Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  


===========================================
INFORMÁCIA: heslá su radené podľa kódu ASCII.
===========================================

§

- paragraf.

%-|

- pracujem v noci; emotikón.

&-#

- mŕtvola; emotikón.

(:-)

- užívateľ je plešatý; emotikón.

(@@)

- žartuješ; emotikón.

(!)

- zadoček; emotikón.

(_!_)

- zadok, riť; emotikón.

(+)(+)

- silikóny; emotikón.

(o)(o)

- pravé prsia; emotikón.

(oYo)

- push-up prsia; emotikón.

(_$_)

- cenný zadok; emotikón.

(__!__)

- veľký zadok; emotikón.

).(

- bruško dievčaťa; emotikón.

*<:-)

- mikuláš; emotikón.

+

- plus (2).

+:-)

- kňaz; emotikón.

-algia

- druhá časť zložených slov označujúca bolesť orgánu alebo tkaniva.

-centrizmus

- druhá časť zložených slov majúca význam sústredenie moci do miesta označeného prvou časťou zloženého slova.

-emia

- druhá časť zložených slov majúca význam krv, látky v krvi obsiahnuté.

-émia

- druhá časť zložených slov majúca význam krv, látky v krvi obsiahnuté.

-fágia

- druhá časť zložených slov majúca význam hubenie, ničenie.

-fest

- druhá časť zložených slov majúca význam slávnosť, sviatok.

-fikácia

- druhá časť zložených slov majúca význam slávnosť, sviatok, stretnutie.

-fil

- druhá časť zložených slov majúca význam milovník, obdivovateľ.

-filný

- druhá časť zložených slov majúca význam milujúci.

-fília

- druhá časť zložených slov majúca význam záľuba.

-fob

- druhá časť zložených slov majúca význam ten, kto má strach.

-fób

- druhá časť zložených slov majúca význam ten, kto má strach.

-fón

- druhá časť zložených slov majúca význam reprodukuje zvuk.

-fónny

- druhá časť zložených slov majúca význam zvukový.

-gamia

- druhá časť zložených slov majúca význam manželstvo.

-gate

- prípona označujúca nejaký škandál, aféru zasahujúcu až najvyššie mocenské miesta.

-genéza

- druhá časť zložených slov majúca význam vznik, zrod, pôvod.

-genný

- druhá časť zložených slov majúca význam počiatok, pôvod, spôsobujúci, pôsobiaci.

-graf

- druhá časť zložených slov majúca význam zapisujúci, zaznamenávajúci prístroj, zariadenie.

-grafia

- druhá časť zložených slov majúca význam zapisujúci, zaznamenávajúci prístroj, zariadenie, kreslenie, tlač.

-gram

- druhá časť zložených slov majúca význam zapisujúci, zaznamenávajúci prístroj, zariadenie..

-iatria

- druhá časť slov majúca význam lekárstvo, liečenie.

-ičitý

- označujúci zlúčeniny v oxidačnom stupni IV.

-itý

- označujúci zlúčeniny v oxidačnom stupni III.

-izmus

- niektorý z umeleckých smerov, filozofických alebo spoločenských sústav.

-kardia

- druhá časť zložených slov majúca význam srdce, srdečný.

-latria

- druhá časť zložených slov majúca význam uctievanie, zbožňovanie.

-lit

- druhá časť zložených slov majúca význam kameň (pevnosť kameňa).

-logia

- druhá časť zložených slov označujúca náuku, vedu, vedecké odvetvie.

-lóg

- v zloženinách druhá časť s významom slovo (monológ).
- v zloženinách druhá časť s významom odborník (geológ).

-lógia

- druhá časť zložených slov označujúca náuku, vedu, vedecké odvetvie.

-lýza

- druhá časť zložených slov majúca význam rozklad.

-malácia

- druhá časť zložených slov majúca význam mäknutie.

-mánia

- druhá časť zložených slov majúca význam značné chorobné zaujatie.

-metriel

- druhá časť zložených slov majúca význam a) aplikovaná veda; b) metóda merania kvantitatívneho určovania.

-morfia

- druhá časť zložených slov majúca význam tvar, tvarový, tvárnosť.

-nómia

- druhá časť zložených slov majúca význam
a.) správa;
b.) náuka.

-patia

- druhá časť zložených slov majúca význam choroba, chorobný stav, liečenie.

-pexa

- druhá časť zložených slov majúca význam pripevnenie (tkaniva, orgánu).

-pédia

- druhá časť zložených slov majúca význam výchova, nápravná výchova.

-pénia

- druhá časť zložených slov majúca význam nedostatok, nedostatočný.

-ptéra

- druhá časť zložených slov majúca význam krídla.

-ragia

- druhá časť zložených slov majúca význam výron, vytekanie, krvácanie.

-rea

- -rrhoea; druhá časť zložených slov majúca význam vytekanie, výtok, výron, odtekanie, odtok.

-rrhoea

- -rea; druhá časť zložených slov majúca význam vytekanie, výtok, výron, odtekanie, odtok.

-skop

- v zloženinách druhá časť s významom pozorovanie, videnie, vyšetrovanie zrakom (napr. gastroskopia, rektoskopia).
- v zloženinách druhá časť s významom vedecká metóda založená na pozorovaní, skúmaní pomocou špeciálnych prístrojov (napr. daktyloskopia, spektroskopia).

-skopia

- druhá časť zložených slov majúca význam zisťujúci, detekujúci.

-stomach

- v zloženinách druhá časť s významom vzťah k žalúdku, žalúdkový.

-terapia

- druhá časť zložených slov majúca význam liečenie, spôsob liečenia.

-téka

- druhá časť zložených slov majúca význam
a.) zbierka,
b.) schránka.

-tomia

- druhá časť zložených slov majúca význam rezanie, chirurgický zákrok.

-tómia

- druhá časť zložených slov majúca význam rezanie, chirurgický zákrok.

-trial

- druhá časť zložených slov majúca význam skúška, pretek (napr cyklotrial).

-uria

- druhá časť zložených slov majúca význam moč.

-úria

- druhá časť zložených slov majúca význam moč.

-vorný

- v zloženinách druhá časť s významom žravý, živiaci sa.

-zoa

- druhá časť zložených slov s významom živočích, živočíšny.

.as

- internetová doména - Americká Samoa.

.at

- internetová doména - Rakúsko.

.be

- internetová doména - Belgicko.

.biz

- internetová doména - business.

.by

- internetová doména - Bielorusko.

.cc

- internetová doména - Kokosové ostrovy.

.ch

- internetová doména - Švajčiarsko.

.cn

- internetová doména - Čína.

.co.hu

- internetová doména - Maďarsko.

.co.uk

- internetová doména - Veľká Británia.

.com

- internetová doména - commercial organisations (obchodné organizácie).

.com.hr

- internetová doména - Chorvátsko.

.com.ua

- internetová doména - Ukrajina.

.cx

- internetová doména - Vianočné ostrovy.

.cz

- internetová doména - Česká republika.

.de

- internetová doména - Nemecko.

.dj

- internetová doména - Djibuti.

.dk

- internetová doména - Dánsko.

.edu

- internetová doména - seducational organisations (vzdelávacie inštitúcie)

.eu

- internetová doména - Európa.

.gov

- internetová doména - government (vládne organizácie)

.hu

- internetová doména - Maďarsko.

.info

- internetová doména - information.

.je

- internetová doména - Jersey.

.jp

- internetová doména - Japonsko.

.li

- internetová doména - Lichtenštajnsko.

.lt

- internetová doména - Litva.

.mobi

- internetová doména - pre mobilné zariadenia.

.name

- internetová doména - osobné.

.net

- internetová doména - network.

.nl

- internetová doména - Holandsko.

.org

- internetová doména - organization.

.pl

- internetová doména - Poľsko.

.ro

- internetová doména - Rumunsko.

.ru

- internetová doména - Rusko.

.se

- internetová doména - Švédsko.

.sk

- internetová doména - Slovenská republika.

.to

- internetová doména - Tonga.

.tv

- internetová doména - Tuvalu.

.us

- internetová doména - USA.

:)

- ; úsmev emotikón.kotva

:*

- som opitý; emotikón.

:-%

- mám fúzy; emotikón.

:-&

- nerozhodný; emotikón.

:-(

- smútok; emotikón.

:-,

- hm; emotikón.

:-,(

- plač; emotikón.

:-)

- úsmev; emotikón.

:-))

- hlasitý smiech, veľmi šťastný; emotikón.

:-)8

- veľké dievča; emotikón.

:-#

- nechcem hovoriť; nosím rovnátka; cenzurované; emotikón.

:-*

- bozk; emotikón.

:-<

- stratený, opustený, veľký smútok; emotikón.

:->

- nasleduje po skutočne diabolskej poznámke; emotikón.

:-c

- nešťastný, zamračený; emotikón.

:-B

- kecám nezmysly; emotikón.

:-D

- rehot; emotikón.

:-I

- neurčitý výraz, niečo ako hmmm...; emotikón.

:-O

- zdesenie; emotikón.

:-P

- vyplazený jazyk; emotikón.

:-PP

- dva vyplazené jazyky; emotikón.

:-Q

- fajčiar; emotikón.

:-v

- ukecaný človek; emotikón.

:-X

- veľká mokrá pusa; emotikón.

:-x

- bozk; emotikón.

:-|

- neutrálny výraz; emotikón.

:-||

- naštvaný; emotikón.

:-°(

- Jiří Paroubek; emotikón.

:^{

- mám fúzy; emotikón.

:=O

- klamár; emotikón.

:=%

- mám dlhé fúzy; emotikón.

:~i

- fajčím; emotikón.

:o)

- veselý a šťastný; emotikón.

;-o

- údiv; emotikón.

;-)

- žart, spiklenecké mrknutie, plač od šťastia, vyčuraný úsmev (nasleduje po sarkastickej alebo lechtivej poznámke; niekedy tiež vo význame nebite ma ...); emotikón.

;->

- chlípny diabol; emotikón.

<:

- blbec; emotikón.

>-<

- absolútne rozzúrený; emotikón.

@:-)

- nosím turban; emotikón.

[:-)

- nosím slúchadla; emotikón.

|-O

- zívanie; emotikón.

°C

- vo fyzike označenie pre teplotný stupeň Celsiovej teplotnej stupnice.

°F

- fyzikálna značka pre stupeň Fahrenheitovej teplotnej stupnice.

°K

- značka pre teplotný stupeň Kelvinovej stupnice.

°R

- značka teplotného stupňa Réaumurovej stupnice.

(-:

- ľavák; emotikón.

%-)

- popleta; emotikón.

Å

- značka pre ångström.

Ålandy

- Fínsko; Ahvenanmaa (fínsky); súostrovie v Baltickom mori. Rozloha 1.505 km2. Súostrovie tvorí vyše 6.000 ostrovov, z ktorých je 80 obývaných.

Çatal Hüyük

- Turecko; historické mesto v južnom Turecku objavené v roku 1961. Založené bolo okolo roku 6000 pred Kristom.

åkerit

- hornina syenit s malým množstvom kremeňa. Nazvané podľa nórskej dediny Åker u Osla.

åkermatit

- štvorcový nerast, kremičitan vápnika a horčíka zo skupiny melilitov. Nazvané podľa švédskeho metalurga R. Åkermana.

ħ

- fyzikálna značka pre h/2π, kde h je Planckova konštanta.

ƒ

- fyzikálna značka pre frekvenciu (kmitočet).

Α a Ω

- alfa a omega, prvé a posledné písmeno gréckej abecedy. Sú symbolom Boha ako počiatku a konca všetkých vecí a v umení sú spájané s prvou a druhou osobou najsvätejšej Trojice: "Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec" (Zj 22,13 a inde). V kresťanskom umení sa často vyskytujú v spojení s chí-rhó monogramom.kotva

Φ

- fyzikálna značka pre sveteľný tok.
- fyzikálna značka pre magnetický indukčný tok.

Ψ

- fyzikálna značka pre elektrický indukčný tok, dielektrický tok.

Ψm

- fyzikálna značka pre skalárny magnetický potenciál (aj Vm).

Ω

- fyzikálna značka pre jednotku ohm.
- v geometrii označenie pre priestorový uhol.

α

- v geometrii označenie pre plošný uhol.

γ

- v geometrii označenie pre plošný uhol.
- fyzikálna značka pre konduktivitu (aj δ).

δ

- v geometrii označenie pre hrúbku (aj d).
- fyzikálna značka pre plošnú hustotu náboja.
- fyzikálna značka pre konduktivitu (aj γ).
- fyzikálna značka pre plošnú hustotu náboja.

ε

- fyzikálna značka pre permitivitu.

η

- fyzikálna značka pre účinnosť.
- fyzikálna značka pre objemovú hustotu náboja (aj ρ).

λ

- v geometrii a kinematike označenie pre vlnovú dĺžku.
- účinník (λ = P/S = cos φ).

μ

- fyzikálna značka pre permeabilitu.

ρ

- fyzikálna značka pre rezistivitu.
- fyzikálna značka pre objemovú hustotu náboja (aj ρ).
- fyzikálna značka pre plošnú hustotu náboja.
- v dynamike značka pre hustotu.
- fyzikálna značka pre rezistivitu.

τ

- v geometrii označenie pre časovú konštantu.

φ

- fyzikálna značka pre elektrický potenciál (aj V).
- v elektrine a magnetizme značka pre fázový posun.

ω

- fyzikálna značka pre uhlovú frekvenciu, uhlovú rýchlosť.

- v logike značka pre replikáciu.

- v logike značka pre implikáciu.

- v logike značka pre ekvivalenciu.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz