedomostí).

arteterapia

- v podstate určitý spôsob psychoterapie, liečenie umením. Metóda je vhodná pre osoby trpiace alkoholizmom, závislosťami, bulímiou, anorexiou či inými fyzickými alebo duševnými problémami. Zapojenie tanca do liečby má navyše priaznivé účinky ako pohybová liečba.

artéria

- tepna; druh cievy.

artériografia

- rtg vyšetrenie tepien. Prevádza sa po vstreknutí kontrasnej látky.

artériosklerózakotva

- arteriosclerosis; kôrnatenie tepien (nie zápalového pôvodu). Vzniká po metabolických zmenách alebo opotrebovaním.

Artěl

- ČSSR; družstvo založené v roku 1908 v Prahe. Zaniklo v roku 1934. Produkovalo hodnotné výrobky užitého umenia.

Arthur

- Anglicko; národný hrdina keltských Britov v 5. - 6. storočí. Stal sa stredom keltských a anglických povestí (Artuš).

Arthur, BeaBea Arthur
(vlastným menom) Beatrice Frankel

- USA
* 13. 5. 1922 (New York)
† 25. 4. 2009 (Los Angeles)
herečka.

Filmografia:
Maude a Golden Girls (Zlaté dievčatá, 1985 - 1992, seriál)
All in the Family (Všetci v rodine, TV komédia).

artificializmus

- maliarsky štýl 20. a 30. rokov 20. storočia založený na voľných asociáciách.

Artigas, José Gervaiso

- Uruguaj; 1764 - 1850; národný hrdina, osloboditeľ. Od roku 1820 žil v exile v Paraguaji.

Artjuchin, Jurij Petrovič
Jurij Petrovič ArťuchinJurij Arťuchin

- Rusko
* 22. 7. 1930 (Peršutino)
† 4. 8. 1998
kozmonaut.
Let na Sojuz 14 (3. 7. 1974 - 19. 7. 1974). Pobyt na Saljut 3.

artičoka

- Cynara; druh zeleniny. Statná, až 2 metre vysoká rastlina podobná bodliaku z čeľade hviezdicovitých. Obsahuje cynarin - výborný liečivý prostriedok na pečeň, žlčník a zažívacie potiaže vôbec. Liečivý odvar z koreňa sa používa ako liek, likér je alkoholický nápoj, ktorý možno taktiež používať ako liek (napr. pri zápaloch žlčníka).
- dužinaté kvetné lôžka artičoky používané ako lahôdková zelenina.

artičoka, kardová

- Cynara cardunculus, kardus záhradný; kuchynská zelenina.

artičoka, pravá zeleninová

- Cynara scolymus; v kulinárskej praxi najčastejšie využívaný druh artičoky - najmä nie vykvitnuté pupene.

artikel

- predmet obchodovania, tovar.

artikly, štyri pražské

- spoločný ideologický program husitského hnutia z roku 1420.

artikul

- článok, odstavec, uznesenie, program.

artikul, cechový

- cechové stanovy. Zvyčajne je mienený generálny cechovný artikul z roku 1739, ktorý vymedzuje postavenie a práva cechov v českých zemiach.

artikul, snemový

- uznesenie zemských snemov, ktoré sú zapisované do zemských máp (dosiek). Od 15. storočia boli tlačené aj pre verejnosť.

artikulácia

- článkovanie hlások pri reči alebo pri vyslovovaní.
- v anatómii (articulatio) kĺb, pohyblivé spojenie dvoch alebo viacerých kostí.

artikulovať

- vytvárať, vyslovovať hlásky.
- vysloviť, vyslovovať, formulovať, (jasne) vyjadriť, vyjadrovať.

artikuly, pražské

- spoločný husitský program z roku 1420, ktorý obsahoval 4 požiadavky: slobodu kázania, slobodu prijímania pod obojím, zákaz svetskej vlády kňažstva a stíhanie smrteľných hriechov.

artiléria

- pôvodne názov pre ťažké mechanické zbrane.
- od 14. storočia ťažké palné zbrane.
- delostrelectvo.

artista

- cirkusový alebo variétny umelec.

artistický

- týkajúci sa artistu.
- týkajúci sa umenia, umelecký.

artistika

- varietné a cirkusové umenie. Zahŕňa rôzne odbory, z ktorých je najstaršia akrobatika a žonglérstvo.

artistný

- zaneraný predovšetkým na umeleckú tvorbu.

artizácia

- poumelčenie, napr. pohybu.

artizmus

- samoúčelný formalizmus v umení hlásajúci tzv. čisté umenie.

Artois

- kraj v severnom Francúzsku. Najvýznamnejšie mesto je Arra.

artotéka

- špeciálne oddelenie knižnice, v ktorom si je možné požičiať obrazové dokumentácie a publikácie o výtvarných dielach, napr. niektorú reprodukciu či obrazový katalóg reprodukcií, grafiky apod.

Artôt, Alexandre Joseph Montagrey

- Francúzsko; 25. 1. 1815 (Brusel) - 20. 7. 1845; husľový virtuóz.

artralgia

- bolesť kĺbov.

artritída

- artritis; choroba kĺbov, zápal kĺbov, zvyčajne bakteriálneho pôvodu. V mieste kĺbových spojov dochádza k deformácii kostí.

artroskopia

- vyšetrenie dutiny kĺbu.

artróza

- arthrosis, arthrosa; nezápalové kĺbne zmeny, napríklad degeneratívne.

Artuškotva

- mýtický anglický kráľ. Manželka Guenevera. Údajne panoval na prelome 5. a 6. storočia. Podľa anonymných Annales Cambriae zomrel v roku 537 v bitke u Camlannu.

Arťom, Alexander Rodionovič

- Rusko; 1842 - 1914; herec.

Arutjunjan, Vladimir

- Gruzia; atentátnik. V máji 2005 sa pokúsil v Tbilisi spáchať atentát na amerického prezidenta G. Buscha mladšieho. Pri jeho prejave hodil na neho granát, ktorý pre závadu nevybuchol.

aryl

- jednomocná skupina odvodená odňatím jedného atómu vodíka viazaného na aromatickom jadre, napríklad fenyl.

arytmia (arythmia)

- nepravidelnosť, nedostatok rytmu.
- v medicíne porucha rytmu (srdečného, dýchacieho).

arytmológia

- medicínsky odbor zaoberajúci sa poruchami srdečného rytmu.

Arzamazov, German Semjonovič

- Rusko; * 9. 3. 1946; kozmonaut.

arza

- zdvih nohy pri tanci.
- rytmicky nedôrazná časť metrickej stopy, neprízvučná slabika (niekoľko slabík) veršovej stopy (akatalektický verš), ktoré nemajú iktus.

arzán (arzénovodík)

- bezfarebný, prudko jedovatý plyn cesnakového zápachu, vznikajúci napr. rozkladom arzenidov kyselinami.

arzánový

- arzenovodíkový.

arzenál

- štátny závod na výrobu zbraní a munície s priestormi na ich uskladnenie.
- námorné prístavné zariadenie s dokmi a lodenicami ku konštrukcii, opravám a vyzbrojovaniu vojnových lodí.
- sklad zbraní, zbrojnica.
- skladisko, zásobáreň.

arzenál, bohatý

- v publicistike spojenie bohatý arzenál použíbané ako bohatá slovná zásoba.

arzeničitan

- soľ kyseliny arzeničitej.

arzeničnan

- soľ kyseliny arzeničnej.

arzeničný

- obsahujúci arzén v oxidačnom stupni V.

arzenid

- zlúčenina arzénu s kovmi, ktorá sa pripravuje tavením ich zložiek, prípadne z roztoku solí kovov účinkom arzánu.

arzenik

- arzénový jed. Je to biely kryštalický prášok, oxid arzenitý As4O6. Už dávka 0,1 g spôsobuje človeku smrť.

arzenit

- arzenolit.

arzenitan

- soľ kyseliny arzenitej.

atzenitý

- obsahujúci arzén v oxidačnom stupni III.

arzenolit (arzenit)

- vzácny kockový nerast, oxid arzenitý.

arzenopyrit

- hojne rozšírený kovovo žltobiely jednoklonný nerast, sulfid železa a arzénu, hlavná arzénová ruda, arzénový pyrit.

arzén

- kovový šedobiely chemický prvok, značka As.Vyskytuje sa v štyroch modifikáciách. Šedobiely, krehký, s kovovým vzhľadom, jedovatý. Tvrdosť 6. Jeho kysličník (arzenitý; arzenik) je prudko jedovatý. Používa sa v sklárstve a pri spracovávaní koží, jeho zlúčeniny sa používajú ako liek, na hubenie hmyzu, myší a podobne. Jeho príprava bola známa už v 13. storočí.

arzénovodíkkotva

- arzin; AsH3, jedovatý, slabo páchnuci po cesnaku, bezfarebný plyn. Teplom sa rozkladá na arzén a vodík. Niektoré z jeho zlúčenín sa používali ako bojových látok.

arzin

- arzenovodík.

as

- drobná minca, 1/100 denára.
- tón o poltón nižší ako tón a.
- notové označenie tónu.
- základná rímska váhová jednotka (a zároveň minca).

aS

- značka pre jednotkuabsiemens.

As

- vo fyzike značke pre ampérsekundu.
- chemická značka prvku arzén.

as-Sání, Hamad bin Džásim bin Džabr

- Katar; šajch. 2005: minister zahraničných vecí.

Asad, Bašárkotva

- Sýria
politik.
Otec Háfiz.
2000: prezident.

Asad, Háfiz

- Sýria; † 2000; politik. Syn Bašár. 1982 - 2000: premiér. 2000: prezident.

Asafjev, Boris Vladimirovič

- ZSSR; 1884 - 1949; skladateľ a hudobný vedec. Autor opier a baletov (Bachčisarajská fontána), symfónií, koncertov a vokálnej hudby.

Asahara, Šokó

- Japonsko; * 1955; vodca sekty Óm šinrikjó. Vlastné meno Čizuo Macumoto. Dcéra Rika Macumoto. V roku 1995 (20. marca) prikázal útok jedovatým sarínom proti civilnému obyvateľstvu v metre Tokia. Sekta sa pod jeho vedením pokúsila preniknúť i do politiky, keď v roku 1990 kandidovali v parlamentných voľbách (neúspešne).

Asam, Cosmas Damian

- Nemecko; 28. 9. 1686 (Benediktbeuern) - 10. 5. 1739 (Mníchov); maliar a architekt.

asambláž

- technika tvorenia výtvarného diela zoskupovaním rôznych nesúrodých materiálov a predmetov.
- dielo takto utvorené.
- trojrozmerná obdoba koláže.

asanácia

- vyčistenie priestoru od škodlivín všetkého druhu a jeho úprava po zdravotnej stránke.
- veľká prestavba starých častí miest z hygienických dôvodov.
- vo vojenstve očistenie priestoru od prenášačov nákazlivých chorôb.
- vo vojenstve očista priestoru od bojových chemických látok.

Asano, Takaminokami

- Japonsko; ? - 1701; samuraj. Za to, že porušil protokol na cisárskom dvore, musel spáchať harakiri.

Asarhaddon

- Sýrska ríša; panovník. 680 - 669 pred Kristom: kráľ. Obnovil zničený Babylón.

asas

- meno tónu o dva poltóny nižšieho ako tón a, rovnozvučný s tónom g.
- notové označenie tónu.

asaul

- dôstojnícka hodnosť v bývalom kozáckom vojsku.

Asaulčenko, Pavel

- Rakúsko; †  20. 11. 2000 (zavraždený v Moskve); kameraman TV ORF. Stal sa obeťou lúpežného prepadnutia.

Asám

- členský štát Indie. Rozloha 203. 795 km².

Asámci

- národnosť v indickom štáte Asám. Hovoria asámštinou.

asb

- značka pre apostilb.

Asbjornsen, Peter Christen

- Nórsko; 1812 - 1885; zberateľ rozprávok.

Ascari, Alberto

- † 1955 (okruh Monza); pretekár F1.

ascendencia

- v pokolení vzostupnom. Opak je descedencia.

ascendent

- príbuzný vo vzostupnom pokolení.
- začiatok prvého domu, kľúčové miesto horoskopu.

ascendenti

- v genealógii všetci predkovia určitého jedinca.

ascendentný

- vzostupný.

ascites

- v medicíne chorobné nahromadenie sa tekutiny v brušnej dutine.

ASEAN

- Združenie štátov juhovýchodnej Ázie. Členovia (rok vstupu): Brunei (1984), Filipíny (1947), Indonézia (1967), Kambodža (1999), Laos (1997), Myanmar (1997).

aseita

- existencia sama o sebe.

Asejev, Nikolaj Nikolajevič

- ZSSR; 1889 - 1963; básnik, filozof.

asekurácia

- poistenie, zabezpečenie, záruka.
- poisťovňa.

Asen, Jan

- Bulharsko; člen kráľovskej dynastie (1187 - 1280). Spolu s bratom Petrom v roku 1187 povstaním proti Byzantskej ríši obnovili bulharský štát.

Asen, Jan II.

- Bulharsko; 1218 - 1241najmocnejší člen kráľovskej dynastie (1187 - 1280).

Asen, Kalojan

- Bulharsko; člen kráľovskej dynastie (1187 - 1280). V roku 1204 dostal od pápeža kráľovský titul.

Asen Peter

- Bulharsko; (aj Asěn) člen kráľovskej dynastie (1187 - 1280). Spolu s bratom Janom v roku 1187 povstaním proti Byzantskej ríši obnovili bulharský štát.

asent

- vojenský odvod.

asentimentálny

- nepodliehajúci citom, prostý citovosti.

asem

- v Malej Ázii používaná zliatina striebra (25%) a zlata (75%).

asepsa (aepsis)

- ničenie choroboplodných zárodkov chemickými prostriedkami, bránenie vniknutiu infekcie do rany.

aseptický

- zbavený choroboplodných zárodkov.

aserciakotva

- tvrdenie, presadzovanie.
- uznanie pravdivosti výroku.

asertivitakotva

- sebapresadzovanie, nenásilne prejavené sebavedomie, trúfalosť. Schopnosť uplatňovať, uplatniť, presadzovať, presadiť, predkladať, predložiť vlastný názor jednoznačne, ale súčastne ohľaduplne a psychologicky vhodne.

asertívny

- sebapresadzujúci.
- sebavedomý.

asertorický

- tvrdiaci, uisťujúci.

asesor

- súdny prísediaci.
- daňový odhadca.

asexualita

- absolútny nezáujem o sex a sexuálny život. Postihuje asi 3 - 4 % ľudskej populácie.

asexuálny

- bez záujmu o sex.

asfalt

- druh prírodnej alebo syntetickej živice hnedočiernej až čiernej farby.

asférický

- ktorý má v rozličných rezoch prechádzajúcich optickou osou premenný polomer krivosti.

asfodel

- stredomorská rastlina s mečovitými listami a s hroznami bielych kvetov, odznak smútku antických národov.
- v botanike rod Asphodelus.

asfyxia (asphyxia)

- dusenie sa z nedostatku kyslíka a hromadenia kysličníka uhličitého v pľúcach.

Ashby, Jeffrey ShearsJeffrey Ashby

- USA
* 16. 6. 1954 (Dallas)
astronaut.
Let na STS-93 (23. 7. 1999 - 28. 7. 1999), STS-100 (19. 4. 2001 - 1. 5. 2001), STS-112 (7. 10. 2002 - 18. 10. 2002).

Ashcroft, John

- USA; 2001 - 4: minister spravodlivosti.

Ashe, Arthur

- USA; 10. 7. 1943 (Richmond) - 6. 2. 1993 (New York); tenista. Prvý víťaz turnaja vo Wimbledone a profesionálnych majstrovstiev sveta v roku 1975, medzinárodných majstrovstiev USA v roku 1978 a Austrálie v roku 1970 čiernej pleti. Zomrel na AIDS.

Asheton, Ron

- USA; † ?. 1. 2009 (nájdený doma 6. 1. 2009); hudobník.
Hudobník sa preslávil ako člen punkovej legendárnej skupiny The Stooges (1967 - 1974), ktorú tvoril spolu so svojím bratom a bubeníkom Scottom a spevákom Iggym Popom. Kapela nahrala na prelome šiestej a siedmej dekády prelomové albumy The Stooges, Fun House a Raw Pover. Svoju činnosť obnovila v roku 2003, nahrala album The Weirdness.
Okrem The Stooges spolupracoval Asheton s kapelami New Order, New Race alebo Dark Carnival, na gitaru hral tiež v skupine The Wylde Rattz, ktorú založil s Mikeom Wattom, J. Mascisom (Dinosaur Jr.), Thurstonom Moorom (Sonic Youth) a Markom Armeom (Mudhoney). Prispel na soundtrack k Velvet Goldmine (Sametová extázia), ako herec sa objavil vo filmoch Texaský masaker motorovou pílou alebo Mosquito.

Ashton, Frederick

- Anglicko; * 1906; tanečník a choreograf.

Asia

- rímska provincia zriadená na území Pergamonu po roku 130 pred Kristom.

asibilácia

- v jazykovede postupné oslabovanie záveru pri výslovnosti hlásky doprevádzané vznikom trecieho šumu (napr pri výslovnosti hlásky [d'] ako [dz] v slove deti v oblasti lašského nárečia na severovýchodnej Morave).

asibiláta

- afrikáta.

asiento

- právo dovážať otrokov do španielskych kolónií. Bolo zrušené v roku 1750.

asignácia

- poukážka. v práve príkaz daný nejakou osobou osobe inej, aby za ňu platila osobe tretej.
- v ekonómii poukázanie časti dane na určitý účel.
- bankovky vydávané v Rusku od roku 1769 do polovice 19. storočia.

asignát

- banka vo Francúzsku počas Veľkej francúzskej revolúcie platná v rokoch 1789 - 1796.

asimilácia

- v sociológii proces, v ktorom sa jedna skupina, zvyčajne menšina alebo prisťahovalecká, stáva súčasťou inej tak, že stráca niektoré svoje kultúrne znaky a osvojuje si iné; splývanie jedného národa či etnickej skupiny s druhým.
- v jazykovede spodoba - pripodobnenie hlásky inej hláske (podľa znelosti, miesta artikulácie ai. ).
- v botanike spôsob prijímania látok z vonkajšieho prostredia a ich využitie k výstavbe vlastného tela a k životným procesom.
- v biológi premena jednoduchých látok prijatých organizmom v ústrojné látky. Jeden z prejavov metabolizmu.

asimilovať

- prispôsobovať, prispôsobiť. Prevádzať, previesť asimiláciu.

asimilovať sa

- zmeniť sa tak, že sa nové podmienky stanú vyhovujúce.
- splynúť s novým, iným.

Asimov, Isaac

- USA; * 2. 1. 1920 (Petroviča; Rusko), † 6. 4. 1992 (New York); spisovateľ sci-fi, biochemik. Otec Judah (1896 - 1969), matka Anna Rachel Berman (1895 - 1973); brat Stanley (1929 - 1995); sestra Marcia (* 1922). 1928: získal občianstvo USA. Manželka Gertruda Blugerman (sobáš 26. 7. 1942, rozvod v roku 1973). Syn David (* 21. 8. 1951; dcéra Robyn (* 19. 2. 1955). 2. manželka Janet Jephson (sobáš 30. 11. 1973). 1983: pri operácii srdca nakazený vírusom HIV. Autor troch zákonov robotov: Robot neublíži ľuďom a nedovolí, aby im bolo ublížené, robot musí rešpektovať pokyny ľudí, pokiaľ nie sú v rozpore z prvým zákonom, robot musí chrániť svoju existenciu, pokiaľ to neodporuje prvému či druhému zákonu. V roku 1983 zákony doplnil o zákon 0: Robot nemôže ublížiť ľudstvu alebo svojou nečinnosťou dopustiť aby ľudstvu bolo ublížené. Dielo: 1950: Okruhliak na oblohe (Pebble in the Sky); 1950: Tyran; 1951 Nadácia (Foundation); 1950: Ja, robot; 1956 Nahé slnko (Astounding); 1958: Pokračovanie Nahého slnka (Hranica nekonečna; nedokončené); 1958: Obchodníci so smrťou; 1974: Robouniversum Isaaca Asimova (Isaac Asimov's Robot City); 1976: Pozitrónový muž (The Bicentennial Man (Stellar - 2)); 1982 The Complete Robot (Úplný robot); 1982: 1990 Robot Visions (Vízie robotov); 1982: Pokračovanie Nadácie Nadácia na hraniciach (Foundation's Edge); 1983: Roboty úsvitu (Doubleday).

asistencia

- pomocná účasť pri nejakom úkone; prítomnosť, pomoc pri niečom.
- prisluhujúca (pomáhajúca) osoba alebo osoby.

asistent

- v pôvodnom význame pomocník. Dnes na vysokých školách pedagóg poverený vedením proseminárov a cvičení pre prvé študijné ročníky. Učiteľská a vedecká sila na vysokých školách a klinikách a vo vedeckých ústavoch.
- v medicíne lekár pomáhajúci operatérovi.
- v cirkvi a. ) klerik prisluhujúci pri bohoslužbách; b. ) radca rádového predstaveného.
- od 10. 7. 1991 do 20. 7. 1992 názov poradcu prezidenta ČSFR; pomocník poslanca v parlamente ČR.
- titul nižších úradníkov.

asistent, odborný

- asistent s vymedzeným učebným úväzkom, majúci vo vymedzenom rozsahu povinnosť vyučovať, skúšať a vedecky pracovať.

asistent, štátnych dráh

- služobný titul úradníkov s neúplným stredoškolským vzdelaním, nižší ako adjunkt, neskôr (asi do roku 1950) ako vrchný asistent.

asistentka

- žena zastávajúca miesto asistenta.

asistentka, pôrodná

- žena oprávnená vykonávyť bežnú pôrodnícku prax; ženská sestra.

asketický

- odriekavý, zdržanlivý, prísny na seba.

asketik

- stúpenec asketizmu.

asketimus

- askéza; odriekavý, prísny, zdržanlivý spôsob života.

askéta

- kto vedie asketický život.

askéza

- odriekavý, prísny, zdržanlivý spôsob života. V nboženstve trvalé úsilie dosiahnuť sústavným cvičením v cnostiach dokonalosti.

Askildsen, Kjell

- Nórsko
* 30. 9. 1929 (Mandal)
spisovateľ.

Dielo:
1991: Širokápustá krajina (Et stort, ode landskap).

Asklepiados zo Samu

- 3. storočie pred Kristom
antický básnik.
Je po ňom pomenovaný asklepiadický verš.

Asklepieion

- pútnické miesto zasvätené gréckemu bohu lekárstva Asklépiovi (latinsky Aesculapius) s liečebnými kúpeľnými zariadeniami.

Asklepios

- Grécko
aj Aeskulap.

askorbinový

- askorbový; chrániaci pred skorbutom .

askospóra

- druh výtrusu typický pre vreckaté huby.

askripcia

- dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia na základe príslušnosti k privilegovaným vrstvám.

askus

- vrecko.

ASLV

- India; nosná raketa, nosnosť 100 kg.

asm

- typ súboru v programovacom jazyku assembler.

Asmanová, Milena

- ČR; * 11. 10. 1930; herečka. Filmografia: Kamenný řád (seriál).

Asmara

- hlavné mesto Erytrie.

asmit

- ložiskový kov, v ktorom je cín sčasti nahradený olovom.

Asmolov, Alexej Nikitovič

- ZSSR; * 1906; generál. Od septembra 1944 náčelník hlavného partizánskeho štábu v ČSR.

Asmus, Rudolf

- ČR; * 1921; operný spevák, bas. Interpret najmä janáčkovských rolí.

Asmus, Valentin Ferdinandovič

- ZSSR; * 1894; filozof. Zaoberal sa logikov a dejinami filozofie.

Asnyk, Adam

- Poľsko; 1838 - 1897; básnik. Dielo: Nad hlbinami (zbierka).

Aso, Taro

- Japonsko; politik.
2006: minister zahraničných vecí.
2008: premiér.

asociačný

- združujúci, pričleňujúci.
- združovací, apájajúci.

asociatívnosť

- schopnosť alebo možnosť zoskupovania.
- jedna z vlastností algebraických operácií.

asociatívny

- pridružovací.

asocianista

- stúpenec asocianizmu.

asocianizmus

- filozofické učenie o pôvode poznania, ktoré sa uskutočňuje združovaním alebo na základe združovania impresií či vnemov. Ide o psychologický, senzualistický a empiristický výklad pôvodu poznania.

asociativita

- vzťah založený na asociácii, možnosti spájania, asociatívnosť.

asociatívny

- založený na asociácii, asociačný.

asociáciakotva

- združenie, združovanie.
- v psychológii spojenie predstáv tým, že jeden duševný obsah vybaví iný v podobe predstavy, alebo takej myšlienky, citu a podobne preto, lebo v predchádzajúcej skúsenosti sa vyskytli spolu.
- v sociológii proces zoskupovania ľudí v sociálne celky a zoskupenia (záujmové, profesné), ktoré takto vznikli.
- v botanike spoločenstvo rastlín, fytocenóza, zákonite usporiadaný nerast, výsledok vzájomného pôsobenia rastlín a ich stanovišťa.
- v matematike výraz používaný v teórii pravdepodobnosti, ktorý číslom vyjadruje (meria) závislosť dvoch rôznych alternatívnych znakov.
- spojenie organizácií rovnakého druhu (napr. medzinárodná asociácia právnikov).
- v astronómii rozptýlenie skupiny hviezd, ktoré spoločne vznikli a majú niektoré zhodné fyzikálne znaky.
- v chémii spojenie niekoľkých opačne nabitých iónov do celku elektricky neutrálnych alebo dvoch i viacerých rovnakých molekúl do väčších celkov (opak je disociácia).

asociácia, synestetická

- synestézia; počutie farieb, videnie tónov - splývanie zmyslových vnemov.

asociácie, hviezdne

- skupiny žeravých hviezd s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami, staré iba niekoľko miliónov rokov. Priemer hviezdnej asociácie je niekoľko sto LY, rýchlo sa rozpínajú a v priebehu niekoľkých desiatok miliónov rokov sa rozpadnú vplyvom rotácie galaxie. Objavil ich Ambarcumjan.

asociál (asociálka)

- jedinec, ktorého chovanie sa vymyká spoločenským zásadam.
- človek bez sociálneho cítenia, bezoľadný človek.
- hovorovo, kto porušuje práva a záujmy spoločnosti, človek bez sociálneho cítenia, vyhranený sebec.
- príživník.

asociálnosť

- znížené spoločenské citenie jedinca.

asociálny

- konajúci proti záujmom spoločnosti.

asociovať

- združovať, združiť.

asomatický

- nehmotný, netelesný.

asomnia

- chorobná nespavosť.

asonancia

- približný rým, zvuková zhoda samohlások v koncových slabikách verša (horí - bosí).

asonenácia

- súznenie.
- zvuková zhoda v koncových slabikách verša.

asortiment

- tovar vytriedený podľa určitého kritéria.

asparágus

- Asparagus; v zahradníctve názov ozdobných rastlín s tenkými ihlicovými nepravidelnými listami a drobnými bielymi kvetmi pestovaných ako izbové rastliny.

aspartam

- umelé náhradné nízkokalorické sladidlo. Objavené v roku 1965. Je 200 x sladšie ako cukor.

aspekciakotva

- skúmanie, prehliadka, pozorovanie, vyšetrenie (chorého) zrakom, inšpekcia.
- vo vetrinárstve adspekcia.

aspekt

- v astronómii významná poloha planéty vzhľadom k Slnku alebo inej planéte: konjunkcia, opozícia, elongácia, kvadratúra.
- v jazykovede slovesný vid.

Aspeltský, Peter

- asi 1240 - 1320; mohučský arcibiskup.

asperges

- obrad kropenia vnútra kostola konaný v nedeľu pred farnou alebo konventnou omšou (pripomína kresťanskú kajúcnosť).

Aspergillus

- rod bežne rozšírených húb zo skupiny húb nedokonalých. Spôsobujú plesnivenie potravín. Používajú sa k výrobe enzýmov, organických kyselín a antibiotík. Niektoré druhy sú aj patogénne.

aspermatizmus (aspermia)kotva

- neschopnosť vytvárať, resp. vyylučovať spermir.
- chýbanie spermií v ejakuláte.

aspermia

- aspermatizmus.

aspidistra

- Aspidistra; cudzokrajná, u nás iba izbová rastlina pripomínajúca palmičku s úzkymi dlhými tmavozelenými listami; domáce šťastie.

aspik

- rôsol.

Aspin, Les

- USA; 21. 7. 1938 (Milwaukee) - 21. 5. 1995 (Washington); politik (Demokratická strana). 1970: poslanec snemovne reprezentantov. 1993: minister obrany.

Aspinall, Neil

- Veľká Británia; * 31. 10. 1941, † 23. 3. 2008; manažér. Manažér skupiny Beatles.

aspirácia

- v sociálnej psychológii a sociológii sa analyzuje zvyčajne so sebadôverou, ktorá vyjadruje aspiračnú úroveň jedinca a výkonom.
- v medicíne vdýchnutie cudzích látok alebo odsávanie tekutín z hrudnej dutiny.
- v jazykovede prídych doprevádzajúci niektoré spoluhlásky (v angličtine a nemčine (king; kommen)).

aspiráta

- hláska doprevádzaná aspiráciou (3).

aspirínkotva

- analgetikum, antipyretikum, liek proti horúčke zavedený v roku 1899 miesto kyseliny salicylovej pre jej niektoré nežiadúce účinky; kyselina acetylsalicilová, acylpirín. V roku 1853 ho vyvinul Charles Gerhardt (nečistý). V roku 1899 ho vyvinul z rastlinných výťažkov nemecký cemik Heinrich Dreser. Patentovaný a uvedený na trh bol 6. 3. 1899 (firma Bayer). U nás nahradený acylpirínom. Názov vznikol skrátením z acetyl-spirsalic-acidin.

Asplund, Eric Gunnar

- Švédsko; 22. 9. 1885 (Stockholm) - 20. 10. 1940 (Stockholm); architekt. Dielo: lesné krematórium v Stockholme; radnica v Göteborgu.

assai

- v hudbe, dosť, hodne, veľmi.

Asselborn, Jean

- Luxembursko - 2005: minister zahraničných vecí.

assemble

- (anglicky) zostaviť, zmontovať.

assembler, makromolekulárny

- stolné zariadenie, ktoré je schopné podľa zadaného programu vytvoriť akýkoľvek požadovaný predmet alebo prístroj.

Assessment Centre

- hodnotiace sústredenie, na ktorom sa posudzujú schopnosti jednotlivých uchádzačov (na manažérske pozície). Využívané prevážne u zahraničných firiem.

asset management

- investovanie a správa peňazí. Služba ponúkaná obchodníkmi s cennými papiermi a bankami.

Assiniboin

- indiánsky kmeň v kanadskej provincii Manitoba. Náleží k dakotskej (siúxskej) skupine.

Assis, Machado de José (Joaquim) Maria

- Brazília; 21. 6. 1839 (Rio de Janeiro) - 29. 9. 1908 (Rio de Janeiro); spisovateľ, básnik. Autor filozoficko - psychologických románov. Dielo: 1881: Posmrtné pamäte Brása Cubasa (Memórias póstumas de Brás Cubas); Rôzne príbehy.

assuta

- zobrazenie Panny Márie.

Astaire, FredFred Astaire

- USA; 10. 5. 1899 - 22. 6. 1987; herec, vlastným menom Fréderic Austerlitz. Filmografia: Páni v cylindroch; Svet valčíkov; Veľkonočná paráda; The Band Wagon; Smiešna tvár; Divotvorný hrniec; Na brehu; Sklenené peklo; Fialový taxík.

astatít

- astát.

astát

- chemický rádioaktívny prvok zo skupiny halogénov, kov, značka At, atómová hmotnosť 210. Jedná sa o rádioaktívny prvok, ktorého najstabilnejší izotop má polčas rozpadu 8,3 hodiny. Umelo pripravený v roku 1940. Niekedy sa nazýva aj astatín (astatin).

astázia

- zvýšenie citlivosti kmitavých systémov (niektoré fyzikálne a geofyzikálne prístroje) zariadením predlžujúcim vlastnú dobu kyvu. Malá sila potom vyvolá veľkú odchýlku.

astenickýkotva

- slabý, neduživý. Leptosomný, dolichomorfný, lineárny typ človeka.

astenik

- astenický typ človeka. Telesné znaky: dlhý plochý hrudník, dlhé tenké končatiny, úzke ramená, slabý vývoj svalstva.

astenopia

- slabozrakosť, chabozrakosť, nezreteľné videnie.

astenosférakotva

- vrstva zemského telesa, nachádza sa pod litosférou. Je to plastická vrstva.

astenospermia

- znížena vitalita alebo nepohyblivosť spermií.

ASTER
Advanced Spaceborne Reflection Radiometer

- družica. Štart ?. 1. 1999. Jej úlohou je detailné mapovanie Zeme pomocou troch teleskopov.

asterisk

- hviezdička niekedy tlačená v texte a naznačujúca vhodné miesto pre oddych pri recitácii textu.

Asterocalamites

- vyhynutý rod stromovitých prasličiek. Vyskytovali sa v spodnom karbóne.

asteroid

- asteroida, planétoid; planétka.

asteroid, Tunguzský

- Rusko; 30. 6. 1908 00:14:28 greenwichského času explodovalo vo výške 7 - 8 km nad územím povodia rieky Podkamennaja Tunguzka v centrálnej časti Sibíri neznáme teleso. Poloha epicentra (60 °53'09" severnej šírky, 101 °53'40" východnej dĺžky). Pri výbuchu sa uvoľnila energia zodpovedajúca 5 - 20 Mt TNT (ako 1000 bômb zhodených na Hirošimu). Tlaková vlna polámala asi 60 miliónov stromov na ploche 2. 150 km². (poznámka autora lexikónu: je to asi omyl, lebo matematicky vychádza, že na ploche 1 m² by potom malo rásť vyše 35 stromov). Azimut príletu: 104 - 127 °, sklon dráhy 15 - 40 °. Vstupná rýchlosť do atmosféry sa odhaduje na 25 - 30 km/s, celková dráha v atmosfére mohla byť 1.000 km, ale len posledných niekoľko desiatok kilometrov išlo o hustú atmosféru. Hmotnosť telesa sa odhaduje na 100.000 až milión ton, rozmery potom vychádzajú podľa typu telesa (hustota 8.000 kg/m3 pre železo, 3.000 kg/m3 pre kamenné teleso alebo 500 kg/m3 pre porézny materiál) v rozmedziach cca 40 - 80 metrov.

asteroidy

- planétky; telesá obvykle o rozmeroch 0,1 - 1.000 kilometrov. Obiehajú po heliocentrických dráhach, v Slnečnej sústave obvykle medzi dráhami Marsu a Jupitera a ďalej za dráhou Neptúna. Mnohé majú excentrické dráhy. Sú pozostatkom vzniku Slnečnej sústavy (planetárnej). Do 500 kilometrov majú nepravidelný tvar, utváraný (spolu s veľkosťou, rotáciou a chemickým zložením) vzájomnými zrážkami. U mnohých planétiek zisťujeme podvojnosť (dvojplanétky). Malé satelity (mesiace) sú zvyčajne planétky zachytené gravitačným poľom planéty.

Asterová, JitkaJitka Asterová

- ČR; * 7. 12. 1959 (Praha); herečka, rozhlasová moderátorka (Sexy život - Frekvence 1). Matka Nadežda. Dcéra Anna (otec Tomáš Linhart); syn Adam (otec Tomáš Linhart).
1984: absolvovala DAMU.

Filmografia:
Hop - a je tu lidoop;
Čas sluhů;
Čas dluhů;
Trhala fialky dynamitem;
Šakalí roky;
Tichá radost;
Corpus delicti;
Krvavý román;
2005: Ulice (TV seriál);
2005: Každý den karneval.

Knihy:
2005: Sexy život.

asténia

- asthenia; celková telesná slabosť.

astigmatizmus

- v optike vada optickej sústavy, pri ktorej sa bod ležiaci mimo optickú osu zobrazí ako dve na seba kolmé úsečky navzájom posunuté v smere hlavného lúča.
- v medicíne porucha videnia spôsobená zakrivením alebo zákalom rohovky, astigmatizmus oka, refrakčná vada oka.

astma (asthma)

- záducha; záchvatovité ochorenie dýchacích ciest. Je to dočasné zúženie priedušiek a malých ciest dýchacích. Prejavuje sa záchvatovitou dušnosťou.

Aston, Francis WilliamFrancis Viliam Aston

- Veľká Británia; 1. 9. 1887 (Harborne) - 20. 11. 1945 (Cambridge); fyzik a chemik. Zostrojil hmotový spektrograf. Nositeľ Nobelovej ceny (1922) za objav izotopov nerádioaktívnych prvkov pomocou hmotového spektroskopu a za objav tzv. zákona celých čísiel.

Astor, Nancy

- Veľká Británia; politička. Prvá žena v britskom parlamente (1919).

ASTP

- Apollo - Soyuz Test Project - spoločný let kozmických lodí Sojuz 19 a Apollo ASTP v programe Sojuz - Apollo.

astra

- v botanike hviezdica.skalnička.
- astra čínska, Callistephus chinensis; okrasná bylina pestovaná v mnohých farbách - astra.

Astra

- India; raketová strela vzduch - vzduch (v sanskrte má slovo astra význam zbraň). Vyskúšaná v roku 2008. Raketa má dolet 110 km.

astrachán

- kožka novorodeného jahňaťa kirgizskej ovce.
- osoba, ktorá sa vydáva za trampa, ale trampským spôsobom žije iba čiastočne.

astragal

- stavebný vodorovný dekoratívny článok.

astrapotéria

- multituberkulárny cicavec, jeden z prapredkov kopytníkov s klami a chobotom. Nálezy v Južnej Amerike.

astrálny

- hviezdny, nadpozemský, netelesný.

astro-

- prvá časť zložených slov s významom gréckeho slova astron - hviezda.
- hviezdny.
-nadpozemský, nehmotný.

astroarcheológia

- odvetvie skúmajúce archeologickými metódami astronomické zariadenia vybudované starými kultúrami.

astrobiológia
exobiológia

- odbor astronómie zaoberajúci sa skúmaním podmienok života vo vesmíre, najmä na planétach.

astroblastóm

- druh mozgového nádoru.

astrocytóm

- druh mozgového nádoru.

astrocyt

- pozri hviezdicové glie.

astrofia

- kompozícia básne bez členenia do strof.

astrofóbia

- chorobný strach z búrky a z iných nebeských úkazov.

astrofyzika

- vedecký odbor zaoberajúci sa fyzikálnymi vlastnosťami kozmických telies a medzihviezdnej hmoty najmä spektroskopiou a fotometriou.

astrofyzika, teoretická

- študuje žiarenie a stavbu atmosféry a vnútro hviezd.

astrograf

- fotografická komora s objektívom veľkého priemeru a svetelnosťou, ktorá je upravená na fotografovanie hviezdnej oblohy.

astrogram

- horoskop.

astroida

- pozri cykloida.

astrokartografia

- deskriptívna metóda modernej astrológie.

astrolatria

- uctievanie hviezd.
- predpovedanie budúcnosti z postavenia hviezd.

astroláb

- prístroj na meranie výšky hviezdy (objektu) nad obzorom. Okolo roku 200 pred Kristom ho skonštruoval Apolónius z Perge.

astrológ

- osoba zaoberajúca sa astrológiou, hviezdopravec.

astrológiakotva

- z gréckeho aster - hviezda a logos - slovo, hviezdopravectvo; odbor zaoberajúci sa mocou nebeských telies ovplyvňovať ľudský život. Predpokladá, že z postavenia hviezd možno predpovedať budúcnosť. Táto predpoveď sa volá horoskop.

astrológia, čínska

- je založená na čínskej kozmológii a pracuje s fázami Mesiaca, s delením rovníka a zemeguľou rozdelenou do úsekov. Jednotlivé znamenia nenesú názvy planét, ale živých tvorov.

astrológia, helénska

- natálna astrológia.

astrológia, natálnakotva

- astrológia zaoberajúca sa predpoveďami životných charakteristík a osudov na základe dátumu narodenia. Vynašli ju v Babylone. Predchodca dnešného systému používaného na Západe. Vynález natálnej astrológie zvyčajne býva pripisovaný starým Grékom.

astromancia (astromantia)

- veštenie z hviezd (nie na základe horoskopu).

astromantia (astromancia)

- veštenie z hviezd (nie na základe horoskopu).

astromedicína

- disciplína užitej astrológie, ktorá využíva astrologické poznatky v praktickej medicíne.

astrometeorológia

- disciplína užitej astrológie pokúšajúca sa o dlhodobé predpovede počasia na astrologickom základe.

astrometria (pozičná astronómia)

- odbor astronómie, ktorý sa zaoberá určovaním polôh nebeských telies.

astrometria, geodetická

- zaoberá sa meraním zemepisných súradníc.

astrometria, pozičná

- metóda pozorovania pohybu hviezdy. Metóda bola vyvinutá v 19. storočí. Porovnávaním polôh pozorovanej hviezdy a jej odchýlok od priamočiareho pohybu je možné usúdiť, či hviezda má alebo nemá sprievodcu (planétu).

astronaut

- kozmonaut, letec do vesmíru.

astronautika

- kozmonautika - technický odbor zaoberajúci sa letmi do vesmíru. Využíva znalostí astronómie, fyziky atmosféry, chémie, biológie. medicíny, geofyziky, planetológie, raketovej, komunikačnej a výpočtovej techniky, . . .

astronavigácia

- druh leteckej navigácie prevádzanej podľa nebeských telies.

astronóm

- astronómka; hvezdár, hvezdárka. Vedecký pracovník (pracovníčka) zaoberajúci sa astronómiou.

astronómia
hvezdárstvo

- vedecký odbor zaoberajúci sa štúdiom hviezd a nebeských telies na matematických základoch. Zaoberá sa komplexne vznikom, vývojom a stavbou vesmíru ako celku a i jednotlivých objektov a sústav včítane pohybov a vzájomných interakcií. Základom astronomických znalostí je získavanie pozorovaní kvantitatívneho charakteru a pozorované javy sú vysvetľované pomocou prírodných zákonov. Termín astronómia ako prvý použil Platón v 4. storočí pred Kristom. Albertus Magnus v 13. storočí obor rozdelil na tzv. teoretickú časť (astronómiu) a praktickú časť (astrológiu). Od polovičky 17. storočia je astronómia považovaná za samostatnú vedeckú disciplínu. V slovenčine sa používa aj termín hvezdárstvo (česky hvězdářství). Jej počiatky sa kladú do 7. storočia pred Kristom, kedy vznikla ako praktická potreba určovať čas, najmä k určovaniu zberu úrody, siatiu a neskôr pre kultovné a náboženské potreby a s nutnosťou orientovať sa na cestách.

astronómia, pozičná
astrometria

- odbor astronómie, ktorý sa zaoberá určovaním polôh nebeských telies.

astronómia, neutrínová

- odvetvie astronómie, od ktorého sa očakávajú poznatky o vnútornej stavbe hviezd detekciou neutrín, ktoré tam vznikajú.

astronómia, sférická

- zaoberajúca sa určovaním polôh a pohybov nebeských telies.

astropsychológia

- disciplína užitej astrológie, ktorá využíva z horoskopov získané poznatky v psychológii a psychoanalýze.

Astruc, Alexandre

- Francúzsko; * 13. 7. 1923; filmový režisér a teoretik . Filmografia: Karmazínová záclona; Zlé známosti.

Astrup, Nikolai

- Nórsko; 30. 8. 1880 (Bremanger) - 21. 1. 1928 (Fîrde); maliar. Krajinár.

Asturias, Miguel Angel

- Guatemala; * 1899; spisovateľ. Nositeľ Nobelovej ceny.

Astúria

- Španielsko; historické hornaté územie v severozápadnom Španielsku. 11. 1. 1982 získava štatút autonómie.

Asuán

- mesto v Egypte.
- priehrada na Níle. Výstavba bola započatá v roku 1958.

Asunción

- Paraguaj; hlavné mesto. Bolo založené v roku 1537 na ľavom brehu rieky Paraguay.

asymetria

- nedostatok symetrie, nesúmernosť podľa jednej alebo viacerých hlavných ôs.

asymetrický

- nesymetrický, nesúmerný.

asymptota

- priamka, ktorá sa krivke síce stále viac (neobmedzene) blíži, dotýka sa jej však až v jej nekonečne ďalekom bode.

asymptota krivky

- medzná poloha dotyčnice pri vzďaľovaní sa bodu dotyku do nekonečna.

asymptotický

- chovajúci sa ako asymptota.

asyndeton

- bezspojkové spojenie vetných členov alebo viet (Patrí, bledne, trnie, žasne. ).

asynchrónny

- nesynchronizovaný, časovo nezladený. Opak je synchrónny.

asyriológ

- odborník v asyrológii.

asyriológia

- veda o minulosti Mezopotámie, ktorú študuje z pamiatok písaných klinovým písmom.

asystolia

- zástava srdca, neprítomnosť srdečných sťahov.

Asýria

- územie severnej Mezopotámie na strednom a hornom Eufrade a Tigrise. Bolo osídlené semitským obyvateľstvom. Koncom 3. tisícročia pred Kristom vzniká otrokársky štát s hlavným mestom Aššúr a Ninive. Na začiatku 2. tisícročia pred Kristom bola Asýria pod panstvom Babylonie. Neskôr sa vyvinul silný vojenský štát, ktorý v 9. storočí pred Kristom vytvoril vlastnú ríšu (prvá Asýrsky ríša vznikla okolo roku 1350 pred Kristom). Po roku 740 pred Kristom ovládla väčšinu území medzi Egytom a Perzským zálivom. Táto bola v roku 612 pred Kristom (alebo podľa iných údajov v roku 605 pred Kristom) Médmi a Babyloňanmi rozvrátená. Aššúr a Ninive boli zničené.

asýriológia

- odvetvie zaoberajúce sa jazykom, históriou a kultúrou obyvateľov starovekej Asýrie.

aszu [asu]

- druh kvalitného výberového vína.

ašant

- černoch vôbec (podľa Ašantov).

Ašanti

- najvýznamnejšia a najpočetnejšia národnosť v Ghane.

ašdari

- forma ázijského osla. Sýrsky divoký osol. Vymrel v roku 1928.

ašent

- černoch.

Ašikaga

- Japonsko; vládnuci rod v období Muromači.

Aškenazy, Ludvík

- ČR; 24. 2. 1921 - 18. 3. 1986; prozaik, autor rozhlasových a divadelných hier, prác pre deti, žurnalista. Radu rokov žil z politických dôvodov v cudzine. Dielo: Putovaní za švestkovou vůňí; Dětské etudy (poviedka); Vajíčko (poviedka); Noční host (rozhlasová hra); C. K. státní ženich (rozhlasová hra); Host; Všude jsem potkal lidi; Milenci z bedny.

Aškenazy, Vladimir

- Rusko; * 6. 7. 1937; skladateľ a pianista.

Aškerc, Anton

- Slovinsko; 1856 - 1912; epik. Bojovník proti klerikálnej reakcii. Dielo: Balady a romance; Lyrická a epická poézia.

Ašókakotva

- India Maursjká ríša; 274 - 232 (269 - 238) pred Kristom: kráľ z dynastie Maurjov, prezývaný Čandašóka ( Krutý), po doznení výbojov Dharmašóka ( Spravodlivý). Otec Bindusára. Syn (alebo brat, zdroje sa rôznia) Mahindi. Na trón sa dostal násilím po odstránení potencionálnych rivalov. Výbojmi rozšíril svoj štát. Konvertoval k Buddhizmu (po zdesení v prvom priamom vojnovom zážitku, zriekol sa potom vojen). Vytvoril vládny systém založený na Buddhistických zásadách. Po jeho smrti sa ríša rozpadla.

ašpirácia

- snaha význačne sa uplatniť.

ašpirant

- uchádzač. U Českých dráh kedysi hodnosť vyššia ako vrchný technik a nižšia ako dozorný.
- menej presne postulant.

ašpirant profesúry

- kedysi čakateľ na profesorské miesto vyučujúci istú dobu bezplatne.

ašpirant, vedecký

- do 31. 12. 2003 absolvent vysokej školy, ktorý sa (zvyčajne za vedenia školiteľa) niekoľko rokov plánovite pripravuje k dosiahnutiu hodnosti kandidáta vied.

ašpirovať

- robiť si na niečo nárok, uchádzať sa, usilovať.

ašrem

- náboženský útulok voľne združujúci hinduistov venujúcich sa prevážne rozjímavému životu, jogínov.

Aššur-bél-kala

- Asýrska ríša. ? - ?: kráľ.

Aššurbanipal, Sardanapal

- Asýrska ríša, politik, panovník. 668 - 626 pred Kristom: kráľ. Za jeho panovania bola v Ninive, sídelnom centre ríše, založená prvá systematicky usporiadaná knižnica v dejinách stredovekého Predného východu. Dobyl Egypt a vytvoril tak najväčšiu ríšu, akú svet do tej doby poznal.

Aššurnasirpala II.

- Asýrska ríša. ? - 877 pred Kristom - ?: kráľ. 877 pred Kristom: dosiahol pobrežia Stredozemného mora a podmanil si Libanon. Vybudoval nové sídlo Kalchu (biblické Chále, neskôr Nimrúd).

ašugh

- aj ašyk; ľudový pevec u národov Predného východu.

Ašúra

- desaťdňový šíitsky cirkevný sviatok. Smútočné obrady na pamiatku jedného z najväčších a najobľúbenejších duchovných vodcov islamu imáma Husajna.
Slovo ašúra pochádza z arabského ašra, čo znamená desať. Podľa historických prameňov desiaty deň mesiaca muharram roku 680 (podľa islamského kalendára r. 61) neďaleko mesta Karbalá na juhu Iraku sa odohrala tragédia, ktorá poznamenala ďalší vývin islamského náboženstva a dala pádny dôvod na definitívne rozdelenie moslimov na sunnitov a šiitov. V tento deň došlo k bitke medzi početnou armádou kalifa Jazída z dynastie Umajjovcov a iba 70-člennou družinou imáma Husajna, vnuka proroka Mohameda (syna jeho dcéry Fatimy a zaťa Alího, ktorého šíiti ako jediného uznávajú za hlavu moslimskej obce). V nerovnom desaťdňovom boji padla celá Husajnova suita i on sám.
Počas Ašúry sa vo všetkých šiitskych mestách a dedinách konajú smútočné zhromaždenia, na ktorých okrem čítania z koránu a výkladov z histórie islamu a života imáma Husajna znejú aj žalospevy a poetické príbehy bojov pri Karbale. Všeobecný smútok sa vyjadruje nielen účasťou na zhromaždeniach, vyvesovaním čiernych zástav, čiernym oblečením (už aj pre bábätka) ale aj obmedzením zábav, osláv, či svadieb, čo trvá celý mesiac muharram a nasledujúci mesiac safar (zhruba do 26. februára).

ašyk

- aj ašugh; ľudový pevec u národov Predného východu.

At

- chemická značka prvku astát.

ATA

- Albánsko; Agence Télégraphique Albanaise; spravodajská agentúra.

Atacama (Atakama)kotva

- Chile; Puna de Atacama; púšť. Najsuchšie miesto na Zemi. Leží vo výškach 2.000 - 4.000 m. n. m.
- vymretý indiánsky kmeň, vlastným menom Kunza. Žil v rovnomennej púšti.

Atahualpakotva

- Incká ríša; † 1535; panovník. 1531 - 1535: posledný panujúci Inka. Popravil ho Francisco Pizarro, s pomocou ktorého zvrhol z inckého trónu svojho nevlastného brata Huascara.

atak (ataka)

- útok (najmä jazdy).
- prudký záchvat choroby.

atakovať

- útočiť, zaútočiť.

ataktický

- neusporiadaný, nesúladný (napr. pohyb).

Atalanta

- vojenská námorná operácia námornej flotily EÚ nsmierená proti pirátstvu pri pobreží Somálska. Začala v decembri 2008. Účastní sa jej šesť bojových lodí a tri prieskumné lietadlá nahradia námorné sily Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré v regióne od konca októbra hliadkovali a sprevádzali nákladné plavidlá prepravujúce humanitárnu pomoc do Somálska.

ataman

- volený kozácky vojenský náčelník.

Atambajev, Almazbek

- Kirgizsko; politik. 2007: premiér.

atame

- rituálna dýka používaná v niektorých sektách na zabíjanie obete.

ataraktikum

- druh utišujúcich liekov. Uvoľňuje chorobné napätie, úzkosť.

ataraxia

- v gréckej etike stav duševného pokoja, ktorý znamená rozumové ovládnutie vášní či apatií.
- úplný duševný kľud, rovonováhaa, vyrovnanosť, ovládanie vášní.

ataraktiká

- ataraktikum; liečivá, ktoré zahladzujú chorobné pocity napätia úzkosti, vyrovnávajú porušené vzťahy človeka a prostredia (guajakuran, meprobamat).

ataraxia

- v gréckej filozofii neochvejný a neotrasiteľný duševný pokoj, hlboká a stála vyrovnanosť, ktorá je nevyhnutnou podmienkou šťastia.

atašé (attaché)

- pridelenec, diplomatický úradník nižšieho stupňa poverený určitým druhom činnosti (vojenský, tlačový).

Atatürkkotva

- Turecko; 1881 - 1938; politik, Otec Turkov. Vlastným menom Mustafa Kemala. Manželka Latife Ussaki (v rokoch 1924 - 1925). 1923 - 1938: prvý prezident Turecka. Považoval islam za významný faktor brániaci rozvoju Turecka. Pokúšal sa ho vytlačiť z verejnej sféry.

atavizmus

- mimoriadny výskyt vlastností alebo znakov u jednotlivých organizmov, ktoré sa pravidelne vyskytovali u jeho fylogenetických predkov. Napríklad u človeka zakrpatený chvost. Prenesene prežitok.

ataxia

- porucha súladu pohybov pri nervových chorobách.

atbaš

- spôsob nahradzovania písmen v temure: 1. písmeno sa nahradí posledným, druhé predposledným, atď. (v hebrejskej abecede je 27 písmen).

ateista (atheista)

- stúpenec ateizmu.
- neveriaci.

ateizmus

- vedecky zdôvodnené odmietanie náboženstva a všetkých jeho prejavov. Súčasť materialistického svetového názoru popierajúca existenciu boha alebo iných nadprirodzených bytostí.

atelaktáza (atelectasis)

- nerozvinutie sa pľúcnych komôrok u novorodenca alebo strata vzdušnosti pľúc, napríklad tlakom, nevzdušnosť, bezvzdušnosť pľúc.

ateliér

- dielňa, pôvodne remeselnícka, neskôr umelecká.
- miestnosť zariadená pre profesionálne fotografovanie.
- miestnosť zariadená pre profesionálne natáčanie filmov.

ateliér, filmový

- priestor pre natáčanie filmov.

atematický

- athematický; nemajúci tému.
- v jazykovede bez kmeňovej prípony, príznaku, témy.

atemporálnosťkotva

- achronističnosť; v jazykovede neprítomnosť časovej orientácie niektorých slovies použitých pre vyjadrenie napr. obecných právd, prírodných javov v najširšom slova zmysle, noriem a predpisov (napr. voda tuhne pri 0 °C v ľad).
- neprítomnosť časovej dimenzie.

atemporálny
achronický
achronistický

- mimočasový, bez časovej dimenzie.

atentát

- vražedný útok na verejne činnú osobu z politických príčin.

atentát, Sarajevskýkotva

- atentát spáchaný 28. 6. 1914 na rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda d'Este. Rakúsko vyhlasuje vojnu Srbsku - začiatok I. svetovej vojny.

atenuácia

- oslabenie, zoslabenie.

atermálny

- bezteplotný.

atermický

- izolujúci proti stratám tepla.

ateroskleróza

- aterosclerosis; cievna choroba, upchávanie sa ciev, kôrnatenie tepien (artérioskleróza); spôsobuje infarkt a ďalšie cievne príhody. Na stenách ciev sa ukladá tuk a vápnik. Kvôli tomu postihnutá cieva stráca pružnosť a zužuje sa.

ateróm (atheroma)

- cysta mazovej žľazy alebo stlstnutie časti vnútornej strany aorty.

Atersee, Christian Ludwig

- Nemecko; * 28. 8. 1940 (Bratislava); maliar a grafik. Autor obrazov poznamenaných surrealizmom.

atest

- atestácia; overená listina, písomné osvedčenie určitých vlastností výrobku.
- vo filatelii znalecké posúdenie pravosti a kvality, najmä známky.

atest, chudinský

- kedysi vysvedčenie nemajetnosti, úradné potvrdenie chudoby.

atestácia

- písomné potvrdenie, osvedčenie, atest.
- odborné hodnotenie, preverenie (vedeckých ašpirantov, lekárov a podobne).
- v medicíne skúšky, na základe ktorých sa vydáva osvedčenie o špecializácii.

atetéza

- prehlásenie časti alebo celého dokumentu za nepravé.

Aténa

- grécka bohyňa múdrosti; patrónka mesta Atény (hlavné mesto Grécka).

Athabaskovia

- pôvodný indiánsky kmeň na brehu rovnomenného jazera v Kanade.

Athalarich

- 516 - 2. 10. 534; 526: ostrogótsky kráľ. Matka Amalasuntha. Na trón nastúpil po svojom dedovi Theoderichovi Veľkom.

Athanasios

- Alexandria; okolo 295 - 2. 5. 373 (Alexandria); grécky učiteľ cirkvi. Najväčší alexandrijský biskup. Zástanca náuky o dvojakej prirodzenosti.

Athaulfkotva

- 410: vizigótsky kráľ. Švagor Alaricha. Manželka Galla Placidia, sestra rímskeho cisára Honoria. 412: uzatvára mier s Rímom.

Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum

- Vatikán; prestížna Vatikánska univerzita.

Athos

- Grécko; od roku 1913 samosprávne stredisko (autonómna republika) na hornatom polostrove Chalkidiké. Rozloha 339,4 km². Komplex opevnených kláštorov.

atický

- uhladený.

atika

- stena alebo balustráda nad hlavnou rímsou budovy. Pohľadovo zakrýva strechu.

Atika

- Grécko; krajina vo východnej časti stredného Grécka; aj Attika. Hlavné mesto Atény.

atila

- priliehavý, šnúrami zdobený vojenský kabát.

Atiša

- Tibet; náboženský reformátor; 1042: príchod do Tibetu.

atitúda

- držanie tela, postoj.
- v tanečníctve baletný rovnovážny postoj na jednej nohe s druhou nohou ohnutou dozadu.

Atkinson, Hugh

- spisovateľ. Dielo: Dúha Dvojprstého Billyho.

Atkinson, RowanRowan Atkinson

- Veľká Británia; herec; séria Mr. Bean; Harry Potter.

atlant (atlas)kotva

- v architektúre podpora balkóna alebo arkiera na priečelí budovy.

Atlant

- titán v rímskej mytológii.

Atlanthropus mauritanicus

- opočlovek, ktorého kostrové pozostatky boli nájdené v Alžírsku.

Atlantický oceán

- Atlantik; druhý najväčší oceán. Rozprestiera sa na ploche 94.243.000 km², objem 354.000.000 km3. Najhlbšie miesto: Portorická priekopa, 8.648 m.

Atlantis

- USA; raketoplán. Vyrobený v roku 1983. Do prevádzky uvedený v októbri 1985.

Atlantída

- hypotetický svetadiel, na ktorom pri jej zániku asi pred 10.000 rokmi mala zaniknúť aj vyspelá civilizácia. Podľa Platóna ostrov väčší ako Malá Ázia a Líbya dohromady. Mnohí považujú za zvyšok Atlantídy dnešný ostrov Santorini s(Théra; okolo roku 1500 pred Kristom tu vybuchla sopka, ktorej výbuch bol počuteľný až v Škandinávii). Americký vedec Ignatius Donelly (19. storočie) Atlantídu zasa umiestnil do Sargasového mora.

atlas

- v anatómii prvý krčný stavec.
- v textilníctve hodvábna tkanina s hladkým lesklým povrchom.
- súbor máp. Nazvaný podľa kráľa Atlanta, ktorý vládol v Mauretánii a vraj dal zhotoviť prvý nebeský glóbus.
- atlant.
- látka tkaná väčšinou z hodvábnej priadze, na líci alebo obojstranne živo lesklá.
- nočný motýľ. Má rozpätie krídiel až 30 cm.

Atlas

- USA; medzikontinentálna jedenapolstupňová balistická raketa; počas štartu pracujú dva motory YLR-89 (odpadajú 140 sekúnd po štarte) a jeden YLR - 105 so spoločnými nádržami; nosič kozmických lodí typu Mercury.
- v gréckej mytológii Titan, ktorý pre účasť v boji proti bohom bol odsúdený niesť na svojich bedrách nebeskú klenbu.
- pohorie v severozápadnej Afrike. Najvyššia hora je Tubkala, 4. 165 m. n. m.

Atlas 3B

- USA; nosná raketa. 21. 2. 2002 12:43 UT vypustená s predĺženým stupňom Common Centaur. Vyniesla TV družicu Echostar 7.

Atlas Able

- USA; nosná raketa, nosnosť 680 kg, používaná od 1959 - 1960; trojstupňový variant rakety Atlas a tretieho stupňa Vanguard. Všetky pokusy o vypustenie boli neúspešné

Atlas Agena

- USA; dvojstupňová nosná raketa; kombinácia so stupňom Thor Agena; používa sa pri vypúšťaní medziplanetárnych družíc do hmotnosti 260 kg alebo družíc do hmotnosti 2. 500 kg; používaná od 1960

Atlas Burner

- USA; dvojstupňová nosná raketa s tretím stupňom rakety Delta, nosnosť 750 kg, používaná od 1966.

Atlas Centaur

- USA; nosná raketa, nosnosť 3.000 kg na nízku obežnú dráhu, používaná od 1962; do predĺženého prvého stupňa bol usadený druhý stupeň Centaur; používala sa k vypúšťaniu medziplanetárnych družíc do hmotnosti 550 kg a stacionárnych družíc do hmotnosti 830 kg.

Atlas F

- USA; nosná raketa, nosnosť 1. 400 kg, používaná od 1965.

atlas, jazykový

- zbierka máp, na ktorých je zaznamenané zemepisné rozšírenie niektorých jazykových, najmä nárečových, javov v istej oblasti.

Atlas Mercury

- USA; nosná raketa, nosnosť 1. 400 kg, používaná od 1962 - 3.

atlaska

- pozri kandit.
- atlasová stuha.

atletický

- silný, mužný.

atletik

- atletický typ človeka s dobre vyvinutou kostrou a svalstvom.

atletika

- (grécky áthos - zápas) základné športové odvetvie. Zahŕňa chôdzu, behy, skoky, vrhy, hody, zápas a rohovníctvo.

atletika, ľahká

- športové odvetvie zahŕňajúce behy, chôdzu, vrhy, skoky, hody a ich kombinácie.

atletika, ťažká

- športové odvetvie zahŕňajúce zápas, vzpieranie, preťahovanie lanom a box.

atlét

- športovec.
- športovec pestujúci atletiku.
- silák.

atm

- fyzikálna značka pre atmosféru.

ATM

- Asynchronous Transfer Mode - komunikačná technológia založená na vytváraní spojení a rýchlom presune dátových buniek.

atmosféra

- staršia fyzikálna jednotka tlaku. 1 atm = 760 torr = 101.325 Pa.
- v meteorológii a geológii vzdušný obal Zeme (hmotnosť 5,15. 1015 ton). Pri Zemi obsahuje 78% dusíka (objemových), 21% kyslíka, 0,1% vzácnych plynov a premenlivé množstvo vody, kysličníka uhličitého, uhoľnatého a metánu a ďalších. Delí sa na: troposféru, tropopauzu, stratosféru, ionosféru a exosféru.
- plynný obal kozmického telesa.
- prostredie, nálada.

atmosféra, fyzikálna

- jednotka tlaku, značka atm. 1 atm = 760 torr = 101.325 Pa.

atmosféra, technická

- staršia technická jednotka tlaku, značka at. 1 at = 98.066,5 Pa (presne).

atmosférik
sférik

- elektromagnetický rozruch v nižších vrstvách atmosféry spôsobené elektrickými búrkovými výbojmi.

atmosférilie

- atmosférické impulzy, elektromagnetické vlny nárazovo postupujúce pred búrkami alebo výraznými poveternostnými frontami.

Atoh 1

- gén, ktorý je pri embryonálnom vývoji zodpovedný za rast a vývoj vlasových buniek. Po narodení sa jedinca sa gén sám vypína.

atol

- malý kruhový korálový ostrov s lagúnou.

atomistikakotva

- atomizmus; materialistický názor, že hmota sa skladá z veľmi malých častíc - atómov. Najvýznamnejší filozofický smer v antickej filozofii. V 5. storočí pred Kristom ho založil Leukippos a prepracoval Démokritos.
- sociologická koncepcia, ktorá predpokladá, že vznik, vývoj a fungovanie širších sociálnych celkov, spoločenských skupín, organizácií, prípadne celej spoločnosti môže byť vyložený z činností a charakteristík jednotlivých indivíduí, z ktorých sa skladajú. Popierajú špecifickosť spoločenskej skutočnosti.

atomizmus

- pozri atomistika.

atomizmus, logický

- filozofický smer založený B. Rusellom, ktorý sa opiera o matematickú logiku a chápe výroky o jednotlivých faktoch ako výroky atomické, ale tie, ktoré sa z nich skladajú pomocou logických spojok ako výroky molekulárne.

atomizácia

- roztrieštenosť, nedostatok zreteľa k celku, prehliadanie jeho významu.

atomizmus

- názor o existencii nedeliteľných častíc hmoty.
- roztrieštenosť.

atomizovať

- rozdrobovať, rozdrobiť.

Aton

- Egypt. Monoteistický boh Slnka. Zaviedol ho faraón Achnaton.

atonalita

- v hudbe spôsob skladby, ktorý nedbá na zákony harmónie a žiadnych vzťahov k určitej tónine. Používa akordov zložených z malých sekúnd a veľkých septím. Opakom je tonalita.

atonálny

- riadiaci sa pravidlami atonality.

atonia

- chabosť, ochablosť, strata svalového tonusu (napätia).

atopia

- vrodená porucha imunitného systému sprevádzaná sklonmi k alergickým reakciám, vrodená dispozícia ku alergickým chorobám.

atóm

- chemicky najmenšia častica hmoty, ktorá je ďalej (chemicky) nedeliteľná. Z atómov sa skladajú prvky. Atóm je zložený z elektrónov, protónov a neutrónov. Priemer atómu je okolo 10 - 8cm. Ich pohyb určujú zákony kvantovej mechaniky. Je elektricky neutrálny.
- v gréckej filozofii metafyzického materializmu či atomizmu taká častica bytia, ktorá je ďalej nedeliteľná a ktorá sa spolu s ostatnými atómmi pohybuje v prázdnom priestore. Naväzuje na ňu mechanická prírodoveda, fyzika a chémia. So vznikom kvantovej teórie sa idea nedeliteľnosti opúšťa.

Atómium

- mnohonásobne zväčšený model atómovej mriežky v Bruseli postavený ku príležitosti výstavy EXPO 58. Predstavuje 165 miliardkrát zväčšený model kryštálovej mriežky atómu železa (9 guľovitých útvarov, každá s priemerom 18 metrov). Celá konštrukcia váži 2. 400 ton. Najvyšší bod leží vo výške 102,7 metra nad terénom. Jednotlivé gule sú prepojené eskalátormi a schodiskami. Hlavný zvislý tubus má priemer 3,3 metra a je v ňom výťah pre 22 osôb (v roku 1958 najrýchlejší výťah v Európe - 5 m/s). V najvyššej časti je umiestnená reštaurácia pre 250 osôb. V roku 2006 rekonštruované.

ATP

- adenosintrifosfát. Energeticky bohatá látka, ktorej štiepením získava organizmus energiu.

atragene

- plamienok.

atrakcia

- niečo príťažlivého, zaujímavého.
- v jazykovede prispôsobenie náležitého tvaru jedného slova slovu zo susedstva, zvyčajne z tej istej väzby (širší ako dlhší). Vyskytuje sa iba v niekoľkých ustálených prípadoch.

atraktant

- látka podmieňujúca pohyb živočíchov ku zdroji niečoho, zvyčajne potravy.

atraktivita

- príťažlivosť, lákavosť, pútavosť, zaujímavosť.

atraktívny

- príťažlivý, lákavý, pútavý, zaujímavý, módny, ľúbivý.

atrament
atramenty

- farebné roztoky alebo suspenzie farebných látok ku písaniu, značkovaniu, tlačení a podobne.

atrament, sympatetický

- viditeľný len po pôsobení chemikálií.

atrapa

- napodobenina niečoho.
- prázdny obal alebo napodobnenina tovaru vo výkladnej skrini.
- vo vojenstve napodobnenina celku, skupiny alebo aj iba súčiastky majúca vzhľad a váhu ako v skutočnosti a slúžiaca iba na výcvik pre získavanie potrebných návykov.

Atrax robustus

- pavúk snovačka, čierna vdova, ktorý žije v Austrálii. Buduje si skrýše najmä na záhradách.

atrézia

- vrodené nevyvinutie prirodzených telesných otvorov alebo vrodené uzavretie trubicových orgánov.

atribúcia

- pripisovanie významu objektu alebo situácii.
- určenie autorstva anonymného diela.
- overenie pravosti, autentičnosti textu.

atribút

- charakteristický znak, nevyhnutná vlastnosť. vo filozofii trvalá, podstatná a nutná vlastnosť nejakej veci na rozdiel od vlastnosti náhodnej, modus.
- v jazykovede prívlastok - vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam.
- znak svätca na obraze alebo soche označujúci (niekedy symbolicky) jeho charakteristickú vlastnosť alebo činnosť (napr. kľúče v rukách Petra).
- prívlastok.

atrichia (atrichiáza)

- holohlavosť, plešatosť, lysina.

atrio

- u všetkých zložených stratovulkánov priestor medzi mladým sopečným kužeľom a vnútornými stenami kaldery staršieho kužela.

atrofia

- atrophia; zakrňovanie, ubúdanie, hynutie; chradnutie a zmenšenie orgánu alebo jeho časti, napríklad zánikom buniek.

atrofovať

- zakrňovať, ubúdať, hynúť.

Atropa belladonna

- rulík zlomocný. Jedovatá rastlina z čeľade ľuľkovitých. Rastie v listnatých lesoch. V lekárnictve sa z nej využíva atropín.

atropín

- alkaloid, jed obsiahnutý v durmane. Vyvoláva stavy vzrušenia až zúrivosti. Jed účinkuje okamžite. Významná surovina na výrobu liekov.

Atropov, Alexej Petrovič

- Rusko; 25. 3. 1716 - 23. 6. 1795; maliar. V portrétovej maľbe uplatňoval tradíciu ikonovej maľby (grófka Rumjancevová). Vyzdobil Aničkovov palác v Petrohrade.

Atropos

- jedna z Moir. Prestrihávala niť života, keď bolo človeku súdené zomrieť.

ATS

- USA; družice skúšali možnosti praktického využitia stacionárnych družíc (Application Technology Satellite).

ATS 1

- USA; vojenská stacionárna družica. Družica prenášala zábery z Expo 1967. Nasnímala povrch celej planéty zo synchrónnej dráhy. ; štart: 7. 2. 1966; hmotnosť 352 kg.

ATS 2

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 6. 4. 1967; hmotnosť 324 kg.

ATS 3

- USA; vojenská stacionárna družica. Umožnila prvýkrát spojenie medzi pozemnou stanicou a lietadlom. Nasnímala prvé farebné fotografie Zeme. ; štart: 5. 11. 1967; hmotnosť 365 kg.

ATS 4

- USA; vojenská stacionárna družica; štart: 10. 8. 1968; hmotnosť 3.000 kg.

ATS 5

- USA; vojenská stacionárna družica. Bola určená k experimentom s riadením leteckej dopravy a zisťovaniu vplyvu atmosféry na šírenie rádiových signálov vysokých frekvencií; štart: 12. 8. 1969; hmotnosť 392 kg.

ATS-6

- USA; vojenská stacionárna družica; z tejto družice bola sledovaná družica Geos C. Prvýkrát skúšala priame vysielanie na malé pozemné stanice (frekvencia 136 MHz až 6 GHz) pomocou 9 metrov dlhej rozkladacej antény. Po niekoľkých mesiacoch bola družica premiestnená na 35 ° v. dĺžky, kde slúžila v rámci experimentu SITE . V roku 1975 zabezpečovala spojenie s loďou Apollo v projektu ASTP; štart: 30. 5. 1974; koniec prevádzky 30. 6. 1979; hmotnosť 1. 460 kg.

ATS-SDA

- Švajčiarsko; Agence Télégraphique Suisse - Schweizerische Dopeschenagentur; spravodajská agentúra.

Attacus atlas

- druh mory (motýľa), ktorý má rozpätie krídiel až 30 centimetrov.

Attenborough, sir David

- Veľká Británia; dokumentarista. Autor TV dokumentárnych cyklov Život Zeme.

Atterbom, Per Daniel Amadeus

- Švédsko; 19. 1. 1790 (Asbo) - 21. 7. 1855 (Stockholm); básnik, dramatik a kritik. 1807: založil romantický Aurora förbundet a časopis Phosphoros (1810 - 1814). Dielo: 1812: Blommorna (Kvety).

Atterdag, Valdemar IV.

- Dánsko; asi 1320 - 24. 10. 1375; 1340 - 1375: kráľ.

Attersee, Christian Ludwig

- Rakúsko; * 28. 8. 1970 (Bratislava); hudobník, spisovateľ, dizajnér, filmár a scénograf.

atto-

- predpona vo význame násobku 10-18.

AU
Astronomical Unit

- astronomická jednotka, teda vzdialenosť Slnko - Zem. 1AU=149. 597. 870 km.

Atta

- rod juhoamerických mravcov. Dokážu na kusy rozrezať listy stromov. Niekedy doslova oholia celý strom.

Attila

- 434 - 453: náčelník Hunov. V roku 451 vtrhol do Galie, kde bol porazený rímskymi vojskami na Katalaunských poliach.

Attlee, Clement Richard

- Veľká Británia; 1883 - 1967; politik, gróf (od roku 1955). 1935 - 55: predseda labouristickej strany. 1945 - 1951: premiér (Labour party). Znárodnil bane, banky, železnice, cesty, plynárne, elektrárne a civilnú leteckú dopravu. Položil základy bezplatnej lekárskej starostlivosti a bytovej výstavby. Jeho vláda bola azda najsocialistickejšou vládou v britských dejinách.

atut

- adut.

ATV
Automated Transfer Vehicle

- kozmický zásobovací dopravný prostriedok pre kozmickú stanicu ISS. Je koncipovaný ako valcovité teleso o priemere 4,51 m a dĺžke 10,3m. Patria k nemu i solárne panely o rozpätí 22,3 m. Nákladný priestor prístupný posádke ISS má 45 m3. Vzletová hmotnosť je 20. 750 kg (prázdny asi 11.000 kg). Prostriedok umožňuje po pripojení ku ISS korekciu dráhy celej sústavy. Nosičom je raketa Ariane 5.

atymia

- trudnomyseľnosť.

atypický

- netypický, neobvyklý, ktorý sa odchyľuje od normálu. Opakom je typický.

Atypus muralis

- druh pavúka. Žije v niekoľko centimetrov dlhej usnovanej pančuške.

Aťkov, Oleg JurjevičOleg Aťkov

- Rusko
* 9. 5. 1949 (Chvorostjanka)
kozmonaut.
Let na Sojuz T-10 (8. 2. 1984 - 2. 10. 1984).

Au

- chemická značka prvku zlato.

au pair

- al pari, zhoda nominálnej hodnoty cenného papiera s kurzom.
- pomocnica v domácnosti za byt a stravu.

au revoir [o revuár]

- francúzsky pozdrav, do videnia.

AU
Astronomical Unit

- astronomická jednotka
stredná vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou (149 597 870, 691 km).
Používa sa ako jednotka vzdialenosti prevážne u telies Slnečnej sústavy.

Aubakirov, Toktar OngarbajevičToktar Aubakirov

- Kazachstan
* 27. 7. 1946 (Karkaralinsk)
kozmonaut.
Let na Sojuz TM-13 (2. 10. 1991 - 10. 10. 1991).

Aube

- Francúzsko; rieka.

Auber, Daniel François Esprit

- Francúzsko; 29. 1. 1782 (Caen) - 12. 5. 1871 (Paríž); skladateľ. Dielo: Nemá v Portici (opera); Fra Diavolo.

Auden, W. H.

- Anglicko; 1907 - 1973; dramatik.

Audi AGkotva

- Nemecko; 6. najväčší výrobca automobilov v Nemecku. Vzišiel zo spoločnosti Auto Union GmBH, ktorým boli pričlenené závody Audi - Automobilwerke. Z 99% je majetkom Volswagen AG. Sídlo má v Ingolstadte.

audicia

- posolstvo vyššej moci, vnútorné počutie.

audiencia

- oficiálne, úradné prijatie u vysoko postavenej osobnosti.

audiencias

- španielske súdy na území Mexika po jeho dobytí Hernánom Cortézom.

Audi-Automobilwerke

- Nemecko; bývalá automobilová firma A. Horch.

audio-

- prvá časť zložených slov majúca význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový.

audiofonický

- sluchový a hlasový.

audiofón

- medicínsky prístroj umožňujúci nedoslýchavým lepšie počuť.

audiofrekvencie

- zvuky počuteľných kmitočtov.

audiogram

- krivka ostrosti sluchu zaznamenaná pri audiometrii. Vzniká vynesením hodnôt hranice počuteľnosti pre jednotlivé kmitočty zvuku.

audiológia

- odvetvie medicíny zaoberajúce sa sluchom a jeho poruchami.

audiometer

- prístroj k meraniu sluchu.

audiometria

- medicínsky odbor zaoberajúci sa meraním citlivosti sluchu.

audion

- prvá trojelektródová vákuová elektrónka. zapojenie vstupnej elektrónky prijímača zosiľujúce vysokofrekvenčný signál a prevádzajúce detekciu.
- jednoduchý elektrónkový prijímač s kladnou spätnou väzbou vo vysokofrekvenčných zosilňovacích stupňoch.

audiostory

- príbeh na počúvanie, "do ucha".

audiovizuálny

- sluchový a zrakový.
- súvisiaci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu.

audiovízia

- druh médií umožňujúci sluchové a zrakové vnímanie realizovanej produkcie.

auditkotva

- vyúčtovanie, bilancia; revízia, kontrola účtov a hospodárenia firmy.

auditing

- audit.

auditívny

- sluchový.

auditor

- bývalý vojenský sudca v rakúsko-uhorskej armáde, dôstojník justičnej služby.
- člen vyššieho súdneho dvora.
- finančný kontrolór.
- poslucháč.

auditorium maximum

- najväčšia poslucháreň.

auditórium

- poslucháreň.
- zhromaždené poslucháčstvo, zhromaždenie.

Audubon, John James

- USA; * 26. 4. 1785 (Les Cayes, Haiti) - 27. 1. 1851 (New York); ornitológ, maliar. Manželka Lucy Bakewell. Autor mnohých akvarelov vtákov Severnej Ameriky. Vo Francúzsku bolo jeho dielo vytlačené ako Vtáky Ameriky. V roku 1846 oslepol. Dielo: 1827 - 1838: The Birds of America (Americké vtáky).

Auer von Weslbach, Carl

- Rakúsko; 1858 - 1929; chemik. V roku 1959 objavil lutécium, praseodým a neodym.

Auerbach, Berthold

- Nemecko; 28. 2. 1812 (Nordstetten) - 8. 2. 1882 (Cannes); spisovateľ. Dielo: Schwarzwälder Dorfgeschichten (Schwarzwaldské dedinské príbehy).

Azerhan, Jan

- ČR; 2. 9. 1880 - 9. 6. 1942; štatistik a demograf. Zaoberal sa štatistikou vysťaholectva, zahraničných menšín na našom území a českých a slovenských menšín v zahraničí. 1929: zakladateľ a prvý predseda Československého ústavu zahraničného.

Auersperg, Adolf Viliam Daniel

- rakúsko-uhorsko; 21. 7. 1821 - 5. 1. 1885 (Goldegg); princ, politik. 1871 - 78: predseda vlády. Brat Karol.

Auersperg, Karel

- rakúsko-uhorsko; 1814 - 1890; 1867 - 8: predseda vlády. Brat Adolf.

Aufderhaar, Grant Clifford

- USA; * 20. 8. 1948; astronaut.

aufserák

- väzenský dozorca.

Auger, Pierro

- Francúzsko; fyzik. 1938: objavil vysokoenergetické častice, ktoré z kozmu dopadajú na Zem (objavi sekundárne kozmické žiarenie, ktoré tieto častice s vysokou energiou spôsobujú). Ich pôvod je neznámy.

Augier, Emile

- Francúzsko; 1820 - 1889; dramatik. Autor mravoučných hier.

augit

- zelenohnedý až čierny horninový nerast zo skupiny kremičitých pyroxénov.

augment

- zväčšenie, rozhojnenie. v hudbe zväčšenie notových hodnôt. Opakom je diminucia.

augmentácia a diminucia

- v hudbe nástup témy vo zväčšených alebo zmenšených tónových hodnotách.

augmentácia G bodu
zväčšenie G bodu

- ambulantný gynekologický výkon, ktorý sa prevádza v lokálnej anestézii.
Pod kožu v oblasti G bodu sa aplikuje buď vlastný tuk alebo cudzí výplňkový materiál. Tento zákrok môže zvžšiť sexuálny zážitok ženy.

augmentativum

- slovo zveličeného významu, vytvorené zveličujúcou príponou (Ferdo - Ferďák). Označuje niečo väčšieho ako normálne.

augsburskí

- augšpurskí; protestanti augšpurského vyznania, teda riadiaci sa vieroučnými zásadami prijatými v roku 1530 na ríšskom sneme v Augsburgu.

augur

- starorímsky kňaz, ktorého hlavnou úlohou bolo pozorovať a vykladať veštecké znamenia, najmä let a spev vtákov.

august

- typ cirkusového klauna vytvorený v Anglicku T. Belllingom.

Augustakotva

- Prusko; 30. 9. 1811 (Výmar) - 7. 1. 1890 (Berlín); saská princezná, vnučka cára Pavla I. Manžel Viliam I. (sobáš v roku 1829). Odporkyňa Bismarcka.

Augusta, Jan

- ČR; 1500 - 13. 1. 1872; ľudový kazateľ, teológ, biskup Jednoty bratskej. Usiloval sa o splynutie s luteránmi. V rokoch 1548 - 1564 väznený Ferdinandom I. na Křivokláte. Autor duchovných piesní a vzdelávacích spisov.

Augusta, Jaroslav

- SR; 4. 9. 1878 - 28. 2. 1970; maliar. Organizátor slovenského výtvarného života. 1919: spoluzakladateľ Spolku slovenských umelcov. Autor krajín.

Augusta, Josef

- ČR; 17. 3. 1903 - 4. 2. 1968; paleontológ. Vedecký populizátor. Zaoberal sa prvohorným kvetenstvom, krytolebcami a rybami. Spolupracoval s maliarom Zdeňkom Burianom. Dielo: Praveké vtáctvo; Divy prasveta.

Augusta, Josef

- ČR; 24. 11. 1946; hokejista a hokejový tréner. Vyučil sa sústružníkom. Absolvoval večerne gymnázium a diaľkovo Pedagogickú fakultu v Brne (zemepis, telocvik). Hráčske pôsobenie: Jiskra Havlíčkův Brod (1956 - 64), Dukla Jihlava (1964 - 82), VfB Selb (1982 - 83); s Jihlavou sa stal osemkrát majstrom ligy, 100 stretnutí za Československo, štyrikrát na majstrovstvách sveta, štart na ZOH 1976 (striebro). Trénerske pôsobenie: Jihlava (mládež i ligový tým), Zlín, Olomouc, Alleghe (Taliansko) a národný tým České republiky, ktorý priviedol k titulu majstrov sveta.

Augusta, KarelKarel Augusta

- ČR; 20. 6. 1935 - 1998; herec. 1957: absolvoval DAMU. Hral v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti, Horáckém divadle v Jihlave, Večerním Brně, Státním divadle v Brne. Od 70. rokov hral v pražskom Rokoku, v Divadle Na zábradlí, neskôr v Městských divadlech pražských a Hudebním divadle v Karlíne. Filmografia: Andělské oči (1994), Kamarád do deště (1988), Svatební cesta do Jiljí (1983), Krakonoš a lyžníci (1981), Causa králík (1979), Já to tedy beru, šéfe! (1978), Hop - a je tu lidoop (1977) a iné.

Augusta Viktória

- Nemecko; 22. 10. 1858 (Dolzig) - 11. 4. 1921 (Doorn; Holandsko); posledná nemecká cisárovná. 1881: sobáš s Viliamom II.

Augustini ab Hortis, Samuel

- SR; 1729 - 1792 (Spišská Sobota); mineralóg, geológ. Venoval sa prírodovednému bádaniu Tatier najmä z mineralogickej a geologickej stránky. Autor topografického opisu rieky Poprad. 1758: učiteľ a subrektor kežmarského lýcea. 1761: evanjelický farár v Spišskej Sobote.

augustinián

- osoba žijúca v ráde riadiacim sa pravidlami spisovateľa a biskupa sv. Augustína v meste Hippo Regius buď ako rehoľný kanovník (založené v 11. storočí) alebo ako člen rádu augustiniánov eremitov (založené v roku 1256).skrátene O. S. A. alebo C. R. V.

augustiniánikotva

- augustiniánske kanonie vznikali zhruba od roka 1100. Ich rehoľa bola založená na učení sv. Augustína z Hippa.

Augustín

- aj Aurelius Augustinus; 13. 11. 354 (Tagaste, Numídia) - 28. 8. 430 (Hippo Regius, severná Afrika; teológ, filozof, svätý; vo svojej knihe Piata kniha Božej obce píše, že astrológia je nepravdivá. Argumentoval tým, že ľudia, ktorí sa narodili v rovnaký deň a hodinu, by museli viesť obdobný život. Poukázal na rozdiely v životoch dvojčiat. Prehlasoval, že ľudia majú slobodnú vôľu a môžu prijímať slobodné rozhodnutia. Spisy: Vyznanie; O meste Božom.

Augustín I.

- Mexiko; cisár, vlastným menom D. A. Iturbide. 1824: zvrhnutý roľníckym hnutím (vyhlásená federatívna republika).

Augustín, František

- ČR; 1864 - 1908; meteorológ. Venoval sa najmä klimatológii. V Prahe založil zrážkomernú sieť a observatórium na Petříne.

Augustín Olomoucký

- ČR; 1467 - 3. 11. 1513; humanista. Dielo: Dialogus in defensionem poetices (v diele obhajoval význam básnictva).

Augustín, svätý

- † 430; zakladateľ rádu augustiniánov.

Augustín, svätý z Canterbury

- Anglicko; ć asi 604; mních, misionár. V 7. storočí v Británii obrátil Sasov, Anglov a Jutov na kresťanstvo. Do Anglicka ho vyslal pápež Gregor I. v roku 597, aby ho obrátil na kresťanskú vieru. Stal sa prvým canterburským biskupom.

Augustín, svätý z Hippa

- teológ. 354-430: vytvára sústavnú kresťanskú teológiu..

Auguston, Jakub mladší

- ČR; asi 1665 - 3. 2. 1735; barokný architekt (ovplyvnený dielom J. B. Santiniho a K. I. Dienzenhofera). Činný v západných Čechách (mešťanské domy, kláštor dominikániek, kostol sv. Anny a arcidekanstva v Plzni, zámok v Týnci a Mirošove). Vrcholné dielo: kostol sv. Víta v Dobřanoch.

Augustová, Marcela

- ČR; * 19. 8. 1965; novinárka. Moderátorka udalostí ČT.

augustus

- vznešený titul rímskeho cisára.

Augustus

- Rím; 63 pred Kristom - 14 nášho letopočtu; politik, adoptovaný syn Julia caesara. 42 pred Kristom: poráža vrahov Caesara Bruta i Cassia. 31 pred Kristom: poráža Marka Antonia. 8 pred Kristom: cisár (prvý rímsky cisár). Sestra Octavia (jej pravnučka Valeria Messalina bola 3. manželkou Claudia Tiberia). 3 pred Kristom: ovládol Panóniu. 2 pred Kristom: získava titul Pater patriae - Otec vlasti. 12: získava titul veľkňaza. Previedol kalendárnu reformu a na jeho počesť bol pomenovaný ôsmy mesiac v kalendári.
- titul cisárov Rímskej ríše, neskôr aj rímsko - nemecký. Prvýkrát bol udelený v roku 27 pred Kristom Octaviánovi.

Augustus Caesar

- titul Octaviána, ktorý prijal ako cisár.

Augustus, Gaius Julius Caesar Octavianuskotva

- Rím; 63 pred Kristom - 14 nášho letopočtu; člen 2. triumvirátu. Adoptívny syn Caesara. 31 pred Kristom: u Actia porazil Marca Antonia. 30 pred Kristom: po dobytí Egypta ovládol celú Rímsku ríšu. Založil principát.

Augustus, Romulus

- Rím; politik. 476: cisár. Zosadený v roku 476. Posledný rímsky cisár.

aukcia

- spôsob predaja movitých vecí obvyklý v medzinárodnom obchode. Zvyčajne je upravený zvláštnymi uzanciami.
- dražba.
- druh privatizácie.

Aukrust, Olav

- Nórsko; 21. 1. 1883 (Gudbrandsdal) - 3. 9. 1929 (Lom); jazykový a formálny novátor, mystik.

aukuba (Aucuba)

- rod drevín, pôvodom z východnej Ázie. Izbová rastlina.

aul

- horská dedina.

aula

- vnútorné nádvorie starogréckeho domu.
- v dobe rímskeho cisárstva palác alebo stredná časť kresťanského chrámu.
- zvyčajne najväčšia sieň vysokej školy, často používaná ku rôznym zhromaždeniam.

Aula regina

- hrobka niektorých českých kráľov v cisterciáckom kláštore na Zbraslavi.

Aulehla, Gustav

- ČR; fotograf.

Aulický, Václav, ing. arch.kotva

- ČR; 1984: projekt žižkovského TV vysielača s rozhľadňou (spolu s dr. ing. Jiří Kozákom a ing. Alexom Bémom), ktorá má výšku 216 metrov, hmotnosť 11. 800 ton, vrchol vo výške 474 metrov nad morom, plošiny pre verejnosť vo výškach 66 a 93 metrov.

Aulíček, Dominik

- ČR; 1734 - 1803; sochár. Riaditeľ porcelánky v bavorskom Nymphenburku. Preslávil sa skupinami zápasiacich zvierat a postavami antických bohov.

Aun, Schankotva
(Aung San)

- Barma; 1915 - 1947 (zavraždený teroristami); národný hrdina. Dcéra Su Ťij. Počas 2. svetovej vojny vrchný veliteľ barmskej armády a vodca Ligy proti fašizmu a za slobodu ľudu. 1941: zakladá v thajskom Bangkoku Nezávislú barmskú armádu. 1947: predseda vlády, minister obrany a zahraničných vecí.

AUOS

- ZSSR; (avtomatičeskaja upravljajema orbitalnaja stancija); zdokonalená séria kozmických družíc typu Kosmos (Kosmos 900).

AUOS-IONOZOND

- ZSSR; družica Interkosmos 19.

AUOS-MAGIK

- ZSSR; družica Interkosmos 18.

AUOS-OKEAN

- ZSSR; družica Interkosmos 20.

AUOS-T

- ZSSR; družica Interkosmos 15.

AUOS-Z

- ZSSR; družica Interkosmos 17.

aura

- aureola; svätožiara.
- v astrálnych vedách neviditeľné duševné silového pole okolo človeka.
- v medicíne stav častý pred záchvatom epilepsie. Postihnutý má pocit rôznych vnemov (zápachov, chute, ohňa, blesku apod.).
- ovzdušie, vánok.
- svätožiara, aureola.

Aura

- Francúzsko; družica rady D2 boli určené k meraniu krátkovlnného žiarenia Slnka; štart: 27. 9. 1975; hmotnosť 115; životnosť aktívna 458 dní; pasívna 15 rokov.

auracana

- druh juhoamerického kura, ktorý znáša vajcia tyrkysovo zelené.

Aurangzébakotva

- India (Mughalská ríša); 1618 - 1707; posledný mughalský panovník v Indii. Otec Šáhdžahána (zvrhol ho z trónu a uväznil). 1658 - 1707: 6. vládca z dynastie mughalov. Brat Muran, Dára (nechal ho popraviť). Dcéra Zebunissa (väznil ju 20 rokov a jej milenca nechal za živa uvariť). Zlikvidoval celú svoju rodinu.

India ; panovník. 1628 - 1658: mughal aurar

- Island
menová jednotka.

Aurelius, Marcus

- Antonio Marcus Aurelius.

aureolakotva

- aura, svätožiara, kruhová žiara obklopujúca celé telo.
- v baníctve modrý kužeľ nad hrotom plameňa baníckej lampy, podľa ktorého výšky sa určuje koncentrácia metánu v banskom ovzduší.
- v meteorológii farebný alebo biely prstenec na oblohe okolo kozmického telesa.

aurey

- zlatá rímsky minca.

aureomycín

- chlórtetracyklín. Druh antibiotika.

aureuskotva

- zlatá rímska minca, ktorú nechal raziť rímsky cisár Nero.

Auréole

- Francúzsko
družice s francúzskou aparatúrou umiestnenou na sovietskej družici typu Kosmos. Slúžili k meraniu charakteristík ionosféry. Orientácia družíc bola určovaná sovietskym slnečným detektorom a trojzložkovým magnetometrom.

Auréole 1

- Francúzsko
družica.
štart: 27. 12. 1971, hmotnosť 350 kg, životnosť 70 rokov.

Auréole 2

- Francúzsko
družica.
štart: 26. 12. 1973, hmotnosť 350 kg, životnosť 30 rokov.

Auriga

- súhvezdie zimnej oblohy.

Aurigidy

- meteorický roj. Úplné označenie ? Aurigidy. Začiatok aktivity 6. 1., maximum 14. 1., koniec aktivity 27. 1.
Charakter: skôr slabé meteority. Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 21 km/s.

aurignacien

- časť paleolitu.

Aurignac
[oriňak]

- Francúzsko; juhofrancúzska obec 370 km západne od Marseille a 210 km severozápadne od francúzsko - španielskej hranice na pobreží Stredozemného mora.

aurignacký

- pochádzajúci z mladého paleolitu. Nazvaný podľa obce Aurignac.

aurikula

- prvosienka aurikula; rod Primula; bylina s ružicou kožovitých stále zelených listov a so žltými kvetmi, ktorých stopky vyrastajú z jedného miesta stonku.
- vonkajšie ucho, boltec.

Auriol, Vincent

- Francúzsko; 1884 - 1966; politik. 1947 - 1954: prezident (Socialistická strana). 1958: vystupuje zo Socialistickej strany pre nesúhlas s prodegaullovskou politikou.

auripigmentkotva

- (aj arsenicon) zlatožltá ruda arzénu, sulfid arzénu, As2S3. Rimanky ho používali ako líčidlo. Kryštalizuje v jednoklonnej sústave. Arzénová ruda.

aurit

- zliatina kovu so zlatom.

auroch
Heck cattle

- plemeno pratura.
Pred vyhynutím ho zachránili nemeckí genetici Heinz a Lutz Heck.

aurora

- polárna žiara.
- zornička (Venuša).

Aurora

- v rímskej mytológii Zornica, totožná s gréckou Eós.
- ZSSR
krížnik ruského baltického loďstva (postavený v roku 1903), ktorého výstrelmi na Zimný palác v Petrohrade dňa 7. 11. 1917 (o 21:40 hod.) sa začala Veľká októbrová socialistická revolúcia.
Začali ho stavať 23. 5. 1897.
Na vodu bol spustený 11. 5. 1900.
Dĺžka 127 metrov, šírka 17 metrov, výtlak 6.730 ton.
17. 11. 1948 vyradená z prevádzky.

Aurora 7

- USA
kozmická loď typu Mercury.
Štart 24. 5. 1962 13:45 SEČ.
Dráha 32,50 °, perióda 88,77 min, výška 161 - 268 km.
dĺžka letu 4:56 hod, 3 obehy.
posádka M. S. Carpenter.

Aurora borealis

- polárna žiara.

Aurorae

- družica
štart: 3. 10. 1968
hmotnosť 81 kg
životnosť aktívna 490 dní, pasívna 630 dní.

Aurore

- Francúzsko
pravicový denník, ktorý vychádza v Paríži.

aurum

- latinský názov pre chemický prvok zlato, značka Au.

ausgerechnet

- zastaralo práve, akurát, ako na potvoru.

Auschwitz

- vyhladzovací tábor. Oslobodený 7. 10. 1944.

auskultácia (auscultatio)

- v medicíne posluch, vyšetrenie posluchom.

auskultant

- ČR/SR; pred rokom 1955 u nás právnik v prípravnej sudcovskej službe.

auskultovať

- vyšetrovať posluchom (najmä srdce a pľúca).

auslander

- cudzinec, ktorý prišiel za prácou.

auslág (auzlág)

- výkladná skriňa.

auspicium

- veštenie z letu vzákov.

Austen, Jane

- Anglicko; 1775 - 1817; spisovateľka. Autorka románov z rodinného prostredia.

austenit

- modifikácia železa. Štruktúrna zložka ocele tvorená tuhým roztokom uhlíka v železe s kockovou plošne usporiadanou mriežkou. Nazvaná podľa W. Ch. Roberts-Austena.

austenitizácia

- ohrev ocele nad kritické teploty s výdržou, aby ocel nadobudla stabilný stav.

Austerlitz

- nemecký názov mestečka Slavkov u Brna, kde sa 2. 12. 1805 odohrala bitka troch cisárov (bitka u Slavkova).

Austin, John Langshaw

- Anglicko; 26. 3. 1911 (Lancaster) - 8. 2. 1960 (Oxford); filozof. Zaoberal sa filozofiou jazyka. Predstaviteľ analytickej filozofie.

Austin, Trace

- USA; * 1962; tenistka; 1978: 1. na US Open; 1983: pre chronické bolesti končí tenisovú kariéru.

Australian Open

- Austrália; tenisový turnaj (od roku 1905). 1922: prvýkrát hrajú ženy. 1969: turnaj otvorený profesionálnym hráčom. 1972: turnaj sa hrá v Melbourne.

australopitekkotva

- predčlovek. Používal nástroje zo zubov, kostí a rohov.

Australopithecus

- rod ľudoopov podobných predchodcovi človeka. Žil koncom treťohôr a začiatkom štvrtohôr v lesostepiach južnej Afriky.

Australopithecus aethiopicus

- druh predčloveka. Prvú fosílnu lebku objavil Richard Leakey v roku 1985.

Australopithecus afarensis

- druh predčloveka, južná opica z Afaru. Lebku tohoto druhu objavil Yves Coppens v roku 1974. Žil asi pred 3 - 3,75 miliónmi rokov, dosahoval výšku 1,2 - 1,5 metra, vážil 35 kg. Obsah lebky 400 ccm. Poslednný spoločný predok hominidov. 1974: objavená lebka Lucy. 1992: objavené pozostatky mužského jedinca.

Australopithecus aethiopicus

- hominid z východnej Afriky. Žil pred 2,6 - 2,3 miliónmi rokov. .

Australopithecus africanus

- južná opica. Prvý praveký človek. Žil v Južnej a Východnej Afrike. Vyznačoval sa vzpriamenou chôdzou, ale nevykazoval ľudské rysy tváre, nepoužíval nástroje a živil sa prevážne rastlinnou potravou. Prvý nález v roku 1924 (podľa miesta sa mu hovorili dieťa z Taugunu).

Australopithecus anamensis

- druh predčloveka, predznamenal líniu druhu Homo. Ako prvá ho popísala v roku 1995 Meave Leakey.

Australopithecus bahrelghazali

- druh predčloveka. Žil v Afrike pred 3,5 - 3 miliónmi rokov. Podobal sa druhu Australopithecus afarensis.

Australopithecus boiseikotva

- druh predčloveka, Zinjanthropus. Jeho fosílne pozostatky objavila v roku 1959 Mary Leakey v rokline Olduvai v Tanzánii. Vek lebky sa odhaduje na 1,75 milióna rokov. Žil pred 2,3 - 1,4 miliónmi rokov. Mal výrazné nadočnicové oblúky. Samci boli o poznanie mohutnejší ako samice.

Australopithecus garhi

- druh predčloveka. V roku 1997 ho objavili v Etiópii.

Australopithecus ramidus

- druh predčloveka. Jeho pozostatky sa našli v roku 1994 v oblasti Awash v Etiópii. Odhadovaný vek 4,5 - 5 miliónov rokov.

Australopithecus robustus

- druh predčloveka. Hmotnosť 36 - 57 kg. Žil pred 2 - 1,5 miliónmi rokov. Mal výrazné nadočnicové oblúky.

Ausrália

- najmenší kontinent. Rozprestiera sa na južnej pologuli. Na jeho celom území Leží Austrálsky zväz (jediný štát rozprestierajúci sa na celom kontinente).

Austrálsky zväz
Austrália

Austrália

- Commonwealth of Australia; spolkový štát v Austrálii, Tasmánii a na priľahlých ostrovoch, člen Britského spoločenstva. Spolkové štáty sú: Canberra (hlavné mesto), New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, West Australia, Tasmania, North Teritorium a zámorské územia: Norfolk, Kokosové ostrovy, Vianočný ostrov a poručenské územia: Severovýchodná Nová Guinea a Papua. 1768: James Cook objavuje Austráliu. 1770: preskúmal východné pobrežie Austrálie (pomenoval ho Nový Južný Wales). 1788: vznik prvej trestaneckej kolónie (Veľká Británia začala posielať odsúdencov na austrálsky kontinent) - zahájený program kolonizácie Austrálie Veľkou Britániou. Začal chov oviec, pestovanie pšenice (30. roky 19. storočia). Postupne vzniklo 5 kolónií: Tasmánia (1825), Západná Austrália (1829), Južná Austrália (1836), Victoria (1851) a Quennsland (1859). 1850 - 1890: šiestim kolóniam udelená samospráva. 1870: príchod posledných odsúdencov z Veľkej Británie. 1901: Kolónie sa združili do Austrálskeho zväzu. 1902: ženy získavajú volebné právo. 1914 - 1918: Austrália jedným zo spojencov v I. svetovej vojne. 1942: ratifikácia Westminsterského štatútu - Austrália nezávislá v rámci Britského spoločenstva. 1951: vznik bezpečnostného paktu ANZUS. 1965 -1972: austrálski vojaci bojujú po boku USA vo Vietname. 1967: pôvodní obyvatelia Austrálie získavajú občianstvo. 1986: zákon o Austrálii ruší ostávajúce britské právomoci. 1992: pôvodní obyvatelia získavajú právo na pôdu. 1999: v referende sú Austrálania proti vyhláseniu republiky.

austro-

- prvá časť zložených slov majúca význam a) juh, južný; b) Austrália, austrálsky; c) Rakúsko, rakúsky.

austrofil

- prívrženec, zástanca Rakúsko-Uhorska a jeho politiky, zvyčajne i Habsburgov.

austromarxizmus

- jedna z foriem sociálno demokratického hnutia, ktoré vzniklo na začiatku 20. storočia v rakúsko-uhorsku.

austroslavizmus

- politické hnutie v Rakúsku v rokoch 1848 - 1918, ktoré vyšlo zo slovanskej vzájomnosti. Hľadalo záruky národnej existencie slovanských národov žijúcich v rámci habsburského Rakúska v rakúskej ríši.

Auschwitz

- koncentračný tábor zriadený počas 2. svetovej vojny v Poľsku.

Aušev, Ruslan

- Ingušská republika; ? - ?: prezident.

Auštěcký, Josef

- ČR; 17. 5. 1827 - 23. 7. 1871; maliar, spisovateľ a pedagóg.

aušus

- vadný výrobok, bezcenná vec.

aut

- z anglického out; v niektorých športových hrách situácia, keď je lopta zahraná mimo hraciu plochu.
- miesto mimo hraciu plochu.

Autant Lara, Claude

- Francúzsko; * 1903; filmový režisér, scenárista a výtvarník. Filmografia: Diabol v tele; Červená krčma; Červený a čierny; Gróf Monte Christo.

autarkiakotva

- sebestačnosť; hospodárska politika štátu zameraná na vytvorenie relatívne uzavretého národného hospodárstva, ktoré je maximálne osamostatnené od ekonómie ostatných krajín, a to vo väčšej miere, než ako zodpovedá objektívnym podmienkam.
- v antickej filozofii postačiteľnosť cnosti pre blažený život.

autekológia

- pozri ekológia.

autekológia, ľudská

- ekológia.

autenticita (autentičnosť)

- pravosť, pôvodnosť, hodnovernosť.

autentický

- pravý, hodnoverný, pôvodný.

autentičnosť (autenticita)

- pravosť, pôvodnosť, hodnovernosť.

autentika

- popísaná doštička patriaca k relikviáru, ktorá potvrdzuje pravosť jeho obsahu.

autentizácia

- overenie identity.

autetnonymum

- meno, ktoré si dal kmeň alebo národ sám.

autizmus

- duševná porucha. Postihnutí sa často vyhýbajú spoločnosti, pretože nerozumejú ľuďom, sú posadnutí rutinnými úlohami (počítanie, opakované stavanie stavebníc, kývanie sa zo strany na stranu), často sú obdarovaní vysokou inteligenciou. Chorobné zameranie k vlastnej osobe.

Auto Union GmBH

- pozri Audi GD.

auto-

- prvá časť zložených slov majúca význam gréckeho slova autos - sám.
- prvá časť zložených slov majúca význam slova automobil.
- prvá časť zložených slov majúca význam slova automatický.

autoagresia

- jednanie, ktorým jedinec poškodzuje sám seba.

autoakuzácia

- sebaobviňovanie.

autoalarm

- automatické poplašné zariadenie.

autoanalýza

- úsilie o pochopenie seba samého, hľadanie príčin (ne)úspechov, rozoberanie vlastných postojov apod.

autobiografia

- vlastný životopis.

autoblok

- automatické blokovanie; zabezpečovacie zariadenie na železnici.

autocamping

- autokemping; turistika prevádzaná na automobile s obytným prívesom.

autocenzúra

- cenzúra, ktorej autor podrobuje vlastné dielo.

autodafé

- slávnostne, zvyčajne hromadné prehlásenie nálezov inkvizičného súdu (1481 - 1815, prípadne 1826), niekedy spojené s vydaním odsúdeného svetskému úradu k upáleniu alebo k výkonu iného trestu.
- okázalé spálenie čohokoľvekt ako akt viery.

autodeštrukcia

- samočinné zničenie nárazovej strely na jej dráhe, aby pri dopade na vlastné územie nespôsobila školu (v prípade, že minie cieľ).

autodidakt

- samouk.

autodróm

- skúšobná a závodná dráha pre motorové vozidlá.
- špeciálne vybrané a zariadené cvičisko určené ku výcviku vojenských vodičov automobilov.
- zábavný podnik s dvojmiestnymi autíčkami uvádzanými do pohybu elektricky.

autoerotika

- masturbácia, onánia.

autoerotizmus

- patologická láska samého k sebe.
- sexuálne vzrušenie pri pozorovaní vlastného tela.

autofokus

- zaostrovacia automatika objektívu.

autofóbia

- strach z vlastnej osoby.

autofónia

- zosilnené vnímanie vlastnej reči.

autofretáž

- dodatočné spevnenie stien niektorých tlakových nádob vyvolané veľkým vnútorným tlakom.
- podobne prevedené zvýšenie schopnosti najmä odporovať pozdĺžnemu roztrhnutie pri streľbe.

autogamia

- samooplodnenie.
- oplodnenie samičích gamiet samčími gametami obojpohlavného jedinca, samoprašnosť.
- incest.

autogenéza

- samozrodenie, samovznik.

autogén

- prístroj pre zvarovanie alebo rezanie kovov acetyléno - kyslíkovým plameňom.

autogénny

- samočinný.
- pôsobiaci sám na seba.
- súvisiaci s autogénom.

autogoniakotva

- teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza, neobiogenéza.

autograf

- pôvodný, vlastný rukopis, dielo napísané vlastnou rukou.
- autogram (zriedkavo).

autografia

- druh pretlače, pri ktorom sa kresba prevedená na papieri litografickým tušom alebo autografickým atramentom pretláča na litografický kameň k ďalšiemu rozmnoženiu. Objavil ju A. Senefelder.
- spôsob takéhoto písania.

autogram

- vlastnoručný podpis, spravidla na vlastnom diele alebo fotografii.

autogramiáda

- verejné podpisovanie kníh apod. autorom.

autogyra (autogyro)kotva

- vírnik; lietadlo ťažšie ako vzduch s otáčavými nosnými plochami - nosným rotorom, ktorý sa otáča účinkom prúdu vzduchu počas letu. Dopredný pohyb sa dosahuje ťažnou vrtuľou.

autohemoterapia

- autohaemotherapia; popudová liečba vlastnou krvou.

autochróm (autochrom)

- starší spôsob farebnej fotografie vyvinutý v laboratóriu bratov Lumierovych.
- skôr užívaná doska pre rastrový spôsob farebnej fotografie.

autochton

- domorodec, pôvodný obyvateľ.
- objekt pochádzajúci z miesta svojho výskytu, nálezu, existencie.

autochtónny
(aborigénny)

- pôvodný; vyskytujúci sa, uložený, žijúci, rastúci a podobne v miestach svojho pôvodu alebo vzniku. Protiklad je alochtónny.

autointoxikácia

- otrava organizmu jedmi vytvorenými pri metabolizme a zadržanými v tele (napr. pri zlyhaní obličiek).

autokanibalizmus

- pojedanie častí vlastného tela. Patrí k nemu napríklad aj okusovanie nechtov.

autokar

- turistický autobus.

autokatalýza

- chemická reakcia, pri ktorej má jeden z jej produktov povahu katalyzátora.

autokefálny

- samostatný (v spojitosti s cirkvou, napr. pravoslávny cirkev je autokefálna cirkev).

autokempinkkotva

- táborenie pri cestovaní motorovým vozidlom.
- miesto zariadené pre táborenie s motorovým vozidlom.

autokláv

- silnostenná, väčšinou kovová nádoba, prípadne vo vnútri potiahnutá smaltom, sklom a podobne, valcovitého alebo guľatého tvaru. Je ju možné hermeticky uzavrieť a pracovať v nej pri vysokých tlakoch a teplotách. Používa sa najmä v chemickom priemysle, v medicíne na sterilizáciu a podobne.

autoklimácia

- spätný prechod svetelného lúča optickou sústavou po pävodnej dráhe pri kolmom dopade na odrážavú plochu.

autoklub

- klub automobilistov.

autokolóna

- skupina áut. Vo vojenskej terminológii automobilový dopravný útvar vyššieho veliteľstva.

autokorelácia

- korelácia medzi hodnotami časovej rady, prípadne premennými stacionárneho stochastického procesu.

autokozmetika

- starostlivosť o čistotu a povrchovú úpravu áut a motorových vozidiel vôbec.
- čistiace, konzervačné a podobné prostriedky na autá a motorové vozidlá vôbec.

autokód

- programovací jazyk pre samočinné počítače strojom automaticky prekladaný.

autokracia

- štruktúra politickej moci, v ktorej v administratívnej a riadiacej hierarchii prevláda vplyv jedinej osoby, ktorý nie je právne ani zvykovo obmedzený.

autokrat

- samovládca, absolútny vládca, diktátor.
- človek so sklonmi iným rozkazovať.

autokritika

- sebakritika.

autokros (autocross)

- terénny pretek automobilov.

autologický

- vypovedajúci pravdivo sám o sebe.

autolýzy

- rozkladné procesy vyvolané vlastnými enzýmami.

automacia

- mimovoľné pohyby.

automasáž

- masáž, ktorú si každý prevádza sám, bez pomoci maséra.

automat

- zariadenie, ktoré samočinne vykonáva úkony predom stanovené.
- samočinný vypínač.
- vo vojenskej terminológii samopal .
- jedáleň bez obsluhy, bufet.

automat, aerofónny

- prístroj automaticky vyludzujúci zvuky pomocou stlačeného vzduchu, napr. flašinet.

automatár

- kto nastavuje alebo opravuje automat (1).

automatický

- samočinný, mechanický, mimovoľný.

automatika

- automatické zariadenie, automatický systém.
- súhrn strojov, prístrojov, zariadení pracujúcich za určitých podmienok bez nutnosti ľudského zásahu

automatizácia

- samočinné uskutočňovanie pohybov, úkonov, výroby a podobne. Vyššia forma modernej výroby, pri ktorej množstvo výrobných postupov alebo aj celý závod je samočinne riadený podľa stanoveného programu prostredníctvom elektrických, meracích a kontrolných zariadení.

automatizmus

- mechanická činnosť.
-mechanické chápanie.

automatizovať

- učiniť niečo automatickým.

automeza

- zvracanie, ktoré si pacient vyvoláva sám.
- zvracanie bez jasnej príčiny.

automobil

- cestné vozidlo.

automobil, akčný

- akčný model.

automobilizmus

- jazda autom pre zábavu (rekreácia, turistika, autocamping), ale aj automobilové preteky a súťaže. Aj motorizmus.

automobilizácia

- štatistický údaj, počet obyvateľov na jeden automobil.

automutilácia

- sebapoškodzovanie. Závažný psycho - somatický problém.

autonómia

- právo určitého celku (organizácie, národnostnej skupiny alebo aj jednotlivca) riešiť samostatne otázky jeho špecifického záujmu v medziach väčšieho celku.
- v psychológii sa ako autonómia zvyčajne označuje snaha o udržanie integrity osobnosti, tendencia enkulturačným tlakom a zachovať určité, v minulosti osvedčené a navyknuté formy správania.

autonómny

- samosprávny, do istej miery nezávislý.

autonym

- pravé meno osoby používajúcej pseudonym.

autooxidácia

- samovoľné okysličovanie zlúčeniny vzdušným kyslíkom za normálnej teploty.

autoperovka

- reprodukcia, v ktorej je použitá čiarová kresba (perovka) v spojení s kresbou poltónovou, tušovou a podobne (autotypia).

autopilot

- automatický pilot; robot, ktorý automaticky riadi lietadlo - zachováva podmienky, za ktorých bol uvedený do prevádzky. Používa sa k uľahčeniu práce posádky lietadla počas dlhých letov, pri ktorých nie je nutné meniť kurz a výšku lietadla.

autoportrét

- vlastný portrét, vlastná podobizeň (maliar namaľoval sám seba; fotograf vyfotografoval sám seba).

autopsia

- poznanie vlastným okom, vlastná skúsenosť, vlastné poznanie, vlastný názor.
- obhliadka mŕtvoly pitvou.

autor

- jednotlivec alebo kolektív, ktorý vytvoril dielo úplne (alebo sčasti) alebo prevzal zodpovednosť za jeho zverejnenie.
- pôvodca, tvorca vôbec.

autorádiografia

- štúdia štruktúry pevných látok a živých tkanív pomocou rádioizotopov do nich vpravených. Po priložení na fotografickú dosku vznikne rádioaktívnym žiarením obraz rozloženia rádioizotopu, autorádiogram.

autoreferát

- referát o vlastnom diele.

autoregulácia

- schopnosť niektorých zariadení alebo strojov samočinne sa prispôsobiť premenným podmienkam.

autoremedura

- prípad, keď štátny orgán môže sám vyhovieť opravnému prostriedku (napríklad odvolaniu proti svojmu vlastnému rozhodnutiu).

autoreprodukcia

- schopnosť živých organizmov reprodukovať samých seba.

autoreverz

- zariadenie samočinne využívajúce obe strany magnetofónovej kazety.

autorita

- obecne uznávaný vplyv, význam, ktorý má určitá osoba alebo inštitúcia či organizácia, ktorý vyplýva z ich kvalít, schopností, zásluh či výsledkov.

autoritatívny

- príliš založený na autorite.
- vplyvný, rozhodný.
- neznášajúci odpor, až diktátorsky.

autoritár

- kto príliš zdôrazňuje svoju alebo cudziu autoritu.

autoritárstvo

- prípišné uplaňovanie, zdôrazňovanie formálnej autority.

autority

- prenesene úrady.

autorizácia

- autorovo povolenie vydať jeho dielo alebo preklad alebo spracovanie.

autorizovaný

- povolený, schválený, oprávnený.

autorizovať

- úradne povoľovať, povoliť, schvaľovať, schváliť.
- dávať, dať autorský súhlas.

autorotácia

- samovoľné otáčanie sa telesa v prúde vzduchu.

autorský

- vzťahujúci sa ku autorovi.
- príslušiaci autorovi.

autosalón

- predajná výstava automobilov, výstavný pavilón, sieň.

autoservis

- opravovňa automobilov.

autosémantický

- nesúci nejaký vlastný význam.

autostabilizácia

- samočinná stabilizácia.

autostabilný

- sám si regulujúci rovnováhu, rovnovážnosť procesu.

autostimulácia

- sebapodnecovanie.

autostop

- v železničnej doprave zariadenie k samočinnému zastaveniu vlaku.
- v cestnej doprave využitie náhodne prechádzajúcich automobilov ku preprave, kedy autostopár náhodne zastavené vozidlo (najčastejšie zdvihnutou rukou) požiada o zvezenie.

autostráda

- diaľnica, široká cesta pre diaľkové spoje.

autosugescia

- nahováranie niečoho si sám sebe, uvereniu niečomu, čo si človek sám nahovoril.

autoštylizácia

- podoba, do ktorej autor štylizuje sám seba v umeleckom diele; stotožnenie sa s postavou diela.

autotachygraf

- prístroj ku mapovaniu.

autotaxi

- taxi, automobil nájomne používaný pre verejnú dopravu.

auterapia

- samoliečenie.

autotómia

- schopnosť niektorých živočíchov odvrhnúť po podráždení učitú časť tela ako obranný reflex alebo ako prostriedok ku nepohlavnému množeniu regeneráciou.

autotransformátor

- transformátor s jediným vinutím.

autotransfúzia

- prevádzanie krvi z miest, kde organizmus istú dobu môže krv postrádať, do miest, kde nedostatok alebo absencia krvi vedie ku smrti.
- vpravenie vlastnej krvi pacienta, vyliatej do telesných dutín pri chirurgickom zákroku späť do obehu.
- vrátenie skôr odobranej vlastnej krvi pacientovi.

autotransplantácia

- v plastickej chirurgii prenos vlastnej kože - používa sa pri úpravách jaziev po popáleninách, úrazoch a operáciách.

autotrofia

- spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktérií. Prijímajú minerálne látky a využívajú energiu slnečného žiarenia (fotosyntéza) alebo energiu minerálnych zlúčenín (chemotrofia).

autotyp

- prvý skúšobný výtlačok.
- tlačová doska, na ktorej je obraz rozložený na body - rastrovaný štočok.

autotypia

- fotoreprodukčný spôsob, ktorým sa obraz rozloží autotypickou sieťou (rastrom) na body rôznej veľkosti, tvarov a hustoty.
- otlačok z autotypu.

autovakcína

- očkovacia látka z choroboplodných zárodkov vlastného tela.

autozóm

- iný ako pohlavný chromozóm.

autunit

- uránová sľuda, dodekahydrát fosforečnanu uranylo - vápenatého. Má žltozelenú farbu.

AUV

- Autonomous Underwater Vehicles; roboty - podvodné stroje.

auxiliárny

- pomocný, výpomocný.

auxín

- rastlinný rastový hormón.

auxíny

- rastlinné rastové stimulátory, fytohormóny (rastlinné hormóny). Už v malých množstvách podporujú rast (predlžovanie sa rastlinných buniek).

auxológia

- biomedicínske odvetvie, ktoré sa zaoberá rastom a vývojom človeka.

auxotónia

- jeden z typov kontrakcie svalu, pri ktorej sa mení dĺžka svalu aj jeho napätie.

aúl

- kaukazská dedina a v strednej Ázii. Pôvodne bola obývaná jedným rodom.

aV

- značka pre abvolt.

aval

- avalista; zmenečný alebo šekový ručiteľ.

avalát

- zmenečný dlžník, za ktorého sa zaručil aval.

avalista

- zmenečný ručiteľ.

Avalon

- kúzelný ostrov, na ktorom žil kráľ Artuš.

avancia

- zrýchlenie hodu, napr. hodiniek.

avansírovať

- avansovať; byť povýšený.

avansovať

- avansírovať; byť povýšený.

avantgarda

- predvoj, vedúca skupina, priekopníci (z francúzštiny); v umení hnutie presadzujúce nové, progresívne pojatie tvorby a stojace v čele premien umeleckých štruktúr.

avantgardizmus

- priekopnícky literárny a výtvarný smer, programovo novátorsky a revolučný.

avantgardný

- priekopnícky.

avantikotva

- hovorovo výzva ku pohybu vpred.
- niekedy výzva ku odchodu (hajdy).

Avanti

- Taliansko; denník, tlačový orgán Talianskej socialistickej strany. Vychádza v Ríme a Miláne.

avantúra

- avantýra; malé dobrodružstvo, zvyčajne milostné.

avanturin

- aventurin; rôzne zafarbený polodrahokam prestúpený šupinkami sľudy; odroda kremeňa.

avanturizmus

- sklon k dobrodružnému, až nezodpovednému konaniu.

avantýra

- avantúra; malé dobrodružstvo, zvyčajne milostné.

Avari

- turkotatársky kmeň. 557 - 8: obsadili slovanské územia v okolí stredného toku Dunaja. 568: zakladajú ríšu (Avarská ríša), ktorú vyvrátil na konci 8. storočia Karol Veľký.
- dnes (2005) drobný národ kaukazskej dagestánskej skupiny.

avatar

- robot, verná napodobenina živého tvora. Vyzerá a chová sa ako živý tvor.

avathar
avatárkotva

- vyššia bytosť prinášajúca ľuďom božské poznanie (Kristus, Krišna, ...).

Avdejev, Sergej VasiljevičSergej Avdejev

- Rusko
* 1. 1. 1956 (Čapajevsk)
kozmonaut. Let na Sojuz TM-15 (27. 7. 1992 - 1. 2. 1993), Sojuz TM-22 (3. 9. 1995 - 19. 2. 1996), Sojuz TM-28.
10x výstup do voľného kozmu.

avekotva

- pozdrav Buď zdravý.
- od 16. storočia obvyklé vyzváňanie ráno, na obed a večer, pri ktorom veriaci odriekajú modlitbu Anjel Pána, v podstate trikrát Zdravas.
- have; latinsky ave - buď vítaný.

ave, Caesar, morituri te salutant

- buď pozdravený, Caesar (cisár), idúci na smrť ťa pozdravujú (pozdrav gladiátorov pri vstupe do arény).

Aveling-Marx, Eleonor

- Nemecko; 1855 - 1898; aktivistka medzinárodného robotníckeho hnutia. Otec: Karol Marx.

aven

- v geomorfológii zvislá jaskyňa alebo závrtný komín.

Avenarius, Ferdinand

- Nemecko; 20. 12. 1856 (Berlín) - 22. 9. 1923 (Kampen); spisovateľ. Brat Richard (filozof). Synovec Richarda Wágnera. Vydavateľ časopisu Der Kunstwart (založený v roku 1887). Zakladateľ principiálnej koordinácie.

Avenarius, Richard Heinrich

- Švajčiarsko; * 19. 11. 1843; filozof.

Aventin

- pahorok v Ríme.

Aventinum

- ČR; nakladateľstvo v Prahe. Bolo založené v roku 1919 O. Štorchom-Marienom.

Aventinus, Johannes

- Nemecko; 4. 7. 1477 (Abensberg) - 9. 1. 1534; historik. Jeden zo zakladateľov nemeckého dejepisectva. 1517: bavorský dvorný historiograf. 1523: vydal prvú mapu Bavorska.

aventurin

- avanturin; rôzne zafarbený polodrahokam prestúpený šupinkami sľudy; odroda kremeňa.

avenue

- hlavná ulica, trieda vo veľkomeste.

Averroes

- 1126 - 1198; stredoveký arabský filozof, vlastným menom Ibn Rušd. Tvorca učenia o dvojakej pravde (averroizmus), ktoré silne ovplyvnilo európsku filozofiu.

Avery, Milton

- USA; 7. 3. 1893 (Altmar) - 3. 1. 1965 (New York); maliar. Autor abstraktných pobrežných veľkoplošných scenérií skúpych na farby.

averz

- predná strana listiny, mince, pečate a podobne.

averzia

- odpor, nechuť.

Avesta

- zbierka posvätných kníh zarathuštrizmu a pársizmu zostavená v 4. storočí. Pravdepodobne obsahuje písomnosti až zo 4. storočia pred Kristom. Obsahuje liturgiu a morálne úvahy.

AVG

- vo výpočtovej technike antivírusový program.

Avia

- ČR; továreň na výrobu lietadiel v Čakoviciach (severovýchodný okraj Prahy).
- továreň v Letňanoch na výrobu nákladných automobilov.
- značka nákladného automobilu.

Avia B - 534

- ČSR; jednomiestna stíhačka, aj Avia Bk - 534. Dosahovala rýchlosť až 388 km/hod. 23. 9. 1938: v počte 396 strojov základ československej protileteckej obrany.

Avia BH 21

- ČR; stíhacie lietadlo; 1924: vyrába sa v Avia Letňany; výzbroj: 2 synchronizované guľomety pred pilotným priestorom; maximálna rýchlosť 246 km/h, dostup 7. 500 metrov, dolet 550 km; maskovanie horné: maskovacie, dolné: strieborná.

aviatik

- letec.

Avicena

- aj Avicenna; asi 980 - 1037; arabský lekár, filozof, básnik, prírodovedec a politik; plným menom Ibn Síná Abú Alí al-Husajn ibn Abdalláh. Dielo: Kánon lekárstva.

avidin

- avidín; bielkovina rušiaca účinok biotinu.

avifauna

- popis vtákov v určitej oblasti.

avigácia

- využitie niektorých metód praktickej astronómie k určeniu polohy lietadla.

Avignin

- Francúzsko; mesto na rieke Rhôna. 1309 - 1376: prechodné sídlo pápežov.

avikultúra

- chov vtákov (papagájov a niektorých spevavcov) v klietkach.

avion

- lietadlo.

avionika

- palubná elektronika, napr. rádiolokátor, rádiostanica, laserový diaľkomer.

avirulencia

- neschopnosť mikroorganizmov infikovať.

avitaminóza

- avitaminoses; choroba z nedostatku vitamínov. Opakom je hypervitaminóza.

aviváž

- zvýšenie vláčnosti a poddajnosti vlákna pred spriadaním.
- osvieženie a zlepšenie vzhľadu látky namáčaním v špeciálnom prípravku.

avizovať

- dať, dávať dopredu správu o niečom.

avízo

- návestie, správa.

AVNOJ

- Antifašistická rada národného oslobodenia Juhoslávie.organizácia bola založená 26. - 27. 11. 1942. Zjednotila vlastenecké sily Juhoslávie. 29. - 30. 11. 1943 zvolila výkonný orgán Národný výbor oslobodenia Juhoslávie (NKOJ). V auguste 1945 sa AVNOJ premenila na Dočasnú ľudovú skupštinu, najvyšší orgán štátnej moci (až do zvolenia Ústavodarného zhromaždenia v novembri 1945).

avoáry

- ihneď použiteľné ("horúce") peniaze.

Avogadro, Amedeo

- Taliansko; 1776 - 1856; fyzik a chemik.

avoidný

- vyyhýbavý (z anglického avoid).

avokádo

- tropické ovocie a strom rodiaci toto ovocie (napr. Persea gratissima, Persea americana) pochádzajúce zo Strednej a Južnej Ameriky, Afriky, Izraela a Španielska. Zelený až zelenočierny plod hruškovitého tvaru má hladkú alebo drsnú šupku. Mäkká dužina obklopuje veľkú kôstku. Má príjemnú maslovú chuť pripomínajúcu oriešky. Má mimoriadne veľký obsah tukov, ktoré tvoria ľahko stráviteľné nenasýtené mastné kyseliny, ktoré priaznivo ovplyvňujú obsah cholesterolu v krvi. Vysoký je aj obsah minerálnych látok a vitamínov B a E.

Avon

- Veľká Británia; juhoanglická rieka.

Avratová, Věra

- ČR; * 4. 2. 1927; tanečnica a choreografička. 1944 -1971: sólistka baletu Stavovského divadla v Brne. Od roku 1969 choreografka Reimundovho divadla vo Viedni.

AVU

- ČR; Akademie výtvarných umění.

avunkulát

- prežitok matriarchátu v obyčajovom práve niektorých národov, ktorý sa prejavuje vo vzťahu medzi dieťaťom a jeho strýkovi (brat matky).

AWACS

- USA; Airborne Warning and Control System; vzdušný výstražný a kontrolný systém. Lietajúce stredisko riadenia, radarové zariadenie zabudované na vojenských lietadlách Boeing 707 typické svojim tvarom nad trupom lietadla.

Awaš

- Etiópia; rieka, asi 400 km severovýchodne od Adis Abeby.

Awu

- Indonézia; sopka.

axel

- krasokorčuliarsky skok s obratom vo vzduchu. Pozri aj Axel-Paulsenov skok.

axel-paulsen

- krasokorčuliarsky skok s obratom vo vzduchu, Axel-Paulsenov skok.

Axel, Richard

- USA; lekár. 2004: Nobelova cena za objasnenie funkcie čuchu (spolu s Lindou B. Buck).

Axelrod, Juliuskotva

- USA; 30. 5. 1912 (New York) - 29. 12. 2004; biochemik. Nobelova cena za objasnenie prenosu informácií v organizme.

Axelrodová, Ljubov Isaakovna

- ZSSR; 1868 - 1946; filozofka. Známa bola pod pseudonymom Ortodox.

Axelsson, Per-Johan

- Švédsko; 26. 2. 1975; hokejista.

axiálny

- osový, v smere osy.

axilárny

- podpazuchový, patriaci do krajiny pazuchy.

axiologický

- hodnotový.

axiológia

- náuka o hodnotách z hľadiska filozofie. Výraz zaviedol E. Hartmann pre označenie zvláštnej filozofickej disciplíny o hodnotách, ktorú rozvinula novokantovská škola a jeden smer vo fenomenológii.

axiomatický

- vybudovaný odvodzovaním z axiómov.

axionometria

- druh premietania.

axióm

- základná veta systému, z ktorej sa pomocou pravidla odvodenia dokazujú ostatné vety či teorémy daného systému. Nezávislosť axiómov je taká vlastnosť axiomatického systému, že žiaden z axiómov nie je možné odvodiť z ostatných axiómov. Nedokazuje sa, považuje sa a prijíma sa za správny.

axis

- osa.
- dtuhý krčný stavec.

Axman, Emil

- ČR
* 3. 6. 1887
† 25. 1.1949
hudobný skladateľ, historik a spisovateľ.
Autor symfonický koncertov, kantát a knihy Morava v české hudbě.

axolotl

- rod mlokov Amblystoma (Ambystoma, Amlystoma). Obojživelník, ktorý nikdy neprejde premenou na na zemi žijúceho obojživelníka. Je na pokraji vyhubenia.

Axolotl kalifornský
Ambystoma californirnse

- kalifornský mlok.

Axolotl tigrovaný

- severoamerický mlok. Nikdy sa nevyvinie do podoby dospelého jedinca (ako ostatné mloky), ostáva v prechodnom štádiu vývoja a tak sa aj množí. Vie sa krížiť s nepríbuznym axolotlom Ambystoma californiense.

axon

- neurit; odstredivo vodivý nervový výbežok. Je mikroskopicky tenký, dlhý až 1 m.

axonometria

- druh rovnobežného premietania na priemetňu, ktorý názorne zobrazuje premietané priestorové útvary.

Axumkotva
(Aksum)

- Etiópia. V kostole Panny Márie zo Sionu uchovávajú kňazi etiópskej ortodoxnej kresťanskej viery relikviu, o ktorej tvrdia (a čomu veria), že je archou zmluvy. Pozri aj Aksum.

ayahuasca [ajavaska]

- psychotropný nápoj amazonských šamandov.skladá sa z dvoch zložiek. Z kôry stromu Banisteriopsis canapi, ktorá obsahuje látky proti depresii a halucinogénu DMT, ktorý je obsiahnutý v rastline Psychotria viridis.

Ayan, Aydin

- Turecko
* 23. 4. 1953 (Trabzon)
maliar.
Vo svojich obrazoch sa sústreďuje na človeka a jeho sociálne pomery.

Aygün, Mahmut

- Turecko/Nemecko
† ?. 1. 2009
vynálezca döner kebabu.
Prvýkrát ho pripravil 2. 3. 1971 v Berlíne.

azalka

- záhradnícky názov pre niektoré druhy rododendronu. Pestujú sa vonku i v kvetináčoch.

Azana y Diáz, Manuel

- Španielsko; 1880 - 1940; politik. 1931 - 1933 a 1936: premiér. Spoluzakladateľ Ľudového frontu. 1936 - 1939: prezident. Po víťazstve generála Franca emigroval do Francúzska.

azaserin

- antibiotikum a cytostatikum produkované mikroorganizmom Streptomyces fragilis.

Azaria, Hank

- USA; herec; manželka Helen Hunt.

azbest (osinok)

- vláknité, hodvábno lesklé nehorľavé odrody niektorých nerastov.

azbestóza

- asbestosis; zaprášenie pľúc vláknami azbestu.

azbuka

- slovanské písmo pôvodom z východogréckej abecedy. Vyvinula sa v 9. storočí. Píšu ním Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Bulhari, Srbi, Macedónci a od 30. rokov 20. storočia väčšina neruských národov bývalého ZSSR. 1. 8. 2001 sa prestala používať v Azerbajdžane - začala sa používať latinka.

azeotropia

- jav zakladajúci sa na tvorbe zmesi dvoch (viacerých) komponentov s určitým bodom varu, z ktorej sa nedá oddeliť zložka normálnou destiláciou.

Azerbajdžan
Azerbajdžanská republika

Azerbajdžan

- zakaukazská republika.
Rozloha 86.600 km.
Hlavné mesto Baku.
16. - 19. storočie: striedavo nadvláda Peržanov a osmanských Turkov.
1813: počiatok ruskej nadvlády.
1918: nezávislý štát.
1920: ruský invázia.
1922: začlenenie do ZSSR.
1936: vytvorenie republiky v rámci ZSSR.
1989 - 1994: boje s Arméniou o enklávu Náhorný Karabach.
1991: nezávislosť. Vstup do Spoločenstva nnezávislých štátov.
1992: vstup do OSN.
1994: prímerie v Náhornom Karabachu.

Azharí, Ismáíl al

- Sudán; 1902 - 1969; vodca oslobodeneckého hnutia. 1954 - 56: prvý predseda vlády, minister vnútra. 1965 - 69: predseda Najvyššej rady (hlava štátu). Bol zvrhnutý prevratom. Zomrel vo väzení.

azidy

- soli kyseliny dusíkovodíkovej (HN3). Používajú sa k plneniu rozbušiek.

azimut

- v astronómii uhol zvieraný vertikálou prechádzajúcou hviezdou a základnou vertikálou (prechádza severným a južným bodom a nadhlavníkom).
- v geodetike uhol, ktorý zviera zvislá rovina prechádzajúca telesom a zenitom s rovinou miestneho poludníka. Meria sa od južného bodu cez západný, severný a východný bod k južnému bodu.

Azíz, Nadžíf bin Abdul, princ

- Saudská Arábia; 2004: minister vnútra.

Azíz, Tárik

- Afganistan; ? - ?: vicepremiér.

Aznar, José María

- Španielsko; politik. 2004: premiér.

Aznavour, CharlesCharles Aznavour

- Francúzsko; * 1924; herec, šansoniér, skladateľ textár a spevák. Je arménskeho pôvodu.

azofarbivá

- syntetické farby obsahujúce skupinu - N=N - . Používajú sa k farbeniu vlny, bavlny a hodvábu.

azoikum

- archaikum.

azonálny

- vyskytujúci sa vo všetkých klimatických zónach, nezávislo na podnebí.

azoospermia

- absencia spermatozoí v spermate. Môže vzniknúť zlyhaním funkcie semenníkov, zablokovaním vývodných kanálikov.

azoospermia, kompletná

- absencia spermatozoí v spermate, neplodnosť.

azorubín

- E 122.

azotémia

- azotaemia; zmnoženie dusíkatých látok v krvi.

Azotobacter chroococcum

- aeróbne baktérie žijúce v pôde. Viažu vzdušný dusík.

azotogén

- rozmnožená kultúra druhu Azotobacter chroococcum. Používa sa k zvýšeniu obsahu dusíka v pôde.

azotúria

- azoturia; zvýšená produkcia dusíkatých látok v moči.

azozlúčenina

- zlúčenina obsahujúca dvojmocnú dusíkatú skupinu.

Aztékovia

- pôvodní obyvatelia stredného Mexika (Indiáni kmeňa Mexica). Okolo roku 1300 (1345) založili hlavné mesto Tenochtitlan. V 14. storočí si podrobili okolité kmene a vytvorili kmeňovú federáciu. V rokoch 1519 - 1521 bola ich ríša rozvrátená Hernánom Cortézom.

Aztlan

- ostrov, mýtický domov mexických indiánov Aztékov. Legendy hovoria, že to bol malý ostrov na jazere severne od Mexiko City obývaný volavkami.

Azuela, Mariano

- Mexiko; 1. 1. 1873 (Lagos de Moreno) - 1. 3. 1952 (México); románopisec. Položil základ tzv. románu mexickej revolúcie. Dielo: 1915: Vojaci biedy (Los de abajo, doslovně Tí zdola; mexická revolúcia).

azulejo

- v Portugalsku Maurami (a aj Portugalcami) obľúbené glazúrované kachle. Kachle sú často veľmi farebné, neraz sú na kachľoch zobrazené celé výjavy.

azulény

- látky odvodené od základného bicyklického (s dvoma okruhmi v molekule) aromatického uhľovodíka azulénu. Modré kryštalické látky obsiahnuté v rade rastlinných silíc. Biologicky významné.

Azur

- NSR; prvá západonemecká družica (iný názov GRS - German Research Satellite); merala 7 parametrov ionosféry v závislosti na slnečnej činnosti; štart: 8. 11. 1969; hmotnosť 72 kg; životnosť 100 rokov.

azurit

- ruda medi, hydrouhličitan meďnatý, je modrej farby. V ZSSR sa z vylešteného minerálu vyrábali vázy, popolníky a iné ozdobné predmety.

azúr

- modrá farba čistej oblohy, blankyt.

azúrový

- blankytný.

azyl

- útočisko, útulok. Pobyt poskytovaný štátom cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý opustil svoju vlasť najmä z politických dôvodov.

azylant

- osoba žiadajúca o udelenie politického azylu.

Azzám, Abú

- Irak; †  26. 9. 2005; terorista. Zástupca al-Kajdy pre Irak. Od apríla 2005 do septembra 2005 bol zodpovedný za zabitie 1. 200 obyvateľov Bagdadu. Bol zabitý v rámci operácie prebiehajúcej proti al-Kajdá.

ažio
ážiokotva

- ziskový rozdiel medzi nominálnou hodnotou cenného papiera a jeho prípadnou vyššou tržnou (kurzovou) hodnotou.
- prírážka ku cene.

ažiotáž

- rôzne nekalé postupy na burze pôsobiace na kurzy alebo využívajúce ich zmeny.

ažúr

- na určitý dátum, deň.
hovorovo byť s niečím hotový, byť na požadovanej úrovni.

ažúra

- druh výšivky, pri ktorej sa niektoré nite z tkaniny vyťahujú a ostatné sa obšívajú do vzoru; prelamovanie.

- značka pre abohm.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz